Nabeschouwingen van kardinaal Müller over Brusselse totalitaire toestanden

Het relaas van het totalitair optreden van enkele Brusselse burgemeesters tegen een vreedzaam congres op 17 april jl. is op dit Forum enkele dagen geleden verschenen. Intussen is het multiculturele Nat-Con ( Nationaal-Conservatief) congres toch kunnen doorgaan, nadat de Raad van State het verbod om te vergaderen onwettig had verklaard .Vooral ook omdat het wereldwijde protest tegen het verbod op vrije meningsuiting zo aan het uit deinen was, dat  premier Alexander De Croo, om reputatieschade te voorkomen, dan toch uiteindelijk besloot om de actie van de burgemeesters, en vooral dan die van de Turkse nationalist en genocide-ontkenner Emir Kir van de gemeente Sint Joost ten Node te veroordelen.

De Belgische media, met name de staatszender VRT, die aanvankelijk het schandalige optreden van de Brusselse burgemeesters, volledig onderworpen aan de militante islam, niet het vermelden waard vonden, zijn dan toch verplicht geweest om over het gebeuren te berichten, zij het natuurlijk op de scheefgetrokken, leugenachtige manier die wij van hen gewoon zijn. Zo werd de aanwezigheid van kardinaal Müller in alle toonaarden verzwegen.

Daarom heb ik hier enkele nabeschouwingen van de kardinaal samengevat, zoals hij die na de conferentie heeft gepubliceerd.

<De neurotische, dwangmatige reactie van de ideologen, die vijandig stonden tegen het organiseren van het multiculturele Nat-Con congres in Brussel, was voorspelbaar. Deze Nationale conferentie van de Conservatieve beweging, georganiseerd door de Edmund Burke Stichting en het Herzl Instituut, was immers een doorn in het oog van alle extreem-linkse en antisemitische organisaties.

De fascistische linkse militanten hebben de afschaffing van het fundamentele recht op de vrijheid van vergaderen van de organisatoren, deelnemers en sprekers op dit internationale congres, waaronder vele joodse deelnemers, uitbundig toegejuicht.

Wat mij betreft, wil ik benadrukken, dat ik niet uitgenodigd was als politicus, maar als theoloog, om in het openbaar te discussiëren met een professor filosofie van de universiteit van Cambridge over de idee van een christelijk Europa.

Al wie in zijn perceptie van de realiteit niet verblind is door een totalitaire ideologie, maar eerder de waardigheid van de mens als afspiegeling van God erkent als maatstaf en grens van de politiek, zou moeten weten dat de joods-christelijke Europese traditie het beste antigif is tegen de aanval op onze fundamentele menselijke rechten en tegen het afglijden van de pluralistische democratieën naar een totalitaire regeringsvorm(cf. de studies van Hannah Arendt en van de Israëlische historicus Leib Talmon over het onderscheid tussen liberale en totalitaire democratie).

De burgemeester van deze Brusselse gemeente en zijn extreem-linkse vrienden hebben ongewild hun voorkeur voor een absolutistisch model duidelijk gemaakt, toen zij, in een vlaag van ongewilde zelfspot, Brussel tot ‘wetteloze zone’ (of gebied waarin het grondrecht niet geldig is…) uitgeroepen hebben. Zowel de Belgische Raad van State als talrijke vertegenwoordigers van de Europese Rechtstaten hebben deze acties terecht als ondemocratisch veroordeeld.

De titularis van een mandaat in een democratische gemeenschap is immers niet de meester en de eigenaar van zijn grondgebied, zoals ten tijde van het absolutisme. Toen  gold de regel ‘cuius regio- eius religio’, wat betekent dat de houder van de politieke macht aan zijn onderdanen zijn persoonlijke godsdienst kon opleggen. Het is datgene wat de ideologen van vandaag, neo-communisten, gender-woke fanatici ( vijandig tegen huwelijk en familie) en kindermoordenaars( die abortus prediken) aan alle bewoners van het grondgebied willen opdringen. Eén zelfde keurslijf, dat hen voorschrijft wat zij moeten denken, wat zij moeten eten, hoe zij zich moeten kleden of met welke woorden zij zich moeten en mogen uitdrukken.

Zij denken dat zij evenzeer het recht hebben om hun mede burgers, die het met hun ideeën niet eens zijn, te brandmerken, van hun vrijheid en hun bezit te beroven( het blokkeren van bankrekeningen…), als de vroegere absolutistische heersers of de politieke en opinie-dictators van vandaag, waarvan het immense gebrek aan opvoeding en kennis de grootst mogelijke foltering is voor al diegenen die in staat zijn gebruik te maken van de intelligentie die zij van God gekregen hebben.>

Tot daar deze (ingekorte) reactie van kardinaal Müller.

 

PS. Wij verwachten van eventuele commentaren dat zij uitsluitend betrekking hebben op het thema van het artikel en niet uitmonden in een oeverloze esoterische navelstaarderij, die volledig afwijkt van de reële feiten waarover het in de tekst gaat. Dit wekt bij sommige lezers terecht onbegrip en afkeer op en leidt ook tot onderlinge beschimpingen, die haaks staan op een gezonde uitwisseling van ideeën, zoals bedoeld door Katholiek Forum.

 

. 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

92 commentaren op “Nabeschouwingen van kardinaal Müller over Brusselse totalitaire toestanden

 1. Zoals eerder gezegd, ik veroordeel élk verbod tegen geweldloze uitingen van vrije meningsuiting. De Raad van State heeft dan ook volledig terecht ingegrepen.
  Dit gezegd zijnde: “Eén zelfde keurslijf, dat hen voorschrijft wat zij moeten denken, wat zij moeten eten, hoe zij zich moeten kleden of met welke woorden zij zich moeten en mogen uitdrukken.”
  Is dat nu net niet, in wisselende mate, zowat het handelsmerk van élke Wereldgodsdienst?
  Om bij de godsdienst te blijven die ik het beste ken, wegens in West-Europa geboren:
  Varkensvlees mag, maar vlees op vrijdag was zonde. Talloze meisjes en vrouwen (de nonnetjes) liepen in de Vlaamse steden rond in alle soorten boerka’s, de mannelijke geestelijken in jurken en in de bibliotheken was geen enkel boek te vinden dat op de Index (librorum prohibitorum) stond.
  Samengevat: Vrijheid van meningsuiting zou inderdaad moeten gelden voor alle richtingen, en de pogingen om die te beperken zijn helaas geen monopolie van enkelingen, maar van al wie probeert een autoritaire macht te behouden of te verwerven.

  1. Men wordt christen vanuit eigen vrije keuze, of men beleeft het als gedoopte vanuit diezelfde vrije keuze.
   Het is dan ook absoluut redelijk dat men zich in vrijheid wil onderwerpen aan de Geboden van God, ons aller Schepper.
   Niemand wordt gedwongen wanneer men de onvolwassen of kinderleeftijd overschreden heeft en ook dat is redelijk. Maar wanneer men niet akkoord gaat met de Kerk waarin men geboren werd moet men dan ook niet die Kerk gaan aanvallen want dat is niet redelijk.
   Het spreekt vanzelf, dat wanneer men in een Katholieke gemeenschap opgroeit en zich daar niet mee wil vereenzelvigen, men zich verwijdert uit die gemeenschap en haar niet op bittere wijze aanvalt.
   Moeten samenleven met bittere mensen leidt tot overbodige spanningen en dat wenst niemand.
   Het is volstrekt onredelijk te willen genieten van een christelijke samenleving zonder haar geestelijke wortels te respecteren.

  2. Inderdaad, Frank, vrijheid van meningsuiting is een groot goed.
   Het is een groot goed dat we steeds zouden moeten trachten te belijden, altijd. Dat verheft ons boven onze kleinheid en het getuigt van ware aandacht voor elkaar. En we zouden inderdaad met één maat moeten meten. En weet je?: dat staat allemaal in de Bijbel zeer uitgebreid nog wel geschreven. Men kán dat dus weten. Dáár ligt het dus niet aan.

   Zoals gij wellicht maar uiteraard al wel zult weten is de mens is in het algemeen onverbeterlijk. De ideeën waarmee men gevormd is op zijn 18e, zullen voor de rest van het leven de maatstaf en de zekerheid blijken te zijn. Uitzonderingen daargelaten. Maar de ander een ander beeld proberen te laten zien van zo een vermeende zekerheid gaat dus niet. Dat doet (o.a) teveel pijn. Vandaar dat de ‘matigheid’ overheerst, meen ik. Die pleegt haar misdaden in het duister en zorgt ervoor dat zij in het licht als heldin wordt aanschouwd. Ach, ge kent uw klassiekers toch?

  3. Gelukkig is de kerk ondertussen geëvolueerd naar een vrijere vorm. En hoe het ooit was hoeven we niet terug te krijgen in een veel verder gaande sociaal-politieke vorm.

   1. Benesha,
    hetgeen u bedoelt met vrijere vorm blijkt slechts een onbeduidend babbelhuis te zijn.
    Men wilde de Mis in de volkstaal. Maar hebt u zich nooit afgevraagd waarom men dan de Latijnse Mis niet in de volkstaal wilde doen ?

    Het antwoord is dat men de waarheid niet kan verdragen. Daarom werd reeds vanaf 1948 in het geheim onder bisschop Annibale Bugnini een totaal afwijkende N.O.M. Mis opgesteld door een verzameling betwijfelbare personen. Vanaf Paus Paulus VI werd dit misbaksel zonder meer over het eertijds Katholieke publiek uitgegoten en zonder rekening te houden met protest.
    Ik zal nooit vergeten hoe dit in het college van Bilzen voor het eerst werd ‘gevierd’ in 1962. Het was een grote leugen en ik kan nu nog steeds niet begrijpen dat men het mooiste en beste van de Kerk als afval wegdeed. Het is dus geen “evolutie” maar regelrechte afbraak van de Ware Rooms Katholieke Kerk.
    Nu bevinden we ons in een toestand van socialistische dictatuur met een ‘paus die’ geen waarachtige paus blijkt te zijn en dubbelzinnig spreekt en handelt.

 2. Ik weet dat het een strategie is bij oudere mensen om linksen fascistisch te noemen, maar dat werkt niet op hen; linksen bekommeren zich niet over wat zij genoemd worden maar vechten om te winnen. Men zou hen dus beter gewoon noemen wat zij zijn, islamo-marxisten die de blanke Europese volkeren willen ondermijnen en verwoesten.

  Rechtsen spenderen veel tijd aan het zich verdedigen tegen etikettering door Links, en zij beroepen zich dikwijls op vrijheid van meningsuiting, maar daar wint men geen oorlogen mee en die ideologie van vrijheid van meningsuiting werd zelf eertijds door Links ontworpen als wapen tegen landen die katholieke bestuurders hadden. De revolutionairen beriepen zich op vrijheid van meningsuiting om de katholieke controle op publicatie te breken maar van zodra zij zelf aan de macht kwamen gehoorzaamden zij niet aan die doctrine. Men moet simpelweg in het offensief gaan in plaats van voortdurend te proberen te bewijzen dat men niet fascistisch of nationaalsocialistisch is.

  Er moet gewerkt worden aan de opbouw van een Katholiek Rechts in West-Europa, katholiek-theocratisch en blank dus, dat de invloeden van het zionisme en die van het eurazianisme afwijst en dat werkt voor het geestelijk herstel en het raciaal-etnisch behoud van de blanke Europese volkeren. Zionisten dienen het regime van Netanjahu in het stamgebied van Dan, eurazianisten dat van Putin in Moskou, buitenlandse machten dus; Westerse Europeanen moeten geen dienaren zijn van dergelijke buitenlandse regimes terwijl hun eigen volkeren en landen verwoest worden.

 3. Eens temeer blijkt de eeuwenlange Europese Zelfverdediging tegen de oprukkende Islam absoluut noodzakelijk voor wie ijvert voor een Europees Europa

  1. @Rechtse Rakker,
   Wat U zegt, is al vele eeuwen bekend (minstens vanaf de 80 – jarige oorlog tegen Spanje).

 4. Het jodendom is de grondlegger van democratie! Bij heersers is het gewoon dat de eerstgeborene het dubbelrecht had: Familiehoofd en Machthebber. Het Messianisme in het jodendom is daar tegen opgestaan: die het meeste liefheeft heeft het dubbelrecht hetgeen te zien is in de geboortelijn van Christus: nooit, na Adam en Eva is het eerstgeboorte dubbelrecht bij de eerstgeborene terecht gekomen tot aan Die men de H.Maagd Maria en Jezus noemt!
  Abraham werd er al op gewezen dat die naar Sara te luisteren had, en die het meeste lief heeft luistert ook naar diens broeders en zusters. David ging niet zomaar voorbij aan de stamleider, Petrus mag dan naar de Bijbel de eerste onder de apostelen zijn geweest, ook die had geen absolute macht. Dat is verandert bij de latere leiders in de rk kerk en meer en meer macht kregen en de kerk de autonome macht van de koning gebruikte hun leer door te drukken op het volk!
  Mueller moet niet klagen dat na zulke misstanden als inquisitie en opdringen van hun religie ze een koekje van eigen deeg krijgen!
  Ze kunnen schreeuwen dat de enige religie die de waarheid heeft het christendom is, ze kunnen het niet aantonen/bewijzen! Eeuwenlang hebben ze zelf bewijs met voeten getreden en als je dan zelf geen bewijs kan leveren wordt je vanzelf uit gerangeerd!
  Kijk naar de verkiezingen van een Paus, die hoort unaniem Profeterend met de H.Geest gekozen te zijn en wanneer is dat gelukt?
  En kijk binnen de rk kerk Er is in de kerk geen ruimte voor Vol-Profetie! Dan wordt je vanzelf blind: die het licht in diens ogen verliest gaat een stok gebruiken om mee te slaan en aan de hand van geluid diens weg te kiezen: Waar heb ik dit eerder gezien? O ja in de rechtszaal en kerkers van de inquistie!

  Ik kan als enige bedroefd mijn hoofd schudden, zoveel blinde hard van hart eigenwijsheid! En maar roepen dat ze geheiligd zijn en vol van de H.Geest, ja, ja ze kunnen nog niet vertellen waar Die vandaan komt, Verblijft en Verder Gaat…, dan heb je als “windhaan” geen functie meer…

  1. Mattheus 16:18. Doe de scavi-tour, ga zien en wees toch niet ziende blind; daar doet u beter aan dan het afgezaagde stokpaardje van de inquisitie te berijden. Bij zoveel ongeloof kan ook ik slechts mijn hoofd schudden. De Kerk van Christus is heilig en uniek want ze behoort Hem toe, ook al zijn haar bedienaren zondaars net zoals u en ik. De poorten der hel zullen Haar niet overweldigen, hoezeer ze er ook op los beuken.
   Extra ecclesiam nulla salus. Elke ‘Vol-Profetie’ die zulks miskent komt niet van God en is – net als elke ideologie die niet op de Waarheid stoelt die in Christus Jezus is – gedoemd te mislukken.

 5. ik denk dat Henk betaald wordt om dit soort sarren te doen en vol te houden
  of zijn zeven bovenkamers zitten vol met dwangduivels die hem niet gerust laten
  als lid van een esoterische loge doet hij het misschien ook nog voor de eer van loge-lid
  ze hebben hem een hoge titel beloofd

  1. Dacht u, Eric, dat ik het alleen maar over Henk had?
   Lees nog eens goed wat ik schrijf.

   1. Kijkt u even naar het uur van verschijnen van de twee reacties : 15:23
    hoogstens enkele seconden verschil
    u en ik schreven tegelijkertijd

    Maar naar wereldse opvattingen hebt u gelijk.
    Dat is nu eenmaal de boze wereld waarin de christen zich bevindt.
    Misschien moet ik u benijden dat u (schijnbaar?) met geen innerlijk leven hoeft rekening te houden. Voor zeer velen is het onmogelijk de geestelijke invloeden te ontkennen. Hoe kan ik weten of u wel recht door zee vaart, u kan zeer goed lid zijn van een loge en zij zijn juist trots op hun contacten met duistere geesten?

    Of schrijft u ook kritische reacties op websites van loges ?
    Ik denk niet dat zij kritiek dulden.

    1. Zoals altijd vervalt u in veronderstellingen over mij en suggereert u allerlei bindingen die ik niet heb. U ontwijkt de kern van mijn commentaar.
     Case closed.

     1. “case closed” betekent in uw geval telkens weer vluchten voor de realiteit.

