Dubia, muggensteken en waakzaamheid

Muggensteken kunnen tot vertwijfeling leiden. Zo venijnig gestoken worden door ongrijpbare muggen veroorzaakt pijnlijke dubia, vertwijfeling, ergernis. Waarom kan je niet rustig verder slapen ?

Het leven is per definitie een strijd en alleen de waakzame ziel met een groot hart kan het liefdevolle geduld opbrengen om het steil stijgende pad naar de hemel te blijven bewandelen, zelfs doorheen de ergste stekelstruiken.

Wie niet gestoken wil worden en tevens geen discipline kan opbrengen hoeft slechts een laagje vet over aangezicht, armen en benen aan te brengen. Muggen hebben een grote afkeer van vet, olie of zalf omdat hun ragfijne pootjes daarin vastkleven. Ze ruiken het en blijven weg.

Probleem opgelost ?
Niet echt !

Wie zich verwent met kostbare zalf, desnoods frietvet, wordt dan logischerwijze verwaand.


De oplossing is zoals altijd te vinden in de eenvoud van de nederigheid.

In onze streken is het niet zo bekend, maar in veel landen dragen de gewone mensen een dekentje over het bovenlijf met in het midden een gat om het hoofd doorheen te steken. Neem dus een dekentje of een laken met een gat in het midden – een dekentje is beter – en wees waakzaam om een mug te horen naderen. Zodra ze dicht bij je hoofd is kieper je het deel van het dekentje dat over je borst ligt met een plotse beweging pal over je hoofd. Mug gevangen en hoeft nog slechts plat geduwd. Wat de rest van het lijf aangaat moet men de discipline kunnen opbrengen volledig overdekt te houden.

Klaar! Biddend waakzaam blijven voor de volgende mug !

Het sleutelwoord is waakzaamheid in een sfeer van oprecht gebed !


Tegen aanvallen op de ziel is geen fysieke zalf bestand.

Doordat zo goed als iedereen op aarde sedert jaren erg verwaand werd verdween de nederigheid en het liefdevolle geduld tezamen met de waakzaamheid.

Het duistere vuur van de wereldse wetenschap, nochtans streng beperkt tot electriciteit en filosofie vervangende vage scepsis en sarcasme, werd het autoritaire communicatiemiddel bij uitstek. Het overtrof de Kerk en Haar getrouwen. Het reikt nu al tot aan de hemel. Het overwon zelfs vele – zo al niet alle – heiligen en degradeerde hen tot dwaasheid. Zodanig groeide het in macht dat het nu vrijuit de breinen en de zielen verovert en definitief de harten verkoelt.

En nu is het te laat. Het overwoekert alles en iedereen.

Dat is de prijs voor het voortdurend onderschatten van het Eerste Gebod: eerder dan alle andere dingen en mensen zult gij God uw Schepper liefdevol eren en respecteren, in nederigheid en onderdanigheid.

Het sleutelwoord is waakzaamheid in een sfeer van oprecht gebed !
Men mag nooit vergeten dat de vijand nooit slaapt.


Alleen aan de waakzamen komt de grote overwinning toe !


Want helaas voor de goddelozen is hun wereldregime bezig zichzelf te verstikken. Het meent desondanks onoverwinnelijk te zijn gezien de totale overwoekering van goddeloosheid.

Hoe toch konden zij vergeten dat de ware Aanvoerder op het Witte Paard zich nooit onbetuigd zal laten ?

Het wilde vuur dat zij meenden te kunnen misbruiken en zelfs te temmen zal hen verteren. Niemand zal ooit in staat zijn het Vuur van de Heilige Geest te overwinnen. Het is veel heviger en vrijer dan de ergste duivel. Dat eeuwige Vuur streeft naar opwekking tot Leven, niet tot de dood van zielen die God getrouw willen blijven.

Psalm 36:2-3.
2 De zonde fluistert den boze haar inblazingen toe
   In het diepst van zijn hart;
   Geen vreze Gods
   Staat hem voor ogen.
3 Want ze heeft hem met blindheid geslagen,
   Zodat hij zijn misdaad kent noch haat.

Psalm 2:10-12.
10 Koningen, bedenkt het dus wel;
     Weest gewaarschuwd, wereldregeerders!
11 Dient Jahweh in vreze;
     Beeft, en kust Hem de voeten!
12 Anders ontsteekt Hij in toorn,
     en loopt gij uw verderf tegemoet;
     Want licht kan Zijn gramschap ontvlammen.
     Gelukkig, wie tot Hem zijn toevlucht neemt!

— uit de Petrus Canisius vertaling.

Zie: “levend_geloof”: – visioen –  Het gele paard,   Dana Coverstone,  15/9


Auteur:Hypoliet

8 commentaren op “Dubia, muggensteken en waakzaamheid

  1. https gegroetokruis.org/2023/09/29/onze-broeders-om-ons-naar-de-hemel-te-helpen/

   We zijn op aarde om gelouterd te worden.
   Ongelouterde zielen kunnen geen toegang krijgen tot de hemel.

   1. Ja, laten we Hem danken voor onze ‘broeders’ de muggen, die ons helpen naar de Hemel te gaan.

    Dat dacht iemand anders ook

    https://www.blckbx.tv › klimaat › bill-gates-genetisch-gemodificeerde-muggen-goedgekeurd-voor-in

    1. @Edwin Vissers,
     Onzin vertellen kunt U goed, Echter, er komt letterlijk(!) iets uit U waar mensen wat aan hebben.

 1. Waarom niet heel Psalm 2?

  1 Waarom razen de volken, Bluffen de naties,
  2 Komen de koningen der aarde bijeen, Spannen de vorsten samen tegen Jahweh en zijn Gezalfde:
  3 “Laat ons hun ketens verbreken, Ons van hun boeien ontslaan!”

  4 Die in de hemelen woont, lacht hen uit, Jahweh bespot ze;
  5 Dan dreigt Hij ze toornig, Doet ze rillen voor zijn gramschap:
  6 “Ik zelf stel Mij een koning aan, Op Sion, mijn heilige berg!”

  7 Nu wil Ik Jahweh’s beslissing verkonden; Hij heeft Mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U heden verwekt.
  8 Vraag Mij: dan geef Ik U de volkeren tot erfdeel, En de grenzen der aarde tot uw bezit;
  9 Gij moogt ze vermorzelen met ijzeren knots, En stuk slaan als een aarden pot.

  10 Koningen, bedenkt het dus wel; Weest gewaarschuwd, wereldregeerders!
  11 Dient Jahweh in vreze; Beeft, en kust Hem de voeten!
  12 Anders ontsteekt Hij in toorn, en loopt gij uw verderf tegemoet, Want licht kan zijn gramschap ontvlammen. Gelukkig, wie tot Hem zijn toevlucht neemt!

  (Lege regels door mij.)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht