Eenvoudig leven in het verre Yunnan, China

Men kan er nog de oorspronkelijk christelijke sfeer voelen onder de eenvoudige lieden in dat zeer vredige bergland ver verwijderd van de onmenselijk geworden grootsteden waar men ononderbroken gecontroleerd en onzichtbaar gescand wordt. Niet dat men in Yunnan niet menige controle moet passeren maar welk een rust en kalmte, gelatenheid en vrede in eenvoud. Er is nauwelijks ruimte voor de voertuigen die enkel in de steden aan bod komen, zo smal en kronkelig maar ook schilderachtig zijn er de vele paadjes tussen de veelal opvallend mooie dorpshuisjes.

Dit zou wel eens meer dan waarschijnlijk de ware aard van het Chinese volk kunnen zijn. De eeuwenoude christelijke wortels kunnen niet zo snel verdwijnen onder het zeer tijdelijke communistische juk. Het zit diep in hun innerlijk en dat is het Werk van God.

De schoonheid van de rijstterrassen is overweldigend. De dorpjes zijn ware oases van rustig samenleven. Het lijkt onwaarschijnlijk dit zomaar te kunnen zien, alsof ik een onverwachte indringer zou zijn.

SPLENDID Hani Rice Terraces in remote Yunnan | EP25, S2

In andere locaties lijkt het leven wel zeer zwaar, maar toch ook met diezelfde kalmte en vrede. Kleine Chineesjes overal maar innerlijk niet zo klein als de stedelingen of de verstedelijkten die wij zelf zijn geworden.

The REAL Rural China 🇨🇳 | S2, EP53

Zware dagelijkse arbeid bestaande uit het transporteren van nuttige lasten van 20 tot 40 kg om groenten en ander voedsel onafgebroken aan te voeren. Zelfs oudere mensen van over de 70 en 80 blijven dapper voortdoen. Maar de sfeer onder die mensen is er een van vredige kalmte.

Dat is niet zoals wij het hier bij ons tegenwoordig beleven in onze absoluut overbodige en zelfs inhoudlozer wordende drukte. Alsof God ons wilde verwerpen. Maar het zijn wij die Hem geen respect meer gunnen terwijl de overheden aanzienlijke sommen uitbesteden aan erg onzalige ngo’s en vreemdsoortige vooruitstrevende praktijken en de veelal goddeloze jeugd nog enkel innerlijke leegte voor de boeg heeft.

Het gelijkt er sterk op de dorpse sfeer in de jaren 1950 toen dagelijks de melkboer langs de huizen passeerde met paard en kar. Zijn vrouw had eveneens de handen vol om iedereen van de onontbeerlijke melk te voorzien. Ieder gezin had een diepe pan of busje met dekseltje klaarstaan en dat werd meteen betaald tenzij het op de rekening kon. Net zo ging het met de broodbedeling. Er was altijd ruimte voor dagelijkse nieuwtjes en humor samen met de buren. Toen het paard werd vervangen was het gedaan met de kalmte. Ik herinner me nog een jonge broodvervoerder die het brood van op een afstand gooide en snel verder joeg met zijn VW-busje want hij moest nu ook nog de bakker van het naburige dorp beconcurreren.

Het duurt niet meer lang, het wachten op de terugkeer van de machineloze wereld zonder pretenties van wetenschappers die menen zich boven God te kunnen verheffen. Al moeten we nog door een vreselijke verdrukking die des te erger zal zijn naargelang men afhankelijker werd van elektriciteit.

Het ware leven is altijd terug te vinden in de eenvoud van de kleine dorpjes waar men God nog dagelijks ruimschoots de tijd kan gunnen en een schietgebed altijd klaar ligt in iedere ziel en op ieder moment van de dag en de nacht.

 

 

Auteur:Hypoliet

39 commentaren op “Eenvoudig leven in het verre Yunnan, China

 1. Documentatie:

  https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=9S3vR-P_LQoC&oi=fnd&pg=PA13&dq=yunnan+china+katholiek&ots=98X3PYFtHO&sig=DJ-EsKQBkSwY7b2moJ7jovunBJA#v=onepage&q=yunnan%20china%20katholiek&f=false

  De aanleg en het gebruik van spoorlijnen blijken vaak hand in hand te gaan met het einde van beschavingen. Mechanisatie is groot geld voor heersers en de gevolgen echter zijn omgekeerd evenredig aan de investeringen daarin.

  Het is een strijd tussen geestelijkheid en materialisten, tussen moraal en snelle winst, tussen naastenliefde en zelfzucht.

  1. @Antisoof

   je moet de rente van het ene talent niet vergeten, Dan ziet het er niet zo slecht uit als u schildert

   1. En wát zou er met dat TALENT bedoeld worden? Toevallig speelde dat gisteren door mijn hoofd. Weet iemand het hier? Zelf denk ik aan het meest grote dat een mens heeft. Het talent van de naasten . . . . . . ? Weet jij het Henk? Wat denk jij?

 2. Alweer een staaltje van het grenzeloos naïef romantiseren van hoe het vroeger was en hoe het dan zoveel beter zou geweest zijn.
  In 1950 leefde ongeveer de helft van de wereldbevolking in extreme armoede; in 1990 was dit nog steeds meer dan een derde. Tegen 2019 was het aandeel van de wereldbevolking in extreme armoede gedaald tot onder de 10 procent.
  Over de evolutie van de gezondheidszorg sedert 1950 wil ik niet eens beginnen.
  Dromen van een wereld zonder elektriciteit en andere wetenschappelijke toepassingen is even zinvol als dromen van een wereld zonder wiel.
  Ergens diep in mij zegt er mij iets dat een goede christen zich niet ‘buiten’ de Wereld plaatst, maar er middenin gaat staan, om daar wat te betekenen voor zijn medemens.

  1. @Frank

   Christen zijn gaat wel “iets” verder dan midden in de wereld staan, dan jij weergeeft.
   Het betekenen voor jezelf en een medemens ook. En helaas tot nu toe, ook voor jou nog een brug te ver.

  2. Frank,
   God de Vader is inderdaad grenzeloos in Zijn liefde voor Zijn schepselen en dat is de reden dat Jezus de grenzeloze liefde kwam demonstreren in perfecte gehoorzaamheid aan de Vader.
   Men mag gerust tot de conclusie komen dat de liefde van de mensen voor God omgekeerd evenredig kan genoemd worden met de liefde van mensen voor wereldse dingen.
   Verder is de aarde slechts een loutering van de zielen en een beproeving voor hun vorderingen in ware en zuivere liefde.
   Men kan daar aan toevoegen dat de ontdekking van elektriciteit leidt tot de zwaarst mogelijke beproeving.

   1. Zoals ik al vele keren zei, Eric, ik respecteer élk individueel geloof, maar ik hoef het daar niet mee eens te zijn.
    Ons beider standpunten zijn geheel duidelijk, dus verder argumenteren heeft weinig zin. U gaat mij niet overtuigen en ik u niet.
    Fijne avond verder.

    1. PS. En tot slot van deze discussie. Elektriciteit is niet ‘ontworpen’ of ‘uitgevonden’ door Gods schepselen. Elektriciteit WAS er altijd. Slimme mensen hebben dat gewoon gezien en toegepast. God lag aan de oorzaak van de elektriciteit en alle wetenschap komt van hem, toch?

      1. Eric, wat een raar metafysisch concept is dat nu weer?
       Uw God schept uit het niets een gigantisch, nog altijd nauwelijks te overzien universum van energie en materie, met als enig doel iets ‘geestelijks’ op één minuscuul bolletje in dat onmetelijk geheel?
       Maar bon, ik zal mijn ‘hoogmoed’ beteugelen en hiermee ter zake écht afronden.

       1. @Frank Dierickx,
        U ziét al die wonderen wél, maar accepteert ze niét als door God zeer welbewust gemaakte wonderen voor zijn Kinderen.

        Zeer ondankbare kinderen van U, als zij zich net zo ondankbaar opstellen voor al ÚW vrijwillig(!) gedane giften.

        1. @Derks

         u zwets weer, als God ondoorgrondelijk is kan de mens geen fluit weten over de schepping dan is alles fata morgana, dan is de mens te dom om te verstaan, elk oordeel voorbarig! Nou daarmee is bewezen dat u zwets!

       2. @Frank

        Die scheppingstheologie is ook het probleem en de evolutietheorie bijna net zo krom.

        het valt onder het “hoofstuk” : Ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het nog niet verdragen!

        Maar ja als geen men het niet controleert bij God, blijft men in kromheid hangen

        1. Gadellaa, met ALLE respect, maar ik word dit hier stilaan méér dan beu.
         Uw ‘gecontroleer’ bij God hangt me meer en meer vierkant de keel uit.
         Hoe controleert u dat zelf? Heeft God een email, of gaat dat nog altijd alleen maar via Engelen? Komaan zeg! Wees eens concreet en duidelijk of stap uit uw waan! Dit is niet meer ernstig. Het spijt me.

          1. aanvulling

           vele malen heb ik er over geschreven en vele malen is het hier weggehaald

         1. U weet niet half hoe ernstig het is!!!!! Die hier modereert kan geen volle waarheid uitstaan, die is ziende blinde schriftgeleerde die zelfs de belangrijkste gedeeltes uit de Bijbel scheurt opdat die ze niet kan lezen! Wee hem, want die krijgt het nog op zijn bord!

         2. @Frank

          laten we nou eens een open en eerlijk gesprek voeren!

          kan je lezen? Dat is niet denigrerend bedoeld! Gewoon, kan je lezen:

          Relativeren wil zeggen dat je zaken in de juiste proportie ziet; dat je het betrekkelijke van situaties kunt zien. Je zoomt uit en kijkt objectief naar wat er nu werkelijk aan de hand is. Relativeren wordt ook omschreven als ‘afvlakken’ of nuchter bekijken

          Al klopt die definitie niet helemaal want het woord objectief past niet in de echte definitie:

          Objectief is een bijvoeglijk naamwoord en een houding die gebaseerd is op feiten en niet op meningen. Objectiviteit heeft dan ten doel een afgewogen oordeel te kunnen vormen. Het tegenovergestelde van objectief is subjectief.

          feiten:

          het feit zelfst.naamw. Uitspraak: [ fɛit ] Verbuigingen: feiten (meerv.) iets waarvan zeker is dat het gebeurd is of dat het waar is

          het waar is:

          het duidt onzijdigheid aan, noch mannelijk, noch vrouwelijk

          het probleem zit in waar zijn. Pilatus vroeg aan Christus: Wat is waarheid! Daarmee vermoord je de mogelijkheid en zijn van een levende persoon!

          Wil je een levende persoon niet bijvoorbaat uitsluiten dan moet je afvragen of een levende persoon waar kan zijn! En wie dan wel en wie niet!

          Feiten zijn tekenen! Gevolgen van een handeling. en handelingen worden, omdat waarheid/feit als object gezien wordt niet aan de persoon zelf gekoppeld: Bv: een mens spreekt de waarheid, dat heet niet dat de mens de waarheid is! En daar zit de satanische denkfout! Die de waarheid spreekt is daar waar die de waarheid spreekt gelijk de waarheid! Handelen is niet los en staat niet los van zijn en hebben!

          Het gaat om goed lezen en niet zoals gebruikelijk vertaald wordt, het gaat om lezen zoals lezen gedefinieerd hoort te worden: De gevallen aren van het veld halen en dan gaat het om zeven en ziften: koren van het kaf scheiden!
          om dat te kunnen doen kan men niet zonder tekenen lezen want men moet de tekenen van een korenaar kennen om te weten wie wel en wie niet, en waneer gevallen en wanneer niet.

          Lezen is een diagnose stellen.

          En dan komt de vraag kan een mens een goede diagnose stellen? Kan die een goede dokter zijn?

          Alles valt of staat met die vraag: kan een mens volmaakt goed zijn, geheel zonder fouten zijn en werken?

          De definitie van lezen is veel ruimer en veel kleiner dan men op school leert!!!

          De vraag aan jou is wil je overwegen zonder dat je het jouw geleerde in de weg staat? Dat heet niet het jouw geleerde zomaar weggooien.

          Ik schreef over armoede:

          blind, dom en verkeerde beslissingen veroorzaken armoede en dat vele slimmen er misbruik van maken en dat die de keuze maakt er zelf bij is. Daar hoort nog bij liever lui dan moe en bij moe hoort pas ophouden als men echt alles gedaan heeft!
          Velen lopen al weg als het hen ook maar iets tegen staat, en van die overblijven lopen velen weg wanneer ze vinden dat ze genoeg/hen best gedaan hebben.
          Genoeg is pas genoeg als er helemaal niks meer te doen is en dat is meer dan menselijk je best doen. Daar zit de angel, het gif: een boot is pas lek vrij als er helemaal geen water door de romp naar binnen komt, ook geen kleinste druppel, ook niet een niet zichtbare verdampte druppel, ook niet een verdampte water molecuul!

          Zo is het met onderzoeken en vinden!

          Zo hoort tekenen lezen, te zijn, over elk teken en dan hoort men te weten dat God niet aan tekenen, noch Satan doet zoals de wereld doet! Een teken is een spoor, een voetafdruk, dat zijn vruchten van Goed en kwaad. En wil je de “dader” vinden dan moet je een goede spoorlezer zijn. en wil je God of Satan vinden dan moet je God”s Spoor en Satan’s spoor kunnen lezen!

          Een menselijke geest schiet daar te kort om echt te vinden, daar heb je Volmaakte Onschuld voor nodig!
          en nu komt het geen u en Eric en velen hier voor ketters houden! : Geen mens is en heeft ergens Volmaakte Onschuld die Godgelijk is!

          Dan is er slechts één conclusie mogelijk: Geen één mens spreekt de waarheid, overal en of is ergens een tekortkoming te vinden die niet op te lossen valt! dan kun je gelijk de hele bijbel aan de kant zetten want die is door mensen geschreven! elke getuigenis, elke gebeurtenis, alles kan je weggooien want het is nooit helemaal waar!

          Dan moet je ophouden met schrijven dat je iedereen respecteert, dat zijn holle woorden want het is nooit zoals het zou horen te zijn en was je je vuile handen met ik reken het een andere niet aan als ze mij niet helemaal respecteren en ze horen het mij ook niet aan te rekenen…., hoezo rekenen? is ook zo’n hol woord want als er geen precies bestaat is zelfs rekenen niet van toepassing!

          Zie je nu dat als je aan de mens en de waarheid tornt alles om komt te vallen?

          Daarom vindt je niet! Daarom zijn Eric en velen hier ziende blind, want ze zetten een blind aangeleerde leer boven God en Christus, terwijl geen mens met een blind geleerde leer door de hel kan komen want satan krijg je niet aan de kant met ik geloof en niet weten! pas als je Volmaakt Weet te Getuigen en In de Volle Waarheid staat ben je onoverwinnelijk want dan heb je Vol Recht en ben je Vol Gerecht!

          De vraag is hoe komt het dan dat men zo geworden is, want geen kind komt zo op de wereld! het heeft alles te maken hoe men geleerd en ervaren heeft en de “woestijngangers” zijn het hardst! Dat zijn mensen die een woestijn ervaring hebben opgedaan, een ervaring die zo diep er in geslagen is dat ze nooit meer willen of nooit meer weg willen!

          De vraag is dan welke ervaring ze hebben gehad! Welke angsten, welke bron ze hebben gevonden, welke mooie ervaringen…..!

          en dat is pas echt lezen! Als je woestijngangers goed kan lezen kan je alles lezen! En de verste woestijnganger is die die levend voorbij de dood is gegaan en levend is teruggekeerd!

          Zo!!

          en nu maar eens zien of Eric dit laat staan. Ik heb het gekopieerd en eens zien of jij in jouw woestijn wilt gaan kijken en onderzoeken

  3. Als het aan Frank zou liggen zou hij melden dat de meeste vogels in extreme armoede leven. Ze hebben geen huis, geen waterleiding, geen licht. Nog maar te zwijgen over de vissen. Die leven nog in het stenen tijdperk, zo zonder lucht, wc’s akkers telefoon en internet. Leeuwen zijn helemaal achterlijk en blijven steken in bittere tijden. Hun eten loopt wel om hen heen, maar dat vangen van minder gelukkige schepsels blijft toch altijd weer een klus. Slangen leven in de allerergste bitter verdriet. Zo kruipend op hun buik prooien hypnotiserend met die akelige ogen en die scherpe tanden, om nog maar te zwijgen over. Wat was ’t ook al weer. Ik ben het vergeten. (Maar niet heus)

   Maar mensen? Die zijn er het ergst aan toe. Die hebben wel verstand maar gebruiken het niet. Is er eindelijk rust in het land komt er weer een of andere HOOGMOEDSIDIOOT aan met een heel leger om de vrede te bederven. Iedereen wordt gedood om hun plaats in te nemen door nieuwe ambtenaren, nieuwe gebruiken, nieuw geld, een nieuwe godsdienst zelfs. En dat niet ËËN keer, nee ALTIJD. Altijd zijn er mensen die zich boven de anderen verheffen, als ware het bijenkoninginnen geworden, geworden door het speciale eten; het allerfijnste van de allermooiste bloemen die hen tot heerseres maken. Maar meestal zijn het mannen die nog lelijk zijn ook! Dat is nog het ergste.
   Wij zijn dieren met verstand, zou je filosofisch kunnen stellen als het even mag van de ‘leiding’ hier? Verstand dat ons niet eeuwig vrede en geluk geeft. Nee het geeft ons oorlog, vernietiging, krankzinnige betweterigheid, verafgoding, zelfbeelden die overstromen van zelfzucht.
   Je, we leven soms in bittere armoede. En HOE ZOU DAT NOU KOMEN? We hebben te weinig ‘wetenschap’ te weinig machines, te weinig energie, te weinig wapens zelfs. ROT OP.

   Er zijn er die lopen te knoeien met hun mens, verknoeid door het ergste dat ik niet noem maar het heeft met seks en verstoort denken te maken. Dat kán gek maken hè? Hormonen spelen een grote rol.

   Wie stelt dat de mens armoedig is, vergeet de reden van deze armoede. En die ligt NIET bij de gewone doorsnee mens. Nee, waarschijnlijk zijn het de boeven die rommel maken. Altijd weer opnieuw. Eeuw in eeuw uit. Mensen zijn lichamelijk als dieren. Ook zij zijn een met de natuur. En in die eenheid is de rust. De mens als die niets doet heeft weinig eten nodig. Bijna niets. Wat heeft die verder nodig? Water een rustplaats. In een koud klimaat een huis. In een warm klimaat een tent, een hut. Das al.

   1. Eén groot verlangen naar de baarmoeder, quoi?
    Te laat Antisoof, je bent nu eenmaal geboren, en gelukkig voor jou, HIER.
    Natuurlijk zijn er heel slechte mensen (wie oordeelt?) en ook veel goede (wie oordeelt?) maar dat is nu net de kern van de zaak. Zowel het goede als het slechte zit in ELKE mens.
    Waar je ook gaat of staat of kruipt, overal kom je én goed én kwaad tegen. Ook in jouw tentje, of onder de koepel van een groot religieus instituut. Overal.

    1. Bekijk de geschiedenis van de mensheid. Bekijk de oorlogen, de overnames van een land een continent. Dat is slecht. Maar het probleem is, sommigen zien dat als goed. Ergo, het behoort blijkbaar tot de natuur. Waar we geboren zijn is toeval en is belachelijk om daarover na te denken. Het is zoals het is. Toevallig is het redelijk hier ja. Mij ging het niet dat je kwaad (wat dat ook is, tis -ook maar- een definitie, is het niet?
     Trouwens, de moralisatie van je past beter bij een priester die het ook maar goed bedoeld maar eigenlijk ook praat naar wat die weet.
     Maar het gaat er niet over waar de duistere lieden van deze wereld zich bevinden. Het is de vraag wát ermee aan te vangen. Het is een praktisch punt. We willen rust (lijkt mij) en daar passen geen afpers-praktijken bij, hoe je ze ook noemt. Dáárom is Jezus zó een ongelofelijk voorbeeld. Het goede tegen het kwade. De wijsheid t.o. de stupiditeit, de zelfzucht, de hypocrisie. Zo’n boek is toch redelijk authentiek, om het maar oneerbiedig te duiden. Maar goed.
     Maar nogmaals, wellicht zou je de technische vakken meer moeten bestuderen en je wat eigen kunnen maken, en wellicht zou je historisch kennis wat geupdate kunnen worden? Wellicht denk je teveel vanuit, wat noemde je ook al weer? De gamma-richting? Dat zie ik steeds bij je. Je lijkt wel een ‘automaat’ die zijn riedeltje afdraait.

     Weet je Frank, ik bekijk de wereld vanuit meerder perspectieven en zie dan blijkbaar andere dingen dan jij. Maar één ding, Mocht je nog geloven in het wereldbeeld dat je blijkbaar hebt, probeer wat meer youtubes te bekijken of zo. Er zijn mooie substacks ook. Ik zie net bijvoorbeeld een film over de pyramides. Wel een beetje teveel over de donkere medemens, (’t lijkt wel politiek) maar het geeft wel een beeld van waar de Bijbel ook gedeeltelijk over verteld. Egypte. https://www.youtube.com/watch?v=KMAtkjy_YK4&t=12796s
     Maar er is zoveel meer moois. Als je maar eerst uit je droombeeld komt dat je blijkbaar hebt. Zelf denken. Vrij. Zonder moraliseren. Maar zonder de moraal te vergeten uiteraard. Maar wat schrijf ik toch. Het zegt meer over mij dan over jou, is het niet? Nou ja. As je maar gelukkig bent zullen we maar zeggen. En gezond.
     Met groet.

     1. Excuses graag voor de nare taalfouten. Hopelijk leest u er overheen.

    2. @Frank

     er is wel degelijk meer dan als enige goed en kwaad in de wereld, er is ook volmaakt goed en onherstelbaar kwaad.

   2. Ook u zou verder moeten kijken want blindheid, domheid en verkeerd handelen veroorzaken armoede!

    Veel slimmen misbruiken, dat heet niet dat die blind en/of dom en/of verkeerd handeld er niet zelf ook bij is!

 3. Frank heeft gelijk. Het zou – naar mijn mening – toch erg ondankbaar zijn t.o.v. God wanneer wij geen bewondering zouden hebben voor de wonderlijke schepping. Daarbij moeten wij – denk ik – een scheiding maken tussen God en ons bestaan. God gaat ons begrip ver ten boven en hoewel Hij best aan de bron van de Schepping zou hebben kunnen staan, moeten wij dat meer gescheiden zien. In vroeger tijden was men bang van de bliksem want het was een wapen van de dondergod Donar waarvoor men bevreesd moest zijn. Nu weten wij dat bliksem en onweer gewone natuurverschijnselen zijn. Als we de Schepping steeds met God verbinden, breken wij zo steeds een stukje van Zijn macht af. In de Bijbel staat bijvoorbeeld: in den Beginne schiep God de wereld maar de schrijver Lawrence Krauss schrijft in zijn boek over het ontstaan van het heelal: eigenlijk zou de Bijbel moeten beginnen met: In de Beginne ontstond het heelal door het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Daarbij kan de bewondering voor God en de Schepping toch best blijven bestaan. En laten wij de krachten die in de natuur verborgen zijn, gebruiken om tot een steeds betere wereld voor elkaar te komen. Kijk alleen maar op het gebied van de vorderingen op geneeskundig gebied. Grote geleerden zijn ons daarin voor gegaan en hun ideeën kan men – denk ik – ook zien als een gave van God. Raak in vervoering van de wonderlijke kwantum mechanica bijvoorbeeld. En staat juist niet in de Bijbel waaraan veel mensen op dit Forum zich zo aan vastklampen: ga en onderzoek het goede !!

  1. @ J.A.W. van Ettinger

   een verkeerde bewondering is een zondige bewondering en daarmee niet juist eren!

   Als God ondoorgrondelijk is weet men ook niet of die schepping van God gedaan is! Dan zijn de scheppingsverhalen in de Bijbel ook niet als waar te kwalificeren. Is God te doorgronden dan kunnen de scheppingsverhalen vol-profetisch zijn. Men heeft het te onderzoeken tot men Godsbewijs heeft en Ooggetuige wordt, tot die tijd kan men die niet leren als vol-waar. men kan het voor zichzelf voor vol waar houden en dan nog heeft men te onderzoeken want men hoort zeker te zijn dat men zelf niet misleidt wordt. Dat heet niet er aan twijfelen dat het vol waar is, het heet ipv blinde te zijn, Oogetuige worden, dan kan men Getuigen zoals God en Zelf Ziet!

  2. @ J.A.W. van Ettinger,
   men kan en mag God niet relativeren.
   Donder, bliksem, aardbevingen, grote natuurrampen, de reusachtige bergketens, de enorme wereldzee, de enorme krachten van de natuur, de zon, al deze dingen bevestigen de totale scheppingsmacht van God. Het is ook geheel aannemelijk dat wij daar angst voor voelen. Bij een hevig onweer kan men beter niet buiten blijven. Enkele jaren geleden liep ik haastig naar huis en de bliksem sloeg slechts enkele meters van me af in de grond, hooguit vijf meter. Die angst is heel natuurlijk en herinnert ons aan onze geringheid tegenover God.
   Daarom is het ook belangrijk afbeeldingen te bekijken van de grote gebergten zodat we niet overmoedig worden.

   1. @eric-b-l ,
    Uw stukje is véél interessanter dan het vele geschrevene van @ J.A.W. van Ettinger + @Henk Gadellaa + @AntiSoof.

   2. @Eric

    kan je lezen? Dat is niet denigrerend bedoeld! Gewoon, kan je lezen:

    Relativeren wil zeggen dat je zaken in de juiste proportie ziet; dat je het betrekkelijke van situaties kunt zien. Je zoomt uit en kijkt objectief naar wat er nu werkelijk aan de hand is. Relativeren wordt ook omschreven als ‘afvlakken’ of nuchter bekijken

    Al klopt die definitie niet helemaal want het woord objectief past niet in de echte definitie:

    Objectief is een bijvoeglijk naamwoord en een houding die gebaseerd is op feiten en niet op meningen. Objectiviteit heeft dan ten doel een afgewogen oordeel te kunnen vormen. Het tegenovergestelde van objectief is subjectief.

    feiten:

    het feit zelfst.naamw. Uitspraak: [ fɛit ] Verbuigingen: feiten (meerv.) iets waarvan zeker is dat het gebeurd is of dat het waar is

    het waar is:

    het duidt onzijdigheid aan, noch mannelijk, noch vrouwelijk

    het probleem zit in waar zijn. Pilatus vroeg aan Christus: Wat is waarheid! Daarmee vermoord je de mogelijkheid en zijn van een levende persoon!

    Wil je een levende persoon niet bijvoorbaat uitsluiten dan moet je afvragen of een levende persoon waar kan zijn! En wie dan wel en wie niet!

    Feiten zijn tekenen! Gevolgen van een handeling. en handelingen worden, omdat waarheid/feit als object gezien wordt niet aan de persoon zelf gekoppeld: Bv: een mens spreekt de waarheid, dat heet niet dat de mens de waarheid is! En daar zit de satanische denkfout! Die de waarheid spreekt is daar waar die de waarheid spreekt gelijk de waarheid! Handelen is niet los en staat niet los van zijn en hebben!

    Het gaat om goed lezen en niet zoals gebruikelijk vertaald wordt, het gaat om lezen zoals lezen gedefinieerd hoort te worden: De gevallen aren van het veld halen en dan gaat het om zeven en ziften: koren van het kaf scheiden!
    om dat te kunnen doen kan men niet zonder tekenen lezen want men moet de tekenen van een korenaar kennen om te weten wie wel en wie niet, en waneer gevallen en wanneer niet.

    Lezen is een diagnose stellen.

    En dan komt de vraag kan een mens een goede diagnose stellen? Kan die een goede dokter zijn?

    Alles valt of staat met die vraag: kan een mens volmaakt goed zijn, geheel zonder fouten zijn en werken?

    en daar scheiden onze wegen! U heeft nooit in uw menselijk leven tot het werkelijke einde gezocht of een mens kan of niet en erger dan Tomas, want die ging nog kijken of hetgeen de andere apostelen beweerden, waar kon zijn, gooit u de deur dicht!

    Dan kan u ook niet goed lezen, zeven en ziften!
    en dat zou nog niet zo erg zijn als u achterin de kerk zit, u, echter werpt zich op om voor in de kerk te kunnen zitten, ja zelfs op de preekstoel te gaan staan en die plek is als enige profetischen voor behouden!
    En u en uw kerk is als Saul, die denkt dat die Samuel aan de kant kan zetten en en diens oordeel goed is! Saul verliest zijn koningschap en de Messiaanse geboortelijn niet omdat die een fout maakt en verontschuldigt, nee Saul verliest zijn koningschap en de Mesiaanse geboortelijn omdat die niet wil verbeteren in diens denken en doen! Die zegt niet sorry als David, die denkt sorry is genoeg en dan kan ik gewoon verder gaan!

    En zo is het met u en de kerk ook: Er komen geen profeten en profetischen want dat zijn mystici en die hebben hun mond te houden want er is geen mens groter dan uw en hun leer en traditie! U en uw kerk hebben de machtslijn gestolen en gecorrumpeerd! En daarom, als u en uw kerk niet waar nodig is in en omkeren verdoemen zich zelf want u en uw kerk is niet meer dan ziende blinde farizeeërs die beweren te kunnen lezen, zeven en ziften en u en hen kunnen niet! Een ziende blinde zonden zijn niet te vergeven!

    en erger, u modereert ook nog en nog verkeerd ook, daarmee pleegt niet als enige zelfmoord u vermoord ook die u modereert

    1. ps de klok op de site loopt een uur achter naar de zomertijd gemeten

     1. @Henk Gadellaa,
      U weet blijkbaar álles beter dan iedereen op deze site.
      Het is U al ’n paar maal eerder gemeld: begin een eigen site.

      1. @Derks

       Heeft u wel eens een site gezien waar Christus zelf schrijft? Ik ken er 8……

       Geen één met wereldse letters, cijfers en tekenen!

       Arme die u bent, u weet er geen Eén te vinden en als ik hier schrijf wilt u me weg hebben…., ooit de Bijbel gelezen….., U zou ook de “donderende” gesproken woorden over Christus bij Johannes de Dooper niet horen, als u toen leefde, want dan zegt u: Het moet geschreven zijn!

       en dan ben je ex-politieagent die diens werk ook mee naar huis neemt! U bent armer dan arm! ik maak wel eens een grap in de praktijk dat een man maar één hersencel heeft en vrouwen 4 of zelfs meer omdat mannen als het er op aankomt het van vrouwen verliezen! Die hebben niet in de gaten dat vrouwen de wereld achter het gordijn besturen! Die denken dat zij de machtigsten en sterksten zijn….deuhhhhh!
       u bent net zo! U denkt dat uw beroep uw tot expert maakt, wat een joker bent u en u denkt ook nog als oudere een hoger woord te kunnen spreken, mén, o mén, u bent eigenwijzer dan een ezel en dommer dan een kalf en de achterkant van een varken, niet beledigend bedoeld! Eigenwijzer want een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen en als die niet vooruit lopen wilt moet je aan diens staart trekken alsof je die achteruit trekt dan loopt die vooruit. En dommer dan een kalf want die kan je de richting op sturen door diens staart en de tegenovergestelde kant te trekken en dommer dan een achtereind van een varken want die weet wanneer die in een poel modder ligt!

       Het is diep droevig met u, diep, diep, diep diep droevig met u! Eigenwijs als een bij 0 graden kelvin bevroren loden deur!

       1. @Henk Gadellaa,
        In tegenstelling tot U, geloof ik echt net elke site.
        Uw zogenaamde grappen interesseren mij geen lor, net zoals Uw zogenaamde serieuze berichten.
        Zogenaamde en zelfbenoemde profeet: probeer maar ’n ándere site om interessant te doen.

        1. correctie:
         @Henk Gadellaa,
         In tegenstelling tot U, geloof ik echt niet elke site.
         Uw zogenaamde grappen interesseren mij geen lor, net zoals Uw zogenaamde serieuze berichten.
         Zogenaamde en zelfbenoemde profeet: probeer maar ’n ándere site om interessant te doen.

         1. @Derks

          Kijk daar verliest u van een kind die Christus in het midden zette! Zo’n kind gelooft iedereen en alles en geeft het in uw ogen “naïve”geloof niet op ondanks alle slagen en tegenslagen, die houdt niet op met opstaan als die gevallen is, die stopt niet met zoeken om een “kamer” uit te komen als een deur op slot zit, want die weet dat aan het einde altijd God komt en met God door elke “muur” te gaan is en elk vallen een keer ophoudt!

          U daarentegen bent zo afgestompt en lui en eigenwijs dat u afwijst zonder goed onderzoek en uitzitten tot God komt!
          U heeft uw eigen huisje, kacheltje en eten….., en het sterfbed is nog niet direct aanwezig….., en de echte hel bent u nog nooit in geweest!

          U weet helemaal niet of ik een Profeet ben, u kent als enige eigen vlees, en elk ander stinkt/onrein…..

          Als ik schrijf dat geen mens zichzelf profeet kan BENOEMEN, DAN IS DAT EEN LEUGEN WANT IK LIEG OP VOORHAND!
          Als een mens tot Profeet benoemt is door Christus dan kan een Profeet Getuigen en die Getuigenis is nooit op of in of door diens eentje.: Het is altijd SAMEN! Een Profeet zal niet zeggen: ik ben profeet, die zal zeggen WIJ ZIJN Profeet!
          En veelal zegt een Profeet niks of heel weinig over diens Profeetschap want de wereld zegt: Als enige een getuigenis van een ander over een persoon is een echte getuigenis! Eigenlijk droevig lachwekkend want dan kan een mens zelf nooit getuigen in een rechtszaak tegen hem/haar of tegen een ander……!!!!
          Zo farizeïsch bent u! Altijd draaien en keren en er is maar één kant aan een medaille, uw kant!

          “zogenaamd”

          daar staat u dan als ex-politieagent……, zogenaamd…, wiens zogenaamd? De uwe? U weet toch het gezegde: met een dief moet je een dief vangen…., als enige een Profeet kan over een ander zeggen dat die ander ook een Profeet is! het gaat namelijk niet om vergelijken in verschil als eerste, het gaat om vergelijken in gelijk! Daar draait het als eerste in Getuigenis en bewijs om! En als tweede niet minder belangrijk verschil naar Volmaakt, als die er is! en dan nog om waar en hoeveel!

          Maar ja als pennenlikker en scheerschuimer komt het niet op aan of u krom schrijft of de hals doorsnijdt, het gaat om de inkt op papier en het schuim dat aan het scheermes hangt…….

          Het is echt diep droevig met u!

          1. aanvulling

           “, en de echte hel bent u nog nooit in geweest!”

           uw zoon mag zelfmoord hebben gepleegd, dat is een hel, niet de echte hel! De echte hel door gaan is naar de Hemelpoort gaan en daar Gaan Kijken of uw zoon in de Hemel is of niet en waar die als die niet is waar dan wel en vinden! Dat is pas echt Heilig leren worden en zijn! Dat is pas echt nederig leren worden en zijn!

           Dat is de echte hel door gaan!

           arme die u bent!

  3. Idolen bewonderen vind ik maar niks.
   Geneeskunde is helemaal wellicht niet zo hoog ontwikkeld als soms gedacht wordt. Deze kunde schijnt nogal wat negatieve bij-gevolgen te kunnen hebben en blijkt ook soms meer een politieke gebeurtenis dan een medische. Sommige ziektes hebben meer één toegestaan protocol, ook al zijn er meerdere wegen die tot gezondheid zouden kunnen leiden. Pillen zijn vaak geen geneesmiddel maar eerder een symptoom bestrijder. We worden nu meestel ouder dan -zeg- 150 jaar geleden- door goede hygiëne en beter eten. Ingenieurs hebben een grote bijdrage geleverd daarin. De geneeskunde lijkt een beetje verworden tot een pillen- en gezondheidsindustrie. De dokters studeerden nu medicijnen en niet zozeer gezondheid, lijkt het. Eten wordt lijkt niet behandeld te worden en in ogenschouw genomen, en is toch echt oorzaak nummer een van ziektes. Slecht eten, drinken en stress zijn grote boosdoeners, meen ik te begrijpen. Dáár zou men dus wat aan moeten doen, zou men echt wat willen ten gunste van de gezondheid. De geneeskunde industrie lijkt uit zijn voegen te zijn gegroeid en krijgt veel kritiek. En ook juist uit eigen kring. Zelfs een blad als de Lancet heeft een boekje opengedaan over de wetenschap die er wordt bedreven; en dat was niet leuk, die kritiek.

   Kwantum mechanica is een idee, net als de atoomchemie een idee is. Alleen die eerste is nóg abstracter. Alles is energie, dat geloof ik ook wel, maar je kan ook te ver gaan in de speculaties. Bovendien, wat hebben we aan dat kinderlijk abstracte niets opleverend gedoe wanneer we niet eens het probleem van de wapens de ellende op aarde kunnen oplossen? Hebben we dan wat aan gefröbel? Neen, zou ik zeggen. Daar schieten arme of zieke stumpers niks mee op. Daar hebben mensen in bepaalde streken geen moer aan.

   Dus ik zou zeggen, weg met die sprookjes. Zonde van de tijd. First things first, zou ik zeggen als ik Engels was. Zo moeilijk is het toch niet?

 4. Tja.
  Ik vind het een mooi stuk tekst, Hypoliet. Het raakt me en ik wordt er tegelijkertijd een beetje blij van dat ik niet de enige ben die ziet hoe mooi het leven – voor ons althans- was in de eerste decennia van ons leven.

  De rust die door de lorreman eens per week doorbroken werd door zijn schrille stem: “lorre, lorre!”. Het paard en wagen van de schillenman waren sprookjesachtig mooi. Tenminste vergeleken bij de gigantische omgebouwd vrachtauto’s (of zo gebouwd natuurlijk) die een kraan aan boord heeft die in een paar minuten de box in de grond optilt, het boven de laadruimte van de auto brengt en de grote bak dan met een druk op een knopje op zijn toetsenbordje laat leegkieperen. Het is een wagen met gigantische dieselmotor aan boord. Plus een extra motor, meen ik, voor de hijskraan. Dat telt voor ongeveer 100 paarden, denk ik. Maar dan gaat het ook snel. Waarom dat snel moet is voor mij steeds de vraag. Waarom zou het snel moeten als het herrie en rook geeft?

  Dus alleen al die paard en wagen waren zó mooi, zó eerlijk, natuurlijk en het rook ook nog eens lekker. Dus de sfeer herken ik zeker. Ik herinner me nog een keuterboertje. Het was een paradijsje in mijn kinderogen. Ja, de scharensliep was er ook. Maar daar gingen we niet naartoe. Daar was wat mee? Ach, melk ik de pan. Niks geen verpakking, niks geen halfvolle of volle onzin. Gewoon melk verkopen. En boter, eerlijke en heerlijke eieren. Toen nog wel. Zonder vergif erin.

  Maar ja. De tijden veranderen en ik weet dat het vroeger ook niet allemaal zo erg mooi was. Kinderogen zien dat niet zo. Die vinden alles al gauw mooi. Dus, dat moet ik wel zeggen. Alles is wel relatief. Dat maakt de droom van het verleden toch wel wat ‘saaier’/’relatiever’?

  Echter. Als ik moet kiezen voor terug naar de natuur en stoppen met de waanzin van hoogbouw, foeilelijke stationsgebouwen waar je als vee wordt behandeld, snelwegen die almaar groeien, elke dag hier in NL zeker 240 KILOMETER file??? en terug naar vroeger, dan kies ik voor minder?

  Denk ook aan de luchten, vaak verpest door persisterende vliegtuiguitlaatgassen, geronk, gebrom, óveral EM-straling waar de natuur het moeilijk mee heeft, ontelbare vergiften waar er elke dag teveel bijkomen om ze te classificeren. Houdt toch op! Dat is krankzinnig. En dan noem ik nog geen 5 procent van de uiterst mensonvriendelijke aspecten van het hedendaagse leven. Als het al zoveel is. ( de ruimte is beperkt hier en ik wil niet teveel ‘zeuren’ dus ik hou het kort.) Er is zóveel achterlijke kolere zooi waar niemand bijna écht gelukkig van wordt. Dus wat dat betreft; liever gisteren dan morgen wat tandjes terugnemen. Meer terug naar de natuur. Allemaal. Geen volk, mens uitgezonderd. Dat zou een verbetering zijn, denk ik. En het natuurrecht weer terug. Wetboeken weg, die zijn onnodig voor beschaafde mensen. Vrijheid voor iedereen. Vrijheid in gebondenheid; met elkaar. En dan hoeven we echt niet op elkaars schoot te gaan zitten.

  Ik houd namelijk van rust en schoonheid. Stilte en vrede. Liefde en gezelligheid. Inspanning en daarna rusten. Ik houd van eerlijkheid, rechtvaardigheid, intelligent gebruik van de hersenen, maar ik houd ook van hoop, van verwachting, van wijsheid. Tuurlijk mag er dwaas gedaan worden. Als je een ander er maar geen overlast mee doet.
  Heb je naasten lief als jezelf. Doe een ander NIET dat je zelf niet wilt dat JOU geschiedt. Dát is de wijsheid welke vrede rust en liefde schenkt. Zoveel meen ik wel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht