Geplaatst in Werkgroep Levant

De grote strijd rond abortus in de VS … en elders

Goede Vrienden, De uitleg van de voorbije weken over de lijkwade van Turijn tonen het  afschuwelijke lijden en sterven van Jezus. Dit roept  vele vragen…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De VS willen Oekraïne gebruiken om Rusland te vernietigen

Goede Vrienden, “Ik geloof… in Jezus Christus… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Een volgens internationaal recht ruimschoots verantwoorde interventie

Goede Vrienden, Lijkwade 2 Geen ander voorwerp op aarde werd zo lang en intens wetenschappelijk bestudeerd dan de lijkwade van Turijn, een linnen  doek van…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De Oekraïense president, Zelensky is als een echte nieuwe Hitler…

Goede Vrienden, De lijkwade van Turijn  illustreert op onovertroffen wijze het lijden en sterven van Jezus Christus. Wetenschappers hebben er nauwkeurige studies aan gewijd. Voor…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Is Poetin de oorlog in Oekraïne begonnen?

Goede Vrienden, RG 9 In de aanloop naar de Goede Week overwegen we het lijdensverhaal van Jezus. Volgens René Girard heeft Jezus Christus, door het…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Van Oekraïne naar een wereldoorlog?

Goede Vrienden, RG 8 De Kruisdood van Jezus Christus op Golgota, Jeruzalem,  (mogelijk 7 april van het jaar 30 om drie uur ‘s namiddags) is…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Het moederschap is in het hele westen een “vergeten of zelfs misprezen waarde” geworden

Goede Vrienden, RG 7 Wat lijkt het moeilijk geworden om het Evangelie onbevangen te lezen en te volgen. Met veel humor wijst R. Girard op…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

Goede Vrienden, R. G. 6 René Girard (+ 2015) helpt ons het Evangelie beter te begrijpen én te waarderen, eenvoudigweg door het te lezen zoals…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Mag Rusland zich verdedigen tegen een verwoestende aanval die de NAVO al acht jaar geleden begon?

Goede Vrienden, Uit onze bedrieglijke begeerten hebben we vorige keer enkele besluiten getrokken voor ons geestelijk leven.  Deze verleidelijke verlangens ondermijnen echter niet alleen ons…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Het westen, Oekraïne, Rusland,  Syrië en Libanon

Goede Vrienden,   Deze week begon met Aswoensdag de grote vasten of veertigdagentijd, als voorbereiding op Pasen, het feest van Christus’ Verrijzenis. De woestijntocht is…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Goede Vrienden, De cultuurfilosoof René Girard (+ 2015), die we vorige keer voorstelden,  heeft nieuw licht geworpen op het  menselijke handelen en de menselijke beschaving,…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

“Pandemie van de angst”

Goede Vrienden, Na een reeks overwegingen over de menselijke waardigheid en over de Eucharistie. willen we nu kijken naar de menselijke samenleving vanuit het Woord…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Club Corona Criminelen ontmaskerd

Goede Vrienden Om te  tonen dat de Eucharistie, zelfs met de mooiste meditaties zoals we die getracht hebben te geven,  een onuitputtelijk mysterie blijft, voegen…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur…

Goede Vrienden Onze laatste overweging in deze reeks handelt over de verhouding van de Eucharistie tot de toekomst. “Telkens als gij dit brood eet en…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De “grote reset”, de “bevrijdingstheologie” en het Vaticaan

Goede Vrienden,   God openbaarde zich aan Mozes als degene die was, is en zal zijn (Exodus 3), nl. als de God die de oorsprong…

Lees verder...