China: toekomstige Christelijke natie?

Het aantal Christenen in China is zo snel aan het groeien dat men er tegen 2030 wel eens meer praktiserende gelovigen zou kunnen vinden dan in de Verenigde Staten. Officieel is de Volksrepubliek China met zijn 1.3 miljard inwoners nog steeds een atheïstisch land, maar na de ontgoochelingen van het communisme en het recenter ingevoerde kapitalisme zijn Chinezen op zoek naar een nieuw type van zingeving. Zij vinden dit onder andere in het Christendom, dat sinds het einde van de Culturele Revolutie in 1976 een snelle expansie kent.  China mogelijk grootste Christelijke natie tegen 2030 “China zou wel eens snel het grootste Christelijke land ter wereld kunnen worden”, zei Prof. Fenggang Yang van de Universiteit van Purdue (VS) in een interview met The Telegraph.  “Ik denk aan een tijdsspanne van minder dan een generatie. Niet veel mensen verwachten zich aan deze spectaculaire omwenteling.” Fenggang Yang is socioloog en auteur van het boek “Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule.” Vooral het (Evangelisch) Protestantisme is in opmars aldus Prof. Yang. In 1949 telde China nog maar 1 miljoen Protestanten. Tegen 2010 waren er al meer dan 58 miljoen Protestantse Christenen in China, vergeleken met 40 miljoen in Brazilië en 36…

Traditiegetrouwe gelovigen: hoe zich te oriënteren in een digitaal tijdperk van diverse meningen en censuur
Werkgroep Volksverlichting / 11 augustus 2017

In onze interactieve en gedigitaliseerde wereld, krijgen we almaar meer de mogelijkheid om onze mening te uiten en de wereld die ons omringt te becommentariëren. Het Internet, en de diverse meningen die er leven, heeft er mede voor gezorgd dat Jan en An Modaal zich hebben kunnen emanciperen van de politiek correcte eenheidsgedachte die door de commerciële pers en het politiek/intellectueel establishment wordt verspreid. De officiële media hebben inderdaad hun greep op de publieke opinie verloren, ten voordele van het Internet en de sociale media. De Arabische Lente en de verkiezing van de Amerikaanse President Donald Trump zijn belangrijke voorbeelden van de rol van social media in daadwerkelijke politieke verschuivingen.   Traditiegetrouwe Katholieken betreden de digitale wereld Ook in de Katholieke Kerk is het nu voor leken mogelijk om online te participeren in debatten, die vroeger voor hen nog vaak ontoegankelijk waren. Voor informatie zijn ze niet langer afhankelijk van de voorgefilterde officiële media, bibliotheken en uitgeverijen. De meest diverse bronnen zijn tegenwoordig makkelijk beschikbaar online. Er bestaat bovendien veel kruisbestuiving tussen verschillende talen en culturen, die vroeger minder makkelijk met elkaar in contact kwamen.  Dit geeft leken de mogelijkheid om zelf conclusies te trekken over hedendaagse ontwikkelingen, waaronder het postmodernisme,…

Amerikaans leger is geen transgender-kliniek: ex-trans veroordeelt “onwetenschappelijke” chirurgische aanpak

Toen President Donald Trump einde juli besliste om transseksuelen niet langer te laten dienen in het Amerikaanse leger, leidde dit tot een storm van protest in holebi, trans en progressieve kringen. Trump’s beslissing had namelijk niet enkel een impact op de professionele toekomst van transseksuele militairen, maar ook op de geslachtsoperaties die ze gratis  in het leger konden ondergaan.  Deze dure medische ingrepen waren voor vele Amerikaanse burgers een doorn in het oog, vooral omdat heel wat terugkerende oorlogsveteranen met zware verminkingen en/of psychologische problemen door de regering aan hun lot worden overgelaten, zonder enige hoop op een degelijke medische of psychosociale opvolging.  Velen geraken hierdoor in de marginaliteit of worden dakloos.  Toch waren er personen in de holebi  en trans-gemeenschap, die instemden met de beslissing van Trump. Een voorbeeld was Walt Heyer, auteur en oprichter van de site sexchangeregret.com. Heyer onderging zelf een geslachtsoperatie, leefde 8 jaar als vrouw, kreeg spijt van zijn beslissing en besloot alsnog zijn identiteit als man te aanvaarden. Het leger is bedoeld om vijanden uit te schakelen en niet om als transgender-kliniek te dienen, aldus Heyer. Niet alleen kost deze radicale en zwaar verminkende procedure tot  $130,000 per persoon aan de Amerikaanse staat, benadrukte…

Open brief aan Koning Filip: Een ware Katholieke monarch hoeft niet politiek correct te zijn…
Werkgroep Vox Populi / 28 juli 2017

Open brief aan Zijne Majesteit, Koning Filip van België Sire, Een week geleden vierde ons land zijn nationale feestdag. Tijd om eens naar Brussel te trekken en te genieten van het daar georganiseerde volksfeest, compleet met militair defilé en animatie. Ik heb gehoord, dat u na het defilé met hare majesteit de koningin naar Tomorrowland vertrokken bent. Dus neem ik aan dat u niet hebt kunnen meegenieten van de activiteiten in het Warandepark of het Poelaertplein waar burgers op een ludieke en vaak sportieve wijze konden kennismaken met het werk van politie, brandweer en defensie. Naar jaarlijkse gewoonte hield u wel uw redevoering, ongetwijfeld zorgvuldig nagelezen door de regering en Premier Michel. Want u bent waarschijnlijk de enige Belg zonder recht op vrije meningsuiting. In deze democratische staat, bent u namelijk geen privé-persoon, maar een instelling onder toezicht van het federaal parlement. Als kroonprins, toen u nog in de schaduw leefde van uw vader Albert II, en u zich waarschijnlijk afvroeg wanneer uw “missie” nu eens eindelijk van start zou gaan, probeerde u af en toe wel eens een glimp van uw persoonlijkheid te laten zien. Dit werd u echter niet in dank afgenomen door de Vlaamse media, die geen…

Kiezen voor het huwelijk: omdat niet alle “samenlevingsvormen” gelijk zijn….

De liefde van Jezus voor zijn Kerk, wordt in het Nieuwe Testament vaak vergeleken met de liefde van een Bruidegom voor zijn Bruid.  Er is dan ook geen groter bewijs van liefde dan het huwelijk, dat door de Katholieke Kerk als een sacrament wordt beschouwd. In the jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw, besloten de babyboomers  echter niet alleen te besparen op kappers en hygiëne, maar ook het instituut van het huwelijk als achterhaald opzij te schuiven. In de plaats kwam de vrije liefde, maar deze “vrijheid” veranderde al gauw in vanzelfsprekendheid en verplichting. Mensen met traditionele waarden werden weggelachen als “abnormaal” en “verkrampt”.  Men moest en zou het eigen plezier en “geluk” vinden, ook als dit ten koste was van het geluk van anderen, inclusief de eigen (ex-)partner en kinderen.  Ongehuwd samenwonen en voorhuwelijkse seks nu ook algemeen aanvaard door Katholieke structuren Enkele decennia na de seksuele revolutie van de jaren ’60 zijn de “vrije” liefde en ongehuwd samenwonen zo “normaal” geworden, dat de Kerk in Vlaanderen er bij huwelijkskandidaten vaak van uitgaat, dat ze al geruime tijd samenwonen. Ook het Katholiek onderwijs heeft het schijnbaar opgegeven om de traditionele Christelijke moraal te promoten. Seksuele voorlichting wordt er…

Waarom ik in dit tijdperk van secularisering toch kies voor het Christelijk geloof

In de commentaren van mijn vorige artikel over de “Nieuwe Atheïsten” werd me gevraagd, waarom ik had gekozen voor het Katholieke geloof. Inderdaad geen voor de hand liggende keuze in onze geseculariseerde Westerse maatschappij, waar het Christelijk geloof, en het Katholicisme in het bijzonder, wel vaker door de media belachelijk wordt gemaakt of tot een cliché herleid wordt.  Het Christelijk geloof is zeer rijk en complex. Daarom was het ook een moeilijke oefening om de allerbelangrijkste redenen voor mijn keuze samen te vatten. Hierbij toch een aantal punten, die hopelijk voldoende duidelijkheid zullen bieden: Reden 1: God als liefhebbende Vader Een belangrijke reden, waarom ik het Christelijk geloof zo aantrekkelijk vind, is dat onze God in al Zijn almacht, oneindigheid en tijdloosheid, toch dicht bij de mens wil zijn. Je zal weinig godsdiensten vinden met een Schepper die zich “Abba” (Aramees voor Papa) laat noemen. God is een liefhebbende Vader die zijn kinderen vrijlaat, maar zijn deur laat openstaan, zodat ze steeds kunnen terugkomen, ook wanneer ze zich verdwalen. God is de leidende hand die over de mensheid waakt;  in de palm van die hand zijn ook onze namen opgetekend. Inderdaad, voor Hem zijn we meer dan betekenisloze levensvormen in…

De Nieuwe Atheïsten hebben de oorlog verklaard aan het geloof en ze hebben u in het vizier…
Werkgroep Evangelisatie / 16 juni 2017

U hebt waarschijnlijk al van hen gehoord, want ze krijgen in de media heel wat aandacht. In Vlaanderen staan ze bekend onder de namen Etienne Vermeersch en Jean-Jacques De Gucht. In de Angelsaksische wereld onder de namen Richard Dawkins en Christopher Hitchens (nu overleden),  Daniel Dennett en Sam Harris. Het zijn de Nieuwe Atheïsten, die de oorlog hebben verklaard aan het geloof. Het gaat om een nieuwe vorm van fundamentalisme, die van de anti-religie. De “Nieuwe Atheïsten”, een beweging die ontstond na de horror van 9/11, geloven dat religie de voornaamste oorzaak van alle wereldproblemen is. Volgens hen is religie dan ook een rem voor de ontwikkeling, vrede, beschaving en wetenschap, die actief bestreden moet worden. De Nieuwe Atheïsten verwerpen de religie niet alleen in hun eigen leven, maar willen gelovigen via allerlei kanalen – o.a. de media, reclame, internet, lezingen, boeken, de politiek – overtuigen om hun religie af te zweren. Daarom worden ze ook vaak “evangelische atheïsten” genoemd. Op een scherpe, ongenuanceerde and vaak arrogante manier, gaan de Nieuwe Atheïsten religie associeren met achterlijkheid, bijgeloof en geestesziekten (God als “dwaling” of “hallucinatie”). Vaak worden hierbij pseudo-wetenschappelijke of pseudo-historische argumenten gebruikt. De Nieuwe Atheïsten gaan zelfs zo ver, dat ze…

Progressieve mythen doorprikt: wat u wellicht niet zult horen tijdens uw parochiale info-avond over de Islam
Werkgroep Levant / 9 juni 2017

Na de recente aanslagen in Manchester en Londen, leek het me belangrijk om een aantal mythen rond de Islam op een rij te zetten. Deze mythen worden ons al jaren door goedbedoelende medeburgers, zowel uit Christelijke als uit seculiere hoek, door de strot geduwd, aan de hand van talloze communicatie-initiatieven, die ons ervan moeten overtuigen dat de Islam een verrijking voor onze samenleving betekent. Eventuele integratieproblemen van islamitische migranten, zouden hierbij vooral veroorzaakt worden door de latente islamofobie van de “bange blanke man”. Inderdaad, Jan en An Modaal moeten zich dus collectief schuldig voelen, want zij alleen, of hun voorouders, liggen aan de bron van alle problemen die het Westen tegenwoordig met de Islam ondervindt.  Tijd om deze mythen te doorprikken en onze eigen religie en cultuur in eer te herstellen.   Mythe 1: Christenen en moslims geloven in dezelfde God Aangezien er slechts één Schepper kan zijn, is de verleiding groot om God en Allah tot éénzelfde entiteit te doen versmelten. Moslims benadrukken vaak dat zij dezelfde God als de Christenen aanbidden. Toch zijn er belangrijke verschillen in het godsbeeld van Christenen en moslims. Het meest voor de hand liggende verschil is uiteraard de Heilige Drievuldigheid die door moslims…

Christelijke grootouders: “We zullen nooit falen zolang we doorgaan met wat we doen – bidden, de weg wijzen en ons geloof doorgeven.”
Actualiteit & Opinie / 2 juni 2017

In onze maatschappij van tweeverdieners brengen kinderen vaak veel tijd door met grootouders en spelen sommige grootouders zelfs een leidende rol in hun opvoeding. Of kleinkinderen dagelijks te gast zijn of slechts zelden langskomen, ouderen kunnen altijd een positief voorbeeld voor hen vormen. Kinderen, die vandaag vooral in een seculiere, areligieuze omgeving opgroeien, en in veel gevallen te maken krijgen met de scheiding en nieuwe relaties van hun ouders, vinden vaak enkel nog bij hun grootouders een veilige, stabiele omgeving. Grootouders zijn voor kleinkinderen in vele gevallen ook de enigen bij wie ze nog in contact komen met het Christelijk geloof.  Het is met hun grootouders dat ze leren bidden, Christelijke feesten vieren, in contact komen met traditionele normen en waarden.    Bijdrage grootouders was nog nooit zo essentieel Volgens de internationale organisatie “Catholic Grandparents Association”,  is de bijdrage van grootouders  tot de familie, de Kerk en maatschappij nog nooit zo essentieel geweest. “We leven in ongekend moeilijke tijden, met steeds veranderende sociale en morele waarden. Soms hebben we het gevoel dat we gefaald hebben, maar daar mogen we niet aan toegeven,” leest men op hun website. “We zullen nooit falen zolang we doorgaan met wat we doen – bidden, de weg…

Meer Christelijke migranten dan moslims in Europa, en toch hoort u er nooit over…
Actualiteit & Opinie / 31 mei 2017

Volgens cijfers van het Amerikaanse Pew Research Center. waren er  in 2012 al 26 miljoen Christelijke immigranten in Europa, waarvan de helft van niet-Europese landen afkomstig zijn. Dat maakt 13 miljoen niet-Europese Christenen tegenover 12 miljoen islamitische immigranten. De Standaard sprak hierover met David Dessin, filosoof en adviseur ideologie bij de N-VA. Hij is de auteur van het boek: “God is een vluchteling. De terugkeer van het Christendom naar de lage landen”. Dessin schreef zijn boek omdat het hem “was opgevallen dat als de media het over migranten hebben, zij daarmee vrijwel steeds moslims bedoelen. Over allochtone Christenen gaat het haast nooit, terwijl zij in Europa toch in de meerderheid zijn. Ik vroeg me af waar die vreemde blindheid vandaan kwam.” Dessin, een zelf-verklaard product van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen (hij ging niet in op de vraag of hij nog praktiseerde), schreef het boek vanuit het oogpunt van de “afstandelijke jonge Vlaming” en voor een zowel “religieus als niet religieus publiek”. Is er dan sprake van een religieus reveil in het ontkerstende Europa? Niet volgens Dessin: “Europa is een postchristelijke, postreligieuze samenleving geworden, waarin hoogstens eilandjes van religiositeit zullen resteren – precies zoals bij het begin van het Christendom gebeurde in het Romeinse Rijk….