De bisschop in het wit die geen paus kan zijn


Tijdens de wereldjongerendagen in Portugal klonk daar de schokkende uitspraak van bisschop Américo Aguiar: “Wij willen niet de jongeren bekeren tot Christus of tot de Katholieke Kerk of eender wat daar op kan lijken.”
(youtube: “The Reason Pope Francis is Canceling the Latin Mass”, zie op ca. 7:08)

De saaiheid van het spektakel ter plaatse kon niet meer verbloemd worden door het vergroot in beeld brengen van dansende jonge ‘nonnen’ met op de achtergrond verveeld afwachtende jongeren die betaald werden om het ‘feest’ mogelijk te maken.


‘Paus’ Franciscus zei ooit:
“Het is niet uitgesloten dat ik de geschiedenis zal ingaan als degene die de Katholieke Kerk in twee splitste.”
(Der Spiegel, 2016)


Gerhard Kardinaal Muller :

“Valse profeten, zichzelf presenterende als progressief, en verkondigden dat zij de Katholieke Kerk willen veranderen in een hulporganizatie voor de 2030 agenda. “

“De universele wil van God om te redden is het toekomstige programma van Zijn Kerk . . . NIET de grote reset.”

“Zelfs Paulus durfde het ooit aan in oppositie te treden tegenover het dubbelzinnig gedrag van Petrus, zonder uiteraard zijn door Christus ingestelde primaatschap in twijfel te brengen.”


Bisschop Athanasius Schneider:

“De paus kan geen ketterij plegen wanneer hij ex cathedra spreekt, dit is een dogma van het geloof. In zijn onderrichtingen buiten de ex cathedra kan hij wel ketterij plegen, en vermits de paus niet gelijk is aan de hele Kerk, is de Kerk sterker dan een alleenstaande foutieve paus.
In zulk geval moeten we hem respectvol corrigeren, hem weerstaan als een slechte familievader, we kennen de waarheid en we moeten dat goed duidelijk te kennen geven, de fouten van deze paus herstellen, en sedert zulk geval menselijk onoplosbaar is moeten we met bovennatuurlijk geloof dringend de goddelijke interventie afsmeken, vermits deze alleenstaande paus niet eeuwig is, maar tijdelijk, en de Kerk is niet in onze handen, maar in de almachtige handen van God . . .
We moeten voldoende bovennatuurlijk geloof hebben, vertrouwen, nederigheid, en de geest van het Kruis om zulke buitengewone beproeving te verdragen.
In zulke betrekkelijk kortdurende situaties (in vergelijking met 2000 jaren) moeten we niet vluchten in een te menselijke reactie, maar houdt vast aan soberheid en houdt vast aan een waarachtig bovennatuurlijk zicht op de zaken.”

(remnantnewspaper.com)Misschien is het een goed idee ons even te bezinnen over “Het Geloof zonder de Werken is de Geestelijke Dood”, als tegengesteld aan wat Luther, tegen zijn gezellen in, en tegen de bijbel in, overmoedig volhield: dat slechts het geloof alleen iemand tot het heil brengen zou.

“Werd Abraham, onze vader, niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij Isaak, zijn zoon, op het altaar had geofferd?
Ge ziet, hoe het geloof met zijn werken gepaard ging, en hoe door de werken het geloof werd volmaakt.”
Jakobus 2:21-22In Johannes 12 zien we hoe Jezus Lazarus weer tot de levenden terugbracht. Daardoor geloofden velen in Jezus, maar sommigen liepen naar de farizeeen. De leden van de hoge raad raakten in paniek waardoor hogepriester Kaifas de profetische woorden uitsprak: “Weet gij geen uitkomst? Beseft gij dan niet, dat het goed voor u is, dat een mens sterft voor het heil van het volk; en niet het hele volk te gronde gaat? . . . en niet voor het volk alleen maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te brengen. Van die dag af waren zij besloten Hem te doden.

“Daarom trad Jezus niet meer in het openbaar onder de Joden op, maar trok Hij zich terug in een streek nabij de woestijn, in een stad, Efrem genaamd; (twintig mijlen ten noorden van Jeruzalem) en daar bleef Hij met zijn leerlingen.”


Dat is ongetwijfeld wat ‘hogepriester’ Bergoglio zal doen: hij zal Jezus opnieuw vervolgen om Hem opnieuw te kruisigen, om de hele wereld te redden, terwijl zeer velen “naar de woestijn zullen vluchten” onder de bescherming van Onze Liefste Heilige Moeder Maria.

Maar voordat het zover komt moeten we Lazarus terug tot leven wekken: zeer vele voormalige katholieken dwalen als dode zielen door een duistere wereld. Wij moeten hen wekken. Wij moeten hen uit het figuurlijke graf van de wereldse verdwazing roepen.
Kortom: we moeten ons geloof door werken rechtvaardigen.

Jezus trok met Zijn apostelen naar een stad. Daaruit kunnen wij concluderen dat onze huizen en andere vluchtoorden zullen gespaard worden, maar ook dat velen zullen vervolgd worden en tot martelaarschap gebracht, zoals Christus zelf, waardoor de Katholieke Traditie van het onveranderlijke Woord terug zal opleven en weer de hele wereld tot waarachtig geestelijk leven zal aanzetten.

Daarom moeten we nu naar buiten treden om nog zielen te redden voordat er sprake kan zijn van vluchten.
Wie niet bereid is dit werk uit geloof mee te zullen volbrengen zal het heil niet zien.
Lees aandachtig Johannes 12.Auteur:Hypoliet

85 commentaren op “De bisschop in het wit die geen paus kan zijn

 1. Citaatje uiit het laatste boek van Zola, Vérité. Il (= de bisschop) accusait les Jésuites d’obliger Dieu à venir aux hommes, au lieu de forcer les hommes de se donner à Dieu, et il voyait en eux les artisans du compromis mondain, du relâchement de la foi et de la pratique, dont l’Eglise, selon lui, se mourait. (Paris 1903, p 133)

  1. S’accrocher à la foi et à la pratique, comme c’était le cas il y a des siècles, n’a pas fait avancer l’institution ecclésiale, n’est-ce pas ?

   1. @Frank Dierickx,
    Zo, U kunt het niet laten om ons te laten weten, dat ook Ú iets meer geleerd heeft dan basisschool-plus.
    Het is mij teveel moeite om U in het Chinees te antwoorden, dus hou ik ’t in het Nederlands (conform de bedoeling van deze site):
    Ik probéér steeds om mijn katholiek – zijn tot uitdrukking te brengen. Dat is echter een utopie gebleken, daar momenteel geen van mijn kinderen (en hun eventuele echtgenotes ter kerke gaat); zelfs met Kerstfeest gaat niemand van hen + vóór en ná het eten ben ik de enige die bidt).
    Daarom dat ik ’t probeer op deze site (in de hoop om serieuze antwoorden te krijgen).

     1. Blijkbaar heeft U geen enkel fatsoen aangeleerd.
      1. Beste: Beste van wát.
      2. serieuze antwoorden liggen bij de echtheid:
      ÓNechte antwoorden bestaan niet; men geeft antwoord óf men geeft géén antwoord.
      3. zvg (= zónder vriendelijke groeten).
      De reden: dit is geen briefvorm (Dit is ’n forum).

      Alles bij elkaar komt U mij zéér dom over: U heeft er drié dagen(!!!) voor nodig gehad om mij ’n NIÉTS zeggend antwoord te geven.

      1. Beste,
       ..serieuze antwoorden liggen bij de echtheid..
       waar leest u een uitdrukking ” Onechte antwoorden” die u gebruikt bij uw reactie..?
       Spijtig maar zo te zien bent u serieus teleur gesteld geweest door het leven of mensen rondom u..?
       Echt geloof , geeft echte antwoorden en spreid geen haat rond maar echt liefde..
       wens u van harte beste toe !

       1. @p.A:
        Dat is een nóg dommer antwoord. Hoe bestaat ’t?
        Ik ben niet teleurgesteld in mensen om mij heen, maar teleurgesteld in:
        1. de reactie van @p. Abibos +
        2. in de daaropvolgende reactie van Ú (@p.A).

        Heeft U beiden hooguit de 1e klas van de basisschool gevolgd?

        Mijn advies aan U beiden: volg allereerst de basisschool en rond daarna ’n vervolgopleiding af. In de resterende tijd kunt U geloofsonderricht volgen bij Uw pastoor.

     2. @ p.Abibos / p.A,
      hebt u ooit werkelijk de moeite gedaan om grondig te onderzoeken wat allemaal fout liep tijdens het Tweede Vaticaans Concilie ?

      Doe dat A.U.B.

      De ‘modernisten’ denken dat zij God kunnen aanpassen aan de wereldse tijd ???
      Dat is onmogelijk.

      Een kind van 12 kan dat begrijpen.

        1. Beste,
         waarom hier bij deze chat zijn mensen zo streng en gebruiken zo harde uitdrukkingen..? heeft u ooit dit van uzelf gevraagd..?
         De situatie bij de Katholieke kerk is, tot ons grote spijt zo onduidelijk dat de volgelingen weten niet anders dan elkaar opvallen met harde uitdrukkingen. Jullie zoeken een oplossing, daar waar geen oplossing is, de weg die u al jaren beloopt is gewoon doodlopend straat maar dit kunt u niet beseffen want u probeert uzelf en uw nabijen te vertellen dat… niet de weg, maar de schoenen waren niet goed…
         Nee beste mensen, nog mals tot onze grote spijt, de weg die wij gekozen hebben niet jaren maar eeuwen terug was verkeerd en als wij iets willen verbeteren moeten wij naar de bron, leer van de apostelen terug gaan. Maar dit is als het schijnt voor u niet meer mogelijk , dit is “te veel toegeven”.. en daarom heel moeilijk..

         1. Volgens u is het grote volk van Traditionele Heiligen een dwaas volk en niets dan schijn . . . ?
          Vanwege de ons indertijd opgelegde ‘moderne’ mis verloren velen de belangstelling, ik zelf ook, en ik leefde jarenlang goddeloos socialistisch en vrijzinnig totdat ik in wanhoop bij biddende mensen terechtkwam en dan via een lange omweg de Traditie weer mocht terugvinden. Het is als TERUG THUIS komen na jarenlang in de wildernis trachten te overleven !
          U beseft echt niet wat u mist.

     3. fijn, heel leuk..
      en u vraagt, waarom mensen willen niets meer geloven..?
      Antwoord ligt bij uw eigen reactie’s..
      U heeft geen reactie van den anderen nodig.. Uzelf bent een antwoord..
      de waarheid en het leven…
      🙂

      1. ik was 12 toen alles snel, veel te snel, veranderde.

       Het was alsof van de ene dag op de andere geen respect voor God meer nodig was.

       En nu kan iedereen zien: alsof God zo ongelofelijk barmhartig zou geworden zijn dat Hij de zonde heeft afgeschaft en kleine kinderen MOETEN nu onder dwang zondige gedachten in zich opnemen.

       Wees eerlijk: kan u zulke vreselijke dingen aanvaarden ?

       Welke vreemde soort liefde kan dat zijn ???

   2. Het geloof en de geloofspraktijk loslaten, voilà ce qui sauvera l’âme de l’homme postmoderne, n’est ce pas Frank?
    Bonne chance!

  2. Korte vertaling en verklaring.
   De bisschop beschuldigde de Jezuieten God te verplichten de mensen tegemoet te komen, in plaats van de mensen te dwingen zichzelf aan God te geven, en hij zag in hen werklieden van de wereldse tegemoetkoming, het loslaten van het geloof en van de praktische beleving, waardoor de Kerk, volgens hem, zichzelf vernietigde. (“Vérité”, Zola, Paris 1903, p.133)

   Niets nieuws onder de zon dus: mensen keren hun rug naar God, passen de religie aan hun wereldse wensen aan en beschuldigen vervolgens de Schepper van hemel en aarde geen rekening met hen te houden, volslagen negerende het Allerheiligste Offer van Jezus Christus en tevens ook van Maria. Kan men God nog erger beledigen ?

   (Vérité) ‘Waarheid’ (1931) is geschreven door de invloedrijke Franse auteur, journalist en toneelschrijver Émile Zola.
   Wanneer een jongen op brute wijze wordt vermoord, verspreidt zich een golf van woede en razernij door een klein dorp. Maar als de geruchten en de wrok toenemen, zal iemand dan ooit de waarheid ontdekken?
   ‘Waarheid’ is gebaseerd op Zola’s ervaringen met de beroemde veroordeelde legerofficier, Alfred Dreyfus. Het maakt deel uit van ‘De vier evangeliën’ (Vruchtbaarheid, Werk, Waarheid en Rechtvaardigheid) een verzameling romans waarmee Zola de fundamentele beginselen van het menselijk leven hoopte te onderzoeken.

   1. @eric-b-l.
    Dank U voor de vertaling. Ook bedankt voor de verklaring van wat @Rinze vervolgens bedoeld moet hebben,
    Dit alles neemt niet weg, dat @Rinze zich de oren van z’n kop moet schamen voor zijn ongehoebeld (ongemanierd) gedrag,

   2. de werken van Emile Zola hebben lang op de ‘index’ gestaan herinner ik de woorden van mijn Bomma en mijn Ma

 2. @Rinze,
  Je ne comprends pas un mot de ce que vous écrivez =
  Ik snap er geen bal van wat U schrijft.

  U kent wél ’n buitenlandse taal, maar bent blijkbaar niét in staat om Uw taalgebruik in het Nederlands om te zetten. Dit is hoogst onfatsoenlijk en daarover is hier al vaker gesproken.

  Het is de hoogste tijd, dat het bestuur van KN ingrijpt bij buitenlands taalgebruik.

 3. Liever zou ik hebben dat bet bestuur ingrijpt op het niveau van de stukken die ’ter discussie’ worden aangeboden. (Voor het niveau van de reacties verklaart het zich altijd formeel onbevoegd.)
  Wat Hypoliet nu weer aanbrengt! Zoek een vijftal citaten van een paar ‘kerkleiders’ die in uw kraam passen, giet daar een sausje over van een aantal kleine stukjes Bijbeltekst, oreer daarna uw eigen oerconservatieve standpunt, en klaar is kees.
  Om dan als Forum te vragen: Doe mee met de discussie.
  Het belang en het niveau van een Forum start met de input.
  Voor Derks:
  IMPUT: wat een bijdrage levert (aan iets)
  Voorbeelden: `input leveren voor een kennisbank over ouderenzorg`,
  `input van alle deskundigen vragen voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie`
  Synoniemen: bijdrage, inbreng.
  Ps. Ik verschil vaak van mening met mevrouw Gabriels, maar ik heb de indruk dat zij hier nog de enige is die eerst nadenkt en werkt op een stuk alvorens het op het Forum te smijten.

  1. @ Frank Dierickx,
   u loopt hopeloos achter op de feiten, wellicht omdat u niet meer gelooft.

   De keiharde feiten zullen u inpakken en hoe zal u dan reageren ?
   De paniek zal u overmeesteren, zoals toen de zondvloed uitbrak het voor al die ongelovigen definitief te laat was.

   Misschien hebben we allen nog ca. vijf jaren tijd. Dat is voor ongelovigen erg kort om nog tot werkelijk christelijke beleving te komen.

   Want, Frank Dierickx, het gaat niet om het lidmaatschap dat u immers niet kan redden, het gaat om uw levendige innerlijke beleving en daarbovenop ook nog om praktische daden ter rechtvaardiging van uw groot geloof.
   Kan u dat nog verwezenlijken, gesteld dat we nog vijf jaren vrijheid kunnen genieten ?

   Christen worden is een werk van jarenlang hard innerlijk zwoegen, tegengesteld aan wat Luther en de niet-meer-katholieke-modernisten, ‘priesters’ inbegrepen, durven beweren.
   Het kruis dragen is altijd tegen de stroom oproeien, dat kan u onmogelijk ooit ontkennen.

  2. @Frank Dierickx
   Het Katholieke geloof is onveranderlijk wat onder andere door het concilie van Trente werd bevestigd.
   “What earlier generations held as sacred, remains sacred and great for us too…” Pope Benedict XVI (7 July 2007)
   “Wat vroegere generaties als heilig beschouwden, blijft ook voor ons heilig en groots…” Paus Benedictus XVI (7 juli 2007)

 4. De geschiedenis kent pausen wier moreel gedrag te wensen overliet. Een paus die het geloofsgoed relativeert, zichzelf in ambiguïteit overtreft, het pausschap de facto uitholt en bijgevolg op groot applaus van de Grootloge rekenen kan, is evenwel een unicum.
  Dat doet echter niets af aan de feitelijkheid dat Franciscus paus is en wij des te meer voor hem moeten bidden. Sedevacantisme is een doodlopende weg.

 5. De bekende en gerespecteerde Franse priester Fr. Luc de Bellescize waarschuwt de deelnemers van de synode, zegt dat de keuze van sommige geestlijken om wereldsheid te omhelzen en daardoor schade toebracht aan goddelijke Openbaringen reeds leidde tot een vorm van schisma in de Kerk. “De Kerk is niet de schepper van zichzelf, en we hebben niet onze eigen morele criteria te bepalen, maar luister naar Gods gebod.” zegt Fr. Luc de Bellescize.
  www. ncregister.com/blog/bellescize-heed-word-of-god

 6. De tekst van bisschop Athanasius Schneider waaruit geciteerd wordt in het artikel is geschreven tegen het sedevacantisme waartoe sommigen bekoord worden tijdens het pontificaat van Franciscus. Sinds de kerkelijke revolutie in de jaren zestig probeert Belial voortdurend degenen die weerstaan aan de revolutie te lokken naar schisma en het opbouwen van eigen kerken van mensenhand, en velen trappen in de valkuil.

  Men behaalt er niets mee want men deserteert zo doende het strijdperk binnen de bisdommen waardoor ketterse bisschoppen minder weerstand vinden bij het afbreken van de Kerk, en men verwoest er de eigen ziel mee (schisma is doodzonde); het is dan ook zichtbaar hoe de kerkelijke vrijmetselarij in het Vaticaan oorlog voert tegen de katholieke missen en de kloosters binnen de kerkstructuren terwijl de FSSPX en Thuc-groepen genegeerd worden op het oorlogspad. Van strijdvaardige katholieken binnen de kerkstructuren hebben de vijanden schrik, van mensen die er uittreden niet.

 7. @eric-b-1,
  @p.a. kletst maar wat uit de ruimte: er komt niet één fatsoenlijk woord uit.
  Hij komt niet verder dan: traditionalisten zitten fout, modernen zitten goed.

 8. @eric-b-1,
  @p.a. is (heeft) ’n leeghoofd.
  En waar niets is, kan er niets nieuws komen.

 9. Beste mensen..
  Zien jullie..
  elke keer een betere bewijs uit een geleerde hoofd van een gelovige…
  🙂

  1. voor u zijn deze antwoorden niets zeggen, wil ik best wel geloven (toch twijfel ik een beetje)..

 10. Betreffende de ketterse gedachtegangen in het Vaticaan, die worden zoals alle maatschappelijk kwaad in deze dagen gestuurd door de gnostische sekten; de pogingen tot introductie van “priesteressen” gaan uit van de neo-katharistische structuren van gnostische kerken; een gnostische kerk wordt bestuurd door een mannelijke gnostische “bisschop” en een vrouwelijke “sofia”, een tweeledig bestuur dat de gnostische dwaalleer uitdrukt van een pantheïstische “godheid” zich uitend in een “goddelijk masculien” en een “goddelijk feminien”. Het neo-katharisme in moderne tijden werd gesticht door Jules Doinel in de context van de spiritistische beweging van Gérard Encausse; Doinel nam als “gnostische patriarch” “Valentinus II” als naam aan, naar de oude gnostische heresiarch, en Encausse liet zich “Papus” noemen. Doinel keerde later zich echter af van het gnosticisme en liet zich reconciliëren met de katholieke Kerk; hij schreef “Lucifer démasqué” (“Lucifer ontmaskerd”) tegen het georganiseerd satanisme dat hij voorheen gediend had. De moderne satanskerken komen voort uit de beweging van Encausse; satanisten doen aan activisme voor prenatale kindermoord (abortus) omdat zij mensenoffers aan Belial willen brengen zonder naar de gevangenis te gaan.

  Ook de ketterij van het transgenderisme is van gnostische aard; volgens het gnosticisme zijn mensen wezens vervallen van een oorspronkelijke androgyne staat en zijn sodomie en transgenderisme stappen in een proces van gnostisch-transformationeel herstel tot die gepretendeerde oorspronkelijke staat; daarom wordt de demoon Bafomet afgebeeld als een hermafroditisch monster. In het zoharistisch kabbalisme wordt de leugen verkondigd dat Adam oorspronkelijk androgyn was.

  De katholieke priester Emmanuel Barbier schreef over de beweging van Encausse en het neo-katharisme in zijn werk “Infiltrations maçonniques dans l’Église” (“Maçonnieke infiltraties binnen de Kerk”), 1910.

  Katholieken moeten weten tegen welke vijandige krachten zij strijden; de strijd is niet alleen tegen menselijke krachten maar meest van al tegen donkere engelen van wie de menselijke knechten instrumenten zijn. Die knechten hebben het Vaticaan geïnfiltreerd en verkondigen ketterse leringen zoals vrouwelijk priesterschap en sodomitisch nephuwelijk vanuit gnostische context.

  1. De kabbalisten geven de naam “Adam Kadmon” aan hun vals concept van een oorspronkelijke androgyne menselijke staat. Barbier schrijft in zijn werk dat ik vermeld heb over de gnostische patriarch Synesius die bij een spiritistisch congres in 1908 zei dat een vrouwelijke “messias” gaat teweegbrengen wat hij “la Reconstitution de l’Adam-Kadmon” (“de Reconstitutie van de Adam Kadmon”) noemt, een gewaande terugkeer naar een androgyne staat voor de mensheid.

   De “patriarch” zei:

   “Quelle sera au juste la nature de ce nouveau et prochain messie? Sera-ce une femme d’élite, spécialement missionnée pour cette œuvre salvatrice ? Sera-ce un groupe de femmes divines? Je ne saurais le dire, mais ce que je sais, ce que j’affirme hautement, c’est que c’est par l’éternel féminin que le monde sera sauvé.”

   Nederlands:

   “Welk zal precies de aard zijn van die nieuwe en volgende messias? Zal het een elite-vrouw zijn, speciaal uitgezonden voor dit heilswerk? Zal het een groep van goddelijke vrouwen zijn? Ik zou het niet weten te zeggen, maar dat wat ik weet, dat wat ik bij hoog affirmeer, is dat het door het eeuwig feminien is dat de wereld gered zal worden.”

   Het feminisme, zoals u ziet, komt uit gnostische hoek en Helena Blavatsky, één van de stichteressen van het feminisme (zelf heeft ze nog gevochten in het bandietenleger van de vrijmetselaar Mazzini, 33ste graad, tegen paus Pius IX; vrouw in een leger dus) en de stichteres van het “Theosofisch Genootschap”, was een kopstuk in het spiritistisch milieu van die Synesius.

   Het feminisme bracht het sodomisme voort, en dat bracht het transgenderisme voort dat de gnostici een stap achten richting een gewaande “Reconstitutie van de Adam Kadmon”. Die krankzinnige onzin zit er achter de moderne perversiteiten die ketterse bisschoppen willen binnenhalen in de kerkgebouwen. Vergeet dan niet dat Godfried Danneels met zijn beruchte “maffia” een invloed was bij het opklimmen van Bergoglio naar de pauselijke troon, die Danneels over wie het getuigenis van Albert Mahieu aantoonde dat hij verweven was met het netwerk van georganiseerd ritueel satanisme waar Dutroux voor werkte (voortgekomen uit de beweging van Encausse waar die Synesius in zat), die Danneels die een discipel was van Leo Suenens die als vrijmetselaar op de lijst van Pecorelli stond en die met zijn “squadra belga” een sturende kracht van het modernisme was tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. “Toevallig” is Franciscus de paus die openlijke lofprijzingen gekregen heeft van maçonnieke loges.

   Katholieke monotheïsten belijden terecht dat de Drie-Ene het hoogste Wezen is en dat Hij Adam als mannelijk schiep en Eva als vrouwelijk van de rib van Adam. De gnostici beweren godslasterlijk dat Hij ondergeschikt is aan een hogere macht, een onpersoonlijke, pantheïstische godheid, en dat Hij daartegen gezondigd heeft door “demiurgisch” een fysieke wereld teweeg te brengen en een androgyne “Adam Kadmon” te verdelen tot mannelijk en vrouwelijk. Zij beweren godslasterlijk dat de satan, die zij “Lucifer” noemen, evenmachtig is met de christelijke God, Hem kan verslaan en de mensheid komt “bevrijden” van Hem. Het gnosticisme is dus satanistisch van aard, en het gnosticisme is de kern van de vrijmetselarij die de moderne regimes in Europa gebouwd heeft en die de Kerk geïnfiltreerd heeft. Om die infiltratie te verwijderen uit de clerus is het nodig dat de kardinalen die niet geïnitieerd zijn in de verborgen sekten een contrarevolutionaire katholiek verkozen krijgen in het volgend conclaaf.

   1. Op Wikipedia staat een artikel over de “Vrij-Katholieke Kerk” waaraan men kan zien hoe de “Oud-Katholieke Kerk” een façade was waarmee men katholieken naar het gnosticisme wilde lokken; daarom werden in dergelijke schismatieke sekten de woorden “Katholieke Kerk” gebruikt terwijl zij niets te maken hadden met de Kerk van Rome. Bij het geval van die “VKK” betrof het een façade van het Theosofisch Genootschap van de sataniste en heks Blavatsky (het tijdschrift van haar sekte droeg de naam “Lucifer”) die een brandende haat jegens Christus had.

    De meeste hedendaagse katholieken weten over deze dingen niets. Men ziet de wantoestanden binnen de kerkstructuren maar men weet niet dat infiltrerende judeo-gnostische sekten die veroorzaken; om het kwaad te bestrijden behoort men echter de vijand te identificeren.

  2. “…een tweeledig bestuur dat de gnostische dwaalleer uitdrukt van een pantheïstische “godheid” zich uitend in een “goddelijk masculien” en een “goddelijk feminien”. ”
   Is de god die uit twee mannen en een geest bestaat dan geen pantheïstische godheid?
   Of ga je nu zeggen dat deze theologische menselijke constructie als ‘mysterie’ aanvaard moet worden? Waarom zou je dan geen andere theologische constructies mogen aanvaarden, desnoods als ‘mysterie’?

 11. @ P.A,
  u voelt een afkeer.
  Goed, OK.
  Maar u weet niet goed hoe dat onder woorden te brengen.
  Bid u de rozenkrans ?
  Bid u de Kruisweg ?
  Gaat u dikwijls naar de mis ?
  Graag een beetje uitleg van u, dan kunnen we misschien tot een gesprek komen.
  In de jaren dat ik mijn geloof verloor had ik ook een afkeer van godsdienst, want socialisten haten God.
  Bent u socialist geworden, of misschien liberaal, hebt u een afkeer van alle godsdiensten ?

    1. Beste,
     mijn afkeer is uw gedacht dus ik kan niet weten wat dat u ermee bedoelde, tenminste u dat niet zou willen uitleggen..
     🙂
     Maar waarover zijn wij nu bezig..? Dit is een vraag volgen mij..?
     Willen wij hier elkaar iets aanleren, bekeren, onze gedacht verdedigen ..
     Of een vraag was, waar ligt een probleem..?
     Als een tweede is dan begrijp ik niet waarom deze discussie…
     U heeft geschreven dat ik “moet” B zeggen, als ik A zeg (hier ben ik niet met u eens..), dus heb ik toch gedaan

   1. @ p.a,
    Vroeger werd zeer veel gebeden in alle kloosters. Iedere morgen de vroegmis, rond de middag een gebedsdienst en iedere avond de vespers. In strenge kloosters word ook nu nog altijd op vele momenten van de dag en zelfs de nacht samen gebeden.

    Zonder veel gebed valt het geloof stil . . .

    Zeer veel gebed is de brandstof voor een groot en sterk geloof.

    Gebed is voedsel voor de ziel.

    1. gebed kan ook verkeerd zijn en heel veel schade aandoen aan de ziel van de mens..
     Meestal veel bieden is gevaarlijk

     1. Maar och, wat zeg je me nu ???

      Ik weet van oudere mensen vroeger die wel de hele dag rozenkransen achter elkaar baden. Dat waren echt lieve mensen.

      Trouwens de Traditionele Katholieke Heiligen van de voorbije 2000 jaren waren allen mensen die zeer veel baden, eigenlijk zo goed als voortdurend, zelfs in de nacht !

      Als u twijfelt aan gebeden, beperk u dan tot de rozenkrans en de Kruisweg !!!

      1. ja hoor, alles heeft zijn regels en juist te leren bieden is niet makkelijk..
       Trouwen goed mens te zijn is niet alles..
       Katholieke Kerk bestaat geen 2000 jaar maar 1000 jaar..
       En vroeger baden de mensen ook anders dan nu..
       Nu is het soms ook meer toneelspeel dan een gebed .. niet waar ..?

       1. Beste jonge man, het Laatste Avondmaal voordat Jezus uit vrije wil Zich liet veroordelen tot het Kruis, dat is nu al meer dan 2000 jaren geleden.

        Dat is de Geschiedenis van de Katholieke Kerk.

       2. Vergissing: de geboorte van Jezus is meer dan 2000 jaren geleden.

        In het jaar 2033 kunnen we dan een speciale viering houden voor de herinnering aan het Laatste Avondmaal.

        1. ja dit is blijkbaar een vergissing… U spreekt over een Katholieke kerk ..
         Deze ontstond in 1050 als ik mij niet vergis of 1150
         Daarmee vergist u zich, wat 2000 jaar geleden is gebeurt, toen ontstond een Christelijke Kerk niet Katholieke.. Katholieke kerk met haar leer en aanpak van begrip van Evangelie, Christelijke leer, diensten , geloofsbelijdenis heeft haar begin veel later. Als u b.v. heeft het nu over de heiligen van de eerste eeuwen tot 10de eeuw die hebben helemaal niets te vergelijken met latere leer. 1000 jaar geleden ontstond helemaal nieuwe kerk die zich Katholieke kerk heeft genoemd.
         Laat b.v. vandaag een monnik van 9de eeuw opstaan.., hij zal in de monnik van vandaag zelfs geen gelovige erkennen .. maar goed laat ons dit nu even opzij zetten. maar de vraag is wat is er nog eigenlijk gebleven bij de Katholieke kerk van dat eerste eeuwen..? Evangelie…? 1000 keer overgeschreven Er staan sommige uitdrukkingen in het Evangelie van vandaag die gewoon (sorry) maar niet juist zijn… .. wij zeggen dit echt met pijn in ons haart, want er zijn zoveel mensen die echt willen geloven maar het is hun zo moeilijk om door al die bossen van de fantasieën van de ” geleerde ” door te komen.. het is praktisch niet mogelijk. b.v. in de eerste eeuwen was het heel belangrijk om een geestelijke vader te hebben, en zonder geestelijke vader is helemaal niet mogelijk om geestelijke leven door te gaan.. war zien wij die praktijk vandaag..? Deze “instituut van geestelijke vaders” is gewoon niet meer mogelijk vandaag.. ieder mens weet alles beter dan de anderen… Maar juist die “instituut van geestelijke vaderschap en geestelijke kinderen” is vandaag zo noodzakelijk voor oud en jong .. Nederigheid was een van de belangrijkste punten bij de Christianisme, waar leest u erover vandaag of zelfs 500 jaar geleden, – gewoon niets…

         1. De zeer oude teksten van vroeger bestaan nog steeds. Iedereen die de oude talen Latijn en Grieks bestudeerde kan die 2000 jaren oude teksten nog steeds vrij raadplegen. Om de zoveel jaren worden onze bijbels aangepast aan de nieuwe taalregels van het eigen land. Ook dan worden de oude teksten weer nagelezen. Daar is altijd een groep priesters en theologen mee gemoeid die grondig alles overdenken.

          Dat zou u toch heel zeker goed moeten beseffen.

          Nu is het zo dat sedert het Tweede Vaticaans concilie men moedwillig NIEUWE INTERPRETATIES is gaan geven !
          Daarom blijven ernstige christenen liever de oud-Nederlandse taal hanteren in oude boeken van voor 1963.

          Maar in grote landen kan men wel nog nieuwe GOEDE VERTALINGEN drukken omdat daar voldoende publiek is om ze te kopen.

          De Nederlandstalige drukwerken worden helaas niet meer in de juiste vertaling gedrukt waardoor voor de Nederlandssprekenden grote verwarring aan het ontstaan is.

          Daardoor kan men moedwillig afwijkend godsdienstonderwijs geven in ‘moderne’ godsdienstlessen en dat gebeurt altijd weer door ‘moderne’ priesters die geen respect meer tonen voor de zeer oude teksten.

          De verwarring in de Lage Landen blijft dus groeien.

         2. De enige uitzondering is de Petrus Canisius Nederlandse vertaling van 1967 die misschien nog wel te vinden is indien u goed zoekt.
          Alle andere Nederlandstalige bijbels van na 1962 zijn niet echt goed.
          In het Frans en in het Engels zijn er wel zeer goede oude vertaling opnieuw gedrukt omdat daar een groot publiek voor is om ze te kopen. Maar ook in die talen vindt men moedwillig veranderde interpretaties.

          Daarom moet men zeer goed opletten en goede raad vragen bij BEKENDE traditionele priesters. Wees zeer voorzichtig in uw zoektocht.

          1. Beste,
           oude boeken zijn er wel maar dat maakt in dit geval niets uit ..
           zelf zoek ik niets meer, heb alles al jaren terug gevonden..

          2. Dat is een nuchtere verstandelijke waarneming.

           U hebt geen flauw vermoeden hoe u uw onwetendheid toont aan iedere Christen die dit leest, zelfs de protestanten zullen u volledig ongelijk geven.

          3. Beste,
           u probeert altijd uw besloten over mijzelf hier naar voor te brengen, deze waren al een paar keer helemaal mis..
           Ik heb toch niet gezegd dat uw mening over mezelf mij interesseert..? 🙂
           Natuurlijk schrijf ik iets dat niet aanneembaar is voor u maar dit is de waarheid en de ene die leest kan denken, of er waarheid is in wat ik schrijf of niet..
           Maar uit uw antwoorden kan ik waarnemen dat u wilt zich “beschermen” met hoge uitdrukkingen, geef geen antwoord op heel wat thema’s en spreekt enkel over een deel ervan.. Dit zijn gewoonlijke methoden niets bijzonders ..

          4. Met dergelijke gedachten zult u Christus nooit persoonlijk ontmoeten.

           U bent niet ernstig, ik stop met u nog te antwoorden.

          5. Met dergelijke gedachten zult u Christus nooit persoonlijk ontmoeten.
           hoe kunt u dit nu weten..? 🙂
           U bent zeer ver verwijderd van het Katholiek Geloof
           en nog meer..
           ik denk zou u het kunnen zal u mij met plezier naar de heel sturen..:)

     1. Wat een domheid van U beiden:
      de christelijke (feitelijk: door Jezus Christus opgebouwde) kerk.
      Ja, Jezus Christus heeft maar één kerk gesticht. Vanaf het begin werd die kerk genoemd: de katholieke kerk.
      ‘Katholiek’ komt van het Griekse bijvoeglijk naamwoord καθολικος (katholikos), dat ‘universeel’ betekent.

      Het ligt aan de eigenwijsheid, dat die kerk werd gesplitst in diverse meestal protestantse geloven. (denk aan hun grondleggers Luther en Calvijn.
      Voor de rest verwijs ik naar geschiedenisboeken, waaruit vroeger op de basisschool werd onderwezen (dus zijn geen ‘geleerde’ boeken.

      1. Ik denk dat moderator dit soort sprake moet verbieden..
       Om u te latten weten kan ik het volgende vertellen.
       Fijn dat u weet wat het woord katholiek in Grieks betekend. Maar hier is een sprake van Roms Katholieke Kerk deze kan niet “universeel” genoemd worden want er zijn nog kerken die veel ouder zijn dan Room Katholieke Kerk.

       1. En daarbij, kerk is niet gesplitst geweest in diverse meestal protestantse geloven.. Kerk is gesplitst geweest in twee en daarna de Rooms Katholieke Kerk zel is nog verder gesplitst naar meerdere o.a. protestantse bewegingen

        1. De Heilige Rooms Katholieke Apostolische Kerk.

         Petrus was de eerste Paus, door Jezus persoonlijk aangesteld.

         Luther liep naar een goddeloze Duitse koning om onderdak, deze koning had een haat tegen de Paus en Luther was daar heel blij mee en begon zelfs de bijbel te veranderen hetgeen hem door zijn eigen vrienden werd kwalijk genomen. Dan ontstonden godsdienstoorlogen omwille van politiek en tenslotte om pure haat tegen Kerk en Paus.

         Dat was net als vandaag een zeer zware beproeving voor alle Christenen.

         Ook nu zullen velen tot martelaren worden, maar juist door hun bloed, net zoals Christus Zelf zich liet Kruisigen, zal dat bloed de Kerk weer tot leven brengen en God Zelf zal de ‘modernisten’ weer eens moeten straffen zoals al zeer dikwijls gebeurde, ook bij het oude Joodse volk in de oude tijd.

         1. Beste,
          Petrus was geen bisschop van
          De Heilige Rooms Katholieke Apostolische Kerk
          deze bestond toen niet..!
          Pas 1000 jaar later , nog maals

         2. Apostolisch = van de Apostelen.
          Jezus heeft hen drie jaren lang opgeleid !
          Jezus = de Kerk.
          De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus.
          De Kerk wordt ook de Mystieke Bruid van Christus genoemd.

          Het Oude Testament in de bijbel geeft zeer veel voorzeggingen over de komst van de Messias: Jezus !

          1. Apostolisch, heet Katholieke Kerk zichzelf genoemd..
           Dit verwijst naar historische herkomst maar vraag maar aan de apostel of dit nu zijn kerk is ja of nee..

           Jezus = de Kerk, goed maar geen Rooms Katholieke Kerk toch..?

           De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus.
           De Kerk wordt ook de Mystieke Bruid van Christus genoemd.

           Deze uitdrukkingen ken ik ook maar wat wilt u ermee bewijzen..?
           Het is toch duidelijk dat sinds de tijd van Petrus Rooms Katholieke Kerk is zo haard veranderd dat er niets meer herkenbaar is van dit “Apostolische”…

          2. een draad van handoplegging vanaf Apostelen is ook al verschillende keer afgebroken geweest bij Katholieke Kerk.. Bij vrouw Paus of andere Pausen die zware zonden deden Het is onmogelijk dat lichaam van Christus massaal en zwaar zondigt…

          3. Het begint stilaan duidelijk te worden waar het u om te doen is: door de Apostelen los te koppelen van de Kerk zou u een andere ‘kerk’ kunnen menen te vinden en dan kunnen de ‘moderne’ priesters en de ‘supermoderne-paus’ u eender wat vertellen om u tenslotte ook van Christus los te koppelen.
           Dat is wat de vrijmetselaars altijd blijven nastreven: verdoezel de Waarheid van God en dan kan u alleen nog naar de vijanden van de vrijmetselarij luisteren zodat u heel zeker in de hel terecht komt, want de vrijmetselaars haten de Waarheid omdat God de Levende Waarheid is. Zij willen zelf goddelijk zijn! Dat is een zeer gekende leugen van hen.

          4. De Paus is een mens die kan zondigen wanneer hij niet de waarheid van God onderwijst.
           Zelfs Petrus heeft Jezus drie maal verloochend !
           Jezus is de Kerk.
           Jezus voedt de Kerk door Zijn Heilig Bloed.
           Jezus bewees ons de grootst mogelijke liefde.
           Alleen in de Traditionele Latijnse Heilige Mis wordt dit met het grootste respect BELEEFD EN ERVAREN.
           U hebt geen idee wat u mist.
           De ‘moderne’ priesters en de ‘moderne-paus’ hebben u volledig losgekoppeld van de GEESTELIJKE BELEVING EN DE GEESTELIJKE ERVARING van het Allerheiligste Offer van Christus in de Latijnse Heilige Mis.

           Daarom noemen zij de Mis niet meer heilig !
           Zij doen NIETS meer voor de heiliging van uw ziel.

           Zelfs het “Onze Vader”, het gebed dat Jezus ons gaf, hebben zij veranderd. Dat is een zeer grote schande.

          5. U wilt zo graag mij ergens plaatsen..
           Ik kopel geen apostelen uit van de kerk..
           Ik zeg al voor de zoveelste keer dat de Rooms Katholieke Kerk zichzelf heeft “uitgeschreven”en zich zodanig heeft gedragen dat ze zichzelf los heeft gekoppeld van de kerk van Christus en dan ook van apostelen natuurlijk.

          6. Beste p.a.

           “een draad van handoplegging vanaf Apostelen is ook al verschillende keer afgebroken geweest bij Katholieke Kerk.”.

           Dat vroeg ik mij ook wel eens af: Waarom wordt de hand niet meer of vaker opgelegd? Dat terwijl de Bijbel daar zó duidelijk over is!

           Het antwoord lijkt me duidelijk?

 12. Er is en probleem met het gezag. Sommige traditionalisten trekken zich niets van de paus aan, de zgn. progressieven evenmin. In Die Zeit van vorige week (14 sept. 2023) stond een interview met de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie (DBK), Mgr Georg Bätzing. Hij blijkt begrip te hebben voor Paus Franciscus (als “Bremser”), want die is er toch om de eenheid van de Kerk te bewaken. Desalniettemin,meent hij, moeten de Duitse bisschoppen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen volk; Aber bei uns zu Hause ist der Druck so gross, wir brauchen Lösungen und letzlich eine Veränderung der Lehre.”(Maar bij ons thuis is de druk zo groot dat we oplossingen nodig hebben en uiteindelijk een verandering van de leer.)

 13. @Pa zeg
  Ik woon in een klooster..t van zichzelf:
  Hou van de kerk, klooster, diensten en gelovigen.

  Goedgelovig bén ik, maar ben niet zo gelovig dat ik iedere vreemde op zijn/haar woord vertrouw.

  1. Tegenwoordig wordt in veel scholen nauwelijks nog ernstig onderwijs gegeven, het gaat nu blijkbaar voornamelijk over ‘andere belangen’ zoals rassen, gender, seks, abortuspillen en geslachtsverandering.

   De gouverneur van California heeft zopas een document ondertekent dat hem toelaat schoolbesturen te beboeten die niet gehoorzamen aan demente president Joe Biden aangaande diens bepalingen over onderwijs over rassen, gender en seksualiteit. Ouders beginnen alweer te protesteren.

   U ziet dat jongeren eigenlijk niets meer leren.

   Dus is het aan ons om nog trachten kennis bij te brengen.
   Geven is beter dan loslaten en verloren laten lopen.

   1. Beste Eric, u heeft enorm veel haat in uw hart… waarom draait u hele tijd o
    Rond de zelfde pot (onderwijs) ?!

    Wie heeft onderwijs nodig als men een leeg ziel heeft (wat ik zo bij u merk…) hoe ver zal uw school u krijgen in het leven hiernamaals?

    Ik denk dat u wat meer aandacht moet plaatsen bij uw groffe taalgebruik, wat eigenlijk ook wel een regel is van deze forum!!!

    Wat ik nu zo kan lezen van u vertelt dat u een erg goed opgeleid iemand bent, dat heeeeeeeel veel boeken heeft zitten lezen, maar die niets nuttigs gedaan heeft met al die kennis, u hebt helemaal geen geloof, geen hoffelijkheid , geen begrip voor een qnder en zelfs helemaal geen belangstelli´g daarin.

    Dus u bent eigenlijk een uitgekauwd boek…

    U zou beter wat meer opletten en proberen te leren van de gene die hun geloof in het praktijk hebben versterkt.

    1. @ Erwin.75,
     hoe moeilijk is het voor u om te begrijpen dat ernstige Christelijke ouders radeloos worden over de hedendaagse woke-agenda’s, niet alleen van de staat maar nu ook al meer en meer van onze bisschoppen !

     Verloren onze bisschoppen het geloof van meer dan 2000 jaren RKK ???

     Dit is zonder meer het einde van de Westerse cultuur.
     Men moet werkelijk blind zijn om dat niet te zien.

    2. @Erwin.
     Over grof taalgebruik: U slaat hier alles en iedereen. Manieren heeft U blijkbaar NÓÓIT aangeleerd door Uw ouders. Moesten beiden veel werken c.q. werkten beiden veel???

     Ik heb letterlijk niemand gekend, die buiten de kerk om veel over/van het geloof geleerd heeft. En mijn kennissenkring was zeer groot.

     Jongen, ga eerst ‘ns poepen en vergeet niet om tevoren de broek omlaag te doen.

 14. Wie negatieve emoties uitzendt, die wordt daar zelf het meest door beïnvloed, zegt men. Wanneer de boeven daarom anderen of zelfs computers laten “meepraten” op forums verhinderen ze zo hun eigen doem, denken ze; immers, zij zelf zeggen of schrijven het niet, denken ze. Wie Ziet Alles?

  Er staat geschreven: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”.

  Er staat ook (ongeveer) geschreven: “Wie wil Leven is als Hem. Dat is de Wet. De wet met een Hoofdletter.”.

 15. Raphaël zei: “Dat vroeg ik mij ook wel eens af: Waarom wordt de hand niet meer of vaker opgelegd?”

  De handoplegging gebeurt in de katholieke Kerk bij het wijdingssacrament, in onafgebroken successie van de heilige apostelen; het is de materia van het sacrament volgens de thomistisch-aristotelische distinctie tussen forma en materia.

  Laat u niet bedriegen door leugenaars die hier pseudogeschiedenissen komen neerpennen.

  1. Handoplegging, gebeurt van apostelen naar bisschoppen pausen en door hun naar priesters…
   Als Paus, of bisschop in zware zonden is gevalen verlaat hem de genade en zijn handoplegging is niet meer “werkend”.
   Ik begrijp wel dat u, uw (misschien) uw parochianen wilt beschermen van de waarheid maar waar leest u leugens..?

 16. Op het internet vond ik een artikel over een “Georgisch-Orthodox” kloosterschip in Nederland waar een vrijzinnige en schismatieke “pater-abt” woont die “Abibos” genoemd wordt en waar ook twee schismatieke nonnen wonen. Dat is blijkbaar de donatist “Abibos” die hier bij de reacties opgedoken is en die hier Eric aan het lastigvallen was met zijn subversieve antikatholieke pseudogeschiedenissen. Met de “p” in zijn schermnaam bedoelt hij dus blijkbaar “pater”, en dat hij slecht Nederlands schrijft komt dus blijkbaar doordat hij een Georgiër is. Hij heeft hier op deze pagina ook zelf gezegd dat hij in een klooster woont.

  Een vrijzinnige photianist die dan ook nog eens donatistisch is dus. Wat is het volgende dat hier gaat passeren op deze website? Een arianistische “Ostrogotisch-Orthodoxe Kerk” die Arius pretendeert heilig te verklaren?

 17. Zo een zoekwerk gedaan
  Doet mij lachen.. schip.. pater..
  Ik heb toch gezegd dat ik in de klooster woon..
  Abi’bos heb ik uit geschiedenis genomen..
  Met opzet, omdat ik uw “ natuur” ken, als u zen mens schade kunt aandoen, zal u dat echt doen.. dit blijkt ook uit uw reacties en daden..
  Beoordeel mijn woorden, wat ik schreef, wat heeft u met mijn persoonlijkheid..?

 18. Ps
  Ik woon en werk in de klooster en zoals eerder gezegd houw ik van gelovigen..
  Ik haat dan ook geen Katholieke of oud Katholieke en u natuurlijk ook niet..
  Jullie vroegen waarom zijn er weinig die geloven.. ik heb mijn mening aan u meegedeeld..
  Omdat veel geestelijken niet met geloof maar met propaganda bezig zijn.. en u bevestigd het zelf.. warrom slaag u mijn..? Als iets niet juist zegt verbeter het dan .. kent u die woorden..?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht