Godvergeten: hoeveel boetedoening is voldoende bij pedofilie?

Katholiek (en niet zo katholiek) Vlaanderen is tegenwoordig in de ban van een nieuw programma, “Godvergeten”, een serie uitzendingen over de slachtoffers van pedofiele priesters en religieuzen. “Godvergeten” heeft ondertussen geleid tot een nieuwe golf van “ontdopingen”, door mensen die niet langer met de Kerk geassocieerd wensen te worden. Als gelovige kan ik hun afkeer begrijpen. Ik vind het moeilijk te vatten dat mannen, die hun leven aan God hebben toegewijd, tot zulke vreselijke misdaden in staat zijn. Vermoedelijk kozen ze, zoals zovele andere pedofielen, een beroep dat hen dichter bij kinderen bracht, of het nu leerkracht, sportcoach, jeugdleider of…priester is.

Jammer genoeg vindt onze maatschappij het nog moeilijk om echt krachtdadig op te treden bij pedofilie. Het is makkelijk om vanuit een antiklerikale reflex een steen te gooien naar een anonieme pedopriester op TV. Het is moeilijker, wanneer de pedofiel toevallig zoon- of broerlief is, of die sympathieke BV, collega of kennis. Radiopresentator Sven Pichal, die onlangs voor het bezit van kinderporno werd gearresteerd, krijgt van zijn collega-mediaprofessionals soms meer begrip dan je bij zulke misdaden zou verwachten. Zo’n “sympathieke kerel”, die “zo veel goeds” deed voor de LGTBQ+ gemeenschap, hoor je dan zeggen.  Moet al zijn moeite om de belangen van deze gemeenschap te verdedigen zomaar de prullenmand in, denkt menige progressieve goeddenker? Ook als de pedofiel toevallig een vrouw is, lijkt niemand er zo zwaar aan te tillen. Daar is de Franse president Macron, die ondertussen met zijn pedofiele leerkracht getrouwd is, een levend voorbeeld van. Tienerjongens “vragen er toch om”? 

Ook binnen de Kerk lijkt de solidariteit met pedofiele medepastoors soms sterker dan de afkeer voor hun zonden. Men vindt het soms te vanzelfsprekend dat slachtoffers éénzijdig vergiffenis schenken. 7 maal 70 maal, klinkt het dan suikerig in koor. Wat kerkleiders hierbij vergeten, is dat de Christelijke oproep tot vergeving geen vrijgeleide kan zijn voor misdaad zonder enig schuldbesef of boetedoening. De pedofiel “naar het verborgene” sturen, zoals dit bijvoorbeeld gebeurde met de vroegere bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, heelt bovendien geen enkele wonde. Het doet ze enkel nog verder zweren. Indien de Kerk pedofilie echt veroordeelt, waarom werd er van Vangheluwe niet geëist dat hij publiekelijk om vergiffenis vroeg, in plaats van hem met een akelig stemmetje op TV over “zijn relatietje” te laten vertellen? Waarom werd Vangheluwe naar een onbekend oord weggestuurd, in plaats van hem tijdens de Heilige Bloedprocessie als zelf-kastijdende boeteling blootsvoets voor zijn eigen gelovigen te laten strompelen? Waarom werd hij niet te voet met het opschrift “pedofiel” op bedevaart naar Jerusalem gestuurd in het gezelschap van een cameraploeg, zodat iedereen zijn schaamte kon zien? Dan had het volk ten minste recht gehad op een catharsis en waren ze niet op hun honger blijven zitten. Nu blijven de slachtoffers en bredere maatschappij achter met een diep, ontroostbaar verdriet. Men kan zich hierbij afvragen, hoeveel boetedoening voldoende is bij pedofilie? Is troost mogelijk bij zo’n ondraaglijke zonde? Sommige wonden zijn nu eenmaal niet te helen, tenzij door God. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

48 commentaren op “Godvergeten: hoeveel boetedoening is voldoende bij pedofilie?

 1. Ik kijk geen televisie dus ik heb de serie niet gezien, maar wie simpelweg onderzoek doet op het internet weet dat er achter de georganiseerde kinderschenderij het ritueel satanisme zit; het dossier Dutroux steekt in de doofpot, waarbij getuigen vermoord werden en onderzoek gemanipuleerd, omdat het over politiekers ging die in de zwarte cultussen zaten. Michel Nihoul zei dat hij het “Belgisch” bewind kon doen instorten met hetgeen hij wist (“Belgium’s silent heart of darkness”, Olenka Frenkiel, The Guardian, 5 mei 2002). Albert Mahieu sprak over een tape met de satanisch-rituele moord op Julie Lejeune en Mélissa Russo erop in de handen van de Gentse vrijmetselarij; over zijn gesprek met Godfried Danneels zei hij dat die laatste hem vroeg of hij erop stond; wie vraagt of hij op beeld staat impliceert daarmee dat hij op de plaats aanwezig was. Die dingen staan op het internet; iedereen kan die lezen.

  Zwarte cultisten hebben in hun greep de politiek, de media, de geldwereld, politiemacht, de onrechtshoven, en zij hebben de clerus van de Kerk geïnfiltreerd; daarom verdedigen de media figuren zoals Pichal en zwijgen zij over het satanisme van diegenen die perverten selecteren ter intrede bij de clerus; van dat satanisme gaat ook de ziedende vijandigheid uit tegen het katholicisme dat we bij bisschoppen zien. Belial stuurt zijn dienaren uit om de Kerk van binnenuit te ondermijnen.

  De zwarte cultisten beweren dat rituele onkuisheid hen magische krachten geeft; bij de luciferianen eeuwen geleden (de pauselijke bul Vox in Rama door Gregorius IX was tegen hen geschreven) en de gnostische tempeliers was er rituele sodomie, en in deze tijd is er bij de “Ordo Templi Orientis”/”Ecclesia Gnostica Catholica” van Crowley initiatie met rituele sodomie.

  Onlangs hield “Pints With Aquinas” een podcast met Michael Davis, iemand die in het verleden satanist was maar die zich ervan afkeerde toen hij te weten kwam dat de laatste initiatie rituele onkuisheid inhield, waar hij niks mee te maken wilde hebben. De titel van de podcast: “From Satan to Christ (Interviewing an Ex-Satanist) w/ Michael Davis”.

  Ouders, bescherm uw kinderen.

  1. Grotendeels mee eens, Waramund. Het klopt volgens mijn onderzoek dat ik deed naar de ploerten van deze wereld. Afwijkend pervers seksueel gedrag is vaak gekoppeld aan de grootste misdadigers.
   Ik kijk ook zo een jaar of 30 geen tv meer. Het is te wálgelijk welke domme vunzigheid met uitzendt.
   Christenen zouden zeker géén massa media moeten ‘eten’. Dat is een zonde en leidt tot meer zonde.

   1. Als ik lees wat Waramund hier allemaal schrijft, dan lijkt mij dat een ernstig gevolg van het zich decennia lang opsluiten in een parallel universum, vol demonen en gevaren. Echt gezond voor het mentale welzijn kan dat niet zijn.
    Ik ben het volledig met u eens over wat een groot deel van de inhoud van de populaire media betreft. Maar de bronnen waar hij en een aantal anderen hier dan wel de mosterd halen lijken mij dan weer van een nog veel erger lamentabel niveau.
    Maar bon, op dit forum is Jezus Christus de spilfiguur, toch?
    Kwam hij niet, vanuit een zeer comfortabele goddelijke positie, toch ‘midden onder de mensen’? Bleef hij als een kluizenaar in zijn woestijn zitten, lamenterend over de wereld en zijn zonden, of trok hij er op uit, tussen het volk, de schurken en zondaars, de witgekalkte graven en andere geestelijken van die tijd? Een geloof, waarbij lijdende individuen zich angstig en verkrampt afzonderen in afwachting van hun eeuwig geluk, lijkt me niet het meest aantrekkelijke aanbod voor zingeving aan dit bestaan.
    Vriendelijke groet.

   2. Raphaël,

    Habitueel en langdurig televisiekijken maakt mensen dommer, maar ook mentaal ontwricht en ziek. Zeer specifieke psychologische technieken worden gehanteerd met geluid en beeldsequenties om via een hypnotisch effect de hersenen en de geest te ontwapenen tegenover de subversieve boodschappen die ingeplant worden; weinig mensen zijn daartegen bestand, en zo worden zij, de toeschouwers, geïnstrumentaliseerd ter opbouw van een anti-cultuur op een anti-moraal; zij menen dat zij zelf onafhankelijk hun standpunten uitgewerkt hebben terwijl het in werkelijkheid de media-architecten zijn die bepalen wat hun toeschouwers willen en wat zij haten. Zij zijn slachtoffers van marxistische intellectuele ondermijning; hun intelligentie en wil zijn gevangen door manipulatoren die hun ondergang bewerken.

    Ook het internet is een oord van verderf, maar terwijl op televisie alles voorgeprogrammeerd is zijn er momenteel nog dingen op het internet zoals oude boeken die “verboden” geschiedenis vermelden die op televisie en in scholen verzwegen wordt.

    1. Inderdaad, Waramund.
     De mensen worden m.i. (tegen hun wil meen ik) geprogrammeerd d.m.v. zowel harde technieken als met psychologische/sociale technieken. Ik heb de bewijzen bestudeerd (o.a. de octrooien daarvan), de boeken gelezen, de youtubes gezien en het is m.i. dus de harde realiteit dat de mensen zeer sterk beïnvloed worden.

     Zo sterk zelfs dat men het niet eens beseft, behalve dan bijvoorbeeld als het in een gesprek over bepaalde onderwerpen gaat. Dan valt het goed op. Dan is er een raar soort onbegrip. Als men dan vraagt hoe iemand iets weet, dan komt er geen antwoord. Echter, bepaalde kennis blijkt dan vaak rechtstreeks van de televisie, uit de krant en uit andere ‘informatie’-bronnen te komen.

     En het punt is, is dat (bijna) niemand begrijpt of gelooft hoe ernstig de situatie is. Maar (eenvoudig) bewijzen is lastig ook al wegens het kennisgebrek bij de ander.
     Ook al staan bijvoorbeeld de octrooien te lezen op het internet, men kijkt er niet eens naar. (Maar als men bijvoorbeeld de vooropleiding mist, dan kan men sommige zaken nu eenmaal niet begrijpen.)

 2. Zuivere Moraal kan niet zonder stevig gevestigd Zuiver Christendom, m.a.w. we moeten wachten totdat de Ware Traditie van het Onveranderd Woord van God weer Vrij kan onderwezen worden.

  Dit aan anderen trachten te vertellen is een gevaarlijke onderneming aan het worden.

  De uiterst diepe en grondige polarisering die we tegemoet gaan is onvermijdelijk. De overgrote hoeveelheid onnatuurlijk koren zal volledig van het nog weinige goede koren gescheiden worden.

  Alleen met Gods hulp kan men doorheen de zwaarste verdrukking komen.

 3. Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld; je reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd.

  WIE BLOKEERD MIJN MEDEDELINGEN

 4. Als het gaat over pedofielen, dan komt volgende tekst mij voor de geest
  Mattheüs 18:6
  Geen aanstoot geven
  6 Maar als iemand een van deze kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft, zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de zee.

 5. Televisie is volgens mij zonder meer een vloek waar je niet aan mee zou moeten doen.
  Dat de kerk door middel van die televisie in een kwaad daglicht wordt gesteld is logisch; het is een instrument van de zwarte macht. De kerk moet volgens die macht kapot om de de mensen te vervreemden van hun morele kracht. Dus het lijkt mij logisch dat men alles zal doen om die kerk in een slecht daglicht te zetten, immers de moraal van de kerk moet volgens die slechte mensen vernietigd worden, dit alleen omdat de moraal van Christus ingaat tegen de moraal van de leugenachtige ontaarde walgelijk rijke machten die de aarde naar de verdoemenis helpen, alleen al voor hun eigen puur egoïstische zelfzucht.

  Dat veel landen door pedofielen geleid worden lijkt mij duidelijk. Moord lijkt tot seksuele verwording te leiden, dat laatste lijkt mij dus een straf voor wangedrag. Het valt mij op dat veel ‘leiders’ seksueel afwijkende karakters hebben.

  Seksualiteit is ook een wapen van ploerten. Misbruik ervan geeft wel macht, maar die macht leidt tot verderf.
  Immers, waar de liefde er niet is, daar leidt die macht tot verwording.

  Het probleem van slechtheid is dat wanneer het bestudeerd wordt, de student sterk moet staan om niet besmet te worden met de stille roep van het kwaad. Want die roep van de verdoemenis zit in vele zielen. Waakt u dus voor het kwaad. Kijk zelfs geen foto’s ervan, lees er niet over, kijk geen films. Eenmaal besmet is het lastig de smet ongedaan te maken.

  Houd uw ziel schoon, dat is uw kracht. En vrees nooit. De ‘Groten’ zijn de kleinste, en dát weten ze. U bent sterker in uw liefde voor het goede.

 6. @Frank Dierickx i.v.m. Uw reactie van 19 september 2023 om 14:52 uur:
  En U beweert absoluut niét gelovig te zijn! Bekijk Uw reactie nogmaals. Het geloof spat ervan af.
  Daarom mijn advies aan U: Ga het zondags ‘ns naar de kerk. Het zal U goed doen.

  1. Obama kan ’t goed gebruiken: z’n pensioen is maar ’n paar miljoen dollar per jaar + wat emolumenten zoals gratis reizen (zoals vliegreizen) voor ’t gehele gezin.
   Die arme man: Wie wil Obama helpen?

  2. WAT.EEN.NIVEAU, meneer Vissers. En jij vraagt je dan nog af waarom ze jou hier soms blokkeren?
   Om idiote nepfilmpjes te delen bestaan er massa’s andere sites. Amuseer je met het ontdekken van overal zessen, maar val daar toch geen andere mensen mee lastig. Het wordt stilaan gênant. Zijn er geen mantelzorgers in de buurt?

  1. @Edwin Vissers,
   Dat zijn geen nummers; dat zijn dollars(!), (één dollar staat pakweg gelijk met één euro).

  1. @Edwin Vissers,
   U doet alsof U goed Engels kunt lezen. Intussen doet U Uw best om seksueel getinte artikelen op te sporen. Tja, ieder z’n plezier. Wat innerlijk bij U leeft, komt bij ’t schrijven duidelijk tot uitdrukking in Uw kinderlijke schrijfwijze.

   1. Ik leef het celibaat al 13 jaar ,en het kost me geen enkele moeite

    Godvergeten: hoeveel boetedoening is voldoende bij pedofilie?

    De penis van god Osiris. De penis van de god Osiris staat op het sint pieterplein

    Je bent zwakbegaafd Derks

    1. @Edwin Vissers,
     U heeft zich goed verdiept en penissen enz. enz.
     Het is wijdverbreid (en dus zeer welbekend) dat de mens in het Vaticaan is afgebeeld zoals de mens is. Daar maakt niemand ’n geheim van.

     U doet alsof U prat gaat om Uw zogenaamd celibaat: U heeft zelfs een verjaardag aan gewijd.
     Gokje: Uw ‘çelibaat’ is net zo serieus als Uw kerkgang.

     Het valt intussen werkelijk op, dat U Uw uiterste best doet om seksuele woorden te gebruiken in Uw taal. Is er sprake van een beginnende puberende kindsheid of bent U oversekst?

 7. @Edwin Vissers,
  U moet werkelijk ’n seksuele afwijking hebben
  Heeft nog méér afwijkingen (Dan denk ik aan geestelijke afwijkingen)?

 8. @ Edwin Vissers,
  mag ik je a.u.b. een goede raad geven ???
  schrijf eerst in klad wat je wil meedelen
  en denk er dan rustig over VOORDAT je mensen kwetst !

  En hoe reageer je nu op deze raad ?
  . . . door te zeggen dat ze daar maar tegen moeten kunnen ???
  Dat is niet erg christelijk.

  1. Het eenvoudige verzoek van Jezus is dat we onze door God gegeven vermogens (ogen om te zien, oren om te horen) gebruiken om ons af te stemmen op Zijn woorden (Johannes 10:27-28; Markus 4:24; Openbaring 3:20). “Want wat verborgen is, is bedoeld om onthuld te worden, en wat verborgen is, is bedoeld om naar buiten gebracht te worden” (Marcus 4:22).

   Die handtekening is van de antichrist, ik begrijp niet waarom mensen gaan steigeren .

   nou jullie kunnen misschien beter de politiek in gaan

   https://www.emob.nl/media/catalog/product/cache/a59563e2cec39fee5547fba7acd5013c/1/6/16702_2_ca5f.jpg

   1. Dat Obama onnatuurlijk van hart is kan men ook begrijpen door naar youtube-filmpjes te kijken, daar komt ook aan het licht dat hij behoorlijk narcist is.

    Je kan vulgaire dingen ook met voorzichtiger bewoordingen aan het licht brengen, echt niet nodig dierlijkheden uit te spellen want dat is ruim voldoende om je uit te sluiten.

    Van goede politici kan men altijd leren subtieler te communiceren.

 9. Mijn afscheid cadeau aan het katholiek forum

  Daniël 9:27 HTB. Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten, maar halverwege zal hij de mensen dwingen te stoppen met het brengen van slachtoffers en spijsoffers. En ten slotte zal de vijand in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoester treffen met zijn vonnis dat nu al vaststaat.’

  46:24: Het moment dat Daniël 9:27 in vervulling ging

  https://www.youtube.com/live/mymOuumOmgc?si=f7DyDEbMWkQEf2Xm

 10. Dat de kerk nu geviseerd wordt na een programma op tv vind ik terecht maar gaat men nu ook de andere godsdiensten in dit land eens op de rooster leggen? Want daar gebeuren ook wel zaken die het daglicht niet mogen zien. Maar daar gaat men zich niet aan wagen bij de linkse VRT.

  1. Kent u veel ‘andere’ godsdiensten met internaten, scholen, voorzieningen voor gehandicapten in Vlaanderen? Heeft u weet van massale getuigenissen die in de doofpot worden gestopt bij die ‘andere’ godsdiensten? Zo ja, dan moet U daarmee naar buiten komen, anders maakt u zich medeplichtig.
   Die ‘linkse’ VRT zendt elke zondag om 10u op radio 1 een ‘misviering’ uit. Vindt u dat nog normaal?

   1. @Frank: nu niet flauw doen, hé. Pedofilie is niet alleen een probleem van de Kerk. Er wordt overal weggekeken. Zelfs de wetgevers en rechters kijken weg, door pedofilie te laten verjaren en flutstraffen uit te spreken.

    1. Daarover ben ik het volledig met u eens, mevrouw Gabriëls. De Vertrouwenscentra Kindermishandeling krijgen 85% melding van misbruik binnen de gezinnen (in Vlaanderen zijn dat ook véél officieel katholieke (gedoopte) daders.
     Maar daar ging het even niet over. Ik had het over die rare suggesties en verdachtmakingen van ene Daniël, die – uiteraard – de islam probeert te discrediteren, zonder enig bewijs, blijkt nu hieronder.
     Maar ik apprecieer het dat u toegeeft dat er ook in de kerk weggekeken werd.
     Vriendelijke groet.

     1. Pedofilie is ook een probleem in Islamitische landen. Doe je research. Kindhuwelijken zijn in sommige landen (bv Yemen, Pakistan, Afghanistan) nog wijdverspreid, in navolging van de profeet zelf, die ook een kindbruid tot vrouw nam. Ook knapenliefde is een courant fenomeen in o.a. Afghanistan. Amerikaanse soldaten werden er van hun legerleiding zelfs verplicht om weg te kijken.

      1. De nagel op de kop mevrouw maar dat mag niet gezegd worden want dan stigmatiseert men de moslims. De islam mag hier niet bekritiseerd worden. Konden de kruisvaarders maar eens terugkeren.

     2. @ Frank Dierickx,
      In Leviticus vindt men de strenge wetten i.v.m. het huwelijk.
      O.a. gemeenschap met dieren is streng verboden, ook voor eenzame Arabieren in de woestijn.

   2. Ik heb geen weet van getuigenissen die in de doofpot worden gestopt maar ik stel alleen maar de vraag of het niet gebeurt . Mag die vraag niet gesteld worden? En inderdaad, ik ken geen andere godsdiensten met internaten, scholen en voorzieningen voor gehandicapten (dat zou moeten mankeren) maar ik weet wel dat er duizenden moskeeën zijn in België en u zal wel verstaan hoe men daar over die christenhonden denkt. En kijk eens naar de linkse VRT tv op zondagmorgen wanneer ze een islamitische dienst uitzenden en geniet er van. Is dit nodig hier?

   3. Hoe dikwijls moet het nog gezegd worden:
    — het aantal priesters in een land is slechts een klein percentage van de bevolking
    — binnen dat kleine aantal priesters is er slechts een zeer klein percentage pedofielen
    — de BRT vergenoegt zich intensief de kerk in het algemeen als slecht voor te stellen
    — het gros van pedofiele handelingen gebeurt binnen de gezinnen, door vader, moeder, broers en zussen, in eender welke combinatie.

    1. @eric-b-l ,
     Dat heeft U zeer correct gemeld: binnen de gezinnen gebeurt het 10 maal zoveel conform onderzoek,

    2. Ja, maar de beschuldiging is niet meer terug te buigen.

     Die is dodelijk voor de kerk.

     Sterker, hoe meer je in de verdediging gaat, des te erger wordt het.
     Daarom is zwijgen erover het beste, meen ik.
     Verdedigen kán gewoonweg niet. (En dat is wel wat de duivels willen dus.)

     1. @Raphaël,
      Wat U zegt, komt neer op volksverlakkerij: alsof katholieke geestelijken boven de mensen staan.
      Echter, priesters zijn óók mensen, net zoals wij allemaal zijn.
      En tja, je kunt niet álle mensen vertrouwen, dus je kunt ook niet álle priesters vertrouwen.
      Dat hebben wijzelf kunnen constateren: toen VII nét uit was, begonnen de priesters + broeders + zusters massaal uit te treden. Het kaf scheidt zich áltijd zéér snel van het koren.

      1. @ P.J.T. Derks,
       om het kaf van het koren te scheiden moet men er langdurig met houten vlegels op slaan en dan nog eens wannen in de wind. Dat zou wel eens de ultieme functie van VaticaanII kunnen zijn: een geestelijke dors-machinatie.

       1. @eric-b-l,
        Een stevige wind was niet eens nodig: al 6 maanden vóórdat Vat II publiekelijk gemaakt werd, begonnen de priesters, broeders en zusters uit te treden + gingen zij dansen met jeugdigen.
        Het gekke vind ik nog stééds, dat de volwassenen die daar aanwezig waren, achteraf moesten lachen om die gekke geestelijken.
        Ik was toen nog wat jong (ik zat toe nog op de basisschool), maar feitelijk werden die geestelijken úitgelachen.
        Ik heb toen vele geestelijken gezien die ineens gingen trouwen (vrouwen lieten hun eega en kinderen gewoon in de steek)…. om spoedig weer te scheiden. Ja, toen hebben zij veel huwelijken en gelovigen kapot gemaakt.

      2. Nee, het is geen volksverlakkerij, vind ik.
       Wanneer er een hetze tegen de kerk gaande is moet men daar vooral niet op ingaan. Dan ‘bijt’ men in het aas. En dat is wat de boeven willen.

       Tegen roddel en achterklap is nu eenmaal weinig te doen.

   4. Wanneer men ongenuanceerd over “de kerk” spreekt vergeet men de moedwillig ingestelde gespletenheid, mengsel van waarheid en leugen door elkaar heen.

    Kan men nog anders dan radicaal voor de waarheid kiezen ?
    Wie durft daar zeggen dat waarheid slecht is ?
    Kortom: gooi al die ‘moderne’ rommel weg !

    Eeuwig leve de traditie van het onveranderlijke Woord van God.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht