Schandalen in de Kerk: na de paters, nu ook de nonnen

Het blijft maar schandalen regenen in Katholiek Vlaanderen. Na de programmareeks “Godvergeten” over pedofilie bij priesters, zijn nu ook de zusters aan de beurt in de HLN podcast-reeks “Kinderen van de Kerk”. Deze laatste reeks draait rond de getuigenissen van ongehuwde zwangere meisjes die van 1945 tot de jaren ’80, werden opgenomen in discrete opvangtehuizen, opgericht door religieuze orden, waar ze zonder toestemming werden gescheiden van hun kind en/of gesteriliseerd. De baby’s zouden vervolgens voor riante sommen verkocht zijn aan welgestelde adoptieouders. Volgens Het laatste Nieuws, zouden niet minder dan 30,000 jonge moeders en hun kinderen dit trieste lot hebben ondergaan. Opnieuw wordt er in de eerste plaats naar de Kerk gewezen als voornaamste schuldige voor deze misbruiken.

De realiteit is echter genuanceerder.  Ongehuwde moeders kwamen uiteraard niet spontaan in deze “beruchte” kerkelijke opvangtehuizen terecht. Vaak werden ze er gelokt door biologische vaders of familieleden, in samenwerking met vadertje staat, die ongewenst zwangere moeders maar al te makkelijk aan “de nonnen” uitbesteedde. Eén van de vrouwen, Cyrilla, wiens getuigenis in Het Laatste Nieuws werd gepubliceerd, werd in 1981 in “Tamar”, het beruchte opvangtehuis voor ongehuwde moeders te Lommel, gedumpt door het OCMW, niet bepaald een kerkelijke organisatie. Ook de arts, die Cyrilla zonder toestemming steriliseerde, was hoogstwaarschijnlijk geen religieus of pastoor. Strikt genomen, is sterilisatie zelfs verboden door de Kerk. Toch wordt hier in de rapportering nauwelijks aandacht aan geschonken. Enkel “de nonnen” zijn schuldig, omdat ze de kinderen lieten adopteren in plaats van ze te laten aborteren (want dat “mocht niet”), een denkwijze die duidelijk past in de decennialange antikatholieke haatcampagne via de media, die de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt. Misschien klinkt dit cynisch, maar indien de betrokken religieuzen  zwangere meisjes naar een abortuskliniek hadden gebracht, hadden hedendaagse journalisten ze waarschijnlijk als feministische heldinnen opgehemeld, in plaats van ze als misdadigers te veroordelen.

Het hoeft uiteraard geen betoog, dat de Kerk in de naoorlogse periode ernstige fouten heeft gemaakt, met haar eigen autodestructie tot gevolg. Toch is het simplistisch om kerkelijke instellingen los te koppelen van de bredere maatschappelijk-juridische context en tijdsgeest waarin ze bestonden. Misdaden binnen en buiten de Kerk, zoals pedofilie en adoptiehandel, kunnen enkel blijven bestaan, wanneer ze binnen de wetgeving en rechtspraak als weinig prioritair gezien worden en/of maatschappelijk  moeilijk bespreekbaar zijn. Dit verklaart onder andere waarom adoptiehandel ook vandaag nog steeds een probleem vormt. Dit bleek uit de recente schandalen bij hedendaagse erkende adoptie-agentschappen die ondanks alle beloofde garanties onvoldoende controleerden, of de kinderen, die door Belgische wensouders geadopteerd werden, wel degelijk rechtmatig werden afgestaan.  Een recent amendement om handel in adoptiekinderen gelijk te schakelen met mensenhandel komt in dit kader geen minuut te vroeg.  Ook moet er dringend actie ondernomen worden, om verhandelde kinderen waar mogelijk met hun moeders en familie te herenigen, verjaring bij mensenhandel op te heffen en nog levende daders gepast te bestraffen. Hopelijk slagen onze wetgevers erin om “5 minuten politieke moed” op te brengen, zodat dit soort misdadigers permanent uit de maatschappij verwijderd kan worden.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

122 commentaren op “Schandalen in de Kerk: na de paters, nu ook de nonnen

 1. Mevrouw Gabriëls, mag ik uw reactie ook een beetje nuanceren?
  Als u over de jaren ’45 – ’80 spreekt, dan heeft u gelijk dat de Kerk en de Burgerij in Vlaanderen qua moraal en de consequenties daarvan in wetgeving en handelen zeer dicht bij mekaar aanschurkten. We spreken niet voor niets over de CVP-Staat van die periode. Ongehuwde zwangere meisjes werden inderdaad van school gestuurd, uit hun gezin verdreven, als de schande van het dorp en een eeuwige ramp voor de ouders. Abortus was volstrekt onwettelijk (met drama’s in de sfeer van de engeltjes-maaksters), voorbehoedsmiddelen waren streng verboden, en dat werd nog eens extra bevestigd door Humanae Vitae, en de opvang – of wat voor door moest gaan – werd inderdaad overgelaten aan een aantal caritatieve discreet werkende katholieke initiatieven. Toch als het de gewone meisjes betrof. De gegoede klasse had alternatieven in bv. Nederland of Zwitserland.
  Kortom, de nonnen deden ook maar wat in die tijd, met die moraal en die wetgeving, van hen verwacht werd: meisjes in nood opvangen.
  Dat ze daarbij meisjes onder morele dwang hun kind hebben laten afstaan voor adoptie? Dat zal wel, en dat begrijp ik zelfs een beetje. Wat moet je met al die kinderen anders, dacht men toen.
  Dat ze daar soms geld voor vroegen? Dat zal wel, want het werd hen zelfs rijkelijk aangeboden, door weldenkende en vooral welstellende kinderloze ouders.
  Vandaag alle schuld van toen in de schoenen van die nonnen schuiven is inderdaad véél te kort door de bocht: de hele katholieke maatschappij was daar verantwoordelijk voor. Net zoals men toen keek naar de missionarissen en naar de zwarten: het was allemaal voor het welzijn van die arme sukkelaars.
  Maar u verengt graag het huidige debat in de richting van adoptie.
  De meest schrijnende getuigenissen die nu naar boven komen gaan niet alleen maar daar over. De onvoorstelbare trauma’s die nu naar boven komen gaan over het lichamelijke en seksuele misbruik dat in die periode ook door nonnen werd gepleegd.
  We spreken over ’45 – ’80, een tijd waarin massaal veel adolescenten, jongens en meisjes van 18 jaar, een ‘roeping’ kregen. En de stem van hun god volgend in een of ander klooster of seminarie werden voorbereid op een leven gewijd aan god. Jongens en meisjes die vol idealisme besloten om afstand te doen van hun persoonlijke verlangens (sommige verlangens waren héél zondig) en om zich volledig te richten op discipline, studie en vooral gebed.
  Een groot deel van hen slaagde er in om op die manier zin aan zijn of haar leven te geven. Ze vonden in hun dagdagelijkse bezigheden genoeg voldoening om hun zieken, hun gehandicapten, hun parochianen, hun beweging of in wat dan ook waar hun overste hen had gezet.
  Voor een flink pak anderen liep de werkelijkheid enigszins anders. Eén wereldje ken ik tamelijk goed. Als je als jonge priester geen andere studies had gedaan aan een universiteit, hier of beter nog in Italië, dan kon je tot je veertigste aan een of ander college jongetjes gaan bewaken en godsdienstles geven, om vervolgens de rest van je leven ergens onderpastoor te worden, samen met nog een paar andere gefrustreerden.
  Het emotionele en psychisch onwelzijn van die nonnen en priesters/paters/broeders was zo groot dat het niet meer anders te managen viel dan met stilzwijgen, toedekken, verplaatsen, enzovoort.
  De resultaten daarvan komen nu aan het licht.
  En één van die resultaten is dat ook nonnen zich schuldig hebben gemaakt aan het vreselijk fysisch, psychisch en seksueel misbruiken van weerloze slachtoffertjes die aan hen waren toevertrouwd.
  Het meest pijnlijke vind ik persoonlijk dat die ‘daders’ eigenlijk zelf ook het slachtoffer zijn en waren van een heel systeem dat hen in die richting heeft geduwd. Een systeem dat nog tot op heden tot het DNA van de Katholieke Kerk behoort.
  Met een argument als ‘anderen doen het ook’ en ‘elders bestaat het ook’ los je je eigen problemen niet op, integendeel.
  Vriendelijke groet.

  1. Frank, welke alternatieven hebt u te bieden ?

   — Teruggaan naar de tijd van voor de Apostelen, naar de wilde stammen in de bossen met hun afgodendiensten en bloedige slachtoffers aan duivelse afgoden, desnoods meer in de Romeinse of Griekse stijl wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt.

   — Of zich overgeven aan de wereldwijde dictatuur van het socialisme waarin de mens gereduceerd wordt tot een genummerd kunststof radertje zonder eigen vrije wil en/of vaal geluksgevoel zoeken in drugs.

   Maar waar het echt op neer komt is dat in deze tijd iedereen gedwongen wordt tot kiezen voor een van de twee polen: voor of tegen de Waarheid van God en daar consequent in doorgaan. Niets anders blijft over. Gedaan met de schijn van neutraliteit waarin de TV en media ons plaatsen. De ene wordt, desnoods bevestigd door socialistische bisschoppen, gevaccineerd en van een chip-inplant voorzien, veel te laat wakker in totale verdrukking, maar de andere wordt wakker voor het Aangezicht van Jezus en wordt aangenomen in het Echte vrije Leven.

  2. Geachte Heer Dierickx,

   Men hoeft geen expert te zijn, om te merken dat priesters en religieuzen in ons land sociaal en psychisch beknot zijn. Mijn internationale ervaring heeft me geleerd dat de problematiek erger is in Vlaanderen dan elders op de wereld.

   Het Kerkelijk “systeem” maakt mensen echter niet tot pedofiel of mensenhandelaar. Ook geloof ik niet in het slachtoffer verhaal van daders. Het is dit misplaatst medelijden dat leidt tot de toedekking van misdaad ten koste van de openbare veiligheid.

   De handhaving van deze openbare veiligheid is de opgave van de overheid. Indien misdadigers vrijuit gaan, is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de wetgever en het gerecht. Wetten kunnen aangepast worden om pedofielen, mensenhandelaars etc levenslang op te sluiten en verjaring op te heffen. Indien dit niet gebeurt, is dit niet de “fout van de Kerk”, maar van de politiek.

   K Gabriels

   1. Bedankt voor uw antwoord, en ik ben het grotendeels met u eens.
    Om met het laatste te beginnen: de overheid heeft de laatste decennia gigantische inspanningen gedaan om de verjaringstermijnen te verlengen, de straffen te verzwaren en de klachten au sérieux te nemen. Feiten die nu pas aan het licht komen kunnen nog wel onderzocht worden, maar zelden nog vervolgd wegens verjaard. Met het ‘levenslang’ opsluiten van mensen zou ik toch ook maar niet te kwistig strooien.
    Het systeem, als DNA van de Kerk, dat tot veel ellende leidt is volgens mij:
    – De totaal horizontale machtsstructuur (zoals in een vroeger leger) waarbij iedereen onder, zich moet schikken naar de wil van boven. De gelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.
    – Het belang van het Instituut primeert altijd op het belang van gelijk welk individu. Individueel lijden kan en mag nooit leiden tot schade aan het geheel, de Kerk. Daar heeft Danneels nog helaas op het einde van zijn carrière nog een mooi voorbeeld van gegeven.
    – Het pertinent vasthouden aan het celibaat. Jonge mensen beloven dat en in de loop van hun leven vechten de meeste van hen met de ene worsteling na de andere. Stilzwijgend gedogen. Maak het vooral niet publiek. Hou het discreet en kom er niet openlijk voor uit. Kortom, zwijg stil. Welke oudere katholiek kent niet één of meerdere verhalen uit zijn of haar parochie? De centrale boodschap was daarmee wel: We zijn streng voor de ander maar doen zelf maar een beetje alsof.
    – De onhoudbare spagaat, het dansen op twee benen, niet meer wetend naar wie zijn pijpen men nu eigenlijk moet dansen. Is men begripvol, mee met de tijd, dan stoot men de fundamentalisten tegen de borst. Houdt men strak aan de leer, dan stoot men mens en maatschappij af.
    Al die thema’s zijn uiterst actueel en liggen nu op het bordje van Paus Franciscus. En straks op dat van een andere paus.
    Sommigen hier gaan meteen weer gillen dat alle Waarheid van God komt en dat alleen dat telt.
    Dat zal wel kloppen, maar wie kent God? En zijn Waarheid?

    1. @Frank Dierickx,

     Mensen hebben altijd beroep gedaan op extreme levensomstandigheden (ascese, vasten, celibaat, onthechting) om spiritueel op een hoger niveau te komen. In onze cultuur is dit de keuze voor het leven als religieus. Niet altijd gemakkelijk, maar de bedenktijd is lang genoeg om niet gemotiveerde personen uit te filteren. En zelfs daarna is uittreden altijd mogelijk. Indien mensen de keuze maken voor een celibatair en onthecht leven, is dit hun verantwoordelijkheid. Een machtsstructuur is eigen aan deze levensstijl. Mensen vinden het makkelijk om praktische beslissingen aan oversten over te laten, zodat zij zich uitsluitend kunnen focussen op het spirituele.

     Wat betreft de spreidstand tussen conservatieve en progressieve gelovigen: de Kerk heeft altijd bestaan uit vele kapellen, maar ook zij ondergaat de gevolgen van een extreem gepolariseerde hedendaagse maatschappij. Een grotere interne tolerantie zou haar daarom sieren. Momenteel hangt de klepel teveel in de richting van de extreem progressieven, die huidige maatschappelijke trends willen volgen, vaak ten koste van de fundamenten van de Christelijke leer. Dit leidt tot een overdreven vrijblijvendheid en uitholling van het geloof. Conservatieven daarentegen, zouden de Kerk graag omvormen tot een museum. Conservatie is een zinvolle bezigheid, maar verkalking is dit veel minder.

     Betreffende de levenslange internering van pedofielen en andere personen met een ernstige seksuele of psychische afwijking: men moet hiervoor de keuze durven maken voor de belangen van de (potentiële) slachtoffers. De veiligheid van de maatschappij lijkt me belangrijker dan het comfort van gestoorde individuen. Hun internering kan trouwens best humaan verlopen. Ik weet niet of u de volgende reportage al bekeken hebt: Louis Theroux: A Place for Paedophiles (TV Movie 2009).

     K Gabriels

     1. Bedankt voor uw reactie. Ik volg u, behalve op het vlak van de levenslange internering.
      België is al meerdere keren veroordeeld voor zijn gevangenis- en interneringsbeleid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR).
      En de omschrijving van wat ‘gestoorde individuen’ zijn die de maatschappij bedreigen kan als eens verschillen van Staat tot Staat en van de politieke consensus van het moment. Een wapperende haarlok kan in Iran – om religieuze redenen – de dood betekenen. De roep om almaar strengere straffen is begrijpelijk, maar dat zorgt zelden voor meer veiligheid. Dan zouden landen met de meeste gevangenen meteen ook de veiligste landen zijn. Quod non.
      Vriendelijke groet.

      1. Ik begrijp uw bezorgdheid om het mogelijke misbruik van internering. Toch moet men zich niet blindstaren op de veroordelingen door activistische instellingen als het ECHR. Het vertrouwen in instellingen is al bijna nihil bij de bevolking. Halfzachte maatregelen of struisvogelpolitiek inzake thema’s als pedofilie zullen de morele autoriteit van bestaande structuren enkel nog verder ondermijnen. Indien er door de overheid niet krachtdadig opgetreden wordt (maw meer dan de symbolische gevangenisstraffen of uurtjes verplichte therapie van vandaag), is men geen haar beter dan de bisschoppen van vroeger, die de hete patat gewoon naar iemand anders doorschoven.

 2. Gebruikt men nu ook al de computer om een podcast te maken over het vermeende gebeuren in de wereld en dan met name aan een gebeuren dat te maken heeft met nonnen? Ja dus. Tja. (Het doet me denken aan de zaak in Engeland, dacht ik, waar nonnen opeens 100-en kinder-lijkjes op hun geweten zouden hebben, iets dat bij nader onderzoek ongegrond leek, als ik me niet vergis.)

  Over het algemeen lijkt mij dat rechters zich zou moeten bemoeien met overtredingen en andere rechtszaken om e.e.a. goed te beoordelen, en opgetuigd om een zaak te doen, dus wellicht zijn ‘podcastmakers’ niet de direct aangewezen personen om dat te doen, want iedereen kan wel een podcast maken met aantijgingen tegen anderen of iets dergelijks daar in. Of eigenlijk dit wettelijk wel mag is de vraag, want het lijkt mij een beetje op gepraat door mensen die het – in het openbaar spreken over anderen interessant vinden of zo-, maar zo, op die manier, wel een heel instituut in een ‘fout’ daglicht zouden kunnen zetten. Want ‘kom niet aan meisjes’, ‘baby’s’ en vooral als het ‘seksueel getint’ is, dan kan het ‘verhaal’ nogal emotioneel door het publiek worden ontvangen, iets dat het denken kan verblinden en tot bepaalde stemming kan leiden. Het kunnen krachtige wapens zijn, die emoties, die tegen de mens gebruikt kunnen worden, lijkt mij. (Dus) Wellicht zou er een andere reden kunnen zijn om zo een video (podcast) te maken.

  In ons rechtstelsel kunnen gedupeerden naar de politie of de rechter stappen, om een geschonden recht herstelt te krijgen. Wanneer mensen dus onheus zijn behandeld kunnen zij zo hun recht krijgen. Maar dat recht krijg je via de openbaarheid misschien meestal niet.

  Er wringt zo bezien misschien iets. Als er geen goede reden is om zo te praten over anderen, dan is er wellicht een andere reden dan het recht. Maar dat het gebeuren van de podcast negatieve gevolgen zou kunnen hebben lijkt mij wel. Vanuit het standpunt van de kerk zou men het als de zoveelste mokerslag kunnen zien.

 3. @frank dierickx,
  Deze keer spat het écht ervan af: U bent een zwaar getraumatiseerd gefrusteerd persoon.
  Bent U al eens bij ’n psychiater geweest?

  1. Frank Dierickx schreef:
   10 december 2023 om 19:56

   Weer eentje voor in mijn bakje ‘karakteranalyses’.
   Heeft u ook zinvolle inhoudelijke reacties in petto?
   (In petto = klaarliggen, in het verschiet, wat verrassend nog zal komen)

   Ik heb zowat de helft van mijn leven met psychiaters gewerkt en er een aantal in dienst gehad.
   Dat had u al uit vorige reacties van mij kunnen weten.

   Het is de leeftijd, ik wéét het. Maar met geduld en liefde telkens weer alles rustig herhalen kan het leed verzachten, accidentjes vermijden, en de vraag naar euthanasie inperken. Ouderenzorg moet dringend opnieuw op de agenda.

   1. Het heil komt niet van wereldse ‘wetenschappen’ en niet van de heidense priesters van die ‘wetenschappen’, doch alleen van de genade van God.
    Ieder mens beschikt over vrijheid van keuze, ondanks dreigingen van socialisten, liberalen en andere goddelozen.
    Hetgeen nog rest van de Traditionele Kerk staat voor waarheid. Er is niemand anders meer over om God en Waarheid nog te dienen.

    1. @frank dierickx,
     Ik praat niet uit het luchtledige: mijn schoondochter is een ongelovige gepromoveerd pycholoog (dus doctor).
     Ikzelf ben een overtuigd R.K. gelovige, die (ondanks grote tegenwerking van de bevolking) in kerkbesturen ’n groot kerkgebouw heeft gerenoveerd.
     In gesprekken staan wij vaak lijnrecht tegenover elkaar.

     1. Hoe meer geleerd men is door hogere opleidingen, des te meer men na kan praten. Want dat leert men hoofdzakelijk vaak, nadoen en dan krijgt men goede cijfers. Dat dit vaak ten koste gaat van het zuivere denken en vooral ‘zachte’, buiten de gebaande wegen denken. Dit valt dan op omdat men daar gezagsgetrouw van heeft leren worden. Men vertrouwt dan ook voor andere gebieden op (andere) ‘experts’.
      Wanneer men dan deze ervaring in gesprekken gebruikt, ‘ja maar, ik ken ook vele geleerden en die zijn het met mij eens’, bijvoorbeeld, is het leunen op een (valse) gezags-authoriteit. Dit argument wordt ook wel één van de sofisme’s genoemd, zoals bekend bij de filosofen. Wie dus zo een argument gebruikt, leunt dan a.h.w. op een autoriteit en dus niet op zichzelf. Daarom is het beter te spreken vanuit eigen kennis. (Maar dat is voor de doorsnee mens soms lastig, is het niet?)

      1. Herstel a.u.b.?
       Dat dit vaak ten koste gaat van het zuivere denken en vooral ‘zachte’, buiten de gebaande wegen denken, IS HET RESULTAAT DAARVAN. (Men leert dus vaak niet zélf denken, maar nadoen. Kijk bv. naar het virus gedoe. Wie weet de waarheid?)

       1. De cognitieve ontwikkeling van elk kind start met observatie en imitatie. In isolement zou een kind nooit tot ontwikkeling komen. Het opdoen van de al verworven kennis van anderen is een vereiste om zelf tot creatief denken te kunnen komen.
        En waarheidsvinding is altijd intersubjectief.
        “No man ever steps in the same river twice, for it’s not the same river and he’s not the same man.”
        “Όνομα δεν ἐστιν ἡ οοὐραννὸς ἀλλὰ πάντα ἀλλάγειν ἐστιν κααὶ οοὐδδὲν ἐστιν ἀμέριστον.”
        “De naam van de hemel is niet de hemel, maar alles verandert en niets is vast.”
        Fijn weekend verder.

        1. Inderdaad, Frank. Ik smulde dan ook van de boeken van Piet Vroon waarin hij haarfijn uitlegde hoe het ging als een kind door wolven was opgevoed. Het zogenaamde ‘wolfskind’ kon bijna geen volwaardig mens meer worden daar hij de cognitieve ontwikkeling van een mens niet had ontwikkeld. Ergo, we zouden nederiger moeten zijn willen we wat wijzer zijn. En inderdaad de ouden zijn zeer goed als leermethode om het ‘zelf’ te leren kennen, zodat men enigszins in staat is het roer van het zelf zélf te bedienen. En daar zijn deze boeken dus ook voor geschreven. Ik smul van de ouden. Maar toch, de Bijbel is zó prachtig als extra invalshoek die verrassend spiritueel kan zijn, maar zeker, de moraal wordt zó fantastisch blootgelegd en aangewezen zodat we daar toch écht perspectieven kunnen vinden die een extra dimensies geven; geloof hoop en liefde. Maar dat laatste is wat lastig uitleggen, daar deze kost (bijna?) uitstijgt boven het weten. Deze uiterst subtiele dimensies zijn voor grof ingestelde waarnemers dan ook lastig te ‘vatten’, meen ik. Vandaar dat zakelijk ingestelde mensen ‘het licht’ vaak niet kunnen vinden, lijkt mij.
         Jij ook een prettig weekend gewenst.

         1. Herstel a.u.b.?
          Het zogenaamde ‘wolfskind’ kon bijna geen volwaardig mens meer worden daar hij de cognitieve ontwikkeling van een (‘NORMAAL’) mens niet had DOORGEMAAKT.

     2. @frank dierickx,
      U moet werkelijk als een vervelend ventje beschouwd worden door Uw omgeving met Uw ’telkens weer alles rustig herhalen’.
      Ik zie Uw (zeer vervelende) herhalingen minstens als een begin van dementie.

      1. Ach, een ieder ziet dingen van de ander op. . . zijn eigen manier, en dus, als hij niet oppast, hij de zaken die hij waarneemt bij de ander dan vertelt op zijn wijze, iets dat dan meer zegt over de gene die de kritiek levert, dan het zegt over de bekritiseerde. In Nederland is het gezegde: ‘alles wat je zegt dat ben je zelf. . .’, dat deze wijsheid in kindertaal uitlegt.
       Evenals Jezus de mensen aanraadt om nederig te handelen en te zijn als hij zegt ‘niet vooraan te gaan zitten in bijvoorbeeld een zaaltje, daar je dan de kans loopt om vernederd te worden omdat iemand je meldt om naar achter te gaan daar er op die plek ander mens, bijvoorbeeld een hooggeplaatste wil zitten.’. Verneder jezelf zodat anderen je niet kunnen vernederen. En doe je dat niet, dan moet je het zelf maar weten. Dus niet haantje de voorste willen zijn spreekt van wijsheid. En oordeelt niet, maar geef inhoudelijke argumenten. Dát is communiceren. Communiceren is overeenstemming zoeken.

       1. @Raphaël,
        Ik kán niet anders dan te concluderen, dat @frank dierickx een zeer vervelend mannetje is.
        De naakte waarheid moet gezegd kunnen worden.
        Als psycholoog moet @frank dierickx e.e.a. kunnen begrijpen.

       2. Weet u, Raphaël, sommige mensen zijn echt geen partij om schriftelijk af te maken en daar is ook geen enkele eer mee te halen. Het allerliefst zou ik eens met hen persoonlijk aan tafel willen zitten, koffie of iets sterkers erbij, en luisteren. Ik ben er vast van overtuigd dat de toon milder zou worden, de stekels minder hoog en dat de vijandigheid zou smelten als sneeuw voor de zon. Een enkele keer lukt dat niet, maar meestal wel.
        Wat u zei over de bijbel, over geloof, hoop en liefde snap ik. Maar nog belangrijker, denk ik, is een onuitlegbaar, onverklaarbaar maar aangevoeld
        ‘vertrouwen’. Dat koop je niet, dat verwerf je niet met regels en rituelen, met wetten en encyclieken, met wetenschap of onderzoek. Dat is er, groeiend of krimpend, of in het slechtste geval helemaal kapotgemaakt.

        1. @frank dierickx,
         Zeer zeker als U werkgever van een groep psychologen was, dient U beter weten. Dit, tenzij U ook ’n zeer verfoeilijke werkgever was.

        2. Mooi woord, dat ‘vertrouwen’, Frank. Bijzonder mooi.
         Dank u, Frank, voor deze mooie taal en zeer subtiele aanwijzing van iets zeer teers en schoons.

         1. @Raphaël,
          U schrijft veel, maar zegt in feite helemaal niéts.
          Dat is werkelijk ’n kunst.

          1. Dank u voor de opmerking, Derks.

           Mag ik wellicht vragen wat u met deze opmerking(en) bedoelt?
           Vind u het leuk om bepaalde schrijfkunst te zien? Of intrigeert het u soms, om de middenweg te lezen, een weg die inderdaad misschien weinig (lijkt te?) zeggen? Wat vind u veel schrijven? Allemaal vragen die ik krijg bij het lezen van uw tekst.

           Of vallen al deze vragen misschien ook weer onder het label nietszeggende schrijverij? U bent meer een kordaat ingesteld mens? Niet te veel woorden, eerder daden?
           Of vind u soms het maar eng dat dan er weer, zoals nu, zo doorgevraagd wordt?

           Deze teksten kunnen vreemd overkomen voor diegene die niet gewend is abstract te redeneren, dat wel. Maar ja.

           Maar weet u, er zijn er meer die in raadselen lijken te spreken. En daar zijn dan redenen voor.

  1. Edwin, het valt sterk t betwijfelen dat dit soort muziek een christelijke grond heeft. Het lijk me veel eerder een uiting van sarcasme en scepsis van een muzikale bende in een loge.

   U wil zich indrukwekkend opstellen, dat is niet hetzelfde als gewoon de Waarheid voorstellen.

   1. hoofddoek, een keppeltje of een tulband

    Kan jij eigenlijk wel kwaad worden ,ik vermoed dat jij aan de rand van een dorp woont !

    Ik laat me niet staande houden ,door een Allah demon of een ander afgodendienaar

    en dan te bedenken dat volgend jaar de Mahdi ten tonelen verschijnt

    Ik heb de film helemaal gedecodeerd, het gaat beginnen !

    1. Decoderen van films kan best leuk zijn maar dergelijke bezigheid biedt geen bescherming tegen vijanden, dat soort kennis is onvoldoende. Het is zeer goed mogelijk dat u toch slachtoffer moet worden, misschien om te bewijzen dat uw innerlijke liefde groter is dan uw afkeer van de vijand. Wij zijn niet beter dan Jezus die dergelijke kelk aanvaardde ! Bent ook u klaar daartoe ? We zullen allen beproefd worden naar eigen vermogen. Want zij beschikken over alle wapens en wij hebben geen verweermiddelen. Zoals Jezus Zelf.

     1. Ik heb nooit verteld tegen iemand wat ik meegemaakt heb

      17 Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af! 18 Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen. 19 Zesmaal zal hij je redden in gevaar, ook de zevende maal zal je niets overkomen.

      17 Neen, geen wapen zal treffen, dat tegen u is gesmeed; Elke tong, die u beschuldigt, zult ge in ’t ongelijk stellen: Dit is het erfdeel van de dienaars van Jahweh, Hun aanspraak bij Mij: is de godsspraak van Jahweh!

      Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken

      Ik hoop dat de genade doorgaat voor mij. Ik kan me hier meer nuttig maken dan dat als ik dood ben .

      1. Achtereenvolgens: Job 5:17-19 — Jesaja 54:17 — Psalm 91:7.
       Verwijs a.u.b. altijd naar de oorsprong van de verzen.

       De genade kan vereisen dat men beproefd wordt,
       want God koopt geen ongelouterd goud.

       Stel u dus niet overmoedig op.
       Heel gewoon de waarheid zeggen is ruim voldoende.

       1. Zo Eric ,ik ben onder de indruk, dat is snel gevonden

        God koopt geen ongelouterd goud.

        Want Ik ben de HEER, je God,
        Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
        Wees niet bang, Ik zal je helpen.

        bedankt Eric

 4. Ik reageer even verlaat ,maar ik had een eureka moment

  en daar is alles meegeteld

  cop 27

  Ik zat naar het symbool te kijken

  een duidelijke zon ,met 9 handjes en 11 zonnestralen

  9-11

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fcor.europa.eu%2Fen%2Fengage%2FPublishingImages%2Fcop27-01.png&f=1&nofb=1&ipt=c1c1b6cc355f1abc7d7477be1f8dda35bc0ca1f0e672c4d15daef8ba53ef4959&ipo=images

  kijk dan nu naar de zonnegod Ra

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fpre14.deviantart.net%2F89c5%2Fth%2Fpre%2Fi%2F2012%2F211%2Fb%2F4%2Fra___sun_god_by_erebus74-d2max6c.jpg&f=1&nofb=1&ipt=e35fe484e2c2f023490ac750950b47d138da1c17a14122a01c3eeecdade6bc76&ipo=images

  Midden in je gezicht en niemand ziet het !

  9-11 is Jezus geboren vandaar die oorlog op deze datum

 5. weetje welke katholieke heilige non de verwoesting van Amerika zag .

  Therese Neumann

  Therese Neumann werd op 08.04.1898 geboren, in de nacht van Goede Vrijdag

  Ik moet steeds verder zoeken ,ze proberen het te verdonkeremanen

  https://youtu.be/gWBV_ARspI4?si=WeeRMjbl8-iPyXmt

  Een voorspelling door Therese Neumann, een christelijke ademster

  https://youtu.be/3oTNxXMbSLQ?si=qY24s0d-g4RQVfKU

  Nu moet je naar de rivier de Mississippi kijken ,en de namen daar ,dat is precies Egypte

  ZEER ZEER BELANGRIJK!

  Per “Black History Month” die elke februari van het jaar wordt waargenomen, heeft de USA Today voor de 2019 Special Edition het recht gegeven op hun thema: “EXODUS: Hoe zwarte migraties onze natie veranderden” – Samen met de omslag ook zeggen: “400 Jaren geleden: de Afrikaanse aankomst in Amerika; Black Education Opportunities; Soul Food: USA’S 1st Fusion Cuisine ”

  Het is nu een verrassing of een toeval hoe de VS ook de 400 jaar noemen met betrekking tot het congres dat de wetsvoorstel HR 1242, ondertekend in de wet, op 8 januari 2018 passeert: “400 jaar Afrikaans-Amerikaanse wet op de geschiedeniscommissie”. het wetsvoorstel, het richt een commissie op die zich ten doel stelt om “activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren in de Verenigde Staten ter herdenking van de 400e verjaardag van de komst van Afrikanen in de Engelse koloniën in Point Comfort, Virginia, in 1619.”

  Maar wie is er ECHT in 1619 aangekomen?

  Let op de profetieën waarover wordt gesproken in Brashyth / Genesis 15: 13-14, MaashA / Handelingen 7: 6-7, en andere profetische boeken en verzen (meer gelinked hieronder) – Precies op welke tijd is het ?!

  Omdat het ook interessant is hoe de USA Today ook een rapport uitbracht voor ‘Black History Month’ op Botswana, ‘Zuid-Afrika’ en de Kalahari-woestijn – ze verweven met ‘raciale harmonie’. Dit koppelen aan de ‘EXODUS’-referentie en weten waar het ECHTE Jeruzalem is (meer gelinked hieronder), wat proberen ze ons precies te vertellen ?!

  Wanneer we ook andere profetische gebeurtenissen noteren, zoals de recordstop van de Amerikaanse overheid, sprinkhanen opgenomen in Saoedi-Arabië, polaire vortex, bijna-koude die een groot deel van het Midwesten aantast, apocalyptische activiteit die zich over een groot deel van de wereld voordoet, SIGNS met vermelding van de 400 jaar overal Amerika (in plaatsen zoals Kentucky en Hattiesburg, Mississippi), en zelfs de 3 supermoons op een rij die zullen plaatsvinden vanaf januari feb. En maart. 2019 – Hoe laat is het WERKELIJK?

  Om nog maar te zwijgen over hoe een van deze supermoons ’toevallig’ plaatsvond op 21 januari 2019 – wat werd waargenomen als ‘Martin Luther King Jr. Day’, en dan de derde en laatste die zal beginnen en het 400e jaar begint.

  We hebben ook andere profetische tekens in de lucht opgemerkt, zoals:

  1. Total Solar Eclipse – Occurred On Mon. 21 augustus 2017
  2. Openbaring 12 teken – vervuld op za. 23 september, 2017
  3. Volle maan op de 1e van Abib – Aanwezig op wo. 20 maart 2019

  Met verwijzingen naar slavernij, Exodus, 400 jaar en VS – Nogmaals, de vraag is nog steeds: welke tijd is het ECHT?

  DE WAARHEID GEOPEND !!!

  PROFETISCHE TIJDEN ZIJN HIER !!!

  EGYPTE AKA AMERIKA IS GEBEUREN MOURN !! AMERIKA IS GEBEURT OM TE WORDEN BEOORDEELD! MAAR DE VRAAG IS, BEN JE KLAAR ?!

  ZOEK YAHUAH EN ZIJN WARE ZOON YAHUSHA – OMDAT DE TIJD BIJNA !!!!!

  BEKIJK BENOEMDE TIJDEN POST HIER !!! https://bit.ly/2GSRKAx
  BEKIJK KALENDER 2019 HIER !!! https://bit.ly/2yXt9mV

  ZIE OOK – DE ECHTE JERUZALEMLOCATIE GEVONDEN !! https://youtu.be/nL8ugkTj1yw
  ZIE OOK – DE ECHTE JERUZALEMTEMPEL GEVONDEN !! https://youtu.be/sOSBNG74eOw
  ZIE OOK – PROFETISCHE SAOEDI-ARABISCHE LOCUSTES! https://youtu.be/crsmQ-gZnpk
  ZIE OOK – PROFETISCHE EVENEMENTEN IN 2019 !!! https://youtu.be/HQYXS3kvQWA
  ZIE OOK – WAAROM 2019 PROTETISCH ZAL ZIJN! https://youtu.be/VAmRIQeLu9U
  (HOUR-LONG DOCUMENTARY)

  KOM MEER TE WETEN!
  USA Today Article: http: //onlinestore.usatoday.com/black …
  USA Today “Botswana” Report: https: //www.usatoday.com/story/news/w …
  H.R. 1242 (Congress Bill): https: //www.congress.gov/bill/115th-c …
  NPS (Jamestown 1619): https: //www.nps.gov/jame/learn/histor …

  Bijbelse verwijzingen

  Brashyth / Genesis 15: 13-14
  Ma’ashah / Handelingen 7: 6-7

  Yubalym / Jubilees 14: 13-14: https://bit.ly/2TowNPJ
  Apocalyps Of Abraham 32: https://bit.ly/2t0dWz2
  Ladder Of Jacob 1:12, 5-6: https://bit.ly/2U5ncxY
  II Esdras 15: 10-12: https://bit.ly/2MQ3V0B
  Dabarym / Deuteronomium 28:68

 6. Ik blijf hier op door hameren want er is niks belangrijker

  Opnieuw een teken in de zon, maan en sterren!

  In Lucas 21 vertelde de Heer Jezus zijn discipelen dat er “grote tekenen” in de hemel zouden zijn (Lucas 21:11) en verklaarde verder:

  Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.
  – Lucas 21:25

  Nu is er weer een andere grote Bijbelse profetie, namelijk het “grote teken” in de zon, de maan en de sterren van Openbaring 12, en de media en de wereld hebben er gewoon om gelachen. En veel christelijke leiders hebben vermoeide, oude loze berichten naar buiten geslingerd om te verwerpen wat nu iets meer dan een jaar geleden zo duidelijk is gebeurd. Aan elk verwerping lag een duidelijke minachting ten grondslag voor de letterlijke waarheid van wat er voorspeld werd om te gebeuren en tevens de implicatie voor wat ook steeds dichterbij komt, de harpazó (opname) van de kerk, beschreven in Openbaring 12:5.

  Obama “Ik zal de oorlog tegen Kerstmis winnen” 2012-verklaring. Uitgelegd.

  https://youtu.be/knTYOxSza8Q?si=1qgmu9PHOaZppIcr

  —————————————————

  en dan nu deze kijken

  Obama graduates on Xmas 🎄🎄 December 25th judgement Day Full moon

  https://youtu.be/7vmBFqagegI?si=T8tm94aipvDt2wKK

  HET IS BEGONNEN 7 JAAR BESTE DUIVEN

 7. In Lucas 21 vertelde de Heer Jezus zijn discipelen dat er “grote tekenen” in de hemel zouden zijn (Lucas 21:11) en verklaarde verder:

  Orions riem

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F8c%2F15%2F50%2F8c15509f1c40689d6b9e021e83c08dfb.jpg&f=1&nofb=1&ipt=f7a4a644dafc1377ff4c610d7d322ffacb1b86030a50ac29c5f5c7f86f82f1d6&ipo=images

  Gilgamesh ( Akkadian: 𒀭𒄑𒂆𒈦

  al zijn krachten zitten in zijn arm

  https://www.space.com › asteroïde-eclipse-betelgeuze-december-2023
  Kijk hoe een asteroïde de raadselachtige rode reuzenster Betelgeuze verduistert…
  9 dec 2023Om 20:17 uur Maandag (11 december) (0117 GMT, 12 december), EST, zal een asteroïde voor de merkwaardige rode ster Betelgeuze passeren, deze vanuit ons uitkijkpunt hier op aarde verduisteren en…

  Zechariah 5:5-11

  De vrouw in een mand
  5 Toen kwam de engel die met mij sprak naar voren en zei tegen mij: ‘Kijk omhoog en zie wat er verschijnt.’

  6 Ik vroeg: “Wat is er?”

  Hij antwoordde: “Het is een mand.” En hij voegde eraan toe: ‘Dit is de ongerechtigheid van de mensen in het hele land.’

  7 Toen werd het deksel van lood omhoog gedaan, en daar zat een vrouw in de mand! 8 Hij zei: “Dit is slechtheid”, en hij duwde haar terug in de mand en duwde het loden deksel erop.

  9 Toen keek ik op en vóór mij stonden twee vrouwen, met de wind in hun vleugels! Ze hadden vleugels als die van een ooievaar, en ze tilden de mand op tussen hemel en aarde.

  10 “Waar brengen ze de mand heen?” Ik vroeg het aan de engel die tegen mij sprak.

  11 Hij antwoordde: ‘Naar het land Babylonië, om daar een huis te bouwen. Als het huis klaar is, wordt de mand daar op zijn plaats gezet.”

  https://www.universeguide.com › asteroïde › 9206 › Verenigde Naties
  6000 asteroïderadius van de Verenigde Naties (grootte), massa en ontdekking en andere …
  Orbitale feiten. De orbitale helling van de Verenigde Naties, de hoek waaronder de Verenigde Naties in een baan om het baanvlak draaien, is 14,39879 graden. De orbitale excentriciteit is 0,1848551 van de Verenigde Naties, de mate waarin de Verenigde Naties in een baan rond een cirkelvormige (0) baan draaien, in tegenstelling tot een elliptische …

  NU ,daag ik jullie uit ,wat gaat er gebeuren .

 8. https://www.theguardian.com › wereld › 2021 › mrt › 16 › Israëlische archeologen vinden nieuwe dode zeescrollfragmenten
  Fragmenten van Dode Zeerollen en ‘’s werelds oudste mand’ gevonden in woestijn…
  16 mrt 2021Volgens een archeoloog van de IAA werd de beslissing om de Grot van Horror volledig uit te graven genomen nadat ze tijdens een eerste zoektocht naar het toilet was gegaan en een sandaal uit de Romeinse tijd had ontdekt,…

  OORDEEL
  Zechariah 5:5-11

 9. @Raphaël,
  U schrijft veel, maar verkondigt werkelijk niéts nieuws.
  Ikzelf heb steeds geleerd: doe + praat weinig.
  Wat Ú doet, is omgekeerd naar de wijze waarop ikzelf ben opgevoed: U praat veel (met weinig inhoud) en doet in feite niéts.

  1. U vindt dat ik niets doe? U kunt daar toch niet over oordelen? En u denkt te kunnen lezen dat mijn tekst geen (voor u nieuwe) inhoud heeft? Dat betekent dat u het meeste (dus) ook (al) weet. Goed. U bent opgevoed als een pragmatisch mens, zegt u. Althans, zo meen ik te lezen. U praat weinig en doet veel, zegt u dus. Mooi. Maar wat moet ik met die kennis? Ik doe ook veel, maar praat daar niet over. Waarom zou ik?
   Weet u, ik denk dat u wellicht beoordelingsfoutjes zou kunnen maken. Want u kunt aan stukjes tekst niet aflezen hoe een mens zich in de echte wereld tot de anderen verhoudt. Hoe kunt u dat toch rijmen, beste Derks? Ik zie dat niet zo een twee drie. Bovendien, beste Derks, denk ik dat u wellicht toch enigszins, ook al is een wellicht een klein ietse pietsje, oordeelt over iets waar u misschien toch niet zo heel veel kaas van heeft gegeten en zo, op die wijze en manier, wellicht misschien eventueel niet aan wat steviger kost toekomt dan uw leeftijd u eigenlijk zou gunnen. Snapt u? Misschien is er nog te leren?

  2. Een Derksiaans antwoord:
   @Derks. Van dat weinig praten is hier alvast niet veel te merken. U oordeelt over + U veroordeelt mensen die U niet kent + U geeft punten of percentages + U antwoordt nooit met enige inhoud op de stellingen en de vragen. Hoogstens geeft U een kleine inkijk in Uw belabberd persoonlijk familiaal leven. Ligt dat aan Uw opvoeding, of aan de opvoeding zoals U die heeft doorgegeven?

   Dan even serieus nu.
   Zou de redactie van dit Katholiek Forum er niet eens beginnen over na te denken om toch een beetje te gaan filteren in wat hier allemaal gepubliceerd kan worden? En ik heb het daarbij niet over meningen of opinies. Niet over censuur dus. Ik heb het uitsluitend over reacties die bedoeld zijn om – zonder enige argumentatie of zinnig weerwoord – anderen uit te schelden, te kwetsen of te veroordelen. Of reacties die geheel uit het niets en los van het onderwerp ellenlange fantasmatische discours genereren.
   Dat zou getuigen van respect voor de eigen missie.
   Het is maar een suggestie.

   1. De websites van de zeer talrijke vervalsende kerken zijn zeer streng in het buitensluiten van iedereen die al met een half woord kritiek te kennen geeft niet met hen akkoord te gaan. Blijkbaar hebben zij iets kwetsbaars te verdedigen.

    Maar wij doen ons best de Waarheid van God niet enkel te respecteren maar ook pragmatisch te volgen en oprecht te be-leven.

    Dit betekent heel gewoon dat wij die Onveranderlijke Waarheid niet hoeven te verdedigen, want hoe zou iemand ooit God kunnen verdedigen?
    Daarom wordt hier alleen in zeer extreme gevallen iemand buitengesloten.
    Ook hebben we geen grote angst voor onze talrijke vijanden omdat we proefondervindelijk weten dat onze zielen een mooie toekomst tegemoet gaan.
    Maar de belangrijkste reden is aan iedere andersdenkende de gelegenheid te bieden tot bekering te kunnen komen en zodoende Gods Waarheid uiteindelijk te gaan omhelzen.
    Een mooier doel voor een webstek ken ik niet. U ?

    1. Bon. Het blijft dus wat het is. Geen probleem.
     Wel nog een klein vraagje:
     “…omdat we proefondervindelijk weten dat onze zielen een mooie toekomst tegemoet gaan.”
     Kan u dan ook via deze site de wereld laten delen in uw proefondervindelijke wetenschappelijke resultaten? Misschien hangt er wel een Nobelprijs voor u in de lucht.

     Eric-b-liaans antwoord:
     Frank, het weten van uw zieltje is een vals weten. De hoogmis van de wereldse Nobelprijzen zijn een belediging voor de bloedende hartjes van Jezus en Maria, want nooit zal daar de echte waarheid van de lijdende Heer erkend worden. De vele boodschappen van Ons Aller Smachtende Lijdende Moeder houden een proefondervindelijk bewezen Grote Waarschuwing in: Het is voor u waarschijnlijk al veel te laat, maar haast u – ik bid voor u – het is misschien nog niet te laat, of u brandt eeuwig en voor altijd van God gescheiden in de Hel.

     1. U hecht grote waarde aan het grote genot van wereldse zeer tijdelijke titels en prijzen.
      Iedereen heeft zijn eigen pakje zwakheden te overwinnen, maar zonder de hulp van Jezus en Maria is dat een vergeefse strijd.
      Intelligentie laten samengaan met sarcasme geeft te denken over uw ingesteldheid.
      Ieder is rechter over zichzelf.

 10. @Raphaël,
  Wat ik bedoel:
  U zegt letterlijk niéts op geloofsgebied en zelfs niéts op praktisch gebied.
  U kunt dus áltijd zeggen: dat en dat heb ik nóóit beweerd.
  Mijn (gestorven) ouders zouden allebei zeggen: ga iets doén.

  1. Derks: “U zegt letterlijk niéts op geloofsgebied en zelfs niéts op praktisch gebied.”.
   Tja, Derks, daar kan ik je verder dan niet mee helpen, want dat lijkt mij eigenlijk een vraag die een ieder maar aan zichzelf zou moeten stellen, vind ik.

   Maar daarbuiten, stel ik voor om niet teveel af te wijken van het onderwerp van deze blog: “Schandalen in de Kerk: na de paters, nu ook de nonnen”.

   1. Er was een mooie gedachtewisseling gaande daaromtrent, met dank aan mevrouw Gabriëls. Maar tja, de fruitvliegjes zijn laat dit najaar. Lastig. Maar wapperen helpt niet. Ik heb geïnformeerd, maar het mag van de woordvoerder.

 11. @Raphaël,
  Mijn commentaar komt neer op: neem eindelijk eens Uw verantwoording op U.

  1. @Derks
   Nou, dat heeft u dan goed en zonder taalfouten opgeschreven. Een 8. (9’s geef ik zelden en 10-nen al helemaal niet.)

   Wat bedoelt u tocht, beste man? Welke verantwoording zou men moeten nemen? Geef eens voorbeelden?

 12. @frank dierickx,
  Ik zal Uw reactie even vertalen:
  U bedoelt, dat @Raphaël niet voor zichzelf kan opkomen en dat Ú dat wel even doet.

  Dat klinkt niet hoopvol voor @Raphaël.

  1. Nu het toch mag van eric-b-l en de redactie (gewoon een beetje ad hominem reageren zonder inhoud)
   Het wordt me nu stilaan duidelijk dat de Pisa-resultaten voor ‘begrijpend lezen’ nog slechter zijn in Nederland dan in Vlaanderen.

 13. i.v.m. Frank,
  voor wie het niet wist:
  PISA (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) (Wikipedia)

  Ik werkte voor veel verschillende bazen. Veel bedrijfsleiders, niet alle, beschouwen hun hart als louter een mechanische pomp. Moest dat inderdaad de waarheid zijn (hart = pomp) dan bestaat God inderdaad niet. Maar voor wie het wil weten is het duidelijk dat de mens bestaat uit drie delen: een tijdelijk lichaam, een ziel en een “geest-vonk-atoom” gewoon geest genoemd. Dat kleine beetje geest is de onverbrekelijke band met God. Het kan niet met microscopen e.d.m. bekeken of betast worden want alleen God is Heer over alle leven. Dit wordt ook wel beschreven als: iedere menselijke geest is eigenlijk een stukje geest van God.

  M.a.w. dat zeer bevreemdende en gekunstelde PISA is van generlei waarde, slechts misleiding en verwarring des geestes. Belediging aan God. Zonde.

  1. Arme man (dat mag weer hé, zo een beetje denigrerend doen, toch?)
   Het dualisme is al decennia lang verlaten, en u voegt daar dan nog eens een elementje aan toe: uw rechtstreekse verbinding met god.
   Ons tijdelijk lichaam is inderdaad tijdelijk, en daar zitten ook onze tijdelijke hersenen in. Net zoals ons tijdelijk hart, lever, nieren etc.
   Ons lijf veroudert en gaat dood. Jammer maar helaas: onze hersenen gaan daarin mee, cfr. onze vele demente bejaarden.
   Pas als je de dood aanvaardt leer je misschien écht leven.
   Niet om dan later een groot geluk te vinden, maar om hier en nu al een beetje beter je best te doen.
   Misschien is die hele boodschap van Christus wel verkeerd begrepen en al zeker de toevoeging en interpretaties van zijn ‘verrijzenis’.
   Misschien bedoelde die man alleen maar: Als we dan toch weten dat we allemaal uiteindelijk gaan sterven, kunnen we het dan hier niet een beetje leuker, eerlijker, barmhartiger, liefdevoller en verdraagzamer houden? Net in de kern van de dood zit de betekenis van het leven.
   Leven is er éven. Geniet ervan. Maak er het beste van.
   En bemin uw vijanden. Als je geduldig wacht gaan die vanzelf dood. Daar hoef je zelf niets voor te doen.
   Ps. Eric, u zou een patent kunnen nemen op uw Geest-Vonk-Atoom, maar ik zou de afkorting niet gebruiken, dat is de Gazet van Antwerpen. Geen dank.

   1. “Geest-vonk-atoom” komt uit de wereld van alternatieve onoprechte schijn-christenen die eigenlijk met occultisme e.d. bezig zijn, het is niet iets nieuws, maar op zich is dit een geschikte term.

    Zolang u niet kunt geloven leidt u een gekunsteld leven zonder betekenisvolle inhoud.

 14. Dit artikel gaat over: schandalen in de kerk.
  Vat. II:
  Mij valt op, dat al vóór de uitkomst van Vat. II al grote gevolgen had op de priesters. De priesters probeerden om de bevolking te verjagen uit de kerk. De pogingen van de priesters hadden binnen ’n maand gevolgen voor de kerkgangers: de kerkbanken werden zienderogen minder (Iedereen kon het letterlijk met eigen ogen zien).
  Daarna volgden vele priesteruittredingen.
  Uittredingen van broeders + zusters volgden stilzwijgend en massaal) twee jaar na Vat. II.

  Uitvinding anticonceptiepillen vond bijna gelijktijdig plaats met eind Vat. II: namelijk beginjaren ’60.
  Bijna metéén (lees begin jaren ’60) werd door huisartsen “de pil” gepromoot.
  Midden jaren ’80 werd “de pil” vergoed door de ziekenfondsen en werd abortus 100% vergoed.

  Eind jaren zestig nam het aantal echtscheidingen sterk toe. In 1965 gingen 6.000 gehuwde stellen uit elkaar, twintig jaar later waren dat er 34.000 (heeft dit met mindere kerkgang + ‘de pil’ te maken?).

  Vervolgens duurde het een 50(!!!) jaren voordat men begon over beweerde seksuele uitspattingen door geestelijken (= priesters + broeders + zusters).

  Mijns inziens vindt er eenzelfde afglijdende schaal voor inzake kerkgang en moreel verval.
  Dit kán geen toeval zijn.

  1. We vergeten gemakkelijk dat we een wereldse vrede genoten van 1945 tot ca. 2019. Dat is een unicum in de geschiedenis. Wereldse vrede betekent onafwendbare neergang van het geestelijk leven omdat men zich vrij en onbekommerd kan overgeven aan steeds meer soorten werelds genot. Nu volgt de onafwendbare bestraffing voor wie zich niet wil herpakken en niet bereid is God op de eerste plaats te stellen.

   1. “Wereldse vrede betekent onafwendbare neergang van het geestelijk leven. . .”
    Denk jij er zó over? Wat apart.
    Trouwens, er is helemaal geen vrede geweest op de wereld. Er zijn 100-den oorlogen gevoerd sinds 1945.

    1. @ Raphaël,
     de Westerse beschaving met Amerika op kop bezorgde ons een enorme “vooruitgang” sterk te vergelijken met de Romeinse opgang totdat de innerlijke beschaving erg dierlijk werd. Binnen onze ‘beschaving’ genoten we ononderbroken wereldse vrede.
     Hoe kunt u daar nog aan twijfelen ?

     1. eric,
      ik twijfel daaraan omdat er sinds 1945 100-en oorlogen zijn geweest op de aarde. Weliswaar geen wereld oorlogen. Onze ‘vooruitgang’ is er een van materiële aard, vind ik. We zijn er over het algemeen niet bepaald gelukkiger of gezonder door geworden, lijkt mij. De wereld lijkt vervoerd te worden door computers en wereldkrachten die op dit moment goed van zich laten weten.
      Over dat grote land gesproken, het schijnt dat men daar nogal onder de invloed is van ‘buitenlandse krachten’, schrijft men. Krachten die ook het geestelijk veld sterk lijken te beïnvloeden.
      Die dierlijke emoties hebben trouwens ook vaak met hormonen en beïnvloeding van de massamedia te maken.

      Maar ik denk dat we nu misschien elk op een ander denkspoor zitten. Of we hebben andere informatie tot onze beschikking, dat kan ook.

      1. Raphaël,
       de Romeinen domineerden de hele wereld rondom de Middellandse zee en gingen zelfs strijden en stelen tot in Schotland.
       Amerika domineerde steeds meer overal in de wereld, ging overal zich laten gelden zoals de Romeinen en wij, alle Westerlingen, genoten onbeperkt.
       Dat kan u toch niet ontkennen ?

  2. Derks,
   De analyse klopt misschien redelijk. Wanneer je gelijk hebt dat de priesters al voor Vaticaan II de bevolking uit de kerk zouden jagen, dan zou er opzet in het spel zijn. En dat is er waarschijnlijk ook, maar om de priesters te beschuldigen van verjagen gaat me veel te ver. Ik zie dat niet zo. Wat ik zelf heb ervaren is dat de massamedia, de scholen en andere instituten hebben gewerkt aan de voorlichting, c.q. beïnvloeden van het publiek. Immers daar was opeens de pil inderdaad en zelfs de bisschop vond het nodig in Nederland daar op de televisie speciale aandacht aan te besteden. Men kon nu zélf bepalen of men wel of geen kinderen wilde. Plus de seksualisering op de televisie, de muziekindustrie, films enzovoorts. Dus ik zie meer de invloed vanuit de massamedia, niet zo van de priesters.

   De uittredingen zijn mij ook opgevallen en zag ik als een teken van de tijd; men werd vrij van een te sterke binding met de kerk, zo werd dat geloof ik gebracht. Maar waar deze agenda ook vandaan vandaan mag komen, dat weet ik niet. Ook daar kunnen de massamedia hoofdbijdragers aan zijn. We zullen dat niet weten misschien, maar dat het afbraakbeleid uit de kerk zélf zou komen? Ik weet het nog steeds niet. Of ze zijn ‘overgenomen’. Dat kan uiteraard, geïnfiltreerd en zo. Maar dat lijkt me bizar.

   Ook het aantal echtscheidingen zullen wel komen van de hedendaagse sociale cultuur die aan elkaar hangt van nieuwigheden en vaak valse beloftes van ideeën die helemaal niet zo slim zijn als ze lijken. De maatschappij lijkt mij iewat geseksualiseerd met als gevolg minder trouw.

   Die vermeende beschuldigingen gebeuren allen via de massamedia. Niet via de rechter, waar het thuis zou horen. Het lijkt mij (dus) een campagne tégen de moraal maar ondertussen de moraal van het geld zaligmakend. Geld. De zucht naar geld is de bron van veel narigheid.

   Zeker is het geen toeval dat verminderde kerkgang en veranderde moraal samenhangen. Wanneer de mensen hard moeten werken en veel seks hebben, veel slecht eten en drinken, rare massamedia volgen, waar bijna niet aan te ontkomen is, dan is het niet vreemd dat de mensenwereld veranderd. Zakenmensen die nu de wereld steeds meer leiden, zijn gebaad bij het maken van steeds meer winst. En de wereld lijkt mij verzakelijkt. De beurzen van de wereld willen steeds meer winst, anders kan de ‘piramide’ niet bestaan. Zo wordt er steeds meer energie uit de mensen gezogen omdat die energie in de zakken van de aandeelhouders belanden, iets dat arme mensen armer maakt en de rijken rijker. En aangezien de wereld in handen is van de rijken, die steeds rijker worden, zullen die de moraal kunnen voorschrijven, dat is het nadeel, vind ik. Dat vind verkeerd.

   1. @Raphaël,
    U moet in deze zaak wat preciezer zijn:
    Vat. II duurde nog 1 jaar. En toén al zei de pastoor vanaf de kansel (preekstoel), dat Vat. II grote gevolgen zou hebben.
    Toen Vat. II nét afgelopen was, probeerden priesters om de bevolking te verjagen uit de kerk.
    Priesters waren er dus zeer snel bij om het R.K. geloof af te kraken en de gelovigen de kerk uit te jagen.

    1. @Raphaël,
     U moet in deze zaak wat preciezer zijn. Deze zin moét zijn:
     IK moet in deze zaak wat preciezer zijn:

     1. Welke bronnen hanteert u als u schrijft dat priesters de mensen uit de kerk verjoegen? Zou het niet zo kunnen zijn dat de massamedia dat idee de wereld in hebben geholpen? Dat zou toch kunnen? Ik kan me niet heugen dat ik een priester het R.K. geloof heb horen afkraken trouwens. Ik kan het me ook niet voorstellen ook.

     2. Oké, ik heb me vergist. Dit doet werkelijk pijn aan de ogen. Derks, please (alstUblieft), probeer maar niet meer ‘inhoudelijk’ te antwoorden. Doe nu maar weer gewoon.

     3. P.J.T. Derks heeft groot gelijk, dat was o.a. het grote drama van mijn leven en van vele anderen.

 15. @Raphaël,
  Dit alles heb ik letterlijk met EIGEN ogen gezien + met EIGEN oren gehoord.
  Geloof mij a.u.b. (ik kan de namen van die priesters nog vertellen). Ik hoor het ze nú nog vertellen.
  Zó verschrikkelijk vond + vind ik dat alles.

  1. Dank u, Derks.
   Tja, het doet u nog verdriet, lees ik.

   Nu ja, dan is dat zo, zoals u meldt, ook al zijn het hopelijk niet alle priesters die zo spraken. Maar een nieuwe wind kan soms verfrissend zijn, dat wel. Men moet toch met de tijd mee ook.

   1. @Raphaël,
    De namen van die priesters: Wouters, Snijders en Bongaerts.
    (Natuurlijk kan ik niet álle priesters van toen: Ik was nog ’n jonkie van pakweg 15 jaar.)

 16. @frank dierickx,
  Gezien Uw domme + onjuiste reactie van 17 december 2023 om 23:30 kunt U ÓNMOGELIJK R.K. gelovig zijn + kunt U ÓNMOGELIJK leiding hebben gegeven aan psychologen.
  Anders gezegd: U bent aan het liegen dat ’t barst. En dat zeg ik écht niet vaak.

 17. @frank dierickx,
  U schreef op 15 december 2023 om 19:33 hier bij DIT onderwerp:
  Ik heb zowat de helft van mijn leven met psychiaters gewerkt en er een aantal in dienst gehad.

  Ook dát geloof ik niet meer. U bent hooguit als patiënt bij psychiaters geweest.

  1. Voilà, zo ken ik je weer, Derks.
   Als je me bij jou thuis uitnodigt breng ik mijn diploma’s en CV mee.
   Tot dan!

    1. O ik heb er toch een gevonden die spoort

     De gerenommeerde Amerikaanse psychiater professor dr. Rossiter concludeerde al in 2013, dus nog vóórdat Europa en Amerika hun grenzen opengooiden voor miljoenen migranten, dat ‘goedmensen klinisch geestesziek zijn’, omdat ze totaal geen besef (meer) hebben van de menselijke natuur en realiteit. De bekende Duitse blogger Michael Mannheimer vindt dan ook dat ze allemaal in een gesloten inrichting thuishoren.

     ‘Een sociale wetenschapper die de menselijke natuur begrijpt zal de belangrijke rol van vrije besluiten, vrijwillige samenwerking en morele rechtschapenheid begrijpen, en niet wegdoen, zoals goedmensen dat doen. Een politieke leider die de menselijke natuur begrijpt, zal niet de persoonlijke verschillen in talent, motivatie, persoonlijke inzet en arbeidsethos negeren, en dan de bevolking wetenschappelijke en sociale gelijkheid opleggen, zoals goedmensen dat doen. En een wetgever die de menselijke natuur begrijpt, zal geen samenleving creëren waarin de burgers teveel regels en belastingen worden opgelegd, wat hun karakter bederft en ze tot zuigelingen van de staat maakt, zoals goedmensen dat doen,’ schreef Rossiter.

     Zwakheden en angsten andere mensen uitgebuit, afgunst aangewakkerd

     Linkse goedmensen buiten de zwakheden en angsten van mensen uit, vervolgde hij, door er constant op te hameren dat bepaalde bevolkingsgroepen –altijd minderheden- worden benadeeld, en daarom het recht hebben op een voorkeursbehandeling en andere compensaties (o.a. financieel, zoals automatisch hoge uitkeringen en toeslagen, maar ook maatschappelijk, door hen bijvoorbeeld verplicht voorrang te geven op de arbeidsmarkt). Hierdoor wordt de afgunst tussen mensen opzettelijk aangewakkerd. Daarnaast wijzen de verantwoordelijkheid van het individu af, en maken ze iedereen juist ondergeschikt aan de wil van de staat.

     ‘De wortels van het goedmensdom, en de daarmee verbonden waanzin, is duidelijk terug te voeren op een verkeerde ontwikkeling van zuigeling tot volwassene, waardoor de dwaze denkwijze van goedmensen is ontstaan. Zodra de moderne goedmens over denkbeeldige slachtoffer jammert, en vooral het leven van andere mensen wil bepalen die dat heel goed zelf kunnen, wordt de neurose van de goedmensen pijnlijk zichtbaar.’

     AfD politicus Markus Frohnmaier noemde onlangs nog een ander belangrijk ‘goedmens’ kenmerk: ‘ze willen altijd het geld van anderen verdelen!’. Het liefst halen ze de ontvangers van dat geld van anderen uit de Derde Wereld, zoals nu massaal in Europa gebeurt. ‘Goedmensen zijn onderdeel van een kracht die steeds het goede zoekt, maar steeds het kwade schept.’

     Links pact met bloeddorstigste ideologie ooit: de islam

     De bekende Duitse blogger Michael Mannheimer vult aan dat ‘discussies met goedmensen zinloos zijn, omdat ze totaal feiten- en kennis resistent zijn.’ Zo vereren velen van hen massamoordenaars zoals Che Guevara, en wordt ieder bewijs dat hun geliefde extreemlinkse opstandeling persoonlijk honderden mensen dood folterde afgedaan als ‘leugens’. Ook Mao Tse Tung wordt vereerd, de Chinese revolutionair die meer mensen ombracht dan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen bij elkaar opgeteld.

     In deze tijd halen ze enorme aantallen volgelingen van de meest agressieve, discriminerende, racistische en onderdrukkende religie die deze planeet ooit voortbracht, de islam, met teddyberen en bloemen onze landen binnen. Ze willen er niets over horen dat deze religie historisch gezien volgens de meest conservatieve schattingen al 300 miljoen ‘ongelovigen’ heeft omgebracht, en volgens diverse experts zelfs een half miljard of meer, waarmee de islam met afstand de meest gevaarlijke en bloeddorstige ideologie ooit is, die het aantal slachtoffers van het communisme, maoïsme en nationaal socialisme bij elkaar opgeteld verre overtreft.

     En dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen slaven die er nog steeds in islamitische landen worden gehouden, en waar je de Europese elite werkelijk nooit over hoort op leest. En dat is omdat de daders moslims zijn, precies die groep wier religie hier tot het uiterste toe wordt beschermd en gepromoot in de media.

     ‘Goedmensen horen niet in de politiek thuis, maar in een gesloten psychiatrische inrichting,’ lijkt dan ook niet meer dan een terechte conclusie van Mannheimer. ‘Ze zijn net zo gevaarlijk voor de menselijke beschaving als de islam of het socialisme, of, om een medische metafoor te gebruiken: minstens zo gevaarlijk als ebola, het Marburg-virus, HIV, malaria en alle virusbedreigingen bij elkaar opgeteld.’

    2. “Liefde” betekent voor hen niets anders dan wereldse waarden. Daarom zijn zij kinderen van de duivel. Gekunsteldheid troef. Ik wenste voor hen dat re-incarnatie echt zou kunnen bestaan dan zouden ze misschien nog innerlijk tot volwassenheid kunnen groeien en beetje bij beetje gaan begrijpen dat God de oorsprong is van alle Geestelijke Liefde, en daarom de oorsprong van alle Leven.
     De gekende hardnekkigheid voor louter wereldse waarden van deze “wetenschappers” lijkt sterk op een machinatie, een automatisme in onnatuurlijke gekunsteldheid.
     Dat is vermoedelijk ongeneeslijk.

     1. er is ook een abt van de abdij Mari toevlucht ,die heeft in de Psychiatrie gewerkt

      een gesprek mee gehad, lang geleden ,ik zend hem nog e-mails,dat kan inmiddels niet meer

      op hun website geen email adressen ,komt door mij,

      re-incarnatie ,ze zijn aan het mediteren dus ik hoop dat ze hier teugkomen ,als er niks meer is .

 18. @Raphaël,
  De namen van die priesters: Wouters, Snijders en Bongaerts.
  (Natuurlijk kan ik niet álle priesters van toen: Ik was nog ’n jonkie van pakweg 15 jaar.)

 19. @Raphaël,
  Vervolg geschiedenis van die priesters:
  een ging als aalmoezenier naar het leger;
  een ander trouwde met een (door hemzelf veroorzaakte scheiding) vrouw;
  de ander bleef zeer lange tijd (hij bleef lang leven), die ook nog als zeer dik betaalde ‘pastor’
  (hfl 100.000,00 per jaar) in het ziekenhuis ‘werkte’, terwijl hij ook nog financieel geen enkele bijdrage (was verplicht) leverde aan het bisdom.

 20. @Raphaël,
  Als aalmoezenier verdiende je toen metéén het vorstelijk salaris van een kapitein in de landmacht.

  1. Tja, zo gaan die zaken. Men gaat voor het geld blijkbaar.
   Maar ja. Er wordt gezondigd en dan is er vergeving nodig, wordt er gezegd.
   Dus zand erover.
   “Vergeef ons onze schuld zoals wij ook de anderen hun schuld vergeven”,
   laat zien dat we ons zelf kunnen helpen vergeven door andere te vergeven.

 21. “Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”

  “Tekenen en symbolen regeren de wereld, geen woorden of wetten.”

  Het is me wel duidelijk geworden dat mijn gave niet gewaardeerd woord

  de ene Geest, de vele gaven en het ene doel.

  ben er klaar mee mijn nek uit steken, alles wat ik op internet schreef kan tegen mij gebruikt woorden

  Zwijnenstal

 22. Agenda 2030: Vraag je gemeente welke verplichtingen men is aangegaan
  De onderstaande 117 gemeenten doen mee met de Global Goals (zie: https://vng.nl/artikelen/overzichtskaart-van-gemeenten-die-meedoen-aan-global-goals).

  BABYVERKRACHTING WEF VERTELT WERELDREGINGEN: VERLAAG DE LEEFTIJD VOOR TOESTEMMING NAAR 12 EN LEGALISEER PEDOFILIE

  https://www.bitchute.com/video/TO3Uf6NS8uaA/

  En de katholieke kerk hier doen daar gewoon aan mee

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fduinstreekcentraal.nl%2Fimages%2Fblog%2F60065682oud-katholieke-kerk-egmond-aan-zee-hangt-regenboogvlag-uit-vieren-dat-je-kunt-zijn-wie-je-bent.jpg&f=1&nofb=1&ipt=42c7e6ad7e4c10335f3ba2f5a1acee9a127afc2144f2cf2ea13f52bff482730e&ipo=images

  Die corona prikjes werken heel goed dus !

 23. Het evangelie naar Lucas 10:18 NBG51
  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

  de tiende heerser van de Achttiende Dynastie. -Akhnaton

  Ann Dunham ,de moeder van Obama is gewoon draagmoeder geweest, het zaad was van de Faro’s

  onbevlekte ontvangenis ,valt het kwartje

  Jezus beschreef deze gebeurtenis in Lucas 10:18 toen Hij zei “… Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
  In het Hebreeuws wordt bliksem uit de hemel uitgesproken als “baraq o bamah”

  VOOR DE GEINTRESEERDE ,IK KAN ALLES NAAR JE EMAILEN

  het is echt heel veel !

  gratis want ik ben geen hoer van de kerk

  Noooooit zult je in de katholiekere kerk een preek horen hierover !

 24. OBAMA DE OUDE FARAO EN ANTICHRIST
  WIJ LEVEN IN DE TIJD VAN HET VERLEDEN, WAARIN DE GEVEL VERANDERT, MAAR DE ACTEURS ZIJN DEZELFDE, EN ER ZIJN ZIJ DIE VRAGEN WEDERGEBOREN TE WORDEN OM DOOR TE GAAN MET SLAVEREN.

  IN 3 VIDEO’S DE CORRELATIE TONEN TUSSEN AKHENATON (EKNATON) EN OBAMA, EEN IN DEZELFDE; EN AAN DE ANDERE KANT DE ZOON DES VERDERE, VERBORGEN EN GEWELDIGE GEBEURTENISSEN IN DE AMERIKAANSE REGERING.

  Dit toont aan dat Obama symbolisch en causaal is geplaatst als de “kapstok” in “de piramide” op grond van de oprichting van onder meer “het supercongres”, van zes Republikeinen, zes Democraten en Obama, het 130e lid.

  https://youtu.be/3W9rjEovCKI?si=ogdD9Ite8Qr5nPso

 25. @ P.J.T. Derks,
  het is u sterk af te raden onnatuurlijke schepselen als Frank Dierickx bij u thuis te ontvangen.

  Ik ga eindelijk een lijstje aanleggen van de vijanden van de Traditionele RKK, zij zijn allen onnatuurlijk in menselijke liefde.
  En dan is het ook gemakkelijker voor hen te bidden.

  1. Uw god heeft toch nog wel meer onnatuurlijke schepsels geschapen? Uw engelbewaarder bijvoorbeeld. En die mag dan weer wél bij u thuis binnenkomen?
   Ik vind het echt jammer dat ik niet het talent heb om te tekenen. Er zit genoeg materiaal in mijn hoofd om elke dag een cartoon te maken: Eric en Derks in het Hemelrijk. Een soort Statler en Waldorf mopperend op het balkon. Met af en toe een verrassende tussenkomst van Vissers, de Zweedse kok.
   Een beeld zegt meer dan duizend woorden en met woorden geraak ik toch niet bij jullie binnen.
   Maar bon, ik kan niet tekenen.

   1. waarom de meeste een bijenkorf mentaliteit hebben. Dat is namelijk het verschil tussen de beeld denkers en de woord denker. Onze huidige scholingssysteem is puur gericht op de woord denkers, iedereen wordt dus gedwongen te denken in woorden. Daar hebben beeld denkers bijzonder veel moeite mee, daar beeld denkers veelal verbanden kunnen leggen en liefst het totale plaatje willen weten. Van wat de bedoeling is, van iets. Die spitten alles uit wat zij belangrijk vinden helemaal uit tot de bodem. Want als je in beelden kan denken, gaat dat tot wel 50x of nog sneller dan als je in alleen woorden kan denken. Nadeel is dat beeld denkers moeite hebben om een verhaal te vertellen, omdat hun gedachte zo snel gaat dat ze het niet in woorden kunnen uitdrukken en zo lijkt het alsof ze van de hak op de tak verhaal uitspreken voor andere. Hierdoor kunnen ze de voor en nadelen van een actie tegen elkaar afwegen voordat zij een reactie geven. Daar ligt nu net het probleem bij de woord denkers, want die kunnen dat niet. Woord denkers zij de oppervlakte denkers, die vrijwel alles volgens het boekje doen. Die zijn vele male eerder geneigd om te doen wat er gezegd wordt en zich zelf geen verdere vragen stellen of dat wel de echte waarheid is of de beste keuze is.

    Ik kan niet tekenen ,maar ik zie alles !

    1. Had je dat niet al eens gezegd, Edwin?

     Ik ben trouwens ook een beelddenker. Lekker abstract redeneren is ook leuk en techniek daarbij gebruiken is ook fijn. Ik snap Edwin dan ook wel, maar het heeft volgens mij geen zin de soms ‘grappige’ coderingen van ‘de club’ te ontcijferen, meen ik. Inderdaad zijn er goede aanwijzingen voor dat men aan ‘numerologie’ lijkt te doen en ook de symbolen lijken een grote rol te spelen.

     Maar; ik houd me niet al te veel bezig met dat wat verborgen is. Wat heeft men immers aan al die occulte kennis? Werken aan goed eten, drinken en gezondheid lijkt me een meer voor de hand liggende bezigheid. Daar kan men al druk genoeg bezig mee zijn. En wat gezelligheid is ook geen vervelend iets. Wie goed doet, die goed ontmoet, zegt men, dus die gezelligheid maakt men ook zelf. Rust en vrede, dat is wat de natuurlijk staat naar mijn smaak is. Daarvoor hoeft men weinig te doen, eer te laten.

     p.s. Voor wie wil tekenen: Tekenen begint met goed kijken. En wat misschien een leuke oefening is: Wanneer iemand een plaatje of zo in het hoofd geprojecteerd ziet, dan moet men het eens met de ogen dicht in het hoofd proberen af te tasten -zeg eerst de contouren- en dan met het potlood in de hand dat innerlijk aftasten volgen. Dus men ziet bijvoorbeeld een o in het hoofd, en volgt die dan rustig rechtsom of zo, en het potlood wordt dan meebewegen. Doe maar ‘s. Wat iemand kan tekenen, kan hij dan ook meestal met zijn handen maken, denk ik. Kijken in het hoofd naar de beelden en die met de ogen dicht tekenen zorgt ervoor dat het beeld niet wordt ‘vergeten’ terwijl er getekend wordt.

     1. Herstel a.u.b.?: “en het potlood wordt dan meebewOgen”.
      Oh, en btw. Mooie en goede muziek maken is ook een redelijk gezegende bezigheid die bij beelddenkers past, lijkt mij.

      1. Klopt. Heb helaas mijn klarinet, piano, fluiten en banjo moeten opgeven na een onherstelbaar trauma aan mijn linkerhand.
       Maar in mijn hoofd speel ik nog.

       1. Tjee, dat spijt me voor je.

        Ik ‘zie’/hoor, als ik mijn best doe, veel partijen in een meerstemmige symfonie, maar dan, als ik wil, los van elkaar. Soms volg ik de melodie, dan weer de tweede stem enzovoorts. Mozarts muziek, die leent zich daar bijvoorbeeld soms heerlijk voor. Zo wordt de muziek soms nóg mooier.

        Trouwens, muziek is in de Bijbel ook een zeer belangrijk iets, dat moeten we niet onderschatten. David speelde ook al harp en ook het spelen op de luit en lier waren al vroeg beroepen, de psalmen zijn liederen, enzovoorts. Dus wat het die kunsten betreft, dat valt dat wel mee, denk ik.

     2. Aanvulling:
      “Kijken in het hoofd naar de beelden en die met de ogen dicht tekenen zorgt ervoor dat het beeld niet wordt ‘vergeten’ terwijl er getekend wordt.”
      Ik bedoel daarmee te zeggen dat de lijnen die op papier gezet worden het brein (de ogen?) in de waar kunnen brengen wat betreft de rest van de tekening: de zwarte lijnen lijken het beeld in het hoofd te doen vervagen, althans, dat is mijn ervaring, dus ik kan ook niet écht goed tekenen.

      Er zijn mensen die heel goed kunnen tekenen. O.a. sommige zogenaamde ‘idiot savants’ kunnen zeer goed tekenen; wanneer die een gebouw zien met 142 ramen, dan tekenen ze die dan ook zonder nog naar het gebouw te kijken. Ze zien hem in het hoofd, lijkt mij.

      Maar goed. ‘Doorsnee mensen’ tekenen niet zoveel. Toevallig leerde ik het wel in de opleiding. Daar zei men: Eerst goed kijken, dan pas tekenen. Schouwen is een nog mooier woord, maar dat is voor mee volwassener bezigheden, lijkt mij.

      Maar, om niet teveel te schrijven zonder veel te zeggen, tot zover.

      1. Nu komt vast een hele resem van verwensingen van de zinnelijke kunsten en verwijzingen naar de zondigheid daarvan. Behalve als die dienen om god te loven, uiteraard. Maar, ik zei het hier al eerder, dat strakke Gregoriaans door een nog niet al te oud paterskoor gezongen, dat kan ik echt wel smaken.

     3. Wat heeft men immers aan al die occulte kennis?

      Iemand die het van tevoren wist, verdiende op 7 oktober een miljard dollar – wie was dat ?

      1. Dus 6 OKTOBER is de VIJFTIG JAAR VERJAARDAG VAN DE JOM KIPPOEROORLOG…EEN JARENJAAR

       Strong’s Hebrew: 50. אֲבִישׁ֫וּעַ (Abishua) – “mijn vader is redding …

       HET IS OOK DE “LAATSTE GROTE DAG” VAN HET LOOFFEESTENFEEST

       Het EERSTE Wekenfeest was op 2 juni 1949. Nadat aan alle bijbelse vereisten was voldaan om een natie te zijn, plaatste de Heer op Pesach de bloedmaan als teken aan de hemel. 2 juni was het eerste feest van weken voor een bijbelse natie.

       zo geïnspireerd door wat ze had geschreven vond ik dit “Obamanomaly”

       Van en met: Donderdag 2 juni 1949 het EERSTE feest der weken

       Tot en met: Vrijdag 4 augustus 1961 beest Obama geboren

       Resultaat: 4447 dagen

       TOEN VOND IK DIT⬇️

       Van en met: Vrijdag 4 augustus 1961 beest Obama geboren
       Tot en met: zaterdag 6 oktober 1973 Jom Kipoeroorlog

       Resultaat: 4447 dagen

       Dus dat betekent natuurlijk dat vanaf de 50e verjaardag van het Beest tot aan de 50e verjaardag van Jom Kipoer het dezelfde periode is

       Van en met: donderdag 4 augustus 2011
       Tot en met: vrijdag 6 oktober 2023

       Resultaat: 4447 dagen

       Vanwege mijn “222 Obama-droom” van de beesten 60e

       Weet je nog dat je $ 600, $ 60 of $ 6 doneert? Zoals in zeshonderd, driescore en zes!!!!

       Van en met: woensdag 4 augustus 2021

       Tot en met vrijdag 6 oktober 2023

       Resultaat: 793 dagen

       Er zitten 793 dagen tussen de startdatum en de einddatum, maar de einddatum is niet meegerekend.

       Of 2 jaar, 2 maanden, 2 dagen exclusief de einddatum… EN HET GEWELDIGE WAS DAT IK HET NIET HEB GEREALISEERD 2 jaar, 2 maanden en 2 dagen = 793 dagen omdat

       153 en 666 zijn de bekendste drievoudige cijfers in de Bijbel

       Johannes 21:11 (153 vissenaantal) en Openb. 13:18 (666 dierenaantal)

       Beter gezegd, zoals John 2111 rev1318 = 793 aftrekt

       Barack Hoessein Obama = 793

       Ik raad je aan dit artikel over Obama en 793 van John Tng van fivedoves te lezen. Dit werd VEERTIEN JAAR GELEDEN geschreven en is een van de vele broeders die John schreef over de verbazingwekkende betekenis van nummer 793… LOF JEZUS

       https://www.fivedoves.com/rapture/2009/Obama_Rev1318.html

       Ps…TUSSEN DE TOESPRAAK VAN OBAMAS 2008 IN BERLIJN BIJ DE “OVERWINNINGSKOLOM” EN 6 OKTOBER ZIJN 793 WEKEN, EEN MOGELIJKE BEVESTIGING.

       Laat mij hiermee eindigen

       en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

       Vanaf vrijdag 6 oktober 2023, 00:00:00

       Afgetrokken 600 dagen, 60 jaar (threescore) 6 jaar plus 216 uur

       (216 was de dag van het jaar waarin hij werd geboren en 6 x 6 x 6)

       Resultaat: vrijdag 4 augustus 1961, 00:00:00

       Nog een

       Wijzen de ANTICHRISTISCHE VERZEN VAN JOHANNES naar MORGEN?

       De antichristverzen komen uit op 106….10/6…dat is 6 oktober
       1 Johannes 2:18 = 1x2x18=36
       1 Johannes 2:22 = 1x2x22=44
       1 Johannes 4:3 = 1x4x3 =12
       2 Johannes 1:7 = 2x1x7 = 14

  1. Typisch. Niet alles moet op een hard vuur staan – 666 is vaak vééls te hoog!

 26. Het ‘modernistische’ ( http://www.kerknet.be ) heeft nooit dit probleem dat wij voortdurend moeten ondergaan : alleen ja-knikkers mogen reacties plaatsen,
  de anderen worden zonder pardon buitengesloten.
  Dat is typisch de dictatuur van de socialisten en de ‘democraten’.

  Maar omdat hier iedereen vrij zijn zeg kan plaatsen krijgen wij het probleem van de dictatuur van de vijand.

  Wie dus het meest geduld oefent wordt dan ook het meest aangevallen.
  Zo wordt dan telkens weer de vulgaire aard van goddeloze intellectuelen aangetoond.
  Want het zijn altijd de vervolgden die geduld moeten oefenen.
  We werden het gewoon: de agressie van het goddeloze intellect.
  Liefst willen zij iedereen vernederen en dat eindigt met bloeddorstig vernietigen.
  Vernederen en vernietigen.
  Dat is de kern van de eigenliefde van Satan: de jaloezie op de geestelijke macht van God.
  In geen eeuwigheid kunnen zij dat verteerd krijgen: dat is het wezen van de hel.
  De hel: een voortdurend hatelijk brandend vuur binnenin iedere hatelijke ziel.

  En toch blijven we voor hen bidden.

  1. Eric, wordt u zelf niet moe van uw eeuwige Calimero-gedoe?
   Het is niet omdat u geen zinnig tegensprekelijk gesprek kunt voeren dat de ‘vijand’ op het punt staat om u ‘bloeddorstig’ te vernederen en te vernietigen.
   Als u graag bloeddorstig afgemaakt wilt worden, plaats dan eens een paar van uw schrijfsels op het Forum van Vlaanderens’ grootste gazet: Het Laatste Nieuws.
   Die filteren de onzin ook niet. Vooralsnog niet.
   Met als gevolg dat geen enkel zinnig denkend mens (die wél kan spellen en beleefd blijft) daar nog een bijdrage aan levert en er alleen eens soort gorige mengelmoes overblijft van de trieste onderbuik van Vlaanderen.
   Wie meent God en Zijn Waarheid in pacht te hebben mag best een beetje meer ruggengraat tonen, dan janken en bidden in een uithoekje vol zelfbeklag. Eén Bijbelse Job volstaat.

 27. Ik schoot wakker

  Bijbel
  Oude Testament
  Het getal 666 komt driemaal voluit geschreven voor in het Oude Testament, nl. de hoeveelheid goud die Salomo jaarlijks aan belasting ontving (1 Kon. 10:14; 2 Kron. 9:13) en als het aantal kinderen van Adonikam (Ezra 2:13; in Neh. 7:18 staat 676).

  Nieuwe Testament

  P115 met het “getal van het beest”
  In het Nieuwe Testament wordt het in Openbaring in de context van het merkteken gebruikt (Opb 13:18). Hierbij moet worden opgemerkt dat in verschillende grondteksten het zowel voluit als in een getal wordt geschreven, terwijl het ook voorkomt dat een ander getal wordt weergegeven, naast 666 komt ook 665, 646 en 616 (p115 = P.Oxy LVI 4499) voor. Het was dan ook om deze reden dat Ireneüs van Lyon de variant 666 verdedigde (Ireneüs, Adversus Haereses, 5.30.1). Wanneer Griekse letters worden gebruikt als cijfers, is er slechts één teken verschil tussen 666 en 616. Daarom is misschien het schrijven in P.Oxy LVI 4499 en de Codex Ephraemi Rescriptus van 616 opzettelijk, omdat als “Nero Caesar” geschreven wordt in Hebreeuwse letters נרו קסר nrw qsr dit de waarde 616 oplevert, terwijl als het in het Grieks wordt geschreven het de waarde 1005 geeft. De lezers van Openbaring die het Hebreeuws machtig waren zouden dit direct hebben opgemerkt (zie voor een compleet overzicht de vertaalnotitie bij Opb 13:18).

  Terminologie
  Hebreeuws שֵׁ֥שׁ מֵאֹ֛ות שִׁשִּׁ֥ים וָשֵׁ֖שׁ šēš mē’wōṯ šiššîm wāšēš “zeshonderd-zes-en-zestig (666)”, let. “zes honderd zestig en zes”.

  Christendom
  Sinds de reformatie werd de getalwaarde 666 ook gezien als chronogram in de Latijnse woorden VICARIUS FILII DEI (“Plaatsvervanger van Gods Zoon”), wat een paustitel zou zijn geweest (Een van de eerste die hiermee kwam was de Donatio Constantini [een vervalsing], zie ook Andreas Helwig, Antichristus Romanus (1612)). Terwijl reeds daarvoor Irenæus in de Griekse vorm λατεινος van het Latijn Lateinos het getal zag en meende dat het op het Romeinse Rijk sloeg (Against Heresies, 30.16), waarbij later men deze verklaring liet slaan op de Rooms Katholieke kerk (cf. Kanttekeningen)

  Barcode R-EAN
  Barcode L-EAN
  Hal Lindsay meende (foutief) dat dit getal in de barcode (streepjescode) verborgen zat (Hal Lindsey, p. 101), echter de drie langere dunne strepen zijn ‘markers’ en zien er anders uit dat het getal zes welke in een barcode wordt gebruikt. Bij de L-EAN is de zes iets dikker, terwijl bij R-EAN deze rechts is uitgelijnd, dit in tegenstelling tot de drie markers (cf. Wikipedia, International Article Number).

  De zevendedags adventisten wijzen op een relatie met het houden van de rustdag op de eerste dag van de week (zondag) in plaats van de zevende dag (zaterdag/sabbat), het vereren van de zondag tegen Gods wetten heeft dan te maken dat diegenen het teken 666 hebben ontvangen.

  Overig
  666 vs. islam

  P47 (666)
  Ook wordt soms gesteld dat χξϛ G5516 geen getal is, maar dat het Arabisch is voor الله “allah”, echter zeer goed is te zien dat de vorm niet op elkaar lijkt. Verder is het zo dat de oudere manuscripten in hoofdletters waren geschreven (dus ΧΞϚ’) en dan lijkt het helemaal niet op het Arabisch. Bovendien blijkt uit de diverse manuscripten en de tekst zelf dat het om een getal gaat, daar in diverse oude manuscripten het voluit is geschreven (als woord en niet als getal). Degenen die dit stellen verwijzen soms naar de Codex Vaticanus (YouTube, Walid Shoebat – Mark of the Beast), echter in deze codex komt het boek Openbaring niet voor en is dus onmogelijk.

  Daarnaast zijn nog andere opties voorgesteld, zoals dat het παράδοσις G3862 “traditie” (YouTube, thelivingword – What is meant by “666” and “antichrist”?) zou betekenen, of dat het Mohammed is, welke dan als Μαομέτις Maometis geschreven moet worden, (The Gentleman’s Magazine, Volume 10), Hitler (door A=100, B=101, etc. te stellen; Independent, 6 June 2006), etc.. Echter geen van deze opties zijn erg waarschijnlijk.

  Citaten
  Als het nummer 666 in feite het kwaad is… dan is 25.806975801 de wortel (√) van al het kwaad.

  Overige weetjes
  In het Grieks is ἀπουσία G666 “afwezigheid” en in het Hebreeuws אֲפֵר H666 “verband” het 666ste woord in het lexicon van Strong.

  De Hebreeuwse letters ווו hebben de waarde 18 in het Hebreeuws en niet zoals veel gedacht wordt de waarde 666, wil je dat getal schrijven dan zou dit םסוx(=600+60+6) zijn, echter men zal dit eerder schrijven als תרסוx(=400+200+60+6) omdat de ם alleen maar aan het einde van een woord mag voorkomen. Beweringen dat ‘www’ dus het teken van het beest zou zijn klopt dan ook niet. Overigens het Hebreeuwse jaar תרסו (waarbij het duizendtal standaard wordt weggelaten) komt overeen met het westerse jaar 1906 (zie Chronogram om het zelf te berekenen).

  Fobie voor 666: Hexakosioihexekontahexafobie. Een bekend voorbeeld hiervan is dat op vrijdag 13 september 2013 er commotie ontstond rondom een vlucht van Finnair van Kopenhagen naar Helsinki, met vluchtnummer 666 en luchthavencode HEL (NOS). Eenzelfde situatie herhaalde zich op 13 oktober 2017, waarbij het vluchtnummer werd veranderd in AY954 (The Independent, 13 October 2017). In 2018 werd door een groep christenen opgeroepen dat de busroute 666 naar Hel een andere benaming kreeg (The Sun, 27 juli 2018).

  In de bundel met Opwekkingsliederen ontbreekt nummer 666, omdat het bestuur van Stichting Opwekking het ’te gevoelig’ vond liggen om het getal van het beest in de bundel op te nemen. Dat die gevoeligheid op zich nog wel meevalt blijkt uit het feit dat verschillende andere liedbundels zoals die van Johannes de Heer, Zingt Jubilate, de Schotse kerkbundel Scottish Psalter and Church Hymnary en het Hymn Book van de Anglicaanse Kerk in Canada wel de nummering gewoon gevolgd hebben.

  De Oegandese sekte Abajiri (ook wel 666 genoemd) heeft zich afgescheiden omdat ze menen dat ze nu al in eindtijd leven en om die reden worden vervolgd.

  1. Ik ken een jongen die op 06/06/2012 geboren is.
   Volgens het ziekenhuisattest om 6u18.
   Hij is nu 120 cm lang en weegt 36 kg.
   De gecumuleerde zessen zijn hier nauwelijks te tellen!
   Wat moet ik met dat kind?
   Afmaken? Of is het de nieuwe Messias?
   En nee, ik ken de mama, ze heeft Obama nog nooit ontmoet.
   Graag uw deskundig advies.

   1. Frank je bent er geweest ,je dagen zijn geteld

    Alle mensen waren diep onder de indruk en liepen het beest achterna. 4 Ze eerden de draak omdat hij zijn macht aan het beest gegeven had. En ze eerden het beest door te roepen: ‘Niemand is zo sterk als het beest. Niemand kan een oorlog tegen hem winnen!’

 28. Ik had een vraag gesteld, het gaat weer beginnen en de gekken staan al klaar

  Hier heb je er eentje

  Het coronavirus is bezig met een opmars. In sommige ziekenhuizen in het land moet elders naar bedden worden gezocht.

  Eric Moll
  18 uur geleden
  Eerst iets verdoezelen, @marina brandsen, en denken dat het dan verdwijnt is het domste wat u kunt doen. U neemt ws. ook geen enkele beschermingsmaatregel, wel? Wellicht heeft u zelfs de boosters overgeslagen. U kunt een wandelend risico worden voor iedereen bij besmetting, zeker als u pas erkent besmet te zijn als ziekteverschijnselen u te pakken hebben. Zeldzaam onverantwoord gedrag. Het aantal virusdeeltjes in ons afvalwater leidt tot erkenning van het oude, nieuwe gevaar. Covid is niet weg.

 29. @Edwin Vissers + @Frank Dierickx + @Raphaël,
  Blijkbaar zijn jullie woord – c.q. beeld-denkers.
  Volgens mij dromen jullie; niet alleen in jullie slaap, maar ook overdag. Dus jullie zijn DAGdromers.
  Daarom wens ik jullie en zwaai jullie ‘een mooie DAAAAG’ + droom verder.

  1. Hou op PJTDERKS ,ik ben met een discussie bezig op frontnieuws

   Poetin ziet de waarheid over de “nep” maanlandingen

   Edwin Vissers december 19, 2023 Bij 07:02
   Informatie delen Apollo – NASA = bedriegers.

   NASA: De KJV vertaalt Strong’s H5377 NASA op de volgende manier: bedriegen, enorm, verleidde mij, grijpen, volkomen. De slang heeft mij verleid, H5377 en ik heb gegeten.

   https://153news.net/watch_video.php?v=XAHNGGG1X22D
   https://153news.net/watch_video.php?v=W31SSA1G55MR
   https://153news.net/watch_video.php?v=R888RK2OB2NX

   Reageer
   Edwin Vissers december 19, 2023 Bij 07:07
   “De hemel verkondigt de glorie van God. De lucht toont zijn vakmanschap.”
   Ten eerste schakelt de NLT 2e editie de wereld om voor proclamatie. “Verklaar: het wordt gebruikt in informele situaties, wat God in werkelijkheid tot ons allemaal zegt. ‘Proclaim’ wordt meer gebruikt voor regeringsverklaringen. Let op de subtiele uitwisseling die voorafgaat aan de enorme misleiding die daarop volgt. De tweede editie van NLT verwijdert het woord “firmament” en vervangt het door het woord “lucht”.

   Dit is ketterij die de benen van de waarheid van de Bijbel breekt. Het Hebreeuws in Psalm 19 en Genesis 1 is duidelijk

   . רָקִיעַ zelfstandig naamwoord mannelijk Genesis 1:6 uitgebreid oppervlak, (vaste) uitgestrektheid (alsof uitgeslagen; vergelijk Job 37:18); – absoluut ׳רְ Ezechiël 1:22 +, construeer ׳רְ Genesis 1:14 +; — ᵐ5 στερέωμα, ᵑ9firmamentum, vergelijk Syrisch hieronder √boven; –

   (vlakke) uitgestrektheid (als van ijs, vergelijk כְּעֵין הַקֶּרַח), als basis, ondersteuning (WklAltor. Forsch. iv. iv. 347) Ezechiël 1:22,23,25 (glans? vergelijk Co Toy), Ezechiël 1:26 (ondersteunend ׳י’s troon). Vandaar (CoEzechiël 1:22)

   het hemelgewelf, of ‘firmament’, dat door de Hebreeën als vast wordt beschouwd, en dat ‘wateren’ erboven ondersteunt, Genesis 1:6,7 (3 t. in vers); Genesis 1:8 (genaamd שָׁמַיַם; allemaal P), Psalm 19:2 (“” הַשָּׁמַיַם), ׳זֹהַר הָר Daniël 12:3; ook ׳ר הַשָּׁמִיִם Genesis 1:14,15,17, ׳הַשּׁ ׳עַלמְֿנֵי ר Genesis 1:20 (alle P). **רְקִיעַ עֻזּוֺ Psalm 150:1 (achtervoegselverwijzing naar ׳י).

   Nogmaals, de Bijbel verwijst duidelijk naar de aarde als een cirkel en niet als een bol, en uiteraard met een stevige structuur erboven die de wateren er BOVEN ondersteunt. Genesis 1:6 verwijst naar het uitspansel. Zelfs de pastors zijn betrokken bij deze zwendel. Kijk, de Bijbel is duidelijk en het Hebreeuws is kort en bondig duidelijk: Het woord RAQIA IS HET EXACTE WOORD IN GENESIS 1 vers 6. IEDEREEN DIE BETROKKEN IS, WORDT TEGEN U GELIEGEN, INCLUSIEF UW PASTOR.

   רָקִיעַ zelfstandig naamwoord mannelijk Genesis 1:6 uitgebreid oppervlak, (vast)

   2 het hemelgewelf, of ‘firmament’, door de Hebreeën als vast beschouwd, en met daarboven ‘wateren’ ondersteunend, Genesis 1:6,7 (3 t. in vers); Genesis 1:8 (genaamd שָׁמַיַם; alle P) , Psalm 19:2 (“” הַשָּׁמַיַם), ׳זֹהַר הָרDaniël 12:3; ook ׳ר הַשָּׁמִיִם Genesis 1:14,15,17, ׳הַשּׁ ׳עַלמְֿנֵי רGenesis 1:20 (allemaal P). **רְקִיעַ עֻזּוֺ Psalm 150:1 (achtervoegselverwijzing naar ׳י).

   Dit is een Bijbels feit over de kosmologie. Het vertegenwoordigt een stevige en ondoordringbare barrière tussen de wereld van de mens (beneden) en de verblijfplaats van God (boven). Star Trek en alle nep-maanlandingen maken deel uit van het bedrog. Het is veel gemakkelijker om mensen in evolutie te laten geloven als hen wordt verteld dat de aarde een willekeurige, ronddraaiende bal is die met een snelheid van 8.000 kilometer per uur door de ruimte vliegt en is samengesmolten uit een hoop afkoelende gesmolten massa van een explosie biljoenen jaren geleden, dan om mensen geloven in atheïsme als ze in een prachtig gesloten systeem leven, in die zin dat we er dagelijks aan worden herinnerd dat de “HEMEL DE GLORIE VAN GOD VERKLAART EN HET FIRMAMENT ZIJN HANDIG WERK TOONT”.

   De Bijbel stelt duidelijk dat we in een gesloten systeem leven. Dus als de grootste leugen ooit is dat er geen God is. Het grootste instrument dat ooit is uitgevonden om mensen van deze leugen te overtuigen is de evolutietheorie. De grootste verspreiders van deze leugen zijn het openbare schoolsysteem en hun agenten. De grootste bescherming die deze leugen wordt geboden, komt van de overheid via haar gecontroleerde academische en wetenschappelijke gemeenschap. Het mag niet door de kerk worden geholpen en bijgestaan. Dat is precies wat mensen als Gene doen met hun steun voor dergelijke ketterij. De grootste verantwoordelijkheid om dit massale bedrog tegen te gaan ligt bij de kerk en de kerkleiders. Het grootste wapen dat we hebben in de strijd voor de zielen en geesten van de massa is de Bijbel. De ingehuurde predikers helpen en bevorderen de vernietiging van de waarheid van de Bijbel door publiekelijk, willens en wetens en trots zijn steun te betuigen aan een valse en gevaarlijke vertaling van de Bijbel die de vooruitgang van de seculiere humanistische, atheïstische agenda, genaamd de religie van de wetenschap

 30. @Edwin Vissers,
  Weet U wel zéker, dat U onze Messias (onze Redder) NIET bent?

  1. Het is toch niet te geloven

   Nederland –België

   waar zijn al die katholieken ,we worden naar de slachtbank geleid ,restkerksite ,niemand reageerde

   KATHOLIEK FORUM VERTENWOORDIGD VOOR MIJ DE WAARHEID

   ze zijn totaal niet geïnteresseerd meer

   we zijn de laatste die reageren heeft uw dat niet door ?

 31. Het voortbestaan van de Restkerk is niet afhankelijk van een website.
  Maar het is de wil van God dat iedereen wordt beproefd.
  Alleen wie met voldoende gebed en boete naar vermogen, de band met Jezus en Maria blijft levendig houden, zijn leden van de ware Kerk. Deze website kan misschien actief blijven tot aan de Waarschuwing maar zodra de wereldregering tot actie komt zullen we allen “naar de woestijn vluchten” en beschermd worden gedurende ca. 3,5 jaren.
  Maar talrijke profetische teksten van Katholieke heiligen zeggen dat reeds veel eerder bevrijding zal komen en de macht van de wereldregering snel zal afkalven. Politiek zal groot Europa nooit tot eenheid kunnen komen maar wel de groot-Europese Kerk !

 32. Eric ,moet ik weer gaan vertellen wat er vandaag gebeurt is

  Een regenboogtaart bij een ‘Pride-Mis’ in een katholieke parochie in New York. Het Vaticaan opent voorzichtig de deur voor homozegeningen, maar beklemtoont dat het nooit om een huwelijksviering kan gaan.

  erg actueel jullie berichtgeving

  laat mij deze zooi wakker schudden

  De knuppel in het hoenderhok gooien. ‘Knuppel’ (kneppel) is een door dissimilatie uit ‘kluppel’ (knots, knoestige dikke stok) ontstaan woord. Wanneer men een dergelijke knuppel plotseling te midden van een stel rustig pikkende of op stok zittende kippen gooit, vliegen deze onder luid gekakel alle kanten

  1. Voor actualiteit moet je bij LifeNews.com zijn.
   De Brusselse loges hebben Belgie opgesplitst in ontelbare deeltjes, geen betrouwbaar groot mediakanaal kan nog worden opgezet, Nederland eveneens.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht