Werkgroep Vox Populi

De Werkgroep Vox Populi bundelt de stemmen (‘vox’) van ons ‘forum’ en richt deze zich tot de bevoegde kerkelijke en burgerlijke instanties. De werkgroep formuleert onderbouwd de noden en verzuchtingen van het gelovige volk aan haar herders en civiele beleidsvoerders. Vox Populi voert ook campagnes tot het publiek om zo een steeds sterker draagvlak te ontwikkelen voor haar stem.


Artikels  Werkgroep Vox Populi


Het Onze Vader