Kerk zwijgt, terwijl onze christelijke broeders in Armenië een genocide ondergaan

Terwijl paus Franciscus op simplistische wijze, zonder enige nuancering, pleit voor de opvang van miljoenen Afrikaanse gelukszoekers door de Europese landen, blijft hij stom wanneer een stille genocide plaatsvindt op de christenen van Nagorno-Karabach, de bakermat van het christelijke Armenië. Daar zijn nochtans vandaag de echte vluchtelingen. Maar ja, het zijn slechts christenen, weet u, geen moslims …en ideologisch staan zij misschien wel aan de verkeerde kant…zijn er woorden die sterk genoeg zijn om dergelijke houding te brandmerken?

De etnische zuivering, die door de Azeri’s wordt uitgevoerd, leidt niet tot steunbetuigingen of concrete acties om de Armeniërs te steunen, om te tonen dat wij aan hun kant staan. Wat een contrast met de steun die aan Oekraïne verleend wordt, na massale, eenzijdige media-campagnes, op deskundige wijze uitgewerkt door de communicatie-experts in de VS en in Oekraïne zelf. Het gaat immers om de verdediging van het intussen fel aangetaste machtsmonopolie van de VS in de wereld en daarvoor zijn alle leugens en propaganda goed.

In dit conflict zijn er echter geen geo-strategische belangen in het spel, wel economische. Europa koopt gas in Azerbeidzjan en wil er nog meer kopen. De prijs is het schaamteloze verraad aan de Armeense christenen, een tweede keer, na de volkerenmoord van 1916, toen het toenmalige Ottomaanse rijk, omgedoopt tot Turkije, anderhalf miljoen Armeniërs uitmoordde.

Sinds maanden al, bereidde Azerbeidzjan de militaire inval in Nagorno-Karabach voor: het gebied werd van de buitenwereld afgesloten, uitgehongerd, afgesloten van alle medische hulp. De Europeanen en hun Amerikaanse broodheren keken zedig de andere kant uit. Het door Turkije gesteunde leger van Azerbeidzjan heeft nu het onafhankelijke Karabach gebied volledig veroverd. De Armeniërs die er wonen krijgen de keuze: hun land verlaten of zich assimileren met de azerische moslims. Vandaag nog werd door de nieuwe heersers officieel uitgevaardigd, dat Nagorno- Karabach binnen één jaar niet meer zal bestaan, tegen het volkerenrecht in.

Het blijft oorverdovend stil in het Westen rond deze etnische uitzuivering van de christelijke Armeniërs door Azerbeidzjan, terwijl Nagorno-Karabach nochtans de bakermat is van het christendom in het Oosten. Het hoog gelegen klooster van Amaras werd in de vierde eeuw gesticht door een monnik, die er ook het Armeense alfabet uitvond. Het getuigt tegenover de hele wereld dat deze grond Armeens is, dat het de wieg is van de beschaving van een heel volk. Armenië is het eerste land dat het christendom als staatsgodsdienst aannam en is dus eigenlijk een broedervolk.

Zijn geschiedenis kan samengevat worden als  een eeuwenlange strijd om de intellectuele en morele erfenis van de Griekse, Romeinse en christelijke beschaving te vrijwaren.

Hoe kunnen wij in het Westen nog beseffen dat Armenië onze zuster is en dat zij  een deel van onze beschaving  belichaamt en verdedigt? Wij weten zelfs niet meer dat wij het Westen zijn. Hoe kunnen wij dan nog begrijpen dat sommigen, ver van ons en < mensjes zonder veel belang>, wel nog de zin behouden hebben van wie ze zijn en waaraan zij hechten.

Gelukkig vergeet het Armeense volk niet wat de rode streep in zijn vlag symboliseert: de eeuwige strijd om te overleven, voor het behoud van zijn christelijk geloof, voor de onafhankelijkheid en de vrijheid van hun vaderland. Een volk dat niet wil sterven, sterft niet.

Daarom getuigt het van een grove nalatigheid, dat het Westen Armenië laat stikken. En getuigt het van kille onverschilligheid, van een meedogenloze en onbarmhartige ideologische keuze van een paus om te zwijgen over christenen, die vervolgd en uitgeroeid worden en waarvan velen de hedendaagse martelaars zijn .

En de arme Vlaamse Kerk, laten wij daarover beter zwijgen. Om de vervolging van haar christelijke broeders in Armenië aan te klagen, heeft zij het te druk…inzegening van homo-paren, vrouwen-priesters en het excuses aanbieden voor gepleegd “misbruik” door sommigen van haar leden, blind voor het feit dat zij zich door haar vijanden gewillig laat afslachten, tot de laatste koster in de laatste kerk het licht uit doet.

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

5 commentaren op “Kerk zwijgt, terwijl onze christelijke broeders in Armenië een genocide ondergaan

 1. Nagorno-Karabach riep zichzelf in 1990 uit als onafhankelijke republiek binnen Azerbeidzjan. Deze nieuwe republiek werd door geen enkele staat of internationale organisatie erkend en wordt nu, na een korte oorlog, op 1 januari 2024 opgeheven. Met Armenië is er niets aan de hand, tenzij dat het land nu maximaal 120.000 etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan zal opvangen.

  1. Toch heeft ook het Vaticaan (lees: paus Franciscus ) zich bij ÁLLE staten aangesloten om Nagorno-Karabach NIÉT te erkennen. Nagorno-Karabach is een grote etnisch-Armeense enclave binnen Azerbeidzjan.

 2. Volgens de informatie die ik zocht naar aanleiding van dit artikel, kom ik tot de conclusie dat het ‘conflict’ weinig met geloof te maken heeft, maar eerder met hebzucht.

  Olie en gas zijn belangrijk in deze brute moordpartij. Sinds dat Azerbaijan zeer rijk is geworden door het exploiteren van gigantische hoeveelheden olie en het gas, willen ze meer en Armenia (dus ook Nagorno-Karabach) staat daarvoor in de weg.

  De geschiedenis van de ellende begint al met Stalin, als hij die landen onder zijn regiem brengt. De overheersing door die mafiatroep leidt nu, decennia later, tot het kapot maken van ontelbaar veel levens. Dit is hoe dat gebruikelijk gaat. Het zijn schoften die de baas spelen. Schoften en addergebroed.

  Het zijn de stokers van deze aarde, die zo de macht willen veroveren en uitbreiden, naast de perverterende wapenindustrie die wél vaart bij moord en doodslag.

  De kapitalisten die gebruik maken van de olie-, gas-, diamanten-, goudwinning en dergelijke, die het goede leven vernietigen uit pure bizar immorele hebzucht, zijn geperverteerde krankzinnig geworden geestelijk vergiftigde mensen. Eerlijk waar, macht maakt gek.

  Het is handel, mensen! Pure handel van de handelaren. Dat men over lijken gaat vindt men bijzaak. De handelaren worden geholpen door de ‘handlers’ (de breinen achter domme handelaren en ander soort machtswellustelingen), meestal psychopaten die zich voordoen als minister, keizer of president. Vaak zijn het mensen met een seksueel getinte geestelijke ziekte. Een afwijking die tot vreselijk gevolgen leidt. Deze mensen komen steeds als vanzelf bovendrijven en deze vernietigen de wereld, ook al om dat ze weinig tegenstand ervaren, ook al omdat de gewone man en vrouw geen idéé heeft wat voor onvoorstelbaar laaghartige schoften het zijn.

  Maar een belangrijk aspect zijn altijd de perverse wapenfabrieken. De duivel zelf zijn dat soort. Zonder die kolere wapens zouden de mensen niet zo een grote bek hebben en zouden ze wel inbinden als ik ze verbied zich te misdragen. Het is ook Godgeklaagd dat er nu wapens zijn die zélf gaan bepalen wie dood moet. Zonder menselijke inmenging. Zó ziek zijn sommige mensen. Om dat te ontwerpen.

  Nu zijn goede mensen als lucht, als niets, voor die minderwaardige menselijke schepsels op deze aarde. Dat is de omgedraaide wereld; satanisch. Daarin krijgen mensen macht die het niet verdienen en de heiligen worden als vuil vertrapt.

  Alleen maar door dat verdoemde geld, de infantiele wapens, het vergif en misbruik van goede mensen. Wat een smerige wereld leven we toch in! Wat een achterlijke zijn het die DIT niet inzien! Kan iemand zich zó dom houden om dit niet te begrijpen?

  ( Er wordt nu trouwens ook weer meer gif in de lucht gesproeid door het tuig. Dan kunnen we alvast ziek worden door dat gif dat ze met die vliegtuigen uitstrooien, zodat ze de mensen kunnen wijs maken dat het weer tijd wordt het prikje te halen. Ja, ja. De ‘griep’ heerst weer hè! )

  Zie volgende youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7NOMj7n6QAM

  Ik zeg niet dat ik weet wat de waarheid precies is in het conflict. (Conflict is een wel erg zacht woord voor moorden en stelen.) Maar de zaak ligt ingewikkelder dan religie, dat zie ik wel. En ik vraag me dus af hoe de schrijver van dit artikel dat niet ziet.

  Ik denk dus dat het om diefstal van land gaat. Land met alles erop en eraan. Zoals dat trouwens altijd gaat in de geschiedenis: Je verzamelt boeven en ander tuig, geeft ze een soldatenpakje aan en voorziet ze van moordwapens, dan ga je naar je favoriet stuk land en vermoordt alles en iedereen daarop en in, en vooral degene die daar altijd de baas speelde neem je te grazen. Plus zijn hulpjes vermoord je; zijn burgemeesters, gouverneurs, politiemensen, generaals, et cetera.

  En na die moordpartij zet je al jouw hulpjes op de vrijgekomen plaatsen; de burgemeesters, de gouverneurs. de ambtenaren, de generaals, kolonels, et cetera.
  Dát is altijd het machtsspel op de aarde, dat de aarde VERZIEKT. Verziekt omdat ALTIJD de ploerten aan de macht komen, nooit de heiligen. NOOIT! En de ziekte wordt steeds groter. Het gif gemener, de wapens perverser, de techniek geeft hen de mogelijkheid. De wetenschap dient het tuig.

  Hier gaat het ALTIJD over. Of het nu de Covid of 9/11, de vermeende maanlanding, de 1e WO, de 2e WO betreft, de leugens zijn er altijd om de waarheid te bedekken; die van viezige besmette ziekelijke macht en mateloze zelfzucht. Van wie? Van enkele mensen.

  Daarom: laat je nooit in de maling nemen door welke mens ook; daarom zegt Jezus niet te zweren, geen mens boven je te dulden. NIEMAND staat boven jou, zelfs en juist geen zelfbenoemde geestelijke. Juist die niet. Die zijn het gevaarlijkst. Die zijn doortrapt slim.

  Dus de zaken liggen denk ik iets ingewikkelder, beste Veroon.

 3. Vandaag kunnen de christenen van Nagorno-Karabach nog vluchten naar hun broeders in Armenië, maar weldra is er voor alle christenen ter wereld geen vaderlandse vluchtweg meer, tenzij de woestijn onder de beschermende mantel van Maria. Maar Jezus verschijnt weer op de wolken zoals door vele christenen ervaren werd telkens een grote crisis voor nieuwe schokken en andere ‘aardbevingen’ zorgde. De ontelbare verschijningen, en de voorzeggingen van zovele zieners, de heldere dromen van zovele biddende gewone mensen, is dat misschien niet reeds het verschijnen van Jezus op de wolken ?

  De goddeloze lachen smalend, maar hen staat een verschrikkelijk einde te wachten.
  Zoals doorheen de hele aardse geschiedenis tikt de klok uiteindelijk weer in hun nadeel.

  Koningen, bedenkt het dus wel; weest gewaarschuwd, wereldregeerders!
  Dient Jahweh in vreze; beeft, en kust Hem de voeten!
  Ander ontsteekt Hij in toorn, en loopt gij uw verderf tegemoet;
  Want licht kan Zijn gramschap ontvlammen.
  Gelukkig wie tot Hem zijn toevlucht neemt!
  — Psalm 2:10-12, Petrus Canisius.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht