Wordt de Bruid van Christus gekruisigd?

Zowat alle leidende figuren van staat en kerk moeten nu wel allen geborenen zijn van na 1955. Dat kan betekenen dat geen van hen nog de Latijnse Mis heeft gekend, tenzij misschien nog onbewust als klein kind. Dat betekent vooral dat de loges, zoals overal ter wereld, menen te zegevieren en zich nu allesoverheersend voelen en dat ook werkelijk schijnen te zijn, althans nog voor luttele jaren. Het gevolg is dat begrippen als neutraliteit en objectiviteit, voor zover enige betekenis of waarde, nog slechts doen herinneren aan vroegere tijden.

Ik bezit geen diploma’s en het enige maar grote voordeel is dat ik geen ‘wetenschappelijk’ ondersteund voorbehoud hoef te koesteren ten aanzien van kennis over de geestelijke wereld zoals tot aan 1960 nog werd onderwezen door de Katholieke Kerk en haar scholen. Maar veruit de meeste van mijn tijdgenoten doen dat nu wel!

Vanaf 1960 begon het godsdienstig onderwijs in de Katholieke scholen steil bergaf te gaan. In het 6de studiejaar kregen we nog wel het boek “Gewijde Geschiedenis” aangereikt maar het werd niet gebruikt en bleef in de lessenaars liggen. We hadden zelfs niet de gelegenheid er in te bladeren. In het voorbereidende jaar in het Klein Seminarie van St Truiden bleef datzelfde boek eveneens ongebruikt maar omdat we op internaat hokten had ik ruimschoots de tijd het leerboek door te nemen en ik genoot daar veelvuldig van. Op mijn vraag aan enkele leerkrachten werd me altijd gesuggereerd dat dit boek uit de tijd was en volgend jaar niet meer zou worden aangeboden. Dat trof me telkens pijnlijk, te meer omdat ik dat boek aantrekkelijk vond ondanks ik in het geheel niet mijn best deed om te studeren; het was een lichtpunt, hoe kon men godsdienstles geven zonder!

Vlaanderen is niet meer christelijk. De hele wereld is verduisterd en die duisternis neemt nog toe, het dieptepunt is nabij. De man die nu de Stoel van Petrus bezet, Bergoglio, is geen paus en kan dat niet zijn. De loges bezitten nu alle gebouwen eertijds toebehorend aan de Rooms Katholieke Kerk, het Vaticaan inbegrepen. De zich nog steeds onterecht Katholiek noemende Universiteit van Leuven werd overtuigend Anti-katholiek.


Aanschouw de leugentaal van Wikipedia
Veertig jaar later, na de stichting van de Katholieke Universiteit (1834), was de situatie alvast zeer verschillend. De Kerk had doorheen de revolutiejaren een loutering ondergaan en had de opeenvolgende vervolgingen doorstaan en overwonnen. De Belgische overheid had grondwettelijk de vrijheid van onderwijs vastgelegd. De nieuwe Katholieke Universiteit van Leuven werd opgericht door gezagsgetrouwe, ultramontaanse priesters en geleerden die, ondersteund door het episcopaat, ver af stonden van sommige doctrines die destijds succes kenden binnen de oude universiteit van Leuven. Ze waren dan ook maar de morele erfgenamen van een gedeelte van de universiteit waarvan ze enkele belangrijke meesters uit de 17e en 18e eeuw veroordeelden. Men kan dan ook in zekere mate de stelling aanhouden dat er geen of slechts een gedeeltelijke ideologische continuïteit was. Men kan dit echter ook relativeren en evenzeer voorhouden dat die continuïteit er evenmin is tussen de stichters van 1834 en de universiteit van de twintigste en de 21e eeuw. Ook binnen de ruimere traditie van een katholieke universiteit (en daartoe behoorde finaliter ook de oude universiteit) is de tijdsgeest oorzaak van intellectuele evoluties, zonder dat aan de fundamenten wordt geraakt.

Betekent dit het einde van de Katholieke doctrines? Geenszins! Het Christendom kan niet sterven omdat de Traditionele Katholieke Kerk niet kan sterven, omdat Jezus Christus de Hoeksteen van het Geestelijk Bouwwerk is en blijft. Zolang dat Goddelijk Geestelijk Plan bestaat zal de RKK bestaan. Is er soms iemand in geslaagd de Schepper van hemel en aarde te verdrijven of angst aan te jagen? Beschimpt wordt Hij, dat werd een schandelijke gewoonte! Maar de polarisering bereikt een zekere hoogte waarop de Grote Waarschuwing tot ruim vier maanden totale chaos zal aanzetten als onder spetterende elektrische hoogspanning waarna de ontlading plaats zal vinden. De hoog opgebouwde krachten, vanuit de helle-krochten beneden, zullen die ontlading ervaren als een bloederig festijn als nooit voorheen in dergelijke geestelijke verwildering. En zoals het feminisme sedert Bergoglio zichzelf begon op te vreten zal heel die troep Bergoglianen zichzelf ten val brengen vanwege hun onberekend opgestapelde hoogmoed. Bij ons in Vlaanderen heeft met name het CD&V al haar christelijke pluimen verloren en zich volledig overgegeven aan het socialisme. Hetzelfde deed zich voor in heel West-Europa. Talrijke Amerikaanse Republikeinen zijn, ondanks hun strijd tegen de socialistische Democraten, toch ook te veel aangetast door liberale en socialistische ideologie. Nog slechts enkele jaren geduld want het socialisme heeft ruimschoots bewezen een allesvernietigende kracht te zijn, vooral ook van zichzelf. Dit laatste wordt dagelijks bewezen in de Democratisch-blauwe Amerikaanse steden waar de Democraten zelf niet meer weten hoe het nu verder moet. En de wanhoop groeit. Zeer binnenkort hetzelfde hier bij ons.

Auteur:Hypoliet

45 commentaren op “Wordt de Bruid van Christus gekruisigd?

 1. U verkondigt altijd hetzelfde.
  Als u de reacties op uw vorige schrijfsels hebt gelezen, dat weet u perfect wie er met welke argumenten en bedenkingen zal reageren.

  1. Het ultieme punt dat u weigert te zien is dat christenen meer en meer vervolgd worden. In Amerika worden sedert enkele jaren onder de dictatuur van Joe Biden christelijke ouders die de moed hebben te protesteren tegen woke-schoolbesturen beschouwd als mogelijke terroristen. U zou daarvan op de hoogte moeten zijn. Dan zijn er nog de pro-life mensen die niet alleen slagen moeten ondergaan van ‘Democratische’ agressors die dan ook nog vrijuit gaan, het aantal Amerikaanse christenen die onterecht opgesloten werden is weliswaar kleiner dan Chinese Traditionele Katholieken die bovendien na zware pogingen tot hersenspoeling worden doodgefolterd omdat zij uiteraard de Waarheid van God niet willen afzweren.
   Hoe is het met uw rechtvaardigheidszin gesteld ?
   Staat u sterk in het geloof ?
   Bent u bereid u te laten kruisigen omdat u de waarheid niet wil afzweren ?
   Of vindt u dit een leuk spelletje ?
   Slaap rustig verder . . .

   1. Ik zei gewoon maar dat Hypoliet perfect weet hoe iedereen zal reageren. Wat met uw reactie al meteen bewezen is.
    Altijd maar weer van hetzelfde is niet echt boeiend. En draagt geen fluit bij aan een levendige discussie.
    Maak anders een nieuwe catechismus in plaats van een Forum.

    1. De nieuwe catechismus van de katholieke kerk die is er… Je moet hem alleen lezen! En niet denken dat je alles weet, zeker niet als je zelf de kerk verketterd! Dit laatste dan tegenover de auteur van het artikel.
     Wie zichzelf verheft en denkt dat hij katholieker is dan de paus, die…. kijk maar naar de tekst in de bijbel, waar de tekst verder gaat., want wie zichzelf verheft zal vernederd worden (gezegd door Jezus Christus – de echte!)

 2. Het liedje van Hippoliet is afgezaagd: kappen op de paus, de teloorgang van de Latijnse mis waar niemand een letter van verstond, de verheerlijkinhg van de traditionele kerk die geen enkele toekomst heeft, de hunker naar het verleden en wat definitief voorbij is. De kerken zullen niet meer vol zitten en dat heeft niets met de afschaffing van de Latijnse mis te maken. Hi^^ppoliet kan nu al beginnen kappen op de beslissingen die volgend jaar na de synode zullen genomen worden. Hij heeft van het aggiornamento niets begreepen of wil het niet begrijpen.

  1. Hetgeen na de synode tot ontwikkeling zal komen is al lang zeer goed gekend : meer dwaasheden dan ooit op aarde werd vertoond. Onder het socialistische dwaze begrip van “Vooruitgang” zal de hele wereldbevolking door middel van de chip-inplant in combinatie met A.I. niet slechts lichamelijk geknecht worden maar ook geestelijk. U zult constant moeten bewijzen dat u het regime gunstig gezind bent, zoals sedert enkele jaren in China de gewoonte is geworden. Een machtig wereldheerser zal in zijn hoogmoed zelfs zo ver gaan dat hij zich een god zal noemen. Ziedaar uw aggiornamento, uw updating van het super goddeloos socialisme van de grote wereldleiders zoals o.a. Bill Gates en soortgenoten.

   Jezus, Maria en Jozef in het eenvoudige huisje van Nazareth houden u heel andere waarden voor. Maar Bergoglio lacht daar sarcastisch mee. Is het u dan werkelijk nooit opgevallen dat hij geen enkel respect toont voor het Offer van Christus? Maar zowat allen die geboren zijn na 1955 kregen geen waarheid meer voorgeschoteld want dat was al sedert 1948 gepland door de bende van bisschop Annibale Bugnini die tevens de N.O.M. voorbereidde en paus Johannes XXIII hoefde dat plan slechts ten uitvoer te brengen met behulp van zijn VaticaanII concilie. Hebt u al veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van die onwaarschijnlijke omwenteling?

   En nu, zeer binnenkort, zal het Allerheiligste Offer definitief van tafel gevaagd worden en Bergoglio zal een soort universele ‘dienst’ instellen. Niemand zal dan nog spreken over de ‘ouderwetse’ Traditionele Kerk. Traditie betekent in deze context dat wij nooit het oorspronkelijke Woord van God zullen veranderen. Onder geen voorwaarde! Want het kan nooit voor de mens mogelijk zijn God te ‘vernieuwen’ of te ‘moderniseren’.

   Neem een voorbeeld aan de moedige Chinese Traditionele Katholieken die door het werk van Bergoglio nu als vogelvrij verklaar zich moeten verschuilen want eens opgepakt worden zij doodgefolterd. Ja, Bergoglio maakt martelaren! Hij heeft bloed van de nieuwe RKK martelaren aan de handen!

 3. Ik ben het niet eens met de bewering dat Franciscus geen paus zou zijn; dat is hij zeker wel. De huidige toestand in de heilige Kerk is niet het gevolg van een staat van sedisvacatie maar resulteert uit gnostische infiltratie van het Vaticaan en de invloed van gnostische wereldmachten op conclaven. Sinds de val van de katholieke tronen en de hiërocratische Pontificale Staten heeft de Kerk van Rome geen militair verweer, en politieke machten oefenen zo gemakkelijker druk uit op clerici.

  Vlaanderen heeft geen uitgebreide grondbeweging van wat in Amerika “Katholiek Rechts” genoemd wordt, wat wel sterker aanwezig is in Frankrijk en Amerika. De zogenaamde “christendemocratie” heeft hier historisch katholieke politiek ondermijnd en doen verdwijnen, en de contrarevolutie moet hier dus vanop de grond opgebouwd worden; hopelijk zullen meer rechtsen zich aansluiten om daaraan te werken. Achter de gevestigde macht zitten praeternatuurlijke entiteiten en om die te verslaan is het katholicisme nodig.

  1. Michael Matt zegt het ongeveer als volgt : het kan Bergoglio geen moer schelen of iemand vindt dat hij ja dan neen paus is. Bergoglio lacht met het tijdverlies van de discussie over zijn titel.
   En ik noem hem een zielendief, geen paus.

   Hoogste tijd dat een waarachtige Paus in het geheim gekozen wordt. En gedaan met de duivelse klucht, eindelijk weer ernst.

   1. De 330 ton zware obelisk op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad is niet zomaar een obelisk

    Eric stop nou eens je snapt er niks van

    In heel Griekenland en Rome werd de god Priapus (zoon van Aphrodite) aangeroepen als een symbool van een dergelijke goddelijke vruchtbaarheid en raakte later rechtstreeks verbonden met de cultus van pornografie, weerspiegeld in de modernere gevoelens over ‘grootte’. Dit is belangrijk omdat, naast het feit dat het Washington Monument opzettelijk is gebouwd om de hoogste obelisk in zijn soort ter wereld te zijn met een hoogte van 6.666 (sommigen zeggen 6.660) centimeter hoog en 666 centimeter breed langs elke zijde aan de basis, een van de originele concepten want op het Washington Monument was Apollo (de Griekse versie van Osiris) te zien die triomfantelijk terugkeerde in zijn hemelse strijdwagen, en een ander monument illustreerde een toren “zoals die van Babel” als kop. Elk van deze ontwerpen zou even geschikt zijn geweest voor de piramidevormige deksteen van 3300 pond die het nu toont, aangezien alle drie de concepten de betekenis droegen die nodig was om te bereiken wat de late onderzoeker David Flynn omschreef als ‘dezelfde geheime kennis die sinds de tijd door de mysteriescholen is bewaard’. van de Pelasgiërs [die] moderne Isis Osiris-aanbidding tentoonspreiden.”[iv] Dit wil zeggen dat het “zaad” dat uit een Toren van Babel-vormig hoofd wordt geloosd, op magische wijze hetzelfde zou voortbrengen als uit de bestaande Egyptische deksteen zou voortkomen. —de nakomelingen van Apollo/Osiris/Nimrod.

   2. Het is een zonde van schisma om de door alle diocesane bisschoppen erkende paus te ontkennen, dus het is niet onverschillig en degenen die dat doen schieten zich in de voet. De revolutionairen willen dat weerstanders in schisma gaan, want dan staan ze aan de kant terwijl zij de Kerk verder afbreken; en zij proberen reeds decennia legitiem verzet valselijk te associëren met schisma om katholieken te ontmoedigen om aan de revolutie te weerstaan; door sedevacantisme te onderschrijven bevordert u dat leugen-narratief. De internettrol Dierickx hier heeft die tactiek op deze website gehanteerd, en u bent erin getrapt.

    Weet, Eric, dat schisma doodzonde is, en door doodzonde dalen onsterfelijke geesten neer in de duisternis van Sheol. Schrijven over godsdienstige zaken zonder voldoende theologische kennis heeft geestelijke gevolgen.

    Er zijn er die beweren dat er geen paus meer is sinds 1958, dat in gevolg daarvan sindsdien geen rechtsgeldige benoemingen geschiedden en dat er daarom geen kardinalen en diocesane bisschoppen meer zijn. U ziet waartoe die waangedachten leiden.

    1. Sedevacantisme is schismatiek, maar verzet tegen ketterij binnen de Kerk is legitiem; wanneer mensen die zich verzetten tegen ketterijen binnen de Kerk sedevacantisten worden zeggen de revolutionairen valselijk dat verzet tegen de ketterijen sedevacantistisch is.

     Zo werkt het leugen-narratief.

     1. Wanneer een nieuwe paus in het geheim moet worden verkozen staan we voor hetzelfde probleem.

      1. Er kan pas een nieuwe paus gekozen worden wanneer de huidige zittende paus weg is, en die zal dan gekozen worden door de kardinalen van Franciscus. De ongebroken opvolging van de bisschoppen van Rome tot op heden is een mirakel in de geschiedenis en die opvolging zal ongebroken blijven tot de Wederkomst van Christus. Dat ook nu, in deze tijd van gnostische infiltratie in het Vaticaan, de opvolging van Petrus ongebroken gebleven is toont aan dat er een bovennatuurlijke muur rond staat waar de vijand niet doorgeraakt.

       De paus is het zichtbaar hoofd van de Kerk, niet een “geheim” waarvan de Kerk geen weet heeft.

       1. Onder geen voorwaarde kan men een dergelijke bende ongelovige anti-christelijke priesters legitiem noemen. God laat dit toe omwille van de polarisatie zodat iedereen zichzelf al bij voorbaat oordeelt zoals ten tijde van Mozes in de woestijn en de slechte Joden ertoe gebracht werden zichzelf te veroordelen waarna Mozes nog slechts hoefde toe te slaan in opdracht van Jahweh. Dit is slechts een zoveelste ‘eindtijd’. Zelfs indien er slechts een enkele Traditionele bisschop overbleef ergens in de catacomben was de opvolging niet onderbroken. Petrus en Paulus en hun opvolgers leefden in barre omstandigheden. Onze Moeder Maria beschermt ons en de Kerk ‘in de woestijn’. Ik ben er vast van overtuigd dat zodra alle Traditionele Katholieken door Maria naar de woestijn geroepen worden de nieuwe paus daar gekozen wordt. Want vanaf dan begint de wederopbouw openlijk voor iedereen zichtbaar en wordt de vijand verslagen. Ik kan geen andere oplossing zien. En de vijanden moeten dit weten en goed beseffen: hun dagen zijn geteld.

        1. Eric: “Onder geen voorwaarde kan men een dergelijke bende ongelovige anti-christelijke priesters legitiem noemen.”

         Onzin, Eric; zelfs de opperpriester te Jerusalem die tegen Christus was ten tijde van Zijn zichtbaar optreden op aarde had het Levitisch priesterschap rechtsgeldig, zoals Johannes 11, 51 aantoont.

         Eric: “Zelfs indien er slechts een enkele Traditionele bisschop overbleef ergens in de catacomben was de opvolging niet onderbroken.”

         Dat is tegenstrijdig met de authentieke ecclesiologie. De paus van Rome wordt gekozen door de clerus van Rome, niet door een bisschop van een diocees ergens in een ander werelddeel. De eerste die Simon Petrus opvolgde was sint Linus, verkozen door de clerus van het diocees Rome; de kardinalen heden zijn ook clerici geïncardineerd in het diocees Rome.

         En de lerarende Kerk bestaat niet louter uit één bisschop maar uit meerdere bisschoppen verspreid doorheen de wereld.

         1. Ten tijde van Johannes 11:51 bestond de Kerk nog niet en de Apostelen waren nog in de laatste dagen van onderricht.

          Ook blijf ik geloven dat er nog ouderwetse Traditionele Joden leven zonder priesters maar onderricht door wijze mannen die men toch nog rabbi noemt, in vijandschap met de zionisten. Zij verzetten zich tegen de bouw van de derde tempel, dat het werk is van zionisten, en meer dan waarschijnlijk zullen zij tot het christendom overgaan zodra de Christenen wereldwijd naar ‘de woestijn’ moeten want zij zijn de Joden die gelijktijdig met de Christenen vervolgd worden.

          Vermits we door Maria’s mantel beschermd worden hoeven we ons geen zorgen te maken over de opvolging van een waarachtige Paus want dat is immers geen mensenwerk. Bergoglio is wel degelijk mensenwerk, door God toegelaten om de bokken te scheiden van de lammeren.

          1. Eric: “Ten tijde van Johannes 11:51 bestond de Kerk nog niet en de Apostelen waren nog in de laatste dagen van onderricht.”

           De Kerk bestaat sinds Adam, en ten tijde van het Oud Verbond was het Levitisch priesterschap het legitiem priesterschap van de Kerk, hetwelk door het Nieuw Verbond vervangen werd door het superieur priesterschap volgens de orde van Melchisedech. Zoals de opvolger van Aäron eertijds als de wettige opperpriester onfeilbaar kon profeteren, zo kan Franciscus nu onfeilbaar doctrine definiëren ex cathedra als de wettige opvolger van Petrus.

           De H. Maagd steunt geen schisma.

     2. @Waramund,
      Daar heeft U zéér kort precies voor de vólle 100%de waarheid geschreven. Nedankt.

     3. En dan is er toch ook het argument dat de verkiezing van Bergoglio ongeldig was, openlijk ‘beleden’ door Danneels.
      Ieder weldenkend mens verlangt naar een ware Paus, iemand die legitieme leiding geeft. Weldra worden alle Traditionele kardinalen en bisschoppen door Bergoglio aan de kant geschoven en dan kan een verkiezing plaatsvinden.

      1. Dat er gecomplotteerd werd om de Argentijn op de Troon van Petrus te hebben betekent niet dat zijn pauskeuze niet rechtsgeldig was. Ze wilden geen antipausen, zoals er in de geschiedenis veel geweest zijn, om de revolutie te sturen maar rechtsgeldige pausen die katholieken door een foutief begrip omtrent gehoorzaamheid ertoe zouden brengen om subversieve leringen aan te nemen (dat was het plan van de carbonaristen beschreven in de “Permanente Instructie van de Alta Vendita”); zo hebben ze ten tijde van Vaticanum II zoveel katholieken dwaalleringen doen aannemen.

       Een rechtsgeldige paus garandeert op zich geen goed bestuur; een paus kan van kwade wil zijn en veel schade toebrengen aan de Kerk.

       Een schismatiek conclaaf zoals u er één wilt zou een antipaus voortbrengen die niet het Sleutelgezag van Petrus heeft.

       1. Ze wilden geen antipaus ( antipausen ? ) maar wel een onwettige verkiezing.
        What’s the deal? Danneels was ontzaglijk trots op zichzelf en kon zijn mond niet dichthouden. Wie weet op welke afschuwelijke wijze zijn loge-genoten hem geroosterd hebben nadien.

        Vandaag zitten we terug in de tijd dat Christus gekruisigd werd nu is de kruisiging van de Bruid van Christus aanstaande. De heropleving, de verrijzenis van de Kerk, kan niet gestopt worden. De nog resterende goede Joodse priesters werden christenen en de afvallige priesters werden zionisten. Iedereen ziet openlijk hoe het met de beide partijen gesteld is vandaag. Een vervolgde christen is een goede christen, zoals Jezus! Geen rechtgeaard christen zal ooit een Bergogliaan vragen of hij wil meestemmen voor een Traditionele Paus. We worden in ieder geval naar de woestijn gedreven en het Vaticaan wordt grotendeels of helemaal verwoest, en “de bisschop in het wit” overleeft het niet.

        1. Een onwettige paus is een antipaus. En, neen, ze wilden geen onwettige verkiezing; ze wilden een paus die hun wil zou doen. Een wettige paus aan hun kant heeft gezag dat zijn tegenstanders niet kunnen betwisten, maar een antipaus heeft dat niet en katholieken moeten zijn bisschopsbenoemingen afwijzen; een wettige paus wilden ze aan hun kant hebben wiens bisschopsbenoemingen tegenstanders niet konden negeren.

         Alleen na Franciscus, de huidige wettige paus, zal een nieuwe paus kunnen gekozen worden, en de kardinalen zullen de enigen op aarde zijn die dat wettig zullen kunnen doen. Dat is de enige weg.

         Diegenen die een schismatiek tegenconclaaf organiseren brengen een antipaus voort en plegen doodzonde tegen de eenheid van de Kerk; God zegent dat niet. Een eigen tegenkerk stichten is boosaardig mensenwerk en kan niet de Kerk van goddelijke inrichting vervangen.

          1. Eerder schreef ik:

           “Dat er gecomplotteerd werd om de Argentijn op de Troon van Petrus te hebben betekent niet dat zijn pauskeuze niet rechtsgeldig was.”

          2. Waramund,
           goed dat u er nog bent. Van de priesters in mijn omgeving durf ik niets meer te verwachten, noch van onze bisschop, het wantrouwen is te groot geworden.
           En de Anti-Paus Franciscus vertrouwen, hoe ? We moeten zoals de Chinese Traditionele Katholieken altijd klaar staan om opgepakt te worden.

 4. Ik woon in de Hell, ik had veel liefde en gebed verlangt gehad van de Katholieken .

  Agenda 2030: Vraag je gemeente welke verplichtingen men is aangegaan
  De onderstaande 117 gemeenten doen mee met de Global Goals (zie: https://vng.nl/artikelen/overzichtskaart-van-gemeenten-die-meedoen-aan-global-goals).

  Dat betekent dat ik onder het oordeel sta van deze wet !

  NOACHIDE-WETTEN, onthoofding wegens belijdenis “JEZUS IS HEER”

  De Jewish Encyclopedia beschouwt een Noachitisch regime als een mogelijke wereldorde die onmiddellijk voorafgaat aan de universele heerschappij van de Talmoed.

  Het moet duidelijk zijn dat we niet te maken hebben met de Noach van de Bijbel wanneer de religie van het jodendom verwijst naar de ‘wet van Noachi’, maar met de wet van Noachi zoals begrepen en geïnterpreteerd door het absolute systeem van vervalsing waaruit de Talmoed bestaat.

  https://www.bitchute.com/video/kuXrKgbwVtqB/

  Volgens de valse Noachidische wetten van de Talmoed is de aanbidding van Jezus verboden op straffe van de dood, aangezien een dergelijke aanbidding van Christus door het jodendom als afgoderij wordt veroordeeld. Ondertussen zijn verschillende vormen van incest toegestaan volgens de Talmoedische opvatting van de Noachitische code. (Enziklopediya Talmudit, noot 1, pp. 351-352).

  De Talmoed vermeldt ook de straf voor ongehoorzaamheid: “Een bijkomend element van grotere ernst is dat overtreding van een van de zeven wetten de Noachied onderwerpt aan de doodstraf door onthoofding. (Sanh. 57A)”

  (Talmoed – Soeka 52a). Met het einde van de vrije wil zal ook de mogelijkheid om beloningen te verdienen en je aandeel in de Komende Wereld te vergroten, voor altijd verdwijnen.

  Rv:20:4: En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven: en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God, en die het beest niet aanbaden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of in hun handen hadden ontvangen; en zij leefden en regeerden duizend jaar met Christus.

  Maimonides Misjna Torah zegt in hoofdstuk 10 van de Engelse vertaling over Jezus Christus:

  “Het is echter een mitswa [religieuze plicht; ARC] om Joodse verraders, minnim en apikorsim uit te roeien, en hen te laten afdalen naar de put van vernietiging, aangezien ze problemen veroorzaken voor de Joden en het volk van God wegdrijven. , net als Jezus van Nazareth en zijn studenten, en Tzadok, Baithos en hun studenten. Moge de naam van de goddelozen rotten.’ 6.

 5. Waramund, ik moet het eerlijk toegeven: ik was fout. U behoort niet tot een sekte. U bent uiterst belezen en zéér consequent in wat u schrijft. U praat niet naar de mond van de heren die hier het hoge woord voeren en hun dada eeuwig blijven uitmelken, zonder veel kennis van zaken.
  Eigenlijk zou dit Forum blij moeten zijn met een huistheoloog als u. U behoedt hen voor domme uitspraken, of dat is althans uw bedoeling.
  Tot zover mijn excuses en lof.
  Anderzijds wil ik hier iedereen waarschuwen: U bent ook maar een vertegenwoordiger van één van de vele theologieën, zoals ik eerder als schreef.
  Die strekking in de katholieke theologie die de Bijbel extreem letterlijk neemt, wordt meestal fundamentalisme genoemd. Dit is een vorm van theologie die de Bijbel beschouwt als het onfeilbare en letterlijke Woord van God, zonder rekening te houden met de historische, culturele en literaire context waarin de teksten zijn ontstaan. Fundamentalisten verwerpen elke vorm van kritische of wetenschappelijke benadering van de Bijbel, en baseren hun geloof en praktijk uitsluitend op de Bijbelse teksten. Dat fundamentalisme is niet typisch katholiek, maar komt ook voor in andere christelijke denominaties, zoals het protestantisme. Het is ontstaan in de 19e en 20e eeuw als een reactie op de moderne bijbelkritiek en de wetenschappelijke ontwikkelingen die de letterlijke interpretatie van de Bijbel uitdaagden.
  De katholieke kerk heeft zich altijd gedistantieerd van het fundamentalisme, en heeft de noodzaak benadrukt om de Bijbel te lezen in het licht van de traditie, de rede en de ervaring van de gelovigen. De katholieke kerk erkent dat de Bijbel verschillende literaire genres bevat, die niet allemaal letterlijk moeten worden opgevat. De katholieke kerk moedigt ook het gebruik van de historisch-kritische methode aan, die de Bijbel onderzoekt met behulp van de wetenschappelijke kennis en instrumenten die beschikbaar zijn.
  Terzijde. Een internettrol is iemand die alleen maar probeert te stoken en te ergeren zonder serieuze argumenten aan te brengen. Ik heb mij daar, zeker in het verleden, misschien al wel eens aan bezondigd.
  Maar u zal moeten erkennen dat ik wel degelijk argumenteer (anders zou u alvast niet reageren) en uitdagende vragen stel. Dat heet de ‘Sokratische methode’.
  De Sokratische leermethode is een manier om tot ware kennis te komen door middel van het stellen van vragen en het onderzoeken van de eigen ervaringen en opvattingen. Deze methode is gebaseerd op de dialogen van de Griekse filosoof Socrates, die zijn gesprekspartners uitdaagde om hun denken te verhelderen en te verdiepen. Die Sokratische leermethode wordt nog steeds toegepast in verschillende contexten, zoals onderwijs, filosofie, coaching en organisatieontwikkeling. Het doel is om het zelf denken te stimuleren en het kritisch en creatief vermogen te vergroten. Zodat niemand ooit denkt dat hij of zij de ‘Waarheid’ gevonden heeft. Wat hier op dit Forum nogal eens voorkomt.
  Vriendelijke groet.

 6. Op de volgende Engelstalige website staat alles wat je kan vinden om te bevestigen dat paus Franciscus wel degelijk de rechtmatig verkozen paus is. Het ontkracht alle argumenten die het tegendeel bewijzen:
  https://ronconte.com/

  1. Is daar ook te vinden wat Danneels verklaarde over vooraf gemaakte afspraken voor de verkiezing ?

  2. Zeer lang artikel:
   ronconte.com/2023/10/04/archbishop-vigano-versus-bishop-schneider-on-the-validity-of-pope-francis/

  3. Paus Urbanus VI was een anti-paus. Maar hij was de Paus!
   Vassula Rydén verklaring is dan gelijkaardig aan de verklaring van de heilige Catherina van Siena ?
   Dan moeten we aanzien dat een Paus Franciscus de bloederige vervolging van Chinese Traditionele Katholieken goedkeurt, zo al niet daar aanleiding toe gaf ?
   Antipaus Franciscus schept martelaren om de Kerk te redden van de ondergang.
   Hoe kan men het beter formuleren ?

   1. Urbanus VI was geen antipaus maar de wettig gekozen paus ten tijde van het Groot Westers Schisma. Franciscus is geen antipaus maar de wettige paus. Een toestand die een pauskeuze ongeldig maakt wordt beschreven in het canoniek recht; dat er schimmige machinaties zaten achter het oprijzen van de Argentijn naar de Troon van Petrus betekent niet dat zijn pauskeuze ongeldig was. Niet iedere overtreding van het recht omtrent pauskeuze maakt een pauskeuze ongeldig.

    Verder, wanneer alle diocesane bisschoppen de gekozen paus erkennen is het onfeilbaar zeker dat hij werkelijk de paus is. God laat niet toe dat een vals hoofd de gehele Ecclesia docens aan zijn kant krijgt.

    En men mag uiteraard niet instemmen met het vervolgen en vermoorden van katholieken in China.

    1. “En men mag uiteraard niet instemmen met het vervolgen en vermoorden van katholieken in China.”
     Dat werd nochtans goedgekeurd door de man van wie ik niet meer weet hoe hem te noemen.

 7. Na zoveel twijfels is dit de eindconclusie:
  Wij zijn niet beter dan Onze Heer Jezus Christus. Dus moeten ook wij bereid zijn een zwaar kruis te dragen. Sommigen moeten martelaren worden, zelfs op bevel van Anti-Paus Franciscus, bijvoorbeeld via het communistisch bestuur van China.
  Jezus gehoorzaamde Zijn Vader. Wel vroeg Hij toch nog of de beker niet kon worden weggenomen. Maar Hij gehoorzaamde. Zo werkt de Liefde om het heil van zovele zielen die anders in eeuwige bitterheid zouden moeten verblijven.

  1. In een democratie zou men u kunnen vervolgen voor laster en eerroof, maar de Traditionele Kerk is geen democratie. Als u de bewijzen heeft van al die vermoorde Chinese katholieken, please, formuleer een klacht met bewijzen bij justitie. Die weten wat ze daar verder mee moeten doen.
   De paus heeft juist geprobeerd om de situatie voor katholieken in China te verbeteren door een overeenkomst te sluiten met de Chinese regering over de benoeming van bisschoppen. De paus heeft ook zijn dank en gebed uitgesproken voor de katholieken in China en Hongkong, die vaak te maken hebben met onderdrukking en controle van overheidswege. U verspreidt deze hoax uit een verkeerde interpretatie of manipulatie van de China-Vaticaan-deal, die in 2018 werd ondertekend en in 2020 werd verlengd. U beweert dat de paus de ondergrondse katholieke kerk in China heeft verraden of in de steek gelaten, omdat hij de excommunicatie heeft opgeheven van zeven bisschoppen die door de Chinese regering waren benoemd. Maar de paus heeft dit gedaan om de eenheid en de dialoog tussen de katholieken in China te bevorderen, en om de vervolging van de ondergrondse katholieke kerk te verminderen.
   U zou het liefst zoveel mogelijk martelaren creëren in het buitenland, de Paus niet. U zit veilig rustig thuis in uw zetelke, te fulmineren zonder één enkele consequentie voor uw daden en woorden. U kan niets overkomen. Dat kan de Paus, ondanks zijn hoge leeftijd, zich vooralsnog niet permitteren.

   1. Heel kort: de chaospaus ging terplaatse Xi bevestigen in diens staatsambtenarenkerk met wildvreemde liturgieachtige dingen waardoor zelfs de ‘moderne’ kerk in het gedrang kwam maar de Traditionele Katholieken worden bloeddorstig vervolgd, slechts een beetje minder uitgebreid dan de NoordKoreaanse christenen die met een heel gezin levenslang in de gevangenis mogen verblijven nadat het familielid dat op het lezen in een bijbel werd betrapt gedood wordt, van een kerk is daar zelfs geen sprake meer.

 8. Niet eerder dan 330 (33!) na Christus werd 25 december door een Paus gekozen, een datum waarop SRA ofwel satanisch ritueel misbruik intens is!

  De ware betekenis van Kerstmis, de Saturnaliën, aan het licht gebracht
  Kerstmis exposed! Niet eerder dan 330 jaar na Christus werd 25 december door een Paus gekozen, een datum waarop tevens veel ritueel misbruik plaatsvindt

  Het komt niet als een verrassing dat de mainstream media, zoals de CNN, de tech-, AI-, en transhumanistische agenda aan het pushen zijn middels conditionering, nu de satanische feestdag ‘Kerstmis’ nadert.

  25 december: de verjaardag van de zon!

  In 1466 na Christus blies Paus Paulus II van de Katholieke kerk ‘Saturnalia’ (of de Saturnaliën), de oude viering van de god Saturnus (satan), nieuw leven in als een soort Winterzonnewendefeest, dat gehouden werd tussen 17 en 23 december. Na de Saturnaliën feesten en een dag vasten, werd de vernieuwing van het licht (Lucifer, ‘lichtbrenger’) en de komst van het nieuwe jaar in het latere Romeinse Rijk op 25 december gevierd als de ‘Dies Natalis Solis Invicti’, de ‘Verjaardag van de Onoverwinnelijke Zon’ (Saturnus), ook wel bekend als de ‘Liberalia’.

  Neem geen deel aan een satanisch ritueel

  Neem geen deel aan deze heidense zonaanbidding! Vandaag de dag heet het gewoon Kerstmis, maar het is precies hetzelfde ritueel, en alle Saturnus/satanische symboliek is nog steeds aanwezig. Bovendien, ‘Santa’ betekent ook nog eens satan.

  Wanneer je Kerstmis viert in deze tijd, neem je deel aan een satanisch ritueel ter ere van de god Saturnus, je weet wel, de god van TPTB (‘The Powers That Be’). En het geven van geschenken is gewoon symbolisch voor het offeren, dat onder meer in de oudheid plaatsvond in de Tempel van Saturnus.

  Het is ook geen toeval dat de eerste Jezuïetenpaus, zoals in Paus Franciscus, zijn geboortedag heeft op 17 december, de begindatum van het oude Romeinse Saturnalia-ritueel.

  Saturnalia = 35
  Catholic = 35
  Jesuitism = 35
  Holy See = 35
  Baphomet = 35
  Satan = 35
  Santa = 35
  Satanic Ritual = 35
  Ritual Killing = 35

  Virtual Gaming = 56
  Virtual Worlds = 56
  Christmas = 56
  Masonic Ritual = 56
  Society of Jesus = 56
  Freemasons = 56

  Wat houden TPTB toch veel van hun cijfers & gematria, van woorden en zinnen tot en met geboortedata!

  Je hoeft alleen maar een Gematria teller te gebruiken om daar achter te komen. Ikzelf zou nooit gematria willen beoefenen, omdat deze numerologie verbonden is met de Illuminati en hun magie/hekserij, maar ook met andere occulte sekten. En ik denk niet dat het ook maar iets te maken heeft met het vroegere Christendom, en dat de eerste Christenen deze geheime leer beoefenden, zoals de fakestream media ons wil doen geloven.

  De eerste gelovigen hadden absoluut geen belangstelling in Kerst

  Nee, de ‘gezegende hoop’, ook wel de Opname genoemd, was de vlam, die hun toewijding aanwakkerde: een gelukkige, gezegende hoop om jaloers op te zijn, handelend over de vergadering met de Here Jezus in de lucht. Deze gebeurtenis mogen Christenen gaan meemaken, die gehoorzaam zijn aan Zijn stem. De basisvereiste van God is dat we luisteren naar Zijn stem, en er vervolgens naar handelen.

  Daarna zullen wij, de overgebleven levenden, tegelijkertijd met hen [de gelovigen, die vanuit hun graf opstaan] worden weggevoerd in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn! 1 Thessalonicenzen 4:17

  Weet dat, in vroegere tijden van vervolging, de ware Christenen er zó uitgepikt werden, doordat zij hun huizen niet versierden tijdens de ‘Saturnaliën’, omdat zij de oorsprong ervan begrepen.

  Niet eerder dan 330 (33!) na Christus werd 25 december door een Paus gekozen, een datum waarop SRA ofwel satanisch ritueel misbruik intens is!

  Zie ook:

  https://eindtijdnieuws.com/wat-is-de-oorsprong-van-kerstmis-hoe-ondervonden-de-vroege-christenen-kerstmis/

  This Christmas, Transhumanism: The Decline of Humanity

 9. Eén van de moderne valse noties waardoor velen misleid worden is het legalistisch positivisme, waarbij men blinde gehoorzaamheid aan gezagsdragers onderschrijft; een notie tegenstrijdig met de katholieke principes omtrent gezag. Tegen een paus die daden uitvoert tegen het goddelijk recht en het algemeen goed is legitiem verzet gerechtvaardigd; wanneer een paus iemand fysiek zou aanvallen zou het gerechtvaardigd zijn voor die persoon om zich fysiek te verdedigen. In het katholicisme is er het principe dat de eerste bisschopszetel door niemand geoordeeld wordt; dat betekent dat niemand op aarde gezag heeft om een juridisch oordeel uit te spreken over de paus, en dus dat niemand zijn pauselijk officie kan wegnemen, maar het principe sluit niet legitiem verzet uit, wat kan uitgevoerd worden zonder juridisch oordeel.

  De juiste manier van handelen omtrent Franciscus is dus legitiem verzet voeren terwijl men hem erkent als opvolger van Petrus.

  Suarez SJ schreef over legitiem verzet in De Fide Theologica, Disputatio X (De Summo Pontifice), Sectio VI, n. 16:

  “Si enim aliquid statuat contra bonos mores, non erit illi parendum; si quidpiam tentet contra manifestam justitiam et commune bonum, fas erit illi resistere; si vim inferat, vi poterit repelli, cum moderamine inculpatae tutelae.”

  “Want indien hij iets zou verordenen tegen de goede moraal, dan zal het niet aan hem te gehoorzamen zijn; indien hij iets zou betrachten tegen de manifeste gerechtigheid en het gemeenschappelijk goed, dan zal het gerechtvaardigd zijn aan hem te weerstaan; indien hij gewelddadig zou aanvallen, dan zal hij met geweld kunnen afgewend worden, met de gematigdheid van geoorloofde verdediging.”

  1. Een betere vertaling is, denk ik: “met de maatstaf van geoorloofde verdediging”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht