Zegening van homokoppels: een lege doos die verdeelt

Wat we al lang verwachtten is er gekomen: de Katholieke Kerk laat het zegenen van homokoppels toe. Met de verklaring “Fiducia supplicans” geeft de Dicasterie voor de Geloofsleer voortaan de toestemming aan priesters om een “ongewoon” koppel te zegenen. Het kan hier gaan om homoseksuele, maar ook om ongehuwd samenwonende of burgerlijk hertrouwde koppels. In rasechte “tjeven-stijl”, is deze zegening echter geen echt huwelijk en zelfs geen goedkeuring van alternatieve samenlevingsvormen, maar gewoon een ritueel gebaar dat er vooral niet mag uitzien als het echte ding. Zoals beschreven in “Fiducia supplicans”, “moet elke verwarring met een huwelijk worden uitgesloten. Ook mag er geen zegen worden uitgesproken tijdens een eucharistieviering.” Ik kan me voorstellen dat deze vernieuwing, behalve bij progressieve pastoors, weinig enthousiasme zal uitlokken. Traditiegetrouwe Katholieken hebben via social media nu al hun wanhoop uitgedrukt over de zoveelste ideologische dwaling van Paus Franciscus, terwijl holebi’s of culturele christenen de Kerk mogelijk vriendelijk zullen bedanken voor deze symbolische geste, die er eigenlijk geen is. 

Men kan zich trouwens afvragen waar onze kerkleiding eigenlijk mee bezig is. Het Christendom, en het Jodendom waaruit het is gegroeid, hebben altijd een maatschappij gepromoot, gebaseerd op de familie en het huwelijk tussen man en vrouw. Jezus had een diep respect voor het huwelijksinstituut en koesterde afkeer voor mannen, die hun echtgenote zonder reden verstootten (Mattheüs 19).  Het Bijbelse verhaal van Soddom en Gomorra vormt bovendien een waarschuwing voor seksueel permissieve beschavingen, terwijl Leviticus en de brieven van de H. Paulus zich uitermate vernietigend uitspreken over vrije seksualiteit en homo-betrekkingen.

Sinds het einde van de 20ste eeuw, zijn Westerse attitudes inzake de seksuele moraal sterk geëvolueerd. Normatieve religieuze meningen worden niet langer getolereerd, ten voordele van een individueel bepaalde seksuele beleving, zolang deze maar plaatsvindt onder volwassenen met wederzijdse toestemming. Er is ook een steeds grotere oproep tot begrip voor mensen die psychologisch of qua geaardheid buiten de norm vallen. Niet alleen worden holebi’s steeds warmer verwelkomd en zelfs via de media gepromoot. Ook mensen die sterven ten gevolge van zelfmoord of euthanasie worden tegenwoordig kerkelijk begraven zonder waardeoordeel. Er is in dit kader een groeiende aandacht voor individuele beleving, morele grijswaarden en absolute inclusie. Dit gebeurt ten koste van de doctrinaire “rigiditeit”, die Paus Franciscus zo sterk verfoeit.

Ondanks het constante lobbywerk van haar progressieve vleugel, blijft de Katholieke Kerk echter moeilijkheden ondervinden om in deze Westerse maatschappij te aarden. Het aantal mensen, die zich nog herkennen in een traditionele Christelijke moraal, is een kleine minderheid geworden. Hierdoor is het moeilijk, om nieuwe bekeerlingen of niet-praktiserende culturele  Katholieken in de Kerk te (her)integreren. Welke plaats geven aan ongehuwde, burgerlijk hertrouwde of holebi koppels en hun kinderen, vaak uit verschillende relaties? Kortom, de Kerk, in haar huidige vorm, past niet meer in de hedendaagse maatschappij. Indien zij haar invloed in het Westen terug wil opbouwen, is een zekere “aanpassing aan de heersende levensstijl” aan de orde.

De vraag is echter, of onze Katholieke Kerk, vlaggenschip van het Christendom, nog een bestaansrecht heeft, indien ze een aantal essentiële visies van Christus, de apostelen en kerkleraren de rug toekeert? Zou Christus Zijn zegen hebben gegeven aan mensen die niet in orde zijn met kerkelijke regels inzake hun huwelijk en relaties? En hoe vrijblijvend zou deze zegen zijn? Dit is de vraag die onze kerkleiders zich in de eerste plaats zouden moeten stellen, in plaats van compromissen te zoeken aan de hand van lege beslissingen, die enkel voor verdeeldheid zorgen en verder niemand zullen overtuigen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

246 commentaren op “Zegening van homokoppels: een lege doos die verdeelt

 1. verder mag ik er niets over zeggen

  Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.

 2. Mijn woede is wat gezakt, huilen en lachen te gelijk .

  Als ik naar buiten kijk zie ik het standbeeld aan de muur hangen van Pastoor van Ars ,er is een katholieke kerk bij mij in de straat dat vol staat met boeddha beelden

  Satan openbaart zijn kerk aan de Pastoor van Ars (ca 1850):

  “Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. Die nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het geheel, van het mystieke lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, van broederschap, van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de menselijkheid. De mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevonden nu hij in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt. “

  “De wetenschap zal hem een nieuwe maatschappij doen opbouwen, waarin de mens zal heersen, de beste mens. Die mens zal geen beperkingen meer mogen ondervinden. Hij zal wij zijn. Die mens zal zijn daden niet laten afhangen van zijn geweten, dat in relatie staat met hogere machten. Nee! Dat is egoïsme! Deze mens zal zijn daden toetsen aan wat zij voor anderen betekenen. Deze mens zal gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het lijden op aarde verhelpen. “

  Dit is exact de kerk onder paus Bergoglio.

 3. In wanhoop vallen omtrent de Kerk is verkeerd; de gnostische infiltranten in het Vaticaan zullen de Kerk nooit kunnen verwoesten, ook al lanceren ze smeerlapperij om haar af te breken. Helaas dreigt iedere gelanceerde smeerlapperij immortale mensengeesten in de eeuwige verdoemenis te brengen.

  Christenen mogen zich niet aanpassen aan de perversiteiten van de wereld. Hadden christenen ten tijde van de Romeinse vervolgingen zich “aangepast”, dan hadden zij wierrookoffers aan Jupiter gebracht; het Eerste Gebod verbood dat echter, en boetvaardigen die na de zonde van afgoderij terug tot de Kerk kwamen ondergingen gedurige penitenties om hun “aanpassen aan de maatschappij” uit te boeten. De helden van het geloof in die dagen stierven te midden van kwellingen en pijnigingen om hun weigering de “goden” van Rome te aanbidden en worden tot op heden aan de altaren herdacht als diegenen die trouw bleven aan de ware God tot de dood toe.

  1. Waramund,ik heb de film gezien hierover door Hollywood

   Paul, Apostle of Christ
   2018 film directed by Andrew Hyatt
   paulmovie.com
   Paul, Apostle of Christ is a 2018 American biblical drama film written and directed by Andrew Hyatt. It stars James Faulkner as Paul the Apostle and Jim Caviezel as Saint Luke. Wikipedia

   nou weet ik meer over het heilig hout ,en Hollywood ,maar deze keer raad je aan de film te kijken

 4. zegenen = het bidden om God`s gunsten voor iemand

  Namens wie (Wie) zullen priesters die homo’s zegenen?
  God was in het OT falikant tegen homofiele gedragingen.
  God blijft Dezelfde; zowel in het OT (= Oude Testament) als het NT (= Nieuwe Testament).
  Dan blijft over, dat homo’s hooguit de persoonlijke gelukswensen van een priester kunnen krijgen, hetgeen een heel stuk minder is dan: Gods Zegen afsmeken over een relatie.
  Daar is geen poppenkast voor nodig in de vorm van een soort H. Mis.
  De H. Mis voor homofielen is absoluut NIÉT Heilig, want God heeft homofiel gedrag absoluut en resoluut afgewezen.
  Blijft over: een SCHIJNheilige mis voor homoseksuelen.

  1. Het heeft geen enkele waarde. Bovendien roept de priester die zo’n zegening uitvoert Gods toorn op zichzelf af.

   1. God kan NIMMER(!!!) gedwongen worden, noch door de duivel en zéker niet door ménsen,

 5. Sorry

  De boog van een regenboog is 42 graden.

  42 is een getal waar veel mensen bekend mee zijn, omdat het in de popcultuur meerdere keren wordt herhaald omdat het een ongelooflijke betekenis heeft.

  In Hitchhikers Guide to the Galaxy is het antwoord op het leven, het universum en alles 42.

  Vanuit een kabbalistisch standpunt is 42 het getal waarin het Tetragrammaton (Vierletterwoord van god, YHVH) het universum creëert. Dit is gebaseerd op een gelijkaardige 42-letterige naam van god uit de Thora.

  De tweeënveertig letter Naam is de kracht achter de mitswa voor een man om te trouwen en kinderen te krijgen, omdat kinderen worden geschapen door huwelijksverbintenis.

  Vandaar dat we termen krijgen als Bar-Mitzva, waar een jonge Joodse jongen verandert in een man die kinderen kan krijgen.

  Dit is vergelijkbaar met de Mexicanen quinceida. Meisjes krijgen hun quinceida als ze 14 worden. Dit symboliseert dat ze een vrouw zijn geworden die kinderen kan krijgen.

  In het Hebreeuws wordt de naam van 42 letters geschreven in 3 sets van 14. Dus nogmaals, we zien deze associatie tussen de nummers 14, 3 en 42.

  We halen deze 42 letters uit de eerste 42 letters van het oude testament – vandaar de associatie met schepping.

  Laten we dit echter terugbinden aan de regenboog.

  Een regenboog wordt gezien als een symbool van vrede. Over de hele wereld zien we het teken van een regenboog als een indicatie van licht uit de duisternis.

  Een modern voorbeeld is de Gay Pride-vlag. LHBT’s hoeven hun identiteit niet langer te verbergen.

  Een meer historisch voorbeeld is de zondvloed uit de Bijbel. Na de grote overstroming en alle vernietiging wordt er gezegd dat god een regenboog schiep, als een belofte dat hij de aarde nooit meer zou overspoelen.

  De oude Egyptenaren geloofden dat er 42 demonen aanwezig waren bij het oordeel van de ziel.

  42 is ook een perfecte score in de Internationale Wiskunde Olympiade.

  Maar in de moderne wiskunde is de belangrijkste betekenis het plezier dat het biedt door op vreemde plaatsen op te duiken. Mijn favoriete voorbeeld is de reeks 42424242 die 242.422 plaatsen na de komma in het getal pi voorkomt, en natuurlijk ook als de boog van een regenboog.

  Terug naar de liftersgids voor de melkweg:

  Bij het programmeren wordt een asterisk vaak gebruikt als een soort “wat je maar wilt” symbool, ik heb gehoord dat het een wildcard wordt genoemd.

  ASCII-taal, de oorspronkelijke manier waarop computers werken, de meest elementaire computersoftware, daarin is 42 de aanduiding voor asterisk. De GIANT COMPUTER werd gevraagd wat de ware betekenis was. Het antwoordde zoals een computer zou doen. dat wil zeggen: wat je maar wilt.

  Ten slotte heeft de zin ” het is het antwoord op het leven, het universum en alles. ” tweeënveertig letters.

  https://youtu.be/UsXNCJb2emM

  Op minuut 6:40—————————–42

 6. @Edwin Vissers,
  Voor onze Redding hebben wij absoluut geen kabbala nodig: voor onze Redding hebben wij Gód nodig. Alleen HIJ kan ons in zijn Koninkrijk toelaten.

 7. @Edwin Vissers,
  Blijkbaar houdt U zich bezig met occulte zaken.
  Occulte zaken hebben stééds met de duivel te maken. Hou U verrre(!!!) daar vandaan.
  Óneindig beter is, om regelmatig de H Mis bij te wonen + de bijbel te bestuderen.

 8. Zegt kerknet.be : “Volgens ‘Fiducia supplicans’ kunnen homokoppels of burgerlijk hertrouwde echtgescheidenen worden gezegend, zonder de indruk van een huwelijk te wekken”
  (kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/vaticaan-opent-mogelijkheid-van-zegening-homokoppels-analyse)

  “Fiducia supplicans” google vertaling: “Smekend om vertrouwen”

  Vele vele jaren geleden, toen het Vlaamse “Suske en Wiske” nog dagelijkse kost was, en we nog niet wisten dat Willy Vandersteen een geheime agenda had, tekende hij een duiveltje dat met krokodilletranen in de ogen volgende woorden sprak : “Wil niemand mijn vriendje zijn?” oftewel : “Fiducia supplicans”.

 9. GEBED VOOR PAUS FRANCISCUS,
  ZODAT CHRISTUS HET PAUSSCHAP VAN HEM ZOU AFNEMEN

  Referenties: Dit gebed werd gecomponeerd door een van de kiezers van paus Franciscus als een openbare eerherstel omdat hij hem moreel in staat achtte paus te zijn. – Wij moedigen u aan dit gebed te delen en te reciteren voor en tijdens elke mis die u bijwoont, totdat de Heer Jezus Christus de gunst betoont die in dit gebed wordt gevraagd.

  O Heer Jezus Christus, die de almachtige en eeuwig levende God zijt, die in gehoorzaamheid aan uw eeuwige Vader naar de aarde is gekomen om de mensen te leren dat zij mogen prijzen, zegenen, eren en verheerlijken zoals zij zouden moeten. , Zijn Augustus en Heilige Naam Breng nu in wraak deze goddeloze mannen neer en vernietig ze van de aarde, die in de ogen van de hele mensheid het hebben aangedurfd de meest verfoeilijke heiligschennis tegen Zijn Goddelijke Majesteit aan te wakkeren, door te bevestigen dat Uw priesters en Uw Onbevlekte Bruid onberouwvolle zondaars die leven, kunnen zegenen. in de meest verachtelijke zonden van hoererij, overspel en sodomie!

  Verwaardig u, O Koning der koningen en Heer der heren, aan wie alle macht en autoriteit in hemel en op aarde zijn verleend door Uw eeuwige Vader, denk aan Uw eigen en eeuwige kinderlijke plicht om de beledigingen te wreken die Zijn Goddelijke Majesteit zijn aangedaan, zoals U deed van oudsher toen U de afgodendienaars, de godslasteraars en al degenen die heiligschennis durfden te begaan, neersloeg, ook al waren zij de priesters van Aäron die waren aangesteld om voor Uw uitverkoren volk te zorgen.

  Bedenk hoe U kwam om een ​​volk te bevrijden dat in duisternis rondliep en aan alle kanten onderdrukt werd door allerlei soorten vijanden; en kom en bevrijd de kudde die U rechtmatig hebt verworven door het vergieten van Uw Heilig Bloed!

  Bevrijd nu uw Onbevlekte Echtgenoot, die elke dag wordt aangevallen door de verschrikkelijke misdaden, heiligschennissen en laster van deze boze bende die paus Franciscus om zich heen heeft verzameld.

  En ter ere en glorie van de Naam van Uw Eeuwige Vader, die de God der goden is, smeken wij U nederig om paus Franciscus uit de macht te verwijderen en met wraak Jorge Mario Bergoglio en zijn slechte team aan te vallen, waardoor ze moeten lijden onder de aanblik van alle naties een straf die Zijn Heilige Naam zal eren en verheerlijken, zodat U, door de goddelozen angst aan te jagen, aan de hele wereld bekend kunt maken dat er een God in Israël is, dat wil zeggen: wie de stichter en auteur van de Katholieke Kerk, en die Uw kudde, die U altijd hebt herinnerd, te hulp komt, aan de Heilige Maagd en aan haar nageslacht in U voor altijd!

  Wij vragen dit in uw Heilige Naam, Heer Jezus Christus, voor de eer en glorie van God de Vader, en in uw Heilige Geest. Fiat. Fiat. Amen.

  https://www.homelie.biz/2023/12/priere-pour-le-pape-francois-afin-que-le-christ-puisse-lui-retirer-la-papaute.html

  1. Moderator: gelieve geen berichten te sturen die de spot drijven met de Heilige Drievuldigheid of de Moeder Gods.

   1. Frank Dierickx, u hebt werkelijk niet MINSTE respect, wat moet er van u geworden ?

    1. @eric-b-l,
     Het lijkt erop @frank dierickx bij satan solliciteert om binnenkort als huishoudster te mogen werken.

   2. Eindelijk. Censuur.
    Zo sterk zijn de principes hier nu blijkbaar ook weer niet.

     1. eric,

      Ach laat dingen die u storen hier toch voor wat ze zijn, woorden? Geef toch geen energie aan wat u naar vindt, maar wat u leuk en goed vind. Het is lastig te begrijpen, dat snap ik, maar oefening baart de kunst, zegt men. Eigenlijk is het heel simpel maar je moet oefenen in het loslaten.

   3. Moderator: Gelieve de “Regels voor reacties” uit te breiden met
    5. gelieve geen berichten te sturen die de spot drijven met de Heilige Drievuldigheid of de Moeder Gods (en eventuele andere onderwerpen die niet ter discussie mogen worden gesteld).

    1. @frank dierickx,
     U bent écht de allereerste persoon die aan de moderator vraagt om reacties te weigeren van zichzelf te weigeren.

     1. @frank dierickx,
      Ik sluit mij voor de vólle 100% aan bij Uw verzoek aan de moderator.

     2. @frank dierickx,
      Mij blijft áltijd opvallen, dat de hoofdletter van Uw typemachine weigert als U ‘God’ wil schrijven. U schrijft – zónder uitzondering: ‘god”.
      In álle overige gevallen voldoet Uw typemachine ineens wél voor de volle 100%.

      Heeft Uw typemachine geheel plotseling een zware behoefte om een H. Mis bij te wonen en om te biechten (= het sacrament van boete en verzoening)???

    2. @ Frank Dierickx

     Het Katholiek Forum is een debatforum, geen open podium voor godslasterlijke uitlatingen.

     Ik denk dat u intelligent genoeg bent om het verschil tussen debat en godslastering te begrijpen. Extra regeltjes lijken me daarom overbodig.

     Graag ook wat meer begrip voor het moeilijke werk van onze moderator op dit forum.

     K. Gabriels

     1. In België is godslastering niet strafbaar. In de 19e eeuw zijn nog enkele processen gevoerd voor het belachelijk maken van de godsdienst, tot het Hof van Cassatie in 1863 in de zaak-Edward Keym oordeelde dat de rechtsgrond daarvoor niet meer bestond. Het Besluit van de Souvereine Vorst van 23 september 1814 werd beschouwd als opgeheven.
      De Belgische antidiscriminatiewetgeving verbiedt daarentegen wél discriminatie op grond van de volgende criteria: ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, vermogen (of financiële middelen), burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst of toestand, en samenstelling van het gezin.
      Ik begrijp ten volle (dat heeft u goed ingeschat) dat mijn geschrapte bijdrage bepaalde mensen ernstig heeft gekwetst in hun religieuze gevoelens. Ik zal dan ook proberen om in het vervolg mijn meningen zachter te uiten en meer te omfloersen.
      Anderzijds worden hier bijzonder veel bijdragen niet gecensureerd, hoewel die ook zeer kwetsend zijn voor talloze groepen in onze maatschappij. Ik heb niet het gevoel dat ook de schrijvers van die meningen hun bedenkelijke bedenkingen in toon en inhoud zullen willen milderen.
      Sorry als ik met deze opmerking de taak van uw moderator nog wat moeilijker maak.
      Vriendelijke groet.

      1. Het gaat hier niet om de letter van de wet of het kwetsen van mensen. Het gaat om het beledigen van God, de Schepper van Hemel en Aarde, onze mooie planeet. Het gaat om de God van de Liefde, Barmhartigheid, Gerechtigheid, die Zichzelf voor ons opgeofferd heeft. U moet begrijpen waar u precies mee spot and wat hiervan de gevolgen zijn voor uzelf en de bredere maatschappij. De werkelijkheid is veel groter dan het “hier en nu” van de atheïst.

  2. Ik denk dat de opsteller van die tekst in ieder geval geen hooggeplaatst geestelijke is, áls het al een geestelijke is. Het lijkt me eerder het werk van een ernstig bezorgde amateur.

   Maar als in de wereld de christelijke moreel verlaten wordt, dan is dat wel heel erg zonde. Die kleine seksuele dingen zijn trouwens bijzaak, vind ik. Iedereen bepaalt maar lekker zelf maar wat hij fatsoenlijk vindt of niet. Als de koppels er maar niet zo over zeuren en met hun smaak te koop lopen, dat wel. Want dan het is geen roep om erkenning meer voor seksuele voorkeur, maar een treiteren d.m.v. zaken waar men over het algemeen buiten de slaapkamer weinig over praat.
   Kortom, het doel ban het gezeur lijkt mij demoraliseren, en dat werkt blijkbaar goed. En aan gezeur werkt zo een tekst als boven goed aan mee. Geef het toch geen aandacht. Alles waar je energie in steekt groeit. Steek je energie in je frustraties, dan groeien die, geef je je energie aan innerlijke vrede en rust, dan groeit die, denk ik.

   Het gaat in top van de grote mensenwereld altijd om geld en macht. Wellust en hebzucht. Wil je mensen veranderen, verander dan eerst jezelf. Leer jezelf kennen, want hoe wil iemand zonder zelfkennis zulk soort kennis (onbesmet en goed-begrepen) overdragen? Haal dus de balk uit je eigen oog voordat je de splinter van de andere hun oog ziet.

   Bid liever om inzicht en vrede, zou ik zo zeggen.

 10. Gaarne opnieuw, want de taalfouten zijn tergend:

  Ik denk dat de opsteller van die tekst in ieder geval geen hooggeplaatste geestelijke is, áls het al een geestelijke is. Het lijkt me eerder het werk van een ernstig bezorgde amateur.

  Maar als in de wereld de christelijke moreel verlaten wordt, dan is dat wel heel erg zonde. Die kleine seksuele dingen zijn trouwens bijzaak, vind ik. Iedereen bepaalt maar lekker zelf maar wat hij fatsoenlijk vindt of niet. Als de koppels er maar niet zo over zeuren en met hun smaak te koop lopen, dat wel. Want dan is het geen roep om erkenning meer voor de seksuele voorkeur, maar een treiteren d.m.v. zaken waar men over het algemeen buiten de slaapkamer weinig over praat.

  Kortom, het doel van het gezeur lijkt mij demoraliseren, en dat werkt blijkbaar goed. En aan gezeur werkt zo een tekst als boven goed mee. Geef het toch geen aandacht. Alles waar je energie in steekt groeit. Steek je je energie in je frustraties, dan groeien die, geef je je energie aan innerlijke vrede en rust, dan groeit die, denk ik.

  Het gaat in top van de grote mensenwereld altijd om geld en macht. Wellust en hebzucht. Wil je mensen veranderen, verander dan eerst jezelf. Leer jezelf kennen, want hoe wil iemand zonder zelfkennis zulk soort kennis (onbesmet en goed-begrepen) overdragen? Haal dus de balk uit je eigen oog voordat je de splinter in de ander zijn oog ziet.

  Bid liever om inzicht en vrede, zou ik zo zeggen.

  *) Demoraliseren is een geniepige tactiek van de macht die de macht in de wereld wil verstevigen en uitbreiden. Demoraliseren maakt mensen week en krachteloos, dom en emotioneel. We weten dit uit de lessen die we hebben gekregen van een geheim agent uit Rusland, die een boekje opdeed over zo een tactiek om het volk gruwelijk te manipuleren. Daarom zeg ik: besteed er toch geen energie aan, want dat lijkt mij tenminste precies de bedoeling. (Er is veel bekend over de werkwijze van de ‘anderen’, maar die bestudeert bijna niemand waarschijnlijk en trapt zo met open ogen in de emotionele val.)

  1. Ik moet er dan wel bij zeggen dat ik de tekst zoals doorgegeven door E.H. Walter Covens bedoel.

 11. E.H. Walter Covens,
  u vraagt God om wraak. U suggereert dat iedereen moet bidden om wraak.
  Maar de wraak is aan God alleen, niet aan de mens.

  ‘Paus’ Franciscus zou nooit de Stoel van Petrus kunnen bezitten indien God dit niet had toegelaten. Ik kan nog steeds blijven volhouden dat het de taak van ‘paus’ Franciscus is om de hele wereldbevolking te polariseren, zoals priester Aaron deed in Exodus 32. Het einddoel is nog lang niet bereikt.
  Velen kunnen zich nog bekeren. God heeft alles onder controle.
  Waarover moeten wij ons dan zorgen maken ?

  1. U hebt gelijk. Bidden om wraak is niet meteen Christelijk. De moderne Kerk kan men beschouwen als een beproeving, om te zien hoe trouw we als gelovigen zijn.

   Geloven is makkelijk wanneer iedereen naar de kerk gaat. Het is moeilijker wanneer het Christendom op allerlei manieren wordt afgebroken, zelfs door zijn eigen leiders.

 12. Is dit katholiek forum nu het ware gezicht van het katholicisme in Vlaanderen en Nederland? ’t Is toch geen porem! Herbezinning op jullie rol lijkt me meer dan ooit noodzakelijk, want dit hier is pure Anti-Reclame!

  Zou het bovenal – zeker hier – niet van deugdzaamheid, respect, christus’-geloof en wijsheid getuigen alvorens door het lint te gaan van woede en suggestieve teksten te debiteren die niets bijdragen aan echte informatie, maar wel louter negatieve stemming kweken – EERST de Verklaring zelf van het Dikasterium voor de Geloofsleer, ondertekend door paus Franciscus de dato 18 december 2023, met de titel “Fiducia supplicans” (‘Vertrouwen afsmekend’ in het Nederlands) – over de pastorale betekenis van zegeningen, vooral eens uitvoerig en goed te lezen plus overwegen? Dat is immers toch het minste dat de opstellers van de Verklaring mogen verwachten van geloofsgenoten in casu priesters?!

  Op de site vatican.va vindt U genoemde Verklaring in de verschillende moderne talen.
  Indien U onverhoopt de Verklaring in een van die vreemde(?) talen niet begrijpt, kunt U alsnog translate.google.nl inschakelen. Wie zich die kleine inspanning en zelfdiscipline niet wil getroosten, die is het eigenlijk niet waard om zich te uiten in de publieke ruimte. Vrijheid van meningsuiting ZONDER zelfdiscipline en een echt moreel kompas ontaard al snel in bagger, eerroof enz. Elk echt christenmens zou dat moeten én ook willen vermijden. Helaas zie ik hier geen enkele notie van deze beschavingsnorm.

  Het spijt me dit te moeten zeggen. Beter uw leven dus en breng het in lijn met de Boodschap van de Heer Jezus Christus, raad ik U, en maak de wereld mooier en volmaakter i.p.v. viezer en onleefbaarder.

  1. Joost van Berghem
   Niemand belet u ‘paus’ Franciscus en diens nieuwlichterij te volgen. Maar u wil wel anderen beletten de onveranderlijke Waarheid van God te blijven volgen zoals dat sedert eeuwen met het grootst mogelijke respect werd gedaan en nu nog steeds onveranderd OMDAT WAARHEID ONMOGELIJK OOIT KAN VERANDEREN, zo niet is het geen waarheid. Indien waarheid veranderlijk kon zijn wist niemand meer waaraan zich te houden. Aan de Tien Geboden is NIETS veranderd, maar ‘paus’ Franciscus doet het onmogelijke om die Geboden te ontwaarden : dat kan u niet ontkennen.

   Vertelt u me eens : wat zou iemand ooit, zelfs het minste, kunnen veranderen aan het Offer van Christus ??? Of waarom zou iemand ooit de heilige Tridentijnse Mis met minder respect opdragen zoals de ‘modernisten’ tegen alle logica en respect in toch durven doen ???

   1. Eric, ik lees bij Joost niets, maar dan ook werkelijk niets met een intentie om u te beletten wat dan ook te zeggen.
    Joost roept gewoon op om uzelf ernstig te informeren vooraleer u begint te gillen en te schelden, te veroordelen en mensen in de hoek te zetten.
    Uw probleem, en dat van een paar van uw volgelingen hier, is dat u beweert de ‘onveranderlijk waarheid van God’ te kennen. Spijtig voor u, maar u heeft het over de waarheid van uw god zoals u die persoonlijk graag heeft en wilt behouden.
    Ik schreef het hier al vele malen eerder: de Absolute Waarheid bestaat niet. Waarheid, in welke vorm dan ook, is iets waar mensen onder mekaar en door de vele eeuwen heen naar op zoek zijn. Als de Waarheid en God bestaat dan heeft dat zich vooralsnog niet laten ontdekken. Waarheid en God kunnen we finaal nooit vinden, maar we geven zin aan ons leven door te blijven zoeken.
    Uw waarheid en uw god – zoals u dat invult – is een aanfluiting van wat God misschien zou kunnen zijn.
    En voor de hoofdlettergevoelige Derks: God met een hoofdletter is het grote onkenbare. De vele goden met een kleine letter zijn al diegenen waar de mensen gedurende de millennia heen een bepaalde vorm aan hebben gegeven.
    Wie is de grootste atheïst?
    Hij die gelooft dat God te groot is om te begrijpen?
    Of hij die denkt God even te kunnen vangen in verhalen, regeltjes en ritten?

    1. Na de Waarschuwing zal niemand nog aan neutraliteit denken, bovendien zal de nieuwe plicht om de chip-inplant te aanvaarden alle neutraliteit onmogelijk maken. Het is overduidelijk dat gemakzuchtige atheïsten e.d.m. niet beseffen wat die chip teweeg gaat brengen onder al die nu diep slapende zielen. Slechts twee polen blijven over : voor of tegen de waarheid. Dergelijke dwang betekent dat men iedereen wil beletten de waarheid te volgen want dat kan niet zonder dwang. Duidelijk genoeg zo ?

     1. Nee, niet duidelijk. En uw rare chip-verhaal slaat nergens op. U bevestigt gewoon mijn verhaal hierboven en almaar minder mensen geloven nog in uw interpretatie van God.
      U maakt van God een god van uzelf, als een persoonlijk speeltje.

      1. Steeds meer bedrijven eisen dat hun personeel, vooraleer te solliciteren, die duivelse chip laten inplanten (meestal in de holte tussen duim en wijsvinger). Dat is toch al enkele jaren bezig. Moeilijk te geloven dat u niet op de hoogt bent.

       1. Ik word hier zo moe van.
        Geen enkel bedrijf eist dat. Maar vele mensen, vooral wetenschappers, hebben dat bij zichzelf uitgetest om de vele voordelen te onderzoeken en de nadelen te verminderen.
        Heeft u enig idee wat er met heel veel mensenlevens zou gebeuren (u ben toch voor élk mensenleven) als van vandaag op morgen alle chips weggehaald zouden worden?
        Als u niet oplet gaat evolueert u met uw volgelingen naar een soort Vlaamse ‘Amish’.

        1. Over chips i.v.m. hart en misschien ook met hersen of zenuwproblemen, en wat al niet, gaat de algemene chip-inplant niet. Dat is leuk speelgoed voor al die zeer gekunstelde mensen en erg onnatuurlijke ‘wetenschappers’ en vooral ook voor de zeer dure bedrijven die dat mogen ontwikkelen en verkopen.
         Neen, het gaat om een zeer bijzondere ID-chip. Zoals u misschien al hebt opgemerkt zijn wereldwijd de banken aan het samensmelten en dit zal evolueren tot een enkele wereld-bank. Van dan af zal niemand nog een rekening kunnen HUREN zonder die chip, en niemand zal nog electronisch geld kunnen uitgeven zonder goedkeuring van de wereld-bank omdat iedereen een basis-uitkering krijgt. M.a.w. uw lichaam wordt het bezit van de bank.
         Nogmaals, ik kan niet geloven dat u niet op de hoogte bent.

    2. @ Frank Dierickx Wat hebt u tegen georganiseerde religie met regels en riten? Of denkt u hier een meerwaarde te betekenen als missionaris van uw waarheid met kleine w?

   2. Mr. Van Berghem,

    Wij zijn helemaal niet woedend. We baseren ons enkel op wat Jezus (d.w.z. God) in de evangelies onderwezen heeft en in de brieven van de apostelen, in het bijzonder Paulus (met de hulp van de H. Geest) heeft geleerd. Het christendom (d.w.z. het katholiek geloof) is geen “warmste week” zoals de linkse televisie propageert maar een voortdurende opgave om Jezus’ geboden te onderhouden en Hem na te volgen (in geloof en barmhartige werken). Het is onze PLICHT om dit iedereen mee te delen. Ik zou blij zijn mocht dit forum velen aanzetten tot een waarachtige beleving van het christelijk geloof. Zoals Eric-b-l schreef bent u vrij om te doen wat u niet laten kan.
    Bergoglio is de kers op de taart (na een lange reeks van modernistische pausen van Vat II (ze verklaren mekaar allemaal heilig)) voor links, de vrijmetselarij en de gezworen vijanden van de H. Kerk, de Bruid van Christus.

    1. Jezus (d.w.z God) zei : “ik ben de Waarheid, de Weg en het Leven” en “wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet navolgt is Mij niet waardig” en “wie in Mij gelooft zal eeuwig leven” en “Ik ben de Alfa en de Omega”.

    2. Die ‘linkse’ televisie (en radio’ zendt wel nog altijd uw Eucharistieviering uit op zondag, en in de initiatieven rond de ‘Warmste week’ heb ik al veel meer warmte gezien dan hier ooit op dit Forum. Misschien staan al die ‘heidenen’ wel dichter bij het verhaal van die Jezus als al de verbitterde haarklievers die hier vechtend over straat rollen om een ritueel, en hun eigen baas (de plaatsvervanger van god op aarde!) een snelle dood toewensen.
     Ik ga stoppen of ik word weer gecensureerd.

     1. @frank dierickx,
      U gaat dus graag c.q. U luistert of kijkt graag naar een ‘linkse’ Eucharistieviering op zondag. U noemt het zelfs de warmste die U node mist op dit forum.

      Ik zal Uw gezegde vertalen:
      U kijkt/luistert graag naar de mis conform ‘paus’ Bergoglio waarin uitdrukkelijk homofielen + anders gelovigen uitgenodigd zijn.

      In eerste instantie lijkt daar NIÉTS mis mee: letterlijk iedereen is uitgenodigd om aan dat feest deel te nemen, waardoor het lijkt alsof Jezus Christus ’n 2000 jaar geleden naar de aarde is gekomen om iéder mens te redden.

      Maar daar zit ‘m de clou: Jezus is NIÉT naar de aarde gekomen om élke mens te redden: hij is gekomen om VÉLE mensen te redden (de consecratiewoorden zijn dus bewúst verkeerd ‘vertaald’).

      Jezus had – als Gods Zoon – op élke denkbare manier naar de aarde kunnen komen.
      Echter, God – Zélf had besloten, dat hij als ieder mens als foetus (baby) zijnde volkomen afhankelijk van een vrouw + bijbehorende man ter aarde zou komen.
      Om een en ander te benadrukken, verscheen zelfs aartsengel Gabriël in een droom aan H. Jozef (Mattheus 1: 18-25).

      God had Jezus ook rechtstreeks als volwassen man uit de hemel naar de aarde kunnen laten komen.

      God had Jezus ook bij een lesbische vrouw c.q. bij een homofiele man geboren kunnen laten worden. Echter God heeft zéér welbewust voor een vrouw/man – relatie (Maria en Jozef) gekozen.

      Daarmee geeft God meteen bij de Ontvangenis aan, dat Hij een man-vrouw-relatie wenst (= ook conform het Oude Testament) + God geeft ook daarmee aan, dat Hij áltijd Dezelfde is en BLIJFT (!!!).

       1. @frank dierickx,
        Ik hou me alleen – c.q. ik probéér mij voor de vólle 100% te houden – aan de bijbel conform de Petrus Canisiusvertaling.
        En natuurlijk U + de makers en lezers van dit forum: Zalig Kerstfeest.

  1. Oh Edwin, oh Edwin.

   Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk nog?

   Je kopieert gigantische teksten en voegt daar nog zo’n 15 aantal links aan toe.

   Ik wist niet dat er zulke mensen als jou nog bestaan. Te gek voor woorden!

 13. Terwijl de satan westerlingen doet zwemmen in de stront van immoraliteit en hen etnisch verwoest door de Arabische en Afrikaanse invasie wordt de eurasianistische machtsovername in het Westen verder uitgevoerd. De bewindsfiguren wijzen met de vinger naar Frank Creyelman, en ik heb hier zelf eerder al geschreven over hoe figuren bij Rechts en bij Links geïnstrumentaliseerd worden vanuit het Euraziatisch machtsblok om het Westen onderworpen te maken aan het Kremlin en de CCP, maar het bewind De Croo en de andere bureaucratieën in de Europese Unie zijn zelf in collusie met het Euraziatisch blok; het bedrijfsleven wordt hier uitverkocht aan Xi Jinping en de leninistische Judeeër Klaus Schwab, wiens “Young Global Leader” De Croo is, heeft openlijk de CCP van Jinping geprezen.

  Door perversiteiten zoals sodomie worden westerlingen mentaal zwak gemaakt en geruïneerd, en in die staat verdedigen zij hun eigen volkeren niet en zijn zij niet alert tegenover de dreigingen. Een katholiek reveil is dus niet alleen nodig voor de geestelijke redding van de westerse mensen maar ook voor hun etnisch-raciaal behoud en hun fysieke vrijheid, want de machinaties zijn nu op gang om hen in een Euraziatisch gedomineerde technocratische slavernij te werpen.

 14. Het punt o.a. met satanisme is is dat ze woorden zinnen en zo bewust kunnen verdraaien. Nu noemen we dat woke-taal. Dat is een soort verdraaide taal, ook wel new-speak geheten.
  Zo zegt bijvoorbeeld de paus dat men zonde uiteraard niet kan zegenen, maar zegent tegelijkertijd iets dat volgens de kerk zondig is. Dat is tegenstrijdig, maar dat is dan ook juist de bedoeling, schijnt. Zaai verwarring.
  Dat is eigenlijk manipulatie van de emotie van de mens. Tegenstrijdigheden, maar ook onrechtvaardigheden en andere negatieve zaken druisen in tegen het gezonde verstand en het gevoel, daarom is het zo gevaarlijk. Maar het lijkt de bedoeling inderdaad om te demoraliseren en de mensen mentaal te verzwakken.

  Maar, ik denk dus dat de onderwerpen die gebruikt worden om verwarring te zaaien niet de hoofdzaak zijn. Het gaat om de macht. Verdeel en heers. De satan lijkt de macht op aarde te willen, en we weten dat het gebruik van de pecunia een geliefd is als instrument om de wil door te drijven. De politici lijken daar bijna allen neergezet te zijn, ook met als doel om de agenda uit te voeren. Het gaat dus veel verder dan de kerk. Christendom is inderdaad iets heiligs, althans, goed uitgelegd. Daarom haten ze dat. Christenen hebben één heer en geen vader op aarde. Christenen luisteren naar God niet naar de zwakke mens. Christenen liegen in feite niet, maken geen woeker, laten zich niet gek maken, geven de dief nog iets extra’s als het moet, Christenen hebben een bepaald besef dat ze leven. ze zijn vergevingsgezind, jagen geen rijkdom na. Dit alles druist in tegen de hebzuchtige betweters, de onwetende geestelijk onvolwassen gebleven zakenman, tegen de liegende en manipulerende mensen die er hun hand niet voor omdraaien om te stelen en te verzieken door troep op de markt te brengen waardoor de planeet uitgeput raakt. Men verbruikt thera watts aan onnodige energie om troep te maken; dit jaar 557 Exa Joule (EJ = Exa Joule = 10^ 18 Joule, dat is 557 met 18 nullen erachter.)

  Tegen de geestelijke en materiële oorlog is geen mens tegen bestand, omdat taal en de logica in feite heilig (heel) is en moet zijn en wie dat manipuleert, die zondigt tegen de geest en die geest is kwetsbaar voor ongerijmde zaken, vooral als ze expres worden geuit of gedaan. Maar ook de emoties zoals het rechtvaardigheidsgevoel en het boerenverstand raken erg verward door de manipulatie.

  Er zijn volgens onderzoekers, stromingen die er een gewoonte van maken om normaal tot abnormaal en andersom te maken, om te liegen als doel om te ‘plezieren’. Dit doet mij ook denken aan woke-taal, maar ook aan al de andere abnormale zaken waar we mee bestookt worden.

  De strijd lijkt mij dus te gaan om een beschaafde hoge moraal of de moraal van de straat, van de betweters, de zogenaamde filosofen, technocraten of hoe ze zichzelf ook noemen. Maar het is in ieder geval geen hoogstaande beschaving die de clubjes nastreven, dat kunnen we zien aan hun handelingen in het verleden. Laat ons daarom het woord van Christus hooghouden, ieder voor zich, te beginnen alhier. Want wie in kleine zaken slecht is, kan ook grotere niet aan.

  De zogenaamde atheïsten hebben denk ik soms geen idee wat Christus inhoudt: het gaat helemaal zozeer om ‘geloof’, maar om het inzicht dat de christelijke beschaving een goede is. Als je je dan uitgesloten voelt omdat je afwijkend bent, weet dan dat Jezus nooit geleerd heeft om mensen buiten te sluiten. Sommige mensen hebben het woord veranderd uitgelegd.
  Wel zouden mensen soms niet zo te koop moeten lopen met slaapkamergeheimen. Dat is ordinair en dat heeft niet te maken met acceptatie, maar met de lust om te shockeren of tenminste te koop lopen met exhibitionisme. Ik ga toch niet op een verjaardag of zo tegen gasten vertellen hoe of wat in bed? Het idee!

  Dat Jezus vraagt om geloof is logisch, dat ‘werkt’ namelijk wat beter. Wanneer je tegen mensen praat die je niet geloven, dan kun je beter je mond houden.

 15. Het is toch eenvoudig de sodomieten hebben de macht in Rome overgenomen wat het resultaat is van decennia banaliseren van het katholieke geloof en waarvan de grote aftrap met vaticanum twee is gegeven. Niettegenstaande er al ver voor het tweede Vaticaans concilie pogingen ondernomen waren door de vrijmetselarij (modernisten) om de kerk binnen te dringen, ze nu uiteindelijk er in geslaagd zijn om hun man op de stoel van Petrus te hijsen.

 16. https://www.flightradar24.com
  Live Flight Tracker – Real-Time Flight Tracker Map | Flightradar24
  The world’s most popular flight tracker. Track planes in real-time on our flight tracker map and get up-to-date flight status & airport information.

  https://schepenvolgen.nl
  Schepen Volgen – Wereldwijd schepen volgen via onze LIVE radar
  Alle schepen zijn live te volgen via deze radar en is altijd online. Via ‘map options’ rechtsboven op de radar kun je bepaalde gebieden zoeken of bepaalde schepen invoeren. Natuurlijk kun je ook gewoon navigeren op de map zelf. Via het ‘vergrootglas’ linksboven op de radar kun je de naam van een schip

 17. En ik wilde nog even terugkomen op die festival op 7 oktober

  Als die jonge mensen nou eens opgelet hadden ,dan wisten ze van de synagoge van satan hun overheid

  DE RAAD VAN 70 OUDEREN, DE NOACHIDE-WETTEN EN DE EINDTIJDEN – TALMUD SANHEDRIN HOF

  https://www.bitchute.com/video/J8vOjqGwJLkq/

  OOK TE ZIEN LUCIFER AANBIDING IN HET VATICAAN

  OP MINUUT 9:55 ——-BRRRRRRR

  1. @Edwin Vissers,
   U bent niets anders dan een verwaande (+ verwénde) kwibus, die laat merken het Engels zeer goed te beheersen.

   1. We gaan weer beginnen ik dacht even dat het over was, ik schrok dan kan de heer Derks niet beledigen 😃

    1. @Edwin Vissers,
     U schrijft werkelijk – zonder enige inhoud -hele boeken vol. Mijn gratis advies aan U: begin ’n bibliotheek met alleen Uzelf als schrijver.

 18. Warning: Potential Security Risk Ahead

  Firefox detected an issue and did not continue to http://www.katholiekforum.net. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.

  It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents Firefox from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

  What can you do about it?

  The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.

  Learn more…

  Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for http://www.katholiekforum.net expired on 12/23/2023.

  Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

  View Certificate

 19. waar zijn die katholieke wachters

  Vrijmetselaar en grondlegger van de Rozenkruisers Francis Bacon schreef een boek genaamd ‘The New Atlantis’ dat oorspronkelijk ‘The Land of the Rosicrucians’ heette. Hij vond dat Amerika ‘The New Atlantis’ aka ‘het land van de Rozenkruisers’ was, waarmee bedoelt wordt dat de vrijmetselaars Amerika gesticht hebben. Prominente vrijmetselaar Manly P Hall schreef in zijn boek ‘Americas Assigned Destiny’ dat Columbus tot een geheim genootschap behoorde en hij op de zeilen van zijn schepen het Tempelierskruis gegraveerd had. MPH’s biografie ‘The Secret Teachings of All Ages’ beschrijft dat MPH’s vrouw Maria Bauer een gesprek had met een Shakespeare-geleerde die codes had ontcijferd die verborgen waren in de toneelstukken die vertelden over een schat, met oa de planning voor Amerika achter de schermen, die door Francis Bacon verborgen was onder de Bruton Parish Church, de vrijmetselaarskerk (waar nog monumenten van hem te vinden zijn) waarin tijdens de onafhankelijkheidsperiode gebeden werd door George Washington, Thomas Jefferson en Patrick Henry https://www.buffaloah.com/a/virtual/us/williamsb/church/ext/index.html Vrijmetselaar en grondlegger van de Order of the Golden Dawn (Illuminati-tak die bepalend was voor de esoterische stromingen in de 20e eeuw) en de Knight of Columbus, Graaf Saint Germain, heeft veel gedaan voor Amerika sinds zijn oprichting en stond erg dicht bij George Washington tijdens de Revolutie, riep op voor de Onafhankelijkheidsverklaring en leidde de geschriften van de Grondwet, en benoemde George Washington tot eerste president, aldus vrijmetselaar Elizabeth Clare Prophet https://www.youtube.com/watch?v=ofylfsWv4eU Lord Enkie staat bij de New Age-gemeenschap bekend als Saint Germain en hij verschijnt aan ons in vele vormen, het is niet perse een persoon, maar een entiteit, waaronder Lord Thoth, High Priest of Atlantis, Hermes Trismegistus (beroemdste Egyptische filosoof en grondlegger alchemie en Egyptische mystery schools – waarvan de Royal School of the Master Craftsman opging in the Great White Brotherhood – en claimde in de Emerald Tablets dat hij de High Priest of Atlantis was), King Solomon, Plato (die voorspelde in zijn boek ‘Republic’ dat in de nieuwe wereldorde en geen genders meer zullen zijn), Merlin the Magician (een zoon van de duivel), Columbus, Francis Bacon en uiteraard de graaf Saint Germain. De graaf Saint Germain was een zeer mysterieus persoon die elke taal sprak en bijna alles kon en een zeer belangrijke inspiratiebron was voor Blavatsky en haar Theosophical Society, die Germain als haar meester zag. In 1790 voorspelde Germain aan zijn Oostenrijkse vriend dat in precies 85 jaar de ogen weer op hem gericht zullen; in 1875 werd de Theosophical Society opgericht. Er werd zelfs gezegd dat hij onedele metalen in puur goud kon veranderen en een levenselixir had. Hij werd meer dan 200 jaar gezien, verouderde niet en niemand wist waar hij vandaan kwam, hoe oud hij was, wanneer hij stierf, waar hij begraven werd etc https://www.liveabout.com/saint-germain-the-immortal-count-2594421 Met al zijn kennis leerde hij allerlei geheime technieken om geld te verdienen die hij in 1727 deelde met Europese bankiers en royalty, die op die manier veel geld konden verdienen over de rug van de bevolking. Het waren allemaal zeer invloedrijke historische figuren die het leven van vele mensen op cruciale momenten bepaalde om bepaalde gebeurtenissen te doen ontstaan. Voltaire quote dat de graaf Saint Germain een man is die nooit geboren is, nooit zal sterven en alles weet. De Egyptenaren zagen in Hermes zoveel wijsheid dat ze hem zagen als een communicator tussen de goden. Degenen die de ware boodschap van de nieuwe wereldorde kunnen herkennen, zouden moeten weten dat Saint Germain, door zijn gechannelde boodschap, een van de eersten was die sprak over de nieuwe wereldorde van het aquariustijdperk die zal worden bestuurd door de geascendeerde meesters. Saint Germain was een van de belangrijkste hervormers van de Vrijmetselarij en de Rozenkruisers. Rond het jaar 1800 na de ‘dood’ van de graaf Saint Germain veranderde de Vrijmetselarij in een duistere fractie en werd zijn naam uit de Vrijmetselarij gewist. Het jaar 5776 is een belangrijk jaar voor de Vrijmetselarij. Het is de start van de anno lucis aka de jaar van het ‘licht’. Het joodse jaar 5776 startte op Yom Teruah wat was op 13 september 2015. Dit was het jaar dat Saint Germain weer controle kreeg over de Vrijmetselarij. Het jaar 2015 karakteriseerde zich als een jaar vol angst met ‘terroristische’ aanslagen, aardbevingen, massaschietpartijen, apocalyptische doomsday-scenario’s ed. Vrijmetselaars zullen nooit een eerlijk antwoord geven op de vraag waar de G in het logo voor staat, alhoewel het duidelijk is dat die staat voor Germain aka Gadreel aka Lucifer aka Satan. Het was de transitie tussen het eerste beest (de ‘dark cabal’) uit de Openbaringen en het tweede beest (de valse profeet), wat overeenstemt met het gegeven dat we het Aquariustijdperk naderen. Of zoals Q altijd zegt: “from dark to ‘light’” (het valse licht – Isaiah 5:20). In 1729 was Saint Germain druk met het opzetten van de World Trust, wat de meerderheid van de welvaart moet absorberen om het te herverdelen wanneer de financiële reset plaatsvindt aka ‘Nesara Gesara’. Het moest voor (zo zei Germain) gebeuren voor ‘Christendoms tweede millennium’ en in een geheime bijeenkomst op 9 maart 2000 dwong het leger, degenen achter de hele Q-beweging (de ‘Alliance’; het tweede beest) Bill Clinton, een pupil van de donkere cabal (de ‘Belial’; het eerste beest), Nesara te tekenen. De ‘dark cabal’ gaf zich uiteraard niet zomaar gewonnen. David E. Robinson schreef een boek over Nesara en kwam er daardoor achter dat Nesara bekend zou worden gemaakt door Alan Greenspan om 10:00 uur op 11 september 2001, wat precies het moment was dat de ‘dark cabal’ de WTC opblies, waar al het goud wat nodig was voor Nesara werd opgeslagen, en daarna werd gestolen door de ‘dark cabal’. Nesara is voor Amerika (Amerika was immers Germains maçonnieke experiment), en Gesara is voor de rest van de wereld, wat gevoegd werd bij de overeenkomst van Parijs in 2015. Het is de laatste profetie voor de wederkomst van Jezus. Een van de incarnaties van Germain was Solomon, die 666 talenten van goud had (1 Kings 10:14); 666 is het teken van het beest (Openbaring 13:18). Goud is een verwijzing naar de zon, die aanbeden wordt met de gezichten naar het oosten en met hun rug naar God’s Tempel (Ezekiel 8:16). De satanische Bijbel associeert Lucifer met lucht en het oosten; Lucifer is Satan. Aangezien St. Germain King Solomon is is het ook logisch waarom vrijmetselaars zo geobsedeerd zijn met het herbouwen van de Tempel als verblijfsplek voor hun god; St. Germain aka Lucifer. Als we ons voorbereiden om het merkteken landelijk uit te rollen, dan wereldwijd in de vorm van kwijtschelding van schulden en een kwantumfinanciële reset waarover in Openbaring 13:18 wordt gesproken, dan moeten de verzen die voorafgaan aan het merkteken dat door het tweede beest wordt gegeven, ook plaatsvinden. In Openbaring 13:12 zorgt dit tweede beest ervoor dat degenen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wond genezen was. Na 9/11 ontstond er een groot gevoel van nationalisme. Amerika kon vallen op die dag toen de cabal WTC opblies, maar ipv gingen ze in oorlog om andere landen te vernietigen, wat nooit had gekund zonder de toestemming en bereidheid van het volk om te vechten ‘voor Amerika’. Openbaring 13: 3 zegt namelijk dat een van zijn koppen verwijst naar een deel van het eerste beest (de cabal) dodelijk gewond raakte maar dat zijn dodelijke wond werd genezen. De wond representeert Amerika; tot op de dag van vandaag dienen immers alle landen Amerika. Openbaring 9:11 (!) refereert naar de leider van de cabal, een engel van Anubis; Abad’don/Apollyon, wat de vernietiger betekent; hetzelfde karakter als Belial wat de hele spirit van de cabal/eerste beest is. Het tweede beest is de valse profeet. Het eerste en het tweede beest zou je kunnen vergelijken met de linker en de rechter van God in de Kabbalah. Het zijn verschillende agenda’s en verschillende groepen die tegen elkaar vechten, ook wel vermomd als links tegen rechts, maar ze maken deel uit van dezelfde piramide (dit is ook de ware boodschap van de tweekoppige phoenix).

   1. Iedereen houdt ervan om een goede film te kijken en te ontspannen, dus dat is natuurlijk een goed medium voor onze heersende Meesters voor het overbrengen van berichten en om hun handtekening erop te zetten door het tonen van obelisken, piramides, alle ziende ogen, de Isis-zonneschijven, Osiris-struisvogelveren, slangen en demonische woorden; bij veel gelegenheden gedragen ze zich als katten en honden die op een straathoek pissen om hun territorium af te bakenen. Geheimhouding en leugens zijn hun grootste wapens tegen de mensheid, en ze zijn niet erg moedig. Dus moed is ons wapen waarmee we ze kunnen verslaan: Bravery vs Lies.

    https://www.youtube.com/watch?v=3okxT

    https://www.youtube.com/watch?v=WXaXn

    https://www.youtube.com/watch?v=17JXr

    https://www.youtube.com/watch?v=1TBIN

    https://www.youtube.com/watch?v=He8lD

    https://en.wikipedia.org/wiki/Second_

    https://en.wikipedia.org/wiki/In_hoc_

    https://www.youtube.com/watch?v=aorSG

    https://www.youtube.com/watch?v=8IIhM

    https://www.youtube.com/watch?v=9mF5p

    https://www.youtube.com/watch?v=7dQTa

    https://www.youtube.com/watch?v=y1glS

    https://www.youtube.com/watch?v=wBT1w

    https://www.youtube.com/watch?v=9hnmA

    https://en.wikipedia.org/wiki/Daig_(S…)

    Deze man zwerft door Frankrijk en kan je alles vertellen en laten zien over de ware aard van de tempeliers

    lijkt het pauselijke wapen op de adelaar (of feniks) van Amerika’s Great Seal, met veel bijpassende kenmerken. Het lijkt ook op de Baphomet, zoals weergegeven door de beroemde occultist Eliphas Lévi. De heraldiek van paus Franciscus is in veel opzichten vergelijkbaar met die van de pausen die hem onmiddellijk voorafgingen, Benedictus XVI en Johannes Paulus II, maar zijn heraldiek past gemakkelijk bij zowel het Grote Zegel als Baphomet. Wanneer de Latijnse uitdrukkingen die op de drie afgebeelde emblemen voorkomen in het licht van deze overeenkomst worden beschouwd, lijkt het onwaarschijnlijk dat de gelijkaardige betekenissen toevallig zijn. De conclusie dat er één macht en plan in zicht is, vindt verder steun.

    Ik kom uiteindelijk tot de vergelijking van de pauselijke heraldiek met Baphomet, maar eerst wil ik de vergelijking met de vogel op het Grote Zegel onderzoeken.

    Tussen de twee worden de schilden vooraan en in het midden gepresenteerd. De mijter die op het hoofd wordt gedragen is de voor de hand liggende kop van de adelaar boven het schild. De bijpassende vleugels en grijpende klauwen zijn duidelijk, net als de sterrenhoop (sterrencluster van druiven) en het stralende (anale) portaal. Elk heeft een Latijnse uitdrukking. (Terwijl Bergoglio’s eerdere heraldiek de zin op een spandoek had gezet, komt het spandoek niet voor in zijn pauselijke versie.)

    Ik neem het NSA-zegel op in deze vergelijking om een key-talon-verbinding te illustreren en om het verband tussen de sleutel en bescherming, beveiliging, te benadrukken.

    Ik heb die iconische vogel op de zeehond geïdentificeerd en gelabeld als de Amarucan Eagle. Zie Amarucan Eagle als Feathered Serpent, Hoover Dam en de Maya Lord Pakal Ahau . Dit houdt rekening met de geschiedenis en onthult dat onze nationale vogel niemand minder is dan de gepluimde slang, feniks en grote draak. Wanneer de identificatie van de paus door zijn heraldiek als een afgeschermde roofvogel wordt nagestreefd, kan men moeilijk ontkennen dat hij zijn god en zichzelf identificeert als zijn soort, het hoofd van de oude cultus die die gevederde slang aanbidt.

    Het is gemakkelijk te ontdekken dat er pauselijke banden zijn met deze vogel. De adelaar is al lang geïdentificeerd met het Vaticaan en Rome. Er is in de Vaticaanse Tuin wat de Fontein van de Adelaar wordt genoemd . Elke adelaar die in het Vaticaan wordt verheven, is hetzelfde als de Romeinse militaire standaard, een aquila genoemd. Er is hier een directe link naar Aquilla, het sterrenbeeld geassocieerd met de adelaar van de legende die de bliksemschichten van Jupiter, ook bekend als Zeus, vasthield. De rol van de adelaar is om de wapens van deze god te dragen, en dit is hoe we de Amarucan adelaar op het Grote Zegel zien, die 13 pijlen in een klauw vasthoudt. (Dertien bloedlijnen van de Illuminati – pijl als nakomeling – Psalm 127:5) De Boogschutter wordt traditioneel gezien als de zonnegod Apollo (ook bekend als Horus), de zoon van Jupiter-Zeus.

    Omdat een wapen in feite een militair insigne is, is er niet eens de minste afwijking in de presentatie van een vorm van de Romeinse militaire standaard in de pauselijke heraldiek. Deze observatie getuigt van de aardse ambities van de rooms-katholieke kerk, die voor een groot deel militair zijn. Herinner je je de kruistochten nog?

    De mijter afgebeeld op het wapen van de paus is een andere getuige omdat het lijkt op de helm van een ridder als begeleider van het schild.

    Het Vaticaan wordt over de hele wereld erkend als een afzonderlijke nationale entiteit en hun agenten hebben diplomatieke onschendbaarheid genoten. De Pauselijke Zwitserse Garde is het veiligheidsdetail in het Vaticaan. De jezuïeten, de orden van de Ridders van Malta en Columbus, de Tempeliers, dit zijn letterlijk militaire orden. Deze paus is duidelijk een jezuïet, een van ‘Gods mariniers’.

    Omdat zulke dingen worden bewaakt, kan ik de geldigheid van de volgende versie van de jezuïeteneed niet bevestigen, maar het lijkt me waarschijnlijk gezien de andere eden van de geheime genootschappen, en gezien de lange geschiedenis van de jezuïeten, de Sociëteit van Jezus. Dit is wat Bergoglio zou hebben volgehouden, die nu dat zichtbare hoofd is geworden aan wie trouw werd gezworen.

    “Bovendien beloof en verklaar ik dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren en voeren, in het geheim of openlijk, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals mij is opgedragen, om hen uit te roeien en uit te roeien van het gezicht van het geheel. aarde; en dat ik noch leeftijd, geslacht of conditie zal sparen; en dat ik deze beruchte ketters zal ophangen, verspillen, koken, villen, wurgen en levend begraven, de magen en baarmoeders van hun vrouwen openscheuren en de hoofden van hun baby’s tegen de muren verpletteren, om hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Dat wanneer hetzelfde niet openlijk kan worden gedaan, ik in het geheim de vergiftigde beker, het wurgkoord, het staal van de pony of de loden kogel zal gebruiken, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, wat ook mag hun toestand in het leven zijn, openbaar of privé,

    “Ter bevestiging hiervan wijd ik hierbij mijn leven, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en met deze dolk die ik nu ontvang, zal ik mijn naam in mijn eigen bloed schrijven, als getuigenis daarvan; en mocht ik vals of zwak blijken te zijn in mijn vastberadenheid, mogen mijn broeders en medesoldaten van de militie van de paus mijn handen en voeten afhakken, en mijn keel van oor tot oor, mijn buik geopend en zwavel erin verbrand, met alle straf die mij op aarde kan worden opgelegd en mijn ziel kan voor altijd door demonen worden gekweld in een eeuwige hel!”

    “Dit alles, _____, zweer ik bij de Heilige Drie-eenheid en de gezegende sacramenten, die ik nu moet ontvangen, uitvoeren en van mijn kant onschendbaar moet houden; en roep al het hemelse en glorieuze heer des hemels op om getuige te zijn van het gezegende sacrament van de Eucharistie, en getuig hetzelfde verder met mijn naam geschreven en met de punt van deze dolk gedoopt in mijn eigen bloed en verzegeld in het aangezicht van dit heilige verbond .” (Hij ontvangt het wafeltje van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk gedoopt in zijn eigen bloed dat uit zijn hart is gehaald.) ( De extreme eed van de jezuïeten )

    Het voeren van oorlog is waar het bij een leger om draait. Dit is geen kwestie van ongevaarlijke jongetjes in een clubhuis die zich voordoen als iets dat ze niet zijn. De Bijbel is duidelijk over de huidige stand van zaken. Mystery Babylon wordt verantwoordelijk gehouden voor het vergieten van bloed. De geschiedenis getuigt van de bloedige geschiedenis van de jezuïeten. Hierover zal meer worden geschreven, zo de Here wil.

    Ik ga door met het bevestigen van de identiteit van de verborgen pauselijke vogel. Kijk nog een keer naar het jezuïetenpictogram. Jezuïeten en, inderdaad, alle rooms-katholieken moeten worden beschouwd als de kinderen van de zon. Ze observeren de zonnekalender en aanbidden op zondag, wonen diensten bij zonsopgang bij en aanbidden een gastheer met een zonnesymbool. De meerderheid van de rooms-katholieken woont in wat wordt beschouwd als Latijns-Amerika, waarbij het Latijn de traditionele taal is van de roomse kerk. Denk nu eens na over wat de vrijmetselaar Manly P. Hall schreef toen hij verwees naar de inheemse volkeren van Latijns-Amerika.

    “Deze kinderen van de zon aanbidden de gepluimde slang, die de boodschapper van de zon is. Hij was de God Quetzalcoatl in Mexico, Gucumatz in Quiché; en in Peru heette hij Amaru. Van de laatste naam komt ons woord Amerika. Amaruca is, letterlijk vertaald, ‘Land van de Plumèd Serpent’. De priesters van deze God van Vrede [die Plumèd Serpent of vliegende draak], vanuit hun belangrijkste centrum in de Cordilleras, regeerden eens over beide Amerika’s. Alle Rode mannen die trouw zijn gebleven aan de oude religie, zijn nog steeds onder hun heerschappij. Een van hun sterke centra was in Guatemala, en van hun orde was de auteur van het boek Popol Vuh. In de Quiché-taal is Gucumatz het exacte equivalent van Quetzalcoatl in de Nahuatl-taal; quetzal, de paradijsvogel; coatl, slang–‘de slang gesluierd in pluimen van de paradijsvogel’!” ”(Manly P Hall, The Secret Teachings of All Ages, p 602.)

    Paus Franciscus is niet alleen de eerste jezuïetenpaus, maar ook de eerste uit Latijns-Amerika.

    Als je nog steeds bezig bent te begrijpen wat je ziet gebeuren, zal dit beeld je misschien aanspreken. Het is een foto van de voet van de obelisk die in het Vaticaan staat als het middelpunt van het Sint-Pietersplein. Dat is het gewaardeerde artefact dat is verwijderd uit de Egyptische stad On, het voormalige centrum van zonaanbidding dat ook bekend staat als Heliopolis, de Stad van de Zon. Kun jij de vogel met de koninklijke kroon identificeren als de Plumèd Serpent? Als de Vaticaanse adelaar niet verbonden was met zonaanbidding, waarom zou hij dan op die obelisk zijn aangebracht? Als je de leeuwen verbindt met de sfinx die de piramides bewaakt, heb je een ander aanknopingspunt.

    Wist je dat een obelisk wordt beschouwd als een bevroren slang? Volgens voormalig satanische heks en auteur Cisco Wheeler: “ Een obelisk wordt aan vrijmetselaars geleerd als een symbool van de fallus, maar de diepste betekenis is dat het in werkelijkheid een ‘bevroren slang’ is. De adelaars zijn bevestigd aan de “bevroren slang” in het Vaticaan om de oude gevederde slang, de bijbelse draak en zijn incarnatie te vertegenwoordigen en te eren. Het is de feniks van de muurschildering van de VN-Veiligheidsraad! De sluitsteen op de top van een obelisk is een Benben geassocieerd met de feniks. Is het louter toeval dat de heraldiek van paus Franciscus lijkt op de “Amarucan Eagle”? Natuurlijk niet!

    Cisco Wheeler schreef ook ,“Als de wereld van de Vijfde Dimensie hier is, zal de Slang van Wijsheid de wereld opnieuw bevolken zoals in de dagen van Noach en zoals ze deden in de vroege dagen van het moederland. Ze zullen opnieuw functioneren in hun onsterfelijke drakenlichamen en onveranderlijke fysieke schilden, en worden de nephalim van vroeger.”

    Ik geloof dat deze zeer “onveranderlijke fysieke schilden” worden vertegenwoordigd in de pauselijke heraldiek.

    En Ik zal Jeruzalem tot hopen maken, en een hol van draken; en Ik zal de steden van Juda verwoesten, zonder inwoner. ~ Jeremia 9:11

    Zie, het geluid van de bruut is gekomen, en een grote opschudding uit het noordelijke land, om de steden van Juda woest te maken, en een hol van draken. ~ Jeremia 10:22

    Uitgelicht in het Vaticaan Museum is een oude vaas die een beeld geeft van wat volgens mij een oude scène is van SRA, Satanic Ritual Abuse, waar een adelaar martelt en rituele marteling en bloedoffers uitvoert op Prometheus. De handeling van het uitpikken van het hart is verwant aan wat de aanbidders van de gevederde slang beroemd hebben gedaan. Vlakbij wordt Atlas misbruikt door een slang. Ze lijken op een altaar in de vorm van een altaar te zijn, omdat ze ritueel worden geofferd aan de slang + adelaar of gevederde slang. Wat in de beschrijving op Theoi.com wordt beweerd als bloed dat uit borstwonden druipt, lijkt eerder de afscheiding uit een andere bron te verhullen. Kijk naar het residu op de grond. De slangvorm suggereert kundalini-verlichting. De som suggereert SRA en verlichting door middel van ruwe rituele sodomie. Combineer de paren om de broers te zien als een enkel offer en de slang en adelaar samen als de gevederde slang. Verduistering is al heel, heel lang aan de gang. De dubbelkoppige adelaar lost twee op in één, zoals Da Vinci’s Vitruviusman. Twee in één. Een in twee. Het is een oude truc die goed werkt.

    Hoeveel afbeeldingen van Horus als Horus Behdeti en Isis als Isis-Thermoutis of Isis-Renenutet hebben de slang, gevederde vleugels en zonneschijfsymbolen samengevoegd? Hieronder ziet u een afbeelding van een gevederde slang op een tempel ter ere van de krokodillenkopgod Sobek, aan de Nijl bij Ombos. Het staat bekend als Horus Behdety.

    Velen beweren dat de I en H van de rooms-katholieke / jezuïet de zogenaamde “heilige naam” IHS Isis en Horus vertegenwoordigen. Idolen van I en H worden vaak omgedoopt tot “Jezus” en “Maria”.

    De titulair bisschop van Ombi van 1958 tot 1963 was niemand minder dan Karol Wojtyla, die later bekend zou worden als paus Johannes Paulus II. Zijn heraldiek was de eerste die meer op deze adelaar en gevederde slang leek!

    Ik geloof dat hier nog een belangrijk verband is. Dit is een schilderij van een tempel in Kom Ombo, misschien de tempel van Sobek. De vogel die verborgen zit in de heraldiek van de laatste drie pausen, Johannes Paulus II (voormalig titulair bisschop van Ombi), Benedictus XVI en Francis 1, blijkt specifiek een gier te zijn.

    In het bijzonder maakten de drie hierboven genoemde pausen de lappets prominent in hun heraldiek en spreidden ze ze uit met hun franjeachtige vleugels. Deze worden gezien als rood, versierd met het sodomite plusteken kruis en met gouden franje aan elk uiteinde.

    “ Elke pauselijke tiara sinds het begin van de middeleeuwen bevatte twee slippen. Hun oorsprong blijft een mysterie, hoewel ze duidelijk in navolging zijn van de lappen op de mijter van de bisschop. De lappets zijn waarschijnlijk een overblijfsel van de oude Griekse hoofdband, een mitra genaamd, waarvan de mijter zelf afstamt. De mitra was een band van stof die om het hoofd was gebonden, waarvan de uiteinden van de resterende stof langs de achterkant van de nek zouden vallen. De Latijnse naam voor de lappets is infulae, die oorspronkelijk hoofdbanden waren die werden gedragen door hoogwaardigheidsbekleders, priesters en anderen onder de oude Romeinen. ” Lappet – Wikipedia

    De reden om dit sierkenmerk van heidense priesters in hun roofvogelheraldiek te gebruiken, kan zijn om hun adelaar te identificeren als de gier. Het sterrenbeeld Aquilla, de adelaar, was bij de Romeinen ook bekend als Vultur volans (de vliegende gier). (In Mattheüs 24:28 en Lukas 17:37 kunnen de woorden arend of gier worden gebruikt, afhankelijk van de vertaling.)

    Het zou me niet verbazen als er een duidelijke vorm van dit onkruid zou zijn als slang en gier, zoals een gier met een slijmkop, op de manier van hun god. Hun aard is om het vlees van mensen te eten.

    Het Vaticaan, Rome, Amerika, Duitsland, Rusland (tweekoppig) en andere entiteiten en leden van de verlichte elite identificeren zich met de adelaar. Zo ook de Vrijmetselarij. Aangezien het pauselijke wapen het maçonnieke overtrekbord is dat ik in de vorige post heb geïllustreerd, is het wapen als de adelaar nog een ander verbindend element.

    Een ander oud artefact in de Vaticaanse collectie is een standbeeld van Ganymedes met adelaar, geassocieerd met Zeus, ook bekend als Satan.

    Uh, ja, dus de adelaar is bij Ganymedes, maar Zeus heeft hem zo gemaakt dat de adelaar Zeus niet kan zijn. En ja, de adelaar is de drager van de bliksemschichten voor Zeus, niet Zeus zelf. OKE. En, uh, de gevederde slang is de duivel, en dat is Satan en Zeus, dus de gevederde slang kan niet de adelaar zijn, want dat is Zeus niet. Maar goed, Apollo is de zoon van Zeus, dus waarom draagt de vogel Apollo’s pijlen maar Zeus’ bliksemschichten als, ah, wacht, wat was dat ook alweer met de feniks?

    Hé, vereenvoudigen. Die conflicten kun je niet oplossen. Dat is het punt. Het dient de duivel om de waarheid van zijn identiteit en daden te verhullen door talloze tegenstrijdige versies van alles te verdraaien.Als er een Vaticaans voorwendsel is om de symbolische vogel op hun obelisk uit te leggen, gaat het waarschijnlijk om bijbelse verwijzingen, en dat zou een voorbeeld zijn van de typische inprenting van leugens over de waarheid. Als je een roofvogel ziet die wordt gebruikt voor brandmerken, of het nu een adelaar, uil, havik of valk is, is het een god, uiteindelijk de prins van de macht van de lucht, Beëlzebub – Heer van hen die vliegen, het wezen met het vermogen om te doorkruisen dimensies dat is Lucifer, in een gedaante van de zonnegod van de sodomieten. Elk van de “mythen” en legendes van de oude goden is een kleine waarheid verpakt in leugens. Degenen die het pad van de linkerhand volgen, zijn geobsedeerd door de hiërarchische structuren en magische namen en formules. Uiteindelijk hebben ze nog steeds de meest essentiële fundamentele fout. Hun Christus is de antichrist.

    De verspreiding van verwarring is in ruil voor Mysterie Babylon, de bijbelse entiteit die nu voornamelijk wordt vertegenwoordigd door paus Franciscus. Het woord “Babylon” is gerelateerd aan “Babel” en deze hebben de betekenis van verwarring en vermenging, evenals de poort van de goden. Als een magisch symbool, dat een demonische poort is, is het wapen van de paus als de paus zelf, en als het werk van dit Mysterieuze Babylon, een poort van de goden.

    “ De Griekse Aquila is waarschijnlijk gebaseerd op het Babylonische sterrenbeeld Adelaar (MUL.A.MUSHEN), dat zich in hetzelfde gebied bevindt als het Griekse sterrenbeeld. ” (Wikipedia)

    Voor verdere studie raad ik aan te lezen wat Steve Quayle vorige maand op zijn site plaatste , die ik hier heb gekopieerd met wat commentaar. Deze briefing over “De terugkeer van de slangen der wijsheid” geeft een uitstekend overzicht van de vogel. De auteur, Mark Amaru Pinkham, is de Noord-Amerikaanse grootprior en mededirecteur van een afdeling van de Schotse Tempeliers.

    Nadat ik de heraldiek van de paus heb verbonden met het Grote Zegel van de VS en de vogel heeft geïdentificeerd als de gevederde slang en zonnegod die hij vertegenwoordigt, is er nog een belangrijke vergelijking die ik wil maken voordat ik de betekenis van de hemelse beelden onderzoek.

    Zoals ik door vele voorbeelden in deze blog heb laten zien, is het de manier van het onkruid om een andere versie rechtstreeks op de waarheid in te prenten. Waarheid met een twist, een draai gegeven. De waarheid wordt gebruikt als een voertuig voor de leugen.

    Een goed voorbeeld hiervan is te zien in het bekende werk van de vrome rooms-katholieke en renaissanceschilder Vicente Juan Masip (ook Vicente Macip; 1475-1545). “ Hij schilderde nooit een profaan onderwerp, en volgde Luis de Vargas en Fra Angelico na, door nooit te schilderen tenzij hij de heilige communie had ondergaan. Schilderen was voor hem een plechtige oefening, een oratoriumproces, vol gebeden en vasten. Het ontbrak hem nooit aan kerkelijk patronaat… Hij schilderde ook voor de kerken van de jezuïeten , dominicanen, miniemen, augustijnen, franciscanen…” (Wikipedia) Een vergelijking tussen Masip’s “Christus met Eucharistie” en de ceremoniële magiër Eliphas Lévi’s (1810 – 1875) “Baphomet” laat er geen twijfel over bestaan dat ze veel gemeen hebben. Elk argument dat Lévi slechts een echt goede echte vervalst, faalt wanneer het tegen het licht van de Schrift wordt gehouden, waar het tweede gebod duidelijk verbiedt wat Masip en andere religieuze kunstenaars hebben gedaan.

    Het moet gezegd worden dat Masip en Levi gemeenschappelijke inspiratie deelden, en degenen die heraldiek maken zoals de pauselijke wapenschilden zijn geïnspireerd door dezelfde bron, met hetzelfde doel. Afgoderij en tovenarij, het ambacht van bindende spreuken.

    Wordt vervolgd, zo de Heer wil!

     1. Edwin, waarom zijn jouw betogen altijd zo lang? Je weet toch wel dat men ze dan niet meer leest?

      1. We hoeven in de medemens niet altijd de mooiste motieven te vermoeden. Het kan best zijn dat de zich Edwin Vissers noemende inzender dit forum onaantrekkelijk en onleesbaar wil maken door er ellenlange ondoorgrondelijke betogen op te plaatsen.

       1. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn maar Edwin had een moeilijke jeugd en vermits de eerste jaren van een kind een diepe stempel drukken op de ziel is dat volgens mij wat hem drijft. Maar het moet gezegd dat hij oud genoeg is en voldoende verstand heeft om zelfkennis op te doen, aan zichzelf te werken, te luisteren naar de wijze woorden van de heer P.J.T. Derks en dus nederig zich moet leren onderwerpen aan terechte vermaningen. Ook mag men niet negeren dat hij de ingesteldheid heeft van een (over-)moedige soldaat, een krijger voor recht en waarheid. Moest de Kerk inderdaad heropgebouwd worden door de komst van een Monarch dan heeft Edwin ongetwijfeld nog een nuttige toekomst als pragmatische verdediger van de Kerk. Naar de komst van een dergelijke Monarch kijken we met grote hoop en moed uit want de onveranderlijke Traditionele Kerk zal met absolute zekerheid herrijzen vermits zij de geestelijke Bruid van Christus is.

        1. Beste eric-b-l,
         U kent zo te zien persoonlijke achtergronden van Edwin Vissers, die voor mij een onbekende is, en uit uw reactie leid ik af dat hij hoogstwaarschijnlijk met de beste bedoelingen zijn teksten op dit forum plaatst.

  1. @Edwin Vissers,
   Schrijf toch ’n boek man. Daarin kunt U schrijven zoveel als U wilt.

  2. Edwin,

   Zit ik wat te lezen, kom ik de Jezuïeten tegen met het geschrift: “civilta cattolica” uit 1890.
   Mijn hemel, als ik dat lees, dan begrijp ik dat er dus al veel meer bekend is over de problemen waar we nu mee te kampen hebben. Je zou de mensen bijna willen smeken om terug te keren naar hun beschermer; de kerk.
   Leuk leesvoer voor de donkere dagen? De daglengte staat nu 3 dagen stil wat de zonnestand aangaat. En dan wordt het weer steeds lichter. Laten we het Licht danken.

   1. Raphaël licht

    Om te beginnen is dit, zoals ik in mijn eerste artikel heb gedecodeerd, een oorlogs-psy-op, en dus verbonden met de Jezuïetenorde, aangezien zij een militaire orde van de Katholieke Kerk zijn, gemodelleerd naar de Tempeliers. En de huidige algemene overste van de jezuïeten is Arturo Sosa, die op 12 november werd geboren, en de ‘oorlog’ begon op 7 oktober, precies 36 dagen vóór de verjaardag van Arturo Sosa. Zoals je weet is het getal van het beest 666, en 36 is de code voor 666, aangezien het 36e driehoeksgetal 666 is. Dat was dus de eerste voor de hand liggende aanwijzing dat deze psy-op gecodeerd werd door hun boek Openbaring, het Antichrist-script. .

   2. Duisternis kan een beproeving zijn, maar dat is ook nodig en nuttig om ons het Licht des te meer te doen waarderen.

 20. idem Eric

  voortaan zal ik nog weinig reageren hier ,ik poep een klein beetje in mijn broek over het komende jaar

  Dit is de laatste kerst zoals we hem kenden !

  nog even die halve garen in door de bocht

  Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid

  24 december 2015 zei hij dat !

  iedereen hier een zalige kerst

 21. MARANATHA! Kom spoedig Heere Jezus!

  Hij komt en met HEM het loon naar ieders werken.
  De Openbaring van Johannes 22:12
  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.
  NBG-vertaling 1951

 22. Ach, wat deze ‘paus’ zegt heeft sowieso weinig waarde.

  Zijn Gods regels ‘starre ideologische standpunten’? Moet God open staan voor veranderingen en voorwaarts bewegen, omdat Zijn dienaar Bergoglio dat wil?
  Bergoglios’ zegen over o.a. homokoppel vormen een opmaat tot verdere excessen en niet-katholieke verbintenissen. Natuurlijk beseft hij dit, en hij zaait hiermee bewust tweedracht ipv eendracht die Christus wil. Christus zou tegen Bergoglio veel eerder zeggen: “achter mij, satan”.
  Laten we voor Bergogio bidden dat hij de wil van God doet en niet zijn eigen wil.

 23. Edwin, oh Edwin.

  Ga vooral door met het kopiëren van teksten en het weergeven van duizenden links/
  Maak er maar een dolle boel van, lekkere rakker!

 24. Edwin, fijne rakker die je me daar bent, ik zou zeggen: toe, stuur nog eens een paar honderd links, die we kunnen bestuderen. Het schijnt namelijk dat je veel weet. Kom op, fijne rakker, deel ons in jouw kennis!

 25. Laten we voor Bergogio bidden dat hij de wil van God doet en niet zijn eigen wil.

  IQ schoenmaat ,hij doet de wil van zijn Vader

  Tweeduizend jaar zijn ze bezig geweest om Jezus worden over de eindtijd Matteüs 24:3-14

  nu je huiswerk voor straf ,we gaan dat zooitje even afslachten

  The Death of the Pope

  De profetie van St. Malachy verwijst naar paus Benedictus XVI als “Olive’s Glory”; aan de vooravond van Veteranendag 2011 en misschien niet toevallig ontmoette de Kristallnacht (1938 SS-nederlaag van Ernst Rohm en de Bruinhemden) sjeik Muaffaq Tarif, hoofd van de Druzen, rabbijn Yonah Metzger en imam sjeik Kiwan Mohamad in het Vaticaan. Unitarische druzen zijn een mix van islam, christen, judaïsme, gnosticisme en neoplatonisme (Griekse filosofie en pedofilie). Wat deze mannen allemaal gemeen hebben, is de afwijzing van Jezus Christus als God in vlees, Jezus Christus als Woord in vlees en Jezus Christus als de Heilige Geest. Dit is de essentie van het unitarisme oftewel monotheïsme. De olijftak symboliseert “vrede” afgedwongen door de wet; in het bijzonder de wet die God aan Adam, Eva en Noach gaf, vandaag gerepliceerd door “7 Noachidische wetten” die afgoderij, moord, diefstal, seksuele immoraliteit, godslastering, het eten van vlees van levende dieren en het instellen van rechtbanken verbieden. Paus Benedictus XVI werd door conclaaf gekozen als #111; zijn opvolger #112 “Peter de Romein” zal de schapen leiden tijdens de laatste beproevingen.

  Wat de pauselijke branding betekent, op een zeer fundamenteel niveau, wat wordt bereikt door alles achter het schild te verbergen, is bescherming. Deze observatie laat ons weten dat bescherming van het grootste belang is. De waarheid wordt voor ons afgeschermd, en de agent die wordt vertegenwoordigd door de heraldiek wordt afgeschermd. De sleutel in occulte symboliek vertegenwoordigt hoe hun geheime schat is opgesloten en dat ze de sleutels hebben om de toegang te controleren. ‘Maar wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, omdat u het koninkrijk van de hemel voor de mensen hebt afgesloten; want jullie gaan zelf niet naar binnen, noch staan jullie toe dat degenen die binnengaan naar binnen gaan.” (Mattheüs 23:13) De religieuze hoofden, vooral in het Vaticaan, zijn de hedendaagse schriftgeleerden en farizeeën. Terwijl de wereldse media-volgelingen die zichzelf zijn of het onkruid volgen, kruipen over de “nederige man van het volk” die net is aangetreden, moet in gedachten worden gehouden dat hij die entiteit vertegenwoordigt waarover is geschreven: “voor uw kooplieden waren de grote mannen van de aarde; want door uw tovenarij werden alle naties misleid. 24 En in haar werd het bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die op aarde zijn gedood. (Openbaring 18:23b-24)

  De twee sleutels hebben de interpretatie gekregen van het vertegenwoordigen van de macht om te binden en te ontbinden op aarde (zilver) en in de hemel (goud), verwijzend naar Mattheüs 16:18-19: “Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik bouw mijn kerk, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat je ook bindt op aarde, zal gebonden zijn in de hemel, en wat je ook ontbindt op aarde, zal ontbonden zijn in de hemel. sleutel dat het zich uitstrekt tot alle gelovigen op aarde, de interliniëring die de koppeling aangeeft tussen de twee aspecten van de macht, en de opstelling met de handvatten van de sleutels aan de basis symboliseert dat de macht in handen is van de paus. (Wikipedia) De pausen maken aanspraak op het gezag dat aan Petrus is gegeven. De valse kerk heeft in dit tijdperk wel degelijk gezag, en uiteindelijk, ja, het is wat is verordend door de Soevereine God, maar het is meer direct de autoriteit die is verleend aan de agenten van de vijand, het onkruid, om te vervullen wat is opgedragen voor Mysterie Babylon de Grote. Dat is wat ze je nooit zullen vertellen. Hun is niet de autoriteit die aan Petrus is gegeven. Het Vaticaan is als een hol van adders in een witgekalkt graf. Hun aanspraak op het bezit van de sleutels van het koninkrijk heeft inhoud, maar alleen als je correct identificeert welk koninkrijk het is. Hun werking van de sleutels is gebaseerd op de hermetische stelregel, die het meest wordt uitgedrukt gewoon in de verklaring: “Zo boven, zo beneden.” Hun werking is volgens de magische praktijken van bijvoorbeeld alchemistische, kabbalistische of hermetische mystiek. De Sleutels van Salomo, de Grotere en Kleinere, zijn gewaardeerde werken voor magiërs. Vanwege de hemelse beelden die aanwezig zijn in de heraldiek van de paus, zijn de Sleutels van Salomo een belangrijk niveau van de symboliek omdat het door middel van dat soort magie is dat de archon en andere demonische autoriteiten gebonden zijn, gedwongen om de bevelen van de tovenaar in dit fysieke rijk uit te voeren.Dit wordt bedoeld met hun verwijzing naar Mattheüs 16, als een van de primaire betekenissen! De tovenaar weet echter niet dat wat hij denkt dat zijn eigen wil is, het resultaat is van begoocheling. Hij is een slaaf van de zonde; zijn meester is Satan. Zijn lusten zijn gericht op de macht die wordt waargenomen in de omgang met de goden door middel van geheime riten van ritueel offeren, kannibalisme, bloed drinken en de sodomie waarvan de heraldiek van de paus op overtuigende wijze getuigt.

  Paus Benedictus XVI trad abrupt af op 10 februari 2013, uren later trof de bliksem twee keer de Sint-Pietersbasiliek. Er is geen pauselijke apostolische opvolging; Petrus was waarschijnlijk nooit in Rome en is niet de hoeksteen van de kerk; Mattheüs 16:18 stelt duidelijk dat de goddelijkheid van Jezus Christus de rots van zijn kerk is.
  Paus Franciscus werd gekozen op 3/13/13, er zijn 313 in KJV Schrift; de laatste ! is de 7e en laatste Trompet/3e Woe! Sjiieten geloven dat als er 313 oprechte gelovigen zijn, al Mahdi zal terugkeren. De dag viel ook samen met Rode Vaarzen Dag; een geschikte smetteloze rode vaars wacht naar verluidt om geofferd te worden voor de Hoeksteen van de 3e Tempel die de Gruwel der Verwoesting en Satans Zetel zal bevatten (Openbaring 2:13) Paus Franciscus liet Vredesduiven vrij uit het Apostolisch Paleis die werden aangevallen door een Kroon en Zeemeeuw
  Paus Benedictus XVI heeft Jezus van Nazareth vrijgegeven: de kinderverhalen, de laatste in zijn trilogie over Jezus of ik zou zeggen Sol Invictus (hun zonnegod). Kardinaal Gianfranco Ravasi leidt de Vaticaanse Culturele Raad en prijst het boek. Daarin stelt hij het Israëlische bloedbad in Gaza gelijk aan de “Slaughter of Innocents”. Joden gaven geen opdracht tot het afslachten van onschuldigen; Herodes de Edomitische koning deed dat nadat de Wijze Mannen (Medische Magiërs; MAGA betekent Magiër “Tovenaar”; Pharmakos “Drugsgerelateerde Tovenarij”) arriveerden. Wanneer? Zeker niet 12 dagen na kerst; Jezus werd geboren op het Loofhuttenfeest (waarschijnlijk 29 sept. 6 v. Chr.) en was een “jong kind” van 1 1/2 toen de wijzen arriveerden, waarschijnlijk rond Pesach 4 v. Chr. Herodes beval de moord op eerstgeboren zonen in Judea genaamd “Slaughter of Innocents” en stierf onmiddellijk daarna. (Zie Lukas 1; Mattheüs 2).

  https://youtu.be/tvMsfXFH0EM

  1. U schrijft:
   ……de Kristallnacht (1938 SS-nederlaag van Ernst Rohm en de bruinhemden)…
   De Reichskristallnacht van 1938 en Ernst Röhm hebben niets met elkaar van doen.
   Ten eerste was Röhm geen lid van de SS, maar hoofd van de SA en werd hij vermoord in 1934, tijdens de ‘Nacht van de Lange Messen’ en dus niet in 1938 tijdens de Kristallnacht.

    1. Ernst Röhm werd in 1934 door SS-hoofd Sepp Dietrich doodgeschoten in zijn cel, nadat Röhm in bed was aangetroffen met Edmund Heines. Röhm werd door Hitler beschuldigd van een ‘machtsgreep’ en daarom moest hij verdwijnen. Zijn homosexuele voorkeur was een extra reden om hem te vermoorden.

 26. Ik kom hier niet meer ,het is daar veel leuker

  Edwin Vissers december 26, 2023 Bij 08:29
  Let op, wat ik lees in het getal wat altijd aangehaald wordt: 0,000036

  Dus weer DRIE ZESSEN, d.w.z. 6 decimalen achter de komma en uiteraard 6 X 6 = 36

  Eén van de talloze voorbeelden van hoe ze ons recht in ons gezicht uitlachen…….

  https://climateviewer.com/2014/03/24/geoengineering-weather-modification-patents/

  Reageer
  Ron Swart december 26, 2023 Bij 09:54
  In de EU zijn ‘om het klimaat te redden’ 665 stuwdammen verwijderd om ruimte te maken voor de rivier. De gevolgen zijn niet uitgebleven: waterschaarste + wateroverlast.

  1. Op vele plaatsen werden vooraf aan de bouw van dammen ganse gemeenschappen verhuisd, dikwijls onder dwang, in China liet men dan ganse gemeenschappen willekeurig aan hun totaal onzeker lot over, beroofd van hun hebben en vrij leven !
   Ontelbare dijkbreuken bedolven talloze bewoonde dorpen, omdat men nooit absolute zekerheid kan hebben over degelijkheid of duurzaamheid van een dam, want dat is onmogelijk.
   Wat de natuur betreft : alleen God is heerser over natuur en klimaat ; dit betekent dat dammen meestal om hun werelds profijt door de groot-industrie worden gebouwd en men zo goed als altijd in vijandschap handelt tegenover de schepper van hemel en aarde en zelfs tegenover ontelbare onschuldige burgers.
   Dat is de keiharde wereldse en geestelijke realiteit van het leven op aarde.
   De hoogmoedigen en zelfs vele hoogbegaafden denken dat zij zelf goden zijn. Niet dus !

   1. Ja het staat hier ook onder water ,en mijn huisje schudde op zijn grondveste

    De Welle in Deventer gaat vandaag dicht

    Enorme explosie bij Hotel Royal Deventer: ‘Geen verstand van explosieven, maar dit was zo zwaar

    bedankt voor de reactie

    1. Edwin,
     Ze willen daar zeker ‘vluchtelingen’ plaatsen. Wát een klap zeg, dat is héél wat vuurwerk. Het zou toch verboden moeten worden al die nare explosieven met oud en nieuw.

     1. Als je het gaat verbieden, wordt het illegaal verkocht. Vuurwerk hoort er nu eenmaal bij.

     2. Wat ik weet Raphaël is dat daar alleen maar Turkse mensen werken

      bij mij in de straat was er een enorme ruzie met deze gasten ,brijloft nou dan weet je het wel
      er stonden twee politie agenten te kijken en niks te doen ,er werd zelfs een lijk door de straten gedragen ,zodat justitie buiten beeld bleef
      parallellen samenleving.

      1. Op youtube staan twee verborgen films over “brijloft”.
       Een klein grapje mag ook wel eens.

 27. Ja sorry, ik ben zo Dyslexies als een aap .

  Vroeger vond iedereen je dom als je niet kon lezen. Nu is bekend dat zelfs de slimste mensen dyslectisch kunnen zijn: Jamie Oliver, Wubbo Ockels, Albert Einstein en Leonardo da Vinci zijn en waren het ook.

  wat ik wel goed kan is diagonaal lezen van een a4 ,als jij bij de eerste zin begint dan weet ik het hele verhaal al ,

  1. Alles in de lichamelijke dingen is betrekkelijk, het gaat allemaal alleen maar om de ziel. Ondanks ik voor ieder letter naar het keyboard moet kijken type ik toch nog verkeerd en dan word ik kwaad op dat klavier. Zo leer je geduld te oefenen : zeeeeer belangrijk.

  2. Einstein slim? Ja, zijn eerste vrouw misschien. Ockels slim? Ik weet niet.
   Zelfs Einstein hoort bij het volk dat zich overbelangrijk waant. Maar lees eens: https://birthofanewearthblog.com/albert-einstein-thief-liar-and-plagiarist/

   Lezen is om de bevelen van rommelaars die de baas zijn gaan spelen te volgen. Daarom moet iedereen leren lezen. De dyslectische mensen mogen wel blij zijn dat ze die nep-koningen niet kunnen lezen. Lezen is een vloek geworden. Zoals alles wat goed was tot een vloek geworden is in de handen van politiek.

   1. Volledig correct ik schaam mij diep

    de wereld vind ze intelligent ,die Ockels is een bezeten wetenschapper die jeugdige misleide op universiteiten

    ga naar de maan in het hiernamaals

   2. @ Raphaël,
    ik kan niet met u akkoord gaan. Einstein was erg slordig maar was altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De fout die hij maakte was dat hij uit slordigheid ‘vergat’ naar referenties van geleerden te verwijzen. Niet degenen die zich willoos aan algemeen aanvaarde maatschappelijke overeenkomsten houden zijn de meest betrouwbare karakters. Alles wat we kunnen ‘ontdekken’ is bij voorbaat eigendom van God. Iedereen die God respecteert kan de ‘maatschappelingen’ van op veilige afstand bekijken zonder deel te nemen aan hun goddeloosheid. Zo zag hij de beruchte, hypocriete en gewetenloze Oppenheimer naam maken in de wereld van ‘geleerden’ en Einstein wist op voorhand dat Oppenheimer zich daar helemaal aan zou overgeven. De gekunstelde ‘wetenschappen’ zijn slechts een duivels broeinest.

 28. 7 minuten gelezen Beelddenken is een gave: een creatieve, drie-dimensionele manier van denken. Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal (dyslexie), rekenen, zelfvertrouwen, planning en organisatie.

  het is dat God me heeft gered ,wat een zooitje maakte ik er van

  1. Met boekentitels kun je dat ook hebben, zelfs met filmtitels, gewoon ‘blind’ naar kijken.

 29. Wat ik ook heb meegemaakt ,ik had een vriendinnetje toen ik 19 jaar was ,ze was heel spiritueel ,we gingen mekaar dan niet in de ogen kijken maar in het derde oog ,tussen de ogen naar elkaar kijken ,je gelooft me niet we zagen allebei een andere dimensie ,ik raad het niemand aan te doen alleen als je ervaring hebt met deze communicatie

  ik woonde aan de kust en ging ondergaande zon bekijken

  Ik ging steeds weer want ik zag drie-dimensionele en kreeg een extase ,andere die ik sprak konden dat niet

  best wel eenzaam

  1. Ik ben altijd het slachtoffer van kwaadaardige vrouwen die wel in mijn ziel kunnen kijken maar zichzelf volledig weten af te sluiten. Volgens mij hebben zij veel te verbergen, typisch hekserij. Zij zijn daar non-stop erg waakzaam op voorbereid, ik nooit. Goede mensen hebben volgens mij niets te verbergen. Hoe kan men met open gezindheid zich tegelijkertijd afsluiten ? Kan niet volgens mij.
   Hoe denk jij daarover ?

   1. Vrouwen kunnen niet in uw ziel kijken; zelfs de donkere engelen kunnen dat niet. Die laatsten kunnen indirect proberen te weten wat er in een mens zijn geest omgaat door dingen te observeren zoals versneld hartritme etc., maar ze kunnen niet uw gedachten lezen; menselijke vrouwen kunnen dat dus ook niet; menselijke geesten zijn geschapen om met lichamen te werken en kunnen van nature niet rechtstreeks van geest tot geest inwerken op andere mensen. Het is een eigenschap van de engelnatuur om zonder lichaam direct andere wezens te beïnvloeden; mensen kunnen dat niet. Wat occultistische vrouwen doen is door zwarte woorden en riten demonen naar mensen sturen (de demonen reageren op die riten, die zij als een oproep lezen, en de occultisten die de riten uitvoeren worden zelf ook gekweld door die demonen); die demonen kunnen mensen doen denken dat anderen in hun geesten kunnen kijken door hen beelden te doen zien, maar het is bedrog zoals een film op een beeldscherm. Een demoon kan aan een mens een grafisch beeld tonen van een vrouw die hij kent om die mens te doen denken dat die vrouw in zijn geest kan kijken, maar het is bedrog.

    Er zijn occultisten die denken dat de krachten die gemanifesteerd worden van henzelf komen, maar zij bedriegen zichzelf. Een mens kan op eigen kracht niet rechtstreeks, zonder de lichamelijke functies (fysieke spraak, handgebaren, schrift), een andere mens bereiken en met hem communiceren.

    1. Een ziele-band mag men niet onderschatten, het is echt en bijna tastbaar.
     Wat denkt u over het volgende :
     Mijn zusje is 11 jaren jonger dan ik. Zij huwde een man met talenten die desondanks te vroeg het onderwijs verliet. Hij schrijft o.a. kinderboeken en illustreert zelf, regisseerde enkele zelfgeschreven toneelstukken. Ik vergelijk hem een beetje mat Godfried Bomans en zelfs met Einstein. Zijn moeder zag gewoon diep in je, daar was geen ontkomen aan, en zij zag werkelijk alles. Toen zij veel te vroeg overleed was haar man volledig het noorden kwijt en ging na enkele jaren ijverig op zoek naar een gelijkaardige dame die hij uiteindelijk ook vond. Mijn bedenking daarbij, en met het bijbelboek “Hooglied” in gedachten, hoe moeilijk moet het voor sommige mensen zijn een bijzonder getalenteerd geliefde persoon achter te stellen ten opzichte van de Liefde voor God dat eerst zou moeten komen, maar dat is zo goed als onmogelijk.
     Klein maar helder detail:
     Mijn zusje had een voertuig en zij kwam samen met haar man mij dikwijls op zondagmorgen ophalen om naar onze ouders in Limburg te rijden. Ik zat dan achter haar man aangezien zij liefst zelf rijdt, dat ligt in haar aard. Op een keer viel het me op dat telkens ik mijn hoofd naar links of rechts keerde hij gelijk mee keerde. Ik heb dat dan zonder iets te zeggen zeer dikwijls grondig beproefd en het was altijd zonder enige uitzondering juist.

     1. Sommigen zijn vaardig in het interpreteren van fysionomie en lichaamstaal, maar dat betekent niet dat zij gedachten kunnen lezen. Iemand kan ook van Godswege inzicht krijgen over anderen, zoals sommige heiligen in de geschiedenis, maar de mens kan van nature niet de gedachten van anderen doorschouwen. Ik zie hier dikwijls hoe metafysische denkbeelden van de new-agers overgenomen worden; door dat te doen opent men een deur voor de donkere machten die knoeien met mensen door leugens en bedrog.

      Pantheïstische “New Age”-denkbeelden zijn tegenstrijdig met de christelijke metafysiek.

      1. Wanneer een dergelijke dame, nieuwe aangehuwde familie, mij iets zegt dat ik nooit onder woorden bracht en zij dat dan via haar man laat verwoorden zoals zij pleegt te doen, in dit geval iets van technische aard i.v.m. het opendraaien van de waterkraan die ik zelf had geplaatst in de keuken enkele weken daarvoor, en zij beiden stonden vlak bij mij toen ik de kraan opende, dan is dat naar wereldse normen niet verklaarbaar. Haar echtgenoot heeft als intellectueel helemaal geen technische aanleg. Evenmin als de onbewuste gevoeligheid van de echtgenoot van mijn zus verklaarbaar is.
       “New Age” en groene ideologie kende ik in de jaren 1980 en afscheid van genomen toen het een politieke zaak werd.
       Wat is trouwens de betekenis van de woorden bij gehuwden : “zij worden samen één vlees”. Zegt de bijbel dat niet ? Als kind zag ik dat nooit als letterlijk, kwam niet in me op. Maar vroeger las ik over het vlees van de ziel, en mijn ouders hadden geen occulte boeken in huis. Ik had vroeger een ander missaal (ca.1955) : in het Credo “. . . de verrijzenis van het vlees.” Heb ik altijd zo onthouden. Heden gebruik ik een ouder missaal : “En ik verwacht de verrijzenis van de dooden”. (1947) Dus sedert mijn kindertijd ziele-vlees. De ziel is geen schim maar wie we werkelijk zijn.

       1. “Zielevlees” bestaat niet, Eric. De ziel is het geestelijk component van de mens en het lichaam het fysiek component; daar zit geen derde intermediaire substantie tussen; het concept van een dergelijke derde (“astraal lichaam”) is van gnostische oorsprong en niet christelijk, en de priester Emmanuel Barbier schreef in zijn werk over de maçonnieke infiltraties in de Kerk tegen dat gnostisch concept. Astrale projectie is geen christelijke leer.

        Uit de apostolische geloofsbelijdenis:

        “Credo in Spiritum Sanctum,
        sanctam Ecclesiam catholicam,
        sanctorum communionem,
        remissionem peccatorum,
        carnis resurrectionem
        et vitam aeternam.”

        De resurrectio carnis is letterlijk de verrijzenis van het vlees, het fysiek lichaam en niet een “ziel-lichaam”. Het gaat over de fysieke opstanding uit de dood; dat alle mensen fysiek zullen opstaan is een dogma van het geloof. De gnostici in de oudheid ontkenden dat omdat zij beweerden dat stoffelijkheid kwaadaardig was.

         1. Ik heb nog slechts een eigentijds boekwerkje over hekserij twaalf jaren geleden gekocht bij de hyper hype Standaard Boekhandel om het moderne taalgebruik over hun liefhebberijtjes, maar vandaag weten we waar ‘woke’ vandaan komt en hoe het allemaal spoedig gaat eindigen. Onnodig die duivelse onzin nog in te kijken. Gaat binnenkort met de keukenafval op de afvalhoop zodat niemand het nog kan lezen.

 30. Ik werkte in een coffeeshop in de roze buurt van Leeuwarden ,daar kwam een prostituees elke dat een koffie bij mij bestellen ,ik werkte hard en ook in de nacht ,wat ik dan krijg zijn diepe wallen ,

  ze was helemaal in een zwarte jurk gekleed en haar ogen waren enorm bijzonder ,ze zei ga is hier staan dan kroop ze achter mij en legde de handen op mijn ogen leden,

  mijn wallen verdwenen ,en werden bij haar zichtbaar ,

  daar kon ik me niet voor afsluiten ,

  Ik kreeg een steentje van haar ,die haar tweelingzus had gemaakt ,ik heb het nooit durven weggooien
  met bloemen en hartjes ,heb haar nooit meer gezien .

  Nu woon ik in Deventer en hier barst hier van de heksen ,die verhalen vertel ik nog wel

  1. Zeer veel huwelijken zijn het onderhuidse werk van de vrouw. Ook veel moeders houden dat geheim en hun omgang met zonen is niet altijd zuiver op de graat, maar geen nood want geen man die het bemerken kan. Mijn moeder had zulk talent niet. Alles heeft voor en nadelen.

 31. “De Izebel-geest is geboren uit hekserij en rebellie. Deze demon is vandaag de dag een van de meest voorkomende geesten, zowel in de kerk als in de wereld, en het is een krachtige vijand van het lichaam van Christus. Ze werkt vrijelijk op oprechte gelovigen wiens harten voor God individueel zijn, en heeft ook machtsposities bereikt als machten en overheden in de kerk. Deze geest vestigt zich vooral in vrouwen; veel mannen zijn er echter ook het slachtoffer van geworden, waar het functioneert als een ‘controlerende’ geest.

  http://www.loestenanscher.nl › kunstprojecten › projecten › workshop-jezus-versieren
  Workshop Jezus versieren | Loes ten Anscher
  Loes ten Anscher Kunstprojecten Workshop Jezus versieren Voor bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeestjes. Keuze uit Volkoren Jezus of Taaitaai Jezus 18 x 25 x 5 cm (2011/2012). TERUG

  Deze heks in Deventer haat mij, met andere woorden ze haten me allemaal hier die heksen ,ik stuur ze emails .laat dat maar aan mij over als je begrijpt wat ik bedoel

  En dan gebeurt het wonder ,dan zien ze mij als het kwaad ,en bellen om drie uur nachts aan

  en ze leggen heel gekke kadootjes neer ,in verpakking ,je woord nieuwsgierig ,en ja hoor een vibrator

  ik kan nog wel even doorgaan

  1. Mijd heksen als de pest. Onderhoud geen banden met hen. Overdenk Mattheus 17:21, dat is van het allerhoogste belang.

  2. Drie uur des nachts is het uur waarop occultisten zwarte riten uitvoeren; zo willen zij Christus bespotten die op drie uur na de middag stierf.

   Spreek occultistische vrouwen niet aan, Edwin Vissers. Directe confrontatie met hen kan gevaarlijk zijn voor leken; priesters exorcisten die ervaren zijn in de strijd tegen de zwarte machten staan veel sterker. Wel is het belangrijk dat leken door gebed en heiliging zich beschermen tegen aanvallen; degenen die een geestelijk leven cultiveren weten dat in deze dagen geestelijke aanvallen zeer intensief zijn.

   1. Mijn ervaring : tussen 1 uur en 3 uur des nachts, maar ook vooral 12 uur op de middag op voorwaarde dat de zon volop straalt. Zo ging het sedert welgeteld 33 jaren en 1 maand en het einde is niet in zicht.

    1. Een volop stralende zon; is het vooral in juni dat u meent geestelijk aangevallen te worden?

     1. Neen, ongeacht het seizoen. Tracht het eens te vragen aan vrouwen waarmee u dit kan bespreken. Heel gewoon.

      1. Ik stelde die vraag over juni omdat occultisten ten tijde van de zonnewenden in juni en december offers brengen aan de donkere entiteiten. Bij de sekte van de gnostische opperpriester Anubis (Francis Desmedt) geschiedde in het kader van de zaak Dutroux een politie-inval ten tijde van winterzonnewende omdat er dan zwarte riten uitgevoerd worden.

       1. Voorheen te vinden op: http://www.angelfire.com/my/sherbear/SRAcalendar.html
        Satanische vakantiedata veranderen jaarlijks volgens de reguliere kalender en verschillen
        van sekte tot sekte
        Datum Viering Type Gebruik Leeftijd
        1 jan Nieuwjaarsdag Druïdenfeest Dag 15-33
        7 januari St. Wijnbald Day-bloed
        dierlijk en/of menselijk
        opoffering en
        verminking
        (mannelijk, indien menselijk)
        17 januari Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 vrouwen
        20-27 januari
        Ontvoering, ceremonieel
        voorbereiding en vasthouden van
        offerslachtoffer voor
        Lichtmis
        seksueel en bloed oraal, anaal, vaginaal
        menselijk offer
        vrouw of kind
        (elke leeftijd)
        29 januari Sint-Agnesavond spreekt spreuken uit
        2 februari Lichtmis
        (Sabbatfestival) bloed dier en/of mens
        offer
        2 februari Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 vrouwen
        25 februari St. Walpurgisdag bloedgemeenschap van bloed
        en verminking op elke leeftijd
        1 maart St. Eichatadt-bloed
        drinken van mensen
        bloed voor kracht en
        hulde aan de
        demonen
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk)
        15,17 maart Eides
        20 maart
        datum varieert
        Lente-equinox
        (Sabbatfestival)
        (Grote vruchtbaarheidssabbat)
        orgieën oraal, anaal, vaginaal
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk, menselijk of
        dier)
        Vastenavond – drie dagen
        vóór Aswoensdag
        (dat is een heksensabbat)
        datum varieert>
        Goede Vrijdag
        Dag van de Passie
        (dood van Christus)
        bloed mensenoffer alleen mannen
        (volwassen)
        datum varieert Paasavond Bloed mensenoffer mannelijk of vrouwelijk
        (volwassen)
        21-26 april
        Ontvoering, ceremonieel
        voorbereiding en vasthouden van
        offerend slachtoffer
        24 april St. Mark’s Eve waarzeggerij en kruiden
        bijeenkomst
        26 april – 1 mei Grand Climax De Meur oraal, anaal, vaginaal
        Corpus De Baahl 1-25 (vrouwelijk)
        30 april Walpurgisnacht
        Roodmas Day bloed dier en/of mens
        elke leeftijd opofferen
        Beltane Eva (vaak
        gevierd met een festival
        dat omvat vreugdevuren en
        vruchtbaarheidsrituelen) – grootste
        Heksensabbat
        1 mei
        Beltane
        Walpurgisdag
        Mei dag
        Druïdenvuurfestival
        Coven-initiaties
        21 juni
        datum varieert
        Feestdag
        (Zomerzonnewende) orgieën
        oraal, anaal, vaginaal
        dierlijk en/of menselijk
        offer
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk of dier)
        1 juli Demonen Revel-bloed
        Druïde seksueel
        associatie met
        demonen
        elke leeftijd (vrouw)
        20-26 juli
        Ontvoering, ceremonieel
        voorbereiding en vasthouden van
        offerslachtoffer voor Grand
        Climax
        25 juli St. James Day verzamelen van kruiden
        27 juli Grote Climax (5 weken, 1
        dag na de zomerzonnewende) Da Meur oraal, anaal, vaginaal
        menselijk offer
        vrouw (kind of
        volwassen)
        1 augustus Lammasdag
        (Sabbatfestival) bloed dier en/of mens
        offer
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk)
        (Feest van de Zonnegod, Oogst
        seizoenen beginnen)
        3 augustus Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 (vrouwelijk)
        24 augustus
        Sint-Bartholomeusdag
        (Grote Sabbat en Vuur
        festival)
        grote kruidenverzameling
        7 september Huwelijk met het beest, seksueel offer,
        verminkt kind – 21 (vrouw)
        21 september Middernacht Gastheerbloed
        verminking en
        handen verwijderd voor
        Hand van glorie
        (vrouwelijk)
        22 september
        datum varieert
        Feestdag
        (herfst-equinox) orgieën oraal, anaal, vaginaal, elke leeftijd
        13 – 30 oktober
        Voorbereiding op alle Hallows
        Eva, Samhain (Halloween)
        Ontvoering, vasthouden en
        ceremoniële voorbereiding van
        individueel voor mens
        offer
        (13 – Achterwaartse Halloween
        Datum)
        28-30 oktober
        Satanistisch hoog
        (Heilige Dag gerelateerd aan
        Halloween)
        bloed mensenoffers elk
        dag
        elke leeftijd (mannelijk
        ofvrouwelijk)
        30-31 oktober All Hallows Eve en
        Bloed en seksueel Halloween Night
        seksuele climax,
        associatie met de
        demonen, dieren en/of
        menselijk offer
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk en/of
        dier)
        1 november
        Satanistisch hoog
        (Heilige Dag gerelateerd aan
        Halloween)
        bloed mensenoffer elke leeftijd (mannelijk of
        vrouwelijk)
        4 november Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 (vrouwelijk)
        22 december
        Winterzonnewende
        (Sabbatfestival)
        (Feestdag)
        orgieën oraal, anaal, vaginaal
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk, menselijk of
        dier)
        24 december Demon Revels Da Meur Hoge grote climax
        elke leeftijd (man of
        vrouwelijk, menselijk
        en/of dier)
        Kerstavondbloed Ontvang lichaamsdelen als
        Kerstcadeaus baby mannetje
        A. De hoogste rituele feestdag is de verjaardag van het lid. Het houdt meestal in
        het lid of een slachtoffer naar keuze van het lid en iemand daarin
        autoriteit, meestal de leider van de covenant.
        B. De eerste en derde van elke maand. Voeg 1 en 3 samen en je krijgt 13,
        hoewel ritueel/aanbidding op elk moment kan plaatsvinden en vaak samenvalt met
        tijden van stress.
        C. Alle vrijdag de 13e zijn hoge satanische dagen.
        D. Alle nachten bij volle maan bieden aanleiding voor grote occulte activiteiten (het gemakkelijkst te doen).
        zonder problemen en zonder opgemerkt te worden).
        E. Goede week (Palmzondag tot Paaszondag). Aan sommige groepen wordt gedacht
        offer, kook en eet een menselijke baby op Paaszondag.

        1. @Edwin Vissers,
         U verveelt zich blijkbaar, dus komt U óns vervelen met Uw gezanik.
         Jongen, rot toch op a.u.b.

         1. Ik had gezegd ,op het volgende artikel reageer ik niet

          mag ik met eenzame de kerst alleen geen internet gebruiken .

          😢

          1. @Edwin Vissers,
           Méér alleen zijn dan ikzelf ben geweest, kán bijna niet.
           Alleen zijn, houdt echter niet in, om dan maar ánderen lastig te vallen + lastig te BLIJVEN vallen.

   2. “degenen die een geestelijk leven cultiveren weten dat in deze dagen geestelijke aanvallen zeer intensief zijn”

    Met “in deze dagen” bedoel ik specifiek de recente jaren.

    De psychiater Frank Dierickx zit met zijn gedachten nog bij het volksatheïsme uit de jaren zestig; hij hanteert bij het trollen van deze website nog steeds de tactieken die in zijn jonge jaren door de KGB-strategie opgelegd werden aan marxistische militanten ter ondermijning van het Westen. Maar nu, in deze tijd, is het ritueel occultisme in opmars bij de vijanden van Christus bij de jongere generaties; het volksatheïsme uit de vorige eeuw werd gehanteerd om mensen weg te trekken van het Christendom, maar het was bedoeld als instrument van transitie om hen naar het ritueel satanisme te brengen, en bij mensen van jongere generaties nu, die zonder christelijke opvoeding opgegroeid zijn, groeit de aanhang tot dat ritueel satanisme. Zo ziet men dan dingen zoals eertijds, ten tijde van de Floyd-rellen in Amerika, toen occultistische vrouwen zwarte riten uitvoerden om schade toe te brengen aan politieagenten tijdens de rellen. Hekserij wordt dus door Links ingezet op het politiek domein. Dat is onderdeel van het plan van de donkere machten om het ritueel satanisme tot de openbare cultus te maken van het wereldrijk dat ze aan het opbouwen zijn.

    Het is belangrijk dat mensen bij Rechts die hun volk willen redden zich tot Christus bekeren en zich geestelijk wapenen, want achter de systematische afbraak van het Westen zitten donkere geestelijke krachten, en om daartegen te strijden zijn de middelen van de katholieke Kerk nodig, de Kerk van God wiens Incarnatie door de koninklijke Maagd Maria in deze dagen herdacht en gevierd wordt door de christengelovigen.

 32. Winnaar Gulden Adelaar 2020: Loes ten Anscher, kunstenaar

  Het zijn niet alleen de vrouwen hier ,het is bijna het hele centrum volk

  Beeldend kunstenaar Loes ten Anscher uit Deventer is gevraagd een activiteit te bedenken waardoor het wezen van de vrijmetselarij voelbaar gemaakt kan worden bij belangstellenden binnen en buiten de loge.

  https://leprejugevaincu.nl/uploads/3-65c1c5278fcdf60936e9bde69fd1d3c2.jpg

  Waramund leken

  Ik ben geen leek.

  de kerken hier woorden nooit lastig gevallen .dat komt omdat ze geen kruistochten voeren .

  Het eerste wat ik me zelf leerde was deze

  Efeziërs 6:13-17

 33. Mevrouw Gabriëls, u schreef hier ergens dat Gods Kerk vele kapellen heeft, en dat de Paus daar wel wat milder tegenover mocht staan.
  Maar wat ik hier de laatste 48 uur mag lezen komt wel uit een bijzonder bizarre kapel. Ik blijf beleefd, en mag deontologisch geen diagnoses stellen zonder de patiënt gezien te hebben.
  Voelt u, of iemand anders van de redactie, nooit de behoefte om hier ook wat lijnen in te trekken? Of heeft de Restkerk dat soort sujetten echt nog wel nodig?
  Het traditionele katholieke geloof bevat al uitzonderlijk veel hocus pocus voor de modale moderne mens. Met alles wat er hier nog allemaal bovenop wordt gegooid zal het niet goed komen met de overleving, laat staan met de zieltjeswinnerij.

  1. Leest u a.u.b. dringend de biografie van de heilige Antonius van Egypte, ook gekend onder het slaperige volk als “Antonius met het varksken”. U kan nog zeer veel bijleren, geheel gratis, als u dat niet te min is uiteraard ?

 34. Occultisme Spiritualiteit is populair; overal in de samenleving zie je daar de invloeden en uitwerkingen van. Toveren, geesten, spoken en duistere elementen zijn normaal geworden in games, muziek, tv-

  Nou ga aan de slag dokter bibber patiënt en geef ze wat poeders en pillen om ze te genezen .

 35. Mijn laatste bijdrage

  1. De namen van de antichrist

  Antichrist is slechts één van de namen waarmee de Bijbel deze goddeloze persoon aanduidt. De Bijbel geeft hem ook de volgende namen: de mens van de wetteloosheid (2 Thessalonicenzen 2:3), de zoon van het verderf (2 Thessalonicenzen 2:3,8), de tegenstander (2 Thessalonicenzen 2:4), de kleine hoorn (Daniel 7:8) en het beest (Openbaring 13:1-10).

  hier bijna geen reactie gekregen, dat verteld me heel veel ,niet goed .stank voor dank

  nou ik weet de toekomst

  OBAMA DE OUDE FARAO EN ANTICHRIST
  WIJ LEVEN IN DE TIJD VAN HET VERLEDEN, WAARIN DE GEVEL VERANDERT, MAAR DE ACTEURS ZIJN DEZELFDE, EN ER ZIJN ZIJ DIE VRAGEN WEDERGEBOREN TE WORDEN OM DOOR TE GAAN MET SLAVEREN.

  Dit toont aan dat Obama symbolisch en causaal is geplaatst als de “kapstok” in “de piramide” op grond van de oprichting van onder meer “het supercongres”, van zes Republikeinen, zes Democraten en Obama, het 130e lid.

  https://youtu.be/3W9rjEovCKI?si=ogdD9Ite8Qr5nPso

  https://www.fivedoves.com/rapture/2009/Obama_Rev1318.html

  Ik heb mijn huiswerk gedaan

  De wetten van Noahide, die elk jaar door Amerikaanse presidenten zijn neergelegd, bepalen dat de aanbidding van Christus godslastering is en dat godslasteraars onthoofd zullen worden. Een vrijmetselaar, Joseph Ignace Guillotin, (1738-1814) ontwierp de guillotine. De parfummaker Chanel heeft eigenlijk een ‘slimme guillotine’ gemaakt.

  – Alle uitvaartcentra worden gerund door vrijmetselaars.

  De technologisch geavanceerde guillotines, zei hij, worden in Peking vervaardigd voordat ze exclusief naar Amerikaanse vliegbases worden gevlogen. Vervolgens verdeelt het leger de guillotines over de FEMA-kampen in het hele land.
  Hij zei dat het slimme guillotineproject in 2011 in gebruik werd genomen, op verzoek van voormalig president Barrack Hussein Obama, die tijdens zijn ambtstermijn had gehoopt de staat van beleg af te kondigen en het dodelijke apparaat te gebruiken tegen patriotten en vrijheidsstrijders die zijn agenda van één wereldregering ter discussie stelden. De guillotine, voegde hij eraan toe, is de ideale executiemethode om angst onder de massa te zaaien.
  De guillotine werd populair tijdens de Franse Revolutie. Het apparaat bestaat uit een hoog, rechtopstaand frame waarin een verzwaard en schuin blad naar boven wordt geheven en opgehangen.

  https://republicbroadcasting.org › news › complete-list-of-800-fema-concentration-camps-2021-th

  VEEL PLEZIER ALLEMAAL .

  VEEL PLEZIER ALLEMAAL

 36. @Edwin Vissers,
  Méér alleen zijn dan ikzelf ben geweest, kán bijna niet.
  Alleen zijn, houdt echter niet in, om dan maar ánderen lastig te vallen + lastig te BLIJVEN vallen.

  kinderen verdwijnen elk jaar bij de miljoenen, maar dat kan jullie geen reet schelen

  jullie lot interesseert me ook niet meer kom er maar in antichrist en sterf allemaal .

  deze info is nergens te vinden en met gevaar voor eigen leven geef ik het bloot ,

  fuck jou al

  Voorheen te vinden op: http://www.angelfire.com/my/sherbear/SRAcalendar.html
  Satanische vakantiedata veranderen jaarlijks volgens de reguliere kalender en verschillen
  van sekte tot sekte
  Datum Viering Type Gebruik Leeftijd
  1 jan Nieuwjaarsdag Druïdenfeest Dag 15-33
  7 januari St. Wijnbald Day-bloed
  dierlijk en/of menselijk
  opoffering en
  verminking
  (mannelijk, indien menselijk)
  17 januari Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 vrouwen
  20-27 januari
  Ontvoering, ceremonieel
  voorbereiding en vasthouden van
  offerslachtoffer voor
  Lichtmis
  seksueel en bloed oraal, anaal, vaginaal
  menselijk offer
  vrouw of kind
  (elke leeftijd)
  29 januari Sint-Agnesavond spreekt spreuken uit
  2 februari Lichtmis
  (Sabbatfestival) bloed dier en/of mens
  offer
  2 februari Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 vrouwen
  25 februari St. Walpurgisdag bloedgemeenschap van bloed
  en verminking op elke leeftijd
  1 maart St. Eichatadt-bloed
  drinken van mensen
  bloed voor kracht en
  hulde aan de
  demonen
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk)
  15,17 maart Eides
  20 maart
  datum varieert
  Lente-equinox
  (Sabbatfestival)
  (Grote vruchtbaarheidssabbat)
  orgieën oraal, anaal, vaginaal
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk, menselijk of
  dier)
  Vastenavond – drie dagen
  vóór Aswoensdag
  (dat is een heksensabbat)
  datum varieert>
  Goede Vrijdag
  Dag van de Passie
  (dood van Christus)
  bloed mensenoffer alleen mannen
  (volwassen)
  datum varieert Paasavond Bloed mensenoffer mannelijk of vrouwelijk
  (volwassen)
  21-26 april
  Ontvoering, ceremonieel
  voorbereiding en vasthouden van
  offerend slachtoffer
  24 april St. Mark’s Eve waarzeggerij en kruiden
  bijeenkomst
  26 april – 1 mei Grand Climax De Meur oraal, anaal, vaginaal
  Corpus De Baahl 1-25 (vrouwelijk)
  30 april Walpurgisnacht
  Roodmas Day bloed dier en/of mens
  elke leeftijd opofferen
  Beltane Eva (vaak
  gevierd met een festival
  dat omvat vreugdevuren en
  vruchtbaarheidsrituelen) – grootste
  Heksensabbat
  1 mei
  Beltane
  Walpurgisdag
  Mei dag
  Druïdenvuurfestival
  Coven-initiaties
  21 juni
  datum varieert
  Feestdag
  (Zomerzonnewende) orgieën
  oraal, anaal, vaginaal
  dierlijk en/of menselijk
  offer
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk of dier)
  1 juli Demonen Revel-bloed
  Druïde seksueel
  associatie met
  demonen
  elke leeftijd (vrouw)
  20-26 juli
  Ontvoering, ceremonieel
  voorbereiding en vasthouden van
  offerslachtoffer voor Grand
  Climax
  25 juli St. James Day verzamelen van kruiden
  27 juli Grote Climax (5 weken, 1
  dag na de zomerzonnewende) Da Meur oraal, anaal, vaginaal
  menselijk offer
  vrouw (kind of
  volwassen)
  1 augustus Lammasdag
  (Sabbatfestival) bloed dier en/of mens
  offer
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk)
  (Feest van de Zonnegod, Oogst
  seizoenen beginnen)
  3 augustus Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 (vrouwelijk)
  24 augustus
  Sint-Bartholomeusdag
  (Grote Sabbat en Vuur
  festival)
  grote kruidenverzameling
  7 september Huwelijk met het beest, seksueel offer,
  verminkt kind – 21 (vrouw)
  21 september Middernacht Gastheerbloed
  verminking en
  handen verwijderd voor
  Hand van glorie
  (vrouwelijk)
  22 september
  datum varieert
  Feestdag
  (herfst-equinox) orgieën oraal, anaal, vaginaal, elke leeftijd
  13 – 30 oktober
  Voorbereiding op alle Hallows
  Eva, Samhain (Halloween)
  Ontvoering, vasthouden en
  ceremoniële voorbereiding van
  individueel voor mens
  offer
  (13 – Achterwaartse Halloween
  Datum)
  28-30 oktober
  Satanistisch hoog
  (Heilige Dag gerelateerd aan
  Halloween)
  bloed mensenoffers elk
  dag
  elke leeftijd (mannelijk
  ofvrouwelijk)
  30-31 oktober All Hallows Eve en
  Bloed en seksueel Halloween Night
  seksuele climax,
  associatie met de
  demonen, dieren en/of
  menselijk offer
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk en/of
  dier)
  1 november
  Satanistisch hoog
  (Heilige Dag gerelateerd aan
  Halloween)
  bloed mensenoffer elke leeftijd (mannelijk of
  vrouwelijk)
  4 november Satanic Revels seksueel oraal, anaal, vaginaal 7-17 (vrouwelijk)
  22 december
  Winterzonnewende
  (Sabbatfestival)
  (Feestdag)
  orgieën oraal, anaal, vaginaal
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk, menselijk of
  dier)
  24 december Demon Revels Da Meur Hoge grote climax
  elke leeftijd (man of
  vrouwelijk, menselijk
  en/of dier)
  Kerstavondbloed Ontvang lichaamsdelen als
  Kerstcadeaus baby mannetje
  A. De hoogste rituele feestdag is de verjaardag van het lid. Het houdt meestal in
  het lid of een slachtoffer naar keuze van het lid en iemand daarin
  autoriteit, meestal de leider van de covenant.
  B. De eerste en derde van elke maand. Voeg 1 en 3 samen en je krijgt 13,
  hoewel ritueel/aanbidding op elk moment kan plaatsvinden en vaak samenvalt met
  tijden van stress.
  C. Alle vrijdag de 13e zijn hoge satanische dagen.
  D. Alle nachten bij volle maan bieden aanleiding voor grote occulte activiteiten (het gemakkelijkst te doen).
  zonder problemen en zonder opgemerkt te worden).
  E. Goede week (Palmzondag tot Paaszondag). Aan sommige groepen wordt gedacht
  offer, kook en eet een menselijke baby op Paaszondag.

 37. En het ook nog opnemen voor de koningshuizen gloeiende ketters

  fack jou al

  Gaan we er ons er echt in verdiepen, dan zien we dat veel politieke
  leiders eigenlijk uit dezelfde bloedlijnen komen. Het valt niet altijd na
  te gaan, want de dames en heren zijn meester in het zich verschuilen
  achter een gewone-burger-identiteit. Toch ontdekte ik bijvoorbeeld
  recentelijk dat de nieuwe president van de EU, Ursula von der Leyen,
  feitelijk familie is van koningin Elizabet II.
  Het huis Saksen-Coburg en Gotha (Saksen-Coburg-Gotha) is een van
  oorsprong Duitse dynastie waarvan leden over verschillende Europese
  landen heersten. De dynastie ontstond uit het hertogelijke huis
  Saksen-Coburg-Saalfeld (uit het huis Wettin), dat in 1826 het
  dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha in bezit kreeg. Telgen uit
  dit geslacht kregen in de 19e eeuw verschillende andere landen in
  handen. In 1917 veranderde koning George V de naam van het Britse
  koningshuis in Windsor. De Britten zijn hierdoor vergeten dat ze
  heimelijk door een Duits koningshuis geregeerd worden (net als
  Nederland). Het lijkt erop dat de EU nu dus ook definitief in handen
  van diezelfde adellijke bloedlijn komt.
  Ursula von der Leyen heet van haar meisjesnaam Ursula Albrecht. Zij
  stamt af een oude koninklijke dynastie (een farao bloedlijn).
  Wat we kunnen vinden via Google is dat Ursula de dochter is van Ernst
  Carl Julius Albrecht. Laten we eens deze hele stamboom natrekken.
  Ernst Carl was de zoon van Friedrich Carl Albrecht, geboren op 28
  maart 1902. Dat is weer een zoon van zoon van George Alexander
  Albrecht en Mary Ladson Albrecht (trouwen binnen dezelfde bloedlijn
  is normaal in de wereld van de koninklijke, adellijke, faraonische
  bloedlijnen). George Alexander Albrecht is op zijn beurt een zoon
  van George Alex. Albrecht en Luise Albrecht (het blijft Albrecht –
  incest?). Die Alex Albrecht is een zoon van van Karl Franz Georg von
  Knoop en Kath. Albrecht (Giffenig), een opmerkelijke naam van die
  vader, want deze Karl Franz Georg von Knoop is een achterkleinzoon
  van een Albrecht (dus heeft zijn opa vermoedelijk de achternaam
  veranderd). Zijn vader was namelijk Karl Franz Georg von Knoop en
  diens vader is Franz August Heinrich von Knoop. Diens vader was
  uiteindelijk toch weer een Albrecht, namelijk Johann Friedrich
  Albrecht.
  Als we de bloedlijn op website Geni.com bestuderen, zien we dat Von
  Knoop eigenlijk steeds dezelfde familienaam is voor Albrecht. Soms is
  het Von Knoop en soms Albrecht. Die familie lijkt van “koninklijke
  bloede” te zijn en draagt de davidsster en de leeuw in het
  familiewapen. Dezelfde leeuw die we van de oranjes kennen.
  Via de naam Albrecht komen we dan inderdaad uit bij de naam Saksen-
  Coburg en Gotha, te vinden op de website 4crests.com. Hier een citaat
  van die website:
  Deze wijdverspreide Engelse, Duitse, Franse Catalaanse, Italiaanse,
  Spaanse en Hongaarse naam was oorspronkelijk afgeleid van een
  Germaanse persoonlijke naam ALBRECHET, die was samengesteld uit
  de elementen ADAL (nobel) en BERHT (helder en beroemd). Dit was
  een van de meest voorkomende Germaanse voornamen en werd
  gedragen door verschillende middeleeuwse prinsen, militaire leiders
  en grote kerkelijke leiders, met name St. Albert van Praag (Tsjechische
  naam Vojtech, Latijnse naam Adalbertus), een Boheemse prins die in
  997 stierf als martelaar toen hij probeerde de Pruisen tot het
  christendom te bekeren; St Albert de Grote (1193-1280) Aristotelische
  theoloog en tutor van Thomas Aquinas; en Albert de Beer (1100-70)
  Markgraaf van Brandenburg.
  De meeste Europese achternamen in landen als Engeland, Schotland
  en Frankrijk zijn gevormd in de dertiende en veertiende eeuw. Het
  begon op sommige plekken eerder en ging op andere plaatsen door
  tot in de 19e eeuw. In de tiende en elfde eeuw hadden mensen
  normaalgesproken geen achternaam, terwijl in de vijftiende eeuw het
  grootste deel van de bevolking inmiddels wel een achternaam had.
  Er zijn veel notabelen die deze naam dragen, waaronder Albert I (1255-
  1308) die de koning van Duitsland was, de zoon van Rudolph I van
  Habsburg. Hij werd verkozen tot koning van Duitsland in tegenstelling
  tot de afgezette Adolf van Nassau, die hij vervolgens versloeg en
  doodde in de strijd bij Gollheim (1298). Hij ging energiek te werk om
  de macht van de monarchie te herstellen en die van de kiesvorsten te
  verminderen, maar werd vermoord tijdens het oversteken van de
  rivier de Reuss door zijn ontevreden neef John. Albert, Prince Consort
  van Queen Victoria (1819-61) geboren in Schloss Rosenaux, nabij
  Coburg. Hij was de jongere zoon van de hertog van Saksen-Coburg-
  Gotha. In 1840 trouwde hij met zijn eerste nicht, koningin Victoria, een
  huwelijk dat een levenslange liefdesmatch werd. Hij kreeg de titel
  Prins Consort in 1857. Gedurende hun huwelijk was hij in feite de
  privé-secretaris van de koningin. Ministerieel wantrouwen en publieke
  twijfels vanwege zijn Duitse connecties beperkten zijn politieke
  invloed, hoewel zijn raad meestal oordeelkundig en vooruitziend was.
  Hij stierf aan tyfus in 1861, wat aanleiding was voor een lange periode
  van afzondering door zijn weduwe. Het Albert Memorial in Kensington
  Gardens werd in 1871 in zijn nagedachtenis opgericht.
  Ursula von der Leyen is een Albrecht; haar bloedlijn is Albrechet. De
  moeder van Ursula is door geni.com op ‘private’ gezet, maar gezien de
  gehele voorgeschiedenis van de Albrecht (soms Von Knoop) familie,
  kunnen we er eigenlijk wel vanuit gaan dat dit ook een Albrecht of een
  Von Knoop (een-en-dezelfde bloedlijn) was. De gehele
  voorgeschiedenis getuigd van ‘running in the family’ (of te wel
  ‘incest’).
  Uit de beschrijving van de website 4crests.com kunnen we duidelijk
  halen dat deze Albrecht-familie gekoppeld kan worden aan het Britse
  koningshuis, via een huwelijk tussen John Albert (een Albrecht die zijn
  oom – hou de inteelt in gedachten – Albert I vermoorde) en Queen
  Victoria. Deze John Albert was een zoon van de hertog van het gebied
  Saxe-Coburg-Gotha en komt dus uit de familielijn genaamd Albrechet.
  Albrechet of Albrecht is eigenlijk dezelfde familie als Von Saksen-
  Coburg en Gotha. Ursula lijkt dus van dezelfde bloedlijn te zijn als het
  Britse koningshuis! Beide bloedlijnen ontspringen eigenlijk in het
  gebied Saksen Coburg en Gotha en zijn dus heimelijk Albrecht’s.
  Kijk je naar de gezichtslijnen van Ursula, dan zou zij inderdaad zo een
  dochter van de huidige koningin Elizabeth II kunnen zijn. We gaan
  natuurlijk niet speculeren, maar duidelijk is dat zij uit de adellijke
  bloedlijn Albrecht (Albrechet – ook wel Von Knoop) komt en dat die
  bloedlijn terug leidt tot dezelfde lijn van koningin Elizabeth II.
  Wetende dat Elizabeth II terug te traceren valt tot het farao-
  bloedlijnen, hebben we dus een indicatie dat de farao’s nog steeds de
  tent runnen.

  1. REDACTIE:
   AUB: maak reageren AUB ONMOGELIJK voor @Edwin Vissers.
   Reden: Hij verpest Uw/onze Site.

   1. Nou als Moses nu had geleefd dan hadden ze hem in een psychiatrische kliniek opgesloten

    farao’s

    blauw bloed

    Aleister Crowley

    Dan zegt de profeet en slaaf van de schoone: Wie ben ik, en wat zal het teken zijn? Dus antwoordde ze hem, zich voorover buigend, een woedende vlam van blauw, alles doordringend, alles doordringend

    Blauw bloed ,farao’s, je mag kijken naar het ritueel in Apeldoorn, soms woord er een offer gebracht aan hun God Bekijk ook deze video. https://pateo.nl/HTML/NL/Pateo_TV/PateoTV035.htm Ook interessant https://pateo.nl/HTML/NL/PateoPedia/Personen.htm

   2. Nou Kees,

    Bepaalde kennis heb je toch wel nodig wil je niet in elke val trappen die de minderwaardige ratten voor je neerzetten, denk aan dat gore covid. De smeerlappen komen toch mooi weg met hun streken.

    1. @Raphaël,
     Nu moét ik u toch tegenspreken: Voor zover ik weet, was ik de allereerste in Europa – die na gedaan onderzoek – in het openbaar meldde dat covid niets ander was/is dan een van de vele griepsoorten. Tevens waarschuwde ik voor de zogenaamde vaccinaties, die lichaamseigenschappen zouden kunnen veranderen.

     1. En dan vraagt u de redactie om die brave meneer Vissers hier te blokkeren, die met zijn wanen geen vlieg kwaad doet.
      Beseft u wel goed, meneer Derks, wat u hier zélf claimt? (Opeist)
      Hoe heeft u het zo lang stil kunnen houden dat u een viroloog van wereldniveau bent, die ook nog eens diepgaand onderzoek doet?
      En dat een vaccinatie lichaamsveranderingen teweeg brengt – Ik dacht altijd dat dat net de bedoeling was, afweer opbouwen – die ontdekking maakt van u vast één van de grootste wetenschappers van deze eeuw, en die is nog niet eens een kwart ver. Chapeau! (Hoed)

      1. ”zich wanen”: zich iets inbeelden wat niet waar is; een onterechte veronderstelling

       bedankt

      2. Frank, de wanen waaraan u zich overgeeft zijn slechts tijdgebonden.
       De Waarheid van God gaat over alle tijden heen, onveranderd en stabiel als de Hoeksteen die Jezus is.

       1. Bon. Daar gaan we weer. De Bijbel.
        “Voor velen (relatief) zijn de rechten en plichten die eruit voortvloeien heilig en onveranderlijk, maar over wat de opstellers precies met de tekst bedoelden zijn eindeloze discussies mogelijk.” (DM, over de Amerikaanse Grondwet) Van meet af aan tot op vandaag.
        Zolang u beweert over de enige, onveranderlijke ware interpretatie te beschikken, kan niemand met u een deftig tegensprekelijk gesprek voeren.
        U vormt zich een doorgaans uiterst conservatieve rechtse mening over de meest uitgebreide onderwerpen, om vervolgens te zeggen dat u weet dat dat de enige aanvaardbare mening is, wegens de wil van uw god.
        Dat anderen datzelfde boek gebruiken om totaal andere dingen te proclameren hindert u niet. U heeft gelijk!
        Wat maakt van de meningen en interpretaties van eric-b-l het ultieme ijkpunt voor de Waarheid?

        1. U hebt geen toekomst, tenzij u hier zou komen om christen te worden maar dat is niet uw bedoeling. De hel = ‘geen toekomst’.

         1. Oei! De hel! Nu word ik pas bang.
          Kortom, u bevestigt gewoon wat ik schreef: Wie de compleet naïeve selectieve lezing van de bijbel niet volgt zoals u dat doet, wel: die gaat naar de hel!
          Uw theologie is van hetzelfde niveau als het wetenschappelijk inzicht van meneer Derks. Die heeft 50 bladzijden op zijn computer staan die zijn grote gelijk bewijzen i.v.m. de vaccinaties. En is daar nog bijzonder trots op ook.
          Nu nog gaan samenzitten met Waramund om definitief te bewijzen dat de Aarde wel degelijk plat is, dat er helemaal niets aan de hand is met het klimaat, en dat de evolutietheorie één groot leugendiscours is van een Gigantisch Werelds Complot (geleid door 666?) om te verdoezelen dat God de mens schiep met Adam en uit zijn rib de vrouw, Eva.
          En néé, dat laatste is niet symbolisch bedoeld, niet litterair, geen
          kunstvorm, geen compilatie van tal van dergelijke verhalen die toen al de ronde deden, néé, dat moet je letterlijk nemen, want dat is het woord van God.
          Ik moet christen worden om hier te mogen komen. Is het u nooit opgevallen dat ik behoorlijk veel weet over dat geloof, de tradities, de geplogenheden en de nieuwe discussiepunten?
          Misschien probeer ik wel wat christelijke invloeden te redden van de magi¨ërs, die hier nog altijd God blijven voorstellen als een soort hocus pocus Grote Tovenaar, met engelen en duivels, verschijningen en directe ingrepen, toorn en vergelding…
          De huidige Paus schuift ook schoorvoetend, beetje per beetje in die richting, maar zo duurt het nog eeuwen. Maar de Katholieke Kerk krijgt zelfs geen decennia meer voor het vervliegt in de totale anonimiteit en onbelangrijkheid.
          En dreigen met de hel, Eric, komaan, echt waar… Ik hoop dat u geen catechese geeft aan communicantjes.

          1. @frank dierickx,
           U heeft enige dingen niet in de gaten:
           Wat ik beweer, heb ik allemaal op computer staan (en kan ik dus teruglezen). Dat heeft niéts te maken met trots maar heeft álles te maken met eerlijkheid en dus met eerlijk verslag uitbrengen.

          2. @ Frank, wij weten wat ons op korte en op lange termijn te wachten staat, u echter beeldt zich een groeiende sci-fi wereld in die nochtans uiterst kwetsbaar is en tegelijkertijd met het ‘evolueren’ zichzelf onmogelijk maakt. De hele politieke, culturele en economische wereld is nu in handen van goddeloze mensen, daar nog verder en hoger op willen bouwen is vergeefse moeite.

      3. @frank dierickx
       IK eis helemaal niéts.
       Als bewijs heb ik 46 bladzijdes in de computer bewaard, waarin vervat: de gevoerde discussies met zogenaamd deskundigen.
       Die discussies heb ik voornamelijk gevoerd via de site: https://www.belegger.nl/Nieuws/default.aspx

       MIJN recap: het nemen van gewone griepmaatregelen is voldoende om geen covid (toen genoemd: corona) te krijgen.
       En dit, terwijl “deskundigen” letterlijk moord en brand schreeuwden met verplicht (niét – gekeurde) mondkapjes dragen.

      4. @frank dierickx
       IK eis helemaal niéts.
       Als bewijs heb ik meer dan 40 bladzijdes in de computer bewaard, waarin vervat: de gevoerde discussies met zogenaamd deskundigen.
       Die discussies heb ik voornamelijk gevoerd via de site: https://www.belegger.nl/Nieuws/default.aspx

       MIJN recap: het nemen van gewone griepmaatregelen is voldoende om geen covid (toen genoemd: corona) te krijgen.
       En dit, terwijl “deskundigen” letterlijk moord en brand schreeuwden met verplicht (niét – gekeurde) mondkapjes dragen.

       1. @frank dierickx,
        Om kort en krachtig te zijn: Blijkbaar heeft Uzelf de vele vaccinaties wél gehad.

       2. @frank dierickx,
        Sorry voor het 2 x plaatsen van hetzelfde bericht.
        Dat komt, doordat mijn computer nog steeds blijkbaar besmet is met ‘virussen’ om mij te dwingen mijn mond te snoeren (waarschijnlijk door personen die leiding geven aan de EU).

        1. @frank dierickx,
         Overigens: door mij – tussen Uw regels door – te dreigen, heeft geen enkele invloed meer op mij.
         De reden is zeer eenvoudig: door mijn ongezondheid + wegens mijn leeftijd, heb ik niet meer zo lang te leven, denk ik.

         1. Meneer Derks, ik bedreig nooit mensen. Ironie, sarcasme en redelijke argumenten kunnen voor u bedreigend overkomen, dat wel. Maar het is nooit de bedoeling u te bedreigen.
          Als uw PC (computer) vol virussen zit ligt dat simpelweg aan een gebrek aan beveiliging, niet aan de EU.
          Ik ben ook al redelijk oud (75) en net daarom heb ik inderdaad alle inentingen gehad die mij werden aangeraden (Covid en Griep).
          Zelf ben ik 2 keer positief op Covid gediagnosticeerd, maar kwam er dank zij de inentingen met tamelijk milde symptomen vanaf, ondanks mijn zwakke longen.
          Ik wens je, gemeend, nog een aantal mooie jaren toe, en ik ben er van overtuigd: Jij gaat naar de Hemel.

          1. @frank dierickx,
           Bedankt voor Uw antwoord van 20.07 uur.

           Blijkbaar bent U ervan overtuigd, dat U covid/corona overleefd heeft dankzij die prikken. Zo blijf ik overtuigd, dat U die ziektes overleefd heeft ONDANKS die ontvangen inentingen.
           U bent lichamelijk dus sterker dan Uzélf denkt.

       3. Heer Derks,
        Doet u aan beleggen en spreekt u ook nog met die mensen? U weet toch hopelijk wel dat de zucht naar geld van de duivel is?
        Vandaar dat u zo hard overkomt? Door dat geld?

        1. @Raphaël,
         Om U zo zacht als mogelijk te antwoorden: het leven heeft mij gedwóngen om te beleggen.
         Dat ik hard kan óverkomen, is mij bekend. Zo kan ik strijden totdat ik er letterlijk(!) dood bij neerval.
         Op de politieschool heb ik geleerd, om állereerst spijkerhard voor jezelf te zijn en daarna pas proberen om anderen zo zachtjes als mogelijk te pushen.

     2. @Derks,
      Nou, we kunnen dáár dan tenminste geen ruzie over maken 😉
      Het internet vergeet weinig, dus wie de eerste was is duidelijk. Maar daar gaat het niet om. Ik begrijp dan niet wat u wilt zeggen? Ik zei toch niets ten nadele van u? Ik heb zelfs groot respect voor uw houding daarin. (Behalve dan dat u nog meent dat on DNA veranderd kan worden. Maar dat vind ik een detail.)

     3. En kent u deze ontwikkeling al, beste Derks? Er lijkt weinig wetenschappelijk bewijs te zijn voor de aanname van het idee dat er bepaalde ziekmakende virussen zouden zijn. Men schijnt dat wetenschappelijk bewijs almaar niet te kunnen leveren. Zie:
      https://christinemasseyfois.substack.com/
      die timmert goed aan de wetenschappelijke weg. Het is wel even doorbijten, maar het lijkt erop dat er iets helemaal niet klopt.

      (Ja, het is in het Engels, daar kan ik ook niets aan doen.)

      1. Ik geloof niet aan virologie en “DNA” (erfelijkheid is wel echt uiteraard, maar dat werkt zonder alchemistische, altereerbare en codeerbare “genen”), en zo zijn er nog dingen die verkondigd worden door de sciëntisten maar waarvoor geen bewijzen zijn, dingen die afkomstig zijn uit het pantheïsme van het oud paganisme. Het sciëntisme is het gnosticisme verpakt in modern jargon.

       1. Ik denk ook dat er veel beweerd wordt zonder degelijk bewijs voor die beweringen. DNA is inderdaad iets waar ook ik bedenkingen bij heb, maar mijn beperkte kennis in deze laat niet toe daar iets meer zinnigs over te zeggen. Mijn gevoel zegt echter dat daar (waarschijnlijk) ook wel het e.e.a. mis mee zou kunnen zijn.
        Maar het gaat mij niet in wel of niet geloven in wat de wetenschap zo allemaal stelt. Het gaat mij om de bewijzen die zij zelf voor hun beweringen aangedragen. En die (virus-)bewijzen bijvoorbeeld, schijnen er, bij doorvragen, wetenschappelijk gezien, niet te zijn. Merkwaardig, is het niet?

        Hoe e.e.a. menskundig gezien kan worden is interessant, maar leidt niet ver, meen ik. De tijden veranderen, maar de mensen niet. Dat kunnen we als vóórwetenschap voordeel aan hebben. Egoïsme, bedriegerij, moord, list, diefstal, we kennen het en zouden het ook moeten kunnen herkennen, ware het niet dat de boeven ook bijleren en geleerd hebben zich te vermommen, iets waar de goedgelovige mensen vaak intrappen. Maar het gebrek aan échte kennis en inzicht, laat staan wijsheid verraadt de wolf. Het spel blijft steeds hetzelfde; list bedrog, grootspraak en een onbegrensd (dom) egoïsme verraden het kind van de boze vaak.

        1. Het sciëntisme is een vals geloof hoor; de operatie wordt nepfilosofisch gemotiveerd. Door dat te beseffen ziet men het historisch kader waarin dat systeem van valse doctrine geïntroduceerd werd, en zo is men dan ook mentaal gewapend tegen andere leugens die uit die hoek verkondigd worden. Zoals er voor virologie geen feitelijke bewijzen zijn, zo is dat ook met andere dingen die uit die hoek verkondigd worden. Zo werden er nooit “atomen” ontdekt; atomisme was onderdeel van het monistisch pantheïsme in de heidense oudheid, en na lang afgewezen te zijn door de thomistische scholastiek werd het concept in het Westen openlijk geïntroduceerd door moderne filosofen zoals Descartes. Let op, door filosofen beïnvloed door het hermetisme en paganisme en dus niet door observeerbare fysieke ontdekkingen.

         Het is belangrijk dat men weet uit wat voor esoteristische waanbeelden de moderne leugens afkomstig zijn.

         1. De grote psyop uit de Renaissance, het sciëntisme, werd gestuurd door hermetisten. Het “Corpus Hermeticum” belandde in de handen van de westerse gnostici doordat het uit het gevallen Byzantijns rijk westwaarts overbracht werd door de zendeling van Cosimo de’ Medici waarna het in het Latijn vertaald werd door Marsilio Ficino. In die context werd de grote sciëntistische beweging van de moderniteit gelanceerd, en daardoor komt het dat beruchte sciëntisten gedocumenteerd staan als hermetisten, zoals Isaac Newton de hermetische alchemist. Copernicus verwees met zijn heliocentrisme zelf naar Hermes-Thoth, die hij “Trimegistus” noemde, een variant van de blasfemische benaming “Trismegistus”, in zijn De Revolutionibus.

          1. Ficino vertaalde het grootste gedeelte van het “Corpus”, de hermetische magiër Lodovico Lazzarelli het overige.

       2. Natuurlijk mogen die genen en DNA niet traceerbaar zijn. Want daarmee vervliegt uw hele mensbeeld. Maar helaas…
        Mocht men u ooit kunnen meenemen, met zo’n moderne raket van de duivel, in de ruimte, en u op afstand de blauwe planeet zou kunnen zien, dan nog zou u waarschijnlijk beweren dat alles vals in scène is gezet.
        Het is uw terechte keuze om in een compleet imaginaire wereld te blijven leven. Ik hoop vooral dat niet teveel jongeren uw voorbeeld volgen. Want sommigen onder hen zijn daar al aardig mee bezig.
        U blijft ook altijd maar memmen over het ontbreken van ‘bewijzen’.
        Terwijl uw eeuwige strategie vrij simpel is: Alles wat (altijd voorlopig en tot het tegendeel) bewezen is in vraag blijven stellen als onmogelijk waar, en alles wat U denkt waar te zijn gewoon poneren, wegens de bijbel. Als ultiem bewijs.
        Nee, Waramund, op deze wijze lever je werkelijk geen enkele bijdrage aan het overleven van de christelijke traditie. Wel integendeel.

      2. @Raphaël,
       Ik ben er al vele jaren van overtuigd, dat er NUL (dus, dat er geen enkel virus) bestaat.
       Ten overvloede: het bestaan van ’n virus is tot op heden NIMMER aangetoond.

       Wel bestaat erfelijkheid.
       Wat kan iemand dus erven: wel of niet ontvankelijkheid voor bepaalde ziektes.

       1. @Raphaël,
        Zo hebben wij van de allereerste mensen (in de bijbel Adam en Eva genoemd) geërfd, dat wij het héérlijk (=leuk, prettig) vinden om af en toe te zondigen.

       2. Het moet nu echt wel niet te gek meer worden!
        “De virologie is de wetenschap die zich bezighoudt met virussen en virusziekten. Het is een deelgebied van de microbiologie en richt zich op de structuur, genetica, classificatie en evolutie, verspreiding, en de moleculaire werking van virussen. Virologen onderzoeken onder meer hoe virussen cellen infecteren en zich daar vermenigvuldigen, hoe ze het immuunsysteem ontwijken, en hoe ze ziekten veroorzaken in hun gastheer. Er zijn verschillende technieken om virussen in het laboratorium te isoleren, te kweken en waar te nemen.”
        Politieman Derks heeft deze wetenschap met één pennentrek uit de wereld geholpen. Hoera!

        1. @frank dierickx,
         Blijkbaar kunt U niet lezen (lezen, begrijpend lezen is óók ’n kunst).
         Hoe de wetenschap zich ook inzet, het wel of niet bestaan van virussen) is tot op heden nog NIMMER(!!!) bewezen.

         1. Wat een stelletje dommeriken toch, al die virologen.
          Derks vraagt een leerstoel aan. Liefst aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. Andere talen liggen wat moeilijk.

          1. @frank dierickx,
           Blijkbaar kunt U zich niet neerleggen bij feiten.
           Iets is pas ’n feit, als ’n onomstotelijk bewijs is geleverd.

           Om daarvoor aan ’n universiteit te studeren, lijkt mij MINSTENS overdreven.

 38. De koninklijke bloedlijn van de gevallen engelen, de reptielachtige hybride globalistische elites creëerden zowel de nazi’s, als de communisten, en het Vaticaan, en de islam, en de valse ‘evolutietheorie’, en het kapitalistische parasitisme, en de democratie, en protestantse kerken, en alle naties, de wereld. religies, en New Age, en occulte hekserij, geheime genootschappen, en Atlantis nephilim beschaving, mysterieschool religies, en hun Draco reptielachtige hersenschim, buitenaardse incarnatie avatar, zwarte adelfamilies, illegale belastingdienst voor criminelen, en de verdovende middelenindustrie, en kinderhandel, adrenochroom, bloedvampier industrie, en banksystemen, en rechtbankrechters, en politiesysteem, en CIA NSA MI6 FBI om de mensen te bespioneren, en Mars Planet Corporation, en Interplanetary Corporate Conglomerate ruimtevloten, en het COVID-19-vaccin prionbesmetting massale ontvolking biochemische wapenparaplu bedrijf, en ’s werelds Pedogate Pizzagate “White House Pizza Night” pedofiele kannibaal New Age Wicca heks feministe LGBTPB (Lesbian Gay Biseksuele Travestiet Pedophile Bestiality) orgie kinderseks magie “biseksuele Draco chimera” “quadseksuele Pleiaidische nephilim” “multiseksuele Mantis” “hermafrodiete Pleiadische Watcher gevallen engel Nazi 5e Reich Umbrella Corporation” geest kookritueel industrie, en de satanistische pedofiele kannibaal kerkers onder het Witte Huis & Capitool & Buckingham paleis & VN-gebouw & Vaticaan & miljoenen andere overheidsgebouwen & kerkgebouwen & scholen & kelders van miljonairshuizen & Epstein-eiland & themaparken & weeshuizen over de hele wereld. Veel van de genocidale psychopathische nazi’s van de Ceres-planeet, de imperiale ruimtevloot van het 4e Rijk van de Nazi’s, en de communistische zionistische feministische satanisten zijn reptielachtige hybriden. Veel ervan zijn Draco-Pleiadische hybriden en Draco-Mantis-hybriden. Ze werden vervaardigd door de gevallen engelen van de Pleiadische buitenaardse Watcher, die worden genoemd in het Boek van Henoch. De reptielachtige hybride globalistische elites beschouwen zichzelf als het superieure Arische ras van de koninklijke bloedlijn Draco Reptilian’s “blauwe bloed”, “Harry Potter” New Age Wicca heksen en de Nephilim heksen van de Pleiadian Watcher gevallen engel, en zij beschouwen onze menselijke homo-sapiens soort als menselijke kinderseksslaven en menselijk vlees vee voedsel en menselijk dissectie-experiment laboratoriumratten en de planeet Mars menselijke mijnslaven en ruimtevloot cyborgsoldaten, die gemaakt zijn naar het beeld van de Almachtige Heilige Rechtvaardige Liefdevolle Schepper God JHWH Jezus, als slechts inferieur kakkerlakkenniveau “Zachariah Sitchin non- psychische niet-heks niet-Draco niet-hybride niet-koninklijke afkomst originele aapwezens gevonden op aarde” ontvolking Agenda 21 “nutteloze eter” wezens. Zij haten vooral Gods twee bevolkingsgroepen, de Israëlitische Joden uit het Abrahamitische verbond en de echte christenen. Ze rapporteren aan de nazi-SS “Black Sun” Saturnaliaanse satanistische Saturnusplaneet Draco reptielachtige chimera aliens.

  1. Beste Edwin.

   Het kan allemaal wel waar zijn wat je zo schrijft, Edwin. Maar we schieten niets op met het publiceren van al het vuil. De mensen geloven het toch niet en ze zijn meestal te gecorrumpeerd en kunnen niet meer terug. Maar normale mensen kunnen zoveel vuil niet aan. Het té erg. Het grenst aan wat het waarnemingsvermogen van de normale mens kan verteren.

   Wil iemand al die smerigheid al weten, dan gaat die er zelf in mee en wordt dus, als die niet oppast, ermee besmet. Doe dit onderzoek dan ook nooit alleen. Want inderdaad, als iemand hooggeplaatst is, dan volgt bijna automatisch dat iemand dan weet heeft van de slechtheid.

   Veel mensen begrijpen nu eenmaal niet hoe de zichzelf noemende ‘adel’ aan al dat geld en al die macht gekomen zijn. Ze snappen niet dat ze met het ergste te doen hebben. Land krijg je niet voor niets. Daar moet je de hel op aarde voor nastreven, je moet je medemens verraden en kapot maken, over alles liegen en bedriegen en een onvoorstelbaar gore egoïst zijn, samen met het verrotte nest waar je uitkomt. Dát is de wereld van de macht.

   En dat die zieke geesten dan fijne feestjes maken? Ze stikken er maar in. En als jouw medemens jou niet gelooft? Mens, mijn hele leven staat in dat teken. Hoe meer ik weet des te minder de mensen me geloven. De mensen zijn zo onvoorstelbaar onwetend? Eerlijk, ze zijn zo . . . ongeïnteresseerd. Gewone mensen willen niks als lekker leven. Daarom komen de idioten van boven weg met al die smerigheid, omdat gewone mensen normaal willen leven, meer niet. Dáárom kun je zeggen dat ze de mensen verraden, het adellijk tuig. Ze maken gebruik van het verstand op een duivelse manier.

   Janet Ossebaard is overleden, de goede mens. Die wist ook (te) veel.

 39. Ik ben zo blij met u reactie, ik had al medegedeeld dat ik niet zal reageren op de volgende artikelen aan Derks ,ik moet afkicken van internet, want als de reset komt dan kan je niet meer internetten ,dan komt de klap wat minder hard aan.

  Janet Ossebaard, Die wist ook (te) veel

  Ze was geen christen,en jezus zei je kunt niks zonder mij, dus geofferd .ik krijg dagelijks nieuwe films binnen van rituelen offers ,want ik spreek hun taal ,en begrijp Gematria kabbala

  Ik wens u heer een gezegend nieuw jaar ,want ik stop met plaatsen het geeft me stres ,maar ik weet hoe laat het is ,daarom kon ik niet meer stoppen

  dank

  1. Edwin, je verklaarde enkele dagen geleden zelf dat je vele heksen kent en contact met hen onderhoudt. Zij spelen met je verlangens zonder dat jij het schijnt te beseffen. Je bent hun speeldiertje. Daar moet je tegen vechten, 24/7 waakzaam blijven en je voortdurend bevragen of de verlangens die in je opkomen wel van jezelf zijn of van een heks of duivel.
   Dat moet je blijven volhouden om je echte vrijheid terug te krijgen. Mattheus 17:21 gebed samen met boete naar vermogen.
   Niet voordat je het verschil kan onderscheiden of je verlangens van jezelf zijn of van een ander zul je eindelijk positieve christelijke tekst kunnen schrijven en je beheersen in de lengte ervan. Zolang je dat niet kan heerst een vreemde persoon over je verlangens.
   Je MOET daar zekerheid over krijgen !

  2. Edwin,
   Graag gedaan.
   Omdat je melde dat zij Jezus niet kende, zocht ik wat daarover. Ze gedroeg zich in ieder geval als strijdster voor de waarheid. Een leuk, nou ja leuk, stuk over haar verleden kwam ik tegen dat ik graag met je deel. Zie vooral het stuk over haar moeder onder de kop ‘OVERGANGSPERIODE’:
   ( https://www.freedom-for-all-worldwide.com/janet-ossebaard/ )
   Dat laat zien welk een drama een nare opvoeding is. De mensen zouden het boek ‘het drama van het begaafde kind’ van Alice Miller moeten lezen. Dat zou veel domme opvoedingsfouten schelen en dat zou zorgen dat het ‘karma’ van de familie doorbroken kan worden. Ik vertel het niet zo goed, maar een ieder zou het moeten lezen, vooral de gekwetste mensen.

   1. Precies wat ik nodig heb een boek lezen ,ik heb een nare associatie, Deventer is de boeken stad

    Overall staan Uilen

    1. Sorry Raphaël

     Ik dank u uit mijn hart, ik ben moe gestreden ,-ga me bekeren ,Eric heeft wel 65% gelijk.

  3. Edwin Vissers: “want als de reset komt dan kan je niet meer internetten”

   Een platleggen van het internet wordt gepland. Herinnert u zich nog dat “Cyber Polygon”/”Cyber Pandemic”-narratief van het WEF?

 40. Eric ,ik zei al mij hoor je niet meer

  Mattheus 17:21 gebed samen met boete naar vermogen.

  precies

  Ik leef het celibaat ik spreek nooit vrouwen Eric ,alleen soms per telefoon een ambtenaar bevoordeeld

  ik vertelde wat over mij verleden en jij ook

  Ik moet verhuizen en heb stres ,dus een zegen van God van mij Eric en het beste nieuwjaar

  en ik heb je verteld wie de persoon is 666

 41. Derks, doe me een lol.
  Laat me kort (kort) weten, waarvan u een onomstotelijk, dus ‘onweerlegbaar’ bewijs heeft.
  Niet over uw ‘geloof’ hé, want daar kan geen onweerlegbaarheid tegenop, cfr. (zie) uw vriend Eric.
  Ik kan ook nooit onweerlegbaar bewijzen dat morgen nog iets naar beneden zal vallen, als het toevallig uit mijn hand glipt.
  Het is altijd ‘ als’ en ‘onder dezelfde omstandigheden’ en ’tot het tegendeel bewezen is’ in de wetenschap.
  Voortschrijdend inzicht.
  Daar heeft zelfs de Kerk serieus aan mee moeten doen. Zich aanpassen aan de nieuwe inzichten, en oude ideeën moeten verlaten. Toegeven dat ze fout zat en mensen ten onrechte op de brandstapel heeft gegooid.
  Ik kan alleen maar herhalen wat ik tegen uw vriend Eric zei:
  Zolang u beweert over de enige, onveranderlijke ware interpretatie te beschikken, kan niemand met u een deftig tegensprekelijk gesprek voeren.

  1. @frank dierickx,
   Doe mij a.u.b. één plezier:
   zodra U letterlijk onzin vertelt, verwacht U van ons een BEWIJS.
   Zodra U onzin geleerd heeft, neemt U die onzin letterlijk voor ‘waar’ aan.

   De stand van het begrip virussen tot op heden =: er zijn NUL(!!!~) bewijzen geleverd, dat virussen bestaan.

    1. @frank dierickx,
     NOOIT kan iemand bewijzen dat iets niét bestaat.
     Reden: van ‘niets’ kan men geen foto maken.
     Andersom is wél mogelijk: bewijzen dat iets wél bestaat.

     1. Stop dan eens met het chronisch (voortdurend) ontkennen van wat wél bestaat.
      Ten behoeve van de weldenkende hier op dit forum:
      Sommige mensen beweren dat virussen niet bestaan omdat ze ze niet kunnen zien of begrijpen. Ze vertrouwen de wetenschap niet of geloven in samenzweringstheorieën. Ze denken dat ziektes worden veroorzaakt door andere factoren, zoals stress, vervuiling of 5G-straling. Sommigen gaan nog een heel stuk verder en hebben het over complotten etc.
      Dit is een onjuiste en gevaarlijke opvatting. Virussen zijn wel degelijk echte en besmettelijke deeltjes die zich kunnen vermenigvuldigen in levende cellen. Ze kunnen ernstige ziektes veroorzaken, zoals covid, griep, mazelen en AIDS. De hier geprezen bisschop Léonard noemde het virus een soort immanente gerechtigheid voor het gedrag van homo’s.
      Virussen zijn al meer dan 100 jaar bekend en bestudeerd door wetenschappers.
      Het is belangrijk om de feiten over virussen te kennen en te volgen. Zo kunnen we onszelf en anderen beschermen tegen infecties en pandemieën. De super egoïstische houding van ik laat me niet inenten, betekent een groot gevaar voor al wie in uw omgeving met u in aanraking komt, als u besmet bent.
      En dat uw enig argument voor uw geloof is dat nooit iemand kan bewijzen dat iets niet bestaat, daar heeft u gelijk in. Maar dat wisten de mensen al lang voor Christus op aarde kwam. Het niet zijn is niet.
      PS. De mazelen zijn hier weer aan een opgang bezig, bij de niet-ingeënten. Allemaal fake (vals) waarschijnlijk? Of toch alweer een strafje van god? Voor die ongelovige asielzoekers waarschijnlijk.

      1. @frank dierickx,
       U beweert niét-gelovig te zijn. Tóch gelooft U Uw eigen onzin en dát ZONDER enig bewijs.

 42. @ Frank Dierickx,
  het voortbestaan van het christendom is niet afhankelijk van mensen, alleen God heeft heel Zijn schepping onder volledige controle.

  Kunt u ons verwijzen naar werkelijke foto’s van de aarde, gemaakt in een enkele hele foto en niet aan elkaar geplakte deeltjes ? Want zelf met de machtigste groothoeklens is het volgens mij niet mogelijk, des te minder omdat men kan goochelen met het misbruik van diverse lenzen.

  1. Van een voetbal kun je ook niet één beeld maken dat alle oppervlaktepunten omvat.
   Ik denk niet dat die mannen en vrouwen met een platte bal spelen.
   Dit wordt toch te gek: een ronde planeet bestaat niet, maar duivels en engelen en verschijningen en mirkalels enz. daar mag je allemaal niet aan twijfelen…

   1. Zogezegd van uit de ‘ruimte’ een eenvoudige foto waarop de arde zichtbaar is.
    Kan dat ?

    1. Breng eens een bezoekje aan het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel +32 2 3730211.
     U kunt er terecht met al uw vragen.
     U kunt er tal van 360° films bekijken, geschikt voor alle leeftijden.
     Of ga eens op hun website.

     1. Dat mag men verwachten, maar wanneer men aan onderwijzend personeel van universitair afdeling biologie tracht te vragen om bewijzen van evolutie krijgt men vooreerst nietszeggende antwoorden, blijft men aandringen dan wordt men als een vijand beschouwd. Ondertussen blijven de bewijzen in het luchtledige hangen.

      Ik denk niet dat men met een telescoop van een sterrenwacht ooit een eigen speurprogramma mag afhandelen dat buiten hun aangeleerd en doelbewust afgebakend kennis-systeem valt. Vrijheid in kennis bestaat niet voor hen.

      1. Heerlijk Eric, verspil geen energie. Ik kan hem precies laten zien hoe de aarde eruit ziet

       voor mij is alles zichtbaar

       1. Geen enkele wetenschapper is nog bezorgd om dergelijke vragen omdat zij de publieke opinie helemaal aan hun kant hebben. Gemakkelijk zat.

        1. @eric-b-l,
         Het spijt mij werkelijk: een driedimensionale foto van de aarde is (tot nu toe) technisch niet mogelijk.
         Anders gezegd:
         Het is tot op heden technisch letterlijk ónmogelijk om één foto te nemen van de aarde waarop de diepte + hoogte + breedte te zien.

        2. @ P.J.T. Derks,
         het zou slechts een gewone foto hoeven zijn, met een gewoon fototoestel.

         1. @eric-b-l,
          Letterlijk élke aardbewoner kan met eigen ogen vliegtuigen zien.
          Zo zien vele aardbewoners raketten de lucht invliegen.
          Dan is het nemen van foto’s van de aarde letterlijk ’n kinderspel.
          (Dat U die foto’s niet serieus neemt, daaraan kan niemand – behalve (Uzelf – iets veranderen.
          Echter, sinds de jaren ’60 is zeer veel veranderd. Vele technische verbeteringen zijn uitsluitend en alleen aan ruimtevaart te danken.

          Hoewel ik U graag gelijk zou geven, dwingt de waarheid mij om U óngelijk te geven.
          De meest bekende toepassingen uit de ruimtevaart zijn op het gebied van telecommunicatie, meteorologie en navigatie. Door hun afstand tot de aarde kunnen satellieten gegevens verzamelen, overdragen of verspreiden over enorme afstanden op aarde.

         2. @ P.J.T. Derks,
          tot voor enkele jaren bestonden er slechts negen foto’s waarvan men moest geloven dat zij echte foto’s waren, maar naargelang mensen betere computers in huis haalden bleken die 9 foto’s slechts photoshop werk; aan elkaar geplakte kleine foto’s van het aardoppervlak met daar boven op foto’s van wolkengroepen die aan elkaar gelijk waren. Dan werd gezegd dat het te kostelijk was om de peperdure satellieten aarde-foto’s te laten maken. Sedertdien niets meer van gehoord of gezien.

          1. Het gaat niet om 3d, het gaat er om dat ze eertijds niet betrouwbaar waren maar wel als betrouwbaar beschouwd werden. Om welke reden zouden ze dan nu plots wel betrouwbaar zijn ? Toch niet omwille van een fijnere korrel ?

         3. Het gaat er om dat men geen foto kan maken van de aarde vanuit hetgeen men “de ruimte” noemt, tenzij met aan elkaar geplakte detail-opnames, ongeacht de tijd die er voor nodig is. Iedereen kan de maan fotograferen in een flits. Een satelliet zou dan ook de aarde moeten kunnen flitsen, maar dat kan nog steeds niet. Tijd speelt geen rol.

          1. @eric-b-l,
           Foto’s van de aarde kunnen ze al. Echter nog geen driedimensionale foto’s

      2. Vindt u het raar dat wetenschappers geen energie meer willen steken in het weerleggen van het creationisme? Dat God zo’n 4000 à 6000 jaar geleden hemel en aarde geschapen heeft, met alles er op en er aan. En met alles wat er in zit? De fossielen en de aardlagen, de steenkool en de aardolie, de diamanten en de ertsen? De bewegende aardplaten en het permafrost? De moderne mens en alle dieren? De uitdovende sterren en de nieuwe sterren, de miljarden sterrenstelsels in het heelal… Allemaal zo’n paar duizend jaar geleden. En die gedachte noemt u ‘vrijheid van kennis’? Daar bestaan een boel andere woorden voor.

       1. Indien al die wereldse wetenschappers gelijk zouden hebben en alle mensen zonder uitzondering zouden iedere avond TV kijken dan zal iedereen godsdienst als een fabeltje gaan beschouwen. Sedert 1978 kijk ik geen TV meer en beluister zelden nog radio, wanneer ik dan een of twee keren per week in de supermarkt die radio moet aanhoren met nieuws of een interview dan draait mijn maag om. Welk een verdwazing. Maar gelukkig heb ik sedert mijn kindertijd talloze geestelijke ervaringen, en ik ben zeker niet de enige Traditionele Katholiek met dergelijke beleving, trouwens ook bij Protestanten en heel zeker ook bij de zeer weinige Traditionele Joden die er nog zijn — NIET de zionisten — daarom geef ik nadrukkelijk de raad : neem dagelijks de tijd voor Nederig, Oprecht en Eenvoudig gebed. Iedereen kan dat en zelfs ‘Paus’ Franciscus zegt het en in de drie grote godsdiensten wordt het als essentieel beschouwd. Ook vele ‘moderne’ priesters zeggen het met nadruk, zoals de beroemde Vlaamse “priester Wim Simons” (zie youtube).

        1. U stelt vragen. U krijgt antwoorden. En daar draait u dan vervolgens met een gigantische boog omheen.
         U beseft niet eens dat u zélf van het christendom een fabeltje maakt, door uw eigen persoonlijke onomstotelijk ware interpretatie ervan.
         U raadt mensen aan om stilletjes onder een steen te gaan leven en wat te bidden, afgesloten van de zondige maatschappij. Zoals u blijkbaar zelf al een halve eeuw doet. Is dat de inspiratie die u de volgende generaties wilt meegeven?

         1. U vergeet even dat het aan Christus te danken is dat we een gigantische cultuur kunnen beleven, en nu wil u tenslotte de wortels van die cultuur afhakken. Niet de loges hadden dergelijk cultuur ooit kunnen presteren, maar zij zijn de bloedzuigers van het Christendom en bedwelmen iedereen met hun TV en hun
          zogenaamde “ruimtevaart” en schijn-katholieke universiteiten.

          Wel, Frank, ik daag u uit : kap lustig mee aan die wortels samen met de loges en u zult zien wie in alle tijden de sterkste is.
          Zonder het verlangen naar de Geest van God bent u gedoemd : u hebt geen toekomst en u zult het zich beklagen.

       2. @frank dierickx,
        Wie heeft U verteld dat de bijbel te hanteren is als een REKENboek?
        De bijbel is een GELOOFSboek, dus om mensen het geloof bij te brengen.

        1. @frank dierickx,
         U maakt van de bijbel een SPROOKJESboek.
         Dus U maakt de bijbel dus belachelijk.
         Moge God U belonen naar Uw werken.

 43. Het topic luidt: ‘zegening van homokoppels: een lege doos die verdeelt’.
  Maar in plaats van constructieve meningen vinden scheldpartijen hier plaats.

  1. Waar ziet u scheldpartijen, beste Kees?
   Ik zie ze niet. Ik zie enkel een discussie tussen mensen. Een discussie bijvoorbeeld waarin de ene mens het standpunt inneemt dat er een ziekmakend virus bestaat en de ander meent dat dat standpunt niet klopt en geeft daar argumenten voor.

   Laat degene die in een virus gelooft met wetenschappelijke bewijzen komen dat zijn idee onderbouwt. Zo gaat dat in de wetenschap; wie stelt die bewijst. Dus verdere discussie is zinloos voordat het bewijs geleverd wordt. Het wachten is dus op het bewijs. Daar gaat het om.

   Het gaat dus niet over of iemand denkt dat iets zo is, maar of er harde bewijzen zijn dat iets is zoals men zegt dat het is. Zo simpel. Zo werkt dat in de wetenschap. En ik hoop dat we deze zuivere manier van benaderen van de materie gevolgd wordt. Ook hier.

   Dat lijkt mij erg constructief en eerlijk. Er wordt volgens mij niet bij gescholden, want, trouwens, wie scheldt, die is af. Die staat zonder argumenten. Schelden is een teken van zwakheid. Ik zie geen scheldpartijen. Ik zie wel dat er geen bewijzen worden gegeven. Want die zijn er niet. En als ze er wel zijn, dan zie ik die gaarne tegemoet.

   Er zijn er die deze (virus-gedachten-experiment) exercitie wél gedaan hebben, en tot hun verbazing het bewijs van het bestaan ervan niet hebben kunnen krijgen. Een paar mensen die daar goed werk van gemaakt hebben is het doktersechtpaar Bailey. Ze hebben er zelfs een boek over geschreven. https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=1QsuG&content-id=amzn1.sym.cf86ec3a-68a6-43e9-8115-04171136930a&pf_rd_p=cf86ec3a-68a6-43e9-8115-04171136930a&pf_rd_r=144-9852079-1874466&pd_rd_wg=ZsPwG&pd_rd_r=414802b4-6cb9-44ba-8665-7827e584ecc8&ref_=aufs_ap_sc_dsk

   Kennis is een van de weinige aspecten die ons kunnen helpen bij manipulatie, beste Kees. De manier waarop die gebracht en of verdedigd wordt geeft het niveau van de mens weer. Maar veel ‘kennis’ blijkt op drijfzand te berusten, en sterker nog, uit ‘foute’ hoek te komen. Niet van de volgelingen, die weten niet beter. Dus als iemand gelooft wat ze hem op school vertelden, dan is dat niet slecht. Wel jammer soms. Maar dat maakt de discussie lastig. Iemand verwart zijn kennis met zichzelf. Het ego neemt het over. En dan is de discussie kapot. Maar dit snapt bijna niemand. En als iemand het snapt, dan is het nog de vraag of iemand zijn ego durft en WIL ontstijgen en er werk van gaat maken om zichzelf te bevrijden van waanideeën. En als die wil ontbreekt, dan is verdere discussie zinloos. Het hart en de ziel ontbreken dan. De liefde ontbreekt.

   1. Er heerst de waangedachte dat de moderniteit de Beste Tijd Ooit is, en wanneer men dan gradueel begint in te zien dat de moderne wereld op leugens gevestigd staat voelen ze intuïtief de implicaties daarvan aan, en die willen ze niet onder ogen zien want zo wordt hun wereldbeeld verpletterd onder het gewicht van de realiteit.

    Geen ziekmakend muterend organisme dat ze een “virus” noemen werd ooit geïsoleerd; ze hebben een eigen darwinistisch gemotiveerde interpretatie opgedrongen aan een fenomeen dat ze zagen, een valse interpretatie echter waarvoor er geen enkele grond was. Er bestaan geen virussen; het is bedrog.

    1. Als je in het occulte kan kijken en je spreekt hun taal, dan heb je geen wetenschappelijk bewijs nodig .

     Corona betekent kroon, wie tot het eind volhard die woord gekroond door christus ,zijn koninkrijk bestaat uit priester en koningen ,corona numeriek is 666

     covid 19 betekent

     C is de derde letter dus 3 -betekent in de bijbel

     Strong’s Greek: 3. Ἀβαδδών (Abaddón) — Abaddon, the angel …

     ovid 1) Ovis is een Latijnse jongensnaam. Het betekent `schapen`

     19

     Strong’s Hebrew: 19. אּבְחַת (ibchah) — slaughter

     COVID-19 moet je eens andersom schrijven:

     91-DIVOC

     91 STAAT VOOR 9/11 ?
     D –> Digital
     I –> Identity
     V –> Verification
     O –> Opportunity
     C –> in de tafel van 6 is C de derde letter, oftewel: 6×3 = 18 = 6+6+6

     COVID-19 = TEKEN VAN HET BEEST

     ovid 1) Ovis is een Latijnse jongensnaam. Het betekent `schapen`

     1. @Edwin Vissers,
      De bijbel is geen geschiedenisboek; de bijbel is geen rekenboek; de bijbel is wél een geloofsboek. Met andere woorden: de bijbel is bedoeld om het gelóóf op te wekken: geloof in Hém.

      Wat kan men uit de bijbel leren: God is een verantwoordingsvolle Vader/Zoon/Heilige Geest, Die het beste met ons voor heeft + Die ons de vollédige vrijheid schenkt + Die ons de Hemel gunt.
      De hemel is een plaats waar volledige vrede heerst, zoals het aards paradijs was.

    2. Inderdaad, Waramund. Dat is zuiver gesproken van u. Vooral de eerste alinea is krachtig gezegd. Dank.

     1. Hierbij sluit ik mij aan bij @Raphaël, met dien verstande dat U vooral de láátste alinea krachtig zegt.
      Recap: Uw reactie van 30 december 2023 om 22:39 uur was 100% zuiver en correct.
      Dus: bedankt, @Raphaël.

 44. Het laatste nieuws. LHBTI+ Face-It! – Oud & Nieuw Feest op 31 december. Op zondag 31 december 2023 organiseert LHBTI+ Face-It een bruisend Oud & Nieuw Feest in het gebouw van de Vrijmetselaars (Rijkmanstraat 10) in Deventer….

  zo goed Kees

 45. Edwin Vissers schreef:
  31 december 2023 om 03:03

  33

  De obelisk is het tussen 1848 – 1888 met tussenpozen gebouwde Washington Monument. De hoogte bedraagt 666 feet waarvan 111 feet als fundering fungeert. In de top is de uit dertien delen bestaande piramide te vinden met het alwetend oog. Deze piramide staat ook sinds 1932 afgebeeld op het eendollarbiljet. Het getal 13 verwijst naar de 13 bloedlijnen van de Deep State/ illuminati/ cabal en de 13 staten die zich op 04.07.1776 onafhankelijk verklaarden van het Verenigd Koninkrijk.
  De afstand tussen het paleis van Versailles en Washington Monument bedraagt 3.333 miles en de afstand tussen paleis Versailles en de rotskoepelmoskee in Jeruzalem (waar de cabal de derde tempel van Salomo wil oprichten) is 3.333 km.
  De Verenigde Staten en haar hoofdstad Washington D.C. is een overduidelijke vrijmetselaarscreatie.

 46. https://stillnessinthestorm.com › 2017 › 03 › the-astor-bloodline-one-of-the-satanic-illuminati-bloodli

  https://stillnessinthestorm.com › 2019 › 09 › the-bundy-bloodline-one-of-the-satanic-bloodlines-that-r

  https://www.propheciesofrevelation.org › illuminati-bloodlines-collins.html

  https://prepareforchange.net › 2017 › 03 › 28 › the-dupont-bloodline-a-dynasty-of-satanic-royalty

  https://lovethetruth.com › books › 13_bloodlines › freeman.htm

  https://theeventchronicle.com › kennedy-bloodline

  https://www.reddit.com › r › history › comments › 6ku3j › the_li_bloodline

  https://humansbefree.com › 2017 › 03 › the-onassis-bloodline-one-of-the-satanic-bloodlines-that-ru

  https://www.bibliotecapleyades.net › bloodlines

  https://payseurs.com › reynolds

  https://worldtalkfree.com › 2021 › 05 › bible › the-rothschild-bloodline-one-of-the-13-satanic-bloodli

  https://payseurs.com › rockefeller

  https://payseurs.com › van-duyn Dutch Connection

  https://blog.wrwy.nl › 2018 › 08 › 28 › de-13de-bloedlijn-door-fritz-springmeier
  De 13de Bloedlijn door Fritz Springmeier – WRWY
  De 13de Bloedlijn door Fritz Springmeier. Er wordt veel gesproken over de 13 bloedlijnen van families, gerelateerd aan de illuminatie. De volgende families zijn bekend: Freeman, Russell, Reynolds, Onassis, Bundy, Astor, Rockefeller, Collins, Kennedy, Li, Dupont, Rothschild en Van Duyn. Als we naar de laatste naam kijken, zien wij een naam dat …

  en kijk nu naar de Amerikaanse vlag met de rode strepen

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r8279539170540173079&th=18c0b23f372b88d3&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9oogk-APM7pnsedOGOdOMBALU6W-clepdz-f1Cas5fd4u8N3XjaCczhk8IBNlxi_cH6L1zhv38vCHgxe2dvzubF-Zn5AttunKylJuoF0LefGMLd2_yhJPJBsU&disp=emb&realattid=ii_lpasjcpd0

  1. @Edwin Vissers,
   Uw reactie van 31 december 2023 om 04:50 uur komt hierop neer, dat U gelooft in tovenaars en magie. Inwerken met supernormale krachten toverzangen, toverspreuken, enz.t op Uw geloof
   Voor tovenaars en magie zit U hier op een verkeerde site. Dit is een gelóófssite.

  1. @Edwin Vissers,
   U bedoelt dat U SCHIJNheilig bent. Heilig wordt men nooit en te nimmer door veel te weten.

 47. Maar u bent apen lui

  Als u het zout der aarde bent ,dan en ik de peper .

  dadelijke ben ik dood ,dan kan ik geen kruistochten meer voeren heer Derks de echtte vijand vind u in de spiegel .

  1. @Edwin Vissers,
   Ik heb méér (véél meer) voor God en Zijn Kerk dan U gedaan heeft en ooit zúlt doen.
   U bent niéts anders dan ’n zéér verwaande (en verwende) kwibus.

   Echter, iedereen – dus ook Ú – moet de hemel verdiénen, hetgeen impliceert (= hetgeen inhoudt), dat slechts diegenen bij de Heer kan komen, die hun uiterste best gedaan hebben.

   Echter, als U overlijdt, zult U een verblijf bij onze Heer OP-ÉISEN. Ik wens U véél succes met Uw eisen.

  2. Indien je heilig zou kunnen worden door kennis – zoals je schrijft – dan zeg je feitelijk dat we al jou schrijvelarij met een grote korrel zout moeten nemen, dat betekent dat het niet de moeite loont jou schrijfsels te lezen. Doen we dan ook niet meer.

  3. @ Edwin,
   Hildegard von Bingen werd niet heilig door het schrijven van zeer bijzondere boeken vol van toen nog ongekende wijsheid, zij werd eerst heilig door onopvallend te werken aan diepe concentratie in gebed en boete. — Mattheus 17:21 — Dat was vooreerst haar allerbelangrijkste taak en doel als kloosterlinge. Als een beloning verkreeg zij daarna geestelijke toegang tot een schat aan kennis waardoor zij nogmaals hard moest werken om dat ter schrift te stellen.

   1. @eric-b-l,
    Hartelijk bedankt voor Uw steun.

    En … voordat ik het vergeet: U + de Uwen + alle lezers en schrijvers + de verantwoordelijken van deze zéér gewaardeerde site: Zalig en Gezegend Nieuwjaar.

    1. Dank U heer P.J.T. Derks, en aan U eveneens Zalig en Gezegend Nieuwjaar toegewenst.

 48. Bij wijze van nieuwjaarswensen zou ik iedereen aanraden te gaan kijken naar :
  kavlaanderen.blogspot.com/2023/12/vandaag-herdenken-wij-de-eerste.html

 49. — + + + — BERICHT — + + + —

  — KERKNET.BE maakt een vage analyse over de reacties op “homozegening” —
  kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/reacties-op-document-homozegening-tonen-verdeelde-kerk-analyse

  Naar mijn bescheiden menig veroorzaakt ‘paus’ Franciscus slechts chaos. De vraag is of dat moedwillig de bedoeling is van hem ?

  Sommige priesters en ook leken en protestanten zeggen heel gewoon : “Men kan iedereen zegenen, toch zeker ook zondaars.”
  Ouders kunnen hun kinderen zegenen, en kinderen hun ouders, iedereen kan en mag iedereen zegenen. Wij mogen God zegenen, en dat is aan te raden eerder dan God te haten zoals sommige dwazen durven te doen.
  Daarom luidt de ware vraag als volgt : “wat bedoelt Bergoglio eigenlijk met ‘zijn’ zegening !”
  Krijgt zegening nu een dubbele betekenis ? De gewone echte zegening zonder frustraties, of de Bergogliaanse zegening om iedereen tot chaos te brengen ? Wil hij slechts tweedracht zaaien over voor of tegen aangaande lichtzinnigheid in de liefde binnen relaties ? Dat mag hij dan wel eens zeer duidelijk als zodanig beginnen verklaren. Zolang hij daar niet toe komt nemen de meeste weldenkende christenen afstand van hem en van zijn woorden.

  Maar het is duidelijk dat men over het algemeen meer dan genoeg heeft van de “bende wilde types in priesterkleding” in het voormalig Katholieke Vaticaan want zij die zich nu als de leiders van de Kerk beweren voor te doen zijn slechts door de duivel gestuurde vijanden van de hele mensheid.
  Voorlopig blijft de chaos dus nog steeds groeien . . . !

 50. Hmmmmm

  Naar mijn bescheiden menig veroorzaakt ‘paus’ Franciscus slechts chaos. De vraag is of dat moedwillig de bedoeling is van hem ?

  https://thewildvoice.org ›nieuwe-wereld-paus-satanisme-vrijmetselarij-occulte-tekenen
  Paus Franciscus – Valse Profeet – Satanisme, Occult, Vrijmetselarij
  Paus Franciscus en de afwezigheid van Christus. De kruiswegstaties van paus Franciscus. Oorsprong en betekenis van het woord ‘Lucifer’. Lucifer en de Vrijmetselarij. De vrijmetselaars verwelkomen paus Franciscus. Paus Franciscus en de Rotary Club. De nieuwsgierige hoorns van paus Franciscus. Mysterie van het getal 13.

   1. @Edwin Vissers,
    Niemand dwingt U om deze site te bekijken
    en niemand dwingt U om te reageren.

    U heeft zóveel aversie tegen de lezers (U heeft zóveel afkeer tegen de lezers van deze site).
    Daaom is mijn vraag aan U: Bent U nóg niet verdwenen van deze site?
    Blijkbaar zit U gráág tussen zwijnen en moet U uit deze zwijnenstal geschópt worden.

 51. Om het jaar goed te beginnen en speciaal voor ( ex ? ) kloosterling Edwin :
  youtube.com/watch?v=KfUHGIJ6cQs

  O hoofd vol bloed en wonden,
  bedekt met smaad en hoon,
  o hoofd zo wreed geschonden,
  uw kroon een doornenkroon,
  o hoofd eens schoon en heerlijk
  en stralend als de dag,
  hoe lijdt Gij nu zo deerlijk
  Ik groet U vol ontzag

  Wanneer ik eens moet heengaan
  ga Gij niet van mij heen,
  laat mij dan niet alleen gaan
  niet in de dood alleen.
  Wees in mijn laatste lijden,
  mijn doodsangst, mij nabij.
  O God, sta mij terzijde,
  die lijdt en sterft voor mij.

 52. waarom moet je mij hebben,

  Zegenen… ja!

  Je bent gay. Je hebt een partner. Je bent gelovig en kerkelijk verbonden. Of: je bent gescheiden, hebt een nieuwe partner gevonden met wie je duurzaam door het leven wilt gaan. Je zou zo graag dat de rooms-katholieke kerk, waartoe je je bekent, een openlijk gebaar van bemoediging stelt. Misschien dat trouwen voor de kerk wat te veel gevraagd is, maar toch. Je weet dat in andere kerken dat wel mogelijk is, maar waarom dan niet in jouw kerk? Je wilt toch ook van je eigen kerk, een kerk waarvan je houdt, een zegen ontvangen?

  Door: Joost Jansen o.praem.

  Enkele dagen geleden is er vanuit Rome een bevrijdende boodschap gekomen. Een kerstcadeau? Homoparen en burgerlijk (niet-kerkelijk) getrouwde stellen kunnen in de room-katholieke kerk een zegening ontvangen. Er is wel een restrictie: de ceremonie moet niet op een sacramenteel huwelijk lijken. Woorden als ‘intrinsiek ongeordend’ en ‘irregulier’ worden niet meer gebruikt. Het is voor zo’n eeuwenoud instituut een hele stap. Terwijl de leer inzake homoseksualiteit en ‘gescheiden gehuwden’ niet geherformuleerd is, is de toestemming die nu voor de hele rooms-katholieke kerk van kracht is, een opmerkelijk gebeuren.

  Hoe dat zo komt? Het begin met de ander die je ontmoet aan te kijken. Beschouw hem/haar niet zoals je hem graag zou zien, volgens het ideaalbeeld dat je door een lange traditie wordt aangereikt. Neen, kijk hem aan zoals hij is. Nu. Lang niet volmaakt, met blutsen en scheuren, vaak verwond door het bestaan. En laat je dan bewegen. Ga vervolgens in gesprek en verdiep je in hoe zij er toe gekomen is om haar bestaan op deze manier in te richten. Om het anders te zeggen: ga de weg van barmhartigheid, van empathie. Kijk eens met de ogen van God, die barmhartig is en op de allereerste plaats kiest voor de kwetsbare weg. Dat laat hij met Kerstmis ons zien.

  Natuurlijk zal er veel commentaar loskomen op deze ‘koerswijziging’ van Rome. We mogen niet vergeten dat de rooms-katholieke kerk een wereldwijde beweging is, met een grote mix aan culturen die niet allemaal op dezelfde manier tegen homoseksualiteit en de heiligheid van het sacramentele huwelijk aankijken. Zelfs binnen onze westerse wereld zijn er rooms-katholieken die niet spontaan deze mogelijkheid tot zegen toejuichen. Ook hier zal de regel zijn om elkaar aan te kijken, met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te waarderen in hoe anders die ander is. Eenheid betekent niet uniformiteit. Ieder die in een gemeenschap leeft (hoe die gemeenschap ook geformeerd is), ervaart dit aan den lijve.

  Een zegen is niet in de eerste plaats een kwaliteitskenmerk. Een zegen is overdracht van kracht, van energie. De bijbelse oorsprong van het woord zegenen vertelt ons dat het te maken heeft met hoe je een twijgje ent op een stam. De sapstroom van de dragende stam gaat door in het geënte twijgje. Je hoopt en verwacht dat dit twijgje een mooie tak zal worden die na verloop van tijd goede vruchten draagt. Een zegen is altijd toekomstgericht.

  Zullen we deze duiding van het woord zegenen toepassen op de zegen die homostellen en hertrouwden gescheidenen nu mogen ontvangen? De pastorale benadering die paus Franciscus voorstaat gaat uit van de mens-die-voor-je-staat en die verlangt naar bemoediging. Het ontvangen van een zegen is een gebaar van liefde voor onaffe mensen. We zijn dat allemaal.

  Joost Jansen o.praem. is norbertijn van de Abdij van Berne

 53. reacties van mensen

  Edwin Vissers
  2 JANUARI 2024 OM 05:13
  Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld; je reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd.
  Sterf ,jullie zijn geen mensen van God https://www.frontnieuws.com/moedige-non-waarschuwt-mensen-weg-te-blijven-van-covid-injectie-noemt-talrijke-sterfgevallen-en-ernstige-letsels/
  Maurice Broekarts
  21 DECEMBER 2023 OM 00:34
  Mooi!

  Eric vG
  20 DECEMBER 2023 OM 22:07
  Mooie duiding, een open houding in verbondenheid. Beschouw de ander niet zoals je de ander graag ziet, maar zoals hij/zij is.

  albert van der Pluym Dekker
  20 DECEMBER 2023 OM 21:21
  Echt sorry Joost, Ik vind je woorden vreselijk, neerbuigend en ik ervaar het al helemaal niet als een gebaar van liefde voor “ONAFFE” mensen. Vreselijke woorden.
  Dat zgn. loskomen van reacties. Heeft u enig idee wat deze dagen voor mij en mijn man betekenen.? Beledigingen, ontkennen van de waarden van mijn huwelijk….discussies die gewoon over mijn huwelijk gaan….stel u voor dat dat over uw roeping zou gebeuren. Laat het Vaticaan asjeblieft please stoppen met deze losse flodders…ik heb er last van….ik word er door gekwetst en een zegen in een achter kamertje…nee Paus Franciscus , gaan wij die doen.

  Barbara
  20 DECEMBER 2023 OM 21:17
  Of iemand man vrouw of non-binair of trans is, we zijn allemaal wezens, verbonden door de goddelijke oervonk.

  Geert Beurskens
  20 DECEMBER 2023 OM 17:21
  Ontroerend verwoord!

  Miek Eijgenraam
  20 DECEMBER 2023 OM 16:55
  Felicitaties aan allen die hier op wachtten.
  En dank aan degenen die dit bekend maken en mogelijk maken.
  Het enige zinnige kerstlied voor mij is al jaren: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

 54. Voor de duidelijkheid : iemand zegenen is niet bedoeld om iemand te bevestigen in diens zondigheid, maar integendeel om die persoon aan God toe te vertrouwen. Alleen de ‘modernisten’ willen zegenen zien als een bevestiging van eender welk soort goed-gevoel-leven, ook de zeer zware zonde van homofilie en andere vormen van duivelse lichtzinnigheid. ‘paus’ Franciscus en zijn Bergoglianen-bende gaan in deze zwaar over de schreef en willen moedwillig aanzetten tot zondig leven. Maar volgens mij moet dit gebeuren om het volk te polariseren, terwijl wij, Traditionele Katholieken, als taak hebben mensen de waarheid voor te houden zodat zij zichzelf veroordelen indien zij niet nederig Gods wetten aanvaarden en geen moeite doen zich naar Gods liefdevolle wensen te voegen om tot het hemelse leven te kunnen opstijgen met zuivere bedoelingen in zuiver, eenvoudig en oprecht gebed en ook met boetedoening naar vermogen,

  1. @eric-b-l,
   Ik zal zeer kort zijn:
   Ik heb altijd geleerd: hou van de zondaars, maar haat de zonde.
   De homofielen leren + doen het echter precies andersom: zij houden van hun zondes, maar haten de zondaars.

   1. @ P.J.T. Derks,
    U hebt gelijk. De gemoderniseerde mensen die vroeger christenen waren weten niet meer wat zonde is en nu haten zij de waarachtige christenen en beminnen de zondaars (want dat is toch wat u bedoelde).

     1. 1.De zonde fluistert den boze haar inblazingen toe. In het diepst van zijn hart; Geen vreze Gods Staat hem voor ogen. 2.Want ze heeft hem met blindheid geslagen, Zodat hij zijn misdaad kent noch haat. 3.Het woord van zijn mond Is leugen en bedrog. Hij weigert, zich verstandig en goed te gedragen; 4.Zelfs op zijn sponde bedenkt hij nog slechtheid. Het verkeerde pad gaat hij op, En wendt zich niet af van het kwaad. 5.Maar uw goedheid, o Jahweh, reikt tot de hemel, En tot aan de wolken uw trouw; 6.Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Als de onmetelijke oceaan uw gericht. Mensen en dieren helpt Gij, o Jahweh; 7.Hoe heerlijk is uw genade, o God! Daarom zoeken de kinderen der mensen Hun toevlucht in de schaduw uwer vleugelen;
      — uit Psalm 36.

     2. Door de oneindige verdiensten van het Heilige Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria, bidden wij om de bekering van de arme zondaars.

      1. @eric-b-l,
       Dat zijn mooie woorden. Ikzelf ben geestelijk niet meer daartoe in staat.
       Daarvoor ben ik onder andere van Ú afhankelijk.

       1. O jawel, dat kan U wel. Het is heel eenvoudig. Maak een tekstbestandje op uw computer met als naam bijvoorbeeld “PersoonlijkeGebeden.txt” of ‘.doc’ en telkens u ergens een mooie tekst of gebed of een verwijzing naar een opvallend bijbelvers aantreft vult u dat tekstbestand verder aan. Ook verwijzingen naar Gregoriaanse of andere religieuze liederen op youtube kan U er bij plaatsen. Na enkele maanden is het altijd zeer inspirerend door al die tekstjes heen te bladeren en bij sommige even stil te staan, ook wanneer men zich een beetje vermoeid voelt of verdrietig. En het blijft met kleine stapjes verder groeien. U kan het ook als een boekje afdrukken en later nog bladzijden bijvoegen. Altijd inspirerend.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht