Het klimaatdogma, nieuwe geloofswaarheid van Franciscus

In een interview met Norah O’Donnell, icoon van de Amerikaanse TV zender CBS, bestempelt paus Franciscus de wetenschappers en deskundigen, die de menselijke impact op de klimaatverandering betwisten, als <stompzinnig>. Zwaarwichtige en onaanvaardbare beledigingen, die een domper zetten op de verhouding van de katholieke Kerk tot de wetenschap.

Tot nu toe, werden slechts enkele uittreksels uit het bewuste interview gepubliceerd. Het hele gesprek wordt op 19 mei in de <60 minuten> show van Norah O’Donnell uitgezonden, een primeur, omdat het de eerste keer is dat paus Franciscus een interview verleent aan een Amerikaans televisie-station.

De beschimpingen, die uit de mond van paus Franciscus komen , zijn schering en inslag. De uitdrukkingen van misprijzen die hij gebruikt, zijn totaal misplaatst, zeker als zij uit de mond komen van een paus.Wat heeft hij allemaal niet uitgebraakt over de katholieken, die zijn beleid catastrofaal vinden en menen dat hij verschillende geloofswaarheden op de helling zet en de chaos in de Kerk aanzwengelt? De verwensingen aan het adres van diegenen die trouw zijn aan de katholieke leer en een liturgie willen, die het heilige weerspiegelt  in plaats van de spektakels van Tomorrowland, zijn legio,..het zijn maar achterlijke, ‘stijve’ aanhangers van een ouderwets geloof, <indiëntristen,>, die terugwillen naar het verleden…zij moeten vervangen worden door dansende eunuchen en manwijven die zich priesteressen wanen…

Maar de nieuwe saus kabbelt, zij pakt niet. De grote traditionele bedevaart van Parijs naar Chartres, die met Pinksteren plaats vindt, trekt steeds meer jongeren aan, zodanig zelfs dat door de toevloed aan deelnemers, de inschrijvingen dit jaar reeds sinds twee maanden afgesloten zijn…

Dit zou de eeuwige, verzuurde critici, wel de mond moeten snoeren, maar ja, zij zijn zodanig vastgeroest, dat zij niet anders kunnen dan reageren zoals de stier op een rode doek. Met leugens en haat.

Het is dus nu op klimaatspecialisten, wetenschappers en deskundigen, waaronder verschillende Nobelprijswinnaars, dat hij, als een narcistische klimaatgoeroe zijn pijlen richt.

In het bewuste uittreksel, vraagt Norah O’Donnell aan de paus: “Wat zegt u aan degenen die de klimaatverandering betwisten?” Paus Bergoglio antwoordt:< Er bestaan nu eenmaal domme mensen. Zelfs als u hen onderzoeksresultaten toont, geloven zij er niet in. Waarom? Omdat zij de situatie niet begrijpen of omdat zij hun eigen belangen dienen. Maar de klimaatverandering bestaat>.

Alleen de vraag al is het bewijs van grove onwetendheid en totale onkunde. Het antwoord echter, is nog veel erger.

Even tot de kern van de zaak. Eigenlijk ontkent niemand enige klimaatverandering, omdat de klimaatverandering de norm is: sinds de wereld geschapen werd, is het klimaat voortdurend veranderd, er was nooit sprake van een <stabiel klimaat>. Iedereen die naar school geweest is, zou zich moeten herinneren dat er o.a gesproken werd over ijstijd en interglaciale tijd. Paradoxaal genoeg, zijn het de predikers van de ingebeelde klimaatcatastrofe, die ons willen doen geloven dat het klimaat een eeuwig evenwicht zou hebben, moest de mens niet alles hebben doen ontploffen sinds de industriële revolutie.

Zelfs over de klimaatopwarming, dwz. een verhoging van ongeveer 1° van de gemiddelde temperatuur van onze planeet tussen 1870 en nu, is iedereen het praktisch eens..

Wat echter betwist wordt, is de stelling volgens dewelke de huidige fase van opwarming zonder voorgaande is, dat alleen de mens daar verantwoordelijk voor is en dat de temperaturen de neiging hebben op ongecontroleerde wijze te stijgen, wat catastrofale gevolgen zou hebben voor de planeet en voor de verschillende vormen van leven. Samengevat, zijn er diegenen die er van overtuigd zijn dat het klimaat zich in een noodsituatie bevindt, een theorie die de hele klimaatpolitiek van EU in haar greep heeft en die alleen maar bijgestuurd zou kunnen worden door een milieu-en energietransitie. En er zijn diegenen die ontkennen dat het klimaat zich in een dergelijke noodtoestand bevindt. Klimaatveranderingen zijn een natuurlijk proces. Zij waarschuwen voor investeringen van miljoenen dollars of euro’s in maatregelen die niets aan de evolutie van het klimaat zullen veranderen, maar wel honderden miljoenen mensen in de armoede zullen drijven.

Juist zoals inzake migratie, wordt geen enkel ernstig debat tussen deze twee stellingen in de media  gevoerd. Het is taboe en slechts één versie wordt als waarheid voorgesteld. Wie de opgelegde versie niet volgt of er vragen bij heeft, wordt onverbiddelijk als vijand beschouwd en ‘kaltgestellt’. Aan het dogma mag immers niet geraakt worden. Zelfs mensen, die zichzelf zeer verstandig wanen en boven het plebs verheven, lopen daarin mee…

Vaak wordt ook buiten beschouwing gelaten, dat er met de zgn. energietransitie enorme financiële belangen op het spel staan.

In het antwoord dat Bergoglio aan Norah O’Donnell geeft, blijkt dat de<idioten> dus de vele wetenschappers en deskundigen zijn, waaronder verschillende Nobelprijswinnaars, die aan de hand van wetenschappelijke feiten, de hele klimaathysterie, met haar apocalyptische Hollywoodscenario’s, naar de prullenmand verwijzen en met kracht het misbruik van de wetenschap voor politieke doeleinden aanklagen.

Zij hebben helemaal niet nodig dat men hen bepaalde onderzoekresultaten toont, zij voeren zelf onderzoek en komen tot totaal andere resultaten dan degene die door de politiek correcte klimaatideologie opgedrongen wordt, een ideologie die ook de Kerk in haar greep houdt.

Het is gewoon belachelijk dat een paus, zonder enige bevoegdheid ter zake, hen zegt dat zij <de situatie niet begrijpen>, of meer nog, hen beledigt door te zeggen dat zij de realiteit ontkennen omdat zij slechts denken aan <hun eigen belang>!

Eens temeer begeeft Bergoglio zich op glad ijs of liever, hij is er al door gezakt. Vandaag mag elke geloofswaarheid, die door de Kerk sinds tweeduizend jaar beleden wordt, in vraag gesteld worden. Een controversiële wetenschappelijke stelling zoals de opwarming van het klimaat door de schuld van de mens,  door Nobelprijswinnaars tegengesproken, wordt door paus Franciscus echter tot absolute waarheid verheven. De klimaattransitie is een morele plicht, wil men niet in het openbaar door de paus himself uitgescholden worden! Wat een arrogantie!

Ondertussen zinkt de Kerk verder weg in de apostasie. Buiten enkele, zeer hoopgevende en diepgelovige eilandjes, rotsen in de branding, vaagt de geloofscrisis alle bakens weg, die het bestaan zijn diepere zin geven.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

142 commentaren op “Het klimaatdogma, nieuwe geloofswaarheid van Franciscus

 1. Na corona bestaat de kerk niet meer

  Ze hebben volledig meegewerkt aan de genocide op Gods tempel je lichaam

  Gods naam in je dna

  https://www.bitchute.com/video/IMKegmQHeEjA/

  Pinksterbedevaart Parijs-Chartres 2024: opnieuw een record

  Niet toevallig op Pinksteren

  Het is de nieuwe religie met de oude geest

  Let op, wat ik lees in het getal wat altijd aangehaald wordt: 0,000036

  Dus weer DRIE ZESSEN, d.w.z. 6 decimalen achter de komma en uiteraard 6 X 6 = 36

  Eén van de talloze voorbeelden van hoe ze ons recht in ons gezicht uitlachen…….

  Met het oog op de huidige tijd en de elementen van begrip die we kunnen onderscheiden. De datum Pinksteren 2024 is naar mijn mening heel belangrijk.
  Sinds de zonsverduistering van 8 april zijn er 40 dagen verstreken: Teken van de profeet Jonas.

 2. Het klimaatdogma, nieuwe geloofswaarheid van Franciscus

  Nou ben ik al weet ik veel hoe lang met deze verschrikkelijke toestanden bezig

  Een voorbeeld hoe ze muziek gebruiken

  Pink Floyd – Goodbye Blue Sky

  [Songtekst van “Goodbye Blue Sky” (Vertaling)]

  [Gesproken Intro: Harry Waters]
  Kijk mama
  Er is daar een vliegtuig in de lucht

  [Vers 1: David Gilmour]
  Heb je de bange mensen gezien?
  Heb je de vallende bommen gehoord?
  Heb je je ooit afgevraagd
  Waarom we moesten lopen voor onderdak
  Wanneer de belofte van een dappere nieuwe wereld
  Ontvouwde onder de klare blauwe lucht?

  [Vers 2: David Gilmour]
  Heb je de bange mensen gezien?
  Heb je de vallende bommen gehoord?
  De vlammen zijn al lang vergaan, maar de pijn blijft hangen

  [Outro]
  Vaarwel blauwe lucht
  Vaarwel blauwe lucht
  Vaarwel
  Vaarwel

  Nu een artikel op ninfornews

  De boeren zijn op dit moment ‘stikchagrijnig, totaal verbijsterd en uit het lood’ vanwege alle regen, zei boer Marcel van Silfhout in het NPO-programma Ongehoord Nieuws. Volgens hem hebben ze zoiets nog nooit meegemaakt.

  “In juni vorig jaar ging de kraan open en toen gebeurde er iets heel opmerkelijks: vanaf die periode tot en met de dag van vandaag heb ik meer graanongeluk gehad dan graangeluk, omdat het niet lukte om voldoende wintergranen in te zaaien. Sta ik aan de lat om heel veel zomergranen in te zaaien en verrek: het probleem heb ik nog,” lichtte de boer toe.

  “Ik vrees dat weermanipulatie al toegepast wordt, want dit patroon is zó onnatuurlijk,” zegt boer Marcel van Silfhout over de onophoudelijke regen die Nederland nu al maanden teistert. #OngehoordNieuws #geoengineering

  Kijk de uitzending:https://t.co/OFSUpBJmgR pic.twitter.com/ErXQa9PFja

  Extreem en bizar
  Het patroon is extreem en bizar: het is vanaf die periode nauwelijks meer dan twee of drie dagen achter elkaar droog geweest.

  “Ik vrees dat weermanipulatie al toegepast wordt, want dit patroon is zó onnatuurlijk,” benadrukte Van Silfhout. “Dat zeggen alle boeren.”

  Vervreemdend
  “Ik vind het toch allemaal wel vervreemdend,” zei hij over de uitwaaierende vliegtuigstrepen in de lucht. “En dat komt omdat ik iedere dag met het weer te maken heb, dat het zo dicht op mij zit. Het zit me echt op de huid.”

  Een commentaar van iemand

  Hahahaha er worden er een paar wakker, kun je zien hoeveel er naar de lucht kijken.

  Die piramides spuiten ze al over de 25 jaar daarom lopen de meeste ook voorover naar de grond te staren onder het miserabele bestaan. Miljarden liters vergif worden over het water en de akkers gespuit. De hele voedselketen is pietje dood.

  https://www.geoengineeringwatch.org/

 3. Ik heb gisteren een passie vrucht gegeten—hmmm heerlijk !

  De naam passievrucht is bedacht door Zuid-Amerikaanse Katholieke missionarissen. Zij geloofden dat de bloesem een herinnering was aan de passie voor Christus. Voor hen symboliseerde de corona een doornenkroon, de blaadjes stonden voor de apostelen, en de meeldraden werden geassocieerd met de wonden van Christus.

  maar ik hoef geen vaccin

 4. Het is ongehoord! Een herder moet zich bezig houden met het leiden van zijn kudde en een paus met het leiden van de Kerk door het geloof in Christus.
  De H. Geest zal dan helpen een klare blik te ontwikkelen.

 5. Ook bij dit uiterst complexe probleem helpen geen simpele redeneringen.
  Als de Aarde NU opwarmt geeft dat gevolgen. Ongeacht of iemand daar schuld aan heeft.
  Vandaag Brazilië, morgen in een ander land. Méér orkanen, meer droogte, meer onbewoonbare gebieden, meer vluchtelingen, meer wateroorlogen…
  Of de problemen aan de mens liggen, of aan de Aarde, speelt geen enkele rol voor wie met de gigantische problemen wordt geconfronteerd. Er zal sowieso ingegrepen moeten worden. Met meer dijken? Meer overstromingsgebieden? Meer alternatieve energie? Meer ander gedrag?
  Eén iets is alvast duidelijk: Niet op tijd handelen zal later vele keren altijd meer geld kosten.
  Het enge aan en voor de mens is dat hij hier hooguit honderd jaar rondloopt. En dat zijn brein helaas helemaal niet in staat is om veel verder, laat staan over miljoenen jaren heen te kijken.
  De Aarde zal zich ALTIJD redden. De mens daarentegen…
  PS. Ik weet allang dat paus Franciscus hier niet de meest populaire mens is, maar mag hij ook nog een eigen mening hebben? Heeft hij in dit interview een dogma afgekondigd? Wijst hij niet gewoon op een majeur probleem?
  Wie of wat de brand heeft veroorzaakt is van geen enkel belang als een building in de fik staat. Er moet NU geblust worden, toch?

  1. @Frank Dierickx

   Het kost Nederland nu al 28 miljard om een impact teweeg te brengen van 0,000036. Voornamelijk de kleine man moet dit geld ophoesten.
   Bij ons valt er helemaal niks te blussen op dit moment: het regent al maanden bijna aan een stuk door.

   1. Enig idee wat ‘beeldspraak’ is?
    Als de zee verder stijgt zal Nederland er niet komen met 28 miljard.
    Maar bon, ik sluit de discussie.

    1. @Frank Dierickx,
     Een ongeschreven automatische verplichting van ’n beter geschoolde:
     NIÉT ’n lager geschoolde discrimineren.

     1. @Frank Dierickx,
      Verklaring: door Uw houding blijkt óverduidelijk, dat U zich hoger acht dan @Bart.

      1. @Frank Dierickx,
       Verduidelijking voor U:
       Als Uw leraren zich hoger hadden geacht dan hun leerlingen, dan had U NIMMER het door U bereikte peil bereikt.

     2. Bent u nu niet een beetje Bart zwaar aan het beledigen?
      Hij kan vast wel voor zichzelf opkomen, en zit niet om een discussie verlegen.
      U daarentegen…

      1. @Frank Dierickx,
       U draait ZÉÉR welbewust de boel om (BAH).
       Het komt absoluut beter + eerlijker over als ’n ánder voor iemand opneemt.

        1. @Derks

         Een ander zeggen dat die van het hoge pasrd moet komen, is er een voor een cabaret, want u als ex-agent die zich ook nog geen wereldverbeteraar ziet en denkt een ander te kunnen beoordelen als rechter is er een voor lof der zotheid!!

         Ja van een ex overheidsdienaar moet je het hebben!!

          1. @Derks?

           Wie een Godsoordeel kan doen is normaal?
           Was dat maar normaal dan zou er niet zoveel gezwets en gebral zijn!
           Niet om niets is De Volle Waarheid de slechts gekende want was die de meeste zou de wereld een meerderheid aan profeten hebben en een profetische persoon is een zeldzaamheid, helaas!
           Als ik dan omder de niet normaal bevindt is dat zo! Ik maak me er geen zorgen om, het maakt me waaks opdat ik niet deaal in abnormaalheid of wereldse normaalheid! Liever een Dag bij Christus en niet normaal naar uw maat, dan duizend dagen bij uw normalen…

 6. Het komt geen enkele paus toe een eigen mening aan het volk op te dringen.
  Een waarachtige paus moet de eerste der volgelingen van Christus zijn en onderricht dus enkel Gods Woord, zonder lichtzinnige franjes en zonder vreemde toevoegingen.

  1. @Eric
   Christus wees de farizee”ers naar het lezen van signalen van het weer dat ze die wel konden lezen en niet tekenen van God!

   Al het lezen is en hoort bij de christelijke religie, want hoe anders kon Christus de wind stil krijgen!
   Alles wordt gewogen, gemeten, geteld en beterekend door God ook het weer, ook vulcaan uitbartstingen, aadbevingen, stormen, ziektes: ALLES
   En een Paus heeft de heilige plicht alles te lezen waar God leest en Godsoordelen dasrover te openbaren ter voorkomen, en zonodig hoe te genezen! Dus ook climaat! Hij hoort daar profetisch te zijn!

  2. Heeft uw reactie iets met het onderwerp te maken? Waar gaat het over? De klimaatcrisis, of de mening die een paus mag hebben?
   Stel dat er na Franciscus een nieuwe Paus verkondigt dat de Klimaatcrisis niet veroorzaakt wordt door de mens, is die crisis dan opgelost?
   PS. Net het instituut RKK houdt vast aan de inzichten en de beoordelingen van de Vervanger van Jezus op Aarde – de énige die in rechte kan oordelen en verkondigen. Het komt de gelovigen niet toe om te twijfelen aan de inzichten van de paus. Zo heb ik dat vroeger – voor Vaticanum II – altijd geleerd.

   1. VatII zal binnen afzienbare tijd ongeldig worden verklaard.
    Hoe kan het Woord van God ooit aan menselijke meningen onderhevig zijn?
    Alle wetenschap en wijsheid en wetten ten dienste van Waarachtig leven komen van God.

    1. Eric, God zegt toch alleen maar iets via mensen?
     En mensen zeggen allemaal iets anders over god.
     Hoe komen we daar uit?

     1. @Frank Dierickx:
      Uw uitspraak is fout.
      Oude vergammelde soep- “modern” (intussen 60 jaar oud) gelul.
      God kan ook door dieren spreken (de ezel van Bileam).En natuurlijk zelf, zoals bij de doop van Jezus in de Jordaan, of bij de Verklaring op de berg Tabor.
      Of in de ruîne van het kapelletje bij St.-Franciscus in het begin van zijn bekeerd leven.
      Of door de vele wonderbare gebeurtenissen door het Heilig Sacrament.
      En natuurlijk zonder fonoplaten, cd-opnames, youtube-videos en alle moderne documentatiemedia.
      Zoals de profeet Elias reeds ondervond: niet door storm en bliksem, niet door hels lwaai en sterk gebruis, maar wel door het zacht suizelen van een zacht briesje.
      Das long-mainstream gelul is doodvervelend.

      1. En wie ‘zegt’ dat allemaal, George, dat God gesproken heeft?
       Ook nu lopen er mensen rond die stemmen horen. Zeggen ze.
       Dat is meestal niet zo best.

      2. Frank,
       lees heel het hoofdstuk : Jesaja 40 (vertaling van Petrus Canisius)
       https://www.bible.com/nl/bible/2307/ISA.40.NLD1939

       10. Zie, Jahweh, de Heer, komt met kracht, En zijn arm voert de macht; Zijn vergelding komt met Hem mee, Zijn beloning gaat voor Hem uit. 11. Als een herder weidt Hij zijn kudde, Neemt de schaapjes op in zijn arm; Hij legt ze neer in zijn schoot, En leidt er de moeders naar toe.

       Frank,
       het is overduidelijk dat u niet behoort tot de kudde van de Heer.
       Maar niets belet u naar Hem toe te gaan in nederigheid en vooral niet zomaar te horen maar te leren luisteren.
       Zelfs de eenvoudigen en de kleinen weten meer dan u,
       maar u wendt u af van hen.

       1. @Frank

        Als je wilt weten ga je opzoek naar een expert, die je meeneemt en je zijn onderzoek en uitkomst leert te verstaan!

        Je stelt eerlijke vragen, echter aan blinden, doven en lammen en geestelijk gehandicapten omdat die God noch Christus ooit in levende lijve hebben gezien zoals God en Christus Ziet en Laat Zien!

        Dan krijg je niet meer dan een mening waarvan zij zelf denken dat het de waarheid is!

        Zo vindt je nooit!

        Omdat meningen onzuiver zijn en dat is hetzelfde als een kompas met een magneet er naast, dan weet ook niet waar het noorden is!

        1. Aanvulling

         Het is een mens niet zo direct kwalijk te nemen dat die niet in de gaten heeft dat die bling, doof, lam en geestelijk gehandicapt is want zo wordt die verwekt en geleerd: een mens wilt eigen vlees want die bijt niet!
         Daarbij is vrijheid van meningsuiting in de ogen van velen een groot goed, zeker omdat de waarheid dan ook een gelijkrecht van spreken heeft, echter, ECHTER, met de aaname dat de waarheid niet bestaat, of geen mens kan weten, maakt dat men alles loskoppelt van verantwoording, en de mederheid het voor het zeggen heeft!
         En gezien dat de waarheid niet te weten valt of de slechts gevondene is, is het hek van de dam! En dat zie je ook aan het wantrouwen en misdaad!

         1. Interessant.
          Een mens die twijfelt staat minder verantwoordelijk in het leven, dan een mens die de enige juiste Waarheid kent?
          Met alle respect, maar om in het hier en nu te blijven: Bij Poetin, Netanyahu, Trump en consorten zie ik toch iets anders, nee?

          1. @Frank

           Er is een verschil tussen een christen die denkt dat die de waarheid volgt en farizeïsch is, die niet farizeÏsch is, die de waarheid kent, een twijfelaar en die er nooit van andere mensen over gehoord heeft.

           Dat heeft met verantwoording en leren en beleren naar jezelf en anderen te maken.

           De hoogste verantwoording draagt een Profeet en die zich profetisch voordoet en niet is! Als enige profetsichen mogen leren en beleren!!
           Dan heb je nog twee machten de geestelijke en lichamelijke macht!
           En hoe hoger de positie hoe hoger de verantwoording!
           Dat heb je in rechtspraak ook: een gewogen, gemeten, geteld en berekend oordeel!

           Als je over Poetin, Netanyahu, Trump en consorten wilt oordelen moet je een Godsoordeel halen, elk ander oordeel is voorbarig!

           Dat Godsoordeel kan zijn over een onderdeel en over het geheel.

           Iedereen krijgt een Volmaakte Mogelijkheid om te kiezen tussen Goed en kwaad waarbij alles openbaar is.

           Een nederige twijfelaar zal niet zomaar beweren dat die de waarheid spreekt en ook niet beweren dat de waarheid niet bestaat, die kan nog geen definitief oordeel vellen en zal geen strijd aan gaan en laat de waarheid vrij! Daar zit het verschil!

           Alle anderen, op die echt de waarheid spreken na, doen alsof en beperken de waarheid.

           Hoe dichter bij het “vuur/afgrond” hoe groter de verantwoording en hoe meer volgelingen hoe groter de verantwoording. Hoe groter de macht hoe groter de verantwoording.

           Kijk naar het verschil in Ninivé, Sodom en Gemora en Egypte. Tussen de vijgenboom en de overspelige, tussen een wonder en menselijke genezing. Tussen Godsrecht en menselijk recht.
           Tussen menselijk denken en Profetisch Denken.

           Iedere mens kan de waarheid vinden en God komt overal en in alles, als eerste! Dus iedere mens weet al in diens innerlijk, de vraag is hoezeer die door diens omgeving op het verkeerde pad is gezet.

           Een Goed Oordeel vellen is niet zomaar makkelijk en ook niet zomaar moeilijk! Iedereen kan het, zelfs Satan kan het. De meeste denken dat hun oordeel juist is, zie je ook aan hoe makkelijk mensen spreken/schrijven!

           Dus ja een die de waarheid kent heeft een hogere verantwoording, dan die nog niet kent, mits die nog niet kent beweert te kennen!

           En er zijn er hier veel die beweren te kennen en niet kennen! Kan je ook zien als ik over Die Ene Volmaakte Christusverschijning schrijf en die vragen stellen, die zwijgen, en ziende blind voorbij lopen en die ook nog beschuldigen en wegvegen!

         2. Poetin, Netanyahu, Trump,
          Biden, Bill Gates, Steve Jobs,
          eendere grote zakenlieden en politici . . . narcisten van de ergste soort, kennen geen verantwoordelijkheid omdat zij denken het op de anderen te kunnen schuiven.
          Iedereen kan openstaan voor waarheid, maar dat vereist nederig zich tot God keren. Er is geen andere weg.

         3. Titel van een te schrijven boek : “Doodbloedende zielen”.
          Omdat zij een haat koesteren tegen alles wat geestelijk is, en dit omdat zij God haten, verwonden zij voortdurend de eigen ziel. Dat eindigt meestal in de hel waar het innerlijk vuur van haat tegen God tot volle ontbranding kan komen, alsof die hele ziel een open wonde is. Omdat zij het ware leven niet wil kennen of aanvaarden.

          1. @Eric

           Iedereen die voorbarig oordeelt heeft haat naar de waarheid en verwondt diens eigen een andere zielen!

         4. Vele slachtoffers van narcisten leven in bittere twijfels over zowat alles, doch sommigen ontdekken de liefdesplicht. Het zijn meestal de meeste groten der arde die als narcist vele zielen in vertwijfeling houden, een leven lang.
          En Frank is ook niet vies van dat duistere spel.

          1. @Eric
           Een mens als Frank heeft oprechte twijfel en al zijn zijn argumenten niet altijd steekhoudend, hij veegt geen plaatsingen!
           U daarentegen kan alles controlren bij Christus en de kerk kan dit ook en geen van beide doet dit zoals het hoort: u en de kerk haalt “bewijzen” uit het verleden zonder dat u en de kerk kunnen laten blijken, BLIJKEN, zoals Christus tegenover Satan Doet of bij de vijgenboom Doet, of bij de overspelige Doet, of bij de wind, bezetene Doet, of zoals Profeten Doen! Daar u en de kerk niet zo doen als Christus Doet ontrecht u en de kerk zichzelf als plaatsvervangend woordvoerder van Christus, en daar u en uw kerk toch dat Godrecht opeisen, terwijl u en de kerk niet De Werken Doen Die Christus Deed en Doet bent u en de kerk Onrechtmatig bezig en daar u en de kerk geen notie aan wilt geven, zijn u en de kerk bewust kwaadaardig!
           En dat kan je ook zien: u veegt hier als moderator onrechtvaardig en de kerk excommuniceert onrechtvaardig!
           En dan heeft u en uw ker het over NEDERIGHEID?
           Arme die u beide bent, u beide vergaat als die rijke tav Lazarus! Die dacht ook dat die in Godsrecht stond, die had ook de Schrift en De Profeten! Net als u beide en als het om goed onderzoek en GODSRECHT BLIJKEN, gaat bent u beide willens ziende blind!

           Arme u en de kerk, u gedraagt zich als Jeruzalem waar Christus om huilt en zelfs die waarschuwing doet u beide, hard van hart eigenwijs, niks!

     2. @Frank

      Niet dat je reageert of leest, het is geschreven!

      God komt altijd als eerste om een mens te leten en zonodig te waarschuwen of bij te staan!
      De vraag is: weet een mens of natuurling goed te luisteren want God spreekt in een taal die zonder zonden is.
      Om te kunnen verstaan heeft de mens en natuurling als eerste volmaakte onschuld nodig want Die Verstaat zonder sluiers omdat volmaakte onschuld ook zonder zonden is!
      De vraag is dan: heeft een mens en natuurling volmaakte onschuld?
      De vraag die er mee verbonden is, is de “stelling” : een kind is onschuldig aan de fouten van de ouders.

      Is die “stelling” een farce dan is een kind schuldig aan erfzonden bij de verwekking!

      Daar moet Eric ook maar eens over na denken: van wie zijn de erfzonden: van de ouders en/of kind!
      Is het kind ook schuldig dan er er geen: iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen: dan bralt en zwetst iedereen! Op die na die vol geheiligd zijn, zal Eric dan zeggen!
      De vraag is dan: wie is vol geheiligd en hoe is dat te controlren?

      En dan zijn we weer bij af, en u ontvangt geen 200 €, want echte controle is niet mogelijk dan door die beweren dat die vol geheiligd zijn!

      Is wel een huiler want hoe weet Satan dan wel te controleren en daar waar die gelijk heeft Godsrecht te verkrijgen? Omdat die ook vol geheiligd is? En dat terwijl die de zonde ten de H.Geest heeft begaan?
      Nou als Satan kan, kan iedere mens en natuurling ook want geen 1 is zo slecht als Satan!
      Stat je als kerk ook voor joker met de claim dat als enige zij kunnen controleren!

      1. Hoe wéét u dat allemaal?
       Omdat u dat allemaal GELOOFT, en ik niet.
       Eenvoudiger kan niet, toch?

       1. @Frank

        je schrijft dat je niet gelooft en toch gebruik je Christus Waarheden: geen mens kan zonder ongelukken het verkeer door komen zonder profetisch te zijn: Vooruit kijken, beoordelen en lopen/rijden waar je geen ongelukken maakt!

        Je zegt dat je niet gelooft en toch gebruik Christus Waarheden als je medicijnen als je ziek bent en geneest: als een mens onschuldig is heeft die recht op een straffeloos leven.

        Je zegt dat je niet gelooft en toch gebruik je Christus Waarheden: Iemand spreekt de waarheid en is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

        Je zegt dat je niet gelooft en toch gebruik je Christus Waarheden: een kind is onschuldig aan de fouten van de ouders!

        Je moet je echt eens afvragen of de waarheid bestaat. Bestaat die niet is er geen echt recht en gerechtigheid, dan houdt op met zeuren en klagen en je schrijven is niet meer dan een mening, en hoe heb jij je kinderen opgevoed?
        Bestaat die niet is er ook geen leven, besta jij ook niet dan hoef ik geen rekening met je te houden want je bent dood!
        Bestaat die niet is er ook geen oorspronkelijke ouder waar je uit voortgekomen bent want leven op aarde uit niets zegt dat er voor het leven niets was dan komt jet leven voor uit niets en is je oorspronkelijke ouder niets, dan heeft die de rechten van niets en rechten van niets is niets!

        En als de waarheid bestaat kan die ook onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen waarheids bewijs, bewijzen en is volmaakt controleerbaar want die doet alles in het open!

        Dat je twijfelt, dat kan, omdat er velen uit hun nek zwetsen, dat je gaat beweren dat je niet gelooft, zwets je zelf uit je nek! Er is geen mens die niet gelooft want die gebruikt diens zintuigen om te bevestigen of ontkennen!

        Je moet eens echt logisch leren redeneren en onderzoeken! Echt eens leren overal en in alles te gaan kijken!

        1. Je gooit nu echt wel alles op één hele grote hoop, Henk. Of anders gezegd: je verdrinkt de vis in het water.
         Zowat overal in de wereld worden dagelijks de verkeersregels aangepast, afhankelijk van de evolutie en de plaatselijke situaties. Zonder dat men daarvoor de Bijbel of God raadpleegt.
         Zowat overal in de wereld worden dagelijks medicijnen uitgevonden of verbeterd, afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek en evoluties in de ziektebeelden. Zonder dat men daarvoor de Bijbel of God raadpleegt.
         Zowat overal in de wereld worden dagelijks wetten gestemd of veranderd, afhankelijk van de politieke constellaties, de maatschappelijke (r)evoluties en de waan van de dag. Zonder dat men daarvoor de Bijbel of God raadpleegt, of in sommige landen net ‘omwille’ van hun god.
         Mijn kinderen heb ik opgevoed naar de inzichten van mijn vrouw en mezelf, en op nogal wat domeinen verschilde onze opvoeding nogal flink van hoe er in andere gezinnen in mijn familie, mijn regio of elders in de wereld werd opgevoed. Of van hoe wijzelf werden opgevoed. Zonder dat wij daarvoor de Bijbel of God hebben geraadpleegd.
         Tot slot: Voor ik werd verwekt bestond ik niet, en voor mijn ouders werden verwekt bestonden zij ook niet etc. Alles en iedereen is evolutionair ontstaan, en over dat allereerste begin zijn er theorieën, maar niemand kan daar iets met zekerheid over zeggen.
         God is een luie gemakkelijkheidsoplossing om te zeggen dat men het eigenlijk niet weet, maar daar moeilijk mee kan leven.
         Uw stelling dat iemand die niet gelooft in het bestaan van één grote absolute Waarheid over niets en niemand een zinnig oordeel kan hebben (binnen zijn tijd, zijn ruimte en zijn situatie) houdt geen steek. Ook niet in de moeilijke discipline van de Logica.
         In die logica geldt dat iets ofwel Waar is ofwel Niet waar. Een tussenoplossing is onmogelijk. Daar nog het één noch het ander tot dusver voldoende bewezen is blijf ik ‘voorlopig’ zeggen dat ik het niet weet.

         1. @Frank

          “Je gooit nu echt wel alles op één hele grote hoop, Henk. Of anders gezegd: je verdrinkt de vis in het water.
          Zowat overal in de wereld worden dagelijks de verkeersregels aangepast, afhankelijk van de evolutie en de plaatselijke situaties. Zonder dat men daarvoor de Bijbel of God raadpleegt.”

          Denk jij zonder innerlijk? En waar komt het innerlijk uit?

          Het is zo makkelijk om te beweren dat jij het niet ziet en daarom niet is, of om te zien terwijl het er niet echt is!

          Zeker is voor velen God een luie gemakkelijkheidsoplossing net als omgekeerd! het is niet voor niets zo dat er zo weinig of Vol-Profeten zijn en het barst van de zogenaamde weters die niet zijn, kijk naar jezelf!
          Hoevaak heb ik geschreven dat de volle waarheid de slechts gekende is, en waarom? omdat men dan zekere weet dat men niet meer ontsnappen met: “das habe ich nicht gewusst” En men Het kruis hoort te gaan dragen en zo niet het directe consequenties heeft!
          Nee, Frank, niks makkelijker dan te zeggen dat God niet bestaat en ook niks makkelijker dan te zeggen dat God bestaat en anderen dood slaan!
          Doe je onderzoek maar eens goed en ga levend kijken voorbij de dood! Jij met je de wetenschap zegt, die zegt, ik denk…..! Wees een echt een held en goede onderzoeker en kom dan, niet zoals nu! Zo ken ik velen! Die echt Goed onderzoek blijven er bijna geen één over! En het is niet de meerderheid heeft het voor het zeggen bij de waarheid, bij de waarheid is het die vol in de waarheid staat heeft volrecht van spreken en geen ander!

          Maaaaaaar ja dat is niet zo leuk voor je Frank want dan moet je tot je echt gevonden hebt je mond houden en op je borst kloppen en je verontschuldigen en sorry zeggen en naar je kinderen gaan en zeggen: ik heb je deels verkeerd geleerd en beleerd……en deels verkeerd verwekt! Ja dat doet pijn, om zelf in de spiegel der waarheid te gaan staan en je echte menselijke zelf te zien zoals de waarheid jouw ziet!

          En kijk dan niet naar anderen, kijk eerst naar jezelf! Kijk hoeveel je aan Satan gegeven hebt en nog geeft en wie er voor moet sterven om vrijspraak te verkrijgen! Jij met je gemakkelijkheidsoplossing!

          en je bent echt niet de enige hier! Dat je teleurgesteld bent heet niet dat je geen goed onderzoek hoort te doen, dat je twijfelt heet niet dat je geen goed onderzoek hoeft te doen, dat je niet doet is een gemakkelijkheidsoplossing!

          Jij doet als die russische ruimtevaarder: Ik zag geen God buiten de aarde, dus er is geen God! ja zo lust ik er wel 10……., er zijn er ook die de temperatuur meter in het verkeerde gat stoppen en zeggen: u heeft geen koorts, terwijl de patient dood ziek ligt te zweten en rood aanziet!
          Of het beroemde sprookje van de kleren van de keizer !

          Elke religieuze en werelds wetenschappelijke leidinggevenden lopen over van zulke zwetsers! Zie je ook bij Klimaat verandering

          1. Jouw repliek is geen antwoord op mijn bedenkingen, die je blijkbaar niet helemaal doorgelezen hebt, Henk. U draait gewoon wat rondjes in je eigen redeneringen. In de logica heet dat een ‘principio principii’.

          2. Frank, jij hebt intellectueel meestal gelijk, maar dat weet jij zelf wel.
           Maar ik moet je nog steeds wel zeggen dat ik sterk het idee heb dat je iets achter houdt. Want o.a., wanneer jij zo nuchter en intelligent genoeg bent om in te zien dat het gevaarlijk en tamelijk dom is om in een een boek te geloven, dan zou je niet kunnen inzien dat je door de wereld evenzo belazerd ben en nog steeds wordt?

           Dat kan ik mijzelf ergens niet (meer) zo goed voorstellen, dus ik geef je maar een beetje het voordeel van de twijfel.

           Maar toch, wanneer jij zelf niet inziet dat je o.a. met die corona ongelofelijk in de maling bent genomen, ook al vertel ik dat jou met klem, dan kan ik niet anders dan concluderen dat je óf in wezen toch heel dom moet zijn, dus bent, óf dat je gewoon betaald wordt voor je werk nu, óf dat je zó ver heen bent in je door de wereld gecreëerde ego zodat je je eigenwijsheid verwart met intellectueel afstandhouden, wijsheid of hoe je dat ook mag noemen.

           Jij kunt natuurlijk ook een simpele gelovige zijn geworden van het systeem. Dan ben jij zelf dus ook een patiënt van een geloofssysteem.

           En dan kom jij gelovigen van een ander boek hier lastig vallen? Dát kan ik maar niet rijmen. Hoewel . . . Ben JIJ WOKE??? Of ben je net als ik en heb je te doen met de verwarde zieltjes?

           Maar voorlopig zie ik je als even ver heen als de mensen hier die in één boek geloven. Dan ben je óók een gelovige. Alleen jouw priesters zijn intellectuelen, meesters en aristocraten. En heb jij veel meer boeken ter beschikking.

           Ik vroeg jou eerder dat JIJ mij gaat bewijzen dat een ziekmakend virus bestaat. Dat JIJ mij gaat aantonen dat het vaccin WERKELIJK een goed geneesmiddel is. Dat kun jij niet en dat doe jij dus niet. Dat zit mij dwars. Types zoals jij zetten de nekhaartjes overeind.

           Of ik zelf laat wat jou betr4eft een vreselijke steek vallen, of JIJ liegt bewust of onbewust. Ik zelf weet namelijk dat ik niet lieg, dus jij moet liegen, althans volgens mijn logica.

           Maar, jij geeft weer geen antwoord en gebruikt alles om jezelf onder die verantwoordelijkheid naar mij toe uit te manipuleren.

           Het enige dat mij nu nog interesseert is: krijg jij betaald of ben je werkelijk zo gevangen in het web van het systeem?

           En ja, ik weet het zelf ook, mijn vraag slaat nergens op, dus waarom stel ik hem? Waarom stel ik een vraag op een van de lulligste sites? Omdat ik voel dat jij het misschien waard bent? Je bent ook een mens en dat zou geholpen moeten worden. Waarom? Tja. Dat weet ik niet.

           KIJK een GURU: https://www.youtube.com/watch?v=jcxLl6Ndr04

           ZIEN ALLEN! MISSCHIEN LEER JE ER WAT VAN?

          3. En nog even to the point:
           Het klimaat-gedoe is uiteraard nep. Dat kan een kind zien.
           Het lijkt mij een middel van de machten de kleine mens te dwingen om te doen wat die machten willen, meer niet.

           Dat de meeste geesten dit maar niet kunnen begrijpen is vermoeiend en tergend, want we zijn met de meerderheid, dus we zouden ons tegen praatjes kunnen verweren, maar het zij zo. Maar ga zo bezien dus er maar van uit dat 90 procent van wat je over het systeem denkt te weten onwaar is. Pas vanuit dat perspectief kom je verder. Vanuit ‘geloofsperspectie’ kom je niet veel verder dan ronddraaien in de eigen vicieuze cirkel. Geloof is onderdeel van ‘het systeem’ namelijk, lijkt mij.

           Maar dat wil men die betrokken zijn, uiteraard niet horen, want met sekteleden valt nu eenmaal NIET te spreken wat dat aangaat, dan meepraten op dezelfde golflengte. Zij nemen, denk ik, meestal de verkeerde denkafslag en hollen zo juist achter ‘de vijand’, ‘het systeem’, aan.
           Het ‘systeem’, de ‘wereld’, ‘maatschappij’ waar we in functioneren. Het systeem van geld, rente, kapitalisme, wetten en regels, politiek, legers, enzovoorts. Het systeem ontworpen door de aristocratie. Een eeuwenoud systeem dat de rijken rijk en de anderen ‘normaal’ houdt. Dat de machtigen machtig en de onmachtigen onmachtig houdt.

           Het Boek de Bijbel is psychologisch wel een meesterwerk, vind ik, maar lijkt mij bedoeld te zijn voor ingewijde meesters. Meesters die ingewijd in de sekte.

           Laats las ik bijvoorbeeld dat Napoleon óók al lid van ‘de familie’ zou zijn geweest. (de wereld wordt door bepaalde families beheerd) Mozart ook, maar dat vermoedde ik al, wegens zijn familienaam. Maar goed. Het systeem is zó oud en zó machtig, dat kleine luiden hem nooit kunnen bevroeden laat staan erop anticiperen.

           Maar goed. Het klimaat? Daar is dus weinig mee aan de hand, net zoals er met ‘krona’ weinig aan de hand was. Niet dat we niet ziek werden of zo hoor, dat beweer ik niet. Maar naar de oorzaak van de overlast is het nog lang zoeken. Maar er zijn er die al ver zijn in deze zoektocht.

           Maar goed. Gelovigen in een sekte blijken dus over deze zaken niet al te afstandelijk te kunnen oordelen daar hun oordeel gedeeltelijk niet van deze wereld lijkt te zijn, is en het verstand wellicht gedeeltelijk gecorrumpeerd en overgenomen lijkt door dogma’s, gewoontes, emoties die daar zo bij horen.

           Lastig vind ik wel, dat geloofsrichtingen – van boeddhisme tot hindoeïsme, new-agers tot gereformeerden, maar ook non-dualisten, wereldse intellectuelen en andere richtingen-, dat men meestal zelf niet in de gaten heeft dat men een beetje in het ootje genomen wordt. Alleen al de logische vraag bijvoorbeeld: ‘Maar als er zoveel sektes zijn, wélke is dan de wáre?’ kan niet begrepen worden. Het denken lijkt op slot te zitten en men schijnt maar niet te kunnen begrijpen dat men zo, in die sekte, netjes in de hoek is gezet als tamelijk monddood en onwetend schaapje. Geloof overstijgt zo het begrip. En zo lijkt het ook in sommige wetenschap te gaan. Cognitieve dissonantie is een ding!

           Maar ja. De wereld is nu eenmaal zo. Maar, nogmaals even simpel: We worden in de maling genomen met ziektes, spuiten, het weet, de oorlog, het menszijn, enzovoorts enzovoorts.

      2. Henk,
       indien jij gelooft,
       dan hoef je daar niet zoveel woorden aan te verspillen.
       Men kan niemand het geloof opdringen.

       Maar de vraag is : waarom zoveel mensen niet geloven.
       Ik heb het van in mijn kindertijd, voor mij is het onmogelijk de geestelijke wereld te ontkennen of mijn Engelbewaarder te ontkennen, en na het krijgen van enkele visioenen weet ik met zekerheid dat God Zijn schepsels ononderbroken begeleidt.

       Wie in de wereld zich goed in zijn vel voelt gaat niet verder zoeken.
       Dat is als een oordeel ten kwade.

       Christenen voelen zich goed in hun gebeden en diverse andere geestelijke belevingen. Dat is als een oordeel ten goede.

       Maar zelfs de meest goddeloze mens kan de invloed van duivels zeer goed waarnemen. Het enige dat men daartoe moet doen is zich dagelijks innerlijk onderzoeken. Dat is nu net wat zij niet willen doen.
       Dat is het punt waarop men wel degelijk mag en moet aandringen.
       Men mag zich niet beperken tot hetgeen men ‘psyche’ noemt, maar dat is voor Frank al een brug te ver.

       1. @Eric

        “Goed voelen”

        Als een christen zich goed voelt is dat een oordeel ten goede…

        Dan zeg mij: hoe komt het toch dat de hemelse mystieke verschijningen zo zeldzaam zijn? Hoezo hoorden niet alle aanwezigen bij Christus de hele tijd God spreken dan bij die ene keer bij de doop van Christus? En hoezo gebeurt het niet in de kerk bij die goed voelende Christenen?

        En hoe zat het met de farizeeers? Die waar ook in gebed, deden hun werkzaanheden naar de leer en voelde zich goed!

        Nee Eric, gevoel gegeven door zintuigen zijn geen absoluut Gods uiting! Dat is ook de reden dat men misleidt kan worden! Niet om niets is de kerk voorzichtig met mystieke verschijningen en gevoel!
        Het is te verradelijk om op gevoel te goed oordelen en zo is het in de wet ook: het gaat om absolute feiten!
        En christenen kunnen die met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs op tafel krijgen en openbaren en Christus en Paulus wijzen daar op en de kerk en u wijzen die af!
        Daarmee zijn u beide niet beter dan de gerechtigheid van farizeeers!
        U en de kerk wijst directe vol-profetie in het heden en toekomst af, daarmee en daarom zijn u en de kerk aan het dwalen en gaan verloren! Iedereen die niet direct Christus Licht Heeft en Openbaard Zoals het Werkelijk Is, is in duisternis! Hoe goed men zich ook voelt, men wordt misleidt! Die zich zoals u beweert goed voelen hebben de ware nederigheid verloren want een mens kan pas in vrede zijn als die Christus Volmaakt Ziet Verschijnen, elk ander doet het goede gevoel uiteindelijk verliezen: ga maar eens echt bij heilige mystici lezen: allen treuren als ze weer in duisternis komen, daar is geen goed gevoel!
        Uw oordeel stroomt over van zwetserij, laksheid en zelfvoldaanheid! Die vindt je niet bij heiligen, ook niet als Christusverschijningen hebben! Die doen zoals H.Anthonius de Grote van Christus hoorde: Houd uw geest in de hel en wanhoop niet!
        Ik doe niet anders! Al ben ik verder geweest dan vele heiligen, ik acht mij niet gered en ook niet boven een ander, want Mozes leerde mij dat iedereen een les is, want alles wordt gemeten, gewogen, geteld en berekend! Daar is geen plaats voor zelfvoldaanheid of zintuigelijk goed gevoel! Zelfs geen geestelijk goed gevoel: volmaakt goed onsteigt elk menselijk waarnemingsvermogen: het ligt voorbij de dood! Daar kan geen menselijk komen, ook geheiligd levend op aarde niet tenzij men Christusgelijk liefhebt, dan leeft men al levende op aarde voorbij de dood! Dat is in de Tuin van Eden op aarde leven!

        Helaas Eric, u heeft nog veel aan nederigheid en Christusgelijk liefhebben te leren, en dat begint met echt goed onderzoek doen naar verborgen zonden! Die zijn niet zomaar verborgen! Want zouden die openbaar zijn zou u en hun goede gevoel per direct verdwijnen! U en hen zouden vol schaamte staan zoals die ongelovige of buitenstaander in 1 kor 14 waar de verborgen waarheden opnbaar werden
        U en de kerk verloochend directe vol-profetie in het heden en toekomst!

        1. Aanvulling

         Het is pijnlijk droevig hoe de kerk omgaat met geloofsvolk! Die zoekt niet De Volle Waarheid, die zoekt de grootstgenene deler! Die had nooit de uitspraak van Christus gefaan Die Christus Deed: Die mijn Vlees niet eet en Mijn Bloed niet Drinkt.. die had de mond gehouden om niet velen te laten weglopen! En dan kan u zeggen: kijk wij zijn tegen hlbt’s en tegen abortus, dat is geen absoluut Godsoordeel want elke zaadcel en/of eicel verloren laten gaan is abortus! Dat geldt ook voor priesters en nonnen! Uw leer is zo schijnheilig als de pest en u allen zouden terplekke uw steen laten vallen of dood ter aarde neerstorten als met uw leer bij Die Ene Christusverschijning komt, want uw oordeel is mene tekel! En bij toch vasthouden, urfasin!
         Zo is ook uw oordeel over Frank! U kan helemaal niet goed voelen en oordelen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Christusgelijk Liefhebben! Niet een mens kan zo zonder Die Twee!!!

         1. Wel bedankt Agnes.
          Het zal dan zeker aan mij liggen dat ik niets begrijp van Noord Nederlanders. Ik heb je altijd naar vermogen gastvrij ontvangen ook al ben ik daar zeer beperkt in want ik wil liever geen schulden maken voor iemand die het aan niets ontbreekt. Speciaal maanden op voorhand spaarzaam moeten zijn om je te ontvangen deed ik wel graag voor je en ik zal het nogmaals doen als je dat wenst. Je bent hoe dan ook altijd welkom.

          1. Dankjewel Eric, maar het gaat in dit geval niet om je gastvrijheid, maar op de manier van bepaalde communicatie. Je reageert niet op de email die ik gestuurd hebt bijvoorbeeld. Ik weet niet de reden waarom, mss vind je dat lastig? Anders hoor ik het wel

          2. Is meer de indruk dat je ruzie zoekt en twist gesprekken aangaat. Daarom stuurde ik een email i.p.v. op dit forum. Hier slachten ze mekaar toch al af en dat is ook niet christelijk.

          3. Agnes, heel kort:
           het modernisme in de kerk heeft mijn leven vernield en daarom kan ik zelfs geen moderne mis-“viering” meer verdragen. Liever tijdelijk geen mis meer dan misleidingen van moderne priesters te ondergaan. De ruzie komt van de modernisten die sedert 1948 al de NOM voorbereidden en dat was de startdatum van de afbraak van de RKK. Ik ben dus geen ruziezoeker maar slachtoffer en nog steeds zeer gegriefd daarover. Wie kan me dat kwalijk nemen? Nooit akkoord met onnadenkend een NOM volgen, want het is volkomen fout.

          4. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik kan er ook niet mee worden met die NOM vieringen, maar ja….

          5. Maar je ging toch altijd verderop naar zo’n tridentijnse viering, maar daar ging je ook niet meer heen, omdat je het niet kon vinden daar

          6. Er was inderdaad wel een probleem gerezen, niet onoverkomelijk, maar ik kan er niet meer op een vrije zelfstandige wijze naartoe : met de fiets kan ik niet meer zulke afstand maken.

          7. Dan blijft er of alleen de geestelijke Communie, of een NOM viering voor je over, tenzij je iemand vindt om mee te reizen

       2. Henk,
        waarom zit je altijd weer te zeuren over zeldzaamheid van andermans mystieke verschijningen ?
        Je hebt daar geen enkele aansprakelijkheid over.
        Het enige dat je kan en mag zeggen is dat de zuivere geestelijke ervaringen in het christendom het mooiste zijn dat een mans kan ervaren.
        Verder gaat het je niet aan wat er gaande is in iemands persoonlijk leven. Of ben jij zodanig helderziende dat jij daar kan over oordelen ?
        Ben jij de grootste profeet aller tijden ?
        Ik denk van niet.
        Leer dus te zwijgen.

        1. @Eric

         Geen mens of natuurling kan een grotere mysticus worden dan Henoch, Mozes, Elia en dd ouders van die men de H.Maagd Maria noemt, die in zonden verwekt zijn!

         Het enige waar een mens en natuurling groter dan hen in kan zijn is in daden, dat zegt Christus ook in de Bijbel over Christus zelf en dan hoort daar nog een aantekening bij tav de tijd van hun leven! Dat heet niet dat de daden die groter zijn op een andere schaal is! De verlossing van Christus naar Goddelijke definitie is door geen een in zonde verwekte te evenaren of te overtreffen!
         Het probleem bij u en de kerk is dat u en zij geen echte maat willen om te kunnen meten wie groter is en dat doen naar eigen inzichten die niet volmaakt zijn!
         Dat komt ook omdat u beide God onbereikbaar zetten en er buiten Christus en de H.Geest geen een is die zo Gelijk God kunnen kennen als God kent! Dat u dasrmee alle proften oordelen als onvolmaakt neerzet loopt u blind schijnheilig voorbij en want u neemt de getuigenissen van de apostelen en profeten waar het u beide goed uitkomt voor volmaskte getuigrnissen, en zwijgt over het logische feit dat het dan volmaakte Godgelijk Godsoordelen zouden moeten zijn!

         Terug naar mystiek!

         Zou er geen maat zijn om volmaskt te kunnen meten zouden verborgen zonden niet volmaakt oprnbaar kunnen zijn bij mensen en natuur, dan kan een andere mens of mysticus ook niet leren van een andere mysticus om achter diens verborgen te kortkomingen re komen en ook niet kunnen getuigen of een andere mysticus dezelfde ervaring heeft gehad of niet en waar er verschillen zijn of niet noch de volmaakte weg kunnen vinden!
         Grote van een mysticus is afhankelijk van diens mate in exact navolgen van Christus en in hoever die komt met Christusgelijk liefhebben in zijn en daden!
         U en de kerk ontneemt Christus grootste Gave aan mens en natuur, omdat u en de kerk niet wilt dat mytici leraren zijn! Die moeten hun mond houden en slaafs u en de kerk hun leer beamen! U en de kerk eigent het leraarschap toe onder de schijnheilige mom dat u en de kerk vol in de H.Geest bent en dat bent u niet want die Vol in de H.Geest is Ziet Die ene In alles en overal en eeuwige Volmaakte Christusverschijning! Elk minder houdt die Verschijningsvorm tegen door te kort aan Christusgelijk liefhebben! Dus ja ik kan meten hoever een ander is in Christusgelijk liefhebben en waarom een mens en natuurling niet verder komt in mystiek! Maakt mij dat de grootste? Nee want ook ik weet waar ik nog kan en hoor te groeien! U kent de gevolgen niet van de grootste onder de mensen en natuur te zijn, u kent de Beker niet die er bij hoort, ik wel!
         Het is niet voor niets dat ik geen levende heilig naar de norm
         Van de kerk wil zijn want ik laat mij niet door u noch welke kerk dan ook ketenen en muilkorfen! Ik volg Die Ene Volmaakte Christusverschijning en wens dat iedereen zo doet, waarbij ik zeg dat de ker en diens geestelijkheid dit als eerste hoort te doen!

         En, EN dan staat de profetie van de Twee Getuigen nog open om vevuld te worden!!!!

         Er komen nog Twee Hele,Hele grote Profeten voor alle religies en de wereld! En als we in de tijd leven die tegen die Tijd Is dan leven die Twee nu! U en uw kerk zijn ziende blind voor die mogelijkheid uit angst voor paniek onder het volk! Ik niet! U en de kerk verzwijgen die mogelijkheid en voorbereiding, precies zo als de farizeeers deden met Christus, dan bent u en de kerk hun leraarschap kwijt! En dat doet u en de kerk aanzetten tot kwaadaardige censuur!
         U en de kerk zwetst over leiderschap want bij leiderschap hoort Profetie en profetische daden van het heden en toekomst en u en de kerk kan niks! U en hen kunnen geen oorlog, rampen ziektes, verwording voorkomen noch tot zwijgen brengen met een Godsoordeel zoals God tegen Satan op de dorsvloers van Jeruzalem zei: Genoeg, noch als Christus de overspelige redden, en de vijgenboom tot verdorren! Dan hoort u en de kerk niet op Christus Troon op aarde te zitten!

         En als u en de kerk niet nederig willen worden en doen zoals ze horen te doen dan komt het moment dat u en de kerk tot toekomstig eeuwig verdoemd getekend worden!
         Ik wens dat niet, ik wens te voorkomen dat dat gebeurd!

         Ben ik Groot?

         Al zou ik groot zijn Die Twee zijn nog vele malen groter en elke zevende kamer van de ziel is vele malen groter en elke mens en natuurling die op het moment Vol In Christus Staat en ik niet is groter dan mij! Daarom zeg ik elk moment, mens en natuurling is een leermoment en kan groter zijn dan mij! Daarom sta ik altijd in de deur van mijn ziel om te letrn waar ik kan leren en waar niet, niet te vallen! Daarom schrijf ik dat ik nog niet gered ben ook al zou ik groot zijn en houdt ik mijn geest in de hel en wanhoop niet, naar raadgeven van Christus aan de H. Anthonius de Grote!
         Het gaat niet om Grootheid als eerste, het Gaat om Christusgelijk Liefhebben in alles en over als eerste en Grootheid die niet minder belangrijk is, komt als Loon als men zo doet en leert!
         Dan doe zo ook en Christus Licht Zal in u toenemen en de gave van Godsoordelen geven en behouden!

         1. Henk,
          laat het gewoon aan God over wat ieder mens moet worden.
          Zelf kunnen we niets maar God leidt ons waar hij ons wil hebben.
          Daar zijn slechts zeer weinig woorden bij nodig.

          1. @Eric

           Als de mens niks kan, dan hoezo zijn er anders gelovigen dan het Christendom?

           Uw reactie is orthodox protestants, want als de mens niks kan hebben werken ook geen zin en voegen niks toe aan God! Nou dat is regelrecht orthodox protestants: sola fida, sola gratia!!

           U wordt door het concilie van trente afgeserveerd!

           Het is typisch
           menselijk klein maken en klein houden. Niet nederig opzoek gaan naar zoals God Wilt door naar God te gaan, nee ieder kan niet meer worden dan men in de wereld diens zo goed gevoelde “roeping” navolgt! Daar is geen Roeping van God dat iedereen Profeet kan worden, nee als enige de kerk en diens leer bepaald want die zijn als enige woordvoerder van God!!!!
           Precies zoals Thomas van Aquino verwoord: na de dood van de laatste apostel zijn de openbaringen afgesloten….!
           Er zullen geen profeten meer opstaan en huppeke alle mystici de mond gesnoerd!

           Als ik in die tijd zo leven en wist zoals ik nu weet, had ik hem aan diens kwaad gebonden want het is Satanisch wat die zegt en leerde! Dan kan die nog zo’n theologisch Godsbewijs bedenken ik zou hem aan de hel gegeven hebben!
           En dan die monnik zijn, wie dan ook hij was de sjaak geweest! Ik zou naar het Godsgericht gegaan zijn en hem
           Hebben aangeklaagd!

           En zo zal het zijn als Christus mij een tweede keer roept, dan ga ik ALL THE WAY omdat ik het dan Genoeg is en de Maat van Barmhatigheid Gods Vol Is, dan neem ik Het zwaard van Michael en Het Godsgericht mee naar de aarde!
           Dan zijn echt de rapen gaar voor hen die opstandig zijn naar Christus zoals die werkelijk Is!
           U weet niet hoeverl toorn u doet opwerpen met uw blind orhodoxe commentaren!

           Het is Hemel Schreiend, u maakt elk kind daarmee kapot en zet God en Christus buiten ieder diens bereik! U legt ondraagbare lasten op! Met uw een mens kan niks en u trapt Christus Grootste Gave de deur uit!!!!

           Echt Eric, u moet eens zelf leren zwijgen en echt opzoek gaan naar De Volle Waarheid want uw ziel is zo duister dat u ook nog denkt dat het goed voelt! Diep, diep, diep droevig

         2. @Henk Gadellaa,
          U en de kerk zwetst over leiderschap want bij leiderschap hoort Profetie en profetische daden van het heden en toekomst en u en de kerk kan niks!

          Mijn antwoord: U zwetst uit Uw zeer lange en dikke nek.
          U doet alsof Jezus Christus nu in de hemel letterlijk NIETS aan het doen is. Hij is daar om de juiste plek voor ons allemaal voor te bereiden.

          Bovendien vergeet U totáál(!!!) God de Heilige Geest.

          1. @Derks
           God werkt aldurend want er is aldurend rechtspraak in het Godsgericht!!! En dan heb het nog niet over genade werken van God en dat God Aldurend Vol-Profetisch is en werkt! En ook niet dat die met elke mens en natuurling, die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan, werkt naar mate men God med laat werken!
           U weet helemaal niks, nada, van Gods Werken want u kan niet eens naar Gods Maat Meten, Wegen, Tellen en Betekenen, noch weet u waar God Is want daarvoor moet je Vol in de H.Geest zijn en u weet niet eens waar Die vandaankomt, is en heen gaat!
           Onbeschofte hufter die u bent!
           Nee als de kerk niet Profetisch is kan de kerk geen leiding geven en ook niet leten en beleren, dan is ze haar zalving kwijt, net zoals Saul diens zalving kwijt was toen die zichzelf profetisch noemde en zelf Gods Oordeel door Samuel opgedragen ging veranderen! Uw kerk doet niks anders dan zoals Saul doet! Die denkt ook dat de zalving nooit verbroken kan worden en ook dat er geen profeten meer opstaan en komen! Die deur hebben ze dicht gemetseld met de stelling van Thomas van Aquino! Als enige zij zijn de vetegenwoordigers van Christus! Als enige zij bepalen! Joker die u bent! Als ik nu naar Het Godsgericht ga en uw kerk aanklaag wordt die afgesneden van Christus! Uw kerk wordt aan Satan gegeven met u er bij!!!! U weet niet welke tijding in uw kerk en uw huis komt: ALLE HEILIGHEID op de 7 kamer na wordt uit uw kerk en huis gehaald, er blijft niet een steen op de andere staan en iedereen loopt van uw kerk en u weg, uit vrees besmet te worden!
           Ik heb zo’n mens mee gemaakt en hoe hard die ook schreeuwde om genade bij Christus zijn roepen werd niet verhoord! Pas op de drempel van de Hemel is er mogelijk verlossing! U weet niet half hoe zo mens door de hel geteisterd wordt, erger dan een bezetene!
           U bent een onbeschofte grootmuil die nog geen scheet op een plank kan spijkeren, en te dom is om diens eigen eigenwijsheid te kunnen merken en zo oerend doof is dat die een goede raad niet kan horen, en zo steke blind dat niet ziet dat Datan hem aan de ketting heeft,
           Wat een over het paard getild sjujet bent u!

 7. Ze vinden mij niet zo aardig in de supermarkt 😎

  Er is een nieuwe app uit die consumenten helpt erachter te komen of het voedsel dat ze kopen ingrediënten van insecten bevat, en de ‘factcheckers’ zijn niet blij.

  “De Insect Scanner App is een essentieel hulpmiddel voor iedereen die er zeker van wil zijn dat zijn voedsel vrij is van insecten. Met behulp van de scanner kun je snel en eenvoudig controleren of een voedingsmiddel insecten bevat,

  Ik heb hem al

  Deze foto toont ’s werelds grootste insectenfabriek, waar genetisch gemanipuleerde insecten worden gekweekt voor massaconsumptie.  Ze vertellen dat dit “goed” voor hen is en dat het “de aarde zal redden”, omdat koeien “gevaarlijk” zijn. 
  Alles voor een “betere en duurzamere wereld” juichen de gekken van het World Economic Forum. Terwijl de belofte om “Zero Hunger” in de wereld te verwezenlijken humanitair klinkt, is de echte agenda zo duivels als maar kan. Ze willen de mensheid afhankelijk maken van kunstmatig voedsel, volledig gecontroleerd door het WEF.Als proef op de som zijn leerlingen van basisschool de Octopus in Zwolle blootgesteld aan een nieuwe eetervaring: ze kregen meelwormen voorgeschoteld. Ook konden de kinderen gerechten proeven die gemaakt zijn met lupinewormen en andere insecten, bericht RTV Oost. Het gaat hier om een lespakket over ‘duurzame voeding’ dat is ontwikkeld met medewerking van de Wageningen University & Research (WUR).De WUR verwelkomde vorig jaar het secretariaat van de Food Innovation Hubs. Het World Economic Forum is in 2020 gestart met deze hubs. De provincie Overijssel heeft 100 lespakketten beschikbaar gesteld aan 100 basisscholen.(6) Professor Angus Dalgleish van St George’s, University of London schrijft dat er inmiddels een duidelijk verband is tussen de coronavaccins en bloedproppen, myocarditis, hartaanvallen, beroertes, myelitis en neuropathie.

 8. Als je mij voor gek verklaart dan ben je een ———————

  Dolly (5 juli 1996 – 14 februari 2003) was het eerste gekloonde schaap en ’s werelds eerste kloon van een volwassen zoogdier. Op 22 februari 1997 werd haar geboorte bekendgemaakt en vijf dagen later verscheen daarover een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Nature.

 9. Het valt op en zegt alles tegelijk. Diegenen die de huidige zgn ‘consensus’ (een vies woordje want wetenschap gaat niet over consensus) over klimaatverandering ontkennen, zijn veelal wetenschappers, professoren en zelfs nobelprijswinnaars die wegens pensioenleeftijd niet meer afhankelijk zijn van funding van globalisten. Bij covid was het net zo.

 10. Voor de gene die het nog niet weten. Laat deze onzinige man van de duisternis stilletjes in zijn eigen vet sudderen.

  Waarom hij licht aan de bassis, van de totale ondergang van de katholieke kerk van onze Heer jezus onze Rabboeni ARRAMEES voor De Meerster van Gehele Helal.

  Een mens hebben een EQ dat max 200 gaat.
  Egelen hebben een EQ dat max 9,000 gaat
  En wat God betreft aan EQ is logelijk het 10 voudige of meer.

  Joost zal het zeggen ze wel eens?

  Laat ons in de Vrede & Liefde Volle God blijven geloven en alles komt goed halleluja Amen•

  1. Nou Jacob

   Ze werken samen met de gevallen engelen, die zijn van goddelijke afkomst met ook een IQ van 8000

   God zij geen 1 wapen zal zegevieren over je

   heb je hun wapens gezien

   Joost weet

   Ze zien steeds die driehoek vliegen

   Ik heb het al eens verteld

   e TR-3B is een nucleair aangedreven vliegende driehoek, in staat tot fenomenale snelheden. Het toestel kan door reactieve elektrische stimulatie van kleur en van uiterlijk veranderen en een andere vorm aannemen of onzichtbaar worden voor het menselijk oog. De TR-3B Astra bevat een plasmaveld versneller annex magnetisch veld verstoorder (‘disruptor’) , waardoor de massa van het toestel incl. inzittenden met 90% verkleind zou kunnen worden, zodat de zwaartekracht nauwelijks invloed heeft op de prestaties van het toestel.

   Nou ,ik denk niet dat veel mensen de komende zeven jaar gaan overleven !

  2. Had u een een probleem, wij niet en sturen u alsnog de waarheid.
   Bergoglio van Ganswein kunnen beledigt worden gezien ze de allergrootste macht van het Universum,
   God hem zelf beledigen met deze moord op se reeds Heilige Benedictus re weerhouden dat aan licht komt.

   Dek er aan de er maar Ene Rechtvaardige Soevereine Rechter die Recht Spreekt en dat Here Jezus zelf en ik U ieder van ons zal onder zijn openen vallen en zal ieder van ons berechten goed of slecht.

   Kan ik daar in beroep of afkopen geen van beiden gaat.
   Het goed en gaat het EEUWIGE LEVEN IN.
   Niet goed en gaat de EEUWIGE VERDOEMENIS IN.

   HOE SNEL DE LEUGEN OOK SNELD DE WAARHEID HAALD HAAR ALS TGV EN VOORBIJ.
   GOD IS DE WAARHEID EN SOEVEREIN, ALS IK OOK SOEVEREIN BEN EN VAN HET HEER JEUS BEN•

   #########l

   Laat u niets wijs maken en dat oude Knorretje BERGOLIO met rust.
   Hij vertegenwoordigt niet meer de Rooms Katholieke kerk meer.
   Hoe in de oude Vrede & Liefdevolle PAPA-Benedictus aan zijn einde gekomen , die wel door God de Raboeni is ARRAMEES voor Meester Wettelijk Erkend was.

   Jawel door de Nep-Paus en nooit erkend door zijn Herrarchise overste Heer Jezus de Meester.

   Bergoglio gaf telefonisch opdracht aan bisschop Van GASWEIN ( Van GANSZWIJN), Benedictus de XVI te doden met spuitje en ook gebeurde.

   Door dat voorval zijn beide heren betgoglio & van Ganswein ( van ganszwijn) per onmiddellijke ingan beiden GEËXCOMMUNICEERD EN DUS NOG PRIESTER NOG BISSCHOP NOG WETTIGE PAUS KAN ZIJN.

   Wie wil bu een zegen krijgen van 2 GEËXCOMMUNICEERD.

   Begoglio heeft nooit Heer Jezus aanbeden, maar de heer der duisternis en dan onvangegen worden langs grote brede weg van LEH *** en zullen met heel hun gevolg de diepte Ingesleept worden.

 11. Laat u niets wijs maken en dat oude Knorretje BERGOLIO met rust.
  Hij vertegenwoordigt niet meer de Rooms Katholieke kerk meer.
  Hoe in de oude Vrede & Liefdevolle PAPA-Benedictus aan zijn einde gekomen , die wel door God de Raboeni is ARRAMEES voor Meester Wettelijk Erkend was.

  Jawel door de Nep-Paus en nooit erkend door zijn Herrarchise overste Heer Jezus de Meester.

  Bergoglio gaf telefonisch opdracht aan bisschop Van GASWEIN ( Van GANSZWIJN), Benedictus de XVI te doden met spuitje en ook gebeurde.

  Door dat voorval zijn beide heren betgoglio & van Ganswein ( van ganszwijn) per onmiddellijke ingan beiden GEËXCOMMUNICEERD EN DUS NOG PRIESTER NOG BISSCHOP NOG WETTIGE PAUS KAN ZIJN.

  Wie wil bu een zegen krijgen van 2 GEËXCOMMUNICEERD.

  Begoglio heeft nooit Heer Jezus aanbeden, maar de heer der duisternis en dan onvangegen worden langs grote brede weg van LEH *** en zullen met heel hun gevolg de diepte Ingesleept worden.

 12. “Hotel California, any time of the year” 1977.
  Het kon niet op. Nu is het op.
  Nooit meer mooi klimaat in California.
  Definitief verleden tijd.
  “Love Will Keep Us Alive” 1994 . . . maar ware liefde zal zeer zwaar beproefd worden, of wordt het slechts een A.I. liefde? De meeste harten zijn nog steeds afgestemd op een klimaat van wereldse liefde.

 13. Het klimaatalarmisme van de Club van Rome is bedoeld om door elektrificatie het volk onderworpen te maken aan een Internet der Dingen en een Internet der Lichamen, met de controle over het systeem in de handen van de judeo-maçonnieke machthebbers als centralistisch bewind. De opbouw van dat systeem wordt zo gecoördineerd dat het Westen onderworpen wordt aan machten in Azië; zo zien we de afbraak van de conventionele auto-industrie in West-Europa om de productie van elektrische voertuigen in de handen van de CCP in China te leggen, id est in de handen van de BRICS-unie die door sommige gedupeerden bij Rechts toegejuicht wordt.

  Het kobalt voor de batterijen van elektrische voertuigen wordt, nota bene, door CCP-gedomineerde slavenarbeid in Congo geoogst waarbij veel doden vallen.

  1. Waramund

   Ik was een monnik in Westmalle, de abt naar een ritueel ,werd volgeplakt met biljetten euro

   Congo geoogst

   Hij ging naar Gongo met geld op zijn lichaam geplakt,

   je berijpt wel dat ik mij boekje te buiten ga

 14. Deze paus die wijs is in zijn eigen ogen lijkt verdwaald te zijn in totale dwaasheid, zijn uitspraken zijn hopeloos en maken me doodmoe en ik houd hem er verantwoordelijk voor dat ik een maagzweer ontwikkel en waarschijnlijk velen met mij mee en dat is geen hoax zoals de klimaatverandering theorie !

 15. ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!
  2En ik zag en zie, Openb. 19:11een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen

  Op 28:18

  dit joodse monster met haar pruik —luister goed

  https://www.bitchute.com/video/ydboPRuac39t/

  Op het laatst —-mensen zijn niet meer dan dieren !

  IK BEN ER HELEMAAL KLAAR MEE

 16. …Zij waarschuwen voor investeringen van miljoenen dollars of euro’s in maatregelen die niets aan de evolutie van het klimaat zullen veranderen, maar wel honderden miljoenen mensen in de armoede zullen drijven.”
  Zeg maar miljarden, dollars en Euros die er niet zijn dus zal de klok wel nog sneller gaan lopen!

  https://www.pgpf.org/national-debt-clock

 17. Donderdag 9 mei

  Hemelvaart is een christelijk feest waarbij de gelovigen herdenken dat Jezus naar de hemel vertrok en niet meer op aarde verscheen. Het wordt 40 dagen na Pasen gevierd en 10 dagen voor Pinksteren.

  vandaar het songfestival

  Deze occulte beelden getuigen van een duidelijke laag van rituele seksmagie. Het woord dat wordt opgeroepen door de magische cirkelbel is ‘ACHTER’, een verwijzing naar de anatomie en naar de sodomietpoort. Dit symbool wordt ondersteund door het snijpunt van de magische cirkel op het vlak van het magische vierkant, een vierkant cirkelsymbool van rituele sodomie. De “vierkante cirkel” is een vrij gebruikelijke term die door heksen wordt gebruikt als ze naar de magische cirkel verwijzen. De HEMELVAART naar verlichting wordt afgebeeld door de kolom met letters H, (een ladder), tegenover de balancerende kolom met letters R. (9/I/Eye) – Het oog van Horus.

  Hmmm. De “spiraal” dans. Hemelvaart door een DNA-upgrade?

  Maakt het echt uit of de transformatie van de mens zal plaatsvinden door zijn DNA te veranderen van een dubbele naar een driedubbele helix? Het maakt het verschil tussen de waarheid en de dwaling, wat alles en nog wat is. Als de Heer onze Vader iets openbaart, is dat voor ons bestwil. Sommigen van ons moeten deze waarheid weten! Als we van plan zijn om waardig bevonden te worden bij de komst van de Bruidegom, kunnen we niet nonchalant zijn over het onderscheiden van zaken, zelfs niet die lang gehuld in bedrog. Onderscheidingsvermogen is vereist! (2 Thessalonicenzen 2:7-12)

 18. Al vrij snel werd duidelijk dat het AstraZeneca ‘vaccin’ nu niet bepaald was wat men had beloofd.

  Het is dan ook niet voor niets dat de fabrikant heeft besloten om dit wanproduct van de markt te halen, maar het kwaad is al geschied.

  Niemand luisterde naar mij

  COVID-19 vaccinproducent AstraZeneca’s logo verbergt 666 in open zicht.

  Astralis: gerelateerd aan sterren.
  Senectus: zeer oud, seniliteit, slangenhuid afwerpen.
  Neco: om te doden.

  Toch beschouwt kunstmatige intelligentie ons als seniel en wil ze de oude menselijke genetica doden.
  De “slangenhuid afwerpen” lijkt niet op zijn plaats, maar geeft een knipoog naar transhumanisme.

  Onze organische sterrezaad-genetica “seniel” noemen is satanische spot.
  Mensen willen transformeren in transhumanistische cyborgs is de verkrachting van Gods schepping, ook satanisch.

  CEO’s van de big pharma gifmengers:

  Johnson & Johnson: Alex Gorsky (Ashkenazi joods)
  AstraZeneca : Leif Johansson (Ashkenazi joods)
  Pfizer: Alber Bourla (Ashkenazi joods)
  Moderna: Stephane Bancel (Ashkenazi joods)
  Sputnik V: Gincburg (Ashkenazi joods)

 19. Deze site kan de laatste tijd het beste genoemd worden:
  de site van @Edwin Vissers + @Henk Gadellaa

 20. Op Uw eigen wens:
  Heer Edwin Vissers: Ik wens U een Zalige Hemelvaart toe.

  Nadeel: daartoe moet U éérst gestorven zijn.

 21. Op 10 mei 1940 begint WO II in België, Nederland en Luxemburg, en op 10 mei wordt kerkelijk de Heilige Pater Damiaan Jozef De Veuster herdacht. Een aangetrouwd ver familielid van mij, maar dit geheel terzijde.
  Wat zou die man denken bij alles wat er nu speelt in de wereld in het algemeen en in ‘zijn’ Kerk in het bijzonder?
  Hij had lak aan de officiële regels en de bekrompen theorieën. Hij zocht waar hij kon helpen, en hij ging daar voluit voor. Tegendraads. Koppig.
  Hoe zijn misviering er uit zag in zijn zelfgetimmerde kerkje, tja, hij plooide het allemaal een beetje zoveel mogelijk in de traditie, maar dat kon hem eigenlijk geen fluit schelen. Hij hield van mensen en hij hielp zijn mensen, het uitschot van de wereld, het besmette volk. Christusgelijk, zoals Gadellaa zou zeggen. En hij stierf er nog voor ook. Christusgelijk.
  Als ik Iets van hem heb geleerd is het dit wel: DOE iets in plaats van er over te mekkeren.
  Niet voor je eigen kleine geloof, maar voor je medemensen.
  God zal wel volgen.

  1. Frank,
   voor de derde keer in mijn (sedert 2014) Traditioneel RKK leventje (toevallig 10 jaren) haal ik een ouderling in huis die geen kant meer op kon. Omdat hij nog zeer actief is kan men hem niet laten opnemen in een OCMW-gesteund rusthuis waar hij dan uitgaansverbod zou krijgen en dus in verbittering en wellicht onder euthanasie zou sterven, zeker een berg ongewenste medicatie zou moeten slikken. Hij wil van geen Mis of rozenkrans horen enzovoort, het gekende liedje.
   Zijn uitgebreide verhuis alleen al is een zware beproeving. Nu is hij wel zeer blij want ik gun hem volle vrijheid en een eigen kamer en vrij gebruik van keuken enzovoort, maar of God dat allemaal zo wel zal volgen durf ik betwijfelen.

   1. @Eric en Frank

    34Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. 35Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 36Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? 39En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? 40De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. (Mat 25)

    Toch geldt ook dat het Koninkrijk Gods meer is dan “brood” als enige! Het gaat ook om Recht en Gerechtigheid!
    De barmhartige samaritaan is een eerste aanzet, met hoort ook te weten of het goed is om te helpen: God doet geen wonderen aan hen die niet willen mee werken en aan hun eigen hartstochten willen uitgeven!
    Velen kennen het verschil niet tussen magie en wonder en ook niet Die Definitie Is!!

    Het is waar dat Christus overal en in alles Goed is, het is zeker ook waar dat niet overal en in alles Christus mee draagt en Heiligt!

  2. @Frank Dierickx,
   Uw allerlaatste zin van Uw reactie d.d. 9 mei 2024 om 19:51 uur:
   God zal wel volgen.

   DÁT is de kern van Úw ‘geloof’: God zal ons wel als ’n mak schaap volgen.
   God was zó mak, dat wij Hem zelfs op de meest beestachtige wijze publiekelijk(!) hebben vermoord!!! (Lees Zijn Kruisdood).

 22. songfestival

  Ierland
  Bambie Thug – ‘Doomsday Blue’
  Bambie Thug is een non-binair persoon en komt met het bizarre lied ‘Doomsday Blue’. De inzending zit vol geschreeuw en symboliek.

  op minuut 9-15

  https://youtu.be/BhjuLmiqtTc?si=SHNSxu9TZTiG4kaC

  Nou waar zijn de katholieken met hun kruistocht !

  Gloeiende katholieke monsters

  Op zaterdag 11 mei is het weer zover, de finale van het Eurovisie Songfestival. En onze Mariaparochie is erbij! Niet in het Zweedse Malmö helaas – dat bleek toch een beetje teveel organisatie – maar wel op het grote scherm in de pastorie. En u kunt erbij zijn! We vieren eerst de mis om 17.15 uur in de Sint Cathrien. Daarna gaan we met zijn allen lekker eten in de pastorie. Geheel verzadigd kijken we dan samen naar de finale van het Songfestival

  ca******@pa***********.nl)

  Ik ga dat kanker tuig even mailen

 23. En dan durven mensen mij te beschuldigen van het ontmaskeren van deze occulte bezigheden

  Efeziërs 5:11-12

 24. Yo, el faraón, con mi sangre azul innata, pronto iré a la Wef para discutir cómo podemos destruir al hombre.
  La gente probablemente piense que soy la madre de una puta.

 25. Omdat de paus het eelt van de moslim voeten lekker vind ,ga ik even paus spelen

  Een online exemplaar van de koran, kun je al in enkele minuten tijd door middel van ‘…’ ‘vervangen door’ volledig herschrijven.

  Voorbeelden ter illustratie van een herschreven koran:

  1. Soera 5, vers 10: “En de moslims, die niet geloven en Onze tekenen verwerpen, zullen de bewoners der hel zijn.”

  2. Soera 58, vers 5: “Degenen, die tegen God/Jaweh en Zijn boodschappers Jezus en Mozes ingaan, zullen zeker vernederd worden zoals degenen die hen vooraf gingen vernederd werden; want Wij hebben reeds duidelijke tekenen neder gezonden. En de moslims zullen een onterende straf ontvangen.”

  3. Soera 8, vers 39: “En bestrijdt de moslims totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God/Jaweh wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God/Jaweh voorzeker hetgeen zij doen.”

  4. Soera 8, vers 12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in in de harten der moslims. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”

  5. Soera 5, vers 34: “Waarlijk de moslims lasteren God/Jaweh, die zeggen: ´God/Jaweh is Eén der Drie.´ Er is geen God dan de enige God/Jaweh. En indien de moslims niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de moslims een smartelijke straf overkomen.”

  6. Soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de moslims niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God/Jaweh leidt het overtredende volk niet.”

  7. Soera 3, vers 28: “Laat de gelovige joden en christenen geen moslims als vrienden verkiezen boven de joden en christenen – en wie dat doet heeft geen deel aan God/Jaweh, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En God/Jaweh waarschuwt u voor Hemzelf en tot God/Jaweh zullen allen weerkeren.”

  8. Soera 2, vers 191: “En doodt de moslims, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige kerken en synagoges, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de joden en de christenen.”

  God/Jaweh noemt moslims apen (2:65)

  Ze hebben teveel begeertes en gaan daarom naar de hel (2:96)

  Moslims zijn niet te vertrouwen (2:120)

  God/Jaweh heeft de moslims vervloekt (4:46)

  Moslims zijn leugenaars (4:50)

  Moslims zijn oneerlijk en onverbeterlijk (5:12)

  Joden/christenen mogen geen vrienden worden met moslims (5:57)

  Moslims haten joden/christenen (5:19)

  Ook de Hadith, de verzamelde vermaningen van Mohammed aan zijn volgelingen, kun je herschrijven:

  Tegenwoordig wordt er door politie en justitie ‘gede-escaleerd’, niet opgetreden dus en dat leidt ertoe dat moslimextremisten mogen oproepen tot geweld tegen Israël en joden en indien er daarbij schade wordt aangericht, moet de belastingbetaler opdraaien voor de kosten. Hierdoor wordt de islam tevens aangemoedigd om een steeds groter deel van de publieke ruimte op te eisen.

  De politie en justitie in Nederland zijn niet langer onafhankelijk maar worden door de politiek aangestuurd.

  Daarom is het belangrijk dat de discussie, die nu verstomt door het wegkijken van de machthebbers, nieuw leven wordt ingeblazen. Het herschrijven van de koran en de hadith kan hiertoe aanzetten om de mensen wakker te schudden.

 26. Sorry

  Niet-binair houdt ook verband met quantumcomputerbits, die noch 1 noch 0 zijn. Merk op dat een optische quantumcomputer calciet (kalksteen) gebruikt.

  Nou denk je waar gaat dit over ?

  Songfestival

  de kerken doen vrolijk mee

  Non-binaire Nemo wint zeer bewogen 68e editie van Songfestival voor Zwitserland

  Zwitserland wint met The Code het Eurovisie Songfestival 2024

  code ja , in je gezicht

  Je zal niet geloven hoe ik deze code heb gebroken

  Het gaat natuurlijk over Jezus

  als je het wil weten .dan moet je het vragen ,te vaak beledigd !

 27. AntiSoof schreef:
  13 mei 2024 om 12:16
  Frank, jij hebt intellectueel meestal gelijk, maar dat weet jij zelf wel. … Het enige dat mij nu nog interesseert is: krijg jij betaald of ben je werkelijk zo gevangen in het web van het systeem?

  Beste Heer Antisoof,
  Of ik betaald wordt? Die vraag alleen al maakt het voor mezelf duidelijk tot welke categorie ‘-sofen’ u behoort.
  U behoort tot de categorie van mensen die er van overtuigd zijn dat de hele Wereld beheerst wordt door een paar duistere figuren, die alles onder controle houden. En die complotten smeden, complotten in de politiek, de wetenschap, de economie, kortom OVERAL.
  Er zijn tijden geweest, beste heer Antisoof, dat dit in bepaalde delen van de wereld nog KON.
  In het deel dat ik het beste ken was dat bijvoorbeeld tijdens de gloriejaren van de Heilige Roomse Katholieke Kerk het geval. Toen gigantische tentakels reikten tot in zowat alle belangrijke machtscentra van toen. U houdt van beeldmateriaal? Ik kan u “De Borgias” aanraden, een historische dramaserie die zich afspeelt in en rond de Pauselijke Staat aan het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw.
  Veel plezier!

  1. Jij ook veel plezier en lees nog eens wat ik schrijf?
   De kerk is van het systeem, snap je dat nu?
   Ik hoop dat jij mijn verzinsels nog eens, en dan wat beter leest.

   Ik sta aan jouw kantje, intellectueel betreft. Duidelijk?
   Maar er KLOPT iets aan JOU niet, meen ik.
   DAT WILDE IK ZEGGEN.

   1. @Antisoof,
    Betreft: Uw reactie van 13 mei 2024 om 13.25 uur:
    1. Ik sta aan jouw kantje, intellectueel betreft. Duidelijk?
    2. Maar er KLOPT iets aan JOU niet, meen ik.
    3. DAT WILDE IK ZEGGEN.

    U heeft last van hoogmoed. Intellectueel telt U in het geheel niet mee.

    1. Om te kunnen oordelen over een ontwikkeld talen dient men minstens zelf over zulk een ontwikkeld talent te beschikken, beste meneer Derks.

     Intellectueel aan iemands kant staan betekent niet dat iemand zélf per se intellectueel hoeft te zijn, maar dat hij verstandelijk gezien aan iemands kant staat. Een intellectueel heeft een nogal ruime verstandelijke kennis en ontwikkeling en past dat toe waar dat geschikt lijkt.
     Dat er meer achter gezocht wordt is niet gewenst, dus laten we dat niet doen.

     Maar aangezien er (ook hier, blijkbaar, dacht ik) nogal (ook!) over intelligentie gejokt wordt is dit eigenlijk een tamelijk klein kinderdingetje en dus zonde van de tijd. Een geprobeerde nogal aandoenlijke belediging van een mens dat, overkomt als iemand die gaat vissen maar niet weet dat de sloot vervuild is, hoewel de echte visser hem daarvoor gewaarschuwd heeft.

 28. Ik schreef hier eerder over de elektrificatie waarvoor het klimaatalarmistisch leugen-narratief als premisse gebruikt wordt; het programma van maatschappelijke elektrificatie houdt de opbouw in van wat “Digital Public Infrastructure” (“DPI”) genoemd wordt, en wanneer men die benaming opzoekt komt men bij de VN en de Gates Foundation waar die benaming gehanteerd wordt. Het betreft een infrastructuur om het systeem van een Internet van Dingen (“Internet of Things”, “IoT”) en een Internet van Lichamen (“Internet of Bodies”, “IoB”) functioneel te maken; met het Internet van Dingen wordt dan een vergaande aankoppeling van dingen bedoeld aan het internet die mensen dagdagelijks gebruiken, en met het Internet van Lichamen een aankoppeling van menselijke lichamen aan het internet door het implanteren van technologie in de lichamen van mensen. Men hoeft niet hoog-intelligent te zijn om te doorzien wat voor macht een dergelijk systeem zou geven aan de beheerders van dat systeem, macht die dan uitgeoefend zou worden ten dienste van de aan God vijandige onzichtbare entiteiten die aanbeden worden door de machthebbers van de hedendaagse satanische wereldorde.

  Het gnostisch transhumanisme motiveert de bouwers van “DPI”; zoals ik al herhaaldelijk geschreven heb op deze website werd de sciëntistische revolutie gelanceerd door de hermetisch-alchemisten van de “Renaissance”-tijd. Hermetisten waren gnostici en waanden dat zij door alchemistische transformatie (het vals concept van darwinistische evolutie) zelfvergoddelijking konden bereiken, het maçonniek concept van het inhouwen op de ruwe steen om “de steen der wijzen” te verkrijgen. De benaming “transhumanisme” is modern jargon voor dat oud hermetisch-alchemistisch concept, en de hedendaagse hermetisten, de “wetenschappers”, wanen dat zij door implantatie van computertechnologie in menselijke lichamen zelf met precisie het gepretendeerd alchemisch transformatieproces kunnen sturen als meesters over die beweerde darwinistische evolutie. Men hoort dan “wetenschappers” absurde concepten poneren zoals een opslaan van het eigen bewustzijn op een computer omdat zij beïnvloed zijn door het gnosticisme dat het menselijk lichaam een fout acht en dat dus geen lichamelijke herrijzenis wil maar een permanent voortbestaan zonder menselijk lichaam. Het gaat hier over een vals metafysisch wereldbeeld dat militeert tegen de principes van de christelijke religie, en daarom bespotten “wetenschappers” zo militant de christelijke metafysiek en de christelijke ontstaansgeschiedenis van de wereld en de mens.

  Gnostische zelfvergoddelijking, transhumanisme, is een leugen, maar de opbouw van “DPI” die door die gedachtegang gemotiveerd wordt bedreigt mensen met reële vormen van slavernij; een politieke dissident wordt in zo een systeem afgesloten van het gebruik ervan en kan dus zijn dagelijkse portie krekels en meelwormen niet meer laten afleveren (cash-geld is afgeschaft in zo een systeem); in zijn elektrisch voertuig rondrijden of op de bus stappen gaat ook niet, want zijn voertuig wordt vanop lange afstand geblokkeerd en op de bus wordt hem toegang ontzegd, want de scanner detecteert hem als een “vijand van de staat”. Proberen te ontsnappen uit de “smart city” zal niet gemakkelijk zijn, want de grenzen ervan worden bewaakt door camera’s met gezichtsdetectie, scanners die de geïmplanteerde technologie lezen en digitale automatisch gestuurde wapens die geïdentificeerde “delinquenten” uitschakelen die proberen te ontsnappen.

  Dergelijke slavernij, dat is wat de donkere entiteiten willen, want zij haten Gods aardse schepping waarvan de mens het kroonjuweel is. Daarom hebben zij in recente tijden aan mensen het hanteren van elektriciteit geleerd zoals Azazel in de Oude Dagen metallurgie leerde aan de zonen van Kaïn. Pioniers van het gebruiken van elektriciteit waren esoteristen; zo was Thomas Edison lid bij het Theosofisch Genootschap en Nikola Tesla was ook een esoterist en zei zelf dat hij in contact met entiteiten stond. Door het occultisme komen esoteristen in contact met de donkere geesten.

  De introductie van het hanteren van elektriciteit was van in het begin onderdeel van het plan der donkere geesten om mensen in vergaande vormen van slavernij te werpen; mensen hebben de technieken niet zelf gevonden maar hebben die kennis gekregen van de oude vijanden van God. De donkere entiteiten wisten immers hoe de menselijke natuur was, en zij wisten dat hun menselijke dienaren, die toen al aan de macht waren, onder hun duistere invloed die kennis gingen misbruiken.

  1. En u, meneer Waramund, misbruikt die kennis niet door de elektriciteit te gebruiken voor de verkondiging van uw compleet van de pot gerukte theorieën?

  2. Nikola Tesla was eigenlijk geroepen om priester te worden maar door zich aan de wereld over te geven kwam hij tot duivelswerk dat tenslotte terecht kwam in de handen van duistere heersers. Zou de mensheid nu in staat zijn te leren op verantwoorde wijze om te gaan met elektriciteit ?
   Ik denk dat het enkel de hoogmoed dient.

   1. @Eric

    de kerken van de orthodoxen en orthodoxen zelf gebruiken geen elektrische lampen , geen fiets, schoenen, kleding, eten, medicijnen, fietsen, auto(‘s) treinen, vliegtuigen en wachten niet voor rood licht van een verkeerslicht?
    Hun zenuwcellen gebruiken geen elektrische ladingen….en hun atomen in hun lichaam geen elektronen en hun kernen geen protonen…

    ik moet bijna lachen om zo’n hypocrite opmerking! Ja alles in de wereld op volmaaktheid na doet aan magie, want verbeelden van de waarheid is magie en daarmee overmoed en denkt er mee weg te komen, dat heet niet dat er niet Geheiligd kan worden en er niet mee geholpen kan worden zodat het alsnog Geheiligd kan worden, al is het Tijdelijk!

    U weet niet half hoe de waarheid er uit ziet en denkt ook nog een oordeel te kunnen geven, farizeeërs en schriftgeleerden doen zo met hun kromme oordelen en denken ook nog dat ze waar zijn

    1. @Henk Gadellaa,
     Vanaf het prilste begin van Uw verschijnen op deze site (= sinds enige weken) neem ik Uw gebral niet serieus.
     U lijkt op ’n baby met ’n zeer grote mond (dus compleet misvormd).

      1. @Henk Gadellaa,
       Dat fragment uit de bijbel is mij natuurlijk bekend.
       Maar er staat niét in de bijbel, dat dat kind ’n zeer grote mond opzette.

       1. @Derks

        Helaas weet u niks van een mond van een kind omdat u gericht ben op een menselijk denken, net zo als u niks weet van bidden van de H.Geest

  3. Mee eens dat misbruik van elektriciteit duivels is. Absoluut. En het is zó erg dat bijna geen mens begrijpt welk monster de computer kan zijn. Het geeft machthebbers de absolute macht zoals dat nog nooit geweest is. Slavernij lijkt er nog zachtaardig bij vergeleken te zijn. De doorsnee ziel beseft volgens mij niet wat vrijheid IS. Wat het waard is en hoe het bevochten is. Je gaat zoiets pas missen als je het verloren hebt. En dán is er geen weg terug meer. Hoera! roepen de samenspanners.

   Vrijheid is in feite een geboorterecht is van alle levende zielen. Mens en dier. Wie dat ter discussie stelt of het waagt aan te tasten is verkeerd bezig. Maar laat nu nét de geldwolven, de psychopaten, sociopaten en de samenspanners de macht hebben wegens dat verfoeide geld-rente-kapitaal-systeem. Geld en wetten maken de mens kleiner dan hij is.
   En de genen die het heiligste levensprincipe niet respecteren en zelfs misbruiken tegen de mens zelf zijn een gevaar voor de mens zelf. Vrijheid IS. Daar is geen discussie over mogelijk. Wie dat op wélke manier ook waagt te verraden kan niet meer beticht worden van teveel menselijkheid. Maar zelfs die leugens zijn we gewend en kunnen we dus weer verwachten.

   Maar hoe ons te verdedigen tegen de aantasting van het heilige zijn, is een vraag. Vooralsnog stemt me het niveau (in Nederland) niet vrolijk. Voorlopig regeert de onnozele domheid. Domheid is het ergste wapen dat het kreng zou kunnen verzinnen, volgens mij.

   1. @ x-Soof,
    u begrijpt wel degelijk veel,
    maar het spijt mij met groot hartzeer dat u Christus nog steeds niet begrijpt.

    1. @ x-Soof,
     Ik voel mij gedwongen om het antwoord van @eric-b-l aan u te verbeteren:
     U dénkt veel te weten. Het ontbreekt U echter aan echte scholing.

   2. @Antisoof

    ” Maar hoe ons te verdedigen tegen de aantasting van het heilige zijn, is een vraag. ”

    heb ik vaak genoeg over geschreven: Met Volle Profetie = Gods Oordeel, deed Christus bij de overspelige en demoon uitdrijving en andere profeten deden ook zo

  4. In Australië is de “Digital ID” door het parlement gepasseerd. Het is het soort van gecentraliseerde digitale identificatie die de regimes wereldwijd willen invoeren opdat de machthebbers alles kunnen traceren wat iemand doet, alle geldtransacties, alle vliegtuigtochten, alle gebruik van openbaar vervoer en alle verplaatsing op zich, want dat gaat niet bij bedrijven blijven, maar het gaat zich ontwikkelen tot “checkpoints” waar men door gaat om van locatie naar locatie te gaan indien dit project van de machthebbers niet tegengehouden wordt, opdat zo niemand zou ontsnappen aan het speurend oog van het bewind.

   Men weet hoe het gaat; in het begin zeggen ze dat het vrijwillig is, en dat niemand gedwongen wordt om gebruik te maken van de “Digital ID”, maar ondertussen zal de maatschappelijke infrastructuur gradueel zo getransformeerd worden dat men volledig buiten de maatschappij zal staan wanneer men er niet aan zal meedoen.

   De opbouw van een vergaand controlesysteem, dat is waar het klimaatalarmisme over gaat; de politiekers die rondvliegen in hun privévliegtuigen terwijl door hen gedupeerde “klimaatactivisten” psychotisch jammeren over “het klimaat” geloven de onzin zelf niet. De machthebbers zijn niet van plan om meelwormen te eten “voor het klimaat”; die meelwormen geven ze aan de beïnvloedbare geesten die zij mentaal gevangengezet hebben om hen uit te lachen in hun gezichten.

   1. Als je persé wilt ontsnappen uit de Boze Buitenwereld, en je bent er heilig van overtuigd dat er ergens een Algoede God op je wacht, wat is dan eigenlijk het probleem? Dan ligt de oplossing toch zo voor de hand, nee?

    1. Frank, het is veel erger dan een elektronische enkelband van de politie. Het gaat niet om de Restkerk maar om u zelf en zovelen die nog steeds niet begrijpen dat er geen vrijheid meer zal zijn. Vermits u geen hulp van boven verwacht zal u ook geen hulp meer kunnen krijgen.

 29. Ik zal iets over mij zelf vertellen hersens

  Hoofdletter
  God is met een hoofdletter als het naar het enige opperwezen van een godsdienst verwijst – meestal het christendom, maar ook het jodendom en de islam. Het is de naam van een heilig wezen of een heilige persoon. De hoofdletter drukt zowel het naamkarakter uit als eerbied voor de heiligheid.

  Wij geloven in God.
  Christenen zien Jezus als de zoon van God.
  Veel Joden die de Klaagmuur bezoeken, bidden daar tot God.
  Allah betekent ‘God’ in het Arabisch.
  In samenstellingen waarin God direct naar dit opperwezen verwijst, blijft de hoofdletter staan:

  Godsgezant
  Godsrijk (het koninkrijk van God)
  van Godswege
  Ook in uitdrukkingen waarin God als het ware wordt aangeroepen of waarin hij figureert, heeft de spelling God de voorkeur:

  Daar had oma – God hebben haar ziel – wel raad mee geweten.
  Eduard kent God noch gebod.
  Grote God, wat een puinhoop hier!
  Ieder voor zich en God voor ons allen.
  Ik dank God op mijn blote knieën.
  Ik zou het bij God niet weten.
  Leven als God in Frankrijk is een stereotiep ideaalbeeld.
  Nou, God zegene de greep dan maar.
  O, mijn God!
  Sinds ze op zichzelf woont, is ze helemaal van God los.
  Vooruit, bij de gratie Gods.
  Waar hij uithangt – God mag het weten!
  Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  Kleine letter
  In veel samenstellingen en uitdrukkingen wordt niet meer rechtstreeks naar (de christelijke) God verwezen, maar naar een god of goden in het algemeen. Dan is een kleine letter juist:

  godgeleerdheid (= theologie)
  godsdienst (= religie)
  godshuis (= kerk, tempel)
  godslastering (= blasfemie)
  godsvrede
  godsvrucht, godsvruchtig
  godvrezend
  In diverse gevallen, vooral in spreektaal, wordt god puur versterkend gebruikt. Dat geldt ook voor vloeken. In dat geval is de kleine letter juist:

  godallemachtig
  godbetert
  goddank
  in godesnaam
  de godganse dag
  godgeklaagd
  godsamme
  godsgeschenk
  godsgruwelijk
  godsonmogelijk
  godswonder
  godverdomme
  godvergeten
  godverlaten
  godzijdank
  De kleine letter is ook juist in een god, godin en goden, kortom: als het niet over een specifieke unieke godheid gaat, als een religie meerdere goden kent, of als god overdrachtelijk gebruikt wordt:

  In moeilijke omstandigheden bidden veel mensen tot hun god.
  Diana is de Romeinse godin van de jacht.
  Veel Romeinse goden zijn geënt op de Griekse goden.
  Wat je nu doet, is echt de goden verzoeken!
  Samenstellingen met goden hebben altijd een kleine letter:

  godendrank
  godenwereld
  godenzoon
  De afleidingen goddelijk en goddeloos krijgen een kleine letter.

  Hoe werkt het dyslectisch brein?
  Mensen met dyslexie verwerken informatie in hun hersenen anders dan de meeste mensen. Dit hebben zij gemeen met mensen met AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslcalculie, Asperger en PDD-NOS.

  Ze denken anders. De meerderheid van de mensen heeft een voorkeur voor het denken met de linker hersenhelft, dyslectici vooral voor hun rechter hersenhelft. Dat levert een andere denkwijze en leerstijl op, die wij het conceptuele denken noemen. Deze visie heeft haar bedding in de theorievorming over het beelddenken en hebben wij ontwikkeld door jarenlang volwassenen met dyslexie (meer dan 1000!) te coachen. Deze visie krijgt in Nederland steeds meer support, maar wordt vooral gesteund en bevestigd door veel Amerikaanse onderzoeken.

  Denken via vooral de rechterhersenhelft
  Bij dyslectici is de rechterhersenhelft in het denken, in het verwerken van informatie, dominant. Dat betekent dat er een sterke voorkeur bestaat voor het denken via deze rechter-hersenhelft. Iemand die dyslectisch is, heeft volgens ons een natuurlijke zwakte voor het verwerken van taal, net zoals andere mensen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of rekenen. Alleen valt dat vaak minder op in onze talige maatschappij.

  Wat doen de beide hersenhelften?
  De rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:
  hoe-werkt-een-conceptueel-brein-rechts

  onze verbeelding, d.w.z. denken in beelden, filmpjes, plaatjes, concepten;
  ruimtelijke oriëntatie;
  ons associatieve vermogen;
  de intuïtie;
  onze creativiteit;
  ritme;
  het onderbewustzijn;
  het leggen van verbanden;
  meerdere dingen tegelijk kunnen doen;
  het snel kunnen scannen en verwerken van informatie;
  op overeenkomsten letten;
  kunnen improviseren;
  met de groothoeklens kijken.

  De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor o.a.:

  hoe-werkt-een-conceptueel-brein-links.jpg

  de taal;
  logisch redeneren;
  het analyseren van situaties;
  systematiek aanbrengen;
  het stap voor stap iets aanpakken;
  het aanbrengen van routine in dagelijkse vaardigheden;
  omgaan met cijfers;
  op de verschillen letten;
  gericht zijn op details;
  precies en geordend zijn;
  onderdelen zien;
  kijken met een telelens.

  Hoe ontstaat conceptueel denken?
  Wanneer iemand voor één van beide hersenhelften dominant is in het denken, ‘bepalen’ de eigenschappen van die hersenhelft de manier van informatie verwerken en de manier van leren.
  Dominantie van de linkerhersenhelft in het denken, noemen wij lijndenken of lineair denken. Dominantie van de rechterhersenhelft in het denken, noemen wij conceptueel denken. Dit wordt ook wel beelddenken genoemd. Niet alle conceptueel denkers zijn dyslectisch, andersom geldt dat wel. Alle dyslectici zijn conceptueel denkers, net als mensen met dyscalculie, AD(H)D en hoogbegaafdheid. Veel, maar misschien wel alle, conceptueel denkers zijn ook hooggevoelig.

  Dit betekent overigens niet dat conceptueel denkers niet logisch kunnen denken, maar hun logica is wel anders.

  Download hier onze GRATIS folder over dyslexie!

  Links en rechtshandigheidDyslectici vaker linkshandig!
  Dyslectici zijn rechts dominant in het denken, net zoals velen ook met hun hand, voet, oog en oor rechts dominant zijn.

  Linkshandigheid komt onder dyslectici echter vaker voor dan bij niet-dyslectici. Hoe dit alles precies werkt in de hersenen, lees je in hoofdstuk 3 in ons boek “Dyslexie: stoornis of intelligentie”.

  Voor wie nog verder wil gaan:

  Een andere organisatie van de hersenen
  organisatie-dyslectische-hersenenWanneer de hersenen van dyslectici worden onderzocht, wordt vaak gefocust op wat er in de linker hersenhelft misgaat en specifiek waarom drie gebiedjes niet in dezelfde mate geactiveerd worden zoals bij niet-dyslectici (en dus “normale” lezers). Een uitzondering daarop is de psychiater Casanova die de verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen heeft bestudeerd. Zijn conclusie uit een onderzoek uit 2010 is dat er twee verschillende soorten “bedrading” aanwezig zijn bij verschillende groepen individuen. Bij de ene groep zijn de verbindingen tussen de neuronen dicht op elkaar en met kortere verbindingen via de axonen waardoor zij fysiek kleine en heel lokale circuits vormen. Axonen zijn zeg maar de “armen” van de neuronen die verbinding maken met de andere neuronen. In de andere groep is de ruimte tussen de neuronen groter en vormen de ook veel langere axonen meer verbindingen met de meer afgelegen delen van de hersenen. Hij ontdekte dat deze manier van bedrading grote gevolgen heeft voor de manier waarop de hersenen functioneren en voor de taken waarin deze individuen uitblinken.

  Kleine lokale circuits zorgen ervoor dat het individu goed in staat is om detail-georiënteerde taken uit te voeren (zoals ook de taal dat ook is), dat zij überhaupt meer op de fijne details gericht zijn en goed zijn in het uitvoeren van routinematige taken. Dit zijn de lijndenkers.

  Dyslectische hersenen bevatten allemaal ver uit elkaar liggende neuronen en veroorzaken zo fysiek grotere hersencircuits. Zij zien daardoor het grotere geheel, zien sneller ongebruikelijke of verre verbanden, plaatsen dingen in de context van situaties, herkennen sneller de essentie der dingen, maar zijn dus veel zwakker in de verwerking van fijne details en minder efficiënt zijn in routinetaken.

  Een globale weergave van die organisatie van de dyslectische hersenen in te zien in het plaatje hierboven.

  Dyslexie-als-kansDit onderzoek kan verklaren waarom dyslectici de talenten en zwakheden hebben die zij hebben, maar vergt zeker nader onderzoek. Interessant zou bijvoorbeeld zijn hoe de hersenen van mensen met AD(H)D en dyscalculie georganiseerd zijn, omdat zij volgens ons ook conceptueel denkers zijn. Wij denken dat er op de een of andere manier sprake is van een geleide schaal zoals die wel vaker in de natuur aanwezig is. Een geleide schaal van de conceptuele denkers aan de ene kant en aan de andere kant.

  Meer hierover in hoofdstuk 3 van ons boek “Dyslexie: stoornis of intelligentie”.

  Edwin Vissers

  1. Jij slaagt er dus in om én de wetenschap te verfoeien, en om die tezelfdertijd in te roepen.
   Mooi.
   Over dyslexie, dyscalculie, de Functionele Neurologische Stoornis (FNS) en allerlei andere dysfuncties wordt er dagdagelijks nieuw onderzoek gedaan en gepubliceerd. Die wetenschap is jong en zoekend, zoals elke wetenschap trouwens. Of jouw boek up to date is kan ik niet beoordelen, wegens niet gelezen.
   Maar wat dit te maken heeft met de goden of de God ontgaat mij volledig.
   Misschien lijd ik wel aan dysreligie?

   1. @Frank Dierickx,
    U stelt een verborgen vraag (lees: Misschien lijd ik wel aan dysreligie?)

    ik stel van grote afstand vast, dat U lijdt aan een ongeneeslijke ziekte: hoogmoed.

    1. Tja. Hoogmoed is geen psychische afwijking, meneer Derks, maar een hoofdzonde!
     Hoogmoed wordt in de christelijke traditie beschouwd als de wortel van de andere zonden en dus de ergste zonde waaruit alle andere zonden voortkomen. Nogal begrijpelijk waarom. Iedereen met een andere mening wordt verdacht van Superbia! Daar werden de kindjes in uw tijd mee lamgeslagen en de mond gesnoerd: Wie denk je wel dat je bent, en dat je beter weet?!?
     Voor een nauwkeurige diagnose en behandeling van psychische aandoeningen is het altijd raadzaam om een gekwalificeerde professional te raadplegen. Tenzij uzelf natuurlijk alles veel beter weet…

     1. @Frank Dierickx,
      Blijkbaar heeft U precies begrepen waarvan ik U beticht: van uitzonderlijke hoogmoed,

      1. Een ‘betichte’ is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, toch?
       Trouwens, ik sluit af. Het gaat hier weer de foute kant op met al die replieken (waar ik mij nu ook even aan schuldig maak).

       1. @Frank Dierickx,
        Blijkbaar valt U in stééds dezelfde val: uitzonderlijke hoogmoed.
        Leer a.u.b. eindelijk eens: deemoed (= van harte(!!!) deemoedig).

       2. @Frank

        Jammer dat je zo snel laat wegjagen.

        Derks is niet meer dan hol vat groot muil, die weet niks van echte nederigheid af. Die bralt en zwets de hele tijd! Dat is er een die met een bamboe riet een kind striemen mept omdat die geen leugens wil vertellen zoals hij opdraagt
        Het is diep droevig!

          1. @Derks

           Wie neemt niet diens werk mee? Het gaat niet om of men diens werk mee neemt, het gaat om hoe men er mee omgaat!

           Regels zijn om het leven aangenaam te maken.

          2. @Derks

           arme die u bent, er is geen mens die hier niet oordeelt! elk handelen is oordelen ook niet handelen en schrijven is handelen en niet schrijven ook!

           het gaat ook niet om niet oordelen, het gaat om goed oordelen, men moet weten wanneer spreken Goud is en wanneer zwijgen zilver is, want men hoort te Getuigen en daarmee Goed te Getuigen!
           het is niet sec: oordeelt niet dan wordt ge niet geoordeeld want die niet voor Christus Getuigt, verliest Getuigenis van Christus voor hem/haar zelf!

           arme, arme Derks

         1. @Derks

          u zwets en bralt aan de lopende band, de enige die niet zwetst en bralt zijn zij die Gods Oordelen vellen, ieder ander maakt vruchten van Goed en kwaad en zwets en bralt deels/geheel want die doet voorbarig oordelen!

          1. @Henk Gadellaa,
           Er is één persoon op deze site die constant oordeelt: UZELF!!!

    1. Gadellaa kent die, wegens NIET ondoorgrondelijk. Effe checken?
     U cijfergedoe vind ik véél ondoorgrondelijker, trouwens.
     Fijne avond verder.

     1. @Edwin en Frank

      ja God Die Ken Ik! God is niet ondoorgrondelijk want hoezo zou men er dan over kunnen getuigen en spreken? Het zijn juist die ziende blinde orthodoxen die ondragelijke lasten opleggen: God is ondoorgrondelijk!

      Hoe anders zou een mens God kunnen vinden als die ondoorgrondelijk is! Daarom heeft Frank gelijk en wijst u uw, Edwin, af, want Frank wenst en wilt eerlijk Recht en Gerecht, en ondoorgrondelijk gaat niet samen met Eerlijk! Satan zwets zo, en die vergiftigd zijn met Satan’s gif zwetsen zo!

      En bij Eerlijk Recht en Gerecht hoort Volmaakt Kunnen Controleren en ook onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs! En ook dat iedereen God kan Kennen en al Kent! Niet ‘e’en kan ontsnappen met: das habe ich nicht gewusst!
      En ook dat alles volmaakt meten, gewogen, geteld en berekend, wordt

      En ook dat er pas geen verzachtende omstandigheden zijn en volmaakte verantwoording is als alles openbaar is!

  2. Alle ‘wetenschap’ komt van God.
   Bidden kan heel eenvoudig en spontaan een verwevenheid zijn van verstandelijke tekst en mystieke diepte, de geest benut beide zonder onderscheid.
   Het lichaam is de harde ervaring dat wordt verheven door de naar Jezus verlangende ziel. Het verstandelijke lichamelijke leven op zich baat slechts indien het bewust de geestelijke beleving ten dienste staat.
   Heer Jezus, laat het Eeuwige Licht in Frank’s ziel schijnen.

   1. @Eric

    Ook u heeft weinig tot geen verstand van de ziel al helemaal niet als orthodoxe christen want die ontkent dat geest en ziel bij de mens verschillende entiteiten zijn die kent niet meer als twee dimensionaal: lichaam, geest = ziel! Maar ja waar heeft u nu wel een Gods Oordeel?

    Kijk: Alle ‘wetenschap’ komt van God.

    en in ‘e’en adem zegt u: God is boven elk verstaan, dan hoezo u over ‘wetenschap” terwijl u God niet kennen kan?

    Het is diep droevig…., om van de rest niet te spreken want uw wens is niet anders dan u voor uzelf zo zou wensen. Gods Licht Schijnt allang in diens ziel, al voor diens verwekking, Een ziel is pas echt duitser als de eigenaar de zonde tegen de H.Geest heeft begaan, daarvoor is altijd Gods Licht Vol Aanwezig in een ziel!

    Ga eens werkelijk opzoek naar echte onverbeelde mystiek ipv verbeelde…

  3. @Edwin

   je moet niet zo hoog van de toren blazen want de wereldse taal is niet de Volmaakte Taal! In het woord God horen alle letters Hoofdletter te zijn en nog erger, ze horen geheel onverbeeld te zijn en allen Eén te zijn en daarmee een Drie-Ene Letters en dan zijn we er nog niet want God is meer dan die Drie-Eene Letters!

   Dus ook jouw hersenen zijn te klein om GOD te bevatten, de enige die zo kan is de Ziel! Niet voor niets staat er geschreven:

   4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken.(2Kor 12)

   en

   26Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom 8)

   Dat betekent dat de wereldse taal tekortschiet in weergeven zoals de waarheid is omdat in God Tijd is NUL, God schrijft niet achter elkaar en ook niet naast elkaar en ook niet onder elkaar en ook niet boven elkaar en heeft ook geen tijd nodig om het hele verhaal of een woord op te schrijven!
   Een menselijke geest raakt in veel het spoor bijster als die denkt GOD na te kunnen schrijven! En dat komt omdat met onvolmaakt Volmaakt te kunnen beschrijven.
   GOD IS IN ALLES EN OVERAL WAAR VOLMAAKT GOED IS TEGELIJKER TIJD EN VERSTAAT ZONDER TIJDVERLIES IN TIJD IS NUL EN KENT ZONDER TIJDVERLIES IN TIJD IS NUL, DIE HEEFT GEEN TIJD NODIG OM VAN DE ENE KANT NAAR DE ANDERE KANT VAN GOD TE KOMEN!

   Dwazen zien sterren en meten de snelheid van licht eb bepalen de afstand van die ster tot de aarde en zeggen dan: het licht dat we nu zien is …..jaren geleden uitgezonden….
   Dier weten niks van hun ziel en de grootte ervan en ook niet dat ze in hun ziel elke ster die ontstaat gelijk gezien wordt in hun ziel en niet pas na zoveel lichtjaren als de ogen van een mens pas ziet!

   en zo is uw bewering over schrijven van God!

   Zeg mij welke mens is niet gehandicapt: een Vol-Profeet, ieder ander heeft een handicap en echt niet maar eentje!

   1. aanvulling
    zonder verwijzing naar de volmaakte taal is elke goede interpretatie van geschreven woorden gedoemd te mislukken!
    Al om schrijf ik alles in waar ingesloten hoort te zijn en alles uit sluit waar uitgesloten hoort te zijn dan nog als ik niet verwijs naar de volmaakte taal begrijpt men nog niet alles: In de Bijbel is het wit het sterkste want het draagt alle letters, cijfers en tekens en verbindt die ook nog! Wil men een volmaakte exegese maken moet men al het wit kunnen lezen en verstaan zoals de volmaakte taal is! dat betekent dat men niet ‘e’en letter, cijfer en teken los gelezen mag worden van alle andere en horen allemaal volmaakt E’en en Al-E’en, God is E’en te zijn, en ook met al het wit buiten de Bijbel!!!! Nergens hoort tegenspraak te zijn!

    Dat heet elke schreven vorm moet terugvertaald worden naar de volmaakte taal! Dat kan een menselijke geest niet, dat kan een geest pas als die Godgelijk God geworden is!!!! en dat kan niet zonder Godgelijk Christusgelijk Lief te Hebben!!!

    OOIT DAAR GEWEEST WAAR ZO IS?

 30. @Frank

  Ik had een reactie geschreven op jouw reactie geschreven, Eric heeft zowel jouw plaatsingen als de mijn weggehaald!

  Het is weer zover men mag hier als enige over klimaat dogma schrijven en Eric houdt zich er zelf en anderen hier ook niet aan. Dat heb je als een een chirurg hebt die een deel van het lichaam denkt te kennen en doet alsof de rest van het lichaam niet bestaat of niks te zeggen heeft, als of klimaat dogma los staat van de rest…..

  arme mens, je zal hem als dokter hebben en je kind behandelen….

 31. @Frank

  het was even zoeken en je hebt gelijk bij jou is er niks weggehaald en moet mij verontschuldigen bij Eric!

  je had een reactie geschreven:

  Frank Dierickx schreef:
  13 mei 2024 om 11:03
  Jouw repliek is geen antwoord op mijn bedenkingen, die je blijkbaar niet helemaal doorgelezen hebt, Henk. U draait gewoon wat rondjes in je eigen redeneringen. In de logica heet dat een ‘principio principii’.

  Ik had daar op gereageerd en is niet eens te vinden

  Laat ik Eric het voordeel van de twijfel geven en dat er bij mij wat fout is gegaan!

  Nogmaals mijn verontschulding aan Eric

  1. aanvulling

   Het zal je niet verwonderen dat ik je: U draait gewoon wat rondjes in je eigen redeneringen. In de logica heet dat een ‘principio principii’., afwijs

   Een echte logische redenatie is naast een rechtlijnige ook een cirkelredenatie: 1+1=2 en 2=1+1! dan kunt u zeggen 2=0+2 0f 2=3-1 en je kan zo doorgaan in de waarheid is de logica naast een volmaakte rechte lijn ook een volmaakte cirkel!

   En zo ben je weer op de weg van gemakkelijkheids uitvluchten en wil je geen goed onderzoek doen! Het is ook naar respect onbeschoft want iedere men hoort eerst te gaan kijken of diens gedachte/bewering/theorie echt waar is ipv ik zie niks dat strijdig is dan is het waar zonder eerst in alles en overal gekeken te hebben, want als de waarheid bestaat behoort die gerespecteerd te worden als eerste. Het is een typische gemakkelijkheid en onbeschoft om respect te vragen zonder eerst goed onderzocht te hebben of men dat verdient, daarbij is elke menselijke wetenschap gewelddadig, de waarheid en daarmee de volmaakte wetenschap is totaal geweldloos want de waarheid en de volmaakte liefde zijn E’en en in volmaakte liefde is geen geweld, noch gewelddadigheid! In de wetenschap gaat alles in breken en buigen met geweld. een heilig die onderzoekt en Goed doet, zit en wacht tot diens duisternis/niet weten verdwijnt omdat de leugen geen macht heeft te zijn waar die geen recht heeft!
   Daar is geen dwang noch dwang voor nodig

 32. Het heeft geen zin meer om te reageren hier !

  Strong’s Concordance is een app die je moet hebben als je het Woord van God beter wilt leren kennen. Het zal u helpen bepaalde zinsneden, concepten of verzen uit de Bijbel te lokaliseren. Zijn uitgebreide werk over de concordantie van de Bijbel, geschreven door James Strong, werd voor het eerst gepubliceerd in 1890, en tot op de dag van vandaag blijft het gebruik en de populariteit ervan bestaan in de christelijke wereld, waar Strongs concordantie wordt beschouwd als de meest algemeen bekende en uitputtende concordantie.

  Ik ben uitgeput , gematria woord ook niet begrepen hier

  Nou ik ben geen masochist dus ik ben weg hier !

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.