De C0P 28 te Dubai: een ideologische miljardenzwendel

De COP 28, het Tomorrowland van de Klimaatkerk, beleeft haar geldverslindende hoogdagen. “Wij moeten de planeet redden”…, niemand ontsnapt eraan, de slogan is overal. Alomtegenwoordig op school, in de dagbladen, op televisie, in films, in debatten…Enkele dagen regen, een vulkaan die uitbarst, een lichte  aardschok in een gebied waarin dit schering en inslag is, alles is voorwendsel te verwijzen naar de zogenaamde ‘klimaatverandering’.

De grote schuldige van de ‘klimaatverandering’ zou de toename van CO2 zijn, waarvoor de menselijke activiteit verantwoordelijk zou zijn. Daardoor zou het leven op aarde bedreigd zijn. Een ‘klimaat noodsituatie’, die een totalitaire aanpak vereist om aan de mensheid een onwaarschijnlijk groot aantal beslissingen en maatregelen op te leggen, zonder enige wetenschappelijke grondslag. Mochten deze maatregelen uitgevoerd worden, dan zouden zij voor een groot deel van de bevolking dramatische gevolgen hebben.

Dit in twijfel trekken, zorgt voor hysterie bij de fanatieke ‘Groenen’ en hun bondgenoten in de media, de meeste politieke partijen die gewoon volgen en nu zelfs de katholieke Kerk, die een nieuw dogma schijnt uitgevonden te hebben, uit zuivere bloedarmoede. Vele naïeve mensen, gehersenspoeld door wat hen in de media wordt opgedrongen, stigmatiseren iedereen, die maar slechts een vraag stelt bij bij de dogma’s van het nieuwe geloof, terwijl zij onbekwaam zijn te zeggen wat het percentage CO2 in de atmosfeer is: 0,04%! Dit is het resultaat van vele jaren eenzijdige indoctrinatie, verdachtmaking en uitsluiting van wetenschappelijke bevindingen, die het officiële narratief betwisten. Wie van de ‘partijlijn’ afwijkt, wordt weggezuiverd! Stalin is niet ver…

Hoe is dit zover kunnen komen? Sinds het einde van de jaren 80, heeft het IPCC, de organisatie die door de Verenigde Naties tot een soort waarheidsministerie werd verheven en zowel wetenschappers als niet-wetenschappers groepeert, de theorie van de “klimaatopwarming” uitgevonden, al heel snel herdoopt tot  ‘klimaatverandering’, omdat gebleken was dat bepaalde ‘wetenschappelijke ‘gegevens’ vervalst waren om te komen tot het gewenste resultaat: het aanduiden van het  broeikasgas CO2 als oorzaak van de ‘klimaatverandering’ en de mens als antropogene factor en schuldige.

In feite, wijten talrijke wetenschappers de klimaatschommelingen aan lange cycli, waarvoor zowel de zon als de wolken en de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer( een broeikasgas dat veel belangrijker en krachtiger is dan CO2) verantwoordelijk zijn.

De beslissing om een hypothetische klimaatverandering toe te schrijven aan de mens en aan zijn activiteiten is dus een politieke beslissing die alles te maken heeft met ideologie, maar gebaseerd is op geen enkel wetenschappelijk vastgesteld feit.

Is CO2 voor iets verantwoordelijk?

Helemaal niet. Even wat gezond verstand…Hoe zou een gas dat slechts 0,04% van de atmosfeer uitmaakt zo’n grote schade kunnen aanrichten als die waarvan men het beschuldigt?

Maar vooral, men vindt het bewijs dat CO2 niet verantwoordelijk is in studies die door wetenschappers verricht werden op basis van boringen in het pakijs en van stalen van ijskernen. Deze ijskernen laten toe  de gassen, die gevangen zitten in het ijs, zoals CO2 te analyseren en vast te stellen uit welke periode van onze geschiedenis zij stammen. Deze wetenschappers hebben op die manier kunnen bewijzen dat de evolutie van de hoeveelheid CO2 gebeurt met 800 jaar vertraging op de evolutie van de temperatuur.

In feite is het dus helemaal niet de hoeveelheid CO2 in de lucht die de temperatuur doe toenemen. Men stelt juist het tegenovergestelde vast! 

Het verstikkende rookgordijn dat opgetrokken wordt om de bevolking angst aan te jagen, is gebaseerd op niets. Het is gewoon om ideologische redenen dat CO2, voortspruitend uit de menselijke activiteit als grote schuldige wordt aangewezen. Elk debat op basis van deze wetenschappelijke gegevens wordt onmogelijk gemaakt, ook al omdat er gigantische economische belangen op het spel staan, o.a die van de elektriciteitssector, windturbines, zonnepanelen, elektrische auto’s, om er slechts enkele te vernoemen.

Al wie sceptisch is over het opgedrongen verhaal, moet monddood gemaakt worden. Een nieuwe terminologie als wapen werd uitgevonden. Alle middelen mogen gebruikt worden. Als ‘ontkenner’ niet werkt, spreekt men  van klimaat-negationisten, een term bedoeld om schrik aan te jagen. Zoals dat bij COVID gewerkt heeft, is het door intellectueel terrorisme dat men wil verhinderen dat het volk geïnformeerd wordt.

In augustus 2023, hebben 1600 wetenschappers, waaronder twee Nobelprijswinnaars fysica, de Noren John Clauser en Ivar Giaever, een verklaring ondertekend, waarin zij bevestigen, dat er geen enkele klimaat-urgentie bestaat en dat de oproep tot actie op het klimaat een vorm van collectieve hysterie geworden is.

De radicale omvorming van hele panden van onze economie en maatschappij gebeurt zonder enige vorm van ernstig en openlijk debat . Zij stoelt op onbewezen wetenschappelijke beweringen, uitvergroot door progressieve media, die zich laten leiden door emotie of door een bewuste ideologische oriëntatie, eerder dan op objectieve en op feiten gebaseerde journalistieke methodologie.

Deze wetenschappers kwamen nooit aan bod in de vele programma’s, die aan het thema’klimaat’ gewijd werden. Heeft Terzake of  De Afspraak er aandacht aan besteed? Neen, natuurlijk niet. De makers van deze programma’ worden slechts geleid door hun totalitaire linkse maatschappijvisie en hun politieke vooroordelen.

Ieder van ons moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en zich inzetten tegen deze uitzinnige ideologie, die het volk angst wil aanjagen met valse argumenten en haar standpunt wil opleggen door intellectueel terrorisme.

Deze strijd tegen valselijk opgedrongen ‘klimaaturgentie’, is een absolute noodzaak, omdat enorm veel op het spel staat, dat ieder van ons aanbelangt.

Wij staan niet alleen. De westerse politici en hun gevolg van honderden ‘cabinettards’ en de talloze lobbygroepen en NGO’s op de COP 28 in Dubai, stonden als door de bliksem geslagen, toen sultan Ahmed Al Jaber, voorzitter, gastheer en sponsor van de VOP 28 hoogmis verklaarde dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is achter de eis tot een gedeeltelijke of volledige afschaffing van olie, kolen of gas om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden…Oei…!

 

Auteur:Veroon ter Zee

29 commentaren op “De C0P 28 te Dubai: een ideologische miljardenzwendel

 1. Het percentage CO2 in de atmosfeer is misschien klein, maar het heeft een grote invloed op de temperatuur. Sinds de industriële revolutie is de CO2-concentratie gestegen van ongeveer 280 ppm (parts per million) naar meer dan 410 ppm nu. Dat is een toename van bijna 50%. Deze extra CO2 komt vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen.
  Het sterkste gif voor mensen en dieren is botuline, een eiwit dat wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Dit gif is zo krachtig dat een dosis van slechts 0,025 mg/kg al fataal is. Het gif verlamt de spieren en het ademhalingsstelsel, waardoor de dood door verstikking volgt.
  Kortom: Of iets véél of weinig is, is relatief. Een heel klein beetje kan fataal zijn, terwijl massaal veel ook ongevaarlijk kan zijn.
  Het valt weer op: Wat zowat elk gezond mens erkent kan niet waar of juist zijn, en waarin bijna niemand nog gelooft is het enige juiste.
  En uiteraard door één gigantisch alles omvattend groot complot tegen de Heer en zijn rechtvaardigen.
  Enig idee waarom Ahmed Al Jaber toch liever nog wat langer olie wil blijven oppompen? Om uw ware geloof te verkondigen? Ik dacht het niet.

 2. geachte gehersenspoelde

  Let op, wat ik lees in het getal wat altijd aangehaald wordt: 0,000036

  Dus weer DRIE ZESSEN, d.w.z. 6 decimalen achter de komma en uiteraard 6 X 6 = 36

  Eén van de talloze voorbeelden van hoe ze ons recht in ons gezicht uitlachen…….

  Frank je moet je poep ogen uitwassen

  of ben je een overheid trol wedden

  https://aplanetruth.info/2021/12/10/my-6-free-pdf-books/

  IQ 190 boeken

 3. Ik geloof dat de christenen weer niet opgelet hebben

  Blasfemische ritueel

  https://www.jpost.com ›milieu-en-klimaatverandering › artikel-721751
  COP27: Zal God 10 geboden voor klimaatverandering uitvaardigen?
  11 nov 2022Terwijl Mozes sprak, antwoordde God hem met een donderslag (Exodus 19:19-20). ‘Mozes leidde het volk het kamp uit, naar God toe, en zij namen plaats aan de voet van de berg.

  Mt Sinai – Climate Repentance Ceremony Kick Of

  hier het filmpje https://youtu.be/6BeXcA1-yew?si=kCdPQDoX4wd4nOGS

 4. En nou gooi ik er een bom op

  EEN VALSE OPROEP VAN ELIJAH TOT KLIMAATRECHTVAARDIGHEID EN BEROUW IN SINAI OP ZONDAG 13 NOVEMBER – EEN MISLEIDENDE OECUMENISCHE BIJEENKOMST TER ONDERSTEUNING VAN DE VATICAANSE COP 27 KLIMAATCONFERENTIE
  NIEUWS-UPDATE – 11 september 2022

  Ter ondersteuning van de aanstaande COP 27-klimaatconferentie van de Verenigde Naties in november op het Sinaï -schiereiland, komen een aantal interreligieuze groepen met verschillende christelijke en religieuze leiders bijeen op de berg Sinaï voor wat een ‘profetische oproep tot klimaatrechtvaardigheid en ceremonie van berouw’ wordt genoemd. ‘

  “Om discussies tijdens COP 27 in Sharm El Sheikh te ondersteunen, uit te dagen en te inspireren, zal er een weekendevenement worden gehouden op de berg Sinaï dat hartverscheurend, transformerend en een moment van inspiratie voor religieuze gemeenschappen en voor de mensheid zal zijn. interreligieuze klimaatberouwceremonie gehouden … Op zondag 13 november keren religieuze leiders terug naar de berg Sinaï, een berg waarvan de herinnering en betekenis opdoemen als een plaats van openbaring in het collectieve bewustzijn van het christendom, het jodendom, de islam en anderen. is een site om je tot God te wenden en Gods boodschap te ontvangen … en om een profetische interreligieuze oproep tot actie naar voren te brengen: Climate Justice: Ten Universal Commandments.” ( bron )

  In de voorhoede van deze bijeenkomst is een groep genaamd ‘The Elijah Inferfaith Institute’, die op hun ‘over’-pagina zegt … ” De geest van Elia is wijsheid, inspiratie, vriendschap en hoop in religieuze tradities. Elia verdiept begrip tussen religies Elia’s missie is het bevorderen van eenheid in diversiteit , het creëren van een harmonieuze wereld.” ( bron ).

  ECHT? Zou je Elia trots zien staan bij de boodschappers van Baäl, proberend een ‘gemeenschappelijke basis’ met hen te vinden en ‘begrip’ en ‘eenheid’ met hen opbouwen? Zou je Elia zien deelnemen aan gezamenlijke aanbiddingsdiensten die worden aangeboden aan Jehovah, Molech, Dagon, Marduk, Tammuz, Ashtoreth en Baäl? Geen kans! Elia had een duidelijke boodschap van de Heer om te geven: “Gij hebt de geboden van de Heer verlaten en bent de Baälim gevolgd .”

  Gaat Jehovah gehoor geven aan hun ‘roep’? Nee, want ze roepen niet tot Jehovah, de enige ware God. Ze zullen een beroep doen op hun valse drie-eenheid god die wordt geaccepteerd in alle grote valse religies en de gevallen kerken van Babylon. Dit is de ‘god’ die de valse religies en gevallen kerken van Babylon verenigt. Oecumene is gebaseerd op de drie-eenheid god, kijk:

  “Paus Franciscus zegt dat oecumene een spiritueel proces is dat geworteld is in de drie-eenheid .” ( bron )

  “Het centrale oecumenische belang van de leer van de Drie -eenheid is de laatste jaren steeds meer erkend.” (MATTHIAS HAUDEL, hoogleraar theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit van Munster, Duitsland – bron )

  “De oude Babyloniërs erkenden de leer van een drie-eenheid, of drie personen in één god – zoals blijkt uit een samengestelde god met drie koppen die deel uitmaken van hun mythologie, en ook het gebruik van de gelijkzijdige driehoek als een embleem van een dergelijke drie-eenheid in eenheid .” (Thomas Dennis Rock, De mystieke vrouw en de steden van de naties, 1867, pp. 22-23)

  “De hymne aan Amon verordende dat ‘er geen god voor hem (Amun) ontstond’ en dat ‘ alle goden drie zijn : Amon, Re en Ptah, en er is geen tweede voor hen … Dit is een verklaring van drie- eenheid, de drie oppergoden van Egypte verenigden zich in een van hen, Amon.” (Simson Najovits, Egypte, Trunk of the Tree, Vol. 2, 2004, pp. 83-84)

  “We mogen niet vergeten dat Jezus Christus zo’n fenomeen [ de Drie -eenheid ] nooit heeft genoemd, en nergens in het Nieuwe Testament komt het woord ‘Drie-eenheid’ voor. Het idee werd pas driehonderd jaar na de dood van onze Heer door de Kerk aangenomen en de oorsprong van de conceptie is volledig heidens … De oude Egyptenaren , wiens invloed op het vroege religieuze denken diepgaand was, rangschikten hun goden of godinnen gewoonlijk in drie-eenheden : er was de drie-eenheid van Osiris, Isis en Horus, de drie-eenheid van Amen, Mut en Khonsu, de drie-eenheid van Khnum, Satis en Anukis, enzovoort.” (Arthur Weigall, Paganism in Our Christianity, 1928, pp. 197-203)

  “In de eenheid van die ene Enige God van de Babyloniërs waren er drie personen , en om die leerstelling van de Drie -eenheid te symboliseren , gebruikten zij, zoals de ontdekkingen van Layard bewijzen, de gelijkzijdige driehoek , net zoals de Roomse Kerk welbekend is. doet op deze dag.” (De twee Babylons, Alexander Hislop, p. 16)

  Zie je hoe de gevallen kerken zich kunnen verenigen met de valse religies van de wereld? Omdat ze dezelfde ‘3 in 1’ drie-eenheid god aanbidden. En ja, ze krijgen misschien gewoon een ‘antwoord’ op de Sinaï tijdens deze bijeenkomst in november, maar het zal niet van Jehovah zijn. Het zal van de ‘god’ van deze wereld zijn, Satan. Hij zal hun oproep graag beantwoorden en hen nog verder leiden in hun bedrog.

  Net zoals Elia vuur uit de hemel riep op de berg Karmel om te bewijzen dat Zijn God Jehova de enige ware God was, vertelt Openbaring 13 ons dat de gevallen kerken in Amerika ( het beeld van het beest ) binnenkort de wereld zullen verleiden met ‘vuur uit de hemel’ om de wereld te laten denken dat God aan hun kant staat. Terwijl het in feite SATAN zal zijn die dat vuur neerhaalt om, ‘indien mogelijk, de uitverkorenen’ te BEDIENEN. Dit is waarom we volgelingen van Jezus Christus en Zijn waarheid alleen moeten zijn!

  Waarom is deze bijeenkomst op de Sinaï? Waarom noemen ze ’tien geboden’? Omdat dit allemaal deel uitmaakt van het plan van het Vaticaan om de wereld te misleiden om haar wet op de zondagsrust, de valse sabbat van Rome en de gevallen kerken te handhaven, in tegenstelling tot Jehovah’s 4e gebod en Zijn ware heilige 7e-dags Sabbat (onze zaterdag). Dit is wat het Vaticaan wil dat over de hele wereld wordt afgedwongen en waarom de agenda voor klimaatverandering nu zo zwaar wordt gepusht. Maar zoals Openbaring 13 bevestigt, zal het het tweede beest (Amerika) zijn dat voorop loopt om de wereld te laten buigen voor het pauselijke Rome, haar valse zondagssabbat en haar valse drie-eenheidsgod.

  Grote misleidingen komen eraan, vrienden, en we moeten met heel ons hart de waarheid van de ene ware God van hemel en aarde zoeken. We hebben veel studiepagina’s en artikelen op deze website die de kostbare waarheid van Gods Woord laten zien. Laten we ‘studeren om te laten zien dat we goedgekeurd zijn door God’, als volgelingen van Gods dierbare Zoon Jezus Christus, geen volgelingen van mensen.

  Op het voorhoofd van Babylon staat geschreven … ” Mysterie , Babylon de Grote, de moeder van hoeren en gruwelen van de aarde.” (Openb.17:5). Maar op het voorhoofd van Gods overblijfsel staat geschreven… ” DE VADER’S naam.” (Openb.14:1)

  ” We zijn afgedwaald van de oude Bijbelse oriëntatiepunten. Laten we terugkeren . Als de Here God is, dien Hem; als Baäl hem dient. Aan welke kant sta je?” (Testimonies for the Church, Vol.5, p 137)

  De WARE Elia eindtijd boodschap wordt gevonden in de 3 engelen boodschap van Openbaring 14 – DE DRIE ENGELEN BOODSCHAP

  https://youtu.be/4ZjB3c9ELe4

  1. @Edwin Vissers,
   Jezus bad regelmatig tot Zijn Vader + Jezus zei: “Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij jullie zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort, en Hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat Hij van Mij hoort, zal Hij Mij verheerlijken” (Johannes 16:13-14).
   Jezus sprak dus wel degelijk over de Allerheiligste Drieëenheid.

 5. Sinaï Egypte COP 27

  Verdere informatie over het gouden kalf oftewel maangod sin, moloch/malcum/Baal/Bell, etc

  http://www.ccg.org/english/s/p222.html

  Hier is hun oproep tot “Climate Repentance” https://interfaithsustain.com/returning-to-mt-sinai/ en hun “10 spirituele principes” https://climaterepentance.com/the-spiritual-principles/
  En de “bekeringsceremonie” werd live gefilmd. https://climaterepentance.com/world-wide-locations/

  Ook voorspelt Gerald Ford in 1989 in een interview de hypothetische toekomstige dood van de mannelijke Amerikaanse president, waardoor zijn vrouwelijke vice-president juridisch ongekend recht krijgt om de eerste vrouwelijke Amerikaanse president te worden. (Camala Harris alias Kamal Aroush?????)
  https://m.youtube.com/watch?v=epWYJ_SY8uU

  Het Bahá’í-geloof heeft veel gemeen met hun filosofie…

  “De eenheid van religie is een kernlering in het Bahá’í-geloof die stelt dat er een fundamentele eenheid bestaat tussen veel van de religies in de wereld”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_Faith_and_the_unity_of_religion

  Kijk eens naar het symbool dat ze gebruiken…

  Alle grote wereldreligies zijn gecombineerd tot een singulariteit met het mysterieuze Babylon (aarde) als kern, dat doet denken aan het logo van de Verenigde Naties/VN… Merk op dat de kaarten zijn uitgelijnd om de “Noordpool” te benadrukken, waar ijsberen en draken leven …

  Jeremia 50:9

  ‘Want zie, ik zal een vergadering van grote naties uit het noordelijke land oprichten en tegen Babylon laten optrekken; en zij zullen zich tegen haar opstellen; vandaar zal ze worden weggenomen: hun pijlen zullen zijn als die van een machtig, deskundig man; niemand zal tevergeefs terugkeren”

  ‘Zondag’ voor hun ‘Zonnegod’ en de ‘13’ waarvan we weten dat het een van Satans getallen of zijn ultieme getal is. De datum: 13 november oftewel 1+3=4 x 11 = 44, het getal van Obama? 44 is een getal dat ook verbonden is met hun godin Isis. Velen geloven dat Obama verbonden zou kunnen zijn met Achnaton, of dat hij zelf een kloon van hem is. Het symbool van de COP27 lijkt op het symbool voor de zonnegod Aten? De cultus van Aten – Zonnegodaanbidding Libre 44; massa van de Feniks (Satan)
  Zondag 13 november, maak je klaar voor de Chrislam ‘Climate Repentance Ceremony’” – Een ceremonie van bekering; Bekering is de manier waarop wij vrij kunnen worden van onze zonden en er vergeving voor kunnen ontvangen. Zonden zijn niet gebonden aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Hoe zit het met berouw tonen aan de schepper Onze Hemelse Vader en niet berouw tonen aan de schepping, de aarde, enz.?!
  De wereld bevindt zich “op een snelweg naar de klimaathel, met onze voet op het gaspedaal!” VN-secretaris-generaal Antonio Guterres kwam binnen in zijn openingstoespraak Op de berg Sinaï in Egypte, terwijl de Verenigde Naties COP27 houden; interreligieuze leiders onthullen hun ‘Klimaatrechtvaardigheid – Tien Universele Geboden’ (door de mens gemaakt – SATAN-wetten) en hebben berouw over hun klimaatzonden tegenover Moeder Aarde; Als eeuwenoude heilige ruimte was het de plaats van profetische ervaring en het ontvangen van Gods boodschap voor de profeten Mozes en Elia in alle drie de Abrahamitische tradities.

  13 = Mason, De letter M of een nr. 3, die gekoppeld is aan hun magische getal voor de driemaal grootste Hermes trismegistus. Er wordt gedebatteerd waarom Hermes Trismegistus ‘Driemaal Groot’ werd genoemd, maar men denkt dat dit komt omdat hij drie delen van de wijsheid van het universum kent: alchemie (de werking van de zon), astrologie (de werking van de sterren) en theurgie (de werking van de goden). 3/M ook vanwege hun onheilige drie-eenheid – isis Osiris en set, of isis Osiris en Horus.

  De reden dat ze deze dag “zondag” de 13e hebben gekozen, ligt overduidelijk. Het is een bespotting van God. Ze gaan op een “ZON”-dag (satanische aanbidding van de zonnegod)! Om hun boodschap te ontvangen van hun zonnegod Satan, degene tot wie ZIJ zich ook wenden, en nooit de ware GOD die onze WARE Hemelse Vader is.
  De berg Sinaï staat bekend als de belangrijkste plaats van goddelijke openbaring in de Joodse geschiedenis, waar God naar verluidt aan Mozes is verschenen en hem de Tien Geboden heeft gegeven (Exodus 20; Deuteronomium 5).
  Misschien zijn het hun verraderlijke plannen dat Satan op de berg Sinaï neerdaalt/afdaalt, zoals God deed met Mozes, om met hem te communiceren en hem de 10 geboden te geven? Exodus 19:16–20 ‘De berg Sinaï nu was in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur op was neergedaald. De rook ervan steeg op als de rook van een oven, en de hele berg beefde enorm. En terwijl het geluid van de trompet luider en luider werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met donder.”

  Wij weten dat Satan ervan houdt om alles wat God doet te vervalsen!

  Bedankt Oonao voor je toewijding bij het maken van weer een zeer belangrijke video. God zegene je. De zaken gaan echt in een stroomversnelling met hun verraderlijke plannen tijdens deze COP27 in Egypte. Het lijkt voor hen op volle kracht vooruit te gaan. Laten we allemaal waakzaam en alert blijven. Ze worden erg wanhopig – “de klok tikt” terwijl ze zeggen: Ja, voor hen, omdat de duivel weet dat hij heel weinig tijd heeft, en het oordeel staat voor de deur! Ze kunnen er niet aan ontsnappen – hoe dwaas zijn ze? Ezechiël 25:17 ‘Ik zal grote wraak op hen uitoefenen met woedende berispingen; en zij zullen weten dat Ik de HEER ben, wanneer Ik Mijn wraak op hen leg.’

  Noteren; Een link van 13 november; Filmmakers Jules en Gédéon Naudet regisseren deze driedelige documentaire die de menselijke verhalen achter de terroristische aanslagen in Parijs van 13 november 2015 onderzoekt. “13 november” volgt de chronologie van de gebeurtenissen en deelt getuigenissen van mensen die door een tragedie bij elkaar zijn gebracht – – van overlevenden tot eerstehulpverleners en de leiders van de Franse regering. Tot de verhalen behoren die van concertbezoekers in het bomvolle Bataclan-theater die hun toevlucht zochten toen ze in een aangrijpende scène werden betrapt. Na de aanslagen komt de stad bij elkaar.

  En nog een mogelijke link….

  https://egyptindependent.com/denmark-hall-organize-egyptian-film-day-13-november/

  13 november – 13/11 (de datum die ze gebruiken) doet me denken aan deze passage uit het Heilig Woord van God….

  Openbaring 13:11

  “Het beest uit de aarde”

  ’11 Toen zag ik een tweede beest uit de aarde komen. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak.”

  https://youtu.be/4ZjB3c9ELe4?si=qtXf5r_kqbnoYzHi

 6. Frank je kan hier solliciteren ,verdient goed

  https://factchecknederland.afp.com › afp-netherlands
  AFP Nederland | Factcheck Nederland
  Gepubliceerd op 04/12/2023 om 00:59. Herhaalde beweringen van een Nederlandstalig Facebook-account dat de temperatuur op aarde de afgelopen 140 jaar gemiddeld is gedaald, zijn onwaar, zoals gemiddelde temperatuurgrafieken voor het land en de atmosfeer laten zien. Klimaatwetenschappers

 7. Ja sorry kijk dan, al heel lang stuurt deze man mij filmpjes

  https://youtu.be/XD_qgq_NFcw?si=HBO3j3MRzmuAnOJC

  ze spuiten daar nog veel harder dan hier

  Terwijl ik op de parkeerplaats van Home Depot stond en deze video’s maakte, merkte ik dat NIEMAND keek hoe afschuwelijk de lucht aan het worden was. Mensen zagen mijn camera omhoog gericht… maar niemand zei een woord. Zou het kunnen dat hoe sterker deze operaties boven ons zijn… hoe meer het de observatievaardigheden en het gezond verstand van mensen aantast? Zoiets moet het zijn. Dit is veel te voor de hand liggend!

 8. Over het algemeen hoeft men slechts gewoon te kijken naar de titels van de nieuwsberichten van de blauwe ‘Democratische’ persdiensten om te weten wat fake is.

  1. Geachte Edwin Vissers, antwoordt toch eens met respect op de duidelijke visie van Frank Dierickx. Natuurlijk mag U het daarmee oneens zijn maar termen als gehersenspoelde en ben je een overheid troll (wat dat dan ook is) e.d. past niet op een zich katholiek noemend forum.

  1. U komt met een toen al betwist artikel uit 2016. Enig idee wat er zo allemaal aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, op alle mogelijke domeinen, zijn ontstaan sedertdien? Maar bon.
   Natuurlijk zijn klimaatveranderingen van alle tijden. Sedert de Oerknal en het ontstaan van onze planeet is er gigantisch veel gebeurd tijdens miljoenen en miljarden jaren. Dat is de vraag en het probleem niet.
   Wat gaan ‘wij’ doen met de klimaatproblemen waar wij nu op dit ogenblik mee te kampen hebben? Wij die hier elk apart hooguit 100 jaar rondlopen. Of dat nu allemaal door de invloed van de mens komt doet er zelfs niet toe. De feiten zijn er, en het schadelijke effect van bepaalde menselijke handelingen is overduidelijk. Of is 3M niet verantwoordelijk voor PFAS? Loodvergiftiging in de buurt van bepaalde fabrieken, is dat een opgeklopte mythe? Stoflong door het werken in de mijnen, longvlieskanker door asbest, etc. etc. Is het dan zo raar dat als de hele wereld ineens op een hele korte termijn geweldig sterk industrialiseert, dat er zich dan zeer gecumuleerde effecten voordoen?
   Mensen wiens auto of koelkast kapot is leggen die zelden helemaal zélf open. Ze bellen een vakman, Iemand die er iets vanaf weet en de boel kan repareren.
   Als het om zoiets complex en moeilijks gaat als de klimaatverandering, dan heeft elke hond met een hoed op zijn of haar eigen mening. Of nog erger; voor de meeste leken is het: Je gelooft er in of je gelooft er niet in. Alsof wetenschap een kwestie van geloof is.
   Ik kan je verzekeren, in de Westhoek en in Wallonië wonen ook veel gelovigen en klimaatontkenners.
   Het waren de eerste om te sjampetteren tegen de regering en de politiek dat ze nu eindelijk eens in actie moesten schieten, toen hun huis, hun akker, hun bedrijf, hun wijk of hun dorp dagenlang onder water kwam te staan. En dan leven wij nog op een van de (voorlopig) minst gevoelige gebieden van de hele aardbol. Als de zeespiegel écht begint te stijgen kan dat voor de hele Nederlandse Rand en voor West- en Oost-Vlaanderen wel anders (o)verlopen.
   Ik vraag het nederig: Kan iemand mij op dit Forum uitleggen waarom Traditionele Katholieken de klimaatverandering steevast keihard ontkennen, wat daar het voordeel van is en wat hun programma dan is om de last die voortkomt uit iets wat eigenlijk niet bestaat dan wél aangepakt moet worden?
   Het zou overbodig moeten zijn, maar ik zeg het toch: volgende categorieën van antwoorden beschouw ik als geen atwoord of het weigeren van antwoord:
   – Beledigingen of verwijzingen naar mijn IQ of karakter;
   – In mijn straat regent het nooit teveel;
   – God beslist alles en hij zal de goeden redden;
   – Het Grote Complot of de Satan;
   – Alleen bidden zal ons redden.

 9. CO2 maakt onderdeel uit van onze atmosfeer. De atmosfeer (lucht) bestaat voor 78% uit N2 (stikstofgas) en 21 % O2 (zuurstofgas), 0.9% Argon (is samen al 99.% van de lucht!), en ongeveer 0,03% CO2. De resterende sporengassen zijn neon, helium, krypton, xenon, waterstof, methaan, ozon, CO, ammoniak. e.a. .

  Dus om die 0,03% maakt men zich druk. En men zegt dat er een verband is tussen de temperatuur op aarde en de C02 in de lucht. Dat kan. Want CO2 hoeft zelf niet een reden te zijn van die temperatuur. CO2 kan ook gezien worden als een graadmeter.
  Zeg maar, een meter de laat zien wat de temperatuur is. Het is dan wel een gevolg en geen oorzaak. Zo zullen er ook wel andere parameters zijn die een correlatie zien tussen het een en het ander, maar een correlatie hoeft geen causaal verband te betekenen.

  Dat laatste is alleen te begrijpen door wiskundig geschoolde lieden, vandaar dat er soms verwarring is over statistiek, want dat is meteorologie voornamelijk, -en bovendien is klimaatkunde ook weer een vak apart, dat sterk gekoppeld is aan wiskundige, astronomische, filosofische en aardrijkskundige, maar ook meteorologische aspecten, om er maar een paar te noemen- dus al met al is het een moeilijke en geleerde wetenschap die echter nog redelijk in de kinderschoenen staat.

  Daarom, en ook omdat ik deze discussie al jaren volg op de daarvoor geëigende fora, kan ik niet anders stellen dat het erg ingewikkeld is, en we niet met zekerheid kunnen stellen dat de CO2 de dader is, sterker nog, daar lijkt geen zekerheid over te zijn, vooral ook omdat de metingen in het verre verleden -metingen van zeg miljoenen jaren geleden- erg grote uitslagen laten zien in de verhouding tot de atmosfeer op de aarde die verrassend van grootte zijn. Nog niet is helemaal duidelijk hoe e.e.a. zich verhoudt tot o.a. de vergroening van de aarde of de kaalslag van de planeet. Ook in die metingen en interpretatie van data is soms wat tegenstrijdigheid of onduidelijkheid wat betreft de waarnemingen en het leven op de aarde in waar te nemen.

  Een uitgemaakte zaak lijkt het dus niet, sterker nog, er zijn duidelijke argumenten waar te nemen die soms ingaan tot de vaker gehoorde meningen. Het is met redelijke zekerheid vast te stellen dat er inderdaad een groot milieuprobleem op de aarde plaatsvindt. Er wordt onvoorstelbaar grote hoeveelheden gif aangemaakt, plastieken, aluminium, brandolies worden vermengd met onverwerkbare gifstoffen uit de industrie, de luchtverontreiniging is soms erg groot, het geluidsprobleem, de trilling door industrie, autowegen, vliegtuigen, veel te veel medicijnen, psychisch sociale problemen die daar op volgen tot een korte levensduur tot gevolg hebbende. En nu noem ik nog maar een paar van de facetten die wat ‘doorgeschoten’ zijn in onze geïndustrialiseerde, gecomputeriseerde, geëlektrificeerde maatschappij. Er zijn dus nog vele aspecten te noemen die inderdaad een naar klimaat voor de mens op aarde maken. Het paradijs vind ik het persoonlijk niet, zo in de randstad. Maar ja.

  Ik denk persoonlijk wel dat er bij de politiek omtrent het klimaat aspecten meespelen die wellicht niet meteen te overzien zijn, zoals daar zijn financiële en machtsgerichte zaken. Dat is nu eenmaal in deze wereld zo ,waar er volgens bepaalde zeer geleerde ook filosofische en moraal geschoolde en zeer belezen onderzoekers en schrijvers, op de aarde een soort piramide structuur van macht aanwezig lijkt die de grote lijnen in de politiek lijken te bepalen. Maar dat het allemaal een tandje rustiger aankan met de industrie lijkt mij ook wel. Bijvoorbeeld elke dag 2 maal een file van 350Km in Nederland alleen al lijkt me toch wel energie verspilling, over de verloren tijd van de mensen maar nog niet te spreken.

  Wel wil ik besluiten met de zorgen die ik soms voel al ik zie dat we van een christelijke samenleving naar een marktmaatschappij lijken te gaan. Ook de klimaatpolitiek lijkt daar wel een onderdeel van te kunnen zijn. Het lijkt me dat we in zo een koude marktwereld de ziel enigszins uit de wereld wordt genomen of minstens ietwat vergeten en op waarde geschat. We zijn, denk ik, niet alleen maar vlees en bloed, maar we zijn meer in de zin van een bezield wezen; begiftigd met verstand dat ons kan helpen, maar ons soms ook in de narigheid kan brengen. Maar goed, dat is dan weer voor filosofisch aangelegde mensen duidelijk waarneembaar. Daarom wordt het wellicht vergeten of zelfs een wat genegeerd omdat ‘het zo soms nu eenmaal even wat niet uitkomt’. We blijven mensen h`è? Er spelen vaak mensen-zucht in de zaken mee. Egogedrag en hebzucht, ijdelheid en wellust. Tja. Weinig groots op de wereld is ‘zomaar’, denk ik. Verdeel en heers is het adagium. Immers?

  Dus wellicht spelen er niet alleen maar wetenschappelijke aspecten mee. Het weer is een wapen, zegt de Bijbel. Het is een communicatie van Hem, staat er dacht ik geschreven. Toen de mensen misdaan hadden werden ze verzwolgen door de storm van God. Tja. Dat de regenboog wat misplaatst gebruikt wordt is ook tekenend voor wie de Bijbel kent. Of juist niet. Dat is ook weer hoe en uit welke kant men zoiets ziet. Ik bedoel mensen zouden zomaar ‘geïnspireerd’ kunnen worden of zijn door het Boek.

  Maar voorlopig zullen we het maar met dit weer moeten doen.

  1. Herstel:
   . . . Argon (is samen al 99.9% van de lucht!), . . .
   Ik wil hiermee aangeven voor welk piepklein deel de lucht uit CO2 (=plantenvoeding!) bestaat. De planten smeken om die stof. In ruil daarvoor maken de planten dan de zuurstof die wij, mens en dier dan wel weer heel graag willen hebben.

   Een voorbeeld nog: als men de temperatuur meet, dan kan men zeggen dat de temperatuur verandert door de thermometer. Maar dat dat niet zo is begrijpen velen. Zo kan men zich ook vergissen tussen een stof in de lucht en de temperatuur op aarde. De stof hoeft de oorzaak van een meting niet te zijn, maar hij er kan wel een verband (lijken te) zijn tussen de temperatuur en die stof; de CO2 reageert op de temperatuur bijvoorbeeld. Wat men het broeikasverschijnsel noemt is dan vaak ook niet voor een ieder helemaal duidelijk.

 10. Ik voel me net een vervloekte, mijn vraag was wat zie je hier

  Mijn boodschap aan alle vermeende deskundige chemtrail-ontkenners is deze:

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.6&permmsgid=msg-a:r4908231382992392370&th=18c09e41d51d6a52&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9RghOsaIP0Q2U42MspCb7Vk5kvJb0KTOpme7fEKAdm_08P38aRz8XlSGnNmCyhrl2e1o12NJb4CaEVsaqTWdmAhVZB0YFqH9UJBQEl8vBvM2tV9oLcq7kSP5U&disp=emb&realattid=ii_lpez8l6i6

  Ik heb die geoengineering elke dag in de lucht gezien ,en heb me afgesloten van deze vergankelijke aarde ,er komt een nieuwe

  ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (…) Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.’ (Openbaring 21:1-8)

 11. Edwin dat 666-gedoe ken ik al sedert 1976 bij de hippie-protestanten. Dat helpt niemand om God te leren liefhebben. De duivel is op aarde altijd en overal tegenwoordig, dat kan je ook duidelijk maken zonder 666-gedoe want dat stoot veel mensen af omdat je dan als fanatiek overkomt. Dus ben je aan hun zieleheil verplicht dat te vermijden.

 12. Ik vind het best
  de 666 film van Obama zit vol herten, bekend is het verhaal

  ‘HET HERT EN DE KOPLAMPEN’

  Raad eens de symbolische reden daarvan ,de christenen staren in de lampen en zien niks

 13. weetje van de dag, tjonge zo lang mee bezig geweest———omdat het kerst er aan komt de geboorte van Jezus

  Hmmmmm, het mysterie opgelost

  World Trade Center 7 stortte niet in zonder ‘aanwijsbare reden’

  gebouw 7 was Jezus, en de twee torens waren de twee criminelen die naast Jezus hingen

  Jezus is geboren op 9-11

  https://www.youtube.com/live/88Cj42aXvOQ?si=CdT9Jxh7670ObViS

  OP minuut 11:00

  KRUIS gedecodeerd jezus 9-11
  https://youtu.be/Sh0lNkD06P4?si=BwsfWfImKlc3U2PY

  Op minuut 20:00 ——-jezus geboren 9-11

  mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis

  En de waarheid maakt je vrij

 14. Ik zal het jullie makkelijk maken

  Verjaardag van Christus (11 september, 3 v.Chr.)

  (Wanneer ik teksten citeer uit het Rotherham Emphasised Bible New Testament, zal ik de Hebreeuwse woorden vervangen

  Yahoshua (yeh-ho-shoo’-ah) voor Jezus, Yahweh en Elohim voor God en de HEER en ruah voor pneuma (geest).)

  Deze datum werd bepaald door het onderzoek van The Way International. Ze documenteerden hun onderzoek in het boek ‘Jesus Christ Our Promised Seed’ van Victor Paul Wierwille, dat te koop is in tweedehandsboekwinkels, zoals Abebook.com. Hun werkelijke berekening is dat hij geboren werd tussen 18.18 en 19.39 uur, Palestijnse tijd, op woensdag 11 september 3 v.Chr. EW Bullinger, die zeventig jaar eerder schreef, geloofde dat Christus op 29 september 4 v.Chr. werd geboren. Naar mijn mening beschikten de onderzoekers die ‘Jezus Christus, ons beloofde zaad’ produceerden over nauwkeurigere historische en astronomische informatie dan EW Bullinger tot zijn beschikking had, waardoor deze betrouwbaarder werd. Beide zijn uitstekende onderzoekswerken. Een individu moet het boek kopen voor de volledige documentatie of de pdf-versie downloaden. Dit artikel begint met de veronderstelling dat bovenstaande datum correct is. Yahoshua werd geboren in de Hebreeuwse maand Tishri, 1, 3 v.Chr. Deze datum valt samen met onze 11 september, wat een woensdag zou zijn geweest.

  Jahweh heeft ons definitief tekenen gegeven, waardoor we de geboorte van zijn Zoon, onze Heer en Verlosser, kunnen volgen; vraag het maar aan de Magiërs. Hij had ons een datum kunnen geven, zoals hij deed op alle feestdata, maar dat deed hij niet, waardoor we moesten werken voor deze begraven schat. Enkele signalen die hij ons gaf waren:

  1.) Astronomische tekens: “…Waar is hij die als koning van de Joden is geboren? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om voor hem te buigen. Nu gingen ze, toen ze de koning hoorden, weg En zie, de ster die ze in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat hij bleef staan boven de plek waar het kind was; en toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met buitengewoon grote vreugde (Mat. 2:2). , 9-10) ‘En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw getooid met de zon en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; en zij was zwanger en schreeuwde het uit, terwijl ze in weeën was en in angst om zwanger te worden” (Openb. 12:1-2)?

  2.) Historische tekenen: ‘Nu geschiedde het in die dagen dat er een decreet van Caesar Augustus uitging, waarin werd vastgelegd dat de hele bewoonde aarde moest worden ingeschreven: deze inschrijving vond voor het eerst plaats toen Cyrenius gouverneur van Syrië was: en allen waren op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad” (Lukas 2:1-3).

  3.) Hebreeuwse tekens: “Het geschiedde in de dagen van Herodes, de koning van Judea, dat er een zekere priester was, genaamd Zacharias, van de dagelijkse leiding van Abia…” (Luk. 1:5) .

  Als we deze drie borden kruisen, komen we bij de begraven schat. Dit artikel gaat niet in op de details (men moet het boek lezen), maar gaat eerder in op informatie die relevant is voor 1 Tisjri (11 september). Traditioneel wordt deze dag het Bazuinenfeest genoemd, wat volgens mij een vergissing is, omdat Jahweh de trompetten niet tot onderdeel van deze heilige dag heeft gemaakt.

  Tishri als de 7e maand

  11 september 3 v.Chr. was de eerste dag van de Hebreeuwse maand, genaamd ‘Tishri.’ Tishri is de 7e maand van de religieuze kalender van de Hebreeërs, maar de 1e maand van hun burgerlijke kalender. (Het Amerikaanse kalenderjaar begint op 1 januari, maar de begrotingskalender van de Amerikaanse overheid begint op 1 oktober.) Ik zal eerst Tishri aanspreken als de 7e maand. Zeven is het getal van spirituele perfectie. Zoals hierboven te zien was, had Tishri grote religieuze activiteiten, waarvan ook Leviticus 23 kan getuigen:

  En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

  1.) Spreek tot de zonen van Israël en zeg: In de zevende maand [Tishri], op de eerste van de maand, hebt u een sabbat, een herdenking van geschreeuw [terû’â], een heilige samenkomst; U doet geen slaafs werk en u hebt een vuuroffer [‘ishsheh] voor Jahweh dichtbij gebracht. (Jonge)

  2.) En Jahweh sprak tot Mozes, zeggende: Zeker, op de tiende van deze zevende maand [Tishri] is de Dag der Verzoening een heilige samenroeping, zal het voor u zijn, daarom zult gij uw ziel vernederen, en breng een altaarvlam voor Jahweh dichterbij. En op deze zelfde dag zult u geen werk doen, want het is een dag van verzoening om een verzoendeksel over u heen te leggen voor het aangezicht van Jahweh, uw Elohim. Want wie de persoon is die op dezelfde dag niet vernederd zal worden, zal worden afgesneden van zijn verwanten. En wie dan ook de persoon is die op dezelfde dag enig werk zal doen, dan zal Ik die persoon uit het midden van zijn volk vernietigen. Geen werk zult gij doen; een eeuwige verordening voor uw generaties, in al uw woningen. Een sabbat van heilige rust zal u ten deel vallen, dus zult u uw ziel vernederen; op de negende van de maand, ’s avonds, van avond tot avond, zult u uw sabbat houden.

  3.) En Yahweh sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de zonen van Israël, zeggende: Op de vijftiende dag van deze zevende maand [Tishri] zal het loofhuttenfeest zijn, zeven dagen lang, voor Yahweh. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; gij zult geen moeizaam werk doen. Zeven dagen zult gij een altaarvlam voor Jahweh naderen; op de achtste dag zal er een heilige samenroeping voor u zijn, dus zult gij een altaarvlam voor Jahweh naderen; de afsluiting van het feest is het: geen moeizaam werk zult gij doen. Dit zijn de vastgestelde tijden van Yahweh, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, voor het naderen, als een altaarvlam voor Yahweh, van een opstijgend offer, en een spijsoffer, een offer en een drankoffer. elke dag op zijn eigen dag: behalve de sabbatten van Yahweh, en naast uw geschenken, en naast al uw geloften, en naast al uw vrije gaven die u aan Yahweh zult geven. Zeker, op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land hebt ingezameld, zult u het feest van Jahweh vieren, zeven dagen; op de eerste dag een heilige rust, en op de achtste dag een heilige rust. een heilige rust. Dan zult u op de eerste dag takken van mooie bomen, takken van palmbomen en takken van dikke bomen en populieren van het ravijn meenemen, en u zult zich zeven dagen lang verheugen voor het aangezicht van Jahweh, uw Elohim. Zo zult u het vieren als een feest voor Jahweh, zeven dagen per jaar, een statuut dat eeuwig blijft, voor uw generaties. In de zevende maand zult u het vieren; In loofhutten zult u zeven dagen wonen; -Alle thuisgeborenen in Israël zullen in loofhutten wonen: tot het einde, zodat uw generaties zullen weten dat ik, de zonen van Israël, in loofhutten heb laten wonen, toen ik hen uit het land Egypte bracht: Ik – Jahweh, ben jouw Elohim. Toen maakte Mozes de vastgestelde tijden van Jahweh bekend aan de zonen van Israël” (Lev. 23:23-44).

  Door dit gedeelte van de Schrift te lezen, ontdekken we dat Tishri een heel bijzondere maand is voor Jahweh. De activiteit in deze maand maakt het een perfecte tijd voor het houden van een volkstelling, zoals werd gedaan met Miriam (Maria) en Yowkeph (Jozef); de oogst is voorbij, het weer is mild, alle mannen moeten sowieso het Loofhuttenfeest (tabernakels) bijwonen, waardoor Tishri een perfecte maand is om de mensen in te schrijven en hun zaken op de kleinste manier te verstoren.

  Tishri 1

  1 Tishri is een zeer ongebruikelijke heilige dag. Het wordt slechts twee keer genoemd in het Woord van Yahweh (Lev. 23:24-25 & Num. 29:1-6). Jahweh vertelt ons niet het doel van deze heilige dag, zoals hij dat wel doet met andere heilige dagen. Er is ons opgedragen dat Tishri de tiende de Dag van de Verzoening is en dat Tishri de vijftiende (Loofhuttenfeest) een zevendaags festival begint. Veel mensen bestempelen deze dag als ‘Het Bazuinenfeest’, maar Yahweh vertelt ons niet dat het een feest is, noch vertelt hij ons dat er trompetten gebruikt moeten worden. Het Hebreeuwse woord is in beide gevallen terû‘â (ter-oo-aw’), dat wordt gedefinieerd als een “alarm, signaal, geluid van een storm, schreeuw, schreeuw of oorlogsstoot, of alarm of vreugde.” Dit woord werd gebruikt bij de verovering van Jericho. Jozua 6:5 verklaart: “En het zal geschieden, wanneer de ramshoorn klinkt, wanneer gij het geluid van de hoorn hoort, dat het hele volk zal roepen [rûa’] met een luide kreet [terû’â]: en dan zal de muur van de stad eronder instorten, en het volk zal optrekken, iedere man recht voor zich uit.” De meeste Bijbelvertalingen voegen het woord ‘trompet’ (sho-far) in Lev. 23:24 en Num. 29:1, maar dit woord staat niet in de tekst. De vijf gebruiksvormen van terû‘â in de Psalmen zullen ons helpen te begrijpen waar Jahweh misschien om vraagt.

  Jonge Bijbel

  Ps 27:6 En nu is mijn hoofd opgeheven, boven mijn vijanden – mijn omgeving, en ik offer in Zijn tent offers onder gejuich [terû’â], ik zing, ja, ik zing lof voor Yahweh.

  Ps 33:3 Zing een nieuw lied voor Hem, speel vakkundig met geschreeuw [terû’â].

  Ps 47:5 ¶ Elohim is opgegaan met een geroep [terû’â], Yahweh met het geluid van een bazuin.

  Ps 89:15 ¶ O geluk van de mensen die de roep [terû’â] kennen, o Jahweh, in het licht van Uw aangezicht lopen zij gewoonlijk.

  Ps 150:5 Loof Hem met cimbalen van geluid, Loof Hem met cimbalen van geschreeuw [terû’â].

  De enige grote Bijbelvertaling die geen trompet in Lev. 23:24 is de Young’s Bijbel, waarin staat: “Spreek tot de zonen van Israël en zeg: In de zevende maand, op de eerste van de maand, hebt u een sabbat, een herdenking van gejuich, een heilige samenkomst.” Numeri 29:1 in Young’s Bible zegt: “En in de zevende maand, op de eerste van de maand, hebt u een heilige samenkomst; u doet geen slaafs werk; een dag van juichen is voor u.” Young’s Bijbel gebruikt het woord schreeuwen of schreeuwen in alle zesendertig vormen van gebruik van terû’â. Het lijkt erop dat de Israëlieten nooit zijn geïnstrueerd waarom ze moesten juichen op 1 Tishri. Zou 1 Tishri een dag kunnen zijn waarop geschreeuwd werd over de toekomstige geboorte van de Koning der Koningen, Yahoshua; een dag van heilige samenkomst; een dag van herdenking; een dag waarop een altaarvlam voor Jahweh dichtbij gebracht wordt. In Lukas 2:13-14 staat: “En plotseling ontstond er, samen met de boodschapper, een menigte van het hemelse leger, die Jahweh prees en zei: Glorie in de hoogste aan Jahweh! En vrede op aarde. , onder mannen van goede wil.” Was dit een dag van schreeuwen? Mijn vermoeden is dat, zonder dat de Israëlieten het wisten, 1 Tisjri de geboortedag zou zijn van Jahweh’s eniggeboren Zoon. De Israëlieten begrepen de dag niet, en onze tegenstander ook niet. Hierdoor werd de tegenstander uitgeschakeld wat betreft de geboorte van de Messias. Dit zou niet ongebruikelijk zijn. Jahweh gebruikte stijlfiguren met betrekking tot de geboorte van zijn Zoon, zoals: “Uit Egypte riep ik mijn zoon”; “Een Nazarener, zal hij genoemd worden”, enz.

  Tishri als de eerste maand (Rosj Hasjana)

  De Hebreeuwse burgerlijke kalender heeft Tishri als hun eerste maand. Jahweh veranderde de eerste maand van het jaar van Tishri in Abib (Nisan) toen de kinderen van Israël uit Egypte vertrokken. Hebreeuwse rabbijnen leerden dat Adam op de eerste Tishri werd geschapen, die zij Rosj Hasjana noemen. Dit is veelbetekenend omdat Adam (Adam en Eva), de eerste Adam, en Yahoshua, de laatste Adam, beiden voor het eerst ademhaalden op 1 Tisjri. De eerste man en de laatste man hadden dezelfde verjaardag. (Hun geloof zou betekenen dat Tishri 1 op de zesde dag begon, toen Adam en Eva naar het beeld en de gelijkenis van Elohim werden gemaakt. Als Tishri 1 op de eerste dag begon, zelfs toen, ontstonden Adam en Eva in dezelfde maand. als Yahoshua maar op Tishri 6.)

  Jahweh beval dat er op de eerste dag van elke maand een trompet moest klinken. Ik geloof dat het Bazuinenfeest (1 Tisjri) voortkwam uit het vieren van het nieuwe jaar met trompetten, wat verder ging dan het normale gebruik, omdat dit het begin van hun nieuwe jaar was. In de VS vieren we het nieuwe jaar ook met instrumenten.

  Bovendien geeft Genesis 8:13 aan dat Noach op 1 Tisjri zijn zeshonderdste levensjaar inging. Tenzij Noach op 1 Tisjri geboren was, kunnen we concluderen dat de leeftijdsberekening plaatsvond van nieuwjaarsdag tot nieuwjaarsdag. Tishri 1 tot Tishri 1. Als Tishri de eerste maand op de kalender van Noach was, moet Nisan de zevende maand zijn geweest. Genesis 8:4 zegt dat de ark op de zevende dag van de zevende maand, Nisan 17, tot stilstand kwam. Dit is de exacte datum eeuwen later van de opstanding van Yahoshua Christus.

  Punten om over na te denken

  Ik zal andere gebeurtenissen bespreken die enige betekenis zouden moeten hebben, aangezien Tishri 1 de geboorte van Yahoshua is. Deze gebeurtenissen worden voor onze contemplatie gepresenteerd; hoe zij deel zouden kunnen uitmaken van Jahweh’s Grote Plan. Op 1 Tisjri vonden nog twee andere gebeurtenissen plaats, die zijn opgetekend in Ezra en Nehemia; “Maar toen de zevende maand was aangebroken en de zonen van Israël in de steden waren, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem… Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij oplopende offers te brengen. -offers aan Jahweh, maar de tempel van Jahweh was nog niet gegrondvest’ (Ezra 3:1-6). “Dus toen bracht de priester Ezra de wet, vóór de bijeenroeping van zowel mannen als vrouwen, en allen die verstand hadden om naar te luisteren, – op de eerste dag van de zevende maand… Dus lazen ze in het boek van de wet van Elohim , duidelijk, en door de betekenis ervan weer te geven, zorgden ze ervoor dat ze de lezing begrepen” (Neh. 8:2-8).

  Tisjri 8 (Besnijdenis)

  Yahoshua werd besneden op 8 Tisjri; “En toen acht dagen waren vervuld voor de besnijdenis van hem, werd zijn naam Yahoshua genoemd, zoals de boodschapper hem noemde voordat hij in de baarmoeder werd verwekt. En toen de dagen van hun reiniging, volgens de wet van Mozes waren vervuld, namen ze hem mee naar Jeruzalem, om hem aan Jahweh voor te stellen” (Luk. 2:21-22).

  10 Tisjri (Dag van Verzoening (Jom Kippoer))

  Tien is ook een perfect getal, dat EW Bullinger ‘Ordinal Perfection’ noemde; tien geboden, tien plagen enz. De Dag van Verzoening (Jom Kippoer) begon feitelijk op 9 Tishri. de avond, van avond tot avond, zult gij uw sabbat houden” (Lev. 23:32). Het doel van de Verzoendag was om “…een verzoendeksel over u heen te leggen voor het aangezicht van Jahweh, uw Elohim” (Lev. 23:28). Jahweh heeft zware straffen uitgevaardigd voor mensen die zich op deze dag niet hebben vernederd of gewerkt. Christus werd onze verzoening door zijn plaatsvervangende dood voor ons.

  Tishri 15 (Koffiefeest)

  Op 15 Tisjri begon een zevendaags feest ter ere van Jahweh. Het doel van dit feest was om door vreugde de oogst te vieren die Jahweh hen heeft gegeven. Zij moesten in loofhutten wonen: ‘Tot uw generaties mogen weten dat ik, de zonen van Israël, in loofhutten heb laten wonen, toen ik hen uit het land Egypte uitleidde, ben ik, Jahweh, uw Elohim” (Lev. 23:43).

  9/11 Bijlage over de VS

  Ik geloof dat de islamitische aanval op de VS op 11 september 2001 geen toeval was. Ik geloof dat deze dag niet belangrijk was voor de aanvallers, maar ik geloof dat het wel belangrijk was voor onze tegenstander, die zich verheugt in de moord op christenen, vooral op de verjaardag van Yahoshua. Jesus Christ our Promise Seed werd geschreven in 1982. The Way International bepaalde 11 september 3 v.Chr., 1 Tishri, als de geboortedag van onze Heer, negentien jaar vóór de islamitische aanval. Deze moslims waren de instrumenten van onze tegenstander, zoals vermeld staat in Efeziërs 6:12; “Omdat onze strijd niet tegen bloed en vlees [moslims] is, maar tegen de overheden, tegen de autoriteiten, tegen de wereldbezitters, tegen deze duisternis, tegen de geestelijke krachten van het kwaad [de draak, de oude slang, die tegenstander en de aanklager] in de hemelse gewesten.”

  Conclusie

  Tishri is de eerste maand en de zevende maand. Het getal één duidt eenheid en begin aan, terwijl het getal zeven geestelijke volmaaktheid aanduidt. Tishri is de geboorte van Adam en Eva, de eerste zoon en dochter van Elohim en de geboorte van de Tweede Mens, de Laatste Adam, de eniggeboren Zoon van Elohim. Ik geloof dat de maand Tishri de heiligste maand van Jahweh is vanwege zijn instructies met betrekking tot Tishri 1, 10 en 15; De geboorte van Jahweh’s eniggeboren Zoon (Tishri 1), een dag van geschreeuw; zijn offerdood (10 Tisjri), een dag van verzoening; en zijn opstanding en hemelvaart (15 Tisjri), een dag van vreugde (het Loofhuttenfeest); ‘Het loofhuttenfeest zult u zeven dagen voor uzelf houden, wanneer u de oogst uit uw dorsvloer en uit uw wijnvat hebt verzameld. En u zult zich verheugen over uw feest, u en uw wijnvat. uw zoon en uw dochter, en uw dienaar en uw dienstmaagd, en de Leviet en de vreemdeling, en de wezen en de weduwe, die binnen uw poorten zijn. Zeven dagen zult u een feest vieren voor de HEERE, uw Elohim, op de plaats waar de HEERE zal zijn. kies, want YaHWeH, uw Elohim, zal u zegenen, in al uw inkomsten en in al het werk van uw handen, daarom zult u niets anders doen dan zich verheugen” (Deuteronomium 16:13-15).

  (Wanneer ik teksten citeer uit het Rotherham Emphasised Bible New Testament, zal ik de Hebreeuwse woorden vervangen

  Yahoshua (yeh-ho-shoo’-ah) voor Jezus, Yahweh en Elohim voor God en de HEER en ruah voor pneuma (geest).)

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r674531240327378118&th=1876d29819942ef4&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8-lKNNWOiRRoWTEC0-YktQ9aH00Diw94-X3R0SBFlC0y8cqK5p7SQGAol4mL2R86A58CsHyMMPEZBq-3BMibsLzcIlxQFylY1_AKUsM7Y_yP8rAmWjz_zPa6I&disp=emb&realattid=ii_lgbdeqyf0

  Openbaring 12:1-2
  En er verscheen een groot wonder in de hemel; een vrouw gekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren:
  En terwijl ze zwanger was, huilde ze, was ze in barensnood en deed het pijn om te worden bevrijd.

  In 3 v.Chr. had het sterrenbeeld Maagd, bekleed met de zon toen het het middenlichaam binnenging in zijn eclipticale baan, de maan slechts op één dag onder haar voeten: woensdag 11 september. Deze configuratie was tussen 18.18 uur zichtbaar in het Palestijnse gebied. en 19:39 uur op die dag. Het was tijdens deze periode dat Jezus Christus werd geboren.

  11 september 3 v.Chr. viel op de eerste dag van de maand Tishri (de zevende maand van het jaar volgens de kalender die Mozes gaf na de uittocht uit Egypte.) Vóór de uittocht was Tishri de eerste maand van het jaar en “Rosh Hashanah” of nieuwjaarsmaand. Deze dag wordt in het moderne jodendom nog steeds gevierd. Er wordt aangenomen dat de eerste dag van het eerste jaar de dag was waarop de eerste Adam door God werd gevormd, gemaakt en geschapen. Jezus Christus, de tweede Adam, werd op dezelfde dag in 3 v.Chr. geboren.

  “Gedurende de hele nieuwjaarsdag [1 Tisjri] werd in Jeruzalem van ’s ochtends tot ’s avonds op trompetten en hoorns geblazen.” – Alfred Edersheim – De tempel: zijn bediening en diensten.

  Op 1 Tishri [11 september 3 v.Chr.], terwijl er in Jeruzalem trompetten bliezen om God te eren en het nieuwe jaar te verwelkomen, werd in het kleine nabijgelegen stadje Bethlehem de beloofde Christus geboren die de mensen met God zou verzoenen. De religieuze en politieke leiders van die tijd waren bezig met hun eigen zaken en waren zich niet bewust van de belangrijke gebeurtenis die plaatsvond.

  De geboorte van Jezus Christus

  https://youtu.be/VdUDaBi12-I

 15. Paus Franciscus plant bezoek aan België in 2024

  Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
  MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

 16. cop 27

  Ik zat naar het symbool te kijken

  een duidelijke zon ,met 9 handjes en 11 zonnestralen

  9-11

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht