Over reservisten, oorlogspropaganda en grenzeloos cynisme

Er gaat tegenwoordig geen week meer voorbij in de media zonder oproep vanuit militaire hoek om ons wapenarsenaal te versterken. Deze week riep Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) de Belgische bevolking zelfs met aandrang op om reservist te worden in het leger. Hoewel militaire conflicten tegenwoordig voornamelijk strategisch en geopolitiek van aard zijn, probeert de systeempers er ons al maanden van te overtuigen, dat de peperdure en bloederige proxy-oorlog die de NAVO tegenwoordig in Oekraïne voert, het gevolg is van de “waanzin” van President Vladimir Poetin. Van krankzinnige personen verwacht men onberekenbare daden, dus vindt de Europese elite het nodig om onze reeds overbelaste nationale budgetten in te zetten voor de aankoop van moderne wapens.

Dit wapentuig is uiteraard voornamelijk “made in America”, hoewel de kans dat het ooit in België zal worden ingezet voor de bescherming van onze eigen burgers quasi nihil is. Ruslands bevolking is namelijk niet groot genoeg voor een conventionele oorlog tot in West-Europa, laat staan dat de Russische overheid de middelen of wens zou hebben om zoveel extra territorium op langere termijn te bezetten en/of te annexeren. Wel is de propaganda rond Poetin een handige reclamestunt voor een steeds gulziger wordende Amerikaanse oorlogsindustrie, die voor niets terugdeinst om haar producten te promoten. Nu de Islamitische wereld militair quasi uitgemolken is, is Europa de nieuwe schietschijf, euh klant. 

Oorlogsdreiging als marketingstunt

Elke goede marketing strategie is gebaseerd op de creatie van behoeften; voor de Amerikaanse oorlogsindustrie, en haar politieke arm in Washington, betekent dit het uitdagen van steeds nieuwe potentiële vijanden. Na o.a. Irak en Afghanistan, wordt nu ook met wisselend succes oorlog georkestreerd met Rusland, Iran of China. Het spreekt voor zich, dat zulke commerciële strategieën, waaraan ook Europese leiders deelnemen, de bevolking helemaal niet dienen. Europeanen hebben vrede, stabiliteit en internationale afzetmarkten nodig om de huidige welvaart in stand te houden. Een (proxy)conflict met Rusland of andere wereldnaties leidt enkel tot sociaaleconomische verstoring en bestaansonzekerheid. 

Man van de straat opgeofferd voor “postjes”

Ondanks de oproep van onze minister van defensie, is het dus sterk af te raden om vandaag reservist te worden. Door hieraan uw medewerking te verlenen, steunt u een systeem dat in de eerste plaats zichzelf en haar geldschieters dient. De meeste hedendaagse politici, vooral zij die een internationale job ambiëren, hebben er geen probleem mee de belangen of zelfs het leven van gewone burgers op te offeren voor het juiste postje of het behoud van de juiste relaties. Belangrijk is om hiervan bewust te zijn en niet de dupe te worden van egoïstisch leiderschap, waar het ook voorkomt. 

Mens als bedreigde diersoort? 

Ter illustratie van de minachting, die regeringen voor hun eigen bevolking koesteren, zou ik het volgende nieuwsbericht willen vermelden: In Oekraïne werd er onlangs een nieuwe wet gestemd rond het behoud van het bevroren sperma en eicellen van gevallen soldaten. Deze geslachtscellen blijven ook na de dood van de betrokken dienstplichtige minsterns 3 jaar bewaard op kosten van de overheid. Bedoeling is om de “genenpool” van het Oekraïense volk na sterke verliezen (Oekraïne weigert om precieze cijfers te communiceren) te vrijwaren. U hebt het goed gelezen, mensen zijn er vandaag gereduceerd tot een uitstervende diersoort, waarvan de genetische diversiteit na overbejaging in stand moet gehouden worden voor latere herintroductie in de natuur… Alsof potentiële vaders en moeders niet meer zijn dan zaad- of eiceldonoren, die men kan opofferen voor een fout gelopen politieke flirt met het Westen, gevolgd door een grenzeloze honger naar wapens en vergeldingsdrang aan het adres van een voorouderlijke vijand. Het staat vast, dat er in deze strategie geen winnaars zijn of zelfs geen zelfbeschikking van een volk; enkel grenzeloos cynisme en grote opbrengsten voor de wapenhandelaars, corrupte leiders en andere menselijke aaseters. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

148 commentaren op “Over reservisten, oorlogspropaganda en grenzeloos cynisme

 1. één kanttekening , vele profetieën suggereren wel degelijk een aanval uit het Oosten (Rusland zal de gesel zijn waarmee God de wereld zal straffen ) in Europa, wel ben ik het eens dat het kwaad nu in het westen zit want de dwalingen van het communisme hebben zich verspreid over de wereld zoals eveneens voorzegd door de Heilige maagd. Als er een aanval komt zal dit niet zijn omdat de Russen perse Europa willen veroveren maar omdat ze zullen gedwongen worden om te ageren en omdat zoals u zegt de Russen te weinig mensen hebben zullen ze hoogstwaarschijnlijk naar kernwapens grijpen om het moederland te verdedigen wat de Russen al verscheidene malen hebben aangegeven. Bovendien is de roep om het leger te versterken in het westen hier een bewijs van dat ze het weten als ze verder de Russen blijven tergen deze kunnen besluiten om het hoofd van de slang er af te hakken en deze slang bevind zich in het westen.

  1. De oorlog tussen Oekraïne Rusland is als 1e) geheel religieus en pas als 2e) macht gestructureerd.
   Ad 1) De oorlog is een gevolg van de strijd tussen de Oekraïnse Oosters Orthodoxe Kerk en de Russische Oosters Orthodoxe Kerk.
   De Oosters Orthodoxe Kerk is van twee naar 3 gegaan met hulp van de Grieks Orthodoxe, de Russische is opgesplitst in de Russische en Oekraïnse Othodoxe kerk, hetgeen een doorn in het oog van de Russische is!
   ad2) Wereldmacht Geopolitiek draait naast economische macht ook altijd toegankelijke marinehavens.
   Rusland heeft er in het westen slechts 2 grote: Vladivostok en Sevastopol
   Beide liggen niet bepaald gunstig en zijn redelijk makkelijk door andere mogendheden af te sluiten.

   Het is van de pot gerukt dat twee Christelijke landen oorlog voeren. Ze horen naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan en hun geschil daar voor te leggen en Zoals Christus Oordeelt gevolg aan te geven! Helaas, weten beide niet daar heen te gaan en worden beide door blinde orthodoxe schriftgeleerden geregeerd! Dat heb je als je geen Vol-Profeten in je kerk toelaat! En dus wordt de machthebber van het land ingeschakeld hun gelijk te halen: Ruzie en oorlog!
   Recht op een land is niet zomaar, want het Hoogste Recht heeft de Meest Onschuldige!
   Belgie is net als alle andere landen, dwaas: De Beste Verdediging is Volrecht in Het Godsgericht! Heeft een persoon dat en verdedigt die persoon een land kan geen ander land er iets tegen doen, geen leger, luchtmacht of oorlogstuig brengt het er zonder zware verliezen van af: kijk maar naar Mozes en Egypte en later Israël!
   Maar ja wie weet nou van De Volle Waarheid? Je kan Zien dat Het de slechts gewilde is, want geen één religie of land leert hoe en waar je Die kan Vinden en Verkrijgen! Iedereen, op een enkeling na, heeft diens mond er vol van en God is uit zicht en daarom zwetsen er zovelen over en zijn blinde schrifgeleerderigen aan de macht!

   Zo tel uit je winst!

  2. Winston Churchill zou gezegd hebben To jaw-jaw is always better than to war-war.’ of te wel het is beter te onderhandelen als te vechten. Of Churchill het gezegd zou hebben of iemand anders doet niet terzake. Belangrijk is dat er een dialoog plaats vind. Uit Carlson’s interview blijkt dat Rusland daartoe bereid is alleen men vraagt zich af met wie.

   https://m.youtube.com/watch?v=L_JGMCVdemE

    1. @Jan

     en Zijn zij Vol-Profeten? Dan hoeveel waarheid bevatten hun woorden?

   1. @Jan

    onderhandelen heeft geen zin met een ziende blinde en/of een dwaas! Die wilt niet inzien! Daar is geen andere “medicijn” dan met Godsrecht binden aan diens kwaad. Dat is ook nog eens geheel geweldloos en liefdevol want men vergeldt geen kwaad met kwaad, met bindt de kwade aan diens eigen kwaad door elk dragen of mede dragen te weigeren waar God weigert!

    1. @Henk
     “want men vergeldt geen kwaad met kwaad, men bindt de kwade aan diens eigen kwaad door elk dragen of mede dragen te weigeren waar God weigert!”
     Ja inderdaad. Maar velen zijn niet bereid de ultime prijs daarvoor te betalen en doen uiteindelijk toch mee. Men verliest daarbij een vrijheid (de vrijheid van zelf beschikking) die totaal anders is dan de vrijheid die men denkt verkregen te hebben door mee te doen.

     1. @Jan

      “Ja inderdaad. Maar velen zijn niet bereid de ultime prijs daarvoor te betalen en doen uiteindelijk toch mee. Men verliest daarbij een vrijheid (de vrijheid van zelf beschikking) die totaal anders is dan de vrijheid die men denkt verkregen te hebben door mee te doen.”

      De keuze om mee te doen is een keuze onder dwang aan de kant van de Liefde! Liefde kent geen dwang. Hun keuze zal op volmaakt vrije wil en keuze gaan: Satan gin vrijwillig zonder dwang van God door de knieën en dat betekende het einde van de eerste nacht!
      Zo wordt het ook met hen als men Volmaakt zonder geweld Bindt aan hun kwaad: zij komen niet eerder vrij van Die Ban dan zij Volmaakt vrijwillig zonder dwang opgeven van hun kwaad!

      die keuze is Vol Zelfbeschikking met eeuwige, in alles en overal geldende Consequentie! Iedereen die ooit één keer gezondigd heeft verliest die vrijheid: had men maar niet moeten zondigen! in de Hemel staan alle neuzen in de dezelfde richting met volmaakt vrije wil en keuze genomen en daarna door de in alles en overal geldende consequentie voor eeuwig in alles en overal met onbreekbare zegel verzegeld! die de goed keuze hebben gemaakt voelen die onbreekbare zegel niet want ze hebben zelf met volmaakt vrije wil en keuze gekozen! in die keuze is geen ruimte voor twijfel en mogelijk anders denken en handelen, die wordt met die volmaakte keuze geheel vernietigd en door die volmaakt vrije wil en keuze is er ook in het geheel geen andere wil en keuze meer over om ooit anders te doen!

      1. correctie: in de 2e alinea

       De keuze om mee te doen is een keuze onder dwang aan de kant van de Liefde! Liefde kent geen dwang.

       dat moet zijn:

       De keuze om mee te doen is NIET een keuze onder dwang aan de kant van de Liefde! Liefde kent geen dwang.

  3. De Heilige Maagd Maria voorzegde dat na Rusland de hele wereld communistisch zal worden.
   Maar om de komst van de antichrist mogelijk te maken moeten eerst alle landen van de aarde machteloos worden gemaakt. Geen enkele militaire macht zal overeind kunnen blijven want de antichrist zal niet eerder willen te voorschijn komen. Men zal hem dan verwelkomen als de grote vrede-brenger, maar in werkelijkheid zal hij zijn valse benden opdrachten geven om overal slachtingen en vernielingen aan te richten.
   Al deze handelingen zijn noodzakelijk om het gezag van de Traditioneel Rooms Katholieke Kerk te kunnen herstellen want ook de Orthodoxe Kerk zal zich aan de Traditioneel RKK onderwerpen uit vrije wil.
   Het gaat er gewoon om dat, zoals in Exodus 32, de kwaden van de goeden te scheiden.

   De antichrist zal zeer wild tekeer gaan en enorme vernielingen teweeg brengen en uiteindelijk zelfs de zich wetenschappelijk noemende instellingen en de daaraan verbonden grote industrie vernietigen zodat geen enkele wereldse macht nog tegen hem enige vorm van tegenwerking zal kunnen laten gelden. Maar uiteraard zal dat hem geen baten brengen want de Heilige Maagd Maria zal hem tenslotte overwinnen, hem “de kop verpletteren” zoals geschreven staat.

   1. Omdat de antichrist grote geestelijke macht bezit heeft hij geen wereldse communicatie nodig om zijn duivelse benden te kunnen aanvoeren aangezien duivels tegenwoordig reeds in zeer grote aantallen op aarde aanwezig zijn en nog slechts wachten op het sein om zich overal ter wereld met blinde haat te laten gelden.

    De grote wereldse leiders die de grote verdrukking aan het opbouwen zijn kunnen niet meer worden gestopt. NIET DOOR PROTEST ALLERHANDE maar wel door gebed en boete kunnen wij hun vernielzuchtige werking verzachten. Het is daarom zeer pijnlijk te moeten aanzien hoe volksgroepen in opstand komen. Hun bitterheid zal nog groeien. De bitterheid is in feite niets anders dan haat die hen drijft en die haat zal door de antichristelijke machten nog worden aangewakkerd.

    Het is duidelijk dat noch boeren of arbeiders, noch politici, het onheil kunnen afwenden.
    Alleen gebed en boete naar vermogen kunnen de vernielzuchtige werking verzachten.

    1. @eric-b-l

     u beweert al dat de anti-christ leeft, ik zeg daar geen ja en geen nee op, ik zeg als die al leeft houdt die zich schuil en dat betekent ook dat al heeft die invloed, er meer eigenwijze mensen zijn dan die hem volgen. Kijk naar de tijd van Noach: daar waren meerdere geweldenaren kinderen uit een relatie van demonen en meerdere(dochters?) der mensen. Zo’n verwekking van een demoon en een(dochter?) mens kan niet zomaar. een demoon kan zich als enige vermenigvuldigen als die alles in bezit krijgt omdat als er maar ook een restje kwaad in die mens zit die de demoon niet zal toelaten in dat deel waar nog een rest kwaad van de mens zit! Hoe komt dat: kijk naar de hel Satan heeft macht over demonen omdat die de vader van het kwaad is en omdat die meer kan lijden dan elke andere demoon. Die macht over is met onderdrukking, niet met éénwording , dat betekent dat een demoon eigenaar van zichzelf blijft en niet opgeeft! Een mens kan dan als enige vermenigvuldigen met een demoon als die eerst in alles volmaakt wordt: geheel teruggaat in de Tuin van Eden en dan alles alles in handen geeft van een demoon door geheel één te worden met een demoon. Dar heet de verwekking met de zonde tegen de H.Geest

     Dochter der mensen
     in de Bijbel staat geschreven dat het de dochters der mensen waren omdat ze mooi waren. Dat is ook de reden waarom vrouwe hun hoofd bedekken want hun haar wordt als een sieraad gezien en om engelen te beschermen dat zij daardoor zouden vallen en de man beschermt opdat ze niet verleidt worden.
     Men hoort echter te weten dat die terug gaan in de Tuin van Eden geen vrouw noch man zijn, ze worden Godgelijk in vorm en inhoud. Het kan daarmee netzogoed een man geweest zijn die is teruggekeerd en een kind verwekte met een demoon. Ook al ziet de wereld die persoon als een man, dan nog is die geen man naar Goddelijke Definitie.
     Het man/vrouw beeld is een gevolg van de zondeval in de Tuin van Eden. Dat kan je ook zien als je naar de 7e kamer van de ziel gaat van een mens en natuurling die de zonde tegen de H.Geest nog NIET heeft begaan.
     De geboorte van zo’n geweldenaar bij zo’n ouderlijk persoon verloopt pijnlijker dan bij een vrouw, neemt niet weg dat het kan!
     Ik zeg niet dat het niet een dochter der mensen geweest kan zijn, al lijkt het aannemelijker , het is voor een vrouw moeilijker gezien haar status als vrouw in de wereld, kijk maar naar de apostelen: mannen volgen makkelijker omdat de maatschappij hen minder tegenhouden dan vrouwen: vrouwen moeten voor nageslacht zorgen! ik zeg niet dat het niet kan, ik zeg de hordes die ze moeten nemen groter zijn, kijk maar naar nonnen! een vrouw die non wilt worden wordt harder aan getrokken om niet te worden dan wel en kijk ook maar naar de kerk: ook al weigert de kerk geen vrouwen die non wilt worden, toch is de wens van de kerk groter naar kinderen krijgen dan ongehuwd en non worden.

     Het zijn niet de wereldse leiders die grote verdrukking opbouwen want dat heet dat ze willens dat van plan zijn. Zij wensen hun eigen vrijheid, dat daarmee kwaad wordt veroorzaakt zien ze niet! Het zijn de Twee Getuigen die beginnen met de grote verdrukking omdat zij die kwaad doen binden aan hun kwaad! Daarom is de wereld blij als ze sterven en daarom zal de wereld er alles aan doen als die Twee ter dood gebracht zijn dit nooit meer voor te laten komen en kunnen de volgelingen van de Twee niet meer kopen en verkopen om hun uit te roeien.

     Het is netzo als hier: Vol-Profeten worden gehaat omdat ze de volle waarheid schrijven en niet afwijken naar welke andere zijde dan ook. En dan begint men met te schrijven dat ze niet te verstaan zijn, en dat ze dwaas en ketters zijn en uiteindelijk worden ze bijna altijd geband om de “lieve vrede”: zolang het een mening is heeft iedereen daar recht op en als er maar niet gescholden en gedreigd wordt, geen probleem! Zo doet een Vol-Profeet niet: Die Schrijft De Volle Waarheid en maakt duidelijk dat men zolang het genade tijd is, zij de leugens vreedzaam geen gevolg geven. Is Die Genade Tijd Over, binden zijn geweldloos kwaad aan de persoon die die verspreid! Daarmee zeggen alle anderen dat zij bedreigen en dat is niet zo, zij die leugens vertellen zijn de bedreiging en doen kwaad en zijn kwaadaardig en gewelddadig!

     Nu maar eens zien of ze mij laten schrijven want ik heb naar velen hun inzicht gedreigd en dat is niet zo: Ik heb hen gewaarschuwd dat dit in het verschiet ligt als ze zo door gaan, dat heet niet dat ik hen niet lief heb en treur net zoals Christus over Jeruzalem treurde. Is het Moment aangebroken dat de Maat van Genade Vol Is en er wordt niet geluisterd dan schudden ze resoluut het stof van die niet willen luisteren van hun schoenen met direct gevolg voor hen die niet willen luisteren: hun stof keert terug naar hen en zij krijgen het te dragen! Dat heet liefdevol geweldloos reflecteren!

     Ik weet waarom barmhartigheid wordt toegepast en waarom men tot op bepaalde hoogte daar recht op kan doen: Men is niet geheel volmaakt verwekt en men heeft geen volmaakte leraren gehad en zijn misleid! dat heet niet dat ene mens ook eigen verantwoording heeft: “Dass haben wir nicht gewusst”, of “befehl ist befehl”, of “men heeft mij niet gewaarschuwd” heeft geen Vol-Recht want God waarschuwt altijd vooraf en een mens/natuur wordt pas als tweede ingezet als men/natuur naar God niet wilt luisteren!
     Als enige Volmaakt Godgelijk Weten en Handelen is Volmaakt Onschuldig, deels/geheel niet weten doet niet vrij spreken!

     Al lijkt het dat ik hier hard en dreigend schrijf, het is niet zo! Ik heb Christusgelijk lief en Ook Christus draaide zich om en liep middendoor en ook Christus verdedigde niet iedereen en schudde stof af en stak geen hand toe toen de vijgenboom( een hoog lid van de Sanhedrin) zich verdorde en ook Christus bond het Joodse volk en hun religieuze leiders volgden aan het niet aannemen van Diens Vredes aanbod en liet geen traan meer: God huilt en treurt niet om Satan en demonen en eeuwig verdoemden en niet om niets zei Christus tegen de vrouwen dat ze niet om hem moesten huilen, maar om hun zelf en hun kinderen!

     Christenen denken dat ze geheiligd zijn en doen en laten kunnen zoals zij of hun kerk wilt, omdat Christus zei: Uw vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u! dat is veel te kort door de bocht. Zoals ik al eerder schreef Geheiligd zijn ontslaat niet van Heiliger worden en minder Heiliging nodig hebben en ontslaat ook niet van werken voor Christus en ook niet van lijden en sterven. Zeker men hoeft niet alles te nemen en als een lam naar een slachtbank te laten voeren, deed Christus ook niet! Men hoort te weten waar men wel sterft voor een ander en waar men niet hoort te sterven voor een ander en waar men zelft hoort te sterven en waar niet!

     Nou eens zien of ik hier ook geband wordt!

     1. Narcisten bannen zichzelf zodra ze tot inzicht komen over hun ingesteldheid,
      althans ze proberen zich dan te bannen maar dat lukt niet best,
      en . . . het kan zeer lang duren :
      1. voordat ze zichzelf kritisch willen onderzoeken
      2. voordat ze de ontdekking over zichzelf kunnen aanvaarden.
      Ondertussen schieten ze er vrolijk op los zonder ooit te twijfelen.
      In het geheim twijfelen ze wel ! Maar dat mag niemand weten !
      The winner takes it all, as far as it goes, but he will meet his endpoint.
      De altijd-winnaar pakt alles en iedereen in, totdat hij zijn eindpunt bereikt,
      en dan, wat dan . . . ?
      De beschamende neergang.
      Het waarachtige leven van de narcist begint in de nederigheid waarin men geheel onbekend en alleen blijft, niets meer durft zeggen, niemand nog durft aan te zien.

      1. Als het over hun geloof gaat, Eric, dan twijfelen ze hier nooit, Vissers niet, Gadellaa niet, Waramund niet…
       En jij Eric, twijfel jij soms wel eens?

       1. Frank,
        de eerste veertig jaren van mijn leven twijfelde ik voortdurend aan mezelf, alleen mijn Engelbewaarder gaf werkelijk om mij in geestelijke zingeving.
        De ommekeer verliep van 1990 tot 2014 toen plots de Latijnse H.Mis terug in het vizier kwam. Sedert mijn 64ste verdween de twijfel en werd de wereldwijde misleiding van de socialistische dictatuur helder en duidelijk.
        Bij narcisten gaat het net omgekeerd. Zij gaan na het tot inzicht komen een zeer harde tijd tegemoet.

        1. Kortom, geen van jullie twijfelen nu. Maar jij vroeger wel, en die anderen gaan dat later wel doen. Zoiets?

         1. Een minderwaardigheidsgevoel raakt men nooit kwijt en het is niet echt een last want niemand klaagt, maar een narcist moet zijn meerwaardigheidsgevoel leren inschatten en indien hij daar zelfs maar kan toe komen moet hij het ook nog werkelijk aanvaarden als een te bestrijden eigenliefde, indien niet dan blijven mensen hem beschuldigen en beklagen waardoor hij zich liefst toch weer wil laten gelden. Loodzware opdracht.

       2. @Frank

        Beste Frank,

        er is een vaak verschil in geloof en Volmaakt Weten. Volmaakt Weten is Volmaakt Vervuld Geloof: done that, bin there:
        Men ziet een deur, en gelooft diens zicht, het is pas Geheel Vervuld Geloven = Volmaakt Weten als men er heen loopt en de deur open weet te krijgen en er schadevrij kan passeren!!

        Waramund en Vissers hebben ook hun twijfel als ze lezen want om direct Zien te verkrijgen moet men Vol-Profeet zijn want dan is men Christus Gelijk Ooggetuige bij de gedachte die in de persoon plaats vindt voor die handelt van een ander en zichzelf! Waramund en Vissers kan zo niet Ch`ristus Gelijk Lezen en Zien!
        En laat ik eerlijk zijn, ik ook niet! Ik kan lezen en Gelijktijdig Bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning zijn en luister naar Diens Woorden! De eerste stap is hetgeen je leest als Vol-Waar Laten staan en dan Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan om Uitleg en Oordeel! Daar zit tijdsverschil in. Bij Christusgelijk Ooggetuige zijn Is er geen tijdsverschil in Lezen en Verstaan want men zondigt niet! Als ik schrijf komen worden één voor één op het scherm achter elkaar. Bij Schrijven in de Volmaakte Taal komt alles in Eén Keer alles Gelijk Tijdig, daar is Tijd = 0 : er is geen tijdsverschil!
        Dat is alsof je door een bliksem bij heldere hemel geraakt wordt en alle grensen van menselijk verstand in één klap weg zijn en menselijk verstand totaal niet meer werkt en dan druk ik me nog zacht uit. Het is zo liefdevol “schokkend” dat elke anders sprakeloos is! al zou ik duizend woorden gebruiken om te beschrijven het is niet mogelijk want De Volmaakte Taal Ontstijgt Uiteindelijgt Volmaakt de wereldse taal en gedachten en lciamelijke werken van de menselijke mens en als Die verloren gaat is het verdriet zo overweldigend; erger dan een directe verwoesting van een huis of land! U moet eens weten hoezeer een mysticus lijdt als die een verbeelde verschijning verliest, die duisternis is groter dan de nacht in de wereld. en die is er niet om niets: het doet de mysticus onderzoeken waarom en met nog meer kracht bidden om weer terug te vinden en ondertussen wordt diens nederigheid groter en bereikt die de volgende Oase in de hel om zo geleid te worden naar die in alles en overal en altijd Volmaakte Christusverschijning!
        Hoezeer “brandt” mijn hart om het u allen duidelijk te maken en de wens dat u allen mag Ervaren want werkelijk er is geen Grotere Schat Dan Die Verschijning!
        Hoezeer smeekt mijn hart in tranen bij Christus dat het u mag lukken! Om Barmhartigheid! Hoezeer wenst mijn hart dat u allen voordat de Tijd van de Twee Getuigen aanbreekt zover komt, hoezeer wijk ik uit en weiger naar de Tuin van eden te gaan, ik loop de weg van Jona: Zover als mogelijk weglopen en toch niet zover dat ik Christus uit het Oog Verliest om Tijd te laten dat men kan Vinden! Ik onderhandel en “strijdt” harder en verder dan Abraham en Jacob, ik ga helemaal tot waar er niet meer te onderhandelen is!Ik blijf niet bij: “Als er nog 10 onschuldigen zijn”, ga tot het ene Godskind in een enkele natuurling! De minste en de verste! ik strijdt, vecht met alles waar mijn vermogen is, waarom denkt u dat ik naar het Godsgericht ga en naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en geen heilige wil zijn en niet eerder geheel terug keer in de Tuin van Eden: om Tijd Te “rekken” Want Barmhartigheid voor elkaar krijgen is Tijd “Rekken”

        en kijk niet naar mij want ik ben nog steeds een zondaar, niet overal, toch niet overal zonde vrij! kijk naar Die ene Christusverschijning, Vindt Die, Verkrijg Die en Volg en wordt Eén met Die! Daarom wil ik ook geen volgelingen en eigen kerk en vraag ik niet om blind geloof aan de woorden die ij schrijf, ik vraag om Liefdevol Gepast “wantrouwend” onderzoek zoals De Bijbel Voorschrijft; Wordt Zelf Christus Ooggetuige!

        1. @Henk Gadellaa,
         U bedoelt:
         1. dat U géén christen bent;
         2. dat U dagdroomt over contact met Jezus-Zélf.

         1. @Henk Gadellaa,
          enige definities van dagdromer:
          1) Aartshuichelaar 2) Bedenker 3) Dagdromer 4) Dromer 5) Duimzuiger 6) Grillig mens 7) Iemand die veel verzint 8) Iemand met een levendige fantasie 9) Iemand met grote verbeeldingskracht 10) Iemand met veel verbeeldingskracht 11) Iemand zonder werkelijkheidszin 12) Jokkebrok 13) Leugenaar 14) Luchtfietser

          1. @Henk Gadellaa,
           Wat ál die definities betreft:

           ÁL (!!!) die definities zijn bij U van toepassing.
           U kunt daarbij ook nog denken aan: rijp voor psychiater of beter: rijp voor een gesticht van geestesgestoorden.

          2. @Henk Gadellaa,
           betere definitie:
           Wat ál die definities betreft:

           ÁL (!!!) die definities zijn bij U van toepassing.
           U kunt daarbij ook nog denken aan: rijp voor psychiater of beter: rijp voor een gesloten gesticht van geestesgestoorden.

          3. @P.J.T Derks

           armzalige die u bent, u wilt niet gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning zoals aangegeven in Joh 16 en 1Kor 4 en denkt dan te kunnen be-/oordelen! Dat denken blinde orthodoxen ook en ze weten niet hoeveel schade ze aan hun ziel brengen! Beweren dat ze Christus volgen en de Bijbel lezen en die verzen slaan ze willen en wetens ziende blind over!
           En maar zwetsen!
           En dacht u dat als men Petrus en Johannes niet gevangen konden houden, dat men als ik Vol-Profeet in alles en overal wordt wel tegen kunnen houden? Dacht u dat als een leerling overal Christusgelijk Liefheeft dat die niet net als Diens Heer in en uit een gesloten ruimte kan treden zonder dat er een deur of raam of steen verzet moet worden? Als ze al voor Christus buigen en doorlaten zullen ze voor een leerling die Christusgelijk doet, niet anders doen!
           En wat dan nog als Die Christus mij vraagt daar te blijven, dat ik dan zal weigeren?
           Als het mocht gebeuren zal ik wel naar Christus gaan en niet meer talmen, wee die zulke handelingen doet. Uit het gesloten gesticht van geestesgestoorden komt iedereen uit, zeker als die daar dood gaat! Een gesloten gesticht voor geestesgestoorden is bij lange na niet de Hel, Probeer daar maar eens uit te komen met uw heer, heer en uw leer en traditie, als u dood bent!

      2. @eric-b-l

       ook nu zwets u weer want u misbruikt de definitie van narcisten. Er zijn twee soorten narcisten: 1) Satan en demonen en eeuw,g verdoemden en 2) de menselijke narcist!
       Ad 1 heeft de zonde tegen de H.Geest begaan en ad2, die hebben de zonde tegen de H.Geest nog NIET begaan! en in die groep bestaat verschillende niveaus van narcisme! De eerste groep kent er maar één, al is er ook verschil omdat er ook verschil in plaats is in de hel, ontstaan door Tijd van werken en hoeveelheid werken: Satan gaat het diepst omdat die overal als eerste begint en als laatste ophoudt!
       De tweede groep is nog redbaar, dat betekent dat ze nog om kunnen keren als zij inzicht verkrijgen, de eerste groep heeft omkeer in alles, overal en voor altijd geweigerd!

   2. @Eric-b-l

    De Heilige Maagd heeft zoals u beweert nooit gezegd: “Zij” heeft gezegd dat in Rusland een groot kwaad zal opstaan/doorzetten en dat dit zal gebeuren als Rome Rusland niet wijdt aan het heilig Hart van De Heilige Maagd. “Zij” zegt niet dat heel de wereld communistisch zal worden!
    En een eenvoudig mens kan dat ook Zien want de mens wil vrijheid en geen slaaf zijn, noch onderdrukt worden en communisme vernietigd zichzelf omdat het de mens lui maakt en uiteindelijk gebrek oplevert omdat de meerderheid liever lui dan moe is en de mens veel minder krijgt dan diens werken opleveren: waarom lopen klooster leeg? Omdat niet als enige roepingen op droogt, ook omdat men daar het toppunt van commune bedrijft en als werkt men voor God, afgunst en jalousie de kloosters breekt! Men zoekt de grootst gemene deler en om geen kloosterling te verliezen men het advies van Paulus volgt:

    15Maar als gij uw broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken, handelt gij niet meer volgens de liefde. Christus is voor hem gestorven, breng zijn heil niet in gevaar met uw eten. 16Bezorgt uw goede zaak geen slechte naam. 17Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18Wie op deze wijze Christus dient, is door God aanvaard en geacht bij de mensen. 19Wij streven dus naar dat wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert. 20Breekt Gods werk niet af ter wille van spijs. Zeker, alles is rein, maar voor hem die het niet kan eten zonder aanstoot te nemen wordt het slecht. 21Het is goed geen vlees te gebruiken, geen wijn of wat ook, wanneer uw broeder daardoor geërgerd wordt.(Romeinen 14)
    Dat betekent dat minder “begnadigden” Mystiek gaat onderdrukken en daardoor Gods Licht onder een korf gezte gaat worden

    En Hoe Deed Christus:

    Men nam aanstoot dat Christus bij zondaars aan tafel ging en dat Maria Magdalena de voeten van Christus balsemde en Christus liet zich niet korven door klein en krom geestigen!

    De anti-christ zal de mens dwingen diens ziel af te geven want volgen is niet genoeg en anti-christ zal proberen het echte Christendom uit te roeien, hetgeen door de aanwezige Vol-Profeten niet zal lukken en uiteindelijk zal de anti-christ de hemel bestormen om die te overwinnen en zal gelijk diens vader vallen!
    er zal een strijd worden erger dan in de Tijd van Noach want zo staat er geschreven:

    14Als in dat land deze drie mannen zouden wonen: Noach, Daniël en Job, dan zou hun gerechtigheid slechts henzelf redden, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer. 15Laat Ik wilde dieren op dat land los, waardoor het ontvolkt en verlaten wordt, omdat uit vrees voor de dieren niemand er nog doorheen trekt, 16en die drie mannen zouden daar wonen: zo waar Ik leef, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden, spreekt Jahwe de Heer; alleen zijzelf zouden worden gered, maar het land zou een woestenij worden. (Ezechiel 14)

    Als is ook hier een kanttekening te maken want Mozes kon wel het goede deel in de Woestijn Redden en Mozes is meer dan Noach, Daniël en Job! Vol-profeten zijn groter dan Noach, daniël en Job waren

     1. @eric-b-l

      er is nog geen socialistische dictatuur, al lijkt het er veel op, er zijn nog steeds (redelijk) vrije verkiezingen en ook socialisten hebben een goede economie nodig en communisme is zeker geen socialisme. In communisme is al het land van de regering en alle productiesystemen en productieplaatsen ook. Dat geldt niet voor socialisme!
      Het zijn de christelijke kerken die het socialisme leven in blazen want ze doen geen wonderen en de mensen hebben een andere “heer” gevonden die hen minder slaafs maken dan zij: In de kerk kan een geloofs volk nooit meer dan een “dubbeltje” worden en mogen zij niet opstaan tegen brutale en schofterige werkgevers en bedrijfseigenaren en de kerk laat hen rustig doorgaan want vaak genoeg krijgen ze geheime giften van die werkgevers! Het geloofs volk wordt door de christelijke kerken en gemeenten, blind, doof, stom, lam en ziek gemaakt want er is geen groter geloof dan blind geloof, als men doof is kan men ook geen verkeerde leer horen, stommen kunnen geen verkeerde gebeden uiten, lamme kunnen niet weglopen, een een zieke kan ook niet gezond worden opdat die anders kan gaan doen!

      Er is geen één Bisschop die de macht heeft om dat te veranderen omdat ze zelf verdwaalt zijn en ze niet weten hoe men Christusgelijk kan binden want ook zij gaan ziende blind voorbij aan de belangrijkste verzen in de Bijbel want o wee als ze wel gehoor geven dan worden ze als ketters uit de kerk gezet!
      u vergeet hoe ze wereldheer geworden zijn, u kent de seminaries niet en u kent de kerk niet: ze komen met een roeping bij de poort van het seminarie, die zegt dat ze al hun kleren moeten uittrekken en alles dat ze geleerd hebben uit hun gedachten moet “snijden” , dan krijgen ze kleren van de kerk en de leer van de kerk met de woorden: als het ergens drukt of schuurt, leer er mee te leven, wij doen niet anders, zo is de leer en traditie en als u het er niet mee eens bent: daar is de deur en als het eens na jaren gebeurd komen ze in de maatschappij aan die niet op hen zit te wachten en ze kunnen niks, ze weten niet wat hard werken is, ze weten niet welke betekenis overleven heeft want het geloofs volk onderhoudde hen!
      Wie durft dan nog weg te lopen en diens mond te openen?
      Ik zelf heb, toen Christus mij riep en ik opweg gegaan ben om Christus te vinden, mijn praktijk aan de wilgen gehangen en ben uiteindelijk in de woestijn terecht gekomen en heb als landarbeider gewerkt. Het is dat ik van jongs af aan gewend ben om te werken, eerst als knecht in het bedrijf van me vader, daarna als onderhoudsmonteur in een dakpannen fabriek in verschillende ploegendiensten, daarna als postbode en in de vakanties in het bedrijf van mijn vader en was het harde werken gewend! En……hoe denkt u dat een pastoor, een Bisschop het er van afbrengt als alles zoals die gewend is uit diens handen wordt gehaald?

      U weet niks van hen en hun leven! Een monnik, ja, die weet wat werken is, een Bisschop op middelbare en hogere leeftijd? Die weten niks beter dan hun paar gebeden te doen een H.Mis per dag en met gelijken vergaderen…….goed eten en in een goed bed slapen en een warm huis wonen!

      1. Henk, u hebt geen zicht op het drama dat zich afspeelt binnen de RestKerk. De dag nadert dat de Latijnse H.Mis zal verboden worden. Zodra de chip-inplant verplicht wordt zullen de Traditionele Katholieken vogelvrij verklaard worden zoals in China nu reeds het geval is. Blijkbaar bent u niet op de hoogte. Waarom gebruikt u esoterische uitdrukkingen? Waarom gebruikt u die vreemde taal om zo hoog van de toren te blazen? Zolang u vreemde filosofie volgt behoort u tot de afvalligen en de “moderne katholieken” die in feite protestanten werden zonder te begrijpen wat hen overkwam. Nu gaat u beweren dat de Latijnse H.Mis niets betekent, niet? Indien u alles zelf beter weet dan kan u ook wel uzelf helpen. Want u verwacht ook niet dat de Allerheiligste Moeder Maria u kan helpen, wel? Hebt u ooit een Latijnse H.Mis bijgewoond en in het Missaal mee gevolgd? Weliswaar is dat geen verplichting maar het tekent wel wie u bent. Waarom betekent de RestKerk niets voor u? Waarom doe ik nog moeite u te beantwoorden? Probeer eens een kort antwoord met waarachtige inhoud te formuleren. Veel woorden zijn daar niet voor nodig.

       1. @eric-b-l

        Overal is de H.Mis, dat gel… dat die als enige in een kerk is! en in elke taal en u met uw Latijnse…., wat kan het schelen als die in de kerk verboden wordt Christus is overal te vinden, men kan altijd op elke moment ter Communie gaan! Dacht u dat Christus er als enige is op de tijden van uw H.Mis? kortzichtige dwaas die u bent. Dacht u dat Christus als enige in uw Hostie is! Arme blinde geest gestoorde die u bent!
        U met uw afkeer tegen moderne katholieken. Het gaat niet om Latijn of welke andere taal, het gaat om oprechte intentie, om oprechte nederigheid, om echte liefde, dat gezwets van u!

        “waarom betekent de Restkerk niets voor u”

        Elke ziel telt zegt Christus niet: Ik ben gekomem voor zondaars?, liet die niet de hele kudde achter om die ene te vinden en op te halen? Bidt u niet: Ach Goede Jezus, wees on genadig en behoudt ons voor het vuur van hel ,vooral die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben!? U moet eens weten welke betekenis eeuwig hel heeft, dat is niet 5 jaar, niet 100, niet een miljoen, niet 14 miljard lichtjaren, nee ONEINDIG LANG ONEINDIG en dan is elke ziel een kind van mij, elke! En zou u één kind willen missen?
        u weet niet wat het is om levend dood te zijn, dat men diens kinderen niet mag zien, levend als men is. een dood kind is erg, een levend kind is nog vele malen erger dan hoe erg is een kind voor eeuwig in de hel? Nooit meer in bijzijn? Dan heel, heel misschien weet u nu een beetje hoe Christus zich voelt en één die Christus zo raakt met Zijn Zorg? en dan komt met Restkerk?

        Christus vist overal! Weet u het verhaal van die talenten? En u maakt zich zorgen om de Restkerk? Christus gooit een net uit die zelfs het voorgeborchte niet voorbij gaat? en heeft u het over Restkerk? en Latijn?

        zucht!!!

        1. Henk, het gaat niet om de taal van het Latijn. Ik heb de ‘oude’ tijd nog meegemaakt (geboren in 1950) en ik heb de meedogenloze veranderingen stap na stap moeten ondergaan totdat ik daardoor het geloof verloor en iedereen van mijn leeftijdsgenoten geloven niet meer in God. Zo werd ik stilaan socialist en daarna protestant, want God liet me niet los. Uiteindelijk vond ik de zeer fijnzinnige en meest respectvolle Latijnse H.Mis terug! de Het verschil tussen het modernisme waarin u nog steeds vastzit zonder het goed te beseffen, en de ‘oude’ maar TIJDELOZE Traditie is enorm.
         U beseft werkelijk niet wat u mist.

         U begrijpt ook niet waarom de moderne bisschoppen en de valse ‘paus’ Franciscus de Latijnse H.Mis willen afschaffen.
         U begrijpt ook niet waarom de Chinese overheid de Traditionele Katholieke Chinezen vervolgt om hen dood te folteren. Bent u daarvan niet op de hoogte ???
         Het wordt wel hoogtijd dat u het onderzoekt !

         U bent een modernist met esoterische invloeden. Dat is nu juist wat de moderne bisschoppen graag zien! U stelt hen helemaal gerust! U doet helemaal wat zij goedvinden! Want het zijn die moderne bisschoppen die niet willen dat u teruggrijpt naar de meest natuurlijke vorm van Heilige Mis. Wanneer u dat toch zou doen zult u merken dat veel moderne priesters daar zeer onvriendelijk over oordelen, maar wij veroordelen hen niet, wel trachten wij te verwittigen voordat het te laat is !

         1. @eric-b-l

          “de Het verschil tussen het modernisme waarin u nog steeds vastzit zonder het goed te beseffen, en de ‘oude’ maar TIJDELOZE Traditie is enorm.
          U beseft werkelijk niet wat u mist.”

          Doe eens goed onderzoek: uw TIJDLOZE traditie is hetzelfde als een menselijke taal: een kind komt zonder die taal op de wereld en u maar schreeuwen: als enige de wereldse taal is TIJDLOZE traditie, als enige die VORM is tijdloos! Joker die u bent: God is eeuwig en TIJDVOL al het andere vergaat of beland in de hel!
          U en uw gelijken maar denken: bij de terugkomst van Christus bestaat die Latijnse Mis nog! Net als: dan is er een nieuwe wereld van materie net als nu maar dan beter….. Dwazen die jullie zijn: Bidt u wel? Het Onze Vader: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel ENNNNNNNNN spreken ze daar Latijn? Nee dan waarom leert u niet spreken zoals de Vader spreekt, u bidt toch Uw Wil….
          en hoe bidt de H.Geest? In Latijn? Doet die zo als uw priesters en doet Die ook zo de H.Mis opveren als uw priesters? NEEEEEEEE!!!! dan zout op met uw TIJDLOZE Traditie!
          Ik zeg niet dat uw Mis niet Geheiligd kan worden, ik zeg: als u als enige de uwe voor rechtsgeldig houdt, uw niet Geheiligd kan worden! Net zo als uw huwelijk: één man-één vrouw en slechts éénmaal trouwen tot de dood ons scheidt! Huichelaars, die ziel(7e kamer) van een mens en natuurling die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan is met iedere ander ziel Godgelijk Gehuwd: iedereen is ieders vader, moeder, geliefde, kind, bij elke seksuele gemeenschap maken al die 7e kamers met elkaar seksuele gemeenschap! Dat is Eén en Al-Eén, God is Eén! jullie met jullie bekrompen één man-één vrouw, want hoe anders kan men door God verantwoording gevraagd worden voor een vreemd kind? Omdat u kan zeggen het is niet mijn kind? Dwaas die u bent!
          Zou men echt liefhebben zou men volmaakt verwekken zonder zonden en zelfs al verwekt men met zonden dan hoort het niet uit te maken met wie want iedereen doet in de ziel mee en is mede ouder, mede geliefde, medekind! Dat vervloekte egoïsme met: als enige die mijn genen heeft is mijn kind!! Dat farizeïsche getuk van u en de uwen! Kijk naar de overspelige: niet dat ze met een andere man in bed lag maakt dat ze overspelig is, dat ze niet volmaakt zonder zonden liefde bedrijft maakt zondig! De Wet en Profeten naar Christus Liefde is: Heb uw naaste lief zoals Christus u en uw naaste lief heeft! En wie is uw naaste: Iedereen die een naaste van Christus is! Dat kortzichtige blinde geouwehoer van jullie! En als Christus met iedereen liefde bedrijft is dan niet de grootste “hoer” die rond loopt? En wijst u met uw vinger naar Christus die zonder zonden is omdat die met iedereen de liefde bedrijft? Nee dan wees niet zo dwaas als u heiliging verwacht het anderen te ontzeggen!! Daarom schreef Christus naar die van u: mene tekel, urfasin in het zand, omdat u zo vervloekt farizeïsch bent!
          Dan redt uw ziel zoals de daar deden door uw steen/vinger niet te gooien/wijzen!
          Zelfs lbti relaties kunnen Geheiligd worden! mits men nederig en liefdevol blijft! Dat gezwets wij zegenen als enige katholieke heteroseksuele relaties! als enige die erkennen wij als huwelijk!
          Liefde bedrijven is liefde bedrijven en al is de een krommer dan de andere, ze zijn allemaal krom! Zolang het geen verwekken met de zonde tegen de H.Geest is, is alles Heiligbaar als men gepast nederig is. Als enige Volmaakte Liefhebben zonder zonden is Recht!! En gepast nederig is dat men weet dat men naar Volmaakt Liefdebedrijven toe moet bewegen! Is er eten in de hemel als op aarde? NEEEEEE! Dan als u bidt uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel waarom doet een H.Communie Op aarde? Doen ze daat H.Communie zoals hier: NEEEE! dan waarom door uw een natuurling en dwingt die op het altaar te liggen? Ga zelf liggen op het altaar, joker! Draag uzelf als offer op ipv aan andere naar voren douwen en in de dood duwen!
          Wat een klootjesvolk zijn jullie met jullie gore taal en houding en maar doen alsof jullie zo heilig zijn, jullie zijn erger ziek dan melaatsen!

          1. God is Waarheid. Waarheid kan niet veranderen want anders konden we God niet vertrouwen. Daarom is waarheid een traditie. Omdat de Waarheid het eigendom van God is, daarom spreken we van de Heilige Traditie van de onveranderlijke Waarheid van God.

           Begin nu niet te beweren dat u dat niet begrijpt. Ik begreep dat al als tienjarige.

           U bent een volgeling van ‘paus’ Franciscus want door deze valse paus zullen de modernistische christenen nooit vervolgd worden. Ook u zult als moderne christen nooit vervolgd worden.

           Een goede christen is meestal een vervolgde christen, zoals Jezus en al Zijn Apostelen vervolgd werden.

           Gedenk Mao en heden Xi Jinping die alleen Traditionele Katholieken vervolgen, niet de modernisten die zich aan de Chinese Staatskerk onderwerpen.

           U als modernist zal nooit vervolgd worden !

           Kan u nog redelijk denken ? Doe dat dan !

          2. Als mag de Latijnse Mis de meest respectvolle zijn het is niet de enige H.Mis waar Christus het offer Heiligt en als die Latijnse Mis de meest respectvolle is waarom loopt het volk en priester niet heiliger de kerk uit dan er voor, en doen die wonderen bij de vleet? Lopen er kreupelen in en gaan zonder stokken rennend de kerk uit, worden blinden ziende, alle zieken gezond, onvruchtbare vruchtbaar, elke kind een geestelijke?

           Nou nou wat zijn jullie respectvol! En waarom weet u dan niet Die Ene Volmaakte Christusverschijning te vinden? Nee jullie H.Mis die is echt respectvol! Daaaaaaaaar moet je zijn!

           Leer aldurend bidden, leer te verdiepen in echte nederigheid, oefen in de werken der liefde en zoek Profetie als eerste der geestelijk gaven! DAN, ja DAN verwerft u respect en Gods LOF

           nu is het, op die “achterin” de kerk zitten, een achterlijke bende der zelfrechtvaardigen!

          3. Henk zegt :
           “Zelfs lbti relaties kunnen Geheiligd worden! mits men nederig en liefdevol blijft! Dat gezwets wij zegenen als enige katholieke heteroseksuele relaties! als enige die erkennen wij als huwelijk!”

           Henk, nu zegt u zelf zeer duidelijk dat U GEEN CHRISTEN BENT en dat U IN OPSTAND KOMT TEGEN GOD.
           De bijbel geeft zeer duidelijk te kennen dat foute relaties zware zondigheid is waarvoor men zeer zwaar zal gestraft worden.

           U hoort absoluut niet thuis op dit KF.

          4. Henk,
           de talrijke Eucharistische Mirakels gebeuren alleen op plaatsen waar de H.Mis respectloos wordt ‘gevierd’.
           Altijd door modernisten.
           Dat kan u nagaan !

          5. @reic-b-l

           “God is Waarheid.”

           En Hoe Is Die? de uwe, die van de prostanten, die van de oosters orthodoxen, die van de oud katholieken, die van de Anglicanen, noem elke Christelijke kerk en gemeenschap: wie Heeft!

           joker, Die Ene Volmaakte Christusverschijning Is de Enige Die Heeft! jullie met jullie verschillende marktstalletjes en maar schreeuwen: wij hebben! Geen één van jullie Heeft Alles!
           Als ik jullie daag voor het Godsgericht gaan jullie allemaal de bietenbrug op en worden afgesneden van de Wijnstok!
           Stelletje verwaande ziende blinden die jullie zijn, de ene stinkt nog meer dan de ander naar satanisch “zwaveldampen”! Schijnheiligen met jullie: Onze leer en traditie is de echte en Die Ene Volmaakte Christusverschijning kent geen één!
           Men ó men wat een bende zelfrechtvaardigen! En maar jullie zonden belijden, de echte daar zijn jullie ziende blind voor!

           Daaaarrrom is jullie leer en traditie niet Godgelijk=Christusgelijk! U weet niks van Eigendom want u kent Die ene Volmaakte Christus verschijning en Diens Definities niet! Dat u niet verkrijgt is ook gen wonder want u krijgt met al uw gezever en bidden en vasten Satan niet uit uw huis!! Daarom kan u ook niet vinden want Satan neemt u bij de neus zoals de ring in de neus van een stier! en maar roepen!
           Een echte Christen is of stil of (Vol)- Profetisch elke ander een huichelaar en farizeeër! Stil omdat die nog niet echt weet en bidt om genade en liefde zodat die Vol-Profetisch Verstaat en Vindt en Door Kan Geven! Die is Mede-eigenaar Van De Volle Waarheid, niks knecht, pachter, vriend, Die is Zoekt Godgelijk Mede-Eigenaarsschap omdat die niet anders wil doen zoals die Bidt: Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel: Christusgelijk: Alles van God is ook van hem/haar zoals christus!

           en ja een echte wordt tegengesproken en vervolgt omdat men Vol-Profeten Haat!

           “Gedenk Mao en heden Xi Jinping die alleen Traditionele Katholieken vervolgen, niet de modernisten die zich aan de Chinese Staatskerk onderwerpen.”

           dat heeft niks met echte christendom te maken, dat heeft te maken dat traditionele gehoorzaam zijn aan rome en die “modernisten” aan de Chinese leider en politiek!
           Echte Christenen volgen Die Ene Volmaakte Christusverschijning, die vragen/eisen geen gehoorzaamheid aan anderen en zichzelf, die volgen uit vrije wil en keuze Waar Die ene Volmaakte Christusverschijning Is en Heen Gaat! Die bekrompen gehoorzaamheid van de wereld en wereldheren!
           Een echte Christen is niet te manipuleren en echte Christenen streven naar Vol-Profeetschap en dacht u dat als Egypte Mozes niet kon tegenhouden dat Xi Jinping of Mao wel kon of kan? Jullie met jullie bekrompen geloof!
           Staat er niet geschreven:

           GELOOF DAT BERGEN VERZET
           20 ‘s Morgens kwamen zij langs de vijgenboom en zagen dat hij tot op de wortel verdord was. 21 Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: “Meester, kijk!” De vijgenboom die Gij vervloekt hebt, is verdord.” 22 Jezus antwoordde hun: “Hebt geloof in God. 23 Voorwaar, Ik zeg u: Als iemand tot deze berg zegt: Hef u op en stort u in de zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden.(Marc 11)

           dan onderzoek waarom u niet kan en zo’n gelovige waar Christus over spreekt, wel!

           Dwazen, met jullie bekrompen bescheidenheid en nederigheid en jullie geloof! Ieder mens die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan Kan, en als ik niet kan doe ik het niet goed! dan zoek ik geen schijnheilige excusses van: we zijn slecht geschapen uit aarde en niet Godgelijk… en nog meer van die satanische bullshit! Hoezo als u uw arm/hand van materie kan bewegen kan u niet een berg verplaatsen? Omdat u geen geloof heeft die vervuld genoeg is dat u Kan en u op een verkeerd moment wilt! Want een Wonder is geen magie, een Wonder is met toestemming van God en magie niet! Dan zorg dat uw werken en liefde en vervuld geloof in orden zijn dan kan zo’n mens als Mao en ook de anti-christ u niks aandoen en maken, of dwingen. Laat u niet in de hoek lullen en slaan door die ziende blinde farizeeërs, Leer Stand Te Houden met Die Ene Volmaakte Christusverschijning!!!! Trek u niks aan van geschreeuw uit de hel of anderen wees een Onblusbaar Heilig “Vuur” Die alles die niet Geheiligd en Heilig is doet wijken! Gaat Middendoor! al komen er hele legers op u af: Elia liet ze dood neer vallen, Dan waarom u niet als het nodig mocht zijn!

          6. Henk,
           nu is het gedaan,
           u keurt onnatuurlijke relaties goed !
           Hoe gaat u zich tegenover God rechtvaardigen ?
           Dat is onmogelijk !
           U bent opstandig tegenover God en de Kerk.
           Einde gesprek.
           Vanaf nu bent u absoluut niet meer welkom. Geen enkele tegemoetkoming meer totdat u blijk geeft van grote spijt en ernstig berouw.

          7. @eric-b-l

           “Henk,
           de talrijke Eucharistische Mirakels gebeuren alleen op plaatsen waar de H.Mis respectloos wordt ‘gevierd’.
           Altijd door modernisten.
           Dat kan u nagaan !”

           U weet niks van mirakels! Want u heeft er nog één gedaan! Die priester die de handen op de offerande legt ook niet! want om een echte te halen moet u Daar Zijn Waar De Ene Volmaakte Christusverschijning is!
           Jullie met de priester is Geheiligd…. met het handen opleggen bij het verkrijgen van een priesterschap kan een Bisschop of gelijke niet meer geven dan die heeft en de ontvanger kan niet meer verkrijgen dan die dragen kan!

           NOU zeg me welke Bisschop Christusgelijk heeft en welke die priester gewijd wordt Christusgelijk liefheeft! Zou de Bisschop zo zijn en de die gewijd wordt Christusgelijk liefhebben zou die direct in de Tuin van Eden getrokken worden en voor de rest van diens priesterschap er altijd verblijven!

           Arme die u bent! waarom denkt u dat de kerk het volk wijs maakt dat die handoplegging de hostie en wijn configureert in vlees en bloed van Christus? Omdat als het niet gebeurt men niet denkt dat die priester een kwakzalver is!

           en zeker gebeurt er heiliging plaats echter niet door de priester omdat die door diens ziende blindheid niet geheiligd kan worden, de heiliging gebeurt op de nederige bede van de kinderen, tollenaar , overspelige en moordenaar achterin de kerk!

           Als u een leer verkondigt als waar en die is niet geheel waar wordt men ziende blind en ziende blindheid is niet te heiligen!

           Daarom gaat het mis in uw H.Mis! Zou de priester nederig zijn, dan preekt en leert die niet voordat die Vol-Profeet is geworden en zolang die niet is gaat die achterin de kerk zitten en bidt met die daar zijn: Ach Heer Jezus Christus wees ons zondaar genadig, zendt uw H.Geest opdat wij onderricht kunnen worden en bidt dan bv een tientje van de rozenkrans en als er geen één opstaat om te onderwijzen met de H.geest gaat men na een stilte verder met de H.Mis en vraagt de kerkgangers na de H.Mis om nog wat te blijven in stilte en daarna de rest van de rozenkrans te gezamenlijk te bidden!
           Zo zet u echt zoden aan de dijk! zo verkrijgt u Wonderen en de H.Geest want Christus gaat nooit een huis van een echt nederige voorbij zonder Gaven!

          8. @eric-b-l

           “Henk,
           nu is het gedaan,
           u keurt onnatuurlijke relaties goed !
           Hoe gaat u zich tegenover God rechtvaardigen ?
           Dat is onmogelijk !
           U bent opstandig tegenover God en de Kerk.
           Einde gesprek.
           Vanaf nu bent u absoluut niet meer welkom. Geen enkele tegemoetkoming meer totdat u blijk geeft van grote spijt en ernstig berouw.”

           U die niet naar die ene Volmaakte Christusverschijning gaat kan geen be/oordeel vellen! Daarmee schiet u altijd in uw eigen voet en mis!
           Ach dat heb je met ziende blinden! Die denken het te weten en de Satanische dampen doet hen blijven hangen in giftige fata morgana”s het enige dat ze kunnen en rondom hen heen slaan met en een blind aangeleerde leer, arme als ze zijn en wee hen want ze verkrachten er kinderen en geloofsvolk en Christsu roepingen mee, erger dan een lichamelijke verkrachting is een geestelijke, die is vele malen dieper en giftiger

          9. Henk, u spreekt altijd over Theresia van Avila

           Theresia van Avila gehoorzaamde perfect aan de Tien Geboden
           Theresia van Avila gehoorzaamde perfect aan de Catechismus van de Kerk
           Theresia van Avila had niets te maken met esoterie
           Theresia van Avila had niets te maken met onnatuurlijke relaties

           Henk, u gehoorzaamt NIET de Tien Geboden, noch aan de Catechismus van de Kerk. U bent een opstandeling. U wil uw eigen kerk maken en zelf regels opstellen, dus bent u geen christen.

          10. @eric-b-l

           “Henk, u spreekt altijd over Theresia van Avila

           Theresia van Avila gehoorzaamde perfect aan de Tien Geboden
           Theresia van Avila gehoorzaamde perfect aan de Catechismus van de Kerk
           Theresia van Avila had niets te maken met esoterie
           Theresia van Avila had niets te maken met onnatuurlijke relaties

           Henk, u gehoorzaamt NIET de Tien Geboden, noch aan de Catechismus van de Kerk. U bent een opstandeling. U wil uw eigen kerk maken en zelf regels opstellen, dus bent u geen christen.”

           1)En Heeft u uw onderzoek , zoals de Bijbel voorschrijft in John 16 en 1Kor4, gedaan t.a.v. H.Teresia van Avila?
           2)Weet u in welke tijd ze leefde en
           3)hoe de spaanse inquisitie was en
           4)was u bij de biechtgesprekken met haar biechtvader en
           5)de adviezen van de biechtvader waaraan zij moest gehoorzamen?
           6) en weet u hoe groot als heilige zijn was t.a.v. Henoch, Mozes en Elia, en de ouders van die mens De H.Maagd Maria noemen?
           7) Waar zij allemaal is geweest in de Tuin van Eden?
           8) waar de R.K.Kerk Recht en Gerecht is naar Die Ene Volmaakte Christus Verschijning?

           Ja, eric, kom maar met Godsbewijzen want u beweert, dan toon aan dat Teresia van Avila zo was als u beweert! Zij waarschuwt voor biechtvaders omdat ze de vooruitgang van een gelovige erg kunnen verhinderen zoniet kapot maken!

           Daar staat u dan met uw: Traditioneel gezinde priesters zijn het meest betrouwbaar…..

           U weet zogoed als niks: kijk maar na de 10 geboden
           Ik ben de Heer, uw God,
           1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
           2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
           3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
           4. Eer uw vader en uw moeder.
           5. Gij zult niet doden.
           6. Gij zult geen onkuisheid doen.
           7. Gij zult niet stelen.
           8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
           9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
           10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

           waarvan de basis De Wet en de Profeten zijn en hoe zegt Christus:

           JEZUS’ VERHOUDING TOT DE WET
           17 Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19 Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 20 Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.(Mat 5)

           en hoe is het Gebod van Christus:

           34 Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.(John 13)

           Die Christusgelijk liefheeft zal De Wet en Profeten niet anders uitleggen en volbrengen als Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

           En u?

           U gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en leest de 10 geboden niet anders dan een schriftgeleerde: ex aequo: 20 Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.(Mat 5)

           Ziet u armzalige, als u uw zaak voorlegt aan het Godsgericht wijst men u af naar de hel, want u bent niet meer gerecht dan een schriftgeleerde!
           Lees elk gebod maar na van de 10 geboden en uw exegese gaat bij elk gebot de bietenbrug op! Gij zult niet onkuis leven… Als enige die volmaakt leeft, leeft niet onkuis,
           Gij zult niet tegen uw naaste vals getuigen: wanneer bent u bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning geweest om Gelijk Die Verschijning naar mij te Getuigen?

           Moet ik de rest van de 10 geboden nagaan!

           Als u tegen een Vol-Profeet komt te staan en de Tijd van Genade is voorbij krijgt dat teken dat u al had voorspeld: Van toekomstig eeuwig verdoemde, u wordt totaal afgesneden van Christus, met nog één kans om te ontsnappen : Zelf naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan!

           arme, arme die u bent! Met uw leer en traditie!

          11. Henk,
           Teresia van Avila en bijna alle heiligen kwamen voort uit de Heilige Traditie van de Rooms Katholieke Kerk. “Traditie” betekent “de onveranderlijkheid van het Woord van God”.

           Alleen Paus Johannes XXIII en Moeder Teresa van Calcutta zijn moderne heiligen, zij deden dingen die vroeger niet vanzelfsprekend waren. Zij hadden weinig met de heilige Traditie te maken.

           Het is onbegrijpelijk dat u zoveel gehecht bent aan een heilige die volledig voortkomt uit de Traditie van de RKK.
           Denk daar eens god over na. U weet niet wat u wil.
           U leeft in een chaos van esoterie en willekeur en opstandigheid en u komt ons hier de les lezen.

        2. @eric-b-l
         “Henk,
         Teresia van Avila en bijna alle heiligen kwamen voort uit de Heilige Traditie van de Rooms Katholieke Kerk. “Traditie” betekent “de onveranderlijkheid van het Woord van God”.

         Alleen Paus Johannes XXIII en Moeder Teresa van Calcutta zijn moderne heiligen, zij deden dingen die vroeger niet vanzelfsprekend waren. Zij hadden weinig met de heilige Traditie te maken.

         Het is onbegrijpelijk dat u zoveel gehecht bent aan een heilige die volledig voortkomt uit de Traditie van de RKK.
         Denk daar eens god over na. U weet niet wat u wil.
         U leeft in een chaos van esoterie en willekeur en opstandigheid en u komt ons hier de les lezen.”

         Eric

         wie leest hier als eerste de les: Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

         de heilige die u noemt zijn allen gekeurd door blinde Bisschopen, kardinalen en Paus! Niet één van hen is naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan! Hun conclusie is dat zij met het onderzoek zoals zij deden geen strijdigheid konden vinden met de leer en de traditie van de R.k.Kerk en hun wonderen verklaard onverkaarbaar betitelden en dat daarmee het wel een wonder moet zijn en dat zij in de Hemel zijn.

         De heilige Christoffel is van de heiligenkalender afgevoerd….. op grond van historie…..

         en vindt u het gek dat zij de heiligen zijn van de R.k.Kerk? De geestelijke van de R,k,Kerk die nog nooit de leer en traditie naar De Volle Waarheid hebben onderzocht( Die Ene Volmaakte Christusverschijning) kunnen nooit weten of hun leer en traditie overal Gods Werkelijk Gods Recht en Gerecht Is. Een blinde kan geen Volmaakt Oordeel vellen en een blinde zal ook nooit diens eigen leer en traditie afvallen want dan wordt die zelf uit de kerk gezet!!
         Let goed op: zeg helemaal niet dat die zij heilig verklaard hebben niet in de Hemel zijn! Ik zeg dat levende heiligen door de inquisitie in de kerker gesmeten worden en daar zwijgzaamheid t.a.v. leer en traditie met gehoorzaamheid aan de Paus wordt opgelegd! Er is een groot verschil tussen heiligen en Vol-Profeten! Heiligen houden hun mond en lijden zwijgzaam, Vol-Profeten zwijgen niet en omdat ze Gods recht en Gerecht kunnen binden zijn zij een ruïnerend gevaar voor de kerk, leer, traditie en positie van de blinde geestelijken: In het land er blind is Eén Oog Koning! En wie van die blinden met die positie wilt Koning Eénoog als Koning?

         Lees de Bijbel over de wijngaardeigenaar die bediende stuurde en als laatste diens zoon?
         Zo is Christus overkomen en elke Vol-Profeet! Het volk trachtte Mozes te stenigen. Elia werd verjaagd en de koning probeerde hem te vermoorden, Jezebel vervloekte hem, Christus werd gehaat en op valse gronden aan het kruis genageld.

         en lees Apocalyps 11: De Twee Getuigen: Komen die voort uit de R.K.Kerk geestelijkheid? Echt niet!!!! En Christus kwam die voort uit de priesterkaste? Echt niet!
         Dat is een waarschuwing naar Rome en elke Christelijke kerk dat hun leer, werken en traditie niet overal Gods recht en Gerecht is! Bv overd e Paus keuze: niet de kardinaal met de meerderheid der stemmen hoort Paus te worden: Die het heiligste is van heel het geloofsvolk! De stemming hoort Vol In de H.geest te gebeuren dan is elke Stemming Volmaakt zonder dwang Unaniem!! Het hele Geloofs volk hoort in zo’n vasten en bidden te gaan dat iedereen Vol-Profeteert:

         24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.
         32De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede.(1Kor 14)
         Iedereen hoort naar Die ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om Vol in de H.Geest te zijn dan profeteert iedereen Christusgelijk Als Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

         Dus uw leer en traditie schiet ernstig te kort! Zo erg dat de R.K. kerk, als zij niet buigt, inkeert en waar nodig omkeert, door De Twee getuigen zal worden afgesneden van De Wijnstok(Christus) en ik waarschuw daar over dat dat in het verschiet ligt als de R.K.Kerk niet in en omkeert waarnodig omdat men daar niet meer is dan blinde orthodoxe schriftgeleerden: Niet één gaat naar Die ene Volmaakte Christusverschijning! Niet één leert anderen daar Heen te Gaan, Waar en Hoe je Die Kan Vinden en Verkrijgen!

         En dit is niet als enige bij de R.K. Kerk: ALLE CHRISTELIJKE KERKEN EN GEMEENTEN SCHIETEN ZWAAR TE KROT EN ZIJN NIET MEER DAN BLIND ORTHODOXE SCHRIFTGELEERDEN EN NIET ALS ENIGE HEN, ELKE RELIGIE KRIJGT HALT TOEGEROEPEN EN DE WERELD OOK!

         U WEET ECHT NIET WELKE ELLENDE HEN BOVEN HET HOOFD HANGT ALS DIE TWEE GETUIGEN OPSTAAN EN MEN BLIJFT ZOALS MEN NU IS! EGYPTE EN MOZES EN ISRAËL EN ELIA IS KLEIN T.A.V VAN HEN WANT HET GAAT 1260 DAGEN DUREN: ELLENDE OP ELLENDE ALS MEN NIET LUISTERT!!!!!!!

         Zelfs levende heiligen moeten oppassen! Ze breken de hele tent af als men niet luistert, van iedereen en elk land en religie!

         Arme die u bent met uw blinde beweringen! U weet helemaal niets van het onderzoek van heiligen door de R.k.Kerk en ook niet hoe heiligen leden onder blinde gehoorzaamheid aan de Paus en kardinalen en bisschoppen!

         Daarom schreef ik al: Weg twee vasten en bidden en doen als H.Franciscus is geen optie want H.Franciscus moest gehoorzaamheid aan de Paus zweren: daar krijgt mij nooit! Ik volg Die Ene Volmaakte Christusverschijning en als de maat van Genade vol is kan men beter met een echt vredesaanbod komen als ik de Beker van Die Twee Getuigen Drink! Waarom denkt dat ik waarschuw? Dat ik ook maar één mens en natuurling zo’n Oordeel Toewens? Dat ik uitwijk als Jona, weiger totdat ik niet anders kan, Dat ik “Hoop” dat het een ander is? ik zeg niet dat ik Ben, ik zeg ook niet dat ik Niet Ben! De tijd zal het uitwijzen: heel eerlijk: “laat deze beker aan mij voorbij gaan” en ik zeg ook: “Ik heb mijn woord gegeven aan Die Christus en als het dan Zo Is, Zal ik Gaan! Want mijn eigen Zielsheil hangt er van af!

         U weet helemaal niet wie ik ben en ik schreef: Gelooft u mij als ik zeg wie ik mogelijk zal zijn? ik wens geen mens ongeluk toe, ik strijd voor iedere ziel voor Christus, ik wens geen dwang uit te oefenen, ik wens geen blind geloof aan mijn woorden, ik wens liefdevol gepast wantrouwend onderzoek zoals de Bijbel Voorschrijft, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt gedurende diens leven en dat iedereen de Hemel haalt, ik wens slechts de laatste plaats in de Hemel, alles mag Christus mij afnemen en gebruiken om anderen in de Hemel te krijgen!

         Dacht u dat ik het leuk vind om te waarschuwen, om u en anderen Godsmaat te nemen? Dat ik mij in de handen wrijf en verkneuter om uw blindheid en domheid! Het doet mij zielsveel verdriet en ik hoef die “bekendheid” en “plaats” niet! Ik hoef die schijnwerper en podium niet. Als ik zelf in de kerk zit, zoek ik altijd een plek waar ik niet opval!

         U strijd echt met de verkeerde want u staat elke keer schaakmat! Elke keer omdat u niet Die Ene Volmaakte Christusverschijning erkent en naar toe gaat! Dan verliest u altijd van Satan want uw heer heer is niet Heer, Heer en uw leer en traditie zijn satanisch ziek!

         1. Henk,
          u komt hier louter en alleen uit vijandigheid
          u gaat gewoon een stap verder dan Frank
          jullie beiden volgen helemaal hetzelfde patroon
          kan geen toeval zijn

          1. @eric-b-l

           als ik uit vijandigheid zou komen waarom wijs ik u dan op Die Ene Volmaakte Christusverschijning die in de Bijbel staat beschreven? Om u neer te sabelen? u leest de Bijbel, daar loopt u ziende voorbij!
           Waarom zou ik wensen dat u Vol-Profeet wordt, dat u de grootste schat die er maar bestaat vindt? Dat u geen gezichtsverlies lijdt als u onderzoek doet zoals de Bijbel voorschrijft, dat u uw blindheid verliest dat u wonderen kan doen?

           Ik ben Frank niet en ook Frank krijgt van mij te horen als die zwetst of bralt en ook Frank wijs ik op Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

           Neeee het is omgekeerd: u en dhr Derks lijken veel op elkaar! Met blinde orthodoxe schriftgeleerderige beweringen! Ja niet ik ben vijandig naar u, nee uzelf zijn vijandig naar uzelf, u verkloot uw eigen ziel en geest en lichaam omdat u Die vijandig bent! U beide zijn overmoedig eigenwijs en voor die als u is altijd de ander schuld en vijandig

          2. uw allereerste woorden waren al vijandig
           u spreekt niet als een christen
           u denkt niet als een christen
           hoe dan ook u vertoont alle kenmerken van een narcist, dat zijn de types die me altijd achtervolgen en die altijd alles beter MOETEN weten om zich goed te voelen

           geen hart voor waarheid
           gewoon harteloos

 2. Defensieminister Ludivine

  In de vertaling van Genesis wordt de schepping van Eva als volgt omschreven: ‘Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en sloot de plaats daarvan toe met vlees.’

  Ten eerste is het onwaarschijnlijk dat God een rib, een bot dat ontdaan is van iedere symboliek, zou kiezen en als dat zo was dan zouden mannen 1 rib minder moeten hebben dan vrouwen en dat is niet het geval.

  het Hebreeuwse woord in de beschrijving van het bot ‘de zijkant’ of ‘de flank’ betekende, maar ook de betekenis kon hebben van ‘paal’ of ‘kolom’, een soort van steunelement.

  het enige bot waaraan het de man tot op de dag van vandaag aan ontbreekt: het penisbot. Veel mannelijke zoogdieren, waaronder de chimpansee en de gorilla, beschikken over zo’n bot dat naar buiten schuift voor de copulatie.

  De tekst van Genesis zegt dat God ‘de plaats sloot’ na de operatieve verwijdering. Dan verwacht je een litteken. Maar het enige litteken op de menselijke romp is de navel. Die heeft Eva ook en ligt niet echt aan de zijkant. Er is echter een prachtig litteken langs het hele mannelijke voortplantingsorgaan, de in de mediaanlijn gelegen huidnaad (de raphe), de lijn onder de penis die verder loopt over de balzak en perineum.

  1. @Edwin Vissers

   Ga eerst een kijken in de Tuin van Eden en zie daar De Geschiedenis van de tuin van Eden voor u met zulke blinde onzin komt!

   Men ó men, ze lezen verbeelde taal en weten niks van de Volmaakte Taal! en maar doen dat ze een goede exegese kunnen doen zonder Die ene Volmaakte Christusverschijning waarbij alles openbaar is!

   u moest eens weten hoeveel schade u aan uw ziel doet met uw onzin en andere zielen die u volgen misleidt en Christus en die In Christus zijn Met Christus laat lijden!

 3. Ezechiël 33 de Wachter—–ik ga jullie helpen

  Veel afleiding is er gaande, maar daar trap ik niet in .

  Donald Trump plaatst bizarre tweet van hem terwijl de maan Barack Obama ‘overschaduwt’
  ‘De beste zonsverduistering ooit’, zegt de meme die opnieuw is getweet door de president

  x 2024

  Carbondale Little Egypt

  Carbon has 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons.

  Total Solar Eclipse 2024 | We Have Been Warned! |

  Bidental 4 juli 1776 – 8 april 2024 Pluto keert 777 later terug naar dezelfde plek

  14 oktober 2023 Ringvormige zonsverduistering en 8 april 2024 totale zonsverduistering op Gods nieuwe jaar 1 Nisan kruisen elkaar boven Corpus ‘lichaam’ Christi ‘gezalfd’ in de Egyptische k-r-t ‘Horus’; Joodse ‘Mashia’. 22-2-2022 + 777 dagen=8 april 2024.
  De eclipsen van 2024 en 2017 kruisen elkaar boven Caïro a_l-Qāhirah_ in het Arabisch. Dit sterke mannelijke betekent ‘de overwinnaar’, ‘de veroveraar’ of ‘overwinnaar’; Chi=Christus=X +Rho=(XP) van het Griekse woord voor Christus, ΧΡΙΣΤΟΣ. Als ze de VS binnenkomen, vormen de eclipsen een onvoltooide piramide; de Eclipse van 2017 passeert Salem “Jeruzalem”, “vrede”, Hebreeuwse shalom, Arabische salaam. De Eclips van 2023 gaat over Abram, Abraham na zijn verbond met Melchisedek “Koning van Jeruzalem”, “Priester van de Allerhoogste”; de “h” betekent “God is met mij” Samen de 3 Eclipsen voor een Aleph=Kalf het “Gouden Kalf”.

  Aleph “Kalf”, #1 “Alliantie voor Joodse Vernieuwing” Joden zijn Kanaänitisch, Fenicisch, Babylonisch, Medisch; niet Semitisch! 2 Kon 17:30 Shabbat Bereishit – “Shabbat van het begin” – de eerste Shabbat van de jaarlijkse Torah-leescyclus, waarop het Torah-gedeelte van Bereishit (“In het begin”) “In het begin was Saturnus “Zwarte Ster”, “ Oerzon” en het einde is Saturnus “El”; JEZUS is Alfa en Omega, het Begin en het Einde

  Aleph (1) wordt gesymboliseerd door een Os, die de ENE of Sterke Leider El of meervoud Elohim symboliseert, de Kanaänitische Schepper El is gelijkwaardig aan Saturnus, ook bekend als Assyrische Nisroch (2 Kon 19:37; Jes 37:38). Samen betekent Beit Rosh Aleph de Schepper/Koning van de Tent/Huis.
  Shin (300) betekent Spijkeren/verpletteren/vernietigen; een door God aangewezen bloedoffer dat noodzakelijk is voor de verlossing. Talmoedische rabbijnen openen synagogen met het teken van Shin, ter ere van de spijkers die werden gebruikt om God aan de boom te bevestigen. Jezus offerde Zichzelf op in overeenstemming met de Joodse wet in Deuteronomium 21:23, maar werd afgewezen en aan een boom genageld. Poerim (20-21 maart 2019) betekent “Verpletteren/vernietigen; Tot niets brengen”; Pur betekent “Lot”; het werpen van het lot voor de Assyrische Marduk “Kalf van de zonnegod Shamash”. Op de Lente-Equinox maakt de Zon contact met het altaar op de Koperen Lijn (Rozenlijn) in de St. Sulpice-kathedraal in Parijs en de Slang daalt af met de 91 (1…13=91; 13 is het getal dat geassocieerd wordt met de Opstand tegen God, gezien in Openbaring 13 en Gen 13:13 “Zonden van Sodom”) trappen van de El Castillo-piramide in Mexico; Poerim is een heilige dag, niet van God, maar afgeleid van een van de twee boeken in de Schrift. God wordt niet “Esther” genoemd. Resh Aleph Sheen zorgt ervoor dat de prins de Temp verlaat om te verpletteren of te vernietigen; klinkt een beetje als Openbaring 9:11 en ook als de tweede komst van Jezus Christus.
  Yod of Yot (10) betekent Einde van het Tijdperk en Nieuw Begin; 10 betekent Ordinale Perfectie van 1 “EEN” + 0, gebruikt als tijdelijke aanduiding in plaats van als getal voor Tijd. Saturnus is Chronos “Tijd”; Jezus kwam en vervulde elke jota en tittel van de wet (Mat 5:18). Dus het einde van het tijdperk, een nieuw begin op een vastgestelde tijd. Jezus keert een tweede keer terug wanneer de schepping 6000 jaar oud is (2 Petr. 3:8) om te vernietigen; Satan wordt 541 dagen daarvoor in Openbaring 9:11 naar de aarde geworpen als Apyollon/Abaddan “Vernietiger” om een man te incarneren genaamd Antichrist die de aarde controleert tijdens de 1260 dagen durende Grote Verdrukking. Denk aan het laatste woord van Gods eerste zin ‘Aarde’; Earth Dweller, voor het eerst gebruikt in Openbaring 13:8, verwijst naar degenen die het Nieuwe Verbond verwerpen.
  Tav of Tau (400) heeft de vorm van een kruis; het betekent Einde van het Verbond. Jezus werd verworpen en aan een boom genageld te midden van twee dieven die de zeven takkenkandelaar van het Oude Verbond vormden, het zevende verbond tussen God en de mens. De kandelaar met 7 takken, gebouwd door Mozes, is vervangen door de Chanoeka Menorah met Sjamasj in het midden om Jezus te vervangen. Dit is een symbolische verwerping van het Nieuwe Verbond; het 8e en laatste verbond tussen God en de mens eindigt met de aanvaarding van het merkteken van het beest. Het kruis is niet wat je denkt dat het is; mijn artikel Cross gaat dieper in op; het volstaat te zeggen dat de Boom des Levens (Jezus Christus) wordt vervangen door de Slang/Duivel/Satan in de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.

  Beit Rosh Aleph Shin Yot Tav toegevoegd aan 931, in 931 v.Chr. was Israël (degenen die met God worstelen) verdeeld; dezelfde voorwaarde geldt vandaag. De vraag is: bent u een zionist? Is Israël Gods bijeenkomst van de twaalf zonen van Jakob? Is de zespuntige ster een symbool van God? Als het antwoord ja is, wacht de hel voor de eeuwigheid. Amos 5:2 “De maagd van Israël is gevallen, zij zal niet meer opstaan” Amos 5:26 illustreert dat de zespuntige ster, oftewel Chaldeeuwse STUR, het symbool is van El, Molech, Chiun (Kewan=Saturnus) gezien in BabEl “Poort van El/Saturnus” is BabIlu “Poort van Allah” is Babylon “Poort van de Zon” is de Snelweg naar de Hel, aangelegd aan het begin en geopend aan het einde. De Arabische maangod is Sin oftewel Allah. Zee van Sereniteit (Serenus een titel die wordt gebruikt voor Romeinse keizers en pausen) betekent Zee van de Koning; Een beest dat uit de zee opstijgt, kan een Baäl laten rinkelen. Israël hoopt dat de missie een “Apollo-effect” veroorzaakt; Ik weet zeker dat dat zo zal zijn. TimesUp-mensen! Israëlische Bereshit leidt naar de hel; Jezus is het Begin en het Einde dat naar de Hemel leidt.

  Wauw! Oonao, wat een uitzonderlijke video – heel erg bedankt. Glorie aan Jezus Christus! Het duurt niet lang meer voordat deze zonsverduistering plaatsvindt. Ik bid voor de goedheid van allen die van de WAARHEID houden. Bidden voor de almachtige goddelijke bescherming van onze hemelse Vader.

  Ik deel een aantal dingen die ik heb opgemerkt uit de inhoud van de video….

  Het Uriel-engelsymbool @0:45 heeft wat lijkt op 3 x V bovenop oftewel 666, (het beest en zijn merkteken), of het kan zelfs 3 x Y oftewel 777 (Crowley-code – de jackpot) vertegenwoordigen en/en Lamech, De vader van Tu-bal Kaïn leefde 777 jaar (zie Genesis 5:31). Het betekent de voltooiing van één fase van de schepping op aarde vóór de wereldwijde vloed van Noach, die al het menselijk leven wegvaagde, behalve Noachs familie (8 personen in totaal). 777 = Gods getal omdat het belangrijke bijbelse concepten symboliseert. Veelvouden van 7 komen door de hele Bijbel heen voor op manieren die Gods werk verbinden met volheid, voltooiing en perfectie. 3 x 7 = de perfectie van de Heilige Drie-eenheid, God de Vader, Jezus Christus de Zoon, en de Heilige Geest.

  De engel Uriël is te zien in de serie “Lucifer”. Hij is de jongere broer van Lucifer in die show. Zie ook 4 Ezra 4, 2 Ezra 10:28.

  https://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/1249978/Lucifer-cast-who-is-Uriel-who-played-Uriel-Michael-Imperioli-IMDB-series

  https://beholdwonder.com/uriels-lament/

  https://supernatural.fandom.com/wiki/Uriel

  @2:01 De letter TaV doet me ook denken aan de letter N (element 7 – “stikstof”), de link met de gevangene “Kenneth (cain) Smith” die werd geëxecuteerd door stikstof. (Iedereen die nog niet is gezien, doe dat alsjeblieft. Zie de oonaos-video erover). Ik geloof dat dit een verwijzing is naar Kaïn die van God werd afgesneden en naar het land Nod werd gestuurd (“slaap”?). Satan wil dat mensen naar zijn eigen beeld worden gemaakt, oftewel een vleselijk gezind beest, net als Kaïn – niets anders dan een dier zonder ziel en zonder enige verbinding met God!

  De letter TaV = 2 met elkaar verbonden staafjes, zou dit ook een verwijzing kunnen zijn naar de 2 strengen dubbel helix-DNA die aan elkaar zijn gebonden om de 1 streng te vormen? “2 wordt 1” (911). Misschien voor de door slangen gebeten exemplaren?

  @2:26 we zien een ladder (“Jacobs ladder” ref?), de trap/ladder naar de hemel, maar de verkeerde kant op omdat we weten dat Jezus de ENIGE weg is! (Johannes 14:6). We zien nog een trap @2:45 “DNA-ladder”? (Ziet eruit als een LINKSE trap? – Linkerpad).

  @3:49 Dag in nacht – “licht in duisternis”? Interessant hoe ze ‘100’ jaar zegt? Ik word ertoe gebracht Jesaja 65:20 te lezen.

  @4:04 Zijn horloge stopt – “De tijd stopt, de tijd staat stil – zon en maan zijn de wijzers van de kosmische klok erboven, ook wel tijdwaarnemers genoemd.” Het bracht mijn aandacht op de passage in Jozua 10:12-14.

  De 3 hemelen worden uitgelegd in 2 Korintiërs 12:1-4. De 3e hemel is waar Jezus Christus woont aan de rechterzijde van God. De 2e hemel is LUCHT/Atmosfeer; “vorst van de macht van de lucht” waar Satan verblijft met zijn demonische handlangers. (Efeziërs 2:1-2). De 1e hemel is de aarde.

  Als dit gebeurt, zal de Gouden Poort van de Ecliptica plaatsvinden

  De val van Babylon

  De Gouden Poort van de Ecliptica is een asterisme in het sterrenbeeld Stier dat al duizenden jaren bekend is. Het sterrenbeeld wordt gebouwd door de twee prominente open sterrenhopen van de Pleiaden en de Hyaden, die de twee posten vormen van een virtuele poort aan de twee zijden van de eclipticale lijn.

  De drempel tussen het aardse en het hemelse rijk, gesymboliseerd door de Gouden Poort, vertegenwoordigt het mystieke lichaam van de Kerk, vaak gezien als de Bruid van Christus. In de christelijke eschatologie symboliseert zonsopgang in het oosten zowel de opstanding van Christus bij zonsopgang op Paaszondag als de richting van zijn terugkeer.

  Gouden Poort (Jeruzalem)

  Volgens de Joodse traditie zal de Messias via deze poort Jeruzalem binnenkomen, komende van de Olijfberg. Christenen en moslims geloven over het algemeen dat dit de poort was waardoor Jezus Jeruzalem binnenkwam.

  begin van de maand Nisan op de feitelijke kalender 🌒
  Rosh Chodesh Nisan voor het Hebreeuwse jaar 5784 begint bij zonsondergang op maandag 8 april 2024 en eindigt bij zonsondergang op dinsdag 9 april 2024

  Barack Hussein Obama werd geboren op 4 augustus 1961

  Op 8 april 2024 zal de totale zonsverduistering Noord-Amerika doorkruisen

  uitkomst 62 jaar -8 maanden -en 4 dagen

  Obama is precies zo oud

  https://youtu.be/vV4B9Bxt-a0?si=Eab1UuuQh8v0hWb5

  1. @Edwin Vissers

   Je zou toch weggaan?:

   “Edwin Vissers schreef:
   8 februari 2024 om 08:12
   Ik wil me uitschrijven maar de link werkt niet

   To unsubscribe from this notification service, click here.

   kan dat even geregeld worden redactie woorden redactie”

   Jammer van zoveel onzin: nieuwe verbond! Er is geen nieuw verbond! Dat is typisch een blinde opmerking want Het Verbond is nog niet overal in alles Vervuld en nog niet ten einde!! Dat is pas als de Laatste Dag des Oordeels aanbreekt!
   Ga toch eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor u schrijft!
   U weet niks van het Doel van de Tuin van Eden, dan weet u ook niks van het Verbond! Het draait niet als enige om het breken van de ban op de Hemel! Het draait ook om Volmaakt Herstel aan God tot God die voor de val van degene die satan en demonen werden rn hun daden en het verlies dat het vuile compromis van de Tuin van Edenlingen en nakomenlingen veroorzaken! Daarom is nu nog steeds lijden en uitboeten!
   En voor de rest gist u ook want u controleert uw gedachte niet bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning in hoeverre die Vol Waar Zijn! Zelfs als u gissing Vol Waar blijkt te zijn hoor je niet vooruit te lopen op Gods Oordeel want men misleidt anderen dat zij dat zouden kunnen doen terwijl ze misleidt worden in verschijningsvorm! Niet alles in het duister is Vol Waar:

   27 Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. (Math 10)

   Zie:

   12Heimelijk sprak iemand tot mij,
   fluisterde mij iets in het oor,
   13op het onrustig uur van droomgezichten,
   als diepe slaap de mensen overmant.
   14Schrik en angst grepen mij aan,
   een siddering voer door mijn gebeente.
   15Een windvlaag trok langs mijn gezicht,
   storm deed mijn lijf huiveren.
   16Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
   hij stond vlak voor mijn ogen.
   Het was stil – ik hoorde een stem:

   17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
   een mens onbesmet voor zijn Maker?
   18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
   zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;
   19hoeveel temeer bij hen wier woning uit leem is opgetrokken
   en stof tot grondslag heeft.
   20Als motten worden ze geplet,
   van vandaag op morgen vermorzeld,
   ze gaan naamloos te gronde, voorgoed.
   21Het touw van hun tent wordt losgerukt:
   dood zijn ze eer ze het weten.(Job 4)

   Daar spreekt Satan in het oor van Elifaz!

   en zelfs al hoort men in het oor of in gedachte: Er is pas Volmaakte Openbaring als alles In de Volmaakte Taal wordt gesproken:

   23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader.(John 16)

   en:
   1bmaar dan kom ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer.
   4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. (2Kor 12)

   U bent toch zo’n Bijbelkenner? dan waarom leest u daaraan ziende blind voorbij?

 4. er is hier duidelijk een enorme dwaasheid gaande, ik krijg enorm veel e-mails en beelden toegezonden over de 8 april eclips

  alle niet katholieken christenen houden van mij om de informatie die ik deel over de man van

  De antichrist is in de christelijke eschatologie een tegenspeler of tegenmacht tegen Jezus Christus in afwachting van zijn wederkomst.

  Redactie graag me uitschrijven anders doe ik aangifte van hishing

  oppleuren hier uit de buurt katholieke zwijnen

 5. Ik voer ook oorlog

  Bedankt voor de interesssante opmerking, Edwin!

  Edwin Vissers februari 9, 2024 Bij 06:49
  Carbon has 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons.

  https://www.youtube.com/live/MZBlCAExYpg?si=JwNQmvoPO2RLzoNO

  Op minuut 21:33

  Reageer
  ThemeTheme februari 9, 2024 Bij 09:50
  @Edwin Vissers;

  De basis van het leven. Ze leren ons dus dat al het goede, juist slecht is, zodat we op celniveau nog kwaadaardigheid zien in een symboliek die zij hebben overgenomen. We leven vanaf celniveau in hun matrix van leugens om ons te laten leven in angst en wegkijken, zodat wij onszelf nooit kunnen en zullen begrijpen.

  Reageer
  P.R.v.LiLiP.R.v.LiLi februari 9, 2024 Bij 10:04
  Pure Franc Mc trics !
  :. !^ L
  Van zodra je hun ’tricky spel’ kent,
  kijk je ‘r gewoon lossen dóór !

  Reageer
  ImmortalImmortal februari 9, 2024 Bij 10:49
  Edwin Vissers februari 9, 2024 Bij 06:49
  Heel interessant punt, Edwin! Wat ook die hele shitzooi over CO2 raakt.

  Dit is het atoom C, dat in de zgn carbon backbone van het leven gebruikt wordt. C heeft 6 protonen en hetzelfde aantal aan electronen. C12 is de meest voorkomende isotoop met 6 neutronen. De neutrons kunnen verschillen van 2 tot 16, boven de 12 zijn ze zeldzaam en niet meer stabiel, en meestal manmade.

  Suiker bestaat uit C en O en H. Glucose, bijv, is C6H12O6.

  De backbone zelf is een keten van C en H, die gebruikt wordt in organische moleculen zoals proteines, DNA en meer. Zonder die carbon backbone kunnen die moleculen niet gemaakt worden.

  Je zou dus kunnen zeggen dat het patroon van bedrog in de mens ingebouwd zit! Zoals ik het zie is het “satanische” (die beruchte 666) alleen gebonden aan het vleselijke, aan de materie. Het getal 666 staat voor bedrog en leugens, verderf. En dat is wel duidelijk te herkennen in de mens, en zeker de laatste paar jaren. Grappig dus dat het al in dat ene atoom beschreven staat welke absoluut noodzakelijk is om het leven in stand te houden!

  Als het atoom C verdwijnt, houdt het leven op.

  Hier is er nog eentje met interessante getallen:
  Bloedsuiker is glucose, en bestaat uit C6H12O6. Tafelsuiker (sucrose) daarentegen bestaat uit C12H22O11. Zoals ik dat lees is het slechte troep: de 22 betekent groot verlies, en de 11 betekent grote veranderingen. Dus, als je suiker eet sta je bloot aan verliezen en veranderingen, en dat klopt ook. Mensen die veel suiker eten verliezen hun tanden, hun gezondheid, en er ontstaan grote veranderingen in hun leven, zoals diabetes en infecties, en meer. Suiker is een product dat manmade is, en niet nodig om gezond te zijn. Je krijgt voldoende uit fruit en groente. Suiker was een verkoopmiddel.

  (Nee, niet iedereen lijdt aan gezondheidsproblemen door suiker, zoals iemand zometeen gaat gillen. Er is altijd wel een uitzondering, maar de feiten over suiker zijn bekend.)

  Bedankt voor de interesssante opmerking, Edwin!

  1. Hexakosioihexekontahexafobie is de angst voor het getal 666. Gerelateerd aan triskaidekafobie, of angst voor het getal 13, vindt deze fobie zijn oorsprong in zowel religieus geloof als bijgeloof.

   Hexakosioihexekontahexafobie is een specifieke fobie, wat betekent dat iemand met deze aandoening intense, irrationele angst of angst zou ervaren wanneer hij specifiek met het getal 666 wordt geconfronteerd. Om aan de diagnostische criteria voor een specifieke fobie te voldoen, moet je reactie op het tegenkomen van dit getal zo ernstig zijn dat het verstoort uw dagelijks leven.

   In een oogopslag

   In een oogopslag
   Hexakosioihexekontahexafobie is de angst voor het getal 666, die voortkomt uit de overtuiging dat het getal het merkteken van het Bijbelse beest is. Mensen met deze angst ervaren een intense, onredelijke angstreactie wanneer ze dit aantal tegenkomen, wat het dagelijks leven van een persoon kan verstoren. Er zijn behandelingen beschikbaar die kunnen helpen, waaronder psychotherapie en medicatie.

   Oorsprong van Hexakosioihexekontahexafobie
   Het getal 666 komt voor in de Bijbel, in het boek Openbaring. Openbaring 13:17-18 in de King James-versie stelt dat het “getal van het beest” “zeshonderdzesenzestig” is, oftewel 666. Deze verwijzing lijkt voor sommige mensen de oorsprong van de angst te zijn.

   Zoals geschreven zijn de gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven buitengewoon beangstigend. Als je het bekijkt als een letterlijke transcriptie van wat gaat komen, is het gemakkelijk te begrijpen hoe een ernstige angst of fobie zich zou kunnen ontwikkelen.

   Hexakosioihexekontahexafobie in de popcultuur
   De prevalentie van het getal 666 in de popcultuur vertegenwoordigt een andere trigger voor deze angst. Veel horrorfilms gebruiken dit getal als uitgangspunt, net als bovennatuurlijke thrillers die inspelen op de associatie tussen het getal en de Antichrist.

   Sommige films gebruiken doemscenario’s en putten uit de apocalyptische connotaties van het nummer

   Hexakosioihexekontahexafobie en Route 666
   Een van de bekendste voorbeelden van de angst voor het nummer 666 is het hernoemen van een beroemde snelweg in het zuidwesten van Amerika. US Highway 666 werd in 1926 genoemd volgens officiële richtlijnen van de American Association of State Highway and Transportation Officials, aangezien het de zesde aftakking was van US Highway 66.1

   Na verloop van tijd bleek het New Mexico-gedeelte van Highway 666 statistisch gevaarlijk te zijn. In 1986 ontdekten onderzoekers dat 23% van alle ongevallen met letsel in het Shiprock District plaatsvonden op een stuk van 1,5 kilometer van Highway 666.
   Sceptici denken dat dit te wijten was aan het feit dat de weg niet goed was ontworpen of onderhouden om de verkeersdruk te vergroten.2 Velen geloofden echter dat het eigenlijk de naam van de weg was die ongelukken en dodelijke slachtoffers veroorzaakte.

   Highway 666 werd uiteindelijk bekend als de Devil’s Highway. Het werd officieel omgedoopt in 2003 tot US 491.

   Symptomen van Hexakosioihexekontahexafobie
   Als specifieke fobie kan hexakosioihexekontahexafobie symptomen omvatten zoals:3

   Misselijk of duizelig voelen bij het tegenkomen van nummer 666
   Je machteloos voelen om de angst onder controle te houden, ook al begrijp je dat het onredelijk is
   Het moeilijk hebben om in het dagelijks leven te functioneren vanwege overweldigende angst
   Onmiddellijke, intense angst bij blootstelling aan het getal 666
   Zweten, snelle hartslag, moeite met ademhalen of een beklemmend gevoel op de borst
   Grote stappen ondernemen om het aantal te vermijden, vaak in die mate dat dit problemen in je leven oplevert
   Hexakosioihexekontahexafobie kan zich op verschillende manieren manifesteren. Omdat het vermijden van het getal 666 een veel voorkomend symptoom van de aandoening is, kan iemand met deze fobie er alles aan doen om te voorkomen dat hij ermee in aanraking komt. Dat zou kunnen betekenen:

   Verder rijden dan nodig is om ervoor te zorgen dat hun kilometerteller geen 666 aangeeft
   Weigeren gebouwen binnen te gaan met 666 in het adres
   Het ondernemen van stappen om rekeningen van in totaal $ 6,66 te vermijden, door items toe te voegen of af te trekken om het bedrag te wijzigen
   Het weggooien van pinpassen of creditcards met het getal 666
   Het is bekend dat voormalig president Ronald Reagan en zijn vrouw Nancy het huisnummer van hun huis veranderden van 666 in 668 nadat ze waren verhuisd naar hun post-presidentiële huis in Bel-Air, Los Angeles. Het is opmerkelijk dat deze verandering werd toegeschreven aan het bijgeloof van mevrouw Reagan rond het getal, en niet aan hexakosioihexekontahexafobie.

   Zoals bij elke fobie kunnen de symptomen van hexakosioihexekontahexafobie variëren van beheersbaar tot ernstig. In ernstige gevallen moet u mogelijk professionele hulp zoeken.4

   Als u of een dierbare worstelt met een psychische aandoening, neem dan contact op met de Nationale Hulplijn van de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) op 1-800-662-4357 voor informatie over ondersteunings- en behandelingsfaciliteiten bij u in de buurt. Zie onze Nationale Hulplijndatabase voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorg.

   Diagnose
   Voordat u de diagnose hexakosioihexekontahexafobie krijgt, zult u waarschijnlijk een grondig klinisch interview met een professional in de geestelijke gezondheidszorg ondergaan. Uw arts kan vragen stellen over de symptomen en zal proberen vast te stellen of u in het verleden andere psychische problemen heeft gehad.

   Veel psychische stoornissen worden gediagnosticeerd op basis van criteria uit de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM–5).

   De DSM-5 vermeldt criteria voor specifieke fobieën als een categorie in plaats van elke afzonderlijke mogelijke angst, dus hoewel hexakosioihexekontahexafobie niet expliciet wordt genoemd in de DSM-5, wordt de diagnose op dezelfde manier gesteld als bij andere fobieën.

   Een belangrijk aspect bij het diagnosticeren van een fobie is de mate waarin deze het dagelijks leven verstoort. Hoewel u zich misschien ongemakkelijk voelt bij het getal 666, stijgt het niet naar het niveau van hexakosioihexekontahexafobie, tenzij dat ongemak leidt tot angst die zo intens is dat het merkbare problemen veroorzaakt bij uw dagelijkse activiteiten.

   Gerelateerde voorwaarden
   Uw arts kan ook op zoek gaan naar andere aandoeningen die vergelijkbare kenmerken hebben, zoals:

   Arithmofobie, of angst voor cijfers
   Daemonofobie, of angst voor demonen
   Bipolaire stoornis
   Paranoia
   Psychose
   Angst versus fobie: wat is het verschil?
   Oorzaken van Hexakosioihexekontahexafobie
   De oorzaak van een fobie kan moeilijk te achterhalen zijn

 6. Poetin geeft eerste westerse interview met Tucker Carlson

  daar gaan we weer

  Het is geen verrassing dat ze om 1:18 uur overgingen naar het interview en dat Poetin en Tucker om 1:19 uur te zien zijn op de X/twitter-video.
  Vanaf de interviewdatum van 2/6 tot WWZ op 8/11/24 zijn er ‘187’ dagen (moordcode). 6 februari is de 37e dag en er zijn nog 329 dagen over dit jaar, een schrikkeljaar. Hun 239/329/923 Boom-codenummer.
  Hetzelfde is te zien aan de nummers op de lopers op de Invictus-kaart. Prins Harry, Boom & Obama’s Boom. 239 en 223. 11 augustus is de 223e dag, 224e in 2024, 88/tijd.
  Bttf-klokscène.

  Tucker benadrukte ook het woord ‘acteren’ aan het begin van het interview… Dat was alles wat ik hoefde te horen.

  Wederzijds verzekerde afleiding Illuminati-kaart wordt gespeeld. WW3 is de volgende kaart??

  En dan die stropdas van Tucker

  Goud van de farao” of “zwart goud”

  Zwarte komijn en de daaruit gewonnen olie behoren tot de gezondste producten ter wereld. De oude Egyptenaren waardeerden de kleine zaadjes al enorm, omdat ze geloofden dat ze bijna alle ziekten konden genezen.

  Maar bij deze jongens heeft het andere betekenis

 7. Er werd hem gevraagd wanneer zijn laatste gesprek met Biden was, maar Poetin kon het zich niet herinneren. MAAR de rest van het interview sprak hij gedetailleerd over het verleden (honderden jaren van conflict), noemde statistieken en cijfers en toch … hij kon zich niet herinneren dat hij voor het laatst met Biden had gesproken. Tucker zag er vaak bevroren uit en ja, het verwijderen van het horloge direct bij de start was interessant.

  Het horloge is een essentieel element van begrip.
  E. Macron gebruikte onlangs dezelfde symboliek.
  Ingewijden maken regelmatig gebruik van deze methode. Ze bedoelt dat ze controle hebben over de tijd.

 8. De pochet is een bekend accessoire voor heren.

  Je ziet dan vaak drie v punten omhoog

  De Piramiden van Gizeh in Egypte

 9. En Poetin met de paarse stropdas ,ik ga helemaal wild

  Obama is Osiris! Hij zal binnenkort herrijzen als Satan, oftewel Osiris, de groene man! De graffiti is roze en blauw, net zoals de kleuren van de lavalampen op het podium waar David Grohl zingt (en in de BTTF-film waarin de lavalamp te zien is) maken deze 2 kleuren paars voor de “paarse regen/heerschappij” van Satan/Obama zelf. Obama in Ipet geit 2 heeft de ‘paarse’ kwast op zijn afstudeerhoed, hij is afgestudeerd om Satans vat te worden

 10. De laatste maand kent deze site een ongekend grote hoeveelheid van onzin-reacties.
  Vooral nepprofeet @Henk Gadellaa + aandachttrekker @Edwin Vissers spannen de kroon.

  Daar ik geen enkele behoefte heb aan negatieve sprookjes, verlaat ik deze site.

  1. @P.J.T. Derks

   Kom Toon Aan dat ik een nepprofeet Ben. Kom met Gods Bewijzen! En dan kan u niet anders dan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning Gaan!

   Kom, Doe!!!!!!!!!

   Hoe zeer Wens ik dat u Doet!

   1. Want laat ik eerlijk zijn, als u Zo een zonde vindt in mijn schrijven zal ik u dankbaar zijn want ik heb Christus en allen van Christus te kort gedaan en kan ik Belijden en Verbeteren! Opdat ik niet meer die zonde bega!

    1. @Henk Gadellaa,
     U heeft toch (naar Uw bewering) contact met Jezus!!!?
     Vraag het HÉM!!!

     1. @P.J.T Derks

      Christus glimlacht en zegt: Zoals ze Mij gedaan hebben doen ze met Die Mij Volgen, ook!
      En Vraagt waar u blijft!

      1. @nepprofeet Henk Gadellaa,
       U zegt, dat Jezus aan MIJ (arme zieligerd) vraagt waa IK blljf.

       Mijn antwoord:
       Dat zal Jezus NÓÓIT aan iemand, dus ook NOOIT aan mij zal vragen waar ik ben.
       De reden is zéér eenvoudig (zelfs op het simpele af): dat weet HIJ letterlijk(!) oneindig véél beter dan ikzelf.

       1. @P.J.T. Derks

        Christus vraag aan iedereen die de zonde tegen de H.Geest nog NIET heeft begaan om naar Christus Toe Te Komen en Maal te Houden. Ik heb het niet over na het leven op aarde, ik heb het over gedurende het leven op aarde!
        Een mens wordt zo makkelijk door een ander of zichzelf weggehouden van Christus, precies zoals de Konings vrienden: ik moet hier nog heen, ik moet daar nog heen, mijn vrouw.., mijn man, mijn kind…de klant…., ben moe, morgen…., effe op vakantie, ben er zo aan toe…had een zware nacht.., heb een hangover….noem maar op!
        Ik zeg niet dat men ook andere plichten en zorgen heeft, ik zeg dat men de wereldse zorgen vaak genoeg voorrang geeft en de sociale druk van vrienden, bekenden, werk etc etc niet altijd voor kan laten gaan.
        Ja ik weet, Mozes had dat al in de gaten en ipv 7 dagen God dienen haalde Mozes een Geheiligd compromis: 6 dagen wereldse werken en de 7e dag Godsdag!…..
        En toch tijdens de wereldse dagen kan men naar Christus gaan, als men aldurend leert bidden en het maakt dat men open gaat staan als Christus op bezoek komt. Christus weet waar we zijn en dat we niet altijd weg kunnen komen! Christus is niet te groot of te klein om op bezoek te komen, als men maar open staat en “Christusgevoelig” leert worden!
        Ik Zie Christus vaak genoeg in de Praktijk, dan hier bij een patient die bang is, dan daar bij een kind, of bij een extractie of noem maar op, onder weg….in een medemens….als je maar leert op letten, en als je je gebedsleven op een hoger peil brengt( helpt Christus ook nog bij) Dan komen er momenten van het openbreken van “bewolking”, Hemels Licht en als men leert behouden en en betere werken te doen komt het moment van Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Vele zoeken en Die is dichterbij dan men kan voorstellen, dichter bij dan de kleinste deeltjes in de lucht, dichterbij dan de ruimte tussen de deeltjes, dichterbij dan kern deeltjes in een atoomkern, dichterbij dan een menselijke mens kan meten, kan denken! O ja er zijn die zo geloven en toch… ontbreekt die Liefdevolle gepaste nederigheid want er is geen die zo kwetsbaar is als Christus naar Goddelijke definitie! Ga eens gewoon naast Christus zitten gewoon stil, gewoon als een klein kind, als een hond bij diens “baas”, gewoon geen poespas, gewoon…., u moet eens weten hoezeer Die Christus dat op prijs stelt
        Het gaat niet om hunkeren, het gaat om er gewoon zijn waar u bent! ook ik verlang naar mijn laatste dag en ik leg die naast me neer want het gaat niet om daar aan te komen, het gaat om hier zijn en gewoon hier met Christus te zijn, die dag komt echt wel, elke seconde voorbij, een seconde dichterbij! Hoeft u niks voor te doen, die zandloper loopt! Hier en nu telt en Helpt Christus!

        Daarom roept Christus de hele tijd: Waar ben je Mij geliefde, waarom kom je niet…. ? Zo roept Christus elke mens en natuurling in de Hoop dat men komt, al is het even! En de Vreugde Die Christus beleeft van zo’n klein moment..
        dan vergooi geen tijd met gissen, voorbarig be-/oordelen? Maak uw ziel niet kapot!

 11. @nepprofeet Henk Gadellaa,
  Ik snak (= hunkeren, heftig begeren) ernaar om naar onze Heer toe te gaan,
  Maar, Hij beslist blijkbaar ánders en … dat heb ik te accepteren.

  1. @P.J.T Derks

   Waarom gaat u niet eerst op zoek naar het doel van uw leven gedurende u leeft op aarde?

   Dacht u dat hier op aarde een mens geen doel heeft en die ligt verder dan het antwoord De Heer Dienen! wilt u de werkelijke reden vinden moet helemaal terug in de Geschiedenis naar God voor de val van diegene die men Satan noemt en welke gevolgen de val had voor God en hoe God de val en eerste nacht wilde herstellen!
   Geen leer spreekt daar over. Geen leer spreekt over het waarom er een Tuin van Eden kwam.
   Daar moet u naar opzoek gaan. Als u de gevolgen van de eerste nacht voor God was en weet en de reden van de Tuin van Eden, dan weet u ook uw doel in dit leven!

   En wilt u vinden dan moet u aankloppen bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Die Weet en Christus en vragen u Daar naar die Gebeurtenissen mee te nemen en Volmaakt Christus Ooggetuige worden!

   dan weet u ook hoe Christus over uw hunkeren Oordeelt

 12. Ik ben de echte profeet blinde herders

  De occulte numerologie van het pauselijke conclaaf van 13 maart 2013

  Paus Franciscus werd op 13 maart 2013 verkozen.
  13 dagen nadat Benedictus aftreedt
  De leeftijd van paus Franciscus op 13-03-2013 was 76 = 13
  Witte rook om 19:06 = 13
  Exacte naam bekend gemaakt om 20:13 lokale tijd
  Italiaanse tijd en begon te spreken om 8:23 = 13
  Priester gewijd op 13 december 1969
  Eerste niet-Europese paus in 1300 jaar
  6 Minuten over 7 = 66 minuten over 6 – 666

  Over 666 gesproken, hier zijn nog enkele andere vreemde toevalligheden:

  “BERGOGLIO” van letters naar ASCII-code en de cijfers bij elkaar optellen, het resultaat is 666.

  1. Dat soort onzin brengt niemand dichter bij God.
   Verspilling van tijd
   Verspilling van ruimte
   Waarom blijft u dit doen ???
   U hebt geen macht meer over u zelf ?

   1. @eric-b-l

    u bent zeker niet beter want u blijft hangen in blinde leer en traditie. Al ben ik niet onder de indruk van Edwin Vissers, elke letter, getal en teken is een teken! Je kunt niet altijd met tekenen de toekomst berekenen: Het is net als Jona die dacht ook dat Ninivé vernietigd zou worden en het vasten en bidden van de koning en de Niniveërs zorgde er voor dat Ninivé niet vernietigd werd en door niet bij God te vragen of het vast stond dat Ninivé verwoest zou worden, zoals Abraham deed bij Sodom en Gemorra, zette die zich zelf deels voor schut!
    Het is als een brug berekenen: al kloppen de berekeningen, het voorspelt niet dat er een aardbeving kan komen die als nog de brug te gronde doet gaan of een andere calamiteit!
    Toch gaven tekenen de geboorte van Christus aan en geven tekenen aan dat men veilig over straat kan lopen. Er ligt dus zeker mogelijk een vorm van Profetie in! Ze kunnen ook misleiden omdat het vruchten van Goed en kwaad zijn!
    Daarom kan men niet zomaar de Bijbel lezen! Schriftgeleerdheid is niet genoeg en hetzelfde geldt voor tekenen! Dat zegt de Bijbel zelf ook:

    23 Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, gelooft het niet. 24Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. 25Ziet, Ik heb het u voorspeld. 26 Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. 27 Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. 28 Overal waar aas ligt zullen gieren zich verzamelen. (Math 24)

    wil men een totaal goed oordeel kunnen geven kan men niet om Die Ene Volmaakte Christusverschijning heen

    1. Henk,
     het enige dat u nu te doen staat is u in orde maken met de regels van de Kerk.
     Neem de Tien Geboden zeer ernstig
     Neem de Catechismus van de RKK zeer ernstig
     Zoek een goede ernstige priester die niet gevallen is voor lgtbq en bespreek met hem wat u moet doen om met God en de Kerk in orde te komen.
     De Traditie-gezinde priesters zijn de meest betrouwbare priesters !

     1. @eric-b-l

      wanneer is iemand betrouwbaar? Als die betrouwbaar blijkt:

      1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

      u bent zo’n mens die diens kind en zichzelf blind aan een ander vertrouwt. Dan moet u eens naar de Hemelpoort gaan en kijken of die blinde informatie klopt, dat men er heen kan “wandelen”gedurende het leven! Maar ja u heeft nog nooit zo’n situatie aan de hand gehad om zo’n “wandeling” te ondernemen! U heeft nog nooit gezocht naar een wonder!
      Arme die bent met uw Traditie-gezinde priesters zijn de meest betrouwbare!

      er staat in 1Kor 4 niet:

      5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de TRADITIE GEZINDE PRIESTER is gekomen gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

      Als enige Die Vol in de H.Geest Is, Is Volmaakt Traditie Getrouw! en kijk naar hun werken(vruchten) waar zijn de wonderen van Christus bij hen? En zelfs bij een Levende Heilige moet men voorzichtig zijn en die Levende Heilige zal altijd verwijzen naar Die ene Volmaakte Christusverschijning en welke door u zo bejubelde Traditie gezinde priester wijst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning?, nee die zeggen allemaal: De Kerk Leer zegt: bla, bla, bla….., en geen één keer: Die Ene Volmaakte Christus Verschijning zegt en zo kunt u Controleren…., Daar kunt u Vinden en Verkrijgen

      U moet zich schamen want u en uw priesters leggen ondraagbare lasten op, kijk maar naar P.T.J Derks en anderen, ze dwalen alle maal! Geen één Die Ene Volmaakte Christusverschijning benoemd in de Bijbel, echt serieus neemt! Nou dan wordt duidelijk dat uw en hun vruchten niet betrouwbaar zijn want ze verwijzen niet naar de echte bron, ze verwijzen naar hun leer en traditie, niet naar die van Die Ene Volmaakte Christusverschijning en leiden ook niet de nieuwe generatie op om daar Heen te Gaan!

      En maar brallen en zwetsen! wij zijn betrouwbaar, onze leer is volmaakt, onze traditie ook, onze H.Mis, onze sacramenten….bla, bla, bla en geen één die zelf in levende lijve een stervende naar de Hemelpoort begeleidt! Niet één die een wonder bij de hemelpoort haalt…., Hoe zou dat toch komen? Luiheid? Ze kunnen niet zoeken? Hun route gaat niet naar de Hemelpoort? Verkeerde wegenkaart? Jongens, jongens, jongens wat een bende is het daar! De één heeft nog meer boter op z’n hoofd dan de andere, de één nog meer een stijve nek dan de andere! En dan moet daar gaan biechten en in de leer gaan? Als ik zo tandheelkunde zou bedrijven als zij leren wordt ik uit mijn beroep gegooid want elke vulling is krom en elke diagnose ook! Je zal ook geen priester voor tandarts of arts uitgeven want ze weten dat ze er geen verstand van hebben! Gek, he, dan heb je de hele waarheid in huis en je hebt geen verstand van geneeskunde en dat terwijl Gods wijsheid elke wereldse wetenschap overstijgt….
      Ach Gods wijsheid is abracadabra……, niemand weet, niemand weet, dat God repersteeltje heet….

      1. Henk,
       indien u niet de Tien Geboden respecteert en niet de regels van de Katholieke Kerk wil volgen is dat uw persoonlijke keuze. De gevolgen zijn voor u.

       1. @eric-b-l + @Henk Gadellaa,
        Bij deze sluit ik mij voor de vólle 100% aan bij het antwoord van @eric-b-l.

        Volgens mij is @Henk Gadellaa lid van Jehovah’s Getuigen.

      2. Henk,
       vermits u voortdurend en zeer zwaar in opstand verkeert tegen de RKK kan u zich protestant noemen.

       U komt hier enkel maar om te protesteren.
       Wellicht kan u terecht op deze protestantse website :
       https://haardstee.com/oppepper/diep-geroerd/

       Of nog beter : begin zelf uw eigen protesterende kerk met volledige goedkeuring van de meeste moderne bisschoppen en van ‘paus’ Franciscus.

       1. @eric-b-l,
        Uw vermelde protestante site is correct.
        De naam ‘protestant’ komt letterlijk van: protesteren.
        Dit is exact conform de protesten van @Henk Gadellaa.
        Het beste kan @Henk Gadellaa volgens mij een NIEUWE protestante kerk proberen op te richten.

      3. aanvulling

       Daarom vraag ik geen blind geloof aan mijn geschreven woorden, hier! ik verwijs naar Die ene Volmaakte Christusverschijning en ga zelf na of ik betrouwbaar blijk!

       Men hoort zelf betrouwbaar te zijn want men schrijft over Gods Geheimen! Dan is verwijzen naar de kerk, hun leer en traditie niet genoeg want ze laten niet zien hoe je Die Ene Volmaakte Christusverschijning kunt vinden en hoe je daar kunt komen en verkrijgen om zelf betrouwbaar te worden en te blijken!

       Daarom zijn er verschillende christelijke kerken allemaal met een andere leer en traditie en die de macht hebben houden tegen dat ze allemaal Eén en Al-Eén, God Is Eén In Christus worden! Iedereen bralt en zwets en geen één die Die Ene Volmaakte Christusverschijning kan Tonen gedurende het leven!

       arme eric!

       1. Henk,
        u maakt uw keuze en wij maken onze keuze.
        Iedereen tevreden.
        Het ga u verder goed.

        1. @eric-b-l

         hoe kan men tevreden zijn met iemand die dwaalt? Hoe kan men tevreden zijn met een ziel die opweg naar de ondergang is? Die in een fata morgana zit en denkt dat die waar is?

         al ben ik in Vrede met Christus, tevreden ben ik niet en Christus ook niet want Het Werk is nog niet af en er zijn nog zielen te redden!

         1. aanvulling

          en ook ik heb nog delen heb waar ik mij verbeteren moet omdat ik daar nog niet Christusgelijk Ben

          1. @Henk Gadellaa,
           Niémand IS of WORDT de gelijke van Jezus Christus.
           God de Vader heeft maar één Zoon: Jezus Die geheel vervuld is van de Heilige Geest. Daarom wordt Jezus ook vaak genoemd: Jezus Christus (letterlijke betekenis = Jezus, die met de Heilige Geest vervuld is).

           @Henk Gadellaa, U heeft last van een ontzettende hoogmoed.
           Dit, daar U Gods Zoon wil evenaren.

          2. @P.J.T Derks

           “@Henk Gadellaa,
           Niémand IS of WORDT de gelijke van Jezus Christus.
           God de Vader heeft maar één Zoon: Jezus Die geheel vervuld is van de Heilige Geest. Daarom wordt Jezus ook vaak genoemd: Jezus Christus (letterlijke betekenis = Jezus, die met de Heilige Geest vervuld is).

           @Henk Gadellaa, U heeft last van een ontzettende hoogmoed.
           Dit, daar U Gods Zoon wil evenaren.”

           Waar heb ik geschreven dat ik in alles Christusgelijk Jezus Christus ben? Christus en de H.Maagd Maria en elke 7e kamer van de ziel van mens of natuurling, de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan, zijn in alles Christusgelijk, gelijk Christus want Zij waren van het begin tot de persoon in de Hemel komt, volmaakt zonden vrij: Er is geen verschil tussen Christus en elke andere die gelijk Christus van den beginnen zonden vrij geleefd hebben, Dus die u De Vader en De H.Geest noemt zijn in alles Christusgelijk en die men de H.Maagd Maria en de 7e kamer van de ziel van een mens of natuurling die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan!

           Dat is ook uw verborgen zonde want u noemt Jezus Christus en u weet de Goddelijke Definitie niet van Jezus Christus want u gaan niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om te Gaan Zien Wie Jezus Christus Echt is! U zwets de kerk en hun leer blind na en u weet helemaal niet of die Vol-Waar is!
           En daar zet u uw ziel op in tav eeuwig leven. Dwazen doen dat!!!! Die gokken blind! Christus Wijzen zoeken uit en weten hoe en waar ze de hel door kunnen komen en geen één van de hel kan hen tegenhouden, elke strijd met hen winnen zij omdat zij Die Ene Volmaakte Christusverschijning als Lamp hebben

           Gelukkig voor u komt u met uw leer en traditie de hel niet door en zal de pijn u wel leren als u de Hemel wilt vinden, ja gelukkig weet Christus de hel te gebruiken om nog een laatste reddingspoging te kunnen wagen! Het is helaas zoals het is: wil men niet goed schiks(Christus Wijs), dan moge kwaadschiks nog een uitweg bieden: leren van uw fouten!

           en ben niet Jezus Christus, ik kan wel in Diens werken Christusgelijk Zijn, staat ook in de Bijbel! En zo sterven is geen hoogmoed, zo streven en doen is het Toppunt van Christusgelijke Nederigheid en Deemoed en Liefhebben!

           U daarentegen is u overmoedig want u denkt te kunnen be-/oordelen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning, dan ga je altijd plat op de bek! En dat kan je ook zien want u bent nooit gedurende uw leven door de hel naar de Hemelpoort gegaan! U weet niks van de tocht door de hel en aankomen bij de Hemelpoort

 13. weetje welke katholieke heilige non de verwoesting van Amerika zag .

  Therese Neumann

  Eric reageerde, nou moet je eens luisteren gestigmatiseerde non ,dit brengt niemand dichterbij God, allemaal tijdverspilling

  Er werd haar eens gevraagd hoe het mogelijk was dat ze alleen van de Eucharistie leefde, en ze antwoordde: “De Heiland kan alle dingen doen. Zei Hij niet: “Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank?”

  Ik doe elke dag de eucharistie ,ook ik heb de stigmata .( niet zichtbaar)

  1. Er zijn Heiligen die helemaal niet werelds voedsel zelf klaar maken en eten , noch Eucharistie nodig hebben om te leven ga maar kijken in de Hemel, Vagevuur en Tuin van Eden en Het Godsgericht en zegt Samuel niet:

   22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Sam 15)

   en maar bidden: Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel!

   ik zeg niet dat je niet geheel op de Eucharistie kan leven op aarde, ik zeg dat je nog steeds een compromis maakt want die volmaakt leeft heeft geen Geheiligd voedsel nodig!

 14. Je hebt zelf gezegd dit leest niemand ,nou en wat kan mij het schelen ,we gaan toch allemaal dood

  Edwin Vissers schreef:
  17 december 2023 om 05:04
  weetje welke katholieke heilige non de verwoesting van Amerika zag .

  Therese Neumann

  Therese Neumann werd op 08.04.1898 geboren, in de nacht van Goede Vrijdag

  Ik moet steeds verder zoeken ,ze proberen het te verdonkeremanen

  https://youtu.be/gWBV_ARspI4?si=WeeRMjbl8-iPyXmt

  Een voorspelling door Therese Neumann, een christelijke ademster

  https://youtu.be/3oTNxXMbSLQ?si=qY24s0d-g4RQVfKU

  Nu moet je naar de rivier de Mississippi kijken ,en de namen daar ,dat is precies Egypte

  1. @Edwin Vissers,
   Blijkbaar heeft U op de basisschool niet opgelet:
   Amerika (lees: de VS) is officieel door Columbus ontdekt en werd bevolkt door indianen,
   De indianen werden uitgemoord, waarna misdadigers uit Europa (die verdacht waren van ernstige feiten) naar Amerika werden gebracht (= gedeporteerd).
   Dát is de reden, waarom Amerikanen nu nog steeds verbasterde Europese (veelal Nederlandse) achternamen hebben + dat is de reden, waarom vele steden en plaatsen Europese plaatsnamen kennen (zo heette New York lange tijd eerst Nieuw Amsterdam).

   Dat is ook de reden, waarom daar NUL kastelen zijn (kastelen waren in de tijd van gedwongen emigratie al uit de tijd).

   1. Én dat is de reden dat we in Europa nu nog last hebben van de (achter-) kleinkinderen van die moordenaars, plunderaars en met ander mensonvriendelijk tuig in onze maag zitten, die ons nu denken te moeten vertellen hoe wij dienen te leven? De criminelen die hier weggestuurd zijn komen via de kinderen weer terug om hun oude vaderland te vernietigen.

    Snapt u dat dat niet gaat? Dat er nu dus (achter-) kleinkinderen van criminelen rondlopen die door de zonden van hun ouders (uitmoorden van Indianen, landroof, oplichterij (de banken)) met die vreselijk grote schuld leven en in die grote verwarring de rest van de wereld meetrekken in een ongelofelijk dom en grof machtsspel dat in het bloed zit en tot meer bloedvergieten zal leiden?

    En dan nog maar te zwijgen over de mensen die ook dáár weer nog een schepje bovenop doen om die natie te gebruiken als breekijzer en als oorlogsmachine tegen de beschaafde wereld om hún machts-wil door te drijven?

    En die basisschool? Wilt U die nooit meer als goed voorbeeld neerzetten? Dat is nu juist de indoctrinatiemachine van de machten die Europa in bezit hebben. Maak je liever los van die leugenmachine en leer zelf nadenken! America is waarschijnlijk helemaal niet ‘ontdekt’ door een meneer die men ‘Columbus’ pleegt te noemen.

    Zie bijvoorbeeld mensen die doof en of blind zijn, die zijn nog het minst kapot gemaakt op die schooltjes. Of kijk naar imbecielen, of mongolen, die schijnen ook niet zo eenvoudig te temmen wegens onbereikbaarheid wegens anders ontwikkelde hersenen. Die mensen zijn dus vaak veel wijzer!

    U zou bijvoorbeeld bijna alles kunnen vergeten dat u van geschiedenis denkt te weten, want het meeste lijkt gelogen en altijd schrijven de grootste ellendelingen (die men ‘overwinnaars’ noemt) de geschiedenis. Een geschiedenis die zeer eenzijdig is, altijd in het voordeel van de machthebbers geschreven en nooit te gunste van het gewone volk en altijd ten nadele van de ‘vijand’.

    Dit zien we ook aan de corona. Ze maken de mensen wijs dat er kleine dingetjes bestaan die je met spuiten moet bezweren. En de mensen begrijpen het niet. Begrijpen niet dat die kleine dingetjes eigenlijk helemaal niet bewezen zijn. Weten zij veel.

    1. @Raphaël,
     Denkt U nu wérkelijk dat iedereen (waaronder ikzelf) maar klakkeloos aanneemt wat wij geleerd hebben???
     Ik behoor tot de generatie van @eric-b-l, dus tot de óudere generatie.
     Wij onderzochten gehéél ZÉLF!!! (Kent U nog de roerige jaren ’60 met de kabouters, dolle mina’s enz. enz. ???)
     Daardoor kwam onze generatie ook regelmatig in conflict met politie + onderwijs + werkgevers.
     U kent onze generatie blijkbaar niet en tóch geeft U een oordeel over ons. Blijkbaar beseft U in het geheel niét dat de generaties vóór U gezorgd hebben voor de huidige politiek + welstand.

     Wat de VS betreft: dat land is feitelijk ontdekt door de Noormannen. Zij waren dus een paar honderd jaar eerder vóór Columbus in de VS. Echter, de Noormannen zetten (voor zover ik weet) NIÉTS op schrift. En dat laatste deed Columbus WÉL.

     1. @Raphaël,
      Kortom: U vindt zichzelf ’n denker, doch U oordeelt zónder enige reflectie (nadenken).

      1. Derks,
       Wie zegt dat ik mezelf een denker vindt? U stelt dat ik zonder nadenken zaken stel? U denkt dat ik uw generatie niet ken?
       Hoe noemt U onwaarheid schrijven ook al weer?

       Maar goed. Dat U blijkbaar gigantische fouten maakt nu, maakt mij niet uit, maar het is wel zonde van de verloren tijd.

       En houd toch op met Uw ontdekken, wilt U? Dat land was reeds ‘ontdekt’. Het is al zóveel keer bewoond geweest. En wat heeft het op SCHRIFT stellen daar nu weer mee te maken? U weet toch dat er ZOVEEL verbrand is aan complete bibliotheken? Er stond al zeer veel op schrift, maar er is zóveel in brand gestoken.

       Maar stop toch met dat kinderachtige op de man spelen en laat mij en U erbuiten, wilt U? Een goede discussie speelt nooit op de man, dat doen kinderen. We moeten bij het onderwerp blijven en niet gaan zeggen dat iemand zus of zo zou zijn. Dat doen kinderen.

       Maar, het blijft echt stuitend, dat u mijn woorden zó verkeerd inschat! Wat heeft U slecht gelezen. Ik BEN van Uw generatie, man!

       1. Herstel: In denk dat ik van Uw generatie ben. ’t kan een paar jaar, of zoals u pleegt te zeggen een ‘kort tijdje’, schelen. (Flauw grapje, moet kunnen, Derks? We kunnen niet altijd té serieus zijn hè?)

       2. @Raphaël,
        Het stenen tijdperk is al lange tijd ‘verleden tijd’.
        Wat men toén wel of niet gedaan heeft, is volledig onbekend.
        Ook is veel onbekend over vroeger wegens de vele vernietigingsoorlogen waarin dus ook vele bibliotheken zijn verwoest.

        Juist omdát U van mijn generatie bent, zou U véél beter moeten weten EN schrijven. Niemand kan weten wat Ú denkt … tenzij u dat zélf(!) kenbaar maakt.
        Echter, U bent blijven steken op ópstandigheid + eigenzinnigheid ZÓNDER enige geloofsverdieping. Daardoor bent U blijven steken op ‘mijmeren’ (filosoferen).

        1. Maar nu gaat U wéér over mij oordelen. Kunt u nou niet één keer een gesprek voeren zonder over de schrijver te oordelen maar wel over het geschrevene. Want met Uw oordelen over de mensen hier zorgt U ervoor dat we schrijven op kinderniveau en steeds ruzie krijgen. Dat vind ik niet leuk.

         Dus U stopt met wat u vindt over de schrijvers en gaat in op het geschrevene. Kunnen we dat afspreken?

         1. @Raphaël,
          U denkt maar ’n eind weg; de dag telt nog enige uren, die U kunt gebruiken met mijmeren of … met échte studie (dat wil zeggen: onder begeleiding van goede priesters).

          1. Ten slotte,
           Ik bevestigde U juist met mijn commentaar van 2 februari 2024 om 18:52, maar op een of andere manier denkt U dat het anders bedoeld is.

           (Ik had die basisschool niet moeten noemen.)

        2. @P.J.T Derks

         “Niemand kan weten wat Ú denkt … tenzij u dat zélf(!) kenbaar maakt.”

         24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

         daar staat toch echt heel veel anders dan u beweert:

         25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd;

         en dit zegt ook anders dan u beweert:

         5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)
         Conclusie: het “stenen tijdperk” met alles zoals daar gebeurde is geheel openbaar te verkrijgen, moet je wel naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en Christusgelijk liefhebben!, maar ja dat is apekool voor u, helaas! en dan noemt u zich een christen! God zij dank komen er nog Twee Profeten in Die Zin Die Zullen 1Kor 14; 24-25 geheel Volmaakt Vervullen!

     2. Laat ik voorzichtig zijn: genetisch stammen de eerste ontdekkers van America af van Aziaten….

     3. @P.J.T Derks,
      iedereen die niet volmaakt onderzoek doet neemt ergens kwakkeloos blind aan! Dat heet niet dat het onzin is, het heet: zalig die niet zien en toch geloven en dan hoort men Volmaakt Onderzoek te doen om uit te vinden of hetgeen men blind gelooft ook echt waar is!

      nou aan volmaakt onderzoek kan u nog een dikke punt zuigen, helaas, want u wijst dat op voorhand af net als eric!

      1. dit is letterlijk woord voor woord Frank die spreekt
       inderdaad goddeloos wegens volledig harteloos

       1. @eric-b-l
        “dit is letterlijk woord voor woord Frank die spreekt
        inderdaad goddeloos wegens volledig harteloos”

        en maar oordelen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Arme eric zit gevangen in satan’s fata morgana!

        arme, arme eric

        1. @Henk Gadellaa,
         Er komt letterlijk niet één fatsoenlijk woord over Uw lippen.

         1. @P.J.T Derks

          “Er komt letterlijk niet één fatsoenlijk woord over Uw lippen.”

          ach spreken/schrijven over Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven is ook onfatsoenlijk voor een persoon als u!

          Arme meneer Derks, springt zelf blind in z’n eigen lekke bootje en na een droomachtig meedrijven scheldt die dan dat de rivier onfatsoenlijk is omdat zijn bootje doet ondergaan en aan het verzuipen is! Had u echt geloof gehad had u over water kunnen lopen, had u echt geloof gehad was u niet blind geweest, had u echt geloof gehad had u de Echte Christus voorbij Zien komen…, dat heb met eigenwijze blindheid! Zelfs bij een mens op hogere leeftijd kan echte Liefdevolle Wijsheid(De Echte Christus) geen eigenwijze blindheid genezen

        2. een christen is niet beter dan Jezus
         ik heb niets te verantwoorden aan harteloze mensen na oprechte pogingen hen naar God en Waarheid te wijzen

         1. @eric-b-l

          een echte christen kan zeker niet beter dan Jezus, wel Gelijk, als Die Christusgelijk liefheeft staat ook in de Bijbel: een leerling staat niet boven zijn meester het is genoeg om gelijk te worden! En dan nog is een menselijke mens nooit in alle werken Gelijk aan Christus, die is hoogstens gelijk als die Christusgelijk liefheeft wanneer die zo werkt!
          Waar heb ik geschreven dat u te verantwoorden heeft aan harteloze mensen, u heeft wel aan Vol-Profeten te verantwoorden want het Heet De wet en Profeten en Christus is De Wet en de Vol-Profeten want Die heeft Volmaakt zonder zonden vervuld!
          Vol-Profeten staan gelijk aan De wet want er staat geschreven dat Christus zegt dat het tweede gebod niet minder belangrijk is dan het eerste! Dan legt een mens niet als enige Verantwoording af aan Christus, die legt ook verantwoording af die volmaakt In Christus zijn! Waar anders denkt de R.k.Kerk dat zij Oordelen kan? Staat er niet geschreven:

          18 Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. 19 Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Math 16)

          Die Christusgelijk kan binden en ontbinden kan ook verantwoording vragen en ook verantwoording opleggen!
          Dus ook u heeft te verantwoorden aan mensen en er staat nog meer geschreven:

          15Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. 16Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. 17Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. 18Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. (Math 18)

          En dacht u die kunnen binden en ontbinden niet Vol-Profetisch zijn? en dat Die Vol-Profetisch zijn zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning binden en ontbinden? Weet u niet: zoals je Oordeelt wordt je Geoordeeld? dacht u dat Die Oordelen geen verantwoording hoeven af te leggen? Die Volmaakt Oordelen moeten ook verantwoording afleggen aan De Wet en Profeten, zij verblijven vrij omdat ze zonder zonden De Steen Werpen! want Volmaakt Oordelen en er Volmaakt naar Handelen doet Vrij Spreken!

          Arme die u bent! Blind als u bent scheldt en vloekt u terwijl u helemaal niet weet hoe de Goddelijke Definitie van Harteloos is en inhoudt

    2. @Raphael
     “En die basisschool? Wilt U die nooit meer als goed voorbeeld neerzetten? Dat is nu juist de indoctrinatiemachine van de machten die Europa in bezit hebben. Maak je liever los van die leugenmachine en leer zelf nadenken! ”

     en van wie wilt zelf nadenken leren als kind? Uw ouders? die zijn niet anders dan welk dier ook: ze hebben door hun ouderlijke leer leren overleven en deel van de groep te worden! en niet alles in de basisschool is toch geheel verkeerd of is rekenen en schrijven ook een leugenmachine? Er worden anders veel ongelukken mee voorkomen als men het Goed doet!
     Dus uw uithaal is tekort door de bocht want geen één volk, ook de Israeleiten niet zijn zonder geweld eigenaar geworden van de plek waar zij zijn gaan wonen en vermenigvuldigen! Geen één die bij eten zoeken en planten geen geweld gebruikt, ook de aboriginals niet!

     “Dit zien we ook aan de corona. Ze maken de mensen wijs dat er kleine dingetjes bestaan die je met spuiten moet bezweren. En de mensen begrijpen het niet. Begrijpen niet dat die kleine dingetjes eigenlijk helemaal niet bewezen zijn. Weten zij veel.”

     En weet u het? Kunt u met onweerlegbare onontkenbare volmaakte bewijzen komen? Zou dan niet zo groots beweringen doen?
     Zeker wordt veel van de geschiedenis door overwinnaars geschreven, toch kan men niet zeggen dat die zogenaamde hoogtepunten totale leugens zijn pf wilt u beweren dat er geen holocaust geweest is, geen concentratiekampen, geen 2e wereld oorlog, en andere oorlogen in de geschiedenis, allemaal leugens? Dat slavenhandel door Nederlanders is ontdekt en ingevoerd? Dat er geen stammenoorlogen waren in Afrika, en dat gekleurde mannen daar door onderwijs der “blanken”, heel veel vrouwen hun eerste seksuele ervaring verkrachting is, en ga zo maar door!

     Ik zal niet ontkennen dat geschiedenis niet overal zuiver is, de meeste tijd gelogen is ook ver buiten de pot gepiest! Leer eerst een Volmaakt Oordeel te Vellen en schrijf dan, dan heeft als eerste Gods Lof en doet u hier en waar u bent ook geen gezichtsverlies lijden

     1. Henk,
      u bent slechts symbool van cynisme en harteloosheid
      tweelingbroertje van Frank
      ik heb enkele neven die net zo denken en spreken als u
      en eveneens goddeloos zijn
      de waarheid geweld aandoen en het christendom belachelijk maken
      niets nieuws onder de zon

      1. @Henk Gadellaa,
       U bent niets meer dan ’n vóóringenomen trol.
       In voor Ú te begrijpen woorden: U heeft al ’n mening klaar vóórdat U de mening van anderen werkelijk ter harte neemt.
       Ik noem dat (in Úw taal): onbeschoft gedrag.

       1. @Henk Gadellaa,
        U praat dus constant(!) vóór Uw beurt + eist(!) dat iedereen nadenkt over wat Uzélf schrijft.
        U vindt zichzélf blijkbaar een enorm belangrijk persoon. Echter, U bent de ENIGE(!) die dat vindt.
        Volgens U is de wereld gek. Vindt U het vreemd, dat de wereld Ú gek (= geestesziek) vindt???

       2. @P.J.T Derks

        u beweert dat ik een mening heb waar is uw bewijs? dat u een slechts een mening hebt en nog een kwalijke is duidelijk want u erkent en gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christus Verschijning die de Bijbel zelf beschrijft! U zegt zelfs dat Die Ene Volmaakte Christusverschijning een leugen is!

        Een Christen hoort geen mening te hebben, die hoort De Volmaakte Waarheid te Verkondigen als Christgelijke Ooggetuige en niet eerder te Oordelen dan Naar God’s Oordeel Gedaan Hoort te worden en voor de rest diens mond te houden!

        Over onbeschoft voor de beurt spreken en oordelen gesproken!

      2. @eric-b-l
       zou ik harteloos zijn zou ik niet wijzen op Die ene Volmaakte Christusverschijning wijzen opdat ieder ander De Volle Waarheid Volmaakt zonder zonden kan leren Kennen. Satan is harteloos en die wijst Daar echt niet naar! Satan is Goddeloos waar die maar kan en Satan is de ontdekker van elke kwaad, die heeft ook patentrecht daarop
       Niet ik doe De Volle waarheid geweld aan, u met u niet erkennen en er aan voldoen! U maakt het christendom een totale farce! U verkracht het Ware Christendom tot een niet aan te zien scharminkel en satanisch zieke slaaf

        1. @Eric

         “hopelijk tot nooit meer”

         Ik geef de hoop niet op dat u de Hemel haalt

 15. @Henk Gadellaa,
  ‘7e kamer van de ziel’ : bestaat niet (Dat is blijkbaar door Uzelf verzonnen).
  Dat U heen en weer reist tussen hemel en aarde: U droomt waarschijnlijk teveel in Uw slaap.
  Droom verder.

  1. @Henk Gadellaa,
   Volgens de biologie (= menskunde) bestaat er geen ziel.
   Reden: de ziel bestaat voor gelovigen en bestaat volgens ons uit: niet-materiële (eeuwige) geest.

   1. @P.J.T. Derks

    “@Henk Gadellaa,
    ‘7e kamer van de ziel’ : bestaat niet (Dat is blijkbaar door Uzelf verzonnen).
    Dat U heen en weer reist tussen hemel en aarde: U droomt waarschijnlijk teveel in Uw slaap.
    Droom verder.”

    u bent toch Katholiek? Nou Teresia van Avila haar Profetisch Werk is door de De R.K.Kerk vol erkent en ze is zelfs de eerst vrouwelijke kerkleraar en u wilt beweren dat zij een leugenaar is? En dan heb ik het nog niet dat u eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning moet gaan voor u een Goed Oordeel kunt vellen!

    “@Henk Gadellaa,
    Volgens de biologie (= menskunde) bestaat er geen ziel.
    Reden: de ziel bestaat voor gelovigen en bestaat volgens ons uit: niet-materiële (eeuwige) geest.”

    Wie zegt dat biologie Gods Waarheid Wetenschap is? Dat kan biologie beweren en ze gaat de bietenbrug op in het Godsgericht!
    en u weet niks van lichaam, ziel en geest naar Goddelijke Definitie, dan zou ik mijn mond houden ipv te zwetsen en te brallen want oomk Rome weet er geen bal van ze weten niet eens hoe die men de H.Maagd Maria en Jezus Christus noemt verwekt zijn met hun mysterie mysterie… en ook niet waarom een kind onschuldig is aan de fouten van de ouders en ook niet hoe men erfzonden kan kwijtraken en ook hoe men een in alles, overal en eeuwig volmaakt oordeel kan vellen! Over overmoedig gesproken! Ze zijn net als u, dwaas, dom en ziende blind orthodox schriftgeleerderig en satanisch eigenwijs! want hadden een greintje nederigheid zouden ze mijn schrijven over Die Ene Volmaakte Christusverschijning ten minste overwegen en al biddend en vastend over nadenken en tenminste de geestelijke weg van Ignatius van Loyola teneinde lopen! Dan zouden ze nog aan tranen en vreugde een oordeel kunnen vellen! Maar ja wereldheren haten vasten en bidden zoals het hoort en die uit de monniken voorkomen zijn zwaar in de minderheid en ook nog bang dat ze in de kerkers van de inquisitie terecht komen, de Jezuïeten zijn al in het verleden geëxcommuniceerd! Hoe denkt u? dat ze het nog een keer willen beleven en dat andere mystieke ordes dat willen ondergaan?

    ze kijken wel uit!

    1. @Henk Gadellaa,
     U kunt niet lezen.
     Mijn advies aan U: Ga ‘ns terug naar de basisschool.
     En maar trappen naar alles en iedereen; alsof iedereen hier ’n kleuter is.
     Daarom ’n gratis éxtra advies aan U: leer éérst manieren en keer pas daarna hier terug.

     1. @P.J.T Derks

      als iedereen hier een kleuter was zou trappen schandalig gewelddadig zijn, u claimt volwassenheid, en ik trap niet noch sla ik! U heeft over manieren, u zelf bent onbeschoft en dan zeg ik het mild want u vertrapt, verscheurt en verkracht het hoogste in de Bijbel: Die ene Volmaakte Christusverschijning! Satan doet ook zo als die kan!

    2. “Om deze te vernemen moet de ziel passief worden, ophouden haar verlangens te volgen, haar tot nu toe verworven kennis als maatstaf te nemen. Die bron is God. En God is niet een objectieve gedachte, maar God is een mededeling aan de ziel. Hier ervaart men Gods aanwezigheid. Teresa schrijft dat dit haar plotseling overkwam, op een moment dat ze zich Christus voorstelde.”?

     Teresa is wel een héél bijzonder mens geweest, Henk.

     Ziet Gij ook de schoonheid? Ik geloof het wel hè?

     mystieknetwerk.nl/teresa-van-avila-wat-betekent-het-veel-een-ziel-te-verstaan

     1. @Raphael

      Ja Tersia van avila is een heel bijzondere mens. Ze is ook één van mijn favoriete Heilige!
      Toch zou ik het een weinig anders formuleren als zij, want zij leeft in een tijd waar de inquisitie vreselijk te keer gaat en men in de R.k Kerk leert dat geest = ziel en dat is niet zo. De mens is een drie-eenheid want er zijn twee nachten over God. daarom zegt men de aarde is de voetenbank de troon de hemel en God zit er op! de eerste nacht zorgt voor een tweedeling, de tweede nacht voor een driedeling. De ziel is de Oorspronkelijke Mens en door diens val in de tuin van Eden heeft die daarbij een misvormt lichaam en een geestelijke neiging naar het kwade gekregen en 6 sluiers in de ziel! Die ziel hoeft niet passief te worden want God woont in de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan. Dus de 7e kamer is God Actief, die tot rust moet komen is de kwade neiging in de geest en de lichamelijke misvorming in het lichaam! Die beiden moet men versterven: tot rust brengen en de sluiers verwijdert men door actief 7e kamer te volgen die alle andere kamers met versterven sluier vrij maakt en daarmee de geestelijke neiging naar het kwade en de lichamelijke misvorming geneest Met Christus, gelijk Christus en dan wordt de mens weer de oorspronkelijke Mens zoals die in de Tuin Van Eden Was en is geheel teruggekeerd in de Tuin van eden en Eén en Al-Eén God is Eén geworden met Christus, Christusgelijk zonder zonden!

      Teresia van Avila kon dit nooit schrijven want dan was ze door de Inquisitie gedood! want hetgeen ik schrijf is naar de R.k.Kerk leer ketters! Ze is bijzonder omdat zij van Joodse afkomst was en de Wet en Profeten nooit heeft afgewezen zoals Paulus en dat heeft haar tot grote hoogte in de Goddelijke Mystiek gebracht! Dat zij zweeg en waar niet haar biechtvader haar schrijven aan paste of dwong aan te passen, maakte dat zij niet zover is gekomen als Henoch. Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt. Toch is ze zeker een van de grootste Heilige van de R.K.Kerk, groter dan Petrus en vele andere heiligen. Het is dan ook niet raar dat ze carmeliet werd die naast Christus, Elia vereren!

      1. Aanvulling

       Is de mens Geheel teruggekeerd in de Tuin van Eden is er geen verschil in Lichaam, geest en ziel want allen zijn Christusgelijk Godgelijk. De leer spreekt over de Drie-Ene God: Vader, Zoon en H.Geest. Die in alles Volmaakt Handelt en altijd Volmaakt Gehandeld Heeft is altijd dezelfde gebleven, daar de Zoon en de H.Geest dit altijd gedaan hebben zijn Zij niet verschillend van De Vader!. Men spreekt van 3 personen omdat men naar de leer 3 situaties hebben: God, Hemel en Aarde en in dit vergelijk terug redeneren God(de vader), Hemel (De H.Geest) De Aarde(Christus) zo’n vergelijk is altijd ergens krom omdat men volmaaktheid niet in menselijke woorden kan omschrijven mits men verwijst naar onuitsprekelijk!: Dus men beschrijft de inhoud de grens en die niet tot de inhoud en grens behoort en verwijst dan naar onverbeeld: hoe kun je God in een Drie-Ene God beschrijving “vangen” terwijl Drie-Ene en God in wereldse woorden geschreven worden die een vorm is van Goed en kwaad, terwijl God Volmaakt Goed is: Dan kan je als enige verwijzen en Goed beschrijven als je schrijft naar Goddelijke Definitie: dan kan je weten dat je pas begrijpt hoe het werkelijk is als je Geheel in god Ingetreden bent want dan moet al het wereldse achter laten want in God is alles Godgelijk en helemaal geen werelds of ander te vinden! Daarom zeg ik dat in de “Hemel” als enige Christusgelijken zijn want er is in de Hemel geen andere waarheid is dan de Volle waarheid! Elk anders dan de Volle Waarheid kan niet in de Hemel treden want dat laat de Volle Waarheid niet toe! als enige Christus = Godgelijk kan intreden! elke misvorming blijft achter bij Satan(dood = niet aanwezig in God)

       Dus zelfs de uitdrukking Drie-ene God is niet Vol Waar en schiet te kort om daar God in uit te drukken! Er komen geen wereldse getallen in de God voor want alles in God is Vol Godgelijk Levend! En een getal in de wereld is een ding en is geen persoon, In God Wel!

       1. correctie:

        hoe het werkelijk is als je Geheel in god Ingetreden bent want dan moet al

        moet zijn:

        hoe het werkelijk is als je Geheel in God Ingetreden bent want dan moet al

      2. @Henk Gadellaa,
       Uw leer is inderdaad (nog stééds ketters).
       Een ketter is iemand die afwijkt van het R.K. geloof.
       U bent dus een eigenwijze KETTER!!! +
       ERGER: U probeert zeer brutaal deze site te misbruiken om reclame te maken voor Uw zeer welbewuste en opzettelijke ketterij.

       1. REDACTIE
        Wegens zéér welbewuste KETTERIJ:
        U gelieve ÁLLE reacties van @Henk Gadellaa te verwijderen.

        1. @P.J.T Derks

         Ketterij is pas bewezen als het met onweerlegbaar, onontkenbaar, bewezen Godsbewijs is!

         weet u nog:

         1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

         Een blinde leer is niet genoeg!

         Wie weet of de leer, traditie en exegese volmaakt zonder zonden zijn?
         Staat er niet geschreven:

         3 Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en 4 zeiden tot Hem: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel bedreef. 5 Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?” 6 Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van de te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bij Hem aanhielden met vragen, richtte Hij zich op en zei tot hen: “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.” 8 Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. 9 Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die nog midden in de kring stond.(John 8)

         De Farizeeën en schriftgeleerden kwamen met een Wet waarvan zij beweerden dat die van Mozes was. Ze wisten niet de Goddelijke Betekenis van steen zoals Mozes bedoeld had, ze wisten niet de Goddelijke Definitie van Overspel. zij dachten dat zij een Godsoordeel hadden zoals zij dachten en hadden het niet gecontroleerd door gelijk Mozes naar het Aangezicht van God te gaan, dan ben je blind en blinden hebben geen Totaal Zicht! Daarom kwamen de woorden Mene, Tekel Urfasin op in het zand: Geteld, Gewogen en te licht Bevonden, heden wordt uw heerschappij afgebroken en aan anderen gegeven! Het is dat zij zich weerhielden van het stenigen dat Christus kon uitvegen!
         Zo is het met de leer en traditie van de kerk; Christelijke geestelijken en hun “elite soldaten”(radicale blinde volgelingen) die nu leven zijn niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan om hun leer en traditie en exegese te controleren hoeveel Waarheid die Bezitten, dan ben je blind en blinden horen geen Oordeel te vellen: Wil men kunnen Oordelen dan kan men niet om Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heen Waarbij Alles Open Op Tafel met Gods Beoordeling en Godsbewijs Onontkenbaar, Onweerlegbaar Bewezen GodsBewijs Vol Aanwezig Is!

         En aangezien geen van de geestelijken en hun “elite soldaten” naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat zijn ze blind en dan hoort te gelden: Iemand(anders) spreekt de Volle Waarheid Tot Het tegendeel Met Godsbewijs Onweerlegbaar, onontkenbaar Bewezen Bewijs Is Bewezen! De geestelijken en hun “elite soldaten” mogen met “zalig die niet zien en toch geloven” hun leer, traditie en exegese voor volmaakt blind aannemen, dat heet niet dat ze mogen verkondigen(Profeteren) dat die Vol Waar Is! Dan moeten zij zelf Onderzoek doen zoals de Bijbel Voorschrijft in John 16 en 1Kor 4, want in 1Kor 14 mogen als enige Profeten het woord nemen! Als er dan een ander een andere Waarheid beweert is het een pad stelling: beide moeten bewijzen dat de ander ketters is!
         Ik zeg elke keer: Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en OOrdeel Dan Christusgelijk! Dat hoor je elke tegenstander van mij niet zeggen, noch vragen! elke keer toon ik aan met de Bijbel hoe tegenspraak in de Bijbel is, Volmaakt op te lossen zodat alles Eén en Al-Eén, God Is Eén Christusgelijk Wordt en Is En Controleerbaar is bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Mijn tegenstanders doen dat niet die zijn nooit naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning Geweest om hun en mijn woorden te controleren!
         Daarmee hebben ze elke Rechtsgrond naar mij en de Bijbel verloren! Zij vertrappen Het Meest waardevolle van de Bijbel en zijn niet meer dan blinde orthodoxe Schriftgeleerden en daarmee Diskwalificeert Christus hen Zelf!

         Conclusie

         Meneer P.J.T Derks is zelf een ketter en onbeschoft want die hanteert de Christusgelijke Regels niet zoals het hoort! Hij is ziende blind en hoort daarom zijn mond te houden, danwel te onthouden van het Oordeel dat ik een ketter ben!
         Vele zijn door de kerk als ketter/heksen/valse profeten weggezet, ja zelfs gedood en gemarteld zonder Volmaakt Oordeel! Daarmee begaat de kerk de op een na zwaarste zonden die er te begaan zijn; ziende blind Oordeel, de volgende daarop is de zonde tegen de H.Geest!
         Alle Christelijke kerken moeten zich schamen, diep, diep, diep schamen om hun onbeschofte houding naar Christus en Diens Leer, Traditie en Exegese! En daarom Wéé hen, als ze niet in en omkeren, als Die Twee getuigen Opstaan worden ze net zoals Samuel zich omdraaide bij Saul en dien Mantel af scheurde, door hunzelf afgesneden van Christus en tot toekomstig eeuwig verdoemden veroordeeld met alle gevolgen van dien!

         Denk niet dat ik nu in mijn handen loop te wrijven van plezier, want mijn hart treurt diep om hun zielen, dat hun eigenaar zo hard van hart eigenwijs is! Ik wens hun Zoals Die Ene Volmaakte Christusverschijning Wenst en niet anders, zij echter wensen zichzelf, iedere ander naar de hel met hun leer, traditie en exegese! Ze zijn ziende blind en willen niet zien hun Satan hen neus geringd als een neus geringde stier bij de ring in de neus naar de hel in voert!

         Droevig, droevig, droevig!

         Het is Goed dat De Twee Getuigen komen voor de anti-christ want anders zou geen mens en natuur levend aankomen op de Dag des Oordeels en zou God eeuwige schade hebben opgelopen en dat iedereen die niet God In De Leer, Traditie en Exegese een Halt toegeroepen wordt en desnoods als men niet in en om wilt keren Gebonden worden aan hun kwaad, zodat misschien hun eigen toegewenste ongeluk hen nog doet bewegen om in en om te keren!

         Arme P.J.T. Derks en eric en anderen hier die zo denken als zij!

       2. @P.J.T. Derks

        een ketter is iemand die afwijkt van de Leer, Traditie en Exegese Van Die Ene Volmaakte Christusverschijning en beweert dat diens leer, traditie en exegese Vol in alles, overal en altijd, Waar Is!

        Dat is de Goddelijke Definitie in het Godsgericht!

        Daarom kan geen Hemeling, Tuin van Edenling, Vagevuurling, mens, natuurling, zelfS satan, demonen en eeuwig verdoemden en Voorgeborchtelingen Om Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heen Want Die Is De Weg, De Waarheid En Het Leven! GA MAAR KIJKEN IN HET GODSGERICHT!!!!!!

        U STAAT SCHAAKMAT, HEER P.J.T. DERKS!

        1. @P.J.T.Derks

         en heeft u nu gelezen, goed gelezen! Het is bijzonder droevig dat elke Christelijke kerk zichzelf en door Christus gediskwalificeerd worden om Zijn Leer, Traditie En Exegese Te Verkondigen! Daarom kunnen zij niet Binden en Ontbinden! Daarom is het een puinhoop in alle Christelijke kerken, daarom heeft Satan en demonen en kwaden zoveel macht in de wereld! Omdat die kerken geen Vol-Profeten toe laten en hen als ketters buiten de deur zetten! Dan bent u de bescherming van Hen en Christus kwijt! De geestelijk leidinggevenden en hun “elite soldaten” en andere kwaden richten een ongelofelijk slachting aan onder het geloofsvolk!

         En denkt u dan dat Christus dat zo over zich laat gaan?

         Uw strijd met mij is echt met de verkeerde! Ik Ken Die Ene Volmaakte Christusverschijning, Ik Weet Waar Die Te Vinden Is, Hoe ik Die kan Verkrijgen, Ik Heb van Die Verschijning De Weg naar Het Godsgericht Gekregen in de woestijn aan de Joden en R.k.Kerk en anderen gegeven en Ik Heb Het Eerstgeborene Dubbeldeel van Christus ook Verkregen!

         Als ik alles zou schrijven waar ik geweest ben en Gezocht Heb Om te Vinden, Om Te Beschermen, u zou, staande in het Godsgericht doods wit wegtrekken! en dan nog zeg ik: Ik zeg niet dat ik ben en ik zeg ook niet dat in niet ben, Die Christusverschijning Zal Aanwijzen Wie Is! Ik wacht nederig Er zijn anderen en kunnen anderen zijn: Tot nu toe heb ik geen Nee Gekregen en ook Geen Ja Gekregen!

         Ik schrijf openbaar om te waarschuwen en dat men niet kan zeggen: had ons geschreven/verteld, wij hadden geloofd! Ik Heb Gezaaid, overal waar Christus Zaait, eerst bij de hoogste en zo naar beneden naar Godsgericht Recht!
         en als men hard als een verharde weg wordt is het niet mijn schuld meer! ik heb gewaarschuwd! Uw en hun bloed kleeft niet aan mijn handen!

         Ga toch naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Doe uw werk Goed en heb zorg voor uw ziel en anderen hun ziel! Werk Christus en Diens Vol-Profeten niet tegen, het zal een mens slecht vergaan!
         Het is nog Genade/Barmhartigheid Tijd. is Die Vol, is het van dikhout zaagt men planken zonder spaanders: zoals u denkt te hebben en niet heeft wordt u afgenomen en zoals u denkt niet te hebben en heeft , krijgt u! Men ó men als men eens wist welke betekenis een Gods Oordeel heeft, er is geen plaats waar men naar toe kan ontsnappen, waar men heen vlucht Het Gods Oordeel Is Er Al, geen deur, muur, wie dan ook kan Die tegen houden en men kan ook Die Zendt niet doden!

         Wees dan niet dwaas en vermetel, leer liefdevol gepaste nederigheid en deemoed! Gooi uw ziel niet achteloos weg! Het Gaat Om Eeuwig Leven in Hel Of In God! Eeuwig niet tig biljoen jaar: Nee Eeuwig Is Oneindig!

         Neem het Aanbod van Christus en Diens Vol-Profeten aan en Ga zelf naar Die Ene Volmaaket Christusverschijning en zet uw ziel niet in op blind geloof!

        2. De mens is op dit ogenblik het enige levende wezen op aarde met een existentiële behoefte. Het enige wezen dat naast het vervullen van zijn biologische behoeften, zijn sociale en voortplantingsbehoeften ook ZIN probeert te geven aan zijn bestaan hier op aarde. Het enige wezen dat zich afvraagt: Waar kom ik vandaan? Wat kom ik hier doen? Waar ga ik naartoe? Overal waar hij ooit leefde en leeft vinden we sporen van die zoektocht naar zingeving. In verhalen, rituelen, religieuze en filosofische systemen etc. etc. Die zoektocht stop nooit. Want een definitief antwoord op die existentiële vragen kan niet en nooit gegeven worden.
         Dat neemt niet weg dat een bepaalde groep en zeker bepaalde individuen er rotsvast van overtuigd zijn dat zij het definitieve antwoord voor ZICHZELF gevonden hebben. Dat geeft hen gemoedsrust en vrede. En daar is niets mis mee, integendeel.
         Het eeuwige probleem is altijd de ‘bekeringsdrang’. Zolang men het houdt op het getuigen over het eigen geloof en het geluk dat men daarin vindt is er niets aan de hand. Het is normaal dat men anderen wil laten kennismaken met zijn eigen geluk.
         Maar wanneer dat overslaat naar bekeringsdwang, dan loopt het altijd mis. De ontelbare religieuze conflicten van vroeger en nu zijn daar de trieste en meestal bloedige getuigen van.
         Is het dan zo moeilijk om gewoon te erkennen dat elke richting, elke interpretatie, elke afsplitsing of nieuwe stroming ook maar pogingen zijn in diezelfde menselijke zoektocht?
         Het is toch nergens voor nodig om de andersdenkende daarvoor naar het leven te staan?
         Of om te verzinken in vaak beschamende oeverloze discussies, beschimpingen, veroordelingen en haatsprekerij?

         1. @Frank Dierickx

          “Die zoektocht stop nooit. Want een definitief antwoord op die existentiële vragen kan niet en nooit gegeven worden.”

          Als, ALS, het vol waar zou zijn zo als u beweert, zou er geen Echt Volmaakt Recht en Gerechtigheid te vinden zijn!

          Dat is al in tegenspraak met John 16 en 1Kor 4 en geneeskunde en andere wetenschappen waarbij gezond, vrij en voorkomen van ongeluken helemaal niks!

          Dan houdt op met janken, schreeuwen over onrecht en klagen over pijn lijden! Dan is het leven op aarde hopeloos en is elk gevoel ideefix!

          Dan houdt ook op met schrijven want u zwets sowiezo uit uw nek!
          alles zoals u schrijft is niet eens gissen, zo erg is uw bewering! Dan ga op een eiland wonen ver van de bewoonde wereld in uw eentje!
          U heeft geen recht van spreken! U heeft geen leven en daarmee ontzegt u al het recht van spreken, u bent erger dan een ding!

          Uw gesprek is voor u begint al zinloos en u bent een voorwerp van onbeschofte houding omdat u beweert zonder basis van echt Bewijs! U bent erger dan een religieuze ketter

          Met recht spreken anderen, ook al zijn hun schrijven religieus ketters, u tegen, want men kan zeggen van religieuze ketters hoe men wilt, zij gaan allemaal wel uit dat het mogelijk is dat Recht en Gerechtigheid bestaat! En al slaan ze de Plank veelal mis, ze ontkennen tenminste niet Dat er meer is in Leven dan menselijk!

         2. Frank,
          Je bedoelt het vast wel goed, maar het is alsof je in Frankrijk bent en je afvraagt waarom men toch zo vasthoudt aan die taal en waarom men niet mee gaat met de taalmode in Amerika.
          Weet je. Ik las eens in een boel van Piet Vroon dat er een experiment gedaan werd in een klas. De ene helft kreeg rode petjes op en de andere blauwe petjes. Men vertelde dat het een hele eer was om dat ene petje met die kleur op te mogen hebben. Wat gebeurde er? Na verloop van tijd ontstond er vreselijke ruzie tussen de roden en de blauwen.

          Deze test leert ons dat we ons vereenzelvigen met dat wat onze identiteit bevestigd, hoe flauw die bevestiging ook is. Denk aan voetbal. De ene helft van het publiek is er van overtuigd dat zijn club bijna goddelijk is en de andere helft denkt dat zijn club dat is. Zo denkt elk mens dat HIJ of ZIJ uiteraard de wijsheid in pacht heeft en toevallig natuurlijk in het juiste vakje geboren is. Zo identificeert een mens zich ook bijvoorbeeld met zijn beroep.

          Ook jij identificeert je met de eigenschappen die jij hebt of waarvan je deel uit maakt. Ben je een trol, dan meen je dat je zeer goed werk doet, ben je een gewoon mens, dan denk jij dat je het beter weet, enzovoorts. Vooral trollen denken dat zij goed werk doen, ook dat fenomeen werd goed door Piet beschreven, dus je leest dat zelf maar.

          Het punt is vooral trouwens: Mensen denken dat iemand zijn gedachten is. Dus als ik zus denk ,dan denken mensen dat ik zus ben. Mensen snappen uiteraard niet dat ik me denken niet ben, want dat kunnen ze niet begrijpen. Jij waarschijnlijk ook niet.

          Natuurlijk is iemand zijn gedachten niet. En kom niet aan met slechte gedachten zoals een diefstal beramen; dat komt toch uit je hoofd? Dat bedoel ik niet natuurlijk. Maar als bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat iets niet klopt en dat dan meldt, dat iemand dan verketterd wordt om zijn inzicht, hé?

          Denk maar aan de griep. Dus. Er is niks aan te doen. Spreek hier Frans of ga terug naar Nederland, dat is het wijste, stelt men hier. En zo niet, dan niet.

          1. Is dat een reactie op mijn schrijven?
           Ik snap perfect de woede van Gadellaa, maar jouw reactie snap ik helemaal niet.

          2. Het was een reactie aan jou, Frank. Neem me aub niet kwalijk dat ik de aanhef vergat.
           Wat snap je dan niet, Frank? Helemaal niet snappen is wel erg weinig. Snap je niet dat mensen zich identificeren met wat ze denken en doen?

          3. @Raphael

           “Natuurlijk is iemand zijn gedachten niet.”

           Ook nu schrijft u buiten de Lijnen want alles wordt een mens aangerekend in gedacht, doen en laten! Zeker het is dat mensen gedachtes krijgen die niet van hun zijn. een mooi voorbeeld is de film Inception. Als men weet dat de ziel 7 lagen(kamers heeft) dan kan iemand die in een lagere kamer weet te komen een ander “schijnbare waarheid” influisteren die een mens die in een hogere laag zit voor waar aanneeemt(zalig die niet zien en toch geloven) en als die die gedachte als eigen aanneemt, draagt men daar ook verantwoording voor en ook als men niet aanneemt! : Er is geen handelen of het wel of niet is , zonder consequenties! en gedachtes zijn ook eten en hebben absolute waardes!

           Daarom zeg ik ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning die te vinden is in het Diepst van de Ziel(7e laag/kamer) van hen die de zonde tegend e H.geest niet hebben begaan want daar is De Absolute Waarheid En Godsbewijs! Dan kan men nooit misleid worden!!!!! Dan is Alles Openbaar: Alles en In Overal Met Onweerlegbaar, Onontkenbaar Bewezen Godsbewijs, of dacht u dat Stan vrijwillig diens knie zou buigen voor een blinde bewering en zonder Onweerlegbaar, Onontkenbaar Bewezen Gods Bewijs Met Directe Eeuwige en Overal en In Alles Geldende Consequenties?

           Doe uw onderzoek een werkelijk Goed en schrijf dan! en probeer niet de zoete lieve moeder te zijn die vrede wilt zonder dat die overal recht en rechtvaardig is om haar kinderen onderlingen strijd tot bedaren te brengen: de grootst gemene deler op aarde is niet De Volle Waarheid! Christelijke kerken maken die grote fout en dwalen daardoor! Men probeert een voor iedereen “schappelijke” vrede te bewerken en dat werkt niet bij kwaden en ook niet bij blinde radicalen in hun huis, ze rammen Vol-Profetie de deur uit en uiteindelijk verkrachten ze het hele geloofsvolk waaronder kinderen! Leggen ondragelijke lasten op zijn satanisch onbeschoft!!

 16. Mijn zuster in het geloof in de bocht !

  https://youtu.be/Xt6NL2fDOb0?si=D7TB1_SSJ_kbM-LJ—–eerst kijken

  Superb Owl 2024 | Las Vegas |

  De intro van de video deed me denken aan het nummer van Taylor Swift uit 2014 getiteld “Out of the woods” (CERNUNNOS/Osiris/Satan “the woodsman”) – de klok aan de boom (Tree= menselijke “biologische klok” – tijden UP+ it’s a staande klok = de oude man van de tijd De tijd van Satan/Saturnus is om – We zijn allemaal gewaarschuwd, net als in de dagen van Noach, maar wie let op!?! b/OWL – om SWIFT de onthulling van de laatste AC te bewerkstelligen, een USHERIng in. Usher had ook het nummer ‘Burn’ uit 2004 (2024?). Hij werd geboren in Texas – de film ‘Paris Texas’ uit 1984 komt in me op De film is echt onthullend. De hoofdpersoon “Travis the zwerver, oftewel Cain the Wanderer” (Travis Scott-portaallink?), wordt gezien met de RODE honkbalhoed, net als de Maga-hoed van Trump, of de rode “liberty” Frygische pet. hoed?

  @0:32 het vuur creëert een enorme V – we zien veel van deze V-symboliek zoals de V voor Venus/lucifer (5 personen = 5 sterren/pentagram) – V-serie (aliens/demonen; “we komen in vrede”) – V voor vendetta – V voor Vulcan, (de smid (Satan) – V voor overwinning (“Nike-godin-symboliek” in de video).

  De vurige V veroorzaakt een domino-effect op alle omringende palmbomen – waardoor een XXX ontstaat, oftewel 666 (zoals US-HER/bode gezien in de BLUE WAR-stropdas die wegrent/ontsnapt terwijl de staart van de politie/pole-ijs “sirenes” hem achtervolgt – de Griekse mythe “sirenes” die mensen de dood in lokken. De rockband *”de politie”* komt ook in me op. (De hoofdzanger “sting” – Schorpioen – slangenbeet?), zie ook het angelnummer “America. ”

  Bomen = mensen. (“stamboom”) Het onkruid wordt in brand gestoken? Verbrand onkruid. (Mattheüs 13:24-43). Ik geloof dat het nu de oogsttijd nadert.

  @1:15 Allegiant = trouw aan Satan (zwarte zon/ster). We zien de zon opkomen boven de letters gia van het woord Allegiant. G van metselwerk + IA of AI oftewel “één oog”? In het land der blinden is de “eenogige” man koning. We weten allemaal wie hun eenogige nepkoning is.

  @1:28 de rookpluimen creëren de 11:11-code. 22 = TaV/markering/kruis/X.

  Ik merkte op dat het Oreo-koekje blijkbaar in 1912 werd gemaakt, hetzelfde jaar waarin de Titanic zonk. Deze wereld, ook wel ‘Moederschip’ genoemd, zinkt in de afgrond. (“hel en duisternis”). @1:08 (“666”) Het gebouw heeft de naam “Delano”, wat volgens mij “nacht” betekent. We zien ook de “BlueBeam” gericht op de bovenkant van de deksteen (“HEAD”). “Hoofdwond” – de klap/blies/blauw op het hoofd – De knock-out/KO (code 116/911 66/96/69/99 – Boom). Het deed me denken aan de tijd dat Prins Harry sprak over “wanneer het lichtpunt binnenkomt waar de wond/trauma is.” ? Het licht waarover hij spreekt is niets anders dan het valse licht van Lucifer – de ziedende energieën van de opstandige en slechte AC-geest! .

  De Neanderthalers aan het einde van deze video – de zwarte monoliet – asteroïde/komeet – ruimte-odyssee 2001-vibes en de val van de mensheid in duisternis – donkere eeuwen! De Oreo ziet eruit als een zonsverduistering en het woord Oreo betekent ‘nacht’ (duisternis) of zelfs ‘Goud’! De vrouw zegt: ga hier weg via het linkerpad – Linkerpad – de VERKEERDE WEG, (Johannes 10:1) – Jezus CHRISTUS is de ENIGE uitweg!

  Er is echt zoveel meer te zien in deze video Oonao – Gewoon wauw! Ontzettend bedankt! Je hebt de prachtige gave om meesterwerkvideo’s te maken die hun duistere daden blootleggen terwijl je ze voor iedereen zichtbaar aan het licht brengt. Ik zal dit opnieuw moeten bekijken en zo snel mogelijk verdere inzichten/informatie moeten toevoegen. Glorie aan Jezus Christus. Veel zegeningen voor jou.

  Ps: Ik zag twee van die ‘gehoornde uilen’ samen op een dak zitten toen ik in december 2012 voor het eerst Sydney, Australië bezocht. Het was een belangrijk jaar voor mij.

  Ik laat een link achter voor de OreO-eclipsverbinding + verdere uil (moloch/Baal) links en enkele passages uit Gods Heilig Woord…..

  https://youtu.be/ZpHTgMtgXsQ?si=wzix4WDZG2e0ylp7

  O(6) – Re/Ra- O (6) – 6+6=12 (“middernachtuur/huilen”) 12 = 00:00 oftewel 88 “Outa time”-codering. Re/Ra = hun zonnegod Satan die vele, vele namen heeft, zoals Moloch/MLK (“uil”) en Baal.

  Uilen zijn nachtdieren (“Nachtwezens”) en zijn vaak inwoners van verwoeste en verlaten steden, die symbool staan voor verlatenheid en verlatenheid. Uilen worden genoemd in Jesaja 13:21, 34:11 en Jeremia 50:39. In deze verzen is de aanwezigheid van de uil een teken dat een plaats onbewoonbaar is geworden, vaak als gevolg van Gods oordeel.

  Het brandende haar

  Ik word naar Ezechiël 20:47-48 geleid

  ‘En zeg tegen het bos in het zuiden: Hoor het woord van de Heer; Zo zegt de Heere God; Zie, Ik zal een vuur in u aansteken, en het zal elke groene boom in u verslinden, en elke dorre boom; de vlammende vlam zal niet uitgeblust worden, en alle gezichten van het zuiden tot het noorden zullen daarin verbrand worden.’

  48 En alle vlees zal zien dat Ik, de Heer, het heb aangestoken: het zal niet worden uitgeblust.

  Ook…..

  Openbaring 8:7

  ‘De eerste engel blies op zijn trompet, en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed, en het werd op de aarde geslingerd. Een derde van de aarde verbrandde, een derde van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.”

  Ik word ook naar Zacharia 11:1-17 geleid

  @1:39 Nummer 13 = Satan – nimrod, enz. De naam “Purdy” = Door God En het verwijst ook naar de geschriften uit 1668 van Thomas Shadwell (een Engelse toneelschrijver/dichter). Ook zien we het beruchte getal 23 en de naam “Mccaffrey (zoals caff FRY – 5/6G Wi-FRY = gebakken/verbrand?). Een van de betekenissen van de naam Mccaffrey is ‘kleine dwerg’. Deed me denken aan de mini/kleine kale man “Dr Evil.” Een paar dagen geleden was er een nieuwsartikel hier in Groot-Brittannië. Er stond: “Kale mannen zijn nu de nieuwe liefdesgoden.”

  Er zijn hier in Groot-Brittannië ook kruidendrankjes met de naam “Purdy’s”. Op de fles is de symboliek te zien van wat lijkt op de SWIFT-pijl: PP!

  https://www.purdeys.com

  @1:50 Swift ziet er nep uit, bijna als een CGI? Was ze echt bij deze SB?

  *Blauw*= Techelet dwz; Fenicische kleur van Zeus, hun “grote Scott” – Korahitische priesters dragen blauw-witte Tzitzit; zoals de Hamas-terroristen. Blauw is Fenicisch; Hamas is Fenicisch; Blauwe kleur en is een vervanging voor Gods kleur gemaakt van Murex Trunculus – zeeslakafscheidingen onderworpen aan UV (ultraviolet) licht, dwz; Paars. Daarom worden de Feniciërs ‘Mannen van Paars’ genoemd. Hamas is Fenicisch! Is-Ra-El is Kanaänitisch! El is de oppergod van de KANANITEN! Blauw is de kleur van Zeus “Scutum Fidel”! Het Perzische woord voor Blauw is ‘lazuli’, zoals lapis lazuli, de kleur van de nachtelijke hemel/GEWEL van de hemel. Blauw licht is 666THz.
  Jezus, ook wel Heilige Geest genoemd, is het WARE Licht dat op dag 1 werd gevormd; Deus “Day” verwijst naar Black Nobility, ook bekend als “Rex Deus”; Zeus is de zoon van Saturnus “Zwarte zon/Ster” die “Dag” vormde; Blauw, verspreid in de atmosfeer, werd op deze manier geassocieerd met Zeus/Jupiter. Daglicht werd feitelijk op dag 4 gevormd door de ‘lichten’ van de zon, de maan en de sterren; groot verschil! Jezus waarschuwde een ander namelijk; een bedrieger van de Alternatieve Messias “Antichrist” zou in zijn eigen naam komen en geaccepteerd worden (Johannes 5:43).

  De Egyptische god Ptah draagt een hemelsblauwe helm; Ptah is de bron van St Patrick (Ptah + Rek=Koning) “Meester Vakman” van Egypte en de Vrijmetselarij; de Vormer van het Universum “GOAT” (God Van Alle Dingen) die het Universum vormde door het Denken, het realiseerde door het Woord en zijn vorm van klei modelleerde; klinkt als de beschrijving van Jezus in Johannes 1:1;14, maar dat is het niet. Ptah is de god van de ambachtslieden en architecten die Jezus afwijzen als “belangrijkste hoeksteen” en proberen de hemel op aarde te bouwen in projecten zoals de piramide van Saqqara (Ptah-Seker-Oriris = Egyptische Drie-eenheid), grote piramides, enz. Ptah draagt een blauwe Dop; Amon-Ra was Blauw; het logo van de Verenigde Naties is blauw (God verdeelde de naties in Babel “Poort van Saturnus/Osiris/El” – de cultus van Saturnus verenigt hen); de zespuntige ster van Saturnus op de Israëlische vlag is blauw; Levitische priesters (nep; Jezus verving het Levitische priesterschap door Zichzelf als Melchisedek) dragen blauwe “Techelet”-koorden;
  Facebook en Twitter, ook bekend als X, gebruiken blauwe logo’s; Facebook “F”=6 voor Saturnus, de 6e planeet; Twitter gebruikte de Blauwe Vogel van Saqqara.
  Ptah draagt de WAS-scepter die ‘Macht en heerschappij’ van de goden aanduidt, ook wel farao’s en priesters genoemd; De priesters van Ptah werden de Priesters van On (Osiris=Groene) oftewel Saturnus, gezien als chassidische nepjoden in Israël. De WAS Scepter bestaat uit 3 delen; WAS voor Macht en Heerschappij is een valse kopie van Jezus als Shiloh (Hij van wie het is) die de Scepter van Juda draagt (Genesis 49:10). De “heerschappij” van Ptah is het derde beest (Dan 7:6). Het tweede deel is de Ankh, het Kruis van het Leven op zonne-energie, vertegenwoordigd door Isis, de zustervrouw van Osiris wiens naam “Troon” betekent, in het bijzonder de Troon van Pergamon of “Satans Zetel”, die misschien binnenkort in de 3e Tempel zal worden geïnstalleerd. in Jeruzalem?. Het derde deel is de Djed Pillar oftewel de ruggengraat/ruggengraat van Osiris/Saturnus. Star Wars “Jedi Masters”? Ze hadden de “Kracht”; Satan is de “God van de krachten” (Dan 11:38), ook wel zwaartekracht genoemd, de kracht die massa aan de materie en orde aan het universum geeft, is natuurlijk Satan, ook wel “Goddeeltje” genoemd.

  “Aanvullende informatie delen…”

  Taylor = Doeksnijder Swift = slecht voorteken; demonisch. Allegiant Stadium “loyaliteit van een leenheer aan zijn heer” welke heer? Baäl/Satan.

  2024 = 8 oftewel oneindigheid – tijdlus – slang-/slangetende herbergen met de eigen staart “Ouroboros.”

  Mark Biltz –El Shaddai Ministeries; Profetie in het nieuws; El-Shaddai=Jahweh, JHWH=Satan. “De wet en de profeten waren er tot Johannes” (Lucas 16:16) Oeps! 8 april 2024 is de “9e zonsverduistering” in de VS. 1 Nisan = 9 april (4+9=13); Op 9 april 1865 kwam er een einde aan de Eerste Burgeroorlog. De 9e cirkel van de hel in Dantes Inferno is verraad tegen God; het bevat de zielen van degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan verraad of verraad. “Strijd om de ziel van een natie” Klinkt misschien bekend?
  In Kabbalah is het getal 13 de betekenis van de Slang, de draak, oftewel Satan; Het Chinese “Jaar van de Draak” is begonnen. In de 13e psalm staat geschreven: “De dwaas heeft in zijn hart gezegd: Er is geen God”. chaos=13; “Orde uit de chaos” komt in me op. In de Koran wordt een ster dertien keer gebruikt; Zoroaster “Onverdunde Ster” of “Zwarte Ster” Saturnus/Satan. “Swift” heeft zojuist haar/zijn 13e Grammy gewonnen en is geboren op 13 december (12=Adar 13 Purim “Cast lots for Marduk” (The Bull). 13 december is “St Lucia Day”, ook wel de “Bride of Light” genoemd. Swift werd geboren onder het sterrenbeeld Ophiucus, oftewel de Slangendrager, dat, hoewel het niet een van de twaalf tekens van de dierenriem is, door sommigen wordt beschouwd als het onofficiële teken 13. Het jaar van haar geboorte, ‘1989’, was ook het jaar van de de Slang – Swift werd geboren onder de Slangendrager in het Jaar van de Slang. Geen toeval,
  Super Bowl 58 (5+8=13) op 2/11=13 wordt zijn 13e. Er is blijkbaar een witte regenboog gespot in Noord-Israël: teken van de Messias? markeert volgens de Zohar een regenboog van heldere kleuren of geheel wit de naderende komst van de Messias? JEZUS KOMT ALS EEN “DIEF IN DE NACHT” (1 Tessalonicenzen 5:2 – Antichrist?). God zal het volk Israël versieren met alle versieringen van een bruid; de Bruid van Licht!
  Bestand: Abdel Fattah el-Sisi, koning Salman van Saoedi-Arabië …Is-Ra-El gewaarschuwd door Egypte, Jordanië en Saoedi’s tegen invasie van Gaza – Egypte verplaatst tanks naar de grens; Trump hield een verlichte wereldbol vast tussen de Egyptische dictator Abdel (dienaar van El) el-Sissi en de Saoedische koning Salman die de rol van de Feniks speelden, danste de ‘Arbah’, het Arabische zwaard danste, droeg begrafeniskledij, gaf paus Franciscus een lotusbloem ‘Rising Above” (Kamala=Lotus) en ondertekende de Abraham-akkoorden met Is-Ra-El.
  Abraham en de Egyptische dienstmaagd Hagar baarden Ismaël; zowel Ismail als Agar (Galaten 4) missen de ‘h’ ‘God is met mij’. Abraham gaf zijn zonen Isaak en Ismaël en Jakob en Esau instructies om niet met Kanaänitische vrouwen te trouwen. Ismail en Edom kwamen in opstand. Trump zei dat hij zich nooit bij God heeft verontschuldigd.

  Oh Allemachtig! En Flaco betekent in het Spaans mager zoals Obama die zichzelf ‘magere kerstman’ noemde en ‘SANTAS GOTTA GO’ voorlas aan schoolkinderen uit Chicago op 13-12-2023, inclusief vandaag, 61 dagen geleden of 1 maand 30 dagen, of 8 weken 5 dagen geleden.(8+5=13)

  https://youtu.be/Xt6NL2fDOb0?si=D7TB1_SSJ_kbM-LJ

 17. De restkerk ,wat een armoe, ik zal bijna denken dat ik de enigste katholiek met verstand ben

  10 reacties op “Nog twee maand tot aan de eerstvolgende mogelijke datum van het Groot Wonder – daarna is het wachten tot 2027!”
  Johan Avatar
  Johan
  februari 5, 2024 at 7:21 pm
  Zou het echt ? Wat denken jullie? Er is al zoveel gezegd…

  Kees Hooreman Avatar
  Kees Hooreman
  februari 6, 2024 at 10:27 pm
  God rekent niet in menselijke tijd.

  Ikke Avatar
  Ikke
  februari 5, 2024 at 7:26 pm
  Ik had begrepen dat het in een even jaar zou zijn en dat de Heilige van de Eucharistie een man was?
  Ik denk (en hoop) ook dat het dit jaar is..De waarschuwing zou komen in de eerste maanden van een jaar dus dat is nu…

  Snuf de Hond Avatar
  Snuf de Hond
  februari 5, 2024 at 8:10 pm
  Ik luisterde vandaag naar het Divine Mercy kanaal op You Tube: deze aflevering ging over Garabandal, https://www.youtube.com/watch?v=8OewOC50DzA

  Ted Flynn (deskundige Garabandal) noemt, m.i. over de dag van het Grote Wonder nog een extra 4e maand erbij: Juni!? (luister vanaf minuut 37, minuut 42.30)
  Conchita zou dit 25 jaar gelden op de Ierse tv gezegd hebben!

  Dit is belangrijk om te weten, omdat als 11 april 2024 niet de juiste datum is voor de specifieke heilige, dan kan het in juni 2024 mogelijk zijn!!! Dan kan de Waarschuwing toch nog onverwacht komen.
  Ook is Bergoglio nog niet in Moskou geweest.

  Luister goed naar deze Ted Flynn!

  mvgrt

  Snuf

  Jeanine Gilis Avatar
  Jeanine Gilis
  februari 5, 2024 at 8:16 pm
  Als de Waarschuwing komt in het jaar vóór het Grote Wonder, dan zal het Wonder alvast niet meer voor dit jaar zijn, want de Waarschuwing heeft niet plaatsgevonden in 2023

  De redactie Avatar
  De redactie
  februari 6, 2024 at 10:52 am
  De Waarschuwing komt binnen het jaar vóór het Wonder (dus vanaf een jaar ervoor), dus het kan nu nog, tot ca een week of twee vóór 11 april. Als het dan niet gebeurt, dan zal het voor ten vroegste over twee jaar zijn…

  Bart1 Avatar
  Bart1
  februari 5, 2024 at 9:00 pm
  Ik verlang naar een ontmoeting met Jezus, vol angst omwille van mijn zwakte en zonden, maar vol hoop om vergeven te worden en gelukkig te zijn. Alleen geloof ik niet echt in De Waarschuwing. Die wordt nergens in de Bijbel vermeld.

  Pkc Avatar
  Pkc
  februari 6, 2024 at 10:40 pm
  Toch wel!

  Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt.’ ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken’ (Matth.24:30; Op.12:1).

  Pkc Avatar
  Pkc
  februari 5, 2024 at 11:54 pm
  De H. Hermenegildus werd onthoofd omdat hij weigerde de communie te ontvangen [in naam] van een ketterse bisschop. Als Bergoglio een antipaus is, is het niet geoorloofd de communie te ontvangen als men zich daarbij in het una-cum in de Mis in gemeenschap stelt met een antipaus en ketter. Niemand ziet dat nu nog maar St. Hermenegildus kan ons dat leren.

  Kees H. te H. Avatar
  Kees H. te H.
  februari 6, 2024 at 5:15 pm
  Aan data en ‘mogelijke ontwikkelingen’ houd ik me allang niet meer vast.
  2017 was het 100 jaar geleden van het ‘zonnewonder’ in Fatima. Daarom trokken duizienden naar Fatima, want ‘je kon maar nooit weten’. HA! Uiteindelijk gebeurde er niets! Lekker puh!
  MORAAL VAN MIJN VERHAAL: God heeft een andere manier van tijdsberekening dan wij hebben.

 18. Raphaël schreef:
  13 februari 2024 om 14:19

  Het was een reactie aan jou, Frank. Neem me aub niet kwalijk dat ik de aanhef vergat.
  Wat snap je dan niet, Frank? Helemaal niet snappen is wel erg weinig. Snap je niet dat mensen zich identificeren met wat ze denken en doen?

  Natuurlijk doen mensen dat. Ik betwijfel dat toch niet?
  Het gaat er mij net om wat zij met die ‘identificatie’ doen tgo de anderen.
  Gewoon bekijken als ‘de andere’, of liever de kop inslaan omdat die anders is.

  1. Jezus vergaf Zijn beulen want zij waren slechts uitvoerders van bevelen. Maar zeventig jaren lang kreeg het ongelovige deel van het Joodse volk de tijd om tot inzicht te komen, dus zelfs de nazaten. Want het is nooit aan de mens om wraak te oefenen, alleen aan God die weet wat het beste is voor alle Zijn schepselen. Maar goddeloze Frank kan dat niet aanvaarden, ondanks hij geen enkele redelijke grond heeft, slechts willekeurige evolutie van meningen en levensvormen, want evolutie heeft geen redelijkheid ingebouwd tenzij men kan bewijzen dat ook het ontstaan en het verloop van redelijkheid onderhevig is aan evolutie, of juist niet !?! Want ja, evolutie komt voort uit “niets”. Moet men dan niet concluderen dat hetgeen voortkomt uit “niets” — namelijk de evolutie — ook niet kan mogelijk zijn ?

   1. Uiteraard evolueert de ‘redelijkheid’. Wie ooit geschiedenisles kreeg moet zich daar toch van bewust zijn, nee?
    En waar alles uit voortkomt, dat is net een van de meest existentiële vragen waar de mens mee worstelt. U heeft daarover een mening die u vrede en rust brengt. Anderen hebben daar dan weer een andere mening over, of geven daar een andere invulling aan. Wat is het probleem?
    Dat u niet van de hele wereldbevolking van vroeger en nu gelijk krijgt?
    Dat uw eigen christelijke broeders mekaar het licht in de ogen niet gunnen?
    Er bestaat zo een melig kerkliedje: ‘Wij zijn allen onderweg, halleluja’.
    Jawel, allemaal onderweg. Allemaal zoekend. In het beste geval.

    1. Het gaat er in principe voor elke christen nooit om dat het persoonlijke “ik” gelijk wil krijgen (afgezien van christenen die slechts in naam christen zijn). Het gaat er in alle tijden om dat het onmetelijk grote Hart van Jezus nog steeds gefolterd wordt door het onbegrip van zeer velen. Dat is de reden dat ik er toe kom te besluiten dat u geen hart hebt in de betekenis dat u het innerlijke leven van de ziel ontkent. Want het hart kan niet anders dan totaal gebonden aan het innerlijke leven onvermijdelijk reageren (christenen die ‘cool’ zijn kunnen die reactietijd rekken maar nooit ontkennen, u ontkent dus wel degelijk). Daarmee blijft het conflict over een on- of mogelijke evolutie van de “redelijkheid” bestaan, blijkbaar niet voor u maar wel voor alle ernstige gelovigen.

     1. U bevestigt gewoon wat ik schreef. U heeft gelijk en niemand anders.
      Vandaar ook uw heroïsche gevechten hier met Gadellaa, want die heeft ook gelijk. En Waramund heeft ook gelijk.
      Waarom nemen jullie geen vrede met het genieten van dat uiteindelijk gevonden antwoord? Waarom geeft dat jullie geen rust?

      1. Frank : “Waarom nemen jullie geen vrede met het genieten van dat uiteindelijk gevonden antwoord?”
       Zeer blij dat u die woorden plaatst.

       Hetgeen u zegt komt overeen met wat een een zeer jong koppeltje met grote emoties kan verlangen : we lopen samen weg van de ouders en gaan ergens ver weg van het dorp een hutje bouwen en er beetje bij beetje een kleine hoeve van maken en daar zullen we dan “in vrede van genieten”. Het is onvermijdelijk dat de eigenaar van die grond hen zal ontdekken. De grootgrondbezitter of kloosterorde of middeleeuwse koning van het kleine land zullen vooreerst kwaad bevelen “Ga direct terug naar jullie ouders”. Maar indien zij hardnekkig van hun prille liefde-in-ongedwongen-vrijheid willen blijven genieten rest de grondbezitter geen andere keuze dan hen voor te houden dat zij voor een flinke oogst zullen moeten zorgen om een gewichtige belasting mee te betalen aangezien de grondeigenaar zal opwerpen dat hij ook verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zelfs vluchten naar La Palma of Ijsland levert gelijkaardig scenario op.
       Frank, u bedacht misschien nog niet dat de wereld toebehoort aan de grote Lucifer, en zelfs indien u dat niet gelooft kan u toch niet om het beschreven scenario heen. Vluchten voor de wereldse machten is onmogelijk.
       Een christen die na verloop van tijd aan ernstige geestelijke beleving toekomt ervaart een gelijkaardig scenario. Wereldse vrede ten koste van geestelijke vrede of omgekeerd. Iedereen is vrij in die keuze. De derde keuze is lauwheid, ruggegraatloosheid, karakterloosheid oftewel socialisme !
       Maar socialisme evolueert onvermijdelijk tot communisme.
       Frank, waar blijft u met uw onbegrepen vrede?
       Jezus zei het zeer duidelijk, en ik zeg het erg kortaf : de (innerlijke) vrede of het zwaard !

       1. Er zijn al betere ‘parabels’ verteld, maar bon. Ik laat het hierbij. U heeft mijn punt voldoende bevestigd.
        Vriendelijke groet.

     2. @eric-b-l

      “Het gaat er in principe voor elke christen nooit om dat het persoonlijke “ik” gelijk wil krijgen (afgezien van christenen die slechts in naam christen zijn).”

      Uw bewering slaat elke plank mis! Dat kan ook niet anders omdat uw bewering niet gebouwd is op de Echte Waarheid. Uw bewering is niks meer dan blinde schriftgeleerdheid, door letterlijk op de scheppingsverhalen te bouwen zonder te weten of die Geheel Waar Zijn!

      Frank

      Frank heeft in die zin gelijk, want dat frank beweert dat definitief antwoord op die existentiële vragen kan niet en nooit gegeven worden, omdat blind bouwen op een tekst nooit een definitief antwoord is omdat blind bouwen betekent dat men het niet zeker weet!

      Het probleem kan door mensen als Frank en eric-b-l en velen hier niet opgelost worden omdat ze niet gaan onderzoeken waar wel zo’n definitief antwoord te vinden is! Een definitief antwoord is daar als het in alles, overal en altijd staat en er in alles en overal en altijd geen ander antwoord te vinden is en daarbij onontkenbaar, onweerlegbaar bewezen bewijs geleverd wordt!

      Onontkenbaar, onweerlegbaar bewezen bewijs

      De definitie van onontkenbaar, onweerlegbaar bewezen bewijs, is dat degene die zo’n bewijs ziet en ervaart er zelf deel van moet zijn want hoe kan het anders onontkenbaar zijn: Men moet het altijd al in alles en overal geweten hebben! Om in alles en overal en altijd geweten te hebben moet diegene er van oorsprong al deel van zijn! Kijk en daar hebben een volgend probleem: Wie is De Mens in de Tuin van Eden en Wie is God!
      Naar de denkwijze van eric-b-l kan er niet anders zijn dan geheel blind geloof want een schepsel uit aarde is niet Godgelijk en kan, aangezien God Volmaakt “Schept” nooit verheven worden tot Godgelijk want dan zou God Diens “schepping” beter hebben kunnen maken nl: Godgelijk want die staat aan de Top! Darom is het voor eric-b-l ook logisch dat de verlosser een kind is van een dochter der mensen en God zelf! In zijn redenatie kan geen mens De Wet en de Profeten vervullen, zoals Paulus zegt en eric-b-l blind aanneemt want ja Paulus is een latere apostel dus die moet wel waar zijn, ook omdat die dat als kind zo geleerd heeft gekregen. En de enige oplossing is dan dat God zelf een kind verwekt bij een dochter der mensen Die die dan eerst buiten de Wet en Profeten om, God kan dat omdat die almachtig is en kan doen en laten hoe die wilt want God doet alles Volmaakt…, zonder zonden maakt en dan Zelf een kind verwekt bij die zonder zonden dochter der mensen…, Dat betekent ook dat het logisch is dat een mens nooit God kan bevatten want die slechts een “schepsel” lager dan God en nooit Godgelijk en daarmee kan die nooit Godgelijk verstaan en zo bouwt eric-b-l en geloofsgenoten de ene kromme steen op de andere kromme steen en kunnen ze geen onontkenbaar onweerlegbaar bewezen bewijs aanleveren want als gaan ze naar God, verstaan doen ze toch niet! En als ze die mee naar aarde nemen kan geen mens het verstaan, dus ook Frank niet!
      Waar men niet aan wilt is dat de Mens van Oorsprong Godgelijk was want dan kan men dus Godgelijk Verstaan, dan kan men Godgelijk Handelen en men kan De Wet en Profeten vervullen zoals Christus Vervulde en Vervuld. Dan is Christus niet zomaar de enige verlosser…….! En men zit met het probleem wie dan de aarde, andere planeten, sterren etc in het heelal gemaakt heeft….., en eric-b-l en dien trawanten hebben hun “religie” in stand gebracht met inquisitie, precies zoals de Moslims doen: ieder die anders gelooft gaat naar de hel en zijn een gevaar voor hun kinderen en aangezien ze toch naar de hel gaat is doden geen vermoorden want ze waren al dood voor God dan is het slechts uitvoeren van de Doods Verklaring van God en een goede daad, want God is Goed en aangezien God hen heeft Dood verklaard zijn ze niet meer levend, dan is dooden geen doden van levenden, maar doden van iemand die al Dood is! En zo hebben ze via de inquisitie de macht gegrepen want heiligen weerspreekt hen niet en kunnen ze zeggen: Kijk de heiligen van de R.K.Kerk hebben de leer niet tegen gesproken en daarom is onze leer en traditie en exegese volmaakt Recht en Gerecht! Men weet niks van Christus, kan ook niet want Christus is Licht uit Licht God uit God, Geboren niet geschapen! Hoe kan een geschapene een God uit God verstaan…..? En dan komt men de volgende kromme steen: ja, maar Christus was ook mens…. als was die deels mens zonder zonden, het moederdeel van Christus, ook een mens zonder zonde kan God niet verstaan want staat er niet in de Bijbel dat die men de H.Maagd Maria noemt verwonderd stond bij de aankondiging van haar zwangerschap: Hoe kan dit gebeuren daar ik met geen man gemeenschap heb?(Luc 1: 34) Die Godgelijk is hoeft geen uitleg en is bekend hoe het gebeurt en zo ook bij de Tempelgang toen Jezus 12 jaar was en ze Hem kwijt raakte(Luc 2:41-52): Die Godgelijk is weet zoals God en weet waar Jezus is en ook diens antwoorden! Die staat niet verwondert in verbazing alsof men verrast wordt!
      Het is dus voor eric-b-l en trawanten dat hun leer, traditie en exegese in alles Waar is en zich helemaal niet realiseert dat de R.K.Kerk elk goed onderzoek tot ketters heeft verklaard met al diens gevolgen: excommunicatie, kerker, marteling en brandstapel of ander doodsgevolg! Het is Godslaster als men anders dan hun verkondigt!

      Het is dus logisch dat Frank vervalt in: Definitief antwoord op die existentiële vragen kan niet en nooit gegeven worden, want eric-b-l kan geen onontkenbaar onweerlegbaar bewezen Godsbewijs leveren: het blijft bij blind: Zo is het! Dan is elk antwoord een blinde aanname en de wereld accepteert dat kijk maar in de wetenschap: zonder specifiek onderzoek en specifiek bewijs dat onder gelijke omstandigheden altijd hetzelfde antwoord komt en door iedereen controleerbaar is, zegt de wereld, wetenschap en Frank: Zolang er geen onweerlegbaar onontkenbaar bewezen bewijs is die iedereen kan controleren is elk antwoord een mening en geen feit!

      En al heeft Frank niet helemaal gelijk, gezien de geschiedenis van de R.K.Kerk van rücksichloos uitmoorden van anders denkenden dan hun geloof zonder onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Volmaakt Bewijs zonder geweld, kan een mens als Frank zo’n blind geloof niet voor waar houden! Zeker niet dat de R.K.Kerk geweldloosheid predikt en zelf anderen aansticht om geweld te gebruiken en te heiligen: ,kijk naar de oorlogen die de Kerk heeft gezegenden zegend! En ze geen oorlog tot echt zwijgen kunnen brengen, noch een aardbeving, noch een tornado, nog een tsunami , noch ziektes kunnen oplossen en laten ophouden zonder menselijke of natuurlingen slachtoffers, is hun verkondiging over vrede een grote leugen!

      Ja en dan heb je “Henk” en die vertelt een heel ander verhaal dat als je er rustig en eerlijk bekijkt geheel logisch is die vertelt ook nog dat alles volmaakt controleerbaar en oplosbaar is en ook nog met Volmaakt Gekend onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Volmaakt Bewijs! En geeft “Henk” dan zo’n bewijs? Jein: ja en nee want al geef ik het de ander moet het nog steeds controleren en het controleren is niet zo als men gewend is: een ander in een een laboratorium brengen en zo martelen dat er slecht twee antwoorden overblijven en op breken en buigen aan de hand van tekenen het antwoord te vinden is, zoals de wetenschap doet! Als je “Henk”wilt controleren zegt die dat men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning moet gaan en dat die voorbij de dood ligt! men moet dus eerst sterven en wel zo dat men levend voorbij de dood komt en weer levend kan terugkeren! Nou dat is voor velen een brug te ver zelfs heiligen zijn niet zover gegaan….., hoewel “Henk” beweert dat Teresia van Avila wel zover is geweest en de Bijbel beweert dat ook(2Kor 12:1-5a) het probleem is wel dat Paulus zegt dat roemen nergens toe dient! Dat dat een volle leugen is wil men niet zien want Goed Roemen is God Lof geven en ja dat kan volgens Paulus als enige God want die is als enige in alles, overal en altijd Godgelijk Volmaakt, en dat gaat boven de pet van een mens, dus als een mens gaat roemen is het altijd niet goed genoeg!

      Frank beweerd dat ik woest ben om zijn schrijven en dat is niet zo, ik ben bedroefd dat een mens als Frank tot een conclusie komt zonder Goed Onderzoek gedaan te hebben en Goed onderzoek is niet zoals de wereldse wetenschap doet, Goed onderzoek is zelf overal gaan kijken en elke steen omkeren, en overal kijken is naast overal op aarde ook overal in de aarde, overal in het heelal en ook voor diens leven op aarde, voorbij de dood en buiten het heelal en elke grens! Dat is overal kijken en als het Volmaakt Waar is Blijft die als enige overal en in alles en altijd Volmaakt recht en gerecht Staan, met onweerlegbaar, onontkenbaar Bewezen Volkomen Waarheids Bewijs Naar De Waarheid Gelijk Weten, zonder geweld!

      OEPS

      “HENK” OPENBAART EEN DENKWIJZE NEER DIE ZUIVER LOGISCH IS, WANT ALS ENIGE MET VOLMAAKT GEWELDLOOS VOLMAAKT GELIJK WAARHEIDS WETEN KAN ONWEERLEGBAAR ONONTKENBAAR BEWEZEN BEWIJS, IN ALLES, OVERAL EN ALTIJD, ZIJN! WANT DAT IS ER GEEN MET DWANG OPGELEGDE WIL EN KEUZE!

      Daarom verliest ook ieder ander hier want er is geen ander die zo een denkwijze openbaart zonder geweld en daarom zegt Henk ook: Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en vraagt geen blind geloof aan diens woorden, al zou het mogen vragen want zij doen het wel! Een mening verkondigen is altijd met blind geloof, want het is een mening waarvan men zelf ook zegt dat het diens waarheid is en een ander een andere kan hebben en dat is niet zo met De Volle Waarheid want daar is er maar Eén van! Elk elke mening is met geweld verkregen want elk denkproces kost leven en men kan niet denken zonder energie te verbruiken en doden diens hersenen werken niet meer dan kan die ook niet denken en om het verlies aan energie kwijt te raken pakt men een natuurling, doodt die en behandelt die zodat verontreinigingen verdwijnen en eet die op en het lichaam maakt er energievormen van die bruikbaar zijn om te leven en verder te leven!
      Als enige De Volle Waarheid, als die bestaat, Leeft Geweldloos en verliest geen Leven want die Volmaakt Recht en Gerecht Handelt doet geen zonde(fout maken) waardoor die verliest!

      Zo! Daar staat u dan allen: Henk zegt dat men De Volle Waarheid kan vinden en dat de Mens van Oorsprong Godgelijk WAS en dat de mens die niet met de zonde tegen de H.Geest verwekt is Volmaakte Onschuld(Godgelijk) in diens 7e kamer van de Ziel heeft en dat Het Godsbewijs Daar voor iedereen te vinden is! Het is dus 7e kamer van ziel van die mens die Het Godsbewijs kan Geven en Erkenen!

      EN GEEN ANDER ZEGT ZO, GEEN ANDER LEERT ZO, HIER EN DIE TOONT HET OOK NOG EENS AAN MET DE BIJBEL EN MAAKT DUIDELIJK DAT MEN NIET ZOMAAR DE BIJBEL KAN LEZEN EN ALS MEN GOED WILT VERSTAAN EERST MOET LEREN CHRISTUSGELIJK LIEF TE HEBBEN ZONDER ZONDEN; DAN KAN MEN DE EERSTE STEEN WERPEN: VOLMAAKT OORDELEN! ZO STAAT HET IN DE BIJBEL EN HENK ZEGT DAT HET OOK ZO IN DE 7E KAMER VAN ELKE ZIEL DIE DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST NOG NIET HEEFT BEGAAN! ZELFS DIE DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST HEBBEN BEGAAN WETEN ZO WANT VOORDAT MEN DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST KAN BEGAAN MOET MEN GODGELIJK WETEN IN ALLES, OVERAL EN ALTIJD! SATAN EN DEMONEN EN ANDERE EEUWIG VERDOEMDEN WETEN GODGELIJK! DAAROM WORDT ER IN HET GODSGERICHT GEEN ANDERE TAAL GESPROKEN DAN DE VOLLE WAARHEID: ZELFS SATAN LIEGT DAAR NIET!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht