Hoe krijgt men het geboortecijfer weer naar boven? Over gezin, “extreemrechts” en gender frustratie.

Ik las deze week in De Standaard, hoe dames van zowel Vooruit als Groen (de laatsten in kostuums van de bekende feministische roman, “the Handmaid’s tale” van Margaret Atwood), protesteerden tegen de “vrouwonvriendelijke” plannen van “extreemrechts” om moeders terug aan de haard te krijgen. De aanleiding hiervoor was een verkiezingsbrochure waarin Vlaams Belang haar plannen uit de doeken doet, inzake de vergrijzing en het verwezenlijken van “een stabiele demografie”.  Inderdaad, zelfs wanneer men de kinderen van migranten erbij rekent, blijven de geboortecijfers in Europa dalen en de leeftijd van moeders bij de eerste geboorte stijgen. Op termijn heeft dit ernstige gevolgen voor de economische groei en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Onder de voorstellen van Vlaams Belang om deze negatieve fertiliteitstrend om te buigen, vindt men oa de verdubbeling van de geboortepremie, wanneer vrouwen moeder worden voor de leeftijd van 30 jaar. Ook wordt er een deeltijds opvoedersloon voorzien, om de combinatie werk-gezin van jonge ouders te vergemakkelijken. De paniek van feministisch links rond de voorstellen van Vlaams Belang lijkt groot. Men vreest voor een “terugkeer naar de jaren 50” en het verlies, naar recent Amerikaans voorbeeld, van de feministische heilige koe, namelijk het “recht” op abortus. Moederschap wordt hierbij voornamelijk in de context van gender discriminatie en onderdrukking gezien, wat op zich een verontrustende trend vormt.  Niets is namelijk zo natuurlijk als een gezonde kinderwens en behoefte aan gezinsvorming.

Jong moederschap stimuleren. Een realistisch plan?

Men kan zich trouwens afvragen wat er zo afschrikwekkend is aan een opvoedersloon voor jonge ouders. Er worden tegenwoordig miljarden verkwist aan oorlogje spelen in Oost-Europa en andere zinloze projecten. Bovendien is het aantal plaatsen in de kinderopvang zeer beperkt en horen we wel vaker over allerlei tekortkomingen binnen de sector. Te weinig personeel, ongevallen, verzorgsters die ontsporen, enz.  Is het dan zo onlogisch om jonge ouders de middelen te geven, om hun baby’s en peuters zelf op te voeden, weg van de carrière-drang en -dwang? Wat men zelf doet, doet men beter, niet waar? Bedenkelijker is het aanmoedigen van het moederschap op jonge leeftijd. “Een slimme meid krijgt haar kind op tijd”, zeggen (voornamelijk mannelijke) gynaecologen maar al te vaak met een moraliserend vingertje. Alsof vrouwen in de hedendaagse, vaak volatiele samenwoon- en scheidingscultuur altijd op het “ideale” moment, zomaar op commando, kinderen kunnen krijgen? Hopelijk wordt hiermee niet bedoeld, dat alleenstaand moederschap een gepast antwoord zou vormen op de vergrijzing of dat vaders buiten spermadonatie geen essentiële rol spelen in het gezin? De verhoging van het geboortecijfer en de invoering van de juiste omstandigheden voor het opvoeden van kinderen, hebben meer te maken met waarden en geloof in een toekomst, dan met wat meer subsidies. Men wordt alvast niet zwanger voor een (dubbele) premie. 

Het belang van het klassieke heteroseksuele kerngezin

In een tijd waarin vooral LGBTQ en andere alternatieve levensvormen veel aandacht krijgen, dient men misschien opnieuw voorrang te geven aan de meest optimale plaats waar kinderen geboren worden: namelijk het klassieke, stabiele kerngezin met een vader en moeder, die levenslang bij elkaar blijven. Dit klassieke kerngezin is in het Westen aan herwaardering toe na decennia individualistische experimenten. Ook dient er een les getrokken te worden uit de vele nefaste consequenties van de seksuele revolutie, in het bijzonder voor onze kinderen, die vaak de prijs betalen van de relationele avonturen van hun ouders. 

Reactionaire gender ideologieën versus het Christelijk huwelijk

Wanneer men afscheid neemt van een seksueel geliberaliseerd maatschappijmodel, dient men zich echter te hoeden voor de nefaste invloed van allerlei reactionaire influencers. Want er staan in de online wereld veel aaseters klaar, om de stoffelijke resten op te ruimen van de moderne hedonisme.  Ik denk hier onder andere aan bepaalde strekkingen binnen de Red Pill beweging (van het type Andrew Tate), overgewaaid uit Amerika, die vrouwen liever uit stemlokalen en universiteiten weren en terug aan de haard willen, maar dan zonder officieel geregistreerd huwelijk en met volledige seksuele vrijheid voor de man. De groeiende invloed van de (fundamentalistische) Islam vormt in stedelijk Europa een soortgelijke bedreiging voor de bewegingsvrijheid en opties van vrouwen. Het moderne feminisme biedt tegen dit nieuwe machismo geen geloofwaardig weerwoord; reële problemen worden door hen genegeerd om het maatschappijbeeld van een links-extremistische minderheid neer te zetten als “vrouwenrechten”. En dan heb ik het nog niet over de zogenaamde “tradwife” beweging, waarvan de online vertegenwoordigers, compleet met jaren 50 outfit en bloemenschort, een suikerige en vaak tenenkrommende voorstelling geven van hun cliché visie op “traditionele” rolpatronen.  Het Christelijke huwelijk, als beproefde hoeksteen van het gezin en de maatschappij, biedt een antwoord op het brede “aanbod” van onrealistische en vaak toxische relatie- en gezinsmodellen. Deze samenlevingsvorm is echter niet te ontkoppelen van het Christelijk geloof waaruit ze is ontstaan.  Durft onze maatschappij het echter aan, om terug te grijpen naar haar religieuze roots, na decennialange antiklerikale propaganda en kerkelijk falen? Ik hoop en bid van wel!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

62 commentaren op “Hoe krijgt men het geboortecijfer weer naar boven? Over gezin, “extreemrechts” en gender frustratie.

 1. We hebben het eerder al gehad over het ‘idealiseren’ van het Vlaamse gezin uit de jaren ’50, mevrouw Gabriëls. Maar dit terzijde.
  Het valt mij op dat net die mensen die hier, vanuit hun achtergrond (roots- heet dat tegenwoordig) veel sterker vasthouden aan de traditionele rolpatronen en aan het krijgen en zélf opvoeden van kinderen, in allerlei beslissingen en hervormingen van de Vlaamse regering, sterk in de wind worden gezet. De hervorming van de kinderbijslag is gewoon een barrière voor het krijgen van veel kinderen. en hun kleutertjes wat langer thuis houden mag ook al niet meer.
  Pleiten voor meer stabiele gezinnen, waar kinderen liefdevol en tot hun volwassenheid kunnen opgroeien is een bijzonder nobel doel, dat ik ten volle steun.
  Maar als daar meteen de beperkende voorwaarden aan toegevoegd worden (het moeten Vlaamse Katholieke kindjes zijn, en uitsluitend verwekt binnen de traditionele man-vrouw-kindje relatie) dan vrees ik dat het bij nostalgie en hoop zal blijven.

  1. @Frank Dierickx,
   Als ik Uw antwoord goed begrijp, bent U voorstander van polygamie, oftewel U bent voorstander van ongebreidelde seks met meerdere partners.
   Laat ik kort zijn: Met zo’n levensinstelling heeft U geen enkele schijn van kans op ’n (tijdelijke of vaste levenspartner). Beter gezegd: met zo’n levensinstelling heeft U hooguit kans op een zeer kortstondige seksrelatie met een publieke vrouw.

    1. @Frank Dierickx,
     U bedoelt blijkbaar iets geheel anders. Daarom mijn verzoek: ben dan eindelijk duidelijk over Uw wens(en). (Ik spreek Nederlands – net zoals U.)

   1. Volgens mij kan er iemand hier een lesje begrijpend lezen gebruiken, heer Derks.
    “Pleiten voor meer stabiele gezinnen, waar kinderen liefdevol en tot hun volwassenheid kunnen opgroeien is een bijzonder nobel doel, dat ik ten volle steun.” lijkt mij een steun in de rug voor het gezin, iets waar ik het uiteraard ten volle mee eens ben.

 2. Ik zou ook sterk willen pleiten voor het geven van moedermelk. Er is niets beter dan deze voeding voor de kleintjes. Wanneer de mensen zich weer herinneren dat het normaal is om de borst te geven en abnormaal om dit te vervangen met minderwaardige kunstmelk, dan zal moeder vanzelf weer blijven waar zij het beste is: thuis bij de kinderen. Wanneer zij beseft dat zij de beste lerares is voor haar kinderen dan zal zij niet uit huis werken maar integendeel; thuis. Uiteraard hoeft ze niet gebonden te zijn aan dat thuis. Samen met andere vrouwen en ouderen die vrij zijn, kan haar taak verlicht worden. Maar, het begint met de geboorte. Die zou altijd (gevaarlijke situaties daargelaten natuurlijk) thuis moeten gebeuren. Thuis, veilig in een vertrouwde omgeving.

  Dat nare feminisme heeft al veel kapot gemaakt. Wat zijn de meiden toch op de verkeerde weg gezet! Ik zeg altijd bij dit soort zaken: laten de betweters maar in hun eigen land zo doen, als ze ons maar met rust laten. Laat ze hun eigen ideetjes dus maar thuis, bij hun eigen soort doen dus.

  Want het is opzet, dat de meiden en de jongens zo op het verkeerde pad gezet worden. Een agenda van rare mensen, die denken slim te zijn en met hun luiheid weg te komen door anderen het werk te laten doen. Niks nieuws onder de zon, maar je moet er als land vooral niet in meegaan.

  Kinderen zijn nog heilig; mogen die dat blijven, zou ik maar willen vragen. Heilig in die zin; nog onbeschadigd, nog zuiver, waarachtig.

  Dus weg met de nieuwlichters, het zijn volgens mij oplichters.

 3. En behalve een normaal geboortecijfer is het dus ook belangrijk dat de kinderen onbeschadigd blijven op het niveau lichamelijke en geestelijke integriteit, zodat ook onnodige medisch behandelingen zoals bepaalde prikjes die nog te vaak gegeven lijken te worden achterwege worden gelaten. Er zijn sterke aanwijzingen dat er verbanden bestaan tussen bijvoorbeeld autisme en bepaalde medische handelingen. Maar ook de ziektes die later optreden kunnen een verband hebben met behandelingen op zeer vroege leeftijd. Wie kan toch denken dat de natuur niet perfect genoeg zou zijn op het gebied van het omgaan met kinderziektes? Hier geldt; niet inhalen bij twijfel; niet doen dus, meen ik.

  1. Antisoof, houdt u zich alstublieft bij uw eigen leest! Hier kan ik zo kwaad om worden!
   De pokken, poliomyelitis, mazelen, bof, rodehond, difterie, kinkhoest, tetanus… De ellende die dat allemaal veroorzaakte en veroorzaakt!
   Pleit u er nu voor om dat allemaal terug te laten woekeren?
   Vaccinaties blijven een essentieel onderdeel van de volksgezondheid om te voorkomen dat deze ziektes weer op grote schaal gaan uitbreken.
   Het kan een leuke hobby zijn om overal complotten in te zien, maar als u pleit voor een tribale natuurgeneeskunde, dan hoop ik dat u (of uw naasten) nooit met een majeur medisch probleem geconfronteerd worden.
   Zelfs Eric zegt hier doorlopend dat alle ‘wetenschap’ van God komt. Welnu, God heeft de mensen gelukkig méér gegeven dan wijwater en geloof. Waarom zouden we dat dan weggooien?

   1. @Frank

    tav vaccinatie ben ik het helemaal met u eens. Zij die vaccinatie afwijzen weten niet wat ze hun kind of kinderen aandoen als het fout gaat. Tav van huwelijk ben ik het grotendeels met u eens. Waar ik het oneens mee ben is dat echte echte profetische christelijke waarden en onderricht in profetie en goed onderzoek wel een plus is en daar hoort ook bij goed onderwijs in andere religies opdat men weet waarover men spreekt.

    1. @Henk Gadellaa,
     U bent niet goed wijs. U moét ’n hersenziekte hebben.
     U bent dus één van degenen die zich heeft in laten enten.

     Weetje: Het kost diverse jaren om iets uit te vinden inzake ’n nieuwe ziekte.

     U laat zich dus zeer welbewust gebruiken als proefkonijn.
     Bah, en dat geeft zich uit als profeet!!!

     1. @Derks

      Mozes deed het in 40 dagen, Elia ook en na hun 40 dagen hadden ze geen 40 dagen nodig!

      dat mensen een andere weg kiezen en er langer over doen is hun eigen schuld

   2. Niet boos worden, Frank.
    Wetenschappelijk blijven. Kom met wetenschap. Ik heb je hints gegeven. Kijk of er al SARS is geïsoleerd?

    Dat heeft niets met eigen leest te maken. Wanneer we bedreigt worden buiten ons kennisveld, dan zullen we buiten onze eigen blik moeten gaan kijken. En dan het liefst ons laten informeren door lieden met het hart op de juiste plaats die kennis van zaken hebben.

    Het is geen hobby, het lijkt me gepast om te anticiperen de wereldse praktijken.

    Wanneer we geen samenzweringen meer zouden onderzoeken, dan zou elke historicus, detective, analist of zulk een stiel wel ander werk mogen gaan zoeken. Dan zou elke geheime dienst wel kunnen sluiten.

    1. Aanvullend:
     Het spijt mij trouwens wel als ik iemand boos maakte. Dat was niet mijn bedoeling.
     Het onderwerp ligt blijkbaar te gevoelig om er zo maar wat over te zeggen. Dat had ik dus beter niet kunnen doen.

     1. Kom, kom… dat valt wel mee hoor Antisoof. Als ik hier boos word gaat het om een soort intellectuele verontwaardiging; ik zit hier echt niet vol hartkloppingen en in het zweet te briesen achter mijn PC, hoor. U voert het debat op een beschaafde manier, dus uw spijt was nergens voor nodig.

 4. De primaire roeping van een gehuwde vrouw is moederschap, en de haard waar zo neerbuigend over wordt gesproken door de moderne anticultuur vertegenwoordigt dan ook de habituele omgeving van dat moederschap; universitaire opleidingen en carrières steken dan ook in de weg van het normaal opvoeden van kinderen. Het is niet dat vrouwen geen onderricht mogen ontvangen, maar de twee manieren van leven zijn simpelweg moeilijk te combineren. Verder zou ik katholieke jongeren niet aanmoedigen om in deze tijd naar een universiteit te gaan, ook jongens niet, gezien jongeren daar gecorrumpeerd worden door linkse professoren.

  In de Amerikaanse red pill-kringen zijn er veel mensen die onwetend zijn omtrent authentiek traditioneel Europees gezinsleven, en dat wordt gecoördineerd geëxploiteerd om rechtsen daar aan te zetten om bepaalde aspecten van Arabische cultuur te kopiëren. Germaanse vrouwen zijn echter geen slavinnen; paganistische Germanen hadden volgens Tacitus (in zijn werk “Germania”) een soort van verering voor hun vrouwen, en een christelijke Germaan later had zijn vrouw niet onder zijn hiel maar aan zijn zijde.

  Toen Ferdinand en Isabella van Spanje gehuwd waren dacht Ferdinand dat hij om zijn huwelijk met Isabella regerende vorst over Castilië ging zijn, welk rijk Isabella geërfd had; neen hoor, Isabella was koningin van Castilië en Ferdinand heeft het aanvaard. Zij toonde zich daarmee een dochter van de Visigoten, volhardend en strijdbaar.

  Het zit in de aard van Germaanse vrouwen, zoals ook bij de dochters van andere Scythische volkeren, dat zij sterke karakters hebben, en een man in wie het Germaans bloed sterk vloeit heeft daar geen schrik van. Volgens Tacitus gingen vrouwen met hun mannen mee naar de krijg; bij de kruistochten was een christelijke vorm daarvan te zien toen vrouwen met hun mannen mee op kruistocht gingen om te delen in hun zware beproevingen. In het Christendom staat tegenover de zonde van Eva het herstel via de zondeloze Goddraagster Maria. Reeds ten tijde van het Oud Verbond was er de sterke vrouw Judith die de latere Maagd Maria weerspiegelde.

  Het feminisme perverteert iets dat er van nature in de Germaanse vrouw is ter ondermijning van het patriarchaal gezag in het gezin, ondermijning van de natuurorde dus. Volgens de natuurorde behoort een gehuwde vrouw haar man te gehoorzamen binnen het redelijke; een feministe ontkent het gezag van haar man en eist een absolute autonomie tegenover het goddelijk recht. Maar door bepaalde aspecten van Arabische mentaliteit te kopiëren bij Amerikaans Rechts, soms verpakt in een soort van Victoriaanse LARP, wordt betracht rechtse vrouwen weg te lokken naar Links om zo de blanke overlevingsstrijd te saboteren, overlevingsstrijd die samenwerking vereist tussen mannen en vrouwen. De verachting waarmee sommige rechtse Amerikanen spreken over vrouwen is ironischerwijze een mannelijke vorm van het feminisme; in plaats van vrouwen tegen mannen is het mannen tegen vrouwen.

 5. Het maatschappelijk leven kan niet meer uit zichzelf moed vinden om Jezus na te volgen. Het maatschappelijk woonhuis is zodanig overwoekerd door wildgroei van media dat niet alleen de muren niet meer herkenbaar zijn maar zelfs daken en ramen en deuren helemaal van aard leken te veranderen. Wanneer men aan de wild gegroeide mediatakken begint te pulken in een poging om de oorspronkelijke natuurlijke grondstoffen terug te vinden blijkt daarin nauwelijks nog iets herkenbaars overgebleven. De wilde mediatakken zelf werden basis van iets dat nog slechts in naam “woning” of “leefbare maatschappij” is. De natuurlijke leefwereld is grotendeels vernietigd. Dit kan nog slechts betekenen dat de Heer van de Schepping Zelf zal moeten ingrijpen. In zulk stadium aangekomen begrijpen vooral de Resterende Traditiegezinde ernstige Christenen dat dit voor de anderen een zeer pijnlijke operatie zal worden. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk zal er veel bloed stromen bij dit onafwendbaar werk. De mainstream media en het modernisme in de Kerk bieden geen enkele houvast meer, dat is wat VaticaanII uiteindelijk bewerkstelligde. Een zekere tijdelijk grote heer Bergoglio geeft daarover voldaan glimlachend zijn zeer twijfelachtige zegen. Vergelijk eens de aangezichten van Paus Johannes XXIII en van Paus Franciscus met elkaar. Welk een grote gelijkenis zij beiden vertonen. Opvallende voldaanheid in grenzeloos opportunisme. Dat kan geen toeval zijn.

  1. Waw, Eric, gaat u nu ook nog Lombroso achterna? Lombroso’s theorieën zijn volledig achterhaald vanwege hun deterministische aard en het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Dus dat van de gelijkenis tussen die twee pauselijke gezichten en de verklaring voor hun misdadige opvattingen… vergeet dat maar.
   Zorgelijker lijkt me uw onmacht om met nieuwe evoluties in de wereld van de communicatie om te gaan. Die evolutie is absoluut verschrikkelijk snel aan het gaan, en het kost werkelijk iedereen moeite om zich daar tegenover te verhouden. Niet alleen de ‘gelovigen’, maar iedereen wordt geconfronteerd met de meest mogelijke en onmogelijke meningen die door werkelijk iedereen vrijelijk de wereld ingestuurd kunnen worden. De aanslag op de Slowaakse premier werd zowat life uitgezonden. In de jaren ’60 begon het massaal protest tegen die oorlog in Viëtnam pas op gang te komen nadat de de eerste gruwelijke beelden van die oorlog werden uitgezonden. Nu worden we afgestompt, omdat we we alles in Gaza en in Oekraïne zowat in real time kunnen volgen, terwijl we daar geen antwoorden op hebben.
   De handdoek in de ring gooien, dromend van een wereld zonder media, en hopend op een God die wel even zal komen ingrijpen, dat is niet erg moedig. Integendeel.

   1. Die hele computer-evolutie heb ik redelijk goed gevolgd en uiteraard de ontwikkeling van extreme VLSI-chips, zelfs pogingen in het aanspreken van dergelijke chips in assemblertaal. Het gaat inderdaad vooral om de snelheid, dat is basis van onze menselijke ondergang. 5G is in volle opmars en men kijkt zelfs al tersluiks naar 6G, hetgeen betekent dat in principe iedere aardbewoner met een chip-inplant in real-time kan gevolgd worden door A.I.
    Afschuwelijk beangstigend. Dit systeem is zelfvernietigend en mens-veroordelend. De ultieme slavenkamp waarover Hitler nog niet eens kon dromen.

    1. Afschuwelijk beangstigend. Bange mensen krijgen ook slaag. maar bon, wat nu?
     Dit heeft allang niets meer te maken met het artikel van mevrouw Gabriëls. Dus laat ik het hierbij.

     1. Mevrouw Gabriëls zal ongetwijfeld spoedig gaan begrijpen dat het krijgen van kinderen nog enkel zal bepaald worden door de overal aanwezige real-time A.I. waarachter de stilaan aankomende wereldheerser zich nu al verschuilt. Het nieuwe “Mein Kampf” 1925, pardon 2025, van de nieuwe Hitler die zich nu al goddelijk waant.
      We zullen letterlijk in de bosjes moeten trachten te vluchten. Wie niet voldoende afgestemd is op God zal niet eens kunnen vluchten want het zal dan, zonder Gods hulp, een zinloze onderneming blijken.

      1. @Eric

       de mens staat niet in diens eentje, een computer is nog altijd gebonden aan de lichtsnelheid ook met kwantum kan die niet sneller en men kan opsplitsen zo veel men wil, die kan nooit in TIJD = NUL reageren en antwoord geven! Een Vol-Profeet wel! en die kan ook nog overal zonder uitvlucht binden!

       Hoe ontwikkeld de wereld ook mag zijn, ze verliezen altijd als het tot een strijd komt!

       dat uw kerk verliest en elke andere religie is hun eigen schuld! had u , en hen maar moeten luisteren!

   2. @Frank Dierickx,
    Ik had nooit verwacht, dat ook maar iémand op deze site over de afschuwelijke guerrillaoorlog in Vietnam zou beginnen. Vooral de nakomelingen van de Vietcong moeten het tegenwoordig nog zwaar hebben. Zij waren zwaar onderontwikkeld en moesten het vooral hebben van hun doorzettingsvermogen.
    Mij valt vooral op, dat wij niets maar dan ook niéts meer van Cambodia horen.

   3. @ Frank

    “Nu worden we afgestompt, omdat we we alles in Gaza en in Oekraïne zowat in real time kunnen volgen, terwijl we daar geen antwoorden op hebben.”

    Antwoord is er wel degelijk, echter wie wil die? wie wil een Gods oordeel en er aan gebonden worden, zonder ontsnappen

    1. Henk, sorry, maar jij zit véél dichter bij het gedachtegoed van Eric geplakt dan je zelf vermoedt. Hij betoogt doorlopend dat het van God zal komen, jij dat we naar hem toe moeten gaan, maar voor beiden is de sleutel GOD.
     In wezen vind ik jou zelfs nog veel moeilijker te volgen dan dat ik Eric kan begrijpen.
     Jij neemt litteraire figuren die van alles konden realiseren in hooguit 40 dagen geheel letterlijk. Jij wacht op één of twee profeten die met één stokslag oorlogen, ziektes en stormen zullen beheersen en in een oogwenk de mensheid naar een nieuwe Tuin van Eden zullen leiden. Jij verwijt de tak van Eric zijn Kerk dat hij dat niet kan, dat hij niet over zo’n profeet beschikt. Jij wél dan? Vraagt jij aan jouw medemens om dat te geloven? Vraag jij je hem om zolang goed onderzoek te doen, tot hij dat daadwerkelijk begint te geloven?
     En blijf je hem verwijten dat hij zijn onderzoek niet goed genoeg deed, tot hij bij jouw gekke theorie aankomt? Zo win je élk debat: ik heb gelijk, maar jij weet dat nog niet!
     De mens Gadellaa kan ik appreciëren. Henk de profeet is een bizar misbaksel. Scusez le mot.
     (Hier rond ik ook af, wegens geen verband met de geboortecijfers.)

     1. @Frank

      de doet beweringen en je weet zo goed als niks. Je weet niet hoe leven werkt, niet hoe het in stand gehouden wordt, waar het vandaan komt niet aan welke regels het verbonden is. Je kent de betekenis van leven niet en ook niet de gevolgen van handelen, ja aan de oppervlakte!

      je moet je voorstellen dat een andere soort het dood normal vindt om jouw kinderen te doden en op te eten! Dat is zoals mensen met de natuur omgaat! Dat ze jouw kinderen als proefkonijn gebruiken zoals Mengele!

      En dan kom jij met je beweringen!

      je weet echt bijna helemaal niks, niet hoe je ziel werkt, niet hoe een geest werkt, niet waar je gedachte vandaan komen, niet hoe een cel leeft, niks van materie, energie, etc nada!

      Jij vindt “mijn” “theorie” een bizar misbaksel, jij weet niks van sterven, niks van de hel en pijn lijden!
      Eric evemin, die heeft nog nooit een wonder bij de hemelpoort gehaald, wie hier wel?
      En dan ben ik mild, Frank! U en anderen hebben het hier over respect, u en hen weten niks van echt respect! Helemaal niks! Helemaal niks van Echt Recht en Gerecht! Niks van Echte Liefde!
      Niks van Echte Toorn!

      U en hen komen met uitvluchten, excuses en nog meer u en hen zouden eens echt voor de troep die ze veroorzaken zelf moeten betalen met hun leven en niet meer kunnen afschuiven op anderen, u en hen zouden het uitschreeuwen van ellende!
      U weet niet half wat voor een monster de mens is een natuurling is nog braaf vergeleken met de mens

      En ik zou zo’n Profeet kunnen zijn, en ik laat het gaan deels uit medelijden en deels uit dat het mogelijk de TIJD nog niet is!

      en dan vraag ik als mens het minste waar een mens recht op heeft aan een ander, ik waarschuw, en als het toegelaten(ja want ik wordt in de hoek van ketter gezet), wordt openbaar ik en geef aan hoe je volmaakt kunt controleren en zelf alle antwoorden vindt met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen eeuwigheids bewijs en dan is dat bizar misbaksel…

      1. aanvulling

       O ja het zal wel weer doodzwijgen worden, want dat is de beste verdediging, niet een eerlijk open gesprek en niet open zoals u wilt, nee open zoals het hoort! dan gaan we echt aan de kern en wordt er niet weggelopen en ook niet van “dat geloof ik niet”!

       er wordt dan niet op geloven gestreden, er wordt gestreden op werkelijk eeuwige FEITEN en Controleren En Onweerlegbaar onontkenbaar bewezen eeuwigheids bewijs!

       ik heb al eerder geschreven dat één cel niet los staan van alle andere cellen in heel het lichaam, en daarmee ook niet één onderwerp los staat van alle andere onderwerpen in het geheel!

       Kom maar!

       Niet een wereldse religie, wetenschap kan zo bewijzen als Die Ene Volmaakte Christusverschijning! ! NIET ÉÉN! EN BEWIJS MAAR DAT HET NIET ZO IS! U KRIJGT HET NIET VOOR ELKAAR, GA MAAR ZOEKEN, OVERAL EN IN ALLES, U KRIJGT HET NIET VOOR ELKAAR!

       WAT/WIE DENKT U DIE IK BEN, DAT IK ZO DOM BEN OM GROOTSPRAAK TE DOEN?

  2. @Eric

   “Het maatschappelijk leven kan niet meer uit zichzelf moed vinden om Jezus na te volgen. ”

   Wees een eerlijk, Eric. hoe zou het zijn als de kerk zieken genas, oorlogen, aardbevingen, en andere natuur catastrofen direct tot zwijgen kon brengen? Als men echte grote Profeten had?

   uw kerk is niet meer dan een inzichzelf gekeerde organisatie en niet eens een Gods oordeel kan vellen die bindend is voor de hele wereld!

   het is om te huilen! en als ik er over begin en uitleg geef doet u precies zoals uw kerk doet: weg moderen en ziende blind voorbij lopen!

   Waarom denkt u dat ik geen heilige naar uw kerk wil zijn? Ik kijk wel uit. Uw kerk heeft het slavendom en dictatuur vanaf de 2e-3e eeuw nooit meer afgelegd! En dan hun leer: geen controle mogelijk, en uw God: Boven elk begrip!

   dan heeft uw kerk diens echte fundament verlaten en is een huis op zand en van zand geworden! en wie wil daar nou naar toe? naar een zandkasteel?

   1. @Henk Gadellaa:
    Inzake Uw gezegde: “Waarom denkt u dat ik geen heilige naar uw kerk wil zijn?”

    Een R.K. gelovig antwoord: geen enkele r.k. – gelovige zou U als priester (zeg maar: als voorganger) accepteren.

    Reden: U verkondigt een zélf uitgevonden ‘geloof’.

    1. @Derks

     ik heb geen boodschap aan rk-gelovige hoe zij willen, ik wens zoals Christus wilt en als Christus zo wilt ga ik, dan haal ik mijn schouders op tav van de wil van het rk-geloofsvolk! Die kan nog niet eens met al hun bidden een oorlog direct beëindigen! Of wilt u beweren dat er niet gebeden werd in de 1e en 2e wereldoorlog om vrede?

     Dus als Christus zegt: Wordt Mijn Profeet, Dan ga ik De Weg Die Zo Maakt en Brengt! Daar kan het rk-volk op zijn kop staan, het interesseert me niet! al komt er een heilige en zegt anders het interesseert me niet al komt er een profeet, het interesseert me niet! Ik ga op Christus Woord en ook niet zomaar een mystiek Christus Woord! dan zoek ik Het echt uit en maak een Deal. Ik ben niet zo dom! Ik ken mijn pappenheimers! Ik Weet waar ik een Deal kan sluiten en waar niet! ik ga niet zoals Jona naar Ninivé en de voorspelling komt niet uit, of Abraham naar Sodom en Gamora en blijf hangen bij 10 onschuldigen of Mozes naar Egypte dat zijn zonen onderweg ziek werden!

     Dus uw hele verklaring schudt ik van mij af! Al komt de hele wereld het interesseert me niet!
     WANT HET GAAT OM MIJN ZIEL EN EEUWIG LEVEN! OVER DIE KEUZE HEEFT GEEN MENS ZEGGENSCHAP OVER! EN DAAR LAAT IK ME OOK NIET DOOR EEN MENS BERADEN, IK GA ZELF RAAD BIJ DIE ENE CHRISTUSVERSCHIJNING HALEN!!

   2. Zoals zeer lang op voorhand werd voorzegd heeft Poetin nu de hulp verkregen van China in de aanstaande oorlog tussen west en oost Europa. Deze twee Europese partijen zullen elkaar vernietigen en de weg vrijmaken voor de wereldheerser want alle grote landen zullen elkaar machteloos maken. Zodra dit gebeurt volgen drie tot vier maanden totale chaos en water- en hongersnood. De zionistische joden staan al enkele jaren klaar met een berg aan materiaal om de derde tempel te bouwen zodra de grote wereldheerser onder het mom van ‘Messias’ tevoorschijn komt.
    Oorlogen en natuurrampen zijn onze ‘verdiensten’ omdat we geen bereidheid wensen tot gehoorzaamheid aan God. Alleen de gehoorzame kleine Rest kan dit overleven.

    1. @Eric

     u zwets weer eens uit uw nek! Maar ja dat kan je tegen een ziende blinde zeggen die luisteren toch niet!

     Het is hemelschreiend hoe u mensen misleidt! ga eerst naar die ene Volmaakte Christusverschijning en vraag Die, nee huppeljutje, zuigt op zijn zelf geslagen duim en zie hij profeteert….

     droevig, droevig, droevig, noemt zich christen en vertapt ziende blind een van de belangrijkste teksten in de Bijbel

     1. Henk is de spreekwoordelijke mug die ons voortdurend steekt om ons er aan te herinneren dat deze aarde slechts een beproeving en een louteringsoord is.

      1. @Eric

       die “mug” zou eens naar Die ene Christusverschijning kunnen vliegen en met Gods Recht u binden aan uw kwaad, uw bent op slag toekomstig eeuwig verdoemd met slechts één ontsnappings mogelijkheid bij de Hemelpoort! Geen priester krijgt u vrij, niet een heilige krijgt u vrij, niet een andere profeet krijgt u vrij!

       U weet helemaal niks van de mogelijkheid van een “mug”

       U bent zo dom denkende dat geen mens zo kan, zo ziende blind bent u dat u de in de bijbel beschreven verdorde vijgenboom ziende blind voorbij loopt en zo kan tig voorbeelden noemen, die 2x 50 soldaten met hun hoofdman bij Elia! Maar nee, huppeljutje weet het beter!

       het is diep, diep, diep droevig hoe u met uw ziel omgaat en met uw medemens en kinderen!

       U weet helemaal niks van de aarde! en ook niet waarom we hier zijn! Want u weet niks over het hoe en waarom er een Tuin van Eden kwam het zijn van hen in de Tuin van Eden, de verwekkingen en de zondenvallen! Niks van Christus en ga zo maar door

       Waar kan ik u mee vergelijken: een ziende blinde vertelt anderen waar die moeten lopen

        1. @eric-b-l ,
         Prima gezegd.
         Wij kunnen prima zonder hem:
         Hij is als kiespijn. En het is letterlijk nóóit leuk om kiespijn te krijgen.

         1. @P.J.T Derks

          als u “kiespijn” heeft moet u naar een tandarts en als een mens u “kiespijn” geeft moet u onderzoeken of uzelf diegene bent die het veroorzaakt of die ander!

          Leest u: onderzoeken en onderzoeken doe je niet op een menselijke manier, daarvoor, als men een volmaakt oordeel wilt naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning, daar krjgtg u alles openbaar met onweerlegbaar, onontkenbaar, Gods eeuwigheids bewezen bewijs wie, waar en hoe!

          Maar ja zon ziende blinde als u bent heeft daar geen boodschap aan. uw kerk zet die men de H.Maagd Maria noemt als moeder en bruid van de H.Geest neer en daar zij als vrouw gezien wordt heft ze haar mond te houden tav God, Christus en de H.Geest!

          Laat uw kerk nou zichzelf ook bruid van de Christus noemen en daarmee vrouwelijk! dan heeft ze ook haar mond te houden tav Christus als het om oordelen gaat en hersen over anderen!

          gaat u even plat op de bek met uw kiespijn want heeft als gelovige minder recht van spreken dan de bruid en daarmee helemaal tav Die Ene Volmaakte Christusverschijning en is uw kerk en u, helemaal schuldig aan onderzoek niet doen zoals hoort!

          en als u dan plat op de bek gaat door eigen schuld moet u niet uw “kiespijn” niet als schuld naar anderen afschuiven

          arme Derks, noemt zich een opgeleide ex-agent te zijn, echter blijkt dat die de lijn van command niet te begrijpen

          1. correctie

           Maar ja zon ziende blinde als u bent heeft daar geen boodschap aan. uw kerk zet die men de H.Maagd Maria noemt als moeder van Christus en bruid van de H.Geest neer

        2. @Eric

         Kijk om u heen en naar uzelf: ik ben de enige mens die geen blind geloof aan diens woorden vraag, ik wens geen blinde volgelingen, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat iedereen naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaat opdat die zelf kan zien met onweerlegbaar, onontkenbaar Gods eeuwigheids bewezen bewijs.
         ik vraag het minste waar iedereen Godsrecht op heeft: Goed Onderzoek zoals de Bijbel weergeeft en niet oordelen voordat Die Ene Volmaakte Christusverschijning alles openbaar maakt en iedereen een volstrekt volmaakte eerlijke maximale barmhartigheid verkrijgt en heeft, en een volstrekt volmaakt eerlijke keuze met eerlijke consquenties, dat geen mens of natuurling misleidt of gemanipuleerd kan worden en iedereen volstrekt volmaakt gecontroleerd kan worden!

         U vindt dit niet nodig, daarmee geeft u vrijheid aan misbruiik en manipulatie, u haat daarmee Vol-Profeten en Profetischen die de gave van openbaren en binden naar Goddelijke maat hebben verkregen zoals Pastoor van Ars, Mozes, Elia en ook daarmee Christus!
         U haat Christus om onweerlegbaar, onontkenbaar Gods eeuwigheidsbewijs openbaar te verkrijgen en aan te tonen dat er geen ander is dan Christendom die verlossing brengt en daarmee verkracht u elk kind en geloofsvolk want u zet werkelijke vrede buiten bereik van hen, dat is satanisch onbeschoft!

         U haat profetischen als de Pastoor van Ars omdat ze vergeving kunnen weigeren en u er ook waar u heen gaat elke vergeving niet werkt!

         U beschuldigt mij er van dat ik u steekt terwijl het uw eigen voor uw verborgen zonden zijn, die u steken omdat u er niet mee wegkomt! U bent ook nog een leugenaar!

         U bent een ruzie maker en ruzie zoeker, geen vrede stichter

         1. Heren, mag ik met het oog op Pinksteren oproepen tot een paar dagen van zelfreflectie en bezinning? De boodschap is vele keren belangrijker dan gelijk welke boodschapper, toch?

          1. @Frank

           Pinksteren is zeker een goede tijd voor zelfreflectie……., begin met je geschreven woorden

           “De boodschap is vele keren belangrijker dan gelijk welke boodschapper, toch”

           een kromme wereld is dat zo, in de echte zijn beide dezelfde en gelijk belangrijk want de boodschap is de boodschapper en de boodschapper is de boodschap!

         2. @Henk Gadellaa,
          U gelooft blijkbaar nog steeds Uzelf.
          Proficiat, daarmee heeft U in ieder geval één gelovige (maar niet heus).

          1. @Frank Dierickx,
           U zegt zelf steeds, dat U niét gelovig bent.
           Dus Uw zogenaamde oproep is LETTERLIJK niéts waard en is zelfs leugenachtig.
           Christelijke feestdagen zijn NIMMER ’n oproep tot liegen.

          2. Henk komt alleen maar om te pesten door te overtroeven terwijl Frank angst heeft dat het christendom zou kunnen heropleven, daarom moet hij dat goed in het oog houden.

          3. @Derks

           Volmaakt Weten = Volmaakt Vervuld Geloven.

           @Eric

           God is niet te overtroeven, men kan hoogstens Gelijk Spelen. Helaas speelt u vals dan wordt u niet over troeft, u speelt gewoon vals, dan diskwalificeert men zichzelf!

  1. @Derks

   “volgens u……”

   alsof u een autoriteit bent tav De Volle Waarheid, terwijl die boven elk begrip is naar uw leer…..

   Arme Derks, Christus is ook geen Graadmeter voor hem!

   1. @Henk Gadellaa,
    U laat zich pas sinds enkele weken op deze site zien. In slechts die páár weken tijd, heeft U vele lezers tegen zich in het harnas gejaagd. Dat is een hele kunst op zich.

    D I R E C T I E: J A A G @ H E N K G A D E L L A A. a.u.b. voorgoed van deze site af.

    1. @Derks

     ja, Derks, dat is de macht van de volle waarheid tav krommen, ziende blinden!

     Die heeft de macht zo’n Eerste Steen Te Werpen dat uw en hun vijvers waterloos komen te staan en elk water dat terug wilt stromen geweldloos kan tegen houden!

     er staat geschreven: 29 Of hoe kan iemand binnendringen in het huis van een sterke en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft geboeid? Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. (Mat 12)

     In uw innerlijk weet u dat uw hele huis in uw fundament trilt en beeft! En dat geldt voor iedereen die zo denkt als u! Gek he, u heeft toch zo’n sterk fundament……
     dat is het verschil tussen een echt fundament en een krom fundament: satan heeft geen macht over een echt fundament, die krijg het niet voor elkaar om het aan het trillen te krijgen, die krijgt het niet eens voor elkaar om geluid door er door te krijgen. Als enige een fundament die ook zijn(satan’s) gif(kaf) in diens stenen heeft kan satan handelen door diens gif(kaf). en die gif(kaf) heeft kan als enige door goed onderzoek onderscheiden en scheiden wie het fundament geweldloos doet trillen, die geweldoos doet komt met God, satan komt altijd met geweld want dat is diens handelsmerk, zoals geweldoos Gods handelsmerk is, net zoals echte vrede een handelsmerk van God is en vrees die van satan!

     en zie hoe uw gif roept:

     D I R E C T I E: J A A G @ H E N K G A D E L L A A. a.u.b. voorgoed van deze site af.

     Die van God zijn doen niet zo, die gaan Middendoor en elk gif wijkt dan wel moet toezien dat het geen dodelijke werking heeft!

 6. Even een zakelijke blik op het gendergebeuren en de aanval op de familie:

  Jennifer Bilek | Who is Behind the TRANS AGENDA?
  https://www.youtube.com/watch?v=tLXdoqXbC6k

  (Wel even de automatisch vertaling in NL aanzetten.)

  Er is goed veel geld te verdienen aan de operaties en de pillenindustrie en andere experten kunnen er ook aan verdienen, stelt die mevrouw.

  Maar, dat wil ik er bij vermelden, sommige onderzoekers komen ook tot de conclusie dat sommigen er geen geld aan hoeven te verdienen, die hebben ander belangen hiermee. Denk aan het verzwakken van een bevolking of de overname van een gebied. Demoralisatie is krachtig iets.

   1. Een uitgebreidere youtube over het fenomeen verandering en wat de herkomst er van zou kunnen zijn:
    Aaron Russo & Alex Jones – rozhovor 2007 (cz tit.):
    https://www.youtube.com/watch?v=Vv05BausEGs

    Hierin wordt de politiek beschouwd vanuit een kritische blik. De video is al wat ouder, maar wellicht is e.e.a. nog herkenbaar?

     1. eric.

      Ik begrijp je commentaar niet.

      Kun je preciezer aangeven wat je bedoelt? Wie zijn de tegenstrevers?
      Er is inderdaad misleiding, zeker. Maar wie misleidt dan wie?

       1. Mee eens, eric. In principe.
        Maar soms is een boodschap nu eenmaal verpakt in niet zulk mooi papier, zullen we zeggen, het gaat er om of we nu, in 2026, zien dat het uitkomt, wat toen al besproken werd. Ik ben (uiteraard) ook geen fan van Alex, en Aaron lijkt me een vrijbuiter. Maar, nogmaals, het gaat om de inhoud, denk ik.

     2. @Eric

      “wat is de waarde van kritische blikken van tegenstrevers?
      Misleiding”

      U scheert weer over een ongenuaceerde kam:

      9 De volgende dag, terwijl dezen nog onderweg waren maar de stad reeds naderden, ging Petrus naar het dak om te bidden. Het was omstreeks het zesde uur. 10 Toen hij honger kreeg, wilde hij iets eten. Terwijl men het klaarmaakte, overviel hem een geestverrukking. 11Hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar beneden komen in de vorm van een groot laken, dat aan vier punten op aarde neergelaten werd. 12 Daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren en allerlei soorten vogels. 13Een stem sprak tot hem: “Komaan Petrus, slacht en eet.” 14 Maar Petrus zei: “Dat in geen geval, Heer, want nog nooit heb ik iets gegeten dat onheilig of onrein was.” 15 Weer klonk de stem tot hem, voor de tweede maal: “Beschouw niet als onheilig wat God rein heeft verklaard.”(Hand 10)

      u weet helemaal niet of kritische opmerkingen van tegenstrevers misleidend zijn. U vergelijkt met uw leer gelijk Petrus deed met zoals hij geleerd was volgens het Jodendom. En in het geval met Petrus was Christus een tegenstrever van Petrus!

      Elke keer gaat u de fout door voorbarig te oordelen, terwijl de Bijbel bij monde van Christus en Paulus er op wijst eerst vol in de H.Geest te worden en die gaat altijd gepaard met Die Ene Volmaakte Christusverschijning en ligt voorbij de dood en daarmee bralt en zwetst u weer!

  1. @AntiSoof

   Doe nou eens zoals het hoort: Voor een juist antwoord ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en ga Zien hoe de oorspronkelijke mens was en welke gevolg(en) de zondeval der Mensen had(den) en hoe erfzonden worden door gegeven en welke gevolgen die hebben.

   Ga Zien wanneer een mens Vol-Profetisch is, voor je be-/oordeelt!

   1. Henk,
    Wat je schrijft is voor mij steeds moeilijk te begrijpen.

    Men zou zich zoveel kunnen afvragen, zoals;
    “Praktisch gezien, hoe doet men dat? Hoe gaat men naar die Ene Volmaakte Christus Verschijning? En waar is Die te vinden? Is het wel nodig naar Die Verschijning te gaan? Is dat zeker? Is dat bewijsbaar, geloofwaardig? Is het geen loos idee of iets dergelijks? Hoe kan men weten of dat waarachtig is of niet?
    Wat kunnen we ons bij die oorspronkelijke mens voorstellen? Wat gebeurde er precies? Welke zijn precies die erfzonden? Wat was dan die eerste zonde? Wanneer is een mens Vol-Profetisch? Is het nodig om Vol-Profetisch te zijn? Is dat niet enkel voor hoge zielen weggelegd of voor speciale mensen?”, en nog meer vragen kunnen er opdoemen als we daar over nadenken.”.

    [ Wat heeft De Verschijning met het christelijke huwelijk te maken? Trouwens, dat valt me nu opeens in, vrouwen hebben van nature alle rechten die ze zouden willen, evenals mannen, zeggen (betere, vind ik) analisten. Het klinkt wellicht vreemd, maar het lijkt mij niet meteen onwaarachtig en redelijk invoelbaar. Men is (hij en zij) gelijk in waarde en respect, in menselijkheid en verstandelijkheid, maar ook qua gevoel is men getalenteerd, en dat voor ieder op zijn/haar wijze zodat de twee types elkaar aanvullen en een prachtige symbiose kunnen aangaan. Zo is de natuur. Maar die natuur kent ook rechten. Elk mens heeft van nature dat natuurrecht. Wie de mensen anders voorhoudt, die ‘wil iets van de ander hebben’, zou het gezegde kunnen luiden. Vgl: Iemand zou de ander lucht willen verkopen, of water wanneer iemand aan een rivier woont. Iemand zou de ander het leven willen verkopen dat men al heeft. Dat is alles raar en onlogisch, lijkt mij. En toch plegen er de menen het beter te weten dan de natuur het al weet en heeft geregeld. Een vogel zou toch ook geen belasting hoeven af te dragen, en een vis toch geen waterverbruik in rekening gebracht te worden?]

    (Het punt is trouwens wel dat rechten misschien niet vastgelegd dienen te worden, menen heldere geesten, las ik. Wanneer een recht van een mens vastgelegd wordt in ‘de wet’, dan is dat in feite een verarming van het recht van de mens, begreep ik. Waarom? Omdat een mens in principe -natuurlijk- al de rechten bij de geboorte al heeft. Daar hoeft geen pen en papier aan te pas te komen. Wil men wél iets vastleggen wat het recht van een mens zou zijn, dan is dat dus wellicht een onlogisch iets.

    Het lijkt dan misschien ook niet juist of slim, om de ‘rechten’ (en regels) aan een bepaalde denkrichting te koppelen. De reden daarvoor kan zijn dat wanneer zo een richting bijvoorbeeld ongeldig wordt, de rechten ook meteen zouden kunnen worden opgeheven en tot nul en generlei waarde kunnen vervallen en worden verklaard. Stel men koppelt een recht aan club a. Wanneer club a. opgeheven wordt, dan is dat recht eigenlijk meteen opgeheven.)

    Samenvattend: Laten we proberen menselijke zaken niet te verwarren met bestuurlijke zaken. De twee aspecten zouden m.i. waarschijnlijk het liefst steeds gescheiden kunnen en moeten blijven willen we in voorspoed en vrijheid kunnen leven.

    1. @Antisoof

     “Samenvattend: Laten we proberen menselijke zaken niet te verwarren met bestuurlijke zaken. De twee aspecten zouden m.i. waarschijnlijk het liefst steeds gescheiden kunnen en moeten blijven willen we in voorspoed en vrijheid kunnen leven.”

     Samenvattend: zonder Die Een Volmaakte Christusverschijning is geen beoordeling/oordeel te vellen! Elk ander dan Die Ene is krom en schiet men in eigen voet. Zo ook jouw samenvattend,

     En dan komen we terug op het eerste gedeelte van je stuk en de antwoorden zijn Eén-voudig want een net verwekte mens moet de antwoorden kunnen vinden als die komt te sterven ander komt die de hel niet door……!

     Denk daar maar een rustig over na! Geen weten zonder meten, wegen, tellen en berekenen naar Gods Maat, geen absoluut zeker vinden zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.