Paus beschuldigt priesters van haat-misdaad

Weet je nog hoe tijdens COVID aan katholieke religieuze vrijstelling werd ontzegd omdat paus Franciscus hen had toegestaan om de prik te nemen ondanks het verband met abortus? Welnu, dat gaat nu spelen op priesters die worden gevraagd om verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht te zegenen.

Woensdag 4 Okt, 2023 (Snelle automatische vertaling)

(LifeSiteNews) — Weet je nog met de COVID-prik hoe aan bijna alle katholieke religieuze vrijstelling werd geweigerd, specifiek omdat de paus katholieken vertelde dat ze zelf konden beslissen om de injectie te krijgen? Het Vaticaan zei niet dat het katholieke geloof hen verplichtte om geen met abortus besmette prik te nemen. Welnu, datzelfde staat op het punt zich af te spelen voor priesters.


Met haatmisdaadwetten in het spel in een groot deel van Europa en Canada, en paus Franciscus die in een officieel antwoord op de vraag naar zegening voor homoseksuele verbintenissen door priesters zegt dat ze zelf moeten beslissen, heeft hij priesters blootgesteld aan de mogelijkheid om te worden beschuldigd van haatmisdrijven voor het discrimineren van homoseksuele paren die eisen dat hun verbintenis door de priester wordt gezegend.


Ga naar LifeSite om alle details te lezen (Engelstalig), maar je zult zien dat de paus reageerde op een vraag van vijf kardinalen over zegeningen voor homoseksuele verbintenissen, zoals momenteel in Duitsland en België wordt gedaan. Paus Franciscus verklaarde dat “pastorale voorzichtigheid voldoende moet onderscheiden of er vormen van zegening zijn, gevraagd door een of meer personen, die geen verkeerde opvatting van het huwelijk overbrengen.”


Natuurlijk is het een dubbelzinnig antwoord, waardoor orthodoxe voorgangers het nooit zullen doen, en iedereen die tegen de leer van Christus is, zal het graag doen. Maar denk aan wat bisschop Strickland zojuist zei in zijn laatste lering: “God zegent de zonde niet en kan dat ook niet doen.”


De synode over synodaliteit gaat vandaag eigenlijk van start, en LifeSite’s Rome-correspondent Michael Haynes is er elke dag om live verslag te doen. Daarnaast hebben we een heel team over de gebeurtenissen in Rome tijdens deze dagen, en het is al een wervelwind geweest.


We lieten de “dubia-kardinalen” op 2 oktober publiekelijk naar buiten komen, en toen het Vaticaan antwoordde, onthulde het hoofd van het Vaticaanse Dicasterie over de Doctrine dat de dubia-kardinalen het antwoord van paus Franciscus niet hadden vrijgegeven. Het Vaticaan gaf het antwoord van de paus op de dubia zelf vrij.


Ik snap het, want vanuit het perspectief van de nieuwe dubia-kardinalen was de reactie van de paus waarschijnlijk ketters. Ze werden echter toch opgeroepen omdat ze het antwoord van de paus verborgen hielden en tegelijkertijd naar buiten kwamen met hun dubia-vragen.


Maar op diezelfde dag bracht aartsbisschop Carlo Maria Viganò een tekst uit waarin hij redenen uiteenzette waarom hij gelooft dat paus Franciscus niet de paus is.


En als dat nog niet genoeg is, bekijk dan de berichtgeving van LifeSite over de nieuwe encycliek over klimaatverandering van paus Franciscus waarin hij “door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen” veroordeelt en oproept tot “verplichte” maatregelen over de hele wereld om het probleem aan te pakken, inclusief een wereldwijde politieke autoriteit.

 

 

Auteur:Hypoliet

51 commentaren op “Paus beschuldigt priesters van haat-misdaad

 1. Automatische computervertalingen zijn een hulpmiddel om een tekst te begrijpen; je moet hem dan nog wel eerst omzetten in deftig Nederlands vooraleer je hem op het Forum gooit.
  Inhoudelijk dan.
  De mRNA-techniek, die o.m. gebruikt werd voor het ontwikkelen van efficiënte vaccins tegen Covid-19, is een gigantische wetenschappelijke doorbraak en levert de ontdekkers de Nobelprijs 2023 voor geneeskunde op. Die stupide HOAX ivm abortus is te gek om los te lopen, behalve hier op dit forum dan.
  Ik heb er begrip voor dat katholieken geen ‘zegening’ willen van een relatie buiten de man-vrouw relatie. De huidige paus verplicht ook geen priesters om dat te doen. Als u bang bent dat de gewone burgerlijke rechtspraak daar een discriminatie in zou kunnen ontdekken, dan moet u ageren tegen de burgerlijke rechtspraak.
  Het wordt stilaan misdadig om de nefaste gevolgen van de klimaatopwarming te blijven ontkennen. Het wordt sowieso de grootste oorzaak voor massamigratie de volgende decennia. Waar geen water meer is kunnen geen mensen leven, en waar alles onder water staat ook niet.

 2. Ik vrees inderdaad dat priesters die Christus en het zielenheil van hun kudde prefereren boven het zegenen van relaties die God niet wil, spoedig van discriminatie beschuldigd zullen gaan worden en dat zowel binnen de kerkelijke gelederen als (gerechtelijk) daarbuiten. Als de paus vóór is, wie zal dan tegen zijn?
  Net zoals degenen die weigerden om hun oren te laten hangen naar de vaccinatiegekte door Franciscus het Vaticaan uitgebonjourd werden. Karl Lauterbach liet zich in 2021 al ontvallen dat de coronamaatregelen een blauwdruk (moeten) zijn voor de nog veel omvangrijkere klimaatcrisis.

  Maar als de door Franciscus bepleite nieuwe wereldorde komt, dan wordt alles gauw weer koek en ei en verdwijnen de klimaatproblemen (met de landsgrenzen) als sneeuw voor de zon. Fijn toch, hè Frank?

  1. Zijn er dan toch klimaatproblemen? Fijn dat je dat al erkent. Misschien ligt er binnen 100 jaar dan toch nog ergens sneeuw.

   1. Katholieke Actie Vlaanderen volgde enkele jaren geleden gedurende drie jaren een wetenschappelijke expeditie dat per schip naar een der polen voer om bevestiging van hun voorspelling te bewijzen. Zij voorspelden vooraf aan hun tocht dat er veel minder ijs zou zijn. Niet alleen bleek dat telkens grondig fout, maar het derde jaar kwam hun schip zelfs vast te zitten in het ijs.

    1. Katholieke Actie Vlaanderen moet dringend zijn bevindingen op de hoogste niveaus wereldkundig maken. Misschien zijn al die alarmerende berichten (IJskappen smolten nooit zo snel als voorbije tien jaar) dan meteen ontkracht, en kan iedereen weer rustig ademhalen. Toch?

     1. K A V bestrijkt een wereldwijd publiek zoals linksonder hun openingspagina kan zien.

   2. Klimaatcycli zijn zo oud als het klimaat zelf. Dat het klimaat flink veranderen kan is dus niet nieuw. De vraag in hoeverre menselijk handelen die verandering daadwerkelijk beïnvloedt en wij met andere woorden de beweerdelijke opwarming kunnen tegengehouden, daar zijn wetenschappers het allerminst over eens.

    Ik constateer dat na corona de klimaathysterie wordt aangegrepen om het klootjesvolk angst aan te jagen. Alles moet aan de klimaatklevers ondergeschikt worden gemaakt en dat is ronduit bezopen. Dat de paus die (ook) op dat terrein elke kennis en autoriteit ontbeert (opnieuw) klakkeloos aan de hysterie meedoet en achter de heilige Greta Thunberg aanholt alsof zijn zielenheil ervan afhangt, is tragikomisch. Hij holt het pausschap op die manier verder uit en degradeert de Kerk tot een speelbal van wie aan Christus totaal geen boodschap hebben. Arme Jezus, ik betwijfel dat Hij daarvoor de kruisdood stierf.

    1. Natuurlijk zijn de klimaatcycli zo oud als het klimaat zelf. De vraag is alleen hoe we er ons NU op gaan verhouden. De wereldbol zal wel blijven draaien, maar terwijl moeten de bewoners wel beslissen hoe ze de volgende decennia met die veranderingen zullen omgaan.
     Nog wat aanwakkeren, of slimme vooruitziende maatregelen nemen om de grootste ellende (wateroorlogen, massamigratie, etc.) te voorkomen of op zijn minst te beperken.

      1. Heb je ooit ’s nachts de hemel in totale duisternis gezien? Als dat zo is, dan is dit vers volkomen logisch. De meesten door de geschiedenis heen deden dat elke nacht van hun leven en hun ogen logen of bedrogen hen niet. Zij zagen de glorie van God en Zijn handwerk: HET FIRMAMENT. We kunnen niet langer als verlichting en tv-schermen onze nachtelijke kijkgewoonten domineren.

       De Bijbel verwijst duidelijk naar de aarde als een cirkel en niet als een bol, en uiteraard met een stevige structuur erboven die de wateren BOVEN ondersteunt. Genesis 1:6 verwijst naar het firmament. Kijk, de Bijbel is duidelijk en het Hebreeuws is bondig duidelijk: het woord RAQIA IS HET PRECIES HEBREEUWSE WOORD IN GENESIS 1 vers 6 EN IN PSALM 19

       רָקִיעַ zelfstandig naamwoord mannelijkGenesis 1:6 uitgebreid oppervlak, (vast)

       2 het hemelgewelf, of ‘firmament’, door Hebreeën als vast beschouwd, en met daarboven ‘wateren’ ondersteunend, Genesis 1:6,7 (3 t. in vers); Genesis 1:8 (genaamd שָׁמַיַם; alle P) , Psalm 19:2 (“” הַשָּׁמַיַם), ׳זֹהַר הָרDaniël 12:3; ook ׳ר הַשָּׁמִיִם Genesis 1:14,15,17, ׳הַשּׁ ׳עַלמְּֿנֵי רGenesis 1:20 (allemaal P). **רְקִיעַ עֻזּוֺ Psalm 150:1 (achtervoegselverwijzing naar ׳י).

       Dit is een Bijbels feit over de kosmologie. Het vertegenwoordigt een stevige en ondoordringbare barrière tussen de wereld van de mens (beneden) en de verblijfplaats van God (boven).

       Ten eerste verandert de NLT 2e editie de wereldverklaring voor verkondiging. “Verklaar: wordt gebruikt in informele situaties, wat God die tot ons allemaal spreekt in werkelijkheid is. ‘Proclaim’ wordt meer gebruikt voor regeringsverklaringen. Let op de subtiele uitwisseling die voorafgaat aan de enorme misleiding die daarop volgt. De tweede editie van NLT verwijdert het woord ‘firmament’ en vervangt het door het woord ‘hemel’.

       Dit is ketterij die de benen van de waarheid van de Bijbel breekt. Het Hebreeuws in Psalm 19 en Genesis 1 is duidelijk

       . רָקִיעַ zelfstandig naamwoord mannelijkGenesis 1:6 uitgebreid oppervlak, (vaste) uitgestrektheid (alsof uitgeslagen; vergelijk Job 37:18); — absoluut ׳רEzechiël 1:22 +, constructie ׳רְ Genesis 1:14 +; — ᵐ5 στερέωμα, ᵑ9firmamentum, vergelijk Syrisch hieronder √boven; —

       (vlakke) uitgestrektheid (als van ijs, vergelijk כְּעֵין הַקֶּרַח), als basis, ondersteuning (WklAltor. Forsch. iv. iv. 347) Ezechiël 1:22,23,25 (glans? vergelijk Co Toy), Ezechiël 1:26 (ondersteunend ׳י’s troon). Vandaar (CoEzechiël 1:22)

       het hemelgewelf, of ‘firmament’, door de Hebreeën als vast beschouwd, met daarboven ‘wateren’ ondersteunend, Genesis 1:6,7 (3 t. in vers); Genesis 1:8 (genaamd שָׁמַיַם; allemaal P), Psalm 19:2 (“” הַשָּׁמַיַם), ׳זֹהַר הָר Daniël 12:3; ook ׳ר הַשָּׁמִיִם Genesis 1:14,15,17, ׳הַשּׁ ׳עַלמְּֿנֵי ר Genesis 1:20 (allemaal P). **רְקִיעַ עֻזּוֺ Psalm 150:1 (achtervoegselverwijzing naar ׳י).

       Nogmaals, de Bijbel verwijst duidelijk naar de aarde als een cirkel en niet als een bol, en uiteraard met een stevige structuur erboven die de wateren er BOVEN ondersteunt. Genesis 1:6 verwijst naar het firmament. Zelfs de pastors zijn betrokken bij deze zwendel. Kijk, de Bijbel is duidelijk en het Hebreeuws is kort en bondig duidelijk: Het woord RAQIA IS HET EXACTE WOORD IN GENESIS 1 vers 6. IEDEREEN DIE BETROKKEN IS, WORDT TEGEN U GELIEGEN, INCLUSIEF UW PASTOR.

       רָקִיעַ zelfstandig naamwoord mannelijkGenesis 1:6 uitgebreid oppervlak, (vast)

       2 het hemelgewelf, of ‘firmament’, door Hebreeën als vast beschouwd, en met daarboven ‘wateren’ ondersteunend, Genesis 1:6,7 (3 t. in vers); Genesis 1:8 (genaamd שָׁמַיַם; alle P) , Psalm 19:2 (“” הַשָּׁמַיַם), ׳זֹהַר הָרDaniël 12:3; ook ׳ר הַשָּׁמִיִם Genesis 1:14,15,17, ׳הַשּׁ ׳עַלמְּֿנֵי רGenesis 1:20 (allemaal P). **רְקִיעַ עֻזּוֺ Psalm 150:1 (achtervoegselverwijzing naar ׳י).

       Dit is een Bijbels feit over de kosmologie. Het vertegenwoordigt een stevige en ondoordringbare barrière tussen de wereld van de mens (beneden) en de verblijfplaats van God (boven). Star Trek en alle nep-maanlandingen maken deel uit van het bedrog. Het is veel gemakkelijker om mensen in evolutie te laten geloven als hen wordt verteld dat de aarde een willekeurige, ronddraaiende bal is die met een snelheid van 8.000 kilometer per uur door de ruimte vliegt en is samengesmolten uit een hoop afkoelende gesmolten massa van een explosie biljoenen jaren geleden, dan om mensen geloven in atheïsme als ze in een prachtig gesloten systeem leven, in die zin dat we er dagelijks aan worden herinnerd dat de “HEMELEN DE GLORIE VAN GOD VERKLAREN EN HET FIRMAMENT ZIJN HANDIG WERK TOONT”.

 3. De “Laudate”-tekst dient de pogingen van marxistische convergentie van Azië en het Westen in een Euraziatisch wereldsysteem met Jerusalem als hoofdstad en waarin het Westen onderworpen is aan het Oosten; dat laatste motiveert BRICS ter vervanging van de dollar met de medewerking van de machthebbers in het Westen. Anatoliy Golitsyn zei dat de Perestroika bedrog was om het Westen mentaal te ontwapenen opdat later de machten in Rusland en China de westerse landen zouden overnemen.

  De schrijver van de “Laudate”-tekst pretendeert het “technocratisch paradigma” te bekritiseren maar iedereen weet dat meer macht voor de internationalistische structuren meer technocratie gaat brengen.

  De judeo-maçonnieke machten zijn het wereldrijk van Antichrist aan het opbouwen.

  De kerkvader Lactantius over wat voorafgaat aan de manifestatie van de man van zonde:

  “Cuius vastitatis et confusionis haec erit causa, quod Romanum nomen, quo nunc regitur orbis — horret animus dicere, sed dicam, quia futurum est — tolletur e terra et imperium in Asiam revertetur ac rursus oriens dominabitur atque occidens serviet.” – Divinae institutiones, liber VII, cap. 15.

  Nederlands: “Van welke verwoesting en wanorde dit de oorzaak zal zijn, dat de Romeinse naam, waardoor nu de wereld geregeerd wordt — de geest vreest het te zeggen, maar ik zal het zeggen, want het is de toekomst — weggenomen zal worden van de aarde en de heerschappij naar Azië zal wederkeren en wederom het oosten zal heersen en het westen zal dienen.”

  1. Zoals het materialistisch-marxistisch pseudomessianisme een antichristelijke tegenstander is van de christelijke messiaanse soteriologie, zo is het groen-marxistisch klimaatalarmisme een tegenstander van het christelijk boek der Apocalyps. Door zwakke, werelds denkende geesten aan te sturen met nepreligieuze ijver wordt de oude Sovjet-strategie van convergentie uitgevoerd; rabiate atheïsten springen graag op die trein omdat zij zo de kloof proberen op te vullen die zij door hun ongeloof in zich hebben.

  2. De ‘beschaving’ is niet ontstaan in wat wij nu het Westen noemen. De beschaving zal ook niet stoppen met een tijdelijke hegemonie van het Westen. En al zeker niet bij één godsdienst die even een paar millennia wat opgang heeft gemaakt. De Grieken wisten het al: παντα ρει.
   Het grootste probleem van de mens is dat hij hooguit 100 jaar kan leven, en zelden voorbij die korte tijdsperiode kan denken. Een godsdienst die beweert dat we daarna nog eeuwig voort zullen leven is een balsem op de ziel, want doodgaan vinden de meeste mensen niet leuk. En een godsdienst die de mensen verplicht om te doen alsof ze niet hier en nu leven, maar alles in het werk moeten stellen om volmaakt gelukkig te zijn als ze dood zijn… Tja. Bij sommigen is het veel paternosters bidden, bij anderen de hoofddoek op een juiste manier dragen. Terwijl het meest beschaafde, het meest getuigende van humane ontwikkeling toch zou moeten zijn: verdraagzaam en liefdevol met mekaar leren omgaan, ondanks de vele grote verschillen. Een zekere Jezus (uit Nazareth) heeft dat blijkbaar ooit gezegd. Hij had gelijk en ze hebben hem vermoord. Alle tralala van weer verrezen enzovoort is onzin. Ze hebben die mens vermoord omdat hij vroeg om vrede en mededogen. Wat échte christenen nu ook doen. Werken aan mededogen en vrede. Of de priester dan met zijn kont naar het volk staat of niet is farizeïsch gelul. In elke tijd, in elk werelddeel, in elk land, in elk dorp zijn er mensen die verbinden, en mensen die de boel verzieken. Christenen verbinden. Punt.

   1. @ Frank Dierickx,
    uw GEESTELIJK LEVEN is een dode ijsvlakte,
    uw ziel een duistere put,
    uw gedachten over Jezus komen van de vijand,
    u bent een kind van de duivel want u prevelt slechts zijn leugens.

    GEESTELIJK LEVEN bestaat echt en iedereen kan langs die weg de hemel proeven en Jezus PERSOONLIJK ONTMOETEN zoals men fysieke mensen kan ontmoeten,
    maar u haat Hem,
    omdat u Zijn Leer haat.

    Waarom haat u Zijn Leer ?
    Met dergelijke totaal wereldse ingesteldheid zult u Hem nooit kunnen ontmoeten.

    God is Waarheid,
    God is GEEST.
    Zo is ook Gods Zoon.
    Geest leeft boven de Tijd.

    Begin oprecht te bidden,
    zoals de eeuwige, Tijdeloze, traditie voorschrijft,
    en stop daar nooit meer mee.
    Dan pas zult u ontdekken wat Liefde waarlijk betekent.

    Want WERELDSE VREDE is en kan nooit iets anders zijn dan onzin en begoocheling.
    Wereldse vrede is eng Tijdelijk en ontzettend kwetsbaar, nooit duurzaam.
    GEESTELIJKE LIEFDE is van Goddelijke oorsprong en onverwoestbaar.

    Wie wil dan toch nog dom blijven en tevreden zijn met een dode mus ?
    Alleen wie geen gebedsleven wil opbouwen.

   2. Gewoon even wars van alle godsdiensten…
    Misschien moet jij eens gaan praten met mensen die een intense ‘bijna doodervaring’ hebben meegemaakt. Er zijn er steeds meer om de simpele reden dat ze meer en meer mensen kunnen reanimeren vandaag de dag. Niet één hiervan is overtuigd van het feit dat ze maar ‘gewoon gehallucineerd hebben’. En dan zijn er ook nog die een ‘hel’ bijna dood ervaring hebben gehad. Voor zover ik mij heb ingelezen (en in dat onderwerp heb ik me al héél veel ingelezen) is werkelijk élke persoon die een hel-BDE heeft meegemaakt, terug tot leven gekomen door het aanroepen van Christus.
    Het ontkennen van een leven na de dood getuigt enkel van geestelijke armoede.

    PS: élke bijna dood ervaarder komt als een beter mens terug, ongeacht of ze een glimp van de hemel of de hel hebben gezien.

    Zou het kunnen dat het bij jou een angst is die het bestaan van de onsterfelijkheid van onze ziel niet wil of durft erkennen?

    1. Mijn oudere broer heeft een bijna-doodservaring meegemaakt als kind; achteraf zei hij dat hij op een prachtige plaats geweest was waar veel volk was en dat hij graag daar zou gebleven zijn, maar dat hij teruggekomen was om afscheid te nemen. Dat was een profetie, want niet lang erna is hij op negenjarige leeftijd overleden. Na zijn ervaring toonde hij een opvallende groei in godsdienstigheid.

     1. @Waramund,
      Proficiat met Uw ervaring. Zo was het verlies van Uw broer goed voor de mede-gezinsleden te dragen en heeft Uw overleden broer mede ertoe bijgedragen in ieders godsdienstigheid.

   3. @Frank Dierickx
    Het is misschien zo slecht nog niet dat we een ware ketter (atheist) in ons midden hebben om ons geloof af te toetsen. Licht en duister hebben echter niets gemeenschappelijks. Wat kan u ons bijbrengen vanuit uw verduisterd verstand?

    Wie niet gelooft in de verrijzenis, is geen christen.

    U heult ook maar alleen mee met de cultuurcommunisten & klimaathysterici.
    Laten we nog meer niet-christenen binnenhalen, zo zegt u vanuit “humanistisch” oogpunt.

    Christenen verbinden, schrijft u. Als dat betekent dat christenen meelopers zijn, dan zit u er ver naast. Christenen zijn in de wereld, maar ze zijn er geen deel van.

    U draagt niets wezenlijks bij en u verziekt de boel hier.

    Toch bid ik voor uw zieleheil.

    QED

   4. Over ‘gelul’ gesproken, Frank: misschien is het beter dat u zich op een katholiek forum weerhoudt van commentaar over zaken waar u als atheïst of agnost totaal geen affiniteit mee heeft.
    Kom hier svp niet vertellen wat echte Christenen te doen staat. Humane trollen zijn er al meer dan genoeg.

    1. Geen affiniteit? Hoe kunt u dat weten? Ik ben gepokt en gemazeld in een superkatholiek gezin in het superkatholieke West-Vlaanderen. Ik heb zelfs nog gestudeerd aan het instituut waar Danneels (in mijn tijd) en Vangheluwe (na mijn tijd) prof waren. Als leider van de ‘knapen’ in de KSA van Roeselare zag ik daar af en toe de priester Vangheluwe langs de muren flaneren met een gremel op zijn gezicht die ik intuïtief erkende als gevaarlijk. Ik had daar supergevoelige voelsprieten voor. Ik kénde de gevoeligheden van enkele priesters voor bepaalde jongens, want zelf was ik een mooi wat mysterieus, introvert en gevoelig kind, en dat trok hen blijkbaar aan. Mezelf heb ik altijd kunnen beschermen, mede door mijn stevige familiale achtergrond; andere jongens konden dat blijkbaar niet. Maar eigenlijk heeft dat er allemaal niets mee te maken. Ik kan best verdragen dat bepaalde ‘gelovigen’ de bijbel quasi letterlijk nemen, zoals de platte aarde of het veranderen van water in wijn. Ondertussen is de wereld wel gee¨volueerd, de wetenschap geeft ons elke dag nieuwe inzichten, en ook de betekenis van de teksten die in de bijbel staan worden gekaderd in historische tekstanalyses en wetenschap. Het gaat gewoon niet op om alles, maar dan ook alles proberen te forceren als waarheid. Geloof is geloof. En dat is en blijft ‘geloof’. Als jet het allemaal ‘weet’ hoef je ook niet meer te geloven, dan wéét je het. De ‘wetenschap’ zegt dat de aarde opwarmt, en dat er maatregelen nodig zijn om de gevolgen op te vangen. De wetenschap zegt dat we mensenlevens moeten en kunnen redden door almaar weer nieuwe ontdekkingen en vaccins. De wetenschap toont ons nieuwe inzichten over het ontstaan van het heelal. De wetenschap is ook altijd voorlopig en tegenspreekbaar. ‘Geloof’ is geloof en verdraagt geen tegenspraak, geen toetsing, geen onderzoek en geen kritiek. En vooral geen dialoog. Want er valt niet te praten. Geloof is heilig. Absoluut. Onbespreekbaar.
     Terwijl die christelijke boodschap toch wel iets zou kunnen betekenen, als al die rare randjes eraan opzij gezet zouden kunnen worden. En gelovigen ook weer een beetje meer ‘in’ de wereld zouden staan. ‘In” de wijngaard, zoals ik vandaag nog op radio1 hoorde.
     Vriendelijke groet.

     1. @Frank Dierickx,
      U verwisselt aversie (afkeer; afschuw) met affiniteit (= natuurlijke aantrekkingskracht).

      Vanwege Uw aversie, afschuw tegen het R.K. geloof heeft U geen enkele affiniteit, heeft U geen natuurlijke aantrekkingskracht met het R.K. geloof

      1. Derks, dit is een vriendelijk verzoek aan u en uw kompanen: Kan er ook eens een ‘inhoudelijk’ argument komen? U werd er hier al eerder op gewezen dat u een zéér grote mond heeft, maar dat stilte beter zou zijn. Voor mij mag u volop brullen, maar dan het liefst met iets wat op zinvolle argumenten of bijdrages lijkt. De tijd dat ik hier op dit forum doorbreng heb ik al héél veel hatelijke reacties gekregen, maar af en toe ook een bedenking, een opmerking, een idee waardoor ik denk: Ja, dat neem ik mee. Dat is toch waar dit forum voor bedoeld is? Toch?
       Ps. Lees al mijn vorige bijdragen, en op de meest wezenlijke vragen kreeg ik tot dusver geen antwoord. Behalve verwijten. En jij loopt volop met vlag en wimpel voorop te toeteren in die fanfare. Ps. Uw gebrabbel over affiniteit en natuurlijke aantrekkingskracht zijn zo van de pot gerukt… maar bon, dat zal die Hollandse origine zijn…

       1. @Frank Dierickx,
        Voordat U ‘moeilijke’ woorden gebruikt. dient U allereerst de betekenis daarvan te kennen.
        Nu ziet iedereen openlijk(!) Uw onwetendheid c.q. Uw domheid.

     2. Frank,
      Je komt op mij niet onnozel over, maar waarom praat je toch zo makkelijk die wetenschap na? Heb je er soms aandelen in? Of ben je lid van die ‘sekte’?

      “De wetenschap zegt dat we mensenlevens moeten en kunnen redden door almaar weer nieuwe ontdekkingen en vaccins.”, zeg je bijvoorbeeld.

      Mijn gedachte is dat je geen idee hebt van wat wetenschap eigenlijk is, wie het betaalt en welke foute taferelen daar soms plaatsvinden. (Dat kun je pas waarnemen wanneer je daar ‘binnen’ bent, denk ik.) De wetenschap wordt nogal eens vervalst met nep-wetenschap; valse rapporten, weggelaten feiten enzovoorts.

      Vooral de medische ‘wetenschap laat het nog al eens afweten. En dat zeg IK niet, dat zegt een hoofdredacteur van het meest vooraanstaand medisch magazine the Lancet zélf. De helft van die ‘wetenschap’ is helemaal geen eerlijke wetenschap. Dat zeggen intelligente dokters vaak zelf. Sommige schrijven daar zelfs boeken over.

      Ik vind het dus vind ik een teken van aanmatigende onwetendheid wat je daar zo allemaal beweert en het laat zien dat je je er niet echt in verdiept hebt.
      Want als je je erin verdiept had dan had je dat ook geweten. In Nederland 17.000 doden per jaar door medische fouten en medicijnen.
      Dat zeg ik niet, dat Forensisch arts Dr. Selma Eikelenboom. Zij deelt mee dat er in Nederland per jaar minstens 17.000 tot 20.000 doden zijn door medische fouten en medicijngebruik.

      De wetenschap is, op de keeper beschouwd juist de boosdoener op deze aarde; zij heeft juist meer ellende opgebracht dan geluk, het is een doos van Pandora die geopend is. Denk aan de allerergste wapens die ze hebben uitgevonden, maar denk ook aan al dat vergif dat ze maken, denk aan perverse ontwikkelingen zoals het klonen van plant, dier en mens.

      Denk ook aan de grove onlogica wat betreft de zogenaamde klimaatcrisis, maar denk ook aan chemtrails die de lucht verzieken en de zon wegnemen. (Je gelooft me niet, denk ik, maar ik meld het toch maar)

      Maar denk ook aan wapensystemen zoals vernietigende lazers, of zender die de mens dingen laat denken en voelen die niet waar zijn. Dus de mens kan op afstand gemanipuleerd worden. Dat heeft die wetenschap allemaal ontdekt en ontworpen. Ik vind dat afzichtelijk.

      Het doet mij steeds verdriet, als ik dat mag zeggen, dat een normaal persoon zó beïnvloed kan zijn. Je ziet de negatieve kant gewoonweg niet, of je wílt het niet zien blijkbaar. Maar als je zo onwetend bent, geloof dan minstens mensen die er wél verstand van hebben. Lees een boek of kijk wat films van de goede wetenschappers, zou ik zo zeggen.

      Ik kan gewoon niet tegen zulke napraterij die volgens mij niet klopt. Veilige (covid) vaccins zijn naar mijn idee een aperte leugen, of tenminste een groot misverstand en ik vind het stuitend als je dat ‘wetenschap’ noemt. Want dat ís geen wetenschap, dat is geld verdienen over de rug van arme schapen.

      Maar het heeft geen zin met jou hierover spreken. De meest onwetende wint immers hè? Zo gaat het met alles. En ik bedoel dit niet persoonlijk, het is een waarneming van mij.

      1. Dat is nu precies wat ik zeg, Raphaël. De wetenschap kan en mag altijd, op elk moment, tegengesproken en weerlegd worden. Met wetenschappelijke argumenten, die op hun beurt ook weer weerlegt of bevestigd kunnen worden. Zo werkt dat, met wetenschap. Niets ligt ooit definitief voor altijd waar vast.
       Met ‘Geloof’ ligt alles onweerlegbaar vast. Daarom heet dat ook ‘Geloof’.
       En geloof is geloven, geen weten.
       Ps. Mensen leven nu gemiddeld dubbel zo lang als pakweg honderd jaar geleden. Door de wil van Christus? Of met de uitvinding van ‘zijn’ mensen die bv. penicilline en andere medicamenten hebben uitgevonden?
       PPs. Een keukenmes had nooit uitgevonden mogen worden. Daar kan je een mens mee doden. Toch?

       1. @ Frank Dierickx,

        Geloven is Weten wat God met u voor heeft.
        DE vraag is of het ooit in u opgekomen is te onderzoeken wat God van u verlangt ?

        Wat u ‘vooruitgang’ noemt is wat God ons toelaat te doen vanuit onze eigen vrijheid ,ZELFS INDIEN HETGEEN WE DOEN HELEMAAL NIET OVEREENSTEMT MET GODS WIL.
        Zodanig is de Ware Liefde dat Zij het enorme Geduld kan opbrengen te wachten op uw persoonlijke tegemoetkoming met uw Schepper. En als u daar niet aan toe WIL komen wacht u op het laatst niet meer de Barmhartigheid, maar nog slechts de Gerechtigheid. En daar zult u niets meer tegenover kunnen stellen vermits aan het einde van dit aards leventje.

       2. Nee, Frank, de mensen zijn niet ouder geworden door medicamenten, dat is een grote misvatting; het zijn de betere hygiëne en het gezondere eten dat de mens langer doet leven.

        En hoe kom je in hemelsnaam aan gemiddeld 2 maal zo oud als pakweg 100 jaar geleden? Wellicht weet je niet dat de kindersterfte 100 jaar geleden hoog was en men daar al rekening mee hield door pas later een naam aan een kind te geven. Deze vroege sterfte zorgde voor een lager gemiddelde maar áls je dan bleef leven, dan werd je gewoon erg oud. Ook in de oude geschriften worden leeftijden genoemd van 80 jaar: Plato zou 80 geworden zijn, Aristoteles 62 jaar, Newton 84 jaar, enzovoorts. Ik zou zeggen, lees toch eens goede boeken?

        Of luister naar mensen die meer weten over bepaalde zaken.

        Ik hoop dat eventuele meelezers zich niet in de war laten brengen door flauwekul.

     3. Een mens die in deze tijd rechtbelijdend katholiek is weet al dat verbitterde atheïsten achter hun sofisterijen en sarcasmen geen authentieke argumenten verscholen hebben zitten tegen God. Zo een katholiek hoort dergelijke nepargumentatie voortdurend in de vijandige maatschappij die hem omringt, en u brengt dan ook niets nieuws. Misschien acht u het een verbazingwekkende ontdekking om te observeren dat er in het Vlaanderen van 2023 nog bijbels-literalistische katholieken bestaan en komt u hier met uw verrekijker “op safari” om hen te zoeken, maar u bent in mijn ogen een saaie mens van de soort die in dit land nu overal rondloopt en aan wie ik de vraag zou durven stellen of hij een t-shirt draagt met “Ik Volg Het Laatste Nieuw Ding” erop.

      Daarom antwoord ik doorgaans niet op uw provocaties; niet omdat ik geen antwoorden zou weten te formuleren, alsof u een “bewijs” tegen het Christendom zou hebben ontdekt nadat geen één van de bietekwieten van de achttiende-eeuwse Verduistering het katholicisme kon weerleggen, maar omdat ik weet dat u irrationeel gedreven bent door onwil om volgens de christelijke moraal te leven, zoals de andere atheïsten (ja, daar is het hen om te doen).

      Over satanisten zoals Danneels heb ik hier onlangs nog geschreven; die komen uit uw kamp en dienen uw pedosatanische meesters in Brussel en andere machtsvestingen.

     4. Het lijkt er verdraaid veel op dat je een gelover in de wetenschap geworden bent. Je bent zo teleurgesteld over sommige aanmatigingen van de kerk, dat je daarom juist in de wereld bent gaan geloven? Heb je het kindje (de moraal) met het badwater (de aanmatiging van de kerk) weggegooid. Je bent dan misschien te grof te werk gegaan, beste Frank.

      Ik snap je wel, maar je slaat door wellicht.

      1. Heel wat grote geesten weten – tot mijn verbazing – wel hun geloof te verzoenen met hun wetenschappelijk werk. Maar bon, hier is het wel duidelijk, voor u en voor Waramund is dit een onbespreekbare gruwel.
       Ik heb niet het gevoel dat jullie beiden Mormonen bent, want dan zouden jullie geen berichten versturen met de PC. Nemen jullie de auto, de trein, de bus, het vliegtuig? Gebruiken jullie een GPS om ergens te geraken? Gebruik je gas en elektriciteit? Telefoneer je wel eens met iemand, al of niet met een smartphone? Stop je voor een verkeerslicht dat op rood staat? Haal je geld af aan de bankautomaat?
       Vinden jullie het niet een beetje flauw om van al dat gemak en comfort gebruikt te maken en terwijl de wetenschap die deze dingen mogelijk heeft gemaakt te verketteren als een uitvinding van de Satan?
       De mythologische figuur Mozes had dat inderdaad allemaal niet. Maar jullie gaan nog véél complotten en moeilijke holle woorden moeten bedenken om de hele huidige wereld, de wetenschap en de evolutie af te doen als een aanval op het enige echte mogelijke wereldbeeld van Mozes en zijn Volk. Sterkte verder, maar die discussie ga ik hier nu wel stoppen.
       Vriendelijke groet.

       1. Nou, dat is dan jammer Frank.

        Je gaat niet in op het gegeven dat je het mis hebt met de leeftijden van 100 jaar geleden? Ja gaat niet in op de openbaringen van sommige geleerden zélf die kritiek uiten op niet-integer gebruik van de wetenschap?

        Ja, zo kunnen we inderdaad geen discussie voeren, vooral niet als je de discussie stopt.

        Gegroet.

        1. Rond 1900 ligt de gemiddelde levensverwachting rond de 44 jaar, in de Middeleeuwen rond de 30 jaar. Dat laatste getal betekent trouwens allerminst dat de meeste mensen duizend jaar geleden rond hun dertigste sterven. En hoe oud werd Methusalem? (Statistiek is een wetenschap die tevéél verwaarloost wordt.)
         Het feit dat wetenschappers kritiek geven is compleet eigen aan de wetenschap! Woord en wederwoord, maar dan wel via de geëigende wetenschappelijke kanalen: repliceerbaar, controleerbaar, en voor elkeen duidelijk.
         Tegen argumenten gestoeld op geloof kan de wetenschap nooit op. Maar gelukkig hebben ze die ban ooit kunnen doorbreken. Ondanks Mozes.
         Jij laat niet af hé?

         1. Nee, ik laat niet af.
          Kijk eens naar: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/article/lifespans-of-the-european-elite-8001800/BE252C4B25C4AAC29ED62D591A1675AC

          Weet je: oorlog maakt(e) veel mensen dood, niet alleen meteen, maar ook later wegens de gorigheid die het achter liet. (karkassen e.d.) De hygiëne was soms erg slecht en bovendien sleepte men ook al met mensen op de aarde als slaven. Natuurlijk leefden die mensen dan niet lang. Maar daar had ik het niet over.

          Ik doelde dan op mensen in normale -niet oorlog- situaties, waar normaal eten en drinken is, in een gezonde natuur.

          Het slepen met goederen over de wereld heeft inderdaad ook de levensverwachting verlaagd wegens invoer van slechte producten gepaard gaande met de nodige schadelijke microorganismen.

          Daarom moet men, als men de leeftijd bekijkt, kijken naar normale situaties. Situaties waar een normale hygiëne was, normaal eten, geen vechtende elitaire bendes, enzovoorts.

          De mensen zijn in principe altijd gezond geweest. Maar door sommige menselijke oorzaken verlaagde de verwachte leeftijd.

          Daarom stelde ik ook de leeftijd ná de geboorte en na het 1e jaar. Dat wordt vaak vergeten; de kindersterfte was hoog, maar ook de sterfte door oorlog en daarmee gepaard gaande ellende. Maar vergeet ook het systeem niet waar de adel de gewone mensen als slaaf gebruikte, dat ook geen hoge leeftijd voor de armen in de hand werkte. Ook de onrechtvaardige verdeling van land en goederen speelden mee.

          Dus, los van kindersterfte en ongelukken door moord en doodslag, en in een normale menswaardige wereld, werden de mensen redelijk oud. Het is dan ook een sprookje dat we -dankzij de geneeskunst- nu opeens zoveel ouder zouden zijn geworden. Het zit er blijkbaar in, dat ouder worden. Het ligt vast in onze genen, zegt men.

          1. Als extraatje een duidelijker verhaal voor Frank:
           https://sc.edu/uofsc/posts/2022/08/conversation-old-age-is-not-a-modern-phenomenon.php

           (Old age isn’t a modern phenomenon – many people lived long enough to grow old in the olden days, too)

           Ik hoop dat je Engels verstaat en kunt lezen en als dat niet zo is kun je google translate (vertaal mag ook) gebruiken.

           Denk ook aan bijvoorbeeld miltvuur: veroorzaakt door zeer slechte hygiëne (o.a. kadavers!) en denk aan de pest: Die ziekte (plaag, pandemie) startte waarschijnlijk bij marmotten en verspreidde zich via vlooien van ratten (de zwarte rat) en van daaruit onder de mens. De ziekte verspreidde zich van Azië(!) naar Europa via de handel en soldaten(!)
           In 1346 was de plaag in de Krim, vanuit de Krim verspreidde de ziekte zich over Europa en Noord-Afrika.

          2. Raphaël, dit is geen intellectueel eerlijke discussie meer. “De mensen werden vroeger even oud als nu, en als dat niet zo was dan was dat geheel per ongeluk, toeval, door ziekte of oorlog. En vroeger werd er ook al eens iemand héél oud.” Komaan zeg! Alsof er nu geen oorlogen of ineens opduikende pandemieën meer zijn.
           Trouwens, het zal je misschien verbazen, voor mij hoeven mensen niet per se zoveel langer te leven dan vroeger. De zorg kan al die dementen en hoog hulpbehoevenden nu al niet meer aan. Mijn ‘Wilsverklaring Euthanasie’ zit al tien jaar in mijn portefeuille.

          3. Frank Dierickx: “De zorg kan al die dementen en hoog hulpbehoevenden nu al niet meer aan. Mijn ‘Wilsverklaring Euthanasie’ zit al tien jaar in mijn portefeuille.”

           Triest, uw nihilistisch mensbeeld, Frank Dierickx. In een beschaving zorgt men voor de ouderlingen en worden zij geëerd om hun grijze haren; hier is de beschaving verdwenen en jaagt men hen over de kling.

           Ik hoop dat u uw hoge, adellijke afkomst als menselijk wezen zult inzien voordat de huurmoordenaars in witte jassen uw geest huisloos komen maken, want u bent geen dier, maar een zoon van Adam, en aan de kinderen van Adam is niet het recht gegeven het moment van hun eigen dood te bepalen.

   5. Frank Dierickx: “De beschaving zal ook niet stoppen met een tijdelijke hegemonie van het Westen. En al zeker niet bij één godsdienst die even een paar millennia wat opgang heeft gemaakt.”

    De beschaving werd gebouwd door christelijke monniken en bisschoppen, en zonder het Christendom is er geen beschaving. In de oudheid eisten de heidense “goden” (satansengelen) gruwelijke mensenoffers, zoals in Carthago, en zoals bij de Azteken waar de harten uit de slachtoffers gehaald werden, zoals bij de Molok-cultus in de middel-landen waarbij kinderen in een brandende vuuroven geworpen werden. Nog steeds identificeren die “goden” zich met hun oude namen wanneer zij gedwongen worden hun namen te zeggen door kerkelijke exorcisten, namen zoals “Odin”, “Zeus” en “Molok”; demonen usurpeerden de namen van overleden menselijke koningen. Zij hebben geen macht tegenover priesters bekleed met kerkelijk gezag die hen nog steeds uitdrijven.

    De moderne helleputten waardoor de zonen van de Verduistering de theocratische Christenheid vervangen hebben zijn geen beschaving. De echte beschaving werd verwoest. De katholieke godsdienst zal echter nooit uitgedelgd worden, ook in deze dagen niet nu dat recht-belijdende christenen hier geen politieke macht meer hebben; Diocletianus kon dat niet, Luther kon dat niet, Robespierre kon dat niet, De Croo en consoorten kunnen dat niet en ook Antichrist zal dat niet kunnen.

    1. Christelijke bisschoppen en monniken stuurden mensen naar de brandstapel. Bent u blind aan een oog?

    2. Nu breekt mijn klomp. Oude beschavingen proberen af te rekenen op (mogelijke) mensenoffers, terwijl de hoofdpijler van heel het christelijk geloof nu precies een mensenoffer is, en dan nog van de eigen zoon. Hij verbood het aan Abraham, maar deed het dan toch maar lekker zelf. Jouw theologie hangt met haken en ogen aan elkaar, maar ik moet toegeven dat jij meesterlijk een buitenaardse fantasiewereld kunt beschrijven. Een carrièrewending overwegen misschien?

     1. Ofwel begrijpt u de Drievuldigheidsleer niet, ofwel doet u alsof. De Drie Personen zijn Eén in Wezenheid, Eén God; Christus die Zich ten Offer bracht voor de verlossing van het mensenras was God die Zichzelf uit eigen wil offerde op het altaar van het Heilig Kruis. Niet te vergelijken dus met een mens die een ander menselijk wezen onder gruwelijke folteringen offert aan demonen.

      Verder, de priesters te Jerusalem en de Romeinen handelden misdadig door Christus te vermoorden en dus niet volgens de morele wetten van God; die misdaad wordt de Godsmoord genoemd en Juda werd erom gestraft door God, alsook om de moord op sint Jacobus de Rechtvaardige, neef van Christus en eerste bisschop van Jerusalem. Heidense cultisten pretendeerden een wettige daad uit te voeren met hun mensenoffers.

      U toont uw gebrek aan ernst met wat u hier schrijft. Wat u doet is dingen verdraaien met de bedoeling uw atheïsme te ondersteunen, een absurde, irrationele waangedachte; echte argumenten heeft u niet.

 4. Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld; je reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd.

  Mijn broek is afgezakt

  1. Ik zou je kunnen voorstellen dat je me een fooi toezendt voor iedere keer dat ik je reactie moet goedkeuren,
   maar dat zou me geen centiem vrede geven.

   Je spreekt teveel vanuit wereldse kennis, jij MONNIK !
   Wees a.u.b. een ware monnik !

   1. Je antwoord op mijn reactie van 04:29 werd weeral automatisch weerhouden.

    Edwin, je hoeft niet te bewijzen dat je in een klooster verbleef als monnik,
    en ik wil ook niet weten waarom je in verschillende abdijen was,
    dat gaat niemand aan.

    De goede zuster die je schrijft zal ongetwijfeld nog steeds veel voor je bidden.

    Edwin, indien je bijvoorbeeld regelmatig de tientjes van de Droevige Geheimen bid, dan moet je als monnik die Droevige Geheimen wel voldoende tot je ziel laten doordringen.
    Want dat is wat men in de eerste plaats van monniken verwacht.
    De Kruisweg bidden met minstens drie Weesgegroeten per Statie is zelfs nog beter.
    Nog beter is de Johannes-Passie hoofdstukken 18-21 dagelijks op de wijze van de gewone Kruisweg.
    En na zovele jaren kan het toch niet anders dan dat die goddelijke inspiratie ook uit je reacties zou blijken.
    Helaas schrijf je slechts hevige emotionele opwellingen zonder eerst rustig te overdenken.
    Schrijf A.U.B. eerst rustig in kladblok wat je wil weergeven en geef rustig vorm aan de tekst en houdt het dan kort en bondig.
    Als monnik moet je je emoties onder ogen kunnen en willen zien, God om vergiffenis vragen, en dan rustig nadenken en in klad er werk van maken om een goede tekst te presenteren.

    De wijze mannen en vrouwen uit het verleden schreven alleen wat zij na jarenlange geestelijke ervaringen leerden. Hun woorden gaan nooit verloren. Hun teksten worden gekoesterd door de Kerk.

    Neem daar A.U.B. een voorbeeld aan.

 5. De kerkelijke vrijmetselarij in het Vaticaan steunt door het klimaatalarmisme het sciëntisme (door de aanhangers ervan “de wetenschap” genoemd), een vals geloof met valse dogmata (darwinisme etc.) die verdedigd worden door een druïdische kaste van mensen die zich “wetenschappers” laten noemen door het hanteren van censuur. Dat vals geloof heeft een eigen kosmologie en een eigen mensbeeld tegenstrijdig met de kosmologie en antropogenese van Mozes uitgedrukt in het boek Genesis. Tegenover de christelijke doctrine van God die de menselijke proto-vader schiep die door de overtreding van Zijn gebod de erfzonde bracht over geheel het mensenras zet de esoteristisch geïnitieerde sciëntist een pantheïstisch “pleroma” dat door een storing verstoffelijkt tot een evoluerende, uitdijende kosmische soep waarin dan door een langdurig evolutionair proces een polygenistische mensheid ontstaat. Het volksatheïsme hebben ze aan de antichristelijke menigte gegeven die niet geïnitieerd is in de esoteristische sekten, en de mensen van die menigte noemen zij de “profanen”.

  Helaas is er al langer dan vandaag een proces van capituleren gaande bij kerkvorsten; Pius VII haalde het copernicanisme uit de index van verboden boeken, nadat het eerder veroordeeld werd in de tijd van de heilige Robertus Bellarminus, onder druk van de maçonnieke machten die vijandig waren aan de katholieke Kerk, en Pius XII opende een deur voor de valse leer van theïstische evolutie (Pius VII werd door Napoleon gevangen gezet te Fontainebleau, dus ja, sinds de Franse genocide stonden de pausen van Rome onder zware druk). Door gnostisch-pantheïstische concepten zoals darwinistische evolutie en de heliocentristische Egyptische zonnecultus als wapens van psychologische oorlogvoering te hanteren tegen katholieken ondermijnden die machten christelijke wortels bij de bevolking die de bloederige revoluties niet hadden kunnen uittrekken.

  Heden proclameert de sciëntistische druïdenkaste de leugen van antropogene klimaatopwarming ter opbouw van een dystopisch technocratisch wereldsysteem; onwetende gedupeerden volgen blindelings en helpen bouwen aan hun eigen gevangenis.

 6. Soms mooi om te zien hoe temen kunnen evolueren:
  van klimaatopwarming, over klimaatverandering naar klimaatverstoring…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht