Paus geeft Vangheluwe uiteindelijk de bons, maar hoeveel is genoeg?

Uiteindelijk is het zover, Roger Vangheluwe, de verfoeide pedofiele ex-bisschop van Brugge, werd deze maand door Paus Franciscus gelaïciseerd. Dit werd vandaag door de pauselijke nuntius in België aangekondigd.  Net zoals het “ontdopen” van een gewone leek, is  “ontwijding” voor een bisschop als Vangheluwe onmogelijk, maar geestelijken kunnen als disciplinaire maatregel wel hun rechten en plichten verliezen. Roger Vangheluwe werd beschuldigd van het seksueel misbruik van o.a. zijn 2 neefjes en heeft één van zijn “relatietjes” zelfs op televisie toegegeven. 

Het misbruikschandaal rond Vangheluwe brak al uit in 2010. Kort daarna verdween de in ongenade gevallen bisschop naar het “verborgene”, wat later de abdij van het Franse Solesmes bleek te zijn.  Het werd een lange strijd, om Vangheluwe uiteindelijk kerkelijk te laten “ontslaan”. Toch wordt niemand er echt gelukkig van. Minst van al de slachtoffers, vertegenwoordigd door kerkcriticus Rik Devillé. “Dit (de laïcisering) heeft zelfs geen symbolische betekenis, het leidt de aandacht af van wat de slachtoffers van seksueel misbruik echt nodig hebben, en dat is erkenning”, reageerde Devillé in De Standaard. Hoe die “erkenning” er precies moet uitzien, is voor niemand duidelijk. Welke “erkenning” zou dan genoeg zijn? Een collectief “mea culpa” door de Romeinse Curia? De zelfontbinding van de Katholieke Kerk uit puur schuldgevoel? Een gruwelijke “middeleeuwse” lijfstraf voor Vangheluwe en zijn pedofiele soortgenoten ? Het lijkt wel of geen enkele vergelding of schuldbekentenis ver genoeg zal gaan. 

Welke waarde heeft “erkenning” trouwens, wanneer de maatschappij, te beginnen met wetgevers en magistraten, zelf niet lijkt te weten hoe ze met pedofilie moet omgaan, zeker in tijden van overbevolkte gevangenissen?  Het “vuile werk” aan medegedetineerden overlaten, zoals onlangs gebeurde in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat, waarbij een pedofiel bijna doodgefolterd werd door zijn celgenoten, lijkt alvast geen beschaafde oplossing. Zo wordt het wegkijken enkel verplaatst van slachtoffer naar dader in een eeuwige cyclus van onverschilligheid, perversie en geweld. Als Christenen kunnen we dit enkel met afgrijzen aanschouwen en onze handen uitstrekken naar onze Redder. Jezus beloofde ons ooit dat zij die “hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid” verzadigd zouden worden (Matteüs 5:6). We zijn vandaag uitgehongerd en verdorst. Wat blijft ons nog over, buiten onze hoop op Gods genade?

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

198 commentaren op “Paus geeft Vangheluwe uiteindelijk de bons, maar hoeveel is genoeg?

 1. Toen zat ik in Westmalle, ik ben met de abt naar West Vleteren gereden .daar liep hij gewoon rond en deed mee met de diensten.de abt van Westmalle lied hem niet toe in de abdij ,dus hij is afgevoerd naar
  Frankrijk

  wat wil ik zeggen mensen hier, ik heb niet het idee dat mensen weten wat er echt aan de hand is

  de meeste mensen willen het niet weten ,het is namelijk veel verschrikkelijker dan voorstelbaar

  ze gaan niet alleen kinderen met covid 19 vaccins injecteren ,ze gaan ook kinderen verhandelen want kinderen zijn de grootste bron van adrenochrome ….daarom black eyed club

  https://thetruedefender.com/the-black-eyed-club-a-partial-list/
  https://prepareforchange.net/2018/09/19/illuminati-defector-described-horrifying-satanic-rituals/
  https://thetruereporter.com/the-secret-has-been-revealed-who-are-the-members-of-the-black-eye-club/
  http://themillenniumreport.com/2018/08/trafficked-children-are-the-biggest-source-of-adrenochrome/

  http://thephoenixenigma.com/the-black-eye-club/

  Paus Franciscus legt uit hoe hij een blauw oog kreeg

  Moet je hem zien lachen

  https://youtu.be/W8wyIynHnkQ?si=7A66RlRj1TOPWqwB

 2. https://www.bitchute.com/video/hJD8RopHB9Qt/

  ADRENOCHROME DE ECHTE WAARHEID – EEN VAN DE BESTE VIDEO’S DIE IK OOIT OVER DIT ONDERWERP HEB GEZIEN

  het satanische gaat nog verder de panda club

  Ik zal jullie de foto besparen

  En boem! De sluier viel af. Dit onschuldige engeltje en zijn/haar ogen zijn de bevestiging. Er zijn mensen die dit bij kinderen doen, en niet alleen. Deze kinderen worden eerst gesodomiseerd, geslagen en gemarteld voordat ze zwarte ogen krijgen, om vervolgens een pandagezicht te vormen dat om welke kwade reden dan ook interessant voor hen is als hun ogen zwart zijn en de rest van hun gezicht bedekt is met hun walgelijke witte substantie.

  Link here https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Panda%20Eyes

  Maar nu begrijp ik de betekenis van dit commentaargedeelte, terwijl ik dat in 2016 niet kon. Eén van deze roofdieren zegt: “Werken (werken) aan een mannelijke nachtkaas” (FBI-codewoord voor kleine jongens), terwijl de ander zegt “klaarkomen en izzle (gebruikt door pooiers) dit (kleine) zo (het pandagezicht) ‘wat verwijst naar het bedekken van het gezicht van het kind met sperma terwijl het zwarte ogen krijgt na marteling, vuisten en sodomie.

  Ik stop , woord misselijk

 3. Mevrouw Gabriëls, ik deel uw standpunt.
  Mijn eerste reactie op de verbitterde commentaren van de vertegenwoordigers van de slachtoffers was: Wat zouden ze nu willen? Dat ze die oude zieke man levend villen?
  Véél mensen zijn door anderen voor het leven getekend. Vandaag herdenken we de aanslagen van 22 maart nu acht jaar geleden. Bijna dagelijks wordt iemand doodgereden in het verkeer, en nog al te vaak door een chauffeur die veel te veel had gedronken. Al de overlevenden lijden voor de rest van hun leven.
  Gelukkig pleiten ze niet allemaal voor eeuwige en onverzadigbare wraak op de dader, bijvoorbeeld de doodstraf.
  Zelf heb ik mogen ervaren dat het kunnen vergeven (en dat is soms een lang proces) niet iets is wat je de ‘dader’ schenkt, maar in de eerste plaats jezelf. Het opruimen van haat, bittere wrok en woede schept opnieuw ruimte voor innerlijke vrede en gemoedsrust en betekent tonnen herwonnen energie.
  Volledig los daarvan staat dat de gemeenschap, ook de kerkelijke, alles in het werk moet stellen om ellende te voorkomen en lessen te trekken uit het gebeurde. Maar dat is een ander debat.

  1. Ook al is het moeilijk een niet altijd mogelijk: een Christen hoort zich te houden aan Christusgelijk liefhebben. dat is de enige manier om het vagevuur te ontlopen.
   Men weet helemaal niks van het vagevuur. dat is niet zomaar uitboeten van anders vergeven dan Christus vergeeft! nen vergeet dat dat uitboeten boven op het uitboeten dat de hemel doet, komt!
   Het uitboeten van de hemel is pas voorbij als alles uitgeboet is van de eerste en tweede nacht en de tweede nacht over God ten einde is!
   Of de dader nu wel berouw heeft of niet is in de eerste plaats niet belangrijk voor de slachtoffer, belangrijk is dat die niet met wrok en woede komt te zitten. Die moet zich bedenken dat het vagevuur geen pretje is en dat ook betekent dat zolang het nog genade tijd is die voor de dader heeft te bidden want Christus doet niet anders! Het slachtoffer moet diens oog verleggen op de verdiensten voor Christus en Christus heeft ieders heil op het oog ook die het moeilijkst zijn te redden!
   kijk naar de pastoor van Ars: elke keer als er een “grote vis”gevangen kon worden kwam satan bij hem op bezoek en de pastoor van Ars was zich bewust van diens verantwoordelijkheid, ja zelfs te veel want die vroeg Christus om diens aandeel in verlossing te mogen zien en die zag een zwart gat en niet in de gaten had dat satan hem misleide! Het wonderlijke was dat de pastoor van Ars er geen aanstoot aan nam en zich nog meer inzette met vasten en bidden omdat die zichzelf als zwart gat zag en Christus nog meer met hem kon doen! zo laten heiligen zien waar werkelijke nederigheid om gaat; Houdt uw geest in de hel en wanhoop niet: maak van elke tegenslag een overwinning door nog harder te werken in liefdevol vasten en te bidden!
   Het is als de mens die met Christus over het strand wandelt en omkijkt en ziet dat een stuk terug slecht twee voetstappen te zien zijn en de mens vraagt aan Christus: waar was u toen, en Christus zegt: daar heb Ik u gedragen! Zo is het ook met tegenslagen of schijnbaar verlies: Door u niet uit het veld te laten slaan en nog nederiger te worden haalt u met Christus nog grotere winsten op!

   zo is het met vergeven ook! hoe meer Christusgelijk hoe beter en hoe minder vagevuur tot men in alles, overal Christusgelijk is, dan is er geen vagevuur meer

   1. Henk, uw vagevuur bestaat zelfs niet. Het is uw interpretatie. Net zoals zoveel andere van uw begrippen. En kom nu niet af met 2 Makkabeeën 12:40-44 en 1 Korintiërs 3:10-15. want die bevestigen alleen maar mijn stelling en die van vele christelijke broeders voor u.
    En probeer hier even ofwel to the point ofwel weg te blijven. Misschien willen andere mensen ook nog eens een bijdrage ter zake af te leveren. Bedankt.

    1. @ Frank

     ga Kijken voor uw be/oordeelt! U weet niks van de Wet en de Profeten en zoals u oordeelt wordt u Geoordeelt: de Overspelige! Die daar met het steen klaar stonden lieten niet om niets hun steen vallen

     Het vagevuur kunt u lezen in: Math 18

     23 Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. 24 Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. 25 Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. 26 De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. 28 Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. 29 De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. 31 Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. 32 Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. 33 Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? 34 En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. 35 Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

     De Toezegging om naar de Hemel te gaan blijft staan: de eerste Oordeel van de Koning/God want Koning/God komt niet terug op Diens Besluit! Het tweede oordeel geldt voor niet vergeven zoals Koning/God vergeeft dan gaat men wel naar de hemel niet zonder uitboeting: vagevuur!

     1. Aanvulling:

      2 Mak 12; 40-44

      er wordt niet voor niet gevraagd in de katholieke kerk om te bidden voor die in het vagevuur zijn want zij in het vagevuur kunnen hun tijd niet verkorten, die op aarde zijn en voor hen schuld betalen door vasten en bidden, wel!

      1Kor 3: 10-15

      zeker is er geen ander fundament dan Christus, en wel naar Goddelijke Definitie!!!!!! en zo is het met verder bouwen ook want Niet als enige de Hoeksteen is Christus: heel de Tempel Is Christus naar Goddelijke Definitie!!! Als enige Die Tempel is eeuwig en zonder Schade! dan hoort elke Steen Die Hoeksteen te Worden: De Heel Leer en Traditie en elk Handelen Naar Goddelijke Definitie: Er is geen andere: Heel de Hemel Is Zo! Elk ander zal extra lijden aan de hel, net zolang tot Die In Alles en Overal Gheel Ongeheiligd Heilig Is, zoniet verloren gaan

      1. De schrijver van 2 Makkabeeën is niet bekend. De schrijver claimt een vijfdelig werk van ene Jason van Cyrene in te korten. Dit langere werk is niet bewaard, en het is niet bekend hoeveel van dit werk eenvoudig in 2 Makkabeeën gekopieerd is. De schrijver schreef waarschijnlijk in het Grieks, want er zijn geen aanwijzingen voor een eerdere Hebreeuwse versie. Een aantal gedeelten, zoals het voorwoord, de epiloog en enkele moralistische overdenkingen is waarschijnlijk van de schrijver en niet van Jason. Jasons werk werd waarschijnlijk rond 160 v.Chr. geschreven en eindigde waarschijnlijk met de nederlaag van Nicanor, zoals ook het ons beschikbare ingekorte werk.
       Enzovoort, enzovoort, enzovoort…
       Uit al uw verhalen en uit de interpretatie ervan, kunt u zowat alles bewijzen of alles tegenspreken. Daar zijn al uw christelijke broeders al eeuwen mee bezig, en het lijkt er niet op dat het gauw zal stoppen. Veel succes.
       Maar hou dat semi-theologisch gedoe buiten de gesprekken die hier op gang proberen te komen. Please?

    2. @ Frank

     to the point: u wilt ook een hele auto, huis of loon en niet dat men u ergens te kort doet!

     Probeer zelf maar eens de Volmaakte Taal(2Kor 12):

     4 dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5 Op zo iemand wil ik roemen. Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden.

     In een vrucht van Goed en kwaad( de taal van de wereld) te be- en omschrijven zonder uit te sluiten waar niet hoort en in te sluiten waar niet hoort en door te verwijzen naar Die Volmaakte Uitleg: Die Ene Volmaakte Christusverwijzing! de Volmaakte Taal “Schrijft/Spreekt Slecht In Eén en Een en Al-Eén God Is Eén! Dat is Een Volmaakt Teken en alle tot in oneindig In Eén Met Tijd Is NUL : zonder Tijd misbruik zoals de menselijke mens en natuur schrijven/spreken, want als u en ik de menselijke taal schrijven heeft u tijd nodig om van “gedachte” een woord, cijfer en teken te schrijven”en met tijd vergaan verliest u Leven! Daar kan men zien dat men een vrucht van Goed en kwaad maakt en elke vrucht van Goed en kwaad is deels misbruik! God verbruikt geen Leven: Er Gaat bij God Helemaal Geen Leven Verkoren en daarmee ook Geen Tijd: daar vindt geen Tijd vertraging op: God heeft geen Tijd nodig om van de ene kant van god naar de andere kant te reizen! Dat Heet niet dat God Tijdloos is, Het heet dat in God Geen Tijdverlies Is!

     Velen hebben geen begrip van Eeuwig en Oneindig en Tijd omdat ze niet naar God Gaan en in God Gaan Staan omdat ze blind geleerd zijn dat men zo niet Kan! ze weten niks van de 7e kamer van de Ziel af! Vele heiligen weten het niet omdat ze blijven hangen in verbeelde Christusverschijningen omdat uit het “veld” geslagen worden door de zogenaamde schoonheid van die verschijning en niet na onderzoeken waarom ze die verschijning verliezen, dan wel worden geketend aan gehoorzaamheid van hun kerk en daardoor niet verder komen! Er is een groot verschil tussen een heilig en een Vol-Profeet! een Heilige laat zich ketenen en zwijgt waar de kerk fout zit: , een Vol-Profeet laat zich niet ketenen en Zwijgt NIET waar de kerk fout zit!

     7 Ondertussen bezitten niet allen die kennis. Sommigen, nog altijd niet innerlijk vrij ten aanzien van de afgoden, kunnen het vlees dat aan de goden geofferd is, alleen maar als zodanig beschouwen, en hun geweten, zwak als het is, wordt besmet, als zij het eten. 8 Voedsel brengt ons niet dichter bij God; wij verliezen er niets bij, als wij het niet eten, en als wij het wel eten, worden wij er niet beter van. 9 Maar zorgt ervoor, dat uw vrijheid van handelen de zwakken geen aanstoot geeft. 10 Als zo iemand u, met uw ‘kennis’, in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, zal dan die zwakke geen offervlees gaan eten en zijn geweten geweld aandoen? 11 Dan gaat ten gevolge van uw ‘kennis’ de zwakke verloren, de broeder voor wie Christus is gestorven. 12 Door te zondigen tegen de broeders en hun angstvallig geweten te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. 13 Daarom, als mijn eten aanstoot geeft aan mijn broeder zal ik in eeuwigheid geen vlees meer gebruiken, om mijn broeder geen aanstoot te geven. (1Kor 8)

     Paulus doet hier verkeerd want daardoor kunnen opstandigen de macht grijpen en Heiligen met hun dreiging dat ze weglopen en verloren zouden gaan gehoorzaamheid aan hen ketenen! Christus deed niet zo:

     53 Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” 59 Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.
     ONGELOOF EN GELOOF
     60 Toen zij dit hoorden, zeiden velen van zijn leerlingen: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?” 61 Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: “Neemt gij daar aanstoot aan? 62 Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was …? 63 Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. 64 Maar er zijn er onder u, die geen geloof hebben.” – Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren –. 65 Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.” 66 Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. 67 Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” 68 Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven 69en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”(John 6)

     en liet zich ook niet ketenen door Petrus met diens belering en ook niet met kinderen en apostelen en ook niet met de Wet en De Profeten en ook niet door farizeeën en schriftgeleerden!

     Sla de Bijbel er maar over open!

     Vol-Profeten zijn niet anders waar zij Vol-Profeet zijn!

     1. Uw bijbel, Henk, is doorgaans een mooi verhaal, en zo zijn er triljoenen. Ontsproten uit het brein van creatieve geesten van allerlei allooi. Bedoeld om mensen troost te geven, bang te maken of om macht te verwerven. Verhalen die de vele facetten van het menselijk bestaan belichten, met hoop en verdriet, geluk en rampspoed, met weten en vooral, met niet weten. Waarom? Waarom met mij? Een vraag die men zich zelden stelt bij welke vorm van geluk dan ook, maar des te vaker bij elke tegenslag.
      De bizarre tak van Bijbelinterpretatie die u hier graag overvloedig ten toon spreidt heeft mij nog maar zelden de indruk gegeven dat u mensen warm en empathisch bij wilt staan. U overspoelt graag uw ’tegenstrevers’ met teksten die moeten bewijzen dat ze nauwelijks aan de eeuwige verdoemenis kunnen ontsnappen. Uw Twee Profeten gaan hier opdagen, selecteren en wegmaaien en ongeveer iedereen zowat de hel in donderen. Tenzij men alsnog doet wat u voorschrijft. Maar wat schrijft u nu eigenlijk voor? Doe GOED ONDERZOEK! Tja, dat zegt elke professor tegen elke student. Maar gelukkig zegt niet élke professor: Interpreteer elke tekst zoals ik dat doe, en kom NOOIT tot een andere conclusie dan ik, want ik heb CHRISTUS al gezien!
      U veroordeelt het wetenschappelijk denken niet. U veroordeelt mensen niet persoonlijk want dat komt u niet toe. U gelooft niet in de magische poespas van de RKK. En toch plaatst u een gigantisch soortement profetische en wettelijke mal van voorkennis, absoluut weten en verdoemenis boven iedereen die anders denkt, en probeert daar dan nog de lucht uit te zuigen ook. Allemaal uit naastenliefde, om iedereen te redden?!
      Ik dacht het niet. U heeft een probleem Henk. Zoek hulp.

      1. @Frank

       “Tja, dat zegt elke professor tegen elke student. Maar gelukkig zegt niet élke professor: Interpreteer elke tekst zoals ik dat doe, en kom NOOIT tot een andere conclusie dan ik, want ik heb CHRISTUS al gezien!”

       U moet toch eens beter leren lezen: Ik schrijf nergens: “Volg mij blind, ook al heb ik De Volmaakte Christus Gezien en Zie”, Ik zeg: Doe uw Onderzoek Goed en er is geen ander Goed Onderzoek dan uitkomen bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Getuig dan Christusgelijk Liefdevol!
       De Bijbelteksten die ik aanwijs zijn éénduidig en ik heb de Bijbel als mens niet geschreven, ik weet Waar Ze Waar Zijn, dat heet nog niet dat een ander zomaar blind moet volgen. Echt vasten en bidden is niet blind want de ziel kent die allang, een stervende gaat niet om niets in zichzelf inkeren, het is een oude vertrouwde weg die iedereen gebruikt als die gaat slapen. Stervende is niks anders dan gaan slapen, het houdt pas op als men de 7e kamer bereikt. Er zijn er die verdwalen, die zijn nog niet verloren want de Twee Getuigen zullen hen zoeken en vinden!

       “U veroordeelt het wetenschappelijk denken niet. U veroordeelt mensen niet persoonlijk want dat komt u niet toe. U gelooft niet in de magische poespas van de RKK. En toch plaatst u een gigantisch soortement profetische en wettelijke mal van voorkennis, absoluut weten en verdoemenis boven iedereen die anders denkt, en probeert daar dan nog de lucht uit te zuigen ook.”

       Niet ik plaats verdoemenis en zuigt lucht uit, Licht doet geen van die, Licht stuurt geen duisternis weg, Licht heeft GodsRecht om Overal en in Alles Eeuwig te Zijn, en duisternis heeft dit Recht zelf Verloren! Zo is het ook met verdoemenis en lucht uitzuigen, dat doet kwaad die maakt verdoemenis en neemt lucht weg. Als u daar in wilt verblijven is het uw eigen schuld en die verdoemenis ook! Het is hetzelfde als een muur: als u er tegen aan loopt en u pijn doet moet u niet de muur de schuld geven! De muur waarschuwde u en als u daar doof voor bent is het uw eigen schuld had u maar moeten luisteren danwel Hoger Recht moeten Hebben!

       U die niet vinden kan kan geen oordeel vellen, met uw dacht ik niet! U kan denken zo u wilt tot u over de grens gaat van Barmhartigheid dan krijgt u de consequentie van uw denken terug want die krijgt geen Godsrecht meer om daar aanwezig te zijn en uzelf heet Het Godsrecht verloren en uw leven zit in die gedachte, dan moet u er ook voor staan!

       U met uw onbeschoft denken, van wie dacht u dat Leven Is, en dacht u dat u Leven kan misbruiken zonder Consequenties met uw ik dacht en dan te denken dat u vrijheid heeft? Die Volmaakt Handelt heeft Vrijheid want die misbruikt niet, en die Leven gebruikt krijgt net als die Volmaakt Handelt Loon Naar Werken, en die misbruikt krijgt Loon naar diens misbruik als die niet in en omkeert voor De Barmhartigheid Vol Is!

       Dwazen als u “denken” en willen de Consequentie Niet Zien dat alles Werken is, ook Niet Werken en dat daarmee overl in alles Loon Verbonden Is! Kijk maar hoe lang u het volhoudt te denken zonder eten…..! Een die Volmaakt Handelt Kan Eeuwig in Alles en Overal Handelen, die verliest geen Leven en heeft geen eten nodig! Daarmee is aangetoond dat uw manier van leven Leven kost en daarmee misbruikt! De Vraag is of u nog op tijd in en omkeert om niet verloren te gaan!

       “U veroordeelt mensen niet persoonlijk want dat komt u niet toe.”

       Het komt iedere mens toe te Oordelen en indien de Maat van Barmhartigheid Vol is Te Veroordelen want anders maakt die zich schuldig aan mee doen aan misbruik door laten gaan waar God niet meer Draagt en Verdraagt! Ieder mens Oordeelt en oordeelt aldurend want een mens die aldurend handelt en Handelt kan dit niet zonder oordeel en Oordeel. Kijk naar uw lichaam als u slaapt! Dacht u dat uw cellen slapen? Dat er geen stofwisseling plaats vindt? En dacht u dat die kon plaatsvinden zonder oordeel en Oordeel? Joker en spook fantast die u bent met uw gezwets!

        1. @Frank Dierickx (ten behoeve van @Henk Gadellaa),
         QED = Quod erat demonstrandum is een Latijnse term die in het Nederlands kan worden vertaald met: “hetgeen/wat bewezen moest worden”

         Oftewel:
         @Henk Gadellaa, U zegt/schrijft veel. Echter, waar is UW c.q. HÉT bewijs???

         1. Bewijs

          dat vroegen Farizeeërs en Schriftgeleerden ook en Christus Sprak: Is Johannes de Dooper een Profeet?

          Zo is het met u ook! Kan u tekenen lezen?

          Zo ja dan heeft u bewijs gekregen, zo nee dan bent u blind! En blinden en zijn er tekenen aan u voorbij gegaan zonder dat u het in de gaten heeft. Dat betekent dat u niet nederig genoeg bent want God komt altijd als eerste. Dan kan u pas ziende worden als u uw nederigheid bijstelt en voor die tijd heeft het geen zin om tekenen/Bewijs te leveren want u ontbreekt om te zien omdat u meer ongelovig dan gelovig bent!

          God en De Volle Waarheid hoeft niet te bewijzen want Die Zijn Bewijs. Het is niet: iedereen is schuldig tot het tegendeel is bewezen, het is: Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen! Iemand die echt Onschuldig is Kent Onschuld van aangezicht tot Aangezicht! u heeft niet meer dan boekenwijsheid: de geschreven Bijbel en geschreven en exegese en eigen gedachten en kent niet van Aangezicht Tot Aangezicht! Dan hoort u niet om bewijs te vragen, want u weet niet te Onderscheiden en Scheiden want het ontbreekt u aan echte nederigheid. Dan hoort u opzoek te gaan naar Bewijs en Goed Onderzoek te doen en te oefenen in oprecht echt nederig worden, Dan Vindt u, Dan Kan u aankloppen En Wordt u Open Gedaan: Dat is Zoek eerst het Koninkrijk Gods en de rest zal u gegeven worden als u daaraan Verbindt!

          Wie van u wijst op die Ene Volmaakte Christusverschijning waar alles Openbaar Is? Dat is al genoeg Bewijs! Wie van u Wijst Op Christusgelijk Liefhebben? Dat is het Tweede Bewijs! Wie wijst op Onderzoek alles en behoudt het Goede? Dat is het 3e Bewijs!
          En wie vraagt het minste war die recht op heeft: ik vraag geen blind geloof aan mijn woorden , ik vraag Liefdevol Gepast “wantrouwend” Onderzoek zoals de Bijbel Voorschrijft: Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! En Getuig Dan Zoals Die Verschijning Getuigt
          ik wens geen blinde volgelingen, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat iedereen Vol-Profetisch Wordt opdat er geen één meer misbruikt kan worden, noch misbruik kan doen zonder directe consequenties! want dan vervuld men zoals het hoort:

          24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

          Dan zijn allen Vol in de H.Geest en is Die Ene Volmaakte Christusverschijning Aldurend Zichtbaar in Hun Midden!

          Niet één hier op dit forum vraagt zo als ik vraag en wens!

  2. Geachte heer Dierickx, ook uw tekst (naast deze van mevrouw Gabriëls) kan ik volledig onderschrijven. Spijtig dat de reacties voor het overige zo oeverloos zijn … Ik heb persoonlijk ook heel wat ervaring met slachtoffers (wel niet van seksueel misbruik maar bv. van arbeidsongevallen), en inderdaad, voor velen is het nooit genoeg. Vergeving of aanvaarding is een eerste stap naar geestelijke genezing. En ik moet altijd (zuur) lachen als men de Katholieke Kerk verwijt onvoldoende te doen voor de slachtoffers. Wie dat denkt, mag eens een zitting op de rechtbank bijwonen waar slachtoffers vergoeding eisen van verzekeringsmaatschappijen. Die halen alles, werkelijk alles, uit de kast om niet te moeten uitbetalen. En zorg of excuses of mea culpa? Wat denkt u zelf?

   1. @Pro Petri

    “Vergeving of aanvaarding is een eerste stap naar geestelijke genezing. ”

    de eerste stap van genezing is dat er een echt antwoord te vinden is! Blinde aanvaarding is geen echte aanvaarding! Echt Weten en daar Christus Liefdevol mee omgaan is pas Echte Genezing! Dus blind geouwehoer lost niks op en een onzuivere pijl of kompas raakt/haalt het doel niet!

    De eerste stap is:

    1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 2)

    en

    de tweede is:

    9Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
    JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
    12Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(Jon 15)

    en de derde is:

    1Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.
    24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

    dus houdt op met blind gezwets en doe u werk zoals een Christen hoort te doen!

    1. Aanvulling:

     Die Drie zijn een echte Drie-Eenheid, Dat is Werkelijk Christendom Dat is Christus gelijk Liefhebben! Dat Volmaakte Wijsheid, Volmaakte Nederigheiden Deemoed, Dat is zoals Samuel en Noem elke Grote Profeet maar op zegt:

     22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Sam 15)

 4. Dit forum heeft geen gedetailleerde beschrijving nodig van hoe misbruik geschiedt en zou dat in de commentarensectie ook niet moeten tolereren. Het is ronduit wansmakelijk en voegt aan de discussie noch aan het besef hoe ernstig misbruik is iets toe.

  Voorts is het telkens weer verbazingwekkend hoe discussies hier telkenmale ontsporen, want geheel van het onderwerp afwijken. Sommige ‘verlichte’ geesten menen hier zelfs complete boekwerken te moeten publiceren die ze elders niet gedropt krijgen.

  Wat het onderwerp betreft: kennelijk wil de paus de Belgen c.q. publieke opinie alhier vooruitlopend op zijn visite paaien door de foute bisschop zonder enige vorm van canoniek proces na jaren alsnog te laïciseren. Het heeft meer weg van een opportunistische politieke geste dan dat het getuigt van een onafhankelijk strafproces, waarop normaliter zelfs de grootste misdadiger recht kan doen gelden. Daarom niet echt overtuigend, deze handelswijze. Onder meer Mc Carrick en Becciu gingen Vangheluwe voor.

  1. U helpt wel een klein beetje mee aan het ‘ontsporen’ van de discussie, Paul.
   Waar las u de gedetailleerde beschrijving van hoe misbruik geschiedt? Dat is mij ontgaan.
   Ook onder het Canoniek recht waren de feiten Vangheluwe verjaard, en ook in het kerkelijk recht geldt ‘Ne bis in idem’. Je kunt voor hetzelfde feit geen tweemaal veroordeeld worden.

   1. @Frank Dierickx,
    U heeft vandaag ’n zeer goede dag: Als deskundige een aantal 100% correcte reacties aan diverse verschillende personen.
    Daarvoor: hartelijk bedankt.

    1. Merci, hoewel, ik zie hier een boze reactie van u van een tijdje geleden, toen ik het had over uw beoordelingsvermogen, en vooral dat laatste zinnetje bleef hangen, omdat u dat wel heel vaak doet, maar ik ga dat niet allemaal weer opzoeken, tekstanalyse is meer voor Gadellaa.
     P.J.T. Derks schreef:
     5 maart 2024 om 20:25
     @Frank Dierickx,
     Ik neem aan, dat deze reactie voor MIJ bedoeld was.
     Wat God heeft geschapen, heeft Hij zéér goéd geschapen.
     Elk mens heeft hersenen waarmee ie dénken kan en dus bewúst kan kiezen.
     ‘Goedkeuringen’ stuur ik NIMMER(!) met procenten.

     1. @Frank Dierickx,
      Ik herinner mij, dat ik dat inderdáád geschreven heb.
      Echter, mij is onbekend waarover dat ging + wat mijn aanleiding was om dat te schrijven (een mens is – althans volgens mijn overtuiging – zeer welbewust door onze Schepper gemaakt als weldenkend mens en uitdrukkelijk NIÉT als ’n computer).

      Intussen vraag ik mij af, waarom U zich plotsklaps (dus werkelijk als bij donderslag) presenteert als een weloverwogen denkend mens.
      Ik hoop, dat dit geen snel voorbijgaande bevlieging van U is.
      Maar … ik meen het wérkelijk: de laatste paar dagen komt U ineens over als iemand die in álle stilte goéd over dingen heeft nagedacht.
      Ik hoop dat Uw slotconclusie zal zijn, dat zeer goed met gelovige mensen samen te werken valt.

      1. @Frank Dierickx,
       Ik heb mijn reactie teruggevonden. Het betrof ’t artikel:
       Het nieuwe geloof van de bisschoppen.
       Uw onderwerp staat vlák voor MIJN reactie en betrof homoseksualiteit.
       Inzake dat onderwerp dachten (of dénken) wij compleet anders.
       Maar dan stel ik voor, om dat onderwerp aldaar verder te bespreken

   2. @Frank

    Je kan wel voor hetzelfde feit twee maal veroordeeld worden! Men moet niet denken dat met een menselijke veroordeling het klaar is, er is ook nog een Goddelijke! En een mens moet niet denken dat die met minder dan Vol-Brouw wegkomt, dan krijgt naast het tekort nog Rente er boven op, kijk maar naar Mozes! Elke keer dat die niet van de Farao verkreeg ging de prijs omhoog!

    de mens denkt met koehandel weg te komen, bij God en elke Vol-Profeet krijgt u lik op stuk!

    Lees de onrechtvaardige rentmeester: Lukas 16

    Dacht u dat die rentmeester die Hemel in komt? Echt niet! Er staat niet voor niks:

    8 De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld, want de kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht.

    en de rentmeester was een kind van de wereld en het Koninkrijk Gods is niet van deze wereld

    1. U en ik, Henk, leven nu. In onze gemeenschap, met onze afkomst, cultuur, kansen en uitdagingen, met onze wetten en normen en waarden, met ons hele zijn. Wat u er allemaal bij wil toveren voor als we dood zijn laat ik graag aan uw fantasie over (daar bestaan trouwens heel veel verschillende fantasieën over) maar dat helpt ons hier op aarde geen fluit vooruit. Tenzij bepaalde fantasieën tijdelijk wat bijdragen tot troost en geluk. En niet tot haat, pijn en verdriet. Uw Koninkrijk zit in UW hoofd en daar wil ik alvast niet in zitten. Duidelijker kan ik het niet zeggen.

     1. @Frank

      Als het waar zou zijn dat we als enige in het nu leven welke zin heeft het dan om vooruit te kijken in het verkeer of om een beslissing te nemen over een toekomst want dat u vooruit ziet is niet van belang.
      Dat beslissingen die je neemt niks zeggen over hetgeen later gevolgen heeft want het zijn toch fantasieën. Dat zegt een bank: resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. U krijgt met uw leven in het nu geen brug voor elkaar te bouwen waar u later over kunt lopen!
      U bent gewoon hypocriet en onbetrouwbaar. Ja ik begrijp wel dat u slechts in het nu wilt leven: resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Niks makkelijker als een bank of politicus u trapt elke kans en uitdaging onderste boven want er is slechts het nu! Dat is precies waar de jeugd aan lijdt: Er is geen toekomst we leven als enige in het nu……… Juist uw manier van leven helpt niet vooruit want er is geen Loon naar Werken. Dat is precies want depressief maakt en mensen naar de drank en drugs doet grijpen, en als beesten feesten en misbruik en verkrachten. Uw eksistensialisme maakt blind, net als Sartre blind werd.
      Nee zulke mensen hebben niks aan een toekomst want dat is toch fantasie. eigenlijk is het raar dat uw hart werkt want wat heeft het voor nut om samen te knijpen en het bloed met zuurstof naar andere plekken van uw lichaam in de toekomst te laten komen……., geen wonder dat uw hersenen aan zuurstof te kort lijden en hallucineren en niet kunnen vinden.
      Met mensen als u kan je geen toekomst bouwen en hoe vriendelijk u ook mag lijken u maakt elke garanderende toekomst van een kind kapot. Dat is kwaadaardig, Frank. en ja u wilt niet in zo’n systeem zitten want het zou verantwoording aan u vragen en moeten leveren…..! Dat is parasitisme: leven ten koste van toekomst anderen

      1. Hier raakt u echt de kern van ons existentieel probleem, Henk. Hoe geven we zin aan ons bestaan als iedereen uiteindelijk toch sterft? Misschien zal in de nabije toekomst Artificiële Intelligentie een groot overzicht kunnen maken van alle systemen die filosofen uit alle tijden daarvoor hebben bedacht – mijn brein is daar veel te klein voor – maar om bij het hier en nu te blijven: het ontkennen van die sterfelijkheid is een voor de hand liggend en makkelijk pad. We gaan wel dood, maar eigenlijk is dat maar om te lachen. Als je goed leeft dan kom je in de Hemel, en dan ben je eeuwig levend. Als je niet goed leeft, dan ga je ook niet dood, dan kom je in de Hel, ook eeuwig levend, maar niet gelukkig, integendeel. Daarmee transponeren we onze situatie van hier op aarde, met de goeden en de slechten, naar de eeuwigheid, ook met de goeden die beloond worden, en met de slechten die worden gestraft. Zoals op aarde dus. Maakt dat veel uit? Maakt een ‘ongelovige’ ingenieur daarom bruggen die wél mogen instorten na een paar decennia? Vult een ‘ongelovige’ tandarts slechter de gaten dan de gelovige? Zie ik mijn kinderen en kleinkinderen liever omdat ik hoop daardoor in de hemel te komen? Is het besef van de eigen sterfelijkheid een stimulans tot mildheid en medeleven met anderen, of integendeel een drijfveer om de anderen dan maar flink uit te buiten en te misbruiken voor eigen genot en glorie? Poetin is gelovig. Netanyahu is gelovig. Trump is gelovig. Maakt hen dat tot betere mensen?
       Finland is hoog gerangschikt in verschillende internationale vergelijkingen, waaronder onderwijs, economisch concurrentievermogen, burgerlijke vrijheden, kwaliteit van leven, geluk en menselijke ontwikkeling, en stond in 2023 voor het zesde jaar op rij nummer één op de World Hapinness Report. Is dat omdat twee derden van de Finse bevolking tot de Evangelisch-Lutherse Staatskerk behoort?
       Kortom, veel meer vragen dan antwoorden. En de antwoorden van wie denkt onsterfelijk te zijn hebben mij nog nooit kunnen bekoren, integendeel.

       1. @Frank

        Uw professor zei: “Onderzoek goed”, en het goed definiëren van goed laat men achterwege want een goed onderzoek kijk in alles en overal en in alles is echt in alles en overal is echt overal. Dan ziet men het verschil tussen Volmaakte Godwetenschap en werelds wetenschap.
        En er is nog een verschil: Echte Godwetenschap verkrijgt men als enige zonder geweld, wereldse wetenschap doet niet anders dan met geweld. Ook filosofen omdat ze om te kunnen denken energie verbruiken en om energie verlies op te heffen moet men eten en eten rooft van van de natuur met geweld en als men eet moet men het hapklaar maken en gebruikt men zuur en base en enzymen en zuurstof, dat zijn allemaal gewelddadige processen en dan hebben we het nog niet over de rest, het kloppen van een hart het migreren van buiten een cel tot in een cel, het verbeelden en noem de andere processen om uiteindelijk energie te verkrijgen want zelf maken we geen energie om te kunnen denken, we verbruiken onze eigen energie.

        “En de antwoorden van wie denkt onsterfelijk te zijn hebben mij nog nooit kunnen bekoren, integendeel.”

        Ja dat kan ik me wel indenken, u heeft nog nooit groot onrecht/pijn ondergaan in waar geen recht in de wereld was te verkrijgen, in die zin dat het u opzoek deed gaan, voorbij de wereldse wetenschap: “Een mens gaat pas opzoek naar een dokter of geestelijke(priester/psycholoog/psychiater) als die zich ziek voelt en als het niet meer opgelost kan worden door wereldsen dan blijft er nog maar twee wegen over: zelfdoding/moord of vasten en bidden.
        U bent nooit zover geweest dat die twee overbleven. Daarom komt u ook niet verder dan een “mening”, het is niet meer dan een mogelijke tijdelijke waarheid.

        Het is als Lazarus en de rijke! Op aarde waren hun plaatsen en gebeurtenissen als twee tegenover elkaar staande oevers met een rivier er tussen die nog overbrugbaar waren voor de rijke, na hun leven op aarde niet meer. zo is het tussen u en mij. U kent de andere kant, na het aardse leven niet, ik wel en we zijn door een “rivier” gescheiden. U wilt geen goed onderzoek doen zoals de Bijbel voorschrijft en ik kan u geen wonder doen omdat uw houding, droevig om te schrijven, kwaadaardig is. Er is geen goede wil: “En de antwoorden van wie denkt onsterfelijk te zijn hebben mij nog nooit kunnen bekoren, integendeel.”
        Dan rest mij niet anders dan te wachten tot uw eigen handelen de Maat van Barmhartigheid overschrijdt, dan kan ik u geweldloos binden aan uw kwaad, of wordt u door (een) ander(en) aan uw kwaad gebonden.

        Droevig, het is met velen hier zo, ook die zich orthodox religieus noemen want hun leer en traditie is niet op orde en ze verharden zich er in.

        Wel nooit geschoten, altijd mis! U bent aangesproken, de rest is aan u zolang het nog Barmhartigheid Tijd is.

        P.s. het gaat niet om een gelovige en ongelovige, het gaat om goed gelovig en niet goed gelovig. Iedereen is gelovig want zonder geloof aan uw zintuigen kunt u hetgeen u ziet niet interpreteren en ten goede of ten kwade gebruiken: Iemand in en kamer ziet een deur om er uit te komen, die weet nog niet echt of die deur er is of een fata morgana, door goed gelovig gaat die op onderzoek uit en gaat naar de deur toe om te ervaren dat er een deur is en als het zo is, is diens goed gelovigheid met werken: er heen lopen, vervuld geraakt : Loon. een kwaad gelovige gaat niet want die gelooft zijn ogen niet.
        Zo is het ook met een werken op aarde: elk werk heeft naast Loon ook een goede of kwade geest want die werkt geeft er diens geest aan mee! De werken van de wereld zijn vruchten van goed en kwaad, de vraag is of iemand er meer goed dan kwaad in steekt! een echt gelovige tandarts denkt niet als enige aan diens patient, die denkt ook aan diens eigen ziel en aan verantwoording die niet als enige werelds is! Dus ja een echt goed gelovige tandarts maakt betere vullingen dan een kwaad gelovige! want een echt goed gelovige maakt niet als enige een vulling, die helpt ook de ziel van een patient op goede wijze!

        kijk naar u zelf: uw kwaad gelovigheid(:En de antwoorden van wie denkt onsterfelijk te zijn hebben mij nog nooit kunnen bekoren, integendeel.), maakt kinderen hun goedgelovigheid kapot! dat zou een echt goed gelovige nooit doen!

        En ik kan begrijpen hoe u zo geworden bent, en het maakt me diep droevig, want u bent erger verkracht dan iemand die seksueel misbruikt is, bij u zit het diep in de ziel en u denkt ook nog dat er niks mis mee is:

        13 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen. Zelf gaat gij er niet binnen, terwijl gij hun die dit wel willen, de toegang verspert. 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! 15 Gij doorkruist zee en land om een bekeerling te maken, maar als hij het geworden is, maakt gij hem zelf tot een hellekind, tweemaal erger dan gijzelf!(Mat 23)

        Ik kan begrijpen dat blinde orthodoxen niks hebben met de verlichting echter dom houden en blinde gehoorzaamheid zoals zij doen is net zo meer verkeerd. Hun geest is zeker niet beter dan die van de wereld

        1. Eerlijk Henk, ik had een iets zinniger antwoord van u verwacht.
         “Echte Godwetenschap verkrijgt men als enige zonder geweld” en dat is dan – volgens u – zonder eten, drinken, ademen, slapen etc. Eigenlijk, om in uw ideeënwereld te blijven, alleen als je een geest bent dus… Tja.
         PS. En als u dan toch met Math. 23 schermt: Jezus kiepert daarin toch heel Uw Wet en de Profeten in de prullenmand toch? Hij kwam toch met een nieuw verbond, nee? Beschouw de vraag maar als retorisch.

         1. @Frank

          Over zinnig gesproken; Math 5:

          JEZUS’ VERHOUDING TOT DE WET
          17 Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19 Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 20 Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.(Mat 5)

          Er zijn dan blinde orthodoxen die schermen met Paulus, dat de Christus de wet heeft vervuld en daarmee afgeschaft, nou die begrijpen niks van De Wet en de Profeten, want het nieuwe verbond is geen nieuw naar mensen betekenis, Christus openbaart het “oude” verbond zoals het altijd geweest is:

          9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
          JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
          12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

          Christus heft niet op, Christus Openbaart en Verwijst Dat zij, die zich leerlingen van Christus noemen, netzo horen te doen!

          En Christus was en is in alles, overal en eeuwig volmaakt zonder zonden, Die hoefde niet te eten om diens honger te stillen want Die Beging en Begaat Nooit één zonde, en verliest daar mee gegen leven en aangezien Die Altijd Volmaakt Zonder zonde Handelde en Handelt hoef die ook geen offers te brengen voor zondigheid van Christuszelf en had geen eten door anderen gegeven nodig want Die Was Godgelijk en deed zoals God deed: offer/eten door anderen gegeven Geheiligd door de vrucht van Goed en kwaad Volmaakt te scheiden in Goed en kwaad en Goed Goed Te Laten en kwaad Volmaakte te Versterven!

          ““Echte Godwetenschap verkrijgt men als enige zonder geweld” en dat is dan – volgens u – zonder eten, drinken, ademen, slapen etc. Eigenlijk, om in uw ideeënwereld te blijven, alleen als je een geest bent dus… Tja.”

          ooit een stervende gezien? Waarom eet die en drinkt die op en ademt en denkt niet meer en stopt het leven van een menselijk lichaam op het moment van in de dood gaan? Hoe komt dat dat iemand dood gaat? Een mens eet, ademt en denkt diens hele leven op aarde om diens leven te verlengen en als het sterven begint houdt die vrijwillig met het een na het ander dat die persoon aan leven doet verlengen er mee op! Smaakt het eten niet meer, geeft de zuurstof geen verlichting meer, is het denken niet leuk meer? Hoezo?

          Arme dwaas die u bent, uw professor zei: Onderzoek goed en u en de uwen hebben nog nooit een stervende die dood gaat echt onderzoekt! Maar ja daarvoor moet je een mysticus zijn want een wereldse wetenschapper heeft geen verstand van een mens want daarvoor heb je Godwetenschap nodig om te vinden en een echte grote mysticus vind omdat die de weg van de stervende en dode loopt tot het einde: Daar waar Die Ene Volmaakte Christusverschijning Zichtbaar wordt en daar Liefde geehl geen geweld heeft en doet, moet men wil men vinden eerst zelf geheel volmaakt geweldloos worden, want pas zo is men Christusgelijk!

          Helaas Frank, als je Goed wilt citeren uit de Bijbel moet je vroeg opstaan, en wel Met De Dageraad en die is ver voor de dageraad!! Daar kan de dageraad van de wereld niet eens komen!

  2. @Paul

   Er is geen Goede Godswetenschap als men niet alles tot in het kleinste detail onderzoekt, om te weten te komen hoe misbruikt ontstaat en waarom en hoe deze te beoordelen zonder de tippel van de Wet en de profeten te vergeten!
   Het zijn die zogenaamde blinde orthodoxe extremisten die misplaatste wansmaak aan kaarten met hun verkeerde overgevoeligheid! God Ziet iedereen Naakt, de hele Hemel , Tuin van eden en Vagevuur , Ook! Dan hoort een Christen er ook te leren daar zo Mee Om Te Gaan! God wordt niet warm of koud van een gekleedde of naakte man of vrouw of kind, Die Ziet Overal Door Heen, evenzo met daden! Die kromme schijnheiligheid maakt dat men niet weet te leren en afsnijdt waar God Niet Afsnijdt en goed heet waar God niet Goed Heet: “Die zonder zonden is werpe de eerste steen”, Heet Niet Dat Men Niet Kan Be/Oordelen, Het Heet Leer Christusgelijk Te Be/Oordelen!

   Evenzo is uw oordeel voorbarig over de Paus! U weet niks van hoe Het Godsgericht Be/oordeelt want ook u gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Ga er maar aanstaan om een mens, wie dan ook Christusgelijk Te Be/Oordelen! En een Paus gaat niet over één nacht ijs, en zelfs als die doet dan nog herdenkt die Petrus en diens wandeling over water! Hoe makkelijk is het om in de valkuil van satan te vallen, vooral blinde orthodoxen zijn er goed in:

   46 Hij antwoordde echter: ‘Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met één van uw vingers aan.(Lukas 11)

   Kunt u Het Zwaard van “Michael” vasthouden zonder uzelf te verwonden? Want als enige een Volmaakt Godsoordeel Kan Zo! Nogmaals dat heet niet dat men niet moet be/oordelen, men hoort Christusgelijk te be/oordelen:

   WEEST BARMHARTIG
   36 Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. 37 Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. 38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.’
   OORDEELT NIET
   39 Hij hield hun ook een gelijkenis voor: ‘Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? 40 De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. 41 Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? 42 Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. 43 Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. 44Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik. 45 Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte; want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. 46 Waarom toch noemt gij Mij: Heer, Heer! als ge niet doet wat Ik zeg? (Luk 6)

   U weet niks van misbruik want die één zonde begaat, begaat ze allemaal en wie van u heeft een Volmaakt Zonder zonden een kind verwekt en wie van u Leer en Beleert Volmaakt Zonder zonden? elk minder is deels seksuele misbruik! En een geestelijke zonde is groter dan een lichamelijke! Want een geestelijke snijdt dieper in de Ziel! Dat is het verschil tussen een splinter en een balk!

   Dat heet niet dat Christus niet overal Oogst waar te Oogsten valt! Dat heet niet dat Christus niet Oogst waar Geheiligd kan worden en als enige Oogst waar Volmaakt Is! Zo moet u ook met jezelf omgaan: waar u nog niet Volmaakt bent: niet het kind met het badwater weggooien, en met uw handen afblijven waar kind en badwater volmaakt schoon zijn en laten handelen! Elk niet geheel in alles en overal volmaakte mens loopt op twee benen: Geheiligd en Geheel Zonder Zonden Ongeheiligd Heilig! Dan wees niet dwaas en hak niet een of zelfs twee benen van u af door dwaas te be/oordelen

  3. Je zal het kind in kwestie maar zijn

   waarom helpt God mij met alles ,en laat hij dit toe —verklaar wijzen Paul de apostel

   1. @Edwin Visser

    Iedereen op de 7e kamer van ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan en niet volmaakt gelijk die 7e kamer handelt misbruikt zichzelf en ieder ander en wordt misbruikt door ieder ander! en iedereen is kind totdat die in alles en overal Geheel Ongeheiligd Heilig is: pas dan is men Gods Volwassen!

    U bent zo blind dat u uw eigen verborgen zonden niet in de gaten heeft! Net als al die anderen die zo graag hun steen in hun handen nemen en niet Christusgelijk Is!

    IEDERE STEEN(BE-/OORDEEL) DIE NIET CHRISTUSGELIJK IS HEEFT VERBORGEN ZONDEN!

    1. Jezus is een warlord ,ik ben de priester van Zebulon ,uit de buurt heidenen ,mijn genade gaat groot

     Hemelse Vader. Wij zijn hier samengekomen om dit wonderbare gebed van onze Here Jezus Christus, dit Hogepriesterlijk gebed, met elkaar te lezen om daaruit een diepe zegen te kunnen ontvangen.
     Wij lezen Johannes 17: “Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U, en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt; Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij in Ik in hen”. Tot zover dit wonderlijke gebed. Dit gebed in Johannes 17 bevat het Persoonlijke gebed van de Here Jezus zoals Hij als de Zoon tot Zijn Vader bidt. Zijn bede in dit gebed is persoonlijk, maar tevens een voorbede. Daarom is het ook het Hogepriesterlijk gebed van onze Here Jezus. Dit in tegenstelling tot het “Onze Vader”, dat Hij als een voorbeeld aan Zijn apostelen en discipelen leerde. Hier in Johannes 17 kunnen wij als kinderen Gods diep in het hart van de Zoon van God, onze Here, zien: wát Hem beweegt en wát op Zijn hart ligt. Maar om diep in het hart van de Here te kunnen zien, dat is alleen mogelijk door de Heilige Geest, zoals ook Paulus zo wonderbaar getuigt in 1 Korinthiërs 2 vers 10-12, waar hij schrijft: “Want ons (de gelovigen in Christus) heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. (Daar hebt u Hem. Wij kunnen alleen diep in het hart van de Here Jezus zien – wat Hem beweegt en wat Hem op het hart ligt – door de Heilige Geest) Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is”. Daarom wil ik eerst vragen om met elkaar in gebed te gaan:

    2. AANVULLING

     “waarom helpt God mij met alles ,en laat hij dit toe —verklaar wijzen Paul de apostel”

     Omdat Paulus niks snapt van De Echte Wet en de Profeten: het uitboeten van de eerste en tweede nacht over God! en de Scheppingsverhalen! al heeft een mens recht op een vrij en straffeloos leven als die niet zondigt dat heet niet dat die vrij van lijden is van de eerste en tweede nacht over God! Christus( en wel naar Goddelijke definitie) heeft niet alles gedaan! Christus( en wel naar Goddelijke definitie) heeft alles gedaan Die Die Moest doen en de werken die de mens en natuur doet neemt Christus( en wel naar Goddelijke definitie) niet uit handen: neem uw kruis op! Daar waar de mens in werken te kort schiet springt Christus( en wel naar Goddelijke definitie) in de mens en natuur bij!

     Paulus denkt dat als die Goed handelt dan bevrijdt wordt van pijn van de zonde die die deed en dat is slechts deels zo: wel van die zonde die die niet meer doet, niet van de last van de uitboeting van mens en natuur! en Paulus heeft niet in de gaten dat die deels verkeerd strijdt tegen diens menselijk lichaam, geest en deels versluierde ziel! Dat heeft te maken met diens farizeïsche achtergrond van Gamaliël!

     Kijk naar uzelf en om u heen: hoeveel invloed heeft uw leringen van ouders, leraren en kerk? Weet u hoe moeilijk het kan zijn om Christus meer lief te hebben dan uw ouders, kind of zelf kerk? om Volmaakt te sterven? om niet terug te vallen?
     kijk hier naar die blinde extreme orthodoxen! Dacht u dat zij het makkelijk hebben? kijk hoe ze weigeren 1Kor 4;1-5 te lezen en te verstaan! Een kind zou zo niet zijn! Er is niks moeilijker dan in eigen “vlees” snijden! Ga uzelf maar besnijden, zoals Abrahm bij hemzelf deed!! trek uw eigen nagel er maar af zonder verdoving, ruk uw eigen hart er maar uit! ik zeg niet dat het niet kan, ik zeg niet dat het moeilijk is, ik zeg niet dat het makkelijk is, ik zeg doe in uw gedachte maar eens en ervaar hoe pijnlijk een gedachte kan zijn dan hoe zeer doet en zonde aan uw ziel waarvan u denkt dat geen zonde is?
     Ga naar de grens van leven en dood! Toe doe en wel zo dat u in leven blijft! Waarom zijn er zo weinig levende Heiligen nu? Kent u het vasten en bidden van de Pastoor van Ars die zich elke nacht geselde tot onmacht toe en met “prikkeldraad” onder diens pij liep?
     en dat is nog een vrucht van Goed en kwaad: ga de Hel in en verblijf Volmaakt dan weet u hoe Christus naar Goddelijke Definitie leed en lijdt!

     ik zeg u dat is meer dan in water en bloed zweten en uw urine en feces laten lopen zonder dat u het tegen kan houden al wil u nog zo hard!

      1. Pastoor van Ars

       Ik heb in een straat gewoond met pastoor van Ars ,je moet je bek houden

       Antieke Boeddhabeelden in Vianney kerk in Deventer

 5. Het pedosatanisme moet uitgeroeid worden binnen de rangen van de clerus, de politiek, de media etc., maar de perverten worden beschermd; sommigen worden naar buiten gebracht, maar het gaat dan over rivaliteit achter de schermen of het brengen van boodschappen van conditionering naar het publiek; zo willen ze dat door het bespreken van kinderschenders bij de clerus mensen de horror valselijk gaan associëren met verplicht priestercelibaat. Het feit dat de kinderschenderij bij de clerus het gevolg is van vrijmetselaars die de clerus geïnfiltreerd hebben en die perverten selecteren voor intrede in seminaries en waardige priesterkandidaten afweren vernoemen ze bij de VRT niet.

  Wanneer de media spreken over figuren zoals Vangheluwe spreken ze niet over de verborgen satanische netwerken achter dergelijke figuren die internationaal lopen en waarin kinderen verdwijnen. De zaak Dutroux steekt nog steeds in de doofpot.

  Perversiteiten worden gebruikt door de machthebbers voor afdreiging en controle over hun knechten, zoals met de Joodse Mossad-geconnecteerde Jeffrey Epstein en zijn eiland met afgodstempel. De perversiteiten hebben ook een context van rituele hekserij die zij plegen om hulp te krijgen van de satan en zijn dienaren.

  1. En nu nog een beetje compleet van de pot gerukte complottheorieën er boven op…
   Het gaat de goede kant op met dit Forum…

 6. Niet oordelen en de man nu met rust laten, wij zijn immers geen rechters en zullen ons niet met het oordeel bezighouden, lijkt mij het beste. Laten we onze energie besteden aan het goede. Er moeten bijvoorbeeld nog heel veel mensen wakker worden uit de betovering die de wereld op de mensen heeft gebracht, laten we daar liever aan werken. Wanneer de geest betoverd is met bijvoorbeeld pseudowetenschap en daar onder leidt, lijkt me verlossing daarvan meer prioriteit hebben dan het wel en wee van een bisschop. Denk aan het al dan niet bestaan van bepaalde ziektebeelden. Er zijn er die met behulp van deze verwarring en onwetendheid (ook hier!) belachelijk veel onrecht aanrichten. Ze zijn namelijk nog niet klaar met hun spelletjes.
  Maar ja. Mensen op andere gedachtes brengen is bijna onmogelijk de betovering is diep.

  Nogmaals, laat de man met rust. Hij heeft zijn straf, dus het is klaar.

  1. Die man heeft zijn straf in 2010 al gehad. En wat voor een. Als slim jongetje uit een eenvoudig milieu mocht hij school lopen, niet op het Klein Seminarie in Roeselare, dat was voor de gegoeden, maar op de burgerschool. Met wat steun van… Een licentie in de theologie, een kandidatuur in de wiskunde, niet slecht, maar een intellectuele hoogvlieger was hij niet. Toch professor aan het Grootseminarie in Brugge geworden, zestien jaar lang, welke vakken hij daar gaf weet ik niet, het was na mijn tijd, maar zijn benoeming als bisschop van Brugge kwam als een donderslag bij heldere hemel bij de Belgische bisschoppen. En de man was op slag, zoals een naaste medewerker het zei ‘zot van glorie’. ‘Roger’ zei hij, proficiat. Vanaf nu moet het wel ‘monseigneur’ zijn hé, zei hij en hij méénde het. Het jongetje met de frustratie van een schamele afkomst, een moeilijke opwaartse carrière werd ineens door de paus benoemd tot bisschop! Dat donkere stille geheim kon dat toch nooit in de weg staan. Daarvoor was de triomf te mooi, de functie te belangrijk en het instituut te groot. Vond ook de ex-kardinaal. Vond vooral hijzelf. Dit kan toch nooit.. Jawel. Hij viel van zijn troon en dàt, dat is de allerstrengste straf die hij ooit heeft gekregen. Dat kan hij allang nooit meer te boven komen. Stop maar met slaan.

   1. Eens, Frank. Vreselijk voor die man eigenlijk. Maar ja. Altijd alles eerlijk vertellen bij een benoeming en die valstrik is weg, of in ieder geval minder, denk ik.

     1. @Raphaël

      Is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan.

      Het systeem is verkeerd omdat er geoordeeld wordt zonder dat alles openbaar is en de rechter(s) blind zijn die de getuig(en) niet eens volmaakt kan controleren of diens(hun) getuigenis(sen) geheel waar is(zijn)!

      Daarom hoort rechtspraak in de handen van Vol-Profeten te zijn!

      Ik kan er als enige mijn hoofd om schudden om zoveel dwaasheid en om uw, Raphaël en Frank’s, kommentaar ook!

      David sliep met een andere man’s vrouw, Mozes sloeg in diens woede een Egyptische bewaker dood, Joden mochten niet trouwen men Moabieten en Ruth, een Moabitische, is een stammoeder van Christus, Petrus werd weggezet als boodschapper Satan, Maria Magdalena lag met meerdere mannen in bed, Abraham stuurde Ismaël en diens moeder de woestijn in een zekere dood tegemoet…..om maar een paar voorbeelden te noemen: God kiest een andere weg dan schijnheilige puriteinen.
      Dat heet niet dat verkeerde pedofilie niet ernstig is, het heet dat men geen menselijk oordeel hoort en moet volgen, men hoort en moet een Goddelijke Oordeel volgen!

      Helaas, daar heeft men hier noch in de wereld geen weet van!

      Hoor Heer, Hoor een bede, Hoelang nog Heer dat Die Twee Getuigen Opstaan, ik vraag om barmhartigheid voor de mensheid en natuur, en ook vraag ik Heer: Hoelang nog, want mijn hart huilt om beide, de mens en natuur, en om dat het wachten op de Twee me zwaar valt

      1. Mooi gesproken, Henk.
       Wat mij opvalt is dat Maria Magdalena nogal een belangrijke dame is in het nieuwe testament. Wat je zegt dat zij met meerdere mannen in bed lag klopt niet:
       “In de Bijbel wordt ze nergens omschreven als een vrouw van lichte zeden. Dit idee is de wereld in geholpen door paus Gregorius I. Hij hield in de zesde eeuw een preek waarin hij de verhalen over verschillende Maria’s en vrouwen door elkaar haalt.” (bron: https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-archeologie/a44514509/maria-magdalena )
       en
       “Feministische kritiek
       De traditionele Maria Magdalena staat tegenwoordig onder grote druk, vooral vanaf de 19de eeuw en vooral vanuit feministische hoek. Deze ‘nieuwe’ exegeten wijzen terecht op de onhoudbaarheid van de ‘ene Maria’. Zij menen dat Maria één van de vele slachtoffers van een te mannelijke kerk is geworden. Vanuit deze gedachten wordt zij tot een wapen in de handen van kerkhervormers. Maria Magdalena wordt zo de ‘patrones’ van de feministische eisen tot bijvoorbeeld het vrouwelijk priesterschap.”. (bron: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/maria-magdalena ).

       Kijk, dat de Bijbel lastig door mensen van nu geïnterpreteerd kan worden is één, maar er staat wel wat er staat, dus daar moeten we ons aan houden.

       Wel denk ik wel eens dat we sommige zaken niet al te letterlijk moeten nemen; de Bijbel lijkt mij een goed boek voor een gezonde moraal en de Geestelijke ontwikkeling en daar moeten we misschien geen wetenschap en al helemaal geen politiek van proberen te maken. Niet dat jij dat doet, ik bedoel dit algemeen.

       Bovendien is de Bijbel niet samengesteld als boek zodat het volk kon lezen, maar integendeel zelfs, lijkt mij. Het was bedoeld voor de ingewijden van de kerk. (Dus waar hebben we het eigenlijk over.)

       1. @Raphael

        “In de Bijbel wordt ze nergens omschreven als een vrouw van lichte zeden. Dit idee is de wereld in geholpen door paus Gregorius I. Hij hield in de zesde eeuw een preek waarin hij de verhalen over verschillende Maria’s en vrouwen door elkaar haalt.” (bron: https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-archeologie/a44514509/maria-magdalena )”

        Dan moet u eens DE Epos van de God Mens lezen van Maria Valtorta
        En Naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan.
        Maria Magdalena was opzoek naar De Liefde en zocht die bij een man en toen ze niet vond ging ze naar de volgende man.
        ik vindt een vrouw van lichte zeden een verkeerde term want een vrouw kent drie hoofdzaken in haar leven:
        1) Veiligheid
        2) voedsel
        3) dak boven haar hoofd
        Die 3 hoofdzaken komen voort uit haar positie en lichamelijke kracht. Duizenden jaren lang heeft men Eva de schuld van de zondeval in de Tuin van Eden geschoven en heeft Adam verleidt en de vrouw is het evenbeeld van Eva. Dat is een gore leugen: Het Kind dat voortkwam uit de laatste Volmaakte in de Tuin van Eden Die zich nog niet vermenigvuldigd had at als eerste van de vrucht van Goed en kwaad en werd man, de Ouder van Het Kind at als laatste en werd vrouw, dat kan je zien aan dat Christus voortkwam uit die men de H.Maagd Maria noemt: Die Verwekking is Volmaakt zonder zonden dan is Die vermenigvuldiging in de Tuin van Eden die ook volmaakt zonder zonden was, niet anders! Dat Zegt De Wet en de Profeten!!!!!
        Dat is Christus Godgelijk en God is noch wereld mannelijk, noch wereld vrouwelijk, God is Goddelijk in alles en overal en eeuwig en God is niet van materie of welk andere vorm van het heelal! Dan is de Ene Volmaakte Christus verschijning, De Echte Christus ook niet van vlees en bloed zoals een menselijk lichaam is, dan is de Echte Christus op aarde nooit een mens van vlees en bloed geweest, noch mannelijk en hetzelfde geldt voor die men H.Maagd Maria noemt! ook Die is in de Tuin van eden door haar ouders verwekt en is dus ook niet vrouwelijk naar mensenvorm. Daar de tweede uit de eerste voortkomt is het omgekeerd ook hetzelfde en ieder volmaakte de zondeval draagt van die in de Tuin van Eden beging, betekend dat naar De Wet en Profeten dat Christus de zondeval van Het Kind in de Tuin van eden droeg en die mens de H.Maagd Maria noemt de zondeval van de Ouder van het Kind in de Tuin van Eden!
        dat men Die men de H.Maagd Maria noemt als vrouw ziet ken Christus als man komt omdat men aan zelfrechtvaardiging doet: God schiep man en vrouw, als waar maakt en daarmee een vrucht van Goed en kwaad begaat en aan verbeelding in vlees en bloed(materie) doet! De echte mens, de 7e kamer van de ziel is niet van welke vorm in het heelal! Daarom kan men daar ook niet intreden met een lichaam van vlees en bloed! Die moet men geheel versterven wil men daar kunnen intreden!
        Terug naar de 3 hoofdzaken van de vrouw: De vrouw is waar een kind tot leven kan komen en een vrouw wil niet verkracht worden, daarom wil zij als eerste veiligheid, zonder eten geen leven, ook niet voor het kind en zonder dak geen beschermt tegen de kou en regen en zon om te overleven.
        Een vrouw, omdat zij lichamelijk op de korte duur de minder sterkere is dan een man, zoekt naar liefde want als ze die verkrijgt heeft ze alle drie. Maria Magdalena was een zus van Lazarus en die was zeer vermogend. Zo’n zus zoekt eerst onder gelijken, eerst meer lichamelijk en als ze daar niet vindt geestelijk en daar vond ze ook niet een een vermogende vrouw laat zich ook niet zomaar binden want geld is geen middel om te blijven, ze heeft zelf geld! Uit eindelijk is ze een “geliefde geworden van een hoge farizeeër, tot ze Christus tegenkwam en op afstand volgde, want een vrouw van die kaliber en kring gaat niet zo maar echt risico aan. In de Epos van Maria Valtorta was het een van de apostelen die Christus op Maria Magdalena wees en Christus die apostel aan haar toewijde, zo kwam ze uiteindelijk tot Christus

        De Bijbel was wel degelijk een boek voor het volk want iedereen bij de Israëlieten werden er in onderwezen en konden lezen en schrijven, door Mozes in de woestijn bijgebracht en ten tijde van Christus kon ook iedere Jood lezen en schrijven want voor hun Bar Mitswa moet men uit de Tora kunnen lezen!
        De kerk heeft het uit het volk gehaald omdat :
        1) de verkondiging ook onder analfabeten gedaan werd
        2) het een “monnikenwerk” is om volwassen analfabeten te leren lezen en schrijven en zeker in die tijd een onbegonnen werk is en de levensomstandigheden hard waren en elke hand nodig was om te overleven. Kinderarbeid was normaal
        3) de blinde orthodoxen de overhand kregen omdat er geen directe ooggetuigen(apostelen en levende in de tijd van Christus en Die levend hadden meegemaakt) meer waren en er meer en meer andere interpretaties kwamen.
        4) de Bijbel ook niet zomaar letterlijk leesbaar is, want de Bijbel is geschreven in menselijk verbeelde taal en de Volle Waarheid Is Volmaakt In Alles, Overal En Eeuwig Geheel Onverbeeld = Godgelijk

        En ja de Bijbel hoort Vol-Profetisch gelezen te worden, dat heet dat men zich niet op politieke noch wereldse wetenschappelijke manier mee om moet gaan, dan trapt men gelijk in een stropersval. Die zo doen zijn farizeeërs en schriftgeleerden omdat zij door zo te doen een hoge positie in de maatschappij verwerven want zij worden raadsheren van machtigen der wereld. Zij denken dat ze daarmee hen tot minder kwaad brengen, terwijl ze beiden vergiftigd worden door die houding!
        Zo zijn er hier ook velen die blind de leer en de traditie van de kerk volgen en met hand en tand verdedigen: de blinde elite orthodoxen. Die snappen niks van de echte Boodschap omdat ze werelds exegeren en met veel gebral beweren dat zij de H.Geest hebben. dat kan je bij andere blinden doen, niet bij een Ziener! Die snappen niks van De H.Geest en Hoe Die is en Waait want het ontbreekt hen aan echte liefdevolle geweldloze nederigheid!
        Je kan ook zien dat ze gewelddadig zijn wat ze sluiten levende heiligen op en dwingen hen gehoorzaamheid aan hun af, net zoals volwassen bij kinderen doen. Zij zeggen dat het om de heilige te beschermen is en voor diens beste wil is. Bij ouders, die niet beter weten, kan het hen niet zo kwalijk nemen, bij geestelijken die belezen zijn en zouden horen te oefenen in echte liefdevolle geweldloze nederigheid en zich zouden toe moeten leggen op vasten en bidden zou het niet voor mogen komen en dan verweren ze zich: zij moeten de kerk organiseren en beschermen en opleiden! Dwazen, ze slaan meer stuk dan ze tot éénheid brengen en maken en verkrachten kinderen met hun leugens! Want ze leggen ondraaglijke lasten op met hun leugens! Wee hen!

        1. “De Bijbel was wel degelijk een boek voor het volk want iedereen bij de Israëlieten werden er in onderwezen en konden lezen en schrijven, door Mozes in de woestijn bijgebracht en ten tijde van Christus kon ook iedere Jood lezen en schrijven want voor hun Bar Mitswa moet men uit de Tora kunnen lezen!”
         Alleen al dit ene citaat, Henk, bewijst ten volle dat u in uw eigen compleet zelfgecreëerde fantasiewereld leeft. ‘Mozes’ heeft historisch nooit ergens een volk naar toe geleid, en in geen enkele geschiedschrijving is een gemeenschap bekend uit de oudheid waarin iedereen kon lezen en schrijven. U maakt werkelijk elke realiteit ondergeschikt aan uw droomwereld. Dit wordt stilaan behoorlijk gênant.

         1. @Frank

          Arme Frank.

          “historisch……..”

          Historisch zou u het afschaffen van De Wet en de Profeten in de Bijbel horen te herroepen, waar u mij mee bestookte want dat heb dat weerlegd!
          en wie schrijven historie als het om verleden gaat waar zij zelf niet zijn bij geweest en wie in het heden en waar gaat men heen als bron?
          Ik zeg niet dat alle historie door mensen deels/geheel vervalsd is en wordt, ik zeg dat veel niet echt in alles en overal Naar De Volle Waarheid openbaar is en men veel voorbarige conclusies trekt omdat men niet naar De Ene Volle Waarheid gaat omdat het te veel werk is! Kijk naar u zelf! Kijk naar uw bewering van afschaffen van De Wet en de Profeten. Had u de Bijbel Goed Onderzocht en Christusgelijk lief had, had u niet die bewering gedaan!
          Zo is het met historici ook. Een eerste en tweede oorlog zijn makkelijk te bewijzen want er zijn nog vele bewijzen te vinden, ga terug in de echte oudheid en dan? en welke historicus is Vol-Profetisch?
          Mozes was zelf onderricht in alle wetenschappen van Egypte en 40 jaar in de woestijn verblijven zou dan geen tijd geven om het hele volk te onderwijzen in schrijven en lezen? Zeg mij: waar is mogelijk meer betrouwbaarheid te vinden is geschreven historie of in vertelde historie over generaties? Kijk nu eens als je 10 mensen van de een op de ander naar de laatste een verhaal verteld, zonder dat die het gelijk gehoord heeft als de verteller. Er blijft bijna niks meer van het oorspronkelijke verhaal over!
          en dacht u dat historici met grote gebeurtenissen met eigen ogen zagen en dan noch, waar zijn die uitgebreide verslagen? Zo Pyramide is toch niet in een paar dagen gebouwd en geen mens van nu weet echt hoe die gebouwd werd! nou dat is toch een van de wereldwonderen, of de muur van China? Hoelang heeft het geduurd, hoeveel mensen werkte er aan, hoeveel doden, welke mensen….
          Elke keer wordt een hoge beschaving weg gevaagd en opgevolgd door een gewelddadiger beschaving en dacht u dat daar historici waren die eerst de vorige beschaving mee beleefden en op schrift stelde en dan noch hoeveel geschriften zijn niet verbrand, of door brand vernietigd?
          u bent echt een mens van deze tijd, ver naast diens schoenen lopen met beweringen. Kijk naar de kerk. je zou toch verwachten dat in 2000 jaar Christendom het ware bewaard zou blijven: Waar waren de Vol-Profeten in de kerk? Die hebben ze als eerste de nek om gedraaid! Dan kan je de Bijbel al die eeuwen getrouw overschrijven, het zegt niks over de exegese! en al volgt de kerk trouw de exegese zoals zij geleerd hebben: waar zijn de Vol-Profeten?
          en dan denkt u dat een beschaving, staat, gemeenschap het beter en getrouwer doet? Met mensen zoals u die niet eens om de echte waarheid geven? Die zeggen de mens kan niet vinden?
          Als het niet om te huilen was zou je in de slappe lach vallen, een dwazer mens als u geeft het niet, u trap elke volle waarheid omver nou dan blijft er niks anders dan kromme historie over! Ga naar uw existentialisme, die kunnen niks dan schijnheilig hypocriet blind in hun eigen blinde cirkel rond lopen! Over genant gesproken! en dan nog denken dat u kinderen/anderen kunt opvoeden dan wel leren en beleren. Als arts zou u totaal falen want u leeft in het heden, dan kan u het verleden ook niet goed analyseren en de toekomst ook niet, dan kan u ook geen goede diagnose stellen en medicijnen voorschrijven met geode resultaten want bij u is het: in het “verleden” behaalde resultaten zijn geen garanties voor de toekomst. U kan niet anders dan krom als het om essentieel leven gaat! Want een Goede Bron en Antwoord kan u niet vinden! Die mensen zijn totaal nutteloos! Die zwetsen als roddelbladen en welke levenslaag en wetenschap, dan ook

          1. @Frank

           Het lijken voor velen harde woorden die ik naar u schrijf, het zijn echt harte woorden, Bij mij is één, één, en twéé, twéé! Politieke wetten zijn een moeras want daar geldt gelijk hebben en gelijk krijgen is twee, dat heeft niks met echte Recht en Gerechtigheid te maken, daar heerst populisme van de domme want die bepalen wie een zetel krijgt of de machtigen dwingen hun gelijk af! In echte wetenschap is één, één en twéé, twéé en niet anders! Daar zijn wetmatigheden die op breken en buigen getest zijn, zeker daar is soms een marge in, daarom houdt men een veiligheid aan. Neemt niet weg dat bijna altijd resultaten in het verleden garantie geven voor gelijke resultaten in het heden en toekomst! Dat zijn de “zekere” wegen in het moeras!
           Die moet u eens aan een filosoof of andere geestelijke wetenschap vragen! Hoe kan je nu echt weten als je niet echt kan doorgronden…..
           Ik weet niet hoe oud u bent, ik wens u geen verzorgingshuis toe van uw gelijk gestemde, je zal daar verzorgd worden: heb je net je broek vol gepoept komt de verpleger/verpleester met een washandje en maakt je gezicht schoon en gaat weer weg….duh gaat lekker daar. het voordeel is dat er grote doorstroom is want geen mens houdt het daar lang levend uit, maar ja men kan daar ook niet van lijden verlost worden want men kan niet vinden waar het vandaan komt en dan te weten dat een lichaam van een mens zo eigenwijs kan zijn kijk maar naar mensen die een “natuurlijke dood” sterven en hun strijd op het sterfbed>

        2. Henk,

         Ik schreef ‘Bijbel’ en niet de ‘Thora’ of de ‘Tenach’. Met de Bijbel wordt immers het Oude en het Nieuwe Testament samen bedoeld.

         Dus de Bijbel is volgens mijn idee hoofdzakelijk gecomponeerd en in het Latijn vertaald ten behoeve van de kerk. En het volk kon het Latijn meestal niet lezen. Bovendien was de Bijbel niet in handen van het volk.

         Vandaar dat we dat perspectief niet uit het oog moeten verliezen. Wanneer Paulus het heeft over de Schrift, dan bedoelt hij het oude testament, of tenminste een gedeelte daaruit. Wanneer we het nu hebben over de Schrift bedoelen we uiteraard het totale, complete boek bestaande uit het ‘O.T.’ en het ‘O.T’.

         Het perspectief dat tijdens het lezen ingenomen moet worden is dus dat van de kerk en niet dat van de leek. Dat vergeten sommigen wel eens, meen ik; met welk ‘oog’ wordt er gelezen.

          1. @Raphael en Frank
           Al is kunnen lezen en schrijven belangrijk, zeker als het gaat om doorgeven van informatie aan generaties die komen gaan als zij die schrijven niet meer leven om mondeling te getuigen, het is niet het belangrijkste. Aanleren is voordoen en voor gedaan gekregen. Het probleem bij schrijven en lezen is weten dat de inhoud klopt. Het betekend dat elke generatie weer dezelfde weg hoort na te lopen die de voorgaande gedaan heeft om te weten of alles betrouw en vertrouwbaar is.
           Niet om niets schrijft Paulus dat als het gaat om beheren van Gods Geheimen dat het betrouwbaar moet blijken en later schrijft hij: onderzoek alles en behoudt het goede!
           Voor Gods Geheimen is dus meer nodig dan kunnen lezen en schrijven: Goed onderzoek en betrouwbaar blijken!
           Het is mogelijk om op andere “stenen” te bouwen, dat betekent niet dat er ook een gevaar in steekt: Het huis op zand gebouwd!
           Wil men een onoverwinnelijk Huis hebben kan men niet om eerst het Fundament te vinden en elke steen te controleren die al gezet zijn, dan kan men als men goede stenen heeft verder bouwen!
           Goede stenen zijn goede getuigenissen die betrouwbaar blijken.
           Hoe mooi schrijven en lezen ook is, als men sterft kan men er niks van meenemen. Dat betekent dat schrijven en lezen beperkt zijn! Men moet opzoek gaan naar die niet beperkt zijn om mee te nemen als men sterft. Ik kan goed begrijpen dat niet iedereen zomaar daar naar opzoek gaat want het is geen zomaar weg belopen zoals mensen gewoond zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat er “gepaste” terughoudendheid is tav mystici want het is geen ongevaarlijke weg. Zeker, God beloofd bijstand en aankomst, toch zijn er die dwalen en verdwalen. Zeker een kind kan de was doen, blijkbaar is het voor volwassen niet zo makkelijk om opnieuw geboren te worden(Nicodemus)
           dat betekent ook dat er iets grondig fout is in het leren en beleren van kinderen want men raakt het kwijt/het komt diep te liggen/het is ver!
           Het is blijkbaar makkelijker om een andere weg te kiezen dan de Goede. En dat blijkt ook uit de Tuin van Eden.
           We mogen blij zijn dat de andere weg Geheiligd kan worden, dat heet niet dat we de Geheel Heilig OngeHeiligd niet bestaat en ook niet dat we daar toch uiteindelijk moeten aankomen en er dan op blijven.
           Dan hoort ben ook niet als enige op de weg van “schrijven en lezen” te verblijven, de menselijke weg! Zeker Christenen horen Het Licht in de wereld te zijn!
           Paulus zegt het ook: Doe de werken der liefde(moet nog wel uitgelegd worden) en zoek als eerste der geestelijke gaven Profetie!
           Dan als God niet zomaar met het blote oog te zien is zou men daar naar moeten luisteren en opzoek gaan hoe Die Dan Wel Te Zien Is: Voordoen maakt makkelijker, Gezamenlijk Sterker en veiliger!
           Te veel ligt de nadruk op individueel en ieder mens is verschillend. Uiterlijk ja, innerlijk nee! Zou het innerlijk ook zijn zou er geen gemeenschappelijk zijn en heeft schrijven en lezen geen zin want voor iedereen heeft het zelfde woord een andere betekenis, dan kan je elke wetenschap gelijk weggooien!
           Daarmee bewijst wetenschap dat innerlijk geen verschillen zijn als je diep genoeg gaat! dan bewijst wetenschap dat De Waarheid wel degelijk bestaat en dat Die Eén en Al-Eén is!
           Dan zou men mystiek niet op uitzondering horen te zetten! het hoort bij gemeenschappelijk en algemeen want het openbaart en beschermt!
           Dan kan men een voorbeeld nemen aan de oosterse orthodoxe kerk die eerste terug gaat naar de “woestijn” en daarna de westerse die niet in de “woestijn” blijft hangen maar meeneemt de wereld in om te verkondigen! Licht Gods hoort niet onder een korenmaat en het teken van zo’n “wandeling” is dat men Recht en Rechtvaardigheid in alle openheid kan Doen, Dat men sterker is dan mens en natuur en men niet eerder weggaat dan God Weg Haalt!
           Zo laat men zien aan menselijk kleinen en machtigen dat Zo’n Mens een Baken en Mantel is voor hen die nog niet zover zijn en wel willens zijn en een Leerschool voor hen die Zo Ver Willen komen en een Echte Garantie Zijn voor de Toekomst!
           Daarom hoort er een Profetenschool te komen van het kaliber Henoch, Mozes, Elia en Die kan niet zonder Die ene Volmaakte Christusverschijning!

           Conclusie:
           schrijven en lezen is niet zomaar belangrijk, Goede Mystiek gaat daar aan voorbij en is het belangrijkste! Echte Historie is De Volle Waarheid en geen andere want Die Staat overal en In Alles Eeuwig Volmaakt Recht en Gerecht! En Echte Historie Gaat Altijd Samen Met Onweerlegbaar Onontkenbaar Bewezen Volle Waarheid/Gods/Christus Bewijs! En dat kan niet anders want iedereen was ooit Volmaakt In God en Uit God Voortgekomen! Iedereen was ooit Volmaakt Godgelijk! Als enige zo zal elke knie zich vrijwillig buigen voor God zonder dwang!
           Daarom bestaat De Wet en de Profeten Voor eeuwig In Alles En Overal! Zonder Die Zoals Die Is, Is er geen Gods Bewijs!
           er is daarmee geen ontsnappen aan, door wie/Wie dan ook!
           Leven bewijst Dat God en Die Bestaat want het is Iedereens Dezelfde Deler!
           Dan Hoort Die Deler als Hoogste te staan en Die Openbaart Ook want er is geen één die verborgen kan houden!
           Daarom is Het echte Christendom Individueel en Gemeenschappelijk Uniek, want er kan geen Een Echte Openbaringen Worden Tegen Gehouden! Helemaal niet als de Maat van Barmhartigheid Vol Is! En is Altijd Geweldloos: iedere knie zal zich vrijwillig zonder dwang buigen!

           Dan wordt het tijd dat de kerk hun leer en traditie gaan onderzoeken en veranderen waar nodig is want Die Twee Getuigen Komen Zeker En ook Met De Openbare Wet en de Profeten! Dan hoort de “bruid” zich op te maken voor haar Bruidegom en zich te reinigen en Oprecht Nederig te worden want de Ceremonie Meesters(De Twee getuigen) staan voor de deur en Die Keuren haar! Dan hoort ze blij te zijn omdat ze van haar schanddaden en ziekten afkomt en ze weer zo kan Zijn zoals ze Was want haar Bruidegom Weet wie ze is en door welke moeilijkheden ze is Gekomen, welke fouten/zonden ze Begaan Heeft en is Vergevings Bereidt! Dan hoort ze Dankbaar te Zijn Omdat De Bruidegom haar niet als enige in Huis Terugneemt, Die is Ook Bereidt Echte Liefde met haar Te Bedrijven! Dan hoort ook zij Zover te gaan en Daar In Mee te Gaan!

         1. @Raphael

          De eerste christenen waren overwegend Joden, die konden allemaal, nou ja allemaal, op blinden na, schrijven en lezen, dan zou je toch verwachten dat ze hetgeen zo belangrijks is in ere hooghouden. Legde Christus niet de Tenach uit aan die twee onder weg? Brande hun hart niet? Dan waren ze niet onbekend met de Tenach en als de Tenach ook een Boek is voor het volk want er werd uit voor gelezen en men moest er zelf ook uit voor lezen, dan zou je verwachten dat zo’n les wordt meegenomen.
          Was het gebruikelijk in de eerste gemeente, het verwaterde, ook door de evangelisatie buiten Israël, want hoe leer je een andere landen/beschavingen die veelal analfabetisch waren lezen en schrijven. Kijk naar de monniken, ook daar werd mede door de kerk en diens vlucht in blinde orthodoxie en verkeerde uitwassen kort gehouden en vele monniken waren meer ambachtwerkers dan, meer geschoolde en kijk eens hoe de kerk streed tegen wetenschap als magie
          Zeker als Paulus het over de schrift heeft was het de Tenach want die was zelf een geschoolde farizeeër geweest uit de leerschool van Gamaliël. En er is geen directe schrift opvolging van de Tenach. Kon ook niet want het waren meer rond trekkende verkondigers, dan schrijvers. Ga naar een commune vergadering en ga kijken, dacht je dat daar alles beschreven en geschreven wordt. daar zijn vergaderingen en hoogstens de hoofdpunten worden wat uitgewerkt. Ga naar een lezing. Ga naar de universiteit: wie van de studenten maakt een woordelijk verslag van de lezing?
          En Het woord H.Schrift als O.T. en N.T. is protestants voor een katholiek is Bijbel O.T. En N.T.

          De leidinggevenden in kerk leeren het perspectief dat ingenomen moet worden, dat komt omdat men geschreven en blind geleerd em blinde gehoorzaamheid hoger zet omdat men kan lezen en schrijven, dan Echte Mystiek!
          Ze zijn verslaafd aan “geestelijke” verbeelding

 7. De drie uur durende duisternis tijdens de kruisiging is een van de bekendste elementen uit het Bijbelse verslag van Jezus’ sterven. De gebeurtenis wordt duidelijk beschreven in drie van de vier evangeliën.

  Het is allemaal met elkaar verbonden! Nog meer fascinerende tekenen en wonderen langs het pad!

  8 april

  Ik heb de studie af

  dank Abba en Jezus

 8. De slachtoffers van seksueel misbruik kunnen alleen geholpen worden als ze de weg van de verzoening willen gaan, verzoening met God en de naaste, ook met de daders. Maar dat is een grote genade die buiten de kerk niet te vinden is , daarom is het zo jammer dat de meeste slachtoffers opstandig worden en zich van de kerk afkeren en daardoor ook niet meer naar de mis gaan en biechten, geen sacramenten meer , geen gebed meer , ze komen in een vicieuze terecht waar geen genezing is voor hun diepe innerlijke kwetsuren , ze vinden geen rust en vrede . Ik bid dat God hen ooit het inzicht geeft om terug te keren naar de kerk en zich te verzoenen en rust en vrede te vinden bij Jezus die de verdwaalde schapen zoekt en verzorgd .

  1. @Peter

   Mensen kunnen als enige echt genezen als ze de Hele Waarheid Kennen, Het Waarom op Aarde en het waarom lijden en Hoe waar te lijden en waar niet!

   U misleidt want zelfs Job ging op weg want het lijden op zich en je kop buigen was geen uitkomst!
   U wordt ook niet genezen door een geneesmiddel die de pijn onderdrukt en weer terugkomt als het onderdrukkings middel niet meer werkt. Echte Genezing is er pas als er Echte Vrede Is!

   De kerk heeft Die Vrede niet want ze kan geen antwoord geven op en in Alles! Ze Bedrijft geen Vol-Profetie! ! Dan mogen er een paar sterke blindgangers over blijven, die hebben De Volle waarheid niet want dan waren ze niet blind gebleven!! Dan waren het Gods Rechters Geweest!

   Er is geen zieke die bij een arts blijft die niet echt kan genezen, kan je ook zien op het sterfbed er is geen arts, noch priester die mee gaat in de dood, de stervende aan de “hand” begeleidt en aan de Hemelpoort brengt en Levend terugkomt!
   Dan Ontbreekt er aan hun leer en handeling, want God en Christus Deed en doet het wel!
   En als er geschreven staat:

   1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

   Dan moet de leidinggevenden in de kerk zich kapot schamen met haar leugens: Geen mens kan Christusgelijk zijn en de mens is geschapen uit niet(s) en niet Geboren Uit God en zo kan ik er tig benoemen!

   Uw betoog is misleidend en kwaadaardig want het geeft geen echte oplossing het doet verdwalen, slaaf en dom maken en dom houden!

    1. En vergeet niet, Peter, Henk Gadellaa heeft Christus al gezien en is hier de enige die in staat is om ‘iets’ zinnigs te zeggen. Alle anderen zijn dwalende slaven en bedriegers, zonder enige vorm van bescheidenheid! Dat hij zoveel ruimte inneemt is uitsluitend om u en alle anderen te redden!

    2. Peter,
     Wanneer je het zelf hebt meegemaakt vind ik het extra goed dat je spreekt over vergeving van de daders. Dat die verzoening ons wordt geleerd door Jezus is uiteraard zeer mooi en goed. Maar nogmaals; zeer wijs van je om de daders te vergeven; ze zijn ook maar slachtoffer van hun dierlijke lusten, ze weten niet wat ze doen. (Maar je moet ze wel in de gaten houden, dat wel.)
     Het is natuurlijk vreselijk dat de slachtoffers vaak met een haat- en angstgevoel blijven zitten. Maar, zoals we leren; vergeving is toch de weg naar gezondheid, ook en vooral de geestelijke gezondheid. Knap van je. Jezelf overwinnen door vergeving is een goede zaak.

    3. @Peter

     Hoe pijnlijk het ook is, u bent niet de enige! Iedereen heeft misbruik mee gemaakt want anders men niet zo van de wereld. Allen zijn misleidt en verkracht! Dat willen velen niet weten, vraag u dan eens af hoe het komt dat een Zo Liefhebbende God die Oneindige Liefde is zo slecht Gekend is! Ik schreef al eerder dat de Volle Waarheid de minst geliefde is en hoe zou dat toch komen? Omdat men verkeerd opvoedt! Kinderen staat direct voor Gods Aangezicht, want een kind is Vol Onschuldig aan de fouten van de ouders en de wereldse mens wilt eigen vlees want die bijt niet, die twee kunnen niet door één deur! Men maakt en houdt dom, zoals men zelf dom gemaakt en gehouden wordt!
     Alles is seksualiteit! een woord dat uit gaat van een mens wil zich vermenigvuldigen, een houding, een kleed, een gebaar/handeling, wil men niet vooruit? En dacht u dat kon zonder vermenigvuldigen: men bedenkt één brug en men maakt er meer men doet onderzoek en wilt meer dat gaat niet zonder vermenigvuldigen!
     Het probleem is veel groter dan men wilt weten kijk maar naar de overspelige: Waarom laat men diens steen vallen? Omdat iedere zonde overspel is! en als één mens verkracht wordt, worden alle 7e kamers van elke andere mens en natuur ook verkracht! U lijdt niet in uw eentje!
     Maakt dat allen lijden het dan minder: Jein, ja en nee! Ja omdat er mee gedragen wordt, nee omdat het aangedane diep in de ziel snijdt en men niet weet waarom en hoe men zich kan verdedigen! Daarom wijs ik naar Vol-Profetie omdat dan alles openbaar is en men weet waarom men verdraagt waar men hoort verdragen en niet hoeft te verdragen waar men niet hoort te verdragen!
     Het begint met de leer en traditie Volmaakt op Orde te hebben en men leert Christusgelijk lief te hebben!
     En de leer en traditie Volmaakt op orde brengen begint met Goed Onderzoek en de juiste houding en werken! Volmaakt Weten Wie God Werkelijk is, Volmaakt Weten waarom we op aarde in het heelal zijn , Volmaakt Weten Wie Christus Is, Volmaakt Weten…., Volmaakt Weten…., Volmaakt Weten…In Alles, Overal En Oneindig en Eeuwig! Die Volmaakt Weet En Zo Werkt Is Niet te Overwinnen!

 9. Henk Gadellaa

  Voor paus

  De occulte numerologie van het pauselijke conclaaf van 13 maart 2013

  Paus Franciscus werd op 13 maart 2013 verkozen.
  13 dagen nadat Benedictus aftreedt
  De leeftijd van paus Franciscus op 13-03-2013 was 76 = 13
  Witte rook om 19:06 = 13
  Exacte naam bekend gemaakt om 20:13 lokale tijd
  Italiaanse tijd en begon te spreken om 8:23 = 13
  Priester gewijd op 13 december 1969
  Eerste niet-Europese paus in 1300 jaar
  6 Minuten over 7 = 66 minuten over 6 – 666

  1. @Edwin

   666 is het teken van de anti-christ en de anti-christ is de lijfelijke zoon van Satan en een Volmaakte geworden menselijke mens Tuin van Eden Mens want als enige zo kan een demoon een kind verwekken: Satan is in alles en overal en eeuwig kwaadaardig, die kan niet tot één-wording komen om een nakomeling te verwekken met een ander als daar nog kwaad in aanwezig is want kwaad bijt kwaad. Satan is niet Eén en Al-Eén met andere demonen, Satan onderdrukt hen:

   11 Met al uw praal, uw ruisende citers, hebt gij naar het dodenrijk moeten afdalen, wormen zijn onder uw gespreid, maden zijn uw dek. 12 Hoe zijt gij uit de hemel neergestort, Morgenster, zoon van de dageraad! Daar ligt gij neergesmakt in de onderwereld, overwinnaar der volken! 13 Gij hebt bij uzelf gedacht: Ik klim naar de hemel, hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon; zetelen zal ik op de berg waar de goden samenkomen, op de hoogste toppen van de Safon. 14 Ik stijg hoog op de wolken, en word aan de Allerhoogste gelijk. 15 Maar nu zijt gij in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond.’ 16 Wie u ziet, staart u aan en volgt u met aandacht: `Is dat nu de man voor wie de aarde beefde en alle koninkrijken sidderden,(Jes 14)

   Zelfs de demonen halen opgelucht adem als de macht van Satan wordt gebroken!

   Paus Franciscus is op menselijke wijze verwekt en kan geen 666 zijn!
   U dwaalt!

   666 is 6 in het lichaam, 6 in de geest en 6 in de ziel, net zo als krankzinnig grenst aan geniaal, grenst 6 aan 7 in dit geval met 7 als Volmaakt Heilig

 10. Curiosa: toeval of niet?

  Meer feiten over het getal 13 in de Bijbel:

  Het getal 13 wordt 28 keer gebruikt in het Oude Testament en wordt nooit gebruikt in het Nieuwe Testament.
  De getallen 17, 22 en 120.000 worden 13 keer in de Bijbel gebruikt, en het getal 120 wordt in het Oude Testament 13 keer in zijn kardinale vorm gebruikt.
  In het Evangelie van Johannes gebruikt Jezus in totaal 13 titels om aan te duiden wie Hij is:
  Ik ben het Brood (Joh 6,35 en 6,48 en 6,51)
  Ik ben het Licht (Joh 8,12 en 9,5)
  Ik ben de Poort (Joh 10,7 en 10,9)
  Ik ben de Goede Herder (Joh 10,11 en 10,14)
  Ik ben de Verrijzenis (Joh 11,25)
  Ik ben de Weg (Joh 14,6)
  Ik ben de Waarheid (Joh 14,6)
  Ik ben het Leven (Joh 14,6)
  Ik ben de Wijnstok (Joh 15,5)
  Ik ben de Koning (Joh 18,37 en 19,21)
  Ik ben Zoon van God (Joh 10,36)
  Ik ben in de Vader (Joh 14,10 en 14,11 en 14,20 en 17,8)
  Ik ben (Joh 8,24 en 8,28 en 8,58 en 13,19)
  13 waren de gasten bij het Laatste Avondmaal van Christus.
  Het dertiende hoofdstuk van de Openbaring is gereserveerd voor de Antichrist en het Beest.
  In de 13e psalm staat geschreven: “De dwaas heeft in zijn hart gezegd: Er is geen God”.
  Het mysterie van de Zeven Kerken van de Openbaring presenteert de winnaar van in totaal 13 beloningen.
  De dertien zonen van David werden geboren toen hij in Jeruzalem was. (1 Ch 3,5-9)
  Het is op de 13e dag van de twaalfde maand, genaamd Adar, dat mensen de overwinning van Judas Maccabaeus op het leger van Nicanor tot Adasa vierden. (1 M 7,43-49)
  Haman besloot tot een decreet over de uitroeiing van de Joden tijdens een oproeping gericht aan de schriftgeleerden op de 13e dag van de eerste maand. (Geschat 3,12)
  De woorden ‘ziekte’, ’traan’, ‘draak’ en de term ‘Zoon van God’ worden dertien keer gebruikt in het Nieuwe Testament.
  De woorden ‘vleselijk’ en ‘verraad’ worden in de hele Bijbel dertien keer gebruikt.
  In de Bijbel zijn 26 getallen, geschreven in hun kardinale vorm, een veelvoud van 13.
  In het Nieuwe Testament bevatten 8 hoofdstukken in totaal 13 verzen.
  En altijd zijn er in het Nieuwe Testament slechts 13 verschillende getallen gelijk aan of hoger dan 2000.

  De occulte numerologie van het pauselijke conclaaf van 13 maart 2013

  1. Nagekeken:

   Het woord dertien komt bij mij dertien maal voor in de Bijbel.
   Het woord dertiende komt hier elf maal voor in de Bijbel.

   Opmerkelijk: ‘Dertien’ komt evenveel voor als het getal zelf.

   13 x 13 = 169 = ‘7’
   13 x 11 = 143= ‘8’

   Het is wel zo dat niet alle Bijbelvertalingen hetzelfde zijn. Wanneer er in de Bijbel numerologie gebruikt is, dan is het dus wel zaak om de meest elementaire vertaling te nemen, óf eigenlijk als enige, het origineel te gebruiken. Want als ik als test een andere (Ned.) Bijbelvertalingen gebruik, dan krijg ik verschillende antwoorden.

   1. De Bijbel zit vol met symboliek en betekenisvolle getallen. Elk getal heeft zijn eigen context en draagt bij aan het begrip van Gods boodschap aan ons. 📖✨

    Als ze mijn computer uitzetten heb ik een enorm probleem. Ik kan het niet zo maar uitleggen

    Aan veel getallen hangt een bijzondere betekenis. Net zoals we zelf hebben bedacht dat dertien een ongeluksgetal is

    De eerste aankondiging van Operation Warp Speed was op 29.04.2020 (2 + 9 = 11) en op het logo zit 666 verborgen (verwijst naar Openbaringen 13:18) en dertien sterren. De 13 sterren verwijzen naar de 13 bloedlijnfamilies, komt op het een dollarbiljet voor als ‘voetstappen’ & verwijzen naar de 13 staten die vanaf 04.07.1776 (4 + 7 = 11) de VS gingen vormen:
    https://br.ifunny.co/picture/antahkarana-mind-control-operation-warp-speed-logo-666-as-above-xkPuomfZA
    Operation Warp Speed was een door de regering van de Verenigde Staten geïnitieerde publiek-private samenwerking om de ontwikkeling, productie & distributie van COVID-19-‘vaccins’, therapieën & diagnostiek te vergemakkelijken en versnellen.

 11. Edwin,

  Wil je eens een écht occult en ‘verboden’ boek lezen? Lees dan het boek:
  Virus Mania
  ( amazon.nl/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789 )

  Kijk ook eens naar het werk van Christine Massey

  ( christinemasseyfois.substack.com/ )

  Van zulke boekjes en teksten kunnen ‘intellectuelen’ nog veel leren!

  Zo worden vanzelf ook de bokken van de schapen gescheiden. Zelfs in zo’n klein stalletje als hier 😉

 12. Het bruggetje is dan al snel gemaakt: pharmakeia = farmacie = de farmaceutische industrie. Opeens wordt Openbaringen dan heel relevant. De “Big Pharma” zijn de kooplieden van Babel. Die rijk geworden zijn door hun verkoop van middelen en medicijnen.

  Dank

  1. Graag gedaan, maar ik zou het boek toch maar lezen, wellicht kun je nog eens goed lachen!
   En de onnozelen wat bijstaan als ’t nodig mocht zijn.

    1. @Frank

     een getal is een teken, net als een letter! Er is echter meer want de Volmaakte Taal is in alles, overal en eeuwig volmaakt onverbeeld Leven en Levend!

     zoals Edwin doet is hetzelfde als astrologie en en kwamen ook drie wijzen(astrologen) uit het oosten in Betlehem. En dat terwijl er nog geen schriftgeleerde wist te vinden! Zelfs profetischen wachtten in de Tempel. Dat wil helemaal niet zeggen dat iedere astroloog vindt en ook niet dat ze op tijd zijn bij de geboorte van Christus. De enige die op tijd is, is een Vol-Profeet want Die Wandelt Direct In en Met God en Is Daar Waar God Is.

     1. Jaja. U Weet Volmaakt. U heeft Christus gezien. U mag met iedereen die lijdt lachen, want we lijden allemaal, door onze eigen schuld. Dikke bult. Misschien moet u als Vol-Profeet maar meteen naar uw god wandelen, dan bent u eindelijk gerust, en wij ook.
      Ik heb nog nooit één woord van troost of medeleven in uw teksten gelezen. Zelfs de weinig nog overblijvende diepgelovigen spelt u op een giga dictatoriale kwetsende wijze de les. U citeert Bijbelteksten die u zorgvuldig uitzoekt om fragmenteel uw gelijk te bewijzen. U negeert daarop élke vraag of kritiek, integendeel, u WEET alles, want u heeft CHRISTUS gezien.
      U heeft en geeft nergens een begin van een pedagogie om tot die ultieme Christuservaring te komen. Het volstaat voor u om te oreren dat u er al bent en dat alle anderen er nooit zullen geraken. In concreto weigert u elke dialoog of elk tegensprekelijk gesprek. U bent nog vele keren erger dan al die pseudo-televisie-goeroes die via complete massahysterie en pseudo-religie geld aftroggelen en de hele boel oplichten.
      Henk Gadellaa, u bent een manisch megalomaan met Christus waan. En u veroorzaakt helaas veel méér schade dan de paar andere mensen die hier vanuit hun naïviteit of onwetendheid complottheorieën of numerieke onzin verkondigen. Die stellen niets voor, maar u heeft blijkbaar nog wel een maatschappelijke functie. Ik hoop dat u alleen maar hier op dit Forum uw wanen etaleert, en niet teveel in uw dagelijkse leven. Dat verdienen uw naasten niet. Maar uit vorige berichten meen ik te weten dat u in het dagelijks leven gewoon een vriendelijk mens bent. Er zitten dus blijkbaar twee Henken in Gadellaa: thuis een leuke man, maar hier of dit forum Christus him self.
      Van mij mag u thuis blijven. Ook hier. Maar niet meer als Christus.

      1. Inderdaad, Frank; onwetende complotgelovigen kunnen soms wel erg naïef zijn en onzin verkopen, maar erger wordt het wanneer het de wetenschap zelf betreft die onzin verkondigt, ook al bestaat die ‘wetenschap’ als ding natuurlijk niet. Erg makkelijk is het dan voor slecht-willende mensen om zich achter zulke ‘wetenschap’ te verschuilen. Volkomen mee eens.

       Daarom zal men met bewijzen moeten komen; papers, peer-reviewed uiteraard en dat laatste niet door een betaalde-handtekening zetters, maar dat spreekt, is het niet? De fundamenten moeten sterk zijn en niet gebouwd op zand.

       Wetenschap kán nu eenmaal niet liegen, want dan is het geen wetenschap meer, hè? Dus het gaat zichzelf oplossen. Keiharde wetenschap is het motto.

       p.s. weet je van sommige schandalen in de wetenschap? Zo was er een hoofdredacteur van een zeer bekend (medisch) tijdschrift dat stelde dat er zéér veel foute papers waren die het daglicht niet konden verdragen. Dus er zit schot in.

       1. Omdat bij wetenschap niets voor eeuwig vast staat, ontkracht de wetenschap telkens opnieuw wat niet juist bleek. Bij religie ligt dat iets moeilijker, daar staat alles eeuwig vast. Nee?

        1. @Frank

         U zwetst want de wetenschap gebruikt in berekeningen ook het teken de horizontale 8 dat oneindig betekent! en er is geen oneindig zonder eeuwig!

         echte wetenschap sluit niet uit totdat ze kan uitsluiten! Leugenaars als u sluiten uit nog voor men kan uitsluiten en zoeken ook niet in alles en overal!

         ook voor de wetenschap geldt: Het is waar tot het tegendeel is bewezen en vele wetenschappers willen zich niet aan God wagen want dan moeten ze bewijzen dat God niet bestaat en ze kunnen niet en daarmee zouden ze moeten laten staan dat God bestaat! Dan zouden ze aan echte ethiek moeten doen en dat zou hun onderzoek beperken!

         u bent net zo kwaadaardig onbeschoft!!

      2. @Frank

       “Ik heb nog nooit één woord van troost of medeleven in uw teksten gelezen. Zelfs de weinig nog overblijvende diepgelovigen spelt u op een giga dictatoriale kwetsende wijze de les”

       u moet toch echt eens beter lezen: De zonde tegen de H.Geest kan als enige op de drempel van de Hemel plaatsvinden en iedereen krijgt een volmaakte mogelijkheid om de goede keuze te maken.

       er is geen grotere liefde dan die om een mens en natuurling te redden. De

       de Twee getuigen gaan naar het voorgeborchte en halen daar iedereen op die met hen mee willen en die in net voorgeborchte zitten zijn zij die na Christus gestorven zijn en geen volmaakte Getuigenis gehad hebben en verdwaal zijn!

       een mens en natuurling is niet zomaar verloren! En ook niet zoals de kerk beweert, dat als enige door hun kerk men naar de Hemel kan gaan.

       Er is geen grotere troost dan Die!

       Zeg mij wie leert zo?

       “Zelfs de weinig nog overblijvende diepgelovigen spelt u op een giga dictatoriale kwetsende wijze de les.”

       Zeg mij wie is diepgelovig?
       Die achterin de kerk zit gelijk de tollenaar, overspelige en moordenaar de enige die daar in geloof bovenuit steek is een Vol-Profeet!
       Alle anderen vergalopperen zich in een ander leren en beleren! dat heet dat het hen aan echte nederigheid ontbreekt want men hoort als enige als Vol-Profetisch Ooggetuige te Getuigen(1Kor 4 en 1Kor 14)

       “U citeert Bijbelteksten die u zorgvuldig uitzoekt om fragmenteel uw gelijk te bewijzen.”

       Fragmenteel?

       Die teksten die ik citeer zijn eenduidig en de Hoogst Heilige waar elke andere tekst aan heeft te voldoen, want De Volle Waarheid is in alles, overal en eeuwig Eén en Al-Eén, God is Eén! dat betekent dat elke tekst Volmaakt in harmonie zonder enige strijdigheid hoort te zijn!
       Die fragmenteel citeren zijn blinde orthodoxen en waar zij niet kunnen rijmen zij de disharmonie met God is Almachtig en kan buiten de mens om handelen!

       “U negeert daarop élke vraag of kritiek, integendeel, u WEET alles, want u heeft CHRISTUS gezien.”

       U liegt want ik beantwoord elke vraag en zeg ook nog dat ik geen blind geloof aan mijn woorden vraag, ik vraag goed onderzoek zoals de Bijbel Voorschrijft: Ga naar Die Ene Volmaakte Christus Verschijning! Die ontwijkt, zwijgt en misbruik maakt van de bijbel is uw en u doet geen Goed onderzoek! U be/oordeelt voor u kan be/oordelen! om Goed te kunnen Be-/Oordelen Kan geen mens om Die Volle Waarheid Heen! Pas als men een Volmaakt Schoon Oog Heeft kan men volmaakt zuiver Zien!
       en JA ik ken Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Of het voor u waar is hoort u te onderzoeken en wel zoals het Hoort Opdat u een Schoon oog Heeft!
       Degene die achterblijft is u Want u wilt niet geloven dat men Volmaakt Kan Vinden! U maakt Elk gesprek onmogelijk!

       “U heeft en geeft nergens een begin van een pedagogie om tot die ultieme Christuservaring te komen.”

       Ook nu moet u beter lezen. Ik heb beschreven hoe je kunt verkrijgen: begin met het Jezusgebed en ga in vasten en blijft het Jezusgebed bidden en loop de weg van een stervende, want de Volle Waarheid is Voorbij de dood te vinden! ik heb geschreven dat de volle waarheid overal staat, en ook buiten het heelal en voorbij de dood want daar kan Satan niet komen, ik heb geschreven dat het makkelijkst is om naar het Godsgericht te gaan want de mens heeft een 4x hoger recht daar heen te gaan dan Satan: waren de kinderen van het licht maar zo slim als de kinderen der duisternis(demonen) want die gaan allemaal naar Het Godsgericht!
       Dus u liegt!

       “Ik hoop dat u alleen maar hier op dit Forum uw wanen etaleert, en niet teveel in uw dagelijkse leven.”

       Niet overal kan men over de Volle Waarheid spreken en schrijven want het is de minst gezochte en de minst gewilde in de wereld!
       Hier op een Katholiek Forum zo het geen probleem mogen zijn want men is daar om over Christus te praten en te luisteren! Blijkbaar bralt en zwetst men hier de oren van de kop want als je hier over die ene Volmaakte Christusverschijning schrijft komt zo goed als iedereen in opstand! En over melogomane waan gesproken, die er aan lijdt is u en vele anderen hier want voor u en hen geldt nooit: Iemand spreekt/schrijft de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen en iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen! Voor u en vele anderen hier s voor iedereen de volle waarheid onvindbaar! Onbeschofter kan je niet zijn en dat terwijl u en hen nog nooit Goed Onderzoek gedaan hebben:

       U schrijft: Het volstaat voor u om te oreren dat u er al bent en dat alle anderen er nooit zullen geraken. In concreto weigert u elke dialoog of elk tegensprekelijk gesprek.

       Wat een melogomane onbeschofte bewering is!

       Een goed gesprek heeft u nog nooit van gehoord en een dialoog is als enige een echt dialoog als beide nog niet geheel vol in de waarheid oprecht opzoek gaan naar de Volle Waarheid! Ooit een dialoog geprobeerd met Christus? Joker die u bent! Bij Christus krijgt u als enige God Gelijk waar u God gelijk Spreekt! Zo gauw u anders spreekt verliest u Christus en verliest u een deel van uw ziel!

       U ontbreekt aan echte nederigheid want voor u kan het niet mogelijk waar zijn dat een mens Die Ene Volmaakte Christusverschijning werkelijk Kent gedurende diens leven! Onbeschofter kan een men niet zijn!

       “Er zitten dus blijkbaar twee Henken in Gadellaa: thuis een leuke man, maar hier of dit forum Christus him self.
       Van mij mag u thuis blijven. Ook hier. Maar niet meer als Christus.”

       Er zijn blijkbaar twee Christussen in Christus:

       12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.(John 16)

       en

       9Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
       JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
       12Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

       de eerste is de nog verborgen Christus, de tweede de openbare Christus

       en zo zijn er nog meer teksten te vinden ind e Bijbel!

       Maar ja een schele blinde als u kan die niet vinden en als een ander Die vindt is die fragmentarisch…., hoe u er met een leugen en geen Goed Onderzoek Doen er uit probeert te zwetsen!

       U mag dan heel “mild”voor mensen zijn , u bent een dief in de nacht tav iedere ziel die uw kwaadaardigheid niet in de gaten heeft!

       u moet vroeger opstaan, voor de dageraad!

       1. Hoi Henk,

        Toevallig kom ik net op een leuke site terecht en weet je? Daar herken ik veel van wat je zegt. Maar het is geen orthodoxe koek die er gepresenteerd wordt, dat wel. Vroeger deden ze daar heel naar over.
        Mijn hemel, ik volg je soms wel en vooral waarop je zegt dat men er van uit moet gaan dat er Waarheid wordt geschreven:
        “Iemand spreekt/schrijft de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen en iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen! “. Zeer juist!

        Het is volgens mijn redenering ook gewoon onjuist en zeker niet christelijk om een ander niet te geloven en er van uit te gaan dat die de waarheid misschien niet schrijft. Zeer naar vind ik het ook. Zeker!

        (Jij bent geloof de eerste die ik ken die dat ook denkt, naast mijzelf.)

         1. ik heb een deel gelezen en hij maakt dezelfde fout als de meeste exegeten: Hij geeft niet aan hoe je hem volmaakt kunt controleren of die de volle waarheid spreekt!
          Het is goed er van uit te gaan dat iemand de volle waarheid spreekt, dan kan je nog niet getuigen want je hebt niet meer dan van hebben horen van. Wil je kunnen getuigen kan niet om de Volle waatheid zelf heen. Dan moet je daar naar toe gaan en zelf met Christus Volmaakte Oogetuige worden! Dan kan men Christusgelijk Getuigen en is men niet te misleiden! En een eerlijke Christen doet dat ook want men komt de hel niet door op onwaarheden! Het is goed blind aan te nemen, en daarbij hoort volwassen te worden in geloof: geheel vervuld geloven = Godgelijk/Christusgelijk Volmaakt Weten! Die Goed Onderzoek wegwuiven met dat is twijfel zijn zij die te lui zijn om Goed onderzoek willen doen en misleiden anderen

        1. @Raphael

         Hoe kan je ooit tot De Volle Waarheid komen als je er niet vanuit gaat dat een ander de volle waarheid spreekt? Dan mis je op voorhand God die altijd als eerste komt en je mist ook de laatste Die God Is! Daarbij vertrap je elk kind want die doet niet anders! Het zijn juist de kwaadaardigen die het omdraaien want dan moeten ze bewijzen dat een ander liegt en zoals zij doen kunnen ze elk ander afwijzen want geen mens kan de volle waarheid spreken. Dat hun denkwijze krom is willen ze niet weten want als geen mens de volle waarheid kan spreken, kunnen zij en hun bewering zeker niet waar zijn! Dan zegt dat nog niks over anderen en daar willen ze niet aan!

         Frank is zon figuur want een mens kan nooit vinden: ex aequo: iedereen liegt als is het maar een beetje! Daarmee bekent die dat die zelf zwetst en diens oordeel en beoordeling leugenachtig zijn!

         Maar ja dat kan die niet in zijn hersenpan laten doordringen want dan blijkt dat zijn hele volwassen leven leugenachtig is

       2. Aanvulling:

        “aja. U Weet Volmaakt. U heeft Christus gezien. U mag met iedereen die lijdt lachen, want we lijden allemaal, door onze eigen schuld. Dikke bult. Misschien moet u als Vol-Profeet maar meteen naar uw god wandelen, dan bent u eindelijk gerust, en wij ook.”

        U weet niks van echt lijden af want had u geweten had u geweten waarom Christus pas op 3e en 8e dag opstond uit de doden! U weet niks van eigen schuld, andermans schuld, niks van schuld afschuiven, niks van uitboeten niks van de Wet en de Profeten. kan ook niet want u bent nooit echt geïnteresseerd geweest! Schreef uzelf!
        Die lacht om lijden is u, niet ik, want bij u is het nooit vol waar….

        U weet ook niks van naar God wandelen af want Mijn God drukt u uit in god. Maar ja voor die beweert dat een mens nooit kan vinden is alles discutabel! Als een kind verkracht wordt kan het nooit helemaal echt zijn…..Van zulke mensen hoef je geen echte troost te verwachten!

 13. De henkgadellaanse wervelwind is weer voorbijgeraasd, gevolgd door Frank Dierickx met zijn laag-intelligente tactieken van psychologische oorlogvoering. Het onderwerp van het artikel is echter Vangheluwe, en dat onderwerp betreft ipso facto ook zijn handler, Godfried Danneels, en de pedosatanische netwerken. De kinderschenderij bij clerici en bij de politiekers is internationaal georganiseerd, en degenen die dat ontkennen blijven bij het oppervlak.

  Het gaat hier over een dreiging tegen kinderen; het is walgelijk hoe kinderen verdwijnen in die netwerken, en degenen die tegen de feiten in met hun typerend sarcasme zeggen dat mensen zoals Regina Louf en complotonderzoekers alles verzinnen dragen er zelf mee schuld aan dat het gruwelijk kwaad zo weinig bestreden wordt.

  Danneels vroeg aan Albert Mahieu of hij op de beeldtape stond met de satanisch-rituele moord op Julie Lejeune en Mélissa Russo; iemand die er niet aanwezig was vraagt dat niet. Wat is er met die tape gebeurd? Aan Mahieu werd gezegd dat de Gentse vrijmetselaarsloge die beelden had. Terwijl de zaak Dutroux in de doofpot stak heeft Melissa Depraetere de vrijmetselaar Willy Claes van de loge “Tijl Uilenspiegel” (“Grootoosten van België”), die vernoemd werd in het dossier Dutroux dat door Wikileaks gepubliceerd werd, teruggeroepen naar de partijpolitiek; ze lachen de mensen in hun gezichten uit.

  In “België” is er de zaak Dutroux, in Engeland de zaak met de zionist Jimmy Savile en het koningshuis daar, in de VS de zaak met de Joodse Jeffrey Epstein en zijn eiland waar smeerlappen op hoge plaatsen heengingen en waar Andrew van het Brits koningshuis ook mee tussen zat; ook was er daar de zaak met Paul Bonacci en de “Bohemian Grove” in California beschreven door senator John DeCamp. De smeerlapperij is internationaal geconnecteerd.

  1. @Waramund

   Het is zeker walgelijk dat kinderen pedosatanische netwerken, de eerste is hen die beweren de volle waarheid te leren en niet doen! Dan moet u eens een hand in eigen boezem steken want uw leer en traditie is onrein! En dat kan je ook zien want men leert niet dat men naar Die ene Volmaakte Christusveschijning hoort te gaan voor men be/oordeelt! Dan is elke be/oordeling onrein! en door te beweren verkracht u elk kind. Een lichamelijke verkrachting is erg, een geestelijke en zielsmatige nog vele malen erger!
   en u leert ook nog lichamelijk te verkrachten want u leert dat erfzonden niet te voorkomen zijn. U leert: een huwelijk is niet geconsumeerd zonder geslachtsverkeer en die vorm van geslachtsverkeer is deels verkrachtend want het kind moet naderhand gedoopt worden!

   en als u een vrouwelijk kind doopt mag het geen priester worden, nou dan werkt u doop wel bekrompen want als God Doopt, Is Iedereen Volmaakt Rein en Die Volmaakt Rein Is Heeft Ook Alle Talenten! Dus ook Priesterschap!

   Over pedofielennetwerk gesproken! U bent net zo onbeschoft als die farizeeërs en schriftgeleerden die met een overspelige kwamen bij Christus!!
   en Christus zei niet als enige tegen de overspelige ga heen en zondig niet meer!!

  2. Waramund, ik weet niet onder welke steen u leeft, maar er wordt de laatste decennia veel meer gedaan tegen kindermisbruik dan de honderden jaren ervoor. Daar weet de Kerk – en de Kerk niet alleen – ondertussen alles van.
   Door kindermisbruik te verschuiven naar complottheorieën van wereldwijde netwerken van kinderbloeddrinkende hoogste gezaghebbers probeert u de vis in het water te verdrinken. Kindermisbruik situeert zich niet daar. Het bevindt zich in alle lagen van de bevolking, en komt het vaakst voor binnen op het eerste oog heel normale gezinnen. En binnen de op het eerste zicht normale maatschappelijke instituten zoals het onderwijs, de medische sector, de sportwereld, de culturele wereld enzovoort.
   Met het rondstrooien van compleet absurde complottheorieën heeft u nog geen enkele steen in het voorkomen van die problematiek kunnen verleggen, in tegenstelling tot deskundige mensen die proberen om met gedragsregels, meldpunten en het aanpassen van bedrijfsculturen, die ellende in de toekomst te verminderen cq onmogelijk te maken.

   1. @Frank Dierickx,
    Met gedragsregels, meldpunten en het aanpassen van bedrijfsculturen voorkom je absoluut geen enkele ellende.
    Zo dienen kinderen weg te blijven uit ELK(!!!) bedrijf.

   2. @Frank

    kindermisbruik ligt veel dieper dan men wilt aannemen, dan is het ook niet oplosbaar. Het is hetzelfde als overspel. Christus toonde aan dat ook dat veel dieper zit dan de farizeeërs en schriftgeleerden dachten leerden

    1. Daar gaan we weer. NIETS van de ellende in de wereld is definitief oplosbaar.
     Eén simpel voorbeeld: verkeersdoden. Als iedereen binnen blijft en niet meer deelneemt aan het verkeer, dan vallen er vast minder doden. (Cfr. de corona lock downs). Als je kinderen overal van weg houdt (zoals Derks hier net suggereerde), lopen ze minder gevaar (behalve thuis dan). We kunnen allemaal bijdragen aan zowel ellende oplossen als aan ellende veroorzaken. Elke mens draagt die twee in zich. Werkelijk élke mens heeft al ellende opgelost en ellende veroorzaakt. Zoeken naar het goede, het mooie, het troostende, het verzachtende en het verminderen van pijn en verdriet, is een eeuwige opdracht voor het mens-zijn. Koekeloeren naar de Christusverschijning en wachten op de Twee Profeten vind ik persoonlijk maar een matige bijdrage aan die eeuwige zoektocht. Er zijn systemen bedacht die beter werken, en als ik zelf zou moeten kiezen, dan ben ik nog liever bij de RKK dan bij uw metafysische sekte. Die doen tenminste nog hun best. U oreert alleen maar Onmogelijkheid.

     1. @Frank Dierickx,
      Ik heb in ieder geval één ding van mijn ouders meegekregen:
      Nóóit naar iemands werk toegaan; dat kan uitsluitend en alleen met minimaal één ouder (lees: vader of moeder) erbij.

      1. @Frank Dierickx,
       Een en ander is ook zéér logisch:
       Een volwassene is op zijn/haar werk om géld te verdienen.
       Een kind dénkt nog helemaal niet aan geld; dus heeft ’n kind niéts – maar dan ook echt NIÉTS te zoeken op ’t werk.
       Zo wist ik als jong kind waar mijn gehéle familie (dus inclusief opa’s en ooms) werkte, maar ik heb niemand van hen letterlijk nóóit op hun werk gezocht.

      2. Dat hadden sommige kindjes inderdaad niet gedaan, zonder begeleiding naar het werk van meneer Pastoor toegaan.

       1. Ik kan me geen enkele gelegenheid voorstellen om tijdens mijn jeugd ooit alleen te kunnen zijn met een priester, een non of een schoolonderwijzer(es). Het initiatief zou dan uitsluitend van genoemde heren of dames moeten uitgaan.
        Maar in het maatschappelijk leven is dat zeer gemakkelijk en daar spreekt men nauwelijks over. Zo zijn er onmiskenbare bewijzen dat loges kinderen kidnappen om een duivels feest met het lijdende voorwerp te vieren. Dat is geen complottheorie.
        Het valt niet te voorkomen, het is eigen aan deze wereld. Politici zijn immers dienstbare slaven van o.a. Brusselse loges, dat geldt helaas ook voor hogere prelaten. De enige bekende aartsbisschop die de moed had daartegen te strijden door de onvervalste waarheid van God te prediken was Mgr Leonard, reden waarom hij openlijk door verscheidene goddeloze media kleinerend te kijk werd gezet.
        Pogingen om misbruik te voorkomen zijn beperkt tot gebed en boete, niets anders is mogelijk. En feitelijk is dat niet eens een beperking!

        1. @eric-b-l,
         Het is dat U daarover begint.
         Ik heb de gehele basisschool op een broederschool gezeten en heb daarnaast enige jaren als misdienaar gediend in een zusterklooster.

         Ikzelf heb precies dezelfde goede ervaringen opgedaan als U.

        2. Uiteraard ging het initiatief uit van die heren (en soms dames), die kinderen kwamen niet solliciteren hé.
         En van u had ik toch niet verwacht dat u zich ook al ging loslopen in de wilde fantasieën van de loges die kinderen kidnappen.
         Alles begint eigenlijk bij ziekelijke fantasieën. Daar al eens aan gedacht?

         PS. Ik zal Child Focus, de Centra Kindermishandeling, de hulplijn 1712 en nog een paar andere diensten laten weten dat ze mogen stoppen met werken. Ga maar naar huis, en beperk u tot gebed en boete. niets anders is mogelijk. En, om Gadellaa een plezier te doen: Ga naar die ene Christusverschijning, als u de kinderen niet vindt of niet kunt helpen.

         1. Nee, Frank; ze moeten zich christelijk gedragen! Ze moeten niet voor het geld werken, maar uit liefde! Dáár begint het mee. Zitten er mensen om het geld, dan moeten die zo snel als mogelijk stoppen inderdaad. Ze moeten dus werken vanuit naastenliefde. Dáár gaat de Bijbel over.

          Sterker nog, sommige van die ‘hulpinstanties’ zijn soms zelf niet eens helemaal kosher, las ik hier en daar.

          Maar zonder goede moraal is er helemaal niks. Dan kunnen ze inderdaad maar beter gaan vissen. Om de moraal gaat het. Dus niet om geld, handel, rijkdom. Dáár gaat het en ook de Bijbel om: om goedheid.

         2. In twintig jaren verdorven stad Antwerpen had ik heel wat te maken met heksen m/v. Een jonge dame nam het initiatief een kasteel te willen kopen in de Ardennen. Omdat ik voorheen vijf jaren in de Ardennen woonde en daar erg op gesteld ben ging ik tweemaal naar de vergadering van een vriendenkring van die dame. Bleek dat zij allen een zeer speciale agenda hadden; occultisme! Daar kan ik ondertussen wel een boek over schrijven. Gelukkig ken ik de Ardennen alleen van de mooiste kant, voornamelijk lange natuurwandelingen en driedaagse vastenperiodes zonder vast voedsel, meestal in de nabijheid van Banneux. Maar dat er ook zeer duistere kastelen bestaan elders in grote bossen is een feit.

          De ziekelijke fantasie komt van occultisme en diverse loges, en zij werken zeer hard met duivels aan hun zijde.

          Wat kunnen Child Focus en Centra Kindermishandeling doen ? Anders dan doekjes voor tranen en bloeden? En geld uiteraard.
          Het zou me niet verbazen moesten dergelijke initiatieven puur socialistisch van opzet zijn, al dan niet met erg vage CDnV inmenging. Angst komt voornamelijk voort uit goddeloosheid en het socialisme is een duivelskind van loges.

          1. Dat vind ik – maar wie ben ik – een intriest zwak antwoord, waarmee u, zonder het zelf te beseffen, zichzelf in de hoek zet van het occulte denken, waarmee men in de échte wereld werkelijk niets positiefs mee kan aanvangen.
           U trekt daarmee wel uw broeders (en zusters, of zijn dat allemaal heksen?) van uw Restkerk mee in dat occulte bad. Ik denk niet dat ze dat allemaal even leuk vinden. Hoop ik toch.

       2. Ik herken wel een Bijbels onderwerp in deze discussie.
        Er zijn er die denken zoals de farizeërs; houd je aan de wet en alles komt goed.
        Maar er zijn er ook die denken vanuit de waarschuwingen vanuit diezelfde Bijbel. Wat staat er?
        Er staat dat als een volk zich slecht (moreel gezien) gedraagt, dan gaat het slecht met het volk. Kinderen niet verleiden tot zonde bijvoorbeeld, is een belangrijk punt in de Bijbel. Gij zult kinderen rechtvaardig met een hoge moraal opvoeden! Gij zult hen geestelijk niet beschadigen.

        Deze wereld lijkt geleid te worden door onrechtvaardige mensen; het is het geld en bezit dat telt. Wie veel geld en macht heeft, bepaalt hoe de kinderen opgevoed worden. Immers de machtigen bepalen wat er zoals aan les gegeven wordt. Wanneer op scholen, waar de moraal dus bepaald wordt door mensen die er geen Bijbelse moraal op nahouden (zakenmensen en geldmensen dus), dan gaat het niet goed met die kinderen; hen wordt geleerd om van geslacht te kunnen veranderen bijvoorbeeld. Dat is volgens mij niet goed. Men geeft seksuele voorlichting, maar dat mag men niet doen; de ouders lichten de kinderen voor, niet de zakenmensen.

        Nederland (en België, denk ik) is een bedrijf. Zij staat ingeschreven in de kamer van koophandel, meen ik. Daarom is het niet goed dat een regering (bestuur) van een bedrijf de seksuele voorlichting doen. De ambtenaren doen het werk van het bedrijf, maar een bedrijf kan nooit over de moraal gaan, dat stemt niet overeen met het doel van het bedrijf; geld verdienen. Ook dit is een Bijbels motief.

        Sommigen, die zich met de wereld (de bedrijven) vereenzelvigen, zijn het natuurlijk met dat bedrijf en haar regels eens. Maar dát is nu net het punt van de Bijbel: die laat zien dat de wereld van de bedrijven (mensewetten) slecht en verrot is. Die Bijbel legt juist uit dat dat geen (écht) leven is; zo een bedrijfsleven; dat is de hel op aarde. Dat is een keihard rot-leven waar de baas jou voorschrijft hoe hij denkt dat jij moet leven. Dat is geen vrijheid, maar gevangenschap. En dáár handelt de Bijbel dus (ook) over.
        De christelijke moraal is dat wij allen één zijn. Er is niemand boven jou. Maar de wereld kent wel groepen; de gewapende macht, de belastingmacht, de plichten van de mensen ‘wetten’, enzovoorts. Die twee zaken botsen dus. Een bedrijf mag zich uiteraard nooit met de gezondheid van de mensen bemoeien! De mensen zélf gaan daar over. Maar wat gebeurde er? Het bedrijf (de ‘staat’) ging die regels voorschrijven en bepalen wie en waarom ziek zou zijn! En er klopte geen moer van! De PCR is niks! En dat snappen de werknemers van dat bedrijf niet, of ze WILLEN HET NIET SNAPPEN. (Dat is nog erger!)

        Veel problemen zijn ontstaan door deze nare ontwikkelingen. De wereld is in handen van zakenmensen en geldmensen aan het komen. Die mensen gebruiken de wetenschap om hun daden kracht bij te zetten. De psychologie, sociologie, biologie, natuurkunde, medische wetenschap, enzovoorts enzovoorts worden allen tegen het volk misbruikt. Men kan de mensen via hun (HUN!) massa-media vanalles wijs maken, vergelijk covid.

        Daarom denk ik dat seksuele problemen voor de kinderen niet snel opgelost worden, want de machten lijker zélf pervers te zijn geworden. En die machten menen nu eenmaal de wereld te moeten beheersen. Vandaar dat Jezus zegt dat een rijk mens het Koninkrijk niet kan betreden; hij is niet zuiver genoeg. Vandaar dat Jezus oproept om weer normaal te doen! Gewoon; een gezonde moraal. Lief zijn, een ander niet jouw wil opleggen, niet dreigen, enzovoorts: alles dat de ‘staat’ oplegt.

        De top van de wereld is zo ongelofelijk rijk en machtig, maar daardoor ook megalomaan geworden, zodat zij denken de rest van de wereld ook in hun macht te nemen. Daarom is het vreselijk dat de kerk zich gewonnen lijkt te hebben gegeven. Die moeten de moraal beschermen en daarmee de gezondheid en de geborgenheid van de jonge mensen. En wanneer die kerk zélf niet met de handjes van kinderen kan afblijven is dat helemaal afschuwelijk. Maar ook dat moet men zeer kritiwsch bekijken; de trukjes van mensen zijn oneindig en ze kunnen 180 omdraaien als hen dat zo uitkomt. Vandaar moeten we absoluut eisen dat de kinderen met rust gelaten worden.

     2. @Frank

      zoals gewoonlijk verdraait u weer, was ook wel te verwachten van een kwaadaardige:

      U schreef een mens kan nooit vinden, dan is er nooit een echte oplossing en uw Judas kus die u geeft is: Zoeken naar het goede, het mooie, het troostende, het verzachtende en het verminderen van pijn en verdriet, is een eeuwige opdracht voor het mens-zijn.
      U preekt als Petrus:

      21 Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. 22 Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen!” 23 Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.”(Math 16)

      u zegt bij een verkeers ongeval waar een ouder een kind verliest: Ach er zijn ergere dingen en het hoort bij de algemene aanvaarding dat er dodelijke ongelukken gebeuren, ja dat is troost, dat is pijn wegnemen!

      “Koekeloeren naar de Christusverschijning en wachten op de Twee Profeten vind ik persoonlijk maar een matige bijdrage aan die eeuwige zoektocht”

      Als de vos diens passie preekt: eeuwige zoektocht….! Kijk dat zijn nou Satan’s leugens! Daarom bent kwaadaardig!
      U weet helemaal niks van mijn bijdrage! Als ik als enige zo wachten op de Twee Getuigen, waarom zou ik dan proberen anderen er op voor te bereiden, om de Christelijke kerken zover te brengen dat ze naar het Godsgericht gaan en hun schisma’s oplossen, dat men Vol-Profetisch wordt en ja leren opgaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Dat men wonderen weet te halen, oorlogen tot zwijgen brengen, natuurgeweld voorkomen en noem maar op, echte oplossingen!

      Dat is voor een kwaadaardige als u sowieso apekool

   3. Frank Dierickx,

    Ik weet niet onder welke steen u leeft, maar georganiseerde kinderschenderij werd uitgebreid naargelang doorheen de eeuwen de gnostische sekten machtiger werden; kinderschenderij zit in de occultistische rituelen van die sekten en wordt zoals aangetoond ook door de machtigen gebruikt voor het afdreigen en controleren van hun knechten. Machthebbers selecteren perverten voor plaatsen van macht om zo controle over hen te hebben; daarom werden de gruwelen gefilmd die op het eiland van Jeffrey Epstein gepleegd werden. Wanneer hun slaven dan hun bevelen niet opvolgen dreigen ze met het doorgeven van die beelden om hen te doen veroordelen tot de gevangenis. Zo worden figuren bij Rechts en bij Links onderworpen gehouden aan de judeo-maçonnieke wereldorde. Trump, die naar voren geschoven wordt als gecontroleerde oppositie, was vroeger bevriend met Epstein.

    Heeft u nooit de op Youtube geplaatste drone-beelden gezien van de afgodstempel op zijn eiland?

    De media, de systemische politiek, de bankenwereld, schoolsystemen, de sportwereld, alle lagen van de temporale maatschappij zijn in de greep van de pedosatanische machten aan de top, en het Vaticaan is geïnfiltreerd door die machten. Maçonnieke infiltranten worden strategisch geplaatst over seminaries en kloosters waardoor perverten geselecteerd worden ter intreding en waardoor waardige priesterkandidaten en postulanten geweerd worden; ook bij het benoemen van bisschoppen staan de infiltranten op strategische plaatsen.

    Maar u bent hier al lang berucht voor het verdedigen van de narratieven van de bewindsmedia; u wijkt daar niet vanaf, en zo helpt u die media dan ook met het dichthouden van de doofpot. Wanneer het nu gaat over de systemische rassenhaat tegen blanken, travestieten of het pedosatanisme, u treedt voortdurend op als een verpersoonlijking van de systeemmedia.

 14. En u veroorzaakt helaas veel méér schade dan de paar andere mensen die hier vanuit hun naïviteit of onwetendheid complottheorieën of numerieke onzin verkondigen. Die stellen niets voor

  dat zegt Frank

  Ik weet hoe het komt

  In Gematria (numerologie) wordt het woord corona berekend op 66.

  2. Het tellen van de letters van corona-opbrengsten 6.
  3. Als je 66 en 6 bij elkaar optelt, krijg je 666.
  H.R.6666 – Wet op het testen, bereiken en contacteren van iedereen op COVID-19 (TRACE)
  In dit Huisbesluit zien we er weer 666. Omdat resoluties vier cijfers moeten hebben, wordt er nog eens zes aan toegevoegd.

  https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text

  In Spreuken 8:11 (88) lezen we: ‘Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat gewenst is, is daarmee niet te vergelijken.’

  In de film “V for Vendetta” zien we dat V (“Satan”) de robijnrode rode roos geeft aan de gevaccineerde/door slangen gebeten vrouw voordat ze sterft. Verzegeld door een kus van de ROOS. De Roos zoals wij die kennen is verbonden met Venus/Lucifer. Deze “kus/X/Mark of the beast” – vind je in de teksten van veel demonische liederen… hier zijn er maar een paar:

  https://youtu.be/yivLt9cTaio?si=0C2uYYK-2ND23aev

  https://youtu.be/yCpKQjqb8Y4?si=1g_KGOQIoR0eFfTn

  https://youtu.be/DkeiKbqa02g?si=iF3qE7ocrm1U2iKG

 15. En u veroorzaakt helaas veel méér schade dan de paar andere mensen die hier vanuit hun naïviteit of onwetendheid complottheorieën of numerieke onzin verkondigen. Die stellen niets voor

  dat zegt Frank

  Ik weet hoe het komt

  Hoe weten ze wat een samenzweringstheorie is?

  De superschaapmens is zeer goed thuis in en zeer gevoelig voor een hele litanie van suggestieve samenzweringszoekwoorden die, als ze uitgesproken worden, zullen leiden tot het uitspuwen van de zin in kwestie. Het is alsof je op de buik van een hondenspeeltje duwt om het gepiep te horen.

  Als iemand het waagt openlijk kritiek te uiten, is de knuppel die onmiddellijk daarna komt: “je bent gek, je bent een samenzweringstheoreticus”, of erger. Vervolgens worden studies besteld om te bewijzen dat deze andersdenkenden geestelijk gestoord zijn, of onnozelaars die geen onderwijs hebben genoten, of zelfs extremisten. Dus alles zal zo gedaan worden dat boven alles, niemand hen volgt!

  En zo bevindt de meerderheid zich in een onderdanige, passieve, bijna infantiele rol, waarin onafhankelijk denken en onderscheidingsvermogen worden geremd. In deze rol handelt men en wordt men voornamelijk beheerst door zijn emoties, door druk en door manipulatie, wat leidt tot kinderlijk gedrag. Iedereen die er anders over denkt zal daarom worden uitgescholden, aangesproken, beledigd, afgewezen. Dit leidt tot een wijze van blind geloof, van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Dit is een gevaarlijk wapen in de handen van de machthebbers, omdat zij op emoties inspelen. En we zijn niet meer ver verwijderd van de woedende menigten die de huizen van dissidenten in brand steken.

  Kunnen mensen die er anders over denken dan gewoon achterover leunen en niets doen? Het antwoord is nee.

  Maar zoals velen van u hebben gezien, is het erg moeilijk om met echte ontkenners te communiceren, omdat zij niet echt openstaan voor feiten of argumenten.

  Het is duidelijk dat ze niet willen dat we ze wakker maken. Zij willen niet dat hun naïeve kijk op de wereld hun wordt ontnomen, en zij willen zeker geen “buitenstaanders” worden, of gezien worden als “samenzweringstheoretici”.

  En het is nu de hoogste tijd om uit deze defensieve houding te stappen!

  Hoeveel mensen heb ik al niet gehoord, die hun zin beginnen met zichzelf te verdedigen:
  “Ik ben geen samenzweringstheoreticus, maar…”
  “Ik ben niet tegen vaccins, maar…”
  “Ik ben geen complotdenker, maar…”

  Nu is het genoeg! Het is tijd om je houding te veranderen, om op jezelf te vertrouwen – en je onderscheidingsvermogen.

  Als je defensief bent, heb je verloren.

  Wees gewoon trots om gezien te worden als onevenwichtig of samenzweerderig. Zoals eerder gezegd, dit zijn gewoon andere woorden voor mensen buiten het systeem en en voor zichzelf denken: zelfdenkers.

  Dus: heb de moed om een samenzweerderige zelfdenker te zijn!

  Wees er trots op dat u als onevenwichtig of samenzweerderig wordt beschouwd. Zoals eerder gezegd, zijn dat gewoon meer woorden voor mensen buiten het systeem en voor zichzelf denken: zelfdenkers.

  Heb de moed om een samenzweringsdenker te zijn!

 16. De Genade van God is inderdaad de enige hoop voor alle aardbewoners.
  God schept alle leven en leidt ons, het is daarom aan ons tot gehoorzaamheid te komen.

  1. @Eric

   als je genade als niet gratis definiëert dan ga ik met je mee.

   Als je schrijft God schept alle leven en met scheppen bedoelt zoals een scheppen uit niet(s), ben ik geheel tegen want
   1) God Baart van en uit Zichzelf: God uit God. Anders zou de opdracht om lief te hebben Gelijk Christus en God een kwaadaardige opdracht zijn want een geschapen mens uit niet(s) kan nooit God en Christusgelijk liefhebben, die kan niet meer dan de Mens uit de Tuin van Eden Liefhebben en naar uw en de kerk definitie van ontstaan van die Mens is die niet Godgelijk! en God kan ook niet om de oorspronkelijke schepping heen want God handelt volmaakt, dan kan Die daar niet meer van maken!
   2) Uw en uw kerk definitie van het ontstaan van de Mens in de Tuin van Eden is ook in tegenspraak met De Wet en de Profeten want in die Wet zijn De Wet en de profeten gelijk aan elkaar netzo als het tweede gebod niet minder is dan het eerste van De Wet en de Profeten!
   3) en in tegenspraak met Getuigenissen want uw en uw Kerk Mens kan nooit een Volmaakte Godsgetuigenis doen want dat gaat boven diens verstand
   4) en is in tegenspraak met de zonde tegen de H.Geest want daar is een in alles en overal en eeuwig durende consequentie aan verbonden en daar de mens niet boven diens macht en kracht beproefd zal worden kan een mens niet anders zijn dan Godgelijk want om de consequentie te kunnen dragen en verdragen moet een mens de hele consequentie KENNEN en KENNEN is meer dan op blind geloof! Daar het KENNEN in alles, overal en eeuwig is is het Godgelijk! En als enige van Oorsprong Godgelijk Kunnen zo KENNEN!
   En Godgelijk betekent ook dat God geen mens en natuur zoals wij menselijk zien, verwekt heeft, dat die vorm ontstaan is door de consequentie van hun zondeval!

   Helaas Eric, u en uw kerk, trouwens alle Christelijke kerken dwalen tav de Oorsprong van mens en natuur in “scheppings”verhalen!

   Moge u en alle Christelijke kerken op tijd tot in en omkeer komen voor dat de Twee Getuigen opstaan want ze snijden zichzelf af van de Wijnstok omdat hun leer onrein is terwijl ze beweren dat die rein is en worden dan ziende blind en ziende blinde zonde zijn niet te vergeven, tenzij men in en omkeert!

 17. @Henk Gadellaa,
  U bent een nep-profeet, die slechts spéélt met het R.k. geloof.
  Jongen, ga weg en kom nóóit meer terug.

  1. @P.J.T Derks

   u moet de Bijbel eens lezen en vooral 1Korinthe 4;1-5 over wanneer be-/oordelen en 1Korinthe 14 over wanneer Getuigen!

   Zo op leeftijd en zo weinig zelfbeheersing, en zo’n gebrek aan werkelijk oprechte nederigheid, droevig, droevig, droevig

 18. @P.J.T Derks

  ook nu zwetst u! U spot niet met uw kerk en u spot wel met Christus want u wijst Diens Woorden tav wanneer Be-/Oordelen en wanneer Getuigen, af!

  Christus liet diens apostelen niet leren en beleren, en zelfs toen die verrezen was tikte die Petrus op diens vingers tav rein en onrein! En Paulus deed het ook tav de besnijdenis!!
  U acht de kerk en diens dienaren groter dan Die ene Volmaakte Christusversschijning, dat is spotten met Christus! Zij zelf zeggen dat geen één Christusgelijk kan zijn, daarom laten zij ook geen Profeten toe! Dat zegt genoeg want het is niet Christus en de kerk, het is Christus en de Profeten. Want het is De Wet en de Profeten. Het kan Christus en de kerk zijn als de Kerk de Profeten is en ze is niet want zij zelf spot met 1Kor 4;1-5 van Be-/Oordelen en 1Kor 14 tav Getuigen, of bent u de overspelige vergeten Daar maakte Christus duidelijk dat het De wet en de Profeten is en niet De Wet en de Joodse kerk: die zonder zonde is werpe de eerste steen: Elke Steen hoort ene volmaakte Getuigenis te zijn en men kan pas getuigen wanneer men zonder zonden be-/oordeelt!

  Zie u spot!

  Arme oude man, uw geest is in kwaadaardigheid gedompeld! En erger, u heeft ook geen goede vrienden die u waarschuwen! en die u waarschuwen wilt u niet als vriend: De echte Christus!

   1. @P.J.T. Derks

    U moet de Bijbel eens goed leren lezen!

    Waar gaat het om in het leven? Om een eeuwig leven in de Hemel of hel!
    Het gaat niet om leven en dood, het gaat om veel meer!

    U was politieagent, en u heeft geconstateerd met geijkt apparatuur dat iemand 90 km/u rijdt waar die 80 km/u mag rijden en nu blijkt dat die persoon zelf geijkt apparatuur in de auto heeft en altijd opneemt en die persoon 80 km/u reed! Dan hoort men twee handelingen te doen: beide apparaten te controleren, als dan blijkt,….BLIJKT dat de uwe niet in orde is en van die persoon wel, dan moet u niet blijven beweren dat u een goede constatering heeft gedaan. Die toch blijft doen zwetst!

    Hetzelfde geldt mij: ik moet niet beweren dat mijn vullen volmaakt zijn want dat kan niet op de manier die, algemeen aanvaard als goed, de aansluiten van de natuur niet eens kan evenaren want daar is de tussen ruimte tussen atomen niet groter dan de ruimte die er tussen atomen is en dan nog is die kies gemaakt door het lichaam niet volmaakt want in volmaakt is helemaal geen tussenruimte en is niet ergens een fout te vinden! Als dan beweer dat ik een goede tandarts ben, dan mag ik binnen de wereldse norm vallen, ik ben zeker niet in de Goddelijke norm! ik mag binnen de Geheiligde Norm zijn, ik ben niet in de Volmaakt Geheel zonder zonden Norm! Als dan beweer dat ik Volmaakte Vullingen Maak dan zwets ik!

    en nu gaat het verder dan wereldse handelingen:

    Nogmaals:Waar gaat het om in het leven? Om een eeuwig leven in de Hemel of hel en vrije wil en keuze
    Het gaat niet om leven en dood, het gaat om veel meer!

    Dan hoort diens Leer en Traditie Volmaakt te zijn en dat heet dat de Geheiligde Leer en Geheel Volmaakt zonder zonden Leer beide Volmaakt horen te zijn! En men pas van een Volmaakte Traditie kan spreken als het geheel Volmaakt zonder zonden wordt doorgegeven!

    Dan hoort men als eerste te kijken of het KAN! LEEST U GOED: GAAN KIJKEN: BEN ER HEEN GEGAAN, BEN ER GEWEEST EN HEB GECONSTATEERD DAT HET ZO IS ZOALS IK GETUIG EN IEDEREEN KAN NA CONTROLEREN DAT HET ECHT ZO IS

    en laten we dan de Bijbel er bij pakken!

    Daar staat heel duidelijk éénduidig:

    1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4)

    en wordt bevestigd in John 16:

    12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
    HET EINDE IS NABIJ
    16Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.” 17Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en: Ik ga heen naar de Vader? 18Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 19Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: “Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 20Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.(John 16)

    De Bijbel aan de hand van Apostel Johannes en Paulus Beweert dat een mens Christus=Godgelijk Kan Weten, gedurende het leven!

    En er geldt: Iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen! dat betekent dat ik hetgeen in de Bijbel staat voor Vol-Waar hoor te laten staan en ik moet gaan Kijken Of Het Zo Is en dat de Bijbel aan de hand van apostel Johannes en Paulus de Volle Waarheid Spreekt/Schrijft!
    ik kan niet zomaar zeggen dat het beweerde Vol-Waar Is:

    1Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.
    3Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente. 5Ik gun u allen van harte het spreken in vervoering, maar ik heb liever dat gij profeteert. Een profeet is meer waard dan een extatische spreker, behalve wanneer deze laatste ook uitleg geeft, zodat de gemeente ermee gebaat is.
    24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.
    28Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, (1Kor 14)

    Ik moet dus naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en gaan Kijken of Die Bestaat en apostel Johannes en Paulus De Volle Waarheid Spraken: Als Die Zo deden Hoor ik Godslof aan hen Te Geven en Christusgelijk te Getuigen want ik Heb Zo Gezien Dat Alles Vol-Waar Is!

    Ik kan dus niet zo maar spreken in een gemeente, en ook niet zo maar getuigen: Voor Beide Moet ik Vol-Profeet worden!

    Nou dan is er hier veel bij u en vele anderen flink mis want niet u noch die anderen gaan naar die Ene Volmaakte Christusverschijning voor zij in deze “gemeente/Forum” schrijven/spreken!
    En erger ze lopen een leer en traditie BLIND na en beweren/getuigen ook nog dat die Volmaakt is!

    U en hen kunnen helemaal niet getuigen/beweren want u bent BLIND en Niet-Profetisch! ik zeg helemaal niet dat u uw leer ne traditie niet blind mag na volgen, ik zeg dat het onverstandig is zie Apostel Johannes en Paulus want die wijzen er op dat zo niet moet doen en die zegen ook dat je met BLIND nalopen, ook niet kan Getuigen! En u bent politieagent geweest, uw eet zeer goed dat in een rechtszaal niet één “van hebben horen van getuigenissen(blinde getuigenissen)” worden toegelaten! Dan waarom als het gaat om eer dan leven en dood, in de kerk wel? De kerk moet zich kapot schamen want ze verkracht elk kind! En erger dan een lichamelijke verkrachting! Ik HEN ONDERZOEK GEDAAN EN IK GETUIG DAT DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING BESTAAT EN ER HET GODSGERICHT IS EN ALLES DAAR OPENBAAR IS EN MIJN KER TOT OVER HAAR OREN ZWETST UIT HAAR NEK!

    En aangezien u blind bent kunt u niet beweren dat ik zwets, dat kan u pas als u zelf naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning bent geweest en KAN GETUIGEN DAT IK ZWETS! U HOORT BEIDE TE ONDERZOEKEN: UW LEER EN TRADITIE EN DIE VAN MIJ! eN PAS ALS U BEIDE VOLMAAKT KENT KAN U BE-/OORDELEN!

    Dus kom maar op! Daag mij maar voor het Godsgericht! met uw leer wordt u afgevoerd door Satan! Ik Ken de papenheimersen ik KEN DE WET EN PROFETEN: DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING! U zou gewaarschuwd moeten zijn want ik haal Bijbelteksten naar boven die éénduidig zijn en laat ZIEN dat alle andere teksten daar aan hebben te voldoen!
    U gata de bietenbrug op! Niet omdat ik cocky ben, omdat ik weet hoe men oprecht nederig en deemoedig hoor te zijn omdat ik Gezocht, Gevonden, Gekopt, En Verkregen heb. ik Heb Gezocht Voorbij de dood! Ik Heb de weg van een stervende gelopen, helemaal en voorbij de dood gegaan! EN nik vraag geen blind geloof aan mijn woorden ik vraag het minste waar een mens GodsRecht en Gerecht op heeft: Doe Goed Onderzoek naar mijn woorden en ga naar die Ene Volmaakte Christusverschijning en Getuig dan Christusgelijk! Ik wil geen blinde volgelingen, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat iedereen Die Ene Volmaakte Christusverschijning volgt en iedereen Vol-Profetisch wordt dan is alles altijd openbaar en kan er niet misleidt noch misbruikt worden, en die dan toch doet krijgt gelijk Boter Bij De Vis!
    Dan is elk schisma opgelost, elk misverstand uit de weg geruimd, elke zonde Volmaakt bekent elk Goed Werk ook, elk vuil compromis, elk Volmaakt Compromis!

    Dus heer P.J.T Derks, kom maar op: daag mij maar voor het Godsgericht! Dan zullen we zien wie bralt en zwetst, u, de uwen, anderen of ik!

    Het zal wel stil worden want schijnheilige als men is durft men niet, dan wel blijft men vals beschuldigen!: Kijk naar Frank, kijk naar uzelf! Tot nu toe heeft u niet een keer de Bijbel Goed gelezen en u bekent niet dat die verzen die ik aanhaal boven elke andere vers uitstijgen dat Die De Maat Zijn en Horen te Zijn van elke exegese en daarmee leer en traditie! En u kan ontkennen en/of ziende blind voorbij lezen: Ze Staan In De Bijbel die u zelf leest en de kerk citeert! Daarom arme oude man die u bent, u zwetst uit alle gaten van uw lichaam en geest en ziel! Als enige uw 7e kamer van uw ziel zwetst niet en die laat u niet, dictator die u bent, aan het woord, die houdt u met uw inquisitie gevangen en legt het zwijgen op!

    EN DAN CHRISTEN NOEMEN, U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN!

    1. Sorry voor de schrijffouten, hopelijk is het nu wel zonder:

     U moet de Bijbel eens goed leren lezen!
     Waar gaat het om in het leven? Om een eeuwig leven in de Hemel of hel!
     Het gaat niet om leven en dood, het gaat om veel meer!
     U was politieagent, en u heeft geconstateerd, met geijkt apparatuur, dat iemand 90 km/u rijdt waar die 80 km/u mag rijden, en nu blijkt dat die persoon zelf geijkt apparatuur in de auto heeft en altijd opneemt en die persoon 80 km/u reed! Dan hoort men twee handelingen te doen: beide apparaten te controleren, als dan blijkt,….BLIJKT dat de uwe niet in orde is en van die persoon wel, dan moet u niet blijven beweren dat u een goede constatering heeft gedaan. Die toch blijft doen, zwetst!
     Hetzelfde geldt mij: ik moet niet beweren dat mijn vullingen volmaakt zijn want dat kan niet op de manier die, algemeen aanvaard als goed, de aansluiting van de natuur niet eens kan evenaren want daar is de tussenruimte tussen atomen niet groter dan de ruimte die er tussen atomen is en dan nog is die kies/tand gemaakt door het lichaam niet volmaakt want in volmaakt is helemaal geen tussenruimte en is niet ergens een fout te vinden! Als dan beweer, dat ik een goede tandarts ben, dan mag ik binnen de wereldse norm vallen, ik ben zeker niet in de Goddelijke norm! ik mag binnen de Geheiligde Norm zijn, ik ben niet in de Volmaakt Geheel zonder zonden Norm! Als dan beweer dat ik Volmaakte Vullingen Maak dan zwets ik!
     en nu gaat het verder dan wereldse handelingen:
     Nogmaals: Waar gaat het om in het leven? Om een eeuwig leven in de Hemel of hel en vrije wil en keuze
     Het gaat niet om leven en dood, het gaat om veel meer!
     Dan hoort diens Leer en Traditie Volmaakt Te Zijn en dat heet dat de Geheiligde Leer en Geheel Volmaakt Zonder zonden Leer beide Volmaakt Horen Te Zijn! En men pas van een Volmaakte Traditie kan spreken als het geheel Volmaakt Zonder zonden Wordt Doorgegeven!
     Dan hoort men als eerste te kijken of het KAN! LEEST U GOED: GAAN KIJKEN: IK BEN ER HEEN GEGAAN, Ik BEN ER GEWEEST EN Ik HEB GECONSTATEERD DAT HET ZO IS ZOALS IK GETUIG EN IEDEREEN KAN NA CONTROLEREN DAT HET ECHT ZO IS
     en laten we dan de Bijbel er bij pakken!
     Daar staat heel duidelijk éénduidig:
     1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)
     en wordt bevestigd in John 16:
     12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

     HET EINDE IS NABIJ
     16 Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom een korte tijd en gij zult Mij zien.” 17 Enige van zijn leerlingen zeiden daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? en: Ik ga heen naar de Vader? 18 Zij vroegen dus: “Wat betekent die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 19 Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: “Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij zien? 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. 21 Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen.(John 16)
     De Bijbel aan de hand van Apostel Johannes en Paulus Beweert dat een mens Christus=Godgelijk Kan Weten, gedurende het leven!
     En er geldt: Iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel is bewezen!
     Dat betekent dat ik hetgeen in de Bijbel staat voor Vol-Waar hoor te laten staan en ik moet gaan Kijken Of Het Zo Is, en of de Bijbel aan de hand van apostel Johannes en Paulus de Volle Waarheid Spreekt/Schrijft!
     ik kan niet zomaar zeggen dat het beweerde Vol-Waar Is:
     1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.
     3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente. 5 Ik gun u allen van harte het spreken in vervoering, maar ik heb liever dat gij profeteert. Een profeet is meer waard dan een extatische spreker, behalve wanneer deze laatste ook uitleg geeft, zodat de gemeente ermee gebaat is.
     24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.
     28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29 Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30 Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31 Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32 De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, (1Kor 14)
     Ik moet dus naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan en gaan Kijken of Die Bestaat en apostel Johannes en Paulus De Volle Waarheid Spraken: Als Die Zo deden Hoor ik Godslof aan hen Te Geven en Christusgelijk te Getuigen want ik Heb Zo Gezien Dat Alles Vol-Waar Is!
     Ik kan dus niet zo maar spreken in een gemeente, en ook niet zo maar getuigen: Voor Beide Moet ik Vol-Profeet worden!
     Nou dan is er hier veel bij u en vele anderen flink mis want niet u noch die anderen gaan naar die Ene Volmaakte Christusverschijning voor zij in deze “gemeente/Forum” schrijven/spreken!
     En erger ze lopen een leer en traditie BLIND na en beweren/getuigen ook nog dat die Volmaakt is!
     U en hen kunnen helemaal niet getuigen/beweren want u bent BLIND en Niet-Profetisch! Ik zeg helemaal niet dat u uw leer en traditie niet blind mag na volgen, ik zeg dat het onverstandig is zie Apostel Johannes en Paulus want die wijzen er op dat zo niet moet doen en die zeggen ook dat je met BLIND nalopen, ook niet kan Getuigen!
     En u bent politieagent geweest, uw weet zeer goed dat in een rechtszaal niet één “van hebben horen getuigenis(blinde getuigenissen)” wordt toegelaten! Dan waarom als het gaat om m eer dan leven en dood, in de kerk wel? De kerk moet zich kapot schamen want ze verkracht elk kind! En erger dan een lichamelijke verkrachting! Ik HEB ONDERZOEK GEDAAN EN IK GETUIG DAT DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING BESTAAT EN ER HET GODSGERICHT IS EN ALLES DAAR OPENBAAR IS EN MIJN KERK TOT OVER HAAR OREN VEELAL ZWETST UIT HAAR NEK!
     En aangezien u blind bent kunt u niet beweren dat ik zwets, dat kan u pas als u zelf naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning bent geweest en KAN GETUIGEN DAT IK ZWETS! U HOORT BEIDE TE ONDERZOEKEN: UW LEER EN TRADITIE EN DIE VAN MIJ! eN PAS ALS U BEIDE VOLMAAKT KENT KAN U BE-/OORDELEN!
     Dus kom maar op! Daag mij maar voor het Godsgericht! Met uw leer wordt u afgevoerd door Satan! Ik Ken de papenheimers en ik KEN DE WET EN PROFETEN: DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING! U zou gewaarschuwd moeten zijn want ik haal Bijbelteksten naar boven die éénduidig zijn en laat ZIEN dat alle andere teksten daar aan hebben te voldoen!
     U gaat de bietenbrug op! Niet omdat ik cocky ben, omdat ik weet hoe men oprecht nederig en deemoedig hoor te zijn omdat ik Gezocht, Gevonden, Gekopt, En Verkregen heb. ik Heb Gezocht Voorbij de dood! Ik Heb de weg van een stervende gelopen, helemaal en voorbij de dood gegaan! EN ik vraag geen blind geloof aan mijn woorden ik vraag het minste waar een mens GodsRecht en Gerecht op heeft: Doe Goed Onderzoek naar mijn woorden en ga naar die Ene Volmaakte Christusverschijning en Getuig dan Christusgelijk zoals de Bijbel Voorschrijft! Ik wil geen blinde volgelingen, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat iedereen Die Ene Volmaakte Christusverschijning volgt en iedereen Vol-Profetisch wordt dan is alles altijd openbaar en kan er niet misleidt noch misbruikt worden, en die dan toch doet krijgt gelijk Boter Bij De Vis!
     Dan is elk schisma opgelost, elk misverstand uit de weg geruimd, elke zonde Volmaakt bekend, elk Goed Werk elk wonder, elk ongeluk, ook, elk vuil compromis, elk Volmaakt Compromis!
     Dus heer P.J.T Derks, kom maar op: daag mij maar voor het Godsgericht! Dan zullen we zien wie bralt en zwetst, u, de uwen, anderen of ik!
     Het zal wel stil worden want schijnheilige als men is, durft men niet, dan wel blijft men vals beschuldigen!: Kijk naar Frank, kijk naar uzelf! Tot nu toe heeft u niet een keer de Bijbel Goed gelezen en u bekent niet dat die verzen die ik aanhaal boven elke andere vers uitstijgen dat Die De Maat Zijn en Horen te Zijn van elke exegese en daarmee leer en traditie! En u kan ontkennen en/of ziende blind voorbij lezen: Ze Staan In De Bijbel die u zelf leest en de kerk citeert! Daarom arme oude man die u bent, u zwetst uit alle gaten van uw lichaam en geest en ziel! Als enige uw 7e kamer van uw ziel zwetst niet en die laat u niet, dictator die u bent, aan het woord, die houdt u met uw inquisitie gevangen en legt het zwijgen op!
     EN DAN CHRISTEN NOEMEN, U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN!

      1. @P.J.T Derks

       bwaaaaahhhhh, wat een leugenaar bent u, u heeft wel de tijd om elke seconde van een dag, week, maand, jaar en jaren te leven, en gene tijd om een echt Werkstuk te lezen. Dat moet u eens als politieagent beweren als u voor de rechter staat en een rechter eens beweren, dan wordt de rechtszaak gelijk ongeldig verklaard!

       Nee, hufter die u bent, u wilt u er tussen uit zwetsen en mij dictatoriaal uw maat opdringen! Zo doet u met uw 7e kamer: naar uw maat! Zo is het niet met De Volle Waarheid en Zorgvuldig! Daarom bent u een hufter en als u zo als politieagent was en ik uw Chef had ik u er uit geknikkerd! Zulke hufters als u, maken dat er geen vertrouwen meer is in Recht en Gerechtigheid en Overheid! En dan heb ik het nog niet over de kerk: met uw houding vertrapt en verkracht u elk kind en maak van de kerk een satan’s kerk

       En dan Christen noemen, u moet zich kapot schamen!

       1. @Henk Gadellaa,
        U beweert christen te zijn.
        Lees Uw EIGEN woorden: leugenaar + hufter + zwetsen + dictatoriaal + U zou mij als agent ontslaan enz. enz.

        U schrijft, dat IK mij kapot zou moeten schamen.
        U echter, draait de boel om: Ú zou zich kapot moeten schamen: U gebruikt grove straattaal.

        Leer allereerst manieren en kom dán pas terug op deze site.

        1. @P.J.T Derks

         ook nu draait en liegt u weer! Niet ABB(Algemeen Beschaafd Belgisch) of ABN(Algemeen Beschaafd Nederlands) is de Maat. de Volmaakte Taal(2(Kor 12;5) is De Maat van Zorgvuldigheid en Beschaafd!

         U wijst elk anders geschoolde mens af! dat deed Christus niet, die wees op de tollenaar, overspelige en moordenaar, met daar boven een Vol-Profeet als maat van Nederigheid, en elke “fijngeleerde”schriftgeleerde en Farizeeër wees die af met de beker schoonmaken en van binnen niet!

         Moet u in de rechtszaal proberen en als u een mens als politieagent te woord staat, u zou Met recht en Gerecht ontslagen worden!! U heeft niks met een goed gewogen be-/oordeel! Niks met goed exegeren!
         Daarom bent u een hufter! dat heeft niks te maken met taal, dat heeft te maken hoe u van binnen bent!

         En daarom leest u niet dan wel niet Goed! en u wilt ook niet in en omkeren! U kan het niet door uw strot verkrijgen om nederig te buigen en te verontschuldigen en juist Goed te gaan Lezen! Het zou namelijk betekenen dat u echt hartstikke fout zit! Ja en dat kan natuurlijk niet als oud-politieagent en op hoge leeftijd aangekomen oudere! Voor u geldt: Regel 1: Ik heb altijd gelijk en regel 2: mocht het ook maar enigszins ver in de horizon gaan lijken dat het niet zo is treedt automatisch regel 1 in werking PUNT
         U zal zo als u nu bent nooit Goed Onderzoek doen

         Dat is toppunt van onbeschoftheid en hufterigheid! Dat is satanisch!

         1. @Henk Gadellaa,
          Uw onbeschaafd (lees: onbeschoft) taalgebruik heeft niéts, maar dan ook NIÉTS met scholing te maken; dat heeft te maken met opvoeding en omgangsvormen.
          U bent in het geheel NIÉT opgevoed c.q. U heeft U NIÉTS aangetrokken van de aan u aangeboden opvoeding.
          U bent daardoor van jongs – af aan blijkbaar eigenwijs geweest.
          Uw eigenwijsheid heeft U ONverkort doorgetrokken in Uw volwassen leven.
          Mijn DRINGEND advies aan U: leer die eigenwijsheid snel af + leer omgangstaal.
          Dit zal U minstens ’n 20 – tal jaren kosten: zó enorm ongemanierd komt U over op anderen.

          1. @P.J.T Derks

           mijn taal is recht toe recht aan: een hufter is een hufter! U met uw schijnheilige houding van opvoeding. Scholing is ook opvoeding!
           U heeft nooit op de straat geleefd, nooit dakloos geweest nooit alles afgenomen, u bent zo schijnheilig puriteins met uw omgang met wetsovertreders! Nee u heeft nooit gevloekt, nooit snoeiharde korte worden gesproken en bij pijn lijden kwam er hoogstens een kleine zucht over uw lippen en dan is uw taalgebruik de norm en omgangsvorm……! Nee niet de Volmaakte taal, nee uw onbeschofte ABB, alsof die gemanierd is met een hete aardappel in de mond! er is grotere wittenboorden criminaliteit dan die van de straat! U verkracht elke Recht En Gerecht met uw bla, bla, bla omgangsvorm want al is de optelling van de som en de logische opbouw nog zo zonder fouten, als die niet naar uw norm is wordt die afgewezen! Over eigenwijs gesproken! U staat er stijf van! en u echt de enige niet, hier! Kan je ook zien want u gaat op geen tekst van de Bijbel die ik aanhaal, in! Die bestaat gewoon niet, dat is een politieonderzoek die aan vervalsing van sporen doet om diens gelijk te halen! Dat heet oogkleppen en verkeerde tunnelvisie!

           Maar ja, dat kun je “professor” Derks niet zeggen, die snapt niet een mens autodidactisch veel verder kan zijn dan zo’n conservatieve blind starende oudere als u bent! En dan die ongehoorde onbeschoftheid om niet gewoon alles te controleren en met vragen of echte tegenargumenten komen, nee gewoon plat onbeschoft ABB als norm stellen! Nee “uw geijkte” ABB is de norm.

          2. @P.J.T Derks

           Zo als ik al schreef: Christus wees farizeeërs en schriftgeleerden af om hun gemanierdheid:

           25 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! De buitenkant maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. 26 Blinde Farizeeër, reinig eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant van zelf rein.(Math 23)

           Zo is het met u ook! ABB van buiten, krom en melaats van binnen

        2. “U echter, draait de boel om: Ú zou zich kapot moeten schamen: U gebruikt grove straattaal.”

         Elk woord is te vinden in de dikke van Dale, “Het Nederlands woordenboek”

         Grof is het tegenovergestelde van fijn of genuanceerd. Straattaal die ik gebruik nog helemaal niet zeggen dat het ongenuanceerd is! Dat maakt u er van! En aangezien u geen dossier kan en wil lezen zoals het hoort, is degene die verkeerd/ongenuanceerd interpreteert grof/leugenachtig want die be-/oordeelt voorbarig! En als Christen heeft u zich te schamen want u houdt zich niet aan:

         John 16: 12-26a
         1Kor 4:1-5 en
         1Kor 14: 27-33

         1. @Henk Gadellaa,
          Ook grove woorden staan in de dikke Van Dale.

          Verder ben ik écht niet gediend van ÉNIG antwoord van U; U bent mij VÉÉL te grof.

          1. @Henk Gadellaa,
           aanvulling:
           U bent mij VÉÉL te grof, zowel naar ánderen toe al naar mij toe.

           Toegift: leer eerst eens algemene manieren (omgangsmanieren).

          2. @P.J.T. Derks

           ja dat zeiden de Farizeeérs ook van Christus:

           13 Een andere keer ging Hij naar de oever van het meer; al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen. 14I n het voorbijgaan zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: “Volg Mij.” De man stond op en volgde Hem. 15 Terwijl Jezus eens in diens woning te gast was, lag met Hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren er velen die Hem volgden. 16 De farizeese schriftgeleerden die zagen dat Hij at met zondaars en tollenaars, zeiden tot zijn leerlingen: “Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?” 17 Jezus hoorde dit en antwoordde hun: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” (Marc 2)

           U bent te fijn en onberispelijk in omgang…., kan helaas geen dossiers lezen, te lang, te veel, u heeft vast voorbeeld gestaan als verkeerslicht. in een gemanierde buurt

         2. Henk,

          Doe toch geen moeite man. De mens is al veel te oud om zulke zaken nog te leren begrijpen. Bovendien is er veel voorkennis voor nodig, geestelijke ontwikkeling en een goed sterk karakter om bepaalde zaken te begrijpen; men moet een doorzetter zijn wat dat aangaat. Niet iedereen beschikt over alle talenten en daarom moeten we het (dus) samen doen.

          Maar daarom zullen simpele lieden naar wijze mensen moeten luisteren. De kerk nu, bestaat in principe uit geestelijk wijze (en goede) mensen, maar of ze (altijd) te vertrouwen zijn, is de uiteraard de vraag.

          Dát is vooral nu de vraag als we kijken naar het gedrag van de geestelijke vertegenwoordigers van de kerk. Want zoals jij ook ziet, wordt er wel eens een loopje genomen met bepaalde waarheden. Ik noem maar: “waarom moeten wij eigenlijk een God aanbidden die van een andere familie is?”. Wat is daar zo ‘normaal’ aan? Wie eigenlijk zegt dat dat boek de totale waarheid is? Enzovoorts.

          Maar dat is een ander punt. Nu gaat het erom dat we in deze wereld leven en er wat van moeten maken.

          Het christendom is een heerlijke filosofie en godsdienst, maar het ligt wel aan de vertegenwoordigers ervan hoe er mee omgegaan wordt. Er zijn blijkbaar eerlijke oprechte priesters en domme zwetsers, er zijn ook intellectuelen en dommeriken, en toch kunnen beiden goede mensen zijn.

          Maar vooral nu lijkt het erop dat de kerk geïnfiltreerd is met de ‘familie’ van wereldse mensen. Expres wordt de instroom van de nieuwe priesters al vervuild met mensen die helemaal geen geestelijken zijn, maar eerder voor geld en macht en seks gaan. Dus daar hebben we ook weinig steun meer aan.

          Maar doe tenminste zelf wat je een ander verwijt; ik zie bijvoorbeeld dat we met de covid in de maling genomen zijn. Onderzoek dat en vertel dan waarom dat niet waar is, wat ik stel. Je hoeft het trouwens mij niet vertellen hoor, maar vertel het jezelf of je goede vrienden, trouwens, want mij maakt het niet uit wat je wel of niet gelooft. Het zal mij verder een zorg zijn? Maar draag in hemelsnaam bij aan de waarheid, want met de waarheid kunnen we tenminste iets doen om ons te verdedigen tegen de trukjes van de wereld.

          Want . . . als je dan tóch meent het licht gezien te hebben, dan moet je ook sommige wereldse leugens kunnen blootleggen en inzien, dat kán niet anders.

          Je weet alvast dat de mens bijna altijd een soort ‘liegt’, hij kan niet anders, psychologisch gezien, anders zou hij geen leven meer hebben. Hij kan niet altijd de waarheid verdragen en moet dus praten hoe het zo uitkomt. Dat is geen liegen, maar de waarheid verzachten om zichzelf te respecteren en niet te verliezen.

          We hoeven geen discussie te hebben over virologie, maar ik meen in te zien dat die krengen helemaal niet wetenschappelijk aantoonbaar gemaakt zijn. Ik vind het belangrijk om te weten hoe dat zit, want het is een groot gevaar. Want wat hebben we aan wijsheid als ondertussen de mens lichamelijk stuk gemaakt wordt? Niet veel denk ik.

          En stoor je niet aan wereldse mensen die kijken naar de toon. Simpele zielen storen zich aan de toon en vergeten naar de noten en de muziek te kijken. Je herkent ze direct als ze struikelen over in hun ogen onwelgevallig gedrag.

          1. @ Raphaël,
           de Kerk is het mystieke lichaam van Christus, en christenen worden niet slechts uitgenodigd Jezus te volgen maar deel te hebben aan Zijn Offer. Dat is wat de heer P.J.T. Derks zeer goed begrijpt en kent en daarom heeft hij gelijk dat Henk wel zeer erg grof en respectloos is, niet alleen in religieuze dingen. Henk gedraagt zich spijtig genoeg als een modernist die dan ook nog door esoterie in de war is geraakt.

          2. @Eric en @Raphael

           Beste Raphael, laat ik eerst Eric van repliek dienen:

           De kerk zou het mystiek lichaam moeten zijn en “achterin” de kerk is Die dat ook, die er voor zitten vergalopperen zich in de leer en traditie, dat zijn niet meer dan blinde farizeeërs en schriftgeleerden vooralsnog!
           Die en u Eric hoort er ook bij kunnen geen Bijbel Goed lezen en hebbende Bijbel verkracht en naar eigen hand gezet! Je zo kunnen zeggen dat hen NOG geen grote blaam treft want ze zijn allemaal misleidt en geketend door de inquisitie van die misleide kerk!
           Ja Eric u bent met als P.J.T Derks en velen hier misleidt en het erge is dat u en die anderen niet willen lezen en naar Die Ene Christusverschijning willen gaan. Dat betekent ook dat als die kerk niet in en omkeert voor de Twee Getuigen Opstaan die zich zal afsnijden van Christus!
           Het is hoofdschuddend bedroevend zoveel eigenwijsheid te ontmoeten.

           @Raphael

           P.J.T Derks staat met één been in het graf en zal straks de reis moeten maken richting Hemel. Die man weet van toeten noch blazen hoe het er daar aan toe gaat en denkt met Heer, Heer gehaald te worden. ik mag hopen dat die op zijn sterfbed diens eigenwijsheid laat vallen want anders verdwaalt die in de hel. Daarmee is die nog niet verloren hij maakt het zich wel heel moeilijk!
           En een christen hoort ten alle tijde, zolang het mogelijk is een andere mens die dwaalt, tot inzicht te vragen.
           Dhr Derks verschuilt zich achter manieren. Als ex politie agent zou die beter moeten weten, het ziet er naar uit dat die een bezemsteel heeft ingeslikt en niet kan buigen. Ach ambtenaren, op een enkele na kunnen die als enige in vakjes denken, in Duitsland noemen ze dat nulachtfünfzehn. Dat is het standardformulier bij ambtenaren in Duitsland. Beweegbaar als een bevroren loden deur.
           En Raphael, Christendom is echt wel meer dan filosofie, het is en hoort Volmaakt Godsweten te zijn want hoe anders kun je Goed be-/oordelen, helaas kan je dat velen hier waaronder Eric en Derks niet duidelijk maken. Eigenlijk is het te gek voor worden want waar komen hun leringen dan vandaan? uit hun duim, of grootst gemene deler giswerk…..

          3. Henk,
           “En Raphael, Christendom is echt wel meer dan filosofie,”,

           ik schreef filosofie én godsdienst. Waarom las je daar overheen?

           Waarom je toch zo steng bent met sommigen hier?

           We staan allemaal met één been ergens, dus niemand is uitgezonderd. We moeten daarom een schoon geweten hebben en we moeten de wereld goed achterlaten voor het nageslacht, dat is ook zeer belangrijk.

           Ik denk dat Jezus veel meer wees op Zijn leer dan op Zijn Persoonlijkheid. Het gaat erom te doen wat Hij zegt: vertrouw op God en wees Hem dankbaar, wees eerlijk, lieg niet, steel niet, verleid de buurvrouw niet, mishandel kinderen niet. Dat is Wil van de Goede God meen ik.

           Maar wanneer zelfs zijn eigen broers Hem niet geloofden moeten we niet vreemd opkijken als anderen 2000 jaar later er niks van geloven. Wanneer zelfs Petrus Hem verloochende en Judas Hem verraadde, dan weten we hoe moeilijk het is om Hem 100% te geloven. Bovendien is er misschien met de Schrift gerommeld, mensen rommelen immers met alles? Dus we moeten altijd zelf blijven nadenken.

           Je haalt steeds Paulus aan. Besef je wel dat hij in 1 Korintiers 1 en (bijvoorbeeld) 4 het heeft over zijn apostelschap en niet over de gelovigen maar hij schrijft áán de gelovigen? Wanneer hij ‘ons’ gebruikt bedoelt hij vgs mij de apostelen en dus niet de gelovigen.

           We moeten áltijd kijken aan wie de woorden gericht zijn en soms is dat heel moeilijk te lezen in de Bijbel, vind ik.

          4. @Raphael

           Christendom is geen Filosofie EN Godsdienst! Christendom is Godsdiens in de zin van Volmaakt Gods Weten en Gods wetenschap! Het gaat om een vrije wil en keuze verbonden met een eeuwige consequentie die in alles en overal geldend is! dat is geen gedachtenoverweging, dat is en hoor Vol-Profetie en is in alles en overal en altijd De Volle Waarheid, daar is niks van mening of zweverige wetenschap en als men schijnbaar gevonden heeft de vraag: is het wel zo! Er zijn geen vragen als alles openbaar is van De Waarheid want alles is openbaar bekend met onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Gods Bewijs! elke knie zal zich vrijwillig buigen!

           “Waarom je toch zo steng bent met sommigen hier?

           We staan allemaal met één been ergens, dus niemand is uitgezonderd. We moeten daarom een schoon geweten hebben en we moeten de wereld goed achterlaten voor het nageslacht, dat is ook zeer belangrijk.”

           Is Liefdevol Recht en Gerecht, streng? Nee! De Volle Waarheid laat totaal geen ruimte aan anders dan De Volle Waarheid want Die is in alles, overal en altijd de Enige Die Volmaakt Staat!
           Ik laat geen ruimte omdat er anders een loopje meegenomen wordt dat men op diens eigen paard kan rijden! en er is geen schoon geweten als het niet volmaakt rein zonder zonden is! Geheiligd mag dan rein zijn, het is niet zonder vergeving van de zonde die er in aanwezig is!! Geheiligd is door vergeving van de zonde, rein! En men moet echt niet denken dat men zo in de Hemel kan door leven! Ga zelf kijken voor u schrijft! daarom verwijs ik naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Die Geeft Volmaakt Zonder zonden Antwoord! Die spreek geen wereldse taal, daar is niks werelds aan en in te vinden!
           Ik snij niet met een werelds men als ik Onderscheid Maak, Meet, Weeg, Tel en Bereken met de Volmaakte Wet en Profeten, en als ik Scheidt ik Snij Met “het Zwaard van Michaël” . Daar is geen ja aber, of nein aber, daar is geen andere Kleur dan Wit en duister!
           Ik draai er niet om heen, ik ga Middendoor! En ik geef aan hoe je mij Volmaakt Kunt Controleren!: ik wens geen bloed van een ander aan mijn handen te hebben!

 19. Henk Gadelaa

  zoals Edwin doet is hetzelfde als astrologie

  Aflevering 24 = (2024)
  Amerika eerst = de VS gaan als eerste ten onder
  31-31-24 tot 4-8-24 vorige week voordat het oordeel over dit land slaat.

  De afbeelding uit de editie van het econoomtijdschrift getiteld “The world ahead” in 2024….de omslag toont duidelijk een zonsverduistering (8 april?) en een kubus (Ballot POLE Box) onder de zandloper/eierwekker. (Het zand van de tijd glijdt weg) – Een flip-flop oftewel een POLE Shift? Er valt zoveel te ontdekken en te onthullen uit die editie.

  De staart van het teken van de Rode Draak (Satan) uit Openbaring 12:3 is mogelijk het sterrenbeeld Draco. Draco is het belangrijkste van de vier slangachtige sterrenbeelden vanwege zijn ligging nabij de Noordster. Er is één hint over de locatie; Er wordt gezegd dat het bord uit de lucht valt. Onder normale omstandigheden komen de meeste sterren op in het oosten en gaan ze onder in het westen. Er wordt gezegd dat dit teken uit de hemel wordt geworpen en op de aarde valt. Vanuit Israël zouden alleen de tekens bij de Poolster op de aarde kunnen lijken te vallen, en zouden ze alleen lijken te vallen als er een POOLVERSCHUIVING zou plaatsvinden? De drakenkop, hoorns en kronen zijn sterrenbeelden tussen Draco en Maagd.

  “Grote tekenen aan de hemel”

  Openbaring 11:19-12:9

  Toen werd Gods tempel in de hemel geopend en in zijn tempel werd de ark van zijn verbond gezien. En er kwamen flitsen, gerommel, donderslagen, een aardbeving en een grote meteorenstorm. 12:1 Er verscheen een groot en wonderbaarlijk teken in de hemel: een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een overwinningskroon van twaalf sterren op haar hoofd. 2Ze was zwanger en schreeuwde het uit van de pijn toen ze op het punt stond te bevallen. 3Toen verscheen er nog een teken in de hemel: een enorme rode draak met zeven koppen en tien hoorns en zeven koninklijke kronen op zijn hoofd. 4Zijn staart veegde een derde van de sterren uit de hemel en gooide ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die op het punt stond te bevallen, zodat hij haar kind zou kunnen verslinden zodra het geboren was. 5Ze bracht een zoon ter wereld, een mannelijk kind, dat met een ijzeren scepter over alle volken zal regeren. En haar kind werd weggerukt voor God en voor zijn troon. 6De vrouw vluchtte de woestijn in, naar een plek die God voor haar had klaargemaakt, waar ze 1260 dagen lang verzorgd kon worden.’
  ‘7En er was oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. 8Maar hij was niet sterk genoeg, en ze verloren hun plaats in de hemel. 9De grote draak werd neergeslingerd, de oude slang die de duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld op een dwaalspoor brengt. Hij werd naar de aarde geslingerd, en zijn engelen met hem.”

  De Draak heeft een staart, 7 koppen, 10 hoorns en 7 kronen. In de hemel vóór zonsopgang kunnen we 4 verschillende symbolen zien. De staart vertegenwoordigd door Draco.

  “Eerste observaties”

  Het eerste teken van Maagd is de vrouw Maria die op het punt staat een zoon te baren, Jezus. Jezus zegt: “Ik ben… de heldere Morgenster” (Openbaring 22:16).7 Jezus wordt metaforisch in de lucht voorgesteld door de zon, omdat het gezicht van Jezus leek op de zon die in al zijn schittering scheen (Openbaring 1:16). ). Het tweede van deze tekenen is een enorme rode draak, Satan, die klaar is om Jezus op te eten, maar in plaats daarvan na een veldslag op de aarde wordt geworpen. Dit teken veroorzaakt grote vernietiging op aarde. Het sterrenbeeld Draco (Draak) omringt een groot deel van Ursa Minor (de kleine beer, het sterrenbeeld met Polaris, de Poolster). Op elke heldere nacht vanuit Jeruzalem (of een andere locatie ten noorden van 31 graden noorderbreedte) zonder lichtvervuiling is Draco altijd zichtbaar. Hij draait elke 24 uur rond de Poolster

  Het teken van de draak is de ‘sleutel’ tot de Apocalyps. Het vallen van het bord valt samen met een poolverschuiving. De poolverschuiving houdt verband met de sterren die bewegen als een boekrol, de wereldwijde catastrofale aardbeving, het verdwijnen van de eilanden, het bewegen van bergen, het in zee werpen van bergen, de zon die eruitziet als een zak, enz. Merk op dat de wereldwijde ontwrichting het grootste deel van de wereldmacht zou veroorzaken. planten stoppen met functioneren. De effecten verstoren de brandstoftoevoer vanaf de productie, het transport tot de levering. Aardbevingen van aanzienlijke omvang zouden jarenlang aanhouden. Daarom zou iedereen, wanneer de zwarte rook van alle vulkanen is opgetrokken, de nachtelijke hemel kunnen observeren.
  Wanneer er op een novemberochtend in Jeruzalem een dag aanbreekt en de maan nieuw is in het sterrenbeeld Maagd, zal er een groot teken zijn. Sommigen hebben geprobeerd te voorspellen wat dit teken is, maar zijn daar niet in geslaagd. Een asteroïde zal mogelijk uit het sterrenbeeld Draco komen en de aarde treffen, hoogstwaarschijnlijk in de Stille Oceaan. Het lijkt erop dat Draco (draak) van de hoogten van de hemel naar de aarde valt. Het teken dat God Satan uit de hemel gooit. Deze asteroïde zal er mogelijk voor zorgen dat de positie van de Noordpool het komende uur ongeveer “31 graden” (13-code) naar het zuiden begint te verschuiven, zodat deze eindigt nabij Anchorage Alaska. De resultaten van dit teken zullen catastrofale verwoesting en verandering op aarde zijn.

  “Satans opkomst”

  Het teken van Satan rees vóór 700 v.Chr. aan de hemel, en de profeet Jesaja voorspelde die opkomst. Het teken van de val van Satan (Openbaring 12:3, 9) is de tegenhanger van de opkomst van Satan, zoals geprofeteerd in Jesaja 14:13. Satans opkomst, gedocumenteerd in Jesaja 14:12-14 en Ezechiël 28, ging aan zijn val vooraf. Dit zijn enkele van de belangrijkste passages om te begrijpen waarom Satan uit Gods gunst viel.

  Jesaja documenteert de beklimming van Draco naar een positie aan de nachtelijke hemel waar hij bij mooi weer elke nacht de hele nacht zichtbaar was. Deze stijging vond plaats op dezelfde dag dat de schaduw van de zon tien stappen terugging op de zonnewijzer van Ahaz.33 De Noordpool bewoog zich van een positie net ten westen van de Hudsonbaai in Canada naar de huidige positie in de Noordelijke IJszee. Ten tijde van het begin van de poolverschuiving lag Jeruzalem 5 graden ten noorden van de evenaar. Het was er al vanaf de tijd van Jozua tot de tijd van Hizkia. Gedurende die tijd lag een groot deel van Noord-Amerika bedolven onder een poolijskap.

  Het teken van Satan (“Het beest”) bestaat uit de 4 sterrenbeelden “Draco” (staart), “Bootes” (7-sterrenkop), “Corona” (7-sterrenkroon) en het zichtbare gedeelte van “Hercules ‘ (10-sterrenhoorn) lijkt klaar om het kind te verslinden. (Zie Openbaring 12, + 13). Het neerhalen van Satan vindt waarschijnlijk plaats vanwege een “poolverschuiving”* waarbij de Noordpool zich snel verplaatst naar het zuiden van Alaska.

  “Toen verscheen er een ander teken in de hemel: een enorme rode draak.” Het Griekse woord voor een ander is “allos”, wat een ander teken van hetzelfde type of karakter betekent, dus nog een groot teken. Het teken is enorm omdat de draak 4 verschillende sterrenbeelden bevat, Draco (staart), Bootes (7 koppen), een deel van Hercules (10 hoorns) en Corona (7 kronen). Vanwege de opkomende hemel kun je alleen sterren van de vierde magnitude of helderder zien. God tekende een afbeelding in de hemel met sterren en verborg vervolgens die afbeelding met sterren. De sterrenbeelden zijn rood omdat de dageraad kleur aan de hemel toevoegt. Rood is de kleur die in de Bijbel de zonde vertegenwoordigt; de zonsopgang maakt de lucht roodachtig. Met 7 koppen – een cluster van 7 sterren vormt de drakenkop. Dit teken is het sterrenbeeld Bootes; het heeft één ster van de eerste magnitude en zes sterren van de derde magnitude. De andere sterren zijn zwak vanwege de naderende dageraad. Bootes ligt tussen Draco en Maagd, dus het hoofd is bereid het kind te verslinden. De helderste ster (“Arcturus”) zou de belangrijkste van de hoofden vertegenwoordigen. De 7 sterren hebben een vorm die veel lijkt op een giftige slang of drakenkop die aan Draco vastzit en met zijn mond gericht naar het kind in Maagd. Het bord heeft één hoofd van zeven sterren – zeven sterren die de zeven hoofden vertegenwoordigen, die als zeven politieke entiteiten als één fungeren. En 10 hoorns – de 10 hoorns zijn een cluster van 10 sterren die een afbeelding vormen die lijkt op een gigantische hoorn. De hoorn is boos

  Matteüs 16: 3 “En morgenochtend: ‘Vandaag zal het stormachtig zijn, want de lucht is rood.’

  De rode lucht waarschuwt voor de komende storm.

  Let op: de tuniek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is roze en goud, opnieuw de kleuren van een dageraad.

  En 7 koninklijke kronen op zijn hoofd. Een cluster van 7 sterren vlakbij Draco’s hoofden is de diadeemkroon of koninklijke/heerserskroon. Het sterrenbeeld is Corona, heeft de vorm van een kroon, en heeft één ster van de tweede magnitude en zes van de vierde magnitude. Het ligt net onder Bootes. Corona betekent kroon in het Latijn, heeft de vorm van een kroon en bevindt zich direct boven Bootes, de kop van de draak. De draak is omgekeerd met zijn hoofd naar beneden. De 7 kronen zijn waarschijnlijk qua betekenis identiek aan de hoofden.

  “Zijn staart veegde een derde van de sterren uit de lucht” – de staart van dit sterrenbeeld is het eigenlijke sterrenbeeld Draco. Zijn staart veegde een derde van de sterren aan de hemel, er zal waarschijnlijk een meteorenregen uit het gebied van Draco komen. Dit sterrenbeeld omhult ongeveer een derde van de Poolster Polaris. Er wordt gezegd dat Satan een derde van de engelen met zich meevoert, hier verdwijnt een derde van de sterren. Na de poolverschuiving duurt de nacht ongeveer 2/3 van de lengte vóór de poolverschuiving. In november duurt de nacht ongeveer veertien uur na de poolverschuiving. De sterren zijn ongeveer 10 uur te zien, dus sterren zijn slechts 2/3e van de tijd zichtbaar dat ze vóór de poolverschuiving zichtbaar waren. Dit percentage is ook symbolisch voor het percentage engelen dat Satan op een dwaalspoor bracht toen hij viel. Een tweede theorie over waarom er slechts een derde van de sterren is, is dat de rook van vulkanen de zwakke sterren minder zichtbaar maakt.

  In de tekst van het lied “Laten we samenkomen” horen we het woord Cola. Dit woord betekent “bebouwen/cultiveren/bewonen” (we weten allemaal wie de bewerker van de aardse grond is – Kaïn, de herder – de ijdele/valse herder die de kudde alleen naar de DOOD leidt) en het woord doet me ook denken aan de “Black Goo” (grafiet) die ze allemaal samen laat komen als ÉÉN bijenkorfgeest via slangenbeten, technologie, AI, enz. en opgetuigd tot het Dwave-kwantum computer (Black BOX/CUBE – de CC/33 “COLA CUBE”) bij CERN – hun nieuwe moderne toren van Babel, maar we weten allemaal wat onze hemelse Vader deed met hun laatste toren die ze probeerden te bouwen en hij zal precies hetzelfde doen deze keer ook! (Genesis 11). Glorie aan Jezus Christus.

  Er is nog een nummer met hetzelfde thema als “Let’s come Together” en dat is gekanteld; “Sweet Harmony” van The Beloved (een bespotting van Christus zoals hij Beloved wordt genoemd – zie Efeziërs 1:6).

  https://youtu.be/rP9Z5Pc8cRM?si=oza49Bj54uZE-osb

  Wat een treurige stand van zaken verkeert deze wereld, toch zijn de meesten gewoon te blind om het te zien, omdat hun ogen en oren bijna 24/7 gefixeerd zijn op hun IDOL (“Idle”) apparaten. Terwijl ze allemaal hun ‘valse afgoden’ aanbidden, zijn wij hier volledig gefixeerd op alleen de WAARHEID en onze Heer en Redder Jezus Christus leidt ons daarin: laat de doden hun doden begraven. (Zie Matteüs 8:22.)

  Deze apparaten, oftewel mobiele telefoons, tv’s, laptops, iPads, enz., zijn slechts een moderne versie van de 007 (John Dees) zwarte magische Azteekse obsidiaanspiegel, die hij gebruikte om met demonen te communiceren! Tech/A.I is demonisch.

  Laten we niet zijn zoals deze vleselijk gezinde types:

  “2 Zet je gedachten op de dingen die boven zijn, niet op aardse dingen.” (Kolossenzen 3:2)

  https://youtu.be/V9LmlmS-PkA?si=m10exnJKx_W_Us-J

  1. @Edwin Vissers,
   In de Verenigde Staten hanteren ze een omgekeerde datumaanduiding. Ze beginnen met de maand en niet met de dag. 5/10/2017 is in Amerika dus niet, zoals je zou denken, 5 oktober 2017, maar 10 mei 2017.

 20. Ze hebben een gedeelte van het boek Ester verwijderd ,mochten we niet weten

  Zie, lawaai[c] en verwarring, donderslagen en aardbevingen, tumult op de aarde! 6 En zie, er kwamen twee grote draken naar voren, beiden klaar om te vechten, en ze brulden vreselijk. 7 En onder hun gebrul bereidde elke natie zich voor op oorlog, om te strijden tegen de natie van de rechtvaardigen. 8 En zie, een dag van duisternis en somberheid, verdrukking en benauwdheid, verdrukking en groot tumult op aarde! 9 En de hele rechtvaardige natie was in beroering; ze waren bang voor het kwaad dat hen bedreigde en waren bereid om te verdwijnen. 10 Toen riepen ze tot God; en uit hun geroep, alsof uit een kleine bron, kwam een grote rivier met overvloedig water; 11 Het licht kwam en de zon kwam op, en de nederigen werden verheven en verteerden degenen die in ere werden gehouden.

  12 Mordechai zag in deze droom wat God had besloten te doen, en nadat hij wakker werd, had hij dit in zijn gedachten en probeerde hij de hele dag het tot in elk detail te begrijpen.

  Pinksteren 2024 valt op zondag 19 mei, de zevende zondag na Pasen.

  Je zult niet geloven welke krankzinnige profetische gebeurtenissen er in april zullen plaatsvinden (veel meer dan mensen zich realiseren)!

  1. Francis Fransman, Frank en freeman.
   scott betalen rekening projectiel
   key sleutel (hemel)
   bridge brug (pontiff)

   Pontifex=bruggenbouwer, pontifex maximus=grote bruggenbouwer=paus.

 21. De ‘aanvaring’ in Baltimore waarbij een cruciaal deel van de Amerikaanse infrastructuur m.b.v. dynamiet werd vernietigd vond plaats op 26.03.2024 (2 + 6 + 3 = 11) om 01:28 AM (1 + 2 + 8 = 11).
  De in Singapore gevestigde reder heeft ruim 660 schepen varen en de film ‘Leave the World Behind’ van het ‘echtpaar’ Obama ging in première op 22.11.2023. Kort samengevat: aan meestergetallen geen gebrek.

  Sjiisme De meeste sjiitische moslims, waaronder de alevieten en de twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed al-Mahdi (de twaalfde imam) leeft en zich schuil houdt. Hij is niet zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden.

  Voor mij is hij wel zichtbaar

 22. ‘Leave the World Behind’ van het ‘echtpaar’ Obama ging in première op 22.11.2023.

  In de film zie je een brug in storten op 2,08,11 in de film –dat is 128 minuten

  bridge golepse is 128

  het gebeurde in Maryland is 128

  de boot in de film white lion is 128

  voordat de boot de brug ramde gingen de lichten knipperen power grid is 128

  de gebeurtenis gebeurde 128 dagen na Biden verjaardag

  het vrachtchip ,de naam was doly

  The Broken Bridge and the Dream, 1945 – WikiArt.org
  7 dec. 2016 · Mohamed is deeply shaken when his oldest son Malik returns home after a long journey with a mysterious new wife. ‘The Broken Bridge and the Dream’

  is 128

 23. Het Dali-schip dat de brug van Baltimore instortte, bevond zich in…
  1 dag geleden · Het schip van de crash van dinsdag, Dali, was betrokken bij minstens één eerder ongeval toen het in aanvaring kwam met een scheepvaartpier in België.

  De kapitein kwam uit Oekraïne

  de rederij heeft 660 honderd schepen

  de Baltimore aanval was een absolute briljanten oorlog daad, het was precies op de Mason–Dixon line

  daar waar de burgeroorlog heeft plaats gevonden ,—toevallig he

  1. @ Edwin,
   De dynamiet explosie moet dan in het cargoschip zelf hebben plaatsgevonden ?
   Wat als abnormaal beschouwd werd was de zwarte rook die uit de schoorsteen kwam vlak voor de botsing. Werd die zwarte rook veroorzaakt door een moedwillige explosie binnen in het schip, en dan meer precies in het inwendige van de grote aandrijfmotor ?
   Ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar dat lijkt me zeer moeilijk te verwezenlijken.
   Tenzij de aandrijfmotor werd vernietigd door een explosie in de machinekamer, maar dan is de hele machinekamer plus een flink deel van het schip naar de knoppen. Dergelijke aandrijfmotor heeft enorme afmetingen en is zeer zwaar van bouw.

   Wat wel erg opviel was dat geen enkele sleepboot aanwezig was, niet bij het cargoschip en ook niet in de hele omgeving. Dat kan wel doelbewuste opzet zijn. Zelfs een enkele sleepboot had tijdig het ergste kunnen voorkomen.

   We weten al welke ‘Democratische’ politicus daar voor verantwoordelijk is. Het is dezelfde man die verantwoordelijk is voor de eindeloze stroom leugens over de controle van de grens met Mexico in verband met de vrije instroom van agressieve en gewapende vreemdelingen.

 24. geweldig Eric halleluja

  de gebeurtenis gebeurde 128 dagen na Biden verjaardag

  Ik ben nu de 128 aan het verbinden ,je zal het niet geloven hoe alles met elkaar verbonden is

  1. Uiteraard J.Biden, maar vooral de beruchte Alejandro Mayorkas, de staatssecretaris voor homeland veiligheid. Eveneens een ‘Deomcraat’ zonder een vezeltje geweten. J.Biden en Moyorkas veel bloed aan de handen. Telkens ik hen zie denk ik aan de KGB van de Sovjet Unie.

 25. Zag je dat op het eind

  I, Pet Goat II is een animatiefilm boordevol stille boodschappen en esoterische symboliek. Hoewel de film geen dialoog bevat, vertelt elk symbool een stukje van een verhaal…

 26. zou heel goed in verband kunnen staan met paus Franciscus. Zou zijn dood op handen zijn en de ineenstorting van Rome?

  BBC oftewel 322 = Baltimore Bridge instorten!

  De naam Dali = dahlia (bloem) zoals de naam Dolly (zoals het gekloonde schaap) oftewel Dorothy (tovenaar van OZ) en Dolly betekent verdriet! Het is ook een titel van de Maagd Maria “onze dame van smarten” (land van Baltimore Mary) – de 7 (2,6 mijl lange brug) smarten zijn de gebeurtenissen in het leven van Maria die de kruisiging van Jezus Christus omvatten. De feestdag van OLOS is 15 september (Francis Scott Key geboren in september, ook wel herfst-/herfst-equinox genoemd). 15 september is ook de verjaardag van prins Harry.
  In de Georgische mythe is Dali de godin van de jacht, zoals Athena/Diana? (Dezelfde godin) Er werd aangenomen dat zij succes had opgeleverd aan de jager (Orion nimrod Osiris) die haar taboes gehoorzaamde en volgde.
  De naam Dali brengt de surrealist Salvador Dali in mijn gedachten “de gebroken brug en de droom”?
  De vrachtboot was blijkbaar op weg naar Shri Lanka, waar de leeuw zich bevindt. (Sun Leo) ook zoals die in de “leave the world Behind” film “The White Lion”?
  Ik denk aan Baltimore-raven. Raaf = symbool van Apollo (zonnegod). Ik denk dat er ook een verband is met de super B/OWL 47. Er was een vertraging van 34 minuten door zware storm/bliksem tijdens de aftrap van 2013! De super bowl verloor kracht en werd zwart/donker, en het aftrapspel had te veel elektriciteit in de vorm van bliksem. Haarp-bewapening? Ook “Agent 47” – voor de troef van de huurmoordenaar?

  Was de game uit 2012 hetzelfde als deze game uit 2013? Beiden vertraagd voor blijkbaar exact dezelfde hoeveelheid tijd – “34 minuten”? Waren het allebei geplande rituelen?

  Op 10 september, slechts vijf dagen na het NHL-aftrapritueel, draagt Obama het stokje over om zijn pleidooi te houden voor interventie in Syrië! (Zijn toespraak van 16 minuten). Is er een significante relatie tussen een “laatste aftelling” en een vertraging voordat de actie van WO III begint?

  Hoe dan ook, ik beschouw dit ritueel van het instorten van de brug in Baltimore als essentieel voor iedereen als hun kwaadaardige plannen! Ik zal zo snel mogelijk meer delen.

 27. 17En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, 18en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen,

  Dit zei Eric

  De dynamiet explosie moet dan in het cargoschip zelf hebben plaatsgevonden ?
  Wat als abnormaal beschouwd werd was de zwarte rook die uit de schoorsteen kwam vlak voor de botsing. Werd die zwarte rook veroorzaakt door een moedwillige explosie binnen in het schip, en dan meer precies in het inwendige van de grote aandrijfmotor ?

 28. En de rook van hun pijniging zal voor eeuwig opstijgen. Er zal geen rust dag of nacht zijn voor degenen die het beest en zijn beeld aanbidden, of voor iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. ” Openbaring 14:11

 29. islamitische eschatologie beschrijft een specifiek persoonlijk kenmerk van Al Mahdi.

  Zal een moedervlek / zwarte vlek op zijn linkerwang hebben; Dat is Obama

  1. Vergeet niet dat er altijd veel elektrische kabels over zulke lange brug lopen. Kabels voor actief zijnde drijfstroom (hogere spanning) geven enorme vonk bij ontkoppelen of losscheuren, gelijkend op elektrisch lassen. De brug was bijna 3 km lang en dus veel straatlampen aanwezig.

   1. @Eric

    een goede constatering, Eric. Neemt niet weg dat bij elk ongeluk Satan de hand in heeft, en ook dat niet elk ongeluk door de mens veroorzaakt met voorbedachte rade is. Dat ongeluk gebeurt is omdat men de Wet en de Profeten en het Godsgericht niet kent opdat men kan voorkomen en er verschil is tussen noodzakelijke last en onnoodzakelijke last, want niet alles is te voorkomen tot de Maat van uitboeten Vol Is

 30. Dat schip hete de Salvador Dali,die de brug opzettelijk ramde
  Alles verloopt volgens een script,en vol met symboliek
  Salvador Dali heeft een schilderij met daarop een brug die instort
  Reken maar dat het wat betekent
  Het is bekend dat de doodcultis (satanisten)offeren van mensenlevens false flags,proxioorlogen,en dat dit ook onderdeel is van opnieuw mensen offeren en uitlokken om iets ingang te zetten tegen de bevolking (burgeroorlog uitlokken

 31. Op zijn zesde duwde hij een vriendje van een brug, waardoor die ernstig gewond raakte. Salvador had het uitsluitend gedaan om aandacht te krijgen. ‘Ik voelde me dolblij na dit …

  Salvador Dalí

 32. @Henk Gadellaa,
  Door steeds maar weer (negatief!!!) commentaar te leveren op anderen, probeert U Uzelf in ’n goed daglicht te stellen.
  Echter, God doorziet ÁLLES van IÉDEREEN.

  1. @P.J.T Derks

   u moet toch eens beter lezen. Ik heb Eric een compliment gegeven tav een brug in de USA die aangevaren en ingestort is.

   En als u Gods Oordelen schrijft krijgt u lof van mij! U zwets, zoals zovelen hier, dan bent u bij mij aan het verkeerde adres. En dan schrijft u:

   Echter, God doorziet ÁLLES van IÉDEREEN.

   en vergeet:

   1Nu was er een man, Ananías genaamd, die in overleg met zijn vrouw Saffira een stuk grond verkocht. 2Met haar medeweten hield hij echter iets van de opbrengst achter en bracht dus slechts een gedeelte mee om het aan de voeten der apostelen neer te leggen. 3Daarop zei Petrus: “Ananías, waarom heeft de satan bezit genomen van uw hart, zodat ge de heilige Geest bedriegt en van de opbrengst van uw land iets achterhoudt? 4Bleef het soms niet uw eigendom zolang het onverkocht was, en stond ook daarna nog de opbrengst niet tot uw beschikking? Hoe is zoiets bij u opgekomen? Ge hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.” 5Bij het horen van deze woorden viel Ananías neer en stierf. Een grote vrees maakte zich meester van allen die dit vernamen. 6De jonge mannen stonden op en wikkelden hem in doeken. Zij droegen hem naar buiten en begroeven hem. 7Een uur of drie later kwam zijn vrouw binnen, zonder iets van het gebeurde te weten. 8Petrus richtte zich tot haar met de vraag: “Zeg me of ge het land voor zoveel verkocht hebt?” Zij antwoordde: “Ja, voor zoveel.” 9Toen sprak Petrus tot haar: “Hoe hebt ge met elkaar kunnen afspreken de Geest des Heren op de proef te stellen? Ik hoor de voetstappen van hen die uw man begraven hebben al bij de deur en nu zullen zij ook u wegdragen.” 10Terstond viel zij aan zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden zij haar dood. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11Een grote vrees maakte zich van de hele Kerk meester en van allen die het vernamen.(Hand 4)
   EN

   18Simon, die zag dat door de handoplegging van de apostelen de Geest geschonken werd, bood hun geld aan 19en zei: “Geeft ook mij die macht, dat ieder aan wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.” 20Maar Petrus gaf ten antwoord: “Wees ten ondergang gedoemd, jij met je geld, omdat je gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen krijgen. 21Je hebt part noch deel aan deze leer, want je hart is niet oprecht tegenover God. 22Leg die slechte gezindheid van je af en bid de Heer, dat die slechte gedachte je vergeven mag worden. 23Ik zie dat je bitter bent als gal en in boosheid verstrikt.”(Hand 8)!

   en

   24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.(1Kor 14)

   en er waren vele heiligen in de rk kerk die zielen konden lichten!
   Iedereen kan zo doen, als die maar de werken der liefde die er voor nodig zijn, volbrengt: De Wet en Profeten

   Maar dat is voor een abtenaar als u die geen /dossier/Bijbel kan lezen, te moeilijk, te ver en te veel

   aan die vruchten van u kan je zien dat u geen Hemelse Definities heeft, omdat u niet Goed kan onderscheiden en scheiden!

 33. Aan ieder,
  Het is de hoogste tijd, dat @Henk Gadellaa definitief(!!!) verwijderd wordt van deze site.
  @Henk Gadellaa is volledig NEP en probeert met zijn zogenaamde regelmatige hemelreizen naam te maken.
  Hij heeft mijns inziens hooguit basisschool afgemaakt (áls ie de basisschool volledig heeft doorlopen).

 34. @Henk Gadellaa,
  Ik heb U gewogen. Het eindresultaat was: te licht bevonden.
  U probeert Uw leven interessant voor Uzelf te maken door Uzelf tot profeet te bombarderen.
  Echter, met een waar bombardement van beledigingen, maakt U zichzelf slechts belachelijk en lachwekkend.

  Ga even naar de hemel (dat is volgens Uw eigen gezegdes slechts ’n peulenschil voor U) en doe daar Uw beklag.

  1. @P.J.T Derks

   “Ik heb U gewogen. Het eindresultaat was: te licht bevonden.
   U probeert Uw leven interessant voor Uzelf te maken door Uzelf tot profeet te bombarderen.”

   Kijk Heer Derks, om te kunnen wegen, meten, tellen en berekenen moet je een Vol-Profeet zijn! En wie noemt zich een Vol-Profeet: U: “”Ik heb U gewogen. Het eindresultaat was: te licht bevonden.”

   En bij de Hemel doe je je beklag niet ,dat doe je in het Godsgericht! Ik heb nooit gezegd dat zo maar makkelijk is, ik heb gezegd dat naar het Godsgericht het makkelijkst is. Kunt u lezen? Laat ik het herhalen: IK HEB NOOIT GEZEGD DAT HET MAKKELIJK IS, IK HEB GEZEGD DAT NAAR HET GODSGERICHT HET MAKKELIJKST IS OM DAAR DE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING TE GAAN ZIEN OMDAT SATAN ER HEEN GAAT EN GEEN MENS, ZELF ALS DIE ZICH VERDOEMT HEEFT, NOG NIET ZO SLECHT IS ALS SATAN EN DAARMEE EEN HOGER RECHT HEEFT DAAR HEEN TE GAAN DAN SATAN!

   Christus zegt dat een getuigenis over jezelf geen waarde heeft:

   31 Als Ik over Mijzelf getuig, dan heeft mijn getuigenis geen waarde. 32 Er is een Ander die over Mij getuigt, en Ik weet dat de getuigenis die Hij over Mij aflegt, geloofwaardig is.(John 5)

   en toch zegt Christus over zichzelf: 6Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.(John 14)

   Beide zijn waar want die is kan ook over zichzelf getuigen: Ik heb een tandarts examen met goed gevolg afgelegd en ik mag zeggen: ik ben een tandarts! Zo mag een Vol-Profeet, waar die Vol-Profetisch Is Getuigen dat die Vol-Profetisch Is en daarmee in die Getuigenis Vol-Profeet Is! Dat is geen Heiligschennis. U , heer Derks, die Die Ene Volmaakte Christusverschijning en daarmee Vol-In de H.Geest Zijnde, gedurende het leven, ontkent, kan nooit Volmaakt Wegen! U bent helaas een dwaze oude man en het is zelfs pijnlijk dat Eric uw niet corrigeert! Van uw “vrienden” moet u het hebben!

   en over Hemelreizen: De Heer tikte me op mijn schouder om me te corrigeren want niet als enige God en Vol-Profeten doorzien alles en overal, de 7e kamer van de ziel van elke mens en natuurling, van hen die de zonde tegen de H.Geest niet heeft begaan, Satan en elke demonn en elke andere eeuwig verdoemde doen zo ook! want hoe anders kan Satan een mens of natuurling aanklagen als die er niet bij was en voor een demoon geldt hetzelfde en voor elke 7e kamer ook want hoe anders kan Die Volmaakt Getuigen!

   “Hij heeft mijns inziens hooguit basisschool afgemaakt (áls ie de basisschool volledig heeft doorlopen).”

   Wil je Tandheelkunde studeren, dan moest je in mijn tijd minimaal Atheneum B gehaald, hebben en die heb ik gehaald. Tandheelkunde ook met goed gevolg afgelegd en ook nog een jaar in de sub-Faculteitsraad als studentenvertegenwoordiger en 1 jaar in het sub-Factulteitsbestuur gezeten als bestuurslid studentenvertegenwoordiger. Men is daar is daar nooit over mijn taalgebruik gevallen en die was niet meer dan verstaanbaar nederlands!

    1. @P.J.T Derks

     “Ik begrijp het zéér goed waarom studentenverenigingen steeds meer en meer verboden worden.”

     Zeker niet alles is goed in studenten verenigingen, er was als enige geen sociale media!
     En dan die schijnheilige extremisten die had je ook minder bij studenten. Diegene die daar schuld aan hebben is de kerk want zij hebben geen Profetische Leer en geen Vol=Profeten dan kan je ook geen goed voorbeeld geven! Door hun misbruikte inquisitionele macht, hebben ze verloren! En terecht!

     Het verbieden is net zo schijnheilig. En uw oordeel ook! als men werkelijk zou liefhebben als Christus zou iedereen met iedereen getrouwd zijn en zou iedereen met iedereen een kinderen verwekken en iedereen ouder zijn van die kinderen, allen zouden zorg voor die kinderen en elkaar hebben. dan zou er geen jalousie zijn, geen ontvluchten aan ouderschap en verantwoording, geen verkrachten, geen nood! Dat blinde gezwets van de kerk maakt stuk! Die blinde farizeïsche geouwehoer trapt kapot!

     1. Henk,
      Je gelooft niet in het heilige huwelijk? Je houdt er dan wel aparte ideeën op na. Dat is zoals sommigen van de NWO zich dat voor andere volkeren voorstellen, meen ik. Ze hebben er zelfs een boek over geschreven.
      Ook Herodotus de geschiedschrijver schreef ook al dat er volkeren waren die nogal ruim over de seks dachten en dat ook in de praktijk brachten, zou hij geschreven hebben.

      Maar als een volk zo wil leven, ze doen maar. Ik vrees echter dat die vrije seks toch bepaalde ‘beschaafde’ problemen gaat opleveren.

      Het punt van dit soort ideeën is dat de bedenkers ervan zélf niet zo doen. Dat laten ze over aan anderen. Fantasten. Ik vraag me wel eens af welke belangen ze hebben om anderen zulke flauwekul op de mouw te spelden? Want zelf doen ze niet zo! lol.

      1. @Raphael

       Er bestaat wel degelijk een Heilig Huwelijk en een Geheiligd huwelijk.

       Het Heilige Huwelijk is Die de 7e kamers( van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan) = De Tuin van Eden = Paradijs en Hemel onderling Hebben, een Geheiligd huwelijk is een huwelijk tussen mensen met Heiliging van Christus.

       “Ruim over seks denken”

       Iedere handelen en niet handelen is seksuele voortplanting. De kerk, staat heeft het bij voortplanting als enige over een geslachtsrelatie waarbij een kind verwekt wordt.
       Bij elke handeling en niet handelen is de inzet leven. Zonder leven kan een mens geen handeling doen en die een handeling wil doen geeft er van diens leven aan mee! Bv in een woord is een betekenis en die betekenis kan als enige een betekenis zijn als er leven in zit. Je kunt het ook zien: spreken maakt moe: een mens verliest leven door woorden met leven uit te spreken want het zijn vruchten van Goed en kwaad.
       Gezien in de 7e kamer van de ziel ( van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan) = De Tuin van Eden = Paradijs en Hemel in alles en overal en eeuwig God Eén en Al-Eén, God is Eén, Is, betekent dat iedereen met iedereen volmaakt één is en elke handelen en niet handelen altijd volmaakt individueel en gezamenlijk gedaan! Een menselijk kind wordt niet als enige door diens vader en moeder verwekt. De 7e kamer van het kind wordt door alle 7e kamers doorgegeven. De menselijke verwekking doet de hel en de wereld ook mee! het is een totale miskleun om te denken dat als enige de menselijke ouders van het kind, het kind verwekken! Hoezo zijn er erfzonden? Waar komen die vandaan en van wie?
       Het is niet zo simpel als biologen en de kerk denkt! Dat samenspel is vele malen genuanceerder en dieper en uitgebreider dan men voorhoudt en leert! Men houdt het zo simpel om van de schuld vraag weg te komen en daar legt men nog een dikke mistgordijn boven op door te leren dat geen mens God kan begrijpen, Die gaat boven elke menselijk denkt te boven. menselijk met kleine m, ja, Menselijk(Tuin van Eden) met Grote M, nee! Aan dit laatste wil noch kerk, noch wereldse wetenschap aan: Dat een Mens, met grote M, Godgelijk Weet.

       Ik wens dat het Heilig(zonder zonden) Huwelijk op aarde zou nageleefd worden: iedereen op aarde terug in de Tuin van Eden! Ik accepteer tijdelijk een Geheiligd huwelijk Die Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heiligt geduerende het leven op aarde! En Die is meer dan de rk kerk of welke andere christelijke kerk leert en voorhoudt!!!

 35. NASA zal tijdens de totale zonsverduistering op 8 april 2024 drie sondeerraketten lanceren om te bestuderen hoe de bovenste atmosfeer van de aarde wordt beïnvloed wanneer het zonlicht tijdelijk over een deel van de planeet dimt.

  Het project van het ruimteagentschap, Atmospheric Perturbations Around The Eclipse Path, zal onderzoeken hoe die daling van het zonlicht en de temperatuur de bovenste atmosfeer van de aarde beïnvloedt. APEP is vernoemd naar de slangengod uit de oude Egyptische mythologie, volgens NASA de aartsvijand van de zonnegod Ra.

  Wil je het nog duidelijker

  OBAMA CLONE OF AKHENATEN

  https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=9B226848FEC55357A1869B226848FEC55357A186&q=akhenaten obama clone&shtp=Gmail&shid=4ef5a2bd-026e-4494-81b0-081336ee4855&form=VDSHOT&shth=OVP.9XIaYydLqhRJQtvKTAaXewEsDh

 36. Wat ik nu toch lees is wel héél interessant, vind ik.

  Mijn hemel: het is alles aan elkaar gekoppeld, pedofilie, homofilie, perversiteit en chantage in de kerk!

  Het lijkt erop dat bijna alles in het leven geroepen is om de kerk te dwingen sommige mensen te dienen en wellicht wel om de kerk te vernietigen. Ze nemen daar blijkbaar rustig 100 jaar de tijd voor.

  Leidt bijvoorbeeld ‘niet-passenden’ op als geestelijken en 20 jaar later zijn die mensen volwassen spionnen en manipulatoren geworden en dan zijn ze ook nog eens ingewijd!

  Wat een ongelofelijke mensen zitten daar nu tussen. Mensen die daar helemaal niet thuishoren, maar vreemde schapen zijn, of beter gezegd; het zijn wolven in schaapskleren die wachten op het teken om hun destructieve gedrag en plannen uit te voeren. Maar leest u het zelf:
  https://www.unz.com/article/the-smoke-of-the-synagogue/

  Let op: u kunt ‘dutch’ kiezen in het vakje rechtsboven op de website van UNZ, zodat je u het artikel in het Nederlands kunt lezen! Het artikel verbindt tientallen draden met elkaar, denk ik. Maar het zit diep mensen! Heel diep. Er zal dan ook diep verwijderd moeten worden om de wonden te helpen helen.

  1. ‘The Unz Review’ is een Amerikaanse website en blog, opgericht en bewerkt door extreemrechtse activist en Holocaustontkenner Ron Unz. De website staat bekend om zijn publicatie van extreemrechtse, wit-nationalistische en antisemitische geschriften, evenals pro-Russische propaganda. Het presenteert controversiële perspectieven die grotendeels worden uitgesloten van de Amerikaanse reguliere media.
   Het staat uiteraard iedereen vrij om daar zijn mosterd te halen.

   1. Volgens mijn bescheiden mening, Raphaël, – die ik volgens ene Gadellaa niet kan hebben omdat ik niet in de Ene Absolute Waarheid voor Iedereen geloof – bestaat die Roomse Kerk nog wel degelijk, althans voorlopig nog. Jouw beelden tonen een mengelmoes aan interpretaties over wat nu wel een ketterij, of een doodzonde of een heiligschennis is. Vanuit het basisprincipe dat élke dialoog met een andersdenkende niet alleen gevaarlijk is, maar zelfs kerkelijk verboden. Tja.

    Kleine bedenking op stille zaterdag.
    Hebben de honderden schrijvers van de Bijbel, inclusief die van de Wet en de Profeten, Jezus Christus ooit ergens in de mond gelegd dat alleen de Traditie van de Rooms-Katholieke Kerk zoals die bestond tot 1962 tot in lengte van dagen – tot in de eeuwen der eeuwen – als Zijn enige juiste Kerk beschouwd kon worden?

    Om maar één klein voorbeeldje te geven: Het celibaat berust op het feit dat Jezus alleen maar mannen als apostelen ronselde. Dus vrouwen in het ambt kunnen niet. Nergens wordt melding gemaakt van het feit dat Jezus het vliegtuig nam, of nog even zijn mails nakeek. Verbiedt Jezus daarmee het vliegen en de moderne communicatiemiddelen?

    U schermt graag met een ‘open geest’, een rebels en out of the box durven denken, het zoeken naar het donkere en het diep verborgene om tot echt inzicht te komen. Daarbij is geen enkele complottheorie of satanisch gebeuren jou te gek, het zou allemaal wel eens kunnen. Maar een open dialoog verdragen tussen de verschillende gemeenschappen die allemaal in hun god geloven, ho maar! Dat is een brug te ver. Zoveel openheid van geest is blijkbaar onmogelijk.

    1. @Frank Dierickx,
     U trapt een deur in, die al zéér wijd openstaat:
     Dit is uitdrukkelijk geen forum voor diverse geloven: het is wél een katholiék forum.
     Men veronderstelt, dat iedereen die mee discussieert al R.K. gelovig IS of minstens wil WÓRDEN.

     Maar een open dialoog verdragen tussen de verschillende gemeenschappen die allemaal in hun god geloven, dat is ÉCHT een brug te ver.

     1. verbeterd:
      @Frank Dierickx,
      U trapt een deur in, die al zéér wijd openstaat:
      Dit is uitdrukkelijk geen forum voor diverse geloven: het is wél een katholiék forum.
      Men veronderstelt, dat iedereen die mee discussieert al R.K. gelovig IS of minstens wil WÓRDEN.

      Maar het voeren van een open dialoog tussen de verschillende gemeenschappen die allemaal in hun God geloven, dat is ÉCHT een brug te ver.

      1. Dat mensen die menen de Waarheid in pacht te hebben geen dialoog kunnen voeren is hier de laatste weken, maanden al tot in den treure bijzonder uitvoerig bewezen, meneer Derks. Dat hoeft u mij geen twee keer te zeggen.

       1. @Frank Dierickx,
        U bedoelt waarschijnlijk:
        Mensen die overtuigd R.K. gelovig zijn, (zéker in deze ongelovige tijd) zijn inderdaad overtuigd van hun geloof.

        @Frank Dierickx,
        Niét-gelovigen hebben al zóveel sites;
        Mogen gelovige mensen a.u.b. ÉÉN site hebben??? Of wilt U ook deze ene site het liefst van hun afpakken???

       2. @Frank

        een mens heeft De Volle Waarheid in Mede-Eigendom, want van een pachter of een dienaar of een knecht kan je niet verwachten dat die weet zoals de Mede-Eigenaar Weet.

        De Volle Waarheid Luistert Altijd Volmaakt Want Die Be-/Oordeelt Ook Omdat Het Om Recht en Gerecht, Onschuld en Schuld gaat!
        Noch Derks, noch u, noch Eric en vele anderen hier kunnen echt luisteren. U helemaal niet want die niet kan vinden kan ook geen echt dialoog en oor bij zichzelf noch bij andere vinden.

        1. Aanvulling

         ik schreef:

         een mens heeft De Volle Waarheid in Mede-Eigendom, want van een pachter of een dienaar of een knecht kan je niet verwachten dat die weet zoals de Mede-Eigenaar Weet.

         dat moet zijn:

         een mens heeft De Volle Waarheid in Mede-Eigendom, want van een pachter of een dienaar of een knecht kan je niet verwachten dat die weet zoals de Mede-Eigenaar Weet. Van een persoon die niet echt kan weten en weet kan men ook niet de verantwoordelijkheid van de zonde tegen de H.Geest in de schoenen schuiven/opleggen met een in alles en overal en eeuwige geldende verdoeming!

    2. @Frank

     “Volgens mijn bescheiden mening, Raphaël, – die ik volgens ene Gadellaa niet kan hebben omdat ik niet in de Ene Absolute Waarheid voor Iedereen geloof ”

     Als u ooit voor een rechter als aangeklaagde komt te staan dan hoopt u dat geldt: een mens is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en dat bewijs echte feiten zijn en dat u niet op een mening veroordeeld wordt!
     Uzelf schreef: een mens kan niet vinden. Daar u niet in alles en overal gezocht hebt is dat al een onbeschofte aanname want u ramt gelijk onschuldig, onschuld, en echte feiten de deur uit! U bent tenenemale niet bescheiden! u wilt wel gebruik maken van iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en echte feiten in de rechtszaal als u aangeklaagd wordt en er buiten mag men zwetsen zoals men wilt. Dat is hypocriet!
     Het zou een ethische norm horen te zijn dat een mens niet eerder spreekt dan Die De Volle Waarheid spreekt! Dan zijn we gelijk van gezwets/leugens af! Nu maakt iedereen die beweert dat de volle waarheid niet bestaat, en/of niet gevonden kan worden misbruik van iemand spreekt de waarheid tot het tegendeel is bewezen! Als men niet gelooft dat de volle waarheid bestaat, bestaat er ook geen recht en gerechtigheid, dan moet de zwakkere niet klagen als die door een sterkere/slimmere tot slaaf gemaakt wordt! En die een mening verkondigt door een sterkere/slimmer diens leven kwijt raakt! Geen Vol-Waarheid, geen Recht en Gerechtigheid, ook geen Recht op een vrije meningsuiting!

 37. zou heel goed in verband kunnen staan met paus Franciscus. Zou zijn dood op handen zijn en de ineenstorting van Rome?

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r7121475945518463681&th=18e8d2965ed1e157&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ92cMRGt_1d2MYDDS2inWZF4wIRoCpiB_wju88XpJm8tsEWfDo4GAt_QdJBVfwK0YKwbo0Oz9Bd5UMcsPD9akWHQxFxdFEgJSxsfq8P_7spVYs-8yPNIZi4jiI&disp=emb&realattid=ii_ludgo0eq0

  kun je deze foto laden ,ik hoop het wat een openbaringen op stille zaterdag

  NASA zal tijdens de totale zonsverduistering op 8 april 2024 drie sondeerraketten lanceren om te bestuderen hoe de bovenste atmosfeer van de aarde wordt beïnvloed wanneer het zonlicht tijdelijk over een deel van de planeet dimt.

  Het project van het ruimteagentschap, Atmospheric Perturbations Around The Eclipse Path, zal onderzoeken hoe die daling van het zonlicht en de temperatuur de bovenste atmosfeer van de aarde beïnvloedt. APEP is vernoemd naar de slangengod uit de oude Egyptische mythologie, volgens NASA de aartsvijand van de zonnegod Ra.

  Wil je het nog duidelijker

 38. Daar gaan we weer

  De katholieke kerk viert Maria-Boodschap of Annunciatie

  2024: Maandag 8 april

  aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria

  Nu de film

  Immaculate

  Veel film- en serieliefhebbers vragen zich af hoe ze de film Immaculate (2024) online kijken kunnen. Syndey Sweeney speelt de hoofdrol in een gloednieuwe horrorfilm. We zien hoe ze besluit het leven aan God te wijden, maar dan op wonderbaarlijke wijze zwanger raakt. Steeds meer angstaanjagende gebeurtenissen vinden plaats.

  HET MARITIEME CONCEPTIE! DE SLEUTEL, BRUG

  Ik kan het niet geloven zoveel ik zie

  maar de kerk is oorverdovend stil


  THE SECOND COMING = 924 & 154 MARITIME EVENT = 924 & 154

  https://www.youtube.com/live/yOm_weMv80I?si=3qrqWnLLmrAFxDEW

  Ongelofelijk

 39. de baas van de rederij hebben ze vermoord

  Amerikaanse miljardair (50) die op haar eigen landgoed verdronk in haar Tesla was onder invloed

  Angela Chao (4 maart 1973 – 11 februari 2024) was een Amerikaanse zakenvrouw die CEO was van de Foremost Group.

  Foremost Group chartert milieuvriendelijke schepen

  6 dagen voor dat de ramp gebeurde

 40. De tijd van v’o’or Vaticanum II komt niet meer terug hoewel sommigen dat wel zouden willen. Er zijn steeds meer parochies waar vrouwen voorgaan in de eucharistie, dopen en huwelijken inzegenen. En waar dit gebeurt zijn er veel kerkgangers die blij zijn dat zij hun geloof eigentijds kunnen beleven. Er zjn parochies waar dit al vijftien jaar gebeurt.

  1. @ rené,
   de Waarheid van Gods Woord is nooit verdwenen en ook ooit veranderd.
   Er bestaat niet zoiets als “een eigentijds geloof”.

   In de geschiedenis van het Volk van God, ook eerder in het Oude Testament, gebeurde het meermalen dat het grootste deel van het volk in de fout ging, dat verschilt weinig met heden. Maar het is gebleken dat God Zich in alle tijden een Kleine Rest voorbehoudt die nooit zullen afwijken van Gods Woord.

   Daarom kan u overal op aarde de Traditionele Katholieken vinden die samen de Kleine Rest vormen.
   Men hoeft slechts het Onveranderlijke Woord van God te respecteren, want Waarheid kan nooit veranderen. Dat is niet moeilijk te volbrengen, het is zelfs zielverheffend om dat te doen.

   1. @ Eric

    de Waarheid van Gods Woord is nooit verdwenen en ook ooit veranderd.

    Hoeveel weet u en uw traditionele kerk nu van de Volle Waarheid: de Waarheid van Gods Woord, nooit verdwenen en ooit veranderd is?
    1)U en uw kerk leert dat God boven elk begrip van mensenverstand gaat en mysterie is. u kan nog niet eens een wonder anders verklaren dan verklaard onverklaarbaar!
    2) U en uw kerk niet gelooft in Vol-Profeten
    3) u en uw kerk de meest heilige verzen in de Bijbel er uit raderen
    4) leert dat er geen groter geloof is dan blind geloven en geen grotere gehoorzaamheid an blind gehoorzamen is.

    Dan kan u ook niet echt weten Wie God Is!

    1. @Eric

     Laat ik eerst terugkomen op uw vraag: Waarom antwoord ik u??

     U en Dhr Derks zijn “geëmotioneerde christenen” En dat is goed bedoelt! U en Derks houden van hun kerk, zijn er mee begaan, en lijden zelf onder het verlies! en zijn ook begaan met het zieleheil van anderen dan hun eigen ziel…..

     Dat versta ik heel goed want hetzelfde geldt voor mij! En is het lovenswaardig dat u op mij reageert EN,

     U en Derks horen net als ik Goed Onderzoek te doen en blind hebben horen van is geen Getuigenis! men kan niet zomaar de Bijbel lezen en zeggen: HET IS ZO! men kan niet de leer en traditie blind gehoord hebben en zeggen: HET IS ZO!

     MEN MOET ZELF GAAN ZIEN OF HET ZO IS! U NOG ANDEREN NOCH IK KAN ONDE DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING UIT OM TE KUNNEN GETUIGEN!

     Niet terug naar uw plaatsing:

     het is Vol-Waar dat de Waarheid van Gods Woord is nooit verdwenen en Nooit is veranderd! Zo kan ik getuigen, u mag en kan geloven, zelf getuigen kan u niet! Daarvoor moet u naar Die ene Volmaakte Christusverschijning en uitvinden dat Die Woorden en God Zo BLIJKT te Zijn!, Als HET ZO IS KAN U ZO GETUIGEN!
     U kan ook niet zeggen: Henk Gadellaa en/of De Bijbel zegt zo want u zult naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan om uit te vinden op de Bijbel en ik Gods Betrouwbaar BLIJKEN!
     Daar vraag ik geen blind geloof aan mijn woorden, ik vraag liefdevol gepast “wantrouwend ” onderzoek zoals de Bijbel voorschrijft: Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning. en liefdevol gepast “wantrouwend”, betekent niet twijfelen, het betekent hetgeen de ander zegt voor Vol-Waar Te Laten Staan en Nederig, omdat men nog niet zelf weet en zelf kan getuigen, naar die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan om Christusgelijk=Godgelijk Te Zien Of hetgeen u dacht(leer en traditie) Vol-Waar is, of de mijne of een andere of hoeveel waar en hoeveel niet waar!

     ik zeg ook niet dat men niet diens gedachte op mag schrijven, ik zeg wees voorzichtig, controleer uw gedachte met Die ene Volmaakte Christusverschijning of schrijf: zoals ik het versta…., schrijft niet dat hetgeen u denkt De Volle Waarheid Is tenzij men Godgelijk Zeker Weet! en dat is niet bedoelt om dit forum tot zwijgen te krijgen, het is bedoelt dat men voorzichtig is met diens eigen ziel en met andere zielen die hier komen! U moet goed weten dat men over in alles en over alles verantwoording moet afleggen en Heer, Heer niet altijd zomaar helpt en men uit een benarde situatie komt

 41. We hebben te maken met een bovennatuurlijke vijand, ik kreeg bijna ontzag ,hoe vernuftig deze geesten werken, mensen maken geen schijn van kans !!!!!!!!!!!

  Bridge Over Troubled Water
  Written By: Paul Simon

  Bridge over Troubled Water is het vijfde en laatste studioalbum van het folkduo Simon & Garfunkel. Het werd op 26 januari 1970 uitgebracht door Columbia Records.

  01-26-1970 —– 03-26-2024

  650 maanden

  nu het liedje refrein

  Like a bridge over troubled water
  I will lay me down

  In gramatica 650

  alles is gepland ver vooruit ,de mensen maken geen schijn van kans ,het noodlot staat ineens voor je

 42. Nog een voorbeeld

  Het gebruik van lood in verf is in de Europese Unie sinds 1999 verboden

  O ze hebben het goed voor met ons

  Met wifi door muren heen kijken
  Radiografische techniek kan helpen om mensen op te sporen

  snap je

 43. @Henk Gadellaa,
  Nógmaals:
  Dit is uitdrukkelijk geen forum voor diverse geloven: het is wél een katholiék forum.
  Men veronderstelt, dat iedereen die mee discussieert al R.K. gelovig IS of minstens wil WÓRDEN.

  Van menige site zou U metéén en definitief(!) eraf gegooid zijn.

  1. @P.J.T. Derks

   U zegt het juist: katholiek forum!!! U zegt niet Rooms Katholiek forum want dan zou u en Eric hier ook niet mogen schrijven als volgeling van Lefebre.
   Christus was Joods en was Hemels (Goddelijk) Joods, die was in veel niet regilieus Joods naar de norm van de Joods kerk van die tijd.
   En waarover ik schrijf is Hemels(Goddelijk) Katholiek want ik verwijs naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning die men hoort te volgen! Die is meer en die is minder dan welke Christelijke kerk! Die kan je ook lezen in de Bijbel:

   John 16: 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.

   U behoort tot de mensen die aan blind orthodoxe inquisitie doen, degene die Jeanne D’Arc op de brandstapel zetten en aansteken: Nooit een echt Goed onderzoek en op voorbarige conclusie uw oordeel velt. Die als ze konden de Pastoor van Ars uit de kerk zetten, of als Benedictijn H.Benedictus probeerde te vergiftigen om hem weg te krijgen als abt! Of als Saulus christenen vervolgde en liet opsluiten!

   U moet zich kapot schamen! Juist mensen als u maken de kerk kapot met hun blinde orthodoxie want ze houden elke Vol-Profetie die niet in hun straatje past tegen!

   Ik heb niks tegen de manier hoe de Lefebre-achtige katholieken de H.Mis doen, ze moeten niet gaan leren en beleren omdat ze net als de R.k.Kerk een deels kromme kwaadaardige leer en traditie hebben!
   Het is precies zoals Christus zegt: Doe als de farizeeën leren, leeft niet als hun! En: Als u niet rechtvaardiger bent dan de farizeeën en schrigtgeleerden zult u het Koninkrijk Gods niet binnen gaan!

   Alle Christelijke kerken zijn niet rechtvaardiger dan de farizeeën en schriftgeleerderige van hun kerk, allemaal begaan ze de zonde van voorbarig oordelen in hun leer

    1. @Eric

     ik heb net een ander bericht geplaatst, lees die eerst eens! ik heb bewondering voor Lefebre om zijn gedrevenheid en diens lijden en zorg, hij is net als Saulus en geen Paulus en dan nog ook Paulus beging farizeïsche zonden als christen! Paulus was geen Elia, Mozes, henoch, en de ouders van die men de H.Maag Maria noemt! Was Petrus en Johannes ook niet al was Johannes erg dicht bij die 5!

     U heeft het over heiligen in de rk kerk, die hielden hun mond, bleven in de kerk en deden wonderen gedurende hun leven in overvloed, daar kan Lefebre nog heel wat van leren

     Dus lees eerst het andere bericht dan schrijf dan nog eens

     1. En ik bewonder ook dat Lefebre dien mond niet houdt, dan moet die het wel Christusgelijk Goed doen anders is die niet meer dan Luther en Calvijn, of de Anglicaanse kerk, of de oud katholieken en ga zo maar door in andere Christelijke kerken dan de rk

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.