EVRAS: waarom protest tegen progressieve seksuele opvoeding?

Vandaag las ik in de Standaard, dat er verschillende schooltjes in regio Charleroi in brand waren gestoken. De aanleiding is hier het nieuwe seksuele opvoedingsprogramma van de Franse Gemeenschap, de zogenaamde Evras (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle). Dit programma wordt vanaf dit schooljaar verplicht in het zesde leerjaar en het vierde middelbaar van alle Franstalige scholen in België. Uiteraard kan ik geweld als Christen niet goedkeuren. Met zulke daden tegen onderwijsinstellingen nota bene, reduceer je jezelf tot barbaar en verlies je alle geloofwaardigheid.

Wel heb ik begrip voor de motivatie achter het verzet tegen het Evras programma. Niet alleen in Franstalig België, maar ook elders in de Westerse wereld worden seksuele opvoedingsprogramma’s inhoudelijk almaar extremer en bepaald door een “alles kan en mag” mentaliteit, zolang het met wederzijdse toestemming gebeurt. Informatie draait niet langer rond een louter fysiologische beschrijving van de menselijke voortplanting, maar geeft de kinderen ook een progressief gekleurde boodschap mee rond seksualiteitsbeleving, gender identiteit en seksuele geaardheid. En dit is het punt, waar heel wat conservatievere ouders, kinderpsychiaters en opvoedingsdeskundigen het moeilijk mee hebben. Zij vragen zich af of ministeries van onderwijs het recht hebben, om bepaalde ideeën, vaak voorgekauwd door ideologisch gekleurde NGO’s, als een algemene consensus neer te zetten, zonder rekening te houden met de pluraliteit van meningen in de “echte” wereld? Deze trend van Westerse overheden om een artificiële “consensus” via allerlei kanalen op de dringen, ziet men trouwens niet enkel bij de seksuele opvoeding, maar ook in boodschappen rond klimaatmaatregelen, de Covid 19 crisis of het conflict in Oekraïne.

Indien ons onderwijssysteem geloofwaardig en democratisch wil blijven, zal er meer begrip moeten komen voor de verschillen binnen de bevolking inzake normen en waarden. Dit houdt respect in voor de opvoedingskeuzes van ouders. Ook moet er kritischer gekeken worden naar de in scholen gebruikte seksuele opvoedingsgidsen, opgesteld door NGO’s, die vaker experts zijn in lobbywerk (ter promotie van LGBTQ+ of “seksuele gezondheid”), dan opvoeding en onderwijs. Het stimuleren van vragen rond de gender identiteit bij jonge kinderen (ben ik wel een jongen of meisje?), heeft bijvoorbeeld meer te maken met de normalisering van LGTBQ+ geaardheden, dan het belang van de leerlingen zelf. De overgrote meerderheid van de mensheid is heteroseksueel en heeft geen vragen rond de eigen gender identiteit. Waarom twijfel gaan stimuleren? De exponentiële groei van het aantal patiënten in gender klinieken bewijzen dat zulke invraagstellingen niet altijd gezond zijn.

Voorstanders van de moderne seksuele opvoeding zullen poneren, dat kinderen beter “gegronde” informatie via de school ontvangen, dan zelf antwoorden te zoeken via sociale media of, erger nog, op pornosites.  Het probleem hierbij is dat de normalisering op school van allerlei seksuele praktijken, inclusief masturbatie, verschillende standjes, seks toys, oraal, anaal of LGBTQ+, deze “foute” online informatie net kan bekrachtigen. Wanneer kinderen te horen krijgen dat (kinky) seks “normaal” is en bij een relatie hoort, hoe kunnen ze dit in hun eigen leven nog afremmen of weigeren? Deze vraag wordt des te pertinenter, nu er steeds meer klachten komen over grensoverschrijdend gedrag. Teveel informatie kan bij sommigen bovendien leiden tot prestatiedruk en/of relatieangst. De explosie van het aantal alleenstaanden zal er alvast niet door afgeremd worden. Tijd dus voor een opkuis. Het feit dat de eindtermen inzake seksuele opvoeding in het Vlaamse onderwijs dit jaar gereduceerd werden (tot grote ontgoocheling van Sensoa), is al een eerste stap. Nu nog de producenten van seksuele opvoedingsgidsen buitenwerken. Om één of andere reden, vrees ik dat dit een harde strijd zal worden.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

40 commentaren op “EVRAS: waarom protest tegen progressieve seksuele opvoeding?

 1. Evras, Sensoa, Lentekriebels (Nederland) van de Rutger Stichting… allemaal één pot nat met als doel het verspreiden van (of indoctrineren met) goddeloze ideologie. Vlaanderen durft de onzin af te remmen, een hoopvolle eerste stap.

 2. Onbekenden hebben dinsdagnacht brand gesticht in vier basisscholen in Charleroi. De schade bleef gelukkig beperkt. Het gerecht acht kwaad opzet bewezen: de brandweer vond brandversnellers en de gevels van de scholen werden met graffiti beklad. Daarin wordt verwezen naar ‘Evras’, wat staat voor ‘Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle’. Wellicht gaat het om protest tegen het Evras-decreet dat het parlement van de Franse Gemeenschap onlangs goedkeurde. Dat verplicht scholen in Wallonië en Brussel om leerlingen van het zesde leerjaar en het vierde middelbaar twee uur per jaar seksuele opvoeding te geven.
  In sommige kringen worden deze lessen als seksuele propaganda weggezet. Daarnaast wordt veel fake news over het Evras-decreet verspreid. Zo gaat er op sociale media rond dat er pornografische films in de klas zullen worden vertoond en leerlingen zullen worden aangemoedigd om van geslacht te veranderen. De valse berichtgeving was vorige week zelfs de aanleiding voor een protestactie in Brussel. Daar daagden enkele tientallen demonstranten op, vrijwel alleen vrouwen met een hoofddoek. Hun protest werd nog verder aangewakkerd door Facebookgroepen als ‘Sauvons nos enfants’ waar wordt beweerd dat scholen kinderen gaan leren hoe ze orale seks moeten hebben.
  In onze democratische rechtsstaat zijn vrije meningsuiting en het recht op betogen heilig. Brandstichting bij nacht is dat niet. Dat is een laffe, barbaarse daad van terrorisme. Het gerecht doet er dan ook alles om aan de daders op te sporen. Of het nu om ultraconservatieve katholieken gaat of om fundamentalistische Koran-aanhangers die zich weigeren aan te passen aan de normen, waarden en wetten van dit land, ze zullen en moeten zwaar gestraft worden .
  Door de seksuele revolutie van de voorbije 60 jaar hebben jongeren vandaag een grotere keuzevrijheid over hoe ze met seksualiteit omgaan. En ja, velen halen hun info bij vrienden of op het internet en sociale media, ook al geven die niet zelden een vertekend beeld. Net daarom is seksuele vorming op school geen overbodige luxe. Naast het relationele en gevoelsmatige aspect krijgen jongeren daar wel de juiste informatie en context over hoe ze moeten omgaan met veilig vrijen en intimiteit, met onbedoelde zwangerschappen en abortus, met lgbtqia+ en met grensoverschrijdend gedrag. Dat enkele idioten aanslagen plegen op scholen omdat ze willen terugkeren naar tijden waarin seks vies was, jongens met hun handen boven de lakens moesten slapen, masturberen leidde tot blindheid, en vrouwen onderdanig moesten zijn, is wraakroepend.

  1. @Lodewijk.
   U gebruikt veel woorden, maar zegt tóch helemaal niets.
   Dat is knap, edoch hoogst kinderachtig.

  2. Beste Lodewijk, ik voorspel je een lawine aan verwijten, beledigingen en schandpalen.
   Je bent hier op het Katholiek Forum! Woorden als veilig vrijen, abortus en lgbtqia+ werken hier als gigantische rode lappen op diepgelovige stieren. Hun god heeft een man en een vrouw geschapen (al de rest heeft satan gedaan) en seks dient alleen en uitsluitend om veel kinderen te maken. Punt!
   Verder wil ik je meegeven dat de klimaatverandering niet bestaat, dat vaccinaties eveneens het werk van satan is en dat de huidige paus een ketter is, bijna zo erg als een van zijn voorgangers, de horribele Paus Johannes XXIII . En Poetin heeft gelijk, want er staat een mariabeeld in zijn werkkamer.
   ’t Is maar dat je ’t weet.
   Sterkte verder en vriendelijke groet.

   1. Een mariabeeld in Poetin’s werkkamer? Zijn daar foto’s van beschikbaar?
    Ik weet wel dat Rutte een ramskop in zijn werkkamer heeft hangen (opgehangen door de schijnchristen Balkenende) en daar zijn duidelijke foto’s van.

   2. BEHOORLIJK VREEMD IS DIT:
    De benaming ‘Latijns priester-vorst’: LATINUS REX SACERDOS en de titel VICARIUS FILII DEI leveren beide het getal 666 op.
    De titel is te vinden op de Tiara, de kroon van de Paus, en de andere benaming boven de ingang van het Vaticaan.

    1. @ Engelbert,
     Hoe berekent u dat ?

     latinus rex sacerdos in natuurlijke tekens A=1 tot Z=26 geeft 227.
     LATINUS REX SACERDOS in TELEX ASCII tekens A=65 tot Z=90 geeft 1379.

     Gelijkaardig voor “VICARIUS FILII DEI” >> 165 en 1189.

     Waar haalt u het vandaan ?

       1. LATINUS REX SACERDOS” en “VICARIUS FILII DEI”

        latinus = latin rex = koning, soeverein

        sacerdos = priester vicarius = plaatsvervanger

        filii = zoon (van filius) dei = god

        De ene zin vind je op de tiara, de kroon van de paus, de andere boven de ingang van het Vaticaan.

        Als je goed naar deze letters kijkt, zie je Romeinse figuren.

        De Romeinse figuren:

        ik = 1 V = 5 X = 10 L = 50

        C = 100 D = 500 M = 1000

        Laten we eens kijken naar de eerste zin:

        L, ik, V, X, C, D.

        De V is hetzelfde als een U, omdat er in het Latijn maar één symbool voor beide bestaat.

        Dus laten we deze cijfers samenvatten:

        50+1+5+10+100+500 = 666

        De tweede zin:

        V, ik, C, ik, V, ik, L, ik, ik, D, ik

        Samenvatten:

        5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666

        Nog een interessant voorbeeld:

        Als je het alfabet zo codeert

        A=100 B=101 C=102 enz.

        en nu de naam “Hitler” invoeren, krijg je:

        107+108+119+111+104+117 = 666

        Toeval?

        1. Als je het zo ver moet zoeken, meneer Vissers, is dat inderdaad het toevallig resultaat van een leuk mathematisch spelletje. Gelijk welk béétje geavanceerd computermodel kan op die manier allerlei verbanden ontdekken die werkelijk nergens op slaan. Tussen regenneerslag en echtscheidingen bijvoorbeeld. Het blijft me meer en meer verbazen dat de clubjes die het ‘weten’ (de wetenschap) verketteren almaar dwazere theorieën moeten verzinnen om hun gelijk te halen. Overal waar het ‘geloven’ het haalt van het ‘weten’ geraken we in de problemen. Maar bon, jouw compagnons hier hebben daar geen boodschap aan. Liever dan me met stevige argumenten een weerwoord te bieden willen ze me van het forum verwijderen, ben ik satan en sta ik aan de zijde van grote wereldwijde bendes met een ongekend arsenaal aan allerlei wapens om de échte christenen van kant te maken. Eéntje wil nog een stap verder gaan dan de Taliban: het onderwijs moet niet alleen verboden worden voor meisjes, maar voor iedereen. Terug naar voor 1789!
         Misschien is een betere naam voor dit forum: In de Gloria.

        2. Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, had een fascinatie voor numerologie en geloofde dat cijfers een belangrijke rol speelden in het onbewuste. Hij gebruikte numerologie om de symboliek van dromen te interpreteren en om de persoonlijkheid van mensen te analyseren. Freud geloofde ook dat getallen een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van kinderen en dat ze konden worden gebruikt om psychologische problemen te diagnosticeren. Die onzin is later duidelijk wetenschappelijk weerlegt.

   3. Eerst zien, dan geloven, Frank Dierickx.
    Laat me maar een foto zien, waarop een mariabeeld in Poetin’s werkkamer staat.
    Hebt u dat niet, dan hecht ik er geen waarde aan…. en ik niet alleen.

   4. Er staat helemaal geen mariabeeld in Poetin’s werkkamer. U bent in de war met een foto van zijn dochter, die Maria heet.

  3. Brandstichting in scholen is nooit goed te praten, onder geen beding. Daar horen straffen bij.
   De lessen seksuele opvoeding dienen niet om LBGTQIA+ aan te moedigen of om abortus (kindermoord) te plegen. Goddeloze propaganda hoort niet thuis op een katholieke school.
   Communistische gemeentescholen en dito staatsscholen denken er mogelijks anders over.

  1. @Lodewijk,
   U bent een prima broertje van @Frank Dierickx:
   veel woorden gebruiken en tóch helemaal NIÉTS(!) zeggen.

   Kinderen kunnen dat óók heel goed. Zie eerst Uw tienertijd goed door te komen en neem dan Uw tijd om volwassen te worden.

 3. De Evras-hetze legt bloot dat sommige mensen de snelheid waarmee de kijk op onze intieme wereld verandert niet kunnen of willen bijbenen

  1. @Lodewijk,
   Wat bent U origineel:
   Uw gezegde heeft U voor de vólle 100% overgenomen van dagblad De Morgen.

 4. Ook op dit gebied zal de leer van de katholieke Kerk van altijd, doorzetten, beste Lodewijk. Dat is de historische werkelijkheid. De wereld past zich altijd aan, doordat de Kerk van altijd, vasthoudt aan de Waarheid, vermeldt in de Decaloog en het Nieuwe Testament. Vanaf het begin, na Golgotha, volgde de Christianisering van Europa, in Frankrijk, Italië en Spanje.
  Het Romeins/Griekse barbarisme, in de wet neergelegd, dat vrouwen en kinderen totaal rechteloos achtte, waar zij tot minder dan slaven werden beschouwd, waar moord, verkrachting en sexueel misbruik, pedofilie en homo gedoe, gangbaar waren, en tenslotte, waar vrouwen en kinderen geen dag zeker waren van hun leven, werd door keizer Constantijn (+337) stap voor stap omgebogen. Hij was de eerste bekeerde, katholieke Romeinse keizer, die de Romeinse wet in overeenstemming bracht met de katholieke Leer.
  De katholieke Leer van altijd is de keiharde rots die door geen enkele ideologie, maatregel of waanidee, kan worden vernietigd. Al 2000 jr. kent zij periodes van vervolging, maar telkens weer leggen de aanvallers het loodje, en spreken we van een periode Kerkelijke bloei.
  In de huidige tijd geldt de profetie van Fatima (1917), dat na Ruslands bekering er een lange periode van vrede zal aanbreken. Dat zien we gebeuren, het westerse “systeem” wordt verslagen in Ukraine, en zal worden ontmaskerd en onherroepelijk aan de schandpaal worden genageld.

 5. Het is kindermishandeling om kinderen naar school te sturen; ze worden er mentaal geruïneerd voor de rest van hun levens. Het is boosaardige waanzin om kinderen toe te vertrouwen aan de initiatiekampen van een pedosatanisch bewind dat immorele, uitgeholde slaven wil maken die hun eigen bestaan haten, gruwend van hoe lelijk en monstrueus zij geworden zijn.

  Het “Belgisch” bewind in Brussel werd opgebouwd met het geld van Nathan Rothschild, in de negentiende eeuw maker en verwoester van politieke machten, en de vrijmetselaar Leopold I was zijn persoonlijke vriend, en de bevelhebbers van dat bewind zijn erfzonen van de moordenaars en koppensnellers van 1789. Het dossier Dutroux, waarbij het ritueel satanisme van het judeo-maçonniek bewind besproken werd, steekt in de doofpot, en de pedosatanisten in Brussel zetten de opbouw van de dystopische horrormaatschappij verder; dat ziet men aan het gruwelijk corrumperen van kinderzielen en aan de verdediging van Sven Pichal door de media.

  Door de desastreuze ralliementpolitiek van Leo XIII, die in overeenstemming was met wat Felicité de Lamennais, vader van de liberaalkatholieken, gewild had, hebben katholieken zich politiek ontwapend tegenover de moderne revolutionaire regimes. Paus Leo hoopte dat katholieken erin zouden slagen dominantie te bereiken in de Franse republiek, opdat zij dan zo katholieke politieke beslissingen konden verwezenlijken; het tegendeel gebeurde, een nieuwe kerkvervolging in het kader van de “Loi Combes” (genaamd naar de vrijmetselaar Émile Combes). Hier in “België” hebben liberaalkatholieken helaas een bastion gehad, voortkomend uit de coalitie tussen katholieken en liberalisten tegen Wilhelm in het noorden.

  De katholieke vijandigheid aan de moderne politieke structuren behoort heropgenomen te worden, terug naar de oude lijn van de contrarevolutie zoals ten tijde van het pontificaat van Pius IX die Hendrik van Chambord (Hendrik V van Frankrijk genoemd door zijn aanhangers) steunde tegen de judeo-maçonnieke republiek.

 6. In de VSA groeit het aantal gefolterde mensen die via de rechtbank hun folteraars aanklagen vanuit een diepe wanhoop en blijvende foltering door zielepijn nadat zij tot het besef kwamen dat hun omgebouwde lichaam niet meer kan hersteld worden in de oorspronkelijke staat.

  Jonge vrouw van 21 klaagt medische hulpverleners aan voor het verwijderen van haar borsten op 16-jarige leeftijd:
  Nebraska Detransitioner Sues Medical Providers for Removing Her Breasts at 16.
  dailysignal.com/2023/09/14/nebraska-detransitioner-sues-medical-providers-removing-her-breasts-16/

  HOEVEEL SLACHTOFFERS MOETEN ER NOG VALLEN ???

 7. Mevrouw Gabriels, u schrijft: “Deze vraag wordt des te pertinenter, nu er steeds meer klachten komen over grensoverschrijdend gedrag. Teveel informatie kan bij sommigen bovendien leiden tot prestatiedruk en/of relatieangst.”
  De reeks ‘Godvergeten’ zit nog maar in de helft, en de reactie is nu al gigantisch. En nee, er worden geen kerken in brand gestoken, want daar zijn nauwelijks nog activiteiten of ze staan al jaren leeg.
  Denkt u dat de talloze slachtoffertjes van die talloze perverse priesters en paters zich zo kwetsbaar en willoos hadden laten doen als er thuis of op school wél over seksualiteit was gesproken?
  Het staat u vrij om te pleiten voor een totale seksvrije opvoeding, maar dan moet u ook de verantwoordelijkheid nemen om die boel achteraf zelf op te kuisen.
  Voorts een persoonlijke vraag. Heeft u al ooit een gesprek gehad met een mens die zich nooit heeft thuis gevoeld in zijn of haar eigen lichaam? Of met een jongen of een meisje dat alleen maar verliefd kan worden op iemand van hetzelfde geslacht? Denkt u dat die daarvoor gekozen hebben, of dat ze door bepaalde lessen of folders zo zijn geworden? Heeft uw god ook de mensen met het syndroom van Down geschapen? Of de ‘kleine mensen’, vroeger dwergen genoemd? Als god de op allerlei vlakken van de meerderheid verschillende mensen heeft geschapen, waarom zou dat dan volgens u niet kunnen voor afwijkende seksuele eigenschappen of voorkeuren?
  En als de ouders dan toch de beste opvoeders zijn wat betreft seks, waarom gebeurt dan veruit het meeste misbruik binnen het gezin? De Vertrouwenscentra Kindermishandeling smeken de scholen al decennia om mee een oogje in het zeil te houden en om alarmsignalen bij kinderen te leren zien. Denkt u nu werkelijk dat twee keer twee uur seksuele opvoeding een gevaar voor kinderen betekent?
  Bent u ook tegen de lessen ‘Veilig in het verkeer’?
  Vriendelijke groet.

  1. @ Frank Dierickx,
   u bent onwaardig een antwoord te krijgen van Mevrouw Gabriels.
   Uw voortdurende leugenbetoog zou zonder meer van deze website moeten worden geweerd. Dat u niet anders weet te doen dan christenen uit te dagen komt doordat u zich veilig voelt naast de grote bendes die beschikken over alle mogelijke soorten wapens ter wereld. U weet verdomd goed dat ernstige christenen zich op geen enkele wijze nog kunnen verdedigen tegenover deze grote bendes.
   De positie die u inneemt is uitermate beschamend voor uzelf.

   1. @eric-b-l ,
    Ik sluit mij 100% aan bij Uw reactie aan @ Frank Dierickx op 17 september 2023 om 02:20 uur.

  2. U bent gewoon een mol en ieder antwoord op uw betoog is gewoon tijdverspilling “met satan onderhandel je niet” !

  3. Ik ben niet tegen seksuele opvoeding, enkel tegen de “alles kan, alles mag maatschappij”, die als model wordt opgedrongen. Ik denk niet dat dit type seksuele opvoeding kinderen had beschermd tegen pedofielen in de Kerk. De alomtegenwoordigheid van seksuele informatie, inclusief in het onderwijs, heeft ook niet geleid tot een vermindering van pedofiele feiten in de bredere maatschappij. Integendeel. Trouwens, pedofilie kan men enkel stoppen indien men daadwerkelijk actie onderneemt tegen pedofielen en niet door victim blaming. Jammer genoeg krijgen pedo’s nog te vaak een “tweede kans” of wordt het probleem onderschat. Kijk maar naar de zaak Pichal. In de media is men bezorgder over de reputatie van de organisaties waarvan Pichal lid is, dan het lot van de slachtoffers. Ten slotte, ik denk niet dat God pedofilie of gelijk welke andere afwijking gewild heeft. Dit zou duidelijk moeten zijn voor iedereen, die de Bijbel gelezen heeft.

   1. Bedankt voor uw rustig en sereen antwoord, mevrouw Gabriels. Dat is een verademing hier.
    Maar ter zake. Geen enkel zinnig mens pleit voor ‘alles kan, alles mag’. En al zeker niet de verantwoordelijken voor het onderwijs. Maar als u bedoelt dat niet alles mag ‘bestaan’ – ondanks het feit dat sommige mensen en geaardheden wel degelijk bestaan, dan weet ik niet of het onderwijs moet declameren dat die mensen niet (mogen) bestaan of dat ze dat moeten doodzwijgen.
    U beperkt zich nu even tot pedofilie. De bredere informatie heeft wel degelijk geleid tot een serieuze vermindering van pedofiele feiten in bv. de katholieke kerk. En het feit dat de netwerken gemeld, opgespoord en vervolgd worden zijn daar een gevolg van. Waar u het vandaan haalt dat de media in de zaak Pichal bezorgder zijn over de reputatie van de ‘organisaties’ is mij een compleet raadsel. De ontreddering daar, onder meer bij Pleegzorg, is daar vele duizenden keren groter dan er tot dusver was in het instituut Kerk.
    En wat uw god gewild heeft, dat laat ik aan uw geloof over.
    De bijbel heb ik al meermaals gelezen en daar staan heel veel mogelijke verwijzingen in naar wat god niet wil en wat hij wel zou willen, vrede op aarde bijvoorbeeld, en nooit iemand doden, en niet liegen, en geen echtbreuk plegen, enz. enz. maar het zal toch altijd aan zijn/haar/hun grondpersoneel liggen of ze daar iets van waarmaken of niet.
    Tenslotte. Een godsdienst, een theologie moet consistent en consequent zijn. Heeft de Rooms-katholieke God alles geschapen of niet? Of is hij alleen maar verantwoordelijk voor de creatie van de mens die zonder afwijking is? Heel veel mensen schieten er dan niet over, toch?
    Vriendelijke groet.

    1. @Frank Dierickx

     Geen enkele mens is volmaakt noch zonder zonde behalve Jezus Christus die door Zijn lijden en Zijn Heilig Bloed de gehele zondige mensheid heeft vrijgekocht.
     Elke mens heeft de vrijheid van keuze om dat in dankbaarheid te aanvaarden of niet.

 8. Ik sta trouwens 100 % achter het betoog van Mevrouw Gabriels, proficiat u bent een licht in deze duistere wereld

 9. Wie bepaalt eigenlijk wat de leerstof op de scholen zou zijn?

  De prijs die de mensheid gaat betalen voor zijn zonde is hoog. De mega-grote bedrijven die achter al deze politieke ontwikkelingen zitten (ja, het zijn bedrijven die bepalen wat de kinderen leren, denk ik) willen nu voor de hoofdprijs gaan. En dat is het eigendom van de aarde met alles erop en eraan; inclusief mensen. Zoals de Farao dat eens voordeed, zo zal de mens tot zijn slaaf gemaakt worden. De mens zal zichzelf verkopen. Voor eeuwig dit keer.

  Wat die schooltjes onderwijzen heeft dus op zich niet zo veel met seksuele voorlichting te doen, meen ik, het doel ervan lijkt mij eerder het ondermijnen van de normale gezinsstructuur, zodat het einddoel; -de totale absolute macht over alles en iedereen op deze aarde- bereikt kan worden.

  Strakjes kan men niets meer doen zonder eerst de toestemming van die bedrijven waar je verplicht bij bent aangesloten zoals de watermaatschappij, de elektriciteit leverancier, het warenhuis, je garage, je netwerkprovider enzovoorts, te hebben gekregen.

  Men gebruikt om deze politiek door te zetten verschillende middelen; o.a. de zogenaamde ‘klimaat problematiek’, de (bizarre) weermodificatie, de zogenaamde covid met zijn prikjes, de afschaffing van het privé autogebruik, baar geld, maar dus uiteraard ook de opleidingen; verander het kind en men verandert zo de toekomst, weet men.

  De seksuele gevoelens worden dus geëxploiteerd en gemodificeerd zoals men dat wenselijk acht vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

  De vraag WIE de (aller-) grootste bedrijven eigenlijk runt en daar de eigenaar van is, is natuurlijk wel interessant, wil men tenminste bekijken hoe het met de toekomst van de mensheid gesteld is.

  WELKE mensen gaan binnenkort – en voor eeuwig daarna- heer en meester gaan zijn over alles op de aarde zoals water, grond, planten, dieren, mensen?

  Uiteraard zullen dat wellicht degenen zijn die nu het rijkst en machtigst zijn. (En het meest doortrapt.)
  Vanuit christelijk oogpunt gezien kan dat een ramp genoemd worden, al was het alleen al omdat het volk dan nooit weer door een christelijk leider geleid zal worden, maar juist door iemand die niet zo in het koninkrijk der hemelen geïnteresseerd is. Wat dat betekent is een ramp voor sommigen die bijna niet te beschrijven is.

  Dus, als men de schooltjes afbrand, dan is dat een klein druppeltje verzet tegen een megalomane duistere kracht die juist NIET de baas over de aarde, en al helemaal niet over de zielen, zou moeten zijn of worden, juist vanwege de moraal van de rijke en machtige die van de duivel zelf lijkt te komen.

  1. En het maakt niets uit hoe vaak en met hoe velen je bidt om het komende onheil te voorkomen, want dat maakt niets uit. De komende rampspoed wordt door diverse helderzienden, o.a. Alois Irlmaier en Leonie van den Dijck, genoemd en staat bovendien in de bijbel beschreven en ZAL DUS GEBEUREN. De beschrijving van het getal 666 is hier een mooi voorbeeld van.
   Bidden voor de redding van je eigen ziel het belangrijkste. Mijn Jezus, barmhartigheid! Red mijn ziel voor de eeuwigheid en neem mij op in de eeuwige heerlijkheid.

 10. Herstel aub: (1 maal gaan)

  WELKE mensen gaan binnenkort – en voor eeuwig daarna- heer en meester zijn over alles op de aarde zoals water, grond, planten, dieren, mensen?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht