Verdeel, heers, Paus Frans overwint

Waar staan we nu? Is Bergoglio de Paus?
Eigenlijk is het wel ontspannend leukweg te kunnen zeggen: “Weet je wat? Die Frans is niet de Paus. Nu hoef ik me geen zorgen meer te maken”
Aantrekkelijke gedachte !


Aanhoor de woorden van Michael Matt, Traditioneel Katholieke uitgever/spreker, van website en krant “The Remnant”, aangaande de Amerikaanse RestKerk.
Aanhoor de stem met veel uitroeptekens !

Dit is een beknopte weergave van zijn woorden:
DIVIDE the CLANS: Here’s how Francis wins

Indien u Engels verstaat verdient het aanbeveling hem te beluisteren. Hij spreekt enthousiast en inspirerend, en hij gebruikt geen moeilijke woorden.Simpelweg besluiten: “Die Frans is niet de Paus” is niet het antwoord, noch theologisch, noch strategisch.

00.31
Strategisch: wat is Francis eerst en vooral? Ik denk dat de meeste mensen akkoord gaan dat hij een bullebak is. Grote dikke bullebak! Begrepen? We weten dat, dat is wat hij is!
Op welke wijze kunnen we overweg met zulk een ‘bully’ ?
Je moet hem raken waar hij het weekste is, goed ?


00.54
De Spaanssprekenden lieten alles achter zich. Hij gooide zowat alles wat een ernstige Paus draagt overboord. Hij verliet het pauselijke appartement, gooide de rode schoenen uit, trok vervolgens naar een hotel. Tracht zijn zwarte brieventas dikwijls goed zichtbaar te tonen . . . Tracht ons altijd weer te tonen dat hij een man van het volk is.

Aan slechts een enkel ding bleef hij nog waarde hechten: het witte kleed.
Hij is de man gekleed in wit. Hij is de man die het Vaticaan bewoont. De hele wereld erkent hem als Paus, en raad eens: Frans geeft er geen cent om dat wij zeggen dat hij niet de Paus is. Feitelijk is dat wat hij wil dat wij zeggen !!!


Dus: wanneer wij zeggen; hij is niet de Paus, dan raken we hem juist daar waar hij het sterkste is ! Waar hij het sterkst is in de ogen van de hele wereld. Want het volk is de jury. Iedereen kijkt naar de man in het wit en roept; Natuurlijk is hij de paus!

01;56
En dat is waar hij op rekent !

Zie je? Hij spot met ons.

Want hij wil ons uit zijn weg.

. . . zoveel is er geschreven en gepalaverd over sede vacante . . . “de Stoel is ledig, we hebben geen Paus”.

Dat schijnt Frans in het geheel niet te storen. Hoezo ?

Omdat hij niet bedreigd is door sede-vacant-isme.

03.08
Zie je ?
De hele wereld roept het: ” Jawel ! We hebben een Paus ! “

Daarom spreekt hij nooit over hen.

Maar daarentegen is hij waarlijk geobsedeerd met ons, Rest-Katholieken. Is het niet ?

03.24
Waarom ?
Hij is geobsedeerd door bisdommen en priesters die nog steeds de Latijnse Mis ‘doen’. Hij scheldt ons wekelijks uit. Noemt ons ‘stijve nekken’ en ‘farizeïsch’. Waarom ? Vraag je af waarom hij zich zo blindstaart op ons ? Waarom fixeert hij zich niet op hen die zeggen dat hij niet de Paus is ?
Omdat hij weet dat we dat nooit als de waarheid kunnen aandragen !!!
03.57
Vervolgens schaft hij onze mis af, waarom ?
Waarom drijft hij ons uit onze eigen kerken ? Begrijp je het niet ?
Omdat onze oppositie elke dag sterker wordt ! U zelf deed dat ! Ik deed dat ! Wij allen deden dat samen !

04.16
Wat denk je wel ? Dat het een soort vrijblijvende poëzie is wanneer wij spreken ? Het werkt wel, vrienden ! Over de hele wereld ! Het werkt !
04.26
Wij blijven in de kerk, we weerstaan, we blijven, we gaan niet weg !
En Frans is nu letterlijk doodangstig over dat feit.

( Wel nog in andere landen: ) We hebben kardinalen, we hebben bisschoppen, we hebben priesters, we hebben meer dan 20.000 pelgrims naar Chartres. We hebben zoveel gekende geestelijken die zich laten gelden ! Begrepen ?

We hebben zelfs niet-katholieken die nogal machtige media-invloed uitoefenen en die er recht doorheen zien wat Frans aan het doen is.

Aan beide zijden spreekt men over ‘kwaad’. Maar zij spreken elk over een ander soort ‘kwaad’. Zovele namen nu, het moeten er duizenden zijn, buiten nog honderden-duizenden gelovigen en rechtvaardigen. Hoeveel meer kunnen er nog genoemd worden ? Veel meer !

06.03
En velen zullen nog bijdraaien en zich bij ons voegen.
Die resterende Katholieken worden sterker naargelang Bergoglio hen wegduwt, hetgeen tevens een opwekking, verlichting, betekent aangaande VaticaanII.

06.26
Dit is een ultiem keerpunt in de geschiedenis van de Kerk.
En wij staan niet meer alleen zoals de grote held Mgr Lefbvre alleen stond !

De huidige Vaticanisten maken dwazen van zichzelf, nu zij pogen belangrijke bisschoppen en kardinalen af te stoppen. Mensen zien dat en vragen zich af; Waarom is Frans zulke bullebak om hen zo af te snauwen ? Omdat zij te Katholiek zouden zijn ???

Zie je nu hoe het werkt ?

07.14
WANNEER WE ZEGGEN: DEZE FRANS IS NIET DE PAUS, DAN BRENGEN WE ONZE ONDERLINGE SAMENWERKING IN GEVAAR. Dan verdelen we ons over twee kampen en vernietigen onszelf. En waarom ? Verandert het iets ???

We staan midden op het slagveld en bestrijden elkaar onder het oog van lachende vijand Frans en zijn bende..

Dus: welk verschil maakt het ???
Zij gaan ons doden !!!

De geschiedenis en de toekomstige ware Paus zullen zeggen wie de vijand is en wie de ware Generaal.

Onze job is het geloof van onze vaders vast te houden en de vijand, en zelfs bullebak Frans, te weerstaan, die ons tracht te vernietigen

Zovele theologen maakten het duidelijk.

Spreek dus nooit meer over dat probleem of Frans wel dan niet de Paus is want dan vernietigen we elkaar in het aanzicht van de lachende vijand.

Focus dus laser-straal-scherp op de tijdelijke bende in het Vaticaan.
Zoniet wint dikke bullebak Frans.


Tot daar transcriptie van de Engelstalig gesproken woorden van Michael Matt.Persoonlijke noot:
Vassula schiep enkele jaren geleden grote onrust door te schrijven dat we Paus Franciscus moeten respecteren. Het gaat om het respect voor de titel, niet de man die niet deugt.
Heel zeker zal er spoedig een nieuwe WAARACHTIGE Paus komen. Daar ben ik van overtuigd. Hopelijk u ook!

NOTA:

Ondertussen blijkt de video van Michael Matt verdwenen op youtube. Misschien is hij nog te volgen op een andere site van “The Remnant”
Ik had nog net het hele Engelstalig gesproken bestand opgenomen in mp3, wie wil kan een copy krijgen per email. er********@te*****.be

 

 

Auteur:Hypoliet

6 commentaren op “Verdeel, heers, Paus Frans overwint

 1. Die haatcampagnes van ‘radicalen’ tegen ‘modernisten’ en andersom brengen niet veel goeds, denk ik. Want kijk eens naar hoe de anderen er over denken? https://www.patheos.com/blogs/henrykarlson/2023/10/pope-francis-climate-change-and-laudate-deum/
  of
  https://www.patheos.com/blogs/davearmstrong/2016/02/the-remnant-replies-sez-im-a-writer-no-ones-ever-read.html

  Het is vaak maar nét hoe je naar bepaalde zaken kijkt, lijkt het. Het is ‘maar net wat je gewend bent’.. Ons wereldbeeld is erg persoonlijk. Ieder mens bekijkt de wereld vanuit zijn eigen positie en denkt dat wat hij waarneemt de waarheid is. Bijna niemand bekijkt of zijn eigen standpunt eigenlijk wel deugt. Dat is het lastige met standpunten. Je neemt ze in maar je bent niet in staat je eigen standpunt te zien. Te zien in het geheel van andere standpunten. Te zien in het licht van andermans standpunt.

  Voor zo een exercitie, het bekijken van het eigen standpunt, is kennis en ervaring nodig. En een goed verstand en veel oefening. Sommigen, zoals bepaalde filosofen, zijn daar in opgeleid: ‘wat zijn zoal de standpunten?’ en ‘welke zijn beter of slechter, meer waar of minder waar dan andere?’. En dan nog schieten we daar weinig mee op. Wat hebben we aan de geestelijke kennis?

  Want bepaalde geleerden kunnen uitleggen wat de standpunten grofweg kunnen zijn, maar dat wil dan nog niet zeggen dat een normaal mens kan volgen wat er zo allemaal beweerd wordt door hen. (Zoals ik vrees dat bijna niemand kan volgen wat ik nu beweer.)

  Daarom denk ik dat het innemen van al te vaste standpunten misschien niet zo een goed idee is. En vooral daar over discussiëren leidt tot niets, want de standpunten veranderen vaak nooit; iemands ‘existentie’ hangt daar immers van af.

  Dus ik laat dit artikel maar langs me heen gaan. Het zet m.i. toch geen zoden aan de dijk maar verzwakt eerder de positie. Bovendien waak ik voor mensen die naar mijn idee ‘voeren’. Vaak is dat kwaad, dat ‘voeren’, dat spreken over anderen waar ze niet bij zijn. Ik laat me ook liever niet wijs maken dat er een ‘strijd’ zou zijn, want juist die gedachte dat er een ‘strijd’ zou zijn zou die strijd zélf wel eens kunnen zijn. Een zinsbegoocheling dus.
  (Ja, ik zie ook wel dat er een vreemd soort van spel gespeeld wordt, maar de diepte ervan kan en wil ik liever niet peilen. Wat heb ik daaraan?)

  Als u mij niet verstaat met wat ik allemaal schrijf, zeg ik; ik begrijp dat. Het is ook bijna niet te volgen als je je niet verdiept hebt in de geestelijke materie van de hersenen. Het is voor mij ook maar toeval dat ik me wat ingelezen heb in de werking van het brein, de psychische en sociale werking ervan en de geschiedenis van de wereld waarin de breinen zich uiten.

  Daarom zeg ik maar: eten en drink goed zorg voor een dak boven ’t hoofd, en gedraag je een beetje wijs. De rest is bijzaak.

  Of met de prediker te spreken:
  1:17 En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is. 18 Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.
  13:13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. 14 Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

  Vrede.

  1. + BERGOGLIO HEEFT BLOED AAN DE HANDEN. +

   Door zijn bezoek aan China en verdere tegemoetkomingen aan het communisme zijn nu alle Chinese gelovigen verplicht zich te melden bij de communistische staatskerk die de katholieke kerk vervangt en geleid door staatsambtenaren i.p.v. priesters.

   Iedere Traditie-gezinde chinees die wordt opgepakt wordt gefolterd en vermoord.
   Met communistische dank aan Bergoglio.

   HET GAAT NIET OM HET WEL OF NIET PAUS ZIJN VAN BERGOGLIO.
   Hij wil u als Traditie-gezind Rooms Katholiek van de aardbodem verwijderen.
   Hij wil u dood.

 2. Na het feit dat het sedevacantisme schismatiek (doodzonde tegen de kerkelijke eenheid) en heretisch (doodzonde tegen het geloof) is komt er ook bij dat het strategisch zelf-verslaand is; de kerkelijke vrijmetselarij wil dat mensen de Kerk de rug toekeren, want dan worden slechte bisschoppen minder gehinderd op hun pad bij het verwoesten van hun bisdommen. Dat die deserterende mensen beweren dat de Kerk de Kerk niet is en de paus de paus niet, daar bekommeren die bisschoppen zich niet om.

 3. Lees de apocalyps of de openbaring van de Heilige Johannes.

  De Joden verwachten een teken van Jaweh. Volgens openbaringen van de hemel (zijnde OLVrouw Maria, OL Heer Jezus, H. Jozef, aartsengel H. Michaël en vele andere heiligen) begint deze oktobermaand de Grote verdrukking, aan talloze mystiekers en zieners/zieneressen vroeger en nu.

  Het teken dat de Joden verwachten zou de verschijning van Onze Lieve Vrouw kunnen zijn de komende 13de oktober… Dit teken zou vele Joden tot nadenken stemmen en hopelijk zullen er enkele
  zijn die Onze Lieve Vrouw en haar zoon Jezus aanvaarden als de verwachte Messias.

  Wees gewaarschuwd en wees vooral niet bang en wees in staat van genade.
  Gezegende groeten,
  Carla H.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht