Argentijnse prefect van Dicasterie voor de Geloofsleer schrijft zelf graag over horizontale tango

De Argentijnse bisschop Victor Manuel Kardinaal Fernandez, prefect van de Vaticaanse Dicasterie voor de Geloofsleer en inspirator van o.a. het controversiële Fiducia Supplicans rond de zegening van homoseksuele koppels, heeft zelf duidelijk een voorliefde voor literatuur over de horizontale tango. In zijn recent onthuld werk uit 1998, “Mystical Passion: Spirituality and Sensuality” (Mystieke passie, spiritualiteit en sensualiteit) legde de Kardinaal al een link tussen het mannelijke en het vrouwelijke orgasme en de mystieke relatie tot God. Hij liet zich hierbij inspireren door een eerder werk uit 1995 met als sprekende titel: “Heal Me with Your Mouth: the Art of Kissing” (Heel me met je mond: de kunst van het zoenen).

Seks is een fundamenteel onderdeel van de godservaring, als men Kardinaal Fernandez moet geloven. In zijn boek “Mystical Passion”, vergelijkt hij seksueel genot tijdens een orgasme met de geestelijke eenheid, die de mens met God ervaart. Fernandez stelt dat God gevonden kan worden door sensueel plezier:  “alle aantrekkingskracht van deze wereld zou ons moeten verheffen …naar de ontmoeting met de goddelijke bron.” Zich baserend op de concepten van “dominantie” en “ontvankelijkheid” koppelt Kardinaal Fernandez de “volheid van spiritualiteit “ aan de “beoefening van de geslachtsgemeenschap en het orgasme.” Dit laatste beschrijft hij in de meest expliciete termen. Hoofdstukken met als titels: “Mannelijke en vrouwelijke orgasmes”, “De weg naar een orgasme” en “GOD in het orgasme van het paar,” laten weinig aan de verbeelding over. Aan gender clichés ontbreekt het in het boek trouwens ook niet.  Vrouwen zouden volgens Fernandez prominenter in de Kerk aanwezig zijn wegens hun “receptieve” seksualiteit. Over homoseksuele contacten, schrijft de Kardinaal het volgende: “Laten we niet vergeten dat Gods genade kan coëxisteren met zwakheden en zelfs met zonden, als er sprake is van een zeer sterke conditionering. In die gevallen kan de persoon dingen doen die objectief zondig zijn, zonder schuldig te zijn, en zonder de genade van God of de ervaring van zijn liefde te verliezen.”

De Kerk heeft altijd vreemde kwibussen onder haar clerici geteld. Toch kan men zich terecht afvragen wat Paus Franciscus bezielde om precies deze man aan te stellen als verantwoordelijke voor de Dicasterie van de Geloofsleer, een orgaan dat instaat voor de zuiverheid van het Katholieke geloof. Dit lijkt wel een groteske parodie op de Borgia, een pauselijke familie, die in de renaissance periode verantwoordelijk was voor heel wat seksuele excessen. Jammer genoeg zullen we met de huidige ploeg in het Vaticaan niet kunnen rekenen op hoogstaande renaissance kunst. In de plaats krijgen we goedkope literatuur over seksuele banaliteiten en bizarre fantasieën, gebaseerd op een diepe frustratie en de daaruit voortvloeiende spirituele leegte. Tijd om de psychiater (of, indien nog beschikbaar, een goede biechtvader) erbij te halen? 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

266 commentaren op “Argentijnse prefect van Dicasterie voor de Geloofsleer schrijft zelf graag over horizontale tango

 1. Een werkje van 1998. Van 25 jaar geleden dus. Waarin iemand schrijft over ‘orgasme’. Een geestelijke dan nog wel. Oh gruwel. Die man kan toch nooit nog iets deftigs zeggen over het ene ware katholieke en apostolische geloof!
  Katharina, de Kerk en haar seksuele moraal zijn mij al altijd een doorn in het oog geweest. Zelfs mijn oer- katholieke moeder wist het al: die ouwe mannen gaan het eens zeggen zie, maar ge moest eens weten…
  Maar nu er een héél klein beetje openheid komt, naar mensen die misschien toch een heel klein beetje anders zijn, néé, niet met een sacrament, nee, gewoon een beetje doen alsof met wat wijwater of zo – zoals we ook de paarden op de paardenmarkt zegenen, en de auto’s, en schepen… – nu schiet de rechtervleugel compleet in de kramp, alsof hun eigen geluk, hun eigen overtuiging en hun eigen leven er van afhangt.
  Hoe kan mededogen, begrip, intolerantie of respect voor een ander ooit uw eigen geluk in de weg staan?
  Uw gebrek aan mededogen, begrip, tolerantie en respect voor de ander doet dat wel. En dat is niet christelijk. Ongeachte de boekjes die de oude mannen in het Vaticaan schrijven of geschreven hebben.

  1. Een klein beetje openheid ??? Fernadez is zeer duidelijk een seksueel geobsedeerd individu en in een normale wereld zou deze opgesloten moeten worden in een gesloten instelling voor seksuele gestoorden. ! alleen al zijn geschriften lezen brengt u in een staat van doodzonde! Misschien wil u hemel wel op uw kinderen laten passen ? Maar ik denk dat het veiliger is mijn kinderen aan een pitbull toe te vertrouwen.

  2. Frank,
   gisteren vergat ik aan u mede te delen dat de grote Waarschuwing wordt voorafgegaan door tekens. Het laatste en voor iedereen goed waarneembare teken zal zijn een groot stralend wit lichtkruis aan de hemel. Zodra dat teken zichtbaar wordt rest u nog zeer weinig tijd u voor te bereiden. De Waarschuwing zal een zware psychische schok teweeg brengen bij degenen die niet voorbereid zijn.
   U zult mij niet kunnen beschuldigen u niet tijdig verwittigd te hebben.

  3. Het is zoals het spreekwoord zegt : “waar het hart van vol is, loopt de mond van over”.

 2. Tijd om de psychiater erbij te halen? dus reageert Frank

  Ik kan jullie de gehele seks cult laten zien van het Vaticaan

  het (“valse”) liefdeskind van Jezus en Maria Magdalena, dat na de kruisiging naar Frankrijk zou zijn gevlucht om het “Koninklijke Zaad” te behouden – NIET – jezuïetenleugens!

  ik stop maar het interesseert niemand !

 3. Maar de vijanden van God vinden het verhaal helemaal te gek

  Maria Magdalena

  The Da Vinci Code

  Een moord in het Louvre en aanwijzingen in Da Vinci-schilderijen leiden tot de ontdekking van een religieus mysterie dat tweeduizend jaar lang werd beschermd door een geheim genootschap en dat de fundamenten van het christendom zou kunnen doen schudden.

  https://youtu.be/nKaSSsB6Wqg?si=AOPKut63OXJUXdAi

 4. Wij zijn perfect geschapen. Wanneer de daad van liefde die tot kinderen leidt, een afspiegeling is van de scheppingsdaad, en wij ons op dat moment zeer gelukkig en in de hemel wanen, dan is dat uiteraard zo. Zo is het geschapen. En dat is goed.

  De kardinaal wil wellicht een taboe doorbreken en de seksualiteit ook voor christenen bespreekbaar maken. Of dit goed en wijs is, is een tweede; soms is onwetendheid maar beter, het is goed als de mensen niet te slim zijn, maar soms ook weer niet. Het ligt er ook aan waar je woont. In het kille Noorden zijn de mensen wellicht iets minder met bepaalde zaken dan in het Zuiden waar de hele dag de warme zon je met ‘opwindend’ licht beschijnt.

  Hij zal ook wel boeken uit India gelezen hebben waar de Tantra met name nogal letterlijk op het beleven van genot ingaat. Ik zou me er maar niet te druk over maken. Teveel taboes en preutsheid is óók weer niet goed. Maar het is blijkbaar een gevoelig onderwerp, iets dat het in wezen niet zou moeten zijn. Echter het raakt de kern van ons zijn. Ben je lelijk of ben je knap, achterlijk of intelligent, wijs of dom. Dat heeft er allemaal mee te maken. Hoe gingen je ouders er mee om? En vind je het een rare gedachte dat jij ook zo ontstaan bent?

  Er zijn ook mensen die denken dat seks juist fout is. Want het zou de spiritualiteit (die sterk van hormonen afhangt) maar belemmeren. Oh ja, de neus . . . , die wordt wél erg onderschat. (Denk aan feromonen, die zijn d’r ook niet voor niets.)

  1. Herstel:
   In het kille Noorden zijn de mensen wellicht iets minder met bepaalde zaken BEZIG dan

  2. Nog aanvullend, ik meen te zien dat de kerk samenwerkt met de globalisten. Deze schijnen te denken dat er teveel mensen zouden zijn. Wellicht dat men daarom de seksualiteit (die eigenlijk eigendom is van man en vrouw samen,denk ik) bespreekbaar wil maken, om zo te zorgen dat men in kan grijpen in het aantal kinderen dat geboren wordt. Sommige analyseren dat de kerk daarom ook meedoet aan het propageren van homofilie, ‘klimaat;-probleem, prikken halen, wellicht straks ook verplicht vies ongezond eten.

   De rijke patsers die de wereld al eeuwen en eeuwen denken te moeten regeren verzinnen telkens wat nieuws, alleen om henzelf rijk te houden en de armen arm. Dus,ook in dat licht kan ik het e.a.a. verklaren. Vaak komt het daar op neer in de wereld. Men zit ongelofelijk te stoken en te beïnvloeden, enkel om de macht te behouden en als het kan te vergroten. Leer mij de mens kennen?

   1. @Raphaël: seks moet zeker bespreekbaar zijn, zeker in de context van de relatie tussen de echtgenoten. Toch lijkt het me weinig respectvol om een vaderfiguur als God met seks te associëren. Bovendien vind ik het ongezond dat een gewijde persoon zich met seksuele fantasieën bezig houdt. Sommigen mogen het celibaat misschien als achterhaald beschouwen, maar priesters/bisschoppen horen zich nog altijd aan hun geloften te houden!

    1. Weinig respectvol zeg je? Maar, alles in de natuur is seks. Moet je soms die lieveheersbeestjes zien! En die bloemen bijtjes, visjes, alles zoemt van het leven in de lente. Heel veel in het leven is er dankzij de seksualiteit die er is in de natuur. Als Hij alles geschapen heeft, zit dat heus wel goed, meen ik. Maar om dat orgasme te analyseren is inderdaad heel vreemd.

     Dat sommige hooggeplaatsen zich niet met seksualiteit mogen bezighouden heeft ook trouwens ook een reden; denk aan het erven van de erfenis, schreef een denker eens. Het is mooi als het vermogen in de kerk vloeit en niet naar nabestaanden. Vroeger hadden velen ook een relatie, ook bisschoppen en pausen bijvoorbeeld, dacht ik. Dus dat celibaat kan andere redenen hebben dan enkel het dienaarschap aan de kerk. Dat het daarom ‘lastig’ is geworden over te denken en het kan dus dat het (de preutsheid) eerder een gevolg is en geen oorzaak.

     Inderdaad is het vreemd te vinden dat een gewijd figuur zich met orgasme of seksuele fantasieën bezighoudt. Heel apart. (En hoe weet hij dat allemaal? Ahum)

     Maar los van dat alles is het wel eerlijk om de natuur niet te ontkennen en het lijkt me verkeerd om de natuur als slecht te beoordelen. Alles is natuur en alleen heel eigenwijze mensen denken het beter te weten. (En de natuur is God, staat er dacht ik geschreven.) Maar, dat laat onverlet dat seksualiteit iets ‘heiligs’ is tussen man en vrouw die aan de eerste wens van Hem voldoen: het zich vermenigvuldigen. Dat daar een hemels gevoel bijkomt, lijkt me dus duidelijk.

 5. Het gaat beginnen jongens en meisjes

  Barack Hussein Obama werd op 4 augustus 1961 geboren 
  April 8, 2024, total solar eclipse will cross North America
  uitkomst 62 jaar -8 maanden -en 4 dagen
  Obama is precies zo oud
   Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024, het pad van de “Ring van Vuur” zonsverduistering van 14 oktober 2023 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 allemaal op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Aleph” boven Amerika…
  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Tav” boven Amerika…

  1/11..De “Aankondiging/Waarschuwing” van de komende geboorte van de AntichristObama en de Valse Profeet Franciscus

  https://youtu.be/DZa1ey-YqI4?si=LR7ua2enVhTE5E7w

  1. WASHINGTON, 4 augustus (Reuters) – Vier mensen verkeerden donderdag in kritieke toestand na een blikseminslag op Lafayette Square in Washington, voor het Witte Huis, een brand in D.C.

   Barack Hussein Obama werd op 4 augustus 1961 geboren

   18 En Hij zeide tot hen: nIk zag den satan 16als een bliksem 17uit den hemel 18vallen.
   n Openb. 12:8, 9. verwijsteksten
   16 Dat is, snellijk.
   17 Dat is, uit de lucht, gelijk Matth. 6:26. Zie Ef. 6:12. verwijsteksten
   18 Dat is, zijn kracht en heerschappij verliezen. Zie Openb. 12:9, enz.

   Ik ga alle openbaringen over de antichrist delen voortaan ,dat woord dan een knip en plakboek

   IK ZIE ALLES

   1. OBAMA’s 34e verjaardag op 666-dagen kalender + 1 jaar:

    6 augustus 1961 – zondag – de feitelijke geboorte van Barack Obama 6-6-16

    2.437.518

    + 22 jaar X 666 dagen per jaar

    14.652

    17 september 2001 – 6 dagen na Twin Tower

    2.452.170

    + 11 jaar + 50 dagen

    4.068

    6 november 2012 – Openb. 13:5 – macht gegeven aan hem om door te gaan

    2.456.238

    + 42 maanden = 3 jaar + 164 dagen

    1.260

    19 april 2016 – Obama’s 30e verjaardag op 666e kalender – Start 40 weken

    2.457.498

    + 40 weken – 4 dagen

    276

    20 januari 2017 – vrijdag – Begin van Trump Days

    2.457.774

    + 4 jaar

    1.461

    20 januari 2021 – woensdag – Einde van de Trump-dagen

    2.459.235

    + 3 X 5 X 7 X 11 dagen

    1.155

    20 maart 2024 – woensdag – Adar II-10 – Val van twee getuigen

    2.460.390

    + 1 dag

    1

    21 maart 2024 – Donderdag – Adar II -11 – Midden van de week – Verbond verbroken

    2.460.391

    + 1 dag

    1

    22 maart 2024 – vrijdag – Adar II-12 – Fatale hoofdwond

    2.460.392

    + 2 dagen

    2

    24 maart 2024 – zondag – Adar II-14 – Hij leeft – Afgelopen 19 weken

    2.460.394

    + 10 weken + 4 dagen

    74

    6 juni 2024 – donderdag – 2e komst van Christus Jezus

    2.460.468

    + 8 weken + 3 dagen

    59

    4 augustus 2024 – maandag – 29 Tammuz – Einde van (40 + 44) weken Ministerie van Valse Messias

    2.460.527

    – Einde van de valse Messias

    Bekijk “False Messiah 84 Weeks Ministry” op YouTube

    6 augustus 1961 – Zondag – Zon bij Kreeft – 24e Maandag –

    2.437.518

    – de daadwerkelijke geboorte van Barack Obama 6-6-61 – Augustus is de 6e Romeinse Maand Sextilis

    + 30 X 666 dagen

    19.980

    19 april 2016 – Obama’s 30e verjaardag op 666e kalender – Start 40 weken

    2.457.498

    6 augustus 1961 – Zondag – Zon bij Kreeft – 24e Maandag –

    2.437.518

    – de daadwerkelijke geboorte van Barack Obama 6-6-61 – Augustus is de 6e Romeinse Maand Sextilis

    + 34 X 666 dagen + 365 jaar

    23.009

    4 augustus 2024 – maandag – 1 av – Zon bij Kreeft – Einde van de valse Messias op 62-jarige leeftijd

    1. Het gaat maar door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     De antichrist

     Lil Nas X – J CHRIST (Official Video)

     https://youtu.be/dCrQeUaXkLo?si=5z5J0drc4BfHEUNb

     Ik raad iedereen aan te kijken ,Godslastering door Obama 🤢

     En dan de ontmaskering

     Enorme antichristelijke bevestiging! Lil Nas XJ Christ-muziekvideo gedecodeerd!

     https://youtu.be/LyqVx1DCgzo?si=Xmw19KpXtcZm0lPf

     BLATANT LIL NAS X “SAYTENISCHE SYMBOLISME.” GEDECODEERD

     https://youtu.be/NVFeD4z8TKc?si=NsU_QA-orTAU7A6K

     toch wel het muzikale equivalent van 40 dagen in de woestijn

     Als dit geen bevestiging is ,tjonge wat zitten de meeste te slapen 👀

 6. Op 29 December 1975 heeft de
  Congregation for the Doctrine of Faith een verklaring afgelegd ter verduidelijking van verschillende vragen die gerezen waren na Vaticanum II. Het document Persona Humana gaat open en uitvoerig in op de vragen met betrekking tot moraliteit en sexualiteit. Het benadrukt de regels zoals die door de Kerk gehandhaaft worden, tegelijkertijd gaat het met veel begrip in op de menselijke zwakheden. Persoonlijk zie ik dit document als een koers die moet gestuurd worden. In andere worden de mens wijkt vaak af van de ideale koers maar zolang zijn intentie is weer op de juiste koers terug te keren hij niet als verloren hoeft te worden beschouwd. Met Fiducia Supplicans wordt nu deze koers verlaten en daarmee in principe de mogelijkheid om onze Ziel te regenereren weggenomen.

  https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_en.html

 7. +++ Bericht +++
  Nieuw belangrijk bericht op:
  https gegroetokruis.org/2024/01/11/de-devotie-tot-het-heilig-aanschijn/

  1. Daar zeer goed bi passend:
   A Meditation on the Holy Sacrifice of the Mass (Updated Version)
   https vimeo.com/180567335

 8. Bjorn en Kiana willen voor de Kerk trouwen, in Oudegem, Dendermonde (Het Nieuwsblad, Claeys en Vanoverstraeten, dd. 12.01.24). Uit traditie.
  Alleen: zullen de twee wel voor de kerk kunnen trouwen? Maandag werden ze uitgenodigd bij de pastoor. “We kregen allerlei vragen”, zegt Bjorn. “Of we wekelijks naar de kerk gingen? Of er tijd was voor gebed in ons leven? We hebben daar eerlijk neen op geantwoord.” De pastoor stuurde de twee naar huis met de boodschap dat ze beter nog even konden nadenken over het feit of ze wel voor de kerk zouden willen trouwen. “Het klopt dat we niet écht gelovig zijn”, zegt de aanstaande bruidegom daarover. “We doen het vooral voor de traditie. Voor de grootouders, en om mijn mama te eren. En ja: we hebben het christendom van onze grootouders meegekregen. We doen er vandaag niet echt iets mee.”
  De pastoor deed uiteindelijk een tegenvoorstel: een niet-kerkelijke dienst op een andere plek wilde hij eventueel wel leiden. “Maar wij willen elkaar het ja-woord geven in de kerk van Oudegem, enkel niet meer met die pastoor.” Achteraf denken de twee dat ze te eerlijk zijn geweest. “We hadden moeten liegen in onze antwoorden. Zoals veel jonge koppels waarschijnlijk doen.”
  Zondag is er een nieuw gesprek in Dendermonde, deze keer met de deken. “Ik ga ze met open armen en open deuren ontvangen”, zegt Jo Mattheys daarover. “We gaan bekijken hoe we eruit kunnen komen.”
  “Een huwelijk weigeren mag de pastoor eigenlijk niet”, zegt kerkjurist Rik Torfs over de zaak. “Als die mensen gedoopt zijn, dan mogen ze trouwen. En ze moeten ook beloven dat ze trouwen zoals de kerk het huwelijk ziet: voor altijd, openstaan om kinderen te krijgen én monogaam blijven. Maar weigeren omdat ze te weinig geloven: dat is geen reden: geloven is niet meetbaar.”
  Wat denkt het Katholiek Forum hierover?

  1. Een ding is zeker: Rik Torfs kan zich kerkjurist noemen van een vreemde ‘moderne’ kerk, maar niet van de ware RKKerk.

   1. De Codex Iuris Canonici is het wetboek van de Rooms-Katholieke Kerk, dat geldt voor de gehele Latijnse Kerk. Het huidige wetboek werd uitgegeven in 1983 onder paus Johannes Paulus II, na een grondige herziening die onder zijn voorganger, paus Paulus VI, was begonnen. De tekst van 1983 verving die van 1917, die werd gepromulgeerd door paus Benedictus XVi.
    Rik Rorfs is ter zake een wereldautoriteit.

    1. Wat hebben we aan wereldautoriteiten in ‘modernisme’?
     Niets dan misleiding.
     Hij staat geheel buiten de ware Traditionele Kerk.

  2. Leuk voor een kerk trouwen uit WERELDSE traditie. Dat is alvast geen goed uitgangspunt.

  3. Men moet toch zeker een minimum aan waarachtig Katholiek onderricht genoten hebben. Die pastoor kan daar meer over weten, wij (nog) niet.
   De vraag die we tegenwoordig moeten stellen is: hebben zij wel enig besef van Katholieke waarden, of zelfs maar van algemeen primaire christelijke waarden?
   Indien zij bijvoorbeeld niet willen horen over natuurlijke onthouding en hun ziele-heil bij voorbaat overgeven aan voorbehoedsmiddelen (die pastoor kan dat ondertussen wel allemaal ter kennis genomen hebben) dan ziet het er niet echt goed uit.

   Maar geen nood, een moderne pastoor zal dat triestige zaakje wel even regelen op socialistische wijze (en met toestemming van alle Belgische bisschoppen?), waarover zich nog druk maken, nietwaar ?

   1. Volgens mij mag de pastoor dat zelfs niet vragen: ‘Geeft u uw zielenheil over aan voorbehoedsmiddelen?’ Dat is een serieuze inbreuk op de meest intieme privacy, toch?

    1. U zegt feitelijk: loop maar naar de hel op enige willekeurige wijze zoals je zelf wil, wat kan het me schelen of je God beledigt.
     Een ernstige herder die zich het heil van de zielen van zijn kudden werkelijk ter harte neemt kan niet anders dan hen tenminste zeer nadrukkelijke te waarschuwen.

  4. Strikt genomen heeft Torfs gelijk, maar een Christelijk huwelijk aangaan terwijl men zelf niet of nauwelijks gelooft, lijkt me een zinloze oefening. Welke betekenis heeft deze ceremonie dan nog? De Katholieke Kerk staat voor vele zaken, maar is geen evenementen-firma om de boma’s tevreden te stellen. Ik vermoed dat dit type koppels ook wel verontwaardigd zal zijn, indien de pastoor niet opdaagt in een Elvis-kostuum, als dit toevallig past in hun bruidsthema. In dit kader begrijp ik de frustratie van pastoors. Er bestaat nog zoiets als respect voor het huwelijkssacrament.

   1. Daar geef ik u nu eens volledig gelijk in, Katharina.
    Veertig jaar geleden al zag ik fijne, ongelovige mensen een traditioneel christelijk huwelijk in de Kerk aangaan, gewoon om hun job niet te verliezen in het katholieke onderwijs, in de Caritas zorgsector, in de katholieke middenveldorganisaties. En inderdaad ook om de bomma geen verdriet te doen en de familie niet te shockeren. Kortom, een beetje doen alsof om den brode en om de lieve vrede.
    In 1973 ben ik zelf naar de deken van Aalst gestapt om mijn ‘boterbriefje’ te halen. Met de bedoeling om een weigering te krijgen, wegens ik niet meer gelovig. Dan zou ik een alibi hebben voor dat ‘voorziene’ kerkelijke huwelijk. De brave man vond evenwel dat ik me zeer christelijk gedroeg door bezorgd te zijn voor ‘de goede vrede’ binnen mijn familie. En zag géén beletsel voor een katholieke huwelijksceremonie. Op snelheid, en gebrek aan moed, zuiver gepakt. Nu zoveel jaren later alle maatschappelijke druk verdwenen is, zijn ook al die katholieke-schijn huwelijken verdwenen en op een paar échte gelovigen na, doen de overigen het inderdaad voor het decor, de grandeur en de bomma. Ik bewonder de priester die daar niet aan mee wil werken. En ik snap ook de baas van die pastoor die wil verhinderen dat er stilaan niemand meer naar zijn winkel wil komen.

    1. Ik begrijp de deken helemaal niet. Niets is zieliger dan de schone schijn proberen op te houden. Zo overtuig je niemand. Liever een oprechte Kerk, die trouw is aan zichzelf, dan een lege “inclusieve” huls. Het Christendom is geen “feel good” show voor zweverige figuren. Het draait niet rond schijncompromissen om de “lieve vrede” te behouden, maar rond moed om trouw te blijven aan je geloof, ook in kwade dagen.

  5. Die pastoor heeft gelijk. Hij houdt blijkbaar ook niet van huichelarij.
   Als je het doet voor de traditie… welke traditie? Het kerkgebouw? Om je moedertje een plezier te doen ?
   Wie voor de kerk trouwt belooft zijn kinderen een katholieke opvoeding te geven.
   Dat houdt in: zondag naar de kerk, leren bidden, biechten, Eerste Communie doen, enz.
   Doen ze dat niet of willen ze dat? Prima, je hebt een vrije wil, maar ga dan niet zeuren dat de pastoor niet wil meewerken.

   1. Marrie,
    En zo is het; eenvoudiger (en dus beter) kunnen we het niet zeggen.
    Wie mee wil doen zal zich aan moeten passen en anders niet.

    Wie dat niet wil en zeurderig en zuigend, zoals dat WEF en andere ‘denktanks van de duivel’ -lees complotmakers en uitvoerders, stokers en manipulatoren- zeuren en zuigen als geestelijk achtergebleven mensen maar ondertussen wel hun sluwe zelfzuchtige willetje aan anderen willen opleggen, de regels naar zijn of haar gore handjes wil zetten, die richt maar een eigen kerk op. (Het is dan ook niet bedoeld om lid te worden, maar om de kerk te slopen, meen ik.)

    Zoals de corona-bijgelovers die prikken halen; ze doen maar wat ze niet laten kunnen, moeten ze maar niet luisteren naar die gemene achterbakse met vieze trucs betoverende leugenachtige fantasten die via hun massamedia de mensen van alles kunnen wijsmaken, wat ze dan ook doen.

    En ook al ligt het er duimendik bovenop dat er zaken niet kloppen en goede mensen maken hier gewag van, waarschuwen hun medemens voor het gelieg en bedrieg het blijft; wie niet luisteren wil moet dan maar voelen.

    Maar dat zuigende van sommige mensen, ook al hebben ze een pij of een vreemd pak aan, of zijn ze half naakt, het is om misselijk van te worden, zó irritant dom en doorzichtig is het als die hun zin lopen door te drijven. Het zijn nét geen irritante verwende kinderen, maar dóm! Ongelofelijk! En dan ook nog liegen alsof het gedrukt staat ook.

 9. Indien zij slechts een minimum aan christelijk onderricht genoten, zeer ‘eigentijds’ uiteraard, dan is het niet ondenkbaar dat zij in het geheel geen besef hebben van hetgeen zich afspeelt in de Tridentijnse Heilige Mis en wat de betekenis is van het opdragen van het Offer. Dit is nu weliswaar zeer kort gezegd met weinige woorden maar een ernstig christen buigt bij dergelijke woorden innerlijk met groot respect het hoofd. Men kan dit niet leren door eventjes doorheen een catechismus te bladeren. Het is een innerlijke ingesteldheid die men reeds zou moeten leren, met kleine stapjes, vanaf de kindertijd.
  Volgens mij kan een goede herder die innerlijke ingesteldheid in redelijke mate meten.

  1. Die mensen vragen niet om een tridentijnse of welk ander soort van mis, maar gewoon het sacrament van het huwelijk.
   Het sacrament van het huwelijk wordt in tegenstelling tot alle andere sacramenten, door de bruid en de bruidegom aan elkaar toegediend, waarbij de priester namens de kerk als getuige optreedt. In het bijzijn van de priester zeggen bruid en bruidegom officieel ‘ja’ tegen elkaar. Op dat moment worden zij door God met elkaar verbonden.

   1. Het kan uiteraard allemaal nog goed komen, zelfs indien zij het kerkelijk huwelijk enkel maar beschouwen als een WERELDSE traditie uit vage emoties over de tijd van vroeger.
    Maar ik ben geen priester, eerder een kluizenaar, nochtans voel ik me een beetje medeverantwoordelijk want de RestKerk is al zo klein geworden en met dergelijke goed-gevoel-huwelijken wordt de Kerk verder afgebroken. Moderne priesters neigen er nauwelijks of niet naar mensen te wijzen op hun geestelijke toekomst: hemel, vagevuur of hel, ook in verband met de toekomst van hun kinderen. Moderne huwelijken zijn een zeer triestige affaire geworden.

    1. God herleiden tot een soort hemel-vagevuur-hel, tot een soort blad-steen-schaar, dàt vind ik nu eens bijzonder intriest. Maar bon. U geeft de fakkel door.

   2. Ik vertrouw hierbij op Waramund die dit veel beter onder woorden kan brengen.

    1. Je hebt het goed verwoord hoor: priesters hebben de plicht om gelovigen te onderrichten over het hiernamaals dus inderdaad: hemel, hel en vagevuur.
     Hierover is nog een boek verschenen van Helmut Lungenschmid, een Oostenrijkse man ,geboren in 1958, die op vijftienjarige leeftijd een stervenservaring heeft gehad dus geen bijna- doodervaring.
     Informatie is te vinden op zijn website.
     Hij heeft de hemel,vagevuur en hel gezien.
     Het is teveel om op te noemen maar het Vaticaan is een vrijmetselaarsbolwerk, in de hemel zien ze het liefst de Tridentijnse Mis, tijdens de Cinsecratie heeft hij vanuit de hemel gezien dat het bloed werd opgevangen door engelen.
     Prachtig en ontroerend vond en vind ik dat. Elke keer bij de Cinsecratie denk ik daaraan.
     Voor wie wil weten waar Tridentijnse Missen worden opgedragen kan kijken bij:
     ffspx.be
     Of voor wie in Amsterdam woont de Petrusbroederschap..

 10. Zet een wereldautoriteit (vgl. Rik Torfs) inzake atoomenergie op de meest verantwoordelijke positie van een atoomcentrale. Indien hij de verkeerde ‘wereld’-kennis heeft loopt het zaakje gegarandeerd fout.

  De Traditionele Rooms Katholieke Kerk, voor vijf-en-negentig procent afgebroken, is de enige instelling van Godswege die de wereldvrede nog net een heel klein beetje overeind kan houden. Binnenkort verdwijnt zij “in de woestijn” en u zult haar een tijd lang niet meer vinden en men zal denken dat zij niet meer bestaat. Wanneer zij terug komt breekt overal op aarde de hel los. Het zal worden zoals ten tijde van Noach, alleen niet met water maar met vuur. Zoals Sodoma en Gomorah, maar dan wereldwijd. Dat zal gebeuren tijdens de “Drie Duistere Dagen”.

  1. Met dit soort berichten bewijst u uw god echt geen dienst.
   Laat het nu maar even over aan anderen, en ga slapen.

  2. Bedankt Eic ,welke non kan je alles vertellen, ik had trouwens de datum berekend “Drie Duistere Dagen”

   Marie Julie Jahenny: 3 Days Of Darkness
   TRADCATKNIGHT MARIE JULIE JAHENNY/3 DAYS OF DARKNESS EXCLUSIVE MOVIE
   https://vimeo.com/ondemand/mariejulie

  3. Ook pater Pio wist dat.
   Hij zou het grote wonder dat binnen een jaar na de grote waarschuwing zal plaatsvinden nog hebben kunnen aanschouwen op zijn sterfbed.

 11. https://www.frontnieuws.com/het-world-economic-forum-wef-voorspeld-dat-een-nieuwe-ziekte-x-miljarden-mensen-zal-uitroeien-tegen-het-jaar-2030/

  De angstzaaierij door de elite is nog niet voorbij. Door hun gecodeerde geheime codes kunnen we afleiden, dat dit alles reeds geruime tijd in de planning lag.

  12 januari 2024

  Precies 6 dagen vantevoren wordt er aangekondigd:
  Het World Economic Forum (WEF) zal woensdag een bijeenkomst houden, genaamd ‘Preparing for Disease X’…. een ziekte waarmee zij ons al enkele jaren angst proberen in te boezemen, daarbij gebruikmakend van hun gecodeerde geheime codes.

  De nummers van de elite liegen echter niet!
  Deze laten ons zien, dat het volledig voorbereid en gescript nieuws is, en bovendien zorgvuldig geplande gebeurtenissen:

  Disease X = 99, 216 = 6x6x6 or 666

  Volgens het WEF zal de bijeenkomst, die op 17 januari begint, gaan over de inspanningen, die nodig zouden moeten zijn om de gezondheidszorg voor te bereiden op de ‘vele uitdagingen die voor ons liggen’. Waarom de nadruk leggen op ‘vele uitdagingen die voor ons liggen’, denkt u?

  ‘multiple challenges ahead’ = 201 (zoals in Event 201)

  Forbes
  Forbes = 119 (zoals 9/11)
  Satanic New World Order = 119
  Psychological Operations = 119

  Forbes = 202
  Skull and Bones = 202
  Fake shootings = 202
  Murder by numbers = 202

  Forbes = 233
  MK Ultra Mind Control = 233
  Covid Nineteen = 233
  Cyber Pandemic = 233

  Dus in één oogopslag kan 233 worden gezien als 2 x 33, oftewel 66, de code voor: ‘Number of the Beast’ (het Getal van het Beest, waar de Bijbel naar verwijst in het boek Openbaring).
  Dat zou logisch zijn, want je hebt zowel een 33 als een 66 in die code van de elite, en ze zijn nog steeds hard aan het pushen voor vaccin identificatie. Uiteindelijk, weten we, zal dit resulteren in het merkteken van het Beest onder de huid.

  Forbes en de Tavistock Group
  In 1943 werd de Tavistock Group gevormd door de elite families Russell, Forbes, Parsons, Carnegie Mellon, en Spencer, samen met Ronald Hargreaves (WHO), Tommy Wilson, Wilfred Bion (groepstherapie), John Rickman, John Sutherland, John Bowlby (familie Cecil) en Eric Trist (Yale, Skull and Bones.)
  Ook cultureel marxist Herbert Marcuse, die nauw samenwerkte met het Frankfurt Instituut om de multiculturele agenda te ontwikkelen, sloot zich aan bij Office of Strategic Services (OSS).
  Hieruit kunnen wij veilig concluderen dat de bron(nen) onderaan dit artikel gevuld zijn met leugens, gecombineerde met enkele waarheden.

  Angstzaaierij, een handig instrument in handen van de elite
  Een deel van de reden dat de angstzaaierij van de elite succesvol is, is omdat zoveel mensen zo onwetend zijn, dat het voor hen gemakkelijker is om mensen bang te maken.
  Ik denk dat zowel de fakestream media als de alternatieve media hierin ‘handige’ operaties zijn van angstzaaierij. TPTB met hun marionetten houden ervan om hun lezers en kijkers op te hitsen tot rebellie tegen de overheden, en zo angstig als maar mogelijk is te maken!

  Het WEF kondigt aan:
  ‘Met nieuwe waarschuwingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat een onbekende ‘Ziekte X’ zou kunnen leiden tot ‘20 keer meer dodelijke slachtoffers dan de Coronavirus pandemie’ [lees: plandemie], welke nieuwe inspanningen zijn er dan nodig, om gezondheidszorgsystemen voor te bereiden op de vele uitdagingen, die voor ons liggen?
  Deze sessie is gekoppeld aan het Partnership for Health System Sustainability and Resilience, en het Collaborative Surveillance Initiative van het World Economic Forum.’
  Tja, de leugens en cijfers over deze ziekten, samen met hun ‘dodelijke slachtoffers’, houden niet op.

  Don’t be scared; be prepared, and pray
  GodLove, and JesusWins!

  Bronnen:

  Forbes, run by Freemasons, at the 11/1 date (= 111): ‘What is disease X? Right wing circles slam hypothetical pandemic

  WEF (= 15, 33, 911): Preparing for Disease X

  1. En ze hebben ook al een antibioticum voor die ziekte op de plank liggen die schadelijk zal zijn voor de darmen waardoor je weer pillen nodig hebt om dat te bestrijden.
   Kortom Big Pharma is verheugd.
   Ze geven dus helemaal niets om ons, het zogeheten goyim, zien ons als dieren die je kan opruimen.
   Zorg goed voor je immuunsysteem.

 12. Het gaat maar door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  De antichrist

  Lil Nas X – J CHRIST (Official Video)

  https://youtu.be/dCrQeUaXkLo?si=5z5J0drc4BfHEUNb

  Ik raad iedereen aan te kijken ,Godslastering door Obama 🤢

  En dan de ontmaskering

  Enorme antichristelijke bevestiging! Lil Nas XJ Christ-muziekvideo gedecodeerd!

  https://youtu.be/LyqVx1DCgzo?si=Xmw19KpXtcZm0lPf

  BLATANT LIL NAS X “SAYTENISCHE SYMBOLISME.” GEDECODEERD

  https://youtu.be/NVFeD4z8TKc?si=NsU_QA-orTAU7A6K

  toch wel het muzikale equivalent van 40 dagen in de woestijn

  Als dit geen bevestiging is ,tjonge wat zitten de meeste te slapen 👀

  1. @Edwin Vissers,
   U gaat maar door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   U moet érg ziek zijn in Uw hoofd.

    1. @Edwin Visser,
     Twee opmerkingen:
     1. De Heilige Geest dient met Hóófdletter geschreven te worden.
     2. Waarom gebruikt U schéldwoorden? (om Uw krachteloze woorden krácht bij te zetten???)

      1. @Edwin Visser,
       Dat is een zéér ONkatholieke ‘bedreiging’ van iemand doe katholiek gelovig noemt.
       Ik wacht op U.

       1. verbetering:
        @Edwin Visser,
        Dat is een zéér ONkatholieke ‘bedreiging’ van iemand die zich overtuigd katholiek gelovig noemt.
        Ik wacht op U.

 13. ‘bedreiging’ van iemand doe katholiek gelovig noemt. rapportcijfer nederlands PJT Derks een vier .

  1. “De zee van glas” betekent heel gewoon “bevroren in de tijd”
   dat wisten we al want satan werd met zijn miljarden onderdanen op aarde neergesmeten.
   Ook wij, mensen, zijn “bevroren in de tijd”, heel gewoon onderworpen aan Tijd.
   Tijd is door God geschapen, niemand weet hoelang Tijd blijft bestaan. Zolang God dat wil.

   Een positief ingestelde christen wordt niet moe van de bijbel te lezen en Jezus te aanbidden,
   maar jij Edwin, waarmee ben je bezig ?

   Je bent een band met de duivel aan het smeden?
   Tijd is kostbaar, verspil het niet.

    1. al wie daar van houdt kun je niet meer stoppen want zij willen het lekkere-goed-gevoel-leven en dat is tegenovergesteld aan christendom
     nauwelijks woorden nodig

 14. Eric ik kan het niet geloven die struisvogels

  dit is het meest blasfemische film die ik ooit gezien heb ,met een duidelijke verwijzing Eric 666

  1. ik geef toe dat het niet altijd gemakkelijk is naar waarheid en naar Christus te verwijzen,
   om dan op die manier blasfemie aan te geven en te verduidelijken

   Jezus en Maria moeten we echt altijd vooraan plaatsen,
   en daarna kan je trachten duidelijk te maken waarom we geen werelds geluk moeten najagen

   als je over niets anders dan over duivelse dingen schrijft drijf je de lezer daar naar toe,
   dat wil je niet !

   please understand

  2. Edwin,
   Je zit in een valstrik van het denken. Je kijkt filmpjes en ziet daar inderdaad iets zeer ernstigs en vals. Daar is het ook voor bedoeld: om verwarring te zaaien. Er zit een grond van herkenning in dat filmpje, daarom spreekt het jou aan. Mij spreekt het ook aan; ik herken veel symboliek.

   Maar vervolgens krijg jij als man de behoefte om daar wat tegen te doen. Je voelt en ziet dat vreselijke onrecht en dat stomme geweld en je wilt het keren. Je wilt er wat aan doen. Het is zo banaal slecht wat je ziet en snapt niet dat die idiotie niet gestopt kan worden. Ik snap dat. Ik voel dat ook zo. Ik wil ook van alles naar mijn hand zetten, het goede proberen te doen. Echter; de mensen willen dat helemaal niet. Die willen gewoon leven. Die snappen niet eens hoe verrot de wereld op sommige punten is. Die weten niet veel en beseffen dan ook weinig.

   Ik herken dat gevoel en die lust om er wat aan te doen dus. Daarom begrijp ik je. Maar . . . ik begrijp ook dat die filmpjes juist bedoeld zijn om jou en mij op te jutten.
   Maar . . . Jij of ik kunnen er in ons eentje tóch niets aan doen. En daarom zoeken medestanders, die er niet veel blijken te zijn.

   Veel mensen schrijven wel veel, maar doen in feite niks. En DAT vindt jij en ik ook frustrerend, en weet je? Dat is ook frustrerend. Zeer frustrerend dat niemand de idiote slechtheid lijkt te zien, laat staan de lust heeft om er wat tegen te doen.

   Maar,
   1. de meeste mensen begrijpen het uiteraard niet,
   2. er is zovéél onrecht, maar ze zien het niet,
   3. het mensenbrein kan ook niet te veel verwerken,
   4. de meeste mensen willen leuke dingen zien en horen en willen geen enge slechte dingen zien of horen.

   Dus. Daarom, Edwin, laten we niet kijken naar die troep, we worden er alleen maar moe, eenzaam, ziek enzo van en we kunnen er toch weinig aan doen. De wereld is veel te groot, de belangen van de zakenmensen zijn veel te groot, de tegenstand van de elite is veel te groot, enzovoorts. Daarom moeten we er maar niet meer naar kijken; voor we het weten wordt meegesleurd in negativiteit als we niet oppassen, dat is mij ervaring.

   En nogmaals, ik weet dus, denk ik, wel wat je bedoelt, maar ik weet ook dat de problemen op aarde nogal groot zijn en ik weet dat ik als kleine mens er toch weinig aan kan doen dan maar gewoon genieten van de dagen die resten en wat aardig te doen tegen de medemens is al heel wat en zo. Das al heel wat.

   Daarom, beste Edwin, gezond eten en drinken, proberen de idioten van het lijf te houden en vooral het brein niet verpesten door het te vergiftigen met negativiteit, stel ik voor. Wat denk jij?

   1. Ik denk

    het gaat er niet on wat ik denk

    dit jaar Raphaël ,zie je Obama als ?

    1. Het interesseert mij niet, Edwin.
     De man lijkt inderdaad wel op een Sfinx, maar dit gaat zo diep, er zijn inderdaad mensen die gruwelijkheden doen zoals met nageslachten rommelen, maar, ik blijf erbij, dit is zo groot en gaat zo diep en zo ver.

     Vroeger gebeurde het natuurlijk ook, maar toen was er geen internet. Nu is er internet en wordt er veel bekend wat eerst onbekend was. Maar justitie en rechtvaardigheid lijken er achteraan te hobbelen. Want die hebben de kracht om er wel degelijk wat aan te doen.

     Wij kleine luiden zijn te klein om de veelheid van onrecht te bestrijden. Bovendien zit niemand op Don Quichotten te wachten, niemand wil geholpen worden vooral niet door vreemde mensen. Men weet niet eens dat er geholpen moet worden.

     Maar het gaat er wél om wat jij denkt. Want het zit allemaal in jouw hoofd, en ik probeer je dat te laten zien.

     Maar, ook jij bent zo een mens dat niet geholpen wil worden, net al de andere mensen. Dus je luistert ook niet naar mij, das de pest. En terecht; ik zou mijn eigen plan maar trekken als ik jou was. Maar, als je maar niet vergeet te leven en dat liefst zo prettig als mogelijk.

     Ga fotograferen of ga de armen helpen. Of de demente bejaarden. Dan kun je veel meer doen. Dat is veel beter dan het ontmaskeren van een Elite-puppet, denk ik. Gewoon aardig zijn en vergevingsgezind, wetende dat de rijken niet weten wat ze doen waarschijnlijk en ook maar mensen zijn die moeten plassen en zo. Ze hebben een grote mond omdat ze macht hebben, maar het blijven jongens en meiden, net als wijs, die moeten eten en zo. Dat ze een grote mond hebben en veel vriendjes die helemaal geen vriendjes zijn maar meelopers op zoek naar wat macht enzo.

     Er zijn zoveel namen bekend van hufters en egoïsten, oversekste idioten enzovoorts. Maar wat schieten we met die kennis op? Niks. Het mijden van die lui nogmaals, is al lastig genoeg, dus door ze ook nog eens te bestuderen op het internet? Ik weet niet. Ik schiet er niks mee op in ieder geval.

     Nogmaals; besteed liever je tijd aan goed eten en drinken, wees aardig en doe goed. Dat is al héél wat. Dat is mijn conclusie.

      1. Dus je luistert ook niet naar mij, das de pest

       ik neem een retraite zonder grappen

       nou ,tot later

 15. Edwin,
  misschien zag je te veel films van Clint Eastwood. In zijn jongere periode wilde hij liefst alle vijanden meteen vol lood blazen en de grote held worden, althans in zijn films. Later werd het wel wat genuanceerder. Eerst het onrecht uitgebreid aantonen! Dat is wat jij ook wil doen.

  Maar dat is niet wat Jezus deed: Hij gaf de Joden die Hem vijandig gezind waren nog ruim zeventig jaren de tijd om tot bezinning te komen. In die periode ging het dan van kwaad tot erger. Na zeventig jaren omsingelden niet minder dan drie Romeinse legioenen de stad Jeruzalem en werd zeer grondig afgerekend.

  Laat het oordeel maar aan God over, wij moeten de fouten wel opmerken en ons niet laten misleiden en we moeten anderen voorlichten, maar je hoeft geen jacht op de vijand te maken.

  Daarom: eerst mensen naar God richten en dan kan je aanwijzen hoe het verloopt zonder God.
  Toon het verschil aan.
  Want dat overdenken ze niet.
  Wanneer ze het verschil zien, dan zwijgen ze, en misschien beginnen ze eindelijk na te denken.
  Zelfs Frank Dierickx zwijgt dan telkens, maar of hij dan ook nadenkt betwijfel ik, toch blijf ik hopen en ik bid uiteraard voor hem. Dat is onze taak als christen.

  1. Het verschil tussen u en mij, Eric, is dat ik altijd moet blijven nadenken, want ik weet nog altijd niets.
   U daarentegen kunt het nadenken opgeven, want u kent de eeuwige onveranderlijk waarheid.

   1. De waarheid is ten allen tijde vrij toegankelijk voor iedereen.
    Maar u plaatst uzelf aan de zijde van de globalisten en zij keren de rug naar God en waarheid.
    Op zeer korte termijn kunt u delen in hun macht en daarna de afgrond.
    U hebt geen toekomst (For a few ‘dollars’ more. Clint Eastwood 1965).

    U kunt wel degelijk nadenken over de Messias,
    maar waarom wachten tot de Romeinen komen ?
    De tijd voor bekering is nu het nog kan. De afbrokkelende wereldse vrede heeft nauwelijks nog twee jaartjes te gaan en dan de ergste vorm van communisme ooit.
    En dat allemaal For a few ‘dollars’.
    U hebt een helder verstand. Gebruik het.

    1. Uw helder-denkende en waarheid-hebbende vriend Waramund heeft zich nog niet aan een antwoord aan mijn vraag van hierboven gewaagd. Ondanks uw verzoek.
     Mag een priester een huwelijk weigeren op basis van ’te weinig’ geloof? Kan een zegening los van het sacrament? Simpele vragen, en niet onbelangrijk als ik lees wat hier allemaal over die homo-zegening geschreven wordt. Toch?
     Voorts, en geheel terzijde Eric. U probeert Edwin Vissers liefdevol en met begrip in toom te houden en te beschermen tegen zijn groteske paranoïde 666-fobie. Terwijl uzelf in zowat al uw reacties volop blijft strooien met voorspellingen allerhande van Dood en Verderf. Jullie zijn echt wel Brothers in Arms. En andere mensen dan verzoeken om ‘helder’ te denken? Is dat er niet wat over?

     1. Moest onze prachtigste aller Belgische aartsbisschoppen Mgr Leonard nog in ons land verblijven dan zou men hem misschien nog eens om raad kunnen vragen. Maar ik zou iedereen aanraden de geschriften van Katharina Emmerich aangaande de ouders van Maria eens goed door te nemen. Katharina beschreef op welke wijze Maria verwekt werd en welke zeer lange en strenge voorbereiding daar aan te pas kwam. Omdat het huwelijk een sacrament is en indien men dat niet ernstig wil overdenken en ter harte nemen zou het mij niet verwonderen dat men op die basis alleen al een jong onwetend koppeltje het sacrament kan weigeren, of beter uitstellen maar dat is iets wat men tegenwoordig niet eens wil horen. Ik meen me te herinneren dat vroeger een vers koppeltje drie jaren lang moest bewijzen de verloving aan te kunnen houden zonder elkaar lichamelijk te beminnen. Kwam er binnen die tijd toch een bevruchting dan kon men maar beter meteen het huwelijk bezegelen voor Gods Altaar. Binnen de Traditionele Kerk verlopen huwelijken doorgaans in diepe innerlijke vrede en sereniteit. Geen geheimdoenerij of opschepperij via smartphones e.d.m. De vrede van Christus kortom.
      Ik moet Waramund om vergiffenis vragen dat ik hem voor mijn karretje leek te willen plaatsen.
      Edwin en ik hebben toevallig nogal wat dingen gemeen en ik ervaar dat als leerzaam want altijd bereid dingen onder ogen te zien, en ik hoop hetzelfde vanwege hem.
      — verder heb ik niemand verzocht om helder te denken: doe Ctrl-f en type het woordje helder en dan ziet u het zelf.

     2. Een priester kan wel degelijk weigeren om het sacrament van het huwelijk toe te dienen. Wie wil trouwen in de Kerk, trouwt voor God zelf. De priester bekrachtigt de verbintenis aangegaan voor God zelf in persona Christi. Het is dan ook God die verbindt. Sinds deze verbintenis van kracht blijft tot de dood van een der echtparen is het huwelijk een ernstige gebeurtenis. Als een of beide echtparen niet volwassen genoeg lijken te zijn kan en moet de priester weigeren om het sacrament toe te dienen. Bovendien MOETEN de echtparen de wil hebben om zich te houden aan de goddelijke geboden tijdens de intimiteit en de kinderen katholiek op te voeden. Zoals in een biecht kan de priester de absolutie weigeren zelfs al denkt antipaus Bergoglio er anders over. Al dit zou logisch moeten zijn voor elke goed gevormde katholiek.

 16. Raphaël

  Het interesseert mij niet, Edwin.
  De man lijkt inderdaad wel op een Sfinx, ?????????????????????????????????????

  met andere woorden ,Mozes en de brandende doornstruik (Exodus 3,1-6)

  De passage van de brandende doornstruik maakt deel uit van het grotere verhaal van de roeping van Mozes (zie de bijbelfiche over Ex 2,23-4,27).

  Antwoord van Mozes

  Zeg eeuwige halve garen ,Het interesseert mij niet die sfinx jongens

  Lucas 10:18 NBG51
  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

  nou en wat kan mij dat nou schelen

  groteske paranoïde 666-fobie schrijft Frank die vol zit met 666

  https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en

  Dit maak ik mee op frontnieuws

  Djennis januari 13, 2024 Bij 07:44
  Edwin, leg je crackpijp maar weer terug in de la man!!!!!

  Reageer
  Erwin januari 13, 2024 Bij 09:52
  Trol

  Reageer
  sandra januari 13, 2024 Bij 10:14
  @Djennis, doe normaal man! We zijn hier niet om elkaar af te katten, maar om van elkaar te leren. Je zou bijna denken dat je een trol bent!

  Reageer
  Gijp januari 13, 2024 Bij 10:32
  Ben ik helemaal met eens Sandra, ik wil Edwin zeker geen trol noemen maar begrijpen doe ik hem ook niet.

  Reageer
  Adriaan W. januari 13, 2024 Bij 13:52
  Djennis januari 13, 2024 Bij 07:44

  Ja doe normaal ‘man’ altijd hetzelfde liedje met jou, of je bent een gelegaliseerde Troll op Frontnieuws geworden wat ik mij zelf niet kan voorstellen.

  Reageer
  Edwin Vissers januari 13, 2024 Bij 04:21
  En dit is de rede dat je Obama nooit ziet bij het wef

  Het gaat maar door !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  De antichrist

  Lil Nas X – J CHRIST (Official Video)

  https://youtu.be/dCrQeUaXkLo?si=5z5J0drc4BfHEUNb

  Ik raad iedereen aan te kijken ,Godslastering door Obama 🤢

  En dan de ontmaskering

  Enorme antichristelijke bevestiging! Lil Nas XJ Christ-muziekvideo gedecodeerd!

  https://youtu.be/LyqVx1DCgzo?si=Xmw19KpXtcZm0lPf

  BLATANT LIL NAS X “SAYTENISCHE SYMBOLISME.” GEDECODEERD

  https://youtu.be/NVFeD4z8TKc?si=NsU_QA-orTAU7A6K

  toch wel het muzikale equivalent van 40 dagen in de woestijn

  Als dit geen bevestiging is ,tjonge wat zitten de meeste te slapen 👀

  Reageer

  Gijp januari 13, 2024 Bij 10:08
  Beste Edwin, waar zit ik in godsnaam naar te kijken. Kun je dit uitleggen want ik snap er niks van. Zieke shit als je het mij vraagt. Maar waar gaat het over

  BLATANT LIL NAS X “SAYTENISCHE SYMBOLISME.” GEDECODEERD

  https://youtu.be/NVFeD4z8TKc?si=NsU_QA-orTAU7A6K

  toch wel het muzikale equivalent van 40 dagen in de woestijn

  Als dit geen bevestiging is ,tjonge wat zitten de meeste te slapen 👀

  Reageer
  Theme januari 13, 2024 Bij 10:29
  @Gijp…

  Symboliek, nummerlogie, occultisme, subliminal messaging, programmering, NLP, demoralisatie.

  Deze shit stoppen ze in alles wat wij kijken en lezen. ALLE media en het hele internet is één groot wapen.

  Ga om je heen maar eens letten hoe mensen letterlijk alleen nog van scherm naar scherm leven. We worden hele dagen via onze waarneming en onze gedachten gemanipuleerd. Van klanken tot woorden, tot lichtfrequenties, ze hebben ons gehackt en ze besturen ons.

  Ik wandelde gisteravond even door een woonwijk hier dichtbij. Het is schokkend. Huiskamer voor huiskamer overal zombies die naar een scherm kijken. Vaak naast elkaar op een eigen scherm. Of op twee schermen tegelijk (gsm en tv). Bord op schoot, biertje op tafel en volledig afgeloten van de realiteit helemaal geabsorbeerd door hun schermen. Ik doe het zelf ook, maar ik ben bezig om dat te doorbreken, maar de meeste mensen hebben niet eens door wat voor robot zombies ze zijn geworden.

  Tv en muziek begonnen leuk (zo doen de dealers dat), maar inmiddels zijn we verslaafd geraakt en nu programmeren ze ons via de schermen die we zo leuk zijn gaan vinden. Ooit zei iedereen tegen iedereen dat je de tv met mate moest gebruiken… en nu zitten we van opstaan tot slapen gaan naar schermen te kijken. Overal, alles digitaal… allemaal om ons te krijgen waar we nu zijn… transhumane wezens die hele dagen naar hun schermen kijken. Schermen die hen laten denken (en daardoor doen) wat de programmeurs van de schermen willen.

  Wij worden bestuurd via onze beeldschermen en speakers!!! De laptop, tv, telefoon, smart apparaten, zij besturen ons ipv dat wij ze besturen. Ze laten geloven en hardop zeggen dat het niet zo is, maar het is wel degelijk waar. Kijk maar om je heen. Zonder beeldschermen zouden mensen in de dagelijkse realiteit leven en met elkaar moeten praten. De hele planeet staat in de fik, problemen moeten lokaal worden opgelost… maar iedereen is in gedachten ergens anders… DOOR DIE BEELDSCHERMEN EN SPEAKERS. Mensen zijn volkomen gehypnotiseerd.

  Reageer
  Theme januari 13, 2024 Bij 10:36
  Hollywood = Holy Wood = CIA
  Mockingbird media = CIA

  Muziek, films, media en nieuws worden dus allemaal gemaakt door de wezens die MKultra en biologische wapens gebruiken om de mensheid te vernietigen.

  We moeten heel ver terug in de tijd om nog echte muziek te luisteren. Toen klanken werden ingezet omdat ze een helende werking hadden. Muziek is vibratie in de droomstaat, via muziek kan je ons volpompen met lage vibraties. Films/series/media zijn nog krachtiger.

  We leven in één grote echo-chamber waar de deepstate satanisten ons van uit elke hoek volledig manipuleert.

  Slimme mensen eten alles op en worden volledig bestuurd.
  Intelligente mensen doorzien het en ontrafelen wat er precies gebeurt en ontwaken inmiddels uit de matrix waar ze ons in hebben opgesloten.

  Reageer
  Cool Pete januari 13, 2024 Bij 10:33
  Het is dus allemaal ………….. PLANNING.
  Van A t/m Z. En hun plannen zijn volkomen destruktief.

  Globalisme = tirannie. Nationalsme = vrijheid.

 17. Slimme mensen eten alles op en worden volledig bestuurd.
  Intelligente mensen doorzien het en ontrafelen wat er precies gebeurt en ontwaken inmiddels uit de matrix waar ze ons in hebben opgesloten.

  DE GROETEN

 18. Minister-president Rutte zal volgende week aanwezig zijn op het World Economic Forum, kortweg het WEF. De demissionaire voorman van ons land hoeft niet alleen te reizen, want ook ministers Ollongren (Defensie), Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) én koningin Máxima gaan mee.

  Voor 17 januari staat er een sessie gepland om te brainstormen over Ziekte X.

  Niemand hier weet wat de x inhoud, totaal geen kennis over hun religie

  Het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024 zal de Verenigde Staten doorkruisen op de allereerste dag van het jaar op de Hebreeuwse kalender.

  Het hart van de paleo-Hebreeuwse “Tav” vormt een gigantische “X

  Verdere informatie over het gouden kalf oftewel maangod sin, moloch/malcum/Baal/Bell, etc

  http://www.ccg.org/english/s/p222.html

  Hier is hun oproep tot “Climate Repentance” https://interfaithsustain.com/returning-to-mt-sinai/ en hun “10 spirituele principes” https://climaterepentance.com/the-spiritual-principles/
  En de “bekeringsceremonie” werd live gefilmd. https://climaterepentance.com/world-wide-locations/

  Ook voorspelt Gerald Ford in 1989 in een interview de hypothetische toekomstige dood van de mannelijke Amerikaanse president, waardoor zijn vrouwelijke vice-president juridisch ongekend recht krijgt om de eerste vrouwelijke Amerikaanse president te worden. (Camala Harris alias Kamal Aroush?????)
  https://m.youtube.com/watch?v=epWYJ_SY8uU

  Het Bahá’í-geloof heeft veel gemeen met hun filosofie…

  “De eenheid van religie is een kernlering in het Bahá’í-geloof die stelt dat er een fundamentele eenheid bestaat tussen veel van de religies in de wereld”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_Faith_and_the_unity_of_religion

  Kijk eens naar het symbool dat ze gebruiken…

  Alle grote wereldreligies zijn gecombineerd tot een singulariteit met het mysterieuze Babylon (aarde) als kern, dat doet denken aan het logo van de Verenigde Naties/VN… Merk op dat de kaarten zijn uitgelijnd om de “Noordpool” te benadrukken, waar ijsberen en draken leven …

  Jeremia 50:9

  ‘Want zie, ik zal een vergadering van grote naties uit het noordelijke land oprichten en tegen Babylon laten optrekken; en zij zullen zich tegen haar opstellen; vandaar zal ze worden weggenomen: hun pijlen zullen zijn als die van een machtig, deskundig man; niemand zal tevergeefs terugkeren”

  ‘Zondag’ voor hun ‘Zonnegod’ en de ‘13’ waarvan we weten dat het een van Satans getallen of zijn ultieme getal is. De datum: 13 november oftewel 1+3=4 x 11 = 44, het getal van Obama? 44 is een getal dat ook verbonden is met hun godin Isis. Velen geloven dat Obama verbonden zou kunnen zijn met Achnaton, of dat hij zelf een kloon van hem is. Het symbool van de COP27 lijkt op het symbool voor de zonnegod Aten? De cultus van Aten – Zonnegodaanbidding Libre 44; massa van de Feniks (Satan)
  Zondag 13 november, maak je klaar voor de Chrislam ‘Climate Repentance Ceremony’” – Een ceremonie van bekering; Bekering is de manier waarop wij vrij kunnen worden van onze zonden en er vergeving voor kunnen ontvangen. Zonden zijn niet gebonden aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Hoe zit het met berouw tonen aan de schepper Onze Hemelse Vader en niet berouw tonen aan de schepping, de aarde, enz.?!
  De wereld bevindt zich “op een snelweg naar de klimaathel, met onze voet op het gaspedaal!” VN-secretaris-generaal Antonio Guterres kwam binnen in zijn openingstoespraak Op de berg Sinaï in Egypte, terwijl de Verenigde Naties COP27 houden; interreligieuze leiders onthullen hun ‘Klimaatrechtvaardigheid – Tien Universele Geboden’ (door de mens gemaakt – SATAN-wetten) en hebben berouw over hun klimaatzonden tegenover Moeder Aarde; Als eeuwenoude heilige ruimte was het de plaats van profetische ervaring en het ontvangen van Gods boodschap voor de profeten Mozes en Elia in alle drie de Abrahamitische tradities.

  13 = Mason, De letter M of een nr. 3, die gekoppeld is aan hun magische getal voor de driemaal grootste Hermes trismegistus. Er wordt gedebatteerd waarom Hermes Trismegistus ‘Driemaal Groot’ werd genoemd, maar men denkt dat dit komt omdat hij drie delen van de wijsheid van het universum kent: alchemie (de werking van de zon), astrologie (de werking van de sterren) en theurgie (de werking van de goden). 3/M ook vanwege hun onheilige drie-eenheid – isis Osiris en set, of isis Osiris en Horus.

  De reden dat ze deze dag “zondag” de 13e hebben gekozen, ligt overduidelijk. Het is een bespotting van God. Ze gaan op een “ZON”-dag (satanische aanbidding van de zonnegod)! Om hun boodschap te ontvangen van hun zonnegod Satan, degene tot wie ZIJ zich ook wenden, en nooit de ware GOD die onze WARE Hemelse Vader is.
  De berg Sinaï staat bekend als de belangrijkste plaats van goddelijke openbaring in de Joodse geschiedenis, waar God naar verluidt aan Mozes is verschenen en hem de Tien Geboden heeft gegeven (Exodus 20; Deuteronomium 5).
  Misschien zijn het hun verraderlijke plannen dat Satan op de berg Sinaï neerdaalt/afdaalt, zoals God deed met Mozes, om met hem te communiceren en hem de 10 geboden te geven? Exodus 19:16–20 ‘De berg Sinaï nu was in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur op was neergedaald. De rook ervan steeg op als de rook van een oven, en de hele berg beefde enorm. En terwijl het geluid van de trompet luider en luider werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met donder.”

  Wij weten dat Satan ervan houdt om alles wat God doet te vervalsen!

  Bedankt Oonao voor je toewijding bij het maken van weer een zeer belangrijke video. God zegene je. De zaken gaan echt in een stroomversnelling met hun verraderlijke plannen tijdens deze COP27 in Egypte. Het lijkt voor hen op volle kracht vooruit te gaan. Laten we allemaal waakzaam en alert blijven. Ze worden erg wanhopig – “de klok tikt” terwijl ze zeggen: Ja, voor hen, omdat de duivel weet dat hij heel weinig tijd heeft, en het oordeel staat voor de deur! Ze kunnen er niet aan ontsnappen – hoe dwaas zijn ze? Ezechiël 25:17 ‘Ik zal grote wraak op hen uitoefenen met woedende berispingen; en zij zullen weten dat Ik de HEER ben, wanneer Ik Mijn wraak op hen leg.’

  Noteren; Een link van 13 november; Filmmakers Jules en Gédéon Naudet regisseren deze driedelige documentaire die de menselijke verhalen achter de terroristische aanslagen in Parijs van 13 november 2015 onderzoekt. “13 november” volgt de chronologie van de gebeurtenissen en deelt getuigenissen van mensen die door een tragedie bij elkaar zijn gebracht – – van overlevenden tot eerstehulpverleners en de leiders van de Franse regering. Tot de verhalen behoren die van concertbezoekers in het bomvolle Bataclan-theater die hun toevlucht zochten toen ze in een aangrijpende scène werden betrapt. Na de aanslagen komt de stad bij elkaar.

  En nog een mogelijke link….

  https://egyptindependent.com/denmark-hall-organize-egyptian-film-day-13-november/

  13 november – 13/11 (de datum die ze gebruiken) doet me denken aan deze passage uit het Heilig Woord van God….

  Openbaring 13:11

  “Het beest uit de aarde”

  ’11 Toen zag ik een tweede beest uit de aarde komen. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak.”

  https://youtu.be/4ZjB3c9ELe4?si=qtXf5r_kqbnoYzHi

 19. Constantijn de Grote beweerde een X in de lucht te hebben gezien en gebruikte het vermeende visioen om christenen te verzamelen voor de strijd bij Milvan Bridge. De X of Cross is het onbekende symbool in de algebra; “DE ONBEKENDE god” van de Areopagus? (Handelingen 17:23) The Hidden one, ook bekend als Nibiru, de 12e planeet waarover ze ons niets vertellen. X = Chi (Grieks met 22 letters – 22 = Tav/mark/Tau in het Hebreeuws) “Messias”, de Labarum “Christogram” of Chi-Rho “Koninklijke Christus” gedragen door volgelingen van Constantijn in de strijd. Constantijn, de zoon van de druïde prinses Helena, dochter van druïde koning Coelus “Oude koning Coel” (de vrolijke oude ziel). Chi = 600 x 3 aKa XXX = 666. (Het beest en zijn merkteken).

 20. @Edwin Vissers,
  Wordt U écht niet moe van Uzélf?
  Werkelijk NIEMAND is geïnteresseerd in hetgeen U verkondigt.

  1. Oh, jawel hoor, ik wel tenminste.
   Wat de beste Edwin zegt snijdt voor ‘ingewijden’ wel hout.
   Dus niemand is te sterk uitgedrukt.

   Ik ben wel tegen teveel opgaan in de occulte zaken, want het is té ingewikkeld, uitgebreid, moeilijk. En voor je het weet vergal je je leven met al die droefenis tot je nemen, vooral als de mensen je steeds minder gaan begrijpen.

   Maar als Edwin het licht ziet wanneer hij aanschouwt hoe de mensen als zombies naar de kastjes ziet kijken, dan heeft hij 100% gelijk. Dat IS zo.
   Ik zou zeggen, ga daar eens op in en probeer te begrijpen dat de mensen betoverd zijn en worden? Of liever niet, want ik meen dat u dat niet wellicht niet begrijpt. Er is psychologisch inzicht voor nodig en dat bestaat ook uit kennis. (Leerstof) Maar doe het niet af als onzin, vind ik.

   1. @Raphaël,
    Iemand die nadenkt over occultisme gáát al te ver. Ook denkt zo iemand na hoe hij/zij die eventueel daaraan verbonden macht zou kunnen gebruiken (lees: MISbruiken).

    1. Derks,
     “Iemand die nadenkt over occultisme gáát al te ver.”.
     Daar heeft u ook gelijk in. Zeker.
     Als er al mensen mee bezig moeten zijn, dan moeten dat specialisten zijn, met opleiding, dekking door een structuur. Zeker waar dus.

     Daar heeft u dus ook weer gelijk in. En zeker vanuit Katholiek perspectief gezien.

     1. @Raphaël,
      ’n katholiek – ook ’n protestant – heeft maar één Heer, En verder alleen maar dienaren.

    2. Ik weet dat katholieke mensen de Bijbel helemaal niet kennen

     Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
     Efeziërs 5:11-12

  2. Niemand?
   Hier is er nog een die het met belangstelling leest.
   Ieder zo z’ n ding.
   We worden overspoeld in de vrije media met informatie die ons inzicht kan geven.
   Wat kranten en tv betreft, die staan onder het beheer van de ‘ elite’ ofwel het WEF, VN, enz.
   Goed om te weten waar je de echte info vandaan kan halen, voor zover het nog kán.
   Restkerk of lifesitenews zijn ook goede sites of videowaarheid met het weekjournaal van onze verzetsmensen Willem Engel en Jeroen Pols.
   Of lees de ‘ Gezond verstandkrant’
   En bovenalles: bid! En vooral de Rozenkrans omdat dat het krachtigste wapen is ,aldus pater Pio.

 21. Toen zag ik een tweede beest uit de aarde komen. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak.”

  halleluja schapen

  1. Ik kan geen foto’s laten zien hier ,maar ik heb er heel veel waarbij de paus is afgebeeld met twee Horns

   bv time magazine

 22. Op minuut 2:35 ———–https://www.bitchute.com/video/jtjnUAT6h43K/

  Sono stato deluso di dirlo, ma ho un programma diverso, per essere fuorviato

  ik ben beschaamd om dit te vertellen, maar ik heb een geheime agenda, om je te misleiden

  1. Pastoor Covens: Dit is op deze site allang(!) bekend.
   Vertaling = de apostolische zetel wordt nu gehinderd door de ketterij van paus Franciscus.
   Zoals élke gelovige wens ik U veel geloof + sterkte + van harte welkom op deze site.

  1. mijnheertje @Edwin Vissers,
   U heeft in totáál geen enkele macht gekregen. WÁT ’n verwaandheid + verhevenheid van U.
   Schaam U ten diepste voor de Heer en buig U voor de Heer.

   1. gaan we weer beginnen

    2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ten onder`
    de poten onder iemands stoel wegzagen (=iemands positie verzwakken)
    twee zotten onder één kaproen (=een gek is zelden alleen)

    5 betekenissen bevatten `ten onder`
    het vlees doden (=de zinnelijke behoeften onderdrukken)
    de bietenbrug opgaan (=falen, ten onder gaan, zwaar verliezen)
    kaart, keurs en kan, bederven menig man. (=ten onder gaan aan gokken, vrouwen en drank)
    naar de haaien gaan (=ten onder gaan, zinken, zeer grote problemen krijgen en wellicht ophouden te bestaan)
    onder het juk moeten doorgaan (=zich aan andermans macht moeten onderwerpen)

    3 dialectgezegden bevatten `ten onder`
    ’t is buugn of bestn (=het is toegeven of ten onder gaan) (Veurns)
    die goan noar de haai’n (=die gaan ten onder) (Westerkwartiers)
    op stroate raakn (=financieel ten onder gaan) (Veurns)

    1. Edwin,
     Jaren geleden las ik een boek met de titel: “Koning Aap”.
     Een gewone aap kreeg onverwacht een (vreemd) licht in de ziel. Daardoor kon hij dingen zien. Hij was daar zeer blij mee en voelde zich groot en sterk. Hij begon zich te vergelijken met anderen en zich dan te meten met anderen. Zo voelde hij zich steeds groter en sterker worden. Op een dag versloeg hij iemand die voorheen werkelijk groter was en zo ging het steeds maar verder. Uiteindelijk noemde hij zichzelf “Koning”.
     Maar ik kan hier niet het hele boek weergeven. Het kwam er op neer dat hij de aandacht trok van koningen en wijzen. Zij planden een val die speciaal geconstrueerd was om hoogmoedige zielen te pakken. Uiteraard trapte koning Aap in die val en toen was het met hem gedaan. Alle geestelijke kracht werd hem ontnomen en men wierp hem in de bekende afgrond van geestelijke duisternis.

     1. Vroeger op de lagere school kreeg ik visioen over Simson

      Hij richtte de pilaren aan de voorkant van de tempel op, één in het zuiden en één in het noorden. Degene in het zuiden noemde hij Jakin en die in het noorden Boaz. – II Kronieken 3:15-17. …

      Mijn geheim is veilig.

     2. eric,
      Kun je niet beter in directe woorden zeggen wat je bedoelt aub?

      Algemeen.
      Het zou hier al veel schelen als iedereen zijn eigen ego even zou vergeten als men discussieert met elkander. Steeds speelt eigenbelang mee: “kijk eens hoe goed ik ben, doe, weet, bid, geloof…”.

      Kinderachtig is het en het maakt een discussie onmogelijk. Probeer eens als volwassen mensen egoloos te communiceren?

      Het is veel christelijker om zonder eigenbelang te communiceren, dat wil zeggen wanneer je ‘ego’ zelfzucht/bestuurder van je zijn mond leert houden. Dát is christelijk; nederig, beschaafd, vriendelijk, interesse in de ander.

       1. Ja, maar er zijn er meer hier die ook lezen die het dus niet begrijpen. Dat het een Edwin gericht is doet niet ter zake. Dan kunnen jullie beter aan de telefoon gaan of zo. Dit hier is een openbare gelegenheid waar we elkander zouden moeten kunnen begrijpen.

      1. @Raphaël,
       Het verhaaltje van @eric-b-l is toch óverduidelijk (ten minste voor ieder die kan lezen).
       Mensen met een TÉ hoog eego (= het gedeelte van jou dat is verbonden aan jouw zelfbeeld) WILLEN het niet begrijpen, wat dat verhaaltje van @eric-b-l tast (zeer terecht!!!) hun ego aan.

       1. Derks,
        Niet te snel oordelen. Ik probeerde het te lezen, maar zag het als rommelig. U gaat nu een rare conclusie trekken.

        Dat mijn ego te hoog (groot bedoelt u) zou zijn om het te begrijpen. Man, ik las het niet eens. Ik las het nu wel, en inderdaad het is wel passend.
        Hoewel de afloop niet klopt, want de aandacht trekken van koningen en wijzen klopt niet. Koningen hoeven geen wijzen te zijn.

        Maar ok, de moraal ‘hoogmoed komt voor de val’ klopt en is leuk verwerkt in dat verhaaltje.

        Ik denk alleen dat het niet aankomt bij Edwin. Die voelt alsof hij weer afgewezen wordt of wat hij ook voelt.
        Maar in ieder geval werkt het niet, zulke sprookjes. Wel als ze op jonge leeftijd gehoord worden. Daar zijn ze voor, denk ik. Maar niet om als argument naar een ander te gebruiken. Dat werkt niet volgens mij.

        1. Raphaël,
         in talrijke loges overal voelt men zich machtig door allerlei geheimdoenerij. Zij willen zich doelbewust onderscheiden van christenen, vooral omdat zij nederigheid zien als iets vreselijks. Daarom verheffen zij zich tegenover God maar worden vroeg of laat telkens weer overwonnen door samenwerking van christelijke koningen en wijzen, meestal in opdracht van een waarachtige Paus.

         1. eric,
          hoe men in loges denkt of voelt weet ik écht niet. Ik was er een keer om eens te zien op zo een open dag. Toen ik hoorde dat men trots was op de dierentuinen waar ze voor gezorgd hadden, waren ze bij mij al een beetje raar, want ik haat dierengevangenissen. (Eerlijk waar (geloof ik, want ’t is al lang geleden)
          Maar, ik denk dat de meesten gewoon redelijke mensen zijn die aan het ego werken. Dat ze geïnfiltreerd zijn las ik ook wel. Maar ik weet eigenlijk weinig tot niets.

          1. Raphaël,
           een klein voorbeeld: Linus Torvalds is een integer man en groot genie die staat voor de ontwikkeling van het Linux computer besturing systeem. Recht tegenover hem Bill Gates met veel bloed aan de handen en menselijk verraad die staat voor het Windows computer besturing systeem en o.a. investering in dodelijke ‘vaccins’. Linus leidt een zeer eenvoudig open leven, Bill verschuilt zich in een enorm bolwerk van groot wantrouwen. Raad eens wie de vrijmetselaar is ?

        2. @Raphaël,
         Het verhaal van @Eric-b-l = ’n verhááltje met het doel om daarover na te denken. Dus noem dat verhaal van @Eric-b-l ’n parabel.
         Élke kerkganger (zoals hopelijk Uzélf) is parabels gewend.

         1. @Raphaël,
          En … NIÉMAND kan of wil ’n ander DWINGEN om na te denken.

          1. Derks,
           Jaha, dat snap ik ook wel. Parabels zijn er zeker om over na te denken en zo de moraal van het verhaal te leren begrijpen.
           Ik denk alleen niet dat je de ander met een parabel moet bestoken in een discussie zoals hier.
           Inderdaad kan men niemand dwingen om na te denken. Dat is een open deur.
           En nadenken, tja inderdaad kan niemand een ander dwingen om z’n verstand te gebruiken. Dat kan de wel willen, maar dat werkt niet.

           Maar daarbuiten. Het is wél goed om enigszins op de hoogte te zijn van wat ons mensen te wachten staat zodat we ons daar enigszins tegen verdedigen.

           Btw. Het valt mij wél op de men in het Zuiden altijd al veel traditioneler (geloviger) was dan in het Noorden, zoals Nederland. Dit is algemeen bekend althans, meen ik. Waarschijnlijk speelt dat ook parten. Geloof lijkt mij goed, maar bijgeloof? Dat lees ik nog wel eens.

 23. Raphaël,
  Geloof en bijgeloof zijn beide vormen van overtuiging in het bovennatuurlijke, maar ze verschillen in de mate van acceptatie en legitimiteit die ze krijgen. Geloof is meestal gebaseerd op een gevestigde, ‘officiële’ geloofsovertuiging. Bijgeloof is meestal afwijkend van of niet gebaseerd op een officiële geloofsovertuiging, en richt zich vaak op het verwerven van geluk of het afweren van ongeluk door bepaalde handelingen, voorwerpen of symbolen.
  De term ‘bijgeloof’ is relatief en hangt af van het perspectief van degene die de term gebruikt. Wat voor de een geloof is, kan voor de ander bijgeloof zijn. Daarom wordt de term ‘bijgeloof’ in de wetenschap niet meer gehanteerd, en spreekt men liever van ‘volksgeloof’ of ‘alternatieve religiositeit’.
  Strikt genomen is een onderscheid tussen geloof en bijgeloof niet te maken, omdat beide gebaseerd zijn op onzekere feiten. Het verschil is vooral een kwestie van geloofwaardigheid, autoriteit en traditie.

  1. Frank,
   Dank je voor deze mooie definitie. Maar, ik wil niet vervelend doen, maar je moet dan wel toegeven dat óók de wetenschap besmet kan zijn en vaak is met bijgeloof. Ook de wetenschap is vaker dan goed is besmet met vreselijke dogma’s.
   Wanneer jij dit niet toegeeft, en dit geldt zelfs misschien ook voor de virologie of meteorologie, dan zijn we niet juist bezig. Eens?

   1. In de wetenschap heb je geen dogma’s. Wel axioma’s. Een dogma is onverenigbaar met een wetenschappelijke en rationele instelling, waar zelfcorrectie een wezenlijk deel van uitmaakt.
    Een axioma is een uitspraak die als waar wordt aanvaard zonder dat er een bewijs voor nodig is. In de wiskunde zijn axioma’s de basisaannames waarvan je moet uitgaan om een theorie te ontwikkelen. Met andere woorden, het zijn de bouwstenen waarop al het andere wordt gebouwd. Een voorbeeld van een wiskundig axioma is de commutatieve eigenschap van optellen, die stelt dat a+b=b+a voor alle getallen a en b. Dit axioma wordt als vanzelfsprekend beschouwd, maar kan niet bewezen worden met andere wiskundige regels. Axioma’s spelen ook een rol in de logica en de filosofie, waar ze helpen om de geldigheid en de kennis van redeneringen te bepalen.
    Eigen aan de wetenschap is dat nooit iets voor altijd waar kan zijn. Iets is waar tot het tegendeel wordt bewezen. Wetenschap is per definitie altijd in evolutie.
    Geloof daarentegen – en er zitten hier voldoende kenners ter zake – beweert de ene, absolute en eeuwige waarheid te bezitten.
    Zoals ik hier al meermaals zei: men mag van mij alles geloven. Geen probleem. Maar dat geloof is geen kennis, in de wetenschappelijke betekenis van het woord. En een wetenschapper met een dogma is geen wetenschapper, maar een gelovige.

    1. Ah, je gaat weer in de definities.
     Je weet toch wel dat er wel degelijk dogma’s bestaan in de wetenschap?
     Ik kan wel woorden gaan citeren maar kijk zelf: scienceguide.nl/2018/01/wetenschappelijk-dogma-is-doorbreken/
     Dat is toch werkelijk een wetenschapper die laat zien dat er wel degelijk dogma’s bestaan in de wetenschap.
     Denk bovendien aan het paradigma dat elk mens inneemt, ook de wetenschapper. Ook een paradigma is een dogma, maar dan heel groot.

     Maar, nogmaals: als jij beseft dat conditionering mogelijk is, dan zul je moeten toegeven dat ook ‘wetenschappers’ geconditioneerd zijn, al is het alleen al, dat als ze niet herhalen wat ze geleerd hebben, dan slagen ze gewoon niet.

     Je weet hopelijk ook dat er soms wetenschappers, vooral als ze onafhankelijk zijn (met pensioen of zo) dat ze dan opeens wél ‘out of the box’ kunnen denken.

     Voorlopig weet ik niet of je nu herhaalt wat je lees, of dat je begrijpt wat je zoal poneert. Ik denk dat je geen wetenschapper bent?

     1. Laatste zin moet zijn:
      Ben je wel of geen wetenschapper? Ik bedoel, ik realiseer me dat ik zelf niet gekwalificeerd ben, dus geen wetenschapper ben. Ik lees wel graag de artikelen en boeken van wetenschappers, en zeker ook de kritische mensen. Wellicht komt daar onze andere blik vandaan.

     2. “een wetenschapper met een dogma is geen wetenschapper, maar een gelovige.”
      Méér kan ik daar echt niet aan toevoegen.
      En probeer nu toch ook eens een beetje ernstig te discussiëren.
      Natuurlijk bestaan er foute wetenschappers. Net zoals er foute advocaten, foute politici, foute ingenieurs en foute Pausen bestaan. En foute gelovigen.
      In de wetenschap worden foute stellingen door de wetenschap zélf weerlegd, aangepast of bijgestuurd. In een almaar doorlopend mondiaal proces. Dat is het eigene, de essentie van de wetenschap.
      Iets bijsturen, aanpassen of weerleggen in een Geloof is vele keren moeilijker, omdat het Ene Ware Juiste Geloof nu eenmaal vaststaat, volgens sommigen in dat Geloof. Terwijl ondertussen de Grote Godsdiensten ontelbare splintergroepen en groepjes gegenereerd hebben, omdat inderdaad elkeen kan geloven wat hij wil.
      Elke mens staat het vrij om te zeggen: Ik geloof dat niet. Buikgevoel of overtuiging is voldoende.
      Een wetenschapper die iets niet gelooft moet bewijzen waarom de betwiste stelling fout is. Met degelijk repliceerbaar en controleerbaar onderzoek naar feiten. Buikgevoel of overtuiging kan hooguit de motivatie of de start zijn van het onderzoek.
      In landen en regio’s waar Geloof primeert op wetenschap is het niet fijn leven.

      1. Je beantwoordt mijn vraag niet en begint dat ik niet serieus zou zijn? Tjonge jonge. Ik zou zeggen, laat maar, deze ‘discussie’.

       Wat ik je wel wil meegeven is dat je wel een wat fraai-kleurende-bril ophebt van de wetenschap(pers). Het zijn maar mensen hoor. Er spelen BELANGEN mee. (sorry van de hoofdletters, maar het is zo).

       Maar deze ‘discussie’ is zo eindeloos. Jij herhaalt je stellingen en ik de mijne. Dat schiet niet op. Jammer. Maar het zij zo. Met onzuivere argumenten is het niks en wordt het niks.

       Met vriendelijke groet, Raphael.

      2. PS. Als je het door jou geciteerde artikel van De Hollander (geen grap) goed leest, dan bevestigt hij mijn stelling voor de 100 procent.

       1. Democratie is een georganiseerd meningsverschil.
        Vriendelijke groet terug.

    2. @frank dierickx,
     Laat iemand over 2000 jaar ‘wetenschappelijk correct’ bewijzen dat U op aarde geweest bent.

     1. beter gezegd:
      @frank dierickx,
      Laat iemand over 2000 jaar ‘wetenschappelijk correct’ bewijzen dat U op aarde geweest bent = Bestaat er na ruim 2000 jaar historisch bewijs voor het bestaan van @frank dierickx???

      1. Bij mij zal dat nog wel lukken. Mijn sporen zijn, dank zij de elektronica, te groot geworden. Voor mijn kinderen en kleinkinderen zal dat al helemaal geen probleem zijn, met foto’s en al.
       We kunnen ook perfect wetenschappelijk bewijzen dat er miljoenen jaren geleden dieren op onze planeet liepen.
       Maar van die ene figuur, waar het hier om te doen is, hebben we inderdaad nauwelijks pertinente bewijzen. Wel parabels, verhalen, geherformuleerde voorspellingen, maar of die persoon nu wel degelijk hier ooit effectief geweest is, nee, dat hebben we helaas nog altijd niet.
       Ik schreef hier al eerder dat modern archeologisch onderzoek zowat het hele uittochtverhaal uit Egypte etc. onderuithaalt als historisch onmogelijk.
       U schreef hier al meermaals zelf dat de Bijbel geen historisch boek is, maar een geloofsboek.
       Dan zijn wij het toch met mekaar eens?

      2. @frank dierickx,
       IKZÉLF acht het bewijs van het leven van Jezus op aarde geleverd door het feit, dat over Jezus letterlijk miljarden boeken geleverd zijn, met pakweg eenzelfde inhoud.

 24. uitspraak van Frank Dierickx:
  “Wetenschap is per definitie altijd in evolutie.
  Geloof daarentegen – en er zitten hier voldoende kenners ter zake – beweert de ene, absolute en eeuwige waarheid te bezitten.
  Zoals ik hier al meermaals zei: men mag van mij alles geloven. Geen probleem. Maar dat geloof is geen kennis, in de wetenschappelijke betekenis van het woord. En een wetenschapper met een dogma is geen wetenschapper, maar een gelovige.” [einde citaat]

  Conclusie:
  de wereldse wetenschap relativeert alles, ook zichzelf, want altijd in evolutie, dus is zij per definitie onbetrouwbaar. Indien evolutie geen eindpunt van zekerheid mag kennen is het ook niet wijs “axioma’s de basisaannames” te hanteren want vroeg of laat onderhevig aan evolutie.

  Wanneer een evolutie-beweging zelfs een axioma kan veranderen moet de wetenschap voortdurend bereid zijn zichzelf te hertekenen. Dit is toevallig de grootste eigenschap van socialisme en communisme, altijd druk bezig zichzelf te hertekenen. Het resultaat is chaos in de samenleving.

  Maar de ware wetenschap is niet alleen gekend door het Woord van God, maar ook door persoonlijke geestelijke ervaring die het geloof bevestigt. Dat is wat kracht en moed geeft aan zelfs de “Kleine Zielen” en de wereldse wetenschap ontkracht en zelfs de doodsteek geeft.
  Deze woorden : “De waarheid van God bezitten”, betekent dat men op God vertrouwt. Men kan God en waarheid niet letterlijk bezitten, maar men kan God volkomen vertrouwen.
  Waarheid kan niet veranderen want dan is zij geen waarheid meer.

  1. “Democratie is een georganiseerd meningsverschil.” [citaat Frank Dierickx]

   Dit is bevestiging van het evolutionaire karakter van socialisme en communisme.

  2. Bedankt om mijn stellingname zo mooi samen te vatten.
   U begrijpt wat ik bedoel, en u bevestigt me.
   Die verwijzing naar socialisme en communisme is uw eeuwige dada, maar doet hier niets ter zake.
   Terzijde. Tweeduizend jaar christendom, een periode zonder chaos in de wereld? Ik dacht het niet.

   1. Christendom verplicht de gelovige altijd waakzaam te blijven en aan zichzelf te werken. Omdat ware zuivere liefde niet kan bestaan in onvrijheid bezitten we de vrijheid zelfs God te loochenen en te beledigen en willekeurige macht-structuren op te zetten.
    Maar de oprechte christen werkt ononderbroken aan het overwinnen van niet alleen de eigen te wereldse verlangens, maar ook van de ononderbroken influisteringen van de Tegenstrever, Satan. De kennis van Goed en Kwaad zijn noodzakelijk om de Waarheid te kunnen onderscheiden. Omdat wereldse wetenschap alles relativeert onderwerpt zij zich aan Satan die daardoor een enorme greep krijgt over alle wereldse structuren opgezet door ongelovigen, al of niet in samenwerking met wetenschappers. Zo werd de groeiende aanval op de Kerk mede mogelijk door wereldse wetenschappers.

   2. Wereldse wetenschappers kunnen geen definitie geven van Goed en Kwaad want zelfs die kennis is voor hen aan evolutie onderhevig.

    1. Binnen de kerk ook hé, Eric. De inquisitie is nu toch ook een beetje afgeschaft?

     1. Wie zijn de euvele types die denken de Kerk te kunnen relativeren ?
      Kijk bijvoorbeeld eens naar een zeer recent bericht van KEKNET.BE:
      https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/jacques-delors-bescheiden-maar-gewortelde-katholiek-portret

      Met andere woorden : de ‘gemoderniseerde’ ‘kerk’ is het werk van wereldse wetenschap in samenwerking met zowat alle loges en Satan als hun grote leider. Iedereen kan dit waarnemen, ook zeer vele ongelovigen die nog naar rechtvaardigheid verlangen. Velen onder hen zullen spoedig naar het christendom overstappen wegens de groeiende communistische dwang versterkt met wereldse wetenschap.

     2. De Dicasterie voor de Geloofsleer ís en opvolger van de inquisitie. “De Congregatie voor de Geloofsleer werd 480 jaar geleden opgericht door Paulus III onder de naam ‘heilige inquisitie’. De naam werd in 1908 gewijzigd door Pius X in ‘Heilig Officie’.”

      1. Bron: kn.nl/vaticaan/congregatie-geloofsleer-opgesplitst-paus-kondigt-grondige-hervorming-aan/

      2. De methodes om de stouteriken na onderzoek (inquisitio) ter orde te roepen zijn ondertussen een beetje geëvolueerd, toch? Hoewel voor Eric en co het eeuwige vuur en smartelijke pijnen het deel blijven voor die onverbeterlijke ketters. Daar zitten tegenwoordig ook nogal wat ‘heksen’ tussen, blijkbaar. Maar God blijft Liefde. Nietwaar?

       1. @frank dierickx,
        U kunt het niet laten: het tegen elkaar proberen opstoken.
        KIND!!!

       2. Het spreekwoord luidt: ‘De vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.’. Oftewel ‘De tijden veranderen maar de mensen en hun streken niet, integendeel zou men durven stellen.’.

 25. Hier iets heel anders. “Geloof in aktie” een nieuw initiatief van het World Economic Forum.

  “In partnership with key global faith representatives, experts and community leaders, the Forum will launch a report (entitled “Faith in Action) in January 2024. The report will highlight contributions that faith communities and organizations are providing through public private partnerships. Covering key thematic areas for public-private cooperation (from urban transformation to climate action), the report will discuss the impact of religion and spirituality towards public private cooperation in today’s polycrisis and provide a roadmap for transformative partnerships with business, government and philanthropic organizations.”

  Wanneer ik dan de kreten lees als; ” Polycrisis (nooit van gehoord) , A roadmap for transformative partnerships with business , Multi-stakeholder action en Impact of religion and spirituality towards public private cooperation” dan vrees ik dat onze Bijbel nu hun aandacht krijgen gaat en ze zullen proberen iets nieuws op de markt te brengen dat bij hun “Polycrisis” past.
  Het gaat interessant worden deze week in Davos.
  https://www.weforum.org/projects/faith-in-action/

  1. Snelle autovertaling:
   In samenwerking met belangrijke wereldwijde geloofsvertegenwoordigers, experts en gemeenschapsleiders zal het Forum in januari 2024 een rapport lanceren (getiteld “Faith in Action”). Het rapport zal de bijdragen belichten die geloofsgemeenschappen en -organisaties leveren via publiek-private partnerschappen.

   Het rapport behandelt de belangrijkste thematische gebieden voor publiek-private samenwerking (van stedelijke transformatie tot klimaatactie) en bespreekt de impact van religie en spiritualiteit op publiek-private samenwerking in de huidige polycrisis en biedt een routekaart voor transformatieve partnerschappen met het bedrijfsleven, de overheid en filantropische organisaties.

   — Gelijkaardige babbels kan men veelvuldig terugvinden op KERKNET.BE

  2. Willen sommigen eigenaar worden van de religie, het geloof, de spiritualiteit om ze daarna ten dienste te stellen aan hun zakendoen? Ik geloof niet dat dat helemaal past bij de sfeer van religie, geloof of spiritualiteit.
   Ik vrees met grote vreze dat de kerk van eigenaar wisselt? Gekker kan het eigenlijk niet.

   1. Raphaël,
    misschien was het nog niet tot u doorgedrongen dat KERKNET.BE een tak van een of andere loge is?
    De enige resterende betrouwbare christenen zijn de RestKerk, de Traditionele Katholieken, en sommige nog ernstig denkende mensen. Al de anderen volgen valse waarden. Het socialisme dat de Kerk binnendrong vanaf 1945, na WWII, is nu verworden tot communisme.
    Iedereen die hun vervalste ‘kerk’ niet volgt zal vervolgd worden.
    Ik vrees dat u niet voorbereid bent.

    1. eric,
     Tja, eric, welk label men er ook op plakt, eerlijke normale mensen zijn er gelukkig overal. Maar er zijn ook heel wat rotzakken in mooie kleren vermomd, die aangesproken willen worden op de markt, met respect begroet. Mooi van buiten, maar verrot van binnen. Dat weten we. Das het probleem, denk ik.

 26. Door de oneindige verdiensten
  van het Heilig Hart van Jezus
  en het Onbevlekt Hart van Maria
  bidden we voor de bekering van de arme zondaars,
  voor de mensen van KERKNET.BE
  en voor allen die oprechte Christenen vervolgen
  en het Christendom willen vernietigen.

  — ter herinnering aan de wonderlijke verschijningen van Maria in 1916 te Fatima.
  https http://www.marypages.com/fatima-(portugal)-1917.html

  1. Dank U voor Uw Bede Eric.

   Dies irae

   Liber scriptus proferetur
   In quo totum continetur
   Unde mundus iudicetur

 27. Op 1 Tishri [11 september 3 v.Chr.], terwijl er in Jeruzalem trompetten bliezen om God te eren en het nieuwe jaar te verwelkomen, werd in het kleine nabijgelegen stadje Bethlehem de beloofde Christus geboren die de mensen met God zou verzoenen. De religieuze en politieke leiders van die tijd waren bezig met hun eigen zaken en waren zich niet bewust van de belangrijke gebeurtenis die plaatsvond.

  De geboorte van Jezus Christus 9-11 in Nederland 11-9-03

  Op 18.11.1978 vond de collectieve ‘zelfmoord’ plaats van sekteleider Jim Jones (13.05.1931) en 909 (!) volgelingen in Jonestown (Brits Guyana) > 1 + 8 = 9 dus 9/11; Doorgestoken kaart.

  De Duitse keizer Wilhelm II (der Kaiser, 1859 – 1941) abdiceerde op 09.11.1918, de Kristallnacht vond plaats op 9/10.11.1938, Freddy Heineken (1923 – 2002) werd ontvoerd op 09.11.1983 & de Berlijnse muur ‘viel’ op 09.11.1989.

  EN NU DE KLAP OP DE VUURPIJL

  De OBAMA-NATIE die verwoesting veroorzaakt” heeft gesproken en heeft eindelijk onthuld dat HIJ GOD IS…

  OBAMA ZEGT: “IK BEN GOD”??? (Herdenkingstoespraak 11-09-2011)

  https://youtu.be/3VSrkh2yUHo?si=upA8Qs-XqB5MDxLT

  Hmmmmm, het mysterie opgelost

  World Trade Center 7 stortte niet in zonder ‘aanwijsbare reden’

  gebouw 7 was Jezus, en de twee torens waren de twee criminelen die naast Jezus hingen

  Jezus is geboren op 9-11

  https://www.youtube.com/live/88Cj42aXvOQ?si=CdT9Jxh7670ObViS

  OP minuut 11:00

  KRUIS gedecodeerd jezus 9-11
  https://youtu.be/Sh0lNkD06P4?si=BwsfWfImKlc3U2PY

  Op minuut 20:00 ——-jezus geboren 9-11

  mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis

  En de waarheid maakt je vrij

 28. Dat ik hier geen reactie op kreeg ,dat zegt me alles

  hier verteld de paus zo beetje alles

  Op minuut 2:35 ———–https://www.bitchute.com/video/jtjnUAT6h43K/

  Sono stato deluso di dirlo, ma ho un programma diverso, per essere fuorviato

  ik ben beschaamd om dit te vertellen, maar ik heb een geheime agenda, om je te misleiden

 29. In elke film uit de usa zie je 9-11

  MAN IN BRAND | Christus aan het kruis – 9/11

  https://youtu.be/hdF4V8Pq71g?si=qy5f_IN6kpxUBKCv

  Bekijk de film ‘Training Day’ met Denzel Washington. In de film draagt Hi een gigantisch kruis om zijn nek. De film gaat helemaal over dualiteit (blanke man en zwarte man).
  De film ging in première op 2 september 2001 (op het Filmfestival van Venetië). De soundtrack van de film werd uitgebracht op 11 september 2001 (en het eerste nummer heet letterlijk “Keep Your Eyes Open”

  Kijk dit kanaal op YouTube LXXXVIII finis temporis

 30. Edwin, het heeft geen zin je iets te zeggen, je luistert alleen naar jezelf.

 31. Beste Eric ,ik luister naar de paus ,ik heb hem helemaal vertaalt ,ik heb de hele nacht alsmaar geluisterd

  nog een keer nog een keer

  zo werkt de CIA ook en maar kijken en luisteren dan kristalliseert het in kennis .

  waarom vind niemand dat interessant

  Op minuut 2:35 ———–https://www.bitchute.com/video/jtjnUAT6h43K/

  Sono stato deluso di dirlo, ma ho un programma diverso, per essere fuorviato

  ik ben beschaamd om dit te vertellen, maar ik heb een geheime agenda, om je te misleiden

 32. geen reactie

  Ik ga nu iedereen hier blij maken dat ik wegkom hier

  Wat er werkelijk gebeurde staart ons meestal recht in het gezicht, maar toch is er bijna niemand die het ziet.

  Of, misschien is het eerder een geval van niet willen zien.

  https://niburu.co/het-complot/19333-het-verhaal-van-de-man-die-alles-en-iedereen-in-de-maling-nam

  Human Sacrifice 9-11——heel goed

  https://rumble.com/v46l2ri-58-crater-earth-human-sacrifice.html

  Dit is een belg

  BREAKING 2024: TRUMP UN-SEALS REDACTED INFO IN OFFICIAL 911
  https://odysee.com/@SkyDomeAtlantis:4/trim.AB8C6D72-C69A-47BB-A9D3-4B5A37D34262:0?r=3NQ1NJiMaDvfSyod7NNuHq4RoFZsSbaj

  ik ben hier klaar vaarwel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Steeds meer geef je de indruk niet voorbereid te zijn op hetgeen onvermijdelijk zal gebeuren.
   Schelden lost je probleem niet op, maakt het juist erger.
   Jezus kon Zijn geestelijke macht laten gelden, maar dat kunnen wij niet, uitgezonderd enkele heilige bisschoppen in het verleden die met hulp van boven wonderen konden verrichten.
   Dus wanneer jij door vijandelijke mensen wordt benaderd begin je te schelden en dat is de kortste weg naar de afgrond.
   Zo heeft Jezus het ons niet voorgedaan.

 33. Jezus hoeft niet te schelden, hij kan de daad bij het woord voegen en zijn vijanden verslaan en eeuwig straffen

  Ik raak gefrustreerd, neem nou de site niburo ,geen christenen maar elke week een artikel over 9/11

  maar ik ga afkicken van internet ,binnenkort toch alles zwart ,en niks meer te zien als het weer aangaat .

  1. Waarom wil jij vijanden verslaan en eeuwig afstraffen ?
   De wraak is aan God alleen, niet aan de mens.
   Jij denkt niet christelijk, ik vrees dat je gebedsleven niet op Jezus en Maria gericht is.

 34. Ik ga nu de eucharistie zelf doen want ik heb een altaar thuis ,ik ben wedergeboren op 7/12/2009

  Ik zal er een filmpje van maken en stuur dat op naar jou, dat is mijn wraak .

 35. De Heer zelf- zo getuigt Pater Reus herhaaldelijk – vierde met mij het heilig Misoffer. Bij deze eenheid met Christus verwees Pater Reus ook op de zichtbare bijstand, die de Moeder van de Verlosser hem vaak verleende. Hij zag, hoe de lieve moeder Gods hem na de heilige consecratie de handen op de schouder legde of boven hem hield, en een andere keer vermeldt hij: “Ik zag de goede Heer aan het kruis en aan zijn rechterzijde de allerheiligste Maagd Maria, hoe ze Hem tijdens zijn bloedig Offer nabij bleef en vertrouwvol tot Hem opkeek.” Waar de goddelijke Zoon is, daar is ook zijn Moeder; waar de priester van Christus is, daar is ook Maria. Ze streeft voor hem de innigste verenging met Christus na.

  Vooral bij het eucharistisch offer werd het de dienaar Gods bijzonder duidelijk, hoezeer de priester de plaatsvervanger van Christus is, hoe hij in de ware zin van het woord een “tweede Christus” is, zijn alter-ego. Omstreeks 1900 openbaarde de Heer aan één van zijn begenadigden: “De priesters zijn mijn alter-ego, mijn tweede ‘Ik’.” Paus Pius X was ontsteld toen hij deze woorden hoorde.

 36. Edwin,
  het is zeer erg wat je vertelt.

  Pater Reus is een heilige priester. Jij bent geen priester! Alleen priesters mogen het Offer opdragen aan het altaar. Wij mogen dat niet doen op priesterlijke wijze. Wat jij wedergeboorte noemt is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van hekserij, ik weet daar zeer veel over. Je moet je verzetten tegen dat soort influisteringen. Die influisteringen stoppen kan niet op korte termijn, je mag er geen gevolg aan geven !
  Je MOET dag en nacht strijden tegen de hoogmoed !

  Lees dringend over het leven van de heilige Antonius van Egypte, hij moest heel zijn leven strijden tegen dat soort influisteringen. In de volksmond noemt men hem “Antonius met het varkske”. Dat varken kan een duivel zijn, of een heks, en dat wezen gedraagt zich werkelijk als een varken !
  Ik durf de details hier niet vertellen, jijzelf ook niet.

  Edwin, als jij geen verbetering toont, in alles wat je schrijft, dan komt dat omdat je luistert naar een stem die uit de duisternis komt.

  Indien je niet gelooft wat ik je nu schreef en indien je daar niet ernstig over wil nadenken dan kom je in aanmerking om te worden buitengesloten uit het K.F.
  Je kan niet verder gaan op die leugenachtige weg.

  Richt je op Jezus en Maria, zonder oprecht gemeend gebed ben je verloren.
  Gebruik een gemakkelijk schietgebed om telkens je afwijkt weer terug op zuivere gedachten en het gebed te komen.

 37. buitengesloten uit het K.F.

  kunt u dat als de bliksem regelen voor mij alstublieft, ik smeek u .

  1. Edwin,
   Probeer een vaste lijn te volgen in je gebeden, begin altijd met een akte van berouw en vraag om vergiffenis.
   Lees regelmatig de boetepsalmen. Katharina Emmerich deed dat ook, en zij deed dat ook als gebed voor de zondaars : psalmen 6 32 38 51 102 130 143.
   Bid de litanie van het Heilig Bloed en daarna het gebed voor de communie.
   Tussendoor, ook tijdens de rest van de dag, het gebed van Fatima.

   Als je dagelijks gebeden leest en stukjes uit de bijbel dan werkt dat toch door in je gedachten !
   Dan blijkt dat toch ook uit hetgeen je schrijft !

   Misschien heb ik een soort voorrecht vanwege de protestantse Children of God in 1976 : daar werd zeer veel gebeden. Zelfs bij een kleine tegenslag vormde zich direct een groepje om te bidden. Dat gebeurde daar zeer dikwijls. We waren een soort hippies, we voelden ons een beetje als outlaws maar we hadden altijd een bijbel bij. We hielpen elkaar om bijbelverzen uit het hoofd te leren, dagelijks.
   Dikwijls denk ik dat de katholieken wel nogal stijf lijken in het gebed, niet soepel bedoel ik. Men kan zeggen dat traditionele katholieken bidden met meer respect, dat is wel zo !

   Het dagelijks gebed moet in je ziel wortel schieten.
   Zoals wanneer je een vreemde taal leert, na enige tijd begin je in die taal te denken, zelfs te dromen.
   Zo moet het gaan met gebed.

 38. kunt u dat als de bliksem regelen voor mij alstublieft,

  Ik meen het ,ik wil nooit meer iemand zien

  1. Ik ben er niet op uit om iemand te straffen of weg te duwen.
   Hoogstens een beetje afstand houden.
   Dat zou moeten volstaan.
   Je kan dat, ik ben er zeker van.

   Geef het nog wat tijd. We zien wel.

   Kijk eens Edwin, mensen als Frank Dierickx zijn veel verder verwijderd van God dan jij.
   Dus heb je goede vooruitzichten !

 39. De beste bisschop van nu mgr Viganò heeft een goed voorstel:
  Oproep aan de zouaven om Fernandez en Bergoglio het Vaticaan uit te jagen.
  Wat mij betreft die hele vrijmetselarijclub in dat verrotte Vaticaan.
  Gelukkig zal de grote waarschuwing komen waardoor de ogen geopend zullen worden.

  1. Foei Marrie.
   Ik vrees dat Eric-b-l u straks ook in toom zal moeten houden.
   En die man heeft het al zo druk.

   1. Frank,
    sommige profeten spreken over het optreden van een monarch, na de Waarschuwing.
    Velen hopen uiteraard dat dit mag gebeuren in onze tijd, want hij zou niet alleen de R.K.Kerk volledig herstellen in opdracht van een Ware Paus, hij zal ook alle loges uit hun holen jagen en vernietigen.
    Afwachten of deze profetie voor onze tijd bedoeld is.

     1. Volgens mij kan men niet meer twijfelen aan de Waarschuwing, het aantal voorzeggingen en het aantal bronnen is overweldigend. Maar om een monarch te laten optreden moet eerst een nieuwe Waarachtig Traditionele Paus worden verkozen want de monarch kan niet zichzelf kronen, aangezien hij een betrouwbare Traditionele Katholiek moet zijn, dus niet zoals Napoleon indertijd die zichzelf kroonde en zo doende Paus en Kerk beledigde. Zoals de zaken heden staan lijkt een optreden van een machtige Adelaar zo goed als onmogelijk. Maar het lijkt me wel zeker dat na de Waarschuwing zeer grote veranderingen alles in een nieuw licht zullen plaatsen. De Waarschuwing is een rechtstreekse ingreep van God de Vader Zelf en dat kan niemand onderschatten.

      1. Volgens u. Een rechtstreekse ingreep van God de Vader Zelf.
       Het wordt hier echt almaar triester om te zien wat ‘geloof’ met mensen kan doen.
       Sommigen halen er inspiratie uit om hele mooie dingen te presteren of te maken.
       Dat anderen dan weer zo verstrengeld geraken in een wereld van paranoia, duivels en heksen, zelfhaat en vernedering, onderwerping en idolatrie, niet meer in staat om nog deftig zelfstandig en sociaal te functioneren, dat is van alle tijden, maar dat is al zeker niet de boodschap die het christendom wilde brengen, met Zijn verhaal van hoop, vertrouwen en oproep tot naastenliefde.
       Eric (u vernoemt mij hier ook graag bij naam), Edwin, Marrie e.a. Jullie vertegenwoordigen op geen enkele wijze de Rooms-katholieke Kerk.
       Het Forum misbruikt het logo van de Sint-Pietersbasiliek om zich als losgeslagen sekte een geloofwaardigheid aan te meten die jullie hier zelf doorlopend onderuit halen. Jullie nemen hier schaamteloos de bovenhand en verstikken open en eerlijke katholieken als bv. Katharina en anderen, die het hier al lang opgegeven hebben. Jullie vragen geen Forum om van gedachten te wisselen, jullie eisen een uithangbord voor het Eigen Grote Gelijk.
       Van mij mag je het hebben. Voor mij is het boeiende er wel af.
       Geniet van de Grote Waarschuwing.

       1. Frank, ik voel tenvolle met u mee.
        In gedachten geef ik u vriendelijke schouderklopjes.
        U zult zien en beleven en de gevolgen ondergaan van uw ingesteldheid zoals dat voor iedereen individueel geldt.

        Ik heb al veel wonderen gezien en ik hoop dat binnen de voorzegde zes weken na de Waarschuwing u nog verschijnt op dit Traditiegetrouw Katholiek Forum en openlijk uw mening geeft.
        Ten zeerste benieuwd hoe u doorheen het proef-examen zult geraken, want het is als een oordeel dat niet wordt uitgevoerd, want iedereen heeft dan zes weken de tijd om zich met God in orde te stellen.

        De Traditionele Rooms Katholieke Kerk is geen clubje waar je slechts lidgeld hoeft te betalen om verzekerd te zijn over de toekomst. De T.R.K.K. vereist dat u dagelijks werkt aan de persoonlijke band met Jezus en liefst ook met Maria, kortom de meest levendige empathie voor God de Vader is vereist.(Eerste Gebod : bovenal bemin God).

        1. Hier sluit ik me volledig bij aan.
         Met nog een toevoeging : De tijd zal het leren.

         1. @eric-b-l,
          Ook IK sluit mij voor de vólle 100% aan bij Uw reactie.
          Met dezelfde toevoeging als @Marrie: De tijd zal het leren.

       2. @Frank Dierickx
        Interessant, een afbeelding van het Vaticaan als logo te bestempelen. Misschien binnenkort ©️ op de (nieuwe) Bijbel?
        Wat mij boeit op KF is dat in de context van het wereldgebeuren en de overtuiging dat wij nu in de eindtijd leven eenieder hier probeert een antwoord op te formulieren. In sommige extreme bijdrage zitten soms een”Gedankeanstoß” die de moeite waard is, al is het maar om te zien welke richting we nu juist niet op moeten.

 40. Zeer geêerde mevrouw Gabriels,
  Uw vraag waarom Franciscus/Bergoglio deze homoseksuele mest in de bovenste etages van de kerk etaleert, kan ik beantwoorden:
  Uit zware frustratie en diepe wrok tegen het katholiek geloof en afwijzing van Jezus Christus.
  Zijn familie emigreerde uit armoede en ontevredenheid van Italiê naar Argentiniê, en kwam van de regen in de drop.
  Grootgeworden in het miöieu van het platte en vulgaire peronisme, buitensmijter aaneen peronistisches danslokaal, goed thuis in de rode-lichtsector; niet zeer intellectueel en weinig taalvaardig van de jezuîeten in de tijd van het concilie “opgevoed”, op de leftijd van 33 jaar (de jezuîetenorde verloor 2 jaar tevoren één derde van zijn leden en de noviciaten waren eensklaps leeggelopen) hokus-pokus pater-provinciaal vd argent. jezuîeten, 1974 na zeer veel herrie daar uit zijn functie ontheven, ver weg naar Cordoba verband, 17 maand in psychiatrische behandeling en EXTEA_: met het uitdrukkelijk bevel zich nooit meer in een jezuîetenhuis op te houden, laat staan te overnachten.
  Vanaf 1977 in eng contact met de ultrarechtse peronisten en met de “sterk kuisende” hoge officieren van de militaire junta.
  1985-1986 bij de onderzoekingen naar de achtergronden en de daders van de wreedheden (1976-1982) door zijn orde preventief naar Duitsland gestuurd “voor een doctoraatswerk”. Nooit begonnen en nooit voleindigd.
  Tegen de uitsrukkelijke wens en waarschuwing van de jezuîeten-pater-generaal Hans Kolvenbach SJ toch tot hulpbisschop benoemd.
  Steeds trouw aan zijn oude en massief seksueel geperverteerde vrienden (Maccarone), rondfladdernd in het rood kwartier (en 1997 ook al kennis gemaakt met Tucho Manuel Fernandez), het geld vh bisdom Buenos Aires verkwanselend (grote pakketten aan delen verkocht), tot het bittere einde de polypedofiele priester Julio Cesare Grassi verdedigend, en als belangrijkste factor bij het conclaaf 2013 dat hij veel met de metro reed (in Duitsland ook met de trein).
  Een exponent van de door de traditionele kerk vroeger bestreden “peronismo clerical”, liturgisch een nul (“Un tango per il compleanno2 1998 met den tango rond het altaar- en ernaast een klein petieterig kitschig vuilnistonnetje).
  Van domus Sta Marta een tref van histrionische homo’s gemaakt.
  Haat op de traditie, op oprechte gelovigen, niet Jezus Christus en de Hl. Geest verdedigend, maar wel “Hij, die de harmonie i” verdedigend.
  C’est ca.

  1. Als dit uw geliefkoosd niveau is van schrijven, geachte heer Renn, dan raad ik u aan een carrière te beginnen bij de schandaalpers. U haalt een paar historisch juiste feiten aan (Zijn vader was een migrant, stel je voor!) om daar dan met allerlei smeuïge verzinsels en veronderstellingen een warrig smakelijk-negatief verhaal rond te breien dat kant noch wal raakt. Als u zo de ‘oprechte gelovigen’ hoopt te verdedigen, dan vrees ik dat u het omgekeerde effect bereikt.
   Maar bon, elk zijn poging tot bijdrage.
   Ps. Probeer toch nog eerst wat aan uw taal te werken vooraleer je solliciteert bij die schandaalpers.

   1. Frank Dierickx,
    Ad rem: zojuist loopt zeer veel substantiêle informatie over smerige schijnheiligheid van de Bergoglio- un Manuel Fernandez-kliek binnen.
    Het Vaticaan zelf (geen verzinsel!) meldde kryptisch dat de frisbenoemde bisschop van het argentijnse nisdom “Mar del Plata” G. Manuel Larrazàbal bij de paus plots aangevraagd had om deze positie in te nemen.
    2 weken na zijn aanduiding.
    Vogens het vaticaan wegens “gezondheidsproblen”.
    In Argentiniê sprak het bisdom zelf over “een netvliesloslating”(sie heb ik overigens zelf, daarom ook schrijffouten) maar ook wegens “private en familiale problemen” (sic).
    Effectief: G. Manuel Larrazàbal, hulpbisschop van San Juan de Cuyo, goede bekend bij PDranciscus, ligt sedert langere tijd onder journalistisch en gerechtelijk vuur wegens een sexuele overval op een vrouw.
    Dooer PFranciscus (overigens juist zoals bij Grassi en Maccarone) tot het einde beschermd en verdedigd.
    In het ganse La Plata-gebied zijn de katholieken de homo- en seksbrol van Bergoglio en “Tucho” Manuel Fernandez kotsbeu.
    En dat zijn geen verzinsels, maar harde feiten en bewijzen.
    Vooraleer azijnzurig-pissend te critiseren toch beter eerst goed informeren.
    Anders word je snel een tweede Conner Rousseau.

    1. Dat er seksproblemen zijn met priesters en bisschoppen in héél de wereld is sedert kort algemeen bekend. Ook onder de vroeger pausen bestonden die, maar konden nog relatief veilig toegedekt worden. Dat allemaal makkelijkheidshalve op de huidige paus afschuiven is net iets te doorzichtig. En wat Conner Rousseau hiermee te maken heeft ontgaat mij volledig.
     PS. Een oogprobleem hoeft het helder en ethisch denken niet in de weg te staan, toch?

     1. Frank Dierickx, U draait rond de pot en wijkt uit.
      De hele smurrie van homoseks in de noordbelgische seminaries 1966- 2015 (dan waren ze allemaal dood) is tot in de laatste details beschreven en in het web gepubliceerd.
      En de homoseks bij de USA-matadoren (McCarrick en consoorten), bij de jezuîeten aldaar en ibij de pseudo-“basilianer” in Canada, bij de argentijnen (+++) en in Italiê en het vaticaan (Coccopalmeria, Vigano en Zanchetta) ook.
      Bulderend lachen moest ik toch wegens Uw werkelijk pikant taalgebruik dat “…vroeger alles veilig toegedekt werd…” 🙂
      Neppes! De (noord)belgische bisschoppen betaalden zich vanaf 1945 blauw om de vunzig opgevallen priesters in Nederland in het St.-Willibrordusinstituut in Heilloo te laten behandelen (lees: psychosociopsychiatrisch te laten onderzoeken en chirurgisch te laten behandelen).
      “De neiging kunnen we niet veranderen, maar wel de libido wegnemen” (sic). Overigens zeer juist.
      De rebelse en amoriserende monnik Abaelard onderging hetzelfde lot door de woedende broeders van Héloise.

 41. zak door de stront

  Djennis januari 16, 2024 Bij 07:32
  Alweer gesnoept van de LSD Edwin? Stouterd!!!

  Reageer
  Theme januari 16, 2024 Bij 09:16
  @Djennis…

  Mensen maken dat wat ze niet snappen meestal belachelijk. Symboliek wordt hun val. Wat Edwin hiet uiteenzet heeft alles met symboliek te maken. Jij en ik en de andere schapen praten met woorden… de elites praten met symboliek. Als je die taal van de elites niet begrijpt vindt je het maar onzin en ga je de mensen die het wel begrijpen belachelijk maken. Exact hoe de gevaccineerden tegen de wakkere mensen aankijken.

  Dus Djennis… of je snapt alles maar half, of je probeert Edwin gericht aan te vallen omdat Edwin tekst en uitleg geeft over de taal die de elites gebruiken om hun plannen occult te houden.

  Laat je niet kisten Edwin… ik zit er niet zo diep in als jij, maar symboliek is de taal van de elites en hoe meer we daarover begrijpen, hoe eerder we ze overwinnen.

  Djennis is onvolwassen of hij heeft bewust verkeerde bedoelingen. De vijand gebruikt symboliek om ons onwetend te houden zodat ze hun plannen openlijk kunnen bespreken zonder dat anderen het doorhebben. Symboliek is hun code taal. Dankjewel Edwin dat jij jou kennis deelt. Laat je niet ontmoedigen, dat is wat de satanisten en hun trollen namelijk het liefste willen.

  1. Edwin,
   nederig christenen weten meer over misleiding zonder elites te raadplegen :

   . . . een werk van den Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen, 10 en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding. 11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; 12 opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.
   2 Tessalonicenzen 2:10-12

   Bid en bestudeer de bijbel en keer uw rug naar de globalisten : luister niet naar hen, bestudeer hen niet, maar bestudeer de waarheid.

   Luister alleen naar de waarheid
   Zoek alleen de waarheid
   Wanneer iemand spreekt of schrijft : vergelijk altijd met de waarheid.

   1. “Wanneer iemand spreekt of schrijft : vergelijk altijd met de waarheid.”
    En bij twijfel, voor die ‘Waarheid’ moet u bij Eric-b-l zijn?

    1. Frank,
     nee hoor, maar waarom altijd de vijand blijven begluren ? Uiteindelijk meer aandacht geven aan de vijand dan aan God.

     Ik waardeer dat u psycholoog bent. Maar over de toevoeging van een klinisch deel weet ik nog niet goed wat te denken.
     Het eerste dat bij me opkomt is dat het klinisch deel te materialistisch zou kunnen zijn.
     Tijd brengt raad.
     Op youtube kan men leerzame uiteenzettingen volgen van psychologen, bijvoorbeeld over narcisme. Twee jaren geleden verscheidene onderrichtingen gevolgd. Wat me altijd weer opviel dat geen enkele psycholoog gelovig was. Op zich is het zeer interessant dat te bemerken, maar het is ook teleurstellend.

     En nu gaat u opmerken dat wanneer het voor mij teleurstellend is dan moet het voor iedereen teleurstellend zijn, want u reageert dikwijls zo.
     Nee hoor ! De waarheid is van God, en om dat feit zelf maar vooral omwille van de liefde voor God en waarheid zijn we, als altijd vrije mensen, toch verplicht God en waarheid te respecteren, alleen al vanuit de vrije liefde voor God.
     En u neemt de vrijheid dat niet te doen. En alles heeft gevolgen, zelfs nietsdoen heeft gevolgen.

     1. Hoe u er altijd maar weer in slaagt om zinnen neer te schrijven die heel diepzinnig, bijna metafysisch klinken, terwijl de inhoud werkelijk nergens op slaat. “…als altijd vrije mensen, toch verplicht God en waarheid te respecteren…” Ik vroeg u al meermaals hoe u die waarheid van God kent, en al die anderen niet. U draait altijd om de hete brei heen om uiteindelijk altijd maar weer te verwijzen naar de grote waarschuwing en de hel en verdoemenis waar de ‘ongelovigen’ zullen in verdwijnen. Dat is een saaie steriele mantra.
      Ondertussen is wetenschappelijk vastgesteld dat het Covid-vaccin in Europa zowat 1,5 miljoen doden heeft kunnen verhinderen. En vooraleer u weer met nepargumenten afkomt zal k het zelf maar zeggen: Natuurlijk zullen alle gevaccineerden vroeg of laat ook eens sterven, net zoals de niet gevaccineerden trouwens.

      1. Frank,
       omdat u moedwillig de rug naar God keert komt u in gedachten tot de creatie van een zeer tijdelijk schijnplatform om van daar uit de waarheid als een leeg omhulsel voor te stellen. De Kerk door God gesticht wordt al meer dan tweeduizend jaren belaagd maar de waarheid blijft altijd voor iedereen toegankelijk en God blijft genadig zolang de ziel nog over het fysieke lichaam beschikt. U misbruikt de vrijheid u door God geschonken om de bijbel, het Woord van God, als fantasie voor te stellen, dat is al zeer dikwijls voorgekomen in de geschiedenis van de Kerk.

       Wel, Frank, u bent een levende beproeving voor allen die niet sterk staan in het gebed en u versterkt de onchristelijke, eigenlijk anti-christelijke, werking van de ‘moderne’ bisschoppen en hun duistere leider Bergoglio en diens kompanen die het Vaticaan herschiepen tot het tegendeel waarvoor het was bedoeld.
       Zolang God de vijanden van het geestelijk leven hun gang laat gaan buigen de oprechte christenen voor Gods wil, maar nooit zullen zij buigen voor de duivel. Misschien nog ongeveer twee jaren tot aan de Waarschuwing en zolang kan u de duivels om u heen nog blijven plezieren en ontelbare nog steeds twijfelende modernisten beproeven. Dat is noodzakelijk, maar uw enige geestelijke verdienste ligt in de duistere afgrond meerdere keren opgemerkt door Koning David in de Psalmen.

      2. Ha ha : wetenschappelijk vastgesteld.
       Ja, inderdaad door betaalde wetenschappers die het overheidsnarratief uitdragen.
       Er zijn talloze wetenschappers die het tegenovergestelde beweren, maar zij krijgen geen podium.
       De media zijn immers ook gekocht.
       De oversterfte komt door de genetisch gemanipuleerde prikjes die dan eufemistisch “vaccins”worden genoemd.
       Wetenschappers zoals o.a. Doloris Cahill waarschuwde al in 2020 dat binnen drie tot vijf jaar mensen zullen overlijden als gevolg van de prikjes.
       De prikrondes begonnen eind 2020/begin 2021 dus we zijn net drie jaar verder.
       Ik ken mensen uit mijn omgeving, jonge mensen, kerngezond en geprikt en overleden. Kanker.
       Neurologische problemen, dementie dat toeneemt, hartproblemen, beroertes.
       Allemaal met één doel : bevolking terugbrengen tot een half miljard.

       En weer zijn ze bezig met hun duivelse plannen bij het wef:
       boeren weg, verbod op vlees in 2025, verbod op zuivelproducten.
       We , het goyim in hun ogen, mogen insecten eten.

       Energietransactie….zonder olie en steenkool niet op te brengen.

       lhbt enz zorgt ook voor propaganda voor homoseksualiteit, sterker nog :
       heteroseksualiteit wordt afgedaan als achterhaald.
       Dat zorgt ervoor dat jonge mensen zich niet meer voort kunnen planten omdat ze zich of hebben laten ombouwen of omdat ze aangepraat zijn dat ze homo zijn.
       En het erge is dat deze Bergoglio hier achter staat.
       Wie nu nog denkt dat hij paus is, zou zich eens beter moeten informeren.
       En dan natuurlijk niet via de gekochte media, maar bij het vrije nieuws , voor zolang dat niet gecensureerd gaat worden.
       van der Leyen is een groot voorstander van censuur. Logisch, de angst om ontmaskerd te worden komt steeds dichterbij.

       1. Kortom, hier krijgt u het in een slecht verwoorde notendop: Alle clichés die het fake news esoterische universum van verstarde bange blanke mensen overheersen en elke zinvolle discussie bij voorbaat zinloos maakt. Hun stellingen kunnen nooit ontmaskerd worden (dat zijn ze overigens al lang) want élk deftig tegenargument is een complot, een zet van de duivel, een strijd tegen de Ene Ware God, die uiteindelijk toch – ooit in de Eindtijd – hun Grote Gelijk wel zal komen bevestigen.
        Een kind van twee zegt tegen alles nee. Dat is een normale ontwikkelingsfase om het eigen ik te leren ontdekken. Volwassenen die niet kunnen dialogeren en op alles nee zeggen wat hen niet aanstaat is een ontwikkelingsstoornis.
        Alle begrip. Maar daarmee bouw je geen Kerk op. Ook geen Tridentijnse.
        Ps. Ik veronderstel, Marrie, dat u ondertussen vlot Latijn leest en begrijpt? Of moet de celebrant het na de woorddienst op de hoge preekstoel toch even komen uitleggen, wat hij zonet allemaal gemompeld heeft?

        1. @frank dierickx,
         Hád ik u eindelijk stil. zie de site van KN:
         “De Kerk is heilig, het personeel niet”: Nederlandse bisschop roept gelovigen op om alsnog in de Kerk te blijven
         (zie aldaar mijn laatste drie reacties vanaf ongeveer 12.00 uur.)

         En nu presteert U het opnieuw, om een gelovige op stang proberen te jagen. U moet maar het lef hebben: U denkt zeker: brutalen hebben de hele wereld.

          1. @frank dierickx,
           OF U kúnt niet lezen, OF U WIL niet lezen.
           Ik héb gesteld, dat U er voor de 100% naast zit met gemeente Landgraaf.
           Geef eindelijk gewoon toe, dát U er volledig naast zat.

        2. Ziehier het esoterische universum van Frank Dierickx :
         Was this all a prank?: Gutfeld
         https://www.youtube.com/watch?v=LxlYVKlMS3I
         Bergolgio heeft soortgelijke handelingen al eens laten doen in de tuinen van het Vaticaan met gebruik van heidense afgodbeeldjes.
         Binnenkort verplicht in de NOM-mis ?

        3. Frank is niet eens een christen, en toch beweert hij alles beter te weten. Ook ernstige protestanten zullen hem en zijn woorden nooit aanvaarden.

        4. Er is met de geprikte schapen niet te discussiëren.
         Vóór de gifspuit al niet, want ze staken liever hun kop in het zand, en ná de gifspuit al helemaal niet omdat het toegeven van prikschade wel moed vergt.
         Hoogmoed geeft liever niet de fouten toe.

         Wat betreft het volgen van de Tridentijnse H Mis : de vertaling staat ernaast hoor.

         1. Marrie,
          Ik denk dat sommige mensen gewoonweg het verstand niet hebben om te begrijpen dat ze bedonderd zijn. En er zijn er die gewoon lopen te liegen. Die laatste zijn het vervelends. Vooral als ze betaald krijgen of als ze met een ‘boek’ bezig zijn.

          Geen aandacht geven is het beste.

          1. @Raphael
           Iedereen heeft verstand genoeg om te verstaan zelfs een autsist of een alzheimer! Het verstand ligt niet in de hersenen, het ligt in de 7e kamer van de ziel! Het is een gebrek aan echt liefhebben naar Goddelijke definitie dat de mens beperkt! Want hoe kan zijn dat een kind een geleerde de mond kan snoeren? Zelfs stenen kunnen verstaan want er staat geschreven dat bergen roken en beven als God voorbij komt, hoe kan dat als die niet verstaan Wie er voorbij komt? en hoe zo staat er dan geschreven dat stenen Godlofs zouden spreken?
           Dwaas is de mens die de hersenen als centrum van verstand aanwijzen!! ja dwaas die hersenen boven de 7e kamer van de ziel zetten!

   2. @eric-b-l

    “11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; 12 opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.
    2 Tessalonicenzen 2:10-12”

    God is Volmaakte Liefde, die stuurt geen kracht ter misleiding!!!! God Wenst niet anders dan Volmaakt Goed en Handelt Volmaakt! Die Wenst niet dat een dieper in de Hel komt! dus zal Die ook niet een sturen die een mens dieper in de Hel brengt!

    U moet u schamen met uw kwade schriftgeleerderigheid!

 42. Jules van Rooyen is me komen helpen op frontnieuws en krijgt de wind van voren .

  hij is hier ook vertrokken

 43. Nooit zal ik je vergeven ,nooit in de eeuwigheid

  Edwin,
  het is zeer erg wat je vertelt.

  Pater Reus is een heilige priester. Jij bent geen priester! Alleen priesters mogen het Offer opdragen aan het altaar.

  net een protestant die maken de priester roepingen ook kapot

  geen vraag hoe kwam dat tot stand ,vertel eens daarover ,nooit

  zo is het in de katholiekere kerk

  DEGENEN DIE DIENEN ZONDER WEDERGEBOREN TE ZIJN, ZIJN KETTERS

  Wat zeggen ketters over
  de wedergeboorte?
  Zij zeggen dat zij wedergeboren zijn
  van visioenen, dromen en verschillende
  soorten spirituele ervaringen

  Er zijn mensen die anderen leren wedergeboren te zijn terwijl ze zelf niet in geloof zijn wedergeboren. Zij zijn ketters. Zij zeggen anderen wedergeboren te zijn terwijl ze zelf niet in staat zijn tot de wedergeboorte omdat zij het evangelie van het water en de Geest niet kennen. Wij kunnen slechts lachen.

  Pseudo-priesters preken een vals evangelie, terwijl ze het evangelie van het water en de Geest vervormen. Zij zeggen de mensen dat ze hun eigen zonden dagelijks moeten wegwassen.

  Zij zeggen, “Ga en bid in de bergen, probeer te vasten, wijdt jezelf aan het werk van God, bidt tot de dageraad, wees gehoorzaam, biedt veel geld aan voor het bouwen van kerken, maar u moet voor uw eigen zonden zorgen.”

  Ik hoorde ooit iemand getuigen dat hij wedergeboren was. Hij zei dat hij in een droom in een rij stond en Jezus zijn naam riep toen hij aan de beurt was. Hij zei dat het de getuigenis van de wedergeboorte was. Maar is zijn oordeel juist? Jezus zei dat niet.

  In Johannes 3 zegt Hij, “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” God zegt dat slechts degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, ware priesters kunnen worden. Iemand die gelooft dat hij is wedergeboren door dromen, fantasieën, spirituele extases of gebeden van berouw, is een ketter.

  Tegenwoordig geloven niet veel mensen in de geschreven woorden van God en ze verkiezen hun confessionele doctrines boven het feit dat ze wedergeboren worden uit het water en de Geest. Degenen die het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest weigeren te preken, zijn pseudo-Christenen en ketters.

  1. Edwin,
   waar staat geschreven dat “God zegt dat slechts degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, ware priesters kunnen worden.” ? Het mag dan juist zijn maar jij maakt jezelf sterk, zonder schaamte.

   Hoe komt het dat je niet spreekt als een wedergeborene ? Ben je eigenlijk wel gedoopt ?

   Het beste woord over wedergeboorte is van Ezechiël 36:26-28 — PeCa1939.
   26 Dan geef Ik u een nieuw hart en stort een nieuwe geest in uw binnenste, verwijder het stenen hart uit uw lichaam, en geef u een hart van vlees.
   27 Mijn geest zal Ik in uw binnenste uitstorten, en maken, dat ge naar mijn wetten leeft, en mijn geboden nauwkeurig onderhoudt.
   28 Dan zult ge wonen in het land, dat Ik aan uw vaderen heb gegeven; dan zult ge Mij tot volk, en Ik zal een God voor u zijn.

   Wanneer toon je ons eens je nieuw hart ? Daar kijken we al zolang naar uit.
   Je leeft niet eens naar Gods wetten want je verklaart jezelf priester.
   Waaruit blijkt eigenlijk dat je tot Gods volk behoort ? Je fake priesterschap ?
   Lef hebben is alleen leuk voor de lefhebber zelf.
   De heks die jouw, alleenstaande, in haar bezit heeft kan zich helemaal vrij uitleven. Jij verwent haar. Daar kan Frank Dierickx nog iets van leren.

   1. Dit is voor jou ,want je bent niet wedergeboren

    En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. (Openbaring 20:15)

    ik hoor bij de 144.000—stam Zebulon,witte steentje ontvangen.

    vaarwel

 44. Aanpakken

  DE THEORIE VAN KETTERS

  Wie is een ketter?
  Hij die nog steeds een zondaar is
  ook al gelooft hij in Jezus

  Wanneer begon het pseudo Christelijk, ketterse geloof in de wereld te bloeien?

  Het volk van Israël aanbad één God totdat zij, volgens 1 Koningen hoofstuk 12-13, in de tijd van Jerobeam in twee koninkrijken verdeeld werd. Vanaf die tijd, dus voordat Christus naar deze wereld kwam, begon het ketterse geloof te bloeien. En tegenwoordig zijn er zoveel ketters.

  De Bijbel praat over hun pseudo-Christelijke theorie in Jesaja hoofdstuk 28 en Titus 3:10-11. De Bijbel zegt dat ketters degenen zijn die in Jezus geloven, maar nog steeds zonden in hun hart hebben. Iedereen die zo is, is een ketter.

  En zij leren, zoals geschreven staat in Jesaja 28:9-10, “Wien zou Hij dan de kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.”

  Ketters voegen gebod op gebod, regel op regel. Wat betekent dit? Het betekent “Pas op, pas op, pas op voor degenen die zeggen dat ze wedergeboren zijn door hun geloof in Jezus.” Zij zeggen je alleen dat je moet oppassen, wat er ook gebeurt. Zij zeggen je niet dat je moet luisteren, niet dat je gaan moet, opdat je anders in ketterij kunt vervallen.

  Maar als zij zo zeker ervan zijn dat hun geloof het orthodoxe geloof is, waarom kunnen zij dan niet degenen afweren die zeggen dat hun geloof verschilt van het woord van God? Het is zo zielig. Zij beweren dat ze orthodoxe Christenen zijn, maar zij hebben niet de woorden om degenen die zij ketters noemen, te overwinnen. De ware Christen kan iedere ketter met het woord van God overwinnen.

  Tegenwoordig keuren Christenen die denken dat ze orthodox zijn, de wedergeborenen af als “ketters” alleen maar omdat hun geloof anders is. Hoe kunnen we ketters zijn als we in het evangelie van het water en de Geest geloven?

  Als degenen die ketters genoemd worden het evangelie van het water en de Geest preken, worden zij ware orthodoxe Christenen. En als Christenen die graag orthodox zouden willen zijn, niet het evangelie van het water en de Geest preken, dan zijn zij ketters.

  Het verschil tussen “orthodox” en “ketters” ligt in het feit of zij het evangelie van het water en de Geest preken of niet en of zij in Jezus geloven en zonden in hun hart hebben of niet. Hoe kunnen zij ketters zijn als ze in het woord van God geloven en wedergeboren zijn?

  Is het ketters om in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven en om volledig van de zonden gereinigd te zijn? Is het “orthodox” om niet in het evangelie van het water en de Geest te geloven?

  Er zijn zoveel confessionelen die wegdrijven van de Bijbel en toch nog beweren dat ze “orthodoxe” Christenen zijn. Zij drijven weg van de wedergeboorte uit het water en de Geest zoals het in de Bijbel gespecificeerd staat omdat zij slechts het bloed aan het Kruis preken, terwijl ze het doopsel van Jezus (het water) ontkennen.

  Wat is tegenwoordig het verschil tussen de Roomse Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk? Net zoals de hervormers tegen de Roomse Katholieke Kerk protesteerden, net zoals zij uit de Roomse Katholieke Kerk traden en het Protestantisme opbouwden, zouden wij ook tegen blinde Christenen en pseudo-priesters moeten rebelleren. Slechts dan kunnen we onze ogen openen naar het ware evangelie, het ware geloof hebben en volledig gered zijn door het evangelie van het water en de Geest.
  Wat moeten we doen om
  geenketter te worden?
  We moeten wedergeboren zijn uit
  het water en de Geest.

  De Bijbel vertelt ons dat slechts degenen die in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven, het ware geloof kunnen volgen. Jezus zei dit aan Nicodemus in Johannes 3:1-12.

  Ketters moedigen hun volgers altijd aan om godvruchtig te zijn in hun geloof. Zij moedigen hen aan om tot de dageraad te bidden en harder te werken. Het is hetzelfde als dat men blinde mensen aanmoedigt om te gaan rennen.

  Het doet er niet toe hoe hard u bidt, het is nutteloos als u niet wedergeboren bent uit het water en de Geest. Als we zeggen dat degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, de rechtvaardigen zijn dan reageren de ketters daarop met Romeinen 3:10, “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.” Met deze vers bestempelen ze gelovigen als ketters.

  Maar zij zijn ketters. De ware betekenis van de vers is niet zo eenvoudig als het klinkt. Deze ketters hebben niet de hele Bijbel gelezen. De apostel Paulus zei dat er geen rechtvaardig mens in de wereld was. Hij citeerde slechts een vers van het Oude Testament dat zegt dat er niemand rechtvaardig is in de wereld voordat Jezus Christus kwam en de hele mensheid van hun zonden verloste met de zaligheid van God. Maar degenen die gered zijn door Jezus, zijn rechtvaardig geworden.

  We kunnen de waarheid zien als we het hele hoofdstuk lezen. Ketters waarschuwen slechts hun volgelingen om op te passen voor degenen wiens geloof verschilt van hun geloof. Behalve voor kerken die zij als orthodox erkennen, verbieden zij hun volgers ergens anders te gaan aanbidden. Dus durven hun leden niet naar kerken te gaan die het evangelie van het water en de Geest preken.

  Zij worden doof voor het ware evangelie en zij kunnen niet wedergeboren worden. Dit is de theorie van de valse leiders die de zonen van de hel grootbrengen. En zij zullen door God veroordeeld worden. Ketters moeten naar God terugkeren.

  Wie zijn de ketters? Zijn zij degenen die verlost zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven of zijn het degenen die beweren dat ze in Jezus geloven maar die niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest?

  Titus 3:11 zegt dat degenen die in Jezus gelooft, maar “zichzelf veroordeeld” een ketter is.

  Zij leren hun volgers niet naar de herlevingsbijeenkomsten te gaan waar het evangelie van het water en de Geest gepreekt wordt, door te zeggen dat het gevaarlijk is. Hoe kunnen de “orthodoxen” bang zijn voor een tegenstrijdig geloof? Ze zijn bang want zij hebben niet de waarheid aan hun kant. “Want het is gebod op gebod, gebod op gebod.” De theorie van de ketters is zo.

  Ketterse priesters citeren een beetje van dit boek, en een beetje van dat boek, van de woorden van filosofen, van literatuur, en vermengen ze met hun eigen gedachten en laten alles goed klinken.

  Zij vinden hun volgers onwetend en zij proberen hen met wereldlijke leren te onderwijzen. De ware kerk preekt het woord van God en onderwijst de gelovigen met het woord van God. Mensen komen niet naar de kerk om onderwezen te worden op de manier van de wereld. Zij komen liever naar de kerk om over hemelse dingen te horen die niet in de wereld gehoord kunnen worden. Zij komen om het woord van Jezus te horen.

  Mensen gaan hun kerk als zondaars in, maar zij willen er als rechtvaardige gelovigen die geen zonden hebben, uitkomen. Maar wat doen ketterse priesters om hen te onderwijzen? Zij zeggen hun volgers dat ze niet naar herlevingsbijeenkomsten moeten gaan waarin dienaren van God het ware evangelie preken. Zij voorkomen de wedergeboorte uit het water en de Geest voor hun volgers.

  Het is zo dwaas. Zij zijn misschien in staat om hun volgers te bedriegen maar zij kunnen nooit God bedriegen.

  Kunnen pseudo priesters hun
  volgelingen wedergeboren laten worden
  uit het water en de Geest?
  Nee. Slechts de wedergeborenen kunnen
  anderen wedergeboren laten worden.

  Ketters, als jullie ware dienaren van God zijn, kunnen jullie dan niet de Geest horen naderen? Jullie moeten terugkeren.

  U moet ermee ophouden uw volgers ervan te weerhouden de oplevingsbijeenkomsten te bezoeken waarin de ware dienaren van God het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest preken. Ketters onderwijzen hun volgers alleen maar met theologie, zodat zij verslagen zijn als zij andere theorieën tegenkomen. Het is zo zielig. Pseudo-priesters zijn goed in het verzorgen van de mis zonder het woord van God. Zij preken, adviseren en verzorgen de mis slechts op basis van hun eigen misleide oordeel. Zij die zonder het woord van God de mis verzorgen en preken, zijn ketters en huurlingen (Johannes 10:13).

  Pseudo-priesters zijn ketters omdat hun inwendige en uiterlijke persoonlijkheid verschillen. Sommige mensen omschrijven kerken die niet in de gevestigde denominaties passen als ketterse kerken. Sommige van deze kerken willen echter niet tot een denominatie behoren omdat de meeste kerken ver van de Bijbel verwijderd zijn.

  Ketters vertellen hun volgers dat ze verlost moeten worden ook al hebben zij zelf nooit het probleem van hun zonden opgelost. Zij begaan de zonde van Jerobeam. Als er iemand is die nog steeds zonde in zijn hart heeft, maar die de werken van God probeert te doen, die moet zich realiseren dat zijn zonden en de heiligheid van God uiterst tegenstrijdig zijn. Hij moet weten dat hij een ketter is.

  Iemand die in de kerk onderwijst en plichten heeft maar nog steeds een zondaar is, moet zich daarom realiseren dat hij een zondaar is. Hij is een ketter omdat hij het evangelie van Christus’ zaligheid niet kent, het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Als iemand de Bijbel leert van een ketter en het op dezelfde manier aan anderen leert, wordt hij ook een ketter.

  We kunnen nu de boom aan zijn vruchten herkennen. Degenen die rechtvaardig zijn geworden door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven, kunnen slechts de rechtvaardigen dragen terwijl degenen die nog steeds zondaars zijn verdoemd zijn om zondaars te dragen. “Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten” (Matthew 7:17).

  WAT PREKEN KETTERSE PRIESTERS IN HUN PREKEN?

  Wat preken ketterse priesters
  in hun preken?
  Wereldlijke theologie en
  menselijke gedachten

  Valse priesters kijken uit voor dit en voor dat. Waarom zo voorzicht! Zij moeten uitkijken opdat hun leugens niet bekend worden want zij hebben niet het juiste geloof van de wedergeboorte uit het water en de Geest.

  Ketters nemen een beetje hier en een beetje daar. Zij bedriegen mensen en onderwijzen zonder de ware betekenis van het evangelie te kennen.

  “Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig” (Jesaja 28:13).

  Regel op regel, zeggen zij, “Euh, dit woord betekent dit en dat in het Grieks en zus en zo in het Hebreeuws. En er zijn zulke theorieën.” Zij waarschuwen de mensen ook dat ze voorzichtig moeten zijn als zij een theorie over de zaligheid tegenkomen die duidelijk omschreven is. Ze zeggen, “Martin Luther zei dit en Johannes Calvijn zei dat terwijl John Knox zus en zo zei en we denken dat ze allemaal zinnig zijn.”

  Zij weten niet waar zij het over hebben noch weten ze waarin ze geloven. Hij die het ware geloof heeft, kan de waarheid in duidelijke woorden uitdrukken. Ware gelovigen kunnen duidelijk het verschil tussen de wedergeborenen en de mensen die niet wedergeboren zijn, vertellen. We preken duidelijk het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest.

  Ketters leven echter in chaos. Hun geloof is als een vleermuis. Net zoals een vleermuis het binnenste van een grot verkiest tijdens de dag en de buitenwereld slechts ’s nachts, zo houden ketters van deze en jene theorie, en geloven dit en dat. Zij weten nooit wat de waarheid is. Als een ketterse priester naar de hel gaat, vergezellen zijn volgers hem tot het bittere einde. Zoveel mensen eindigen in de hel omdat zij in valse profeten geloven.

  Is uw priester wedergeboren uit het water en de Geest? Preekt hij de woorden van het evangelie van de wedergeboorte zoals het geschreven staat in de Bijbel? U bent inderdaad gelukkig als dat zo is maar als hij dat niet doet, dan zult u verdoemd zijn. Indien u niet wedergeboren bent, moet u naar het evangelie van het water en de Geest luisteren, boeken lezen die het uitleggen en wedergeboren worden.

  Ketters houden niet van het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Zij preken, “Jezus Christus kwam om onze zonden uit te wissen en Hij deed dat ook. Hij wast nu nog steeds onze zonden weg en zal dit in de toekomst blijven doen.” Hoe kan dit waar zijn? Zij zeggen dat zij rechtvaardig zijn maar zij blijven gewoon zondigen. Zij zijn het ene moment rechtvaardig en het andere zondaars.

  Zij hebben een valse theologie. Het is een vervalsing. Iedereen die nu rechtvaardig is en later een zondaar, is een ketter; een valse profeet. Iedereen die zichzelf veroordeelt, die zichzelf bedriegt, is hetzelfde.

  DE VLOEK VAN GOD IS OP DE VOLGERS VAN KETTERS

  Wat benadrukken de ketters
  het meeste?
  de werken

  Ketters zijn niet standvast. Zij kunnen daarom niet hun volgers naar de wedergeboorte uit het water en de Geest leiden als hun volgers naar hen toekomen en hun vragen hoe ze wedergeboren moeten worden. Zij geven hun volgers eerder het belachelijke idee dat de mens kan worden wedergeboren uit fantasie en dat hij zich er niet van bewust is als hij wedergeboren is. Het is zo belachelijk.

  Jezus zei in Johannes hoofdstuk 3, “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Tegenwoordig worden de rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn echter arrogante ketters genoemd.

  Ketterse priesters zeggen dat zij zichzelf niet rechtvaardig kunnen noemen omdat zij nederig zijn. Zij zeggen hun volgers, “Ga niet naar een oplevingsbijeenkomst waar een preker de zegen van de wedergeboorte uit het water en de Geest wilt preken. Als u wedergeboren bent, zult u een ketter zijn. Je zult door deze kerk afgekeurd worden. Als je bij ons wilt blijven, blijf dan een zondaar en God zal je rechtvaardig maken als de tijd komt.” Dat is wat ze zeggen. Wat ze eigenlijk bedoelen is dat het aan u ligt om te beslissen of u wedergeboren wilt zijn of niet.

  Ketters zeggen hun volgers, “Je moet bij ons blijven, maar de wedergeboorte is jouw verantwoordelijkheid. Dus probeert u het zelf. Blijf maar gewoon wie je nu bent en ga voor God als de tijd komt, dan zul je de waarheid ontdekken. Ik weet niet wat er daarna gebeurd. Maar dit is een orthodoxe kerk, dus moet je bij ons blijven.” Denk je dat dit waar is?

  Deze ketterse priesters nemen een beetje van hier en een beetje van daar en zij verzinnen zelf een theorie. Dan wordt het de enige waarheid voor hen. Zij kennen het woord van God niet dat hen vertelt over het water en de Geest.

  Ketters leggen de Bijbel volgens hun eigen gedachten uit. We moeten de Bijbel volgens de woorden zelf uitleggen maar zij leggen het op hun eigen manier uit. Daarom zijn er zoveel theologen en denominaties in het Christendom.

  Omdat er zoveel ketterse denominaties en theologen zijn, zijn er ontelbare ketterse boeken. Pseudo-priesters citeren een beetje van dit boek en een beetje van dat boek wanneer ze preken. Echte priesters preken echter alleen van de Bijbel.

  Ketters persen geld af van hun volgers op veel verschillende sluwe manieren. Zij eten en leven goed in deze wereld en eindigen in de hel omdat zij falen om wedergeboren te worden. Dit is het einde wat God voor hen heeft voorbereid.

  God verdraagt hen in het begin. Degenen die standvast de zegen van de wedergeboorte van het water en de Geest blijven weigeren, zullen echter door Hem naar de hel gestuurd worden.

  God zal ketters veroordelen. Ketters geloven heel ijverig in God en zij consumeren tientallen boeken vol Bijbel commentaren en theologische werken in het begin. Beetje bij beetje beginnen zij dan echter van de bevelen van de mens te preken zodat hun volgers nooit wedergeboren kunnen worden.

  Ketters leggen nadruk op hun werken. Iedere priester die niet het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest preekt, is een ketter voor God.

  Zij oefenen ontzettende druk uit op hun volgers. Zij dwingen hen om 40-daagse nachtelijke gebedsbijeenkomsten te bezoeken, 100-daagse ochtendgebeden, berggebeden, op een reguliere basis te vasten, contributieste verlenen voor de bouw van kerken, duizend brandoffers aan te bieden, contributies te verlenen voor herlevingsbijeenkomsten… en zij tekenen zelfs grafieken om aan te tonen hoeveel iedere gelovige heeft bijgedragen. Gewoon door naar de vruchten van hun werken te kijken, kunnen we zien dat zij ketters zijn.

  De vloek van God komt ook over hun volgers. Priesters die preken zonder dat ze wedergeboren zijn, zijn net als hun volgers, onder de vloek van God.

  KETTERS PROBEREN OM DE GEDACHTEN VAN HUN VOLGERS TE LEZEN

  Waarom proberen
  ketterse priesters de gedachten van
  hun volgers te lezen?
  Omdat zij niet wedergeboren zijn maar met
  hypocrisie dienen en zonder
  de Geest in hun harts.

  Ketterse priesters huilen dagelijks. Zij moeten zekerstellen dat ze de ouderlingen, gewone diakens en zelfs de leken behagen. Zo gaan zij iedere dag te werk.

  Zij gedragen zich iedere dag even hypocriet. “Heilig en Genadig….” Ze zijn vol zonden maar ze moeten heilige dingen zeggen zodat zij iedere dag hypocrieter worden.

  Een preker zei ooit eens, “Het is een vloek om priester te zijn zonder de Geest in zich te hebben.” Wat dit betekent is dat het ketters is om het werk van God te doen zonder verlost te zijn; het is een vervloekt leven. Als u een van deze ketters bent, moet u wedergeboren worden van het water en de Geest.

  Iedereen die in Jezus gelooft, maar niet wedergeboren is, is een ketter. En iedereen moet terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest. Slechts de rechtvaardigen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, kunnen het evangelie aan anderen preken.

  KETTERS ROEPEN SLECHTS UIT VOOR DE VREDE

  Hoe stellen de ketterse priesters
  hun volgers tevreden?
  Zij roepen altijd om vrede, terwijl ze zeggen
  dat hun volgers het koninkrijk der hemel
  binnenkunnen ook al zijn zij zondaars.

  Jesaja 28:14-15 zegt, “Daarom, hoort des HEEREN woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is! Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.”

  Wie zijn de bespotters? Het zijn degenen die het woord van God preken, vermengd met hun eigen foutieve geloof. Wat de gedachten van een priester ook mogen zijn, het doet er niet toe wat de theologie zegt, hij moet een ware uitleg van de Bijbel geven. Maar ketterse priesters preken de Bijbel op de manier waarop zij het zien. Dit zijn de bespotters.

  “Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen.”

  Ketters zeggen dat de gesel door hen zal trekken. Zij zeggen de mensen dat ze zich geen zorgen moeten maken. Vernietiging en hel wachten op hen, maar zij zeggen dat men zich geen zorgen moet maken, want de vernietiging en de hel bestaan niet voor hen. U moet dus wegblijven bij deze ketters als u wilt leven.

  De ketters zeggen dat u niet wedergeboren hoeft te zijn uit het water en de Geest. Is dat zo? Nee, het is absoluut niet waar. U kunt het koninkrijk van de hemel niet binnengaan tenzij u wedergeboren bent uit het water en de Geest.

  Is het in orde om niet het koninkrijk der hemel binnen te gaan? Dit is hetzelfde als te vragen of het in orde is om in de hel te branden. Het is dus overbodig te zeggen dat het antwoord op beide vragen nee is. Laat ons allen in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest geloven en het koninkrijk der hemel samen binnengaan.

  Ketterse priesters verleiden mensen, zeggen dat het in orde is dat ze zondaars blijven omdat ze in Jezus geloven en dat ze niet naar de hel zullen gaan.

  Zorgt Jezus voor u als u een zondaar bent? Kan een zondaar naar de hemel gaan? Kunt u het vermijden naar de hel te gaan als u een zondaar bent? Staat in de Bijbel geschreven dat u niet naar de hel hoeft te gaan als u in Jezus geloof ook al heeft u zonden in uw hart?

  Ketters zeggen dat zij een verbond met de dood hebben gemaakt, zodat de dood niet naar hen zal komen. Zij zeggen dat een gelovige de veroordeling tot de hel kan vermijden, ook al heeft hij zonden in zijn hart. Denkt u dat het werkelijk zo gebeurt?

  Ketters insprireren mensen met vertrouwen door te zeggen dat de dood en de hel niet op hun wachten. Ketterse priesters benoemen mensen die niet wedergeboren zijn tot diakens, ouderlingen en predikanten. Maar zij weten niet dat zij in de hel zullen eindigen omdat zij niet in het evangelie van het water en de Geest geloven. Zij moeten eigenlijk het geloof van het evangelie van het water en de Geest aan hun volgers doorgeven.

  Hebben gelovigen, ook al zijn het zondaars, nog steeds het recht om de hemel binnen te gaan? Kan een zondaar naar de hemel gaan? Zegt de Bijbel dat zondaars naar de hemel gaan? Nee. Kan een rechtvaardig iemand zonden hebben? Nee. Er zijn theorieën van ketters en er is pseudo-theologie.

  De Bijbel zegt, “De bezoldiging van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Het is de wet van God. Hij zendt alle zondaars naar de hel. Iedereen die wedergeboren is uit het water en de Geest, wordt echter in de hemel verwelkomt.

  “Wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden.” Ketterse priesters spreken woorden die invloed uitoefenen en standvast geloven dat zij niet naar de hel zullen gaan ook al hebben zij zonden in hun hart. Omdat zij zich achter valse theologie verbergen, kan God hen niet helpen. Zij geloven alleen in hun theologie. Omdat zij slechts in hun theologie geloven in plaats van Gods woord, zijn zij ketters en zondaars die bestemd zijn voor de hel. Is het niet erg dat er zoveel van hen zijn.

  KETTERS ZIJN SLECHTS GEINTERESSEERD IN GELD

  Wat is het doel van
  ketterse priesters?
  zo veel mogelijk geld van hun
  volgers af te persen

  Ketters en pseudo priesters zijn slechts geïnteresseerd in geld. Ze zijn hebzuchtig. “Hoeveel geld zal deze man bieden als hij naar mijn kerk komt?” Zij denken over de tienden die hij zal betalen. Dit is als het offeren van een gouden kalf. “Laat me alstublieft succesvol worden, laat me veel geld verdienen, Heer.” Pseudo priesters leren de mensen zo te bidden.

  Zij zeggen, “Als je in Jezus gelooft, zul je veel geld verdienen, je zult zwanger worden als je onvruchtbaar bent en je zult succes hebben met je bedrijf.”

  Zoveel mensen worden bedrogen door deze pseudo-priesters en hun wordt het geld afgeperst en ze gaan naar de hel voor hun zorgen. Dit is zo oneerlijk! Als iemand die onder de vloek van de ketterij was, weer bij zinne komt, zal hij verbaast zijn hoeveel geld hij zijn bedriegers heeft gegeven. Hij zal zichzelf voor zijn dwaasheid verwijten voordat hij ze gevolgd is en zo hard voor ze gewerkt heeft.

  Ketters zijn bijzonder ijverige beoefenaars van wat zij wettelijke religie noemen. Hun volgers wijden zichzelf aan ochtendgebeden, berggebeden, bijzondere bijdragen, tienden, wekelijkse offers. Er zijn zoveel redens om geld van hun volgers te nemen.

  Hun volgers werken zo hard, maar zij hebben nog altijd zonden in hun hart omdat niemand hun het evangelie van het water en de Geest heeft geleerd. Sommigen vragen hen erover, maar zij krijgen nooit een antwoord. Iedereen die niet is wedergeboren uit het water en de Geest, is een ketter.

  ARMZIELIGE KETTERS EN HUN VOLGERS

  Wie zijn de armzieligen
  in de wereld?
  Degenen die dienen zonder
  wedergeboren te zijn van het
  water en de Geest

  “O, jullie armzielige ketters! Werk eerst aan je eigen verlossing!” Het voornaamste teken van pseudo geloof is om de gouden kalven van Jerobeam te vereren. Het eerste ding dat ketters deden in de tijd van het Oude Testament was een tempel te bouwen en het met gouden kalven uit te rusten (1 Koningen 12:25-33).

  Tegenwoordig bouwen ze grote kerken en persen ze het geld van hun volgers af. Zij zeggen hun volgers dat ze leningen van banken moeten krijgen om bij te dragen aan de bouw van een grandiose kerk. Zij werken op de gevoelens van de congregatie en laten dan de collecte schalen rondgaan. Geld, ringen en gouden horloges vullen de schaal op tijd van niets. Ketters werken op dezelfde manier. Het is hetzelfde in alle ketterse kerken.

  Naar buiten toe lijken ze geïnteresseerd in geestelijke dingen, maar in werkelijkheid zijn ze slechts geïnteresseerd in geld. Ik raad u aan om van de kerken die slechts om geld geven, weg te blijven. Ga alstublieft niet naar kerken die slechts de rijken hartelijk behandelen. Het is verkeerd om het bedrag van een offer van ieder congregatielid te noemen want zij doen het in de hoop nog meer geld te ontvangen.

  Ketters zeggen beïnvloedende woorden tot hun volgers.

  “Je zult gezegend zijn als je in Jezus gelooft.”

  “Wijdt jezelf aan de werken van God. Hoe meer je doet, hoe meer je gezegend zult zijn.”

  “Als je dient als ouderling, zul je materieel gezegend zijn.”

  Dus wedijveren hun volgers met elkaar om ouderlingen te worden. Zou iemand als ouderling willen dienen als er geen compensatie was? En van de ouderlingen wordt ook verwacht dat ze een financiele bijdrage leveren.

  Zij worden verkozen op basis van hoe diep zij in de doctrine van de denominatie geloven, hoe prominent zij in de maatschappij zijn en hoeveel geld zij kunnen bijdragen tot de kerk. Het is waar.

  Ketters geven slechts om geld. Zij zijn geinteresseerd in het bouwen van grote kerken. Het interesseert hen niet als hun volgers naar de hel gaan, zo lang zij maar een hoop geld aanbieden.

  Ketters zijn degenen die werken voor brood. Zij strikken hun mensen met schitterende titels. Zij verlenen de titels willekeurig aan hun volgers (Ezekiel 13:17-19). Zij doen dit om hen aan de kerk te binden en de weelde van de kerk te vergroten. Ketters preken niet het evangelie van het water en de Geest. Zij proberen zich maar zelf te verrijken.

  Zelfs iemand die maar een paar maanden naar de kerk gaat kan een diaken worden. Bovendien wordt hij tot ouderling verheven als hij goed bekend is met de doctrine en een goede financiele achtergrond heeft. Dit is alles in de schaamtevolle traditie van de zonde van Jerobeam die God verving met een gouden kalf.

  Ketters aanbidden gouden kalven. Zij laten hun mensen niet wedergeboren worden. Zij nemen slechts het geld van hun volgers door ze met beloften van wereldlijke zegens te verleiden. Het interesseert hen niet of hun volgers verdoemd zijn tot de hel zo lang hun kerk maar een goede financiele basis heeft.

  KETTERS MISSEN OVERTUIGING IN HUN PREKEN

  Ketters houden ervan om vaak “waarschijnlijk” of “misschien” te zeggen omdat zij geen overtuiging hebben in wat ze zeggen. Zij hebben geen geloof in het woord van God en zij geloven niet werkelijk wat zij preken. Hun geloofssysteem ligt niet binnen het geloof in het woord van God. Zij zeggen, “Men kan zeggen dat…” Zij praten nooit duidelijk en met overtuiging. Het zou beter zijn als zij hun volgelingen helemaal niets leren in plaats van hun leugens te leren.

  Ketters kunnen de mensen niet naar de wedergeboorte uit het water en de Geest leiden. Zij veroordelen juist meer mensen tot de hel.

  KETTERS SPELEN DE ROL VAN VALSE PROFETEN

  Wat veroorzaakt blasfemie
  tegen de Geest?
  Om in Jezus te geloven terwijl men als
  een zondaar leeft die niet
  in Zijn doopsel gelooft

  Mattheus hoofdstuk 7 vertelt ons over degenen die in Jezus geloven en in de hel eindigen. Ketters zullen voor God op de laatste dag protesteren. Zoals geschreven staat in de Bijbel, “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (Mattheus 7:22-23)

  Zij geloven niet dat Jezus alle zonden van de mens wegwaste; zij geloven niet in het evangelie van het water en de Geest.

  Zij praktiseren wetteloosheid. Wat betekent dit? Het betekent dat zij mensen zeggen in Jezus te geloven terwijl zij nog steeds zonden in hun hart hebben. U zult zich afvragen wat hieraan zo verkeerd is, maar het is een ernstige zonde tegen God.

  Als een zondaar aan andere mensen het noodzakelijke preekt om in Jezus te geloven, kan hij hen niet naar de wedergeboorte leiden omdat hij zelf niet is wedergeboren uit het water en de Geest. Daarom produceren ketters slechts zondaars die in Jezus geloven. Het is een zonde tegen de Geest om wetteloosheid te praktiseren.

  Ketters geloven niet in het woord van God noch preken ze het evangelie zoals het geschreven staat. Zij persen slechts geld af van hun volgers. Het zijn zondaars ook al geloven ze in Jezus. Zij proberen anderen te leiden terwijl ze zelf niet wedergeboren zijn. Zo praktiseren zij wetteloosheid.

  KETTERS ZIJN BLASSE IMITATIES VAN DE RECHTVAARDIGEN

  Hoe kunnen we
  de wedergeborenen van de
  anderen onderscheiden?
  We kunnen de wedergeboren
  onderscheiden door te testen of ze
  zonden hebben of niet.

  Laat u niet door deze valse prekers die zeggen dat zij zondaars zijn, bedriegen. Geef hun geen geld. Geef niet uw zwaarverdiende geld aan deze zondaars.

  Waarom zou u geld moeten geven aan deze predikers die u niet met uw zonden kunnen helpen? Als u uw geld aan een kerk wilt geven, wacht dan tenminste totdat uw zonden uitgewist zijn door het evangelie van het water en de Geest.

  Net zoals er kunstvervalsingen zijn, zo zijn er ook imitaties in het leven. Er zijn bijvoorbeeld vervalste religies die niet alle zonden van het hart kunnen wegwassen. Hoe kunt u een vervalste religie identificeren? Een vervalsing is iets dat van de buitenkant echt lijkt, maar in feite verre van echt is.

  U moet dat zelf beslissen. Wie zijn de ware prekers? Wie zijn de ketters? Wat is het orthodoxe geloof? Het ortodoxe geloof in Jezus en Zijn verlossende kracht. Zij hebben geen zonden in hun hart. Maar ketters hebben zonden in hun hart.

  Zijn alle mensen dan als deze ketters? Dat kan. Maar laat ons teruggaan naar de Bijbel. Iedereen die in Jezus gelooft en niet is wedergeboren, is een ketter. Het is duidelijk dat de wedergeborenen orthodox zijn. Degenen die niet wedergeboren zijn, zijn ketters. Ketters zijn mensen die in Jezus geloven maar nog altijd zonden in hun hart hebben.

  Ketters zijn vervalsingen van de rechtvaardigen. Zij weten misschien dat ze in Jezus moeten geloven om geheiligd te worden maar helaas hebben zij nog altijd zonden in hun hart. Zij vinden zichzelf zondaars. Zij beweren dat zij nog steeds naar de hemel kunnen gaan en zij zeggen dat zij God aanbidden. Het klinkt alsof zij rechtvaardig zijn maar laat ons niet door vervalsingen bedrogen zijn.

  DE KETTERS STAAT HET OORDEEL VAN GOD TE WACHTEN

  Waarom werd het reine
  evangelie veranderd?
  Omdat valse priesters en ketters het
  foutieve geloof van de mens vermengd
  hebben met het reine evangelie.

  “Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israels: O wee! Ik zal Mij troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden. En Ik zal Mijn hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen. En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.Maar er zal verbreking zijn der overtreders, en der zondaars te zamen; en die den HEERE verlaten, zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden om der eiken wil, die gijlieden begeerd hebt, en gij zult schaamrood worden, om der hoven wil, die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als een hof, die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden te zamen branden, en er zal geen uitblusser wezen” (Jesaja 1:24-31).

  God zegt ons dat als we in de mens geloven, we ons zullen schamen vanwege de mens. Hij zegt ons dat we ons moeten schamen vanwege de kerk die wij gekozen hebben voor onszelf, en deze schaamte zal als een boom zijn waarvan de bladeren verwelken net als in een tuin die geen water krijgt.

  Hij zegt ons dat valse priesters en hun volgers die eerder in de regels van de mens geloven dan in het woord van God, tondel zullen worden en hun werken zullen vonken. Ze zullen beiden in de hel branden. Valse priesters en ketters die niet verlost zijn, als ook zondaars en vijanden van de rechtvaardigen, zullen veroordeeld worden met de vlam van God.

  Kerken die alleen op de theologie zijn gebouwd, zien er misschien grandioos uit maar ze zijn leeg van binnen. Iedere kerk die niet op het geloof van het woord van God en het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest is gebaseerd, is als een tuin zonder water.

  Het kan dan wel een boom zijn maar het is een dode boom die niet in staat is vruchten te dragen. Als een bron geen water heeft, dan is het geen bron meer.

  “En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden te zamen branden, en er zal geen uitblusser wezen.”

  Degenen die niet de Geest hebben, lijken misschien sterker dan andere mensen, maar in de ogen van God, zijn zij als tonder dat op weg is naar de vuren van de hel.

  De Heer vraagt, “Wachter! wat is er van den nacht?” (Jesaja 21:11) De rechtvaardigen die het eeuwige leven hebben, moeten het evangelie van het water en de Geest in het donker van de nacht preken.

  God is licht en satan is duisternis. God leidt de mensen naar de gerechtigheid en satan leidt de mensen naar de valse tempels met chaos en valse theologie.

  In de tijd van de profeet Jesaja was het geloof van de mensen net zo chaotisch als nu. Zij verwisselden de woorden van God met de theologieen en de regels van de mens. Zij misleidden de mensen van Israël voor de chaotische producten van de mens zodat God besloot om ze allemaal weg te doen.

  “Ik zal al uw tin wegnemen. En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den beginne.”

  De offers die door God nooit geaccepteerd zullen worden zijn net als een legering, een mengsel van Gods waarheid en de theorieen van de mens.

  God accepteert nooit offers die gemengd zijn. Zij zien er misschien puur uit voor het menselijke oog, maar als zij vermengd zijn met het verkeerde geloof van de mens, dan zijn ze vermengd met onreinheden en zijn ze dus niet acceptabel voor God.

  God berispte de mensen van Israël, vooral de ketters, pseudo prekers en zondaars.

  Als we Exodus of Numeri lezen, kunnen we zien dat God ze in het begin niet berispte. God hielp het volk van Israël en zegende hen. Maar na Jozua’s dood in Rechteren, werd Israël binnengevallen.

  Het volk van Israel koos er echter voor, hun eigen weg te gaan. In die tijd zond God de profeet Jeremia en zei tegen Israël dat ze zich moesten overgeven aan Babylon.

  Jeremia zei tegen het volk dat ze zich aan Babylon moesten overgeven. Dit heeft een geestelijke betekenis, waarmee het feit gesymboliseerd wordt dat de rechtvaardigen degenen die ketters volgen, zeggen dat ze zich moeten overgeven aan het evangelie van het water en de Geest.

  GOD BERISPT KETTERS

  Waarom berispt God ketters?
  Omdat zij afgoden aanbidden
  in plaats van God.

  Waarom beschimpten de dienaren van God het volk van Israël? Omdat zij het opofferingssysteem veranderden, gewone mensen als priesters aanstelden en de datum van het offeren veranderden.

  Zij veranderden de Grote Verzoendag van de tiende dag van de zevende maand naar de vijfde dag van de achtste maand en zij benoemden priesters van buiten de Levieten. Aldus blokkeerden zij de weg naar de wedergeboorte.

  God beschimpte de valse prekers. Degenen die gouden kalven dienden in plaats van God werden ketterse priesters.

  God schold hen in feite niet alleen uit voor het aanbidden van afgoden. Aanbidden wij ook niet af en toe afgoden? We zondigen zo vaak, maar onze ongerechtigheden worden niet beschouwd als ernstige zonden, alleen maar omdat we in de genade van God zijn. Het kan echter niet vergeven worden als men God met gouden kalven vervangt. En hetzelfde geldt voor het veranderen van het opofferingssysteem en het aanstellen van gewone mensen voor het priesterschap.

  Wat zijn dit verschrikkelijke zonden! Het zijn de meest ernstige zonden. Hoe kan iemand vergeven worden voor het verwisselen van God voor gouden kalven! In de Bijbel staat geschreven dat het de zonde van Jerobeam was die de toorn van God bracht.

  Net als God Zijn toorn in het Oude Testament toonde, zo vernietigd Hij nu de zondaars die tegen Hem zijn. God zei tegen Israël dat Hij degenen die zich niet afkeerden van het aanbidden van gouden kalven, zou vervloeken.

  KETTERS BIEDEN WETTELOZE OFFERS AAN

  Wat moeten we doen voordat
  we God kunnen dienen?
  Al onze zonden moeten
  weggewassen worden.

  De koningen en ketterse priesters van Israël waren tegen God en zij stelden mensen die het opofferingssysteem negeerden, in dienst van het priesterschap. Jerobeam de koning met een geestelijke afwijking, gafiedereen die niet van het huis van Levi was, bevoegdheid als priester.

  Alleen degenen die van het huis van Levi waren, konden priesters worden en in de tabernakel werken. Om precieser te zijn, de priesters moesten van het huis van Aaron komen. Dit was de eeuwige wet van God. Jerobeam bevoegde echter priesters van buiten het huis van Levi en hij liet hen offers maken aan gouden kalven. We moeten weten hoe dit de toorn van God over hen bracht.

  Zelfs nu kunnen degenen die niet wedergeboren zijn, prekers, ouderlingen en diaken in de kerk worden. Dit gaat tegen de wet van God en het ontwaakt Zijn toorn. Is God blij met wetteloze offers? Ketters moeten hun gouden kalven vernietigen en terugkeren naar God en wedergeboren worden.

  Jesaja 1:10-17 zegt, “Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.”

  Als we deze passage aandachtig lezen, kunnen we zien dat de religieuze leiders van Israel erg vroom waren. Maar ondanks hun toewijding, werden ze vernietigd omdat zij de verkeerde offers aanboden en niet de wet van God gehoorzaamden.

  We kunnen zien dat zij niet de wet van God volgden wanneer zij offerden, noch dat ze het woord van God in acht namen. Deze leiders waren zo toegewijd dat ze ontelbare offers voor God maakten. De Bijbel zegt dat het bloed als een rivier vloeit in de tabernakel.

  Echter toen God zag wat zij deden, zei Hij dat het als de zonde van Gomorra was. Hij zag dat ze offers voor Hem maakten, maar in feite zondigden ze. Hij zei dat het beter was als ze helemaal geen offers brachten. Hij wilde ze niet.

  Omdat ze de offers voor gouden kalven offerden, kon God hun zonden niet vergeven. Hij kon het niet meer verdragen. Hij zei hen dat ze offers volgens de manier die Hij gebood, moesten aanbieden. Zo niet, zou het beter zijn als ze helemaal geen offers aanboden.

  Hun offers werden niet op de juiste manier aangeboden, en hierdoor zondigden de priesters tegen God. U moet weten dat het een ernstige zonde voor God is als men God dient en Zijn werk doet zonder de zonden weg te wassen.

  KETTERS ZIJN ALS SCHOOLMEESTERS

  Wat onderwijzen ketters?
  Zijn onderwijzen normen en niet hoe
  men wedergeboren wordt.

  Ketters zien er heilig uit. Als zij in de preekstoel staan, zien ze er zo indrukwekkend uit dat veel mensen door hun schijn misleid zijn. Zij klinken zo logisch. En zij concluderen hun preken altijd door de mensen te vermanen dat ze goed moeten zijn. Wat is dit voor een soort preek? Wat is het verschil tussen hun preken en de lessen van schoolmeesters?

  De kerk van God is de plaats waar de wedergeborenen samenkomen om God te aanbidden. Slechts dit soort kerk is de ware kerk. De ware kerk van God probeert niet te onderwijzen hoe men zich moet gedragen voor God. De preker van de ware kerk preekt het evangelie van het water en de Geest. Het doet er niet toe hoe onvast u bent, God waste al uw zonden weg.

  Ketterse prekers zeggen hun volgers, “Doe dit en doe dat,” terwijl ze een zware last op hen leggen, maar zij zijn zelf niet bereid om een vinger uit te steken om hen te bewegen.

  Een ketterse preker koopt zijn kind een dure viool en zendt hem naar het buitenland om te studeren. Hoe kan een priester zich dit veroorloven? Hoe komt hij aan het geld? Als hij zoveel geld heeft, zou hij het dan niet moeten uitgeven om het evangelie te preken? Moet een preker een dure auto rijden? Moet hij in een luxe auto rijden om waardig te zijn? Een preker die een dure auto rijdt, is een dief. Wat kan er goed zijn aan dat hij een deluxe auto rijdt terwijl zijn volgers nog geen kleine auto kunnen veroorloven. We kunnen een ketterse preker onderscheiden door naar zijn daden te kijken.

  Ketterse prekers vragen grote sommen geld. Sommige kerken betalen hun prekers meer dan $10.000 per maand. En dit is slechts de officiele loon. Zij krijgen educatieve contributies, vergoedingen voor boeken, kinderopvang, bezoeken, om er maar een paar te noemen.

  En toch klagen sommigen dat zij niet genoeg betaald krijgen. Zij krijgen $10.000 per maand en vragen meer geld. Is $10.000 soms een peuleschil? Een preker zou tevreden moeten zijn met een loon die net genoeg is om van rond te komen als hij het evangelie van het water en de Geest preekt.

  Een ware preker neemt troost en vrede van God. Maar een ketterse preker die geen vrede heeft, vraagt om financiele compensatie. Zulke prekers aanbidden in feite gouden kalven.

  De kerk van God wordt soms Zion genoemd. Er is geen kerk zo prachtig als Zion. De kerk van God is de plaats waar het evangelie van het water en de Geest wordt gepreekt.

  Jesaja 1:21 zegt, “Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers.” Jesaja omschrijft de kerk van God door te zeggen, “Zij was vol recht.”

  God is gerecht en eerlijk. Omdat we onvolmaakt zijn, omdat we de nakomelingen van Adam zijn en geboren om te zondigen, kwam Jezus naar deze wereld om onze zonden met het water en de Geest weg te wassen. Zo eerlijk is God.

  In het Oude Testament kwamen de mensen naar God en boden offers aan wanneer ze wisten dat ze onvoldoende waren. “Ik heb verkeerd gedaan op zus en zo’n manier. Ik was verkeerd.” Dan worden zij vergeven voor hun dagelijkse zonden en zij konden ook de vergeving van de zonden van een jaar krijgen op de Grote Verzoendag.

  In het Nieuwe Testament kwam Jezus Christus naar deze wereld en werd gedoopt en gekruisigd om de zonden van de mensheid op dezelfde manier voor eens en voor altijd weg te wassen.

  Maar tijdens de Nieuwjaarsmis, huilen en belijden veel mensen, “Lieve God, vergeef me alstublieft voor de zonden die ik vorig jaar heb begaan. En zegen me alstublieft voor het nieuwe jaar.” Deze mensen zijn ketters.

  Wat is dan de waarheid van de wedergeboorte van het water en de Geest? Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden naar deze wereld, waste de zonden van de mensheid voor eens en voor altijd weg en redde ons aldus voor altijd van de zonden. Hij redde ons van alle zonden van de wereld met het water en het bloed. Maar als we iedere dag om vergeving vragen, wat zou Hij dan zeggen?

  “Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers.” Iedereen die zichzelf een zondaar noemt, is een ketter.

  KETTERSE PRIESTERS KUNNEN NIET HET EVANGELIE VAN DE WEDERGEBOORTE VAN HET WATER EN DE GEEST PREKEN

  Hoort God de gebeden
  van zondaarss?
  Nee. Hij kan ze niet horen
  omdat hun zonden ze van
  God scheidt.

  Onze God noemt degenen die in Hem geloven en die om vergeving vragen, doodslagers. Verwachten ze dat Jezus terugkomt en nog eens voor hun zonden sterft omdat zij om vergeving vragen en zeggen dat zij zondaars zijn? Het doopsel en het Kruis van Jezus, zijn de werkelijke zaligheid.

  In 1 Petrus 3:21 staat dat het doopsel van Jezus het tegenbeeld is van onze zaligheid. Jezus Christus stierf eens om de mensheid van de zonden te redden. Hij waste alle zonden van de mensheid voor eens en voor altijd weg en herrees drie dagen later. Nu zit Hij aan de rechterkant van God.

  Jezus Christus werd eens gedoopt en stierf een keer aan het Kruis om ons voor altijd van de zonden te redden. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper toen Hij 30 was. Hij stierf eens om ons van alle zonden van de wereld te redden. Betekent dat niet dat het oordeel voor altijd gegeven is?

  Als ketters zeggen dat zij nog steeds zondaars zijn, dan vragen ze Hem om een tweede keer naar beneden te komen en weer gekruisigd te worden. Hij zou in feite iedere keer als zij om vergeving vragen dat moeten doen.

  Degenen die met hun hart in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn voor altijd van de zonde gered, worden rechtvaardig, gaan naar de hemel om Gods zegen en het eeuwige leven te ontvangen. Iedereen die de rechtvaardigen ontmoet, kan gered worden door het water en de Geest en hij/zij kan een van de gezegende mensen van God worden. Iedereen die de rechtvaardige zaligheid voor God vraagt, zal gezegend worden.

  Laat ons lezen uit Jesaja 1:18-20. “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.”

  God zegt ons dat als we het evangelie van het water en de Geest gehoorzamen, we het goede van het land zullen eten, maar als we weigeren en wederspannig zijn, zullen we van het zwaard gegeten worden.

  Onze God zei, “Kom nu en laat ons samen beredeneren. Laat ons praten. Zijn jullie onvoldoende? Zijn jullie onrechtvaardig? Houden jullie teveel van jezelf? Kunnen jullie volgens de geboden leven? Kunnen jullie doen wat de wet beveelt? Jullie weten het, maar kunnen het niet uitvoeren? Kom dan tot Mij. Alhoewel je zonden dieprood zijn, zullen zij zo wit als sneeuw worden, alhoewel zij rood zijn als karmozijn, zullen ze als wol zijn.” Dit betekent dat God de zondaars gerecht redde en ze rechtvaardig maakte.

  Er was geen zonde toen God Adam en Eva schiep. Maar al gauw kwam satan tevoorschijn. Hij verleidde ze om God niet te gehoorzamen en hij maakte van de hele mensheid zondaars door ze te laten zondigen. satan liet de mensheid vallen. In het begin waren Adam en Eva geen zondaars voor God. Zij leefden met God in de Hof van Eden. Maar zij werden zondaars. Dus nu roept God ons. Kom nu en laat ons samen beredeneren. Laat ons samen beredeneren!

  “Hoeveel meer zonde moeten jullie in deze wereld begaan? En hoeveel meer zonden zul je begaan voordat je sterft?”

  “Oh, God. Het is onmogelijk om niet te zondigen. We kunnen niet geheiligd worden, hoe hard we ook onze best doen.”

  “Nou dan, hoeveel zonden heb je tot nu toe begaan?”

  “Heer, ik kan me niet alles herinneren, maar er zijn een paar die in mijn geheugen zijn blijven hangen. Weet u nog die keer? U weet waar ik het over heb… en dan die andere keer, U weet wel…”

  Dan zegt God, “Dus ga en vertel het Me. Denk je dat het alles is? Weet je hoeveel andere zonden je begaan hebt? Maar alle zonden die jij je herinnert, alle zonden die je vergeten bent, en zelfs alle zonden die je in de toekomst zult begaan, waste ik voor altijd weg. En niet alleen die van jouw, maar ook die van je kinderen en die van hun kinderen en van al je nakomelingen. Ik ben de rechtvaardige God. Ik waste al jullie zonden voor eens en voor altijd weg.”

  God, die alle zonden van de mensheid van Adam’s zonden tot de zonden van de laatste mens op aarde wegwaste, is de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

  “Ik ben de Verlosser en de Almachtige God.”

  “Ik ben Jehova, de Genadige God.”

  “Ik zal genade hebben met degenen die genade verdienen en ik zal medelijden hebben met degenen die medelijden verdienen.”

  Als we om Zijn genade vragen en eerlijk zijn met Hem, kunnen we Gods medelijden hebben. Onze Vader wilt ons allen zegenen. Hij wilt dat we allemaal rechtvaardig worden. In Zijn liefde en medelijden, wilt Hij ons allen Zijn rechtvaardige kinderen maken.
  Wat doet God nadat
  we wedergeboren zijn?
  Hij wilt dat we het evangelie over
  de hele wereld preken.

  Hij wilt dat we zo wit als sneeuw zijn. Jezus waste alle zonden van de mensheid voor eens en voor altijd weg door Zijn doopsel en Zijn bloed. Als een kerk de problemen van de zonden niet kan oplossen voor alle gelovigen, dan kan het niet de ware kerk van God genoemd worden.

  De mensen komen naar de priesters en vragen, “Ik heb zonden. Wat moet ik doen? Zo vaak toon ik berouw maar mijn zonden gaan niet weg. Ik kan niet meer verder zo. Ik denk niet dat ik mijn religieuze leven kan voortzetten.” Als een priester hem niet het juiste antwoord kan geven op zijn problemen, dan is hij een ketter. Hij zegt misschien, “Dat ligt aan jouw. Ga naar de bergen. Probeer 40 dagen te vasten.”

  Ketterse priesters of religieuze leiders zijn zo vol onreinheden dat zij niet eens het evangelie van het water en de Geest kennen. Zij weten niet of hun ziel in de hel of de hemel zal eindigen.

  Deze leiders zijn niet gerecht voor God. Zij zijn pseudos en ketters. Zij zien eruit alsof zij in Jezus geloven, maar hun hart is vol zonden. Zij zijn niet van hun zonden gereinigd geworden. Zij kunnen het evangelie van het water en de Geest dat alle zonden kan wegwassen, niet preken. Laat u niet door deze mensen misleiden.

  Titus 3:10-11 zegt van ketters, “Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.” Omdat zij in Jezus geloven maar niet wedergeboren zijn, veroordelen zij zichzelf als zondaars. Zij negeren en trappen op het evangelie van het water en de Geest terwijl ze zeggen dat ze zondaars zijn die slechts naar de hel kunnen gaan.

  Zij zijn ketters in het Christendom. Iedereen die in Jezus gelooft en zonde heeft, is een ketter. Ketters verschillen van God. God is heilig. Maar zij zijn dat niet. Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn van al hun zonden gereinigd. Dus iedereen die in Jezus geloofd maar zonde heeft, is een ketter. We moeten dus wegblijven van degenen die zeggen dat ze in God geloven maar toch nog zondaars zijn.

  Laat ons het evangelie preken aan degenen die het nog niet gehoord hebben en degenen die het willen geloven maar het niet kunnen omdat ze het niet kennen. Laat ons ze helpen wedergeboren te zijn. Laat ons degenen die in de weg van het evangelie van het water en de Geest staan, verdrijven.

  We moeten het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest over de hele wereld preken ,amen.

  1. Woorden krijgen kracht door christelijke daden,
   niet door hier een kopie van heel boek te plaatsen.

   1. heb je een alziend oog in je bunker in België, je weet schijnbaar iets over mij .

    1. Edwin, indien ik me vergis mag je het duidelijk aantonen, maar volgens mij bezit je erg weinig zelfkennis want je vertoont dat gebrek, volgens mij, mateloos. Heb je nooit geworsteld met de vraag waarom in Matheus 17:21 Jezus zegt dat een bepaalde soort ‘duivels’ (of heksen) niet kan verdreven worden dan door niets anders dan eindeloos geduldig gebed en boete van de persoon zelf die bepaalde invloeden ondergaat ?

     Dit bijbelvers (Matt.17:21) is zo uitermate belangrijk dat dit in zeer veel bijbeluitgaven niet eens wordt afgedrukt of op een of andere manier als bijvoorbeeld slechts een voetnota wordt gedegradeerd in waarde. Alleen in de echt goede bijbeluitgaven wordt dit ten volle weergegeven.

     In de jaren 1985-1990 had ik een gesprek met een jonge Antwerpse occultist, die medewerker was in een soort aquarius-boekenwinkel in de Nationalestraat vlak bij de Groenplaats, over dit onderwerp. Hij probeerde het eerst als onbelangrijk af te doen maar naargelang ik het belang aan hem duidelijk maakte werd hij echt woedend. Hij kon dat onderwerp gewoon niet verdragen.

     Enkele weken geleden verklaarde jij zelf dat je veel heksen kent. Dus ga ik er vanuit zij je in een greep hebben waar dergelijke mensen toe in staat zijn zonder dat je het beseft.

     Waarom kan een ‘duivel’ in de vorm van een heks niet worden uitgedreven door exorcisme ? Omdat zij (of desgevallend ‘hij’) als mens beschikt over volledige vrijheid van denken en handelen. Zo heeft God het beschikt en geen mens kan dat veranderen.

     Wees zeer voorzichtig, want moest je misschien wraakgedachten gaan koesteren dan maak je de hele toestand nog veel erger.

  2. @Edwin Vissers,
   IÉDER mens is ’n zondaar (behalve de GodMens Jezus + moeder Maria).
   Maar Ú bent natuurlijk de uitzondering: U bent geheel zonder zonde.
   Kent U de uitdrukking: ‘Wie gelooft is zalig’ (= dood, gestorven)?

 45. Ik was een mooie man, veel geld verdient met mijn uiterlijk

  Jezus in de woestijn

  Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. 9 En hij zei tegen Jezus: “Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij neerknielt en …

  Ik ben gekocht en betaald

  Ik mag de heilige graal heffen elke dag

  veel plezier met Obama

  1. Niet alleen hebben ze je gebruikt, betalen in geld betekent niets, maar ‘ze’ hebben je nog steeds in hun greep.
   Begin eens de inhoud van je eigen woorden te begrijpen.

    1. @frank dierickx,
     Voor de 2e maal (vlak na elkaar): U bent een onvolwassen KIND.

    2. Frank,
     het gaat over onmenselijkheid vanwege types die uiterst geraffineerd hun verborgen narcisme laten gelden. Daarom noem ik dat (eeuwenoude) hekserij en staat volgens mij gelijk met zware misdaad. Kan u dat als psycholoog ontkennen ?

     1. @eric-b-l,
      @frank dierickx is NIMMER psycholoog; hooguit een PATIËNT bij ’n psycholoog.

      1. @ P.J.T. Derks,
       veel erger zelfs ; hij is KLINISCH psycholoog. Ik ben er nog niet helemaal doorheen om dat in te schatten, kwestie van tijd.

       1. @eric-b-l,
        Dat is NIMMER correct: ’n échte psychloog doet NIMMER (!) zo kinderachtig.

        1. @ P.J.T. Derks,
         u hebt gelijk voor zover het een gelovige psycholoog betreft : een goedhartige mens die ook opdrachten kan krijgen vanwege een exorcist.
         Maar Frank is een ongelovige psycholoog en daarom inderdaad kinderachtig zoals u terecht opmerkt.

         1. Ik zei al

          Kan Vaccin het “Teken van het Beest” zijn?
          Zo ziet grafeenoxide eruit op moleculair niveau. Het is een enkele laag koolstofatomen gerangschikt in een twee dimensie een honingraatrooster. Elke honingraat bestaat uit 6 koolstofatomen die een zeshoek vormen (66-zijdige veelhoek). Koolstof is de nummer 6 in het periodiek systeem omdat het 6 protonen, 6 neutronen en 6 elektronen heeft

          Frank is een demon

        2. @eric-b-l,
         Ik praat uit ervaring: in onze directe(!) familie is ’n échte gepromoveerde psycholoog (+ hoger dan klinisch psycholoog).

         1. @eric-b-l,
          Ik ken NUL(!) gelovige psychologen, Ze hebben bijna allemaal(!) geestelijk een klap weg.

       2. Ik zie geen klinisch psycholoog, tenminste niet wat hier bekend is. Maar nu je het zo zegt, koppig, gelooft in het geleerde, is een beetje bijgepraat over het brein. Hmmm. Gelooft in experts, wetenschap is prachtig, (vooral de eigen …) hé!

 46. @frank dierickx,
  Daar zegt U het zélf: Wat ’n niveau. Dat moét al vaker gehoord hebben.

  1. Edwin, onder ons gezegd en gezwegen, het voorbije uur draaide eigenlijk helemaal rondom jou persoon. Kan je gemakkelijk nagaan. Maar houdt het stil, niemand hoeft het te weten.
   Maar als het niet begrepen hebt wil ik je dat graag vergeven.

   1. Ik heb het niet begrepen

    Hoofdletter
    God is met een hoofdletter als het naar het enige opperwezen van een godsdienst verwijst – meestal het christendom, maar ook het jodendom en de islam. Het is de naam van een heilig wezen of een heilige persoon. De hoofdletter drukt zowel het naamkarakter uit als eerbied voor de heiligheid.

    Wij geloven in God.
    Christenen zien Jezus als de zoon van God.
    Veel Joden die de Klaagmuur bezoeken, bidden daar tot God.
    Allah betekent ‘God’ in het Arabisch.
    In samenstellingen waarin God direct naar dit opperwezen verwijst, blijft de hoofdletter staan:

    Godsgezant
    Godsrijk (het koninkrijk van God)
    van Godswege
    Ook in uitdrukkingen waarin God als het ware wordt aangeroepen of waarin hij figureert, heeft de spelling God de voorkeur:

    Daar had oma – God hebben haar ziel – wel raad mee geweten.
    Eduard kent God noch gebod.
    Grote God, wat een puinhoop hier!
    Ieder voor zich en God voor ons allen.
    Ik dank God op mijn blote knieën.
    Ik zou het bij God niet weten.
    Leven als God in Frankrijk is een stereotiep ideaalbeeld.
    Nou, God zegene de greep dan maar.
    O, mijn God!
    Sinds ze op zichzelf woont, is ze helemaal van God los.
    Vooruit, bij de gratie Gods.
    Waar hij uithangt – God mag het weten!
    Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
    Kleine letter
    In veel samenstellingen en uitdrukkingen wordt niet meer rechtstreeks naar (de christelijke) God verwezen, maar naar een god of goden in het algemeen. Dan is een kleine letter juist:

    godgeleerdheid (= theologie)
    godsdienst (= religie)
    godshuis (= kerk, tempel)
    godslastering (= blasfemie)
    godsvrede
    godsvrucht, godsvruchtig
    godvrezend
    In diverse gevallen, vooral in spreektaal, wordt god puur versterkend gebruikt. Dat geldt ook voor vloeken. In dat geval is de kleine letter juist:

    godallemachtig
    godbetert
    goddank
    in godesnaam
    de godganse dag
    godgeklaagd
    godsamme
    godsgeschenk
    godsgruwelijk
    godsonmogelijk
    godswonder
    godverdomme
    godvergeten
    godverlaten
    godzijdank
    De kleine letter is ook juist in een god, godin en goden, kortom: als het niet over een specifieke unieke godheid gaat, als een religie meerdere goden kent, of als god overdrachtelijk gebruikt wordt:

    In moeilijke omstandigheden bidden veel mensen tot hun god.
    Diana is de Romeinse godin van de jacht.
    Veel Romeinse goden zijn geënt op de Griekse goden.
    Wat je nu doet, is echt de goden verzoeken!
    Samenstellingen met goden hebben altijd een kleine letter:

    godendrank
    godenwereld
    godenzoon
    De afleidingen goddelijk en goddeloos krijgen een kleine letter.

    Hoe werkt het dyslectisch brein?
    Mensen met dyslexie verwerken informatie in hun hersenen anders dan de meeste mensen. Dit hebben zij gemeen met mensen met AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslcalculie, Asperger en PDD-NOS.

    Ze denken anders. De meerderheid van de mensen heeft een voorkeur voor het denken met de linker hersenhelft, dyslectici vooral voor hun rechter hersenhelft. Dat levert een andere denkwijze en leerstijl op, die wij het conceptuele denken noemen. Deze visie heeft haar bedding in de theorievorming over het beelddenken en hebben wij ontwikkeld door jarenlang volwassenen met dyslexie (meer dan 1000!) te coachen. Deze visie krijgt in Nederland steeds meer support, maar wordt vooral gesteund en bevestigd door veel Amerikaanse onderzoeken.

    Denken via vooral de rechterhersenhelft
    Bij dyslectici is de rechterhersenhelft in het denken, in het verwerken van informatie, dominant. Dat betekent dat er een sterke voorkeur bestaat voor het denken via deze rechter-hersenhelft. Iemand die dyslectisch is, heeft volgens ons een natuurlijke zwakte voor het verwerken van taal, net zoals andere mensen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of rekenen. Alleen valt dat vaak minder op in onze talige maatschappij.

    Wat doen de beide hersenhelften?
    De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:
    hoe-werkt-een-conceptueel-brein-rechts

    onze verbeelding, d.w.z. denken in beelden, filmpjes, plaatjes, concepten;
    ruimtelijke oriëntatie;
    ons associatieve vermogen;
    de intuïtie;
    onze creativiteit;
    ritme;
    het onderbewustzijn;
    het leggen van verbanden;
    meerdere dingen tegelijk kunnen doen;
    het snel kunnen scannen en verwerken van informatie;
    op overeenkomsten letten;
    kunnen improviseren;
    met de groothoeklens kijken.

    De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:

    hoe-werkt-een-conceptueel-brein-links.jpg

    de taal;
    logisch redeneren;
    het analyseren van situaties;
    systematiek aanbrengen;
    het stap voor stap iets aanpakken;
    het aanbrengen van routine in dagelijkse vaardigheden;
    omgaan met cijfers;
    op de verschillen letten;
    gericht zijn op details;
    precies en geordend zijn;
    onderdelen zien;
    kijken met een telelens.

    Hoe ontstaat conceptueel denken?
    Wanneer iemand voor één van beide hersenhelften dominant is in het denken, ‘bepalen’ de eigenschappen van die hersenhelft de manier van informatie verwerken en de manier van leren.
    Dominantie van de linkerhersenhelft in het denken, noemen wij lijndenken of lineair denken. Dominantie van de rechterhersenhelft in het denken, noemen wij conceptueel denken. Dit wordt ook wel beelddenken genoemd. Niet alle conceptueel denkers zijn dyslectisch, andersom geldt dat wel. Alle dyslectici zijn conceptueel denkers, net als mensen met dyscalculie, AD(H)D en hoogbegaafdheid. Veel, maar misschien wel alle, conceptueel denkers zijn ook hooggevoelig.

    Dit betekent overigens niet dat conceptueel denkers niet logisch kunnen denken, maar hun logica is wel anders.

    Download hier onze GRATIS folder over dyslexie!

    Links en rechtshandigheidDyslectici vaker linkshandig!
    Dyslectici zijn rechts dominant in het denken, net zoals velen ook met hun hand, voet, oog en oor rechts dominant zijn.

    Linkshandigheid komt onder dyslectici echter vaker voor dan bij niet-dyslectici. Hoe dit alles precies werkt in de hersenen, lees je in hoofdstuk 3 in ons boek “Dyslexie: stoornis of intelligentie”.

    Voor wie nog verder wil gaan:

    Een andere organisatie van de hersenen
    organisatie-dyslectische-hersenenWanneer de hersenen van dyslectici worden onderzocht, wordt vaak gefocust op wat er in de linker hersenhelft misgaat en specifiek waarom drie gebiedjes niet in dezelfde mate geactiveerd worden zoals bij niet-dyslectici (en dus “normale” lezers). Een uitzondering daarop is de psychiater Casanova die de verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen heeft bestudeerd. Zijn conclusie uit een onderzoek uit 2010 is dat er twee verschillende soorten “bedrading” aanwezig zijn bij verschillende groepen individuen. Bij de ene groep zijn de verbindingen tussen de neuronen dicht op elkaar en met kortere verbindingen via de axonen waardoor zij fysiek kleine en heel lokale circuits vormen. Axonen zijn zeg maar de “armen” van de neuronen die verbinding maken met de andere neuronen. In de andere groep is de ruimte tussen de neuronen groter en vormen de ook veel langere axonen meer verbindingen met de meer afgelegen delen van de hersenen. Hij ontdekte dat deze manier van bedrading grote gevolgen heeft voor de manier waarop de hersenen functioneren en voor de taken waarin deze individuen uitblinken.

    Kleine lokale circuits zorgen ervoor dat het individu goed in staat is om detail-georiënteerde taken uit te voeren (zoals ook de taal dat ook is), dat zij überhaupt meer op de fijne details gericht zijn en goed zijn in het uitvoeren van routinematige taken. Dit zijn de lijndenkers.

    Dyslectische hersenen bevatten allemaal ver uit elkaar liggende neuronen en veroorzaken zo fysiek grotere hersencircuits. Zij zien daardoor het grotere geheel, zien sneller ongebruikelijke of verre verbanden, plaatsen dingen in de context van situaties, herkennen sneller de essentie der dingen, maar zijn dus veel zwakker in de verwerking van fijne details en minder efficiënt zijn in routinetaken.

    Een globale weergave van die organisatie van de dyslectische hersenen in te zien in het plaatje hierboven.

    Dyslexie-als-kansDit onderzoek kan verklaren waarom dyslectici de talenten en zwakheden hebben die zij hebben, maar vergt zeker nader onderzoek. Interessant zou bijvoorbeeld zijn hoe de hersenen van mensen met AD(H)D en dyscalculie georganiseerd zijn, omdat zij volgens ons ook conceptueel denkers zijn. Wij denken dat er op de een of andere manier sprake is van een geleide schaal zoals die wel vaker in de natuur aanwezig is. Een geleide schaal van de conceptuele denkers aan de ene kant en aan de andere kant.

    Meer hierover in hoofdstuk 3 van ons boek “Dyslexie: stoornis of intelligentie”.

    Edwin Vissers

    1. Ik zag het aankomen dat je het niet begreep,
     maar niet erg
     want ook kleine hartjes, vol van zichzelf,
     kunnen nog veel groeien.
     Maar daar moet je dan eigenlijk wel een beetje aan werken.
     (ik voel ook niet altijd aan wat er in de lucht hangt)

     1. Nee, niet altijd alles, behalve dan de grote waarschuwing over een jaar of twee.
      En daar komen de verkleinwoordjes weer… (wie is hier het kindje?)
      Maar bon, ik zal je niet meer jennen. Vandaag toch niet.
      Vriendelijke groetjes.

      1. Frank,
       nadat ik door het opkomen van de moderne ‘misviering’ tegen beter weten in geleidelijkaan goddeloos werd — omdat iedereen in mijn omgeving meeging in de neergang van het geestelijk respect dat we nochtans aan God verschuldigd zijn — begon ik citaten van schrijvers, ook uit tijdschriften, te noteren in een schrijfboekje. Een bijbel hadden de meeste katholieken niet, zo doende trachtte ik zelf wat wijsheid te verzamelen.

       Dit citaat vergat ik nooit : “Wanneer in een wachtkamer alle mensen kijken naar de mooie dame die binnentreedt, kijkt de psycholoog onder hen niet naar die dame maar naar de anderen.”
       Maar dat kende u natuurlijk al.

       Nota : verkleinwoordjes worden gemakkelijk gebruikt door mensen die eerder leven vanuit het hart dan vanuit het koude verstand, terwijl het ene nooit het andere uitsluit. Vergeet nooit dat in het hart zich het geestvonkatoom bevindt waaruit de levenskracht van God in de mens stroomt. Trekt de engel van de dood die verbinding los dan sterft het lichaam definitief, maar de ziel verliest dan het vermogen om meer te leren over het leven. Dat is het kleine oordeel.
       “Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen.” Zegt ook Prediker 11:3 maar het wordt door Jezus op een beter manier gezegd in een van de Evangelies.

       1. Het geestvonkatoom? U bent ook nu ook Gouden Rozenkruiser?
        Gewoon een vraagje hé.
        Overigens, sterke bomen sterven staande.

        1. Als gevolg van de neergang van het respect voor God begon ik overal te zoeken naar waarheid . . . en vond na een lange zwerftocht uiteindelijk de Traditionele Kerk terug.
         Waarom bijna al mijn leeftijdsgenoten dat niet deden begrijp ik niet. Het is nog steeds hartverscheurend.

         1. er is zeker Heilige Traditie, helaas heeft de tradionele kerk weinig begrepen van Profeten en Profetie! Kan ook niet want ze schieten te kort in liefdevolle nederigheid en werken der liefde. Ze kiezen voor de grootst gemene deler ipv voor de Volle Waarheid! Dat kan je ook zien want de Ene Volmaakte Christusverschijning wordt niet geleerd en daar naar toe te gaan en zetten geheiligd boven Heilig zonder zonden. Ze zijn veelal farizeïsch en schriftgeleerderig! Kan je ook zien: ze kunnen geen oorlog direct oplossen, noch natuurrampen stoppen, noch Godsoordelen vellen.
          Ze weten niet dat er een Godsgericht is waar men heen kan gaan om te luisteren en daar waar mogelijk is, invloed uit te oefenen

          1. Henk, volgens mij bemerkt u niet het verschil tussen de ‘oude’ Traditionele Kerk en de ‘moderne’ nieuwe valse kerk waar de meeste bisschoppen en priesters zich onterecht katholiek noemen, ja, het is zo erg dat zij zich zelfs traditioneel en conservatief durven noemen.

           Maar de echte traditionele katholieken gaan uitsluitend naar de Latijnse Tridentijnse Heilige Mis, terwijl de ‘modernisten’ een erg protestantse dienst ‘vieren’ : de Novus Ordo Missa (NOM) en daarbij ontbreekt het dikwijls aan respect voor het Allerheiligste Offer van Jezus.

           Henk, is dit allemaal nieuw voor u ?
           Wel blij dat u dit ernstig wil onderzoeken !

          2. Wat een vooringenomenheid om deze goede priesters farizeïsch en schriftgeleerderig te noemen. En ook nog gebrek aan nederigheid ?
           Heeft u wel eens gehoord van projecties ?
           Nou, dit is er één van.
           Verwacht je dan dat ze oorlogen oplossen die veroorzaakt worden door 1% van de mensheid die het spel van verdeel en heers al eeuwen toepassen ?

           Ik ben het volledig eens met Eric-b-l.
           Voor mij was de NOM ook een reden om de kerk te verlaten.
           Godzijdank vond ik de traditionele kerk , nadat ik gebeden had om mij de weg te wijzen.

           Dat veel leeftijdgenoten er niet zijn, bij ons wel trouwens, komt denk ik doordat ze niet op de hoogte ervan zijn.
           Of omdat ze van een latere generatie zijn die de traditionele Mis nooit gekend hebben.

 47. @ eric-b-l

  “Henk, volgens mij bemerkt u niet het verschil tussen de ‘oude’ Traditionele Kerk en de ‘moderne’ nieuwe valse kerk waar de meeste bisschoppen en priesters zich onterecht katholiek noemen, ja, het is zo erg dat zij zich zelfs traditioneel en conservatief durven noemen.

  Maar de echte traditionele katholieken gaan uitsluitend naar de Latijnse Tridentijnse Heilige Mis, terwijl de ‘modernisten’ een erg protestantse dienst ‘vieren’ : de Novus Ordo Missa (NOM) en daarbij ontbreekt het dikwijls aan respect voor het Allerheiligste Offer van Jezus.

  Henk, is dit allemaal nieuw voor u ?
  Wel blij dat u dit ernstig wil onderzoeken !”

  Echte traditionele christenen doen geen beoordeling en oordeel vellen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Die Tempelen Direct bij Christus! Die volgen als Enige Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Vol-Profeten zijn het! Die hebben geen Latijnse Tridentijnse H.Mis nodig! Zij zijn groter en heiliger dan het gebeente van heiligen in het altaar! Uw oud of modern, dwalen allebei op vele vlakken, ja noem me een leerstelling die Volmaakt is? Uw Christus? die haalt de Hemel niet omdat men geen definitie heeft die gelijk is aan Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Uw modern en oud weten niet eens Vol-Profetsich te zijn dan horen ze te zwijgen en achterin de kerk gelijk de tollenaar en de overspelige te gedragen: zwijgen en in hun innerlijk met overgave bidden: Heer wees mij zondaar genadig! Als ik uw oud en modern voor het Godsgericht daag gaan ze allebei ten onder, ze zijn niet meer dan Elifaz! en die kletste ook veelal uit diens blinde nek!
  Ik zeg niet dat er geen H.Mis geldig is, ik zeg geen mens kan vergeving verkrijgen als die als ziende blinde gedraagt! En zolang men als blinde probeert liefdevol nederig te zijn is, hoe krom men ook is, kan Geheiligd worden!! Hoe uw oude traditionele priester ook de handen oplegt op brood en wijn, geen ziende blinde krijgt die Geheiligd. Dat het missoffer alsnog Geheiligd wordt komt door die tollenaar en overspelige achterin de Kerk en niet leert en beleerd want Christus hoort hen en Heiligt hen en maakt hen Priester opdat moment!

  U weet helemaal niks van ziende blindheid! Iedereen die beweert dat zoals die schrijft en spreekt is De waarheid en het is niet zo wordt ziende blind! Nou, u die niet eens Die Een Volmaakte Christusverschijning kent en niet eens Volmaakt kan beoordelen en oordelen moet daar eens over nadenken! U bent helemaal geen Ooggetuige, dan kan u ook niet over Christus Getuigen!! U bent niet meer dan de term “vrouw” waar Paulus over spreekt als die het over Profeteren heeft(1Kor 14)! En u bent echt niet de enige: Er zijn vele “elite soldaten” bij de christenen die vooraan lopen om te verkondigen en wee hen als ze een Vol-Profeet tegen komen. Hen gebeurt precies hetzelfde als die joden die in de naam van Paulus demonen probeerde uit te drijven en dan zonder geweld: ze worden gebonden aan hun kwade leer met de woorden: Christus Ken ik, u Ken ik niet!

  1. Henk, vermits u zoveel van uw eigen groot gelijk houdt en daarbij het Woord van God als foutief aanduidt verlaat ik u totdat u tot inzicht komen zal ; dat kan hopelijk gebeuren tijdens de zeer nabije Grote Waarschuwing. Ik hoop dat u al voorbereid bent want niemand boven de zes jaren leeftijd kan die gebeurtenis ontwijken.
   Tot dan.

    1. Voor Frank is het onmogelijk zich voor te bereiden en na de Waarschuwing krijgt iedereen slechts zes weken tijd om zich met God in orde te stellen, maar voor Henk zou het eigenlijk wel kunnen.

     1. Eric, beseft u wel wat u schrijft?
      Of bent u nu ineens ook God zijn eigen opperste secretaris?
      Zo’n een beetje de Mengele van de hemel: jij wel, jij niet…
      Absurder moet het hier niet worden.

      1. Frank, u ontkent immers letterlijk alles aangaande het christendom, logische conclusie, u zou nog met het allereerste moeten zien te beginnen en welke leraar zou u nog tijdig de broodnodige kennis kunnen bijbrengen gezien uw voortdurende afbrekende kritiek ? Hoe zou u dan ooit tot de praktijk van eenvoudig gebed en een beetje boete kunnen komen ? Het kan geen wereldse ambitie zijn waarvoor men een wereldse prijs kan winnen, dat wordt immers niet aanvaard! Probeer het desnoods!! Zie dus zelf : dat is onmogelijk wegens te weinig resterende tijd, tenzij een wonder gebeurt, maar u bent niet degene die dat zelfs maar zou verlangen want het moet het zuivere verlangen zijn zoals van een oprecht kind dat zich helemaal overgeeft Jezus persoonlijk te ontmoeten op de manier dat Jezus dat pleegt te doen voor degene die verlangend naar Hem uitkijken. U kent niet eens de betekenis van deze eenvoudige woorden !

       1. Bon. Tot slot. (Ik heb het een beetje gehad met u).
        Nog een vraag: Bent u de poortwachter van de Hemel?

        1. Slechts eenvoudige aanwijzingen en dat volstaat altijd ruimschoots voor degene die Jezus verlangen te ontmoeten. U positioneert uzelf met de rug naar de hemel en stelt dan dwaze vragen. Het gaat er u alleen maar om hier dagelijks het eerste en het laatste word te bezitten, maar dit soort webpagina’s zullen nog open blijven tot maximaal zes weken na de Waarschuwing want dan breekt een totale chaos uit voordat de grote wereld-heerser zich laat gelden met valse woorden van wereldse schijnvrede en ik denk dat u daar juist wel op voorbereid bent in uw goddeloosheid !

     1. Goede voorbereiding gaat niet zonder op te gaan naar Die ene Volmaakte Christusverschijning en wilt men volmaakt voorbereidt zijn moet men gedurende het leven geheel terugkeren in de Tuin van Eden! dan wordt men weggenomen zonder dat er een lichaam van vlees en bloed begraven kan worden! Waarom denkt u dat die Twee Getuigen (Apo 11) niet begraven mogen worden? Om te zien of ze worden weggenomen zoals Henoch, Mozes en Elia zonder een dat er een menselijk lichaam van vlees en bloed begraven moet worden en door anderen weggenomen kan worden om ergens anders te begraven waar men niet weet waar! LEEST U GOED: NOG NOOIT IS ER EEN CHRISTEN GEWEEST, HOE HEILIG OOK, DIE DAT BEREIKT HEEFT ALS HENOCH, MOZES EN ELIA! EN DAT VOOR CHRISTUS! NIET ÉÉN DIE EEN KIND HEEFT KUNNEN VERWEKKEN ALS DIE MEN DE H.MAAGD MARIA NOEMT! NIET EEN APOSTEL, NIET EEN PAUS, NIET EEN HEILIGE NIET EEN KARDINAAL, BISSCHOP DEKEN PASTOOR OF PRIESTER, NIET EEN GELOVIGE!! DAN ZOU IK ALS CHRISTEN MIJN GROTE MOND HOUDEN EN BUIGEN VOOR ZOVEEL HEILIGHEID VOOR CHRISTUS!!

      Daar kunt u nog een punt aanzuigen met uw voorbereiden!

      P.s die Twee Getuigen(Apo 11) komen niet voort uit de priester kaste! Die worden niet door hun geleverd! Dat zou een mens tot denken moeten zetten, helemaal priesters, monniken, broeders en nonnen! met hun onze leer en traditie en geloof….

   1. @eric-b-l
    “Henk, vermits u zoveel van uw eigen groot gelijk houdt en daarbij het Woord van God als foutief aanduidt verlaat ik u totdat u tot inzicht komen zal ; dat kan hopelijk gebeuren tijdens de zeer nabije Grote Waarschuwing. Ik hoop dat u al voorbereid bent want niemand boven de zes jaren leeftijd kan die gebeurtenis ontwijken.
    Tot dan.”
    De vraag is over welk woord die u voor van God houdt, bedoelt! Ikzelf Houdt Elk Woord van God voor Waar en waarvan ik echt zeker ben Getuig ik als Oogegtuige dat Die Waar zijn! daar waar een auteur van de Bijbel beweert dat het van God is, of de kerk voor van God houdt en kan uitzoeken of Die Waar zijn of niet en blijkt dat ze niet Waar zijn wijs ik af!

    Bv. In de scheppingsverhalen is het Eva die is voortgekomen uit Adam, dat is een leugen, kan je ook Zien dat Jezus is voorgekomen uit die men de H.Maagd Maria noemt. Die verwekking was volmaakt zonder zonden en de verwekking van het “kind” uit de laatste volmaakte in de Tuin van Eden is ook volmaakt zonder zonden geweest en er is geen verschillend Volmaakt zonder zonden, want Volmaakt zonder zonden is volmaakt zonder zonden, dan is de verwekking op precies dezelfde manier gebeurd! Die men Adam noemt is uit die men Eva noemt voort gekomen en Die men Adam noemt heeft als eerste van de laatste twee volmaakte in de “appel “gebeten: een vuil compromis door de strot van God gedouwd! en heeft het meest verloren en dat kan je ook Zien: Als God Hemel en Aarde schept zoals de Bijbel vertelt kan Die Die nergens anders plaatsen dan In God zelf want God is oneindig: er is geen plaats buiten oneindig waar die Hemel en Aarde geplaatst zou kunnen worden! De verwekking van een kind vindt plaats in de vrouw en zij draagt het kind tot het geboren wordt inzich: dat is een evenbeeld gelijk aan God, een man heeft dat evenbeeld niet en door de grootste zonde te dragen wordt de grote genade door uitboeting gedaan, daar Jezus het beeld van Adam draagt betekent dit ook dat die men Adam noemt als eerst het vuile compromis beging en niet die men Eva noemt!

    Zo laat dat maar eens tot u doordringen: eeuwenlang, duizenden jaren lang wordt de vrouw de schuld van de val in de Tuin van eden in de schoenen geschoven en het is een pertinente leugen! Duizenden jaren lang haar Priesterschap onthouden en zij heeft een Hoger Godsrecht dan een man, of tenminste met de doop Gelijk Recht! want met de doop worden de erfzonden vergeven en kwijt gescholden zo leert men! Blijkbaar niet want men schuift haar alsnog de erfzonden in de schoenen en men haalt aan dat de apostelen mannen waren en niet vrouwen! Men vergeet die men H.Maagd Maria noemt! Geen één apostel was zo Heilig en mannen zijn gewoon om vrouwen als minder geschikt te vinden omdat zij kinderen moet baren en dat dat in de weg staat om Priester te zijn want ze moeten ongehuwd zijn, want Jezus was ongehuwd!
    Wat een dogreden want hoe is het dan met ongehuwde vrouwen, nonnen? En waar heeft Jezus gezegd dat als enige mannen tot Priesterschap mogen vervullen? u kunt dat nergens in de Bijbel zien staan! Jezus heeft het ook niet over ongehuwde mannen of gehuwde mannen en vrouwen! En zegt Paulus niet:

    24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

    Allen is niet als enige mannen, allen is iedereen: mannen, vrouwen en kinderen! En dan kunt u verwijzen dat verderop in de tekst vrouw worden afgewezen als spreekgerechtigde, daar komt het farizeïsme van paulus weer boven drijven! Iedereen wordt geroepen om Vol-Profeet te zijn, iedereen om Priester te zijn, dan heeft een kerk Christus niet te muilkorven zoals ze probeerden bij kinderen die naar Christus gebracht werden en Petrus deed toe Petrus Christus aansprak dat God moest verhoeden dat Die moest lijden!
    Ander kerken zijn op het priesterschap verder in Gods Gerechtigheid dan de R.k.Kerk en de Oosters Orthodoxen Kerken!

    Je kan zien hoe blind schriftgeleerderig en Satanisch gif in de R.k.Kerk en Oosters Orthodoxe Kerk zijn! En zo is het met vele van hun leringen!

    Dus u beschuldigd mij zonder aan te geven welke woorden die u voor van God houdt en ik zou afwijzen! U slaat in het blind rond zonder enige bewijs, laat staan Godsbewijs!

 48. Henk Gadelaa,
  U bent zó fanatiek, dat U volgens mij behoort U tot de groep Jehova’s getuige.

  1. Waar het hart vol van is…

   u en velen weten niet hoe de toekomst zal zijn! Er komt een ant-christ, een lijfelijke kind van Satan en een (dochter) mens! Niet zomaar een mens, een gelijk de geweldenaren uit de tijd van Noach. Noach had geluk dat er meerdere waren die tegen elkaar streden want kwaad bijt kwaad! Dacht u dat demonen zomaar onder Satan’s controle staan? Satan kan de meeste pijn verdragen van allen in de hel en pijn is het wapen van Satan. En satan is de schepper van kwaad en iedere demoon die leven van mens en natuur af trochelt betaalt patentgebruik aan Satan! Satan kent iedereen in alles en overal en elke tijd! IEDEREEN, DUS OOK GOD, DE VAL, EERSTE NACHT, TUIN VAN EDEN, TWEEDE NACHT, ELKE MENS EN NATUUR DIE GELEEFD HEEFT EN LEEFT, ELKE GEDACHTE, ELKE HANDELING en die anti-christ heeft heel de geest van Satan! Hoe wilt u zich verdedigen tegen zo’n mens? Weet u dat een mens verplicht is alles te weten zoals God weet? Ik schreef hier al dat men De Wet en de Profeten niet kent en ook de oorsprong van de mens niet! Niet weten doet niet vrijspreken, Als Enige Volmaakt Weten en Volmaakt Handelen wel! En elke zonde is een doodzonde, want er moet gestorven voor worden om de schuld van de zonde uit te boeten en vrijspraak te verkrijgen! U kent Christus en Diens Werken niet! Christus stierf niet als enige aan het kruis, Christus stierf voor een normale mens ontelbare keren. Elk wonder moet betaald worden met stervend uitboeten, elke zonde! Zelf wel eens een wonder bij de Hemelpoort gehaald? Ga het eens doen! Dan krijgt u een idee welke betekenis ligt in uitboetend sterven! En dan moet zich voorstellen dat Christus kleiner is dan een kind en die slaat men met elke zonde aan het kruis en zegt: sterf voor mij en spreek mij vrij! En men doet het niet als enige met Christus, met doet het met iedere 7e kamer van de ziel van mens en natuur die op aarde leeft, dus ook uw eigen 7e kamer! Men behandelt christus als oud vuil in uw kerker van uw lichaam en geest opgesloten en maar roepen Heer wees mij zondaar genadig en rustig verder gaan met zondigen: hup weer een zweepslag, hup weer een stuk uit hun levende ziel gesneden en hup weer een moord! Ja want het doden van de natuur om daar eten van te maken is moorden! U weet helemaal niet hoe slecht een mens is, hoe slecht iedereen is! U moet eens gaan zitten bij een levende heilige, een asceet! Moet eens weten hoeveel tranen daar vloeien, hoeveel pijn die lijdt en hoeveel gif die te eten krijgt, hoevel zuiginfusen die in zijn lijf heeft en de menigte maar roepen: meer, meer, meer….
   U en hen snappen niks van uitboeten! Niks van Volmaakt Leven, Niks van De Hemel, Tuin van Eden en Vagevuur! Niks van Voorgeborchte! Niks van Hel! Jullie zwetsen over religie en jullie hebben geen splinter begrepen van Het Offer van Christus! dat begint men pas te snappen als men op diens sterfbed ligt en de pijn niet weg krijgt en met uw geest zoekt naar werkelijke verlossing! U en hen gaan ter H.Communie en weten niet eens dat u niet zelf daar op het altaar ligt, nee u dwingt koren en druiven die u gestolen heeft als offer! ja gestolen want wie is eigenaar van die druif en aren? Als ik zo uw huis binnen komt en uw geld meeneemt klaagt u me aan! Zeker het is geen stelen zoals Satan doet, toch is het een daad van goed en kwaad: U vraagt niet of de aren en druif voor u op het altaar wilt liggen, nee u grijpt als een brutale, dwingt en dan na uw “heiliging” Hosanna in de Hoge!
   en verder met u leven zoals u leeft! Kijk als u in de kerk bent: wie gaat anders de kerk uit dan die er in kwam….: u pakt uw gewone leven weer op verder met roven en moorden! ik zeg niet dat er geen compromis mogelijk is, ik zeg dat mensen die hier schrijven over eerbiedigheid t.a.v. de Geheiligde Eucharistie, ver te zoeken is! En dan heb ik niet over de dwaze discussie over hand en tong communie! ik heb het dat daar Christus in alle Volmaakt daar is! Als u eens wist hoe Heilig Die Is! Als u God’s aangezicht Direct tegenkomt met uw zijn valt u dood neer en u loopt levend de kerk uit! U weet niet hoeveel Barmhartigheid u tegemoet komt! Wordt maar eens echt Geexcommuniceerd: leven van God uitgesloten! Direct Levend in de hel: totaal geen verzadiging verkrijgen, aldurend pijn! U weet helemaal hoe erg dat is! Dat ervaren levende heiligen als ze uitboeten en in duisternis geraken! Ja het overstijgt hun draagkracht niet, doe het maar eens! ik bennu weer tandarts, ooit gezien wat er gebeurd met een patient als die pijn krijgt en aanhoudt dat die niet weet wanneer het ophoudt? Die wordt midden in de oceaan gegooid en wordt gezegd: zwemmen naar New York daar bent u vrij van pijn! Iedereen raakt dan in paniek want die weet dat die dat nooit haalt in zijn gedachte en zal levend gaan verdrinken! en hoe dacht u dat de weg door de hel is? en dan vertrouwen in uw tandarts houden dat die New york dichterbij brengt zoals Christus de Hemel dichterbij brengt! Zodat u niet verloren gaat! u weet niks van wonderen, niks van sterven, niks van de hel!

   ik wil hier niet als boeteprediker rondgaan, ik wil dat u bewust wordt wie Christus is, Wie die men de H.Maagd Maria noemt, wie de 7e kamer van de ziel is, hoe de Tuin van Eden etc is! en leert nederig te zijn en nederig is niet slaafs, nederig is oprecht bewust zijn van uw zijn! Waar werkelijk het om gaat!

   En daarom schrijf ik over Die ene Volmaakte Christusverschijning! Over hoe religie hoort te zijn! dat heet helemaal niet dat u geen compromissen kan sluiten, het heet dat u bewust bent van Geheiligd zijn en dat echt niet zomaar is, zo van effe een zucht laten en ik ben er van af en ik kan weer verder met mijn eigen leven! Straks komen er Twee Getuigen en excommuniceren elke religie, ook de christelijke omdat ze dwalen en leugens vertellen, kinderen vergiftigen, mensen tot slaven maken, verkrachten, misbruiken! Als enige die de juiste nederigheid hebben ontsnappen! U kent Mozes niet en u bent de farao en Egypte en het volk Israel en dan de woestijn in! En u buigt uw hoofd en luistert of bent u opstandig de Farao of zoals Korach! En er is geen ontsnappen aan! ik wil u zien als dit in uw leven gebeurd en niet de dood zoekt want het wordt slikken of levend sterven! en dat is één van Die Getuigen! Er is nog een ander een Elia, die verwoeste de hele samenleving van Israel om het volk te dwingen tot de keuze Baal of de God van Israel en Baal staat voor elke niet juiste religie! en dan komt u met uw chistendom met uw kromme leer en tradities….? U weet niet hoe snel de bodes van Job uw huis binnen komen en uw huis en lichaam tot een mesthoop maken! U en velen hier hebben zo een over paard getild, naast hun schoenen lopend, van de pot gerukt, door de ratten bezwaffelde pak boter op hun hoofd van onbeschoftheid en zijn blinder dan een blind paard!

   en maar met de Bijbel slaan terwijl jullie niet eens echt goed kunnen lezen want geen één van jullie weet Direct Die Ene Volmakte Christusverschijning te verkrijgen! U moet uw teren delen een in de bankschroef zetten en kijken hoelang het duurt voor u de Hemel bereikt!
   en maar brallen en zwetsen en met opgepomte borst uw nederigheid paraderen, u bent naakter dan de keizer en u ziet het niet eens zo bedelmt is uw geest en vertroebelt uw ogen!

   Ik ben vanaf 1995 met De Weg naar het Godgericht bezig om die bij de Joden en Christenen in Gebruik te krijgen en dacht u dat waar het moet zijn aankomt? U moet eens naar de Nederlandse Bisschoppen gaan, de Kardinaal, naar Rome! NAAAAAADDDDDDAAAAAA! en andere christenen NNNNNAAAADDDDDDAAAAAA! En ik kijk er na en ik kan als enige mijn hoofd schudden van verdriet: Christus zei: jeruzalem, Jeruzalem die uw profeten dood, hoevaak heb ik u onder Mijn Vleugels willen brengen als hen haar kuikens en u hebt niet gewild en de christen zijn dubbel zo erg! u moet zich eens voor de geets brengen wat de Joden is overkomen in de 1878 jaar! en dan zijn de christene 2x zo eigenwijs!

   Wel zoals ik al eerder schreef ik ben er zo goed als klaar mee! als u niet wilt tanden poesten en uw gebit onderhouden zoekt u maar een andere tandarts en dan zou het eens kunnen zijn dat ik de enige ben………! Doei, zoek het uit! en dan wacht ik wel tot de rampspoed komt en dan stel ik Gods Eisen! Zo of weg met u, ik ken u niet!

   dat klinkt hard, u en hen zijn zo onbeschoft! ik doe geen kwaad met kwaad vergelden, ik bindt u aan uw eigen kwaad, totaal geweldloos! Ik sluit de Hemel en al diens genade voor u af en zeg tegen uw Heiligheid in uw huis en lijf op uw 7e kamer van uw ziel na, ga weg daar! Zo doen die Twee Getuigen dat! En dan zien ze wel of wilt in en omkeren! Niet, joh “stik” er in! Wel: Zo en niet anders!

   En ik probeer dat te voorkomen als een soort “Jona” sta ik te “schreeuwen” bidden en smeken, men is dover dan doof! op wie gelijkt u? ik zong een droevig lied en u huilde niet, ik zong een vrolijk lied en u lachte niet!
   Kijk maar hoe men hier met mij omgaat en wie doet goed onderzoek zoals het hoort, voordat men oordeelt?

   Kijk naar die waan dat ze een Godsoordeel kunnen vellen met hun de bijbel zegt, de leer zegt, de Traditie zegt…, Als ik hen daag voor het Godsgericht wordt de vloer met hun aangeveegd en krijgen ze De Wet en profeten om de oren! En maar denken dat ze gered zijn!
   Geen eerlijk vragen, niet de moeite nemen om werkelijk intersse te hebben, niet: Iemand spreekt De Volle waarheid tot het tegendeel is bewezen met Godsbewijs, neeee blind hoppa de Leer, de Traditie de Bijbel….! Alsof ze boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning staan want al dat zij aanhalen is vol waar zonder te weten of het vol waar is! dan kan je niet Getuigen! Dan heb je niet meer dan hebben horen van en zijn ze blinde rechters! En dan komt men tegen over één te staan die Echt weet! Niet ik maar Satan! bye, bye, die sleurt hen zo de hel in! en maar roepen: heer, heer! en dan krijgen ze te horen: Ik Ken u niet!! Maar nee ze zijn zo doof dat ze denken: dat overkomt hun niet want ze hebben hun christus….., wat een dwazen!

   1. @Henk Gadelaa,
    Uw lang epistel lezend: U behoort inderdaad tot de Jehova’s getuigen.
    Zég dat dan gewoon.

    1. @Henk Gadelaa,
     Ik heb op mijn werk ooit een katholiek man op bezoek gehad.
     Hij was totaal radeloos: zijn vrouw was Jehova’s getuige geworden en werd nu min of meer gedwóngen(!!!) tot echtscheiding. Ze hadden twee opgroeiende(!!!) kinderen.
     Ten behoeve van die kinderen ben ik – buiten mijn werk om – ’n paar maal ben hen thuis geweest in een poging om echtscheiding te voorkómen.
     Mijn pogingen faalden: een paar jaar later kwam ik de man weer tegen: hij was nog steeds radeloos, maar wél iets meer berustend in de feiten: na ’n paar jaar waren zij tóch gescheiden.

     DÁT alles tekent de fanatiekheid van Jehova’s getuigen. Hun geloof dóórdrukkend ondanks zelfs zwaarwegende privéfactoren.
     (Ik ken nóg een verhaal over hun fanatisme, maar dat hou ik voor ’n volgende keer.)

     1. U bent niet anders want u blijft in uw gelijkhebbende fanatisme! Men kan een huwelijk niet redden als er geen wil is om de Volle Waarheid te zoeken, Christus kon ook weinig doen in Nazareth en nog erger: Christus was in alles volmaakt en niet één luisterde zo dat die in één keer in de Tuin van Eden terecht kwam en in alles Volmaakt Gelijk Christus werd! Ga bij uzelf kijken! Lukt het u met uw christus in één keer in de Tuin van Eden terecht te komen? en nog beter voor altijd te verblijven tot dat uw tijd op aarde voorbij is? Kan je zien hoe groot uw geloof en liefde is!
      Probeer het maar eens om echt berouw te hebben! Om uw leven helemaal om te gooien om Zo Te Worden! Het lukt u niet eens om een wonder te verkrijgen! dat zegt alles over uw Heiligheid en Geheiligt Zijn!

      Pas als een mens leert liefhebben gelijk Christus is men zo ver!

      Dacht u dat ik zover ben? Zeker op de paalde zaken, zeker niet in alles want zo ik zo zijn zou ik u hele leven kunnen vertellen wat u allemaal in het openbaar en het duister gedaan heeft en doet! En zelfs dan? Zou u luisteren? Bent u beter dan de apostelen? Bent u beter dan Teresia van Avila of welke acetische heilige?
      U weet niks van echte ascetisme!

      Dus als u bij iemand binnen komt om te redden dan kan u niet redden zonder vasten en bidden want u komt een weerstandige geest tegen en die zijn zelfs erger dan demonen want een demoon weet precies wie u bent en hoeveel macht u heeft en of u bindingsmacht heeft of niet! Een mens weet oevr het algemeen, met uitzondering daar gelaten hoe opstandig die is: Lees Paulus hoe die bijna wanhopig strijd tegen diens opstandigheid en u heeft pas alles overwonnen als u geheel terug keert in de Tuin van Eden geduren de uw leven en welke christen heeft zo gedaan? Niet één ook Teresia van Avila niet als behoort ze tot een van de grootste heiligen! ook Johannes de apostel niet die zelfs bij die men de H.Maagd Maria noemt lukte het niet!

      Dus denk maar eens na over uw eigen heiligheid!

    2. u oordeelt weer eens zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

     U moet eens Jehova getuigen goed bestuderen: Jehova getuigen geen niet de eer aan die men de H.maagd Maria noemt! en doen ook niet aan echte Profetie! Die zijn net zo star als orthodoxe katholieken en protestanten en ander orthodoxe christenen! die doen niet aan: iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen met Godsbewijs! Net zoals u: het kan niet waar zijn dat een levende mens volle Profetie spreekt en schrijft: de Bijbel, de Bijbel, de Bijbel is Gods Woord en zoals de kerk, gemeente leert dat is waar! Blind farizeïsch als men is! Iedereen is een leugenaar, en pas als zij het tegendeel bewijzen… en u die beoordeelt of het bewijs is of niet, behalve u! En u heeft niet meer dan de Bijbel met uw hebben lezen van…., uw zogenaamde traditie en uw leer…

     1. @Henk Gadellaa,
      ’n ándere reactie:
      Ik deed eens de voordeur open toen er aangebeld werd.
      Er stond ’n jongetje van de basissschool-leeftijd. Hij vertelde over ‘zijn’ Jehova’.
      Ik bemerkte, dat hij een verhaal van buiten geleerd had.
      Ik hoorde hem aan + vertelde hem dat hij dat verhaal goed geleerd had en gaf hem uit ‘dank’ een muntstuk van ’n gulden. De jongen glunderde.
      Even later zag ik hem samen met zijn ouders op straat lopen. Toen hen goedendag zei, bleven zij ouders nors voor zich uitkijken, terwijl de jongen angstig en nauwelijks zichtbaar terug-glimlachte.

      1. @Henk Gadellaa,
       Het verhaal van 22 januari 2024 om 12:10 betrof natuurlijk ’n Jehova getuige.
       nóg ‘ander waar gebeurd verhaaltje:
       ‘N oudere man (Jehova getuige) lag op z’n sterfbed in het ziekenhuis.
       De man was blij om mij te zien.
       Hij vertelde (in bijzijn van z’n aanwezige familie):
       ‘Wij Jehova getuigen moeten eigenlijk één echte leider hebben.’

       Ik antwoordde hem:
       Dat hebben wij katholieken: die leider noemen wij onze ‘paus’.

       De man schrok zichtbaar.

     2. @Henk Gadellaa,
      Heeft U ÚW bijbel al; eens goéd gelezen: die bijbel is geconstrueerd eind jaren 1800.
      ”Eert uw vader en moeder” is een Bijbels gebod!!!

 49. Hier ben ik

  die anti-christ heeft heel de geest van Satan! Hoe wilt u zich verdedigen tegen zo’n mens? Weet u dat een mens verplicht is alles te weten zoals God weet?

  ok ,graag de naam van de antichrist ,die weet u niet ,en ik wel ,ik was het me zelf verplicht

  1. Edwin, laat u niet langer uitdagen door die grootpraterij
   Christenen roepen nooit zoals Henk

   1. “Edwin, laat u niet langer uitdagen door die grootpraterij
    Christenen roepen nooit zoals Henk”

    Hoeveel weet u nu van grootpraterij?

    dit leest u niet in de Bijbel:

    1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Korinthe 4

    Hoeft ook niet , want u bent geen beheerder van Godsgeheimen! Als men over Christus vraagt dan zwijgt u want u weet niks van het Christus. U weet dat elke leerregel een Godsgeheim is en u weet daar niks van en zwijgt u want u zit achterin de kerk als die tollenaar, u leert en beleert geen anderen!

    armmzalige die u bent! u weet niet eens de verantwoording die men als christen heeft!

    1. Henk,
     u haalt Paulus aan en begint dan weer wild te roepen. Waarschijnlijk bent u ook gewapend. Uw agressie jaagt iedereen het bos in. Zo komt u helemaal alleen te staan. Wat denkt u nu nog te kunnen bereiken, zo helemaal alleen en iedereen van u weggevlucht?

     Vermits u de bijbel zo goed kent zou u misschien ook kunnen weten dat eenmaal de kudde gevlucht is naar de woestijn u haar nooit meer zult kunnen benaderen.
     U hoeft dan nog slechts donder en bliksem af te roepen zoveel u pleziert.
     Leuke hobby voor uzelf.

     Frank D. is slimmer en sluwer dan u, en bovendien heeft hij gevoel voor humor ondanks hij ernstig harteloos is.

     Roep rustig verder, de server-computer kan niet vluchten en dat ding ziet geen mensen, net zoals uzelf geen mensen ziet.

  2. en weet u ook de weg naar de Tuin van Eden, Godsgericht, Hemel, Vagevuur, gedurende het leven op aarde?

   waarom schrijft u daar dan niet over en leert u andere daar heen te gaan en Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan Zien opdat die allemaal volmaakt kunnen beoordelen en oordelen?

  3. “ok ,graag de naam van de antichrist ,die weet u niet ,en ik wel ,ik was het me zelf verplicht”

   en in welke taal weet u die?

   1. Heb je wel eens van ‘nederigheid’ gehoord , Henk ?
    en ben je bekend met ‘projecties “?

    Ga daar maar eens op studeren.

    Misschien dat we dan eens afkomen van die hoogdravende epistels.

    Maar, trek het je niet aan want je komt zeker boven in de engelenbak terecht hoor.
    Ik ben zeeeer onder de indruk.

    1. ENNNNNN, welk “nederigheid”en hoeveel “nederigheid is er nodig om Die Ene Volmaakt Christusverschijning te verkrijgen? Om een Wonder voor een ander bij de Hemelpoort te halen?

     En nog heb ik te leren want ik Zie niet Overal Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Die Volmaakt Nederig Is gedurende diens leven op aarde, is Geheel met alles teruggekeerd in de Tuin van Eden gedurende diens leven!

     Zou niet zo’n grote mond hebben als u nog niks weet van de Tuin van Eden en hoe je daar kan komen en te verblijven want zover bent u nog niet geweest, dan kan u ook niet over de Nederigheid van een ander oordelen!

     Met studeren kom je niet ver, met liefdevol vasten en bidden wel

     ik heb helemaal geen wens om in de engelenbak te komen, de laatste plaats in de Hemel is me genoeg. Zelfs al zou ik God Recht hebben om in de engelenbak te mogen zijn, geef ik Dat Recht met alle Werken erbij liever aan Christus opdat die kan gebruiken om andere zielen in de Hemel te krijgen!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht