Fiducia Supplicans leidt tot breuk met koptische orthodoxe Kerk

Het was te verwachten. Nadat Fiducia supplicans, de verklaring van het Vaticaan over de zegening van ‘irreguliere’ koppels, met inbegrip van koppels van hetzelfde geslacht, een nooit gezien protest heeft ontketend bij vele gelovige katholieken, maar ook en vooral bij vele bisschoppenconferenties in heel de wereld, Afrika in het bijzonder, is het nu de beurt aan onze orthodoxe broeders, om tegen deze totaal onaanvaardbare verklaring in het verweer te komen.

Personen kunnen gezegend, ongeacht hun manier van leven. De Kerk beschouwt hen als zondaars, voor wie die zegening een ommekeer kan betekenen. Koppels echter, wiens levenshouding in strijd is met de christelijke keer, zoals homoseksuele koppels en die daaraan niets willen veranderen, kunnen gewoon niet gezegend worden. Dat is simpelweg bedrog en degene die dergelijke zegeningen uitvoert is een bedrieger.

Fiducia supplicans wijkt af en is strijdig met het christelijk geloof, zoals het sinds zijn ontstaan gepredikt wordt.  Het dus ketters ( onze tegenstrevers zullen wel direct afkomen met de verschrikkelijke wijze waarop ‘ketters’ in vroegere tijden aangepakt werden…men vindt altijd wel een stok wanneer me een hond wil slaan…) en de Vlaamse en Duitse bisschoppen die het bejubelen zijn ketters.

Er was reeds de officiële afwijzing door de Grieks-katholieke Oekraïense Kerk en daarna de officiële verklaring van de katholieke bisschoppen van Rusland, Er was ook het opzienbarende manifest van de Russisch-orthodoxe Kerk, dat niet enkel de afzwakking van de zedelijke normen verwerpt, die Fiducia supplicans impliceert, maar ook alle kunstmatige pogingen om Fiducia supplicans goed te praten, tot brandhout herleidt.

Nu echter is een bom gebarsten: de orthodoxe koptische Kerk heeft een verklaring uitgegeven waarin zij de opschorting van de oecumenische relaties met Rome aankondigt. Zij heeft deze beslissing genomen tijdens een bijzondere vergadering in Alexandrië, voorgezeten door haar hoofd, paus Towadros 11.

Het perscommuniqué van 7 maart jl. luidt als volgt: ” Na beraadslaging met de broederkerken van de oosters orthodoxe familie, werd beslist de theologische dialoog met de katholieke Kerk op te schorten, de resultaten geboekt sinds het begin van de dialoog, twintig jaar geleden, te revalueren en nieuwe normen en methodes uit te werken om een eventuele dialoog verder te zetten.”

De beslissing van de orthodoxe kopten werd dus genomen na een uitgebreid beraad en is een krachtig getuigenis van wat er in de hele oosterse orthodoxe wereld leeft.

Dit is een persoonlijke kaakslag voor paus Franciscus. Een van de redenen waarom deze beslissing voor Bergoglio een waar fiasco is, berust op het feit dat deze paus meer gedaan heeft dan welke andere paus ook, om de relaties met de koptische christenen te bevorderen. De beslissing om de heiligverklaring van 21 Lybische martelaren door de koptische Kerk ook in de katholieke Kerk te erkennen was werkelijk historisch,  juist zoals de H.Mis ( Heilige liturgie volgens koptisch orthodoxe ritus) die paus Tawadros 11 opgedragen heeft in de aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen, toen hij een bezoek bracht aan Rome, dat als baanbrekend mag beschouwd worden.

Daarom is deze ommezwaai als gevolg van Fiducia supplicans zo dramatisch.

Paus Franciscus lijkt het probleem niet te willen onderkennen. Als volleerd narcist bekijkt hij alles door het prisma van zijn eigen persoon. Hij ziet de controverse als een soort referendum over zijn eigen pastorale voorkeuren en beslissingen, wat een vergissing is.

Zoals vele katholieken- met inbegrip van de Latijnse bisschoppen van een heel continent en heel de autocefale oosterse Kerk, heeft ook de koptisch orthodoxe Kerk Fiducia supplicans ervaren als een volledige breuk, niet enkel met de christelijke leer, maar ook met een natuurlijke en gezonde antropologie, in één woord met het gezond verstand.

Wat zijn de vruchten van dit pontificaat? Een geloof dat wankelt en in ijltempo verdwijnt, zeker in Vlaanderen. Katholieken, die weeskinderen van een Kerk geworden zijn, die hen verwerpt, chaos creëert en hen stenen voor brood geeft!

Auteur:Veroon ter Zee

108 commentaren op “Fiducia Supplicans leidt tot breuk met koptische orthodoxe Kerk

 1. Wie houdt van een goede paus en een natuurlijke en gezonde antropologie kan altijd terecht bij de
  Heilige Maagd Maria en Sint Athanasius in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.
  Voor de Nederlanders: Heilige Maagd Maria in Amsterdam, Sint Athanasius de Apostolische in Assen,
  Sint Markus in Den Haag, Aartsengel Michael & Sint Antonius in Eindhoven, Heilige Paulus van Thebe in Leeuwarden, Heilige Maagd Maria en St. Tawadros de Levant in Nijmegen en Mari Guirguis & Sint Demiana in Utrecht.
  Geen dank.

  Geen dank.

 2. “Paus Franciscus lijkt het probleem niet te willen onderkennen. Als volleerd narcist bekijkt hij alles door het prisma van zijn eigen persoon. Hij ziet de controverse als een soort referendum over zijn eigen pastorale voorkeuren en beslissingen, wat een vergissing is.”.

  Ik denk dat het anders is. De paus was en is juist gebaad bij schisma’s want zijn opdracht lijkt het katholieke geloof en de katholieke moraal en de katholieke geschiedenis van de mens op aarde te ondermijnen zodat de mensen hun morele, geschiedkundige basis kwijt zijn. En zonder geloof hoop en liefde is de aarde kil en koud.

  Het is naar mijn idee dus geen narcisme dat hem leidt, maar hij lijkt mij simpelweg de aan hem gegeven opdrachten uit te voeren.

  Wie werkelijk gelooft en weet dat hij onkwetsbaar is, is voor geen vijand bang, las ik. Integendeel zelfs. Die weet namelijk dat hij eeuwig leeft, juist door zijn moed. Zo ziet men ook wie werkelijk en niet gelooft. Die laatste zijn bang.

   1. Op minuut — 4:54 —————https://www.bitchute.com/video/jtjnUAT6h43K/

    è ora di finirla con queste sciocchezze, dico che è davvero molto semplice, quindi non sentitevi offeso, ma io sono l’uomo del peccato menzionato nella parola Bijel

    het is tijd om deze onzin te stoppen ,ik zeg dit is echt heel simpel ,zo voel je niet beledigd, maar ik ben de man van zonde die in de Bijbel woord genoemd

  1. @Raphael

   En…….? Ben jij opgegaan naar die Ene Volmaakte Christusverschijnijng? ben jij in de Tuin van Eden geweest? Hoeveel weet jij van de erfzonde af? Waar en hoe die zich manifesteert? Hoeveel weet jij echt van hoe de mens in de Tuin van Eden, was?

   Dit is een Katholiek forum en niet oordelen tot men de hele volle waarheid kent en juist kan oordelen is hier bij heel velen hier ver te zoeken! I.a.w velen zijn hier schriftgeleerden en farizeeërs!

   En jij wilt daar aan mee doen?

 3. De gecoördineerde machinaties tegen de christelijke moraal in het Vaticaan zijn onderdeel van de oude Sovjet-ondermijningsstrategie tegen het Westen. De discipels van Lenin zijn sinds het Perestroika-bedrog blijven doorwerken ter afbraak van de westerse bevolking; een paus onder controle van de cryptocratische krachten voert die ondermijningsstrategie uit op het gebied van religie en moraal.

  De afbraak van het Westen geschiedt in het kader van de door de satan gewilde translatio imperii oostwaarts ter kroning in Jerusalem van een Judeeër die de Troon van David, die de Troon van Jezus op aarde is, zal usurperen.

  Door het verspreiden van immoraliteit wordt een mens mentaal verzwakt; hij gedraagt zich impulsief, zelf-saboterend en dom en houdt niet de wacht op de verdedigingsmuren van de burcht van zijn volk; de subversieve agenten willen dat westerlingen zo zijn. Ondertussen worden westerse landen verder uitverkocht aan BRICS; de infrastructuur van de “Vierde Industriële Revolutie” die wordt gebouwd wordt in de handen gelegd van de CCP in China. Zie het recent gebeuren met Van Hool hier in Vlaanderen; bedrijven hier gaan ten gronde terwijl het bouwen van elektrische bussen voor De Lijn aan Chinese communisten gegeven wordt. Dat is het werk van saboteurs en verraders van eigen volk die vreemde machten dienen.

  1. @Waramund

   “Door het verspreiden van immoraliteit wordt een mens mentaal verzwakt;”

   en hoe weet een mens of die moreel of immoreel denkt/handelt?

   Door op te gaan naar die ene Volmaakte Christusverschijning want dan is alles openbaar!: 1Korinthe 4;1-5

   Maar ja, echt moraal is te ver voor u

 4. Op E.J.Bron

  De komst van de Mahdi
  Geplaatst op 15 maart 2024 door E.J. Bron

  De volgende Ramadan (Einde) valt op dinsdag 9 april 2024. Dat is over 24 dagen.

  Misschien valt het kwartje hier

  https://www.bitchute.com/video/StvkeWVqaFFh/

  De film “Leave the world Behind” is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2020 (22 = RESET Code + Tav/Mark/Tau) van auteur Rumaan (“Pomegranate”) Alan (“World/Wisdom”). Er wordt gezegd dat de appel waar Eva een hap van nam eigenlijk een granaatappel zou kunnen zijn en dat het zaad bestaat uit de demonen/legioenen – de afstamming van Kaïn

  https://www.bitchute.com/video/StvkeWVqaFFh/

 5. Film kijken

  leave the world behind

  het meest verontrustende was het T-shirt dat de oudere zoon droeg. Er stond een gezicht van Obama op, met het woord “OBEY” eronder…zijn zus droeg een t-shirt met het NASA-logo erop.
  Dus Obama zegt dat je NASA moet GEHOORZAMEN? misschien is het volgende grote ding de nep-invasie van buitenaardse wezens, en neemt NASA het over om iedereen te ‘beschermen’ en ervoor te zorgen dat ‘iedereen veilig is’ …

  De ‘doodkomeet’ passeert menselijke populaties, eerst in Newfoundland, Canada. Op precies dezelfde locatie eindigt de laatste derde totale zonsverduistering in de VS op 8 april 2024

  Von Braun “The Last Card” IS VALSE BUITENAARDSE INVASIE Illuminati ontmaskerd

  https://youtu.be/G-FKq_1Lr4s?si=jfL0zexP95Iyfg5J

  1. Dat valt me nou tegen generaal sergeant

   Deze man is zo aan touwtjes, een een totale pop

   Mijn haren zijn ,iets met mussen

 6. Ik neem het niet op voor dit monster ,hij kust de voeten van

  In Duitse asielcentra worden 40.000 christenen belaagd en aangevallen door moslimvluchtelingen en veiligheidspersoneel. Dat meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.

  Paus Franciscus werd gekozen op 3/13/13, er zijn 313 in KJV Schrift; de laatste ! is de 7e en laatste Trompet/3e Woe! Sjiieten geloven dat als er 313 oprechte gelovigen zijn, al Mahdi zal terugkeren. De dag viel ook samen met Rode Vaarzen Dag; een geschikte smetteloze rode vaars wacht naar verluidt om geofferd te worden voor de Hoeksteen van de 3e Tempel die de Gruwel der Verwoesting en Satans Zetel zal bevatten (Openbaring 2:13

  https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=nl#search/pope+obama/KtbxLvhCDXwXRpKrmqgnMNhltMBTZDWwQB

   1. Nee toch!?! Hier op dit Katholiek Forum? Een vervalste video? Hemeltje, waar gaat het met de wereld toch naar toe!

   1. @Frank Dierickx,
    Wat bent U ’n zieligerd: U kon het blijkbaar niet laten om @Edwin Vissers op te hitsen.

    @Frank Dierickx, U bent méér kinds (= op een kinderlijke manier kinderachtig) dan ik al dacht.

   2. @Frank Dierickx,
    Wat bent U ’n zieligerd: U kon het blijkbaar niet laten om @Edwin Vissers op te hitsen.

    @Frank Dierickx, U bent méér kinds (= op een kinderlijke manier kinderachtig) dan ik al dacht.

 7. Gelukkig heb ik gezien dat de dieren wel weten hoe laat het is

  Mensen zijn gewoon Darwin apen geworden,–evolutie

  De dieren die rampen detecteren

  In 2004 decimeerde een tsunami, veroorzaakt door een onderzeese aardbeving met een kracht van 9,1 op de schaal van Richter, voor de kust van Indonesië de kustgemeenschappen rond de Indische Oceaan, waarbij minstens 225.000 mensen in een tiental landen om het leven kwamen. Het enorme dodental werd gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat veel gemeenschappen geen waarschuwing ontvingen.

  “Overlevenden meldden ook dat ze dieren, zoals koeien, geiten, katten en vogels, opzettelijk landinwaarts hadden zien trekken kort na de aardbeving en voordat de tsunami kwam”, zegt Irina Rafliana, voorheen onderdeel van een adviesgroep voor de Internationale Strategie voor Rampenrisico’s van de Verenigde Naties. (UNISDR) en nu onderzoeker bij het Duitse Ontwikkelingsinstituut in Bonn. “Veel van degenen die het overleefden, renden met deze dieren mee of onmiddellijk erna.”

  Hier een getuige van wat er gaande is

  https://youtu.be/mELxmF-QVE4?si=1-7kd7ineAcgWMgc

  OpMinuut 17:25

  Dit was mijn afscheid cadeau

  En ik kan bewijzen dat muizen naar de hemel gaan

  ziel uit muis orb

  Kijk goed Darwin

  https://youtu.be/IBSeWC0Nq_I?si=2jJ5jV1Oyv2MHY77

  Op minuut 6:15

 8. Vaticaan reinigt altaar Sint-Pieter na bezoedeling door naakte man

  vrouwelijk voortplanting orgaan

  Op minuut 21:10

  https://odysee.com/@CoryBarbee:8/FIRST-1-3-OF-DVD:a?r=ASfCQQYLC97BW2hpP7f2g3iWGhiBhf9e

  Op minuut 7:23

  https://odysee.com/@SkyDomeAtlantis:4/trim.B324243C-413D-4EBF-9277-9C523F39EB58:7?r=ASfCQQYLC97BW2hpP7f2g3iWGhiBhf9e

  Gateway Arch

  Ik ben te begaafd om te stoppende heer wil dat ik doorga tot het einde

  Alle eer aan God en Jezus

 9. Alles loopt naar zijn einde en niet dat de aarde gaat vergaan verre van.
  We gaan naar volledige nieuwe periode, dat oude zal verdwijnen.
  Er is nu al sinds 1 juli 23 tot 1 juli 24 een grote opkuis bezig op aarde, ter voorbereiding van Nieuwe dat gaat komen.
  Een het oude is opgekuist. Kan het nieuwe van start gaan.
  Wij zijn zijn kleintjes waar Hij zoveel van houd en nooit aanvaarden dat slechte zaken gebeuren met zijn kinderen.
  Daarom is die grote kuis vab de aarde zo broodnodig.
  Zonder die grote kuis kan het Nieuwe het Eeuwige Altijd Durende Nooit van start gaan.
  Hij is 2,399 jaar geleden aan het kruis willen sterven, om al de zonden van de mensheid op zich te willen nemen.
  Vandaag wordt alles in gereedheid gebracht om dat van start te kunnen laten gaan.
  Kunnen wij daar iets aan doen, ja door in hem RotsVast te geloven en dat wij zijn liefde voor ons erkenen en omarmen en zal hem gekukkig maken.
  Hij is de Vrede&Liefde Gods waar wij allemaal naar smachten, Bid Bid Bid Heel Veel Het zal Ons Helpen.
  Te verkrijgen wat Hij eens beloofde, het Paradijs en het Zeuwige Leven voor Minsten 1,000 jaar.
  Dan komt de 2de Opstanding van onze voorouders, zei eveneens GEKIJK HIJ UIT DE DOOD OPSTAAN / OVERWINNEN.
  Als dat zal gebeuren en zal ook gebeuren is de CIRCEL ROND EN ZITTEN WIJ VOLLEDIG IN HET EEUWIGE LEVEN DIE HIJ ONS BELOOFDE.
  😇🥰🗝🇮🇱🙏🙏🙏
  ISRAËL ZAL DAN MET 2/3 GROTER WORDEN EN ZULLEN GEEN ANDER GELOOF BESTAAN DAN JOODS/ CHRISTELIJK.
  SJALOM.

  1. @Jacob de Meersere Soeverein,
   U kunt niet rekenen + U kunt niet tellen.
   Onze jaartelling begint in principe op de geboortedag van Jezus Christus.
   In de middeleeuwen is een monnik die geboortedag gaan berekenen,
   Daarbij komt, dat die monnik zich ’n tien jaar vergist heeft bij de bepaling van de geboortedag van Jezus Christus.
   Feitelijk is nu het jaar 2034.

   Overigens: de Chinezen hebben een éigen jaartelling. Zie daartoe de site:
   https://historianet.nl/maatschappij/gebruiken/chinees-nieuwjaar-is-een-marathonfeest-voor-miljarden

   1. Nu ga ik echt in grijpen

    Ik kan het niet geloven ,menner Derks mij te verslaan

    Hier kom ik op terug Derks ,koest in de mand .

 10. Tja, daar is nog het juiste geloof integenstelling tot bij Bergoglio. Die overigens niet rechtsgeldig gekozen is en dus NIET de paus gelukkig

  1. Inderdaad Bergoglio is niet rechtsgeldig verkozen.
   De Ware levende wettig verkozen Paus-Papa Benedictus de XVI, zou nog kunnen leven hebben.
   Hadden de opdrachtgever en zijn schijnheilige Van Ganswein Paus-Papa niet dat dodelijk spuitje gegeven.
   Van Ganswein ging verder en zei Paus-Papa Benedictus de XVI, het volgende.
   “ Nu is de Comedie voorbij.” en ging buiten dat niet moest aanzien wat hij gedaan had.
   De laatste ware levende Paus-Papa om het leven gebracht.
   Dat betekend voor ware levende God, dat Bergoglio & Van Ganswein samen zijn GEËXCOMMUNICEERD .
   Het doek is gevallen over het Vaticaan en gelijk Heer Jezus het steeds juist weet uit te drukken.
   “ OJA HET VATICAAN ZIJ HEER JEZUS IS EEN ROVERSHOL GEWORDEN.”
   Nog even zal de ATICHRIST komen + – 2,3 Jaar en hij ontmaskerd worden als de zoon van satan her beest.
   Kijk hem nooit in de ogen, hij zal uw ziel stelen voor zijn vader satan het beest.

 11. En nou ben ik het zat

  Het einde is gekomen
  7 Het woord van de Heer kwam tot mij: 2 ‘Mensenkind, dit zegt de Soevereine Heer tegen het land Israël:

  “‘Het einde! Het einde is gekomen
  op de vier hoeken van het land!
  3Het einde is nu nabij,
  en ik zal mijn woede op jou loslaten.
  Ik zal je beoordelen op basis van je gedrag
  en u vergelden voor al uw verfoeilijke praktijken.
  4 Ik zal niet met medelijden naar je kijken;
  Ik zal je niet sparen.
  Ik zal je zeker belonen voor je gedrag
  en voor de verfoeilijke praktijken onder jullie.

  ‘‘Dan zul je weten dat Ik de Heer ben.’

  5 “Dit zegt de Soevereine Heer:

  “‘Ramp! Een ongehoorde ramp!
  Kijk, het komt!
  6 Het einde is gekomen!
  Het einde is gekomen!
  Het heeft zichzelf tegen je opgehitst.
  Kijk, het komt!
  7 Het noodlot is over je gekomen,
  op u die in het land woont.
  De tijd is gekomen! De dag is nabij!
  Er is paniek, geen vreugde, op de bergen.
  8 Ik sta op het punt mijn toorn over u uit te storten
  en mijn woede tegen jou besteden.
  Ik zal je beoordelen op basis van je gedrag
  en u vergelden voor al uw verfoeilijke praktijken.
  9 Ik zal niet met medelijden naar je kijken;
  Ik zal je niet sparen.
  Ik zal je vergelden voor je gedrag
  en voor de verfoeilijke praktijken onder jullie.

  ‘Dan zul je weten dat Ik, de Heer, het ben die je slaat.

  10 ‘‘Zie, de dag!
  Kijk, het komt!
  Het onheil is losgebarsten,
  de hengel is uitgebloeid,
  de arrogantie is tot bloei gekomen!
  11 Er is geweld ontstaan,[b]
  een roede om de goddelozen te straffen.
  Geen van de mensen zal overblijven,
  niemand van die menigte –
  niets van hun rijkdom,
  niets van waarde.
  12 Het is tijd!
  De dag is aangebroken!
  Laat de koper zich niet verheugen
  noch de verkoper treurt,
  want mijn toorn rust op de hele menigte.
  13 De verkoper zal niet herstellen
  het onroerend goed dat werd verkocht –
  zolang koper en verkoper leven.
  Voor de visie met betrekking tot de hele menigte
  zal niet worden teruggedraaid.
  Vanwege hun zonden, niet één van hen
  zullen hun leven behouden.

  14 ‘Ze hebben op de trompet geblazen,
  zij hebben alles gereed gemaakt,
  maar niemand zal de strijd aangaan,
  want mijn toorn rust op de hele menigte.
  15 Buiten is het zwaard;
  binnen zijn pest en hongersnood.
  Die in het land
  zal sterven door het zwaard;
  die in de stad
  zal worden verslonden door hongersnood en pest.
  16 De voortvluchtigen die ontsnappen
  zal naar de bergen vluchten.
  Als duiven van de valleien,
  ze zullen allemaal kreunen,
  ieder voor zijn eigen zonden.
  17 Elke hand zal slap worden;
  elk been zal nat zijn van de urine.
  18 Ze zullen een zak aantrekken
  en met angst bekleed worden.
  Ieder gezicht zal bedekt zijn met schaamte,
  en elk hoofd zal geschoren worden.

  19 ‘Zij zullen hun zilver op straat gooien,
  en hun goud zal als iets onreins worden behandeld.
  Hun zilver en goud
  zal ze niet kunnen leveren
  op de dag van de toorn van de Heer.
  Het zal hun honger niet stillen
  of hun magen vullen,
  want het heeft hen tot zonde doen struikelen.
  20 Ze waren trots op hun prachtige sieraden
  en gebruikten het om hun verfoeilijke afgoden te maken.
  Ze maakten er gemene beelden van;
  daarom zal Ik het voor hen onrein maken.
  21 Ik zal hun bezittingen als buit aan buitenlanders geven
  en als buit voor de goddelozen van de aarde,
  wie zal het verontreinigen.
  22 Ik zal mijn gezicht van de mensen afwenden,
  en rovers zullen de plaats die ik koester ontheiligen.
  Zij zullen het invoeren
  en zal het verontreinigen.

  23 “‘Maak kettingen klaar!
  Want het land is vol bloedvergieten,
  en de stad is vol geweld.
  24 Ik zal de slechtste naties brengen
  bezit te nemen van hun huizen.
  Ik zal een einde maken aan de trots van de machtigen,
  en hun heiligdommen zullen worden ontheiligd.
  25 Als er angst komt,
  zij zullen tevergeefs vrede zoeken.
  26 Er zal rampspoed op rampspoed volgen,
  en gerucht op gerucht.
  Ze zullen op zoek gaan naar een visioen van de profeet,
  het priesterlijk onderricht in de wet zal ophouden,
  er zal een einde komen aan de raad van de oudsten.
  27 De koning zal rouwen,
  de prins zal met wanhoop bekleed zijn,
  en de handen van de mensen van het land zullen beven.
  Ik zal hen behandelen overeenkomstig hun gedrag,
  en volgens hun eigen maatstaven zal ik ze beoordelen.

  ‘‘Dan zullen ze weten dat Ik de Heer ben.’’

  1. @Edwin Vissers,
   Jesaja 54:8:
   In een moment van toorn keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af, maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HERE, uw verlosser.

  1. @Edwin Vissers,
   Joden hoeven niet van mij te houden.
   Intussen laat U mij weten NIÉTS van mij te willen weten. Daarom mijn vraag aan U: Waarom antwoordt U mij nog?

   1. Heer Derks we komen binnenkort allemaal bij elkaar

    P.J.T. Derks

    Jacob de Medrdere Soeverein

    Waramund

    Raphaël

    Eric Boelen

    Peter vH

    Henk Gadellaa

    daar heb ik een exorcist op afgestuurd

    er zijn er nog meer maar ik ben moe

    Frank Dierickx

       1. Prachtig ,die zijn toch al aanwezig

        Voorzienigheid Gods of Goddelijke voorzienigheid

        Ik ga alles regelen adressen en tijden regelen ,we moeten ook naar België, dat is momenteel gevaarlijk want Eric is boos

        1. Edwin,
         je bent niet de kwaadste Nederlander en ik ben niet boos, probeer de niet-christelijke dingen uit je reacties te houden en beperk je zo mogelijk tot de kern zonder die zeer lange pagina’s.

       2. P.J.T. Derks schreef:
        17 maart 2024 om 19:12

        @Frank Dierickx,
        Wat bent U ’n zieligerd: U kon het blijkbaar niet laten om @Edwin Vissers op te hitsen.

        1. Mag ik ook de chauffeur zijn

         Piloot GermanWings pleegt zelfmoord en neemt passagiers mee. Op 24 maart, even voor 11.00 uur, verdwijnt een toestel van de Duitse prijsvechter GermanWings

    1. “daar heb ik een exorcist op afgestuurd”

     Eén die vele male schrijf dat die weg gaat en blijft schrijven heeft er zelf één nodig!

 12. Wees toch nederig en voor alle duidelijkheid ben ik nietsen wil ik niets zijn.
  Wat wij moeten weten en aanvaarden dat God Oppermachtig is en niet wij.
  Laten wij ons klein houden dat beter dan u zelf op te blazen als kikvors en help u niet vooruit.
  Zie naar Jozef Ratzinger die wist dat ging vermoord worden.
  Hoe rustig hij bleef en totaal zweeg jegens zijn moordenaars.
  Ratzinger komt terug en zal ook terug leven , dat kunnen helaas niet zeggen van Bergoglio & Van Ganswein de twee moordenaars van Ratzinger.
  Daar weten wij nu al dat zei het eeuwige leven niet zullen hebben en voor eeuwig verloren gaan richting •••, om nooit meer terug te komen.
  De eeuwige verdoemenis dat inmaans breed pat heeft.
  Dat de Goede God Heer Jezus is snal padje en zo moelijk bereikbaarheid.

  Waarom omdat wij het moeten verdienen en is de moeilijkheids graad die weinigen willen zien.

  Doe gelijk ik wees steeds nederig kalm zoals Heer Jezus in de woestijn Lucfer zag en lucifer Heer Jezus zei,
  “ Kniel Voor mij is zal u alle landen van de wereld geven.”
  En Heer Jezus keek en stapte verder zonder iets te zeggen.
  Hoe dom ben dan wel, wetende dat God Heer Jezus al het Gehele Universum heeft.
  Een arbeiderin een fabriek gaat ook niet zeggen tegen zijn baas kniel?.
  Dit wil u allen zeggen kom tot besef aub

  1. @Jacob…..

   “Wees toch nederig en voor alle duidelijkheid ben ik nietsen wil ik niets zijn.”

   Dan houdt u zich er aan en doe niet dat u een ander kan leren en beleren!

 13. BEKENTENISTIJD: De oorverdovende stilte van de kerk in het aangezicht van het kwaad – De Schriften zijn duidelijk over degenen die belijden, belijden, verkondigen, verklaren en standvastig zijn voor de zaak van Jezus versus degenen die dat niet doen.

  Aartsbisschop Viganò: ‘De globalistische kliek wil het koninkrijk van de Antichrist op aarde vestigen’

  Dat zeg ik al twintig jaar

  verder heb ik zoveel mogelijk gewaarschuwd

  bewijs

  Edwin Vissers
  wo 26 feb 2020, 13:02

  Remedie tegen een dodelijke plaag aangereikt door de gestigmatiseerde Marie-Julie Jahenny die uitsluitend over de eindtijd heeft geprofeteerd:
  « De enige remedie om jezelf te beschermen (als al het andere het laat afweten) is om een heel klein stukje papier in te slikken waarop geschreven staat: “O Jezus, Overwinnaar van de dood, red ons! O Crux ave, Spes unica!” » (27 mei 1880)

  Maar er was helemaal geen dodelijke plaag

  allemaal ingeënt

  Goj

  Een goj is een niet-jood. Gods belofte aan Abraham was hem tot leider van een grote goj te maken.

  verschil is dat ik het kan laten zien

 14. Breaking news

  Voormalig president Barack Obama ontmoet de Belgische koninklijke familie

  Volgens de Brussels Times reisde Obama naar België voor een lezing – getiteld “An Evening With President Barack Obama” – in Puurs-Saint-Amand, Antwerpen. De lezing maakt deel uit van het technologiefestival Supernova, georganiseerd door Flanders Technology and Innovation (FTI). Het evenement, dat gisteravond plaatsvond, was “een gematigd gesprek over de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en zijn visie op de toekomst.”

  Gloeiende

  ‘Supernova

  “Middernacht” – De kosmische klok – de middernachtroep (Matteüs 25:6) – Het middernachtuur. 12 = 24:00 oftewel 00:00 oftewel 88 “Buiten tijd.” De 24-uursklok eindigt technisch gezien om 23:59 voordat deze de 00:00 bereikt, dus 00:00 is 24. (“2024”) De reset.

  Volgens verschillende astronomen en wetenschappers. Er zou een einde komen aan Betelgeuse in het sterrenbeeld Orion.
  Het staat op het punt een supernova te worden (zichtbaar op aarde).
  Dit suggereert dat de ster momenteel de resterende fasen van zijn bestaan doormaakt en op elk moment kan exploderen.
  🛑 LAATSTE DAGEN 🛑 NU GEBEURD! Wetenschappers zijn zich er niet van bewust dat ze profetische tekenen hebben ontdekt!

  Lees en begrijp de diepere betekenis van deze tekens in Amos 5:8; Baan 9:9
  en Job 38:31-32

 15. Ik zie de hele dag die Obama maar overall op verschijnen ,wat een rot leven heb ik

  Die gevallen engelen hebben een IQ van 9000 duizend dus ik het is niet makkelijk .

  KIJK. Opnieuw mysterieuze monoliet ontdekt, deze keer op een heuvel in Wales

  KIJK. Ook België kon niet ontbreken: bij ons verscheen de monoliet op een aardappelveld in Baasrode

  De mysterieuze stalen paal is drie meter lang en niemand lijkt te weten hoe het ding daar is terechtgekomen.

  De stalen monoliet (superman – “man van staal”).
  Ipg2-video – Obama’s schoen met ‘stalen’ neus van Apple. Obama bezoekt “10 Downing Street” (geen toeval). “10ft” stalen monoliet. “10/X markeert de plek”-eclips van 8 april, spiegel van Obama’s verjaardag op 4 augustus.

  De Steel-monoliet werd gespot in “Hay-on-Ye” in Wales. (“Rode draak”) – hooi-op-wye = omheind gebied (“een muur”). Ik merkte op dat het gebied dicht bij een bedrijf ligt met de naam “monolith brick and stone” (op het gebouw staat de naam TAYNA-batterijen en het staat bekend als Phoenix House!). Het bedrijf zat ingeklemd tussen de gebieden; Sint-Joris en Sint-Asaf. “George en de draak” + Asaph-verbindingen?

  Asaf was een prominente Levitische zanger en ziener aan het hof van David en was de zoon van Berakja uit de stam Levi. (1Kr 6:39, 1Kr 15:17, 1Kr 15:19; 1Kr 16:4-7; 2Kr 29:30). Hij is de voorvader van de Zonen van Asaf, een van de grote familiegilden van tempelmuzikanten.

  En Asaf gaf enkele zeer droevige en zondige dingen over zichzelf toe. Hij gaf toe dat hij jaloers was op degenen die geen berouw tonen. Er was een diepe ontevredenheid in zijn hart. Hij zag wat hij niet had, hij zag wat de onberouwvolle mensen hadden, en zijn hart was gevuld met verlangen, hebzucht en jaloezie.
  Asaf, die Psalm 73 schreef, bekent dat het zien van voorspoed onder slechte mensen hem bitterheid en afgunst bracht. Dat zorgde er bijna voor dat hij het vertrouwen in God verloor. Zorgvuldig nadenken over God en Zijn eeuwige waarheid leidde Asaf tot een sterker geloof.
  Asaf betekent ‘een verzamelaar van mensen’. Het is een zeldzame naam die een warme en gastvrije ziel aanspreekt, geïnspireerd door de bijbelse muzikale leider. God ving Asaf op en stopte het struikelen van zijn voeten en het wegglijden van zijn stappen. Asaf verliet God. Maar God verliet Asaf niet. En dus herinnerde Asaf zich en geloofde dat oordeel en gerechtigheid komen voor degenen die zich niet bekeren van hun zonden en niet in Christus geloven.
  @0:31 – de naam “WHEE” viel mij op. Ik heb dit artikel gevonden over de naam/het woord “Whee”?

  https://english.stackexchange.com/questions/528527/origin-of-the-word-whee

  Nog een Welshe connectie tussen “Vaughan (Little) Getthing” en Obama + Kamala Harris-codering? Je zult zien wat ik bedoel als je de onderstaande link ziet:

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vaughan_Gething

  De monolieten zien eruit alsof ze Saturnus, frequentie en mobiele telefoons vertegenwoordigen.

  21/8 is de 233e dag, de 234e in 2024… 234/432Hz.
  Ik heb gehoord dat de Monoliet op zondag 10 maart is gevonden. Of het nu op de 9e of 10e verscheen, koppelt het nog steeds aan 21/8. Dat geldt ook voor de nieuwsberichten van 3/11 erover.
  Van 9/09 de 69e dag (69 sluitsteen?) tot 21/08/24 is de 234e 23w 4d… Van 10/03 tot 21/8 is het 23w 3d of 23w 4d einddag incl… Uit de nieuwsartikelen eerst op 3/11 tot 8/21 is 23w 3d met einddag incl… 233s & 234s… 21 augustus.

  De Saturnus-, satelliet-, frequentie- en telefoonverbinding is vrijwel altijd aanwezig. Het staat in de Prodigys “Out Of Space” muziekvideo Gentle Wise die hier ooit is gelinkt.
  In Kubriks monolietscène hebben ze last van een frequentieaanval.
  iPhone heeft zelfs deze oude advertentie…

  Ik heb nog veel meer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 16. Het A.I. — de kunstmatige namaak intelligentie — zal verder worden ontwikkeld door een soort wetenschap-priesters en het zal velen in duisternis ketenen. Hitler had het niet beter gekund met zijn suggesties over de supermens van de evolutie.
  De ‘moderne’ bisschoppen zijn er al lang en breed voor gevallen en men kan niet verwachten dat zij de moed zouden vinden om de duivelse ‘wetenschappers’ tegen te spreken.
  Vat2 was het ambtelijke keerpunt.

  M.a.w. wie nog respect wil opbrengen voor de waarheid plaatst zichzelf onder vervolging.
  Waarheid en wijsheid verbergen zich niet, zij zijn altijd vrij toegankelijk voor iedereen.

  1. @Eric

   Dat een A.I. zich zo kan ontwikkelen is de schuld van blinde orthodoxe elite gelovigen! Want zij houden Volmaakte Profetie tegen! En u kan zich daar onder hen rekenen want ook u vertrapt 1Korinthe 4;1-5: Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven op aarde, waarbij alles openbaar is, en erger, u vertrapt ook dat een men Ongeheiligd Volmaakt Godgelijk kan liefhebben zie John 13 en Joh 15: Het Liefdegebod!

   Net zoals zovelen hier!

   1. Henk,
    u vergeet dat God ons allen beproeft.
    Het is God Zelf die ons tot heiliging wil leiden, naargelang wij Hem wensen te gehoorzamen, want heiliging is altijd het werk van God. Wie niet tot gehoorzaamheid wil komen ondergaat steeds zwaardere beproevingen, en dit gaat traag maar zeker in stappen met bij iedere stap voldoende tijd om tot inzicht te komen.

    1. @Eric

     U bent een leugenaar, God beproeft niet! Wij worden beproefd door Satan omdat wij hem het Recht geven dat te doen! Doe volmaakt handeld mag niet beproefd worden tenzij die voor een ander overneemt!

     U weet geen bal van De Wet en de Profeten en daarmee ook niet van God!

     Staat er niet geschreven:

     22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.1 Sam 15

     en:

     7 Als gij het goede doet, is er opgewektheid; maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven?’ Gen 4

     Christus werd niet beproefd door Satan om Hem, Christus werd beproefd omdat die voor andere de beproeving over nam opdat zij gered zouden zijn! En die beproeving van Christus is niet zoals u leest! Dacht u dat Satan niet weet dat Christus hem een Antwoord zou geven die hem Ontrecht? U leest een woorden slacht zoals in een gerecht in de Bijbel, die niet eens Vol In Het Echt Heeft Plaatsgevonden want Satan noch Christus spreken worden van deze wereld! Want dat zijn vruchten van Goed en kwaad, en Satan vernietigd elk Goed TOTAAL, daar blijft niet een weinig over om een taal van deze wereld te kunnen maken en Christus maakt geen vuile compromissen! U kan niet eens de Bijbel Lezen Zoals Het Hoort! U weet niks van de Taal in het Godsgericht, In de Hemel, In de Tuin van Eden en het Vagevuur en de hel

     U weet echt helemaal niks van De Wet en de Profeten, helemaal niks van Gods recht en Gerechtigheid!
     U weet helemaal niks van beproeving en hoe slimmen hun schuld en beproeving afschuiven op kleinen! Wee u!

    2. Joker die u bent met uw voldoende tijd!

     Ja een mens krijgt voldoende tijd en u moet eens zien hoevelen opspringen als ze op het sterfbed of een blauwe brief met een doodsoordeel er op en bidden en smeken om meer tijd! Kan u nu direct voor Gods Aangezicht Staan? NEE want u kan niet eens een Volmaakte Christusverschijning Verkrijgen dan kan u ook niet direct Voor Gods Aangezicht Staan!

     U weet geen bal van TIJD Naar Gods Maat! En Hoe God TIJD Geeft opdat u van uw dwaasheid wegkomt, hoeveel kleinen voor u sterven en voor u TIJD WINNEN!

     Het is echt dramatisch hoe blind u bent!

      1. Ik heb u vertelt! En u wilt geen Goed Onderzoek doen! Ik kan nog zo vertellen, als u niet zelf gaat kijken kan u nooit beoordelen of hetgeen ik heb geschreven echt waar is! Dat is waarom ik schrijft dat ik geen blind geloof vraag aan mijn woorden, ik vraag waar een mens TEN MINSTE Recht op heeft: liefdevol wantrouwen onderzoek zoals de H.Schrift voorschrift in 1Kor 4;1-5
       Jullie willen Tekenen en ik heb gegeven en jullie willen de Bijbel niet geloven als het om de Ene Volmaakte Christusverschijning gaat en ook niet als het om het Liefdesgebod gaat! Dan kan u ook niet goed onderscheiden en scheiden en daarmee ook geen goed oordeel vellen! Dan bent u stekeblind ziek van binnen want u bent als die vrienden van die rijke die met Abraham spreekt en Abraham zegt:

       27 De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, 28 want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen. 29 Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. 30 Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. 31 Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden, als er iemand uit de doden opstaat.’ (Luc 16)

       Iemand die Die Ene Volmaakte Christusverschijning Kent is VOORBIJ DE DOOD TWEE KEER GEGAAN! Die is dood gegaan en uit de doden opgestaan! Ik Ken Die Ene Verschijning! Ik Leer Die, Hoe en Waar! Ik wijs naar de Bijbel en jullie luisteren niet naar Mozes en de profeten en ook niet naar een die uit de dode is opgestaan, dan wie zijn jullie?

       16 Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten en de andere partij toeroepen:
       17 Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet op je borst geklopt. Math 11

     1. @Henk Gadellaa,
      Er leeft nog maar één normaal mens op aarde: Uzélf:
      U vliegt steeds naar de hemel (waar U God van aangezicht ziet) EN … U vliegt steeds weer terug naar de aarde om als profeet voor de compleet waardeloze mensen op te treden.

      En héél vreemd: NIEMAND gelooft U!!!
      De allerlaatste zin is écht waar.

      1. @P.J.P. Derks

       Er zijn meer “Normale” Mensen, er zijn er ook in uw omgeving en u bent er steke blind voor!
       Zou u waardeloos zijn zou ik niet naar u schrijven! En Christus zou zich niet om u bekommeren! ook Christus ging opzoek naar zondaars en liet farizeeërs en schriftgeleerden niet onbetuigd want ook zij behoren tot kinderen Gods! en ook zij hebben Recht op Aanspraak, hoe verkorkst ze ook zijn! Zolang een mens de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan is die nog niet verloren!

       U heeft vele goede daden op uw loonlijst staan, u gooit ze allemaal weg omdat u eigenwijs steke blind niet wil controleren wie u werkelijk volgt!! Ik was niet anders dan u tot ik Jobstijdingen kreeg en in de hel belandde en er niet uit kon komen, toen ben ik pas echt gaan onderzoeken en ben ipv de hel uitgang te zoeken zoals de meeste doen, Satan achterna gaan jagen en Volmaakte Definities leren vinden, die werden de “Pijlen op mijn Boog” en zo vond ik De Hemel En Christus!

       u bent een van die dwazen die denken dat ze met hun “zwemmen” een draaiklok uit kunnen zwemmen en verdrinken en de echte kleinen zwemmen er in om aan de onderkant er uit te komen. Zo is het met de hel ook! Dwazen zoeken en gaan naar boven en de kleinen gaan naar het diepst, waar de hel op houdt, en de Hemel begint!

       1. Dus, het heil komt van “Satan achterna gaan jagen en Volmaakte Definities leren vinden” . . . “en de kleinen gaan naar het diepst, waar de hel op houdt, en de Hemel begint!”
        Dat van de draaikolk is me bekend. Nu moet ik nog naar het diepst waar de hel op houdt ?
        Dus volgens de logica van de draaikolk moet ik eerst naar het diepst van de hel ?
        Welke bijbel en welke heilige vertelt dat ? Teresa van Avila ?

         1. @Eric

          Antwoord: Het Godsgericht aan de drempel van de Hemel op de scheiding van Hemel, Tuin van Eden en Vagevuur Want daar komen allen tesamen om Gods Oordeel.

          Wie zit het diepst in de hel: Satan want die is de vader van alle kwaad.

          Wie heeft het Gods recht om als laatste te testen: Satan
          Waar test Satan: Daar waar die de enige is die nog kan testen, het diepst van de hel vlak voor het Godsgericht, De Hemel, Tuin van Eden en Het Vagevuur!

          moet ik u de teksten in de Bijbel geven of weet u ze zelf te vinden?

         2. Daar kan je hoe dan ook niet op eigen kracht naartoe.
          Geen onnodige zorgen maken.

          Wie weet wat het betekent op God te vertrouwen weet ook hoe belangrijk het is de Kruisweg te bidden; dat is alvast een meest geschikte weg naar de ontmoeting met Jezus. Zeer veel Traditionele Katholieken kennen die weg en mochten die weg eens gaan naar Jezus toe. Het begint met een lange tunnel waar je (ziel) doorheen gaat. Voor sommigen was die tunnel helder verlicht, voor anderen eerder duister. Dat is afhankelijk van de intensiteit van het gebedsleven dat men gedurende jaren leidde. Maar de Ontmoeting krijgt men wel. Niemand kan dat uit eigen kracht opwekken, het is een der allermooiste geschenken. Het is ook een belangrijke bevestiging.

          1. @Eric

           “Daar kan je hoe dan ook niet op eigen kracht naartoe.
           Geen onnodige zorgen maken.”

           Waar heb ik geschreven dat ik het op eigen kracht deed en doe? Geen mens kan in diens eentje Goed Vinden en Goed Doen want die sluit God is Eén en al-Eén, God is Eén, uit, en Goed Doen is niet anders dan God is Eén en Al-Eén, God is Eén!
           Een mens en natuurling moet zich geen onnodige zorgen maken want dat is al Satan toe laten, een mens en natuurling moet zich geen meer zorgen maken dan God Zorgen Heeft!

           Elk bidden is belangrijk, het Hoogste en Beste is Bidden zoals de H.Geest Bidt! dat is zelf op het Kruis gaan met Christus waar Christus op het kruis Is!, Niet meer niet minder!

           De mens en natuurling is eigenaar van de Ziel en een Geschenk is niet gratis, net als Genade niet gratis is, het is Gods Loon naar Werken En Gods Recht en Gerecht, dat is De Wet en Profeten en dat is niet zonder Volmaakte Liefdevolle Nederigheid en Deemoed

          2. @Eric

           Verduidelijking: “De mens en natuurling is eigenaar van de Ziel”

           eigenaar is niet zonder anderen want God is Eén en Al-Eén, God is Eén! Dat heet niet dat men niet in diens eentje kan beslissen! Men Hoort Het Niet te Doen! Die Satan werd deed in diens eentje beslissen en vermoordde alle anderen die Gods Recht En Gerecht Hadden om Mee te Beslissen: Dat is de zonde tegen de H.Geest Begaan als men dat doet in Godgelijke Verantwoording en Consequenties!

          3. Volg de theologie van de Traditionele Kerk.
           Buiten de Kerk geen heil !

        1. Het Heil komt van Christus naar Goddelijke Volmaakte Definitie! Die is meer dan Christus in Diens eentje, want iedere Volmaakte Onschuld is Christus naar Goddelijke Definitie en daarmee iedere 7e kamer(= de Tuin van Eden) van de ziel waarvan de eigenaar die zonde tegen de H.Geest nog NIET heeft begaan op aarde levende, ieder die in de Hemel is, en ieder die in het Vagevuur is en ieder die in het Voorgebochte is! Want De Volmaakte Liefde is Eén en Al-Eén God Is Eén, en de Liefde Werkt altijd Volmaakt Samen met iedereen die In God is Eén en Al-Eén, God Is Eén, Is!
         Geen mens en natuurling gaat in diens eentje de Hel door want want de 7e kamer van die persoon Die in die persoon aanwezig is gaat mee en daar zijn allen die in de Hemel, en Het Vagevuur en het Voorgeborchte mee in aanwezig, al weten de laatsten(Voorgeborchte) het niet.
         En iedereen moet door het diepst van de hel om in de Hemel aan te willen komen! de vraag is wanneer men in het leven gaat: gedurende of aan het eind van diens leven! Gedurende heeft men terug te keren op aarde omdat men nog Rest-Leven Heeft, aan het einde beslist de mens dat die niet meer terug wilt!

         P.s

         Als ik misbruik zou willen maken van dit forum zou ik niet open en bloot schrijven, dan zou ik misleiden en de manier waarop ik gevonden heb niet vertellen, ik zou u fata morgana’s voor houden en niet verwijzen naar die Ene Volmaakte Christusverschijning, Het Liefdes Gebot, Het Gods Gericht, De Wet en de Profeten, hoe men hoort te leren en beleren, Hoe Vol-Profetisch te worden, Wijzen naar de Volmaakte Taal, noch Openbaringen Christus geven en hoe men Volmaakt kan Controleren opdat men niet misleidt kan worden!
         ik Openbaar ALLES want ik wens zoals Christus Wenst: dat iedereen Vol-Profeet wordt en die bizarre eigenwijsheid ophoudt en allen Eén worden In Die Christus en elk schisma ophoudt en dat Allen de Hemel halen en geen één verloren gaat!

         Zeg mij wie van u Wenst Zo? en Zeg mij is er een Hogere Wens?

         1. Henk,
          ik wil wel aannemen dat je christen bent,
          maar hier verwacht men dat je tenminste de Traditionele Kerk tegemoetkomt.
          Daarom is het zeer moeilijk om je te aanvaarden want je gebruikt vreemde uitdrukkingen en esoterie.
          Omhels de Traditionele Kerk want dan omhels je Christus zonder al die vreemde franjes waarmee je verwarring brengt.

          Indien jij Jezus op alternatieve wijze wil ontmoeten is dat jou persoonlijke zaak, maar blijf dan A.U.B. weg van dit forum.

          Buiten de Kerk geen heil !

          1. @Eric

           Buite de Kerk naar Goddelijke definitie geen Heil en die Definitie is in veel anders dan de uwe! De uwe kan als u er aan vast blijft houden niet Geheiligd worden! Niet Christus heeft zich naar uw kerk te buigen en te gehoorzamen, u en uw kerk heeft naar Christus te Buigen en Te Gehoorzamen:

           13 Samuël ging naar Saul toe en Saul zei tot hem: `Wees gezegend door Jahwe; ik heb het bevel van Jahwe uitgevoerd.’ 14 Maar Samuël vroeg: `Wat betekent dan dat geblaat van schapen en dat geloei van koeien dat ik hoor?’ 15 Saul antwoordde: `Die heeft men van Amalek meegebracht. Het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om offers te brengen ter ere van Jahwe uw God. Aan de rest hebben wij de ban voltrokken.’ 16 Nu zei Samuël tot Saul: `Houdt maar op; ik zal u verkondigen wat Jahwe mij deze nacht gezegd heeft.’ Saul antwoordde: `Spreek.’ 17Samuël zei: `U kunt u zelf wel onbelangrijk achten, maar toch bent u het hoofd van de stammen van Israël, want Jahwe heeft u tot koning over Israël gezalfd. 18 Jahwe heeft u uitgezonden met de opdracht: Trek op tegen de Amalekieten, voltrek de ban aan die zondaars en strijd tegen hen tot gij ze hebt uitgeroeid. 19Waarom heb u dan niet naar Jahwe geluisterd, maar u op de buit geworpen en gedaan wat Jahwe mishaagt?’ 20 Toen zei Saul tot Samuël: `Maar ik heb toch naar Jahwe geluisterd en ik ben toch gegaan waar Jahwe mij zond; ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht aan de Amalekieten de ban voltrokken. 21Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen, het beste van wat onder de banvloek lag, om in Gilgal offers te brengen aan Jahwe uw God.’ 22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst. Omdat u het woord van Jahwe verworpen hebt, heeft Jahwe u verworpen en zult u geen koning meer zijn.’ 24Toen zei Saul tot Samuël: `Ik heb gezondigd, want ik heb het woord van Jahwe, uw opdracht, overtreden; ik was bang voor het volk en heb naar hen geluisterd. 25 Vergeef mij mijn zonde en ga met mij mee; dan zal ik mij voor Jahwe neerbuigen.’ 26 Maar Samuël zei tot Saul: `Ik ga niet met u mee, want u hebt het woord van Jahwe verworpen en nu heeft Hij u verworpen; u zult geen koning meer zijn over Israël.’ 27 Toen Samuël zich omdraaide om heen te gaan, greep Saul hem vast aan een slip van zijn mantel, maar die scheurde af. 28 Nu zei Samuël tot hem: `Heden heeft Jahwe het koningschap van u losgescheurd en Hij geeft het aan een ander, die beter is dan u. 29 En bedenk wel: de Heerlijkheid van Israël liegt niet en kent geen berouw; Hij is immers geen mens dat hij terug zou komen op een besluit!’ 30 Toen zei Saul: `Ik heb gezondigd, maar bewijs mij niettemin de eer, met mij mee te komen ten aanschouwen van de oudsten van mijn volk en ten aanschouwen van Israël, wanneer ik mij ga neerbuigen voor Jahwe uw God.’ 31 Daarom begeleidde Samuël Saul, toen deze zich voor Jahwe ging neerbuigen. 32 Vervolgens zei Samuël: `Breng Agag, de koning van Amalek, bij me.’ Welgemoed kwam Agag op hem toe en zei: `De bittere dood is dus geweken!’ 33 Maar Samuël zei: `Uw zwaard heeft vrouwen hun kinderen ontnomen. Nu wordt ook uw moeder een vrouw zonder zoon.’ En Samuël hakte Agag in stukken, voor het aanschijn van Jahwe te Gilgal. 34 Daarna ging Samuël naar Rama en Saul keerde terug naar zijn huis te Gibea van Saul. 35 Daarna zag Samuël Saul niet meer terug, tot de dag van zijn dood toe. Samuël bleef om Saul treuren, omdat het Jahwe berouwd had dat Hij Saul tot koning over Israël had aangesteld.(1Sam 15)

           Uw kerk heeft zich vijandig opgesteld naar Profeten En Profetie en doet geen Goed Onderzoek en is daarmee verworpen als “vervangende Koning op aarde” En het teken is dat er Twee Getuigen komen, Die de Zalving Christus Hebben! Uw kerk kan zich nog scharen in Hun Kerk en niet dan gaat die eeuwig verloren!
           Dat samuel treurt om Saul is omdat die nog niet de zonde tegen de H.Geest heeft begaan en eeuwig is verworpen van het Koninkrijk Gods! zou Saul eeuwig verworpen zijn zou Samuel niet meer treuren!
           U en uw kerk zijn stront eigenwijs want hoevaak heb ik u op 1Kor 4 en andere teksten gewezen en u wilt niet leren! Ik heb uw kerk en Rotate Het Weg naar Het Godsgericht gegeven en het forum is niet meer! Ik heb Rome Die Weg gegeven, De Oosters orthodox in het holenklooster in Kiev, De Protestanten, de Joden. En als enige de Joden hebben Goed Gekeurd! Daarom krijgen zij hun Christus Eerstgeborene dubbeldeel weer terug en verliezen allen anderen hun!
           Dat doet pijn, Eric, want ik wens dat allen Die Zou Verkrijgen! U en hun eigenwijsheid maakt dat u heeft verloren! U denkt dat u God voor u kunt laten buigen en dat is niet zo: God is geen aangelijnde hond zoals u Christus en heiligen gedurende hun leven op aarde behandelt met uw eed aan gehoorzaamheid! Vervloekt uw eed aan gehoorzaamheid!
           Daarom Wee u en de uwen! Leert op tijd in en waar nodig om te keren door Goed Onderzoek te doen ipv verwaand rond te lopen en als eigenwijze blinde rond te bazuinen!!
           Ik Buig voor Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Diens Twee Getuigen en voor geen ander!
           Uw kerk haal ik mijn schouders voor op want die kan niks, kan niet eens een wonder doen, en de rest van uw kerk die achterin zit wordt uit uw kerk Weggehaald en die achterblijven afgesneden!
           u weet niet half welk Lot boven uw en uw kerk hangt met hun farizeïsche en schriftgeleerderige leer en traditie! En u en uw kerk is niet de enige, iedere andere kerk en religie vergaat zo, men zal Goed schiks of kwaadschiks ervaren hoe Scherp en Sterk Het Zwaard van “Michael” Is! Geen mens, geen natuurling, geen ster, planeet, en elk in het Heelal zal niet ontkomen!

           Dan doe uw onderzoek zoals het hoort en redt uw Ziel opdat u niet als een dwaze maagd aan de poort van de Hemel komt te staan, of als een die een verkeerd gekleed kleed is

          2. De Traditionele Kerk is het Werk van God, Zij is de Geestelijke Bruid van Christus.

           Indien u dat niet aanvaardt blijf dan A.U.B. weg van dit forum. U brengt verwarring zoals de ‘modernisten’ doen.

           U leest toch zelf ook levensbeschrijvingen van Katholieke heiligen !

          3. @Eric

           “Indien jij Jezus op alternatieve wijze wil ontmoeten is dat jou persoonlijke zaak, maar blijf dan A.U.B. weg van dit forum.”

           Er is geen andere weg dan die ik u wijs! Dacht u dat ik niet overal en en in alles Gekeken Heb?
           Dacht u dat ik niet de hele hel Onderzocht Heb?: Elke Geheiligde weg moet overgaan in de Geheel Volmaakt Ongeheiligde Weg! En er zijn vele Geheiligde wegen en is slecht Eén Geheel Volmaakt Ongeheiligde Weg!

           En uw bede:

           26 Zij landden nu in de streek van de Gerasenen, die tegenover Galilea ligt. 27 Zodra Hij aan land was gegaan, liep Hem uit de stad een man tegemoet, die door duivels bezeten was. Sinds geruime tijd droeg hij geen kleren meer en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij Hem schreeuwend te voet en riep met luider stem: ‘Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bid u, kwel mij niet!’ 29 Want Jezus had aan de onreine geest bevel gegeven uit de man weg te gaan. Menigmaal had die hem al meegesleept en om hem vast te houden werd hij dan in hand- en voetboeien geketend, maar hij trok de boeien stuk en werd door de duivel de eenzaamheid ingejaagd. 30 Jezus vroeg hem nu: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen.’ Want er waren vele duivels in hem gevaren. 31 Ze smeekten Hem hun niet te gelasten naar de afgrond terug te keren. 32 Nu was men daar in het gebergte een grote troep zwijnen aan het hoeden. Zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te gaan; Jezus stond het hun toe. 33 De duivels gingen uit de man weg en voeren in de zwijnen, waarop de troep zich van de steile oever in het meer stortte en verdronk. 34 Toen de zwijnenhoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en vertelden het in de stad en op het land. 35 Daarop kwamen de mensen kijken naar wat er gebeurd was. Zij gingen naar Jezus toe en vonden de man uit wie de duivels waren weggegaan aan zijn voeten zitten, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden door vrees bevangen. 36 Die het gezien hadden verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was. 37 Heel de bevolking van het gebied der Gerasenen vroeg Hem nu bij hen weg te gaan, want zij waren van grote vrees bevangen. Hij stapte dus in de boot en keerde terug. (Lukas 8)

           En hoe denkt u dat het met de Gerasenen is vergaan die vroegen Christus te vertrekken? Dan hoe zal het u en hier vergaan als u Die Ene Volmaakte Christusverschijning niet wilt hebben?

           Dwaas die u bent!

          4. Henk,
           je zegt :
           “Er is geen andere weg dan die ik u wijs! Dacht u dat ik niet overal en en in alles Gekeken Heb?
           Dacht u dat ik niet de hele hel Onderzocht Heb?”

           U vraagt dus aan traditionele katholieken niets minder dan uw persoon te volgen !
           Dat zal nooit gebeuren !

           Stop met op dit forum verwarring te brengen.

           A.U.B. stop ermee !
           Niemand zal u ooit volgen.

          5. @Eric

           “De Traditionele Kerk is het Werk van God, Zij is de Geestelijke Bruid van Christus.

           Indien u dat niet aanvaardt blijf dan A.U.B. weg van dit forum. U brengt verwarring zoals de ‘modernisten’ doen.

           U leest toch zelf ook levensbeschrijvingen van Katholieke heiligen !”

           De Traditionele Kerk naar Goddelijke Definitie is De ware Kerk want Die is Vol-Profetisch!
           U moet eens de geloofsbelijdenis van uw kerk goed lezen:

           Ik geloof in de ene, heilige, katholieke
           en apostolische Kerk.

           Uw kerk vult voor Vol-Profetisch apostolisch in en niet één was apostel was groter noch gelijk aan Henoch, Mozes , Elia en de ouder van die men de H.Maagd Maria en de 7e kamer van de Ziel! Uw apostolisch is niet eens meer profetisch want ze kan geen oorlog tot zwijgen brengen, geen schisma oplossen en niet eens Goed onderzoeken!

           Uw kerk is een lacher van Satan geworden! Demonen die u uitdrijft maken een straatje om in uw huis en lachen zich een hoedje en hebben de macht over uw “tafel”, kijk naar uw bede! Kijk naar uw reacties, total gebrek aan echte Nederigheid! een echt Nederige zou luisteren en op onderzoek gaan, in een echt gesprek gaan, mee lopen en leren Zien. u den de uwen doen niks van deze handelingen; u en de uwen komen elke keer met hun eigen blind geleerde betoog en beweringen en niet één is Vol-Waar en maar zwetsen! u en de uwen kunnen niet eens Getuigen en toch doet u in uw en hun waan! Getuigen kunnen als enige die Vol-Zien! Dat zeggen apostel Johannes en Paulus! Maar nee jullie lijnen de apostelen en heiligen als honden aan jullie gehoorzaamheid! Natuurlijk leest ik levens van Heiligen en ga naar die Ene Christusverschijning en Spreek Hen ook! Ga naar de Drempel van de Hemel en u kan Ze Daar Allemaal Ontmoeten! daar krijgt u de Echte Vol Ware Getuigenissen, want daar zijn ze niet meer aangelijnd aan u en uw kerk gehoorzaamheid! Daar Spreken zij Vol-Profetisch!

           U en uw kerk met zijn onbeschofte vervloekte gehoorzaamheid!

           Weg met uw bede, naar de hel er mee! Weg met uw vervloekte definities en oordelen, naar de hel er mee!
           of u bant me of niet

          6. @Eric

           “U vraagt dus aan traditionele katholieken niets minder dan uw persoon te volgen !
           Dat zal nooit gebeuren !

           Stop met op dit forum verwarring te brengen.”

           Leugenaar die u bent! ik vraag geen één mij te volgen, ik vraag dat iedereen Die Ene Volmaakte Christusverschijning Volgt, ik wens geen volgeling, geen eigen kerk! U en uw kerk vraagt u en die te volgen! U en uw kerk zet zich op plaats nummer één, u gaat op Christus Zetel zitten, niet ik, met uw bla, bla, bral, bral, zwets, zwets! Uw kerk beweert de plaatsvervangende te zijn, niet ik! Uw kerk denkt zich de eerste zetel naast Christus, niet ik, ik wens niet meer dan de laagste en laatste! Mij interesseert uw zetel niet! Iedereen mag hoger zitten, ik wens niet eens Éen van de Twee Getuigen te zijn! Ik ben niet meer dan een rijke jongeling die probeert klein te worden en vele malen valt en treurt om diens vallen en aldurend smeekt en bidt om Genade Tijd voor iedereen want als zij verkrijgen, wil Mijn Heer zich (mogelijk) ook om mij bekommeren,

 17. Er zijn katholieken geweest die dachten dat de stad Rome het Babylon van de eindtijd gaat zijn; ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het eindtijd-Babylon een Arabische macht in het Midden-Oosten gaat zijn in de context van een gereconstrueerd Seleucidisch rijk; de locatie van het historisch Babylon in wat nu Irak is werd in de geschiedenis onderdeel van de Arabische wereld via het militair islamisme. Antichrist zal Joods zijn en in Jerusalem zitten. In het imperium van Antichrist zullen Judea en de Arabische wereld geconvergeerd zijn zoals in het Seleucidisch rijk. De donkere machten zullen die convergentie teweegbrengen door hun hegeliaanse tactiek van gemaakt conflict en synthese; het conflict is nu bezig.

  Antiochus IV van het huis van Seleucus was een prefiguratie van Antichrist ten tijde van het Oud Verbond; in het boek van Daniël werd er over hem gesproken. De Seleuciden waren de feitelijke koningen van Babylon (in wat nu Irak is) in de tijd van hun macht; de haat bij de Meden in Iran tegen de Arabieren heeft te maken met de eindtijd, want de Medische krijgsmannen zullen zich tegen het eindtijd-Babylon keren later. Het eindtijd-Babylon gaat geen westerse macht zijn, denk ik; het boek Apocalyps gaat over Jerusalem, en velen maken de fout door ernaar te kijken door een Atlanticocentrische lens.

  Er moet betracht worden West-Europa tot bastion van verzet te maken tegen de macht van Antichrist, en daarvoor is een kerkelijk herstel in Rome belangrijk. De judeo-maçonnerie die het Vaticaan geïnfiltreerd heeft moet bestreden worden.

  1. @Waramund

   ik denk, ik denk, ik denk: zwets, zwets, zwets!!!!!

   er staat geschreven:

   26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29 Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30 Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31 Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32 De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, 34 moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten zwijgen. Het is hun niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet het voorschrijft. 35 Willen zij iets uitgelegd hebben, dan moeten zij het thuis aan hun man vragen; het past nu eenmaal niet voor een vrouw in de gemeente het woord te voeren. 1Kor 14

   en even er voor:

   24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1Kor 14

   Als allen profeteren is dat de hele gemeente, en die is meer dan als enige mannen, die bestaat ook uit vrouwen en kinderen! dan is het woord vrouw in vers 34 en 35 te vertalen als niet-profetisch!

   En u bent toch zo’n rechtschapen Christen? Een Profeet zegt niet: ik denk…., die zegt Christus Zegt…. en geeft aan hoe die zelf te controleren is dat Die Woorden van Christus Zegt, wante r wordt van hem GEËIST DAT die BETROUWBAAR BLIJKT opdat allen kunnen BEAMEN!!!!!!!!!!!!!!

   Zwetser die u bent wat u bralt Christendom en u liegt en bedriegt want u toont niet aan hoe men u Profetisch Kan Controleren! Echt Christendom Toont Open Waar en Hoe men De Volle Waarheid Haalt, opdat allen Kunnen Zien Dat Het Zo Is! En De Volle Waarheid is Die Ene Volmaakte Christusverschijning en die is niet: ik denk……

   1. @eric-b-l
    Het is de allerhoogste tijd, dat verantwoordelijken van deze site EINDELIJK(!!!) hun verantwoording nemen en reageerders tegen zichzelf in bescherming nemen.

    1. We leven in een tijd van groeiende vervolging, de vijand bezit nu tijdelijk alle macht en Henk maakt er misbruik van.

     1. @Eric

      u gaat niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om goed te kunnen onderscheiden en scheiden! dan kan u ook geen oordeel over mij vellen! Dan als u dan toch doet , zwets u!

      De vijand bezit niet alle macht, want de vijand kan een Vol-Profeet niet verslaan want Die Staat Vol In Christus, die gaat overal Midden Door en de pest en ongeluk volgt hem/haar op de voeten aan hen die niet met hem/haar In Hun Christus willen gaan staan!

      U moet u schamen want echte Profeten beschermen hun geloofsvolk voor plagen en onheil, u met uw steke blind geloof denkt ook nog dat het goed is slaafs vervolging te ondergaan! Op Christus sloeg elke vervolging bot, niet één kon diens vinger naar Hem Uitstrekken, zelfs die met stenen komen, lieten vallen! Kan men zien dat u niks van Christus noch van Mozes weet, noch van Elia! Kan ook niet men uw zieke eigenwijze steke blinde christendom! Dan moet u ook niet klagen want het is uw eigen schuld!

       1. @Eric

        Ja: “zieke eigenwijze steke blinde christendom”

        want u denkt te kunnen Getuigen en u kan niet, dan bent u ziek, eigenwijs , steke blind, in een woord ziende blind!

    2. Ook zij zullen verantwoording moet afleggen voor Aangezicht God’s, net als u, dan is het hen aan te raden niet zo ziek steke blind te zijn als u!

     Ik ben niet bang voor u noch voor hen noch voor een ander en ook niet voor de hel! Mocht ik geband worden schud ik gewoon het stof van dit forum af en ga rustig verder, uw en dit forum bloed is niet aan mijn handen! Ik heb u en hen gewezen op de meest heilige teksten in de Bijbel en hier geleerd hoe men Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven kan verkrijgen! U en hen hier kunnen niet zeggen: Had mij verteld, ik had u geloofd en zelf gedaan!

     1. Volgens mij spreekt u de verkeerde mensen aan.
      U hoeft niet bang voor mij te hebben,
      maar ik denk wel dat men bang moet zijn van de hel.

      Niemand bant u van dit forum, maar ik vraag wel redelijkheid van u.
      Vermis u dat niet kan blijft u beter thuis.

      1. @Eric

       “Volgens mij spreekt u de verkeerde mensen aan.
       U hoeft niet bang voor mij te hebben,
       maar ik denk wel dat men bang moet zijn van de hel.

       Niemand bant u van dit forum, maar ik vraag wel redelijkheid van u.
       Vermis u dat niet kan blijft u beter thuis.”

       Men hoort geen vrees voor de hel te hebben want In God en Met God kan geen vrees aanwezig zijn want niet om niet zegt een Goede “Engel”: Vreest niet!

       ik zeg niet dat men niet voorzichtig moet zijn want zo hoort men te zijn en voorzichtigheid is altijd met juist gepaste liefdevolle nederigheid!

       ik ben meer dan redelijk want ik klaag u niet aan in het Godsgericht en bidt en smeek daar om Genade Tijd voor u en allen in de wereld!

       U en de uwen hadden mij allang als ze konden geëxcommuniceerd! Zo als u en de uwen ben ik niet!
       U en de uwen zijn onredelijk want u en de uwen voldoen niet aan Goed onderzoek zoals Apostel Johannes en Paulus vragen, u en de uwen zetten Profetie in het heden buiten de deur, dat is meer dan onbeschoft, dat is satanisch!, U en de uwen doen als Petrus en denken te kunnen beleren en ze kunnen niet want u en de uwen kennen de Gods oordelen van het Godsgericht niet want u en de uwen gaan er niet Heen, terwijl u en de uwen De Weg Naar Het Godsgericht van mij hebben gekregen!

       Daarmee heb ik voldaan aan elke redelijkheid! En u en de uwen niet!

       1. Henk,
        u spreekt nu de moderne katholieken aan zonder het te beseffen.

        Dit forum heeft geen uitstaans met de ‘moderne’ katholieken.

        De ‘moderne’ katholieken zullen u wel zeer graag aanhoren, vooral de ‘moderne’ priesters.

        1. @Eric

         God is Eeuwig Modern! Dat moet u eens in uw oren knopen, Want God zondigt Nooit en is daarmee altijd Dezelfde Nieuw en daarmee Altijd Modern, verleden, heden en toekomst!

         Uw gezwets met uw definities! U kan niet eens oordelen want u kent Die ene Volmaakte Christusverschijning en daarmee kan u ook niet beoordelen of uw leer en traditie zo volmaakt is als men beweert!
         U bent niet meer dan een blinde en blinden mogen niet getuigen! Geen rechter laat blinden in de rechtszaal toe las getuigen en war denkt u dat dat van afgeleid is? Waar bestaat een Getuigenis uit in de Wet en de Profeten? Anders dan Gods Oordelen? En dacht u dat Profeten die blind aannamen en aannemen?
         Joker die u bent u snapt niks van Gods recht En Gerecht, want u denkt dat u blind kan binden en ontbinden daarom kan u niks, ja menselijk, als u het met mij probeert ga ik naar het Godsgericht en ik haals Daar Gods oordeel over u en er is geen plek waar u heen kan vluchten! Dwazen als u doen als ze kunnen net als de rechters in een land, wee hen als er in hun rechtszaal een Vol-Profeet komt te staan en de rechter denkt Die Vol-Profeet te kunnen veroordelen: Die haalt alle Heiligheid uit Die rechtszaal en laat hel achter! en geen één die er iets an kan doen! waarom denkt u dat de vader van David Samuel buiten het dorp tegemoet kwam? En vroeg of die met zegen of vloek kwam?

         U bent degene die aan wanen lijdt, de zogenaamde orthodoxen katholieken hier lijden aan wanen want waren ze werkelijk Orthodox dan hadden ze gehoor gegeven aan:

         1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

         Maar nee u en zij lopen voorop in ziende blind voorbij gaan! Die zogenaamde modernisten moeten niet denken dat zij zomaar Godsgelijk van mij Krijgen want ook zij dwalen op vele wegen! Ze krijgen daar Godsgelijk waar zij Hebben en waar niet Krijgen zij Niet! heb ik niet geschreven dat geen christelijke kerk Het Christus Eerstgeborene Dubbeldeel Heeft? Omdat ze allemaal Die ene Volmaakte Christusverschijning, Vol-Profetie en Goed Onderzoek buiten hun deur zetten! Modernisten niet anders!

         ik heb u geschreven: ik Buig voor Die ene Volmaakte Christusverschijningen Diens Vol-Profeten( waaronder De Twee Getuigen) en voor geen ander, dus ook niet voor modernisten! Ik laat me niet aanlijnen met hun vervloekte gehoorzaamheid!
         Heb ik niet geschreven dat gebedsgroep van de Jezuïeten retraite twee beelden van me hadden: Walvis en woestijn ezel! Die laat zich niet anders vangen dan in het Net van Vol-Profeten en wil geen ander dragen die bij Vol-Profeten hoort!
         Nog is de maat van Barmhartigheid niet Vol. is die vol gooi ik iedereen die niet tot de Vol-Profeten behoort van men af, weg met u, valse luizen en neten en vlooien zijn die! Ik ga dan Vol In Christus Zon Staan

         1. @Eric

          correctie tweede alinea:
          er staat:
          “Uw gezwets met uw definities! U kan niet eens oordelen want u kent Die ene Volmaakte Christusverschijning”

          dat moet zijn:

          Uw gezwets met uw definities! U kan niet eens oordelen want u kent Die Ene Volmaakte Christusverschijning NIET

     2. @Henk Gadellaa,
      U heeft zeer veel last van wanen (= waanvoorstellingen).
      Wanen, zoals het regelmatig(!) naar de hemel gaan (om informatie te halen) en weer terugkomen naar de aarde.
      ÉLK mens gaat maar éénmaal naar de hemel c.q. naar de hel.
      De hemel is absoluut geen instelling om daar informatie te halen.

      1. @P.J.T Derks

       Arme die u bent. die in de zevende kamer van de Ziel is, is aldurend in de Tuin van Eden en op de aarde! En de Hemel is niet zonder Tuin van Eden, Die in de Hemel Zijn, Zijn ook in de Tuin van Eden, Het verschil met die van de Tuin van Eden en de Hemel is dat Die van de Hemel nooit meer kunnen vallen!

       Dus ja, men gaat maar één keer naar de Hemel, dat Heet Niet Dat Men Die Van De Hemel als Enige In De Hemel Kan Ontmoeten!

       “De hemel is absoluut geen instelling om daar informatie te halen.”

       Dwaas die u bent: Heel de Hemel is aanwezig in het Godsgericht en Kan men Informatie Opvragen als men de juiste Liefdevolle Nederigheid Heeft. Dwazen als u doen uitspraken waarvan ze geen weet hebben!

       Heel de aarde is in de hel en een heilige gaat voor elk wonder door de hel en het diepst van de hel want als enige aan de Poort van de Tuin van Eden en de Hemelpoort en Het Godsgericht zijn Wonderen te verkrijgen!
       maar ja u weet niks van wonderen, daarom zwetst u ook want had u Geweten had u Die Ene Volmaakte Christusverschijning ook Gekend!

   2. Henk,

    Je schrijft merkwaardige ‘uitleggingen’ van de Schrift.

    “Als allen profeteren is dat de hele gemeente, en die is meer dan als enige mannen, die bestaat ook uit vrouwen en kinderen! dan is het woord vrouw in vers 34 en 35 te vertalen als niet-profetisch!”, schrijf je.

    Ik denk toch dat er bedoeld wordt dat vrouwen in de kerk dienen te zwijgen.

    Kijk bijvoorbeeld, wat er ook in de brief staat geschreven:

    “6 En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen . . . “,
    betekent dat Paulus aan de broeders schrijft.

    “13 Daarom, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.”,
    betekent dat HIJ en niet ZIJ etc.

    “20 Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.”,
    Laat zien dat zijn schrijven aan mannen gericht is.

    “28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.”,
    UITLEGGER, Laat ‘HIJ’ (en niet ZIJ)

    “29 En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen.”,
    Dus geen PROFETESSEN, geen vrouwen maar wel PROFETEN. De één zijn vrouwelijk en de ander mannelijk.

    Kun je uitleggen waarom jij het van zulk belang acht dat de vrouwen ook betrokken zouden zijn bij het profeteren en in andere talen spreken, waardoor je zelfs lijkt te lezen wat er niet staat? Of is het een gebbetje van je?

    1. @Raphael

     Ga eerst eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Wie is een man en wie is een vrouw? omdat te weten moet u weten wie de Mens en Diens Kind was in de Tuin van Eden voor hun val en dan hoort u te weten welke gevolgen die val had en hoort te weten dat Heiliging voor iedereen geldt die Gepast liefdevol Nederig is: een Echte Doop maakt Christusgelijk dan bestaat er geen vrouw, man of kind meer! Een Vol-Profeet is niet mannelijk, want God is niet mannelijk. God is Meer! Een Geheiligde vrouw is meer dan een menselijke vrouw en in die vers valt Paulus terug in Farizeïsme want daar zet men de man hoger dan vrouw omdat men de zondeval de Eva in de schoenen schuift en dat is niet zo: het Kind van de Overgebleven Volmaakte werd man door diens zondeval en de Overgebleven Volmaakte Ouder werd vrouw, dat kan je zien aan Christus want Christus droeg de zonde van Het Kind want Christus is uit Maria Geboren en niet andersom! Door de grootte zonde te dragen wordt de grootste genade bereikt!

     Die hier en in hun kerk snappen niks van De Wet en de Profeten: Loon Naar Werken: In Alles en Overal Eeuwig Volmaakt is nergens anders dan In Alles, Overal en Eeuwig Volmaakt: De Creatie van de Tuin van Eden en Alles er in was In Alles, Overal en Eeuwig Volmaakt want God Handelt niet anders dan Zo en de verwekkingen in de Tuin van eden van gelijke was ook niet anders dan God Doet: in Alles, Overal en eeuwig Zonder zonden!
     En die van de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt, hebben ook Die men Maria noemt niet anders verwekt: In de Tuin van Eden en Die men de H.Maagd Maria heeft Jezus ook nergens anders en anders verwekt dan in en als de Tuin van Eden dan zijn beide verwekkingen die van Het Kind in de Tuin van Eden voor de zondeval en De Verwekking van Kind na de zondeval in de Tuin van Eden Hetzelfde en hetzelfde geldt voor de Ouder van dat Kind!

     Men snapt geen Bal van God en De Wet en de Profeten! en omdat men niet snapt kan men ook niet Goed Onderscheiden en Scheiden en zo geeft men de vrouw duizende jaren de schuld van de zondeval in de Tuin van Eden en zwets men over Heiliging! Staat er niet geschreven dat alles dat alles op de Tafel van God dat de mens voor onrein houdt Geheiligd is, Zie de verschijning aan Petrus en nog als Petrus denkt te verstaan verstaat die niet want dan had die zijn eerste positie opgegeven onder de apostelen en als eerst die men de H.Maagd Maria voorgedragen met als tweede Johannes en Maria Magdalena!

     Zelfs met Pinksteren konden de meerderheid der apostelen niet Meten, Wegen, Tellen en Berekenen naar De wet en de Profeten!:

     Iedereen die werkelijk Geheiligd is, en de Werken der liefde Volbrengt is Priester en Profeet! Dat dom farizeïsch gezwets van de katholieken en orthodoxen! Daar lopen de protestanten ver voor op de katholieken en orthodoxen! De Priesterlijk en Profetische Geest is Goddelijk en die ver boven mannelijk of vrouwelijk of kind of natuur! Die bestaat dan niet eens meer, als is men dan nog “gekleed” als man, vrouw, kind of natuurling!

     1. @Raphael

      Beantwoordt me deze vraag:

      Heeft God een Volmaakt Vrije Wil en Keuze, Volmaakt Vrijwillige verbonden met De Volmaakte liefde en Volmaakte Consequenties naar Loon naar Werken?

      Zo ja, kan God dan naar De Liefde, de Volmaakte Consequenties naar Loon naar Werken anders Handelen dan Godgelijk?

      Als God Werkt Volgens Die Volmaakte Liefde zal God niet anders Handelen dan Godgelijk, dan waar komt dat man en vrouw verhaal van de Bijbel vandaan? Was die “schrijver/verteller”een Vol-Profeet? Want God “schept” geen man en vrouw want God Baart als enige Godgelijk en Godgelijk GDet niet aan dwang want Volmaakte Liefde kent geen dwang en de Vrije wil en Keuze ook niet en de vrouw man vrouw is niet Godgelijk dan heeft God man en vrouw niet Gebaard!

      1. @Raphael,

       sorry voor de taalfouten

       Beantwoordt me deze vraag:
       Heeft God een Volmaakt Vrije Wil en Keuze, Volmaakt Vrijwillige Verbonden Met De Volmaakte Liefde en Volmaakte Consequenties naar Loon naar Werken?
       Zo ja, kan God dan naar De Liefde, en de Volmaakte Consequenties naar Loon naar Werken en Die Vrije Wil en Keuze anders Handelen dan Godgelijk?
       Als God Werkt Volgens Die Volmaakte Liefde zal God niet anders Handelen dan Godgelijk, dan waar komt dat man en vrouw verhaal van de Bijbel vandaan? Was/waren die “schrijver(s)/verteller(s)”een Vol-Profeet? Want God “schept” geen man en vrouw want God Baart als enige Godgelijk en Godgelijk Doet niet aan dwang want Volmaakte Liefde Kent geen dwang en de Vrije Wil en Keuze ook niet en de man en vrouw is niet Godgelijk dan heeft God man en vrouw niet Gebaard!

       Dan waren de schrijver(s)/vertellers(s) van de scheppingsverhalen niet overal in alles Vol-Profetisch! En dat kan u Controleren bij die Ene Volmaakte Christusverschijning! Die Geeft aan waar en hoeveel waarheid in deze “gedachtegang” Is en ik getuig u dat hetgeen ik schreef over man/vrouw in de Tuin van Eden Vol-Waar Is!

 18. Ze zijn weer bezig

  Biden, Obama en Bill Clinton inzamelingsactie gepland voor 28 maart in New York City

  Ze noemen het the last supper—-laatste avondmaal

  losse kaartjes worden verkocht voor $6,600

  Ze verwachten 10 miljoen dollar op te halen, van 3000 deelnemers

  DAT IS 31 MAART 2024 IN CODE

  tsunami new york

 19. Als we het middelpunt van 1/11 gebruiken en 11 jaar en 100 dagen toevoegen aan de Maya-einddatum van de wereld van 21/12/2012, kom je op 30/31 maart!

  als er niks gebeurt eet ik mijn schoen op .

 20. new York maak jullie klaar tsunami

  Helaas zullen de meesten het weglachen als niets anders dan onschuldig plezier.

  De gloednieuwe aflevering van een videogameserie genaamd “Diablo”, ook wel “Devil” genoemd, bevat een demon waarvan bekend was dat Lilith in de joodse mythologie en folklore aasde op hulpeloze pasgeboren baby’s en nietsvermoedende mannen verleidde met behulp van hun “verspilde zaad”. ‘ om hordes demonenbaby’s te spawnen.

  Volgens de NYP is een reclamebord voor videogames op Times Square, NY viraal gegaan nadat vervuiling door de woedende Canadese bosbranden de Big Apple in oranje kleurde. Het scherm in kwestie promoot het nieuwe spel “Diablo IV” en laat deze demon volledig zien.

  “WELCOME TO HELL, NEW YORK”, luidt de promotie terwijl de sinistere, gehoornde koningin van de Succubi – al badend in het rood – aandachtig naar beneden staart met een deken van oranje lucht als achtergrond.

  Orange Code for the Next 9/11

  Er is ook de Jaffa-maffia, het Nederlandse land “Holland” (Willem van Oranje), waarvan ik geloof dat de “Holland Park

  oranje is 33

  Oranje = Amber en Amber = Electron het Oudgriekse woord voor barnsteen.

  Barnsteen kan een elektrische lading bevatten, vandaar “elektriciteit”.

  In de mythologie, toen de zoon van de zonnegod, Helios, Phaethon, stierf, rouwden zijn zussen de Heliades (Ηλιάδες) om zijn dood en veranderden hun tranen in elektronen (ήλεκτρον), naar hen genoemd.

  https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1013&context=humanities_pub

  De naam ‘Electryone’ betekent ‘barnsteen, glanzend, iriserend’, een naam voor een godin van de zon en de ochtend. De ‘Alectrona’-vorm van haar naam lijkt ook sterk op het woord voor ‘haan’ in het Oudgrieks. (Mercurius de haan/haan/lul) Dit versterkt de overtuiging dat Alectrona elke ochtend de slapende bevolking wakker maakte – net zoals een haan geneigd is te doen! De rijzende zon laten opkomen.

  https://greekgodsandgoddesses.net/goddesses/alectrona/

  Op de Intri van deze video lijkt het Orange County-zonnelogo op de jezuïet IHS (Shit) symboliek?

  Informatie delen over oranje links….

  “Oranje, de rood-gele fusie”

  Net als de kleur paars is een overzicht van oranje logo’s en occulte symbolen een GOUDmijn van sodomiete toegangspoortbeelden. De kleur goud wordt gebruikt in verband met het lichtlichaam van de zonnegod, Apollo, het Beest en degenen die zijn merkteken aannemen. Het is de kleur van sinaasappels, pompoenen, wortels, perziken (“bugs bunny”) en de amberkleur van producten als pindakaas, cognac en whisky.

  Oranje is de combinatie van de kleuren rood en geel, en in sommige symbolische talen spreekt het over de versmelting van rood-Adam en de geel-sterlicht gevallen engelenlijn van Lucifer. Deze warme kleuren zitten tegenover blauwviolet op het kleurenwiel. De balans daartussen lijkt verband te houden met een regenboog en de signalering van “oranje” spreekt mij aan van de blokkerende poging om een dimensionale stuitligging tegen de overstroming (“marmelade”) te bereiken. Oranje spreekt van de rituele sodomie die werkt om die transdimensionale samensmelting van rood en geel.

  Deze sinaasappel komt van de website van de Orange Bowl. Het gestileerde oranje van het logo flitst aan de onderkant terwijl het de kroon met paarse accenten draagt. Koninklijke rituele sodomieverlichting. De bijgevoegde banner is een omcirkeld vierkant. (Vrijmetselaarsplein en kompas).

  Retro Planet heeft een koninklijke kroon met oranje “R”. R=18= 666 – De R wordt meestal gebruikt als een niet-gestileerde wedjat Oog van Horus. (1+8=9 voor oog/I) – Koning Horus ~ een hemel+aardewezen.

  De populaire afbeeldingen die werden gevonden om reclame te maken voor de staat Georgia, VS, illustreren een perzik die er nogal verdacht uitziet.

  Ook een hefboomwerking van de oranje pompoen als bodem. Een oogstmaan. (“Mooned” – Maanoog)

  Zon TV. Zonnegod anus. T markeert de anale driehoek.

  P&G’s meest verkochte zonnesymbool oog-anus van het wasmiddel van het merk Horus, Tide.

  Het occulte maakt gebruik van de appel als een pentagram omdat er een zichtbaar wordt wanneer de vrucht op de evenaar wordt gesneden. Wanneer de sinaasappel op die manier wordt gesneden, verschijnen de secties als de zon en de anus. De navelsinaasappel. Dus dat is een navel? (“Placenta”-link?)

  Een oud etiket van een pakkist. De letter “O” in “ONE” heeft een stip aan de binnenkant om het een klassieke zonnegod en een man-in-vrouw symbool te maken. Heb je er een? Een van die? Niet iedereen? Oh, je biedt me er een aan? Uh nee. NEE BEDANKT!

  Orange is een Frans multinationaal telecommunicatiebedrijf dat min of meer voortkwam uit het oude Microtel-netwerk. Het Oranje-logo is een vierkant. Sinaasappels zijn rond. Ze ‘kwadraat’ de ‘oranje cirkel’. Sodomie met vierkante cirkel, verhelderende rituele sodomie. Goddelijke witte letters.

  Hun suggestieve slogans:

  98-06 : De toekomst is helder, de toekomst is oranje
  06-08 : Geopend
  medio 08: Samen kunnen we meer / Plus lendenensemble
  Sinds 11/10: Vandaag verandert met Oranje

  Bekijk die Orange-commercial en je zult zien wat lijkt op een wereldwijde grap. Oranje commercial – Planet wordt donker

  Iedereen maakt de wereld donker. Het is de ‘Black Awakening’, wanneer massale triggering van geprogrammeerde slapende agenten, geprogrammeerd door rituele sodomie, chaos teweegbrengt om de overgang van orde te bewerkstelligen. Ordo Ab Chao. Het is de bekering van mensen tot het duistere licht van Lucifer in het merkteken van het Beest. Zie het globalistische Illuminati-plan om onze lichten te doven.

  Doe-het-zelf-zaak. Metselaars zijn bouwers. Metselaars vierkante cirkels met vierkanten en kompassen. Sinaasappels zijn rond. Deze sinaasappel is vierkant. Goddelijke witte letters.
  Opnieuw. Depot. depot betekenis 3b: „Een station voor het verzamelen van militaire rekruten en doorsturen naar actieve eenheden.” (Het American Heritage®-woordenboek)

  In een sinaasappelsapreclame hebben we meer dan een kleine hint van wat de globalisten bedoelen met ‘goed’. Tropicana Pure Premium brengt het “goede” in de ochtend
  Het sinaasappelsappak heeft een ritssluiting – zie het als een broek/broek. De sinaasappels gaan in de broek, geleid door de sluitsteen van de afgebeelde piramide. De kartonnen broek springt op en draait zich om. Op de achterkant zie je de sinaasappel, met de onderkant naar boven, met een rietje erin gestoken. Rode en witte spiraalvormige strepen. Het is de traumatiserende Dirt Pipe Milkshake. De commercial begint met een verlichte boom, zoals in de Hof van Eden. Knipoog, knipoog.
  Tropicana had vroeger een tv-commercial waarin een sinaasappel in een kubus werd gesneden: nog een kwadratuur van de cirkel, in drie dimensies. De kubus wordt gebruikt om een tesseract en extradimensionale brug aan te geven.

  The Orange Cube van Jakob + Macfarlane – Design Studio, Lyon, Frankrijk – dat is een oranje kubus. Met een gaatje erin. Hmmm. Ja, dat is het.

  Nickelodeon. Splat. ‘Genoeg gezegd.

  De verlichte Vishnu. “Lotusbloem?”

  Ontdek kaart. Helderder. Gnosis en verlichting ontdekken door de verhelderende kracht van sinaasappel-sodomie? Nu zijn individuele toegangsgateway-knooppunten tot het wereldwijde financiële netwerk betrokken bij de voorloper Mark of the Beast-activiteit.

  Naast de Oranjebrigade Discover, Visa en MasterCard hebben we nog een ING Direct en hun “Oranje rekeningen”. Er wordt beweerd dat de kleur is geïnspireerd door de “Nederlandse” oorsprong van de financiële gigantengroep onder het “Huis van Oranje-Nassau”.

  Tootsie Pop “Halloweenkostuum.” Wat zit er verborgen in deze sukkel? Een chocoladetootsiebroodje.

  Wanneer is een boom geen boom? Als het het logo is van Habitat International Coalition (HIC), een onafhankelijke, non-profit alliantie met honderden organisaties en individuen. Deze ngo bouwt leefgebied: dus een vrijmetselaar lijkt passend. Het hoofd is de pupil in het oog en het is duidelijk het gouden sluitstuk van het piramideoog. Dus dat is niet echt een boom, toch? Wel, ik veronderstel dat we het kunnen verbinden met de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, de erfenis van de slang. Tubal Kaïn. (007).

  Waar is het oog nog meer op gericht? Hoe zit het met het oog op de sluitsteen van de piramide op de achterkant van de meest voorkomende Federal Reserve Note? Hoe zit het met “eye-on” ionTV? Het plusteken zou nu heel vertrouwd moeten zijn.

  Voorzien. Voorhuid? Fallische pijl. Het zit een beetje aan het rode uiteinde van de schaal, maar het lijkt op de anale driehoek voor mij. Het reguliere logo heeft een witte schacht en een rode kop. De advertentie bevat een rechthoekige driehoek van Pythagoras ~ Osiris+Isis=Horus en reproductief merkteken van het beest.

  De psi-kracht van kijken op afstand met alziend oog, en het verlenen van gemakkelijke toegang tot de Akasha-kronieken; dit zijn twee demonische vermogens die worden gebruikt door sommige SRA-slaven, die het ontvangen wanneer ze worden gesodomiseerd tijdens hun traumatische programmeerrituelen. Voorzien.

  “CUSTOMER EXPERIENCE ANALYTICS” – “door de lens van tevredenheid bieden strategische klantinzichten via kanalen om het succes van de organisatie te stimuleren.”

  Binnen de banner van hun website – “Meet de klantervaring” – in oranje. Plusteken. Bogen met stralen. Tinten van Mercy Me! Afgeknotte piramide. Gevuld met wit.

  Voorzien. paranormaal begaafd? Ik wed dat ze de dag niet zagen aankomen waarop hun plan zou worden onthuld.

  Hier is nog een merk fallische pijl. Blijkbaar is daar een app voor. Springplank.

  Wat in de duisternis verborgen is, zal aan het licht worden gebracht… De wereld mag dan wel in het kwaad liggen, maar de Heer, die in staat is zijn eigen plannen te verbergen en ze alleen te openbaren aan wie Hij wil, zal zeker de overwinning hebben.

  “we hebben geweten dat we van God zijn, en de hele wereld liegt in het kwaad;” (1 Johannes 5:19)

  ’10 Nog een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; En je zult goed naar zijn plaats zoeken en hij zal er niet zijn. 11 Maar de nederigen zullen het land erfelijk bezitten en zich verheugen in overvloedige voorspoed. (Psalm 37:10-11)

  32 Maar herinner u de vroegere dagen, toen u, nadat u verlicht was geworden, een grote strijd van lijden doorstond, 33 gedeeltelijk doordat u door verwijten en beproevingen tot een publiek spektakel werd gemaakt, en gedeeltelijk doordat u deelgenoot werd van degenen die zo werden behandeld. 34 Want u toonde medeleven met de gevangenen en accepteerde met vreugde de inbeslagname van uw bezittingen, wetende dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit hebt. 35 Verwerp daarom uw vertrouwen niet, dat een grote beloning heeft. 36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, wanneer u de wil van God hebt gedaan, ontvangt wat beloofd is. 37 Want over een zeer korte tijd zal Hij die komt, komen en niet uitstellen. 38 Maar Mijn rechtvaardige zal door geloof leven; En als hij terugdeinst, heeft Mijn ziel geen plezier in hem. 39 Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen tot vernietiging, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. (Hebreeën 10:32-39)

  De plaats met de naam “oranje” heeft een aparte etymologie. De Romeins-Keltische nederzetting is gesticht in 36 of 35 vC en heette oorspronkelijk Arausia, naar een Keltische watergod (beest uit de zee?). Het vorstendom Oranje is naar deze plaats genoemd en niet naar de kleur. Enige tijd na de 16e eeuw werd de kleur oranje echter aangenomen als kantelsymbool van het huis van Oranje-Nassau. De kleur werd uiteindelijk geassocieerd met het protestantisme, als gevolg van de deelname van het huis van oranje aan protestantse zijde aan de Franse godsdienstoorlogen, de Ierse campagnes (“William off orange – orange men”) en de Nederlandse 80 jaren oorlog.

  @1:09Sara Welch. ”Sara” = essentie/substantieEnergie, extract (sinaasappelsap = energie) & ”Welch” = welsh? (Drakensymboliek?).

  Eldorado = “de gouden” – het gouden kind, Horus.

  “Oranje is het nieuwe zwart” – donkere kant van Venus/lucifer?

  Synchroniciteit, geen toeval, ik keek net naar een nieuwsartikel uit “Californië” over een man die een miljoen penny’s vindt, opnieuw code voor Venus, de “Oranje/koper” top – de vurige rode kop. (“Zoals de Duracell-batterij”)
  Het “Haviken” teken = de roofvogel, Jupiter/Zeus. De “roofvogel” deed me denken aan de kwaadaardige essentie/energie-extractors genaamd; “Skeksis” in de film “Dark Crystal” uit 1982. De nieuwslezer @1:09 Haar naam is Sara, wat (in het Sanskriet) “Essentie/energie-extract” betekent! (het sap / sinaasappelsap = ONZE levenskracht oftewel essentie!) De uurwerk “sinaasappel” film komt ook bij me op.

  Oranje =33 de enige kleur om dit te doen. De sultans van swing oftewel de orang-oetans. Ook is er in de film “jungle book” de orang-oetang koning Louis die het “RODE” vuur / de bloem van de mens wil om zijn droom waar te maken. Koning Louis – verwijzing naar de zonnegod van Frankrijk.

  “I Wan’na Be like You (The Monkey Song)”

  Teksten

  Nu ben ik de koning van de swingers
  Oh, de jungle-VIP
  Ik heb de top bereikt en moest stoppen
  En dat is wat mij dwars zit
  Ik wil een man zijn, mancub
  En wandel zo de stad in
  En wees net als de andere mannen
  Ik ben het beu om rond te lopen!
  Oh, oobee doo
  Ik wil zoals jou zijn
  Ik wil lopen zoals jij
  Praat ook zoals jij
  Je zult zien dat het waar is
  Een aap zoals ik
  Kan ook leren mens te zijn
  Probeer me nu niet voor de gek te houden, mancub
  Ik heb een deal met je gesloten
  Wat ik verlang is het rode vuur van de mens
  Om mijn droom waar te maken
  Geef me het geheim, mancub
  Weet me wat ik moet doen
  Geef me de kracht van de rode bloem van de mens
  Zodat ik kan zijn zoals jij
  Oh, oobee doo
  Ik wil zoals jou zijn
  Ik wil lopen zoals jij
  Praat ook zoals jij
  Je zult zien dat het waar is
  Een aap zoals ik
  Kan ook leren mens te zijn
  Oh, oobee doo
  Ik wil zoals jou zijn
  Ik wil lopen zoals jij
  Praat ook zoals jij
  Oh, oobee doo
  Ik wil zoals jou zijn
  Ik wil lopen zoals jij
  Praat ook zoals jij
  Je zult zien dat het waar is
  Een aap zoals ik
  Kan ook leren mens te zijn

  Ik plaatste dit commentaar op Sanja’s video over de “Penny”-vondst….Pennies – Hmmm….de “penny” onder Obama’s voet in de IPG2-video. Er is ook de “JC Penney” in BTTF-films. De “koperen” cent = Venus/Lucifer. De “geldberg” van lucifer. De “Penny wise” clown in IT. Hij noemt 1984 (George Orwell-vibes) Het is een ritueel in het volle zicht. Het “centje” valt! De stuiver werd geautoriseerd door G. Washington in 1792 en het ontwerp werd voorgesteld door Benjamin Franklin (Doc Brown terug naar de toekomstige films). Benjamin Franklin met zijn elektrische/bliksemvlieger-experiment! Benjamin Franklin ook bekend als BF (26) en Barak (“bliksem”) Obama (26) – 26+26=88. “Outa time” BTTF-filmreferentie, alweer. BF & BO zijn beide verbonden via de bliksem.
  Nog een link naar penny, ook bekend als Mike “pence”, die zich kandidaat stelt voor president in 2024. Er is ook “Penny”, het nichtje van inspecteurgadgets. Penny was het ‘echte brein’ achter de operatie. In het VK zeggen ze “penny for a guy” op 5 november (onthoud, onthoud de vijfde als november) “V for vendetta” -film, ik denk dat daar een link is? novEMBER (“vuursintels” zijn rood/oranje). De oorzaak van de kleur van sintel is te wijten aan de aanwezigheid van phosHORUS – wat betekent: brenger van licht/lichtdrager.

  Zoveel verbanden gelegd in je inzichtelijke video. Dank je wel, Oonao. @2:30 De man met de overduidelijke “Isis” op zijn T-shirt met de “golf/haarkrul” van Horus/lucifer. Of vertegenwoordigt het de “eenhoorn” ?!

  Er is ook de Jaffa-maffia, het Nederlandse land “Holland” (Willem van Oranje), waarvan ik geloof dat de “Holland Park” (Londen) link is met de theosofische samenleving.

  Blijkbaar; elk zonlicht dat doordringt tot het oppervlak van Venus zorgt ervoor dat alles er oranje uitziet.

  https://youtu.be/y9f0pdnNM9Y

  Yup Orange/Jupiter/SUN/SON /Desire GREED EXpansion GOLD .. JAFFA MaFFia FF/66 Jaffa is een Israëlische film uit 2009, geregisseerd door Keren Yedaya. Het is een gezamenlijke Israëlische, Franse en Duitse productie en werd speciaal vertoond op het filmfestival van Cannes in 2009. AGE OR/ANGE .. ORangatun King Louis en de swingers Sultans of swing.. Orange is the new Black,, Pierre Paul et JACQUES the JOKER the JAY/JOUR G … Diana Bijnaam was bekend als DUTCH/ORANGE New York begon door de NEDERLANDERS is COCK / KNEE voor VROUW om NEDERLANDS te gaan elke persoon betaalt zijn eigen MANIER .. Betaal uw REKENING om de POORT te openen .. Golden Cock Sun RISE ApollO of Dionysus ??? New York City vindt zijn oorsprong in een handelspost die in 1624 door Nederlandse kolonisten op de zuidpunt van het eiland Manhattan werd gesticht. De nederzetting heette in 1626 Nieuw Amsterdam (Nederlands: Nieuw Amsterdam) en werd in 1653 gecharterd als stad…. Apollo, zoon van Leto, is de god van de zon, kunst, muziek, poëzie, pest en ziekte, van rationeel denken en orde, en doet een beroep op logica, voorzichtigheid en zuiverheid en staat voor rede. Dionysus, zoon van Semele, is de god van wijn, dans en plezier, van irrationaliteit en chaos, en vertegenwoordigt passie, emoties en instincten.

 21. Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg schreef:

  Ich wünschte, dass über mich kein Wort gesprochen oder geschrieben würde, sonst würde mich die Frau des Pharaos finden, eure Fischer

 22. Het is hier weer in volle hevigheid losgebarsten. De Ramshoorn van de Wet en de Profeten tegen de Triomftrompetten van de Maagd en de bloedende harten, met af en toe wat Fluit door satanische angsten.
  Jezus, wat een kakofonie onder uw christelijke broeders!

  1. @Frank

   de uwe is niet beter want bij u is helemaal een kankergezwel: iedereen heeft recht op een eigen mening en men vindt nooit! En pretendeert u ook nog dat u kan oordelen, nou uw pot is echt zwarter dan hun ketel!

   Hen kan ik aanspreken op de Bijbel, voor u is het niet meer dan een verhaal

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.