Waarom Extreem-Links het migratie pleidooi van Franciscus toejuicht

Allerlei  extreem-linkse groeperingen en de linkse media, zoals Le Monde en Libération in Frankrijk en Le Soir en De Standaard bij ons, om er maar enkele te noemen, hebben de ongenuanceerde uitspraken van paus Franciscus over de migratie-tsunami en zijn open-grenzen pleidooien tijden zijn recent bezoek aan de Franse havenstad Marseille met vreugdekreten begroet.

Terwijl zij de katholieke Kerk en haar leer haten en bestrijden, zien zij in deze paus een bondgenoot in hun marxistisch ideologisch wereldbeeld, waarin massa’s illegalen uit Zwart Afrika en het Midden hun nieuwe proletariaat geworden zijn, dat de traditionele blanke Europese maatschappij moet ontwrichten.

Terwijl de Europese landen enorm veel middelen besteden aan de opvang van de vloedgolf aan illegale immigranten, durft Franciscus het blanke Europa op een totaal misplaatste manier van hardvochtigheid tegenover deze gelukszoekers betichten. Terwijl op het Italiaanse eiland  Lampedusa in vijf dagen tijd 15.550 Afrikaanse illegalen op volledig legale wijze ontscheepten, op één dag zelfs 7.000, en de plaatselijke bevolking er alles aan doet om deze mensen toch een opvang te bezorgen, hoewel er slechts 700 plaatsen beschikbaar zijn, durft deze politieke paus het nog aan de hardvochtigheid van de Europese mens aan te klagen! Moeten wij dit zomaar aanvaarden? Neen, neen, driemaal neen!

Als katholieken zijn wij de paus gehoorzaamheid verschuldigd wanneer hij uitspraken doet over het leergezag, de geloofsleer van de Kerk, niet wanneer hij politiek bedrijft, iets waarin hij als bewonderaar van de bevrijdingstheologie, uitblinkt.

In vele Europese landen staan de kerken leeg uit gebrek aan gelovigen, als zij al niet verkocht en als bar of hotel omgebouwd worden, het geloof zelf wordt niet meer in al zijn kracht aan de volgende generaties overgedragen, priesters en religieuzen zijn uit het straatbeeld verdwenen en lopen met het schaamrood op de wangen door de straten, omdat zij met het etiket “pedofiel” gebrandmerkt  worden…Ondanks deze fatale afgang, heeft paus Franciscus sinds zijn aantreden als paus, stelselmatig maar één dwangmatig discours verkondigd: niet de terugkeer naar het onveranderlijke katholieke geloof, maar het onthaal van niet-Europese, meestal islamitische ” migranten” .

De politieke betekenis van het bezoek van de paus aan Marseille ontsnapt aan niemand, zeker niet aan het linkse kamp. Daarbij wordt natuurlijk niet vermeld dat Marseille, met zijn vijftig procent bewoners van niet-Europese afkomst de draaischijf is van een grootschalige drugshandel, met dagelijks moordaanslagen en afrekeningen, aanrandingen en verkrachtingen, in grote meerderheid(officiële cijfers) begaan door de  illegale nieuwkomers. De oorspronkelijke bevolking wordt er gemarginaliseerd en moet zich aan de nieuwe situatie aanpassen…of vertrekken.

Men moet niet naïef zijn. Ondanks de volledige mislukking van het Europese migratiebeleid, zal deze migrantenpaus zijn strakke ideologie niet wijzigen. Hij is blind voor de verwoestende gevolgen ervan voor de gewone inheemse bewoner, voor de kleine blanke man, die aan den lijve ondervindt welke zegeningen een ongebreidelde migratie van niet Europese illegalen voor hem brengt. Maak maar een wandeling door Brussel, niet de betere wijken van de rijken en Europese bureaucraten, Woluwe of Oudergem, maar Laken, Anderlecht of Molenbeek. Dan weet u genoeg.

Vermits het centrale thema van het <apostolaat> van de Argentijnse paus de kwestie van de <vluchtelingen >is, was zijn eerste bezoek als paus trouwens aan hetzelfde Lampedusa, dat toen reeds overspoeld werd door de massa’s illegale migrantenstromen en vandaag zijn apocalyps meemaakt. Sindsdien is hij fanatiek zijn droom van open grenzen, zonder enige beperking, op onzinnige wijze, blijven koesteren.

In de Kerk zijn er bisschoppen die de eenzijdige kijk op migratie van Bergoglio bestrijden. Hun boodschap wordt meestal verzwegen of verdraaid. De charismatische Afrikaanse kardinaal Sarah uitte enkele dagen geleden zware kritiek op de ideologische visie van de paus, omdat deze het Afrikaanse continent dreigt te beroven van zijn jonge krachten door hen tot immigratie naar Europa aan te zetten, waar zij dikwijls in schamele omstandigheden moeten overleven, uitgebuit door andere illegalen of reeds “geregulariseerden”. Deze “vlucht” uit Afrika is voor hem een tragedie. In plaats van hier massaal opvangplaatsen te creëren, moeten de kansen in Afrika zelf uitgebouwd worden, zo stelt hij. Heel terecht.

Ondertussen is de droom van Bergoglio wel een nachtmerrie geworden voor de Europese volkeren!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

47 commentaren op “Waarom Extreem-Links het migratie pleidooi van Franciscus toejuicht

 1. Geachte heer Ter Zee,
  Kunt u mij de citaten uit de bijbel laten zien waarin uw god zijn zoon alleen maar heeft gestuurd voor de redding van “de traditionele blanke Europese maatschappij of voor de gewone inheemse bewoner, voor de kleine blanke man”?
  Met dank.

 2. Rome is het Nieuwe Jeruzalem, de Europese blanke volken zijn de voortzetting van Jaweh’s belofte aan St. Abraham, “talrijk als de zandkorrels aan zee”. De Wet van St. Mozes (600 regels) is vervangen door het Evangelie, de Openbaring in het Nieuwe Testament. St. Paulus (….) laat daarover geen misverstand bestaan. Tenslotte, St. Pauls en St. Petrus hebben in Marseille voet aan wal gezet, evenals St. Lazarus met zijn zusters Martha en Maria Magdalena. Frankrijk is ons aller Christelijk katholieke Moederland, van waaruit de Evangelisatie van Europa en later de Amerikas plaats vond. Zij is apostolisch gesticht, en het oudste Christelijke land ter wereld, gesticht en verenigd door Koning Clovis, 4de eeuw. St. Remi, bisschop van Reims heeft hem gekroond en zijn land gezegend. Het eeuwige Frankrijk zal nooit verdwijnen, ondanks de verschrikkingen die daar hebben plaats gevonden, met name de satanische Franse Revolutie (1789).

  1. Christenen zijn geestelijk de kroost van Abraham, maar ik durf stellen dat er een graad van waarschijnlijkheid is dat de Ieren, Germanen en Galliërs als Scythische volkeren in feite biologische afstammelingen zijn van de Tien Stammen van Israël die verloren geacht worden. Ik schreef hierover in een reactie op het recent artikel “Pools referendum over Europees migratiebeleid zet EU schaakmat” (28 augustus 2023).

   In de Declaratie van Arbroath, gericht aan paus Johannes XXII, werd de origine van de Schotten in Scythië gelegd. De kroniek van Fredegar associeert de Franken met de Turken, de Proza-Edda legt de origine van de Noormannen in “Turkland”; in beide teksten werd gezegd dat het om Troje ging, maar waarschijnlijk betrof het een oude Germaanse herinnering aan Scythië, waar na de blanke Scythen de Turkische mongolenstammen zich vestigden.

   Mogelijk zijn de westerse katholieken hier dus na geestelijke kinderen van Abraham ook Israëlieten volgens het bloed als onderdeel van Scythisch Israël, het volk van Efraïm.

   1. Dat doet me denken, beste Waramund, aan de woorden van Jezus als Hij zei:
    (In mijn woorden) “Jullie kunnen mij niet verstaan omdat jullie niet uit mijn stal zijn. Wie niet uit mijn stal komt, die voelt de woorden niet in zijn hart. Wie uit mijn stal komt, die voelt aan wat ik zeg, zijn hart springt op bij het horen van de stem van de Herder.”.

    Wellicht blijven daarom sommige mensen doofstom voor de wijsheid van Christus?

    Ik dacht ook wel eens: “Het zou toch niet zo zijn dat WIJ Zijn volk zijn!?”, “Het moet toch niet gekker worden, maar het zou zomaar kunnen.”.

    ‘Ze’ verdraaien immers alles, dus als je de woorden van satanisten omdraait, dan is er al iets meer van de waarheid te zien. Maar waarheid zit ook in het hart dus. Je vóélt soms ook aan dat er iets niet klopt. Sommigen spelen wel de baas, maar zij zijn eigenlijk knechten en in waarheid zijn de knechten eigenlijk de baas. Sommigen spelen wijs of slim of geleerd, maar ZIJN het niet. Ze praten wel na, maar begrijpen weinig.

    En ze zijn zo gehaaid met woorden. Lege woorden, dan wel, maar het spel met woorden, dat beheersen ze wél. Ze bluffen.

    1. Volgens de katholieke leer zijn alle volkeren geroepen tot het heil, maar wat ik me wel afvraag is of de providentiële plaats van de Keltische en Germaanse volkeren in de geschiedenis niet te maken heeft met Israëlitische afstamming; de westerse katholieke vorstendommen waren eeuwenlang het christelijk bastion te midden van een zee van heidense duisternis waar christenen zuchtten onder het juk van abjecte slavernij. De mensen hier waren de hoge mensen, de licht-mensen omringd door de duistere horden van de Zwarte Macht. Er was hier ook duisternis, want in een gevallen wereld getekend door de effecten van de erfzonde kan men geen utopie opbouwen, maar de westerse samenleving stond gevestigd op christelijke grondslagen volgens een theocratische orde; er was dus een sterke morele rem die de slechte menselijke impulsen tegenhield.

     Opvallend is hoe men toen met de bijstand van Jezus er in slaagde de westerlanden te verdedigen tegen de invasieve heidense machten die ook toen door Juda geholpen werden, terwijl nu de westerse volkeren, na in apostasie te zijn gevallen, zo onverschillig en apathisch zijn omtrent hun eigen voortbestaan dat zij de wil zelfs niet meer tonen om te vechten voor hun overleven tegenover een dreigende ondergang. Zij beweerden zich “vrij” te maken door de geloofsafval, maar zij zijn slaven geworden. Er zijn er die vanuit secularistische hoek aan rechts activisme doen om de westervolkeren te redden van de fysieke ondergang, maar zij negeren de geestesziekte die hen teistert en kunnen hen daar niet van genezen; alleen het katholiek geloof kan dat.

     Het is de taak van de wijzen om de menigte te beschermen tegen ondermijnende psychologische oorlog door onderricht, door woord en voorbeeld, maar de moeilijkheid is dat de vijand een uitgebreide vloot van media-platformen uitgebouwd heeft die mensen voortdurend in hun huiskamers bereiken gelijk demonisch bewogen Delfinische orakels.

 3. Ik bedoel ‘echte bijbelcitaten’, meneer Vissers. Niet het soort klinkklare racistische onzin waar u geloof aan hecht.
  Overigens, de bijbel is een geselecteerde verzameling van metaforische verhalen vol symboliek en beeldspraak, geen antropogenetica.
  Of zit u nog in de kinderlijke fase dat u gelooft dat de eerste mensen Adam en Eva waren, persoonlijk door god geschapen en op de wereld gezet?
  Voor mij niet gelaten, maar als dat zo is, dan moet het u toch echt niet verbazen dat uw soort geloof zijn aanhangers in de loop der eeuwen heeft zien verschrompelen tot een paar kleine sektes.

  1. Als biljonairs zoals Soros het kalergie-plan uitvoeren dan zijn zij de genen die slecht zijn en niet degene die de slechtheid van zulke mensen inzien en benoemen.

   Het kalergie plan is bedoeld om Europa te bevolken met mensen die beter te besturen zijn door de zelfbenoemde ‘heersers’ van deze wereld. Het heeft niets met blank of zwart te maken, het heeft te maken met het uitbuiten van normale mensen door een club doortrapte slechte mensen.

   Dus je zorgt dat de oorspronkelijke bewoners van landen weggedrukt worden door onwetende nieuwe bewoners. Nieuwe bewoners zijn namelijk veel beter uit te buiten. Denk aan de taal die men niet spreekt, de kennis van de geschiedenis die men niet heeft, de cultuur.

   Dus nieuwe bewoners zijn als makke lammetjes in de handen van slechte mensen. Het allerlaagste van het laagste bedenken deze slechte mensen.

   Wie deze woorden niet begrijpt, moet toch echt terug naar school of eens luisteren wat iets slimmere mensen vertellen en uit proberen te leggen.

   En wil je dat ook niet? Ga dan vissen of zoek een andere hobby, maar zég hier dan ook niets meer. Het verstoort een normale discussie.

   1. Beste Raphaël, als je naar school gaat zou je daar – hoop ik, tenminste – het volgende kunnen leren:
    Soros en het Kalergi-plan zijn twee onderwerpen die vaak worden genoemd door mensen die geloven dat er een geheim complot is om de Europese bevolking te vervangen door migranten. Dit is een vorm van complotdenken die niet gebaseerd is op feiten of bewijzen.
    Soros is een rijke filantroop die veel geld geeft aan organisaties die opkomen voor mensenrechten, democratie, en open samenlevingen. Hij is ook pro-EU en tegen corruptie en autoritaire regimes. Sommige mensen zien hem als een bedreiging voor hun nationalistische of conservatieve agenda en beschuldigen hem van allerlei kwaadaardige plannen.
    Het Kalergi-plan is een verkeerde interpretatie van een boek uit 1925 van Richard von Coudenhove-Kalergi, een politicus en diplomaat die pleitte voor een verenigd Europa. Hij had ook ideeën over het vermengen van rassen, maar hij dacht dat dit zou leiden tot een nieuwe elite, niet tot een verzwakking van de Europese volkeren. Er is geen enkel bewijs dat de EU of andere machten zijn boek als een leidraad gebruiken voor hun beleid.
    Een ‘normaal’ gesprek voeren met complotdenkers is niet alleen moeilijk, het is quasi onmogelijk. Elk ernstig argument wordt meteen weggezet als een truc van de vijand, en versterkt nog het eigen geloof in het complot. Het meest sprekende actuele voorbeeld daarvan is Trump en zijn aanhangers. Hoe méér hij ontmaskerd wordt, des te meer ‘gelovigen’ hij verzamelt.
    En ik vis niet graag.
    Vriendelijke groet.
    Ps. Welk groot kwaadaardig genie heeft het plan bedacht en laten uitvoeren om de oorspronkelijk bevolking van Amerika te vervangen door Europeanen en hun zwarte slaven?

    1. Coudenhove-Kalergi heeft duidelijk vermeld dat de vermenging van Europeanen met Afrikanen en Aziaten leidt tot een nieuw Europees ras met een veel zwakker karakter, waardoor de elite het gemakkelijker in bedwang kan houden. De elite die in zijn ogen uit Joden bestaat moet zich dus niet vermengen.

     1. Herman Boon (6 juni 1958) is een Nederlands cabaretier, predikant, zanger en presentator.

      Ik weet dat u een heilige mishater bent die grapjes maakt over het aller heiligste ritueel

      u favoriete groep om te manipuleren zijn verslaafde sukkels

 4. Op “LifeSiteNews”: “NYC Mayor Eric Adams inducted as highest-level Freemason during city mansion ceremony” (27 september 2023) door Matt Lamb.

  De burgemeester van New York, Eric Adams, is sinds 23 september een “master mason” bij de loge. Zo ziet men nog maar eens wie de politiek in hun greep hebben, de mannekes met schorten die de satan “de grote architect” noemen. Zij zijn het ook die de blanke volkeren aan het verwoesten zijn in Europa door uitvoering van het Kalergi-plan.

  1. Mijn god, Waramund, dat is toch niks bijzonders. Ik lees hier niets meer dan dat deze Adams blijkbaar nog maar kort vrijmetselaar is. Deze hoogste graad, die van meester-vrijmetselaar, wordt toch gemiddeld na zo’n drie jaar lidmaatschap toegekend. Deze derde graad is inderdaad de hoogste.

   De satan wordt in de loge helemaal niet vereerd, in ieder geval niet in de loge om de hoek. Verering is er alleen voor “de Opperbouwmeester van het Heelal”. De titel Lucifer heeft hier niks mee van doen. Lucifer is ook geen naam, natuurlijk. Net als de Vrijmetselarij wordt ook de Katholieke Kerk n.b. door sommigen als Lucifer-aanbidder voorgesteld, en even onterecht. Google maar eens naar filmpjes daarover. Met een duistere voice-over hoor je dan het slot van het Exsultet:

   Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
   ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
   Christus Fílius tuus,
   qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
   et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

   (Moge de morgenster haar vlammen begroeten:
   Hem bedoel ik, de Morgenster die nooit zal ondergaan,
   Christus Uw Zoon,
   die is verrezen uit het dodenrijk en het mensengeslacht helder heeft verlicht,
   en die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.)

   Ja, zo gemakkelijk komen de praatjes in de wereld.

 5. Dat klinkt als een soort christelijke fatwa: een publieke uitspraak van een geestelijke, met absoluut gezag binnen de betreffende gemeenschap. Daar houden wij tegenwoordig niet zo van. Daarvan komt alleen maar narigheid. Bewijzen te over in de – ook nog vrij recente – vaderlandse kerkgeschiedenis.

  herkenbaar Eric, politieke correctheid is ook een kabbala uitvinding !

 6. @Edwin Vissers,
  Wat een vreemde woordenschat heeft U ineens.
  Ligt U iets op de lever (= zit U iets dwars)?

  1. Viel mij ook op benevens plagiaat. Het is “wat heb je op je lever”.
   Dat andere lijkt wel newspeak (nieuwpraat); “https://open.spotify.com/show/4nzAi1Qjz36ENh057YXTpo”. Hmmmm.

  1. typisch uw probleem:
   waarom niet zoeken naar ZUIVER christelijke inhoud i.p.v. onzuivere en onchristelijke.

   1. wist je dat de paus ook vlees en bloed drinkt van gemartelde kinderen

    Maar daar mag ik niet over praten hier

    Hoe erg is dat brrrrrrrrrrrrrrr

    1. Je hoeft slechts tot uitdrukking te brengen hoe spijtig het is dat zoveel hooggeplaatste personen ook buigen voor vrijmetselarij en aanverwante groepen.

     Nu lijkt het alsof je gevoelige zielen wil schokken en kwellen en dan dringt zich de vraag op of je het vrijwillig doet ?

       1. Wat je geeft krijg je altijd terug.
        Wees dus voorzichtig in het verwoorden van waarheid, genegenheid, vrede en fatsoen, dan krijg je dat ook terug.

        Eigenlijk zoek je onrust en ruzie. Waarom die koppigheid ?

        1. ALTIJD MOEST IK IN DE HOEK STAAN,OP SCHOLEN

         Maar ik luisterde nooit

         waarom de meeste een bijenkorf mentaliteit hebben. Dat is namelijk het verschil tussen de beeld denkers en de woord denker. Onze huidige scholingssysteem is puur gericht op de woord denkers, iedereen wordt dus gedwongen te denken in woorden. Daar hebben beeld denkers bijzonder veel moeite mee, daar beeld denkers veelal verbanden kunnen leggen en liefst het totale plaatje willen weten. Van wat de bedoeling is, van iets. Die spitten alles uit wat zij belangrijk vinden helemaal uit tot de bodem. Want als je in beelden kan denken, gaat dat tot wel 50x of nog sneller dan als je in alleen woorden kan denken. Nadeel is dat beeld denkers moeite hebben om een verhaal te vertellen, omdat hun gedachte zo snel gaat dat ze het niet in woorden kunnen uitdrukken en zo lijkt het alsof ze van de hak op de tak verhaal uitspreken voor andere. Hierdoor kunnen ze de voor en nadelen van een actie tegen elkaar afwegen voordat zij een reactie geven. Daar ligt nu net het probleem bij de woord denkers, want die kunnen dat niet. Woord denkers zij de oppervlakte denkers, die vrijwel alles volgens het boekje doen. Die zijn vele male eerder geneigd om te doen wat er gezegd wordt en zich zelf geen verdere vragen stellen of dat wel de echte waarheid is of de beste keuze is.

         1. @ Edwin Vissers,
          het is juist omdat ik begrijp dat je veel weet dat ik je nog altijd te woord wil staan.

          Edwin, je spreekt nu over beeld-taal, dat is de geestelijke taal die door velen niet gekend is.
          Maar, Edwin, de beeldtaal die ik van je meen op te vangen, en ik meen toch een beetje ervaring te hebben, is dat je gebedsleven als erg duister bij mij overkomt.
          Want dagelijks bidden kan men met de ambtelijk vastgestelde gekende gebeden zoals eerst en vooral het Onzevader vanwege Jezus Zelf, maar als je dan geleidelijk aan naar meer geestelijk bidden overgaat — in beeldtaal — geestelijk — dan kan het toch niet anders dan dat die steeds meer levendige gebed-ingesteldheid na zoveel jaren zonder meer ook moet blijken in alles wat je schrijft.

          Daar wringt het schoentje, Edwin, je komt erg duister over ondanks je grote kennis.
          Erger nog: bezit je eigenlijk enige gebedskennis ???
          Het is erg dat ik je dat moet vragen.
          Gelieve niet te antwoorden op deze vraag maar wel goed te overdenken, want het is niet gepast op een dergelijke persoonlijke vraag te antwoorden.

          1. Ik wordt altijd een beetje kriegel van de toon die je lijkt aan te slaan, eric.
           Hoe weet jij of je het allemaal goed ziet?

           Wie heeft jou aangesteld als leraar van anderen?

          2. Mijn moeder was streng katholiek en had streng katholieke vriendinnen, zoals haar moeder. Mijn vader was helaas een beetje minder ernstig en dat bleek funest zodra de modernisering begon. Dat maakt dat ik jarenlang door een hel ging om pas in 2014 de Latijnse Mis terug te vinden. Daar komt bij dat ik 24/7 tegen een duivel, een soort vies varken, moet strijden. Het houdt nooit op. Als ik niet streng ben voor mezelf dan verlies ik. Maar ik denk dat ik na jaren persoonlijke mails van Edwin ontvangen te hebben hem wel een beetje begin te kennen. Het gaat niet op dat men zich verheft omdat men meer weet. Hij moet dat stilaan gaan beseffen maar ik zie niet de minste verbetering.

          3. “Mijn moeder was streng katholiek en had streng katholieke vriendinnen, zoals haar moeder. Mijn vader was helaas een beetje minder ernstig en dat bleek funest zodra de modernisering begon.”
           -Ik herken dat, ik kom namelijk ook uit zo een nest. Of dat funest wordt, zie ik niet zo.

           “Dat maakt dat ik jarenlang door een hel ging om pas in 2014 de Latijnse Mis terug te vinden.”.
           -Maakte dat je door een hel ging? Was het niet je eigen keuze? Kun je anderen de schuld geven? En is die Latijnse Mis de oplossing?
           Preekte Jezus de Mis of predikte Hij vergeving en verdraagzaamheid? Was Zijn bedoeling niet om de mensen uit te leggen hoe zij goed moesten leven?

           “Daar komt bij dat ik 24/7 tegen een duivel, een soort vies varken, moet strijden. Het houdt nooit op. Als ik niet streng ben voor mezelf dan verlies ik.”
           -Moet jij strijden tegen de duivel? Waar is die dan? Zit die in je? Zijn het de andere mensen? Ben je niet te streng voor jezelf? Wat zijn je duivelse verlangens dan? Waar vecht je tegen?

           “Maar ik denk dat ik na jaren persoonlijke mails van Edwin ontvangen te hebben hem wel een beetje begin te kennen. Het gaat niet op dat men zich verheft omdat men meer weet. Hij moet dat stilaan gaan beseffen maar ik zie niet de minste verbetering.”
           -Tja, je persoonlijke ervaring met een ander die ken ik niet. Niemand moet hovaardig doen inderdaad, ook dat was de leer van Jezus. Ga niet vooraan zitten, want dan kun je vernederd worden. Ga achteraan zitten, wellicht dat iemand je zegt om toch wat naar voren te gaan.
           Inderdaad ijdelheid is des duivels. Zeker.

           Maar ik proef dat niet zozeer.

           Wat ik wel weet is dat het ego des mensen duiveltje is. Die verleidt de mensen om dom egoïstisch te zijn, iets waarvan duivelse mensen gebruik van maken. Waar.
           Verder zou ik kijken naar de daden van de mensen en niet naar wat ze zeggen.

           Ik vind dat je de lat veel te hoog legt, eric. (Als je het in je commentaar tenminste tegen mij had want je liet niet toe mij naam te schrijven.) Wanneer je daden o.k. zijn, dan hoef je je geen zorgen te maken. Laat je zorgen maar aan God. Geen zorgen voor de dag van morgen want die heeft zijn eigen gezeur.

           Dat de wereld kapot gaat aan mensen die teveel nadenken en hun hersens gebruiken om er zelf beter van te worden is een grote zonde. Dat wordt uitgelegd in de Bijbel. Wijsheid komt daarom niet van de mens, maar van boven. Dit zou ons nederig moeten maken.

           In deze tijd stikt het van de betweters die anderen willen dwingen om hun slaaf te zijn is vreselijk. Dat de NAZIS daar nu mee bezig zijn is de pest van de aarde. Dat ze mensen dwingen om vergif toegediend te krijgen is Godsgeklaagd.

           Maar ja. Zo zijn sommige mensen. Daar zullen we mee moeten leren leven. Maar samen staan we sterk, mits we elkaar maar geen vliegen gaan afvangen. We moeten samen zijn in liefde. In nederigheid en vriendschappelijkheid. Niet in geloof alleen. Dat is een middel, maar geen doel meen ik.

           Ik zou dus wat lekkerder in je vel s=zitten, als ik jou was, want verbeter de wereld en begin bij jezelf. Zorg goed voor jezelf en heb jezelf lief. Wees niet te streng voor jezelf want niemand is beter dan God. We blijven mensen en we mogen fouten maken. Maar het leven is gegeven om het fijn te hebben en niet om verdriet te hebben.

           Daarom, eet goed en drink af en toe wat lekkers. Wees blij en vergeet niet te leven. Goedheid is een intentie. Wanneer je intentie goed is kun je vrede hebben. Denk ik.

         2. Edwin,

          Doe dat toch niet, joh.
          Probeer serieel denkende mensen niet je parallel denken uit te leggen. Die kunnen dat wat je probeert te zeggen juist daarom niet begrijpen, al was het alleen al omdat ze niet zo kunnen denken.
          Probeer mensen met een lage geestelijke ontwikkeling niet een hogere ontwikkeling te vertellen, want dan wordt men jaloers en afgunstig.

          Intelligente mensen zijn nu eenmaal niet te volgen voor minder begaafden. Dit is ook juist waar criminelen aan de top misbruik van maken. Zo kan men onnozelen uitspelen tegen de niet onnozele.

          Het gevaar met domme mensen is dat ze iemand verkeerd gaan ‘uitleggen’. Zij gaan dan een moreel oordeel geven aan iemand die zij niet begrijpen en zo de vreselijkste fouten maken.

          Werp geen paarlen voor de zwijnen want ze kunnen zich omdraaien en je vertrappen, is het niet?

          Ik zelf denk dat de Bijbel o.a. een fantastisch mooi en goed boek is, waar zeer wijze psychologisch onderwijs in staat waarin de moraal van het verhaal steeds vooraan staat.

          Wanneer Jezus bijvoorbeeld zegt dat je het zout van de aarde moet zijn, dan bedoelt hij dat je de bewaker van goed en kwaad moet zijn. Het zout maakt schoon en zo moet een goed christenleider het zout zijn dat de slechtheid op de aarde schoonmaakt.

          Het gaat dus om goed en kwaad. Goede mensen hebben geen hulp nodig, zegt Jezus. Slechte mensen hebben hulp nodig.

          Maar goed. Geloof in God is volgens mij dus de instelling dat iemand een goed mens wil zijn en het is dus niet dat wat sommigen er hier van schijnen te maken. Je gelooft in het goede, zal ik maar zeggen.

          Wat anderen er hier allemaal verder aan ophangen is bijzaak, meen ik.

          Maar nogmaals. Domme mensen kun je niet overtuigen van intellect. Daar zijn ze te dom voor. En wijsheid komt van boven. Wil iemand wijs zijn? Dan moet hij veel lijden.

          1. Kluis van Moria
           do 21 mei 2015 17:28
           aan mij

           Beste Edwin,

           Ik heb jouw berichtje in goede orde ontvangen.

           Wat kan ik jou antwoorden? Hoe kan ik jou bemoedigen?
           Het is ongetwijfeld inherent aan de roeping tot het kluizenaarsleven dat er een zekere last van onbegrip en marginalisatie moet gedragen worden. Dat men – ook in kerkelijke kringen – deze levensvorm niet ten volle kan begrijpen en eerder terughoudend is, heeft wellicht met de radicaliteit te maken. Die kan erg confronterend zijn. Enkel door zijn leven te leiden, door er te zijn, lijkt de eremiet de ander reeds te bevragen.
           Volgens mij ligt het antwoord in de aanvaarding van deze te dragen last. Je ertegen verzetten, verscherpt slechts de pijn van het zich niet begrepen voelen.
           Toch moet ook de eenzame hierin goed voor zichzelf zorgen : het is echt nodig dat je hierover met iemand kan praten. Heb je zo iemand in de buurt?

           In biddende verbondenheid,

           zuster Elisabeth

     1. Het is geen mens die je op de wachtlijst plaatst; het gaat automatisch.
      Eigen schuld.

      En met een groeiend A.I. zal het nog strenger worden.
      Ook google kijkt altijd toe.

 7. @ Raphaël en aan Edwin Vissers:

  @ Raphaël,

  je zegt: “Preekte Jezus de Mis of predikte Hij vergeving en verdraagzaamheid? Was Zijn bedoeling niet om de mensen uit te leggen hoe zij goed moesten leven?”

  Jezus LEEFDE de Mis. Dat is de kern van alles en onze hele toekomst. Daarom kan ik geen moderne mis meer verdragen.

  Sorry indien ik streng overkom maar deze tekstjesschrijverij is erg ijl, in de harde praktijk laat ik over me heen lopen en heb eerder angst van mensen.

  ————————————
  @ Edwin Vissers,

  ik kan me niet voorstellen dat Jezus grove bewoordingen gebruikt om iemand iets duidelijk te maken.
  Geduld = liefde.
  Jezus heeft een zachte aard voor wie Hem verkiezen.

  1. Naast het verschil tussen hoge en lage intelligentie en tussen denken in beelden en denken in loutere woorden is er ook het verschil tussen diegenen die hoog-sensorisch zijn en diegenen die laag-sensorisch zijn bij geest-presenties. En terwijl sommigen niet kunnen begrijpen dat anderen bij machte zijn om, wanneer zij een boek lezen, zich de gelezen dingen mentaal in driedimensionale vormen voor te stellen (sommigen willen het zelfs niet geloven) omdat zij dat zelf niet kunnen zijn er ook die moeilijk begrijpen dat sommigen buitengewoon gevoelig zijn voor externe geestelijke krachten en dus soms de aanwezigheid van engelen en demonen voelen; dergelijke mensen percipiëren ook klaarder het bovennatuurlijk licht van het geloof in hun zielen in distinctie met het natuurlijk licht van het verstand, en zij ervaren veel sterker de grootsheid van het H. Misoffer op een manier die velen moeilijk kunnen begrijpen. Zij ervaren veel sterker dat het geloof een bovennatuurlijke kracht is.

    1. Ik herinner mij toen dat boek van Robert Sungenis uitgekomen was; daarvoor was er niet veel anti-copernicaans debat meer, en hij heeft dat terug naar de voorgrond gebracht. Ik heb het boek zelf nooit gelezen, maar ik herinner mij wel dat ik op zijn website las.

     Zelf onderschrijf ik ondertussen het terraplanisme (maar niet de Rowbotham-versie), wat natuurlijk ook geocentristisch is.

     Wanneer men in de diepere geschiedenis-loor graaft ziet men dat de copernicaanse revolutie uitging van de hermetistische rozenkruisers en dat het modern sciëntisme eruit voortgebracht van gnostisch-pantheïstische aard is. Copernicus en Giordano Bruno waren beiden hermetistisch, en zo ook de latere Isaac Newton etc. Er was bij de hermetisten van de Renaissance een obsessie met de Egyptische afgod Thoth, en in de achttiende eeuw werd het rosicrucianisme de vrijmetselarij. De Grieken noemden de demoon Thoth “Hermes”, en daar komt het woord hermetisme van. In de maçonnieke loges worden nu nog hermetistische magie-rituelen uitgevoerd. Het heliocentrisme betreft de oude Egyptische zonnecultus.

     De copernicanen en ook de darwinisten hebben westerse mensen doen denken dat de mensen en de aarde minder zijn dan kleine stofpartikels in een kolossale expansie van kosmische soep die steeds groter wordt door uitdijing. De psychologische impact van die nihilistische leugen op westerse mensen is desastreus geweest, want zij die denken dat zij fundamenteel apen zijn zullen zich gedragen gelijk apen. De gnostici doen hen zich vastklampen aan de stoffelijke wereld, wanend dat door vuig materialisme de stoffelijke wereld vergeestelijkt zal worden in een gnostisch evolutieproces naar een pleromisch herstel. In die boosaardige gedachtegang is het materialistisch pseudomessianisme van het marxisme geworteld. Hieraan ziet men hoe het judeo-maçonniek materialisme spiritistisch is en het spiritisme materialistisch; de pantheïst beweert immers dat stof verstoffelijkte geest is die opnieuw vergeestelijkt moet worden en dat een pantheïstische godheid latent verscholen zit in alle stof; dat concept noemen zij nu, herverpakt in modern jargon, “kwantumniveau” binnen stofpartikels.

  2. Eric-b-l,

   Eigenlijk bedoelde ik dat je voor jezélf misschien (te) streng bent. Zo kom je bij mij tenminste over.

   “. . . in de harde praktijk laat ik over me heen lopen en heb eerder angst van mensen.”.

   Angst voor mensen? Dat is erg naar voor je. Ik geloof dat ik wel denk te weten wat je bedoelt, want mensen kúnnen soms heel vervelend zijn. Ook dat herken ik.
   Mensen kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Als wilde beesten zelfs. Dus die angst lijkt mij wel terecht.

   Maar, dat moet ik wel zeggen; het zijn altijd de 4% die écht slecht zijn maar er zullen (dus) ook wel 4% heiligen zijn! ( De procenten geschat ) Alleen die laatsten die zien en horen we niet zoveel. Waarom zouden die? Die werken in de stilte buiten het zicht. Dus goed en slecht zullen elkaar ook wel een beetje opheffen?

   Wanneer iemand goed doordenkt wat een monsters mensen kunnen zijn, dan wordt die inderdaad vanzelf een beetje angstig. Logisch. Maar, men hoeft daar denk ik niet in blijven steken, bij gedachte van angst. Niet als men dat niet wil, misschien.
   Maar ja. Ik denk dat iemand dus ook angst voor zichzelf kan hebben.
   Immers, dat is ook een mens.
   Dus, wil men wellicht wat minder angstig zijn, dan zal men bij zichzelf kunnen beginnen. Dat wil zeggen, áls men het al nodig vindt om dat te doen uiteraard.

   En over je laten lopen? Tja. Het is maar door wie ook. Als het de ambtenarij is, dan kan men niet anders dan het over zich heen laten komen. Maar verder? Tja, het is maar net hoe je het ziet. Ben je een optimist tegen beter weten in of ben je verstrikt in pessimisme? Het is ook een beetje wat je wil en gelooft. En als het geloof niet groot genoeg is, dan moet het wellicht rijpen.

   1. Raphaël,
    wanneer het geloof niet groot genoeg is dan kan men het niet bevestigen met geschikte daden.
    Men kan, indien men dat wil, zelf bemerken of men sterk staat in het geloof.
    Het volstaat al zich in te beelden hoe belangrijk men het eerste gebod vindt.
    In hoeverre kan men de eigen wereldse toekomst onbelangrijk vinden in het voordeel van meer geestelijk leven ?
    Dat lijkt me een goede graadmeter.
    Nog belangrijker is te onderzoeken in hoeverre en aan God gehoorzamen wil.
    Dit laatste is een harde proef voor iedereen.

 8. @@ Edwin Vissers,
  Wat heeft U het volgende mooi geschreven (= gezegd):
  Jezus LEEFDE de Mis. Dat is de kern van alles en onze hele toekomst. Daarom kan ik geen moderne mis meer verdragen.

  1. Jezus LEEFDE de Mis. Dat is de kern van alles en onze hele toekomst. Daarom kan ik geen moderne mis meer verdragen.

   Dat schreef Eric beste Derks

   mijn huis is een huiskapel, met een altaar, ik ben wedergeboren dus ik doe de eucharistie zelf thuis

   DE BRON VAN KETTERIJ IN DE BIJBEL

   Wat is de belangrijkste
   vaardigheid van een priester?
   Dat hij wedergeboren is.

   Laat ons eens kijken naar 1 Koningen 12:25-26. “Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efraim, en woonde daarin, en toog van daar uit, en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.” Toen Salomon later oneerlijk werd, stond Jerobeam op tegen de koning en later werd hij de koning van de tien stammen van Israël in de tijd van Rehobeam, de zoon van Salomon.

   Jerobeams eerste zorg toen hij koning van Israël werd, was dat zijn volk terug zou keren naar Judea waar de tempel was.

   Dus kwam hij met een idee om dit te vermijden. Hij maakte twee gouden kalven in Bethel en Dan en gebood zijn volk om ze te aanbidden. 1 Koningen 12:28 zegt, “Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren.” Een zette hij in Bethel en de ander in Dan en hij zei zijn volk om ze te aanbidden, ondanks het feit dat dit een verschrikkelijke zonde was. Hij wees zelfs willekeurig priesters aan om de aanbidding te leiden.

   “Na deze geschiedenis keerde zich Jerobeam niet van zijn bozen weg; maar maakte wederom priesters der hoogten van de geringsten des volks; wie wilde, diens hand vulde hij, en werd een van de priesters der hoogten” (1 Koningen 13:33). Dat is de bron van ketterij.

   Zelfs nu benoemen ketters het priesterschap aan iedereen die vrijwillig het werk van God doet. Iedereen die van een theologische seminarie afstudeert, kan priester worden, evangelist, missionaris of ouderling ook al is hij niet wedergeboren uit het water en de Geest.

   Hoe kan iemand die niet wedergeboren is, predikant worden? Als iemand tot priester benoemd is, wordt de kerk die hem heeft gekozen, een fabriek voor de productie van ketters.

   Laat ons nog eens nadenken over de bron van ketterij. Eerst verwisselde Jerobeam God voor gouden kalven om zijn politieke macht te houden. Daarna stelde hij iedereen die vrijwillig priester wilde worden, in dienst. Met andere woorden, hij stelde gewone mensen in dienst als priesters. En hetzelfde wordt tegenwoordig gedaan.

   De geschiedenis van de ketterij duurde lang na de tijd van Jerobeam voort. Degenen die niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest zouden nooit priesters mogen worden.

   Kan iemand die slechts afgestudeerd is aan een theologische seminarie, predikant of evangelist worden? Is het in orde als zij God dienen ondanks het feit dat zij niet door God zijn goedgekeurd? Nooit. Slechts degenen die door God zijn erkend, zouden Zijn dienaren moeten worden. Degenen die door God erkend zijn, zijn degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest.

   Er staat genoteerd in 1 Koningen 12:25-26 en 1 Koningen hoofdstuk 13 dat de zonde van Jerobeam de toorn van God opwekte. We moeten dit verhaal allemaal kennen en als iemand het niet kent, moet hij teruggaan naar de Bijbel en erachter zien te komen.

   Denk er nog eens over na als u in uw dienst God met gouden kalven vervangt. Legt u bijvoorbeeld nadruk op aardse zegens opdat uw volgelingen niet kunnen terugkeren naar het evangelie van de wedergeboorte van het water en de Geest?

   Zegt u uw volgelingen dat zij genezen kunnen worden van hun ziekten als zij in Jezus geloven? Zegt u ze dat zij gezegend zullen zijn in bezittingen? Benoemt u mensen die niet wedergeboren zijn tot predikant of leden van uw kerk en beweert u dat uw denominatie de enige orthodoxe is? Dan begaat u de zonde van Jerobeam voor God en wekt u Zijn toorn op.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht