Onnatuurlijke Gekunsteldheid

Bij de nieuwste trend in het hotelwezen verdwijnt de benaming “hotel” en tevens de naam van het hotel. Een gewoonteklant stapt binnen en verschiet van het veranderde decor. Aan een slordige balie zit een slonzige vrouw in uniform slaperig en verveeld de binnenkomer aan te kijken. Op de verwondering van de klant antwoord zij gestreng dat hij hier niets meer te zoeken heeft en onmiddellijk moet verdwijnen. Een oude maar gewapende veiligheidsagent komt te voorschijn. Geen uitleg! Wegwezen! Nu! De klant vlucht in ontreddering.

Welkom in de nieuwe wereld van gepamperde vreemdelingen en verwaarloosde inboorlingen. Hoevelen hebben het nog steeds niet goed begrepen, menen nog in opstand te kunnen komen en verheffen hun stem om hun burgerrechten op te eisen. Opstand zal niet meer baten. Een mogelijke burgeroorlog wordt tegelijk verweten en aangemoedigd. De blanke ‘overheerser’ is inherent slecht en mag worden verdrukt, verdreven of zelfs uitgemoord.

Sedert zowat einde jaren 1970 werden o.a. leegstaande seminaries en kloosters ingenomen door sociale diensten. Busjes werden ingelegd om dagelijks mensen aan te voeren en tegen de avond weer naar huis te brengen. Sommige burgers lachten smalend om de afbouw van de grote katholieke wereld maar anderen voelden de hartepijn snijden en konden niet tot berusting komen en slechts hopen en bidden voor verbetering.

Of men het mij zal vergeven weet ik niet, maar ik neig er toe de samenleving te vergelijken met hetgeen zich afspeelt in de nieuwe sociale wereld van gekunsteld welzijn. Aangenomen dat u ernstig gelovig bent zal het voor u vanzelfsprekend lijken dat in al die diensten de zorgwerkers allen een groot hart willen tonen uit christelijk geloof in zuivere liefde want dat is wat de mooie zeer kleurige folders en wekelijkse minikrantjes u suggereren.
De realistische waarde daarvan hangt volledig af van de ingesteldheid van de persoon.

Stel u bent een goedmenend christen en u wordt slechtbetaald chauffeur van een klein busje ten dienste van een instelling. U geniet toevallig het grote geluk de medewerking te krijgen van een gepensioneerde maar vaste begeleider die een groot hart heeft en mensen echt wil begeleiden, ook al is hij of zij socialist en goddeloos. De praktijk is hard. Een der klanten is een stoere man van middelbare leeftijd die men geen seconde uit het oog mag verliezen want hij is zeer sluw en maakt direct misbruik van de onoplettendheid van eender wie in zijn omgeving verblijft om die persoon te overmeesteren in een wurggreep. Als mentaal gehandicapte is hij het gewoon van in het busje te worden vastgeklonken met minstens twee gordels. Niet alleen hij bepaalt de sfeer want er is ook nog een man die een dromer is met mooie gedachten, maar onbewust van zichzelf reageert hij wild agressief wanneer hij wordt lastig gevallen. Deze in zich zachte dromer wordt voortdurend gesard door een oudere vrouw. Deze drie mensen zitten op hun vaste plaats zo ver mogelijk van elkaar verwijderd. Gelukkig zijn er ook enkele intelligente klanten die kunnen lezen en schrijven en grapjes vertellen maar niet zonder begeleiding mogen blijven. Twee aandoenlijke klantjes zijn vooral lichamelijk zwaar misvormd, kunnen zich niet goed uiten maar blijken goed wakker en oplettend en bereid tot grapjes. Een jong meisje kreeg de boodschap dat haar oude moeder naar een rustoord moet en zijzelf moet dan inwonend blijven in de instelling. De dag nadert dat zij voor het laatst van huis wordt gehaald. Een grote valies bevestigt haar onmiskenbaar wat onvermijdelijk is. Het kind ziet erg bleek. Onderweg moet zij overgeven. Gelukkig hebt u als chauffeur het nodige materiaal en een grote kruik water bij de hand om in minimumtijd zelf alles op te kuisen. Zij kan goed opschieten met de oudere vrouw in het busje maar die beseft nauwelijks wat er gaande is. Achteraf blijkt dat het meisje slim is om dikwijls uit de instelling te ontsnappen. De meeste zorgwerkers zijn nauwelijks nog christelijk en weten ook niet meer goed wat daar bijzonder aan is. Alle mogelijke medicamenten worden dagelijks rondgedragen zoals in een ziekenhuis.

Nog weinig tijd van weelderige vrijheid rest ons. De hele wereld zonder grenzen verandert zienderogen in een reusachtige instelling. Om u altijd met spoed te vinden en te herkennen krijgt u onder dwang een ID-chip ingeplant en bent u verplicht op gezette tijden uw positieve mening te verkondigen over de nieuwe wereld. Op negatieve reacties wordt u een gepast en degelijk voorbereid antwoord geschonken, en fysiek benadrukt, hetgeen u liever nu nog niet wenst te overdenken. Denk toch maar eens even aan communistisch China waar dergelijke praktijk uiterst grondig werd uitontwikkeld onder Mao en heden verbeterd met behulp van de nieuwste technologie.

Wie nog niet klaar is met zichzelf aangaande de anormale toestand en geen natuurlijk en oprecht levendig gebedsleven kent en daar moeilijk kan toe komen door onwetendheid, of brutale ontkenning van het bestaan van de geestelijke wereld, moet nu toch stilaan de paniek voelen aankomen. Wie kan nog hopen op een politieke oplossing? Alleen de gekunstelde burgertjes kijken in vertwijfeling uit naar Brussel. Maar Brussel en heel Europa lacht u kwaadwillig uit, recht in uw gezicht.

Per consequentie tracht ik, alleen op deze pagina, te modereren zodat het een zeer kleine voorsmaak kan worden van wat ons allen te wachten staat.

          Door de oneindige verdiensten
          van het allerheiligste Hart van Jezus
          en het onbevlekt Hart van Maria
          bidden wij voor de bekering van de arme zondaars.

Auteur:Hypoliet

40 commentaren op “Onnatuurlijke Gekunsteldheid

 1. De Antwerpse krant GVA bloklettert “Niet Poetin maar één Amerikaan heeft het lot van Oekraïne in handen: hoe Mike Johnson politiek boven mensenlevens zet”.

  Dit is weeral een ontzettend pijnlijk voorbeeld van onnatuurlijkheid en gekunsteldheid van media die niet meer WILLEN weten dat God Schepper is van hemel en aarde.

  Mike Johnson, republikein, werd enkele maanden geleden als voorzitter van “The House” verkozen ter vervanging van zijn goddeloze voorganger. Mike Johnson is Katholiek en heeft een prachtig en voorbeeldig Katholiek gezin. GVA verwijt hem brutaalweg dat hij Katholiek is!
  Iedereen kan nu weer eens zien hoe totaal verduisterd de media bij ons geworden zijn.

  Je mag de ergste misdadiger zijn en na de zoveelste moord loop je dezelfde dag weer vrij rond, maar je mag niet meer katholiek zijn, want dan ben je erger dan een misdadiger ???

  1. In 1945 stonden de zeer sterke Amerikanen tegenover de uitgeputte Russen op Duitse grond. Generaal Patton wilde Rusland binnentrekken maar kreeg een Amerikaanse “Njet !” vanwege de Amerikaanse overheid. Maar omdat Patton Amerikaanse steun bleef zoeken werd hij vermoord.
   Het is duidelijk dat het om een groots opgezet plan gaat om de hele wereld communistisch te maken.
   Ten tijde dat de Berlijnse muur viel waren er stemmen die zeiden dat de muur richting Westen viel.
   Duidelijk !

  1. Frank, ja, ik hou hier niet van, en ik ben er zo goed als zeker van dat de andere publicerende auteurs daar evenmin van houden.
   Maar het is slechts alleen op deze ene pagina en het past wel bij het artikel.
   Benieuwd wat dit oplevert.

 2. Tja, Hypoliet, het is een rare wereld geworden. Zij is er de laatste 50 jaar niet op vooruit gegaan.

  Nederland wordt ook vies en on-Nederlands. Utrechts Hoog Catharijne lijkt de onderwereld zelf wel. Het land lijkt in de greep van onbeschaafde lieden. De mentaliteit van het Amerika is komen overwaaien. De kerk heeft haar betovering verloren. De mensen zijn op een zeer vakkundige wijze berooft van hun spiritualiteit en krijgen daar de koude onbezielde realiteit voor terug. Nietszeggende televisie, kranten die door roversbenden zijn overgenomen, massamedia is de waarzegger van het volk geworden. Scholen zijn hersenspoelfabrieken geworden, winkels zijn holen van ongezonde en onnatuurlijke rommel geworden. Zogenaamde ziektes worden als wapen tégen het volk gebruikt, zo het werkelijke ziekmakende vergif maskerend.

  En nee, dat komt niet door ongeloof. Was dat maar zo simpel. Het komt wel door zeer uitgeslapen zakenmensen en machtige heersers die achter de coulissen aan de touwtjes trekken. Geloof staat daar los van, meen ik. Ongeloof kan inderdaad tot immoraliteit leiden, maar men moet niet de denkfout maken de immoraliteit door geloof zou verbeteren. Het helpt er wel bij, maar het is een gevolg en geen oorzaak.

  Ik bedoel: Wanneer we verkeerd kijken, dan zien we ook geen oplossingen. Daarom zeg ik dat het niet door ongeloof komt, maar het komt eerder door de overgewaaide immorele mentaliteit van bepaalde zeer rijke, machtige, zelfzuchtige lieden. De wereld is al eeuwen in handen van mensen die niet goed zijn. Dáárom is de wereld slecht. Niet door ongeloof. Het is mensenwerk van een grote groep uiterst machtige lieden die al eeuwen en eeuwen de landen in het verderf storten.

  Ik zeg niet dat geloof niet zou kunnen bijdragen aan een betere wereld. Zeker is een spirituele mensheid eerder een moreel beschaafde mensheid, dan er een van graaiende zichzelf verrijkende patsers, dat wel. Maar spiritualiteit kan nu eenmaal niet op tegen miljarden goudstukken en tegen bizar grote corporaties! Wie dat niet ziet, is wereldvreemd, lijkt mij. En ik zeg dat niet met plezier. Ik zie het zo. Teveel geloven is dan misschien wel fout, want het kan verzwakt maken; en men maakt daar misbruik van. Doe laatsten walsen over gelovige zachte types heen. Die zijn juist blij als ze zo weinig tegenstand ondervinden als ze hun smerige plannen ten uitvoer brengen!

  Geloven in de goedheid is goed, vind ik. Geloven in een Schepper ook. Geloven in de wijsheid van Jezus ook. Maar dan houdt het wat de wereld betreft op. We moeten dan doen. En als dat doen afschuwelijk verstoord wordt door bandieten, piraten en rovers, dan helpt bidden niet. Dan moet er opgetreden worden.

  1. Raphaël,
   nadat mijn vader overleed in 2013 nam ik een jaar vervroegd pensioen en dan nam ik me voor er werk van te maken dagelijks naar de mis te gaan. Omdat ik niet beter wist ging ik naar de moderne mis. De enige manier om dagelijks te kunnen gaan was door iedere dag met de auto naar een ander dorp te rijden. Dan bleek algauw dat men daar altijd dezelfde mensen aantrof die hetzelfde deden als ik, dagelijks met de auto naar een ander dorp. Zo ging ik dan ook naar diverse gebedsgroepen. Het was allemaal echt aangenaam en zo leert men altijd weer diezelfde mensen ook een beetje kennen. Zo kon ik dan met vier passagiers in de auto dikwijls naar Banneux gaan en dan baden we al tijdens de rit een rozenhoedje. Iedereen vriendelijk en tevreden. Maar eenmaal daar aangekomen veranderde de mentaliteit. Daar wil ik echter niet over uitweiden. Uiteindelijk bleek dat ik slechts met twee mannelijke vrienden in Banneux ook de kruisweg kon doen en daarna het internationale rozenhoedje in de kapel die daar voor bestemd was en in veel talen samen. Dat sommigen Banneux alleen als een uitstapje beschouwden heb ik nooit kunnen begrijpen. Dat betekende uiteindelijk dat er slechts twee ernstige mannen waren onder die groep gelovigen.

   Daar kwam dan ook nog bij dat in de omliggende parochies vreemde teksten als gebed werden beschouwd. Op mijn vriendelijk navragen bleek dat zij dat niet eens begrepen en niet geneigd waren het te overdenken. Vreemd toch. Toen ik dan de Latijnse H.Mis terugvond nam ik grotendeels afscheid van die brave maar erg oppervlakkige mensen. En zolang ik mijn auto nog kon betalen had ik slechts twee ernstige katholieke vrienden overgehouden.

   Wanneer ik dan toevallig nog eens enkele brave modernisten ontmoette en hen voorstelde met hen mee te gaan naar de Latijnse H.Mis vermits zij een voertuig hadden werd dat steevast geweigerd en somtijds zelf nogal onvriendelijk afgewezen. Over moderne paus en moderne bisschoppen mag men niets negatiefs zeggen. Dat viel dus ook al erg tegen en dat ongelukkige gevoel was eigenlijk wederzijds.

   Maar toen kwam het leugenvaccin en dan beschouwden ze mij als een vijand.
   Tja, wat te denken van zulke tweedeling onder gelovigen ?

   Men kan tegen niemand optreden. Bijna alle leiders, politici en bisschoppen heulen samen tegen het volk dat zich alles zonder begrip laat aandoen en zich laat meesleuren.

   1. @eric-b-l,
    Het door U geschrevene komt mij zéér bekend voor. Daar zit menige gelovige mee.
    Daarnaast zitten wij met menige ongelovige priesters + een ongelovige paus. En zie daar de crisis waar vele gelovigen mee zitten.

   2. “Over moderne paus en moderne bisschoppen mag men niets negatiefs zeggen. Dat viel dus ook al erg tegen en dat ongelukkige gevoel was eigenlijk wederzijds.”.

    Je bedoelt dat de andere katholieken jou niet begrepen en niet zo kritisch stonden tegenover de moderne paus en de hedendaagse bisschoppen?
    Tja, eric. Zo zie je de hersenspoeling in werking. Mensen zijn nu eenmaal eenvoudig te beïnvloeden, ook katholieken als ze niet oppassen.

    En wanneer ik zo eens naar gewone katholieke sites kijk dan valt me de politieke correctheid ook wel op. Die sites brengen het nieuws zoals dat wordt gebracht door hun algemene bronnen en er is verder geen vuiltje verder aan de lucht, lijkt het. Ergo, de gewone katholiek die zijn info uit de politiek correcte massamedia haalt, ook al is die katholiek, die weet niet beter of alles is gewoon alsof het normaal zou zijn. Zo ook met de politiek. De ‘christelijke politiek’ vind ik vaak zeer onchristelijk. Dus daar hoeven we het ook niet van te hebben.

    “Maar toen kwam het leugenvaccin en dan beschouwden ze mij als een vijand.
    Tja, wat te denken van zulke tweedeling onder gelovigen ?”.

    Tja, tweedeling? De ene (grootste) groep kijkt nu eenmaal naar de massamedia en laat zich daar door ringeloren, dus ‘voorlichten’, en de andere (kleinere) groep is wat kritischer. Die kleine groep gebruikt liever de eigen hersenen om dus zélf de wereld te bekijken en zo zijn eigen oordeel te vormen.

    Dat geeft uiteraard een ’tweedeling’. Dat lijkt wel zo. Maar als het goed is kunnen katholieken goed met elkaar praten en elkanders overwegingen bekijken en heroverwegen.
    Maar, dat is waar, denk ik, mensen kunnen (bijna) niet op tegen die stormvloed van indoctrinatie over hen uitgegoten tijdens de corona, ook al zijn ze gelovig. Er werd zeker 2 jaar lang, élk uur tijdens élke nieuwsuitzending gesproken over corona. Hoe eng en slecht het wel niet was! Mijn hemel, wát een overdrijvers! In élk programma werd er wel iets over gezegd. In élke krant werd er over geschreven, in élk tv-programma zal er wel over gesproken zijn. Op elke werkplek werd het wel eens besproken, in de winkel, op school, op de universiteit. Het internet stond vol met filmpjes, de ordinaire sites brulden er elke dag over. Enzovoorts. Allemaal voorgekookte meningen werden er verkondigd.

    (Ironie:) ‘En dan kom jij aan met een andere mening? Jij? Een enkeling? Dan moet je wel een héél sterk verhaal hebben, áls ze al naar je willen luisteren! En wie wil luisteren naar een mens die iets naars te vertellen heeft, luisteren naar een mens dat verteld over iets dat met ziekte te maken heeft? Die mensen krijgen daardoor juist angst voor de dood of angst voor lijden. Ik denk dus dat weinigen graag naar je zouden luisteren.’. (einde ironie)

    Dát is nu eenmaal zo. En dan die conditionering; die gaat diep en beklijft erg goed. Sommige mensen lijken wel als dieren, zo goed afgericht als zijn ze! Het is triest, maar kijk maar eens goed. Het is waar. Kijk en AANSCHOUW.

    Ik denk dus dat het niet met geloof te maken heeft, die beïnvloeding van de medemens. Ook niet met een richting binnen dat geloof zoals latijn of niet. Althans niet betreffende de leken. Die leken volgen gewoon het bekende pad en denken verder niet teveel zelf na over ziektes, veranderde gewoontes in de kerk, of buitenlanders. Weten zij ook veel? Ze zijn geen dokter of chemicus, laat staan sub microbiologisch expert.

    Die tweedeling komt dus niet door geloof, lijkt mij, maar wel misschien door de verschillende wereldbeschouwingen die mensen kunnen hebben. Weet men bijna niets over de wereld en ziet men of beter, herkent men bijna geen kwaad, of weet men wél meer, heeft men een ontwikkelde blik wat de wereld aangaat, en ziet men het gevaar dus wel? Dat is vaak de vraag, meen ik.

    “Men kan tegen niemand optreden. Bijna alle leiders, politici en bisschoppen heulen samen tegen het volk dat zich alles zonder begrip laat aandoen en zich laat meesleuren.”.
    Inderdaad staat men zwak, zo alleen en kan men bijna niet optreden tegen onrecht en onwaarheid. Maar zo is de wereld de laatste 2000 jaar wél geweest, meen ik. Men past zich aan aan de op dat moment geldende heerser, of men moet zo snel als mogelijk wegwezen uit de stad of uit het land.

    De (in feite) slavernij en afhankelijkheid was en is vreselijk, meen ik. We waren lang en zijn afhankelijk van de mensen die zichzelf heren plegen te noemen en elkaar in het duister opzoeken om de agenda te bepalen. Zo zit de wereld in elkaar, meen ik.

    Uiteraard kan men daar niet tegen optreden en uiteraard laat het grauw zich nu eenmaal (graag) meeslepen door het ’toneelstuk’ dat levenslang opgevoerd wordt.
    (Denk ook aan het alcohol gebruik, de porno, het gokken, meedoen aan de beurs of het casino, etcetera. Zo is de wereld van de boze.)

    En wanneer een deel van de kerk zich wat laat meeslepen met de waan van de dag, dan kunnen we concluderen tot welk kamp dat deel behoort en welk vlees men in de kuip heeft. Dat is wellicht een ontluisterende conclusie, maar dat is dan maar zo. Dan zullen we het zelf moeten doen, denk ik. Dan moeten we de wet van de naaste liefde betrachten in een nare wereld en maar hopen dat de naarlingen zoveel als mogelijk buitengehouden worden.

    1. Raphaël,
     de eerste tweedeling kwam na Vat2, een tweede tweedeling kwam door Covid plus vaccin.
     en wanneer de ID-chip-inplant zal verplicht worden kunnen we misschien zelfs spreken van een derde tweedeling.

     Ik hoorde een priester vertellen dat hij zich liet vaccineren omdat hij anders sommige zieken niet meer zou kunnen bezoeken om hen te bedienen. Ik vond dat akelig en ik moet bekennen dat ik in zijn plaats niet de moed had gehad. Dat wringt nog steeds bij mij. Maar ja, men laat een kind en eveneens een ziel niet verhongeren. Ik zou die zieke een mailtje of een brief gezonden hebben en hem voorgesteld dagelijks een geestelijke biecht en communie te doen. Lijkt me wel aanvaardbaar en redelijk want het verbod van toegang tot een ziekenhuis was toch tijdelijk, meen ik, of niet? Ik moet misschien besluiten dat ik niet erg dapper zou zijn.

     Maar wel lijkt het me dat ernstige gelovigen dieper nadenken en meer precies zijn in hun sociaal werk, waardoor zij zich de haat van ongelovigen op de hals halen. In dat soort zaken, tenminste van zodra ik een probleem bemerk of kan inschatten (door gebed en overweging) ben ik dan toch nogal dapper, maar nog niet om over op te scheppen.

     Ziet u, Raphaël, ernstig geloven veroorzaakt de aanleg tot dapper willen zijn. Ongelovigen halen achteloos hun schouders op. Jezus was bereid zich te laten doodfolteren uit gehoorzaamheid aan de liefde van de Vader.
     Daarmee lijkt het me bewezen, Raphaël, dat het geloof een zeer groot verschil kan maken.

     1. eric,
      Inderdaad zijn zeer gelovige mensen vaak erg fijn in de omgang, dat is mijn ervaring ook. De beste liefste mensen in bijvoorbeeld een ziekenhuis vond ik altijd de nonnen. Mee eens. Het geloof kan een groot verschil maken.

      Echter, wat ik aan jou probeerde te melden is dat er naast geloof soms ook kennis nodig is. Zonder kennis staat een gelovige soms erg kwetsbaar in de wereld en hij zou door slechte mensen ernstig in de maling genomen kunnen worden.

      Daarom zouden de mensen naar elkanders waarschuwingen moeten luisteren. Want anders zijn ze niet gelovig; ze geloven hun naaste niet eens. Naastenliefde is ook elkaar geloven. Uiteraard alleen als je de ander vertrouwd, men zal geen dwaas zijn. Maar zoals geschreven staat zal een apostel zich gedragen als een duif; argeloos, maar tegelijkertijd als een slang; listig. Doet hij dat niet, dan leidt dat een zonde.

      Dus, weet dat alles wat je schrijft tegen je gebruikt kan worden, zeg ik jou. Wees als en duif en een slang tegelijkertijd; Lief, maar niet al te dwaas.

      1. Raphaël,
       kennis is uiteraard belangrijk, maar ik meen dat gedienstigheid in alle omstandigheden beter kan zijn. Niet zomaar lief zijn bedoel ik. Wordt men daar op misbruikt dan hoeft dat niet direct een probleem te zijn, het wordt vroeg of laat toch duidelijk en dan kan men het op een ironische of grappige manier vergeven en dat leidt meestal tot een verbeterde verhouding.

       Mensen met een grote helderheid of IQ zien en begrijpen snel en dat is naar ik meen ook zo met kennis. Met kennis denk ik dat men snel zich riskeert te verheffen tot een relatieve machtspositie. Maar ik meen dat ik mag zeggen dat altijd bereid zijn tot gedienstigheid altijd tot een goed einde leidt omdat een christen geen lange tenen heeft. Dat kan soms lang duren.

       Ik vraag me af of goddelozen eigenlijk beseffen dat zij fantastisch kunnen genieten van de christelijke wortels van onze cultuur zonder daar nog langer rekenschap of respect voor te geven. Dat zij dan gemakkelijk zeggen kijk eens hoe soepel ik ben voor iedereen. Ik vrees dat die nieuwe cultuur niet sterk staat en weinig uithoudingsvermogen bezit. Ik vrees ook dat zij snel de hoop op beterschap verliezen wanneer de wind uit een slechte hoek waait. Zeer kwetsbaar denk ik.

       Jezus als supergevoelige Mens is dan ook meer kwetsbaar, maar Hij kan oneindig geven en vergeven, toch zeker wanneer men Hem oprecht blijft respecteren tot aan de lichamelijke dood want dan is de gerechtigheid onafwendbaar. Dat wordt door de moderne mens waarschijnlijk niet meer begrepen en over de dood moet men tegenwoordig liefst zwijgen.

       Welk een contrast : christelijke vrijheid in gedienstigheid tegenover sociale dwang van socialisme en communisme.

       1. @eric-b-l,
        Daar heeft U op ’n prachtige manier weergegeven wat U innerlijk beweegt + wat het R.K. geloof innerlijk voor enorme (niet voor te stellen) rust, vrede en vreugde zorgt.

       2. eric,
        Wanneer jij gedienstigheid beter vindt dan kennis, dan is dat zo voor jou. Jij maakt die keuze.
        Echter wanneer men de kennis (de wijsheid dus) niet waardeert, dan zal men de gevolgen daarvan zelf moeten dragen. En dus ook meer moeten zwijgen.

        1. @Raphaël,
         U begrijpt de diepgang niet: het is juist die enorme innerlijk (niet voor te stellen) rust, vrede en vreugde zorgt. En die rust dwingt als het ware om je geloof te uiten.

         1. @Raphaël,
          Zie het als de liefde: als je wérkelijk van iemand houdt, dan kan je je bijna niet inhouden: dat moét je laten blijken.

          1. P.J.T. Derks,
           Inderdaad, liefde wil zich laten gelden. Dat geldt ook voor mij. Maar begrijpt U dan niet, dat ik daarom hier aanwezig ben, mijn beste? Schrijf ik hier soms voor mijzelf?

         2. P.J.T. Derks
          U bedoelt dat U dénkt dat ik de diepgang niet begrijp. Ik kan U mededelen dat ik de diepgang wél begrijp, immers hoe zou ik er anders over kunnen oordelen?

        2. Raphaël,
         ik dacht altijd dat kennis en wijsheid twee verschillende dingen zijn. Wel kunnen beide macht verschaffen. Een wereldse wetenschapper kan trots zijn op zijn verworven kennis, maar ik meen te mogen zeggen dat hij daarom nog niet wijs is.

         Een ernstige christen verwerft wijsheid uit de bereidheid tot gedienstig zijn. Dat is meestal wijsheid in liefde. Dat leert men al doende en dienende en met vallen en opstaan. De meest natuurlijke leerschool lijkt me.
         Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?
         Want liefde kan zuiver geestelijk zijn en die kennis leert men niet op school.
         Daarom denk ik dat men een onderscheid kan maken.

         Misschien ben ik muggen aan het ziften, maar ik kan een beetje kennis hebben over menselijke verhoudingen en dan kan ik met die kennis heel veel doen. Terwijl als ik een beetje wijsheid verkreeg ik me eigenlijk gedwongen voel tot liefdesplicht. Dit laatste is een beperking voor de wereldse mens, echter niet voor de christen die door de liefdesplicht grote geestelijke tegemoetkomingen kan krijgen. Ik zou zeggen : kennis is mooi en ook verheugend maar het mist de rijkdom van de geestelijke tegemoetkoming en die vreugde van die wijsheid bevrijdt een mens van het gevaar zich aan machtsverlangen over te geven.

         Ik zou ook nog zeggen : kennis geeft me inzicht over het leven, maar wijsheid is, als “de vreze van de Heer”, het ultieme respect voor God, het ware leven zelf, als be-leving van waarheid.

         Raphaël, u hebt filosofisch inzicht. U kan dit waarschijnlijk beter verwoorden dan ik. Misschien mis ik de juiste woorden om te beschrijven wat ik bedoel.

         1. Je muggezift inderdaad behoorlijk, eric.
          Zonder kennis van God bijvoorbeeld is er weinig wijsheid. Zonder kennis van de schepping is er niet wijs om te gaan met de schepping. Zonder kennis van vergif kan men anderen niet beletten om het te nemen.

          Maar waar het mij met jou omgaat is dat ik lees dat JIJ hier opgejaagd wordt en ik tracht je te helpen daartegen, snap je dat niet? Daarom zeg ik, schrijf minder en vooral minder over jezelf hier.
          Dan maak je je minder kwetsbaar. Dat is kennis en wijsheid. meen ik. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud.

         2. @eric

          “Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?”

          Als u uw blindheid eens aflegt:

          1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor4)

          als men als christen er vanuit gaat dat geen mens Christusgelijk Weten(Kennis)= Godgelijk Weten(Kennis) = Vol-Profeten Weten(Kennis) = Vol-Profetisch Weten(Kennis), trapt men de hele Bijbel en De Christelijke Religie ondersteboven, Dan is geen één Leerstuk, geen één vorm van Traditie, geen één Getuigenis nog staande, dan wordt alles gissen!

          Uw vraag zegt dat u aan uw eigen leer en traditie twijfelt, elke profetische boodschap niet echt waar is, en daarmee de evangeliën en brieven en noem maar op in de bijbel niet meer is dan een verhaal van een verhaal verteller die niks heeft gezien in echt!

          Dat is waar ik de hele tijd tegen strijd! U en velen gaan ziende blind voorbij aan 1Kor 4; 1-5 en John 16;12-26a John 13; 34 en John 15: 9-12 !
          U wilt niet waar hebben dat Vol-Profeten God Gelijk Weten en Kennis Hebben want hoe anders kunnen zij God Gelijk Volmaakt Oordelen?

          Daarom krijgt u van mij geen ruimte! U wil niet Goed Onderzoeken dan moet u uw mond houden want elk woord die u wel spreekt of schrijft is dan deels/geheel misleiding ten zij men vraagt!

          En ik waarschuw want als de Tijd van De Twee Getuigen aanbreekt wordt iedereen die anders dan Zij Zeggen gebonden aan hun woorden en moeten zij de prijs betalen van hun misleiding, want de Gods Maat van Barmhartigheid is Vol en iedereen belandt op diens stervensbed!

        3. @ PJ.T. Derks,
         dank u voor het zeer beknopt beschrijven. Ik ben meestal traag om iets uit te pluizen.

 3. Als u, moderator, weg haalt, waarom dan niet gewoon bannen, wilt net doen als Eric uw handen in onschuld wassen, wees een held en voeg weghalen dan gelijk met bannen, dan doet tenminste niet achterbaks schijnheilig als nu!

  1. Henk,
   een wederwoord gun ik u nog wel, dus alleen op deze pagina tracht ik te onderzoeken in hoeverre dit ‘modereren’ kan.
   Om werkelijk uit te bannen zal er vermoedelijk een bestuursvergadering moeten gepland worden.
   Dat hoeft niet direct, we zien nog wel. Niets overhaast doen.
   Maar, Henk, u ziet nu zelf dat de pagina meer overzichtelijk blijft.
   Iedereen meer vrede.

   1. @eric-b-l,
    E reactie van 28 februari 2024 om 18:27 uur toont Uw eerlijkheid + de eerlijke bedoelingen van het bestuur van deze site.
    Mijn voorstel: vóór de bestuursvergadering een H. Mis bijwonen.
    Ik wens U en het gehele bestuur veel wijsheid.

   2. een wederwoord gun ik nog wel…..wel natuur gemuilkorft en dwangbuis, leven de blinde orthodoxe katholieken

    ach een bestuursvergadering….de geest van rorate waait rond, zou bijna hopen dat hetgeen mogelijk in de toekomst ligt bewaarheid wordt, en men hier geloochenstraft wordt…., ik ben niet op genoegdoening uit, dat mag Christus Regelen

    1. @Henk Gadellaa,
     Aan Uw antwoord is óverduidelijk dat U geen enkele bestuurservaring heeft. U heeft waarschijnlijk zelfs geen gezin (waardoor U zelfs geen enkele ervaring heeft in leiderschap).

 4. wat een macht hé Eric wegvegen zonder dat er een ander iets aan kan doen! Wee u! Die steen die u gooit zal uw onheil zijn omdat u Onrechtmatig Oordeelt

 5. Raphaël,

  Maak u geen illusies; achter de machthebbers van vlees en bloed van de “Nieuwe Wereldorde” werken praeternatuurlijke aanvoerders en machten. De leiders van de duistere sekten die het systeem besturen staan in contact met die entiteiten via zwarte riten waarover de magiër Alphonse Louis Constant schreef; in de paganistische oudheid stonden heidense priesters via dat soort riten in contact met hun “goden”, en die “goden” geven heden bevelen aan de leiders van maçonnieke loges en andere gnostische sekten. De donkere entiteiten selecteren magiërs in de sekten om die riten uit te voeren, en Constant schreef over hoe mensen die dergelijke riten doen gefolterd en gedood kunnen worden door de demonen die zij oproepen.

  De anti-maçonnieke katholieke priester Ernest Jouin vroeg aan een kind dat uitgestuurd werd door de sektariërs om geconsacreerde hosties te stelen waarom ze dat deden, gezien zij apostatische priesters in hun rangen hadden; het kind antwoordde dat ze schrik hadden dat zij niet consacreerden.

  Herinner u dat op het eiland van de Joodse Jeffrey Epstein een heidense tempel stond.

  Jules Doinel, stichter van het neo-katharisme, zei dat de reconstructie van het katharistisch ritueel voor de gnostische kerk die hij opgericht had geschiedde via praeternatuurlijke manifestatie. Crowley stond in contact met een praeternatuurlijke entiteit; Helena Blavatsky, stichteres van het Theosofisch Genootschap, stond in contact met entiteiten die zich “meesters” lieten noemen. Een psychologische operatie die nu uitgevoerd wordt is het valselijk introduceren van de entiteiten met wie de machthebbers in contact staan als “ruimtewezens”; de “UFO”-fenomenen die mensen beschrijven hebben de eigenschappen van demonische actie zoals de exorcisme-doctrine van de katholieke Kerk die beschrijft, en er zijn getuigenissen van mensen die ontkwamen aan “UFO”-ontvoeringen doordat zij tot de christelijke God baden.

  Recentelijk schreef u het volgende: “Zelfs van Jiddu Krishnamurti leerde ik veel. (Aanrader, vind ik)”.

  Beseft u dat die Indiër onder de invloed gestaan heeft van Annie Besant, die beweerde dat hij een incarnatie van Maitreya was, en de Theosofische Vereniging waar zij toen leidster van was? Die Theosofische Vereniging beweerde dat de satan, die zich “Lucifer” laat noemen door zijn knechten, intelligentie gegeven had aan de mensheid en dat door hem de mens onderscheiden werd van dieren. De stichteres, Blavatsky, heeft in de negentiende eeuw meegevochten in de oorlog van de vrijmetselaars Mazzini en Garibaldi tegen de Pontificale Staten. De VN-geconnecteerde “Lucifer Trust” is theosofistisch en dient ook de onzichtbare “meesters” van de Theosofische Vereniging.

  Wanneer u spreekt met mensen die vroeger diep in het occultisme gestoken hebben maar die zich ervan afgekeerd hebben zullen zij u spreken over de praeternatuurlijke manifestaties bij dat occultisme. Dat de aanhang van het occultisme zeer gegroeid is in deze tijd komt doordat satanisten de architecten van de moderne maatschappij zijn. Neen, het zijn niet alleen mensen van vlees en bloed die ellende en miserie over de volkeren brengen; achter hen werkt een oude horror die duizenden jaren lang gecomplotteerd heeft tegen God en het Huis van Adam. Het gaat over machten die in eigen land alleen verslagen kunnen worden door het katholicisme; door irreligieus secularistisch politiek activisme gaat dat niet.

  Dat betekent niet dat men onwetend moet zijn omtrent wat de menselijke figuren van de “NWO” doen; zoals u weet heb ik hier dikwijls geschreven over de zichtbare menselijke smeerlappen die voortdurend kwaad brengen over de volkeren. Maar wat ik zeg is dat de “NWO” in de kern een satanische revolte tegen God is en dat het verzet ertegen fundamenteel godsdienstig moet zijn; weten en werken moet men doen, maar ook bidden.

  1. Waramund,
   Bedankt voor je antwoord.
   Wat Krishnamurti betreft: toen hij erachter kwam dat annie besant and charles leadbeater zich bezig hielden met ‘duistere zaken’ zoals het geloof in de Maitreya, heeft hij een eind aan de samenwerking gemaakt. Dit las ik in een biografie van Jiddu K.

   “Neen, het zijn niet alleen mensen van vlees en bloed die ellende en miserie over de volkeren brengen; . . . “, schrijft u.
   Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er ‘entiteiten’ zouden bestaan. Altijd heb ik dat ontkent en ik heb het niet op ‘waarzeggers’, ‘handlezers’, ‘occulte tafel-omhoog-brengers’, ‘nee-ja-zaken’ enzovoorts.
   Lang heb ik gedacht dat als men er geen aandacht aangeeft, het vanzelf doodbloed, maar in ieder geval stelt men er zich niet voor open. Ik heb het er moeilijk mee, als u begrijpt wat ik bedoel. Het liefst ontken ik het.

   “. . . weten en werken moet men doen, maar ook bidden.”. Met die conclusie kan ik van harte instemmen, mits die God wél positief en eerlijk en rechtvaardig is, uiteraard.

 6. Raphaël,
  u hebt me eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd.

  Zie : https://www.katholiekforum.net/2024/02/28/onnatuurlijke-gekunsteldheid/#comment-132074

  Het kwam me reeds eerder voor dat u en Frank D. en zovele wetenschappers angst voelen voor gevoel. Want wijsheid heeft verwantschap met gevoel, kennis heeft dat niet. Levenswijsheid verschaft levendig levensgevoel terwijl levenskennis slechts een stapel boeken of een database vertegenwoordigt of een van de vele manieren van werelds leven voorstelt.

  Bewijs dat wijsheid verbonden is met gevoel en emotie, liefde :

  — Nadat Maria ontdekte dat de wijn voor de bruiloft op was eiste zij van Jezus dat Hij een wonder zou doen. Jezus was niet echt opgezet met die vraag maar hij luisterde graag naar Haar en veranderde water in wijn.

  — Een moeder verloor haar enige zoon en de begrafenisstoet was al op weg toen Jezus daar voorbijkwam. Haar verdriet beroerde Jezus en hij wekte haar zoon weer tot het leven.

  — Een vriend van Jezus werd ziek en stierf en werd begraven. Zijn zusters waren diepbedroefd en Jezus kwam dus te laat volgens hen. Jezus zag hun verdriet en werd emotioneel getroffen en weende Zelf. Dan riep Hij Lazarus uit het graf te komen.

  — Jezus was gekruisigd en samen met hem twee moordenaars. Hij zag dat de ene moordenaar helemaal niet op moord en haat was ingesteld en zei hem dat hij samen met Jezus in het paradijs zou komen.

  Het loont dus werkelijk de moeite warme wijsheid te verwerven om de waarde van koude kennis te kunnen relativeren.

  Raphaël, u schrijft : “Zonder kennis van God bijvoorbeeld is er weinig wijsheid. Zonder kennis van de schepping is er niet wijs om te gaan met de schepping.”
  Maar de bijbel zegt : “De vreze Gods is het begin van de wijsheid”.
  Dus niet de kennis want wie kan beweren God te kennen ?
  En daarom ook : hoe kunnen wij de schepping kennen, zonder dat wij weten welke bedoelingen God heeft met Zijn scheppingswerk ?
  Hieruit volgt dat wereldse wetenschappers feitelijk slechts gissen en ons dan misleiden met evolutie en onduidelijkheden over een ons onbekende en vreemde ‘ruimte’.
  Dat kennis van wereldse wetenschappen erg koud is en zeer betrekkelijk is dus ook een feit.
  Tevens wordt geestelijke wetenschap zwaar onderschat en scheefgetroken door wereldse wetenschappers getuige daarvan de onzin die men aanbiedt aan o.a. de antikatholieke unief Leuven.

  De heer P.J.T. Derks had dus samen met mij gelijk :
  wijsheid heeft te maken met liefde.

  Raphaël, ik hoop vanharte dat u en Frank D. beiden oprecht bent, eerst voor uzelf, maar ook t.o.v. zovele zielen om u heen.

  1. @eric-b-l,
   U denkt véél dieper na dan wat ik lange tijd dacht. Daardoor bent U wijzer dan menigeen.

  2. eric,
   Natuurlijk heeft wijsheid ook met gevoel te maken. Liefde en wijsheid gaan inderdaad samen. Dus we hebben allemaal wel een beetje gelijk, denk ik.

   Of iemand anders hier oprecht is zul je met die ander moeten bespreken, niet met mij.

   1. Raphaël,
    u reageert op het woord van Waramund :
    “. . . weten en werken moet men doen, maar ook bidden.”. Met die conclusie kan ik van harte instemmen, mits die God wél positief en eerlijk en rechtvaardig is, uiteraard.

    Raphaël, het lijkt dat u voorwaarden stelt aan God. Maar ik begrijp dat u veronderstelt dat Waramund te goeder trouw is. Dat is eigenlijk niet mooi van u tegenover Waramund en evenmin tegenover God omdat u het geestelijk aspect van het christendom nadrukkelijk af lijkt te wijzen.

    God is Geest en God schiep engelen en sommigen werden ontrouw en men noemt hen duivelen. Dat weet u uiteraard. Dan is het toch vanzelfsprekend dat sommige mensen contact hebben en relaties beleven op veel verschillende wijze met diverse entiteiten.
    Vergelijk het met een Italiaans stadje waar de maffia oppermachtig is. De christelijke gemeenschap heeft het zwaar te verduren want allerlei ongewenste ontmoetingen zijn onvermijdelijk. Misschien is zelfs de burgemeester en verschillende ambtenaren plichtig geworden aan de maffiabaas. Een jongere kan gemakkelijk in hun vangnetten verstrikt raken en dan lijdt diens hele familie daaronder.
    Het contact met de altijd talrijk aanwezige entiteiten, engelen en duivels, in een christelijke leefomgeving is eveneens onvermijdelijk. Sommigen laten zich verleiden en dan ontstaat een zoveelste club van esoterisch denkende mensen die dan niet meer als christen betrouwbaar zijn.
    Dat is niet alleen voor u een probleem, maar voor iedereen.
    Ontkennen is zeer gevaarlijk. Moed is vereist en inzicht in deze materie mag men niet zomaar weigeren.
    Trachten rechtvaardig te zijn in werken, ondersteund door gebed, kan een christen een vaste grond bieden om entiteiten te trotseren want men mag de realiteit niet ontkennen.

    1. eric,
     “Raphaël, het lijkt dat u voorwaarden stelt aan God. Maar ik begrijp dat u veronderstelt dat Waramund te goeder trouw is. Dat is eigenlijk niet mooi van u tegenover Waramund en evenmin tegenover God omdat u het geestelijk aspect van het christendom nadrukkelijk af lijkt te wijzen.”, schrijf je.

     Dat jij een gesprek over zoiets belangrijks niet mooi t.o. mijn gesprekspartner vindt en daar conclusies uit trekt? Tja, misschien zou je niet te snel of helemaal niet moeten oordelen, zou ik zo zeggen.

     Valse goden horen nu eenmaal bij sommige occulte zaken. We zullen daar dus extra voor op moeten passen.

 7. God wil geen lauwe gelovigen. Hij wil dat wij het zout zijn, anders worden we weggegooid.
  Juist?
  “Men kan tegen niemand optreden. Bijna alle leiders, politici en bisschoppen heulen samen tegen het volk dat zich alles zonder begrip laat aandoen en zich laat meesleuren.” (eric-b-l) Als deze bewering waar is, als deze bewering stoelt op kennis ,.. dan is niets doen ‘schuldig verzuim’ en strafbaar. Actie is dan noodzakelijk. En de hand aan de ploeg slaan is dan een vereiste handeling, zonder dralen en zonder om te kijken. Nooit lauw zijn en altijd zout zijn.

  Ja, eerst bid ik. Ik bid altijd. En telkens hoor ik Zijn stem, Zijn oproep tot actie. Ik bid en hoor Zijn bevel. Het is de vreze Gods die mij dit laat schrijven.
  Ik zie het beeld van het Joodse volk onder leiding van Jozua die de opdracht had de volken die leefden in het Beloofde Land te verjagen of te doden. En men mocht zich allerminst met elkaar mengen. Zijn deze Joodse verhalen waarheid en echt gebeurd?
  Jezus is geen jota van de Wet komen veranderen. Het Joodse volk heeft Jezus gekruisigd en Jezus heeft het Joodse volk gestraft met de vernietiging van de tempel en Jeruzalem, met vele doden incluis.

  Is ons geloof gestoeld op wat mythische of etiologische verhalen? Of een gekuiste versie die de kolen niet waard is? Of is de Bijbel echt het Woord van God?

  Ik word niet blij van onze paus en ik word niet blij van dit forum en ik word niet blij van mezelf.
  ‘Massa damnata” zijn we allemaal.

 8. @J.B.,
  U verwart waarschijnlijk ’n bijbel met ’n forum. Een forum is ’n praatpaal.
  Een praatpaal is tegenwoordig ’n noodzaak wegens ’n fataal gebrek aan échte priesters én wegens de grotere bereikbaarheid van serieuze gelovigen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht