Waarom zich laten “ontdopen” een slecht idee is

Godvergeten, een VRT uitzending over de slachtoffers van pedofiele geestelijken, heeft tot een nieuwe golf van ontdopingen geleid. Mensen laten zich uit het doopregister schrijven als teken van afkeer voor kerkelijke structuren die van seksueel misbruik wegkeken of daders zelfs in bescherming namen. Volgens Het Laatste Nieuws, verdeelt een café-baas zelfs modelbrieven om zijn klanten te helpen in hun ontdopingsproces. Eigenlijk is dit niet nodig, want op kerknet.be vind je gemakkelijk je weg naar de uitgang van het Instituut. Op https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/stel-je-vraag-over-misbruik-de-kerk wordt er zelfs uitgelegd wat je precies moet doen. Toch lijkt het me zinloos, om de Kerk te verlaten. Hierbij enkele argumenten om zich vooral niet te laten “ontdopen”. 

Kerkleiders liggen er niet wakker van

Mensen, die zich laten ontdopen, doen dit als een uiting van protest tegen een gepercipieerd tekort aan ethiek in een kerkelijke structuur, waarvan ze vaak al langer vervreemd zijn. Zij gaan er misschien van uit, dat hun beslissing enige (emotionele) impact zal hebben op de kerkleiding. Ze mogen er echter op vertrouwen, dat dit helemaal niet het geval is. De Kerk heeft haar missionaire en (geloofwaardige) catechetische activiteiten in België al lang gestaakt. De lessen catechese als voorbereiding op communie en vormsel zijn vaak zo oppervlakkig, kinderlijk of zelfs ketters, dat men zich kan afvragen of ze niet gemaakt zijn om gelovigen te verjagen. In de meeste gevallen blijven communicanten en hun families na de ceremonie sowieso weg. Ook de godsdienstlessen in scholen gaan vaker over vergelijkende godsdienstwetenschap, “dialoog” en allerlei andere maatschappelijke thema’s, dan over de inhoud van het Katholieke geloof. Men kan hieruit concluderen dat de huidige kerkleiding niet geïnteresseerd is in “zieltjes winnen” of zelfs “zieltjes behouden”, zoals dit vaak spottend in de media wordt verwoord. 

Ontdopings-brieven zullen onze bisschoppen dus hoogstwaarschijnlijk onverschillig laten. Zij hebben de Kerk al lang opgegeven. In het beste geval willen ze nog meer “hervormen”, alsof dat enige impact zou hebben op het geloof. Los van de zin of onzin van bepaalde hervormingen, ken ik geen enkele mens, die harder zal bidden, omdat er meer vrouwen, minderheden, of andere door “woke” beschermde groepen mogen bijzitten in een synodale praatbarak. Bovendien zie ik niet hoe dit extra gerechtigheid zal brengen voor de slachtoffers van seksueel misbruik.

Waarom de Kerk laten vallen in de handen van zondaars?

Voor alle duidelijkheid: de Kerk is de Bruid van Christus, bestaande uit het gelovige volk. De Kerk is niet bedoeld als schuilplaats voor pedofielen, perverten, machtswellustelingen, gefrustreerden of andere asocialen. Het is daarom absurd en zelfs laf, om de Katholieke Kerk, het vlaggenschip van het Christendom, met man en muis te verlaten, om het in handen te laten vallen van het kwade. Integendeel, wij moeten ons net vastklampen aan onze kerkstoel, koppig blijven zitten en zuivering blijven eisen. Gerechtigheid komt er niet voor weglopers, maar voor strijders. 

We moeten ons in dit kader blijven bezinnen over het belang van het actieve behoud van het Christelijk geloof in onze samenleving. Laten we niet vergeten dat de waarden van onze beschaving gebaseerd zijn op het Christendom. Velen zien dit als een onaantastbaar feit, maar niets is minder waar. Niets dat belangrijk is, komt er zomaar zonder moeite of blijft bestaan zonder moeite. Wij hebben allen hard moeten werken voor ons diploma, onze carrière, ons huwelijk, het opvoeden van onze kinderen, onze plaats in de maatschappij,  onze gezondheid. Is er dan reden om te denken, dat we niet zullen moeten vechten voor onze Christelijke beschaving, gebaseerd op God en zijn Kerk? Bij twijfel, moeten we misschien nadenken over wat het alternatief zou zijn: een samenleving die niet gebaseerd is op het Christendom. Willen we leven in een maatschappij gebaseerd op de extremistische Islam, het neo-liberalisme, de Great Reset, de cultuur van de dood (zoals beschreven door de H. Johannes Paulus II), de scheidingscultuur, de consumptiemaatschappij, het wokisme, het klimaatextremisme, de gender ideologie, om er maar een paar te noemen? Als Christenen hebben we een sterk alternatief bastion nodig, en dit kan enkel een gezuiverde, gerestaureerde Kerk zijn, waar oprecht geloof, naastenliefde, gerechtigheid en respect voor traditie de norm zijn. 

Wie heeft er belang bij een verzwakking van de Kerk? 

De misbruik-crisis binnen de Kerk komt goed uit voor de vele vijanden van het Christendom en haar ideeën. Het wordt inderdaad moeilijk voor de Kerk om op te treden als morele referentie, als  rotte appels binnen de eigen rangen onvoldoende worden aangepakt.  

En wie zijn deze vijanden van de Kerk? Het gaat vooral om nationale en internationale politieke en economische leiders, die geen belang hebben bij sterke Christelijke sociale en familiale netwerken, omdat ze moeilijk te controleren zijn. Ook hedendaagse politieke groeperingen, zoals de wokisten, zien het Christendom als een bedreiging voor o.a.  de “rechten” van seksuele minderheden of alternatieve samenlevingsvormen. Het is daarom geen wonder dat zowel communistische regimes, hedendaagse links-progressieve krachten, als het grootkapitaal (via oa het Rockefeller foundation) veel moeite hebben gestoken in het promoten van atheïsme en de deconstructie van traditionele familiale en maatschappelijke structuren. Geïsoleerde mensen kunnen namelijk minder gemakkelijk weerstand bieden tegen politieke of economische druk, omdat ze minder gesterkt zijn door hun geloof en minder kunnen rekenen op hulp van familie of gemeenschap.  

Het is in dit kader weinig verbazend, dat progressieve krachten in de Kerk, zoals onze huidige Paus Franciscus, zo populair zijn in de door het grootkapitaal gefinancierde media. Een ideologisch zwakke kerkleiding is voor hen een “goede” kerkleiding, zeker als de Paus ook nog spreekbuis wordt van de globalistische open grenzen politiek, een extra manier om het maatschappelijke weefsel in Europa te verzwakken. 

Katholiek blijven, de ultieme middenvinger naar het systeem

Een authentiek Katholiek geloof, los van alle politiek destructieve invloeden, vormt daarom een middenvinger naar een systeem dat enkel bestaat voor de interessen van een kleine minderheid. Het is de ultieme rebellie tegen de de anti-waarden die via politiek, media en onderwijs aan de bevolking worden opgedrongen. “Ontdopen” is bijgevolg een daad van zwakte, in tegenstelling tot trouw aan onze God en de waarden die Hij ons onderwezen heeft. Christus is sterker dan de rottigheid van pedo-priesters, globale oorlogsstokers, elitaire roofdieren en ideologen. Hij is onze Koning en zal zegevieren.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

17 commentaren op “Waarom zich laten “ontdopen” een slecht idee is

 1. Naar aanleiding van het programma Godvergeten.
  ten eerste moet u weten dat ik daar niet naar kijk! Waarom ? Omdat het de zoveelste aanval is op de Katholieke kerk door de woke media die ik allang kotsbeu ben !
  De kerk word nog maar eens door het slijk gehaald door de misdadige actie’s van enkelingen die nooit christelijk geweest zijn en hier wordt natuurlijk dankbaar misbruik gemaakt door de vijanden van Christus.
  Komt nog bij dat in de seculiere wereld je overstelpt word met smerigheden porno, immoraliteit in alle mogelijke vormen die gewoon alle verbeelding tarten en zich nu ten volle identificeren in de zogenaamde woke cultuur die ten diepste antichristelijk is en dus simpelweg kwaadaardig. Laat het nou het toppunt zijn dat dezen die de woke bewegingen genegen zijn om hun eigen immorele levenswijze te vergoelijken met de vinger wijzen naar geestelijken die in hun plichten zwaar gefaald hebben en christus verraden hebben. Ook de massa’s pedo netwerken waar honderduizenden zich schuldig aan maken en de wereld nu teisteren hebben niks van uitstaans met één of andere gevallen priesters.
  Er verdwijnen momenteel 8 miljoen kinderen per jaar veelal van immigranten en in oorlogsgebieden en ja nu vooral in Oekraïne waarvan tallozen in de pedo industrie terechtkomen!!! Daar moet men over spreken en niet over de enkele priesters die gefaald hebben ! Natuurlijk moet er gezegd worden dat in de kerk het zeker niet zou mogen gebeuren maar de mensen moeten weten dat dit totaal niets te maken heeft met het christendom, wel integendeel, dit gaat over doodzonden die rechtstreeks naar de hel leiden indien dezen niet tot inkeer komen.
  Blijkbaar is het geen probleem om de kinderen van jongs afgaan nu in de scholen te indoctrineren en seksualiseren met allerlei waanzinnige smeerlapperij (sensoa) en dit zijn zeker geen priesters !
  Blijkbaar schrijven er zich nu ook naar aanleiding van dit programma meer katholieken zich uit de kerk.
  Wel dezen die zich laten uitschrijven en dit als reden gebruiken zijn nooit gelovig geweest en kennen christus niet. Voor hen is dit gewoon een afleider om te doen wat ze eigenlijk van binnen al waren om zich definitief los te maken van de morele verplichtingen die het christen zijn met zich meebrengt nl/ gehoorzaamheid aan de geboden van God, uw kruis dragen, liefde tot de medemens en God beminnen boven alles. Kortom denken deze lauwe Christenen echt als men voor God zal staan bij het oordeel men dit zal kunnen gebruiken als uitvlucht om hun eigen zonden te verantwoorden ??? Ik dacht het niet !
  Zullen er geestelijken in de hel terechtkomen ? Natuurlijk, maar tussen de massa’s mensen in de hel zul je toch goed moeten zoeken.

  1. Beste Yves,
   Wat een inleiding!
   “ten eerste moet u weten dat ik daar niet naar kijk!”
   “Omdat het de zoveelste aanval is op de Katholieke kerk ”
   ” door de misdadige acties van enkelingen die nooit christelijk geweest zijn”
   Kortom: Wegkijken. Uzelf als slachtoffer opstellen. De verantwoordelijkheid van het Instituut dat toekeek, zweeg en toedekte compleet negeren. Dàt is nu net wat zoveel mensen een grote walg bezorgt.
   Om dan nog eens af te komen met dat idiote fake verhaal van de miljoenen kinderen die in Oekraïense pedohandel verdwijnen.
   Natùùrlijk doen échte christenen dat niet. Echte moslims ook niet. Echte Joden, echte humanisten, echte boeddhisten evenmin. Alleen foute mensen uit alle sociale klassen, van elke geaardheid en van elke geloofsovertuiging stellen deze moreel volstrekt criminele handelingen of dekken die toe.
   Of de daders later in uw hel komen weet ik niet; dat zij hun slachtoffers bij leven al in de hel gestopt hebben, dat weet ik wel.

   1. Hahaha wegkijken! Hoe verzin je het. Wegkijken van domme gemene nietserigheid? Wegkijken van de allerergste smerigheid? Wegkijken van immorele laagvliegers? Lol! Dat is juist WIJS! Domme mensen moet men vooral met rust laten. Slechte mensen nooit energie geven.

    Het is dus zeer wijs te noemen, vind ik, als iemand zich bewust afsluit voor duivelse slechtheid die zo een algemeen media blijkt uit te zenden, meen ik. Zeer wijs. Je laat je zelf namelijk niet besmetten met geestelijk vuil als je er niet naar kijkt en luistert. Want, waar je naar kijkt of luistert, daar wordt je mee besmet. Dus als slechte mensen slechte televisie of radio of kranten maken, dan is het zaak dat te vooral negeren.
    Dat is zeker geen ‘wegkijken’ zoals je dat woord naar mijn idee lichtzinnig gebruikt in je commentaar.

    Maar het feit dat je dit wegkijken noemt, zegt veel over jouw denkwijze.
    Jij immers, geeft dat oordeel, vanuit jouw geestelijke achter- en ondergrond. Jij bent dus anders, meen je, en jij kijkt wel naar die -in mijn ogen- duivelse troep en laat je dus verleiden en besmetten. Je laat je programmeren door het kwaad, meen ik. Doe dat niet joh.

    En weet dat nu juist het onderwerp in een christelijke opvoeding is; en hoge en goede moraliteit. Een gezegend model om onze wereld tot een paradijs te maken.
    En laat dát nu juist vaak botsen met de wereldse moraliteit die leidt tot niets dan de hel op aarde voor velen.

    Een christen (en ook andere (ware) gelovigen) is/zijn gepokt en gemazeld met de waarheid van de menselijke beschaving. Hij en zij hebben een geestelijk schild dat nooit te doorbreken is, wat men ook probeert. De morele waarheid is niet te veranderen, ook niet door te liegen of te marchanderen.

    In tegendeel zelfs. Iemand die probeert een heilige te verleiden, diens vloek keert op de verzoeker zelf. Karma, noemt men dat ook wel. Gods wegen. Een wet van de natuur.

    1. “Domme mensen moet men vooral met rust laten.”
     Deze aanbeveling, beste Raphaël, kan misschien de nieuwe slogan zijn voor de Orde van de Broeders van Liefde.
     De organisatie VZW Broeders van Liefde probeert ‘domme’ mensen kansen te geven, zich goed te laten voelen en zich te ontwikkelen.
     Ten opzichte van jou, beste Raphaël, zal ik proberen je advies ter harte te nemen. Jouw eeuwigdurende mantra is ondertussen ruimschoots bekend, en alle mogelijke vragen of opwerpingen vallen toch op een koude steen. Het ga je goed.

     1. Leuk hè, Frank,

      Zo een regeltje er uit nemen?

      We komen er inderdaad niet uit, beste Frank. Jammer.

      Maar je kunt wellicht wel blijven als je je tenminste nog niet verveelt.
      Ook licht heeft een achtergrond nodig om in te schijnen.

      Gegroet.

 2. Katharina Gabriels,

  Dank u wel voor uw fijne artikel.

  Mooi geschreven, erg mooi.

  En mee eens uiteraard.

 3. Ontdopen is een zinloze exercitie want eenmaal gedoopt BLIJFT gedoopt.
  Je kan uit opstandigheid niet meer naar de kerk gaan, en alles wat met het geloof samenhangt afzweren, maar uiteindelijk heb je jezelf ermee.
  Men wil kennelijk een legitiem ‘excuus’ hebben om God vaarwel te zeggen, maar als hun levenseinde nadert, zullen velen op hun domme daden terugkomen.

  Als ik altijd brood haal bij dezelfde bakker, en éénmaal behandelt hij mij niet klantvriendelijk, dan zeg ik het brood toch niet vaarwel? Dan koop ik het hoogstens bij een andere bakker.
  Mensen die God afzweren vanwege de foute daden van sommige priesters, zijn echt DOM bezig.

 4. Je kan God niet aanrekenen voor hetgene dat slechte priesters gedaan hebben en je uit wrok laten ‘ontdopen’.
  Kleine vergelijking: Als je op je 50ste Nederland de rug toekeert vanwege onze slechte leiders en gaat elders wonen, dan BLIJF je van origine Nederlander.

  1. @Engelbert,
   God ziet ons niét als baby’tje; Hij ziet ons als volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de eigen daden.
   Één van die mogelijke daden = ‘ontdopen’.
   Het gevolg = dat diegenen die zich hebben laten ontdopen, niét welkom zullen zijn in Zijn Koninkrijk.
   In ieder geval dienen wij daar ernstig rekening mee te houden.

   1. Door het doopsel is de erfzonde weggenomen. Als je jezelf zou kúnnen laten ontdopen, zou je de erfzonde zogenaamd weer terugkrijgen.
    ‘Wie gedoopt is en gelooft, wordt gered’. De ‘ontdopelingen’ willen dus niet gered worden.
    Ze weten niet wat ze wel en wat ze niet willen! Als ze eenmaal in de hel beland zijn, piepen ze wel anders.

 5. Ontdopen is niets minder dan een vorm van opstand tegen God. Maar uiteindelijk leidt dergelijk gedrag tot de afgrond, om vervolgens eeuwige wroeging te hebben.

 6. De ‘linksen’ hebben het liefst een kerk die alles goed keurt. van pedofilie tot genderwaanzin toe. Wel, ik heb één bericht voor dit links gepeupel: God zal jullie gekonkel uiteindelijk allemaal wegwerpen. In Zijn wereld bestaat orde en daar behoren de linksen absoluut niet toe!

 7. Hoe dramatisch en traumatisch dergelijke ervaring kan zijn voor de slachtoffers kan enkel maar onderschat worden. Daar is iedereen het over eens.
  Wie zijn de slachtoffers?
  Een niet-genoemde groep van slachtoffers zijn de 96% priesters en religieuzen die mee over dezelfde kam geschoren worden als de daders en diens beschermheren. Het zijn de integere priesters en religieuzen die lasterlijk met de vinger worden gewezen.

  Over het grootste Slachtoffer wordt echter nergens gerept.
  De Kerk, vertegenwoordigd door haar leidinggevende figuren, heeft als primaire opdracht om zielen te redden door deze naar Christus te brengen.
  Het actuele (geactualiseerde) drama zorgt ervoor dat mensen de kerk (het mystiek Lichaam van Christus) de rug toekeren en de Kerk gaan haten.
  Daarmee wordt vergeten dat Christus wordt gehaat, door het gedrag van o.a. een kardinaal en een bisschop die het belangrijker vonden om populair te zijn in de media dan om ten dienste te staan van God.
  God / Christus is hier het grote slachtoffer, en met Hem de zielen die verloren gaan vanwege de verpletterende en eeuwigdurende individuele verantwoordelijkheid van de daders en hun beschermheren.

  Christus die alle zielen wil redden en terug met zijn Goddelijke Ziel wil verenigen, wordt hier beroofd van het meest waardevolle goed, namelijk zovele menselijke zielen. Zij die geacht werden Christus’ Kerk op te bouwen, zijn de saboteurs van deze opbouw, of om het met een actueel tv-programma te omschrijven, de verraders. Christus – aan Wie ze trouw beloofd hebben – is hun grootste Slachtoffer.
  En de duivel scoort, op dit ogenblik althans.

  1. Wat een onzin. Door te ontdopen keer je Christus niet de rug toe maar het instituut Kerk. Christus wordt niet gehaat.
   Je kan best Christen zijn zonder dat instituut.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht