Geplaatst in Werkgroep Levant

Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

Goede Vrienden, R. G. 6 René Girard (+ 2015) helpt ons het Evangelie beter te begrijpen én te waarderen, eenvoudigweg door het te lezen zoals…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Mag Rusland zich verdedigen tegen een verwoestende aanval die de NAVO al acht jaar geleden begon?

Goede Vrienden, Uit onze bedrieglijke begeerten hebben we vorige keer enkele besluiten getrokken voor ons geestelijk leven.  Deze verleidelijke verlangens ondermijnen echter niet alleen ons…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Het westen, Oekraïne, Rusland,  Syrië en Libanon

Goede Vrienden,   Deze week begon met Aswoensdag de grote vasten of veertigdagentijd, als voorbereiding op Pasen, het feest van Christus’ Verrijzenis. De woestijntocht is…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Goede Vrienden, De cultuurfilosoof René Girard (+ 2015), die we vorige keer voorstelden,  heeft nieuw licht geworpen op het  menselijke handelen en de menselijke beschaving,…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

“Pandemie van de angst”

Goede Vrienden, Na een reeks overwegingen over de menselijke waardigheid en over de Eucharistie. willen we nu kijken naar de menselijke samenleving vanuit het Woord…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Club Corona Criminelen ontmaskerd

Goede Vrienden Om te  tonen dat de Eucharistie, zelfs met de mooiste meditaties zoals we die getracht hebben te geven,  een onuitputtelijk mysterie blijft, voegen…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur…

Goede Vrienden Onze laatste overweging in deze reeks handelt over de verhouding van de Eucharistie tot de toekomst. “Telkens als gij dit brood eet en…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De “grote reset”, de “bevrijdingstheologie” en het Vaticaan

Goede Vrienden,   God openbaarde zich aan Mozes als degene die was, is en zal zijn (Exodus 3), nl. als de God die de oorsprong…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De Openbaring van de diepste Eénheid

Goede Vrienden, Na onze overwegingen over de menselijke waardigheid hebben we eind oktober vorig jaar onze aandacht gericht op  de Eucharistie. Na enkele onderbrekingen beschouwen…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

P. Daniel Kerstwensen 2021

Goede Vrienden, Hoewel we deze week geen verslag aanbieden, willen we je de Kerst- en Nieuwjaarswensen van de gemeenschap niet onthouden (in bijlage)  in dankbaarheid …

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Mondmasker of Kruis!

Goede Vrienden,   Bij gelegenheid van Kerstmis 2021 geven we in ons bijgevoegd bericht een  meer uitgebreide en aangepaste bezinning. Het hele jaar werd beheerst…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

“De wereld lijkt op hol geslagen te zijn”

Goede Vrienden De diakenwijding van fr. Jean  (26 november 2021) is de eerste in de jonge geschiedenis van de heropgerichte gemeenschap van de heilige Jakob de…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?

Goede Vrienden, Vrijdag 26 november 2021 is fr. Jean-Beauduin door onze bisschop Jean-Abdo Arbach in de gemeenschap van Mar Yakub volgens de oosterse ritus diaken…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De algehele menselijke waardigheid: naar een vernietiging of her-opstanding?

Goede Vrienden, De Eucharistie is  als een prisma die telkens anders schittert vanuit een andere hoek. Ze is een alomvattend mysterie. Met de consecratiewoorden verwijst…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Aartsbisschop Vigano: “Het is een morele plicht de COVID-19-vaccins te weigeren”

Goede Vrienden, De Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond tonen ons hoezeer gans de christelijke openbaring gericht is op de Eucharistie. Alles verwijst naar…

Lees verder...