Kort nieuws overzicht 5 jan. 2024

Gezegend zijn de wakkere zielen die nu niet vertwijfeld door de TV de slaap niet kunnen vatten door onrust omdat zij als enigen zekerheid en troost vinden in gebed en boete naar vermogen. Dat tekent de Christen die de TV al sedert lang de deur uit kieperde. En laat ons hopen dat inderdaad ook nog een kleine kudde traditionele Joden in staat zijn het inspirerende voorbeeld te geven aan hun zeer talrijke broeders en zusters die zich geheel overgaven — net zoals ‘moderne’ katholieken overigens — aan niets anders meer dan de grauwe wereld zonder uitzicht op werkelijk geestelijk soelaas tenzij povere therapie en psychologie dat het persoonlijke onheil zonder (noemenswaardige) godsdienst en tegen betaling niet kan bolwerken. Of Artificiële Intelligentie verlichting zal brengen valt ten zeerste te betwijfelen.

Nog maar enkele weken geleden begonnen eens te meer bloedige gevechten in en rondom het land van de Joden. Zwaardere wapens en grotere milities werden ingezet in een strijd die voorlopig verder blijft uitgroeien. Waar de wilde krijgers van Jemen vooreerst zich beperkten tot het kapen van reuzeschepen om losgeld te winnen kregen zij enkele dagen geleden belangrijke steun van Iran en oefenen zich nu in brutale pogingen om grote vrachtschepen op de Rode Zee simpelweg te vernietigen met behulp van krachtiger wapens dan zij ooit eerder konden verkrijgen.

Poetin is nu vermoedelijk definitief aan de winnende hand in zijn strijd tegen het Westen, Oekraine, door het gebruik van zware raketten die hij verkreeg via samenwerking met Noord Korea onder goedkeurend toezicht van China.

Geef toe, voor geheel verwereldse mensen, dat is bijna iedereen eigenlijk, is dit meer dan genoeg om hen wakker te houden in hun bed. Daarom is het zo belangrijk dat wij als actieve christenen zeer goed op de hoogte bleven van de eveneens zeer pijnlijke ontwikkelingen in de Kerk sedert 1945 en vooral sedert 1965 met het onnderbroken berucht gebleven VaticaanII. Sedertdien is voor alle naar oprechtheid en rechtvaardigheid verlangende christenen de innerlijke strijd nooit meer tot rust kunnen komen.


VATICAAN GEEFT OPHELDERING OVER ZEGENINGEN VAN ‘HETZELFDE GESLACHT’
Het Dicasterie voor de Geloofsleer van het Vaticaan heeft een lange “verhelderende” verklaring uitgegeven als reactie op het wereldwijde verzet tegen zijn verklaring “Fiducia supplicans”. Het nieuwe document waarschuwt bisschoppen tegen het weigeren om de controversiële verklaring uit te voeren, terwijl het er ook aan toevoegt dat “catechese” nodig kan zijn om te voorkomen dat “onregelmatige” paren de indruk krijgen dat de Kerk hun zonde goedkeurt.
Kortom, de chaos blijft groeien.
Lees het bij CatholicVote (Engels)


BIJNA 100 KERKEN AANGEVALLEN IN CANADA
Vandalen en brandstichters hebben bijna 100 christelijke kerken in heel Canada aangevallen in de twee en een half jaar sinds activisten voor het eerst de nu ontkrachte bewering populariseerden dat er massagraven zijn van inheemse kinderen onder katholieke scholen.
Lees het bij CatholicVote (Engels)


BIDEN ADMIN KLAAGT TEXAS AAN VANWEGE WET TEGEN ILLEGALE IMMIGRATIE
Het ministerie van Justitie (DOJ) van de regering-Biden heeft aangekondigd dat het Texas aanklaagt vanwege een onlangs ondertekende wet die illegale immigratie tot een staatsmisdaad zal maken. “Ik hou van mijn kansen”, zei de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, in reactie op de rechtszaak. “Texas is de enige regering in Amerika die illegale immigratie probeert te stoppen.”
Lees het bij CatholicVote (Engels)


WEIGEL OVER ‘KARIKATUUR’ VAN AMERIKAANSE KATHOLIEKEN
In een opiniestuk gepubliceerd door First Things, roept George Weigel een weinig bekende schrijver op voor het verspreiden van een karikatuur van het Amerikaanse katholicisme dat op misleidende wijze Amerikaanse bisschoppen en priesters plaatst tegen paus Franciscus en het Vaticaan. Terwijl de onnauwkeurigheden van Christopher Lamb vroeger niet van belang waren vanwege zijn onbekendheid, heeft CNN hem nu een enorm platform gegeven.
Lees het bij CatholicVote (Engels)


Zo is er nog een schrikwekkend lange lijst van bewijzen dat de Christenen onder steeds zwaardere druk staan dan ooit sedert WW2 en dat geldt in niet mindere mate voor de mogelijk nog wakkere Traditionele Joden, want het zijn niet deze letterlijk laatsten der Joodse gelovigen die de Derde Tempel van Jeruzalem zullen bouwen.

Het onvermijdelijke en vele malen voorzegde gevolg is dat uiteindelijk slechts de Traditionele Katholieken en de mogelijk nog resterende Traditionele Joden openlijk zullen vervolgd worden op dezelfde bloedige wijze zoals in China sedert enkele jaren begon. Alle twijfelende en vooral de goddeloos geworden mensen zullen zich met de moed der wanhoop overgeven aan de nieuwste trends inzake de grootst mogelijke strenge controles op alles wat de heersende machten maar kunnen bedenken. Zoals “VN bevordert decriminalisering van prostitutie” en “NEW YORK, 5 januari (C-Fam) Het VN-mensenrechtenbureau gaat agressief verder met de volledige decriminalisering van prostitutie, inclusief het omzeilen van VN-protocollen en -procedures, de wetten van de overgrote meerderheid van de landen en de Algemene Vergadering van de VN.” en vele vele andere.

Wie echt niet de ogen op God wil richten en wegvlucht in evolutieleer en ‘moderniteit’ zal geen andere keuze meer kunnen zien dan wat de wereld hen voorhoudt. Gebed en boete naar vermogen zijn onze enige maar zeer krachtige verdediging en mogelijk zelfs geestelijke aanval op de duivel die de hele aarde in bezit neemt.

 

Auteur:Hypoliet

59 commentaren op “Kort nieuws overzicht 5 jan. 2024

 1. Ja. Gooi de televisie de deur uit zodat je er niet door besmet raakt.

  Neem alle de communicatiemiddelen weg en de mensen kunnen niet meer betoverd worden.

  Heb een zuivere geest die in het hier en nu leeft, wetend dat de aarde steeds door wereldse mensen wordt bestierd; wereldse mensen die met behulp van technische communicatiemiddelen zoals o.a. tv krant radio en films, als een god de mensen naar hun hand wil zetten.

  De leer van Christus is dan toch aardiger: wees aardig en behulpzaam, vriendelijk en nederig, vergevingsgezind.

  Geestelijk verlicht zijn of verdwaasd in de wereld jezelf achterna lopen. Als een dier je lust volgen of als een mens de liefde vinden. Altijd moeten liegen of de waarheid mogen krijgen. Verlost van de leugen zijn is een grote last minder. De ziel veert op.

 2. Voor wie het misschien nog niet goed begrepen heeft :

  Poetin heeft de eerste stap gezet richting West-Europa.
  Met steun van Noord Korea en China.
  De Moslimwereld begon de aanval op alle westerse naties.
  Deze aanval krijgt geleidelijk een groter front. O.a. vanwege de talrijke vreemdelingen die wij mochten verwelkomen.
  Hoe lang het kan duren voordat Poetin bij ons op bezoek komt kan niemand precies weten. Maar het zal zeer zeker een verrassing worden.

  1. ‘Toevallig’ gaat ‘in de volgende dagen’ de wind waaien vanuit het noord-oosten.
   Dit is slechts een suggestie.
   Misschien en hopelijk moet eerst Trump nog terug aan het roer komen in the USA, dat geeft ons misschien nog een jaar respijt, maar zal dat mogelijke feit nog iets kunnen veranderen aan de huidige toestand ?
   De meeste mensen zijn daar niet goed op voorbereid.

 3. U gooit de tv buiten maar herhaalt in feite dezelfde verhalen die de tv brengt maar dan op een volkse manier. Mentaal bent u nog niet los geraakt van uw tv.
  In feite is het eenvoudig: de NAVO moet niet met Rusland sollen, dat is nog nooit goed afgelopen (Duitse kruisridders, Napoleon, Hitler..) en de neokoloniale tijd in West-Azië (VS en voorpost Israël) is voorbij.

  1. Teraspol,
   ik kijk al jaren geen TV meer. Wat ik van de media meen te begrijpen is dat ALLEN ten volle zijn afgestemd op het Amerikaanse CNN en soortgenoten. D.w.z. extreem socialistisch, leugen op leugen op leugen en af en toe een klein stukje waarheid om de schijn te redden. Dit is ten zeerste schadelijk voor het innerlijk leven.

   Net zoals vooraf aan de komst van het beruchte vaccin, zijn vandaag veruit de meeste mensen niet voorbereid op hetgeen onvermijdelijk gaat gebeuren, met verschrikkelijke gevolgen vanwege hun goddeloze en socialistische ingesteldheid.

   Indien ik als christen niet waarschuw naar vermogen, ben ik mede schuldig aan de ondergang van zeer vele onwetende zielen. Nu hebben zij nog net de tijd om zich weer tot God te richten met het grootst mogelijke respect, zoals iedereen aan Gods Liefde verplicht is. Want Gods zeer grote Liefde verplicht ons tot wederliefde !

  2. In feite is het nog eenvoudiger, we weten (bijna) niets. Ik tenminste niet. Ik was er niet in Rusland, ik kan de geschiedenisboeken niet meer geloven. Dus ik weet bijna niets. En dat is niet erg. Namen zoals Rusland en NAVO zijn illusies neergezet door tovenaars om het volk een rad voor de ogen te draaien, lijkt. Dus onwetend daarover is goed. Wel bewust zijn van de valstrikken van nu, dat wel, dat is goed. Maar zorgen dat de geest schoon blijft is pragmatischer en rustiger. Ze kunnen zoveel vertellen, die media. Ik kan ze niet controleren. Maar ze schijnen vals te zijn. Dus laten voor wat het is, lijkt me beter. Ze doen maar. Wees blij dat je het nog kunt mijden.

 4. Misschien en hopelijk moet eerst Trump nog terug aan het roer komen in the USA, dat geeft ons misschien nog een jaar respijt, maar zal dat mogelijke feit nog iets kunnen veranderen aan de huidige toestand ?

  NOU WEET IK HET ZEKER IQ schoenmaat

  Blijkbaar interviewde vrijmetselaar Piers Morgan op 5 juni in Londen op ‘Good Morning Britain’ Donald Trump en overhandigde hem een Churchill-hoed met monogram (Churchill was een biseksueel, druïde, 33 graden vrijmetselaar) die zei: ‘Hij was bereid verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het gebruik van kernwapens en druk op de nucleaire knop als en wanneer de tijd daar is” Trump “huurmoordenaar” (Agent 47 – “uitverkorene”?)

  https://themindunleashed.com/2019/06/trump-nuclear-weapons.html

  Trump Under Stormy

  De stormachtige wolken van angst verzamelen zich en bedreigen iedereen die de zwarte spiegels aanbidt.

  45-47 is 9-11 (vermoedelijke geboortedatum van Jezus)
  4-4-2023 met de dubbele daletdatum in het Skull and Bones jaar!

  Het getal 4 of dalet is de deuropening of het portaal waar men overgaat van de ene staat naar de andere, maar in het jodendom vertegenwoordigt het getal ook God, de Hebreeuwse letter lijkt ook op een getal 7, dus de 4-4 vertegenwoordigt ook 77 of 14.
  7 is een belangrijk getal, het vertegenwoordigt de 7 dagen van de week, 7 kleuren van de regenboog, 7 originele planeten, 7 chakra’s in het lichaam, 7 continenten, 7 noten in de toonladder, in het Hebreeuws heeft 7 hetzelfde aantal medeklinkers als volledigheid is het van belangrijke symbolische betekenis voor de maçonnieke orde, het vertegenwoordigt het Pythageriaanse getal van perfectie, 3 poten op een kruk, 4 voor een stoel, driehoek in het vierkant.
  Het Hebreeuwse woord voor geluk, Mazal, is 77 in gematria, maar dubbel 7 heeft andere betekenissen, 7 jaren van overvloed gevolgd door 7 jaren van hongersnood.
  Als 14 is het dubbel 7, wat betekent dat het een dubbele maat is voor spirituele perfectie.

  Genesis 4:23-24 (NBG) (Lamech werd 7 keer verwijderd van Kaïn)
  En Lamech zei tot zijn vrouwen: Ada en Zillah: Hoor mijn stem; gij vrouwen van Lamech, luister naar mijn toespraak: want ik heb een man gedood tot mijn verwonding, en een jonge man tot mijn verwonding.
  Als Kaïn zevenvoudig zal worden gewroken, echt Lamech zevenenzeventigvoudig.

  “Alle generaties van Abraham tot David zijn veertien generaties, van David tot de ballingschap in Babylon zijn veertien generaties, en van de ballingschap in Babylon tot de Christus zijn veertien generaties. (Matteüs 1:1 – 17, NKJV).” – bijbelstudiewebsite

  “Veertien arbah esre (f) arba’ah asar (m) Veelvoud van ZEVEN, een dubbele maat. Het getal van de Messias. Om te reproduceren, herscheppen, discipelen, dienaar, slaaf. De maan is bijna vol op de veertiende dag van elke Hebreeuwse maand, die volheid, openbaring en toegenomen (geestelijk) licht symboliseert.” – Graceintorah-website

  In Kabbala
  “Als ik niet voor mezelf ben, wie zal er dan voor mij zijn?
  En als ik voor mezelf ben, wat ben ik dan” (Avot 1:14).

  In Tarot is het getal 14 Temperance, meestal afgebeeld door een androgyne engel, met een voet in het water en een voet op het droge, iets van het ene vat in het andere gieten en is bedoeld om evenwicht te vertegenwoordigen, het middenpad te nemen, geduld te hebben.

  Apollo en Artemis, de androgyne tweeling van Zeus en Leto, die ook als androgyn werd beschouwd, die van een man in een vrouw veranderden en vervolgens de tweeling baarden.
  De Anatolische hermafrodiete godin Cybele, werd beschouwd als de moeder van de goden, werd altijd geassocieerd met leeuwen, net als haar Griekse tegenhanger, Rhea, die ook verbonden is met Apollo als zijn grootmoeder, echtgenote van Cronos en moeder van Zeus.
  Van Cybele wordt ook gezegd dat hij de moeder was van koning Midas, degene die alles wat hij aanraakte in goud veranderde, erg Trumpps!
  Hoewel Cybele werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen, maakte dit de andere goden bang, dus castreerden ze haar en later groeide er een priestercultus rond de aanbidding van Cybele en haar minnaar Attis, die ook zichzelf castreerde, doodbloedde en stierf in de proces.
  De Galli-priesters zouden zichzelf castreren ter ere van Cybele, wat aanleiding gaf tot namen als de Galliërs, Galway, de Galations en misschien de stad Galilea.
  https://youtu.be/7amSOSGhuSM

  1. Men kan Trump deels vergelijken met Abraham Lincoln. Hij werd vermoord.

   Edwin, jij meet de mensen op intelligentie, waarom ? Een erg eenvoudige mens die een goed gebedsleven heeft ook de allerbeste toekomst.

   Begin eerder mensen te meten op hun gebedsleven !

 5. Een leuke video met broeder Nathanael en Alex Jones waar broeder Nathanael zich richt op het wapen van de slechte; geld. Het geldsysteem is gekaapt door mensen en daardoor kunnen die geldmensen hun wil opleggen aan andere mensen, zo simpel is het. De duivel is het geld. Niet het geld op-zich, want geld vertegenwoordigd energie. Dat is goed als ruilmiddel. Maar hoe het geld door grootkapitalisten tegen de gewone mens wordt gebruikt is de zonde, dat is duivels. Daar komen héél veel vreselijke problemen uit voort; uit de mensen die het geldsysteem overgenomen hebben. (Dat de paus daar aan meedoet lijkt het geloof stuk te maken.)
  Alex Jones interviewed former Jew Brother Nathanael Kapner, an Orthodox Christian, and after being once again humiliated on the Jew issue, deleted the interview from his website, Banned.Video.

   1. Ik heb heb lopen uitpluizen deze site , en film gevonden ,even kijken of de link werkt

    Video Link

 6. Nee werkt niet

  deze wel
  usa-the-republic.com

  UNZ.COM

  Ik toets deze woorden in op de zoekbalk van de site —-helemaal niks over dit

  Red Heifers

  Numeri 19:1-10

  Rode vaarzen arriveren in Israël: is dit een signaal van de derde tempel, de eindtijd

  Ik volg dit op de voet ,

 7. “De Lijn” op het platform van Musk (4 januari 2024):

  “Geweldig nieuws! We hebben zojuist 92 standaard e-bussen besteld bij BYD Europe, als onderdeel van onze inzet voor een groenere vloot. Met als doelstelling volledig emissievrij openbaar vervoer tegen 2035.”

  “BYD” is een bedrijf van de Chinese communisten. Onlangs nog werd er geschreven over de door de CCP hackbare zonnepanelen die hier in dit land gebruikt worden, en nu heeft “De Lijn” dit aangekondigd. De “vijandigheid” van de westerse machten tegen de eurasianisten in het donker Oosten is gespeeld; ze zijn in werkelijkheid in collusie met hen, en steeds verder sluit de val zich terwijl westerlingen slapen.

  De opbouw eertijds van het bolshevistisch machtsapparaat in Rusland werd gefinancierd door de bankiers van westers Juda met de bedoeling het verschuiven van de macht oostwaarts, en dat laatste wordt nu uitgevoerd.

  1. De Judeeër deelt Oosten en Westen in volgens de ligging van Jerusalem; ten oosten van Jerusalem is het Oosten en ten westen ervan is het Westen van de wereld. Dat is waar het eurasianisme over gaat. Moskou ligt ongeveer op dezelfde verdelingslijn volgens de ligging van Jerusalem, en wanneer men het concept Eurazië doortrekt zuidwaarts, buiten Rusland, dan ziet men Jerusalem liggen als centrum van dat Eurazië. Zo is de Israël-Gaza-toestand geconnecteerd met de Rusland-Oekraïne-toestand. Het gaat om de imperiale politiek van een nieuwe wereldmacht die oprijst, het goddeloos imperium in de eindtijd zoals beschreven in de H. Schrift, met Jerusalem als hoofdstad.

   Het Amerikaans imperium brokkelt af en wordt beëindigd volgens de plannen van de internationalisten.

   1. Correctie: “dan ziet men Jerusalem liggen op de verdelingslijn tussen Azië en Europa, dus op de Euraziatische verdelingslijn.”

    Jerusalem ligt op het kruispunt tussen Azië, Europa en Afrika.

 8. @Edwin,
  U blijft deze site en haar lezers lastigvallen. Bent U nog stééds niet aan Uw boekwerk begonnen?

  1. Ik hou zo veel van u heerlijk, mag ik niet bij u wonen ,ik bid mee, u mag voorgaan,

   heerlijke man bent u, nou ik stop maar met reageren

   was het al van plan ,er komt me toch een storm aan .🤢

   1. Inderdaad Edwin, het is indrukwekkend wat u op een dag allemaal bij elkaar googelt. Het is echter zéér de vraag of dat de lezers van dit forum boeit. Mij niet in ieder geval.
    Misschien moet u serieus het vervaardigen van een knip- en plakboek overwegen 😉

 9. Paul ,alle religieuze mensen in de katholieke kerk zijn gevaccineerd en gaan naar de Hell, ik heb ze aangeschreven maar ze hebben het niet gelezen en niet gereageerd ,wat kan mij die zombies nog boeien

  COVID-19 666: COVID-vaccins verwijderen Gods NAAM uit DNA

  https://www.bitchute.com/video/8PUoa72QVJAQ/

  1. Interessante video. Ik heb hem niet helemaal gezien , want je hebt er volgens mij ook wel eens over geschreven bij Frontnieuws.
   Ik hoop niet dat het waar is dat gevaccineerden naar de hel gaan. Ik ben , net als jij ook niet met de gifspuit bewerkt omdat ik veel onderzoek er naar heb gedaan. Ook priesters en bisschoppen gewaarschuwd, maar het mocht niet baten. Sterker nog : in de parochie waar ik kwam en waar ik inmiddels niet meer kom omdat de pastoor ging bidden voor het vaccin …… Die pastoor wilde gehoorzaam zijn aan de paus alias Bergoglio die geen paus is.
   Nu ben ik bij de traditionelen waar de H MIs ( en géén viering ) nog wordt opgedragen, en wat een verademing dat is !!
   Maar nu nog even over het feit dat geënte mensen met genmanipulatie naar de hel gaan…
   Heb je wel eens het boek van de Ierse zieneres gelezen “Het boek der Waarheid.”
   Zij waarschuwde ook dat we de gifspuit niet moesten nemen., maar niet dat het gevolgen had voor het hiernamaals. Dat het gevolgen heeft voor het aardse leven is duidelijk, kijk maar naar de oversterfte en hoe alles wanhopig onder de pet wordt gehouden.
   Wat wél gevolgen heeft voor bestemming hel is de chip die we absoluut niet moeten nemen.
   Wie zich laat chippen is verloren.

   1. Marrie,
    Of mensen naar de hel gaan als de de injectie genomen, dat hebben weet ik niet. Het lijkt volgens mij wel een beetje op het teken van het beest, omdat als iemand de injectie niet toelaat, hij of zij niet meer deel kan nemen aan de maatschappij.

    Men moet het mobieltje laten zien waar de QR-code op te zien was. Zónder deze code wordt men uitgesloten. Dat lijkt dus misschien wel een beetje op het teken van het beest. En je kunt zelf wel lezen hoe de Bijbel daar over oordeelt.

    De mensen aan de top van de westerse wereld zijn van plan deze manier van doen uit te breiden. Er is veel bekend geraakt over de plannen, en er wordt op het internet over gediscussieerd, maar velen geloven en begrijpen niet als anderen hen waarschuwen.

    De mensen aan de top willen dit systeem voor eeuwig gaan invoeren; zij bepalen straks dan of jij je aan bijvoorbeeld een injectie moet onderwerpen. En onderwerp je je er niet aan; dan krijg je het moeilijk. Sommige mensen concluderen dat je het misschien wel overleeft als je niet aanpast, maar leven zoals nu, dan kan niet meer. Dan ben je uitgesloten.

    Of dat de hel is? Ik denk het bijna wel.

    1. Om e.e.a. wat van beeld te voorzien, kijkt u wellicht naar Bret Weinstein die ook op de hoogte lijkt te zijn.
     http://www.youtube.c*m/watch?v=4MIESbBnA2k&t=371s

     (Plakt u de link in uw browser en maak van ‘*’ een ‘o’.)

    2. Het lijkt wel het teken van het Beest, maar volgens mij is het teken van het Beest de chip die in de rechterhand zal worden geplaatst bij degenen die hierover onwetend zijn, of die kiezen voor het gemak.
     In de Bijbel staat : en zij die het teken van het Beest op het rechterhand of op hun voorhoofd hebben, zullen verdoemd zijn. ( het staat er in iets andere woorden maar daar komt het wel op neer ).
     De gifspuit was volgens mij een “aanloop “voor de chip en een test hoever ze kunnen gaan als ze de angst er maar goed inhouden.

     als je de chip niet neemt wordt het inderdaad de hel op aarde, maar Jezus zal ons niet in de steek laten. Beter hier een hel dan in het hiernamaals de hel want dat is voor eeuwig.

 10. @Marrie,
  U bent volgens mij nieuw op deze site. Daarom: van harte welkom.
  Ook natuurlijk van harte welkom in elke H. Mis (géén woorddienst).

  Mattheus 26:26-28
  Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker, en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zei: Drinkt allen daaruit. “KOMT ALLEN TOT MIJ DIE UITGEPUT ZIJT EN ONDER LASTEN GEBUKT, EN IK ZAL U RUST EN VERLICHTING SCHENKEN” (MT. 11, 28), dat voor velen ((dus niét voor iedereen)) vergoten wordt tot vergeving van zonden.

  (Lc 22: 19.20)
  ‘BLIJFT dit doen om Mij te gedenken’ heeft Hij bij het Laatste Avondmaal gezegd. In de tekenen van brood en wijn laat Jezus zien wie Hij voor ons wil zijn: gebroken brood, voedsel om van te leven. (Sacramentsdag)
  (zie: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/i/instellingswoorden
  gedenken = herinneren, om in het geheugen roepen (gedachten) te onthouden, wat Ik voor U gedaan heb.

  Jezus zei NIÉT: doet ALSÓF dit mijn Lichaam en Bloed is;
  Jezus zei: ‘BLIJFT dit doen om Mij te gedenken’
  Dit betekent, dit houdt in:
  Jezus zei: Dit IS MIJN Lichaam; BLIJF dit doen om niet te vergeten wat Ik voor jullie gedaan heb.
  Als wij dus niet regelmatig de H. Mis bijwonen, zúllen wij dus vergeten hoeveel Jezus voor ons geleden heeft (denk aan de Kruisweg).

  “KOMT ALLEN TOT MIJ DIE UITGEPUT ZIJT EN ONDER LASTEN GEBUKT, EN IK ZAL U RUST EN VERLICHTING SCHENKEN” (MT. 11, 28)

  Het ‘Onze Vader’ wordt regelmatig verkracht:
  De volgende zin is dus foút:
  ‘En leid ons niet in beproeving’, maar verlos ons van het kwade.

  (Ons beproeven hoort gewoon bij ons aards bestaan).
  Die zin MOÉT zijn:
  En leid ons niet in bekoring (= En sta niet toe dat wij verleid worden door de duivel/onze eigen gedachten), maar verlós ons van het kwade (= maar verlos ons van de duivel en van onze kwade gedachten).

 11. Ik begrijp de redactie hier niet, wat voor onzin wordt hier toch geschreven, ziek in het hoofd.

  1. @Geert Van den Berghe,
   U draait de boel óm: Er zijn twéé mogelijkheden:
   1. óf U bent niet r.k. -gelovig ÓF
   2. U voelt zich niet goed bij Uw eigen hoofd.

  2. Tja,
   Er zijn mensen op hele hoge posities gekomen die nóg zieker in het hoofd zijn en met die minderwaardige perversiteit zitten we nu opgescheept. Het is alsof er een mens is de de moraliteit gestolen heeft omdat het schepsel te dom is om zijn idiote walgelijke zonde te begrijpen. Te laag opgeleid, hè? Gewoon te dom. En de hooggeplaatsten blijken te onnozel om in te zien dat ze gewoon belazerd zijn. Kan deze tekst wel je goedkeuring krijgen? Het zijn dieven van het fatsoen die nu de scepter zwaaien!

 12. Geert Van den Berghe ,over wie heet u het,Marrie is de heilige van de dag !

 13. Hoera! Driewerf hoera!!! De RKK Restkerk heeft er een aanhanger bij! Marrie.
  Marrie voldoet aan alle eisen van de sekte, hoewel ze (ze?) toch nog niet alle sluiers van haar (zijn?) geloof heeft opgelicht.
  Maar ze is na diepgaand onderzoek al zeker van de onzin van de Covid-vaccinaties, ze zweert bij de tridentijnse mis, de Paus is vals en ‘Het Boek der Waarheid’ is zowat een neefje van de bijbel.
  Nu nog keihard de klimaatverandering ontkennen, de evolutietheorie in de prullenbak gooien, de hele
  LHBTIQA+ gemeenschap als doodzondenaars afdoen en de hele ‘gewone’ Vlaamse clerus als verdoofden wegzetten. Poneren dat de hele wereld onder de controle staat van een gigantisch complot, geleid door Satan, maar dan wel onder verschillende namen, als daar zijn vrijmetselaars, joden, socialisten en tutti quanti.
  Daartegenover staat de duidelijke bekommernis voor wie al dan niet naar de Hel gaat.
  Dàt is pas naastenliefde.
  Welkom, Marrie.

  1. Frank,
   u hebt nog niets gezien. De naderende dag van de grote Waarschuwing is meer dan waarschijnlijk uw laatste kans om eindelijk voor de waarheid te gaan buigen. Maar ook indien u dan toch nog halsstarrig de waarheid blijft loochenen zult u niet kunnen ontkennen dat God u de waarheid voelbaar toonde door u en iedereen boven de zes jaar de hele film van het eigen leven levendig te tonen en al uw goede daden en al uw fouten zonder pardon te oordelen. Dan pas zal uw ware aard blijken en kan u nog vergiffenis bekomen. Tot zolang wil ik nog geduld voor u oefenen.

   1. “…zult u niet kunnen ontkennen dat God u de waarheid voelbaar toonde door u en iedereen boven de zes jaar de hele film van het eigen leven levendig te tonen en al uw goede daden en al uw fouten zonder pardon te oordelen. ”
    Gaat het een beetje, Eric?
    Uw god heeft mij nog geen enkel filmke laten zien, en ik denk niet dat er veel mensen van goede wil hier zitten te wachten op UW geduld.
    Wat heeft u trouwens met zesjarigen? Ik heb er toevallig van die leeftijd onder mijn kleinkinderen.
    Die lopen vrolijk rond en zijn gelukkig gespaard gebleven van de eerste indoctrinaties met de duivels en de hel, zoals de kindjes in Vlaanderen dat voor het concilie mochten beleven.
    Die moderne kindjes zijn in uw visie waarschijnlijk gedoemd tot het Eeuwige Vuur?
    Eric, u bent zondig en u weet dat. Alleen de heilige bloedende harten van Jezus en Maria kunnen u redden. U weet dat en u brengt uw dagen door in schuldbesef met boetedoening en gebed. Volledig los van de zondige buitenwereld.
    Dat mag. Geen probleem. Elk zijn geloof, spiritualiteit en engagement.
    Maar die invulling is gelukkig niet die van de katholieke Kerk van Rome.
    En u vertegenwoordigt op geen enkele manier de Rooms-katholieke Kerk.
    Ps. Het zou u sieren mocht u dit bericht niet censureren.

    1. Frank,
     uw onwetendheid behoeft geen censuur, de hele wereld mag zien hoe u de profeten negeert.

     1. Welke profeten? Mohammed? Elia? Mozes? Jezus? Of de vele hedendaagse zieners van allerlei bedenkelijk allooi?
      Ontsnappen in een virtuele wereld lijkt een balsem voor de ziel. Maar uiteindelijk leidt dat nergens toe.
      De échte wereld vraagt om daadkracht, engagement, inzet, kennis en inspanning om de boel zo goed als mogelijk draaiend en menselijk te houden.
      Een beetje bidden kan helpen voor wat persoonlijk comfort, maar dat helpt de wereld niet echt vooruit.
      Maar zo kunnen we nog uren doorgaan.
      Daarom stel ik u heel persoonlijk en direct nog één vraag. U hoeft niet te antwoorden. U mag ook ontwijkend antwoorden. Maar ik zou het appreciëren mocht u voor één keer klaar en duidelijk willen antwoorden.
      Is uw visie, zoals hier op dit Forum al veelvuldig verkondigd, (De Paus is vals, de Aarde is plat, klimaatverandering bestaat niet, wetenschap is quatsch en Covid is een hoax, de Kerk moet terug naar voor 1945, en liefst nog naar voor 1789, enz
      …) de visie van de enige Rooms-katholieke Kerk zoals u die op het oog heeft?
      Ik kijk uit naar uw antwoord.

      1. Frank,
       Lang voor de geboorte van Christus keken vooral de actieve gelovige mensen uit naar de komst van de Messias, vanwege hun kennis van de toenmalige profeten.
       De Traditionele RKK is de ware Rooms Katholieke Kerk, betuigd en benadrukt door Paus Benedictus XVI die eerst letterlijk weggeslagen en daarna doodgemarteld werd, en wordt niet door mensen gemaakt, het is Gods Werk, maar dat gelooft u niet.
       Wat komt u hier eigenlijk doen, anders dan ieders tijd verliezen ?

       1. “Paus Benedictus XVI die eerst letterlijk weggeslagen en daarna doodgemarteld werd…” Is dat de nieuwe versie van de restkerk?
        Maar u antwoordt alweer niet op mijn vraag.
        En ja, wat komen mensen zoal doen op een Forum? Vragen stellen zeker?
        Of bedenkingen formuleren?
        Wie geen tijd wil verliezen komt hier niet op, toch?

        1. Frank,
         hoogst waarschijnlijk zal Paus Benedictus XVI de geschiedenis ingaan als de martelaar-Paus. Als ouderling werd hij geslagen, men kon dat indertijd bemerken toen hij als Paus plots niet meer de vrijheid genoot zijn dagelijkse wandeling te maken in gezelschap van een of meer theologen waarmee hij diepzinnige gesprekken voerde, maar dan vergezeld werd door twee nors zwijgende reusachtige breedgeschouderde types in priesterkleding en hij zelf een extreem trieste indruk gaf van een angstig iemand die geterroriseerd werd. Dat filmpje bekeek ik dagenlang herhaaldelijk en kon mijn ogen niet geloven. Daarna zat hij gevangen in een ‘gouden kooi’ en moest ondergaan wat men hem aandeed. Dit laatste is bewezen en de details zijn bekend.
         Hetgeen president Trump overkwam en wat hij nu nog steeds moet ondergaan is daar wel in zekere mate mee te vergelijken.

 14. Profeten Eat Your Heart Out

  19. ‘Tot zeventig generaties in de valleien van de aarde’ (Henoch 10:12)

  Deze Profetische Beeldcode werd geopenbaard als de volle maan van 23 november 2018, de verjaardag van “De gruwel die verwoesting veroorzaakt”. Deze tekenen vonden zeven keer plaats, 365,25 jaar na de val van Babylon in 539 v.Chr. (Linker diagram is een kalender met gebeurtenissen.)

  Deel een. Mene Tekel: goden worden geoordeeld! 6 december 2018

  Sea-Dragon-komeet onder voet en ‘Meteoor in Rusland als 10 atoombommen’
  16 en 18 december 2018
  Uitbarsting van Anak Krakatoa veroorzaakt tsunami als gevolg van volle maan
  22 december 2018
  “OSIRUS-REX” bereikt Bennu op Chanoeka terwijl Bush opgebaard wordt. En 30 dagen later: China aan de donkere kant van de maan
  3 december 2018 en 2 januari 2019
  Sprinkhanen vallen Mekka binnen terwijl er een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvindt
  5 januari lokale tijd, (eclips EST)
  Meteoor slaat in op “Super Wolf Blood Moon”, en de New Yorkse Toren van Babel verlichtte babybloedroze
  20 en 22 januari 2019
  Rivier van bloed: Dam barst in Brazilië, waarbij 360 doden vallen
  25 januari 2019, 12.00 uur
  Polar Vortex, F4 Tornado treft Noord-Amerika en Havanna, Cuba
  27 januari 2019
  Meteoor treft Cuba aan de voet van een bergmuurschildering van draken en reuzen; (En deel A, “Draak Aurora in Draco”)
  1 en 6 februari 2019
  Magnetische poolsnelheden over het noordpoolgebied
  4 februari 2019
  Mount Kea (Hawaï) Enlil, god van de wind en de bergen – beoordeeld!
  10-11 februari 2019
  “Mene, Tekel, Perzië“, Turkije, 50 Russische beren, de paus en het vredesverdrag van Kushner
  1, 4, 9, 11 en 14 februari
  Opstanding! Berg bedekt met vlinders
  22 december 2018 en 14 februari 2019
  (Pt. B/C) Ster van Isis en Maagd verduisterd (volle maan), waardoor er zowel in de hemel als op aarde een driehoek ontstond. (Pt. A. “Slang stijgt op”)
  19 februari, 6 maart 2019. (Pt. D. Venus door haar eigen hoorns gestoten, 30 januari)
  Ook Dirt Devil bij de Chichen-piramide 30 dagen later
  Israël en Bijbel: 7x rond de Maan/Jericho
  21 februari en 11 april 2019 (en “Dragon’s Palace”, 5 april)
  ‘Prins van de kracht van de lucht’ blootgelegd
  1 en 15 februari 2019
  Tornado (F4) stort de toren drie uur na het plaatsen van de afbeelding om. En: “Het teken van Trump”
  3 en 8 maart 2019
  De VS erkennen de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte, en dus over de berg Hermon, waar engelen vielen
  21 maart (en 16 februari) 2019. (Ook Dirt Devil bij de Chichen-piramide)
  Boren naar water in Antarctica
  18, 23, 26 en 28 december
  Boek van Henoch en de onderwereld: drie wetenschappelijke rapporten
  10 januari, 14 en 15 februari; 1, 3 maart 2019
  Henochs zonnecal.: De grote omschakeling van de maan naar de zon begint
  21 en 23 maart (Henoch Nieuwjaar – 20 en 27 maart)
  Geheime code voorspelde de dood van Saddam, Bush, Jitschak Kaduri en Sharon
  1 februari en 1 maart 2019. (Overledenen: Saddam op 29 december 2006 {22.00 uur, EST}; 28 januari 2006 {Kaduri’s code – 18 januari/’28’, 2007}; 11 januari 2014; 30 november 3 december 2018
  Droogte in de VS, Israël en Babylon eindigt
  Notre Dame-brand
  Bomaanslag op Sri Lanka tijdens Pasen
  Drie ongebruikelijke tyfoons
  Mystery Mountain rijst op uit de zee
  De laatste profetische beelden vallen samen met een recordaantal tornado’s
  Grote Verzoendag Komeet

  Het 19e teken
  De zee gaf de doden op die erin zaten, en de dood en Hades gaven de doden op die erin zaten, en iedereen werd beoordeeld op basis van wat hij had gedaan. (Openbaring 20:13)

  Het boek Henoch staat vol met beelden die doen denken aan de volgende twee wetenschappelijke rapporten over bergen en valleien
  Het boek Henoch staat vol met beelden die doen denken aan de volgende drie wetenschappelijke rapporten over bergen en valleien onder de aarde. Het derde rapport gaat over de smaragdgroene ijsbergen van Anartica die de gevangen aarde vermalen onder torenhoge gletsjers.

  Eerst een citaat van Enoch hfdst. 10
  10:4 En verder zei de Heer tegen Rafaël: Bind Azazel bij zijn handen en voeten en gooi hem in de duisternis. En splijt de woestijn, die in Dudael ligt, open en gooi hem daar.

  5 En werp scherpe en puntige stenen op hem en bedek hem met duisternis. En laat hem daar voor altijd blijven. En bedek zijn gezicht zodat hij het licht niet ziet.

  6 En zodat hij op de Grote Dag des Oordeels in het vuur kan worden geslingerd.
  (Jesaja 24:21-22), (2 Petrus 2:4), (Judas 1:6), (Openbaring 20:1-3)

  12 Wanneer al hun zonen elkaar doden en wanneer zij de vernietiging van hun dierbaren zien, bind hen dan zeventig generaties lang vast, onder de heuvels van de aarde, tot de dag van hun oordeel en van hun voleinding, tot aan het oordeel, dat is voor alle eeuwigheid, is volbracht.
  (2 Petrus 2:4), (Judas 1:6)

  Fractale weergave van de vier engelen uit het Boek van Henoch op de “vier hoeken van de aarde” die de troon omringen. Hieronder zijn zeven bergen. Deze zeven bergen kunnen echter ook begrepen worden als bergen onder de aarde, zoals in onderstaande korte video:

  Zeven zegels: Nephilim in de hel geworpen

  https://youtu.be/wdHkiJKiAeI?si=3fZVJxyLfVZeFypb

 15. Het proces tegen Dries Van Langenhove werd weer strategisch naar het media-podium gebracht in aanloop naar de verkiezingen. De onrechtbank in Gent is in de macht van de vrijmetselarij ginder; Jean-Marie Dedecker zei daar een tijd geleden (interview door Raf Liekens voor “De Morgen”, 23 augustus 2022) nog het volgende over: “Die jongen maakt geen schijn van kans op een eerlijk proces. De logerechtbank gaat hem vierendelen, maar eerst moet hij nog aan de publieke schandpaal, zodat iedereen op hem kan pissen.”

  Wie denkt dat de gruwelijke misdadigers van de Gentse vrijmetselarij wakker liggen van spotprenten op het internet is delusioneel. Daar gaat het bij hen niet over; het gaat er bij hen over om een boodschap uit te sturen dat kritiek op de raciaalmarxistische en cultuurmarxistische politiek van het judeo-maçonniek bewind niet getolereerd wordt.

  1. Op de keper beschouwd is Dries V L slechts een ideologische uitslover want zelfs indien heel Vlaanderen hem zou volgen bereikt hij en heel Vlaanderen daar niets mee aangezien marxisme en socialisme het stadium bereikten waarop zij zich overmachtig beginnen voelen en over lijken zullen gaan zonder door hun onrechtbanken bekeven te worden.

   Waarom gaat iemand in de politiek? Is dat geen uiting van narcisme? Is dat geen uiting van groot gebrek aan vertrouwen in God? Landen en volksgroepen ontstaan immers nooit buiten God om. Voor zover ik meen te begrijpen worden Vlaamse Maria-liederen nog slechts gezongen aan het einde van de Tridentijnse Missen. Ik kan op zulk moment mijn tranen niet bedwingen want er ging zo ontzettend veel goeds verloren dat wij wellicht nooit meer zullen beleven.

   Neen, dat Dries V L eerst maar eens een ernstige en vooral oprechte Traditionele Katholiek wordt en toont dat het respect voor God op de allereerste plaats staat in zijn leven, dan pas kan hij iets voor Vlaanderen betekenen.
   Nu echter meent hij een wereldse strijd te kunnen voeren rechtstreeks tegen de duivel! Dat is bij voorbaat totaal verloren moeite!

  2. Is het dan niet zo dat Poetin onlangs raketten kreeg van Noord-Korea met vriendelijke toestemming van China? Is het dan ook niet zo dat we over Oekraine niet meer hoeven te spreken? Dat we dus nog slechts hoeven uit te zien naar het niet-berekenbare moment van de blitzkrieg van Poetin tegen West-Europa? Ik kan niet geloven dat Dries Van Langenhove dit niet zou inzien?

   Waar stuurt Dries V L dan op aan? Doelbewust een bloedige opstand aansturen die bij voorbaat verloren is? Wat heeft dat met vaderlandsliefde te maken? Rechtsgezinden in andere landen hadden in voorbije jaren misschien nog geen zicht op hetgeen de NAVO zou veroorzaken in Rusland, maar vandaag moet dat toch zeer duidelijk zijn. Beter laat dan nooit? Beschikt hij over een geheim leger? Ik denk van niet. Het is veel te laat en veel te weinig.

   Mei 1968 was al overmacht. Alles wat daarna kwam was macht bovenop overmacht.
   Dries V L kan misschien nog een groot aantal mensen hun geweten wakker schoppen, maar is het dan niet zo dat veruit de meesten zich lieten vaccineren?

   Een veel te laat opgewekte vaderlandsliefde, uit angst en benauwdheid, is een schreeuw in de duisternis van een ijzingwekkende winter binnen in de zielen zelf.
   De loges brachten allen tot goddeloosheid en nu is er geen toekomst meer voor al die goddelozen.

   Conclusie: zij zullen wel roepen en tieren op hun stembiljetten en daar blijft het bij.
   De aanstaande Waarschuwing zal hen wekken voor de Geestelijke realiteit van het leven, maar voor de meeste Vlamingen is het te laat.

   1. eric,
    ‘we’ weten niets van wat er werkelijk op de wereld gebeurt. We zien alles door het oog van de pers. (Een paar vrije mensen daargelaten.) Dus hoe weten wij of Poetin dit of dat doet en China zus of zo, ik denk dat we dat niet kunnen weten. (We weten denk ik niet eens wie de grote regisseur (s) op aarde zijn die uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Er moet een kleine club zijn, zeggen sommigen, zo een 1000 superrijke adel die al eeuwen en eeuwen aan de touwtjes trekken. Zo een familie of 30. Ik weet verder ook weinig, maar dat onze politiek ‘klein en afhankelijk is van bovenbazen’ lijkt mij wel.

    Maar in feite weten we weinig wérkelijk, want we kunnen niet verder zien dan wat we dagelijks zien. De winkel, de tuin, de straten, steden. Maar wérkelijk zien van wat al die mensen voor streken uithalen? Sommige historici, (die geeft men ook slechte bijnamen), die zoeken het verleden nog een beetje uit en komen dan tot wonderbaarlijke conclusies. Conclusies die dan weer sterk aangevochten worden door de gezamenlijke status quo. Maar veel weten we niet, denk ik.

    1. Raphaël,
     ca. 2010 begon ik schoorvoetend terug katholiek te worden maar in 2012 kwam plots de website http://www.bloggen.be/Medjugorje van Chris de Bodt in het vizier en met grote dank aan de Maria-verschijningen ging alles in versnel tempo. Op die website een grote verzameling voorzeggingen van Katholieke heiligen sedert vele eeuwen. Daarin wordt beschreven wat ons te wachten staat. Zelfs de grote Waarschuwing werd genoemd! Daar komen dan de profeten van vandaag bij en zij bevestigen gewoon dezelfde voorzeggingen maar met veel meer details dan vroeger mogelijk was. Zeer veel voorzeggingen werden sedert 2013 realiteit, men kan daar niet meer omheen.
     Of er ook een monarch (zoals Karel de Grote) zal komen in onze tijd lijkt me wel mogelijk en zelfs noodzakelijk gezien de verschrikkelijke toestand van de Kerk. Afwachten en blijven hopen! Want de Traditionele Kerk, hoe klein ook geworden, is de ware Kerk!

     1. Eric,

      Ik onderschrijf het “Grote Waarschuwing”-narratief niet, en volgens mij komt er geen algemene volkerenbekering voor de Wederkomst van Christus. Het valt steeds op hoe onvoorzichtig u bent omtrent dingen waarvan op het internet beweerd wordt dat zij profetisch zijn.

      Wat Putin en Jinping betreft; het is zeker dat zij een imperiale geopolitiek aan het voeren zijn en dat zij een nieuwe Euraziatische wereldmacht aan het opbouwen zijn. Of de cryptocratische machten een derde wereldoorlog gepland hebben om de machtstransitie oostwaarts compleet te maken weet ik niet; sommigen denken van wel, anderen vragen zich af of ze niet eerder het proces in graduele stappen verderzetten zoals tot nu toe geschied is, met lokale conflicten, uitverkoop van de westerse economieën aan de CCP etc. Wanneer men echter naar de geopolitiek kijkt ziet men dat de ontketening van een derde wereldoorlog niet onmogelijk is.

      Wees echter voorzichtig met mensen die beweren profetische kennis te hebben tot in de kleine details over de komende jaren. De H. Schrift en de Apostolische Traditie geven zekerheid over dingen.

      De talmudisten zeggen dat het jaar des werelds nu 5784 is, en de vrijmetselaars van de Schotse ritus gebruiken die tijdrekening van de talmudisten. Volgens de tijdrekening van sint Beda op basis van de Latijnse Vulgaat is het jaar des werelds nu 5976; de tijdrekening van de Judeeërs is dus niet ver verwijderd van die van sint Beda, en dat betekent dat zij het zevende millennium van de wereld als naderend beschouwen. Beatus van Liébana achtte het mogelijk dat de Wederkomst in AD 800 ging geschieden, maar dat komt omdat hij zijn tijdrekening baseerde op een incorrecte berekening van het jaar des werelds van de Geboorte van Christus volgens dewelke het zevende millennium ging beginnen in die tijd van de monnik Beatus (5199 plus 800 is 5999).

      De cryptocraten willen bij het naderen van het zevende millennium hun usurpator op de Troon van David zetten in Jerusalem. Wanneer Jezus terugkeert wordt die usurpator verslagen, en Hij zal Zijn Troon innemen in Jerusalem; het zevende millennium is immers de tijd van de messiaanse rust waarover geprofeteerd wordt in de H. Schrift. Pas na de duizend jaren en na de nederlaag van Gog en Magog zullen de Algemene Opstanding en het Laatste Oordeel geschieden.

      1. Waramund,
       u bent vrij een wereldbeeld te beschouwen dat zou eindigen met de wederkomst van Christus. Dat lijkt vanzelfsprekend. Toch blijf ik volhouden dat weldra een nieuwe Traditionele Paus zal verkozen worden en de RKK terug zal worden opgebouwd waarna weer geleidelijk nieuwe welvaart kan opbloeien met nog maar eens de gekende en onvermijdelijke gevolgen daarvan want de wederkomst is veeleer een persoonlijke gebeurtenis waarbij men niet mag vergeten dat het toch altijd om een grote groep zielen gaat die worden opgeheven terwijl anderen juist dieper in de afgrond zakken vanwege het oordeel over hen allen.

       1. De Wederkomst van Christus is de fide, iets waar katholieken niet aan mogen twijfelen. En dat wederkeren zal niet louter geestelijk zijn maar fysiek; het zal een publieke gebeurtenis zijn op aarde. Modernisten proberen van letterlijke, tastbare gebeurtenissen louter geestelijke dingen te maken, wat tegenstrijdig is met het leergezag van de Kerk.

        Na het Laatste Oordeel zal de aetherische hemel geconvergeerd worden met de aarde; dat is wat het boek Apocalyps bedoelt met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het was altijd in het plan van God dat God uiteindelijk mensgeworden op aarde zou wonen, de plaats die als de thuis bestemd werd van de mens. Het Lam zal voor eeuwig regeren op aarde in Zijn verrezen Lichaam. De geesten van de heiligen die nu in de hemelhallen bij Christus zijn bevinden zich in een incomplete staat als menselijke wezens omdat zij hun lichamen nog niet terug hebben; zij zullen die terugkrijgen en zij zullen wederom de aarde bewandelen. God doet de menselijke natuur van de heiligen niet teniet, maar Hij transformeert die natuur tot een verheerlijkte staat; welnu, de mens is van nature een composiet van geest en stof, dus het stoffelijk component hoort erbij. Engelen zijn van nature louter geestelijke wezens, mensen niet. Jezus verrees uit de dood en werd fysiek getransformeerd in glorie; Zijn menselijke heiligen zullen ook verrijzen en getransformeerd worden in glorie.

        1. Waramund,
         liefde voor de waarheid heb ik en koester ik en blijf alert voor nieuwigheden en leugenaars. Dat zou moeten volstaan na zoveel jaren te zijn misleid. Moeten of mogen wij definitief de tegenstander leren kennen die zich als God aanstelt in de tempel, dan heb ik daar geen probleem mee (2 Thessalonicenzen 2). Omdat het duizenden jaren moet duren kan men echt niet ontkomen aan het idee van een aantal hergeboortes om tot rijpheid te kunnen komen tegen dat die kwalijke dag aanbreekt. Waarom wij misschien wel en zijn miljarden ons moeten voorgaan zonder die dag te beleven? Daar moet toch een reden toe zijn. Daar werd mij als kind een en ander over getoond maar ik durf het niet te beschrijven. Mijn leven is een ketting van vernederingen tot in het absurde. Ik durf nauwelijks nog buiten te komen. Toch kan ik niemand om mij heen benijden want zij willen niets weten, keren hun rug naar God. Alleen dit K.F. is een beetje als een rustige haven waarbuiten het altijd stormt.

         1. Het KF als enige vluchtplek op deze boze buitenwereld.
          Eric, mijn hart bloedt. Het is nooit mijn bedoeling geweest om uw veilige plek te bezoedelen.
          Al zeker niet nu ik weet waar uw geloof u toe heeft geleid. Een getormenteerd bestaan, angst om buiten te komen, sidderend wachtend op de grote Waarschuwing
          Misschien moet ik u en uw kompanen hun eigen veilige nestje maar gunnen, en hier wegblijven.
          Hierbuiten evenwel zal ik tot in lengte van dagen zoveel mogelijk mensen proberen te behoeden voor een godsdienst die mensen bang en afhankelijk maakt en haat zaait in plaats van liefde.
          Sterkte verder.

          1. Frank, bedankt voor de rimpeltjes op het vlakke water . . . maar u kunt niet weten waar mijn geloof me toe geleid heeft. Ga eens kijken hoe afschuwelijk wanhopig de Amerikanen worden, vooral de ‘democraten’. Dat is niet het soort angst waar ik mee leef; ik heb angst voor wat al mijn kennissen en familie weldra zal overkomen, en u ook trouwens. Het leven zal uitzichtloos worden maar de meeste christenen zijn daar al lang op voorbereid, u in het geheel niet. Ziedaar mijn meelevende christelijke angst, zelfs voor u.

          2. Frank,
           een voorbeeld van de angst die christenen voelen voor het onheil dat de ongelovigen zal overkomen:
           onze parochiepriester was uitermate vriendelijk voor mij zolang ik nog half socialist en half protestant was. Maar toen ik hem vertelde dat ik de Latijnse Mis weer ontdekt had werd hij kwaad en hij haat me sedertdien. Onze bisschop samen met de bovengenoemde priester haalden een lelijke streek uit i.v.m. de gebedsgroepen uit de omliggende dorpen, het kwam er op neer dat zij dergelijke mensen minachten en belachelijk vinden. Ik was daar zelf bij en het is me nu nog steeds erg pijnlijk. Maar welk een toekomst gaan die twee ‘herders’ tegemoet ? Een gelijkaardige toekomst als uzelf zal ondergaan vrees ik. Ja, ik vrees dat voor u.

         2. eric,
          “Mijn leven is een ketting van vernederingen tot in het absurde.”, schrijf je. Dat is nogal wat. En nu durf je bijna niet buiten te komen? Jeetje.
          Zou je niet af willen van die depressieve gedachtes, denk ik meteen als optimist tegen beter weten in? Of heb je soms een voorbeeld genomen aan wat je gelezen hebt over andere mensen zoals die mensen die denken Maria te hebben gezien zoals op die site die je aangaf? (Ik bekeek het wat en heb er zo mijn bedenkingen bij.)
          Niet doen hoor! Volgens mij is dat vaak bijgeloof en een illusie waar je niks aan hebt. Helpt dat je onbewust in de put soms? Als je gelooft wat daar staat, kan ik me voorstellen dat je er naar van wordt. Daarom met klem: geloof het maar niet.

          Of heb je een andere verklaring waarom je zo verdrietig en angstig bent? (Ik had een buurvrouw die niet meer buiten durfde omdat ze veel over narigheid in de buurt op straat las. Mensen kunnen dan niet goed begrijpen dat alles relatief is. Zoveel gebeurt er ook weer niet als je het statistisch bekijkt. )

          1. Raphaël,
           ik ben niet depressief voor mezelf maar voor de verschrikkingen die ik al zag bij buren en familie i.v.m. het vaccin want het zal allemaal nog veel erger worden. Men mag de verdrukking niet relativeren maar men moet het zien in zijn ware gedaante: doordat zij onbewust goddeloos werden speelt de duivel met hun toekomst en het is onmogelijk hen dat uit te leggen.

          2. Dat niet kunnen uitleggen herken ik wel. Het ís ook niet uit te leggen dat sommige mensen zo pertinent slecht zouden kunnen zijn. Dat is op zich al ongelofelijk.

           Maar, en niet dat het iets goedmaakt, maar dit is al eeuwen en eeuwen zo. We weten dat ‘ze’ (die groepen mensen) altijd lopen te knoeien met het wel en het wee van de wereld. D’r zijn bijvoorbeeld eeuwenoude elites op deze wereld die als een god plannen hoe het met de wereld gaat. Dat weten we van de schilderijen van die mensen. Daar staan ze trots op, met hun schaapjes al vechtend voor hun (de aanvoerders) strijd. Dan weer dit, dan weer dat, plannen die. Ook dát is niet uit te leggen aan een mens die daar nooit van gehoord heeft.
           Dus er zijn blijkbaar mensen op de aarde die een tamelijk grote invloed op het reilen en zeilen van het wel en wee van de mensen op de aarde hebben. Daar is vooralsnog de hulp van de boze niet bij nodig; de mensen zijn zonder dat al hebzuchtig genoeg.

           Dus ik zou het meer werelds uitleggen; er zijn stoute mensen die het niet zo nauw nemen met de moraal en daar moet het volk wakker voor zijn, ook al komen ze als een schaap verklede wolf aan de deur om hun ‘goede bedoelingen’ te verkopen. Zo is de wereld. Er lopen eikels rond en het volk moet wijs zijn wat het die sujetten betreft. Er zijn altijd oplichters, leugenaars, fantasten en uiterst hebzuchtige wezens die ook nog eens hun vaak ‘perverse’ wil aan de schaapjes opleggen.

           Wellicht kan men zich de sprookjes herinneren en de bedoeling er achter begrijpen? Of, als men wat meer religieus is, de Bijbel eens goed kritisch lezen met wát staat daar eigenlijk in het achterhoofd?

           Maar de mensen geloven elkander niet meer, lijkt het. Ze zijn zo verleid met troep en onzin dat ze een normaal gesprek niet meer kunnen begrijpen. Tenminste, ik neem aan dat men vroeger wél luisterde als iemand met waarschuwingen kwam. En anders dan maar niet. Dan zij het maar zo. Maar ik zou er (dus) maar niet mee zitten. Daar schiet helemaal niemand wat mee op immers.

  3. Zijn advocaat doet een keppeltje op om aan te geven wat hij een mening is over het Midden Oosten. (nieuwsblad.be).
   Moet je lezen op WIKI, zeg: (wikipedia.org/wiki/Dries_Van_Langenhove).
   Ze schilderen hem daar af als ultra conservatief ultra rechts katholiek racistisch en nogwat. Sommigen zijn het blijkbaar niet met hem eens.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht