Vrouwen moeten hun man gehoorzamen, en andere politieke incorrectheden….
Actualiteit & Opinie , Gezin & leven / 20 oktober 2017

Vrouwen moeten gehoorzaam zijn aan hun man, zichzelf wegcijferen en er steeds goed uitzien, volgens een reeks aanbevelingen uit de jaren 60.  Toen deze aanbevelingen, bedoeld voor schoolmeisjes uit de richting huishoudkunde (zie illustratie boven), enkele dagen geleden op de Facebookpagina van Pro Familia gepost werden, lokte dit nogal wat reacties uit van vrouwelijke leden. En dat is zeer begrijpelijk. Onder de invloed van het feminisme zijn vrouwen vandaag veel mondiger geworden en bewust van hun sterktes en talenten. Ze willen als autonome mensen gezien worden met dezelfde rechten en opportuniteiten als mannen. En dat is ook goed zo. Waar het schoentje wringt, is dat het feminisme vooral een individualistische ideologie is met weinig waardering voor de zorgende rol van de vrouw. Echtgenotes die thuis blijven om voor de kinderen te zorgen, worden tegenwoordig raar bekeken. Hedendaagse vrouwen worden aangemoedigd om vooral met zichzelf bezig te zijn en zich zoals mannen op hun carrière te focussen.  Niet meteen bevorderlijk voor een langdurig huwelijk, de opvoeding van de kinderen of de kwaliteit van het sociale weefsel. Traditionele rolpatronen en levenswijzen kunnen op een oubollige, vaak afstotende manier gepresenteerd worden, waardoor vele mensen ze gaan afwijzen.  Maar eigenlijk zijn ze tijdloos. Hier…

Hoe Westerse social media bedrijven hun medewerking verlenen aan religieuze vervolging in Pakistan

Dat censuur op social media wel vaker voorkomt, is al algemeen geweten. Niet alleen worden alternatieve, politiek incorrecte, religieuze of conservatieve stemmen soms abrupt monddood gemaakt op Youtube, Facebook of Twitter. Ook zijn social media voor regeringen een belangrijke bron van informatie over elementen die als schadelijk worden beschouwd voor de nationale belangen of veiligheid. Wat in het Westen minder bekend is, is dat ook sommige ontwikkelingslanden beroep doen op social media bedrijven om jacht te maken op religieuze minderheden en/of politieke dissidenten.  Dit is o.a. het geval in landen als Pakistan, waar de Minister van Binnenlandse zaken, Chaudhry Nisar Ali Khan, in maart aan het persagentschap Reuters verklaarde, dat Facebook zijn medewerking had verleend aan het verwijderen of blokkeren van “godslasterlijke” posts en links. Met “godslasterijk” bedoelt de Pakistaanse overheid elke vermeende uiting van kritiek tegen de Islam en de Profeet Mohammed. “Dit type (godslasterlijk) materiaal wordt al jaren op social media gepost”, zei Nisar tijdens een persconferentie in Islamabad. “Ik ben verbaasd dat er nog geen enkel Islamitisch land deze zaak heeft aangekaart…Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om er zeker van te zijn dat onze boodschap tegen dit type inhoud bij websites en de rest van de…

Dokter Bea en Jongerengids.be: hoe de Vlaamse overheid de seksualiteit van onze kinderen wil beïnvloeden…

Tijdens haar medisch schooltoezicht vorige week, kreeg mijn 10-jarige dochter in het CLB centrum een boekje in haar handen gestopt. In deze “Jongerengids”, volgens de achterflap ontworpen voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar door de NGO “Ambrassade” en gefinancierd door de Vlaamse overheid, vond je naast de verwachte tips over gezondheid, (tand)hygiëne, veilig internetgebruik en pesten op school, een voor die leeftijdsgroep wel erg “expliciete” inhoud. En bij expliciete inhoud bedoel ik geen neutrale wetenschappelijke uitleg over de menselijke voortplanting, maar een betoog voor een levensstijl die ik als gelovige ouder best zorgwekkend vind! Lagere schoolkinderen vertrouwd gemaakt met amoreel wereldbeeld In het hoofdstuk “uit elkaar” van de “Jongerengids” horen we bijvoorbeeld het verhaal van Noor (12 jaar), wiens vader het gezin voor een andere vrouw verlaten heeft. Na een aanvankelijke fase van opstandigheid, vindt Noor “de vriendin van papa wel leuk”. Papa’s ontrouw is dus ok, en dochter Noor moet er zich bij neerleggen. Jonge lezers worden zo aangespoord om de ontrouw en partnerwissel van hun ouders te aanvaarden. Deze “ouders” kunnen volgens de “Jongerengids” trouwens uit een mama en papa bestaan, een alleenstaande mama, een alleenstaande papa, maar ook twee mama’s of twee papa’s. “Ik vind…

Enquête “grote levensvragen”: Vlaanderen zonder God gelooft niet meer in de toekomst
Werkgroep Volksverlichting / 29 september 2017

Geloof staat zeer laag op de prioriteitenlijst van Vlamingen (slechts 1 op 5 gelooft nog in een “hogere macht”), volgens een enquête door het agentschap “Tamara Twist” in het kader van een serie artikels en programma’s door De Standaard en Radio 1 over de “grote levensvragen”. Dit is niet meteen een verrassing: onze samenleving is zo geseculariseerd dat zelfs 20% gelovigen in een vaag concept als een “hogere macht” al een onverwacht positief cijfer is. Wel opvallend bij deze enquête is dat concepten als democratie, toekomst, veiligheid voor de modale Vlaming niet langer vanzelfsprekend zijn. Minder dan de helft van de ondervraagden gelooft volgens het onderzoek nog in democratie (45%), iets meer dan de helft stelt zich ernstige vragen over veiligheid en de zin van zijn eigen leven (51%) , 44% verwacht binnenkort het uitbreken van een wereldoorlog,  1 op 5 voelt zich eenzaam of heeft zelfmoord overwogen en slechts 54% heeft een positief toekomstbeeld. De vertwijfeling op persoonlijk vlak was ook opvallend bij jonge deelnemers aan de enquête  (18-35 jaar), waarvan bijna 70% zich vragen stelt over de zin van het leven en hoe men gelukkig kan worden. Velen worstelen ook met hun relatie tot anderen. Kan men anderen…

Hoe de dames van “baas in eigen buik” en “baas over eigen hoofd” vrouwenrechten uitverkopen

Wat hebben de dames van “baas in eigen buik” en “baas over eigen hoofd”, m.a.w. Westerse feministen en Moslima’s, gemeen met elkaar? Niet veel, zal u misschien denken? Inderdaad, de Islamitische cultuur is er niet bepaald één die de bevrijding van de vrouw promoot. Integendeel,  niet alleen staan Moslimvrouwen levenslang onder voogdij van hun mannelijke familieleden en telt hun getuigenis voor een Sharia rechtbank maar voor de helft van die van een man. Ook de bewegingsvrijheid, kledingstijl, beroeps- en partnerkeuze van Moslimvrouwen wordt voor een groot deel door mannen bepaald. En toch zijn er meer gemeenschappelijkheden tussen Westerse feministen en Moslimactivistes dan u denkt. In de eerste plaats de afkeer van beide groepen voor de traditionele Westerse levenswijze, het Christendom en de heerschappij van de blanke man. En deze “blanke man” kreeg onlangs een nieuw gezicht: dat van een nieuwe lichting van rechts-conservatieve, “soevereinistische” en antiglobalistische politici en opiniemakers. Deze nieuwe “soevereinisten”, die heel populair zijn op Youtube, Twitter en andere social media,  zijn, naast de prioriteit die ze geven aan de soevereine staat, vaak ook nog anti-feministisch en anti-genderideologie. Velen onder deze nieuwe conservatieven hebben actief deelgenomen aan de campagne van President Donald Trump and zijn een doorn in het…

Hoe 20ste-eeuwse trauma’s onze Europese identiteit nog steeds bedreigen en zelfs kunnen uitwissen
Werkgroep Volksverlichting / 15 september 2017

In onze geglobaliseerde wereld, worden we meer dan ooit geconfronteerd met het vraagstuk van onze identiteit als Europeaan. Wie zijn we? Wat maakt ons uniek en hoe verhouden we ons tot anderen?  De wereldoorlogen en de dekolonisatie hebben ons zelf-respect als Europeanen voor een groot deel gebroken. Plots waren we niet meer het Europa van de machtige staten, kunst, cultuur en wetenschap, maar het Europa van oorlog, verwoesting en genocide. Dit heeft zware littekens achtergelaten. We zijn ons geloof en vertrouwen in onze religie, onze cultuur, onze waarden, onze beschaving verloren. Voor de eerste keer in onze geschiedenis zien we niet langer de anderen, maar onszelf als de barbaren, de geweldenaars en de racisten, die “heropgevoed” moeten worden in het belang van de wereldvrede en het milieu. Zelfs kinderen krijgen, geeft ons schuldgevoelens. Het liefst zouden we niet meer willen bestaan, want we vervuilen onze wereld. Europeanen bevinden zich sinds WO II en de Holocaust in een staat van perpetuele boetedoening. We hebben ons afgekeerd van onszelf, van onze geschiedenis, van ons cultureel erfgoed. Onze identitaire vertwijfeling is in bijna alle aspecten van onze beschaving te herkennen: in onze perceptie van kunst, in de Europese constructie, maar ook in de…

Noord-Amerika: karikaturale wetten over taal- en toiletgebruik maken kritiek op transseksualiteit monddood

  Federale en regionale regeringen in Noord-Amerika, zoals in Californië of Ontario, zijn nieuwe wetten aan het stemmen om elke kritiek tegen transseksualiteit illegaal te maken. Op basis van deze wetten zouden transseksuelen, of personen met genderdysforie (het gevoel om gevangen te zijn in een lichaam van het verkeerde geslacht),  onder andere vrij gebruik mogen maken van de sanitaire voorzieningen, douches en kleedkamers van het geslacht van hun keuze. Deze wetten zouden ook de “foutieve” keuze van persoonlijke voornaamwoorden, bijvoorbeeld het gebruik van “he” (hij), wanneer de persoon zich als een “she” (zij) of een ander geslacht, “ze/zir” (hen/hun) percipieert,  strafbaar maken. In Ontario, Canada,  kunnen ouders het hoederecht van hun kinderen verliezen, indien zij zich verzetten tegen de geslachtstransitie van hun zoon of dochter. Ook psychotherapie, bedoeld om genderdysforie te “genezen”, is in Ontario verboden. Tenslotte zijn de concepten van “vader” en “moeder” sinds december 2016 uit het wetboek van Ontario geschrapt, en zijn er pre-conceptie akkoorden mogelijk, waarbij maximum 4 niet-verwante volwassenen samen ouder kunnen worden van éénzelfde kind. U hebt het goed gelezen: progressieve wetgevers schuwen geen enkel middel om hun absurd wereldbeeld door de strot van de burger te rammen.  Noord-Amerikaanse universiteiten geobsedeerd door transseksualiteit De…

Abortus, besparingen en kafkaiaanse hervormingen: de communicerende vaten van een egoïstische prestatiemaatschappij
Abortus , Actualiteit & Opinie / 1 september 2017

Vandaag is het opnieuw 1 september, officieel de eerste schooldag. Er werd dit jaar door ouders van schoolgaande kinderen weer veel geklaagd over computergestuurde inschrijvingssystemen of kampeergedrag aan de schoolpoort. Je kind op een school inschrijven is namelijk niet langer een evidente zaak, vooral niet in de stad en al zeker niet wanneer je kind met een beperking kampt. Scholen voor buitengewoon onderwijs, instellingen, ze zijn tegenwoordig allemaal overvol. Het M-decreet voor inclusief onderwijs moet mogelijkheid bieden om kinderen met een beperking naar het gewoon onderwijs te sturen, maar geen enkele leerkracht staat te wachten om nog eens extra belast te worden door hun bijzondere pedagogische behoeften.  De kafkaiaanse toestanden stoppen trouwens niet wanneer onze mindervalide medeburgers volwassen worden. Ook op latere leeftijd blijven ze kampen tegen ontelbare administratieve, financiële en logistieke hindernissen. Vaak blijven mindervaliden daarom langer bij hun bejaarde ouders, een situatie die voor velen als bijzonder zwaar en soms zelfs onhoudbaar ervaren wordt. Voor jonge volwassenen zonder familie, al dan niet met een beperking, zijn de vooruitzichten nog erger. Vorig jaar stierf een licht autistische jongeman van ontbering in een Gents stadspark, omdat hij na zijn ontslag uit zijn jeugdinstelling het leven “buiten” niet aankon. Welzijnssector toont…

Wanneer kleuters leren haten is er geen plaats meer voor cultuurrelativisme
Actualiteit & Opinie , Islam / 25 augustus 2017

Deze week lazen we in ‘Het Laatste Nieuws’ een nieuwsbericht over “geradicaliseerde” Moslim-kleuters in Ronse. Volgens een intern verslag van de Dr. Ovide Decroly-scholen zouden kleuters er niet enkel “Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd” en thuis blijven wanneer de schoolactiviteit “niet past binnen de geloofsovertuiging”. Ook “ongelovigen” werden er varkens genoemd en aan de hand van keelbewegingen met de dood bedreigd. Het is niet het eerste soortgelijke rapport, dat door de pers aan het licht gebracht wordt. Kinderen en jongeren worden steeds nauwer betrokken bij het Moslimradicalisme van hun ouders, entourage of pikken het op via het Internet. Zelfs de jonge terroristen die vorige week in Barcelona en Cambrils zoveel slachtoffers maakten,  waren in sommige gevallen nog te jong om een rijbewijs te bezitten. Als inwoner van een multiculturele buurt aan de rand van Brussel, maakt dit me grote zorgen. Wat bezielt volwassenen om hun kinderen een volk te leren haten, dat hen zo gastvrij ontvangen heeft? Islam-les op school, jeugdhuizen, culturele en sociale initiatieven, educatieve projecten allerhande, sociale woningen, halal-schoolmaaltijden: er werd geld noch moeite bespaard om gezinnen met een migratie-achtergrond op een adequate wijze in ons land te ontvangen.  Wir haben es nicht gewusst……

China: toekomstige Christelijke natie?

Het aantal Christenen in China is zo snel aan het groeien dat men er tegen 2030 wel eens meer praktiserende gelovigen zou kunnen vinden dan in de Verenigde Staten. Officieel is de Volksrepubliek China met zijn 1.3 miljard inwoners nog steeds een atheïstisch land, maar na de ontgoochelingen van het communisme en het recenter ingevoerde kapitalisme zijn Chinezen op zoek naar een nieuw type van zingeving. Zij vinden dit onder andere in het Christendom, dat sinds het einde van de Culturele Revolutie in 1976 een snelle expansie kent.  China mogelijk grootste Christelijke natie tegen 2030 “China zou wel eens snel het grootste Christelijke land ter wereld kunnen worden”, zei Prof. Fenggang Yang van de Universiteit van Purdue (VS) in een interview met The Telegraph.  “Ik denk aan een tijdsspanne van minder dan een generatie. Niet veel mensen verwachten zich aan deze spectaculaire omwenteling.” Fenggang Yang is socioloog en auteur van het boek “Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule.” Vooral het (Evangelisch) Protestantisme is in opmars aldus Prof. Yang. In 1949 telde China nog maar 1 miljoen Protestanten. Tegen 2010 waren er al meer dan 58 miljoen Protestantse Christenen in China, vergeleken met 40 miljoen in Brazilië en 36…