VATICAAN: GEHEIME COMMISSIE VOOR DE REVISIE VAN HUMANAE VITAE?
Actualiteit & Opinie / 19 mei 2017

Heeft Paus Franciscus de intentie om een geheime commissie op te richten om de omstreden visie op artificiële contraceptie in de encycliek “Humanae vitae” te modificeren? In een gesprek met  katholisches.info, suggereerde Vaticaan-specialist Marco Tosatti dat de Paus inderdaad plannen zou hebben om het kerkelijk standpunt rond bepaalde thema’s in de encycliek opnieuw ter discussie te stellen. Er wordt vanuit progressieve hoek al langer gevraagd naar een nieuwe visie op contraceptie en ook Paus Franciscus zou “ambivalente signalen” rond dit thema hebben geuit, aldus Tosatti. “Humanae vitae” als respons op de seksuele revolutie De “Humanae vitae” encycliek werd in 1968, ten tijde van de studentenrevolte van mei ’68,  door Paus Paulus VI gepubliceerd als antwoord op de seksuele revolutie, abortus en de anticonceptiepil. De encycliek kreeg echter heel wat kritiek in West-Europa en creëerde een breuk tussen Paus Paulus VI en de radicalere progressieven binnen de Kerk, aangemoedigd door de mentaliteitsverandering na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie.  In het Duitse spraakgebied, bijvoorbeeld, publiceerden de bischoppenconferenties van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kort na de uitgave van “Humanae Vitae” meerdere verklaringen (verklaringen van Königstein, Mariatrost en Solothurn) waarin werd gestipuleerd dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen een persoonlijke beslissing moest blijven. De stormachtige…

Relativisme: 10 belangrijkste dwalingen van de Westerse mens
Werkgroep Kerstening / 12 mei 2017

 In deze wereld van politieke correctheid en moreel relativisme wil de mens zich tolerant en open opstellen. Men probeert het “goede” in alles zien en men wil vooral niet overkomen als een moraalridder of met “ouderwetse” concepten zwaaien als zonde of de duivel. Het resultaat is dat de moderne gelovige zich, vaak met de beste bedoelingen, laat verleiden tot de verwatering van zijn geloof en/of morele principes, met desastreuze gevolgen voor hemzelf en de maatschappij.   We sommen hier enkele typische moderne dwalingen voor je op:   1) Relativisme Relativisme is de visie dat er geen universele waarheid bestaat. Zonder waarheid bestaat er geen verschil tussen goed en kwaad, en is dus alles mogelijk. Wanneer men niet meer in zonde gelooft, stelt men zich kwetsbaar op voor duivelse verleiding. Het relativisme is in verschillende vormen overal aanwezig in onze maatschappij. Meer hierover in de volgende punten: 2) Indifferentisme Volgens het indifferentisme zijn alle religies “hetzelfde” en maakt het niet uit wat je overtuiging is. Indifferentisme komt onder andere veel voor binnen het Protestantisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen dat het “niet uitmaakt tot welke Kerk je behoort, als je Jezus maar liefhebt?” Indifferentisme is ook een belangrijke component van het multiculturele denken. Men hoort…

Transgender-kinderen zijn mogelijk autistisch en hoeven dan geen geslachtsverandering, volgens Canadees psycholoog
Werkgroep Gezin & Onderwijs / 28 april 2017

Kinderen, die als transgender gediagnosticeerd worden, krijgen vaak in hun jeugd al puberteitsremmers en hormonen, om zich voor te bereiden op een uiteindelijke geslachtsoperatie. Voor vele transgenders en hun families lijkt dit de enige oplossing om hun lijdensweg te beëindigen. Toch zijn er wetenschappers, die twijfels hebben bij deze hormonale en operatieve aanpak.  Volgens Dr Kenneth Zucker, een Canadese psycholoog, zouden heel wat transgender-kinderen eigenlijk autistisch kunnen zijn en dus een onaangepaste behandeling krijgen. Transgender-vrouw uit haar spijt: “ik zal er voor altijd als een freak uitzien”. In Groot-Britannië, maar ook in ons land, krijgen kinderen met een transgender-diagnose vanaf de leeftijd van 10 al puberteitsremmers en aan de leeftijd van 16 jaar hormoontherapieën om vanaf 18 een geslachtsoperatie te kunnen ondergaan. Toch kan het uiteindelijke resultaat ontgoochelen. In het BBC programma “Transgender Kids: Who Knows Best?”, uitte een vrouw, geïndiceerd als ‘Lou’, haar bittere spijt over haar dubbele borstamputatie in het kader van een geslachtsoperatie aan de leeftijd van 20. “Het ergste moment was toen ik inzag dat ik er als meisje eigenlijk heel normaal uitzag, mooi en slank…Na mijn transitie zal ik er met mijn abnormaal vrouwelijk lichaam voor altijd als een freak uitzien”. Transgender-jongere heeft 7 keer grotere kans om…

Groot-Brittannië: sociaal-economische kost van de scheidingscultuur en “vaderloosheid” is hoger dan defensiebudget
Actualiteit & Opinie / 21 april 2017

Zoals heel wat andere Westerse landen, lijdt Groot-Brittannië onder de gevolgen de scheidingscultuur en “vaderloosheid”. Naar schatting wonen bijna de helft van alle Britse kinderen tegen de leeftijd van 15 jaar niet langer met beide ouders. Meestal verwatert dan ook de relatie met de vader.  Relationele “wegwerpcultuur” schadelijk voor kinderen …en hun vervreemde vaders Volgens Andy Cook van het “Center for Social Justice” heeft deze relationele “wegwerpcultuur” ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, en kansarme kinderen in het bijzonder. In deze laatste groep woont de helft na het 5de levensjaar al in een vaderloos éénoudergezin. Dit maakt deze kinderen zeer kwetsbaar voor armoede, leer- en gedragsstoornissen, en latere problemen met de stabiliteit van hun eigen koppel en gezin. De sociale kost van een scheiding is ook merkbaar bij de ouders die uit elkaar gaan, en de vaders in het bijzonder. Vaders in Groot-Brittannië hebben een 3 keer grotere kans om na een scheiding zelfmoord te plegen dan moeders. De stress, veroorzaakt door vechtscheidingen, de vervreemding van de eigen kinderen en de vaak onrealistisch hoge alimentatieverplichtingen, wordt voor velen al snel onoverkomelijk. Zelfmoord is dan ook de belangrijkste doodsoorzaak van Britse mannen onder 50. Scheiding leidt tot lagere productiviteit en absenteïsme De economische kost…

Amerikaanse jongeren keren terug naar traditioneel rolpatroon met mannelijke kostverdiener en thuiswerkende vrouw
Actualiteit & Opinie / 14 april 2017

Wanneer we denken aan hedendaagse jongeren, dan associëren we deze vooral met smartphones en een progressieve levensstijl, en niet met de terugkeer van het traditionele gezin. Toch stellen sociologen bij jongvolwassenen in de VS een terugkeer vast naar traditionele rolpatronen met een mannelijke kostwinner en thuiswerkende moeder.  Traditionele rolverdeling opnieuw populairder sinds 1990 Een 40 jaar lange sociologische studie bij 18-jarige Amerikaanse laatstejaarsstudenten door sociologen Joanna Pepin and David Cotter toont sinds het begin van de jaren ’90 opnieuw een stijging van het belang van traditionele rolpatronen. Volgens deze studie, vonden 42% van de laatstejaarstudenten in 1994 nog dat de man het hoofdinkomen moest binnenbrengen, versus 58 % in 2014. Nog verrassender: in 1994, vonden minder dan 30% van de studenten, dat “de man alle belangrijke familiale beslissingen moest nemen”, tegenover bijna 40% in 2014. Groei mannelijk leiderschap in familie resultaat van verminderde invloed op de arbeidsmarkt ? In een interview met de New York Times, opperde politiek wetenschapper Dan Cassino, dat deze stijgende trend onder 18 tot 25-jarigen naar meer mannelijk leiderschap binnen de familiale sfeer eigenlijk compensatiegedrag vormde voor de afname van de mannelijke invloed op de arbeidsmarkt. Bij jonge Amerikaanse mannen binnen deze leeftijdscategorie heerst trouwens een zekere “gendermoeheid” en de overtuiging dat er al voldoende maatregelen…

Godsdienstvrijheid Europese Christenen gaat achteruit, Vaticaan slaat alarm
Actualiteit & Opinie / 7 april 2017

Rome – Tijdens een conferentie einde maart over de “Heilige Stoel en het recht op godsdienstvrijheid van Pius XI tot Franciscus”, waarschuwde Aartsbisschop Paul Richard Gallagher, de Vaticaanse Secretaris voor de Relaties met de Staten (of Vaticaanse Minister van Buitenlandse Zaken), voor  de verontrustende “achteruitgang van de godsdienstvrijheid” voor Christenen, zelfs in het “democratische” Europa.  De oorzaken voor de achteruitgang van de religieuze vrijheid kunnen volgens de Aartsbisschop niet enkel gevonden worden “in de inherente problemen van een multiculturele maatschappij, maar ook in de secularisering”. Hierbij worden religies gereduceerd tot subculturen, een “overblijfsel van het verleden, waar men zich het liefst over zou willen zetten”. 1700 gevallen van religieuze discriminatie tegen Christenen Aartsbisschop Gallagher benadrukte, dat het de taak van regeringen en instelingen was om discriminatie te bestrijden en religieuze vrijheid te promoten en te beschermen, “met dezelfde instrumenten als gelijk welk ander fundamenteel recht”. Jammer genoeg staat godsdienstvrijheid niet overal in Europa even hoog op de agenda. Volgens Aartsbisschop Gallagher, ontving het Weens Observatorium inzake Intolerantie en Discriminatie van Christenen in Europa tijdens de jaren 2014 en 2015 niet minder dan 1700 rapporten over incidenten tegen Christenen. Ook Raad van Europa treedt op tegen discriminatie Aartsbisschop Gallagher vermeldde dat…

VS: Christelijke student geschorst na discussie met moslimprof over Jezus’ kruisiging
Actualiteit & Opinie / 31 maart 2017

Een Christelijke student van Rollins College in Florida (VS), Marshall Polston (20) werd door de administratie van zijn universiteit geschorst, omdat hij het niet eens was met de stelling van zijn professor, dat Christus nooit gekruisigd werd. De professor van Midden-Oosterse studies, Areej Zufari, een moslima, beweerde o.a. ook dat de apostelen niet in de goddelijkheid van Christus geloofden.  Moslimfundamentalistische stellingen worden verdedigd tijdens colleges “Eerlijk gezegd deed dit me denken aan de stellingen van radicale groeperingen”, zei Polston aan de Central Florida Post. Zelf is hij een gepassioneerde reiziger naar het Midden-Oosten en vertrouwd met de cultuur. “Het maakt niet uit of men nu gelovig is of niet. Het lijkt me logisch dat personen met een beperkte kennis van het Christendom ermee akkoord zouden moeten gaan, dat Jezus volgens de teksten gekruisigd werd en als goddelijk werd beschouwd door zijn volgelingen…dat hij God was voor hen. Het tegendeel beweren in een academische setting is wetenschappelijk ongegrond. “ Volgens Polston was dit niet het eerste bedenkelijke incident met Prof. Zufari. In een groepsdiscussie tijdens één van haar colleges, verdedigde een mannelijke moslimstudent openlijk de stelling dat alle homo’s en echtbrekers  onthoofd moeten worden. Andere studenten waren hierover zo geschokt, dat ze het…

Ayaan Hirsi Ali: Jihadisten zullen niet stoppen met terreur of dankbaar zijn door politieke correctheid van links-progressieven
Actualiteit & Opinie / 25 maart 2017

In een interview voor het Amerikaanse Fox News, naar aanleiding van de recente aanslag in Londen, bekritiseerde de bekende Nederlands-Amerikaanse activiste en ex-moslima Ayaan Hirsi Ali, de “verontschuldigende” houding van links-progressieven inzake het religieuze aspect van het jihadisme. Ze noemde deze manier van denken “masochistisch en dom”.  “Radicale islamisten gaan niemand bedanken of met terreur stoppen”, omdat links het religieuze aspect van het jihadisme niet wil erkennen, aldus Hirsi Ali.  Islamisten willen maar één ding, volgens Ayaan Hirsi Ali, en dat is de wereldwijde invoering van de Sharia: “wie in hun weg loopt, beschouwen zij als hun vijand”. Dit is ook het geval voor moslims die het oneens zijn met de jihadisten. Jihadisten geloven niet in de legitimiteit van het westerse denken. Een sussende houding vanuit westerse hoek versterkt de terroristen enkel in hun vastberadenheid en overtuiging dat Allah hun strijd ondersteunt, aldus Hirsi Ali. “Wie dit niet begrijpt zou geen wetten mogen maken”, voegde ze eraan toe. Ayaan Hirsi Ali is een Nederlands-Amerikaanse activiste, auteur en voormalige politica van Somalische afkomst. Als ex-moslima staat ze bekend om haar islam-kritiek. Hirsi Ali was tussen 2003 en 2006 in Nederland lid van de Tweede Kamer voor de VVD. In 2004 maakte ze samen met Theo van Gogh de kortfilm ‘Submission’…

Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert
Actualiteit & Opinie / 24 maart 2017

Rome – Paus Franciscus en zijn voorganger Paus-emeritus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen. „Ze spreken geen woord meer met elkaar,“ vermeldde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscus – strijder in het Vaticaan”.  Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Paus Franciscus niet onder stoelen of banken steekt, werkt al 30 jaar als Italië- en Vaticaan-correspondent voor het mediabedrijf Axel Springer in Rome.  Relatie tussen Pausen al langer verzuurd Volgens Englisch zou de relatie van Paus Franciscus met zijn voorganger al langer verzuurd zijn en communicatie minimaal. De Paus-emeritus zou zich enkel nog in het openbaar vertonen op uitdrukkelijk verzoek van Franciscus. Hoewel Englisch niet op de hoogte was van de kernredenen voor deze moeilijke relatie, benadrukte hij dat de problematiek niet van gisteren zou dateren en mogelijk ook te maken zou hebben met de omstreden voormalige bisschop van Limburg, Tebartz-van Elst. Deze kwam in opspraak omwille van de bouw van een overmatig luxueuze bisschoppelijke residentie, en verhuisde daarna naar Rome. Englisch vervolgde dat Paus Franciscus bij de aanstelling van bisschoppen andere criteria hanteert dan zijn voorgangers, waarbij “sociaal engagement voor de armen” de belangrijkste component vormt….

Migratie doet kerkgemeenschappen heropleven in onze steden
Actualiteit & Opinie / 17 maart 2017

Terwijl het Christendom bij de autochtone bevolking in ons land momenteel aan het krimpen is, wordt de Kerk in steden opnieuw leven ingeblazen door Christelijke migranten: uit Oost-Europa, maar ook uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië. “Veel mensen denken dat elke migrant een Moslim is. Dat is niet zo”, vertelde Didier Vanderslycke, directeur van vzw Orbit (het vroegere Kerkwerk Multicultureel Samenleven) vandaag in De Standaard.  Aantal gemeenschappen niet precies bekend Hoeveel migrantenkerken in er België actief zijn is niet precies bekend. Er bestaan lijsten, maar deze zijn geenszins volledig. Behalve Afrikaanse gemeenschappen van verschillende denominaties en nationaliteiten hebben ook Zuid-Amerikaanse, Braziliaanse, Koreaanse, Filipijnse, Indonesische, Maronitische en Chaldeeuwse gelovigen hun eigen vieringen opgezet in steden als Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel. Er zijn Russische, Roemeense, Bulgaarse, Servische, Syrische, Koptische, Georgische en Ethiopische orthodoxe diensten. En aan Protestantse gospelkerken van alle mogelijke strekkingen is al helemaal geen gebrek, volgens De Standaard. In sommige Antwerpse wijken meer allochtone dan autochtone Katholieken Volgens Annemie Luyten, coordinator van De Loodsen in Antwerpen, een Katholieke organisatie die zich vluchtelingen inzet, zijn er tegenwoordig in Antwerpse achterstandswijken zelfs meer allochtone dan autochtone Katholieken te vinden. Het betreft voornamelijk Afrikanen, maar ook Assyrische Christenen uit het Midden-Oosten. En deze herkerstening is vooral…