Katholiek onderwijs tegenover existentiële crisis ?

Onderwijs in waarheid is wat God de Vader begon vanaf het prilste begin van de schepping van de mens op aarde. Maar de mens moest omwille van de eis van zuivere liefde dan ook over volledige vrijheid van keuze voor of tegen die liefde kunnen beschikken. Ware liefde kan niet bestaan zonder eigen vrijheid. Ware liefde kan niet opgelegd worden.

Het is dan ook een tijdelijke triomf van de goddeloze loges dat heden de media blokletteren dat “Het katholiek onderwijs staat voor een existentiële crisis”.

Het getuigt dan ook van gehele verdwazing van de bevolking dat de media het aandurft de volgende vragen te stellen :
— Heeft het katholiek onderwijs nog een toekomst?
— Moet de kerk haar greep behouden?

Ik herinner me nog vaag de ongemakken van de schoolstrijd omstreeks 1958-1959 toen sommige ouders besloten hun kinderen naar een andere school te zenden. Pas vele jaren later werd het mij duidelijk dat de ‘betere’ school in de nabije stad zelfs nog goddelozer was dan in de dorpjes er omheen.

De hierboven genoemde vraagstelling is dus geen vraagstelling maar een bevestiging dat voorlopig de goddelozen de schoolstrijd wonnen.

We kunnen hier zeer kort en bondig over besluiten :
Vermits men de Kerk wilde afbreken en men daar voor zowat negentig procent in slaagde ziet het er naar uit dat waarachtig Katholiek onderwijs geen toekomst meer zou kunnen hebben en dat na hetgeen er nog rest van de oorspronkelijke Traditionele Kerk er nauwelijks nog kan gesproken worden over een moderne kerk die een hypermoderne greep zou kunnen behouden want het modernisme leidt regelrecht naar goddeloosheid.

Het waarachtige Katholiek onderwijs staat dus feitelijk niet tegenover een existentiële crisis, integendeel !

Het waarachtige Katholiek onderwijs is nog steeds zeer levendig en krachtig want onveranderlijk en eeuwig levengevend voor hen die het kunnen en willen waarderen.

Maar dat kunnen de moderne goddelozen niet verdragen.
Het gaat dan ook over hun eigen crisis dat zij met groot genoegen opbouwden en nu trots menen te kunnen triomferen over het voormalige katholiek genoemd volk dat zich liet misleiden omwille van de leugen dat “men met zijn tijd moet meegaan”.

De Tijd is door God geschapen en de mens die rechtvaardig en gelovig wil blijven kan dus niet anders dan God blijven volgen in de onveranderlijke wetten van God en van de Kerk.
Amen.


Verder laat ik het aan de echt intellectuele redacteurs van het Katholiek Forum over om over dit stekelige onderwerp meer genuanceerd te schrijven aangezien ik slechts een gewone arbeider ben.otheo.be (voorheen kerknet.be) :
‘90% van leerkrachten en directies voorstander van katholieke dialoogschool’


standaard.be :
Het katholiek onderwijs dreigt te imploderen: is er nog een toekomst en moet de kerk haar greep behouden?

 

 

Auteur:Hypoliet

74 commentaren op “Katholiek onderwijs tegenover existentiële crisis ?

 1. Ik adviseer ver weg te blijven van de kerken

  Absurd! Kerkklokken spelen ‘Europapa’ van Joost Klein

  Heeft iemand het gezien, Joost staat zelf de Globalisten te paaien met zijn handjes in de vorm van een “Piramide”.

  https://image.volkskrant.nl/243580691/width/2480/joost-klein-vrijdagochtend-in-zweden-tijdens-wat-zijn-laatste

  https://www.bgland24.de/assets/images/34/539/34539304-68-eurovision-song-contest-joost-klein-QqBG.jpg

  Al die satanisten maken dit gebaar —Hitler deed het ook !

  Kerken zijn bedoeld om God te aanbidden, niet om een Deug-boodschap uit te dragen. Dat deze instellingen nu een pro-EU liedje afspelen van iemand die vooral bekend is als publieksclown, is niets minder dan een belediging van hun eigen religieuze traditie. ‘Europapa’, een nummer dat ons nog eens duidelijk maakt hoe diep de culturele degeneratie is doorgedrongen, is totaal misplaatst in een religieuze context.

  Bidden doe je thuis je hebt niemand nodig, God is persoonlijk !

  Woord wedergeboren en je bent een priester—vrouwen niet natuurlijk

  1. @Edwin

   ook nu blaast t te hoog van de toren! Bidden hoor je overal te doen waar dan ook en wanneer dan ook, dan kan en mag men een kerk niet uitsluiten, zelfs de hel mag en kan men niet uitsluiten!

   en iedereen is al voor diens verwekking priester en profeet en men verliest pas als men ziende blind wordt en voor eeuwig als men de zonde tegen de H.Geest begaat!

 2. @Hypoliet

  “De Tijd is door God geschapen en de mens die rechtvaardig en gelovig wil blijven kan dus niet anders dan God blijven volgen in de onveranderlijke wetten van God en van de Kerk.
  Amen.

  Verder laat ik het aan de echt intellectuele redacteurs van het Katholiek Forum over om over dit stekelige onderwerp meer genuanceerd te schrijven aangezien ik slechts een gewone arbeider ben.”

  u spreekt in “tongentaal”:

  2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente. 5 Ik gun u allen van harte het spreken in vervoering, maar ik heb liever dat gij profeteert. Een profeet is meer waard dan een extatische spreker, behalve wanneer deze laatste ook uitleg geeft, zodat de gemeente ermee gebaat is. 6 Stel, broeders, dat ik bij u in geestverrukking kom spreken, wat hebt gij daaraan, als ik mij niet tevens tot u richt met een openbaring of met de gave der kennis, met profetie of onderrichting? 7 Het is er mee als met muziekinstrumenten: als bijvoorbeeld een fluit of een citer geen duidelijk onderscheiden tonen doet horen, kan men onmogelijk weten wat erop gespeeld wordt. 8 En niemand zal zich gereed maken voor de strijd, als de trompet een onherkenbaar signaal geeft. 9 Zo is het ook met u: als gij met uw tong onverstaanbare taal uit, hoe kan men dan begrijpen wat gij zegt? Dan kunt gij even goed in de lucht praten. 10 Er zijn in de wereld ik weet niet hoeveel soorten van talen, en geen is zonder zijn eigen stem. 11 Als ik nu de betekenis van een taal niet ken, ben ik voor de spreker een vreemdeling en hij voor mij. 12 Gij moet dus, daar gij zo op geestelijke gaven gesteld zijt, hierin boven alles het nut van de gemeente nastreven. 13 Daarom moet hij die in vervoering spreekt, bidden om de gave van de vertolking. 14 Want in zulk een toestand bidt mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er geen deel aan. 15 Het is dus zaak te bidden met mijn geest maar ook met mijn verstand, Gods lof te zingen met mijn geest maar ook met mijn verstand. (1Kor 14)

  want u geeft geen uitleg aan de tekst:

  en zo kan elke kromme persoon er mee aan de loop gaan, zoals hier zoveel gebeurd en en denkt vrijspraak te verkrijgen met:

  :”Verder laat ik het aan de echt intellectuele redacteurs van het Katholiek Forum over om over dit stekelige onderwerp meer genuanceerd te schrijven aangezien ik slechts een gewone arbeider ben.”

  terwijl u een teerling heeft geworpen die vuil is!

  1. Henk,
   “Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft,
   hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? [of geschreven]
   Want gij zult zijn [als] die in de lucht spreekt. [dwaas]
   Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen.”. [Gebruik het gezonde verstand en voed het met het juiste eten. Leer élke dag bij en verbeter in dat verstand.]

   Wordt in het verstand volwassen. En als kinderen in de slechtheid.
   Gebruik de hersentjes als groot mens en laat het ego, het duiveltje niet toe in de heilige geest.
   Wees klein in de misdaad. Als kinderen, beginnelingen. Verbaas je over de zondaars daartegen. Eigenwijze vervelende betweterige slijmjurken die de ene na de andere sofistisch cabaret uithalen. Wachtend op applaus en zilverlingen terwijl ze genieten van de eigen dwaasheid. Wat zijn we toch slim hè?

   “Indien dan de gehele Gemeente bijeen vergaderd ware, en zij allen in [vreemde] talen spraken, en [enige] ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?”.

   Stel de een spreekt Frans, die weer Engels, die weer Latijn, die Russisch. Niemand bijna dan dat dan meer begrijpen. Grappig stel ik me voor. Iemand komt in zo een vergadering en de een praat Frans, die weer Engels, die weer Latijn of Russisch. Die mens zou denken dat hij in een inrichting of een taleninstituut is gekomen. Grappig. Die Paulus lijkt verdraaid wel gevoel voor humor te hebben?! ’t Kan verkeren.

   “En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.”. Ja, dat is logisch van die Paulus.

   Laat uitgelegd worden in de moedertaal wat er bedoeld wordt. Laat iemand als hier wartaal wordt geuit de schrijver ‘er op wijzen’. (lol)

   Zouden de talen IN de mensen zitten a.w.h. talenten, overgeërfd soms? Talenten die vrijkomen als de mens in zijn element is? ’t Lijkt er wel een beetje op.

   “Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.”. Heerlijk. Zie je wel, ik zei het al, VREDE (en rust en schoonheid).
   Paulus spreekt soms als een man naar mijn hart. Alhoewel ik hem toch nog wel in de gaten houdt. Gods wegen zijn onnavolgbaar, zegt men, dacht ik. Daarom.

   “Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn. Maar als iemand onwetend wil zijn, laat hij onwetend zijn.”.

   Onwetend; onverstandig, dom. Engels: lacking knowledge or awareness in general; uneducated or unsophisticated.
   Tis ergerlijk als een onnozele de wijsheid maar niet begrijpt en haar daarom maar als een gevaar verketterd, is het niet? Zo schieten we niet op met z’n allen. We zouden de mooiste bloemen soms wegdoen omdat we onkruid zo adoreren?

   n.b. Het lijkt er soms op dat ‘men’ hier begrippen overneemt en dan uitwerkt. Nu is het blijkbaar intellectueel, maar men bedoelt meen ik intelligent. Tja mensche. Taal is een mooi ding. Maar we motten haar wel respecteren als ware zij een vrouw. Een vrouw die geen krans behoeft, ze is de krans zelf. Een vrouw die niet neemt, zij is de gevende liefde zelf. Ach. De verwarring is groot.

   Maar als de taal tégen de mens wordt gebruikt, dán zijn de rapen pas echt gaar. Taal is een hulpmiddel. We zijn dat niet. We trachten iets geestelijks over te dragen. Wee de onnozelheid. Ik heb daar toch zó het land aan. Tis bijna zonde nummer één.

 3. Amen

  Kijk Henk ik ben ook bezig

  maar

  vertel me over de dag dat je de heilige geest ontving —sorry je antwoord verteld me alles ?

  Ik heb alle demonen door naar dertig jaar genade !

  1. Geachte E.T.J. Vissers

   als Eric het laat staan

   ik wil u niet voor het hoofd stoten: een mens heeft pas echt ALLE demonen door als die Vol In De H.Geest Is, ja dan Ziet men gelijk zonder tijdsverschil in TIJD = NUL! Zo’n mens is dan geheel teruggekeerd in de Tuin van Eden in alles en overal of in het vagevuur en Hemel en Godsgericht!

   Weet u hoeveel er daar van zijn op aarde, nu?

   Weet u welke beker, BEKER, u moet drinken, aldurend?

   Weet u welke Heiligheid daar mee gepaard gaat?

   Ik beweer niet zo te zijn, al is er waar ik zo ben en ik niet de enige ben.

   Het maakt mij niet vrij, het houdt mij scherp opdat ik van iedereen kan leren!

   de preciese dag kan ik niet meer zeggen, waar weet ik wel en toen het gebeurde wist ik ook in menselijk denken niet, dat kwam pas later, stukje bij beetje. Ik heb daar veel onderzoek en lijden voor moeten doorgaan om te kunnen plaatsen en verstaan en dan nog ben ik voorzichtig, want het is eigenlijk met geen pen te beschrijven, Deels met veel verwijzingen want beschrijven blijft in verbeelde taal en God en de H.Geest Is Volmaakt Onverbeeld! Men leert wanneer men zo Is en dan nog als het aan de oppervalkte komt is men elke keer flabergasted en naast onbeschrijfelijke vreugde ook nog bedroefd omdat men gelijktijdig ziet waar men nog niet zo ver is al is dat niet altijd in menselijke woorden te delen. En het lijden is anders omdat ik een zoektocht mee kreeg, dat is in mijn ogen anders dan men kaal lijden en duisternis krijgt. Die ken ik ook en omdat ik weet te plaatsen en waarom, is het geen ondragelijke last

   Men moet ook weten dat het niet om mij gaat, het gaat om iedere mens zelf en Die ene Volmaakte Christusverschijning! Al kunnen de wegen dezelfde zijn, het is vaak niet zo. Men kan wel meereizen met de ander en zo medegezel zijn en mee beleven en Getuigen

   1. @Henk Gadellaa,
    U heeft zich laten inenten.
    Weetje: Het kost diverse jaren om iets uit te vinden inzake ’n nieuwe ziekte.

    U laat zich dus zeer welbewust gebruiken als proefkonijn.
    Bah, en dat geeft zich uit als profeet!!!

    1. @Derks

     In elk voedseltype van de wereld is gif! Leest u het goed? gif want het is een vrucht van goed en kwaad. Niet om niets wordt veel voedsel gekookt, gebraden gepasteuriseerd om verontreiniging te ontsmetten.
     Veel ziektes kan het lichaam aan en het is goed een pasgeboren baby te voeden met borstmelk van de moeder vanwege de antistoffen die in de melk zitten en het kind meer bescherming biedt. Dat heet niet dat er ziektes zijn die heftige reactie oproepen bij het afweersysteem of zelfs dodelijk zijn of handicaps veroorzaken!

     Zo en leest u het volgende nu maar eens heel goed!

     Zeker een mens die geheel is verwekt of is teruggekeerd in de Tuin van Eden heeft geen werelds voedsel nodig want die zondigt niet en hoeft verlies aan leven niet aan te vullen!!!!
     Dat heet niet dat zo’n persoon wel moet eten als het aangeboden wordt als offer! Dat betekent dat die het goede in het offer ter beschikking stelt aan de zielen in het vagevuur en de ander levenden op aarde ter bescherming. en het kwade in het voedsel volmaakt versterft! Leest u GOED? zo’n persoon doet niet aan ontlasting, dus ook niet in de vorm van pipi en a-a, (grote en kleine boodschap) en ook niet aan zweten!
     Die doorstaat elk gif door levend door de dood te gaan!!!!!!!!!

     Zo grootmuil! Nu u! U doet ook eten koken en braden, en ik zeg helemaal niet dat dit niet mag, ik zeg dat het een Geheiligd vuil compromis is!
     U gaat naar een dokter als u een infectie heeft en de antibiotica die u krijgt neemt u tot zich!

     Elk medicijn van de moderne wereld gaat door een testfase heen en niet om niets staan er bijverschijnselen op de gebruiksaanwijzing als die er zijn. dat is niet zo maar en is ook niet zomaar lichtvaardig! dat heet niet dat er geen fouten gebeuren en soms ook niet aan die onderzoeksperiode gesleuteld moet worden wegens nood van de situatie!
     Beter 200.000 doden door bijverschijnselen dan 50.000.000 door niet toepassen van medicijn! dat is niet leuk, het is zo.
     Wilt u het 100% voorkomen, ga naar God en vraag hoe het zonder doden op te lossen is en u krijgt als antwoord: ga als offer van uitboeting op het altaar van uitboeting liggen en versterft het kwaad tot het is uit geboet: David kon de 3 dagen van pest met een halve dag verkorten en mensenlevens redden door vasten en bidden!
     Christus deed niet anders bij wonderen, Die betaalde met volmaakt versterven bij wonderen!
     Elke ziekte, aardbeving, storm, onweer, noem maar een katastrofe op, ligt kwaad door natuur en mens veroorzaakt ten grondslag, waardoor de hel de macht krijgt om te woeden op aarde!

     Dus tel uit uw winst……

     Maar ja wie weet dit nu zoals ik schrijf, wie heeft er echt goed onderzoek naar gedaan…….., men weet niks van het werk van vasten en gebed en Heiligen en Profeten!
     Ja u en uw kerk houden het in hun kerkers verborgen opdat het niet openbaar wordt!

     1. @Henk Gadellaa,
      Blijkbaar bent U zeer laag geschoold (of zelfs niét geschoold).
      Natúúrlijk is niet alles wat wij eten perfect voor ons lichaam.

      U laat zich voor de gek houden waar Uzélf bij staat.

      1. @Derks

       goed lezen en goed onderzoek doen is helaas niet aan u besteed!

       laag geschoold is geen kader om niet hoog in aanschijn Christus te staan, zie het kind in het midden, waar u ook al van verloren heeft met al uw schijnheilig uiterlijk vertoon. u mag dan wel ex-agent geweest zijn, echte manieren heeft u nooit geleerd zoals echt respect!
       waar is God ooit naar school gegaan? is dat niet een dijenkletser met uw geschoold zijn…..!

       Diep, diep treurig

       1. @Henk Gadellaa,
        U heeft ’t echt niet hoog in de bol: U vergelijkt zichzelf met Gód!!!
        Diep, diep treurig.

        1. @Derks

         er staat in het onze vader: uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

         doet men in de hemel minder dan God?

         ach dat vergat ik bijna, u weet helemaal niet hoe het in de hemel aan toegaat, u bent er nog niet gedurende uw menselijk leven geweest….

         geen wonder dat u zo zwetst

         ach ja, je hebt van die mensen die denken met hun “pistooltje” een gericht schot kunnen geven……

         1. @Henk Gadellaa,
          Met andere woorden: U vergelijkt zichzelf met Gód!!!!

          Jongetje: God is het HÓÓFD van de hemel.
          Dat is werkelijk iets anders dan profiteur van de hemel!!!!

          1. Arme Derks

           wie, die oordeelt vergelijkt zich niet met God? Hoezo ander kan die weten of diens oordeel goed is?

           het is ook niet de vraag of men zich met God vergelijkt, het gaat er om dat men gelijk God Oordeelt, en die niet doet hoort zich van oordeel te onthouden:

           5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

           helaas beweert u de Bijbel te lezen, deze vers kan u zelfs met een vergrootglas niet vinden en laatstaan, begrijpen!

           Maar ja een ex agent denkt ook dat die rechter is omdat die bekeuringen schrijft…..en is God niet ook Rechter? En dan noemt u zich Christen…….Ik heb nog nooit een bon uit het Godsgericht zien vallen als iemand door rood rijdt en geen ongelukken maakt……., doet de politie ook…..en ze krijgen geen bekeuring…….

           arme arme Derks is stoplicht pennenlikker en heeft geen verstand van het Godsgericht

 4. Ik geef geen antwoord meer

  Henk schreef

  tav vaccinatie ben ik het helemaal met u eens.

  Uw komt wel in aanmerking als bisschop

  CORONA
  ‘Daad van naastenliefde’: bisschoppen wereldwijd pleiten voor vaccinatie tegen Covid

  666

  Er was geen pandemie

  En als er de plagen komen dan leef ik en luister alleen naar de heiligen

  Remedie tegen een dodelijke plaag aangereikt door de gestigmatiseerde Marie-Julie Jahenny die uitsluitend over de eindtijd heeft geprofeteerd:
  « De enige remedie om jezelf te beschermen (als al het andere het laat afweten) is om een heel klein stukje papier in te slikken waarop geschreven staat: “O Jezus, Overwinnaar van de dood, red ons! O Crux ave, Spes unica!” » (27 mei 1880)

  1. @Edwin

   “Er was geen pandemie”

   er vielen in korte tijd bestek miljoenen extra doden door een gelijke ziekte, dan is er geen pandemie……

   1. @Henk Gadellaa,
    Ik heb een zeer zwakke gezondheid + mijn leeftijd is eveneens in mijn nadeel.
    Uit eigen ervaring kan ik zeggen: ER was écht geen epidemie; er was hooguit een gekte-epidemie,

    1. @Derks

     “eigen ervaring”

     ja die van u is overweldigend….., dat heb je met niet Godgelijke Oordelen

     1. Het was een plandemie.
      Ik zag gevaccineerden die minstens even ziek waren dan niet-gevaccineerden.
      Modernistische bisschoppen vonden het beter dat de kerken dicht gingen terwijl supermarkten & tuincentra open mochten blijven. Ze waren vergeten dat Jezus ons brood ten leven is, in tegenstelling tot hun nog katholieke voorgangers die in processie uittrokken in tijden van echte pandemieën.

      1. @Bart

       Beste Bart,

       “ik zag”

       En? Waar? Wie?

       naar jouw woorden was dat overal en de hele berichtgeving door tv en kranten zijn allemaal geïnstrueerd het zo weer te geven als de regering(en) wilden…..
       en elk “vaccin” is gechipt……

       En dan slikken dat alle grote nieuws bureau’s dat! Het is hier gelijk Rusland en China…..

       en dan schrijf je: “Ze waren vergeten dat Jezus ons brood ten leven is, in tegenstelling tot hun nog katholieke voorgangers die in processie uittrokken in tijden van echte pandemieën.”

       En ooit niet ingeënte mensen gezien die polio hebben gehad? En ooit gedacht hoe de de reis door de hel gaat maken opweg naar de Hemel? Dan neem je zeker een zak water mee, die leg je in je kist….en dan denk je dat je als je dood bent nog kunt drinken…..

       Ga die weg eens lopen! Ja ga gewoon eens de hel in naar de Hemelpoort en ga een wonder halen! dan weet je hoe de hel is waar de mogelijkheden liggen!
       Waarom kleed je? Waarom trek je kleding aan in de winter? Je gaat naar de kerk gaat ter H.Communie dan heb je toch je bescherming…..

       U bent een joker want vermetel vertrouwen is misplaatst vertrouwen en dat kan je zien ook: hoeveel bidden niet om hun ellende(honger, dorst, regen, etc) verlost te worden en verkrijgen niet!?
       Dacht je dat Christus alle melaatsen genas in Israel? Hoezo kon Die weinig uitrichten in Nazareth? Hoezo genas die Lazarus niet op afstand? Beter: waarom kon Christus niet?

       Hoe was het in de middeleeuwen met de pest? Daar gingen toch ook christenen ter communie en? Ze waren allen beschermt…..?

       Hoezo verlangt u dat uw woorden geloofd worden en hoezo gelooft u de woorden over pandemie niet?

       Het barst in de wereld van achterdocht en eigen onderzoek…., en wie gaat naar God om de echte waarheid?
       Jozua deed niet en werd bedrogen! Zou iedereen naar God gaan zou er geen één kunnen bedriegen! En wie leert zo? U niet!

       En zo zijn we weer bij af, zonder resultaat! Want u weet niet Gods zeker dat u God gelijk heeft of een ander Godgelijk heeft!

       Daarom wordt er hier ook zo gezwetst en gebrald! Iedereen kan de Bijbel lezen en
       wie neemt notie van:

       5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

       Kom vraag en vraag gelijk hoe je zo kan verkrijgen! Wie De Weg werkelijk kent!

       En dat lef heeft u niet, noch dat het hier geschreven kan worden want dan blijkt hoeveel er gezwetst wordt!

       1. Goh, is elk “vaccin” is gechipt? Dat wist ik nog niet.

        Ik heb toch ergens gelezen dat Jezus de mensen gezondheid de gaf. Zomaar, zonder rare dingen. De apostelen hadden die macht ook, staat er ergens geschreven, dacht ik. En de mens verontreinigt zich immers niet met dat wat de mond inkomt, dat verlaat het lichaam weer, dus niet door wat de mond inkomt, verontreinigt de mens niet, maar dat wat eruit komt, dat is nogal verontreinigend. Zoiets las ik ook.

        En wat uit de mond komt komt uit het hart. Heeft een mens een goed hart, d.w.z. is een goed mens, dan komt uit zijn mond veel goeds. Is de mens slecht, dan komt dat ook uit zijn mond. Veel slechte dingen kunnen uit het hart komen. Die verontreinigen de mens.

        Ergo, we zouden dus met slechte mensen te maken kunnen hebben. Die met een slecht hart. Dat legt De Schift fijn uit. En die doen nu eenmaal slechte dingen. Die kunnen niks anders. Rijkdom, zegt de Heer, is een struikelblok voor goedheid. Eigenwaan ook.
        En dat hoeft de Heer niet te zeggen om de rijke te waarschuwen zoals wellicht wordt aangenomen, nee, het kan ook zo zijn dat de rijke gebruikt wordt op deze wijze, om andere, goede lieden, te waarschuwen voor geldwolven.

        De Bijbel, althans het NT lijkt (ook) één groot uitlegboek te zijn van de karakters welke deze aarde bewonen. Ten behoeve van de goeden d.i. .

        Als bijvoorbeeld daar de belastinginner voor de Romeinen Mattheus een van de eerste apostelen. Tollenaars en heidenen werden gezien als voorbeeld van minder goede harten. Matteüs, nu de patroonheilige van bankiers, accountants, boekhouders, effectenmakelaars, bewakers en belastinginners. Het kan verkeren.

        1. Oei, er is door tekst-editen e.e.a. verkeerd gegaan, zie ik. Excuses voor de slechte taal. Hopelijk leest u eroverheen?

     2. Hm,
      Naar mijn idee zijn de mensen inderdaad overvallen door de massa-hysterie. Dit soort vervoeringen zijn redelijk bekend in het vakgebied dat daar over handelt.

      Uit eigen ervaring meen ik ook dat er weinig aan de hand was. Maar mijn persoonlijke ervaring verschilt blijkbaar nogal met die van vele anderen. Perceptie, denk ik, daar gaat het om. Perceptie; hoe ervaart men iets? Hoe interpreteert men iets?

      Maar begrijpelijk hoor, de meesten lijken dus nogal beïnvloedbaar. Dat weet een eerste jaars vaak al. Maar zelfs of juist de hoger opgeleiden blijken nogal eens te lijden aan een tunnelvisie. Een blik die wel scherp is, maar op een of ander wijze nogal gericht op één aspect van de duizenden. Men is op een bepaald gebied behoorlijk getalenteerd, maar op andere nogal minder. Wetenschapsfilosofen kunnen e.e.a. desgewenst keurig uitleggen.

      Maar sommige anderen blijken op de een of andere manier nogal bestand tegen opgeroepen waanzin. Die lopen dus niet zo gauw mee in de trance-mars van de anderen. Hun geest en vooral ziel maakt van hen niet direct fervente meelopers van de parade. En het geeft ook wel wat voldoening om al vals stekende muggen enigszins van het lijf te houden of desnoods te negeren. Dwaasheid is nu niet bepaalt een karakter om al te zinnige gesprekken mee te voeren. Is het niet?

      Het zijn ook mensen die wél geloven in wat men pretendeert te geloven. Er zijn er ook die vreselijk eigenwijs zijn, maar er zijn ook hele domme mensen die te dom zijn om uberhaubt iets te begrijpen, er zijn mensen die niet kunnen lezen, blind of doof of beiden zijn, enzovoorts. Deze worden ook vaak beschermd tegen psychesche groepswaanzin maar daarom wellicht ook tegen de absurditeiten van ‘het systeem’. Mongolen, die lachen vaker dan anderen meen ik. Tja.

      Maar e.e.a. vind ik wel te belangrijk om er lichtvaardig mee om te gaan. Mensen kunnen rare caperiolen uithalen, vooral als men aan ‘de familie’, een ‘idool’, een ‘overtuiging’, enzovoorts komt. Want het lichaam kan wel sterk zijn, de geest is soms een beetje zwak. Geestelijk zwak zegt men dan.

      1. Herstel aub?
       Maar e.e.a. vind ik wel te belangrijk om er TE lichtvaardig

     3. @Henk Gadellaa,
      Jongen, zoals steeds weer: U weet werkelijk niet waar U over praat.
      Ondanks een zeer zwakke gezondheid zie ik nauwelijks een huisarts of tandarts (huisarts is minstens twee/drie jaar geleden en tandarts is minstens vijf jaar geleden).

 5. Katholiek onderwijs

  WAT VERBERGT ER IN HET PORTRET VAN KONING CHARLES?

  Als je dat wilt weten moet je het schilderij spiegelen

  Les van de dag

  Ik denk niet dat ik aangenomen woord op een katholieke school, je mag geen kinderziel meer redden
  dezer dagen

 6. Katholiek onderwijs

  Ik ga helemaal uit mijn dak, wie won het songfestival

  Non-binaire Nemo wint zeer bewogen 68e editie van Songfestival voor Zwitserland

  Een binaire code wordt gebruikt om tekst, instructies aan de computer of andere gegevens te symboliseren met behulp van slechts twee tekens. Meestal worden hiervoor de cijfers “0” en “1” gebruikt, waardoor het binaire talstelsel gebruikt kan worden om met de binaire code te “rekenen”.

  Ik smeek jullie kijk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Op 2 minuut 25 seconden —even uitkijken—————https://youtu.be/ui2tIbw9QKY?si=SDnfQVIq_f7BfWPO

  1. @E.J.T. Vissers

   u moet eens wakker worden: Welk geslacht heeft God? Welke de ziel?

   ja ik zie u al komen, de Bijbel……,

   ga eerst eens naar God zelf voor u de Bijbel aanhaalt! Hoe anders zou de wereld er uit zien als iedereen eerst naar God ging om met God van aangezicht tot aangezicht te spreken zonder sluiers, dan zouden we zulke zwetsverhalen niet krijgen! Denkt u dat als God alles geschapen zou hebben er verschil in de schepping te vinden zijn? Hoe zit het dan met volmaakte vrije wil en volmaakte liefde geeft alles en geen dwang aanwezig, zou de schepping dan anders en verschillend kiezen zoals God is en hoie zit het dan met: uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel?

   mén, o mén want bent u een zwetser

   1. Nog even over Jona

    zondag 19 mei

    Einde oefening voor Babylon

   2. aanvulling!

    binair, of non binair, elk menselijk lichaam heeft erfzonden! Al is er verschil in grote, dat heet niet dat de pot of ketel niet zwarte delen heeft! dan zorg eerst dat uw eigen vorm zonder zonden is en zie of die anderen die zwarte delen hebben geholpen kunnen worden en wil die echt niet dan kan men doorlopen en de handen er van af trekken

    1. Gloeiende

     Je lult er makkelijk over heen

     Ik weet alles over 666

     corona melk krijg je nou C is de derde letter van het alfabet—omega

     1. @E.J.T. Vissers

      “Ik weet alles over 666”

      kom vertel, kom niet als enige met een bewering.

 7. Als je geen Engels verstaat dan wil ik het wel allemaal opschrijven

 8. Een binaire code wordt gebruikt om tekst, instructies aan de computer of andere gegevens te symboliseren met behulp van slechts twee tekens. Meestal worden hiervoor de cijfers “0” en “1” gebruikt, waardoor het binaire talstelsel gebruikt kan worden om met de binaire code te “rekenen”.

  die het songfestival won heet Nemo

  https://charactercalculator.com/nl/binary-translator

  druk zijn naam in

  Uitslag

  1001110 1100101 1101101 1101111

  Op minuut 5:13

  https://youtu.be/ui2tIbw9QKY?si=EMiDy2GO85hUXwpV

 9. Hallo, dit is Bing. Ik ben de nieuwe ai-chatmodus van Microsoft Bing waarmee u snel informatie kunt krijgen over nBJGpjsIPMzSi 🙌.

 10. @Henk Gadellaa,
  U vergelijkt zichzelf met God.
  U bent niet normaal: U bent geestesziek.

  1. @Derks

   laat ik het voor u herhalen:

   Henk Gadellaa schreef:
   16 mei 2024 om 12:17
   Arme Derks

   wie, die oordeelt vergelijkt zich niet met God? Hoezo ander kan die weten of diens oordeel goed is?

   het is ook niet de vraag of men zich met God vergelijkt, het gaat er om dat men gelijk God Oordeelt, en die niet doet hoort zich van oordeel te onthouden:

   5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

   helaas beweert u de Bijbel te lezen, deze vers kan u zelfs met een vergrootglas niet vinden en laatstaan, begrijpen!

   Maar ja een ex agent denkt ook dat die rechter is omdat die bekeuringen schrijft…..en is God niet ook Rechter? En dan noemt u zich Christen…….Ik heb nog nooit een bon uit het Godsgericht zien vallen als iemand door rood rijdt en geen ongelukken maakt……., doet de politie ook…..en ze krijgen geen bekeuring…….

   arme arme Derks is stoplicht pennenlikker en heeft geen verstand van het Godsgericht

   1. @Henk Gadellaa,
    U heeft gedroomd. En nu droomt U, dat wat U ‘gezien’ heeft, werkelijkheid was.

    Droom verder, maar realiseer U a.u.b., dat dromen bedrog zijn.

    1. @Derks

     men kan controleren of men droomt of gedroomd heeft!

 11. Katholiek onderwijs

  Vaticaan komt in actie tegen vele huilende Mariabeeldjes
  WEB6 dagen geleden · Het Vaticaan komt op vrijdag 17 mei met een document met richtlijnen voor bisschoppen waarin hen wordt uitgelegd hoe ze moeten omgaan met de vele …

  Nou moet je mij vertellen of dit een katholieke site is—nooit actueel

  Moet je kijken hoe niet katholieken tekeer gaan over dit document !

  Op 16 seconden —meerdere
  reacties

  https://youtu.be/M-e6MjEe9CI?si=ECOA176FaAU8Vnqd

  1. Ter informatie

   Source:
   https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2024/05/16/240516e.html
   Bron: SUMMERY OF BULLETIN (16.05.2024)
   Notice of PRESS CONFERENCES
   (in vertaling)
   ‘Persconferentie van 17 mei 2024. Morgen, vrijdag 17 mei 2024, om 12.00 uur, zal er een persconferentie worden gehouden in het persbureau van de Heilige Stoel, Sala San Pio X, Via dell’Ospedale 1, om de nieuwe bepalingen van het Dicasterie voor de Geloofsleer voor te stellen voor onderscheiding tussen verschijningen en andere bovennatuurlijke verschijnselen.
   De sprekers zullen zijn:
   – Zijne Eminentie Kardinaal Víctor Manuel Fernández, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer;
   – mgr. Armando Matteo, secretaris van de Doctrinaire Afdeling van het Dicasterie voor de Geloofsleer;
   – Zr. Daniela Del Gaudio, S.F.I., directeur van het Internationale Observatorium voor Mariaverschijningen en mystieke verschijnselen van de Pauselijke Internationale Mariale Academie, docent mariologie aan het Pauselijk Athenaeum Regina Apostolorum en de San Bonaventura Faculteit van Rome.’
   -0-0-0-0-0-0-
   REPORT of the press conference by NCR-online correspondent:
   Source: https://www.ncronline.org/vatican/vatican-news/vatican-crackdowns-supernatural-occurrences-new-apparition-rules

   “Vatican crackdowns on ‘supernatural’ occurrences in new apparition rules”

   (in vertaling)
   Het Vaticaan treedt met nieuwe verschijningsregels hard op tegen ‘bovennatuurlijke’ gebeurtenissen

   DOOR CHRISTOFFEL WIT
   Correspondent Vaticaan

   Rome — 17 mei 2024
   In een nieuw hardhandig optreden gericht op het voorkomen van oplichting, hoaxes en ketterijen, heeft het Vaticaan zijn richtlijnen voor het beoordelen van verschijningen, visioenen en vermeende openbaringen bijgewerkt en opnieuw bevestigd dat alleen een paus iets formeel als “bovennatuurlijk” kan beschouwen.
   Het document, “Normen voor het Voortgaan in de Onderscheiding van Vermeende Bovennatuurlijke Verschijnselen”, werd op 17 mei vrijgegeven door het Dicasterie voor de Geloofsleer van het Vaticaan en geeft bisschoppen de opdracht om dergelijke gevallen te onderzoeken, maar schrijft voor dat ze de goedkeuring van het Vaticaan moeten krijgen voordat ze uitspraak doen over de geldigheid van vermeende bovennatuurlijke gebeurtenissen. ( )
   De nieuwe regels, die sinds 2019 in ontwikkeling zijn, vervangen de normen van het Vaticaan uit 1978, die tot 2011 geheim werden gehouden. Het Vaticaan heeft in het verleden grote voorzichtigheid betracht bij het geven van zijn zegel van goedkeuring aan veronderstelde bovennatuurlijke gebeurtenissen. ( )
   De update komt op een moment dat (postings op) sociale media hebben geleid tot een explosie van nieuwe claims van vermeende verschijningen of visioenen – van Jezus die op voedsel verschijnt tot huilende beelden van de Maagd Maria – en op een moment dat zelfs traditionele katholieke devoties, zoals Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, steeds meer gepolitiseerd zijn en de bron van schijnbaar eindeloze complottheorieën.
   Hoewel het document bevestigt dat er historische gevallen zijn geweest waarin spirituele fenomenen hebben geleid tot spirituele bloei ( ) erkent het ook dat veel claims hebben geleid tot verwarring of zelfs schade.
   “Er zijn ernstige kritieke kwesties die schadelijk zijn voor de gelovigen; in deze situaties moet de Kerk reageren met de grootst mogelijke pastorale zorg”, schreef kardinaal Victor Manuel Fernandez, hoofd van het leerstellige bureau van het Vaticaan, in de inleiding tot de nieuwe normen.
   “In het bijzonder denk ik aan het gebruik van een dergelijk fenomeen om ‘winst, macht, roem, sociale erkenning of ander persoonlijk belang’ te verwerven,” vervolgde hij, “zelfs mogelijk tot het plegen van ernstig immorele daden of het gebruik van deze fenomenen ‘als middel of voorwendsel om controle over mensen uit te oefenen of misbruik te plegen’. ”
   Bij het beoordelen van de spirituele authenticiteit van dergelijke beweringen, benadrukken de richtlijnen van 17 mei 2024 – die vorige maand door paus Franciscus werden goedgekeurd en officieel van kracht worden op 19 mei – de noodzaak om snelle en duidelijke uitspraken te hebben die samenwerking tussen lokale bisschoppen en het Doctrinaire Office van het Vaticaan inhouden om verwarring te voorkomen.
   De nieuwe normen schetsen zes voorzichtige conclusies die uiteindelijk aan dergelijke fenomenen kunnen worden toegekend:
   • Nihil obstat: Zonder zekerheid uit te spreken over de gebeurtenis zelf, kan er een waardering zijn van de potentiële spirituele en pastorale waarde, waarbij de diocesane bisschop wordt aangemoedigd om de verspreiding ervan te bevorderen, onder meer door mogelijke bedevaarten naar een heilige plaats;
   • Prae oculis habeatur: Een herkenning van bepaalde positieve tekens, maar merkt op dat er enkele aspecten van de gebeurtenis zijn die mogelijk verder moeten worden onderscheiden of verwarring kunnen veroorzaken;
   • Curatur: Een evenement waar “verifieerbare geestelijke vruchten” zijn geweest en waar een volledig verbod “het volk van God van streek zou kunnen maken”, maar waar de bisschop wordt gevraagd “dit fenomeen niet aan te moedigen, maar alternatieve uitingen van devotie te zoeken en mogelijk de spirituele en pastorale aspecten ervan te heroriënteren”;
   • Submandato: Een gelegenheid waarbij een persoon, familie of groep misbruik maakt van een gebeurtenis of gebeurtenis die mogelijk tot uitbuiting kan leiden;
   • Prohibetur et obstruatur: Een voorval waarbij enkele legitieme verdiensten worden gevonden, maar waarbij er “zeer ernstige” risico’s lijken te zijn. Om verwarring of schandaal te voorkomen, wordt de bisschop gevraagd te verklaren dat het niet is toegestaan om het fenomeen aan te hangen. De bisschop wordt ook gevraagd om verdere instructie en catechese te geven “die de gelovigen kunnen helpen de redenen voor de beslissing te begrijpen en de legitieme geestelijke zorgen van dat deel van het volk van God te heroriënteren;” of,
   • Declaratio de non supernaturalitate: Een machtiging om te verklaren dat het verschijnsel niet bovennatuurlijk blijkt te zijn.
   De tekst – die beschrijft hoe dergelijke onderzoeken moeten worden uitgevoerd – dringt er ook op aan dat zelfs als een Nihil obstat wordt verleend, het bisschoppen, bisschoppenconferenties en Vaticaanse dicasteries allemaal verboden zijn om te verklaren dat de verschijnselen van bovennatuurlijke oorsprong zijn, en dat alleen de paus zo’n buitengewone maatregel kan autoriseren.
   Tijdens een persconferentie van het Vaticaan op 17 mei werd Fernandez gevraagd naar het controversiële geval van Medjugorje, de plaats van vermeende Mariaverschijningen in Bosnië-Herzegovina die elk jaar duizenden pelgrims trekt, maar het onderwerp is geweest van veel scepsis, ook van Franciscus. De paus benoemde in 2018 een speciale onderzoeker om de zaak te bestuderen, en Fernandez vertelde journalisten dat er geen beslissing was genomen over de status ervan.
   Onder verwijzing naar paus Benedictus XVI herhalen de nieuwe richtlijnen dat voor katholieken, zelfs wanneer dergelijke evenementen de goedkeuring van de kerk krijgen, ze bedoeld zijn als “een hulp die wordt aangeboden, maar het gebruik ervan is niet verplicht”.

   -0-0-0-0-0-0-

   DE ‘OUDE’ NORMEN:

   Vastgesteld in de plenaire vergadering van de H. Congregatie voor de Geloofsleer, en goedgekeurd door paus Paulus VI op 24 februari 1978. Ondertekening door Fr. Kardinaal Seper (Prefect) en H. Hamer OP (secretaris).

   Bron: https://WWW.VATICAN.VA/CONTENT/DAM/WSS/ROMAN_CURIA/CONGREGATIONS/CFAITH/DOCUMENTS/RC_CON_CFAITH_DOC_19780225_NORME-APPARIZIONI_NL.HTML

   “Normen voor de procedure ter beoordeling van
   vermeende verschijningen en openbaringen
   I. CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN, TEN MINSTE MET WAARSCHIJNLIJKHEID, VAN HET KARAKTER VAN DE VERONDERSTELDE VERSCHIJNINGEN OF OPENBARINGEN
   A) Positieve criteria:
   a) een morele zekerheid, of ten minste een grote waarschijnlijkheid inzake het bestaan van het feit, die verkregen is door middel van serieus onderzoek;
   b) Bijzondere omstandigheden met betrekking tot het bestaan en de aard van het feit, dat wil zeggen:
   1. Persoonlijke kwaliteiten van de betrokkene of van de betrokkenen (in het bijzonder psychisch evenwicht, eerlijkheid en rechtschapenheid in het morele leven, oprechtheid en bestendige volgzaamheid tegenover de kerkelijke overheid, het vermogen om terug te keren naar een normale wijze van leven in geloof, enz.);
   2. Wat betreft de openbaring: een theologische en spirituele leer die waar is en zonder dwaling;
   3. Gezonde devotie en overvloedige en constante geestelijke vruchten (bijvoorbeeld een geest van gebed, bekeringen, getuigenissen van liefde, etc.).
   B) Negatieve criteria:
   a) Een aperte dwaling omtrent het feit.
   b) Leerstellige dwalingen die worden toegeschreven aan God zelf, of aan de heilige Maagd Maria, of aan een heilige in hun uitingen, waarbij echter rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de persoon, ook onbewust, puur menselijke elementen of een of andere dwaling van de natuurlijke orde zou kunnen hebben toegevoegd aan een authentiek bovennatuurlijke openbaring (vgl. St. Ignatius, Geestelijke Oefeningen, nr. 336).
   c) Een duidelijk streven naar profijt, dat nauw verbonden is met het feit.
   d) Ernstig immorele handelingen die ten tijde van of naar aanleiding van het feit zelf door de persoon of door zijn of haar volgelingen begaan zijn.
   e) Psychische stoornissen of psychopathische neigingen in de persoon, die met zekerheid invloed hadden op het veronderstelde bovennatuurlijke feit, of psychose, collectieve hysterie of andere dingen van dezelfde aard.
   Opgemerkt dient te worden dat deze criteria, hetzij de positieve, hetzij de negatieve, niet limitatief maar eerder indicatief zijn en dat zij cumulatief of met enige onderlinge convergentie moeten worden toegepast. “

   1. Erg bedankt –deze gaat op de plank Jos

    het is natuurlijk weer allemaal gecodeerd

    Bij het presmoment moet je altijd naar de tijd kijken

    raad maar –daar is het weer 33

    Jeremia 33:3

    Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

    GEVALLEN ENGELEN EN 33 – VERHEERLIJKT DOOR DE NIEUWE TIJD EN HET OCCULTE
    Kundalini Yoga Pijnappelklier en nummer 33 | 333 en de verbinding met spirituele meestersHet getal 33 is een occult meestergetal en een manier om het ‘derde oog’ te openen.
    In tegenstelling tot de negatieve connotatie van de Bijbel, hebben de New Age en occulte bewegingen het getal 33 van harte omarmd en het tot een “meestergetal” verklaard.

    Volgens de 33 ste graad is vrijmetselaar filosoof Manly Hall 33 een sleutel tot het bereiken van onsterfelijkheid:

    Op minuut 13:00

    https://www.bitchute.com/video/g71K16mdWIGt/

 12. Paus houdt persconferentie over buitenaardse wezens en het bovennatuurlijke – en de mensen zijn in de war
  De laatste keer dat het Vaticaan een persconferentie hield over buitenaardse wezens en ‘bovennatuurlijke verschijnselen’ was in februari 1978, maar wat zou de gebeurtenis van morgen voor de paus betekenen?

  Het ia de laatste kaart van de illuminatie

  Von Braun “The Last Card” IS VALSE BUITENAARDSE INVASIE Illuminati ontmaskerd

  https://youtu.be/G-FKq_1Lr4s?si=jfL0zexP95Iyfg5J

 13. Heel belangrijk

  Deceptie is het actief proberen om iemand te misleiden of te bedriegen.

  UFOs, Plasma Lasers, And The Pentagon’s ‘Voice Of God’ Weapon

  HET VATICAAN ZEGT DAT ZIJ BOVENNATUURLIJKE GEBEURTENISSEN ZULLEN AUTHENTICEREN ALS ZE ZICH VOORBEREIDEN OP HET CREËREN VAN GROTE MISLEIDING!

  Luister goed naar deze man

  OP minuut 18:45

  https://www.bitchute.com/video/g71K16mdWIGt/

 14. @Frank
  Het verschil tussen Eric en Henk Gadellaa

  “Bizar”

  Of je leest of niet, het is gezegd en geschreven

  Jij “verwijt” mij dat ik altijd zeg dat Eric geen goed onderzoek doet en dat ik daarmee de gespreksronde altijd makkelijk als winnaar verlaat.
  Zo makkelijk als jij beweerd is het niet. Alles valt of staat met het niet bestaan van de waarheid of wel bestaan van de waarheid.

  Voor Eric en mij bestaat de waarheid, het verschil zit in kunnen kennen omdat God boven elk begrip is en niet kunnen kennen. Je zou het nog verder kunnen nuanceren want als je de bewering niet kunnen kennen rechtlijnig logisch door trekt naar het oneindige dan kan geen mens iets zinnigs, naar God “gemeten” waarheid, zeggen over God. Eric wandelt een dubbele weg, die zegt niet dat je God niet helemaal kan kennen, die zegt dat je slechts een glimp van God kan zien, een hinch….., zoals de Bijbel bij monde van Paulus zegt. Dat pas later als men in de Hemel is zal begrijpen. Bij Eric is er een heel groot mysterie God kennen en een heel klein deel openbaar God kennen.
  Daarmee mept die elk onderzoek om precies te kennen van tafel en zegt zoals de kerk zegt tegen kloosterordes; ieder heeft diens talent en aangezien we niet overal goed kunnen meten is het niet mogelijk om te bepalen wie meer en dichter bij God is. Daarom heb elkaar lief en laat elke meting achterwege en volgen een paar gezamenlijke algemene regels: De grootst gemene deler! Dat lijkt mooi, het betekent ook dat je nooit alles kunt vinden: Daarom sta jij dichter bij Eric dan bij mij!! Want als je nooit echt alles kunt vinden is er ook geen beoordeling en veroordeling mogelijk! Dan is iedereen vrij, op die paar algemene regels na. Dan maakt het de wereld niet uit wie of welke religie er is, geen één heeft het echt voor het zeggen en dan kan iedereen de waarheid “claimen” zolang die maar anderen laat leven zoals die wilt.

  Dat lijkt heel vredig, zoals een moeder en vader hun kinderen opvoeden. Ze komen allemaal van dezelfde vader en moeder en uit dezelfde baarmoeder. Dat gaat goed zo totdat de kinderen een leeftijd bereiken waar ze zelfstandigheid “claimen” naar de vergelijking van leeftijd dat hun ouders zichzelf als zelfstandig beriepen. dan is het geen huis meer met ouders en kinderen, dan is het een huis met volwassenen. dan kunnen de ouders ook niet meer “claimen” dat hun huis als enige van hun is want de kinderen zijn ook erfgenaam die zij bij verwekking hebben gekregen. Dan wordt het samenleven steeds meer een meervoudige democratie. Zolang alles draagbaar goed verloopt en er wederzijds respect en verdraagzaamheid is, “liefde”, loopt alles zonder onoverkomelijke problemen. het is als een boot en iedereen doet diens werk om die lekvrij te houden en te vissen om met eten in leven te blijven; de “machine” loopt gesmeerd en er komt meer aan leven binnen dan er uit gaat. Het is als een Kibboets…..

  en dan komt er een storm, een tsunami, een draaikolk, klippen, zandbanken……, het zeil scheurt, het roer gaat stuk…..noem maar een overlevende bedreiging. En men vergeet dat er ook volwassenen zijn die meer parasitair(liever lui dan moe) leven dan de rest.

  Eric heeft geen macht over een storm, etc, etc, etc….., jij ook niet, en jij en Eric doen niks anders dan hun “broers” en “zussen” via algemene regels zo georganiserend goed te laten verlopen ter behoud van de boot en het leven op de boot. daar is weinig ander verschil in zoals twee verschillende ordes met elkaar omgaan. ja de een heeft wat andere regels dan de andere, maar geen van beide heeft de macht om de ander geweldloos uit de boot te werken, want de maatstaf is geweldloos, of minimaal algemeen afgesproken gebruik van geweld om toch ook de minimale orde te bewaren!

  En dan komt Henk Gadellaa…….

  Die is ruimer dan Eric tav vrijheid, bekritiseerd, bepaalde algemene regels aan de hand van de handleiding van Eric. Zoals jij, Frank, zonder die handleiding, ook doet naar innerlijke overweging. Neem LBTHI, neem ander gelovigen……, en Henk gaat nog veel verder, heel veel verder, die is naar ruimgeestiger dan Eric ook kleingeestiger dan Eric EN zegt dat jij als zowel Eric dwalen en dat er consequenties voor zullen komen, ja nog erger, dat er een mens kan opstaan die elke bemanningslid van de boot geweldloos overboord kan en zal zetten! ja GEWELDLOOS en dat alles volmaakt is te meten, wegen, tellen en te berekenen en beoordelen en oordelen en dat alles openbaar te verkrijgen is, die geen bemanningslid kan ontkennen: onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Eeuwigheids Bewijs! Alfwijzen betekent jezelf overboord zetten!!!!

  Ja dan zijn de rapen gaar, voor jouw en Eric want uw beide bestaan verliest elke grond! Uw gedachtegoed, uw vruchten van uw werk, uw ouders, “broeders en zussen”, uw en hun kinderen, alles gaat overboord!! En niet zomaar, zelfs voor Eeuwig! Een “vreemdeling”, een koekoeks ei, een kankercel, een ketter, zet iedereen buitenspel!! In diens “ééntje” met diens gedachten……en dan nog geweldloos ook…….! ja dan zijn de rapen meer dan gaar, dan is geen mens meer zeker: Aan het kruis met hem, excommuniceer die ketter……!

  en elke keer wijs is er op dat men goed onderzoek moet doen. Eric loopt ziende blind aan de Bijbel waar die mee rond zwaait en diens leer en traditie is opgebouwd en twee duizend jaar bestaat aan teksten in de Bijbel voorbij die waar henk naar wijst, voorbij! Jij, Frank, zou als je die teksten leest geen andere conclusie kunnen trekken dat Henk, waar die op wijst, Eric terecht op wijst. Dat gaat even te ver want dan zou jij je in een religieuse strijd mengen, en daar waak je voor, jij vindt iedereen ok ook religies zolang ze niet over jouw “domein” gaan regeren en zet jouw “domein”als niet religieus neer dus daarmee hebben religieuzen geen zeggenschap over jouw “domein”; kerk en staat gescheiden! Het mooi is dat de kerk van eric ook zo denkt, met een kleine komma: men heeft hun religie toe te laten in het staats domein want God is de schepper van al het leven en daarmee heeft het staatsdomein diens hoofd te buigen voor God en daar Eric’s kerk de woordvoeder is van God heeft de staat hun aanwijzingen te volgen: de kroning van de koning moet gezalfd en bezegeld worden door de kerk!!!!! en geen mens kan eigenmachtig een kroon op zijn hoofd zetten: de krans moet door de kerk gelegd worden!
  En Henk wijst beide af, die zegt: geen kerk(religie) noch staat(domein) staat boven een Vol-Profeet!!!! En nog erger: een Vol-Profeet heeft de macht om breken, buigen of de “hel” te binden zonder geweld!

  Nou, als dat zo is heeft Henk een Steen Geworpen die elke vijver, op die van hem na, waterloos doet worden!

  Ja dat is in menselijke en religieuze gedachten goed, bizar en levensbedreigend! en dan volgt er een verdedigingstaktiek: afwijzen op kromme gronden, daarna voor gek/ketter verklaren en als dat niet lukt modereren en als dat niet lukt vragen om excommunicatie/verwijderen, en als dat niet lukt doodzwijgen!

  Jeeeeeeehhhhhhhh!

  En wat nu als er één opstaat waar Henk over spreekt en schrijft die straks komt met werkelijke macht………., dat die elke opstandige geweldloos bindt aan diens opstandigheid en het Job’s tijdingen betekent, katastrofe op katastrofe, net zolang tot men buigt of barst……..!

  Ach er zijn er zoveel die zo beweerden en zie, hun toekomstige “weersvoorspelling(en)” kwam niet uit……, joh maak je geen zorgen…….

  Totdat, ja todat die persoon wel aan de deur klopt en niet als enige klopt, die geweldloos door elke “muur en barikade” loopt, zonder schade en men machteloos moet toezien hoe die hun hele huis leeg haalt……, tenzij…….

  Nu weet je ook dat na diens dood de hele wereld anders denkenden diens gedachtegoed en medegenoten zal vervolgen en proberen uit te roeien: NOOIT MEER ZO”N PERSOON, LIEVER TOTALE DICTATUUR DAN DIE! ZIEDAAR DE PROGROM VAN DE ANTI-CHRIST!

  Helaas, Frank, en net zo Eric u gaat beide ten onder met uw “religies” en met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Eeuwigheid Bewijs! Want iedere mens heeft Gods Recht en gerecht(Eerlijk Eewigheids Bewijs)op een volmaakt eerlijke keuze verbonden met eerlijke eeuwige consequenties!!

  En als u geen goed onderzoek wilt doen, ja Frank, goed onderzoek want er is geen Eerlijk Recht en Gerecht als geen mens Goed Onderzoek kan doen en ook geen Eerlijk Recht en Gerecht Consequentie als iedereen die plicht niet heeft, “van in den beginnen” om zo te doen. Dan is er geen Volmaakt persoonlijke Consequentie want men kan ontsnappen met “das habe ich nicht gewusst” of “het was niet mijn tijd” en bij Eerlijk recht en gerecht kan geen mens zelf niets niet ontsnappen! Alles over Eén Volmaakte en Volmaakte Genuanceerde Kam!

  Nuchter gezien weet u in uw innerlijk dat Gods Recht en Gerecht aan mijn zijde is! Het is niet meer dan volstrekt logisch 1 + 1 + 1 + 1……tot in oneindig Die heet Éen en Al-Eén, Gods is Één-voudig! En als je eerlijk bent weet u dat uw “theorie” nooit levend voorbij de dood kan komen en ook niet levend voorbij de dood terug kan komen! Eric’s ook niet want dan moet je Vol-Profeten aan het roer laten en hij en diens kerk zet elke mysticus vast in de kerker van hun leer en traditie! en Eric zou beter moeten weten want de farizeeërs probeerden het bij Petrus en Johannes en hun kerker werd geweldloos geopend, zo staat er in de Bijbel te lezen! Je kunt die echt in de volle waarheid staan niet opgesloten houden, zelfs materie heeft geen macht over hen, het is omgekeerd! U verwijst het naar het rijk van sprookjes, leuk maar net als Nebukadnessar niet om rekening mee te houden totdat het echt gebeurde(3 Joden bleven ongeschonden in leven in een brandende oven…., nou dat zal uw tijd wel duren…doei…..

 15. Pinksteren

  22 mei is 6,66 jaar na het teken van openbaring 12..23 september 2017….

  Het gaat beginnen

  Pesach 2024 begint bij zonsondergang op maandag 22 april

  China dumpt in één jaar tijd $74.000.000.000 aan Amerikaanse staatsobligaties

  Goed en zilver stijgen als nooit te voren

  Ezechiël 7:19 zegt: “Zij zullen hun zilver en goud als afval op straat gooien. Hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de toorn van de Heer. Het zal hun honger niet langer stillen en hun leven niet langer stillen.” magen. Hun zilver en goud zorgden ervoor dat ze in zonde vielen.

  Het Trojaanse paard ‘One Health’ van de Wereldgezondheidsorganisatie is slechts enkele weken verwijderd

  een potentiële vogelgrieppandemie bij mensen

  De term ‘Ziekte X’ betekent een nieuwe infectie, of een bestaande ziekteverwekker die is gemuteerd om gevaarlijker te worden, met het potentieel om een ​​wereldwijde pandemie te veroorzaken

  Dit alles om een voedsel tekort op te wekken natuurlijk !

  ROOD ALARM! ALS DE BLAUWE HELMEN VERSCHIJNEN, ZIJN WE IN OORLOG! DEEL MET ALLE MILITAIRE! ROOD ALARM!

  Nu gaande

  Daar heb je de x weer

  Op de zon is een zonnevlek verschenen die een breedte van 15 aardes beslaat. De AR3664-spot heeft ernstige gevolgen, waaronder mogelijke verstoringen van de werking van het radionetwerk. Deze plek heeft een enorme X-klasse vlam richting de aarde ontketend.

  Dat is vandaag

  The X-Files – Overname van Amerika

  https://youtu.be/6zQUmZidPkg?si=AWYV4J0a2rktk98a

  $ 4 minuten maar ———————–LUISTER

 16. Griezelige Vaticaanse geheimen onthuld

  Dit is echt smullen—-heerlijk om op Pinksteren te kijken wauw

  In de video van vanavond reageer ik op een griezelige videocompilatie die de duistere geheimen van het Vaticaan blootlegt. Het Vaticaan gaat absoluut viraal op YouTube Shorts en TikTok vanwege hun nieuwe richtlijnen over verschijningen en bovennatuurlijke verschijnselen. Dit beangstigende nieuws heeft geleid tot veel griezelige samenzweringen over het Vaticaan, waaronder het feit dat ze mogelijk een teruggevonden UFO diep in de geheime Vaticaanse archieven opslaan, onder de Sint-Pietersbasiliek. Deze schokkende compilatie onderzoekt ook de geheime geschiedenis van het Vaticaan en de mogelijkheid dat het Vaticaan enkele van de heiligste geheimen en relikwieën van de mensheid voor de rest van de wereld verbergt.

  Laat me weten wat je vindt van deze griezelige Vaticaanse geheimen

  https://youtu.be/KglbTbfSoGs?si=o0NGpsWXBaok9SvS

 17. Wat is Katholiek onderwijs?
  Het begrip Katholiek betekent van oorsprong “Universeel”.
  UNIVERSEEL ONDERWIJS
  Universeel = allesomvattend
  Universum = Kosmos = ORDE
  Wij zien de Kosmos,
  maar wij zien ook chaos, WANORDE

  Wat ik vooral zie is:
  De FOCUS op het VERLEDEN, vanuit de “Restkerk”
  en
  De FOCUS op de TOEKOMST, vanuit Rome., met een “WERELDSE” kracht en gedrevenheid om “orde op zaken” te stellen.

  Wat is werelds? En wat is Katholiek?
  Maar vooral… Wat is mijn antwoord waard?

  Het is Ongelooflijk wat voor “beelden” de naam “Jean Marie” (= mijn tweede doopnaam) al teweeggebracht heeft op dit forum:

  Jean Marie als…
  uiterst onbetrouwbaar,
  een glimlachende wolf,
  een idioot,
  een akelig iemand,
  een (valse) “verlichte” ziel,
  een new age aanhanger,
  een dwalende,
  een liefdeloos iemand indien hij niet verandert,
  een “verdraaier” van de h. Schrift,
  iemand die de wanorde in zichzelf dringend moet remediéren,
  uiterst zielig,
  en… door niemand gelezen !!

  Wel, dan schrijf ik graag voor niemand… Of beter gezegd: voor “iemand” die zich als “niemand” voelt. En wees er maar zeker van: Zo zijn er genoeg in de wereld.

  Dit om te zeggen: Als er mensen zijn die denken dat mijn motivatie niets anders is dan “wat vuil komen dumpen”, dan denken zij verkeerd. Maar ik BEGRIJP het wel. Dit Katholiek forum is geen vergaderplaats waar misdadigers samenkomen. Neen, ik zie hier echt geen bankovervallers, drugdealers, mensenhandelaars of dierenbeulen. Het KF is veeleer een plaats waar overwegend “schapen” iets te vertellen hebben. Als net deze MENSEN waarvan ik geloof dat ze niet schrijven met kwade bedoelingen, zich diep GEKWETST voelen door mijn teksten, tja… dan ben ik daar niet fier op. Dat ik geen fiere gieter ben zouden de vaste lezers al lang moeten weten. Meerdere malen schreef ik dat ik me als “mens” diep schaam als ik zie hoe wij “mensen” op wereldvlak met elkaar omgaan en hoe wij omgaan met de Natuur. Eigenlijk schaam ik me kapot.

  Alle begrip dus voor zij die mij wantrouwen. Geen enkel onbehagen heb ik naar hen toe, want naar mijn gevoel zijn zij geen gevaar, en zeker niet voor de allerzwaksten. Een pro-life beweging is een beweging, zoals God het wil.

  Wel zeg ik dat zij mij niet zien zoals ik “ben” en daarom van mijn teksten zo goed als niets begrepen hebben. Eigenlijk is dat bijzonder vreemd, want zelfs een kind kan begrijpen wat ik schrijf: Dat komt doordat ik me uitdruk zoals hen: In eenvoudige taal, met een beperkte woordenschat en begrijpbare woorden, net zoals een twaalfjarige zou schrijven. En het zou mooi zijn op z’n minst deze eenvoud te eerbiedigen.

  Wat ik “ben” is geen “beeld”.
  Wat ik “ben” is wat ik ben voor GOD,
  God is de “Naamloze” die ALLES is terwijl wij “niets” zijn zonder “Hem”
  Maar ik kan evengoed zeggen: God is “niets”. God is slechts “de naam” die wij, zondaars, aan “Hem” gegeven hebben.

  Het gaat om de Liefde die Eeuwig is. En ja, dat is de “Vader” die Absoluut Heilig is, naast de Heilige “Moeder”, ook wel “Moeder Gods” genoemd.
  Hoe komt het eigenlijk dat wij als christenmens (Katholiek) de hele “Kosmos” zo ervaren en niet anders? Dat hebben wij uiteraard aan Christus te danken, de Zoon die ons heeft doen inzien dat Gods Ware aard geen “wraak” of “jaloezie” is maar Genade !!
  GOD is Diegene of Datgene waarvoor geen woorden bestaan, en tóch is Hij te doorgronden.
  God is Overal en Altijd aanwezig, het Ware Leven, d.w.z. VLAKBIJ ieder van ons, HIER en NU !!
  Maar wie of wat ben “ik” dan ???
  Ach, het is ZO eenvoudig, maar velen van jullie kunnen het niet verdragen: Ik ben compleet afhankelijk van “Hem” en weet niet eens wat mij te wachten staat.
  Daarom is wat ik werkelijk “weet” zo goed als niets.
  Laat het eens tot jullie doordringen: Al wat wij als mens fysiek kunnen waarnemen, hebben wij een naam gegeven. Logisch, zonder namen of woorden zou geen communicatie mogelijk zijn. Maar onze “woordenschat” op zich stelt in feite niets voor ten opzichte van de Oneindigheid van de Liefde.

  Daarom ben ik zo goed als “onwetend”.
  Op twee uitzonderingen na:
  (1) Als mens weet ik dat ik een “kind” (zoon) ben van mijn moeder.
  Dat weet ik, niet omwille van mijn zintuigen, maar omdat ik mijn moeder GELOOF. Waarom immers zou ik haar niet geloven? Zij heeft mij persoonlijk nooit iets misdaan.
  (2) Ik weet ook dat mijn moeder niet dierlijk is van aard maar “menselijk”.
  Dat weet ik omdat ik als zoon AANVOEL dat zij tot menselijke vergeving in staat is. Dieren kunnen dat niet. Zij weten niet wat “menselijkheid” is. Hun leven is instinctief, niets anders dan “overleven”.

  Mijn absoluut “weten” heeft dus weinig of niets met mijn zintuigen te maken maar met GELOOF en AANVOELEN.
  En zo kunnen wij ook (een beetje) aanvoelen of “weten” wat GOD betekent. En… wat we zelf zijn.
  Wie in staat is “Moeder Gods” te “zien” in eigen moeder en “God de Vader” in elke vader, grootvader of overgrootvader die hier rondloopt op aarde, kan “zien” wat er werkelijk gaande is in de wereld.
  Wie begaan is met zijn ouders, met al wat leeft, met alle mensen, met alle dieren, met de Hele Schepping, en in staat is het Mooie te zien door het lelijke of gruwelijke heen, heeft een Zuiver Zicht.

  Maar hoevelen zijn er niet die hun ouders kwijt zijn, en daarom als weeskind ronddwalen, zoekend naar een schuldige? Wie zoekend is naar een Schuldige kan onmogelijk de Ware Liefde zien. Maar wie niet de intentie heeft om een Schuldige te vinden en tóch zoekend is, hij zal vinden.
  Hoe zit het dan met de “vechters”?
  Wie vechtend is tégen de waanzin in en buiten zichzelf, hij is in staat te vinden. Maar wie slechts “vechtend” is tegen zijn naaste, al dan niet fysiek, hij zal niet vinden.

  God wil helemaal geen “Eeuwige Hel”. De Eeuwige Hel is het laatste wat God wil, en Hij zal AL het mogelijke doen om ieder van ons hiervan te sparen.
  Daarom moeten wij het volgende goed beseffen:
  Als wij als christenmens GELOVEN dat niets onmogelijk is voor God, dan hoeven wij niet met angst rond te lopen.
  TOCH zien we de hele mensheid in angst leven. Grotendeels verborgen, want angst geven we niet graag toe. Angst is er nou eenmaal omdat “wij”, gelovigen, maar “half” geloven. Een half geloof betekent zo goed als niets. Iemand die werkelijk ten VOLLE gelooft kent geen angst want hij “ziet” de Hemel voor zich, niet de Hel. De Hel is waar hij zich middenin bevindt, omdat hij maar al te goed begrijpt wat Jezus bedoelde met “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”.
  Onze “levende aarde” is niet iets tussen Hemel en Hel, maar staat lijnrecht tegenover het Rijk Gods. De hel is in de eerste plaats wat vele mensen Hier en Nu op aarde moeten meemaken, en dat zijn in de eerste plaats de armsten der armen. Zij hoeven zich niet meteen zorgen te maken op “wat Komen zal”. Of zijn er onder jullie die denken dat voor diegenen wiens leven op aarde een ware hel is geweest mogelijk een “nieuwe” hel (die eeuwigdurend zal zijn) te wachten staat? Echt niet hoor!
  Wat “Komen zal”, zal een toestand zijn waarvoor geen gepaste woorden bestaan. En wij staan er allemaal “alleen” voor, net zoals we “alleen” geboren werden.

  “Alleen zijn” op de wereld… De gedachte alleen al betekent voor vele mensen pure angst. Maar voor wie werkelijk Gelooft en de Hemel kan “zien” is het “alleen-zijn” een ware deugd, want hij is helemaal verzoend met alles en iedereen, vanwege het zicht op de Hemel. Daarom is hij bevrijd van alle angst en van alle pijn. En TOCH lijdt hij mee met alle lijdenden. Zo onbegrijpelijk mooi kan het geloof van iemand zijn.

  GELOVEN zonder angst is wat elke mens graag van zichzelf zou willen, maar hij kan het niet of nauwelijks zeggen.
  O wee zij die zeggen: “De ware Hel is Eeuwig en komt pas NÁ de Dood, voor velen, zeer velen…”
  Dat is niet doordacht. Wie de Dood niet kent, kent de Hel niet. Daarom is zwijgen vaak beter dan spreken. Velen onder ons beseffen niet wat ze zeggen. Ze kramen wat uit maar begrijpen hun eigen taal niet. De meest angstige of bange mensen zijn diegenen die het niet kunnen laten om anderen te “waarschuwen” voor datgene waar zij zélf bang voor zijn. Angst kan op allerlei manieren geuit worden. Men kan zelfs “lachen” uit angst. Zich Groot willen tonen zonder het te zijn… Begrijpelijk, maar schapen zijn schapen. Die zijn zwak en bang als ze zich bedreigd voelen. En zo zijn er hier velen. Gelukkig maar. Want het zijn de schapen die het dichtst bij God staan, niet de leeuwen of wolven. Maar ze beseffen het maar half, niet compleet. Daarom beseffen ze het niet. Het klinkt gek maar dit “onbewustzijn” van de VOLLE Waarheid is een ware gruwel, in de eerste plaats voor henzelf. Want de Waarheid is niet alleen Oneindig Groot maar ook uiterst klein: het Onschuldig Lam !! En vóór ze het beseffen wordt het vertrappeld, iedere keer opnieuw, net Datgene wat hen het meest dierbaar is. Zij zien niet wat ze zouden moeten zien. Ze zien slechts het “monster”, het gigantisch bedrog dat vlak vóór hen staat, maar niet de Volle Waarheid vlak daar achter of vlak er voor. Elk bedrog of elke bedrieger is omgeven door de VOLLE Waarheid, doch alleen zichtbaar voor diegenen die “Hem” kunnen zien.
  Hoe komt het toch dat wij maar al te goed WETEN wat bedrog is, maar zo “onwetend” zijn omtrent Waarheid? Hier klopt iets niet.
  Er KAN GEEN bedrog zijn zonder Volle Waarheid. Daar waar zuiver bedrog is, daar is Zuivere Waarheid, met een absolute Zekerheid !! Want het is de logica zelf. Net zoals er geen Duisternis kan zijn zonder Licht, of Licht zonder Duisternis.
  Een jongeling die aangerand wordt, ziet alleen het bedrog (de bedrieger). De jongen of het meisje is nou eenmaal zo geconditioneerd: De verkrachter (het bedrog) is SLECHT en er is geen Goedheid op het moment van de aanranding. Zo werd het aangeleerd. Maar het is FOUT aangeleerd. Tegenover SLECHTHEID staat geen “zwakheid” of “slachtofferschap” maar GOEDHEID (GOD), en God is overal.
  Het hele systeem van onderwijs is een FOUT systeem. NIETS van “menselijkheid”, niets van Liefde, niets van Genade, niets van Zuiverheid krijgen wij geleerd op school. Het enige wat wij op scholen en universiteiten leren of geleerd hebben is HOE te overleven in deze JUNGLE (onze wereld).
  De beste “overlevers” zijn in de meeste gevallen de hoogst opgeleiden. Onze wereld is niet meer waard dan een dierlijk oerwoud, waarin maar één wet telt: de wet van de sterkste. Dat inzicht zou de basis moeten zijn van educatie om dan te eindigen in een gevoel van Eeuwige Liefde. Maar het is niet zo
  De jongeling die aangerand wordt is angstig en zwak, en heeft van zichzelf helemaal geen GOED beeld. Hoewel hij zichzelf tracht te redden, zal het hem niet lukken. De wolf is sterker. HOE ZIELIG toch, onze wereld.
  Indien het “slachtoffer” niet geconditioneerd was maar GOD zou zien in en buiten zichzelf, die Altijd en Overal Aanwezig is, zelfs dáár waar de WOLF is, en het zou met een glimlach reageren, dan zou dat een Hemelse Toestand zijn: De jongeling zou de wolf domineren en het kwade zou wegsmelten als sneeuw voor de zon.

  Helaas… hoe droevig toch… Onze wereld is niets anders is dan een totale Dwaling. Er wordt helemaal niet meer geloofd in Eeuwigheid of Ware Liefde. Moslims geloven slechts in Jezus als profeet. Voor boeddhisten is het lijden te negeren. Atheïsten weigeren te geloven. En christenen leven niet christelijk maar werelds.

  Wat betekent een “ware gelovige” nog vandaag de dag? Zou dat niet iemand moeten zijn die werkelijk GELOOFT en er voor GAAT?
  Wel, ik zeg jullie: De “Ware” zal geen “gelovige” zijn maar een Enkeling die Gelooft in wat hij Doet, en dat zal niet zonder “wonderen” gepaard gaan.
  De tijd van wanhoop is bijna ten einde.
  De Hoop zal geen priester zijn, geen bisschop, geen nieuwe paus, geen monarch, geen bekendheid. De Hoop zal iemand zijn die zichzelf overwonnen heeft, en zichzelf gevonden heeft. Vanuit het absolute “Niets” zal “hij” komen…
  Neem uw vijand (wie dat ook mag zijn) steeds au sérieux.
  Eerbiedig steeds uw naaste, hoe moeilijk dat ook is.
  Of… hou uzelf in de Stilte en Bid, bid, bid…
  Wees voorbereid.
  Het is mijn gevoel dat spreekt.
  Jean Marie 🙏

  1. @ e.t.j. Vissers
   Beste, Heer Vissers
   Op 27 februari schreef U:
   “Het winnen van een discussie van 100 super intelligente mensen is heeeeell erg moeilijk. Het winnen van een discussie van 1 dom persoon in onmogelijk”

   Dat was niet persoonlijk naar mij gericht maar wel als reactie na een (lange) tekst van mij.
   Wie zoiets bijzonders zegt verdient wat geschrijf van mij.
   Ik had je op 27/2 meteen kunnen “plagen” of “kwetsen” met bijbelversen of uitspraken van Jezus. Maar ach… Hoe kan ik een brave jongen zoals U dat aandoen? En wat zou ik er mee winnen? Het heeft geen zin. Daarom heb ik niet gereageerd. Alleen wie zich LAAT vernederen kan iets betekenen voor de Mensheid. Niet hij die vernedert.

   Ik zeg niet dat wat U schrijft vernederend is of als een vernedering aanvoelt. Ik zeg wel dat wat U schrijft geen christelijke maar wereldse uitspraak is.
   En zo zijn er hier nog die “plots” werelds worden in plaats van christelijk, als iets op hen afkomt waar ze niet goed mee overweg kunnen.

   Ach, wat is de mens toch beïnvloedbaar !! En hoe snel zijn we toch “geraakt” in ons diepste-zijn. Wij zijn allen emotionele wezens.
   En we worden duidelijk het liefst beaamd, want al het overige vinden we niet echt fijn.

   Reis eens de wereld rond met uw citaat en U zult merken dat mensen van eender welk geloof of levenshouding deze woorden omtrent “domheid” van u zullen beamen.
   Einstein die niet Katholiek was zei iets gelijkaardigs. De domheid van “de mens” is oneindig zei hij. En zo kunnen we ons afvragen hoe hij zichzelf moet gevoeld hebben. Allicht niet als dom, wel als goddelijk.
   Ik geloof trouwens dat “het zich goddelijk voelen” eigen is aan “de mens”, ter zelfbehoud, wat eigenlijk wil zeggen dat zowat elke mens ter wereld van zichzelf denkt of vindt op een of andere manier “beter” te zijn dan de “andere”.
   Met “de andere” bedoel ik diegene die men niet begrijpen wil, de vijand, de rustverstoorder, de schuldige.
   En die “schuldige” hebben we nodig om ons “goed” te voelen, niet? Want alleen zo kunnen we goed “begrijpen” wat er gaande is in de wereld: Zoveel chaos, zoveel miserie… Allemaal de schuld van de “andere”, toch?

   Wat is voor U de hoogste vorm van menselijke intelligentie?
   Is dat niet waarnemen ZONDER te oordelen?
   Niemand kan ontkennen dat U “specialist” bent in waarneming, meer bepaald waarnemen op vlak van anti-christelijkheid. Ik ben bijna geneigd te zeggen: Het is indrukwekkend… U hebt bijzonder knap gewerkt.
   Maar is die waarneming van U mét of zonder oordeel?
   Als U het woord “dom” gebruikt, is dat dan om te benadrukken dat U dat niet bent? Of is het eerder uit onmacht?: “Help mij Heer, want ik kan de wereld niet meer verdragen..” 🙏
   Ik stel geen vragen om een antwoord te krijgen.
   Ik stel U deze vraag opdat U goed zou onthouden dat ik de wereld WEL kan verdragen, en daarom ook U kan verdragen. Want U bent verenigd met de wereld,
   onnoemelijk veel meer dan met God, en dat blijkt overduidelijk uit uw uitspraak over “domheid”.
   Was U niet verenigd met de wereld maar verenigd met God, dan had U nooit zoveel tijd en energie gestoken in al dat cijferwerk. Die cijfers komen niet van God.
   Dit alles om te zeggen: Ik neem u niets kwalijk. Doe gewoon wat u niet laten kunt.
   Ik zie er geen kwaadaardigheid in, althans niet bewust. Het stoort me niet.
   Geloof het of geloof het niet, maar ieder mens mag mij noemen zoals hij wil. Elk woord dat op mij afkomt ervaar ik als een geschenk. Ik kan met woorden om. En U bent steeds welkom:
   Dat begint met een persoonlijke begroeting. En die begroeting ontbrak.
   Dus, onthou goed… Voor de volgende keer: Spreek mij eerst aan, en vertel dan pas uw verhaal. Dank🙏😉
   U zou eens moeten weten wat voor ellende “achter iemands rug om spreken” kan veroorzaken. U mag blij zijn dat ik zachtaardig en meelevend ben van aard. Dat is omdat ik U begrijp. Ik ben ook zo geweest: Geen rechtstreeks contact aandurven met iemand, uit angst. Vooral op school had ik daar last van, niet een klein beetje maar enorm. Misschien ben ik zelfs “winnaar” geweest op dat vlak. Winnaar in zwakheid en angst. Tot een bepaald moment. Het moment waarop ik de “gruwel” ervan besefte. Het is een Keerpunt geweest in mijn leven. Alleen rechtstreeks contact kan zuiver zijn. Onthou dit goed !!

   Als U niets anders meer ziet dan de Antichrist en ik zie hem “nergens”… dan hebben de lezers hier te maken met twee uitersten. Eigenlijk is dit lachwekkend, maar tragisch tegelijk.
   Daarom graag even dit:
   Wat staat lijnrecht tegenover het Christendom? Dat is de islam, right? Want de islam staat synoniem voor de Kruisdood-ontkenning, en dus niet zozeer het atheïsme.
   De “antichrist” is dus logischerwijs een moslim.
   Maar hebt u zichzelf ooit eens afgevraagd waarom moslims absoluut NIET geloven in “het Kruis”? Is dat omdat zij het niet WILLEN geloven? Of is het omdat zij het niet KUNNEN geloven? Wie eerlijk wil zijn moet kunnen toegeven: Alleen God Weet waarom.
   Maar als “wij” christenen er van uit gaan dat moslims kwaadaardig zijn omdat ze NIET WILLEN geloven wat “wij” geloven, dan zijn we eigenwijs en kortzichtig, en dus niet christelijk bezig. Wij moeten steeds rekening houden met de mogelijkheid dat moslims massaal tot “inkeer” kunnen komen. Laten we vooral niet vergeten dat Jezus hun vijand niet is maar hun “wonderbaarlijke profeet”. Wie rondloopt met de gedachte “Alleen mijn religie = Goed en al het overige = SLECHT” toont zich niet liefdevol maar wantrouwig en vijandig.
   Alleen een GOD die de mens VRIJLAAT in zijn ILLUSIES kan een ware God van Liefde zijn, de Ene ‼️

   Van zodra “de Dag” komt zal ELKE mens op aarde zich tot Hem kunnen keren, DAN zal het pas duidelijk worden wie of wat zich tégen “Hem” zal keren.
   De meeste mensen op aarde geloven niet of maar half in die Dag. Maar er zijn slechts twee opties:
   (1) De Dag komt nooit en ooit zal ALLES verdwijnen in het “niets”.
   (2) De Dag komt WEL.
   Dat eerste is de grootste Waanzin der mensheid want wie zoiets beweert moet ook kunnen uitleggen hoe ALLES zomaar uit het “niets” kan ontstaan. Weet hij het niet, dan moet hij kunnen zwijgen over de toekomst, anders is er sprake van onredelijkheid.
   Wat is redelijkheid? Dat zou een Priester op z’n minst moeten zijn, niet?
   Een Priester mag zich niet als “beter” gedragen. Hij dient zich “GOED” te gedragen (= genadig, zonder veroordeling, zoals God het wil).
   Waar zijn die toch die “ware Priesters”?

   Als kind (jongeling) ben ik vernederd geweest door een Katholieke Priester-geschiedenis/godsdienstleraar, en dit voor een hele klas, meerdere malen. Niet omdat ik iets “misdaan” had maar omdat ik op zijn vragen niet kon antwoorden. Ik probeerde mij te verdedigen met een glimlach. Mijn glimlach was geen fake. Ik eerbiedigde die man écht en sprak hem steeds vriendelijk aan. Al wat met godsdienst of Katholicisme te maken had vond ik rechtvaardig. De man is intussen dood. Op veel latere leeftijd besefte ik pas dat hij mijn glimlach niet kon verdragen. Dat besef kwam vanuit een Dieptepunt. Een Dieptepunt dat mij Zicht heeft gegeven: Een Dieptepunt dat mij niet tot wanhoop heeft geleid maar tot Hoop. Een Dieptepunt waarvan ik kan zeggen dat het een Keerpunt is geweest.
   Niet alle priesters zijn Priesters. Erger, een ware Priester is een zeldzaamheid. En ik zeg jullie: Met het “oog” en het “oor” zijn ze niet te vinden. Alleen vanuit het hart zijn ze te vinden, maar dan wel vanuit een gezuiverd hart. Een echte “zuivering” krijgt men niet via de fysieke biechtstoel, maar via een “geestelijke” biecht, vanuit een Dieptepunt, gepaard gaande met tranen.

   Sommigen hier voelen zich geviseerd door mij alsof ik hen de schuld van alle ellende zou geven. Neen, er is geen schuldige meer want Christus heeft ALLE SCHULD op Zich genomen. Daartegenover zou een Totale Overgave der Mensheid moeten staan. Maar dat is niet gebeurd. Het lijkt wel of Jezus niet meer was dan een druppel op een gloeiende plaat, maar dat is niet zo. Hij heeft de Wereld Wakkergeschud en het Geweten der Mensheid aangewakkerd. We leven intussen in het jaar 2024. D.w.z tweeduizendvierentwintig jaren na… Christus !!

   Echter, als “mens” (= de mensheid) zijn wij met VRAGEN 😔🤔 blijven zitten vanwege Onbegrip (= GOD niet ten volle begrijpen). GOD niet begrijpen is de “Geest die Heilig is” niet begrijpen. En dat is zonde. Maar “zonde” staat niet synoniem voor “schuld”. Zonde is in de eerste plaats een onbewustzijn. De Katholieke Kerk denkt allicht een voor een alle onopgeloste vragen beantwoord te hebben, maar absoluut zeker kan ze daar niet van zijn. Niemand kan ontkennen dat God ook Mysterie betekent, vooral omdat we onmogelijk kunnen weten wat woorden als “Hel” en “Eeuwigheid” juist betekenen.
   We kunnen als mens niet alles begrijpen maar het zal niet lang duren of we zullen niet anders KUNNEN dan begrijpen. Onze wereld van CHAOS zal niet chaotisch blijven. Chaos betekent alles door elkaar halen: Het verschil niet zien tussen wat Heilig is en onheilig:
   Tussen geest en “Heilige Geest”,
   Tussen lichaam en “het Lichaam van Christus”,
   Tussen moeder en “Heilige Moeder”.

   Daarom bevinden wij ons in één grote Duisternis. Woorden als “mens” en “God” hebben zo goed als geen betekenis meer, of ze worden door elkaar gehaald. Wat betekent “de eenvoudige man” nog in een wereld waarin onze ogen voortdurend gericht zijn naar de “hoogsten” der aarde, zoals TV-sterren of wereldleiders? Als de “eenvoudige man” genegeerd worden, dan wordt de Eenvoud genegeerd. En als de Eenvoud genegeerd wordt, dan wordt God genegeerd. Want God heeft “de mens” GOED geschapen, lezen we in de Bijbel. Dat is in alle Eenvoud. Eenvoud wil zeggen afwezigheid van complicaties, geen chaos, Zuiver !!
   Wat is Schepping eigenlijk? Spontaan denk ik aan de versmelting van een zaadcel met een eicel: Dat is een goddelijk gebeuren, een “volmaakt moment”, zoals God het wil.

   Vele mannen denken van zichzelf dat zij ooit de “winnende zaadcel” zijn geweest.
   Neen !! Als man zijn wij nooit een zaadcel geweest. Wij “gelijken” wel op de “zoekende zaadcel”: Zoeken, zoeken, zoeken, maar niet vinden…
   En een vrouw gelijkt sprekend op de onbevruchte eicel: wachten, wachten, wachten, maar niet krijgen. Ons mens-zijn begint vanaf het moment van bevruchting. Dat is een “Volmaakte Toestand”: De “man” heeft gevonden en de “vrouw” heeft gekregen. Een “Moment” van Bevrijding, Overgave, Eenheid. Een “Hemels Moment” van Verbondenheid. Als mens zijn wij dus Volmaakt “ontstaan” !!
   Een “zoekende” zaadcel of “wachtende” eicel daarentegen is geen toestand van Volmaaktheid, maar veel eerder zoals wij hier op aarde leven, een toestand van verlangen.

   Als christen geloven wij dat Jezus zondeloos is gebleven. Hij was de Eenvoud Zelf. Geen enkele vorm van complicatie of chaos had Hij in Zich. En ik zeg jullie: De “Wederkomst” zal niet zijn zoals geschreven staat. Toch zal men tot het einde kunnen beweren dat het wél zo is, want met woorden en fantasie heeft men altijd gelijk.

   De meeste mensen echter zijn “slachtoffer” van veel te veel blindelings geloof. Vele christenen “denken” te weten wie of wat (de) “Antichrist” is, maar ze denken verkeerd.
   Niet bereid zijn tot zelfanalyse is de oorzaak van alle ellende in de wereld. Vele Katholieken zullen zeggen dat zelfanalyse helemaal niet hoeft. Gewoon naar de Kerk gaan en uw hoofd richten naar de Priester. Welke Kerk? Welke Priester? De Priester die een mondmasker gedragen heeft?
   Is angst meer waard dan Moed?

   Ooit heb ik een zelfanalyse gemaakt op vraag van mijn vader. Hij was niet blij met het resultaat. Ik heb extreem moeilijke momenten gekend met hem maar toch ben ik in staat gebleven de band steeds goed te houden. Ik besef maar al te goed dat ik zonder mijn ouders er nooit geweest zou zijn.
   Vele ouderen (meer dan jongeren) kunnen het niet nalaten een “wereldanalyse” te maken denkend hiermee een “zelfanalyse” te maken. Dit is in feite hoogheidswaanzin. Maar nogmaals, het “zich goddelijk voelen” is eigen aan “de mens”.
   Wie een “wereldanalyse” maakt doet dat niet met kwade bedoelingen maar ontvlucht wel zijn verantwoordelijkheid als mens. Hij focust zich niet op zichzelf, maar op de wereld, eindigend met als conclusie: “niet ik maar de andere is de boosdoener”. Dit is zelfbeklag.
   Een zuivere “zelf-analyse” maken daarentegen is zich focussen op “zichzelf”, niet uit egoïsme maar met als kernvraag: “In hoeverre ben ik mee verantwoordelijk voor alle ellende op aarde?”. Dat is een zuiver christelijke houding en staat lijnrecht tegenover “blindelings geloof”.
   Christen-zijn is allicht de moeilijkst opdracht op aarde.
   Daarom zien we zoveel anti-christelijkheid, en U, beste Heer Vissers, ziet die anti-christelijkheid overduidelijk minder ruim dan ik:

   Draagt iemand een leesbril? Dan is dat anti-christelijk, want als Christus slechtzienden of blinden kan doen zien vanwege Gods liefde, dan is het ongehoord een bril te dragen, tenzij men zich DIEP, DIEP schaamt, wegens uiterst klein geloof.
   Heeft of draagt iemand een prothese van welke aard ook? Dan is dat antichristelijk, tenzij hij zich DIEP, DIEP schaamt, wegens uiterst klein geloof. Want al wat “vals” is komt niet van GOD., maar van de zondaar ter bevrediging van eigen ego.
   Is iemand een roker? Dan is dat antichristelijk, tenzij men zich DIEP, DIEP schaamt. Want elke vorm van fysieke verminking is tegen de Liefde, tegen het Leven, tegen Christus.
   Neemt iemand medicijnen, van welke aard ook, dan is dat antichristelijk, tenzij men zich DIEP, DIEP schaamt, wegens uiterst klein geloof. Want welk tablet, capsule, siroop of inspuiting men ook neemt, in het beste geval geeft het slechts een “verlenging” van het zondig leven, terwijl het Ware Leven genegeerd wordt.
   Is iemand eigenaar van een auto, dan is dat antichristelijk, tenzij hij zich DIEP, DIEP schaamt, wegens uiterst klein geloof, want als Jezus een ezel verkiest bóven het paard, dan moeten we niet in de illusie leven dat Hij gediend zou zijn met een vervuilende auto.
   Heeft iemand een spaarboekje of een kluis met geld in, dan is dat antichristelijk, tenzij hij zich DIEP, DIEP schaamt, wegens uiterst klein geloof. Want als Jezus geen spaarboek had, waarom zouden wij er wel een moeten hebben?
   Ontvangt iemand een uitkering, zonder iets te moeten doen? Dan is dat anti-christelijk, tenzij men zich DIEP, DIEP schaamt, wegens uiterst klein geloof. Want geld is verbonden met het Kwade, niet met het Rijk Gods, de eindbestemming.
   Vindt iemand voeding en kleding een vanzelfsprekendheid? Dan is dat antichristelijk, tenzij men zich DIEP, DIEP schaamt en bidt vóór elke maaltijd. Want vóór we het beseffen kleeft er bloed aan onze handen door niet te controleren waar onze voeding en onze kleren vandaan komen.

   Daarom gaat het zo slecht in de wereld, vanwege het uiterst klein geloof.
   En daarom schamen pubers zich voor hun ouders.
   Maar hoe graag draaien we alles toch om.

   Men kan dit alles weglachen of U kunt me gek verklaren, maar vergeet niet dat we in ons HART allen overspel-plegers zijn. Daar was Jezus heel duidelijk over.
   Alleen iemand die zich kan bewijzen als Zuiver-vergevingsgezind pleegt geen overspel. Dat vraagt een Helder Zicht. Niet “helder” van “helderziendheid”, maar Helder Zoals Jezus Ziet. En ieder mens op aarde heeft de mogelijkheid om tot dat Helder Zicht te komen. ZO heeft God ons “geschapen”.

   Wees toch voorzichtig met reageren: Ik zie het al voor mij: Reflexen als “hypocriet en idioot die je bent”. Of een reactie als “Kijk eens naar de goddelozen, kinderverkrachters, kindermoordenaars… Geen enkel berouw, geen enkele traan. DOOD-zonden zijn het…etc., etc., etc…”

   Leeuwen en krokodillen sterven ook zonder tranen. En voor hen staat geen hel te wachten. Ik kan het niet genoeg herhalen: Niet de dierenwereld, maar de HELE wereld is een ware JUNGLE maar dat horen we niet graag. Een rechtstreekse confrontatie met deze realiteit kunnen we niet aan. Veel aangenamer is het om GELOVEN dat de wereld zachtaardig en menselijk is van aard, om dan slachtoffer te kunnen spelen als het misloopt. Slachtoffer spelen is niet liefhebben.

   HEB UW NAASTE (= mens) NET ZO LIEF ALS UZELF
   Dat wil NIET zeggen:
   VERTROUW hem (haar) TENVOLLE en BESCHULDIG hem (haar) als het misloopt.
   Het wil zeggen:
   Gedraag je als MENS en niet als een dier. Wees verantwoordelijk voor al wat misloopt en beschuldig niemand. Alleen ZO kan men een KIND van GOD zijn 🙏😌

   Nogmaals, beste lezers, pas op voor impulsiviteit, ondoordachte reacties en kortzichtigheid.
   Vooral dat laatste is een verschrikkelijk iets. Zoals ÉÉN Afrikaan slecht, ALLE Afrikanen slecht. Of… AL wat anoniem is, is onbetrouwbaar en kwaadaardig.
   Voor diegenen die het niet zouden weten: Iedereen over dezelfde kam scheren is allesbehalve christelijk.

   Als iemand mij ziet als een anonieme bommelder, dan is dat zijn recht (hij mag denken wat hij wil), maar als zou blijken dat ik niet zo ben, dan heeft hij mogelijk sinds het begin van mijn schrijven “verkeerd” gedacht over mij. En als iemand drie jaar lang “verkeerd” kan denken, dan is dertig jaar lang “verkeerd denken” ook mogelijk, etc.

   Daarom… Aan ieder van jullie:
   Kom even langs zou ik zeggen. Dan kunnen jullie met eigen ogen waarnemen
   in welke Eenvoud ik leef,
   hoe consequent of inconsequent ik ben ten opzichte van mijn schrijven
   of ik al dan niet geliefd ben,
   en of ik er uitzie als een anonieme bommelder.

   Kom langs, de wereld is een dorp. Op zondag 16 juni om 12u ben ik in Sonog, Mount Calvary, Visayas, Filipijnen. Bovenaan deze kleine berg is een verlaten kapel. Ik zal er zijn !! Maar uiteraard… Ik verwacht daar niemand. Te ver.
   Immers, wat hebben wij voor mekaar over? Als het met moeite een glimlach is, dan verwacht ik niet dat iemand op die berg zal zijn.
   Misschien zien jullie me wel eens in Vlaanderen of Nederland.

   Maar wisten jullie dat er steeds een mogelijkheid is om te “controleren” of iemand eerlijk is of niet? In mijn geval is het heel simpel:
   Ooit schreef ik dat ik een “band” heb met het Katholiek Forum, waarmee ik mijn eerbied wilde tonen aan IEDER van jullie. Eerbied voor Gods Schepping.
   Daarom… (opnieuw): Aan ieder van jullie:
   Als iemand liever heeft dat ik dit forum onmiddellijk verlaat, zeg het me dan !! Ik zal dit eerbiedigen. Zoals ik eerder al schreef: Ik wil geen storend element zijn in iemands leven. En dat hoeft maar één iemand te zijn. Zég het me gewoon, persoonlijk, via dit forum.
   Maar ook dit zie ik niet meteen gebeuren. Niemand wil graag zijn “reputatie” aangetast zien.
   Ziet U wat ik bedoel?
   Niet heel makkelijk om zuiver-eerlijk te zijn, hè.
   En staat “valsheid” niet synoniem voor “antichristelijkheid”?
   Zit de “antichrist” niet in ieder van ons?
   Alleen hij die zichzelf van deze “valsheid” kan bevrijden heeft het recht om zich zuiver-Christelijk te noemen. Hij moet het wel kunnen bewijzen.
   En als iemand zou beweren dat er ook nog een “Antichrist” is (met hoofdletter), dan ga ik dit niet ontkennen. Maar al wat een hoofdletter heeft is voor mij Mysterie en heeft dus een Bijzondere Betekenis.
   Jean Marie 😉🙏

   1. @Jean Marie,
    Niémand leest zo’n compleet boekwerk. Dat heb ik U al enige maanden geleden gemeld.

 18. Ik heb het gelezen

  En deze dame krijgt mijn aandacht, zeer interessant 😊

  1. Het staat geschreven. Nogmaals lezen, beste Heer Vissers 🙏😉

 19. Je moet begrijpen dat ik teksten lees in een seconden

  Ik kom hier op terug ,

  Later ik ben moe

  1. @e.t.j. Vissers,
   Er is een levensgroot verschil tussen lezen en begrijpend lezen.
   (Vroeger kon ik ook ’n hele pagina binnen 2 á 3 seconden ‘lezen’.)
   Echter, door zo te ‘lezen’, mist U ÁLLES wat essentieel (= zeer belangrijk) is.

 20. Zalig Pinksteren heer Derks

  Moet ik wat lekkers komen langs brengen

  1. @e.t.j. Vissers,
   Blijkbaar vindt U zichzelf zeer belangrijk (= + vindt U alle ánderen NIÉT belangrijk)!!!

   1. @e.t.j. Vissers,
    Anders gezegd: U bent een verwende en verwaande kwibus (= een vreemde, rare zonderling).

 21. IK ben moe heer Derks

  vannacht sta ik op —-ik ben uil

  1. @e.t.j. Vissers,
   Heeft U al dat lekkers rondgebracht (of was ook dát ’n smoes van U)?

 22. Nou ga ik iets vertellen

  Wat God voor mij gedaan heeft

  Ik heb me te druk gemaakt in die hele periode van corona—ik wist wat er aan de hand was .

  Dus ik belande in het ziekenhuis met hartfalen en longoedeem ,vorige jaar april

  Na een hart echo bleek dat mijn hart nog maar voor 33%procent werkte

  Als je in mijn email kijkt zie je het getal 33 vijfhonderd keer voorkomen ,jezus leeftijd he

  5 dagen gelegen toen lieten ze mij weer gaan op koningsdag—echt waar

  Ik was dus een gevallen engel

  33,3333333 gevallen engelen Hij kwam in opstand tegen God en wist maar liefst een derde van de engelen achter zich te krijgen (Openbaring 12

  Nu het wonder ,ze kunnen het niet geloven in het ziekenhuis

  Alles weer prima en geen medicijnen

  Zo dat wilde ik even kwijt ——halleluja

  Die hosties en wijn man man man .

  1. @e.t.j. Vissers,
   Behalve pijn aan Uw hart: had U ook hoofdpijn?
   Want volgens mij bent U hard op Uw hoofd gevallen.

 23. Maar, zegt Jezus dan, want Hij wil helemaal niet dat mensen zichzelf de eeuwige dood in leven: wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het vinden. Je leven verliezen, dat is niet alle kaarten zetten op het leven hier en nu, maar jezelf verloochenen en je kruis dragen om …

  Ik heb zoveel e-mails verzonden naar overheden en kerken in de corona periode

  Ik wist dat dat heel gevaarlijk was.

  maar als ik zie dat de jongeren werden misleid. Zo satanische

  De Jonge lanceerde ‘Dansen met Janssen’ vanwege kapotte koelkast, zonder OMT-advies

  Wat heeft de synagoge van satan toch verschrikkelijk toegeslagen

  CEO’s van de big pharma gifmengers:

  Johnson & Johnson: Alex Gorsky (Ashkenazi joods)
  AstraZeneca : Leif Johansson (Ashkenazi joods)
  Pfizer: Alber Bourla (Ashkenazi joods)
  Moderna: Stephane Bancel (Ashkenazi joods)
  Sputnik V: Gincburg (Ashkenazi joods)

  Heilige Lebuinus parochie
  ma 26 feb, 05:07
  aan mij

  Dit is een kopie van het bericht dat gestuurd is aan H.Lebuinusparochie via Heilige Lebuinus parochie

  CEO’s van de big pharma gifmengers:

  Johnson & Johnson: Alex Gorsky (Ashkenazi joods)
  AstraZeneca : Leif Johansson (Ashkenazi joods)
  Pfizer: Alber Bourla (Ashkenazi joods)
  Moderna: Stephane Bancel (Ashkenazi joods)
  Sputnik V: Gincburg (Ashkenazi joods)

  https://www.youtube.com/channel/UCo8fiE2-s0SZu6Onb8lNLMQ

  De auteur geeft een gedetailleerde analyse van twee openbare rituelen die precies 20 jaar na elkaar plaatsvonden.The author gives a detailed analysis of two public rituals that took place exactly 20 years apart.

  Het geeft je een idee van hoe lang van tevoren de Corona-operatie was gepland en onthuld aan het onverwachte publiek voordat deze met chirurgische precisie werd uitgevoerd door Satans soldaten, de jezuïeten van Rome.

  https://youtu.be/eHukUgojw8w

  1. @ e.t.j. Vissers
   Beste,
   U schrijft:
   “Maar, zegt Jezus dan, want Hij wil helemaal niet dat mensen zichzelf de eeuwige dood in leven: wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het vinden. Je leven verliezen, dat is niet alle kaarten zetten op het leven hier en nu, maar jezelf verloochenen en je kruis dragen om …”

   Inderdaad, “Verloochen jezelf” zei Jezus.
   Dat heeft alles te maken met daden, niet met woorden, en niet zomaar “daden” maar daden waarover Jezus het had:
   “Laat uw rechter hand niet zien wat uw linker hand DOET”.
   DOE wel en zie niet om..
   Maar hoevelen onder ons zijn er niet die het omgekeerde doen: “Goede” daden verrichten opdat ze GEZIEN zouden worden.
   Alleen wie helemaal “Alleen” komt te staan ZONDER enige vorm van haat of wrok ontwikkeld te hebben kan zeggen zichzelf verloochend te hebben.

   Velen op aarde TONEN zich als “nihilist” en/of “verlicht”, alsof ze Jezus gehoorzaamd hebben en daardoor in liefde leven, zonder haat. NEEN, als puntje bij paaltje komt, dan zijn ze NIET wat ze zeggen te zijn. Wij worden als mens tot het uiterste getest, en dáár wordt alles zichtbaar. Dáár waar het onverdraaglijk wordt, daar tonen we onze ware aard.
   “Mijn juk is ZACHT en mijn last is LICHT”. Daar liet Jezus Zijn ware aard zien. Geen mens ter wereld zou zoiets gezegd krijgen. Hij was niet de “Lijdende aan het Kruis”. Hij was het Licht der Aarde.
   Maar hoe zijn wij als zondaar toch geneigd om alles “om te draaien”, alsof Zijn lijden de Kruistocht was en niets anders dan dát. NEEN, het lijden van Christus kan pas begrepen worden als men zichzelf compleet verloochend heeft, zodanig dat van het ego niets meer overschiet.
   Het Kruis heeft NIETS te maken met het ware lijden van Christus. Met het lijden heeft Hij KOMAF gemaakt, want Hij was de Verlosser op Aarde.
   En TÓCH lijden “WIJ” nog steeds. Zo eigenwijs en koppig zijn “WIJ” christenen, als mens… “Wij” die ons voordoen als diep-gelovig maar het allesbehalve zijn.
   Het ware lijden van Christus kan pas begrepen worden als men begrijpen kan wat “Tijd” en “Eeuwigheid” betekenen.

   De “Eeuwige Dood” bestaat niet, beste Heer Vissers.
   Bestaande “Energie” kan niet zomaar ophouden te bestaan.
   De Kosmos is geen “uitdovende kaars” maar een Ongelooflijk Ordelijk en Levendig Iets.
   De “eeuwige dood” doet aan “eeuwige rust” denken, woorden die we vaak gebruiken als iemand sterft. Geen Hemel, Geen Hel maar dus veeleer een eeuwige slaap… “En als God bestaat en werkelijk Machtig en Liefdevol, dan zal Hij ons wel uit onze slaap halen”. Zo denken allicht de meeste mensen op aarde, welke levenshouding of religie ze ook hebben… De minst pijnlijke gedachte.
   Ondertussen blijven de meeste mensen zo veel mogelijk “genieten” niet beseffende dat dat “genot” niets anders is dan eigenliefde en zelfvernietiging.

   Kortom, elke mens mag zich bevrijd “voelen” door Christus, maar bevrijd van onze eigen gecreëerde CHAOS zijn we absoluut niet. Chaos is alles door elkaar halen, schreef ik eerder.
   Zoals het verschil niet zien tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.
   Vanuit de top (de Elite) WILT men zelfs het verschil niet meer zien. Tijdens de “coronacrisis” waren wij geen “man” of “vrouw” meer maar “snotneuzen” die moesten gehoorzamen. Terecht of onterecht, daar gaat het zelfs niet om.
   De vraag is: Namen de rijksten der aarde hun verantwoordelijkheid als MENS, of waren zijn gewoon BANG dat een arm kind hen zou kunnen “besmetten”? Het antwoord is overduidelijk: Zij waren bang. En we mogen God Dankbaar zijn dat deze crisis slechts tijdelijk was. Want een LEIDER die BANG is neemt elk kind mee in zijn eigen ondergang.
   Jean Marie 🙏

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht