Het geheime migratieplan van de EU: de omvolking van Europa

Het woord ‘omvolking’ wordt door de linkse media uitgespuwd. Er zou helemaal geen omvolking bestaan en het begrip zou slechts leven in het brein van extreem-rechtse complotdenkers. Wie het woord gebruikt, is reeds door het woke tribunaal veroordeeld. Er bestaat immers maar één waarheid, die van de ‘diversiteit’, het multiculturalisme, de ‘creolisering’ , een woord gebruikt door de uiterst linkse Franse politicus Melanchon.

Wie niet ideologisch verblind is door de politiek correcte inquisiteurs, ziet iets totaal anders, namelijk de rauwe werkelijkheid en die is inderdaad niet aangenaam om zien en dikwijls zelfs schokkend.. Steden die veranderen in ghetto’s van uitheemse bevolkingsgroepen, die alle cultuurnormen van hun thuislanden opdringen aan de oorspronkelijke bewoner, eilanden van illegaliteit, waar de autochtone blanke bewoner en in het bijzonder de vrouw, weggekeken wordt en dikwijls tot verhuizen wordt gedwongen, geweld in de meest extreme vormen, met een piekende drugstrafiek en mensenhandel, lagere en middelbare scholen, waarvan het peil gezakt is tot dat van de kleuterschool en waarvan sommige leerlingen op het einde van de cyclus zelfs niet meer een gewone zin kunnen spellen. Dictees zijn uit den boze, want niemand in de klas is nog in staat te begrijpen wat hem wordt voorgelezen.

Dat is het resultaat van het misdadige beleid inzake migratie, dat door de Europese commissie opgedrongen wordt, tegen de wil in van de volkeren van de Europese landen, die aan den lijve ondervinden dat zij worden meegesleurd in een dodelijke spiraal, die van de omvolking.

Enkele weken geleden werd met veel toeters en blazen een nieuw “migratieplan” door de EU aangekondigd, een plan dat nog meer illegale migratie moet mogelijk maken, maar dan wel “minder verborgen”, omdat alle illegalen over alle Europese landen gespreid zullen worden en het land dat dit weigert een dwangsom van 20.000 euro per migrant moet betalen…

Het werkelijke en geheime plan van de EU inzake migratie is het begeleiden van een langzame, vreedzame invasie van het continent. Een invasie, die niet alleen geen enkele weerstand mag ondervinden, maar integendeel op allerlei manieren aangemoedigd moet worden.

Zo liet de Zweedse socialistische eurocommissaris voor Binnenlandse zaken van de commissie Von der Leyen, Ylva Johansson, een tijdje geleden Fabrice Leggeri, de Franse topman van Frontex ontslaan, omdat die op efficiënte wijze de boten van de mensensmokkelaars vanuit Turkije tegenhield. Volgens haar was het alleen zijn taak deze illegalen bij hun aankomst in Griekenland ‘zo goed mogelijk te begeleiden’, wat haar luid applaus bezorgde van de linkse pers.

Volgens de progressistische visie uitgetekend door de EU, wordt immigratie niet alleen getolereerd en aanvaard, zij is gewild en geprogrammeerd: de UNO heeft aan de EU de opdracht gegeven om het principe van de <remplacement migration>( vervangingsmigratie) toe te passen. De UNO vindt immers dat deze migratie onmisbaar is om de onvermijdelijke veroudering van de Europese bevolking , gevolg van de lage vruchtbaarheidsgraad en van de sterftecijfers, te vermijden. Voor deze globalistische organisatie, zou ‘het verval onvermijdelijk zijn zonder omvolkingsmigratie’.

Dit migratiescenario stelt een ratio van < drie actieven voor één gepensioneerde> voorop. Daarvoor is het nodig tussen 2015 en 2040 in de Europese Unie 153, 6 miljoen (illegale) migranten te vestigen, een gemiddelde van 6,1 miljoen per jaar. Als men weet dat sinds het aantreden van de Franse president Macron in 2017 meer dan vijf miljoen migranten zich in Frankrijk alleen al hebben gevestigd, is dit zeker geen fabeltje. Trouwens, voor Frankrijk voorziet de UNO de aankomst van 16 miljoen migranten tussen 2020 en 2040, 800.000 per jaar dus…wel dat lijkt te kloppen…

Deze massale bevolkingsimport staat gelijk met een echte vervanging van de oorspronkelijke bevolking van het Europees continent. Deze omvolking is een prioriteit voor de leiders van de Europese Unie om een demografische terugval  te vermijden en de economische en sociale achteruitgang te beperken, dit terwijl over een echt gezinsbeleid in alle toonaarden gezwegen wordt, behalve dan in het moedige Hongarije.

Er is dus geen geheim meer: de openlijke ambitie is geleidelijk aan om Europa om te volken!

In april 1974 waarschuwde de president van de Algerijnse republiek , Houari Boumedienne, Europa voor  een plan van bevolkingstransplantatie dat werd voorbereid: < op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om naar het noordelijk halfrond te trekken. En zij zullen niet als vrienden gaan. Zij zullen er heen trekken om het te veroveren, en zij zullen het veroveren door het te bevolken met hun zonen. Het is de buik van onze vrouwen die ons de overwinning zal bezorgen>.

Nu de Europese verkiezingen met rasse schreden naderen, is het van wezenlijk, meer nog van existentieel belang, om onze stem te geven aan partijen, die de realisering van dit criminele plan, dat veel weg heeft van een “Endlösung”, op een intelligente en doeltreffende wijze willen verhinderen.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

76 commentaren op “Het geheime migratieplan van de EU: de omvolking van Europa

 1. Filip De Winter zal fier zijn op u. Maar bon.

  De ‘omvolkingstheorie’ is een controversiële en ongefundeerde theorie die beweert dat de oorspronkelijke bevolking van een land systematisch wordt vervangen door mensen met een andere culturele of etnische achtergrond, vaak met een focus op niet-westerse immigranten. Hier zijn enkele van de belangrijkste argumenten tegen deze theorie:
  Gebrek aan Bewijs: Er is geen wetenschappelijk of statistisch bewijs dat de theorie ondersteunt. Het is een complottheorie die niet is gebaseerd op feiten of realiteit.
  Historische Misbruik: De term ‘omvolking’ heeft een naziverleden en wordt geassocieerd met racistische en xenofobe ideologieën. Het gebruik ervan kan gevaarlijke associaties oproepen en is historisch beladen.
  Demografische Veranderingen: Demografische veranderingen zijn een normaal onderdeel van de geschiedenis en worden gedreven door een verscheidenheid aan factoren, waaronder economische, sociale en politieke veranderingen, niet door een georkestreerde ‘vervanging’.
  Diversiteit als Kracht: Culturele diversiteit wordt vaak gezien als een verrijking voor samenlevingen, die bijdraagt aan innovatie, creativiteit en economische groei, in plaats van als een bedreiging.
  Gevaar voor Geweld: De theorie kan radicalisering aanwakkeren en heeft in het verleden geleid tot gewelddadige incidenten. Het is belangrijk om dergelijke ongegronde theorieën te weerleggen om de sociale cohesie en veiligheid te bevorderen.
  Het is cruciaal om kritisch te blijven over de bronnen van informatie en om te vertrouwen op betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde gegevens wanneer men discussieert over complexe sociale kwesties zoals migratie en demografische veranderingen.

  Kortom, Meneer Veroon ter Zee, ik kan me niet voorstellen dat de grote gemeenschap van christenen uw stelling unaniem en volmondig deelt.

  1. Triest hoe u zo blind en dwaas kunt zijn en nee ongebreidelde immigratie van vooral Christelijk vijandige volkeren ten nadele van het eigen volk en cultuur is helemaal niet Christelijk maar noemt gewoon verraad en is gewoon nog een tactiek om het door de linkse en woke volk zo gehate christelijke avondland definitief de nek om te draaien.
   Deze linkse kliek die kwijlen over alle religie’s en culturen zolang het maar niet de Christelijke is zijn de meeste verfoeilijke soort mensen die er te vinden zijn en de gevaarlijkste bevinden zich binnen de kerk de slappe woke christenen die voor elke wandaad van niet Christelijke immigranten begrip opbrengen en echte Christenen , katholieken gewoon haten die de waarheid van Jezus Christus onverbloemd navolgen. Meneer Frank hoort hier ook bij blijkbaar

  2. @Frank Dierickx,
   Christenen laten zich blijkbaar gemakkelijk wegjagen. Dat is in de geschiedenis al vaker gebeurd. Wat dát betreft, kunnen christenen een voorbeeld nemen aan de Joden: Joden laten zich nooit en te nimmer wegjagen.

   1. Beste heer Derks,

    Ik volg het lijden van de vervolgde Christenen wereldwijd nogal erg op. Via verschillende kanalen, zowel Katholiek als protestants. Christenen laten zich niet persé meer verjagen. Ze worden gewoon uitgemoord…
    Lees eens getuigenissen van moslims die tot het Christendom komen. Zij hebben twee keuzes. Ofwel vluchten ofwel afgemaakt worden. Er is geen andere keuze in veel gevallen.

    In Rotterdam is er momenteel een vluchthuis voor bekeerde moslims. Want ook in het vrije Nederland is een moslim die zich bekeert tot het Christendom zijn leven niet veilig.

    Het was dan ook stuitend dat onlangs, i.v.m. de verkiezingen in India, onze VRT gewag maakte van het feit dat moslim minderheden vervolgd werden door het Hindoe regime. Dat (vooral in het noorden) zowat dagelijks kerken in de fik gaan en Christenen worden vermoord is voor de VRT duidelijk van minder belang. Geen woord daarover. Gelukkig zijn ze bij onze nationale zender ‘neutraal’…

    1. @P.S.,
     Dat is hoogst ernstig. Daar spreekt U duidelijke taal.
     Het wás al duidelijk: niémand der christenen kan rekenen op ‘onze’ overheid.
     Moge God ons en ons nageslacht zegenen.

  3. Ik sluit mij volledig aan bij het artikel van dhr. Veroon ter Zee en blij dat er nog zo’n artiekelen aan de man worden gebracht want met onze doorsnee media is het triestig gesteld.
   Mensen met gezond verstand weten waartoe de immigratie ons zal leiden. De feiten liegen er niet om en zijn bewezen. Kijk maar naar het onderwijs dat in volle vaart achteruit gaat en niet alleen in het onderwijs.
   De vraag is hoe lang de westerse politiek nog geld zal blijven geld geven voor het ineen knutselen van deze westerse sprookjesfilm van de droomfabriek van links en co om te beweren dat er geen ontvolking is? Als U rondom kijkt zie je het fenomeen duidelijk aan de schoolpoorten in de verschillende steden. Je zou denken dat je in Noord-Afrika waant en ligt in de scholen niet de basis van onze toekomst?
   De EU heeft een migratiepact aangenomen dat “de zelfmoord van Europa” wordt genoemd en dat ertoe kan leiden dat het continent wordt overspoeld met maar liefst 75 miljoen nieuwe migranten. De LIBE-commissie van het Europees Parlement nam de wet februari 2024 aan, die de verdeling van migranten over de lidstaten formaliseert en die lidstaten straft die weigeren hen op te nemen. Omdat culturele verrijking en diversiteit “onze grootste kracht” is, zullen landen die proberen hun nationale identiteit te behouden zonder te worden opgeslokt door migranten zware financiële sancties krijgen zegt de EU. Om van te kotsen! Het Westen in verval.
   Een goede raad: Laat U niet bestralen door de media en wat betreft de Filip De Winter: Hij is een visionair.

   1. Inderdaad: De Winter heeft nu al door dat China de toekomst is, en dat heeft hem geen windeieren gelegd. En dat van die ‘omvolking’, dat heeft hij niet zelf bedacht hoor.

    Het was te verwachten dat dit artikel een stortvloed aan xenofobe reacties zou opleveren. Helaas doorgaans vanuit een ‘buikgevoel’, zelden vanuit de feiten.

    Mijn kleinkinderen hebben geen enkele moeite met hun gekleurde leeftijdsgenoten; ze zien gewoon geen verschil. Die jongens en meisjes delen allemaal dezelfde vreugdes en worstelen met dezelfde problemen. Dat sommige meisjes een hoofddoek dragen vinden ze even normaal als dat er sommigen nog naar de kerk gaan. Het overgrote deel kleeft aan geen enkele godsdienst, hoogstens nog een beetje aan een cultureel-religieuze traditie. Het Vormsel bijvoorbeeld, of het Suikerfeest. Dat Sammy Mahdi voorzitter is van de CD&V of Mohamed Ridouani burgemeester van Leuven vinden ze even normaal als zwarte presidenten, politici, rechters of politiemensen in de Verenigde Staten.
    En natuurlijk vinden ze asociaal en crimineel gedrag verwerpelijk, net zoals hun gekleurde vrienden dat vinden. Maar ze zijn gelukkig véél te intelligent om dat soort gedrag toe te schrijven aan één bevolkingsgroep of ‘ras’, die ze vervolgens omwille van een ‘geloof’ of een ideologisch superioriteitsgevoel gaan demoniseren.
    Als het hen gaat om ‘haat zaaien’ of ‘verbinden’ is hun keuze snel gemaakt.

    Ik weet uiteraard dat dit hier voor een heel groot deel op een frigo-koude steen zal vallen, maar iedereen mag hier getuigen van zijn overtuiging, toch?

    1. @Frank Dierickx,
     Inzake Uw gezegde: “Mijn kleinkinderen hebben geen enkele moeite met hun gekleurde leeftijdsgenoten; ze zien gewoon geen verschil.”

     U zult ánders piepen als dat in de praktijk met Uw kinderen zou gebeuren.
     Ander uiterlijk houdt in: anders opgevoed + andere gewoontes + andere ervaringen enz.

    2. Heb je al gehoord van George Soros die miljarden uitgeeft om Europa ten val te brengen door migratie? Een aanrader om te onderzoeken.

  4. Af en toe zie ik op deze website toch een gezond verstand opduiken. Of ik het eens ben of niet – dat hangt af van het item – maar dat begrip omvolking vermijd je inderdaad best : een puur neonazistisch woordgebruik, dat toch maar te mijden is in een context die beweert katholiek te zijn ??? Ik mis veel evangelische geest.

 2. Zo ‘geheim’ is dat omvolkingsplan allang niet meer. Sedert vele jaren wordt er op alternatieve media over gesproken.
  Vanuit Nederland verhuizen jaarlijks zo’n 130.000 autochtone Nederlanders naar andere landen. Daarnaast sterven er jaarlijks zo’n 150.000 autochtone Nederlanders.
  Elk jaar ‘verwelkomt’ Nederland circa 200.000 nieuwlingen. Dus INDERDAAD zal de oorspronkelijke Nederlandse bevolking op de duur vervangen worden door niet-Nederlanders met een christenvijandige houding. Dit geldt overigens voor meedere west-Europese landen.

 3. Sorry, het zijn geen 200.000 maar 300.000 nieuwlingen, waarvan de meesten profiteurs. Maar dat is oud nieuws.

 4. Ad Frank Dierickx:
  Maak eens een wandeling door Molenbeek of Sint_Joost of Anderlecht.
  Je gaat niet geloven wat je ziet.
  En neem vooral jouw tienerdochter in strakke jeans NIET mee!

 5. Van de vierde tot de zesde eeuw had in Europa de Grote Volksverhuizing plaats. Allerlei volkeren staken de Donau of de Rijn, die de grens van het Romeinse Rijk vormden, over en vestigden zich erbinnen. Het verzwakte West-Romeinse Rijk kon dit niet verhinderen en stimuleerde het zelfs. Het gevolg was een volledig andere kaart van Europa. Zo waren Bataven en Galliërs vervangen door Franken, waarschijnlijk erin opgegaan. De Grote Volksverhuizing had geresulteerd in een Grote Omvolking.
  Zo ging het vaker. De kolonisatie van Amerika door Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en ook de Republiek van de Verenigde Nederlanden resulteerde in verdrijving en uitmoording van oorspronkelijke inwoners en immigratie van meer Europeanen. De omvolking is duidelijk: vooral in Noord-Amerika zijn de verdrevenen geconcentreerd in reservaten; in Zuid-Amerika is meer vermenging opgetreden. Een groot effect op de bevolkingssamenstelling had verder de aanvoer van negerslaven uit Afrika, waaraan ook Nederlandse schepen deelnamen. Deze gedwongen volksverhuizing had weer een omvolking tot gevolg.
  Het nazi-bewind in Duitsland had voor de veroverde gebieden in Oost-Europa een omvolkingsprogramma `Generalplan Ost@ om voor het Duitse volk leefruimte (`Lebensraum@) te scheppen, waarbij inwoners verdreven werden en Duitse kolonisten de gebieden gingen bevolken. Dit werkte uiteindelijk averechts, want na de capitulatie werden juist de Duitsers naar het westen gedreven en door Polen vervangen.
  Ook Stalin wist van omvolken. Volkeren die hij verdacht van sympathie voor de Duitsers, werden naar veraf gelegen gebieden verplaatst. Dit gebeurde onder andere met de Tsjetsjenen, de Ingoesjeten, de Tataren en de Kalmukken.
  Het woord `omvolking@ is een germanisme, waarvoor het Duitse `Umvolkung@ model stond. Dit woord werd voor het eerst gebruikt door de hoogleraar etnologie Karl Christian von Loesch in 1925. Er werd mee bedoeld het van het staatsburgerschap vervallen verklaren, maar ook werd er assimilatie onder verstaan, het zich aanpassen aan een andere maatschappelijke groepering onder het opgeven van eigen cultuurgoederen. Breder wordt de betekenis opgevat als vervanging van het ene volk door een ander, wanneer het gaat over een bepaald grondgebied, of vervanging van de ene cultuur door een andere, wanneer het een bepaalde bevolking betreft.
  Tegenwoordig beleeft Europa opnieuw een volksverhuizing. Grote aantallen mensen trekken binnen: vluchtelingen, arbeidsmigranten, gelukzoekers en islamverbreiders, voor een groot deel afkomstig uit Azië en Afrika. De samenleving verandert hierdoor zienderogen. Het lijkt Europa te overkomen door de aantrekkingskracht van zijn welvaart. Effectieve maatregelen worden door de leiders van de Europese Unie niet getroffen. Dat deze invasie hun instemming heeft wordt duidelijk, als het begin van de Europese eenwording in beschouwing wordt genomen.
  Na afloop van de Tweede Wereldoorlog met al zijn verwoestingen heerste in Europa een stemming van `Nooit meer oorlog!@ (`Nie wieder!@). De vijandschap tussen Europese volkeren moest worden opgeheven door het verminderen van nationale gevoelens. Enerzijds zou dit bereikt kunnen worden door samenwerking. Dit leidde in 1951 tot de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de vroegste voorganger van de EU. Anderzijds zouden de naties vermengd moeten worden met immigranten, in het bijzonder uit Azië en Afrika, waardoor het natiegevoel zou verwateren.
  Een van de initiatiefnemers van de Europese eenwording was Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi. Deze Oostenrijkse diplomaat had zijn ideeën over de toekomst van Europa beschreven in enkele boeken, met name in `Praktischer Idealismus@, dat in 1925 verscheen. De bestaande rassen zouden verdwijnen en er zou een Euraziatisch-negroïde mengras komen, waarin de veelheid van volkeren was vervangen door een veelheid van personen. Ruimte, tijd en vooroordeel zouden worden overwonnen, waarbij vooroordeel staat voor antisemitisme. De macht zou gevormd worden door een plutocratie van mensen, die gerekruteerd zouden worden uit het geestelijk leidende ras van Europa: het Jodendom. Coudenhove-Kalergi=s ideologie was evenzeer gebaseerd op rassenonderscheid als die van het nationaal-socialisme, maar Joden waren hier niet de onderlaag, maar de bovenlaag van de maatschappij. In tegenstelling tot andere rassen moesten Joden zich daarom niet vermengen met andere rassen. Hij was overigens getrouwd met een Jodin. Coudenhove-Kalergi ging ervan uit dat bij het mengen van rassen karaktereigenschappen verzwakken. De plutocraten zouden de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen dan een volk dat zich een eenheid voelt.
  Coudenhove-Kalergi was geen democraat: hij zag de democratie als een façade van de plutocratie, die noodzakelijk was, omdat de mensen een openlijke plutocratie niet zouden accepteren. De politici zijn slechts marionetten van de plutocraten, die de touwtjes in handen hebben.
  Het lag voor de hand dat Coudenhove-Kalergi met zijn Joodse vrouw vluchtte voor het nazi-bewind en de Tweede Wereldoorlog doorbracht in de Verenigde Staten. Na de oorlog hielp hij de Europese eenwording op gang brengen. In 1949 sprak hij zich uit voor invoering van een eenheidsmunt en de keuze van de Europese hymne in 1955 kwam van hem. Na de instelling van de Karelsprijs die jaarlijks wordt toegekend aan personen die de Europese eenwording hebben bevorderd, was hij de eerste die hem in 1950 in Aken, de stad van Karel de Grote, in ontvangst mocht nemen.
  Na het overlijden van Coudenhove-Kalergi in 1972 werd een naar hem genoemde prijs ingesteld, die elke twee jaar in Wenen wordt uitgereikt voor inzet ten behoeve van de Europese eenwording. Bekende winnaars van de Coudenhove-Kalergiprijs zijn bondskanselier van Duitsland Angela Merkel in 2010 en voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy in 2012; de laatste was in 2020 president Klaus Iohannis van Roemenië.
  Het is onloochenbaar dat Coudenhove-Kalergi in de EU in hoog aanzien staat en dat zijn racistische denkbeelden, zoals de omvolkingstheorie, worden nagestreefd. Dit bleek al uit de resolutie van Straatsburg in 1975, waarin besloten werd om immigratie uit Arabische landen actief te bevorderen. De islam zou vrij baan krijgen in de Europese landen. President Sarkozy van Frankrijk hield op 17 december 2008 de Fransen voor dat het hun plicht was om voor vermenging van rassen te zorgen. Duitslands minister van Financiën Wolfgang Schäuble stelde in een openhartig interview in Die Zeit van 9 juni 2016, dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moesten en het oude Europa zou moeten verdwijnen.
  Op 11 december 2018 tekende de Nederlandse regering het pact van Marrakesj, dat door de Verenigde Naties was opgesteld. Immigratie naar rijke landen wordt daarin gezien als middel om een betere verdeling van de welvaart te bereiken. Immigreren werd een recht in plaats van een gunst en alle immigranten waren legaal. Net als aan de resolutie van Straatsburg wilde de Nederlandse regering stilzwijgend voorbijgaan aan dit belangrijke pact en enkele oppositiepartijen in de Tweede Kamer moesten tot drie keer vragen om een debat erover. Dit werd een week voor de ondertekening gehouden, maar zonder enig effect. Aan dergelijke verdragen werd geen ruchtbaarheid gegeven, omdat de regering het Nederlandse volk wilde blijven voorhouden, dat zij haar best deed om de immigratie in te perken. Dat dat niet het geval is, blijkt ook nu weer door de problemen met de opvang van de stroom asielzoekers.

  Dat de EU bewust aanstuurt op omvolking door het opnemen van Aziaten en Afrikanen, wordt met verontwaardiging van de hand gewezen als zijnde een complottheorie en bovendien nationaal-socialistisch. Zoals veel andere complottheorieën is ze inmiddels waar gebleken. De Nederlandse regering en à fortiori de Europese Raad ontpoppen zich steeds meer als anti-democratisch, zo niet als naar het nazidom neigend. De Europeanen worden massaal voor de gek gehouden en als ze de autoriteiten niet stoppen, zullen ze wakker worden in een werelddeel dat ze niet langer als het hunne herkennen.

  1. Geen speld tussen te krijgen. Onze vervangers begin´nen logischerwijze steeds meer politieke mandaten te krijgen. Demografisch gezien worden we binnen enkele decennia door islamitische Afrikanen geregeerd. In politiecombi’s nauwelijks nog een blanke. Wat dat gaat geven voor onze kinderen en keinkinderen, daar durven we niet aan te denken. Gelukkig zal er dan nog dat enige grote blanke, niet woke, Christelijke land zijn waar miljoenen naartoe zullen vluchten. Deze keer echte vluchtelingen voor vervolging.

   1. @Benesha,
    Het zou de geloofwaardigheid een stuk op weg helpen als er harde CBS-cijfers op de feiten zouden zijn losgelaten, zoals:
    aantal hier geboren kinderen gedurende de afgelopen 50 jaar + aantal huwelijken gedurende de afgelopen 50 jaar + aantal moslims zich vestigend in Nederland/België vanuit het buitenland (immigratie).

 6. Veroon ter Zee heeft met zijn artikel de verkiezingscampagne van het Vlaams Belang ingezet. Hij propageert de zoveelste complottheorie waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs is. Ik begin me stilaan af te vragen wat er nog katholiek is aan dit katholiek forum. Ik denk dat Jezus er heel anders over zou denken.

  1. Sinds wanneer is katholiek of christen zijn synoniem met bli d wegkijken van de feiten die zich stellen?
   In mijn kleine stad van 25000 inwoners zie ik ook meer en meer problematieken zoals hierboven geschetst?
   Woont u misschien veilig afgelegen, ver weg van de (groot)stad?

 7. Je hoeft maar naar de tv-reclames te kijken, om te constateren hoe groter het aantal kleurlingen wordt.
  Bijna in èlke tv-reclame zie je donkere mensen. Dit is natuurlijk een afspiegeling van de huidige samenleving, maar het is NIET zoals het zou moeten!

  1. De reclamesector zit mee in het complot ter omvolking. Koop dus NIETS waarvoor reclame wordt gemaakt, BOYOT reclamemakers !

 8. De blanke volkeren hebben het recht om te vechten voor hun bestaan in de wereld, en de oorlog tegen die volkeren is al langer dan vandaag bezig. Iemand die zijn verstand gebruikt doorziet gemakkelijk de psychologische oorlogvoering tegen blanken; aan blanke Europeanen wordt om een koloniaal verleden een plicht toegeschreven om akkoord te gaan hun landen af te geven aan vreemde volkeren terwijl een dergelijke plicht niet toegeschreven wordt aan Afrikanen. Afrikanen worden opgehitst om herstelbetalingen te eisen om slavernij, maar zoiets wordt niet geëist van Afrikanen wier voorvaderen eeuwenlang christelijke Europeanen in abjecte slavernij hielden; ter vrijkoping van christelijke slaven werden vroeger de orden van de Trinitariërs en de Mercedariërs opgericht. Er worden ook geen herstelbetalingen geëist van Afrikanen wier voorvaderen andere Afrikanen verkochten aan slavenhandelaars en kannibaliseerden. Er wordt om die misdaden niet van de Afrikaanse volkeren geëist dat zij het Afrikaans continent afgeven aan andere volkeren. Het is van de Europese volkeren dat die vorm van gewillige zelfverwoesting geëist wordt. Europeanen moeten in opstand komen tegen deze psychologische oorlogvoering, gestuurd en gefinancierd door de judeo-maçonnieke krachten.

  Het is ook belangrijk dat er een lexicon gehanteerd wordt dat raciaal-etnisch bewustzijn aanwakkert bij Europeanen; het woord “Ariër” werd trouwens niet verzonnen door de nationaalsocialisten maar werd als antropologische term gebruikt in Europa, ook door katholieken, voordat de NSDAP opgericht werd. De Scythen van wie de Kelten en de Germanen afstamden droegen de benaming “Ariërs”, dus het woord drukt de verbondenheid van bloed uit tussen de volkeren die afstammen van de Keltische en de Germaanse stammen. Door een woord zoals “Ariër” te verbannen uit de westerse spraak heeft de judeo-maçonnerie geprobeerd om Scythische mensen in het Westen te doen denken dat hun volkeren maar uit een incoherente samenstelling van groepen ontstaan zijn om zo de ontworteling van westerlingen te bevorderen.

 9. Wie weet dat er in de belgische gevangenissen meer dan 1000 Marokkanen zitten en ca 500 Algerijen?
  Beide samen zijn ca 15% van de gevangenisbevolking. De belgische gevangenissen zijn overbevolkt, maar niemand oppert het idee om die 1500 magrebijnen naar hun land van oorsprong terug te brengen.

 10. Veroon ter Zee en Herman Boon hebben beide de stier bij de horens gepakt. De feiten benoemen hoe ze zijn mag niet meer in deze tijd, men moet slaafs de media maar geloven en uw ogen dicht knijpen. Kortom U laten bestralen met de goed nieuws show.
  Mensen die hier aan toegeven hebben een bekrompen geest die de feiten en realiteit niet meer willen onder ogen zien, die slaafs aan het infuus hangen van het media gebeuren en er maar niet genoeg krijgen van de drek.
  Andersdenkenden, mensen met gezond verstand, moeten uitspraken aanhoren van de zoveelste complottheorie, xenophobe ideologieën, en U hebt nazi sympathieën worden U om de oren geslingerd als je niet in het gareel loopt. Hoe lomp kan men zijn!
  Het wordt tijd dat wij onze waarden en normen terug het nieuwe normaal laten worden.

  1. Volgens de meest recente gegevens die ik heb gevonden, was er in 2019 een totaal van 10,883 gevangenen en gedetineerden in Belgische gevangenissen. Het merendeel van de gevangenen waren mannen, maar er waren ook 483 vrouwelijke gedetineerden geregistreerd.
   Mag ik hieruit simpelweg opmaken, beste Hans, dat in België de vrouwen zich ruim twintig keer beter aan de waarden en normen houden dan de mannen?
   Werkelijk niemand ontkent dat een grote toeloop van vluchtelingen/asielzoekers/immigranten in bepaalde regio’s tot problemen en destabilisatie van de bestaande structuren kan leiden. In vergelijking met andere landen in de wereld valt dat in West-Europa trouwens nog wel mee.
   Iets anders is wat bijdraagt tot een begin van een plan van aanpak dat naar oplossingen leidt.
   Angst en haatzaaierij is daarbij nooit een oplossing, maar een probleemversneller. De problemen negeren en niets doen is evenmin slim.

   1. Ik heb totaal geen idee van de hoeveelheid van gedetineerden die zich bevinden in onze gevangenissen en dat was niet mijn topic. Alleen geef ik mijn mening over de problematiek van de immigratie die niet rooskleuring is en heeft ook niets te maken met angst of haat. Het heeft te maken dat wij Europeanen in de nabije toekomst het onderspit moeten delven.
    Op gevaar af dat U uw buik inmiddels boordevol heeft over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat U blijkbaar nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.
    Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs en organiseerde overal ter wereld congressen waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.
    In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z’n allen nog steeds de zure vruchten van mogen plukken: 200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemming een resolutie aan. Het was een tijd van moordende consensus, in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan de macht en van oppositie was nauwelijks sprake. De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was ook zo links als het maar zijn kan en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de toenmalige Sovjet-Unie.
    In het document belooft de vroegere EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden” en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding de hoogste prioriteit te geven. De pers moet worden ingeschakeld om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten en de academische wereld moet worden gemotiveerd om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa. Belastingsgeld, geld van de burger, moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement.
    Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten (?), zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa! Nooit eerder had ik er eentje horen spreken over onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur of verrijking van de samenleving.
    Ze voeren al bijna 50 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees beleid! Oil voor Immigration, als het ware! Eurofoob was ik al lang en terecht, dat blijkt maar weer. Heer ontferm u over ons en over de zelfmoordmaniakken in ons Europarlement.

    1. De ‘lezer’ moet onze standpunten maar naast mekaar leggen, en zijn/haar eigen conclusies trekken.
     Mijn conclusie is alvast dat u inderdaad pleit voor een conflictmodel, vanuit een soort defensief zelfbehoud, terwijl ikzelf denk dat we véél verder komen met overleg en verregaand wederzijds respect.
     Case closed.

     1. Overleg en wederzijds respect… U moet dringend een praatje gaan slaan met -ik zeg maar wat – Syrische Christenen die naar hier gevlucht zijn over “wederzijds respect” met de islam. Uw ogen gaan dan misschien eindelijk opengaan. Het gaat in mijn ogen niet over ras of kleur. Het gaat over het gevaar van een radicale islam die steeds meer voet aan de grond krijgt in het westen. Ik wil oprecht geloven dat u vanuit uw sociaal verleden écht gelooft in dialoog. Ik ook. Ik ben er ondertussen wel achter dat dat met de islam een utopie is. U bent hierin echt naïef . Radicale islam staat voor onderwerping. Niets minder. Leest u even een korte geschiedenis van Iran of Afghanistan. Niet kleur of ras is het probleem, islamisering is dat wel degelijk. Het feit dat iemand ‘een heel fijne Turkse buur’ heeft, doet niks af aan het feit dat het wahabbisme, financieel gesteund door Saoedi Arabië inclusief imams die hier komen preken, hier hoe langer voet aan de grond krijgt. Ook bij jonge gasten die hier al 3 generaties verblijven. Dit benoemen heeft niks te maken met racisme of haatzaaiers. Het is niet meer dan de feiten benoemen. Feiten waarvoor zeer velen nog steeds (bewust?) blind willen blijven.

      1. Het gaat over de duistere cultus in Mekka maar ook over ras, P. S.; de architecten van deze chaos ontkennen het bestaansrecht van blanke Europeanen in hun eigen landen, en dat komt omdat de Joden aan de toplaag van de geopolitieke macht zoals Soros een etnische haat hebben tegen de volkeren van West-Europa. Zij haten die volkeren, ja, om hun historische band met het katholicisme, maar zij maken nauwe associatie tussen religie en etnie.

       Het katholiek Europa van het verleden ontstond uit een synergie tussen het katholicisme en de Europese volkeren hier; de ingeboren raciale natuurkrachten van de gekerstende Germaan werden gedragen en veredeld door de bovennatuurlijke gratie van Jezus, en daaruit ontstond de unieke beschaving van katholiek West-Europa in de wereld. Zonder het etnisch-raciaal component wordt zo een West-Europa niet in hoge mate hersteld, en de vijanden weten dat; ongelovigen kunnen zich bekeren door het licht van Jezus, maar het verdwijnen van fenotypes met de natuurlijke profielen van kwaliteiten ervan bij een volk is blijvend, en daarom gaat de oorlog van de vijanden tegen het Christendom samen met een oorlog tegen het blank ras in Europa.

       Dat blanken in West-Europa schrik hebben van het onderwerp ras is dus bewust bewerkstelligd door hun etnische vijanden die hen willen verwoesten. Blanken hebben het recht en de plicht om hun eigen raciale types in het bestaan te houden op hun eigen grondgebied; de beenderen van onze voorvaderen liggen begraven in deze grond, wachtend op de herrijzenis, en onze raciale types hebben wij van hen geërfd.

       Vlaanderen is ons heemland, en niet dat van de dienaren van “Hubal” uit Afrika. De Europese katholieken van vroegere eeuwen hebben hun bloed niet gegeven ter afwending van de Turken met de bedoeling dat hun zonen de erflanden gewillig zouden afgeven aan hun vijanden. En door rassenvermenging zullen hun afstammelingen zelfs bijna niet meer herkenbaar zijn als hun zonen.

    2. @Hans Ostes,
     Ik kan 100% beamen wat U hier beweert.
     Waar denkt U, dat Farce Majeure het lied vandaan heeft: Kiele kiele Koeweit ….
     De oliecrisis van 1973 was een dankbaar onderwerp voor het carnaval van 1974 met de autoloze zondag. Pierre Kartner en Boer Koekoek kwamen met Den Uyl is in den olie.
     Vóór de oliecrisis waren er nauwelijks moslims in Europa.
     Vervolgens kregen wij in Europa letterlijk allemaal dezelfde zoetsappige cliché’s als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa! Ineens kwamen er grote hordes moslims naar Europa en kwam er ’n spreker over onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur of verrijking van de samenleving.

     Zó bang was men in Europa, dat wij zonder brandstof (lees: olie) kwamen te zitten.

    3. De laatste meting van gevangenisbevolking in Belgie, die ik vond, geeft cijfers van 2017, gepubliceerd in 2019. Bijna 15% van de gevangenisbevolking had de Marokkaanse nationaliteit (in aantallen iets meer dan 1000 personen) of de Algerijnse( ca 500). In België is er een jaren aanslepend probleem van overbevolking van de gevangenissen, Dit zou opgelost zijn als die 1500 naar hun land van herkomst zouden gaan om hun straf uit te zitten. Geen van de media of politici heeft het over die oplossing;…

 11. We hebben de ondergang aan onszelf te danken. Als de West-Europese volkeren voor God gekozen hadden, hadden we niet in deze toestand verkeerd. Maar na de ‘bevrijding’ in 1945 koos men voor het materialisme en bandeloosheid.
  Die VERREKTE schijnheiligheid van dit evenzo verrekte Nederlandse volk! Tijdens de oorlog zaten de kerken vol met mensen die om de bevrijding smeekten, maar NA de oorlog liepen de kerken leeg en had men God niet meer nodig.
  NU krijgt men ècht wat men verdiend: de gesel van de islam.

 12. De west-Europese volkeren hebben hun eigen kinderen, dmv abortus, massaal om het leven gebracht, dus verdienen deze heidense volkeren ook niets beters.

   1. Deze oliecrisis is, zoals ik het zie, alleen maar in het leven geroepen om meer islamieten in Europa toe te laten. Ken Den Uyl’s programma: ‘oil for emigrants’.

 13. ZIE NAAR DE TOEKOMST VAN NEDERLAND!
  Ik zie ze vaak: jonge islamitische ouders met 3-4 kinderen, terwijl de autochtonen slechts 1 kind ‘nemen’ op hogere leeftijd. Het is daarom niet meer TERECHT dan dit neo-heidense volk het onderspit delft.

 14. Stel jezelf de vraag:

  WIE is God welgevalliger: een mosliim die, hoewel niet gedoopt, leeft volgens Allah’s wetten en dagelijks 5x bidt.
  OF een christen die, hoewel gedoopt, totaal niet leeft volgens God’s wetten, nooit bidt en hoogstens 2 keer per jaar naar de kerk gaat? (kerstmis en pasen)

  1. Waarom zijn de ‘moslims’ hier dan altijd de slechteriken, die hier alles kapot komen maken?
   Retorische vraag hoor.
   Case closed.

   1. @Frank Dierickx,
    Sinds de moslims het door hen veroverde Spanje hebben verlaten, hebben ze in Europa NIÉTS, maar dan ook NIÉTS te zoeken.
    Case closed. (kan ik ook).

    1. Als de standpunten helemaal duidelijk zijn heeft het geen enkele zin om hetzelfde te blijven herhalen.
     Als ik pertinent en ten gronde zou zeggen wat ik denk, dan wordt mijn reactie sowieso geschrapt.
     Zodoende: Kees Closed. 🙂

     1. @Frank Dierickx,
      Als álles gezegd is, wat U WILDE zeggen, dan is het woord ‘amen’ voor christenen overduidelijk (‘amen’ = zo IS het).

  2. Een moslim die leeft volgens Allahs wetten is God niet welgevallig. Allah beveelt in de Koran om joden en christenen te doden, Allah heeft geen zoon, laat staan dat die aan het kruis gestorven is, en zo voort. Allah is te vereenzelvigen met Satan, de tegenstrever van God.

   1. Met moorden en (laten) doden en de eigen stam voorop stellen zijn al die godsdiensten toch echt wel aan mekaar gewaagd hoor, Herman. Het Oude Testament is niet echt een zeemzoet sprookje, toch? Eerder een ‘bloedboek’.
    Dat veruit de meeste mensen in vrede willen leven, en lak hebben aan oorlog en geweld, uit zich in de verschillende religies die ze hebben opgebouwd. Om de boel wat te regelen en onder controle te houden.
    Het zijn niet de religies an sich die haat en oorlog zaaien, wel de interpretatie ervan door bepaalde sujetten. Dat weet u toch ook?
    Ook hier zal ik maar verder niet op ingaan.

    1. Het grote verschil is dat het christendom het vermoorden van tegenstanders veroordeelt en de islam het aanmoedigt. Het Nieuwe Testament is voor een christen belangrijker dan het Oude Testament, omdat Jezus Gods liefde preekt. Het woord ‘liefde’ komt in de Koran bijna niet voor en dan meestal nog met een ontkenning: Allah heeft niet lief wie … .
     Ik heb het niet over de praktijk, die bij veel christenen treurig is.

 15. ‘Les musulmans modérés sont légion, mais l’islam modéré n’existe pas.’
  (pater Henri Boulad SJ zaliger, Egypte)

  Vertaling: Gematigde moslims zijn talrijk, maar de gematigde Islam bestaat niet.

 16. Veel ‘naam-Christenen’ kunnen een groot voorbeeld nemen aan moslims, die wèl van hun geloof durven te getuigen. Dit i.t.t. diezelfde naam-Christenen die uit valse schaamte niet eens een kruisteken durven te maken.
  Hierbij denk ik dan aan Christus’ woorden: “als u zich nu voor Mij schaamt, zal Ik me later voor u schamen, als u voor de Vader komt te staan.”.

  1. @Kees H.
   Niet een islamiet noch de overgrote meerderheid van de christenen kunnen getuigen want ze hebben niet meer dan “ van hebben horen” van een deels geheel blinde andere, en waren er zelf niet bij aanwezig om te kunnen getuigen!
   Getuigen zijn ooggetuigen!
   Dat is ook de reden dat velen in aannames vervallen! Kijk naar de kerk en naar andere religies : wie kan echt direct ontbinden en binden? En direct is een gebeurtenis in korte tijd zoals de vijgenboom die verdorde of de storm ging liggen of 2 x 50 soldaten en hun hoofdman dood neervielen of een blinde direct geneest, of een lamme ging lopen, noem maar op, op bevel van een mens!
   Dat is totaal andere koek! Daar heb je profetischen voor nodig!
   En dan nog? Welke christen wil zo’n profeet hebben, waar de vader van David het dorp uitsnelt om Samuel te begroeten met de vraag: komt u met goed of slecht nieuws om bij slecht nieuws te kijken of er nog verzoening mogelijk is!!!

   Wie? Dacht u dat rome of blinde orthodoxen, laat staan het geloofsvolk er op zit te wachten? Kijk naar die twee profeten die nog komen! Dacht u dat christenen daar op zitten te wachten?

   Ga hier rond kijken en kijk wie hier profetisch is? Kijk
   naar dit nieuwsstuk, en maar hebben over volksverhuizing en dacht u dat christenen opzoek zijn naar een profeet om het voor hun op te lossen? Echt niet! Men beklaagt zich, bidt en verkrijgen niet!! En geen een die zichzelf onderzoekt waarom die niet verkrijgt! Het is als Elia zegt tegen de baalpriesters, u moet harder bidden want jullie God slaapt of is op vacantie, verweg!
   Die hier noch de overgrote meerderheid der christenen kunnen niet eens goed bidden om te verkrijgen! Dan helpt een profeet ook niet want die zal net zo stokdoof zijn om hun bede als God! Dacht u dat de Israelie niet baden toen het niet regende ten tijde van Elia? En? Ze kregen geen regen! Zo is het met chritenen ook, ze bidden verkeerd en hun hartstochen staan in de weg!!

   En maar zwetsen en brallen: onze leer en traditie is zonder zonden! Dat God volstrekt Logisch is dringt niet door in hun lege koppen! Bij God is 1+ 1= 2 niet meer niet minder! Maar ja christenen kunnen niet ttellen en niet rekenen, ja dan kom je altijd van een koude kermis thuis

  1. @Edwin

   Je moet geen neger belachelijk maken, ga zelf maar in afrika wonen en in leven blijven! En er zijn zeker anderen dan “blanken” die in de Hemel komen! En ook die Christus hun hele leven niet gekend of van gehoord hebben! De beslisding valt pas op de drempel van de Hemel! Iedere levende krijgt een volmaakte mogelijkheid om voor het goede te kiezen!
   Francicus was ook een natuur fluisteraar! Dan wijs geen andere af die goed doet aan de natuur!

   1. Henk Gadellaa

    Jij bent nooit vervolg door negers zie ik ,ik zie alles

    Antialen in nl weten dat ze me met rust moeten laten en noemen me de duivel

    1. @Edwin
     Vervolgers vint je in alle rassen en standen. Dat heet niet dat je een groep over een kam kan scheren : een goed oordeel is genuanceerd, zelfs over verdoemden!
     Volkeren die dichter bij de natuur staan zijn veelal gevoeliger, dat zie ook bij heiligen! Dan zou je daar een les uit kunnen leren
     En in je voordeel laten werken!
     Het is te makkelijk om te denken dat minder geleerden dommer zijn, danwel gewelddadiger!
     Net zo dat te gemakkleijk is om te denken dat andere religies christendom verdringen! Kijk naar de oosters orthodoxen, die staan al eeuwen in islamitische landen, zeker niet overal, in de woestijn zijn ze onovertrefbaar!
     En zelfs dan, als een heilige wegtrekt neemt die de oase mee, en er zijn voorbeelden ten over waar heiligen middendoor gaan!
     Als Christus overal middendoor ging en gaat kan elke christen het ook, het is een kwestie van langer uithouden en weten waar je hoort te staan!

 17. Christenvervolging in de wereld:
  — opendoors.nl —

  Waarom zijn we niet wat selectiever als het over migratie gaat?
  Waarom blijven we christenhaters verwelkomen?
  Straks moeten wij christenen hier op de vlucht…

  1. @Bart
   Heb uw vijanden lief! Dat is een van de kruizen die een christen hoort te dragen! En wie is al overal volmaakt? Elke ontmoeting is ook een ontmoeting met Christus en jezelf dan leer naar Christus te handelen! Dat heet dat je niet slaaf en blind moet zijn! Dat heet Christus Volwassen worden en Christus Licht te zijn en Christus Licht geeft geen Recht waar geen Recht is, zonder gewelddadig te worden! En nog geen eindoordeel vellen waar die nog niet is!
   Andere religies geven ook zelfonderzoek, doe dat goed dan zal zegen en goed loon uw deel zijn, ook al is het in het hiernamaals

   1. @Henk Gadellaa

    U hebt volkomen gelijk.

    Toch blijft mijn vraag overeind: waarom blijven we onbeperkt christenhaters binnenhalen?

    1. @Bart

     Zolang een mens de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan is die een akker waar ook onkruid door de vijand is ingezaaid en daarmee waardevol voor de Heer, hoeveel te meer vreugde in de Hemel als een verdwasld schaap, al is het op de drempel van de Hemel wordt gevonden en teruggehaald!

     Heel de wereld is van God en daarmme zijn alle levende die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan kinderen van God, dan telt waar die verwekt en geboren niet mee als vreemdeling

   2. @Henk Gadellaa

    Net zoals vader & moeder eerst voor hun eigen kinderen zorgen – dienen ook wij niet eerst te zorgen voor onze christenbroeders en -zusters?

    1. @Bart

     Zeker vergeten het verhaal in de Bijbel van de barmhartige Samaritaan! En wie dit aan de kleinste doet doet aan Mij!

     Ach ja niks zo dik als familie bloed!

 18. Mar Mari Emmanuel

  Bisschop spreekt over gezichtsverlies aan één oog na vermeende…

  Zacharia 11:17

  Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden.

  Op minuut 3:27

  https://youtu.be/k82127SxFts?si=RjAKh3NGmOJBzjzC

  Dat was mijn antwoord

  1. @Edwin

   Ik verwacht heel veel meer diepte dan een youtube filmpje
   Ten eerste dat je alle teksten in de Bijbel over de eind tijd bij elkaar zoekt, dan profetisch in 1 lijn zonder tegespraak sorteert en echt duiding weet te geven. Dat filmpje over de anri-Christ is een huiler wantals je de tijd van de twee profeten en de anti-Christ bij elkaar telt zijn dat 7 tijden en ook 7 tijden van verdrukking
   Als je dat laatste in ogenschouw neemt dan begrijpje dat jouw youtube filmpje een lachwekkende huiler is!
   Een tijd van verdrukking is echt wel anders dan een Messi of wie dan ook achterna lopen, dat is een tijd van algehele rampspoed, nou het eerste wat er dan uitligt is luxe, dan wordt overleven de eerste drang: je ziet geen luxe feesten in Gaza!!!!

   Ik zou wel verder kunnen uitwijden, het is al de vraag of deze reactie blojft staan, dus laat ik het er bij

 19. je weet geen reed van censuur

  dit kanaal bewijst de angst van de vijand

  Er was iemand die reageerde daar die werd verwijdert ,waarom?

  Gentle Wise heet de dame

  https://youtu.be/vQ2CFBJnJrQ?si=0XMyuhZee58FxfBG

  dit is de film ,die mag je eerst kijken,daarna gaat ze loss

  @1:52 We zien het woord ‘Nirvana’. en wat lijkt op een vleermuis “BATMAN” (TRUMP) op de paraglider? – Kurt Cobain, leider van de band en zat in de “27 DEATH club”. 2=7 “met een haak” – de angel van Schorpioen (ook zoals de letter J voor joker/Satan). Nirvana = ‘Uitgedoofd worden’ of ‘de vlam/het vuur (geest/ziel) uitblazen’. Het kan ook ‘plaats van verlichting/vrede/hemel’ betekenen. De Schorpioen zien we bij de opkomende zon in de IPG2-video.

  @4:54 Er zijn duidelijk twee ‘schorten’ te zien. Vrijmetselaars? Een schort wordt blijkbaar gezien als een symbool van nederigheid of dienstbaarheid. (Lucas 12:37, 17:8, 1 Petrus 5:5). Metselaars stellen ‘goed voor kwaad’ en ‘kwaad voor goed’ en de enige dienst die zij verrichten is een dienst aan zichzelf. Ze dienen NIET de enige ware levende God, ze dienen hun dode god (van deze wereld) Lucifer/Satan – de geitenman/baphomet.
  De hele scène van @4:54. Het lijkt erop dat ze achter de sluier vandaan komen, ook wel de “heiligste plaats” genoemd, maar ze brengen de geit (“SATAN”) naar buiten om geofferd te worden, wat volgens mij een aanfluiting zou kunnen zijn van het ultieme offer van Jezus Christus?

  Lev 16:9 “Dan zal Aäron het lot werpen over de twee bokken: het ene lot voor de HEER en het andere lot voor de zondebok” – Azazel: ‘ăzaz (“sterk zijn”) en ’ēl (“God”); oude woestijngeit-demon; gehele verhuizing; Azazel is een synoniem voor het woord Hel; “Het Beest” of als “De Draak”; de verleider van mannen en vrouwen, en leider van de opstandige menigten, Satan. Zondebok: ‘geit die op de Grote Verzoendag de wildernis in wordt gestuurd als een symbolische drager van de zonden van het volk’ – ‘En als een man een zonde heeft begaan die de dood verdient, en hij ter dood moet worden gebracht, en jij hangt op hem aan een boom” (Deuteronomium 21:23) Jezus werd gekruisigd; de Tempelsluier was van boven tot onder gescheurd; 50 dagen later daalde de Heilige Geest neer; 1 Johannes 5:7 “Want er zijn er drie die getuigenis afleggen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.”

  Heeft iemand dit laatste nieuws “Argentinië in brand” gezien (in Córdoba) – ik weet zeker dat er een link is naar het kalifaat van Córdoba? (Umayyad-dynastie) …

  https://youtu.be/hXYg2Ra8J5Q?si=MgzmPKiKTX1WTFgS

  Ook worden “witte fosfHORUS” (lucifer/Venus) bommen nu blijkbaar in Israël gebruikt…

  https://youtu.be/067DNgfm-cA?si=v_wL_hras7l6o8RB

  Een kanaal delen met enkele interessante korte video’s; “de hele wereld is een podium.”

  https://youtu.be/GL5IjifzlFY?si=YTalF1FDN8aHgqFO

  Andere inzichten…

  Oorspronkelijk adopteerden de Romeinen de Griekse letter X, of CHI (geest?), om 50 voor te stellen. Door de studie van monumenttranscripties hebben historici kunnen vaststellen dat de L de X verving als 50 en dat X 10 (yod) vertegenwoordigde.

  Israël met de zespuntige HEX-ster? Ze zijn niet eens Semitisch; het zijn Gomer-Ashkenazi, Arabisch-Sefardische-Sabeaanse “Rba”, Chaldeeuwse “Rba”, Egyptisch-Ham-Mizraim.

  Himyarites hebben blijkbaar het jodendom en de islam overgenomen; WO III is zionisme versus islam: Irak; Groene man/groene zone; Grote imam Muqtada al-Sadr, een Libanees/Feniciër; Sharia-wetten. Groene man/groene revolutie; Imam Ruhollah Khomeini, Sharia-wetten versus Israël; Noachidische wetten zijn WO III, een plan gepubliceerd op 15 augustus 1871 “Feestdag van Lucifer”; een door de jezuïeten geschreven plan. Irak (Sharia) en nu Jemen (premier Abdulaziz bin Habtoos; Shariah; Himyarites) hebben een wet aangenomen waarin islamitisch contact met Israël wordt bestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf. Israel Pride Movement wordt tegengesproken door islamitische anti-LGBTQ-wetten, beide partijen gecontroleerd door Himyarites, met één doel: godslastering van de Heilige Geest (JEZUS).
  Jezuïeten beheren het coronavirus en jezuïeten planden drie wereldoorlogen. WO III was vooraf gepland door jezuïeten op de feestdag van Lucifer in 1871, de verjaardag van de eerste jezuïeteneden afgelegd in de crypte van St. Denis (Dionysus = Arab al Khidr “Groene Man”) kathedraal in Parijs (Huis van Isis, zuster -vrouw van Saturnus = Troon van Zeus) om het zionisme tegenover de islam te plaatsen – Het zionisme wordt gesymboliseerd door de zespuntige Chaldeeuwse ster van Saturnus, een 2D-weergave van een kubus die te zien is op de vlag van Israël. Mohammed zei: “Vervloek de tijd niet, want de tijd is Allah.” Saturnus is de tijd, ook bekend als de Griekse Chronos of Magere Hein.
  Van het coronavirus is geen DNA-sequentie bepaald; China beweerde op 1/11/20 de sequentie van het coronavirus te hebben bepaald, maar de CDC geeft toe dat ze geen monster van het coronavirus hebben. 11 januari is het Pictische Nieuwjaar; Picten (blauw gezicht-blauw bloed, enz.) brachten zwarte magie naar Ierland, Schotland en Wales. De generaal van het Amerikaanse leger, verantwoordelijk voor ongrondwettelijke gedwongen vaccinaties, generaal Gustave Perna (Sefardisch-Portugees), zei: “Het coronavirusvaccin werd vervaardigd en opgeslagen voordat het werd getest of goedgekeurd.” Concreet begon het testen van het CV-vaccin in China 40 dagen in 2020. hetzelfde volledige spike-eiwitvaccin wordt Spoetnik V genoemd (Spoetnik betekent Medereiziger = Kaïn + V = Nagel).

  2 Turkse Mohammadens controleren BioNTech en Gamymed Pharmaceuticals (Ganymede vertegenwoordigt de Griekse god Zeus pederastie met de Kretenzische prins Ganymede) en hadden samengewerkt met Pfizer (Griekse CEO Albert Bourla) om FDA EUA (Emergency Use Authorization) te verkrijgen voor een volledig eiwitvaccin, net als het Israëlische Gamaleya Inst-vaccin dat in Rusland wordt gebruikt, genaamd Spoetnik V. Nogmaals, van de piekeiwitten van het coronavirus is geen DNA-sequentie bepaald! Het zogenaamde Coronavirus is een oorlog voor onze zielen. Mohhamadens aanbidden Mohammed een Quyraish Bedoeïen, dwz Korahiet (Num 26:10; Lev 16:8-10); iets heel anders dan 90% van de moslims die Allah “De god” aanbidden en zich wel of niet realiseren dat Allah Tijdheer is, oftewel Saturnus. De situatie is vergelijkbaar met christenen, van wie velen niet weten dat het kruis een heidens symbool is van Tammuz (Horus) of beseffen wat de zespuntige ster van Saturnus werkelijk vertegenwoordigt. Het komt erop neer dat het zionisme en de islam precies hetzelfde zijn en beide dezelfde god aanbidden, Saturnus. De Noachitische wet in Israël en de sharia in moslimlanden zijn Saturniaans, en beide vereisen godslastering van de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde. Coronavirus = het merkteken van het beest en de sterke waanvoorstelling die een plaats in de hel voor eeuwig garandeert.

  Blijkbaar interviewde vrijmetselaar Piers Morgan op 5 juni in Londen op ‘Good Morning Britain’ Donald Trump en overhandigde hem een Churchill-hoed met monogram (Churchill was een biseksueel, druïde, 33 graden vrijmetselaar) die zei: ‘Hij was bereid verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het gebruik van kernwapens en druk op de nucleaire knop als en wanneer de tijd daar is” Trump “huurmoordenaar” (Agent 47 – “uitverkorene”?)

  https://themindunleashed.com/2019/06/trump-nuclear-weapons.html

  @1:32 Doet me denken aan het gouden, langharige meisje dat gevangen zit in de toren ‘Rapunzel’ (barberELLA?) uit de Disney-film ‘tangled’ uit 2010. Zij is de prinses van het koninkrijk corona (“kroonwants” – geen toeval). Torenkaart = 16. Een 16-jarige jongen hakt de “plataan” om in het noorden van UMBER (Ella) land. Ik denk, de toren = de ruggengraat van het volk en hij wordt gezapt door Zeus bliksem (vals licht van Lucifer) “kundalini slang” waardoor het oog van het volk valt (“Eiffel TOREN”) via 5Gs “verlichtende glasvezel” (EyE)? De rilling/Shiva langs de ruggengraat – “Toren.”

  De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen die worden veroorzaakt door de ‘agentur’ van de ‘Illuminati’ tussen de politieke ‘zionisten’ en de leiders van de ‘islamitische wereld’. De oorlog moet op zo’n manier worden gevoerd dat de islam (“de moslim-Arabische wereld”) en het politieke zionisme (“de staat Israël”) elkaar wederzijds vernietigen. 33 graden Vrijmetselaar, jezuïet Albert Pike 15 augustus 1871 “Feest van Lucifer”, de verjaardag van de eerste jezuïet Otha “Maar bovenal, mijn broeders, zweert u niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch bij enige andere eed: maar laat uw ja ja zijn; en jouw nee, nee; opdat u niet in veroordeling vervalt.” (Jakobus 5:12)

  Israël roept 50 jaar na artikel 40 de ‘staat van oorlog’ uit. Aleph ‘Kalf’ werd voor het eerst gebruikt in 1973 tijdens de Jom Kipoeroorlog, 50 jaar later een oorlogsverklaring op de 8e Loofhuttendag (Jezus werd besneden) 29 oktober – 6 oktober 2023 (De AI Creator-film + de exorcistenfilms debuteerden op 6 oktober). Soekot Shemini Atzeret “de Achtste dag van de Vergadering” is een Joodse feestdag. Israël wordt aangevallen; deze oorlog zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat de 3e Tempel wordt gebouwd voor de ANTICHRIST! Nieuws zegt dat er meer dan 800 raketten zijn afgevuurd vanuit Gaza; Hamas komt Israël binnen over land en door de lucht. 1000+ doden, gewonden. Israël roept de “staat van oorlog” uit! Deze Arabieren zijn Sabiërs, Sefardische “Joden”, “Rba” = Rabbijnen; Hamas wordt blijkbaar geleid door de 33 graden vrijmetselaar “Mahmoud Abbas”. Israël is Fenicisch (“Caftorim)”), Babylonisch, Medisch (2 Koningen 17:30); Rabbijnen zijn Chaldeeuwse “Rba” – Israël wordt geleid door 33 graden vrijmetselaar Benjamin Netanyahu; geen van beide partijen is Semitisch.
  Israëlische minister leest Thorarol in Saoedi-Arabië; De Sharia-wet en de Noachitische wet zijn hetzelfde! Beide vereisen godslastering van de Heilige Geest; de enige onvergeeflijke zonde. Rabbijnen: Chaldeeuws-Joodse “Rba” en Sabaans-Arabische “Rba” zijn allemaal hetzelfde!
  Saoedi-Arabië zou uiteindelijk Jordanië kunnen vervangen als bewaarder van de Tempelberg als onderdeel van een potentiële Arabisch-Israëlische ‘vredesovereenkomst’. De Grote Verdrukking duurt 1260 dagen en begint op/rond het Pascha-Loofhuttenfeest (de laatste week worden de 2 getuigen Henoch en Elia halverwege de week gedood en staan 3 dagen later op de 8e dag op) 22 april 2024 – 4 oktober 2027 Satan wordt uitgeworpen hemel op 541 Dagen 5e Trompet 2e Wee?

  Iran=Arisch=Edele Kaste zal Hamas steunen “tot de bevrijding van Palestina en Jeruzalem…Wij verwelkomen de Palestijnse strijders,” -Rahim Safavi, een adviseur van de Iraanse Opperste Leider 33deg Vrijmetselaar, de sjiitische Ayatollah Ali Khamenei. De 5 steden in Palestina zijn Philistia (Filistijn), dwz Kanaän.
  Turan=Iran! “En van uw zwaard zult gij leven…” (Genesis 27:40) – Turannos=Soeverein, Koning, Heer; Pashto turan (thuran) “zwaardvechter”. Turan is afgeleid van Tur/Tor “Zwart, Donker”. De Groene Revolutie is Iran; Groene Man=Satan; het lichtgroene paard “Dood” en “Hel” wacht op je! (Openbaring 6:8).

  Hamas begint Operatie Al Aqsa Flood
  800.000 uit Libië (Cyrenaica “Synagoge van de Libertines”), 500.000 uit Tunesië, 250,00 uit de Balkan; 300.000 IDF-reservisten.
  De militaire chef van Hamas roept Hezbollah op tot ‘Partij van God’, van hezb/hizb ‘partij’ + allah ‘God’. De in Libanon gevestigde sjiitische terroristische groepering pleit voor sjiitische empowerment wereldwijd, Iran is sjiitisch! Gevestigd in Libanon=Laban komt van de Fenicische wortel “lbn” wat “wit” betekent – Laban de Arameeër deelt het geloof van Jacob niet (Gen. 29:1–30; 31:2) “Mijn God, mijn God, waarom hebt u verlaten mij?” (Matteüs 27: 46) om deel te nemen aan de strijd tegen Israël; Kanaänieten en Feniciërs vechten tegen Kanaänieten en Feniciërs!
  Biden keurt een militair noodhulppakket aan Israël goed ter waarde van 8 miljard dollar
  Gog en Magog? Eze 38-39 https://www.youtube.com/watch?v=F1SPKIXn_a0 NA DE 1000 jaar.
  Damascus, Syrië, het coördinatiepunt voor HAMAS, Hezbollah en Iran. De last van Damascus. “Vernietig Damascus als Hezbollah oorlog gaat voeren” “Zie, Damascus is weggenomen van zijn stad en het zal een ruïneuze hoop zijn” (Jesaja 17:1) – Levende hel.
  Het kantoor van de Israëlische premier 33 graden Mason Benjamin Netanyahu roept de Israëli’s op om Egypte ‘zo snel mogelijk’ te verlaten. (Ezechiël 29-32) ‘Zo zal Ik oordelen in Egypte voltrekken, en zij zullen weten dat Ik de HEER ben’
  Amerikaanse wapens die in Afghanistan waren achtergelaten, werden blijkbaar gebruikt om Israël aan te vallen.
  Iran hielp bij het plannen van de aanval van Hamas op Israël en gaf afgelopen maandag groen licht voor de aanval tijdens een bijeenkomst (Proviso)

  Israël valt doelen aan in Libanon (Fenicië)
  De aangevallen Gaza is voor het eerst bekend uit militaire documenten van Thoetmosis III; Exodus Farao; Hyksos “Foreign Shepard Kings” kwamen van Kreta (Zeus gezoogd door een “She-Wolf”), Minotaurus (“Stier”) en Satanszetel, eruit geschopt gingen ze naar Santorini, een vulkaanuitbarsting van Thera bedekte “She-wolf” bordelen van “Priapus”, in de 15e eeuw voor Christus, als weerspiegeling van de late Filistijnse periode, stond het bekend als Hāzat, oftewel “woest, sterk”. Israël heeft de watervoorziening naar Gaza afgesneden – net zoals Oekraïne dat met de Krim heeft gedaan. Geen toeval!
  Er zal nooit een Palestijnse staat komen. Het is voorbij. ‘Verheug u niet, heel Palestina (Kanaän) omdat de staf van hem die u sloeg is gebroken: want uit de wortel van de slang zal een cockatrice voortkomen (#6848. tsepha’; absoluut; zonde en de duivel; hoofd van een haan , het lichaam van een hagedis of slang, en draakachtige of vleermuisachtige vleugels), en zijn vrucht zal een vurige vliegende slang zijn.” (Jesaja 14:29).
  In New York City heeft een moslim blijkbaar een bedreiging geuit tegen alle niet-gelovigen. “We zijn er klaar mee gemarteld, gekwetst en veroordeeld te worden. Dit is de juiste religie. Dit is de religie die de hele mensheid moet hebben: de islam. We zullen niet stoppen totdat deze in elk huis is binnengedrongen. Er is geen God die het waard is aanbeden te worden behalve Allah. De God van Jezus, de God van Mozes, de God van Abraham en de God van de laatste en laatste profeet, Mohammed…’; Correctie! JEZUS is God in het vlees – de Alfa en Omega. Eenheid: “geloof in de eenheid van God”; Allah, Hasjem, JHWH; JEZUS is Vader, Zoon, Heilige Geest en Woord. Islam-Sharia-wet en jodendom-Noachitische wet zijn beide HETZELFDE!

  Timna: Mijnhoofdstad van Qataban (Qatabāniërs beoefenden Arabisch polytheïsme, en de god ʿAṯtar verschijnt in zowel mannelijke als vrouwelijke vormen, geassocieerd met de planeet Venus die een hoogste positie bekleedde), Saba (“Sabeans”j en Himyar (“Himyarites”). Qataban – Koninginnen en heersers droegen de titel Priester van Athtar (Venus, Turan, Astoreth, Pasen), en bezetten tegenwoordig een groot deel van de wereld als Wolven in schaapskleren. Timna werd niet geaccepteerd door Abraham, Isaac of Jacob!; de zus van Lotan de Horite=“Aanbidder van Horus”. Nasar Arabisch نَصْر Naṣr, “overwinning” (“adelaar=Nishroch=Satan”) was een godheid van de stam Hamyar en de VS. Teman wordt op vijf plaatsen door de profeten genoemd, op vier plaatsen waarvan het verbonden is met Edom (Edomieten) en in tweeën met Dedan Arabieren (Jeremia 49:7 Jeremia 49:8; Ezechiël 25:13). Temaniet geeft aan dat hij een Edomiet was.
  Pesach, Pasen en Ramadan vielen in 2023 samen; Orthodoxe joden spuwen naar christenen die het kruis dragen op Loofhuttenfeest. Joden kruisigden Jezus door Hem aan een boom te hangen (Deuteronomium 21:23) – het kruis is een symbool van Tammuz = Duivel https://notclif.com/2019/03/04/ash-wednesday-tammuz-or-the-devils -dag/Pasen=Ashtoreth/Isis – geïmpregneerd 9 maanden vóór Sol Invictus=Duivel.

  Loofhuttenfeest of Soekot? 29 september-6 oktober 2023 http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=6bc Loofhuttenfeest 27 september-4 oktober, 6 v.Chr. Soekot=Edomiet “Saturnus”; Tijd=Aeon=Cronus (chronometer, kalender); Saturnus was Šamaš= “zon” door de Babylonisch-Assyrische astrologen, Saturnus werd de ster van de zon genoemd, Zwarte Zon, zwarte wijze en Zichtbare Zon kwamen op één lijn op 25 december, de dag na de geboorte van de Maan “Zonde”, en Kronos is de Arabische naam van de ‘zon’; Helios of ster van Sol werd toegepast op Saturnus; Sjamasj “Zon” is de middelste kaars van de Hannukah Menorah 7 dec 2023 – 15 dec 2023 De vader van Kaïn? Joodse mythe: Joden zijn Fenicische, Babylonische en Medeaanse ‘magiërs’
  12 (of 17e) Rabī’ al-Awwal 27 september 2023 de geboorte van Mohammed, een Quraish/Koreish bedoeïen “omgekomen in het tegenspreken van Core” (Judas 11; Num 16:32; 26:10).
  4 oktober: Rusland Eerste Nationale “Nucleaire Aanval Oefening” 70% van de steden vernietigd, vanuit het WESTEN! Dit betekent Scalar EM-wapens.
  4 oktober FEMA en FCC nooduitzendingssignaal 2:20EST is op de dag dat Jezus werd besneden! tijdens het belastingseizoen (Lucas 2:2:1), op 8 dagen werd Hij besneden (Lucas 2:21), arriveerden de magiërs toen Jezus een “jong kind” was (1-2 jaar) Matteüs 2:8-9 – Hij werd in Egypte (Matteüs 2:13), tot de slachting van de onschuldigen (Matteüs 2:16) en de dood van Herodes (Matteüs 2:15) rond het voorjaar van 4 v. Chr. Het enige feest met 8 dagen is het Loofhuttenfeest.

  Pastor “Paula White” – “We weten dat Hasjem je heeft” (in korte video)
  https://www.israel365news.com/376394/pastor-paula-white-comes-out-with-strong-message-of-support-for-israel/
  Hasjem = Satan?

  ”Israël aanval” – 1973 verbinding/links…

  De aanval op Israël vond blijkbaar plaats op de 50e verjaardag (“PINK FLOYD Dark side of the MOON album 50th Anniversary”) van de Jom Kipoeroorlog (“zie film Golda uit 2023”) toen de HAMa’s Israël in 1973 aanvielen. Zoals WO II blitz”) Zijn deze HAMa’s (“Een schijn”) niet demonische militante en politieke organisatie gefinancierd door Iran?

  Hamas: ‘Moslimbroederschap’, opgericht dankzij een subsidie van de Britten. Broederschap is gebruikt voor nieuwe imperiale doelstellingen, waarbij zij zich voordoen als de boeman die de Amerikanen met hun legers naar Irak en Afghanistan kunnen achtervolgen. Israël onderhoudt ook al lang een relatie met de Moslimbroederschap, met als meest recente manifestatie zijn deelname aan de oprichting van een zijorganisatie, Hamas. “Israël richtte Hamas op, de Islamitische Vereniging, waarvan het lidmaatschap zich over heel Gaza Srip uitstrekt. “Hamas is een creatie van Israël”!

  https://youtu.be/fnQI9ZlxLtI?si=sMDrqKs5xAz5auf0

  https://youtu.be/8KP0POv9wpc?si=e_35KcEbm4NbY2y7

  https://youtu.be/i83al0BGYFA?si=5AM4Ey_XFCVeCnJt

  De Israëlische aanval op 6/10/2023 (“10/6 = Mad Hatters/Haters day”) door Hamas (“Een schijnvertoning”), HAMas = Samah (gespiegeld) wat “Bounty” of “ophitsen/vieren” betekent!
  Hoe dan ook, er bestaat geen toeval: Trump steunt Jordanië als spreker op dezelfde dag dat Israël de oorlog verklaart en het ook de verjaardag van Poetin is!
  Jordan = vat/pot met grote hals, vroeger gebruikt door alchemisten/artsen – een “Kamerpot.” J voor Jordan, oftewel de 10e letter, de code “X markeert de plek”. Er is ook het ras van mensen in de bijbel “Anakim” (de “Gigantische” mensen met lange nek, die bloed likken – Rothschilds Zogs/bankiers) die geassocieerd worden met de verovering van Kanaän door de Israëlieten.
  De rivier “Jordanië” is een grens voor Israël en Palestina. Er moeten hier zoveel verbanden worden gelegd….Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt in de rivier de Jordaan. Het koninklijke Hasjemitische koninkrijk Jordanië, afstammelingen van Hasjim, G/grootvader van de islamitische profeet Mohammed enz., enz…

  10/6 (6/10) zie je ook terug in het prijskaartje op de Hoed van de Gekke Hoedenmakers – we weten wie ze zijn. Rothschilds – De scheppers van Israël?

  https://youtu.be/i83al0BGYFA?si=5AM4Ey_XFCVeCnJt

  Blijkbaar raakt de Hezbollah er nu bij betrokken….

  https://youtu.be/HjaEwsweS7o?si=PKN1E9QuvlBaJ77n

  Meer links uit 1973….

  ”Queen” is het debuutstudioalbum van de Britse rockband Queen. Uitgebracht op 13 juli 1973 door EMI Records in het Verenigd Koninkrijk en door Elektra Records in de VS, werd het opgenomen in Trident Studios en De Lane Lea Music Centre, Londen, met productie door Roy Thomas Baker, John Anthony en de bandleden zelf. Het is 50-jarig jubileum 2023

  In 1973 was er de 57e Indy 500 uit 1973. 3 deelnemers (2 coureurs 1 pitcrew oftewel 23 code) stierven. De inslag scheurde beide brandstoftanks van Walter open, waardoor 75*/gallons vlammende *methanol vrijkwam (blauwe onzichtbare vlam – alleen ’s nachts te zien – Ether – 5e element?). Een enorme lichtBLAUWE vuurbal! Let op: de auto is ROOD (Adam “bloed”). Tijdens de eerste golf van het demonische plan was er ook de uitbraak van methanolvergiftiging in IRAN – Lees hier meer….

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7272173/

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/1973_Indianapolis_500

  Paars geblazen AMC Gremlin-auto uit 1973. Paars (33) = Feniciërs (kooplieden/bankiers/gekke hoedenmakers, enz.) – dit sfeerconcert in Las Vagus/Vegas vond plaats in het Venetiaanse resort.

  https://i.ytimg.com/vi/kwUvUiHXGUY/hqdefault.jpg

  Film uit 1973 ‘Wees niet bang in het donker.’ Een zeer onthullende film….

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Be_Afraid_of_the_Dark_(1973_film

  Israël “ijzeren zwaarden” Hmmmm zou het kunnen worden gekoppeld aan Brittney Spears “Zwaarden/messen” dans?

  https://youtu.be/QNRwYMH7K9c?si=NacnimAshpFSgUy8

  Als iemand hier de animatiefilm ‘RANGO’ met Johnny Depp (negende poort, Edward schaarhanden, enz.) heeft gezien, zul je zien hoe vol PP zit over wat er momenteel in Israël gebeurt, omdat ik geloof dat het personage genaamd ‘ Beans” vertegenwoordigt Israël. Er valt veel te halen uit slechts deze ene film.

 20. Wanneer dingen op zeer grote schaal gebeuren is dat volgens mij omdat God dit toelaat. Talrijk zijn dergelijke omvolkingen in de geschiedenis. Dat is telkens als een toch nog beperkt oordeel te beschouwen. De beruchte Alexander de Grote kan men slechts als een oordeelduivel of zwarte strafengel beschouwen waardoor te ver doorgedreven onwaarachtigheid in zoveel landen een einde werd toegeroepen met een sterke overtuigende hand en dat wrede maar noodzakelijke werk kon niemand ongedaan maken. Een der eerste werken van Alexander was het uitroeien van een brutaal krijgsvolk dat zich aan homofilie had overgegeven. Hitler als gewetenloze moordenaar liet alle homofiele soldaten samenbrengen in een speciaal voor hen ingericht legerkamp en eenmaal allen verzameld liet hij hen gelijktijdig vermoorden. Alleen een door de duivel bezetene kan een dergelijke smerige klus klaren. Maar men hoeft noch Hitler noch Alexander te roemen.

 21. Wanneer dingen op zeer grote schaal gebeuren is dat volgens mij omdat God dit toelaat.

  Daar heb je volledig gelijk in

  Ik laat het andere vertellen want niemand geloofd mij

  op 8 minuut 40

  Ik vorm het licht en creëer duisternis, ik breng voorspoed en creëer rampen; Ik, de HEER, doe al deze dingen.
  https://youtu.be/HvVY6jgEgTE?si=M27-06Z_BobDW2bm

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.