Wanneer het politiek te heet wordt, komt de liberalisering van euthanasie weer boven

Nu hun populariteit na het boerenprotest een nieuw dieptepunt bereikt heeft, staan onze politici opnieuw klaar met een “ethisch dossier”, wellicht om hun hopeloos achterhaalde maatschappelijke relevantie in de aanloop naar de verkiezingen nog snel even op te krikken. Hun nieuwe doelwit: de verdere liberalisering van de euthanasiewetgeving. 

Momenteel is euthanasie in België nog steeds verboden voor wilsonbekwame mensen.  Daarom kiezen bv dementie-patiënten er vaak voor, om hun euthanasie te laten plaatsvinden terwijl ze nog voldoende klaar van geest zijn om te beantwoorden aan wettelijke normen. Dit is natuurlijk nog steeds niet naar de zin van de euthanasie-lobbyisten, die het volledige beschikkingsrecht over hun leven willen opeisen, ook wanneer dit fysiek en/of intellectueel eigenlijk niet meer mogelijk is.  Om een draagvlak voor een verdere liberalisering van de euthanasiewetgeving te creëren, publiceerde “De Standaard” daarom een emo-artikel over oud-VRT-baas Jan Ceuleers die zijn leven in een vroeg stadium van dementie liet beëindigen: een vlot geschreven combinatie van familie drama en romantisering van wat eigenlijk neerkomt op suïcide. Het was duidelijk niet de bedoeling van de redactie van de Standaard, om een  “verworven recht” als euthanasie, zelfs op een genuanceerde manier, in vraag te stellen. Op dezelfde dag publiceerden ze trouwens al een artikel  over de plannen van Open VLD om komaf te maken met “de situaties waarbij ‘verminderde wilsbekwaamheid’ een euthanasie verhindert.“ In de hoofdrol: de euthanasie-zeloot bij uitstek, Open VLD senator Jean-Jacques De Gucht. 

De Gucht diende vijftien jaar geleden al voorstellen in, om euthanasie bij verminderde wilsbekwaamheid mogelijk te maken. Hij werd daarbij teruggefloten door politieke tegenstanders, die zich vragen stelden bij het doden van kwetsbare mensen, met als enig excuus dat hun leven onvoldoende kwaliteit zou bieden. Deze tegenstanders hebben trouwens voldoende historische redenen om zich zorgen te maken.  Er bestaat namelijk een steeds duidelijker wordende parallel tussen hedendaagse pro-euthanasie argumenten en deze van de Nationaal-Socialisten tijdens WWII. Ook deze laatsten vonden het aanvaardbaar, om mensen bij “onvolwaardig leven” of “maatschappelijke belasting” naar de andere wereld te helpen.

De discussie inzake “waardig leven” en “financiële druk” vormt vandaag nog steeds een heikel thema. Er worden almaar meer vragen gesteld rond de haalbaarheid en betaalbaarheid van de ouderen- en gehandicaptenzorg in een context van een snel evoluerende vergrijzing en geboortekrimp. Een groeiend tekort aan personeel en budget riskeren bovendien een desastreuze impact te hebben op de zorgkwaliteit en behoud van het systeem op zich. 

Zijn euthanasie en “preventieve” abortus dan het antwoord op de zorg-tsunami die ons tegemoet komt? Als Katholieken zou ons antwoord hierop een resolute “neen” moeten zijn. Nihilisme en dood zullen voor Christenen nooit een aanvaardbaar antwoord vormen op humanitaire uitdagingen. Dit komt neer op het accepteren van de “cultuur van de dood”, waartegen de H. Johannes Paulus II ons met zoveel aandrang verwittigde. De dood is de gemakkelijkheidsoplossing van een hedonistische maatschappij, die vooral niet geconfronteerd wil worden met de realiteit van de lijdende mens en zich verstikt in de eigen individualistische wanhoop. Wanneer men echter gelooft in een liefhebbende Christelijke God, wordt onze capaciteit tot barmhartigheid, hoop, innerlijke kracht en uiteindelijk geluk vermenigvuldigd. Het blijft dus onze taak als gelovigen om de nachtmerrie van de euthanasie, maar ook deze van de verwaarlozing in de zorg zoveel mogelijk tegen te houden en te blijven zoeken naar nieuwe, menswaardige oplossingen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

104 commentaren op “Wanneer het politiek te heet wordt, komt de liberalisering van euthanasie weer boven

 1. Goed artikel, maar met 1 kapitale fout: paus JPII is helemaal niet heilig en is nooit heilig geweest. Of hij in de hemel is weet ik niet vermits het mogelijk dat hij zich op het einde heeft bekeerd. Men kan wel voor zijn zieleheil bidden.

  1. Op 27 april 2014 werd Paus Johannes Paulus II door paus Franciscus heilig verklaard. De Kerk gedenkt hem op 22 oktober, de dag waarop hij in 1978 als paus werd geïntroniseerd.

 2. Katharina,
  Goed dat u de term emo-artikel gebruikt.

  Ik neem aan dat met die term een artikel bedoeld wordt dat op een uiterst geniepige manier inspeelt op de emoties van mensen om hen op die manier ernstig te misleiden.

  Aan dat misleiden is weinig méér te doen dan het wegnemen van de bron van de verleiding (dus weg met de verleiders zoals de massamedia bijvoorbeeld) en/of de mensen te verbieden deze gevaarlijke giftige woorden te lezen of aan te horen. (Er niet over lezen en er niet naar luisteren dus.)
  (Voorbeeld: Ik verbied mijzelf om bepaalde foto’s of filmpjes te zien, of om bepaalde teksten te lezen, aangezien ik mijn ziel zuiver wens te houden en te beschermen tegen slechte invloeden.)

  Het laatste is het makkelijkst. Wat niet weet, dat niet deert, zegt man. Leve de onnozelheid.
  Maar ik vrees dat de aangeboren nieuwsgierigheid én de babbelzucht van de mens bijna niet te stoppen is. En toch zou het het eerste zijn wat iedereen kan doen: valse informatie mijden als de pest. En wat is vals, vraagt men zich dan af? Tja, eigenlijk bijna alles. Zelfs reclameblaadjes en flutblaadjes.

  Een wijs katholiek zou eigenlijk niet meer moeten lezen dan het hoognodige. Dat is een eenvoudige mogelijkheid om niet verward te raken in leugens en slechte beïnvloeding.

  “Het blijft dus onze taak als gelovigen om de nachtmerrie van de euthanasie, maar ook deze van de verwaarlozing in de zorg zoveel mogelijk tegen te houden en te blijven zoeken naar nieuwe, menswaardige oplossingen, schrijf je.

  Het tegenhouden kan dus beginnen door het stoppen van het volgen van de massamedia. Gelovigen kunnen erop gewezen worden de nieuwsgierigheid te ’temmen’; nieuwsgierigheid leidt snel tot zonde. Dat zou een pastoor wellicht kunnen preken.

  Het stoppen van de eugenisten is ook moeilijk, want zij hebben heel veel geld, en dus veel macht. Het lijkt alsof de rasverbeteraars denken dat zij de natuur moeten bijstellen. Er zouden volgens die eugenisten teveel mensen zijn en er zouden ook teveel ziekelijke mensen zijn.

  We zullen het moeten doorstaan, denk ik. Mensen met veel geld en een sterke eigen mening, die stop je niet zo snel, blijkbaar. Bovendien lijkt het er soms wel op de wereld al langer door dit soort ‘herders’ bestierd wordt. Wellicht verzint men daarom zelfs wel oorlogen en ziektes; wegens het kunnen ‘uitdunning’ van bepaald teveel en te oud en te ziekelijk volk.

  Tja.

  1. Dit kan ik toch niet laten liggen, Raphaël. Meen jij dat nu écht? Of is het cynisch bedoeld?
   Als mensen (of dieren) nooit nieuwsgierig waren geweest – een aangeboren eigenschap trouwens – dan was het wiel niet eens uitgevonden. Dan kon geen enkele baby zich ontwikkelen.
   En wat die pastoor betreft: Hebben ze de mensen niet lang genoeg dom gehouden ter meerdere eer en glorie van God, en vooral van hun broodheren?
   Dezelfde argumenten van vroeger, tegen het aanleren van lezen en schrijven aan de ‘gewone’ mensen, worden nu gebruikt tegen de nieuwste vormen van communicatie: men zal er niet mee om kunnen gaan. Léér het hen dan in plaats van dat streven naar een onmogelijk verbod.
   En sorry, mevrouw Gabriëls, dat ik hiermee even van uw onderwerp afwijk.

   1. Frank,
    Je geeft het zelf al aan, we wijken zo te ver af van het onderwerp.
    Ik zou er erg graag over willen discussiëren, maar nu dus maar even niet.
    (Goed dat je er aan dacht, trouwens.)
    (We houden het voor een andere keer; 1-nieuwsgierigheid en en 2-domhouden, ok?)

  2. @Raphaël: het is inderdaad wijs om media selectief te gebruiken. Zelf kijk ik daarom geen TV meer. Wel is het belangrijk om kranten van alle mogelijke politieke strekkingen te blijven lezen, om te weten wat politieke tegenstanders te zeggen hebben. Je kan geen tegenargumenten formuleren zonder bronmateriaal.

   1. @Katharina

    Die ene Volmaakte Christusverschijning heeft alle Antwoorden, maar ja die is bij christenen niet gewenst, zoals ik al schreef De Volle Waarheid is de minst gewilde, velen zwetsen er over, er Heen Gaan, Christusgelijk Liefhebben, is er niet bij, een maar uitvluchten zoeken en maar voorbarig oordelen en doen alsof men inzicht heeft en niet meer heeft dan blind aangenomen leugens want een Definitie Die Niet Volmaakt Is en men als Volmaakt leert is een leugen net als satan liegt:

    17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
    een mens onbesmet voor zijn Maker?
    18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
    zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;(Job 4)

    Als God Volmaakt Creëert hoezo zijn er dan smetten? Creëert God niet Volmaakt zonder smetten?

    Om media selectief te kunnen bekijken moet men Goed kunnen Onderscheiden en Scheiden en hoe wil je dat zonder Volmaakt Zicht doen? Daarom zorg eerst dat uw oog Schoon Is!

    Maar ja er zijn er hier die verkondigen:

    Onnatuurlijke gekunstelheid:

    eric-b-l schreef:
    29 februari 2024 om 15:26
    Raphaël,

    Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?
    Want liefde kan zuiver geestelijk zijn en die kennis leert men niet op school.
    “Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?”

    Dan kan geen mens Volmaakt Oordelen! Frank blij want hij scoort een punt met een mens vindt nooit!
    Dat dit forum nog bestaat want men schopt elke Vol-Profetie in de Bijbel, Leer en Traditie onderuit en maar roepen: Christus redt! menw eet niet eens wie Christus is want dat die aan het kruis gestorven is kan nooit helemaal waar zijn want dan zou het een Vol-Profetie zijn en er wordt hier in het rond gebazuind dat geen mens De Volle waarheid Godgelijk Kan Kennen, dan is die getuigenis van Apostelen ook waardeloos

    Heb je mooi bereikt Eric! een echte moordende dolkstoot in Christendom: Ook gij Eric(Brutus)?

    haal hier ook maar weg. Eric, want je zou eens beschaamd kunnen staan

  3. Bravo voor uw duidelijke uiteenzetting. Ik ben het totaal met u eens. Als bevestiging stel ik mijn ervaring voor : ik was zeker 20 jaar lang een trouwe lezer van De Standaard. Deze vroeger betrouwbare en interessante krant werd plots een onleesbaar stuk propaganda pro Overheid, met de grootste en meest groteske leugens in binnen- en buitenlandse zaken zoals over Trump, Covid, Poetin, Oekraîene …. en natuurlijk sociale thema’s zoals LGBT, Woke, Evras enz. Ik kon ondervinden dat het het geval was van alle mainstream kranten alsook het mainstream TV-nieuws. Geen toeval dat ook de kerk aangevallen word, en ik stel vast dat de huidige Paus het spel mee speelt, helaas.

   1. @ Georges Lyssy

    Probeer het anders en? Er was een een levende heilige gekozen als Paus en die zag het niet meer zitten en trad terug en belande in de kerker van de toenmalige secretaris en is daar gestorven….

    een Paus is niet meer dan een hoofd van de RKK en kan niks meer dan binnen de lijnen van de leer bewegen, elke mogelijke verandering die daar buiten komt maakt “schisma”! Ga daar maar eens zelf zitten en oordeel dan waar de RKK hoort te zijn!
    Profeten zijn niet voor niets altijd “buiten” want ze Openbaren en stellen misstanden aan de kaak! Daarom worden ze gehaat en helemaal als ze Hemels kunnen binden: Christus mocht dan een veelal een ander leer verkondigen en wonderen doen, dat was niet het probleem: eens zou die dood gaan en dan verwatert het daarna toch, zo is het met elke profeet gegaan! Toen die een vijgenboom( een beeldspraak voor hoge sanhedrin positie) deed verdorren werd het menes! want dat betekende dat elke gelijke vogelvrij werd verklaard! Dat maakt dat men serieus op zoek ging hem te laten vallen en te doden!

    Dus een Paus kan niks en de orthodoxen wachten, deze Paus gaat ook voorbij….. en het geloofsvolk weet niet beter, die miauwt en kreunt een beetje en uiteindelijk als men sterft wilt men toch graag een ziekenzalving en gebed: ex aequo: uiteindelijk houdt men diens mond en doet wat een priester wil….., want zonder betekent geen ziekte zalving, geen gegraaf mis en ter aarde stelling en……uitsluiting! dan moet je als gelovige van goede huize komen om zonder de dood in te gaan

    1. en probeer het hier! de blinde orthodoxen geven geen echte ruimte tot verandering waar verandering nodig is, die geven flink tegengas, en als het niet lukt tot zwijgen brengen, reageren ze helemaal niet meer, gwoon dood zwijgen en wachten tot die “veranderaar” vanzelf verdwijnt of dood gaat en owee als die Hemels Kan Binden dan is het hele wespennest in rep en roer en doen alles om dood te steken…… want die is levensgevaarlijk…

   2. George,

    Gefeliciteerd met je heldere blik.

    Maar, de Kunst dan wel, denk ik, George, is om zoveel als mogelijk de medemens wakker te maken uit de valse droom die men ‘de realiteit’/’de door de hersenen waargenomen werkelijkheid’ pleegt te noemen. De ‘realiteit’ (het door het bewustzijn geprojecteerde beeld, zou ik het ook kunnen benoemen) waar veel mensen zich in denken te begeven is voor een zeer groot gedeelte blijkbaar een uiterst valse illusie die zeer geraffineerd al jaren (eeuwen-?) lang via de scholen, universiteiten, massamedia en dergelijke de mensen is voorgehouden, aangeleerd, en voor waar is gehouden. Vooral de massamedia spelen een uiterst krachtige rol, maar zelfs de universiteiten doen er vaak (vaak onbewust?) aan mee.

    Men, het volk, is vaak a.h.w. in slaap gebracht met waanvoorstellingen en valse informatie waar niets tegen te doen is anders dan het zich niet blootstellen aan die illusie(s).

    En als men eenmaal gehersenspoeld is dan moet men van goede huize komen om dat in te zien, of te geloven als een wijs mens daar op wijst, en zich te ‘ontdoen’, het zich vrij maken van de illusie waar de meesten van denken dat het de waarheid is die men denkt waar te nemen.

    En daar komt onze rol naar voren, lijkt mij. Wij, die menen de realiteit misschien beter/anders te verstaan dan de anderen, hebben dan, denk ik, de morele plicht de anderen te waarschuwen voor de gevaren, de illusies, de hersenspoeling en indoctrinatie.
    Welhaast een onmogelijke taak, zie ook hier, op deze site, als sommigen wijzen op de leugens en de lagen en listen van boze mensen; een ‘profeet’ is dan zelfs in zijn eigen omgeving niet gewenst.

    Maar vaststellen is 1. Er wat aan doen is 2.
    Want toch moet er wat gebeuren. Want anders hebben de beesten van mensen vrij spel.

    1. @Raphaël,
     Zoals gewoonlijk schrijft U veel, maar zegt in totaal NIÉTS!!!

     1. P.J.T. Derks,

      Kunt U ook aangeven wat U bedoelt met ‘niets zeggen’?
      Wat verstaat Ú dan onder zeggen? Ik begrijp U (dus) niet.

      Schrijf ik soms onzin? Wat bedoelt U toch?
      Geeft U alstublieft aan wat ik dan volgens U wél zou moeten schrijven en wat er volgens U niet deugt aan wat ik schrijf?

 3. Wat betreft uw politieke analyse mevrouw Gabriëls: Vivaldi heeft een mogelijke discussie tijdens deze regeerperiode onmogelijk gemaakt door een betonnering vooraf in het regeerakkoord. Nu de val van de regering zinloos is geworden, probeerden sommigen nog eens te azen op een wisselmeerderheid, of op een vrije stemming, want het dossier is uitgediscussieerd en alle elementen liggen op tafel. Maar waarschijnlijk gebeurt ook dat niet.
  Inhoudelijk snap ik volledig uw gelovig standpunt.
  Tegelijkertijd merk ik ook bij vele gelovigen ‘uit het veld’ een zeer genuanceerde houding. Het gaat allang niet meer voor of tegen euthanasie.
  De hele problematiek rond het medisch hardnekkig rekken van het leven, het uitzichtloos gruwelijk laten lijden, het jarenlang beademen van hersendode patiënten… Daarover bestaat ondertussen een hele grote eensgezindheid, ook in de wet: dat stopzetten is géén euthanasie. Een arts die zinloos medisch handelen stopt waardoor de patiënt overlijdt pleegt geen euthanasie. Ik stel vast dat heel veel mensen de term ‘euthanasie’ niet goed kunnen definiëren.
  Ik heb ook veel moeite met het verruimen van de wet betreffende wilsonbekwamen. Was die persoon al heel zijn leven wilsonbekwaam? Heeft hij of zij vooraf duidelijk wilsbekwaam aangegeven dat hij of zij geen dement bestaan wil lijden?
  En als klinisch psycholoog heb ik het bijzonder moeilijk met euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Ergens in mijn achterhoofd schreeuwt er altijd een megalomaan vakman die denkt ‘Was hij of zij maar eens bij mij langsgekomen’. Dat hebben die hardnekkig behandelende dokters van uitbehandelden ook natuurlijk.
  En ik ga er gewoon van uit dat een gelovige organisatie als ‘Broeders van Liefde’ en hun psychiatrische zorgverlening vele keren beter weten waarover ze praten dan ik of u, met alle respect.
  Ik heb géén conclusie. Ik laat het gesprek open, toch als het met kennis van zaken wordt gevoerd. Dit onderwerp is zo complex en zo individueel gebaseerd dat één algemene regel, één algemene norm, één wet nooit een allesomvattend antwoord kan bieden.
  Wel nog twee opmerkingen.
  Een wet kan nooit iemand verplichten om zich te laten euthanaseren, aborteren etc.
  Voor mezelf vind ik de ‘negatieve wilsverklaring’ veel eenvoudiger, zowel administratief als moreel, om me te beschermen tegen het hardnekkig medisch handelen.

  Vriendelijke groet.

  1. @Frank Dierickx: Ik ga akkoord met uw mening, dat het vermijden van therapeutische hardnekkigheid niet hetzelfde is als euthanasie. Toch lijkt de angst voor therapeutische hardnekkigheid vooral een babyboomer probleem, die stamt uit een tijd toen er nog grof geld te verdienen was in de gezondheidszorg. Tegenwoordig mag men al blij zijn, indien de dood niet sneller wordt ingeleid als besparingsmaatregel. En dan heb ik nog niet over de vreselijke toestanden in rusthuizen, waar men uren op het toilet moet doorbrengen door een tekort aan personeel.

   1. Dat mensen in de knel komen is omdat mensen misleid worden! Dat er een personeels te kort is omdat religieuzen aan misleiding doen: je kan een kind een aantal keren voorliegen, er komt een moment dat die wijs geworden is omdat het loon naar werken verkracht wordt en de eerst die daar schuld aan zijn zijn religieuzen die komen met God en Christus zegt:…. en zij geen Vol-Profetische Godsgetuigenissen geven! Omdat te kunnen kan men niet om:

    1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2WELNU VAN EEN BEGHEERDER WORDT GEËIST , DAT DIE BETROUWBAAR BLIJKT. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

    heen! En religieuze leidinggevenden blijken niet Die Ene Volmaakte Christus Verschijning betrouwbaar te zijn! Dan loopt iedereen die maar een beetje ziet en/of blind zwaar lijdt en geen verzachting krijgt, weg! Doet u ook bij een dokter die geen genezing kan brengen!

 4. PSALM 111

  1. Halleluja! Ik wil Jahweh loven met heel mijn hart In de kring en de gemeente der vromen:

  2. Groot zijn de werken van Jahweh, En door allen gezocht, die hun vreugd erin vinden.
  3. Zijn daden stralen van glorie en luister, En zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.

  4. Door zijn wonderen heeft Hij het in de herinnering gegrift: “Genadig en barmhartig is Jahweh!”
  5. Hij gaf voedsel aan hen, die Hem vreesden, En bleef zijn Verbond voor eeuwig indachtig;

  6. Hij heeft zijn volk zijn machtige daden getoond, Door hun het erfdeel der heidenen te schenken.
  7. Waarheid en recht zijn het werk zijner handen, Onveranderlijk al zijn geboden:
  8. Onwrikbaar voor altijd en eeuwig, Gedragen door trouw en door recht.

  9. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
  Zijn Verbond voor eeuwig bekrachtigd;
  Heilig, ontzaglijk is zijn Naam!

  10. Het begin van de wijsheid is de vreze van Jahweh,
  En die haar beoefent, zal helder inzicht bekomen;
  Voor eeuwig zij Hij geprezen!

  Vandaag aan te vullen met :
  . . . en wie Hem niet meer willen eren wordt alles terug afgenomen.
  . . . en overal zal de wetteloosheid regeren.
  M.a.w. de ergst denkbare beestenboerderij. (George Orwell, geschreven 1930-1945)

  1. Als het mag van déze moderator, even ook iets om over na te denken.
   Deuteronomium 4:42:“Opdat daarheen vlood de doodslager, die zijn naaste onwetende doodslaat, dien hij van gisteren en eergisteren niet haatte; dat hij in een van deze steden vlood en levend bleef.”
   Numberi 35:25:“En de vergadering zal den doodslager redden uit den hand des bloedwrekers, en de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad, waarheen hij gevloden was; en hij zal daarin blijven tot den dood des hogepriesters, dien men met de heilige olie gezalfd heeft.”
   Exodus 21:13:“Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal Ik u een plaats bestellen, waar hij henen vliede.”
   Numberi 35:11:“Zo zult gij maken, dat u steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn; opdat de doodslager daarheen vliede, die een ziel onwetend geslagen heeft.”
   Deuteronomium 19:4:“En dit zij de zaak des doodslagers, die daarhenen vlieden zal, dat hij leve; die zijn naaste zal geslagen hebben door onwetendheid, dien hij toch van gisteren en eergisteren niet haatte.”

   1. Frank,
    U gelieve a.u.b. geen onvolledige inhoud te plaatsen :

    Deuteronomium 4:42:“Opdat daarheen vlood de doodslager, die zijn naaste onwetende doodslaat, dien hij van gisteren en eergisteren niet haatte; dat hij in een van deze steden vlood en levend bleef.”
    >>> Dit gaat blijkbaar over moorden zonder opzet.
    >>> Jezus zei aan de ‘goede’ moordenaar, stervende aan het kruis, dat hij naar de hemel zou mogen gaan.

    Numberi 35:25:“En de vergadering zal den doodslager redden uit den hand des bloedwrekers, en de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad, waarheen hij gevloden was; en hij zal daarin blijven tot den dood des hogepriesters, dien men met de heilige olie gezalfd heeft.”
    >>> Dit gaat over “zonder voorbedachte rade doden”

    Exodus 21:13:“Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal Ik u een plaats bestellen, waar hij henen vliede.”
    >>> “13. Wanneer hij het niet met opzet deed, . . .”

    Numberi 35:11:“Zo zult gij maken, dat u steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn; opdat de doodslager daarheen vliede, die een ziel onwetend geslagen heeft.”
    >>> Dit spreekt voor zichzelf.

    Deuteronomium 19:4:“En dit zij de zaak des doodslagers, die daarhenen vlieden zal, dat hij leve; die zijn naaste zal geslagen hebben door onwetendheid, dien hij toch van gisteren en eergisteren niet haatte.”
    >>> Dit spreekt voor zichzelf.

    Hoe kan een mens een zelfmoordenaar veroordelen, tenzij zijn zelfmoord mislukt en hij inderdaad kwaadwillig mensen heeft vermoord.

    Sodoma en Gomorra werden totaal vernield als straf voor moedwillig zondigen op zeer grote schaal zoals heden overal ter wereld.

    1. @Eric

     Sodom en Gemorra werden vernietigd omdat Abraham niet goed genoeg om Barmhartigheid vroeg tav de zonde van Sodom en Gemorra! Had die een beroep gedaan op de 7e kamer van de ziel van elke mens die de zonde tegen de H.Geest nog niet begaan heeft, en Christus die daar in aanwezig was het niet gebeurd!,
     Een Raad Gaat u eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en dan had u dit antwoord gekregen

     En een moord is doodslag met voorbedachte rade en zolang het niet met de zonde tegen de H.Geest is kan die Geheiligd worden, mits men zich nederig verhoudt als de overspelige en de moordenaar aan het kruis!

  2. Uw woorden en psalm en uw woorden zijn loze woorden want u schrijft onder Onnatuurlijke gekunstelheid:

   eric-b-l schreef:
   29 februari 2024 om 15:26
   Raphaël,

   Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?
   Want liefde kan zuiver geestelijk zijn en die kennis leert men niet op school.
   “Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?”

   Die niet God Godgelijk Kan Kennen en Weten kan ook geen lofzang over God schrijven want die Kan Niet Goed Oordelen!
   Met uw woorden trapt u De Hele Vol- Profetie, van Jodendom, Christendom, en Apostelgetuigenissen omver!

 5. @auteur Katharina Gabriels,
  Het is zeer eenvoudig:
  Moord = moord. Dus ook volgens onze mensenwet is zelfmoord zelfs strafbaar.

  Elk leven is ons door God gegeven en dient met respect door ons behandeld te worden.
  Euthanasie = een net woord voor zelfmoord.
  Zelfmoord = het afwijzen van het belangrijkste kado van God aan ons en is dus een rechtstreekse afwijzing van wat God ons als lichaamseigenschap heeft meegegeven.

  Anders gezegd: zelfmoord is dus in principe een geloofskwestie (een geloof, dat Gód onze aller liefhebbende Vader is en ons gehéle leven begeleidt. De kerk is plaatsvervanger van Gods eigen Zoon. De kerk (en dus de priesters) heeft dus een zeer voorname rol te spelen met het écht begeleiden van mensen. Een kerk die mensen – in – doodsnood – NIÉT helpt is ABSOLUUT onwaardig als plaatsvervanger van Gods eigen Zoon.

  1. In België en Nederland is zelfmoord niet strafbaar. Het opzettelijk beëindigen van het eigen leven wordt niet beschouwd als een misdrijf.

   1. @Frank

    en hoe dacht u dat iemand een “natuurlijke”dood sterft, dacht u dat die Volmaakt Sterft? Die een natuurlijke dood sterft beëindigd diens leven ook voortijdig! U moet een het Bijbelstuk van de overspelige lezen: Hoezo hadden de farizeeën en schriftgeleerden ongelijk tov Christus? Omdat elke zonde overspel is! En zoals u oordeelt wordt u Geoordeeld: Schreef niet voor niets dat De Woorden Men, Tekel, Urfasin in het zand verschenen: Geteld, Gewogen en Te Licht Bevonden, Heden Avond wordt uw koninkrijk Verdeeld! En aangezien zij met een doodstraf kwamen , betekende dat hun onvolmaakt oordeel hun eigen Oordeel zou worden! zij, als zij een steen zouden gooien , zouden ter plekke dood neer vallen: dat heb ja als je een oordeelt velt bij iemand die in het Godsgericht Vol Staat en die niet Volmaakt Is!

    U weet helaas niks van God Recht en Gerecht en De Wet En De Profeten: Loon Naar Werken!

    Ik zeg niet dat het goed is als men zelfdoding doet, zolang het niet met de zonde tegen de H.Geest is en men nederig als de overspelige is , kan het Geheiligd worden!

  2. U heeft geen verstand van God, De Wet en profeten, Christus, Barmhartigheid, de zonde tegen de H.Geest en van vruchten van Goed en Kwaad niet van de Tuin van Eden, Niet van de Mens in oorsprong, Niet van de mens na de zonde val, niet van Die Ene Volmaakte Christusverschijning, Niet van Het Godsgericht! Niet van de Hemel, niet van Geheel Geheiligd en Heiliging, niet van Heilig zonder zonden

   u zwets weer eens net als die farizeeërs en schriftgeleerden bij Christus met de overspelige! U komt met een oordeel en die is geen Steen zonder zonde!

 6. Om bij het onderwerp te blijven. binnenkort breekt de Hell los en maakt niemand zich nog druk over al deze onderwerpen

  De voormalige Russische president Medvedev over het Westen: Aanschouw een bleek paard

  Zelenskyy betekent “Groen” oftewel Pale Horse is “Groen” en de Antichrist; aanbidding van het Bleke Paard zal resulteren in “Dood” van de persoonlijke Naam, en verwijdering uit het Boek des Levens van het Lam, noodzakelijkerwijs resulterend in “Hel” (Openbaring 6:8). De Groene Man is Dionysus/Bacchus en Arabier Al-Khidr. Blauw +Geel=Groen in een imperfecte lichtabsorptie. Blauw en geel vormen zwart in een perfecte lichtabsorptie. Zelenskyy vierde Pasen met een interview met een Oekraïense soldaat die de Totenkopf Rune “Death’s Head” droeg, een symbool van Kaïn en de Kennites, vandaag te zien in de Skull & Bones, Society 322 en Pirates, zoals de Vikingen en Kievan Rus of Rurikids.
  Sarmation “Priest-Kings” (slangenmensen) werden verbannen naar de Krim (“Oekraïne”), ’s werelds grootste piramides liggen voor de kust van de Krim; Sochi “Flame” Op de locatie van de Russische Olympische Spelen stond een gigantische strijdwagen van Apollo (“Apollyon, Abaddon in Openbaring 9:11”). van zijn kettingen.
  Zoals we weten, gebruikt CERN (Cernunnos “Gehoornde”) het 666-logo en is het mogelijk een verwijzing naar “Kleine Hoorn” (Daniël 7:8). Massa naar materie en orde naar het universum op 4 juli 2012; CERN is nu op zoek naar de bron van “Black Matter”.
  Zelenskyy is een crypto-jood en waarschijnlijk een Tranny (“Antichrist zal niet verlangen naar de genegenheid van vrouwen” – Dan 11:37) hij bracht een Paasboodschap van St. Sophia (“Ein Soph de gnostische schijnbare oorspronkelijke emanatie van God”) Kathedraal in Kiev “Christus is opgestaan”- Pasen is Ashtoreth oftewel Turan (“Venus”) en heeft absoluut niets met Jezus te maken!
  Oekraïne wordt gepromoot als “Hemels Jeruzalem” door miljardair en zelfverklaarde Messias Ben Joseph Igor Berkut – “Gouden Adelaar” een toevluchtsoord voor Israëli’s tijdens de Gog en Magog Oorlog. Openbaring 20:7-8; Exe 38-39 staat dat Gog en Magog aan het einde van het millennium zijn, iets meer dan 1000 jaar verwijderd?!
  Zelenskyy en Poetin zijn beiden WEF (World Economic Forum) Young Global Leader School Graduates. De Russisch=Oekraïense oorlog wordt in scène gezet; beiden zijn ook crypto-joden. WEF YGL Grads omvatten NATO Sec Gen Jens Stoltenberg, EU-president Ursula von der Leyen, ECB (Europese Centrale Bank) president Christine LaGarde, Franse president Emanuel Macron, Britse premier Boris Johnson, Duitse Angela Merke, Hongaarse Victor Orban en vele, vele, anderen .
  Rabbi Jonathan Cahn beweert dat hij een levitische priester is die afstamt van Aäron – Jezus (Melchisedek Gen 14:18) verving dat corrupte priesterschap (Hebreeën 7). Cahn-man beweert dat hem is gevraagd om de jubileumtrompet te blazen; een jubileum volgt op het Shemitah-jaar wanneer het land gedwongen wordt braak te liggen; Rusland, Oekraïne (“De Graanschuur van Europa”), China staakten de tarwe-export, de VS stopten de verzending van meststoffen naar boeren en dreef de kosten van diesel, de levensader van de economie, op: commerciële vliegtuigen (kerosine = diesel), treinen, commercieel vrachtvervoer, Landbouwmachines rijden allemaal op diesel. Een Jubeljaar keert de rol van Slaaf en Meester om, momenteel is Esau (“Edomieten”) “gespannen” met zijn broer Jacob, maar niet voor lang (Genesis 27:39-41). Dan 7:6 het 3rd Beast (Edomites/Esau) draagt wereldwijde heerschappij over aan het 4th Beast of Iron aka The WEF 4th Industrial Revolution/4th reich (Hitler was het 3rd reich) de parallel gezien in het Black Horse (WEF) werd op de voet gevolgd door het Bleke (Groene) Paard. Cahn-man beweert dat Rusland, Iran en Turkije zich verenigen en Ezechiël 38-39 vervullen? Gog en Magog – maar dat doet het niet! Gog en Magog bevinden zich aan het einde van het millennium, dat over meer dan 1000 jaar is (Openbaring 20:7-8). Cahn-man beweert dat de herbouw van de 3e tempel in Jeruzalem een bijbelse vereiste is; niet helemaal “De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen zijn gemaakt” (Handelingen 7:48) de tempel is het menselijk lichaam – Jezus zal die tempel en iedereen in het huis van Esau vernietigen (Obadja 18).
  Zelenskyy betekent Groen; Blauw + Geel=Groen (onvolmaakte lichtabsorptie) maar Zwart in een perfecte absorptie van licht; CERN werkt nu in “Black Matter”, het theoretische oermateriaal van de schepping dat een perfecte absorptie van licht heeft (Lucifer).
  194 Naties staan klaarblijkelijk op het punt hun Soevereiniteit over te dragen aan de WHO (Logo is Rod of Aesculapius “God of Plagues”) op 22 mei 2022 tijdens de World Health Assembly. Esau geeft Dominion over aan de Antichrist – 4het beest? De WHO gebruikt het Rod of Aesculapius-logo, de in slangen gewikkelde paal die Aesculapius vertegenwoordigt, ook bekend als Apollo, ook bekend als Apollyon/Abaddon (Openbaring 9:11), dezelfde “Vernietiger” die CERN gebruikt, is Shiva die de Nataraja “Dance of Destruction” vooraan danst. De WHO zijn de Theraputae van Pergamon, bewakers van Satans Zetel, de Troon van Satan die op Kreta werd gehouden (Caphtorim) reisden naar het Babylon van Nebukadnezar naar de Fenicische stad Tyrus, naar Pergamon (Openbaring 2:13) naar Berlijn en naar verluidt naar Moskou. De Theraputae die het ultieme wapen hebben door mRNA / mDNA-gentherapie te gebruiken, slangenbeten om het door God gegeven menselijke genoom te veranderen in dat van een transmenselijk product

  https://imgur.io/0OtKfNJ

  https://imgur.io/AV2t88r

  https://imgur.io/YkHXG7w

  Zelensky is vrij letterlijk een grap die de wereld wordt opgedrongen door zijn Khazar-familielid George Soros (George Schwartz), net als Boris Johnson…
  https://153news.net/watch_video.php?v=1HN1S24HSKSY https://imgur.com/DtoSuv1 Zelenskyy en Johnson, beide World Economic Forum Young Global Leader School Grads met hanen in Kiev. Hanen kondigen de rijzende zon “Lucifer” aan (Ez 8) en verraad aan JEZUS (Mat 26:34; Mk 14:30)

  https://imgur.io/DtoSuv1

  Op 10 april kregen Vladimir Zelenskyy en Boris Johnson, beiden Young Global Leader School Grads van het World Economic Forum, hanen overhandigd in Kiev als symbool van het verzet van Oekraïne; Oekraïne is Khazaria, verzet tegen JEZUS. Hanen kondigen de rijzende zon “Lucifer” aan (Eze 8) en Peters verraad aan JEZUS (Mat 26:34; Markus 14:30) Op Goede Vrijdag stortte de Nigeriaanse Seminary-student Suel Ambrose die de rol van Peter speelde in een Easter Crucifixion Passion Drama in elkaar en doodgebloed op Goede Vrijdag; Petrus ontkende Jezus 3x, nadat hij de haan 3x had horen kraaien huilde hij omdat Jezus hem waarschuwde dat dit zou gebeuren. Met Pasen bracht Zelenskyy een video uit https://citizenfreepress.com/breaking/zelensky-looks-drunk-in-deleted-video/ waarin hij huilend en dronken ronddraait om de haan te laten zien die hem in Oekraïne is gegeven.

  De Oekraïense vlag is de Khazariaanse Tamga oftewel het Zegel van de Khazaren en het symbool van de Viking Rurik Dynastie oftewel Kievan Rus “Rurikids” oftewel Ariërs. Valse bekeerlingen tot het judaïsme, wat niets te maken heeft met de oudtestamentische Hebreeuwse religie; Satanisten bekeren zich publiekelijk tot het katholicisme (Marranos), christelijke religies (Conversos) of de islam (Moriscos). Crypto-joden “Farizeeën” hebben Jezus vermoord, nu leiden hun nakomelingen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Behalve dat ze crypto-joodse satanisten zijn, worden Zelensky en Poetin gecontroleerd door Israël via het World Economic Forum, de Young Global Leader School en een breed scala aan Global Shapers die op jonge leeftijd zijn geïnitieerd. Vergis je niet, dit is een oorlog tegen JEZUS; partij kiezen is als slangen kiezen. Voor iedereen buiten een persoonlijk verbond met JEZUS, is er alleen Zeus/Jupiter.
  De drietand van Poseidon/Neptunus vertegenwoordigt het “Beest dat oprijst uit de zee” (Openbaring 13), ook bekend als de Antichrist. Turkse sjamanen die de hemelgod Tengri, ook bekend als Jupiter/Zeus, aanbidden; Jezuïeten “Militie van Zeus” zoals Biden worden geleid door rabbijnen (Farizeeën), net als Vladimir Poetin en Vlodymyr Zelensky wiens doel het vervalsen van de Gog en Magog Oorlog is. Zelensky en premier Denys Shmyhell gebruiken het vuur van de Zaporizhzhia Nuclear Reactor als voorwendsel voor een door de NAVO afgedwongen No-Fly Zone; gelijk aan WO III. Tsjernobyl was een opzettelijk georkestreerd incident, net als 3-Mile Island en de 311 Fukushima Reactor Melt Down. Oekraïne Crisis Actors zijn net als Isis Crisis Actors

  https://153news.net/watch_video.php?v=92S9NKKBYKXX

  Deze crisisacteurs doen het niet zo goed als dood, omdat de scène uit een filmset komt.
  https://153news.net/watch_video.php?v=U93GBNOO1S5U

  ZelenSKY de ActWHORE

  https://imgur.io/ep4AzT1

  https://imgur.io/6TQYcbN

  https://imgur.io/Baas7PP

  https://imgur.io/WnwuzbL

  https://imgur.io/rJGV3Au

  Satan is de zwarte DEATH-ster! ‘Zwart’ is terug te voeren op zijn oorspronkelijke Indo-Europese oorsprong door het woord ‘blac’, wat kleurloos of bleek betekent.

 7. Ik had dit verhaal op frontnieuws geplaatst ,ben nu geblokkeerd ,ze haten het evangelie ,

 8. Het karakter en de carrière van de antichrist Daniël 11: 36-45

  Ongelofelijk dat ik gewoon thuis achter mijn computer alles kan uitzoeken en doorkrijgen

  Ik heb ook Johannes in mijn naam

  De vier evangelisten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden in de christelijke traditie weergegeven door hun symbolen. Deze symbolen zijn levende wezens. Zo verwijst de mens/engel naar het evangelie volgens Matteüs, de leeuw naar Marcus, de os/rund/stier naar Lucas en tot slot de arend naar Johannes.

  De mensen noemen dat een helikopter visie van boven—–de arend ziet goed en alles

  het karakter en de carrière van deze koning die “zal doen naar zijn wil” (11:36)

  Ik weet niet wanner Jezus terugkomt ,maar de andere data weet ik wel .

 9. @Raphael

  Hoewel jouw bericht bij “Onnatuurlijke Gekunstelheid” stond, plaat ik het hier omdat Eric elk kommentaar op Christendom op die draad weg haalt. Zou me verwonderen als het hier wel blijft staan, echter wonderen zijn de wereld niet uit”!

  Jij schreef:

  eric-b-l schreef:
  1 maart 2024 om 23:36
  Raphaël,
  u reageert op het woord van Waramund :
  “. . . weten en werken moet men doen, maar ook bidden.”. Met die conclusie kan ik van harte instemmen, mits die God wél positief en eerlijk en rechtvaardig is, uiteraard.

  En Eric schreef
  Raphaël, het lijkt dat u voorwaarden stelt aan God. Maar ik begrijp dat u veronderstelt dat Waramund te goeder trouw is. Dat is eigenlijk niet mooi van u tegenover Waramund en evenmin tegenover God omdat u het geestelijk aspect van het christendom nadrukkelijk af lijkt te wijzen.

  Eric schreef ook

  Het contact met de altijd talrijk aanwezige entiteiten, engelen en duivels, in een christelijke leefomgeving is eveneens onvermijdelijk. Sommigen laten zich verleiden en dan ontstaat een zoveelste club van esoterisch denkende mensen die dan niet meer als christen betrouwbaar zijn.
  Dat is niet alleen voor u een probleem, maar voor iedereen.
  Ontkennen is zeer gevaarlijk. Moed is vereist en inzicht in deze materie mag men niet zomaar weigeren.
  Trachten rechtvaardig te zijn in werken, ondersteund door gebed, kan een christen een vaste grond bieden om entiteiten te trotseren want men mag de realiteit niet ontkennen.”

  Ik ben het met u, Raphael, eens. Als Eric schrijft:
  op de draad: Onnatuurlijke Gekunstelheid:
  eric-b-l schreef:
  29 februari 2024 om 15:26
  “Akkoord dat men dan ook over kennis kan spreken, maar wie durft zeggen de liefde te kennen, behalve God Die alles weet?”

  Dan blijft er niks anders over dan veronderstellingen en voorwaarden! Want Eric haalt hiermee dat de Christendom en leer als Onfeilbaar onderuit!Dan heeft Frank gelijk: De mens vindt nooit!

  Zonder uw voorwaarden heeft werken en gebed geen echte zin want het geeft geen echte garantie en wordt het: resultaten in het verleden bieden geen garantie in de toekomst!

  En dan kan Eric nog zo schrijven:

  “Raphaël, het lijkt dat u voorwaarden stelt aan God. Maar ik begrijp dat u veronderstelt dat Waramund te goeder trouw is. Dat is eigenlijk niet mooi van u tegenover Waramund en evenmin tegenover God omdat u het geestelijk aspect van het christendom nadrukkelijk af lijkt te wijzen.”

  Het geestelijk aspect van het Christendom gooit Eric zelf weg: “Zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt open gedaan, vraagt en gij zult verkrijgen!” Want naar opvatting Eric kan men nooit Volmaakt Christusgelijk Zoeken, Vinden en Verkrijgen!

  1. Het viel me inderdaad ook op dat Eric almaar méér in mijn richting opschuift.
   De ‘wetenschap’ is altijd relatief, en dat klopt helemaal.
   Alleen het Roomse Geloof is absoluut waar, maar “…Dus niet de kennis want wie kan beweren God te kennen ? Wat overblijft is een “diep gevoel en vooral heel veel liefde”. Kortom, een subjectieve gevoelsbeleving dus…
   Daar kan ik helemaal mee leven.

   1. Frank, u draait wel mooi om de levendige en hartelijk warme wijsheid heen.

    Het volgende kan u als psycholoog ongetwijfeld interesseren :
    Koning David geeft in zijn psalmen te kennen dat hij het eigenlijk als geruststellend zou ervaren als hij slechts Gods bevelen hoefde uit te voeren want ieder mens bezit een eigen pakket van verlangens waarover men moet leren de volledig controle te krijgen en dat is een voortdurende strijd. Hij is niet beschaamd heel zijn hart bloot te geven, ook met zijn bij wijle enorme frustraties, want wij zijn toch allen kinderen van God. David kon juichen maar ook wenen en treuren.

    Daarom het Woord dat zegt : “De vreze van de Heer is het begin van de wijsheid”.
    De wijsheid is echter onvolledig indien het hart niet meewerkt want de liefde met gevoel is een grote drijfkracht zoals Jezus met grote macht en kracht toonde.

    Op youtube kan u “curiousmarc” en “usagi electric” bewonderen, beiden aangenaam warme en enthousiaste specialisten in elektronica maar het ontbreekt hen aan de wijsheid die God van ons verlangt.

    1. U moet een andere pagina starten, Eric.
     Deze hier gaat over euthanasie.

     1. Frank, zelf heb ik ook momenten van hypocrisie daarom is het gemakkelijk u te vergeven. Erg moeilijk te vergeven is dat u het natuurlijke bestaan van de geestelijke wereld ontkent. Altijd wanneer men in grootschalig materialisme en hedonisme vervalt ‘vergeet’ men die geestelijke realiteit omdat men zich ingraaft in tastbaar fysiek en maatschappelijk genot. Voor een psycholoog is het toch onmiskenbaar verrijkend psychische problemen veel dieper te kunnen inschatten en dat te omschrijven aan degene die het aan inzicht ontbreekt in de roerselen van diens ziel.

      Stel dat God plots een ware koning zou aanstellen (geen marionet van de loges) dan zou hij alle goddeloze psychologen een halt toeroepen en hij zou kerkelijke controle eisen over christelijke psychologen. Het gaat om het zeer grote belang van het heil van alle zielen.

      1. Nogmaals, het gaat hier over euthanasie. Maar blijkbaar gaat u hardnekkig door als u zélf niet moet modereren. Maar bon.
       Ik “ontken het natuurlijke bestaan van een geestelijke wereld.”?
       Het menselijke brein creëert de wereld waarin het functioneert. Voor licht, kleur, tactiele en reukwaarnemingen etc. bent u volledig afhankelijk van de verwerking van fysieke prikkels door uw hersenen. De cognitieve en emotionele ontwikkeling verloopt via de verwerking van ervaringen in uw eigen hoogstpersoonlijke hersenen. Een blind of doofgeborene ervaart de wereld totaal anders dan u, omdat zijn hersenen prikkels wel en niet verwerken, op een heel eigen unieke manier.
       Voor mensen – en nu komt ik wél terug op het onderwerp van dit artikel – die hun hersenmogelijkheden almaar meer voelen uitvallen (dat kan ook ineens) kan het leven ondraaglijk onbevattelijk worden en uiteindelijk totaal zinloos. Als u dat ontkent, dan bent U het die niet gelooft in een geestelijke wereld, in een wereld die we alleen maar met onze eigenen hersenen kunnen ervaren en beleven.
       En u weet ondertussen al lang genoeg dat ik God, alle goden, niet beschouw als de oorsprong van onze hersenen, maar als een product van onze hersenen. Pogingen van de mens om dit korte bestaan een beetje zin te geven en de boel wat draaglijk te houden. Dat doen alle goedmenende partijen in het euthanasie (en abortus) debat ook: Samen zoeken naar pogingen om het voor iederéén wat draaglijk te houden.
       Mevrouw Gabriëls heeft gelijk dat er wel wat meer budget zou mogen gaan naar omkadering, begeleiding en palliatieve zorg. Maar als de geneeskunde stilaan zowat iedereen in leven kan houden, ook als die compleet dement is of hoogbejaard lijdend aan multipele chronische ongeneeslijke kwalen… Hoever wilt u daarin gaan?

       1. @Frank Dierickx,
        U vermijdt zorgvuldig Uw professionele mening inzake wilsonbekwaamheid en euthanasie.
        Als psycholoog moét U zich een mening gevormd hebben.
        Graag Uw mening daarover + natuurlijk met redenen omkleed.

        1. @Frank Dierickx,
         Ik geef U al een voorschot (’n schot voor de boeg):
         Iemand die wilsonbekwaam is, heeft dus geen wil. Daardoor heeft betreffende geen absolute wil (meer) om dood te willen.

         1. Meneer Derks, alstublieft. Lees gewoon al het vorige en trek uw conclusies. U was er toch ook geen voorstander van dat iedereen hier zijn eigen standpunt maar ellenlang doorlopend bleef herhalen?

       2. @Frank

        “Het menselijke brein creëert de wereld waarin het functioneert. Voor licht, kleur, tactiele en reukwaarnemingen etc. bent u volledig afhankelijk van de verwerking van fysieke prikkels door uw hersenen. De cognitieve en emotionele ontwikkeling verloopt via de verwerking van ervaringen in uw eigen hoogstpersoonlijke hersenen. Een blind of doofgeborene ervaart de wereld totaal anders dan u, omdat zijn hersenen prikkels wel en niet verwerken, op een heel eigen unieke manier.”

        Als een mens volledig afhankelijk is van verwerking van de fysieke prikkels door de hersenen waar komt leven dan vandaan? Hoe zijn prikkels te verstaan en welk is de eerste? kan er een prikkel zijn zonder leven?
        Uw bewering is vreemd en typisch voor iemand die in een “box” denkt: er bestaat geen grens aan het heelal en dat terwijl “wetenschappers” dat er een “big bang” was. Dan hoe was het er voor?
        Het is typisch kort door de bocht denken van: ik zie alleen witte zwanen, er bestaan geen zwarte, ipv tot nu to zag ik alleen witte, ik heb nog niet overal gekeken, en daarom sluit ik dat er zwarte zwanen zijn, niet uit!
        ik heb hier al eerder geschreven: Goed onderzoek heet dat je in alles en overal kijkt, die van het diepst van de aarde tot en met de grens van het heelal en alle grenzen daarin, buiten het heelal, voor een mensenleven, tijdens, op de grens van leven en dood en voorbij de dood!
        Men moet ook onderzoeken of er overal een basis wet is waar alle andere uit voortkomen.
        Als leven echt overal heersend is staat het overal en kan men via leven ook overal komen! Het probleem is dat mensen als u weigeren goed onderzoek te doen en u bent niet problematiste, de religieuzen zelf zijn de oorzaak van dit probleem want zij zelf gaan niet in alles en overal en altijd kijken. Die aan de macht zijn houden dit tegen uit angst en verlies van hun positie, men wilt Koning Eenoog niet aan de macht hebben en zo vormt men een zogenaamd vol in de H.Geest zijn meerderheid!
        Zouden de religieuzen zelf wel goed onderzoek doen en de uitkomst erkennen, zouden ze in alles, overal en altijd zeggenschap hebben.
        Het probleem zit in barmhartigheid, daarom zijn er handelingen waar een “vertraagde” consequentie mogelijk is.

        En als er leven is, is er wilsbekwaamheid, het probleem bij mensen is dat als er geen uiterlijke menselijke communicatie is men geen besluit kan uiten naar andere mensen: een die in coma ligt kan geen vragen beantwoorden!
        dan hoe beslis je over iemand die zich niet kan uiten? Daarom is er dit probleem: De blinde religieuzen wensen hun vingers niet vervuilen, zoals de priester en leviet bij de door “bandieten” overvallen mens en beschuldigen die wel helpt van doodslag en moord als men een leven beëindigt! Men wil niet weten dat God geen leven neemt en die sterft diens eigen leven neemt tenzij die volmaakt sterft! Iedereen die niet volmaakt sterft pleegt meer of minder euthanasie!
        En welke gevolgen zitten er aan; men komt niet direct in de Hemel, men gaat als men de goed weg kiest naar het vagevuur want pas als men vergeven heeft als God vergeeft en niet vergeeft als God niet vergeeft leeft men volmaakt en sterft men volmaakt en elk minder is vagevuur als men de Geheiligde Weg loopt!
        De beste weg die een levende bij een stervende kan doen is in vasten en bidden mee gaan opweg naar de Hemel met de stervende

 10. @Frank Dierickx,
  U vermijdt nog stééds ’n antwoord op deze vraag.
  En U bent toch een zichzelf noemende: deskundig psycholoog???

  De huidige wetgeving in Nederland en in België is inderdaad veranderd sinds mijn eigen korte politietijd:
  Zelfdoding is niet strafbaar maar de hulp bij zelfdoding is dat wel. Dit volgt uit artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. Daar staat dat degene die een ander behulpzaam is bij zelfdoding of hem daartoe de middelen verstrekt, een misdrijf pleegt als de dood ook daadwerkelijk intreedt.

  1. In Nederland werd zelfdoding al in de 17e eeuw niet meer als een misdrijf bestraft.
   Case closed.

 11. @Frank Dierickx,
  Dus U WEIGERT(!!!) om een antwoord op mijn zéér eenvoudige vraag:
  Bent U vóór – of tégenstander van zelfmoord (dus zeer welbewust)?

 12. @Frank Dierickx,
  Daar U hardnekkig BLIJFT weigeren een rechtstreeks antwoord te geven op mijn vraag of U vóórstander of tégenstander bent van zelfmoord, zal IKZÉLF maar MIJN antwoord geven:

  Ik ben fél tegenstander van zelfmoord, omdat:
  Geef letterlijk iédereen ’n scherp mes/ ’n pistool met kogel erin en …
  LETTERLIJK NIÉMAND(!!!) zal zichzelf van het leven beroven.
  (Zelfs levenslang in gevangenis opgesloten mensen + zwaar geestelijk of lichamelijk zieke mensen + zeer arme mensen willen zéér GRAAG LÉVEN!!!
  Reden: dat zit in het DNA als eigenschap opgesloten van zowel mens als dier.

 13. @Frank Dierickx,
  De mensen leven stééds langer, maar de mensen willen zó graag leven, dat de volksgezondheid steeds méér geld kost.

  Even ’n voorbeeldje: mijn grootouders werden allemaal(!) pakweg 65 jaar; mijn ouders werden pakweg 85 jaar.
  En ik garandeer U: niémand van hen wilde graag dood. En tóch zij ze doodgegaan.

  1. @P.J.T Derks

   “Even ’n voorbeeldje: mijn grootouders werden allemaal(!) pakweg 65 jaar; mijn ouders werden pakweg 85 jaar.
   En ik garandeer U: niémand van hen wilde graag dood. En tóch zij ze doodgegaan.”

   en waarom wil niemand van hen dood? Weet u zeker dat een stervende niet dood wil? Het probleem met u is dat u nooit de weg van een stervende heeft gelopen en niks anders doet dan gissen als een die water in de woestijn ziet en niet weet of dit ee fata morgana of echt is!
   Als u een heilige zou zijn had u die weg al gelopen opzoek naar De Volle Waarheid! Daarom is de Volle Waarheid de minst geliefde want men moet de goede tegengestelde weg lopen dan menselijk leven men moet op een juiste manier aan zich zelf sterven en wie wilt nu diens menselijk leven opgeven: de verloren zoon ging ook pas terug naar diens vader toen die het slechter had dan de zwijnen en zelfs hun voedsel niet kreeg te eten!! En die liep niet in een groep terug, die liep in diens eentje terug!
   Daarom zijn er ook zo weinig heiligen want het kruis van een heilige is vele malen zwaarder dan van een levende menselijke vele malen zwaarder door het hard van hart zijn van de levende menselijke!

   1. En bij hard van hart hebben we het niet over hun menselijk compromissen in hun leven we hebben het over hun stijfkoppig denkwerk en geloof in de uitleg van Religie!! Dat iemand een nederig compromis maakt is verzwarend, dat een mens stijfkoppig diens eigen denkwerk volgt zonder goed onderzoek te doen maakt het extra zwaar want ze keren niet in en om totdat ongeluk hun huis treft! Ga maar eens een Godsbewijs van het Godsgericht op aarde brengen:

    24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

    En dan nog is het maar de vraag of die terecht gewezen wordt tot in en omkeer komt! En het daar bij blijft of men elke keer weer op en neer moet gaan bij een mens!
    Men weet niks hier van deze handeling: Echt Openbaren!! Men weet niks van tot de Maat van Barmhartigheid Vol Is! Men weet niks van al die infusen van bloedzuigers van medemensen die een heilige in zijn aderen heeft om anderen in leven te houden! En men moet ze een zien uitschreeuwen als zij aan zo’n infuus gelegd worden, dan wel een heilige, hen, diens bloed weigert! Dat begint al bij de eerste stap met hen de Volle Waarheid zeggen en hun infuus als onterecht neer zetten

   2. @Henk Gadellaa,
    U raadt (gist) er maar op los om vervolgens zeer roekeloos en grof Uw ‘mening te geven.
    Ik hou er niet van om te gokken en vervolgens Uw mening te vernemen.
    Uw levensstijl komt absoluut niet overeen met de manier waarop ik probeer te leven.

    1. @P.J.T Derks

     “@Henk Gadellaa,
     U raadt (gist) er maar op los om vervolgens zeer roekeloos en grof Uw ‘mening te geven.
     Ik hou er niet van om te gokken en vervolgens Uw mening te vernemen.
     Uw levensstijl komt absoluut niet overeen met de manier waarop ik probeer te leven.”

     1) ik vraag geen blind geloof aan mijn woorden, ik vraag het minst waar een mens recht op heeft: Iemand(anders), in dit geval ik, spreek(t) de volle waarheid en tot Die Tijdt het tegendeel is bewezen, met onweerlegbaar, onontkenbaar bewezen Gods Bewijs, Als Vol Waar Laten Staan!

     2) ik gis helemaal niet want hoe anders heb ik van Christus De Weg naar Het Godsgericht, het Eerst Geborene Dubbeldeel op de Dorsvloer van Jeruzalem, het grondstuk waar de eerste Tempel is gebouwd en een Wonder bij de Hemelpoort, gekregen?!!!!!

     U weet niet eens welke Schatten Dit Zijn van het Christendom en ook niet dat ik eeuwig vijandschap van Satan heb! Waar ik ben , ga of sta, Satan volgt me op de hielen, want De Manier en Die 3 Schatten lagen onder de ban van Satan! Ik heb 4 Kroonjuwelen bij Satan weggehaald!

     Waarom denkt u dat ik anders schrijf dan de goegemeente hier? Dat het voor u en vele hier duister is komt omdat u en hen niet weten welke betekenis ligt in Christusgelijk Liefhebben en Volmaakte Werken, U en hen kennen zichzelf niet eens en waar u staat, tov De Volle Waarheid1
     Ik schrijf hier niet om te schoppen of te slaan en ook niet om te vernederen: De Volle Waarheid Is Totaal Volmaakt Geweldloos en doet ook niet aan vernederen! Die onzin schrijft valt zelf en die onzin aanneemt valt door een ander en zichzelf!
     Daarom wij ik op dat men diens leer en werken en traditie moet controleren omdat als het niet Volmaakt is het schip en de zeilen vol gaten zitten en het roer en Kompas is gecorrumpeerd die zelfs Christus niet naar de Hemel kan brengen omdat men zo overtuigd is van hun waarheid dat ze ziende blind zijn en die zonde is niet te vergeven! Zo gauw u uw schip los maakt van de kade( op uw stervensbed) zinkt uw schip al naar de boden van de haven!
     Dat is zo bedroevend aan u en hen! U bent met uw geloof en religie nog nooit naar de Hemel gegaan gedurende het leven, u denkt dat u het redt met uw Christus en u verdrinkt gelijk in de hel als u uw leven achter laat! Uw lantaarn heeft gene olie, uw schip is lek uw zeilen houden geen H.Geest Wind vast en uw roer en kompas is gecorrumpeerd en Satan zegt: KASSA!

     Dat is velen hier hun probleem: Niet één is gedurende diens leven door de hel naar de Hemel gegaan en weer levend teruggekeerd! U en hen hebben vele leugens in hun leer en traditie! U kent de hel, Satan, demonen, uw eigen huis(mens zijn), de natuur, het heelal , De Hemel, Het Godsgericht, De Tuin van Eden, Het Vagevuur, Die Ene Volmaakte Christusverschijning en het Voorgeborchte en de Wet en de Profeten, niet uit eigen ervaring!
     U en hen hebben niet meer dan van “hebben horen van”, u weet niet of zoals u hoort Volmaakt Waar is of niet, daarom zegt men en u dat ik een ketter ben, terwijl u niet eens Volmaakt Oordelen Kan, omdat u naar uw eigen leer en traditie oordeelt en niet eens weet of die Vol Waar Is, Ja u “schreeuwt” uw religie zonder Vol Weten! U roept: Ik geloof in Christus en dan komt u met uw leer! Liepen er niet vele weg bij Christus:

     53 Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” 59 Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.
     ONGELOOF EN GELOOF
     60 Toen zij dit hoorden, zeiden velen van zijn leerlingen: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?” 61 Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: “Neemt gij daar aanstoot aan? 62 Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was …? 63 Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. 64Maar er zijn er onder u, die geen geloof hebben.” – Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren –. 65 Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.” 66 Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. 67 Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” 68 Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven(John 6)

     En waar denkt u dat die mensen die weggingen terecht komen? In de Hemel? Echt niet, die gaan naar de Hel! De Kleinste Afwijzing is op de Drempel Van De Hemel de Zonde Tegen de H.Geest en daarmee Tegen Christus Die Niet Te Vergeven Is In Eeuwigheid!!

     en Christus zei tegen de apostelen tijdens het laatste avondmaal:

     12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.

     Niet verdragen is aanstoot nemen!

     En dacht u dat de apostelen in de Hemel kwamen met hun Ik Geloof in Christus, en dan met dat ze niet konden verdragen de Hemel mee in kwamen? Echt niet! Die zouden net zo verloren gaan als die weg liepen!

     U weet niet half Hoe Het In De Hemel Is! En maar bidden: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel: Dan zou ik maar eens gaan Kijken hoe Gods Wil in de Hele Hemel Is en kijken en Vergelijken hoe u het doet op aarde!
     En dan heb ik het niet over uw compromissen, ik heb het over uw verborgen zonden, waar u Christus afwijst, die u niet Wilt Zien!

     u arme, staat bijna op de drempel van leven en dood en is ziende blind door uw eigen wijsheid en niet als enige u, velen hier! Want had u Christus Echt Lief Zou Alles Zoals Christus Aannemen: Elke Vol-Profetie, ELKE! U kan niet eens Onderscheiden en Scheiden in uw duisternis en beweert te kunnen!
     Dat deden Farizeeërs en schrifgeleerden ook: daarom zei Christus: Aan de tekenen in de lucht kunt u het weer voorspelen en u kunt geen Tekenen van de Hemel Verstaan? Huichelaars!

 14. correctie wegens vervelende taalfout:
  @Frank Dierickx,
  De mensen leven stééds langer, maar de mensen willen zó graag leven, dat de volksgezondheid steeds méér geld kost.

  Even ’n voorbeeldje: mijn grootouders werden allemaal(!) pakweg 65 jaar; mijn ouders werden pakweg 85 jaar.
  En ik garandeer U: niémand van hen wilde graag dood. En tóch zijn zij allemaal doodgegaan.

 15. Het katholicisme is duidelijk tegen zelfmoord; een mens is als schepsel van God geen eigenaar van zijn eigen leven en bestaan; God die zijn leven geschapen heeft en in stand houdt is ook Heer over dat leven. Een witjas die een ouderling doodt is een moordenaar, ook wanneer de ouderling het zelf wil.

  De machtigen proberen van de mensen een totale slavenbevolking te maken en ze willen dat “de staat” die bevolking systematisch uitdunt volgens “productiviteit”; degenen die niet kunnen werken voor de slavenmeesters willen ze dood. Met de “European Digital Identity” willen ze een dystopisch maatschappelijk systeem opbouwen waarbij ze door geëlektrificeerde controle beslissen wie eet, drinkt, koopt en verkoopt, en wie niet; ze willen beslissen wie leeft en wie niet. Mensen die ze te oud achten om te leven willen ze vermoorden; als ze een “wet” maken die zegt dat allen boven de vijftig gedood moeten worden zullen ze nog zeggen dat het voor het “welzijn” is van degenen die vermoord worden.

  1. U heeft geen verstand van eigenaarschap van leven want als de mens geen eigenaar is kan die ook niet vol verantwoordelijk zijn: dan is er geen zonde tegen de H.Geest mogelijk! U zwetst satanisch! Satan probeert zich met uw bewering van diens eeuwige verdoeming af te komen:

   17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
   een mens onbesmet voor zijn Maker?
   18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
   zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;
   Job 4

   Geen Eigenaar: geen Vol Weten, geen Vol Weten Geen in alles, overal en altijd verdoemen want er is geen in alles en overal en altijd volmaakte consequentie van een kwaadaardige daad!

 16. Aanvullend:

  De volksgezondheid kost m.i. niet zozeer meer geld omdat de mensen ouder zouden worden, denk ik. De volksgezondheid kost zoveel geld omdat de kosten ontiegelijk hoog zijn geworden. Ik schat dat de onnodige kosten wel eens het honderdvoudige zouden kunnen zijn dan ze zouden zijn in een ‘normale’ natuurlijke, dus gezonde omgeving. De natuurlijke omgeving is het gezin, de planten, kruiden, het water, de lucht, de zon, maan en de aarde, maar ook de omgeving waar liefde, menselijke aandacht en wijsheid is.

  De pillen, de apparaten, de gages, de ziekenhuizen, de verplegenden, de infrastructuur enzovoorts zijn zó onrustbarend duur dat het er niet om lijkt te gaan de mens gezond te houden, maar wel om al die genoemde zaken te laten voortbestaan. Het gaat vaker om het geld en het verdien model dan over gezondheid.

  Een omgeving omgeving daarentegen waar er geen prijs bestaat, maar waar dokters uit liefde zich bekommeren om de naaste, dankbaar als ze zijn dat zij in staat worden gesteld om te mógen liefhebben en daardoor het lichaam helpen te ondersteunen in het werk dat erin als een Wonder als vanzelf aanwezig lijkt te zijn. De dokter ondersteunt dan meer in liefde dan in middelen.

  Gezond eten en drinken alleen al zal de mens veel minder ziekelijk maken zodat hij en zij gezond hun oude dag kunnen beleven en niet afhankelijk zullen zijn van mensen in het groen en wit gekleed.

  Het is naar mijn inzicht een gruwelijk misverstand dat de mensen vroeger minder oud zouden worden en minder gezond zouden zijn geweest. Wanneer wij nu zouden eten zoals wij 200 jaar geleden aten, dan zouden we zeker gezonder en langer leven dan nu het geval is. Wanneer de bodem niet vergiftigd zou worden en zijn, het water schoon en fris zou zijn, de stilte normaal zou heersen, waar er een sfeer van engelachtig Goddelijk geluk zou heersen, waar dankbaarheid voor het leven zelf zou heersen, waar de God van de Liefde en Rechtvaardigheid zou heersen, waar de Wet van de Naastenliefde zou heersen, waar de lucht ongestoord zijn lieflijke wolkenpartijen zou mogen dragen; naast de regen en de sneeuw, waar de zware industrie weer is verdwenen, waar de rivieren vrijelijk zouden mogen stromen, waar de mens weer één is met het al, waar de mens in eenheid zou leven met de Schepping, met Aandacht zijn leven zou leven, eenvoudig, wijs, vriendelijk en verlicht door de geest van vrede en geluk, door de tranen heen met dankbaarheid en de verwondering het Licht zou zien, dan zouden de mensen niet meer zo vaak en zo ernstig ziek zijn en gelukkig en dankbaar tot de rust kunnen wederkeren, verzorgd door de geliefden en engelen om hen heen en met vrede in het hart met stille verwondering de ziel voor altijd uitspreiden over de geliefden.

  Nu lijken dezelfden die de wereld tot een hel maakten en maken deze hel dusdanig te willen inrichten dat zij als ‘dankbaarheid’ voor hun duivelse praktijken óók nog eens de hoofdprijs zouden willen nemen: meesters over leven en dood.

  Dit is een zó afschuwelijk onrechtvaardig en een zó vreselijk pervers iets, dat ze er wellicht nog mee weg komen ook. Want wie immers ziet díe doortrapte slechtheid en wie kan de onnatuurlijk verworden lege lichamen tot een stoppen brengen? ‘Ze’ moeten toch eenvoudig te stoppen zijn zou men denken? Het zijn immers mensen, al dan niet krankzinnig geworden door geestelijke verschrikkelijke verleidingen.

  Maar ook welhaast geestesziek geworden door minderwaardige uitvindingen en ongelimiteerd misbruik maken van wetenschappelijke ontdekkingen. Geld is het middel. Geld dat eigenlijk een ruilmiddel is van menselijke energie, is verworden tot een afpersingsregiem. Rente op geld is is afschuwelijk want het is slavernij.

  Die middelen geven onwaardige mensen een zweem van ‘waardigheid’, perverse onmensen een zuchtje van hoogwaardigheid. Maar het verschaft wel een psychologische betovering van het onwetende herdersloze volk in verwarring.

  Wapens geven onmensen immense perverterende kracht en maakt de gebruikers ziek en misselijk van een onwereldse machtswellust.

  En dit alles wellicht zelfs onder invloed van inderdaad demonen, demonen en geestelijk entiteiten die dan tenminste te weren zijn door de Wetten. Wetten waar deze geesten dus niet bepaald blij en ongerust mee zijn.

  Hier, op aarde, móeten welhaast duivels in het spel zijn; hier is het goede soms zó bizar slecht gemaakt en het slechte tot ‘goed’ verheven, dat is waanzinnig. Hier op aarde heerst vaak geen wijsheid, maar wel de ellendigste onwetendheid en onvergefelijke slechtheid. Hier neemt de ongelofelijke zelfzucht tergend vaak de plaats in van naastenliefde. De ongelofelijke domme egoïstische krankzinnig makende hebzucht neemt zulke megalomane proporties aan, dat het bijna niet te geloven en voor te stellen is.

  Dus, meen ik, zij maken gebruik van zulke hulpjes? Dan is er ook voor ‘het goede’ dus ook Hulp mogelijk. Hulp van de Ene. Zij spelen het zo? Dan wordt het goede zo ‘gespeeld’.

  Geestelijk staan de slechten m.i. dus tamelijk zwak, dat lijk hun makke te zijn. De leugen wreekt zich altijd, meen ik.

  1. Een na laatste zin:
   Geestelijk staan de slechten m.i. dus tamelijk zwak, dat lijkT hun makke te zijn.

  2. @Raphaël,
   Uw lijst ontbeert nog één ding: regelmatige kerkgang (was tot Vat II zéér normaal) en bevordert op enorme wijze de gemoedsrust.

   1. @P.J.T Derks

    U gaat regelmatig naar de kerk en? Nog nooit gedurende uw leven In De Hemel Gekeken! Met al uw “Heiliging” nog nooit Daar Geweest! Hoe denkt u dat dit zo is? Omdat u zo goed bent, of omdat u verborgen zonden heeft? Omdat u Onheiligbare zonden heeft! Het is gewoon optellen 1+1=2 : Die volmaakt Geheiligd is en Christusgelijk Liefheeft Kan in de Hemel Kijken! Nou moet u eens om u heen kijken en welke uitvluchten met bedenkt: Ik ben een zondaar, ik ben een schepsel, ik kan niet volmaakt werken…, mijn geloof is niet genoeg……, En dan is God In Alles, Overal ONEINDIG LIEFDEVOL EN U KAN NOG NIET EENS IN DE HEMEL KIJKEN!

    WAAR ZOU DAT NU AAN LIGGEN? DAT GOD NIET ALMACHTIG GENOEG IS OM U DAAR HEEN TE TILLEN? of omdat u verborgen zonden heeft die niet TE HEILIGEN ZIJN?
    Misschien moet u harder roepen want uw God is op vakantie of slaapt want u bent toch geheel geheiligd?

    U moet uw schoolgeld terug halen want u kan niet eens wegen, meten, tellen en berekenen Gelijk De Hemel!

   2. P.J.T. Derks,
    Dank U voor Uw aanwijzing.

    Ik wil niet eigenwijs overkomen, maar vaak denk ik aan de woorden van Jezus als Hij tegen de apostelen zegt: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.”. (Mattheus 18:20)

  3. Raphaël, u schetst het romantische wereldbeeld dat in de achttiende eeuw door Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) werd beschreven, en waarmee hij samen met anderen de Verlichtingsfilosofie op de kaart zette en daarmee de Franse revolutie voorbereidde.
   “Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles”* (Leibniz, 1710, overnomen door Voltaire, 1759, maar dan cynisch bedoeld), is een gelijkaardige stelling uit diezelfde periode.
   Deze visie werd voornamelijk bekritiseerd omdat het een idyllisch beeld schetst van de menselijke natuur, zonder rekening te houden met de complexiteit en conflicten die inherent zijn aan het menselijk bestaan. Kortom: Dromen over de Tuin van Eden mag, maar helpt de mens niet echt vooruit.
   * Alles is om ter best in de best mogelijke wereld.

   1. “Deze visie werd voornamelijk bekritiseerd omdat het een idyllisch beeld schetst van de menselijke natuur, zonder rekening te houden met de complexiteit en conflicten die inherent zijn aan het menselijk bestaan. Kortom: Dromen over de Tuin van Eden mag, maar helpt de mens niet echt vooruit.”.

    Vooral die laatste zin is tergend vervelend. Je noemt mijn analyse ‘dromen’ en het zou de mens niet echt vooruit helpen?

    Welk denkkader hanteert u toch, mijn beste? Hoe komt u aan uw wereldbeeld? Komt dat beeld niet ook van de ploerten (rijke rotzakken) op deze aarde zélf? Vormden in het begin de naarlingen niet het paradigma (denkkader) van de wereld van de wetenschap? Hadden de mensen met veel geld en macht niet de meeste vrije tijd? Hadden zij niet de meeste tijd om proefjes en spielerijtjes uit te voeren; ‘experimenten’? Waren het niet de rijke mensen die de dokters werden? Kwamen de geleerden voor nog niet lang geleden alleen maar uit rijke gezinnen? Arme mensen konden helemaal niet gaan studeren, laat staan het paradigma van de wetenschap vorm geven.

    Ergo, wetenschap komt voort uit slechtheid; teveel geld is gestolen van andere mensen. Daarom zegt Jezus dat de rijke het Koninkrijk niet kan betreden. Het Koninkrijk dat Jezus ons schetst. Een wereld waar de slechtheid niet de boventoon voert, maar de goedheid. Het klopt namelijk precies wat Hij daar zegt. Hij wijst precies met de vinger op de stinkende wonden die slechte mensen veroorzaken op deze wereld. Immoreel gedrag is een zonde omdat het het geluk kapot maakt. Ons levensgeluk kan met één leugen van de e.o.a. domme volgzame politicus (want hij wordt bestuurd door de rijken, meen ik) kapot worden gemaakt.

    Die discussie voerde Jezus vaak; tegen de politici van die tijd. Hij vertelde hoe het leven zou moeten zijn. Hij vertelde iets dat wij van binnen al wisten, maar wat we vergeten waren. De herders van nu zijn geen goede herders. Zij houden niet van de kudde mensen. De mens is een bijna goddelijk wezen wanneer hij met een hoge leer wordt onderricht. Wanneer de mens naar Gods beeld geschapen is, dan hebben wij dat in ons. Dat ons menszijn verkracht is geworden door de zonden is een feit. We zijn ontmenst geworden. Daarom wees Jezus op zijn leer; de Wet van de Naastenliefde. En de Wet begrijp ik en daar kan ik achter staan. Dat heeft niets met een idyllisch droombeeld te maken; het is de keiharde realiteit. Wetenschap met een grote W.

    “Deze visie werd bekritiseerd”, zeg je.
    Door WIE, vraag ik je? En waarom koppel je christelijke wijsheid aan de ‘verlichting’? Probeer je me te kaderen? Niet doen. Dat anderen in die valstrik trappen moeten zij weten. Dat is al erg genoeg. Maar ik vrees dat je bij mij met hardere argumenten zult moeten komen. De tijd van Klaas Vaak (zand in de ogen strooien) is wat mij betreft voorbij.

    Je laatste zin is ook denigrerend op te vatten. Waarom doe je dat? Waarom geef je geen wetenschappelijker antwoorden? Die heb je niet, hè? Je denkt vanuit je eigen (beperkte) kennis en snapt niet dat er ook andere visies mogelijk zijn. Dát is vaak een probleem; het je kunnen voorstellen dat je eigen kennis aan alle kanten rammelt en kraakt in zijn voegen. Hoe kan een psycholoog nu ook filosofisch denken? Hoe kan die wetenschappelijk gevormd zijn met bèta én met alfa vakken? Niet dus.

    Je geeft dus oordelen vanuit jouw denkraam en het probleem is juist je denkraam. Daarom komen we er niet uit. Want je ‘ziet’ dat niet en gelooft dat niet. Want je denkt dat de mens ‘vooruit’ moet. Nou, zeg ik je: we moeten helemaal niet ‘vooruit’! Alles is al perfect zoals het is. Mensen moeten wel leren met hun poten van de schepping af te blijven. We moeten daarom zelfs terug! Terug naar de oorsprong toen de aarde nog niet vervuild was. Toen was er geen 5G, toen waren er geen vliegtuigen, schepen, auto’s, chemische fabrieken die zóveel vergiften maken dat het niet eens meer bij te houden is. Toen waren er geen raketten om mensen massaal te bombarderen, geen vreselijke wapens, krankzinnig makende techniek zoals televisie en mobieltjes.

    Man, ik kan zo nog uren doorgaan. Maar eenvoudiger voor jou is je denkraam proberen bij te stellen, mits je van goede wil bent uiteraard. Maar snap toch dat we vreselijk in de maling genomen worden door zeer vele mensen. Ik zei je bijvoorbeeld al dat een pathogeen virus niet wetenschappelijk bewezen is. Heb je dat al gecontroleerd? Nee, hè. Ik zeg je dat er zeer slimme mensen zijn die dat onderzocht hebben en op mij komen ze betrouwbaar en geleerd over.
    En heb je soms angst om te twijfelen aan de wetenschap? Dat lijkt me wel. Het is nogal niet wat als veel gelogen blijkt te zijn en er veel verkeerde afslagen zijn gemaakt in het verleden. Ik kan me voorstellen dat jij daar met verstand niet bij kunt. Het is nogal wat hè? Maar behandel mij niet met dedain alsjeblieft. Daar heb ik teveel respect voor jou voor. Dan komt het extra pijnlijk aan als je begrijpt wat ik bedoel. Maar nogmaals, als je een trol zou zijn, dan is dat natuurlijk vreselijk.

    Want ik merk aan je schrijven dat je soms manipuleert. Dat bevalt me niet.

    1. Oei, Raphaël. Het was niet mijn bedoeling om jou te kwetsen. Ik lees alleen wat ik lees, en dat is een idyllische opvatting, die eerder in de geschiedenis ook al is gepropageerd.

     “We moeten daarom zelfs terug! Terug naar de oorsprong toen de aarde nog niet vervuild was. Toen was er geen 5G, toen waren er geen vliegtuigen, schepen, auto’s, chemische fabrieken die zóveel vergiften maken dat het niet eens meer bij te houden is. Toen waren er geen raketten om mensen massaal te bombarderen, geen vreselijke wapens, krankzinnig makende techniek zoals televisie en mobieltjes.” U moet toch ook beseffen dat zoiets volstrekt onmogelijk is, nee? Net zomin als een kind terug in de baarmoeder kan. (Ook dit is niet denigrerend maar allegorisch bedoeld.)

     “En heb je soms angst om te twijfelen aan de wetenschap? ” U kunt uit zowat AL mijn bijdrages opmaken dat ik vind dat ’twijfel’ een conditio sine qua non is voor élke wetenschap. Gelijk welke tak van de wetenschap die HET voor eens en voor altijd heeft gevonden houdt meteen op te bestaan. Wetenschap is altijd in evolutie en is nooit klaar.
     Ik heb geen angst voor twijfel, integendeel. Ik ben bang voor mensen die het zeker weten en niet twijfelen.

     Vriendelijke groet.

     1. PS. Psychologie is een gamma-wetenschap, net als Sociologie, Antropologie, Communicatiewetenschappen, Cultuurwetenschappen… Een sterk ondersteunende alfa-wetenschap voor deze disciplines is o.m. de filosofie. Ook de bètawetenschappen Natuurkunde, Biologie en Statistiek vormden een belangrijk deel van mijn basisopleiding Psychologie.

      1. @Frank

       elke wetenschap is “beta” want hoe kan u denken en conclusies trekken zonder energie(leven) en krijgt u honger naar een tijd omdat u energie verbruikt hebt en er een verschil is ontstaan in hoeveelheid energie die u had toen u geen honger had en nu u wel honger heeft? Dacht u dat het lichaam niet kan meten, wegen, tellen en berekenen? Dan kunnen de hersenen dat ook en dan is elke werken en denken ook daarmee verbonden! dan is de basis van elke wetenschap “beta”! Dwazen maken er “alpha of gamma” van omdat ze niet willen geloven dat alles meten, wegen, tellen, berekenen en vergelijken is naar De Wet en de Profeten! Lichaamscellen zijn slimmer dan een wetenschappers! Maar ja die weten ook van leven en dood en sterven, daar heeft een wetenschapper geen flauw benul van! Die weet niets van aan den lijve ondervinden want die voelt niet eens als er een cel deelt, of sterft, niet eens afbreken en opbouwen want daar hebben geen fysieke prikkels plaats….

       Dat is hetzelfde al die virussen en atomen en elektronen ontkennen: we kunnen ze niet zien dus bestaan ze niet…

       Jonge jonge wat zijn mensen toch slim…..

       1. Henk,
        “Dat is hetzelfde al die virussen en atomen en elektronen ontkennen: we kunnen ze niet zien dus bestaan ze niet…”, schrijf je.

        Kun je dat uitleggen, Henk? Wie zegt hier zoiets? Er is inderdaad de mening neergelegd hier dat er twijfel kan zijn aan die zaken. Maar jij denkt dat die meningen belachelijk zijn? Verklaar je visie nader, graag?

        1. Ik zeg niet dat meningen zomaar belachelijk zijn, ik zeg dat ze tekortschieten omdat meningen gebouwd zijn op blinde aannames!

         Denk eens in dat je in een rechtszaal staat en meningen zouden toegestaan worden in de rechtspraak dan ben je voorbij het “hek van dam”! Het is al meer dan erg dat de rechter blind is en de getuige niet als ooggetuige kan controleren of ze werkelijk de waarheid spreken daarom verwijs ik naar:

         24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1Kor 14

         Zou een rechter een Vol-Profeet zijn, is er geen leugen die kan ontkomen noch een lofzang verkeerd!

         En juist het Echte Christendom wijst daar als enige op:

         John 16; 12-26a en 1Kor 4; 1-5!

         Het Echte Christendom is de enige Die Zo Kan!

         Als we over een atoom of electron spreken hebben we het over verschijnselen waar een werkmodel voor is gebouwd. Is die Geheel Waar? Nee want er zijn 2 werkmodellen en de Volle Waarheid is er maar Eén! Heet niet dat men met die modellen niet het een en ander kan verklaren en voorspellen in bepaalde situaties! Zo is het met virussen ook. Ik zeg helemaal niet dat ze niet bestaan, ik zeg ook niet dat ze wel bestaan. Er is een werkmodel waarbij men “organisme” kan indelen waarop medicijnen werken of niet: antibiotica werkt zeker niet op een “virus” en men heeft een dna kunnen vaststellen bij “virussen” en “celinhoud” die anders dan bij “bacteriën”, dan is het dwaas om te veronderstellen dat niet zien betekent niet bestaan, het is ook dwaas om te stellen dat men de Hele Waarheid Kent van een “virus” of een atoom of electron, Om de Volle waarheid Te Kennen Kan men Niet anders dan Christuslijk De Volle Waarheid Leren Zien Door Christusgelijk Liefhebben In Daden Te Doen!

         En dan heb je gelijk het oer probleem: Wie is de Mens in de Tuin van Eden, als Die In Het Verleden Bestond! De RKK en alle andere christelijke kerken hebben gelijk als de mens een schepsel is uit niet(s). zo’n schepsel zou nooit in alles Godgelijk Kunnen Zijn en Weten, Ze hebben ongelijk als de Mens van Oorsprong Godgelijk was en de mens door de zondeval is ontstaan

         Zo en nu kijken we in de Bijbel: daar staat heel duidelijk: “Zoals “God” Mij(Christus) Lief Heeft Heb ik jullie Lief, Hebt elkaar Lief zoals Ik(Christus) jullie Lief Heb”, en zo zijn er nog meer teksten die in aanvoer waaruit blijkt dat die strijdig zijn met de leer van alle christelijke kerken!

         EN

         De Bijbel zegt dat je Alles Volmaakt Godgelijk Kan Controleren! Want hoe anders kan men Be-/Oordelen of Het God Is Die Voorbij Komt en niet de volgende of die daar op: zonder Absoluut Volmaakt Herkennen en Kennen wordt wie “God” Is, giswerk, dan heeft altijd die de grootste brutale bek heeft en het sterkste is het voor het zeggen en dat heeft niks met Recht En Gerecht Te Maken!

         De Bijbel zegt in essentiële verzen die echt zwart/wit zijn, zonder andere kleuren, dat de mens Godgelijk God Kan Zien En Be-/Oordelen Of Die Werkelijk God Is Of Niet, en zonder Oorsronkelijk God Uit God Kan Dit Niet!
         Dan Als Christus Kan, Kan die men de H.Maagd Maria noemt, Ook, en kan de mens Ook, als die maar terug gaat naar de Tuin van Eden Waar Geen kwaad Te Vinden Is, dus de boom van Goed en kwaad Vindt Je Er Ook Niet En de slang Ook Niet:

         De Volle Waarheid zie je pas als je Christusgelijk Liefhebt Met Christusgelijke Daden! Elk ander doet een deel/geheel verduisteren/veranderen!

         En ik probeer de hele tijd dit duidelijk te maken Dat Volmaakte Religie = Volmaakte Gods Wetenschap want het gaat om een Vrije Wil, Keuze en Eeuwige Consequenties en Recht en Gerecht Naar Loon Naar Werken!

         Dan kan blind geloven en gissen geen eindpunt zijn! Niet hier, niet in de Hel, niet in de Tuin van Eden, Niet in het Godsgericht, Niet in de Hemel, Niet in God en niet 7e kamer van de in de Ziel Niet in het Vagevuur, niet in het voorgeborchte! en een ieder die anders beweert is nooit Daar Gaan Kijken Met Eén Schoon Oog! Die hebben niks meer dan “van hebben horen van” en die weet niet of die getuigenis waar is of niet, noch kunnen zij zelf getuigen want ze zijn geen ooggetuige

         1. “. . . en men heeft een dna kunnen vaststellen bij “virussen” en “celinhoud” die anders dan bij “bacteriën”, dan is het dwaas om te veronderstellen dat niet zien betekent niet bestaan. . . “.

          a. Ik schreef ‘pathogene virussen’.
          b. Men heeft waarschijnlijk geen DNA (áls dat al bestaat in de zin zoals dat gedefinieerd is, dat is écht een vraag die naar mijn idee nog niet beantwoord is, meen ik. Maar dat terzijde) vast kunnen stellen van pathogene virussen, want men heeft die, naar zeer slimme lieden ontdekt menen te hebben, o.a. niet kunnen isoleren. Er lijken wetenschappelijk nogal steekjes gevallen te zijn. Harde wetenschap, daar heb ik het over.
          c. Niemand hier zegt, naar ik meen, dat virussen niet bestaan omdat ze niet te zien zouden zijn, maar sommigen menen wel omdat niet wetenschappelijk is hard gemaakt dat ze bestaan. (O.a.)

          Verder zal de discussie over virussen (een woord dat eigenlijk giften betekent, maar dat even terzijde) me eigenlijk een zorg zijn. Wat mij wel interesseert is het wapen wat men zo hanteert, te ontzenuwen. Eerlijk, het is zinloos om hier daar verder over te schrijven, dan zich te ‘wapenen’ tegen fantasten. Kennis is macht.

          1. @ Raphael,
           alle “virussen” zijn pathogeen want ze planten zich voort middels andere levende cellen en hun voortplanting doet die cellen doden opdat ze openbarsten en hun nageslacht kan vrij komen opdat ze zich ook kunnen voortplanten en er is geen bouwstenen van organisme zonder dna en ook geen soort zonder dna. In ieder geval op aarde! Dat maakt de aarde ook zo speciaal! Men kan vele atomen aan elkaar rijgen dan nog heeft men geen levend organisme in de zin van hoe leven op aarde is!

           en er waren hier, waramund bv, die zulke beweringen deed over virussen, atomen en elektronen. En zeker zijn er wetenschappelijke steekjes/steken gevallen want geen één wereldse wetenschap heeft de volle waarheid, de Volmaakte Godswetenschap is niet van deze wereld!

           En niet om niets staat er geschreven in de Bijbel dat Christus zegt: Zoek het Koninkrijk Gods en Diens Gerechtigheid als eerste! En Het Koninkrijk Gods is niet van deze wereld!

          2. Henk,
           Hoe kan men het koninkrijk vinden als het niet op deze aarde is?
           (Mattheus 6:)
           33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God (op aarde) en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u (op aarde) erbij gegeven worden.

           Welke dingen o.a.?
           31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
           32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
           33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u (op aarde) erbij gegeven worden.

           9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
           10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
           11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
           12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
           13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

           14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.

           Ergo, wie zijn vijand vergeeft, die wordt ook vergeven door de Vader. Wij zijn eigen zondaar vergeeft, die is evenzo vergeven door de Vader. Hij legt vergeving in onze eigen hand.

           Daarom lijkt het mij dat het Koninkrijk nu is. Op aarde. Het is uiteraard niet ‘van’ deze wereld, maar ook op deze wereld. Nu, tijdens dit leven.
           (Dat staat los van verdere aspecten, zoals het eeuwig leven)

           Zie ik het fout? Zo ja, wat?

          3. Aanvulling.
           (op aarde) is er door mij bijgezet, het is mijn tekst.

        2. Raphaël,

         Ik had gezegd dat atomen en DNA niet bestaan omdat de concepten voortkomen uit oude nepreligie (monistisch pantheïsme), verpakt in modern jargon door de hermetisten die zich “wetenschappers” laten noemen. Die “wetenschappers” proberen het waanbeeld in stand te houden volgens hetwelk zij die dingen constateren via het bekijken van fysische dingen, maar virussen, atomen en DNA zijn niet waarneembaar als fysische werkelijkheid; zij houden mensen dus in de waan dat die concepten onderbouwd zijn door een rigide methodiek maar in werkelijkheid verkondigen zij simpelweg hun hermetische, gnostische “religie” zonder fysische bewijzen. Hermetisten verkondigen atomen, “kwantumfysica” etc. omdat zij beweren dat hun “god” gevangen steekt in de stof, niet omdat zij daar fysische bewijzen voor gevonden zouden hebben. Het nep-metafysisch kader waarvan zij mensen mentale gevangenen gemaakt hebben hanteren zij om mensen hun levens te verpesten, zoals men kon zien met het covidisme, een psyop die mensen massaal ertoe bewogen heeft om zich te laten inspuiten met vergif.

         Ik argumenteer dus dat die dingen vals zijn, onbestaand. De tactiek van de “wetenschappers”, dat doen alsof hun concepten bewijsbaar zijn door fysische observatie terwijl het niet zo is, wordt gehanteerd om onwetende mensen foutief te doen denken dat de kosmogonie en de antropologische geschiedenis uiteengezet door Mozes tegenstrijdig zijn met de harde realiteit, en zo hebben de architecten van de moderne wereld scharen van mensen tot apostasie gebracht volgens hun luciferiaanse plannen. Op de nekken van de door apostasie mentaal lamgeslagen mensen bouwen ze nu hun internationaal systeem, en ook de dystopische machinaties om ouderlingen en mentaal gehandicapten te vermoorden staan in dat kader.

         1. Dank je zeer voor je woorden, Waramund.

          Woorden die ik begrijp en woorden die kloppen met de door mij (en door anderen -en niet de eerste de beste- maar met nadruk wel anderen die er ongelofelijk veel energie en kennis in hebben gestoken, want van mezelf weet ik niet veel, want iedereen staat op de schouders van zijn voorgangers, niemand weet veel van zichzelf) waargenomen realiteit.

          Als ik aan mag vullen: het zou allemaal wel ongelofelijk grappig zijn áls het niet ook zo ontzettend droevig en intriest zou zijn.

     2. @ Frank

      “Ik heb geen angst voor twijfel, integendeel. Ik ben bang voor mensen die het zeker weten en niet twijfelen.”

      Ja, want die Echt WETEN, Hebben ECHT GEVONDEN! En dan is twijfelen kwaadaardig! U bent een filisoof: vindt iets en gooit het gelijk weer weg met de vraag: Is het wel zo? waarom doet niet zo met uw eten? en in het verkeer: bij rood altijd doorlopen en klimt u over het hek van ene balkon, die lucht die u ziet is ook niet waar en de hoogte waar us staat ook niet, en als u met uw vrouw slaapt en ze zwanger wordt is dat ook niet waar en als u loon krijgt van uw werk gooit u het ook weg want het is niks waard…

      Arme die u bent, u huichelt de hele tijd en dan denkt u ook nog dat het waar is, want ja een mens kan nooit vinden….., Hoezo is die uitspraak wel waar? Er is toch geen Volle Waarheid? Hoezo niet? Hoezo kan u zeggen dat u daarin gelooft want uw geloof is ook niet waar?

      Het is niet om te beledigen: een varken weet dat een poel modder, modder is en gaat er uit om voedsel te zoeken, uw weet helemaal niks omdat een mens niet vinden kan! en uw schiet uw eigen “theorie” onderste boven: als u honger heeft want dan gaat u eten en het eten heft uw honger op! en hoewel net naar uw eigen “Theorie”niet waar kan zijn doet u het toch want met honger lopen, die ook niet waar is, wilt u niet!

      1. Meneer Gadellaa, beste Henk, mijn allerlaatste inspanning om met u in gesprek te blijven. Hier komt ie.
       De stelling “Niets is waar” is zelf-contradictoir en kan daarom niet logisch waar zijn.
       De stelling “mijn waarheid is absoluut waar” lijkt op het eerste gezicht misschien logisch, maar bij nader inzien zijn er enkele filosofische overwegingen die deze bewering ondermijnen. Laten we eens dieper ingaan op waarom dit niet houdbaar is:
       Filosofisch gezien is het idee van absolute waarheid complex. We moeten erkennen dat er verschillende perspectieven en interpretaties zijn. Wat voor jou waar kan zijn, kan voor iemand anders anders zijn.
       Het bestaan van meerdere waarheden is niet logisch. Als we beweren dat elke individuele waarheid absoluut is, zouden we in een situatie terechtkomen waarin tegenstrijdige beweringen gelijktijdig waar kunnen zijn. Dit zou leiden tot een onhoudbare paradox.
       Als begrensde en eindige wezens hebben we beperkte kennis en perceptie. Onze waarheid is gebaseerd op wat we waarnemen en begrijpen, maar er zijn altijd aspecten van de werkelijkheid die ons ontgaan. We kunnen nooit alle informatie over een onderwerp kennen. Daarom is het onmogelijk om te beweren dat onze waarheid absoluut is.
       Socrates zei: “Ik weet dat ik niets weet.” Dit besef van onwetendheid is een essentieel onderdeel van filosofisch denken. Het streven naar waarheid betekent niet dat we de waarheid al bezitten, maar eerder dat we ernaar verlangen en ernaar zoeken. Het is een proces van voortdurende vragen en denken.
       Zelfgenoegzaamheid, of hybris, is een vijand van waarheidsvinding. Het is het idee dat we alles al weten en niet meer hoeven te zoeken. Het verlangen naar waarheid houdt ons nederig en kritisch. Het voorkomt dat we vastlopen in onze eigen overtuigingen.
       Kortom, hoewel het verleidelijk is om onze waarheid als absoluut te beschouwen, moeten we bescheiden blijven en erkennen dat onze perceptie altijd beperkt is. Het streven naar waarheid is belangrijker dan het bezitten van absolute waarheid.
       Wat De Wet en De Profeten ook mogen beweren.
       Case closed.

       1. Beste Frank,

        Ik doe nog niet een laatste poging want de Tijd van Barmhartigheid is nog niet voorbij!
        Goed…!

        “Als begrensde en eindige wezens hebben we beperkte kennis en perceptie. Onze waarheid is gebaseerd op wat we waarnemen en begrijpen, maar er zijn altijd aspecten van de werkelijkheid die ons ontgaan. We kunnen nooit alle informatie over een onderwerp kennen. Daarom is het onmogelijk om te beweren dat onze waarheid absoluut is.”

        Wie zegt dat de mens een begrensd en eindig wezen is, omdat die dood gaat en het menselijk lichaam en geest niet voorbij de “horizon” kan kijken? Wie zegt dat? U, welke wetenschap? En zegt u en/of hen de volle waarheid? Als, en laat ik deze keer maar “klein” schrijven: Als De volle waarheid bestaat kan er maar één zijn en als die bestaat moet ook iedereen die van oorsprong kennen want hoe moet je kunnen kennen als je niet van oorsprong kan kennen, hoe kan je controleren als je niet vanaf oorsprong in alles en overal en altijd geheel zonder fouten kan controleren?

        En als de volle waarheid bestaat kan je ook onweerlegbaar onontkenbaar bewezen bewijzen! Geen ”één” kan ontsnappen, ook niets niet!

        En aangezien de volle waarheid levend moet zijn is die individueel en gemeenschappelijk volmaakt één met elkaar, overal dezelfde! er is daarmee niet als enige Eén God, er is Gelijk Tijdig Ook Oneindig Aantal Godgelijke Goden zonder enige verschil: Eén en Al-Eén God Is Eén!

        U kunt welke wetenschapper of filosoof of wie dan ook ze hebben niet meer dan een deel van de waarheid. Een Vol-Profeet Heeft Alles! Diens Waarheid Is De Volle Waarheid in alles, overal en altijd! En is niet als enige diend waarheid, daar God Eén en Al-Eén, God Is Eén Is De Waarheid van Die Vol-Profeet ook de volle waarheid van alle andere Godgelijken Gemeenschappelijk zonder verschil!

        Alles Weten Zoals er te weten is is niet zelfgenoegzaam want bij zelfgenoegzaamheid hoort trots en de volle waarheid ontbreekt trots en zelfgenoegzaamheid, daar is volmaakt nederigheid. Dat heet niet dat er geen eer is en ook geen op zichzelf staan is, er is geen pauw effect! En ook geen slaafsheid: De volle waarheid IS, elk ander lijdt aan zelfgenoegzaamheid ook uw: een mens zal nooit vinden want zelfgenoegzaamheid komt voort uit kwaad en een van de kwaliteiten van kwaad is zelfgenoegzaamheid!

        “Kortom, hoewel het verleidelijk is om onze waarheid als absoluut te beschouwen, moeten we bescheiden blijven en erkennen dat onze perceptie altijd beperkt is. Het streven naar waarheid is belangrijker dan het bezitten van absolute waarheid.
        Wat De Wet en De Profeten ook mogen beweren.”

        Echte nederigheid heeft niks met valse bescheidenheid te maken! Echte bescheidenheid is niet zonder oprecht nederig zonder slaafsheid! U maakt definities die krom zijn! Het echte streven is zonde vrij te leven, en zonde vrij kan niet zonder volmaakt weten en handelen! Het is daarentegen onbeschoft te stellen dat bezitten van de volle waarheid niet mogelijk is, al is bezitten niet meer en ook niet minder dan zelf(individueel) en gemeenschappelijk! Het is onbeschoft om streven boven bezitten te zetten want dat betekend dat het halen van bezit minder belangrijk is dan streven en bezitten betekent dat streven voltooid is en tot einde is gekomen omdat men vervuld heeft!; U bouwt ook geen huis zonder dak en zeg dan tegen de koper: het streven was belangrijker dan voltooien, doei….., en zo is het kind ook! Een vrouw wil geen half en/of krom kind en te horen krijgen: het streven is belangrijker dan voltooien en welke dokter zou zeggen: het streven naar genezing is beter dan voltooien: doei, zoek het maar uit!

        dat u zo wilt denken, want uw gedachtegang is depressief en ontneemt elke positieve gedachte naar goed voltooien, groeimogelijkheid!

        Frank, zulke mensen moet je een skif zonder peddels geven, een blikje coca cola als aandenken van de maatschappij waar ze van werden verwijderd en een blikje wormen en een hengel en midden op de oceaan zetten ,met de mededeling! Als u binnen 1000 mijl komt krijgt u een torpedo tenzij u over water, zonder menselijke hulpmiddelen, kan wandelen en dan moeten we er nog over nadenken en controleren! En ze worden ook onvruchtbaar gemaakt want zo’n soort hoort zich niet te kunnen voortplanten. God mag over hen Oordelen en dan ben ik mild: Nebudkadnessar gooide ze in het vuur, totdat er 3 in leven bleven!!

        Die verdienen geen vaste grond onder hun voeten want ze rammen ieder die vaste grond heeft onderste boven! Ze mogen de oceaan hebben op een bepaalde plek ver, ver , ver van de bewoonde wereld want ze zijn destructief infectieus verkrachtend naar elke kind!

        1. Zo Frank nu weet je precies hoe ik er over denk!

         het probleem is ook anders oplosbaar: Bouw een groot huis zonder ramen en overal camera’s met vele aparte kamers en ieder een deur ! Ieder die denkt de volle waarheid te hebben en recht te hebben op een eigen mening zet je in dat huis in aparte kamers met één glas water in het midden en doet de deur dicht en op slot, en na 100 dagen open je alle deuren: die na 100 dagen nog leeft moet een wonder gedaan hebben en is van de volle waarheid! Ik zeg u: niet een religieuze leider komt er levend uit met diens leer en traditie! Dan zijn we gelijk van het gekeuvel en gekloot af, en hetzelfde doen we met politici en de skif methode naar draaideur kriminelen! U moet eens zien hoe snel rotzooi zichzelf opruimt!!

         Het beste is een Vol-Profeet want die doet het geheel gewelddloos

         1. En dacht u dat het met Mozes in de woestijn anders was? Ieder die niet met de volle waarheid was stierf in de woestijn, en Mozes moest sterven omdat die een oordeel velde over het volk terwijl het volk berouw toonde en hij niet nog een keer de Horev op ging om uit te boeten en zo kreeg hij hetzelfde oordeel over zich heen toen die zei dat het volk zonder hem niet door de woestijn kon komen en bij de tweede keer toen die op de rots sloeg berouw toonde over zijn woorden en wel water verkreeg!

          U weet echt niets over de volle waarheid en weigert ook nog eens echt goed te onderzoeken

          en laat ik eerlijk zijn: ook ik zou dat gebouw in moeten want ik beweer wel degelijk dat ik de volle waarheid ken en ik weet ook hoe ik er levend uit kan komen, zonder magie

          en dan? dacht u dat ik hen allemaal de dood wens? Echt niet, ik wens dat allen levend blijven, die echt niet willen kan ik ook niet helpen, Christus ook niet!

          Men zou eens moeten weten hoe men moet zijn om van de volle waarheid te zijn: Dat heet niet dat er geen compromissen mogelijk zijn, er is geen van de volle waarheid zijn als er geen echte nederigheid aanwezig is!

          dat zou iedereen eens aan het denken moeten zetten! daarom schreef ik: Die Volmaakt leert en beleert en die achterin de kerk zitten met de nederigheid van de overspelige tollenaar en moordenaar zijn de rest Rest Kerk, ieder ander niet!

          en dat schrijf ik echt niet zomaar! dat schrijf in niet zomaar naar Eric, P.J.T Derks en anderen!

          En dan moet u echt niet denken dat ik naar mezelf kijk van: Ik behoor bij de Rest Kerk: ik houd mijn geest in de hel en wanhoop niet! Ik acht mijzelf niet gered! ik ben pas gered als ik de Hemel mag binnen gaan!

         2. En Christus naar Goddelijke Definitie in Volmaakte Taal is Koning Der Vol-Profeten! Niet één mens of natuurling deels verwekt met erfzonden, deel in alles en overal en altijd Volmaakt, ook al wordt die Vol-Profeet in alles God gelijk Als Die Christus, is altijd Geweest als Die Christus! Iedere mens die zo deels zondig deels/ volmaakt verwekt wordt is, een zondaar geworden. Elke mens en natuurling heeft Verlossing Nodig van Die In altijd, alles en overal zonder zonden Christus naar Goddelijke Definitie in Volmaakte Taal, Nodig! Er is God Zij Dank Wel Christusgelijkheid Mogelijk in alles, overal en altijd, mits men Godgelijk Nederig en Deemoedig Wordt!

          ik snap best wel dat ik veel totaal anders schrijf dan anderen, ik vraag ook geen blindgeloof aan mijn woorden, ik vraag het minste waar een mens Gods recht en Gerecht op heeft: Laten staan als mogelijk waar en naar die Ene Volmaakte Christusverschijning Gaan en zelf tot de Volle Waarheid komen en dan Christusgelijk Getuigen! ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt dan zijn er geen misverstanden en leugens mogelijk en is er eindelijk Echte Vrede ook als is er nog lijden om uit te boeten Om God Weer zo te maken als die voor de 1e nacht Was!

          Ik mag hopen dat men nu met oprechte vragen komt en dat Gods Geest Hier Vol-Licht Mag Zijn Opdat iedereen Kan Vinden en Verkrijgen zoals God en Christus Wilt!

          ik heb echt de wens niet om u de bodem in te schrijven, veel mooier en liever is dat we elkaar kunnen helpen en verdiepen zodat iedereen Die Ene Volmaakte Christusverschijning verkrijgt en makkelijker de hel door komt en iedereen in de Hemel aankomt en mag binnen gaan! Elke ziel telt, hoe klein ook! En die nog niet vinden, kunnen ondersteunen, opdat ze niet in wanhoop raken!

     3. Dank je voor je antwoord(en), Frank.
      Het is prettig om te lezen.

 17. Lorde Jacob Rothschild overlijdt op 87-jarige leeftijd

  je wil niet weten wat ik ontdekt heb ,die gasten gaan altijd op bevel dood

  1776

  verder vertel ik niks ,woord toch niet gewaardeerd

  O wacht die Datum ,weten jullie dat op deze datum

 18. Het einde van de Ramadan in 2024 valt op dinsdag 9 april 2024

  De geboorte van de Mahdi

  Ik ga het niet nog een keer uitleggen

 19. Pater Pio deelde in de brieven aan zijn geestelijke leider enkele van zijn ervaringen mee.

  In zijn brief van 7 april 1913 aan pater Agostino schreef hij:

  Ik heb hem vannacht gesproken —————————

  Padre Pio – Als je plotseling om 3.30 uur wakker wordt, zeg dan deze 3 woorden en wacht op wat er naar je toe zal komen

  1. Welke 3 woorden zijn dat, Edwin? Het toeval wilde dat ik een week geleden om 3:33 wakker werd. Maar ik moest toevallig wel naar het toilet; mijn woorden waren: ik moet plassen. Grapje mag toch wel, hè? De boog kan niet altijd gespannen zijn!)

   1. Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

    Nachts is het lekker stil ,ik geniet er van .

 20. Maak alle sporen vrij! Trein Gadellaa is weer vertrokken! Normaal verkeer voor onbepaalde tijd onmogelijk!

  1. Beste Frank

   De Trein van God staat nog op het perron! ik beschrijf die trein en waar die naar toe gaat en wie er in de trein zitten en hoe je daar in kan komen!

   kijk naar de wereld, kijk naar oorlogen, naar ruzies en meningsverschillen! Het is toch om te huilen, of niet? Elk meningsverschil komt door eigen invulling van de echte Religie! Zonder Leven Geen Religie en die er een ander leven van maken, maken een invulling van Religie!

   Kijk naar kinderen verwekken, waar komen handicaps vandaan? Hoezo krijgen kinderen als ze opgroeien andere denkwijzen? Hoezo verschillende talen? Elk kind zoals wij ze kennen worden op gelijke manier verwekt met een zaadcel en een eicel! En zo gauw het geboren wordt gaat het verschil beginnen……als een kind net geboren ziet zou je niet zeggen: die wordt een moordenaar, die een publiek vrouw, die een oplichter en dief, die een katholiek die een protestant, die een islamiet, die een boeddhist, die anti-religie, die noem maar op!
   Hoe komt dat? waarom? Hoort een ouder niet het beste te wensen voor diens kind? Wil een ouder een gehandicapt kind? dan waar komt dat vandaan?

   JIj filosofeert zo graag, nou daar kan je je tanden op stuk bijten!

   Jullie zijn geen van allen bezig met echt naar oplossingen zoeken die altijd in alles en overal staan! Niet naar echt doorgronden van problemen. Jullie doen maar wat! en maar zwemmen in eigen gedachtes…..totdat het sterfbed komt…..Niet een van jullie gaat mee met een stervende, niet één de hel in, niet één echte woestijn in…., nee het moet naar jullie normen en waarden leefbaar zijn en hoe si die leefbaarheid: Voedsel uit de natuur roven, doden en opeten, slimmer worden dan de natuur en misbruik maken en luchtkastelen bouwen dat is de rode draad in jullie leven! Ja Frank luchtkastelen want alles dat die mens maakt van deze wereld kan die niet meenemen als die dood gaat: Net eten, niet denken, niet doen, familie, huis, auto, werk ga zo maar door: alles raakt die kwijt, hoezo? Dan hoezo er voor werken? Om te feesten en een beetje gezelligheid en een tijdje “pijnvrij” leven de rest is moord en doodslag om dat te kunnen doen! want wil je kunnen leven op aarde moet je winst maken en winst maak je door minder slimmen af te persen en als slaaf voor je te laten werken voor een goedkopere prijs dan je zelf wilt doen en hebben! kijk naar het kapitalisme, kijk naar socialisme, kijk naar communisme….De basis is het zelfde: geen mens kan zonder wereld eten leven als die leeft zoals die menselijk leeft! Niet een die Brood en Water van de Hemel kan afbidden die diens honger en pijn stopt!

   Dat is jouw maatschappij! Dat is niet de trein van God!

   En jouw menselijk verkeer komt een keer aan op dat perron, hoe je wendt of keert en die eindperiode met die Twee Profeten en de anti-christ OOK en het sterfbed OOK!

   Dus kies en doe je “ding” ik dwing helemaal geen mens, Iedereen Krijgt uiteindelijk Loon Naar Werken ik wijs iedereen daar op die serieus wilt zoeken!

   Mijn Tijd hier zit er bijna op, want je denkt toch niet dat ik jouw hand ga vasthouden en zeg: ga lekker je eigen gang God bestaat niet en Recht en Gerechtigheid ook niet, zwalk lekker dronken rond en bouw je eigen luchtkastelen!

   ik ben daar klaar mee! Ik probeer al dik 25 jaar de katholieke kerk en andere christenen te bereiken: joh als je niet wilt Bye, Bye! er komt een tijd aan dat je mij hier niet meer ziet! Zulke eigenwijze is geen land noch zee noch lucht mee te bevaren! Zak lekker zelf in je eigen shit! Ik heb genoeg gezaaid! Hulplijnen in je moeras gegooid! Ik wacht op God en Christus en ik spreek geen wereldse taal meer: eindelijk niet zondigen, geen vruchten van goed en kwaad meer! U weet niet half hoe bedroeft het me maakt en uit welke hel ik gekomen ben, ik hoef jullie shit niet meer, dat eten en dan nog versterven in vasten en bidden! Ik heb al geschreven ik wil geen heilige worden en in jullie kerkers lijden en om Barmhartigheid bij Christus vragen en uitboeten als prijs betalen: Flikker op!

   jullie overloos geouwehoer, jullie uitvluchten, jullie onbeschoftheid, jullie brallen en zwetsen, vooral op die zogenaamde religieuze forums: geen heilige te vinden! En al helemaal geen Vol-Profeten! Plat gezegd en een beetje kort door de bocht: Het is net als tandheelkunde: niet een van jullie poetst je tanden zoals het hoort en niet een luistert en ik mag de zooi opruimen! Mijn salaris geeft geen voldoening en ik huil van binnen als ik kinderen zie en mensen die zo zijn opgevoed en eigenwijs, f………l eigen wijs en vooral die zogenaamde “religieuzen”! ze zijn nergens waar de volle waarheid Is, Geweest in hun leven en maar blind beweren, nooit gaan kijken, groots BLA….BLA….BLA…BLA, en uiteindelijk eigen clubjes oprichten van gelijk gestemden en ruzie en oorlog maken in de wereld met anderen! De een nog brutaler dan de andere!

   IK BEN DAAR KLAAR MEE!!!!

   IK HEB OPO VERSCHILLENDE FORA GEZETEN, BIJNA OVERAL HETZELFDE: MODERATOREN DIE NIET KUNNEN BE-/OORDELEN EN BRUTALEN DIE ER MISBRUIK VAN MAKEN!!!! ONDER HET MOM VAN DE ECHTE RELIGIE!

   Je vindt geen echte heiligen op een fora want die zijn snel weg die willen dat gezwets niet horen want ze worden er kotsmisselijk van, heiligen vindt je in de goot van de maatschappij, dus ook niet in de kerk die trekken zich terug want hoe meer je als heilige in de maatschappij blijft hoe vijandiger en onbeschofter men wordt met kun je dit voor me doen, kun je me heiligen, kun je genezing halen bij de hemel….flikker op! Doe het zelf hufter!

   Jullie zijn zoooooooooooooooooooooooo onbeschoft met jullie schijn heiligheid, jullie zogenaamd gerechtvaardigd leven, jullie zoooooooooooooooooooooogenaamde nederigheid , jullie zooooooooooooooogenaamde goed definities, zoals mijn vader zei als er weer eens met een zoooooooooogenaamde bewering kwam: ze kunnen nog geen scheet op een plank spijkeren! Die een nog een grotere bek dan de ander!

   Wil je recht van spreken hebben: doe een wonder! en niet zwijg!

 21. Iemand nog farao’s gezien ?

  Een kameleon zou het niet beter kunnen doen dan onze faraonische meesters, hoe ze van kleur veranderen, van naam veranderen, van uiterlijk veranderen, verdwijnen, weer ergens anders opduiken en ons volledig in het ongewisse laten over wat ze werkelijk zijn, en wat ze werkelijk proberen te bereiken onder de sluier van een kameleon, waaronder ze zich presenteren aan hun omgeving.

  https://youtu.be/ZouxwMO6x68?si=tgzUa1G_RUAdpLjb

 22. De kerken blazen op de Sjofar ,ik heb niks gehoord

  man man man, weetje welke katholieke heilige non de verwoesting van Amerika zag .

  Therese Neumann

  Dus doe je gordel om en houd je stevig vast, want chaos is hier en het zal niet snel verdwijnen.

  Deze mensen praten er de hele dag over en begrijpen dat het vuurwerk gaat beginnen

  https://www.youtube.com/live/wHVgruxO0Fk?si=kHXX0NKRWA-zURUs

  Zeer interessante video en boordevol informatie. Als het patroon van Gods oordeel zich voortzet, zal 90 dagen na de zonsverduistering op 24-7-2014 vallen. Zoveel 7’s.

 23. Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want …

  Hier kun je zien dat Amerika precies op een grootte walvis lijkt

  https://youtu.be/XLqZIe06Pbg?si=ebG0_7_-p7WkfupX

  Op minuut 2 :05

  Nu denken die gelovigen dat ze binnenkort woorden opgehaald

  Opname van de gemeente

  er zij er heel veel van op internet

  ze zullen hevig teleurgesteld zijn .

 24. Daar gaan we ,ik heb ze bij de kloten

  VN-agentschap kondigt massale verhuizing van personeel van New York naar Nairobi aan, wat tot debat leidt

  Obama: nucleaire explosie in New York

  https://youtu.be/wddZFn-V7iA?si=CrBWQykXfkxUg8gW

  Daniel 11

  Over de antichrist

  28 En hij zal in zijn land wederkeren met groot goed, en zijn hart zal zijn tegen het heilig verbond; en hij zal het doen, en wederkeren in zijn land.

 25. Waramund,
  (uw reactie van : https://www.katholiekforum.net/2024/02/28/wanneer-het-politiek-te-heet-wordt-komt-de-liberalisering-van-euthanasie-weer-boven/#comment-132239)

  Men kan het betrekkelijke probleem van “atomen” en “DNA” ook op een ander manier bekijken.
  Adam en Eva werden plots geconfronteerd met het probleem hun lichaam te moeten bedekken, dat was nieuw en niet zo gemakkelijk op te lossen. Van primitief zich hullen in wat zij ook maar konden vinden in de natuur kregen zij meer inzicht in technieken om weefsels te maken en in de loop der tijden werd dat een vanzelfsprekende specialisatie en zeer uitgebreid en complex. Hetzelfde voor beschutting tegen het weer. Eerst kwamen zij waarschijnlijk tot het opzetten van een primitieve loofhut maar dat werd geleidelijk aan een gevlochten rietwand overstreken met leem en een dak van stro. Van het gebruik van leem kwam men tot bakstenen en zo groeide ook de hoogmoed. Men dacht eerst erg eenvoudig maar het werd een kunstwerk, wereldse gekunstelde schoonheid werd een doel op zich en men vergat gemakkelijk dat het om de schoonheid van de ziel moet gaan. Zo komt men er toe God overmatig redenen te geven om een hele beschaving te vernietigen zoals ten tijde van Noach.

  Liefhebbers van het “Aquariustijdperk” zullen beweren dat we nu aanleg krijgen om meer rationeel te denken en te werken. De koude helderheid van zuiver kristal. Dat leidde o.a. tot het kunstmatige zuiverst mogelijke kristal waarop computerchips en LED-licht gebaseerd zijn. Zo kwamen gekunsteld technisch denkende ‘wetenschappers’ er toe natuurlijke middelen te systematiseren zodat men over tal van bouwsteentjes kon beschikken om onbegrensd en ‘kunstig’ te kunnen scheppen naar believen. Men kan geen grenzen meer onderscheiden omdat men denkt dat evolutie onbegrensde mogelijkheden kan en moet bieden zonder schroom.

  Of tijdperken van elk ca. 2000 tot 2500 jaren echt bestaan met elk hun specifieke aard waaraan mensen overgeleverd zouden zijn is interessant om te overdenken maar net zo moeilijk te bewijzen als het idee van eeuwenlange hergeboorte voordat de ziel tot rijping komt.
  Het zou dan toch wel interessant zijn te weten op welk basismateriaal die wetenschappers zich baseren om “atomen” en “DNA” als bouwsteentjes effectief te kunnen gebruiken, zoals Adam en Eva ertoe kwamen simpele natuurlijke middelen te beschouwen als basismateriaal om te kunnen weven waarna het creatief denken geen grenzen meer ziet en van God niets meer wil weten.

  1. Beste Eric,

   Denks eens na Wie God Is!

   God handelt in doen en laten geheel volmaakt en doet niet aan geweld noch aan kwaad met kwaad vergelden.

   Dan kan God niet diegene zijn die de zondvloed initieert en uitvoert!

   Ik kan je in grote lijnen heel verhaal vertellen hoe het in elkaar zit. Hoe de natuur in de wereld ontstaan is door de zondenvallen in de Tuin van Eden.

   elke zondeval creëert misvorming, elk vrucht van goed en kwaad ook. als enige volmaakt handelen, niet!! En uitboeten in goede zin brengt herstelling.

   Zo is De Wet en de Profeten! Dan zit niet halve/hele luchtkastelen te bouwen. Doe je onderzoek goed en oordeel niet voorbarig!

   Als God niet van energie is of een vorm er van, dan is Diens Handelen ook niet, dan was er voor de zondeval een andere wereld dan nu is en komt alle vormen in het heelal voort uit vruchten van goed en kwaad!

   Denk daar nu eens over na!

   God is sneller dan de lichtsnelheid er er is niks anders in het heelal die voorbij die lichtsnelheid kan komen want aan alles kleeft een begrenzing en verzwaring ! Al kan kwaad sneller reizen dan het licht in het heelal het kan niet buiten het heelal komen want het heelal is de verbeelde hel en kan niet sneller zijn dan God.

   Dus denk eens na over het verschil tussen Volmaakt Godgelijk en anders dan Zo Zijn! Hoe is het anders zijn ontstaan want het kan niet van God komen want in God is geen dwang(geweld) want er is Volmaakt Vrije Keuze en Wil en God Geeft Altijd In Alles en Overal Alles Van Zichzelf Want Zo Is De Volmaakte Liefde En Is Altijd Volmaakt Recht En Gerecht!

   Zo Is De Wet en de Profeten! Loon Naar Werken!

   doe nu eens zoals De Bijbel Vraagt Met Be-/Oordelen en Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning Gaan en schrijf dan Christusgelijk, wordt echt Nederig en Deemoedig!

   Kijk naar grote heiligen: allen werden ascetisch in doen van vruchten van goed en kwaad! dan is die weg naar Heiligheid de enige! je ziet het ook op het sterfbed: een mens gaat naar binnen om van de pijn af te komen, een mens gaat slapen als die moe is om te herstellen, dat is altijd vasten van kwaad en bidden(werken van goed)

   Leer daar nu eens van! Ga de hel in en onderzoek en zoek daar hoe je God kan vinden! en je komt onder de hel uit!

 26. Salamitactiek. Steeds verder opschuiven van de lijn. Over een paar jaar zal men de ouderen richting voltooid leven zelfmoord pushen en later zal er een narratief verspreid worden dat het toch wel erg asociaal is na de pensioenleeftijd te willen blijven leven. Want je bent een nutteloze kostenpost voor de maatschappij en dan nog eens een klimaatveranderende CO2-uitstoter ook.

  1. De euthanasie-problematiek die hier behandeld wordt gaat niet over mensen die willen blijven leven. In de rijke landen worden kosten noch moeite gespaard om hen daar zoveel mogelijk bij te helpen en te ondersteunen.
   De discussie gaat over de mensen die zélf niet meer willen leven, wegens uitbehandeld en ondraaglijk lijden.
   De discussie kan niet zinvol gevoerd worden als men alle mogelijke termen ongenuanceerd door mekaar gebruikt. Euthanasie heeft niets van doen met moord, doodslag, zelfmoord, het stopzetten van een zinloze behandeling of het toedienen van pijnstillers.

   1. @Frank

    Het past zeker niet in jouw straatje…en niet als enige niet in jouw straatje…..De RKK maakt ook een verkeerde definitie want die weet niks van volmaakt sterven van Henoch en Elia, laat staan van Mozes en de ouders van die men H.Maagd Maria noemt. Vraag maar aan Eric of Waramund of een mens Christsugelijk hoort te sterven….?

    Over genuanceerd……..

    Euthanasie is groter dan jij schetst: Een mens hoort volmaakt te sterven zoals Henoch en Elia, en dan laat ik Mozes en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt even buiten beschouwing omdat er zijn dat Mozes is gestorven en begraven en men het sterven van de ouders van H.Maagd Maria niet in de Bijbel kan vinden.

    Het is hetzelfde als bij de overspelige. Daar kwamen de farizeeërs en schriftgeleerden mee aan bij Christus en die zei: Die zonder zonden is werpe de eerste steen! Christus heeft het over een volmaakt oordeel en de eerste steen is Christus zelf, het moet ook nog ene volmaakte steen zijn!
    Iedereen liet diens steen vallen omdat overspel groter is dan men een ander dan je echtgenoot de seksuele liefde bedrijven. Overspel is wanneer je vruchten van goed en kwaad maakt en doet want je hoort maar één Heer te dienen! En omdat geldt: zoals je oordeelt wordt je geoordeeld betekende dat die alsnog zouden gooien hetzelfde oordeel over hunzelf zouden afroepen want Christus stond in het Godsgericht!

    Zo is het ook met euthanasie

    Iedere mens die sterft en niet volmaakt sterft, beëindigt diens leven te vroeg omdat die niet langer wilt lijden. Die mens kiest zelf om eerder te sterven dan hoort. Dat is je eigen leven nemen en daar het met vrije wil gebeurd is het ook met voorbedachte rade!! Hoe je het ook wendt of keert het is deels zondig, het is Heiligbaar mits de mens minimaal op de drempel van de Hemel berouw toont! Dat betekent ook dat die persoon naar het vagevuur gaat want die heeft niet zo vergeven als Die is Vergeven!
    Het is dus niet zo zoals jij of de wereld de definitie denkt te kunnen maken, dat die geheel waar is, en is daarmee ongenuanceerd!

  2. Er zijn inderdaad pogingen gaande om vrije euthanasie mogelijk te maken en dat zou in een volgende legislatuur wel eens bespreekbaar kunnen worden zoals Mevr. Gabriels aangeeft.
   https://www.standaard.be/cnt/dmf20240227_96043487
   Euthanasie heeft volgens mij te maken met politiek en ook als gevolg van goddeloosheid waardoor men geen moraal meer wil kennen.
   Het verwondert me dat dit alleen van de VLD komt, het zijn eerder de socialisten die altijd de ergste dictatuur opzetten. Had Hitler niet zijn succes te danken aan zijn “Nationaal Socialisme” en was hij geen grote hater van Katholieken en Joden ? Wachten op samenwerking van liberalen en socialisten wellicht.

   1. @ Eric

    euthanasie door mensen gepleegd op aarde is nog geen zonde tegen de H.Geest want dat is de definitie van Goddeloos!! Iedere andere handeling is nog steeds een vrucht van Goed en kwaad en is nog steeds niet Goddeloos!

  3. @Benesha

   of het opschuift of niet, de huidige RKK leer is ook niet correct! Want men heeft geen Volmaakt Oordeel want daar voor hoor je eerst naar die Ene Volmaakte Christsuverschijning te gaan want dan ben je pas Vol in de H.Geest: John 16; 12-26a en de RKK doet daar niet aan want ze leren het ook niet

  4. Benesha,
   De politiek heeft volgens mijn informatie de oudjes de laatste jaren al geholpen met de dood door middel van het onthouden van de juiste medicijnen en het geven van eeb verkeerde behandelingen. Men stelde: je hebt een bepaald ‘virus’, dus je krijgt geen antibiotica en de daarbij behorende behandeling. Dus het is niet over een paar jaar, het is nu al zover.
   Zie linkje voor een bron: https://www.arkmedic.info/p/there-was-no-virus

   Alsjeblieft, lees het een denk er over na. Er zijn er maar weinig die de intellectuele bagage hebben én gebruiken om het te begrijpen, dus elk slim mens telt.

 27. Marie-Julie Jahenny die uitsluitend over de eindtijd heeft geprofeteerd:

  hebben jullie Frankrijk gezien ,dat applaus van minuten lang omdat abortus woord herkend als mensenrecht

  https://archive.org/details/WeAreWarnedMari…
  pdf Marie-Julie Jahenny

  hier kun je lezen hoeveel er gaan sterven in Franrijk

 28. Ik zit thuis te stuiteren hoeveel profetische gebeurtenissen plaats vinden op dit moment

  Niks hier ——–niet wedergeboren geen geest hier

  wat ik alleen vannacht allemaal doorkreeg

  Eric Ryckman youtube is er ook mee bezig

 29. Red Heifer Alter is klaar en klaar / Duivelkomeet breekt de nek

  Een rode vaars en een eeuwig lam

  De duivelse komeet trekt de 666 – EEN WAARSCHUWING! Openbaring 13 getoond in de hemel.

  NU WOORD MIJN COMPUTER AANGEVALLEN,KOM LATER TERUG

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht