Vlaanderen, waar pedofielen en verkrachters thuis zijn…

Deze week las ik, dat acteur en influencer Nicolas Caeyers (31), bekend om zijn optreden in de bekende ketnet-reeks Galaxy Park, veroordeeld werd tot slechts een jaar gevangenis met uitstel voor de verkrachting van 2 minderjarige jongens, waaronder 1 van slechts 13 jaar. Caeyers, die op het moment van de feiten 22 jaar was, zou volgens de rechter misbruik hebben gemaakt van zijn bekendheid, om zeer jonge tieners te lokken en te dwingen tot seks. 

Toch vond de rechter, dat er “verzachtende omstandigheden” waren: o.a. het gebrek aan recentere zedenmisdrijven en een positief psychiatrisch rapport, dat de dader als weinig gevaarlijk evalueerde. De straf van Nicolas Caeyers zal dus beperkt blijven tot een moraliserend vingertje, een paar duizenden euros aan schadevergoeding per slachtoffer en een verbod van amper 5 jaar om met kinderen te werken. Deze “flutstraf”, de zoveelste symbolische veroordeling van ernstige zedenfeiten in ons land, leidde uiteraard tot vernietigende kritiek, onder andere door de moeder van het jongste slachtoffer, die niet begreep hoe er “verzachtende omstandigheden” konden bestaan voor de verkrachting van een kind van 13. “Hoe moeten ouders dit nu uitleggen aan hun minderjarige kinderen, die fan waren van deze figuur?” schreef ze in Leuven Actueel. Moet je dan als ouder zeggen dat die mijnheer ‘foute dingen’ gedaan heeft, maar dat dit best wel ok is in onze maatschappij?” Zij benadrukte dat haar zoon in de eerste plaats onrecht werd aangedaan door een pedofiel en een “tweede maal door de Belgische rechtsstaat.”

Dat er in onze maatschappij al langer wordt weggekeken van pedofilie, werd duidelijk in het recente TV-programma “Godvergeten” over seksueel misbruik door Katholieke geestelijken. Voor antiklerikale opiniemakers en journalisten, kwam het toen zeer gelegen om de Kerk voor deze feiten als enige verantwoordelijke aan het kruis te nagelen. Maar hoe kan een religieuze organisatie zonder wereldlijke macht gepast omgaan met zulke vreselijke misdaden, indien de overheid ook geen interesse toont in het bestraffen van pedofielen en verkrachters? Het wordt namelijk almaar duidelijker, dat de bescherming van slachtoffers voor onze politieke elite geen prioriteit vormt. Wat de vervolging van pedofiele geestelijken betreft: indien het van onze minister van justitie Paul Van Tigchelt afhangt, wordt het Vaticaan onder druk gezet om pedobisschop Roger Vangheluwe tot de lekenstand te herleiden. Zo vervallen zijn verplichtingen tegenover het Kerkelijk instituut (inclusief verbod om in het openbaar te verschijnen, verbod op communicatie met buitenstaanders en bedienen van de sacramenten in het openbaar) en kan deze kernpedofiel zich opnieuw in alle rust bewegen in de maatschappij. Misschien deelt hij dan wel foto’s van zijn pedofiele “relatietjes” met “ongevaarlijke” figuren als Nicolas Caeyers? Het lijkt wel of de disciplinaire maatregel van de Kerk, met name de verbanning van Vangheluwe naar een afgelegen Franse abdij, al bij al de veiligst mogelijke keuze was voor de maatschappij. Wat mij betreft mag Vangheluwe er blijven tot de overheid eindelijk beslist, om haar verantwoordelijkheid inzake de bestrijding van de pedofilie te nemen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

151 commentaren op “Vlaanderen, waar pedofielen en verkrachters thuis zijn…

 1. “Maar hoe kan een religieuze organisatie zonder wereldlijke macht gepast omgaan met zulke vreselijke misdaden, indien de overheid ook geen interesse toont in het bestraffen van pedofielen en verkrachters?”
  Die religieuze organisatie heeft wel degelijk wereldlijke macht, mevrouw Gabriëls. Dat is al vaker aangehaald. Elke bisschop kan of had een pedofiel kunnen ontslaan, zonder ingrijpen van Rome of van het gerecht.
  Een bisschop heeft de bevoegdheid om een priester uit zijn ambt te zetten of terug te degraderen naar de lekenstatus. Laten we eens kijken naar de relevante canonieke bepalingen:
  Ambt en Vergoeding:
  Een priester of diaken die een kerkelijk ambt vervult, heeft recht op een vergoeding die bij zijn situatie past (volgens canon 281 §1). Dit geldt vanaf het moment dat hij het ambt canoniek bezit heeft genomen.
  Totdat de inbezitneming heeft plaatsgevonden, ontvangt hij de vergoeding of het levensonderhoud dat hem tevoren toekwam (volgens canon 191 §2).
  Ontneming van Ambt:
  Wanneer een clericus door een decreet van de bevoegde kerkelijke overheid (maar niet door ontneming) uit een kerkelijk ambt wordt verwijderd (volgens canon 184 §1), dient deze overheid voor drie maanden door een uitkering ter hoogte van de vastgestelde vergoeding voor priesters en diakens in zijn bestaan te voorzien (volgens canon 195; de termijn is van particulier recht).
  Priesterwijding en Levensonderhoud:
  Niet-gehonoreerde diakens die op grond van een burgerlijk beroep een vergoeding krijgen, voorzien in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie (volgens canon 281 §3).
  Wanneer een clericus uit een kerkelijk ambt wordt verwijderd, moet de kerkelijke overheid voorzien in zijn levensonderhoud (volgens canon 281).
  Verlies van Rechten:
  Als een priester uit zijn ambt wordt gezet, verliest hij het recht om de mis voor te gaan en andere rechten van een priester (volgens een bisschop in het geval van Roger Vangheluwe).
  Het recht om de priesterwijding te ontvangen, blijft echter onveranderd: het sacrament van de priesterwijding is pas geldig als een gedoopte man de wijding ontvangt van een geldig gewijde bisschop.
  Kortom, een bisschop heeft de bevoegdheid om een priester uit zijn ambt te zetten, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid van de priesterwijding zelf.
  Voor hoeveel priesters hebben de bisschoppen tussen 1950 en 2000 van hun bevoegdheid ter zake gebruik gemaakt?
  Ik deel volop uw mening dat men de Kerk niet met alle zonden van Israël kan beladen, maar hen vrij pleiten van eigen verantwoordelijkheid en schuld is dan ook weer heel erg kort door de bocht.
  Kindermisbruik is een majeur maatschappelijk probleem (dat weet ik als geen ander) en van die maatschappij maakte ook de Kerk in het verleden een belangrijk deel uit. En die hele maatschappij, inclusief de Kerk, heeft daar bijzonder lang veel te weinig oog voor gehad.
  Laat iedereen nu maar vegen voor zijn eigen deur.
  Aan al dat vingerwijzen hebben de slachtoffers allerminst troost noch behoefte.

  1. @Frank Dierickx

   Ennnnnnn u geeft Volmaakt Recht en Gerecht niet eens een bestaansrecht, u schreef toch dat de zoektocht naar het waarom op aarde nooit beantwoordt zal worden? En dan gaat u huilen over verkrachting? Uw woord verkrachting is niet meer dan een mening zonder werkelijke waarde, iedereen mag het anders zien…., dan loop niet te huilen, wat u als verkrachting ziet is voor de ander normaal! Daar zit dan en dan beroepen op wie, De Kerk die blind is? De Wereld? Rechters met een systeem dat niet op echt recht gebaseerd is, dat niet meer is dan de meerderheid der stemmers of een dictatoriale macht? Zo werden ook ketters verbrand met een proces die net zo krom was als uw aanklacht nu is, want waar geen Echt Recht is, is ook geen Vaste Waarde, dan ook geen eerlijke Toetsing en Ook geen eerlijke Feiten en ook geen eerlijke Rechtspraak

   Arme Frank, hoe voelt het nu? Het zijn uw eigen werken! En maar huilen…. Geen Volle Waarheid, geen Echt Recht En Gerechtigheid, Geen Eerlijke Beoordeling, Geen eerlijk Oordeel en maar zwetsen in de rechtszaal: als enige “ooggetuigen” mogen getuigen en de rechter is blind want die kan geen getuigenis van een “ooggetuige” controleren want die is er niet bij geweest…..oóóóóó wat jammer nou! Uw eigen gezwets is de oorzaak van zulk een puinhoop! en maar huilen, dikke krokodrillen tranen: Geen Volle Waarheid, geen echt verkrachten dus uw gevoel is ook een fata morgana en die pijn ook en die frustratie ook!

  2. @ Frank D. Ook een afgedankte priester kan nog altijd verkrachten. Dit is zo irrelevant.

   1. @Katharina Gabriels

    Uw eigen artikel rammelt aan alle kanten want u verwacht recht en gerechtigheid van een kerk en/of staat die beide niet doen aan Volmaakt Onderzoek! Die niet eens doen aan Volmaakte Waarden! Dan hoezo is er sprake van verkrachting want zelfs die term is onderhevig aan waardeverandering. Dat heet niet dat ik verkrachting wegveeg! U spreekt over een situatie die, hoe pijnlijk ook, discutabel is! Want de term verkrachting is niet duidelijk, en dat kan ook niet want dan moet men een volmaakte definitie hebben en daar wilt de kerk, noch de staat aan want dan moet men erkennen dat er een volmaakte definitie bestaat en te vinden is!
    de rooms katholieken, en daarmee het geloofsvolk ook, zijn zelf schuld aan de situatie want zij vertrappen zelf John 16: 12-15 en 22-26a en 1Kor 4: 1-5 : De Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven waarbij alles openbaar is met Godsbewijs en 1Kor 14: 28-33 waar als Vol-Profeten mogen spreken en oordelen!
    Iedere mens is ook zelfverantwoordelijk dan moet men ook niet huilen als men zelf geen Goed Onderzoek doet en ook nog laat leiden door blinden orthodoxen die die teksten ziende blind voorbij gaan!
    Ook u moet uw hand in eigen boezem steken

    tot nu ben ik de enige hier op de teksten in de Bijbel wijs en die hier schrijven op aanspreek en laat ik nog meer zeggen: Rome is stokdoof en steke blind, die wil niet luisteren en die op lezingen komen , de zogenaamde actieve christenen, zijn geen haar beter!

    Men wil in de R.k.Kerk geen Vol-Profeten! Dan moet het volk ook niet huilen als ze geen Gods Recht en Gerechtigheid krijgen! en daarmee u ook niet!

    ik vraag me ook af hoelang ik hier nog mag schrijven!

    1. @ Henk de “Vol-profeet”. Verkrachting is inderdaad een woord met vele definities, waaronder de meest ideologische en absurde. Wanneer een rechter, conform de Belgische wet, een verkrachting echter als een ernstig misdrijf beschrijft, zou men een consequente straf mogen verwachten.

     1. @Katharina Gabriels

      Dank u voor uw reactie!

      u bent geïnteresseerd in ethiek en heeft twee dochters en schrijft op een Katholiek Forum. Dan hoort het niet in de eerste plaats te gaan over conform de Belgische wet, een verkrachting echter als een ernstig misdrijf beschrijft. Het gaat in de eerste plaats over hoe een Christen hoort om te gaan met De Wet en Profeten en vanuit daar moet kijken naar de Belgische wet en verkrachting!
      Het gaat er om dat een christen goed weet te be-/oordelen!
      Ik probeer al een tijdje, al is het kort, om de neuzen op die richting te krijgen gezien het feit dat er straks twee Vol-profeten komen en dat de christenen zoals zij nu denken en leren ongelofelijk op hun falie krijgen wegens hun ziende blinde farizeïsche schriftgeleerderige orthodoxe houding in doen en laten!
      Ik schrijf niet om mijzelf op de borst te slaan zoals velen beweren, ik schrijf om te waarschuwen dat alle christelijke kerken worden afgesneden van Christus omdat hun leer, exegese en traditie krom is en geen kans van slagen hebben tegen de Anti-Christ omdat die de hele geest van satan heeft. dat men Vol-Profeten nodig heeft om daar levend doorheen te komen!
      en als u enige echte interesse heeft in ethiek en geeft om uw dochters en uw eigen ziel dan zou u daar echt onderzoek in moeten doen, dan wel vragen stellen opdat u er over na kan denken!
      Zo’n stuk als u nu schrijft raakt kant noch wal en gaat geheel ten onder in het Godsgericht: U verliest van Satan en krijgt geen Heiliging van Christus, hoe hard u ook Heer, Heer roept en hele rijen van rozenkransen bidt omdat u niet wil luisteren naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en wordt aan Satan overgeleverd, net zo lang tot u werkelijk nederig wordt!
      Velen hebben het hier over nederigheid en geen één verstaat de Goddelijke Definitie van Nederigheid! ik wordt beticht van vernederen, en dat is geen geval mijn bedoeling! Die krom staat en beweert recht te staan zit op een stoel/troon waar die niet hoort te zitten dan is die zelf de oorzaak van vernedering!
      Doe uw onderzoek goed en zoals het hoort, dan doet u alle christenen een goed voorbeeld stellen en niet misleiden en verkrijgt u Gods lof en van allen Die in God Zijn! het gaat niet om een celstraf, het gaat om eeuwig leven in God of in de hel, dat is heel, heel, heel veel meer! Dan is een celstraf een flut en ook nog een oorzaak om verdoemt te worden omdat men niks begrijpt van Gods Recht en Gerecht, groter dan farizeeërs en schriftgeleerden, en Barmhartigheid en wanneer De Maat van Barmhartigheid vol Is en er geen Barmhartigheid meer Geldt. Men breekt niet als enige de kerk af men vergooit diens eigen ziel aan satan

      1. @Henk Gadesla, Hartelijk dank voor deze “nederige” feedback. Wanneer het zover komt dat ik mij aan de hemelpoort bevind, zal ik God vragen of hij van u toestemming heeft gekregen om mij binnen te laten!

       1. @Katharina Gabriels,
        Betreft Uw reactie richting @Henk Gadesla:
        Een werkelijk PERFÉCTE(!!!) reactie van U.

       2. @ Katharina Gabriels

        en? dacht u dat God een beslissing neemt zonder die in de Hemel zijn? en dacht u dat die in de Hemel zijn een beslissing nemen zonder God?
        En dacht u dat God aan een Vol-Profeet voorbij gaat en omgekeerd dat een Vol-Profeet voorbij gaan aan God’

        Voor u schrijft moet u er eens heen gaan en dan schrijven, dat heet ECHT NEDERIG zijn

        Daar, bij de Hemelpoort kan u en dhr Derks nog heel veel leren! Moge u en dhr Derks daar eens zelf kijken en hun lange neus af leggen! Pinokio kreeg ook een lange neus……

       3. Mevrouw Gabriëls, dat is vergeefse moeite.
        Godsdienstfanaten kunnen letterlijk niets relativeren, en al zeker niet hun eigen mening. Laat staan dat ze ook maar énige zin voor humor zouden hebben.
        Als ik me er paar weken op zou toeleggen kan ik alle antwoorden van Henk zélf schrijven, met dyslexie en al. (Dat laatste zeg ik niet denigrerend, maar Henk doet nooit enige moeite om zijn teksten te herlezen, ondanks meerdere verzoeken).
        Zijn ideeëngoed klinkt ingewikkeld, maar zit uiterst eenvoudig in mekaar.
        Bekijk Henk als een flipperkast, zo’n caféspel, u kent het vast wel. Henk is de kast. Alle doppen op het veld staan vastgeschroefd, en iedereen kan een balletje afschieten. Hoe u ook probeert te manipuleren met een paar klepjes of met de bak schudt, uw balletje komt altijd weer in het gootje terecht.
        De balletjes zijn mobiel. De kast niet. En de kast wint altijd.
        En ja, sommige cafégangers worden dan boos op de kast, meestal later op de avond en na wat consumpties, maar trekt de kast zich daar iets van aan? Ik dacht het niet.

        1. @Frank Dierickx

         “Als ik me er paar weken op zou toeleggen kan ik alle antwoorden van Henk zélf schrijven, met dyslexie en al. (Dat laatste zeg ik niet denigrerend, maar Henk doet nooit enige moeite om zijn teksten te herlezen, ondanks meerdere verzoeken).”

         U en anderen heeft zeker gelijk dat ik mijn teksten beter kan corrigeren, en ik zal daar zeker meer aan doen opdat het makkelijker te lezen valt! Toch weten zij die dyslectie hebben dat zij niet als enige verkeerd geschreven woorden niet altijd zien, zelfs rood onderstreepte woorden worden soms over het hoofd gezien en soms schrijf je woorden die Nederlands goed geschreven zijn die niet kloppen in de zin!
         Desalniettemin zal ik nederiger zijn en daar meer aandacht aan besteken! En dan nog is het geen Volmaakte Taal zoals die in de Hemel, Tuin Van Eden(7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest Nog NIET hebben begaan), Hemel, Vagevuur en Godgericht Gesproken Wordt!

         “Bekijk Henk als een flipperkast, zo’n caféspel, u kent het vast wel. Henk is de kast. Alle doppen op het veld staan vastgeschroefd, en iedereen kan een balletje afschieten. Hoe u ook probeert te manipuleren met een paar klepjes of met de bak schudt, uw balletje komt altijd weer in het gootje terecht.
         De balletjes zijn mobiel. De kast niet. En de kast wint altijd.
         En ja, sommige cafégangers worden dan boos op de kast, meestal later op de avond en na wat consumpties, maar trekt de kast zich daar iets van aan? Ik dacht het niet.”

         U maakt een gewelddadige denk fout. De Doppen op het speelveld staan Gods vastgeschroefd, waar u niet aan denkt is dat uw en hun balletje krom en afwijkingen hebben waardoor die altijd in het gootje belanden zonder een van die Doppen te raken en met verlies de Geweldloze Strijd Verlaten hoe hard men ook tegen de “kast” rammen. Men vergeet dat heel die “flipperkast” De Wet en de Profeten is

         1. Aanvulling

          Farizeeërs en schrifgeleerden maken zich verkeerd druk aan de buitenkant omdat zij denken dat hun taal De Volmaakte Taal is: daarom sprak Christus een wee over hen uit! Blinde Orthodoxe Islamieten doen ook zo met hun Arabische taal in de Koran, id beweren dat het Engelen taal is!

          en zo bent u ook bezig: spijkers op laag water zoeken en dan afkeuren als u een vuiltje ziet: “Nooit enige moeite……..! Daar heb je weer zo’n oordeel van iemand die beweerd dat een mens nooit kan vinden…..

          Dat u nog kan lopen met zoveel door u zelf in eigen voet geschoten wonden, of moet men dat zien als “stigmata”

         2. Zelden zo’n duidelijke en eerlijke bevestiging gekregen van mijn vergelijking. De Kast is goed, en alle balletjes zijn fout. QED.
          Maar bon, dat was al wel duidelijk, het was ook allemaal al gezegd, en wij waren ter zake al helemaal uitgepraat.

          1. @Frank Dierickx,

           hoe komt dat u niet vindt? omdat uw werken en/of definities goed zijn? Hoe komt u er bij dat een mens nooit zal vinden?

           Hoe denkt u dat ik vroeger speelde? Mijn flipperkast was rooked en mijn ballen krom en mijn werken niet zoals het kon en hoorde! Dat heb je als je de kast(Traditie, leer en exegese en werken(ballen) blind na doet zoals je geleerd hebt: U speelt tegen Satan! ja als je dan zoals u bij dezelfde kast blijft denkt u dat u wint terwijl u leven verliest en aan het einde hebt u alles verloren

  3. Mij vallen uit de praktijk twee dingen op:
   Slachtoffers + eventuele nabestaanden zouden bijna áltijd véél hogere straffen eisen dan rechters.
   Verder valt mij op, dat de maatschappij de dingen zéér snel weer vergeten zijn, terwijl de slachtoffers vaak nog vele jaren daarna met de geestelijke + financiële gevolgen worstelen.

   Zouden de rechters conform de ogenblikkelijke eisen van de maatschappij handelen, dan zouden gevangenissen óvervol zijn + dan zou bijna niemand meer in vrijheid leven.
   Letterlijk niémand zou in zo’n wraakvolle maatschappij willen leven.
   Gelukkig weten de rechters een en ander meestal in goede en correcte banen te leiden.

   Bijkomend aspect: zou God hetzelfde redeneren als ‘de maatschappij’, dan zou de hemel bijna leeg zijn en zou de hel letterlijk óvervol zijn.

 2. @Henk Gadellaa,
  Sorry, maar nu neem ik het op voor @Frank Dierickx.
  ÁLLE mensen op deze site zijn volwassen (@Frank Dierickx is al ruim 70 jaar en heeft een véél hogere opleiding + véél meer ervaring met misbruik dan U ooit zult hebben).
  Beschouw + behandel ons A.U.B. niet als kleine onbegrijpende kinderen.

  1. @ P.J.T Derks

   “P.J.T. Derks schreef:
   15 februari 2024 om 23:06
   @Henk Gadellaa,
   Sorry, maar nu neem ik het op voor @Frank Dierickx.
   ÁLLE mensen op deze site zijn volwassen (@Frank Dierickx is al ruim 70 jaar en heeft een véél hogere opleiding + véél meer ervaring met misbruik dan U ooit zult hebben).
   Beschouw + behandel ons A.U.B. niet als kleine onbegrijpende kinderen.”

   u bent toch z’n bijbel kenner:

   25Op zeker ogenblik nam Jezus weer het woord en sprak: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. 26Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. (Math 11)

   het gaat niet om geleerdheid en vele studies, u kunt er geen één op uw sterfbed en door de hel meenemen! Niet een van de eerste apostelen op Judas Iskariot na, waren geleerden en gestudeerden!, Gek hé!

   U die leeftijd en geleerheid hoger zet dan klein naar Goddelijke definitie! U zit in de val van satan en u heeft het niet eens door! Kijk naar grote heiligen, ze laten allemaal het hoog geleerde achter en gaan opzoek naar “klein”worden want Gods Wijdheid gaat elke andere voorbij!

   u weet helemaal niks van mijn ervaring! er zijn vele tandartsen en artsen die zich op uw “wijsheid” stellen en ze vergeten dat een patiënt autodidactisch veel verder kan zijn! En zette Christus niet een kind in het midden en wees die niet op het kleine tippeltje in De Wet En Profeten en betrouwbaar in het “kleine” zijn ”

   Met al uw jaren begrijpt u niks van Gods Liefde en Wijsheid en bralt over leiding geven! Echte “kleinen” kunnen leiding geven omdat ze het kleine niet over het hoofd zien en echte nederigheid bezitten dan uw opgeklopte gebakken luchtkasteel

   1. @Henk Gadellaa,

    U vindt van zichzelf, dat U zeer veel weet. Die conclusie laat ik aan U.
    Echter, de ONgeleerdheid en de extreme hoogmoed van U druipt ervan af bij élke reactie van U.
    Nederigheid moet U blijkbaar nog leren.

    1. Welke arrogant mens zegt:
     “U wil toch niet beweren, dat Uw peil nóg lager is dan de basisschool van @Henk Gadellaa???” ?

     Wat is dát voor niveau? Is dat de normale manier van omgaan met elkaar? Hoeveel zielen zijn al voor het leven beschadigd door dit soort mensen?

     En dat heeft het over nederigheid?
     Een gevaar voor anderen zijn dat soort mensen. Die maken in hun domheid mensen kapot.

     1. @Nu noemt U zich: AntiSoof.
      Ik heb geleerd om eerlijk te zijn en dat eigen te maken.
      U noemt ‘nederigheid’: Een gevaar voor andere mensen. Die maken in hun domheid mensen kapot.’
      Ik boem ‘nederigheid’: DÉ oplossing voor de vele gevaren, die de mensen bedreigen.

      1. verbetering:
       @Nu noemt U zich: AntiSoof.
       Ik heb geleerd om eerlijk te zijn en dat eigen te maken.
       U noemt ‘nederigheid’: Een gevaar voor andere mensen. Die maken in hun domheid mensen kapot.’
       Ik noem ‘nederigheid’: DÉ oplossing voor de vele gevaren, die de mensen bedreigen.

       1. @P.J.T Derks

        echte nederigheid is de zekere oplossing om gevaren te ontlopen want dat betekent met Alles Naar Die Ene Christusverschijning gaan waar alles openbaar is naar De Volle Waarheid,

        Uw nederigheid is niks anders dan slaafse houding dat de in uw ogen zogenaamde hoger het altijd beter weet, typisch een houding van de meeste eerstgeborene en eigenwijze “bazen/leraren” en ouderen die denken dat een jongere nooit beter kan nadenken dan zij, daarom leveren zij niet meer dan de zelfde blinde als hun zelf af

    2. @P.J.T Derks

     “P.J.T. Derks schreef:
     16 februari 2024 om 11:30
     @Henk Gadellaa,

     U vindt van zichzelf, dat U zeer veel weet. Die conclusie laat ik aan U.
     Echter, de ONgeleerdheid en de extreme hoogmoed van U druipt ervan af bij élke reactie van U.
     Nederigheid moet U blijkbaar nog leren.”

     Laat ik een geheim verklappen: ik was twee keer op bezoek bij Paisios van Athos, een kluizenaar die toen al als heilige beschouwd werd, zoek maar eens op met google, t.a.v de mogelijke Beker die ik in de toekomst zou moeten! drinken! We waren beide keren met z’n 3en en zijn kluis omheind daar kon je zomaar naar binnen lopen. daar hing een bel aan de buitenzijde. De eerste keer was er een monnik bij om voor mij te vertalen en daar heen te brengen want ik had een brief van de Grieks orthodoxe Bisschop van Het Sint Cartharina klooster in de Sinaï bij me voor hem over mij. toe de monnik de aan de bel trok kwam Paisios naar uit zijn kluis naar buiten en opende het hoge hek en van de 3 werd ik als enige naar binnen gehaald en zette die me neer naast hem op een bankje tegen zijn kluis, links van de deur van zijn kluis. ik overhandigde de brief die ndie las en vroeg of het mogelijk zou kunnen zijn of ik één van de twee getuigen zou kunnen zijn. de monnik vertaalde en vertaalde terug dat Paisios zei dat er wel 600 mensen opstaan per jaar die zeggen: ik ben een van de twee getuigen! ik begreep er niks van en het was een klap in mijn gezicht. Pas op de weg terug naar het klooster begreep ik dat de monnik het verkeerd vertaald had want ik heb nooit gezegd: ik ben….!
     die nacht ben ik naar de kerk gegaan in de gedachte dat die wel open zou zijn en het was niet en ik heb daar gebeden en gebeden en gesmeekt tot men de ochtendgebeden in de kerk ging bidden en heb daar verder gebeden tot na de H.Mis, dat Christus toch mijn gebed mocht verhoren om met een oplossing te komen. na de maaltijd gingen we naar de haven om te vertrekken en er was een storm opgestoken en konden niet vertrekken en er werd ons gezegd weer een klooster te bezoeken en de volgende ochtend terug te komen. op de weg naar een klooster kwam ik in contact met een italiaan die vloeiend engels en grieks sprak en de volgend eochtend, voor vertrek naar Paisios wilde gaan voor een zegen en weerwaren we bij Paisios met z’n 3en en het zelfde tafreel: ik werd als enige binnen gelaten, weer op het bankje en Paisios kon zijn stralende ogen niet van mij afwenden en ik vroeg hem weer dezelfde vraag: Is het mogelijk dat ik één van de twee getuigen zou kunnen zijn en hij zei toen nadat eerst in zijn kluis teruggegaan was en een 5 min later er uit kwam: dan moet u nederig leren worden en ik hem antwoordde: dat wist ik al! Weer geen nee of ja! Daarna ben ik de woestijn in gegaan en heb daar aldurend gevast en gebeden en verkreeg de weg naar het Godsgericht en het eerstgeborene dubbelrecht van Christus en de H.Maagd op de tempelgrond van Jeruzalem en nog steeds geen ja of nee! En ik zeg ook niet dat ik ben of niet ben. Als ik ben heb ik diep te buigen want ik had veel eerder die volmaakte weg kunnen lopen en als ik niet ben heb ik ook diep te buigen want ik had de volkomen weg ook eerder kunnen lopen!

     dus al u het heeft over nederigheid, ik ken de nederigheid van de Tuin van Eden, De Hemel, in God en het vagevuur! Daar kan u nog een punt aan een paal zuigen, want leest niks van mij en doet uw conclusies zonder Die ene Volmaakte Christusverschijning! dan ontbreekt het totaal aan nederigheid, oud als u bent bent gewoon een dom eigenwijze man die denkt dat die ervaring heeft terwijl een zwetser is!
     Ik ga niet zomaar over water lopen en ook niet over één nacht ijs! ik zoek wel tot in de Hemel/Tuin van Eden/Godsgericht uit, ik ken de Beker van De Twee Getuigen! en ik heb alle verglijkende tekenen van Mozes en dan nog zeg ik niet dat ik ben of dat ik niet ben, ik wacht in nederigheid uit want er kan ook een ander opstaan die Is! en als het zo Is dan ga ik ook! moet u eens indenken dat ik ben en dan komt u met uw schrijven….arme die u bent! als een bliksem bij heldere hemel bent u in de hel en dan krijgt nog één kans om er uit te komen! en denkt u dat ik nu in mijn handen wijf van plezier1 ik huil dikke tranen van verdriet om uw ziel! zo dwaas bent u!~Ik schrijf niet voor niks, dat als ik ben of een ander is dat u zo ontzettend de bietenbrug opgaat dat het meer dan dun in uw broek loopt en er zijn er velen hier die het zo zal overkomen en alle Christelijke kerken en andere religies en de wereld! ik wens dat te voorkomen, ik smeek met al mij krachten om barmhartigheid want u en hen weten helemaal niet waar mee ze bezig zijn

     1. ” . . . ben ik de woestijn in gegaan en heb daar aldurend gevast en gebeden en verkreeg de weg naar het Godsgericht en het eerstgeborene dubbelrecht van Christus en de H.Maagd op de tempelgrond van Jeruzalem en nog steeds geen ja of nee! En ik zeg ook niet dat ik ben of niet ben. Als ik ben heb ik diep te buigen want ik had veel eerder die volmaakte weg kunnen lopen en als ik niet ben heb ik ook diep te buigen want ik had de volkomen weg ook eerder kunnen lopen!”
      = religieuze waanzin.
      Afvoeren die onzin.

      1. Henk, misschien krijgen je woorden meer betekenis als je eerst rustig in klad schrijft en dan de tijd neemt om te corrigeren, of beter helemaal niets schrijven.
       Misschien heb je een erg hevige aard, en moet je leren kalmeren.
       Geestelijke verdieping behoeft veel tijd van zeer rustig overwegen.

      2. Henk, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt met “Godsgericht”. Ik ken mensen die dat ook ervaarden maar zij spreken er over met heel andere bewoordingen.
       Als je nog geen dagboek hebt kan je daar maar beter aan beginnen want het is echt nodig je gedachten te ordenen. Nu wil je veel te veel in een keer schrijven, veel te veel. Schrijf eerst zeer rustig met kleine stukjes tekst in een dagboek wat je bezielt. Dan krijg je beter zicht op de details.

       En stop met mensen te veroordelen.

       1. @eric-b-l

        ik veroordeel geen mens, zolang het de Tijd van Barmhartigheid is! ik zeg hun wel Recht in hun gezicht waarmee ze bezig zijn en waar ze naar op weg zijn! Met veroordelen zit er ook een directe consequentie aan vast!!!!!
        Ik heb in het verleden wel eens stof afgeschud en de consequenties waren schokkend, en zelfs toen bleef ik voor hun ziel strijden en pleiten, anders was het nog veel erger geweest en het heeft me, al was ik voorzichtig, nog voorzichtiger gemaakt: zoals men oordeelt wordt men geoordeeld

        1. Henk, omdat je zulke straffe taal spreekt is het moeilijk je te vertrouwen. Daarom hoop ik dat je wat meer details wil vertellen over wat jij “Godsgericht” noemt. Misschien verstaan we elkaar dan beter. Naargelang jij dingen verduidelijkt over “Godsgericht” zal ik je daarin volgen door mijn eigen ervaringen mee te delen.
         Maar rustig aan a.u.b. niet alles in een keer.

         1. Het Godsgericht is e plaats waar Stan en demonen een eeuwig verdoemden hun beklag doen bij God tav van de mens, natuur hun handelen en halen daar hun loon op en toezegging om ongeluk te stichten opdat zij nog meer Loon binnen kunnen halen

          Iedereen heeft recht dar heen te gaan, en daarmee mens en natuur ook! Profeten gaan daar heen om te verdedigen en te strijden met Satan, demonen en eeuwig verdoemden om te beschermen en dienen zich zonodig zelf als slachtoffer aan zoals Christus deed en doet

      3. @eric-b-l

       “= religieuze waanzin.
       Afvoeren die onzin.”

       dacht u dat ik geen rekening hou bij mezelf met de “Jeruzalem ziekte”, waar u aan lijdt? waarom denkt u dat ik wijs op Die Ene Volmaakte Christusverschijning?, Dacht u dat ik anderen op wijs en zelf niet naar toe ga?

       1. Wat bedoel je nu weer met de “Jeruzalem ziekte” ?
        Ik ga niet akkoord met hetgeen de zionisten durven doen want het zijn zij die de derde tempel willen bouwen als een paleis voor de nabije grote antichristelijke wereldleider. De weinige oprechte gelovige Joden die er misschien nog zijn zullen waarschijnlijk juist vanwege de valse zionisten allen christenen worden.
        Is dat wat je bedoelt ?

        1. Jeruzalemziekte is de ziekte waar gelovigen aan leiden om naar hun verstaan van Christus op weg te gaan en handelen, terwijl ze de Hele waarheid niet kennen: Jona leed daar deels aan want die werd kwaad toen Ninivé niet vernietigd werd en De Hand van God (De boom met schaduw ) boven hem verloor, en dat is nog een lichte vorm

         Elia leed er ook deels aan aan toen God hem verscheen op de Horev en God hem corrigeerde!

       2. Henk, graag jouw mening over de “Jeruzalem ziekte”
        Ga je akkoord met hetgeen ik hierboven zei ?

        1. @eic-b-l

         U ziet dat uw en “mijn” definitie grotendeels verschillen.

         Een raad: ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en controleer uw en “mijn” definitie

     2. @Henk Gadellaa,
      Vroeger, ja vroeger kán het zijn dat U nederig was.
      Van die nederigheid is blijkbaar NIÉTS overgebleven.
      Ik heb U ’n paar dagen geleden geadviseerd, om naar achterbuurten te gaan en dáár de mensen te helpen.
      Edoch, U gaf daarop geen enkel antwoord. Blijkbaar voelt U zich daarvoor te goed, te verheven.
      U beseft blijkbaar nog steeds niet, hoe diep dat God Zich heeft vernedert om de mensen dienstbaar te kunnen zijn.
      En ÉCHTE leider is DIENSTBAAR.

      Vertaling dienstbaar: Inlevend, invoelend of empathisch. Begrijpend. Gericht op de ander. Behulpzaam.

      1. @P.J.T. Derks

       “P.J.T. Derks schreef:
       16 februari 2024 om 14:55
       @Henk Gadellaa,
       Vroeger, ja vroeger kán het zijn dat U nederig was.
       Van die nederigheid is blijkbaar NIÉTS overgebleven.
       Ik heb U ’n paar dagen geleden geadviseerd, om naar achterbuurten te gaan en dáár de mensen te helpen.
       Edoch, U gaf daarop geen enkel antwoord. Blijkbaar voelt U zich daarvoor te goed, te verheven.
       U beseft blijkbaar nog steeds niet, hoe diep dat God Zich heeft vernedert om de mensen dienstbaar te kunnen zijn.
       En ÉCHTE leider is DIENSTBAAR.

       Vertaling dienstbaar: Inlevend, invoelend of empathisch. Begrijpend. Gericht op de ander. Behulpzaam.”

       Arme, u zet Elisabeth hoger dan Maria Magdalena! Er is niks hoger dan direct bij Christus te werken en met de H.Geest te gaan waar de H.Geest gaat! ik zeg niet dat hulp in achterbuurten geen goed werk is, ik zeg dat er hogere zijn dan die. want als die van u de hoogste was waarom doen kluizenaars die werken dan niet, en waar ging Christus heen? De allerhoogste is geheel terug te gaan naar de Tuin van Eden! Maar ja daar heeft met uw “nederigheid” geen verstand van! U weet niks van echte dienstbaarheid! Als Christus zo dienstbaar was waarom ging die dan niet naar die arme weduwe die alles gaf om te offeren aan de tempel? Omdat Christus niet het offer van die weduwe uit de handen wilde slaan/halen: een mens die God offert, ook al houdt die niks meer voor zichzelf over, zegt God niet laat maar, ik doe het wel!
       u snapt niks van talenten verdienen en hoe je dat het beste kan doen! en daarmee ook niks van echte nederigheid tav uzelf en anderen

       1. @Henk Gadellaa,
        Ik zal Uw antwoord in eenvoudige woorden in het kort vertalen:
        U weigert achterbuurten te bezoeken.

        Bah, wat een verschrikkelijke mentaliteit.

        1. @P.J.T Derks

         in ben in achterbuurten groot geworden! Ik heb geen moeite daar te komen, ik ken hen en ben niet te groot om hen als minderwaardig te beschouwen of niet te bezoeken! Ze zijn vaak groter dan die zogenaamde kerkgangers! u vergeet vast dat levende heiligen in de goot van de straat te vinden zijn

   2. @Henk Gadellaa,
    U antwoordt met ’n grote bek en denkt daarmee de wereld te kunnen winnen.
    Dat is een tactiek van de dommen.

    1. @P.J.T Derks

     iedereen die spreek/schrijft heeft een grote mond, de vraag is of die betrouwbaar is!
     De wereld is niet te winnen want die gaat op de Dag des Oordeels sowieso verloren, Christus deed geen poging de wereld te winnen. Die zocht verloren zielen. Dat zou ook uw doel moeten zijn.
     Mensen en natuur zijn niet dom, ze maken zichzelf dom en/of maken anderen dom met een verkeerde leer en traditie! De echte Leer en Traditie is Vol-Profetisch Die Ziet Overal en In Alles en Staat Altijd, Die Behoudt Vol-Zicht en helpt deels/geheel blinden weer Zicht te krijgen. Helaas kan men dat van uw leer en traditie niet zeggen want het leert deels/geheel blinden niet tot Zien te brengen. Zoals ik al eerder schreef, door misstanden in de mystiek heeft de kerk kerk besloten de paulinise gedachte te volgen: beter geen zicht en niet verloren dan verschijningen en verloren! Het heeft de kerk op een dwaalweg gebracht want deels/geheel blinden kunnen niet be-/oordelen en dat zie je ook: schisma’s en meningsverschillen kunnen niet opgelost worden en de kerk heeft zich van de Rechterstoel over de wereld laten afvoeren. Was Petrus, naast gevierd, ook gevreesd, nu haalt men de schouders op of loopt (lachend) weg en een be-/oordeel van de kerk wordt aan de laars gelapt zonder dat er (directe) gevolgen zijn! De kerk heeft door de eeuwen heen haar Echte Bestaansrecht verloren en dat kun je ook zien dat er in de laatste periode van de eindtijd begint met twee Vol-Profeten waarvan beide niet uit de geestelijkheid voortkomen, dat zou u aan het denken moeten zetten: niet één geestelijke haalt het Vol-Profeetschap! Ach men kan zeggen: God beslist. God Beslist niet zomaar en ook niet zonder reden. God ging niet zomaar weg van Saul, het was Saul die wegging bij God en diens troon verloor. Zo is het met de kerk ook: Die Vol-Profetisch verliest moet opzoek gaan waarom en boete doen en weer zien te verkrijgen: Zo doen mystici: die onderzoeken zichzelf nauwkeurig en nauwkeurig is niet zoals de wereld doet. Nauwkeurig is elke gedachte, werk en leer en traditie onderzoeken en Christus vragen waar de fout zit:

     Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 4Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: “De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” 6Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoedigen, zuivert uw hart. 9Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen. (Jac 4)

     Zij gaan in hun binnenste kamer, sluiten de “luiken en deuren” en gaan in vasten en bidden en wachten net als Elia op de Horev tot zij Christus Zien verschijnen en vragen dan nederig en zo repareren zij leer, traditie en werken, meer en meer en zo leidt Christus hen van door de woestijn naar een oase en weer verder door de woestijn naar de volgende oase tot ze in de Geheel Onverbeelde Oase komen! een goede mysticus blijft niet hangen in een oase die men verliest en gaat weer naar dezelfde oase, die is op zoek naar de Eeuwig Blijvende Oase en Neemt Die Overal Mee! U gaat naar de kerk en gaat er weer uit en komt een andere keer terug, u gaat ter Communie en is die voorbij komt u een andere keer terug voor Communie. Een Echte Mysticus is altijd in de Tempel, Communiceert aldurend en war die hene gaat Neemt Die Die Tempel En Communie Mee! voor zo’n Mysticus is niet: Niemand weet waar de Geest vandaan komt en heen gaat! voor Zo’n Mysticus is het:
     Die is In De Geest en Weet waar Die Vandaan komt Verblijft en Heen Gaat(John 3)
     Nieuw geboren worden is niet een kerkelijke doop, en vormsel. Nieuw geboren is als mens weer terugkeren in de moederschoot en verder terugkeren naar die ene bevruchte eicel en nog verder terugkeren naar de 7e kamer van de ziel! Echt Nederig Worden gaat gepaard met lichamelijk kleiner mens worden zoal een stervende doet: het lichaam en die geest achter laten: versterven en terug keren naar de Oorspronkelijke Mens Van de Tuin van Eden. Het heeft niks met achterbuurt te maken, dat is slechts menselijke stadium, want Christus is overal. U denkt nog steeds dat God het mannelijk en vrouwelijk lichaam in de Tuin van Eden heeft geschapen en dit is niet zo: het is een gevolg van de “appel” eten in de Tuin van Eden en voor goed Oordelen terwijl het goed en kwaad is!
     Echte Mystici gaan Kijken, Echte Mystici zijn bezig met hun blind geloof Geheel vervuld te krijgen, die nemen geen genoegen met half bakken deels zondige beslissingen. Die zoeken De Echte Christus!
     Al is mijn mond groot, ik Weet waarover ik Schrijf en Spreek, I Have Been There And Done So! U weet eigenlijk helemaal niks en doet alsof u weet! U zit niet achterin de kerk, daar is de Echte Achterbuurt! En daar gaat u niet heen! Daar begint Heiligheid! Daar Begint Echte Nederigheid! Die tollenaar, overspelige en moordenaar die daar zitten die zijn Goed Begonnen! U met uw: ik doe dit ik doe dat, ik ga elke week naar de H.Mis, biecht…, ga ter Communie…., u bent die farizeeër en schriftgeleerde voor in de kerk! U snapt niks van Achterbuurt schele ziende blinde die u bent! U zegt niet: ik ben blind, heer, Laat mij Zien opdat ik u Beter van Dienst kan zijn, ja dat bidt u met de lippen en uw geest neemt gelijk de regie over en gooit alle deuren en luiken dicht naar De H.Geest: Ruisen is voor u storm en slecht weer!

     Arme, arme ziel van u! En u maar brallen en zwetsen: ik geloof, ik geloof….en u kunt niet eens de Tuin van Eden vinden, nou dan heb je Groot Geloof….

 3. esoterisch

  De haan kraait in de ochtend

  Een voorbeeld is de zin,

  “Het eerste dat ’s ochtends kraait, is de haan.”

  Dat een “haan” ook wel “het mannelijke geslachtsorgaan” wordt genoemd, kunnen we zien dat de juiste lettertranspositie in de zinsnede C:G is. In Qaballa, of gematria, bevindt C zich op 3, terwijl G zich op Grieks en Hebreeuws 3 bevindt, een relatie die de fonetische gelijkwaardigheid van C en G laat zien, waarbij “C” “hard” is, terwijl “G” “zacht” is. De formule kan nu worden gewijzigd om te lezen:

  Dit eenvoudige voorbeeld herinnert ons eraan dat ‘letteromzettingen’ niet over de gehele lengte van een woord hoeven te worden uitgevoerd, zoals vaak wordt geprobeerd door wat ‘zeer serieuze studenten van ‘een’ ambacht’ zou kunnen worden genoemd, zoals Thelema en Crowley’s skip code cipher, een cijfer dat leidt iemand naar een geheel vreemd kanaal dat hetzelfde genoemde lichaam van Osiris gebruikt.

  Bovendien hebben de klanken bijzondere esoterische waarden. In het geval van de haan (de vogel) is het geluid dat wordt gemaakt “cock a doodle doo!”, en toch is “doodle” avante-garde dwalen met je pen over een stuk papier. De “pen”, die de “penis” is, is wat “schrijft” of “krabbelt”, en toch, als we “een schip rechtzetten”, laten we het schip “weer rechtop” staan in zijn natuurlijke positie.

  Er zijn nog andere voorbeelden te vinden die rond “bloed” draaien. Bedenk dat een “rood licht” “stoppen” of “niet passeren” betekent, evenals dat van “menstruatie”. De natuur neemt inderdaad een speciale plaats in voor de kleur rood, vaak om aan te geven dat zo’n wezen ‘giftig’ zou kunnen zijn of anderszins op de een of andere manier een gevaar zou kunnen vormen. Ook op deze manier is Jehovah/Typhon/Seth een kaste als ‘rood’, wat, op massaniveau volledig afhankelijk van geschreven woordtradities als ‘Torah’, ‘Bijbel’, enz., ook wij dan het woord ‘lezen’ tegenkomen. “.

  Jullie hebben geen idee wie de vijand is ,en jullie verstaan hun taal niet !

  Nu had ik een studie gemaakt over het kasteel in België

  Wat een smerig duister land is dat

  https://robscholtemuseum.nl › truth-warriors-mothers-of-darkness-castle-most-evil-place-on-earth

  https://youtu.be/JP-xM5o07ds

  Nach 95% Profiler Wahrscheinlichkeitsberechnung wären Serienmörder Dutroux & Fourniret Freimaurer

 4. Ik blijf berichten over deze belangrijkste gebeurtenis

  Ik heb onlangs ontdekt dat er op 8 april in totaal 8 totale en gedeeltelijke verduisteringen zullen plaatsvinden op 8 locaties genaamd “Nineveh”, ja, ik zei het, 8 locaties op 8 april. Verwijs naar Matteüs 16 aan het begin en let op de “tekenen uit de hemel” en waar er sprake is van “teken van Jona”. Weet je nog wat de zonsverduistering de mensen van Nineve op die dag veroorzaakte?

  De zonsverduistering zal plaatsvinden over:

  1. Nineve, Texas
  2. Nineve, Missouri
  3. Nineveh, Indiana (dit zal de hoogste omvang van de zonsverduistering zijn op Mag 1.023, de voorspelde lokale tijd dat deze zal plaatsvinden is om 15:07 uur)
  4. Nineve, Ohio
  5. Nineve, Pennsylvania
  6. Nineve, Virginia
  7. Nineve, New York
  8. Nineve, Nova Scotia

  Zonsverduistering van 21 augustus 2017

  De totale zonsverduistering van 8 april 2024

  6666 dagen

  Bedenk dat de inwoners van Nineve zich bekeerden toen zij daar getuige waren van de zonsverduistering.

  Er wordt aangenomen dat de oorspronkelijke zonsverduistering in Nineve plaatsvond op 15 juni 763 v.Chr., dat is 2787 jaar tot dit jaar. Zoek de Strong’s Concordance voor 2787 op en merk op wat de Hebreeuwse betekenis voor ‘charar’ is.

  Merk ook op dat ik (tot nu toe) alleen in heel Noord-Amerika kon ontdekken dat alle 8 deze locaties ALLE locaties waren, zelfs bekend als townships met de naam Nineveh. Let op: er zijn 8 locaties op 8 april. Het lijkt erop dat 8 om een goede reden herhaald wordt, toen ik het getal 8 opzocht volgens https://www.biblestudy.org/ las ik dat het getal 8 zou kunnen betekenen “een nieuw begin, een nieuwe orde of schepping, en de ware ‘wedergeboren’ gebeurtenis van de mens wanneer hij uit de dood wordt opgewekt en het eeuwige leven krijgt’.

  Zijn “Devil Comet” en Eclipse GOD’s WAARSCHUWING Israël/VS Zullen een FOUT maken in Bijbelse proporties?

  https://youtu.be/hGhlwFicwPo?si=N33mJ9jO_B6CoODG

  Als dit u niet doet beseffen dat de openbaring is begonnen

 5. Barack Hussein Obama werd op 4 augustus 1961 geboren

  April 8, 2024, total solar eclipse will cross North America

  uitkomst 62 jaar -8 maanden -en 4 dagen

  Obama is precies zo oud

  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024, het pad van de “Ring van Vuur” zonsverduistering van 14 oktober 2023 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 allemaal op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Aleph” boven Amerika…

  Als je het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2024 en het pad van de Grote Amerikaanse Zonsverduistering van 2017 op een kaart zet, vormen ze samen een gigantische paleo-Hebreeuwse “Tav” boven Amerika…

  Jeremia 33:3

  Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

  “Devil Comet” die groter is dan de Mount Everest op weg naar de aarde

  weten jullie waarom ze het de duivelse komeet noemen

  Omdat hij twee horens heeft

  Het zal zichtbaar zijn tijdens de totale zonsverduistering
  De laatste keer dat komeet Pons-Brooks het perihelium passeerde, het punt dat zich het dichtst bij de zon bevindt in zijn baan, was in 1954. De volgende keer zal volgend jaar zijn, op 21 april 2024. Dat is slechts twee weken na de totale zonsverduistering van 8 april. Noord-Amerika – en we weten nu dat komeet Pons-Brooks tijdens de totaliteit aan de hemel nabij de zon zal staan. Het is waarschijnlijk helder genoeg om met een verrekijker op te merken, en als het weer uitbarst, misschien zelfs zichtbaar met het blote oog in de schemering overdag die ontstaat als de maan de zon bedekt. Dit is een bijzondere traktatie bovenop een toch al spannend evenement, dat je niet wilt missen.

  Nou ik neem alvast afscheid !

 6. Er is ook een periode van 6 jaar, 6 maanden, 6 weken, 6 dagen tussen de eclips van 8 april 2024 en de eclips van 25 november 2030. 2422 dagen.

  Op 8 april is het ook nieuwe maan. Ze zeiden ook dat de timing van de zonsverduistering om 12.00 uur zal zijn. Als je Amos 8 leest.
  Er wordt gesproken over dat er op die dag een nieuwe maan zal zijn, en dat de zon om twaalf uur ondergaat of verduisterd wordt, en dat de maan haar geen licht zal geven. Hierna zal God een hongersnood over het land zaaien, niet naar voedsel of water, maar naar het evangelie.

  En de definitie van 6666 in Strong’s Concordance is Definitie: gerechtigheid

  Koning Charles werd zes maanden, zes weken en zes dagen na de dood van de koningin gekroond.

  Dit was ook best netjes… als je 6 jaar, 6 maanden en 6 dagen (666) optelt bij de dag van de Openbaring 12-tekendatum (23 september 2017), kom je op 29 maart van dit jaar, wat Goede Vrijdag is .

  ALS JULLIE MIJ TOCH NIET HADDEN

  1. Ik dacht toch echt dat dit een Katholiek Forum was maar nee we moeten het doen met zinnen als ‘’ALS JULLIE MIJ TOCH NIET HADDEN’ en andere ongein. Vooral Barack Obama is iemand waar Edwin Vissers moeite mee heeft. Het zal allemaal wel goed bedoeld zijn maar breng ook eens iets echt inhoudelijks waar we elkaar mee aan het denken zetten. Frank is zo’n iemand bijvoorbeeld en als je het met hem niet eens bent, komt dan eens met een duidelijk antwoord op zijn vragen zonder direct op je strepen te gaan staan of te dreigen met God’s eeuwige straf en verder niets. Dat schiet toch niet op in een tijd dat het RK geloof het al zo moeilijk heeft. Op deze manier overigens dan wel terecht.

   1. @J.A.W van Ettinger

    kom dan met vragen! En hoe u of Frank het went of keert het gaat om of de Volle Waarheid bestaat en met al Diens Consequenties! Dat is geen apekool want er worden tig mensen omgebracht in de naam van religie in de de naam van hun God! En dan als Die Volle Waarheid bestaat moet Die ook geheel te controleren zijn want het gaat om vrije wil, vrije keuze met eeuwige consequenties en dat kan niet ivb blind geloof, dan moet het met onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Volle Waarheids Bewijs die voor iedereen geldt, want elke knie zal zich vrijwillig buigen omdat De Volle Waarheid gezien de vrije wil en keuze niet aan dwang doet!!!!

    1. Ik zal proberen Uw antwoord te begrijpen. Maar wie heeft dan het Volle Waarheids Bewijs? Als we al beginnen om elkaars visie niet aan anderen op te dringen maar met respect en begrip voor elkaar te schrijven, dan zijn we al een stuk verder. Er zijn in de loop van de geschiedenis al veel en veel teveel mensen onnodig vervolgd zoals U ook schrijft. Mijn RK geloof houdt voor mij in om te leven in eerbied tot God en te proberen de naastenliefde na te streven. Maar ik neem bijvoorbeeld niet alles letterlijk wat er in de Bijbel staat (waar trouwens vooral in het O.T. veel geweld in voorkomt). maar als een leerzaam doch vooral symbolisch bedoeld boek, geschreven door verschillende mensen uit vroeger tijden. De mensheid is intussen verder gegroeid want we zullen nu toch als zinnige mensen, bijvoorbeeld van homo’s niet meer willen zeggen dat zij een gruwel zijn in God’s ogen? Dus de Volle Waarheid kennen, lijkt mij moeilijk en zelfs bijna een hoogmoedige gedachte. Wie God dan is kan ik als mens niet bevatten al heeft Jezus wel gezegd: wie Mij kent, kent de Vader. Maar wellicht na mijn dood wordt alles echter nog duidelijker. Voorop staat nu om hier als RK een goed leven proberen na te streven met vallen en opstaan. Bijvoorbeeld met respect te schrijven over paus Franciscus en hem geen Bergoglio te noemen ook al zijn, zijn beslissingen ook voor mij soms best wel moeilijk te volgen. Het zegenen van homoparen bijvoorbeeld mag dan wel maar weer niet te opvallend … om een voorbeeld te noemen. Maar hij heeft uiteraard ook te maken met mensen uit Afrika die weer heel anders t.o.v. homo’s staan.

     1. @J.A.W. Ettinger

      Allereerst chapeau! u komt tenminste met een eerlijke overweging zonder blinde beweringen!
      Ik zal uw op uw schrijven chronologisch antwoorden.
      Deel 1
      “Maar wie heeft dan het Volle Waarheids Bewijs? Als we al beginnen om elkaars visie niet aan anderen op te dringen maar met respect en begrip voor elkaar te schrijven, dan zijn we al een stuk verder.”

      Iedere ziel heeft Het Volle Waarheids Bewijs! Iedereen, die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan, heeft een deel in ziel die volmaakt in alles, overal en altijd Godgelijk! Naar Teresia van Avila Profetische innerlijke burcht, de 7e kamer van de ziel. Ik zeg Profetisch want Teresia schrijft dat de ziel zich in rust moet houden en de R.K.Leer van een tweeledige mens uit gaat: lichaam en geest = ziel, daarbij gaat men voorbij dat Christus op de 3e = 8e dag opstaat uit de doden en te maken heeft met twee nachten over God, de val van die Satan en demonen werd en hun kwaadaardig handelen en de twee nacht de zondeval in de Tuin van Eden die beide moeten worden uitgeboet en de 1e nacht over God, zoals beschreven en de 6 groepen zondenvallen in de Tuin van Eden =7: daarom 3e dag en 8e dag opstanding uit de doden door Christus!
      Dat volmaakte deel stamt af van de 7e groep, de kinderen van de volgende generatie in die 6 groepen die geen zondeval hebben begaan, daarom de wetmatigheid: kinderen zijn onschuldig aan de daden van de ouders!. Met dat Volmaakte Deel heet onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs! Met dat deel kun je God herkennen zonder dat er twijfel mogelijk is dat een ander later voorbij kan komen dan God en men kan denken, misschien komt er nog een ander na de Volmaakte Gods Ontmoeting, en God zelf geen ook aan de ziel onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs die volmaakt identiek zijn: Daar weet elia naar eerst aangesproken te zijn door God te wachten wie de laatste is en blijft rustig wachten, er komt nog een aardbeven, storm en vuur voorbij(Satan) tot er geen andere meer komen kan dan “God en de ziel gaat “ruisen : Ontmoeten van Gelijken. Dat “ruisen” is geen wereldlijks gebeuren zoals een wind door bladeren of langs de ingang van de “grot” Het is als In Gelijke “frequentie resoneren” bij Beide Met Volmaakt Kennen van Beide: “Been Van Mijn Gebeente, Vlees Van Mijn Vlees”
      Een goede openbaring is altijd met echte vrede(vreest niet dat kan Satan niet zeggen want vrees is zijn werken) en zonder dwang, evangeliseren hoort ook zo te zijn en door mensen altijd met de mogelijkheid Volmaakt te controleren om blind geloven tot Volmaakt Vervuld Geloven = Godgelijk Weten, te laten komen want al;s enige zo is er een volmaakt vrije wil en keuze met alle consequenties( al dat in het duister verborgen ligt aan het licht en de beraadslagen der harten openbaar: er zijn geen sluiers of verbeeldingen meer, alles is in alles overal en altijd openbaar!
      Zo’n Verschijnen is Die Enige Volmaakte Christusverschijning en is altijd Vol In de H.Geest

     2. @J.A.W. van Ettinger

      deel 2

      “Er zijn in de loop van de geschiedenis al veel en veel teveel mensen onnodig vervolgd zoals U ook schrijft.

      Na de dood van de laatste apostel is de mystiek in moeilijk vaarwater gekomen, ook omdat er geen menselijke directe ooggetuige/ooggetuigen van Christus meer waren. het wordt “van horen zeggen van” en door misstanden in de mystiek greep de “eerste gemeente” in: welke boeken in de bijbel en welke niet en werden grote beslissingen groepsbeslissingen: samenkomsten/concilie en die werden meer en meer richting algemene opvatting van Bisschoppen om in hun ogen ketterse ideeën en steeds strakker naar hun exegese van de Bijbel! Zo is de leer ontstaan waarbij men blinde aannames deed die naar hun opvatting Vol in de H.Geest werd gedaan!
      Laat ik eerst nog een verduidelijking geven: Die Vol in de H.Geest is Ziet gelijktijdig Die Ene Volmaakte Christusverschijning want Christus is Vol in de H.Geest! dat het een aaname van die Boschippen was kun je zien dat men de teksten die ik hier aanhaal, geband zijn, want ze zijn strijdig met hun aanname: Geen mens kan God kennen want Zijn Wijsheid gaat een mens te boven en zij ondersteunen dat in het Credo dat mens en Christus verschillende Oorsprong hebben: God uit God geboren en uit de aarde geschapen en Gods Geest ingeblazen! En dat er geen ander geloof en groter geloof kan zijn dan blind geloven!
      Als men naar de zonde tegen de H.geest kijkt waar in geen eeuwigheid vergvene kan worden en die in alles en overal geldt dan is dat een Gods Eigenschap want God heeft een in alles, overal en altijd geldende verantwoording omdat God in alles, overal en altijd IS! dan kan zo’n mogelijk zo’n zonde te kunnen begaan niet door een schepsel uit aarde en Gods Geest ingeblazen dragen, omdat zo’n schepsel God niet kan kennen zoals God kent en daarmee ook niet de verantwoording kan dragen die God kan dragen. Je moet er Godgelijk voor zijn! Voor iedere andere vorm is het boven het draagbare want men heeft niet de Macht en Kracht gelijk God!
      Als je nu kijkt naar de processen die zijn gedaan door de R.k.Ker in het verleden en het heden zijn ze nooit gedaan zoals het hoort: Vol in de H.geest worden samen Met Die ene Volmaakte Christusverschijning waarbij alles openbaar is met onontkenbaar, onweerlegbaar bewezen Godsbewijs! Geen van de Bisschoppen of priesters hebben bij een ketter proces zo gehandeld! heet dan dat ze elk proces geheel fout gedaan hebben, Ja want de tegenpartij nooit met zo’n Godsbewijs aangeboden:

      24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.(1Kor 14) en de mogelijkheid gegeven zelf naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan! om de Volle Profetie Christusgelijk te controleren! Al mogen er deels ketterse gedachtegangen geweest zijn, zelf waren zij ook niet vrij van ketterse gedachtegangen, zoals ik o.a. beschreven heb met de zonde tegen de H.Geest en Vol in de H.geest zijn en Die Ene Volmaakte Christusverschijning!
      Stel u voor een mens zou zich eeuwig in alles en overal kunnen verdoemen op een blinde keuze en bij een blinde keuze is nooit alles bekend zoals God kent: Russisch roulette is genadiger want daar gaat het slechts om leven en dood, bij de zonde tegen de H.Geest gaat het om eeuwig leven in volmaakte vreugde of eeuwig leven in pijn in de hel. dat is heel, heel, heel, heel ,heel veel meer dan op leven en dood! de christelijke leer dat de mens van oorsprong een schepsel is uit de aarde met Gods ingeblazen Geest is totaal ketters naar de zonde tegen de H.Geest en ook als men kijkt naar de verwekking van Christus: een dochter der mensen, afstammeling van een schepsel uit de aarde met ingeblazen Gods Geest verwekt een kind met God! Naar de Wet en de Profeten kan dit niet: soort met soort elk anders is zondig en God die in alles Volmaakt Handelt een kind verwekken bij een dochter der mensen die de Geslachtsdaad niet kan beoordelen: dat is verkrachten want er is geen volmaakte vrije wil en keuze bij de dochter der mensen! Dan is er ook geen sprake van Volmaakt Eerlijk Totaal open in alles en overal en altijd Gods Recht Een Gerecht! Dat is overweldigen: verkrachten! en God verkracht niet want Volmaakte Liefde weigert zo te doen!
      Ex aequo: Elk proces van ketterij is krom en vooral de R.k.Kerk die beweert de moederkerk alle Christelijke kerken te zijn, zwaar, zwaar beschamend en grotendeels aan te rekenen!

     3. @ J.A.W. van Ettinger

      deel 3

      “Mijn RK geloof houdt voor mij in om te leven in eerbied tot God en te proberen de naastenliefde na te streven. Maar ik neem bijvoorbeeld niet alles letterlijk wat er in de Bijbel staat (waar trouwens vooral in het O.T. veel geweld in voorkomt). maar als een leerzaam doch vooral symbolisch bedoeld boek, geschreven door verschillende mensen uit vroeger tijden. De mensheid is intussen verder gegroeid want we zullen nu toch als zinnige mensen, bijvoorbeeld van homo’s niet meer willen zeggen dat zij een gruwel zijn in God’s ogen? Dus de Volle Waarheid kennen, lijkt mij moeilijk en zelfs bijna een hoogmoedige gedachte. Wie God dan is kan ik als mens niet bevatten al heeft Jezus wel gezegd: wie Mij kent, kent de Vader. Maar wellicht na mijn dood wordt alles echter nog duidelijker.”

      Als men slechts na de dood mogelijk Godgelijk zo kennen betekend dat elk oordeel door Profeten gedaan gedurende hun leven deels onvolmaakt is en nooit in alles een Godsoordeel kan zijn! Moet u eens naast de Christelijke leer leggen: geen één christelijke leer is Vol Waar en exegese evenmin en Traditie ook niet! Nou u moet eens de storm van kritiek horen van die blinde orthodoxen: die beweren dat alles van de Leer, Exegese en Tradtie Volmaakt recht en Gerecht is……..!!!!!!! want zo beweren zij dat die allemaal Vol in de H.Geest zijn ontstaan! Dus of er is tijdens het leven Volmaakt Godgelijk te weten of nooit, want God kan het schepsel mens die Volmaakt door God Geschapen was door God verheven worden naar Godgelijk want dan was god’s schepping niet zo Volmaakt Goed als God zelf is! Links of rechtsom schieten de blinde orthodoxen met hun Leer, Exegese en Traditie in eigen voet! Of er zijn twee verschillende soorten Volmaakt, ze toveren een handeling van God die de Wet en Profeten Omzeilt en dan hoort men te weten dat die Satan werd met De wet en profeten veroordeeld is met eeuwige verdoeming dan is De Wet en Profeten in alles, overal en altijd Godgelijk volmaakt! dat zegt Christus ook:
      1) Christus voert de wil van de God) Volmaakt uit met het Volmaakte Vervullen van De Wet en Profeten en
      2)Hemel en aarde eerder vergaan dan een tippel van De Wet en Profeten: de wet en Profeten was er eerder dan de ‘schepping”van hemel en aarde!
      3Het nieuwe gebod: Heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad en Zoals God mij heeft liefgehad heb ik u liefgehad: dat is Volmaakt Ongeheiligd geheel Zonder zonden Godgelijk Liefhebben, want Christus heeft nooit gezondigd, ook niet in liefhebben en gezien die God uit God is geboren niet geschapen Is Christusgelijk Liefhebben Godgelijk Liefhebben: Volmaakt Godgelijk Zonder zonden Ongeheiligd want noch het Liefhebben van God noch Christus moet Geheiligd worden!

      Wil mend e Bijbel Goed verstaan, hoort men eerst zoals in de Bijbel staat letterlijk voor Vol Waar laten staan: “Iemand(anders) spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen met Gods onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Godsbewijs” men hoort van het Goede uit te gaan!, En dan opgaan naar Die ene Christusverschijning en Met Christus Christusgelijk en Christusgelijke Liefde( Volmaakt Ongeheiligd Zonder zonden Ooggetuige worden van De Volle waarheid tav het in de Bijbel geschrevene! En dan blijkt(!Kor 4:1 en 2) dat de Bijbel verdraaide waarheid heeft, leugens en tekortkomingen naast De Volle waarheid! Dus ja er zijn ontwikkelingen in de Bijbel zoals een gewelddadige God naar een Volmaakt geweldloze God en zo zijn er meer ontwikkelingen te vinden: De Wet en Profeten, en er zijn ook degeneraties te vinden! En niet geschreven volle waarheden in Het Wit van de Bijbel!

      Het is niet hoogmoedige gedachte om de Volle waarheid te kunnen kennen, het is zeker Christusgelijk Moedig en het ontkennen satanisch kwaadaardig zie Job 4 als Elifaz over zijn verschijning spreekt! Het is vermoorden van Van Gods Waarheid!

     4. @J.A.W. Ettinger

      Deel 4 de laatste:

      “Voorop staat nu om hier als RK een goed leven proberen na te streven met vallen en opstaan. Bijvoorbeeld met respect te schrijven over paus Franciscus en hem geen Bergoglio te noemen ook al zijn, zijn beslissingen ook voor mij soms best wel moeilijk te volgen. Het zegenen van homoparen bijvoorbeeld mag dan wel maar weer niet te opvallend … om een voorbeeld te noemen. Maar hij heeft uiteraard ook te maken met mensen uit Afrika die weer heel anders t.o.v. homo’s staan.”

      Dat is een streven die Geheiligd kan worden mits men van Leren en Beleren anderen onthoudt want men kan aps Leren en Beleren als men vol-Profetisch is en daarmee Vol in de H.Geest is:

      1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4) en

      en

      28Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen,(1Kor 14)

      Men heeft geen spreekrecht in welke Christelijke kerk en gemeente als men niet Vol-Profetisch is! SCHAAKMAT!
      Men kan zoals u overwegingen uiten mits men heel voorzichtig is want zelfs overwegingen kunnen misleiden en dan is men met kwaad bezig en men hoort Christusgelijk te zijn! Zeker als men Leert en Beleert!!!!

      Daarom zegt paulus:

      16Weest altijd blij. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. 19 Blust de Geest niet uit, 20 kleineert de profetische gaven niet, 21 keurt alles, behoudt het goede. 22 Houdt u verre van alle soort kwaad. (1Tess 5)

      BIDT ZONDER OPHOUDEN
      DANKT GOD VOOR ALLES
      BLUST DE GEEST NIET UIT
      KLEINEERT PROFETSICHE GAVEN NIET
      ONDERZOEKT ALLES EN BEHOUDT HET GOEDE
      HOUDT U VERRE VAN ALLE SOORTEN KWAAD

      DUS ALS HET OVER HOMO’S GAAT MOET EMNEERST WETEN HOE VOLMAAKT VERWEKKEN IS EN WIE NIET GEHEEL VOLMAAKT VERWEKT EN HOE VOLMAAKT HUWELIJK TE VERSTAAN IS, EN DAN BLIJKT DAT GEEN HUWELIJK NAAR DE GODDELIJKE DEFINITIE HUWELIJK IS DAT GEEN ÉÉN MENSELIJKE GEMEENSCHAP GEHEEL ZONDER ZONDEN IS, DAN IS EEN MONOGAAN CHRISTELIJK HUWELIJK OOK DEELS ZWART: DE KETEL MOET DE POT NIET VERWIJTEN DAT DIE ZWART IS, ZEKER ER ZIJN SEKSUELE RELATIES DIE MEER ZONDIG ZIJN DAN ANDERE, ALS ENIGE DE VOLMAAKTE SEKSUELE RELATIE IS GEHEEL ZONDER ZONDEN!, DE ENIGE DIE NIET HEILIGBAAR IS IS DE VERWEKKING MET DE ZONDE TEGEN DE H.GEEST!

      Conclusie: nederig streven naar goed is Heiligbaar en als men de Hemel in wilt komt men niet aan in alles en overal Volmaakt zonder zonden Christusgelijk liefheben en Godgelijk weten: er is geen andere “waarheid”, hoe klein ook in De Volle Waarheid dan De Volle Waarheid: tot aan de drempel van de Hemel wordt er, mits het niet om de zonde tegen de H.Geest Gaat, en men echt nederig is, Geheiligd , in de Hemel wordt er niet meer Geheiligd!

      1. In ieder geval dank voor Uw uitvoerige antwoord en ik zal het proberen te bestuderen en te begrijpen en daarbij mijn vooroordelen op zij te schuiven.
       Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat we moeten streven naar de Volle Waarheid want wat is Volle Waarheid. Die lijkt mij voor de mens onbereikbaar.
       Want dan komt men bovendien toch weer gauw uit bij: mijn waarheid is Vol dus is het de juiste waarheid en een ander met een afwijkende mening is niet vol en doet of denkt dus verkeerd.

       1. @J.A.W van Ettinger

        “Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat we moeten streven naar de Volle Waarheid want wat is Volle Waarheid. Die lijkt mij voor de mens onbereikbaar.”

        u begint verkeerd want De Volle Waarheid is geen ding en begint de vraag als men op zoek gaat met: Wat, De Volle waarheid is Gods Persoon en dan hoort men te beginnen als men op zoek gaat met: Wie is de Waarheid! Met te beginnen met “Wat” sluit u elke levende op aarde uit dat die De Volle Waarheid kan spreken want u zoekt naar een ding en niet een persoon: Kan u net zo goed gelijk van 10 hoog uit het raam springen want u bent bijvoorbaat zelf een leugenaar, en een leugenaar kan onmogelijk De Volle waarheid vinden! Die liegt altijd! En u overtreedt de Wetmatigheid: Uitgaan van Het Goede want God was de eerste en ook Iemand(anders) spreekt de Volle Waarheid tot het tegendeel is bewezen(met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs)! Die dit overboord gooit kan never ooit De Volle waarheid vinden en is kwaadaardig

 7. Net als altijd hebben de mensen een hekel aan profetische eindtijd tekenen ,ik niet hoe eerder hoe beter .

  Waarom wil Javier Milei zo graag dat die Derde Tempel er komt?

  Allen maar artikelen over homo’s en pedofielen

  1. @Edwin Vissers

   “Net als altijd hebben de mensen een hekel aan profetische eindtijd tekenen ,ik niet hoe eerder hoe beter .

   Waarom wil Javier Milei zo graag dat die Derde Tempel er komt?

   Allen maar artikelen over homo’s en pedofielen”

   U weet niet waarover u het heeft! U weet niet welke tijd er aan komt! u weet niet de echte betekenis van die maximaal 7 tijden/2520 dagen aan verdrukking die komen gaat voor mens en natuur betekend!

   Ook ik verlang naar de Komst van Christus en toch huiver ik voor die Tijd! Vooral voor kinderen!
   daarbij weet u niks van volmaakt verwekken en Geheiligd! er is geen mens op aarde die in alles volmaakt verwekt, dan is elke verwekking met deels zonde! Dan is iedere ketel zwart en dan wilt u een pot verwijten? Ach hoe zat het ook al weer met de overspelige? Wordt daar niet duidelijk dat iedereen op Christus en H.Maagd en alle 7e kamers van elke eigenaar die de zonden nog niet hebben begaan als enige zonder zonde zijn, overspel plegen!
   En dan wilt u het hebben over relaties van lbthi en pedofielen hebben? Zeker er zijn niet te heiligen relaties, niet als enige is een monogame christelijk huwelijk te Heiligen! dat gezwets van u!
   al is de eindtijd in aantocht en zijn zekere tekenen daar, dan nog hoeft men niet uit te glijden in gezwets

  1. Ik weet niet of je aan de kust woont, Eric, maar rij er even heen (geen boeren meer onderweg) en ga bij laag water nog wat meer spijkers zoeken.
   De kritiek kan ook zo belachelijk worden dat je daarmee jezelf ondermijnt.

   1. Frank,
    u onderschat het probleem dat bij u misschien als iets onbegrijpelijks overkomt : iedereen knielt en buigt respectvol voor het uitgestalde heilige Sacrament. Wanneer een zich ‘paus’ noemend persoon, Bergoglio, dit moedwillig en herhaaldelijk niet doet, namelijk ieder jaar voorafgaand aan het Paasfeest, en bovendien de voetwassing van Jezus aan Zijn Apostelen vervangt door een voetwassing van een Moslimvrouw in een gevangenis in plaats van zijn naaste medewerkende kardinalen, dan zou het ook voor u duidelijk kunnen zijn dat Bergoglio een macabere clown is die onder geen voorwaarde nog kan vertrouwen genieten van christenen. Het voor u vermoedelijk zeer leuke gevolg is dat sedert Bergoglio dat de eerste keer deed er tal van moderne missen werden ‘gevierd’ waarbij priester en misdienaars en het hele aanwezige volk allen een rode clownsneus op hun neus droegen. Voor een ernstige christen is dat een herhaling van het drama van de veroordeling van Jezus door de valse Judas en de hogepriesters van Jeruzalem.
    Misschien helpt dit u een beetje om het voortdurende lijden van Jezus beter te begrijpen, en ook waarom Bergoglio dit wel degelijk zeer leuk vindt . . . ?
    En dan spreken we nog niet over Bergoglio als kameraad van zijn loge-vrienden, die dat schouwspel van hem eisen zodat de NOM mis-‘viering’ een geweldig feestelijke duivelsviering wordt zoals overeengekomen in 1948 tijdens de voorbereidingen voor de NOM-teksten onder bisschop Bugnini, voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie.
    U ook vindt dit leuke humor ?
    En ik bereid me al voor op een zeer leuke en pijnigende reactie vanwege u.
    Men kan er niet meer aan twijfelen dat u thuishoort bij een of andere zeer leuke en humoristische loge in uw buurt.

    1. Misschien moet u de raad die u Henk geeft zelf ook ter harte nemen. Beetje langer nadenken vooraleer u reageert en publiceert. En dat is niet grappig bedoeld.

      1. Bon. Een beetje op uw niveau dan. Leg me eens uit waarom Jezus, die toch god is, daar ergens samen met zijn moeder vreselijk zou zitten te lijden? Hij is toch samen met zijn vader en de geest de God die alles geschapen heeft? En die vooraf alles altijd en overal wist en weet en zal weten, en alles altijd onder controle heeft? Dat zegt u hier toch altijd? En u maakt zich zorgen over een mis die niet meer Latijns is en een paus die een beetje stof uit dat oude kardinalenmilieu probeert weg te wapperen? Hoe denkt uw Restkerk daar de wereld een beetje vooruit mee te helpen?
       “…een voetwassing van een Moslimvrouw in een gevangenis in plaats van zijn naaste medewerkende kardinalen”. Schande! In de bijbel kunt u eenzelfde soort verontwaardiging lezen over het gedrag van Jezus zelf, en meteen ook zijn mening daarover.

       1. @Frank Dierickx,
        Antwoord op Uw vraag:
        Jezus wilde ons persé bevrijden van onze zonden.
        Aan Jezus’ lijden kunt U letterlijk zien hoeveel wij zondigen en hoe zwaar dit voor God de Vader is + hoe graag God (= God de Vader + God de Zoon + God de H. Geest) ons onze zonden wil vergeven en vergeten.

        1. Mijnheer Derks, ik snap dat u Eric wil helpen, maar het is niet echt een antwoord.
         Voorts eens een steen in de kikkerpoel.
         Hoeveel mensen zijn er in de loop van de geschiedenis onnoemelijk wreed, langdurig en uiterst kwaadaardig gemarteld en gedood? Christus was niet echt een uitzondering, integendeel. Velen zijn hem voorgegaan, velen zijn hem gevolgd en velen ondergaan dit lot op dit allereigenste moment.
         Die verwijzing naar het lijden als ultiem argument heb ik altijd heel raar en bizar gevonden. Mensen lijden bovendien nog vaker aan ondraaglijke ziektes, natuurrampen etc. en aan hun onderlinge verhoudingen.
         Dat lijden, wat onlosmakelijk verbonden is met het feit mens te zijn, is voor de ene een reden om te geloven in een betere toekomst met een god, en voor anderen dan weer een reden om helemaal niet in zo’n barmhartige liefdevolle god te kunnen geloven.
         Een simpele duidelijke theologie die voor iedereen waar moet zijn, inclusief de moraal en de leefregels, werkt tijdelijk en individueel, maar nooit voor iedereen en voor altijd.

         1. @Frank Dierickx,
          Het lijden van Jezus Christus was ónmenselijk zwaar.
          Vooral Brazilianen proberen het lijden van Jezus Christus na te bootsen in ’n jaarlijkse parade.
          Dat nabootsen mislukt natuurlijk vollédig: zo ondergaan zij geen lichamelijke foltering en vóórtdurende beledigingen.

          Tel daarbij op, dat Jezus Christus absoluut geen gedeeltelijk dier was, naar dat Jezus volop mens (Mens) was + dat Hij tevoren reeds wist wat Hem zou worden aangedaan.
          Ja, God wéét en beseft volledig wat en wie Hij geschapen heeft en tóch houdt Hij zielsveel van de mensen.
          Zoiets vergelijkbaars moet U ook in de praktijk regelmatig(!) zijn tegengekomen: ouders die ÁLLES voor hun kinderen over hebben om HÉN gelukkig te maken.

          1. @P.J.T Derks:

           Het lijden van Jezus Christus was ónmenselijk zwaar.

           35Toen kwamen de zonen van Zebedeüs, Jakobus en Johannes naar Hem toe en zeiden: “Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.” 36Hij antwoordde hun: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” 37Zij zeiden Hem: “Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten.” 38Maar Jezus zei hun: “Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt wordt?” 39Zij antwoordden Hem: “Ja, dat kunnen wij.” “Inderdaad,” gaf Jezus toe, “de beker die Ik drink, zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden;

           u spreekt de bijbel tegen!

           en dan heb ik het niet over Het Nieuwe Gebod van Christus: Heb elkaar lief zoals Ik u Heb Liefgehad!

           Het zo vragen van dragen aan één die niet dragen kan is zondig!: Christus vraagt geen ondraagbare lasten!

           U zwetst weer!

          2. @Frank Dierickx,
           U meldt:
           Mensen lijden bovendien nog vaker aan ondraaglijke ziektes, natuurrampen etc. en aan hun onderlinge verhoudingen.

           MIJN antwoord:
           U kent mijn verleden niet + U kent het verleden van mijn ouders niet. Mijn vader heeft de hongersnood TEN VÓLLE meegemaakt in WO II.
           Erger: hij zat er midden in … met zijn héle dorp.

           Naderhand heeft hij stevige last ervan gehad: velen hebben die moeilijkheden niet overleefd, evenals diverse gezinsleden.

           Dus: ik heb er – als nazaat – DIRECT mee te maken gehad.

         2. @Frank Dierickx

          “Een simpele duidelijke theologie die voor iedereen waar moet zijn, inclusief de moraal en de leefregels, werkt tijdelijk en individueel, maar nooit voor iedereen en voor altijd.”

          Als men simpel met één-voudig die werkt voor iedereen en altijd, helaas willen sommige niet, dan werkt het uiteindelijk omgekeerd!
          en er is geen ondragelijk lijden want dat impliceert dat de mens een last heeft die niet draagbaar is en de mens zal nooit over diens kracht en macht belast worden want dan want dan is er geen Volmaakt Eerlijk Recht en Gerecht en ook geen Volmaakt Vrije Wil en Keuze! Dan kan men God en Gods Recht en Gerechtigheid gelijk buiten de deur gooien!
          Zeker het water kan tot aan de lippen stijgen, zelfs tot aan de kruin, dan nog is het dragelijk! Hetgeen men vergeet velen geen verstand hebben t.a.v dragelijk en hun eigen invulling geven, net als Rome die beweert dat die diens leven niet verkort zoals bv heiligen sterven geen zelfmoord/zelfdoding begaat en dat is niet waar! Als enige die volmaakt sterft en gene lichaam van vlees en bloed achterlaat doet niet aan zelfdoding/zelfmoord. elk ander sterft te vroeg en loopt ook weg om het laatste nog te versterven: lichaam van vlees en bloed , kwade neiging in de geest en 6 sluiers in de ziel! Heiligbaar is, het is niet Volmaakt Ongeheiligd zonder zonden! daarom slaan de blinde orthodoxe Christen ook de plank geheel mis met hun leer t.a.v. stervenden: er mag wel degelijk in nederigheid euthanasie gedaan worden, het gevolg is wel dat men langer in het vagevuur zit! Maar ja,….. Vagevuur mag nog meer pijnlijk zijn men is Gods verzekerd van de Hemel in de Toekomst!

        2. @P.J.T Derks en Frank Dierickx

         als u lijden wil verstaan moet u de gevolgen van de 1e nacht en tweede nacht over God kennen!
         en Frank u heeft Godsgelijk als het over de voetwassing gaat! Blinde farizeïsche schriftgeleerderige orthodoxen zien als enige de buitenkant en zelfs die is krom!

         1. @Henk Gadellaa,
          U kunt wérkelijk niet lezen ÓF U kunt alleen Uzélf lezen.
          Hoe dan ook: U heeft dringend een aanvullende basisschoolopleiding nodig.

          1. @Henk Gadellaa,
           Er is op aarde geen enkele opleiding voor: extreme onwil.
           Ook is er geen opleiding ter verbetering van extreme onwil;
           Er is zelfs geen opleiding ter verbetering van domheid.

          2. @Henk Gadellaa,
           Weet U wat de een na hoogste graad is van domheid?
           Antwoord: niet weten dat iemand dom is.

           Weet U wat de hoogste graad is van domheid?
           Antwoord: niet WILLEN weten dat iemand dom is.

  2. @eric-b-l

   roddelmolen…..

   Hoeveel weet u van het innerlijk van de Paus?:

   25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! De buitenkant maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. 26 Blinde Farizeeër, reinig eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant van zelf rein.(Math 23)

   1. eric-b-l

    of Edwin Visser met of zonder cijfer schrijft, meten, wegen, tellen en berekenen kan u toch niet, u moet uw schoolgeld terughalen want u cijfert als een kwalijk kapot telraam, want u komt nooit op een Godgelijk Getal en het is meer dan niet kunnen, het is niet willen, daarom kwaadaardig

 8. en dat nogwel zonder cijfertjes. Kan jij niet he he he ?

  COVID-19 666 VACCINS: BLUETOOTH CHALLENGE: TREINSTATION CHALLENGE – 16-2-2024

  https://www.bitchute.com/video/CBul1u9jAv6j/

  COVID-19 moet je eens andersom schrijven:

  91-DIVOC

  91 STAAT VOOR 9/11 ?
  D –> Digital
  I –> Identity
  V –> Verification
  O –> Opportunity
  C –> in de tafel van 6 is C de derde letter, oftewel: 6×3 = 18 = 6+6+6

  COVID-19 = TEKEN VAN HET BEEST

  kijk om je heen en ween ———

 9. En wie met een IQ van een neanderthaler heeft de pcr test genomen

  wat ik daar over weet maakt me bang voor me zelf brrrrrrrr

 10. Frank … – – – + + + Het Geestelijk Licht van God + + + – – –

  1. In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God; 2. Het was bij God in het begin. 3. Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan. 4. In wat bestond, was Hij het leven, En het Leven was het licht der mensen; 5. Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.
  — Johannes 1:1-5

  Iedereen die God niet wil aanvaarden leeft in geestelijke duisternis.
  Dat is het lot van de goddelozen.

  Maar voor de heidenen bestaat er wel een ander geestelijk licht, vaal en mistig zoals maanlicht.
  Dat licht kan iedereen verkrijgen door gemeenschap met een priesteres van een of andere duivelse cultuur of met een of andere heks. Het is sterk af te raden want voor Godgerichte mensen betekent dit een leven lang strijden tegen de Tegenstrever, de duivel.

  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.
  — Johannes 1:16

  Jezus werd aan ons geschonken door Zijn Vader om ons te redden uit de geestelijke duisternis.
  Wie dus het ware licht aanvaardt is schuldig aan Jezus te gehoorzamen, schuldig uit liefdesplicht.
  Liefdesplicht is als een zacht juk.
  Liefdesplicht is wat de heilige Harten van Jezus en Maria blijft drijven.
  Liefdesplicht is wat alle ernstige christenen aanvaarden uit vrijheid in liefde.
  Zelfs indien men er voor gedood word door de goddelozen.

  Desondanks blijft het vale licht van de duivel de hele wereld overheersen,
  want de wereld is het rijk van de Satan,
  getuige daarvan o.a. het Vrijheidsbeeld in New York.

  1. De inhoud van uw geloof was mij al een hele tijd duidelijk, Eric. En zoals ik u ook al meerdere keren zei, ik heb daar geen moeite mee. Ik gun u uw geloof. En met mijn vergeetachtigheid valt het nog best wel mee; u hoeft dat dus – voor mij althans – niet almaar weer te herhalen.
   Fijn weekend.

   1. @Frank Dierickx,
    Ik kan het volgende werkelijk niet laten:
    Wélk een hoogmoed heeft zich van u meester gemaakt. Dat is werkelijk beschamend,

   2. Frank,
    het eerste deel van uw vraag (16 februari 2024 om 18:38) was het volgende:

    “Leg me eens uit waarom Jezus, die toch god is, daar ergens samen met zijn moeder vreselijk zou zitten te lijden? Hij is toch samen met zijn vader en de geest de God die alles geschapen heeft? En die vooraf alles altijd en overal wist en weet en zal weten, en alles altijd onder controle heeft? Dat zegt u hier toch altijd?”
    Het antwoord kreeg u hierboven (17 februari 2024 om 06:30).
    Misschien begint u hart al een beetje te groeien ?

    Het tweede deel van uw vraag luidt als volgt :

    “En u maakt zich zorgen over een mis die niet meer Latijns is en een paus die een beetje stof uit dat oude kardinalenmilieu probeert weg te wapperen? Hoe denkt uw Restkerk daar de wereld een beetje vooruit mee te helpen?”
    De ‘vernieuwers’ hadden de klassieke Latijnse H.Mis gerust in de volkstaal kunnen opdragen, maar dat is nu juist wat zij wilden voorkomen. Omdat modernisten de waarheid niet kunnen verdragen werd al in 1948 begonnen met een team van katholieke afvalligen samen met protestantse theologen onder bisschop Bugnini om de hele lijn van de mis als een viering op te vatten, uiteraard in protestantse stijl met grote opening voor inmenging van socialistische ideologie. Tegelijkertijd begon de socialistische ideologie ook binnen te sluipen in de mainstream media. De (volks-) radio was dank zij Hitler gemeengoed aan het worden en vooral de latere TV hypnotiseerde de bevolking als nooit eerder voorheen.

    Maar Gods kleine Rest wordt onaantastbaar behoed door de hemelse machten, zoals in alle vorige bijbelse tijden. Dat was en is nog steeds actueel want tijdeloos. In extreme gevallen, zoals weldra zal gebeuren, verdwijnt Gods kleine Rest-volk “in de woestijn” zoals geschreven staat sedert eeuwen. Onze Heilige Moeder Maria zal de kop van de Slang verpletteren waarna een heropleving de RKK weer tot grote bloei zal brengen.

    Sommigen denken, zoals voorafgaande aan elke grote oorlog, dat nu de echte eindtijd zal volgen maar dat lijkt me onbelangrijk want ondergeschikt aan het altijd weer pragmatische bewijs van het gegarandeerde voortbestaan van het volk van God.

    1. Kortom, u en de restkerk hoeven zich dus absoluut geen zorgen te maken. Voortbestaan verzekerd. Als u daar echt in gelooft en op vertrouwt, wat is dan het probleem?
     Of moeten ook eerst alle andere mensen bekeerd worden, vooraleer u een beetje zelf van uw geloof kunt genieten? Dat is véél te hoog gegrepen, vrees ik.

     1. Frank,
      tracht a.u.b. uw hart te laten spreken.
      God schept mensen en geeft hen gehele vrijheid zodat zij zelf vanuit oprechte liefde voor hun Schepper naar Hem kunnen gaan.
      U hebt het grootste Liefde-Offer aller tijden, van Jezus, nog steeds niet begrepen.
      Want dat Offer is de kern van het christendom en van de Tridentijnse Latijnse Heilige Mis, en de reden waarom wij daar maximaal respect voor betonen.

 11. Dank hiervoor Eric, dat probeer ik steeds te melden we leven onder het juk van de farao

  het vrijheidsbeeld is Isis

 12. – – – + + + Mgr Aartsbisschop Lefebvre 1977 + + + – – –

  Wij zijn overtuigd dat de goede God met ons is,
  en dat op een dag de waarheid zal blijken,
  misschien weldra,
  misschien dat ons weldra antwoorden zullen bereiken,
  komende van Rome.
  Het is mogelijk dat alles weer in orde komt,
  dat de waarheid aan het licht komt.
  Maar wij willen ons geloof niet opgeven !

  Ik sta klaar om te gaan knielen aan de voeten van de Heilige Vader,
  maar niet om hem te zeggen :
  “Zeg mij protestant te worden, morgen ben ik protestant ? NOOIT ! ”

  https://kavlaanderen.blogspot.com/2024/02/aartsbisschop-marcel-lefebvre-wij.html

  We Don’t Want To Give Up Our Faith! – Archbishop Lefebvre
  https://www.youtube.com/watch?v=4xSmRqUvsi0
  BattleForTruth https://www.youtube.com/@_BattleForTruth
  2.747 weergaven 16 jan 2024

  1. Die mens weet ondertussen of zijn God bestaat of niet.
   Zo ja, dan is hij vast heel gelukkig.
   Zo niet, dan zal hij het, gelukkig voor hem, nooit geweten hebben.
   En zo is dat voor elke mens die hier even op aarde was.
   Ons brein heeft het daar super moeilijk mee.
   Onvoorspelbaarheid is niet comfortabel, zelfs soms heel bedreigend.
   Dus probeerden we van meet af aan wat controle te krijgen op de gebeurtenissen.
   Enerzijds met offers en voorspellers en goden en goede of kwade geesten…
   Anderzijds met logisch onderzoek van feiten en verschijnselen.
   Aan die condition humaine is niets veranderd.
   Noch de Goden, noch de wetenschap geven het ultieme antwoord.
   Het zal altijd zoeken blijven.
   Dat is ons lot.
   Kijk maar rond.
   Of in jezelf.

   1. Ieder christen met een gezond gebedsleven en dat oprecht en nederig met innerlijk genoegen beleeft weet dat God en de persoonlijke Engelbewaarder bestaan. Dat is een zekerheid die zeer veel Traditionele Katholieken beleven.

    1. Probeer dan vooral zoveel als mogelijk van die zekerheid te genieten, Eric. Nogmaals, ik gun het u.

     1. Genieten, Frank, kan dat voor u iets anders betekenen dan werelds genieten en wereldse vrede ?
      Om te weten hoe men kan bidden is het een zeer goed idee de biografie van veel heiligen te lezen. Zij tonen hoe het kan verlopen. Het Geestelijk geluk is niet iets dat men kan grijpen, tenware men gewoon is het liefdevol lijden van Jezus en Maria te overwegen en daar geleidelijk deel aan te nemen, dat is een der beste manieren om een geestelijke feedback te verkrijgen. Die feedback wordt bepaald door hogere hemelse machten en het verschaft een zeer diepe innerlijke vreugde dat op geen enkele wijze vergelijkbaar is met werelds genieten en wereldse vrede.
      Dat verschil te ontdekken wens ik u van harte toe.

      1. Nogmaals, Eric, en ik snap niet waarom u dat almaar blijft herhalen, ik gun u volhartig uw buitenwereldse vrede en geluk, ondersteund door de hemelse machten. Echt waar. U heeft uw punt gemaakt. Ik rond hiermee dit repetitieve gedoe af. Fijne avond.

      2. @eric-b-l

       “Om te weten hoe men kan bidden is het een zeer goed idee de biografie van veel heiligen te lezen. Zij tonen hoe het kan verlopen. Het Geestelijk geluk is niet iets dat men kan grijpen”

       zwets, zwets, zwets, zwets! De Wet en Profeten is Loon naar Werken, niet zoals u beweert: werken zonder loon! En Werken en Loon zonder te verstaan!! Moet u voorstellen; u gaat werken in een fabriek voor schoenen en u als enige weet niet hoe men een schoen moet maken en als enige geen schoen gemaakt krijgt en vindt dat men na goed gewerkt te hebben geen recht op loon heeft: Moet u eesn tegen die andere arbeiders zeggen aan het eind van de maand! ze schoppen u de fabriek uit want u bent een totale mislukking en vindt nergens werk want u heeft als enige kromme handen en kromme gedachten, u kan geen eten vinden en elke “aalmoes” die men uit medelijden geeft scheldt u uit en maakt u kapot !! Het zal niet lang duren dat u sterft van de honger! En nog goed ook want mensen die zo doen hebben geen recht om te leven want ze vermoorden alles die in hun handen komt!

    2. @eric-b-l

     “Ieder christen met een gezond gebedsleven en dat oprecht en nederig met innerlijk genoegen beleeft weet dat God en de persoonlijke Engelbewaarder bestaan. Dat is een zekerheid die zeer veel Traditionele Katholieken beleven.”

     zoals gewoonlijk zwetst u want u beweert zonder te gaan kijken of er Engelbewaarders zijn! Dan bent blind! En blinden mogen niet getuigen, noch blind beweren!
     ga kijken voor u beweert! dat u blind aanneemt dat er Engelbewaarders zijn, heet niet dat u kan beweren dat die er zijn!!
     Hoewel ik bedroefd ben overd e Eindtijd, ben ik blij, God wat ben ik Blij dat Die komt want mensen als u worden zonder pardon de mond gesnoerd! En erger want u zwetst ook nog: elke Engelverschijning is een deels zelfgerechtvaardige verbeelde Godsverschijning die gebaseerd is op dat satan zich als Engel voordeed en tot duidelijk werd dat Satan geen kan zijn heeft men zich zelfrechtvaardigend voorgesteld dat er naaste gevallen engelen ook Goed Engelen moeten zijn! En zo heeft men Godsverschijningen in Engelverschijningen verbeeld!

     God Doet niet minder dan Godgelijk Handelen, dan is elke Creatie van God niet minder dan Godgelijk! Satan was nooit een engel voor die viel, die was een Godgelijke die niet Gelijk God wilde zijn,, die wilde als enige God Zijn en vermoordde alle Godgelijken in zichzelf, Want God is Eén en Al-Eén, God is Eén: Naast dat elke Godgelijk Zichzelf is als Individu is Die ook Volmaakte Gemeenschap van Alle Godelijken Die In Alles, Overal En Altijd Volmaakt Samen Volmaakt Eén Zijn en Elkaars Geliefde Zijn en daar de Volmaakte Liefde Eén Is, Zijn Allen In Volmaakte Gemeenschap Eén! en die satan werd heeft Die Gemeenschap vermoord opdat die als enige zou overblijven: satan wilde als enige God zijn!, Dat is meer dan Godgelijk, want satan wilde Godgelijk Niet Godgelijk Delen Met Andere Godgelijken!

     Ga maar naar Het Godsgericht en Vraag over satan welke handeling die satan werd, deed, toen die de zonde tegen de H.Geest beging!

   2. @Frank Dierickx

    “Noch de Goden, noch de wetenschap geven het ultieme antwoord.
    Het zal altijd zoeken blijven.
    Dat is ons lot.
    Kijk maar rond.
    Of in jezelf.”

    U bent een onbeschofte zwetser want u heeft niet overal rond gekeken, noch overal in u zelf! dan kan u niet doen alsof u het bij het rechte eind heeft want u schopt uzelf onderuit dat hetgeen u zegt waar is:

    Het zal altijd zoeken blijven.
    Dat is ons lot.
    Kijk maar rond.
    Of in jezelf.”

    Anarchisten zeggen als u! Die beweren dat men niet kan vinden en hoezo hebben zij dan gevonden dat je niet kan vinden? Anarchisten zeggen dat zodat ze altijd vrijspraak hebben van hun daden want als er geen Volle Waarheid is, wie kan hen dan Recht en Gerecht naar Die Volle Waarheid Veroordelen!

    er is geen onbeschoftere houding dan de uwe! U vertrapt en vermoord elke Onschuld: Pedofilie is geen kwaad in uw ogen want er bestaat geen verkrachting van onschuldigen, en ook niet van kinderen want er is geen Volle Waarheid noch onschuld dan ook geen echte definitie van verkrachten, vermoorden en pedofilie! leve anarchisme!

 13. Henk Gadellaa.
  U schrijft graag over het Volle Waarheids Bewijs.
  Ik snap het niet helemaal maar vind meer begrip bij het apocriefe evangelie Van de Waarheid:

  De uitzichtloze situatie van de mens, waarin de blijde boodschap van de waarheid zich baanbreekt, is een toestand van afgescheidenheid van de ‘Vader der Waarheid’ – de kennis omtrent de Vader is verloren gegaan. Deze staat van vergetelheid is de oorzaak van de chaotische toestand – zowel innerlijk als uiterlijk – van de mensheid, en van de vergankelijkheid van deze wereld van de verschijnselen.

  Wie nu zichzelf en zijn situatie in de ze beschrijving herkent, wordt door dit evangelie direct aangesproken. Want, zo zegt het Evangelie der Waarheid, er is redding uit deze staat van onwetendheid mogelijk, en wel door de kennis waardoor de dwaling wordt opgeheven. Maar deze kennis is alleen mogelijk door de ‘Kracht van het Woord dat van de Vader tot de mensen uitgaat’. Het Evangelie der waarheid is dus de ‘openbaring van de hoop’ voor allen die zich in de staat van vergetelheid bevinden: het brengt hun de belofte van de verlossing uit deze staat.

  Hoe kan de mens door kennis verlost worden? De tekst van het Evangelie der Waarheid beantwoordt deze vraag op steeds andere wijze en met steeds andere vergelijkingen. Telkens wordt gewezen op de spanning die bestaat tussen het van God afgescheiden Al en God zelf. Het Al, de mens inbegrepen, heeft in zijn bestaan een voortdurend en nijpend tekort aan God en aan de kennis omtrent God. En daarom zoekt het Al naar God, als een vacuüm dat gevuld wil worden. Want God is de volheid die het tekort kan aanvullen. En God komt het Al tegemoet in zijn zoon, de Kracht van het woord. Hij vult het tekort aan, zodat het al en de mens weer één met God kunnen worden – door de kennis van de Vader – door de Gnosis.

  Er wordt daarbij uitgegaan van de zienswijze dat de mens vanaf zijn geboorte – en in feite reeds ver daarvoor – leeft in een toestand van vergetelheid aangaande zijn oorsprong en eigenlijke bestemming. Hij leeft principieel in een bestaansvorm waarin hij ten opzichte van alle anderen ingekapseld is – zo functioneert immers zijn ik – en tevens volkomen gescheiden van zijn ware, onsterfelijke zelf, dat één is met de Vader. Dat is de oorzaak van de dood, die niets anders is dan het verbreken van de harde vorm die de mens voor zichzelf heeft opgebouwd uit de harde kern van zijn eigenwillige trots.

  Het stadium van de rups in zijn cocon, een toestand die hij, door vergetelheid, hardnekkig handhaaft, koste wat het kost. Terwijl het toch zijn bestemmig is als een vlinder vrij in het stralende licht te leven.

  Misschien hebben lezers als U en Edwin Vissers etc. hier wat aan.
  Bron; Boek: ‘Over de kennis die verlicht’ van de Duitse schrijver Konrad Dietzfelbinger.

  1. Konrad Dietzfelbinger is met zijn zoektocht naar het blootleggen van het oorspronkelijke christendom inderdaad een boeiend, maar evenzeer een immer zoekend figuur. Of die hier veel lezers zal krijgen betwijfel ik.
   Vriendelijke groet.

   1. Dank voor je reactie Frank. Misschien heb je gelijk maar ik hoop toch ook positieve reacties te mogen krijgen. Niet om mijzelf maar om iets positiefs aan dit Forum te kunnen bijdragen.
    Goed weekend !

    1. @J.A.W. van Ettinger

     Zoekenden die niet vinden, blijven zoekenden en hebben geen betekenis. het is hetzelfde als een dokter die geen genezing voor diens patient kan vinden, als enige idioten blijven hopen dat die dokter zal vinden! In diens praktijk blijven als enige idioten over, het zelfs is in Christelijke kerken! Die geen oorlog noch een tornado, noch een aardbeven noch ruzies en meningsverschillen midden in het gebeuren als donderslag bij heldere hemel werkelijk tot zwijgen kan brengen, verliest diens bestaansgrond en dat zie je ook: Een kerk zonder Vol-Profeten is dood! aAs enige blinde orthodoxe idioten zitten nog in hun kerk, net als die Baäl priesters waar Elia van zegt: u bidt niet hard genoeg naar uw god, misschien is die op vakantie of slaapt die! En zelfs in extase kregen ze niet waarom ze vroegen! En toen het Tijd Werd voor Het Offer van Elia, kwam er een Bliksem uit heldere Hemel en Verslond Elias Offer’, hoe zeikend nat die ook was en elk aards vuur niet kon verteren!!

     Frank kan noch u krijgen positieve reacties van Het Godsgericht want u beiden bent in hart en nieren anarchistisch: er is geen mens die De Volle Waarheid kan spreken want er is geen bewijs dat u ooit zult aannemen als Volmaakt Waarheidsbewijs want er bestaat geen Volle Waarheid! Zelfs de Mogelijkheid van bestaan laat u niet toe! Dat laat u de Mogelijkheid van Waarheidsbewijs ook niet toe! er is niet meer dan een mening! en daarmee is er Geen Volmaakt Recht en Gerecht: Dat is geheel anarchistisch! Zelke mens verkrachten en vermoorden elk: Iemand(anders Spreekt de Volle Waarheid Tot Het tegendeel Is Bewezen! Daarmee is men tot in het diepst kwaadaardig wantrouwend en nooit bereidt om Geheel Goed onderzoek te doen!

 14. @J.A.W van Ettinger

  “U schrijft graag over het Volle Waarheids Bewijs.
  Ik snap het niet helemaal maar vind meer begrip bij het apocriefe evangelie Van de Waarheid:”

  het gaat om de absolute keuze Voor Alles zoals God Is en Godzelf of een andere “vorm”, bv tussen Christendom en Jodendom of Islam of welke andere religie, met de consequentie bij een verkeerde keuze: in alles, overal en eeuwige verdoeming naar de hel!

  Hoe kan men zo’n keuze maken die volmaakt eerlijk Recht en gerecht is?

  1)Op een gedeeltelijke/ gehele binde keuze? 2)Of een keuze waarbij alles zoals God Is, geheel Godgelijk Kenbaar en Controleerbaar met volle Waarheids Bewijs Openbaar is met alle Consequenties met Volmaakt Vrije Wil en Keuze?

  Ad1) betekent dat je God niet Naar De Volle waarheid Kent en Kan Controleren zoals God Is en ook geen Volmaakte Waarheids Bewijs is want men Kan De Volle waarheid niet Godgelijk Kennen: Deels/geheel blinde gok bepaalt of je een eeuwige verdoeming als gevolg te dragen krijgt! Een God want elk zogenaamd kennen is geen Echt Kennen

  Ad2) dat elke gedeeltelijke/gehele blinde keuze nooit de consequentie van een eeuwige verdoeming tot gevolg kan hebben omdat er geen Volmaakt Vrije Wil en Keuze Is en ook geen Volmaakt Kennen Van de Godgelijke Betekenis van een Eeuwige Verdoeming, als ook Geen Volmaakt Waarheidsbewijs en Volmaakte Controle.

  U moet er eens overdenken dat een mens die nog nooit van Christus heeft gehoord en sterft en geen keuze gemaakt heeft of een andere keus gemaakt heeft zich eeuwig verdoemt heeft! En Dat Noemt men eerlijk? Gods Recht En Gerecht?

  Want dat is de consequentie van nooit Godgelijk kunnen Kennen en als men beweert dat het an de dood in de Hemel wel kan, dan hoezo kan men dan wel weten en er voor niet? Hoe kan God duidelijk maken aan een mens dat Die God Is? voor dat die sterft? De bewering is satanisch:

  16Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
  hij stond vlak voor mijn ogen.
  Het was stil – ik hoorde een stem:

  17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
  een mens onbesmet voor zijn Maker?
  18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
  zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;(Job 4)

  1. Henk, kent uzelf iemand met een ‘volmaakt vrije wil’?
   De idee dat de mens een vrije wil heeft is zowat het meest hardnekkige vooroordeel ooit.
   Alleen al het simpele feit dat u in een bepaalde tijd en ruimte geboren bent determineert uw denken, uw handelen, uw hele zijn.
   Vertel maar eens aan een uitgespuwde kansarme zestienjarige uit een of andere voorstad van Parijs of Brussel, dat hij of zij geheel vrij is om het juiste pad te kiezen. Of aan een super brutaal hoog opgeleid verwend nest met een Porsche, dat hij geheel vrij is om voor God te kiezen.
   Of mensen met het weinige waar ze zélf over kunnen beslissen dan nog eens de goede of de juiste keuzes maken? Veel hangt af van geluk en toeval, van een toevallige andere mens, van de eigen weerbaarheid en intelligentie, kortom van verschrikkelijk veel andere factoren dan die ene zogenaamd ‘vrije’ wil.
   Neem de proef op de som. Heeft U een ‘volmaakt vrije wil’?
   Het is u op dit ogenblik volstrekt onmogelijk om iets anders te denken, iets anders te schrijven en iets anders te doen. U bent volledig gedetermineerd door uw idee over waarheid.
   U bent even addict aan uw Waarheid, als die sukkelaars die zichzelf vol crack spuiten.
   U bent evenmin als hen in staat om daar vrijelijk vanaf te stappen.
   Het is u om een of andere reden zelfs onmogelijk om u open te stellen en te luisteren, laat staan uzelf te bevragen.
   Daarmee veroordeel ik u niet, integendeel.
   Dat is heel lastig, op die manier leven. Zo gedetermineerd.

   1. @ Frank Dierickx

    “U bent volledig gedetermineerd door uw idee over waarheid.
    U bent even addict aan uw Waarheid, als die sukkelaars die zichzelf vol crack spuiten.
    U bent evenmin als hen in staat om daar vrijelijk vanaf te stappen.
    Het is u om een of andere reden zelfs onmogelijk om u open te stellen en te luisteren, laat staan uzelf te bevragen.”

    Uw antwoord is bedroevend omdat u elke Volmaakte Controle uitsluit! Dat betekent dat nooit een mens De Volle Waarheid kan spreken, noch Volmaakt Gecontroleerd kan worden: er bestaat voor u niet: iemand spreekt de Volle waarheid tot het tegendeel is bewezen, daarmee gooit u zelfs de basis rechtsgedachte van elke “rechtstaat” over de railing van het balkon! Er is nooit ene persoon die Vol Onschuldig is! daarmee maakt u mens afhankelijk van willekeur van de staat, dan spreek niet over onterechte veroordelingen! en ook niet over heksenjacht of brandstappelen van anders denkenden! Wie geeft hen het recht dat zij recht van leven hebben? Als dat willekeur is is iedereen vogelvrij! Dan klaag ook niet als de dokter u een verkeerde behandeling geeft!

    En uw uitspraak: Daarmee veroordeel ik u niet, “integendeel”, is een leugen want u veroordeeld iedereen voor vogelvrij, een ongegrond verdacht is genoeg voor een molensteen om de nek! men wordt afhankelijk van de willekeur van een meute!

    En dat noemt u Recht en Gerecht! Moet u de wetenschap eens zeggen: Uw onderzoek, uitkomsten en behandeling is van generlei waarde! geen wonder dat wantrouwen zo om zich heen kan slaan! Uw redenatie is de grondsteen van anarchie! U behoort tot de onbeschofste mensen die er op aarde leven! Bij u is geen greintje echte eerlijkheid en respect naar Onschuldig en goed onderzoek!

    1. “… omdat u elke Volmaakte Controle uitsluit! Dat betekent dat nooit een mens De Volle Waarheid kan spreken, noch Volmaakt Gecontroleerd kan worden…”
     Inderdaad. Daar heeft u gelijk ik. Dat denk ik.
     Elk onderzoek, elke wetenschap, elke rechtspraak is altijd relatief in tijd en ruimte.
     Het allerbeste wat we nu in bv. de geneeskunde hebben, zal binnen 50 jaar sowieso achterhaald zijn. Dat zou u toch moeten weten, nee? Of vult u nog tanden met bladgoud, zinkoxide en eugenol?
     Dat betekent geenszins dat we nu niet verder kunnen met wat we nu weten, maar wel dat we ons denken verder moeten blijven ontwikkelen. We kunnen gewoon niets anders.
     Mensen die de eeuwige Waarheid nu al kennen dragen daar allerminst toe bij, integendeel. Soms staan ze een positieve evolutie zelfs heel erg en te lang in de weg.
     U spreekt over Onschuldig en goed onderzoek. Terwijl oreert u over de Volmaakte Waarheid, Volmaakt gecontroleerd, het Volle Waarheids Bewijs, Onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Godsbewijs, De Volmaakte Christusverschijning en tutti quanti.
     Ik vrees dat noch wetenschappers, noch theologen of moraalfilosofen zich met uw geesteskronkels willen bezig houden.
     En geheel terzijde, ook u heeft uw punt hier ondertussen wel héél erg duidelijk gemaakt. Verder aandringen hoeft echt niet. Voor mij toch niet. Ik spreek alleen voor mezelf.

     1. @Frank Dierickx

      “Ik vrees dat noch wetenschappers, noch theologen of moraalfilosofen zich met uw geesteskronkels willen bezig houden.”

      U heeft geen recht om mijn “denken” als geesteskronkels te beoordelen en te veroordelen want u kan niet beoordelen!
      En die wetenschappers net als u gaan voor eeuwig verloren! En hoe pijnlijk het ook is, het is goed dat die en u verloren gaan want uw en hun denken is puur anarchistisch, daar is nergens Eerlijk recht en Gerecht en totale willekeur! Zo’n maatschappij richt zich, gelukkig, zelf ten gronde! Die niet echt kan vinden, kan aan hun eigen kwaad ook niet ontsnappen!

      en u moet niet denken dat ik u vrij laat, die Volmaakte Onschuld Geen Vol Recht van Leven Geeft, Krijgt zelf Ook geen Geheiligd Vol Recht van Leven en ook geen Geheel Ongeheiligd Vol Recht van Leven! ! Daarmee vermoord u uw eigen leven en Leven!

   2. @Frank Dierickx

    “Henk, kent uzelf iemand met een ‘volmaakt vrije wil’?”

    Ja, vele! Elke mens en natuurling, die de zonde tegen de H.Geest NOG NIET heeft begaan, heeft Die in het Diepst van Diens Ziel!, Heel God Heeft Die Ook! Heel de Tuin van Eden, Ook!
    als enige anarchisten als u, willen daar niet aan want dan heeft een mens en natuurling en God en de tuin van Eden ook Gods Volmaakte Verantwoording! En anarchisten vermoorden elke verantwoording want dan zouden ze ter verantwoording geroepen kunnen worden zonder te kunnen ontsnappen en een anarchist wenst volmaakte vrijheid en vrije wil zonder consequenties, want dan kunnen ze doen in alle vrijheid en vrije wil en keuze zoals ze willen zonder daar garant voor hoeven te staan!

    1. @Henk Gadellaa,
     Mij valt werkelijk op: Uw enorme hoogmoed; Uw hoogmoed is zelfs zónder enige grens.
     Één voorbeeld: U meent zelfs letterlijk(!!!) ÁLLES beter te weten dan mensen die de universiteit hebben gevolgd.

     Uw hoogmoed zal onvermijdelijk tot Uw enorm diepe val leiden.
     Het is die hoogmoed van U, die mij dwingt om U in het openbaar voor deze gemeenschap te corrigeren.
     Ten behoeve van Uw eigen zielenheil roep ik U bij deze op, om eindelijk de H. Mis (regelmatig, dus minstens élke zondag) bij te wonen.

     1. @P.J.T Derks

      de overmoedige is degene die denkt te kunnen be-/oordelen zonder die Ene Volmaakte Christusverschijning. U denkt dat u met het gaan naar de H.Mis en ter Communie gaan, u Geheiligd de kerk uit gaat. Geheiligd betekent nog niet dat men Christusgelijk ziet:

      GENEZING VAN EEN BLINDE
      22Zij kwamen in Betsaïda. Daar bracht men een blinde bij Hem en smeekte Hem die te willen aanraken. 23Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Daar deed Hij speeksel op zijn ogen, legde hem de hand op en vroeg hem: “Kunt ge al iets zien?” 24Hij keek en hij antwoordde: “Ik zie mensen, want ik zie ze lopen, maar ze lijken op bomen.” 25Daarna legde Hij nog eens de handen op zijn ogen. Nu zag hij scherp en was zo volkomen genezen dat hij alles duidelijk zag. 26Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: “Ga zelfs het dorp niet in.” (Marc 8)

      een paar vragen aan u:
      1)En Had Christus 2x nodig om de mens duidelijk en scherp te laten zien?
      2) en hoe komt dat Christus 2x nodig had?
      3)En waarom zei Christus: Ga naar huis met de waarschuwing: ga zelfs het Dorp niet in?
      4)En naar welk huis stuurde Christus de man?

      U bent toch zo nederig, dan kunt ook Het Juiste Antwoord geven op die vragen!

      1. @Henk Gadellaa,
       Jezus had letterlijk één keer nodig om de mens duidelijk en scherp te laten zien. Zo heeft God maar één keer nodig om de mens te scheppen. Daarna bracht God de mens naar de Tuin van Eden. Nadat God ook de vrouw geschapen had, vond de mens + de omstandigheden 100% perfect.

       @Henk Gadellaa, U bent óverduidelijk NIÉT nederig en daarom 100% zeer zeker ONgeschikt + 100( zeker niét voorbestemd als dé profeet.
       DÉ profeet waar ons alles Redding van afhangt, waar dus ÁLLES om draait, was en IS Jezus Christus.
       (Ziet U die punt???) Jezus hoeft écht niet nóg eens naar de aarde; Hij heeft ÁLLES al gegeven. Méér dan alles is ÓNmogelijk.
       Jezus heeft wél voor ons mensen de kerk ingesteld met de apostelen als leider en met Petrus als eerste paus.

        1. @Henk Gadellaa,
         Kwakzalverij is strikt genomen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Ook het toepassen van betwiste medische handelingen door bevoegde artsen wordt wel als zodanig beschouwd. Kwakzalverij wordt veelal gezien als boerenbedrog en oplichterij. De mensen die kwakzalverij beoefenen, worden kwakzalvers genoemd.

         1. @P.J.T. Derks

          En waarom beantwoordt u de andere vragen niet ?

          Of raakte u buiten adem(Geest)?

          1. @Henk Gadellaa,
           Kwakzalver, mijn allereerste antwoorden zijn mijns inziens óverduidelijk.

         2. @P.J.T Derks

          “Kwakzalver, mijn allereerste antwoorden zijn mijns inziens óverduidelijk.”

          Had u genoeg Geest gehad, had u alle vragen geantwoord! De eerste Heiliging was door de houding van de blinde niet genoeg, zo is het met u ook: hoevaak bent u al in uw leven niet naar de kerk geweest, gebiecht en ter Communie gegaan en het was niet genoeg, erger dan de man is uw geest blind gebleven en bent u in het verkeerde “huis” beland en naar het dorp gegaan!

          ooit werd een profeet door God gestuurd en werd hem verteld niet dezelfde weg terug te gaan als die heen zou gaan en zo deed de profeet en onderweg werd die aangesproken die beweerde ook een profeet te zijn en dat God hem gezegd had zijn terugweg af te buigen. En hij deed en na zijn bezoek werd zijn rijdier en hemzelf gedood door een leeuw!(1Kon 13)

          Moet u eens lezen!

          Zo is het met u ook al die tijd gegaan: u gaat naar de kerk, biecht en gaat ter Communie, en er is geen verandering in u gekomen want u gaat naar hetzelfde “huis” en nog steeds naar het dorp!

          Christus kan u niet genezen omdat u tegen Diens Raad in gaat: U doet zich voor als profeet want u beoordeelt mij als kwakzalver, zonder eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan! U krijgt mij niet op uw weg, in uw “huis” noch naar uw dorp want die gaat naar de ondergang, want was uw weg, “huis: en dorp goed geweest was u naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan die in uw Bijbel staat! U daarentegen denkt met uw weg, “huis”en dorp te kunnen zien en u bnet niet eens blind gebleven, u bent ziende blind en ziende blinde zonden kunnen niet vergeven worden!

          Daarom zwets u ook uit uw nek!
          Al Heeft Christus slechts één keer nodig om een mens gezond te maken, de mens wil niet in één keer! Want had de mesn in één keer gewild was slechts één biecht nodig en hoeveel keren bent u geweest, en als de mens genoeg had aan die ene biecht, had die niet ter Communie hoven gaan want Die was net zo Volmaakt als De Mens in de Tuin van Eden en daar ging men niet ter Communie en gaat men niet ter Communie!

          Daarmee is bewezen dat u dwaas en halsstarrig bent en u uw zonden niet vergeven krijgt, net zolang tot u bij Die Eene Volmaakte Christusverschijning komt en oprecht biecht!!!!!

          arme , die u bent, denkt profeet te zijn en is niet

  2. Henk Gadellaa:
   Als God inderdaad zo zonder vertrouwen zou zijn in de mensheid en zelfs zonder vertrouwen in Zijn engelen maar vooral uit is op het zoeken van onze smetten, vraag ik mij af waarom God de mens – volgens velen tenminste – dan heeft geschapen? Hij wist dan toch van tevoren dat het zo zou lopen en dan is het vreemd om achteraf Zijn eigen Schepping verwijten te gaan maken. Natuurlijk heeft Hij ons geschapen met een vrije wil maar is dat echt wel zo? Lees de bijdrage van Frank. Hoe het precies zit weet ik uiteraard ook niet maar heb wel er wel vertrouwen in dat alles uiteindelijk goed komt. U haalt dus het boek Job aan maar dat boek is in de Bijbel opgenomen omdat het tegen de vergeldingsleer ingaat want velen dachten vroeger dat tegenslag automatisch een gevolg was van vroegere zonden.

   1. J.A.W. Ettinger

    “Als God inderdaad zo zonder vertrouwen zou zijn in de mensheid en zelfs zonder vertrouwen in Zijn engelen maar vooral uit is op het zoeken van onze smetten”

    Wie spreekt daar in Job 4 door Elifaz verwoord? God? Men kan zien dat u geen eerlijk en goed onderzoek doet net als Frank1 u leest een tekst en dan doet u geen goed onderzoek of die tekst Vol Waar is! Hoezo kan God Volmaakt Handelen en dan een smet vinden in diens handelen? Want dat beweert u met uw exegese!
    of men Handelt volmaakt en is zo handelen volmaakt zonder smetten, of er is geen volmaakt handelen, dan is er ook gene Volmaakt Beoordelen? er kan geen Volmaakt Handelen zijn en dan Volmaakt Beoordelen dat het niet Volmaakt genoeg was want er zijn smetten!

    Hoe krom moet men denken om te veronderstellen, zonder volmaakt onderzoek dat God’s Volmaakt Handelen een creatie geeft waar smetten in te vinden zijn? Volmaakt is zonder smetten, anders is het niet volmaakt overl, in alles en altijd! U laat zich net zo bij de neus nemen als Elifaz door Satan die zich probeert te rechtvaardigen dat de zonde tegen de H.Geest die die beging, de schuld van God was want God had Hem niet volmaakt gecreëerd!

    Hoe zot kan men denken dat Echt Volmaakt in alles, overal en altijd niet Echt Volmaakt ion alles, overal en altijd is!! Daarom schrijf ik mook dat de scheppingsleer avnd e christen Satanisch is want God Die Volmaakt liefheeft maakt een creatie die minder dan God gelijk is en dan die noemt men Volmaakt Zonder Zonden! krommer dan krom kan niet! Ze beweren dat geen mens God kan Verstaan en begrijpen want Gods wijsheid gaat verbovend e mogelijkheden avnd e mens! dan hoe kan je geloven dat er en God bestaat? Waar is dat geloof op gebaseerd? Niet Op God’s Verschijnen, Noch op God’s aanspreken van de mens want er is geen één die God kan horen of begrijpen, dan hoe kan je er over spreken? of duidelijk maken waaruit blijkt dan dat een beheerder van Gods Geheimen betrouwbaar blijkt? Uit diens niet te verifiëren verhaal? U bent net als Frank! Er bestaat voor u niet: Iemand spreekt de Volle waarheid tot het tegendeel is bewezen want er is geen bewijs aan te leveren en daarmee heeft u recht van spreken? Welk recht want er bestaat geen volle waarheid dan heeft u ook geen recht! Men zou u als rechter hebben….! een vrouw wordt voor uw ogen verkracht en vermoord, al roept de vrouw nog zo om hulp en u zegt er is geen verkrachting en moord want die mens kon doen zoals die wilt want er is geen Volle Waarheid en Volle Onschuld! Men moet eens zo’n experiment met gelijken in een afgesloten ruimte doen: Daar is totale anarchisme! Onbeschofter kan een mens niet zijn!! Of de gebeurtenissen in Dachau laten zien en beleven: en uw conclusie als die van Frank daar is niks onrechtsmatig gedaan………, want iedereen heeft recht op diens eigen mening en handelen! Daar is geen moord noch marteling gedaan! en dan kunnen jullie schreeuwen: ja maar wij vinden niet dat een mens verkracht en vermoord mag worden….! Hoezo er is geen Echt Recht en Gerecht dan hoezo kan u spreken over moord en verkrachting? Die termen en handelingen hebben geen bestaan want er is geen echt Recht en Gerecht! Onbeschofter kan men niet zijn! Hoe pijnlijk het ook is, gelukkig is er een hel waar eeuwig verdoemden nooit meer uit kunnen komen! Die zo anarchistisch denken horen nooit vrij te komen! NOOIT

    1. Correctie:

     J.A.W. Ettinger

     “Als God inderdaad zo zonder vertrouwen zou zijn in de mensheid en zelfs zonder vertrouwen in Zijn engelen maar vooral uit is op het zoeken van onze smetten”

     Wie spreekt daar in Job 4 door Elifaz verwoord? God? Men kan zien dat u geen eerlijk en goed onderzoek doet net als Frank! U leest een tekst en dan doet u geen goed onderzoek of die tekst Vol Waar is! Hoezo kan God Volmaakt Handelen, en dan een smet Vinden in Diens Handelen? Want dat beweert u met uw exegese!
     Of men Handelt Volmaakt En Is Zo Handelen Volmaakt Zonder Smetten, of er is geen Volmaakt Handelen, dan is er ook geen Volmaakt Beoordelen! Er kan geen Volmaakt Handelen zijn en dan Volmaakt Beoordelen dat De Creatie niet Volmaakt genoeg was want er zijn Smetten!

     Hoe krom moet men denken om te veronderstellen, Zonder Volmaakt Onderzoek dat God’s Volmaakt Handelen een creatie geeft waar Smetten in te Vinden Zijn? Volmaakt Is Zonder Smetten, anders is Het Niet Volmaakt Overal, In Alles En Altijd! U laat zich net zo bij de neus nemen als Elifaz door Satan die zich probeert te rechtvaardigen dat de Zonde tegen de H.Geest die die beging, de schuld van God was want God had Hem Niet Volmaakt Zonder Smetten Gecreëerd!

     Hoe zot kan men denken dat Echt Volmaakt In Alles, Overal En Altijd Niet Echt Volmaakt In Alles, Overal En Altijd Is!! Daarom schrijf ik ook dat de scheppingsleer van de christenen Satanisch is want God Die Volmaakt Liefheeft Maakt Een Creatie Die Minder Dan God Gelijk Is en dan Noemt men Volmaakt Zonder Zonden, terwijl die minder Volmaakt Is Dan Godgelijk! krommer dan krom kan niet! Ze beweren dat geen mens God kan Verstaan en begrijpen want Gods Wijsheid gaat ver boven de mogelijkheden van de mens! Dan hoe kan je geloven dat er en God bestaat? Waar is dat geloof op gebaseerd? Niet Op God’s Verschijnen, Noch op God’s aanspreken van de mens want er is geen één die God kan horen of begrijpen, dan hoe kan je er over spreken? Of duidelijk maken waaruit blijkt dan dat een beheerder van Gods Geheimen betrouwbaar blijkt? Uit diens niet te verifiëren verhaal? U bent net als Frank! Er bestaat voor u niet: Iemand spreekt de Volle Waarheid tot het tegendeel is bewezen want er is geen bewijs aan te leveren en daarmee heeft u recht van spreken? Welk recht, want er bestaat geen Volle Waarheid, dan heeft u ook geen recht! Men zou u als rechter hebben….!: Een vrouw wordt voor uw ogen verkracht en vermoord, al roept de vrouw nog zo om hulp, en u zegt er is geen verkrachting en moord want die mens kon doen zoals die wilt want iedereen heeft diens eigen waarheid en er is geen Volle Waarheid en Volle Onschuld! Men moet eens zo’n experiment met uw gelijken in een afgesloten ruimte doen: Daar is totale anarchisme! Onbeschofter kan een mens niet zijn!! Of de gebeurtenissen in Dachau laten zien en beleven: en uw conclusie als die van Frank: Daar is niks onrechtsmatig gedaan………, want iedereen heeft recht op diens eigen mening en handelen! Daar is geen moord noch marteling gedaan! En dan kunnen jullie schreeuwen: ja maar wij vinden niet dat een mens verkracht en vermoord mag worden….! Hoezo?, er is geen Echt Recht en Gerecht dan hoezo kan u spreken over moord en verkrachting? Die termen en handelingen hebben geen bestaan want er is geen echt Recht en Gerecht! Onbeschofter kan men niet zijn! Hoe pijnlijk het ook is, gelukkig is er een hel waar eeuwig verdoemden nooit meer uit kunnen komen! Die zo anarchistisch denken horen nooit vrij te komen! NOOIT

 15. Geen reactie gekregen hier

  esoterisch

  De haan kraait in de ochtend

  Een voorbeeld is de zin,

  “Het eerste dat ’s ochtends kraait, is de haan.”

  2024 Notre Dame Parijs herbouwd

  Gewoon een linkje dat ik online had gevonden over de haan….

  Je kent het verhaal van verschillende opstanden. Het verhaal van hoe Lucifer een oorlog voerde tegen de Almachtige in de hemel, hoe Lucifer op de aarde werd geworpen. Je kent het verhaal van hoe de man in opstand kwam tegen de Almachtige in de tuin van Eden, hoe de slang de vrouw misleidde om van de verboden appel te eten. Er is het verhaal van hoe hanen in opstand kwamen tegen de mens, hoe de mens de klok uitvond. Voor het begrip van de tijd was men sterk afhankelijk van de hanen.

  https://steemit.com/story/@gandhibiba/legend-of-the-roosters-revolt

  Meer “Franse connecties” met de “haan” en Australië (land down under – onderwereld/afgrond – tovenaar van OZ/Satan), het Australische rugby (“nucleaire bal”) team, de “Sydney Roosters” (Sidhe/Sith Lords – Darth Bane/vernietiger/moordenaar Cain in Star Wars).

  De Franse voetbalfederatie (“FFF = 666”) gebruikt de haan als symbool, net als de Britse voetbalclub Tottenham HOT-sporen. Frankrijk wint Wereldbeker In 1998 (“666”) hetzelfde jaar debuteerde de klokkenluider van de musical Notre Dame de Paris in Parijs. (Clip gezien aan het einde van de video) en ik heb zojuist de poster gezien die Oonao ervoor achterliet in een andere reactie op mvpappas6046 – wauw, het toont het vuur van de Notre Dame. In 1998 was er ook een totale zonsverduistering, die begon in de Stille Oceaan en de Galapagos, het noorden van Colombia en Venezuela overstak voordat hij zich over een aantal populaire eilandbestemmingen in het Caribisch gebied verspreidde.

  https://www.roosters.com.au/history/our-identity/club-logo-revolution/

  Tegen het einde van de video is de naam Esmeralda = “smaragd” – de smaragdgroene kroon van Lucifer die viel, de smaragdgroene tabletten van Thoth, het Smaragdgroene Eiland (Ierland), de groene man Osiris oftewel Satan. Groene heks/Greenwich (GMT – tijdheer). De klokkenluider uit de Notre Dame-roman van Victor (zegevierend/ Nike – Enki?) Hugo (“baas”) of Druïde/Keltische god Hu Gadarn, ook bekend als Satan – Dr WHO/Hu.

  http://raven.theraider.net/threads/the-emerald-of-lucifer.17384/

  De maan stond in LeO zoals het zal zijn voor volle maan 25. Mars stond op het oog van Alderbaran wat betreft het offeren van mijn hond op Paasdag 21 april week van de Notre Dame

 16. https://www.niburu.co/het-complot/13962-michelle-obama-vertegenwoordigt-illuminati-bij-offering-notre-dame

  Het eerste beest is Obama
  Profetische droom onthult dat Obama oproept tot religieuze eenheid
  14 september 2020 door Lydia Hodge 67 reacties

  Ik wil een droom delen die ik een paar maanden geleden had over de manifestatie van de antichristelijke geest door Obama en de manifestatie van de geest van waarheid door Gods Overblijfsel. In mijn droom hield Obama een toespraak over God. Hij zei: ‘We dienen allemaal dezelfde God, ongeacht onze religie. Het is dezelfde hogere macht. We hebben gewoon een andere openbaring van hem. Zijn toespraak … [Lees meer…] over de profetische droom onthult dat Obama oproept tot religieuze eenheid

  Obama direct gekoppeld aan antichrist in Beiroet Explosie in iPet Goat II voorspellende programmeervideo
  6 augustus 2020 door Expat Gal 45 reacties

  https://www.youtube.com/watch?v=3FOsbQ2mNDk&t=0s Neem even de tijd om te BEGRIJPEN dat de explosie/bombardementen in Beiroet (?) plaatsvonden op de verjaardag van Obama op 4/8 en dat de Antichrist onmiddellijk na deze gebeurtenis in opkomst is! iPetGoat II is een occulte, voorspellende video die de opkomst van de Antichrist en de vernietiging van de wereld laat zien. Er zijn minstens 10 gebeurtenissen geweest… [Lees verder…] over Obama direct gekoppeld aan de Antichrist in Beiroet Explosie in iPet Goat II voorspellende programmeervideo

  De halfbroer van Barack Obama beledigt de ‘koude en meedogenloze’ ex-president
  2 augustus 2020 door Expat Gal 19 Reacties

  Artikel Een paar fragmenten: “Een ‘koude en meedogenloze’ president Obama liet zijn Keniaanse familie in de steek in hun grootste uren van nood, volgens een nieuw verhaal van de vervreemde halfbroer Malik Obama… Wat ik zag was dat hij het soort was dat van een persoon die wil dat mensen hem aanbidden. Hij moet aanbeden worden en dat doe ik niet.” (Malik Obama) “Terwijl Obama in het Witte Huis was, … [Lees verder…]over Barack Obama’s halfbroer scheurt ‘koude en meedogenloze’ ex-president

  Droom – Antichrist Obama, Rode Bruiloft, Executie van Christenen (Yahushua’s Walk With Me) & Informatie over bedreigingen waarmee de VS worden geconfronteerd
  12 juni 2020 door Expat Gal 13 reacties

  YouTube-kanaal, Yahushua’s Walk With Me, deelde deze zeer moeilijke en verontrustende droom die haar veel dingen bevestigde die God in mijn Geest heeft bevestigd. 1) Obama vertelde haar dat hij de Antichrist was. 2) Obama is nooit weggegaan. Hij heeft in de schaduw gestaan en dingen geleid. 3) Obama is bedrieglijk waar hij deed alsof hij het conferentiecentrum verliet en vervolgens terugkeerde naar … [Lees verder…]over Dream – Antichrist Obama, Red Wedding, Execution of Christians (Yahushua’s Walk With Me) & Intel of Threats Geconfronteerd met de VS

  Een profetische droom onthult dat Barack Obama herstelt van een valse vlag schotwond in het hoofd.
  8 september 2019 door James Bailey 16 reacties

  In de onderstaande vier minuten durende video deelt Gwendolen Song een verbazingwekkende profetische droom waarin ze zag hoe voormalig president Barack Obama een ogenschijnlijk fatale schotwond in het hoofd kreeg. Vervolgens zag ze hem in het ziekenhuis behandeld worden. Omdat zij een professionele verpleegkundige is, is zij bekend met de behandeling van traumapatiënten. In de droom was zij een van de mensen die voor hem zorgden. … [Lees meer…] over de profetische droom onthult dat Barack Obama herstelt van een valse vlag schotwond in het hoofd.

  Een profetische droom onthult dat Obama achter president Trump aanrijdt.
  16 augustus 2019 door James Bailey 34 reacties

  Z3er Donna Bryant Sikes deelde de volgende profetische droom. Op 20 juni 2017 droomde ik dat ik naar een bruiloft ging in een groot open veld. Van overal kwamen mensen. Toen ik daar aankwam, werden er op strategische plaatsen enkele grote, platte, ronde rieten ornamenten aan de bomen rondom het veld gehangen. Op elk ervan stond een enkel symbool dat ik niet ken, maar het… [Lees meer…] over de profetische droom onthult dat Obama achter president Trump aan rijdt.

  “Ze kijken naar de verkeerde persoon. Ze kijken de verkeerde kant op.”
  10 augustus 2019 door James Bailey 19 reacties

  In het 31 minuten durende audiobericht dat onderaan dit bericht wordt weergegeven, deelt Jacky Julyan, inwoner van Groot-Brittannië, een machtsprofetische visie op de toekomst van Amerika. Het transcript van haar visie is als volgt. Het eerste dat ik zag was een groot, grijsachtig marmeren beeld op een afstand, maar het was erg glanzend. Er werd tot in de perfectie gepolijst. De steen begon te glanzen en veranderde in een prachtige … [Lees meer…]over “Ze kijken naar de verkeerde persoon. Ze kijken de verkeerde kant op.”

  “We zullen worden toegesproken door Barack Obama.”
  4 augustus 2019 door Mena Lee Grebin 12 reacties

  Ik wil een verontrustende droom delen die ik kreeg nadat ik in gebed een specifieke vraag had gesteld over wat er binnenkort gaat gebeuren. De eerste scène was dat ik aan het rennen was. Ik weet niet zeker voor wie of wat ik op de vlucht was, maar ik rende regelrecht een donkere kamer in. Zodra ik de kamer binnenkwam, voelde ik dat er iemand was. Ik stak mijn hand uit met mijn handpalm naar voren gericht, en ik … [Lees verder…]over “We zullen worden toegesproken door Barack Obama.”

  Profetische droom waarschuwt dat Obama terugkeert naar het Witte Huis en samenzweert tegen christenen.
  31 juli 2019 door James Bailey 9 reacties

  Z3er Carl deelde de volgende droom die hij een paar maanden geleden ontving. Ik was altijd een beetje sceptisch over Obama als de officiële ‘antichrist’. Ik weet dat de Heilige Geest mij heeft verteld dat hij de geest van de antichrist heeft, maar na deze droom ben ik daar niet zo zeker van. Het leek alsof ik in de geest verkeerde in deze droom waarin niemand mij kon zien, maar ik was me volledig bewust van wat er aan de hand was … [Lees verder…] over de profetische droom waarschuwt ervoor dat Obama terugkeert naar het Witte Huis en samenzweert tegen christenen .

  “Obama heeft een legioen dat wapens ontwikkelt voor gebruik bij het ruimen van de christelijke massa.”
  30 juli 2019 door James Bailey 4 reacties

  Z3er Ara deelde de volgende droom die ze onlangs ontving. Ik sliep op een nacht en in een droom liep ik naar de kerk voor de zondagsmis. Toen ik bij de kerk kwam, zag ik een man in een zwart pak met een futuristisch geweer. Ik werd bang door hem. Toen ik dichterbij kwam, herkende ik het gezicht. Het was Barack Obama. Hij richtte het geweer door een raam van de kerk en richtte het op … [Lees verder…] over “Obama heeft een legioen dat wapens ontwikkelt voor gebruik bij het ruimen van de christelijke massa.”

  “Ik kom terug. Je hebt nog niets gezien.”
  27 juli 2019 door James Bailey 55 reacties

  Z3er Edgar Mugabi David was een aanhanger van Barack Obama totdat God hem een reeks dromen gaf die de ware identiteit van Obama onthulden. Edgar is geboren in Oeganda, maar woont momenteel in Groot-Brittannië. Hij stuurde me onlangs de volgende reeks dromen die hij ontving. Ik vond Obama leuk toen hij aan de macht kwam en, net als iedereen, luisterde ik graag naar zijn toespraken, maar in … [Lees verder…] over “Ik kom terug. Je hebt nog niets gezien.”

  De Obama-worm vernietigt de landbouwvoedselproductie.
  25 juli 2019 door James Bailey 11 reacties

  Veel tekenen van de wederkomst van de Heer zijn in vervulling gegaan sinds het Joodse volk Jeruzalem in 1967 heroverde, wat volgens mij het begin markeerde van het seizoen van de wederkomst van de Heer. Jezus openbaarde dat de tekenen zouden bestaan uit toenemende hongersnoden en pestilenties, dat wil zeggen plagen, ziekten en plagen. (Lukas 21:11) Nu dreigt een nieuwe plaag de voedselvoorraden te vernietigen, in het bijzonder… [Lees meer…]over de Obama-worm vernietigt de voedselproductie in de landbouw.

  Fox News ondertiteling beweert dat Obama de “echte messias” is
  20 juli 2019 door James Bailey 15 reacties

  De onderstaande 17 minuten durende video werd op 18 juni 2018 door Fox News op hun YouTube-kanaal geplaatst. Het is een fragment van een van hun programmapresentatoren, Laura Ingraham, uit haar programma, genaamd The Ingraham Angle. Tot nu toe gaat het goed, totdat je de optie selecteert om ondertiteling in te schakelen en de eerste paar seconden te kijken. In plaats van haar exacte woorden te citeren, beweren de ondertitels … [Lees meer…] over de ondertiteling van Fox News dat Obama de “echte messias” is

  Obama tekent order genaamd: “Het uitsterven van de christenen” (Gelzel L)
  17 juli 2019 door Expat Gal 39 reacties

  In de onderstaande 44 minuten durende video deelt YouTube-kanaal Gelzel L een droom die ze eerder dit jaar ontving, waarin ze zag wat klinkt als het begin van de verdrukking in de Verenigde Staten. Deze droom komt overeen met wat mij in mijn geest is getoond. In haar droom begonnen alle telefoons tegelijkertijd te rinkelen. Terwijl we antwoordden, stopten er veel militaire voertuigen, dus … [Lees verder…]over Obama ondertekent het bevel genaamd: “Het uitsterven van de christenen” (Gelzel L)

  Trump was uit beeld en nu was Obama de president.
  1 december 2018 door James Bailey 27 reacties

  Op 29 november 2018 deelde de uitgever van het YouTube-kanaal KingGrace777 een waarschuwingsdroom die ze ontving waarin ze het komende beest zag, beschreven in Openbaring 13. Ze plaatste een video van 22 minuten, die onderaan dit bericht wordt weergegeven. Het volgende is een transcriptie van haar bericht. Een paar avonden geleden had ik het gevoel dat ik het echt moest weten, dus vroeg ik de Heer gewoon, … [Lees meer…]over Trump was buiten beeld en nu was Obama de president.

  Profetische dromen waarschuwen voor Obama’s rotte tanden – een leugenaar zoals zijn vader Satan
  27 november 2018 door Expat Gal 25 reacties

  De drie minuten durende video van YouTube-kanaal veld 16, weergegeven onderaan dit bericht, presenteert een droom over de rotte tanden van Barack Obama, bevestigd door twee andere christenen, waaronder Beverly van Church in the Wilderness, die veel dromen heeft gehad over Obama als de antichrist. , over rotte tanden die onthullen dat Obama een leugenaar is, net als zijn vader, de duivel. Ik geloof dat God doorgaat met … [Lees verder…]over profetische dromen waarschuwt voor Obama’s rotte tanden – een leugenaar zoals zijn vader Satan

  “De pupillen van zijn ogen leken op die van een dier, bijna op slangenogen.”
  26 november 2018 door James Bailey 5 reacties

  Op Thanksgiving Day, 22 november 2018, ontving Amanda Christian een visioen van een kwaadaardige aanwezigheid die Obama binnendrong. Ze deelt het visioen in de onderstaande twee minuten durende video, die als volgt is weergegeven: “Ik wilde dit visioen met jullie delen. Ik was wakker. Het was een wakker visioen. Het ging heel snel, maar in het visioen kon ik zag Obama en hij zat voor een bureau en hij was … [Lees verder…]over “De pupillen van zijn ogen leken op een dier, bijna op slangenogen.”

  Hij sprak en zei: “Ik ben God.”
  20 november 2018 door Mena Lee Grebin 20 reacties

  Ik wil graag met jullie delen wat ik zag over het Beest. Vanaf de kleine uurtjes van zondagochtend (18 november), tot het opkomen van de zon, bevond ik mij op een soort spirituele stroom waarbij ik ongeveer zes uur lang in en uit visioenen was. De hele tijd sprak de Heer tegen mij terwijl Hij scène na scène voor mij flitste en de donkerste geheimen onthulde… [Lees meer…]over Hij sprak en zei: “Ik ben God.”

  “Obama riep zichzelf uit tot ‘god’.”
  1 november 2018 door James Bailey 18 reacties

  Z3er Samson deelde een recente droom over Barack Obama, zoals hieronder weergegeven. Ik ben altijd een lurker op deze site en kom en ga vrij vaak. Ik had het gevoel dat ik je moest vertellen wat ik zag in een visioen dat ik op 26 september 2018 had. Terwijl ik die dag de Heer aanbad, koos ik het lied ‘Onze God is groter’ van Chris Tomlin. Terwijl ik het zong, zag ik een visioen in mijn geest. Ik zag … [Lees meer…]over “Obama riep zichzelf uit tot ‘god’.”

  Profetische droom laat zien dat Obama onthuld wordt en aan de macht komt
  30 oktober 2018 door Monique Bizet 51 reacties

  Op 19 oktober om vijf uur ’s ochtends ontving ik een profetische droom waarin de toekomst van de Verenigde Staten werd onthuld. Ik wist dat er vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen iets heel drastisch, iets GROOTS, was gebeurd. Ik wist dat de datum 3 november was, maar de Heer onthulde het jaar niet. Ik was in een gebouw en keek naar een presidentiële gebeurtenis. Er was overal extreme ‘nood’, buiten … [Lees meer…] over de profetische droomshows die Obama onthulde en aan de macht kwam

  Profetische droom onthult dat Obama volledig is getransformeerd in een jonge, knappe man.
  19 september 2018 door James Bailey 35 reacties

  In de onderstaande vijf minuten durende video, gepubliceerd door het YouTube-kanaal van Psalm 27, deelt deze dame een profetische waarschuwingsdroom die ze op 8 augustus 2018 ontving met betrekking tot Barack Obama. In de droom zat ze met tienermeisjes in de aula van een middelbare school. Toen zag ze Obama bij hen zitten. Ze vond het niet leuk om hem daar te zien, dus begon ze hardop te bidden en de naam te verkondigen van … [Lees meer…] over de profetische droom onthult dat Obama volledig getransformeerd is in een jonge, knappe man.

  “Zijn gezicht veranderde in een skelet en er begon een licht in te gloeien, dat zijn tanden verlichtte.”
  13 september 2018 door James Bailey 23 reacties

  Z3er Lisa SN deelde de volgende getuigenis van wat haar gisteren overkwam nadat ze God om bevestiging had gevraagd of Barack Obama de antichrist is. In het voorjaar van 2014 werd ik uit een diepe slaap wakker en zag een jonge Keniaanse jongen naast mijn bed staan. Hij leek ongeveer 14 jaar oud. Zijn ogen waren enorm en lieten vooral het wit van zijn ogen zien. Hij reikte naar mij toe om… [Lees meer…]over “Zijn gezicht veranderde in een skelet en er begon een licht in te gloeien, waardoor zijn tanden verlichtten.”

  Er verscheen op zijn voorhoofd tussen zijn ogen nog een oog, “een derde oog.”
  12 september 2018 door Lydia Hodge 33 reacties

  Na de recente toespraak van Obama aan de Universiteit van Illinois, waarin hij president Trump scherp bekritiseerde en stelde dat Amerika niet “op een verlosser moet wachten” en Amerika “geen Messias nodig heeft”, voelde ik mij genoodzaakt een recente droom te delen. Ik bid dat u dit in gebed aan de Heer wilt voorleggen, omdat ik geloof dat het relevant is voor Obama’s identiteit in de eindtijd. In de droom zag ik … [Lees meer…]over Er verscheen in zijn voorhoofd tussen zijn ogen een ander oog, “een derde oog.”

  “Hij zal later weer op het toneel verschijnen. Deze man is DE ANTICHRIST!”
  11 september 2018 door James Bailey 18 reacties

  Ik ontving vandaag een interessante e-mail van Z3er Jennifer B, waarin ze een geweldig verhaal vertelde over een profetisch woord dat vele jaren geleden aan haar schoonzus werd gegeven. Dit is wat ze deelde. Na het lezen van het recente artikel op Z3 News, “Watch Obama”, begon ik de commentaren te lezen en zag ik de YouTube-link naar de toespraak van Obama, dus besloot ik het te bekijken. Toen hij begon te praten, ik … [Lees meer…] over “Hij zal later weer op het toneel verschijnen. Deze man is DE ANTICHRIST!”

  “Kijk naar Obama. Kijk uit naar enkele ‘goede dingen’ van Obama. Het is een val!”
  7 september 2018 door Darrell en Deb Sansom 52 reacties

  Er komt veel van Obama. Hier is een woord dat de Heer op 20 maart 2018 tot ons sprak over Obama. “We leven in een zeer slechte tijd. Hekserij viert hoogtij. Je moet heel ijverig zijn om je hart, je ogen en je oren te bewaken, want de slang is erg sluw. Hij zal zijn slechtheid verhullen. Het zal aantrekkelijk zijn. Het zal Wees schattig. Het zal mooi zijn. Maar jij… [Lees verder…] over “Kijk naar Obama. Kijk of er een aantal ‘goede dingen’ van Obama komen. Het is een valstrik!”

  Profetische waarschuwingsdroom legt mediaplannen bloot om Obama te verheerlijken
  6 september 2018 door James Bailey 56 reacties

  In mei 2018 tekende Netflix een meerjarige overeenkomst met voormalig president Barack Obama en voormalig first lady, Michelle Obama, om televisieprogramma’s en films te produceren die exclusief op Netflix worden uitgezonden. De deal zal de heer Obama een internationaal televisieplatform geven tijdens zijn post-presidentschap, waardoor hij miljoenen mensen in de Verenigde Staten en internationaal kan bereiken. Het echtpaar… [Lees meer…]over de profetische waarschuwingsdroom legt mediaplannen bloot om Obama te verheerlijken

  ‘Ze gaan de Sears Tower opblazen.’
  14 juli 2018 door Lydia Hodge 25 reacties

  Een paar dagen geleden was ik in slaap gevallen terwijl ik een film aan het kijken was, en ik bevond me in die toestand tussen half slapen en half wakker zijn. Ik zag een afbeelding van Barack Obama en hij had bloed in zijn ogen. Het was genoeg om mij volledig wakker te laten schrikken. Toen ik wakker werd, kwamen de volgende woorden in mijn geest op: ‘Ze gaan de Sears Tower opblazen.’ Deze woorden waren zo krachtig, … [Lees meer…]over “Ze gaan de Sears Tower opblazen.”

  Profetische droom onthult dat Obama leiders van andere landen overweldigt
  3 juli 2018 door James Bailey 44 reacties

  In de onderstaande 14 minuten durende video deelt Z3 News-bijdrager Christopher Harris zijn recente droom waarin hij Barack Obama tussen leiders van andere landen zag staan. Toen zag hij hoe Obama de andere leiders fysiek sloeg en ze allemaal tegen de grond sloeg totdat alleen hij overeind bleef staan. Toen veranderde de kamer in een groot hightech rood oog met een metalen rand eromheen … [Lees verder…] over de profetische droom onthult dat Obama leiders van andere landen overweldigt

  Instagram-foto lijkt op Obama verkleed als Satan.
  1 juli 2018 door James Bailey 34 reacties

  De hierboven getoonde foto werd een paar weken geleden op Instagram geplaatst door iemand die dacht dat het Obama was. Dit artikel presenteert bewijsmateriaal dat deze mogelijkheid ondersteunt, hoewel ik niet kan bewijzen dat hij het is, omdat ik er niet bij was en zijn gezicht gedeeltelijk verborgen is. Hier zijn vijf redenen waarom het Obama zou kunnen zijn. 1) Het lijkt op Obama. De gelaatstrekken van de man die het kostuum draagt… [Lees meer…]over de Instagram-foto lijkt op Obama verkleed als Satan.

  “Angst zal ervoor zorgen dat massa’s mensen naar Obama, zoon des verderfs, vluchten voor bescherming tegen wat hij feitelijk veroorzaakt.”
  30 maart 2018 door Linda Hasche 68 reacties

  “Er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren, en op aarde zal er ontsteltenis onder de naties zijn, verbijsterd door het gebrul van de zee en het ruisen van de golven. De mensen zullen flauwvallen van angst en ongerustheid over wat er op aarde gaat gebeuren, want de machten van de hemel zullen wankelen.” (Lucas 21:25-26) Ik ontving het volgende waarschuwingswoord op 15 maart 2018: “Angst bedekt een … [Lees verder…] over “Angst zal ervoor zorgen dat massa’s mensen naar Obama rennen, zoon des verderfs, voor bescherming tegen wat hij feitelijk veroorzaakt.”

  Een man van wetteloosheid leidt de aanklacht tegen Californië
  13 maart 2018 door James Bailey 104 reacties

  Een paar jaar geleden hoorde ik veel mensen beweren dat Barack Obama de antichrist was, maar ik lachte hardop omdat het zo belachelijk klonk. Terwijl de getuigenissen bleven komen, vroeg ik God er begin 2014 uiteindelijk naar. Ik was erg verrast door wat Hij mij liet zien. Onmiddellijk zag ik een visioen van Obama rijdend op een wit paard, wat een duidelijke verwijzing is naar Openbaring … [Lees verder…] over de man van wetteloosheid die de aanklacht tegen Californië leidt

  Verborgen boodschappen gevonden in Obama’s presidentiële portret
  5 maart 2018 door James Bailey 71 reacties

  Het portret van voormalig president Obama werd op 12 februari 2018 onthuld in de Smithsonian’s National Portrait Gallery. Obama koos Kehinde Wiley als kunstenaar, een aan de Yale University opgeleide schilder die bekend staat om zijn weergave van Afro-Amerikanen. (Bron: cnn.com) Het portret van Obama is anders dan alle voorgaande presidentiële portretten, wat passend lijkt omdat hij in veel opzichten anders was dan alle … [Lees verder…]over verborgen boodschappen gevonden in Obama’s presidentiële portret

  Profetische droom onthult dat Obama geketend is en vrijgelaten wil worden.
  23 februari 2018 door James Bailey 22 reacties

  Z3er Spike Jxn deelde de volgende droom die hij ontving over Barack Obama. In de droom weet ik niet waar ik was, maar er waren andere mensen in de buurt. Ik wist dit, maar ik wist niet wie ze waren en of ik ze überhaupt kende. Ik heb hun gezichten niet gezien, aangezien ze zich allemaal aan weerszijden van mij en achter mij bevonden. Al mijn focus en aandacht was gericht op Obama (hij was nog steeds… [Lees meer…]over de profetische droom onthult dat Obama geketend is en vrijgelaten wil worden.

  “Pas op, de heer Obama is een grote bedreiging en gevaarlijk.”
  13 februari 2018 door James Bailey 104 reacties

  Zuster Barbara van het Godhealer7 YouTube-kanaal deelde gisteren de volgende waarschuwing met betrekking tot de identiteit van de antichrist. Het onderstaande transcript is afkomstig van haar video van zes minuten die onderaan dit bericht wordt weergegeven. Alleen het lam is het waard om de zegels te openen. Het eerste zegel is al open. Er zijn nog zes zegels over. De man van de zonde, de zoon van het verderf, rijdt op het witte paard. Hij vervolgt … [Lees verder…]over “Pas op, de heer Obama is een grote bedreiging en gevaarlijk.”

  Natalie Cayol: Barack Obama komt om 9.54 uur terug
  13 december 2017 door James Bailey 48 reacties

  Nadat ze zoveel mensen had horen beweren dat God hen had laten zien dat Barack Obama de antichrist is, besloot Natalie Cayol er zelf God over te zoeken. Kort daarna kreeg ze een visioen en later een droom. Ze deelt beide in de onderstaande 14 minuten durende video. Ze zag een visioen van Obama met een gezwollen beestachtige kop die haar deed denken aan het beest uit de film Beauty … [Lees verder…]over Natalie Cayol: Barack Obama komt terug om 9:54

  ‘Ik heb je nodig in mijn leven, dus kom terug, Barack.’
  19 november 2017 door James Bailey 34 reacties

  In de laatste aflevering van Saturday Night Live klaagt een drietal mannelijke zangers over wat in eerste instantie klinkt als het verlies van een vriendin, maar in plaats daarvan betreuren ze hoeveel ze Barack Obama missen, en smeken ze: “Dus kom terug, Barack.” Het nummer begint met liefdevolle verwijzingen, zoals ‘dankbare baby voor jou zijn’ en ‘Ik heb mijn hele leven op je gewacht’ en ‘Ik smeek je om te komen … [Lees meer…] over ‘Ik heb je nodig in mijn leven , dus kom terug, Barack.

  “Obama komt sterker en krachtiger terug dan ooit tevoren.”
  19 september 2017 door James Bailey 37 reacties

  Z3er Kimberly Fisher deelde het volgende woord dat ze ontving over Obama. Op 1 september 2017 stond ik die ochtend op, rond half vijf, om naar de badkamer te gaan en toen ik weer naar bed ging, hoorde ik heel duidelijk: “Barack Hussein Obama komt weer op het toneel.” Het hield me tegen! Ik zei: “Heer, wat?” en de Heer zei het opnieuw, luid en duidelijk. Dus kroop ik in bed … [Lees meer…]over “Obama komt sterker en krachtiger terug dan ooit tevoren.”

  “Dit zal de meest kwaadaardige man in het hele bestaan zijn zodra de geest van satan hem volledig heeft bezeten.”
  19 september 2017 door Christopher Harris 93 reacties

  Ik heb nooit veel nagedacht of interesse besteed aan wie precies de antichrist is. Ik ging ervan uit dat hij nog niet was onthuld en dat hij niemand was die mensen tot nu toe hadden gezien. Ik was nog steeds deze mening toegedaan, maar dit is onlangs veranderd. Ik zag dat veel broeders naar Barack Obama verwezen als het antichristelijke beest. Ik was hier niet zeker van, maar ik was ruimdenkend, maar zoals ik al zei, dacht ik dat de … [Lees meer…] over “Dit zal de meest kwaadaardige man in het hele bestaan zijn zodra de geest van satan volledig bezeten is hem.”

  Obama was zo boos dat elke keer dat hij sprak er vuur uit zijn mond kwam.
  18 september 2017 door Francy Carl 39 reacties

  Ik geloof dat de Heer mij ertoe heeft aangezet deze droom te delen, omdat ik geloof dat Hij Obama en deze mysterieuze vrouw probeert te openbaren. Ik kreeg deze droom in juli 2017. Ik was op de Spoedeisende Hulp en blijkbaar was er een soort epidemie die te maken had met de blindedarm. Ik had deze epidemie en zoveel andere mensen. De Eerste Hulp was vol met mensen en het was erg chaotisch. Tijdens de … [Lees meer…] over Obama was hij zo boos dat telkens wanneer hij sprak er vuur uit zijn mond kwam.

  Dave Hodges: “We zijn door Obama in de rug gestoken.”
  16 september 2017 door James Bailey 16 reacties

  In het onderstaande vijf minuten durende audiobericht waarschuwt Dave Hodges, presentator van The Common Sense Show, voor een komende false flag-gebeurtenis die een direct gevolg is van Obama’s verraad, waarbij nationale veiligheidsgeheimen aan de Russen en Chinezen worden prijsgegeven. Hier is de transcriptie van zijn bericht: “Obama voerde een veiligheidscontrole uit op het gridsysteem. Een van de dingen die ze waren… [Lees meer…] over Dave Hodges: “We zijn door Obama in de rug gestoken.”

  Koning van Assyrië die opstaat ten koste van de Amerikaanse belastingbetalers
  15 september 2017 door James Bailey 32 reacties

  Terwijl de Amerikanen onze diepe geestelijke coma voortzetten en weigeren het goed te maken met God, worden onze belastingbetalers gebruikt om de weg vrij te maken voor de opkomst van de koning van Assyrië naar zijn toekomstige positie als wereldheerser. De koning van Assyrië is een van de zes namen die in de Bijbel aan de antichrist zijn toegekend en als volgt worden vermeld: Antichrist – 1 Johannes 2:18, 1 Johannes 2:22 en 2 Johannes 1:7 Zoon van … [Lees verder… over de koning van Assyrië die opstaat ten koste van de Amerikaanse belastingbetalers

  “Ik zag in mijn geest Duitse troepen marcheren, maar het was niet Hitler waar ze langs marcheerden. Het was Obama.”
  14 september 2017 door Michael Perritte 52 reacties

  Ik was nogal geschokt toen ik zag dat de post vandaag over Duitsland sprak. Een paar dagen geleden sprak de Heilige Geest tot mij: “Duitsland moet vallen.” Een paar dagen daarvoor vroeg de Heilige Geest mij: “Is het 213?” Ik wist niet of dat een tijd, dag, enz. betekende, dus begon ik navraag te doen bij de Heilige Geest. Ik werd ertoe gebracht Openbaring 2:13-14 te lezen met betrekking tot Pergamon en de zetel van Satan. 12 “En om … [Lees meer…]over “Ik zag in mijn geest Duitse troepen marcheren, maar het was niet Hitler waar ze langs marcheerden. Het was Obama.”

  God openbaart de ware identiteit van Barack Obama aan grote aantallen mensen
  6 september 2017 door James Bailey 41 reacties

  De ware identiteit van Barack Obama blijft voor de wereld verborgen. Zijn schoolgegevens blijven verzegeld. Het is bewezen dat zijn geboorteakte een vervalsing is. Zijn naam was ooit Barry Soetero. Het is bewezen dat zijn burgerservicenummer toebehoort aan een overleden man. Ondanks al deze bizarre mysteries hebben miljoenen Amerikanen hem verkozen tot het machtigste ambt op aarde, en nadat… [Lees verder…]over God openbaart de ware identiteit van Barack Obama aan menigten

  Obama veroorzaakt enorme explosie en geeft christenen de schuld
  20 augustus 2017 door James Bailey 15 reacties

  In de onderstaande video van 10 minuten deelt Seletha een droom die ze op 9 mei 2017 ontving en op 11 mei op haar YouTube-kanaal plaatste. Het volgende is het transcript van haar video. “Wat ik me herinner vanaf het begin van de droom was dat iemand tegen me praatte en met me deelde wat er ging gebeuren. En ze gaven me details over wat er ging gebeuren. Wat… [Lees verder…] over Obama veroorzaakt enorme explosie en geeft christenen de schuld

  Duisternis vulde het land toen Obama terugkwam als leider
  20 augustus 2017 door James Bailey 28 reacties

  In de onderstaande video van drie minuten deelt Bonnie Lou een droom die ze op 6 juni 2017 ontving, over de terugkeer van Barack Obama naar de macht. Het volgende geeft het transcript van haar korte droom. “Ik had gisteravond een droom en die was heel kort. Ik kan me maar twee belangrijke dingen herinneren. Ten eerste kwam Obama terug als een leider. Ik weet niet of hij terugkwam als president van de Verenigde Staten… [Lees meer. ..]over Duisternis vulde het land toen Obama terugkwam als leider

  Profetische droom onthult dat Obama via speciale verkiezingen weer aan de macht komt
  19 augustus 2017 door James Bailey 67 reacties

  In de onderstaande 35 minuten durende video deelt Beverly van The Church in the Wilderness een droom die ze op 26 juli 2017 ontving. Beverly heeft de afgelopen jaren veel profetische dromen en visioenen op haar YouTube-kanaal geplaatst. Degenen die ik heb bekeken, hebben bevestigd wat ik heb gezien. Het volgende is een transcriptie van haar video. “In deze droom waren er speciale verkiezingen. Het ging… [Lees verder…]over de profetische droom onthult dat Obama terugkeert naar de macht door middel van speciale verkiezingen

  “Ik zag verwoesting zover ik kon zien.”
  18 augustus 2017 door Diane Boneck 16 reacties

  Op 17-7-17 droomde ik dat ik door een groot raam over het landschap keek. Ik zag verwoesting zover ik kon zien. Ik zag mensen hun gang gaan en zich door de verwoesting heen worstelen alsof ze het niet echt zagen. Ik had medelijden met ze toen ik zag dat ze gewoon door hun problemen heen probeerden te gaan. Ik begon het gevoel te krijgen dat ze zich niet bewust waren van het land… [Lees meer…]over “Ik zag verwoesting zover ik kon zien.”

  Zuster Barbara – “Mr. Obama zal terugkeren in zijn nieuwe positie als heerser.”
  17 augustus 2017 door James Bailey 36 reacties

  Zuster Barbara deelt al jaren trouw profetische boodschappen op haar Godshealer7 YouTube-kanaal. De onderstaande video van 3:47 minuten is gisteren geüpload en bevestigt wat mij is getoond. Ik heb het grootste deel ervan hier getranscribeerd: “Dochter, spreek deze waarschuwing uit en vertel de mensen wat ik je heb laten zien. De tegenhanger zal worden weggenomen. De man van de zonde zal … [Lees meer…] over zuster Barbara – “Mr. Obama zal terugkeren in zijn nieuwe positie als heerser.”

  Exponentiële toename van nationale veiligheidslekken zijn allemaal terug te voeren op Obama
  10 augustus 2017 door James Bailey 17 reacties

 17. + + +
  Gedachtenpolitie
  + + +
  CitizenGO bevindt zich in het hart van een kritieke strijd, getroffen door een golf van ongekende aanvallen van de gedachtenpolitie, die zich hard maakt voor de extreme LHBT-lobby.

  Net als Caroline Farrow eerder, is onze campagnevoerder in Duitsland, Eduard Pröls, aangeklaagd voor opruiing en haatzaaien, waarop maximaal 5 jaar gevangenisstraf staat.

  Zijn misdaad? Online uitdrukking geven aan zijn overtuigingen.

  Als Eduard de gevangenis in gaat, kan elk van onze campagnevoerders over de hele wereld de volgende zijn. De LHBT-lobby zal zich aangemoedigd voelen om ons allemaal achter de tralies te zetten.

  Maar dit is het goede nieuws: De advocaten van CitizenGO hebben Caroline Farrow in het Verenigd Koninkrijk met succes verdedigd tegen de pogingen van de regering om haar het zwijgen op te leggen.

  We zijn van plan om hetzelfde draaiboek te gebruiken om Eduard in Duitsland te verdedigen.

  ( De Amerikaanse president Joe Biden wil een wet laten stemmen om Pro-Life strafbaar te maken )

  https://go.citizengo.org/NL-2023-11-09-Global-OT-MSE-NA-Eduard_Under_Attack-Eduard_Under_Attack_LP-OTD-NL.html

  https://www.citizengo.org/nl/beginselen-stichting-citizengo

 18. Als echte kennis plaatst dan maken ze je belachelijk en sluiten je uit hypocriet Eric ,ik walg van je

  “Alle generaties van Abraham tot David zijn veertien generaties, van David tot de ballingschap in Babylon zijn veertien generaties, en van de ballingschap in Babylon tot de Christus zijn veertien generaties. (Matteüs 1:1 – 17, NKJV).”

  De stormachtige wolken van angst verzamelen zich en bedreigen iedereen die de zwarte spiegels aanbidt.

  45-47 is 9-11 (vermoedelijke geboortedatum van Jezus)
  4-4-2023 met de dubbele daletdatum in het Skull and Bones jaar!

  Het getal 4 of dalet is de deuropening of het portaal waar men overgaat van de ene staat naar de andere, maar in het jodendom vertegenwoordigt het getal ook God, de Hebreeuwse letter lijkt ook op een getal 7, dus de 4-4 vertegenwoordigt ook 77 of 14.
  7 is een belangrijk getal, het vertegenwoordigt de 7 dagen van de week, 7 kleuren van de regenboog, 7 originele planeten, 7 chakra’s in het lichaam, 7 continenten, 7 noten in de toonladder, in het Hebreeuws heeft 7 hetzelfde aantal medeklinkers als volledigheid is het van belangrijke symbolische betekenis voor de maçonnieke orde, het vertegenwoordigt het Pythageriaanse getal van perfectie, 3 poten op een kruk, 4 voor een stoel, driehoek in het vierkant.
  Het Hebreeuwse woord voor geluk, Mazal, is 77 in gematria, maar dubbel 7 heeft andere betekenissen, 7 jaren van overvloed gevolgd door 7 jaren van hongersnood.
  Als 14 is het dubbel 7, wat betekent dat het een dubbele maat is voor spirituele perfectie.

  Genesis 4:23-24 (NBG) (Lamech werd 7 keer verwijderd van Kaïn)
  En Lamech zei tot zijn vrouwen: Ada en Zillah: Hoor mijn stem; gij vrouwen van Lamech, luister naar mijn toespraak: want ik heb een man gedood tot mijn verwonding, en een jonge man tot mijn verwonding.
  Als Kaïn zevenvoudig zal worden gewroken, echt Lamech zevenenzeventigvoudig.

  “Alle generaties van Abraham tot David zijn veertien generaties, van David tot de ballingschap in Babylon zijn veertien generaties, en van de ballingschap in Babylon tot de Christus zijn veertien generaties. (Matteüs 1:1 – 17, NKJV).” – bijbelstudiewebsite

  “Veertien arbah esre (f) arba’ah asar (m) Veelvoud van ZEVEN, een dubbele maat. Het getal van de Messias. Om te reproduceren, herscheppen, discipelen, dienaar, slaaf. De maan is bijna vol op de veertiende dag van elke Hebreeuwse maand, die volheid, openbaring en toegenomen (geestelijk) licht symboliseert.” – Graceintorah-website

  In Kabbala
  “Als ik niet voor mezelf ben, wie zal er dan voor mij zijn?
  En als ik voor mezelf ben, wat ben ik dan” (Avot 1:14).

  In Tarot is het getal 14 Temperance, meestal afgebeeld door een androgyne engel, met een voet in het water en een voet op het droge, iets van het ene vat in het andere gieten en is bedoeld om evenwicht te vertegenwoordigen, het middenpad te nemen, geduld te hebben.

  Apollo en Artemis, de androgyne tweeling van Zeus en Leto, die ook als androgyn werd beschouwd, die van een man in een vrouw veranderden en vervolgens de tweeling baarden.
  De Anatolische hermafrodiete godin Cybele, werd beschouwd als de moeder van de goden, werd altijd geassocieerd met leeuwen, net als haar Griekse tegenhanger, Rhea, die ook verbonden is met Apollo als zijn grootmoeder, echtgenote van Cronos en moeder van Zeus.
  Van Cybele wordt ook gezegd dat hij de moeder was van koning Midas, degene die alles wat hij aanraakte in goud veranderde, erg Trumpesk!
  Hoewel Cybele werd geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen, maakte dit de andere goden bang, dus castreerden ze haar en later groeide er een priestercultus rond de aanbidding van Cybele en haar minnaar Attis, die ook zichzelf castreerde, doodbloedde en stierf in de proces.
  De Galli-priesters zouden zichzelf castreren ter ere van Cybele, wat aanleiding gaf tot namen als de Galliërs, Galway, de Galations en misschien de stad Galilea.
  https://youtu.be/7amSOSGhuSM

  1. Edwin : “Als echte kennis plaatst dan maken ze je belachelijk en sluiten je uit hypocriet Eric ,ik walg van je”

   Wat bedoel je ?

   1. @eric-b-l,
    @Edwin Vissers zal waarschijnlijk bedoelen: @Eric ,ik walg van mijzelf.
    (En zeg ’t zélf: Wie zou niét van hem walgen?)

 19. de vijand heeft een religie, maar daar weten mensen niks van, er is niets nieuw onder de zon

  Dat wil ik aan het licht brengen ,meer niet

  aan emotie heb ik geen boodschap .

  1. Edwin, ik weet dat de Brusselse mars tegen abortus het werk is van de vrijmetselarij
   maar over CitizenGO weet ik eigenlijk niets.
   Wat weet jij er over ?

 20. Ik krijg als zo lang e-mails van deze man ,en ik heb me nog steeds niet uitgeschreven

  Dag edwin,

  Het geld waar ik je om vraag is niet om Ferrari’s te kopen, of om luxe kantoren te hebben of op een andere manier geld te verspillen…

  Ik vraag je om een bijdrage enkel voor onze campagne’s (zie het financiële overzicht dat ik je vorige week heb gestuurd) ter verdediging van leven, vrijheid en gezin. Met jou!

  Dat is alles!

  Dus… edwin, kun je ons helpen (nog een keer) om het te halen? Kun je nu een donatie doen van €15, €35 of zelfs €50 of meer (of welk bedrag je ook maar passend vindt) zodat we onze activiteiten kunnen uitbouwen en voortzetten om te vechten voor de waarden waar jij om geeft: leven, gezin, en vrijheid?

   1. Nou ,daar heb ik dan niet aan meebetaald want ik geef nooit donaties

    Ik kwam laatste de geldmaat uit er een stond een man die had gezien dat ik gepind had ,en vroeg om geld ,hij was heel zielig ,en ik gaf hem vijf euro .

  1. De slimme truc is, voor zover ik er iets van begrijp, om zeer veel rekeningen te openen en dan grote geldsommen te laten rondreizen. Meestal grote sommen van rijke mensen. Voor mij is het zelfs niet mogelijk geld te zenden naar CitizenGO omdat mijn bankkaartje daar te klein voor is, het wordt niet aangenomen. Maar bijvoorbeeld alle familieleden van president Joe Biden sturen voortdurend geld naar elkaar, zogezegd als afbetaling van geleend geld. Dat doen ze al sedert decennia. Dat geld wordt zodoende altijd witter en witter. Totdat het begint op te vallen. Maar nu Trump zonder enige grond eindeloos wordt gedagvaard begint de aap uit de mouw te komen. Het zou misschien er op uitdraaien dat als Trump niet opnieuw tot president wordt verkozen er een burgeroorlog ontstaat. Ondertussen zet de staat Texas eigen middelen in om zich te beschermen tegen de instroom van vreemdelingen. Iedere staat beschikt over wetten om zichzelf te beschermen.
   En overal ter wereld staan militairen gereed als voor een wereldwijde oorlog. Alle landen tegen elkaar, als een kluwen waar niemand nog uit wijs geraakt.

   1. Kan het niveau hier eigenlijk nog lager zakken?
    “…nu Trump zonder enige grond eindeloos wordt gedagvaard…”
    Als een kerel als Trump hier net niet heilig wordt verklaard, tja…
    Ik denk niet, Eric, dat die man in zijn vrije tijd heiligenlevens leest, zich voortdurend bezint over de beide bloedende harten, of ’s avonds voor het slapengaan zijn rozenhoedje bidt.
    Bent u nu écht zo naïef, of doet u maar alsof?

    1. En een artikel van Michäël Dekee zal al zeker niet op zijn nachtkastje liggen.

    2. @ Frank.
     Trump is altijd ernstig in tegenstelling tot J.B. en altijd scherp to the point, geen geintjes, terwijl niemand van J.B ooit iets ernstigs en nog veel minder iets betrouwbaars kan verwachten. Dat Trump niet de meest voorbeeldige christen is kan men hem als zeer groot zakenman in New York nauwelijks kwalijk nemen, te meer daar hij overtuigd Pro-Life is en meer dan honderd abortus-slachthuizen kon sluiten tijdens zijn presidentschap en, top of the bill, hij beschermt de christenen.
     J.B. daarentegen schept op dat hij katholiek geboren is maar als het aan hem ligt laat hij meteen een wet stemmen die iedereen, ook christenen, verplicht abortus te aanvaarden.
     Het ongelofelijke is dat de zogenaamde ‘democraten’ Trump aanwrijven wat zij zelf al sedert jaren fout doen op een enorme schaal. Ongelofelijk lef van duivelsaanbidders. En wat met de grootscheepse witwas waarin heel de familie van J.B. betrokken is ? Met belastinggeld notabene. Iedere Amerikaan weet dat en toch geraken zij er jarenlang doorheen alsof dat zomaar vanzelfsprekend zou zijn.

     Frank, wat ik vanwege u niet begrijp is dat u de Belgische mainstream media blindelings slikt zonder een seconde te kauwen. U riskeert uw geestelijk spijsverteringsstelsel zeer zwaar te schaden. Alle Belgische nieuwsberichten zijn bijna volledig afgestemd op de Amerikaanse ‘democraten’. WAAROM, IN GODSNAAM, WAAROM ?
     Zelfs onze eigen christendemocraten zijn finaal goddeloos geworden, het is een onmeetbaar grote schande geworden, met bovendien de goedkeuring van de bisschoppen !
     Belgikske is versplintert tot en met, terwijl de Amerikanen slechts twee partijen kennen. Het is dus toch ook voor u zeer gemakkelijk die twee politieke vechtpartijen beide met elkaar te vergelijken. Waar wacht u op om hen BEIDE te vergelijken en u niet blind te staren op alleen die ‘democraten’ leugenaars die totaal socialistisch denken en handelen zoals in de Sovjet Unie. Dat is een onmiskenbaar feit ! EN DAT MOET OPENLIJK BEKEND WORDEN !
     Weet u niet welke zeer grote haat zij koesteren tegen Pro-Life mensen ? Als het aan J.B. ligt worden Pro-Life mensen opgesloten voor elf jaren !
     Weet u niet hoe zij zelfs de allerergste misdadigers na oppakken direct weer vrij de steden in laten waar zij meteen weer beginnen moorden en eindeloos weer terug dezelfde cirkel rond ? Noemt u dat gerechtigheid ?

     Dat u zo ongenuanceerd kranten en TV slikt verbaast me hogelijk.

     1. @eric-b-l

      een Frank die niet kan vinden is nig niet zo verdwaald als u want Satan is ook niet in alles tegen abortus want dan zou die diens eigen zoon, de anti-christ ombrengen en die laat die leven!

      En niet iedere anti-abortus persoon is christelijk! Trump zoekt stemmen, want zo doet en zakenman: klanten zoeken die bij hem kopen! Trump klaagt over leugens naar hem en zelf deed en doet die niet anders naar anderen en dat is Christelijk?
      Vele Christenen in de USA weet geen bal van Christelijk noch van politiek noch van zaken doen als Trump!

      Dat Trump hier en daar iets redelijks doet, heet niet dat die een eerlijk mens is! Weet u nog: wie betrouwbaar is in het kleine(Tippeltje) is betrouwbaar in het grote……!Daarbij een dwalende erger dan Frank kan helemaal geen oordeel vellen

      1. Alle hooggeplaatste personen zijn op een of andere manier schatplichtig aan een der vele loges, niet alleen politici maar ook de kardinalen en bisschoppen.
       So what ?

     2. Sorry Eric, maar dit niveau van discussiëren is echt te laag voor mij (hoogmoed waarschijnlijk). Amerika heeft evenveel strekkingen als hier, maar ze worden geclusterd in twee grote partijen. Hier hebben we heel veel partijen, maar ze worden geclusterd in Links of Rechts. Wat is het verschil?
      En waarom denken mensen die alleen maar in complottheorieën en obscure niche-berichtgeving geloven dat alle ernstige journalisten hen bij de keel willen grijpen?
      Bij de meeste en grootste nieuwsmedia van Vlaanderen hoor ik veel diversiteit, kritisch debat en veel meningsverschil. U kijkt waarschijnlijk nooit naar Terzake, de Afspraak of de Zevende dag? Bij uw ‘nieuws’ mag en kan alleen het eigen gelijk verkondigd worden. Zonet nog gaf een redacteur van dit Forum aan dat kritiek op zijn aartsbisschop toch maar op een koude steen zal vallen, wegens vergeefse moeite.
      Jullie verdragen gewoon geen tegenspraak. Eén lijn is juist, onfeilbaar en door iedereen
      te volgen. Wie anders denkt hoort er niet bij.
      Hoe heet volgens u, in de wereld van 2024, zo een regime?
      En dat is nog maar een algemene beschouwing.
      Dat lage niveau sloeg vooral over de onzin van al uw beweringen in uw bericht.
      En daar wil ik geen tijd meer insteken.
      Maar daar zal u vast niet om treuren.
      Hoe minder tegenspraak hoe beter, toch?

      1. Pro-Life zijn is erg laag ?
       Is dat wat u bedoelt ?
       Het maakt niets meer uit, ik geef niet om politiek en Poetin is zich aan het opmaken om naar hier te komen.
       Maar kort voordat die oorlog begint zal de Waarschuwing iedereen tot stilstand dwingen. U zult het begrijpen wanneer het voor u te laat zal zijn ondanks de overweldigende voorzeggingen.
       Bekijk de documentaire over Garabandal :
       https://restkerk.net/2024/02/05/nog-twee-maand-tot-aan-de-eerstvolgende-mogelijke-datum-van-het-groot-wonder-daarna-is-het-wachten-tot-2027/

       1. Zucht. Je bent nog erger dan ik dacht. En dan maar klagen over Vissers en Gadellaa… Soms denk ik dat jij eigenlijk een komiek bent, die ineens vanachter de kast zal springen en zeggen: He, dat was allemaal maar om te lachten hé. Jullie dachten toch niet dat ik dat allemaal echt meende…?

        1. Het mag toch gezegd dat Trump onvervangbaar is, niet ? In vier jaren Trump voerde Amerika geen enkele oorlog en hij hield vredesbesprekingen, zelfs met Israel en Noord-Korea. En kijk welk een soep Biden er van maakte.
         Maar het maakt nu niets meer uit. Er rest ons niets anders meer dan een wereldwijd bloedbad.

         1. @eric-b-l,
          Laat U niet monddood maken door die joker. Niémand hier neemt die man serieus. Hij is gewoon een oude knorrepot. Laat hem even knorren.

    3. Ik kan alles van Trump laten zien, maar het is allemaal esoterisch

     “De Vrijmetselarij verbergt, net als alle religies, alle mysteriën, het hermetisme en de alchemie, haar geheimen voor iedereen behalve de adepten en wijzen, of de uitverkorenen, en gebruikt valse verklaringen en verkeerde interpretaties van haar symbolen om degenen te misleiden die het alleen verdienen om misleid te worden; om de Waarheid, die zij Licht noemt, voor hen te verbergen en hen ervan weg te trekken. p.104-5”
     – Pike, Albert, moraal en dogma van de oude en aanvaarde Schotse ritus van de vrijmetselarij

     Ik vind het buitengewoon interessant dat occultist Aleister Crowley op 1 december 1947 op 72-jarige leeftijd stierf. 72 jaar later, op dezelfde dag, werd op 1 december 2019 bij de eerste patiënt de diagnose 2019-nCoV (COVID 19) gesteld.

     Maankind

     Hoeveel mijl naar Babylon?

     Een brief van Aleister Crowley, geschreven op de dag van een maansverduistering en de dag waarop Donald Trump werd geboren.

     (14-06-1946)

     Aleister Crowley en Grady McMurtry

     Het is niet goed om te praten over de komst van Frater 210 (Jack Parsons). Hij is onder invloed gekomen van een persoon van wie ik geloof dat het een gewone oplichter is (L. Ron Hubbard, oprichter van Scientology); in ieder geval gedraagt hij zich volkomen krankzinnig, en voor zover ik kan zien, zowel bedrieglijk als oneervol. Ik wacht nog steeds om te horen of het bijwoord “oneerlijk” niet aan deze lijst moet worden toegevoegd. Hij zou in ieder geval niet komen, omdat: – O vervloek deze mensen die zelf geen ideeën hebben en niets anders kunnen doen dan mijn ideeën oppakken en proberen ze in praktijk te brengen zonder ze ook maar in het minst te begrijpen of te weten hoe ze ze moeten brengen naar succes! – blijkbaar produceert hij, of Ron of iemand anders, een MAANKIND. Ik word behoorlijk paniekerig als ik nadenk over de idiotie van deze geiten. (Mijn excuses aan de geiten.) … Met vriendelijke groet,

     666 {geschreven}

     Volledige originele brief.. https://blazingstar-oto.org/gradymcmu

     De Babalon aan het werk
     was een reeks magische ceremonies of rituelen die van januari tot maart 1946 werden uitgevoerd door auteur, pionier op het gebied van raketbrandstof en occultist Jack Parsons en de oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard. Dit ritueel was in wezen bedoeld om een individuele incarnatie te manifesteren van het archetypische goddelijke vrouwelijke genaamd Babalon. Het project was gebaseerd op de ideeën van Aleister Crowley en zijn beschrijving van een soortgelijk project in zijn roman Moonchild uit 1917.

     Babalon werkt – https://en.wikipedia.org/wiki/Babalon

     Donald Trump Babalon aan het werk, ook bekend als Moonchild – https://www.youtube.com/watch?v=QuKyt

     Hoeveel mijl naar Babylon?…
     3 SCORE EN 10 = 70 JAAR!

     Want het is een schande om zelfs maar te spreken over de dingen die er in het geheim mee gedaan worden. Maar alle dingen die worden bestraft, worden door het licht openbaar gemaakt: want alles wat openbaar wordt gemaakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal u licht geven.
     Efeziërs 5:12-14

     Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
     Johannes 3:16

     https://youtu.be/rFvb45iB11o

 21. @Auteur:Katharina Gabriels

  Als u een Gods recht en gerechte oplossing wil van Pedofilie, hoort men naar het Godsgericht te gaan en de desbetreffende persoon daar Christus voort te leggen en Diens Oordeel te volgen!

  U kent niet eens de weg naar Het Godsgericht , laat staan dat u er kan staan!

  Daarmee is het duidelijk dat een Henk Gadesla meer weet over Gods recht en gerecht en Het Godsgericht dan u! Meer weet tav Christus Barmhartigheid dan u(De Overspelige), Meer weet over als De Maat van Barmhartigheid vol is, dan u( De Vijgenboom), En meer weet tav Vol-Profeetschap dan u(1Kor4;1-5)

  Een raad aan u: Betere sla eten dan komt het misschien goed met uw vrouwelijk menselijke pappelmoesbrein…..omdat u appels eet(de boom van goed en kwaad)

  1. Whoeps. Meneer Gadellaa is nu ook nog eens misogyn.
   Join the club. Er zijn er hier meer die last hebben van al die ‘vrouwelijke heksen’.
   Ziekelijk.

   1. @Frank Dierickx

    “Whoeps. Meneer Gadellaa is nu ook nog eens misogyn.
    Join the club. Er zijn er hier meer die last hebben van al die ‘vrouwelijke heksen’.
    Ziekelijk.”

    een die niet kan vinden doet een oordeel……, u moet eens beter leren lezen, maar ja die niet kan vinden kan het gelezene ook niet begrijpen!
    er zijn vele “heksen” en “tovenaars”, leest u maar:

    22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(toverij) 1Sam 15

    Die één zonde als mens begaat begaat alle zonden! En wie zondigt niet? De enige zonde die niet vergeven kan worden is ziende blindheid! De ergste van die is de zonde tegen de H.Geest, die kan nooit vergeven worden!

    En wie tovert er niet: die volmaakte vruchten maakt! en wie wel: die vruchten van goed en kwaad maakt, want die verandert Geheel Goede vruchten in eigen verbeelde vruchten!

    dan zeg mij wie is er niet een “heks’ of een tovenaar?

    En heb ik hier niet geschreven dat de Mens en Natuur van oorsprong In De Tuin van Eden Godgelijken waren en Godgelijken Gods Seksueel en Seksualiteit hebben en die is mannelijk noch vrouwelijk, Die Is Goddelijk in uiterlijk en innerlijk! Dan waar komt de vrouwelijk en mannelijke vandaan? Niet van God! Dan wie heeft er getoverd? Precies: die de appel van de boom van Goed en kwaad aten! En wie eet er nu niet meer van? Die Volmaakte Kinderen Verwekt en wie heeft zo gedaan en wie doet zo? Heeft mevr Katharina Gabriels niet twee DOCHTERS?, en wie heeft hen dat vrouwelijke geslacht geven? Kinderen zijn onschuldig aan de fouten van de ouders? Dus wie heeft ver getoverd? En hoe heet een menselijke vrouw die toverd?

    Dat heet niet dat toveren niet Geheiligd kan worden, het wordt niet meer in de Hemel Geheiligd!
    En wens ik hen dan op de brandstapel of een molensteen om hun nek? Zeker niet! Ik wens dat zij naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan opdat zij leren zonder toveren, te leven, en liefdevol gepast nederig te gedragen!

    U WEET NIKS VAN TOVEREN! KAN OOK NIET WANT U HEEFT NOOIT GEDURENDE UW LEVEN DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING KUNNEN VINDEN!

    Zwetser die u bent, die niet kan vinden kan ook geen oordeel vellen!

    1. Het moest er vroeg of laat van komen, Henk, maar ik ga niet meer op u reageren.
     Ik ben nochtans veel gewend, maar bon, bij u bots ik op mijn empathische grenzen.
     Eén klein vraagje nog. Zijn er in uw dagelijks leven nog mensen met wie u wél normaal kunt praten? Of komt dit allemaal vanuit uw woestijn?
     Het beste verder.

     1. @Frank Dierickx
      “Ik ben nochtans veel gewend, maar bon, bij u bots ik op mijn empathische grenzen.
      Eén klein vraagje nog. Zijn er in uw dagelijks leven nog mensen met wie u wél normaal kunt praten? Of komt dit allemaal vanuit uw woestijn?”

      Hoeveel mensen kunnen van Aangezicht tot aangezicht met Christus praten? En Waar kan je vinden: voorbij de grens van de hel!
      soms kan je er met mensen of spreken, meer dan vaak komen ze aan hun grenzen net als bij u omdat zij net als u bang zijn, danwel allergies en gebrek aan echte nederigheid! dat is niet om te schoppen of te slaan bedoelt: kijk naar stervende: wie sterft er volmaakt? en volmaakt sterven is nog heel wat verder dan een mens die naar de R.K.Kerk norm sterft! dan zie je dat mensen al (ver) daarvoor de streep van ondragelijk trekken. Ik zeg niet dat het niet Geheiligd kan worden, ik zeg dat een mens die niet volmaakt sterft niet moet denken dat die zonder zonden sterft en ook niet dat men niet zonder zonden kan sterven!

      Die Twee Getuigen sterven Volmaakt, die weten hoe dat is, en niet pas als zij op dat tijdstip aankomen die weten al ver vooruit welke Beker zij moeten drinken! God zet niet een Beker voor waarvan men geen weet heeft. Dat mensen zichzelf of anderen toelaten die hen blind en/of doof en/of lam maken, daar kan God niks aan doen!

      Ook met men woestijn begrijpen! Overal is woestijn, ook in de zg oase, de enieg plek waar geen woestijn is, is in de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NOG NIET hebben begaan, in de Hemel en in de Tuin van Eden! Dat heet niet dat het minimaal voorbij de grens geen woestijn is! Daar begint het!

      Bij u is het carnaval, graaft u er onder dan vindt u woestijn: het is als een mopje over de hel: in het voorportaal is het feest/orgie en op het moment dat de deur in het slot valt wordt men in de hel getrokken door Satan, hoe hard men ook protesteert! als enige die weten te volharden in echte Nederigheid en bidden en vasten komen er door!

      Men heeft geen flauwe notie van hoe het er in de hel aan toe gaat en men kent Satan niet, alsof die altijd een leugenaar is! Daarom schreef ik: “vrouwelijk menselijke pappelmoesbrein…..omdat u appels eet(vruchten van goed en kwaad)”

      en promt antwoord u:

      “Whoeps. Meneer Gadellaa is nu ook nog eens misogyn.
      Join the club. Er zijn er hier meer die last hebben van al die ‘vrouwelijke heksen’.
      Ziekelijk.”

      Waar vroeg u niet: Kunt u me uitleggen waarom u vrouwelijk menselijke pappelmoesbrein…..omdat u appels eet(de boom van goed en kwaad)?

      Nee hoppa, ram er over heen! Voor een mens als u die zoekende is, is uw reactie totaal een schot in eigen voet!

      En zo zijn er velen hier! Die gaan niet echt op zoek en denken met waar ze al gekeken hebben een oordeel kunnen geven! ja dan bet u bij mij echt aan het verkeerde adres want ik zoek wel echt uit: als ik schrijf dat er geen engelen bestaan dan weet ik echt waar over ik schrijf want ik heb dat tot in het Godsgericht uitgezocht! Dat geen mens wil echt controleren is hun eigen domheid, straks krijgen ze de prijs te betalen van hun domheid! Als een mens niet naar buiten wil gaan en om weten te gaan met “verkeer” dan moeten ze niet raar staan kijken als hun huis instort en zij er uitvluchten onder de tram of auto of door een ander gevaar voor hun sokken gereden worden! dan moet je ook niet klagen!!!! en die in een droomwereld/fata morgana leeft krijgt bij mij de volle laag: ik wil geen bloed aan mijn handen van hen!

  1. @eric-b-l ,
   Het door U aanbevolen artikel van @Michael Dekee is het INDERDAAD waard(ig) om aan te bevelen.
   Dus, @Michael Dekee + @eric-b-l : hartelijk bedankt.

   1. @eric-b-l en P.J.T Derks

    “En nogmaals, de H. Maagd tegen H. Birgitta van Zweden:

    “God heeft mijn vader en moeder in zulk een kuis huwelijk verbonden, dat er nergens en nooit zulk een heeft bestaan. Nooit maakten zij van hun recht gebruik, tenzij met de goede mening om, volgens Gods wet, vruchten voort te brengen. Als hun door een engel geboodschapt was dat zij een maagd zouden verwekken uit wie het Heil van de wereld voort zou spruiten, zouden zij liever gestorven zijn dan haar te verwekken in vleselijke liefde. De begeerlijkheid was in hen uitgedoofd. Zij hebben mij verwekt, dit verzeker ik u stellig, louter onder aandrijving van de goddelijke liefde, op het bevel van de engel, uit gehoorzaamheid aan God en zonder enige lagere lust.”

    Volmaakte Liefde Is En Heeft Volmaakte Vreugde!

    en als Die, als Enige Die Beleeft zou mogen worden, waren u beide niet verwekt! Jullie zijn zo ziek dat jullie Geheiligd geheel uit jullie oog hebben verloren! Net zoals de kerk met diens celibaat totaal naast de pot piest! Want zij zetten Gehuwd van de H.Maagd met de H.Geest en de Verwekking door de H.Geest en H.Maagd lager dan ongehuwd Christus! Want priesters mogen niet gehuwd zijn! Hoe zot ben je dan! Niet één ouder van een priester heeft een kind verwekt als De H.Geest en H.Maagd en zonder Hen zou Christus niet geweest zijn!
    En de grootouders van Joachiem en Hanna hebben ook hen niet zo verwekt!

    Maar ja u leert ook dat als men in katholiek gemeenschap wilt hebben de man prikkeldraad om diens geslacht doet opdat beide geen lust/plezier beleven aan de daad, want er zou een lust om de hoek komen kijken, geen wonder dat er zulke verkorkste mensen verwekt worden!
    Ik zeg dat als enige seksuele gemeenschap MET de zonde tegen de H.Geest nooit Geheiligd kan worden!

    1. Henk, u spreekt altijd alsof u in de allergrootste zuiverheid ontvangen bent en al bij geboorte een groot heilige was en alleen u hebt recht iedereen te schelden. En natuurlijk moet iedereen naar u luisteren en niets terugzeggen.

     1. @eric-b-l

      Heeft u mij wel eens goed gelezen: Al ken ik Die Ene Volmaakte Christusverschijning in en mag ik in een deel Volmaakt Christusgelijk zijn, ik ben nog steeds niet in alles en overal Volmaakt Christusgelijk! Ik weet Christusgelijk lief te hebben en oom daar moet ik voorzichtig zijn!
      En ik heb ook geschreven dat ik alle gelijkende tekenen heb van Mozes! En dan nog moet ik voorzichtig zijn want Johannes de Dooper had niet alle tekenen van Elia en toch werd die door Christus aangewezen als de Elia voor Christus!
      Dus zelfs als ik Heb dan nog wil dat niet zeggen Dat Ik Ben!

      En nog duidelijker: Die Satan werd, was voor die Satan werd, Volmaakt Godgelijk! en Die viel! Daarom shcreef ik: Al ken ik Die Ene Volmakte Christusverschijning, ik ben nog niet gered! Gered is pas een mens of natuurling als die in de Hemel is Aangekomen!

      U weet niks van Liefdevol Gepast Nederig!

      “En natuurlijk moet iedereen naar u luisteren en niets terugzeggen.”

      ik heb nooit gezegd: Luister naar mij en zwijg! Ik zeg: Ga naar die Ene Volmaakte Christusverschijning, Volg Die! Als u met Die Leest, Leest in alles en overal en altijd u Volmaakt, Verstaat u Alles en in Overal en altijd Volmaakt en Spreekt/schrijft/Handelt u in alles, overal en altijd Volmaakt Christusgelijk!

      Zo Zie ik u en velen hier niet schrijven/spreken!
      Waar u groots in bent met velen hier, is zwetsen en brallen!

     2. Die zo Schrijft en Spreekt als Die ene Volmaakte Christusverschijning scheldt nooit, Die Spreekt/Schrijft De Volle waarheid en de Volle waarheid is altijd, in alles en overal Eén en Al-Eén, God Is Eén Volmaakt Met Volmaakte Liefde!

      Dan Onderzoek zoals het Hoort of ik Godgelijke Met Die Ene Volmaakte Christsuverschijning Schrijf en oordeel en schrijf niet voor u beurt ! dan Verkrijgt u Gods Lof van god en Iedereen Die In God Is!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht