Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in Katholieke kerk
Actualiteit & Opinie / 20 juni 2017

Op 30 juni vieren de vier vrijmetselaarsloges van Aken, Duitsland, in de Akense “Stadskerk” de oprichting van de eerste vrijmetselaarsloge in Londen, in 1717. De gotische kerk dateert uit de Middeleeuwen. Sinds 2002 wordt ze niet meer gebruikt als kerk, maar, samen met de evangelische kerk, voor concerten en evenementen. De kerk wordt gefinancierd door het ultraliberale bisdom van Aken. Bron: gloria.tv/nl.news

Commissie opgericht door Franciscus om Humanae Vitae te “herinterpreteren” in het “licht van Amoris Laetitia”
Actualiteit & Opinie / 19 juni 2017

Monseigneur Gilfredo Marengo, professor aan het pontificale instituut van Johannes Paulus II, wordt de coördinator van een commissie die door Paus Franciscus benoemd is om de Encycliek Humanæ Vitæ van Paus Paulus VI te herinterpreteren in het licht van Amoris laetitia. Dit zal gebeuren ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Humanae Vitae, die volgend jaar zal plaatsvinden. We kunnen bevestigen dat er een commissie bestaat. De leden zijn: Monseigneur Pierangelo Sequeri, hoofd van het pontificale instituut van Johannes Paulus II; Professor Philippe Chenaux, lector in de kerkgeschiedenis aan de pontificale universiteit van Lateranen en Monseigneur Angel Maffeis, hoofd van het Paul VI-instituut in Brescia. De coördinator is Marengo, docent in Theologische Antropologie bij het Johannes Paulus II-Instituut en lid van het bestuurscomité van het tijdschrift CVII-Centro Vaticano II Studi e ricerche. De commissie benoemd door Paus Francisus heeft de taak om in het Vaticaanarchief de documentatie op te zoeken in verband met het voorbereidende werk voor Humanæ Vitæ, dat plaatsvond over een periode van drie jaar, tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie. De eerste studiegroep over de kwestie van “geboorteregulatie” werd gevormd door Johannes XXIII in maart 1963 en groeide tot 75 leden onder Paulus VI. In 1966 leverden…

Gaat de Evolutietheorie op de schop?
Actualiteit & Opinie / 18 juni 2017

Vorig jaar vond er bij de Royal Society in Londen van 7 tot 9 november 2016 een belangrijk congres plaats met als thema ‘New Trends in Evolutionary Biology’. Meer dan 300 topwetenschappers uit de hele wereld vergaderden er om de nieuwe trends binnen de evolutionaire biologie te evalueren. Het lijkt erop, dat ook de Royal Society in Londen inziet, dat het Neo-Darwinistisch paradigma (= mutatie gevolgd door natuurlijke selectie) – om het ontstaan van nieuwe soorten te verklaren – in een grote crisis verkeert en dat de ‘klassieke’ Evolutietheorie door steeds meer wetenschappers wordt verworpen. De congressisten arriveerden met twee grote bezorgdheden; ofwel zal het Neo-Darwinisme definitief worden afgevoerd, ofwel zal men het Neo-Darwinisme blijven handhaven. Op het einde van de derde dag van het congres bij de Royal Society in Londen waren vele onderzoekers het er over eens, dat ‘the puzzle of life’s novelties’ (= het ontstaan van nieuwe (morfologische) kenmerken in nieuwe soorten) onopgelost blijft. Alle elementen van de ‘Extended Synthesis’ (= de Nieuwe of Moderne Synthese), met andere woorden, de algemeen geaccepteerde theorie die kennis uit meerdere takken van de biologie, zoals paleontologie, populatiegenetica, de erfelijkheidsleer van Mendel en de evolutietheorie van Charles Darwin, evenals de biologie…

Woedende Spaanse Katholieken organiseren massaal ‘gebedsprotest’ na grootschalige Moslim-gebedsbijeenkomst aan Mariabeeld
Actualiteit & Opinie / 16 juni 2017

Katholieken in de Spaanse stad Granada sloegen terug naar wat zij omschreven als een “provocerende” beslissing om een Ramandan-vastenonderbreking te houden vóór een beeld van de Maagd Maria, door een grootschalige publieke gebedsbijeenkomst te organiseren op dezelfde plaats. “We zijn hier omdat we niet kunnen toestaan dat dit gebeurt. Ze kunnen dit niet doen in Granada. Ze kunnen dat doen in hun plaats, maar niet in de Jardines del Triunfo, dat zo lang van ons is geweest,” zo vertelde een Katholiek op de bijeenkomst aan het Ruptly videoagentschap van RT. De hedendaagse ‘Jardines del Triunfo’ kende zijn oorsprong als een 13de-eeuwse Moslim-begraafplaats tijdens de Islamitische bezetting van Spanje, maar het wordt nu gedomineerd door een 17de-eeuws beeld van de Onbevlekte Ontvangenis, staande op de top van een hoge zuil. De beslissing om een gebedsbijeenkomst te organiseren om de Ramadan te onderbreken op 10 juni, werd gezamenlijk genomen door het socialistische stadsbestuur en een Islamitische groep, de Euroarab Foundation. De socialistische burgemeester zei dat de ceremonie bewees dat “Granade een stad van samenleven en tolerantie” was en dat de “mensen van alle geloofsovertuigingen uitgenodigd waren om deel te nemen” in een ritueel dat zou dienen als “een uitnodiging tot een andere…

Paus Franciscus benoemt abortusvoorstander tot lid van de Pontificale Adacemie voor het Leven
Actualiteit & Opinie / 14 juni 2017

Onder de 45 nieuwe leden die Paus Franciscus heeft aangeduid aan de Pontificale Academie voor het Leven is een Anglicaanse minister die de stelling heeft verdedigd dat abortus toegestaan moet zijn tot 18 weken na de conceptie. Nigel Biggar, professor van de Universiteit van Oxford, is voor een periode van vijf jaar aangesteld aan de Academie. Hij heeft in 2011 tijdens een dialoog met de ethicus Peter Singer, die vindt dat abortus na de geboorte toegestaan moet zijn, verklaard dat een ongeboren baby “niet … hetzelfde is als een volwassene of een volgroeide mens” en daarom niet “exact dezelfde behandeling” verdiend. Hij heeft gezegd: “Ik zou geneigd zijn om de lijn voor abortus te trekken op 18 weken na de bevruchting, wat ongeveer het vroegste moment is dat er een bewijs is van hersenactiviteit en dus van bewustzijn”. Dit is gerapporteerd door Standpoint magazine. Een jaar later, toen hij de hoofdspreker was voor een evenement op de Mayo Clinic in Minnesota, zei hij: “het is niet waar dat alle abortussen gelijkwaardig zijn aan moord.” Toen LifeSiteNews aan Biggar vroeg of zijn aanstelling aan de Academie een aanduiding was dat de Kerk onder Franciscus zijn standpunt over abortus aan het veranderen…

Ierland, géén Katholieke republiek, maar wél een maçonnieke kolonie
Actualiteit & Opinie / 11 juni 2017

Op 12 juni 2017 wordt Leo Varadkar geïnstalleerd als premier van Ierland. Hij is de eerste Ierse premier van Aziatische komaf en zowel de jongste als de eerste openlijk homoseksuele Ierse premier. De verkiezing van de eerste neoconservatieve en openlijk homoseksuele premier van Ierland, Leo Varadkar, is echter géén reactie van het Ierse volk, dat zou rebelleren tégen de eeuwenlange, Katholieke dwingelandij, maar strookt perfect met de historiek van de Ierse republiek als een troosteloze, maçonnieke kolonie. De Ierse bevolking is niet getekend door een ‘Katholiek schuldbesef’, maar wordt van kindsbeen af geleerd zich schuldig te voelen omwille van het feit, dat ze Katholiek zijn. De Ierse republiek echter is nooit Katholiek geweest, want republieken zijn nu eenmaal nooit Katholiek. Hoe kon Leo Varadkar zomaar premier worden? Niet omdat het Ierland van voor de jaren ’90 van de vorige eeuw een Katholieke staat was, maar omdat Ierland in de 70 jaar daarvoor altijd al een vrijzinnige, maçonnieke republiek geweest is. Het Anglo-Iers Verdrag, officieel voluit Articles of Agreement for a Treaty Between Great Britain and Ireland, was een verdrag dat op 6 december 1921 werd gesloten tussen de Britse regering en vertegenwoordigers van de de facto Ierse Republiek. Het verdrag…

De klimaatgodsdienst. Het Trojaanse Paard van de technocratie en de christelijke profetie.
Actualiteit & Opinie / 10 juni 2017

Motto van Patrick Wood bij zijn boek Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation, 2015: The dark horse of the New World Order is not Communism, Socialism or Fascism. It is Technocracy. De klimaatgodsdienst Als je de Amerikaanse sites van de “World Council of Churches” of die van de “Episcopalian” en “Catholic Church” nakijkt, kun je er niet omheen. Ze zijn allemaal voor de vergroening, de “duurzame ontwikkeling“. Het lijkt wel een nieuwe godsdienst. Paus Franciscus schreef een encycliek “Laudatio Si” in 2015, het “Evangelie van de Schepping” over de “verzorging van het gemeenschappelijke huis“. Op 24 september 2015 sprak hij als eerste paus het Amerikaanse congres toe en gaf daarmee morele autoriteit om van de duurzame ontwikkeling werk te maken. Zo had Obama minder moeite om de Agenda 2030 van de VN te tekenen. Dat stond mooi met het oog op de grote Klimaatconferentie van 30 november 2015 in Parijs. De hogepriesters Anderhalf jaar later is de VS uit het klimaatakkoord gestapt. Macron riep Trump op 2 juni per tweet op om “de wereld te redden“. Buiten het klimaatakkoord is geen heil. Pseudo-religieuzer kan niet. De hogepriester van de klimaatgodsdienst is Al Gore. De zeespiegels zullen stijgen, de poolkappen…

Engels bisdom moedigt gelovigen aan om heidense afgoden te ‘vereren’
Actualiteit & Opinie / 8 juni 2017

Een Katholiek bisdom in het Verenigd Koninkrijk moedigt Katholieken die heidense tempels bezoeken aan om te buigen voor de heidense afgoden en voedsel te eten dat “gezegend” is in heidense rituelen, in de geest van “oecumene” en “dialoog”. In hun richtlijnen voor het bezoeken van heidense heiligdommen, moedigt het ‘Katholieke’ bisdom van Hallan, met aan het hoofd Bisschop Ralph Heskett, de Katholieken aan om bloemen te brengen naar Boeddha, om te buigen voor de Hindoegoden en voor het heilig boek van de Sikh. Katholieken worden ook aangemoedigd om het voedsel te eten dat hen aangeboden wordt, dat “gezegend” werd in Hindoeïstische en Sik-rituelen. Bisschop Heskett gaf geen antwoord op een vragenlijst door Press Time. LifeSiteNews vroeg hem hoe hij dit advies kon rechtvaardigen in het licht van het Eerste Gebod dat zegt: “Ik ben de Heer uw God; U zal geen vreemde goden hebben vóór Mij.” President van het Lepanto Instituut Michael Hichborn zei dat de richtlijnen niet enkel de Katholieken op een dwaalspoor zetten, maar de eerste Christelijke martelaren onteren. “De eerste Christelijke martelaren weigerden zelfs een korreltje wierook te offeren aan de heidense demonen, waarbij ze vreselijke martelingen leden en een vreselijke dood vonden,” zo vertelde hij LifeSiteNews….

Islamitische terroristen vernielen kerk in de Filipijnen
Actualiteit & Opinie / 7 juni 2017

De bisschop van Marawi veroordeelde de “demonische” vernieling van een kerk en religieuze beelden door islamitische terroristen. Bisschop Edwin de la Peña zei dat de vernieling van religieuze iconografie de ware bedoeling van de aanvallen in de zuidelijke Filipijnse stad weergaf. “We zijn boos door wat er gebeurd is. Ons geloof werd werkelijk vertrapt”, zo vertelde hij CBCP News. Een video toont de terroristen die “Allahu Akbar” schreeuwen terwijl ze een kerk binnendringen en vervolgens beelden kapotslaan, foto’s van pausen verscheuren en andere prenten in brand steken. Vervolgens wordt de hele kerk in brand gestoken. “Dat is godslastering! Het is onaanvaardbaar. Het is duidelijk dat hun daden echt niet van deze wereld zijn. Het is demonisch,” zo zei Bisschop de la Peña. De terroristen ontvoerden ook een priester, Vader Chito Suganob, een dag nadat ze hun initiële aanval lanceerden op de stad. Een video die vorige week online werd gepost toont vader Suganob die de Filipijnse overheid smeekt om hun militaire operatie om de stad opnieuw te heroveren, stop te zetten. Bron: Catholic Herald

Bedevaart Parijs-Chartres trekt 10.000 deelnemers
Actualiteit & Opinie / 6 juni 2017

De jaarlijkse bedevaart van het Parijs naar Chartres heeft 10.000 deelnemers getrokken. De 100-kilometer lange wandeltocht vertrok vanuit de Notre-Dame kathedraal in Parijs, door het zuidelijke deel van Parijs heen, richting Chartres om aldaar aan te komen bij de kathedraal van Chartres, Notre-Dame de Chartres. Deze bedevaart wordt altijd in het Pinksterweekend georganiseerd en is steeds populairder aan het worden. De lange optocht van meestal jonge pelgrims veroorzaakte door zijn omvang veel oponthoud bij het verkeer in Parijs. De 3-daagse wandeltocht ging daarmee niet onopgemerkt van start. De deelnemers liepen zingend, mediterend en biddend in een lange stoet. Door heel Parijs heen tot aan de bossen vlak buiten Parijs, waar de overnachting plaatsvond. De deelnemers waren hoofdzakelijk Fransen en Franstaligen uit andere landen, maar ook pelgrims vanuit de rest van Europa en de wereld waren aanwezig. Zoals uit Polen, Nederland, Spanje, België, Duitsland, Oostenrijk, maar ook de Verenigde Staten en vele andere landen die allemaal hun eigen liederen luid ten gehore brachten aan de andere pelgrims en de omstanders. Het Katholieke geloof heeft aan Parijs bewezen dat het nog steeds veel mensen op de been kan brengen. De media hebben echter weinig aandacht besteed aan het feit dat het Katholicisme…