Het Vaticaan viert de Oerknaltheorie en de complementariteit tussen geloof en wetenschap
Actualiteit & Opinie / 16 mei 2017

De Vaticaanse Sterrenwacht houdt deze week een speciale astronomie-workshop ter ere van de grondlegger van de Oerknaltheorie over de oorsprong van het universum, een Katholieke (Belgische!) priester genaamd Georges Lemaître. De internationale workshop, getiteld “Black Holes, Gravitational Waves and Spacetime Singularities”, stelt voor om de nalatenschap van vader Georges Lemaître (hierboven op foto rechts naast Albert Einstein) te vieren, de astronoom die de theorie van de Big Bang als eerste formuleerde (of het “Oer-atoom” zoals hij het noemde) in 1927, constaterend dat een uitbreidend universum in de tijd teruggebracht kon worden tot één enkel punt van oorsprong. Het evenement loopt van dinsdag tot vrijdag en bevat een reeks presentaties over fenomenen, van supernovae tot kosmische perturbaties, evenals een speciaal eerbetoon aan priester Lemaître en zijn bijdrage aan de astronomie. Ondanks gangbare misvattingen van de Kerk als anti-wetenschapsbastion, die voortvloeien uit de beruchte Galileo-affaire, stelt het historische verslag het tegenovergestelde. Als wetenschapshistoricus heeft John L. Heilbron van de Universiteit van Californië-Berkeley opgemerkt: “De Rooms-Katholieke Kerk gaf meer dan zes eeuwen meer financiële steun en sociale steun aan de studie van de sterrenkunde – vanaf het herstel van de studie der Klassieken in de late Middeleeuwen tot in de Verlichting – dan…

Franciscus heeft twijfels over de authenticiteit van Medjugorge
Actualiteit & Opinie / 15 mei 2017

Terwijl de onderzoeken naar de eerste vermeende verschijningen in Medjugorge nog bezig zijn, heeft Paus Franciscus gezegd dat hij twijfels heeft over de claims dat Maria nog steeds verschijnt in het dorp in Bosnië-Herzegovina. Gevraagd op 13 mei over de authenticiteit van de Mariaverschijningen, die in 1981 begonnen zouden zijn, verwees de paus naar de bevindingen van een commissie die onder leiding staat van Kardinaal Camillo Ruini, de gepensioneerde pauselijke vicaris van Rome. “Het verslag heeft er twijfels over, maar persoonlijk sta ik er nog een beetje erger tegenover”, vertelde de Paus aan verslaggevers die met hem vanuit Fatima reisden (volledige tekst). “Ik verkies Onze-Lieve-Vrouw als Moeder, onze Moeder, en niet Onze-Lieve-Vrouw als hoofd van het postkantoor dat op een bepaalde tijd een bericht stuurt.” “Dit is niet de Moeder van Jezus,”, zei hij. “En deze vermeende verschijningen hebben niet veel waarde. Ik zeg dit als een persoonlijke mening, maar het is duidelijk. Wie denkt dat Onze-Lieve-Vrouw zegt: ‘Kom, want morgen zal ik op die tijd een boodschap geven aan die ziener?’ Nee!” Drie van de zes jonge mensen die oorspronkelijk beweerden dat ze in juni 1981 Maria in Medjugorje hadden gezien, zeggen dat ze nog steeds elke dag aan…

De Nederlandse bisschoppen ontsteken joodse ‘menorah’ tijdens Fatima-viering in de O-L-V-Basiliek te Maastricht
Actualiteit & Opinie / 14 mei 2017

Op zaterdag, 13 mei 2017 kwamen alle Nederlandse bisschoppen “als pelgrims” naar de Onze-Lieve-Vrouwe-­Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk tijdens een vesper­viering hun bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen deden dat “in het gelovige besef” dat Maria ons brengt bij Christus. Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen, dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de Hemelse Vader. Op het eind van de viering werden – op aangeven van de bisschoppen en buiten het zicht van de aanwezige gelovigen – de zeven kaarsjes van de menorah – die voor het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op de communiebank stond – ontstoken. De menorah is niet alleen een ‘joods’, maar eerder een politiek, zionistisch symbool, dat doordrenkt is van vrijmetselarij en dat het idee symboliseert dat de staat Israël een lichtbrenger en voorbeeld is voor alle naties. ‘Lucifer’ is een Latijns woord dat letterlijk ‘lichtbrenger’ betekent. In het Latijn duidt het meestal op de ‘morgenster’, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of,…

Verschijningen van Fatima gereduceerd tot “uiting van diepe geloofservaring”
Actualiteit & Opinie / 13 mei 2017

In het VRT nieuws van deze ochtend werd dan toch enkele seconden bericht over de heiligverklaring van Francesco en Jacintha, twee van de drie zieners van Fatima. Enkele seconden, waarin de “theoloog” en vroegere woordvoerder van kardinaal Danneels, Hans Geybels, de tijd vond de visie te verkondigen die ze bij de vrijzinnige staatsradio zo graag horen: “de verschijningen passen in de tijd van honderd jaar geleden en zijn slechts uitingen van een diepere geloofservaring…” Wij denken  dat Geybels met die visie niet alleen staat en dat een flink deel van de Belgische Kerk ermee besmet is. Van Fatima 1917 tot Fatima 2017, is dit nog een en dezelfde Kerk? Laten wij hier even dieper op ingaan… Een moeder die haar drie kinderen, die goed en braaf zijn, onder de arm neemt en hen de hel toont! Ondenkbaar in deze tijd! Een dergelijke moeder zou vandaag voor het gerecht gesleept worden. De Heilige Maagd heeft zich honderd jaar geleden niet zoveel vragen gesteld: zij heeft hen de verdoemden getoond, de vlammen en al wat er bij hoort. Er wordt dikwijls gezegd dat de wereld in honderd jaar tijd helemaal veranderd is, maar de Kerk zelf is ook helemaal veranderd. Vandaag wordt…

Petitie tegen euthanasie gericht aan Broeders van Liefde België
Actualiteit & Opinie / 12 mei 2017

Onderstaand bericht kregen wij doorgemaild en kunnen wij alleen maar van harte aanbevelen: Beste, Graag uw medewerking door het ondertekenen en verspreiden van onderstaande petitie gericht aan de vzw Broeders van Liefde België. Op 24 april kwam naar buiten dat de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde in de toekomst euthanasie zullen toestaan. Dit in tegenstelling met het beleid dat tot nu toe op basis van de christelijke identiteit van de instellingen is gevoerd. De beslissing werd getroffen door het dertienkoppig bestuur van het Provincialaat der Broeders van Liefde, dat in Vlaanderen onder meer de psychiatrische instellingen van de orde in beheer heeft. In dit bestuur zitten drie broeders van de orde en tien wereldlijke bestuurders. Het hoofd van de orde in Rome, generaal-overste René Stockman, maakte onmiddelijk bezwaar tegen de beleidswijziging. Het blijkt echter dat de bestuurders van het Provincialaat het heft in eigen handen hebben genomen. Daarom hebben wij een petitie geschreven, gericht aan dit bestuur, met de oproep om zich te houden aan de eigen uitgangspunten: http://www.citizengo.org/nl/lf/69182-zeg-nee-tegen-euthanasie-in-psychiatrische-instellingen-broeders-van-liefde In de statuten van het Provincialaat staat immers dat de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) haar doelen wil nastreven “vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding, in de geest van het evangelie en van Petrus…

Pater Daniel stelt zijn boek voor ~ Hoe een paus gelijk kreeg ~ Woensdag 17 mei om 19u30 in Sint-Michiels
Actualiteit & Opinie / 10 mei 2017

Pater Daniël woont en werkt intussen 7 jaar in Syrië, in het klooster Mar Yacub. Hij is de verantwoordelijk voor de mannelijke tak van Mar Yakub. De meesten kennen Pater Daniël van zijn wekelijkse nieuwsbrief. Hij droomt van een Syrië waar alle etnische groepen terug in vrede kunnen samen leven, onder de leiding van hun zelf verkozen president, zoals voor de oorlog. Vooreerst zal hij ons oproepen om kritische hoorders te zijn van de media, zodat we de waarheid zelf kunnen achterhalen. Vervolgens zal hij zijn boek voorstellen ‘Hoe een paus gelijk kreeg’. Dit boek beschrijft een boeiende geschiedenis: hoe de meest verguisde paus gelijk kreeg. Een verpletterend getuigenis. Pater Daniël heeft de intrede van contraceptie, de pro- en contra’s van dichtbij gevolgd. Hij licht toe welke levenslessen we hieruit kunnen trekken. De grote vraag is : hoe kunnen de heersende vooroordelen tegen de kerkelijke leer en tegen de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsregeling overwonnen worden? U kan uiteraard ook uw vragen stellen op het einde van de voorstelling. Zijn boek zal te koop aangeboden worden. Prijs 25 euro. We sluiten af met een glaasje als bekroning van zijn werk. Hartelijk welkom! Plaats: Ontmoetingscentrum ‘Onze Ark’, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels, Brugge….

Zien we wel “ogen hebbend” (Marcus, 18,8)? De VS, EU, Frankrijk: de maskers vallen af.
Actualiteit & Opinie / 10 mei 2017

Wordt er op Katholiekforum.net te veel over politiek geschreven? Ik vind van niet, de huidige politieke gebeurtenissen zijn erg ingrijpend. We hebben ogen maar “zien we wel”? Zoals Dries Goethals over de Franse verkiezingen schreef, beleven we een niets ontziende strijd tussen “globalisten” en “nationalisten” of beter gezegd “soevereinisten” http://www.katholiekforum.net/2017/04/24/franse-verkiezingen-zijn-nu-definitief-een-tweestrijd-tussen-globalistische-cultuur-marxisten-en-patriottische-nationalisten/. Dat is de strijd van onze tijd… Pater Maes waarschuwt daarbij in zijn laatste brief om op dit gebied “niet te veel in mensen te vertrouwen“. Nemen we de Brexit, Trump en Le Pen. Uitingen van “soevereinisme” en “populisme”. Ongetwijfeld hebben vele eenvoudige verontruste burgers voor de Brexit gestemd. Het plaatje is echter geschakeerd. Ook het koningshuis was overwegend pro, ze dromen van het “Gemenebest” (opvolger van de British Empire). Ook een goed deel van de City van Londen was pro. Ze hopen als belastingsparadijs meer uit de brand de slepen buiten de EU dan erbinnen nu de fatale tekortkomingen van de euro met de dag duidelijker worden. Londen als hub en wisselmarkt voor de Chinese financiële transacties. Vlakbij de EU en met een toegang tot het Angelsaksische netwerk, het Gemenebest. Laat nu nog de VS onder Trump toetreden tot het Gemenebest… De Brexit, populisme en een deel van de elite samen. Niet om te veel te vertrouwen. Trump dan. Is hij in…

De Fransen hebben gekozen. Hun kinderen zullen hiervoor de tol betalen.
Actualiteit & Opinie / 9 mei 2017

Macron wint, zoals voorspeld, de verkiezingen in Frankrijk. Zoals zo vaak zorgt de democratie ervoor dat de gevestigde macht haar positie behoudt. Hieronder een uitleg waardoor dit vrijwel altijd gebeurt en waarom dit een gevaar vormt voor ons continent. Kan democratie het Westen redden? Mensen beseffen veelal niet dat democratie niet het volk beschermt tegen de machthebbers, maar andersom. Onze gekozen politici kunnen verwoestende oorlogen starten onder valse voorwendselen, verkiezingsbeloften breken, geld printen en daarmee hyperinflatie of enorme schulden creëren maar ze eindigen nagenoeg nooit in de cel of op het schavot. Het excuus is immers dat zij gekozen waren en dat dit de uitkomst was van het democratische proces en dat dit hun interpretatie was van de wil van het volk. Datzelfde volk slikt vervolgens deze verklaring en stemt weer met dezelfde naïeve instelling dat de door hen gekozen politici deze keer wel doen wat zij belooft hebben. De volwassen van Frankrijk hebben gekozen. Hun onschuldige kinderen zullen nu nog meer dan ze al deden de tol moeten gaan betalen voor de keuze van hun ouders. Het ergste dat een falende regering immers kan overkomen, is dat men er niet meer op stemt, maar de keuze voor de burger…

Liefde bij de broeders is over: Vaticaan opent onderzoek naar Belgische Broeders van Liefde, na klacht René Stockman
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

René Stockman heeft het Vaticaan ertoe bewogen een onderzoek te voeren tegen de Belgische afdeling van zijn Broeders van Liefde. Die zijn van plan euthanasie toe te laten in hun zorginstellingen. Dat bericht de Catholic News Service (CNS). Stockman is niet te spreken over de beslissing van het Belgische bestuur, dat voornamelijk uit leken bestaat, om euthanasie (bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie!) mogelijk te maken in de vijftien psychiatrische centra van de Broeders van Liefde. De Vlaming René Stockman (de wereldwijde overste van de congregatie) richtte zich rechtstreeks tot het Vaticaan met een klacht nadat zijn formele vraag aan de Belgische groep van de Broeders van Liefde om het nieuwe beleid ongedaan te maken, werd geweigerd. Daar werd dus een onderzoek geopend dat volgens Stockman wordt gevoerd onder toezicht van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-katholieke Kerk. Volgens CNS zou Stockman zich ook gericht hebben tot de Belgische Bisschoppenconferentie “om hun mening en een duidelijke verklaring van hen te vragen”. “Ik hoop dat er een duidelijk antwoord komt van de Belgische bisschoppen en het Vaticaan. Ik heb er vertrouwen in”, zegt de overste. Bron: Belga

Nieuw boek over Paus Franciscus: “De Politieke Paus – Hoe Paus Franciscus de liberale linksen in verrukking brengt en de conservatieven in de steek laat”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

Noot van de redactie van OnePeterFive: Op 2 mei 2017 verscheen een boek van de hand van George Neumayr: “De Politieke Paus – Hoe Paus Franciscus de liberale linksen in verrukking brengt en de conservatieven in de steek laat”. OnePeterFive nam contact op met hem en hij gaf ons vriendelijk een interview. We moedigen onze lezers sterk aan om George Neumayrs boek te steunen door het te kopen. Het is verkrijgbaar bij Amazon. Maike Hickson: Wat inspireerde u ertoe om een boek te schrijven over Paus Franciscus? George Neumayr: “Van het eerste moment dat ik hem zag, wist ik dat hij een Modernistische sloopkogel zou zijn, en hij raakte mij van in het begin als de prototypsiche “progressieve” Jezuïet. Ik wist dat het een zeer slecht teken was dat de Kerk z’n eerste Jezuïetische paus zou kiezen op het moment dat de Jezuïetenorde in z’n meest corrupte en heterodoxe toestand was. Ik wist dat het een ontnuchterend historisch pontificaat zou zijn, en vanaf het eerste moment van het pausschap van Franciscus begon ik te denken dat zijn pontificaat een goed onderwerp zou zijn voor een boek. Toen het zich ontvouwde, werd het duidelijker en duidelijker dat iemand dit consequent chaotisch…