    2. Het heeft weinig zin om uw reactie te laten staan op een bericht van mij dat werd verwijderd.

 6. De kans dat mijn reactie ‘blijft staan’ acht ik bijzonder klein. Elke reactie met stevige inhoudelijke kritiek op dit Forum in het algemeen en op bepaalde visies in het bijzonder, worden de laatste weken vakkundig verwijderd. En dan cynisch genoeg nog na een artikel over ‘vrijheid van meningsuiting’.
  Voor mij is het ondertussen zeer duidelijk. De Kern van dit Forum staat voor en vertolkt het katholieke geloof volgens het zeer orthodoxe priesterbroederschap Sint-Pius X.
  Voor mij geen probleem.
  Maar als elke inhoudelijke tegenstem gesmoord wordt (beledigingen, verwensingen en eindeloze onzin daarentegen vormen voor de censoren zelden een probleem), dan heeft dit Forum voor mij elke betekenis verloren.
  Om zinvol en productief van gedachte te wisselen moet je wel met twee zijn. Wat boeiend had kunnen zijn is een beetje verworden tot zinloos tijdverlies en een gebrek an zelfrespect, voor mij dan toch.

  1. @Frank

   je kan van blinde orthodoxen christenen niet verwachten dat ze veranderen, mogelijk alleen als de Tijd van Barmhartigheid voor hun voorbij is. En zelfs dan is het nog de vraag, kijk naar de blinde orthodoxe Joden, 1878 jaar over de wereld gejaagd en ellende is blijkbaar niet genoeg voor hen om Christus te vinden! Er wacht hen nog een Beker, daar verwacht ik veel meer van. En die blinde orthodoxe christenen krijgen minimaal dubbel want ze hadden sowieso van die Joden moeten leren, een gewaarschuwd mens telt voor twee!

   “Om zinvol en productief van gedachte te wisselen moet je wel met twee zijn.”

   er moet wel meer zijn dan twee, want zonder openstaan voor de ander en van beide kanten Goed onderzoek doen, hoort er bij, opdat het waardevolle behouden blijft.

  2. Je hebt gelijk, Frank,
   Wanneer ze het hier presteren om zelfs behoorlijk heilige teksten weg te halen, is de betrouwbaarheid van deze site inderdaad tot onder het nulpunt gedaald.

   Jammer, Frank. Jij (o.a.) hebt in mijn beleving vaak volkomen gelijk en je inzichten zijn dan ook vaak als een frisse intelligente wind die door een nogal verstofte dompige ruimte waait. Laat dat gezegd zijn, maar dat wist je al.

   Het probleem blijft nu eenmaal dat gedogmatiseerde mensen bijna nooit weer hun verstand volledig terug krijgen. Dat blijkt wel. En dat is wel jammer, want sommigen menen het misschien best wel goed. Maar men is vaak te eigenwijs en te onwetend, te ongeoefend en te bang om van gedachten te veranderen, lijkt mij. Men ziet het misschien zelfs als een zonde om zélf na te denken en te overwegen wat een ander zegt, denk ik. Men is tegen zichzelf beïnvloed. Als een slot op het denken. Maar, als je een kwartje in de automaat speelt het wél zijn wijsje. Btw, dit hier is mijn levenservaring ook, of het nu bij de protestanten of de katholieken is, als je ‘gelooft’, dan vinden ze alles mooi en prachtig, maar oh wee, als je laat zien dat je het niet helemaal gelooft, want er kloppen dingen niet, die wél kloppend worden als je weet dat er waarschijnlijk gerommeld is met woorden, én als je beseft dat het om het verstand handelt. Het overstijgt het verstand wel, maar je hebt het verstand nodig om het te begrijpen, denk ik.

   Dus, men is hier misschien wel goed katholiek, maar men mist naar mijn idee de spirituele kern. Waarbij ik me afvraag of deze wel door iedereen begrepen kán worden. De weg is breed, maar de poort is smal. Niet iedereen beschikt over het nodige verstand, meen ik.

   (En ja, gooit u maar weer weg, deze reactie. Goed voor je karma. )

   1. Raphaël,
    De spirituele kern is het Offer van Jezus.
    De meeste mensen blijven liever zeer ver in de omgeving rondzwerven eindeloos op zoek naar wereldse voldoeningen.

    1. eric,

     Ik kan met jou niet communiceren, want jij bent nu precies die automaat die herhaalt wat hem geleerd is. En daar is geen gesprek mee mogelijk. Dat is een stompzinnige herhaling van zetten.
     De spirituele kern is het offer van Jezus, zeg je.
     Zoals beschreven in het Boek misschien wel ja. Maar in dat Boek is er een laag die opeens begrijpelijk wordt voor wie meer weet. Dán opeens zie je dat het om de Weg gaat.
     Maar dat schrijf ik niet weer, want dat haalde iemand al eerder weg, dus dat heeft geen hier zin meer.

     1. Raphaël,
      wat komt u hier eigenlijk doen als niet-christen terwijl u het fundament van de liefde verwerpt ?
      Welke betere dingen hebt u te bieden ?
      Geen enkele dichter of filosoof slaagde er ooit in de bijbel te overtreffen.
      U valt over de Hoeksteen zoals Jezus het duidelijk beschreef.

     2. U, Raphaël, gedraagt uzelf als een automaat wanneer u de valse dogmata van de moderne maatschappij, zoals “vrije meningsuiting” en religieus indifferentisme, napraat waarin u geprogrammeerd bent.

      Ikzelf ben opgegroeid in een apostatische samenleving waar kinderen in scholen geprogrammeerd werden volgens uw ideologische standpunten door antikatholieke leraren. Het is echt niet onder maatschappelijke druk dat mensen hier in AD 2024 godsdienstig orthodoxe dingen zeggen tegenover de moderne afgoden van het systeem die u dient. U keert de realiteit om.

      1. Waramund,
       “U, Raphaël, gedraagt uzelf als een automaat wanneer u de valse dogmata van de moderne maatschappij, zoals “vrije meningsuiting” en religieus indifferentisme, napraat waarin u geprogrammeerd bent.”.
       Ik praat geen valse maatschappelijke dogma’s na. Hoe komt u daar bij? Ik weet als geen ander dat de mensenwetten niet deugen en tot verderf leiden!
       Religieus indifferentisme? Hoe komt u daar toch bij? Omdat ik zie dat de Boeddha ook tamelijk wijze woorden sprak? Dat de Bhavagat Gita ook schitterende beelden heeft voor de Verlichting en het samen wandelen met Hem? Dat is niet ongeïnteresseerd zomaar wat onderzoeken, dat is juist de diepte verkennen.

       Ik probeer de diepte en de Waarheid te vinden en ik geloof dat die in ieder geval niet ligt in het verzamelen van wereldse zaken en rijkdom, maar in het hart.

       1. Herstel graag:
        Ik meen te weten dat de mensenwetten maar al te vaak niet deugen en juist tot verderf kunnen leiden!

       2. En Waramund, het verbaast mij dat je uit een ongelovige omgeving komt. Het verbaast me o.a. daarom omdat je nogal fel ‘in de leer’ bent.
        Maar het spijt me wel voor je. Waarom?

        Ikzelf kom uit een gelovige omgeving waar ik op de lagere school geleerd heb over de moraal van Jezus. De nonnen en de fraters ben ik mee bekend en zie ze als een soort engelen. Ik heb dus een zeer mooie opvoeding gehad en waande me toendertijd in de hemel van blijdschap en geluk.

        Totdat ik in de harde wereld terechtkwam met leugens listen en bedrog, stelen, hysterisch voetbal kijken, oorlog en ellende. Nou, dan vergaat je de hoop en de liefde en de blijdschap wel een beetje, dat kan ik je verzekeren.

        Maar, dat mag je best weten; ik ben wel dankbaar dat ik die schat heb meegekregen.

        En als jij hem later hebt gekregen? Ach, koester hem en wees vooral blij. Laat de wereld de wereld en doe wat je weet. En vergeet je niet om gelukkig te zijn?

        Ik zie het dan ook meer als een vanzelfsprekendheid dat we goed voor elkaar moeten zijn. Dat is te belachelijk om aan te twijfelen. Dus daar is geen verschil van mening over, denk ik. Voor mij gaat het om daden en niet zozeer om woorden.

        Het gaat mij dan ook niet om geloof, maar om besef en denken te weten wat goed is en zo te handelen. Werkelijk goed. Zouden we met z’n allen zo leven dan was de aarde wellicht een paradijs. Maar er zijn egoïsten, materialisten, rijkdom nastrevers, familiezieken, al wat Jezus zegt dat juist slecht is. En dat is het. Denk ik, tot zo ver.

        En nogmaals; niks heb ik van mezelf hè? Het is een gave van de leraren van de kerk. Een schat. Dus ik prijs mezelf niet, of ik weet iets beter of zo. Ik zeg alleen dat het mij veel simpeler lijkt; wees goed en verder is het goed zo. Beschaafd gedrag. Nederig, dankbaar, het leven is toch een wonder, Waramund? Laten we het toch aanschouwen? Want dat moeten we niet vergeten. Te leven.

        (Dat laat onverlet dat ik het erg leuk vind om te discussiëren en te communiceren. Als het maar geen geruzie wordt of zo van ‘geloof jij wel of niet?’, dat is tutten vind ik.)

        1. Ik had het over de samenleving algemeen, Raphaël; die is secularistisch en vijandig aan het katholicisme; de maçonnieke loges hebben de voorbije eeuwen voortdurend gestreden om de revolutionaire mens van 1789 op de maatschappelijke troon van God te plaatsen. Als mensen hun kinderen in Vlaanderen naar nominaal katholieke scholen sturen krijgen ze hen als apostaten terug. Het Westen wordt bestuurd door gnostische sekten die het katholicisme bestrijden en die esoterisme verspreiden; denksystemen zoals boeddhisme worden hier “verlichting” genoemd terwijl de katholieke orthodoxie “obscurantistisch” genoemd wordt; dat is luciferiaanse taalondermijning waardoor mensen psychisch omgekneed worden.

         Wanneer gnostici dan beweren dat de apostelen en evangelisten “exoterisch” gelogen hebben om een “esoterisch” gnosticisme te verbergen voor de “profanen”, dan praten die gnostici volgens de wil van de architecten van de gnostische wereldorde die de volkeren verziekt en ondermijnt. Mensen worden geprogrammeerd om zo te denken en te praten, mensen worden geprogrammeerd om de religiën gelijk te achten en onverschillig te zijn omtrent de religiën, mensen worden geprogrammeerd om de dogmatische aard van het Christendom te verwerpen.

         De gruwelijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn allen gnostisch gestuurd. Zo is mensen, inclusief kinderen, tot travestieten maken een hernieuwing van de cultus van Astaroth, een donkere geest die travestieten als priesters wilde; de gnostische kabbalisten beweren dat er oorspronkelijk een androgyne “Adam-Kadmon” was en zij wanen dat transgenderisme een weg is naar een herstel van een fictieve oorspronkelijke androgynie. De smeerlapperij komt van gnostici en men bestrijdt hen niet op de juiste manier door hun valse leringen over te nemen.

         Mensen die losbreken uit hun irreligieuze programmering om zich onder de banier van het katholicisme te scharen zijn geen automaten die onbewust napraten wat zij als kinderen gehoord hebben. Zij weten dat het maatschappelijk nihilisme hier slecht is, zij weten dat louter één religie de waarachtige kan zijn en zij weten dewelke dat is. Bij Europees Rechts zijn er nog steeds zovelen die de valse beginselen van 1789 napraten, valse beginselen die oorspronkelijk verspreid werden door Links; het is dan ook belangrijk dat in West-Europa een Katholiek Rechts opgebouwd wordt dat de oude katholieke contrarevolutionaire strijd opnieuw aanwakkert, want om tegen de “Nieuwe Wereldorde” te strijden is het nodig dat men geestelijk juist zit.

  3. Frank Dierickx,

   Het zijn niet alleen reacties van u, Raphaël en Gadellaa die verwijderd werden; er werden er ook van mij weggehaald, en ik ben een verdediger van de katholieke orthodoxie. Ik spreek niet in naam van het bestuur hier, maar het gaat hier duidelijk over de herhaalde vraag om bij de onderwerpen van de artikels te blijven; als men dan volhardend blijft afwijken van die onderwerpen dan wordt er hier soms ingegrepen. Gadellaa probeert bij elk artikel compulsief zijn heretische onzin tot het gespreksonderwerp te maken; anderen reageren daar dan op en het onderwerp van het artikel wordt dan genegeerd.

   Mijn eigen standpunt over “vrije meningsuiting” heb ik reeds in het verleden uitgedrukt; het kwaad heeft geen rechten. Mensen worden van in hun kinderjaren geprogrammeerd om “vrije meningsuiting” een fundamenteel goed van menselijke samenleving te achten, iets vanzelfsprekends, maar wanneer men rationeel die ideologie van de vrijgeesterij bekijkt ziet men hoe absurd die is. Er zijn er die, zich beroepend op “vrije meningsuiting”, het toelaten van de porno-industrie “beschaving” noemen, een industrie die mensen en gezinnen ruïneert door exploitatie van de personen die zich zo verkopen voor geld en van de verwoestende verslavingen van degenen die ernaar kijken.

   Ketterij is een kwaad en dus schadelijk, linkse “meningen” die westerse volkeren ondermijnen en met ondergang bedreigen zijn kwaadaardig en schadelijk; die dingen moeten dus maatschappelijk verbannen worden. En de linksen, in wier kringen de ideologie van “vrije meningsuiting” ontworpen werd, hanteren die zelf als een wapen tegen hun vijanden zonder zich zelf aan de ideologie te houden, want zij juichen het toe wanneer mensen in de hoven van doemspraak veroordeeld worden tot boetes en gevangenschap om “racisme”. De architecten van de vernoemde ideologie geloofden er van in het begin zelf niet aan.

   1. Kortom: Iedereen die overtuigd is van zijn eigen gelijk, mag en moet de ander de mond snoeren.
    Enige suggestie over hoe een zekere vorm van samenleving en beschaving dan WEL kan beginnen?

   2. Nota bene, Frank Dierickx, ik ben vijandig aan de Piusbroederschap; let er dus op dat u uw tegenstanders hier niet mentaal tot een denkbeeldige monolithische groep maakt.

    1. Dat vind ik een terechte waarschuwing, Waramund. Maar geef toe, de meeste (zinnige) commentaren zijn toch meestal wel loten van dezelfde tak, niet? Een milde, iet of wat modernere manier van katholicisme wordt hier meteen weggehoond, lees wegbeledigd.
     Maar bon, ik zal er op letten.
     PS. Ik beschouw de mensen op wie ik reageer zelden of nooit als mijn ’tegenstanders’. Wel als gesprekspartners met wie ik van mening verschil.

     1. @Frank Dierickx + @Waramund,
      Welk een hoogmoed (= enorme overschatting van eigendunk) blijkt uit Uw woordenschat.

     2. Volgens mij is Frank veel te sluw om niet een loge-man te zijn. Hetgeen hij doet is zoals sommige politiediensten noemen “a open tail”, openlijk toezicht. Typisch voor goddelozen die niemand ooit kunnen vertrouwen en wel degelijk een grote afkeer koesteren van godsdienst.

      1. @eric-b-l,
       U meldt dat @Frank Dierickx an open tail is en veel te sluw is om geen loge-man te zijn.
       U bedoelt zeker, dat de staart van @Frank Dierickx constant omhoog staat, waardoor hij ’n constante vieze geur nalaat??

       Tja, de innerlijke geur (stank) komt tenslotte in de uiterlijke geur tot uitdrukking.

       1. P.J.T. Derks schreef:
        25 april 2024 om 17:07

        @Frank Dierickx + @Henk Gadellaa,
        U vindt het blijkbaar zéér vreemd, dat Uw commentaar verwijderd wordt na het uitschelden op dit forum.
        Tja, dan rest U nog maar één ding: Uzélf onderzoeken.

         1. Héél vreemd:
          Ineens zie ik TWEE maal mijn reactie van 25 april om 17.07 uur.
          Ik neem aan, dat iemand van de redactie zijn/haar redactiefout foutief heeft proberen te herstellen.

   3. Beste Waramund, U schrijft: “Er zijn er die, zich beroepend op “vrije meningsuiting”, het toelaten van de porno-industrie “beschaving” noemen, een industrie die mensen en gezinnen ruïneert door exploitatie van de personen die zich zo verkopen voor geld en van de verwoestende verslavingen van degenen die ernaar kijken.”

    Dit is zo ongelooflijk de nagel op de kop. Ik weet zelf uit ervaring hoe verwoestend het kijken naar porno kan zijn voor jezelf en je naasten… Het vreet je hele ziel kapot. Vandaag de dag zitten jongeren al voor de leeftijd van 12 naar porno te kijken. Hun complete brein wordt zo misvormd hierdoor. Maar als ze 18 zijn verwacht men wel dat ze met alle respect een vrouw kunnen behandelen zonder ze als lustobject te zien… Natuurlijk lukt dat niet, ze zijn geheel hun jeugd gehersenspoel door deze perverte bagger. Niet één politieker die zijn mond hierover durft open te doen. Enerzijds ‘free porn for everyone’, anderzijds ‘me too’… Vergeet het maar.

    Deze week nog in de krant: ‘1 op de 3 jongeren doet aan wurgseks’. En dezelfde dag op de radio een bericht dat het aantal SOA’s spectaculair blijft stijgen. Onder welke zieke invloed zou dit gebeuren denk je? Inderdaad, porno…

    Straf ook dat je zelden of nooit een pastoor hierover hoort spreken/preken. Bang om op zere tenen te trappen? Bang om mensen te choqueren? Hier zou terecht een pak meer aandacht aan mogen geschonken worden. Trouwens, het kijken naar porno is nog steeds een doodzonde.

    Spijtig genoeg is voor vele geestelijken het milieu, het klimaat en de aanvaarding van anders geaarden een grotere prioriteit dan enerzijds het zieleheil van jong én oud die massaal verslaafd zijn aan deze ‘nieuwe drug’ die porno heet, (het was nog nooit zo gemakkelijk en massaal te bekijken en het blijkt dat er ook hoe langer hoe meer vrouwelijke kijkers zijn) en anderzijds een maatschappij die mede ontwricht wordt door het onderuit halen van alle ethische normen en waarden door diezelfde helse bagger die porno is.

    De Orthodoxe Fr. Seraphim Rose omschreef het heel juist. ‘Pornography is the devil’s iconography’.

    Ondertussen worden in onze Katholieke scholen de pippo’s van Sensoa uitgenodigd om hun immorele bagger te komen verkondigen, terwijl échte katholieke tegenstemmen van leerkrachten of leerlingen worden afgedaan als ouwbollig, extremistisch en hopeloos voorbijgestreefd.

    Als het van minister Vandenbroucke afhangt staat er binnenkort een waarschuwing op uw bierglas tegen alcoholmisbruik. Dus als U op een zaterdagavond na een week hard labeur even een terrasje wil doen onder het genot van een Trappist, zal u gewaarschuwd worden dat alcohol slecht is voor de gezondheid.

    Maar over het veel grotere gevaar dat porno heet hoor ik niks. Niemand. Nada. Geen politieker, geen pastoor, geen bisschop… Onvoorstelbaar…

    1. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, heeft een standpunt over de porno-industrie en de invloed ervan op jongeren. Volgens Sensoa is er geen wetenschappelijk bewijs dat porno schadelijk is voor jongeren. Ze benadrukken echter dat het belangrijk is om met jongeren over porno te praten, omdat ze vaak veel vragen hebben over dit onderwerp.
     Sensoa ziet porno als ‘overwegend seksueel expliciet materiaal dat hoofdzakelijk bedoeld is voor seksuele opwinding’. Ze maken een onderscheid tussen dit soort materiaal en seksueel expliciet materiaal dat bedoeld is om informatie te geven over seks.
     Het standpunt van Sensoa over de invloed van porno op jongeren is dat het bekijken van porno deel kan uitmaken van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Ze merken op dat ongeveer 40% van de jongens en 7% van de meisjes tussen 12 en 14 jaar in de afgelopen 6 maanden naar porno heeft gekeken. Bij jongeren van 21-24 jaar liggen deze cijfers aanzienlijk hoger.
     Sensoa geeft aan dat veel porno seksistisch is en een onrealistisch beeld geeft over perfecte lichamen en seksuele prestaties, en vaak gericht is op mannelijk genot. Daarom is het volgens hen belangrijk om jongeren realistische informatie over seksualiteit te geven en te vertellen dat er ook vrouwvriendelijke porno bestaat.
     Ze adviseren ook dat jongeren kritisch moeten zijn tegenover seksistische beelden en dat vooral jongeren die al seksistische denkbeelden hebben, in porno een bevestiging van hun ideeën kunnen zien.

     Wat is uw suggestie om jongeren te leren omgaan met het gegeven ‘porno’?
     Een antwoord als ‘het mag er niet zijn’ beschouw ik niet als een realistisch antwoord; oorlog mag er ook niet zijn.

     PS. Voor de usual suspects hier: Ik ben geen verdediger van de pornografische industrie, en ik heb hier niemand beledigd.

     1. Beste Frank, Ik ga proberen U hier een antwoord te geven waar U iets aan hebt…

      U schrijft: ‘Volgens Sensoa is er geen wetenschappelijk bewijs dat porno schadelijk is voor jongeren.’
      Dat is al een eerste gegeven dat totaal incorrect is. Het is zelf schadelijk voor een volwassen brein… Op youtube zijn er heel wat interessante filmpjes te vinden hierover. Psychologen en zelfs neurowetenschappers die die puur fysiek uitleggen, wat het doet met een brein dat nog in volle ontwikkeling is.
      En dan heb ik het nog niet gehad op de ontwrichtende werking die porno heeft op onze maatschappij, net doordat men zich anders gaat gedragen wanneer men dagelijks porno kijk. (Ik was er zelf een zielig voorbeeld van)

      Ik ben het met je eens dat ‘het mag niet’, voor jongeren niet werkt. Meestal integendeel… Maar dat wil nog niet zeggen dat je het moet gaan ‘goedpraten’. En dat is volgens mij waar het schoentje wringt. Vroeger werd er ook naar porno gekeken hoor, of naar de hoeren gelopen. Maar iedereen wist: ‘dit is niet ok’. vandaag spreken we over ‘verantwoord naar porno kijken’ en over ‘sekswerkers’. En je mag het mij niet kwalijk nemen dat ik nu ga antwoorden vanuit een gelovig standpunt… Kijken naar porno is nog steeds een zware zonde. ‘Er staat geschreven: gij zult geen echtbreuk plegen, maar ik zeg U, al wie naar een andere vrouw kijkt om haar te begeren heeft in zijn art al echtbreuk gepleegd’. Wat is kijken naar porno anders dan naar andere vrouwen kijken met een begerige blik?

      Nu ben ik mij terdege bewust dat je het overgrote deel van onze jeugd – mede door een opvoeding thuis waar God niet eens meer ter sprake komt, laat staan wat volgens bijbels normen goed of kwaad is – niet gaat overtuigen om niet naar porno te kijken omdat het in sé een zware zonde is.

      Maar… Misschien zijn er nog andere manieren. Een aspect belichten dat Sensoa (doelbewust?) duidelijk NIET doet, en dat mij deels ook van mijn verslaving heeft afgeholpen. Er is op youtube een heel interessant kanaal, dat heet: ‘fight the new drug’. Het is een kanaal dat een podium geeft aan heel wat ex-porno acteurs/actrices. Als je dit kanaal een beetje volgt kom je er al snel achter wat een smerig wereldje zich achter de schermen van de porno-industrie bevindt.

      Uitbuiting, vrouwenhandel, drugsmisbruik, verkrachting… Het overgrote deel van de actrices zijn vrouwen die van jongs af zijn misbruikt, die nul generlei zelfwaarde hadden door het constante misbruik. Als je als meisje van jongs af wordt verkracht en vernederd, ga je na verloop van tijd zelf geloven dat je voor niks goed bent. Het zijn veelal deze gebroken vrouwen die de geschikte prooi zijn voor de porno. Een groot aantal vrouwen heeft ook een drugsprobleem, dikwijls in de hand gewerkt door hun ‘manager’. Zij hebben de drugs nodig om zich alle dagen te laten misbruiken door x aantal mannen op de set, anderzijds hebben ze de centen van de opnamen nodig om zich deze drugs te kunnen vreroorloven. Heel dikwijls zie je deze vicieuze cirkel terugkomen. Ook mannelijke acteurs durven er wel eens inrollen op die manier. Bedrijf failliet, vrouw weg met de kinderen, en dan komt er plots iemand met het aanbod om mee te spelen in een porno-opname. Eens je hierin stapt, is er voor velen geen weg meer terug. Ze worden door niemand nog serieus genomen, een relatie aanknopen is quasi onmogelijk. Wijs me eens één vrouw aan die verstandig is en al haar zaakjes goed voor mekaar, die er zelf voor kiest om in de porno wereld te stappen…

      Ik hoorde iemand op datzelde youtube kanaal deze vergelijking maken… ‘Als je in een steegje wandelt en je ziet iets verderop hoe een vrouw door een aantal mannen verkracht wordt, ga je dan helpen? Of ga je je gulp opendoen en jezelf masturberen? Wel, het tweede doe je als je naar porno kijkt. Je werkt onrechtstreeks mee aan de verkrachting van ontelbare vrouwen in deze morbide industrie.’

      Misschien kunnen deze verhalen een aantal jonge mensen wel eens aan het denken zetten? Wil ik echt meewerken aan dit soort praktijken door naar porno te kijken??

      Een tweede middel om porno in vraag te stellen is het volgende: ‘hoe zou ik reageren als de vrouw waar ik nu naar ga kijken en die door drie mannen tegelijk wordt ‘aangepakt’ mijn eigen vrouw, vriendin, moeder, dochter was? Of iemand die ik écht oprecht liefheb? Met de wetenschap in het achterhoofd dat zij hier nooit écht zelf voor gekozen heeft?

      Opnieuw, misschien kan deze overweging opnieuw een aantal jongeren aan het denken zetten om het porno kijken definitief de rug tot te keren. Gemakkelijk is dit trouwens niet. Er komen dezelfde endorfines vrij als wanneer je drugs neemt. Voor de meesten die willen afkomen van een porno verslaving is het een rit van vallen en terug opstaan. Maar het is echt wel de moeite waard.

      Sensoa komt op dit moment niet verder dan waarschuwen voor ‘verantwoord’ porno kijken. Ik lees dan ook nog: ‘Het standpunt van Sensoa over de invloed van porno op jongeren is dat het bekijken van porno deel kan uitmaken van de seksuele ontwikkeling van jongeren.’ Dit is echt je reinste onzin Frank. Het tegendeel is overduidelijk waar.
      Als ik morgen zou zeggen: het drinken van alcohol kan deel uitmaken van de lichamelijke ontwikkeling van jongeren, zou iedereen mij compleet maf verklaren. En terecht. Bij het kijken van porno is dit exact hetzelfde.

      Porno is verslavend. Dat niemand me dat aub komt ontkennen. Een jong brein is in alle gevallen nog veel gevoeliger voor verslavingen dan een vol ontwikkeld brein. Ik vind het dan ook ongelooflijk dat Sensoa dit soort onzinnige uitspraken mag komen doen op onze scholen. En dat is ook de reden dat ik redelijk giftig wordt als ik de naam Sensoa hoor. Het enige waar zij zich zorgen om schijnen te maken is dat het ‘veilig’ gebeurt. Dat er geen SOA’s of ongewenste zwangerschappen komen. Over de desastreuze invloed van porno op een jeugdig brein wordt met geen woord gerept.

      Ik durft dit gerust misdadig noemen…

      1. Bedankt voor uw uitgebreid en persoonlijk antwoord.
       Met veel zaken die u opnoemt ben ik het volledig eens.
       Sensoa ook trouwens.
       Over bepaalde aspecten van de aanpak bij jongeren verschillen we van mening. Ook wat betreft de ‘wetenschappelijke’ bevindingen.
       Over het doel van informatie en hulpverlening verschillen we nauwelijks van mekaar: respect voor zichzelf en voor de ander.
       PS. Hier inhoudelijk verder op ingaan zou ik wel willen, maar dat betreft dan weer niet het onderwerp ‘Vrijheid van meningsuiting’ en dan worden onze verdere berichten geschrapt.
       Desalniettemin, nogmaals bedankt voor uw manier van communiceren. Een verademing hier.

       1. De verderfelijke invloed van de porno-industrie is geconnecteerd met het onderwerp van vrije meningsuiting hoor; de moderne regimes zeggen dat zij die industrie toelaten in naam van vrije meningsuiting, en terwijl een schare van menselijke wezens wegzinkt in dat stinkend moeras zeggen de verdedigers ervan dat er geen verbod op mag zijn zolang de participerende mensen gewillig instemmen.

        De meeste verslaafden geven hun verslavingen niet op zonder dwang; degenen die dan tegenwerpen dat ze zich vrijwillig overleveren aan die verslavingen vernoemen daarbij niet hoe de destructieve interne mechanismen van verslaving werken samen met de verwoestende aard van porno op zich op het menselijk psyche. Ik herinner mij dat er neurologen zijn die zeggen dat het brein bij habitueel luisteren naar goede of kwaadaardige muziek gealtereerd wordt, en dat bij kwaadaardige muziek de impulsen tot criminaliteit dan sterker worden; men beseft dan gemakkelijk wat de verderfelijke porno-industrie, die een mens met brutaliteit in het slijk van de ongeordende lage driften stort, doet met een menselijk brein dat er habitueel aan overgeleverd wordt.

        Katholieken weten dat het zich wentelen in onkuisheid doodzonde is, en dat alle porno dus inherent immoreel is. Beweren dat het kwaad rechten heeft is heretisch en filosofisch absurd, dus het is inconsistent voor katholieken om het concept vrije meningsuiting aan te nemen. Maar daarbij is er ook het feit dat de menselijke natuur echt wel van die aard is dat de sterken de zwakkeren moeten beschermen tegen externe dreigingen maar ook tegen hun eigen giftige wilsuitoefeningen. De mens neigt naar samenleving en naar het samenbrengen van vaardigheden en intelligenties, die ongelijk verdeeld zijn bij de leden van het mensenras, om door die synergetische samenwerking een res publica op te bouwen die het goed van de participerende inwoners behartigt; sommigen bezitten leiderskwaliteiten die hen capabel maken om bestuurders te zijn van de res publica, en degenen die dan macht hebben moeten die vaderlijk uitoefenen. Een vader beschermt zijn kind, tegen anderen maar ook tegen zichzelf, en zo moet dus ook de bestuurder van de res publica zich gedragen met de macht die hij heeft, macht die een instrument moet zijn voor het goede en niet voor zelfzucht; dat houdt het verbannen in van destructief kwaad zoals de porno-industrie.

      2. P.S. het is uiterst misdadig. Je sloopt met porno de hersens en de hormoonhuishouding van de mens. Met porno maakt men een compleet werelddeel kapot. Gekoppeld aan drank en gokken is het snel gedaan met de mens. Beetje coke erbij of heroïne fentanyl enzo en het zit geramd voor de ploerten. Families gaan kapot, vriendschappen, logisch nadenken, goedheid en naastenliefde maakt men zo kapot. Ploerten. Maar er zijn debieltjes die dat niet begrijpen. Die houden zich ook liever lekker dom. Dat zijn ook monstertjes. Die vindt men overal. Het kleine venijnige tuig. Dat stom mee werkt aan wat ze met de mond belijden naar te vinden, maar ondertussen zijn ze slecht. De wereld wordt door chantage, kinderverkrachting en dat gedoe gesloopt. Maar ja. Het gruis is te dom om ook maar iets te begrijpen. Hoe dommer hoe slechter. En een grote bek dat het gespuis heeft!
       Schijnheilig gespuis.

    2. Sensoa heeft niets met natuurlijke liefde te maken en is radicaal tegen de Kerk gericht.
     In een natuurlijke wereld weet het kleinste kind al zeer vroeg waarover voortplanting gaat en het is de Kerk die de mens boven de dierlijke beleving verheft. Klagen dat kinderen “niet weten wat seks is” komt alleen voor in moderne verstedelijkte oorden waar geloof en kennis over geestelijk leven verdween. Dit is het resultaat van de opgang van talrijke ambachtelijke verenigingen die het bestuur overnamen in de eerste steden, de Satanische loges. Binnen afzienbare tijd zal dit allemaal verdwijnen omdat die zogenaamde “wetenschappen” een niet meer te stoppen zelfvernietiging op gang brachten. De heropleving van de Oorspronkelijke RKK zal niet het werk van mensenhanden zijn maar van God Zelf.

     1. @Eric

      Geef dan eens aan hoe je het beste met seksualiteit moet omgaan want er moet nog steeds gedoopt worden want elk kind heeft erfzonden en het huwelijk gezegebd worden dus dat 1 man-1 vrouw is ook niet zonder zonden !
      En het ongeguwd blijven is ook niet zonder zonden! Bv fietsend kan je sneller van a nasr b komen zegt men en vervolgens wordt fietsen niet uitgelegd hoe dat zonder ongelukken kan doen!
      En daarom gaat het fout!
      Zo is het met porno ook, velen spreken over schadelijk en de enige oplossing is weg er mee zonder een echt beter voor in de plaats te zetten!
      Kijk naar de priesterropingen? Is het niet zo dat er zo weinig zijn omdat de leer te kort schiet? Dat de definitie bij gesteld moet worden en het meer nodig is dan “katholiek verwekken?

      Er wordt weer in het rond gesproken en niet 1 heeft de echte oplossing!
      Het blijft bij menselijk gewassen plijsters plakken met een heiligingszalfje die ook niet volkomen
      werkt: is er een echte dokter in de zaal?

 7. @Frank Dierickx + @Henk Gadellaa,
  U vindt het blijkbaar zéér vreemd, dat Uw commentaar verwijderd wordt na het uitschelden op dit forum.
  Tja, dan rest U nog maar één ding: Uzélf onderzoeken.

  1. @P.J.T Derks

   U moet eens schelden opzoeken in een woordenboek: krenkende of beledigende woorden uitspreken op heftige of ruwe toon.

   dat is onrechtmatige woorden uitspreken! U weet niet eens de betekenis van onrechtmatig en zelfonderzoek want bij u keurt de slager diens eigen vlees

   1. @Henk Gadellaa,
    U zoekt steeds op Uw eigen gelijk:
    Volgens ÚW definitie kan men schriftelijk niet krenken of beledigen.

    1. @P.J.T Derks

     Het is bedroevend om te schrijven dat u naar een opticien en hersenchirurg want ik heb geschreven:

     Ieder die doet aan voorbarig oordelen doet aan krenken en beledigen! Als eerste naar die u God De H.Drie-Eenheid noemt en ten tweede Die een Vol-Profetie van het Godsgericht verkondigt!

     men kan dus wel degelijk een mens krenken en beledigen, ja wie krenkt en beledigt hier God, Het Godsgericht en een Vol-Profeet, niet hier? Die beweren dat een mens Niet Met God Volmaakt zonder zonden Godgelijk een Godsoordeel kan spreken/schrijven! en dat zijn er velen, ook hier

 8. @Henk Gadellaa,
  Volgens MIJN definitie kan men zowel schriftelijk + mondeling (+ op vele wijzen) iemand krenken en/of beledigen.
  En U doet dat constant (= U beledigt constant anderen).

 9. @P.J.T Derks

  U moet eens goed lezen:

  Ik ben helemaal niet tegen orthodoxie, ook niet tegen latijnse mis, ik ben tegen iedereen die zegt dat hun leer en traditie de enige is die zonder zonden is, tenzij die met Godsbewijs Godgelijk is met Die Ene Volmaakte Christusverschijning en leert hoe volmaakt te controleren en ieder ander die niet zo vergaat, nederig bekent dat het zijn/haar manier is, zonder anderen te discrimineren en te leren en beleren en achterin de kerk zit Als enige Vol-Profeten mogen leren en beleren want die ZIJN VOL-OOGGETUIGE VAN DE VOLLE WAARHEID!

 10. @Henk Gadellaa,
  Het is de hoogste tijd, dat U Uw taalgebruik + Uw gedachtengang drastisch(!!!) aanpast.
  Als mensen niet de waarheid spreken/schrijven: In het algemeen liegen mensen niet bewust.

  U echter gebruikt zeer welbewust de woorden ‘liegen’ tegen andere mensen, waarmee U suggereert, dat U de enige persoon bent die op z’n woord te vertrouwen is. Ik werp dat verre van mij.

 11. @Henk Gadellaa,
  Om iemand blind te volgen: daarvoor ben ik te oud en dus te ervaren.
  Ik heb ooit – ’n 40 jaar geleden – besloten dat het R.K. geloof het meest juiste geloof is.
  HET perfecte geloof bestaat niet en ZÁL nooit bestaan.
  Ik verwacht in de hemel het perfecte geloof (+ bewijzen) te vinden.

  1. @P.J.T Derks

   “P.J.T. Derks schreef:
   26 april 2024 om 10:10
   @Henk Gadellaa,
   Om iemand blind te volgen: daarvoor ben ik te oud en dus te ervaren.
   Ik heb ooit – ’n 40 jaar geleden – besloten dat het R.K. geloof het meest juiste geloof is.
   HET perfecte geloof bestaat niet en ZÁL nooit bestaan.
   Ik verwacht in de hemel het perfecte geloof (+ bewijzen) te vinden.”

   zou het perfecte geloof = Volmaakt Vervuld Geloof, niet bestaan zou er ook geen Volmaakte Profetie bestaan, dan is er ook geen in alles en overal en voor altijd geldende Wet en Profeten,1
   dan is het eind zoek tav Gods recht en gerecht op aarde! dan kan een mens nooit uit een ellendige situatie komen op aarde! God zij en Christus en Volmaakte Profeten, dank, heeft u ongelijk!
   Naar uw oordeel zou er nooit een mens de volle waarheid kunnen spreken en staan er vele leugens in de Bijbel en dat is niet zo! Zeker in de Bijbel staat niet overal volle waarheid, er zijn echter Volmaakt Goddelijke Lichtstralen te vinden: zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt opengedaan, vraagt en ge zult verkrijgen!
   Het jammer en bedroevend dat men een mens zo stuk maakt dat die tot de conclusie kwam, door niet geode genoeg onderzoek, dat er nooit Volmaakt Geloof te vinden zal zijn en er nooit Volmaakte Oplossingen Zijn! Daarom en daardoor wordt goedgelovigheid va kinderen zo vaak stuk gemaakt en daarom verwijst Christus naar het kind in Zijn Midden!
   dan moge u die Goede gelovigheid terug vinden voor u uw laatste reis aanvaard

   1. Henk,
    De katholieke mens heeft geleerd om een goed mens te zijn en dat is méér dan voldoende, lijkt mij. Die mensen doen de Wil al vanzelfsprekend. Wie de Wil van Jezus doet, die doet de Wil van de Vader. En wie de Wil doet, die heeft de Geest. (Die heeft de Geest dus al.)

    Katholieken dóén de Weg al. Wij praten daar liever niet over want dat heeft geen zin. Dat leidt tot weinig. Wij zijn ván de Weg en houden er niet van om te praten óver de weg.

    1. @Raphael

     “We houden er niet van om over de weg te praten”

     Er is niks dommer dan blind onderweg zijn en maat hopen dat je aankomt! Als God het zo bedoeld had had die mens ook zonder ogen en hersenen en andere zintuigen, naar katholieke leer: geschapen!
     Waarom zijn er dan leraren: huppeke kan je gelijk wegraderen!
     Zo kom je bij Frank: je vindt toch nooit! Joh ruk dan je ogen, verbrandt je hersenen en de rest van je zintuigen!
     U moet zich schamen u had nooit naar school moeten gaan!
     En dan klagen waarom men van het ene ongeluk in het andere loopt!
     Terecht lopen mensen weg bij religie want ze geven geen echte oplossingen: wachten tot je een ons weegt, moet je eens gaan kijken bij die “puriteinen” als ziek worden gaan ze naar een dokter, scheinheilg als ze zijn en geven geen vacinaties! Laten ze dan polio en andere ongelukken van hun kinderen dan zelf op zich nemen ipv verantwoorden van hun gebrekkig handelen afschuiven oo hun kinderen!!! En maar rondbazuinen: we houden vanze kinderen en God heeft het zo gewild!

 12. agent:
  geloven = iets voor waar aannemen zonder het bewijs (gezien te hebben).

  1. @P.J.T Derks

   P.J.T. Derks schreef:
   26 april 2024 om 13:03
   agent:
   geloven = iets voor waar aannemen zonder het bewijs (gezien te hebben).

   Gelukkig dat men zo niet in een rechtszaal doen!
   Christus zegt niet tegen Thomas dat die niet had hoeven komen, Thomas krijg een wijzing oimdat die diens mede apostelen niet zonder twijfel geloofde!

   u blijft ook niet in een kamer waar u gelooft dat er een deur in zit, blijven zitten als u een dringende boodschap te doen heeft! en door de deur heen te lopen heeft u vervuld geloof verkregen! U zou al die kinderen op de lunch krijgen die die ochtend allemaal goed gelovig waren en besodemieterd werden!

 13. Ongelukkig dat de subtiele Raphaël een vijand blijkt te zijn,
  maar blij dat de onduidelijkheden werden opgelost.

 14. @P.S.,
  Heerlijk om Uw gezonde(!!!) berichten te lezen.
  Blijf a.u.b. degene die U bent.

  Vooral sterk door U gezegd:
  Uitbuiting, vrouwenhandel, drugsmisbruik, verkrachting… Het overgrote deel van de actrices zijn vrouwen die van jongs af zijn misbruikt, die nul generlei zelfwaarde hadden door het constante misbruik … .

  P.S. Ik was ooit politie agent.

  1. Waar kwam dat misbruik van de actrices dan vandaan, agent Derks? Uit het gezin? Uit de Kerk? Uit de school, de sportclub of de jeugdvereniging? En wat heeft de kerk, waar u zoveel functies heeft gehad, al die tijd ondernomen, om die misbruikte kinderen (of kwamen die niet voor in uw parochie?) te helpen, en om te vermijden dat het voor hen later mis zou lopen? Wegkijken en wachten op de heropleving van de Oorspronkelijke RKK, het werk van God Zelf?

   1. Hoelang kan het nog duren vooraleer mensen gaan inzien dat die zogenaamde “wetenschappen” velerlei poorten naar de hel openden, toch heel duidelijk ook voor iedereen te zien dat in een natuurlijke samenleving het begrip porno niet eens bekend is, laat staan vrij toegankelijk voor kleine kinderen ?
    Het is niet de Kerk die dit veroorzaakte !

    1. @Eric

     “ het is niet de Kerk die dit veroorzaakte”

     Ja Eric niet De Kerk, wel jouw kerk, want wachten tot je een ons weegt en dan nog wordt je voor gek verklaard als je een wonder verkijgt met vasten en bidden want wonderen zijn bij jullie verklaard onverklaarbaar: je kan er niks van leren om herhaling te verkrijgen!!!!

     Wat een huiler, zo bespottelijk is jouw kerk!

 15. @Frank Dierickx,
  Aan ál Uw vragen ben ik NÓÓIT toegekomen. Dus een antwoord moet ik U 100% schuldig blijven.
  Wél kan ik (achteraf) voor de volle 100%(!!!) beamen wat door @P.S. gemeld is.

  @Frank Dierickx,
  Of die vroegere politie – ervaring mij in de kerk de weg gewezen heeft, is nimmer door mij onderzocht maar acht ik wél aannemelijk.

  1. U stelt zich weinig vragen, terwijl u véél dingen 100% kunt beamen.
   U onderzoekt nimmer, maar u acht wel veel aannemelijk.
   Tja.
   PS. Dit is een eenvoudige vaststelling, geen belediging.
   Case closed.

    1. Als ik echt grondige fundamentele kritiek geef word ik geschrapt. Ik stop zinloze discussies omdat de redactie dat vroeg.
     Vind u uzelf dan zoveel moediger door alles te laten afhangen van de Heer, die alles wel zal komen oplossen? Ooit?

     1. Frank,
      “alles te laten afhangen van de Heer” is niet een passieve gelatenheid want liefde is een werkwoord. Dat is geestelijke arbeid waarin men dan ook moet volharden om het doel te bereiken. Dat strenge kloosters een groot geluk betekenen voor de hele wijde omgeving schijnt u niet te begrijpen, het is nochtans duidelijk door de eeuwen heen.

      Heden bepalen de grote fabrieksbazen hoe men denkt en leeft en de gevolgen zijn niet meer te overzien. Bijvoorbeeld New York is op sterven na dood en de Californische steden volgen op de voet. Steeds meer mensen dwalen als zombies door de geheel vervuilde straten. Wie daar zijn huis niet kan verkopen kan dan ook niet naar een betere staat verhuizen en zo groeit de zelfvernietiging. Hetzelfde kan men zien aankomen in Brussel en weldra zal het overal zichtbaar worden.

      Ondertussen blijven wetenschappers ons ‘betere’ sci-fi voorhouden en daardoor verergert de toestand. Wil u niet om u heen zien ?
      Waar kan u nog hoop ontwaren ?
      Alleen in nog meer wetenschappen ten dienste van nog meer fabrieken ?
      Die tijd is definitief voorbij.

      1. Nonnekes en paters massaal van ’s morgens tot ’s avonds laten bidden en de Heer loven heeft nog nooit een probleem opgelost. Ook niet bv. de pest in de middelleeuwen, ook niet WOI en WOII, ook niet de Vietnamoorlog of de Cuba-crisis. U omarmt het gigantische doemdenken over de staat van de huidige wereld. Terwijl we met nog nooit zoveel mensen als nu geweest zijn, slagen we er veel beter dan vroeger in om het de meeste mensen beter te laten hebben. Uiteraard zijn er vreselijke oorlogen en conflicten aan de gang. Die waren er altijd al. En die zullen er altijd zijn. Ondanks alle vormen van beschaving zullen er altijd mensen zijn die geloven dat zij superieur zijn aan de ander en hun snaken zullen inzetten om de ander de kop in te slaan. Leren samenleven is inderdaad een werkwoord. Dat lukt minder als je alleen maar kunt starten met het volhouden van je eigen grote gelijk.
       Als u de wetenschap wilt vervangen door biddende mensen, dan wens ik u veel geluk.
       Ps. Als uw PC het zou begeven hoop ik toch dat de winkelbediende die met kennis van zaken even repareert, en er niet een beetje voor gaat bidden, toch?
       Nu echt wel case closed.

      2. @Eric

       “Strengere kloosters”

       Arme die u bent, die kloosters liggen allemaal aan de ketting van Rome, schoothondjes zijn het! O wee als een kloosterling verschijningen krijgt: mondhouden en begraven in jullie kerkers want het volk zou daar eens heen gaan en jullie kerk leeglopen: kijk naar de pastoor van Ars, naar elke grote heilige ze zijn allemaal aan de wereldheren en hun biechtvader geketend! Daarom zijn er bij geen Vol-Profeten, omdat echt onderzoek uit de kerk is geexcommuniceerd

   1. @Frank Dierickx,
    Ik laat mij NIMMER leiden door vragen van ánderen.
    Ik voel mij geen wereldverbeteraar. Ik heb dus geen enkele behoefte om de wereld te verbeteren.
    Ik ben dus géén missionaris. Vragen die ánderen hebben, mogen ánderen proberen op te lossen.

     1. Ik ben de oudste uit een gezin van negen en wij hebben samen een grootfamilie van ong. 100 kinderen, hun partners en kleinkinderen. Maar bon, doe dit er hier iets toe?

      1. @Frank

       Tav kinderen

       U geeft geen antwoord op mijn vraag of u zelf kinderen heeft.

     1. @Henk Gadellaa,
      Aan Uw vraag is op deze site overduidelijk, dat U deze site nimmer gevolgd heeft.

      Ik had bij echtscheiding drie zoons. De jongste zoon vluchtte (letterlijk!!!) na ’n maand naar mij toe. De oudste twee zoons bleven bij moeder.
      De oudste zoon pleegde zelfmoord toen ie 28 jaar was.
      De andere bij moeder wonende zoon kwam naar mij toe toen hij ten einde raad was. Na de basisschool had hij geen enkele opleiding gevolgd.
      Om kort te gaan: die 2e zoon begeleidt nu jongeren – in – moeilijkheden.
      De jongste zoon begeleidt ouderen in hun laatste levensfase en heeft inmiddels twee zoons met z’n vriendin.

      1. @Henk Gadellaa,
       Doe mij één plezier: kom hier NÓÓIT meer op terug.

       1. Partners uit dezelfde witte cultuur, dezelfde witte achtergrond, dezelfde religieuze RKK-traditie zijn inderdaad geen garantie op succes. Of voor wat men zelf als ‘succes’ ziet. Dat is allerminst leedvermaak. Maar ik, mijn kinderen en mijn kleinkinderen kennen wel héél gelukkige ‘gemengde’ koppels.
        Goed en kwaad, liefde en haat, verbinden of scheiden is niet gebonden aan ras of cultuur, maar zit in élk mens, van welke origine dan ook.
        Maar bon, dit zal wel weer gecanceld worden.

        1. @Frank Dierickx,
         Ondanks onze regelmatige meningsverschillen:
         Van harte proficiat met Uw kinderen + hun partners + hunner kinderen.

        2. @Frank
         Je hebt deels gelijk, Frank, en deels ongelijk want je de witte cultuur drukt wel een hele grote stempel op de rest van de wereld. Dat kan je zien aan discriminatie tussen kleuren. En dat heeft weer te maken met achtergrond door religie en is moeilijk te doorbreken omdat men hangt aan gewoontes en werkinstelling en vooroordelen!
         En je hebt gelijk dat ook gelijke religie geen garantie is voor succes kijk maar naar wereldoorlogen en christelijke landen
         En de oorzaak ligt in blinde aannames en geen goed onderzoek doen en blinde rechters die ooggetuigen niet als mede ooggetuigen kunnen controleren of ze de waarheid spreken! Daar heb je Vol-Profeten voor nodig en die worden niet gewenst want dan is alles openbaar en wie wil nou een “mens” die iedereen geheel kan controleren en kan binden aan kwaad, denk maar aan die overspelige en de vijgenboom bij Christus! Dat botst bij velen tegen hun rechtvaardigheids gedachte en gevoel: kijk maar hier naar vele anderen en naar jezelf

      2. @P.J.T. Derks

       Wenst u niet dat uw kinderen het beter heeft dan u?

        1. @P.J.T. Derks

         Iedereen die kinderen heeft, wenst dat het diens kinderen beter gaat en doet daar veel aan om dat te beteiken en is daarmee een wereldverbeteraar!
         Als men geen wereldverbeteraar is dan sterft men uit, want men regeert niet op omstandigheden die tot uitsterven leiden!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht