Boerenprotest: wanneer producenten van ons dagelijks brood botsen met progressief utopisme

Vandaag hebben Vlaamse landbouwers de haven van Antwerpen opnieuw geblokkeerd in hun zoveelste poging om zich van het wurgbeleid van een wereldvreemd bewind te bevrijden. In een opiniestuk van onze woke “kwaliteitskrant” De Standaard, schakelt  Tom Naegels, auteur van  “Nieuw België, een migratiegeschiedenis” (2021), de actuele frustratie van boeren en arbeiders gelijk met een “witte man” probleem.

Praktisch geschoolde Westerse mannen zouden zich namelijk niet meer thuis voelen in een “inclusieve”, klimaatbewuste kennismaatschappij, waar de ambities van vrouwen en belangen van minderheden steeds centraler staan en strenge milieudoelstellingen de norm zijn geworden.  Dit zou volgens Naegels verklaren, waarom jonge blanke mannen zich zo aangetrokken voelen tot rechts-conservatieve politici en partijen, zoals Donald Trump, Bolsonaro of het Vlaams Belang. Toegegeven, ook vrouwen stemden vroeger voornamelijk voor de conservatievere CVP (vroegere CD&V), maar volgens Naegels was dit vooral omdat ze toen nog laaggeschoold, gezagsgetrouw en religieus waren.  Met andere woorden, rechts-conservatisme zou een strekking zijn voor intellectueel beperkte en gezagsgetrouwe “witte” mannen en vrouwen die nog in God geloven, in tegenstelling tot het “inclusieve”, antiracistische, feministische, groene progressivisme van de verlichte, atheïstische intellectueel.

Wat progressieven als Naegels niet zien, is dat hun ideologie helemaal niet zo rationeel is als ze denken. Integendeel, men vindt er misschien nog meer goedgelovigheid en emotie dan bij rechtse strekkingen. Typisch progressieve thema’s zoals klimaat, milieu, sanitair autoritarisme (bv tijdens Covid) of identiteitspolitiek zijn meer dan ooit gestoeld op het buikgevoel van opiniemakers, lobbyisten en vakidioten, wiens emotioneel discours wordt versterkt door de systeemmedia. Dit leidt dan weer tot overhaaste politieke beslissingen, waarvan de bredere consequenties niet of nauwelijks op rationele wijze geëvalueerd worden. Het resultaat is een tsunami van steeds veranderende regeltjes, die niet alleen onze welvaart, maar mogelijk onze landbouw en voedselzekerheid in gevaar brengen.

Moeten wij daarom terug naar af? Helemaal niet, volgens Naegels. Hoewel hij inziet, dat het niet zo goed gaat met het sociaaleconomisch en psychisch welzijn van de praktisch geschoolde “witte man”, vindt hij dat men weinig anders kan doen dan wat empathie te tonen voor deze voormalige “geprivilegieerde” groep, die zich door positieve discriminatie en strenge milieuregels opzij geschoven voelt. Men kan alle nieuwe verworvenheden van vrouwen en minderheden moeilijk voor hen terugdraaien, is hierbij de gedachte. Wat Naegels echter vergeet, is dat boeren en arbeiders meer zijn dan de overblijfselen van een “verouderd” wit patriarchaal systeem, maar eigenlijk de hoeksteen van onze samenleving vormen.

Wereldvreemde progressieve bobo’s (bourgeois bohème) kunnen zichzelf, hun ideeën en bezorgdheden misschien belangrijk vinden, maar leveren eigenlijk niets zo fundamenteels als bijvoorbeeld het werk van een landbouwer of loodgieter. Een kennismaatschappij kan bovendien niet blijven voortbestaan zonder de voedselzekerheid en het comfort, dat vandaag als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De praktisch geschoolde “witte man”, die vaak buiten ons gezichtsveld in alle nederigheid voor onze basisbehoeften zorgt , heeft dus geen medelijden, maar vooral onze erkenning nodig. Bij deze erkenning hoort het recht op een correcte verloning en bescherming tegen de willekeur van een wereldvreemde overheid. Indien we de basisbehoeften van onze maatschappij uit het hoofd verliezen ten voordele van utopieën, ook al lijken ze op het eerste zicht veel positiefs mee te brengen, dreigen we onszelf ernstige schade toe te brengen. Een collectief besef van deze werkelijkheid vormt de eerste stap naar verbetering.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

130 commentaren op “Boerenprotest: wanneer producenten van ons dagelijks brood botsen met progressief utopisme

 1. DAAROM

  Ik citeer:

  De EU heeft toestemming gegeven om in 2023 insecten (krekels van eigen bodem) toe te voegen aan bakkerijproducten, pasta en andere halffabrikaten “voor de algemene bevolking”.

  Lees zelf het EU-protocol, Publicatieblad van de Europese Unie, 04.01.2023

  Hoewel er te weinig bekend is over allergieën en mogelijke anafylactische reacties, is de Commissie van mening dat er geen specifieke etiketteringsvoorschriften over mogelijke allergische reacties hoeven te worden vastgelegd.
  Er is echter een grote kans dat mensen die allergisch zijn voor schaaldieren, weekdieren en huisstofmijt ook allergische reacties krijgen bij het consumeren van producten met toegevoegde huiskrekels.
  Het kan ook leiden tot nieuwe allergische reacties op het substraat dat aan de insecten wordt gevoerd.

  Daarom is er alleen een etiketteringsvoorschrift indien het product poeder “Acheta domesticus” bevat.
  Dit betekent: Mensen moeten zelf uitzoeken dat “Acheta domesticus” tot poeder wordt vermalen en vermengd met huiskrekels, en op eigen verantwoordelijkheid nagaan of zij er een allergische reactie op kunnen krijgen.

  De vergunning gaat in op 24 januari 2023.
  Verantwoordelijk voor de autorisatie:
  Ursula VON DER LEYEN

  De volgende producten “voor de algemene bevolking” kunnen binnenkort worden verkocht met toegevoegde huiskrekels (Acheta domesticus):

  – Meergranenbrood
  – Meergranen broodjes
  – Crackers en broodstengels
  – Graanrepen
  – Droge voormengsels voor bakkerijproducten
  – koekjes
  – Droge gevulde en ongevulde deegwaren
  – sauzen
  – Verwerkte aardappelproducten
  – gerechten op basis van peulvruchten en groenten
  – pizza
  – Algemene deegwaren en weipoederproducten
  – Vleesanalogen (vegetarische vleesalternatieven)
  – Soepen en soepconcentraten, soeppoeders
  – Snacks op basis van maïsmeel
  – Bierachtige dranken
  – Chocoladeproducten, noten en oliehoudende zaden
  – Snacks (behalve chips) en vleesbereidingen.

  Deze insecten worden in ons voedsel verwerkt:
  * acheta domesticus = huiskrekel
  * gryllodes sigillatus = gedroogde bandkrekel
  * locusta migratoria = treksprinkhaan
  * tenebrio molitor = (gedroogde) meelworm
  * alphitobius diaperinus = hele en gemalen larven van de buffalokever (kleine meelworm)

  https://youtu.be/XF19hcXRIWA

 2. Het Vaticaan kan er ook wat van

  Dit wordt bedoeld met hun verwijzing naar Mattheüs 16, als een van de primaire betekenissen! Onbekend bij de tovenaar is echter dat wat hij denkt dat zijn eigen wil is, het resultaat is van waanvoorstellingen. Hij is een slaaf van de zonde; zijn meester is Satan. Zijn lusten zijn voor de macht die wordt waargenomen in de omgang met de goden door middel van geheime riten van rituele offers, kannibalisme, bloed drinken en de sodomie waarvan de heraldiek van de paus op overtuigende wijze getuigt.

  http://thephoenixenigma.com/the-black-eye-club/

  Ben ik welkom novicemeester

 3. Zeer interessant artikel, Katarina, althans, taalkundig gezien.

  Graag wil ik het taalgebruik erin belichten. Dit om aan te geven dat ik een bepaald fenomeen in dat taalgebruik van die man herken en erop wil wijzen om niet al te vlot in ‘mee te gaan’. Probeer kritisch te zijn op het taalgebruik van tegenwoordig.

  Ik herken die taal uit het boek ‘1984’. In het boek noemde de schrijver die veranderde taal ‘newspeak’ (nieuw-praat). Dat wil zeggen een taal, welke speciaal ontworpen was om de menselijke geest o.a. in de war te brengen door bijvoorbeeld een andere betekenis aan sommige woorden te geven; woorden kregen een andere lading dan ze eeuwenlang hadden.

  Het fenomeen kun je (dus) beschouwen als een (politieke) manier om de mensen voor te liegen, in de war te maken, ze te verleiden tot het slechte, enzovoorts. Het doel is de mensen hun weerwoord te ontnemen en de mensen te dwingen een kant op te gaan die in wezen niet goed voor hen is, maar dat ze niet konden begrijpen omdat de taal het niet kon uitdrukken.

  Bijbels kan men zeggen: zij (sommigen) doen zich voor als goede herders, maar zij zijn het niet. Zij doen zich voor als herders maar niet met het doel de kudde ten goede te weiden, maar om de kudde te verleiden tot bijvoorbeeld slecht eten en slecht gedrag en om ten slotte de kudde te slachten.

  (Zo ook met de kerk trouwens. Paus Paulus deed zich ook voor als goede herder, maar wás hij dat wel? Heeft hij niet de deur van de stal opengezet voor de verkeerde ‘herders’? Herders die helemaal niet bij de kudde horen, maar vreemde misleiders zijn, die sinds het begin proberen de kudde af te nemen van de ware herder? Zie ook wat wikipedia vermeldt over hem.)

  Deze ‘herders’ (politici, priesters, pausen) kunnen dus de verkeerde herders zijn en zij verwarren de taal van de kudde zodat die kudde zich niet meer kan verweren tegen de slechte herders. Immers, wie de taal beheerst, beheerst het denken voor een groot gedeelte.
  Dus als de slechte herders de taal verwarren, dan kan de kudde (met praten) zich daar niet meer tegen verweren. Mijn idee is daarom dat dit nu (dus) gebeurt. Lees maar wat zo iemand allemaal zegt. Het klopt niet en het is irritant, vervelend, het zet de nekharen overeind en je wilt het wel uitschreeuwen dat er vals gespeeld wordt. (Die emotie wordt bewust ook zo in de taal gebracht, het werkt dus ook bij mij.) Het is dus ook wat onsportief om zo – met vals spelen- te willen winnen.

  Zo beschouw ik ook de woke-taal. Een taal die de mensen een beetje monddood lijkt te willen maken. Een taal die de mensen verbiedt bepaalde uitdrukkingen te gebruiken, een taal die emotionele ladingen legt in bepaalde woorden, een lading waar die daar eigenlijk niet thuishoort. Er wordt ook dus met emoties gespeeld.

  Het is volgens mij dus een soort woke-taal die die meneer in het artikel spreekt, en daarom zou ik zijn ‘woorden’, wat dat betreft, maar niet al te serieus nemen, dat heeft bijna geen zin, denk ik.
  (ik schrijf woorden tussen aanhalingstekens wegens het gegeven dat de woorden eigenlijk geen werkelijke woorden meer zijn, ze zijn wat ‘veranderd’, ze hebben een bepaalde ondertoon gekregen, een bepaalde lading, bijbedoeling.)

  Sinds ik het boek 1984 van George Orwell las, ben ik vertrouwd geraakt met het fenomeen van een (bewust) veranderde taal, de zogenaamde ‘newspeak’ dus. Woke lijkt wel wat op die newspeak. Ik meen die newspeak dus te herkennen als ik de woke-taal zo beschouw. Daarom denk ik dat erop in gaan niet nodig en niet juist is. Juist door het karakter ervan.

  Sommige taal is dus bedoeld om te manipuleren. Het is daarom net als met de boze; niet lezen en ernaar luisteren is de eerste stap ter bescherming van de geest. Taal is een krachtig instrument, maar het kan misbruikt worden.

  1. Herstel: Taal is een krachtig instrument maar ZIJ kan misbruikt worden. (Zoals nu dus blijkbaar gebeurt.)

   (Dan moet ik tenminste die zin wel goed schrijven.)

  2. Aanvullend:
   Het doet mij ook denken aan de veranderingen die er de laatste 40 jaar zijn doorgevoerd in de Kerk. Latijn werd vervangen door de volkstaal. Ook dat zou men als een vorm van Newspeak, nieuw-praat, kunnen zien; letterlijk in deze; het veranderen van de taal van o.a. de Mis.
   En dat, volgens zij die het weten kunnen, heeft tot niet veel goeds geleid.

   (Maar men zou zelfs nog verder kunnen denken en ook aan het veranderen van gebruiken en rituelen. Voorbeeld: Paulus II schafte het tot dan toe gebruikelijke weerwoord in de zin van ‘advocaat van de duivel’ af om, zo men zegt, sneller te kunnen heilig- en zalig verklaren van mensen. Weerwoord echter, is erg belangrijk, vind ik. Paulus II heeft als 1e niet-Italiaanse paus sinds 1523, dus ongeveer 455 jaar veel veranderd in de Katholieke Kerk. Maar dit terzijde)

   1. Oei, Raphaël. Bestaat er nu ook al een ‘juiste’ taalfilosofie en psycholinguïstiek die nooit mag evolueren? Vindt u het raar dat er met veranderende inzichten en gevoeligheden ook een ander taalgebruik ontstaat? En vindt u het, als kritische geest, niet een beetje goedkoop om alles wat u niet zint ‘woke’ te noemen, alsof dat op zich een argument à charge is?

    1. Frank,
     Het Latijn werd en wordt volgens mij o.a. in de Kerk gebruikt wegens het gegeven dat het een dode taal is; het is een taal die niet veranderd, zij is immers als dood’; onveranderlijk. Het gebruik van zo een dode taal heeft voordelen. Ze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om er eeuwige waarheden mee vast te leggen. Voorbeeld: Wanneer men in het Latijn vastlegt en schrijft: ‘Gij zult niet stelen’, dan is deze regel niet vatbaar voor nieuwlichters en sofisten die stiekum de woorden een andere betekenis geven met als doel (bijvoorbeeld) HUN stelen te verduisteren, ik noem maar iets. Daarom onder andere is het wijs onveranderlijke waar- en wijsheden in een dode taal vast te leggen. Dat heeft niets te maken met taalfilosofie of psycholinguïstiek of welke moeilijke term we er ook aan proberen te verbinden te maken. Het heeft te maken met de wijsheid. Wijsheid en goedheid en rechtvaardigheid verandert niet. En het is wijs om niet te stelen. Daarom wordt deze wijsheid vastgelegd in dode onveranderlijke en is zo vaststaand voor een ieder die het interesseert en aangaat. (Mits men de Latijnse taal bekend is voor een lezer, uiteraard.)

     ‘Woke’ gebruik ik niet als argument maar als omschrijving van een bepaald fenomeen.

     1. Net omdat die taal dood is, Raphaël, blijven de discussies levendiger dan ooit.
      En wat die Tien geboden betreft, hier een interessante link:
      https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
      Zo onveranderlijk blijkt het blijkbaar ook allemaal niet, toch?
      PS. Gij zult niet doden.
      Hoeveel uitzonderingen heeft de mens al niet bedacht om dit ‘onveranderlijke gebod’ te omzeilen, mét de goedkeuring van god?

   2. @Raphaël,
    Dus ook Ú heeft al die veranderingen zeer bewust meegemaakt.
    Al die veranderingen hebben écht niet veel goeds teweeggebracht.
    Het enige goeds wat ik mijzelf herinner, was de volledig verstaanbare taal van de priester + al die ‘moderne’ gezangen die erin werden gepompt.
    Meteen daarna kregen wij de uittredingen van priesters = broeders + zusters en dus de teloorgang van de kerkgang en plots lege kloosters.
    (Al die uittredingen hebben uitsluitend en alleen heel veel verdriet bij betreffenden teweeggebracht.)

    1. Derks,
     Ja, ik heb het ook allemaal (redelijk bewust) meegemaakt. Maar omdat ik me ook wat verder ingelezen heb herken ik bepaalde aspecten zoals ze zich nu ontwikkelen en die herkenning herkenning deel ik hier graag.

     Maar goed. Er zit (dus) een lijn in, volgens mij; een agenda. Maar dat weten we hier, denk ik al. Het punt o.a. is wel, denk ik, hoe er mee om te gaan.

     1. @Raphaël,
      Inzake Uw ‘vraag’: Hoe ermee om te gaan?
      Ik denk dat het zéér eenvoudig is: het weer opnieuw invoeren van het latijn, zowel wat de gebeden betreft als de gezangen. De gezangen zijn ook nog véél mooier dan al die gezangen in de landstaal (reden: het Latijns leent zich véél beter voor de H. Mis).

      1. Sorry, Derks, ik kan het even niet laten.
       Waar gaan ze volgens u dan wereldwijd allemaal ‘goede’ pastoors vinden die het latijn nog machtig zijn? Zowat nergens ter wereld kennen klassieke talen (Latijn en Grieks) nog enig succes en worden dan ook bijna nooit meer aangeboden in een schoolcurriculum. Of denkt u – wat ik niet hoop – zoals zovelen vroeger: We snappen er geen bal van maar het klinkt tenminste al plechtig. Zoiets?
       Misschien zijn veel mensen wel geschrokken toen ze ineens in hun eigen taal hoorden wat ze daar eigenlijk allemaal aan het zeggen waren.
       Na de preek komt traditioneel het Credo. In het Latijn geen probleem voor velen. Maar in het Nederlands? Wie kan dan nog eerlijk zeggen: credo. Ik geloof dat).
       Ps. Beschouw dit maar als een retorische vraag, want ik ken uw antwoord al: Credo. Ik geloof dat.

       1. @Frank Dierickx,
        Dat probleem is snel op te lossen:
        Een boekje met daarin Latijns + de landstaal. Dit was vroeger toch óók het geval!!! Wat ziet U dan als probleem?

        1. Klopt Derks. Dat boekje hadden we vroeger ook al.
         Het lijkt een goed idee, we voeren het Latijn weer in! (Maar wat Frank zegt, klopt ook. Waar halen we die klassiek geschoolde pastoors vandaan?)
         Maar aan de andere kant zal ‘men’ dat uiteraard niet leuk vinden!, dus zo bezien is het weer niet zo een goed idee. We moeten nu eenmaal met de stroom mee.

         In ieder geval kunnen we het zelf wellicht leren? Verbeter de wereld en begin bij jezelf? Zoiets? Mij lijkt het lastig wéér wat nieuws te leren en ik leer al zo moeilijk, vind ik.

        2. Ik had het over de pastoors, Derks. Die moeten toch nog weten wat ze brabbelen in het Latijn, of niet?

         1. @Frank Dierickx,
          Wat ’n kinderachtige reactie van U.
          Geestelijken hebben op ’n school gezeten. Geestelijken zijn niéty dom. Echter, om spraakverwarring te voorkómen, is het gebruik van Latijns ’n voorwaarde. Latijns heeft één kostbaar voordeel: omdat die taal ’n dóde taal is, is steeds de bedoeling duidelijk,

          1. Wat een rare aanname. Ik vind de huidige Egyptenaren toch beter verstaanbaar dan bij het lezen van hun hiëroglyfen. En over de Latijnse teksten, vaak vertaald uit het Grieks, blijft tot op de dag van vandaag een levendige discussie bestaan. Als je merkt hoe een klein woordje veranderen aan de tekst van het Onze Vader, op basis van linguïstisch onderzoek, bij sommige mensen al doodskrampen veroorzaakt, dan zou ik de ‘bedoeling’ van het Latijn niet durven te benoemen als ‘duidelijk’. En u kunt daar zeker al niet over oordelen, want u kent de taal niet eens, laat staan ‘grondig’.

         2. PS. De Tridentijnse mis is gebaseerd op de mis van Gregorius de Grote, die in de zesde eeuw wat lijn wou brengen in de vele manieren waarop vaak ongeletterde priesters zomaar wat deden en maar wat zegden dat klonk alsof het echt Latijn was. Wisten de gelovigen veel…

          1. @Frank Dierickx,
           Ik ben zélf misdienaar geweest en stond dus stééds(!) dichtbij de priester(s). Ik was dus getuige(!) ervan, dat het écht Latijns was.
           Dus Uw argwanend antwoord is 100% ÓNTERECHT.

       2. @Frank

        als men een held is moet men eens met het credo Satan voorbij te komen, dan weet men of het geloof er aan werkt….

        en hoe denkt u?

         1. @ Frank en P.J.T Derks

          u moet eens naar het kerkhof gaan en luisteren of er daar een dode het credo in latijn op zeggen…..

          gek he dat zij zwijgen….

          1. en als Christus voorbij komt zeggen ze ook het credo in in latijn op want ze hebben geen Recht van Spreken in de wereldse taal!

        1. correctie:

         en als Christus voorbij komt zeggen ze ook het credo in in latijn op want ze hebben geen Recht van Spreken in de wereldse taal!

         moet zijn:

         en als Christus voorbij komt zeggen ze ook GEEN credo in in latijn op want ze hebben geen Recht van Spreken in de wereldse taal!

         1. @Henk Gadellaa,
          Ik had U geschreven bij het onderwerp: Einde arm klein Vlaanderen
          Graag ontvang ik dáár Uw antwoord.

          1. @P.J.T Derks

           u schreef toch:

           P.J.T. Derks schreef:
           14 februari 2024 om 15:29
           @Frank Dierickx,
           Dat probleem is snel op te lossen:
           Een boekje met daarin Latijns + de landstaal. Dit was vroeger toch óók het geval!!! Wat ziet U dan als probleem?

        2. De meeste figuren uit uw virtuele wereld ken ik wel, die zijn mij in een ver verleden ingepeperd, maar ze behoren niet meer tot mijn leefwereld. Ik ben ook niet bang om onder een ladder te stappen, en als ik op een vrijdag de dertiende een zwarte kat zie, schiet ik allerminst in paniek. Zelfs een koekje met een 666 op de verpakking zou ik opeten. Gek hé?

         1. en u laat als eerste een chip inbouwen om uw gezondheid te monitoren toch of niet? Dat is namelijk de nieuwste methode van 666 en dat weet u toch hé 666 is coming!!

          1. Daar gaan we weer… Willy, als u ooit op de spoed beland en geheel chiploos behandeld wilt worden moet u een ziekenhuis in Gaza of in Oost-Congo aanvragen. Ik weet wel niet of uw ziekenfonds dan nog wel tussenkomt.

   1. Ik vermoed, Raphaël, dat mevrouw Gabriëls helemaal niet de bedoeling had om hier een discussie over het Latijn uit te lokken. Maar jij bent wel begonnen. 😉 Grapje.

 4. @Frank Dierickx,
  U schreef op 14 februari 2024 om 16:49uur: inzake het gebruik van Latijns in een H. Mis:
  Wat een rare aanname. Ik vind de huidige Egyptenaren toch beter verstaanbaar dan bij het lezen van hun hiëroglyfen. … enz.
  Kunt U écht niet normaal antwoorden???
  Het gebruik van Latijns was ’n paar honderd jaar lang zeer gewoon. Iedereen was eraan gewend.
  Ik herinner mij nog een uitspraak van mijn broer: Latijns is de MOEDERtaal van álle Europese talen.
  Daardoor kon mijn broer bijna de gehele wereld rondreizen: taal was geen enkel probleem voor hem.

  1. Mijnheer Derks, u windt zich veel te snel op en u leest niet goed wat er staat.
   Ik had het niet over UW pastoors, maar over die rond de zesde eeuw, en over de jonkies van nu.
   Ik heb nooit het belang van het Latijn in vraag gesteld, integendeel. Een Spartaanse scholing in de Grieks-Latijnse (In België was dat de Oude Humaniora, een middelbare school afdeling die vroeger voor zowat de meeste universitaire diploma’s noodzakelijk was) hebben ook bij mij de weg gemakkelijker gemaakt om naast Frans, Engels en Duits ook Italiaans en Spaans te leren.
   Ik zeg alleen dat de interpretatie van de oude Latijnse teksten nog altijd voorwerp van onderzoek is.
   Vertalingen zijn altijd subjectief en voor kritische analyse vatbaar.
   Ik sluit hierbij af. Vriendelijke groet.

 5. In de RestKerk hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst. De Traditie van het onveranderlijke Woord van God zal niet verloren gaan en de RKK zal helemaal hersteld worden en weer in alle overblijvende landen terug tot bloei komen. God de Vader heeft alles onder controle. God behoudt Zich in alle tijden een kleine rest. Geen enkel argument, ons door ongelovigen voorgeschoteld, hoeven we aan te horen. Indien zij niet tijdig tot bekering komen zal het voor hen te laat zijn. Alleen dwazen negeren de talrijke verwittigingen.

  1. Alweer. Ik respecteer ten volle uw geloof en ik hoop dat u daar zin, sterkte en troost in vindt.
   Maar is het nu echt nodig om daar elke keer dat dreigende, verbitterde en zielige toontje naar ‘andersgelovigen’ aan toe te voegen? Brengt u dat één stap verder?
   En als dat niet lukt, wat zegt dat dan over uw vorm van geloof?
   Ik krijg niet echt het gevoel dat u zélf de rust vindt om volledig te vertrouwen op uw God de vader, die alles onder controle heeft.

   1. Meerdere keren werd door de zieners gemeld dat, nu er zo weinig betrouwbare ‘moderne’ priesters overblijven, we zelf ook moeten bekommerd zijn om zoveel verloren zielen.

    Door de oneindige liefde
    van het Allerheiligste Hart van Jezus
    en van het onbevlekte hart van Maria
    bidden wij voor de bekering van de arme zondaars.

   2. @Frank

    God heeft het niet zo onder controle als die over Gods almacht rond bazuinen, de mens heeft een vrije wil en keuze! God wint uiteindelijk wel omdat er nog Vol-Profeten komen, zonder hen zou God heel wat verlies lijden!

    1. Henk, u zou moeten weten dat de bijbel vermeldt dat God zich een rest voorbehoudt, maar u zult natuurlijk weer alle mogelijke uitvluchten bedenken.

     1. @eric-b-l
      Hangt af van de Goddelijke definitie van Restkerk……!

      die rest waar in de Bijbel over wordt is die rest die diens knie niet buigt:
      18Maar Ik behoud mij in Israël een rest voor: zevenduizend man die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl en wier mond hem niet heeft gekust.’ (1Kon 19)

      Dat is ook de rest die De Twee Getuigen verzamelen waar, onder hun leiding, Vol-Profeten uit voort komen om de Tijd van de anti-christ te doorstaan en in regeringstijd te verkorten en te zorgen dat kleinen in leven blijven ondanks dat ze niet kunnen kopen noch verkopen en gejaagd worden!

      die rest is ook die rest die niet voor hun beurt spreekt: zoals u en de heer Derks en zovelen hier, dat is een andere rest dan waar u het over heeft!

      1. De beurt van de Rest van onze tijd begon samen met het begin van het Tweede Vaticaans Concilie toen meteen duidelijk werd dat de overgrote meerderheid van de bisschoppen, priesters, theologen en leraars al sedert jaren afvallig was.
       Er is slechts een enkele Rest, en men kan er niet lid van worden op een vormelijke wijze, alleen de individuele geestelijke beleving bepaalt het lidmaatschap. Het is niet aan Henk Gadellaa om iemands lidmaatschap in vraag te stellen.
       Narcisme is een duivelse ziekte. U hebt dringend een psycholoog en een exorcist nodig want u wil letterlijk iedereen overheersen.

  2. @eric-b-l
   “In de RestKerk hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst.”

   droom maar lekker verder in uw blinde fantasie, uw restkerk zoals die nu is wordt met de grond gelijk gemaakt en gaat verloren omdat die niet Profetisch is! Dat kan je wel zien aan u!

   droevig, helaas zijn eigenwijze mensen, als ze eigenwijs blijven, niet te redden

    1. @P.JJ.T Derks

     “@Henk Gadellaa,
     Prima, de Restkerk is beter af zónder U.”

     Hangt af van de Goddelijke definitie van Restkerk……!
     U die oordeelt voordat Die Ene Volmaakte Christusverschijning bij u Verschijnt, zou voorzichtig moeten zijn want zoals het nu is snijden de Twee Getuigen u af van Christus, want u bent niet gerechter dan Schriftgeleerden met uw leer waar u zich zo vol bravour van rondtettert!

     trouwens over broekie…, Christus zetten een kind in het midden en geen één van de Apostelen die streden wie de grootste was! dan zou ik als ik u was met uw leeftijd, helemaal voorzichtig zijn en als u weet dat de oudste als eerste zich terugtrokken bij de overspelige, zou ik helemaal voorzichtig worden

     1. @Henk Gadellaa,
      In de afgelopen pakweg 20 jaren, hebben diverse vrouwen zich gemeld, doch tevergeefs. Ze hebben zowel bij aankomst, als bij vertrek gewoon ’n kus op de wang gekregen.
      God is blijkbaar mét mij.

      1. @P.J.T Derks

       “@Henk Gadellaa,
       In de afgelopen pakweg 20 jaren, hebben diverse vrouwen zich gemeld, doch tevergeefs. Ze hebben zowel bij aankomst, als bij vertrek gewoon ’n kus op de wang gekregen.
       God is blijkbaar mét mij.”

       je vindt ook asceten onder de sihks: https://www.sikhs.nl/Sikhism/sakhi/Ontmoeting%20met%20Asceten.htm

       die laten vrouwen ook links liggen en toch haalt niet één Die Ene Volmaakte Christusverschijning en als ze blijven als ze doen haalt niet één de Hemel! Die denken ook dat hun God met hun is!

       Er waren velen Farizeeërs ten tijde van Christus die monogaam waren en toch kregen zij een Wee van Christus!

       Ik zeg u: een nederige hoer die achterin de kerk zit komt eerder in de Hemel dan u met al uw zogenaamde “celibaat” en leer! Als u de Hemel al haalt!!! Celibaat is niet zonder huwelijk, Celibaat is zonder zonden, dat is heel veel meer dan ongehuwd! En Gehuwd is meer dan monogaam met één huwelijkspartner!

       1. @Henk Gadellaa,
        Aan Uw antwoord is óverduidelijk te zien, dat U NUL(!!!) ervaring heeft opgedaan + TÓCH het hoogste woord wil voeren.
        Anders gezegd: U bent ’n snob (= iemand die denkt dat hij in wezen meer is dan anderen op grond van afkomst, kennis, intellect of rijkdom. Deze superioriteit uit zich over het algemeen in een (eventueel denkbeeldige) verfijnde smaak).

        1. @P.J.T Derks

         “@Henk Gadellaa,
         Aan Uw antwoord is óverduidelijk te zien, dat U NUL(!!!) ervaring heeft opgedaan + TÓCH het hoogste woord wil voeren.
         Anders gezegd: U bent ’n snob (= iemand die denkt dat hij in wezen meer is dan anderen op grond van afkomst, kennis, intellect of rijkdom. Deze superioriteit uit zich over het algemeen in een (eventueel denkbeeldige) verfijnde smaak).”

         ooit een wonder aan de Hemelpoort zelf gehaald en verkregen? En denkt u dat een snob dat lukt?
         Denkt u dat iemand die voorbarig oordeelt dat lukt?
         U bralt over ervaring en u weet niks van levende heiligen, noch van grote heiligen van de R.K.Kerk! U weet helemaal niks van mij, ik mag tandarts zijn en uit een middenstands familie komen ik ben op de straat opgegroeid, had rood haar en een hoofd vol sproeten en dan praat ik over de jaren 50/60 van de vorige eeuw, niet zoals nu waar vele vrouwen hun haar rood laten verven!
         Nu klaagt men over uitgescholden en gepest worden, toen lachte men de klaagde recht in diens gezicht uit!
         Weet u nog: Rooie en vale zijn donderstralen, roodhaar en elzenhout worden op slechte grond verbouwd! Dat werden roodharige toegeschreeuwd! Kun je op groen springen en ga zo maar door!
         Die heel veel van zichzelf denken bent u en eric en anderen hier met hun blinde orthodoxe farizeïsche schriftgeleerdheid! Die groots brallen voor in de kerk!

         Arme arme heer Derks!

       2. @@Henk Gadellaa,
        U kunt ONmogelijk ’n christen (= katholiek/protestant) zijn.
        Een christen = nederig. Ú echter, bent trots, zo trots als een pauw.
        Jongen, haal die veren weg en durf in de stront te stappen.

        Daar U méér duidelijkheid nodig heeft: ga naar arme achterbuurten en zie op welke manieren U hen behulpzaam kunt zijn (weet, dat ’n bijbel op zulke plaatsen plaatsen niét welkom is. De bijbel kan hooguit op de tiende plaats komen.

        1. @P.J.T Derks

         die onmogelijk christen kunnen zijn die Die Ene Volmaakte Christusverschijning vertrappen, verkrachten en stenigen en vermoorden met hun voorbarige oordelen en beweren dat ze de volle waarheid schrijven/spreken

      2. Henk Gadellaa is de enige mens ter wereld die alles beter weet dan alle andere mensen. Misschien zijn alle andere mensen heel erg narcist, uitgezonderd Henk die daarom in Gadellaa-nederigheid zeer hoog verheven is boven alle anderen!

       1. @eric-b-l

        “Henk Gadellaa is de enige mens ter wereld die alles beter weet dan alle andere mensen. Misschien zijn alle andere mensen heel erg narcist, uitgezonderd Henk die daarom in Gadellaa-nederigheid zeer hoog verheven is boven alle anderen!”

        De 7e kamer van de ziel van een mens die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan is overal en in alles Christusgelijk nederig, een een kind die Christus in het midden zetten buig ik voor en voor een levende heilige ook! en voor de H.Hostie ook! Ik buig voor iedereen, op kwaadaardige na! Want De Heer kan iedereen Verhogen en iedereen tot Leraar maken, daarom wens ik ook geen andere stoel in de Hemel dan de laatste en vraag ik ook geen blind geloof aan mijn woorden, en ook geen eigen kerk! Al zou ik de nederigste zijn dan noch is het niet zonder hulp anderen en Christus want zij zijn mij voorgegaan en voorbeeld geweest en hebben me niet aangeklaagd toen ik viel en hebben me geholpen om en met weer op te staan! De grootste ligt in die betrouwbaar is in het kleine tippeltje en die de Heer Achtbaar Acht niet onachtbaar te behandelen!

        En zolang ik nog niet overal in alles Volmaakt zonder zonden ben houdt ik me aan de les die Christus Anthonius De Grote leerde: Houdt uw geest in de hel en wanhoop niet!! Al Ken ik Die Ene Volmaakte Christusverschijning, gered ben ik nog niet!

        1. Alleen een sluwe doortrapte narcist kan een dergelijk antwoord fabriceren zonder blozen of verpinken.
         En moest u het nog steeds niet begrepen hebben : u maakt het voor iedereen onmogelijk in antwoord aan u de Naam van Christus te gebruiken zonder Christus te pijnigen en te beledigen. Het is al verschrikkelijk dat ik dit nu na wekenlang aarzelen eindelijk toch nog durf schrijven! In de hoop dat u tot inzicht komt! Voor uw eigen heil.

         1. @eric-b-l,
          @Henk Gadellaa is HELEMAAL vol; vol van ZICHZÉLF.
          Daar is geen plaats meer voor God.
          Daarom zal ik proberen om hem 100% te mijden.

          1. @P.J.T Derks
           “@eric-b-l,
           @Henk Gadellaa is HELEMAAL vol; vol van ZICHZÉLF.
           Daar is geen plaats meer voor God.
           Daarom zal ik proberen om hem 100% te mijden.”

           U kent God niet eens van Aangezicht tot Aangezicht en Die Ene Christus Volmaakte Verschijning ook niet, dan hoezo kan u een steen zonder zonden werpen? Die blind overmoedig farizeïsche schriftgeleerden zijn als u, doen zo!

         2. @eric-b-l

          u zou vooraan lopen bij de blinde inquisitie om er een te brandstapelen op vooroordelen! Want als enige zulke doen oordelen vellen als sluw doortrapt zonder Volmaakt onderzoek!

          Iedereen die oprecht de Naam van Christus gebruikt zal nooit een voorbarig oordeel geven en wachten totdat die Die Ene Volmaakte Christusverschijning krijgt en dan Christusgelijk getuigen!

        2. Das een mooi mens, zeg, die Antonius:
         ‘ Een bezoeker zou Antonius gevraagd hebben hoe hij het in zijn bestaan als kluizenaar toch zonder boeken kon stellen. Het antwoord van Antonius was Mijn boek is de gehele natuur, en ik kan dat boek lezen wanneer ik wil.’
         Antonius leest de natuur, die hij klaarblijkelijk verstaat.
         (Bron WIKI)

         Das mooi dat je hem nu noemt in deze blog over boeren.
         Zou Antonius God gezien hebben in de natuur?

         Dat doet me denken aan de filosoof Spinoza die verbannen werd uit zijn familie omdat hij, meen ik, ook zo een inzicht zou hebben gehad. Mensen begrijpen vaak niet dat wij ook natuur zijn, denk ik. Wel naar Gods beeld geschapen, maar we zijn uit de natuur geschapen, ‘uit de klei’. Alles maakte Hij uit zijn schepping uiteraard.

         Een mooi inzicht, maar vaak verguist wegens niet begrepen, denk ik. Schoonheid is een Goed ding.

         1. @Raphael

          Zeker is Antonius de Grote een mooi mens, En zeker waar is dat de natuur genoeg te vertellen heeft, toch had die twee tekortkomingen: hij bleef in de woestijn terwijl Christus de woestijn uit kwam en de tweede is de leer. ook hij bleef steken en kwam niet zover als Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt. Zij keerden geheel terug in de Tuin van Eden gedurende hun leven op aarde!

          En zeker kan men veel van Antonius de grote leren, nog meer van Henoch, Mozes, Elia en de Ouders van die men de H.Maagd Maria noemt en boven alles die men Christus en de H.Maagd Maria noemt naar Goddelijke definitie en de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan!

 6. Beste Katharina Gabriels
  Door steeds de bakens te verzetten wordt het voor de boeren op den duur onmogelijk hun beroep, ik zou zelfs willen zeggen hun roeping, uit te oefenen. Onze regeringen vertegenwoordigen niet langer de kiezers maar industrie/business/kapitaal. Onder het mom het klimaatbeleid te steunen komen deze met voorstellen die voor de kleine boer niet kosten effectief zijn. Grote ondernemingen hebben een lange adem en hebben voldoende middelen de politiek te beïnvloeden. Hun voorstellen zijn verschoond van realiteitszin zoals het bijgesloten rapport van een grote Engelse supermarkt aangeeft.

  https://trend-monitor.co.uk/sainsburys-future-of-food-report-2/

  https://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/pdf-downloads/futureoffood-10c.pdf

  Uiteraard kan men van de msm (mainstream media) niet anders verwachten dan dat zij de kant van de adverteerders neemt want zoals het gezegde luidt “wiens brood men eet diens woord men spreekt”. Het ligt dus uiteindelijk aan ons politieke bestel.

  1. @Jan

   men kan het klimaatprobleem onder het kleed vegen, het gaat niet weg! En boeren er uit gooien is slechts een oplossing op korte termijn want ergens moet het voedsel vandaan komen en daar wordt niet anders, of zelfs slechter geproduceerd dan hier! Toch moeten de boeren ook weten dat het klimaat ook hun bestaan bedreigt want bij misoogst is er geen dekking van de staat.
   Ik zeg niet dat alle schuld bij de boeren ligt, toch dragen zij ook aan bij! Ik zeg dat de staat eerlijk naar hen moet zijn en en net zoals men een werkeloze helpt om om te scholen, de boeren ook moet helpen! Dat heet dat de staat de beurs moet trekken om de onscholing tot een succes te maken en de boer niet zo eigenwijs moet zijn met hun: ik werk al jaren zo…..! De één kan niet zonder de ander! Een een stedeling weet niks van zaaien, planten en oogsten! Denk maar een aan de hongerwinter in de 2e wereldoorlog! Dank zij de boeren hebben velen overleefd!
   En die groene geitenwollen sokken extremisten moet je afzetten in de woestijn met de boodschap maak de woestijn tot een oase met jullie plannen! Zij zijn de farizeeërs die een overspelige aanklagen of een tollenaar achterin de kerk, die horen niet thuis in een “redelijke” maatschappij!

  2. @Jan,
   De boeren zijn gelukkig niet meer zo arm als ’n 60 (zestig) jaar geleden.
   Zij hebben sinds pakweg 1970 RUIM(!) de financiële mogelijkheden gehad om te sparen.
   Boeren zijn zelfstandig ondernemer. En … zoals élke ondernemer dienen zij te kiezen van welke overheidsmaatregelen zij wel of niet gebruik willen maken.

   1. @P.J.T Derks

    u weet niks van de financiële situatie van boeren! ja er zijn der die het best wel goed hebben, er zijn er veel meer die op de rand van hun bestaan leven en zelfs onder het bestaans minimum leven! Men denkt hen rijk omdat ze land hebben, dat is niks meer dan bedrijfs gebouw, daar kan je niet van leven als je niet produceert en land verkopen betekent nog minder productie mogelijkheden en hoeveel kan een boer anders doen die het grotere deel van diens leven niet anders gedaan heeft dan boeren? En boeren kunnen kiezen….., Joker, zo makkelijk als u het maakt of laat zien is het niet! U denkt net als amerikanen: als je hard werkt wordt je rijk, ben je niet rijk geworden, heb je niet hard gewerkt! Dat zijn zulke sukkel opmerkingen! Dat is hetzelfde als kinderen maken: elke vrouw kan het en toch blijkt niet elke vrouw kinderen te kunnen krijgen en zo simpel is het niet!

  3. In onze techno-tijd is iedereen schatplichtig geworden aan de industrie, politici evengoed als de gewone mens. De industrie is gewoon de uitvoerder van de dictatuur van het communisme dat door zionisten eerst in Rusland werd ingebracht. Daartegen is geen enkele opstand opgewassen.
   Maar boeren, arbeiders, bedienden en politici werden samen met de bisschoppen en de priesters afvallig van het geloof.
   Het enige dat effectief helpt is gebed en boete naar vermogen, en vermits het kwaad reeds veel te ver gevorderd is kan men het nog slechts verzachten. Een werkelijke uitweg is niet meer mogelijk, tenzij men tot de RestKerk wil behoren.

   1. @eric-b-l
    “De industrie is gewoon de uitvoerder van de dictatuur van het communisme dat door zionisten eerst in Rusland werd ingebracht. Daartegen is geen enkele opstand opgewassen.”

    Als je lang genoeg naar het achterend van een varken kijkt denk je dat het zijn kop is…

    Hoe kort door de bocht krom en dom kan je zijn! U stond zeker altijd buiten de klas….Al was Marx van Joodse afkomst en Lenin een Jood, Stalin zeker niet. En geen één van hen was een zionist!

    1. Lenin en Trotsky waren lid van een zionistische bende zo ook hun Joodse handlangers, evenals de leiders van het “vernieuwde” Israel die de nog kleine overblijvende rest van min of meer godsdienstige Joden zwaar discrimineert. Wikipedia is een van de ontelbare producten overheerst door dergelijke bendes en zij verduidelijken zelf waar het socialisme en communisme vandaan komt : het zionisme.

  4. Inderdaad, Jan,

   zo is het.
   In Nederland en Duitsland gebeurt er hetzelfde. En ik meen in andere landen ook.
   Het is blijkbaar tot het genoegen van de grote jongens achter de coulissen dat het gaat zoals het gaat. Inderdaad kunnen we spreken van corporatisme, een ander woord voor fascisme; grote corporaties en banken zitten samen met de wetgevers op dezelfde lijn en om de tafel.
   We zullen straks alleen nog maar eten kunnen kopen bij de grote supermarkt, als men tenminste voldoet aan de dan gestelde voorwaarden.

   Op de site cultuurondervuur.nl/artikelen/massamigratie-gaat-niet-om-mensen-helpen-maar-nationale-identiteit-vernietigenis is te lezen hoe een intellectueel uit de kerk: kardinaal Müller, zijn licht laat schijnen over de gevoerde politiek, die behalve de afbraak van de landbouw nog vele andere belangrijke aspecten omvat.
   Zie ook de bron daarvoor: lifesitenews.com/news/exclusive-cardinal-muller-says-mass-migration-is-being-used-to-destroy-national-identities/ en lees de commentaren. Die zijn vaak leerzaam, vind ik.

   1. Aanvullend: Voor wie wil weten hoe een Katholiek intellectueel en Kardinaal denkt over de toestand in de wereld: lifesitenews.com/archives/?s=muller&date_after&date_before&post_type&search_tags&fuzzy=0&order_by&posts_per_page=10&consent_b

    Vele onderwerpen heeft de goede man behandeld. (Het is weliswaar in het Engels, maar misschien toch te volgen?)

   2. @Raphaël

    Het is inderdaad veel breder dan de sanering van het boerenbedrijf. Binnen Europa, maar ook elders, zijn er segmenten die een politiek mandaat hebben. Die segmenten worden bestuurd door Ideologen die zich niet bekommeren om oorzaak, gevolg of mogelijke oplossingen. Ze spelen “musical chairs” met regels en hun documenten en lectuur bestaat uit Cirkelredenering waar het openings argument tevens de eind conclusie is. Het NDICI is zo’n mandaat; “Het EU-instrument voor nabuurschapsbeleid(sic), ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) werd op 14 juli 2021 goedgekeurd met een budget van €79,5 miljard, waarvan 10 % wordt toegewezen aan migratie gerelateerde acties. 93% van de NDICI middelen moet voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp (ODA)”.(bron Oxfam) Voor wie hierin verder geïnteresseerd is hierbij de complete analyse;
    https://policy-practice.oxfam.org/resources/from-development-to-deterrence-migration-spending-under-the-eu-neighbourhood-de-621536/
    In het report vermeld Oxfam o.a. “Bovendien belemmert ontoereikende documentatie het toezicht en de democratische controle die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de migration programmering van het NDICI voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de EU op het gebied van ontwikkelings uitgaven.”

 7. @Henk Gadellaa,
  Er is één kerk waar U zich metéén thuis zou moeten voelen: een van de vele protestantse kerken (protestant komt van protesteren).

  1. @P.J.T Derks

   u kent Protestanten niet die zeggen: Als enige de Bijbel, Als enige geloof, als enige genade, die snappen niks van De Wet en de Profeten en Christus, u trouwens ook niet want u mag zich R.K.Katholiek noemen, naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning bent u ook Protestants, ander dan die van Luther en Calvijn of andere richtingen, u protesteert ook tegen Die Ene Volmaakte Christusverschijning want u wilt er geen Weet van hebben, en daarbij net zo, nee erger afvallig dan hen want u bralt ook nog in het rond dat uw kerk De Moederkerk is! En dat terwijl die niet eens meer Profetisch is!

 8. Een verschijning van Christus wordt ook wel een christofanie genoemd, vgl. theofanie = Godsverschijning.

  daar moet je met niemand over praten——-anders trappen die zwijnen je dood

  De Heiland der wereld, onze Heer Jezus Christus, is na zijn opstanding uit de doden dikwijls verschenen aan mensen.

  Een verschijning van Christus wordt ook wel een christofanie genoemd, vgl. theofanie = Godsverschijning.

  De Heer Jezus is het Woord van God, doch ook het Beeld van God. Wie Zijn stem hoort, hoort Gods woord. En wie de Zoon van God ziet, ziet God de Vader. God is onzienlijk.
  1Ti 6:16 Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. … 1Ti 1:17 De Koning der eeuwen nu, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. (TELOS)
  Maar de Zoon van God maakt de onzienlijke God zichtbaar. Hij is „het beeld van de onzichtbare God” (Col. 1:15; 2 Cor. 4:4).
  Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, (TELOS)
  Joh 14:9 Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; hoe zeg je dan: Toon ons de Vader? (TELOS)
  2Co 4:6 Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. (TELOS)
  De Zoon van God, Jezus Christus, is de uitstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Gods wezen.
  Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,
  Flp 2:6 die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, (TELOS)
  De Zoon van God wandelde in het Paradijs tijdens de avondkoelte. Hij sprak met Abraham over Sodoms begenadiging. Hij onderhield Zich van aangezicht tot aangezicht met Mozes. Hij ging Elia op de Horeb in aardbeving, storm en windgesuis voorbij. Hij verscheen in ontzagwekkende gestalte aan de profeet Jesaja.
  Joh 12:41 Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. (TELOS)
  Een ‘zoon der goden’ – in de woorden van Nebukadnezar – bewaarde de drie vrienden van Daniël in de vurige oven, zodat ze volkomen ongedeerd bleven.
  Da 3:25 Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op [die van] een zoon van de goden. (HSV)
  Aan de ruisende Tigris zag Daniël Hem, vol majesteit en heerlijkheid.

  Da 10:4 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Da 10:5 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Da 10:6 Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte. Da 10:7 Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Da 10:8 Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn [gezonde] uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Da 10:9 Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de grond. (…) Da 10:16 Maar zie, [Iemand] Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Da 10:17 Hoe kan de dienaar van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht [meer] in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Da 10:18 Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. Da 10:19 Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt. (HSV)
  Het is geen gewone Engel, wiens verschijning door Daniël beschreven wordt; de beschrijving is te verheven. Het is de tegenwoordigheid van niemand anders dan van de Almachtige, welke Daniël, zowel als Johannes ter aarde doet storten. Alleen de Zoon van God heeft een zodanige menselijke gestalte.

  Later, van deze heerlijkheid ontkleed, werd Hij een mens, liet Zich aan het kruis nagelen, om als priester door de opoffering van Zichzelf onze zonde te verzoenen.

  Verschijningen na zijn opstanding en vóór zijn hemelvaart
  Na zijn opstanding heeft Hij zich op meerderlei wijze aan zijn leerlingen geopenbaard. Achtereenvolgens is Hij verschenen aan[1]:

  Maria Magdalena, Mark. 16 :9-11; Joh. 20 :11-18;
  De vrouwen, Matth. 28 :8-10;
  Simon Petrus, Luk. 24 :34, 1 Kor. 15 :5. Van deze verschijning zijn geen bijzonderheden bewaard.
  De Emmaüsgangers, Mark. 16 :12,13; Luk. 24 :13-35;
  De vergaderde apostelen en anderen bij hen, zonder Thomas, Mark. 16 :14, Luk. 24 :36-49, Joh. 20 :19-24;
  De vergaderde apostelen, met Thomas, Joh. 20 :26-31;
  De zeven apostelen bij de Zee van Tiberias, Joh. 21 :1-14;
  De elf apostelen op een berg in Galilea, Matth. 28 :16-20, Mark. 16 :15-18;
  Vijfhonderd broeders op éénmaal, 1 Kor. 15 :6;
  Jakobus, 1 Kor. 15 :7. Van deze verschijning zijn geen bijzonderheden bewaard.
  De elf apostelen op de Olijfberg, Hand. 1 :4-8.
  De eerste maal verscheen Hij aan een vrouw, de discipelin Maria van Magdala. Uit haar had hij vroeger zeven demonen uitgedreven. Misschien was deze eerste verschijning aan háár, daar de eerste zonde in de geschiedenis van het mensdom door een vrouw was gedaan, die misleid was door de duivel.

  De Heer zag er nu anders uit dan eerder. Toen Maria hem zag, dacht zij dat het de tuinman was van de hof waar Jezus begraven was.
  Joh 20:14 Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren en zag Jezus staan; en zij wist niet dat het Jezus was. (TELOS)
  Wat de mannelijke discipelen, is het treffend dat de Heer het eerst aan Simon Petrus verscheen, een apostel die hem verloochend had. Maar Petrus, die met Johannes vlug was opgestaan en naar het graf gesneld, was de eerste mannelijke discipel die de geopende grafspelonk binnenging. En deze Petrus had herstel nodig in de betrekking tot zijn Heer. Misschien is dat de reden dat de Heer zich eerst aan Petrus openbaarde.
  Toen de Heer zich voor het eerste vertoonde aan zijn vergaderde apostelen, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde, waarmee Hij aantoonde dat Hij het was.

  De derde verschijning aan de groep apostelen was aan de zee van Tiberias.
  Joh 21:10 Jezus zei tot hen: Brengt de vissen die u nu hebt gevangen. Joh 21:11 Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig; en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Joh 21:12 Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was. Joh 21:13 Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Joh 21:14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard, nadat Hij uit de doden was opgewekt. (TELOS)
  Opvallend is dat de Heer eerst verscheen aan enkelingen, te beginnen bij het graf. Daarna verder van het graf. Het bericht van deze verschijningen bereikte al de apostelen. Het is alsof ze werden voorbereid op de verschijning van hun Heer in de groep in de huiskamer. Ze konden wennen aan de gedachte dat de Heer werkelijk was opgewekt. Toch was het nog een hele schrik toen hij te midden van de groep in de huiskamer verscheen.
  Lu 24:33 En zij[2] stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug naar Jeruzalem, en zij vonden de elf en hen die bij hen waren, samenvergaderd, Lu 24:34 die zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lu 24:35 En zij verhaalden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Lu 24:36 Terwijl zij nu hierover spraken, stond Hijzelf in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u. Lu 24:37 Zij werden echter angstig en erg bang en meenden een geest te zien. Lu 24:38 En Hij zei tot hen: Waarom bent u ontsteld en waarom komen er overleggingen in uw hart op? Lu 24:39 Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het Zelf ben; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. Lu 24:40 En toen Hij dit zei, toonde Hij hun zijn handen en voeten. Lu 24:41 Toen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt u hier iets te eten? (Telos)
  Verschijningen na zijn hemelvaart
  Aan Saulus van Tarus
  Na zijn hemelvaart openbaarde Hij zich ook aan een felle tegenstander van de christenen: Saulus van Tarsus. De licht uit de hemel omstraalde hem, toen hij op weg was naar Damascus om discipelen van Jezus op te pakken.
  Hnd 9:3 Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damaskus naderde; en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel; Hnd 9:4 en hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Hnd 9:5 En hij zei: Wie bent U, Heer? En hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hnd 9:6 Maar sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. Hnd 9:7 De mannen nu die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. Hnd 9:8 Saulus nu stond op van de grond; en hoewel zijn ogen open waren, zag hij niets. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem in Damaskus. Hnd 9:9 En hij kon drie dagen niet zien en hij at en hij dronk niet. (Telos)
  Het was een verschijning van Jezus (vgl. Hand. 9:17). Saulus zag de Heer en Deze sprak tot hem (vgl. Hand. 9:27). Daarop bekeerde de christenvervolger zich en werd een vurige verkondiger van de Opgestane.
  Hnd 9:27 Barnabas echter nam hem mee en bracht hem bij de apostelen en vertelde hun, hoe hij onderweg de Heer had gezien, en dat Deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damaskus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. (Telos)
  Aan Johannes op Patmos
  De apostel Johannes beschrijft hoe de opgestane Heer aan hem verscheen toen hij als banneling op het eiland Patmos was.

  Hem ziet ook Johannes later in het midden van de zeven kandelaren als priesterkoning en rechter wandelen.
  Opb 1:9 Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Opb 1:10 Ik kwam in de Geest op de dag van de Heer, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, Opb 1:11 die zei: Wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. Opb 1:12 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars; Opb 1:13 en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel, Opb 1:14 en zijn hoofd en haar als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam Opb 1:15 en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren. Opb 1:16 En Hij had in zijn rechterhand zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Opb 1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, Opb 1:18 en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en de hades. Opb 1:19 Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. (TELOS)
  De schildering van deze Persoon betreft ons van nabij, en verdient met alle opmerkzaamheid gade geslagen te worden. Eigenlijk verschijnt de Heere hier als oordelende priesterkoning, hoewel Hij vóór zijn wederkomst nog niet voor aller oog als Koning der wereld en der mensheid is geopenbaard en Zijn vijanden nog tegenstand bieden.
  Aan Daniël verschijnt Hij gekleed in linnen (Dan. 10:5), een priesterlijk gewaad. In de verschijning aan Johannes reikt het gewaad tot de voeten (Opb. 1:13).

  Zijn heupen zijn omgord met een gouden gordel (Dan. 10:5). Bij Johannes is Hij aan de borst omgord met een gouden gordel (Opb. 1:13).

  Zijn lichaam doet zich aan Daniël voor als turkoois, een blauw mineraal (Dan. 10:6).

  Zijn gelaat schittert gelijk de bliksemschicht (Dan. 10:6) en vertoont zo Zijn ontzagwekkende heerlijkheid gelijk die van de Vader ons uit Zijn trekken tegenschittert, waarvan Hij op aarde ook als mens vervuld was, en die eenmaal op de berg der verheerlijking uit haar omsluiering herwaarts straalde, zodat Mattheüs zegt (Matth. 17:2: “En Hij werd voor hen veranderd van gedaante, en Zijn gelaat blonk als de zon, en Zijn klederen werden wit als het licht.” Johannes ziet Zijn hoofd en haar als witte wol (Opb. 1:14).

  Zijn vuurvlammende ogen – vuurfakkels volgens Daniël, vuurvlammen volgens Johannes – zijn het zinnebeeld van alwetendheid en haat tegen de zonde. God is een verterend vuur.

  Wat van handen en voeten gezegd wordt, duidt wel reeds de koning aan, maar aan het hoofd ontbreekt nog de kroon, en, in plaats van purper, draagt Hij nog het door een gouden gordel bijeengehouden sneeuwwitte priestergewaad, het zinnebeeld van onschuld, reinheid en heiligheid.

  Zijn voeten hadden volgens Daniël de glans van gepolijst koper (Dan. 10:6). Johannes ziet de voeten aan blinkend koper gelijk (Opb. 1:15). In zijn rechterhand houdt Hij zeven sterren, die de boodschappers van de zeven gemeenten voorstellen.

  Zijn stemgeluid klinkt in de oren van Johannes als een gedruis van vele wateren (Opb. 1:15). Daniël verneemt het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte (Dan. 10:6). Misschien kunnen we ook denken aan het donderen van de waterval of van de onstuimige golfbranding, welke in het nachtelijk uur plechtig en vrees inboezemend het oor van de wandelaar treft, en in de ziel een heilige stemming, maar ook een gevoel van schrik ontwaken doet.

  Die stemgalm verzinnelijkt de hartaangrijpende ernst van Zijn uitspraak, en de rechterlijke majesteit, waarmee Hij reeds als mens door het eenvoudig woord: “Ik ben het,” Zijn vangers in Gethsémané ter aarde deed storten, en eenmaal, eerst bij Zijn wederkomst in de wereld én vervolgens duizend jaar later, op de grote witte troon, zijn vijanden hun onherroepelijk vonnis verkondigen zal.

  Johannes ziet Hem later als de overwinnende Koning der koningen en Heer der heren. Op zijn hoofd zijn vele diademen. In zijn gevolg zijn hemelse legers, bekleed met wit, rein, fijn linnen.
  Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Opb 19:12 En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en Hij heeft een geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf. Opb 19:13 En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. Opb 19:14 En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. Opb 19:15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. Opb 19:16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en Heer van de heren. (TELOS)
  Verschillen
  De verschijningen van Heer verschillen, naar gelang de omstandigheden, de mensen en de doel dat de Heer met Zijn verschijning heeft. Bij voorbeeld, zijn verschijning aan de leerlingen op weg naar Emmaüs is geheel anders dan Zijn verschijning aan Johannes op Patmos. Dit verschil kan verklaard worden uit het feit dat de Heer Jezus in het eerste geval nog niet verheerlijkt was. Na Zijn hemelvaart werd Hij met eer en heerlijkheid gekroond. Het licht dat Saulus zag was een uitwendig aspect van Jezus’ heerlijkheid.

  Zelfs kan dezelfde verschijning verschillend worden waargenomen door de aanwezigen. Toen de Heer Jezus zich aan Saulus, die op weg was naar Damascus, openbaarde, omstraalde de vervolger een licht uit de hemel en hoorde hij de stem van de Heer (Hand. 9). Maar de mannen met hem hoorden alleen de stem.
  Hnd 9:7 De mannen nu die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. (Telos)
  Tegenwoordige verschijningen
  Ook tegenwoordig verschijnt de Heer Jezus nog wanneer Hij het nodig acht. Zo openbaart Hij zich in de moslimwereld vaak in dromen en gezichten. De volgende video getiteld More than dreams (= Meer dan dromen) bevat vijf geschiedenissen van voormalige moslims uit verschillende streken die de Heer Jezus door een droom of gezicht (visioen) heeft geroepen: video (128 minuten, Engelse ondertiteling, op Sureyot.com).

  Een Nederlandse evangelist die wekelijks met een marktkraam op markten staat, verhaalde in zijn nieuwsbrief van een verschijning aan een bezoeker met wie hij contact had.

  “Naar aanleiding van zijn vragen kon ik per mail het evangelie uitleggen. Ook de term “wat is geloven” heb ik aan hem uitgelegd. Een paar weken later hoorde ik dat hij moeite had met de wederopstanding. In Gods woord lezen we op verschillende plaatsen dat mensen weer tot leven komen. Bij iedere gebeurtenis zijn er getuigen bij. Naar aanleiding van deze geschiedenissen en de wederopstanding van de Heer heb ik hem een vraag gesteld. Als God nu gewone mensen weer tot leven terug brengt, waarom zou Hij dan niet Zijn eigen Zoon weer het leven terug kunnen geven???? Met deze gedachten ging hij naar bed.

  Hij vertelde dat die nacht een persoon bij hem aan bed stond en tot hem sprak. Die zei een paar keer “Vertrouw op Mij, vertrouw op Mij”. Dit hield hem bezig. De volgende dag was ik op de markt en belde hij mij op. Hij vertelde zijn ervaring en vroeg zich af wie die persoon was. Toen ik het hoorde kreeg ik kippenvel. Ik vertelde hem dat God die nacht aan zijn bed had gestaan en tot hem gesproken had. Hij was stil.

  Twee dagen later belde hij ons op en vertelde dat hij de Heer als zijn Verlosser had aangenomen, en zei hij, “Na zo’n ontmoeting kan ik Zijn aanbod toch niet weigeren”. Prijs de Heer. Na maanden van bidden is er weer een persoon gered.”[3]
  Een Nederlandse politieagent, genaamd René, had, terwijl hij in zijn slaapkamer in bed was, een verschijning van Jezus, die tot hem sprak, waarop hij tot bekering en geloof komt[4]. Eerst verscheen hem een lichtende wolk en daarna een lichtende persoon. En René beseft onmiddellijk: dat is Jezus.

  Een andere ervaring: in 2005 onderging Richard een ingrijpende operatie, waarbij hij zijn lichaam verliet en een ontmoeting met God had. Het veranderde zijn leven: hij ging de Bijbel bestuderen, liet zich dopen en ging Jezus volgen.[5]

  Waarschuwing: 1. verschijningen moeten altijd getoetst worden aan de Schrift; 2. let op de uitwerking, de vrucht, bij de mens die de verschijning krijgt. 3. misleiding door demonen is mogelijk; 4. zelfbedrog, een gedichtsel van het hart, een illusie, een waan is mogelijk.

  1. @Edwin Vissers,
   Denkt U wérkelijk, dat ook maar één persoon Uw groot boekwerk zal lezen?
   Leer a.u.b. om BEKNOPT(!!~!) Uw mening weer te geven.

    1. @Raphaël,
     Daar had ik nog net van gehoord. De betekenis heb ik opgezocht: overstromen.
     Beter is: bewust doen overstromen.

     De diepere betekenis: De paus neemt plotseling maatregelen. omdat hij in paniek is.

     1. Derks,
      Met flooden bedoel ik een website overvoeren met heel veel tekst. Zo wordt een discussie lastig namelijk.

      1. @Raphaël,
       De door mij opgezochte betekenis + diepere achtergrond blijft hetzelfde:
       De tegenpartij(en) nemen maatregelen, omdat zij in paniek zijn.
       Diepere betekenis: zij zien deze site als een serieus gevaar voor het voortbestaan van hun nieuw ‘R.K.’ geloof.

 9. Telos (Grieks: τέλος = ‘doel’) is een filosofisch concept dat in meerdere betekenissen gebruikt wordt. Van dit woord is teleologie afgeleid.

 10. . . . + + + Verdere vervolging door ‘paus’ Franciscus + + + . . .

  In de kathedraal van Austin, Texas mag geen Traditionele Latijnse H.Mis meer worden opgedragen, men zal nog slechts de NOM mis ‘vieren’. De Latijnse H.Mis zal nog slechts worden opgedragen in een hotel de tweede en de vierde zondag van de maand. De order kwam rechtstreeks van het Vaticaan!

  https://www.lifesitenews.com/news/texas-diocese-reportedly-directed-by-the-vatican-to-end-traditional-latin-masses-at-its-cathedral/?utm_source=digest-catholic-2024-02-15&utm_medium=email

  1. @eric-b-l,
   Dat is alwéér een maatregel van de ‘paus’ puur en alleen om de gelovigen te pesten.
   Dit wordt ook wel genoemd: misbruik van macht.

   1. @ P.J.T. Derks,
    toen Mozes neerdaalde van de berg Sinai was zijn eerste reactie gericht aan priester Aaron nogal onvriendelijk. Maar door de laksheid van Aaron kon het volk van God gescheiden worden in goede gelovigen en goddelozen. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat ‘paus’ Franciscus tegenwoordig uitricht. Het gevolg was dat Mozes een Godsoordeel moest uitspreken over de goddelozen.
    Exodus 32.
    Wie een Godsoordeel zal moeten uitspreken over de nieuwe goddelozen van onze tijd moeten we nog afwachten. Misschien iemand als Kardinaal Vigano.

 11. @eric-bl en P.J.T. Derks en anderen

  Laat ik nog een poging wagen om het u duidelijk te maken!

  waar is de R.K.Kerk opgebouwd?
  Op Christus, de Bijbel, en de kerkvaders/leraren met hun leer en traditie!

  Wie zijn de meest geciteerde kerkvaders/leraren?
  de R.K.Kerk heeft meedere kerkvaders/leraren, degene die het meest geciteerd worden zijn H.Augustinus en H.Tomas van Acquino
  Beide zijn geen asceten en zelfs gekant tegen asceten! Kenmerken si dat H.Augustinus zelf ascetisch is geweest en H.Tomas van Aquino nooit in de zin van woestijn heiligen waarbij H.Tomas Aquino het minimum om in de Hemel te komen gedefinieerd heeft:
  Na de dood van de laatste apostel zijn de openbaringen van Christus afgesloten, elke openbaring er na, ook al neemt de kerk ze aan, hoeft niet gelooft te worden om in de Hemel te komen.

  Hoe zit het dan met in de hemel komen?

  om in de hemel te komen zijn er een aantal voorwaarden die vervuld MOETEN (zonder dwang) worden:

  Als eerste dat met Christus letterlijk, naar Goddelijke definitie, aanneemt(tot/met in zich neemt) als stand-in voor de door zonden eeuwig verloren leven,
  Als tweede dat men gerechtiger is dan schriftgeleeden en farizeeërs
  Als dat men nooit meer zondigt als men in de hemel is aangekomen: Volmaakt Christusgelijk worden in alles zoals Christus is.
  als 4de: heiliging is tot aan de hemelpoort, er na wordt niet meer geheiligd!
  als 5e als enige ziende blinde zonde met als toppunt de zonde tegen de H.Geest kan niet geheiligd worden.
  6e als men wilt leren met Vol-Profeet hoort te zijn!

  Tel uit uw winst!

  Als ik schrijf: al ken ik Die Ene Volmaakte Christusverschijning, ben ik nog niet gered wil zeggen dat ik delen heb die volmaakt Christusgelijk zijn en delen die niet zijn. Wil ik gered zijn moeten ook die andere delen Christusgelijk worden en alles behouden! Geloof aan Christus is niet genoeg want geloof zonder werken is dood, en gerechter dan schriftgeleerden en farizeeërs wil zeggen dat ik geen exegese ga doen en beoordelen en veroordelen op inzichten van God en Bijbel die niet volmaakt zijn!

  Waarom is een nederige hoer achterin de kerk eerder in de hemel dan een blinde orthodox: Om dat ze niet ander beleert en leert, die buigt naar Christus en iedereen en bidt niet anders: Heer wees mij zondaar genadig en neemt het leven zoals het op haar bord komt en God satan en anderen toelaat om haar lijden toe te laten! En die blinde orthodox denkt te kunnen beleren en leren zonder dat die volmaakte beoordeling en oordelen heeft! Die hebben het over leer, exegese en traditie terwijl ze niet weten of die Volmaakt is en als je dan terug en om je heen kijkt wie van de kerkleraren/vaders werkelijk Vol-Profetisch waren dan blijft er geen één over en dat kun je zien dat geen één op Teresia van Avila na, Die Ene Volmaakte Christusverschijning leert en hoe je die kan verkrijgen. En zelfs H.Teresia van Avila valt want dan had ze de leer en exegese en traditie openlijk moeten corrigeren en ze deed niet!
  Als men wil kijken naar Heiligen die wel in alles volmaakt werden gedurende hun leven op aarde dan zijn dat: Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt! elk ander schiet meer of minder tekort!

  de “stelling” van Thomas van Acquino is een leugen want men komt de hemel niet in als men niet alle openbaringen van Christus naar hemelse definitie volmaakt eigen maakt en die al geheel volmaakt gedurende het leven op aarde werden deden aan volmaakte ascese, net zoals Christus, H.Maagd Mari en de 7e kamer van de ziel van mens en natuur van hen die de zonde tegen de H.Geest nog NIET hebben begaan!

  Conclusie:

  geen één christelijke kerk voldoet aan volmaakte leer, exegese en traditie want allen zijn deels/geheel blind en allen verkondigen dat hun leer, exegese en traditie volmaakt zonder zonden zijn!
  Geen één die wilt leren kan om Die ene Volmaakte Christusverschijning heen. Iedereen die denkt te kunnen beleren en leren en dat niet volmaakt doet begaat schriftgeleerdgheid en farizeïsme! en als men op de drempel van de hemel vast houdt begaat men de zonde tegen de H.Geest! de kleinste zonde tegen de H.Geest maakt dat men zichzelf verdoemt!

  Als eric-b-l en P.J.T Derks denken dat ze zonder die Ene Volmaakte Christusverschijniung de leer van hun kerk te kunnen verdedigen begaan ze een ziende blinde zonde als ze tegenover iemand staan die wel De Volmaakte Leer, Exegese en Traditie van Die ene Volmaakte Christusverschijning Kent en Leert!

  En ik Ken! Dat het nog genade tijd is dat ik niet Bind aan hun kwaad! En omdat het nog genade tijd is vraag ik ok gene blind geloof aan mijn woorden, ik verwijs naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning zodat zij zelf Tot in De Volle Waarheid kunnen komen en zien en dan Christusgelijk getuigen! Is de genade tijd over dan krijgen ze gelijk hun kwaad thuis, hadden ze maar hun werk/onderzoek moeten doen zoals het naar de Bijbel beschreven, hoort!

  Zo nu weet u waarom eric en de heer Derks elke keer schaakmat staan

  1. Henk volgt alleen zijn eigen ‘lering’.
   Een zoveelste ‘nieuwe’ esoterische sekte.

   1. @Eric-b-l

    en u oordeelt zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning…..

    1. Henk
     Ik kan wel uw karakter kennen na zovele maanden, maar niet in uw ziel kijken.
     Conclusie : uw woorden over altijd weer oordelen zijn lucht, fantasie.
     U kan niet in mijn ziel kijken, of wel ?
     Bent u helderziende ?

     1. @eric:

      “aan de vruchten herkent men de boom”: dus ja iedere mens, als die tenminste schonen ogen heeft kan in de ziel van een ander kijken! En ook omdat iedere mens in de andere mens diens ziel aan wezig is bij hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan, daarom geldt: Men is in de ziel Christusgelijk Ooggetuige en iedere mens kan van iedereen, mits die Christusgelijk liefheeft, het hele leven van ieder ander tot in de kleinste details, zoals God kent!

      24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1Kor 14

      Dus ja ik kan in uw ziel kijken als ik dat zou willen

      Daarom verwijs ik ook naar 1Kor 4:1-5 omdat een mens niet moet denken dat diens gehele leven, waar die ook is en wanneer het ook is, niet door een Vol-Profeet gelicht kan worden. hoe denkt u dat een mens een Volmaakt Oordeel kan geven? Door zoals u uit uw duim te zuigen?

   2. @eric-b-l,
    @Henk Gadellaa is het in het geheel niet waard om daar enige aandacht aan te besteden.

    1. @P.J.T Derks

     en hoe denkt u dat u de hemel in kan komen? Dacht u dat door geen aandacht geven aan een andere mens, wie dan, waar dan, wanneer dan ook in de hemel kan komen? dwaze grapjas: men komt de hemel niet in als men niet net als Christus net zo weet van iedereen die geleefd heeft en leeft!

     U weet helemaal niks van de ziel en van de Wet en Profeten en het Koninkrijk Gods!,En u maar lekker gebakken lucht fietsen in uw fata morgana

     Weet u nog:

     17’Mensenkind, Ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als ge uit mijn mond een woord hoort, moet ge hen namens Mij waarschuwen. 18Als Ik tot de boosdoener zegt: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. 20Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 21Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen, en gij hebt uw eigen leven gered.’ (Ezechiel 3)

     Dit geldt voor iedereen tav iedereen die geleefd heeft en leeft van mens en natuur, en dus ook Satan, demonen en eeuwig verdoemden!

     U weet niks van De Wet van Profeten!

 12. Mijne heren Eric en Henk e.a.,
  Wat verwachten jullie hier nu eigenlijk van elkaar?
  Dat de ander zich bekeert, en zegt: Oké, u heeft gelijk. Vanaf nu denk ik hetzelfde. U heeft me overtuigd?
  Jullie eigen mening zit zo in steen gebeiteld dat geen enkel argument of bedenking u ook maar aan het twijfelen kan brengen. Almaar hetzelfde tegen elkaar blijven zeggen lost niets op. Hoe grof u daarbij ook moge worden. U probeert zogezegd de ander van de hel te redden, maar eigenlijk wenst u hem er keihard in, als hij niet toegeeft. Wat een treurig schouwspel.
  En dat allemaal op basis van dezelfde millennia oude teksten vol kunstig vakmanschap geschreven om het Zijn van de mens hier op aarde een beetje te kaderen. Vol symboliek en passie, en met de altijd weerkerende elementen: Ten hemel opgenomen zonder te sterven (Henoch), hemelvaart via een wervelwind (Elia), transfiguratie en verbindingspersoon (Mozes) en uiteindelijk, in diezelfde traditie Jezus, wel gestorven maar verrezen en alweer een hemelvaart. En vanzelfsprekend een heel leger aan goede en foute figuren die de mens bedreigen of verheffen. Met de Maagd als vrouwelijke compensatie voor al dat mannelijk macho-gedoe dat met Eva de vrouw als oorsprong van verderf zag. Mooi allemaal.
  Maar om in 2024 mekaar daarvoor nog naar het leven te staan?

  1. Een christen die de eeuwenoude Traditionele Katholieke Leer volgt hoeft zich daar niet voor te verantwoorden aan iemand die ondanks het lezen van Katholieke literatuur, waar hij nochtans met trots voortdurend naar verwijst, in het geheel niet de bedoeling heeft deze door hem genoemde literatuur recht te doen of anderszins te respecteren en de RKK die dit soort literatuur mogelijk maakt en Haar volgers maandenlang dagelijks te veroordelen.
   Bovendien, en dit zeg ik met hartpijn, misbruikt deze veroordelende lezer van Katholieke literatuur op willekeurige wijze de heilige Naam van de Stichter van de Kerk. Ik wil die heilige Naam niet meer noemen in verband met die de-RKK-veroordelende persoon want het is op geen enkele wijze aanvaardbaar, getuigt van slechte smaak, gebrek aan innerlijk gevoel in een mate dat na zoveel maanden doet vermoeden dat hij de RKK zeer vijandig gezind is en werkelijk Katholieke christenen wil aanvallen.

   1. Ik veroordeel niemand. En u antwoordt alweer niet op mijn vraag waarom jullie dat hier wél dagelijks met mekaar doen.

    1. @Frank

     elk woord is een oordeel, zwijgen ook! of gebruikt u geen leven om te schrijven/spreken en staat u leven stil als u zwijgt?

     Ook u bent een dwaas want leven is oordelen, zonder goed oordelen geen vrij en straffeloos leven! Eens kijken hoe lang u ongeluk voorhoudt en dan gaat oordelen om er aan te ontkomen: iedereen is verbonden met De Wet en Profeten, iedereen wil loon naar werken en leven! En u hebt toegestemd toen u verwekt werd, u had ook de spermacel kunnen weigeren en de zaadcel had dat ook kunnen doen of de andere kant kunnen opzwemmen!

     Dwazen denken dat Leven voor niks is en uit niks is voortgekomen: nou probeer maar honger te stillen met niks en te genezen met niks en recht te verkrijgen met niks! Goh wat zo het stil worden als al die dwazen ineens de directe consequentie kregen van hun dwaasheid en geen beroep meer konden doen op barmhartigheid!

   2. @eric-b-l

    “Een christen die de eeuwenoude Traditionele Katholieke Leer volgt hoeft zich daar niet voor te verantwoorden aan iemand die ondanks het lezen van Katholieke literatuur, waar hij nochtans met trots voortdurend naar verwijst, in het geheel niet de bedoeling heeft deze door hem genoemde literatuur recht te doen of anderszins te respecteren en de RKK die dit soort literatuur mogelijk maakt en Haar volgers maandenlang dagelijks te veroordelen.”

    blinde farizeïsche schriftgeleerderige orthodoxen als u proberen zich altijd zelf te rechtvaardigen met hun zwetserijen! U en hen weten niks van verantwoording naar De Wet en profeten en beroepen zich op het Offer van Christus en vertrappen elke Gods Recht en Gerechtigheid daarom staat er in uw eigen Bijbel geschreven:

    21Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 22Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? 23Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! (Mat 7)

    En maar gebakken luchtkastelen fietsen….

  2. @Frank Dierickx,
   Als stiekem duiveltje bent U gegarandeerd geslaagd. Maar of U daarmee gelukkig kunt zijn of worden, is een ándere vraag. Zowel ten behoeve van ánderen en voor Uzelf wens ik U geen enkel succes toe met Uw duivels werk. Bezoek toch eens de kerk en visiteer daar de dienstdoende priester. Ik garandeer innerlijke ommekeer ten goede: U hoeft zélf maar te willen.

   1. @Frank

    dhr Derks is groter dan God want die blind garanderen, dat Doet God niet! maar ja dhr Derks handelt ook in gebakken luchtkastelen, God niet!

  3. @Frank
   “U probeert zogezegd de ander van de hel te redden, maar eigenlijk wenst u hem er keihard in, als hij niet toegeeft. Wat een treurig schouwspel.”

   Als u eens Goed onderzoek deed, dat zou u zelf veel helpen en anderen ook! Liefde wenst geen mens noch natuurling de hel in. Eric en gelijken doen niks anders dan hun leer verkondigen zoals ze blind geleerd hebben en denken daarmee van bloed aan hun handen van anderen te ontdoen!
   Ik doe het toch echt wel anders want ik geef ook de mogelijkheid het onweerlegbaar, onontkenbaar te controleren met onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Godsbewijs(Volle Waarheid Bewijs)

   Ik wens geen mens de hel in en eric en dhr Derks zijn er van overtuigd dat zij ook geen mens de hel in wensen, Het verschil zit in Die Ene Volmaakte Christus verschijning en dat als enige Vol-Profeten mogen getuigen, beleren en leren zoals de Bijbel die de christene gebruiken, zegt!
   Daarbij wijzen elke Volmaakte Controle en Die Ene Volmaakte Christusverschijning af en claimen zij vol-in de H.Geest te zijn wanneer zij hun leer en oordelen schrijven! Zeker ik zegt dat ook, met het verschil dat ik wel wijs hoe men Volmaakt kan controleren. Er is wel degelijk een groot verschil in wensen, want al zijn zij in basis nog niet kwaadaardig, hun eind handeling is dat wel want zij laten geen onweerlegbaar onontkenbaar bewezen bewijs toe en dat is zeer kwalijk! Dat is typisch farizeïsch schriftgeleerderig kwaadaardig!

   U MOET EENS WETEN WAAR HET OM GAAT, WANT DAT ONTGAAT U BLIJKBAAR

   1. “Ik doe het toch echt wel anders want ik geef ook de mogelijkheid het onweerlegbaar, onontkenbaar te controleren met onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Godsbewijs(Volle Waarheid Bewijs)”
    Die ene zin zegt alles.

    1. @Frank

     en je vergeet nog iets: ik geef en laat een mens de volmaakt mogelijkheid om het volmaakt te controleren tot de maat van barmhartigheid/genade vol is! Dat heet dat ik het kwaad van de ander verdraag tot het niet meer hoeft naar Godsoordeel. De mens is ook zelf verantwoordelijk om de Volle waarheid te zoeken want die leeft er van en claimt Die zelf ook!

     eric en dhr Derks en gelijken oordelen wel en steken hun handen niet uit om kwaadaardigen te stoppen met binden van hun kwaad aan hun, bv: zij laten verkrachtingen, moorden, kwade leer, onterechte slavenarbeid gewoon hun gang gaan, daarom is er ook geen Volmaakt Recht en Rechtvaardigheid te vinden bij hen en de christelijke kerken en laten het op een beloop dat De Volle Waarheid ten alle tijde onrecht aangedaan kan worden. Daar zijn zij echt bij mij aan het verkeerde adres!

     1. Mensen als Eric en Derks van zoiets beschuldigen gaat wel héél erg ver. Waar haalt u dat nu alweer vandaan?
      Maar bon, ik hoopte even dat jullie nader tot mekaar zouden komen wegens een gemeenschappelijke vijand, maar niet dus.
      Aan de almaar beperktere reacties hier op dit forum te zien, hebben de meeste mensen echt wel geen boodschap aan jullie eeuwige broedertwisten.

      1. @Frank

       “Mensen als Eric en Derks van zoiets beschuldigen gaat wel héél erg ver. Waar haalt u dat nu alweer vandaan?
       Maar bon, ik hoopte even dat jullie nader tot mekaar zouden komen wegens een gemeenschappelijke vijand, maar niet dus.
       Aan de almaar beperktere reacties hier op dit forum te zien, hebben de meeste mensen echt wel geen boodschap aan jullie eeuwige broedertwisten.”

       Waarom gaat u niet zelf kijken waar Die vandaan haal? U durft toch niet de volle waarheid van een ander aan te nemen!

       Het is droevig dat mensen geen boodschap nemen en geen goed onderzoek doen! dwaas droevig want ze moeten er straks verantwoording voor afleggen dat ze als een verharde weg waren toen hen de Volle Waarheid werd toe gezaaid! Die Dag van verantwoorden komt voor iedereen want iedereen leeft leeft van een ander en iedereen wil loon naar werken en is daarmee verbonden met De Wet en Profeten!

     2. @Henk Gadellaa,
      U gaat wel héél erg snel + héél erg ver:
      U bezoekt deze site pas sinds enkele weken ÉN … U wil metéén bepalen wat op deze site gebeurt c.q. moét gebeuren.
      Ik heb het U al vaker gemeld: U heeft het véél te hoog in de bol.
      Jongen, verschoon allereerst je eigen luier voordat je je druk maakt om ándermans onderbroek.

      1. @dhr Derks

       “@Henk Gadellaa,
       U gaat wel héél erg snel + héél erg ver:
       U bezoekt deze site pas sinds enkele weken ÉN … U wil metéén bepalen wat op deze site gebeurt c.q. moét gebeuren.
       Ik heb het U al vaker gemeld: U heeft het véél te hoog in de bol.
       Jongen, verschoon allereerst je eigen luier voordat je je druk maakt om ándermans onderbroek.”

       U vertrapt en verkracht en vermoord uw eigen Bijbel: Als enige Vol-Profeten mogen oordelen ieder ander heeft te zwijgen! een een Vol-Profeet heeft altijd overal eerstrecht van spreken, of wilt u zeggen dat Christus dit niet heeft en Vol-Profeet is! En ieder die Christusgelijk Christus spreekt is Vol-Profeet want Die spreekt samen met Die ene Volmaakte Christusverschijning zonder verschil
       Daarmee is aangetoond dat u geen Vol-Profeet bent en geen Godsrecht van Spreken heeft

       1. @Henk Gadellaa,
        U heeft ’n hoop bla,bla.
        Echter, U vermijdt enig antwoord.
        Daaraan kan men merken, dat U geen enkele ervaring heeft op gebied van leiding geven. U heeft alleen ’n zéér grote mond, ’n TE grote mond.

        1. @P.J.T Derks

         “@Henk Gadellaa,
         U heeft ’n hoop bla,bla.
         Echter, U vermijdt enig antwoord.
         Daaraan kan men merken, dat U geen enkele ervaring heeft op gebied van leiding geven. U heeft alleen ’n zéér grote mond, ’n TE grote mond.”

         waar vermijd ik enig antwoord? Waar?
         U kan niet eens Goed oordelen, U kan niet eens de hemel en Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende uw leven vinden! U kan uw eigen ziel niet eens leiden en Die Ene Volmaakte Christusverschijning krijgt geen kans bij u en dan wilt u over leidinggeven spreken? Arme u bent lam, blind, doof en heeft geen verstand, droevig is uw geval

         1. @Henk Gadellaa,
          In één ding probeert U Uw best te doen: in mensen vernederen.
          Echter, daar bent U bij MIJ bij het verkeerde adres.
          Daarom rest mij (en de leiding van deze site) maar één conclusie: U heeft NUL ervaring in leidinggeven.
          Bovendien: vanwege Uw constante(!) vernederingen + vanwege Uw onzinnige bijbelverklaringen + bewijst U totaal ongeschikt te zijn als leider.

          1. @P.J.T Derks

           U geeft geen antwoord waar ik antwoord vermijd!

           Ik verneder geen van u u valt zelf met uw troon omdat u beide op leugen gebouwd is!
           De Volle Waarheid Vernederd Nooit! En Die Ene Volmaakte Christusverschijning Is De Weg De Waarheid En Het Leven zo zegt De Bijbel bij monde van Apostel Johannes(John 16) en Apostel Paulus( 1Kor4) zelf, en u vertrapt, verkracht en vermoord die Tekst!
           Niet ik verneder want ik Erken Die Ene Volmaakte Verschijning, ik Verwijs er naar en ik Leer anderen er over, daarmee Houdt Ik Christus Licht niet verborgen! U daarentegen liegt, bedriegt, zwetst en vernedert, verkracht en vermoord Die Ene Volmaakte Christusverschijning waar alles openbaar is!
           U kan niet eens be-/oordelen

           Arme, arme ziel van u!

  4. Frank,
   Ik zit zoeven toevallig even de geschiedenis van Adriaan Koerbagh (1633-1669) te lezen.
   Dit naar aanleiding van een tekst van Henk waarin hij Antonius aanhaalde, een mens dat van de natuur hield, meen ik. En zo dacht ik aan Spinoza en Koerbagh, het waren dacht ik vrienden die zich ook sterk op de natuur richtten.
   Deze mens Koerbagh concludeerde dat de vertaalde Bijbel wellicht wat vertaalfoutjes zou bevatten en door die foutjes te herstellen zou dat boek opeens menselijker en begrijpelijker zijn. Adriaan schreef daar een eigen boek over. ( Een licht dat schijnt in duistere plaatsen.) Nou, dat heeft die geweten! Dat mocht niet!

   “Voor 1500 gulden werd in juli 1668 de schuilplaats van Koerbagh onthuld, waarna de vrijdenker in de boeien werd geslagen en afgevoerd werd naar Amsterdam. Hij werd bestraft met een ketterproces en overleed een jaar later in het Amsterdamse Rasphuis.”.
   (Bron: historiek.net/wie-verraadde-adriaan-koerbagh/43113/ )

   Ik denk wel eens, de tijden veranderen, maar de mensen niet. Wil je de mensen leren kennen, dan moet men de geschiedenis van de mensen bestuderen. Niets nieuws onder de zon dus.

   Je vraag: “Maar om in 2024 mekaar daarvoor nog naar het leven te staan?”, is dan eigenlijk wel beantwoorden. Alhoewel ik moet zeggen dat we nu gelukkig wel wat zachtzinniger met elkander omgaan. Mits men zich aan de ‘afspraken’ houdt uiteraard.

   Een overtuiging van een mens is nu eenmaal erg lastig te veranderen. En als er belangen meespelen, dan wordt het nog lastiger.

   1. Herstel:
    Je vraag: “Maar om in 2024 mekaar daarvoor nog naar het leven te staan?”, is dan eigenlijk wel TE beantwoorden.

    1. @Raphael en Frank

     ik zal nooit een mens dwingen en gevangen nemen en opdracht geven of zelf te doden, en ook geen processen voeren zoals de R.Kerk gedaan heeft. Ik zal als de maat van Genade vol is stof afschudden en volmaakt reflecteren. De andere mens krijgt diens veroorzaakte kwaad zelf te dragen zoals Mozes en Elia en Christus deed. Daar is dan geen plek te vinden om te ontsnappen! Dat heet volmaakte reflecteren Doordat het verzonden kwaad van de afzender geen onderdak kan vinden keert die terug naar de afzender en die mag het verdragen: bv een doodswens veroorzaakt de dood bij de afzender van de doodswens, zo deed Christus bij de vijgenboom, zo deed Mozes met Egypte en zo deed Elia met de 2x 50 soldaten en hun hoofdman! Dit gebeurd geheel geweldloos

     1. Henk,
      Ik begrijp het niet zo goed. Kun je die één na laatste zin wellicht wat uitleggen?

      1. @Raphael:

       Hoe dacht je dat de 10m plagen in Egypte ontstonden? zo uit de lucht vallen?

       Hoe dacht je dat 2x 50 man en hun hoofdman door “vuur uit de hemel” dood neer vielen , zo zonder reden.

       en de vijgenboom zomaar verdorde op een woord van Christus?

       Moet ik de pasages aangeven in de Bijbel?

       als iemand kwaad doet gat het kwaad dat die mens verwekt naar die persoon die kwaad wordt aangedaan. Als die andere persoon Volmaakt in Gods Recht staat dan kan het verwekte kwaad geen ingang vinden en keert die trug naar de afzender en daar die niet in Gods recht staat, staat diens deur wijd open en neemty het verwekte kwaad inwoniong bij de afzender en die mag het helemaal uitzitten want men moet niet denken dat kwaad geen uitwerking heeft want men verwekt het met leven! dan zit er ook een voelbaar gevolg aan! En is de maat van barmhartigheid/verdraagzaamheid vol dan kan een mens als die in Gods recht staat volmaakt geweldloos reflecteren, want Gods Recht is net als God volmaakt geweldloos!

       Waar die verwekker van kwaad ook heen gaat/vlucht die kan er niet aan ontsnappen! Dat maakt duidelijk dat er met God en een Vol-Profeet niet te spotten valt! Dwazen denken dat ze ongestraft kunnen bespotten en kwaad doen, wee hen als ze een Vol-Profeet tegen komen of een Vol-Profeet er lucht van krijgt!

       Je kan het ook lezen bij Elisa en diens dienaar of Petrus en de twee die dood neer viele! Wereldsen en andere religies denken dat een mens met de echte God net zo niks kan als een arme tegen een machtige rijke! Dwazen, als die men een Vol-Profeet is!

       eric en dhr en anderen denken dat ze in het ware denken zijn en ze kunnen niet eens Gods Recht doen, anders dan gewelddadig zijn, wee hen als die een Vol-Profeet tegen komen! Waarom denkt u dat de farizeeërs en schriftgelleerden en volgelingen hun steen lieten vallen en Christus middendoor liep zonder dat een woedende Nazareth gemeente geen vinger uitstak? Zomaar een gelukje? dromers met jullie luchtkastelen van vrijheid van meningsuiting en democratisch en dictatoriale macht die jullie hebben! en Vol Profeet trekt zonder pardan de stekker uit uw luchtkasteel en u valt in de rauwe echte werkelijkheid met alle gevolgen van dien! Dat heb je als je denkt als ikarus veilig te kunnen vliegen en de wind trekt in opdracht van een Vol-Profeet een lange neus naar u: uw vlucht stoort regel Recht neer!

       En ik waarschuw jullie dat die Tijd voor de deur staat!

       1. NÓGMAALS:
        @Henk Gadellaa,
        U heeft ’n hoop bla,bla.
        Echter, U vermijdt enig antwoord.
        Daaraan kan men merken, dat U geen enkele ervaring heeft op gebied van leiding geven. U heeft alleen ’n zéér grote mond, ’n TE grote mond.

        STOP A.U.B. met die TE grote mond, maar kom met FEITEN!!!

        1. @Raphael
         Geen dank!
         Begrijp je het ? Of is het nog steeds abrakadabra?

         Sorry voor mijn schrijffouten.

         1. Henk,

          Ik denk dat ik het een beetje begin te begrijpen. Maar het is wel moeilijk, maar er spreekt kracht uit.
          Door je schrijffouten lees ik natuurlijk heen.

          1. @Raphaël,
           U wil toch niet beweren, dat Uw peil nóg lager is dan de basisschool van @Henk Gadellaa???

          2. Derks,
           Mijn peil van wát Derks? Van je boek? Daar deden wij niet zo aan op school. Dus je moet bij het schooltje zijn voor dat soort dingen.

         2. @Raphael:

          Ja sorry voor mijn schrijffouten. Ik heb een dyslectie, dat is niet als excuus bedoeld, het is dat het me niet altijd lukt er “om heen ” te schrijven. en zelfs met autocorrect lukt het vaak genoeg niet!

          Bedankt voor je liefde dat je de moeite neemt om er mee om te gaan!!

          En ja mijn taalgebruik is “krachtig”. Ik schrijf niet om te schoppen of te slaan. Ik schrijf om te waarschuwen en mensen voor te bereiden op het gevecht tegen Satan te doorstaan: Of je hebt antwoorden zonder fouten, zoals Christus in de woestijn, of je moet leren zwijgen zoals de overspelige en bidden als de overspelige!

          Ik laat zien dat zoals men “normaal”gesproken over christendom spreekt dat er grove fouten in zitten en men daar echt de Hemel niet mee haalt en ook als Die Twee Getuigen Openbaar Aanwezig zijn men er niet ongeschonden mee weg komt want de Tijd van Barmhartigheid is voor iedereen vol: dat betekent dat men op het smalle pad tussen leven en dood komt te staan! En dood niet als enige dood zoals de mens kent, komt te staan Dood betekent: Niet meer onder de Levenden aanwezig: Satan is dood voor de Hemel want die behoort niet meer tot de Hemel! M.a.w. en wordt afgesneden van Christus te staan en wordt deel van de hel!

          eric-b-l, P.J.T Derks, Waramund, Frank Dierickx en anderen begrijpen er niks van en denken dat zoals zij denken beschermd staan en dat is niet zo! Zij denken dat ik scheld en verneder en dat is niet zo: ik laat “zein” dat zij niks van De Wet en Profeten verstaan en beschrijf de rand van De wet en Profeten hoe en tot hoever er Geheiligd kan worden en hoe je Beschermd kan blijven en hoe het is in De Tuin van Eden, Heme, Godsgericht en Vagevuur! en hoe het in de hel en voorgeborchte aan toe gaat.
          Zij, begrijpen er niks van omdat zij gevangen zitten in hun blinde leer en niet zelf gaan kijken en zij op voorhand afwijzen dat er één kan zijn die daar allemaal geweest is en uit echte ervaring spreekt!
          dat heet helemaal niet dat ik zo Heilig ben, ik weet naast Heilig, Geheiligde slimmigheden om verder te komen waar je gebruik van kan maken! Dat Leer je wel als je goed oplet en leert van het vallen en klappen die je krijgt als je het niet goed genoeg doet!

          Velen zijn hier allergies en begrijpen niet dat zij over en/of verkeerd reageren! En ik neem geen blad of zachte woorden waar die ongepast zijn!

 13. In het “Woonplan” van de VLD wordt gepleit voor het onteigenen van grondbezit van eigenaars die weigeren akkoord te gaan met bouwplannen van “projectontwikkelaars”. Ze willen dus mensen hun eigendom wegroven om er appartementsblokken op te zetten om Afrikanen in te huisvesten. Herinner u de uitspraak van Klaus Schwab zijn WEF dat u niets gaat bezitten en blij zult zijn. De landroof die de bende van Tom Ongena wil is onderdeel van hetzelfde programma dat achter de oorlog tegen de boeren zit; ze willen de bevolking in appartementsblokken steken in “smart cities” met totaal elektronisch toezicht, controle van mobiliteit, voedsel en drank binnen het kader van een “sociaal-kredietscore” en met als enige landbouw degene die direct in handen is van het centraal bewind. Daarom willen ze de boeren hun akkers wegroven. West-Europa willen ze daarbij onderworpen maken aan het Euraziatisch rijk waarmee ook de genoemde leninist Schwab in collusie is.

  De zonen van de satanische revolutie in 1789 hebben van in het begin boeren gehaat; ze hebben vroeger de gehele katholieke militaire Vendée willen uitmoorden en hier bij ons hebben ze de katholieke boerenkrijgers over de kling gejaagd. Met hun hedendaagse groen-marxistische oorlog tegen de boeren tonen de misantropische politiekers zich de zonen van hun duistere geestesvaderen, de jakobijnse monsters van de bloederige guillotine. Jacques Crétineau-Joly schreef “Histoire de la Vendée Militaire” over de “verboden” geschiedenis van het verzet van het katholiek en koninklijk leger tegen de Franse genocide die nog steeds verzwegen wordt in Franse scholen. Volume 1 van het boekwerk staat op de website van de “Bibliothèque Saint Libère”.

  Er moet gevochten worden voor een afbraak van de verstikkende labyrintische bureaucratie waarachter politiekers zich verstoppen bij het belagen van het volk. Achter de vele administratieve constructies schuilen mensen van vlees en bloed, en hun macht bestaat uit een psychologische greep op een grote schare van mensen die hen hun bevelen doet navolgen en waarbij de politiemacht en het leger, de mensen die wapens hebben, fysieke krachten zijn die de psychologische greep in stand houden. Id est: Een bepaalde bende heeft het sterkste leger in het land en daarom doen mensen wat die bende zegt; dat is fundamenteel wat de politieke macht is die in Brussel zetelt, achter het papierwerk en de administratieve benamingen. Achter die constructies op papier en benamingen verstoppen de moordenaars en rovers zich om de woede van de bevolking te ontvluchten om de miserie en ellende die ze bij de mensen teweegbrengen. De gevestigde parlementaristische partijpolitiek is georganiseerde misdaad, maar ze noemen het “legaal” en hebben het leger aan hun kant.

  Iemand die macht heeft, een psychologische greep op mensen die groot genoeg is om erin te slagen hen bevelen te doen uitvoeren, heeft de plicht om die macht te hanteren volgens het goddelijk recht en voor het algemeen goed van de temporale polis, van de res publica. Wanneer hij die macht ten kwade hanteert maakt hij zich tot vijand van en dreiging tegen de polis.

  1. Uw analyse klinkt geleerd, maar is al even simplistisch en populistisch als die van het Vlaams Belang (Alle maal de schuld van de vreemdelingen en de Walen) en van de PVDA (allemaal de schuld van de rijken). Erg ver gaan we daarmee niet komen.

  2. Tja, Waramund,
   Zo gaat het op de wereld. Al eeuwen. Het is misschien maar het beste om mee te doen en zorgen dat je een goede job krijgt daar. Laat de rest van de mensen maar barsten, de mensen interesseert het toch niet en ze zitten niet op ‘hulp’ te wachten.

   1. (Waramund, ik hoop dat mijn cynisme overkomt.)
    ((Ik had bovenstaande zin éigenlijk niet willen melden, maar goed.))

 14. Waarom gaan wij nog kiezen?
  Onze politieke idioten luisteren niet naar het volk.
  Kiezen heeft totaal geen doel meer, politiek heeft zich onmogelijk gemaakt en verraad hun kiezers hun volk aub.

  Politiekers volgen al jaren de Criminele onverkozen WHO WEF VN UNO BLACK-STATE. BLACK-ROCK VANCOUR DE EU ENZ…….

  Politiekers zijn volksverraders eerste klas!
  DE MENSHEID IS MAAR AMPER VOOR 4% VERANTWOORDELIJK VOOR CO2•
  CO2 IS BIJZONDER GOED VOOR GROEN PLANTENGROEI, POLITIEKERS ZIJN VERRADERS DES VOLKS EN ZULLEN HEEL BINNENKORT UIT ONZE SAMENLEVING GEWEERD WORDEN•

  ALS DOEL VOORBIJ GESCHOTEN•
  ER IS ENE DIE MEEKIJKT EN OOK ZIE DAT FOUT IS•
  DAT U NU GELOOFD OF NIET IS NIET DE ZAAK•
  MAAR HIJ ZAL DE OPLOSSING BRENGEN, HIJ LAAT ZIJN GOEDE KINDEREN NIET VERMOORDEN•
  MET NEP VACCINS NEP CO2 EN ANDERE IDIOTEN GEDACHTEN•

  HIJ IS DE ALLERGROOTSTE EN BEHEERST HET GEHELE UNIVERSUM AARDE HEMEL•
  HIJ IS DE KONING DER KONINGEN KEIZER OVER GEHELE UNIVERSUM AARDE HEMEL, GEEN ENKEL AARDS KONING KEIZER IS HOGER MACHTIGER DAN HIJ•

  IK MAG WETEN DAT SLECHT IS•
  Ik MAG NIET OORDELEN, DAT ZAL HIJ DOEN DE ENIGE RECHTVAARDIGE UNIVERSELE SOEVEREINE RECHTER•
  GEEN ENKEL AARDS WEZEN KAN EN MAG OORDELEN,
  ALLEEN HIJ HEEFT ALLEEN DEZE AUTORITEIT VERKREGEN VAN ZIJN AL EVEN ALMACHTIGE HEILIGE EEUWIGE VADER•
  WEES VERSTANDIG POOG HET NIET•
  AL WAT NIET MET ZIJN WETTEN GEBODEN STROOKT, ALS WHO WEF CANCOUR ENZ GAAN ALLEN VERDWIJNEN, HOUD WIJSELIJK VANDAN VOOR U ZELF ZAL VERDWIJNEN•

  ALLEN HIJ HEEFT RECHT, RECHT TE SPREKEN EN DOET VOLLEDIG SOEVEREIJN•
  ZIJN WERELD REGERING ZAL BESTAAN UIT DE TWAALF APOSTELEN EN ZULLEN DAT VOOR EEUWIG BLIJVEN•
  WEET DAT DE ALLERHOOGSTE ALMACHTIGE WEL DEGELIJK LEEFT ALLES ZIET HOORD EN ONZE GEDACHTEN LEEST, ALS MIJN RECHTVAARDIG VERHAAL WEGHAALD NIET WEERHOUD•
  DAN ZAL HIJ VOOR UW GEEST HALEN EN ZIJN UITSPRAAK IS BEROEP MOGELIJK , HET IS GOED👍 OF SLECHT👎 – VACEVUUR ZAL NIET MEER BESTAAN ZO BENT OP DE WARE HOOGTE•
  Dit is onze vrije meningsuiting•

 15. @Jacob de Meerdere

  “Waarom gaan wij nog kiezen?
  Onze politieke idioten luisteren niet naar het volk.
  Kiezen heeft totaal geen doel meer, politiek heeft zich onmogelijk gemaakt en verraad hun kiezers hun volk aub.”

  vooruit zien en regeren is meer dan politiek of menselijk zien en het volk is vaak genoeg ook het spoor bijster of op de vrekeerde route

 16. GEEF U OVER AAN DE ALMACHTIGE GOD ZOON VAN DE AL EVEN ALMACHTIGE EEUWIGE HEILIGE VADER, DIE ZIJN AL EVENBEELDIGE. ALMACHIGE WETTIGE HEILIGE MENSZOON DE RABBOENI JEZUS-CHRISTUS•

  IN 1914 VORIGE EEUW BENOEMDE// BEËDIGDE TOT KONING DER KONINGEN KEIZER, VAN HET GEHELE UNIVERSUM AARDE HEMEL•

  DAARMEE IS ALLES GEZEGD, ER IS GEEN HOGERE MACHT•
  GEEN ENKEL AARDSE MACHT STAAT BOVEN HEM•
  DAAROM ZULLEN WHO WEG UNO VN VANCOUR BLACK-STATE. BLACK-ROCK DE EU DE VSA ALLEMAAL VERDWIJNEN AL WAT TEGEN GOD ZAL ZIJN MAG HET VERGETEN•
  WAAROM HIJ KAN ONZE GEESTEN//DENKEN LEZEN EN IS DE KOUS AFGELOPEN•

  WAT IK SCHRIJF LEEST HIJ MEE EN CORRIGEERT MIJ,
  OOk ALS U SABOTEERT WEET HIJ HET OOK SJALOM•
  Dit is onze vrije meningsuiting•

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht