De liquidatie van de Kerk door Bergoglio

De storm  ontstaan na de publicatie van de verklaring Fiducia supplicans over de godslasterlijke zegeningen van koppels, die niet door het huwelijk met elkaar verbonden zijn, zoals homoseksuele paren, is zeker nog niet gaan liggen. Buiten de enthousiaste reacties van de ultra-progressieve en allang niet meer ‘katholieke’ bisschoppenconferenties van enkele weinige westerse landen, zoals België, Duitsland of Oostenrijk, hebben diegenen, die deze verklaring als onaanvaardbaar bestempelen of ze minstens relativeren, als een tsunami de kliek rond Bergoglio’s vertrouweling, Fernandez, in het nauw gedreven.

Niet alleen het kordate ‘njet’ van de bisschoppenconferenties van heel het Afrikaanse continent, maar ook bv. de stelling van het Nederlandse episcopaat, die spreekt over een zegening van afzonderlijke personen en niet van paren, spreekt boekdelen.

Nochtans is er moed voor nodig om paus Bergoglio te weerstaan. Degenen die het aandurven hem te  trotseren, worden meestal binnen de kortste tijd gekortwiekt of verbannen.

Intussen zorgt deze paus voor een nieuw schandaal.

In een talk show met een bekende presentator op de Italiaanse TV, heeft Bergoglio namelijk verklaard dat hij graag dacht dat de hel leeg was. < Gewoon iets dat ik persoonlijk denk, geen dogma>, voegde hij er sluw aan toe, als om zijn verklaring minder ernstig te laten overkomen.

Hij vergeet waarschijnlijk dat hij de paus is, de plaatsvervanger van Christus op aarde. Elk van zijn verklaringen heeft een specifiek gewicht, dat met niets anders te vergelijken valt. En hij weet heel goed hoe het werkt: <Als de paus het gezegd heeft…>

Waarom sloopt de paus met dergelijke woorden de fundamenten van de katholieke Kerk? Het is heel eenvoudig. Indien de hel leeg is, betekent dit dat er geen oordeel is na de dood. En als er geen oordeel is, betekent dit dat er geen zonde is. En indien er geen zonde is, dan betekent dit dat Jezus Christus voor niets in deze wereld gekomen is, want een wereld zonder zonde heeft geen verlossing nodig. En indien onze Heer voor niets gekomen is, dan heeft hij ook de Kerk voor niets gesticht. En als zij voor niets gesticht is, dan betekent dit dat zij overbodig is. En als zij overbodig is, mag men haar gerust afschaffen. En als zij afgeschaft mag worden, wat heeft een paus dan eigenlijk nog te doen?

Door de Kerk te slopen, heeft Bergoglio ook de paus en dus zichzelf, overbodig gemaakt. Geeft hij er zich rekenschap van, dat dit eigenlijk neerkomt op zelfmoord?

Eigenlijk is deze paus slechts geïnteresseerd in macht om de macht. En in het beeld dat hij van zichzelf heeft. Na hem, de zondvloed. Hij is blij dat de Kerk gesloopt wordt, want in werkelijkheid veracht hij haar.

In het Vaticaan wordt hierover al langer gemurmeld. De Numero Uno, zoals hij daar genoemd wordt, veracht de hiërarchie, hij veracht de kardinalen, hij veracht de bisschoppen, hij veracht het hele kerkelijke raderwerk, een machine die voor hem slechts zin heeft in de mate dat zij hem toelaat zijn macht uit te oefenen en zijn imago te bevestigen.

Er doen vele veronderstellingen de ronde over de oorsprong van een dergelijke verachting. Essentieel daarin is, dat de idee van een lege hel de uitdrukking is , niet van een barmhartige geest, maar van nihilisme. Een doctrinair, theologisch en liturgisch nihilisme, dat reeds overvloedig aanwezig was, maar nu in het volle daglicht geplaatst werd.

Dat Bergogliaans nihilisme uit zich in een systematische dubbelzinnigheid, die hij gebruikt om zichzelf te verheerlijken en om de Kerk af te vallen.

Met zijn uitspraak heeft paus Bergoglio de Kerk en het pausdom een zware slag toegediend, waarvan zij zich moeilijk zal kunnen herstellen. De stem van de paus is verworden tot die van een oppervlakkige en demagogische influencer. Elke dag verliest de Kerk aan geloofwaardigheid. Met deze pauselijke uitspraak over de lege hel, heeft zij officieel haar zin en betekenis verloren.

In vroegere tijden werden situaties als deze beslecht met een samenzwering en een paleisrevolutie. Maar daarvoor is intelligentie en durf nodig en die ontbreekt. In plaats daarvan is er veel angst, want de tiran is wraakzuchtig en heeft overal spionnen.

Zodoende, vaart men verder, zonder kompas, tot het volgende interview, tot het volgende ‘motu proprio’. Tot de volgende dwaasheid van Tucho Fernandez. Trachtend in leven te blijven door onzichtbaar te zijn.

De Kerk werd in liquidatie geplaatst voor de televisie camera’s en de paus heeft live zelfmoord gepleegd, in een talk- show tijdens het avond programma, om bevallig te zijn aan degenen die door hem bevallig bevonden worden. Eigenlijk is het goed zo. Het is goed dat de televisie het einde van de Kerk uitgeroepen heeft, in naam van de kijkcijfers. Het kon niet anders verlopen. Nadat de Kerk zich aan de wereld verkocht heet, kon er geen ander einde zijn, vermits de televisie  de uitdrukking en de synthese is van wat de wereld denkt.

Alleen God , hoe en wanneer hij het zal willen, zal het bord THE END kunnen komen weghalen, om een heel nieuw scenario te schrijven. Of is hij misschien zelfs al bezig met het schrijven ervan?

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

55 commentaren op “De liquidatie van de Kerk door Bergoglio

 1. Bon. De standpunten van de diverse bezoekers van dit Forum en van de vijf scribenten zijn nu stilaan wel héél duidelijk, en staan onwrikbaar vast. De voorspelbaarheid over hoe iedereen zal reageren is gigantisch groot. Zolang er niet wat nieuwe stemmen bijkomen is de relevantie van dit Forum als discussieplatform compleet tot nul herleid.
  Het blijven herhalen van almaar hetzelfde is misschien nuttig voor kindjes die de maaltafels moeten inprenten, maar boeiend is toch anders.
  Ik trek me even terug, tot ik eens een nieuw en fris geluid hoor.
  Fijne avond, iedereen.

  1. @frank dierickx,
   Het is werkelijk niet te begrijpen, waarom U zeer regelmatig deze voor U compleet voorspelbare site nog bezoekt en daar ook nog regelmatig steeds negatieve commentaren levert.
   Blijkbaar is er tóch regelmatig ’n onderwerp dat U ten zeerste boeit.

  2. Meneer Dierickx ik wil u niet beledigen of tekort doen, maar u lijkt me het type dat nooit tevreden is. Of de zon nu schijnt of regent of sneeuwt het is altijd wel iets dat u ergert zeker. Let op ik erger me ook veel te veel aan van alles en nog wat dat niet snor zit, maar ik ken wel het verschil als iets goed is en iets slecht. Waar ik me het meest van al aan erger zijn mensen die moedwillig aartsdom willen zijn en blijven, pas op niet mensen die door mindere capaciteiten van hun intellect deze uiteenzettingen van deze site niet kunnen volgen of begrijpen want “zalig de armen van geest”. Nee mensen die moedwillig hun hoofd de andere kant opdraaien om de waarheid niet te moeten zien uit gemakzucht, koppigheid, hoogmoed`. Bij zulke mensen kun je afkomen met zoveel bewijzen en de beste onderbouwde uitleg wat in het menselijke vermogen ligt om bepaalde feiten te verduidelijken als maar mogelijk is en zelfs moest de Heilige maagd zelf voor hun ogen verschijnen zouden zij gewoon de andere kant opkijken. Ik ben gestopt met aan deze hopeloze gevallen nog energie te verspillen want het is zinloos en puur tijdverlies Dit soort mensen maakten mij razend, alhoewel nu niet meer omdat ik begrepen heb dat er inderdaad een hele hoop mensen zijn die voor geen enkele rede vatbaar zijn en nu eenmaal bestemd zijn om verloren te gaan om redenen die God alleen weet. De meeste mensen die hier reageren en de schrijvers zelf doen hun best om de mistoestanden binnen de kerk te benoemen en hopelijk andere katholieken en niet katholieken wakker te schudden. De toestanden binnen de kerk zijn nu apocalyptisch te noemen en alle alamlichten staan op rood en u verveeld zich blijkbaar als dit ter sprake komt . Wat doet u hier eigenlijk op deze site ? Wat wil u feitelijk bereiken ?

 2. Pope Francis Jorge Mario Bergoglio in Hebrew Gematria equals 1546

  Strong’s Concordantie
  galuth: een ballingschap
  Oorspronkelijk woord: גָּלוּת
  Woordsoort: zelfstandig naamwoord Vrouwelijk
  Transliteratie: galuth
  Fonetische spelling: (gaw-looth’)

  meer krijgen jullie niet

  ) exile, exiles

  2) (TWOT) captivity
  Definitie: een ballingschap

  Hij zit gevangen en moet doen wat hij opgedragen krijgt van zijn baas , je weet wel wie .

 3. nou nog eentje

  Paus Franciscus – De paus van de Gouden Poort

  post gisteren, leren we nu over zijn positie op de ecliptica. Gedurende de hele 20e eeuw was deze 266°. Het heeft zich nu ontwikkeld tot de 267° van de ecliptica, maar voor mensen die in de afgelopen eeuw zijn geboren, is de 266° essentieel.

  Paus Franciscus had tijdens zijn geboorte de zon op 266 graden staan, waardoor hij een Golden Gate-baby was.

  Heel toepasselijk, aangezien hij paus Benedictus XVI opvolgde, die was afgetreden als leider van de katholieke Kerk, op 13-3-2013 – wat in priemgetallen 2-6-6 is. Daarnaast is de 31313 een palindroomnummer dat in beide richtingen werkt. En het omvat de Tempeliersridders nummers 13 en 313, die een van de loyaliteiten van Franciscus benadrukken, naast dat hij de eerste jezuïetenpaus was.

  Er valt nog veel meer te zeggen over paus Franciscus en de symboliek van de Gouden Poort.

 4. “Hell is empty, and all the devils are here” William Shakespeare, The Tempest.
  Misschien is de hel inderdaad leeg en zijn al de acteurs in het eind drama hier. Openbaring 17:12-14 geeft aan dat de Wereld heersers een verbond zullen aangaan of liever gezegd nu aangegaan zijn met het beest. De wetenschap dat het Lam uiteindelijk overwinnen zal, zal ons troost en kracht geven in deze verwarrende en duistere tijd.

  1. Dat de Paus aangeeft dat die de hel graag leeg voorstelt hoopt elke mens opdat dan iedereen gered zal worden en er geen mens verloren gaat! Dat is wishfull denken die een fata morgana is! Hoe pijnlijk het ook is er zijn er die familieleden, dichtbij, veraf, niet in de Hemel zullen terugzien!!
   Daarbij is de hel al bewoont met die mens Satan, demonen en geweldenaren uit de tijd van Noach noemt! en de Anti-Christ zal daar ook komen! Wie nog meer moet men leren met God te Kijken en die beslissing van Hemel of Hel valt op de drempel van de Hemel en Die Ene volmaakte Christusverschijning! Elke mens hoe die ook is krijgt een eerlijk Vol Kans om in de Hemel te komen en als enige de zonde tegen de H.Geest bepaald hemel of hel! en die zonde kan als enige Tijden die Ene Volmaakte Christusverschijning gedaan worden omdat alles openbaar moet zijn voor er een eerlijke keuze gemaakt kan worden! En de zonde tegen de H.Geest is niet zomaar, die heeft een eeuwige en overal geldende consequentie! OVERAL EN EEUWIG! Dat is Godgelijk! En Godgelijk kan als enige met Godgelijk Gedaan worden!

 5. Betekenis Henk
  Machtig, Heerser Van Woonplaats Of Erf

  ik weet alles van je

  Henk in Hebrew Gematria equals 63:

  1. @Edwin Vissers,

   dat is mooi voor u, raar dat u dan het niet heeft over De Weg naar Het Godsgericht en Die Ene Volmaakte Christusverschijning en wie het eerstgeborene dubbeldeel van Christus op de Tempel in Jeruzalem heeft….

    1. Arme die u bent, de pijnappelklier is het orgaan tussen tussen zenuwsturing en hormoonsturing in het lichaam. Dat is nog steeds verbeelde werking

     1. Wie is ‘hij die oren heeft’? Het simpele antwoord: alle mensen aan wie de woorden van God zijn of worden gegeven. Net als het oorspronkelijke publiek van de gelijkenissen moeten we ook “Luisteren! Let goed op!” Het eenvoudige verzoek van Jezus is dat we onze door God gegeven vermogens (ogen om te zien, oren om te horen) gebruiken om ons af te stemmen op Zijn woorden (Johannes 10:27-28; Markus 4:24; Openbaring 3:20). “Want wat verborgen is, is bedoeld om onthuld te worden, en wat verborgen is, is bedoeld om naar buiten gebracht te worden” (Marcus 4:22). Het zoeken naar Gods waarheid kost energie en focus; er is de bereidheid voor nodig om uitgedaagd en veranderd te worden. Hoewel de weg van Gods waarheid niet het gemakkelijkste of leukste pad is om te bewandelen, kunnen we er zeker van zijn dat dit het beste is (Johannes 1:4; 10:9; 14:6). En dus gebiedt Hij ons: “Kom” (Matteüs 11:28-30).

      https://youtu.be/wHHN8H9BPX0?si=own9bLtZ8SMScdJd

      “I’ve got one that can SEE!”

 6. Het is voor Bergoglio te hopen dat God hem niet op een onverwacht en onvoorbereid moment tot Zich roept.

 7. Uit de Bijbelpassage is ook de uitdrukking ‘Je moet geen nieuwe wijn in oude zakken doen’ voortgekomen. Dat betekent: een nieuwe inhoud vereist ook een nieuwe vorm. In de praktijk komt nieuwe wijn in oude zakken ook weleens voor om aan te geven dat er sprake is van iets nieuws (een nieuwe werkwijze of

  Nieuwe wijn in oude zakken betekent dat de inhoud nieuw is, maar de vorm hetzelfde is gebleven1234. De uitdrukking kan ook in een moraliserende zin worden gebruikt, waarbij iets nieuws ten onrechte binnen een oude vorm wordt geplaatst2. Oude wijn in oude zakken betekent dat er niets nieuws is, terwijl oude wijn in nieuwe zakken verwijst naar een oud idee of gebruik in een andere vorm

  Ik wilde dit even kwijt aan de wijzen

 8. https://lpj.org/index.php/en/news/eight-children-from-the-parish-of-gaza-receive-first-holy-communion

  Deze beelden bewijzen de weerbaarheid en bestendigheid van Gods kerk. Terwijl er bommen vallen viert deze gemeente dagelijks de eucharistie.  Op de fotos de kinderen bij hun eerste communie. Zoom in en bekijk stuk voor stuk de gezichten van de gelovigen. Het zijn de gezichten van pelgrims die op een heilige reis zijn. Nadenkend, bezorgd, sommigen misschien trots en blij maar zonder angst. Op dat moment is God bij hen en al het andere is immaterieel. Helaas zijn er dan weer ogenblikken dat de pijn van het dagelijkse geweld doordringt zoals in deze video clip wanneer een granaat de Kerk compound treft.
    

  https://aleteia.org/2023/12/21/not-even-shepherd-will-be-with-flock-in-gaza-this-christmas/

  https://youtu.be/_DlBnTb6DR8

 9. Ik tracht me voor te stellen hoe de Belgische bisschoppen zich voorbereiden op een zware aardbeving in de Kerk. Want zij zijn realistisch binnen hun goddeloze optiek, daarom zijn zij voorbereid zoals de kapitein van de Titanic zich opmaakte voor een verplicht eervolle ondergang. Benieuwd van welke soort moed zij blijk zullen geven, want zij kijken ongetwijfeld een bedenkelijk stapje verder. Dat betekent dat zij zich bij voorbaat groot en sterk wanen om binnen te treden in een ‘nieuwe’ soort wereld waar het tabernakel in de kerk vervangen is door een sprekend Artificieel Intelligentie robot-hoofd.

  En wij worden dan verondersteld voor dat ding te buigen.
  Amen. Of neen, toch niet !

  1. @eric-b-l,
   U geeft 100% doeltreffend de huidige kerksituatie weer. Ik mis slechts dat de bisschoppen een clownsmasker dragen.

  2. U vergeet dat het nog de Tijd van Barmhartigheid is, uzelf profiteert daar ook van want waren Die Twee Getuigen in hun openbaren tijd, dan hadden zij net als u de ellende thuis. U bent geen haar beter dan die Bisschoppen!

 10. Te laat…. De laatste woorden van beroemdheden op hun sterfbed
  Ongelovigen – atheïsten, occultisten, satanisten, Luciferianen, Vrijmetselaars – geconfronteerd met de dood, in schril contrast met gelovige Christenen.

  Het doel is niet om iemand de hemel in te jagen; het is om je te laten nadenken over wat er zal gebeuren als je sterft. Dit is een onderwerp, waar de meesten niet aan denken, en al helemaal niet op voorbereid zijn. Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over wat er zou gebeuren als je sterft? Het zou een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste vraag in je leven moeten zijn. Je zou erover na moeten denken. Als wat de Bijbel zegt waar is, zou je dan niet willen weten hoe je deze vraag kunt beantwoorden?

  Ik gebruik onderstaande citaten ook om het grote verschil te laten zien tussen een gelovige en een ‘ongelovige’ – beroemd of niet – wanneer ze de dood onder ogen zien. Dus laten we eens kijken naar deze laatste woorden van stervende mensen.

  De stichter van de Church of Satan (Kerk van Satan), de beroemde satanist Anton Szandor LaVey’s laatste woorden op zijn sterfbed waren: “Oh my, oh my, what have I done! There’s something very wrong, there’s something very wrong, there’s something very wrong!”, vertaald in het Nederlands:

  “O jee, o jee, wat heb ik gedaan! Er is iets heel erg mis, er is iets heel erg mis, er is iets heel erg mis!”

  Dit laat tevens zien, dat zelfs de hoogste satanisten wel zó misleid zijn door Lucifer/satan, dat ze echt geloven dat ze de ‘goede god’ dienen, omdat satan hen wijsmaakt dat onze God de ‘slechte God’ is.

  De beroemde satanist Aleister Crowley krijste en gilde: “I am perplexed! Satan get out!”, vertaald in het Nederlands:

  “Ik ben perplex! Satan, ga weg!”

  Satan zelf kwam hem ophalen op het moment van overlijden, maar dan in zijn echte gedaante, althans, zo lijkt het.

  Aleister Crowley (‘the Beast 666’, beoefenaar van ‘Magick’, heks, satanist, occultist, tovenaar)

  ‘Aleister Crowley, die sommigen van jullie misschien kennen, – anderen misschien niet – verliet de Golden Dawn, de privé heksenkring (private coven in het Engels) van de Rothschilds, en richtte zijn eigen groep op. Hij liet niet alle Illuminati vallen, maar werd bijna vermoord, omdat hij twee boeken publiceerde, (één) genaamd ‘The Order of the Golden Dawn’. Ze vonden dat allemaal niet erg, behalve dan dat hij de tempel van de persoonlijke Rothschild-heksenkring tekende! Hij tekende alle banieren op de muur, waar de Orde was opgezet! Maar de mensen vingen alles op! En het toeval wilde, dat er op hetzelfde moment een boek uitkwam over het Mormonisme, met daarin de Vrijmetselarij met precies dezelfde afbeelding van een tempel van een Vrijmetselaar. Dat is mijn verklaring over Vrijmetselaars. [de bron en oorsprong van deze occulte, verborgen organisaties is allemaal hetzelfde, namelijk: satan].’

  De macht ligt in bloedoffers

  ‘Satanisme beoefent een vorm van opoffering in sommige groepen. Heksen beoefenen deze praktijk ook. En als je op een hoger niveau komt, het 4de, 5de, of 6de, kom je erachter dat de macht in het bloedoffer ligt. Je wordt wat men noemt een menselijk offer (offeraar?). Met andere woorden, je bewijst satan, door het bloed en de dood van deze persoon, dat je volledig aan hem bent toegewijd. Ook al geloven zij niet in satan; ze bewijzen dit aan Lucifer.
  Wat me altijd verbaasde was, dat als we een god van liefde, vrede en vreugde aanbidden, waarom doden we dan iemand om hem te aanbidden? Dat was één van de dingen, die ik nooit kon begrijpen. Eén van de interessantste boeken, die dit bewijst – ik zeg het voor heksen, die hier aanwezig zijn, niet voor de Christenen! Laat het boek met rust – ligt in de Aleister Crowley bibliotheek, waarin staat dat hij betrokken was bij mensenoffers! En hij was een meester-magiër of -heks of -tovenaar, wat voor term je ook maar wilt gebruiken! Dus het is nog steeds gaande. In feite, wanneer je een heks van het 6de niveau wordt, moet je het wel uitvoeren.’ – Wijlen John Todd

  De oorspronkelijke afbeelding in dit artikel komt van een opgeschort Twitter account.
  Andere niet-gelovigen:

  Frank Sinatra, met zijn serie affaires, uitbundige escapades en vier vrouwen, bezweek droevig zonder God, toen hij uitriep: “Ik ben aan het verliezen”, en vervolgens blies hij zijn laatste adem uit.

  Elizabeth I, Koningin van Engeland, verkondigde vlak voor haar sterven: “Al mijn bezittingen voor een momentje.”

  Goethe’s laatste woorden waren: “Meer licht!”, waarschijnlijk starend in de ondoordringbare duisternis, toen hij stierf.

  Thomas Paine, de belangrijkste atheïstische schrijver in de Amerikaanse koloniën: “Blijf bij me, in godsnaam. Ik kan het niet verdragen om alleen gelaten te worden! O Heer, help mij! O God, wat heb ik gedaan om zoveel te lijden? Wat zal er hierna van mij worden? Ik zou werelden geven als ik ze had, dat ‘The Age of Reason’ nooit was gepubliceerd. O Heer, help mij! Christus, help mij! Nee, ga niet weg; blijf bij me! Stuur zelfs een kind om bij me te blijven, want ik ben hier alleen aan de rand van de hel. Als de duivel ooit een agent had, dan was ik het wel!”

  Sir Thomas Scott, Kanselier van Engeland: “Tot dit moment dacht ik dat er noch een God noch een hel was. Nu weet en voel ik dat beide er zijn, en ik ben gedoemd tot verdoemenis door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige.”

  Voltaire, de beroemde antichristelijke atheïst: “Ik ben in de steek gelaten door God en de mensen; ik geef je de helft van wat ik waard ben als je me zes maanden geeft om te leven.”
  Hij zei dit tegen Dr. Fochin, die hem vertelde dat dit niet mogelijk was.
  “Dan zal ik sterven en naar de hel gaan!”
  Zijn verpleegster zei: “Voor al het geld in Europa zou ik niet nog een ongelovige willen zien sterven! De hele nacht huilde hij om vergeving.”
  Blijkbaar had hij al zijn kansen, die de Heer hem gedurende zijn leven had gegeven, reeds verspeeld.

  David Hume, atheïstisch filosoof en beroemd om zijn filosofie van empirisme en scepticisme ten opzichte van religie, riep luidkeels op zijn sterfbed: “Ik ben in vlammen!” Er wordt gezegd dat zijn wanhoop een gruwelijk tafereel was.

  Sir Francis Newport, het hoofd van een Engelse atheïstenclub, tot degenen die zich rond zijn sterfbed verzamelden: “Je hoeft me niet te vertellen dat er geen God is, want ik weet dat er een is en dat ik in Zijn aanwezigheid ben! Je hoeft me niet te vertellen dat er geen hel is. Ik voel mezelf al wegglijden. Ellendelingen, hou op met jullie loze praatjes over hoop voor mij! Ik weet dat ik voor altijd verloren ben! Oh, dat vuur! Oh, de ondraaglijke pijnen van de hel! O, kon ik maar duizend jaar in het vuur liggen dat nooit gedoofd wordt, om de gunst van God te verwerven en weer met Hem verenigd te worden. Maar het is een vruchteloze wens. Miljoenen en miljoenen jaren zullen mij niet dichter bij het einde van mijn kwellingen brengen dan één armzalig uur. Oh, eeuwigheid, eeuwigheid voor eeuwig en altijd! Oh, de ondraaglijke pijnen van de hel!”

  Karel IX – Franse Koning. Aangespoord door zijn moeder, gaf hij het bevel voor de afslachting van de Franse hugenoten, waarbij 15.000 zielen alleen al in Parijs werden afgeslacht en 100.000 in andere delen van Frankrijk, om geen andere reden dan dat ze van Christus hielden. Uiteindelijk stierf hij, badend in bloed, dat uit zijn aderen stroomde. Tegen zijn artsen zei hij in zijn laatste uren: “Slapend of wakker, ik zie de verminkte vormen van de hugenoten voor me voorbijgaan. Ze druipen van het bloed. Ze wijzen naar hun open wonden. O, had ik tenminste de kleine baby’s aan hun boezem gespaard! Wat een bloed! Ik weet niet waar ik ben. Hoe zal dit eindigen? Wat zal ik doen? Ik ben voor altijd verloren! Oh, ik heb verkeerd gedaan!”

  David Strauss, leider van het Duitse rationalisme, na een leven lang het geloof in God uit de gedachten van anderen te hebben gewist: “Mijn filosofie laat me volkomen verloren achter! Ik voel me als iemand, die gevangen zit in de genadeloze kaken van een automatische machine, niet wetend op welk moment een van zijn grote hamers mij zal vermorzelen!”

  Napoleon Bonaparte, Franse generaal en keizer, die, net als Adolf Hitler, miljoenen mensen de dood injoeg om zijn hebzuchtige, machtswellustige, egoïstische ambities voor wereldverovering te bevredigen: “Ik sterf vóór mijn tijd en mijn lichaam zal worden teruggegeven aan de aarde. Dat is het lot van hem, die de grote Napoleon wordt genoemd. Wat een afgrond tussen mijn diepe ellende en het eeuwige Koninkrijk van Christus!”

  Jozef Stalin, Sovjet-Russische politicus en dictator. Svetlana Stalin, de dochter van Stalin, over de dood van haar vader: “Mijn vader stierf een moeilijke en verschrikkelijke dood. God gunt een makkelijke dood alleen aan de rechtvaardigen. Op wat het allerlaatste moment leek, opende hij plotseling zijn ogen en wierp een blik op iedereen in de kamer. Het was een verschrikkelijke blik, krankzinnig of misschien boos. Zijn linkerhand was opgeheven, alsof hij naar iets daarboven wees en een vloek over ons allen afriep. Het gebaar zat vol dreiging! Het volgende moment was hij dood.”

  Ghandi zei bij zijn dood: “Voor het eerst in 50 jaar bevind ik me in het moeras van de moedeloosheid. Alles om me heen is duisternis. Ik bid voor licht.”

  Sigmund Freud, psychiater: “Nu is het niets anders dan marteling en heeft het geen zin meer.”

  Robert Ingersoll, een zeer invloedrijke atheïst: “O God, als er een God is, red mijn ziel, als ik een ziel heb, uit de hel, als er een hel is!”

  Clarence Darrow, de advocaat van het Scopes Trial in het beroemde debat van 1925, vroeg op zijn sterfbed aan verschillende geestelijken om: “alstublieft voorbede voor mij te doen bij de Almachtige. Tijdens mijn leven heb ik me vaak tegen Christenen uitgesproken, en ik realiseer me nu dat ik het misschien bij het verkeerde eind had.”

  Edward Gibbon, schrijver van ‘The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (De geschiedenis van de neergang en val van het Romeinse Rijk, uitgegeven als Verval en ondergang van het Romeinse Rijk): “Alles is verloren, onherstelbaar verloren. Alles is donker en twijfelachtig.”

  Sir Julian Huxley, Engels evolutionist, bioloog en overtuigd atheïst, op zijn sterfbed: “Dus het is toch waar, dus het is toch waar!”

  Tancredo Neves, gekozen President van Brazilië, zei tijdens de verkiezingscampagne van 1985: “Als ik 500.000 stemmen van mijn partij krijg, zal zelfs God me niet van het presidentschap ontslaan.”
  Op 14 maart 1985, een dag voor zijn inauguratie, werd hij erg ziek en kort daarna stierf hij. God wint altijd!

  De Britse Premier en beroemde Vrijmetselaar Winston Churchill, de man wiens visie en strijdkreet was om nooit op te geven, zei op zijn sterfbed: “Ik ben ervan overtuigd dat er geen hoop is.”

  Een bekende ongelovige met de naam Adams riep deze laatste woorden: “Ik ben verdwaald! Verdwaald! Verloren! Ik ben verdoemd! Verdoemd! Verdoemd voor altijd!” Zijn doodsangst was zo verschrikkelijk, dat hij zijn haren uit zijn hoofd trok, toen hij de eeuwigheid binnenging.

  Goodman(?) Brown: “Duivels staan in de kamer klaar om mijn ziel mee te sleuren naar de hel! Het heeft geen zin om nu naar Jezus te kijken; het is te laat!”

  Een 14-jarig meisje slikte een fles aspirine in om een einde aan haar leven te maken. Terwijl ze gereanimeerd werd, bleef ze maar roepen: “Mama, help me! Zorg dat ze weggaan! Ze proberen me pijn te doen!”

  Vergelijk deze laatste woorden op het sterfbed nu eens met de woorden van Gods volk, voor wat de dood betreft:

  De apostel Paulus: “O dood, waar is uw angel?”

  Stefanus, vol van de Heilige Geest, keek op naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en Jezus staande aan de rechterhand van God. “Kijk”, zei hij vlak voordat hij gestenigd werd, “ik zie de hemel open en de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.” Terwijl ze hem stenigden, bad Stefanus: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.” Toen viel hij op zijn knieën, en riep uit: “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Toen hij dit gezegd had, viel hij in slaap [stierf hij].

  Koning David: “Ja, al ga ik door het dal van de schaduw van de dood, ik vrees het kwaad niet.”

  Tenslotte zegt de Here Jezus Christus tegen jou en mij: “Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, al was hij dood, toch zal hij leven.”

  “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft en niet gedoopt is, zal veroordeeld worden.” Markus 16:16

  1. Is er dan niets meer heilig voor de pubers en de stemmingmakers, dat ze zelfs het laatste uur van een mens moeten besmeuren met roddelpraatjes?

   Wat daar vermeld staat blijkt niet de volle waarheid te zijn, sterker nog sommige ‘feitjes’ blijken klinkklare leugens te zijn.

   Anton Lavey, Aleister Crowley, Voltaire en David Hume controleerde ik zoeven persoonlijk en wat ik vond toch echt andere feitjes dan dat kopietje laat zien.

   Het is dat ik de tijd neem om de zaakjes te controleren, maar veel schaapjes denken, ach, het staat op het internet, dus het zal dan ook wel waar zijn en stinken er dus in en lopen de rest van hun leven met verkeerde informatie rond. Bizar klote.

   Kijk, dat een kritisch mens, gelovig of niet, dát afschuwelijk vindt? Bon. Daar ben ik het zéér mee eens. Er mag best wel wat geschreven worden of videootjes gemaakt, maar klinkklare leugens verkopen over zo een belangrijk moment is en blijft zeer afkeurenswaardig.

   1. Jij past in dit rijtje, prins Bernard overleden, De satanische farao is dood .

    Kleurrijk

    Met het overlijden van prins Bernhard verliest Nederland “een kleurrijke prins met een veelbewogen leven die op eigen wijze woelige periodes in de monarchie te boven is gekomen.”

    Volgens de Tweede-Kamerfractie en het bestuur van de PvdA zal de prins “voor velen het symbool blijven van het verzet tegen de Duitse bezetting.”

    Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
    MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

    CDA bedroefd

    Het CDA is bedroefd over het overlijden van prins Bernhard en is in gedachten en gebed bij koningin Beatrix, zijn andere kinderen en de rest van de koninklijke familie. De christen-democraten hebben respect voor de wijze waarop de prins zijn leven in dienst heeft gesteld van Nederland.

    ‘Symbool van hoop’

    Volgens fractievoorzitter Halsema van GroenLinks verliest Nederland met de dood van prins Bernhard “een markante persoonlijkheid en een symbool van hoop tijdens de Duitse bezetting”.

    ‘Groot verlies’

    Het overlijden van prins Bernhard is “een groot verlies voor de samenleving want prins Bernhard had grote verdiensten”, aldus minister Remkes (Binnenlandse Zaken) woensdag direct na de bekendmaking van de dood van de prins.

    ‘Markant’

    D66 bestempelt het overlijden van prins Bernhard als “het verlies van een markante persooonlijkheid. Dat stemt droef. Zo’n driekwart eeuw heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse samenleving. Hij was een toegewijd pater familias”.

    Onvergetelijk

    De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer denkt terug aan prins Bernhard als “een markante en strijdbare persoonlijkheid”. Hij is “vooral onvergetelijk als de prins die in de Tweede Wereldoorlog op allerlei fronten vocht voor de vrijheid van het land dat zijn tweede vaderland was”.

    ik weet de laatste woorden van hem ,dat geloof je nooit

    1. Is er dan niets meer heilig voor de pubers en de stemmingmakers

     Is er dan niets meer heilig voor de pubers en de stemmingmakers

     zak in de stront

     Ben je bereid om slavernij te weerstaan? Of bent u bereid om voor Lucifer te buigen ?

     “Toch wordt het individu gehandicapt door oog in oog te staan met een [communistische] samenzwering die zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat die bestaat. De Amerikaanse geest is eenvoudigweg niet tot het besef gekomen van het kwaad dat in ons midden is geïntroduceerd. Het verwerpt zelfs het kwaad dat in ons midden is geïntroduceerd. aanname dat menselijke wezens een filosofie zouden kunnen aanhangen die uiteindelijk alles wat goed en fatsoenlijk is, moet vernietigen. ‘ J. Edgar Hoover, The Elks Magazine (augustus 1956).

     bijgewerkt vanaf 9/2021 april
     door Henry Makow PhD

     De mensheid wordt opgenomen in een satanische sekte, cabalisme (illuminisme, vrijmetselarij, communisme.)

     Satanische sekten exploiteren en controleren hun leden door ze te corrumperen en ziek te maken. Leden zijn in wezen slaven.

     In occulte termen zijn gezichtsmaskers symbolisch voor slavernij.

     Uiteindelijk vernietigen ze hun aanhangers. Satanisme is de religie van dood en vernietiging. (Daarom is het “slecht”)

     Vaccinatie is duidelijk het criterium voor toetreding tot deze sekte, en deelname aan de Luciferiaanse samenleving, oftewel de NWO.

     Onlangs noemde Klaus Schwab niet-gevaccineerde mensen ‘een bedreiging voor de mensheid’. Hitler had het niet beter kunnen zeggen over joden.

     Enkele tientallen hoofden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het World Economic Forum (WEF) en verschillende andere globalistische organen hebben verklaard dat de ‘Great Reset’ de instelling van een wereldwijd ‘pandemie’-verdrag moet omvatten om ervoor te zorgen dat alle mensen zijn “ingeënt” in overeenstemming met de verordeningen van de overheid.

     Op 10 maart maakte medisch analist Dr. Leana Wen van CNN zich zorgen dat miljoenen Amerikanen de experimentele Covid-19-vaccins zouden afwijzen, vooral nu bedrijven heropenen. Ze vertelde anker Chris Cuomo dat “we een heel smal venster hebben om het heropeningsbeleid aan de vaccinatiestatus te koppelen. Anders, als alles wordt heropend, wat zal dan de wortel zijn? Hoe gaan we mensen stimuleren om het vaccin daadwerkelijk te krijgen?”

     Donderdag wees een medewerker Sandra Archibald erop dat satanisten doorgaans hun eigen kinderen opofferen als bewijs van hun geloof in Lucifer . Ze zei dat mensen die hun kinderen vaccineren dit doen.

     Het is duidelijk dat de druk om iedereen te vaccineren niet wordt gedreven door winst of gezondheid. Covid is slechts een voorwendsel om de samenleving te reorganiseren volgens de lijnen die de satanistische centrale bankiers wensen. Dit houdt ongetwijfeld ontvolking in.

     marina.png
     L. Marina Abramović poseert met Jacob Rothschild voor ‘Satan roept zijn legioenen op’, 1796-1797

     Het Witte Huis heeft ontkend dat vaccinpaspoorten nodig zullen zijn, maar sportlocaties, casino’s en universiteiten hebben ze al nodig. Digitale paspoorten zijn onderweg. Met paniek rond nieuwe nep “varianten”, of als Bill Gates een dodelijker virus vrijgeeft, zal de druk om te worden gevaccineerd ondraaglijk worden.

     De niet-gevaccineerde personen zullen vervolgd worden.

     Op 1 april tweette de LA Times- columnist Harry Litman: “Vaccinpaspoorten zijn een goed idee. Het zal onder andere het nog steeds grote contingent mensen die vaccins weigeren te onderscheiden, van wie zal worden uitgesloten dat ze veel dingen doen die hun leeftijdsgenoten kunnen doen. doen. Dat zou moeten helpen om het verzet te doorbreken. ” Hij kreeg 21.000 “likes”.

     Ze behandelen bijwerkingen al als masochistische tests van toewijding. Satanisme is een doodswens. “De familie van een Britse advocaat die stierf aan een bloedstolsel na een AstraZeneca COVID-19-prik heeft volgehouden dat hij” gewoon buitengewoon veel pech had “- en wil dat mensen het vaccin blijven krijgen.”

     Zoals David Spangler zei: “Niemand zal de Nieuwe Wereldorde binnengaan tenzij hij een Luciferiaanse inwijding neemt.”

     Het COVID-vaccin is die initiatie.

     Het conflict komt neer op het aanvaarden of weerstaan van slavernij.
     ————

     Gerelateerd – Broeder Nathaniel – Heb je je VAX-paspoort al?

     KNOCK KNOCK: Detroit zal overheidsmedewerkers van deur tot deur sturen om bewoners onder druk te zetten om zich te laten vaccineren … wat zou er mis kunnen gaan?

     Naomi Wolfe – Vaccinpaspoorten = Slavernij voor altijd

     Bijna de helft van de Amerikanen wil vaccinpaspoorten

     ANGST heeft een verslavende kwaliteit. Het is het “Opiaat van de massa”. MSM is de Pusher. “Er is geen uur of dag waarop het kwaad het land niet mag binnendringen – er is geen barrière tegen – behalve voor een groot vastberaden ras van mensen.” ~ Walt Whitman

     S schreef: ” Correct. De Jab is het besturingssysteem dat het merkteken van het beest zal gebruiken. De Quantum digitale tatoeage die blockchain-technologie gebruikt, zal het merkteken van het beest zijn.”

   2. Aan Raphael

    Ik denk dat U gelijk heeft over de laatste ervaringen die mensen vlak voor hun dood mee maakten. Van Voltaire lees ik bijvoorbeeld:

    Uit de geestelijken selecteerde hij abbé Gaultier, die hem op twee maart in het jaar dat hij stierf, de biecht afnam en absolutie schonk. Voltaire legde ook een schriftelijke verklaring af waarin hij zich onder meer (in voorwaardelijke wijs) excuseerde aan de Kerk, en die ook de frase bevatte: “ik sterf in de heilige katholieke godsdienst waarin ik ben geboren”.

    Ik had U nog een antwoord te goed op het item ‘Arm klein Vlaanderen’ maar daar staat nu zoveel op dat het wellicht gemakkelijker is om hier te lezen en herhaal ik het om voorlopig afscheid te nemen van het Forum, ook om niemand voor het hoofd te stoten.

    Ik heb U gedeeltelijk verkeerd begrepen toen U schreef dat ik kijk met een tunnelvisie. Maar toch moet ik daarvoor oppassen. Ik wil wellicht te snel mijn gelijk halen, al bedoel ik het goed. Oppassen dat ik niet belangrijk ben. Daar zou dan een Forum als dit belangrijk kunnen zijn. Zo noemde U Krishnamurti en daar weet ik niet meer van dat dat de naam bij bekend klinkt. Misschien weet ik iets meer van de Perzische dichter ‘Rumi’ uit de dertiende eeuw. Zo schreef hij over het gebed: ik klopte op de deur bij God en er klonk een stem: wie is daar? Ik zei: ik ben het. De deur bleef dicht. Na veel nieuwe pogingen gebeurde er nog steeds niets. Tot ik weer klopte en de stem weer vroeg: wie is daar? U bent daar, antwoordde ik toen en de deur ging open.

    Of: De hele dag kan ik aan niets anders denken, elke nacht vraag ik mezelf af: waar kom ik vandaan en wat moet ik doen? Ik zou het echt niet weten. Mijn ziel komt van een andere wereld, dat weet ik zeker. Even zeker als ik voel, dat ik daar ook eindigen zal. Laten wij opnieuw daarheen gaan, want dat is mijn thuis.

    Als God het huis van het lichaam wegneemt, weeklaag dan niet, klaag niet. O mijn ziel, er is een verborgen vreugde, een verborgen gelukkig leven achter het gordijn van de aarde.

    Want weet dit: je bent in feite gevangen in de gevangenis van je lichaam.
    Maar als het materiële bestaan, het fysieke lichaam, weggaat dan blijft de geest, die jouw ware wezen is, over. Oh lichaam dat sterfelijk is! Oh geest die eeuwig is!

 11. — Aangaande Henk Gadellaa —

  Henk Gadellaa komt hier met als enige bedoeling het christendom aan te vallen
  en zichzelf een overwinningsgevoel te schenken.

  Hij is geen christen, hij liegt.
  Hij zoekt enkel het genot van de uitdaging,
  dat is een van de meest harteloze vormen van narcisme.

  Onze unieke en allerbeste aartsbisschop ooit, Mgr Leonard, jaren geleden, werd eveneens op harteloze wijze aangevallen, meerdere keren zelfs, openlijk op TV, hem zouden we kunnen aanspreken over dit soort aanvallen op een Katholiek Forum. Maar hier in België kunnen we bij niemand meer terecht om bijstand. Onze huidige bisschoppen gaven zich volledig over aan de tijdgeest, zijn zij eigenlijk nog Katholiek?.

  We zijn volgens mij volledig overgeleverd aan de willekeur van agressieve antichristenen.

 12. Om een lang verhaal zeer kort te maken: laat Rome, het Vaticaan, en alle ‘hoogwaardigheidsbekleders’ maar snel te onder gaan. Inclusief de huidige nep-paus.

  1. Een blinde die niet ziet wat zij zichzelf en anderen WILLEN aandoen SEDERT de vervalsingen van het tweede Vaticaans concilie als gevolg van de meineed van zeer veel priesters. Deze eed was bedoeld “tegen het modernisme” om onterechte veranderingen en zogenaamde ‘vernieuwingen’ te voorkomen. Iedereen kan nu zien dat het modernisme steunt op het socialisme dat per definitie tegen alle vormen van godsdienst is. Bent u vergeten hoe China in 1950 alle Tibetaanse monniken en hun kloosters bloedig “wegzuiverde” ? En nu gebeurt dit op wereldschaal.
   Bent u ook een socialistische ongelovige geworden ?
   Dat het tij over enkele jaren zal keren is een zekere zaak ondanks christenen geen wereldse middelen bezitten om dit zekere doel te bereiken.

     1. Daarin wordt gepleit voor een respectvolle, open dialoog. Wat ik hier mis.
      En al eens bedacht hoe het dan moet zijn voor mensen van een andere kleur, een andere geaardheid, voor een moslim of voor een jood?

      1. In twintig jaren wonen in Antwerpen had ik nauwelijks ooit problemen met Moslims, Joden of andersdenkenden. Ik had als chauffeur meestal te maken met min of meer probleemmensen en kinderen, ongeacht hun innerlijke ingesteldheid, en iedereen was vriendelijk en dat was altijd wederzijds, het was zeer leerzaam.
       Maar het waren meestal de socialisten die, eenmaal hij of zij begreep dat ik in God geloofde en toen zelfs nog erg modern, me met onmiskenbare haat discrimineerden. Sommige collega’s op het werk waren het ergste, maar ook eenzame vrouwen werden kwaad omdat ik hen niet voldoende tegemoetkwam want alleen maar praten gaf hen geen voldoening. Gescheiden vrouwen in een erg socialistische stad zijn levensgevaarlijk, moraalloos en goddeloos.

       1. Ik zei het u al eerder: u moet echt eens werk maken (als dat nog de moeite loont voor uzelf tenminste) van uw compleet verstoord vrouwbeeld. Enerzijds uw extreme idolatrie voor een allerzuiverste maagd in de hemel, en anderzijds uw ziekelijke weerzin tegen de heksvrouwen van hier op aarde. U vertelt hier vaak over uw hippie-mama, maar op uw leeftijd mag men toch stilaan eens zélf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen mentale gezondheid, nee? En als u dat niet lukt, hou het dan stil. Probeer dat niet te exporteren naar anderen.

        1. Mijn moeder was streng katholiek. Jarenlang geloofde ik niet dat hekserij kon bestaan maar toen ik het niet meer kon ontkennen bleek het een gruwel. Maar maak u geen zorgen, ik kon eenzame gescheiden collega’s doen wenen (anderen kunnen doen lachen) en dat wenen of lachen raakt vrouwen altijd in hun ziel zodat ze naar je verlangen. Dat feit op zich is zeer aangenaam maar dat kan geen reden zijn om goddeloos te leven. Trouwens ik hou van alleen zijn en dingen overwegen, was ik kloosterling geworden dan had het modernisme me vroeg of laat toch daar weggedreven.

      2. Een open en eerlijk dialoog begint met open en eerlijk zijn. En als het over het Christendom gaat moet men ook kunnen bekennen dat als men aannames doet dit niet zomaar wetens waarheid is! En dat begint al met de Bijbel. Wie weet of de Bijbel overal Vol Waar Is? Een Vol-Profeet Weet omdat die Meet, Weegt, Telt en Vergelijkt met Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven! Die Weet Christusgelijk zonder zonden! Ieder ander doet deels/geheel blinde aannames! En kijk naar de geestelijkheid in de Kerk! Waar leren zij Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven?

       24 De leerling staat niet boven zijn meester en de dienaar niet boven zijn heer. 25 Voor de leerling moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester, voor de dienaar als zijn heer.(Math 10)

       Nou er zijn er hier velen die zichzelf en de Bijbel, leer en Traditie hoger zetten dan Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven. Wantze erkenen Die niet als Hoogste! Dan heb je ook geen open en eerlijk diealoog

    1. @ Eric -b-l

     “Bent u vergeten hoe China in 1950 alle Tibetaanse monniken en hun kloosters bloedig “wegzuiverde” ? En nu gebeurt dit op wereldschaal.”

     Was boedisme Vol-Profetsich was het niet gebeurd en ze zijn niet! Dan kun je je ook niet Geheel Goed Verdedigen! Dat zelfde geldt voor elke stervende: Wil die niet Vol-profetsich worden verdwaalt die in de hel! En wil die Godgelijk niet, begaat die de zonde tegen de H.Geest en verdoemt zich eeuwig tot de hel

 13. Dé hel bestaat niet. De uitdrukking ‘mensen kunnen een hel zijn voor elkaar’ is maar al te waar. Katholiek Forum? Lees hoe mensen hier met elkaar omgaan. Ik heb een ander beeld van het christendom en de Kerk dan dat op dit forum hardnekkig en meedogenloos verdedigd wordt. Van ‘zie hoe ze elkaar liefhebben’ is hier helemaal niets te merken. De terugkeer naar de tijd van toen is definitief voorbij. Men kan nog wat tegenspartelen maar ook dat zal een langzame dood sterven. Ware katholieken bouwen de Kerk op en breken ze niet af zoals menige bezoeker op dit forum

  1. De Kerk is de Geestelijke bruid van Christus, en zie hoe de mensen Haar haten en zelfs Haar willen veranderen naar hun eigen goesting of zelfs duivels genot.
   Vriendelijk en tegemoetkomend getuigen over Gods Liefde zet zeer veel mensen aan tot haat. Moet men hen dan niet wijzen op het oordeel van God dat zij zullen ondergaan ? Dat is mijn plicht, ook wanneer zij niet ernstig aanvaarden wat de Onveranderlijke Traditionele Katholieke Kerk onderricht.

   Het christelijk onderricht is voor allen maar het heil is voor velen, niet voor allen.

   1. @eric-b-l

    De Echte Kerk is Christus naar Goddelijke Definitie: Eén en Al-Eén, God is Eén. Ze Zijn Allen Identiek. U blijft hangen in menselijke verbeelding! Daarmee verwoest u! Ik zeg niet dat de wereldse verbeelde kerk niet Geheiligd kan worden, ik zeg dat De Volmaakte Kerk niet anders Dan Christus Is en Zelf Ook Christus Is zonder verschil! Onveranderlijk Tradioneel Is Christus Zelf en Die Christusgelijk Zijn! Elk ander heeft te veranderen op de drempel van De Hemel, er is geen ander Kleed in de Hemel dan Volmaakt zonder zonden Christusgelijk. De Heiliging geldt voor op aarde tot aan de drempel van de Hemel, daarna is er geen Heiliging meer

  2. @Lucia,
   En waar begint de bouw van de Kerk? Niet met Die Ene Volmaakte Christusverschijning en zonder zonden Christusgelijk liefhebben?

  3. @Lucia
   “Dé hel bestaat niet”
   U moet eerst eens overal gaan kijken voor u een bewering/getuigenis doet, en overal is overal, dus ook voor bij de dood, buiten het heelal en het diepst in uw ziel

   1. Henk hier je ligt er uit

    m. banvloeken (de vervloeking, welke het uitspreken van een kerkelijk banvonnis vergezelt; kerkelijke ban).

    Wegwezen hier gevaarlijke dwaas

  4. Ben het daar helemaal mee eens, daarom reageer ik ook niet zoveel hier. Heb nl geen trek hierin. En ja Christelijk met elkaar omgaat is niet elkaar afzeiken. Heb het letterlijk met iemand hier aan den lijve ondervonden, waar ik weleens kwam op visite. Ik zal maar niet zeggen wat, maar lokt een zware discussie uit, dus ik ga daar niet meer heen op visite. Ik hou daar niet van!!! hij vond het dus wèl Christelijk om zo te doen, maar ik vind het zwaar respectloos. Precies in de sfeer, zoals op dit forum. Ook moest ik maar honger hebben om te vasten enz enz.

 14. Ik ga even profetische doen

  Wat u dit jaar kan verwachten

  Voor de insiders

  Gevel van de kathedraal St. John the Divine toont de apocalyptische val van …

  https://youtu.be/D8p5ZGRF2xs

  St. Johannes de Goddelijke

  Is een van de grootste vrijmetselaarskathedralen ooit gebouwd. Het is qua ontwerp onvolledig, ze lijken te wachten tot hun Messias (de Antichrist) op de show komt. Ik weet niet zeker wat het exacte plan is, maar je kunt er zeker van zijn dat het niet goed is!

  Profetische pijlers op St. John The Divine Cathedral beelden het apocalyptische New York uit

  – St. John the Divine Cathedral, waar ik de occulte symboliek van het gebouw heb beschreven en zijn rol in de inspanningen van de Verenigde Naties om één enkele wereldreligie te bevorderen. Waarschijnlijk het meest schokkende deel van dat artikel waren de foto’s van de zuilen, ontworpen in 1997, die de verwoesting van de stad New York (inclusief de Twin Towers) uitbeeldden. De kerk is vernoemd naar Johannes de Goddelijke, de auteur van het boek Openbaring. Het originele artikel toonde slechts twee van deze kolommen (de andere waren niet zichtbaar op het moment dat ik de foto’s maakte). Sindsdien zijn de andere pilaren echter zichtbaar en is hun symboliek net zo esoterisch en mysterieus als de oorspronkelijk geposte. Hier zijn ze (in willekeurige volgorde).

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-01.jpg

  Deze pilaar, geplaatst in het originele artikel over St. John the Divine, beeldt een apocalyptische stad in New York af die wordt overspoeld door enorme golven.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-02.jpg

  Deze column, die ook in het originele artikel werd geplaatst, toont de verwoesting van de Brooklyn Bridge. Daaronder bevindt zich de aandelenmarkt van New York en mensen die goederen verhandelen. Is dit een verwijzing naar het Babylon van de Openbaring?

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-03.jpg

  Ruiters van de Apocalyps

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-04.jpg

  Een scène waarin een geboorte uit een soort bloem wordt afgebeeld, omringd door mummies en boven een lam met vastgebonden poten. Wie wordt er geboren? Is de Antichrist waarvan in het boek Openbaring wordt gezegd dat het beest “uit de aarde opkomt; en had twee hoorns als een lam“? Daaronder bevindt zich een spiraalvormige draaikolk (symboliseert verandering van bewustzijn?) en mensen prijzen of aanbidden de figuur blijkbaar.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-05.jpg

  Zuil die de dood symboliseert met het ‘wiel in een wiel, vol ogen rondom’ uit het visioen in het begin van het boek Ezechiël.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-06.jpg

  Zuil met de Kabbalistische Levensboom. Er wordt gezegd dat het boek Openbaring gecodeerd is met kabbalistische numerologie om de esoterische betekenis ervan te onthullen.

  https://infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2012/10/Prophetic-Pillars-On-St.-John-The-Divine-Cathedral-Depict-Apocalyptic-New-York-07.jpg

  De man boven de Levensboom is ook niet kenmerkend voor een kathedraal. Het heeft één oog (zie het Oog van Horus) en draagt een enorm amulet van helder kwarts, waarvan wordt gezegd dat het magische en metafysische eigenschappen heeft.
  Er bestaat weinig tot geen documentatie over de betekenis van de pilaren en de rest van de kathedraal bevat veel kunst met vreemde symboliek die verwijst naar een catastrofe en een nieuw tijdperk. Vreemde plek.

  De komende NUK APPLE-drop in NYC. “Het is 1 minuut voor middernacht voor Amerika.”

  https://youtu.be/gFdlJIShlEg?si=wF8sFHEjCEqPKSXb

  EN NATUURLIJK OBAMA

  Obama: Nuclear Blast In NYC Bigger Concern

  https://youtu.be/wddZFn-V7iA?si=rqL3d9GIdWfM62TM

  DAT IS DIT JAAR

  Houd rekening met 8 april !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Álef in Wiskunde
  In de wiskunde is álef het grafische teken, dat overeenkomt met de Hebreeuwse letter א, dat Georg Cantor gebruikte bij de formulering van zijn verzamelingenleer om de kardinaliteit van oneindige getallen weer te geven, dat wil zeggen om transfiniete getallen te ordenen en zo de verschillende te differentiëren. maten. In deze zin zou alef nul bijvoorbeeld het hoofdtelwoord zijn van de reeks gehele getallen; Het is de grootste van de kardinale eindige getallen en de kleinste van de kardinale transfiniete getallen.

  https://www.significados.com/aleph/

  https://es.slideshare.net/AndreaSegura/el-aleph-12934008

  https://www.youtube.com/live/dwp5jPJaW-U?si=uQ_vu9yhBBz5WgLd

 15. Ik kan laten zien wat er gebeurt op je sterfbed als je de duivel hebt aangehangen

  Kasteel Waardenburg in Gelderland is ook een plek waar het spookt. Het Kasteel schijnt zelfs een van de meest spook actieve plekken in ons land te zijn. Mensen voelden dat ze bekeken worden, horen voetstappen en fluisteren. Soms zien ze ook een van de spoken en voelen ze onverklaard een koude plek.

  In de middeleeuwen schijnen er tovenaars gewoond te hebben in het kasteel. Deze zouden een pact met de duivel hebben gesloten, ze zouden zeven jaar alles kunnen doen wat ze wilden waarna de duivel hun ziel zou krijgen. Er schijnen zelfs nog steeds twee mysterieuze bloedvlekken op de muren te zitten welke tot op de dag van vandaag niet verwijderd kunnen worden.

  https://youtu.be/Lh4ofIZ5LFU?si=YSqD4zljC1fP-MgX

  Speciaal voor Raphaël

  1. @Edwin Vissers

   “Ik kan…..”

   ……”schijnt”……

   …..”schijnen”……

   zucht en daar moet een christen een boodschap aan hebben…..

 16. Psalmen 83:3 “Zij hebben sluwe raad tegen uw volk beraadslaagd en uw verborgene beraadslaagd.” TROEF BEVOEGDE OM 83,3 MILJOEN TE BETALEN… smaad….. “DECODE.”

  kijk ik let op

  1. Die echt onschuldig is en laster niet hoeft te dragen en verdragen kan stof(laster) afschudden en Binden in het Godsgericht! Arme die diens stof thuis krijgt, die kan geen plek vinden om er vanaf te komen!

  1. “Trump”

   omdat die tegen abortus is vinden christenen hem ok…….., Iedereen die een eicel of een zaadcel vergooit doet aan abortus! En een vrouw heeft +/- 300 eicellen en een man doet bij elke ejaculatie vele miljoenen zaadcellen uit stoten….., ooit een gezin gezien waar elke eicel niet verloren is gegaan? Of een man die maar één zaadcel uitstoot?

   Als enige de volmaakte verwekking is zonder zonden!

   schijnheiligen met hun geen abortus….., daar heb je weer de ketel die de pot verwijt!

   1. Oh ja, dan komt men dat een onbevruchte eicel en een zaadcel geen mens is en gen ziel heeft…

    Dan waarom heeft Mozes een vrouw die haar periode heeft aan schuld vereffen op gelegd en onrein verklaard…, en dachten mannen dat als onthouden dat ze dan niet zondigen?.. elke zaadcel sterft als die niet binnen een bepaalde tijd uitgezet wordt! Dat is ook doodslag!

    men denkt zichzelf zonder zonden als men priester/monnik/broeder/non wordt en ongehuwd blijft….deuhhhh wat een kwakbollen! Ze weten niks van zonder zonden! En brallen met hun leer, ze moeten eens naar het Godsgericht gaan, het schaamrood zal hen op de kaken staan

 17. Heeren en dame, WAAR MAAKT U ZICH TOCH DRUK OVER? Jezus heeft de R.-K. KERK-ZOALS-DIE-NU-BESTAAT (!) helemaal niet opgesteld / ingericht. Dat was, is en blijft mensenwerk. Dat meen ik persoonlijk, maar met de kerkgeschiedenis aan mijn zijde; jullie denken daar anders over. Goed.

  Nemen we dit feit nu eens serieus. Maar ook: ELKE NIEUWE SITUATIE BIEDT NIEUWE KANSEN, óók voor jullie kerk-idee!

  Als die Roomsche traditie plus haar ambten en organisatie eenmaal opgeheven is, kunnen jullie je Heerlense, Vlaamsche of Antwerpse “Kerk van Jezus en de Heiligen der Eerste dagen”, met jullie eigen ‘steen der wijzen’, jullie eigen heiligen, ambtenaren en (natuurlijk) verdwenen profetische geschriften volledig nieuw opbouwen naar eigen idee, smaak enz., maar dan zónder weerstand vanuit de aardse wereld. Jullie zijn dan echt je eigen profeten. Dat is pas vrijheid, toch?! Hopelijk zijn jullie ook daadwerkelijk door God als profeten aangesteld, anders zwaait er t.z.t. nog wat! (Deut. 18, 20)

  Wat een vooruitzicht! ‘Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer?’

  Met jullie, die liever op je handen zitten dan dat jullie serieus God zoeken, Jezus dagelijks trachten te verstaan en na te volgen op een Weg van Liefde en Barmhartigheid die leiden zal naar ware innerlijke en uitwendige vrede en het Rijk der hemelen, is voor mij definitief geen samenwerking en samenleven mogelijk.

  Jullie tarten doorlopend op grove wijze de waarheid, de Rede. Mijn integriteit mogen jullie betwisten, maar als anderen en ik aantonen dat jullie denk- en beoordelingsfouten maken, dan volgt er geen eigen onderzoek inclusief ruiterlijke erkenning met excuus. Dat getuigt van een ongezonde mentaliteit. Met zo’n houding blijven botsen, levert mij en anderen niets op dan ergernis en uiteindelijk alleen verharde koppen, beschadigde zielen.

  De Paus heeft dus groot gelijk als hij de huidige r.-k. kerk steen voor steen zou willen afbreken. (Ik ben overigens van mening dat dit de zoveelste interpretatiefout c.q. freudiaanse verspreking is; de heimelijke persoonlijke wens is wellicht de vader van de gedachte bij jullie redactionele scribent!) Als ware Vrijmetselaars zullen jullie de nieuwe oudbouw van het instituut kerk dan met of zonder bombarie zelf ter hand kunnen nemen.

  Jullie paus staat bovendien al in de startblokken. Zie het recente bericht in KN over het steeds meer ‘papabile’ worden (volgens de Vatican Watcher van Crux, John Allen Jr.!) van Card. dr.dr. W.J. Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht.

  Laat paus Franciscus de door jullie vermaledijde Vaticaan II-kerk dus maar afbreken. Ik wens jullie volkomen vrijheid om dan je eigen kerk te maken, zónder elke tegenspraak. Eenieder moet maar zijn eigen kruisje dragen. Echt heil en zegen kunnen we elkaar helaas niet schenken als de Heer het niet toelaat en de aardse werkelijkheid het niet toelaat.

  Hier scheiden dus onze wegen!
  Moge de Almachtige jullie genadig zijn!

 18. Heren en dame, WAAR MAAKT U ZICH TOCH DRUK OVER? Jezus heeft de R.-K. KERK-ZOALS-DIE-NU-BESTAAT (!) helemaal niet opgesteld / ingericht. Dat was, is en blijft mensenwerk. Dat meen ik persoonlijk, maar met de kerkgeschiedenis aan mijn zijde; jullie denken daar anders over. Goed.

  Nemen we dit feit nu eens serieus. Maar ook: ELKE NIEUWE SITUATIE BIEDT NIEUWE KANSEN, óók voor jullie kerk-idee!

  Als die Roomsche traditie plus haar ambten en organisatie eenmaal opgeheven is, kunnen jullie je Heerlense, Vlaamsche of Antwerpse “Kerk van Jezus en de Heiligen der Eerste dagen”, met jullie eigen ‘steen der wijzen’, jullie eigen heiligen, ambtenaren en (natuurlijk) verdwenen profetische geschriften volledig nieuw opbouwen naar eigen idee, smaak enz., maar dan zónder weerstand vanuit de aardse wereld. Jullie zijn dan echt je eigen profeten. Dat is pas vrijheid, toch?! Hopelijk zijn jullie ook daadwerkelijk door God als profeten aangesteld, anders zwaait er t.z.t. nog wat! (Deut. 18, 20)

  Wat een vooruitzicht! ‘Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer?’

  Met jullie, die liever op je handen zitten dan dat jullie serieus God zoeken, Jezus dagelijks trachten te verstaan en na te volgen op een Weg van Liefde en Barmhartigheid die leiden zal naar ware innerlijke en uitwendige vrede en het Rijk der hemelen, is voor mij definitief geen samenwerking en samenleven mogelijk.

  Jullie tarten doorlopend op grove wijze de waarheid, de Rede. Mijn integriteit mogen jullie betwisten, maar als anderen en ik aantonen dat jullie denk- en beoordelingsfouten maken, dan volgt er geen eigen onderzoek inclusief ruiterlijke erkenning met excuus. Dat getuigt van een ongezonde mentaliteit. Met zo’n houding blijven botsen, levert mij en anderen niets op dan ergernis en uiteindelijk alleen verharde koppen, beschadigde zielen.

  De Paus heeft dus groot gelijk als hij de huidige r.-k. kerk steen voor steen zou willen afbreken. (Ik ben overigens van mening dat dit de zoveelste interpretatiefout c.q. freudiaanse verspreking is; de heimelijke persoonlijke wens is wellicht de vader van de gedachte bij jullie redactionele scribent!) Als ware Vrijmetselaars zullen jullie de nieuwe oudbouw van het instituut kerk dan met of zonder bombarie zelf ter hand kunnen nemen.

  Jullie paus staat bovendien al in de startblokken. Zie het recente bericht in KN over het steeds meer ‘papabile’ worden (volgens de Vatican Watcher van Crux, John Allen Jr.!) van Card. dr.dr. W.J. Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht.

  Laat paus Franciscus de door jullie vermaledijde Vaticaan II-kerk dus maar afbreken. Ik wens jullie volkomen vrijheid om dan je eigen kerk te maken, zónder elke tegenspraak. Eenieder moet maar zijn eigen kruisje dragen. Echt heil en zegen kunnen we elkaar helaas niet schenken als de Heer het niet toelaat en de aardse werkelijkheid het niet toelaat.

  Hier scheiden dus onze wegen!
  Moge de Almachtige jullie genadig zijn!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht