Zijn vrouwen en maatschappij gebaat bij abortus-“zattemansklap” van Vooruit?

Sinds het schandaal rond de denigrerende “zattemansklap” van hun ex-voorzitter, Conner Roussau, wil Vooruit zich opnieuw profileren als een “antiracistische” en “vrouwvriendelijke” partij. Interessant hierbij, is wat Vooruit als een “vrouwvriendelijke” maatregel bij uitstek beschouwt: de legalisering van abortus tot 18 weken, in plaats van de huidige 12. 

Om deze eis te promoten, maakte Vooruit een groteske karikatuur van concurrerende politici, die (gematigd) kritisch staan tegenover deze liberalisering, en een legalisering tot “slechts” 14 weken beogen. Op verkiezingsaffiches en via social media werden deze tegenstanders beschuldigd van het blokkeren van “meer vrouwenrechten” en vergeleken met “middeleeuwers” of “extreemrechts”. Dit lijkt een zoveelste voorbeeld van het  hedendaagse tekort aan voeling met de werkelijkheid of  investeringsbereidheid in maatregelen die echt als maatschappelijk relevant kunnen worden beschouwd. Want maatregelen die vrouwen echt zouden willen : bv een volwaardig pensioen voor deeltijds werkende moeders, het bestrijden van seksuele intimidatie op straat of het bieden van kwaliteitsvolle kinderopvang, vallen duurder uit dan wat meer zwangerschappen te laten afbreken. Naast het nihilistische aspect van de verheerlijking van abortus als een “vrouwenrecht”,  kan men zich vragen stellen over de meerwaarde van uitgebreide abortus-termijnen in een tijdperk van vergrijzing. Indien Vooruit rusthuizen betaalbaar wil maken, zoals ze op haar website bekendmaakt (en misschien lukt dit wel met haar promotie van het “recht” op euthanasie van kwetsbare demente bejaarden), zou ze misschien beter inzetten op een gezins- en kindvriendelijke politiek? Wie zal anders de jobs in de zorg of later in het crematorium invullen,  na de massale euthanasie van al die arme demente bejaarden? Een oplossing voor onze steeds krappere arbeidsmarkt vindt men alvast niet in de afvalcontainer van de abortuskliniek, laat staan dat buitenlandse arbeidskrachten de “matrak” van Conner zouden lusten. Men moet bij de realiteit blijven en dat lijkt voor de hedendaagse politiek duidelijk een te grote uitdaging.

We ondergaan in dit kader de ondraaglijke lichtheid van het politieke bestaan. Naast een paar ideologische clichés en fake morele verontwaardiging over zaken die helemaal niet ethisch verantwoord zijn, is er nog maar weinig waarmee een Vlaamse politicus kan opvallen, tenzij wat verkleed rondhuppelen op TV of zebrapaden in allerlei leuke kleurtjes laten schilderen. Het is dus geen wonder, dat ernstige thema’s voor hen te hoog gegrepen zijn. Stel je voor dat ze ook nog eens “neen” moeten zeggen aan Amerikaanse oorlogsambities of de Europese technocratie.  Tijdens de komende verkiezingen zullen wij dus als verantwoordelijke burgers moeten beslissen wat voor ons het belangrijkste is. Willen wij nog meer “zattemansklap”, carrièrisme, pseudo-populistische maatregelen, deugdpronkerij of wereldvreemde regeltjes, of nemen wij eindelijk ons lot zelf in handen? De boeren geven ons deze dagen alvast het goede voorbeeld.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

180 commentaren op “Zijn vrouwen en maatschappij gebaat bij abortus-“zattemansklap” van Vooruit?

 1. Dag Katharina, ik begrijp uw standpunt.
  Omdat dit een religieus/ideologisch forum is wil ik hier geen micro-politieke discussies uitlokken. Het ligt teveel voor de hand welke kant dat zou opgaan.
  Toch ben ik nieuwsgierig. Ik vermoed dat de twee tieners, die nog altijd vermeld staan bij uw profiel, ondertussen toch bijna of geheel stemgerechtigd moeten zijn.
  Mag ik weten welk stemadvies u ze geeft als ze daarom vragen?
  En op welke manier u ze stimuleert om – boerengewijs – hun lot zelf in handen te nemen?
  Met dank.

  1. Beste Frank,
   Jongeren zoeken meestal hun eigen weg en gaan niet noodzakelijk bij mama om stemadvies. Ik heb ze wel geleerd om media-kritisch te zijn en zich niet te laten misleiden door angstcampagnes en andere vormen van draagvlak-creatie. Ook vind ik het belangrijk om het regelmatig te hebben over geschiedenis. Hoe zijn mensen geworden hoe ze nu zijn? Hoe moet men ook kritisch omgaan met bronnen en hoe wordt de geschiedenis beïnvloed door de opinie van de schrijvers? Allemaal interessante materie.

   Kiesadvies vind ik trouwens een moeilijke, aangezien geen enkele partij momenteel mijn mening vertegenwoordigt. Men heeft tegenwoordig de keuze tussen woke/klimaathysterie, apathie/carrièrisme, de laatste stuiptrekkingen van het neo-liberalisme of nationalisme/separatisme. Ik word hier niet gelukkig van.

   Gr

   K

   1. Katharina Gabriels,

    Ik participeer niet in de partijpolitiek; dat is een speelveld van ambitieuzen die de schaamteloosheid hebben om de zoveel jaren aan de mensen te komen vragen om baas over hen te mogen spelen met het geld dat ze van hen wegroven.

    Maar ik vraag mij af waarom u tegen een splitsing van Vlaanderen en Wallonië bent. Het belgicistisch machtsapparaat verdrukt historisch de Germaanse bevolking in “België”, en in het marxistisch Franstalig zuiden is de communistische PTB in opmars; het is niet onmogelijk dat de PS een federaal bewind gaat vormen met PVDA-PTB erbij. Het Vlaams niveau is zeker ook slecht, met Jambon die het WEF-programma onderschrijft en Demir met haar oorlog tegen voedsel, maar een splitsing van Vlaanderen en Wallonië zou toch een stok in de wielen van meerdere figuren zijn die het land verpesten, gezien de “Europese Unie” in Brussel zetelt.

    1. Een land gaan splitsen, om zich te ontdoen van toxische partijen en politici lijkt me een extreme maatregel. Meningen en partijen kunnen veranderen, maar een verkleining van het territorium is moeilijk om te keren.. Zonder de Walen en Brusselaars om ze uit te dagen, zouden Vlamingen te volgzaam worden. Bovendien heeft Wallonië nog veel landbouwgrond, wat strategisch van belang kan zijn. Ook Brussel heeft als grootstad een grote economische aantrekkingskracht.

     U hebt echter gelijk, dat we betere politici nodig hebben. Ook Europa moet democratischer worden.

  2. Onder mijn nu allen overleden ooms was er een die niet zacht was voor mogelijk traditiegezinden onder zijn eigen kinderen, laat staan tegenover eender wie in de parochie, zelfs openlijk tegenover traditiegezinde priesters. En ik maak me geen illusies aangaande Frank tegenover zijn gezin, het zal nauwelijks zachter zijn dan hetgeen hij hier nu al maanden demonstreert.
   Ondanks zijn verdoofd hart hoop ik toch dat hij alsnog genade mag krijgen in Gods ogen.

   1. Tja, aan ieder zijn mening. Er is echter geen excuus voor het voortdurende uitbraken van vrijzinnige clichés. We hebben het allemaal al gehoord en het wordt uiteindelijk een beetje saai….

    1. “… uitbraken van vrijzinnige clichés.”
     Welke clichés braak ik hier doorlopend uit? Tenzij u een vraag ‘een cliché’ noemt.
     Zal ik u de clichés van de verschillende tenoren hier eens op een rijtje zetten?
     De Paus is nep. (Iedereen)
     De Aarde is plat en de bijbel letterlijk te nemen (Waramund)
     Alle homo’s en konsoorten gaan naar de hel (Iedereen)
     Alleen bidden tot de heilige bloedende hartjes van Jezus en Maria kunnen u nog redden (Eric)
     En dan nog de getolereerden, (Een 666 geobsedeerde en een New Age fenomeen)
     Elke kritische bevragende stem wordt weggehoond of met dezelfde clichés zogezegd weerlegd.
     Het gaat mij niet om het verpesten van jullie leuke plek om met mekaar van gedachten te wisselen over jullie gemeenschappelijk geloof.
     Maar jullie noemen jezelf wel het Katholiek Forum.
     En vanuit die naam gaan jullie mensen beoordelen, veroordelen, in de hel wensen of beschimpen.
     Welnu, jullie vertegenwoordigen NIET het Katholiek geloof. Ik heb al tig keer uitgelegd waarom.
     Verander de naam van de website: ‘Onze Visie op het Katholiek Geloof’, en ik zal daar nooit ofte nooit nog een mening over publiceren. Want dan is het duidelijk. “Onze Visie”.
     Niet de mijne. Klaar. Elk zijn mening. Dat mag. Dat moet kunnen.
     In een beschaafde samenleving toch.

     1. Frank,
      wij doen wat Kerk.net zou moeten doen, maar zij leverden zich na VatII over aan hetgeen Ons Aller Moeder Maria zei : “De hele wereld zal communistisch worden.”
      Een blinde die het niet ziet.

      Lekker zelfingenomen christenen die zich aan de overheersende wereldse machten overgeven zijn de naam “Christen” niet waard en dat is al tweeduizend jaren zo en zij zullen nooit vervolgd worden. Want Jezus is niet gekomen om wereldse vrede te brengen want dat is eeuwig en altijd een politieke en tegenwoordig zelfs economische leugen, maar de Geestelijke innerlijke en zuivere vrede van Christus kan men slechts verkrijgen van Jezus Zelf, nooit en nimmer van wereldse machten of wereldse filosofie, en met Bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria onze Geestelijke Moeder.

      Indien u de RestKerk blijft aanvallen plaatst u zichzelf tegenover een Machtige Moeder Maria die met Gods directe hulp duizend maal meer verdedigingskracht bezit dan Jeanne d”Arc. En moest u als klinisch psycholoog niet weten waartoe een gerechtvaardigde moeder in staat is wanneer zij haar kinderen moet verdedigen dan wordt het wel de allerhoogste tijd dat u dat onderwerp tot op de bodem gaat uitpluizen in uw geleerde boeken.
      U bent hiermee nogmaals gewaarschuwd. Nog slechts enkele jaren resten u om tot bekering te komen.

      1. Kortom, u bevestigt gewoon uw eigen vleesgeworden cliché. QED.
       Case closed.

     2. Kom nou, Frank. U maakt een karikatuur van een paar meningen van commentatoren (geen redactieleden nota bene) en interpreteert die als DE mening van het Katholiek Forum. Dit is intellectueel niet eerlijk.

      Ter info: het Katholiek Forum is een discussieforum gebaseerd op de subjectieve mening van haar redactieleden. Het Forum is geen officiële PR dienst van de Katholieke Kerk en heeft hiervoor trouwens geen mandaat.

      Wat betreft het hiernamaals: enkel God beslist wat er daar gebeurt, niet de readactieleden of commentatoren van KF. Misschien gaan sommige homo’s sneller naar de hemel dan de leden van dit forum. Wie weet? Aan God om hierover te oordelen…Ter inspiratie over de correcte houding rond dit thema, raad ik u de volgende lezing aan: Lukas 18: 10-14.

  1. @Sergeant.yes

   Men zingt en bidt ook om eigen zonden! ik ben geen voorstander van abortus want een kind is onschuldig aan de fouten van de ouders en wat doet de kerk aan verkrachting? Waar grijpt de kerk in bij de maatschappij om misdadigers in hun nek te grijpen en hoe zit met biechtgeheim? Ik zeg niet dat het niet een groot goed is, ik zeg dat in het Godsgericht alles openbaar is! En dacht dat daar een misdadiger kan ontsnappen?
   en moet niet elk kind gespaard worden dan hoe is met die eicellen die verloren gaan omdatz e niet bevrucht worden? en die miljoenen zaadcellen de sterven? Men moet zelfs eens verkracht worden dat men daar diens hele leven mee moet leven! ik zeg niet dat Liefde niet draagbaar maakt, ik zeg dat een mens soms aan de afgrond gebracht wordt en wie van u kan als Christus middendoor terug lopen? Goedkope huichelaars die zelf nog nooit zo iets aan den lijve heeft ondervonden! En wie is een niet gevallen? en waar haalde men de kracht vandaan om opt te staan? en wie heeft vroeger een zonde gedaan die die jaren vergeten was en ineens weer voor ogen kwam? Al tijd daar tussen geen vergeving gevraagd en ook geen welgemeend excuus aangeboden? Ooit na de biecht naar de persoon gegaan waar u onrecht aan heeft gedaan, naast de penetentie?

   Leer eens echt nederig worden en oordeel niet te vlug en die zonder zonden is werpe de eerste steen: die een volmaakt oordeel doet is daar zonder zonden en de eerste steen is Christus! En Christus is De Weg, De Waarheid en Het leven! Als u Barmhartigheid wil, geef Barmhartigheid! en wees bijzonder voorzichtig om een oordeel te vellen en weet dat niet oordelen ook oordelen is! en het ook niet is: oordeel niet want dan wordt ge niet geoordeeld! dat is een halve waarheid, de Volle Waarheid Is: Oordeel Volmaakt en Handel er naar en Die zal u vrijspreken! NIET WETEN SPREEKT NIET VRIJ EN NIET OORDELEN OOK NIET en voorbarig oordelen ook niet, VOLMAAKT WETEN EN VOLMAAKT OORDELEN EN HANDELEN SPREEKT VRIJ!!!!!!!!

 2. Tjonge 1923 toen waren mijn ouders nog kind

  Strategie

  Om de NWO tot stand te brengen, zoals Rockefeller en Bailey al in 1923 wilden, stelde het duo een 10-stappenstrategie op:

  – Haal God en gebed uit het onderwijssysteem
  – Verminder het ouderlijk gezag over kinderen
  – Vernietig de traditionele christelijke gezinsstructuur
  – Als seks vrij is, maak abortus dan legaal en gemakkelijk
  – Maak echtscheiding gemakkelijk en legaal
  -Maak van homoseksualiteit een alternatieve levensstijl
  – Ontaard de kunst, maak haar krankzinnig
  – Gebruik media om het denkpatroon van mensen te beïnvloeden en te veranderen
  – Creëer een interreligieuze beweging
  – Laat regeringen deze wetten maken en laat de kerk deze veranderingen goedkeuren

  De meeste mensen hebben niet de intelligentie om onze hachelijke situatie te begrijpen, noch de moed om deze onder ogen te zien. De corona-hoax is het hoogtepunt van een eeuwenoude samenzwering van de Kabbalisten om de Christelijke, Westerse beschaving te vernietigen. Oorlogen, economische depressies, het Tweede Vaticaans Concilie, homoseksualiteit, abortus, euthanasie, feminisme, massa-migratie, seksuele bevrijding, pornografie, geboortebeperking, rassenvermenging, ontkerkelijking, slecht onderwijs etc. waren allemaal bedoeld om de Westerse samenleving te ondermijnen en over te dragen aan het communisme.

  1. @Edwin Vissers,

   de kerk heeft God, gebed en onderwijssysteem en nog werden er kinderen verkracht door geestelijken? en wie verkracht geen kind: Die Volmaakt Verwekt zonder erfzonden en Volmaakt Leert!

   ja lees die nog maar een een keer! Onderwijzen is ook voortplanten! Elk doen en niet doen is seksueel verkeer! U weet niks van gaat hene en vermenigvuldigt u! ALLES! WANT ALLES WORDT GEWOGEN, GEMETEN, GETELD EN BEREKEND!! SCHIJNHEILIGE FARIZE”ISCHE SCHRIFTGELEERDEN DIE MEN IS MET HUN LEER! NIET EEN KENT GOD VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT, NIET EEN CHRISTUS VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT EN MAAR ZWETSEN EN BRALLEN!

 3. Niet te begrijpen tot deze generatie. Jezus meende elk woord dat hij zei!!! Dan een paar verzen later. “Op dat uur verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, o Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor de WIJZEN en VOORZICHTIGHEDEN hebt VERBORGEN, en ze aan KINDEREN hebt OPENBAARD: toch, Vader? want zo scheen het goed in uw ogen.” — Lukas 10:21 (NBG)

  ik heb erg spijt dat ik hier het 666 mysterie heb laten zien

  PARELS VOOR DE ZWIJNEN

  1. @Edwin Visser: U moet niet zwetsen met uw parels voor de zwijnen! De Zaaier zaaide overal en een deel kwam op de weg….God laat het regenen over goeden en slechten, zodat geen ‘e’en kan zeggen: had me regen gegeven dan had ik U Geloofd en geen weg kan zeggen: had uw zaad op mijn weg gezaaid, ik had spontaan berouw getoond en u om een wonder gevraagd van mijn weg goede aarde van te maken….

   U weet niks van het 666 mysterie! van uw zwetsen daar moet u spijt van hebben!!

   1. Nou weet ik zeker dat je een gestoorde Henk bent

    “Daar zijn vier verwijzingen naar 666 in de bijbel, drie in het OT, één in de NT. De drie OT-verwijzingen zijn, 1 Koningen 10:14 op 9.094 (versvolgorde nummer), 2 Kronieken 9:13 op 11.378 en Ezra 2:13 op 12.041. Het totaal is 32.513 of 41 x 793.

    Openbaring 13:18 is 30.927, of 39 x 793. Alle vier de verzen zijn dus 80 x 793. Deze verbazingwekkend hoge gemeenschappelijke factor is het hexagram van het elfde figuur, of Davidster, die bestaat uit twaalf driehoeken van 66, de elfde driehoekig getal. …. Het totale aantal letters in de vier verzen is 216, oftewel 6 x 6 x 6.”

    Het is onvoorstelbaar dat deze ‘666’ verzen geordend zijn door mannen. God moet Degene zijn die achter het fenomeen zit. De meest Een oogverblindende vertoning van Gods wijsheid is te zien in Openbaring 13:18; de volgorde van de verzen getal, 30.927, kan worden uitgedrukt als (13×793) + (13×793) + (13×793) — dat wil zeggen, Barack Hussein Obama (793), de Afvallige(13)-in-Chief drievoudig Benadrukt!

    Mijn complete oplossing voor Openbaring 13:18 houdt rekening met de versvolgorde (30,927), het Schriftuurnummer (1318) en het beest (793). Ik heb precies uitgewerkt hoe God op het getal 1318 kwam, en hoe het onlosmakelijk verbonden is met het getal 30.927 en 793.

    De reden voor mijn vertrouwen ligt in een ijzersterke dubbele getuige In Pr 7:12 – een vers dat in hoofdstuk 666 (Pr 7) wordt aangetroffen en dat het Hebreeuwse woord yiworp (Strong’s 3504; winst, voordeel) bevat – het enige Hebreeuwse woord met gematria-waarde 666.

    Ik heb ook precies uitgewerkt hoe God aan het getal 712 is gekomen. Het wiskundig bewijs is Onaantastbaar en uitdagingsbestendig. Als je het geduld hebt, en bent In staat om 1+1 toe te voegen, zul je merken dat het raadsel zich voor je opent en je eindigt met een glimlach op je gezicht, je verwonderen over Gods ontzagwekkende wijsheid.
    🙂
    Het beste is: zowel 1318 als 712 kunnen zonder enige twijfel worden getoond, om naar Obama te wijzen als de antichrist!

    Hoe God berekent 712

    De sleutel tot het 666 raadsel is de driehoekige getallenreeks. Driehoekig Getallen zijn getallen die figuurlijk driehoekig worden weergegeven. De De eerste vier driehoeksgetallen worden hieronder weergegeven:

    De volgende nummer in De reeks, d.w.z. de 5e driehoek, is 1+2+3+4+5 = 15. Zowel de volgorde (5e in dit voorbeeld) en het driehoeksgetal (15) spelen een cruciale rol bij het doorbreken van de 666 code. De driehoek is het meest logische en natuurlijke middel om de 666 code. Inderdaad, zoals ik zal laten zien, is het beestnummer 666 het meest driehoekige van allemaal driehoekige getallen!

    Om te zien hoe God tot 712 kwam, stellen we een lijst samen van alle driehoekige nummers van 1 tot 666. Onderzoek hun bestelnummers om te zien of ze ook driehoekig zijn. Van de gereduceerde set van nummers die in feite ordenummers zijn van het origineel hun bestelnummers verder te onderzoeken om alle driehoekige Cijfers. Herhaal de stappen totdat er geen driehoekig getal meer kan worden stichten. Dit proces spoelt in wezen alle driehoekige nummers en de bijbehorende bestelnummers van de basisset van 36 driehoeken van 1 tot 666 (tabel hieronder).

    1 1 1 1 1 1
    3 2
    6 3 2
    10 4
    15 5
    21 6 3 2
    28 7
    36 8
    45 9
    55 10 4
    66 11
    78 12
    91 13
    105 14
    120 15 5
    136 16
    153 17
    171 18
    190 19
    210 20
    231 21 6 3 2
    253 22
    276 23
    300 24
    325 25
    351 26
    378 27
    406 28 7
    435 29
    465 30
    496 31
    528 32
    561 33
    595 34
    630 35
    666 36 8
    Bovenstaande tabel bestaat uit 6 kolommen. De basiskolom (meest links) is bestaande uit 36 driehoeksgetallen van 1 tot 666. In de tweede kolom staat de volgorde nummers van deze basisset. In de derde kolom staan de bestelnummers van de driehoeksgetallen in de tweede kolom. En ga zo maar door. Het proces gaat door tot stilstand bij de 6e kolom, wanneer er is nog één nummer over, dat is 1.

    Optellen alle volgnummers die zijn afgeleid van de basisverzameling, in de kolommen 2 tot en met 6, zonder de basisverzameling zelf. De som, 712, wijst PRECIES naar het versnummer (met dubbele punt verwijderd) van Pr 7:12 — het vers dat het woord ‘666’ bevat in hoofdstuk 666 !!!!!!

    Hoe God berekent 1318

    De exacte formulering van 712 is ronduit spectaculair. Wat nog verbazingwekkender is, is de exacte formulering van 1318 met exact dezelfde middelen, d.w.z. de driehoekige getallenreeks.

    Vergeef me mijn oneerbiedigheid, maar er is Goddelijke waanzin in de methode!

    Wij zal nog steeds werken met de set van 36 driehoekige getallen afgetopt door 666. Nu ligt onze focus echter alleen op 10 zeer speciale driehoekige Cijfers Van deze set. Het beestgetal 666 is een perfect voorbeeld van deze speciale klasse van driehoeken die een unieke eigenschap vertonen — het afkappen van de nummer op Elk cijfer levert een Driehoekig getal zonder mankeren!

    6 = 3e driehoek 66 = 11e driehoek

    666 = 36e driehoek

    Het visgetal 153 geeft dit ook weer bijzonder eigenschap:

    1 = 1e driehoek 15 = 5e driehoek 153 =

    17e driehoek

    Het blijkt dat er alleen 10 van zulke driehoeksgetallen in de getallenruimte! Laten we Noem dit Speciale klasse van getallen afkapbaar driehoekig getallen. Hieronder vindt u een tabel van alle inkortbare driehoeksgetallen en hun bestelnummers.

    [Opmerking: de De eerste drie leden van de Runcatable Triangle Set, 1, 3, 6, zijn Speciaal inkortbaar driehoeksgetallen, aangezien het eencijferige driehoeksgetallen zijn, en kan daarom maar één keer worden ‘afgekapt’.]

    1 1
    3 2
    6 3 2
    10 4 1 1
    15 5 1 1
    36 8 3 2
    66 11 6 3 2
    105 14 10 4 1 1
    153 17 15 5 1 1
    666 36 8 66 11 6 3 2

    De meest linkse gemarkeerde kolom hierboven geeft een overzicht van de tien afkapbare driehoekige getallen. De bijbehorende afgeleide aftapbare driehoekig getallen zijn vermeld in de andere twee gemarkeerde kolommen. Elk Het bestelnummer van de inkortbare driehoek wordt rechts ervan in de Niet gemarkeerd Kolommen; in het geval dat het bestelnummer ook een driehoek is nummer, plaats dan het ordernummer van het ordernummer verder naar rechts.

    Opmerkelijk is de driehoekige vorm van de tabel die een toenemende driehoeksverhouding aangeeft naarmate we de tafel. Een afkapbaar driehoekig getal is driehoekiger dan een ander als het meer afgeleide afkapbare driehoeken en bijbehorende volgorde genereert Cijfers. Het nummer 666, aan de basis van de tafel, is het meest driehoekig van allemaal driehoeksgetallen! Het is het grootste inkortbare driehoeksgetal! (Het is ook het grootste driehoeksgetal!) 666 is zonder twijfel een ‘waterscheiding’ aantal apocalyptische proporties. Van alle getallen die door God zijn geschapen, Het is de meest driehoekige in attribuut, onovertroffen in driehoekigheid.

    Met Dat gezegd hebbende, de numerieke prestatie die eerder in Pr 7:12 is gezien, is nu hier herhaald in Op 13:18! De som van de reeks afkruibare driehoeksgetallen en bijbehorende bestelnummers (tabel hierboven) is PRECIES 1318 — het versnummer (met dubbele punt verwijderd) van Op 13:18 !!!!!

    Dit is toch zeker ongelooflijke wedstrijd, in combinatie met de magie van Pre 7:12, bewijzen dat het een schaduw van twijfel dat de driehoek (en zijn volgorde) het belangrijkste wiskundige apparaat is dat door God wordt gebruikt om codeer Zijn beroemdste raadsel. De zekerheid van kennis die wordt verschaft door de driehoeken in Pr 7:12 en Op 13:18 doorboorden bijna het donkere glas van de werkelijkheid en legde Gods hogere wiskunde bloot die tot dan toe ongezien was.

    De perfecte volgorde en symmetrie is een lust voor het oog.

    Het beest van Op 13:18

    met een perfect begrip van de oorsprong van 1318, zijn we nu een stap verder dichter bij de oplossing van het raadsel van 666. In de onderstaande tabel staan er twee manieren om op te tellen tot 30927 – de versvolgorde van Openbaring 13:18. De bovenste gedeelte van de tabel is de ontdekking van Paul Black, die maar al te veel duidelijk Barack Hussein Obama (793) in drie rijen van 13 getallen.

    Het onderste gedeelte van de bovenstaande tabel bestaat uit twee rijen getallen: 13×1061 en 13×1318. Dit laatste is het schriftuurgetal van Op 13:18, of de som van de 10 afkapbare driehoeksnummers getallen en afgeleide afkapbare driehoeken en orde Cijfers. Het eerste getal, 1061, is precies de som van 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 36 + 66 + 105 + 153 + 666 – de 10 inkapselbare driehoeksgetallen !!!!!

    1 1 1
    3 2 3
    6 3 2 6
    10 4 1 1 10
    15 5 1 1 15
    36 8 3 2 36
    66 11 6 3 2 66
    105 14 10 4 1 1 105
    153 17 15 5 1 1 153
    666 36 8 66 11 6 3 2 666
    Totaal = 1318 1061

    In de bovenstaande tabel hebben we de 10 afkapbare driehoeken toegevoegd (meest rechtse kolom) naar de tabel ‘1318’, zodat het een uitgevouwen tabel wordt. Vermenigvuldig de uitgevouwen ‘1318’-tabel 13 keer en je komt precies uit bij vers 30.927 — Openb.13:18 !!!!! Met andere woorden, God Geplaatst het Beestengeschrift op de precieze verslocatie die een veelvoud is van De 10 inklapbare driehoeken en bestelnummers!

    Er zijn 54 nummers in de uitgebreide ‘1318’-tabel. (De Hebreeuwse gematria-waarde van ‘Obama’ is 54!) Dus het aantal afkapbare driehoeken en volgnummers die optellen tot 30.927 is 13 × 54, of (13×18) + (13×18) + (13×18) — het versnummer van Op 13:18 benadrukte driemaal !!!!!

    Meer Het is veelbetekenend dat de uitgebreide ‘1318’-tabel gelijk is aan DRIE KEER 793 — de Engelse gematria-waarde van ‘Barack Hussein Obama’ !

    Er zit inderdaad goddelijke waanzin in de methode! Het getal 1318 is geen willekeurig getal. Het is de som van een verzameling van 44 getallen die het meest driehoekig van alle getallen. (Opmerking: 44 is ook het totaal van de bestelnummers van 666: 36+8 = 44. Misschien is dat de reden waarom Obama de 44e president is!) Het beest Vers nummer 30.927 is ook geen willekeurig getal. Het is dertien keer de uitgebreide ‘1318’-tabel met getallen, die de som is van 1318 en 1061 (het 10 inkortbare driehoekige getallen).

    Aan Simpel gezegd, de versvolgorde 30.927 is een functie van 1318, die in Draai is een functie van 793! Maar uiteindelijk zijn alle drie de getallen met elkaar verbonden met 666 sinds 1318 wordt afgeleid van alle afknotbare driehoeken tot 666 — de grootste van allemaal.

    Het raadsel van 666 is bijna opgelost gezien de onderstaande vergelijking:

    Uitgebreide ‘1318’-tabel = triple 793 (‘Barack Hussein Obama’)

    Het is pas volledig opgelost als zowel de ‘666’ versgetallen, 712 als 1318, worden samen beschouwd.

    Het geheim Dat onthult het beest!

    In de loop van mijn antichristelijk onderzoek, stuitte ik op een geheim van de vrijmetselarij, zo duister en ingenieus sinister dat ik niet wist dat het leidt tot de volledige oplossing van het 666-raadsel! Dit geheim is volkomen logisch voor de twee ‘666’ vers nummers, 712 en 1318.

    Ik ontdekte dat de heilige tijd van de Vrijmetselarij 11:06 is – de 666e minuut! Ik hebben twee overtuigende gevallen gedocumenteerd waarin de tijd 11:06 is subliminaal gebruikt om de massa te conditioneren: tijdens de G-20 Top (link) en in het ARRA-zegel (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) (link).

    Elke poot van de maçonniek kompas wordt geopend op 27 graden – de exacte hoek tussen 11:06 (666e minuut) en 12 uur! Er is Inconsistentie in de literatuur met betrekking tot de inwendige hoek van het maçonnieke kompas. Echter Ik ontdekte een spectaculair bewijs, als het ware in steen gegoten (ongetwijfeld het werk van een Grootmeester Vrijmetselaar), in de luchtbrug het koppelen van de Petronas Twin Towers, met zijn steunpoten gescheiden op 27 graden precies aan elke kant! (koppeling)

    De linkerpoot van het omgekeerde kompas is uitgelijnd met de uurwijzer op 11:06 — de 666e minuut.

    De structuur van de luchtbrug (het kompas) strekt zich uit tussen de niveaus 29 en 43. Het kompas bestaat uit twee dubbele poten (onder), waardoor een hoek van 90°−27° ontstaat = 63° met de horizontale as aan elke kant. Dit is ook de invalshoek tussen de uren- en minutenwijzers (27°+36°=63°) om 11:06, de 666e minuut!

    Het getal van het beest is zichtbaar op elke toren wanneer we de levelnummers van de luchtbrug optellen structuur en de twee hoeken die de kompaspoten maken met de brug : 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 63°+ 63° = 666 !!

    Waarom is het beest zo gefixeerd op de tijd 11:06 — de 666e minuut? Misschien is het omdat zijn tijd heeft komen. Maar misschien ligt het geheim veel dieper. Er is Aanwijzingen dat de Antichrist zelf de Antichrist Code heeft gekraakt begraven in de Bijbel voor iemand anders! Over extreme ironie gesproken!

    Tijdens het White House Correspondents Dinner is dit jaar merkte Obama op: “Ik ben er sterk van overtuigd dat mijn volgende 100 dagen zo zullen zijn succesvol zal ik ze in 72 dagen afmaken – en op de 73e dag zal ik rust.” Dit is godslastering! Hij denkt dat hij de God van Genesis is 1:1 die rustte op de 7e dag na de schepping. De dag dat Obama gekozen om op te rusten, komt toevallig overeen met het 73e driehoeksgetal, 2701 – het Hebreeuws gematria waarde van Genesis 1:1 !

    Ik geloof niet dat het een willekeurige opmerking was zonder voorbedachte rade.

    Obama lijkt de sleutel te kennen die de geheimen van de eerste vijf woorden van Genesis ontsluit 1:1 waarvan de Hebreeuwse gematria-waarde 1998 of drievoudig 666. Het is deze zelfde sleutel die zal ons leiden naar de complete oplossing van de 666 raadsel. De sleutel bestaat uit twee kloktijden: 11:06 (666e minuut) moderne berekening) en 5:06 (666e minuut Joodse afrekening, tellend vanaf 18 uur zonsondergang de vorige dag).

    De smoking gun bewijs dat de man in zijn bezit heeft van de kennis van de 666 heilige tijd, is te vinden in de twee tandwielen op het ARRA-zegel – vermoedelijk ontworpen of op zijn minst door hem goedgekeurd. De aangrijpingshoek tussen de tandwielen van de twee tandwielen (linksonder) valt PRECIES samen met de uurwijzer wanneer de klok Slaat 11:06 — De 666e minuut!

    Aangezien er twee wielen zijn, is een andere mogelijke kloktijd (rechts hierboven) is 5:06 — de 666e minuut vanaf 18.00 uur zonsondergang de dag ervoor, volgens Joodse afrekening. De klok slaat deze twee keer per dag: één keer ’s ochtends en één keer ’s avonds; waardoor er vier 666e minuut op een dag. Ongelooflijk, de Vier 666e minuten houden volledig rekening met de gematria-waarden van de eerste vijf Hebreeuwse woorden (standaard en omgekeerde woordwaarden)!

    De intrigerende link tussen de 666e minuut en de eerste vijf woorden van Genesis 1:1 werd genoemd in een artikel dat ik schreef over de verbazingwekkende Antichristelijk bewijs verborgen in de omgekeerde woordwaarden van Genesis 1:1 (zie link). In het kort is woord twee omgekeerd ‘Barack’ (302) in het Hebreeuws; woord vier omgekeerd is ‘Obama’ (104) in het Engels; woord twee tot woord vier omgekeerd is ‘Barack Obama’ in het Grieks (302+68+104=474); Ten slotte is de som van de eerste vier woorden omgekeerd ‘Barack Hussein Obama’ in het Engels (319+302+68+104=793). Let ook op het getal 1026 (zie hierboven) – de 666e minuut in de tweede helft van een Joodse dag is ‘Barry Soetoro’ in het Engels, meervoudige-6 gematria-waarde (A=6; B=12….).

    Voeden van de bovenstaande intriges, komen 11-6-2012 Op de volgende Amerikaanse verkiezingsdag zal Obama 1386 dagen in functie zijn. Merk op dat het maand-dagnummer van de verkiezingsdag, 11-6, overeenkomt met 11:06 pm — de 1386e minuut van de dag (of 666e minuut pm). Het getal, 1386, is het aantal dagen voor Obama’s eerste ambtstermijn; Het is ook het omgekeerde woordtotaal van de eerste vijf woorden van Genesis 1:1 !!!!!

    De 666e minuut is het duistere geheim van de vrijmetselarij dat de beest — de sleutel tot de Complete oplossing van het 666 raadsel. Zoals we zullen zien, zijn op dit exacte moment in de klok de twee 666 De versnummers 712 en 1318 zijn volledig met elkaar in overeenstemming over de identiteit van de antichrist.

    Het is nu tijd om het beest te onthullen …….

    De 11e uur!

    Vrienden, luister naar de verbazingwekkende woorden van de apostel Johannes: “Kleine kinderen, het is En zoals gij gehoord hebt, zal de antichrist Kom, ook nu zijn er vele antichristen; waardoor we weten dat het de laatste keer.” (1 Joh. 2:18)

    Na wat voor ons aardbewoners eonen lijkt – zesduizend jaar om om precies te zijn, wij hebben eindelijk de laatste keer! Dit is letterlijk het 11e uur …….. plus 6 minuten als je het niet erg vindt. De opname zal nu elke dag plaatsvinden, omdat De Zoon des verderfs is geopenbaard! Zijn tijd is 11:06 — de 666e minuut. Op dit moment zijn de twee ‘666’ Schriftuurnummers — 712 en 1318 — samen met de eerste vijf woordwaarden van Genesis 1:1 (standaard en omgekeerd), worden volledig onthuld op de wijzerplaat!

    Hierin ligt het meest vernietigend bewijs tegen Obama omdat zijn Hebreeuwse naam duidelijk wordt gespeld in 712 en 1318 in een Klassieke ‘dubbelgetuige’ mode!

    De tijd in de klok hieronder Leest 11:06 — de 666e minuut in de ochtend of de 1386e minuut in de avond. Door een sprong van intuïtie (dit is een kritische stap), heb ik een waarde van 666 aan de klok en keek met stomme verbazing naar een verbazingwekkende Een reeks getallen verscheen voor mijn ogen. Wat me meteen omver wierp waren deze drie getallen (onderstreepte getallen in de klokillustratie hieronder) — direct uit de eerste vijf woorden van de Bijbel — 302 (woord 2 omgekeerd), 593 (woord 5 omgekeerd), 1386 (omgekeerd woord totaal van 5 woorden)!

    Niet om te vermelden dat het drievoudige 666 — het totaal van de standaardwaarde van de eerste vijf woorden van Genesis 1:1 — wordt ook verklaard door de 666 klokstraal en de twee 666e notulen!

    Ik wist dat ik vuil moest betalen!

    Toen ik verder ontdekte dat zelfs de omgekeerde woordwaarden van woord 1 en 3 zijn ook vertegenwoordigd in de kloksector begrensd tussen 11:06 en 12:00 uur (gele ‘pizza’ plak), gaf ik glorie aan God voor Zijn Oneindige wijsheid! De som van de sectorboog (314) en de kortere lijn segment op de verticale straal (73) is gelijk aan 319 (woord 1 omgekeerd) + 68 (woord 3 omgekeerd)!

    Zo zijn bijna alle vijf omgekeerde woordwaarden te vinden op de gele ‘pizza’ plak! De uitzondering is woord vier, die een omgekeerde waarde heeft van 104 — de Engelse gematria waarde van OBAMA! De omissie is veelzeggend. Als we het omgekeerde woord zouden toevoegen waarden van woord 1 tot woord 4 (waar de weglating is), is de som 793 — de Engelse gematria-waarde van ‘Barack Hussein Obama’!

    Wat dacht God toen Hij schreef? de eerste vijf woorden van de Bijbel: “In het begin schiep God de Hemel”? Heeft hij rekening gehouden met de cijfers die in de ‘666’-pizza voorkomen? plak?

    Het antwoord lijkt JA te zijn; De cijfers spreken voor zich.

    Hoe kunnen we het anders verklaren Deze bovennatuurlijke verbindingen:

    De Hebreeuwse gematria totaal van de eerste 5 woorden – 1998 (666 + 666 + 666) – zijn sleutelgetallen op de ‘666’ klok Sector: klokstraal 666 en twee 666e minuten. Het is ook de som van drie 666e minuten: 306m (5:06) + 1026m (17:06) + 666 m (11:06) = 666+666+666.
    De omgekeerd woordtotaal van de eerste 5 woorden — 1386, verschijnt als De 666e minuut van ’s middags (23:06) op de ‘666’ kloksector.
    De eerste vijf omgekeerde woordwaarden van Genesis 1:1 zijn bijna volledig gebaseerd op de ‘666’ kloksectornummers – omgekeerde woordwaarden van Vier afzonderlijke woorden (319, 302, 68, 593) en in totaal vijf woorden (1386).

    Oké, Heer, U hebt onze aandacht. Maar waar zijn de twee ‘666’-vers? Numeri, 712 en 1318 – het ultieme bewijs dat de Antichrist vastnagelt?

    Kijk nog eens op de klok en merk op dat de antichrist verborgen is in in het volle zicht: 302 (Barack in het Hebreeuws) en 54 (Obama in het Hebreeuws)! Maar aangezien er twee ‘666’-kloksectoren zijn (‘pizza’ plakjes), één in de ochtend en één in de nacht, wat gebeurt er als we de getallen twee keer optellen? Het is 302 (Barack) + 54 (Obama) + 302 (Barack) + 54 (Obama) = 712 — het ‘666’ schriftuurgetal van Pr 7:12 waar we naar op zoek waren !!!!!!

    Ander De Hebreeuwse gematria-waarde van ‘Obama’ is 55 (54 komt vaker voor waarde; zie link); Dit nummer is verborgen in de 666e minuut – want het is de 55e minuut tot twaalf uur. Door 55 (inclusief rekening) te gebruiken in plaats van 54 (exclusief afrekening), de Hebreeuwse gematria waarde van ‘Barack Obama’ is 302+55 = 357. Twee keer toevoegen aan account voor de twee ‘666’ kloksectoren: 302 (Barack) + 357 (Barack Obama) + 302 (Barack) +357 (Barack Obama) = 1318 — het ‘666’ schriftuurnummer van Op 13:18 — het tweede getal waar we naar op zoek waren!!!!!

    De dubbele getuige verdubbeld wordt viervoudige getuige!

    God kende de twee Hebreeën spelling van ‘Barack Hussein Obama’ (hieronder) lang voordat hij werd geboren. Het Er was alwetendheid en oneindige wijsheid voor nodig om Obama te coderen in twee driehoekssommen die zijn afgeleid van 666 – 712 en 1318 – met behulp van de twee Hebreeuwse spellingen van ‘Obama’ – 54 in de eerste en 55 in de laatste.

    (54) ברק חוסיין אובמה = waarde van 500 (87% gebruik)
    (55) ברק חוסיין אובאמה = waarde van 501 (13% gebruik)

    Het mysterie van 1318 is dus VOLLEDIG gedecodeerd!
    Het 666 raadsel is VOLLEDIG opgelost!

    Het element van ‘dubbele getuige’ wordt ten volle benut – twee Hebreeuwse spellingen in twee ‘666’-driehoekssommen – twee namen die twee keer worden herhaald in elke ‘666’-driehoekssom.

    Sta eens stil bij nog een dubbel getuigenis. Het woord wijsheid (Hebreeuws waarde 73), gevonden in beide ‘666’ verzen – twee keer in Pr 7:12 en één keer in Openb. 13:18 — wordt ook twee keer gevonden in de twee ‘666’ kloksectoren als de kortere lijn segment op de verticale straal!

    Job, geïnspireerd door God, schreef deze woorden: “En dat hij u zou tonen de geheimen van de wijsheid [Hebreeuwse waarde 73], dat ze dubbel zijn aan dat wat is!”

    Die van Job Woorden – geheimen, wijsheid en dubbel – zijn perfecte beschrijvingen van de nummers op de ‘666’-kloksector. Maar misschien ben je hier niet op voorbereid: Jobs vers is ontleend aan de (6+6+6)e boek van de Bijbel, hoofdstuk 11 vers 6 — een duidelijke verwijzing naar 11:06, de 666e minuut !!!!!

    God kan Job geïnspireerd hebben om dit vers speciaal voor het ‘666’ klokkenraadsel te schrijven!

    Overwegen Weer een dubbele getuige. Het vers voor Op 13:18 dat bevat het woord ‘wijsheid’ is Openbaring 7:12 – een vers dat dezelfde tekst deelt nummer met Pr 7:12 !!!!!

    Als we alle getallen bij elkaar optellen, krijgen we een verrassend beeld van het duistere geheim van het beest! De wijsheid van God wordt ten volle geopenbaard in al haar glorie in het bovenste segment van de ‘666’ kloksector (onder). Ongeveer 1% van de hele klok in beslag nemen gebied, ontrafelt dit kleine segment het mysterie van Op 13:18.

    Waarlijk, de wijsheid van God kent geen grenzen. Blijf bij dit kleine ‘wijsheid’ (73) segment nog een tijdje en word helemaal weggeblazen. Beschouw de twee reeksen Getallen gevonden op het segment: 302+54+73 = 429 en 302+314+73 = 689. Hoe vreemd zijn beide getallen (als aantal hoofdstukken in het Oude Testament en de Bijbel) op ‘Barack Hussein Obama’ (500 en 501) als je ze meet vanaf het einde van het OT/Bijbel!!!!!

    Het segment ‘wijsheid’ zit vol met de wijsheid van God. Geen wonder dat God het raadsel van 666 voorafgaat met deze woorden: “Hier is wijsheid. Wie verstand heeft, laat het getal van het beest tellen.”

    De vraag kan nu redelijkerwijs worden gesteld: Hebben we niet de volledige Oplossing voor Het raadsel van 666?

    De 666 pizzapunt

    hier is een stuk hap waar je je tanden niet in zou willen zetten. Het heeft het beest er helemaal overheen! De omtrek, 666+54+73+593 = 1386 (zie hieronder), Behalve dat het de 666e minuut na 12 uur is, is het omgekeerde woord totaal van de eerste vijf woorden van Genesis 1:1.

    De laatste vergelijking hierboven is de som van drie getallen rond de omtrek van de pizzapunt “666” eindigend op nummer 73 voor ‘wijsheid’. De vergelijking zegt ‘wijsheid’ plus ‘Obama’ in het Hebreeuws plus de 666 beestnummer is gelijk aan ‘Barack Hussein Obama’ in het Engels !

    De omtrek is intrigerend genoeg, maar het lijnstuk binnen de ‘666’ Pizzapunt spant de kroon! Zijn waarde, 302, is ‘Barack’ in het Hebreeuws.

    Maar er is veel, veel meer dan op het eerste gezicht lijkt in dit nummer ……..

    Het aantal dat maakt een einde aan alle speculaties!

    De verveling van het kraken van het 666-raadsel is voorbij. Je kunt zelfs stoppen Lees verder dan dit punt en denk na over de implicaties van dit alles (Jezus is slechts een ademtocht verwijderd!). Maar de pret is nog maar net begonnen! Je zult overweldigd worden door de rest van het materiaal dat ik vertrouw.

    De getallen op de ‘666’ kloksector zijn afgeronde getallen, behalve 666 zelf. Het nummer dat een einde maakt aan alle speculaties hangt af van de precieze waarde van 302 (Barack in Hebreeuws) — de kortste zijde van het onderstaande blauwe vierkant (vrijmetselaars!) binnen de Sector ‘666’-klokken.

    Het getal 302 tot op de derde decimaal is 666 × sinus(27°) = 302.357……….. Dit getal alleen al is een dubbele bevestiging van de identiteit van de antichrist: 302 (Barack) + 357 (Barack Obama)! Als we de twee getallen twee keer vermenigvuldigen met rekening houden met de twee 666e minuten, is de som 302 (Barack) + 357 (Barack Obama) + 302 (Barack) + 357 (Barack Obama) = 1318 — de Schriftuurnummer van Openbaring 13:18 !!!!!

    Dit is gewoon een andere manier om 1318 te verkrijgen – een meer directe manier. Voortzetten met de precisie van 302 tot we het 54e cijfer bereiken (54 is ‘Obama’ in het Hebreeuws).

    Deze 54-cijferige tekenreeks (54=Obama) is Het getal dat alles beëindigt speculaties over de identiteit van de Antichrist! Het begint met 302 (Barack) en eindigt met 356 (Barack Obama)!

    302. okt. 357,672,826,538,163,179,231,971,994,342,218,522,709,770,230,648,356 (raadpleeg grote rekenmachine via deze link)

    Er zijn achttien 3-cijferige getallen in de bovenstaande reeks.
    Het aantal Achttien is 6+6+6. Het einde van de tekenreeks wordt beëindigd door de (6+6+6)e driecijferig getal, 356 — ‘Barack Obama’ in het Hebreeuws!

    Zo hebben we ook nog een bevestiging van 712 gevonden, wat twee keer is 356! Samen met 1318 is de dubbele Witness bereikt duizelingwekkende niveaus.

    Maar dat is nog niet alles.

    Het gemiddelde van de 6+6+6 driecijferige getallen in elke 54-cijferige tekenreeks is 9028 ÷ 18 = 501,555555……… De Geheel getal, 501, is de Hebreeuwse gematria-waarde van ‘Barack Hussein Obama’! De terugkerende decimale cijfers, 55, is de Hebreeuwse gematria-waarde van ‘Obama’!

    Toevoegen de eerste vier getallen van het gemiddelde, 501,555555…… , en be geschokt: 501 (BHO) + 55 (O) + 55 (O) + 55 (O) = de Nummer van het beest 666 !!!!!

    Deze som onthult verrassende figuratieve patronen die Obama en zijn Nummer 666 — het 36e driehoeksgetal.

    De gematria-waarde van de antichrist draagt wel bij aan 666 (501 BHO + 55 O + 55 O + 55 O), als je bereid bent het te ontvangen.

    Bestudeer de 54-cijferige tekenreeks opnieuw en merk op dat deze alle vier de tekenreeksen bevat namen waarmee Obama in het openbaar en in de pers wordt aangesproken media: Barack (302), Barack Obama (356/357), Obama (55) en Barack Hussein Obama (501).

    Alsof het viervoudige getuigenis van Pr 7:12 en Op 13:18 nog niet genoeg is, geeft God nog een viervoudig getuigenis van Zijn Woord!

    Verviervoudigen Getuige van vier Bijbelse getallen

    die u je hoeft geen Euler of Pascal te zijn om nieuwsgierig genoeg te zijn om er kennis van te nemen Enkele cijfers gevonden in het Nieuwe Testament. Naast de twee bekende getallen, is de vis nummer 153 en het beestnummer 666, zijn er nog twee driecijferige nummers zelden Geschreven over: 120 en 276. Waarom staan ze überhaupt in de Bijbel? Waarom heeft John en Peter storen zich eraan om het aantal gevangen vissen te tellen en waarom nam John de moeite om te noteren Het nummer voor ons alsof het verhaal niet compleet is zonder dit detail? Dezelfde raadselachtige vraag kan worden gesteld met betrekking tot de 276 geredde personen op het schip waar Paulus zich bevond toen het schipbreuk leed. Waarom 276 En niet 275 of 277 of gewoon ‘zo’n driehonderd mensen’? Lukas belastte ons in ieder geval niet met precisie toen hij de aantal discipelen verzameld voor Pinksteren in Handelingen 1:15, welke Hij schreef dat het “ongeveer honderdtwintig” was. Over de precisie van 666 valt echter niet te onderhandelen omdat het de sleutel is tot een raadsel.

    Deze nummers uit het Nieuwe Testament maken indruk op Bijbelstudenten met gevoel dat hun numerieke precisie wordt berekend. Verrassend (misschien niet), De vier getallen zijn niet een willekeurige verzameling van niet-verwante Cijfers; zij hebben iets gemeen, een getaleigenschap die hen samenbindt!

    Alle vier de 3-cijferige nieuwtestamentische getallen zijn deelbaar door 3 en het zijn allemaal driehoeksgetallen!

    Hebben Lucas en Johannes samengespannen om het bovenstaande stukje wiskunde te fabriceren? Redenen die alleen zijzelf kennen? Of was het gewoon toeval dat De cijfers kwamen op die manier uit? Of misschien zit er toch ritme en reden in de cijfers.

    Gezien de waarschijnlijkheid van bijna nul (kans van 1 op 810.000!) dat we Zoek er vier driecijferige veelvoud van 3 driehoeksgetallen in het Nieuwe Testament, Stel je de utter voor onmogelijkheid dat de driehoekssom ook de Hebreeuwse gematria-som van vier is Namen van de Antichrist!

    55 (O) + 302 (B) + 357 (BO) + 501 (BHO) =
    120 discipelen + 153 vissen + 276 geredde personen + 666 beest getal

    Maar ik heb het gevoel dat sommigen van u het legitieme bezwaar kunnen maken dat je kunt bijna naar boven komen met een willekeurige combinatie van vier getallen die overeenkomt met een som. Waar. Maar probeer het eens vier namen van een persoon toevoegen om tot een vooraf bepaald aantal te komen! Je kunt de cijfers niet zomaar verzinnen. Bovendien zijn deze zijn geen vier willekeurige getallen die uit de lucht worden geplukt; ze zijn recht voor zijn raap van het nummer dat een einde maakt aan alle speculaties!

    Om onze aandacht te trekken, plantte God niet slechts vier getallen, maar vier driehoeksgetallen, in het Nieuwe Testament, waarvan de som precies de vier namen van Obama is verborgen in de ‘666’ klokkensector. Gezien de driehoekige wortels van de twee ‘666’ versgetallen, 712 en 1318 — twee getallen die zijn afgeleid van 666 (het meest driehoekige getal), het getuigenis van de vier Bijbelse driehoeksen cijfers is van aanzienlijk belang.

    Dubbele Getuige van de Eerste woorden van de eerste twee geschriften

    De berg Bijbels bewijs is geestdodend. Hoeveel meer bewijs Kan een menselijke geest aan?

    De nummer 302 (Barack in het Hebreeuws) is ENORM. De precieze waarde van de ‘666’ clock sector, als een 54-cijferig nummer, lost de mysteries van 712 op en 1318, en de vier driehoeksgetallen van het Nieuwe Testament. Misschien is de betekenis van 302 ontging Barack, zijn naamgenoot, niet, die moeite om het op zijn horloge op de voorkant van Reader’s Digest te dragen, Februari uitgave, 2009 (link).

    Hier is nog een reden waarom 302 ENORM is: Ted Porter ontdekte dat als je heffen de afzonderlijke cijfers van het getal tot de 6e macht en tel ze op, de Som is ongelooflijk 793 (3 6+06+26) — de Engelse gematria-waarde van ‘Barack Hussein Obama’! Aan mijn aangename verrassing, ik ontdekte dat er 666 nummers zijn tussen 3 6 en 26!

    Hier is nog een andere reden waarom 302 ENORM is: hoofdstuk 302 van de Bijbel is hoofdstuk 888 gerekend vanaf het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring; de Griekse gematria-waarde van JEZUS is 888!

    Bedenk dat 302 ook de omgekeerde woordwaarde van woord twee is van Genesis 1:1. Ik was helemaal gevloerd toen ik hoorde dat (dankzij Vernon Jenkins) het eerste woord van Genesis 1:2, erets, vertaald als “En de aarde”, heeft een waarde van 302! In onze zoektocht naar de antichrist, richtten we veel aandacht op Genesis 1:1. Echter, had wij Lees verder na de eerste scripEn dan zouden we Barack zijn tegengekomen (302) bij Het begin van vers twee!

    Maar grijpen we hier naar strohalmen?

    Overwegen De eerste ZES woorden van Genesis 1:2 tellen op tot 1586, wat TWEEMAAL is 793 — de Engelse gematria-waarde van ‘Barack Hussein Obama’!

    Als je de eerste twee schriftgedeelten rug aan rug samenvoegt (hieronder), krijg je een ontzagwekkend palindroompatroon is duidelijk in beeld: i) De twee woorden die Genesis 1:1 en 1:2 met elkaar verbinden zijn een en dezelfde — erets voor ‘aarde’; de tweede keer dat het voorkomt, wijst op ‘Barack’ (302). Kik ‘Barack Hussein Obama’ (793) komt twee keer voor aan beide zijden van de ‘Aarde’ verdeelt! iii) ‘Barack’ staat aan het hoofd van de twee BHO (793) woordreeksen als een Palindromisch paar — 203 & 302.

    Overwegen de eerste woorden van Genesis 1:1 en 1:2 – “in het begin” (913) en “en de aarde” (302). De som is 913 + 302 = 1215. Dit is hetzelfde totaal als dat van de vier driehoeksgetallen in het Nieuwe Testament en dat van De vier namen van de Antichrist !!!

    Het is onmogelijk om zwaardere woorden te vinden dan de eerste woorden van de eerste twee schriftgedeelten. Moeten we hun getuigenis lichtvaardig opvatten?

    Het gecombineerde getuigenis van het Woord van God is ontzagwekkend.

    Toch hebben we een vierde getuige om de zaak te bezegelen!

    Dubbel getuigenis uit twee ‘666’ schriftgedeelten
    De twee ‘666’ schriftgedeelten
    die we hier beschouwen zijn niet Pr 7:12 en Openbaring 13:18. Tot nu toe heeft ons onderzoek de monumentale betekenis van de 666e minuten (modern en joods) aan het licht gebracht, zonder welke Het raadsel van 666 blijft onopgelost. God ziet erop toe dat zij worden opgenomen in de Heilige Schrift, door hun kloktijden in het eerste boek van de Bijbel te verbergen; hun betekenis wordt onderstreept door de Wet van de Eerste Vermelding.

    Deze twee ‘666’-geschriften werpen hun gewicht in de schaal Ongelooflijke drievoudige getuige op 1215 om de vierde getuige te vormen tegen de mens der zonde!

    De 666e minuut van een Joodse dag is 5:06. Wat kunnen we in hoofdstuk 5 vers 6 van Genesis vinden? Het is de nummer 357 — ‘Barack Obama’ in het Hebreeuws! (zie link) De 666e minuut van een moderne dag is 11:06. Klik hier op deze link om naar Genesis 11:6 te gaan en jezelf ervan te overtuigen dat de drie de resterende Hebreeuwse namen van de antichrist zijn daar te vinden!

    De berg bewijsmateriaal stapelt zich torenhoog op.

    De getuigenis van het Woord van God lijkt maar door te gaan ……… We hebben gezien getuige op getuige op getuige uit de Schrift dat Obama de profeteerde de antichrist van de Apocalyps. De apostel Johannes spreekt werkelijk over de laatste keer.

    Welkom bij de Nieuwe Wereld Orde.

    De antichrist is hier.

    Dubbel Getuigenis uit de eerste twee Schriftgedeelten

    Maar we zijn nog niet klaar met Genesis 1:1 en 1:2. De standaard en omgekeerd woordtotaal van de eerste vijf woorden van Genesis 1:1 en de eerste zes woorden van Genesis 1:2 is 666 + 666 + 666 + 666 + 793 (BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) !!!!!

    Als U bent het artikel op dit moment nog aan het lezen, u bevindt zich waarschijnlijk in een surrealistische gemoedstoestand met alle getallen die rondzweven in de 3-pond universum tussen je oren. Haal diep adem en ontspan.

    Het wiskundeniveau is zo ver gevorderd dat we onszelf Spelen met getallen zonder remmingen als een vijfjarig kind! Hoe hoger de wiskunde, hoe hoger de Eenvoudiger wordt het!

    Geloof je me niet? Lees verder.

    Dubbel Getuigenis uit de Eerste en Laatste Schrift

    De De som van de eerste en de laatste Schrift is 2701 (Ge 1:1) + 8971 (Opb 22:21) = 11672. Dit is een interessant getal omdat de eerste drie cijfers overeenkomen met 11 uur en 6 minuten, d.w.z. de 666e minuut, en de De laatste twee cijfers, wanneer ze worden omgedraaid, wijzen naar de hoek (27°) tussen 11:06 en twaalf uur.

    Het belangrijkste is dat het getal 11672 TWEEMAAL het standaard en omgekeerde woord is waarden van de 5+6 woorden van Genesis 1:1 en 1:2 !!!!!

    Het totaal van de eerste en laatste geschriften is dus 666 + 666 + 666 + 666 + 666 + 666 + 666 + 666 + 793 (BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) + 793(BHO) !!!!!!

    Als we hebben de eerste vijf woorden van de Bijbel al een aantal keren eerder genoemd som tot triple 666. De hoeveelheid antichristelijk bewijs dat hierin begraven ligt Vijf woorden verbijsteren de geest. Tel daar de vier 666e minuten bij op en overeenkomende kloktijden met de drievoudige 666 en omgekeerde woordwaarden en krijg een schok van de stroom die door je heen stroomt!

    666 + 666 + 666 (standaardwaarde van vijf woorden van Ge 1:1)
    + 1386 (omgekeerd waarde van vijf woorden van Ge 1:1=666e m)
    + 666 + 666 + 666 + 666 (vier 666e minuten) + 1106 + 2306 + 506 + 1706 (vier ‘666’-kloktijden = 5624) =
    666 + 666 + 666 + 666 + 666 + 666 + 666 +
    666 + (beest)

    793 + 793 + 793 + 793 + 793 + 793 + 793 + 793 (BHO)

    =
    2701 (Ge 1:1) + 8971 (Opb 22:21) (Eerste en laatste Schrift)

    Merk ook op dat het totaal van de vier kloktijden ‘666’, 5624, het totale aantal is van Griekse woorden die in het Nieuwe Testament worden gebruikt!

    Wat gebeurt er?

    Is de Almachtige die de spot drijft met gewone stervelingen door ‘onbelangrijk’ te verbergen numerieke eigenaardigheden om de geesten te prikkelen, zodat het hele fenomeen, Hoe raadselachtig het ook mag zijn, het is niets meer dan een interessante willekeurige botsing van cijfers die inherent zijn aan de aard van getallen?

    Op de een of andere manier is er een holle klank in de bovenstaande stelling.

    Het ultieme Kinderspel

    I Ik weet niet hoe God het deed, maar Hij heeft een manier met getallen en maakt ze Leuk ondanks de strengheid. Laat ik eindigen waar we begonnen zijn — de ‘1318’-tabel.

    1 1
    3 2
    6 3 2
    10 4 1 1
    15 5 1 1
    36 8 3 2
    66 11 6 3 2
    105 14 10 4 1 1
    153 17 15 5 1 1
    6 6 6 36 8 6 6 Niet beschikbaar. 11 6 3 2

    Als we de bovenstaande tabel nog eens bekijken na onze ‘nummers’ roller-coast rit, een Ik kan het niet helpen, maar merk de twee 666e minuten: 11:06 (modern; rood cijfers) en 5:06 (Joods; blauwe cijfers)!

    Let op de drie categorieën die de tien afkapbare driehoekige getallen: eencijferig (1, 3, 6), dubbel cijfer (10, 15, 36, 66) en driecijferig (105, 153, 666). Laten we de conventie op zijn kop zetten en tel de cijfers verticaal op volgens categorieën; Bijvoorbeeld de eerste drie rijen (eencijferige categorie) worden op deze manier toegevoegd: 136 + 123 + 2. Ga verder met verticaal toevoegen tot het einde: 136 + 123 + 2 + 1136 + 0566 + 4581 + 1 + 1136 + 1123 + 2 + 116 + 56 + 536 + 113 + 476 + 8 + 116 + 56 + 451 + 1 + 116 + 113 + 2 = 10966.

    Het bedrag is totaal onverwacht. Het is TWEE keer de standaard en omgekeerd woord totaal van Genesis 1:1 !

    Als God is Wie we denken dat Hij is, is de exacte overeenkomst hierboven niet zonder reden. Zeer zeker is de antichrist daar verborgen in de getallen (zie hieronder).

    De twee Hebreeuwse gematria-waarden van ‘Barack Hussein Obama’ uit het bovenstaande — 501 en 1151 — zijn nauw verbonden met de 666e minuut (modern en Joods; zie hieronder). Door de twee ‘666’ kloktijden (meest rechts) samen te voegen klok hieronder), komen de twee Hebreeuwse namen van de antichrist op wonderbaarlijke wijze tevoorschijn: 1151 is het amalgaam van alle drie de getallen (11, 5, 1) en 501 is het amalgaam van 5 en 1 !

    De som van deze vier Hebreeuwse gematria-waarden van ‘Barack Hussein Obama’ — 1151, 501, 11:51 (711m), 5:01 (301m) — is 666 + 666 + 666 + 666 !!!!! Anders gezegd, de vier namen van ‘Barack Hussein Obama’ komen gemiddeld uit op 666 – het getal van het beest!

    De Man gemarkeerd met een Driehoek

    I zag op internet wat enige tijd geleden een geometrische vorm op het hoofd van Obama leek te zijn, maar dacht dat de foto misschien gemanipuleerd was. Totdat ik het weer zag in de Time Magazine, 2 februari 2009 herdenkingsuitgave. Overtuig uzelf.

    Ongeacht of er een echte afdruk van een rechtopstaande driehoek op Obama’s hoofd is, zal ik nog steeds meegaan met wat Nicholas Cage aangrijpend zei in de film, “Knowing” – de sleutel zit in de cijfers.

    Hoeveel ‘weten’ moeten we ontvangen voordat we geloven?

    Dat is waarschijnlijk een betwistbare vraag, want de tijd zoals we die kennen raakt snel op. Binnenkort zal iedereen het weten.

    Jezus is er bijna. Ben je klaar om Hem te ontmoeten?

    1. @Edwin Vissers

     Ik ontken niet dat er profetieën in de Bijbel zijn, ik ontken niet dat getallen ook tekenen zijn, ik ontken ook niet dat de tekenen duiden op dat we mogelijk aangekomen zijn bij de laatste periode van de eindtijd. U snapt niks van de anti-christ! u snapt niks van Satan. U weet niet eens waarom we hier op de wereld zijn want u komt niet verder dan Om God te dienen en dan met de menselijke Wet en Profeten te komen! U weet niet wie Satan werkelijk is en wie demonen zijn, uw eet niks van de geweldenaren uit de Tijd van Noach u weet niks van de eerste nacht de tijd dat Satan en demonen direct streden tegen God en welke gevolgen die hadden voor God!
     En omdat u niet wie Satan en de anti-christ zijn en welke betekenis Satan en de anti-christ hebben, Wat hun doel is!

     en het belangrijkste van alles overslaat: uw bevindingen controleren bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

     1. Als je steeds zegt je snapt er niks van

      zo duistere trol van de overheid heb ik nog nooit meegemaakt

      Je weet geen reet van me kanker mongool.

      1. @Edwin Visser

       Gaan we schelden?

       Nee u snapt er niks van want u erkent niet Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Die is De Weg, De Volle Waarheid en Het Volmaakte Leven!
       en zelfs als u in uw gedachte een profetie krijgt dan nog heb je naar Die ene Verschijning te gaan, om je gedachte te toetsen aan de test van Satan, of je gedachte er voorbij komt en volmaakt staat in Die Christusverschijning!

       Ik hoef uw leven niet te kennen want men herkent aan de vruchten de boom!
       en men hoeft slechts één fout te vinden om te weten dat men niet vergenoeg gekeken heeft en ver genoeg geweest is!!

       1. @Edwin Vissers

        weet u nog:

        19Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.(Mat 5)

        en die klein heet in het koninkrijk Gods moet niet denken dat die een ander kan beleren en leren en doet die toch alsof het de Volle Waarheid is, dan zwetst die en als die het vasthoudt wordt die ziende blind

       2. Ik doe exorcisme ,ik heb een speciale stoel ,met banden ,verder ziet u het wel

        Ik ken de duivel uit het klooster en heden ,ik zeg nogmaals je kent me niet

        maar jij bent een open boek?

        1. @Edwin Vissers

         arme die u bent! een echte exorcist heeft geen stoel met banden nodig! En ook geen Bijbel in de hand en wijwater en spreuken!
         en daarbij een men is pas echt vrij van Satan en demonen uit diens “huis” als die alle kamer van de ziel schoon heeft met Christus als Bewaker! u bent zo blind dat u niet eens weet dat Satan en demonen in uw eigen huis heeft! Dat kan je ook zien want u erkent niet Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Zonder Die kan je nooit je “huis” echt alle kamers van ziel schoonkrijgen! Kijk om u heen! Wie kent Die Ene Volmaakte Christusverschijning? kijk in de kerk, ze gaan ter Communie en als ze de kerk uitkomen gaan ze verder met hun leven! Men moet niet denken dat als men Geheiligd is, Satan en demonen niet in hun huis wonen want elk vuil compromis, al is het Geheiligd is nog steeds niet in alles Volmaakt! Kijk maar naar Jacob die werd mank! kijk naar heiligen als ze hun Verschijning verliezen…..heet het niet dat men pas in de hemel is aangekomen dat men niet meer verloren kan gaan? Waarom niet al op aarde levend? en waarom werd de verkeerd geklede uit de Hemel “gegooid”?

         Arme, arme die u bent!

         1. @Edwin Vissers

          Hoe en door wie komt het dat apostelen op het laatste avondmaal te horen krijgen van Christus: ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het nog niet verdragen?

          Wie is de vader van elk kwaad? En waar is die dan die vader in het kwaad, buiten of ook binnen de apostelen? En als die buiten de apostelen is waarom horen ze dan slecht, of verstaan ze slecht? omdat het verstand buiten de mens is?

          Daarom zwets u omdat u niet weet wie Satan is en waar die is!

        2. @Edwin Vissers,
         Sorry, maar hier gebruiken wij het woordje ‘U’.
         In antwoord op Uw vraag: ‘Bent Uzelf ’n open boek?’
         Daarop kan ik open antwoorden: voor zover het iedereen aangaat: Ja.

         1. @Edwin Vissers,
          En … aan duiveluitdrijvers heb ik een broertje dood aan.
          Regelmatig BIDDEN: dat is heel wat ánders.
          Ieder die regelmatig bidt tot Jezus en Maria zal ‘automatisch’ (= geheel ‘vanzelf’) geholpen worden.

          1. @Edwin Vissers,
           na-reactie:
           Ieder die regelmatig bidt tot Jezus en Maria + natuurlijk regelmatig ter kerke gaat, zal ‘automatisch’ (= geheel ‘vanzelf’) geholpen worden.

         2. @P.J.T Derks

          u weet niet welke betekenis ligt in open boek! want dan zou u alles laten zien en u kent uw verborgen zonden niet eens, wie van die het aangaat wel? Het gaat namelijk iedereen aan want iedereen is diens broeder/zuster hoeder! En men heeft geluk dat men pas kan Zien als men dragen en verdragen kan want God laat niet toe dat een mens boven diens kracht getest wordt!

          1. @P.J.T. Derks

           allen in de Hemel, tuin van Eden(7e kamer van de ziel) het vagevuur elke Vol-Profeet in alles, en de Hel weet alles van u! Dat zijn er een veel meer dan u zegt

 4. De Hebreeuwse concordantie van de Strong: BARAQ (1300) + 666 = Lucifer (1966) BARAQ (1300) + BAMAH (1116) = BEEST (2416)

  De VRIJMETSELAARS weten wie Obama is. Het is jammer dat de meeste gelovigen dat niet doen. in vrijmetselaarstempels over de hele wereld is er één specifiek Bijbelvers dat ze overal graveren en dat is onderdeel van Genesis 1:3 “Laat er licht zijn”. In Strong’s concordantie wordt het opgesplitst in het volgende nummer. Laat er licht uit 1961 zijn. 216 Dat laat zien dat de Heer Obama’s geboortedatum in Genesis had gecodeerd. Geboren in 1961 op de 216e dag. Merk op dat 216 6 X 6 X 6 is. Lukas 10:18 is ook de sleutel. In het Hebreeuws luidt Lukas 10:18 ra’ah satan naphal ‘aher baraq o bamah Niet te begrijpen tot deze generatie. Jezus meende elk woord dat hij zei!!! Dan een paar verzen later. “Op dat uur verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank u, o Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor de WIJZEN en VOORZICHTIGHEDEN hebt VERBORGEN, en ze aan KINDEREN hebt OPENBAARD: toch, Vader? want zo scheen het goed in uw ogen.” — Lukas 10:21 (NBG)

  Terug naar 666. Dat staat voor ‘een mens’, zegt Johannes. Nu werd in zijn tijd veel gematria toegepast: een wiskundige benadering van letters. Elke letter staat dan voor een getal. De A is bijvoorbeeld 1, de B een 2, enzovoorts. Daar waren vaste waarden voor. Monniken hebben eindeloos de getalswaarde van allerlei namen zitten berekenen en allerlei oplossingen bedacht.

  In een zeer mysterieuze passage schrijft Johannes: “Hier komt wijsheid. Als je verstand hebt, bereken dan het getal van het beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666.”

  Overal in het getal 666 zit dus die 6 verstopt. Johannes gebruikt trouwens vaker driehoeksgetallen: de discipelen vangen bijvoorbeeld 153 vissen: dat is 1 + 2 + 3 en verder tot 17.

  30 BIJBELSE PROFETES DIE BEWIJZEN WIE DE ANTICHRIST IS
  1) “Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen” – Jezus, Lucas 10:18
  In het Hebreeuws wordt “bliksem uit de hemel” uitgesproken … “Baraq O Bamah”. Dat betekent dat Jezus Christus 2000 jaar geleden in het Hebreeuws zei: “Ik zag Satan als Baraq O Bamah” Openbaring 12: 7-12 beschrijft een oorlog in de hemel, uitgevochten tussen de aartsengel Michaël en zijn engelen, en Satan en zijn engelen, die na verlies de strijd, waar neergeworpen op aarde. Dit was de gebeurtenis die Jezus beschreef in Lucas 10:18 toen Hij zei: “Ik zag Satan als Baraq O Bamah.”
  2) Openbaring 13:18 Zijn nummer zal hem identificeren. 666 De dag nadat Barack Obama in 2008 werd gekozen, waren de winnende nummers voor de Pick 3 Lottery in zijn thuisstaat Illinois 6-6-6, waar zijn postcode 60606 was. 6 + 6 + 6 = 18 is het totale aantal letters in de naam Barack Hussein Obama. Vers 18 van hoofdstuk 13 vertelt ons de numerieke waarde van zijn naam. Obama zat zeven jaar in de Senaat van Illinois vanuit het 13e district. Vers 7 onthult zijn agenda om alle christenen en joden te doden en een wereldregering op te richten. Diezelfde dag was de Pick 4 7-7-7-9. De Bijbel legt zichzelf uit. 777 betekent
  Gods volmaakte voltooiing, 9 betekent oordeel. Samengevat staat er: Antichrist, Gods volmaakte en volledige oordeel. 6 X 6 X 6 = 216 Zijn verjaardag is 4 augustus, de 216e dag van het jaar. Zijn geboorteplaats is Honolulu, Hawaii.Lengtegraad: 21,6
  3) “Het beest dat ik zag leek op een luipaard, maar had voeten als die van een beer en een muil als die van een leeuw.” Openbaring 13: 2
  Barack Obama is van gemengd bloed. Half zwart, half wit als de vacht van een luipaard. In het boek Daniël wordt Perzië vertegenwoordigd door een beer die de moderne Islamitische Republiek Iran is. De Bijbel beschrijft Jezus Christus als de Leeuw van Juda. Obama’s moeder is een blanke Jood en zijn vader is een zwarte Arabier. Hij loopt als een moslim, maar beweert christen te zijn. Zijn trouwring zegt: “Er is geen god dan Allah”

  4) “Hij zorgt ervoor dat iedereen, zowel klein als groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgt, en dat niemand mag kopen of verkopen behalve degene die het merkteken of de naam heeft. van het beest, of het nummer van zijn naam. Hier is wijsheid. Laat hij die verstand heeft, het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens: zijn getal is 666. ” Openbaring 13: 16-18
  HR 3962 (House Resolution 3962) stelt dat de secretaris een National Medical Device Registry zal opzetten waar medische hulpmiddelen van klasse II zullen worden gebruikt. Dit wetsvoorstel werd ondertekend door de Amerikaanse president Barack Obama op
  23 maart 2010 en moet nog volledig worden geïmplementeerd. De Affordable Healthcare Act, beter bekend als Obamacare, is het voorwendsel om mensen als dieren te taggen. Omdat het voorhoofd en de rechterhand de grootste geleiders van elektriciteit in het menselijk lichaam zijn, zijn het ideale locaties voor deze microchip omdat de lithiumbatterij wordt aangedreven door lichaamswarmte. Het zal dienen als een transponder, ID en bankpas voor een geldloze samenleving. Elk individu krijgt een serienummer en net als de streepjescode-ID-nummers begint en eindigt elk nummer met een 6 met nog eens 6 ertussen. De website van de Amerikaanse overheid die deze wet volledig laat zien is: http://www.housedocs.house.gov/rules/health/111_ahcaa.pdf
  Pagina’s: 1501-1508, 77 (D), 735 (F) Zie ook: http://www.fda.gov Deel 1 sectie 2571 National Medical Device Registry voor de definitie van een klasse II medisch hulpmiddel en http://www.rfidcanada.com om de fabrikant te raadplegen. Zie ook: ALERT – Obamacare Mandates FDA – goedgekeurde implanteerbare RFID-chips! op Youtube voor een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste punten van House Resolution HR 3962. De globalistische zakelijke / politieke agenda streeft ernaar dat elke man, vrouw en kind op aarde in 2017 een microchip heeft, net zoals veel van onze huisdieren dat al jaren doen . De gevolgen van het aanvaarden van dit merkteken zijn eeuwig.
  ‘En de rook van hun pijniging zal voor eeuwig opstijgen. Er zal geen rust dag of nacht zijn voor degenen die het beest en zijn beeld aanbidden, of voor iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. ” Openbaring 14:11
  5) Daniël 7:25, 11:36, Tessalonicenzen 2: 4, Openbaring 13: 5-6 Godslasterlijk. Spreek tegen God en zijn Woord. Voordat hij in functie trad, was hij al begonnen met zijn openbare bespotting van het Woord van God. “Welke passages van de Schrift zouden onze openbare orde moeten leiden? Moeten we met Leviticus meegaan? Wat suggereert dat slavernij oké is? Maar het eten van schaaldieren is een gruwel. Of kunnen we met Deuteronomium meegaan, waarin wordt voorgesteld uw kind te stenigen als hij van het geloof afdwaalt? Of moeten we ons gewoon houden aan de Bergrede? Een passage die zo radicaal is, dat het twijfelachtig is of onze eigen defensie-afdeling de toepassing ervan zou overleven? Mensen hebben hun Bijbel niet gelezen. ” -Barack Obama
  6) Verschillende passages: Hij zal Messias worden genoemd
  “Allereerst wil ik God danken, en onze heer en redder, Barack Obama … Barack Obama.” –Jamie Foxx, 2012 Soul Train Awards
  “Jullie zijn de instrumenten die God gaat gebruiken om universele verandering teweeg te brengen. En daarom heeft Barack de jeugd gevangengenomen. En hij heeft jonge mensen betrokken bij een politiek proces waar ze niets om gaven. Dat is een teken. Als de messias spreekt, zal de jeugd het horen. ” -Louis Farrakhan
  ‘Hij kan geen kwaad doen. Kunt u het licht zien? En de wereld zal zijn zegeningen ontvangen. ” “In 2008 zal bekend worden dat de wereld gezegend zal zijn, mensen noemen hem de ware. En hij heeft zichzelf gezalfd. Klaar om de lasten van te dragen
  de wereld.” –Obama Campaign Commercial 2008
  ‘Ik ben een symbool geworden van Amerika dat terugkeert naar onze beste tradities. “” Dit is het moment waarop de opkomst van de oceaan begint te wijken en onze planeet begint te genezen … Een natie genezen, een wereld hersteld, wij zijn degenen op wie we hebben gewacht ”
  “Er zal ergens een licht naar beneden schijnen. Het zal op je vallen. Je zult een openbaring ervaren. En zal tegen jezelf zeggen. Ik moet op Barack stemmen ”- Barack Obama
  Epiphany betekent: een bezoek van God / een door God geïnspireerd idee.
  7) Daniël 7:25 Hij zal tijden en wetten veranderen.
  “De oorspronkelijke grondwet is volgens mij een onvolmaakt document dat enkele diepe tekortkomingen weerspiegelt in de Amerikaanse cultuur, de koloniale cultuur die in die tijd opkwam. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de grondwet een enorme blinde vlek weerspiegelde in deze cultuur en dat de opstellers diezelfde blinde vlek hadden. Het weerspiegelde ook de fundamentele tekortkomingen van dit land die tot op de dag van vandaag voortduren ”- Barack Obama
  “Ik weet dat sommige mensen willen dat ik het congres omzeil en de wetten in mijn eentje verander … En geloof me, ik heb nu te maken met congres … Het idee is erg verleidelijk. Ik beloof het je, niet alleen over immigratiehervorming … ”–Barack Obama
  Op 31 december 2011 ondertekende Obama de Nationale Defensie
  Autorisatiewet die de VS tot oorlogsgebied verklaart en de militaire macht verleent om willekeurig Amerikaanse burgers te arresteren, voor onbepaalde tijd vast te houden, te martelen en naar believen uit te voeren, waardoor de Amerikaanse grondwet en de Bill of Rights effectief ongeldig worden verklaard. Hij heeft meer uitvoerende bevelen uitgevaardigd dan alle vorige presidenten samen. Tijdens zijn eerste termijn heeft Obama systematisch de macht binnen het presidentschap geconsolideerd, door hem letterlijk dictatoriale macht te verlenen die gelijk is aan die van Adolf Hitler in 1933.
  8) Jesaja 14 & 21 Jeremia 50 & 51 Openbaring 17 & 18 Hij zal afkomstig zijn van de dominante militaire, politieke en economische macht in de wereld. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Jesaja 14: 4 zegt dat hij de koning van Babylon zal worden genoemd. Dit is Amerika.
  9) Daniël 8:23 Hij zal een koning met een streng gezicht zijn … Deze eigenschap van Obama is veel besproken in de media. Zijn uitdrukking is meestal die van een sombere persoon met een streng gezicht.
  10) Daniël, Tessalonicenzen, Openbaring Meester van intriges en misleiding. Het valt niet te ontkennen dat Obama de meest intrigerende president in vele generaties is. De hele wereld is verliefd op hem. Krantenkoppen over de hele wereld verkondigen hun “lof” en “hoop” in deze rijzende ster “Messiah Complex” is aan hem toegeschreven. Zijn bedrog en dubbele praattechnieken zijn nu beroemd geworden en het voer voor vele radio- en televisienieuwspraatprogramma’s.
  11) Daniël 7:11 Opscheppend en arrogant als een belangrijk persoonlijkheidskenmerk. Talrijk
  aan dit onderwerp zijn nieuwsprogramma’s, radio-uitzendingen en periodieke artikelen gewijd.
  12) Daniël 8:24 Wordt heel sterk… maar niet door zijn eigen kracht… in zijn snelle opkomst tot roem. Obama wordt gesteund door heel Hollywood – ontegensprekelijk de meest krachtige ‘invloed’ op de wereld. Bovendien werd hij tot verbazing van velen gesteund door Ted Kennedy (de machtigste senator), een oude vriend en aanhangers Clintons. Zijn campagnes gefinancierd door bankiers en het bedrijfsleven. Hij is ook een Free Mason / Illuminati. Een geheim genootschap bestaande uit de machtigste mensen ter wereld wiens Luciferiaanse religie afkomstig is uit Babylon, rond 2500 voor Christus beoefent satanisch occultisme.
  13) Daniël 7:24 Anders dan vorige koningen. Dit feit is duidelijk.
  14) 2 Tessalonicenzen 2: 3-12 Sta bekend als de wetteloze of rebel. Op 11 november 2008 maakte de Amerikaanse geheime dienst bekend dat zijn codenaam RENEGADE is, dit werd gemeld door grote persbureaus over de hele wereld. De woordenboekdefinitie van RENEGADE is “wetteloos een rebel” (American Heritage en Webster). De presidentiële limousine wordt “het beest” genoemd (Fox News Report: The Lawless One Rides the Beast) Vanaf het begin van zijn eerste termijn is hij beschuldigd buitenlandse nationaliteit te zijn, zijn geboorteakte te vervalsen en zijn schoolgegevens te verbergen in een poging zijn ware identiteit te verbergen. De legitimiteit van zijn presidentschap wordt door deze in twijfel getrokken
  zaken die niet tot tevredenheid van rechters en wetgevers zijn opgelost en die ook niet tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn benoemd. Het is in strijd met de Amerikaanse grondwet dat een president tegelijkertijd een ander ambt bekleedt.
  15) Mattheüs 24 Wordt gezien in het Heilige voordat u aantreedt. Een gruwel die verwoesting veroorzaakt. Slechts een paar maanden voordat hij de verkiezingen won, was hij bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Boek met de naam “The Obama Nation” bumperstickers zeggen “Het is een OBAMANATION”
  16) Daniël 8: 9-12 Begint klein maar wordt groot / slaagt in alles wat hij doet. In minder dan 12 jaar is hij van gemeenschapsorganisator naar de Senaat van Illinois, naar de Senaat van de VS tot president van de machtigste natie op aarde gegaan. Nu is hij de machtigste man op aarde op een van de meest cruciale momenten in de wereldgeschiedenis.
  17) Daniël 8:25 Hij zal komen met woorden van vrede, maar chaos en vernietiging brengen. In 2009, in zijn eerste ambtsjaar, won Barack Obama de Nobelprijs voor de vrede! Tegelijkertijd stuurde hij nog eens 30.000 Amerikaanse troepen naar Afghanistan. In zijn dankwoord zei hij: “Soms is oorlog nodig om vrede te bereiken”
  18) Daniël 11:37 Hij zal de religie van zijn voorouders niet beschouwen. De religie van Obama is een onderwerp van veel discussie geweest. Zijn hele familie is moslim, hij groeide op in een moslimschool en blijft tot op de dag van vandaag de islam belijden, maar is dat nog steeds
  Joods door bloed is gefilmd terwijl hij het judaïsme beoefent terwijl hij beweert een christen te zijn maar nooit naar de kerk gaat en in de praktijk een atheïst is die het homohuwelijk ondersteunt, pro-abortus is, openlijk de Bijbel bespot en een vrijmetselaar is – satanist / luciferiaan –
  19) Daniël 11:38 Hij zal een god eren die zijn voorouders niet kennen. Obama is een vrijmetselaar. Dit occultistische geheime genootschap is een bastion geweest voor elitairen die Satan aanbidden en het Luciferianisme beoefenen. “Yes we can”, omgekeerd gespeeld, is “Thank you Satan”.
  20) Openbaring 13: 3 Hij zal fanatieke supporters hebben over de hele wereld.
  “Ik denk dat Obama, zijn verkiezing in de senaat, goddelijk was bevolen … ik weet dat dat Gods plan was”
  -Bill Rush, New York Times 9/9/07
  “… onze collectieve vertegenwoordiging van onze puurste hoop, onze hoogste visioenen en onze diepste hoop” -Eve Constantine
  “Ik ga papieren bekertjes van de grond verzamelen om zijn pad vrij te maken” -Halle Barry
  “Hij is authentiek en waarheidsgetrouw. Hij straalt waarheid en goedheid uit ”-Gerald Campbell
  “Hij heeft een oor voor welsprekendheid en een tong voor onverbloemde waarheid” -Oprah Winfrey
  “Dit is groter dan Kennedy, dit is het Nieuwe Testament” -Chris Matthews
  ‘Als mensen stoppen met in God te geloven … ze geloven nergens in … ze
  geloof in alles ”-G.K. Chesterton
  21) Daniël 8:24 Hij zal een verbazingwekkende verwoesting veroorzaken. Hij heeft al een beleid beloofd waarvan is voorspeld dat het precies dat zal doen … in diezelfde woorden … Het volgende is de belofte van Barack Hussein Obama en de reactie van generaal David Patraeus.
  ‘Als president zal ik een einde maken aan een misplaatst defensiebeleid. Ik ben de enige belangrijke kandidaat die zich vanaf het begin tegen deze oorlog heeft verzet, en als president zal ik er een einde aan maken. “-Barack Obama” De Iraakse veiligheidstroepen hebben vooruitgang geboekt op veiligheidsgebied. Het voortijdig neerhalen van onze strijdkrachten zou hoogstwaarschijnlijk verwoestende gevolgen hebben ”-generaal David Patraeus
  22) Daniël 11:37 Hij zal geen acht slaan op de wens van vrouwen / kleermakershomoseksueel. Larry Sinclair, een homoseksuele man in Chicago, beweert dat hij drugs gebruikte en seks had met Obama in november 1999. Larry Sinclair werd neergeschoten kort nadat hij deze opmerkingen had gemaakt.
  23) Daniël 11 Hij is de koning van het zuiden. Nairobi Kenia ligt net als Moskou direct ten zuiden van Jeruzalem, Rusland ligt direct ten noorden van Jeruzalem, waardoor Vladamir Putin de koning van het noorden is. Daniël 11 beschrijft een oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Openbaring 6: 3-4 beschrijft dezelfde gebeurtenis als een derde wereldoorlog, waarbij het eindresultaat de dood is van ¼ van het menselijk ras.
  24) 2 Tessalonicenzen 2: 4 Hij zal beweren God te zijn. In een uitgave van april 2008 van
  Men’s Vogue beweert in een artikel dat Barack Obama werd begroet door Morgan Freeman en geciteerd zei: “Deze man was president voordat ik dat was.” Obama antwoordde: “Deze man was God voordat ik was”. Op de 9/11 Tiende Verjaardag Herdenking reciteerde Obama Psalm 46:10 “Wees stil en weet dat ik God ben, ik zal worden verhoogd onder de naties, ik zal worden verhoogd in alle aarde.”
  Deze eerste 24 profetieën aangaande de Antichrist zijn vervuld.
  Er zullen binnenkort nog 6 vervuld worden. Wees op uw hoede voor hen.
  25) Openbaring 13: 7-18. Hij zal de wereld consolideren tot één wereldregering verdeeld in 10 staten, met één munteenheid, één leger en één wereldreligie.
  26) Daniël 9:27 Hij zal een vredesverdrag van zeven jaar sluiten met Israël.
  27) Openbaring 13: 7-8 Hij zal christenen en joden vervolgen in de grootste genocide ooit. 800 FEMA-kampen, duizenden guillotines en miljoenen doodskisten in Amerika zijn het bewijs van dit plan.
  28) Openbaring 13 Hij zal zijn moord doen alsof.
  29) Openbaring 13 Hij zal zijn opstanding vervalsen – de hele wereld zal versteld staan.
  30) Openbaring 13 Zijn valse profeet zal de hele wereld dwingen zijn merkteken te nemen en een levend beeld van hem op te richten, allen zullen gedwongen worden te aanbidden
  Islamitische eschatologie beschrijft een specifiek persoonlijk kenmerk van Al Mahdi.

  Hier kun je zien dat ze een nauwkeurige beschrijving zijn van Barack Hussein Obama.
  (1) Moet lang zijn; Obama is ongeveer 1,8 meter
  (2) zal in de veertig zijn; Dat is Obama
  (3) Moet de naam Hussein in zijn naam hebben; Dat is Obama
  (4) zal zijn als de zon die opkomt boven het westen; Dat is het teken van Obama
  (5) zal met een lichte hapering spreken; Dat is Obama (of hij probeert het tenminste)
  (6) Zal een moedervlek / zwarte vlek op zijn linkerwang hebben; Dat is Obama
  (7) zal natuurlijk haar hebben; Dat is Obama
  (8) Zal komen om gerechtigheid (vrede) te brengen in tijden van onderdrukking; Dat is Obama
  (9) Donkere huid maar toch blanke huidskleur (velen geloven multi-etnisch) Dat is Obama.
  (10) Hij moet een afstammeling zijn van Mohamed. 8000 bedoeïenen in Saoedi-Arabië claimen familiebanden met Obama.
  De islamitische eschatologie loopt parallel met de bijbelse eschatologie omdat de koran de bijbel van Satan is. Een demonische remix van de Bijbel.

  De Antichrist / het eerste beest is een moslim. Maar zijn titel is Al Mahdi. Niet Al Dajjal. Al Dajjal is eigenlijk een islamitische afbeelding van Jezus Christus wanneer Hij terugkeert, zo ontworpen dat de moslims tegen Hem zullen vechten wanneer Hij terugkeert met Zijn hemelse gastheer. KFR betekent kafir wat zich vertaalt naar ongelovige / ongelovige.
  Paus Franciscus is de valse profeet / tweede beest Openbaring 13: 11-16.
  Volgens de moslim eschatologie zal hij de moslim versie zijn van Jezus / Isa Al Masih die de rechterhand zal zijn van de Antichrist die de godheid van Al Mahdi / Antichrist / het eerste beest openbaring 13:12 verkondigt. Hij zal de religieuze leider zijn van de ene wereldreligie (islam) die aan het hele christendom verkondigt dat hij / Isa (de moslim Jezus) niet God is, Mohammed de laatste profeet was, de Koran de laatste openbaring aan de mensheid, de jizya-belasting intrekken ( beschermingsgeld betaald door christenen in moslimlanden) en stel het ultimatum van bekering of dood. Openbaring 13:16, 6: 9-11, 20: 4

  “Wie is een leugenaar anders dan hij die ontkent dat Jezus de Christus is? Hij is de antichrist, die de Vader en de Zoon verloochent.” 1 Johannes 2:22
  Islam is inherent antichrist omdat het rechtstreeks, tekstueel de dood, opstanding en godheid van Jezus Christus ontkent en weerlegt, evenals de drie-eenheid / drie-eenheid van God.
  Het is ook de eindtijd van een wereldreligie die in het boek Openbaring wordt beschreven, omdat het de enige religie is die beveelt om de heiligen te vervolgen en te doden, de wereld te veroveren, een wereldregering te vestigen en alle volkeren te onderwerpen.
  Islamitische eschatologie beschrijft de komst van een moslim messias die bekend staat als Al Mahdi. De berijder van het witte paard die wordt afgebeeld in Openbaring 6: 1-2 en erkend wordt door moslimgeleerden, die in de Bijbelse eschatologie bekend staat als de Antichrist / eerste beest / zoon des verderfs. Deze 2 cijfers zijn één en de
  dezelfde.
  De NWO wordt een mondiaal kalifaat.
  De islam is de puurste vorm van luciferianisme / satan aanbidding omdat het Satan / Allah als God vereerd. Met andere woorden, Illuminati en Islam zijn ideologisch synoniem. Deze satanische agenda wordt onthuld door de profeet Jesaja.
  “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij ter aarde neer gehouwen, wat de naties verzwakte! Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verhogen. boven de sterren van God: ik zal ook op de berg van de samenkomst zitten, in de zijkanten van het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; ik zal zijn als de Allerhoogste. toch zul je naar de hel worden gebracht , aan de zijkanten van de put. ” Jesaja 14: 12-15
  Jezus beschreef deze gebeurtenis in Lucas 10:18 toen Hij zei “… Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
  In het Hebreeuws wordt bliksem uit de hemel uitgesproken als “baraq o bamah”

  1. @Edwin Vissers,
   Heeft U ’n klap van de molen gehad? U schrijft zóveel: er is geen hond die dat alles leest.

   1. De molenwieken klappen hier de laatste tijd nogal hard in het rond.
    Het wordt lastig om deze site nog ernstig te blijven nemen.

    1. @frank dierickx,
     Daar heeft U groot gelijk in. Eerst was alleen Ú die die molenwieken liet klappen hier. Nu zijn het ineens velen.
     Begrijpt U nú. dat wij U nimmer serieus konden en kunnen nemen?

     1. “… dat wij…”? U en die andere drie wieken?
      Jullie bewijzen hier open en bloot tot in het absurde mijn stelling dat zelfs onder de christenen ieder zijn eigen Waarheid heeft, vechtend over straat rollend om dat Eigen Grote Gelijk te bewijzen en op te eisen. Niet eens beseffend dat u ook maar uw eigen kleine interpratie van die Waarheid proberen te formuleren.
      Wie niet meer ‘zoekend’ is heeft het voor zichzelf dus al gevonden.
      Mensen die zichzelf en hun mening niet meer in vraag durven of kunnen stellen zijn gevaarlijk. Niet zozeer voor zichzelf, maar vooral voor hun medemensen.
      Als het enige verweer dan nog het ridiculiseren en beschimpen is van de ander, zonder enig zinvol argument, tja… Dan zijn we uitgepraat.

      1. @frank dierickx,
       U heeft intussen de leeftijd, dat U niet meer moet ‘zoeken’.
       Als U ‘HET nog niet gevonden heeft, dan zult U ‘HET’ NÓÓIT vinden.

       Maar … mocht U ‘HET’ ooit vinden + mocht U ‘het’ tegen die tijd wensen, dan zijn wij gekken natuurlijk genegen om alsnóg voor Uw zielenheil te bidden.

       1. Ah bon. Oudjes mogen niet meer zoeken, die moeten het al gevonden hebben. Nieuw licht op de geriatrische zorg en op al die gepensioneerden die nog dagdagelijks met nieuwe evoluties en inzichten bezig zijn.
        Verkalking heeft blijkbaar vele gezichten.
        Derks, één verzoek: Bid desnoods tot u nog één peentje weegt, maar hou op andere mensen te veroordelen omdat ze iets anders denken dan u. U heeft alleen maar last van uw eigen bekrompen halsstarrigheid en helpt daar niemand mee vooruit. Kijk eens rondom u. Wie heeft u, zodoende, al daadwerkelijk geholpen?
        Case closed.

        1. @frank dierickx,
         Betreft Uw zogenaamde vraag of ik al daadwerkelijk geholpen.
         Als ex – politieagent vind ik dat een domme vraag.
         Hoewel ik maar een kort tijdje agent geweest ben, dien ik die vraag natúúrlijk bevestigend te beantwoorden (dat geldt voor waarschijnlijk élke agent).
         Maar of iemand van hen in ’t paradijs is gekomen, kan ik zoals iedereen natuurlijk NIÉT beantwoorden.

         Volgens mij bedoelde U zichzélf met: U heeft alleen maar last van uw eigen bekrompen halsstarrigheid en helpt daar niemand mee vooruit.
         Daarom mijn vraag aan Ú: heeft U ooit iemand vooruit geholpen?

         1. De lijst is lang…
          Maar of ik ze in UW hemel heb geholpen, ik hoop van niet.

    2. Voor mensen als Frank is het leven gemakkelijk als bij een snelweg bergaf recht naar de afgrond. Voor christenen is het leven op aarde moeilijk als voor het beklimmen van een zeer steil bergpad dat bezaaid is met rotsen en doornstruiken maar dat noodzakelijk is als beproeving om de hemel te naderen. Het smalle paadje naar de hemel is niet voor mooipratende socialistische doetjes.

     1. En dat was dan uw antwoord op mijn bericht hierboven?
      Een scheve vergelijking (kent u ergens een bergafsnelweg recht naar de ravijn?!) en een sneer naar…? Tja, naar wie eigenlijk?
      Het valt me almaar vaker op dat u te pas en te onpas het woord ‘socialistisch’ gebruikt, als was dat voor u nu eens de term die alles verklaart, en van den duivel is.
      Is het streven naar gelijke rechten voor iedereen en een eerlijke verdeling van de middelen dan zo een gruwel voor de rechtsgeaarde katholiek?

      1. Bovendien. U vindt weten moeilijker dan zoeken?
       U rijdt op de snelweg. Dat pad is voor u al geëffend. U weet waar u rijdt en u weet waar u aankomt. Simpelder kan niet.
       Wie zijn weg zoekt, daarentegen…

       1. Frank,
        christenen hoeven niet te zoeken naar de weg.
        De weg is zeer goed gekend voor allen die een gebedsleven cultiveren.

        Globalisten zijn voornamelijk op socialisme ingesteld, meer zelfs dan op vrijzinnigheid, omdat socialisme het gevolg is van indoctrinatie met mooi klinkende bewoordingen maar altijd leugen. Ik was een aantal jaren ideologisch socialist. Verreweg de meeste modernisten begrijpen niet eens dat zij voornamelijk door vervalste godsdienstlessen daartoe werden geleid.

        De zeer brede gemakkelijke weg die de ziel naar de afgrond leidt, dat is een klassiek onderwerp dat u zou moeten kennen.

        1. Alweer. U weerlegt niets. U zegt niets. U antwoordt niet. U oreert een aftands onduidelijk riedeltje. U zit daarmee in dezelfde sferen (elk apart) als o.m. de heren Waramund, Vissers en Gadellaa. Rondtrappelend in het eigen molentje. Boring. So boring.
         En dat beweert dan de Enige Echte Universele Heilige Rooms-Katholieke Kerk te vertegenwoordigen. Of te redden.
         Dit is echt intriest.

         1. Frank,
          nogmaals : de Kerk is van God, niet van de mensen, maar voor de mensen.

          U wil ons omlaag trekken tot niets anders dan een maatschappelijke visie op het leven alsof de mens slechts een ‘sociaal’ dier zou zijn. Indien de mens slechts een dier was had u gelijk.

          Een ernstige boeddhistische monnik is tenminste nog in staat goede en slechte geesten te zien en te onderscheiden. In zijn diepe meditatie kan hij zelfs met hen praten. Onderricht die monnik in de kennis over Jezus en hij zal Jezus direct gaan opzoeken in zijn meditatie. Jezus laat zich ALTIJD gemakkelijk vinden voor iedereen die innerlijk eenvoudig en oprecht is. Vanaf dat moment is die monnik definitief een christen.

          Frank,
          bent u innerlijk voldoende eenvoudig en oprecht om Jezus persoonlijk te willen ontmoeten?
          Deze vraag is van het allergrootste levensbelang.
          Begin dus een ernstig innerlijk onderzoek van de gesteldheid van uw eigen ziel.

          U geeft niets om uw eigen ziele-heil, goed, blijf dan weg en zeur niet over “Boring. So boring.”

          Wij bidden voor u, opdat uw hartje een beetje warmte zou krijgen.

         2. Frank Dierickx,

          Ik heb u weerlegd; u verloor het debat en ging tegen anderen praten.

          U schreef hier iets over “vertegenwoordigen”; ik ben een leek en beweer niet een kerkelijke gezagdrager te zijn; verder ben ik geen lid van “Katholiek Forum”, en met bizarre figuren zoals Henk Gadellaa heb ik niets te maken. Wanneer ik echter iets schrijf dat objectief katholiek is, dan houdt dat niet op katholiek te zijn omdat de huidige zittende paus iets anders beweert.

          De doctrine van de katholieke Kerk is duidelijk gedefinieerd en is objectief kenbaar; die doctrine is niet afhankelijk van wat een kerkvorst daar van dag tot dag van pretendeert te maken. U bent niet bevoegd om de gedefinieerde doctrine van de Kerk te herschrijven, Frank Dierickx; Johan Bonny en paus Franciscus ook niet.

          1. De katholieke doctrine veroordeelt trouwens kindermoord en geassisteerde zelfmoord als tegenstrijdig met het goddelijk recht; de katholieke religie erkent immers de natuurwet, het goddelijk recht dat geschreven staat in de menselijke natuur.

           U kunt dat niet veranderen, ook niet door voortdurend te zagen en te klagen als cultuur-marxistische klavieractivist.

          2. Het theologisch modernisme dat heden gezien wordt bij kerkelijke prelaten is fundamenteel een revolutie tegen de katholieke religie binnen de structuren van de katholieke Kerk. De heretische leer van evolutie van dogma, onderdeel van het modernisme, wordt gehanteerd om het geloof van katholieken te ondermijnen. De paus Pius X streed tegen de leer van dogma-evolutie met zijn encycliek “Pascendi Dominici gregis”.

           Eric, indien u wilt weten hoe modernisten denken kunt u die encycliek lezen.

          3. Het is niet omdat ik stop met op uw Waarheid te repliceren, dat u mij hebt weerlegd.
           Antwoord mij op één simpele vraag, en ik laat u met rust.
           Is de Aarde plat, geschapen door God zowat 6000 jaar geleden, en stammen wij allemaal af van die ene Adam en Eva? Behoort dat tot de kern van het ene echte katholieke geloof?
           Ik hoef geen uitgebreide argumentatie, zeg me gewoon uw ja of nee.

          4. Frank,
           De kern van het geloof is dat God de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft opdat iedereen in hem gelooft, zodat niemands ziel hoeft te verderven, maar het eeuwige leven mag hebben. (zie Johannes 3)
           Die in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is zal het leven nooit zien, maar de toorn van God blijft op hem. (zie Johannes 3)
           want zij allen zondigden en derven de heerlijkheid van God. (zie Romeinen 3)
           Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwig leven DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER EN ONZE WARE KONING. (zie Romeinen 6)

           En het komt eenieder toe het grootst mogelijke respect te betonen aan het grootste aller Liefdesoffers ooit, waaraan wij deelgenoot willen worden in de Tridentijnse Heilige Mis door dat Offer van Jezus met het grootste respect op te dragen aan God Vader.

           Frank Dierickx, deze eenvoudige kennis kan u zelf heel gemakkelijk vinden en zelfs de eenvoudigste mens kan dit begrijpen.

          5. Frank Dierickx,

           U beweerde dat iets een wetenschappelijke bevinding was maar onderbouwde uw bewering niet. U verloor het debat en ging dan tegen andere mensen zagen.

           En betreffende uw vraag, u heeft niet te bepalen hoe ik antwoord. Platte aarde is een standpunt van mij en tot nu toe nog geen gedefinieerde doctrine van de Kerk; persoonlijk beoordeel ik het als onderdeel van de H. Schrift en dus de fide, en bijgevolg als definieerbaar door het leergezag. De doctrine van jonge aarde is dogma doorheen de eeuwen onderricht geweest door het universeel gewoon magisterium van de Kerk; over de exacte leeftijd van de aarde kan er debat zijn (id est dat men omtrent enkele eeuwen van oordeel kan verschillen) maar dat de aarde slechts enkele duizenden jaren oud is, geschapen door God, staat vast en katholieken zijn niet vrij om dat te betwisten. Ikzelf ben van oordeel dat de jaarrekening van sint Beda ofwel correct is ofwel dicht in de buurt is van juist te zijn. Dat wij allen van Adam afstammen is katholiek dogma; iedereen heeft het heilig doopsel nodig ter wegneming van de erfzonde omdat allen die schuld geërfd hebben van de protovader Adam.

           De katholieke religie is objectief wat het is, en wie afwijkt van een katholiek dogma is in tegenstrijd met die katholieke religie; zo eenvoudig is het echt hoor. Hoe hard u daar ook over zaagt, het katholicisme kan niet worden “aangepast” aan de krankzinnige denkbeelden van de wereld; de gedefinieerde doctrine van de Kerk staat vast, is onveranderlijk en evolueert niet.

          6. @Waramund

           “De doctrine van de katholieke Kerk is duidelijk gedefinieerd en is objectief kenbaar; die doctrine is niet afhankelijk van wat een kerkvorst daar van dag tot dag van pretendeert te maken. U bent niet bevoegd om de gedefinieerde doctrine van de Kerk te herschrijven, Frank Dierickx; Johan Bonny en paus Franciscus ook niet.”

           Elke Vol-Profeet heeft het Gods recht om de doctrine van de katholieke kerk aan te passen waar die niet Vol in de Waarheid Staat EN ZAL DAT OOK DOEN EN WEE HEN DIE DAN DIE DOCTRINE VAN DE KERK VERDEDIGEN WANT ZIJ ZULLEN ALLEN NET ALS KORACH OF SAUL OF PETRUS(GA WEG SATAN) TEN ONDER GAAN! HET HEET NIET OM NIETS DE WET EN DE PROFETEN!

      2. @Frank Diederickx

       Hoe “socialistisch” was Christus? De mens leeft niet van brood alleen…., maar van elk woord uit Gods mond

       en kijkend naar de barmhartige Samaritaan…., als een mens door zondig handelen in ellende komt, wanneer kan vergeving en hulp plaats vinden……?
       En liet Christus elke dag Manna naar beneden regenen….?

       ik zeg niet dat men een medemens in nood niet moet helpen, ik zeg dat een wonder niet voor ieder mens in nood is, omdat de mens diens verkeerde hartstocht achterna rent.

       en Christus zegt: maak u niet druk om de dag van morgen….., en de lelies van het veld….zoek eerst het Koninkrijk Gods en Diens Recht en Gerechtigheid…..

       Ik zeg niet dat makkelijk is, ik zeg niet dat het moeilijk is, ik zeg dat het in ieders hart is en men niet hoeft te vragen: wie reist voor ons naar de overkant van de oceaan….

       En een mens eerder opzoek gaat in de problemen dan als het die goed gaat, helaas

 5. Nu een toetje ,

  Chrisma, ook wel mirre, myron, heilige zalfolie en gewijde olie genoemd, is een gewijde olie die wordt gebruikt in de katholieke, oosters-orthodoxe, oriëntaals-orthodoxe, Assyrische, Noordse lutherse, anglo-katholieke, oud-katholieke en heilige kerken in de toediening van bepaalde sacramenten en kerkelijk

  MOET KIJKEN

  OP MINUUT 7:44

  https://youtu.be/8Vq6ytWtkP8?si=JVI4heZ8cwl3SXKX

 6. @Edwin Vissers,
  Inzake Uw vraag naar dat geloofsfilmpje:
  Ik ben, als ex -agent, niet zo goedgelovig als U. Maar, iedereen is volledig vrij om dat filmpje wel of niet voor waar aan te nemen.

 7. Begin van de maand Nisan op de Hebreeuwse kalender 🌒
  Rosh Chodesh Nisan voor het Hebreeuwse jaar 5784 begint bij zonsondergang op maandag 8 april 2024 en eindigt bij het vallen van de avond op dinsdag 9 april 2024

  Barack Hussein Obama werd op 4 augustus 1961 geboren

  April 8, 2024, total solar eclipse will cross North America

  uitkomst 62 jaar -8 maanden -en 4 dagen

  Obama is precies zo oud

  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024, het pad van de “Ring van Vuur” zonsverduistering van 14 oktober 2023 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 allemaal op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Aleph” boven Amerika…

  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Tav” boven Amerika…

  Jeremia 33:3

  Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

  Ik weet war er gaat gebeuren !

  en jullie niet

  1. @Edwin Vissers:

   Er staat geschreven:

   15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. (John 16)

   en

   36Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. (Mat 24)

   Hoe kan alles van De Vader van Christus zijn en als De Vader Weet, Christus niet weten? of Christus Weet Ook zoals De Vader Weet of Christus Weet niet en De Vader weet ook niet!

   En De Vader noch Christus weet want de mens en natuur heeft een volmaakt vrije wil en keuze en die bepaalt wanneer de Dag aanbreekt. Het is als een emmer water die vol loopt en de hoeveelheid water die in de emmer loopt steeds van hoeveelheid verandert! Je kan dan geen eindtijd berekenen wanneer die vol is, je kan als enige zeggen als die vol is dat die vol is! Men kan zien dat het einde nadert en dat men er dichtbij is, niet wanneer die echt vol is!

   Daarom gaan de Jehova getuigen de mist in met hun bepalen van de Dag des Oordeels! En u ook!

 8. Als dit gaat gebeuren dan zal de Golden Gate of the Ecliptic plaatsvinden

  De val van Babylon

  De Gouden Poort van de Ecliptica is een asterisme in het sterrenbeeld Stier dat al duizenden jaren bekend is. Het sterrenbeeld wordt gebouwd door de twee opvallende open sterrenhopen van de Pleiaden en de Hyaden die de twee posten van een virtuele poort aan de twee zijden van de eclipticalijn vormen.

  De drempel tussen het aardse en het hemelse rijk, gesymboliseerd door de Gouden Poort, vertegenwoordigt het mystieke lichaam van de kerk, vaak gezien als de bruid van Christus. In de christelijke eschatologie symboliseert zonsopgang in het oosten zowel de opstanding van Christus bij zonsopgang op Paaszondag als de richting van zijn wederkomst.

  Gouden Poort (Jeruzalem)

  Volgens de Joodse traditie zal de Messias via deze poort Jeruzalem binnenkomen, komende van de Olijfberg. Christenen en moslims geloven over het algemeen dat dit de poort was waardoor Jezus Jeruzalem binnenkwam.

  het gaat beginnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 9. Ik laat je de DECODED-eindscène van I Pet Goat II zien in de loop van de dag. 8 april 2024 op 1 Nisan Oudejaarsavond op de Hebreeuwse kalender en de vervulling van de symboliek getoond in I Pet Goat II, inclusief de projectielen die binnenkomen en NYC raken en Babylon in 1 dag neerhalen. Ik ben slechts de ZIENER, ook wel de boodschapper genoemd, dus als u zich hier zorgen over maakt, begrijp ik dat dit mij ook grote zorgen baart. Bedankt Vader, dat ik dit na tien jaar proberen eindelijk mag zien en decoderen

 10. Dat je dit gaat begrijpen

  De ‘Devil Comet’ komt onze kant op – en dat is oké

  “Devil Comet” die groter is dan de Mount Everest op weg naar de aarde

  Het zal zichtbaar zijn tijdens de totale zonsverduistering
  De laatste keer dat komeet Pons-Brooks het perihelium passeerde, het punt dat zich het dichtst bij de zon bevindt in zijn baan, was in 1954. De volgende keer zal volgend jaar zijn, op 21 april 2024. Dat is slechts twee weken na de totale zonsverduistering van 8 april. Noord-Amerika – en we weten nu dat komeet Pons-Brooks tijdens de totaliteit aan de hemel nabij de zon zal staan. Het is waarschijnlijk helder genoeg om met een verrekijker op te merken, en als het weer uitbarst, misschien zelfs zichtbaar met het blote oog in de schemering overdag die ontstaat als de maan de zon bedekt. Dit is een bijzondere traktatie bovenop een toch al spannend evenement, dat je niet wilt missen.

  Nou ik neem alvast afscheid !

 11. laatste rustige vaste

  Eerste paasdag: 31 maart. Tweede paasdag: 1 april.

  een laatste kans op boeten doen en vasten

  1. Edwin,
   dit van 3 februari 2024 om 06:24 is wel een goeie als waarschuwing.
   Al de vorige zijn in “chinees” geschreven. Leest niemand.

 12. Ik kan er ook niks aan doen

  1 Korinthiërs 14:1-25 HTB
  Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest, in het bijzonder naar het spreken namens God. Als iemand in een klanktaal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de Geest zegt, is geheimtaal.

  1. @Edwin Vissers

   1Kor 14 staat wel iets meer dan spreken namens God: Profeteren! en ook dat als enige profeten spreekrecht hebben! en wie heeft Die gave van de H.Geest? Die Die Ene Volmaakte Christusverschijning heeft! nou dan scheelt er wel heel veel aan u want u erkent die Verschijning niet eens als hoogste, u erkent die helemaal niet gedurende het leven, als enige als Christus terugkomt op de Dag des Oordeels…….en dan blijkt Die niet Die te zijn die u denkt, wan t u heeft die Verschijning niet in uw leven geaccepteerd! dan heeft u een verkeerde christus en een verkeerde geest

   1. Henk,
    kan u a.u.b. dit even omschrijven :
    “Die Ene Volmaakte Christusverschijning”

    1. @eric-b-l

     Die Christus Verschijning is geheel onder verbeelding = in alles Godgelijk en in alles en overal De Volle Waarheid en aangezien God niet uit materie, of ander in het heelal bestaat, is Die Verschijning niet gelijk de Christusverschijning die de apostelen zagen. Die Ene Volmaakte Christusverschijning is voorbij de dood, en Gezien wordt als bv die in de Hemel zijn!

     i.a.w. de scheppingsverhalen moeten anders gelezen worden en Christus is niet van vlees en bloed noch de “Mens” in de Tuin van Eden. Het lichaam van de “Mens” in de Tuin van Eden is door de zondeval misvormt en in materie verbeeld. De Geest van de “Mens” in de Tuin van Eden is door de zondeval geneigd naar het kwade en in “Diens” Ziel zijn 6 van de 7 kamers versluierd!
     Ik weet dat men zal zeggen: Tomas kon zijn vingers in de wonden van Christus leggen, mijn vraag is: hoe kan een lichaam van vlees en bloed door een gesloten kamer komen, want materie kan niet door materie! En God doet Volmaakte Werken/Handelingen en daar God Volmaakt Liefheeft maakt Die geen mindere werken dan Godzelf: “Vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente…, alles Godgelijk. En dat klopt ook met het Nieuwe Gebod van Christus en ook met de Gelijkheid In De Wet, En De Profeten en ook met de Zonde tegen de H.Geest die als enige door Godgelijken begaan kan worden want die geldt voor overal, in alles en eeuwig en als enige Godgelijke kunnen die verantwoording van die keuze dragen, elk ander (schepping uit niet(s)) gaat de draagkracht ten onder wante r was een tijd dat die schepping niet bestond en dus geen weet heeft van voor die tijd!

     En zegt Psalm 82 niet

     1Een psalm van Asaf. In de godenschare, onwrikbaar, staat God, houdt temidden der goden het recht hoog. 2Hoe lang nog richt gij in onrecht, verleent gij de bozen uw gunst? 3Geef de schamele recht en de wees, bescherm wie gering en berooid is, 4geef wie arm is en honger lijdt uitkomst, ontruk hem aan de greep van wie kwaad wil. 5Geen besef is er meer en geen oordeel: in duisternis wandelen zij om. Alom wankelt de grondslag der aarde. 6Ik was het die sprak: ‘gij zijt goden, zonen des Allerhoogsten gij allen.’ 7Toch – de dood van elk mens zult gij sterven: zogoed als een vorst valt valt gij. 8Verrijs, o God, richt de aarde: Gij die rechtmatig bezit alle volken.

     goden wordt klein geschreven, terwijl het met een grote G geschreven hoort te worden want God maakt geen goden, God maakt Mede Goden In alles en overal Godgelijk, dan schept God niet, God Baart!, want Baren doe je als je gelijken verdubbeld!

     En als enige Vol-Profeten kunnen Godgelijk Oordelen want ze Zijn dan Godgelijk zonder zonden!

     en als laatste argument kunnen als enige Godgelijken God zonder twijfel controleren en Weten dat God aanwezig is door absoluut Godgelijke Herkenning aan Godgelijkheid!

     Uw leer en traditie is daarom krom en satanisch ziek en daarom vindt je ook geen Vol-Profeten in geen enkele Christelijke kerk want ze worden er uit gegooid vanwege hun kritiek op de leer en traditie tav de schepping , de leer en traditie en exegese van de Bijbel!

     1. correctie:

      Die Christus Verschijning is geheel onder verbeelding = in alles Godgelijk en in alles en overal De Volle Waarheid en aangezien God niet uit materie, of ander in het heelal bestaat, is Die Verschijning niet gelijk de Christusverschijning die de apostelen zagen. Die Ene Volmaakte Christusverschijning is voorbij de dood, en Gezien wordt als bv die in de Hemel zijn!

      dat moet zijn:

      Die Christus Verschijning is geheel oZONDER verbeelding = in alles Godgelijk en in alles en overal De Volle Waarheid en aangezien God niet uit materie, of ander in het heelal bestaat, is Die Verschijning niet gelijk de Christusverschijning die de apostelen zagen. Die Ene Volmaakte Christusverschijning is voorbij de dood, en Gezien wordt als bv die in de Hemel zijn!

      1. Henk,
       u durft wel zeer vreemde dingen te zeggen zonder blozen :
       “God maakt geen goden, God maakt Mede Goden In alles en overal Godgelijk, dan schept God niet, God Baart!, want Baren doe je als je gelijken verdubbeld!”

       Henk, wees beschaamd.
       U hebt op geen enkele wijze het recht de bijbel te veranderen!
       Niemand is aan God Gelijk !
       Zelfs de Aartsengelen zijn niet aan God gelijk.
       Onze Lieve Vrouw Maria is hoger dan de engelen.
       De Aartsengel Michael zegt altijd : “Wie is aan God gelijk? Niemand is aan God gelijk!”

       Maar God schept wel goden (met kleine ‘g’). Zij zijn aardse mensen en zij zijn talrijk. Iedereen kan hen als zodanig herkennen. Zij bezitten bijzondere gaven en talenten. Zij doen grote dingen op aarde. Maar velen onder hen doen veel slechte dingen. Sommige van die goden zijn in hoge mate helderziende, maar er zijn er die hun helderziendheid op grove wijze misbruiken om mensen tot hun slaven te maken, o.a. als hekserij, maar ook op veel andere wijze.
       Daarom zegt koning David : “Maar gij zult sterven als mensen, En als een der afgoden vallen!” –Psalm 82:7.

       Leonardo da Vinci was een god maar hij hield niet van God. Michelangelo was wel een goede god en deed veel grote werken, maar hij was zwak in aards genot waaraan hij zich overgaf. Mozart was een god die te weinig liefde had voor God. Twee hedendaagse beroemde goden ontdekken zeer jonge goden (5 jaar). Wanneer je begrijpt tot wat zij in staat zijn begint je ziel te wenen :
       Violin Prodigies Then VS Now
       youtube.com/watch?v=ayB-ZN7OF6s
       Ook in de sport vindt men goden, en overal in het maatschappelijk leven. Maar zeer goede goden die ook de allerbeste christenen waren werden grote heiligen, zoals Pater Pio.

       Henk, u moet afstand nemen van esoterie want anders kan u zich geen waardig christen noemen.

       Henk en Edwin zouden eigenlijk moeten buitengesloten worden. Zij brengen slechts chaos en misbruiken dit medium voor veel te lange teksten die niemand wil lezen en die men beter niet leest. Ik bezit geen macht, ik kan hen niet uitsluiten.

       1. @eric-b-l

        Laten we eens een open dialoog houden!

        Het heet: iemand spreekt/schrijft de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen

        En laten we dan bij de basis beginnen:

        God schiep hemel en aarde en de aarde was woest leeg en duister.

        Dat is de eerste vers uit de Bijbel.

        Naar iemand spreekt/schrijft de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen, kan men niet anders dan het laten staan als vol waar: een blinde aanname want om te weten of het vol waar is moet men van het blinde geloof af en tot volmaakt weten komen.
        in een Rechtszaal mogen als enige Ooggetuigen spreken/schrijven, een een aanname is geen Ooggetuige, het is niet meer dan: “Van hebben horen van”
        Wil men Oogetuige worden moet men naar God, als Die bestaat, en naar Aangezicht tot Aangezicht gaan en met God Mee Kijken.
        Wie is dan God? Als de volle waarheid bestaat, staat die overal recht zonder ook maar ergens gebogen te staan! En overal is voor men in deze wereld was, op de grens van verwekken, gedurende het leven op aarde op de grens van leven en dood en voorbij de dood, overal in het heelal en elke grens in het heelal en op de grens van het heelal en buiten het heelal!
        En hoe weet men dat men God ontmoet?
        men kan als enige weten dat men God ontmoet aan gelijk aan God want daar is niet ergens een verschil te vinden: Aan Godgelijk! aan verschil aan God kan men God niet vaststellen omdat de volgende die voorbij komt God kan zijn en die men net zag God niet is!

        In de Bijbel staat ook dat een beheerder van Gods geheimen betrouwbaar moet blijken(1Kor 4) en als enige betrouwbaar is God en Godgelijk want Die Staan overal in alles en altijd! En blijken betekent dat er controle/verificatie gedaan is. Niet zomaar want men krijgt Gods Lof!

        Terug naar God schiep hemel en aarde….

        Voor men de Bijbel als echt waarheidsgetrouw kan beoordelen, kan men niet aan naar Gods Aangezicht gaan, voorbij gaan!

        Het is dus niet genoeg om de Bijbel of een ander, of een gedacht in zichzelf als waar te oordelen! Pas als Betrouwbaar blijkt en men Volle Waarheid Ooggetuige is, kan men Getuigen!

        En wie doet zo, wie leert zo?
        Waramund? nee, Vissers: nee, Derks: nee, Frank: nee! U: nee! R.k.Kerk: nee, elke andere Christelijke kerk: nee! elk andere religie: nee!

        en waarom niet: omdat er geen één leert hoe je naar Gods Aangezicht kan gaan en waar je Die vindt!

        Daarom is uw koning op het schaakbord al gevallen! Hoe hard u ook om Christus roept, u krijgt geen van Christus geen gelijk! Wil u gelijk krijgen moet u Vol-Profeet worden! en om Vol-Profeet te worden moet u levend voorbij de dood kunnen gaan en gegaan zijn!

        Daarom komen er ook twee Getuigen! Want geen mens die zoals die nu leeft redt het tegen de anti-christ! Dat betekent dat zoals het nu is iedereen verloren gaat en er geen levende op de Dag des Oordeels aankomt en het herstel onvolmaakt blijft voor de eeuwigheid!

        En tot slot en het gaat hier niet om mij op mijn borst te slaan hoe goed ik wel niet ben:

        ik ben tot nu toe de enige mens die het heeft over Die Ene Volmaakte Christusverschijning: De Enige in alles, overal en altijd Volmaakt zonder zonden Volle Waarheid! Waar je Die kan vinden en hoe je daar kunt komen! En dan nog vraag ik geen blind geloof aan mijn woorden, want u moet onderzoeken of mijn schrijven De Volle Waarheid BLIJKT!

        U kan dus niet met uw verhaal komen, u kan als enige met Die Ene Volmaakte Christusverschijning komen wilt u mij en mijn woorden kunnen beoordelen en over oordelen!

        Daarom heeft u al verloren als u schrijft zonder eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan en zelfs als u beweert dat u geggan bent zal u moeten beschrijven hoe u er kwam en welke ervaring u toen had en dan gaat u als u niet echt geweest bent weer de bietenbrug op want ik ben er Geweest, ik ken de Weg en de Ervaringen!!

        U strijd echt met de verkeerde. Ik ben niet uit op uw ondergang, ik wens dat u Die Ene Volmaakte Christusverschijning verkrijgt opdat u echt geheel goed kunt Getuigen! Ik zoek geen blinde volgelingen, geen troon, geen kerk, geen geloofsvolk! Ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt! dan kan er ook geen één misleidt worden en zijn alle Vol-Profeten Volmaakt Eén en Al-Eén, God is Eén met Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

        ik wens dat Die Ene Volmaakte Christusverschijning regeert op aarde en aankomt op De Laatste Dag des Oordeels!
        ik wens dat oorlogen, verwording en rampen tot zwijgen komen!

       2. @eric-b-l

        “Henk, wees beschaamd.
        U hebt op geen enkele wijze het recht de bijbel te veranderen!
        Niemand is aan God Gelijk !
        Zelfs de Aartsengelen zijn niet aan God gelijk.
        Onze Lieve Vrouw Maria is hoger dan de engelen.
        De Aartsengel Michael zegt altijd : “Wie is aan God gelijk? Niemand is aan God gelijk!””

        u zwets uit uw nek, u kunt geen oordeel vellen over engelen, noch of die men de H.Maagd Maria noemt want u kent geen van hen en God Godgelijk=Die Ene Volmaakte Christusverschijning gelijk!

        En als u gelijk heeft dan nog zwets u want noch Michael nog ieder ander kan God kennen zoals God kent, dan kunnen zij ook geen Ooggetuigenis geven wie God dan wel of niet Is want zij kennen niet Godgelijk, dan horen zij te zwijgen en dan kan ook geen apostel Christus kennen want er staat geschreven dat Christus zegt: wie Mij ziet ziet De Vader! en aangezien niemand op Christus na God kan kennen, kunnen de apostelen ook Christus niet kennen, dan zwijg want elk oordeel is voorbarig, dan waarom Christus verkondigen, u liegt altijd!

        hoe u probeert u verliest het altijd met uw dom satanisch gezwets!

 13. Jeremia 33:3

  Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

  Zevenenveertigste probleem van Euclides = 333
  De verborgen hand die de wereld regeert = 333

  1. @Edwin Vissers,

   en hoeveel roepen er en verkrijgen werkelijk:

   1Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 4Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: “De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” 6Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoedigen, zuivert uw hart. 9Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen. (Jac 4)

   u kunt niet eens bidden zoals de H.Geest bidt

 14. @Waramund schreef:
  3 februari 2024 om 00:07

  Bedankt voor uw duidelijk antwoord.
  Voor mij is het daardoor nog duidelijker.
  Uw geloof staat of valt met – voor u – de aanvaarding van het Bijbelse scheppingsverhaal.
  Geen door God geschapen eerste mensen Adam en Eva, dan geen erfzonde.
  Geen erfzonde, dan geen behoefte van God om zijn Zoon te sturen om de mensen te redden.
  Kortom, dan wordt de bodem uit uw geloof geslagen.
  Er is evenwel een probleem.
  De oerknaltheorie, ook wel bekend als de big bang, is een kosmologische theorie die stelt dat het heelal ongeveer 13,8 miljard jaar geleden ontstond uit een enorm heet punt met een bijna oneindig grote dichtheid, ook wel een singulariteit genoemd. Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan. De grondlegger van deze theorie was de Leuvense hoogleraar en priester dr. Georges Lemaître. Hij was de eerste die inzag dat het heelal uitdijt en bedacht iets wat wij in onze beperkte wijsbegeerte nog altijd niet volledig kunnen bevatten. Dus ja, een Belg, en nog wel een priester, heeft ons inzicht in het ontstaan van het heelal voorgoed veranderd! Alle moderne afgeleide wetenschappen (Geologie, hydrologie, atmosferische wetenschappen, geochemie, paleontologie, seismologie, oceanografie, geomorfologie, glaciologie, sedimentologie etc. ) bevestigen de miljoenen jaren evolutie van de Aarde. Daarentegen is er geen enkele ernstige wetenschapper over de hele wereld te vinden die kan volhouden dat uw Bijbelse ontstaansgeschiedenis van de kosmos en de Aarde klopt.
  Maar bon, ik heb begrepen van mevrouw Gabriëls dat dit Forum open staat voor alle mogelijke subjectieve meningen, en dat die geenszins het Katholiek Forum an sich en als zeker niet de katholieke Kerk binden.
  Daarom ga ik niet meer met u in discussie. Ik gun u uw geloof.

  1. Een oerknal is nooit bewezen, noch andere sciëntistische stokpaarden zoals darwinistische evolutie etc. De “wetenschappers” zijn cultisten van Hermes-Thoth, en zij verpakken de oude pantheïstische “religie”, bewaard in het hermetisme, in modern jargon. Ik heb hier al meerdere keren over geschreven, maar de gnostici beweren dat het ontstaan van de fysieke wereld een kosmische fout was, dat een pantheïstische godheid door een storing materialiseerde tot een stoffelijke wereld. Het concept van een uitdijend universum bevond zich dan ook al in de kabbalistische Zohar van de Judeeërs; het gnosticisme is de kern van het judeo-kabbalisme. Dat een priester een oerknal verkondigd heeft maakt dat niet tot een geoorloofde mening binnen de katholieke Kerk.

   U klaagt over het dogmatisme van de katholieke religie maar plaatst daartegenover concepten van een pantheïstische valse religie die u dogmatisch verkondigt en waarvoor er geen fysiek waarneembare bewijzen zijn.

   Vorig decennium was er een explosieve groei van aantallen van mensen die een vlakke aarde als realiteit gingen erkennen omdat meer en meer mensen gingen inzien dat er met hedendaagse apparatuur geen aardkromming te detecteren valt. Bij “Big Tech” sloegen ze zozeer alarm dat ze in 2018 het youtube-algoritme aangepast hebben om FE-video’s te verbergen. Bij universiteiten komt men ook dat verdringen van tegenstand tegenover de valse dogmata van het sciëntisme tegen; vraag maar aan Michaël Dekee hoe dogmatisch men daar het darwinisme preconiseert.

   Katholieken strijden tegen tegenstrijdige opinies omdat die God beledigen en het heil van onsterfelijke zielen in gevaar brengen. Volgens nihilisten zoals u echter is het leven zinloos en is er geen loon noch straf na de fysieke dood; toch wordt vanuit uw kamp verzet tegen leringen zoals het darwinisme en de moderne kosmologie systematisch verdrongen. Bij uw kamp beweren ze adogmatisch te zijn maar ze liegen. Het sciëntistisch kamp doet niet onverschillig aan “wetenschappelijk onderzoek” maar verdedigt een pantheïstische “religie” uit de paganistische oudheid.

   1. De oerknal is wel degelijk te bewijzen: Als de maat van Barmhartigheid vol is kan men met Gods recht binden aan kwaad met directe gevolgen!! De oerknal was de val van die men Satan noemt! het ontstaan van Satan en diens hel!, Heel het heelal is de hel! En groeit nog aan De Laatse Dag des Oordeels omdat er kwaad gedaan wordt! zou iedereen die op aarde leeft teruggaan naar de Tuin van Eden zou het heelal stoppen met groeien want er wordt geen leven meer vergooit aan kwaad!, Er zouden geen sterren, planeten, kometen, materie, electro magnetische golven, straling en licht zoals de mens en natuur ziet, zijn, alles zou zonder verbeelding zijn! Want er worden geen vruchten van goed en kwaad gemaakt en kwaad krijgt geen leven meer om te vernietigen!
    En om te weten hoe groot de hel is moet men Godgelijk kunnen wegen, meten, tellen en berekenen!

  2. Frank en Waramund:
   Een goed antwoord van Frank.
   Zelf denk ik er zo over maar weer zonder pretentie het echt te weten.

   Om het ontstaan van de mensheid weer te geven schreef men Genesis in de Bijbel. De vroegere gnostiek schreef de schepping toe aan de godin Sophia zoals hier de gnostiek wordt veroordeeld. Maar men kan moeilijk verwachten dat het verhaal over de Oerknal door de mensheid vroeger kon worden begrepen. Om de grootheid van God aan te geven deed men het op die manier. Maar waarom de mensen Genesis nog als waar gebeurd aannemen, is voor mij niet te begrijpen. In de gnostiek ziet men het verhaal van Sophia dan ook symbolisch en niet als waar gebeurd. Ik vind het inderdaad heel wonderlijk dat het heelal is ontstaan uit een singulariteit ofwel een punt vele malen kleiner dan een atoom. Door kwantumfluctuaties zou daaruit het heelal zijn voortgekomen. Toch zit ik met een vraag: waar komt dan die singulariteit zelf vandaan? Een theorie is dat wanneer een ster tot een zwart gat vervalt met in het centrum een singulariteit, dat dit het begin is geworden van het heelal. Maar dat zou betekenen dat er veel meer heelallen zijn want er zijn enorm veel sterren die tot een zwart gat vervallen. Wat was uiteindelijk de oorsprong van dit alles? Ook zegt men dat er een totaal niets was. In een totaal vacuüm (iets wat op Aarde in laboratoria onbereikbaar is) ontstaat een storm aan virtuele dus niet bestaande deeltjes volgens de Wet van Heisenberg. Uit die storm ontstaat een materie deeltje waaruit ons heelal is opgebouwd maar die wordt direct vernietigd door een antideeltje. Maar onder bijzondere omstandigheden zoals aan de rand van een zwart gat, blijft er een deeltje over en hiermee ontstaat onze materie. Maar wat is een totaal niets? Misschien gaat het gewoon ons verstand te boven. Dat is wat ik er ongeveer van begrijp, kortom beter dan Genesis of Sophia etc. als waarheid aan te nemen doch alleen als symbolisch bedoelde verhalen om de grootheid van God weer te geven.

   1. Ter aanvulling. Michaël Dekee is een interessante persoon die zich bezighoudt met biologie, wetenschap en geloof. Zijn kritische benadering en bekering hebben geleid tot boeiende inzichten en discussies in deze vakgebieden. Wetenschappelijke inzichten zijn immers altijd weerlegbaar en al zeker verfijnbaar.
    Maar Dekee weerlegt op geen enkele manier het grondinzicht van de evolutietheorie: Alle leven op Aarde is ontstaan vanuit de eenvoudigste elementen die zich in de loop der tijden ontwikkeld hebben tot al maar meer complexere structuren.
    En dat via Variatie (Binnen een populatie van organismen bestaat er natuurlijke variatie. Geen twee individuen zijn exact hetzelfde. Deze variatie kan zich uiten in fysieke kenmerken, gedrag, en andere eigenschappen.)
    Selectie (In de natuur zijn er beperkte hulpbronnen en een constante strijd om te overleven. Sommige individuen hebben eigenschappen die hen een voordeel geven in hun omgeving. Deze gunstige eigenschappen vergroten hun overlevingskans en voortplantingssucces. Dit proces staat bekend als natuurlijke selectie.)
    Erfelijkheid ( De eigenschappen die gunstig zijn voor overleving en voortplanting worden doorgegeven aan het nageslacht. Organismen erven genetische informatie van hun ouders, en deze informatie bepaalt hun kenmerken).

    1. @ J.A.W. van Ettinger,
     @ Frank Dierickx,
     misschien willen jullie zo goed zijn rechtstreeks naar elkaar te e-mailen,
     en weg te blijven van dit KF,
     wij hebben geen enkele behoefte aan uw goddeloze, geestelijk onvruchtbare en nutteloze overdenkingen.

     1. Mevrouw Gabriëls heeft mij duidelijk gemaakt dat dit geenszins UW Forum is, Eric. U mag hier gewoon, zoals iedereen, uw eigen subjectieve mening verkondigen, en u vertegenwoordigt noch dit Katholiek Forum, noch de katholieke kerk. Ik was blij met haar antwoord, want dit laat mij toe om nu rustiger en vooral meer selectief te reageren op al wat hier verschijnt.

      1. @ Frank Dierickx.
       Dit forum is doelbewust Traditioneel Katholiek, hetgeen ik na een lange en pijnlijke zwerftocht mocht weervinden, en u komt hier slechts uw goddeloosheid demonstreren en het geloof in God aanvallen en als belachelijk voorstellen.
       Want als dit forum niet Traditioneel Katholiek is, kan het niet Katholiek zijn. Moest men mij voorhouden dat dit forum slechts willekeurig en dus enkel in naam ‘Katholiek’ hoeft te zijn dan trek ik me terug en schud het stof van mijn voeten.

       1. @ Frank Dierickx
        U gedraagt zich als ’n stiekeme slang. Alsof U zich ook maar iéts door anderen laat zeggen. Dus het interesseerde U in het geheel niet wat mevr. Gabriëls U wel of niet zou antwoorden: U gaat tóçh Uw gang (totdat het U letterlijk ónmogelijk gemaakt wordt om te reageren).
        Daarmee toont U tegelijkertijd aan, dat U geen enkele achting heeft voor Uw eigen aardse vader en moeder + geen enkele achting heeft voor Uw medemensen.

        1. @ Frank Dierickx,
         Dit alles toont aan, dat U zelfs geen enkele achting heeft voor Uw eventuele eega + geen enkele achting heeft voor Uw eventuele kinderen.
         Anders gezegd: U bent een arme zieligerd zonder liefhebbende vrouw + zonder kinderen.

         1. @ Frank Dierickx,
          Dat U geen enkele achting voor iemand heeft, wordt bevestigd door Uw eigenzinnige schrijfstijl: “u” in plaats van “U”.

          @ Frank Dierickx, wat moet U een verschrikkelijk leven leiden.

     2. Goddeloze overdenkingen? Ik maak dat werkelijk nergens uit mijn bijdrage op. Maar ik ben blij voor U dat U hier op dit forum Uw draai heeft gevonden. Dat gun ik U graag maar mijn visie is nu eenmaal anders. Met zoeken is – dacht ik – niets mis mee. Het ga U goed!

      1. Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.
       — Johannes 3:36.

       1. @Willy Wellens:

        u antwoord is te kort door de bocht! U weet helemaal niet of God Hemel en Aarde geschapen heeft en daarbij Gods Werken Zijn altijd Gods Volmaakt en De Volmaakte Liefde maakt niet minder dan Volmaakt Godgelijk, dan doet God niet aan scheppen zoals een mens doet, Die Baart! want als enige Baren staat voor Gelijk Uit Gelijk: God uit God Licht Uit Licht, Geboren niet geschapen!
        En God heeft Volmaakte Seksualiteit en die is noch menselijk mannelijk, noch menselijk vrouwelijk. het woord Vader zegt dat God alleen mannelijk gever is en dat klopt niet!
        Daarmee is het eerste artikel van het Credo al krom en Satanisch! Want God doet niet aan scheppen noch is God alleen mannelijk gever
        En dan het tweede artikel: en Zijn Zoon Jezus Christus!
        Er staat geschreven dat Christus zegt: Alles van De Vader is van Mij, en God heeft geen menselijk geslacht, niet menselijk mannelijk en niet menselijk vrouwelijk, daarmee is het woord Zoon Satanisch
        Moet ik verder gaan?

        Dat heb je met blinde farizeïsche schriftgelerderige orthodoxen die hun leer en traditie niet controleren bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning en blinde kromme aannames beweren dat ze Vol-Waar Zijn!

        1. @Henk Gadellaa
         De mens is geschapen naar Gods beeld: dus al-gelukkig en met volledig vrije wil = net zo gelukkig en net zo vrij als God-Zelf.

         Dat de mens daar misbruik van heeft gemaakt, is God niet aan te rekenen.

         Als Uzelf kinderen heeft, zult ook Uzélf bemerken dat Uw kinderen misbruik zullen maken van Uw liefde en van Uw goedheid.

         1. @P.T.J. Derks
          “De mens is geschapen naar Gods beeld: dus al-gelukkig en met volledig vrije wil = net zo gelukkig en net zo vrij als God-Zelf.”

          beeld en gelijkenis, en dan spreken we over de Tuin van Eden is letterlijk Godgelijk in alles en overal! Dus niet zoals de christelijke exegese weergeeft en leert!!!!

          “Dat de mens daar misbruik van heeft gemaakt, is God niet aan te rekenen.”

          God maakt geen misbruik!
          U moet weten hoe het in de Tuin van Eden werkelijk Is!!!!!!
          U weet namelijk niet waarom er een Tuin van Eden kwam en ook niet hoe het daar was en is: U kent de gevolgen niet van degenen die Satan en de Demonen werden, niet U weet niks van de eerste nacht, het begin t/m het einde, over God en de gevolgen daarvan!

          Ik Ken de Tuin van Eden en Christus roept mij aldurend waar ik blijf om daar Heen te Gaan! En waarom denkt u dat ik nog niet Geheel terug ga? En geen heilige zoals in de r.k. kerk wil worden?

          “Als Uzelf kinderen heeft, zult ook Uzélf bemerken dat Uw kinderen misbruik zullen maken van Uw liefde en van Uw goedheid.”

          Ik heb twee zonen en ik heb ze niet volmaakt verwekt en ook niet volmaakt opgevoed en dan zijn ze door andere menselijke mensen ook niet volmaakt opgevoed! Ik heb diep te buigen naar Chistus t.a.v. opvoeden en nog!
          Kinderen maken niet zomaar misbruik, ze doen niks anders dan wij ze geleerd hebben, net als een wolven jongen: Wat voor een eten krijgen ze en hoe gaan ze opzoek naar eten? Hoe worden ze geleerd om te overleven en kinderen krijgen niks anders geleerd, op die MET de zonde tegen de H.Geest verwekt wordt, die is direct geheel kwaad!

      1. @A.C.M. Maars-Vlaar

       “Wie bepaald dat???”

       De Ene Volmaakte Christusverschijning en Christusgelijke Vol-Profeten want Zij allen vervullen De Wet en Profeten Volmaakt zonder zonden!

       De opmerking van eric-b-l:
       “Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.
       — Johannes 3:36.”

       is te kort door de bocht want je moet weten welk, hoeveel en waar (plaats) geloof en je moet de Goddelijke Definitie van Zoon weten! En de gebruikelijke exegese schiet te kort! Christus is meer dan Zoon van God! Met de gebruikelijke definitie komt men de Hemel niet in!

       Dat is ook het probleem hier! Men is (ziende)blind omdat men niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat en denkt met blinde aannames gelijk te hebben en men heeft niet! En dat kan je ook Zien: Geen één van hen Kent Die Ene Volmaakte Christusverschijning Christusgelijk en dat wordt duidelijk als je vraagt hoe die er uit ziet, waar je Die kan Zien en hoe je Die kan Verkrijgen!
       John 16 maakt eenduidig duidelijk dat het Vol in de H.Geest zijn niet zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning is! EN men kan het ook Zien dat elke keer als ik er overschrijf men geen antwoord geeft en ziende blind aan voorbij loopt, danwel afwijst met hun zogenaamde leer en traditie! De Volle waarheid is altijd volmaakt Christusgelijk en daarom De Weg, Het Leven En De Volle Waarheid is: De Definitie van Traditie en Leer en Kerk is niet anders dan Volmaakt Christusgelijke Traditie, Leer En Kerk! En kijk dan eens naar hoe die door hun gedefinieerd wordt: de vergadering van bisschoppen….. en een Volmaakte vergadering is Volmaakt Unaniem Christusgelijk! En allen Zijn Volmaakt Eén en Al-Eén, God is Eén Vol In de H.Geest en Die Ene Volmaakte Christusverschijning en allen Zijn Volmaakt Christusgelijk Ziend! Welke kerk leert zo en doet zo?

       Daarom zeg en schrijf ik dat elke christelijke kerk hun leer en traditie niet op orde hebben en dat blinde orthodoxen de macht hebben gestolen! en ik zeg en schrijf ook dat Die Twee Getuigen Dit Zullen Herstellen en de kerken de Keus Krijgen: Voor Die Ene Volmaakte Christusverschijning of Tegen!, Daar is geen middenweg of andere weg meer!! en zoals het er nu uit ziet worden alle christelijke kerken afgesneden en die wel met Hen mee gaat moet diens leer en traditie veranderen waar die Verandert moet worden en zo niet worden ze afgesneden van Die ene Volmaakte Christusverschijning en overgelaten aan Satan! en voor alle andere religies in de wereld en de wereld zelf geldt hetzelfde! daarom staat er geschreven:

       4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. 6 Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.
       8 En op het plein van de grote stad, die zinnebeeldig Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd, zullen hun lijken liggen, 9 voor de ogen van de volken en stammen en talen en naties, drieëneenhalve dag lang; en men duldt niet dat zij begraven worden. 10 En de bewoners der aarde maken zich vrolijk over hen en vieren feest en zij sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren voor hen een kwelling.(Apo 11)

    2. Frank Dierickx,

     Door het fictief scheppingsverhaal van Darwin te herhalen bewijst u uw standpunten niet. U vernoemt erfelijkheid, maar erfelijkheid impliceert geen darwinistische evolutie, een transformatie van wezens naar andere wezens; een dergelijke transformatie wordt simpelweg niet gezien in de natuur. U bent geen antiek wezen dat in een fictieve prehistorie bestond om te observeren hoe vissen gradueel probeerden om op het land te geraken en poten kregen, een absurde gedachte want dergelijke vissen zouden niet lang genoeg kunnen overleven op het droge vooraleer poten te krijgen. Het is belachelijk allemaal, maar het darwinisme is dan ook niet onderbouwd door feiten maar is het gnostisch vals concept van alchemische transformatie verpakt in modern jargon.

     1. De evolutie verloopt over vele honderdduizenden jaren (een tijdspanne die ons brein zich niet kan voorstellen, met ons hooguit 100-jarig leventje) en met minuscule aanpassingen. Trouwens al eens over amfibieën gehoord?
      Maar zoals ik al zei: Ik gun u uw geloof dat een god alle mogelijke leven kant en klaar zo’n 6.000 jaar geleden op deze aarde heeft gezet.

      “U bent geen antiek wezen dat in een fictieve prehistorie bestond om te observeren hoe vissen gradueel probeerden om op het land te geraken en poten kregen…”
      Eigenlijk stelt u hier dat de mens geen enkele hypothese over het verleden kan bewijzen, als hij daar zélf niet bij was. Ken u veel mensen die nog leven, maar vroeger nog wel met ene Jezus over de aarde hebben gewandeld?

      1. Frank Dierickx,

       U schreef: “Trouwens al eens over amfibieën gehoord?”

       Volgens uw manier van denken hebben amfibieën zich evolutionair aangepast om op land te kunnen leven en lopen, maar vissen proberen niet op het droge te komen; zoals andere dieren blijven zij instinctief in de omgeving waarin zij kunnen leven. Een vis denkt niet instinctief: “Ik moet eraan werken dat mijn afstammelingen zodanig evolueren dat zij op het droge kunnen leven”. Neen, ze doen instinctief wat nodig is om te overleven; ze willen instinctief in het water blijven. Vissen die proberen om op het droge te gaan leven sterven. Denkt u soms dat gedurende “vele honderdduizenden jaren” af en toe enkele seconden het hoofd boven water steken een evolutionair proces teweeg zou brengen waarbij vissen kunnen gaan ademhalen buiten het water? Belachelijk. En een dergelijke ademhalende vis zou dan nog altijd geen poten hebben. Hoe hebben volgens u vissen poten gekregen? Door gedurende “vele honderdduizenden jaren” af en toe even naar het droge te spartelen en dan terug het water in? Maar degenen die zoiets absurds geloven tegen het observeerbare in de natuur in gaan dan spotten met christenen die zeggen dat een almachtig, oneindig intelligent Wezen de mens geschapen heeft, een doctrine die rationeel en noodzakelijk is want de Eerste Oorzaak moet intelligenter zijn dan de mens.

       U schreef: “Ken u veel mensen die nog leven, maar vroeger nog wel met ene Jezus over de aarde hebben gewandeld?”

       De apostelen die Christus gezien en gehoord hebben waren mensen en de evangelisten waren mensen, en christenen beroepen zich op bovennatuurlijke openbaring. De leer van Darwin die u aanhangt beweert niet dat er mensen waren die observeerden hoe vissen op het land probeerden te geraken en poten kregen en die opschreven wat zij zagen; ook beroepen de darwinisten zich niet op bovennatuurlijke openbaring maar op een bekijken van biologische fenomenen, maar geen biologische fenomenen wijzen naar darwinistische evolutie.

       1. “Vissen die proberen om op het droge te gaan leven sterven.”

        Zij proberen dat niet want dat gaat in tegen hun instincten die hun gedrag bepalen. De mens is een geestelijk, rationeel wezen en kan dus tegen zijn instincten in handelen, maar een dier heeft geen geest en rede en doet dat dus niet.

       2. Frank Dierickx,

        Ik heb hier uw gedachtegang verkeerd weergegeven; het darwinisme leert immers dat dieren toevallige mutaties ondergingen en dat degenen die konden overleven dat dan ook deden, en dat vissen dus toevallig poten en het nodige hebben ontwikkeld om op het droge te leven. Maar er is in feite geen wet aan te tonen in biologische organismen die dergelijke transformaties van wezens naar andere wezens teweegbrengt; daar zijn simpelweg geen bewijzen voor in de natuur, en dan heeft men het nog niet over de mathematische onmogelijkheid in dat denkkader van een resulteren van dergelijke toevallige mutaties en van een dergelijk selectieproces tot de huidige zoogdieren wier functies duidelijk in hun samenhang afgesteld zijn om te leven op de grond en van dingen die in die omgevingen aanwezig zijn.

        Fenomenen zoals bijvoorbeeld het negerras in het Huis van Adam dat afgesteld is om de leden ervan in staat te stellen in het bijzonder goed te kunnen leven in de zonrijke gebieden van Afrika, het geografisch erfdeel van de zonen van Cham, worden in de christelijke monotheïstische context zonder problemen uitgelegd als externe intelligente ingrepen. Volgens de christelijke antropologie immers was er oorspronkelijk één Adamisch fenotype en is de raciale variatie in het mensenras teweeggebracht in de geschiedenis door ingrepen vanwege God.

        Dingen zoals de scherpe tanden van roofdieren waren anatomische alteraties ontstaan na de Zondeval. Eschatologisch zullen in het zevende millennium in Sion de oorspronkelijke types van lichaamsbouw hersteld zijn in dieren.

      2. Frank,
       er bestaat een andere versie van evolutie, beschreven door Jozef Rulof, waar een door de hemelse machten gestuurde ontwikkeling plaatsvindt vanaf door God geschapen microscopische energieveldjes die gecontroleerd kunnen samenkomen en waaruit dan een nieuw energieveldje geboren wordt. In een later stadium wordt een grotere versie van energieveldjes geschapen, nog later komt de schepping aan microben toe, en zo verder tot aan vissen die dan uiteindelijk onder hemelse controle neigen aan land te gaan waar ze meteen sterven, maar in een nog latere versie leren zij lucht te ademen, nog later krijgen zij poten, en dat gaat zo verder tot aan apen vooraleer de mens. Dit heeft wel te maken met reïncarnatie van de ziel die in elk stadium ook meer bewust wordt van zichzelf.
       Maar reïncarnatie kan net zo min bewezen worden als louter fysieke evolutie, terwijl fysieke evolutie slechts afhankelijk kan zijn van “iets” dat men noodgedwongen “toeval” moet noemen zonder dat iemand kan beschrijven waar “toeval” dan vandaan moet komen want ook dat zou eerst nog moeten “ontstaan uit het niets”. Het “niets” zou dan eigenlijk toch “iets” moeten zijn, maar dat mag misschien niet van u?

     2. @Waramund

      de evolutie theorie is slechts gedeeltelijk waar. Er vinden genetische veranderingen plaats, kijk maar naar bacteriën die anti-biotica resistent worden en hetzelfde geldt voor virussen! En resistent worden is evolutie! Evenals een mensenkind diens afweer weet te sensibiliseren en te veranderen ten goede!

      Dat de hele evolutie theorie niet klopt kan je zien dat ze geen antwoord geven op wanneer Recht en Rechtvaardigheid en Leven en Vrije Wil en Keuze en daarmee verbonden Consequenties vandaan komt!

      Dat doen de scheppings verhalen trouwens ook niet helemaal uit de doeken, kijk maar naar de exegese! Er is slechts één volmaakte traditionele lijn als men naar God gaat en Die Christusgelijk Kent want dan zijn de Mens en Natuur, zoals men die noemt in de scheppingsverhalen, niet anders dan Volmaakt Godgelijk in alles en overal! Pas dan is er totaal geen verschil tussen God, Mens en Natuur, en die Satan, Demonen en eeuwig ander verdoemden werden voor zij vielen, met De Wet en Profeten! Dan is pas uitboeting en loon naar werken Volmaakt Godgelijk naar Gods Maat: “Oog” om “Oog”, “Tand om Tand”, “Leven om Leven” en is ook iedereen verbonden met de mogelijkheid de zonde tegen de H.Geest te begaan, zonder over diens macht beproefd te kunnen worden!

       1. Raphaël,
        er zouden geen zogenaamde ‘virussen’ en andere ziekten bestaan indien God het niet zou toelaten.
        Geen enkele ziel kan in de hemel geraken zonder beproevingen.

        1. @eric-b-l

         u weet niks van ziekten en van God en beproevingen!
         als iedereen van mens en natuur Vol-Profeet op aarde zou zijn, zijn er geen beproevingen want alles is Recht en Gerecht zonder zonden. Iedereen die zondigt is een ziekte en maakt een ziekte!

       2. @Raphael

        Ja ik weet! Gek dat als men verkouden is, antibiotica niet werkt, en er is wel degelijk een organisme aangetoond die een gast-cel nodig heeft om te kunnen voortplanten…. , gek dat er vaccins zijn die werken bij dat soort ziektes en het is niet van afgezwakte bacteriën gemaakt….. Maar ja je hebt altijd van die blinde woke mensen……

        1. Henk,
         Ik ben bang dat het ietsje ingewikkelder ligt dan je het nu voorstelt. Maar aangezien je nu krachttermen gebruikt is dat dus onbespreekbaar.

         1. @Raphael

          ik weet ook dat er een diepere waarheid is en dat de wetenschap modellen gebruikt die enigszins uitbeelden! Als met het over atomen heeft is het niet zo simpel als een kern met elektronen er om heen en de kern uit neutronen protonen zoals men bij scheikunde vertelt en ook het waarschijnlijkheidsmodel is niet de volle waarheid! Dus Waramund heeft deels gelijk als die zegt geen (menselijke mens heeft een atoom gezien!
          Dat heet niet dat die modellen niet enigszins voorspellen of het werkt of niet!
          Het is echter van de zotte dat men dat kan zeggen: ik heb het niet gezien dus is het een leugen want het heet: Iemand(anders) spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen en dan moet iedereen en ook Waramund komen met bewijzen om het tegendeel te bewijzen en bewijzen zijn niet zomaar bewijzen, dan horen het Godsbewijs te zijn!
          en iemand die alles van tafel veegt zonder echt tegen bewijs is een blinde woke!
          Dat gezwets moet eens een keer ophouden, zeker onder christenen!
          Het is van over het paard getild, van pot gerukt, naast je schoenen lopen, door de ratten bezwaffeld onbeschoft om vol recht van spreken te eisen als het niet De Volle Waarheid is! Als enige De Volle Waarheid heeft Vol recht van Spreken want Die is niet ergens krom en leugen!

          Dat zou jij moeten weten! Alpha en beta wetenschappers duikelen over elkaar heen als marktlui en schreeuwen het hardts om hun “product” als beste te verkopen, daar horen christenen niet aan mee te doen en het is Gods geklaagd dat het op elk forum zo is! De ene schreeuwt nog harder dan de ander en op een enkeling na zwets en liegt iedereen!
          Want wie gaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning? Wie komt er met Vol-Profetie? De ene beweert blind nog meer dan de ander want wie kan nu de Volle Waarheid Weten? Wat een onbeschoftheid! Wel Vol Recht van spreken/schrijven claimen en geen Vol Recht geven aan: iemand(anders) preekt de Volle Waarheid tot het tegendeel is bewezen en geen Godsbewijs zelf leveren, niet als ze zelf spreken/schrijven, niet naar een ander!

          Dat moet u eens doen tegenover een Vol-Profeet! U krijgt zoals Christus in het zand schreef: Mene. Tekel, Urfasin en ga maar in Daniel lezen welke gevolgen dat had! Omdat ze allen hun stenen lieten vallen en hun oordeel introkken kon Christus Het Godsoordeel over hen uit/weg vegen! Hadden zij niet gedaan was iedereen die een steen toch wilde werpen ter plekke dood neergevallen: zoals u oordeelt wordt u geoordeeld en zij kwamen met de dood, en als die ander waar die men wil doden Geheel geheiligd is kan het oordeel niet in het “huis” treden van die waarover men oordeelt en keert het oordeel terug naar die het gaf en mag die het zelf dragen: Dat heet Volmaakt geweldloos reflecteren: het afgeschudde stof komt terug en die het afschudde krijgt het te eten!

          Men weet hier geen snars van oordelen en de gevolgen!

          WEE HEN!!!

          ik zeg niet dat men niet kan/moet oordelen, men kan niet door het leven gaan zonder oordelen, want alles is oordelen, het is ook niet oordeel niet want dan zult ge niet geoordeeld worden PUNT, het is als men nog niet kan oordelen zwijg en bidt: Heer wees mij zondaar genadig, want man had horen te kunnen oordelen en als men kan oordelen, oordeel geheel goed, want als enige een geheel goed oordeel is zonde vrij!
          Wat een idioten lopen hier rond met hun blinde orthodoxe grootspraak, mijn vader zou zeggen: ze kunnen nog geen scheet op een plank spijkeren!

          En maar roepen: Heer, Heer….en denken dat ze Geheiligd kunnen worden en zijn!

          Zoek het eens Geheel Goed uit, die uw onderzoek zoals het Hoort: Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en wordt Volmaakt Christus Oogetuige voor men schrijft of spreekt: Die veel ontvangen heeft wordt veel van gevraagd: leer betrouwbaar te zijn in het kleine en lukt dat nog niet ga achterin de kerk zitten bij de tollenaars, overspelige en moordenaar en denk niet dat u beter bent:
          Houdt uw geest in de hel en wanhoop niet!

   2. @J.A.W. van Ettinger

    Ook u zwetst

    Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en als u Daar Bent en Christusgelijk Lief Hebt, schrijf dan ipv van zoals u nu schrijft! Die Ene Christusverschijning Heeft Alle Antwoorden! Die Is in alles en overal en altijd De Volle Waarheid en zo niet dan ik het hele Christendom een zwetserij en Recht en Gerechtigheid en God ook! En IK GETUIG DAT DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING DE VOLLE WAARHEID IS, ALS OOGGETUIGE!

   3. Van Ettinger,

    U bent een gnosticus, dus dat u aan de kant staat van het hermetisch sciëntisme is voorspelbaar, maar Frank Dierickx beweert dat concepten zoals een oerknal en darwinistische evolutie wetenschappelijk onderbouwd zijn, en dat is niet zo; het zijn onderdelen van het oud pantheïsme dat door moderne sciëntisten (“toevallig” hebben de woorden “wetenschapper” en “gnosticus” etymologisch dezelfde betekenis) verpakt geworden is in modern jargon. Nooit heeft iemand een atoom gezien; een bestaan van zoiets werd nooit bewezen door fysische observatie, maar het monistisch atomisme is een nepfilosofische lering onderdeel van het oud pantheïsme. De hermetisten vroeger beweerden dat er een magische laag verweven zat in alle materie; nu hanteren ze voor datzelfde concept de benaming “kwantumniveau”. De “dubbele helix” van Francis Crick bestaat fysisch niet, maar het is symboliek voor het hermetisch concept van de “staf van Hermes”, de “caduceus” genaamd. De maanlandingen waren nep; ze zijn fysiek niet gebeurd, maar het was symboliek voor het hermetisch concept van astrale projectie, astraal reizen; de hermetisten beweerden dat de maan een hoger bewustzijnsniveau was en volgens het hermetisme is de maan het gebied van Hermes-Thoth van wie de oude Egyptenaren beweerden dat hij een maangod was. Het boek “Somnium” van de hermetist Johannes Kepler toont de occultistische aard aan van het concept “ruimtevaart”.

    Er is niks dat de letterlijke exegese van de kosmogonie in het boek Genesis onmogelijk maakt; de moderne “wetenschap” heeft geen bewijzen voor het copernicanisme, darwinisme etc., onderdelen van een oude paganistische valse religie.

    1. @Waramund

     “Er is niks dat de letterlijke exegese van de kosmogonie in het boek Genesis onmogelijk maakt;”

     nou dan vergeet u dat in het eerste scheppings verhaal de mens als laatste in de Tuin van Eden gemaakt wordt(6e dag letterlijk) en in het tweede verhaal de mens voor de Tuin van Eden gemaakt wordt(letterlijk)

     Ach dat is een kleinigheid, dat telt niet……..

     mensen als u zijn goed in “kleinigheidjes” die hele verzamelingen kamelen zijn, te doen verdwijnen als sneeuw voor de zon

     u gebruikt ook geen medicijnen want die zijn atomair samengesteld door een farmaceutisch bedrijf

    2. “.Nooit heeft iemand een atoom gezien..”
     Ik heb ook nog nooit elektriciteit gezien, maar ik blijf toch ver van de hoogspanning af.
     En wat de praktische toepassingen van uw onzichtbare dus zogezegd onbewijsbare atoom betreft, ga dat maar eens vragen in Hiroshima.
     Ter info:
     Een atoom is het uiterst kleine kenmerkende onderdeel van een chemisch element. Het bestaat uit een kern en een of meer elektronen. De atoomkern bestaat uit een of meer protonen en nul of meer neutronen. Alle atomen van een gegeven element hebben hetzelfde atoomnummer: ze bevatten hetzelfde aantal protonen. Neutrale atomen hebben evenveel elektronen als protonen. Een ion is een geladen atoom dat een tekort of juist een overschot aan elektronen heeft. Atomen van eenzelfde element kunnen verschillen qua atoommassa, omdat het aantal neutronen in de atoomkern kan variëren. Dergelijke atomen zijn isotopen van elkaar. Atomen van verschillende elementen zijn onderling essentieel verschillend. De materiaaleigenschappen van stoffen en materialen, en hun gedrag in chemische reacties, worden bepaald door de eigenschappen en de onderlinge relaties van de atomen waaruit de materie is opgebouwd. Natuurkundigen gaan uit van een atoommodel waarin atomen uit drie soorten kleinere, subatomaire deeltjes bestaan: protonen, neutronen, en elektronen. Deze deeltjes kunnen ook los voorkomen, buiten het atoom. Vrijwel alle scheikundige en natuurkundige eigenschappen van op aarde voorkomende materie zijn gekoppeld aan de eigenschappen van atomen. Het atoom is daarom een sleutelbegrip in beide wetenschappen.
     De atoombom, ook wel kernwapen genoemd, maakt gebruik van de energie die is opgeslagen in atoomkernen om een ontploffing te veroorzaken. In tegenstelling tot conventionele explosieven, die ontploffen door chemische reacties waarbij de atoomkernen onveranderd blijven, gebruikt een kernwapen de energie van atoomkernen. Er zijn twee hoofdtypen kernwapens: kernsplijtwapens (ook wel A-bommen genoemd) en kernfusiewapens (ook wel waterstofbommen of H-bommen genoemd). De atoombom die in 1945 op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werd gebruikt, was een kernsplijtwapen. Het Manhattanproject, geleid door natuurkundige Robert Oppenheimer, ontwikkelde deze eerste atoombom voor de Amerikaanse overheid.

     1. Ik heb niet gezegd dat elektriciteit niet bestaat, Frank Dierickx, maar wel dat atomen niet bestaan. Niemand heeft ooit een atoom in de fysieke natuur gezien, en dat geven ze ook zelf toe, de “wetenschappers”. Ze beweren dat bepaalde technologie atomisch werkt, maar daar hebben ze geen bewijzen voor. Atomen bestaan niet.

      1. Waramund,

       Ik denk ook dat atomen uiteraard niet hoeven te bestaan, maar het gebruik van het idee daarvan maakt het voor de chemici wel inzichtelijk als men manipuleert met stoffen. Men heeft stoffen een naam gegeven en er waarden aan geplakt, zodat ermee gerekend en gewerkt kan worden. Maar dat is uiteraard geen bewijs voor het bestaan van de atomen zelf.
       Die denkfout wordt op vele gebieden gemaakt: men beschrijft de fenomenen en dan denken sommigen dat de beschrijvingen de verklaringen zelf zijn.

       Dit zijn wél typisch zaken die dus misbruikt kunnen worden als een onwetend publiek bespeeld moet worden, dat maakt het wel tergend. Zo worden de mensen een rad voor de ogen gedraaid.

       1. er zijn meer bewijzen dat een atoom wel bestaat dan niet: kijk maar naar natuurkunde en aanverwante wetenschap en hun wetten, die zijn echt niet zomaar uit de duim gezogen. het feit dat men “veilig” er me weet om te gaan is al bewijs dat als men die weg niet volgt men ongelukken veroorzaakt!

        dat het niet de hele lading dekt heeft ook te maken dat er nog mysteries zijn die nog niet opgelost zijn en de wereldse wetenschap kan ook niet alles oplossen zoals een christen kan!@

        en christenen die geen Vol-Profeet zijn moeten hun mond houden want een christen kan alles op tafel krijgen en elk mysterie oplossen, lui als ze zijn, doen ze het niet en brallen blind in het rond!

      2. Bon. We gaan het hier dus epistemologisch spelen. Uw Gettier-probleem met alleen maar schijnbare kennis.
       U botst daarbij dus wel op uw eigen gigantische cirkelredenering. Als we niets met zekerheid kunnen kennen, dan moet God wel bestaan, anders zouden we niets kennen, en dan was het leven hier zinloos. En het staat vast dat dat niet kan. Etc.
       Maar zoals ik u al eerder zei: Ik hun u echt wel uw geloof.
       Maar ik blijf toch liever bij het mijne.
       Ik hoef al die zekerheden niet.
       En neen, vooraleer men hier weer begint te jeremiaden over mijn ‘eega en mijn kinderen’, ik word daar niet ongelukkig door, integendeel. Het lijkt me eerder lastig om te moeten leven in de overtuiging dat het hier straks (binnenkort zelfs) allemaal afgelopen is en dat ene god dan iedereen en alles zwaar zal straffen in de hoop dat men daar zélf niet bij is.

       1. Frank Dierickx,

        Ik heb niet gezegd dat men van niets het bestaan zeker kan weten; ik onderschrijf het thomistisch principe dat de fysieke wereld rondom ons met zekerheid kenbaar is als reëel. Wat ik zeg is dat er geen atomen waarneembaar zijn als fysische werkelijkheid. Elektriciteit is aantoonbaar in de natuur als een fysische werkelijkheid, atomen zijn dat niet.

        Atomisme was in de oudheid een pseudofilosofische aanname van pantheïsten die monistisch waren en dus een soort van bouwsteen poneerden waaruit de gehele stoffelijke wereld bestond. Volgens de monistische pantheïst was alle stof één god en één wezen en waren atomen de bouwblokken van die eenheid.

        Het thomisme in de “middeleeuwen” wees dat atomisme af en erkende de vier elementen vuur, water, lucht en aarde als de vier primaire stoffen waarmee God de aardse wereld geschapen had; in de mens waren alle vier aanwezig, vuur (temperatuur), water (de vloeibaarheid van bloed), lucht (adem) en aarde (het vlees, door God geschapen van aarde). Zo vertegenwoordigde de mens de gehele aardse schepping waarvan hij de stadhouder was voor het Aanschijn van God.

        In moderne tijden hebben moderne filosofen het atomisme uit de paganistische oudheid genomen en in West-Europa geïntroduceerd; het is dus een pseudofilosofisch concept en betreft geen fysiek reëel natuurfenomeen. Die introductie was geen toeval; zoals ik reeds eerder geschreven heb werden de sciëntistische revolutie en de moderne filosofie gestuurd door de hermetische rozenkruisers. De historici die de Verduistering (de moderniteit) aanhangen noemen de “middeleeuwen” obscurantistisch omdat de hermetische pantheïstische concepten toen afgewezen werden door de toen dominante thomistische geleerden. De hermetische revolutie in de “Renaissance”-tijd noemen ze “licht”; ze keren luciferiaans de werkelijkheid om door licht “duisternis” te noemen en duisternis “licht”.

      3. In de elektronica onderscheidt men elektronen die men van ‘atoomkernen’ kan doen overspringen naar andere ‘atoomkernen’ en men kan daardoor een zogenaamde ‘gatenstroom’ onderscheiden binnen een elektrisch circuit. Dit is meetbaar en de hele digitale logica van computers steunt daardoor op steeds meer verfijnde ontwikkelingen van transistortypes. Misschien moet men de benaming ‘atoom’ vervangen door ‘minuscuul energieveldje’. Men werkt tegenwoordig op drie nanometer. Niemand weet of het nog kleiner kan want zelfs die minuscule energieveldjes moeten toch nog een of andere dimensie bezitten.
       Zelf geloof ik dat die energieveldjes louter geestelijke energie zijn die inderdaad niet fysiek kunnen genoemd worden en daarom dus als “niet bestaand” kunnen beschouwd worden, omdat zij niet letterlijk grijpbaar zijn, desondanks kunnen zij elektromagnetische invloed ondergaan waardoor men die ‘ongrijpbare’ energieveldjes op praktische wijze kan manipuleren.
       Vermits voorzegd werd in de Apocalyps dat zelfs een deel van de hemelse geesten naar de aarde zou worden neergehaald neig ik er toe te geloven dat men met bijvoorbeeld een cyclotron verschrikkelijke dingen kan doen, o.a. de mensheid in innerlijke chaos storten vanwege het ontdekken en misbruiken van een verborgen kennis, hetgeen een zeer streng toeziende autoriteit vereist die kan beslissen hoe ver men mag gaan. Die autoriteit bestaat niet meer want het Vaticaan is sedert lang gebonden en tegenwoordig zelfs volledig in handen van de vijand.

       1. “Zelf geloof ik dat die energieveldjes louter geestelijke energie zijn die inderdaad niet fysiek kunnen genoemd worden en daarom dus als “niet bestaand” kunnen beschouwd worden, omdat zij niet letterlijk grijpbaar zijn, desondanks kunnen zij elektromagnetische invloed ondergaan waardoor men die ‘ongrijpbare’ energieveldjes op praktische wijze kan manipuleren.”.

        Interessante gedachte, eric.

        1. @ Raphaël,
         ik kom tot de vaststelling dat hetgeen ik meende te weten over elektronenstroom en gatenstroom eigenlijk wetenschappelijke nonsens is. Tot in begin jaren 1970 gebruikte men hoofdzakelijk draaispoel-meetinstrumenten, de meest natuurlijke en precieze manier van elektriciteit meten. Datzelfde elektromagnetische principe is nog steeds de basis van de cyclotron (CERN). Maar de zeer onnatuurlijke digitalisering, van zeg maar alles wat natuurlijk was en principieel nog steeds is, leidt ons tot een vreemd soort subcultuur dat bezig is alles en iedereen te domineren op een schaal dat niet meer menselijk kan genoemd worden. Het ultieme moment in een cyclotron waarop een ‘energiedeeltje’ na enorme versnelling uit de elektromagnetische baan wordt afgeleid om in botsing te komen met een loden plaat o.i.d., deze bijzondere agressieve handeling als poging tot analyseren van wat men nog steeds niet als vrij grijpbaar kan beschouwen wekt bij mij altijd het beeld op van hogepriester Kajafas die met zichtbaar hatelijk genot Jezus in het gezicht spuwt. Zij menen vandaag nog steeds baas te kunnen worden over God Zelf. Definitief gedoemd om te mislukken!

         1. eric,
          Spreek ik nu met onze ‘eric’?
          Je spreekt opeens met veel inzicht en verstand van zaken die ik niet van je wist.
          Dat wil dus zeggen dat ik je wel enigszins kan volgen. En zelfs neig om het voor een groot gedeelte met je eens te zijn.

          Ik moet vaak denken aan de verhalen van Marten Toonder (What’s in a name?), waarin hij zijn visie geeft op de mensheid.

          De kwantummechanica leidt volgens mijn inzicht ook tot de conclusie dat alles moet bestaan uit pure beweging in een veld. Pure beweging in een veld bestaande uit een ultra fijn web, ook wel eather genoemd. Eigenlijk is zo bezien alles pure energie (=beweging=kinetische energie) in een veld. We kunnen zelfs stellen dat materie gestolde energie is. Het is zo onvoorstelbaar eenvoudig en tegelijkertijd eindeloos ingewikkeld dat zo de natuur op een paradox zelf lijkt. Een mysterie.

          En dat dan allemaal te overzien maakt des te meer een zonde dat er in onze wonderbaarlijke wereld zulke nare egoïsten zijn die het gevoel voor schoonheid en liefde en waarheid blijkbaar iewat uit het oog en uit het hart verloren zijn.

          Zelfzucht is zonde.

          1. @ Raphaël,
           misschien is het niet zo eindeloos ingewikkeld. De ‘energieveldjes’ die men meent te kunnen waarnemen bezitten onuitputtelijke energie maar zeer veel ervan zijn nodig om een molecule ‘op te bouwen’ als ik het zo mag zeggen. Zelfs een molecule is erg klein. Het hangt af van de soort molecule met welk soort materie men te doen heeft. Maar dat is erg complex. Zuiver water H2O, maar er zijn zeer veel houtsoorten bevattende een min of meer homogeen mengsel van soorten moleculen, als ik dat zo mag zeggen. Dat zou betekenen dat er slechts een enkele soort ‘energieveldjes’ bestaat. Die ‘energieveldjes’ zijn dus volgens mij geestelijk, en God gunt ons een miniem stukje van Zijn oneindige Geest in de vorm van onze Aarde om naar believen te gebruiken en zelfs te misbruiken.
           Het einddoel is en blijft onveranderd dat wij vanuit de eigen vrijheid kiezen voor de zuivere liefde tot God om Hem dan als zodanige echt vrije mens perfect te kunnen gehoorzamen vanuit die liefde. Geen slaafsheid.
           De atoompjes of wat het ook mag zijn, dat is volstrekt onbelangrijk. Alleen de heidenen staren zich blind op hetgeen zij toch nooit zullen kunnen beheersen.

          2. U sprak over Marten Toonder. Valt het u niet op dat hij nooit over God spreekt, maar wel zeer veel esoterische symboliek gebruikt ?

          3. @Raphael

           “Zelfzucht is zonde.”

           Volmaakte Zelfzucht is geen zonde want De Volle Waarheid behoudt zichzelf en verdedigt Zichzelf: Er is geen andere waarheid dan de Volle Waarheid!

           @eric-b-l

           alles wordt gemeten, gewogen, geteld, en berekend naar De Wet en Profeten, ook gedachtes: Ex Aequo Alles Is Belangrijk!
           ER KOMT GEEN ÉÉN DE HEMEL IN DOOR HET KLEINSTE ALS ONBELANGRIJK AF TE DOEN!

           Ik zeg niet dat men niet een compromis kan sluiten die Geheiligd kan worden, niet weten doet niet vrijspreken, Volmaakt Weten en Daar Naar Handelen, Wel! Men moet dan ook weten dat men met een deel niet weten, hoe klein ook niet door de hel komt, want u gelooft Christus in dat kleine deel niet en Satan krijgt daarmee Gods Recht om u vast te houden, en ook niet de Hemel kan binnen gaan, want in de Hemel is alles Volmaakt Christusgelijk = De Volle waarheid in Diens Geheel en niet een klein beetje minder! Of dacht u dat Christus het te niet doen van de ban op de Hemelpoort voor elkaar kreeg met een klein beetje minder De Wet en Profeten te vervullen? dan moet u ook niet denken dat men met een beetje niet weten de hel door kan komen en Hemel in kan komen!

           U moet uw schoolgeld terug halen want u kan niet meten, wegen, tellen en berekenen naar De Wet en Profeten! Ze hebben u voorgelogen!

           U moet eens ophouden met zwetsen! Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning

          4. eric,
           Nu je het zegt. Zijn esoterische inslag begrijp ik wel; hij was een erudiet mens en gebruikte zijn kennis over de wereld in zijn verhalen. Het lijkt ook wel alsof de verhalen waarschuwingen inhouden over de ontwikkelingen in de wereld.
           Zie bijvoorbeeld: https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=3271

           In ieder geval was hij goed op de hoogte van de ‘club van bovenbazen’. Wat vind jij ervan?

          5. Raphaël,
           ik ben slechts een kleinburgerlijk mensje maar leefde grotendeels aan de rand van de samenleving, daarom is het voor mij niet moeilijk dergelijke kunstenaars te benijden. Maar ik bekijk altijd alles door een religieuze bril en juist daarom benijd ik Marten Toonder toch veel minder. Zijn loge-man-uitgever zou hem waarschijnlijk nauwelijks of helemaal geen kans gegund hebben om zijn werk te publiceren indien Marten zelfs maar heel even ernstig over christendom zou hebben geschreven en getekend. Ergens in de bijbel wordt dit beschreven als “zich laten helpen met een kleine hulp”.
           Driemaal in mijn jonge jaren werd mij geld aangeboden met zeer mooie bewoordingen. Ik dank God dagelijks omdat ik geen ambities koester en zelfs niet in staat ben ambities te koesteren.
           Geen mens mag zijn ziel verkopen voor wereldse erkenning van eender welke aard. Ik zou hopen dat Marten Toonder nog tot berouw kon komen aan het einde van zijn leven want hij miste de kans om mensen te waarschuwen op een eerlijke en zuiver christelijke manier.

        2. ““Zelf geloof ik dat die energieveldjes louter geestelijke energie zijn die inderdaad niet fysiek kunnen genoemd worden en daarom dus als “niet bestaand” kunnen beschouwd worden, omdat zij niet letterlijk grijpbaar zijn, desondanks kunnen zij elektromagnetische invloed ondergaan waardoor men die ‘ongrijpbare’ energieveldjes op praktische wijze kan manipuleren.”.

         Interessante gedachte, eric.”

         als het louter geestelijk zou zijn zou het niet gebonden zijn aan de lichtsnelheid waar het niet aan voorbij kan gaan.
         men zegt niet om niets dat energie veldjes niet zomaar materie is het heeft een dubbele vorm, waarmij het aan de ene kant als materie verhoudt(E=MC2) en aan de andere kant een licht golf verhoudt en toch kan geen van beide voorbij aan de licht snelheid en kan ook niet ontsnappen aan een “zwart gat” hoe dat er dan ook uit ziet….

         Het heeft niet echt zin daar over te speculeren want Christen horen niet te speculeren omdat dat zondigen is.
         Zoek het echt uit en ga Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan met Vol-Profetie terug

      4. “Ik heb niet gezegd dat elektriciteit niet bestaat, Frank Dierickx, maar wel dat atomen niet bestaan. Niemand heeft ooit een atoom in de fysieke natuur gezien, en dat geven ze ook zelf toe, de “wetenschappers”. Ze beweren dat bepaalde technologie atomisch werkt, maar daar hebben ze geen bewijzen voor. Atomen bestaan niet.”

       gek dat een menselijke mens geen atoom heeft gezien want het is zo klein dan het met blote oog, microscoop, zelfs met een elektronenmicroscoop zichtbaar te maken is: men heeft geen “apparaat” waar het oplossingsvermogen groot genoeg is om het zichtbaar te maken, DAN NOG KAN U NIET ZEGGEN DAT HET NIUET BESTAAT WANT U MOET TEGENBIJS LEVEREN EN GEWOON ZEGGEN, EN AL ZEGT DE HELE MENSELIJKE MENSHEID DAT HET NIET BESTAAT, GEEN TEGEN BEWIJS: GODSBEWIJS IS TEGEN BEWIJS!

       MAW U BENT GEWOON ONBESCHOFT, EREGR WANT U BEWEERT EEN CHRISTEN TE ZIJN DAN BENT U OVER HET PAARD GETILD, NAAST UW SCHOENEN LOPEND VAN DE POT GERUKT ONBESCHOFT DOOR TE BEWEREN DAT HET NIET BESTAAT TERWIJL U HET NIET ONWEERLEGBAAR ON ONTKENBAAR KAN BEWIJZEN! HET HEET: IEMAND SPREEKT DE VOLLE WAARHBEID TOT HET TEGENDEEL IS BEWEZEN! U GOOITR, NET ALS DE INQUISITIE ZONDER GODSBEWIJS GOOIT U HET ATOOM OP DE BRANDSTAPEL, OF HANGT EEN MOLENSTEEN OM DE NEK EN DUMPT DIE IN DE DIEPE ZEE: ZWEMT DIE BOVEN DAN IS HET HEKSERIJ, EN NIET WAS DIE OOK EEN HEKS!

       1. CORRECTIE:

        HET MOET ZIJN:

        gek dat een menselijke mens geen atoom heeft gezien want het is zo klein dan het NIET met blote oog, microscoop, zelfs met een elektronenmicroscoop zichtbaar te maken IS

 15. Over het Bijbelse scheppingsverhaal:

  Het lijkt mij soms wel dat er twee scheppingsverhalen in de Bijbel vermeld staan. Eén in Genesis 1 waar de mens, man en vrouw, door de stem van God geschapen wordt, net zoals Hij de rest geschapen heeft, met Zijn Stem en

  één versie in Genesis 2 waarin er één mens gemaakt wordt uit de aarde die Adam heet en waaruit later een vrouw door God de Heer gemaakt wordt die Eva heet.

  Staan daar soms twee scheppingsverhalen, schept God soms twee maal, of is er een andere verklaring.

  Zo gaan de godenzonen ook om met mensendochters. Zouden die zonen van God dan uit de eerste schepping kunnen zijn en de mensendochters uit de tweede?

  Zou het kunnen dat Jezus dus inderdaad uit de eerste schepping is?

  Wie snapt het?

  1. In de oude Hebreeuwse spraak werd er voortdurend herhaald; het boek Genesis betreft dus geen twee verschillende scheppingsverhalen maar typische Hebreeuwse herhaling.

   Engelen worden in het Oud Testament zonen van God genoemd; zie het eerste hoofdstuk van het boek Job. In de Oude Dagen voor de Zondvloed daalden engelen, de wachters genaamd, neer in de dagen van Jared de zoon van Mahalalel. Hun leider was Semjâzâ, en zij hadden fysieke vormen aangenomen op aarde; zij zwoeren een eed op de berg Hermon om te zondigen tegen God door dochters van het mensenras tot zich te nemen; die vrouwen baarden de nefilîm, wezens wier geesten deels van de natuur van engelen waren en deels menselijk.

   De geesten van die gedode nefilîm waren degenen die na de Zondvloed de zonen van Noë tot het opbouwen van de paganistische cultussen brachten en die heden gediend worden door de geopolitieke machthebbers.

   1. bla, bla, bla

    Hun leider was Semjâzâ, en zij hadden fysieke vormen aangenomen op aarde; zij zwoeren een eed op de berg Hermon om te zondigen tegen God door dochters van het mensenras tot zich te nemen

    Die u engelen noemt kunnen geen fysiek lichaam maken, nog aannemen! U moet eerst weten wie engelen zijn en dan kunt u niet zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning !

    wat een gezwets! Ga eens naar Die ene Volmaakte Christusverschijning voor u schrijft!

   2. @Waramund,
    Wat U nú beweert, is een bewering waar nul bewijzen voor gevonden zijn.
    Jezus vond dat alles in het geheel niét belangrijk voor ons.
    Wat vond Jezus wél belangrijk?: ons de Weg wijzen hoe wij in de hemel kunnen komen + elkaar helpen (= elkaar helpen, met de Weg vinden naar de Hemel + elkaar helpen in het dagelijks leven).

    1. @ P.J.T. Derks,
     voor gewone mensen is het onmogelijk te bewijzen wie gelijk heeft; de wetenschappers of wie dan ook. Sedert de dag dat goed georganiseerde onderzoekers de zogenaamde Zuidpool nader gingen bekijken bleek dat zij steeds meer dingen verzwegen. Het is tevens de enige plaats in de wereld waar niemand als toevallige wandelaar ooit zal worden toegelaten. Meer wil ik daar niet over zeggen want alle kennis over die plaats is ten zeerste betwijfelbaar.

     1. @eric-b-l

      “voor gewone mensen is het onmogelijk te bewijzen wie gelijk heeft; de wetenschappers of wie dan ook.”

      elke mens kan het! Mozes zei het, Christus zegt het! En hoe anders kan een “gewone” mens Christus en de hemel vinden en u zegt ook dat het voor God onmogelijk is de “gewone mens” te bereiken en aan te spreken!!!!!!

      U zwetst weer een uit uw nek!

    2. @P.J.T. Derks

     En hoe denkt u dat u de Hemel kan vinden en binnen gaan? Dacht u dat u de hel door komt met Heer, Heer ? Nee want u moet Christus weten, WETEN, vast te houden! En denkt u dan dat u met een beetje Christus Kleed de Hemel in kan gaan? Nee want in de Hemel is niks anders dan Geheel Christus, dus zonder Geheel Christusgelijk worden komt u de Hemel niet in! en Geheel Christus worden is ook Geheel Christusgelijk Weten en Getuigen zonder ook maar enige afwijking!
     Satan heeft het Gods Recht om iedereen tegen te houden die niet in alles en overal Christusgelijk Is! En waarom zegt Christus op het laatste avondmaal dat ze Vol in de H.Geest moeten worden? Omdat pas dan men Christus niet afgenomen kan worden!

     U zwets weer een als een blinde farizeeër!

     1. @Henk Gadellaa,
      wie denkt U dat ui bent?
      U bent gewoon ’n kletskous, die teveel nachtmerries heeft gehad.

      1. @P.T.J. Derks

       “wie denkt U dat u bent?
       U bent gewoon ’n kletskous, die teveel nachtmerries heeft gehad.”

       Als ik zou zeggen wie ik ben, zou u mij geloven? Want het is: Iemand(anders) spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen! En Bewijs hoort Gods Bewijs te zijn!

       in de Bijbel staat waar geschreven staat dat Christus zegt:

       31 Als Ik over Mijzelf getuig, dan heeft mijn getuigenis geen waarde. 32 Er is een Ander die over Mij getuigt, en Ik weet dat de getuigenis die Hij over Mij aflegt, geloofwaardig is. (John 5)

       En toch zegt Christus:

       6 Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.(John 14)

       Als men getuigt, of het nu over een andere persoon of de persoon zelf is, dan nog weet een blinde niet of het waar is of niet! Daarom moet men Volmaakt Christus Ooggetuige zijn om met Eigen Ogen In De Volle Waarheid Zijnde, Want De Volle Waarheid Weet Hoeveel Waar een getuigenis!

       DAAROM: ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Wordt Volmaakt Christus Ooggetuige!

       Daarom:

       1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4

       en

       12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
       HET EINDE IS NABIJ
       16 Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.” 17 Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en: Ik ga heen naar de Vader? 18 Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 19 Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: “Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21 Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

       Als enige als Christus Ooggetuige begaat men geen zonde want men oordeelt niet voorbarig, weet u nog:

       7 Toen ze bij Hem aanhielden met vragen, richtte Hij zich op en zei tot hen: “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.” 8 Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. (John 8)

       en als u blijft doen zoals nu gedaan heeft ligt dit klaar voor u:

       21 Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! (Mat 7)

       Elke Volmaakte Christus Ooggetuigenis is een Vol-Profetie, een Wonder en drijft duivels uit of houdt ze buiten de deur

       En u beweert een Volmaakte Christus Oogetuige te zijn met uw:

       “U bent gewoon ’n kletskous, die teveel nachtmerries heeft gehad.”

       Want u beweert de Volle Waarheid te hebben geschreven! Want waarom anders schrijft u? U claimt profetisch te zijn want die hebben als enige Recht van schrijven en spreken:

       REGELS VOOR DE BIJEENKOMSTEN
       26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29 Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30 Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31 Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32
       De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, 34 moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten zwijgen.(1Kor 14)

       in deze tekst is de exegese van vrouwen(vers34) iedereen die geen Volmaakt Chritsus Oogetuige is en niet als enige hen van het menselijk vrouwelijk geslacht want er staat ook in dit hoofstuk:

       24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

       Allen is heel de gemeente en die bestaat niet als enige uit mannen!

       EN……., luister u nu of blijft u wordt u ziende blind….!

       Nu gaan we Zien wie nog durft te schrijven!

    3. P. Derks,

     Zoals ik het beschreven heb legden de ouden de betreffende Schriftverzen in het boek van Genesis uit, en meerdere kerkvaders waren het ermee eens, vooral bij de oudere. In de Enochiaanse geschriften worden de gebeurtenissen met de wachters en de nefilîm beschreven; de Ethiopische Enoch is een Ethiopische versie van de Hebreeuwse Enochiaanse geschriften waaruit sint Judas Taddeüs citeerde in zijn epistel in het Nieuw Testament. De Enochiaanse geschriften werden door kerkvaders gelezen; Tertullianus verwees toen hij schreef over soberheid in klederdracht voor vrouwen naar de introductie van cosmetica door Azâzêl, één van de wachters die zonen voortbrachten op aarde voor de Zondvloed.

     Wat er moet gebeurd zijn is dat God toelating gaf aan bepaalde engelen om in zichtbare vormen leiding te geven aan het mensenras als leraren en dat zij daartoe de kracht kregen om fysieke lichamen aan te nemen. Zij mochten echter geen menselijke vrouwen tot zich nemen en zonen verwekken maar hebben dat toch gedaan. Ze zijn in duisternis gevallen en zij werden dienaren van de oude vijand.

     1. @Waramund

      Waarom gaat u niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning waar alles openbaar is, voor dat u een exegese loslaat t.a.v. verhalen anderen? Zijn zij naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan en zo ja men hoort eerst uit te zoeken of ze betrouwbaar blijken, voordat men er over kan Getuigen! u doet aannames en een Christen hoort geen aannames te doen t.a.v. leer en historie! Ook al geeft u innerlijk geen twijfel, dan nog hoort men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om te onweerlegbaar onontkenbaar te verifiëren of men niet misleid wordt!
      Velen kennen de gevaren niet van hun innerlijk en ook niet dat Satan tot diep in de ziel, tot in het 6e kamer van de ziel mag komen!

      u ben toch zo onderlegd t.a.v. Het Katholisme? en dan niet ta.a.v de Leer van H.Tersia van Avila?

      U weet niks van engelen en demonen. U heeft niet meer dan aannames! Want zelfs als men die men een engel ontmoet heeft men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om misleiding uit te sluiten! Velen gingen om een roep of een woord of een verschijning waarvan zij dachten dat die Heilig waren en ze waren niet, dan hoeveel te meer die zich blind op de Bijbel staren!! Zoals u! U kan niet eens kerkvaders beoordelen! u doet net of hun leringen zomaar volmaakt Heilig zijn, terwijl u niet meer dan blind bent!

      Ook u lapt Joh 16 en 1Kor 4 t.a.v. De Volle Waarheid aan uw laars en schermt met Vol in de H.Geest zijn terwijl John 16 eenduidig schrijft dat het Vol In De H.Geest zijn altijd met Volmaakt Wederzien van Christus waarbij in het geheel geen sluiers zijn!! Precis waar 1Kor 4 ook over spreekt! Dan kan u weten dat ook kerkvaders Die ene Volmaakte Christusverschijning niet gekend hebben want dan hadden ze hun leerlingen en kerk geleerd Daar Heen te Gaan opdat zij Betrouwbaar zouden blijken!

     2. @Waramund,
      God vond het niet nodig voor ons heil, om over de engelen te spreken.
      Daarover heeft Jezus dus geen enkel woord gesproken.
      Wij mensen moeten niet proberen om God te evenaren of te verbeteren.

      1. @Waramund,
       verbetering:
       God vond het niet nodig voor ons heil, om over de engelen inzake het verleden te spreken.
       Daarover heeft Jezus dus geen enkel woord gesproken.
       Wij mensen moeten niet proberen om God te evenaren of te verbeteren.

       1. P. Derks,

        Angelologie is een tak van de theologie; spreken over engelen in oudere tijden is geen poging tot “evenaren” en “verbeteren” van God; het boek Genesis, waarin de wachters en de nefilîm vernoemd staan, is onderdeel van de katholieke canon van de H. Schrift.

        1. @Derks En Waramund

         EN….IS HET WAAR HETGEEN IN DE BIJBEL STAAT OVER ENGELEN? IS HET WAAR ZOALS KERKVADERS ER OVER SCHRIJVEN, IS DE KATHOLIEKE CANON WAAR……?

         U KUNT HELEMAAL NIET OORDELEN OMDAT U GEEN BEIDE NAAR DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING GAAT EN UW SCHRIJVEN BESTAAT NIET MEER DAN UIT BLINDE BEWERINGEN! EN ZIJN NOG EENS LEUGENS OOK!

         JA LEUGENS! WANT GOD MAAKT NIET MINDER DAN GODGELIJK WANT DIENS LIEFDE MAAKT VOLMAAKT ZONDER AF TE DOEN WANT HET ZOU EEN INGRIJPEN IN GODS VRIJE WIL EN KEUZE ZIJN OM MINDER TE MAKEN DAN GODGELIJK!

         U BEIDE SNAPT NIKS VAN DE WET EN DE PROFETEN! DIE SATAN EN DEMONEN WERDEN AAN HET BEGIN VAN DE EERSTE NACHT OVER GOD WERDEN DOOR WET EN PROFETEN VEROORDEELD EN BEGINGEN DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST! EN DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST KUNNEN ALS ENIGE GODGELIJKEN BEGAAN WANT DIE IS IN ALLES, OVERAL EN ALTIJD GELDEND, DAN MOET DIE BEGAAT DIE OOK GOD , GODGELIJK, KENNEN WANT GOD HEEFT EEN IN ALLES, OVERAL EN VOOR ALTIJD VOLMAAKT VERANTWOORDEN EN VERANTWOORDING VAN DIENS ZIJN EN DADEN! EN ALS ENIGE GODGELIJK HEBBEN DIE VERANTWOORDING OOK!

         ENGEL ZIJN NIKS MEER EN NIKS MINDER EN NIKS MEER DAN MENSELIJKE VERBEELDING VAN GOD EN GODGELIJKE, STAANDE (ENGELEN) OF GEVALLENEN(DEMOONACHTIGE)!

         Ga maar naar Die Ene Volmaakte Christusverchijning en ga Kijken!

       2. Derks,

        Ik meen dat het wel klopt en een beetje niet klopt wat U zegt.

        Het klopt niet omdat:
        Als Jezus spreekt over zaken die in het Oude Testament staan, dan is het logisch dat Hij van de toehoorder en van de te verwachten latere lezer, verwacht dat dat begrepen wordt en dat de mensen de kennis van (de achtergrond, het verleden) dus hebben. Spreekt Jezus bijvoorbeeld over Abraham, dan is het voor de luisteraar belangrijk om te weten wie die Abraham dan is. Spreekt Hij over engelen, dan moeten de mensen wel weten wat dat zijn.

        Voorbeeld: In het N.T. staat: “En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en [dat] zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.”.
        (Mattheüs 4)
        Er is geschreven . . . Waar? Waarom?

        Dus om de context te begrijpen is het nodig om verder te studeren.

        Waarom klopt het ook wel wat U zegt:
        Ik voel zeker met U mee dat niet alle mensen die zaken hoeven te weten en zich als ware Bijbelvorsers moeten gedragen. Dus de meesten hebben aan Jezus’ uitleg meer dan genoeg. (Dat is trouwens een probleem geworden sinds de Bijbel ontvreemd is; de Bijbel behoort helemaal niet door leken gelezen te worden, maar dat terzijde.)

        1. @Raphael

         het klopt niet want een mens komt de Hemel niet in met een beetje waarheid!
         En niet om niet staat Die Ene Volmaakte Christusverschijning in de Bijbel. En dat de apostelen na dik drie jaar optrekken met Christus nog te horen krijgen: Ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het niet verdragen!
         En wie kan dan de Bijbel verstaan zoals De Volle Waarheid verstaat?: als enige diegene Die net zo spreekt/schrijft als Die Ene Volmaakte Christusverschijning doet en die spreekt en schrijft niet in een wereldse taal. Alles van de Vader is van Mij, en: Christus vervult De Wil van God Volmaakt en God doet niet anders dan Volmaakt Zijn En Werken en niet minder: Geheel Volmaakt Onverbeeld! Dat betekent dat een die wel in wereldse woorden spreekt of schrijft alles moet beschrijven en dan verwijzen naar De Volmaakte Taal en Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

         MEN KAN DE BIJBEL NIET ZO MAAR LEZEN EN VERSTAAN! MEN KAN NIET GOED VERSTAAN ALS MEN NIET CHRISTUS VOLMAAKT ZONDER ZONDEN CHRISTUSGELIJK LIEFHEBT want elk ander doet verbeelden, en deels/geheel vernietigen!

 16. ENOCH

  ik heb alle antwoorden, maar ik luister ook niet naar mannen in jurken .

  1 ENOCH BERICHT VOOR DE GEVALLEN ENGELEN Bericht van ANU aan de Hemelwachters AN.UNNA.KI s: ENOCH het mensen kind genoemd, zoon van QAYIN (Kain, zoon van Eva en EN.KI, Lucifer) en LOELOEWA (AWAN), twee nakomelingen van EN.KI bloedlijn. De hemelsemeester ANU zou ENOCH uitkiezen als eerste mensen kind (bloedlijn) die de hemelse werelden mag betreden van ANU. (Enoch, mensenzonen, verkozen door ANU) Hij was het verkozen kind uit het geslacht van EN.KI (Aartsengel Lucifer) bloedlijn, die een boodschap voor de gevallen engelen zou brengen. ENOCH zou als voorbeeld dienen naar de andere gevallen engelen, dat er een gratie bestaat of dat God ANU, eventueel hun daden kan vergeven. Dit zou veel later een kering brengen in Lucifer plan en komt de grote opstand tegen Lucifer (kom ik later op terug). Hij geeft de opdracht aan EN.LIL-Michaël Heilige Boek der Gevallen Engelen 207

  2 om ENOCH mee te nemen op deze reis. EN.LIL-Michaël zou me de andere aartsengelen van ANU de boodschap doorgeven aan ENOCH die bestemd zijn voor de nakomelingen van de gevallen engelen (NEPHILIMS-AN.UNNA.KI s) en de kinderen van de aarde (mensheid). ENOCH was de eerste (profeet) of boodschapper van ANU onder toezicht van EN.LIL-Michaël. ENOCH zou de perfecte persoon (NEPHILIM) zijn geweest om deze boodschap door te geven aan de gevallenengelen, aangezien dat hij 100% zelf afstammeling was van de gevallen engelen, hij was de eerst geborene NEPHILIM uit KAIN. Dus was van noodzaak deze eerste Mensenzoon (NEPHILIM) bewust te maken van de boodschap van ANU en de strijd die zijn voorouders moesten leveren. God ANU toonde al zijn glorie en werelden waar hij deel van uitmaakte. Hij leerde de kracht en barmachtigheid kennen van ANU en EN.LIL-Michaël. Henoch, die ook wel Enos, Hanoch en tenslotte door de Grieken Enoïchion wordt genoemd. Aan zijn boek werden door de vroegchristelijke schrijvers de eerste denkbeelden over de gevallen engelen ontleend. Het Boek van Henoch is apocrief verklaard. Maar wat is een apocrypha? Reeds uit de etymologie van het woord blijkt dat het eenvoudig een geheim boek is, d.w.z. een boek dat behoorde tot de catalogus van de tempelbibliotheken die werden bewaard door de hiërofanten en ingewijde priesters, en niet voor niet ingewijden was bestemd. Apocrypha komt van het werkwoord crypto, verbergen. Eeuwenlang werd het Enoïchion (het Boek van de ziener) bewaard in de stad van de letteren en geheime boeken het oude Kirjath- Sepher, later Debir. Zij die in de koran (zie Sura t xix) de soortnaam de Edris of de geleerde (de ingewijde) hebben, droegen in Egypte de naam Thoth, de uitvinder van kunsten en wetenschappen, van de schrijf-of letterkunst, van muziek en sterrenkunde. Toth zou één van de gevallen engelen zijn die zich rebelleert tegen Lucifer. Bij de joden werd de Edris Henoch, die volgens Bar-Hebraeus de eerste uitvinder van de schrijfkunst, boeken, kunsten en wetenschappen was, de eerste die de loop van de planeten in een systeem onderbracht. In Griekenland werd hij Orpheus genoemd en zo was zijn naam bij elk volk anders. Doordat het getal zeven in verband staat met elk van die oorspronkelijke inwijders, en sterrenkundig gezien ook met het Heilige Boek der Gevallen Engelen 208

  3 getal 365 van de dagen van het jaar, bepaalt het de gelijkheid van de opdracht, de aard en het heilige ambt van al die mensen, maar beslist niet van hun persoonlijkheden. Henoch is de zevende aartsvader; Orpheus is de bezitter van de phorminx, de 7-snarige lier, die het zevenvoudige mysterie van inwijding is. Thoth, met de zeventallig zonneschijf op het hoofd, reist in de zonneboot, de 365 graden, en springt er elk vierde (schrikkel) jaar één dag uit. Tenslotte is Thoth-Lunus de zevenvoudige god van de zeven dagen of de week. Esoterisch en spiritueel betekent Enoïchion de ziener met het open oog. Henoch, had namelijk zijn kostbare rollen of boeken onder de zuilen van Mercurius of Seth verborgen, is hetzelfde als wat wordt gezegd over Hermes, de vader van de wijsheid, die zijn boeken van wijsheid onder een zuil verborg en vervolgens, toen hij de twee stenen zuilen ontdekte, de wetenschap daarop geschreven vond. Seth heeft de zuilen gebouwd; en dat kan wel zo zijn, maar niet door de aartsvader met die naam, de legendarische zoon van Adam, en ook niet door de Egyptische god van de wijsheid Teth, Set, Thoth, Tat, Sat (de latere Sat-an) of Hermes, die allen één zijn. Ze werden gebouwd door de zonen van de slangengod of zonen van de draak, de naam waaronder de hiërofanten van Egypte en Babylon bekendstonden voor de zondvloed, evenals hun voorvaderen, de Atlantiërs. Deze twee zuilen zijn echter de prototypen van de twee stenen tafelen die Mozes op bevel van de Heer heeft gehouwen. Toch maakt Henoch nog wel deel uit van het Oude Testament van de Ethiopische kerk. De bijbel spreekt zichzelf tegen over Henoch. Volgens Genesis is hij de zoon van Kaïn. Maar een hoofdstuk later wordt hij de zoon van Jered genoemd: ‘Toen Jered 662 jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, 800 jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar, en hij stierf. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Metusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Metusalach verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochters: Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Toen Metusalach 787 jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. En Metusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, 782 jaar, en hij verwekte zonen en dochters. Zo Heilige Boek der Gevallen Engelen 209

  4 waren al de dagen van Metusalach 969 jaar; en hij stierf. Toen Lamech 82 jaar geeefd had, verwekte hij een zoon, en gaf hem de naam Noach.’ De versie in Genesis wordt bevestigd in één van de onbekendere Dode Zee-rollen, een oude joodse tekst die bekendstaat onder de naam Genesisapocryphon. Daarin wordt verteld hoe Lamech twijfelt of Noach wel zijn zoon is. Hij is bang dat Noach is verwekt door één van de gevallen engelen. Lamech wendt zich tot Metusalach, zijn vader, die op zijn beurt weer zijn vader, Henoch, raadpleegt. Henoch stelt hem gerust. Noach is de echte zoon van Lamech. Henoch is dus volgens het Genesisapocryphon de vader van Metusalach en de overgrootvader van Noach. Genesis 5 vermeldt van alle aartsvaderen wanneer ze hun eerste zonen verwekten en hoe lang ze leefden, elke keer gevolgd door de woorden ‘en hij stierf’. De enige uitzondering wordt gevormd door Henoch, waarover tot tweemaal toe te lezen staat dat hij ‘met God wandelde’. De tekst besluit met ‘en hij was niet meer, want God had hem opgenomen’. Bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat de verteller deze variatie niet zomaar toepast. Met ‘en hij was niet meer’ wordt niet bedoeld dat Henoch stierf. Henoch is nooit dood gegaan, maar uiteindelijk bij God gebleven. Tenminste, als in de bewuste passage gedoeld wordt op God. Want veel wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dat er gelezen moet worden dat Henoch bij de engelen is gebleven. Het Hebreeuwse woord voor ‘God’ dat in de tekst wordt gebruikt, elohiem, kan ook slaan op engelen. Aangezien die betekenis later overheersend werd, ontstond de opvatting dat Henoch met de engelen verkeerde. Henoch schreef op wat hij van hen leerde. Rond de persoon van Henoch ontstond daarom een uitgebreide cultus. Zo bestaat er naast het Eerste boek van Henoch nog een tweede boek op zijn naam, dat in het Slavisch is overgeleverd en daarom als de Slavische Henoch wordt aangeduid. En er is ook nog een Derde Boek van Henoch, bekend als de Hebreeuwse Henoch omdat het een rabbijns handboek betreft, vermoedelijk uit de derde of vierde eeuw na Christus Het Eerste Boek van Henoch bestaat uit vijf delen die waarschijnlijk eerst als zelfstandige werken in omloop zijn geweest. Heilige Boek der Gevallen Engelen 210

  5 -Het Boek van de Wachters, dat vermoedelijk rond 200 voor Christus werd geschreven. -De Gelijkenissen van Henoch, waarschijnlijk geschreven tussen de eerste eeuw voor en de eerste eeuw na Christus. -Het Astronomische Boek, van rond 200 voor Christus droom visioenen, van halverwege de tweede eeuw voor Christus De Brief van Henoch, uit de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus. In het vroege Jodendom en christendom moeten deze werken zeer populair zijn geweest. Want, en dat is misschien het meest opmerkelijke aan het Boek van Henoch, in het Nieuwe Testament wordt er uitgebreid uit geciteerd. In de Brief van Judas – niet Judas Iskariot staat te lezen: ‘Over hen ook heeft Henoch, de zevende na Adam, geprofeteerd toen hij zei: ‘Zie de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen recht te spreken en alle goddelozen te straffen voor al de goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor al de drieste woorden die de goddeloze zondaars tegen Hem gezegd hebben.’ Deze tekst is vrijwel letterlijk afkomstig uit het eerste deel van Henoch, Het Boek van de Wachters. Ook in een eerdere passage verwijst Judas al naar Henoch, als hij het heeft over de engelen: ‘Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun verblijf in de hemel verlieten, houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denk aan Sodom en Gomorra en de naburige steden: evenals die engelen hebben zij ontucht bedreven en zijn ze achter wezens aangelopen met een andere natuur…’ Judas doelt hiermee op een tekst uit Genesis 6: Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aarde en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit die dochters ieder een vrouw. In die dagen en ook daarna leefden er reuzen op aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard.’ In de oude Griekse vertaling, de zogenaamde Septuaginta, wordt gesproken over ‘engelen’ in plaats van godenzonen. Dus volgens Genesis leefden er niet lang na de Heilige Boek der Gevallen Engelen 211

  6 schepping reuzen op aarde, doordat de engelen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen. In sommige Bijbelvertalingen wordt de Hebreeuwse naam voor de reuzen, Nephilim, onvertaald gelaten. Hun verdorvenheid en goddeloosheid leidt uiteindelijk tot de zondvloed, waaraan alleen Noach en zijn gezin in de Ark weten te ontkomen. Toch keren de Nephilim ook na de zondvloed nog een keer terug. Als de Israëlieten het beloofde land verkennen, komen ze daar opnieuw de reuzen tegen, zo blijkt uit Numerir 3:33. ‘Daar zagen wij ook Nephilim; de zonen van Anak, en wij waren als sprinkhanen in ons eigen gezicht, en ook in hun ogen.’ Tot het nageslacht van de Nephilim behoorden volgens de bijbel onder anderen ook: Refaieten, Zuzieten Emimieten Ze waren allemaal groot, lang en sterk. In Deuteronomium 3 worden de afmetingen genoemd van één van deze reuzen – Og, de laatste der Refaieten. Zijn ijzeren rustbank in Rabba, de hoofdstad der Ammonieten, was ‘negen el lang en vier el breed’, omgerekend ongeveer 5,4 bij 2,4 meter. Het Boek van de Wachters, ook wel het Angelologische boek genoemd, begint met een lang citaat uit het ander apocrief verhaal, het Boek van Noach, dat aansluit op Genesis 6. Met de Wachters worden de engelen bedoeld die naar de aarde zijn afgedaald. Het boek noemt de namen van de belangrijkste wachters of gevallen engelen: Sjemichaza, (de leider), Oerakiba, Ramiël, Kochabiël, Tamiël, Ramiël, Daniël, Heilige Boek der Gevallen Engelen 212

  7 Ezechiël, Barakiël, Azazel, Armaros, Batriël, Ananel, Zakiël, Samsiël, Sartaël, Turiël, Jomiël Araziël. ‘Deze zijn de aanvoerders van de tweehonderd gevallen engelen, en van alle anderen met hen. En ze namen zich vrouwen, en ieder koos er een voor zichzelf. En ze begonnen tot hen in te gaan en vermenigvuldigden zich met hen. En ze leerden hun magische formules en ‘ toverijen, en toonden hun het snijden van wortels en bomen. En de vrouwen werden zwanger en baarden grote reuzen, en hun hoogte was drieduizend el. Deze verslonden al de inspanningen van de mensen, totdat de mensen niet langer in staat waren hen te onderhouden. En de reuzen keerden zich tegen hen om de mensen te verslinden. En ze begonnen te zondigen tegen vogels, en tegen dieren, en tegen kruipend gedierte en tegen vissen, en ze verslonden elkaars vlees en dronken het bloed hieruit. Toen beklaagde de aarde zich over de wetteloze. En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en dolken, en schilden en borstplaten. En hij toonde ze nog andere dingen, en hoe armbanden en versierselen moesten maken, en de kunst de ogen op te maken en de oogleden te verfraaien, en de kostbaarste en zeldzaamste edelstenen, en allerlei verfstoffen. En de wereld was veranderd.’ Vier aartsengelen, Michaël, Gabriël, Sariël en Uriël, Heilige Boek der Gevallen Engelen 213

  8 Raadplegen God over de situatie. Die zendt Sariël naar Noach.,’Zeg tegen hem in mijn naam “Verberg je”, en onthul hem dat het einde komt, want de gehele aarde zal vernietigd worden, en de tijd is nabij dat er een watervloed over de gehele aarde zal komen, en alles wat zich daarop bevindt, zal vernietigd worden. Nu dan, onderricht hem zodat hij kan ontsnappen en zijn nakomelingen zullen overleven voor de gehele aarde’. En de Heer vervolgde en zei tegen Rafaël: “Bindt Azazel aan handen en voeten en werp hem in de duisternis. En splijt de woestijn van Doedaël, en werp hem daarin. En werp puntige en scherpe stenen bovenop hem, en bedek hem met duisternis, en zorg dat hij daar eeuwig blijft, en bedek zijn gezicht, zodat hij geen licht meer kan zien en op de grote oordeelsdag in het vuur kan worden geworpen. En vernietig de aarde die de engelen te gronde hebben gericht en kondig aan dat de aarde vernieuwd zal worden, want ik zal de aarde vernieuwen, zodat niet alle zonen der mensen zullen ondergaan door het geheim van alles wat de wachters openbaarden en aan hun zonen leerden. De aarde is geheel te gronde gericht door de leer van de werken van Azazel, en op zijn naam moeten alle zonden worden geschreven. ‘ En de Heer zei tegen Gabriël: ‘Treed op tegen de bastaarden en de verworpelingen en tegen de zonen van, de ontuchtige, en verdelg de zonen van de ontuchtige en de zonen van de wachters onder de mensen. En stuur ze uit, tegen elkaar, en laat ze zichzelf verdelgen in de strijd, want hun dagen op aarde zijn geteld. En zij allen zullen je smeken, maar hun vaders zullen je smeken, maar hun vaders zullen niets voor hen bereiken, want zij hopen op het eeuwige leven, en dat ieder van hen vijfhonderd jaar zal blijven leven’., En de Heer zei tegen Michaël: ‘Ga, stel Sjeichaza op de hoogte en de anderen bij hem die zich met de vrouwen hebben afgegeven om zich met hen te besmetten in al hun onreinheid. Wanneer al hun kinderen elkaar zullen doden, en Heilige Boek der Gevallen Engelen 214

  9 ze de verdelging van hun geliefden zullen aanschouwen, bind ze dan gedurende zeventig geslachten onder de heuvels van de aarde tot aan de dag van hun oordeel en hun voleinding, totdat het oordeel dat tot in eeuwigheid geldt, zal zijn voltrokken’. Daarna schakelt Henoch over op de ik-vorm en worden twee reizen beschreven die Henoch onder begeleiding van de engelen maakt naar het oord der verdoemden en naar de einden en het midden van de aarde. In het tweede deel, De Gelijkenissen, is sprake van een Messias die wordt omschreven als ‘uitverkorene’, ‘gezalfde’ en hemelse ‘zoon des mensen’ die over de gevallen engelen en zondige mensen moet oordelen. Vanwege de grote verwantschap met het Nieuwe Testament, en ook omdat onder de Dode Zee-rollen geen fragmenten van dit deel zijn aangetroffen, wordt niet uitgesloten dat het een christelijk handschrift betreft, of dat het in ieder geval door christelijke hand is bewerkt. De gelijkenissen vallen in drie delen uiteen. Eerst wordt verslag gedaan van de hemelse geheimenissen, daarna volgt een uiteenzetting over de Messias en het oordeel dat hij zal voltrekken: En het laatste hoofdstuk vertelt over het eindgericht en de zegeningen die de rechtvaardigen te wachten staan. Het Astronomische Boek is een verhandeling over de hemellichamen. De aartsengel Uriël leert Henoch de stand van de sterren en toont hem waar de zon in de loop van het jaar aan de horizon verschijnt, en hoe de zon en de maan zich tot elkaar verhouden, waaruit blijkt dat elk jaar bestaat uit 364 dagen. Het Boek van de Droomgezichten bevat twee visioenen. In het eerste beleeft Henoch de vernietiging van de mensheid door de zondvloed. Het tweede deel beschrijft de geschiedenis van de wereld en in het bijzonder Israël, vanaf de tijd van Adam, tot die van de Messias. Het vijfde en laatste boek, de Brief van Henoch staat ook bekend als Het Boek der Vermaningen of Het Paranetische Boek. Daarin wordt de geschiedenis van de mensheid ingedeeld in tien weken, waarvan de eerste zeven voorbij zijn. De zevende week wordt gekenmerkt door afval, de negende door oordeel en de tiende door het grote gericht. De schrijver moet bekend zijn geweest met De Wachters, omdat hij kritiek levert op de in dat boek geopperde stelling dat het mensdom de zonde van buitenaf opgelegd heeft gekregen. Onder de circa 530 manu- Heilige Boek der Gevallen Engelen 215

  10 scripten die in de grotten bij Qumran zijn gevonden, bevinden zich niet minder dan twaalf Henoch-teksten. Omdat van maar één niet Bijbelse tekst meer rollen bewaard zijn gebleven, Jubileëen, concluderen godsdienst wetenschappers dat het Eerste Boek van Henoch indertijd als zeer gezaghebbend bekend stond. Maar in de eeuwen die volgen, raakt Henoch steeds meer op de achtergrond. De vroege kerkvaderen hebben aanvankelijk vooral belangstelling voor het verhaal over de val van de engelen. Ze gebruiken het om kritiek te uiten op vrouwen die zich opmaken en sieraden en mooie kleding dragen. Zo beroepen Tertullianus en Cyprianus zich op Henoch waneer hij stelt dat het aanbrengen van poeders op de oogleden aangeleerd is door de gevallen engelen en door God wordt afgekeurd. Als Irenaeus uitvaart tegen de astroloog en magiër Marcus, stelt hij dat diens vaardigheden afkomstig zijn van Satan en de gevallen engel Azazel. Uiteindelijk wordt het Boek van de Wachters volgens de Groningse Qumran-geleerde Eibert Tigchelaar van de markt verdreven door visionaire verhandelingen zoals de Apocalyps van Petrus, die met zijn expliciete beschrijvingen van de straffen in de hel meer tot de verbeelding spreekt. “De ene Apocalyps heeft de andere weggeconcurreerd, ” zegt Tigchelaar: “Een kwestie van vraag en aanbod. Maar de woorden en daden van Henoch zullen tot einde der tijden gehoord worden, een boodschap voor de mensheid van EN.KI (Aartsengel Lucifer) en zijn gevallen engelen. Heilige Boek der Gevallen Engelen 216

  11 HET BOEK VAN ENNOCH OF HENOCH De geheime boodschap voor de mensheid (Het boek van Enoch) Hoofdstuk 1, Opmerking: Hoofdstuk 1, gaat vooral over het laatste oordeel. 1 De woorden van de zegeningen door, waarmee hij de uitverkorenen en rechtvaardigen zegende, die zullen leven 2 op de dag van verdrukking, wanneer alle slechte en goddeloze (mensen) verwijderd zullen worden. En hij maakte zich een gelijkenis en zei – Henoch een rechtvaardig man, wiens ogen werden geopend door God (EN.LIL Aartsengel Michaël), zag het visioen van de Heilige in de hemelen, dat de engelen mij toonden, en van hen hoorde ik alles, en van hen begreep ik terwijl ik zag, maar niet voor deze generatie, maar voor een verafgelegene, 3 die nog moet komen (de generatie van vandaag). Met betrekking tot de uitverkorenen zei ik, en maakte aangaande hen mijn gelijkenis:… De Heilige Verhevene (ANU) zal uit zijn verblijfplaats komen, En de eeuwige God zal op de aarde treden, (zelfs) op de berg Sinaï (moet Sion zijn), en uit zijn legerstede verschijnen, en verschijnen in de sterkte van Zijn almacht vanuit de hemel der hemelen. En allen zullen Heilige Boek der Gevallen Engelen 217

  12 door vrees bevangen worden, en de Wachters zullen sidderen, en grote vrees en beven zal hen in zijn greep krijgen tot aan de uiteinden der aarde. En de hoge bergen zullen door elkaar geschud worden, en de verheven heuvels zullen geslecht worden, en zullen smelten als was voor de vlam. En de aarde zal geheel in duisternis worden gehuld, en alles wat op aarde is zal wegvliegen, en er zal een oordeel over alle (mensen) zijn. Maar met de rechtvaardigen zal Hij vrede stichten, en de uitverkorenen zal Hij beveiligen, en genade zal hun deel zijn. En zij zullen allen God toebehoren, en het zal hen voorspoedig gaan, en zij zullen allen gezegend worden. En Hij zal hen allen helpen, en het licht (illuminatie of verlichting) zal aan hen verschijnen, en Hij zal de vrede met hen aangaan. En zie! De Heer is met zijn heilige myriaden (is aanduiding van voor ontelbaarheid, Griekse woord myrias, staat voor ) gekomen, om aan allen het oordeel te voltrekken, en om alle goddelozen te vernietigen; om alle vlees schuldig te verklaren betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en betreffende alle aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Hoofdstuk 2, Opmerking: Hoofdstuk 2, onze aarde. 1 Aanschouw toch alle hemellichamen, hoe zij hun baan niet veranderen, en de hemellichten, hoe zij alle in hun eigen volgorde opkomen en ondergaan overeenkomstig hun seizoen, en 2 de hen toegewezen plaats niet overschrijden. Bezie toch de aarde, en schenk aandacht aan de dingen die daarop plaatsvinden van het eerste tot het laatste, hoe bestendig ze zijn, hoe geen van de dingen op aarde 3 veranderen, maar zich als Gods werken betonen. Neem in de zomer en winter waar hoe de hele aarde met water verzadigd wordt, en wolken dauw en regen over haar komen. Heilige Boek der Gevallen Engelen 218

  13 Hoofdstuk 3, Opmerking: Hoofdstuk 3, Koningsbomen van de aarde. Aanschouw en zie hoe (in de winter) alle bomen schijnen te zijn verdord en al hun bladeren hebben laten vallen, behalve een veertiental bomen, die hun bladerdak niet verliezen maar het oude bladerdak twee tot drie jaar behouden, totdat het nieuwe komt. Hoofdstuk 4, Opmerking: Hoofdstuk 4, Zomerdagen. En nogmaals, aanschouw toch hoe in de zomerdagen de zon recht boven de aarde staat, en gij de schaduw en een heenkomen voor de hitte van de zon zoekt. En de aarde eveneens blakert van de gloeiende hitte, en gij de aarde of een rots niet betreden kunt vanwege haar hitte. Hoofdstuk 5, Opmerking: Hoofdstuk 5, Levenscyclus en de zondenaars van de aarde. 1 Aanschouw toch hoe de bomen zich met groene bladeren bedekken en vrucht dragen; waarvan gij getuigenis aflegt en ten aanzien van al Zijn werken weet en erkent dat Hij die voor eeuwig leeft ze zo gemaakt heeft. 2 En al Zijn werken blijven zo jaar in jaar uit voor altijd doorgaan, en alle taken die ze voor Hem tot stand brengen, en hun taken veranderen niet, maar zoals God het verordend heeft, zo wordt het gedaan. 3 En zie hoe de zee en de rivieren op eenzelfde manier de taken, die door Hem aan hen geboden zijn, voltooien en niet wijzigen. Maar gij, gij zijd niet standvastig geweest, noch hebt gij de geboden van de Heer opgevolgd. Maar gij hebt u afgekeerd en trotse en vermetele woorden gesproken, met uw onreine monden, en tegen zijn grootsheid. Oh, gij verstokten van hart, gij zult geen vrede vinden. Daarom zult gij uw dagen verafschuwen, en de jaren van uw leven zullen vergaan, en de jaren van uw vernietiging zullen vermenigvuldigd worden in een eeuwigdurende vervloeking, en gij Heilige Boek der Gevallen Engelen 219

  14 zult geen genade vinden. In die dagen zult gij uw namen tot een eeuwige schande bij de rechtvaardigen achterlaten, En bij u zullen allen die een vloek uitspreken, zich vervloeken. En alle zondaars en goddelozen zullen vanwege uw goddeloosheid een vloek over zich afsmeken. Maar alle (rechtvaardigen) zullen zich verheugen, en er zal een vergeving van zonden zijn, en elke genade en vrede en verdraagzaamheid; er zal redding voor hen zijn, een goede gezindheid. En voor al gij zondaars zal er geen redding zijn, maar op u allen zal een vloek blijven rusten. Voor de rechtvaardigen echter zal er licht geluk en vrede zijn, en zij zullen de aarde beërven. En dan zal er aan de uitverkorenen wijsheid geschonken worden, en zij allen zullen leven en nooit meer zondigen, noch door goddeloosheid, noch door hoogmoed. Maar zij die wijs zijn zullen ook nederig zijn. En zij zullen niet opnieuw overtredingen begaan, noch zullen ze alle dagen van hun leven zondigen, noch zullen ze sterven door (Gods) woede of wraak, maar alle dagen van hun leven zullen ze voltooien. En hun leven zal in vrede verlengd worden, en hun jaren van vreugde zullen vermenigvuldigd worden, in eeuwige blijheid en vrede, alle dagen van hun leven. Hoofdstuk 6, Opmerking: Hoofdstuk 6, Nephilims en hun eerste 10 leiders. 1 En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen 2 mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen 3 en nageslacht bij hen verwekken’ (het verhaal van de ANNUNAKI die Nephilims maakten of eerste reuzen). En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: ‘Ik ben bang dat gij niet 4 werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten dragen’. En zij allen antwoordden hem en zeiden: ‘Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden 5 om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren’. Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan 6 door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een tweehonderd die in Heilige Boek der Gevallen Engelen 220

  15 de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden 7 en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, 8 Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien. Mount Hermon ligt aan de grens van Libanon en Israël, het is gekend als Golan hoogtes. Op deze bergketens werd het verdrag van de gevallen engelen besproken. Heilige Boek der Gevallen Engelen 221

  16 Hoofdstuk 7, Opmerking: Hoofdstuk 7, Nephilims en vrouwen der aarde. 1 En alle anderen (AN.UNNA.KI S gevallen engelen) met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij 2 en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij 3 werden zwanger, en zij baarden grote reuzen (NEPHILIMS, nakomelingen van de Annunaki), wier grootte drieduizend (?) el was; Dezen verorberden 4 alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen 5 hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en 6 vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wetteloze aan… Hoofdstuk 8, Opmerking: Hoofdstuk 8, Nepfilim kennis voor de mens 1 En Azazel (gevallen engel) leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verdraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke 2 kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij 3 werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal (onderwees) astrologie, Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel… Heilige Boek der Gevallen Engelen 222

  17 Hoofdstuk 9, Opmerking: Hoofdstuk 9, Aartsengelen klagen bij ANU. 1 En in die tijd keken Michaël, Uriël, Rafael, en Gabriël vanuit de hemel neer en zagen het vele bloed dat 2 op de aarde vergoten werd. En zij zeiden tegen elkaar: ‘De aarde die zonder bewoner gemaakt is schreeuwt het uit met de stem van hun hulpgeroep tot aan de hemelpoorten. 3 En nu tot ulieden, gij heiligen van de hemel, de zielen van de mens doen hun beklag, zeggende: “Breng onze zaak 4 voor de Allerhoogste”‘. En zij zeiden tot de Heer der tijden: ‘Heer der heren, God der goden, Koning der koningen, en God der tijden, de troon van Uw heerlijkheid (staat) tot in alle generaties der 5 tijden, en Uw naam heilig en verheerlijkt en gezegend tot in alle tijden! U heeft alle dingen gemaakt, en macht over alle dingen heeft U; en alle dingen zijn naakt en open voor uw aangezicht, en U ziet 6 alle dingen, en niets kan zich voor U verbergen. U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke onrechtvaardigheid op aarde onderwezen heeft en de eeuwige geheimen die (bewaard) werden in de hemel, die 7 mensen nastreefden om te leren, en Semjeza (EN.KI Aartsengel Lucifer), die U autoriteit gegeven hebt om het gezag te dragen over zijn metgezellen. 8 En zij zijn naar de dochters van de mens op aarde gegaan, en hebben geslapen met 9 de vrouwen, en hebben zich verontreinigd, en hen allerlei soorten zonden geopenbaard. En de vrouwen hebben 10 reuzen gebaard, en de gehele aarde is daarop vervuld geraakt van bloed en onrechtvaardigheid. En zie, de zielen van degenen die gestorven zijn roepen en vragen om gehoor tot aan de hemelpoorten, en hun weeklachten zijn opgestegen, en kunnen niet ophouden vanwege de wetteloze daden die 11 op aarde gedaan worden. En U weet alle dingen voordat ze gaan gebeuren, en U ziet deze dingen en U ondergaat het, en U zegt ons niet wat wij ten aanzien ervan moeten doen’. Heilige Boek der Gevallen Engelen 223

  18 Hoofdstuk 10, Opmerking: Hoofdstuk 10, Oordeel van de Aarde 1 Daarna zei de Allerhoogste (ANU), de Heilige en Verhevene sprak, en zond Uriël naar de zoon van Lamech (Vader van Noach), 2 en zei tot hem: ‘Ga naar Noach en zeg hem in mijn naam: “Verberg jezelf!” en openbaar hem het einde dat nadert, dat de gehele aarde vernietigd zal worden, en er een zondvloed gaat komen 3 over de gehele aarde, die alles wat op aarde is zal vernietigen. En geef hem dan aanwijzingen, zodat hij kan ontkomen 4 en zijn zaad gespaard mag blijven voor alle generaties van de wereld’. En wederom zei de Heer tot Rafael: ‘Bind Azazel bij handen en voeten, en werp hem in de duisternis: en maak een opening 5 in de woestijn, die in Dudael is, en werp hem daarin. En plaats boven hem ruige en scherpe rotsen, en bedek hem met duisternis, en laat hem daar voor alle tijden verblijven, en bedek zijn aangezicht, zodat hij 6 het licht niet kan zien. Met andere woorden Azazel is begraven in een Tombe in de woestijn in Dudael is, een rotsachtig gebied. En op de dag van het grote oordeel zal hij in het vuur geworpen worden. En genees de aarde die de engelen (gevallen engelen) verdorven hebben, 7 en verkondig de genezing van de aarde, opdat zij de pestilentie kunnen helen, en dat alle mensenkinderen niet zullen wegkwijnen door al de geheime dingen die de 8 Wachters (gevallen engelen) ontsluierd en aan hun zonen onderwezen hebben. En de gehele aarde is verdorven geworden 9 door de werken die Azazel heeft onderwezen; schrijf hem alle zonde toe’. En tot Gabriël zei de Heer: ‘Trek op tegen de bastaards en de verworpenen, en tegen de kinderen der verkrachting, en vernietig (de kinderen der verkrachting en) de kinderen van de Wachters vanuit het midden der mensen (en veroorzaak het dat zij weggaan); zend hen de een tegen de ander, zodat zij elkaar zullen vernietigen in de strijd, 10 want zij zullen geen lengte van dagen hebben. En geen verzoek dat zij u zullen doen zal hun vaders terwille van hen toegestaan worden: want zij hopen een leven tot in tijden te hebben en 11 dat elk van hen vijfhonderd jaar zal leven’. Heilige Boek der Gevallen Engelen 224

  19 Hier spreekt men duidelijk over de lange ouderdommen die de gevallen engelen konden krijgen, maar in de geschiedenis altijd maar korter werd. En de Heer (ANU) zei tegen Michael: ‘Ga, bind Semjeza (EN.KI) en zijn metgezellen, die zich met vrouwen hebben verenigd, zodat zij zich met hen hebben bevlekt 12 in al hun onreinheid. En wanneer hun zonen elkaar hebben afgeslacht, en zij de vernietiging van hun geliefden hebben gezien, bind hen dan vast voor zeventig generaties in de dalen der aarde, tot op de dag van hun oordeel en bestemming, totdat het oordeel dat 13 voor alle tijden is wordt volbracht. Zeventig generaties zullen wij geboeid zijn in het dal van de aarde. In die dagen zullen ze naar de afgrond van vuur worden weggeleid: 14 en naar de pijniging en de gevangenis waarin ze voor alle tijden opgesloten zullen worden. En wie dan ook veroordeeld en vernietigd zal worden zal van dan af aan tezamen met hen gebonden worden tot aan het einde van alle generaties. Met andere woorden er zijn zielen die niet verder mogen reïncarneren en die vastgebonden zijn tot het einde van elle generaties. 15 En vernietig al de geesten van de verworpene en de kinderen van de Wachters (Annunaki of gevallen engelen), omdat zij de mensheid slecht gemaakt hebben. 16 Vernietig alle slechtheid van de oppervlakte der aarde en laat elk slecht werk tot een einde komen, en laat de inplanting van rechtvaardigheid en waarheid tevoorschijn komen, en het zal een zegen betekenen; de werken van rechtvaardigheid en waarheid zullen van dan af aan in waarheid en vreugde gezaaid worden. De vele boodschappen die op aarde zijn achtergelaten. Leest en jij zult weten, wilt ANU mee bedoelen dat het overal staat geschreven je hebt geen uitvlucht op het einde der tijden voor te ontkennen dat je het niet wist. Heilige Boek der Gevallen Engelen 225

  20 17 En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen, en zullen leven totdat ze duizenden kinderen hebben verwekt, en alle dagen van hun jeugd en hun ouderdom zullen zij in vrede voltooien.18 En dan zal de gehele aarde in rechtvaardigheid bebouwd worden, en zal geheel met bomen beplant worden 19 en volledig gezegend zijn. En elk soort kostbare boom zal erop geplant worden, en zij zullen er wijngaarden op aanleggen; en de wijngaard die zij erop aanleggen zal wijn in overvloed voortbrengen, en wat betreft alle zaden die erop gezaaid worden, elke maat ervan zal er duizend dragen, en elke maat olijven zal tien persingen 20 olie voortbrengen. En gij moet de aarde reinigen van alle verdrukking, en van alle onrechtvaardigheid, en van alle zonde, en van alle goddeloosheid; en alle onreinheid die er op aarde begaan is 21 verwijder die van de aarde. En alle mensenkinderen zullen rechtvaardig worden, en alle naties 22 zullen hun toewijding schenken en zullen Mij loven, en allen zullen Mij aanbidden. En de aarde zal gereinigd worden van al haar vervuiling, en van elke zonde, en elke bestraffing, en elke pijniging, en ik zal die er nooit meer tegen zenden, niet van generatie tot generatie noch tot in aller tijden. Hoofdstuk 11, Opmerking: Hoofdstuk 11, De hemel deuren die open staan. 1 En in die dagen zal Ik de voorraadkamers van zegening die in de hemel zijn openen, opdat die neergezonden 2 worden over het werk en de arbeid van de mensenkinderen. En waarheid en vrede zullen elkaar vergezellen, gedurende alle dagen der wereld en gedurende alle mensengeneraties’. Hoofdstuk 12, Opmerking: Hoofdstuk 12, Hennoch eerste EN.KI bloedlijn in de Hemel. 1 Voordat deze dingen gebeurden werd Henoch verborgen, en geen der mensenkinderen wist waar hij 2 verborgen was, en wat er van hem geworden was. En zijn bezigheden hadden te maken met de Wachters (gevallen engelen), en zijn dagen waren met de heiligen (Aartsengelen van ANU). 3 En ik Henoch was de Souverein en Heilige Boek der Gevallen Engelen 226

  21 Koning der eeuwen aan het zegenen, en zie! de Wachters (gevallen engelen) 4 riepen mij -Henoch de schriftsteller -en zeiden tot mij: ‘Henoch, gij schriftsteller van rechtvaardigheid, ga, verklaar aan de Wachters der hemel die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, verlaten hebben en zich met vrouwen verontreinigd hebben, en de dingen naar de wijze van de aardse kinderen gedaan hebben, en vrouwen in bezit hebben genomen: 5 “Gijlieden hebt de aarde een grote vernietiging toegebracht, en gij zult geen vrede noch vergeving van 6 zonde hebben; en in dezelfde mate waarin zij genieten van hun kinderen, zullen zij het vermoorden van hun geliefden zien, en over de vernietiging van hun kinderen zullen zij weeklagen, en er tot in tijden hun smekingen op richten, maar genade en vrede zullen zij niet verkrijgen”‘. Hoofdstuk 13, Opmerking: Hoofdstuk 13, Henoch visioen. 1 En Henoch ging en zei: ‘Azazel, gij zult geen vrede kennen: er is een strenge veroordeling tegen u uitgegaan 2 om u te binden; En gij zult meededogen noch verzoek ingewilligd krijgen, vanwege de onrechtvaardigheid die gij onderwezen hebt, en vanwege alle werken der goddeloosheid 3 en onrechtvaardigheid en zonde die gij de mensen getoond hebt’. Toen ging ik en sprak tegen hen allen 4 tezamen, en zij waren allen bevreesd, en angst en beving maakten zich van hen meester. En zij verzochten mij een verzoekschrift voor hen op te stellen, opdat hen vergeving geschonken mocht worden, en hun verzoekschrift voor te lezen in de aanwezigheid 5 van de Heer der hemel. Want vanaf dat moment konden zij niet meer (met Hem) spreken, noch hun ogen 6 naar de hemel oprichten, wegens de schaamte van hun zonden waardoor zij vervloekt waren. Henoch de eerste die de gevallen engelen inlicht over hun laatste oordeel en wat hun te wachten staat. Toen schreef ik hun verzoekschrift uit, en het gebed met betrekking tot hun geesten en hun persoonlijke daden, en met betrekking tot hun 7 verzoeken dat zij vergeving en verlenging van Heilige Boek der Gevallen Engelen 227

  22 leven zouden mogen hebben. En ik ging heen en zat neer bij de wateren van Dan, in het land van Dan, in het zuidwesten van Hermon; Ik las hun verzoekschrift totdat ik 8 in slaap viel. Niets voor niets ging Henoch naar het land van Dan, het land van één van de 12 stammen van Israël. Hun familie symbool is dan ook de oude wijze slang. En ziedaar, ik kreeg een droom, en er kwamen visioenen over mij, en ik zag visioenen van bestraffing, en een stem kwam mij verzoeken het aan de zonen van de hemel te vertellen, en hen terecht te wijzen. 9 En toen ik wakker werd, kwam ik naar hen toe, en zij zaten allen bij elkaar vergaderd te wenen in 10 Abelsjaïl (Baalbek), dat tussen Libanon en Sirese ligt, met hun gezichten bedekt. En ik somde voor hen alle visioenen op, die ik in mijn slaap gezien had, en ik begon de woorden der rechtvaardigheid te spreken en de hemelse Wachters (gevallen engelen) terecht te wijzen. Hoofdstuk 14, Opmerking: Hoofdstuk 14, Henoch bij ANU 1 Het boek van de woorden der rechtvaardigheid en van de terechtwijzing van de eeuwenoude Wachters (gevallen engelen) in overeenstemming 2 met de verordening van de Heilige Verhevene in het visioen. Ik zag in mijn slaap hetgeen ik nu vertellen zal met een tong van vlees en de adem van mijn mond: die de Verhevene aan de mensen gegeven heeft om 3 ermee met elkaar te overleggen en in hun hart begrip te verkrijgen. Zoals Hij de mens heeft geschapen en hem het vermogen heeft gegeven het woord van wijsheid te begrijpen, zo heeft Hij mij eveneens geschapen en mij het vermogen gegeven om 4 de Wachters, de kinderen der hemel, terecht te wijzen. Ik heb het verzoekschrift van ulieden uitgeschreven, en in mijn visioen werd het aldus duidelijk, dat uw verzoekschrift zelfs niet tot in alle dagen der eeuwigheid ingewilligd zal worden, en dat dit oordeel 5 uiteindelijk aan u is opgelegd: het zal niet voor u ingewilligd worden. En van nu af aan zult gij niet meer in de hemel opstijgen tot in alle eeuwigheid, en in Heilige Boek der Gevallen Engelen 228

  23 de kluisters der aarde zo luidt de verordening 6 zult gij voor alle dagen der wereld gebonden worden. Eén van onze grootste problemen, het verzoek werdt niet aanvaard en de gevallen engelen kregen geen gratie meer. Met andere woorden de gevallen engelen zullen voor eeuwig aan de aarde of op de aarde verbonden of gebonden zijn. Daarvoor dat ze vandaag hier nog zijn. Maar voordien zult gij de vernietiging van uw geliefde zonen meemaken en gij zult geen plezier aan hen beleven, maar zij zullen voor uw ogen omkomen 7 door het zwaard. Niemand van de gevallen engelen zal bespaard blijven zelf hun kinderen niet. En uw verzoekschrift ten behoeve van hen zal niet ingewilligd worden, evenmin als die van ulieden zelf: ook al weent en bidt gij en spreekt gij alle woorden die het geschrift bevat dat ik heb 8 geschreven. En het visioen werd mij aldus getoond: Zie, in het visioen nodigden wolken mij uit en was er mist die mij opriep, en de baan der sterren en lichtflitsen deden mij spoeden en haasten, en de winden in 9 het visioen deden mij vliegen en tilden mij op, en droegen mij ten hemel. En ik ging er binnen totdat ik langs een muur trok die uit kristallen opgebouwd was en omgeven werd door tongen van vuur; en het begon mij schrik aan te jagen. 10 En ik ging de tongen van vuur binnen en trok langs een groot huis dat uit kristallen was opgebouwd; en de muren van het huis waren gelijk een betegelde vloer uit kristallen (gemaakt), en haar fundering was 11 van kristal. Haar bovenbouw was als het pad der sterren en lichtflitsen, en daartussen waren 12 gloeiende cherubijnen, en hun gewelf was (helder als) water. Een vlammend vuur omgaf de muren, en haar 13 portalen gloeiden met vuur. En ik ging dat huis binnen, en het was er heet als vuur en koud als ijs, er 14 waren geen levenstekenen daarbinnen: vrees bedekte mij, en benauwing kreeg mij in haar greep. En terwijl ik sidderde 15 en trilde, viel ik op mijn aangezicht. En ik kreeg een visioen. En zie! Er was een tweede huis, groter 16 dan het vorige, en het gehele portaal stond Heilige Boek der Gevallen Engelen 229

  24 voor mij open, en het was uit vuurvlammen gebouwd. En in elk opzicht blonk het zo uit in schittering en uitnemendheid en grootsheid, dat ik niet in staat ben aan ulieden haar 17 schittering en grootsheid te beschrijven. En haar vloer was van vuur, en erboven waren lichtflitsen en het pad 18 der sterren, en haar bovenbouw was eveneens een vlammend vuur. En ik keek en zag daarbinnen een verheven troon waarvan het uiterlijk was als kristal, en de wielen ervan waren als de schijnende zon, en daar was de aanblik van 19 cherubijnen. En vanonder de troon kwamen er stromen vlammend vuur vandaan, zodat ik er niet naar kon kijken. 20 En de Grote Majesteit zat daarop, en Zijn gewaad scheen helderder dan de zon en 21 was witter dan welke sneeuw dan ook. Geen der engelen kon binnenkomen en Zijn gezicht aanschouwen om redenen 22 van Zijn uitnemendheid en heerlijkheid en geen vlees kon Hem aanschouwen. Het vlammende vuur was rondom Hem, en er stond een groot vuur voor Hem, en niemand die in de buurt was kon hem benaderen: myriaden maal 23 myriaden stonden voor Hem, en toch had Hij geen raadgever nodig. En de meest heiligen die 24 dichtbij Hem waren gingen tegen de nacht niet weg en verlieten Hem niet. En tot op dat moment had ik voorover gelegen op mijn gezicht, bevend: en de Heer (ANU) riep mij met zijn eigen mond, en zei tegen mij: ‘Kom hierheen, 25 Henoch, en hoor mijn woord’. En een van de heiligen kwam naar mij toe en maakte mij wakker, en hij deed mij opstaan en de deur naderen, en ik boog mijn gezicht omlaag. Hoofdstuk 15, Opmerking: Hoofdstuk 15, ANU spreekt 1 En Hij antwoordde en zei tegen mij, en ik hoorde Zijn stem: ‘Vrees niet, Henoch, gij rechtvaardige 2 man en schriftsteller van rechtvaardigheid: kom nader en luister naar mijn stem. En ga, zeg tegen de wachters der hemel (gevallen engelenl, die u gezonden hebben om voor hen te bemiddelen: “Gijlieden zijd degenen die voor de mensen moet bemiddelen, en niet de mens 3 voor u: Waarom hebt gij de hoge, heilige, en eeuwige hemel verlaten, en bij vrouwen gelegen, en uzelf met de dochters der mensen verontreinigd en uzelf vrouwen toegeëigend, en gelijk de kinderen Heilige Boek der Gevallen Engelen 230

  25 4 der aarde gedaan, en reuzen (Nephilim) (als uw) zonen verwekt? En ondanks dat gij heilig en geestelijk waart, en het eeuwig leven had, hebt gij uzelf met het bloed van vrouwen verontreinigd, en (kinderen) met het bloed dat in het vlees is verwekt, en gelijk de mensenkinderen vlees en bloed begeerd zoals ook zij doen die doodgaan 5 en verdwijnen. Daarom heb ik hen ook vrouwen gegeven zodat zij die zwanger konden maken, en kinderen 6 van hen konden krijgen, opdat het hun aldus aan niets op aarde zou ontbreken. Maar gij waart voorheen 7 geestelijk, het eeuwig leven bezittend, en onsterfelijk voor alle generaties van de wereld. En daarom heb Ik geen vrouwen voor u bestemd; want wat de geesten der hemel betreft, in de hemel is hun verblijfplaats. 8 En nu zullen de reuzen die voortgekomen zijn uit geest en vlees kwade geesten genoemd worden op 9 de aarde, en op de aarde zal hun verblijfplaats zijn. Het oordeel van ANU over de Nephilims of kinderen van de gevallen engelen. Kwade geesten zijn van hun lichamen uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij de heilige Wachters (gevallen engelen) ligt hun begin en eerste oorsprong; 10 zij zullen kwade geesten op aarde zijn, en kwade geesten zullen zij genoemd worden. En zoals de geesten van de hemel in de hemel hun woonplaats zullen hebben, zo zullen de geesten van de aarde, die op aarde geboren zijn, hun woonplaats op aarde hebben. 11 En de geesten der reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, en bewerken de afbraak van de aarde, en veroorzaken moeilijkheden: zij nemen geen voedsel, maar 12 hongeren en dorsten desondanks, en geven beroeringen. En deze geesten zullen tegen de mensenkinderen opstaan, en tegen de vrouwen, omdat zij van hen uitgegaan zijn. Heilige Boek der Gevallen Engelen 231

  26 Hoofdstuk 16, Opmerking: Hoofdstuk 16, ANU oordeel 1 Vanaf de dagen van de slachting en vernietiging en dood van de reuzen (kinderen gevallen engelen of Annunaki), van de zielen waarvan uit het vlees de geesten zijn weggegaan, zullen zij vernietiging brengen zonder hun strafmaat te doen oplopen – aldus zullen zij schade toebrengen tot aan de dag der voleinding, het grote oordeel waarin de tijd zal 2 aflopen voor de Wachters (gevallen engelen) en de goddelozen, ja, tot een volledig einde zal komen”. En nu voor wat betreft de Wachters die u gezonden hebben om voor hen te bemiddelen, die voorheen in de hemel waren, 3 (zeg tot hen): “Gij zijd in de hemel geweest, maar nog niet alle mysteries waren al aan ulieden geopenbaard, en gij wist de waardeloze ervan, en deze hebt gij in de gevoelloosheid van uw harten aan de vrouwen bekend gemaakt, en door deze mysteries berokkenen vrouwen en mannen veel kwaad op aarde”. 4 Zeg hen daarom: “Gij zult geen vrede kennen”‘. ANU spreekt duidelijk het oordeel uit en de weinige kennis die de gevallen engelen uiteindelijk bezitten. Hoofdstuk 17, Opmerking: Hoofdstuk 17, Henoch wordt meegenomen 1 En zij namen en brachten mij naar een plaats waar degenen die daar waren geleken op vlammen vuur, 2 en die wanneer zij dat wilden het uiterlijk van mensen aannamen. En zij brachten mij naar een plaats van duisternis, en naar een berg waarvan 3 de top tot in de hemel reikte. En ik zag de plaatsen van de hemellichten en de kostbaarheden van de sterren en van de donder, en het diepst der diepte waar 4 een vurige boog en pijlen met hun koker waren, en een vurig zwaard en alle bliksemschichten. En zij namen 5 mij naar de levende wateren, en naar het vuur van het westen, die elke gedoofde zonnester ontvangt. En ik kwam aan een rivier van vuur, waarin het vuur als water stroomt en zich ontlaadt in de grote zee westwaarts. 6 Ik zag de grote rivieren en kwam tot aan de grote rivier en tot aan de grote duisternis, en ging 7 tot op de plaats Heilige Boek der Gevallen Engelen 232

  27 waar geen vlees komt. Ik zag de bergen van de duisternis van de winter en de plaats 8 waar al het water van de diepte heenvloeit. Ik zag de mondingen van al de rivieren der aarde en de monding van de diepte. Hoofdstuk 18, Opmerking: Hoofdstuk 18, Henoch hemel kennis 1 Ik zag de kostbaarheden van alle winden: Ik zag hoe Hij daarmee de gehele schepping bekleed had 2 en de stevige fundamenten van de aarde. En ik zag de hoeksteen van de aarde: Ik zag de vier 3 winden (de aarde en) het firmament van de hemel dragen. En ik zag hoe de winden de hemelgewelfen uitstrekken, en hun standplaats hebben tussen hemel en aarde: deze zijn de dragers 4 van de hemel. Ik zag de winden van de hemel die de kringomloop van de zon 5 en al de sterren naar hun posities brengt. Ik zag de winden op aarde de wolken dragen: Ik zag de 6 paden der engelen. Ik zag aan het eind der aarde het firmament van de hemel daarboven. En ik ging verder en zag een plaats die dag en nacht brandt, waar zeven bergen van schitterend gesteente zijn, 7 drie daarvan naar het oosten, en drie naar het zuiden. En wat betreft de drie naar het oosten, (een) was er van gekleurde steen, en een van parel, en een van hyacint, en die naar het zuiden waren van rode steen. 8 Maar de middelste reikte naar de hemel als de troon van God, van albast, en de top 9 van de troon was van safier. En ik zag een vlammend vuur. En voorbij deze bergen 10 is een gebied: de einden van de grote aarde: daar waren de hemelen voltooid. En ik zag een diepe afgrond, 11 met kolommen van hemels vuur, en te midden van hen zag ik kolommen van vallend vuur, die in afmeting hun gelijke niet hadden zowel wat betreft 12 de hoogte, als wat betreft de diepte. En voorbij die afgrond zag ik een plaats die geen firmament van een hemel erboven had, en geen stevig bevestigde aarde eronder: er was geen water op, en er waren geen 13 vliegende schepselen, maar het was een woeste en afschuwelijke plaats. Ik zag daar zeven sterren als grote brandende bergen, 14 en toen ik naar hen informeerde, zei de engel tegen mij: ‘Deze plaats is het einde van hemel en aarde: dit is 15 de gevangenis geworden voor de sterren en de heerscharen. En de Heilige Boek der Gevallen Engelen 233

  1. @Edwin Vissers,

   u bent een jammerlijk persoon! Knalt een site hier en drinkt klakkeloos en beweert ook nog dat alles waar is! “Enoch en Elia zijn de enige personen die de dood niet ervaarde….” ook zo’n blind gezwets! Die verteller noch u kent Enoch en Elia en Mozes en de ouder van die men de Maagd Maria noemen Godgelijk. men leest de Bijbel en HOPPA het is vol waar zonder er mee naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan…. wat een blinde zwetserij! Al is de helft waar het blijft zwetserij in totaal, al is 99,9% alles waar, het blijft in totaal zwetserij als men het voor 100% waar verkondigt! Een klein beetje gif maakt alles giftig!

 17. @Henk Gadellaa + @Henk Gadellaa,
  U kunt ÉLKE onzin schrijven wát U maar wilt. Voor mijn part gelooft U in sprookjes, feeën, kabouters, heksen enz. enz.
  ÁL hetgeen jullie schrijven, interesseert mij geen lor; ik vindt het slechts jammer voor de alhier ingenomen ruimte, waardoor jullie misbruik maken van de gegoedheid van deze site.

  1. @P.T.J. Derks

   u bent toch zo’n goede christen, of? En u leert toch anderen, of?

   dan waarom eert u dan niet:

   1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

   en

   12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
   HET EINDE IS NABIJ
   16Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.” 17Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en: Ik ga heen naar de Vader? 18Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 19Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: “Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 20Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

   of dacht u dat u aan beheerder Godsgeheimen kunt ontkomen terwijl u hier over het Christendom schrijft?

   Dus wie misbruikt hier de gegoedheid van deze site? U die geen goed onderzoek doet zoals Christus en Paulus vragen of ik die Daar elke keer op wijst?

 18. De tegenstrevers zullen zich hun genot de mensen te bedriegen nooit ontzeggen, want dan verliezen zij hun doel van wereldmacht. Alleen Gods machtige arm kan hen verdelgen. En dat zal spoedig gebeuren. Want nooit zal God Zijn RestKerk overgeven.

  1. @eric-b-l,
   Met Uw laatste zin ben ik het helemaal eens.
   Echter, het tijdstip waarop God op een en ander zal ingrijpen, is pas over ’n paar honderd jaar vast te stellen.

  2. @eric-b-l

   God verdelgt niet, want God doet geen kwaad! vol-profeten zullen kwaden en wereldmacht binden aan hun kwaad en zij zullen de rest-kerk binnen halen. En gezien de slechte toestand van de natuur en de mate van vervuiling en de terugkeer van de staat Israel, zal het geen honderden jaren duren!

 19. God op een en ander zal ingrijpen, is pas over ’n paar honderd jaar vast te stellen.

  Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
  MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

  1. @Edwin Vissers,
   U bent blijkbaar een eenvoudige, simpele, ziel
   Denk maar zo: er lopen méér zielepoten rond dan alleen @Edwin Vissers,

    1. @Edwin Vissers,
     Achteraf kan élke idioot voorspellen, dus ook de nasa.
     Om dát te begrijpen, is geen hogeschool als opleiding nodig.

 20. Heer Derks ,achteraf ?

  heeft u agenda bij de hand ,8 april 2024 ———– de geboorte van de antichrist

  Ik kan alles laten zien wat er gaat gebeuren

  1. @Edwin Vissers,
   En welke smoes gaat U op 09 april aanstaande (= over 2 maanden) dán weer verzinnen?

   1. men maakt zich zorgen over de anti-christ…., maak zorgen over diens eigen ziel, die anti-christ wanneer die ook geboren wordt, kan men toch niet tegenhouden en al wordt die geboren dan is niet gelijk lichamelijk volwassen. En dan komen er nog twee Getuigen vooraf dat die openbaar verschijnt.

    Zorg dat uw leer en werken op orde heeft, maar dat is hier net zo een fata morgana als op rorate, stichting Vaak en elk ander forum waar, helaas, blinden orthodoxen het hoogste woord hebben, net als, helaas, in elke kerk met hun waan dat zij vol in de H.Geest zijn en kunnen getuigen.

     1. u en de man die vertelt over Obama en Atkehnat, zijn hetzelfde als schriftgeleerden en zitten de hele dag gebogen over hun “heilige” schriften en maar peinzen en zoeken met hun zelf ingestelde “microscopen” opzoek naar sporen/tekenen die hun gedachte ondersteunen en verder overtuigen, net als Waramond met zijn woke: er zijn geen amerikanen op de maan geweest want er is geen bewijs, of over atomen: geen mens heeft ze gezien….! en ze elk redelijk bewijs dat hun tegendeel aantoont afwijzen!

      u moet eens echt de Bijbel gaan lezen en dan komt u vanzelf bij het Hoogste in de Bijbel: Die ene Volmaakte Christusvershijning. Die is niet zomaar want een mens die sterft kan niet meer lezen en ook diens menselijk verstand niet meer gebruiken want diens hersenen functioneren niet meer: hersendood!
      Hoe kan je dan vinden? met uw geest? Die lijdt, want als enige in de Volle waarheid is geen lijden! en die sterft is daar nog niet aangekomen!
      en Die Ene Volmaakte Christusverschijning is voor elke omstandigheid en leeftijd want ook een kind moet de Hemel kunnen vinden zonder de Bijbel te kunnen lezen!, Elke analfabeet moet kunnen vinden, maar nee bij u en hen is jullie lezen, kennis en interpreteren het hoogste! jullie weten! Jullie kunnen! Arme die jullie zijn, bedwelmt door jullie eigen fata morgana!
      ik zeg niet dat er geen eindperiode komt, ik zeg dat die begint met de twee Getuigen en dan maximaal 7 tijden duurt waarvan de laatste 3 en halve tijd gekort worden door vol-profeten en hun Getuigenis naar de anti-christ!
      ik zeg dat de dag dat die twee opstaan niet bekend is, niet bij De vader noch bij Christus omdat het afhankelijk is van de emmer aan Godsmaat die vol moet zijn voordat Gods Recht kan doorzetten, zoals dat ook het geval was met de verwekking van die men de H.Maagd Maria en Christus noemt: de mens en natuur bepaalt, niet God!

      Zeker er zijn tekenen dat we dicht in de buurt komen en dan nog tussen dicht en er zijn is nog onbeplaade tijd! Net als een mens die op diens sterfbed aankomt: tussen aankomen op het sterfbed en het als dode verlaten is geen vaste tijd: men is overgeleverd aan diens lichaam en diens stervenswil. Vele zouden eerder willen gaan en konden niet. Als enige bij Volmaakt is de Tijdsfactor het kortst en het einde bekent, want vrije wil en keuze en doen zijn Gods Maximaal en onveranderlijk! Bij welke mens is dat zo: die Geheel gedurende diens leven is teruggekeerd in de Tuin van Eden!

      Dus zorg dat uw leer, traditie en werken op orde zijn als die vijf maagden! Die wisten ook niet wanneer de bruidegom kwam, ze wachtte met de juiste instelling, leer, traditie en werken! En deden geen voorspellingen aangaande het moment van verschijnen van de bruidegom! Ze ware onverstoorbaar! En zo hoort een christen te zijn: onverstoorbaar bezig met werken en altijd klaar om te gaan zoals het hoort en als het moment komt zijn zij klaar om te gaan!

      1. Nu ben je door de stront gezakt en trek ik je door het toilet .

       net als Waramond met zijn woke: er zijn geen amerikanen op de maan geweest want er is geen bewijs, of over atomen: geen mens heeft ze gezien….! en ze elk redelijk bewijs dat hun tegendeel aantoont afwijzen!

       nformatie delen Apollo – NASA = bedriegers.

       NASA: De KJV vertaalt Strong’s H5377 NASA op de volgende manier: bedriegen, enorm, verleidde mij, grijpen, volkomen. De slang heeft mij verleid, H5377 en ik heb gegeten.

       https://153news.net/watch_video.php?v=XAHNGGG1X22D
       https://153news.net/watch_video.php?v=W31SSA1G55MR
       https://153news.net/watch_video.php?v=R888RK2OB2NX

       Saturnus V=”De Spijker van Saturnus” Apollo=Apollyon “Vernietiger” Orion=Het Licht van de Hemel “Osiris/Saturnus” FREEMASONINFORMATION.COM/MASONIC-EDUCATION/FAMOUS/MASONIC-ASTRONAUTS/
       Buzz Aldrin op de maan.

       Apollo Lunar Lander gemaakt van tape en folie is niet bestand tegen druk

       https://153news.net/watch_video.php?v=WM762S8O2A7U

       Stanley Kubrick gaf toe dat hij de Apollo-maanlandingen in scène had gezet

       https://www.bitchute.com/video/MTDpsDWz7NzB/

       Apollo 11 Command Module-acteur Michael Collins zegt dat hij geen sterren heeft gezien

       https://153news.net/watch_video.php?v=DDS943595OMK

       De schaduwlijn van Buzz Aldrin wijkt af van de lander en de vlagschaduw omdat er twee of meer lichtbronnen zijn.
       Er zijn geen sterren omdat het matchen van de sterren in een fase onmogelijk zou zijn, maar voor elke amateurastronoom gemakkelijk om het bedrog te ontdekken
       Er ontbreken 500 vermeende maanstenen ter waarde van $125 miljoen/lb. Veel uitbetalingsgeld
       Wie heeft de foto van Neil gemaakt als hij de eerste man op de maan was?

       http://www.youtube.com/watch

       Luciferiaanse vrijmetselaars Buzz Aldrin en Neil Armstrong hameren op de Amerikaanse vlaggenmast in het maanoppervlak; je kunt het hameren horen omdat het op aarde in een Sound Stage wordt nagebootst.
       Er zit geen maanstof op de voeten van de lander of uitgestoten onder de raketmotor omdat het werd opgevoerd door Stanley Kubrick op de set van Dr. Strangelove; Jeff Bezos droeg zelfs de cowboyhoed van Slim Pickens

       https://imgur.com/0dQClkJ

       NASA Orion (Heaven’s Light=Osiris/Saturnus) Mars Project en Lunar Gateway het voorgestelde Lunar Orbiting Station is letterlijk de “Poort van de Goden”; BabIlu betekent ‘Poort van Allah’, de maangod Allah is Zonde, letterlijk ‘Poort van de Zonde’. Nazi-oorlogsmisdadiger Wernher von Braun, de vader van NASA ontving 27 eredoctoraten voor zijn werk in het misleiden van de wereld.
       In 1952 illustreerde Von Brauns Mars Project de kolonisatie van Mars onder leiding van een man genaamd Elon. Op 18 februari 2021 maakte Perserverance een CGI-nagemaakte Mars-landing, waardoor de droom van Von Braun levend bleef.

       “De laatste grens vrijmaken…om te gaan waar nog nooit iemand is geweest”

       33deg Mason Sci-Fi-schrijver Gene Roddenberry’s slogan voor Star Trek’s Enterprise (Vulcan is Tubal-Cain, de maker van metalen, het Vulcan-teken is het rabbijnenteken van Shin, ter ere van de 3 metalen spijkers die worden gebruikt om God te kruisigen; Kirk is Schots voor Kerk, Kirkin O’Tartan is de viering van de Presbyteriaanse Kerk op 6 april van de Assyrische legercommandant Tartan die het echte Israël deporteert; Scotti zijn de heidense Scythische veroveraars van Groot-Brittannië, “Beam me up Scotty Misschien kom je in je gedachten. Sulu is het koninkrijk Sabah en Sulu Checkov is Russisch voor ‘Zoon van de Duivel’ en ‘Uhura’ (de Zoroastrische ‘Onverdunde Ster’ Ahuramazda oftewel Lucifer) is bij de meesten bekend; De Schrift zegt duidelijk dat de ruimte “niets” is. * “Hij strekt het noorden uit over de lege plaats en hangt de aarde aan niets.” * (Job 26:7) De ruimte, de plaats van het Niets, ligt dus buiten de Van Allen Belts. Frontier betekent ‘frontlijn van oorlog’. Vergis je niet, christelijke volgelingen van Jezus, het vleesgeworden Woord van God (Johannes 1:1;14; 1 Joh 5:7) zijn in oorlog verwikkeld en de ruimte is de “laatste grens”!

       Het magnetische veld van de zon staat in wisselwerking met het magnetische veld van de aarde…’Zonnestormen veroorzaken grote schade aan het elektriciteitsnet, de communicatie en de satellieten’, uitgave van 13 januari 2020 in Nature…

       https://www.nature.com/articles/s41567-019-0749-4.epdf?referrer_access_token=ESp9oaPkmFDx9REbTi-Hz9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MYEIe-VZiDTGkqaavgfo7ZywPUiv1tWU0F5g5ZTXSOycWa3LPlW_5Kx szZADQnsPjCW2jSQE8qYh-elLHq_Feh49vyeZhgkpil0xZaYwXSlW_qLq0ut_usVhA1uI1Vt8tPKi7cPKJRuCuHvXKJlFc8ZfHQost4Wh82A74QfYMnBpUq8wfVwmQVlx7uXJ7JUk BtgANh-kZvdykiaF0uWhhY&tracking_referrer=www.livescience.com

       Een magnetisch veld wordt geproduceerd door een magneet binnen een elektrische stroom te laten draaien; een magneet wordt geproduceerd door ijzerhoudend materiaal zoals ijzer dat boven de Curietemperatuur (ongeveer 1060F) wordt verwarmd en gekoeld. De zon heeft geen magnetisch veld! Jezus keert terug om “hen te vernietigen die de aarde vernietigen” (Openbaring 11:18).

       Nieuwe Frontiers-missies

       OSIRIS REx naar de Bennu-asteroïde? OSIRIS is SPIRITUELE Saturnus; RE de spirituele Egyptische zon, ook bekend als TULA de zwarte zon; X=Messias; Bennu is de Pyramidion Capstone oftewel Phoenix. Symbolisch gezien voltooit de Bennu bovenop de $US ONE de Nieuwe Wereldorde, waarbij de VS het Phoenix-aka Holocaust-offer van de Gouden Eeuw van Saturnus zijn. Best lastig om dit te bedenken….
       Juno-missie naar Jupiter; Juno is koningin van de goden; Jupiter is Zeus/Horus/Tammuz, de zoon van Saturnus, de gnostische Messias
       CAESAR Rosetta-missie naar komeet 67p Caesar betekent “Persoon met dictatoriale macht”, dwz fascistische heerschappij van een buitenlander
       Dragonfly “St George’s Horse werd veranderd in het Devil’s Horse toen het werd vervloekt”; een libel. St George is de Arabische al Khidr “Groene Man”, een van de vele namen van Satan.
       New Horizons-missie naar Pluto Horus wordt “Horus van de 2 horizonten” genoemd en Pluto de God van de Rijkdom. Zijn dit echte missies? of occulte communicatie?
       NASA is grotendeels het product van de 33 graden vrijmetselaar Aleister “Great Beast” Crowley en Black Path Satanic Priest “Jack Parsons”, beide leden van de Agape (Valse liefde) Lodge, OTO (Ordo Templii Orientis dwz Rising Sun Lodge of Saturn); L Ron Hubbard (Black Path Satanist, Scientology, sciencefictionschrijver), Walt Disney (deMolay Freemason, Black Path Magician/Satanist), Werner von Braun (Nazi SS) en Hollywood-regisseur Stanley Kubrick (Front Screen Projection; 2001: A Space Odyssey is zijn verhaal over Black Path Satanism, ook bekend als Saturnian Brotherhood.) Alles is ontworpen om de ‘Alien Myth’ te promoten en enorme sommen geld in de afgrond te zuigen.
       Werhner von Braun zei: “Raketten moeten al hun brandstof verbruiken om de baan om de aarde te bereiken, en worden bijgetankt voor de reis naar de maan en de terugkeer naar de aarde.”

       https://www.youtube.com/watch?v=eXIDFx74aSY

       NASA-astronauten zoals Buzz Aldrin (Buzz Light Year) en Terry Virts of boordwerktuigkundigen zoals Kelly Smith en Kate Rubins geven grif toe dat reizen door de Van Allen Radiation Belts niet mogelijk is, en dat we ook nooit naar de maan zijn gegaan. Leuk gebaar Buzz! De fallus van Osiris, in de video achter Aldrin zegt het allemaal!

       *”Van Allen-straling is erg gevaarlijk, toekomstige missies zullen het probleem van het passeren van het gebied met dodelijke straling moeten oplossen voordat we naar de maan gaan”*Kelly Smith

       Sliders (1995) – Slide Across the Multiverse – Piano Stargates in Media-piano = 88 toetsen. De 88-code voor “Out of time” of de afgrondcodes.
       In de pilot-aflevering van Sliders. De serie gaat over een jongensgenie die een apparaat uitvindt dat ‘een wormgat opent’. Het wormgat wordt gebruikt om tussen parallelle universums te “glijden”. Ze verspillen echt de bonen in deze occulte rituelen, waarbij ze alles op een duidelijke plek verbergen en tegelijkertijd spotten!

       De transdimensionale constructie werd met groot succes gebruikt in de film die de industrie veranderde, The Matrix. Stromende kolommen met karakters werden gebruikt om de constructie van de matrix weer te geven, een virtuele wereld gecreëerd door de machines die de mensheid gevangen hielden in een kunstmatige wereld van digitaal gegenereerde illusie. Het is echt een behoorlijk indrukwekkende allegorie. In hun representatie van een andere dimensie die in wisselwerking staat met de biologie en natuurkunde uit de echte wereld, gebruikten de filmmakers het dynamische lichtstaafeffect op verschillende opmerkelijke manieren.

       De matrix: de illustratie in de film van de kolommen van stromend licht als interface tussen de rijken werd aangevuld met een ander soort gebruik van geluid. De bel (en draaivork) is een eeuwenoud middel om reizen tussen de dimensies op gang te brengen. Wanneer Neo en de anderen die uit de Matrix zijn bevrijd, zichzelf weer in dat rijk begeven, is hun enige weg terug het vinden van een telefoon.
       Om een uitgang te krijgen, moeten ze wachten tot de telefoon gaat. Wanneer de vaste vaste telefoon overgaat, een ouderwetse AT&T “Ma Bell”-telefoon, wordt ons dit niet verteld, maar u moet er rekening mee houden dat er een bel gaat rinkelen, waardoor de sterrenpoort wordt geopend en de doorvoer.

       Je ziet ‘Ruikt de kat’ met de VORK op het bord dat voor hem ligt.

       De producenten van de officiële videoclip voor ‘We Can’t Stop’ van Miley Cyrus hebben de sterrenpoort-transit gemodelleerd naar de onthulling van de wetteloze door een opgezette bobcat over de vloer te slepen. De achtergrond is een eenvoudig wit gordijn, dat in de heraldiek de kleur heeft die overeenkomt met zilver, en wordt weergegeven door dezelfde Egyptische hiëroglief. De verticale plooien presenteren de samenhangende, stralende sterrenlichtstructuur van de doorgang van de sterrenpoort.

       Hetzelfde beeld werd gebruikt in de officiële videoclip voor “Insane” van de Zuid-Koreaanse “K-Pop” band A-Jax. De structuur van het onderstel met vijf wielen van de draaiende stoel geeft ons het sterrenpoortvortexbeeld. Als achtergrond zien we hetzelfde subtiele rekwisiet gebruikt in Miley’s set.

       In Ke$ha’s officiële muziekvideo “Crazy Kids” (CRAZY demonische GOATS) waren goedkope ijspegels die in deuropeningen hingen en kransen sterrenpoort rekwisieten, waarbij zilveren klatergoud de Zilveren Poort voorstelde en het goud, de Gouden Poort.

       Deze scène waarin Ke$ha tussen twee bulldogs zit = de Gouden en Zilveren Poort die in de dierenriem tegenover elkaar zijn geplaatst en markeren waar de ring van het galactische vlak de ring van de Melkweg snijdt. Er is een uitlijning van de twee, en dit is wat we zien met de Zilveren Poort direct voor de Gouden Poort afgebeeld. De Gouden Poort wordt weergegeven in het gouden klatergoud dat naar beneden hangt, en de gouden zonsopgangboog bovenaan de bank met gouden rug. De Silver Gate wordt afgebeeld terwijl Ke$ha de blauw-witte blouse met verticale strepen draagt. Haar benen zijn gekruist omdat ze de dimensionale barrière overschrijdt. Ze wordt geflankeerd door twee bulldogs. Stieren betekenen Stier en de twee stellen Gemini voor, de Tweeling. De hemelse Zilveren Poort wordt geflankeerd door Tweelingen en Stier. De nutskettingen die door de honden worden gedragen, zijn gemaakt van gekoppelde torusschakels. Anubis, de escorte van en naar de onderwereld, is de god met het hondenhoofd, en in de hemelse hemelen wordt hij vertegenwoordigd door de Hondster Sirius.
       Beelden van de Stargate-transit zijn belangrijk voor de demonen die massarituelen uitvoeren. Dit is hoe zij toegang krijgen tot de oude entiteiten die in de hemelse hemelen vertegenwoordigd zijn en vanuit de hemelse gewesten uitzenden, uitzenden en ontvangen. Wanneer hun kampioen Satan in zijn gastlichaam wordt geïncarneerd nadat hij de Zilveren Poort is gepasseerd, zullen de meeste mensen zich niet bewust zijn van wat er aan de hand is. Ik hoop dat jullie allemaal de kans zullen grijpen nu die er nog is, om de Allerhoogste God en Vader van Zijn eniggeboren zoon, de Heer Jezus Christus, te zoeken, terwijl Hij gevonden mag worden – met heel je hart!

       Dit is geen kwestie van verbeelding, bijgeloof of illusie. Energie van de sterren, aangezien de sterren geassocieerd worden met engelen, vertegenwoordigt het bovennatuurlijke van Efeziërs 6:12, zoals geschreven staat: ‘onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de machten, tegen de wereldkrachten. van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

       19 En pas op dat u uw ogen niet naar de hemel opheft en de zon en de maan en de sterren ziet, het hele leger van de hemel, en u laat u niet afleiden en aanbidt hen en dient hen, hetgeen de HEER, uw God, aan allen heeft toegewezen. de volkeren onder de hele hemel. 20 Maar de HEER heeft u uit de ijzeroven uit Egypte gehaald en u uit de ijzeroven gehaald, zodat u net als vandaag een volk voor Hem kunt worden” (Deuteronomium 4:19-20).

       Welke krachtige invloed zou hen wegtrekken om het hele hemelse leger te dienen, anders dan het bovennatuurlijke van de valse goden, vertegenwoordigd in die hemelse lichten terwijl zij actief probeerden aanbeden te worden? Het gebruikte Hebreeuwse woord is krachtiger en verdubbeld, nadach nadach: stoten, aandrijven.

       Voorafgaand aan de Exodus ontstond er een strijd toen Mozes naar de Farao werd gestuurd om de vrijlating van de tot slaaf gemaakte Israëlieten aan te moedigen.

       10 Mozes en Aäron kwamen dus bij Farao en deden precies zoals de Heer geboden had; en Aäron wierp zijn staf voor Farao en zijn dienaren neer, en het werd een slang. 11 Toen riep Farao ook de wijzen en de tovenaars bij zich, en ook zij, de magiërs van Egypte, deden hetzelfde met hun geheime kunsten. 12 Iedereen wierp zijn staf neer, zodat ze in slangen veranderden. Maar de staf van Aäron verslond hun staf” (Exodus 7:10-12)

       6 Toen strekte Aäron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en de kikkers kwamen op en bedekten het land Egypte. 7 Hetzelfde deden de magiërs met hun geheime kunsten, waardoor er kikkers opkwamen in het land Egypte.’ (Exodus 8:6-7)

       De magiërs van Egypte voerden geen show op met goedkope trucs. Tegenwoordig wordt het publiek door de algemeen erkende en gerespecteerde autoriteiten verteld dat magie slechts schijn is en dat de Duivel niet echt bestaat, en door hun betoveringen accepteren de meeste mensen deze leugens eenvoudigweg.

       Hemelse sterrenpoorten – de zandloper, het wormgat, de Orion, de piramides en de lichtsnelheidskegels”

       In mediapresentaties waarin hemelse sterrenpoort-transits worden geïllustreerd, zijn tijdwaarnemingsmechanismen zoals klokken en dialogen doorspekt met ‘tijdwoorden’ bekende kenmerken. Het zandlopersymbool heeft een aantal bijzonder diepgaande implicaties, zoals de slinger. Deze zijn het waard om verder onderzocht te worden.

       Het helderste en gemakkelijkst herkenbare sterrenbeeld lijkt op een zandloper aan de hemel. Orion. Dit teken identificeert de hemelse Zilveren Poort, dus het zandlopersymbool kan heel goed worden gebruikt om de Zilveren Poort weer te geven.

       Dit sterrenbeeld is ook geïdentificeerd als het hemelse uiteinde van een overbruggende pijler, verankerd aan de aarde bij de piramides van Gizeh. De 3 sterren in de gordel worden op aarde vertegenwoordigd door de Grote Piramide en de 2 andere daarmee, zoals gepopulariseerd door Robert Bauval. De zandloper bevat het stromende zand waaraan de uitdrukking ‘het zand van de tijd’ is ontleend. Ik merk op dat de zandloper van Orion boven, beneden, gevuld is met zand in de woestijn van Gizeh in Egypte.

       Orion wordt al lang geïdentificeerd met de groene vruchtbaarheidsgod Osiris. De zandloper heeft verder de vorm van een X, het teken van de zonnegod. Opgemerkt moet worden dat elke zandloper kan worden getraceerd om een gespiegeld paar 3-en te vormen, zoals het cijfer 8, dus er is een impliciete Code 33 en 8 (tijdlus/oroborus). Het oneindigheidssymbool kan er ook doorheen worden getrokken, uitgelijnd op een manier dat we gewoonlijk loodrecht op de meest bekende oriëntatie staan. Een andere opmerkelijke zandloperfiguur is de analemma, die een pad voorstelt dat door de zon en de maan vanaf de aarde wordt gevolgd, zoals op bepaalde intervallen uitgezet.

       De zandloper presenteert feitelijk een schematisch beeld van een ‘wormgat’ als de kromming van de ruimtetijd.

       De zandloper lijkt ook op de tegengestelde kegels die in de kosmologie worden gebruikt om vroegere en toekomstige lichtsnelheidswereldlijnen weer te geven bij het illustreren van de Einsteiniaanse relativiteitstheorie.

       De zandloper en het klassieke beeld van het wormgat delen de vorm van de kern van een torus. De torus, als homoniem van Stier, is, naast de stokfiguur van Orion, een andere manier waarop de zandloper de Zilveren Poort suggereert.

       Zie de boekomslag van “TT/Time Tunnel” (link hieronder), waarop een scène uit The Time Tunnel, een tv-serie uit 1966-67, wordt afgebeeld. De afbeelding op de vloer is gemakkelijk te herkennen als een gestileerde zandloper, en ook als de tijdkegels van de Einsteiniaanse relativiteitstheorie. Het trechterachtige object is de opening van de sterrenpoort die zij de Tijdtunnel noemden en die werd gebruikt om mensen heen en weer door de tijd te vervoeren. De zandlopers die in de introsequenties van de show worden gepresenteerd, presenteren het frame als twee flankerende pilaren, stargate en misschien meer specifiek Silver Gate-beelden.

       Link naar de Tijdtunnelafbeelding

       http://murdersville.co.uk/museum/wp-content/uploads/2013/09/Time-Tunnel-1st-paperback-.jpg

       De omslag en titel van het Pyramid-boek coderen een Silver Gate-afbeelding in de slimme positionering van de letters. Ze zijn gestapeld en gevormd tot een piramide, met hun eigen Pyramid-publicatiepictogram als sluitsteen. De 3 T’s zijn uitgelijnd om een Triple Tau aan te duiden, het embleem van de Masonic Royal Arch, dat zelf een dimensionaal portaalsymbool is. Twee letters E staan op één lijn voor een Code 33-signaal, waardoor “The” (die wordt uitgesproken als gemengde hoofdletter in plaats van hoofdletters) een complementaire instantie is (the=20+8+5=33, of 2+8+5 =15/6 aantal man).

       Er is een afdekking van een piramide op kleinere schaal met de letter “e”, de vijfde letter die V/5-Horus vertegenwoordigt. Het lichaam is “M” (voor de rebelse heer beest nimrod – 13 – 2 pilaren – Tweelingen) op een basis van twee letters “N”, symbolen van de Nachash (SLANG/SLANG – WORM) en dimensionale portalen. DE WORM die uit het WORMgat komt (de afgrond)…
       Deze afbeelding van de lichtsnelheidskegels bovenop de Grote Piramide is op veel pagina’s te vinden. De grote piramide wordt verbonden met de zandlopergordel van Orion en de lichtsnelheidskegels van de relativiteitstheorie om een onzichtbare dimensionale projectie te suggereren.

       Toen NASA het symbool van het Gemini-project ontwierp, bogen ze de twee pijlers van de astrologische glyph naar binnen. Deze buiging suggereert de zandloper en het wormgat en ondersteunt de interpretatie van de twee sterren als engelen die door de Zilveren Poort gaan.

       Een zandloper verschijnt ook in de Harry Potter-filmserie in de context van het signaleren van de Zilveren Poort. “Harry Potter en de Halfbloed Prins.”

       Er is een professor genaamd “Horace” (Horus!) Die een magische “zandloper” heeft, waarbij de tijd sneller of langzamer beweegt, afhankelijk van hoe interessant hij het gesprek vindt, en dan wordt deze opnieuw ingesteld. Wat wordt afgebeeld is ‘mind control’ en ‘Stargate’ controle.

       Ze gebruiken de twee “zuster”-mechanismen om het kasteel in de astronomietoren te transporteren en te bestormen. De vorm van de vier pilaren die er één ondersteunen, deze spreken voor mij over de “vier winden van de hemel”, een multidimensionaal bijbels construct? Openbaring 7:1, Zacharia 2:6, 6:5, Daniël 7:2, 8:8, 11:4, Jeremia 49:36, Matteüs 24:31 en Markus 13:27

       Aangenomen wordt dat de zandloper al sinds de 14e eeuw in gebruik is, maar er wordt aangenomen dat eerdere timers die water (clepsydra) gebruikten (door sommigen) door de oude Egyptenaren werden gebruikt. In die timingapparaten stroomde het water van de tijd, in een figuur of een rivier van de tijd.

       Een Wikipedia-artikel maakt enkele nuttige observaties. “In tegenstelling tot de meeste andere methoden om tijd te meten, vertegenwoordigt de zandloper concreet het heden als iets tussen het verleden en de toekomst, en dit heeft het tot een blijvend symbool van de tijd zelf gemaakt. De zandloper, soms met de toevoeging van metaforische vleugels, wordt vaak afgebeeld als een symbool dat het menselijk bestaan vluchtig is en dat het ‘zand van de tijd’ voor elk mensenleven zal opraken. Het werd dus op piratenvlaggen gebruikt om de harten van de piratenslachtoffers angst aan te jagen. In Engeland werden soms zandlopers in doodskisten geplaatst, en ze sieren al eeuwenlang grafstenen. De zandloper werd in de alchemie ook gebruikt als symbool voor het uur.” (Wikipedia.) Het is een gemakkelijke plek om bepaalde feiten te vinden die kunnen wijzen op de waarheid van dingen.

       De uitdrukking ‘de tijd vliegt’ of vlucht, ‘tempus fugit’, komt overeen met het symbool van de gevleugelde zandloper. Omdat ‘gevleugelde dingen’ transdimensionaal vermogen aangeven, versterken de vleugels de zandloper als symbool van de sterrenpoort. Deze figuur wordt vaak samen op grafstenen gezien. met schedels en gekruiste botten, wat ons overbodige symbolen oplevert voor de zonnegod Horus als het antichristelijke beest, en in die context een wederopstanding. Zelfs zonder de vleugels presenteert de zandloper in die context hetzelfde symbool van wederopstanding.

       Soms ligt de zandloper zo achterover dat er geen zand voorbijgaat, wat de slaap van de dood voorstelt waar er geen duidelijk ‘verstrijken van de tijd’ is.
       Ook verschijnt het symbool van een zandloper in een Ouroboros op een grafsteen, met of zonder vleugels. De onsterfelijkheid en het eeuwige leven worden dus afgebeeld met zowel de ‘rivier van de tijd’ als ‘het zand van de tijd’ – en het Nachash-leven (slang/worm/slang) van Horus/Lucifer, opgewekt uit Osiris.

       De Latijnse uitdrukking memento mori, wat ‘onthoud dat je zult sterven’ betekent, wordt in veel kunstwerken vaak geassocieerd met het symbool van ‘schedels en botten’, met of zonder de zandloper.
       Dit wordt algemeen aanvaard als een herinnering aan hoe kort het leven kan zijn en daarom als kostbaar moet worden beschouwd, niet echt anders dan de uitdrukking van ‘carpe dium’, ‘pluk de dag’. De symbolen die aan memento mori worden toegeschreven, betekenen op typisch occulte wijze veel meer dan dat. Ze wijzen op de wederopstanding, en op Horus, en in die context is het passeren van een sterrenpoort impliciet.
       In oude teksten wordt Horus in verband gebracht met het ‘oog van de tijd’. Het pictografische verhaal van zandloper – schedel – gekruiste beenderen vertelt over ‘dood’ en ‘opstanding’, van het soort zonnegod. De gekruiste knekels of Jolly Roger worden ook als symboliek gebruikt.

       Jarenlang had elk schip dat op volle zee voer minstens één zandloper aan boord. Deze werden gebruikt voor navigatie (gegist bestek) en voor het ‘timen’ van de arbeidsdiensten, ‘horloges’ genoemd. De zandloper op piratenvlaggen zoals die van Blackbeard, Black Bart en Emanuel Wayne spreekt mij aan over de geschiedenis van piraterij en de Tempeliers. Ik geloof dat ‘Tempelier’ niet alleen de Tempel suggereert, maar ook tijd, dat wat tijdelijk is. De Tempel in Jeruzalem is, zoals voorgesteld en adequaat aangetoond door David Flynn, een referentiepunt voor een tijdscentrum. Het is Zion, een versie geregeerd door de Draak, op de troon in de incarnatie van Horus, die de erfgenamen van de zoektocht van de Tempeliers hopen voort te brengen. Door controle over de tijd zelf uit te oefenen, zijn ze van plan de sterrenpoorten te gebruiken bij het vervullen van hun eeuwenoude verwachtingen, en een niveau van succes zal worden gegarandeerd…

       Openbaring 9:1

       https://www.gotquestions.org/bottomless-pit.html

       De uitdrukking “tijd, tijden en een halve tijd” verwijst letterlijk naar tijd, vermenigvuldigde tijd en fractionele tijd. Het is een eenvoudige beschrijving van een gecontroleerd “wormgat”, een portaal door tijd-ruimtedomeinen. Hoe wordt het ene referentiesysteem voor tijd en ruimte veranderd ten opzichte van een ander? Denk eens aan wat de tijdreizende tarra, de heer Darnell, te zeggen had in de film uit 2010 (21/12), “The Penitent Man” – “Je benut een wormgat, versnel het ene uiteinde en vertraag het andere.”

       Een tijd, tijden en een halve tijd. Er kan een poort door de tijd worden geopend wanneer een wormgat wordt benut: TIJD. Versnel het ene uiteinde: TIJDEN. Vertraag het andere uiteinde: EEN HALVE TIJD. Er wordt een tijdverschuiving of verschil gegenereerd. Zou dit de constructie kunnen zijn in de afbeeldingen in Daniël 12:5-7, en in Openbaring 12:14 en Mattheüs 24?

       Verken en vergelijk de contexten. Dit verwijst naar de “megas thlipsis” en houdt verband met de “gruwel van de verwoesting”, wanneer Satan controle heeft over de tijd en het vermogen heeft om de doorgang door de sterrenpoort te vergemakkelijken.

       ’26 En na de tweeënzestig weken wordt de Messias afgesneden, en de stad en de heilige plaats zijn niet van hem; de Leider die is gekomen, vernietigt het volk; en het einde ervan [is] met een overstroming [WATER=TIJD], en tot het einde [is] oorlog [TIJDOORLOG], vastbesloten [zijn] verwoestingen. 27 En hij heeft met velen een verbond versterkt – één week, en [in] het midden van de week zorgt hij ervoor dat offers en geschenken ophouden, en door de vleugel van gruwelen [WING – voor interdimensionale vlucht] maakt hij verwoestende, zelfs tot de voleinding, en datgene wat vastbesloten is, wordt over de verlatene uitgestort.’ Daniël 9:26-27

       Er schijnen veel valse aannames te zijn gedaan op basis van deze passage, waarvan er twee zijn dat een verdrag met Israël een teken is en dat ‘midden’ ‘middelpunt’ betekent. (midden)

       De Tegenstander (Satan) weet dat deze activiteit eraan komt, maar ziet alleen datgene wat hij moet zien om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken die voorbestemd zijn door de soevereine God. Zijn ‘tijdverschuivende’ heldendaden zullen zijn lot bezegelen.

       Bekijk de clip van The Hunger Games – Catching Fire voor een overweldigend beeld van ‘megas thlipsis’. Het water = tijd. Zie hoe de draaiknop wordt gedraaid die de ‘tijdwaarneming’ regelt, die wordt gebruikt als de metafoor voor de tijd zelf, terwijl deze zich ontvouwt in de koepelvormige habitat waar de spellen worden gespeeld.

       Horloge; “De Hongerspelen – Vuur vatten – Hoorn des overvloeds draaien”

       Hickory Dickory Dock … “De muis liep de klok op”, luidt het kinderliedje dat door de getraumatiseerde vrouw wordt herhaald. Opeenvolgende dodelijke plagen zijn in zicht, zoals in Egypte vóór de Pesach en de uittocht. Als hij klaar is, geeft de Spelmaker, in een aparte controlekamer buiten hun ruimte-tijddomein (zoals de man in linnen boven het water van de rivier in Daniël 12), de technicus aanwijzingen: ‘Oké. Dat is genoeg. Laten we eens kijken hoe ze nu de tijd aangeven.” De klok, of de tijd zelf binnen hun domein, wordt opnieuw ingesteld. Plutarch Heavensbee is de naam van het Gamemaker-personage. ‘Plutarchus’ was een Griekse en vervolgens Romeinse historicus, beroemd vanwege het schrijven van ‘Parallel Lives’. “Heavensbee:” De bijengodin, hun koningin van de hemelse bijenkorf – die het leven en de dimensionale overgang vergemakkelijkt. De heldin, Katniss Everdeen, werd in de tumultueuze wateren geworpen en na vele ‘revoluties’ van de ene uurtijdzone van de klok naar de andere verschoven.

       Alleen al over die film zou, net als bij de film ‘The Penitent Man’, post na post na post kunnen worden geschreven met de nadruk op de komende tijd-ruimte-ark en megathlipsis-scenario’s.

       Er zijn veel verschillende referentiesystemen in het spel. Je ziet de opeenvolgende tijdsstroom van dag tot dag voortschrijden, ‘in realtime’, zou je kunnen zeggen. Een ander ziet de tijd ingekort, waar het plotseling de toekomst wordt, zoals het lijkt als je wakker wordt uit een diepe slaap. Zoals bliksem in een ogenblik kan flitsen, kunnen de zigzaglijnen onmiddellijk verschijnen. Tijd, tijden en een halve tijd. Niet-lineaire stroming. In het ene tijdsbestek lijken gebeurtenissen versneld naar de toekomst te gaan, in een ander tijdsbestek lijken gebeurtenissen zoals in het verleden vertraagd of zelfs gepauzeerd.

       Eén scenario van megasthlipsis heeft te maken met het vallen van Satan als een bliksemschicht (Lukas 10:18) op een gevorkt pad van de hemel naar de aarde, in diagramvorm zoals het volgen van een zig- en een zag-tijdvector.

       In de occulte media is een demonstratie van een facet hiervan te zien in de IPG2-video (van Heliofant./Helios zonnegod). In het deel van de officiële video van ongeveer 1:45-2:05, let op de klokkentoren wijzend op 12 uur. Houd de klokkentoren in de gaten, want deze wordt geïdentificeerd met de bliksem in het Bijbelvers dat verwijst naar grafitti. Op het moment dat we de klokkentoren+bliksem (“Back to the Future”) zien rondzwaaien in de pan-en-zoombeweging om op één lijn te komen met de springer, gaat hij de zee in! Klok als tijd, met het tijdnummer 12 weergegeven. Water als tijd. Het bliksemsymbool “tijdvectorverandering” wordt geassocieerd met de klokkentoren (wat ook impliceert dat de kerkklok een dimensionale overgang mogelijk maakt), dus wanneer dat op één lijn ligt met de springer, valt hij onmiddellijk van de hemel naar de aarde in het watertijdsymbool. De sprong in de IPG2-video is Satan, uit de hemel geworpen zoals in Openbaring 12. Hij manifesteert zich vervolgens als het Beest, door Johannes gezien in Openbaring 13:1 als opstijgend uit de ZEE – uit de tijd oftewel de afgrond/ruimte/hemel/ Lucht/astrale rijk/onderwereld, enz., uit de bijbelse geschiedenis.

       Om de “wetteloze” te kunnen onthullen, moet er een tijd-ruimte-portaal opengaan voor de valse zalving van de Antichrist (de geboorte-wederopstanding van Horus), een “ongeremde” gebeurtenis die zijn uittrede uit de onderwereld mogelijk maakt. Die initiële ‘zig’ van het tijdlijnpad manifesteert zich bij de opening van het portaal en controle over ‘tijd-ruimte’ is verworven. Het moet gezegd worden dat, hoe het er ook uit zal zien, onze soevereine God soeverein blijft, en dat alles zich zal ontvouwen volgens Zijn plan. De tijdmissie die door toedoen van de uitverkorenen wordt aangesteld, houdt een interventie in, een teruggrijpen op de controle, omdat er een vaste limiet en een specifieke voorwaarde is die moet bestaan als dit voorbij is. De uitverkorenen zullen worden verzegeld in een soort ark, een speciale insluitingszone van tijd-ruimte. Volgens de taal van Matteüs 24:22 worden die dagen ingekort. Dit opnieuw instellen van de tijdlijn gebeurt vanuit één perspectief aan het einde van Pesah (de “zag” van het zigzagpad). Tussen de “zigzag” bevinden zich dus de dagen die worden ingekort. Dat is heel specifiek megas thlipsis, de grote verdrukking.
       Noteren; Voorspellende programmering “Zig Zag” Rizla Hans rolt vloeitjes voor sigaretten.
       De school van de IPG2-scène lijkt op een kerk omdat hier een les zit, medestudenten. Zoals Psalm 23:2 verklaart: ‘Hij leidt mij langs stille wateren.’ In dit seizoen zullen er ‘stille wateren’ zijn, waar de tijd ongestoord is, voor degenen die door de Heer, onze Herder, naar deze plek worden geleid.

       Lees alstublieft de hele psalm. Het is toepasbaar tijdens megas thlipsis!

       ‘De HEER is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken. 2 Hij laat mij neerliggen in groene weiden; Hij leidt mij langs rustige wateren. 3 Hij herstelt mijn ziel; Hij leidt mij op de paden van gerechtigheid, omwille van Zijn naam. 4 Ook al loop ik door de vallei van de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij; Uw roede en Uw staf, zij troosten mij. 5 U maakt een tafel voor mij klaar in aanwezigheid van mijn vijanden; U hebt mijn hoofd met olie gezalfd; Mijn kopje stroomt over. 6 Goedheid en liefdevolle vriendelijkheid zullen mij zeker volgen, al de dagen van mijn leven, en ik zal voor altijd in het huis van de HEER wonen.’ (Psalm 23)

       In een scène uit The Penitent Man hoor je meneer Darnell zeggen: ‘Je hebt natuurlijk een machine nodig om een wormgat in stand te houden.’ Wat voor soort machine wordt er bedoeld, denk je? Hun NLP-geladen gesprek en symbolische rekwisieten die de set vullen, maken het overduidelijk. De LHC van CERN is de tijdmachine, degene die het wormgat in stand houdt.

       Darnell, de ‘tijdreiziger’ en uitvinder van ‘tijdreizen’ die de toekomst vernietigde, zegt: ‘Beschouw het water in dat glas als tijd. De tijd gaat voortdurend vooruit. Onaangeroerd is het zo stil als het water. Ga terug en probeer iets te veranderen – BANG – en het creëert een rimpeleffect.” Lees tussen de regels door. De afgebeelde deeltjesbotsing creëert een rimpeleffect in de tijd, een tijdinslaggebeurtenis. Wie probeert terug/vooruit te gaan om een uitkomst te veranderen? Darnell wel. Daarom heeft hij daar een ontmoeting met Dr. Pyatt en spreekt hij zo overtuigend. Darnell zelf speelt de rol van de vernietiger van werelden, de dansende heer Shiva die zich buiten CERN bevindt!

       De CERN LHC-faciliteit is letterlijk een tempel gewijd aan de oude goden en vormt het decor voor een groot deel van de ‘Symmetry-film’. Het ligt naast wat wordt beweerd de nummer één meest occulte stad ter wereld te zijn, Genève, Zwitserland. “The Penitent Man” werd gefilmd naast de tweede meest occulte stad ter wereld, namelijk Vancouver, BC. De film werd opgenomen in Seattle en de meeste scènes werden opgenomen in een maçonnieke faciliteit, de vereniging van de verlichte broederschap die bekend staat om hun tempels.

       Je hebt misschien kennis genomen van alle RODE en GROENE kleuren in films, media, nieuws, muziek, advertenties, enz….
       In de boetvaardige man-film zie je de “RED and GREEN” kruising / X (ing) Elastiekjes op het zwarte boek van meneer Darnell?
       Het oversteken van de “rode en groene” elastiekjes vertegenwoordigt het oversteken van de toekomst met het verleden. Gemodelleerd in de berouwvolle man, wanneer Pyatt Darnell een glas water overhandigt, en ze blijven hangen terwijl ze de transfer maken. Terwijl ze allebei het glas vasthouden, zegt Darnell tegen Pyatt: Ben je bang als ik dat ben? IK BEN. Dat is de identificatie die Mozes hoorde toen de Here God op de Sinaï vanuit de brandende braamstruik tot hem sprak. ‘Ik ben’ betekent overal en altijd aanwezig. Darnel-Tare (de vernietiger) doet zich voor als de Allerhoogste God, IK BEN, en claimt Zijn identiteit.

       https://youtu.be/2AgD-7-jGtY?si=q5-kfRzRq_wIeMR6

       1. @ Edwin Vissers

        “Nu ben je door de stront gezakt en trek ik je door het toilet .”

        U kan helemaal niks met uw gebral want u kunt niet volmaakt feilloos controleren want daar heb je Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor nodig! Dan kan je pas als je Christusgelijk Liefhebt Volmaakt Getuigen!

        dus uw heel tekst kan je gewoon je wenkbrouwen bij optrekken want in niet een van youtubejes wordt gewezen naar Die ene Volmaakte Christsuverschijning en niet een leert hoe je daar kan komen en verkrijgen!
        er kan niet een van de uwen een Volmaakt onweerlegbare onontkenbare Controle doen!! Nou dan ben je “groot”, jullie zijn niet meer dan Doctor die met hun proefschrift gepromoveerd zijn voor een professorenraad! Een professorenraad is niet Het Godsgericht!!!!! En de advocaat is niet de Duivel zelf! en de rechters en Beoordelaars zijn niet allen Die Volmaakt in God zijn!

        Al mag er waarheid in zitten het is niet in alles en overal vol waar! en ook niet eerlijk want er is niet een van uw, zoals ik al geschreven heb, die een volmaakt onweerlebare en onontkebare Controle kan doen! Dat willen jullie ook niet want er zou eens blijken dat jullie niet betrouwbaar blijken! Die niks te verbergen heeft geeft ook aan hoe je Volmaakt onweerlegbaar en onontkenbaar kan Controleren en dat is meer dan ander onderzoeken na doen en controleren, wat al geen één promovendi doet bij al diens opgevoerde noten! Die doet niet meer dan een random controle en kijkt naar bekend staande betrouwbaarheid van andere onderzoekers, zoals de kerk kerkvaders aanvoert om hun leer en traditie te onderbouwen, alsof die kerkvaders buiten de toen al geleerde leer en traditie zouden kunnen staan! ze zouden direct worden afgeserveerd als zij buiten de leer en traditie van toen stonden die nu nog steeds dezelfde is! heiligen worden niet als enige op wonderen heilig verklaard! Wee hen als uit onderzoek blijkt dat zij niet zuiver in de bestaande leer en traditie stonden! Dat is nog belangrijker dan wonderen om heilig verklaard te worden! Dacht u dat de kerk diens eigen fundament ruïneert? Zo is het ook met uw betoog!

        NOGMAALS een echte waarheid schrijver/spreker geeft aan hoe je volmaakt onweerlegbaar onontkenbaar kunt controleren opdat God geëerd wordt en men Gods Lof verkrijgt! Daarom haat men Vol-Profeten want bij Zo’n controle BLIJKT dat Ze Gods Betrouwbaar Zijn!

       2. @Edwin Vissers,
        Kent Uzélf ook maar één persoon die een hele encyclopedie leest?

       3. @Edwin Vissers,
        Kent Uzélf ook maar één persoon die een hele encyclopedie leest?

 21. Ik weet dat de geboorte gepaard gaat met een ritueel

  https://politicalvelcraft.org › 2012 › 10 › 09 › will-the-hoover-dam-keep-obama-in-power-the-next-911on-111-you-decide
  Hoover Dam De volgende 9/11? Jij beslist! – Politieke Vel Craft
  Obama bij Hoover Dam 2 oktober 2012 BOULDER CITY, Nev. – Het kan worden beschouwd als de moeder van alle studiepauzes: een tocht van 50 kilometer in een presidentiële colonne om een ​​van de grootste Amerikaanse openbare werken aller tijden te bezoeken. Wetenschappelijk onderzoek van ABC News onthult dat complottheoretici de meest verstandige van allemaal zijn.

  1. @Edwin Vissers:
   “Ik weet dat de geboorte gepaard gaat met een ritueel”:

   niemand weet, niemand weet dat ik repersteeltje heet! Is een sprookje! Wat heb je aan een ritueel als je niet weet waar en wanneer? Als enige Die geheel gedurende het leven zijn teruggekeerd in de Tuin van Eden, hebben vol zicht en staan altijd opwacht altijd wakende. Elke geboorte gaat met gevolgen gepaard en met ritueel!! en iedereen kijkt naar de zwangere vrouw en wie weet tijd en uur van de geboorte van het kind vooraf? en u weigert Die Ene Volmaakte Christusverschijning te erkennen dan bent u net zo blind als die schriftgeleerden toen Christus geboren werd en er 3 koning aan te pas moesten komen om hen wakker te maken en zelfs de twee profetischen wachtte in Jeruzalem, zelfs die zagen de geboortemoment en plaats niet aankomen omdat het geen Vol-Profeten waren! en ook Jozef wist niet!

   uw “Ik weet, …..”

 22. Ik ga nu verhuizen .krijg het heel druk, tot over een maand ,dan laat ik mijn perfecte apostel verschijning zien .

  1) Aangezicht 2) Aanzien 3) Apparitie 4) Buitenkant 5) Figuur 6) Gedaante 7) Geest 8) Gelaat 9) Gestalte 10) Komst 11) Manifestatie 12) Opkomst 13) Persoon 14) Postuur 15) Schim 16) Spook 17) Spookverschijning 18) Uiterlijk 19) Verschijningsvorm 20) Vertoon 21) Visioen 22) Voorkomen 23) Vorm

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht