Europees migratiepact: een verdere stap naar de kolonisatie van Europa

Er is niet zoveel over gesproken en nochtans is het nieuws beslissend voor het Europese parlement en de toekomst van de Europese volkeren. Op 14 februari heeft de commissie van de burgerlijke vrijheden het Pact over migratie en asiel aangenomen, een essentiële stap voor de definitieve goedkeuring ervan.

Dat Pact is bedoeld om het Europees migratiebeleid te hervormen, door een systeem van onderlinge solidariteit tussen de 27 lidstaten te organiseren. Dat wil zeggen kiezen tussen het opnemen van migrantenquota per land of hoge geldboetes storten in een gemeenschappelijk fonds. Een akkoord dat trouwens reeds op 20 januari ondertekend werd tussen het Europees parlement en de Raad van Europa, ondanks de moedige tegenstand van de landen van Centraal Europa: Slovakije, Polen en Hongarije.

Op papier, omvat dit pact een controle van de migranten vooraleer zij in de Europese Unie aankomen, nieuwe procedures voor het behandelen van de asielaanvragen en minimum voorwaarden voor de opvang van asielzoekers. In werkelijkheid volgt de tekst slechts één welbepaalde, door de Europese Commissie ideologisch vastgelegde logica: de legalisering van de illegale immigratie en de spreiding van de illegalen in heel de Europese Unie, op straf van een boete van 20.000 euro per geweigerde migrant: het gevreesde doemscenario.

Nochtans waren er andere voorstellen: de behandeling van de asielaanvragen in het land van vertrek of zelfs transitland, dat het aantal kandidaten voor migratie kan beperken, in plaats van ze tevergeefs trachten tegen te houden bij aankomst. Of nog de voorwaarde van terugname door het land van herkomst van zijn onderdanen die illegaal in de EU verblijven, gekoppeld aan het verkrijgen van financiële steun van de Europese Unie. Dit werd gewoon weggewuifd. Waarom? Omdat voor Links  en de globalisten de massa- immigratie geen fataliteit is, maar hun project!

In aansluiting hiermee, heeft  voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Müller, door paus Bergoglio op zijn gekende ‘barmhartige’ wijze uit het Vaticaan verbannen, heel onlangs nog de ideologieën achter de massamigratie en het globalisme, met hun fatale gevolgen, in een haarscherpe analyse ontleed. Hij wordt hierin trouwens bijgetreden door de charismatische Afrikaanse kardinaal Sarah.

“Massamigratie gaat niet over het helpen van mensen, maar over het vernietigen van de nationale identiteit”, aldus de kardinaal. “Ze willen dat iedereen volledig geïsoleerd is en niet verbonden door taal, cultuur, familiebanden of een land waar ze zich thuis voelen”, vervolgt hij. “Ze willen dat iedereen geatomiseerd is, zonder culturele en religieuze wortels of identiteit”.

De Duitse kardinaal stelt dat veel globalisten geloven dat er teveel mensen op aarde zijn, wat ‘klimaatschade” veroorzaakt. Om deze “overbevolking “tegen te gaan, gebruiken deze machtsgroepen abortus en euthanasie als onderdeel van een “uitroeiingsprogramma”. Hij aarzelt niet op de kop van de slang te trappen, wanneer hij stelt dat ” Tegelijkertijd wordt iedereen die dit bekritiseert een nazi genoemd door degenen die zelf de moorddadige nazi-ideologie van “macht maakt macht” voorstaan”.

Müller legt uit dat de beschuldiging van “nazi” of neo-nazi” vaak wordt gebruikt als een machtsinstrument tegen afwijkende meningen. Dit is inderdaad een methode, die door de regime-media veelvuldig wordt gebruikt, zeker ook in Vlaanderen, maar intussen veel aan efficiëntie heeft ingeboet, omdat de mensen nu eenmaal deze propaganda gaan doorzien, wat dan weer het tegenovergestelde effect heeft van wat de linkse strategen ervan verwachten.

Volgens de voormalige Vaticaanse topman, die door velen in de Kerk zeer hoog wordt ingeschat, al komen zij er niet altijd voor uit, om niet door de inquisitie van de “paus-dictator” op een zijspoor gezet te worden, is het globalistische systeem een mengeling van kapitalisme en communisme. De westerse globalisten zijn kapitalisten met een “socialistische mentaliteit”.” In dit systeem is totalitarisme versmolten met materialisme”, zo stelt hij heel terecht.

Müller stelt ook dat dit systeem in de zogenaamde “klimaatverandering ” een nieuwe voedingsbodem gevonden heeft, dat op zijn beurt een nieuw fanatisme voortbrengt. De groene beweging wordt gebruikt als een “vervangende religie”, die velen aanhangen, “in plaats van het oorspronkelijke christendom te verspreiden”. De Duitse kardinaal voegt eraan toe: “Respect voor het schepsel komt voort uit geloof in de Schepper en heeft geen catastrofaal wereldbeeld nodig”.

Hiermee is eigenlijk alles gezegd. De analyse van kardinaal Müller is als een geslepen diamant, waarvan de glinstering alle facetten belicht. De vijand heeft angst voor hem, voor zijn scherpzinnigheid en zijn geloof. Daarom wordt hij door door de machthebbers binnen en buiten de Kerk aangevallen en opzij geschoven. Zonder veel resultaat, vrees ik.

 

Post Scriptum

Zoals reeds meermaals gezegd en geschreven, geeft dit forum een katholieke visie op gebeurtenissen in Kerk en maatschappij. Het is niet de bedoeling dat er in ellenlange bewoordingen gekibbeld wordt over punten en komma’s of dat de commentaren beginnen te zweven op esoterische wolken.

Daarom nogmaals : blijf bij het thema waarover geschreven wordt! Het is ook niet de bedoeling dat systematisch het tegendeel wordt beweerd van wat er in een artikel staat. Voor sommigen is het blijkbaar een hobby alles af te kraken. Ook nu zullen er weer zijn, die de woorden van kardinaal Müller zullen trachten te ontkrachten en te weerleggen. Tevergeefs, vrees ik.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

280 commentaren op “Europees migratiepact: een verdere stap naar de kolonisatie van Europa

 1. “Ook nu zullen er weer zijn, die de woorden van kardinaal Müller zullen trachten te ontkrachten en te weerleggen. Tevergeefs, vrees ik.”
  Kortom, dit is een discussieplatform, maar spreek kardinaal Müller vooral niet tegen!
  Oké dan. Discussie afgerond.

  1. @Frank Dierickx

   Van iemand die gezocht heeft en niet gevonden en propagandeert dat geen mens ooit kan vinden, zou diens mond moeten houden en diens pen in de houder en diens vingers van het toetsenbord want die niet vindt kan ook niet be-/oordelen!

   en die niet kan vinden kan ook geen gesprek afronden! Die weet niet eens waar het over gaat want elk woord is abrakadabra voor die persoon! Als die dan toch reageert zwets die bij voorbaat uit diens nek en je wordt misleid omdat het nergens naar toe gaat noch doet aankomen Dat heet dwalen in de woestijn, en die dwalen in de woestijn komen om!

   1. @Frank Dierickx

    Zouden mensen bang voor u zijn, of schiet hen aan Geest te kort?

 2. “Müller stelt ook dat dit systeem in de zogenaamde “klimaatverandering ” een nieuwe voedingsbodem gevonden heeft, dat op zijn beurt een nieuw fanatisme voortbrengt. De groene beweging wordt gebruikt als een “vervangende religie”, die velen aanhangen, “in plaats van het oorspronkelijke christendom te verspreiden”. De Duitse kardinaal voegt eraan toe: “Respect voor het schepsel komt voort uit geloof in de Schepper en heeft geen catastrofaal wereldbeeld nodig”.”

  Kardinaal Müller is net zo orthodox blind als Ratzinger die weet niks van respect voor het schepsel! had die respect gehad had die De Leer en Traditie verandert! en Duidelijk gemaakt het verschil Tussen Ongeheiligd Heilig zonder zonden en Geheiligd Heilig met zondenen had die Het Godsgericht op Aarde Ingesteld en een Vol-Profetenschool opgericht!
  Blinde orthodoxen hebben geen boodschap aan Die Ene Volmaakte Christusverschijning en aangezien ze geen Boodschap hebben aan Die Verschijning hebben zo ook geen Boodschap aan Die Christus in de Hemel! dan heb je ook geen Respect!

 3. @Henk Gadellaa,
  Klets er nu maar even op los: Op DIT tijdstip reageert niémand meer.

  1. @P.J.T Derks

   nou blijkbaar kon u niet slapen…….

   Christus spreekt 24/7, die luister en kijkt altijd en als is het hier nacht, een paar uur verder is het dag!

 4. Het gaat niet om “kolonisatie” van Europa en Amerika, deze manier van spreken werd ons opgelegd door de vijand die ons wil ontmoedigen. In alle tijden wanneer een volk trots ontwikkelt over de eigen cultuur en zich er op roemt dat zij hun cultuur aan eigen grootheid te danken hebben en steeds meer beginnen neerkijken op “achterlopende” volkeren en uiteindelijk zelfs binnen de eigen rangen degenen die trager zijn of minder intelligent veroordelen tot levenslang nutteloos en zinloos verblijf in betuttelende tehuizen en diverse onbetaalbare instellingen verwordt dergelijke cultuur tot een machinatie van zelfvernietiging.
  De hoogmoed groeit dermate dat men op steeds grotere schaal misbruik maakt van hetgeen men trots wereldse wetenschap noemt waardoor een subcultuur ontstaat die er op gericht is zich te verheffen boven alle natuurlijke vormen van leven. Een foetus wordt een vrede-verstorend ding, een ouderling een overbodige last en de lichamelijke liefde verwordt tot veelvormige verslavingscultuur en doel op zichzelf. Zo doende verkrijgt de vijand, de machtige tegenstrever, steeds meer middelen ter beschikking en verwerft beetje bij beetje de werelddominantie.
  Steeds kleiner wordt de groep ernstige christenen die ook steeds meer vijandig wordt bejegend en uiteindelijk onmenselijk vervolgd. Zo komt het moment in zicht dat God de Vader Zijn groeiende toorn niet langer meer inhoudt omdat geduld niet meer lonend is om de hoop dat zij zich alsnog zouden bekeren. De Aartsengel Michael krijgt het zeer druk en allerlei gekende tacktieken worden toegepast om de torenhoog geworden hoogmoed de kop in te drukken. Dit is onomkeerbaar en alleen de kleine rest van Gods getrouwen kan en zal dit overleven. De heropleving en machtige heropbloei van de waarachtige Traditionele Rooms Katholieke Kerk komt eindelijk stilaan in zicht.

  1. @eric-b-l

   “Steeds kleiner wordt de groep ernstige christenen die ook steeds meer vijandig wordt bejegend en uiteindelijk onmenselijk vervolgd. Zo komt het moment in zicht dat God de Vader Zijn groeiende toorn niet langer meer inhoudt omdat geduld niet meer lonend is om de hoop dat zij zich alsnog zouden bekeren. ”

   U bent zo erg van de pot gerukt: God heeft geen toorn want God is Volmaakte Liefde en in Volmaakte Liefde is geen woede en ook geen verontwaardiging en kan die ook niet laten zien: Die niet heeft kan niet tonen!
   En uw blinde bewering: Steeds kleiner wordt de groep ernstige christenen die ook steeds meer vijandig wordt bejegend en uiteindelijk onmenselijk vervolgd.

   slaat ook nergens op: wie zijn die echte Christenen? Waar zijn ze? En onmenselijk? elke menselijk handelen is onHemels! En maar bidden: Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel!
   Dat heet niet dat onHemels niet Geheiligd kan worden, onHemels is dat er altijd ergens gezondigd wordt, dat doet de Hemel niet! En hoe is onmenselijk? verkrachten, moorden en doodslag: hoe denkt u dat u uw eten op tafel krijgt? Met menselijk onHemels! het enige dat onmenselijk is, is het doen van de zonde tegen de H.Geest! Want die is Vol Satanisch, En die kent u niet eens!

   U moet eens over woorden en hun echte definities gaan nadenken, want uw schrijven is krom en ziek

    1. @Henk Gadellaa,
     Ikzélf denk, dat @Henk Gadellaa de enige op dit podium is, die NIÉT ter kerke gaat (die het niet nodig vindt om de H. Hostie te ontvangen).

     1. @P.J.T Derks

      “@Henk Gadellaa,
      U denkt dat @Henk Gadellaa de enige is, die nadenkt.”

      iedereen denkt na, de vraag is hoe diep gaat u met denken en waneer komt denken echt tot rust! U denkt dat als u over religie schrijft dat uw denken als die gelijk is aan de kerkleer dat u dan diep genoeg geweest bent en dat is niet zo! en dat leert men als men in de hel zit en er met uw kerkleer strijdt om vooruit te komen, of licht te krijgen en daar maakt u een misrekening! Dacht u dat toen ik de ene jobstijding na de andere in mijn “huis” kreeg dat ik niet de r.k.kerk leer, exegese en traditie volgde? Ik was zeer orthodox en men al dat van de R.K.Kerk kwam ik er niet uit, tot ik alles echt ging onderzoeken en de definitie van de leer niet klopte en ging herdefiniëren! Net zolang tot de duisternis week! Ik probeerde de “put der duisternis”naar boven uit te klimmen en elke keer braken de leerstellingen af en toen besloot is de andere kant op te gaan, de “put” in en ben op Satan gaan Jagen, en met elke zuivere definitie week die terug tot die het zo zat werd en me met rust liet toen ik bij de Tuin van Eden aankwam!
      U bent daar nog nooit geweest en heeft die tocht door de Hel nog niet gemaakt tot het einde, u weet niet beter dan de R.K.Kerk u op uw bord lepelde toen u jong was. ik was niet anders! pas als men echt, echt in de duisternis beland en men echt, echt lijdt dan leert men echte nederigheid en met bidden en versterven komt Christus Inzicht hoe Die werkelijk is! Uw probleem is dat u nooit echt opzoek gegaan bent naar Die Ene Schat en de R.K.Kerk legt echt niet uit waar en hoe je die kan vinden omdat ze door misstanden in de mystiek de deur naar de mystiek de deur van de kerker is, waar hun inquisitie heerst! U weet hoezeer een biechtvader een biechteling kapot kan maken, danwel de verkeerde richting op kan sturen dat men verdwaalt, met hun blinde gehoorzaamheid aan een “hogere”! H.Teresia van Avila waarschuwt er voor! Dat heet niet dat men zomaar ongehoorzaam moet zijn, ik zeg dat men voorzichtig moet zijn en als u Echt Gevonden hebt en de biechtvader u het zwijgen oplegt of afwijst men op zoek moet gaan naar een andere biechtvader!! En de beste Biechtvader van alle biechtvaders is Die Ene Volmaakte Christusverschijning!!!!!
      Maar blinde orthodoxen zijn paranoïde t.a.v. echte mystiek! Die willen niks weten van verschijningen en slaan klein, want zegt men: beter geen verschijningen dan door valse verschijningen verloren gaan! Dan maakt dom en houdt dom en niks makkelijker dan dom volk leiden! Zo gebeurt dat ook in seminaries! Wee, o wee als men een leraar een vraag stelt die hem in moeilijkheden brengt! Ik heb het zelf meer gemaakt bij lezingen, ze doen er alles aan om die zo’n vraag stelt tot zwijgen te brengen, dan wel doen de blinde orthodoxen in de zaal het wel met dat ik onbeschofte vragen stel! U en eric-b-l zijn er een schoolvoorbeeld van! en weet u, het is dom van u want u verliest leven van uw ziel en ik win er bij: elk verkeerd oordeel kost leven en ik die rustig staande blijvend verdraag zijn verdienste voor mij! En elke goed oordeel behoudt mijn ziel leven en als een ander die oprecht onderzoekt en tot volmaakt conclusie komt dat het vol waar is wint die leven voor diens ziel en verkrijg is vermeerdering van leven voor mijn ziel! zo werkt de Heilige Economie van God! Dus als ik De Vole waarheid schrijf en men keurt af en ik rustig in de volle waarheid blijf staan vermeerdert mijn ziel aan Christus Licht en wordt sterker! dus ondanks de bedroefdheid door onrecht anderen aan mij verdien ik Talenten Voor Christus en mijzelf!
      U weet niet half hoe blind en dom u bent men uw schrijven en oordelen en maar weer naar de kerk gaan en biechten en ter Communie gaan terwijl u niet verbeterd, want u heeft uw verborgen zonde niet in de gaten! U bent er ook niet naar opzoek omdat u niet in de hel zit! Een mens gaat niet naar de dokter als die zich niet ziek voelt, pas als die ziek wordt gaat die opzoek naar een dokter! Nou ga maar zoeken ind e hel, daar is geen dokter, geen priester/biechvader te vinden! Gek dat H.Pastoor van Ars de patroon is van de biechtvaders en slechts weinigen berijpen waarom die zo’n geode biechtvader was: Omdat die elke dag de hele dag in de hel zat en ascetisch aan het vasten en bidden was om niet één ziel die om raad bij hem kwam te verliezen! U en de uwen snappen niks van de echte werken der liefde! die denken aan een aalmoes en helpen van zwakken in de maatschappij, de echte werken der liefde is in de hel gaan en al vastende en biddend bij Christus verblijven want de hemel, Tuin van Eden en het Vagevuur is voorbij het diepst van de hel, die lijden maximaal aan elke zonde! U is geleerd dat er in de Hemel geen lijden is, dat is waar, hetgeen men niet vertelt dat de Hemel met de buitenkant lijdt door de hel, dat houdt pas op als de Dag des Oordeels aanbreekt! Jullie zoeken de dood op het sterfbed en weten niet dat eenmaal in de Hemel het lijden vele malen hoger is dan op uw sterfbed! zo men echt weten zou men slechts de Hemel zoeken om Thuis te zijn en nooit meer verloren te gaan en dat men daar “hunkert” dat de Dag des Oordeels aanbreekt want dan is er nooit meer lijden!
      en maar brallen en zwetsen over de Hemel en nooit eens echt gaan kijken!

      “@Henk Gadellaa,
      Ikzélf denk, dat @Henk Gadellaa de enige op dit podium is, die NIÉT ter kerke gaat (die het niet nodig vindt om de H. Hostie te ontvangen).”

      Ooit eten(vrucht van goed en kwaad) volmaakt versterft! Dus zonder ontlasting dorsen en zeven, het volmaakt goede behouden en het kwade volmaakt versterven!!!! en niet naar het toilet gaan! U gaat naar het toilet om uw behoefte te doen dat is ontlasten: Weg lopen voor Volmaakt versterven!
      Dan wie is hoger u die deelneemt aan dwingen van de natuur te sterven en deeltneemt aan dwingen omdaar brood en wijn en die als offer op dienen op het altaar en Christus dwing te Heiligen, Of die niet deelneemt aan uw werken en zelf op het altaar gaat liggen als uitboetingsoffer voor diens medemens?

      Denk maar een na over uw zogenaamde daden! En denk maar eens na hoe de Hemel het doet, die volmaakt geweldloos is!

  2. Romeinen 1:17-18
   17. Want in het Evangelie openbaart zich de gerechtigheid Gods, verkregen door een steeds groeiend geloof; zoals geschreven staat: “Wie rechtvaardig is door het geloof, hij zal leven”. 18. Inderdaad, Gods toorn daalt neer uit de hemel over al de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid geweld aandoen door ongerechtigheid.

   1. @eric-b-l

    en hoe vergroot men geloof? Door de werken der liefde: vasten en bidden zoals het hoort en in de hel uitzitten totdat men kwaad heeft uit geboet en Vol Zien Verkrijgt! Dan wordt het Volmaakt Vervuld Geloven! Groter geloof is er niet! En wie doet zo door het in geloof voor waar aangenomene te gaan zien of het Vol Waar is? want men heeft pas als men de test van Satan doorstaat! dat heet tot het einde volbrengen! U gelooft en u bent er nog niet mee door de hel gegaan, dan weet u ook niet of uw geloof tot het einde standhoudt! dat is het verschil tussen u en Volmaakte Heiligen! Die weten waarover zij spreken:

    11Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. (John 3)

    Zie Nicodemus en Christus:

    1Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette. Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden. 2Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei: “Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht, als God niet met hem is.” 3Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.” 4Nikodémus zei tot Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?” 5Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. 6Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest. 7Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden. 8De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.” 9Nikodémus gaf Hem ten antwoord: “Hoe kan dat geschieden?” 10Daarop zei Jezus weer: “Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens? 11Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. 12Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik spreek over hemelse dingen? 13Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen.(John 3)

    een Vol-Profeet weet waarover die spreekt want Die Haalt het bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning! U heeft niet meer dan een blinde leer en blinden weten niet waarover zij spreken, zij zijn geen Christus Ooggetuige, die hebben niet meer van hebben horen van en zijn er niet bij geweest om als Christus Oogetuige te kunnen getuigen! Zij die Die De ene Christusverschijning Kennen weten of iemand Bij Die Christus geweest is of niet!

    Daarom snapt u, net als Nicodemus niks van Christus omdat het een schriftgeleerde was en schriftgeleerden hebben niet meer dan van hebben horen van! daarom zegt Christus dat zij die Mozes blind citeren, Mozes op de Rechterstroon zullen tegenkomen en hen weerspreekt, net zoals Christus de farizeeërs en schriftgeleerden weersprak in hun leer: kijk maar bij de overspelige! daar kwamen ze aan met een blind citaat uit de Tenach en dachten dat Mozes het zo bedoelde als zij blind dachten!

    en u bent erger want u zou bent gewaarschuwd en een gewaarschuwd men telt voor twee!

    1. Henk,
     hoe moeilijk is het voor u om u te beperken tot uw persoonlijke inhoudelijke weergave van het onderwerp “Europees migratiepact” ?
     U die toch zo veel weet ?

     1. @eric-b-l

      Zeg mij, als een mens geen werk vindt bij zijn familie om zijn gezin te kunnen onderhouden, is het dan goed om werk bij een ander in het dorp te vinden, en als die daar niet vindt dat die dan buiten het dorp zoekt? Ging Abraham niet weg waar die geboren was? En ging Die niet naar Egypte toen de hongersnood hem daarheen voerde?

      En toen Christus heen gingen bleven de apostelen in Israel? En trokken zij niet de wereld in om te “vissen”?

      Dan zeg mij is migratie verkeerd?

      Dacht u dat die migreren het doen om een land omver te werpen of om voor hun gezin te zorgen?

      Dat het in Europa fout gaat komt omdat de christelijke kerken niet meer hebben dan blinde schriftgeleerdheid en geen Vol-Profeten heeft! Zo heeft zij de deur wijdopen gezet voor verkeerde leer en ongerechtigheid en door geen wonderen te doen anderen de kans gegeven om met genezingen weg te lokken! Iedere mens is met De wet en Profeten verwekt en geboren, dan heeft de Christelijke Kerk als Zij Vol-Profetisch is overal zeggen schap, net zoals Satan in de hel tegen over iedereen demoon en eeuwig verdoemde omdat Satan de vader is van alle kwaad en overal de eerste en laatste is en ieder die zijn kwaad gebruikt is patentgeld schuldig aan Satan en verantwoording aan Satan! En dacht u dat satan die machtssructuur zelf had bedacht, of dat die had afgekeken van De Wet en Profeten? Satan heeft Loon naar Werken afgekeken van De Wet en Profeten!
      Dan als God iedereen die leven Heeft, gegeven Heeft en iedereen met De wet en Profeten is verwekt en geboren en leeft, kan God dan niet aan iedereen verantwoording vragen? Dan als Zijn Kerk Vol-Profetisch is Kan Die dan niet? Die kan Net Zoals Als God Want als Christus de Wil van God Volmaakt vervuld en zegt De Wet en Profeten Volmaakt te vervullen en niet op te heffen dan is God De Wet en Profeten en De Wet en Profeten Zijn Gelijk Aan Elkaar, Dat zegt Christus ook: Het Eerste Bod en Het Twee Is Niet Minder Belangrijk!!!!! Dan heeft De Kerk van God als Die Vol-Profetisch Godgelijke Zeggenschap, en zal niet anders zeggen Dan God zou Zeggen want Beide Zijn Eén en Al-Eén God Is Eén! en bij Beide Is De Liefde Godgelijk Volmaakt!
      dat het zo’n zooi is omdat de kerk niet doet Zoals De Kerk doet, zoals Saul niet Deed Zoals Samuël Zei en daardoor verloor Saul diens Koningschap en ging naar David!
      De kerk kiest niet zoals God Kiest en de kerk spreekt geen Recht en gerecht zoals God Doet want zij zijn niet Het Godsgericht op aarde! Zou God dan als enige toekijken? Nee, zoals ik al de hele tijd waarschuw: Er komen Twee Vol-Profeten Die Het Godsgericht op aarde weer zullen Instellen! en alle volkeren, alle religies en de hele natuur zullen zij Richten Zoals God Richt en die niet buigt zal gebonden worden aan diens kwaad!
      Waar een mens woon, waar die heen gaat, waar die werkt, waar die hene vl;ucht er Is Geen Ontkomen Aan! Dan wat maakt migratie uit? Zorgt dat u Omgord Klaar Staat, zorg dat uw Leer, Traditie, Exegese en Werken op Orde en in Orde Zijn zodat u Die Twee Goed kunt Ontvangen en Gods lof Krijgt ipv ellende: Zoals u denkt te hebben en niet heeft wordt u ontnomen en zoals u denkt niet te hebben en heeft, krijgt u!

      Maak u zich geen zorgen om migratie maak u zorgen om het Koninkrijk Gods Te vinden en te verkrijgen, de rest zorgt God voor! Doe Recht en gerecht Zoals God Doet en maak van U wil Geschiede op aarde Godgelijk is zoals In De Hemel! God heeft beloofd dat geen mens boven diens kracht en macht beproefd zal worden en kijk naar Grote Heiligen: Zij gaan met een glimlach want zij Strijden met volmaakte Liefde Voor Gods Zaak! Geen Lijden die zij op hun weg tegenkomen doet hun glimlacht vervagen want zij WETEN dat God overbeproeving Nooit Zal Toelaten! dan als zij zo Zeker Weten, Laten wij dan zorgen Dat Wij ook Zo Zeker Weten en niet op blind geloof gaan varen, laten we gaan varen als Gods Ooggetuige en die nog niet zo vast zijn, Bevestigen opdat zij ook God’s Oogetuigen kunnen worden! Als de hel wijkt voor z’n Ooggetuige zal een leger van mensen dan niet wijken? Dan waar maakt men zich zorgen? om politici? Om andere religies? zwegen de Leeuwen niet bij Daniel? en dacht u dat de leeuwen niet zouden zwijgen in de Romeinse Colosseum niet zwijgen als er zo’n Ooggetuige Aanwezig was? Als Mozes een heel volk uit de concentratie kampen van Egypte kan halen en onderhouden in de woestijn waar je niet kan kopen en verkopen, dacht u dat Die Twee en Hun Profeten School niet kunnen tegen de Anti-Christ?
      Dan leer Die Ene Volmaakte Christusverschijning Te Vinden En Verkrijgen En Blijf In Diens Liefde en maak u zich geen zorgen over leven, dood, eten, land en werken! Zeker er zullen stormen , zeker zal er vuur en zeker er zullen aardbevingen, voorbij komen en Elia bleef in alle rust wachtende vasten en bidden en Toen God aan zijn Deur Ruisde Ging Elia pas naar buiten! Dan handel niet minder en laat u verslinden door blinde beweringen! Ga in uw binnen, vast en bidt en onderzoek alles en wacht tot Die ene Christusverschijning En Verblijf In Christusgelijk Liefhebben en u zult met Christus, Christusgelijk Overwinnen! en mocht u vallen, Sta Op, en mocht u twijfelen Buig nog een Keer en Vraag Nederig en God zal een Tweede Gods Getuigenis Niet Weigeren, Zo Zeer Is God En Christus Om u Bezorgd!!!!!

 5. De eurocraten Ursula en Kremlin-dienares Ylva proberen systematisch de westerse blanke volkeren raciaal en etnisch te verwoesten door geplande kolonisatie door vreemde volksstammen; daartegenover moet blanke ethnopolitiek geplaatst worden, en katholieken die dit niet willen erkennen maken een grote fout door dat domein te laten overnemen door secularisten en perennialisten.

  Een christen is een lid van zijn volk en hij heeft dus de natuurlijke plicht om te werken voor het goed van dat volk; het is hem dus niet geoorloofd om onverschillig te staan tegenover de grote dreigingen die het bestaan ervan in gevaar brengen. Het zou goed zijn om een katholieke politieke beweging te zien oprijzen waarin de christelijke theocratie, blanke ethnopolitiek en distributisme als sociale doctrine verdedigd worden.

  1. De massale instroom van vreemden is een internationale mensensmokkel, van de top naar beneden georganiseerd en waar veel geld achter steekt. Het terrein in chaos gestort door de apostasie der christelijke volkeren wordt opgevuld door de islamitische indringers en door systematisch gestuurde rassenvermenging (demografische “engineering”) dreigt Hlodowigs volk in de Lage Landen in de fenotypes onherkenbaar gemaakt te worden. Het fenotype is echter een erfenis van de voorvaderen die aan de zonen en dochters toevertrouwd werd ter ongeschonden bewaring; systematische en massale raciale vermenging altereert het gezicht van het volk en de specifieke natuurlijke kwaliteiten die het doorheen de geschiedenis getekend hebben. Deze etnisch-raciale verwoestingspolitiek is misdadig en door gaslighting draaien de agressoren de zaken om en worden degenen die zich tegen de misdadige politiek verzetten zelf misdadig genoemd; naar hen wordt door de werkelijke misdadigers met de pseudo-morele vinger gewezen onder de klanken van de typische roepwoorden zoals “haatspraak” en “racisme”.

   Het teweegbrengen van het Euraziatisch-negroïde slavenras van het Kalergi-plan is bedoeld om een internationale ontwortelde slavenbevolking te hebben om voor de judeo-gnostische vorstenkaste te werken, gevoed door krekels en meelwormen. In Rusland wordt het blank Europees component onderdrukt door het Aziatisch mongolisch component en heerst er een politiek om de islamitische sekte dominant te maken; die politiek in Rusland en de Afrikaanse invasiepolitiek in West-Europa zijn beiden onderdeel van het plan van de stamhoofden van internationaal Juda ter verwoesting van Europa dat zij “Edom” noemen. Volgens hen kan hun Antichrist niet heersen in Jerusalem voordat Europa geheel kapot en verslagen is; in Europa ligt Rome waar de hoofdzetel staat van het christelijk priesterschap en daarom haten de talmudisten en kabbalisten de Europese volkeren.

   In Rusland heerst de Chabad-Lubavitch-sekte waarmee in Amerika ook Trump geconnecteerd is via Jared Kushner, en in West-Europa heersen Joodse figuren zoals Soros en de afstammelingen van Mayer Rothschild. De achternaam “Schwab” van de tekenfilmschurk Klaus in Davos is, nota bene, ook Joods-Ashkenazisch en voor Putins invasie in Oekraïne hadden de oligarchen van de Joods-Ashkenazische geldmacht in Rusland een zichtbare presentie bij het WEF te Davos. Weet dus dat de internationale synagoge van de satan de mongolische en negroïde volkeren als wapens hanteert om Europa geheel kapot te krijgen, en mensen bij Rechts hebben de plicht om niet mee te gaan met gecontroleerde oppositie zoals het duginisme, eurasianisme en het zionisme. Geen vreemde plannen dienen vijandig aan eigen volksstam, maar het eigen volk sterk en weerbaar maken tegenover de internationale krachten die betrachten de ondergang ervan te bewerken.

  2. @Waramund
   “Het zou goed zijn om een katholieke politieke beweging te zien oprijzen waarin de christelijke theocratie, blanke ethnopolitiek en distributisme als sociale doctrine verdedigd worden.”

   Zeg mij welk kleur heeft bloed en is die keur anders bij gekleurde dan bij blanken?
   Zeg mij welke seksualiteit heeft een ziel en is bij gekleurde anders dan bij blanken?
   Zeg mij wordt een kind anders verwekt bij gekleurde dan bij blanken en brengt een gekleurde vrouw een kind anders ter wereld dan een blanke?

   en was Christus een blanke?

   en was Adam en Eva een blanke?

   en is God een blanke?

   U met uw ziekelijke ethnopolitiek! u moet u schamen, De Apostelen gingen niet op blanke “vissen” ze gingen “vissen” naar elke ziel! In de hemel vindt u geen blanke! Ga maar kijken want iedereen moet diens kleur afleggen en Gods Kleur Aannemen en Gods Kleur is Niet gemaakt van het licht van de regenboog en ook niet van wit licht want dat is een vrucht van Goed en kwaad!

   er is niet één die niet slaaf is in de wereld tenzij men in alles, overal en Altijd Christusgelijk Is! iedere die diens nationaliteit , diens huidskleur boven een andere zet is geen Christen want een Christen zet Die ene Volmaakte Christusverschijning en Christusgelijk Boven Alles! Die zoekt het Koninkrijk Gods en Diens Recht en Gerechtigheid! en Heeft diens naaste lief zoals Christus diens naaste en uzelf Lief Heeft! Dan maakt geslacht, kleur, ras, land en werelddeel of waar dan ook, geen verschil! Die Is Gods Genuanceerd!

   1. IQ schoenmaat ,Henk is een overheid trol en mag sterven , hier de beelden

    https://gtvflyers.com/

    Dat is toch wat de joodse kliek en hun handlangers voor ogen hadden, na Duitsland is het de rest van Europa die zal moeten bloeden voor het joodse “leed”.

    Open brief aan een dood ras

    Op het moment dat ik dit schrijf, in het jaar 2005, bestaat ongeveer twee procent van de wereldbevolking uit blanke vrouwen in de vruchtbare leeftijd of jonger. Het blanke ras is dood! Vermoord door een coalitie van joden, christelijke universalisten, anti-natuur dwazen, opportunistische politieke hoeren, mediamagnaten, over ontwikkelde intellectuelen, dogmatische nationalisten, feministische dwazen, diverse buitenbeentjes en lafaards.

    Meer hier https://nieuwekijk.wordpress.com/2023/03/25/open-brief-aan-een-dood-ras/

    Wij leven in een wereld waar alles wordt omgedraaid, een wereld waar de aanhangers van satan weldoeners worden genoemd.

    Het satanisme loopt als een rode draad door alles wat de werkelijke machthebbers op deze wereld doen, maar formeel bestaat het niet.

    1. @Edwin Vissers
     “IQ schoenmaat ,Henk is een overheid trol en mag sterven , hier de beelden”

     https://gtvflyers.com/

     Zelfs, ja nog eerder, is iemand klein met IQ schoenmaat klein naar Christus Definitie dan met een IQ van “geniaal”, zoals u met een dyslectie en die een A4tje in 2 seconden diagonaal kan lezen! Die echt Klein is kan lezen in Tijd = O en in dezelfde Tijd Verstaan!
     Joden zijn nooit er op uit geweest op vernietigen van andere mensen, want dan hadden ze wel een wereldmacht opbouw als Egypte, Meden en Persen, Grieken, Romeinen, Mongolen, Engelsen en U.S.A en ze hebben niet! Ze mogen nu hoge posities hebben dan is dat niet meer en niet minder een gevolg van dik 1800 jaar over de wereld gejaagd en bejaagd te zijn om te voorkomen dat ze uitgeroeid worden! En waarom zou een Jood een andere uitroeien als die er handel mee kan drijven, de enige dat waardevol voor de wereld is is vermogen en hoe vaak heeft een rijke jood niet diens leven veilig gesteld door te betalen? Een leven betekent voor de wereld niks en voor een Jood alles! Dus uw site is haast lachwekkend, net als uw kabala, als het niet bedroevend is!! Uw conspiracy theory is typisch een, in diens ogen kwade handeling, ineens overal als lichtjes in een kerstboom, kwade handelingen ziet oplichten en de boom, uw theorie, de schuldige is! U weet niks van kwaad omdat u niks weet van geweldenaren ten tijde van Noach! U denkt dat mensen die naar macht streven samenwerken, en u denkt dat Joden in hoge posities net zo doen op een gelijke andere manier! Een machtige in de wereld is niet meer dan een alpha wolf in diens groep wolven en er is geen alpha wolf die de hele wereld kan veroveren en alle andere alpha wolven kan onderwerpen! Ook de anti-christ krijgt dat niet voor elkaar omdat er Vol-Profeten zullen zijn! En wat heeft een alpha wolf er aan als enige leider zijn onvruchtbaar is? Daarom zal de anti-christ de Hemel bestormen omdat die weet dat diens heerschappij op aarde begrensd zal zijn!

     Ook ten tijd van Noach lukte het niet om iedereen om te brengen en zo zal het altijd zijn! Zelfs niet door één geweldenaar!

     Uw zoeken en openbaren is ziekelijk, net als die mensen die geloven dat regeringen met vaccinaties er op uit zijn mensen te kunnen controleren met nano chips in de vaccinaties! Of die hetze tegen coronona vaccinatie! Zelfs al was die vaccinatie niet geheel veilig, geen één vaccinatie is geheel veilig! Zoals geen medicijn geheel zonder bijwerkingen is! En wilt u een kind met polio? En als u niet wilt en niet inent, waarom gaat u dan niet naar God, als uw kind polio krijgt en zegt: geet het mij! ooit een polio kind gezien? Ik heb er een in mijn praktijk! Hoe kan een ouder zo blind zijn! Rijdt die niet op de snelweg of op een weg met zijn auto, heeft die geen deur in zijn huis? Heeft die geen hek om zijn balkon? Leert die zijn kinderen niet om op te passen, zicht te wassen en voorzichtig te zijn en noemt allerlei regels op om te voorkomen die als een vangrail zijn? En als vaccinatie ter sprake komt dan ineens is men tegen! Of bloedtransfusie dan is men tegen! een leven goed redden is minder belangrijk dan gehandicapt door het leven gaan, of sterven! En maar de handen ten Hemel hoog houden: sirtse hasschem, zoals Job! Alsof God ongeluk, het zo wil! Zelfs Christus kon en kan niet beschermen als een mens eigenwijs is!!

     U kan al die zwarte lijnen blootleggen, u kan zich er niet tegen beschermen want u zit zelf in een net van Satan vast want u loopt geen RECHTE LIJNEN en uw Nederigheid is geen echte want u loopt op tekenen en die op tekenen loopt, loopt achter het al gebeurde aan! U bent zo een die vlak bij de Hemelpoort bent en de Hemelpoort ziet sluiten en als u er bent gesloten is! DAN BENT U TE LAAT!!!!

     Zo is het met uw zwarte lijnen die u ziet! Als men OP TIJD wil zijn moet men Vol-Profetisch worden want De Hemel Is Geheel Vol-Profetisch!! Ook de drie koningen kwamen te laat: Christus was al geboren! Dat er nog Geheiligd kon worden was omdat zij echt nederig waren! Echte Christenen gaan gewoon door met Christus volgen, die hebben niks met politiek en wereldmacht. en “christenen” die denken daar in mee moeten doen om hun religie te waarborgen komen altijd van een koude kermis thuis, kijk maar naar de Israëlieten: na drie generaties na Mozes begon het fout te lopen! Kijk na hier. de generatie van de 2e wereldoorlog is bijna dood en in plaats echt vast te houden aan die verschrikking en te voorkomen, is de mens nog gekker dan er voor die de eerste wereldoorlog nog niet hadden meegemaakt en de eerste wereld oorlog waren bijna als enige christelijke staten en de tweede was ook bijna als enige christelijke staten….! U kan op Joden schelden, die zogenaamde christenen zijn veel erger! Kijk naar hun kolonisatie, naar hun inquisitie, naar hun blinde orthodoxie…., Kijk naar de strijd onderling en de R.K.Kerk: geen één die naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat om misverstanden en oneenigheid op te lossen: Wij zijn de ware kerk….bla, bla, bla, bral, bral, bral, en niet een is Vol-Profetisch!!!!!!!!!!!!!!! en maar bidden; uw wil geschiede op aarde zoals de Hemel en geen ”een die naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gat Om Gods Wil te leren kennen, nee wij weten al wij hebben Christus…., bla, bla, bla, bral, bral, bral en geen één die een tornado, aardbeven, andere natuur catastrofe, oorlogen en ruzies direct tot zwijgen kan brengen! Dan komt excuustruus om de hoek kijken: ja wij zijn slechts schepsels en niet Godgelijk……., wij zijn zondaars…….., Gods wijsheid gaat ons mensen te boven………, dan hoezo weet u te vertellen hoe God’s Wil is? Hoezo weet u Christus te verstaan?

     Wat een bende blinde zooi, geen wonder dat het fout loopt want Satan is uw raadsheer in uw huis

    1. Edwin Vissers,

     De Germaanse en Keltische volkeren waren mogelijk de tien stammen van het Noordrijk. De Joden zijn de twee stammen van het Zuidrijk, Juda en Ben-Jamin vermengd met het bloed van Jafet (Ashkenazîm) en het bloed van Cham (Sefardîm). De tien stammen zijn weggetrokken uit Iran in die eeuw waarin de Pontische Scythen dat deden om zich te vestigen in de Pontische Steppe; die Scythen waren waarschijnlijk de Israëlieten van het Noordrijk. De Scythen worden Iraniërs genoemd omdat zij uit Perzië noordwaarts migreerden; later werden zij uit de Pontische Steppe weggeduwd door de Sarmaten. Wij stammen af van die Scythen, wat te zien is aan de traditionele klederdracht en de cultuur van de oude Germanen en Kelten; het dragen van broeken, drinkhoorns, ruiterculturen, die dingen kwamen van de Scythen. De kerkvader Hippolytus zei dat de Germanen afstammelingen van Shem waren; hij wist waarschijnlijk dat zij Scythen waren en dat de Scythen uit Perzië kwamen, een Semitisch land. De Israëlieten van de tien stammen woonden in Perzië na hun wegvoering door Salmanasser de koning van Assur, en de niet-canonieke tekst 4 Esdras spreekt over hun later wegtrekken uit het land van hun ballingschap. De Bergjoden in het Kaukasusgebied hebben een mondelinge traditie volgens dewelke zij van de tien stammen zijn; zij zijn waarschijnlijk afstammelingen van Israëlieten van de Scythische migratie die daar achtergebleven zijn.

     Op de zwarte obelisk van Salmanasser staat koning Jehu van het Noordrijk afgebeeld.

     Het blank ras is het Huis van Shem, en bij de volkeren van het Noorden is dat ras tot nu toe het zuiverste in bloedlijnen gebleven, en dat betrachten de vijanden van de Europese volkeren te veranderen door de systematische massa-invasie.

     1. @Waramund

      “Het blank ras is het Huis van Shem, en bij de volkeren van het Noorden is dat ras tot nu toe het zuiverste in bloedlijnen gebleven, en dat betrachten de vijanden van de Europese volkeren te veranderen door de systematische massa-invasie.”

      u bent ziek in uw hoofd! Een kind is onschuldig aan de fouten van de ouders, op die na die met de zonde tegen de H.Geest worden verwekt(geweldenaren en anti-christ)!
      het is makkelijker om een lijn te behouden als het in de familie blijft, dat zegt niks over dat die lijn het blanke ras is! U weet niet eens dat de rassen pas na de zondvloed zijn ontstaan door invloed van de zon en voeding! Dat gezwets over de blanke lijn is het schoonst, het dichts bij wit en daarom het minst zondig! U moet eens kijken wat die zogenaamde witte lijn op zijn geweten heeft als het gaat om gewelddadig veroveren en evangeliseren! Ja zegt men een niet-christen is sowieso al dood en een gevaar voor onze kinderen: Zo doet de Islam ook, men vermoord geen “ongelovige”, men voert slechts het “Godsoordeel” uit….., dan hoezo dode Christus niet iedereen die niet aan “Hem” geloofde! Hoezo riep die om Barmhartigheid? Hoezo deed die wonderen aan niet Joden? Hoezo stichtte die niet een Christelijk Rijk op aarde?

      u met uw geobsedeerde blanke ras! Zou naar de U.S.A gaan en Trump promotor worden met zijn “Amerika First” maw: Blanke Eerst! wat een duister gezwets

      en Rome moet zich schamen door niet “keihard” daar op te reageren en iedere katholiek en andere christen duidelijk maken dat stemmen op zo’n persoon zondig is als bralt die Anti-Abortus!

      1. @Waramund

       Heeft u Christus ooit op een politieke partij zien stemmen? dan waarom zie die: Zoek het Koninkrijk God en Diens Recht en Gerechtigheid en het Koninkrijk Gods is niet van deze wereld? Heeft Christus ooit op een ras gestemd? Dan waarom is ieder kind onschuldig aan de fouten van de ouders op die na die met de zonde tegen de H.Geest zijn verwekt?
       En als het huis van Shem het huis van het blanke ras is, waarom was Christus dan totaal geweldloos? Daar kan het blanke ras niet op bogen! Dus Christus was de uitzondering op de regel, zoals de Messiaanse geboortelijn op de Israëlieten! Uw huis van Shem is niet blank, Het huis van Shem zijn de grote heiligen en profeten en die waren niet allemaal Joods(van Juda) Die hebben niks met uw blank, kijk naar Salomon: geen koning zo wijs als die en toch kon die zijn rijk niet behouden! Die leed ook aan de ziekte blank! Net als u!

     2. Tot mijn verbazing komt Gadellaa – vanuit een totaal andere wereldvisie als de mijne en als bijna Volprofeet – hier tot dezelfde conclusies als ik over uw (Waramund) allerminst verholen racistisch ideeëngoed, met de christelijke superieure noordelijke blanke man als de enige Redder van het universum, hiernamaals inbegrepen.
      Ik wees er hier al eerder op dat de grootste slachtpartijen uit de moderne geschiedenis, in de eerste helft van de vorige eeuw, gevoerd werden door allemaal witte christelijke broeders tegen mekaar en met elk hun god aan hun kant.

      1. @Frank Dierickx

       Als u wist te zoeken en vinden was u niet verbaast geweest! U mag dan deels parallel lopen, u loopt op verkeerde grond met uw: een mens zal nooit vinden!! want al denkt u zo , u gooit ook zo weer weg door uw houding een mens vindt nooit. filosofen doen dat: hebben ze schijnbaar gevonden, trappen ze het gelijk weer de grond in met de vraag: Is het wel zo? Die zijn net als u een vis in het water, die nog nooit de lucht en de bodem noch een strand hebben gezien en filosoferen over mogelijk bestaan en blijven rondjes zwemmen en hun duisternis en gooien de gedachte weg met: Is het wel zo…..?;en maar op hun borst rammen dat ze toch zo goed onderzoeken en logische gedachten hebben……..

    2. @Edwin Vissers

     “Europa 12 stammen

     https://odysee.com/@SkyDomeAtlantis:4/trim.2A7207A6-35A9-4C11-A389-66517379E810:5

     Henk wil dat we uitgemoord woorden”

     Ik zal geen hand vuil aan u maken, net zoals David zijn handen niet uitstrekte naar Saul, zoals Christus Zijn Hand niet uitstrekte naar de Hogepriester! Hun kwaad deed hen zelf naar de vernedering en ondergang leiden, terwijl noch David, noch Christus nog ik zo wens!
     Het vermoorden helpt geen Goed, het uitroeien ook niet want God laat de hel de hel voor eeuwig zonder daar maar één vinger naar uit te strekken! Zo zal ik geen vinger naar u en de uwen uitstrekken en zoals de mantel van Samuel af scheurde door Sauls vergrijp, zo zal het met kwaden vergaan, al hoop ik dat ze als nog voor de poort van de hel sluit gered laten worden en het Aanbod Christus aannemen!
     Ik schreef eric-b-l al: eknt u het gewicht van eeuwige verdoeming? Wilt u weten dan moet u naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan en met Die Eén en Al-Eén God is Eén In God gaan wandelen en dan naar Oneindig gaan en dan naar Satan! Dan kent u het Godsgewicht van eeuwig verdoemd! U weet niet half hoezeer Christus en allen in Christus Liefhebbend strijden om één ziel te redden: zij onder gaan liever “duizend keer”(naar God’s Maat aan Barmhartigheid) dood gaan dan dat één ziel verloren gaat! Vermoorden en moorden is niet in Hun vocabulaire nog in Hun Liefde en ook niet opruien zoals u doet!

     u bent meer dan ziek, u bent ziende blind ziek! Net als die blinde orthodoxen met hun De Bijbel zegt en dan met hun eigen exegese komen zonder eerst naar Die ene Volmaakte Chritsuverschijning te zijn gegaan! Duizenden jaren worden de vrouwen de schuld van de zonde van Eva en het was niet Eva die als eerste in de apple beet! Duizenden jaren misbruikt en vertrapt door mannen zoals u! WEE u! En het gif dat u in hen plant maakt hen dat zij naar verkeerde wapenen grijpen en daarmee bewijst u hoe kwaadaardig vrouwen zijn als ze proberen te ontsnappen aan uw brute heerschappij! En oh als ze voor u buigen en meedoen en u zelfs bewieroken OOOOOOHHHHHHHH dan heeft u precies waar u ze wil hebben! Dan kan uw giftig zaad ook nog vermenigvuldigen!

     en die noemt u blanke Shem…..

     WEE u!

     Precies, ziek ziende blind bent u!

     1. Aanvulling:

      “en die noemt u blanke Shem…..”

      waramund schreef die woorden, u onderschrijft ze met uw ziende blinde dwaze kabbalistische “tekenen” ziekte!

 6. Het WEF zal tevreden zijn met dit migratiepact net zoals Soros. Veel politici zijn “young global leaders” die een stage hebben gevolgd bij het WEF en voeren hun bevelen uit. Vooral moslims moeten binnen geraken (dit is wat de joden het liefst willen) om het christendom te vernietigen. Ook links, dat een total misprijzen heeft voor de autochtone bevolking, wenst een ongebreidelde invasie van moslims naar Europa.

  1. De Arabische wereld kent een gezegde: Eerst zaterdag en dan zondag. Dat betekend: Eerst de Joden dood en dan de Christenen dood.

   De verborgen Mahdi

   Op minuut 3 :33 —–Biden over de verborgen Iman

   https://odysee.com/@CoryBarbee:8/STRONG-DELUSION:6

   “Wie is een leugenaar anders dan hij die ontkent dat Jezus de Christus is? Hij is de antichrist, die de Vader en de Zoon verloochent.” 1 Johannes 2:22
   Islam is inherent antichrist omdat het rechtstreeks, tekstueel de dood, opstanding en godheid van Jezus Christus ontkent en weerlegt, evenals de drie-eenheid / drie-eenheid van God.
   Het is ook de eindtijd van een wereldreligie die in het boek Openbaring wordt beschreven, omdat het de enige religie is die beveelt om de heiligen te vervolgen en te doden, de wereld te veroveren, een wereldregering te vestigen en alle volkeren te onderwerpen.
   Islamitische eschatologie beschrijft de komst van een moslimmessias die bekend staat als Al Mahdi. De berijder van het witte paard die wordt afgebeeld in Openbaring 6: 1-2 en erkend wordt door moslimgeleerden, die in de Bijbelse eschatologie bekend staat als de Antichrist / eerste beest / zoon des verderfs. Deze 2 cijfers zijn één en de
   dezelfde.
   De NWO wordt een mondiaal kalifaat.
   De islam is de puurste vorm van luciferianisme / satanaanbidding omdat het Satan / Allah als God vereert. Met andere woorden, Illuminati en Islam zijn ideologisch synoniem. Deze satanische agenda wordt onthuld door de profeet Jesaja.
   “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, wat de naties verzwakte! Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verhogen. boven de sterren van God: ik zal ook op de berg van de samenkomst zitten, in de zijkanten van het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; ik zal zijn als de Allerhoogste. toch zul je naar de hel worden gebracht , aan de zijkanten van de put. ” Jesaja 14: 12-15
   Jezus beschreef deze gebeurtenis in Lucas 10:18 toen Hij zei “… Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
   In het Hebreeuws wordt bliksem uit de hemel uitgesproken als “baraq o bamah”

   https://youtu.be/HbPrsCOHQlE
   https://youtu.be/QTGP0OHmFaw
   https://youtu.be/yMOvfCcj1GE
   https://youtu.be/Xd6idc5L-fU

 7. De bewuste politiek van secularisatie heeft ons onzeker gemaakt. Vandaar onze angst voor demografische verandering. Als Christenen staat bij ons God`s wet op de eerste plaats. Daarna volgen pas de wetten die door “Legal Positivism” gedreven worden. Uiteindelijk zullen wij als we vast blijven houden aan God`s wet, vroeg of laat in overtreding zijn van de geldende wetgeving. Een interessant artiekel over de secularisatie binnen de Kerken, geschreven in 2002 hierbij;

  https://ojs.reformedjournals.co.za/ngtt/article/view/66/112

 8. WEF Santa Klaus Schwab’s rechterhand demon Yuval Noah Harari roept op tot “massale uitsterving” om hun Grote Reset in te luiden; “Jullie moorddadige hypocrieten”: verontwaardiging ontstaat nadat de Atlantische Oceaan ‘amnestie’ voorstelt voor pandemische autoritairen; “We moeten elkaar vergeven voor wat we deden en zeiden toen we in het ongewisse waren over COVID. Hararis’ nieuwe kinderboek Unstoppable Us, Volume 1: How Humans Took Over the World; Hun zielige valse Evolutie via tech/A.I in een hogere versnelling!

  Santa Klaus wordt geadviseerd door Yuval Noah Harari, een Himyarite, (Goudzoekers van Ophir=India) beide takken van Sefarvites (Gen 9:29-30; 2 Koningen 17:30); false zet “Crypto” om; Suebis tot Orthodox (Chaldeeuws, Russisch, Grieks, Koptisch); Himyarieten (Amalkieten) bekeerden zich tot het judaïsme om de Sudducees-Farizeeën te worden die onze Heer en Heiland, Jezus, kruisigden, prijs “Heer van hemel en aarde” als de “God van Israël” en “Heer van de Joden” met “Shalom” god van Jeruzalem en de titel van Lucifer) en “Amen” (Egyptische god Amen/Amun betekent “Verborgen”); gebruikt met Amen-Ra; de verborgen zon, ook wel de zwarte zon genoemd.

  Yuval Noah Hariri “Covid is van cruciaal belang, want dit is wat mensen overtuigt om te accepteren, om totale biometrische surveillance te legitimeren….
  De volgende fase is het toezicht dat onder de huid gaat…. We verwerven werkelijk “goddelijke krachten”…
  de beslissing die we moeten nemen is wat te doen met miljarden van deze nutteloze eters”!
  Yuri Noah Harari “Het probleem waar we over na moeten denken is wat te doen met al die overtollige mensen”!

  De WEF “4e industriële revolutie” is het 4e beest van ijzer (Dan 7:7) en 4e ruiter, het bleke paard “De dood volgt”

  https://www.investmentwatchblog.com/video-wef-speaker-yuval-harari-the-next-phase-is-the-surveillance-going-under-our-skin-we-are-acquiring-divine-powers- grote reset/

  https://imgur.io/Y6nFQtf

  CBDC (digitale valuta van de centrale bank), biometrische ID (vaccingegevens), Doconomy-koolstofcalculator = totale bewaking en controle van de IOB’s (Internet of Bodies), allemaal verbonden met het IOT (Internet of Things); Yuri Noah Hariri noemt zijn man “Mijn IOT”; Hariri=Mari het centrum van de Amorieten “Bitter, Rebel, Babbler” in Abu Kamal (Purim Synagoge) waar de koningen van het Oosten droogvoets de Eufraat zullen oversteken naar Armageddon (Openbaring 16:12) Amerika is genoemd naar de Amorieten, aanbidders van de maangod Sin aka Allah en Amurru “Herder en Slang God” van de Kanaänieten. Hariri betekent “van de zee” oftewel bitterheid; Opstandigheid.
  Biden-Harris bombardeerde Abu Kamal op Purim 2021 om de weg naar Armageddon voor te bereiden. Yuval = Jubal (Genesis 4:21) een Kaïniet en vader van allen die de harp en het orgel hanteren; Noah “Rest” Hariri = Mari “Middle Men”, dwz priesters. Vergis je niet, het WEF voert oorlog tegen de ziel; Zimri-Lim de Amoritische koning van Mari https://www.youtube.com/watch?v=wsBTxxOr4Cw; Amor=Liefde, Kathaarse “Kerk van Amor”-stijl (Agape/Bachanalias/offers/kinderen door vuur laten gaan enz.); Amorite “Bitter, Rebel, Babbler” Vrij toevallig werd de laatste Katharen Perfecti 700 jaar geleden levend verbrand en verkondigde “Elke 700 jaar wordt de Laurier weer groen” Laurier is de “Kroon van Bacchus”; Coronavirus “Gekroond slangengif.”

  Godslasterlijke Yuval Harari, WEF “Als we slagen, en er is een zeer goede kans dat we dat zullen doen, dan zullen we heel snel de God van de Bijbel te boven gaan.” Zoals Bush Sr ooit zei; “We hebben de kans om voor onszelf (HEN) en voor toekomstige generaties (THIRS) een nieuwe wereldorde te smeden, een wereld waar de rechtsstaat, niet de wet van de jungle, het gedrag van naties regelt. Als we succesvol zijn, en dat zullen we zijn, hebben we een reële kans op deze nieuwe wereldorde, een orde waarin een geloofwaardige Verenigde Naties hun vredeshandhavingsrol kunnen gebruiken ..“ de arrogantie van deze demonische entiteiten is ongelooflijk! Ze zijn misschien in staat om hun niet-GODDELIJKE “anorganische AI-onzin” te creëren, maar ze zullen nooit de enige echte schepper zijn van alles wat goddelijk en organisch is – allemaal ontworpen en gemaakt door onze hemelse GODDELIJKE Vader. Hun opgeblazen ego’s waren opgeblazen van trots, denkend dat zij de goden op deze aarde zijn. We weten allemaal wat de Heilige Schrift ons vertelt over trots; Spreuken 16:18 “Trots gaat voor vernietiging, en een hooghartige geest voor de val”

  Jesaja 54:17

  “Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed is, zal zegevieren, en u zult elke tong die u beschuldigt, weerleggen. Dit is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer, en dit is hun rechtvaardiging van mij, spreekt de Heer.

  Zacht wijs
  9 uur geleden (bewerkt)
  WEF Santa Klaus Schwab’s rechterhand demon Yuval Noah Harari roept op tot “massale uitsterving” om hun Grote Reset in te luiden; “Jullie moorddadige hypocrieten”: verontwaardiging ontstaat nadat de Atlantische Oceaan ‘amnestie’ voorstelt voor pandemische autoritairen; “We moeten elkaar vergeven voor wat we deden en zeiden toen we in het ongewisse waren over COVID. Hararis’ nieuwe kinderboek Unstoppable Us, Volume 1: How Humans Took Over the World; Hun zielige valse Evolutie via tech/A.I in een hogere versnelling!

  Santa Klaus wordt geadviseerd door Yuval Noah Harari, een Himyarite, (Goudzoekers van Ophir=India) beide takken van Sefarvites (Gen 9:29-30; 2 Koningen 17:30); false zet “Crypto” om; Suebis tot Orthodox (Chaldeeuws, Russisch, Grieks, Koptisch); Himyarieten (Amalkieten) bekeerden zich tot het judaïsme om de Sudducees-Farizeeën te worden die onze Heer en Heiland, Jezus, kruisigden, prijs “Heer van hemel en aarde” als de “God van Israël” en “Heer van de Joden” met “Shalom” god van Jeruzalem en de titel van Lucifer) en “Amen” (Egyptische god Amen/Amun betekent “Verborgen”); gebruikt met Amen-Ra; de verborgen zon, ook wel de zwarte zon genoemd.

  Yuval Noah Hariri “Covid is van cruciaal belang, want dit is wat mensen overtuigt om te accepteren, om totale biometrische surveillance te legitimeren….
  De volgende fase is het toezicht dat onder de huid gaat…. We verwerven werkelijk “goddelijke krachten”…
  de beslissing die we moeten nemen is wat te doen met miljarden van deze nutteloze eters”!
  Yuri Noah Harari “Het probleem waar we over na moeten denken is wat te doen met al die overtollige mensen”!

  De WEF “4e industriële revolutie” is het 4e beest van ijzer (Dan 7:7) en 4e ruiter, het bleke paard “De dood volgt”

  https://www.investmentwatchblog.com/video-wef-speaker-yuval-harari-the-next-phase-is-the-surveillance-going-under-our-skin-we-are-acquiring-divine-powers- grote reset/

  https://imgur.io/Y6nFQtf

  CBDC (digitale valuta van de centrale bank), biometrische ID (vaccingegevens), Doconomy-koolstofcalculator = totale bewaking en controle van de IOB’s (Internet of Bodies), allemaal verbonden met het IOT (Internet of Things); Yuri Noah Hariri noemt zijn man “Mijn IOT”; Hariri=Mari het centrum van de Amorieten “Bitter, Rebel, Babbler” in Abu Kamal (Purim Synagoge) waar de koningen van het Oosten droogvoets de Eufraat zullen oversteken naar Armageddon (Openbaring 16:12) Amerika is genoemd naar de Amorieten, aanbidders van de maangod Sin aka Allah en Amurru “Herder en Slang God” van de Kanaänieten. Hariri betekent “van de zee” oftewel bitterheid; Opstandigheid.
  Biden-Harris bombardeerde Abu Kamal op Purim 2021 om de weg naar Armageddon voor te bereiden. Yuval = Jubal (Genesis 4:21) een Kaïniet en vader van allen die de harp en het orgel hanteren; Noah “Rest” Hariri = Mari “Middle Men”, dwz priesters. Vergis je niet, het WEF voert oorlog tegen de ziel; Zimri-Lim de Amoritische koning van Mari https://www.youtube.com/watch?v=wsBTxxOr4Cw; Amor=Liefde, Kathaarse “Kerk van Amor”-stijl (Agape/Bachanalias/offers/kinderen door vuur laten gaan enz.); Amorite “Bitter, Rebel, Babbler” Vrij toevallig werd de laatste Katharen Perfecti 700 jaar geleden levend verbrand en verkondigde “Elke 700 jaar wordt de Laurier weer groen” Laurier is de “Kroon van Bacchus”; Coronavirus “Gekroond slangengif.”

  Godslasterlijke Yuval Harari, WEF “Als we slagen, en er is een zeer goede kans dat we dat zullen doen, dan zullen we heel snel de God van de Bijbel te boven gaan.” Zoals Bush Sr ooit zei; “We hebben de kans om voor onszelf (HEN) en voor toekomstige generaties (THIRS) een nieuwe wereldorde te smeden, een wereld waar de rechtsstaat, niet de wet van de jungle, het gedrag van naties regelt. Als we succesvol zijn, en dat zullen we zijn, hebben we een reële kans op deze nieuwe wereldorde, een orde waarin een geloofwaardige Verenigde Naties hun vredeshandhavingsrol kunnen gebruiken ..“ de arrogantie van deze demonische entiteiten is ongelooflijk! Ze zijn misschien in staat om hun niet-GODDELIJKE “anorganische AI-onzin” te creëren, maar ze zullen nooit de enige echte schepper zijn van alles wat goddelijk en organisch is – allemaal ontworpen en gemaakt door onze hemelse GODDELIJKE Vader. Hun opgeblazen ego’s waren opgeblazen van trots, denkend dat zij de goden op deze aarde zijn. We weten allemaal wat de Heilige Schrift ons vertelt over trots; Spreuken 16:18 “Trots gaat voor vernietiging, en een hooghartige geest voor de val”

  Jesaja 54:17

  “Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed is, zal zegevieren, en u zult elke tong die u beschuldigt, weerleggen. Dit is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer, en dit is hun rechtvaardiging van mij, spreekt de Heer.

  Klaus “wie A.I. beheerst zal de wereld regeren”…

  https://youtu.be/dvkRj80H96s

  Elon musk “één wereldregering”…

  https://youtu.be/J021N9bf9C8

  WEF, Klaus “je zult niets bezitten en gelukkig zijn”…

  https://imgur.io/oZrqz8B

  https://youtu.be/ml83iiajuSU

  1. @Edwin Vissers,
   Wie denkt U, zal dit ‘boekwerk’ van U lezen. Want het is een héél boek wat U neerschrijft.
   Neem daarbij, dat iedereen dat alles zal moeten onthouden.
   Eindresultaat: Letterlijk NIÉMAND zal zich herinneren wat U neergeschreven heeft.

   1. Ik heb een afwijking heer Derks, dyslectisch, ik kan diagonaal lezen ik lees een a 4 tje in twee seconden, maar de wereld dacht dat ik dom was .

    1. @Edwin Vissers,
     Uw reactie in het kort weergegeven:
     U bent te SLIM voor deze wereld.

     Hoe dan ook: de wereld heeft letterlijk NIETS(!!!) aan hetgeen door U geschreven heeft.

     1. Beste heer Derks ,ik wilde al stoppen maar ik kan me niet uitschrijven hier

      krijg steeds mails van reacties ,To unsubscribe from this notification service, click here.

      ben het helemaal zat ,dat iedereen mag genieten van die 7 jaar Hell op aarde .

      1. @Edwin Vissers,
       LETTERLIJK NIÉMAND dwingt U om te ’n stuk te schrijven voor de lezers.
       Dat doet U helemaal zélf.

      2. Edwin,
       Dat het niet gemakkelijk voor je is weet ik en ik denk dat ik het begrijp.
       De tegenstrever heeft een van je zwakke plekken gevonden en dan rest je nog slechts daar tegen te strijden. Dat zou je toch alvast kunnen doen door je reacties korter te houden.
       Vooral niet te gauw klikken op “Reacties plaatsen”.
       Stel het uit en dan klik je op “Reactie annuleren”.
       Uitstellen helpt meestal, en dan kan je tot bezinning komen.

      3. @Edwin Vissers

       “ben het helemaal zat ,dat iedereen mag genieten van die 7 jaar Hell op aarde ”

       als u Volle Waarheid zou schrijven zou u schrijven 7 TIJDEN en dat is 2520 dagen en zelfs die worden niet geheel vervuld want de Vol-profeten zullen die Tijd Verkorten en het is geen hel op aarde want als mag de hel op aarde komen, die heeft niet alle macht zoals in de hel! er zijn nog Vol-Profeten dus u overdrijft! en bralt uit uw nek en een echte Christen wenst geen ongeluk een ander toe! Al heb ik het ook bijna gehad, het is nog steeds Barmhartigheid TIJD! ja voor sommige is die voorbij dan nog is het: Zoals u oordeeld wordt u geoordeeld, zoals u wenst, krijgt u! Want het is: zoals u niet wilt die u geschiedt wenst die ook een ander niet!

       1. Henk ,wie hebben de de twee torens opgeblazen op 9-11

        afhankelijk van je antwoord zal ik reageren

        1. @Edwin Vissers

         En wat dan nog? Wie had het kunnen voorkomen? U met uw teken lezerij?

         en hoe was het met de toren van Babel? Die heeft God doen laten neerkomen?
         Al heeft de regering het gedaan, het blijkt dat iedereen die zo doet niet Christen is! Kwaad straft zichzelf, dan wel wordt door een groter andere kwaad aangedaan! En een onschuldige die kwaad wordt aangedaan is omdat God vraagt aan die onschuldige om uit te boeten zodat die kwade mogelijk gered kan worden! Want wanneer is men echt verloren: als men eeuwig is verdoemd en dat kan als enige met de zonde tegen de H.Geest en als die zonde de enige is, zal God dan niet alles in het werk stellen om die nog niet begaan hebben, te redden? Weet welke betekenis eeuwig verdoemd heeft? Ken u het gewicht daarvan? Wilt u Leren en Ervaren dan moet u met Die Ene Volmaakte Christusverschijning een In God gaan wandelen naar Oneindig en dan naar Satan gaan!

         Joker die u bent!

 9. And the point being?
  In iedergeval, voor degene die het eeuwige leven op aarde zoeken en het merkteken van de Antichrist dragen zal het eindigen zoals beschreven in Openbaring 9:6 “En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.”

 10. Ik ga het blokkeren in mijn email, hoop dat ik geen e-mails van reacties meer krijg

  1. Edwin, jij mag nooit op een luchthaven gaan werken. Jij kondigt altijd maar een ‘vertrek’ aan, en dat gaat nooit door.

 11. Beste lezers,
  Wat is migratie? Wat is kolonisatie? Waarom gebeurt het?
  Men kan erover schrijven… Prima, maar is de “waarde” van het geschrevene hierover? Laat ons eens STIL-staan bij de tien grootste leugens op aarde. Mogelijk krijgen we dan een beter “zicht” op de inhoud van het artikel.

  Wie onderstaande leugens niet “ziet”, maar zich tóch “christen” noemt, heeft een christenleven zonder inhoud, een leven zonder betekenis.
  En wie zichzelf christen noemt maar af en toe TWIJFELT aan de Goedheid van God, is geen haar beter dan iemand die zichzelf niet-gelovig noemt maar wel de regels van onze samenleving eerbiedigt. Want elke twijfel wil eigenlijk zeggen God (even) de rug toekeren, en God maakt geen onderscheid tussen “even” en “langdurig”. Een dergelijke God kan geen God van Liefde zijn. God kent geen scheiding, want GOD en Eeuwige Liefde zijn ÉÉN en Dezelfde. De enige “scheiding” met ware betekenis is de scheiding die God niet gewild heeft: “Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten”?
  Jezus wilde het Kruis helemaal niet, maar Hij KON niet anders dan CONSEQUENT blijven, vanwege GODS LIEFDE, wat tevens betekent uit liefde voor IEDER van ons. Hij bleef dus consequent uit liefde voor het armste kind ter wereld, maar “WIJ” zondaars konden het niet verdragen.
  Aan het “Kruis” maakte Hij geen onderscheid tussen mensen onderling. Beul of toeschouwer… Zijn Woorden waren gericht naar de hele Mensheid.
  “Tot de dood ons scheidt” horen we vele priesters zeggen, elke dag opnieuw en wereldwijd, maar deze woorden komen niet van Jezus. Daarom hebben zij geen Ware betekenis. Trouwens, eerst dient men te weten wat DOOD-zijn juist is. Wie de Dood niet kent, kent ook het Leven (= Jezus) niet. Als christen geloven wij in Hem, maar wat is geloof en wat is ongeloof?
  NIEMAND weet buiten God Zelf wat de “ongelovige” bezielt om ongelovig door het leven te gaan. Misschien begrijpt hij het gewoonweg niet en heeft hij een “schok” nodig om tot geloof te kunnen komen, een schok die alleen “God” hem kan geven.
  Van iemand die de regels respecteert kan men moeilijk zeggen dat hij een misdadiger is. Maar zij die zich diep gelovig noemen maar met momenten “twijfelen” aan Gods goedheid zijn zoals Petrus die op een bepaald moment óók “twijfelde”. (of in elk geval het niet goed begreep). “Satan, ga weg” antwoordde Jezus.
  Het is minder erg te geloven in een illusie, de regels respecterend, dan door het leven te gaan als een “twijfelende gelovige”.
  Hoe gelovig is de gelovige? En hoe ongelovig is de ongelovige? Wat is het verschil tussen een twijfelende gelovige en een twijfelende ongelovige? Wij moeten er steeds rekening mee houden dat elke mens tot inkeer kan komen. Zelfs onze grootste vijand kan op het laatste ogenblik nog tot inkeer komen. Zijn onze vijanden wel degelijk wat ze beweren te zijn? NIETS is wat het lijkt, laat dat alleszins duidelijk zijn.
  Immers, is het n iet zo dat zowat elke mens geheimen heeft die hij liever voor zich houdt. Fysiek kunnen we ons niet uitkleden en tonen zoals we zijn. In feite kunnen we dat wel maar wie wil er nou als een “GEK”” rondlopen of AANGEHOUDEN worden? En zo wilt ook op geestelijk vlak niemand zich graag “uitkleden”. Dat loont immers niet, en wie wil zich nou helemaal “ALLEEN” op de wereld voelen? “Alleen zijn op de wereld” is akelig en uiterst zielig, niet waar? Maar ik zeg jullie: Wie in staat is Schoonheid te zien in wat uiterst zielig is, heeft zicht op de Waarheid (God) en is niet bang om “alleen” te zijn, want hij voelt zich geliefd door God Zelf. Wie zich niet hoger acht maar lager dan het armste kind ter wereld, heeft een rechtstreekse band met God: Dat is een band in Stilte, een band zonder woorden, maar toch alleszeggend, in ongelooflijke Schoonheid.
  Echter, zo “blind” zijn wij tegenwoordig dat we alleen maar lelijkheid en droefheid zien in wat uiterst zielig is, en zo blijven we maar onze eigen graven graven in een sfeer van somberheid en duisternis, niet of nauwelijks bewust zijnde van het Ware Licht.
  Alleen wie het onverdraaglijke kan verdragen en bijgevolg grenzeloos kan vergeven, kan zich volkomen bewust worden van het Ware licht. Maar dan moet men in feite Dood zijn, of Dood geweest zijn.
  Wat betekent DOOD zijn eigenlijk? Spontaan denken we aan de FYSIEKE DOOD, omdat we nou eenmaal leven in een wereld van DODEN en GEDOOD WORDEN.
  Maar wat betekent GEESTELIJK dood zijn (of geestelijk gedood worden)? Velen denken het te weten. Maar ik zeg jullie: Wij denken vooral VERKEERD omdat we onverdraagzaam zijn. Als iemand de wereld niet meer kan verdragen, dan moet hij de Stilte & Rust toelaten, want vóór hij het beseft is hij de Onverdraaglijke zelf. Wie onverdraaglijk wordt ziet alles verkeerd. Wie in staat is Stilte en Rust toe te laten daarentegen zal merken dat alles “klaarder” wordt.

  Hier zijn ze dan: De grootste leugens op aarde…
  T.t.z ik “VOEL” dat het leugens zijn. Maar ik maak me geen illusies wat mijn gevoel betreft. Of ik nou iets voel of niet, wat kan het de wereld schelen? En vooral… Hoe makkelijk is het toch om onderstaande leugens als waarheid voor te stellen. Met “mooie” woorden kan men alles probleemloos omdraaien, en zo lopen we massaal in de val. “Wij”, mensen, zijn verbonden met woorden, verbonden met elkaar, onnoemelijk veel meer dan met God Zelf.
  Immers, continu laten we ons beïnvloeden door wat slechts SCHIJN is (= schijnliefde, of datgene wat geen inhoud heeft). Maar wat inhoud heeft (liefde-VOL is), daar hebben we nauwelijks oog voor. Een ware “Priester” zou dat moeten “weten” als geen ander. Alleen wat VOL is, heeft een ware betekenis. VOL wil zeggen compleet, algeheel, vervuld !!
  Men is liefde-VOL of men is het niet. Men is eerlijk of men is vals.
  Daarom, als iemand zou zeggen: “Ik heb Christus in mij”, dan zeg ik: OEI… Weet U wel wat U zegt? Want Christus, de Eeuwige, kan men niet half (of gedeeltelijk) in zich hebben. Men heeft Hem lief of men heeft hem niet lief. Het is Ja of neen.
  Alleen wie het onverdraaglijke kan verdragen en in liefde begaan is met het armste kind ter wereld, van welke huidskleur ook, kan zeggen Hem (compleet) in zich te hebben. Dat betekent dan liefde-VOL zijn, wat tevens betekent God TENVOLLE vertrouwen.
  Echter, onze wereld is een wereld van WAN-trouwen. Als puntje bij paaltje komt, dan zijn we niet gelovig, maar eerder ongelovig, niet liefdevol maar eerder liefdeloos. Men kan niet zichzelf gelovig of liefdevol noemen, en tegelijk de “andere” wantrouwen als de pest. Want het kan niet anders zijn dan dat die “andere” een ware betekenis heeft voor God. God is Overal. Overal = Overal. Onze naaste betekent niet alleen onze medemens uit de buurt. Het wil ook zeggen: onze (verre) “Vijand”, de “Andere”.
  Onze naaste (Naaste) is DIEGENE waarvan Jezus gezegd heeft dat we hem/haar moeten LIEFHEBBEN. Wie niet kan liefhebben moet leren liefhebben. Of zijn jullie de KERN vergeten… Datgene waar het om gaat: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief” (Mattheüs 5:43)
  We hoeven dus onze vijand niet meer te haten, want God heeft ons lief, wat eigenlijk betekent: We mogen onze vijand niet meer haten indien we onszelf zien of tonen als een christen of een volgeling van Christus. Want men kan geen christen zijn en Christus negeren tegelijk. Wie Mattheüs 5:43 negeert, negeert Christus.
  Echter, hoe laten we ons toch verleiden door wat SCHIJN is… Schijn is aangenaam, zoals Zonne-Schijn… Maar de ZON Zelf… OEI, dat is wat anders !!

  (1) De waarheid kwetst.
  NEEN, de waarheid kwetst niet. En élke christen zou dat moeten weten. De waarheid (Waarheid) heelt. Liefde heeft een helende werking. Het is bedrog dat kwetst, gelijk aan zelfbedrog. Zelfbedrog is geloof in eigen illusies, en dat gaat gepaard met lijden.

  Dát is wat onze wereld is: één groot zelfbedrog. Dat uit zich in mekaar voortdurend KWETSEN, tot aan de dood. Kwetsen omdat men zich gekwetst voelt. Oog om oog, tand om tand. Kwetsen is mishandelen, geen liefde. En het is niet omdat de Liefde (de Heler) zich GETOOND heeft als Liefde (Heler) dat wij als “gelovige” of “christen” plots niet-kwetsend zouden zijn van aard. NEEN, alleen wie in staat is (grenzeloos) te vergeven, zoals de Heler, heeft het recht te zeggen dat hij geen mishandelaar is. Alleen hij die het onverdraaglijke kan verdragen heeft het recht te zeggen dat hij niet kwetsend is van aard. Vergevingsgezindheid is een Kracht, een Ongelooflijke Kracht, een Helende Kracht, allesbehalve zwakheid.
  Zelfbedrog daarentegen is onmacht en zelfvernietiging. De eersten die dat zouden moeten beamen zijn de wetenschappers met oogkleppen. Dat zijn de wetenschappers die zich enkel nog focussen op hun werk. Zij zijn niet geesteloos. Zij zijn in wezen een GEEST VAN PESSIMISME. Want alles staat in hun ogen al vast, en hun wereld ziet er niet rooskleurig uit. Zij “weten” immers wat ons (= de mensheid), te wachten staat: De mens zal ooit uitsterven, bacteriën zullen de mens overleven, de aarde wordt opgeslorpt door de zon, en het Rijk Gods” is een illusie. In geen geval houden zij rekening houdt met het “Onverwachte”, het “Onverklaarbare” of het “Grote Mysterie” waar in feite alles om draait, want al wat niet-wetenschappelijk is, is voor hen utopie, zinloos om er tijd in te steken.
  Het “Onverwachte” is het Moment waarvan de Zoon, noch de dag, noch het uur kent.
  Als iemand dan zegt: “Wat geschreven staat is geen absolute waarheid”, dan is dat heel begrijpelijk maar niemand kan ontkennen dat wat geschreven staat óók geschreven is vanuit een GEEST, nl. vanuit een geest van HOOP op Eeuwigheid.
  Het Universum is in de eerste plaats een geestelijk gebeuren, twee GEESTEN (een geest van PESSIMISME en een geest van HOOP), die in conflict zijn met elkaar.
  De Liefde echter (of de Heilige Geest), zal ons fysiek overvallen en “de mens” raken in het hart. Wie de Stilte en Eenvoud toelaat in zijn hart is het best voorbereid.

  Zelfbedrog is niet zonder reden. Het gebeurt vanuit een toestand van frustratie, ontgoocheling, ergernis, misprijzen, noem maar op… Een hele lijst van (negatieve) gevoelens, waar de mens mee kampt. Om “het leven” aan te kunnen begint men zichzelf te bedriegen. Dat gaat van roken, drugs, etc. tot en met Oosterse meditaties… Het zijn allen vormen van zelfbedrog. Maar ook zich blindstaren op bepaalde citaten uit de Bijbel terwijl men andere citaten compleet negeert is een vorm van zelfbedrog.

  “Verloochen jezelf”, zei Jezus. Dat betekent in de eerste plaats je BEWUST worden van eigen illusies, gelijk aan zelfbedrog.

  (2) Liefde is blind
  Neen, de liefde (Liefde) is niet blind. God ziet alles. maar nogmaals, begrijpen wij, gelovigen, onze eigen woorden wel? Wij zijn omgeven door ontelbaar vele ogen. Ogen van allerlei schepselen. Kan God, die Almachtig is, ons zien via de ogen van een vogel, of via de ogen van een slang? Hij kan toch alles? Of heeft Hij slechts “twee ogen”, omdat Hij “de mens” geschapen heeft naar Zijn beeld? Een mens ziet slechts beperkt, maar God ziet alles. Kan God die Almachtig is mij zien via de ogen van een kind, of via de ogen van mijn medemens? Begrijpen de auteurs van de “Heilige Schrift” hun eigen boek wel? Of is de Heilige Schrift slechts “één groot menselijk verlangen”, een hunkering naar geborgenheid?
  Ik besef goed dat deze woorden negatieve reacties kunnen teweegbrengen. Maar pas toch op voor impulsiviteit, want niemand van jullie kan weten wat ik precies bedoel. Tenzij iemand kan “aanvoelen” wat ik aanvoel… Niet een klein beetje, maar volkomen. Dat kan niet zonder begrip. In dat geval zou er geen spraken mogen zijn van kritiek, want wie in staat is zijn naaste (= vijand) te begrijpen heeft geen nood meer aan bekritiseren, noch vernederen. Maar daarvoor moeten we van goede wil zijn. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Omdat we elkaar NIET WILLEN begrijpen, nietwaar?
  Als de wil ontbreekt om elkaar te leren begrijpen, wat zitten we hier dan eigenlijk te doen? “U MOET zich richten tot…” is een veel te makkelijk antwoord. Beginnen met eigen chaos moeten we, want voor we het beseffen kramen we onzin uit.

  Voor alle duidelijkheid: Ik ben geen verdediger van zij die beweren dat de Bijbel “slechts” een “boek” is, dat tot troost kan dienen voor velen., en dat het Rijk Gods utopie is. Mijn geloof in “God” is mijn geloof in het “Rijk Gods”. En wat de “Hel” betreft: Er is altijd iemand (Iemand) wiens leven op aarde erger is (geweest) dan “ONS” leven op aarde. Wie dat niet vindt mag zichzelf wel eens in vraag stellen door zijn “leven op aarde” te vergelijken met Jezus “leven op aarde”.
  De Hemel verdien je niet zonder een ware Hel meegemaakt te hebben, of… door je tot GOD te richten, ZONDER onzin of leugens uit te kramen en zonder kwade bedoelingen. Men moet dus van goede wil zijn.
  Laten we beginnen met daar eens bij STIL te staan.
  Het Rijk Gods is een hemelse toestand van rust en vrede, een fysieke toestand van Waarheid, waar geen enkele kindertraan te bespeuren is, want één kindertraan zou een ware Hel betekenen voor het hele Rijk.
  Daarom, als iemand zou zeggen: “kindermisbruik is afschuwelijk”, dan is dat volkomen terecht en begrijpelijk, maar als hij (zij) daaraan zou toevoegen: “Dat monster, dan ben ik niet”, wat niets anders betekent dan “HIJ is SLECHT en IK ben GOED”, PAS toch op voor een dergelijke impulsieve reactie. Want de wereld van vandaag is een wereld van mensen die graag hun kinderen “plagen” voor eigen genot… Zoals een grapje op Youtube, zogezegd “zonder” kwade bedoelingen, waarmee “gescoord” kan worden, met vele “likes”… Als een dergelijk “grapje” gepaard gaat met een angstige of ongelukkige blik van het kind zelf, dan is ook hier sprake van kindermisbruik. Onvergelijkbaar zullen velen onder ons reageren. Neen, kindermisbruik = kindermisbruik. Kanker = kanker. De eerste kankercel is de steeds de meest pijnlijke. Want het “ergste lijden” begint bij het vernemen van de diagnose. Wie een kindertraan veroorzaakt doet dat niet vanuit een goede geest. Goed = Goed en Slecht = Slecht. Of anders gezegd: Heilig = Heilig, en al het overige is onheilig.
  Wie Goedheid of Heiligheid wil zien moet in zichzelf het kwade kunnen zien en hiermee om kunnen gaan, vanuit een ingesteldheid die goed en rechtvaardig is voor de hele Schepping.

  (3) De absolute vrijheid bestaat niet

  Neen, de absolute vrijheid is het “Rijk God”, ook wel Rijk der Hemelen genoemd. Men gelooft er in of men gelooft er niet in. Maar men kan zich niet christen noemen en tegelijk twijfelen aan het bestaan van het Rijk Gods of Datgene waar het om gaat: een Hemelse toestand van Fysieke Vrijheid.
  Het gevoel “onvrij” te zijn kennen we allemaal wel. Het wil eigenlijk zeggen dat het “leven” niet écht is, de Ware Vrijheid ontbreekt. We “denken” enigszins wat vrij te zijn omdat we vrij kunnen bewegen, maar die vrijheid is een illusie… Zoals een zaadcel wel vrij kan bewegen, maar uiteindelijk zal sterven binnen zijn milieu van gevangenschap. Tenzij… hij iets “bereikt” heeft.
  En zo kunnen we beter begrijpen wat Jezus bedoelt met “Ik ben het Leven”, Leven met een hoofdletter, de absolute Vrijheid.💚
  Jezus als mens heeft GOD bereikt, gelijk aan de Absolute Vrijheid. En GOD heeft maar één wens (WIL) nl. dat wij állen gelijk kunnen zijn aan Hem.

  Jezus werd geboren in een wereld van lasten. Daar waar lasten zijn, daar is gevangenschap. Maar Jezus heeft Zichzelf hiervan kunnen bevrijden, waardoor hij Zichzelf “gevonden” heeft als “Zoon van”, het Licht, de Alfa en Omega, en daardoor helemaal één werd met de Geest van de Liefde (de Ware, de Ene, de Eeuwige) en zo tot grote Wonderen in staat was.
  Mijn Juk is zacht en Mijn last is licht, zei Hij. Dat kon Hij zeggen omdat Hij ontlast was. Alleen WIE ZELF ontlast is kan anderen ontlasten (verlossen).
  Jezus als Verlosser werd niet als “God” geboren. God kan niet “geboren” worden. God is het begin en het einde, gelijk aan Eeuwigheid. Begin = Einde = Eeuwigheid, wat eigenlijk wil zeggen dat onze wereld “op zich” niets voorstelt. Tenzij natuurlijk er iets “Ongelooflijk Moois” in verborgen zit, wat een WARE gelovige uiteraard gelooft.

  Waarheid is geen liefdadigheid zoals wij liefdadigheid zien. Waarheid is Kracht & Heling en staat lijnrecht tegenover het bedrog van het GELD.
  Geld is datgene waarmee mensen zich vereenzelvigen (hoe rijker ik ben, hoe meer waard ik ben), OF… datgene wat ons dagelijks bezig houdt (Geld is het “Kwade” dat ons BEZIG houdt zou men kunnen zeggen).
  Wie werkelijk in een Liefdevolle God gelooft (de Ene) moet dat openlijk kunnen zeggen, er voor uit komen, met overtuiging, wil, kracht, energie. Maar hoe verbonden zijn wij toch met elkaar en niet met God. Hoe bezig zijn wij toch met geld. En hoe snel zijn wij niet geneigd te denken “gevangen te zitten” als slachtoffer, terwijl dat niet zo is. Wat een uiterst zwak geloof !! De Ware Vrijheid bestaat ECHT en elke gelovige zou dat met overtuiging en geestkracht moeten kunnen zeggen, maar blijkbaar is “slachtoffer spelen” veel aantrekkelijker. Wat een Groot Zelfbeklag is onze wereld toch.
  Daar waar EIGEN-liefde is, gelijk aan bedrog, alleen dáár is lijden. Dat is wat onze wereld is. Een lijdende wereld. En we doen het onszelf aan.
  Daar waar Ware Liefde is daarentegen, daar alleen is Heling mogelijk en niets anders dan Heling.

  (4) Wat de Bijbel zegt is absoluut waar.
  Ai, ai,… , Laat jullie niet vangen !! “Ik ben de Waarheid” zei Jezus over Zichzelf. D.w.z niets anders dan de Waarheid. De Bijbel “als onfeilbaar Woord van God” dient juist geïnterpreteerd te worden, want het is de Bijbel zelf die zegt “de letter doodt” !! (Korintiërs 3:6).. M.a.w als we de woorden van de Bijbel letterlijk nemen, dan is dat dodend. Waarheid is Leven. God spreekt niet met woorden alleen. God spreekt met gevoel. Daar waar gevoel is, daar is leven. Jezus had gevoel, zelfs voor Zijn ergste vijand had Hij gevoel
  Zijn “Lichaam” is niet wat we denken wat het is en zo is ook Zijn Geest niet wat we denken wat het is. Een “denkende” kan onmogelijk weten wat Hemel & Hel betekenen. Pas als we in staat zijn te “doen” zonder te moeten denken (zoals Jezus), dan pas zullen we “weten” wat Zijn “Lichaam” en “Geest” precies betekenen, wat Hemel en Hel betekenen, en wat Jezus bedoelde met Zijn “Wederkomst op de wolken”.
  Met “doen” bedoel ik “het goede doen”. Wij denken voortdurend het “goede” te doen, maar dat is niet zo. Want wat we doen, ook al doen we ons uiterste best, is nooit goed genoeg. Het GOEDE doen kan alleen maar vanuit een ingesteldheid van grenzeloze vergeving. Onmogelijk? Neen, wie Christus werkelijk in zijn hart heeft “weet” dat niets onmogelijk is. Christus is Licht & Waarheid maar Waarheid is geen verzameling van woorden. Jezus “sprak” geen waarheid. Hij was (IS) de Waarheid. Hij vertegenwoordigde (VERTEGENWOORDIGT) de liefde van God. En die Liefde heeft Zijn eigen taal. Jezus genas niet met “woorden” alleen. Hij genas vanuit Zijn hart, gevoel, medeleven… Hij genas vanuit Zijn hele “zijn”, helemaal EEN met de Geest van God, de Ene, de WARE!
  Wat is die “Eeuwige Waarheid” toch, blijven vele gelovigen denken…
  EEN + EEN is twee, hebben wij geleerd. Dit is geen absolute waarheid. Het is een waarheid zonder betekenis: ÉÉN staat symbool voor God, de ENE God van Liefde. Er zijn geen twee goden van Liefde. Voor atheïsten: Er is slechts ÉÉN (Groot) Mysterie, geen twee of meerdere, en dat ENE Mysterie is: “Waarom is er niet NIETS?”
  De mens is beginnen rekenen vanwege zijn drang naar een antwoord op het “onoplosbare”, het “onvermijdelijke”, maar ik zeg jullie: Iemand die “denkt” het antwoord gevonden te hebben denkt verkeert en loopt als een dwalende rond. Zo is ook de Kerk beginnen “zoeken” naar antwoorden, terwijl dat helemaal niet meer hoefde !! De Kerk diende zich in VOL Vertrouwen te houden aan wat Jezus Zelf gepredikt heeft maar dat heeft zij niet gedaan. Zij is (onnodig) beginnen denken en schrijven, terwijl dat helemaal niet nodig was, omdat GOD de Enige correcte “Denker” is !!
  Ik besef goed dat dit niet erg Katholiek overkomt. God is immers geen “Denker”. God is Almachtig, God is Schepper, enz.
  Maar ongetwijfeld is Jezus in Zijn kinder en jeugdjaren een “denker” geweest, en
  ongetwijfeld heeft Hij Zichzelf van Zijn “denkwereld” kunnen bevrijden, zodanig dat Hij niet meer HOEFDE te denken en alleen maar kon spreken in Volle Waarheid…. Waarheid in Volle Vrijheid. Bovendien is God de Volmaakte Architect: Dat mogen we toch zeggen, niet? Maar hebben jullie ooit gehoord van een architect die niet hoeft te denken?
  GOD is dus degelijk wel een Denker “geweest”.
  De Katholieke Kerk hoefde in Gods plaats niet te denken maar heeft dat toch gedaan, eeuwen lang, allicht met de “BESTE” bedoelingen… Maar kijk eens aan wat zij met haar dogma’s als “waarheden” veroorzaakt heeft. Niets anders dan chaos. Ik zeg NIET dat die dogma’s SLECHT zijn. Ik zeg alleen dat de Kerk niet gevraagde zaken heeft gedaan met zichtbare complete chaos als gevolg. Het probleem met “dogma’s” is immers dat ze op allerlei manieren kunnen geïnterpreteerd worden.
  En VOILA: We krijgen wat we verdienen: Een Kerk die hopeloos verloren lijkt. Want christenen zijn de dogma’s blindelings beginnen geloven, ieder met eigen interpretaties. Of… ze zijn zich beginnen afkeren van de dogma’s. Het Katholiek Forum is helaas een mooi voorbeeld van deze chaos. Zich blind staren of zich afkeren. En dan horen we elke gelovige zeggen: “Laat ons het Kind niet met het badwater weggooien”… ?????
  Elke zoektocht naar een antwoord op een vraag die NIET van God komt is een dwaling. Zo is de wereld van vandaag niets anders dan een dwaling, erger… een ontaarding. “WIJ”, zondaars, zoeken verkeerd. Wie het “Onvindbare” wil vinden moet leren graven in zichzelf. Als iemand dan zegt: “Graven in jezelf is onzin”, dan ga ik niet zeggen dat hij liegt. Maar ik zeg wel: “geloof hem niet blindelings”, want hij ziet niet wat ik wel “zie”. Wat grenst aan ONZIN (voor de wereld) grenst ook aan de ZIN (van het leven). Het “Universum” of de hele “Schepping” is niet zonder doel. Dat kan men als atheïst natuurlijk weglachen, MAAR… Waarom lacht men eigenlijk ??? Alleen wie bereid is in “zichzelf” te graven, kan hierop een helder antwoord vinden. Met slechts “kijken en beleven” lukt dat nooit.
  Natuurlijk kan men ook “DENKEN” zonder te graven, maar wat is dat denken waard? Wie niet “juist kan denken” (wat eigenlijk betekent “zondeloos denken”, loopt verloren rond.
  Wie zoekt, die vindt… Maar wij moeten op een correcte manier zoeken, rekening houdend met de bergrede, Datgene wat Jezus ons meegaf.
  Alleen wie in staat is te vergeven, zoals Jezus vergaf (= grenzeloos) kan het “Onvindbare” vinden en dat kan alleen maar gepaard gaan met Schoonheid,… Wonderen!
  ALLES is een wonder, zeggen velen! Mooi, maar begrijpen zij wel wat ze zeggen? Datgene waar het om gaat moet nog doordringen in de mens, het Wonder der wonderen. En we staan heel dicht bij het tijdperk dat het ZÁL doordringen. Daarom dienen wij voorbereid te zijn op het “Moment” van de Waarheid. Dan pas zal het doordringen wat een “wonder” precies betekent.
  Een Wonder is een Schoonheid die men niet voor mogelijk kan houden. Zo is de Mensenzoon tussen de mensen gekomen, als een Ware Schoonheid.
  Schoonheid is niet “iets” dat zich “ergens” bevindt. Schoonheid is alomtegenwoordig en zit “ongelooflijk” goed in mekaar. Zoals de sterrenhemel… Of een boom of plant…. Of… het “Menselijk Lichaam”: Dat is een heel Universum op zich !! Maar “WIJ” zondaars, hebben, ZONDER GOEDE redenen, een “Menselijk Lichaam” verwijderd uit het Universum, zoals men in staat is een embryo uit een lichaam te verwijderden. Alleen het Kwade is daartoe in staat. Een dier kan dat niet. Een dier is noch goed, noch slecht, daarom onschuldig. Van “een mens” kan men dat niet zeggen. Vandaar het woord “zondaar”.
  Het Kwade zit IN de zondaar, niet erbuiten. Jezus was geen zondaar en heeft er niet zélf voor gekozen om gekruisigd te worden. Hij wilde gewoon CONSEQUENT blijven als Verlosser van de mensheid. “WIJ”, onwetenden, konden het niet verdragen en hebben Hem “gedood”, uit “eigenbelang”. Eigenbelang is allicht zoals GOD HET WIL, maar het is niet de Geest van God.
  De Geest van God is Ware Liefde, de Levende die niet kan sterven. We gaan Hem geen tweede maal kunnen “verwijderen”, want Liefde is onvernietigbaar. Liefde is zoals de Wind die Waait Waarheen Hij wil, de Alfa en Omega.
  Daarom, ga eens in de wind staan, jullie allemaal, in plaats van naar een Kerk, helemaal “alleen” op de wereld, en tracht Hem eens te “voelen”. De wind kan niet liegen en zo is de Geest van God. Voor een priester is het beter een lege Kerk te hebben en dan een Kerk waar hij niers aan heeft.

  (5) Wijsheid komt met de jaren.
  Neen, Wijsheid komt van boven, en komt onverwachts. Wijsheid is een gift en kan alleen maar gegeven worden aan diegenen die intens geleden hebben. Er is alleen goddelijke wijsheid en dat staat lijnrecht tegenover eigen-wijsheid. De Tragedie van de wereld is dat de meesten die intens lijden zich blindstaren op dat “eigen” leed, waardoor zij de ware Wijsheid niet toelaten.
  LIJDEN is afschuwelijk, maar de waanzin van de Zondaar is OOK afschuwelijk.
  In DIE waanzin of DAT lijden zit echter iets “ongelooflijk” moois, maar de meesten onder ons zijn zich daar onbewust van, waardoor ze grote zonden begaan.
  Lijden en angst horen samen. En er is geen lijden zonder angst. Zij die beweren niet bang te zijn van de dood (Dood) zijn net WEL bang omdat ze bang zijn van de pijn. Wie bang is van de pijn is bang van het leven (Leven) wat tevens wil zeggen BANG van Jezus, waarmee ze zich tonen als een zo goed als betekenisloze “gelovige”. Kleine kinderen zijn bang van monsters, niet van Jezus.
  De “ongelooflijke” waarde die verscholen zit in het lijden wordt genegeerd als men zich laat verleiden door de geest die zegt: “Laat je maar gaan, je hoeft niets meer te doen, laat je maar dienen en geniet van je eten, want je hebt genoeg gedaan in je leven”. En zo lopen “ouderlingen” massaal in de val, door hun eigen geest die zegt “voor wat hoort wat”. Dat is NIET de Geest van God of de Geest waar Jezus het over had. “Voor wat hoort wat” is de geest zoals God het wilt, maar Zijn Ware Geest is een Geest van Genade en Eeuwige liefde.
  Alleen een Wijze kan dit zien. Wijsheid komt niet met de leeftijd, noch komt het van diegenen die in staat zijn genuanceerd te denken. Genuanceerd denken is wat agnosten doen: Men ziet degelijk wat er gebeurt in de wereld, maar men ziet niet verder dan dát. Dat kan het ook niet, want er is geen Ware beleving, geen Ware compassie, geen liefde. Er is alleen maar wantrouwen. Hij die wantrouwt vertrouwt alleen maar zichzelf. Men wil wel vertrouwen maar men kan het niet, omdat men te “denkend” is van aard. Denken is geen misdaad, maar in het “verkeerd denken” lopen wij massaal verloren in een sfeer van van totale zinloosheid.
  Wie rondloop met een mix van vertrouwen en wantrouwen, wantrouwt nog steeds. Wat is de vergevingsgezindheid waard van iemand die wantrouwt? Zo goed als niets.
  Een “gezond” wantrouwen bestaat niet, tenzij men Datgene wat Heilig is kan “zien” of “voelen” maar dan is er reeds sprake van een VOL vertrouwen, waardoor het “wantrouwen” geen betekenis meer heeft.

  (6) intelligentie is gelijk aan IQ.
  Neen, intelligentie is een gevaarlijk woord. Dát is wat intelligentie is, een gevaarlijk woord. Want lijnrecht daartegenover staat domheid. En wij weten als christen wat Jezus daarover gezegd heeft: “Wie zijn broeder dwaas noemt…”
  Daarom… Pas toch op zou ik zeggen… Want als ouderen de “jongeren van vandaag” als ziekelijk dom beschouwen omdat ze hun tijd verspillen aan computergames of zaken als “tiktok”, dan vergeten zij zichzelf voor de spiegel te bekijken. De confrontatie met zichzelf als zieksten der zieken kunnen zij niet aan. Jongeren maken slechts gebruik van wat hun aangeboden wordt. Het is de aanbieder die zich vragen moet stellen omtrent zichzelf, veel meer dan de jongere die zich van geen kwaad bewust is. Veel te makkelijk is het om te zeggen “ik bied het niet aan, dus ik tref geen schuld”. Neen, indien wij onszelf “volwassen” noemen, dan zijn wij ALLEN verantwoordelijk !!
  Het woord “domheid” is niet uit goedheid ontstaan. Het komt van diegenen die zichzelf als “intelligent” zien, en dat is zonde, want ieder “volwassene” zou moeten weten dat intelligentie in feite staat voor fierheid, een hoofdzonde. Maar vandaag de dag lijkt het wel of alleen dát nog telt. Hoe trotser en zelfzekerder iemand is, hoe liever wij het hebben. Het is wat verafgood wordt, en we lopen massaal in de val. Of het nou gaat om een machtige wereldleider of een intelligente priester, we laten ons misleiden door verkeerde mensen. Alleen Wijsheid, gelijk aan goddelijke intelligentie kan “zien” wat er gaande is in de wereld en dat is een kleine minderheid.
  Als wij “mensen” voort doen zoals we bezig zijn, dan hoeven we op een dag niet meer te denken. Wij hoeven dan alleen nog maar te luisteren. Want we zullen te maken krijgen met een “Machine” die voor elk probleem een antwoord zal hebben.
  Gewenst en gemaakt door “een elite”. Maar wat deze elite vergeet is dat ze zichzelf niet gemaakt heeft. Daarom kan de elite “zélf” onmogelijk “intelligent” zijn.
  Hun intelligentie is gemaakt door “ieder van ons” die streeft naar méér dan zichzelf. En voila, we krijgen wat we verdienen, dátgene wat zogezegd “méér” is: Een elite die zichzelf als de intelligent beschouwt, zo intelligent zelfs dat “anderen” voor hen niet meer hoeven na te denken.
  NEEN, iemand met een klein beetje gezond verstand “weet” het meteen: Alleen “goddelijke intelligentie” bestaat !! En tegenover deze goddelijkheid staat geen domheid, maar “onwetendheid”. De elite weet het écht niet. Ze weten echt niet waarmee ze bezig zijn, en wat hen te wachten staat.
  Ook voor hen (of beter gezegd: voor hen in de eerste plaats) gelden de Woorden van Jezus: Vergeef het hen, want ze weten het écht niet.

  (7) Geld is macht.
  Neen, geld is waardeloos. In feite betekent geld “schuld”, althans voor de wereld waarin wij leven. Geld is ontstaan als schuld, wat eigenlijk wil zeggen dat de rijksten op aarde de meest “schuldigen” zijn. U begrijpt het niet meteen? Denk daar dan eens diep over na.
  De “waardeloosheid” van het geld kan alleen maar “begrepen” worden met een groot geloof. Hoop en geloof horen samen. Het is heel gek, maar alleen wie in een toestand van totale hopeloosheid verkeert, en een transformatie meemaakt, kan tot een groot geloof komen, gelijk aan rust en vrede in het hart. Wie rust en vrede in het hart heeft kijkt vooruit, zonder angst, niet achteruit, vanuit een angst.

  (8)Jezus’ lijden is de Kruisweg.
  NEEN, Jezus was (IS) begaan met ÁL het lijden op Aarde. Het lijden op Aarde “IS” Jezus lijden. Niet dat hij op “dit moment” nog steeds lijdt. Neen, “dit moment” bestaat niet. HET Moment, gelijk aan Eeuwigheid wel. Dat is het goddelijk “HIER & NU” dat niet van deze wereld is en ongetwijfeld (opnieuw) op ons zal “afkomen”.
  Zij die het minst lijden (het goed hebben) zullen zwaarst te verduren krijgen (ik mag er niet aan denken wat dit zal inhouden). En zij die het zwaarste lijden zullen het “makkelijkst” hebben. Maar we zullen er allen mee te maken krijgen: een “Hel”, waarvan alleen God het “einde” kent… Een “einde” gelijk aan Eeuwigheid.
  Is het voor een “GOD VAN LIEFDE” mogelijk om mensen uit te sluiten? Neen, God sluit niemand uit. Maar ach, hoe kan ik nou “weten” wat God WEET? Het is mijn gevoel dat spreekt. Een “gevoel” kan niet “weten”.
  Ik gebruik bewust de woorden “begin” en “einde” (Alfa & Omega), de Woorden waarmee Jezus Zichzelf omschreef.
  Hij is verbonden met Hemel en met Hel, verbonden met alles en iedereen..
  Vast en zeker zijn er onder jullie die denken: “Wat een wartaal kraamt hij toch uit”. Maar ik kraam helemaal geen wartaal uit. Het enige wat ik doe is een “poging” om in woorden uit te drukken wat niet uit de drukken valt.

  (9) Alleen zijn is eenzaamheid.
  NEEN, Jezus was “Alleen” op de wereld maar zodanig in liefde verbonden met ieder van ons dat men het niet voor mogelijk kan houden. Zijn liefde was grenzeloos en werd “gevoeld” door velen, met zichtbare Wonderen. Een aanraking volstond om zieken te doen genezen. Als slechts een aanraking als hemels kan aanvoelen, wat voor Hemel staat ons dan mogelijk niet te wachten?
  Daartegenover staan de hoeren en hoerenlopers van vandaag die zich als arme honden gedragen, zichzelf wijsmakend niet eenzaam te zijn. Maar indien zij niet eenzaam zouden zijn, dan zouden zij niet doen wat ze doen. Heb medelijden met hen, want ze zijn uiterst eenzaam, maar blijkbaar niemand die het ziet. Wie zichzelf letterlijk “verlaagt” tot het niveau van een dier, doet dat uit pure miserie, pure ellende, pure eenzaamheid. Niet voor niets was Jezus begaan met hen, maar “WIJ” konden het niet verdragen (of… we begrepen het niet goed) en Jezus wist (WEET) maar al te goed waarom.

  (10) Wie zegt wat hij denkt is zichzelf.
  NEEN, alleen de Mensenzoon (Christus) of een Ware Eenheid met Hem is Zichzelf. Hij is het die de denkwereld overwonnen heeft om ons het Rijk der Hemelen te tonen, een waar Paradijs.
  Mensen die uitkramen wat ze denken… We zien ze overal tegenwoordig, zelfs in de politiek. En het blijkt nog te werken ook. Trump is daar een mooi voorbeeld van. “Ze zijn tenminste zichzelf”, zeggen hun aanhangers… Oh ja?
  Descartes vond dat van zichzelf ook: “Ik denk, dus ik BEN”. Maar wie wil nou een “eeuwige denker” zijn. Ik alvast niet. Dat lijkt mij eerder iets voor de Hel: Eeuwig (blijven) “denken” of bedenken hoe je er maar uit kan geraken. Geef mij maar de eeuwige Rust en Stilte.

  Ach, dot zijn maar enkele van de onnoemelijk vele leugens. Misschien komt de grootste leugen op aarde wel uit de mond van een “grootvader” die beweert zijn zoon of kleinzoon te KENNEN.
  Of uit de mond van een “man” die beweert machtiger te zijn dan een “vrouw”.
  Neen, naar wapens grijpen is geen macht maar lafheid, gelijk aan zwakheid. En zo is ook de “man” die naar wapens streeft: Streven, grijpen, goedkeuren… het komt vanuit dezelfde geest, die geest die niet heilig is.
  En wat “vrouwen” betreft: Zij moeten niet denken dat ze geen liegbeesten zijn. Of is hier soms een vrouw EERLIJK en openlijk haar gevoelens durft neer te schrijven? In een zekere zin zijn zij de “de leugen” van de wereld zelf… Vanwege hun aanhoudende stiekemheden !! Maar geen paniek. God weet hoe zij in mekaar zitten. Niets is wat het lijkt en alles heeft zijn (goede) redenen. En God vergeeft !! Een moeder die GEVOEL heeft voor het armste kind ter wereld zal vergeven worden.
  Maar oh wee, een moeder die slechts gevoel heeft voor haar “eigen” kind maar totaal gevoelloos is voor het armste kind… Ik durf er niet aan te denken wat dit gaat teweegbrengen…
  Het armste kind ter wereld is geen kind uit “eigen” land.
  “EIGEN LAND” BESTAAT NIET VOOR GOD. ALLEEN HET RIJK GODS BESTAAT. DAT IS EEN LAND ZONDER GRENZEN, EEN LAND ZONDER EGO, EEN LAND ZONDER GREINTJE KWAAD. Wie in God gelooft, gelooft dat het bestaat en heeft geen behoefte om over de “hel” te spreken, omdat hierover “spreken” geen enkele zin heeft. Alleen geloof heeft zin, maar dat geloof mag geen geloof in sprookjes zijn. Waarheid of valsheid kan men merken aan wat men gezaaid heeft, en de “toekomst” zal een toekomst zijn zoals GOD het wil.
  Wij staan voor een niet te beschrijven “bevalling” op wereldvlak. Vraag me niet om uitleg, want wat ik hierover “weet” is niet meer dan wat jullie “weten”.
  Ik durf er niet aan te denken wat de kleinsten der aarde, geboren uit moeders die het niet verdienen om moeder te zijn, te wachten staat…

  Uitkijkend naar de lente dank ik jullie voor jullie aandacht 🙏🌻🌻🌻

  1. @Jean Marie,
   Werkelijk niemand zal Uw gehele encyclopedie (niet overdreven!!!) lezen.
   Dus wát U ook wil zeggen: U schiet Uw doel compleet voorbii met Uw als een ware waterval neerstortende rijke woordenschat.

   1. @P.J.T. Derks

    maar Beste Heer P. Derks,
    Ik vraag helemaal niet om gelezen te worden. Ik vraag helemaal niets. U oordeelt zonder gelezen te hebben wat ik schrijf.: Ik schrijf om met mezelf in het reine te komen. En tevens schrijf ik uit dankbaarheid voor de initiatiefnemers van het KF, omdat ik mág schrijven. U en ik, laten we dankbaar zijn dat we mógen schrijven.
    U die zichzelf ziet als door en door Katholiek maar tevens veel blijkt te weten over het woord “domheid”, U weet toch wat Jezus daarover gezegd heeft? U mag mij dankbaar zijn dat dat woord niet in mijn woordenboek staat. Er is alleen goddelijke intelligentie, en daartegenover staat onwetendheid. U weet het echt niet, waarover ik schrijf, en dat is maar goed ook, voor ons beiden !!

    1. @Jean Marie,
     U moet zich héél groot voelen. Proficiat daarmee.
     Ook schrijft U, dat U schrijft om met Uzelf in het reine te komen. Daarom een voorstel:
     Schrijf a.u.b. zónder het meteen op internet te gooien. Zet Uw stukken pas op internet, als U het zélf eerst op Uw gemak gelezen heeft. Zo voorkomt U onnodige wrevel en ergernis.

     1. @ P.J.T. Derks,
      Beste P. Derks,

      U hebt naar mijn gevoel heel veel last van “beelden” en of “geesten”, gaande van uiterst akelig en zielig t/m uitbundig zelftevreden en groots.
      Van zodra het woord “Jean Marie” verschijnt komen die bij U opdagen.

      Ik geloof niet dat een gelovige Katholiek slechte bedoelingen heeft. Maar wat U soms durft neer te schrijven is niet christelijk. Ik zie het als onwetendheid. Daarom heb ik geen enkel “Bah-gevoel” naar U toe, zelfs al zou U fysiek een wrak zijn. Ik ben veel te veel begaan met mijn nog levende moeder die fysiek ook een wrak is.

      Vernedering en onverschilligheid… Wij “weten” wat deze woorden betekenen.
      Beide woorden hebben voor mij een DIEPE betekenis. U mag mij negeren of vernederen. Ik aanvaard dat volkomen. Maar niet de twee samen.

      Ik wens U alvast wat meer inzichten toe. Wie zoekend is naar een “schuldige” zonder eens STIL te staan bij zichzelf zal die nooit vinden. Kinderpsychologen kunnen niet meer volgen wegens “te druk”. Er is niets zo erg als een jongeling die het opgeeft ✝️ wegens onbegrepen zijn. Als “volwassen mens” zijn wij daar ALLEN verantwoordelijk voor, ook als we stokoud en fysiek versleten zijn. Wie een kind of jongeling niet begrijpen kan begrijpt zichzelf niet en wie zichzelf niet begrijpt houdt zich best in de Stilte want voor hij het beseft kraamt hij de grootste onzin uit. Wie zich in de Stilte houdt kan niets misdoen en wie niets misdoet is een Kind van God 🙏🌝

   2. @P.J.T. Derks

    “@Jean Marie,
    Werkelijk niemand zal Uw gehele encyclopedie (niet overdreven!!!) lezen.
    Dus wát U ook wil zeggen: U schiet Uw doel compleet voorbii met Uw als een ware waterval neerstortende rijke woordenschat.”

    Wil een mens de Hemel, kunen en mogen binnentreden moet die alles Zoals God Leest Gelezen Hebben en Zolas God Beoordeeld en Geoordeeld Heeft Godgelijk Beoordelen en Oordelen en Onveranderlijk Godgelijk Blijven Doen!

    De Encyclopedie is minder dan een peulenschil vergeleken met de rest: Alles van iedere levende op aarde, die geleefd heeft en leeft, elke natuurling gelijk zo elke materie, en “non”-materie, heel de hel en hun inzittende, Heel het heelal, heel de Hemel, Heel de Tuin van Eden, Heel het Vagevuur, Heel het Voorgeborchte, Alles zoals God Kent! Alles hoort men te fileren/dorsen en zeven! En als enige Volmaakt Goed overhouden en kwaad versterven tot waar men niet meer hoort te versterven

    Arme, uw weet niks van Weten en dat u beweert te weten/gelooft is nog krom ook! Zelfs uw Heer, Heer

  2. Jean-Marie, waarom schrijf je zo’n ellenlang stuk, dat niemand leest, behalve jij misschien zelf? Mijn advies: bespaar je de moeite.

 12. @Raphael,
  Beste Raphael,
  “Lekker lang stuk. Maar wel veel te lang. Je kunt beter alleen iets zeggen als iemand je daar om vraagt”, reageerde U onlangs op een tekst van mij.
  Dat is op het eerste zicht een zeer intelligente reactie, maar ik zeg U: Het is niet doordacht:
  (1) Hoe kunt U weten dat niemand daar om vraagt?
  (2) Te lang: JA, ik begrijp U wel: Als het schrijven mijn levensdoel zou zijn, dan zou ik die lange teksten (van mij) OOK NIET kunnen verdragen. Mijn “levensdoel” is iets anders. Dat heb ik zelf niet in de hand.
  Uw reactie voelde niet heel zuiver aan en kwam een beetje oneerlijk over: Zoiets als “Je mag er best wel zijn (want ik eerbiedig je) maar blijf toch liever uit mijn buurt”.
  Ik had een dergelijke reactie niet verwacht van U, want U bleek voordien erg begaan te zijn met mijn schrijven. Het is alsof ik met twee verschillende personages te maken krijg (een diep-meelevende en een onverschillige), terwijl ik steeds schrijf vanuit eenzelfde ingesteldheid.

  In hoeverre kan (of wilt) iemand zich inleven in de “andere”? Het woord empathie (of inlevingsvermogen) komt liefdevol (= liefde-VOL) over, maar niets is wat het lijkt.
  Een ouder wiens geliefd kind spoorloos verdwenen is lijdt intens, en dat lijden kan ondraaglijk zijn. Hij (zij) voelt immers mee met het lijdend kind. Maar een lijdende “mama” of “papa” is allesbehalve wat het kind wil. Wat is die empathie van de ouders dan waard? “Heel veel” of “alles” zeggen mama en papa allicht, want zonder “mij” is het kind verloren. Neen, zonder God is het kind verloren. En GOD heeft geen “ik” zoals het “ik” van de zondaar. God is GEEST, een Geest die is zoals de wind die Waait waarheen Hij Wil, een VOLMAAKTE GEEST. En Jezus die als “ziel” geboren werd heeft zich niet “GETOOND” als een “ziel” maar getoond als een Eenheid met de VOLMAAKTE GEEST.
  Het “Lichaam van Christus” is NIET wat men denkt dat het is, en het “Lijden van Christus” is OOK NIET wat men denkt dat het is.
  “Neem en eet hiervan, want dit is Mijn Lichaam’ zei Hij, maar welke mens op aarde begrijpt dit écht? Jezus sprak ons aan vanuit een geestelijke Taal, een taal die nog niet volledig kan begrepen worden. Hij gebruikte daarvoor “onze” taal om zich uit te drukken, niet omdat onze taal volmaakt is, maar omdat Hij niet anders kon, uit liefde. De enige “Volmaakte Taal” is de Taal die volkomen begrepen kan worden, niet vanuit het verstand maar vanuit een zuiver of gezuiverd hart. Zuiver verstand is alleen maar mogelijk met een zuiver hart.
  Pas als we met z’n allen zullen “Lijden” (met grote L van Liefde) zullen we ons bewust worden van de (Geestelijke) Taal van de Liefde en de ABSURDITEIT van onze eigen taal. Onze “taal” is niet meer is dan een “verzameling van woorden”, ook “woordenschat” genoemd. Maar die woordenschat is helemaal geen SCHAT maar een noodzakelijk kwaad. Alleen wie de Taal van de Liefde kan begrijpen “weet” waarom.

  Jezus op aarde was een “Lijdende”, geen “lijdende” zoals mensen en dieren lijden. Hij was “Hemels verbonden” met alles en iedereen, helemaal begaan met alle lijden. Daarom IS Hij. En daarom zeggen wij: Hij LEEFT. De Ware Liefde is geen (emotionele) empathische ingesteldheid en dat zou elke gelovige christen moeten “weten”. Men kan zich gesteund voelen door iemand die meevoelt, maar dat is niet hetzelfde als gesteund “ZIJN”. Jezus was (IS) gesteund door God. De alomtegenwoordige Geest van Liefde hield (houdt) Hem recht. Recht van Rechtvaardig. Geen mens ter wereld was (is) in staat Hem te doen vallen. Zijn Dood was een illusie. Hij “LEEFT” onder de mensen, want Hij heeft “de mens” geraakt in de KERN. De niet te tellen kerken en kapellen en onrechtstreeks ook de moskeeën, wereldwijd, zijn daar het bewijs van. Zonder de “mens Jezus” (waarvan geen enkel geschiedkundige kan zeggen dat Hij niet bestaan heeft) had er geen ENKELE KERK geweest, en ook (en dat beseffen de meeste mensen blijkbaar niet) GEEN enkele moskee. Want OOK binnen de islam is Jezus absoluut “heilig”. Blind of niet blind, het doet er niet toe. Laat ons eerst eens afvragen of we ZELF niet blind zijn.
  Of is er iemand die beweert het Universum te kunnen zien zoals het is?
  Wat “zijn” wij als mens? Alleen het “ZIJN” zonder beperktheid / bekrompenheid / kortzichtigheid, heeft een ware betekenis. Vele mensen tonen zich uiterst empathisch maar zijn bekrompen of kortzichtig tegelijk, waardoor ze impulsief reageren. Dat is niet de liefde van God. Daar waar beperktheid is, daar kan onmogelijk ware liefde zijn. Men wil wel liefhebben maar men kan het niet. Om haat te vermijden kiest men dan voor onverschilligheid. Heel, heel makkelijk is dat. Gemakzucht heet dat, een hoofdzonde.
  De vraag is dan vooral wat christen-zijn betekent. Wie niet ziet wat Christus ziet, ziet niet wat hij zou moeten zien en ziet dus alles verkeerd. Alleen wie in staat is een zekere (geestelijke) “inspanning” te doen kan tot klaarheid komen, weg van alle kortzichtigheid. Maar die “inspanning” is niet wat de meesten onder ons “denken” dat het is. Zichzelf in vraag te stellen, zodanig dat men zichzelf helemaal verliest, alleen zo is helderheid mogelijk, datgene wat wij in wezen verlangen: Geen chaos meer, maar duidelijkheid, helderheid, rust. Dan alleen is een antwoord mogelijk op de mooiste vraag die een mens zichzelf kan stellen: “Wat is een vijand?”. Daarom dienen wij te beginnen met deze hoofdvraag: “Zie ik wel “de vijand” zoals hij is?” De grootste vijand hebben wij een naam gegeven: “satan” of de “duivel”. Deze vijand zit niet in de lucht, noch in de zee. Hij zit ook niet in het dierenrijk noch in een boom of in een plant. De vijand zit IN de mens, niet erbuiten. U hebt het vaak over deze “duivel”. Willen we hem graag vernietigd zien, dan moeten we doen wat op het eerste zicht waanzin lijkt: graven in onszelf.
  KAN hij werkelijk vernietigd worden? Aan het gedrag van mensen kan men zien in hoeverre iemand de “inspanning” doet om de vijand (in zichzelf) vernietigd te willen zien. Fiere mensen die zich GOED in hun vel voelen doen overduidelijk geen inspanning.
  Van mensen die zich SLECHT in hun vel voelen weten we dat zij in de knoei zitten met zichzelf, wat eigenlijk wil zeggen in de knoei met de vijand. Ze willen de vijand wel vernietigd zien maar ze kunnen het niet. Ze zijn te zwak.
  Een vijand is datgene wat vals is, een onverdraaglijk iets, omdat we valsheid niet kunnen verdragen.

  Sta eens STIL, beste Raphael, bij uw eigen (bovenstaande) reactie, en de valsheid ervan, (of moet ik zeggen de eerlijkheid ervan?). Is het werkelijk de lengte van iemands teksten die U ergeren of ongemakkelijk maken, of is het iets anders?
  Wat is lang en wat is kort?
  Men kan zeer kort reageren ook. Met een scheldwoord bijvoorbeeld. Of met een mooi woord dat niets anders is dan vleierij. Is dat interessanter? Komt dat niet een beetje vals over? Laat ons hopen dat het KF meer kan zijn dan schelden of vleierij. Schelden kan zijn (goede) redenen hebben, maar het is geen liefde, althans niet de liefde van God. Wat willen wij als mens mensen eigenlijk? Voortdurend beaamd woorden? En DÁT zal de wereld dan Mooi maken?
  Kort of lang, wat kan het iemand schelen? Als iemand een scheldwoord gebruikt, denkt U dan niet vanuit een geest die zegt: ” Ach, hoe zielig toch”? En als iemand het niet kan laten om te antwoorden met zinnen die eindeloos lijken, denkt U dan niet hetzelfde… “ach, hoe zielig toch”?
  Waar maakt U zich druk om? Vanwaar de nood om de wereld mee te delen dat mijn schrijven “te lang” is, terwijl U zelf veel meer geschreven hebt op dit Forum dan ik.

  De “lengte” van mijn schrijven speelt helemaal geen rol voor U. Dat geloof ik nooit. U bent daar veel te intelligent voor. U hebt zich naar mijn weten, nooit druk gemaakt om “lange” teksten, wel om de inhoud van teksten.
  Het is de INHOUD die U ongemakkelijk maakt, nietwaar?
  Hoe makkelijk is het toch om te zeggen: “Veel te lang”. Kiezen voor gemakzucht is kiezen voor zinloosheid. Met een dergelijke gemakkelijk en “kort” antwoord zult U de wereld niet redden noch mooier maken.
  De wereld kan trouwens niet “mooier” worden, want in feite is de wereld op z’n lelijkst, en dat “weet” U maar al te goed… Niet voor niets gebruikt U het het woord “duivel”.
  De wereld (maatschappij) van vandaag is één grote machine geworden, één groot automatisme, compleet “zielloos” en helemaal “ontaard”… Alles aan de lopende band, waar we ons ook bevinden: Een ziekenhuis, een rusthuis, een autofabriek, een kippenkwekerij, pesticiden… noem maar op. Dat is tegen de Natuur, tegen het Leven, tegen de Liefde. U kunt niet anders dan ja knikken, anders zou U helemaal niet de behoefte hebben om het meest afschuwelijk woord ter wereld (nl. “duivel”) te gebruiken.
  En dan spreekt U over “goed eten en drinken”…
  Ach, met geen woorden kan ik beschrijven hoe dit aanvoelt. Goed dat U zich bewust bent van uw eigen chaos en wanhoop. Want U voegt er duidelijk aan toe: “als dat (goed eten) nog te vinden is” !!
  Neen, gezond eten is nergens te vinden. Dat geloof ik niet en U gelooft dat ook niet als U eerlijk bent. De wereld is ziekelijk vervuild, dus ons eten ook.
  U zou eens moeten weten wat zich in mijn hoofd afspeelt. Duizend keer had ik “mezelf” al van kant kunnen maken, wegens “onbegrepen” door mijn meest dierbare. Maar wat een ellende zou dit niet betekenen voor anderen die steeds in liefde begaan zijn geweest met mij, en nog begaan zijn (zoals kind en ouders).
  U zou eens moeten weten hoeveel zieligheid ik zie in een “Katholiek Huwelijk” zoals het huwelijk van mijn ouders. Zieligheid omdat ze elkaar niet begrijpen en elkaar in hun diepste-zijn gepijnigd hebben. Zieligheid omdat ze lichamelijk helemaal versleten zijn. Zieligheid omdat ik de pijn van mijn eigen moeder “mee beleef”. Ik wil helemaal geen pijn of zieligheid zien. Ik wil Liefde zien.
  Wil een mens begrepen worden, dat moet hij beginnen met “leren te begrijpen”: LEREN BEGRIJPEN wat Jezus bedoelt met: ” Laat los en gij zult losgelaten worden”.
  Jezus heeft het “Huwelijk” niet afgeschaft. Die “macht” had hij “als mens” niet. Alleen GOD heeft die macht. Daarom zei Jezus: “Volg Mij” en “Loslaten moet je”, opdat wij zouden begrijpen dat alles om “GOD” draait en dus niet om het “ego” van de mens of een “huwelijk tussen twee mensen”. God is wat de (denkende, angstige en emotionele) mens NIET is.

  1. Jean-Marie, waarom schrijf je zo’n ellenlang stuk, dat niemand leest, behalve jij misschien zelf? Mijn advies: bespaar je de moeite

   1. @ K.H te H.
    Beste,

    “Jean-Marie, waarom schrijf je zo’n ellenlang stuk, dat niemand leest, behalve jij misschien zelf?

    Omdat het gratis is.

    Mijn schrijven is zoals een nachtwandeling in een donker bos, helemaal alleen… Dat is minder akelig dan jullie denken. Waarom toch zijn jullie zo bezorgd? Omdat geen enkel plek op aarde beter is dan de Kerk? Welke Kerk? Daar waar mondmaskers en pincetten zijn geweest? Wat is de Geest van een Ware Kerk? Is dat niet de Geest zoals de wind die waait waarheen hij wil?

    U schrijft,
    “Mijn advies: bespaar je de moeite”.

    Heeft Jezus gezegd dat we elkaar adviezen moeten geven? Of heeft Hij gezegd beminnen?
    Maar wij hoeven niet meteen te panikeren: Als beminnen niet lukt is er nog een mooi alternatief: Zaaien, zaaien… Dat vraagt geduld. Oogsten kan men niet op een paar dagen. Soms duurt dat jaren. Het kan zelfs eeuwen duren. De apostelen wilden nog tijdens hun leven resultaat zien, maar dat was niet. Wordt er nog geloofd in zaaien? Of is het alleen “samen bidden” dat nog telt? Waarom wordt “alleen zijn” niet verdragen?

    Pas toch op voor het woord “niemand”. Begrijpen wij onze eigen taal wel? Alleen “Iemand” kan weten wat het woord “niemand” betekent (niet omgekeerd).
    Misschien moet U de wereld eens rondreizen en de armsten der armen bezoeken om wat meer “zicht” te krijgen.

 13. Beste Frank Dierickx,
  In een van uw reacties merk ik op dat u het over mij hebt. Dat zien we in de wereld ook. “Over iemand” spreken is vaak veel makkelijker of aantrekkelijker dan rechtstreeks contact.
  Nochtans hebt U mijn (vorige) teksten tweemaal grondig gelezen, maar…(schrijft u) “ik verdwaal”. Goed, ik kan dus niet zeggen dat u geen “moeite” gedaan heeft om mij (= uw naaste) te (leren) begrijpen. De meeste mensen doen dat niet. Ze blijken (veel te) zeker te zijn van hunzelf.
  Naar mij toe kan ik dus niet zeggen dat u van “slechte wil” bent. Echter, wat is “die moeite” waard? Van zodra U zich “verdwaald” voelt in mijn schrijven, geeft u het op. Begrijpelijk, dat wel. Want zich verdwaald voelen is niet erg comfortabel. U blijft logischerwijs liever in uw comfortzone (zelfbehoud heet dat), met als besluit: “Het probeem met Jean Marie is..,”
  Tiens, ikzelf voel me helemaal niet als iemand “met” problemen. Ik “heb” helemaal geen problemen met mensen. Misschien “BEN” ik gewoon een probleem. Als het Katholiek Forum niet meer weet wat aan te vangen met mijn schrijven, dan heeft het een probleem, en dat probleem ben ik, niet waar?

  Vindt u niet dat ELKE mens deze vraag eens mag stellen voor zichzelf, nl. of hij geen probleem “IS” voor de andere? (Of zeg ik voor de “Andere”?)

  Wat u schreef over mij is geen kwaadsprekerij, maar het heeft wel iets vrouwelijks.. Een echte “man” doet zoiets niet.
  Mannelijkheid en vrouwelijkheid… DÁT is in de eerste plaats wat het Universum is, meer bepaald het LEVEN binnen ons Universum. We zien het in het dierenrijk, in het plantenrijk, en uiteraard ook binnen de mensenwereld. De Bijbel heeft het over “man” en “vrouw”. Wat betekent “man” zijn? en wat betekent “vrouw” zijn?
  Dat vrouwen onder mekaar graag kletsen over “het ander geslacht” weet iedereen. Het is hun natuur. Goed of slecht, laat ons daarover zwijgen. Ze zitten gewoonweg zo in mekaar. Ze zijn zo “gemaakt”. En ze zijn te beklagen. Het zelfbeklag onder vrouwen lijkt wel grenzeloos.
  Jezus als “man” sprak de mensen rechtstreeks aan. Dat had u ook met mij kunnen doen maar u verkoos blijkbaar om “over mij” te spreken, zoals vrouwen doen. Dat is uw recht. Maar… wat doet U zichzelf toch aan?
  U hebt al heel wat te verduren gekregen op dit forum. Heel triest is dat, zowel voor U als voor anderen. Hoe komt het toch dat wij als mens overdonderd worden met kritiek? Hebt U daar ooit eens over nagedacht? Waarom zijn er zoveel meningsverschillen? Waarom denken wij niet allen op een zelfde manier? De ONWIL om hier eens DIEP over na te denken ontbreekt, nietwaar?
  Als mens beseffen wij onvoldoende dat niets zonder reden is.
  Hoe vaak zeggen (of denken) wij niet : “Wat ik moet meemaken is onverdiend”. Onnoemelijk vele mensen gaan zo door het leven. Men verkiest om slachtoffer te spelen (uiteraard om aandacht te trekken, wat anders?), eerder dan zichzelf in vraag stellen. We zien het overal, en het werkt meestal ook. Zoals zichzelf lichamelijk een “wrak” noemen, maar zich geestelijk wel tonen als een redelijk iemand, of als “Rechtvaardig”, denkend allicht van zichzelf een innerlijk paradijs te zijn (zoiets als: “indien elke mens was zoals ik, dan zou er hemel op aarde zijn”). Hier klopt iets niet. Hemel en Rechtvaardigheid is wat God in wezen is, maar God is geen wrak. God is Kracht, God is Gezondheid. God is Leven, God is Liefde.
  Voor alle duidelijkheid: Ik kan niet zeggen dat U mij niet eerbiedigt. U hebt mij nooit iets verweten, noch bekritiseerd, noch vernederd.
  Maar stel uzelf eens een aantal vragen zou ik zeggen. U heeft dit nodig. Het drama van de wereld is het niet willen weten of toegeven dat wat we “KRIJGEN” terecht is.
  Krijgt men ellende, dan is die ellende terecht. Krijgt men vreugde, dan is de vreugde terecht. Dat beseffen (of dit bewustzijn) is de basisvoorwaarde voor een gezonde geest. Alleen gezondheid kan iets moois te bieden hebben. Een zieke kan niet liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad. En zonder het te beseffen eindigen we allen in een sfeer van ziekte en zelfbeklag. Jezus daarentegen AANVAARDDE in liefde wat op Hem afkwam, compleet !! Een opgave voor ieder van ons. Het onverdraaglijke kunnen verdragen.
  U gaat duidelijk uw eigen gang “denkend” niemand iets kwaad aan te doen. Goed, we mogen denken wat we willen. Maar probeer dat eens te doen zonder de andere ergens te “plaatsen”. Ik ben geen new age aanhanger, geen boeddhist, geen hindoeist, geen protestant, geen Jehova’s getuige, geen atheïst, geen agnost,… En een object ben ik ook niet. U kent mij niet. Als U zich “verdwaald” voelt in mijn schrijven, WEES dan verdwaald. Probeer eens iets moois te vinden in het “verdwaald zijn”. Dat klinkt akelig, maar wat een Vrijheid !! Ik ben dat ook geweest: helemaal alleen en verdwaald, maar het is juist DAAR dat je zoveel “ruimte” krijgt, net datgene waarnaar we zo verlangen. Daar waar RUIMTE is, daar alleen is Ware Schoonheid te vinden, een onbeschrijflijk iets !!
  Wat betekent Schoonheid voor U? Paus Franciscus? Een Wereldkerk? En dan zullen we ALLEN gelukkig zijn ???
  Wat voor DROMERS zijn wij toch hier op AARDE , denkend het GOEDE te doen
  😇😇😇😇😇😇 terwijl dat helemaal niet zo is.
  Alleen wie zich in de diepste ellende bevindt kan de Ware God vinden. Maar als U mij zou zeggen: “Ik begrijp U niet”, dan zal ik dat eerbiedigen. Ik begrijp ook niet alles. Zoals het woord “Katholiek”. Dat woord begrijp ik niet meer. Als U zichzelf Katholiek noemt en U zou mij vragen of ik dat ook ben, dan zeg ik: NEE, want ik begrijp het niet meer. Misschien vraagt U zichzelf dan af wat ik wel ben. Ach, het antwoord is zo KINDERLIJK EENVOUDIG: Ik ben wat God van mij Vindt dat ik ben, en God is alomtegenwoordig.
  Denk hierover WAT U WILT (wat een GELUK dat we DIE vrijheid hebben). of noem me gerust dwalend of ziek van geest als U het niet kunt laten mij toch te ergens “plaatsen”. Ziek van geest of ziek van lichaam… Ik heb geen nood om dit tegen te spreken. Noem me dromend of chaotisch van aard… Geen enkel probleem. Maar besef dan tegelijk dat U zich gedraagt als sommigen van uw “tegenstanders” binnen dit Katholiek Forum, want zij zeggen (of denken) dat van mij ook.
  Voor alle duidelijkheid: Een mens die zich gedraagt als zijn tegenstander MAG zich gedragen als zijn tegenstander maar daarmee bewijst hij zichzelf geen haar beter te zijn. God laat het toe, maar… gezien de BERGREDE van Jezus (de Kern) kan men moeilijk zeggen dat een dergelijk iemand zich op een goede weg bevindt.
  In liefde kunnen omgaan met het onverdraaglijke, dáár gaat het om in het leven.
  Er is niets zo onverdraaglijk als onverdraaglijke pijn. Al HET MOGELIJKE doen we als mens om PIJN, van welke aard ook, te verzachten, ieder op zijn manier. We vragen het aan een specialist of we doen het zelf. In feite doet MEN (= de mens) niets anders !!! Het is hoe “WIJ” (= de mens) zijn als zondaar !!!

  Maar er is NIETS zo pijnlijk (en daarvoor bestaat geen enkel medicijn) als gekwetst worden door diegenen die ons het meest dierbaar zijn (zoals partner, kind…).
  Wel, ik zeg U: Als men met DIE pijn KAN OMGAAN in VREDE, zonder gejank, zonder zelfbeklag, zonder de SCHULD op de ander te leggen, zonder het minste gevoel van haat… Wel, dan smelt de pijn weg als sneeuw voor de zon en bevindt men zich op een mooie weg, een goede weg, een weg die voor ELKE mens toegankelijk is.
  Onmogelijk? Neen, God vraagt nooit het onmogelijke. En… hoewel ik zo goed als niets weet, wat dát betreft “weet” ik wat ik zeg.
  Ik schrijf dit alles, niet om mezelf interessant te maken, maar omdat ik de vrijheid heb om te schrijven en omdat er goede redenen zijn voor mijn schrijven.

  Zich als MENS bewust zijn van de “zonden van de wereld”…. Laten we daar eens mee beginnen. En dan… van goede wil zijn! Zou mooi zijn, niet?

  U ergert zich aan elke vorm van fundamentalisme. Maar wat is een fundamentalist?
  Is dat niet iemand die steeds het laatste woord wil hebben. Of ziet U het anders?
  U bent een van de hoofdpersonages van het Katholiek Forum. Ik ga er dan van uit dat U graag “KIND van GOD” wil zijn… Tenzij U uitsluitend als bedoeling heeft om alles AF TE BREKEN. In dat geval zou U ware gruwel zijn, wat ik niet geloof.

  Daarom, aan iedere lezer, BEGIN eens met jullie in vraag te stellen. Ik heb dat ook gedaan. Men kan niet KIND zijn en VOLWASSEN tegelijk. Wie het omgekeerde beweert, negeert God die MIDDEN ONDER ONS is, want hij ziet God als iets “onafhankelijk” van de mens, alsof we pas met Hem te maken zullen krijgen in een “volgend” leven om dan uiteindelijk te mogen horen wat we verlangen:
  “U bent een goede VOLWASSENE geweest en nu mag U als KIND het Rijk der Hemelen binnen…” Dit is pure waanzin. Het Rijk Gods is MIDDEN onder ons is.
  En zonder berouw geraakt men daar niet binnen. Geen berouw van futiliteiten of onnozelheden, maar een totaal schuldbesef, zodanig dat men niks meer kan uitkramen van onzin.

  Midden onder ons is Hij altijd geweest en dat zal Hij altijd zijn. Er is slechts ÉÉN Leven en dat is de VERLOSSING.
  “IK” ben het Leven, zei Jezus als VERLOSSER. Jezus heeft nooit gezegd dat er nog een “ander” leven was dan het Leven dat Hij Zelf was (IS).
  Verlossing = Bevalling, Bevrijding, Geboorte, Ontlasting, Uitkomst, Zaligheid, Zaligmaking.
  De Eeuwige Hel heeft niets met vuur en marteling te maken. Het betekent gewoonweg: Geen “deelname” aan net Rijk Gods.

  Wie Jezus verkeerd ziet, ziet alles verkeerd, en wie God verkeerd ziet OOK alles verkeerd. Zonder GOD had Jezus als “mens” niets kunnen doen. Maar omgekeerd ook: Zonder de “MENS” zou ook GOD verloren (= niets) zijn.
  Jezus “als mens” zag Zichzelf als “mensen-ZOON”, wat op z’n minst wil zeggen dat wij als christen diegenen die een generatie jonger zijn moeten EERBIEDIGEN (en dus niet vernederen of misprijzen). De meesten onder hen leven immers onwetend of onbewust. En daar was Jezus heel duidelijk over: Vergeven !!
  Verkiezen we toch de weg op te gaan van vernederen, misprijzen of haten, dan zijn we compleet FOUT (= slecht) bezig. Het is beter in een hoekje te kruipen in alle eenvoud en stilte dan in haat te leven.
  Kortom, God is almachtig in Zijn afhankelijkheid (= verbondenheid) met ieder van ons. Als dat niet zo was, dan zou Hij onmogelijk Liefdevol kunnen zijn. De Ware almacht moet blijken.
  Beste Frank, U begrijpt het niet meteen? Denk daar dan eens heel DIEP over na. De aanhoudende uiterst hevige en afschuwelijke reacties op uw schrijven van de zich hopeloos voelende “huilende kinderen” die zich als wijs, volwassen en christelijk voordoen, zou dan mogelijk wat kunnen minderen. Hun grootste zonde is dat ze zich voordoen alsof ze als eerste “recht” zullen hebben op de Hemel, terwijl ze mede OORZAAK zijn van alle leed en gruwelijkheden op aarde. Hun uiterlijke zonden mogen dan nog onbestaande of uiterst klein zijn, blind zijn ze blijkbaar voor hun innerlijke zonden, al kan ik evengoed zeggen: Ze weten het gewoon niet. Indien bij hen een zuiver bewustzijn zou zijn omtrent de Ware Liefde zouden ze niet schrijven wat ze schrijven maar zich eerder doodschamen. Niemand, geen kind ter wereld, heeft nood aan steeds maar terugkomende slagzinnen over Goed en Kwaad.
  Nogmaals, en ik zou het willen uitroepen: God is MIDDEN onder ons… Maar kijk eens aan hoe “wij” elkaar afslachten met woorden…
  Hoevelen binnen dit KF zijn er intussen niet “weggepest” ???????

  Niet voor niets zei Jezus “Heb uw NAASTE lief…” en “Wie niet wordt als een kind..,”
  WAAROM HEBBEN WIJ HET ALS “VOLWASSENE” TOCH ZO MOEILIJK MET WAT ZELFS EEN KLEIN KIND KAN BEGRIJPEN ???

  Voor diegenen die het moeilijk hebben met mijn schrijven… Heb nog (een beetje) geduld. Als ik uitgepraat ben, dan zullen jullie geen teksten (van mij) meer zien.

  1. Jean-Marie, waarom schrijf je zo’n ellenlang stuk, dat niemand leest, behalve jij misschien zelf? Mijn advies: bespaar je de moeite

 14. PS:
  Het Katholiek Forum is een gelegenheid voor mij om iets mee te delen, nl. dat we het leven (het Leven) niet zien zoals het is. Daarom kunnen we daar best eens bij STIL-staan, wat eveneens betekent STIL-staan bij onszelf.

  Omdat het Forum er nou eenmaal is, maak ik er graag dankbaar gebruik van.
  Ik gebruik het niet om anderen de les te spellen. Die behoefte heb ik niet. Noch heb ik de drang om mensen te willen vernederen. Zo zit ik niet in mekaar. Ik schrijf in de eerst plaats om met mezelf in het reine te komen.
  Ik ben het Katholiek Forum dankbaar dat ik mijn verhaal mag zeggen, wat eveneens mijn eerbied is voor de initiatiefnemers van het KF. Maar tegelijk dienen wij (en dat is ELKE mens) ons af te vragen of we wel christelijk bezig zijn. Als de initiatiefnemers moeten constateren dat hun “dierbaren” moeten LIJDEN vanwege “hun” forum, kan er dan nog sprake zijn van een christelijke daad? “Lijden heeft een Doel” hebben wij geleerd als christen. Maar “lijden” is geen christelijke daad. Wat is de ware betekenis van een “christelijke daad”? Dat zou iets waardevols moeten zijn, iets heiligs, een Daad (met grote D), niet waar?
  Wat wij vooral goed moeten beseffen is dat het Forum met absolute zekerheid zal ophouden te bestaan, en dat kan ELKE dag zijn.
  Ik ben dus niet “wachtend” op een volgend artikel.
  Wachten op zich is waanzin en waanzin wordt niet beloond. Zoeken wordt ook niet beloond. Wie de liefde zoekt zal die niet vinden, TENZIJ hij tot liefde in staat is. “Wie zoekt, die vindt”, maar dan moeten wij kunnen “zijn” wat een dier niet is. Dieren zijn niet tot liefde in staat. Ze weten niet wat liefde is. De meeste mensen op aarde denken het te weten, maar in hun denken lopen ze zichtbaar verloren.

  Ik heb de wereld rondgereisd en gezocht, en ik heb gevonden. Maar wie gelooft mij? Een enkeling die zwijgt (uit angst of schaamte)? of… tóch iemand die zijn mond opendoet (of durft open te doen)?
  Wel, ik zeg jullie: Zij die van goede wil zijn maar door niemand begrepen worden, zelfs niet door hun meest dierbaren, en daardoor “alleen op de wereld” zijn, worden begrepen door God Zelf. Het kan niet anders, want indien dat niet zo zou zijn, dan zou die Ene God geen God van Liefde zijn. God laat die mensen die vrijwillig en zonder kwade bedoelingen bereid zijn iets te doen niet in de steek.

  Miljonairs zijn in staat grote bedragen te geven aan armen, “denkend” hiermee het goede te doen (of liefdevol te zijn)… Zolang de wereld toekijkt natuurlijk. Maar lopen ze voorbij een arme, en de wereld kijkt niet toe, dan is die arme zo goed als betekenisloos, onbestaande. “Wees niet hypocriet” ben ik vaak geneigd te zeggen als ik mensen hoor praten. Maar dan komt plots iets in mij op: “Waar haal ik het recht vandaan om iemand hypocriet of vals te noemen?” Zien wij de waarheid (Waarheid) wel zoals hij (Hij) is? Alleen wie Schoonheid kan zien in wat vals (of illusie) is, heeft zicht op de Waarheid. God is overal. Overal = Overal.

  Tegen de stroom ingaan, zonder angst en met een sterk geloof… Dát is het, maar dat vraagt iets wat niet in de mens zit, iets goddelijks, een zekere Moed en Kracht, richting Klaarheid, weg van alle (werelds) comfort, weg van alle duisternis. Men moet dus de “comfortzone” kunnen verlaten om iets Hemels te kunnen zien. Tja, zo “ongelooflijk” zit de Schepping in mekaar.
  In God geloven betekent jezelf geen blaasjes wijsmaken, je niet laten beïnvloeden door al wat onzuiver (vals) is, zich bewust zijn van de illusie waarin wij leven, jezelf aanvaarden als absoluut nietsbekenend voor “de wereld”, de Waarheid niet ontlopen maar durven zien, d.w.z. aannemen dat in “jezelf” geloven eigenlijk betekent jezelf verliezen. Het “ik” bestaat niet, alleen God bestaat.
  Maar het Woord “God” of “Liefde” is in menselijke taal niet te omschrijven. “Wij”, mensheid, hebben de Liefde van God mogen “ZIEN en MEEMAKEN”, met eigen ogen, twintig eeuwen geleden, maar dat wil nog niet zeggen dat we “weten” wat die Liefde juist betekent. Iemand van ons haalde (heel terecht) Woorden van Jezus aan die niemand graag hoort: “Ik zou jullie nog veel meer moeten zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen”. Hier liet Jezus zich duidelijk tonen als Mysterie. Wie van zichzelf denkt te weten wat het woord “satan” betekent, vergist zich. Het enige dat men kan “weten” is dat het onmogelijk synoniem kan zijn voor “zondaar”. Zondaar staat synoniem voor zwakheid. Met eigen zintuigen of gevoel kunnen we dat waarnemen: Onze wereld is, op enkele uitzonderingen na, een wereld van TWIJFELAARS: Twijfelende gelovigen en twijfelende ongelovigen. Twijfel is zwakheid. En zwakheid is zwakheid. Maar “Satan”… is geen twijfelaar maar een “Ongelooflijke Kracht”. De woorden “Satan” en “God” hebben dus duidelijk iets gemeen. Ze zijn beiden “ongelooflijk” in hun Kracht, wat eigenlijk wil zeggen: “We kunnen er met ons verstand niet bij”. In feite zijn ze beiden “Onmenselijk”: Satan als ONMENS, en God als “niet menselijk maar Goddelijk”. Twee “onverdraaglijkheden” , zoals “onverdraaglijk koud” en “onverdraaglijk warm”. Wie kan het onverdraaglijke verdragen? “Niemand” zeggen wij spontaan. FOUT, Jezus als “mens” heeft bewezen het onverdraaglijke te kunnen verdragen (“Mijn juk…”) en dat uitte zich in Grenzeloze Vergeving.

  Maar kijk eens aan, hoe wij het KF “gebruiken” om elkaar af te slachten met woorden. Hoeveel van onze “naasten” zijn intussen niet weggepest? En dan wordt hier gesproken over “zielen redden” !!?? Wegpesten is niet de Liefde van God.
  Ons DOOD-schamen moeten wij. Een ware GRUWEL is dit KF !! Maar wat ben ik God dankbaar want ik zie degelijk wel Schoonheid & Hoop in de gruwel van dit KF. Dat is juist het Ongelooflijke van de “Schepping”, een Schepping die eigenlijk geen Schepping is maar eerder een ontaarding, een Schepping die eigenlijk nog “moet komen”, een Schepping die niet te omschrijven is met woorden. Het hoort zo te zijn. Immers, alleen daar waar ontaarding is, alleen daar is ware Schepping mogelijk. Allen daar waar gruwel is, allen daar kan God zijn. Alleen daar waar lelijkheid is, alleen daar kan Schoonheid zijn. Alleen daar waar aftakeling is, alleen daar is Genezing mogelijk.
  Schoonheid is niet te vinden in materialisme, oppervlakkigheid, afgestomptheid, of datgene, wat “WIJ”, mensen zien rondom ons als wij niet zien wat wij zouden moeten zien.
  Indien ik geen Schoonheid meer zou zien zou ik mezelf als onverdraaglijk vals beschouwen en absoluut NIET in staat zijn om iets neer te schrijven.

  Kortom, als een cirkel symbool zou staan voor “Schoonheid” of “Eeuwigheid”, dan zouden we kunnen zeggen dat er twee cirkels zijn: Een Ware en een Valse. Twee cirkels die elkaar “raken”, gewoonweg omdat God het Kwade (satan) in Zijn Hand heeft. Het zijn dus geen twee onafhankelijke cirkels, want in dat geval zou God geen Macht hebben over het Kwade. Twee cirkels naast elkaar maar toch elkaar “rakend”… Dat lijkt op twee “Eeuwigheden”. Er is echter maar één Eeuwigheid: De Ware. De andere is Bedrog, maar dat moet nog blijken. Het moet nog DOOR-dringen. De wereld waarin wij leven is een wereld van overwegend Onbewustzijn.

  1. Ook nu weer, Jean Marie, heb ik uw meditatie aandachtig gelezen. En ook nu weer kan ik u vaak volgen, verdwaal ik soms of frons ik de wenkbrauwen. Dat laatste voornamelijk bij uw beschouwingen over ‘de vrouw’.
   “Dat vrouwen onder mekaar graag kletsen over “het ander geslacht” weet iedereen. Het is hun natuur. Goed of slecht, laat ons daarover zwijgen. Ze zitten gewoonweg zo in mekaar. Ze zijn zo “gemaakt”. En ze zijn te beklagen. Het zelfbeklag onder vrouwen lijkt wel grenzeloos.”
   Wat is dat hier toch met die krampachtige visie op meer dan de helft van de wereldbevolking?
   Het zal wel beroepsmisvorming zijn, maar mij lijkt het soms alsof de meeste mannelijke scribenten hier of een moeilijke relatie met hun moeder hadden, dan wel een paar bijzonder problematische relaties met hun (ex)vrouw hebben gecreëerd. Of beide.
   De diepe patriarchale maatschappij uit de tijd van het ontstaan van de wereldgodsdiensten krijgt uiteraard zijn neerslag in de zogenaamde ‘geopenbaarde’ teksten van toen, inclusief de kijk op en de plaats van de vrouw.
   De kijk op de vrouw is ondertussen flink geëvolueerd.
   Het is bon ton om moslims hun visie op de vrouw als ‘achterlijk en achterhaald te omschrijven. Cfr. dat idiote hoofddoekendebat.
   Maar eerlijk gezegd, bij de (Rest)katholieken hier zie ik evenmin veel evolutie. De vrouw staat onder de man, punt! Want Jezus wou dat zo, die had ook alleen maar apostelen en geen… we hebben zelfs geen woord voor een vrouwelijke apostel. Net zomin als we een vrouwelijk woord voor onze god hebben – bestaande uit een vader, een zoon en een geest.
   Als compensatie voor die zondige vrouw staat de maagd Maria. Daar moeten dan alle vrouwen een voorbeeld aan nemen.
   Waarom bestaat er geen mannelijk alternatief, waar alle mannen dan een voorbeeld aan moeten nemen?
   En zeg nu niet ‘Jezus’. Want die is God. En daar kan geen mens zich mee meten, toch?

   1. @Frank
    “Waarom bestaat er geen mannelijk alternatief, waar alle mannen dan een voorbeeld aan moeten nemen?
    En zeg nu niet ‘Jezus’. Want die is God. En daar kan geen mens zich mee meten, toch?”

    zucht, als je niet met Christus kan meten, hoe kan je dan goed meten?

    denk nou eens na! zonder echte ijking kan je niet goed meten dan kan je ook geen vergelijk maken……

  2. Jean-Marie, waarom schrijf je zo’n ellenlang stuk, dat niemand leest, behalve jij misschien zelf? Mijn advies: bespaar je de moeite

 15. @Jean Marie

  Nou, nou Raphael schreef een lang stuk, en ik ben ook niet zomaar kort van stof, U slaat allen, slim als u bent verdeelt u in meerder stukken!

  Probleem met u en Raphael en velen hier dat u en hen niet naar Die Ene Volmaakte Christusverchijning gaat: al mag er delen zijn die overeenkomen met De Volle Waarheid, niet alles! Jullie gaan niet Echt Kijken. Jullie proberen wel met jullie overwegingen en jullie raken allemaal verdwaald!
  Frank betichtte mij dat ik een flipperkast had en de bewegende doelen en bumpers had en zo elk balletje in het gootje zonder punten deed belanden. Dan verstaan men niks van de Wet en Profeten en niks van Satan. elke element van en in de flipperkast is De Wet en Profeten, de bal is u en de helling is satan: Zonder elke Definitie Geheel Goed te hebben, verliest u elk spel! De kleinste fout is al genoeg!
  en wilt men Die Definities Geheel Goed hebben dan kan men niet Om Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heen!! Men moet elke Definitie Geheel Onverbeeld Rein Zien Te Krijgen! En dan moet men de bal Geheel Onverbeeld Rein Zien Te Verkrijgen! en Dan Moet men Spelen zoals Die Ene Volmaakte Christusverschijning Speelt: Christusgelijke Liefde!
  en hoe u het wendt of keert in de Hemel is geen andere Spel, die niet zo Is En Speelt komt de Hemel niet in al zegt men nog zo veel sorry! Zonder Zo Te Worden Zoals De Hemel In Alles Overal En Voor Altijd Is Komt men er Niet In!

  U, Raphael en anderen zitten nog steeds in een deels fata morgana en deels verbeelde oase! Blijft u daar krijgt u een Gesloten Poort! Omdat uw ervaringen en leringen deels/geheel giftig zijn en daarmee anderen vergiftigt!
  De eerste vraag die u hoort te beantwoorden: kan een mens Geheel Christusgelijk worden, hier op aarde?

  Nee? Dan kan men ook niet be-/oordelen en is elk be-/oordeel deels/geheel krom en deel/geheel blind en is zelfs geloof nooit goed genoeg en God kan men niet herkennen/kennen! Dan is als enige geloof, als enige genade ook niet genoeg want elk geloof, hoe klein ook is niet genoeg om Vol- Geloof te kunnen worden want het is tegen Vol-Geloof! En zal altijd strijden!

  Ja? hoe dan!

  1. @Henk Gadellaa
   Beste Henk,
   Wie zegt dat mijn schrijven een oordeel is? Dat het “gezien” wordt als één groot oordeel of één grote beoordeling neem ik aan. Maar ik heb steeds geschreven vanuit mijn gevoel. Een gevoel is een gevoel. Een gevoel kan niet oordelen.
   Schrijven “vanuit” je gevoel is niet hetzelfde als schrijven “met” gevoel, zoals de meeste mensen schrijven. En dan heb je ook nog mensen die schrijven “over” hun gevoel…
   Schrijven “vanuit” je gevoel is schrijven vanuit je ware-zijn.
   Gaat U nu beweren dat u me beter kent dan dat ik mezelf ken? U kent mij niet. Dat is een onmogelijkheid, tenzij u God bent.

   Sommigen zien mij als een “glimlachende” wolf. Dat is lachwekkend maar uiterst tragisch tegelijk. Neen, een wolf kan niet glimlachen. Een wolf heeft geen menselijk gevoel, enkel een dierlijk gevoel. Wolven bijten en eten als ze honger hebben. En ze kunnen zich ook voortplanten. Hun leven is een overleven.
   Wat is een “menselijke glimlach” eigenlijk? Ach, het is zo simpel uit te leggen, maar blijkbaar zijn er maar weinigen die het uitgelegd krijgen. Zelfs filosofen, psychologen en psychiaters krijgen vaak niet alles uitgelegd zoals ze het zouden willen.
   Maak eens een wandeling en spreek dan iemand aan, een vreemde, zomaar, heel kort… met een glimlach. Dan zult u de mensheid in twee gedeeld zien, en dat “weet” u maar al te goed. Zij die de glimlach niet graag hebben, wantrouwig zijn, zich gestoord voelen… En zij die met een gelijkaardige glimlach reageren… Dát is een menselijke glimlach.
   Ziet u wat ik bedoel? Een glimlach is mooi maar wordt niet altijd verdragen.
   Zo wordt ook mijn schrijven niet door iedereen verdragen. Mijn schrijven is helemaal niet “lang”. Het is slechts een korte glimlach. Maar ik ben de eerste om toe te geven dat alles zijn (goede) redenen heeft. Men kan zodanig mishandeld geweest zijn in het leven (fysiek of geestelijk) dat men tot geen enkele glimlach nog in staat is. Ik “weet” waarover ik spreek.
   Geen vreugde uitstralen is geen kwaadaardigheid. Het is wat het is… Triestig, maar tevens een uiterst klein geloof. Wie zijn medemens niet meer kan verdragen, kan zichzelf niet meer verdragen en kan enkel nog wat “leefbaarheid” vinden bij soortgenoten.
   Mijn schrijven is slechts een kort bezoekje geweest. Ik voel me niet als een weggepest iemand, integendeel. Het is goed en het is mooi geweest. Tot ziens!
   Jean Marie 🙂

 16. De vervolging van Jezus op aarde begon met een kus, met de schijn van vriendelijkheid.

  Dit is slechts een website, we hoeven ons voorlopig nog niet persoonlijk geviseerd te voelen.

   1. Afwijzen treft alleen je ego, kan je nog wat nederigheid leren, een ernstige christen is daar doorgaans tegen bestand.

    Verraad, o.a. door een schijnvriendelijke tekst of kus of erger, raakt je ziel veel dieper dan afwijzen want het brengt je in direct gevaar.
    Niet iedereen is daar op voorbereid.
    Daarom is het zo belangrijk om o.a. de Kruisweg te bidden, of Johannes hoofdstukken 18-21 te lezen, of het rozenhoedje met de droevige geheimen te bidden.

    1. @eic-b-l

     “Afwijzen treft alleen je ego, kan je nog wat nederigheid leren, een ernstige christen is daar doorgaans tegen bestand.”

     Ga naar het Godsgericht en u krijgt mijn antwoord! Een mens is meer dan 1 ego! Een Mens is Eén en Al-Eén, Gods is Eén, Ego! U met uw kromme leer maakt daarvan 1 ego zoals u menselijk telt, weegt en berekend! Ik zeg u al de Hele Tijd dat u niks snapt van Het Tellen, Wegen, Berekenen van De Wet en de Profeten en daarmee niks van Wie Christus als Verlosser is, Wie God Is, Wie die men de H.Maagd noemt, niet van de 7e Kamer van de Ziel, niet wie De Mens en Natuur in de Tuin van Eden Was en Is, niet van Satan en demonen en eeuwig verdoemden, niet van de hel, Voorgeborchte, Hemel, Vagevuur, niet van de aarde, en heelal! Niet van verbeeleden, toverij/magie, Wonderen, Onverbeeld, Volle Waarheid, Volmaakte Liefde, Christusgelijk en Geheiligd en Volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld Heilig!

     Ik schreef u al dat als de Het Moment van Verantwoording aanbreekt u aan de hel egegven wordt, hoe hard u ook Heer, heer roept omdat niks meer bent dan een farizeïsche schriftgeleerde!
     Dacht u dat een farizeïsche schriftgeleerde niet doet zoals u doet met uw rozenkransen, kruisweg uw Johannes hfdst 18-21 en niet zo leert als u? Daarom gaat het fout: U leest de meeste Heilige teksten niet eens! Ziende blind gaat u er aan voorbij!

     Afwijzen is verraad! En mens hoort niet af te wijzen tenzij die zeker weet = Godgelijk Weet dat God Afwijst! en de apostelen werden door Christus geduld omdat ze niet leerde en toen Petrus Christus begon te leren kreeg die het antwoord: Ga weg Satan!
     en zo is het met uw antwoord in het Godsgericht! Uw hoofd zit vol met wereldse en r.k.kerk dwaasheden, ja ze lijken aardig, je kunt er wat mee berekenen, ze doorstaan de test van Eeuwig , In alles En Overal Volmaakt, Niet en hoppa daar neemt Satan u mee naar de hel!
     u komt aan met een “steen(definitie)” en u beweert blind dat die “steen(definitie)” zonder zonden is en die is niet want u bent niet naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan om te Kijken of uw “steen(definitie)” Christusgelijk zonder zonden is! U zegt nog voor u kan Oordelen: ik hoef niet naar Die Ene Verschijnijng, MIJN R.K.Kerk(Leer en Traditie) is Vol In De H.Geest! Dan zeg mij waarom brengt “Zij” die oor;log in Oekarïne en is Israel niet met Bliksem bij Heldere Hemel tot zwijgen? U kan het ook niet, u weet niet eens hoe! En als ik zeg hoe gelooft u mij niet:

     9Nikodémus gaf Hem ten antwoord: “Hoe kan dat geschieden?” 10Daarop zei Jezus weer: “Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens? 11Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. (John 3)

     Die leest u niet! Dacht u dat u beter en heiliger bent dan Nicodemus? Die zag een verbeelde Christusverschijning, want was die Verschijning Die ene Volmaakte Had Nicodemus Geweten, want alles Zou Openbaar Zijn!
     Zelfs dat Nicodemus een verbeelde Christusverschijning had wilt u niet geloven! Ziende blind als u bent!

     Ik Openbaar hier alles open en bloot en niet éénmaal doet u zoals de H.Schrift op z’n Heiligst vraag: Ga voor u be-/oordeelt eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Nee u komt met rozenkrans staties en John 18-21! Wat u doet is verraad; schijnheilig! bla, bla, bla, bral, bral bral…..nooit bent u echt oprecht Nederig, Nooit: Iemand (anders) dan u en uw gelijken spreken de Volle Waarheid en dat terwijl u nooit naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat! Dat is verraad aan de Hoogste Heilige omdat u Die Afwijst

     1. @Henk Gadellaa,
      U spreekt steeds over ‘Die Ene Volmaakte Christusverschijning’.
      Volgens christenen is dat: Jezus.
      Wie is dat volgens Ú???

      1. @P.J.T Derks

       “P.J.T. Derks schreef:
       21 februari 2024 om 13:44
       @Henk Gadellaa,
       U spreekt steeds over ‘Die Ene Volmaakte Christusverschijning’.
       Volgens christenen is dat: Jezus.
       Wie is dat volgens Ú???”

       Christus is Diegene Die Allemaal Volmaakt zonder zonden Geheel onverbeeld In God Godgelijkk zijn!

       En nu moet u uitvinden Wie Dit Allemaal Zijn! Dus simpel letterlijk de scheppingsverhalen is niet meer dan schriftgeleerdheid!
       dat betekent dat u niet om Die Ene Volmaakte Christusverschijniung Heen Kan om Dit Godgelijkk Te Weten!

       ik was net zoal als u tot ik de ene Jobs tijding na de andere kreeg en in diepe duisternis belande, En in die ellende vastend en biddend deed Christus voormij de Bijbel openen en Het Wit Leren Lezen in de Bijbel! Toen ben ik gaan vasten en bidden en ontmoette Die Ene Volmaakte Christusverschijning en toen mijn 1e vrouw ongeneeslijk ziek was en ben een wonder aan de Hemelpoort gaan halen! En men komt satan niet voorbij als men niet weet Geheel Geheiligd Te Staan. daarom zijn “mijn” definities anders dan die u en ik toen we jong waren blind geleerd kregen!

       nu denk dan nu eens rustig na en ga eens denken als eerst de zonde tegen de H.Geest: waarom, waar en wanneer! het kunnen begaan zegt alles over wie Satan, demonen, eeuwig verdoemden, de Mens en natuur in de Tuin van Eden is en De Wet en de Profeten! Het gaat er om dat God niet toelaat dat er ook maar een persoon over diens macht en kracht beproeft zal kunnen worden! Welke betekenis ligt in in alles, overal en altijd eeuwige verdoeming! Wie kan zo’n verantwoording dragen zonder overbeproefd te worden!

       Geef daar nu eens antwoord op

       1. @Henk Gadellaa,
        Letterlijk NIÉMAND is gelijk aan Jezus Christus (= de met de H. Geest Gezalfde Redder). Kort gezegd: Jezus.
        Jezus is gestorven voor ÁL onze zonden (Dat is DÉ reden waarom zijn dood zo verschrikkelijk moest zijn).

        1. @P.J.T Derks

         “@Henk Gadellaa,
         Letterlijk NIÉMAND is gelijk aan Jezus Christus (= de met de H. Geest Gezalfde Redder). Kort gezegd: Jezus.
         Jezus is gestorven voor ÁL onze zonden (Dat is DÉ reden waarom zijn dood zo verschrikkelijk moest zijn).”

         Ga, smeek ik u, nu eens eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning, voor u schrijft

         op uw bewering is een Jein, Ja en Nee

         Zeker Christus, en let u nu op: NAAR GODDELIJKE DEFINTIE, HEEFT HET LEVEN DAT VERLOREN GING DOOR ONZE ZONDEN, GEHEEL VERSTORVEN EN IS LEVEND VOORBIJ DE DOOD GEGAAN, EN DAT NIET ALS ENIGE, CHRISTUS HEEFT OOK DE 1E NACHT, DE VAL VAN SATAN EN DEMONEN GEHEEL VERSTORVEN! EN VERSTERFT NOG STEEDS TOT AAN DE DAG DES OORDEELS!!!!!

         CHRISTUS NAAR GODDELIJKE DEFINITIE IS NIET ALS ENIGE ÉÉN PERSOON, DIEN DE VADEREN DE H.GEEST NOEMT HEBBEN DIE WERKEN OOK GEDAAN EN DOEN NOG STEEDS WANT ANDERS ZOUDEN ZE GEEN DEEL HEBBEN OP HET LOON VAN DE WERKEN DIE CHRISTUS ALS ÉÉN PERSOON DOET EN ZOU CHRITUS BOVEN DIE MEN DE VADER EN H.GEEST KOMEN TE STAAN IN DE HEMEL EN DAT IS NIET ZO! IS HET WEL ZO BESTAAT DE H.DRIE-EENHEID NIET!

         ER IS ECHTE MEER! ALS CHRISTUS DE ENIGE PERSOON IS DAN WAAROM VRAAGT CHRISTUS AAN MENS EN NATUUR DE AANGEDANE LEED AAN HEN OOK TE VERGEVEN? DIE WERKEN TELLEN OOK MEE: DE WET EN DE PROFETEN!
         EN DAN HEBBEN WE HET NOG NIET OVER DE OORSPRONG VAN MENS EN NATUUR IN DE TUIN VAN EDEN EN ERVOOR!

         U LOOPT DAAR MET UW BEWERING BLIND VOORBIJ! EN DE DOOD IS VOORSPELD IN EZRA 6: DE DE TEMPEL AFBREEKT, MOET DIENS MIDDELPAAL UIT DE TENT GETROKKEN WORDEN EN DAAR AANGENAGELD WORDEN EN DIESN FAMILIE VERVOLGD EN OVER DE HELE WERELD VERSPREID WORDEN!
         ELKE ZONDE BREEKT DE TEMPEL AF, IN INNERLIJK EN UITERLIJK!: IEDERE MENS EN NATUURLING ZOU ZO HEBBEN MOETEN STERVEN ALS CHRISTUS STIERF! EN ERGER WANT ELKE ZONDE BREEKT DE LEVENDE GODS TEMPEL DE ZIEL, VOOR EEUWIG AF! DAAROM VERLEIST DE MENS EN NATUUR OOK LEVEN GEDURENDE HET LEVEN: ALS ENIGE DE IN ALLES EN OVERAL EN ALTIJD VOLMAAKT LEEFT BREEKT GOD TEMPEL NIET AF!

         U LOOPT TOTRAAL VOORBIJ AAN HET FEIT DAT DE MENS EN NATUUR ONDER DE WET EN PROFETEN VALLEN: ALLES WORDT GEWOGEN, GEMETEN, GETELD EN BEREKEND: HOE ANDERS IS DE POSTITIE VAN EEN MENS EN NATUUR IN DE HEMEL TE BEPALEN?

         UW LEER OVER CHRISTUS ALS ENIGE AL S ÉÉN PERSOON IS EEN LEUGEN

         1. @Henk Gadellaa,
          Letterlijk niémand leest Uw eigenzinnige onzin …. behalve Uzélf.

          1. @P.J.T Derks

           “@Henk Gadellaa,
           Letterlijk niémand leest Uw eigenzinnige onzin …. behalve Uzélf.”

           Iedereen die in God is en iedereen inde hel leest elke bijdrage en andere handelingen! U vergeet dat iedereen in het Godsgericht aanwezig is, zelfs die blind/verdwaald zijn, want God is niet de enige die alles en overal weegt, meet, telt en berekend! Satan en demonen en andere eeuwig verdoemden, doen als God want zij doen aanspraak op recht op loon!

           Dus uw niemand is een een leugen!

           Zoals ik al eerder schreef u weet Niks Van De Wet en Profeten en Loon Naar Werken! U moet echt niet denken dat u vrijspraak kan verkrijgen in het Godsgericht met: iuk heb niet gelezen of ik was aan sde andere kant van de wereld en was er niet bij, of toen leefde ik niet!

           Dwaas die u bent, u weet niks van Verantwoording afleggen naar De Wet en Profeten, heeft de Nederlandse wet daar geen afgeleiden van: niet weten van de wet doet niet vrij spreken!
           en u denkt dat de Nederlandse wet hoger is dan De Wet en Profeten?
           Elk schrijven, denken en anders handelen en niet handelen wordt afgerekend! Aan ons of we winst of verlies voor Christus en onszelf en anderen maken!

           Daarom heet het ook: waren de kinderen van het licht maar zo slim als de kinderen der duisternis want de kinderen der duisternis laten een mogelijkheid voorbij gaan om loon op te eisen van zonde! Waren de kinderen van het licht zo slim zouden ze niks aan leven verliezen aan de kinderen der duisternis! kan men zien hoeveel duisternis u heeft en u Christus tot slaaf dwingend van u maakt door uw nonchalance en eigenwijsheid en blind volgen van eigenwijzen (ziende) blindheid

       2. @P.T.J.Derks

        en laat ik u op weg helpen; Als enige een Godgelijke kan de zonde tegen de H.Geest begaan want die zonder kan nooit uitgewist worden en daarmee heeft die een eeuwige en in alles en overal geldende consequentie en als enig is een Godgelijk eeuwig in alles en overal

        de vraag is dan: Hoeveel Godgelijken waren/zijn er? Dan moet u terug naar de Oorsprong en daar gaan Kijken. Abraham kwam op 1, de christenen breidde die uit naar Drie-eenheid en is dat zo?
        als we kijken naar de Wet en Profeten, was die ook als aanwezig in de Oorsprong want als enige die in alles, overal en altijd Volmaakt Handelt verblijft volmaakt: Loon Naar Werken!
        dan hoe zit het dan met Satan? was die een gevallen engel zoals men leert een schepsel uit niet? Mijn vraag is dan: hoe kan een schepsel uit niet controleren Dat God in de oorsprong net zo is gebleven en is toen die gecreëerd werd? aangezien een schepsel uit niet altijd aanwezig was voor diens creatie kan die dat niet en moet het dan maar blind aannemen en dat betekent gelijk dat die niet zoals God al van Oorsprong in alles, overal en eeuwig was, dan kan die ook niet de verantwoording hebben naar De Wet en profeten en kan die ook niet de zonde tegen de H.Geest begaan want er is geen verband van eeuwig in alles en overal verdoemd met Loon naar Werken naar De Wet en Profeten!!!!

        ex aequo: de leer van satan was voor die viel een engel en werd satan toen die viel met een eeuwige verdoeming!, is krom naar De Wet en Profeten en daarmee zijn de scheppingsverhalen krom als men die letterlijk leest!

        Daarom verliest u altijd omdat u een blinde leer aanhangt die beweert de Volle Waarheid te Zijn en krom is naar De Wet en Profeten! Daarom zeg ik Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en ga Kijken en Oordeel dan!

        Daarom : Hoeveel Godgelijken Waren er in de Oorsprong?

        1. Henk Gadellaa,
         In oorsprong waren er drie Gelijken: Vader + Zoon + Heilige Geest.
         Alle overige personen zijn schepsels, door God geschapen personen,

         1. Henk Gadellaa,
          preciezer:
          In oorsprong waren er drie Gelijken: God de Vader + God de Zoon (Jezus) + God de Heilige Geest.

          geloofsbelijdenis:
          God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.

          Alle overige personen zijn schepsels, door God geschapen personen,

          1. Henk Gadellaa,
           nóg preciezer:
           In oorsprong waren er drie Gelijken: God de Vader + God de Zoon (Jezus) + God de Heilige Geest.
           Verschil tussen de drie Personen is er niet. Dus drie Personen en tóch maar één God.

           geloofsbelijdenis:
           God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.

           Alle overige personen zijn schepsels, door God geschapen personen

          2. @P.J.T Derks

           Die geloofsbelijdenis ken ik net als u en hebben wij die in onze jeugd blind aangeleerd: Daarmee wisten wij niet of die Vol Waar is, wij geloofden blind dat die Vol Waar zou zijn! En is die geloofsbelijdenis Vol Waar? Kijk dan moet u om te weten of die Vol-Waar is naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om te Gaan Zien Hoe Die Ene Volmaakte Christusverschijning Er Over Oordeelt!
           ~
           Ziet u dat u niet kunt Getuigen want u gelooft blind en blinden mogen niet Getuigen: Oordeel en Getuig niet voordat de Heer is Verschenen en die alles dat in het duister verborgen is aan het licht brengt en de beraadslagen der harten openbaart: 1Kor 4:1-5 en John 16:13-26a

           U kunt helemaal niet over de leer van de kerk getuigen en aangezien ik een ander leer openbaar, heeft u beide te onderzoeken voor u kan Getuigen!

           en aangezien u nog een ander en ook de kerk niet leert hoe je naar Die ene Volmaakte Christusverschijning kunt gaan en leert daar aan te komen, kan men zeggen dat Die Wel Gegaan Is en uw leer afwijst en leert hoe je Die kan verkrijgen, staat u schaakmat want aangezien u blind gelooft en kunt u zich niet meer beroepen op: iemand, is in dit geval u en uw kerk, spreekt/schrijft de waarheid tot het tegendeel is bewezen met Godsbewijs want u kunt geen Godsbewijs leveren want u en uw kerk leert Die ene Volmaakte Christusverschijning niet, dan weet u Die ook niet te vinden en verkrijgen om anderen de mogelijkheid te geven u en de kerk te controleren of u beide Betrouwbaar Blijkt!!!!!! Ik openbaar opdat u mij kan onderzoeken of ik Gods Betrouwbaar Blijk en u blijft in gebreke! U kunt niet zeggen: zalig die niet zien en toch geloven want waarom als blind geloven genoeg is zegt Christus in Joh 16: ik heb u nog veel te vertellen, u kunt het nog niet verdragen….Dan is blind geloven niet genoeg omdat het geen ongeloof aan de kant kan zetten!

           Daarom staat u schaakmat

 17. Met het binnen halen van zwarte en gekleurde moslims, is tegelijk een begin gemaakt van. racisme tegen blanke mesen door links. Vele jaren geleden hoorde ik een linkse journalist zeggen dat er “teveel wit was op straat”. Vergeten we ook niet de hetze tegen “Zwarte Piet”.

   1. Ja, die term zeker en nog andere (diversiteit, inclusie, xenofobie, positieve discriminatie,…). Een aantal katholieken zijn verzot op “Zijne Barmhartigheid, klimaat expert” anti paus kardinaal Bergoglio omdat hij hun oren streelt met zijn goedkeuring van hun zondige levenswijze. Om die reden laten zij hun gezond verstand varen en keuren zij zijn wens (zelfs bevel) voor een massale immigratie goed. Sint Thomas Aquinas’ katholieke leer over migratie is heel anders.

  1. racisme is gebaseerd op religie, alles is gebaseerd op religie: De Volle waarheid was de eerste, dan is alles daaraan gelijk en/of van afgeleid. elk verschil met de Volle waarheid is discriminatie van De Volle waarheid en veroorzaakt gelijk een ander ras, of de Oorspromg nu dezelfde was, op het moment dat men anders gaat denken creëert men ene andere religie en daarmee een ander ras want men creëert zonde die als men niet er op terugkomt en uitboet erfelijk worden

 18. Gesteld dat een belangrijk aantal christenen iets zouden willen ondernemen staan zij machteloos zonder een leider. Noch politici noch industrie of bankwereld, zelfs de bisschoppen, zijn geneigd een in elkaar stortende christelijke cultuur tot herstel aan te moedigen. Het moderne christelijk volk ziet nog slechts oudere christenen uit het dagelijks leven verdwijnen en ziet zelf geen alternatieven voor een heropleving in de toekomst. Euthanasie voor uitzichtloze jongeren wordt indirect aangemoedigd en vreemdelingen worden nog steeds aangevoerd. Het kan niet lang meer duren vooraleer men een aankomende stilstand zal bemerken dat iedereen zeer zal benauwen. Op korte termijn nog slechts wetteloosheid tenzij men de nieuwe wetten als legaal wil trachten te zien.

  Alle mogelijke controlemiddelen worden nog steeds uitgebreid. Sedert mijn mobiel telefoontje is uitgevallen lijkt het vreemd genoeg dat ik minder zichtbaar zou zijn binnen het huis. Dat merk ik aan de internet spam berichten op de computer die gelijktijdig met het uitvallen van de telefoon volledig ophielden me te belagen alsof een onzichtbaar iemand me in huis kon volgen. Kan toeval zijn maar de nieuwe toestand lijkt stabiel te blijven. Zeer benieuwd wat gebeuren zal wanneer ik ergens nog een nieuw batterijtje kan vinden. Het lijkt alvast een bevestiging dat het samengaan van verschillende communicatie kanalen een woonhuis relatief doorzichtig kan maken.

 19. @Waramund:

  ” Sint Paulus zei in het eerste epistel aan Timotheüs dat wie geen zorg heeft voor de zijnen erger is dan een ongelovige; ”

  gaan we Paulus citeren, waarom dan niet: Niet oordelen voor e de Heer verschijnt en alles in het duister verborgen ligt aan het licht brengt en de beraadslagen der harten openbaart! 1Kor 4;1-5

  Oei….

 20. @Henk Gadellaa,
  Mijn antwoord op Uw reactie van 21 februari 2024 om 20:38:

  Ik ga persé niet ’n ándere leer bekijken.
  Het R.K. geloof heeft mij teveel goeds gebracht in mijn leven:
  zoals tegen kwaadwillenden géén haat koesteren;
  regelmatig ter kerke gaan (minstens elke feestdag + elke zondag).

  Zo koester ik geen enkele wraak maar U toe, terwijl U deze R.K. site ZÉÉR WELBEWUST misbruikt.

  1. @P.J.T Derks

   “Ik ga persé niet ’n ándere leer bekijken.
   Het R.K. geloof heeft mij teveel goeds gebracht in mijn leven:
   zoals tegen kwaadwillenden géén haat koesteren;
   regelmatig ter kerke gaan (minstens elke feestdag + elke zondag).

   Zo koester ik geen enkele wraak maar U toe, terwijl U deze R.K. site ZÉÉR WELBEWUST misbruikt.”

   een dwaas kijkt niet verder dan blind geloven en laat zich bij de neus nemen door Satan door niet te verder te gaan kijken want dan ben je sowieso al schuldig want een mens hoort goed te be-/oordelen! En Satan maakt er gebruik van door deel/gehele leugens aan te smeren, want u als christen hoort gevolg te geven aan: iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen!
   En die niet Die Ene Volmaakte Christus Verschijning zoekt en verkrijgt doet ook Johannes en Paulus onrecht aan!
   U bent niet meer dan een eigenwijze onbeschofte blinde christen, erger ziende blind en u kan nog zo vaak naar de kerk gaan uw zonde krijgt u niet vergeven omdat u denkt anderen te kunnen leren en beleren: Doen Farizeïsche Schrifgeleerderigen ook, en Christus moest daar niks van hebben!

   Uw opmerkingen over mij zijn kwaadaardig met uw schijnheilige uitvlucht: zo koester ik geen wraak, want uw leert en beleert kwaadaardig en er bestaat geen kwaadaardige lering en belering zonder wraak want de basis van een kwaadaardige lering en belering is Satan en die is altijd wanneer die kan wraaklustig!

 21. @Henk Gadellaa,
  Mijn vervolg – antwoord op Uw reactie van 21 februari 2024 om 20:38.
  U meldt:
  U kunt niet zeggen: zalig die niet zien en toch geloven want waarom als blind geloven genoeg is zegt Christus in Joh 16: ik heb u nog veel te vertellen, u kunt het nog niet verdragen….Dan is blind geloven niet genoeg omdat het geen ongeloof aan de kant kan zetten!

  Joh, 16,1 vv gaat over de toekomst (en NIÉTS anders).
  Joh 16,12 – 16,13 meldt:
  De Geest der Waarheid zal de komende dingen aankondigen.
  (Wát die dingen zijn, meldde Jezus niet, omdat wij het toen nog niet konden verdragen.)

  1. @P.J.T Derks

   “Joh, 16,1 vv gaat over de toekomst (en NIÉTS anders).
   Joh 16,12 – 16,13 meldt:
   De Geest der Waarheid zal de komende dingen aankondigen.
   (Wát die dingen zijn, meldde Jezus niet, omdat wij het toen nog niet konden verdragen.)’

   John 16;12-13, gaat niet als enige over de toekomst! Want als Christus slecht één keer nodig heeft om te Heiligen en Heilig zonder zonden te Bewerkstelligen, dan waarom pas in de toekomst? Christus geeft aan dat al zijn zij nog niet zover dat zij moeten doorgroeien want de poort naar de Hemel is nauwer dan het oog van de naald! En zegt Christus dat zij dezelfde Beker als Christus zullen drinken: Ongeheiligd Heilig zonder zonden en dat betekent ook dat Christus de Apostelen van Oorsprong als Mens in de Tuin van Eden aan Christusgelijk duidt, want waarom zegt Christus: Ik geef u een nieuw gebod: Hebt elkaar Lief zoals Ik u Heb Liefgehad? Heeft Christus dan minder dan Godgelijk Lief gehad en als Christus, zoals John 15;9 aangeeft, Godgelijk Lief Heeft, waarom dan de Apostelen het nieuwe gebod voor houden: Ongeheilig Heilig zonder zonden Christusgelijk Liefhebben: Als men niet zonder Heiliging kan Lief hebben is dat een overbelasting aan kunnen, om te vragen Christusgelijk Ongeheiligd Heilig zonder zonden Lief te Hebben, want de Mens kan niet want zoals u beweert is de mens een schepsel van Oorsprong en niet Godgelijk! Dan was de eerste schepping van God niet zo Gelijk Volmaakt Als Christus verwekking! Daarmee zou God de Wet van Mozes hebben overtreden: geen gemeenschap met een ander dan gelijke soort, bij die men de H.Maagd Maria noemt en Zou de Wet En Profeten als enige voor Christus gelden! En Buiten De Wet en de Profeten om Kunnen Heiligen en daarmee is God niet eeuwig Onveranderlijk!

   Uw verklaring van 16;12-13 is in strijd met het Liefdesgebod en De Wet En Profeten en Het Echte Scheppings Verhaal! en het is ook in strijd met De Absolute Gelijkheid in Uitboeten een God-Mens(Christus) is niet Godgelijk aan De Mens in Oorsprong, naar uw bewering) dan geldt ook niet Oog Om Oog, Tand Om Tand En Leven Om Leven: dan is de Verlossing Naar De Wet en Profeten een Leugen!!!!!!

   Daarom is uw antwoord krom! u maakt verkorte uitvluchten en verdraaiingen en magische sprongen! Mijn uitleg is Geheel Recht En Gerecht, ga maar Kijken In het Godsgericht! Ga maar Vragen Aan Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Geen één christelijke kerk leert Die Ene Volmaakte Christusverschijning Gedurende Het Leven Op Aarde! Dan kan men ook niet beweren dat men de Volle Waarheid Heeft om Betrouwbaar Te Blijken: 1Kor 4;2 en is:

   19Blust de Geest niet uit, 20kleineert de profetische gaven niet, 21keurt alles, behoudt het goede. 1Tess 5

   Ook een leugen want de mens kan niet alles goed onderzoeken om de Hele Waarheid Zichtbaar en Verstaanbaar te Verkrijgen, dan kan men ook niet Vol In de H.Geest Verkrijgen! Want Geheiligd maakt niet Godgelijk en zou dit wel zo zijn dan gaat God Buiten de Wet en de Profeten Om! Daarmee is God niet eeuwig onveranderlijk!

   Zucht, Daarmee staat u schaakmat, ook omdat u weigert Die ene Volmaakte Christusverschijning Gedurende het Leven Op Aarde te erkennen! Daarom bet u een ziende blinde orthodoxe farizeïsche schrftgeleerde en ontbreekt het u aan Gerechter Zijn, waar Christus Naar Wees!

   Het is bedroevend dat u zo hard van hart bent, al heb ik al “bewonder” ik uw doorzettingsvermogen terwijl anderen al lang afhaken!

 22. @Henk Gadellaa,
  U wilt de woorden uit Jezus trékken – wat Hij niét zei (dus over de toekomst).
  U, @Henk Gadellaa, spreekt dus óverduidelijk VÓÓR Uw beurt.
  Als God het nodig vindt, zal de Geest der Waarheid (en NIÉMAND anders!!!) ons de komende dingen vertellen.

  1. @Henk Gadellaa,
   Bent U ’n geest, ’n spóók, dus iemand zónder lichaam????

   @Henk Gadellaa, ik zal in ÚW plaats het juiste antwoord geven:
   U bent géén spook; U kunt ons dus NIÉTS vertellen over de komende dingen.

   Intussen doet U niét wat Jezus wil: U bezoekt LETTERLIJK(!!!) geen enkele H. Mis.
   Dus U weigert de door Jezus aangeboden hostie + zegt U dat U de hemel bezoekt.
   Zelfs de H. Maagd Maria, Moeder van Jezus was deze gelukkige mogelijkheid niet geboden.
   U liegt dus over Jezus én U liegt over de hemel.
   Uzélf mag geloven wat Ú wilt, maar het is noch U, noch iemand anders toegestaan om doelbewust te liegen over Jezus.

   1. @P.J.T Derks

    U weet niks van een ziel en mij!

    Elke ziel is bij iedere H.Mis, waar dan ook in de wereld aanwezig! Een een Geestelijke Communie is hoger dan welke Geheiligde Communie! Daarmee ben ik letterlijk in elke H.Mis waar dan ook aanwezig, en doe elke keer en overal De Geestelijke Communie en nog meer, elke ziel gaat Met Christus, Christusgelijk op het altaar van God ter offering om zonden uit te boeten en uw weet dat niet eens!
    U bent zo blind dat al al die talenten niet eens gebruikt om in te zetten, u doet alsof die er niet zijn !

    En u weet niet eens de Goddelijk Vorm en Inhoud van een Ziel! Die is meer dan spook en geest< Die is overal en in alles Godgelijk en overal waar God is! Leest u:OVERAL EN IN ALLES WAAR GOD IS: ZO GROOT IS EEN ZIEL! U MET UW BEKROMPEN LICHAAM, EN UW GEEST, DAT IS JUIST WAAR MEN VAAF MOET KOMEN OM NIET VERLORN TE GAAN: DIE ZIJN (MENSELIJK) LEVEN WINT VERLIEST HET, DIE ZIJN (MENSELIJK) LEVEN VERLIEST WINT HET

    1. @Henk Gadellaa,
     U probeert indruk te maken door grof taalgebruik.
     Sorry, ik ben politieagent geweest en ben écht wel ’n stúk erger gewend.
     Het laat alleen zien van welk allooi (= ‘waarde’, ‘soort’, ‘peil’ en ‘gehalte’) U bent.
     U bent ’n straatjongen (= iemand die op straat geleefd heeft) en dus onopgevoed. U heeft geen omgangsmanieren geleerd.

     1. @P..J.T Derks

      welke taalgebruik is grof en welke niet?
      Farizeeërs maken zich druk om de buitenkant en zijn blind voor de binnenkant1 De Volmaakte Taal Is Volmaakt in alles, overal en altijd, elke andere taal is tekortschietend en daarmee grof!
      U weet niks van straatjongens, en scheert iedereen over een kam, is ook een van de valkuilen bij de politie! U zou beter moeten weten! En dan op uw leeftijd, maakt het helemaal droevig! Dat zie je ook met grensoverschrijdend gedrag, daar hebben de farizeeërs en schriftgeleerden ook de overhand met hun “fijne neus en oren” En ziende blinde orthodoxen ook!

      U kan niet eens goed lezen want dan had u Die Ene Volmaakte Christusverschijning al gevonden: als oud politieagent levert u echt puik speurders werk af……., weet u niet dat als je een fout maakt in een politie rapport men vals beschuldigd……Nou als Hemelse richtingaanwijzer bent u ongeschikt

      een zielig figuur bent u

      1. @Eic-b-l

       uw antwoord is kwaadaardig want een narcist wijst niet naar Die Ene Christusverschijniung waar je alles openbaar gedurende je leven op aarde, kan verkrijgen, die wijst als enige op zichzelf!

       1. Zelfs de duivel kan verwijzen naar God en waarheid want hij weet daarover alles zeer goed.
        Wat narcisme betreft, ik was van mijn 14de tot mijn 40ste jaar onbewust slachtoffer van een narcistische vrouw en weet dus zeer goed wat dat betekent. Zij zal nooit toegeven, zij zal altijd het eerste en het laatste woord hebben, desnoods met de meest fantastische leugens. Zij achtervolgt me nog steeds maar ik heb mijn les geleerd.
        Ook jij zult nooit opgeven met het eigen gelijk vol te houden. Als je ernstig was zou je nooit zover hebben doorgedreven als je nu nog steeds doet. Je achtervolgt iedereen die naar je luistert.

        1. @eric-b-l
         “Zelfs de duivel kan verwijzen naar God en waarheid want hij weet daarover alles zeer goed.”
         De duivel zal nooit verwijzen naar God noch naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om de hele waarheid openbaart te verkrijgen en/of om hem te controleren
         Dus uw opmerking blijft kwaadaardig en uw uitvlucht ook!

         “Ook jij zult nooit opgeven met het eigen gelijk vol te houden. Als je ernstig was zou je nooit zover hebben doorgedreven als je nu nog steeds doet. Je achtervolgt iedereen die naar je luistert.”

         Het Gaat Om Christus = God Gelijk en ieder Die Daar Vol In Staat!!!!!!!! En God en Christus zullen altijd elk schrijven be-/oordelen! En één ieder die In God en Christus Vol-Staat OOK want zo staat er geschreven:

         16 Toen deze zeven dagen voorbij waren werd het woord van Jahwe tot mij gericht: 17 ‘Mensenkind, Ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als ge uit mijn mond een woord hoort, moet ge hen namens Mij waarschuwen. 18 Als Ik tot de boosdoener zegt: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19 Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. 20Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 21 Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen, en gij hebt uw eigen leven gered.’ Ezechiël 3

         Iedereen is elkaar broeder/zuster hoeder en die verzaakt maakt zich schuldig!!!!!

         Daarmee is uw opmerking ook weer kwaadaardig!

 23. Misschien wordt het u stilaan duidelijk, meneer Veroon ter Zee, dat het niet de kritische stemmen zijn die uw Katholiek Forum bedreigen. Zelfs niet mochten ze wat stouts zeggen over kardinaal Müller.
  Het Forum slibt al weken dicht door een diarree aan ondertussen uitermate uitvoerig beschreven en gekende stellingen en met even, almaar grovere, maar al even voorspelbare tegenwerpingen.
  Het is fijn om niet té veel restricties in te voeren op een discussieplatform als het de inhoud betreft. Maar aan de kwantiteit moet toch wel dringend iets gedaan worden wilt u ook maar enigszins de leef- en leesbaarheid van de site vrijwaren. Daar bestaan niet eens zo dure tools voor.
  Straks publiceert hier iemand zijn integrale Bijbel en zijn opponent de eerdere juistere uitgave.
  Geen dank.

  1. @meneer Veroon ter Zee

   Zoals u kunt lezen werpt Frank Dierickx zie op als verdediger van dit forum. Iemand die beweert dat een mens nooit zal vinden gedurende een mensenleven! Over leefbaarheid gesproken…..! kom je met een zieke, of met ander probleem: Frank boort elke hoop de grond in, zo is het ook met Echt Recht En Gerechtigheid: Frank boort het de grond in! Zo is het ook met de Volle Waarheid: Frank boort het de grond in! Als dat de basis moet zijn van een Katholiek Forum……Nooit een Volmaakte Christus oplossing voor oorlog, nooit een Volmaakte Christus, Recht en Gerecht Beoordeling/Oordeel! Nooit een Volmaakte Christus Verschijning gedurende het leven op aarde! Als er één is die een eigen integrale Bijbel publiceert is het Frank wel, die vertrapt de meest Heilige Verzen in de Bijbel! Dat is discutabel? Dat is erger dan erg want zo’n houding als Frank uitdracht betekent dat elke christen vogelvrij is, want De Volle Waarheid heeft geen Spreekrecht! En daarmee ook geen Verdedigingsrecht!
   Niet de diarree is een bedreiging, het de Mond snoeren van de Volle Waarheid is de ware bedreiging! en met Frank heeft u een vaandeldrager want aangezien een mens nooit kan vinden, kan die ook nooit De Volle Waarheid Spreken: Dan kan alles afgedaan worden als een mening!! Dan is elke wetenschap vogelvrij! Als men rondkijkt zijn het mensen als Frank die een voedingsbodem zijn voor de Babylonische spraakverwarring en het kwaad in de wereld vrije hand geeft want ze zijn niet tot Echte Orde Te Roepen: Dan kunnen ze hun gang gaan, zeker de machtigen achter het gordijn!

   1. Bon. Dat is tenminste kort en bondig. En daar heb ik helemaal geen probleem mee. Integendeel.

    1. @Frank

     er zijn kleine operatie en grote die niet in een kleine gedaan kan worden. ik jij hebt jaren op school gezeten en in een korte tijd had je niet geleerd hetgeen je nu “weet” ook de taal leren als kind ging niet in één dag! 9 maanden had je nodig om van bevruchte eicel tot een mogelijk leefbare te maken en de borst duurde ook niet kort! Dan zwets niet over lang of kort als een farizeeër! Mensen als jij moet je helemaal vast schrijven want één kleine opening en jullie hebben een excuus! Dat is jullie voordeel tot nu toe. net als er-c-b-l en P.J.T Derks en waramond en vele anderen hier die het nooit over Die Ene Volmaakte Christusverschijning willen hebben noch echt onder zoeken! Juist jullie zijn de bodem van Onrecht want jullie schoppen alles onderste boven! Die vervloekte eigenwijze blindheid en de onbeschofte houding dat geen mens Christusgelijk de Volle Waarheid kan spreken/schrijven! Daarmee gooi je de basiswaarde van het Christendom: Iemand(anders) spreekt de Volle Waarheid tot het tegendeel met Godsbewijs is bewezen en de Christelijke Plicht alles te onderzoeken tot men tot de Volle Waarheid Komt! Mensen als jullie zijn de oorzaak van blinde rechters, onrechtvaardige oordelen omdat jullie elke mogelijkheid tot De Volle Waarheid gedurende een mensenleven op aarde van tafel vegen!
     Dat is pas echt verkrachten van kinderen: eerst leren blind je ouders en leraren te volgen en dan eigenwijs elke echte waarde de deur uit trappen: Dat is kinderen verkrachten met blinde gehoorzaamheids leugens ! Een pedofiel is erg een geestelijk verkrachter tig erger want een geest beweegt een lichaam, kijk maar de beweging van een hand! Die macht is hoger dan materie! “iedereen” schreeuwt om recht bij sexuele kinder verkrachting, geestelijk sexuele verkrachting daar hoor je geen mens over! En juist die zorgt voor het meest rampzalige!
     Ga eens echt eerlijk op zoek en stel echte vragen ipv gissend beweren!

    2. @Frank

     Correctie

     er zijn kleine operaties en grote die niet in een kleine gedaan kan worden. Jij hebt jaren op school gezeten en in een korte tijd had je niet geleerd hetgeen je nu “weet”, ook de taal leren als kind ging niet in één dag! 9 maanden had je nodig om van bevruchte eicel tot een mogelijk leefbare te maken en de borst duurde ook niet kort! Dan zwets niet over lang of kort als een farizeeër!
     Mensen als jij moet je helemaal vast schrijven want één kleine opening en jullie hebben een excuus! Dat is jullie voordeel tot nu toe. Net als er-c-b-l en P.J.T Derks en waramond en vele anderen hier, die het nooit over Die Ene Volmaakte Christusverschijning willen hebben noch echt onder zoeken! Juist jullie zijn de bodem van Onrecht want jullie schoppen alles onderste boven! Die vervloekte eigenwijze blindheid en de onbeschofte houding dat geen mens Christusgelijk de Volle Waarheid kan spreken/schrijven! Daarmee gooi je de basiswaarde van het Christendom: Iemand(anders) spreekt de Volle Waarheid tot het tegendeel met Godsbewijs is bewezen en de Christelijke Plicht alles te onderzoeken tot men tot de Volle Waarheid Komt, geheel de deur uit! Ja juist jullie maken daar misbruik van!!! Mensen als jullie zijn de oorzaak van blinde rechters, onrechtvaardige oordelen omdat jullie elke mogelijkheid tot De Volle Waarheid gedurende een mensenleven op aarde, van tafel vegen!
     Dat is pas echt verkrachten van kinderen: eerst leren blind je ouders en leraren te volgen en dan eigenwijs elke echte waarde de deur uit trappen: Dat is kinderen verkrachten met blinde gehoorzaamheids leugens ! Een pedofiel is erg, een geestelijk verkrachter tig erger want een geest beweegt een lichaam, kijk maar naar de beweging van een hand! Die macht is hoger dan materie! Velen schreeuwen om recht bij sexuele kinder verkrachting, geestelijk sexuele verkrachting daar hoor je geen mens over! En juist die zorgt voor het meest rampzalige! Elke gedeeltelijke Waarheid voor Hele Waarheid verkopen is sexuele geestelijke verkrachting! Want het is voortplanting in de geest van een ander!
     Ga eens echt eerlijk op zoek en stel echte vragen ipv gissend beweren!
     U heeft geen idee hoeveel geestelijke schade men aanricht bij kinderen, elke blinde is een kind

     1. @Frank

      blindheid is hier blijkbaar voor lang want wie schrijft hier Vol-Profetisch?

      Nou je bent toch van korte antwoorden? Dan doe een uitspraak wie Vol-Profetisch schrijft! Of heb je geen Logica en kun je niet wegen, meten, tellen en berekenen?

    3. @Frank

     en blinden die zich uitgeven voor volwassenen zijn onbeschofte hufters! Die denken dat ze kunnen spreken en niet horen te spreken want ze hebben geen weet van hoe het Echt Is
     Dit is een Katholiek Forum dan hoort het gebaseerd op de Volle Waarheid te zijn en die blind geleerd heeft is geen ziende en volwassen! En iedereen die schrijft denkt anderen te kunnen leren en beleren! Elk leren en beleren is zaad en de ander de akker, dan is leren en beleren gemeenschap hebben met een akker! Dat is een sexuele daad! Dan hoort men zich daar naar te verhouden en geen blinden te verkrachten, noch een blinde die een kind is hoort niet te doen alsof die volwassen is te kunnen leren en beleren!! en helemaal christenen horen zich te gedragen en niet eerder te spreken/schrijven dan zij Vol-Profetisch zijn! Het hebben horen van is geen Getuigenis en iemand die de Bijbel leest zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning hoort te zwijgen of vragen te stellen! dat zegt Bijbel bij monde van Christus, Johannes en Paulus: Lees Petrus die dacht Christus te beleren, en die werd weggezet als Satan! Zo is het ook met hen die denken met hun blinde exegese te kunnen verkondigen/andere leren/beleren En elke christelijk kerk lijdt aan blindheid en aan leugen want geen leert naar die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan en met Vol-Profetie terug te komen! Men moet zich kapot schamen! Ze verkrachten elk kind en elke blinde die geloof aan hen schenkt Ze horen betrouwbaar te blijken en ze kunnen niet eens een Godsbewijs halen bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Dan hoor je niet op de troon van een geestelijk leraar te zitten, dan ben je slechts bediende die achterin de kerk zit en het Jezusgebed hoort te bidden in vasten en tranen, net zolang tot Die Ene Volmaakte Christusverschijning Komt!!!!

     Een Katholiek Forum hoort en plaats van Christus Licht Vermeerderen te zijn! Niet een duister verkeerde extremisten vereeniging

     1. Amen, Henk. Erg mooi gesproken.

      Maar je woorden kunnen als de zaden zijn, die op een behoorlijk rotsige weg vallen, of, sterker nog; op een weg zullen vallen die reeds gekocht en in beslag genomen is.
      Het zaad dat wellicht gebruikt wordt als het werptuig uit Australië; de boemerang, dat terugkomt bij de afzender, maar dan 180 graden omgedraaid. Het is dan als het paarlen werpen voor de zwijnen. Ze kunnen ze wellicht niet waarderen en ze kunnen zich ook nog eens omdraaien en de mens zomaar verslinden.

      Evenals men soms de woorden niet gelooft die er op wijzen dat de zogenaamde ernstige griep van de afgelopen jaren volgens de inzichten van sommige zeer diepe denkers en analisten (ook dokters en natuurkundigen!) waarschijnlijk helemaal niet met een nieuw ‘klein beestje’ te maken heeft en de extra doden die gevallen zijn wellicht wel het gevolg zijn van het onthouden van levensreddende antibiotica en het toedienen van niet levensreddende medicatie en behandeling. 1)

      Of dat men de woorden niet serieus neemt dat er wellicht zelfs helemaal geen bepaalde ziekmakende sub-micro-organismen bewezen bestaan zoals die tegenwoordig ‘gedefinieerd’ lijken te zijn. (En dan gaat het nu niet over of om bacteriën, alhoewel ook de visie daaromtrent, zoals die visie die o.a. naar de realiteit daarvan kijkt, ook aan een onderhoudsbeurt toe lijkt te zijn, maar dat terzijde. Daarmee wordt dus niet bedoeld dat we de gedachtes en het weten van het bestaan van bacteriën en schimmels en dergelijke zouden moeten bestrijden.)

      Maar er zijn er dus die zeer geleerd twijfelen aan sommige conclusies die worden getrokken uit de nu heersende dogma’s betreffende het bestaan en de functionaliteit betreffende zogenaamde ‘sub-micro-organismes’. 2)

      Waarom zou bovenstaande belangrijk kunnen zijn? Wellicht omdat de boze mensen die de rampen van de afgelopen 3 jaren waarschijnlijk hebben aangericht (want meerderen menen sterk mensenhandelen in de afgelopen gebeurtenissen waar te kunnen nemen) , nog meer in petto hebben? Daarom is het wellicht gepast om o.a. het bestaande beeld over bepaalde ziektekiemen nog eens héél goed onder de loep te nemen.

      Meningen tellen daarin uiteraard niet mee. Daar zijn er al genoeg van. Feiten en keiharde wetenschap is gewenst.

      Wanneer men de angel uit bepaalde foutieve overtuigingen zou kunnen halen lijkt de kans groter om een volgende ‘aanslag op de mensheid’ wellicht wat af te zwakken en/of men zou er misschien beter op te kunnen anticiperen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, en als men over het ene liegt, dan zal men over het andere ook wel niet de waarheid zeggen, is het niet? Wie een mens niet kan vertrouwen in het kleine, kan hem ook geen grotere zaken toevertrouwen.

      Sommige dogma’s, zouden volgens sommige zeer geleerde en goed gemotiveerde mensen ernstig in heroverweging genomen moeten worden. Dat in heroverweging nemen is niet ‘zomaar’, of ‘omdat dat men dat zo leuk zo zou vinden’, of ‘de betweters weten zogenaamd alles beter’, maar wel omdat er ernstige bezorgdheid is over het leven en de toekomst van de mensen in het Westen is en dan vooral ook over kwaliteit, juist ook geestelijk, daarvan.

      Het minste wat er alvast gedaan kan worden is de zaak grondig bestuderen en élke kleine fout zou het felle licht gezet kunnen worden; aan elke kant belicht; zelfs de financiële en zelfs de eerst onzichtbare kanten die wel zichtbaar worden tijdens de analyse daarvan.

      Het is dus niet zozeer hobby om de zaak niet te vertrouwen en de ‘vergissingen’ aan de kaak te stellen. Zoals het ook geen hobby is om het geplande verval van de Kerk aan de kaak te stellen en na te denken over oplossingen voor ongewenste ontwikkelingen.

      Zoals je zegt: “Een Katholiek Forum hoort en plaats van Christus Licht Vermeerderen te zijn!”. Dat Licht wordt ook wel Waarheid genoemd. Laten we de Waarheid zoeken en vinden, dat is het minste wat we kunnen doen. Laten we leven naar het Licht en er niet over praten, maar het doen in onze dagelijkse beslommeringen. Geloven doet men niet, meen ik; men doet dat. Al is het maar één keer wél goedendag zeggen, of één keer honderd geldstukken geven aan de bedelaar.

      Laten we ons verstand gebruiken waarvoor we het hebben?
      Doen en dan komt de rest vanzelf. Doen van wat engelen kunnen doen, willen zij de werkelijkheid ontvangen; aandacht geven aan hen die er naar hunkeren?

      1) arkmedic.info/p/there-was-no-virus

      2) christinemasseyfois.substack.com/p/calif-dept-of-ph-confession-no-record?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

      1. Geloven doet men niet, meen ik; men doet dat.
       Herstel graag:
       Geloven doet men niet met de mond, bedoelde ik; men doet dat met het gedrag.

       1. Raphaël,
        Geloven doet men met hart en ziel en verstand, met heel het gemoed. Tenminste, ik ervaar het op die wijze omdat ik sedert mijn kindertijd zeer veel heldere dromen kreeg van mijn Engelbewaarder, en het klopte allemaal.
        Hoe te geloven met alleen het verstand ?
        Daar kan ik geen antwoord op geven.

        1. Maar perfect gehoorzamen aan God, zoals de heiligen, dat is niet alleen afhankelijk van geloof maar ook van innerlijke overgave. De neiging om het eigenzinnige ego te volgen is zeer sterk.

         1. Wie sterk staat in het geloof zal zich weinig om de wereldse meningen bekommeren. Dat leidt inderdaad tot een gedrag dat anders is dan wat de wereld verwacht.

          1. Ik zal het makkelijker maken voor je, eric.

           Wij moeten ons christelijk gedragen, eric. Dat is alles. De rest is bijzaak. Snap je het nu?
           Dát bedoel ik met; geloof, dat DOE je. Door je gedrag geef je aan wat voor soort mens je bent. En met je gedrag doe je de Wet. Heb je naaste lief, is dat. En heb Hem lief door je gedrag om de wereld te helpen.

           Dus we moeten ons WEL om de wereld bekommeren. Wij moeten de wereld helpen. Wij moeten doen wat Hij ons ingeeft. Wij bent Zijn werktuig. Wij zijn het zout der aarde en dat is niet omdat we op onze bips blijven zitten, maar daadwerkelijk iets doen!

          2. Naargelang het christendom uitbreidt komt er ook overal meer wereldse vrede maar het eerste en belangrijkste doel is zielen redden, en daaruit kan wereldse vrede groeien.
           Wereldse vrede is het doel van wereldse mensen maar zij zijn beperkt tot experimenten die weinig voorstellen en zij zijn niet coherent.

          3. eric,
           “maar het eerste en belangrijkste doel is zielen redden, en daaruit kan wereldse vrede groeien.”, schrijf je.
           Goed dan. Zielen redt je door de werken. Doet men goed en de mensen zien het en willen ook zo zijn. Dát is bekeren, door goede daden. Met praten komt men niet ver.

           Men begint trouwens bij de opvoeding. Is die onchristelijk of slecht, dan is dat bijna niet meer te repareren, meen ik. Een slecht opgevoed mens, daar valt niet mee te praten. En we hoeven niet heilig te zijn. Niet heiliger dan de paus in ieder geval en dat lukt tegenwoordig met zo een paus al makkelijker dan vroeger, zegt men.

           Ik denk dat je ‘het’ te ver zoekt. Door maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, zegt men terecht, meen ik. Wees aardig enzo, dat is al heel wat. Jezus zei niet voor niets dat Zijn juk licht was en is?

      2. @Raphael

       “Maar je woorden kunnen als de zaden zijn, die op een behoorlijk rotsige weg vallen, of, sterker nog; op een weg zullen vallen die reeds gekocht en in beslag genomen is.
       Het zaad dat wellicht gebruikt wordt als het werptuig uit Australië; de boemerang, dat terugkomt bij de afzender, maar dan 180 graden omgedraaid. Het is dan als het paarlen werpen voor de zwijnen. Ze kunnen ze wellicht niet waarderen en ze kunnen zich ook nog eens omdraaien en de mens zomaar verslinden.”

       Gods Woorden komen niet terug zonder vrucht gedragen te hebben. Dat er zijn die een verharde weg zijn, maakt niet uit en het is als enige parels voor de zwijnen werpen als men eeuwig verdoemden tracht te bekeren, elk ander kan nooit zeggen: had het mij gezegd ik had geloofd en omgekeerd, ook de verharde weg niet want er is op hem/haar gezaaid!

       en ook hier wordt de Volle Waarheid het minst gezocht want zou men zoeken dan zou men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en men doet niet! en de moderator doet er nog een duitje bij bij het vinden moeilijker te maken door antwoorden weg te halen

       1. De waarheid vinden is gemakkelijk, maar ze aanvaarden en dan ook nog gehoorzamen uit vrije liefde is alleen voor de heiligen.

        1. @ERIC-B-L

         Zeker is die makkelijk te vinden als je:

         1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

         weet te volbrengen! u echter niet want u verkracht vertrapt, vermoord ziende blind Dit gedeelte in de Bijbel die daar over schrijft!

       2. Wie is ‘de moderator’?
        Zover ik weet is er hier geen moderator. Zelfs het idee van een moderator hier is voor mij weerzinwekkend, want christelijk en censuur is als vuur en water. De geest is namelijk heilig; daar blijft men dus van af.

       3. Men hoeft niemand te bekeren, meen ik. Dat werkt trouwens averechts. Ze vragen er maar netjes om en anders niet. Het idee, bekeren? Dat idee is van de Jezuieten en de protestanten. Het is een gave, dat inzicht in de Schepper.

       4. En heb je dus weinig te zeggen over wat ik verder schreef over wat ons de laatste 3,5 jaar is overkomen? Is dát je standpunt? Niks? We hebben verstand nodig, beste. Lees nog eens wat ik je schreef en lees ook vooral de linkjes. Ook daar moet een groot mens zich mee bemoeien. Anders is het loos gepraat over NIKS. Het gaat niet om woorden, maar om daden.

        Daarom zei ik gedraag je als een Christen, dat is beter dan er over schrijven, meen ik. Ook of juist als het onwelgevallig is.

        Ik zou willen dat we minder over meningen over geloof zouden schrijven, maar dat we ons druk zouden maken over de schooiers die het leven op aarde verzieken. Laten we daar onze aandacht op richten? Laten we de waarheid zoeken?

        Wanneer je denkt mensen te helpen door ze te bekeren, dan heb je het fout. Mensen willen eten en drinken en geen vergif en smerigheid. Daar kan een christen zich dan mee bezig houden. Maar men zal niet opgeven over zijn eigen ‘geloof’. Dat is een beetje zonde van de tijd. Mensen willen gelukkig zijn en daar kunnen goede mensen aan bijdragen. En dat doe je niet door geloof te verspreiden, maar het te leven.

  1. Bidden en mediteren hoeft niet meer dank zij Frank en Henk en Edwin, eindelijk bevrijd !

   1. @eric-b-l

    “Bidden en mediteren hoeft niet meer dank zij Frank en Henk en Edwin, eindelijk bevrijd !”

    Uw antwoord is kwaadaardig want bidden is mediteren en uitboeten: men moet als een valk doen: die bidt en kijkt/controleert

    Die als enige bidt mist de gave/genade die hem/haar toekomt. Dat is hetzelfde als dorsen en niet zien waar de klepel komt, of zeven zonder goede opvang! Het is bidden en waken! en waken is scherp zijn en zien wie er op je weg komt en onderzoeken hoe er mee om te gaan
    verzinken in gebed is niet je geest laten slapen, het is je geest in Christus brengen en met Christus leren Christusgelijk waken, daarom is er verschil in extases, verschil in verbeeld en onverbeeld. Bij verbeeld is met “uit het veld geslagen” door de schoonheid en vreugde die alles overspoelt, bij onverbeeld zijn die vreugde en schoonheid zonder dat het lijden dat Christus tegelijkertijd ook doet voorbij ziet! daarom is de ervaring in de 6 versluierde kamers van de ziel anders dan de 7e kamer! daarom raak je de ervaring van de 6 kamers kwijt en de 7e kamer is blijvend, omdat je anders hebt leren bidden en waken omdat het geleerd hebt het bidden en waken maximaal Christusgelijk te maken en verkrijgen

    1. @eirc-b-l

     in de oosters orthodoxe kerk leert men eerst het Jezusgebed: Heer Jezus Christus, wees mij zondaar genadig”, te bidden en wel zo dat het een aldurende gebd wordt, en wil men leren dan is het boek “de ware verhalen van een russische pelgrim” een goed boek omdat het ook leert zichzelf niet te branden en verbranden aan het gebed. Het bidden van dat gebed moet men leren elk woord met aandacht langzaam met het hartgebied te bidden. het gaat om een goede houding in zitten en inspanning en nederigheid en het uitzitten en tot rust brengen van aanvallen van een onrustige geest en satan, demonen, en anderen eeuwig verdoemden en andere mensen en natuurlingen: In Het Midden Blijven en Verblijven met Christus, en daar Christusgelijk in worden! En Die de hele dag en nacht Te laten Zijn! dat is een actieve houding, zelfs als men werkt in de wereld, of slaapt.

     Westerse christenen hebben over het algemeen, op uitzonderingen na geen notie van mystiek omdat zoals ik al schreef men in het westen evangeliseren/verkondigen meer belangrijk vindt en niet kijkt naar het juiste moment omdat er misstanden waren in de mystiek in de middeleeuwen en men dit met gewelddadige inquisitie de kop indrukte met als gevolg dat het kind(mystiek) met het badwater in de kerker werd gesmeten. en men de Paulinische principe heeft gevolgd: als het aanstoot geeft, beter niet doen: beter blind en niet verloren dan slecht/verkeerd zien en verloren! en zo heeft de blinde orthodoxie altijd de macht gegrepen, al van af het moment dat de laatste apostel diens ogen sloot! men is precies dezelfde kant op gegaan als Israël, terwijl men gewaarschuwd was door Christus

     1. Henk,
      zich beperken tot alleen het Jezus-gebed is zeer gevaarlijk.
      Dat boek van die heilige pelgrim heb ik tweemaal gelezen sedert 1979.
      Jij geeft de indruk dat men in het Westen dat schietgebed niet zou kennen. Men kende hier altijd zeer veel schietgebeden want het is belangrijk voor afwisseling te zorgen om te voorkomen dat men als een waanzinnige die woorden blijft herhalen terwijl men over heel andere dingen denkt. Bij gewone lichaamsarbeid kan het wel, tot op zekere hoogte. Verricht men arbeid waarbij men moet nadenken dan kan het gebed niet.

      Wat jij over de middeleeuwen denkt is onjuist. Sedert de Apostelen Europa naar Christus brachten waren er altijd ernstige christenen die men niets kon wijsmaken over gebed en mystiek. Bidden is integere geestelijke arbeid en het loont altijd geestelijke vruchten. Weinigen schijnen dat te beseffen.

      Jij zegt: “In Het Midden Blijven en Verblijven met Christus, en daar Christusgelijk in worden! En Die de hele dag en nacht Te laten Zijn! dat is een actieve houding, zelfs als men werkt in de wereld, of slaapt.”
      Dat is weliswaar een goed uitgangspunt.
      — Maar je spreekt daarover altijd alsof het om goedkope snoepjes gaat.
      — Maar aan Christus gelijk worden, Henk, dat is een levenswerk, niet iets dat vandaag op morgen al gebeurt.
      — Maar jij spreekt dan ook nog altijd zeer sterk verplichtend en bij voorbaat zeer zwaar veroordelend !
      Waarom waarom waarom ?
      Je mag spreken over gebed, maar alleen op zeer voorzichtige wijze.
      Want dit onderwerp is zeer kwetsbaar.
      Alsof jijzelf een moeder was met een harnas aan en metalen handschoenen en het kindje op je schoot niet meer durft te ademen van angst ! Zo streng ben je !
      Daarom schuwt iedereen je.

      Is het op zulke strenge wijze dat jij het Jezus-gebed bidt ?
      Is je hart van koud staal ?
      Niemand zal je ooit tegemoetkomen.

      En nu verwacht ik weer de zoveelste strenge koude douche vanwege jouw.

      1. @eric-b-l

       “En nu verwacht ik weer de zoveelste strenge koude douche vanwege jouw.”

       Volmaaktheid is zachtheid niet zonder hartheid en hartheid is niet zonder scherp en zachtheid niet zonder vastigheid!
       dat het overkomt als een koude douche, is uw gevoel, er staat geschreven:

       15 Ik ken uw daden: gij zijt noch koud noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Omdat gij lauw zijt en noch heet noch koud, daarom zal Ik u uitbraken uit mijn mond. Apo 3

       en koud is niet verkeerd als het verkeerd vuur moet doven!

       “Henk,
       zich beperken tot alleen het Jezus-gebed is zeer gevaarlijk.
       Dat boek van die heilige pelgrim heb ik tweemaal gelezen sedert 1979.
       Jij geeft de indruk dat men in het Westen dat schietgebed niet zou kennen. Men kende hier altijd zeer veel schietgebeden want het is belangrijk voor afwisseling te zorgen om te voorkomen dat men als een waanzinnige die woorden blijft herhalen terwijl men over heel andere dingen denkt. Bij gewone lichaamsarbeid kan het wel, tot op zekere hoogte. Verricht men arbeid waarbij men moet nadenken dan kan het gebed niet.”

       Het westen ziet het zoals jij het ziet: schietgebed en dat is het niet, want de Ziel werkt in tussen met bidden zoals het hoort: als u lijdt maakt u geen lange zinnen en als het erger wordt wordt het één woord en daarna zuchten en daarna bidden zoals de H.Geest Bidt. Staat er niet geschreven:

       Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! 6Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. 8Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Math 6

       en dan komt het Onze Vader. het Jezusgebed is veel effectiever dan het Onze Vader want men doet minder aan verbeelde woorden en de geest zoekt veel effectiever, hoe meer woorden, hoe moeilijker het wordt om geconcentreerd te bidden!
       U ziel bidt niet in woorden van de wereld die bidt als en met De H.Geest! u weet niet half hoe bijzonder en kracht en macht daarvan uitgaat! Daar verzet men bergen mee, hele legers legt men plat, de hel zwijgt tornado’s, oorlogen, ruzies houden op, de zee wordt spiegelglad en draagt, ja het splijt zelfs de wateren in de zee , dan zijn geen snoepjes waarovert u spreekt! Dat Zijn De Grootste Gaven van Echt Bidden en Vasten!

       “Jij zegt: “In Het Midden Blijven en Verblijven met Christus, en daar Christusgelijk in worden! En Die de hele dag en nacht Te laten Zijn! dat is een actieve houding, zelfs als men werkt in de wereld, of slaapt.”
       Dat is weliswaar een goed uitgangspunt.
       — Maar je spreekt daarover altijd alsof het om goedkope snoepjes gaat.
       — Maar aan Christus gelijk worden, Henk, dat is een levenswerk, niet iets dat vandaag op morgen al gebeurt.
       — Maar jij spreekt dan ook nog altijd zeer sterk verplichtend en bij voorbaat zeer zwaar veroordelend !
       Waarom waarom waarom ?”

       U zegt: — Maar jij spreekt dan ook nog altijd zeer sterk verplichtend en bij voorbaat zeer zwaar veroordelend !
       ik dwing geen mens, ik zeg Recht toe, recht aan Hoe de Hemel is, en welke gevolgen er zijn als men Die niet Haalt! U zwalkt, draait en keert en denkt dat u al zeker ben van de hemel met uw Christus en u wijst Het Hoogste af: Die ene Volmaakte Christusverschijniung gedurende het leven: dan bent kwaadaardig! want u wenst geen Volmaakt recht en gerecht Direct op aarde, dat is kleinen en kinderen laten verkrachten en misbruiken, en dan moet ik zacht omgaan met u naar menselijke opvatting! Kijk hoe men op springt bij seksuele kinderverkrachting! dat is erg, erger is dat een mens verloren gaat die lijdt voor eeuwig: EEUWIG! dan is menselijk lijden niet niks, het valt bijna in het niet bij EEUWIG!!!

       “— Maar aan Christus gelijk worden, Henk, dat is een levenswerk, niet iets dat vandaag op morgen al gebeurt.”
       voor slecht werkenden is het een levenswerk, voor kinderen in het midden en juist werkenden kan het op Tijd =0: er hoeft geen menselijke tijd voorbij te gaan! het is eigenwijsheid, gebrek aan oprechte nederigheid en deemoed die doen vertragen of doen ophouden en weglopen!

       1. Henk is dus aan Christus gelijk in Tijd=0.
        Dus kan hij alle zieken genezen, doden opwekken, alle bankiers de schrik op het lijf jagen die hem samen met de moderne geestelijken desondanks nog niet hebben laten vermoorden.
        Knap !
        Volhouden Henk, nog even en je wordt wereldberoemd.

        1. eric-b-l

         “Henk is dus aan Christus gelijk in Tijd=0.
         Dus kan hij alle zieken genezen, doden opwekken, alle bankiers de schrik op het lijf jagen die hem samen met de moderne geestelijken desondanks nog niet hebben laten vermoorden.
         Knap !
         Volhouden Henk, nog even en je wordt wereldberoemd.”

         Arme die u bent, Christus kom niet alle zieken genezen\, alle doden opwekken, en Liefde doet geen schrik opjagen, alsof ik wereldberoemd zoek…..,

         men kan zien dat u een goede vriend van Satan bent! de Pastoor van Ars zou u absolutie weigeren

       2. Bovendien, Henk, zeg je hier met nadrukkelijke duidelijkheid dat alles wat je doet JE EIGEN WERK IS.
        Zo leeft de christen niet.
        Men moet zeer veel beproevingen ondergaan en zelfs dan moet men telkens erkennen dat het Gods Werk was wanneer men geestelijke vooruitgang boekt.
        Verdwijn van deze website en keer hier nooit meer teug !

        1. @eric-b-l

         “Bovendien, Henk, zeg je hier met nadrukkelijke duidelijkheid dat alles wat je doet JE EIGEN WERK IS.
         Zo leeft de christen niet.
         Men moet zeer veel beproevingen ondergaan en zelfs dan moet men telkens erkennen dat het Gods Werk was wanneer men geestelijke vooruitgang boekt.
         Verdwijn van deze website en keer hier nooit meer teug !”

         God’s werk is Eén en Al-Eén God is Eén De Wet En De Profeten en dat is Gods Werk want Volmaakte De Liefde is Altijd In Alles En Overal Samen!

         U moet protestants worden want zelfs Katholieken erkennen dat de mens mee doet met God want anders zou het alles enige Genade, als enige geloof zijn en werken doen er niet toe!

         ik heb nooit gezegd geheel Eigen Werk zonder God, ik heb gezegd als een Mens en Natuurling Volmaakt zonder zonden Geheel In Alles En Overal en Altijd Christusgelijk Kan Zijn en zelfs als Men Zo is dan is dat Nooit Zonder Christus:

         God’s werk is Eén en Al-Eén God is Eén De Wet En De Profeten en dat is Gods Werk want Volmaakte De Liefde is Altijd In Alles En Overal Samen!

         U leert dat een Christen nooit Volmaakt zonder zonden Geheel In Alles En Overal en Altijd Christusgelijk Kan Zijn, dan is elke Vol-Profeet Feilbaar, dan is uw kerk feilbaar want Vol In de H.Geest als mens zijnde is nooit Volmaakt zonder zonden Geheel In Alles Overal en Altijd Christusgelijk, zelf niet met Heiliging, dan waar spreekt u over, al uw oordelen zijn feilbaar! zelfs uw leer over Christus want u heeft geen Onfeilbare Leer! Is dat niet de lof der zotheid!

         arme eric-b-l, schrijft niet anders dan zotte spot, Satan zal blij zijn met u als u daar verschijnt!

      2. @eric-b-l
       “Bij gewone lichaamsarbeid kan het wel, tot op zekere hoogte. Verricht men arbeid waarbij men moet nadenken dan kan het gebed niet.”

       u heeft niet voldoende geloof en geen vertrouwen in de werken van de 7e kamer van de ziel en diens macht, kracht en nederigheid

       Daarbij hoort men geheel met Christus te zijn en Christus doet geen werken van goed en kwaad, Die Doet als enige Volmaakte werken: waarom denkt u dat een mens opzoek zicht terug trekt uit de wereld, die gaat de “woestijn” in en neemt als die het goed doet de “woestijn” mee de wereld in>

       u moet eens de woorden van het Jezus gebed naast die van het Onze vader leggen. In het Jezus gebed is niet één woord verkeerd in het Onze Vader velen woorden zijn niet goed genoeg! God is meer dan vader, dagelijks brood i niet die u thuis of in de kerk krijgt, dagelijks brood hoort Volmaakt Hemels Brood te zijn, Uw naam worde Geheiligd; God”s Naam is volmaakt zonder zonden geheel Onverbeeld Ongeheiligd Heilig. Vergeef ons onschulden gelijk wij onze schuldenaren vergeven: Men hoort te vergeven zoals Christus Vergeeft! Leidt ons niet in bekoring: God leidt niet in bekoring: Vraag om stand te houden in bekoring! En verlos ons van het kwade: dat gaat niet zonder geheel meewerken, het is niet een genade waarvoor men niks hoeft te doen!
       het Onze vader is krom, het jezusgebed Recht en dan heb ik over verbeelde woorden, hoe dan als men Geheel zonder zonden Volmaakt onverbeeld Bidt……! U zit vast aan het uiterlijk terwijl men eerst van binnen moet schoonmaken en dan naar buiten toe gaat gelijktijdig mee!

       U moet zich rekenschap geven dat Christus geheel volmaakt zonder zonden Onverbeeld Ongeheiligd Heilig op aarde was en de apostelen dit nooit gezien hebben tijdens die openbare tijd van Christus en dat de Bijbel alter geschreven is en alles verbeeld is weergegeven met enkele verwijzingen! Onverbeeld is veel, heel veel meer dan de Bijbel weergeeft en in het geheel niet ergens krom is!

       “Wat jij over de middeleeuwen denkt is onjuist. Sedert de Apostelen Europa naar Christus brachten waren er altijd ernstige christenen die men niets kon wijsmaken over gebed en mystiek. Bidden is integere geestelijke arbeid en het loont altijd geestelijke vruchten. Weinigen schijnen dat te beseffen.”

       Ik heb het over de kerk in algemeen en denkt niet dat de uitzonderingen buit de “pot” konden pissen!: Kijk maar naar H.Teresia van Avila: schreef u niet dat zij niet buiten de leer van de R.K Kerk stond? u weet helemaal niet hoe de biechtvader gezweet heeft en Teresia op het hart drukte niet openbaar te gaan en ook nog inmengde in haar geschriften. zij ius een van de grootste heiligen van de R.K.Kerk, zij is gene Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men H.Maagd Maria noemt. Teresia is gestorven en heeft een lichaam van vlees en bloed achter gelaten, Die anderen, Henoch, Mozes , Elia, end e ouders van die men de H.Maagd Maria noemt, niet!!!

       De kerk wil gene Vol-Profeten en om te worden moet je Geheel Eén en Al-Eén, God Is Eén Christusgelijk worden, dan kan je niet om de Leer heen van Die Ene Volmaakte Christusverschijning! En niet een christelijke kerk leert Die, ook de oosterse niet want dan moet men hun leer en traditie veranderen waare nodig is en men is zichzelf vervloekend eigenwijs! Daarom zijn er schisma’s en stijf volhouden dat de hunne geheel goed is! waarom denkt u dat er nog Twee Vol-Profeten komen? omdat ze zo door de eindtijd komen? Echt niet!!!!

       1. U bent geen christen.
        En nu ook al het Onzevader afbreken !
        Jezus leert ons hoe te bidden met het Onzevader.
        Verdwijn van deze website en keer hier nooit meer terug !

        1. @eric-b-l

         “U bent geen christen.
         En nu ook al het Onzevader afbreken !
         Jezus leert ons hoe te bidden met het Onzevader.
         Verdwijn van deze website en keer hier nooit meer terug !”

         ach ik ben niet anders van u gewend: voortijdig oordelen is ook een kwaadaardige eigenschap want mn laat zich verleiden door Satan

         1. Gebed is geestelijke arbeid. Dat betekent dat je de dwang van de wereld loslaat. Doe je dat alleen uit plicht dan gebruik je ook weinig tijd om te bidden. Doe je het uit liefde dan vergeet je de tijd want liefde staat hoog boven de wereld en dus ook hoog boven de tijd. Wanneer heel je leven steeds meer op God gericht is, en je de tijd meer en meer vergeet, dan krijg je geestelijke tegemoetkoming van bovenaf. Wat je in werkelijkheid doet is je overgeven aan de waarheid van God. Dat is wat gehoorzaamheid betekent en dat moet uiteraard je eigen vrijheid zijn, uit liefde voor de waarheid.

          Filipenzen 2:12-15
          2Mijn geliefden, omdat gij altijd gehoorzaam zijt, weest het dan ook niet alleen, wanneer ik bij u ben, maar thans bij mijn afwezigheid nog veel meer. Bewerkt uw heil met vrezen en beven; 13want God is het, die naar zijn welbehagen in u het willen uitwerkt en het handelen. 14Doet alles zonder morren en aarzelen, 15opdat gij onberispelijk moogt zijn en ongerept, vlekkeloze kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder gij schittert als sterren in het heelal.

          Henk : wat is het dat er gebeurt ?
          “13. want God is het, die naar zijn welbehagen in u het willen uitwerkt en het handelen.”
          Dus : niet jij doet het werk, het is God die aan het werk is omdat jij je overgeeft in gehoorzaamheid aan de waarheid, uit jouw eigen vrije liefde !

          Daarom kan je niet zomaar op jezelf gaan bepalen wat juist en goed is. Daarom volg je de Traditionele RKK want deze blijft onveranderlijk zoals God onveranderlijk is en blijft.
          Neem dus afstand van je eigengereide manier van denken.

          1. @eric-b-l

           Kijk Satan roert zich:

           “Gebed is geestelijke arbeid. Dat betekent dat je de dwang van de wereld loslaat. Doe je dat alleen uit plicht dan gebruik je ook weinig tijd om te bidden. ”

           Dus lichamelijke arbeid is geen bidden? Heet het niet: Heb de Heer uw God Lief Met Geheel uw lichaam, geest en ziel en al uw krachten?

           “Doe je het uit liefde dan vergeet je de tijd want liefde staat hoog boven de wereld en dus ook hoog boven de tijd. Wanneer heel je leven steeds meer op God gericht is, en je de tijd meer en meer vergeet, dan krijg je geestelijke tegemoetkoming van bovenaf. Wat je in werkelijkheid doet is je overgeven aan de waarheid van God. Dat is wat gehoorzaamheid betekent en dat moet uiteraard je eigen vrijheid zijn, uit liefde voor de waarheid.”

           God is niet Tijdloos, God is Eeuwig Tijd Vol, dat betekent dat God Nooit Tijd Verliest, Noch Uit Diens Oog Verliest, God is Eén en Al-Eén God Is Eén Met Volmaakte Tijd En Gods Gave is niet als enige van boven af want zo staat er geschreven:

           6 Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.(Math 6)

           U wilt niet weten dat in de ziel een Kamer is, de 7e Kamer, waar God Volmaakt Woonachtig is, daarom zegt Christus:

           “Het Koninkrijk van God is in u” (Grieks: entos=binnenin).(Luc 17)

           En Gods Gave is Altijd Eén en Al-Eén God is Eén Samen met Iedereen In God! God is niet als enige Eén persoon, God is Ook Volmaakt Gemeenschap Met Allen Die In God Zijn en zo is het ook met De Werken Gods! God werkt niet als Enige In Diens Eentje Daar God Eén en Al-Eén, God Is Eén Is Werken allen Die In God Zijn Volmaakt Samen Met God: Eén Volmaakte Gemeenschap, want waarom anders staat er dan geschreven:

           39Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”(Math 22)

           ““13. want God is het, die naar zijn welbehagen in u het willen uitwerkt en het handelen.”
           Dus : niet jij doet het werk, het is God die aan het werk is omdat jij je overgeeft in gehoorzaamheid aan de waarheid, uit jouw eigen vrije liefde !”

           als God als enige het willen uit werkt en het handelen, is er geen Godgelijke vrije keuze en vrije wil dan bent u protestant: als enige genade geen werken en dan is er ook predestinatie en geen zonde tegen de H.Geest!
           U zwets Satan na, die zegt dat God smet vindt in diens Engelen en gene vrije wil en keuze hebben zoals God die in alles, overal en altijd geldend is, dan kan je ook niet de zonde tegen de H.Geest begaan! Nou u moet advocaat van Satan worden!

           “Daarom kan je niet zomaar op jezelf gaan bepalen wat juist en goed is. Daarom volg je de Traditionele RKK want deze blijft onveranderlijk zoals God onveranderlijk is en blijft.”

           zoals ik al schreef, als een mens niet kan bepalen wie juist is en wie niet kan die ook niet be-/oordelen, kan die ook niet Christus Kennen en Herkennen, en kan die ook niet de zonde tegen de H.Geest Begaan En is uw leer feilbaar want als één mens niet kan kan ook de hele bisschoppen concilie niet, dan is uw kerk sowieso ongeschikt om te volgen!

           Hoog zang van Satan: de lof der zotheid!

           Arme arme eric-b-l werkt zich regelrecht de hel in met diens blinde schriftgeleerdheid

           Dat heb je als je Die ene Volmaakte Christusverschijning ontkent en daarmee ook de Vol-Persoonlijke Verantwoording van be-/oordeel

          2. Meer dan een jaar lang zag ik dagelijks in een protestantse commune diverse manifestaties van hoogmoed. Met dergelijke mensen was het ook altijd zeer moeilijk spreken. Ook had ik gesprekken met een katholieke novicemeester van een klooster van Karmelieten. En ik las zeer veel katholieke literatuur.
           Nooit kwam ik in tegenspraak met ernstige christenen die gebedservaring en geestelijke beleving hadden.
           Ik ben altijd bereid nog iets bij te leren.
           Met Henk is het onmogelijk samenleven.
           Henk is de enige mens ter wereld die alles weet en alles veel beter weet.

          3. @eric-b-l

           “Meer dan een jaar lang zag ik dagelijks in een protestantse commune diverse manifestaties van hoogmoed. Met dergelijke mensen was het ook altijd zeer moeilijk spreken. Ook had ik gesprekken met een katholieke novicemeester van een klooster van Karmelieten. En ik las zeer veel katholieke literatuur.
           Nooit kwam ik in tegenspraak met ernstige christenen die gebedservaring en geestelijke beleving hadden.
           Ik ben altijd bereid nog iets bij te leren.”

           Het gaat er niet om, om veel te lezen, want die 7e kamer van de ziel leest alles waar dan ook.
           Het gaat er om om geheel goed te lezen: een goed zeef te hebben en de juiste plaats van zeven en met de juiste inzet en handeling!
           Natuurlijk zult u geen tegenspraak krijgen bij de karmelieten want zij zijn in gehoorzaamheid aan Rome verbonden en die legt duidelijke grenzen op waarbinnen men hoort te zijn.
           H.Teresia ondervond niks anders! Dat maakt ook dat men niet tot die hoogte komt als Henoch, Mozes, Elia, en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt. Rome is er niet voor de grootste profeten, zij is voor de grote meerderheid, daarom kiest zij voor de grootste gemene deler en verkondigt dit voor de leidraad.
           Dat u met prostestanten niet verder komt is omdat u met hardliners spreekt, die zijn hard van hart, net als u zelf bent en zij zijn goed in het citeren van de Bijbel, net als u! Het probleem zou oplosbaar zijn als zij en u naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning zou gaan! Echter, u beide ontkent het bestaan gedurende het leven en denkt met uw geest dat u recht en gerecht staat. Farizeeërs en schriftgeleerden deden niet anders zie de overspelige en andere passage als absolute gelijk waardigheid tussen De Wet, en de Profeten. Net als het liefdesgebod.

           “Met Henk is het onmogelijk samenleven.
           Henk is de enige mens ter wereld die alles weet en alles veel beter weet.”

           Beter weten komt niet voort uit geleerdheid, beter weten komt voort uit goede controle en echte nederigheid want God geeft het aan kleinen en kinderen!
           U beweert open te staan om te leren en dat is niet zo want u houdt uw eigen zeef , plaats en handelen. echt openstaan is hetgeen u verkeerd overkomt als waar te laten staan en dan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan en te vragen Hoe Die Christus het werkelijk ziet en dan liefdevol gehoorzamen!

     2. @eric-b-l

      en laat ik duidelijk zijn: ik zeg helemaal niet dat men zonder goede geestelijke begeleiding kan, ik zeg dat een slechte, veel stuk kan maken en belemmeren in vooruitgang en beaam zoals H.Teresia van Avila waarschuwde! Daarom verwijs ik ook naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning, want Die misleidt nooit! en lopen leert men op twee benen, dan wees slim, als men naar een verdieping hoger moet leer te zien welke weg: met de trap of verheffing/lift zich voordoet en gebruik die: Maria Magdalena was slimmer door bij Christus te verblijven, dan Elisabeth die aan het menselijke dacht en deed, en Elisabeth was slimmer dan Maria Magdalena door opweg te gaan naar Christus bij de dood van Lazarus, haar broer en Magdalena bleef thuis! Het is makkelijker eerder Christus te ontmoeten en met Christus naar de bestemming te lopen dan te wachten op verheffing/lift, mits men scherp is van verbeeld naar onverbeeld! Dat is zeker niet altijd! verheffen/lift is beter echter het vraagt ene grotere directe nederigheid en geloof te verkrijgen die genoeg is om niet te vallen, kijk naar Petrus toen die over water liep!

 24. Zo staat er in de Bijbel: ‘En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.’

  33 n.Chr: Verduistering dateert kruisiging

  Ongelofelijk waar ik nu weer achter gekomen ben ?

 25. @eric-b-l,
  Laat a.u.b. @Henk Gadellaa in z’n vet gaarsmoren:
  Hij weet zogenaamd ÁLLES al en is ABSOLUUT NIÉT voor rede vatbaar.

  1. @eric-b-l,
   Ik ben LETTERLIJK nog NOOIT in mij leven iemand tegengekomen, die Z Ó ‘N grote eigendunk had als @Henk Gadellaa. Hij verslaat iedereen met grote glans. Hij is werkelijk een en al gewoon ’n etterbak. Volgens mij BESTÁÁT @Henk Gadellaa uit etter; de etter stroomt als het ware uit hem.

   Reageer a.u.b. NÓÓIT meer op @Henk Gadellaa, Maar dan meen ik letterlijk NÓÓIT meer.

  2. “@eric-b-l,
   Laat a.u.b. @Henk Gadellaa in z’n vet gaarsmoren:
   Hij weet zogenaamd ÁLLES al en is ABSOLUUT NIÉT voor rede vatbaar.”

   “@eric-b-l,
   Ik ben LETTERLIJK nog NOOIT in mij leven iemand tegengekomen, die Z Ó ‘N grote eigendunk had als @Henk Gadellaa. Hij verslaat iedereen met grote glans. Hij is werkelijk een en al gewoon ’n etterbak. Volgens mij BESTÁÁT @Henk Gadellaa uit etter; de etter stroomt als het ware uit hem.

   Reageer a.u.b. NÓÓIT meer op @Henk Gadellaa, Maar dan meen ik letterlijk NÓÓIT meer.”

   Of Gadellaa Heeft In alles, overal en altijd Christusgelijk, of die zwetst, daar is geen tussenweg! het probleem is dat nog u P.J.T Derks, noch eric-b-l doet zoals de Bijbel voorschrijft voor Goed Onderzoek en ook de regel van wellevendheid overtreed: iemand(anders) spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen met Godsbewijs, en die als enige van hebben horen van een ander en niet zelf Ooggetuige zijn, niet kunnen be-/oordelen of iemand de volle waarheid spreekt of niet en ze zouden moeten zwijgen en op Goed Onderzoek uitgaan en dat ze lui en eigenwijs zijn: zij hoeven niet anders te onderzoeken dan zij doen, terwijl ze nog nooit Die Ene Volmaakte Christsuverschijning gezien hebben want ze schrijven er niet over en erkennen niet! Daarmee is duidelijk dat zij blind, ja ziende blind zijn want zij weigeren gehoor te geven aan de Bijbel tav Goed Onderzoek en de volle waarheid!

   Daarom rest hen niet anders dan Gadellaa op de makkelijkste manier “onschadelijk” te maken: voor leugenaar uit te maken, of eigenwijs, etterbak want dan hoeven ze naar hun oordeel er verder gene gehoor aan te geven!!!

   Arme eric-b-l en P.J.T Derks, schreeuw en brul maar raak een eerlijk mens zal u op uw weigering Goed onderzoek te doen en geen gehoor geven aan de Volle Waarheid: Die ene Volmaakte Christusverschijning, afwijzen, omdat u de basisregels van wellevendheid en Recht en Gerechtigheid met verkrachting en moord overtreedt!

 26. Goed, laten we bij het begin beginnen:

  Iedere christen gelooft dat Christus de verlosser is, of althans Christus als verlosser aanneemt terwijl er nog vragen zijn.

  Welke Christus? Die van de R.k.Kerk, of een andere Christelijke Kerk?
  Zijn er verschillen? Niet als je over Verlosser spreekt/schrijft.
  Allemaal gaan ze uit van de Bijbel of dat wat ze gehoord hebben door verkondiging want geen één leeft in de tijd van Christus op aarde.

  Welke Christus is de hoogste?
  Als je door de evangeliën “struint” komt je uiteindelijk op Johannes 16: “Nog veel heb ik u te vertellen maar u kunt het niet verdragen, Ik zal een helper zenden” en de Hemelvaart van Christus waar een wolk hun het zicht beneemt waar Christus ze zien Christus Weg gaan en niet waar Christus Aankomt!

  Waarom wordt het het zicht ontnomen: Door gebrek aan echte nederigheid en deemoed want een tekort aan nederigheid en deemoed doet een deel Die Aanwezig is versluieren, omdat men het niet kan verdragen en God niet een mens een last die met zien gepaard gaat oplegt die de mens doet vallen! En omdat het gebrek aan nederigheid en deemoed satan het recht heeft, met het verloren gaan aan leven door te kort aan nederigheid en deemoed, om te verduisteren!

  Dan is de Waarheid van Verschijning van Christus in de Hemel hoger dan op aarde, niet omdat Christus minder Verschijnt op aarde, nee omdat die hem zien op aarde niet het Zien van de Hemel Is en daar mensen normaal gesproken hun eigen zien als waarheid nemen, rechtvaardigen zij zichzelf zolang zij hetzelfde zien, want ze komen er, zogezegd naar hun opvatting, zonder schade mee verder: Geen mens gaat naar een dokter als die zich gezond voelt!
  Als je naar de Evangeliën en brieven en Apocalyps kijkt dan zijn ze later geschreven dan Christus openbaren leven en iedereen die schrijft schrijft van uit dat moment en schrijft zoals die heeft geze=ien of ziet. Want waarom zou een mens die oprecht probeert te zijn een leugen schrijven? Dan kan het geschrevene precies zo zijn als men toen zag of er is meer/ander inzicht gekomen en men schrijft naar die deel/geheel inzicht op moment van schrijven!

  Hetgeen overblijft is waar verschillen en gelijkheid te zien zijn!
  dan kan men daar over nadenken en welke handeling doet iemand die nadenkt: die gaat in diens innerlijk en overweegt en kijkt welke gedachtes omhoog komen!
  dan blijft de vraag over: Welke gedachte krijgt voorrang en blijft staan. en zijn die gedachtes dan ook Vol-Waar?
  Om te weten of een gedachte vol-waar is moet die twee testen doorstaan: Die van Satan en die van de Hemelse Christus! En hoe ziet Satan en Die Hemelse Christus er uit? en Satan te kunnen zien zoals die werkelijk is kan men niet om de Hemelse Christus heen want Die is De Volle Waarheid, De Volle Weg en het Volle Leven! Want Die Blijkt In Alles, Overal En altijd Vol-Betrouwbaar Te Blijken!!

  Daar is de oplossing van de gordiaanse knoop!: Die ene Volmaakte Christusverschijning!

  en wie hier ook leest en schrijft, haal de hele congregatie van geloofsleer er maar bij er zijn 3 antwoorden mogelijk, men keurt goed, men wijst al of men zwijgt! Als men goed keurt hoort men er ook gevolg aan te geven, als men afkeurt kunnen ze gewoon verder gaan, zwijgen ze dan hebben ze geen antwoord en kunnen geen oordeel geven of ze zwijgen om niet te willen horen en gevolg geven

  zo is het hier ook! Die Volmaakte Christusverschijning is de steen vermorzeld of verpletterd: vermorzelt maakt nederig en verpletterd door eigen zondigheid! Velen zwijgen en daarvan doen er als ik gek ben, anderen komen in opstand en tot nu toe durft geen één te schrijven dat Godsgelijk = Christusgelijk aan mijn zijde is! Al is veel te verwachten, het is bedroevend voor een forum dat men de Volle Waarheid niet van Aangezicht Tot Aangezicht Kent! Velen doen alsof ze Kennen en ze vallen allen door de mand omdat ze niet weten levend voorbij de dood te komen! Je hoeft niet naar de andere kant van de oceaan te gaan, noch naar de Hemel op te stijgen, men hoeft als enige naar het diepst van hun innerlijk te gaan en ja daarvoor moet men leren sterven en versterven: vasten en bidden! en laat dat nu een van de grootste struikelblokken zijn voor blinde orthodoxen en daarom ziet men ook geen vooruitgang, ja achteruitgang want het volk is de ondraagbare last, zat! Hoezo heeft bidden zin als men geen loon ook nu al kan verkrijgen: het is een vader die met een kind aan de wandel is en het kind dorst krijgt en de vader zegt, na de volgende bocht is een restaurant daar kunnen we drinken krijgen en na de bocht er geen is en de vader zegt voor elke bocht het zelfde en steeds is er geen mogelijkheid om de dorst te lessen, dan komt er een moment dat het kind de vader niet meer gelooft en weg loopt!! Dat gebeurt met elke religie die niet kan leveren: Dan zie je nog een klein aantal verstokte blinde orthodoxen en de rest loopt weg en dat zie je hier ook: een paar verstokte blinde orthodoxen en een enkeling die hen hier afwijst omdat ze geen bewijzen kunnen leveren, dan wel zelf met bewijzen komen dat ze niet als enige blind zijn, erger, ze zijn ziende blind

  1. Henk is een verrader van de waarheid. Ook buiten de Traditionele RKK zijn er nog goede christenen en vele rechtvaardigen. Maar zodra de Waarschuwing komt zal een nieuwe scheiding, schisma, plaatsvinden want wie zal de moed hebben de chip-inplant te weigeren en dus volledig buiten het opgelegde systeem te stappen? Alleen wie werkelijk op God vertrouwt kan die stap zetten. Want die chip-inplant aanvaarden staat gelijk met knielen voor de leugen omwille van een zeer magere wereldse troost. Zoals reeds bleek met de leugenpandemie.
   Henk kan nu een grote mond opzetten, maar is hij bereid volledig op God te vertrouwen ondanks de groeiende vervolging ?
   Is Henk voorbereid om het wereldse volledig op te geven en misschien opgepakt te worden en dan, zoals in China reeds gebeurt, dood-gefolterd te worden ?
   Welke zekerheid heeft Henk voor de nabije toekomst? Want Henk spreekt nooit over de nabije gebeurtenissen en over hetgeen de vele zieners ons reeds sedert zeer lang voorzegden.
   Wanneer die vreselijke tijd aanbreekt, dan pas zal blijken tot welke daden hij voorbereid is.
   Tot zolang kan hij nog veel lucht blazen.

   1. @Eric-b-l

    “Henk is een verrader van de waarheid. Ook buiten de Traditionele RKK zijn er nog goede christenen en vele rechtvaardigen.”

    Als enige Die Volmaakt anderen leren en beleren en die achterin de kerk zitten en niet anderen leren en beleren behoren tot de echte kerk, ieder ander staat er buiten want die is niet rechtvaardiger dan een farizeeër en/of schriftgeleerde want die zijn ziende blind omdat ze beweren de volle waarheid te kennen en ze kennen niet en misleiden!

    Zo, nu weet u dat u afgeserveerd bent want u oordeelt voordat u Christus Volmaakt Oordeel Kent, daarmee stelt u zich op gelijke orde als farizeeërs en/of schriftgeleerden en die komen niet in de Hemel, hoeveel goed ze ook doen, ze verliezen de Hemel door ziende blindheid en die is niet te Heiligen!:

    39 En Jezus sprak: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden.” 40 Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook wij soms blind?” 41 Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.” (John 9)

    “Henk kan nu een grote mond opzetten, maar is hij bereid volledig op God te vertrouwen ondanks de groeiende vervolging ?
    Is Henk voorbereid om het wereldse volledig op te geven en misschien opgepakt te worden en dan, zoals in China reeds gebeurt, dood-gefolterd te worden ?
    Welke zekerheid heeft Henk voor de nabije toekomst? Want Henk spreekt nooit over de nabije gebeurtenissen en over hetgeen de vele zieners ons reeds sedert zeer lang voorzegden.
    Wanneer die vreselijke tijd aanbreekt, dan pas zal blijken tot welke daden hij voorbereid is.
    Tot zolang kan hij nog veel lucht blazen.”

    We zullen zien, Eric, ook al is het Waar dat ik mijn woord heb gegeven, ook ik moet overal zoals Christus is dan Volgen en Christusgelijk Handelen! Zou ik het NU al doen dan zou u en vele anderen in echte ellende zitten want Die Ik Roept Zonder Blikken of Blozen, als De Tijd Van Barmhartigheid Vol Is, Resoluut Alle Heiligheid uit uw huis en laat u achter met uw puinhoop! en Teken u met het Teken van Toekomstig Eeuwig Verdoemd en krijgt u nog één Kans om in de Hemel te komen: Zelf gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Gaan Zien in echte nederigheid en deemoed: Geen priester in welke rang ook verkrijgt vrijspraak voor u!
    en u moet echt niet denken dat ik dan in mijn handen van plezier wrijf, ik vind het zoals Christus naar Jeruzalem en Satan Kijkt En Voelt!
    U moet eens de Bijbel gaan lezen over de Israëlieten in de woestijn en Korach EN FAMILLIE, die achter Korach staan; IN DE AFGRONF VERDWIJNEN, of die anderen die komen te sterven en Mozes zoveel mogelijk tracht te redden! En waarom vluchtte Mozes de Tent van Samenkomst in toen de Israelieten wilde stenigen? Omdat het volk zich anders zelf ter dood veroordeelde!

    En waarom zou ik naar China gaan? En als Christus Mij Vraagt Naar China Te Gaan, dacht u dan dat Ik Niet De Bescherming van Christus Heb? En dacht u dat China er ongeschonden vanaf kwam als Wanneer Ik Ben en bij u Alle Heiligheid uit uw huis Kan Halen Dit Niet Zal Doen bij Chinezen? Ik maak van hun land een woestijn en hun huizen en hun fabrieken ook , Ik Haal Alle Heiligheid Er Uit, Overal In Alles! U Weet Niet Half Waar een Vol-Profeet In Staat Is als GodsMaat Van Barmhartigheid Vol Is En men weigert tot in- en waar nodig tot omkeer te komen!

    U moet zich eens afvragen waarom Elia en Mozes gehaat werden! OMDAT ZE GODDELIJKE MACHT HADDEN OM KWAAD AAN KWADEN TE BINDEN, ZONDER DAT ER ERGENS TE ONTSNAPPEN IS, NIET IN DE WERELD, NIET IN HET HEELAL, NIET IN DE DOOD, NIET IN DE HEL!

    WAAROM DENKT U DAT IK WAARSCHUW? OPDAT U NIET IN DIE ELLENDE KOMT! DENKT U DAT IK IN MIJN HANDEN WRIJF ALS HET U OVERKOMT?, ECHT NIET, IK HUIL ALS CHRISTUS EN ZEG ALS CHRISTUS: ERIC, ERIC, HOEVAAK HEB IK U ONDER DE VLEUGELS VAN CHRISTUS WILLEN BRENGEN EN U HEBT NIET GEWILD!

    U weet helemaal niks van De Twee Getuigen, niks van Hun Verantwoording, Niks van Hun Kunnen, Niks van Hun Last, Niks van Christusgelijk en De Beker Die Christus en Zij Christusgelijk Drinken, tot op de laatste druppel Vol De Wet en de Profeten zonder ook maar een Tippeltje Ontlasting, Volmaakt Zonder zonden Geheel Ongeheiligd Heilig op en in de wereld Moeten Leven en Handelen!

    en u wilt roepen: Godslastering, Godslastering, Christuslastering, Christuslastering en uw keren scheuren zoals de Hogepriester? Zonder dat u een Volmaakt Christusgelijk Oordeel velt?

    U gaat, als de Godsmaat van Barmhartigheid Vol is zo direct de hel in met nog één kans om te ontsnappen!

    U en de uwen zijn zo over het paard getild, van de pot gerukt, naast uw schoenen lopen door de ratten bezwaffeld ombeschoft, u weet niks van Christusgelijk!

    En laat ik Niet Zijn, dan nog komen er Twee Getuigen Die zo Doen! Ik zeg niet dat ik Ben, ik Zeg ook niet dat ik niet Ben, ik zeg waar Ik Heb en Hoe Ik Verkregen Heb en alle vergelijkbare tekenen heb van Eén Van Die Twee Getuigen! Ik zwijg niet, ik verschuil niet en weet alle risico’s en toch doe ik opdat men zich kan voorbereiden, is het niet ik dan voor de Twee Getuigen! En echt, echt, laat het een ander zijn en nog een tijd geven van Barmhartigheid, ik zoek niet het Zijn Van Eén van Die Twee, ik wil slechts de laatste stoel in de Hemel, geen blinde volgelingen, geen kerk, H-E-L-E-M-A-AL NIKS VAN DAT. Ik voel mij niet meer dan een kleine mens die er van uit gaat dat ieder op voorhand hoger is dan ik, tenzij uit Goed onderzoek blijkt dat het niet zo is en dan nog weiger ik “de hand aan de ander met geweld te slaan” tenzij geweldloos reflecteren als De Godsmaat van barmhartigheid Vol Is!

    Ik was bij H.Paisios! Die zei dat er velen zijn die zeggen: Ik Ben! Ik heb dat nooit gezegd, Ik heb gevraagd of het mogelijk zou kunnen zijn en hij zei dat ik dan nederig moest worden en het was een klap in mijn gezicht! Niet dat ik nederig moest worden want dat wist ik al, nee omdat het mogelijk zou kunnen zijn! U weet echt niet half welke verantwoording zo’n mens moet dragen! Dat is niet één keer naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan en levend voorbij de dood gaan en weer levend terug komen, nee dat is die Hele Tijd Levend op aarde Voorbij de dood Zijn en voorbij het diepst van de Hel Leven tot de Maat van tijd Vol is, en dan gestenigd worden en al die tijd Volmaakt Werken en Volmaakt Versterven Zoals Christus en heel de Hemel en Tuin van Eden en Vagevuur doet en het Vagevuur Leeghalen en het Voorgeborchte Die mee willen, Ophalen, en die niet willen, voor Eeuwige Verdoeming Bevestigen zonder ooit vrij te kunnen komen: Zo Eric-b-l: wil jij Zo Hebben? Te moeten eten, jullie offers van Goed en kwaad en zonder ontlasting versterven: je mag niet gaan zweten, pissen en poepen! Alles Volmaakt Versterven! Ga je gang van mij mag je Hebben! ga maar naar Die Christusverschijning en Zie Alles en Zeg: Ik Wil Zo!! Ooit verder gegaan dan water en bloed zweten door je huid? U en de uwen weten niks van Volmaakt Zonder zonden Geheel Onverbeeld Ongeheiligd Heilig! Jullie zwetsen en brallen uit elk gat!

    Joh Ga Kijken Bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning, zelfs dat voor één keer doen lopen jullie al met dunne bagger in je broek weg! Niet een van jouw geestelijke leidinggevenden doen Zo, niet eens één keer in hun leven en als ze sterven lopen ze nog voortijdig weg!

    Ga naar Die ene Volmaakte Christusverschijning en Zie! Zie of zoals ik Schrijf Vol-Waar is en Zie Of zoals ik Voorspel Vol Waar Is! En vooralsnog zet u niet te schande!

    1. aanvulling, ik zeg helemaal niet: ga in de woestijn in of doe als enige vasten en bidden. ik zeg LEEF, heb vreugde waar u nog kan, wees voorzichtig het is carnaval en bereid u voor de vasten tijd komt eens, het kan uw stervensbed zijn, het kan het begin van de laatste period van de eindtijd zijn. Wees liefdevol gepast nederig, leer het Jezus gebed, leer aldurend bidden, leer op te gaan naar die ene Volmaakte Christusverschijning, maak u vlegel en zeef en dorsplek en zeefplek Goed. leer te oogsten op twee manieren: Geheiligd en Ongeheiligd Heilig, leer te be-/oordelen zoals het hoort naar Gods recht en gerechtigheid, onderzoekt alles en behoudt het goede en doe niet mee met het kwade! En als het een vrucht van goed en kwaad is, weet kwaad te versterven!
     Maak u niet te druk en wees niet te nonchalant en wees geen farizeeër en/of schriftgeleerde, zet uzelf niet op een te hoge stoel, beter naar voren gehaald dan naar achteren gezet, het beste op de juiste stoel. Houd uw geest in de hel en wanhoop niet! een zonde tegen de H.Geest is niet zomaar gedaan en een ieder die nog niet heeft begaan heeft Gods Recht op een Volmaakte Keuze! Du men is niet zomaar verloren, en ook niet zomaar gered want de kleinste zonde tegen de H.Geest zorgt voor eeuwige verdoeming!
     Weet dat Christus en heel de Hemel, Tuin van Eden(De 7e kamer van Ziel) u niet in de steek laten! Die echt niet willen laten Hen in de steek! Houdt niet op met werken al is het nog zo klein, wees aandachtig als is het een moment! En zoals Paulus zegt: Kleineert De H.Geest niet en zet profetie niet buiten! Zoek van de Geestelijke Gaven als eerste profetie want daardoor leert u zoeken, vinden verkrijgen en verbeteren tot volmaakt en waar nog te verbeteren is niet het al volmaakte met het vuil weg te gooien!
     Zie iedereen als je leraar, zelfs satan en demonen en eeuwig verdoemden en onderzoek goed en behoudt het goede! Dan zal u zeker in de Hemel komen

     1. En nog een aanvulling:
      @Eric-b-l
      dacht u dat ik het leuk vindt om mogelijk één van de Twee te zijn, dacht u dat ik niet de liefde zie tussen mensen in China of ergens anders in de wereld, dat ik niet hun zorgen zie, hun hoop, hun leven? Dat ze als kinderen niks anders gedaan hebben dan lessen van anderen te volgen die hun leven hebben gevormd en hun keuzes beïnvloeden? Dat er zijn die de weg met mogelijkheid om tot de Volle Waarheid vol met obstakels, driegen, martelen , uitsluiting en doodstraf, leggen? Daarom smeek ik aldurend om Barmhartigheid bij Christus, ik huil, loop weg om te verlengen en ik weet ook als het Tijd is, ik met een bezwaard hart zal gaan en ik dan ook niet kan uitwijken of weglopen want er staat veel meer op het spel dan mijn eigen ziel: er komt nog een anti-christ en de die Christus volgen moet voorbereiden dat ze er levend door komen!
      En ik wil geen heilige zijn, ik strijd waar ik kan en toch wil ik geen heilige zijn! uw opmerkingen, oordelen doen pijn en ik zou liever anders winnen. het schept mij geen vreugde u De Volle Waarheid tonen om aan te tonen dat u dwaalt, zwets en bralt! u moet eens weten hoeveel Christus om uw dwaasheid lijdt, hoe iedere 7e kamer lijdt, hoe het vagevuur en de Hemel lijdt, hoe zelfs die verdwaalden in de hel lijden! u weet helemaal niks en maar zwetsen en brallen, net als P.J.T Derks! U en hij en velen hier rammen als blinde in het rond met uw en hun blinde orthodoxie, ja zelfs ziende blind want ohhhh wat bent u en hen overtuigd van uw waarheid De Volle waarheid is!

      U wekt toorn op! Heeft u die wel eens gevoeld? Een “vuur” zo groot dat zelfs Satan zich bergt en die moet ik tot zwijgen brengen, en dacht u dat ik zo kan zonder Christus? Weet u welke “Toorn” Mozes had en niet bedwong en het Israëlische volk boven de 20 jaar veroordeelde Israël nooit levend te kunnen betreden? Kent u de “Toorn” van Mozes met de 10 Plagen? een volk waar die geleefd had als Prins en het volk kende? Dacht u dat die geen bezwaard had daarbij?
      U die zo makkelijk oordeelt? Kent u de gevolgen van : Zoals je oordeelt wordt je Geoordeeld? Kan u op de punt van het Zwaard van Michaël waar De Twee Snijkanten bij elkaar komen, staan? Ooit geprobeerd?
      Denkt dat ik zwets als ik het Onze Vader bespreek in vergelijk met het Jezusgebed?
      Dat ik zwets als ik het heb over gedurende het leven geheel terugkeren naar de Tuin van Eden, dat ik zwets als ik over de Tuin van Eden schrijf, dat ik zwets over Volmaakt Verwekken? Dat die men de H.Maagd Maria geen vrouw is en Jezus geen man, dat er in de Tuin van Eden als enige Volmaakt Godgelijke Seksualiteit en Geslacht Is, dat het man/vrouw een gevolg is van het eten van de het vuile compromis en Goed vonden. Dat die men H.Maagd Maria noemt en Jezus dat die Tuin van Edenlingen zijn! Dat het teken van Volmaakt sterven op aarde is dat men geen lichaam van vlees en bloed achter laat om te begraven? Dat Dit uit mijn duim zuig en dan zoals u oordeelt wordt u geoordeeld over mijn rug schouderophalend weggooi, zo van ach het bestaat niet?

      Arme, arme Eric u moest eens weten! U moet satan eens in levende lijve geheel onversluierd ontmoeten! En omdat te kunnen moet men eerst Die ene Volmaakte Christusverschijning kennen en dacht u dat u dan zo, hoppa, Satan zo te Zien Krijgt? Dacht u dat bij het Zien van Die Verschijning in eens alles Ziet zoals Christus overal alles ziet? Nee u krijgt te zien waar u Christusgelijk Liefheeft. Het is als in de zee lopen, eerst uw voeten en zo steeds dieper het water meer en meer uw lichaam onder dompelt, zo is het met Volmaakte Christusverschijningen, eerst uw tenen en voeten en hoe meer u in andere delen Christusgelijk liefheeft verkrijgt u Christus Gelijk Zien en weten. Zeker het kan in één keer en wie doet zo? Dat water is niet lekker warm als u het koud hebt en het is niet koud als u het heet heeft het is altijd omgekeerd omdat het altijd met groter lijden gepaard gaat! Ooit Mystici onderzocht en gekeken naar kun lijdend uitboeten: “grote vissen” vang je niet eerder dan je sterk genoeg bent en Satan steeds meer te keer gaat! Ga lezen bij de Pastoor van Ars, ga lezen bij ascetische heiligen: pas als ze groeien in uitboetend lijden verkrijgen ze grotere gaven! Net zoals u kinderen behandelt Behandelt Christus Diens Heiligen: hoe groter ze worden hoe groter hun verantwoording opgelegd krijgen en op zich nemen! En elk vallen wordt direct gevoeld, zoals een kind op de straat valt en dan erger!
      U en velen hier weten niks van uitboeten, die zitten in de kerk en bidden en denken dat ze heel wat zijn…..! En maar heiligen vereren met hun lippen! U zou eens naar de nederigheid van kleinen en tollenaars en overspeligen en moordenaars moet gaan zien achterin de kerk waar Satan zijn vuur aan hun schenen legt!
      en dan zegt er een hier dat ik achterbuurten niet bezoek. Ga de hel in, dat is pas een achterbuurt!

      Dan heb zorg om uw ziel en doe niet zo brallerig en zwetserig en de kerk zegt….! Buig naar Christus in uw ziel die u overal bij u hebt en smeek om genade, oprecht en smeek voor anderen om barmhartigheid, vooral voor degene die het meest nodig hebben, het zou eens in uw blindheid om uw eigen ziel kunnen gaan…..

      en ga nu niet eens eens achter me aan lopen, vraag, wees oprecht, overdenk en smeek Christus aldurend om God’s Licht opdat u Leert God Recht en Gerechtigheid te Zijn en nogmaals leer als u nog niet zover bent op Volmaakte Benen te lopen, op twee Benen te lopen: Geheiligd en Volmaakt zonder zonden Geheel Onverbeeld Ongeheiligd Christus Gelijk Te Lopen! Leer Gods Talenten Te Verzamelen en aan Christus Te Geven Voor Uitboeting en/of Hulp en bescherming voor anderen die nog niet zo sterk zijn! Ga naar de H.Mis als u daar blij van wordt, wees nederig, echt nederig en neem wat daar verkondigt wordt niet zomaar voor zoete koek aan, Laat het staan als vol-waar en onderzoek zoals het hoort opdat u Christus ooggetuige wordt en blijf achterin de kerk ook als u Profetisch wordt en wees voorzichtig!

 27. Bon. Even samenvatten.
  A. De Absolute Waarheid ligt in de Ene Volmaakte Christusverschijning.
  B. De Absolute Waarheid ligt in de Ene, Ware, Onveranderlijke leer van de RKK.
  Conclusie:
  A en B kunnen onmogelijk allebei Absoluut Waar zijn.
  Maar wie moet nu beoordelen of A, dan wel B absoluut waar is?
  Er zijn trouwens nog veel meer Absolute Waarheid-Houders dan alleen A en B.
  Probleem: Als je de Absolute Waarheid kent (zoals A,B, …) dan zou het nefast zijn om die kennis aan het oordeel van een ander over te laten. Dat zou bewijzen dat je kunt twijfelen aan jouw absolute waarheid, ergo contradictio in terminis.
  Dus zo komen we er niet uit. Integendeel. Elke dialoog is gewoon onmogelijk.
  Terwijl de eenvoudige stelling dat een ‘Absolute Waarheid’ niet bestaat alle wegen opent om tot een open dialoog tussen mensen te kunnen komen.
  Wie niet in staat is om van zijn eigen grote gelijk af te stappen (en dat kan best zonder zijn eigen diepste overtuigingen te verloochenen) en in dialoog te treden met ‘andersdenkenden’, die kan nooit een deel van de oplossing zijn. Die is hoofdzakelijk een deel van het probleem.
  Dat geldt voor de persoonlijke relaties, de families, de clubs en verenigingen, de gemeenschappen, de landen…
  Ik heb nooit begrepen dat uitgerekend christenen, in naam van hun God van vrede en liefde, in ZIJN naam de meest onverzoenlijke posities innemen tegenover hun medemensen.

  1. A en B zijn in principe gelijk.
   Maar waarom een principe misbruiken om het eigen ego grootschalig bloot te stellen aan iedereen en onbekende uitdrukkingen te hanteren om zich te onderscheiden van alles en iedereen ?
   “De Ene Volmaakte Christusverschijning” = Christus.
   Indien Henk een of meer verschijningen mocht ervaren misbruikt hij dat mogelijke feit om zichzelf te onderscheiden boven alle anderen. Dat is verraad aan de waarheid. De Naam van de Koning misbruiken om zich aan de Koning gelijk te stellen. Zelfs een eerste minister zou dat nooit aanvaarden.

   1. @eric-b-l

    ““De Ene Volmaakte Christusverschijning” = Christus.
    Indien Henk een of meer verschijningen mocht ervaren misbruikt hij dat mogelijke feit om zichzelf te onderscheiden boven alle anderen. Dat is verraad aan de waarheid. De Naam van de Koning misbruiken om zich aan de Koning gelijk te stellen. Zelfs een eerste minister zou dat nooit aanvaarden.”

    Iedereen die Die ene Volmaakte Christusverschijning Christusgelijk Kent en Naar handelt staat boven iedereen die niet kent en/of niet naar handelt, Die Staat niet boven Die ene Christusverschijning, Die is Hoogstens Gelijk als Die Christusgelijk Handelt!
    Iedereen vindt dat een persoon die meer weet hoger staat en dat is ook logisch omdat die betere keuze kan maken en minder schade maakt! Dat is een afgeleide van De Wet en Profeten, want die minder zondigt, weet meer en brengt minder schade en is door diens loon naar werken ook hoger!

    Die hoger is kan ook onderscheiden of die hoger is, dat doet Christus ook en die Christusgelijk is kan dit ook, nooit zonder Christus wel met Godsgelijke Maat en zij niet van elkaar los te maken want zij beide zijn Volmaakt Eén en Al-Eé, God Is Eén!
    Een professor kan onderscheiden of die hoger is dan een student en doet niet aan vrraad aan de waarheid als het ook zo is, zo doet!, Die zal nooit doen zonder hen die hem/haar tot professor beoordeelden. want zij die hem/haar tot professor beoordeelden zullen net zo oordelen als die ene professor!!
    Die aan de Koning Gelijk Is(Christusgelijk), misbruikt de Koning niet want Die aan de Koning Gelijk is(Christusgelijk) is nooit zonder De Koning als Zijn de werken Koning Gelijk want De Volmaakte Liefde en daarmee Werken zijn altijd Eén en Al-Eén, God Is Eén! Christus is Gelijk aan God en niet één Werk van Christus is zonder God, Beide zijn door de Volmaakte Liefde: Eén en Al-Eén God is Eén!

    Het probleem met u is dat u boven alles zet dat de mens en natuur en engel een schepsel uit niet neer zet, zonder Goed na te gaan Bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning of uw blinde bewering Geheel Vol-Waar Is en zichzelf vervloekend onbeschoft eigenwijs bent om Goed te Onderzoeken en naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan!

    U luister liever naar uw eigen leer en gedachte dan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om te Volmaakt te Controleren, u maakt zich schuldig aan:

    ONTHECHTING
    37Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. 38En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. 39Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Math 10

    en de kerk is gelijk een ouder! Het gaat er om uit te zoeken waar de kerk, ouder, andere mens, uzelf, waar en hoeveel in de Volle Waarheid Staat! Staat die ergens niet dan hoort men Die ene Volmaakte Christusverschijning te volgen en die niet Er In Staat, los te laten!!

    Daarom gaat u de bietenbrug op omdat u niet Goed onderzoekt en blind de kerk volgt en daar waar uw kerk niet In De Volle Waarheid staat, die boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning te zetten: dan bent u Die niet waard, met als gevolg dat u verloochend met als gevolg:

    32Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. 33Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. Math 10

    Zo en nu zijn we aan de kern: Wie heeft De Volle Waarheid: Als eerste Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Die Die Heeft En Gelijk Naar Handelt!! en blind volgen doet niet zomaar In de Volle Waarheid Zijn: er zijn vele religies op aarde, er is er maar Eén Vol Waar en egzien geen ”een van die leidinggevenden die belijden naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan, zijn allen blind en bij blinden moet nog blijken dat ze betrouwbaar zijn en men is dwaas als men een geestelijk blinde in het moeras of woestijn volgt! Ieder normaal mens zal u voor gek verklaren omdat de regel van voorzichtigheid overtreedt!: De RKK verklaart niet zomaar een mens voor Heilige en ook niet zomaar schijnbare wonderen voor wonderen en u vindt dat normaal!, U zou het abnormaal/dwaas vinden als de RKK kerk zonder onderzoek heilig zou verklaren, omdat er mensen mee misleidt kunnen worden en men verantwoording draagt!

  2. @Frank

   A en B kunnen absoluut waar zijn als de RKK niet ergens verschilt met Die Ene Volmaakte Christusverschijning
   Wie kan, want het gaat om volmaakt vrije wil en keuze zonder dwang, met eeuwige consequenties, beoordelen of A en/of B de absolute waarheid is en heeft: Iedereen Kan anders zou er één of meerdere uitgesloten worden en is er geen volmaakt vrije wil en keuze zonder dwang met eeuwige consequenties. Die eeuwige consequentie (de zonde tegen de H.Geest met eeuwige verdoeming uit de Volle Waarheid) maakt dat Iedereen Kan en Hoort Te Kunnen want anders is het niet In Alles, En Overal Eerlijk Recht En Gerecht!

   “Als je de Absolute Waarheid kent (zoals A,B, …) dan zou het nefast zijn om die kennis aan het oordeel van een ander over te laten. Dat zou bewijzen dat je kunt twijfelen aan jouw absolute waarheid, ergo contradictio in terminis.”

   Als je een mens een Volmaakt eerlijke en vrije keuze met eeuwige consequenties wil kunnen verlangen dan kan men niet zonder ook open te stellen voor controle en die controle is niet voor die al weten, die controle is voor die nog niet weten. Die weten, kennen en dan is twijfel kwaadaardig, voor die nog niet kennen is onderzoek geen twijfel, het is deels nog niet (alles)weten omzetten in volmaakt weten en voor die twijfelt is twijfel rechtvaardig om voorzichtig te zijn opdat men niet voortijdig en verkeerde keuze zou maken met eeuwige consequentie. Die nog niet (alles) weten kunnen ook niet aan de eeuwige consequentie voldoen, er is echter wel een grens aan onderzoek en twijfel: Het hoort binnen de grenzen van Barmhartigheid plaats te vinden! Iedereen gaat er van uit dat zij zelf de volle waarheid spreken tot het tegendeel is bewezen, dan is het onrechtvaardig, als men kan weten, dit uitstelt tot in oneindig want dat iedereen kan weten zegt dat het weten er al is, er is slechts een deel onbekend, dan kan met waar bekend is het andere deel openbaren en iedereen hoort met al diens krachten daar naar te zoeken omdat niet weten onrecht doen is: niet weten doet niet vrij spreken, volmaakt weten en er naar handelen, wel, dan kan van een mens verlangt worden dit binnen de grenzen van volmaakte barmhartigheid om tot een oordeel te komen!

   “Ik heb nooit begrepen dat uitgerekend christenen, in naam van hun God van vrede en liefde, in ZIJN naam de meest onverzoenlijke posities innemen tegenover hun medemensen.”

   U heeft nooit de zonde tegen de H.Geest begrepen en ook niet de consequentie van bezijden de waarheid staan voor ene gevolg heeft! Als u zou weten dat bezijden de waarheid pijn tot gevolg heeft dan zou het u duidelijk zijn om een kind zulk een pijn aan te doen door hardnekkig bezijden de waarheid te blijven door gaan. er zijn dus standpunten die zulk kwaad veroorzaken dan kan men daar ook niet barmhartig mee in zijn: U vindt het totaal onverzoenlijk dat kinderen seksueel verkracht worden door een volwassene! Die volwassene vindt dat u een onverzoenelijke standpunt inneeemt omdat die persoon zelf geen pijn ervaart door diens daad, die ervaart genot!! En dan zegt een ander: ik vindt het totaal onbegrijpelijk dat u een onverzoenlijk standpunt inneemt tav die pedofiel….
   Het christendom gaat niet over een mening! Het Christendom gaat over de Volle Waarheid en elk waar niet Heiligbaar onder omstandigheden, mogelijk is, is onverzoenlijk als men buiten die mogelijkheden komt. En Heiligbaar is afhankelijk van Ongeheiligd volmaakt zonder zonden Volle Waarheid want Die Bepaald waar wel en niet meer Geheiligd kan worden en tot hoelang Heiliging duurt en mogelijk is, want Die Weegt, Meet, Telt en Berekend Volmaakt naar Volmaakte Waarden
   Het zelfde geldt voor verkeer: rij op een snelweg en de van rail bepaald dat er binnen verzoenlijk is, tegenaan en er buiten onverzoenlijk! Dat vindt iedereen normaal, als het om De Volle Waarheid gaat moet het in eens zonder regels zijn! Welke blinde/ziende denkt zo? Als enige kwaadaardigen en onbeschoften(ook een vorm van kwaadardigheid) En ik weet zeker dat er u in uw ogen voor echt kwaadaardig uitziet, onverzoenbaar bent als er geen inkeer en omkeer plaats vindt! Kijk naar uw lichaam en een bacterie: Het lichaam is totaal onverzoenlijk als die IN het vleselijk lichaam komt! Het zet alle lymfocyten en makrofagen aan om die uit te schakelen/vernietigen omdat die het lichaam ziek maakt en doet sterven!

 28. @Allen,

  dan zorg dat dit Forum uitblinkt In God = Christus Licht, zoek Profetie, help elkaar, wees open en eerlijk, stel vragen en gaan in uw binnen kamer en smeek Christus om Zicht en Kracht om te kunnen blijven staan. Maak er geen Forum van waar blinden het voor het zeggen hebben, strijd geweldloos al zijn woord Hart ja met een t al lijken ze hard, kijk niet zo scheel naar taalgebruik en houdt uw oog op Christus, leer van heilige asceten en vraag Christus met Hen te mogen wandelen, ze zullen u eerlijk hun fouten en zegens bekennen en u helpen! Wees niet bang voor mystiek, zelfs als u verdwaalt roep oprecht Christus en Die zal u als u nederig bent altijd te hulp schieten en als u twijfels an gezien te hebben vraag nederig om een tweede keer, ook dan komt Christus te hulp! En de ene keer is het de haren die recht overend staan en een andere keer is het een menselijke Christusverschijning, dan weer een medemens die met Christus komt en soms in een opkomende bui van huilen of vreugde er is altijd één teken waaraan u kan herkennen: Vreest niet. Dat kan de duivel of demonen of andere eeuwig verdoemden niet zeggen of laten voelen want vrees is hun uitstraling en wees nederig dankbaar als De Heer zich op een of andere manier Verschijnt en vraag om hulp om verder te komen en dichter bij Christus te komen in Diens Bijzijn ennnnnn blijf liefdevol voorzichtig want de Heer is bijzonder kwetsbaar, de kleinste zonde doet de Heer verliezen en u bent weer bij af en krijgt geen genade! Uw redding en verdieping is als een sneeuwbal de berg opduwen, de zon(satan) doet uw sneeuwbal smelten en moet u weer naar beneden om de sneeuwbal van voren weer op te bouwen en hoe verder u komt hoe groter die wordt en hoe kleiner u wordt, dan denk niet dat u het op eigen kracht redt over sneller vooraan komt. Hoe minder eigen kracht en hoe meer Eén en Al-Eén, God is Eén Christuskracht hoe beter en sneller het gaat! Wees niet lui of gemakzuchtig en ook niet farizeïsch/schriftgeleerderig in uw oordelen want het slaat alles kapot! Wees voorzichtig, ik kan het u niet genoeg op uw hart drukken, niet angstig wel voorzichtig en leer van u vallen en leer ook dat hoe verder u komt hoe meer en groter de situaties komen waar de strijd tussen goed en kwaad groter wordt en de winst en verlies ook groter wordt. wees dus niet roekeloos! Heeft u nog angst wacht op de Heer, angst is een van de eigenschappen van Satan, het kan ook tot voorzichtigheid manen, die In Christus is doorstaat angst als een onneembare vesting als die van satan komt, als die angst tot voorzichtigheid maant Is Christus die u waarschuwt opdat men nederiger wordt zodat Christus Kracht, Macht en licht zich in u kan vermeerderen om de komende situatie goed te doorstaan

 29. Henk,

  Jaren geleden toen mijn vader nog leefde was ik op een dag bezig in de voortuin en plots stopte een auto met Nederlandse nummerplaat langs de weg en een Nederlander kwam pardoes de tuin binnengelopen recht op mij af. Ik verschoot want het leek alsof hij me wilde bespringen. Maar hij had een stel mooie ketels bij in de koffer van zijn auto, zei hij, en ik moest dat zien en het kopen. En hij begon zijn waren aan te prijzen en te beschrijven op een bazige toon, het leek meer op een overval. En hij hield niet op, bleef maar doordazen en me overrompelen.
  Ik kon slechts eindeloos herhalen dat we hier jarenlang met zeven personen hadden gewoond en dat we al lang alles hadden wat we konden wensen en dus niets nieuws meer nodig hadden. Maar hij bleef maar doordrammen. Het begon te lijken dat ik achterlijk moest zijn als ik niet van hem kocht. Zijn ketels, zijn ketels, zijn ketels, wat hij had te bieden kon ik toch onmogelijk afwijzen.
  Hij stopte niet met overreden. Een waterval van woorden.
  Uiteindelijk wist ik niets anders meer te bedenken dan te dreigen dat ik de politie zou gaan opbellen als hij niet gauw zijn biezen pakte. Die bedreiging van de politie heb ik dan blijven herhalen tegen zijn woordenstroom in want ik dacht dat hij een gek was, ontsnapt uit een gesticht.

  Het stadje Tongeren heeft iets gelijkaardigs meegemaakt met een Nederlandse zakenman die een groot pretpark wilde bouwen in Tongeren. Hij bleef ongelofelijk aanhouden en alle mogelijke leidende figuren aanklampen. Hij hield zodanig aan dat de stad hem toch nog tegemoetkwam. Men begon inderdaad met bouwen. De grote opening was een enorme manifestatie. Hij beloofde het publiek de hemel op aarde. Hij noemde zijn schepping “Het Land van Ooit”. Er waren toen al stemmen die spraken van het land van nooit. Toch bleef de stad verder schulden opbouwen door verder te bouwen aan een onmogelijke opdracht. Gratis buslijnen werden ingesteld om alle kinderen van overal naar de bouwwerken te brengen. Niemand was tevreden en niemand keerde terug om zich te amuseren met een dode mus. Het werd inderdaad het land van Nooit. Maar de schuldenberg was wel een feit waar niemand omheen kon. De gebouwen bleven dan nog jarenlang staan in de hoop dat iemand er een oplossing zou voor vinden. Uiteindelijk werd alles afgebroken en dat kostte nogmaals veel geld.

  Henk, het kan niemand nog een barst schelen wat je te roepen hebt.
  Geen kat wil je nog aanhoren.
  Je roept voor dove oren.
  Je overroept jezelf.
  Blijf hier weg, je maakt jezelf alleen maar belachelijk.

  De enige mogelijkheid dat nog kan is je werkelijk buiten te sluiten. Indien ik daartoe de middelen had was je al buitengesloten. Voor je eigen goed !
  Gewoon uit rechtvaardige zelfverdediging.

  En dan is er ook nog de Nederlander Edwin, eveneens gedreven door wie weet wat of wie.
  Hij begrijpt zelf niet eens waarom hij dat doet.
  Sommige mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden.

  Vlamingen laten zich alles aandoen. Zelfs als het eenvoudig kan gestopt worden.
  Mijn enige argument is dat ik na jaren dwalen de Kerk terugvond zoals Zij eeuwenlang was.
  Dat lijkt me ruim voldoende redelijk.
  Wat dat betreft hoef ik me voor geen tijdsgebonden socialist geworden christendemocraten of soortgelijke bisschoppen of valse paus of aangebrande Nederlander te schamen.

  1. @eric-b-l

   “Henk, het kan niemand nog een barst schelen wat je te roepen hebt.
   Geen kat wil je nog aanhoren.
   Je roept voor dove oren.
   Je overroept jezelf.
   Blijf hier weg, je maakt jezelf alleen maar belachelijk.”

   Arme eric, Zou De Waarheid het meest gewilde zijn, zouden de mensen er naar opzoek gaan! De waarheid is het minst gewilde omdat het Barmhartigheid en lijden vraagt! U weet niks van God en de eerste nacht over God, u weet niet waarom er een Tuin van Eden kwam, u weet niks van de werken van God en van de Tuin van Eden, u weet niks van de werken van de “Hemel”! U weet niks omdat u De Wet en de Profeten niet verstaat! U hoort het liedje van Robert Long: Jezus redt, Jezus redt alle mensen opgelet en u begrijpt het verkeerd!

   Het zou jammer zijn als men hier dove oren heeft, Noach riep en niet alle van de natuur kwamen, de overgrote meerderheid kwam niet, en? Dreef Noach de overgrote rest in de ark? Nee, Noach ging verder met werken en wachtte rustig af en wist hoe die moest handelen toen het onheil begon!

   Of u een boodschap aan mij neemt of niet, de keuze is aan u, of u echt onderzoekt of niet de keuze is aan u: uw bloed is niet aan mijn handen! En ik blijf winst maken voor Christus! Of het veel of weinig is, interesseert me niet zo veel, ik weet dat mijn 7e kamer 100% winst maakt en Die Laat ik zo goed als ik kan Werken. Als ik voor Christus verantwoording moet afleggen, klop ik mij niet op de borst, ik buig en vraag: heb ik met u helemaal geen goed gedaan? En buig als de overspelige en vraag om barmhartigheid!
   ik leer niet zoals u en beleer ook niet zoals u. Ik zoek het Midden en tracht daar te verblijven! Waar dan ook, wanneer dan ook! ik zoek Profetie om mezelf te verbeteren en probeer Christus niet voor de voeten te lopen!
   Een mens die zwets en bralt en blind loopt te beweren terwijl het niet helemaal waar is maakt zich zelf onbetrouwbaar!
   Die kerk die u terug vond is net zo verloren als de hedendaagse omdat hun basis niet op orde is: Ze gaan niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om pas dan te gaan verkondigen! Waarom wordt een mens ascetisch, waarom wordt die kluizenaar, waarom trekt die de woestijn in, waar geen kerk is? Omdat de kerk regels heeft waarmee die niet verder komt in de mystiek. Waarom zwijgt een asceet, een kluizenaar veelal, omdat die weet dat elk woord een oordeel is en de wereldse taal niet de Volmaakte Taal is! Waarom hoor je hem/haar niet bidden zoals men in de kerk doet: Omdat God weet waar die Nodig Heeft, daar zijn geen vele woorden van lofprijzing en lange gebeden: Eén Volmaakt Woord is genoeg!
   Ik heb niks tegen de NOM noch tegen de Oude Geheiligde Mis, mits men echt nederig is en niet loopt te zwetsen en brallen van de preekstoel! Ik ben tegen de Geheiligde Mis omdat ze de Profetische Geest niet toe laten als Die bij één of meerdere in het Geloofsvolk Aanwezig Is: Die mogen niet spreken! Dan zeggen ze vooraan: zwijg dit is een H.Mis, geen vergadering: Hufters! Elke handeling is Geheiligde en H.Mis als men Met Christus Handelt, elke samenkomst is een H.Mis en is een Vergadering! Dat farizeïsche gezwets van u, want alles wordt gewogen, gemeten, geteld en berekend, waar men menselijk lichamelijk is en waar men menselijk lichamelijk niet is! Dan is alles Geheiligde en H.Mis

   “De enige mogelijkheid dat nog kan is je werkelijk buiten te sluiten. Indien ik daartoe de middelen had was je al buitengesloten. Voor je eigen goed !
   Gewoon uit rechtvaardige zelfverdediging.”

   U weet niks van rechtvaardige zelfverdediging want u kent Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet tav Zelfverdediging. Niks van Uitsluiten en Insluiten want u Kan Niet Christusgelijk Onderscheiden en Scheiden! Dan Weet u ook niks van Buitengesloten! U weet niks van Middelen want u Weet Het Midden Niet Te Vinden dan weet u ook niet van Middelen

   “En dan is er ook nog de Nederlander Edwin, eveneens gedreven door wie weet wat of wie.
   Hij begrijpt zelf niet eens waarom hij dat doet.
   Sommige mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden.”

   Edwin is een soort Jehovagetuige! Dat zegt helemaal niet dat die overal verkeerd is, het zegt dat die tekenen interpreteert/exegeert en conclusies trekt als Jona: sommige zijn goed, sommige zijn voorbij of te kort tav de Volle waarheid! Het is zeker dat we naar de Eindperiode bewegen, de Tijd wanneer is nog open want de mens beslist en niet God wanneer die begint en waar mogelijk stelt God uit, Daarom slaan de Jehovagetuigen de plank mis met hun voorspellingen wanneer Christus terugkomt!! en God stelt niet uit om de mens zomaar te plezieren, God stelt uit omdat Die De Volmaakte Uitboeting In Alles Wilt halen zodat Die Zonder Schade De Eeuwigheid door moet! De Jehovagetuigen, net als Edwin snappen niks van God voor de eerste nacht en God na de eerste nacht! Niks van de Tuin van Eden! Zij meten, wegen, tellen en berekenen en controleren nietBij De In Alles en Overal en Eeuwig Volmaakte Christusverschijning! En u bent zelfs erger met uw gezwets!

   “Vlamingen laten zich alles aandoen. Zelfs als het eenvoudig kan gestopt worden.
   Mijn enige argument is dat ik na jaren dwalen de Kerk terugvond zoals Zij eeuwenlang was.
   Dat lijkt me ruim voldoende redelijk.
   Wat dat betreft hoef ik me voor geen tijdsgebonden socialist geworden christendemocraten of soortgelijke bisschoppen of valse paus of aangebrande Nederlander te schamen.”

   Uw ruim voldoende is totaal onvoldoende want u bent Farizeïsch Schriftgeleerderig, daarmee vergooit u alles u denkt zelf dat u beter bent dan in uw ogen christendemocraten en soortgelijke bisschoppen en valse Paus en aangebrande Nederlander! Precies die priester voor in de kerk kijkt naar een andere voorin de kerk van een “andere” kerk als de uwe! Schijnheilige die u bent met uw valse nederigheid! U verkracht kinderen met uw leer, u verkracht geloofsvolk met uw leer en legt ondragelijke lasten op en maar brallen en zwetsen met uw zoeken en vinden en niet één keer: Ik Heb Die Ene Volmaakte Christusverschijning Gevonden en zo kun je Die Vinden en Verkrijgen! en maar blind brallen en zwetsen, erger: ziende blind want u beweert dat Uw Weg Vol De Waarheid is!
   Ik ben geen fan van Frank en toch luister ik liever naar hem dan naar u! Ik vindt daar nog Barmhartigheid die u niet eens heeft, al gooit die ook alles weg met de mens vindt nooit want dat maakt elke last ondragelijk! U zwets over Barmhartigheid want in het diepe haat u!

   “Sommige mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden”

   U kunt als enige beschermen als u Kwaad Goddelijk Weet Te Binden En Af Te Wijzen, elk ander is gedoemd te mislukken omdat het gif van satan heeft: Niet Geheel Goed Schiks, dan door eigen kwaad Schiks! en dan nog zijn er die verloren gaan: dacht u dat Die Voor dat die Satan werd Niet In Alles, Overal En Eeuwig Volmaakt Was? En Toch Maakte Die De Keuze om anders te willen zijn en dacht Ieder Ander te kunnen overwinnen en Viel En Verloor! Ja zelfs zo dat die zich Geheel Vrijwillig Overgaf!, er was niet eens “Dwang” van God voor nodig En dat omdat God geen “Dwang” Heeft!
   u met uw gebral en gezwets weet niks van Vrije Wil en keuze met eeuwige Consequentie en hoe smal/dun de Lijn van Redding Is! en ook niet Hoe Sterk en machtig met uw God is almachtig gezwets! Net als die orthodoxe protestanten met hun predestinatie! Net als u: “Wat dat betreft hoef ik me voor geen tijdsgebonden socialist geworden christendemocraten of soortgelijke bisschoppen of valse paus of aangebrande Nederlander te schamen”.

   Arme eric, moge u toch Op Tijd Inzien

 30. En dan is er ook nog de Nederlander Edwin, eveneens gedreven door wie weet wat of wie.

  Jesaja 21:6
  Want zo zegt de Heer tegen mij:
  ‘Ga de uitkijk plaatsen en laat hem melden wat hij ziet.

  De derde wereldoorlog begint op 3 maart 2024

  De slag om Seattle | VS versus Rusland | ArmA 3 Machinima uit de Derde Wereldoorlog

  https://youtu.be/nCO1nGehNa4?si=vsD5nAm4-IeJF29H

  VOORSPELLENDE PROGRAMMERING: 311, SEATTLE & WW3

  https://www.bitchute.com/video/XIaqHvodt1aI/

  Veel plezier

 31. Kardinaal Gerhard Ludwig Müller behoort tot de conservatieve kardinalen die zich afzetten tegen de wijze waarop paus Franciscus de kerk bestuurt.
  In 2017 werd Müller door een slachtoffer van seksueel misbruik beschuldigd dat hij als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer het werk van de pauselijke commissie over misbruik tegenhield.
  Zijn vijfjarige mandaat als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer werd niet verlengd.
  Kardinaal Müller heeft een rijke theologische achtergrond en heeft bijgedragen aan het debat binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn opvattingen zijn vaak onderwerp van discussie en reflecteren de diversiteit van meningen binnen de kerk.
  Die diversiteit van meningen is een groot goed.
  Het claimen van het eigen grote gelijk een euvel.

  1. Frank,
   de Australische Kardinaal Pell werd enkele jaren geleden onterecht beschuldigd een misdienaar misbruikt te hebben. Hij werd voor het gerecht gedaagd en zonder enig bewijs veroordeeld tot gevangenisstraf en werd werkelijk opgesloten. Daarop kwamen de plaatselijke parochianen in opstand en werd een nieuw onderzoek gedaan waarop uiteraard bevestigd werd dat er geen enkel bewijs gevonden werd waarna Kardinaal Pell hersteld werd in eer. Het was ook zeer goed geweten dat Mgr Pell eerder naar het Vaticaan werd geroepen omwille van zijn gedegen kennis van financies en boekhouding om een en ander in het Vaticaan in orde te brengen. Mgr Pell ontdekte dan tal van onregelmatigheden die de bende van ‘paus’ Franciscus in grote verlegenheid brachten. Ook kwam daarna aan het licht dat de kromme rechtspraak een gevolg was van wraakneming.

   Dat Kardinaal Müller in het Vaticaan niet meer geliefd is lijkt vanzelfsprekend. We weten nu toch wel zeer goed waar de bende van ‘paus’ Franciscus toe in staat is.

   Frank, indien u kan bewijze dat de klacht tegen Mgr Müller terecht is houdt u dan niet in, maar ga ervoor en beschuldig hem. Ik wil het dan zelf ook weten.

   Een en ander is opvallend gelijkaardig aan hetgeen Trump heden overkomt. Het hooggerechtshof valt onder het bestuur van een man die de macht heeft om J.Biden onterecht af te schermen van terechte vervolging en toe te laten dat Trump onterecht vervolgd wordt door een politiek partijdige rechter die duidelijk blijk geeft van persoonlijke haat tegen Trump, en de openbare aanklager idem dito.

   En u, Frank, als afkerige van Geestelijke waarden, waarbij u terecht angst voelt dat waarheid inderdaad Gods eigendom is en tegen u kan gekeerd worden, komt hier standvastige katholieken de les spellen.

   1. @eric-b-l

    “En u, Frank, als afkerige van Geestelijke waarden, waarbij u terecht angst voelt dat waarheid inderdaad Gods eigendom is en tegen u kan gekeerd worden, komt hier standvastige katholieken de les spellen.”

    Frank is niet afkerig van geestelijke waarde, Frank is afkerig dat er één kan zijn die De Volle Waarheid Is En Claimt want een mens vindt nooit, naar zijn mening…..
    En u en de standvastige katholieken en Frank zijn standvastig in eigenwijs want geen één gaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en de Volle Waarheid in uw en hun en Frank’s inquisitie kerker de mond snoeren en waar Die Niet Zwijgt buiten de deur gooien!

    En u en die standvastige leren en belerende katholieken zijn de onbeschofste want u laat uw steen niet vallen waar Frank nog enig zins barmhartig is terwijl u er op los stenigt zonder Godsrecht en Gerecht

    1. Henk,
     er bestaat niet zoiets als ”De Volle Waarheid” alsof er nog andere waarheden zouden kunnen bestaan.
     Waarheid is niet leugen. God is waarheid. Er bestaan geen ‘mindere’ waarheden.
     Waarheid is altijd ‘vol’. Dat kan men nooit betwijfelen.
     ”De Volle Waarheid” is een vorm van relativeren en brengt mensen in verwarring.

     Hetzelfde voor “Die Ene Volmaakte Christusverschijning”.
     Waarom zeg je zulke dingen ? Je brengt mensen in verwarring.
     Je wil aan mensen de suggestie geven dat er ook nog andere Christussen zouden kunnen bestaan. Je wekt vreemde vermoedens op.

     Christus is niet een ‘verschijning’.
     Wanneer Christus aan je verschijnt is Hij geen verschijning maar werkelijk aanwezig.
     Je maakt jezelf ongeloofwaardig, alsof de duivel met je aan het spelen is. Niemand kan zomaar in het wilde weg vreemde dingen gaan beschrijven alsof dat nog iets met waarheid te maken had. Begin je eigen protestantse kerk en blijf hier weg !

     Christus is de Zoon van God de Vader. Punt. Gewoon Christus of Christus Koning of Christus de Gekruisigde die ons redt van de dood.

     Een standvastige christen zal nooit het geloof verraden of afvallen of relativeren.

     1. @eric

      Henk,
      er bestaat niet zoiets als ”De Volle Waarheid” alsof er nog andere waarheden zouden kunnen bestaan.
      Waarheid is niet leugen. God is waarheid. Er bestaan geen ‘mindere’ waarheden.
      Waarheid is altijd ‘vol’. Dat kan men nooit betwijfelen.
      ”De Volle Waarheid” is een vorm van relativeren en brengt mensen in verwarring.”

      U moet eerst de definitie geven van Volle Waarheid en andere waarheid voor u oordeel kan geven, Naast De Volle Waarheid, bestaat Geheiligde Waarheid en die is toch deels anders dan de Volle Waarheid en bestaat tijdelijk, zolang de wereld bestaat en dan heb je ook nog de kwade realiteit! Ook die bestaat! Dus zoals u stelt/beweert is te kort door de bocht!
      relativeren is niet als enige terug brengen naar acceptabel, relativeren ook in relatie brengen. De Volle Waarheid is een vorm van relativeren zo als u denkt, Het is om duidelijk dat De Waarheid meer is dan als enige De Volle Waarheid die niet Geheiligd hoeft te worden omdat die Volmaakt Zonder zonden Is! Dat geldt niet voor de Geheiligde Waarheid, daar is nog een deel zonde in die wel geheiligd kan worden als men zich liefdevol gepast nederig verhoudt en niet als De Volle Waarheid zonder zonden verkondigt!

      “Hetzelfde voor “Die Ene Volmaakte Christusverschijning”.
      Waarom zeg je zulke dingen ? Je brengt mensen in verwarring.
      Je wil aan mensen de suggestie geven dat er ook nog andere Christussen zouden kunnen bestaan. Je wekt vreemde vermoedens op.”

      Er zijn nog naast Die Ene Volmaakte Christusverschijning andere Christusverschijningen! Die Ene Volmaakte Christusverschijning kan niet verbeeld worden door zelfrechtvaardiging! Al die andere hebben meer of minder een zelfrechtvaardigende verbeelding op Die Ene Volmaakte Christusverschijning gelegd: Die Ene Volmaakte Christusverschijning is als enige waar te nemen als men in alles, overal en altijd Christusgelijk Liefheeft en Nederig en Deemoedig Is, dan zal men niet ergens van Die Ene Volmaakte Christusverschijning met zelfrechtvaardiging anders doen maken! Kijk naar Christus op de Tabor met Mozes en Elia, die Christusverschijning was anders dan de apostelen normaal zagen en dan hebebn we het nog niet eens over Die Ene Volmaakte Christusverschijning! de drie apostelen verbeelde een deel van Die Een Volmaakte Christusverschijning in hun zelfrechtvaardigende vorm waarvan zij dachten dat die Geheel Goed was en niet was want bij de Hemelvaart konden ze Die Christus die wegging niet tot het einde volgen: Dat men Christus zag zoals Die In God, in de Hemel, Tuin van Eden(7e kamer vand e ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan/Pardijs/3e Hemel), Het Godsgericht en Het Vagevuur Aanwezig Is! Bals enige bij Die Ene Volmaakte Verschijning is alles Openbaar, bij al die andere is er een deel verbeeld en versluierd! Daarom raken mystici die kwijt na een tijd en verliezen ze de verbeelde verschijning omdat die niet In Alles, Overal en Eeuwig Is: er zit een deel van de ziener verbeeld kwaad in en door dat kwaad verliezen ze! En belanden ze weer in hun duisternis!

      ” Christus is niet een ‘verschijning’.
      Wanneer Christus aan je verschijnt is Hij geen verschijning maar werkelijk aanwezig. Je maakt jezelf ongeloofwaardig, alsof de duivel met je aan het spelen is. Niemand kan zomaar in het wilde weg vreemde dingen gaan beschrijven alsof dat nog iets met waarheid te maken had. Begin je eigen protestantse kerk en blijf hier weg !”

      Iedereen die met een deel kwaad schrijft maakt zich deels ongeloofwaardig want bij Goed Onderzoek kan die persoon niet in alles, overal en eeuwig staande blijven! Dan Blijkt naar God’s Volle Waarheid dat die persoon een kronkel(aan deels zelfrechtvaardiging doet maakt! daarom schrijf ik naar u naar Goed onderzoek dat u zwets en bralt want uw beweringen kloppen niet Geheel met De Volle Waarheid omdat u uw beweringen als Volle Waarheid Voorhoudt en dat is niet zo en kan ook niet Geheiligd worden omdat u door uw houding ziende blind wordt: u bent eigenwijs en doet geen Goed onderzoek en beweert te Zien en dat is niet zo!
      U weet niks van Christusverschijningen want u weet niet Volmaakt Te Onderscheiden en Scheiden. Dat kan men pas als men Vol In De H.Geest Die Gelijktijdig Gepaard Gaat Met Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Dan pas is Alles openbaar en Kan Men Met Christus, Christusgelijk zonder zonden Onderscheiden en Scheiden! Dan kan men De Steen Zonder zonden Werpen!

      “Christus is de Zoon van God de Vader. Punt. Gewoon Christus of Christus Koning of Christus de Gekruisigde die ons redt van de dood.”

      Zoon impliceert kind van en mannelijk: Beide slechts deels waar! U belijdt avn Christus : God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. God is meer dan Vader(mannelijk ouder) en meer Christus is meer dan Zoon want dat zou impliceren dat Christus als enige als kiem in God in den Beginnen aanwezig was en dat is niet zo en u impliceert dat Zoon als enige mannelijk is en dat is niet zo en ook impliceert u dat Christus lichamelijk van vlees en bloed gelijk mensen op aarde is en dat is niet zo want God is niet van vlees en bloed als mensen op aarde! en als er naar gevraagd wordt roept u snel mysterie mysterie die niet oplosbaar zou zijn gedurende het leven op aarde en dat is ook een leugen! Want het zou niet te openbaren en te controleren zijn, Dan waarom Zoek Profetie als eerste der geestelijke gaven en Onderzoek alles en behoudt het goede!

      “Een standvastige christen zal nooit het geloof verraden of afvallen of relativeren.”

      Een echte Christus zal niet eerder/voorbarig Oordelen en zal ook niet beweren dat mysteries niet oplosbaar zijn gedurende het leven op aarde en zal als enige beweren als die In Alles, Overal en Altijd Christusgelijk Weet! Nou dan bent u zeker geen echte christen en daarom heb ik u afgeserveerd als zwetser en leugenaar en braller! Niet één keer doet u niet aan voorbarig oordelen, niet één keer gaat u net als uw geestelijke leraren en kerk naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en daarom oordeelt u voorbarig. Het is niet dat u blind bent het is dat u eigenwijs ziende blind bent dat u niet tot de echte Christenen Behoort!

      Daarom verliest u altijd! Die met satan speelt is u want u weet niet waar en hoe Satan’s gif Is, gelijk Elifaz en Korach en Saul en Petrus, noem maar op in de Bijbel! Men kan Als Enige Met God Gelijk Spelen Als men Met God Godgelijk Speelt.Ieder ander spelen is twee heren dienen en dat kan als enige Geheiligd worden als men het niet als Volle Waarheid Belijdt, maar als Geheiligde Waarheid en Wijst naar De Volle Waarheid en belijdt dat men er nog niet Geheel Is!, Er Nog Liefdevoller en Nederiger en Deemoediger behoort te worden en verder gaat om daarin toe te nemen! En dat begint met naar die Ene Volmaakte Christusverschijning te leren zoeken, vinden en verkrijgen en dan pas de Bijbel gaat Lezen en Verkondigen!
      Door uw ziende blinde eigenwijsheid, zwets, bralt en liegt u omdat u met Satan speelt en laat beïnvloeden! U ontbreekt echte nederigheid, deemoedigheid en liefde!

      1. Aanvulling:
       “” Christus is niet een ‘verschijning’.
       Wanneer Christus aan je verschijnt is Hij geen verschijning maar werkelijk aanwezig. Je maakt jezelf ongeloofwaardig, alsof de duivel met je aan het spelen is. Niemand kan zomaar in het wilde weg vreemde dingen gaan beschrijven alsof dat nog iets met waarheid te maken had. Begin je eigen protestantse kerk en blijf hier weg !”

       Al is er bij andere Christusverschijning Die Ene Volmaakte aanwezig, men ziet die niet omdat men door zelfrechtvaardiging er blind voor wordt en de verbeelde hoger zet dan de Geheel Onverbeelde Zonder Zonden Volmaakte Christusverschijning, EN er zijn ook valse christusverschijningen! Lees maar in Job 4, waar elifaz gelooft dat het een vol ware verschijning is en lees over Petrus waar die als satan wordt weggezet! Dacht u dat Elifaz en Petrus dachten een leugen te vertellen. Echt niet! Zo is het met u ook: U schrijft hier valse christusverschijningen, want u beweert dat u De Volle Waarheid zonder zonden schrijft en doet niet, en doet geen Goed Onderzoek en daarmee kan nu niet eens Geheiligd worden!!

       arme die rijk denkt te zijn! De kloof tussen u en Geheiligd is onoverbrugbaar omdat u eigenwijs bent en hard van hart bent: u bent de weg waarop gezaaid wordt! En u geeft Satan het recht direct het goede zaad weg te nemen! Dat is met Satan spelen!

     2. @eric-b-l

      Laten we een ”eenvoudig ” voorbeeld nemen:

      De Geheiligde Hostie

      U gaat naar de kerk en neemt deel aan de Geheiligde Mis. Daar bij de Consecratie verandert het ongedesemd brood en wijn met een druppel water, in het Lichaam en Bloed van Christus! Indien men zich nederig verhoudt, gebeurd dat ook! Laat ik het harder schrijven: HET GEBEURD ECHT!

      En hoe ziet en proeft het Lichaam en Bloed van Christus: Ziet men Christus zoalsd e apostelen zagen een levende menselijke vorm, proeft de Ceconsecreerde als bloed?

      Nee, want men ziet en proeft gedesemd brood en mocht men van de kerk drinken dan proeft men wijn…, Dus die Heiliging die plaats gevonden heeft is niet als ware men vlees en bloed aan eten en drinken! Daarmee wordt duidelijk dat de Heiliging als Geheel Doorgevoerd door gelovigen niet wordt waargenomen zoals Die Is! Dat komt door een zelfrechtvaardigde houding: men gelooft wel, men gelooft niet Volmaakt Zonder zonden!
      Die Geheiligde Hostie is echt wel Die Ene Volmaakte Christusverschijning, men ziet en ervaart Die niet, op een enkeling na omdat men diens eigen lichameijke zintuigen niet Geheel Geheiligd Te Verkrijgen, omdat men denkt dat God de mens zo geschapen heeft zoals die er nu uit ziet en dat Christus als enige de zonden heeft gedragen want die is van vlees en bloed, zie Tomas de apostel! Men denkt dat men de Volle Waarheid kent en daarom is men eigenwijs en gaat niet op echt onderzoek uit: een mens die zich gezond voelt gaat niet naar een dokter: een mens die in Christus gelooft gaat niet op zoek naar Die Een Volmaakte Christusverschijning totdat die in de hel beland en er niet uit komt met diens beweringen en veronderstellingen, ja dan, Dan gaat een mens mogelijk, door de pijn gedreven opzoek!
      en de kerk heeft Thomas van Aquino hoog in het vaandel want die was geen asceet en heeft een bewijsvoering van God en Christus opgesteld zonder echt bewijs die door normale geestelijken niet te breken valt. En zo is de stelling van Thomas van Aquino hoofdvoedsel geworden: Na de dood van de laatste apostel is de openbaringen van Christus afgesloten, al zijn er latere openbaringen en de kerk neemt ze aan, dan nog hoeft men ze niet te geloven om in de Hemel te komen! en kijk naar het minimum dat een Christen moet doen daar is de onbevlekte ontvangenis geen echte Volle Waarheid want het staat niet in de geloofsbelijdenis. daat staat maagd Maria……!Het eerste deel de openbaringen door de apostelen staat de openbaringen er na niet: Kijk maar naar de Theologie van Teresia van Avila, wel aangenomen als openbaring niet geleerd als noodzakelijk om in de Hemel te komen!

      En u komt echt niet de Hemel in als u niet In Alles, Overal en Altijd Zoals Christus In Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet Geheel zonder zonden, Geheel Volmaakt Mede Eigen Maakt In Alles, Overal En Altijd Zonder zonden Christusgelijk! Ga Maar Kijken! Daarmee is die stelling van Thomas van Aquino een leugen en die houding van de RKK ook! Daarmee is Als enige Geloof, Genade en H.Schrift van Luther een leugen en alle andere Christelijke kerken die de geloofsbebijdenis, biechten en ter H.Communie gaan als genoeg, ook een leugen! U komt er niet de Hemel Mee In! Het brengt hoogstens tot aan de Hemelpoort als u als tollenaar, overspelige en moordenaar aan het kruis, verhoudt! Zo gauw u gaat leren en beleren die niet volmaakt is en beweert volmaakt te zijn gaat u de bietenbrug op en neemt Satan u bij Christus weg want u oordeelt niet volmaakt leert en beleert niet Volmaakt en door uw eigenwijsheid raakt u bedelmt door verkeerde christusverschijning en daar ok zo eiegnwijs bent gaat u ook niet op onderzoek uit want u bent zo overtuigd dat in de waarheid bent en uw kerk bevestigd u ook nog, nou dan is 1+1=2…., precies zoals blinde orthdoxen doen!

      1. Henk,
       enkele jaren geleden ontdekte ik dit KF.
       Dan begon ik af en toe ook reacties te schrijven.
       Het gebeurde meerdere keren dat ik dingen schreef die niet juist waren.
       Dat kwam door jarenlang misleid te zijn door de ‘modernisering’.
       Mensen reageerde dus dat ik foutief bezig was.
       Dat gebeurde meerdere keren en altijd gaf ik gevolg aan hun opmerkingen en deed mijn best om terug Katholiek te worden zoals van 1950 tot 1962.
       O.a. Waramund heeft me nogal dikwijls moeten terechtwijzen. Ik heb dat altijd aanvaard zonder morren of tegenspreken. Ik ben nog steeds dankbaar voor iedereen om me geduldig de weg te wijzen.
       Het enige kleine probleem dat nog blijft hangen is dat het voor mij moeilijk is te geloven dat we weldra de echte definitieve eindtijd zouden gaan ervaren. Maar dat is niet echt een groot probleem en dat brengt mijn geloof niet in gevaar.

       U Henk, bent niet alleen niet dankbaar maar ten zeerste koppig en u streeft altijd tegen zonder zinnige argumenten.
       Ook de oprechte heer P.J.T Derks heeft u zeer dikwijls moeten berispen.
       Henk, hoe is dat toch mogelijk ?
       Of komt u alleen maar hier om iedereen te pesten ?

       Indien u de eeuwenoude onveranderlijke Traditionele Katholieke leer niet aanvaardt is dat uw eigen probleem, en dat geeft u geen recht de Kerk te bestrijden of nog verder af te breken. Er zijn al zoveel goede dingen vernield en verloren gegaan. Het zijn juist de Traditionele Katholieken die het meest vervolgd worden.
       Waarom begrijp je dat niet ?

       Indien u echt niet akkoord kan gaan met de ware leer blijf dan weg en vergeet deze website ! Begin uw eigen protesterende kerk.

       Hoe gaat u door de grote crisis geraken?
       Zonder de waarheid zal u vreselijk ongelukkig worden.

       Of komt u alleen maar hier om iedereen te pesten ?

       1. “…en deed mijn best om terug Katholiek te worden zoals van 1950 tot 1962.”
        Stel, Eric, een slimme professor in de chemie wordt recent regelmatig op zijn fouten gewezen door aanstormende talenten en is het meer dan beu. Hij komt ’s avonds thuis, kwakt zich moedeloos in zijn zetel en zegt tegen zijn vrouw: “Het moet gedaan zijn. Vanaf nu doceer ik alleen maar nog mijn cursussen van 1950 tot 1962! Wat toen waar was moet dat nu ook maar zijn, wat al die moderne socialisten en communisten in mijn colleges ook mogen beweren!!!”
        Grappig? Allerminst. Maar dat is wel wat u doorlopend doet.

        1. Waarheid kan niet veranderen.
         God is waarheid.
         Al die zogenaamde ‘vernieuwingen’ door Vat2 hebben zeer veel zielen de wildernis ingejaagd. Mij ook. Dat was niet vol te houden. Zodra ik in 1967 bij de protestantse hippies in Amsterdam terechtkwam kreeg ik zeer snel weer geestelijke ervaringen zoals in heel mijn jeugd. Dagelijks gebed en bijbel. Maar de Traditionele RKK is de meest verfijnde. Geen enkele andere kerk kan daar tegenop.

         1. Dat kan allemaal wel zijn dat GOD waarheid is, maar daarom is uw mening dat nog niet. Of heeft u en u alleen een rechtstreeks lijntje met God?

          1. Het gaat voornamelijk om gehoorzaamheid aan God, dat is waar Adam en Eva in faalden. Echter, gehoorzaamheid uit blind plichtsgevoel is niet de weg naar het Harten van Jezus en Maria. Ware en zuivere liefde kan niet bestaan zonder persoonlijke vrijheid. Alleen de heiligen bereiken perfectie in zuivere liefde.

           Daartegenover kan het u toch echt niet ontgaan dat het groeiende communisme ons al zeer zwaar dwingt te gehoorzamen zonder dat we nog recht hebben op inspraak, zelfs burgers onder elkaar. Zelfs wanneer men ondoordacht heel even negatief over homofiele mensen spreekt riskeert men zwaar te worden gestraft. Waar is de vrijheid? Deze verdwijnt omwille van een zeer zondige minderheid. Is dat een uiting van diversiteit van meningen? Zij mogen doen en zeggen wat zij willen, hoe smerig ook, maar u en wij moeten zwijgen. De vrijheid van diversiteit geldt dus alleen voor homo’s en socialisten?

          2. @Eric-b-l

           Zeker gaat het om Liefdevolle Gehoorzaamheid aan God en wie zoals Frank opmerkt, heeft een Rechtstreekse Lijn met God van uw lerende en belerende club? Wie van uw club is Vol-Profetisch?

           NIET ÉÉN!

           NODIG ZE UIT HIER OP HET FORUM EN LATEN ZE MIJN WERKEN BEOORDELEN EN ANTWOORDEN OF HET LEUGEN IS OF VOL-PROFETIE, OF HET WAAR IS DAT MEN EERST NAAR DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING HOORT TE GAAN VOOR MEN OORDEELT EN DUS ZELFS NIET ZOMAAR BLIND HET OORDEEL VAN DE KERK KUNNEN VOLGEN OMDAT ZE ZELF BLIND ZIJN EN DAARMEE NIET MOGEN GETUIGEN, ANDEREN LEREN EN BELEREN WANT ZE ZIJN GEEN CHRISTUS DIRECTE OOGGETUIGEN!

           Nou laat ze komen, ze durven niet want als ze maar enigszins na denken dan weten ze dat ze niet onder 1Kor4:1-5 uitkomen!!

           dan staan ze met een bek vol tanden en moeten zwijgen! Daarom hebben ze van die blinde orthodoxe bloedhonden als u en dhr Derks, die laten ze los, opdat ze zelf niet gebeten worden!

         2. @eric-b-l

          Frank geeft een goed voorbeeld en scoort een punt! Waarom gaat u niet terug naar de eerste gemeente, nog beter waarom wordt u niet apostel van Christus in Christus tijd?

          OOOOOOhhhh…. wacht……, Petrus werd tav rein en onrein drie keer op de vingers getikt en Paulus werd blind, dus die leer en traditie van hen toen was toch ook niet geheel onfeilbaar na Christus Hemelvaart! en die van uw jaren50-60…. in de vorige eeuw? Daar gebeurde bij die Paus en kerk gelijk zoveel wonderen als bij Petrus in diens tijd?
          Nee? Hoezo? omdat z eniet nodig waren? Hoezo kon de RKK de 1e wereldoorlog en 2e wereldoorlog niet met donderslag bij heldere hemel tot zwijgen brengen, Hoezo kon communisme voet vatten, en socialisme….? Uw kerk was toch vol en totaal waar? Hoezo zijn er dan zoveel kinderen verkracht? Ach dat gebeurde als enige na de jaren 60….., u vergeet dat veel boerenzonen geestelijke werden omdat ze geen erfenis hadden zonder roeping en dacht u dat er toen geen misstanden waren…. en waar komt dat oog dicht knijpen van, niet van: zoals u oordeelt wordt u geoordeeld…..? En is dat fout? Dan wanneer kan een biechtvader het biechtgeheim omzeilen? Wie van hen kan een Steen zonder zonden werpen? U? Echt niet, want dan moet je Die Ene Volmaakte Christusverschijning kennen, en zelfs Geheiligd, wie van de biechtvaders is gelijk de Pastoor van Ars? De uwe, die van 50-60 van de vorige eeuw? Die hadden nog nooit gehoord van Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven en wie van hen wilde zo’n asceet worden als de Pastoor van Ars?! Als ik er over begin, klapperen ze met hun oren en hun ogen rollen en gooien de deur dicht! Kijk naar u! En u bent hun product, dan is de produceerder geen haar beter!

          Jammer voor u Frank staat met 1-0 voor, al verliest Frank van Die Ene Verschijning, hij wint van u met uw kromme leer en traditie

          1. Het antwoord Frank, is terug naar de Kerk in de Tuin van Eden voor de eerste zondeval

          2. En Frank ik werd op mijn schouders getikt Door Die Rechtstreekse Lijn:Voldoende zou zijn naar de kerk van de laatste twee in de Tuin van Eden voor hun zondeval En dan kom je uit bij Die ene Volmaakte Christusverschijning die men Jezus noemt en die men de H.Maagd Maria noemt en van de zondaars waarvan de 7e kamers van elke ziel waar de eigenaren niet de zonde tegen de H.Geest hebben begaan en Geheel Geheiligd Verblijven!

       2. @eric-b-l

        “U Henk, bent niet alleen niet dankbaar maar ten zeerste koppig en u streeft altijd tegen zonder zinnige argumenten.
        Ook de oprechte heer P.J.T Derks heeft u zeer dikwijls moeten berispen.
        Henk, hoe is dat toch mogelijk ?
        Of komt u alleen maar hier om iedereen te pesten ?

        Indien u de eeuwenoude onveranderlijke Traditionele Katholieke leer niet aanvaardt is dat uw eigen probleem, en dat geeft u geen recht de Kerk te bestrijden of nog verder af te breken. Er zijn al zoveel goede dingen vernield en verloren gegaan. Het zijn juist de Traditionele Katholieken die het meest vervolgd worden.
        Waarom begrijp je dat niet ?

        Indien u echt niet akkoord kan gaan met de ware leer blijf dan weg en vergeet deze website ! Begin uw eigen protesterende kerk.

        Hoe gaat u door de grote crisis geraken?
        Zonder de waarheid zal u vreselijk ongelukkig worden.

        Of komt u alleen maar hier om iedereen te pesten ?”

        Laat ik met het laatste beginnen: Nee ik ben niet hier om te pesten!

        Onzinnige argumenten…: noem er één!

        Een mens die echt oprecht is erkent Die ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven, zoekt echte Profetie en Onderzoekt alles zoals het hoort! U en dhr Derks kleppen blind de RKK achterna en daarvan is niet een geestelijk die doet als een oprechte christen, kan ook niet want dan als ze een kronkel vinden een aankaarten worden ze uit de RKK gezet! Daarom zeg ik dat het in de RKK tav leer geen Profetie noch Profeten geeft, slechts zwijgende heiligen die in de kerker van de inquisitie zitten! Men leert ook niet naar Die ene Volmaakte Christusverschijning te gaan want dan zouden Die Gaan hoger zijn dan blinde orthodoxen en dat is voor hun onacceptabel! Zij weten immers het best en kennen de schrift naar hun oordeel zoals het hoort en daarmee ook de traditie! Ze kunnen nog gen wonder doen en schreeuwen het hardst en dreigen het geloofsvolk met excommunicatie en hel en maken en houden hen dom want er zou er eens uit het volk opstaan die Vol In De H.Geest is en hen Bindt aan hun ziende blindheid….

        Het zijn de Vol-Profeten die De Echte Kerk Zijn en Weergeven. Christus, naar Goddelijke Definitie, was de Vol-Profeet der Vol-Profeten! Dus als u een Vol-Profeet er uit gooit, gooit u Christus er uit! De Vol-Profeten worden het meest vervolgd want zij gaan altijd Middendoor zonder afwijken en kunnen kwaad Binden: Daarom worden zij gehaat want men kan niet ergens naar ontsnappen ook met hun Heer, Heer niet, als zij niet oprecht nederig zijn!

        Uw kerk is een blinde kerk en beweert te zien en ze Zien Niet, dan zijn ze ziende blind!

        En hoe ik door de grote crisis heen komt: Met Die ene Volmaakte Christusverschijning elke andere is niet goed genoeg want men raakt die kwijt: U gaat naar de kerk en ter Communie, als u dit leven verlaat en opweg naar de Hemel gaat kunt niks van deze wereld meenemen, geen Bijbel, geen kerk, geen H.Communie, Het Onze Vader krijgt u niet meer over uw lippen en ook niet in en uit uw geest! Dus wat heb ik aan uw crisis methode in de hel? NIKS, daarbij u bent nog nooit gedurende uw leven doord e hel naar de Hemel gereisd en als u de weg van de RKK volgt komt u er echt niet, heb ik namelijk zelf geprobeerd, elke keer als het scheen te lukken raakt ik De Weg kwijt: ga maar een wonder halen: U krijgt het niet voor elkaar, ga kijken in uw kerk, hoeveel biddene r niet om een wonder, ennnnnnnn……., vrouwen die graag zwanger willen, kanker, noem maar op en danals er eens één gebeurd hoeveel heeft diegene er zelf aan en om gebeden(gewerkt) Uw wonderen zijn het zelfde als de lotto, iedereen doet er aan mee en een “geluksvogel” krijgt de hoofdprijs, Bij uw wonderen is er geen Loon naar Werken zoals een Heilige er voor versterft! Zou het zo zijn dan loopt die kerk vol, kijk maar naar de Pastoor van Ars! En ja als er een wonder gebeurt, is het een zeldzaamheid en zeker is er loon naar werken, maar uit de grote pot waar iedereen als collecte in deponeert, net als bij de loterij, en dan kiest God er een uit die krijgt, bijna zoals een notaris het lot trekt! Geen wonder dat op die grijzen en enkel ouder en kind na iedereen wegloopt! en een wonder is als enige een verschijning of een lichamelijke/geestelijke genezing: NOOIT PROFETIE TAV FOUTEN IN DE LEER EN TRADITIE, GEK HÉ EN DAN KOMEN ER TWEE PROFETEN/GETUIGEN IN DE EINDPERIODE…….., WAAROM……? UW LEER EN WERKEN EN TRADITIE ZIJN TOCH ZONDER FOUTEN…….? EN DAN ZIJN DIE TWEE OOK NOG EENS GEEN VAN DE GEESTELIJK “KASTE” VAN UW KERK, NIET EENS UIT U GELOOFSVOLK……GEK HÉ!

        1. Zeer weinigen komen tot heiligheid.
         Hoe komt het dat u dat niet nastreeft?
         U komt hier alleen maar om te pesten.

         1. Aanvulling

          Eric, u heeft pech want ik heb een Volmaakt Vaccin tegen uw pest: Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Juist Frank, Die is de rechtstreekse lijn naar God, Volmaakt zonder zonden, geheel onverbeeld De Volle waarheid; De Steen Die De Hoeksteen is, De Steen zonder zonden

         2. @eric-b-l,
          Mijn 2e verzoek aan U:
          Stop a.u.b. met reageren op @Henk Gadellaa.
          Reden: eventuele reacties zijn hooguit reden voor hem om wederom te kunnen reageren.

          1. @ P.J.T. Derks,
           ja, ik zal nu wel moeten. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat mensen op zulke schandalige wijze doen alsof zij godsdienstig zouden zijn. Geen enkel redelijk aanknopingspunt meer mogelijk.

          2. Eric,

           Op het internet weet men niet met wie men spreekt. Er zijn er die betaald worden om chaos te verspreiden op internetplatformen, anderen doen het onbetaald.

           Wanneer katholieken op het internet contrarevolutionair ageren tegen de judeo-maçonnieke wereldorde sturen de naamloze vijand en zijn dienaren trollenlegers uit om die activiteiten te destabiliseren. Het valt op dat er, nadat hier in de commentarensectie de gnostische sekten zoals de maçonnieke loges bestreden werden, hier mensen opgedoken zijn die het gnosticisme verdedigden; Gadellaa was één van hen. Ik vraag me dus af of hij voor één of andere groep werkt ter ondermijning op het internet. Of heeft de zwarte vorst hem direct opgehitst zonder intermediaire mensen ertussen?

           Best negeren, dergelijke figuren; ik heb ook doorgaans niet geantwoord op zijn geroep. Waarom laten de bestuurders dit echter toe?

          3. “Ik kan er met mijn verstand niet bij dat mensen op zulke schandalige wijze doen alsof zij godsdienstig zouden zijn. Geen enkel redelijk aanknopingspunt meer mogelijk.”.

           Heb je wel eens overwogen dat zulke mensen precies weten wat ze doen en jou daarom continue op de kast kunnen jagen?

           Sommigen mensen zijn als jagers; die strooien woorden uit als aas om zo de prooi te vangen. De truc zit ‘m er dus in om vooral NIET bijten.

           Vergelijk het met een visser die aas uitstrooit om de vissen aan het bijten te krijgen? Zo zijn er ook mensen die woorden uitstrooien om de mensen-vissen te vangen in hun net.

           Wanneer je er dus met je verstand NIET bij kunt, dan is het zaak naar wijzere mensen te luisteren. Want je geeft nu zelf toe dat je het niet aan kunt.
           (Dat is trouwens heel goed, dat zelfinzicht.)

           Volg dus het advies van mensen die dit wél begrijpen dan en zwijg meer.

           Dat je dat moeilijk vindt is dus logisch. Dat is namelijk ook vreselijk moeilijk. Dus, verman je en luister naar anderen zoals de wat wijzere mensen hier. En kun je dat niet? Dan zou JIJ niet meer moeten reageren. Want JIJ kunt het blijkbaar niet aan.

           Ik zelf kan er met mijn verstand niet bij dat de mensen die deze wereld menen te moeten leiden, zoveel mensen stuk maken.

           Ik kan er met mijn verstand niet bij dat sommige gelovige mensen het niet blijkbaar interesseert dat er bijvoorbeeld duizenden ouderen kapot gemaakt zijn. Hebben dat soort gelovigen dan geen hart? Zijn ze zó dom? Hebben die geen nageslacht of zijn die zo dom geworden en afgestompt dat ze het niet zien? Niet eens willen zien? Kijken die soms naar die allerergste duivelse troep van de massamedia? Ik denk het.

           Ze zeggen Christen te zijn, maar gaan om met duivelse massamedia. Dát vind ik (bijna) onbegrijpelijk. Dat er mensen zijn die zo laks en afgestompt zijn dat ze denken met bidden de wereld kunnen bevrijden van tuig. Of ze denken met schrijven de wereld te kunnen helpen. Geen woorden maar daden! We zijn in gevaar! De ellendelingen gaan stapje voor stapje door en maken van het leven tot een gevangenis! Wakker worden! Ze moorden zelfs! Kun je daar lauw bij blijven?

   2. Eric, u weerlegt iets wat ik niet beweerd heb over Müller met een verhaal over Pell.
    Bizarre manier om de ‘Waarheid’ te verdedigen.

    1. Frank, ik herinner me harde discussie over Mgr Müller omdat het leek dat hij niet recht door zee ging.

     Maar u wil aanzet geven om godsdienst en waarheid te relativeren zodat men het kan kneden naar diversiteit van verlangens van de mens die vergeet dat hij zich tegenover God vijandig opstelt.

     Zet socialisme aan tot diversiteit van meningen? Maar het is alvast een grote vijand van het geloof.
     Bent u vergeten dat de OostBerlijners indertijd klaagden over de dwang van het communisme dat hen werd opgelegd onder de leugen van socialisme?

     De Berlijnse muur viel en toen hoorde men de uitspraak dat de muur was gevallen richting Westen. Wie oplet begrijpt het.

     Door de eis van vrijheid van diversiteit van meningen komt u schijnbaar in strijd met het groeiend communisme, want zij verschaffen u valse leugens over diversiteit, en tevens stelt u zich op u tegen de onveranderlijkheid van de waarheid van God.

     Ligt u nu tussen hamer en aambeeld ?
     Misschien staat u voorlopig nog rechtop, niet meer voor lang.
     Altijd zal er een vijand zijn.
     Jezus overwon de vijand, en daarom volgen sommigen Jezus.
     Welke overwinning meent u te kunnen behalen?

     Het communisme zal u ofwel de mond snoeren, of u ten onder laten gaan in een diversiteit van meningen over o.a. vrij kiezen nieuwe geslachten en zich lichamelijk laten omvormen, en nog vele andere meningen zoals willekeurige vormen van godsdienst en evolutie en abortus en zelfmoord, uitgezonderd een openlijke bespreking tussen voor en tegenstanders van het beruchte vaccin, en eveneens uitgezonderd de Traditionele RKK.
     Is dat wat u noemt “diversiteit van meningen” ?

     Maar Jezus verschaft u het zachte juk van de geestelijke liefde en dat is alleen mogelijk door gehoorzaamheid uit de vrijheid van de liefde.
     Jezus dwingt nooit.
     Jezus vrijwaart uw geestelijke toekomst en weldra een wereldwijde heropbloei.
     Uw enig alternatief is te moeten vechten met het communisme dat u niet zal sparen.

  2. @Frank

   “Die diversiteit van meningen is een groot goed.
   Het claimen van het eigen grote gelijk een euvel.”

   Hoewel diversiteit mooi lijkt, kan het als enige bestaan als men laat leven en ten koste gaat van leven: kijk naar de natuur: de levenslijn is: verwekt worden, een ander doden en eten, en gedood en opgegeten worden. Dat betekent dat als enige nieuw leven de levenslijn in stand houdt.

   De enige levenslijn die niet doodt is Volmaakt Leven! Dan kan diversiteit geen groot goed zijn! het kan tot op zekere hoogte Geheiligd worden mits men niet de Volle Waarheid claimt te zijn, omdat het nog een deel winst opbrengt voor Volmaakt Leven als uitboeten hoger is dan uitbuiten

   1. Wanneer iemand hier iets schrijft staat u in zijn oren te brullen, “Orev” de valse mysticus. Het artikel gaat hier over de massa-invasie in West-Europa, gestuurd door de “Europese Unie”, niet over uw bizarre heretische waangedachten.

    Iemand vernoemde hier even geleden een sekte genaamd “Universele Witte Broederschap” in verband met u; bent u bij die sekte of voert u een eenmans-operatie? Ik herinner mij u van op het oud “Rorate”-forum, waar u reeds voor 2010 was, dus het is raar dat u na al die jaren hier opduikt. Werkt u voor één of andere groep om bizarre teksten te schrijven opdat lezers zouden denken dat katholieken rare kwieten zijn? Ik denk dan ook aan uw manische manier van schrijven.

    Voor de lezers hier: Henk Gadellaa waant zich één van de Twee Getuigen in het boek Apocalyps. Dat is natuurlijk niet zo want de Twee Getuigen die door de valse messias van de Joden gedood zullen worden zijn onze voorvader Henoch en de profeet Elias die door God weggevoerd werden naar Eden en die nog steeds in leven zijn; zij zijn duizenden jaren oud nu.

    Recentelijk schreef ik op deze website daar het volgende over:

    “Over de wegvoering van Henoch naar Eden spreekt Gen. 5, 24. Ecclesiasticus 44, 16 vermeldt het ook.

    De wegvoering van Elias staat vermeld in hoofdstuk 2 van IV Regum. In hoofdstuk 48 van Ecclesiasticus staat zijn wegvoering ook vermeld.”

    Sint Robertus Bellarminus argumenteerde tegen de protestanten dat de Kerk van Rome niet Antichrist kon zijn omdat Henoch en Elias nog niet teruggekomen waren. Zij zullen immers voorafgaan aan de installatie van Antichrist in Jerusalem, en Juda zal bekeerd worden doordat zij de profeet Elias als katholieke christen zullen zien; de Joden wachten al veel eeuwen op Elias en wanneer hij komt zal hij het katholicisme prediken aan hen.

    “Orev” de valse mysticus wijst het katholicisme af, maar hij verwijst naar de katholieke heiligen sinte Theresia van Avila en de heilige Pastoor van Ars alsof zij aan zijn kant staan, maar die heiligen waren orthodoxe katholieken die de opvolging van Petrus in Rome erkenden. Zij staan uiteraard niet aan de kant van deze valse mysticus.

 32. Jehova getuige gevaarlijke gek

  katholiek brandhout weet niks van de bijbel altijd zo geweest, en Maria is mijn moeder zwijn .

  50 Bijbelverzen over Sterren – Online Bible

  blinde flikkers ik zie alles wat er aan komt !

  1. Zijn de “duivelse” komeet op Pesach en de “X markeert de plek”-eclips boven de VS beide Gods waarschuwing dat Israël en de VS op het punt staan een FOUT van bijbelse proporties te maken? Wanneer de zonsverduistering plaatsvindt, verschijnen alle planeten in een lijn aan de verduisterde hemel. Welke fout kunnen de VS en Israël maken die hemeltekens als deze rechtvaardigen?

   https://youtu.be/hGhlwFicwPo?si=cGUcHCKhB1vK9zQX

   Heeft God ons sterrenbeelden gegeven om de belangrijkste gebeurtenissen in het boek Openbaring te markeren? Het ongelooflijke antwoord is JA, dat heeft Hij gedaan. En dankzij geautomatiseerde astronomische software die de beweging van de nachtelijke hemel simuleert, kunnen we nu de exacte timing van die tekens kennen. Hoe weten we op welke signalen we moeten letten? God beschreef de tekenen in Openbaring. Dus in deze video van Nelson Walters leggen we in detail de vier tekens uit zoals God ze heeft beschreven, de unieke vervullingen in de toekomst en de data waarop elk sterrenbeeld zal plaatsvinden. En trouwens, ze vinden allemaal plaats op Feesten van de Heer, Gods profetische kalender.

   https://youtu.be/CiPQOXWjdzk?si=ey2yY0SMAyeieFtP

   Ik walg van de kerk ,HOREN ZIEN EN ZWIJGEN

 33. Er valt hier ook nooit iets te lachen ,

  Biden: ‘goede seks’ is reden voor succesvol huwelijk met Jill
  De sleutel tot het lange huwelijk tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill is ‘goede seks’. Dat zou Biden althans hebben gezegd tegen Witte Huis-medewerkers, zo blijkt uit een nieuw boek over first lady Jill Biden dat hun 47-jarige romance belicht.

  https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/Joe-Biden-Bashes-Trannies:9

  https://odysee.com/@boundedgod:4/Joe-Biden-is-a-joke:7

 34. Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
  MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

  Odysseus U.S. maakt eerste maanlanding | 50 jaar later |

  De afstammeling van HERMES/Mercury Odysseus (de sluwe), hun TrickSTAR-held, keert terug naar “Homecoming” om de planeet te redden! Hij was de zoon van een generaal in de Trojaanse oorlog en speelde een sleutelrol in de val van de ‘stad’! Ik denk aan de val van Babylon en die ‘grote stad’ die binnen een uur zal vallen. (Openbaring 18:10) uit de chaos en vernietiging komt hun “Laatste actie herO” om de dag te redden.

  Odysseus was een legendarische held in de Griekse mythologie, koning van het eiland Ithaca en de hoofdpersoon van het epos van Homerus, de ‘Odyssee’. Odysseus, de zoon van Laertes en Anticlea, stond onder de Grieken bekend als een welsprekend spreker, een ingenieuze en sluwe bedrieger. Odysseus, een van de minnaars van Helena, werd verplicht mee te doen aan de Trojaanse expeditie – iets wat hij niet wilde, omdat hij meer dan gelukkig was samen met zijn vrouw Penelope en zijn pasgeboren zoon Telemachus, en hij wist uit een profetie dat als hij naar Troje gaat, zal het lang duren voordat hij thuiskomt. Dus probeerde hij waanzin te veinzen, maar Palamedes ontmaskerde hem en Odysseus had geen andere keuze dan te vertrekken. Hij speelde een cruciale rol tijdens de Trojaanse oorlog – zowel als strateeg als als krijger – en bedacht uiteindelijk de beroemde list die de uitkomst van het bloedige conflict besliste: het Trojaanse paard. Daarna zette hij koers naar Ithaca, maar nadat hij zijn zoon, de Cycloop Polyphemus, had verblind, maakte hij Poseidon zo boos dat de zeegod alles deed wat hij kon om de reis van Odysseus naar huis te belemmeren. Na talloze gedenkwaardige avonturen – Circe, de Sirenen, Scylla en Charybdis, de Laestrygoniërs, Calypso – slaagde Odysseus er uiteindelijk in om Ithaca te bereiken, tien jaar nadat hij Troje had verlaten en twintig jaar nadat hij zich bij de Trojaanse expeditie had aangesloten. Daar herenigde hij zich met Telemachus en Penelope en, nadat hij alle vrijers van zijn vrouw had vermoord, heroverde hij zijn troon. Hij stierf als een oude man, waarschijnlijk per ongeluk gedood door Telegonus, een kind dat hij samen met Circe had verwekt tijdens een van zijn vele avonturen.

  “Verder lezen…”

  Bron: https://www.greekmythology.com/Myths/Heroes/Odysseus/odysseus.html

  http://plato.acadiau.ca/courses/engl/rcunningham/2283-06/Paper2Web/Johnson/Research%20Essay.htm

  Dante Alighieri beweerde Odysseus te hebben ontmoet tijdens zijn reis door de hel, waar hij werd veroordeeld in de 8e cirkel van de hel.

  @3:08 Kan zijn demonische gezicht duidelijk zien. Zal ik de zoon zijn van Neil/Nel. (Lijn/Nijl/kniel) Neil = wolk of overwinning/kampioen. Neil oftewel Niall van de 9 gijzelaars. (Irish High Warlord King). De RODE HAND-symboliek. Will zegt “een reis over de grote kosmische brug” – JEZUS is de ENIGE manier om naar de hemel te gaan, waar onze hemelse Vader is. Hij zegt ook: “Odysseus heeft de maan overgenomen” – de vruchtbaarheid overgenomen? En… “een gigantische sprong voorwaarts voor de mensheid” Titan = Reus – sprong = kikkers/demonische geesten – springen (2024 schrikkeljaar) de verkeerde kant op de hemel! Black Madonna-nummer “JUMP.” Film “Jumper” uit 2008 + film “Jump” uit 2023 – springen/Alterimg TIJDLIJNEN. (Daniël 7:25 komt in gedachten). Proberen de hemel te bereiken – toren van Babel. We weten allemaal wat er de laatste keer gebeurde toen ze probeerden er een te bouwen. (Genesis 11)

  https://bardmythologies.com/niall-of-the-nine-hostages/

  Ik denk aan de film Space Odyssey 2001.

  @1:11 De HEX-ster van Saturnus. Een betovering voor de massa en zij zitten er nog steeds onder door nog steeds in NASA te geloven!

  Er is een parfum genaamd “Lunar Dust” van Mabelle O’RAma. Mabelle = mijn mooie” & O’RAma = zicht/uitzicht.

  https://youtu.be/-PTZQu931g4?si=MqWx62PjErZcES5W

 35. @Henk, Gadellaa
  Beste Henk,
  Ik schrijf “beste” maar dat woord wordt niet altijd verdragen. Het kan hypocriet overkomen. Heel begrijpelijk, want we leven nou eenmaal in een leven van wantrouwen en doodgaan. Wat is hypocrisie eigenlijk? Als we als christen beweren Gods Schepping te eerbiedigen en we weten van Jezus dat onze “naaste” hetzelfde betekent als onze “vijand” en we weten ook dat we moeten “loslaten” (familie e.d.), is het dan niet mooier om geen lijn te trekken? Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan: Iedereen met een gelijke titel aanspreken.
  Ik merk op dat U op een uiterst hevige manier blijft schrijven vanuit uw eigen overtuiging. Schrijft U vanuit een waar GEVOEL dat zegt “JA, Hij bestaat (Leeft) écht, dan is dat prachtig, maar in dat geval zou U zichzelf of uw naaste geen onnodige vragen mogen stellen maar rechtstreeks naar de hoofdvraag moeten gaan. En die vraag is: Worden wij als kind “ZUIVER” geboren? (waarmee ik bedoel: nog GEEN zonde begaan tegen de Heilige Geest op het moment van de geboorte).
  Hier is maar een antwoord mogelijk: JA, ZUIVER, want God schept geen monsters. God is een God van liefde, de Ene.
  En wie ZUIVER is, IS Christusgelijk. Natuurlijk mogen wij als christen of “Katholiek” de woorden “erfzonde” en “doopsel” niet negeren. Maar wat is de “waarde” van deze woorden? Of wat is de “bedoeling” van deze woorden? Ze zijn er niet zonder reden. Deze woorden zijn er opdat “DE MENS” zich bewust zou worden van zijn BEGANE zonden. De “MENS” is geen individu. De mens is de hele Mensheid. Wij dienen dus RUIMER te kijken, zowel in tijd als in ruimte, dan ons “eigen” leventje.
  Als U zich gedraagt als een individu, dan gedraagt U zich verkeerd. Want er “klopt” iets niet met het woord “individu”. Het woord “individu” betekent een afzonderlijke persoon. Dat is een “gescheiden” persoon dus. Maar niemand leeft COMPLEET gescheiden van God, anders zou God de mens niet in Zijn Hand hebben en dus Zijn Schepping niet onder controle kunnen hebben. De “Antichrist” leeft wél gescheiden van God zullen velen denken of zeggen. Goed, maar ik zie geen “Antichrist” rondom mij. Bovendien moet men “Antichrist” of “de antichrist” nog kunnen definiëren en het Ware antwoord hierop kan alleen maar van God komen.

  Elk kind wordt dus Christusgelijk geboren geboren maar het duurt niet lang of het zal zondigen tegen de Heilige Geest. De “onschuld” van een klein kind blijft dus niet onschuldig.. “Als gij niet opnieuw wordt als de KLEINE kinderen… ” zei Jezus.
  Jezus is dus wel degelijk een Eenheid met de Kleinsten der Aarde omdat deze kleinsten zich van geen kwaad bewust zijn en nog geen zonder begaan hebben tegen de Heilige Geest.

  Een graag gezien en voorbeeldig schoolkind echter is geen klein kind meer en durft wel eens stiekem jongere kinderen plagen, omdat dat VOLDOENING geeft. Dat is zonde, want die voldoening is “ten koste van”… Zondigen tegen de Heilige Geest begint dus vanaf een BEPAALD moment, afhankelijk van de omgeving of opvoeding.
  Op oudere leeftijd iemand bekritiseren of vernederen geeft OOK voldoening, OF… het is een manier om het leven aan te kunnen.
  Maar OH WEE… HIJ die een zondeloze bekritiseert of vernedert…
  Een “kind” dat in verstand en leeftijd GROOT is geworden maar in GEEST “als een kind” is gebleven… OH WEE hij of zij die DÁT “kind” vernedert ‼️‼️‼️
  Als zondaar iedereen over dezelfde kam scheren is het ERGSTE dat een mens kan doen.

  Ik merk op, beste Henk, dat U woorden als “HEBBEN” en “ZIJN” door elkaar haalt. Ofwel leest U niet goed wat mensen schrijven.
  “Hij IS de Kast” (flipperkast), werd geschreven over U., terwijl uzelf zegt “Ik heb”.
  U schrijft immers “F. betichtte mij dat ik een flipperkast HAD…….”
  Een flipperkast is een object, een toestel, een machine, levenloos, zielloos… U wordt dus ervaren als een zielloos iets. Ook al gaat het maar om een enkeling, dan nog mogen wij de woorden van onze naaste niet zomaar weglachen.
  Door een vrouw werd U ervaren als onverdraaglijk hoogmoedig. Dit is een constatatie. Een constatatie is geen oordeel, noch vernedering, noch verwijt, maar heeft met waarnemen te maken. Dat deze vrouw zich in de stilte houdt heeft allicht zijn (goede) redenen. God weet wel waarom.

  Verder gebruikt U exact dezelfde woorden als een van uw “tegenstanders”.
  Iemand schreef: “het probleem met Jean Marie is…”
  En U schrijft naar mij: “Het probleem met U …”
  Ik herhaal niet graag, maar nogmaals… ik “heb” helemaal geen problemen met mensen. Mogelijk “ben” ik een probleem. Als de redactie van het KF niet meer weet wat aan te vangen met mijn teksten, dan heeft het een probleem en dat probleem “ben” ik. Maar wees gerust zou ik zeggen, mijn schrijven “is” slechts een bezoekje aan het KF.
  Kunt U dat van zichzelf ook zeggen? Dat U mogelijk een probleem “bent” en slechts een bezoekje “bent”?
  U spreekt over “Vol-Profeten”… Maar denkt U werkelijk dat deze Vol-Profeten meer waard zijn voor Jezus dan het kleinste of armste kind ter wereld?

  U heeft het ook steeds over de Ene Volmaakte Christusverschijning… met een duidelijke boodschap voor ieder van ons… GA er naartoe !!
  Indien er een WEG zou zijn naar uw zogenaamde Christusverschijning, zou die weg dan niet overvol zijn met mensen?
  U zou eens moeten weten hoe “anders” ik alles “beleef” dan U? En beleven is een gevoel. Men kan niet gevoelloos beleven.

  U gebruikt het woord “SCHAAKMAT” naar uw naaste toe. Heeft Jezus ooit gezegd dat we een soort schaakspel moeten spelen? Als uw naaste van zichzelf vindt dat het spel niet eerlijk verlopen is en U merkt dat hij niet erg gelukkig is, voelt U dan niet een beetje mee met hem? Of bent U totaal meedogenloos (geworden) van aard?

  U hebt het over DWALING, maar dat woord lijkt meer een ware gruwel te zijn voor U dan wat anders. Diegenen die Christus bespot hebben waren inderdaad gruwelijk verdwaald. Maar een verloren gelopen kind is ook dwalend. En dan durft U te spreken van een Gesloten Poort !!??

  Als men werkelijk handelt vanuit een gevoel van “JA, Christus bestaat ÉCHT en Hij Leeft”, dan houdt men zich niet bezig met onnodige vragen. Dat is compleet verloren energie. Kan men niet liefhebben zoals Jezus, dan dient men te zaaien… Zaaien en niets anders dan zaaien… En we zullen oogsten wat we zaaien. Maar zaaien moet in Stilte gebeuren en met Mededogen. Ik “zie” dat niet bij U.

  U mag me dankbaar zijn dat ik U niet als zielloos beschouw. Ik schrijf niet naar wat zielloos is. Dat zou voor mij het toppunt zijn van waanzin.
  En wat God en de “antichrist” betreft…. WIE heeft WIE in de Hand? Waarom toch zijn er zovelen onder ons extreem bezorgd? Bezorgd om WIE ??? Bezorgd om zichzelf? bezorgd om hun naaste? Bezorgd om God ???

  VLEIERIJ, VERNEDERING en BANGMAKERIJ is wat de wereld in wezen is. Gelukkig is er ook nog iets als “humor” om alles leefbaar te houden. God is geen “bloedserieus” of “doodernstig” iets. God is iets Onbeschrijfelijk Moois en wat ons te wachten staat kan ik niet met woorden omschrijven, net zoals ik niet kan omschrijven wat ik VOEL als ik U lees.
  Hoewel ik geneigd ben het allemaal te beamen zeg ik, NEEN… het klopt niet. Er ontbreekt iets: De Stilte en Rust ontbreekt.
  Uw onweerstaanbare drang om al wat “vals” is af te breken is geen Rust maar onrust. Onrust en twijfel horen samen. U bent dus een twijfelende gelovige naar mijn gevoel. Maar wie de Rust en Stilte toelaat in zijn hart twijfelt niet meer. Dat gaat niet zomaar. Dat gaat alleen maar vanuit een dieptepunt. En ik zeg U beste Henk: U bent niet diep genoeg geweest.

  Velen zullen denken: Wat een onzin, Jezus was niet altijd de Rust en Stilte. Ook Hij had woedeaanvallen, etc. OH MAAR… deze gedachte is uiterst onchristelijk. De Heilige Geest is WEL de Rust en Stilte. Jezus “als mens” had deze Geest volledig in Zich, zoals Jezus volledig in de Geest was, net daarom heeft Hij ook hevig geroepen. Jezus had het recht om te roepen.
  Een Profeet is niet iemand die roept maar verdraagzaam en geduldig is, iemand die zaait in Stilte en zichzelf of anderen geen vragen stelt.
  Zij die verdraagzaam en geduldig zijn en zich bewust zijn van hun zonden, zij zullen als eerste beloond worden

  1. Had u tot hier: “Bovendien moet men “Antichrist” of “de antichrist” nog kunnen definiëren en het Ware antwoord hierop kan alleen maar van God komen.”

   en is weggehaald zou me niet verwonderen dat dit ook wordt weggehaald

   1. @Henk Gadellaa
    Beste Henk,
    Als reactie op iemands schrijven eindigde U met deze woorden:
    “Ik ben morgen tot 20 maart weg naar vrienden! heeft u rustig de tijd om te overdenken en ik zal voor u bidden dat de H. Geest u mag Lichten”

    Ik geloof écht wel dat u het goed bedoelt en dus het beste wil voor ieder van ons, maar zich TONEN zoals men werkelijk is, is nog iets anders.
    Ik merk op dat u zichzelf niet helemaal kunt omschrijven. Wat iemand in wezen “is”, is onbeschrijfelijk veel meer of onbeschrijfelijk veel minder dan wat hij zegt over zichzelf.
    Wat iemand zegt over zichzelf is slechts een verzameling van woorden, en bij u is dat niet anders. Een zaak is duidelijk: U schrijft niet om u financieel te verrijken, integendeel. U bent dus allesbehalve kwaadaardig bezig, althans in mijn ogen. Maar daar gaat het niet om.
    U zult best wel AANVOELEN dat niet iedereen te wachten staat op uw wederkomst. Is uw terugkomst nuttig, zowel voor uzelf als voor de andere? Dát is de vraag. Persoonlijk zou ik het compleet zinloos vinden om nog te schrijven voor het KF als ik zou merken dat een tekst van mij niet aanvaard wordt, maar zolang mijn schrijven gepubliceerd blijft, blijf ik “op bezoek komen”, tot ik uitgepraat ben. En dat zal niet lang meer duren.

    Mijn excuses voor onderstaande (lange) tekst maar ik kan niet anders dan even te reageren op uw “hevigheid” van de voorbije maanden.
    Eerst en vooral: Mijn woorden komen niet vanuit een zielloos iets. Ze komen vanuit mijn intuïtie. Ik schrijf dus vanuit mijn gevoel. Zonder gevoel zou ik niet in staat zijn te schrijven. Niemand trouwens. Ook U schrijft met gevoel, HEEL intens zelfs, maar dat wil nog niet meteen zeggen “vanuit” uw gevoel. ‘De meesten onder ons spreken “over” hun gevoel en u zult meteen beamen dat dat het “ego” is dat spreekt. Wil iemand niet vals zijn, dan moet hij spreken “vanuit” zijn gevoel. Voor de meeste mensen is dat een zeer moeilijke opgave, zo niet onmogelijk. Niet voor niks zijn er meer echtscheidingen dan huwelijken tegenwoordig. Niemand wil zich graag kwetsbaar opstellen. Jammer, want alleen wie spreekt “vanuit” zijn gevoel spreekt vanuit zijn ware “zijn”. En wat wij “zijn” is wat wij zijn voor God. Zo eenvoudig is het antwoord op de moeilijkste vraag waar de Mensheid mee kampt: “Wie of wat ben ik?”
    Wat ik “ben” is wat ik ben voor God. En ik “ben” totaal afhankelijk van Hem. Mijn bestemming zal van Hem afhangen. Dat is eigenlijk de kern van ons bestaan. Zo simpel is het. Waarom toch hebben wij zo’n brede “woordenschat” die zich steeds maar verder lijkt uit te breiden? Is de wereld één grote show van woorden? Ja, wat anders? Maar onze woordenschat is er nu eenmaal… zoals God het wil. Een schat als Noodzakelijk Kwaad zou men kunnen zeggen…
    Het meest mysterieus maar tegelijk het meest fascinerend “woord” naar mijn gevoel is het woord “wijn”. Wijn staat symbool voor “goed” of “slecht” (OT), maar ook voor “bloed” (NT). Wat is dat “bloed” van Jezus toch?
    En wat zijn mijn woorden waard ten opzichte van dat bloed? In zekere zin zijn ze compleet waardeloos, schreef ik ooit. Wat kan het de wereld schelen of ik nou iets schrijf of niet schrijf? Maar woorden moeten ook gezien worden als zaden. Zaden kunnen goed of slecht zijn. Men oogst wat men zaait.
    Onze woorden zijn dus veel minder waard dan we denken. Maar onze woorden kunnen ook als wijn zijn: Men moet er goed mee kunnen omgaan, anders zou men zichzelf wel eens kunnen vergiftigen. Wijn kan gevaarlijk zijn.
    Als “anonieme” schrijver merk ik op dat mijn woorden ofwel niet verdragen worden, ofwel eindigen in absolute stilte. Vast en zeker zijn er onder jullie die niet kunnen begrijpen waarom ik het nog niet opgegeven heb.
    Wel, ik zeg jullie: Niets is zonder reden. De “onverschilligheid” die heerst na mijn lange teksten ervaar ik niet als onverschilligheid maar heeft een diepe betekenis. Daarom zien jullie mij steeds opnieuw opdagen. Maar nogmaals, dat zal niet meer voor lang zijn… Mijn schrijven is slechts een “bezoekje”, niet meer dan dat.

    Beste Henk,
    U bent beginnen schrijven drie maanden geleden, met een ongelooflijk dynamisme, gericht naar zowat iedereen die iets te zeggen had…
    Het tijdstip van uw eerste commentaar is opvallend: Een paar dagen NA een lange tekst van mij die ook toen eindigde in absolute stilte.
    (artikel “Chaos in de Kerk…”)
    Ik kan niet geloven dat U die tekst niet gezien hebt.
    D.w.z. ik GELOOF dat U mijn tekst volledig of gedeeltelijk gelezen hebt, om de eenvoudige reden dat men er niet naast kan kijken. De tekst is immers VIJF maal zo groot in lengte dan het artikel zelf (Gehoord of ongehoord, daar gaat het niet om: Ik bied iets aan dat gratis is. Wordt het zichtbaar voor het publiek is het goed. Wordt het niet zichtbaar is het ook goed).

    Indien mijn woorden iemand diep raken, dan heeft hij er teveel van “gedronken” en wie teveel “drinkt” verliest controle over zichzelf.
    Niet voor niks schreef ik reeds verscheidene malen dat men best onmiddellijk STOPT met lezen als dat nodig zou zijn. Wat voor zin heeft het iets te lezen dat men niet wil lezen. Dan STOP men gewoon. Wijsheid heet dat.

    U bent naar mijn gevoel “als een dronkaard” beginnen schrijven, onder invloed van mijn schrijven. Dronkaards zijn niet voor rede vatbaar en vallen zowat iedereen aan behalve de wijn. Maar ik geef meteen toe: U valt NIET de mens zelf aan, enkel zijn mening. En dat siert U !! Drie maanden lang hebt u het geschrevene van mensen met de grond gelijk gemaakt, BEHALVE mijn woorden…
    Tot ik nog eens kwam opdagen… Dan pas vond U het nodig ook mijn woorden af te breken, allicht vanuit het besef dat die wijn niet erg “gezond” is geweest.
    U vergist zich. U kunt mijn woorden niet met de grond gelijk maken, want ik schrijf vanuit een absoluut Dieptepunt. Niemand kan me dieper duwen dan waar ik me bevind. Dat kan dan lijken op een toestand van totale hopeloosheid en ellende, maar ik zeg jullie: alleen daar is een waar geloof mogelijk. Alleen van Daaruit heeft men een breed Zicht op de Wereld. Een waar geloof met Zicht is geen blindelings geloof maar een geloof in een God van Liefde, de Ene.
    Alleen wie de Kracht (Levens-Kracht) heeft gevonden vanuit een absoluut Dieptepunt, heeft een goed Zicht, want die Levens-Kracht werkt Helend en maakt al wat “wazig” is “helder”. Ik schrijf Dieptepunt (met hoofdletter) omdat het een zekere Overgave inhoudt. Ik heb totaal geen behoefte meer om mensen te bekritiseren. Het lukt me gewoonweg niet meer.
    “GA naar die Ene Volmaakte Christusverschijning” herhaalt U steeds, elke keer opnieuw en opnieuw.
    Velen vragen zich af wat u daar precies mee bedoelt. Hoe kan men naar een Verschijning “GAAN” ??? Aan een schoolkind krijgt u dat onmogelijk uitgelegd.
    Toch blijkt u met grote overtuiging goed te kunnen verwoorden wat U bedoelt. Dit aan de hand van bijbelverzen, etc., etc. En inderdaad… “Wie zoekt, die vindt…” enz. enz. Maar onthoud dan vooral twee zaken: Ten eerste: Ik heb helemaal geen nood aan een discussie hieromtrent. Ten tweede: Als geen ander weet U wat Jezus gezegd heeft over “winnaars” en “verliezers”. Laten we dus verdraagzaam en gelaten blijven. God heeft uiteindelijk het laatste woord. Ik ben hier niet gekomen om te “winnen” met woorden.

    Ongetwijfeld zult u beamen dat die Ene Volmaakte Christusverschijning niet synoniem staat voor “onmacht” maar wel voor Kracht. De Kracht van de Liefde of Levens-Kracht.
    Wie de Kracht van de Liefde gevonden heeft, laat zich niet meer beïnvloeden… door niets of niemand. Want wat hij “ziet” is alleen maar die “Kracht” en niets anders. En die Kracht is alomtegenwoordig en dus niet “ergens” in de lucht, of “ergens” in een bepaald land of “ergens” in een kerkgebouw.
    U schrijft met een enorme kracht. Welke kracht? De “kracht” die voortkomt uit onmacht? U zou eens moeten weten hoe begaan ik ben met uw schrijven. Hoe ik uw schrijven helemaal mee-beleef en hoe ik me helemaal kan inleven in het gevoelig kind dat u moet geweest zijn in uw jonge jaren. Ik geloof u als u schrijft geliefd te zijn als vader of grootvader. U bent dus allesbehalve een zielloos of gevoelloos iemand zoals sommigen u schijnen te zien. NIETS is wat het lijkt heb ik steeds geschreven, sinds het begin. Het is mijn boodschap, mijn bijdrage aan dit KF, opdat dit zou DOOR-dringen aan iedere lezer. Ik ben hier niet gekomen om iemand de les te spellen. Ik ben gekomen om jullie te tonen dat “een naaste” niet zomaar een onverschillig iets is, maar degelijk iets kan “betekenen”.
    Niet als een vernietiger, noch als een zoekende ben ik gekomen, maar als een nietsnut ter verdediging van het armste kind ter wereld, van welke nationaliteit ook.
    Begrijp me goed: Ik ben geen socialist. Begaan zijn met het armste kind wil tevens zeggen begaan zijn met de stervende mens. Dat heeft niets met socialisme te maken. Het bewust aan politiek doen is een onbewust-zijn van de Ware Liefde. Mijn schrijven is dus allesbehalve politiek getint. Er is maar één “goede” stem en dat is de blanco stem.

    U en ik mogen het KF dankbaar zijn dat we nog toegelaten worden, want wij bevinden ons aan de GRENS van het (on)aanvaardbare, omdat onze woorden zeer, zeer diep gaan. Maar het is aan de Grens alleen dat alles “Zichtbaar” wordt…
    Ik besef maar al te goed dat mijn ingesteldheid niet door iedereen verdragen wordt…
    “Wie denk je wel dat je bent?” hoor ik sommigen al denken of zeggen. Nogmaals, ik ben geen haar beter dan eender welk gevoelsmens. Ik ben wat ik ben voor God.

    Maar als u van mening zou zijn dat wie anoniem schrijft “vals” is en wie schrijft met een achternaam “niet vals” is, dan vergist u zich compleet. DÁT noem ik pas kortzichtigheid. Immers, wat is onze achternaam waard? Wij behouden (terecht) de naam uit eerbied voor onze ouders en voorouders. Maar onze achternaam is niet wie we “zijn”. Onze voornaam is ook niet wie we “zijn”. Onze voornaam is in het beste geval het resultaat van een overeenkomst: “Mama en papa” zijn overeengekomen dat we zus of zo zouden heten. Soms is er zelfs geen overeenkomst omdat papa vindt dat mama niet mag kiezen (of omgekeerd). Dat heet dan tirannie.
    Een overeenkomst is mooi maar het is niet de liefde van God. Overeenkomen doet men in de zakenwereld. Gods liefde is Zaligheid en kent geen overeenkomsten.

    Als u zou beweren “vanuit” een gevoel te schrijven, eerder dan vanuit uw denkwereld, vanuit welk gevoel is dat dan? Vanuit een gevoel van gelatenheid (“Ik aanvaard de wereld zoals ze is”?) of vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid (“de wereld is onrechtvaardig”?
    Ik vraag dit niet om een antwoord te krijgen, maar omdat u voor uzelf die vraag moet kunnen beantwoorden. Als u eerlijk bent dan kunt u niet anders dan beamen dat de huidige wereld deel uit maakt van “Gods plan”. De rechtbanken zijn er zoals God het wil. Elke rechter kan en mag dus oordelen naar eer en geweten.
    God WEET wat Hij doet en laat de mens vrij. Maar dat is slechts “tijdelijk”. De Eeuwigheid “komt” nog. Op het gepaste Moment zal Hij “ingrijpen”
    De enige christelijke houding als zondaar is een houding van Gelatenheid en Vertrouwen in God, niet een klein beetje maar COMPLEET. Wie handelt of schrijft vanuit een geest die vindt dat alles slecht en onrechtvaardig is, is niet christelijk bezig maar chaotisch bezig, wat eigenlijk wil zeggen in de knoei zijn met zichzelf, zich voortdurend afvragend waar God is of blijft. Dat is niet dramatisch. Het betekent gewoonweg een uiterst klein geloof. Niet voor niks sprak Jezus over dat “mosterdzaadje”.

    Iedereen kan opmerken dat uw reactie naar mij toe inderdaad werd verwijderd. U die niet aarzelt regelmatig woorden te gebruiken als “kwaadaardig” en tevens vindt dat men u niet blindelings mag geloven… Vindt u die verwijdering onrechtvaardig? Of bent u toch van mening dat u daar verdraagzaam en gelaten in moet zijn?
    Is het niet zo dat ELKE mens mag handelen naar “eer en geweten”, zolang God niet ingrijpt? Waarom ziet u overal meteen “kwaadaardigheid”? God laat het lijden toe, mét redenen. Misschien veroorzaakt u leed dat God niet wil. Zou het u lukken daar eens bij stil te staan? Of bent u te zelf-zeker van aard geworden?

    Ik geloof niet dat u leeft vanuit een gevoel van haat en ondankbaarheid, want het kan niet anders zijn dat u als graag geziene vader en grootvader een zachtaardig karakter moet hebben. U bent naar mijn gevoel dus een bijzonder dankbaar iemand, althans wat uw familie en vriendenkring betreft. Dankbaar dat u er mag zijn voor hen, maar ook dankbaar voor het eten en drinken dat U krijgt.
    Maar beste Henk, bent u ook dankbaar naar de hele Schepping toe? Of blijft die dankbaarheid slechts beperkt tot slechts een deel van de Schepping? Ik stel u deze vraag opdat u eens zou STIL-staan bij het woord “Schepping”: Dat is de Schepping die U gegeven is, ondanks alle ellende op aarde.
    De “Schepping” betekent eerst en vooral “U en Uw naaste”. Het betekent ook “U en het dierenrijk”. Zonder het dieren- en/of plantenrijk (uw voedsel) zou u er nooit geweest zijn, en zonder Uw naaste had U er OOK NOOIT geweest.
    Uw familie en dierbaren staan niet synoniem voor “naaste” . Met naaste bedoelde Jezus “vijand”. Bemin uw naaste = Bemin uw vijand.
    Zonder uw naaste zou u dus nooit geweest zijn wie u NU bent.
    Als u een geliefd en dankbaar persoon bent, dan zou u dat OOK moeten uitstralen naar uw medemensen toe. Dat ontbreekt bij u. Ik “voel” als naaste geen dankbaarheid, noch warmte. Wat ik “voel” is slechts extreme bezorgdheid. Bezorgdheid om wie? Bezorgd om uzelf? Bezorgdheid om uw naaste? Bezorgdheid om mij? Ik vraag geen bezorgdheid. Ik vraag helemaal niets. U moet mij niet trachten te “helpen” richting Redding. Dat is eigenlijk wat u doet. Wie mij tracht te “helpen” zal daar nooit in slagen, want nogmaals, ik vraag geen hulp, ik vraag niets. Het mooiste wat iemand mij kan “geven” is Vrijheid en Stilte. En het ongelooflijke is dat ik dat ook “krijg”. De Vrijheid heb ik gekregen na een “echtscheiding” die voor mij geen echtscheiding is… Wie zichzelf tot SLAAF heeft gemaakt van zijn geliefde (met de daarbij horende pure miserie) kan zichzelf daar ook van verlossen en bijgevolg in een toestand van Vrijheid komen. Dat is een hemels geschenk waardoor in Stilte leven mogelijk wordt. Wie in Stilte leeft kan lawaai en kritiek verdragen, want wat hij hoort is alleen maar Stilte.
    De Stilte kreeg ik, zomaar… helemaal cadeau. En nog steeds bevind ik mij in de Stilte, elke dag opnieuw. Ik schrijf in stilte en zelfs erna ervaar ik dezelfde stilte: Niemand die iets te zeggen heeft. Op enkele (emotionele) reageerders na, die het (och arme) niet door hebben dat ik ook met hen begaan ben. Ja, geloof het of geloof het niet, ik ben begaan ben met het leven.
    En nogmaals, die begaanheid is slechts mogelijk vanuit een innerlijke toestand van rust. Het “lawaai” van de wereld lijkt helemaal verdwenen te zijn, waardoor alles verdraaglijk wordt. Het is deze stilte die Rust en Vrede geven maar tevens de Kracht om met Vreugde de dag te beginnen. Ik wens het u toe 🙂

 36. @Frank Dierickx
  Beste Frank,
  Hoe ervaren wij onze naasten?
  Als U mij zou zeggen dat een “naaste” als uiterst irritant kan ervaren worden, dan bent U daar eerlijk in omdat U dat zo AANVOELT. Waarom immers zou U daarover liegen? Een “GEVOEL” is geen kwaadaardigheid. Niemand heeft dus het recht U gevoelloos of liefdeloos te noemen, zelfs al ervaart U iemand als een flipperkast. Daar waar gevoel is daar kan geen sprake zijn van liefdeloosheid.
  U hebt ook degelijk een zicht: U ZIET mij als iemand met een krampachtige visie over “vrouwen”.
  Goed, U mag mij zien zoals U wil, en gelukkig maar.
  Mijn zicht echter is niet uw zicht
  wat eigenlijk betekent:
  U ziet de wereld niet zoals ik de wereld zie
  U ziet de vrouw niet zoals ik de vrouw zie
  U ziet uzelf niet zoals ik U zie
  U zie mij niet zoals ik mezelf zie
  U ziet God niet zoals ik God zie
  Uw God is mijn God niet.
  Als “hebben” hetzelfde betekent als “bezitten”, dan heb ik geen God omdat ik God niet kan bezitten.
  Ik kan ook niet naar God toe wandelen. Het “hoogste” dat ik als mens bereikt heb is mijn laagste dieptepunt. En ik zeg je: dan pas wordt “God” zichtbaar en voelbaar, maar enkel voor diegene die IN STAAT is uit zijn eigen gecreëerde sfeer van zelfbeklag te raken.
  De meesten onder ons denken GOD in hun hart te hebben en dat is hun recht.
  Maar welke God? De God VAN de zondaar? Of God die de zondaar in Zijn HAND heeft?
  Ziet U, beste Frank. hoe wij vaak zaken door mekaar halen, zonder het te beseffen.
  Ik wens U wat meer dwaling toe om de “Waarheid” te kunnen “zien”. Waarheid is niet wat wij op het eerste zich ervaren. Waarheid is een verdoken “Iets”. Maar niets blijft verdoken.
  Ja, noem me maar GEK van aard. Dat vind ik echt niet erg hoor 😉

 37. Katholiek forum

  Het winnen van een discussie van 100 super intelligente mensen is heeeeell erg moeilijk. Het winnen van een discussie van 1 dom persoon in onmogelijk.

 38. Ik kan me niet uitschrijven hier dus heb ik het zo opgelost

  In- en Uitschrijven – Rooms-Katholieke Kerk Nederland

  Gedaan doei ,wil er niks meer mee te maken hebben

 39. Gadellaa,

  Bent u lid bij de “Universele Witte Broederschap” of niet? Ik vraag mij af of u voor één of andere sekte werkt bij het verspreiden van uw krankzinnige praat op het internet. Of wordt u direct door de satan opgehitst om dat te doen zonder menselijke tussenkomst?

  En wat is de bedoeling van de bestuurders hier bij het toelaten van dergelijke waanzinnige praat? Willen ze dat katholieken valselijk geassocieerd worden met psychische stoornissen?

  1. Ik dacht dat ik dat hier al eerder had aangehaald, Waramund, maar u heeft wel degelijk een punt.
   Als mensen van ’s morgens tot ’s avonds ellenlange boodschappen de wereld insturen, élk woord met een hoofdletter, of het hele epistel in HOOFDLETTERS, of wanneer ze maniakale cijferspelletjes spelen met veel zessen en almaar verongelijkt hun vertrek aankondigen… Dat legt eender welk forum lam. Elke bezoeker moet hier eerst minutenlang scrollen om voorbij Gadellaa of Vissers te geraken. Ze hebben me hier in het verleden vaak een trol genoemd – alleen maar aanwezig om af te breken zonder degelijke argumenten. Gadellaa en co. hebben ondertussen ruimschoots bewezen dat je kunt trollen met almaar weer herhalen van dezelfde boodschap. Filibusteren dus eigenlijk.
   Maar bon, de redactie ziet daar geen graten in, zolang je kardinaal Müller maar niet aanvalt.
   Nog even voor de duidelijkheid naar Henk Gadellaa toe:
   De Wet en de Profeten, de Tuin van Eden en de ene ware Christusverschijning zijn humane literaire symbolische spinsels, niet minder maar ook niet méér dan dat.
   Wij kunnen ons nog niet eens voorstellen hoe het is om een mier te zijn, of een mus. Hoe zouden wij ons dan kunnen voorstellen hoe de Oorsprong en de Betekenis van dit Alles is?
   We kunnen niet anders dan varen met de riemen die we hebben.
   Zij die denken dat ze op het persoonlijke kabinet van God werken verpesten chronisch de boel voor elke zoekende mens.

   1. @Frank

    een hoofdletter heeft een betekenis in taal. Het geeft eigennamen aan en begin van een zin en eigennamen zijn persoonsnamen: Dat betekent levend! Ja ik maak wel eens een fout in Schrijven
    Maar uw “hooggeleerdheid” kon er niet bij het te verstaan! In de Volmaakte Taal Is Elke Letter, Cijfer, En Teken Volmaakt Levend en Leven: Godgelijk en Eén en Al-Eén, God is Eén! Dus “hooggeleerde” het is een Verwijzing naar de Volmaakte Taal! Maar ja bij u is elke letter, cijfer en teken, dood want het zijn dingen!

  2. @Waramund

   heeft u mijn antwoord niet gelezen tav die vraag?

   Nee ik ben geen lid bij “Universele Witte Broederschap” !

   Die direct of indirect door satan wordt opgehits verwijst niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning(1Kor 4;1-5 en John 16; 12-26a, noch naar het Nieuwe Gebod van Christus, nog naar orde zoals het hoort te zijn(1Kor 14), Noch naar de Tuin van Eden(2Kor 12;1-5a) De Volmaakte Taal

   Het is juist u en vele anderen die niet in de gaten hebben dat ze opgehitst worden door Satan om voorbarig te oordelen! Als ze al waanzin willen voorkomen moet men mensen als u hier weghouden. Het is helaas beter geen te weigeren hier te schrijven want dan laten tenminste de Volle Waarheid toe en krijgen die zwetsen en liegen, zoals u tegenspraak

 40. Een mogelijke oplossing kan verkregen worden door steeds minder woordenruimte te bieden naargelang een aangeklaagd persoon ongeschikte tekst blijft aanvoeren.
  Wanneer men klachten heeft over iemand valt deze persoon onder een bepaalde categorie en dan beschikt hij over steeds minder aantal beschikbare woordenruimte om te typen. De server telt diens woorden en beslist wanneer verdere invoer stopt.
  Het kan ook eenvoudiger : de server bekijkt de ingevoerde reactie, telt de woorden en plaatst enkel de eerste vijftig woorden of minder, met een vermelding van de reden van het inkorten van de tekst.

  1. Ik had ook al eerder vermeld dat daar eenvoudige en niet eens zo dure tools voor bestaan. Nu alleen de wil nog.

   1. @Frank

    u wilt bij een operatie dat de chirurg als enige open snijdt en gelijk dicht gooit zonder verder in te grijpen en een studie geneeskunde of werkelijke ander studie in 1 dag verloopt, de rest van de tijd is onverdraagzaam lang
    en de Bijbel bij het eerste voorwoord de rest er uit gegooid wordt, de rest is te lang om te lezen

    onbeschofte joker die u bent

    1. Als die chirurg eerst begint met zijn volledige studieloopbaan te citeren en vervolgens les geeft in de apparatuur en de mesjes die hij zal gebruiken, om dan weer eens te oreren hoe goed hij wel is in zijn vak, dan ben ik 100 en allang overleden. Kort. To the point. En alleen als u iets nieuws te melden heeft. Is dat nu zo moeilijk?

     1. PS. De prof in Leuven waar ik het meest aan heb gehad zei me, na een moeilijk examen:
      Probeer het in het vervolg eenvoudig en kort uit te leggen, dan weet ik tenminste dat u het begrepen heeft. Voor mij een levensles.

      1. @Frank

       moet die zeggen als diens ziel op het spel staat en op uw antwoord verdoemd wordt naar de hel!

       Het is van de pot gerukt onbeschoft zoals u bent en uw professor ook!

     2. Als u geopereerd wordt krijgt u eerst een “lezing ” waarom en waar en hoelang en dat gaat over een genezing aan uw lichaam met mogelijk dood

      Bij Religie gaat het over eeuwig leven in de Hemel en eeuwig verdoeming in de hel!

      Dan wilt u dat God uw hele leven aanwezig is om alles te beoordelen en niet te denken dat Satan in één woord gelijk krijgt!

      zo is het in een rechtszaak ook!

      Dus u bent onbeschoft, erger want u luistert de eerste keer al niet en wenst ook geen Goed Onderzoek! U en uw consorten zijn zo vervloekend ziende blind en u heeft er geen probleem mee om kinderen dat aan te doen, dat is erger dan een pedofiel!

      1. “Bij Religie gaat het over eeuwig leven in de Hemel en eeuwig verdoeming in de hel!”
       In uw brein, Henk. In uw brein. En u zegt het nu zelf: In religie.
       Religie is door mensen bedacht om allerlei redenen, goede en minder goede.
       Om wat zin te zoeken in het leven, om de maatschappij wat te ordenen, en vooral om zelf wat macht te verwerven.
       Elke religie is een poging om antwoorden te geven. Vaak dwingende.
       Niet één religie hééft het antwoord.
       God laat zich niet vatten in al die vele soorten menselijke religies.
       Daarvoor is het te groot.

       1. @Frank

        Doe eerst Goed onderzoek, Ga overal kijken, dus van het diepst van de aarde t/m op de grens van het heelal en voorbij die grens en niet als enige in uw leven maar ook er voor, de verwekking en op de grens van leven en dood en voorbij de dood! De Volle waarheid Staat overal Recht en Gerecht en hou op met zwetsen want u doet uw onderzoek niet goed en ook u gebruikt onschuld, en wenst dat u gerespecteerd wordt en niet verkracht en vermoord dan wenst bij rechtspraak ook als enige ooggetuigen en ook een eerlijk oordeel met echt bewijs ipv een mening en van hebben horen van! En u wenst ook loon naar werken en genezing bij medicijnen en honger stilling bij eten van voedsel en dat u recht van spreken heeft! U ontneemt De Volle Waarheid recht van spreken en discrimineert Die tot een mening! Dat is meer dan grensoverschreidend gedrag dat is verkrachting en moord!

        U bent zo over het paard getild onbeschoft het wel voor u te eisen en De Volle Waarheid Echt Recht te ontzeggen!

       2. @Frank

        “Om wat zin te zoeken in het leven, om de maatschappij wat te ordenen, en vooral om zelf wat macht te verwerven.
        Elke religie is een poging om antwoorden te geven. Vaak dwingende.
        Niet één religie hééft het antwoord.
        God laat zich niet vatten in al die vele soorten menselijke religies.
        Daarvoor is het te groot.”

        Hoe weet u nou dat God te groot is om Zich Geheel te laten kennen, u accepteert niet meer dan een mening dan is uw bewering al bullshit u doet nooit echt goed onderzoek dat is onbeschoft en als u zo zou doen in de wetenschap en de rechtbank wordt u afgeserveerd u verkracht en vermoord elk onderzoek en recht, dan zout op bij een dokter of genezing an uw lichaam. het werkt toch niet naar uw bewering: de mens vindt nooit! elke keer wordt u geloochenstraft, dus als u met uw hoofd in uw achterste wilt zitten val een ander dan niet daar lastig mee, ook niet als u zogenaamd ondragelijk lijd!

        Dus ja het zit in uw brein, u bent totaal geestes ziek, u bent meer dan een levensgevaar voor elk kind!

  2. @eric

   het antwoord aan Frank geldt ook voor u! Als u voor de rechter komt te staan vindt u het prima dat de rechter uw verdediging op 50 worden afkort en diens oordeel bepaald! en dat noemt u Recht En Gerecht eerlijk!

   kwaadaardigen willen dat want dan kan de officier van Justitie geen bewijs leveren om de kwaadaardige tot eerlijke veroordeling te krijgen

 41. Ooit konden kleine dorpskerkjes dag en nacht open blijven.
  Vandaag zou men ze dag en nacht moeten bewaken.

  1. @eric

   Ja helaas! Het is ook gewijde grond het is niet zomaar een huis en dan nog….

  2. Ja, en als je tegenwoordig met paard en kar door Schaarbeek dokkert na 18u, tja…
   Het is even genoeg geweest voor vandaag.
   Fijne avond.

 42. Wel wees blij, verheug u want mijn antwoorden worden al geschrapt! Bravo! Zo kan de moderator tenminste doen alsof ik u geen antwoord geef en u kunt doen alsof zonder tegen bericht u gelijk heeft!

  1. Henk Gadellaa: “Wel wees blij, verheug u want mijn antwoorden worden al geschrapt!”

   Verschiet u daarvan, kerel? Men kan bijna deze website de naam “De Monoloog van Henk Gadellaa” geven.

   1. Het geeft aan dat mensen als u kunnen schrijven wat ze willen en als er één komt die een goed gedegen antwoord op u geeft op alle punten dat de moderator dat niet wenst! Ach zoals ik al geschreven had: de Volle Waarheid is de minst gewilde! Zelfs een katholiek forum doet daar aan mee! Jezus Christus wat zal ik blij zijn als Die Twee Getuigen opstaan! Eindelijk Gods Recht en Gerechtigheid en Gods Oordeel Direct op aarde!

    1. Tel eens hoeveel reacties er onder dit artikel van mij staan, en tel dan eens hoeveel er van u staan. U maakt deze website tot uw podium ter verspreiding van uw bizarre persoonscultus; speel dan niet de onbegrepen profeet wanneer er gering tegen opgetreden wordt.

     1. @ Waramund:

      kijk uw reactie:

      “Tel eens hoeveel reacties er onder dit artikel van mij staan, en tel dan eens hoeveel er van u staan. U maakt deze website tot uw podium ter verspreiding van uw bizarre persoonscultus; speel dan niet de onbegrepen profeet wanneer er gering tegen opgetreden wordt.”

      en hoeveel leugens staan er in? u schreef 45 woorden en 4 tekens

      1)”Tel eens hoeveel reacties er onder dit artikel van mij staan, en tel dan eens hoeveel er van u staan.

      Dat is geen beoordelings reden, het gaat om de Volle Waarheid en elk woord en teken hoort gemeten, gewogen, geteld en berekend te worden naar De Volle Waarheid

      2)”U maakt deze website tot uw podium ter verspreiding van uw bizarre persoonscultus

      Kunt u niet beoordelen want u gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor u over mij kan oordelen en daarmee is uw oordeel kwaadaardig!

      3)speel dan niet de onbegrepen profeet wanneer er gering tegen opgetreden wordt.”

      elk optreden tegen de Volle waarheid is niet gering, het is doodzonde!

      45 woorden en 4tekens en allemaal leugens! Allemaal omdat u niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat en dan Christusgelijk Schrijft!

 43. En de reactie op waaramond tav Henoch of Mozes als een van de Twee Getuigen is ook weggehaald en mijn verweer tav mij ook

 44. In 2008 ontdekte ik een Nederlandse website over elektronica met een deel voor algemeen publiek en een ander deel voor meer gespecialiseerden en wetenschappers. Dat tweede deel begon ik te verkennen en kreeg de verwittiging dat reacties geschreven door niet-professionelen zonder pardon zouden worden buitengesloten. Die geleerden waren bezig een nieuw soort motor te ontwikkelen en toen ik een korte onprofessionele reactie schreef werd ik meteen definitief buitengesloten.

  Maar dat kan niet de bedoeling zijn voor dit KF.

  Nochtans lijkt het redelijk niet-katholieke reacties van mensen die na meerdere verwittigingen niet in staat zijn zichzelf te beheersen toch buiten te sluiten.
  Ik stel voor : geen toegang meer na minstens drie verwittigingen.

  1. @eric-b-l

   “In 2008 ontdekte ik een Nederlandse website over elektronica met een deel voor algemeen publiek en een ander deel voor meer gespecialiseerden en wetenschappers. Dat tweede deel begon ik te verkennen en kreeg de verwittiging dat reacties geschreven door niet-professionelen zonder pardon zouden worden buitengesloten. Die geleerden waren bezig een nieuw soort motor te ontwikkelen en toen ik een korte onprofessionele reactie schreef werd ik meteen definitief buitengesloten.

   Maar dat kan niet de bedoeling zijn voor dit KF.

   Nochtans lijkt het redelijk niet-katholieke reacties van mensen die na meerdere verwittigingen niet in staat zijn zichzelf te beheersen toch buiten te sluiten.
   Ik stel voor : geen toegang meer na minstens drie verwittigingen.”

   en wie bepaald niet katholiek? U? Rome? Uw kerk van 1950-1962? Frank? Wie? de moderator? En dat noemt men Gods Recht en Gerecht……: U bent al meer dan 3x op Die Ene Volmaakte Christusverschijning gewezen voor men oordeelt en schrijft, u zou men als eerst moeten bannen, en Derks en Waramond en zo kan ik nog wel even door gaan, u en hen vertrappen ziende blind het meest Heilige van het Christendom! Jullie liegen en bedriegen, zwetsen en brallen, niet een van u en hen die een onderzoek doet zoals het Hoort en is beschreven in de Bijbel! Keer op keer loopt u en hen er ziende blind aan voorbij!
   U heeft niks van echt katholiek en Christen zijn! En zo zijn er velen hier

   Kijk:

   “4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.
   Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.”

   en toch houdt men zich niet aan hun eigen regels want ze schrapen mijn bijdragen!

   Dus verheug en verblijdt u!!! Want ze zullen me dit aanwrijven: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.

   Terwijl de Volle Waarheid Schrijven nooit haatreacties, vloek en scheldwoorden zijn want als Het Zo Is, is het nooit Schelden, Vloeken en haatreacties want De Volle Waarheid is Liefdevol en dan is er nooit ontwaarding: een dief is een dief, een leugenaar een leugenaar, een zwetser een zwetser, bullshit is bullshit, braller is braller, geestes ziek is geestes ziek, onbeschoft onbeschoft, over het paard getild over het paard getild, verkrachter, verkrachter, moordenaar moordenaar en ga zo maar door, elk woord van de Volle Waarheid is De Volle Waarheid!

   1. Welke argumenten kan u mogelijkerwijs naar voren schuiven om te verantwoorden dat u hier de baas begint te spelen ?
    Indien u niet akkoord gaat blijft u gewoon thuis.
    Begin zelf een website.

    1. Niemand zal ooit de heilige Traditie van Gods onveranderlijke Woord kunnen aantasten.
     Niemand verplicht u daarmee akkoord te gaan.
     Niemand dwingt u hier te blijven zeuren met overvloed aan nutteloze woorden.
     Zelfbeheersing nul.

     1. @eric-b-l

      Iedereen die Leven heeft en vrijheid om er mee te doen kan de Heilige Traditie van Gods Onveranderlijk Woord kunnen aantasten want God verliest er Leven van die persoon mee en daarmee ook Van God! Die wordt onherstelbaar vernietigd door satan en moet worden uitgeboet!
      Reken en lees ziende blinde die u bent, u moet uw schoolgeld terughalen want u kan niet reken en lezen met De Wet en de Profeten!
      En kan daar niet mee lezen en rekenen omdat u niet naar Die Ene Volmaakte Christusvesrchijning gaat! En ziende blinde eigenwijze die u bent bent u meer dan onbeschoft, u bent kwaadaardig onbeschoft!
      Een bescheiden christen zou 1Kor 4;1-5 lezen en daar naar handelen, u vertrapt, verkracht en vermoord die tekst

      1. U bent niet de te volgen regula fidei om binnen te kunnen treden in de hemel der gezegenden, Gadellaa.

      2. Henk,
       De waarheid zelf en het Woord zelf kunnen niet worden aangetast.
       God kan niet worden aangetast.
       Henk spreekt met de woorden van de vrijmetselaars.
       God lijdt geen verlies maar de Harten van Jezus en Maria worden gepijnigd.
       Blijkbaar overweegt u nooit de heilige Kruisweg.
       Johannes hoofdstukken 18 t/m 21.

   2. Eric zou een censuur willen op de inhoud.
    De meeste mensen hier niet. Die weten om te gaan met spraak en tegenspraak.
    Maar u maakt dit forum onleesbaar door uw gigantische hoeveelheid aan onleesbare teksten.
    Ik heb niets tegen water, integendeel. Maar het moet geen dagen, weken, maanden van ’s morgens tot ’s avonds langs alle kanten binnenstromen en alles laten verzuipen.

    1. @Frank

     u moet uw eigen blindheid niet voorwenden als excuss om anderen onleesbaarheid voor te werpen:

     1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

     Daar staat dat alles van iedereen en al het andere, wanneer die ook geleefd heeft en gebeurd is en leeft en alles verstaanbaar openbaar te verkrijgen is! Of kan u zelfs dit niet lezen en verstaan, u bent toch hoog opgeleid?

     Dus als u niet verstaat bent uzelf blind

   3. Het katholicisme werd van de heilige apostelen overgeleverd tot nu, en de regels van het geloof zijn de unanieme sententie van de kerkvaders en de onfeilbare uitspraken van pausen en algemene concilies, niet het gekribbel van een megalomane Nederlander die als valse profeet krankzinnige praat etaleert op het internet.

    1. @waramund

     “Het katholicisme werd van de heilige apostelen overgeleverd tot nu”

     Prima, akkoord en er staat geschreven:

     1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

     En welk kerkvader , pausen en concilies hebben daar aan voldaan? hadden ze gedaan hadden zo ook verteld hoe en waar ze die ene Volmaakte Christusverschijning hadden verkregen en waar wordt die geleerd aan het volk opdat ze niet blind hoeven te blijven?

     Nou opschepper vertel

     1. De kerkvaders hebben de Apostolische Traditie bewaard en doorgegeven aan hun opvolgers in het episcopaat, en in de onfeilbare uitspraken van de pausen en de concilies staat de apostolische doctrine klaar gedefinieerd.

      Beseft u hoeveel protestantse sekten er zijn die individualistisch Schriftverzen verdraaien volgens hun eigen wil? Dat u hetzelfde doet maakt u niet tot een soort van profeet. De katholieke Kerk is de enige Kerk die in ongebroken historische continuatie staat met de apostelen. In de oudheid werd unaniem erkend, ook door de vijanden van de Kerk, dat Petrus van Antiochië naar Rome ging en daar als bisschop de Kerk bestuurd heeft. U, Henk Gadellaa, heeft niet de opvolging van Petrus die de bisschoppen van Rome wel gehad hebben doorheen de geschiedenis.

      1. @Waramund

       u geeft geen antwoord op mijn vraag:

       1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

       En welk kerkvader , pausen en concilies hebben daar aan voldaan? hadden ze gedaan hadden zo ook verteld hoe en waar ze die ene Volmaakte Christusverschijning hadden verkregen en waar wordt die geleerd aan het volk opdat ze niet blind hoeven te blijven?

       u kan geen precies antwoord geven want dan moet u zelf 1Kor 4;1-5 voldoen!
       u probeerte r weer omheen te zwetsen!

       iedereen die naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaat en Kent weet meer dan heeft niet de opvolging van Petrus die de bisschoppen van Rome wel gehad hebben doorheen de geschiedenis., of wilt u beweren dat Die Christusverschijning minder heeft dan de opvolging van Petrus die de bisschoppen van Rome wel gehad hebben doorheen de geschiedenis.!
       NIET EEN VAN UW KERKVADERS, PAUSEN EN CONCILIES HEBBEN VOLDAAN AAN 1KORINTHE 4; 1-5 WANT DAN HADDEN ZE OOK ANDEREN GELEERD , HOE WAAR EN WANNEER DAAR AAN TE VOLDOEN OPDAT ZE BETROUWBAAR ZOUDEN BLIJKEN EN GODSLOF ZOUDEN VERKRIJGEN!

       U bent niet meer dan een zwetsende kwaadaardig leugenaar!

       1. Sint Paulus verkondigde uw valse mystiek niet, Gadellaa, maar verkondigde het apostolisch geloof, het geloof dat door de kerkvaders doorgegeven werd aan hun opvolgers.

        U verdraait Schriftverzen zoals individualistische protestanten doen, maar daartoe werd de H. Schrift niet bedoeld door God; de geïnspireerde boeken werden toevertrouwd aan de Kerk ter bewaring en exegese.

        1. @Waramund:

         “Sint Paulus verkondigde uw valse mystiek niet, Gadellaa, maar verkondigde het apostolisch geloof, het geloof dat door de kerkvaders doorgegeven werd aan hun opvolgers.”

         1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

         Nou betweter, vertel waar en welke Kerkvadersen hun opvolgers het apostolisch zo Geopenbaarde Godsgeheimen hebben doorgegeven!

         U kan niet met uw grote mond want dan moet u met bewijs komen en zelf naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en door Christus laten Vertellen en Laten Zien hoe kerkvaders met die apostolische tekst zijn omgegaan! en u gaat die bietenbrug op want dan was de RKK noch steeds Vol-Profetisch Geweest en zelf de Weg naar het Godsgericht Geopenbaard, dan wel die ik af gegeven heb, Goed Gekeurd en Het Godsgericht Op Aarde Opgericht en Werkend Gemaakt! Dan waren er genen oorlogen geweest, geen andere religies, geen communisme , geen kapitalisme, geen socialisme en ook geen politiek! Geen kwaden die konden ontkomen, etc etc!

         En de situatie in de wereld maakt duidelijk dat men niet Vol-Profetisch is en daarmee geen gevolg geven aan apostolisch geloof! zij hebebnd e weg van de grootst gemene deler gekozen ipv De Volle Waarheid en zijn farizeïsch en schriftgeleerdheid boven Volle Waarheid gaan volgen! Daarmee zijn ze blind geworden en doen er alles aan om het geloofsvolk ook zo te maken en te houden, net als u en zelfs erger: zij gaan niet naar de Echte Hemel en willen dat geen één naar de Echte Hemel gaat! Zij en u zijn precies waar Christus in de Bijbel voor waarschuwde: Als gij in mijn liefde blijft… en zij bleven niet!

         Niet één kerkvader is met uw leer in de Hemel en als ze er zijn hebben ze allemaal hun leer moeten afleggen op de drempel van de Hemel!

         Dat gezwets: mysterie, mysterie, terwijl men alles openbaar kan verkrijgen: Zeg dan eerlijk; wij zijn niet goed genoeg en geef uw troon op en ga achterin de kerk zitten en bidt opdat Christus een Op Die Troon Zet Die Wel Kan!

         1. U neemt als valse premisse dat sint Paulus in de verzen waarnaar u verwijst de henkgadellaanse “Ene Volmaakte Christusverschijning”-leer onderricht, maar dat is natuurlijk niet zo. Noch Paulus, noch de andere heilige apostelen predikten een “Ene Volmaakte Christusverschijning”-doctrine tegenstrijdig met de Jezus Christus van het katholicisme.

          U beweert dus dat Paulus uw pseudomystiek verkondigde en volgens die valse premisse beweert u dan dat het feit dat de kerkvaders die pseudomystiek niet verkondigden bewijs zou zijn dat zij niet apostolisch waren. Met die valse redenering doet u dan alsof u solide argumentatie voert, maar neen, dat de kerkvaders geen henkgadellisme verkondigden was omdat de apostelen dat zelf ook niet deden, en de Heer Jezus ook niet.

     2. @waramund:

      Precies: geen één, want geen één leert naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven te gaan, niet een leert waar hoe en wanneer!

      en u ook niet en u voldoet er ook niet aan, dan hoort en mag u helemaal niet schrijven:

      28Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, (1Kor 14)

      Vertrapt en verkracht elke Christelijke kerk ook want bij welke hoogmis wordt niet gepreekt en waar wordt gevraagd of iemand in het geloofsvolk profetie heeft en wie van de geestelijken is zelf Vol-Profetisch? En weet naar Die ene Volmaakte Christusverschijning te gaan?
      Kijk naar de Mariaverschijning in Amsterdam! Kijk naar de geloofsbelijdenis, celibaat, priesterschap, huwelijk, biecht, doop, zalving sacrament van de zieken1 ze zijn allen krom en de leer ook en traditie ook want geen één is naar Die ene Volmaakte Christusverschijning geweest om volmaakte definities op te halen!

      Nou vertel: En welk kerkvader , pausen en concilies hebben daar aan voldaan? hadden ze gedaan hadden zo ook verteld hoe en waar ze die ene Volmaakte Christusverschijning hadden verkregen en waar wordt die geleerd aan het volk opdat ze niet blind hoeven te blijven en heeft 1Korinthe 4 ;1-5 vervuld?

  2. Ik ben het zeer niet met je eens, eric.

   Want dát is nu precies wat sommige figuren steeds propageren en roepen: “Hier moet vast en zeker censuur komen, zo kan het niet verder!”.
   Dát is wat sommigen doen als men niet normaal kan ‘winnen’, lees: de zin kan krijgen, de opdracht uitvoeren; het vragen om censuur. Zo maakt men dan een website langzaam stuk en letterlijk monddood; door het vragen om het monddood maken van voor sommigen ‘onwelgevallige’ geluiden: als een inquisitie oordelen over het wel of niet katholiek zijn van een mens of het oordelen over het wel of niet genoeg bezitten van zelfbeheersing.

   Snapt gij dat dan niet? Dat is toch immers lagere schoolwerk? Dat deden uitgeslapen treiteraars op school toch ook?; ervoor zorgen dat anderen de schuld krijgen zodat de treiteraars op die manier tóch hun zelfzuchtige zin zouden krijgen, sluw als ze zijn. Kortom, het lijkt mij helemaal niet redelijk, maar sterker nog, onredelijk om overbodige censuur toe te passen! Men sluit zo de rede juist uit.
   Kijk, als er zijn die oproepen te vreselijke daden of tot gewelddadig gedrag, dat moet uiteraard geweerd worden, dat spreekt en is logisch.

   Maar ik zelf zie vooralsnog geen reden om de meestal redelijke mensen hier te bannen wegens een bepaalde mening of bepaalde inzichten.

   Volgens mij valt men dan in de valstrikken van de zich als trollen gedragende mensen.

   Dus laten we leren leven met de bezoekers die wel een héél erg sterke drang hebben tot het zeer uitgebreid verkondigen van hun inzichten en meningen. En laten we leren leven met de jokkebrokken die ook wel eens een bezoek willen brengen aan een open site.

   Men kan deze site niet vergelijken met een technische site waar men geen onwetendheid kan gebruiken. Uiteraard hoeven die sites geen pottenkijkers en betweters. Maar op een geestelijke site? Dat is echt heel wat anders. Hier schrijft men soms over de ziel, de geest, gevoel en liefde, smart en hoop. Zal men dat vergelijken met motors? Kom op zeg!

   Weet dat ik zulke woorden niet vaak schrijf en dat niet zonder reden.

   Wis wellicht deze boodschap na deze gelezen te hebben a.u.b.?

   1. Het gaat hier niet over een gepretendeerd niet kunnen winnen; een waandenker zoals Gadellaa is gemakkelijk te verslaan. Het gaat erover dat blasfemie en ketterij geen rechten hebben, dat zwakkere geesten in het verderf gestort kunnen worden door dingen op het internet te lezen en dat er gecoördineerde operaties zijn door entiteiten om chaos te verspreiden op internetplatformen.

    Het liberalisme met vrije meningsuiting was een werktuig van de maçonnieke loges om maatschappelijke triomf over de christelijke sociale orde te bewerken; van zodra die loges aan de macht kwamen werd eigen censuur tegen het katholicisme uitgevoerd. Vrije meningsuiting is irrationeel en de meeste mensen die zeggen dat ze ervoor zijn maken niet alle gruwelijke gevolgtrekkingen van die ingesteldheid; zo zal men nog steeds zeggen dat het bombarderen van mensen op sociale media met obscene beelden niet toegelaten mag worden etc.

    1. @waramund

     “Het gaat hier niet over een gepretendeerd niet kunnen winnen; een waandenker zoals Gadellaa is gemakkelijk te verslaan. Het gaat erover dat blasfemie en ketterij geen rechten hebben, dat zwakkere geesten in het verderf gestort kunnen worden door dingen op het internet te lezen en dat er gecoördineerde operaties zijn door entiteiten om chaos te verspreiden op internetplatformen.”

     u liegt en zwetst want u beweert dat de apostelen hebben overgeleverd en

     1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

     laat u ziende blind liggen alsof dit niet in de Bijbel staat waaraan men aan heeft te voldoen als men leert en beleert

     Die aan blasfemie en ketterij doet is die daar niet aan voldoet! en u bent er een van

    2. Waramund,
     “dat zwakkere geesten in het verderf gestort kunnen worden door dingen op het internet te lezen en dat er gecoördineerde operaties zijn door entiteiten om chaos te verspreiden op internetplatformen.”.

     Het eerste vind ik wel meevallen. Welke zwakke geesten lezen hier mee? Kunnen mensen niet zelf nadenken? Kan men leugenaars niet met woorden bestraffen? En tja, het is WEL een duivels dilemma.

     Het tweede is zeker waar, dat schreef ik immers ook, maar ook dat is een duivels dilemma. Censuur helpt daar echter niet tegen; wel het negeren van zo een verdacht persoon werkt. Geef de trol geen aandacht en hij verschrompeld. Dat is eenvoudiger en minder pijnlijk dan een heel platform voor op slot te doen; iets dat trollen erg graag willen!
     Dus, mensen neem je eigen verantwoordelijkheid; signaleer de trol en waarschuw je medemensen en medemensen; luister naar de boodschapper. En boodschapper; als je een fout maakt in je beoordeling, gedraag dan ook de straf daarvoor. Je taak is zwaar. Maar de medemens, die moet zijn mond houden tegen een trol. Dan is het gauw gedaan met de pret van de trol.

     1. Ik vind het hier wel meevallen met het ‘verleiden van zwakke geesten’, bedoelde ik te zeggen.

    3. Theoretisch heb je wel gelijk, Waramund, maar in de praktijk is het toch wat lastiger en ingewikkelder. Vrije meningsuiting kan inderdaad tot vreselijke situaties leiden. Ik zou dan ook willen dat het internet en de massamedia op slot gaan voor mensen onder de 18 jaar. En de scholen zouden ook geen foute zaken moeten aanleren zoals de big bang en te ver doorgeschoten perverse seksualiteit. Dat zou ik ook wel willen voorkomen. Zo zou ook de evolutieleer niet aan jongeren moeten worden opgedrongen. Ten eerste lijkt mij de leer onwetenschappelijk als ze te ver wordt doorgevoerd en ten tweede zijn de kinderen er geestelijk gezien nog niet aan toe. Maar in die wereld leven we nu wel. Hoe erg ik het ook vind.

     1. @Raphael

      Theoretisch heeft Waramund geen gelijk want de mens krijgt kracht naar kruis en wordt niet boven diens krachten getoetst! dat betekent ook dat zwakkere genoeg hebben om er door te komen en niet te vallen en verkrijgen ook meer barmhartigheid dan sterkere! Waramund zwets uit zijn nek en misbruikt met zijn stelling om iedereen blind te maken en blind te houden en elke mogelijkheid om tot zien te komen, te versperren! Waramund kwaadaardig! en verkracht en vermoord elke Gods Eerlijke Oplossing en Regel! Zelfs Eric en Derks zijn nog niet zo kwaadaardig als Waramund want die haalt zelf Rorate er bij om mij in diskrediet te brengen terwijl rorate werd beheerst door moderatoren als Waramund, zou me ook niet verwonderen als die zelf daar moderator was! Ze ramden elke eerlijk vraag en eerlijke verduidelijking weg! Daar heerste de oude inquisitie! daarom schreef ik dat het een op een enkeling na een verrotte zooi was en goed is dat die niet meer bestaat! Vervloekend schijnheilig: ik ben bij twee moderatoren thuis geweest om een oplossing te zoeken de een nog valser dan de andere! Een heeft me zelf uit een cursus Theologie van het Lichaam in het Bisdom Haarlem destijd laten gooien met valse getuigenis! Ik kreeg niet eens een kans om me te verdedigen! Errst vriendelijk goede dag zeggen en zeggen dat ze het mooi en leuk vond dat ik bij de cursus was en achter mijn rug om beschuldigen! Ja fijn als poppenstr….!

      En Waramund is geen haar beter en kijk naar mijn vraag wie van de kerkvaders, pausen en concilies naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat:

      1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

      En je die verzen eens echt lezen dan kan geen één schrijven zonder Die Verschijning of die oordeelt voorbarig en misleidt tenzij die zegt: naar mijn mening….

      Bij De Volle Waarheid gaat het niet meer om een mening en als het gaat over eeuwig leven in de Hemel of eeuwig verdoemd in de hel dan is dat heel veel meer dan leven en sterven op aarde! dan horen zij die daar over leren open, eerlijk te zijn en laten zien hoe je van blind geloven tot zien komt met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen bewijs!
      En Waramund zwets zich er elke keer om die tekst in de bijbel omheen en wel iedereen om de oren slaan met zijn teksten uit de Bijbel en die ik aanwijs doen alsof die er niet staat!

      Daarmee is Waramund een kwaadaardige leugenaar en heeft theoretisch echt ongelijk, is een leugenaar en verdraaier want anders moet die toegeven dat zijn manier van leren: blind maken en blind houden en manipuleren van geloofsvolk en Bijbel meer dan onbeschoft is, dat het pure verkrachting, vertrapen en vermoorden is!

      1. Henk,

       Waarom gebruik je toch zulke grote woorden? Ik snap je frustratie wel een beetje, meen ik, en ik begrijp je verhaal van de moderatoren omdat ik die bizarre immorele hypocrisie ook wel erg herken, maar rustig formuleren is toch altijd beter dan te hoog van de toren blazen, denk ik. Je stoot mensen af wanneer je te direct bent, denk ik.

       Gebruik daarom toch niet zulke zware termen? Daarmee maak je je boodschap toch zó zwak! Doe dat dan toch liever niet? Je wilt toch gehoord worden?

       Sommige zaken zijn trouwens niet geschikt om op een openbaar forum te overleggen en te bespreken. Sommige zaken kunnen liever alleen mondeling worden behandeld.

       Jouw zienswijze vind ik wel speciaal, maar hij is zo speciaal dat dat misschien niet past in een setting zoals hier, waar de katholieke mensen willen schrijven over de kerk en de wereld.

       Uiteraard is er in de Bijbel ook plaats voor diepe(re) geestelijke beleving en ontwikkeling, maar inderdaad lijkt dat niet gewenst in een ‘normale’ oppervlakkige omgeving. Sterker nog, de heiligheid van ‘gewone’ mensen lijkt niet erg geapprecieerd te worden door de kerk. Dat zie ik ook wel.

       Dus in de Bijbel zullen er wel zeker meer lagen zijn dan op het eerste moment gedacht wordt. Zeker. Maar om die nu hier te bespreken? Ik weet het niet. Laten we maar eenvoudiger zijn en proberen iets ten positieve bij te dragen aan oplossingen die ons verdedigen tegen de aanvallen die we te verduren hebben. Maar laten we het simpel houden.

       Ik zou zeggen laten we zien of we kunnen leren van wat ons de afgelopen drie jaar is overkomen. Dat zet meer zoden aan de dijk dan de vraag wie er nu zo Verlicht zou zijn.

       En laten we om te beginnen nooit OVER mensen hier praten maar met. En willen mensen niet (eerlijk) communiceren, dan hebben ze hier eigenlijk weinig te zoeken.

       Tenslotte, zou ik willen dat we hier iets meer wetenschappelijk te werk gaan en onze geestkracht zouden gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan het verdedigen van simpele zielen tegen het grote kwaad in de wereld.

       1. Raphaël,

        De pseudomystiek van Gadellaa betreft geen authentiek geestelijk leven; de orthodoxie van de katholieke religie is niet tegenstrijdig met authentiek geestelijk leven, en in de Kerk is er mystieke theologie, maar de meesters ervan waarschuwen tegen waanvoorstellingen. Echte heiligen, Raphaël, hebben zelf veelal niet door dat zij zich op een hoog geestelijk niveau bevinden en zetten zichzelf niet op voetstukken. De doctrine van Christus is geen “oppervlakkige” hindernis die geestelijke groei tegenwerkt maar is essentieel voor authentieke cultivatie van geestelijk leven; men wordt niet “geestelijk vrij” door de orthodoxe doctrine opzij te schuiven.

        Iemand die zo verblind is dat hij het verschil niet onderscheidt tussen authentieke geestelijke spraak en losgeslagen waanzinnige praat zoals die van Gadellaa moet de wanorde in zichzelf remediëren en niet met de vinger wijzen naar katholieke gelovigen.

        En weet, Raphaël, zonder het katholicisme zal het kwaad in eigen land niet verslagen worden. Velen hebben dat in de loop van tijd al ingezien, maar hier in de Lage Landen is men trager met het leren van wijsheid.

        1. Waramund,
         Wat bedoelt u met de volgende paragraaf?
         “Iemand die zo verblind is dat hij het verschil niet onderscheidt tussen authentieke geestelijke spraak en losgeslagen waanzinnige praat zoals die van Gadellaa moet de wanorde in zichzelf remediëren en niet met de vinger wijzen naar katholieke gelovigen.”?
         1) Wie is die iemand, wie bedoelt u daarmee?
         2) Wie wijst met de vinger naar katholieke gelovigen?
         3) Wat bedoelt u met uw laatste paragraaf?

      2. Gadellaa,

       Ik ben nooit moderator geweest bij het “Rorate”-forum; wat ik gezegd heb is dat ik mij u herinner van op dat forum. Maar ik kan u ondubbelzinnig zeggen dat indien ik een platform zou beheren ik u niet zou toelaten daarop te schrijven.

       Wat uw verwijzen naar Schriftverzen betreft; u verwijst naar sint Paulus alsof hij uw pseudomystiek zou onderrichten zoals protestanten naar hem verwijzen alsof hij hun “sola fide”-doctrine zou onderrichten, maar hij onderrichtte geen van beiden. U doet aan individualistische exegese, los van de context van de Kerk waarin God de H. Schrift geplaatst heeft; de gewijde boeken werden altijd toevertrouwd aan een priesterschap, aan het Levitisch priesterschap ten tijde van het Oud Verbond en aan het apostolisch priesterschap ten tijde van het Nieuw Verbond.

       Waar was volgens u, Henk Gadellaa, de Kerk van Christus in de tijd tussen de levens van de apostelen en uw geboorte?

       Zo ziet u hoe gemakkelijk het is om uw modus operandi te weerleggen, en ik ben niet van plan om hier wekenlang op uw geraas te antwoorden. Sinds uw opduiken hier heb ik meestal niet op uw krankzinnige praat geantwoord, en ik vermoed dat dat zo zal blijven, ook al heb ik hier nu een uitzondering gemaakt.

     2. Raphaël: “Ik zou dan ook willen dat het internet en de massamedia op slot gaan voor mensen onder de 18 jaar.”

      Habitueel zitten rondkijken op het internet lijkt op het lang en diep schouwen van de stadhouder Denethor II in de palantír van Minas Tirith; Denethor meende dat hij controle had over wat hij zag en wilde de kijksteen gebruiken om Barad-dûr te bespioneren ter bemachtiging van intel over de vijand, maar in werkelijkheid had Sauron controle over wat hij zag, en hij kaderde de beelden misleidend zodat Denethor zou gaan denken dat de vijand onoverwinnelijk was, en zo viel Denethor in zwarte wanhoop, wanhoop die hem fataal werd.

      Er zijn voortdurend psychologische operaties die bedoeld worden om mensen valselijk in te kaderen ter making van valse percepties bij toeschouwers over die mensen. Figuren zoals Henk Gadellaa worden, of hij het zelf beseft of niet, gebruikt door entiteiten om katholieken vals in te kaderen alsof zij gestoorden zijn. Veel mensen zijn niet bestand tegen dergelijke psychologische oorlogvoering, en katholieken die platformen beheren dragen dus verantwoordelijkheid om de impact op het publiek van wat er op hun platformen gebeurt.

      Katholieken mogen geen “goden” van de moderniteit zoals het concept “vrije meningsuiting” dienen, een concept dat, nota bene, zeer opvallend “geïnterpreteerd” wordt door de geesteszonen van diegenen die het ingevoerd hebben, want zie, er zijn hier in Europa “haatspraakwetten” die selectief gehanteerd worden tegen hun tegenstanders. Wat de invoerders van “vrije meningsuiting” van in het begin wilden was vrijheid voor de leugen en het kwaad en gevangenschap voor goedheid en waarheid.

      1. Uw eerste paragraaf begrijp ik niet. Ik lees zulke boeken(?) niet.
       Het meeste wat u verder zegt klopt naar mijn inzicht.
       (Behalve dan het gedeelte over ‘entiteiten’, of u zou daarmee mensen moeten bedoelen.)

       p.s. Laten we toch niet praten over gasten hier, dat doe ik liever niet als u begrijpt wat ik bedoel. Hetgeen u sommigen meedeelt is al duidelijk genoeg. Althans voor mij.

   2. Raphaël,
    ik heb geen andere toegang tot deze pagina dan gewoon reacties schrijven zoals uzelf.
    Alleen wanneer ik zelf een titel publiceer en dan alleen op die pagina.
    Misschien zal ik dat binnenkort eens proberen : te modereren op een zelfgeschreven artikel. Dat modereren zal iets worden om wakker van te liggen vrees ik.
    Onder Google meen ik dat er meerdere beheerders zijn die zich kunnen laten gelden. Maar ik denk ook dat dit soort katholieke websites met argusogen wordt gevolgd door mensen die men als christen liever niet wil ontmoeten. Juist die types zullen binnenkort het laatste woord hebben. Ik maak me geen illusies, ik schat nog hooguit zowat drie jaren vrijheid van meningsuiting en dan de grote christenvervolging.
    Juist daarom zou men de vrije meningsuiting op dit KF niet aan banden mogen leggen, maar er zijn natuurlijk grenzen. Indien Henk niet zelf tot redelijkheid kan komen moet men kunnen ingrijpen. Hopelijk blijft het dan bij dat ene geval.

    1. @eric-b-l
     Indien Henk niet zelf tot redelijkheid kan komen moet men kunnen ingrijpen. Hopelijk blijft het dan bij dat ene geval.

     u vindt het dus redelijk dat u zwets en liegt….

     want u voldoet niet aan:

     1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

     dan waarom opstaan als kinderen verkracht worden! Of het echte Christendom verkracht wordt?

     ik ben zeer redelijk want ik breng uw schrijven niet in rekening bij het Godsgericht omdat het nog Barmhartigheid Tijd is! Ik doe niet anders dan Christus doet! Die stond ook op tegen farizeeërs en schriftgeleerde en Bracht Niet In Rekening tot de Maat van Barmhartigheid Vol Was!

     1. Henk, ‘paus’ Bergoglio is ziek, het wordt de hoogste tijd dat jij hem gaat vervangen . . .

      1. @eric-b-l

       Laten we eens eerlijk zijn: gewoon eerlijk

       “mijn” opvatting, laten we daar niet over discussiëren want je kent het meeste wel, over Christendom is niet die van de RKK. en stel dat de “mijne” de echt ware is…..

       Hoe denk je dan dat ik de positie van ‘paus’ Bergoglio zou kunnen invullen? Dacht je dat ik dan “mijn” opvatting kan doorvoeren? Echt niet, kijk maar naar jouw, kijk naar Waramund, kijk naar Derks! Het zou of zwijgen of een totale scheuring teweeg brengen als ik als ‘paus’ gehoorzaamheid zou eisen en las hoofd van de Kerk in geloofszaken gebruik zou maken van absolute autoriteit!

       er zouden groepen afsplitsen, ik zou verketterd worden, zelf zou het niet raad zijn als ik door de kardinalen/bisschoppen conferentie afgezet zou worden, dan wel vermoord zou worden!

       Zo werkt dat niet net zoals ik u probeer te laten inzien dat men eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning hoort te gaan en u er niet naar wilt kijken en luisteren! Ik krijg u niet tot in en waar nodig omkeer! En er zijn velen hier gelijk u!

       Dan, als “mijn” opvatting de echt ware is is er slechts één weg open om uw ziel te redden: U waarschuwen en wachten tot de Maat van Barmhartigheid Vol is en Binden aan uw kwaad en gewoon aan kijken of u door uw eigen kwaad tot in en waarnodig omkeer komt of, helaas verloren gaat!

       En diep in uw hart weet u dat “mijn” verwijzing naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning waar is! Daarom gaat u zo te keer want u moet waar u eindelijk gevonden denkt te hebben, verlaten! dat is niet makkelijk want waar u bent is als uw ouders en u moet tegen uw ouders zeggen dat ze, netjes gezegd, misleidt zijn! Dat is een pijnlijk proces waar u voor een tweede keer door hene moet: eerst de hedendaagse RKK afwijzen en dan u “traditionle kerk” afwijzen! Dat is meer dan een baan veranderen, dat is meer van je echtgenoot scheiden, dat is meer dan van je kind afscheid nemen als die de verkeerde kant op gaat!!!!

       Ik begrijp heel goed uw overwegingen!

       De enige oplossing voor de schisma’s in de Christelijke kerken en andere religies is als men niet uit hun zelf willen inkeren Naar Die Ene Volmaakte Waarheid Verschijning gaan en waar nodig omkeren, is Vol-Profetisch binden aan kwaad!

       En het is nog niet de TIJD DAARVOOR!

       Het wordt Wachten en Zien Wanneer De Maat Vol Is en Wie Dan Opstaan! en hoe u wendt of keert, hoe de RKK wendt of keert hoe andere kerken en andere religies en de wereld wendt of keert, ze krijgen er allemaal mee te maken en ze zijn zoals ze nu denken en zijn allemaal de sjaak, als ik in Gods gelijk Sta!

       Dat is de eerlijke conclusie tussen u en mij! En daar ik op Die Ene Volmaakte Christusverschijning wijs en leer hoe en waar en wanneer en u niet, is het aan grenzende waarschijnlijkheid voor een eerlijke leek dat die afwachtend mijn zijde kiest dan de uwe want u geeft geen mogelijkheid het absoluut eerlijk te controleren! Ik wens geen volgelingen aan mij, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat men een eerlijk vrij wil en keuze heeft tot de Maat van Barmhartigheid. ik wens eerlijk Gods recht en Gerecht op aarde , ik wens voor iedereen Vol-Profetie
       omdat men niet meer blind is en men niet meer misleidt kan worden en dat echte kwaden niet meer kunnen ontsnappen!

       daar kan u met uw kerk en leer niet tegen op want uw kerk geeft geen absolute Volmaakte Antwoorden, heeft niet meer dan blind geloof en blinde gehoorzaamheid en kan niet meer geven dan blind geloof en blinde gehoorzaamheid! er is geen echte Gods Recht en Gerechtigheid bij u te verkrijgen, geen verklaring waarom de één een wonder krijgt en waarom de ander niet en hoe wonderen werken en hoe niet! u komt niet verder dan verklaard onverklaarbaar! Terwijl ik wens dat het openbaar, eerlijk Gods recht En Gerecht voor iedereen is!
       en als men moet kiezen tussen een eerlijke keuze en een blinde keuze loopt ieder normal denkend mens weg want u wilt ook niet blind in het Colosseum voor leeuwen gezet worden ipv ziend met een eerlijk mogelijkheid te ontsnappen! U voedt ook kinderen op met laten zien waar gevaar zit en hoe je kan vermijden/ontkomen! u kan ook de ogen van een pasgeborene er uit lepelen en blind maken, diens trommelvliezen eruit scheuren, de hersenen verbranden de tong er uit rukken en de armen en benen er af hakken en dan zeggen: zie maar te leven op blind geloof op aarde, het is de manier om in de hemel te komen! Iedere ouder zou u ophangen die zulke leer verkondigt!

       Daarom verliest u want u wilt geen eerlijke openheid, net als Frank verlies: een mens vindt nooit, net als Waramund en Derks, die niet meer kunnen geven dan blind maken en blind houden!

       Dus ik Wacht Rustig tot de Tijd Van Barmhartigheid Vol Is en Wie Die Twee Zijn Als Ze Opstaan! en als Het Zo Is Als ik Voorzeg, haal ik mijn schouders op: ik Heb u Gewaarschuwd, uw ellende is niet de mijn, doei! En Loop Middendoor bij u en de uwen!

       en of ik geband wordt of niet of men stukken weg haald of niet, die mij band en weg haald krijgt ook diens Deel dan Thuis met zijn:

       4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

       Dan had die met zijn tengels van mijn stukken moeten afblijven! Weghalen en claimen dat die niet aansprakelijk is voor de inhoud van de reacties is een leugenachtige verklaring! En die kan zijn excuses op tijd aanbieden en beloven het nooit meer te doen en zeggen dat ik ze terug zal zetten, of als de Tijd Vol Is Krijgt die Ook Van Christus de Volle Laag

     2. @trol Henk Gadellaa,
      Wat moet Uw moeder een zware bevalling hebben gehad toen U geboren werd.

      1. @P.J.T Derks

       Mijn moeder heeft veel angst om mij gehad want ik was geboren met 4 breuken en kon pas na een jaar geopereerd worden en zo gauw ik kon lopen, en er was een gat, was ik verdwenen, elke melboer, postbode en politieagent kende mij en greep mij in mijn kraag en bracht mij terug naar mijn moeder tot haar schaamte en vreugde!

       Dus mijn moeder heeft het zeker niet makkelijk gehad met mij en ik had ook nog rood(goudblond) haar en in mijn tijd was het: rooie en valen zijn donderstralen, rood haar en elzenhout worden op slechte grond verbouwd! Ik ben dan ook veel, uitgescholden en gepest, had ook nog een gezicht vol sproeten en als ik me inzette, zoals spelen en sport werd mijn hoofd ook nog rood en mijn moeder maar troosten met mooi rood is niet lelijk, hoe vaak heb niet ander haar gewenst!
       Dus ja als was de bevalling niet zo zwaar want ik woog 7 pond en was normaal van grote en de 3e, heeft ze veel om mij geleden en gebeden!

       dus uw cynisme en leugens doen pijn, het is zo: hoe harder u schopt en slaat en Rustig Liefdevol Gepast Verdraag, Hoe Meer Ik Win Voor Christus en Mijzelf! Het is geen “Fijne” Winst want u en uw ziel Verliest! Het is jammer en ik haal mijn schouders op, Het Zij Zo En Moet u Maar Niet Dwaas Zijn, U Is Gewaarschuwd! Als over over water denkt te kunnen lopen met uw commentaar tegen mij Heeft u Het Goed Mis! Iedereen staat altijd in het Godsgericht want alles Wordt Gemeten, Gewogen, Geteld en Berekend! Ga uw zaak maar verdedigen met uw christus, Doe Ik Het Met Die Ene Volmaakte Christusverschijning! BYE BYE!

       1. correctie:

        dus uw cynisme en leugens doen pijn, het is zo: hoe harder u schopt en slaat en Rustig Liefdevol Gepast Verdraag,

        moet zijn:

        dus uw cynisme en leugens doen pijn, het is zo: hoe harder u schopt en slaat en ik Rustig Liefdevol Gepast Verdraag,

        1. @Henk Gadellaa,
         Ook mijn moeder had rood haar (waardoor zij vroeger als kind veel gepest werd). Hierdoor verbrandde zij zeer snel als zij onbedekt door de zonnestralen liep. Dit was voor haar de reden om de zon zoveel als mogelijk te mijden.
         Tip: draag in de zomer overdag een lichte hoed van stro gemaakt.

       2. Henk, ik wist het dat je rode (gouden) haren had, het is te zien aan de hevigheid waarmee je schrijft. Ik benijd je om je overmatige energie maar tegelijkertijd moet ik je ook nadrukkelijk aanraden kalm te blijven in godsdienstige zaken. Je moet leren je energie te doseren en er voorzichtig mee om te gaan. Stop a.u.b. met je voluit te laten gaan. Schrijf eerst in klad, neem dan rust om te kalmeren en verbeter en verzacht dan je tekst.
        Wordt eindelijk katholiek en vermijd alle vreemde misleidingen.

        1. @eric-b-l
         “Henk, ik wist het dat je rode (gouden) haren had, het is te zien aan de hevigheid waarmee je schrijft. Ik benijd je om je overmatige energie maar tegelijkertijd moet ik je ook nadrukkelijk aanraden kalm te blijven in godsdienstige zaken. Je moet leren je energie te doseren en er voorzichtig mee om te gaan. Stop a.u.b. met je voluit te laten gaan. Schrijf eerst in klad, neem dan rust om te kalmeren en verbeter en verzacht dan je tekst.
         Wordt eindelijk katholiek en vermijd alle vreemde misleidingen”

         Zo Eric, dus toch…..
         Je raad is aardig en tav schrijffouten geen slecht idee, het andere maakt dat u van mij een zachte heelmeester wilt maken. Dat kan men niet altijd zijn zie de vijgenboom, de twee die dood neervielen en het blind worden van een tovenaar en het afwijzen van een tovenaar! En Christus, ja ik hoor al uw reactie, Christus nam ook geen blad voor zijn mond en zei tegen blinde orthodoxe farizeeërs en schriftgeleerden dat het huichelaars en dieven zijn en het volk misleiden en ondragelijke lasten opleggen

         U vraagt te veel!

         En ook u loopt om 1Kor 4;1-5 heen alsof die niet bestaat dat is geen echt katholiek zijn, dat is schijnheilig katholiek, ik heb daar geen verbinding mee, kan ik ook niet als tandarts: als men een goede diagnose wilt stellen kan met niks met een mening of mee gaan met de gebruikelijke meerderheid der tandartsen als het geen echte oplossing is die nodig is, Heiligen doen dat, in de kerk blijven en vasten en bidden voor verandering, Profeten niet: Die zijn de dwarsliggers onder de rails en de trein, die gaan liggen waar Christus aanwijst en als de rail en trein niet wilt binden ze zodat de rails mee buigt de goede richting in of verlaten de rails en de trein komt tot stilstand of ontspoort, keuze is aan de trein

         en om nog even terug te komen op 1Kor 4;1-5, u kan het ook niet eerlijk bekennen dat geen een leidinggevende geestelijke daarom heen kan, dat tekent uw: wordt katholiek….
         u kan geen goed oordeel vellen over mij , moet u geen raad geven waar u niet kan! U misleidt geloofsvolk

         1. Luister vooral goed naar uzelf dan hebt u niemand iets te verwijten. Wat de anderen u trachten te zeggen, is dat eeuwig en altijd onbelangrijk ? Werkelijk ?
          Waarom trachten anderen tevergeefs u te bereiken ?
          Denkt u dat zij niet om u geven, zoals u niet geeft om anderen ?

          Nu u zeer veel goede raad en aanmaningen kreeg was ik mijn handen in onschuld en laat u over aan uw eigen mijmeringen waar u toch zoveel eigen genot in vindt.

          U staat helemaal alleen tegenover zeer velen.
          Desondanks dat harde feit blijft u volharden in eigen mening.
          Los het dus maar zelf op zonder hulp.

          1. @Eric

           ik luister altijd, Eric, en toets aan Die ene Volmaakte Christusverschijning! En blijf voorzichtig! En waar ik nog geen antwoord ben ik terughoudend en Wacht

           Ja, ja je handen wassen in onschuld……, zei Pilatus ook
           .
           Ik staat niet in mijn eentje tegenover velen, er is nog altijd Christus naar Goddelijke definitie, de 7e kamers van hen die de zonde tegen de H.Geest niet hebben begaan(Tuin van Eden), de Hemel, Het Vagevuur!
           Ga maar eens door de hel en voorbij de dood, een mens is nooit allleen en in diens eentje.
           Het was en is te verwachten dat velen zich tegen mij keren of in de steek laten. Het was met Christus niet anders en die Christus echt volgen staat niet anders te wachten, zeker als men Vol-Profetie volgt
           Ik los het niet in mijn eentje noch alleen op, zo’n mens die in diens eentje doet is sowieso verloren!

           “Desondanks dat harde feit blijft u volharden in eigen mening.”

           Voor een persoon die 1Kor 4;1-5 niet erkent en volgt kan geen goed oordeel vellen en dan zeg ik het netjes! Buiten het schrijven is uw hulp regelrecht Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Diens Vol-Profetieën afvallen, en ja daar heeft u geen boodschap aan, u leeft liever “veilig” schuilend in uw fata morgana! We zin elkaar wel als Die Twee getuigen opstaan of als u de drempel van de Hemel haalt…..en u de Hemel binnen wil…..

           Petrus stond beschaamd met : Weg Satan, achter Mij ” en huilde ook bittere tranen na diens verloochening….

    2. eric,
     Nu geef je de macht aan de ander. Niet doen. Dat is fout, meen ik. De oplossing is eenvoudig: geef de (vermeende) trol geen aandacht. En weet wel!: een goede trol herkent men waarschijnlijk niet eens. Dus pas ermee op, zou ik willen suggereren. En weet; ik heb dit meerdere malen meegemaakt, dus ik meen dat ik weet waarover ik schrijf. Er zijn vanuit de macht speciale mensen opgeleid om te infiltreren in de betere websites. Nogmaals; met zachtheid wint men meer dan met kracht. En juist ook om wat je schrijft: “ik schat nog hooguit zowat drie jaren vrijheid van meningsuiting en dan de grote christenvervolging.”. Laten we genieten van de tijd die ons gegeven is. Laten we blij zijn en niet zo somberen. Immers, wat is geloof als men niet blij is? Snapt men dan iets niet? Het is geloof in het Goede hoor. In het Ware. In Liefde tussen mensen. En geloof in de Schepper. Laten we lachen en zingen!

     1. eric,
      Ik schrijf misschien een beetje ‘raar’, als ik mezelf zo teruglees, vind ik. Ik val jou dus niet persoonlijk aan of zo hè? Dat lijkt wellicht wel zo, maar ik bedoel het dus niet. (Dat ligt ook aan mijn schrijfstijl wellicht?)

      En laat je niet gek maken, joh. Deze website is helemaal niet zo belangrijk, denk ik. We moeten iets niet groter maken dan het is en zeker niet in het fenomeen ‘selffulfilling prophecy’ trappen door er meer van te maken dan het is.

      En geloof doet ook wonderen, zegt men, meen ik.

      1. @ Raphael

       geloof doet wonderen waar men wonderen toelaat: Christus kon weinig doen in Nazareth en bij Farizeeërs en schriftgeleerden, zelf Nicodemus stond voor raadselen en Gamaliël kon die stap niet zetten, hoewel er schrijven is dat die op het einde van zijn leven wel deed, toen had die gene rol van betekenis meer en was zijn “draai” ook niet openbaar !

       1. Beste Henk, ik heb een beetje met u te doen. Ik begin zowaar aan uw alertheid van geest te twijfelen – verstokt als u bent aan uw christusverschijning.
        U heeft blijkbaar nog altijd niet door dat Eric de auteur Hypoliet is (Onnatuurlijke Gekunsteldheid) die zich heeft voorgenomen om hier eens duidelijk te laten zien hoe je wél goed een Forum kunt modereren. Je krijgt daar dus een toekomstig format van een écht Katholiek Forum in de geest van Eric. Met alleen maar vriendelijke beschouwingen over het Eigen Grote Gelijk, met een gigantisch groot Calimero-gehalte, de nakende mondiale vervolging van alle christenen inclusief het einde van de beschaving binnen pakweg drie jaar. Zelfs met mensen die nog de moed opbrengen om met hem naar Banneux (of all places!) te rijden kan hij niet overeenkomen en maar jammeren hoe eenzaam het katholieke bestaan wel niet is… Tja.

        1. Frank, dat is niet eerlijk. Ik voel me helemaal niet eenzaam, daarover heb ik zelfs geen woord gezegd. Ik zoek geen uitgebreide vriendenkring, slechts deelgenoten in het geloof om nog naar de Latijnse H.Mis te kunnen gaan en af en toe nog eens naar Banneux met alles dat daar bij hoort.
         En dit ‘modereren’ hier is slechts een tijdelijk experiment, niets definitiefs.

          1. Maar de grof aanvallende platitudes van Derks zonder enige inhoudelijke bijdrage (tgo Henk: “U heeft waarschijnlijk zelfs geen gezin”) dat kan dan wél weer van de moderator? Om dit Forum op niveau te houden? Als ik zou schrijven dat Christus ook geen gezin had, dan vloog ik er waarschijnlijk meteen af. Toch?

          2. Frank, alle katholieke heiligen hadden een gezin in de betekenis van het bekeren en hoeden van zielen waardoor zij grote verantwoordelijkheid droegen tegenover God. Wordt bijvoorbeeld de heilige Benedictus van Nursia niet de vader van Europa genoemd? Henk heeft inderdaad nog zeer veel te leren. Om een of meer zielen op de weg naar God te leiden vertoont hij nog een gebrek aan pragmatische liefde en vooral geduld. Maar hij moet eerst ook nog in het reine komen met de Traditionele Kerk. Theoretisch zou hij wel al zielen kunnen winnen voor de moderne kerk maar dat is hoogstens te beschouwen als een soort gebrekkige aanloop naar algemeen christendom met grote gevaren voor die zielen. Met de grote energie die Henk bezit zou hij zeker zeer goed werk kunnen doen op voorwaarde dat hij zich met Jezus verzoent op integere wijze in plaats van wild te roepen. Ik ben er van overtuigd dat hij dat kan.
           Christus bezit alle zielen vanwege de Vader en daar kan u zien hoe de Harten van Jezus en Maria een enorme activiteit vertonen in sterk beleefde empathie met al die zielen, goede en slechte, omdat Jezus hen met geen mogelijkheid kan vergeten uit gehele gehoorzaamheid aan de Vader.
           De heer P.J.T. Derks is en wijs man met een zeer ruim begrip over integer leven.

 45. Ik hou de profetische tekenen wel in de gaten—– breking news !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Abraham-akkoorden?

  15 september 2020, ondertekening van de Abraham-akkoorden

  11 mrt. 2012 · Shabbat van de Rode Vaars 🕍 Shabbat Parah voor het Hebreeuwse jaar 5784 begint bij zonsondergang op vrijdag 29 maart 2024 en eindigt bij het vallen van de avond op zaterdag 30 maart …

  Is 1290 dagen

  Derde tempel inwijding

  28 maart is de 87ste dag van het jaar (88ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

  Dat is precies de dag dat Jezus in de woestijn door Satan bezocht werd

  Staat Israël uitgeroepen | 14 mei 1948 | GESCHIEDENIS

  Ik volg de derde tempel ontwikkelingen op de voet

  Wie meer wil weten over de rode koe als offer kan hier kijken

  NIEUWE INSIDER INFO: Update voor rode vaarzen 2024 die u MOET ZIEN – Datums en impact op de WERELD

  https://youtu.be/_w6xSe5y2yw?si=uMuNZWXpIc7k5_-K

 46. 19 maart Lente-equinox
  24 maart is het echte Poerim! 💍🥂🍾
  24 maart – Maan-penumbrale Eclips
  25 maart – Volle Maan
  28 maart – Offer van rode vaarzen
  29 maart – “Goede Vrijdag”
  31 maart – Ishtar Easter en Amerikaanse aanval 🤷🏼‍♀️

  Jezus werd op 29 maart gekruisigd en op 1 april weer tot leven gewekt volgens de Gregoriaanse Kalender, en de bozen – dit addersgebroed weet het!..denk aan tijdzones. April Fool’s Day is een aanfluiting. Ik denk dat dit het ook is. Ik houd dit tijdsbestek sinds begin februari in de gaten en ik heb eindeloze bevestigingen gekregen.

  Er zijn dus 2 groepen? één 1290 dagen en andere 1335 dagen?

  Jezus ZELF zei ❤https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+12%3A36&version=KJV

  Maranatha!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht