Jonge Katholieken betreuren verwijdering Bisschop Strickland door paus

Elke Zondag bestijgt een rij jonge mannen en vrouwen de treden naar de kerk in de stad Tyler, Texas. “Bishop Strickland toonde waarachtige bezorgdheid voor het bisdom . . . hij gaf werkelijk om hetgeen we deden.”

(LifeSiteNews) Young Texas Catholics mourn Bishop Strickland’s removal by Pope Francis 

Gwen, 18, zingt in de kerk sedert haar zevende. Zij en haar grootouders verhuisden van California naar Texas voor een betere leefomgeving, maar zij hoorden al eerder over Bisschop Strickland en omwille van zijn uitgesproken mening over de lering van de Katholieke Kerk werd hij hun doel bij de verhuis: “Zijn aanmoedigingen, zijn waarachtige zorg voor het bisdom, hij gaf echt om hetgeen we deden en wilde ons steunen hoe hij maar kon.”
Gwen denkt dat zijn verwijdering een strategische zet was van het Vaticaan. “Bisschop Strickland deed zeer veel goed werk en nu lijkt het dat zijn verwijdering bedoeld was om de groei van de Katholieke Kerk te stoppen, meer specifiek de Latijnse Mis.”
Ondanks de corruptie en de crisis in de Kerk blijft Gwen hoopvol, vooral in de zeer grote betrokkenheid van de leken, en zij gelooft dat de sleutel het gebed is.


Bisschop Strickland geknield in de regen buiten een abortus-slachthuis, in gebed om een abortus te eindigen liet een diepe indruk na.


De ouders van Burt hadden Katholieke maar ook Baptisten wortels. Zo werd hij nieuwsgierig naar het Katholiek geloof, maar hij begreep niet wat nodig was om het echt te beleven. Tijdens zijn studies in het college begon hij zich voor te bereiden om zich toe te wijden aan Jezus door Maria in overeenstemming met de methode van de heilige Louis de Montford. “Na een maand van gebed, meditatie over Maria, en het bidden van de Rozenkrans was het duidelijk dat Maria zijn gewoontezonden uit zijn leven aan het wegzuiveren was.” Na het college wilde hij terug naar Texas verhuizen en omdat een jong gezin in zijn buurt hem naar de Latijnse Mis had verwezen begon hij daar na enige tijd van te houden. Daarom wilde hij in de omgeving van de stad Tyler wonen in de parochie van “Sint Jozef Werkman” en leerde zo de persoon van Bisschop Strickland kennen. “Een van de vriendelijkste mensen die ik ooit ontmoette, hij is een van die mensen die je raken als een heilige. Bij zijn verwijdering begon ik haast de moed te verliezen want ik woon hier nog maar pas een jaar en nooit eerder had ik dergelijke levendige ontmoetingen met een bisschop. Je ziet hem in de regen knielen buiten een gebouw van “Geplande Ouderschap” om een abortus te doen eindigen . . . ik denk dat het nederigheid was wat me toen pakte op dat moment.”


“Ik voelde dat ik niet alleen hem kon vertrouwen, maar het Katholiek geloof vanwege zijn voorbeeld.”


Opgegroeid als een Zuiderse Baptist, werd Luce ontvangen door Bisschop Strickland binnen de Katholieke Kerk in de Paastijd. Luce hield van het Christelijk geloof sedert zijn kindertijd maar had het gevoel dat hij zekere stukjes miste in de Protestantse achtergrond. Graven in de geschiedenis van de vroege Kerk bracht hem naar het vinden van de gemiste stukjes. “Bisschop Strickland was daarbij zelf ook een gemist stuk. Ook binnen de hele gemeenschap hier in de stad Tyler heeft hij de reputatie van orthodoxie en zijn echtheid, ik voelde dat ik niet alleen hem kon vertrouwen, maar het Katholiek geloof vanwege zijn voorbeeld.” Toen Luce de ‘Ritus van Christelijke Initiatie voor Volwassenen’ volgde realiseerde hij zich de kracht van de structuur van het leiderschap gesmeed door Bisschop Strickland. “We kregen onderricht van priesters, diakens, seminaristen, leken met graden in Theologie, een goed samengesteld programma, hetgeen werkelijk spreekt voor het leiderschap van Bisschop Strickland”, zei Luce.

Een van de herinneringen dat in het geheugen van Luce gegrift staat is het antwoord van Bisschop Strickland op de “ontdopingen” uitgevoerd door satanisten tijdens het heidense ‘pride’-festival (lgbtq) in de benedenstad van de stad Tyler. “Veel mensen waren ontdaan door de geruchten hierover, maar Bisschop Strickland was iemand die als de opvolger van de Apostelen werkelijk actie ondernam in deze zaak. Hij verzamelde vooraf mensen om processiegewijs helemaal rondom het plein van de benedenstad de Rozenkrans te bidden. Het gietregende, het was koud buiten, einde Oktober, het maakt diepe indruk op me dat hij zulke stoutmoedige actie ondernam als iets vanzelfsprekends.”
Hij denkt dat het antwoord op de verwijdering van Bisschop Strickland het gebed moet zijn. Luce wil Bisschop Strickland hersteld zien. Indien dat niet gebeurd hoopt hij op een bisschop die “leidt op een gelijkaardige wijze, zeer verwelkomend voor nieuwe mensen zonder de waarheid te compromitteren.”

NOOT
Ondanks Amerika in een niet meer te stoppen vrije val ten onder gaat moeten wij Vlamingen toegeven dat wij er met ons eigen klein Kerkwereldje veel slechter aan toe zijn dan de bewoners van de stad Tyler in Texas.

Auteur:Hypoliet

13 commentaren op “Jonge Katholieken betreuren verwijdering Bisschop Strickland door paus

 1. De Vlaamse RK kerk is er inderdaad zeer slecht aan toe.
  Veel Nederlanders denken dat in Vlaanderen de kerk nog stevig aanwezig is, maar de realiteit is totaal anders. De Vlaamse RK kerk is Nederland voorbij gestreefd in haar ‘val naar beneden’.

 2. Jorge Bergoglio toont daarmee zijn ware aard. De barmhartige paus (?) is barmhartig tegenover alle niet katholieken (katholiek = traditionele katholiek). Hij is bovendien geen paus want paus Benedictus is nooit afgetreden. Een conclaaf houden tijdens een zittende paus is volgens het canonieke recht ongeldig. Een katholiek die redelijke twijfels heeft over de geldigheid van een conclaaf is niet schismatiek. Zelfs al zou Bergoglio een heilige zijn is dit conclaaf ongeldig.

  Wat veel mensen niet weten, worden er regelmatig homoseksuele orgieën gehouden in het Vaticaan. Nog niet zo lang geleden heeft de Vaticaanse politie een inval gedaan in zo’n zwarte mis en dit na aanhoudende klachten van andere bewoners die de geluidsoverlast beu waren. Bergoglio is daar goed van op de hoogte, (let wel dat ik daar geen homoseksuelen mee wil aanvallen).

  Ook heeft Jorge nooit geknield voor het heilig Sacrament. Hij haat blijkbaar Jezus.

  O.L.V van la Salette: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist”.

  O.L.V. Fatima: “de apostasie zal beginnen vanaf de top”.

 3. U weet niet of hij in zijn priesterleven nooit geknield heeft voor het H.Sacrament.

 4. In Amerika werd een afgodsbeeld van Bafomet onthoofd dat door de gnostici in het Capitoolgebouw te Iowa gezet werd; de man die de afgod onthoofdde is Michael Cassidy. De donkere geest Bafomet heeft veel knechten in Amerika; op de blog van priester en exorcist Stephen J. Rossetti werd de strijd tegen die geest ginder vernoemd. De gnostische tempeliers dienden hem eeuwen geleden en Alphonse Louis Constant, magiër die geïnitieerd werd in de vrijmetselarij van het “Grootoosten van Frankrijk”, schreef over hem; hij dient Belial, vorst van die eeuwig verdoemden die rebelleerden tegen God in het begin van de wereld. Die donkere wezens haten het mensenras en hun gedupeerde menselijke knechten, aan wie zij valse beloften gemaakt hebben, hebben de politieke grootmachten doorheen de wereld in hun handen.

  Wanneer gnostici hun afgodsbeelden en altaren op plaatsen zetten brengen zij daar de donkere geesten die zij dienen en die reageren op hun incantaties en rituelen. Het is zeer belangrijk voor katholieken om gebedsleven te cultiveren opdat christelijk licht hen als een schild omgeeft, want de donkere cultisten brengen praeternatuurlijke duisternis in dorpen zoals in het eerdergenoemd Capitoolgebouw, en hoe meer tabernakels in kerken leeg komen te staan door toedoen van de subversieve infiltranten in de clerus, hoe minder dorpen beschermd worden tegen die duisternis.

 5. Vaticaan geeft toestemming voor inzegenen van homohuwelijk

  Het Vaticaan heeft maandag de deur geopend naar de katholieke zegening van een relatie tussen koppels van hetzelfde geslacht. Paus Franciscus keurde een verklaring goed die dat toelaat, al is er nog geen ruimte voor een effectief huwelijk voor de kerk.
  gli
  Vandaag om 15:20

  ADVERTISING

  Het gaat om een principeverklaring die maandag werd gepubliceerd door het Vaticaan. Daarin valt te lezen dat katholieke geestelijken vanaf heden “koppels in onregelmatige situaties en koppels van hetzelfde geslacht mogen zegenen”. Volgens de verklaring moeten mensen die op zoek zijn naar Gods liefde en genade niet onderworpen worden aan “een uitputtende morele analyse om die te ontvangen”.

  In de tekst wordt wel verduidelijkt dat de inzegening niet gelijk staat aan het sacrament van het huwelijk en dat de zegen ook niet mag gegeven worden tijdens een kerkdienst. De verklaring van het Vaticaan draagt de handtekening van kardinaal Victor Fernandez, de prefect van de autoriteit voor de geloofsleer, en werd uitdrukkelijk goedgekeurd door paus Franciscus.

  Quo Vadis

  1. Quo vadis? In directio bonae! zou ik zeggen.
   De eeuwige spagaat van de Kerk. Voor de enen niet ver genoeg, voor de anderen dan weer veels te ver.
   Maar als de Kerk dan toch nog van enige betekenis wil blijven voor de mens en de maatschappij, dan moet ze inderdaad toenadering zoeken tot de uiteindelijk min of meer verworvenheden van de beschaving.
   Kerkgewijs zou ik toch eerder beginnen met werk te maken van de gelijkheid tussen man en vrouw.
   Discriminatie op basis van geslacht is discriminerend, tenzij daar zeer pertinente redenen voor zijn. En die redenen heeft de Kerk niet, behalve een ooit ingevoerde regel, die dan nog nergens theologisch op gestoeld was. Kannibalen aten ooit mensen op en, ondanks hun traditie, tolereren we dat niet meer.
   De benoeming van een vrouwelijke kardinaal zou pas getuigen van moed en inzicht, veel meer dan het schoorvoetend toelaten van een voorwaardelijke halfslachtige zegening van een homokoppel.
   Maar ik weet het ondertussen wel, de Katholieke Kerk kan de meesten hier geen fluit schelen. Zij hebben die allang de rug toegekeerd. Paus, bisschoppen, priesters… allemaal verdwaald in de leer.
   Alleen de sekte van de Traditionele Rooms-katholieke Kerk kent God en zijn Waarheid. En of ze nu nog maar met honderd, twintig of tien overblijven, geen probleem, de kracht zit in de zwakte, ze wachten rustig op een bloedige vervolging en zullen als zowat de enigen glorierijk opgenomen worden in het Rijk der Hemelen. Halleluja!

  2. Sodomie, een gruwel, kan nooit zegening van God krijgen, en een gepretendeerde “zegening” van dat kwaad door een priester is dus een blasfemische lege daad, en Gods toorn komt over degenen die zich daaraan schuldig maken. Het goddelijk recht kan niet veranderd worden door bureaucratische kronkels op aarde, ook niet door documenten en publieke uitspraken te vermenigvuldigen.

   Diegenen die beweren dat sodomie geen zonde is plegen de zonde van ketterij, een inbreuk op het goddelijk recht, en ook nu nog staat ketterij beschreven in de huidige CIC als een delict waar excommunicatie op staat.

   In canon 1364 staat “Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2”, en in canon 194 staat “Ipso iure ab officio ecclesiastico amovetur:” met in de lijst het volgende: “2° qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit”. Dat betekent dat iemand die ketterij pleegt en als ketter geproclameerd wordt door de ordinarius de status van geëxcommuniceerde krijgt en alle kerkelijk officie verliest zonder verdere sententie.

   Maar zelfs wanneer ze dat uit de codex zouden verwijderen blijft het goddelijk recht onwrikbaar vaststaan, en dat goddelijk recht veroordeelt sodomie.

   1. Hoe kent u God en zijn Waarheid zo goed? En al die anderen al zeker helemaal niet?
    Lux ex tenebris?
    Alle teksten die u aanhaalt zijn ooit door mensen neergepend of geordonneerd, simpele mensen die ook dachten dat ze God kenden voor immer en voor altijd.
    Wie kent God?
    Uw god komt op verre na nog niet eens in de buurt van wat God is of zou kunnen zijn.
    Uw god veroordeelt en straft, roept volkeren (wat een archaïsch concept) op om zich superieur te voelen en anderen te verslaan, om dagdagelijks geëerd en geloofd te worden, liefst op de knieën of plat op de grond, om medemensen die een beetje afwijken van uw norm te veroordelen en uit te stoten, om pijn te doen. Uw god is geen god van hoop maar een god van pijn. Geen wonder dat uw soort kerk leegloopt. En daar heeft Vaticanum II helemaal niets mee te maken, integendeel.
    Op tijd ingezien dat God vele malen groter is dan uw god. Nu gij nog.

 6. @frank dierickx,
  Als U privé net zo leuk of serieus bent als U hiér bent, dan zult U niet veel kennissen/vrienden hebben.

  1. U durft het gewoon niet uitproberen. Zeg dat dan gewoon.
   U mag ook naar hier komen hoor, maar dat ligt voor u vast nog moeilijker.
   Maar inderdaad, mijn vrienden vinden mij én serieus én heel humoristisch.
   Dat opent vaak gigantische perspectieven in wat moeilijkere situaties en gesprekken.
   Ik snap trouwens helemaal niet waarom u denkt dat én serieus én leuk leidt tot minder vrienden?
   Heeft u met ‘serieus saai’ zoveel vrienden gemaakt dan?
   Maar bon, ik had mij aan mijn voornemen moeten houden om niet meer te reageren op bepaalde reacties van bepaalde mensen, en ik ga dat terug proberen.
   Maar voor een persoonlijke ontmoeting blijf ik altijd openstaan.
   Christus was eigenlijk ook een beetje zo.
   De persoonlijke ontmoeting.

   1. @frank dierickx,
    Ik heb U dus geraakt. Dat was ook mijn bedoéling.
    Dan weet U ook wat U dient te veranderen: Uw houding naar anderen toe,

    1. Uw zin was nog niet af, er staat een komma,
     Pief poef paf ikke u ook!
     Komaan zeg,
     hier houdt het echt wel op.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht