“Pandemie van de angst”

Goede Vrienden,

Na een reeks overwegingen over de menselijke waardigheid en over de Eucharistie. willen we nu kijken naar de menselijke samenleving vanuit het Woord Gods, het Oude en Nieuwe Testament, vooral vanuit Jezus en zijn Evangelie. We zien hierbij het Nieuwe Testament als reeds  verborgen aanwezig  in het Oude en het Oude Testament dat tot volle ontplooiing  komt in het Nieuwe, zoals Vaticanum II, steunend op de heilige Augustinus, het leert (Dei Verbum nr. 16).

We beginnen met de boeiende  geschiedenis van de aartsvader Jozef in Egypte (Genesis 37.39-45). Het is de geschiedenis voor wat we de eerste roman uit de wereldliteratuur mogen noemen. Jakob was bedreven in listig handelen, zoals o.m. blijkt uit de wijze waarop hij het eerstgeboorterecht van zijn broer Esau wist te ontfutselen, zij het met de hulp van zijn moeder  Rebecca. Door zijn schoonvader Laban zal Jakob echter op zijn beurt flink bedrogen worden. Jakob had zeven jaar gewerkt voor Rachel, de jongste dochter, die hij hartstochtelijk liefhad. In zijn huwelijksnacht had Laban er voor gezorgd dat Jakob met Lea in bed ging, wat hij pas ‘s morgens merkte! Laban zei simpelweg dat het de gewoonte is dat eerst de oudste dochter uitgehuwelijkt wordt! En Jakob werkte opnieuw zeven jaar voor Rachel. Uiteindelijk kon hij met zijn twee vrouwen vertrekken.  De meeste zonen van Jakob zullen uit Lea geboren worden, behalve Jozef en Benjamin. Hun moeder is Rachel en daarom waren deze twee ook de lievelingen van Jakob. Jozef krijgt een heel mooi kleed en wordt de vertrouweling van zijn vader, die de berichten over hun broers overbrengt aan hun vader. Het is ruimschoots voldoende om heftige jaloezie op te wekken.  Komt daar nog bij dat Jozef twee dromen vertelt waarin hij door de andere broers vereerd wordt. Wanneer Jozef zijn broers, die de schapen hoeden, komt bezoeken, zien ze hun kans. Hem vermoorden vinden Juda en Ruben te erg. Ze rukken hem het prachtige kleed van het lijf, scheuren het en met wat bloed van een geitenbok laten ze het naar zijn vader brengen om te simuleren dat hij door een wild beest verscheurd is. En Jozef verkopen ze als slaaf aan kooplieden die naar Egypte  reizen. Daar wacht Jozef allerlei ellende. De vrouw van zijn meester Potifar wordt verliefd op hem maar ze beschuldigt hem van het omgekeerde en hij vliegt in de gevangenis. Uiteindelijk kan hij de dromen van farao over een komende hongersnood uitleggen en hij wordt meteen onderkoning. Overal heerst hongersnood maar Jozef heeft grote voorraden voorzien. Tenslotte komen  ook zijn eigen broers  noodgedwongen graan halen. Hij herkent hen meteen, zij hem niet. Hij is bijzonder  hard, beschuldigt hen ervan spionnen te zijn, gooit hen in de gevangenis voor drie dagen en houdt uiteindelijk Simeon in de gevangenis achter. Hij verplicht hen Benjamin, de jongste en nu enige lieveling van hun oude vader mee te brengen. In wat een trieste situatie zijn zij nu toch terecht gekomen! Slechts met de grootste moeite krijgen ze Benjamin  mee, nadat Juda zich voor hun vader Jakob borg  gesteld heeft. Terug in Egypte, mogen ze in het paleis van Jozef zelf komen eten en Simeon wordt uit de gevangenis bevrijd en bij hen gebracht. Jozef laat zijn  broers  precies op volgorde aan tafel zitten maar aan Benjamin laat hij vijfmaal meer geven dan aan de anderen! Wat betekent dit toch allemaal? Ze vertrekken met veel vragen en Jozef zorgt dat zijn beker in de zak van Benjamin gestopt wordt. Als ze weg zijn laat hij hen overvallen en beschuldigt Benjamin van diefstal en majesteitsschennis. Genoeg voor de broers om ter plaatse een hartinfarct te krijgen! Als teken van hun diepste ellende scheuren ze hun kleren. En terug bij Jozef werpen ze zich plat ter aarde voor hem neer. Dan neemt Juda het woord en legt uit dat Benjamin nu de lieveling van hun oude vader is. Hij biedt  zichzelf aan om in zijn plaats als slaaf van Jozef achter te blijven en Benjamin terug te laten keren om vader een enorm leed te besparen. Zo lang werd de spanning er in gehouden en nu komt plots de verrassende ontknoping. Hij maakt zich bekend aan zijn  stomverbaasde broers en zegt: “Ik ben Jozef”.

In deze ontroerende geschiedenis kunnen we reeds een overgang zien naar het nieuwe dat Jezus zal verkondigen en brengen:  van een leven van jaloezie, haat,  geweld en straf naar een leven van barmhartigheid, liefde, gave van zichzelf en verlossing. Wanneer de broers Jozef als slaaf verkopen, bekommeren ze zich niet om de pijn en angst in zijn hart. En wanneer ze zijn kleed scheuren en met bloed bedekken om het naar hun vader te laten  brengen, denkt niemand aan de immense  droefheid die dit veroorzaakt. Later, door lijden gelouterd, herinneren ze zich de angstige blik van hun broer Jozef en willen ze alles doen om Benjamin terug bij hun vader te brengen om de grote pijn te vermijden. En wanneer Jozef aan tafel vijfmaal meer geeft aan Benjamin dan aan de anderen, wat jaloezie kan veroorzaken, zoals hij zelf ondervond, heeft dit bij de broers geen enkel effect. Het hoogtepunt is dat Juda zichzelf opoffert voor Benjamin om in zijn plaats slaaf te zijn. Dat leidt naar de  plotse ontknoping. Dat is de voorafbeelding van wat Jezus heeft gedaan. “Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting van de wereld” (Mattheüs 13, 35). Inderdaad, Jezus  heeft deze nieuwe wereldorde geopenbaard en gebracht. Farizeeën brengen bij Hem een vrouw, die op overspel betrapt is en zeggen Hem dat ze volgens de wet van Mozes moet gestenigd worden. Jezus kwam echter niet om te veroordelen en te straffen maar om te redden: “Wie van u zonder zonden is, moet dan maar het eerst een steen op haar werpen” (Johannes 8, 7). En ze druipen allen af. Hiermee maakt Jezus op schitterende wijze duidelijk dat het kwaad en het geweld in ons eigen hart zitten. Hij is gekomen om ons daarvan te bevrijden door zelf hiervoor  de straf op zich te nemen.

Soms zijn er naast grote heiligen ook originele denkers die ons de onovertroffen grootheid van Jezus’ Evangelie op verrassende wijze helpen ontdekken. Volgende keer zal ik zo iemand voorstellen, die althans voor mij een bron van inspiratie werd. Het gaat hierbij niet om de verheerlijking van een of andere cultuurfilosoof,  maar om de ongeëvenaarde grootheid van het christelijk geloof, de persoon van Jezus Christus en het Evangelie. Zij vormen de kostbaarste schat en bron van onze beschaving, die de wereldheersers nu op de meest fanatieke wijze willen vernietigen.

P. Daniel

XVII.6

Vrijdag  4 februari 2022

Flitsen

Van vrijdag tot zondag kwamen weer 4 Franse jongeren van S.O.S. chrétiens d’Orient om mee te werken en mee te leven: iconen  schilderen, tapijten reinigen, kaarsen maken, tuinwerk… Zondagmorgen vierden we de Eucharistie en trokken naar het Anti Libanongebergte waar we in de woestijn een bijzonder  aangename picknick organiseerden. Iedereen deed iets om het eten voor een 20-tal personen klaar te krijgen: hout sprokkelen voor drie  vuren, aardappelen en ajuinen schillen en in kleine stukjes snijden, witte kool snijden, thee klaar maken, de vuren aansteken…

Woensdag 2 februari vierden we de feestelijke  byzantijnse liturgie van “O.L. Vrouw Lichtmis of de “Opdracht van de Heer” in de tempel, dat de kerstkring definitief afsluit. We baden om licht en verlichting voor het Syrische volk dat steeds dieper in armoede wegzakt. Ook in onze streek kunnen mensen steeds moeilijker het noodzakelijke aanschaffen en priesters kunnen nog nauwelijks de benzine betalen om op de verschillende plaatsen hun taken te gaan vervullen. Dit feest  is oorspronkelijk “de zuivering” van Maria, die haar Eerstgeborene  ter wereld bracht (volgens Exodus 13, 2 en Leviticus 12, 6). Hoewel noch Maria noch Jezus deze zuivering 40 dagen na de geboorte, nodig hebben, willen zij onder de Wet staan om deze tot vervulling te brengen.  Dit feest wordt hier “hypapante” of “ontmoeting” genoemd. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, de ontmoeting van het N.T. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de grote rol die Maria door haar lijden zal innemen in het verlossingswerk. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”. “Vandaag is de Heilige Maagd, hoger en heiliger dan het Heiligdom, de tempel binnen gegaan om aan de wereld Hem te tonen die de Wet heeft gegeven en voltooid” (Grote Vespers). Vanaf de 4e eeuw verspreidde dit feest zich al vanuit Jeruzalem over heel de Kerk.

Een aangename verrassing! Vorige week hebben we vermeld hoe we in het zwaar geteisterde Ghouta, Damascus 100 gezinnen  konden helpen met voedsel maar ook met batterijen en laders voor telkens vier LED-lampen. Nu krijgen we reacties van mensen die wenen van dankbaarheid. Voorheen moesten de kinderen in  de late namiddag gaan slapen omdat ze geen licht hadden. Nu kunnen  ze blijven studeren. Meteen ook dank aan allen die ons blijven steunen om te kunnen  helpen.

Na de ontmoeting van Mr. Bunker Roy, (stichter van Barefoot College in Indië) met Moeder Agnes-Mariam hebben we 3 vrouwen uit Qara en 3 uit Sadad naar Barefoot College Indië  kunnen sturen voor een periode van telkens zes maanden om gevormd te worden tot “solar mamas”, in staat om lampen te maken op zonne-energie. Barefoot College is een NGO die als belangrijkste doelstelling heeft (analfabetische) vrouwen uit de armste landen werk geven opdat zij voor zichzelf en voor hun omgeving zouden kunnen zorgen. Hiervoor nodigen ze vrouwen uit vanuit de hele wereld. Vanuit Indië werd er op aangedrongen dat we een eigen commerce zouden opzetten om de solar mamas, eenmaal teruggekomen uit Indië, werk te kunnen geven. Zo hebben we een container met solar-materiaal aangeschaft. We hebben nogal wat moeite gehad om die workshop op te stellen maar hopen dit jaar in ons klooster lampjes te maken en dus werk te geven aan de solar mamas (wordt vervolgd). Een groot deel van de Indische container hebben we als humanitaire hulp uitgedeeld, waaronder dus ook de batterijen en laders aan de 100 families die wonen in de armste wijken van Damascus.

“Pandemie van de angst”

In een tijd waarin we met één muisklik informatie naar de andere kant van de wereld  kunnen  sturen (als het internet werkt) is Syrië  door zogenaamde “vrienden” zo “beschermd” en  afgeschermd dat er  nagenoeg niets binnen  of  buiten gaat tenzij iemand       ons bezoekt en het meebrengt.  Eind vorig jaar  is een van onze medebroeders naar Vlaanderen gereisd om enkele weken later, beladen als een muilezel hier terug te keren. Het was voor ons een enige kans. Zo kreeg ik o.m. dit merkwaardige boek: Kees VAN DER PIJL, Pandemie van de angst. Opstap naar een totalitaire maatschappij, de Blauwe Tijger, juni 2021 eerste druk en in juli 2021reeds tweede druk. Het was een geschenk van de uitgever zelf, waarvoor ik hem dankbaar ben. Ik dit korte bestek geef ik een voorsmaak van de gedocumenteerde,  ruime en diepe inzichten. Neen, ook hier zie je nog niet alle stukjes van de puzzel, maar het totaalbeeld komt aardig in zicht.

Alles wijst er op dat prof. Karel van Wolferen gelijk heeft: “Geen van de analyses die ik in het Engels en het  Duits langs heb zien komen kan tippen aan dit door Kees van de Pijl in het Nederlands geschreven overzicht van de aspecten die nodig zijn om de totaliteit ervan in beeld te brengen” (achterflap). Kees van de Pijl brengt de historische, maatschappelijke, technologische en politiek-economische ontwikkelingen in beeld die de voedingsbodem vormden voor de manier waarop overheden op de ‘pandemie’ hebben gereageerd. Als politicoloog en emeritus hoogleraar aan de universiteit van Sussex had hij vooraf deze achtergronden al nauwkeurig bestudeerd. Daarom kon hij op zulke korte tijd al een zo ruim overzicht geven.

De angstcultuur en het zaaien van paniek werd al in de jaren ’70 voorbereid. Extremistische groepen pleegden bomaanslagen her en der maar achteraf bleek dat het de geheime diensten waren die dit organiseerden. Zo konden regeerders, al waren ze helemaal niet geliefd, zich laten gelden als de noodzakelijke beschermers van de bevolking. “Dat mechanisme is de kern van de politiek van na de koude oorlog geworden”. Zo geven mensen zich over aan de machthebbers en zijn bereid zonder meer  afstand te doen van hun meest wezenlijke grondrechten. Nu zijn het geen bomaanslagen die ingezet worden, het is geen spectaculaire aanslag op de WTC torens in New York zoals op 9/11, nu wordt een virus ingezet om angst te zaaien.

Het mondiale kapitalisme van  het westen is in een “revolutionaire crisis” beland. Hierbij hebben verschillende groepen verschillende  belangen. Er is een oligarchie (Bill Gates en consoorten), er is een kosmopolitische kaderlaag met academici, er zijn immigratiebolwerken en tenslotte  “een verwaarloosde of overtollige autochtone bevolking”. Deze groepen kunnen als in een klassenstrijd tegen elkaar  uitgespeeld worden. De oligarchie heeft hierbij de universiteiten en de media in handen. Universitaire vorming en journalistiek zijn niet veel meer dan leren in de pas lopen van de oligarchen die hen betalen. Overigens is ook grondig historisch onderricht afgeschaft. Hierdoor is het niet meer mogelijk om vergelijkingen te maken tussen wat nu gebeurt en wat er in nazi Duitsland tijdens WO II georganiseerd werd, hoewel de gelijkenissen frappant zijn. Verder wordt op boeiende en nauwkeurige wijze de mediamanipulatie beschreven. Toen bleek dat corona niet genoeg doden opleverde om verder  angst aan te jagen, werd onmiddellijk overgestapt naar de PCR test die, zoals nu ten overvloede bewezen is,  geen ziekte kunnen vaststellen. Daarom spreken ze van “positieven” die ze “besmettingen” noemen. En met meer testen kun je natuurlijk deze zogenaamde “besmettingen” eindeloos opdrijven. Zo werd de angst er weer in gehouden.  Tenslotte is er nog de mogelijkheid om met de grootste ernst te waarschuwen voor volgende “golven” en opduikende ”varianten”, al betekenen die nauwelijks nog enig gevaar. Ook onze VRT berichtgeving over corona is een schoolvoorbeeld van deze kinderachtige mediamanipulatie.

De boekdrukkunst bracht een revolutie teweeg. Mensen konden zelf de Bijbel lezen en dat veroorzaakte een crisis in de Kerk. Nu wordt een informatieoorlog gevoerd. Privébedrijven krijgen enorme opdrachten van veiligheidsdiensten om mensen die tegen lockdown zijn  of anti-vaxxers op te sporen en te neutraliseren. Het is nu de heersende klasse zelf die de democratie bedreigt en het gevaar van repressie vormt. De machtsgreep waarmee onze regeringen hun  bevolking nu in bedwang houden,  is volgens Kees van de Pijl al mislukt. Inderdaad hebben Mao en Stalin het lang volgehouden, maar dat was in landen die repressie gewoon waren. In  onze landen  lukt dat niet. Wat onze premiers ook met veel bravoure blijven verkondigen, je kunt geen nieuw abnormaal blijvend als normaal opleggen. Daar komt te veel weerstand tegen, zoals nu in  het hele westen steeds meer duidelijk wordt.

Denemarken en Noorwegen zijn al klaar om alle coronamaatregelen op te geven. En de reactie van de Canadese eerste minister Justin Trudeau, als een bange haas gevlucht voor de “karavaan van de vrijheid”  in Ottawa, geeft een voorsmaak van het lot van onze arrogante, ogenschijnlijk zelfverzekerde regeerders, die met misprijzen voor het volk,  zijn  grondrechten en welzijn, de vernietigende  dictatuur van een superrijke elite opleggen.

Laten we terugkeren naar de oeroude wijsheid. In de Bijbel staat de oproep “Wees niet bevreesd” ongeveer evenveel keren als er dagen in het jaar zijn. Jezus zegt: “… weest niet bezorgd voor uw leven… Trouwens, wie van u is in staat met al zijn  tobben aan zijn  levensweg één el toe te voegen?… Let eens op de bloemen… Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven  geworpen wordt, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?… Uw Vader weet wel wat gij nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden… Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn” (Lucas 12, 22-32).

Karavaan van de vrijheid in Ottawa en het westen

Vele duizenden Canadese camioneurs, gevaccineerden en niet-gevaccineerden, trokken van Vancouver naar Ottawa (28-29 jan. 2022) om te protesteren tegen verplichte vaccinatie. De Canadese journaliste Hilary White maakt van het hele gebeuren nu een nauwkeurige analyse (4 februari 2022: https://www.mondialisation.ca/camionneurs-de-la-liberte-a-ottawa-lastucieuse-et-encourageante-analyse-dune-journaliste-canadienne/5664910. Het is zonder  meer een lofrede geworden op de minutieuze en uiterst professionele voorbereiding, het zeer gedisciplineerde verloop, de nauwkeurige informatieverstrekking… De camioneurs worden in alle kerken ontvangen, hebben zelf voedselvoorraad bij voor weken, werken samen met de politie om in het geblokkeerde Ottawa de nodige openingen  te laten  voor noodgevallen. Ze zorgen zelfs voor hooi voor de paarden van de politie! Blijkbaar zijn de Canadezen in staat met een  glimlach de duisternis te verdrijven van de hel die hen door de regering wordt opgelegd. Zij maken in ieder geval duidelijk dat de wereld waarin zij gedwongen worden te leven niet de wereld is die God voor hen  geschapen heeft!

Ziehier een greep uit de beschikbare informatie: https://www.mondialisation.ca/canada-le-gigantesque-convoi-de-la-liberte-2022-en-route-pour-ottawa/5664666. Aankomst in Ottawa: https://rumble.com/vtkdzo-live-coverage-freedom-convoy-arrives-in-ottawa.html?mref=7ju1&mrefc=7; https://www.mondialisation.ca/en-direct-raw-footage-convoi-de-la-liberte-2022-colline-du-parlement/5664700;  https://www.youtube.com/watch?v=Gc2JBQqZfB4; https://www.frontnieuws.com/het-canadese-trucker-konvooi/; https://ongehoordnederland.tv/2022/01/29/laatste-nieuws/mensenrechtenactivisten-rijden-in-vrijheidskonvooi-als-protest/; https://www.lesalonbeige.fr/une-organisation-bien-huilee/; https://www.frontnieuws.com/bezetting-ottawa-dag-2-we-zijn-net-begonnen/; https://www.rt.com/op-ed/547982-canada-freedom-convoy-media-bias/; Nog over de truckers van Canadawww.youtube.com/watch?v=iW1XrR7Xa34Ottawa Truckers Parliament Hill Freedom  Protest; www.youtube.com/watch?v=yOAE3XrGq94 ;https://www.youtube.com/watch?v=pdF84HHMq0w. Na Ottawa gebeurt nu hetzelfde in alle groten steden van Canada: https://www.mondialisation.ca/le-canada-tout-entier-sest-joint-au-convoi-sauf-trudeau-qui-accuse-freedom-convoy-2022-de-propager-la-haine-le-racisme-et-la-violence/5664804

En dit nog

§  Keerpunt voor Israël én VS: Iranees vrachtvliegtuig vol wapens  landt op Russische militaire basis in Syrië: Hal Turner Radio Show – Russia Allows Iran Aircraft Loaded With Arms to Land at Russian Base in SYRIA!

*

§  Jeroen en Willem nemen de week door. Bijzonder leerrijk: https://cafeweltschmerz.nl/videos/jeroen-en-willem-nemen-de-week-door/

§  Jos Wouters over standvastigheid in  het verzet: https://www.golfbrekers.be/cyclus-78/

*

*

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

142 commentaren op ““Pandemie van de angst”

 1. De pandemie van de angst.
  Met dit zoveelste onrustwekkend artikeltje doet onze eerwaarde pater wederom een flinke bijdrage aan de angstcultuur.
  Want zeg nu zelf: universiteiten, pers, journalisten; politici die in pas moeten lopen van de oligarchen à la Bill Gates en consoorten, waarvoor de corona blijkbaar niet genoeg doden oplevert en daarom deze machtswellustelingen de vaccinaties verder als wapen van angst gebruiken. Veiligheidsdiensten die mensen moet neutraliseren…man, man toch… de vergelijking met Nazi-Duitsland is inderdaad niet ver meer.
  Deze onheilspellende inzichten plukt de pater deze keer uit het boek van Kees van der Pijl. “De Pandemie van de angst” Van der Pijl was politicoloog en Emeritus hoogleraar aan de universiteit van Sussex. Ik zeg was want daar werd hij buiten gestampt wegens zijn controversiële visies.
  Proffen zijn mensen die het kunnen weten dus komt er nog een tweede op het toneel nl Prof Emeritus Karel van Wolferen die in een voorwoordje Van der Pijl regelrecht de hemel in prijst voor zijn klare kijk op ‘de waarheid’
  Van Wolferen is o.a. de oprichter van YouTube-kanaal ‘Café Weltschmerz’ en bij regelmaat worden zijn videofilmpjes verwijderd omdat er misleidende medisch informatie in wordt gespreid.
  Alsook is hij stichter van het blad’ Gezond Verstand’.
  Diggit Magazine deed nog vrij recent een zeer grondig onderzoek naar de geloofwaardigheid van dit zich zelf verklarende ‘objectief en waarheidsgetrouw medium’.

  Conclusie van DM: ‘Gezond Verstand’ zorgt met haar huidige ongefundeerde en puur sensatie- en polariseringsgerichte opzet enkel voor een verdere verloedering van het medialandschap.

  Maar leest u aub zelf het onderzoek; het is vooral een toonvoorbeeld van hoe journalistiekkundig elk extreme bewering of artikel zou moeten gefileerd worden, alvorens het zo maar te knippen en verpakken als een feit. Hier de link.
  https://www.diggitmagazine.com/articles/gezond-verstand-verhalenbundel-informatieve-krant

  Elk ‘normaal’ nieuwsmedium zou niet wegkomen met dit soort naar smaad neigende claims.
  En neen je kan niet blijven antwoorden dat de wereldpers en mainstream media moeten zwijgen. Bewijs dat dan, want anders is het waanzin.

  Dus beste Pater wanneer kom je nu eens met een gedegen uiteenzetting, waarbij je vooral bronnen die NIET in je belang werken niet zomaar overslaat. Weerleg deze dan minsten door middel van bewijs. Stuk voor stuk komen je bronnen uit eenzelfde complot gedachtengoed.

  Ik raad het iedereen aan analyseer eens zo een bron van de eerwaarde; neem bvb Frontnieuws, open de artikels. Waar zijn er bronvermeldingen? Tenzij ze komen van de MM dan verschijnen ze als koeienkoppen groot, maar die zijn uiterst zeldzaam.
  Kijk een kritisch blik moet en is waardevol voor een samenleving maar ook deze bijdrage is voor mij wederom een kwalijke zaak onze maatschappij.
  Wat ik hier als nieuwkomer al heb zien verschijnen aan feiten en artikelen die vanuit het niets naar een beangstigende conclusie springen, maar helaas daarbij de weg van gedegen objectieve journalistieke analyse compleet overslaan, dat is pas beangstigend.

  De heren professoren, beste pater, die uw paniekzaaierij hier moeten bekrachtigen, ik vraag u op mijn blote knieën: onderzoek ze, check ze, niet 1 maar 5 keren en maak dan pas uw conclusie…
  Voor deze ongelovige zijn het niet meer dan kwaadwillige duivels die met hun complotboeken -kranten en alternatieve media na hun val uit de mainstream en de universitaire wereld, zijn gaan bouwen aan hun eigen podia.

  Ze doen zich voor als ware verlossers en ridders van de waarheid die ten strijde trekken tegen de elite waar zij zelf ooit deel van uitmaakten. Wraak, frustratie, geld,… dat zijn meestal de ware drijfveren.
  En onthoud ook dat vele nepnieuwsmakers genieten van polarisatie: ze zetten mensen tegen elkaar op. Ze kiezen vooral voor extremere onderwerpen en spelen in op emoties, zoals angst voor vreemdelingen of het angst voor het onbekende.

  Ik weet wel: “Wie in God gelooft hoeft niet bang te zijn”, maar dan antwoord ik meestal: “wie niet in God gelooft al helemaal niet 😉

  1. De ongelovige Tom,

   “Ik raad het iedereen aan analyseer eens zo een bron van de eerwaarde”
   Bronnen nagaan is zeer belangrijk inderdaad. Zeer belangrijk. Een bericht zonder bron IS geen (betrouwbaar) bericht. Mee eens.

   “Bewijs dat dan, want anders is het waanzin.”,
   zegt u. Dat klopt ongeveer, wellicht. Maar, bewijst men dan ook eerst even (wetenschappelijk en niet dus volgens de nieuwe aangepaste definitie ervan.) het bestaan van dit ziekmakende ‘virus’ waar dit alles op gebaseerd is.
   Er is geen bewijs, volgens mijn bronnen. Heeft u bronnen? Altijd bronnen geven, is het niet?

   Men kan ook, om te beginnen, kijken naar de PCR-test. Wanneer die ongeschikt en onbetrouwbaar voor het beoogde doel blijkt, wat die volgens insiders absoluut is, dan is dat al een begin van het einde van de welhaast hysterische hype. Ook de bronnen voor dit feit zijn er. Van de uitvinder van de test zelf zelfs.

   “En onthoud ook dat vele nepnieuwsmakers genieten van polarisatie: ze zetten mensen tegen elkaar op. Ze kiezen vooral voor extremere onderwerpen en spelen in op emoties, zoals angst voor vreemdelingen of het angst voor het onbekende.”
   Inderdaad, beste Tom, genieten sommigen van stemmingmakerij. Het is zelfs het doel van veel geheime diensten, fluistert men. Verdeel en heers luidt immers het adagium, orde uit chaos?
   We kunnen duidelijk die stemmingmakerijen ook waarnemen. Alle massamedia zingen al twee volle jaren het zelfde corona-melodietje. Dag in dag uit, uur in, uur uit. Wie het nu nog niet gelooft, die heeft geen massamedia in huis, of is een beetje ‘apart in het hoofd’, wordt gesuggereerd.

   We kunnen, om eerlijk te zijn, naast de alternatieve media, ook de gevestigde media aan een onderzoekje kunnen onderwerpen: https://www.vrijspreker.nl/wp/2022/02/het-echte-fake-news/

   Dat linkje geeft het verslag van zo een onderzoekje.

   Ach, laten we het erop houden dat iedereen zijn best doet? De een met die filosofie in het achterhoofd en de ander met een andere. Zoveel mensen, zoveel zinnen immers? En wie betaalt, die bepaalt is het toch?

   Tja.

   1. “We kunnen, om eerlijk te zijn, naast de alternatieve media, ook de gevestigde media aan een onderzoekje kunnen onderwerpen:”
    Herstel:
    We zouden, om eerlijk te zijn, naast de alternatieve media, ook de gevestigde media aan een onderzoekje kunnen onderwerpen:

 2. Beste Tom, de pater zal niet antwoorden, waarom zou hij? Maar ik kan u nu al de toon en de inhoud voorspellen van de reacties van ‘het olijke kwintet’. Argumenten zal je niet krijgen, toorn en verwensingen daarentegen… Sterkte.

 3. @De ongelovige Tom +@Frank Dierickx,
  Er zijn op deze site slechts twee personen die vertoornd zijn:
  Laat dat ’toevallig’ twee óngelovigen zijn!!! U beiden mag raden welke twee personen dat zijn.
  Het lijkt wel er sterk op, dat U beiden poepie-jaloers bent op gelovigen.

  Als U het op prijs stelt, zal ik voor U bidden (+ voor de Uwen) (de Uwen = degenen die U dierbaar zijn).

 4. Petities hebben wel iets met rechtvaardigheid, maar straks gaan toch velen de chip-inplant weigeren en daar is geen rechtvaardige omzeiling bij mogelijk en als christenen worden we sowieso vervolgd.

  Hoe rechtvaardigheid te vragen van doelbewust onrechtvaardigen en socialistische “democraten”?
  Dat lijkt me een onoplosbaar raadsel.

  Hebben we eigenlijk nog een echte overheid vermits zij blijk geeft van verregaand socialistisch-“democratische” goddeloosheid?

  Ik vraag me af of petities geen bedrieglijk middel zijn voor mensen die toch niet op God vertrouwen om zodoende schijnbaar neutraal en dus goddeloos te kunnen blijven?

  Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen dat de ‘pandemie’ een vorm van oordeel is en dat het de onrechtvaardigen en de leugenaars zijn die zich een hoop ellende in hun ziel verzamelen.

  Maar als ik de petitie wel teken dan weten “ze” dat ook ik niet met hen akkoord ben en dat is belangrijk, ook al weten “ze” dat al sedert jaren!

  Sedert jaren vraag ik me af welk een toekomst de huidige overheden nog kunnen hebben vermits “ze” de toekomst volledig vernielen. Vreemd genoeg ontdek ik daar een heel klein sprankeltje hoop in want als de goddeloze overheid verdwijnt dan kan de Kerk weer tot leven komen!
  Halleluja!

  1. Niets staat de overheden in de weg om eindelijk weer Traditioneel Katholiek te worden, of tenminste de Waarachtige Traditionele Katholieke Kerk te respecteren!

 5. De al twee jaren durende staatsgreep van psychopatische regeringen geeft U goed weer, en ik kan iedere lezer hier, aanraden, zelf een abonnement te nemen op de twee wekelijkse krant, “Gezond Verstand”, van Karel van Wolferen. Het succes van de Canadese truckers geeft ons hoop !
  Maar dit terzijde.

  In uw beschrijving, eerwaarde pater Maes, van het rollenspel van Jozef, de zoon van Jakob, verkocht als slaaf door zijn broers, en die later de onderkoning van Egypte werd, wordt echter gemist, zijn kwalijke rol tijdens de 7 magere honger jaren, voor de Egyptische bevolking.
  Hij was een communist, “avant la lettre”, en geen haar beter dan het huidige, zich zo noemende, “volkje”. Deze mensen, “zijn het niet, maar de vijand van alle mensen” (1 Tess 2 : 15), en stap voor stap, hebben zij de geldwereld in handen gekregen, sinds 1492, bij de uittocht onder koningin Isabelle la Catholique, van Spanje (1451-1504).

  In Genesis 47, staat uitvoerig beschreven, eerwaarde pater Maes, hoe Jozef het tijdig verzamelde en opgeslagen graan verkocht aan de bevolking. De Eyptenaren moesten betalen, en als het geld op was, moesten ze hun huis inleveren, en als dat niet meer kon, moesten ze hun veestapel inleveren, haver en goed afstaan, en toen dat ook niet meer kon, moesten ze hun landstukken en akkers inleveren, en zichzelf met hun familie als slaaf van de koning, verder door het leven gaan.

  Die Jozef, die zelf als slaaf geleefd had, maar door de Voorzienigheid een bijzondere rol kreeg toebedeeld in het heidense Egypte, met het verklaren van dromen van de Farao, aarzelde niet om het gehele volk tot slaven van de koning te degraderen.
  Velen weten dit niet omdat het betreffende hoofdstuk 47, in de kleinere bijbeluitgaven, gecensureerd is. Maar in de volledige “Sainte Bible”, van de monniken van Maredsous, éditions de Maredsous, nihil Obstat 1950, is het wel opgenomen.

  1. Jules,

   Goed dat u dat meldt. Ik wilde het doen maar deed het maar niet.

   “Hij was een communist, “avant la lettre”, en geen haar beter dan het huidige, zich zo noemende, “volkje”.”, zegt u.
   Ik zou Jozef wat die handelswijze betreft toch eerder een super-kapitalist noemen. Hij Jozef, geeft een gebruiksaanwijzing waar latere machtswellustelingen gretig gebruik van maken. In moderne tijden zouden we zulke mensen zien als onderdeel van een ‘hedgefunds noemen’, of de FED zelf; een geld/aandelen-machine die de complete aarde onder de voeten van de gewone mensen opkoopt. Iets dat nu dus gebeurt, meen ik. De gewone mens wordt door die types als bijzaak gezien. Als een kudde opvreters, als in-de-weg-lopers, zo ziet men de armen. Die rijkdom en macht is hen, de rijken en machtigen dus naar het hoofd gestegen.

   Ik vroeg me ook af wie ons toch in die steden heeft gebracht, want steden zie ik gelijk aan verderf. De eerste stedenbouwer was een van Kaïn’s nazaten. Dus dat klopt. Steden zijn slecht. Nou, nu lezen we dus dat Jozef heel Egypte in steden heeft gestopt. Het mooie platteland voor zichzelf en de Farao opeisend. Nu mochten de mensen daar nog wel ploeteren, maar niet eens meer wonen. Net zoals nu. Nu heeft ‘de Staat’ alles in bezit.

   En nu stopt die Jozef de mensen dus in steden? (King James: 47:21 And as for the people, he removed them to cities from [one] end of the borders of Egypt even to the [other] end thereof.)

   En de mensen waren nog dankbaar voor de eeuwig verworven slavernij ook;
   23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: lo, [here is] seed for you, and ye shall sow the land.
   24 And it shall come to pass in the increase, that ye shall give the fifth [part] unto Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones.
   25 And they said, Thou hast saved our lives: let us find grace in the sight of my lord, and we will be Pharaoh’s servants.
   En die belasting bovenop de slavernij bestaat dus nog steeds:
   26 And Joseph made it a law over the land of Egypt unto this day, [that] Pharaoh should have the fifth [part]; except the land of the priests only, [which] became not Pharaoh’s.
   Vreselijk. De aarde inpikkend alsof het niets is.

   Ach, het is alles eigenlijk al duidelijk door de sprookjes. Wie die goed tot zich neemt, die is al gewaarschuwd.
   Wat de mensen wel eens vergeten, is dat het goed vanzelfsprekend is, maar het kwaad wijkt af van het goed. Met als gevolg dat de boosdoeners niet herkend worden voor wat zij zijn: hyena’s, geperverteerde menselijke geesten. Immers, het goede is volgens de natuur, het slechte is tegen-natuurlijk. Uitgevoerd door psychopaten, mentaal fout-gefocust, geperverteerde menselijkheid. Daarom zijn gewone mensen weerloos tegen kwade zielen. Deze laatsten wijken téveel af en zijn daardoor onzichtbaar voor de zuivere ziel.
   ’t klinkt moeilijk, maar daar kan ik ook niets aan doen.

   En nu zitten we dus met één van die ’trucken’ uit de grote truckendoos van de lieverds. De grote virus-manie De vraag is alleen: Wie staat er nu werkelijk aan het roer?

    1. Frank Dierickx
     Gelukkig bent Ú het die ’t zegt; letterljk niémand kan U serieus nemen.

   1. T.a.v. uw eerste alinea, beste Rafaël, bij Josef gaat het om een staatsdienaar, de onderkoning die het volk ten dienste is.
    U haalt er private banken bij en de FED, is ook een private bank, in handen van andere grote private banken, dat is het verschil en bij private banken kun je dit verwachten. Niet van een vorst, of ondervorst.
    Die banken zijn in handen van de allerrijksten, enkele Kazar families.
    Maar ja, nu niet en kennelijk toen ook niet, maakt het geen verschil meer uit.
    Het systeem heeft alles in handen en tracht ons, net als toen met Josef, ons allen tot slaven te reduceren.

 6. Wat lees ik nu weer?
  Brieven met fouten erin? Het is me wat hè?
  “Wanneer je kind wordt opgeroepen voor covid vaccin en je een brief vol LEUGENS ontvangt
  1. Het vaccin zorgt niet voor minder besmettingen
  2. Het beschermt niet tegen covid
  3. Immuniteit is niet beter
  4. Je beschermt anderen niet #COVID19 @Europa_FVD @tomvangrieken @vlbelang”.
  linkje: https://twitter.com/MJRLdeGraaff/status/1491368150545612800

  Kan iemand mij uitleggen hoe het mogelijk is dat er in een beschaafde wereld zulke extreme tactieken gebruikt worden, als het onwaarheden verkondigen aan bezorgde ouders? Gaat men dan niet een bepaalde drempel over die we met z’n allen niet over zouden moeten willen gaan? Vooral niet omdat het om kinderen en gezondheid gaat? Het is toch onfatsoenlijk mensen voor het lapje te houden, of kunnen sommigen alhier aanwezig dit heel logisch verklaren? (Met bronbewijs d.i. )

  1. @ Raphaël,
   zowat de helft van de Amerikanen zijn republikeins, en bij hen moet je niet meer aankomen met al die leugens. Maar de “democraten” zitten volledig verstijfd in hun dictatuur.

   U spreekt over een “beschaafde wereld”. De wereld waar Lenin en Stalin macht over verwierven was niet meer beschaafd, hetzelfde met China en Mao, met Duitsland en Hitler, en vandaag de hele wereld. De grote werelddictator is in aantocht.

   1. Hoe weet U dat?
    En wat maakt het uit?
    CNN is kan nu elk moment instorten, dat hebben ze aan zichzelf te danken meet die eindeloze stroom van leugens. Waarom spreken ten alle tijden zo nadrukkelijk over racisme? Waanzin.

  2. Die uitleg is heel makkelijk.
   1. Doordat het vaccin zorgt voor bescherming en sommige mensen dus juist niet besmet worden gaat het aantal besmetting omlaag. maw het aantal besmettingen zou nog hoger zijn geweest zonder de huidige vaccinatiestatus.
   2. Het beschermt tegen covid omdat mensen er minder ziek van worden als ze al besmet worden.
   3. Immuniteit zou je over kunnen twisten
   4. Door zelf niet besmet te raken bescherm je anderen.

   Niet moeilijk toch!

   1. Het zit in de lucht, overal en dus oncontroleerbaar.
    Griep, covid, influenza, het behoorde altijd tot de normale gang van natuurlijke zaken en dat zal nooit veranderen. Angstpsychose opgewekt door je weet wel wie.

    1. Virussen hebben een host nodig Eric. En kunnen slechts kort in de buitenlucht overleven. Foute informatie elke dag weer gegeven door je weet wel wie….

    2. Om lucht te controleren heeft men kostbare filtering nodig en maskers die omgevingslucht volledig afsluiten. Gewoon waanzinnig.

     Dus vrij blijven ademen en op God vertrouwen. Wie veel aan God denkt, zoals een verliefd jongmens bij voorbaat aan de geliefde denkt en vooral ook dikwijls ten nadele van wereldse prestaties, die zal door God niet vergeten worden en ook niet beschaamd moeten zijn.

     Bovendien werd sedert lange tijd vooraf gezegd dat de hele aarde een zware loutering zal moeten ondergaan. Reden te meer om zich tot God te richten zoals een kind meestal tot de moeder gericht leeft als vanzelfsprekend.

     Met andere woorden, wereldse wetenschappers maken zich ten allen tijden belachelijk, als kinderen die menen alles beter te weten dan de ouders. Beschamend tijdverlies!

     1. @eric-b-l,
      Uw reactie is zéér correct + 100% op Gods voorzienigheid vertrouwend.

   2. @juuls,
    Álle covid-vaccins zijn experimenten. De 1e onderzoeksresultaten inzake de gevólgen van die vaccins zullen op z’n vroégst eind 2023 bekend worden.
    Die ‘vaccins’ zijn dus een enorm en absoluut niet te onderschatten gezondheidsrisico.
    (Wetenschappers noemen het ‘vaccins’; echter dat woord is opzettelijk door overheden (gebruikt om het experimentele(!) karakter te verbloemen.
    Zulke risico’s zijn in de complete historie slechts éénmaal genomen: tijdens WOII hebben de Duitsers de joden gebruikt als onderzoeksmateriaal.
    Als het ‘onderzoeksmateriaal’ doodging, dan werd dat ‘materiaal’ gewoon bij het afval gedumpt.

    Met gezondheid moet je NIMMER risico nemen; iedereen heeft maar één lichaam.
    De grote vraag wordt pas gesteld na afloop van HUIDIGE experiment: de fabrikanten hebben zich wettelijk(!) voor de vólle 100% gevrijwaard voor eventuele gezondheidsschades inzake corona/covid.
    Die vraag zal zijn: wat te doen met de ‘restanten’ na afloop van het wereldwijde(!) experiment?

    1. @Derks.
     De vaccins hebben een tijdelijk toelating. Ze hebben het normale traject doorlopen en versneld. In afwachting van de definitieve goedkeuring hebben ze een voorlopige goedkeuring gekregen zodat miljoenen mensen op dit moment vaccins hebben gekregen.
     Raar dat je zegt dat je met gezondheid NIMMER een risico moet nemen. EN dan zegt dat niemand een vaccin of bescherming moet nemen. Dat er geen lockdowns nodig zijn. Juist dat is RISICO nemen met de gezondheid.
     Misselijk uw vergelijk met WOII. Het is geen experiment. Het is DE weg uit deze gezondheidscrisis. Bedenk u eens wat er gebeurd was zonder maatregelen en vaccins.

   3. @juuls,
    Door het ‘vaccin’ wordt de natuurlijke afweer afgebroken en gevaarlijk vervangen door een kunstmatige afweer. Denkt U nu ÉCHT dat wij mensen ook maar iéts beter kunnen doen dan God-Zélf???

    Het is toch zéér frappant: mijn gezondeheid is zéér broos.
    Ik heb mij zéér bewust NIÉT laten inenten, terwijl ik mij veel onder de mensen begeef.
    Hoe verklaart U (of iemand ánders), dat letterlijk NIÉMAND(!!!) van mijn kennissen covid/corona heeft of heeft gehad?

 7. @juuls,
  U kunt die vergelijking met WOII misselijk vinden, maar is wél 100% correct: medische experimenten uitvoeren.
  De gevolgen (DNA-beïnvloeding) moeten écht nog stevig onderzocht worden.
  Het zou mij absoluut niet verbazen, als de uitkomst zou zijn: afblijven van de DNA om zieke mensen beter te maken. De reden is mijns inziens zelfs simpel (= zeer eenvoudig) zijn: God wist wat Hij deed toen Hij de gehele natuur en de mensen schiep. God WAS en IS dus geen dommerik!!!
  DNA-verandering of DNA-beïnvloeding is dus onderdeel van een wereldwijde(!) geloofsafval.
  Die geloofsafval moét consequenties hebben inzake de relatie God en mens. En juist dat laatste maakt zij bezorgd.

 8. verbetering 1e zin van mij reactie van 11 februari 2022 om 11:50 uur:
  U kunt die vergelijking met WOII misselijk vinden, maar is wél 100% correct: medische experimenten uitvoeren op mensen,

  1. @juuls,
   Nóg een aanvulling:
   De vaccins hebben géén normaal traject doorlopen.
   Een normaal trajet kost vele jaren van onderzoek.
   De huidige ‘vaccins’ waren binnen enige weken in de handel.
   Dat duidt écht niet op zeer doordachte ‘vaccins’.

   Trouwens: het woord vaccin wordt inzake covid/corona zeer welbewust omgedraaid:
   ’n vaccin verandert je lichaamseigenschappen niet, maar verstérkt je lichaamseigenschappen.
   De huidige corona/covid – vaccins veranderen juist WÉL het DNA (= de lichaamseigenschappen).
   Daarom is het wetenschappelijk gezien ónjuist (verkeerd) om de huidige spuiten ‘vaccins’ te noemen. Juist zou bijvoorbeeld zijn: DNA – wijzigende spuiten (of lichaams-eigenschappen veranderde spuiten).

   1. Dat heb ik ook gehoord op Blue Tiger (Nederlandse youtube) maanden geleden. Tegen dat het vaccin getest is (en dan liefst ook nog goedgekeurd) is het in feite verouderd omdat er ondertussen weer nieuwere types covid zijn. Op BlueTiger waren verschillende geneesheren en wetenschappers aan het woord. Het komt er op neer dat het niet deugt.

 9. Lees de rode lopende balk op kavlaanderen:

  — 05-02-2022 ‘Verplichte’ vaccinatie zorgpersoneel uitgesteld tot 1 juli of nog later…

  — 05-02-2022 SCHOKKEND: Het Belgische regime geeft nu al 400 vaccinatiedoden toe en 39.000 bijwerkingen na corona-vaccinatie

  — 21-11-2021 Méér dan 100.000 anti-corona-maatregelen-betogers in Brussel: “Weg met de corona-pas en géén gedwongen inentingen!”

  — 19-11-2021 Gegevens van het Europees Geneesmiddelenbureau bevestigen 1.163.356 bijwerkingen en 30.551 dodelijke slachtoffers als gevolg van de COVID-19-inentingen

  — 15-11-2021 Welkom in Nazi-staat België: “Op 1 april is de keuze definitief”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Wie dan niet gevaccineerd is, wordt ontslagen.”

  — Delta-variant is een ‘vaccin’-resistente mutatie

  — Twee keer ingeënt en toch nog corona opgelopen: in Duitsland alleen al 7.229 gevallen sinds februari 2021

  — Het ‘groene paspoort’ is volstrekt nutteloos: gevaccineerden ook besmet en ziek

  — Volgens nieuw onderzoek zijn de coronavirus-niveaus bij mensen met de Covid-Delta-variant identiek ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet

  – Minstens 1.028 vaccinatiedoden in Duitsland, 400 in Nederland, 300 in België etc. (04-08-2021)

  — Israël (27-07-2021): 2/3 van de huidige Covid-patiënten in ernstige toestand waren volledig gevaccineerd

   1. Behalve dat gelukkig alle vaccins wetenschappelijk minutieus opgevolgd worden, wat is hier jouw conclusie? Samengevat?

    1. Dag Frank,
     Je kan spijtig genoeg geen samenvatting maken. de bijwerkingen zijn massaal.
     Durf je nog zeggen dat ze veilig zijn?
     80 blz!
     Dit zijn studies.

   2. Nog één keer. De wereld werd massaal getroffen door een onbekend dodelijk virus.
    Beelden gaan de wereld rond over schrijnende toestanden in onder meer Italiaanse ziekenhuizen.
    Onze zorg wordt overspoeld en overal wapperen witte vlaggen. Oude mensen worden geïsoleerd in hun rusthuis of sterven eenzaam op de IC. De publieke ruimte gaat dicht. Dit is ongezien.
    De wetenschappers wereldwijd werken zich te pletter. Er komen vaccins. Heel langzaam krijgen we de boel weer onder controle. De eerste hoop: Als iedereen ingeënt is komt de vrijheid terug, die hoop is voorbarig.
    Het virus is hardnekkiger, muteert, en verplicht tot nieuwe maatregelen. We zijn nog lang niet bij af, blijkt opeens.
    En opeens zijn daar ook de antivaxxers. Nee, nee, niet vaccineren, God is de baas.
    Tja.
    Hoe meer mensen er gevaccineerd worden, des te meer dalen de doden. De ziekenhuisopnames en de IC-patiënten. En er zijn golven. Met nieuwe varianten. Nieuwe inzichten. Nieuwe strategieën.
    Maar niemand, werkelijk niemand kan beweren dat een vaccinatie een fout idee is, was of zal zijn.
    Tenzij die, natuurlijk, gelooft in een god die dan maar iedereen die zondig is moet laten sterven? Zoiets?

    1. Zoals ik al eerder schreef: er zijn nog nooit in de geschiedenis zoveel bijwerkingen en sterfgevallen gelinkt aan een “vaccin” (eigenlijk is het geen vaccin, het is gentherapie) dan met deze giftige mRNA-vaccins. Meer bijwerkingen in 1 jaar dan in 20 jaar voor alle andere vaccins samen en jij blijft dit tot de dood verdedigen? Een “vaccin” in zo een korte tijd door de testfasen jagen dat kan nooit goed eindigen. In 2009 met de Mexicaanse griep werd er ook hals over kop een vaccin gelanceerd dat voornamelijk in de Scandinavische landen en in Nederland werd gebruikt. Het gevolg was het ontstaan van narcolepsie bij 1300 jonge mensen die er mee ingespoten waren.
     Men heeft ons belogen: we moesten solidair zijn, het voor de gemeenschap doen, voor onze bejaarden, grootouders maar wat bleek: dat deze “vaccins” helemaal niet beschermen tegen besmetting, nul komma nul! (Prof. Schoofs heeft dit wel 10x herhaald in het parlementaire hoorzittingen over de vaccinatieplicht). M.a.w. de solidariteit was een leugen en ook de CST was een leugen en toch doen ze lustig verder. Wat zit hier achter? Zelfs de overbelasting van de ziekenhuizen was een leugen. Als sinds jaar en dag liggen tijdens de wintermaanden de ziekenhuizen overvol, dat is altijd zo geweest, dat kan ik stellig bevestigen! Men heeft ons dus belogen, belogen en nog eens belogen. Denken we maar aan die eerste minister en die van volksgezondheid, die vertellen ons niets dan de grofste leugens. Ze hebben de maatschappij volledig kapot gemaakt, onverdraaglijke tweestrijd en apartheid gecreëerd en jij probeert dat alles goed te praten? De mensen beginnen steeds meer wakker te worden. Het protest neemt toe. Hoe kan het anders na zoveel leugens en bedrog?
     Hoe kan dat nu in Godsnaam een goed idee zijn: de hele wereld vaccineren met een middel dat in minder dan een jaar werd ontwikkeld, waarvan niemand weet wat erin zit, waarvan Pfizer de bijwerkingen die ze geïnventariseerd hebben niet wilden vrijgeven voor de komende 90 jaar, waarvan nu blijkt dat hun geringe effectiviteit al vlug overgaat in een aantasting van ons immuunsysteem.
     Stel u eens voor dat het aantal bijwerkingen die nu al zo hoog zijn nog toenemen en er op een dag toch zou moeten toegegeven worden dat het een grote fout was. Wie gaat daar dan de verantwoordelijkheid voor nemen? De FDA heeft blijkbaar al in september 2021 in een interne vergadering toegegeven dat ze door Pfizer “bij de neus” genomen zijn: dat o.a. het aantal hartinfarcten bij dit vaccin 71 x hoger ligt dan bij andere vaccins.
     https://www.newenglandnationalreview.com/health/fda-in-their-virtual-meeting-we-were-falsely-mislead-by-pfizer-about-the-safety-of-the-vaxxine-heart-attacks-are-71x-higher-than-other-vaxxines/
     Maar ik begrijp helemaal dat als je met dat spul ingespoten bent je dit niet kunt en wilt aanhoren. Dat is een psychologisch fenomeen: ontkenning.
     Het virus wordt niet hardnekkiger, het wordt milder maar besmettelijker. Juist wat we moeten hebben om groepsimmuniteit te verkrijgen. Dat kun je nooit of te nooit met vaccins!
     De vaccins zijn niet efficiënt: vergelijk maar de situatie van eind 2020 met eind 2021: eind 2021 was ong. 90% gevaccineerd en dus was begin oktober de tijd “rijp” om met behulp van het CST alles los te laten: 2 weken later waren de besmettingscijfers een ramp en de ziekenhuisopnames sterk stijgende. Een quasi even slecht resultaat als in 2020 met 0% vaccinatiegraad! Dat er uiteindelijk minder ziekenhuisopnames waren had enkel te maken met de mildere variant en niet met de vaccins. Dan zegt De Croo doodleuk dat we zonder de vaccins 30000 ziekenhuisopnames meer zouden gehad hebben! De politiek manipuleert de publieke opinie constant en zet mensen tegen elkaar op.
     Dat er sinds eind 2021 minder ziekenhuisopnames zijn heeft alles te maken met een milder virus.
     Nee Frank, God is niet de baas! Hij heeft ons zo lief dat Hij ons vrijlaat: kiezen tussen goed en kwaad. Hij houd ons nooit tegen maar geeft ons wel inzicht, tenminste als we Hem willen kennen. Anders blijven we helaas stekeblind.

     1. I rest my case. Waarschijnlijk kan de hele situatie pas over een jaar of vijf wetenschappelijk ernstig geëvalueerd worden. En kijken we raar aan tegen onze bevindingen en handelingen van nu. Ik zal het niet meer meemaken, maar jij zal het dan wel zien. Fijne avond nog.

  1. @ Frank Dierickx,
   U schrijft dat “alle vaccins wetenschappelijk minutieus opgevolgd worden”.
   Dit is in de eerste plaats nadrukkelijk waar in zoverre een zekere geldelijke winst beoogd wordt.
   Dit is absoluut onwaar wanneer het aankomt op menselijkheid en geneeskunst.

   Het gewoeker om de winsten van de farmaceutische sector is meerdere keren tot in alle vertakkingen onderzocht en de resultaten zijn op zijn zachts gezegd bedroevend.

   U probeert tevergeefs gelijk te krijgen in Uw goddeloosheid.
   Dat goddeloos gelijk zult U van geen enkel rechtvaardig mens ooit kunnen krijgen, en nog het minst van al van de Schepper van hemel en aarde.

   En nu U weer.

 10. Niets is veilig. Teveel water drinken kan ook dodelijk zijn. Rampen vermijden door het rode hond vaccin werd door de clan ook verworpen wegens zogenaamd de oorzaak van autisme. Gelukkig worden alle bijwerkingen minutieus opgevolgd. Het zou er nog moeten aan mankeren! Maar denk je dat er één wetenschapper of zijn instituut een studie wil beginnen over hoeveel doden er méér zouden zijn zonder de vaccins? Je onderzoekt toch ook niet hoe je droog uit een bad kunt komen? Al eens bedacht hoeveel doden de antivaxxers uiteindelijk op hun geweten zouden hebben als ze erin geslaagd waren om een beschikbaar vaccin te verbieden?

 11. @ Frank Dierickx,
  dat Belgie een gekunstelde structuur is van de vrijmetselarij garandeert dat alle hogere posities binnen deze structuur moeten buigen voor die overmacht.
  Bankiers allerhande, politici, de hogere clerus en uiteraard de grote bedrijven.

  De vrijmetselarij heeft sedert jaren herhaaldelijk gezegd dat er “te veel mensen op aarde zijn”.
  De conclusies liggen voor het rapen.

  De “democratische” socialisten zoals Humo en de sedert 2013 geheel verslagen Knack slagen er in zovelen wijs te maken dat Traditionele Katholieken banden zouden hebben met het fascisme terwijl het fascisme juist de grootste en hatelijkste vijand was en is van de Traditionele Katholieken.
  Dat is in alle tijden zo geweest aangaande het Volk van God.
  In de tijd van Jezus op aarde waren dat de farizeeers, niet de Romeinen.

  Welke uitvluchten kan U nog bedenken?

 12. @Frank Dierickx,
  U blijft onverdroten zoeken naar methodes om Uw gelijk binnen te halen.
  Ik geeft U één praktijkvoorbeeld hoe iemands leven kan verruïneren:
  Ik ben gehandicapt wegens ’n ongeluk + wegens hersenbloedingen.
  Ik mag niét sporten bij een daarvoor bestemd instituut, omdat ik niet gevaccineerd ben.
  Zo vergaat het ook bij mijn huisarts.
  Gevolg: mijn handicaps worden élke dag zwaarder; ik kan stééds moeilijker lopen en heb intussen feitelijk huishoudelijke hulp nodig.
  De lock downs hebben dus voor mij zware en waarschijnlijk BLIJVENDE gevolgen, hetgeen tot dure ziekenhuisopname(s) zal leiden en uiteindelijk voor de rest van mijn leven: huishoudelijke hulp.

  Hier tegenover staat een piepklein voordeel van de overheid: Voor mij is geen organisatie nodig om spuiten te zetten + ik neem geen plaats in voor gehandicaptensport + ik wens intussen voorlopig géén huishoudelijke hulp, terwijl ikzelf de scootmobiel met onderhoudsabonnement betaald heb (zodat ik ondanks vele overheidsregels tóch nog naar de winkel ga + de kerk wekelijks bezoek + mijn kinderen wekelijks bezoek).
  Maar de prijs die ik betaal inzake covid/corona sluit mij verder bijna 100% uit van de maatschappij.
  Dit zal voor véle ongevaccineerden gelden, zoals voor mijn beide ongevaccineerde nog levende kinderen. (Mijn kinderen gebruiken de tijd om naast het werk stevig te studeren.)

  1. U moet, meneer Derks, alle mensen rondom u heel dankbaar zijn dat ze altijd een mondmasker opzetten, zich hebben laten vaccineren, alle risico’s vermijden om u te besmetten en blijvend hun best doen om u niet in gevaar te brengen. En van de zorg mag men inderdaad verwachten dat u geen bron kunt zijn om andere mensen in gevaar te brengen. Het staat u geheel vrij om te kiezen voor isolatie, maar neem het uw medemens niet kwalijk dat die kiest voor zelfbescherming. En god heeft daar helemaal niets mee te maken. Dàt is pas een uitvlucht.

  2. Beste P. Derks,
   Een aangrijpend verhaal dat aantoont dat de politiek iedere beetje medemenselijkheid en empathie heeft afgelegd. Ze straft mensen die niet gehoorzaam zijn en als we Macron mogen geloven: “On va les emmerder jusqu’à la fin. We gaan ze kloten tot het einde”. In ons land lopen er ook zulke rond.
   Dat Connertje, VDB, De Croo, noem maar op. Waar is de politiek aanbeland?
   Dat zien we helaas ook in de ziekenhuizen, de politiek is er ook daar in geslaagd het laatste beetje menselijkheid weg te zuigen.
   Houdt moed. Wij bidden voor u.

   1. Nu schrijft u dat Connor Rousseau, Frank Vandenbroecke, Alexander De Croo en de rest, er in geslaagd zijn om het laatste beetje menselijkheid uit de ziekenhuizen weg te zuigen.
    Die mensen zijn, samen met hun vele expertenteams, dag en nacht bezig geweest om de ziekenhuizen te redden, zodat die hun patiënten nog konden helpen. En niet alleen de Covid-patiënten.
    Ze hebben de meest onmogelijke maatregelen moeten nemen om de bevolking te beschermen. Ze wilden niets liever dan alles gewoon te laten doorgaan, maar ze namen hun verantwoordelijkheid omdat het niet anders kon. Denk je nu echt dat ze een miljardengat in hun begroting zouden laten slaan, als de oplossing simpel was: laat iedereen ziek worden, we doen niets en iedereen wordt vanzelf immuun? En de extra doden nemen we er dan maar bij, het zijn toch de ouderen en de kwetsbaren?
    Waren het niet de ziekenhuizen die het eerst aan de alarmbel trokken? Die smeekten om niet te vroeg te versoepelen? Die vooraan stonden in de strijd voor een verplichte vaccinatie?
    An, er zijn grenzen aan het fatsoen. Ik ben vooralsnog mild geweest. Maar als u nu meent wat u zegt, organiseer dan eens een enquête bij uw vakgenoten en vraag om hun mening. Maar nu zijn we natuurlijk weer bij het begin. U spreekt niet met hen, behalve aangetekend, en zij willen niet naar u luisteren. Zoals ik eerder zei: I rest my case. We zien wel.

    1. Frank, Je negeert alle feiten die ik opsom of manipuleert ze. Over de bewezen massale bijwerkingen, mijn vergelijking tussen de situatie eind 2020 en 2021, “de extra doden nemen we er maar bij”.
     Jij spreek over expertenteams? Al degenen die gewogen hebben op de beslissingen zijn charlatans en leugenaars. Neem nu die Van Ranst: als je die enkele dagen op Twitter volgt walg je gewoon. Die man is ongelofelijk grof, arrogant, vol van zich zelf, schoffeert continu iedereen die hem in de weg loopt, zelfs met de meest beminnelijke mensen doet hij dit.
     Feit is dat het zorgsysteem al meer dan 20 jaar afgebouwd wordt en nog steeds verder afgebouwd wordt, de laatste jaren vooral door gebrek aan personeel. Men vindt geen verpleegkundigen meer. Dat is toch logisch. Wie wil dat beroep nog uitoefenen? Als je de laatste twee jaar in een ziekenhuis hebt gestaan weet je wat voor een hel het geweest is. En die hel kwam er niet door de de zieken zelf maar door het beleid. Men heeft een tweestromen beleid gecreëerd met een onrealistische reservering aan mankracht en
     (financiële) middelen voor de COVID-afdelingen, in combinatie met een onhoudbaar test- en quarantainebeleid en naderhand een apartheidsbeleid ten aanzien van de niet-gevaccineerden, waardoor de zorg feitelijk niet meer te managen werd. Er was een constant gebrek aan personeel en het beschikbare moest werken in onmenselijke omstandigheden met verstikkende pakken, face shields, verstikkende FFP2-maskers, constante stress door controles op naleving van maatregelen, een totale afwezigheid van inleving vanuit het beleid, management en de directie. Alle menselijkheid is verdwenen uit de ziekenhuizen ten voordele van de regeltjes. En weet je wat: nu hebben ze blijkbaar beslist dat alle scheiding tussen COVID- en niet-COVD-patiënten mag wegvallen. Ze liggen nu bij elkaar! Van een chaotisch beleid gesproken maar jij zal dat wel voortschrijdend inzicht noemen.
     We zullen verder dan nog maar zwijgen over het bezoekverbod dat de ziekenhuizen deed veranderen in gesloten instellingen om niet te zeggen gevangenissen. INHUMAAN!!
     Je schrijft: “Denk je nu echt dat ze een miljardengat in hun begroting zouden laten slaan, als de oplossing simpel was: laat iedereen ziek worden, we doen niets en iedereen wordt vanzelf immuun?”
     Dat is het nu net dat ze iedereen gewoon ziek hebben laten worden: “Blijf thuis en neem een paracetamol. Als het erger wordt kom dan naar spoed”. Geen behandeling of een slechte was het protocol, terwijl er goede middelen voorhanden waren die ze niet gebruikt hebben. En daarna aan de beademing. Zo hebben ze vele doden op hun geweten.
     De ziekenhuizen zijn inderdaad pro alle maatregelen inclusief de vaccinatie. Daar werken geen gewetensvolle mensen. Die doen alsof ze van niets weten, ze volgen de regeltjes van sciensano. Punt.
     En die vaccinatie heeft niet gewerkt, dat heb ik hierboven aangetoond.
     Een enque^te bij mijn vakgenoten. Ja, die zijn natuurlijk voor het grootste deel in de val van de gentherapie getrapt want anders zouden ze hun job verliezen of hun carrière. Artsen hebben van bij de aanvang door de Orde een ferme bolwassing gekregen. Wie twijfelt aan het vaccin werd op het matje geroepen en eventueel geschorst. We kennen zo een arts die tegen de vaccinatie was en al vlug is ze in “burn-out” gegaan. Na een jaar is ze terug aan het werk en je raadt het: ze is nu volledig voor de vaccinatie! De intimidatie doet zeer goed haar werk. Die negeren 300% alle mogelijke bijwerkingen die dagelijks optreden. Van hen moet ik niet veel steun verwachten. En toch brokkelt ook daar langzaam de steun voor het beleid af! Hoe kan het anders.
     Ik vindt het wel een kleingeestige opmerking om te stellen dat ik met mijn collega’s niet spreek. Waar haalt u dat vandaan. Weer een veronderstelling? Ik heb de beste verstandhouding met bijna iedereen en ik praat volop op de maatregelen en vaccins. Dergelijke woorden als “er zijn grenzen aan het fatsoen” en dat ik niet spreek met mijn collega’s verraden een frustratie ten aanzien van alle feiten die ik aanbreng.
     Ik zou graag iets positiefs over het beleid van overheid en ziekenhuizen zeggen maar ik kan echt niets positiefs vinden: een grote chaos, een grote hel, regeltjes, protocol, quota, accreditatie, noem maar op. Des te minder verpleegkundigen ze nog overhebben, des temeer administratieve krachten en “managers” komen er jaar na jaar bij, die vanuit hun ivoren toren “regeren” zonder enige voeling met de patiënt. Dat is van geen tel. Het laatste beetje menselijkheid is weggezogen uit de ziekenhuizen.
     Bovendien hebben ze ondanks alle maatregelen het virus hoegenaamd NIET tegengehouden.
     We zijn in een totalitaire technocratische politiestaat terecht gekomen.
     Als jij al die vrijheidsbeperkende, tirannieke maatregelen, het afnemen van onze fundamentele vrijheden, die pasjesmaatschappij, die tweedeling, die irreële angst om ziek te worden allemaal goed vindt… ik kan er echt niet bij!
     Jij praat als iemand van het beleid zelf of iemand die er dichtbij staat. Ook vanuit je ivoren toren. Die moeten natuurlijk alles blijven goedpraten. We moeten niets anders verwachten… U zou beter schrijven” I close my case”

     1. Beste An, je schrijft: “Des te minder verpleegkundigen ze nog overhebben, des temeer administratieve krachten en “managers” komen er jaar na jaar bij, die vanuit hun ivoren toren “regeren” zonder enige voeling met de patiënt.” en ook nog “Jij praat als iemand van het beleid zelf of iemand die er dichtbij staat. Ook vanuit je ivoren toren. ”

      Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Met wat ik in het verleden zélf heb meegemaakt op de werkvloer en met wat ik nu nog zie op andere diensten kan ik dit alleen maar beamen. Misschien kom ik hier later nog wel eens uitgebreid op terug. Je mag gerust traag zijn. Je werk hoeft niet perfect te zijn. Je mag gerust de vuilste zijn. Allemaal geen groot probleem. MAAARRR… Je moet WEL je mond houden. Je mag de meest perfecte werknemer zijn, maar durf het niet aan om je mond open te doen over mistoestanden op de werkvloer (heel dikwijls gecreëerd door een incompetente “ivoren-toren” directie), want DAN heb je er gelegen.

      Het is zo verrekte herkenbaar… Ik ken ondertussen de vuile truken van het hoger kader… Ik vermoed dat Tom nooit écht gewerkt heeft “on the ground”, tussen de overalls en het échte werkvolk. Het is duidelijk dat ook hij geen flauw benul heeft hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.

      Sterkte nog An.

      1. Dag Kurt,
       Dank voor je getuigenis en steun. We zijn inderdaad hard voor het beleid maar ik ben zeker dat het de waarheid is anders zo ik dit niet zomaar neerschrijven. Regels moeten er uiteraard zijn doch die moeten ondergeschikt zijn aan de mens. De personen tegen wie we het hier moeten opnemen begrijpen blijkbaar niet dat een heel belangrijk deel van ons geluk voortkomt uit onze menselijke waardigheid en van deze waardigheid zijn wij ons diep bewust dankzij ons geloof in God, in het Woord van God. Vanuit dat bewustzijn komt ook een diepmenselijke respect voor elkaar voort. Dat zie je nauwelijks nog in de maatschappij, in de bedrijven, in de ziekenhuizen (dat zijn ook louter bedrijven geworden, die voortdurend op zoek zijn naar maximalisatie van de door de overheid verstrekte subsidies en prestigeprojecten). We zijn louter “middelen” geworden die af en toe wat materie toegestopt krijgen, die verder onderdanig moeten zijn, de geest ontbreekt volledig. De materie kan ons niet echt gelukkig maken, de zelfrealisatie ook niet.
       Die waardigheid van de mens is volgens mij echt een sleutelwoord om goede zorg te kunnen geven: hem respecteren, hem laten zijn wie hij is, echt naar hem luisteren en tijd voor hem nemen, hem tegemoet komen.
       Dank u wel om die prachtige, vrome, hoopgevende lezingen bij te voegen. Ze zijn broodnodig voedsel voor de ziel. Dank voor de zaligsprekingen!

   2. DE politiek…
    Waar hebben we dat nog gehoord?
    Ik denk An dat we stilaan geland zijn bij je werkelijke agenda?
    We kunnen het hier oneens zijn over de wetenschappelijke methoden in dit geval over de bijwerkingen van de vaccins. Ik hoop dat je betoog daar toch nog altijd over gaat?
    Je gehanteerde ‘studie’bron komende van de website ‘herstelderepubliek’… Tja,… de naam alleen al is van een bedenkelijk allooi; 5 minuten wat rondklikken op die site en de dubbele bodem is mij meteen duidelijk.
    80 pagina’s: maar een samenvatting, conclusie, analyses van statistieken en data, verwerping van tegenargumenten … daar hadden de onderzoekers (wie zijn dat trouwens?) blijkbaar geen tijd meer voor?
    En op de redactie precies al helemaal niet, of ja toch wel; nl “dat de vaccinaties als biowapens worden gebruikt, en de arrestatiebevelen weldra zullen worden uitgereikt.” ; voilà zo doen we tegenwoordig aan journalistieke checking.
    Lees het na op:
    https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/02/10/1000-onderzoeken-wijzen-uit-covid-vaccin-is-geen-vaccin-maar-een-biowapen/#more-85286

    Veel grote buitenlandse media hebben een factcheckrubriek of speciale redacties.
    In Vlaanderen hebben we o.a.:
    https://www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/factcheck-beweringen-artsen-voor-vrijheid
    In Nederland oa;
    https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/zeer-zeldzame-hartontstekingen-kunnen-voorkomen-na-een-prik-met-pfizer-en-moderna

    Begin met de Vlaamse: lees aub elke CHECK en weerleg ze aub – stuk voor stuk- maar wel op een empirische wetenschappelijk manier. En stuur je studies en bezorgdheden zeker door.

    Onze discussie ‘hoe massaal en gevaarlijk zijn de bijwerking van de vaccins?’ houdt voor mij hier op. En ik denk dat als de wetenschappers van mijn voorgestelde Vlaamse factcheck ook snel gaan afhaken zodra jij je “wetenschappelijke “tegenargumenten gaat kaderen in een groot complot van wereldwijde hallucinante ‘feiten :
    • Dat de leidende Politiek (De Vlaamse dan toch al) ons dood wilt ;
    • Dat diezelfde bende of de ‘Big Farma’, de ‘main-media’ en de wetenschap in hun greep hebben;
    • Dat de ziekenhuizen de massale bijwerking verzwijgen … enz…

    Je kan niet alle tegenargumenten blijven afdoen als simpelweg allemaal afgedwongen leugens.
    Sorry An, dit is voor mij niet meer ernstig en inderdaad verwerpelijk naar al die verzorgers medici en politici, die vandaag strijden om de wereld terug gezond te krijgen.

   3. DE politiek…
    Waar hebben we dat nog gehoord?
    Ik denk An dat we stilaan geland zijn bij je werkelijke agenda?
    We kunnen het hier oneens zijn over de wetenschappelijke methoden in dit geval over de bijwerkingen van de vaccins. Ik hoop dat je betoog daar toch nog altijd over gaat?
    Je gehanteerde ‘studie’bron komende van de website ‘herstelderepubliek’… Tja,… de naam alleen al is van een bedenkelijk allooi; 5 minuten wat rondklikken op die site en de dubbele bodem is mij meteen duidelijk.
    80 pagina’s: maar een samenvatting, conclusie, analyses van statistieken, verwerping van tegenargumenten … daar hadden de onderzoekers (wie zijn dat trouwens?) blijkbaar geen tijd meer voor? En op de redactie al helemaal niet, of ja toch wel; nl “dat de vaccinaties als biowapens worden gebruikt, en de arrestatiebevelen weldra zullen worden uitgereikt.”
    Lees het na op:
    https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/02/10/1000-onderzoeken-wijzen-uit-covid-vaccin-is-geen-vaccin-maar-een-biowapen/#more-85286

    Veel grote buitenlandse media hebben een factcheckrubriek of speciale redacties.
    In Vlaanderen hebben we o.a.:
    https://www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/factcheck-beweringen-artsen-voor-vrijheid

    In Nederland oa;
    https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/zeer-zeldzame-hartontstekingen-kunnen-voorkomen-na-een-prik-met-pfizer-en-moderna

    Begin met de Vlaamse: lees aub elke CHECK en weerleg ze aub – stuk voor stuk maar wel op een empirische wetenschappelijk manier. En stuur je studies en bezorgdheden zeker door.

    Onze discussie ‘hoe massaal en gevaarlijk zijn de bijwerking van de vaccins?’ houdt voor mij hier op. En ik denk dat als de wetenschappers van die Vlaamse factcheck ook snel niet meer zullen reageren zodra jij je “wetenschappelijke “tegenargumenten gaat kaderen in een groot complot van wereldwijde hallucinante ‘feiten :
    • Dat de leidende Politiek (De Vlaamse dan toch al) ons dood wilt ;
    • Dat diezelfde bende of de ‘Big Farma’, de ‘main-media’ en de wetenschap in hun greep hebben;
    • Dat de ziekenhuizen de massale bijwerking verzwijgen … enz…
    Je kan niet alle tegenargumenten blijven afdoen als simpelweg allemaal afgedwongen leugens.
    Sorry An, dan haak ik beleefd af, dit is voor mij niet meer ernstig en inderdaad onfatsoenlijk naar iedereen die vandaag strijd om de wereld terug gezond te krijgen.

    1. Beste Tom, ik ga niet meer terugkomen op uw factchecks, die zijn werkelijk even onbetrouwbaar als de MSM. Neem nu die van gezondheid en wetenschap. Komaan, dat neem je toch niet au serieux? Dat is propaganda.
     Wat die overzichtsstudie van op de site van “herstelderepubliek” betreft. Ze hebben deze ook van ergens anders natuurlijk. Het gaat over de inhoud daarvan. Maar jij moest zo nodig over die site beginnen. Zo voorspelbaar. Zand in de ogen strooien.
     Verder leg je mij woorden in mond die ik niet uitgesproken hebt.
     Ik heb feiten gegeven, jij hebt niets meer dan die flauwe factchecks aangebracht.
     Ook geen enkel levensbeschouwelijke of wetenschappelijk onderbouwd argument . Geen enkele van mijn vragen of opmerkingen beantwoord.
     Erg zwak. Het is voor uw rekening.

     1. Vergeefse moeite, beste An, U heeft gelijk. Dank voor al uw scherpzinnigheid gebaseerd op de feiten waarvan Uzelf getuigt, tegenover twee geharde atheïsten, aangestuurd om dit voortreffelijke katholieke Forum, te verzieken. Uw inspanningen zijn, wat hen betreft, parels voor de zwijnen. Voor ons echter, van belang.

      Terug kijkend in de geschiedenis, nergens zijn atheïsten uitblinkers in wat dan ook, tenzij in het het absolute kwaad, verderf en dood. Zij zijn de dragers van de dood cultuur, waartegen de vroegere paus JP II, waarschuwde. Maar tegelijkertijd zei hij, “weest niet bang”. Dus dat doen we niet. Alleen de waarheid draagt vrucht en heeft toekomst, en dat is de waarheid van Christus. Buiten Zijn waarheid is ook geen gerechtigheid. Dat is nu de grote les van kwaad en onrecht, dat de gehele samenleving treft, als een boomerang, veroorzaakt door religieuze lauwheid.
      “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader, dan via Mij”. Buiten Hem is er geen waarheid en regeert de leugen, zoals we nu lijfelijk meemaken, en hier vertolkt wordt door twee aangestuurde beroeps leugenaars.

      Gelovigen daarentegen, dragen de unieke Christelijke beschaving, in cultuur, kunst, maatschappelijk welzijn en wetenschap. Daarbuiten, treft men enkel vertegenwoordigers van het minieme kleine groepje atheïsten. Maar zij hebben wel de grootste bek, in de media, in de politiek en in het publieke discours.
      Het Christendom daarentegen, was en is het licht in een wereld van heidendom en modernistisch heidendom, dat nu, met deze nep pandemie, weer de kop opsteekt.
      Die twee hierboven, zouden van dit voortreffelijke katholieke Form verwijderd moeten worden.

      1. Beste Jules, de lezingen van vandaag zetten dat nog eens stevig in de verf…

       Uit profeet Jeremia 17,5-8.
       Dit zegt God de Heer: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer.
       Hij is een kale struik in de steppe, nooit krijgt hij regen. Hij staat op dorre woestijngrond, in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
       Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem.
       Hij is een boom aan een rivier, de wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet, hij blijft altijd vrucht dragen.

       Psalmen 1,1-2.3.4.6.
       Gelukkig de man die weigert te doen,
       wat goddelozen hem raden;
       die niet de wegen der zondaars gaat,
       niet zit te midden der spotters.
       maar die zijn geluk vindt in s’Heren wet,
       haar dag en nacht overweegt.

       Hij is als een boom, aan het water geplant,
       die vruchten draagt op zijn tijd;
       des zomers verdorren zijn bladeren niet,
       maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

       De goddelozen vergaat het zo niet:
       de wind blaast hen weg als kaf.
       De Heer immers let op de weg der gerechten,
       de weg van de zondaars loopt dood.

       En dan nog dit pareltje uit de zaligsprekingen…

       Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten,
       u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
       Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.

       Aan ieder nog een fijne avond

       1. Uhm een vraagje … Ben je Goddeloos als je katholiek bent maar niet een Traditionele Katholiek? Nee? Oh dan slaat het voorgaande niet op mij,

        1. @juuls,
         U bent dus een ‘moderne’ katholiek.
         Wat betekent ‘modern’ volgens U?

         1. Leg me geen woorden in de mond Derks. Dat is de kwestie niet in deze….Ben ik als niet traditioneel Katholiek, goddeloos volgens de reageerders hier (tenminste de meeste).?

          1. @juuls,
           Ik leg helemaal niéts(!) in Uw mond.
           Daarom nogmaals mijn vraag aan U: Wat betekent ‘modern’ volgens Ú?

         1. @Frank Dierickx,
          De naam suggereert al álles wat U wilt vertellen op deze site:
          U heeft werkelijks NIÉTS te zeggen.
          Anders gezegd: U bent ’n lege doos.

          1. Deze vrouw heeft de moed om als wetenschapper te getuigen over haar geloof. Om gedurende 20 minuten op de openbare zender uit te leggen hoe geloof en wetenschap hand in hand kunnen gaan. Neem van mij aan, ook aan de KULeuven is dat niet vanzelfsprekend. En ja, zij weet, beter dan zowat iedereen hier, dat de Aarde niet in zes dagen door god is geschapen. Ze hoeft zelfs niet eens te weten of Jezus letterlijk een zoon van god is. Het Niet-Weten maakt haar juist bescheiden. En gelovig. En haar god situeert zich nu toevallig binnen de katholieke traditie, maar was ze elders opgegroeid, dan had die god zich even goed in een andere traditie kunnen laten zien. En wat ze zegt over de bijbel als inspiratiebron, als een tekst met vele lagen, en met een uitnodigende kracht om te blijven zoeken zonder te weten…
           Lap. Gewauwel van een hysterica. Weg daarmee. Want de toonzetters van dit forum, het olijke kwintet en de zelfverklaarde bijbeldeskundigen, geloven niet, zij wéten. En zij wéten meer bepaald dat die ene interpretatie van die oude teksten, die éne vormgeving in de liturgie, die éne afbeelding van god, de vader, Jezus en Maria (en de duif), zij weten dat dat het Enige Ware is. En nog erger: ze weten meteen ook, zonder maar één moment te twijfelen, wat moreel goed is en wat slecht. Wie een goed mens is en wie een slechte. Wie een zondaar is, en wie nog kans maakt om gered te worden. Wie respect verdient en wie uitgespuwd mag worden.
           Geloof dat wéten wordt, wordt meteen ook een religie. En religies komen en gaan, splitsen zich op in subgroepen en groepjes (cfr. Nederland) en verdwijnen uiteindelijk als niet meer significant voor de écht gelovige mens.
           Hier drukte al menige vader zijn spijt uit over het niet meer naar de kerk gaan van zijn kinderen en kleinkinderen. Is dat erg? Dat ze dingen doen die niet bij de regelgeving van de religie horen, is dat erg? Persoonlijk zou ik zeggen, nee, dat is helemaal niet erg. Want zoals ik zelf hebben mogen ervaren, zo ontsnap je aan de tirannie van de Alleswetende, en komt je geest weer vrij om te zoeken. En om eventueel weer écht te gaan geloven. Zonder te weten.

      2. Beste Jules, dank u wel voor uw steun en aanmoediging.
       Ik wil aan uw woorden van Jezus Christus nog deze toevoegen:

       Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne maar de zijnen aanvaardden Hem niet. (Joh. 1,9-11)

       Aartsbisschop Fulton Sheen schreef in zijn boek “Christus”: “De zon schijnt en maakt de was zacht, de modder hard. Het verschil zit niet in de zon maar in de dingen waarop zij schijnt.”

       Dit is bedoeld als aanmoediging voor ieder die het leest.

      3. Inderdaad Jules,

       terugkijkend in de geschiedenis: duizenden jaren lang stonden honger ziekte en oorlog altijd boven aan het lijstje.
       In zijn wereldwijde bestseller ‘Sapiens’, schreef Yuval Noah Harari dan ook:

       Generatie na generatie baden mensen tot alle mogelijke goden, engelen en heiligen maar ze bleven met miljoenen tegelijk sterven aan hongersnood, epidemieën en geweld.
       Veel denkers en profeten kwamen tot de slotsom dat honger, ziekte en oorlog ongetwijfeld een integraal deel uit moest maken van Gods kosmische plan of onze gebrekkige aard, en alleen het einde der tijden zou ons er ooit van bevrijden.

       Maar aan het begin van het 3e millennium wordt de mensheid wakker met een ongelooflijk wetenschappelijk ‘verlicht’ inzicht.
       De meeste mensen staan er nauwelijks bij stil, maar in de laatste decennia is het ons gelukt om honger, ziekte en oorlog in te dammen. Deze problemen zijn niet helemaal opgelost, maar ze zijn veranderd in hanteerbare uitdagingen.
       We hoeven niet langer tot goden of heiligen te bidden om ervan gered te worden.
       Niet zozeer God maar wetenschappers weten eigenlijk tamelijk goed wat er gedaan moet worden om honger ziekte en oorlog te voorkomen en meestal lukt dat ook.
       Soms mislukt het weliswaar nog steeds grandioos, maar dan halen we niet meer domweg onze schouders op met de woorden: ‘Gods wil geschiede’.
       Aldus Harari.

       Christopher Hitchens over JP II:
       “Bij zijn overlijden werd Paus JPII door veel atheïsten geprezen voor de verontschuldigingen die hij had aangeboden. Zo bood hij de Joden excuses voor het eeuwenlange antisemitisme van de Christenen, de Islamitische wereld voor de kruistochten en de Oosters-orthodoxe Christenen voor de Roomse vervolgingen, en bovendien toonde hij berouw over de inquisitie in het algemeen.
       Hij leek hiermee te willen zeggen dat de Kerk in het verleden slecht en zelfs misdadig is geweest, maar nu door de biecht van zijn zonden was gereinigd, en klaar stond om weer van voren af aan onfeilbaar te zijn.”

       Tenslotte Jules, omtrent je herhaaldelijke oproep tot verwijderen van forumleden:
       Ben je dan zelf ook niet een ‘drager van een ‘dood-zwijg-cultuur’?
       Zij die in de geschiedenis omwille van een andere ideologie volkeren ‘lieten verwijderen’, hebben nog nooit bijgedragen tot een universele humane beschaving.

       1. Het is vergeefse moeite, Tom. P. Derks wist al dat de diepgelovige top-wetenschapster van wereldklasse, Leen Decin, niets te zeggen had, nog voor hij het betoog beluisterde. Dan hebben ze eens een witte raaf van niveau die nog gelovig is! Als je niet meegaat in de interpretatie van de Bijbel als een goddelijk sprookjesboek, met veel hocuspocus en hemel en hel, engelen en duivels en dood en verdoemenis, dan kun je het hier wel schudden. Maar maak je geen zorgen, deze mensen hebben hier en daar ook nog een herder, die hen opvangt en steunt in hun kinderlijk naïeve denkwijzen. Het worden er steeds minder, maar er is ook almaar minder nood aan. Geen man overboord dus. Ook prof. dr. Leen Decin heeft geen moeite met mensen die de Bijbel zo letterlijk willen lezen. Ieder zijn meug. Maar dat heeft niets te maken met ‘gelovig zijn’, maar alles met een bepaalde vorm van religie. Religies beperken eerder het gelovig zijn, dan dat ze er toe bijdragen. Een pastoor met de rug naar de mensen en de blik op god, zegt méér over de pastoor, dan over zijn god. Maar bon, ik zal wel weer in de hel belanden.

        1. Ach Dierickx… Ik heb het wél de volle 21 minuten uitgezeten. Het heeft me moeite gekost. Het was weer even geleden dat ik zoveel bullshit hoorde. Ze is trouwens helemaal niet “diepgelovig”. Ze is Katholiek opgevoed en als je verder luistert kom je er al snel achter dat ze haar geloof al lang compleet kwijt is.

         Toch straf dat iemand die aan alles twijfelt en niks zeker weet, TOCH zegt ZEKER te weten dat God de wereld NIET geschapen heeft.

         Het zoveelste hoogmoedige trutsel… Ge zijt in goed gezelschap.

         En nu oprotten. Trol.

        2. @Frank Dierickx,
         Heeft U wel eens tegenover een héle menigte gestaan om Uw mening te verkondigen?
         IK WÉL !!!

         Het is verdomd moeilijk om je verhaal te houden, terwijl je ’n continu bewegende menigte ziet.

         Zo zit het ook met ’n priester die ’n gave van de mensen aan God wil brengen (= de offerande) + Gods antwoord daarop: de door Jezus Christus ten koste van Z’N ÉIGEN BLOED ten behoeve van óns ééuwig HEIL verdiende Heilige Hostie.

         1. Ik probeer keihard om het olijke kwintet te negeren, maar bij P. Derks kan ik mij even niet meer houden. Eerst beweert hij dat het grote aantal bijkomende doden niet aan het virus ligt, maar aan het vaccin – en die van voor het vaccin dan? – en nu dat de priester zich in de kerk met ‘een continu bewegende menigte’ niet op zijn boodschap kan concentreren. In welke katholieke kerk bevindt zich nog een ‘continu bewegende menigte’?

          1. @Frank Dierickx,
           Aan Uw werkelijk domme antwoord weet élke spreker, dat U totále onzin schrijft.

        3. Beste Frank,
         Leen Decin mag dan al een topwetenschapper zijn en daar heb ik respect voor, als gelovige slaat ze een bijzonder mal figuur. Het geloof moet een voorwerp hebben, bij haar is dit niet het geval. Haar god is een lege doos want er zit niets in. Ze weet van toeten noch blazen. Als je zulke dingen bazelt in een gezelschap dat ze hysterisch onder de tafel tiert, moet je niet verwonderd zijn van verbaasde reacties. Het is Babylonische spraakverwarring.
         Het is spijtig dat je wraak neemt op mijn reactie door alweer van heel onze godsdienst één grote bespottelijke karikatuur te maken. Ik kan je zeggen: het raakt me geen zier en dus raad ik je aan hiermee te stoppen want ook jouw reacties zijn stuk voor stuk hysterie te noemen.
         Ik veroordeel niemand, dat komt alleen God toe. Ik stel alleen vast: als iemand zichzelf belachelijk maakt moet ik dat dan serieus nemen?
         Als iemand mijn geloof dat onschatbaar en onpeilbaar is qua inhoud en diepte, uit pure frustratie bespot en bespuwt mag ik dat dan niet de vinger op de wonde leggen?
         Met al uw verachtelijke aanvallen veroordeelt u uzelf vrees ik. Maar God is lankmoedig en goedertieren…

         1. Persoonlijk heb ik prof. Decin nog nooit hysterisch weten tieren. U veroordeelt niemand, maar u wéét (alweer) dat haar geloof geen voorwerp heeft. Zij inspireert alvast veel meer mensen om ‘over de grenzen’ van het begrijpbare te kijken en te denken, dan u met al uw zekerheden over god en de wereld. U veroordeelt niemand, maar u wéét dat Harari een idioot is. En uitgerekend u vraagt mij om hier te stoppen met uw geloof belachelijk te maken. Alsof ik mij met jouw geloof zou willen bemoeien. Ik bemoei mij wél met wat jij allemaal uitkraamt ‘omwille’ van dat geloof. En dat is verre van fris.

        4. @Frank
         Ik vrees Frank dat ik je raad 14/02 18:01 ga moeten volgen.
         Welke witte raven of vredesduiven met goed bedoelde boodschap je hier ook maar loslaat… ze komen precies vaak binnen als afvallige kleiduiven, die meteen moeten afgeknald worden.
         Of de schutters veel raken, laat ik in het midden 😉

         1. @Frank Dierickx en @De ongelovige Tom,
          De ene dommerik zegt tegen de andere dommerik:
          “Wat zijn de mensen hier toch dom.”

        5. @Frank Dierickx,
         Als gij niet zijt als kinderen, zult gij her Rijk Gods niet binnengaan (Mt 18,3).

         1. correctie:
          @Frank Dierickx,
          Als gij niet zijt als kinderen, zult gij het Rijk Gods niet binnengaan (Mt 18,3).

       2. Tom,
        Uw bijdrage in de vorm van twee citaten maakt geen indruk op christenen. Het zijn citaten van:
        1) Een bijzonder intelligente maar gevaarlijke idioot, die bestsellers schrijft voor domme idioten die zulke onzin willen lezen en beamen. Dit citaat in kwestie kan in enkele zinnen weerlegt worden want alles wat hij schrijft is onwaar: honger wordt gecreëerd en in stand gehouden, oorlogen breken niet uit maar worden uitgelokt, het is geopolitiek waarin onder andere naïeve gelovigen misbruikt worden door ze tegen elkaar op te zetten, daar zijn immens veel voorbeelden van, wetenschappers weten heel goed hoe ze chronische ziekten moeten uitlokken en in stand houden, quasi alle synthetische geneesmiddelen doen dat. Gods wil is dat wij het goede doen maar Hij heeft ons zo lief dat Hij ons vrij laat te kiezen tussen goed en kwaad. Deze man is kwaadaardig en schrijft en predikt al bij al atheïstische propaganda tegen het geloof en minacht het heidens gepeupel, dat zijn boeken leest.
        2) Een rabiate vervolger en hater van de religies en dus een mens die miljarden gelovige mensen minachtte en dus in se ophitste tot onverdraagzaam.
        Wat je schrijft is wie je bent.

        1. An
         Ik ben hier niet om indruk te maken, een iets of wat filosofische gedachtegang daarentegen wel, maar ik vrees ijdele hoop.
         Je antwoord is eigenlijk een bevestiging van beide schrijvers.
         De ‘gevaarlijke’ Harari wilt enkel duiden dat in de afgelopen drie decennia de religiositeit in vrijwel alle maatschappijen sterk is afgenomen. Wereldwijd zien we religie wegkwijnen. Natuurlijk zijn er brandhaarden van fundamentalisme, maar over het algemeen neemt de secularisering toe en tegelijk zien we dat oorlog, honger en ziekte nog nooit zo een lage statistiekcijfers hebben.
         Ook zegt hij dat een geseculariseerde samenleving zich meer focust op wetenschap en op het rationeel oplossen van problemen, waardoor verdraagzaamheid, wederzijds begrip, tolerantie, het vrije debat enz…alleen maar toeneemt. Veel gevaar zie ik daar niet in.
         Waar ik wel een gevaar in zie An is het volgende:
         In hoeverre kan jij nog openstaan voor andere opvattingen? Niet alleen religieus maar ook politiek, wetenschappelijk, sociaal-maatschappelijk? Zet je eens voor de spiegel.
         Kan/mag je nog zelfstandig denken? Je fundamentele ‘ Goddelijke waarheid’ -waarbij je blijkbaar moet kiezen tussen goed en kwaad – maak die je leven niet bijzonder onverdraagzaam?
         Word je zonder het te beseffen niet misbruikt door je dogmatische religie, die maakt dat je zelfs een vredelievende filantroop als Harari, of een pacifist als Hitchens (en meteen ook al hun lezers) zonder hen te lezen/kennen, meteen klasseert als: kwaadaardig, gevaarlijke, heidense, domme idioten.
         Is dat dan je “intelligente” manier van interactie met medemensen?

         De ‘Verlichte’ gedachte dat alle mensen principieel gelijkwaardig zijn en dat het streven naar universele solidariteit een hoog, misschien het hoogste morele doel is dat rechtschapen mensen kunnen nastreven, is duidelijk niet aan jou besteed.
         De primitieve oer-gedachten en wetten van de Jungle: “Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag’ich dir den Schädel ein”, des te meer.
         Je laatste zin klopt dus al wel helemaal voor mij: wat je schrijf, is wie je bent.

         1. @De ongelovige Tom,
          Dit is een wel ÉRG opzichtige poging om @An van haar geloof te krijgen.

         2. Dag Tom,

          Als jij wilt leven in een toekomst en wereld zoals die ons door Harari wordt voorspeld, ik zeker niet. Ik zie daarin echt niets menselijks. Het is een maatschappij waar de “kleine” mens met weinig of een beperkt “verstand” nog meer zal worden onderdrukt en misbruikt dan nu al het geval is en tenslotte vrijwillig slaaf zal worden van een technocratische elite aan wiens gratie ze volledig zal onderworpen zijn.
          Er zijn voorbeelden genoeg in de wereld waar het vreselijk “misgelopen” is en blijft “mislopen” met de conclusie dat de belangen met betrekking tot macht, invloed, beschikbaarheid van grondstoffen en energie het geopolitiek stratego-spel volledig beheersen.
          Dat heeft werkelijk niets met godsdienst te maken. Wel is het waar dat veel gelovige gemeenschappen zich onbewust laten ophitsen of zelfs geïnfiltreerd worden door de elites die het spel spelen. Irak en Rwanda zijn daar een paar voorbeelden van.
          In Syrië zijn Amerikaanse, Russische, Iraanse, Turkse, Koerdische, Israëlische belangen. Daar wordt een cynisch spel gespeeld tussen de grootmachten met het immens leed van de Syrische bevolking tot gevolg. Niet het verdrijven van een dictator was daar van belang…
          In Libië is ter wille van Franse en Amerikaanse belangen de NAVO ingeschakeld om een min of meer welvarend Afrikaans land te vernietigen en chaos te installeren met verschillende door rebellen gecontroleerde invloedssferen. Andere voorbeelden zijn legio.
          En hoe is de situatie in China? Het was en is de grootste en meest onmenselijke dictatuur ter wereld. Toch heeft “het westen” ervoor gezorgd dat alle industrie daarheen verhuisd is, zich hoegenaamd niet storend aan de massale schendingen van mensenrechten. De massa kon zich decennialang “tegoed” doen aan goedkope Chinese producten met gevolg: een ongekende toename van de macht van China.
          Ik zou Harari die onderdaan is van een land waar de apartheid ingebakken zit in de “democratie” en waar een volk opeengepakt moet leven in een reservaat, aanbevelen een klein beetje bescheidenheid aan de dag te leggen en zijn statements uit uw citaat terug te nemen. Die “vrede” waarover hij spreekt is een Pax Americana of whats’s in a name? Vrede door “vreedzame” onderdrukking en uitbreiding van de invloedssfeer.
          Wereldwijde onderdrukking ook met als excuus de corona-crisis.
          We zien vandaag ook hoe vredelievend het wereldbestuur, is als we de provocaties van de NAVO ten aanzien van Rusland beschouwen. Hoe correct zijn de beweringen van Harari!
          In een meer en meer geseculariseerde wereld zie jij het “goede” dat Harari beschrijft. Als resultaat van die secularisatie zie ik dagelijks ontmenselijking: vervreemding, hypermaterialisme, niets ontziende revolutie, perversie, arrogantie, gevaarlijke uitbreiding van de invloed van de overheid in het privéleven, verlies van de menselijke waarden en waardigheid. Ik geloof dat de hoge zelfmoordcijfers in de technologische meest ontwikkelde en meest vervreemde landen voor zich spreken. Met de afbraak van al wat het verleden ons schonk, onze fundamenten, verliezen we onszelf.
          Harari, de zoveelste hype die de blinde massa bespeelt.
          Nee, Harari, we worden nooit goden!
          En tot slot, Tom, ik ga echt niet de moeite doen om op uw gemene aanval op mijn persoon te reageren. Degenen die het lezen zullen het beoordelen.

          1. @An…

           Als relatief nieuwe reageerder op dit forum weet je me telkens opnieuw te verrassen met je schrijfsels. Je hebt niet alleen een vlotte en aangename schrijfstijl, je slaat ook nog eens telkens opnieuw spijkers met koppen.

           Heel fijn om te lezen, bedankt 😊

          2. Best An,
           Mooi om te zien hoe je wederom een lopend onderwerp wilt ontwijken.
           We hebben het over jouw ‘monopolie op de waarheid’ die oa de Katholiek kerk maar ook andere geloven duizenden jaren gewelddadig misbruikte om zogezegd “de wereld te verklaren.”
           We hebben het over mijn bewering dat als je die houding blijft aannemen je een discussie vrij arrogant lamlegt.
           Het hebben het over het feit dat je die waarheid best mag hebben, maar niet kan opdringen aan andersdenkenden.
           We hebben het over de vaststelling dat doorheen de geschiedenis de wetenschap die religieuze waarheid alsmaar meer en meer onderuit haalt.

           Kortom het was lange tijd die waarheid slikken of de brandstapel of andere helse oorden en het is anno 2022 ook bij jou nog altijd: ‘ik alleen weet het’ en al de rest is idioot, gevaarlijk, heidens, dom, dom en nu zelfs ook nog gemeen…
           Neen, ik begrijp best dat je die moeite niet gaat nemen om dat te weerleggen.

           Kom je hier af met een kritische recensie op de “Homo Deus?” (Of Sapiens) van Harari.
           Je had dat boek dan toch gelezen?
           Als je die “samenvatting’ zelf geschreven hebt, moet ik zeggen; dat je plots wel een snelle miraculeuze vlotte pen hebt gekregen en oprecht knap gedaan dan!
           Gelieve in het geval van copy/past minstens de bron erbij te melden.
           Ik vermoed dat het een Katholieke is.

          3. @ Tom: Je schrijft; “Het hebben het over het feit dat je die waarheid best mag hebben, maar niet kan opdringen aan andersdenkenden.”

           Dat doet An helemaal niet. Ze vraagt alleen RESPECT voor ons Katholieke geloof dat werkelijk CONSTANT wordt aangevallen, in de media, hier op dit forum, zelfs door een heel aantal mensen binnen de kerk. Je snapt niet dat je zelf net doet wat je An verwijt.

           Wat die copy paste betreft, dit kan je vandaag de dag zo achterhalen hoor. Zoals ene Magda of Irma hier geregeld komt doen met haar artikeltjes uit het Belang Van Limburg. Er zijn nogal wat zoekmachines voorhanden op internet vandaag de dag om copy-pastes op te sporen. (Doen ze ook op de Unief) Ik heb de tekst van An er even doorgehaald. Ik vind niks nada…

           Weet ge Tom, in het begin kon ik nog een beetje respect voor je opbrengen. Ik was in de waan dat je “oprecht” zoekende was. Dit is echter de zoveelste keer dat je An persoonlijk aanvalt en beschuldigt zonder enig bewijs. Het enige dat je hiermee onderuit haalt is je eigen geloofwaardigheid…

          4. Dag Tom,
           Heb jij ooit al eens een biografie van een of andere missionaris gelezen? Deze mensen deden wat Jezus hen heeft opgedragen en dat was en is een zeer nobele taak. Ze deden dat omdat ze overtuigd waren dat Christus de Goddelijke “humaniteit” geopenbaard had: de Boodschap van Geluk voor alle mensen van goede wil. Wat ook zo is. Wat de H. Paulus zei gold ook voor de missionarissen:” Ikzelf leef niet meer, het is Christus die leeft in mij”. Het gaat hierbij niet om opdringen, het gaat om aanbieden maar ik weet dat dit door zoveel ongelovige geschiedschrijvers (de meeste) ten onrechte in een zo kwaad mogelijk daglicht werd gesteld. Als de Spanjaarden in de 15e eeuw Amerika koloniseerden moesten ze vaststellen dat daar kinderoffers werden gebracht… Er was daar dus wel degelijk hoge nood om deze offers te stoppen…
           Maar het kan niet anders dan dat missionering veel vijandigheid opwekte, m.n. bij de machthebbers.
           Overal waar die missionarissen zich begaven zetten ze hun leven op het spel en dat wisten ze. Ze hebben enorm veel liefdadige instellingen in erg moeilijke omstandigheden uit de grond gestampt. Wat is daar mis mee?
           Je schreef: “Kortom het was lange tijd die waarheid slikken of de brandstapel of andere helse oorden en het is anno 2022 ook bij jou nog altijd: ‘ik alleen weet het’ en al de rest is idioot, gevaarlijk, heidens, dom, dom en nu zelfs ook nog gemeen…”
           Ten eerste is dat weeral een karikatuur van de realiteit. Alsof iedereen die het ware christelijke geloof afviel op de brandstapel terechtkwam. Wel geloof ik dat revolutionaire oproerkraaiers die georganiseerd het gevestigde geloof probeerden onderuit te halen kans liepen om hard aangepakt te worden. Ten tweede: onrechtstreeks vergelijk je mij dus met een inquisiteur. Is dat niet een stap te ver? Ik ontwaar een vorm van frustratie en/of boosheid in je reacties die te persoonlijk worden. Maar ik begrijp je wel enigszins als ik krachttermen gebruik zoals “idioot”. Dat wekt kwaadheid op maar het is voor mij een manier om mijn statement kracht bij te zetten. Dat woord moet je ook niet uit zijn context lichten. Een gevaarlijke idioot is voor mij iemand die doelbewust mensen misleidt, bespeelt en dat doet hij wel degelijk. Die domme idioten (een pleonasme) zijn dan weer mensen die heel intelligent kunnen zijn maar toch blind voor de dieperliggende waarheid.
           Ik doe mijn best om de aanvallen op onze Christelijke godsdienst, op de Kerk van Christus te weerleggen.
           Mijn “kritische recensie” op de bestsellers van Harari was eerder een meditatie op zijn gevaarlijke ideeën. Als ik hiervan overtuigd ben heb ik dan niet het recht op om dit te zeggen? We moeten toch niet overgevoelig zijn en te vlug gechoqueerd?
           Als reactie daarop noem je mij gevaarlijk, onverdraagzaam, nastrever van de primitieve oer-gedachten (wat dit ook moge betekenen) en van de wetten van de jungle…
           maar geen probleem.
           Het citaat: “Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag’ich dir den Schädel ein”, dat je op mij toepast zie ik dan weer eerder van toepassing op de bloedige Franse Revolutie van de Verlichting… “Liberté”, “Egalité”, “Fraternité”

   4. @ de twee ongelovige dummietjes,
    sedert ik in 2014 de Latijnse heilige Mis en meteen de Traditionele Kerk terugvond heb ik veel mensen ontmoet die net als An sterk staan in het geloof en altijd de Waarheid zullen blijven dienen.
    Indien het Uw bedoeling is het Volk van God aan te vallen weet dan dat U meteen ook Jezus aanvalt. Bij Jezus vindt men overvloedig barmhartigheid maar tegelijkertijd ook de gerechtigheid.
    Weet dus waaraan U begint.

    Ik vergeet nooit wat ik heb moeten ondergaan in de lange periode dat ik erg liberaal leefde en ik hoop dat jullie niet hetzelfde hoeven te ondergaan.

 13. “There will be, in the next generation or so, a pharmacological method of making people love their servitude, and producing dictatorship without tears, so to speak, producing a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them, but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods. And this seems to be the final revolution.” (Aldous Huxley, 1961)

 14. @Paul,
  Proficiat, U kunt dus Chinees praten.
  Als U dát kunt, dan kunt U dit ook vertalen in het Nederlands.
  Zo niet, dan kunt U mijn poekel op.

  1. POEKEL = ’n väöl in Limburg gebruuk woord veur de rögk van eine miensj. Ouch haet ’t de beteikenis van ‘ne bult of ‘ne bochel, ’n vergreujing of aafwieking in de rögk biej miensje.
   Poekel wirt ouch waal gezag es me ’t haet euver ‘ne heuvel in ’t landjsjap.

   1. Je kunt mijn rug op, las ik. Haha. Poekel. Zo leert men tóch nog ’s wat hier, op de herhalios na dan. (herhalios=Geen Stijl woord. Betekenis: Zij die een discussie bewust verstoren met herhalend politiek correct geneuzel waar niemand wat mee opschiet.)

    1. @Raphaël,
     U heeft 100% gelijk met Uw vertaling.
     Zou ik A.B.N. (algemeen beschaafd Nederlands) gebruikt hebben, dan zou ik @paul slechts vernederd hebben met zijn Engelse taal. Nú kunnen lezers er nog ietwat om lachen.

  2. “Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden, en om zo te zeggen een dictatuur zonder tranen te produceren, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen te creëren, zodat mensen in feite zullen hebben hun vrijheden zijn hen ontnomen, maar zullen er liever van genieten, omdat ze door propaganda of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden, zullen worden afgeleid van elk verlangen om in opstand te komen. En dit lijkt de laatste revolutie te zijn.” (Aldous Huxley, 1961)

   (Vertaald met Google Translate.)

 15. Typ in google of in duckduckgo: “vertalen engels nederlands”

  https://duckduckgo.com/?q=vertalen+engels+nederlands&t=raspberrypi&ia=web

  “Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden, en dictatuur te produceren zonder tranen, om zo te zeggen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen te produceren, zodat mensen in feite hun vrijheden van hen zullen worden afgenomen, maar er eerder van zullen genieten, omdat ze zullen worden afgeleid van elk verlangen om in opstand te komen door propaganda of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden. En dit lijkt de laatste revolutie te zijn.” (Aldous Huxley, 1961)

  1. Merci Eric, ik wilde PD’s poekel niet al te zeer blesseren door hem de gewenste vertaling te onthouden, maar u bent me voor.
   Ik vind het citaat van Huxley toepasselijk, want typerend voor de huidige wereld waarin machthebbers de wetenschap op selectieve wijze voor hun karretje spannen en het gewillige klootjesvolk bespelen. De tyrannie die Klaus’ Young Global Leaders [Trudeau en Maç(r)on] zich permitteren, laat er m.i. geen twijfel over bestaan dat Schwab zijn droomwereld graag wil realiseren vooraleer hij de pijp uitgaat. Goddank komt hoogmoed voor de val.

   1. Ook Huxley:
    “De uitvinding van de stoommachine zorgde voor een revolutie, niet alleen in industriële technieken, maar ook veel belangrijker in de filosofie. Omdat machines steeds efficiënter konden worden gemaakt, ging de westerse mens geloven dat mensen en samenlevingen automatisch een overeenkomstige morele en spirituele verbetering zouden laten zien. Er werd aandacht en trouw geschonken, niet aan de eeuwigheid, maar aan de utopische toekomst. Externe omstandigheden werden belangrijker geacht dan gemoedstoestanden over externe omstandigheden, en het einde van het menselijk leven werd beschouwd als actie, met contemplatie als middel daartoe. Deze valse en historisch afwijkende en ketterse doctrines worden nu systematisch op onze scholen onderwezen en dag in dag uit herhaald door die anonieme schrijvers van reclameteksten die, meer dan enige andere leraar, Europese en Amerikaanse volwassenen voorzien van hun huidige filosofie van leven. En de propaganda is zo effectief geweest dat zelfs belijdende christenen de ketterij onvoorwaardelijk accepteren en zich totaal niet bewust zijn van de volledige onverenigbaarheid ervan met hun eigen religie of die van iemand anders.”
    Bron: https://www.goodreads.com/book/show/5131.The_Perennial_Philosophy

   2. Alweer een nieuwe (nou ja) stem in hetzelfde riedeltje. DE politiek, DE machthebbers, DE wetenschap, DE linksen, DE media, etc. etc. bespelen HET klootjesvolk om de Wereld compleet naar de verdoemenis te helpen. En wat is het Alternatief? Het Grote Gelijk van het Ene Ware Geloof! En wat is dat dan? Tja… Bidden. Jezus volgen. Paternosters lezen. Leven zoals de nonnekes in de jaren’50, volgens de catechismus van Mechelen, van voor dat duivelse concilie. Ga daarmee naar den oorlog, zou mijn bompa gezegd hebben.

    1. Het wakkere gebed is het machtigste wapen.
     Het kan niet gekocht worden in de wereld.

    2. Ha die Frank, hij gooit alles op één hoop, da’s lekker gemakkelijk. Alleen het woord complotdenkers ontbreekt nog in UW riedeltje.
     “Bidden. Jezus volgen. Paternosters lezen.” Dat is voor de sufferdjes, de onnozelaars die in de fifties zijn blijven hangen nietwaar? Da’s niets voor de weldenkende mens van het derde millennium, die zichzelf tot absolute norm heeft verheven en die zich in de wetenschap heeft bekwaamd; die weet heus wel beter! We zullen het zien.

     “Why is it that so few realize the seriousness of our present crisis? Partly because men do not want to believe their own times are wicked, partly because it involves too much self-accusation, and principally because they have no standards outside of themselves by which to measure their times… Only those who live by faith really know what is happening in the world. The great masses without faith are unconscious of the destructive processes going on.” (Fulton Sheen)

     1. @Paul

      Ik kan je redenatie niet volgen; als er nu net één lijn te trekken is die Frank hier wilt duiden dan is het vooral dat meestal de argumentaties in bijvoorbeeld het vaccinatiedebat hier allemaal op één complothoop gegooid worden.
      In één complotzin gezegd: “de politiek (of welke occulte, rijke bende ook) die heerst over de wereld en die alles en iedereen in zijn macht heeft en die de mensheid wilt onderdrukken of vermoorden”.

      En ik kan je wel volgen als je zegt: “dat dit lekker makkelijk is.”

      Dat Frank zich tot de absolute norm heeft verheven die alles weet… dat maak jij er van. Maar je Engels citaat van Bisshop Sheen getuigt nu ook niet meteen van enige bescheidenheid 😉

      “Alleen zij die uit geloof leven, weten echt wat er in de wereld gebeurt. De grote massa’s zonder geloof zijn zich niet bewust van de destructieve processen die gaande zijn.” (Fulton Sheen)

      1. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader, dan via Mij”, zoals Jules het hiervoor al aangaf.
       “Ga daarmee naar den oorlog” schreef uw ‘alter ego’ Frank hiervoor schertsend. Doch hij heeft – zijn ironie ten spijt – gelijk: Genesis 3:15 is nog altijd actueel, in deze dagen nog actueler dan ooit zou ik durven beweren. Daarom getuigt Sheens uitspraak niet van hoogmoed, maar van de waarheid die in Christus is en in Hem alleen. Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.

       Tot slot een link naar het interessante getuigenis van een Chinese dissident, die de juistheid van (de kop boven) het artikel van pater Maes nogmaals onderschrijft. Weer zo’n wappie? Oordeel zelf maar: https://www.lifesitenews.com/news/dissident-chinese-freedom-activist-chen-guangcheng-warns-west-about-social-credit-system-at-our-doorstep/?utm_source=featured&utm_campaign=catholic

   3. @Paul,
    Ik vind het zelfs van ónfatsoen getuigen om in ’n ándere taal reacties te geven.

 16. @ de twee ongelovige dummietjes, Frank en Tom,
  U beiden moet werkelijk nog de allereerste beginselen leren aangaande de tien Geboden.

  1. Exodus, twintigste hoofdstuk.
   2 `Ik ben Jahwe uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
   3 Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij.
   4 Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
   5 Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht,
   6 maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.
   7 Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken; want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
   8 Denk aan de sabbat; die moet heilig voor u zijn.
   9 Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten.
   10 Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
   11 In zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is, gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.
   12 Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt.
   13 Gij zult niet doden.
   14 Gij zult geen echtbreuk plegen.
   15 Gij zult niet stelen.
   16 Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
   17 Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.

   1. Dag Frank, Uw werk is nog niet af. Het Christelijke begrip van die geboden leest u integraal in de Evangeliën van Jezus Christus.

    1. Bon. Nog ééntje om het af te leren. Mijn slavin mag op sabbat nooit werken. En verder:
     Zon- en feestdag zult gij eren.
     Op boet- en vrijdag vlees ontberen.
     Houd de vasten ongeschonden.
     Biecht minstens eens per jaar uw zonden,
     En nut rond Pasen ’t Brood des Heren.

     1. @Frank Dierickx,
      Hier gebruikt U ineens een taal van (niét overdreven:) ruim 100 jaar geleden.
      Waar heeft U dát gekopieerd (en vervolgens hier geplakt)?

      1. @Frank Dierickx,
       Het lijkt wél op de taal van Zuid Afrika (dat lijkt op antiek Nederlands).

       1. Dus toch 70 jaar geleden. Dat is een compleet(!) mensenleven.
        Was die catechismus ’n erfenis of door U gekocht op ’n rommelmarkt?

        1. Moest hem van 1954 tot 1960 uit het hoofd leren tijdens mijn lagere schooltijd. Dat was toen een belangrijk schoolboek. Elke dag één uur godsdienst of catechese. Dat laatste was dan om dat boekje te leren opdreunen. U vindt het al een rare tekst; wij waren toen kinderen van 6 tot 12 jaar. Nog vragen?

         1. @Frank Dierickx,
          Dat hadden wij ook op de wat nu genoemd wordt: de basisschool.
          Dat was een school, geleid door broeders. Dus was het een zogeheten broederschool. Wij moesten de catechismus óók van buiten leren. Intussen ben ik vergeten, of ik er wel/niet veel van begreep,
          Er zijn twee verschillen tussen U en mij: Ik ben wél naar de kerk blijven gaan (zij het met een tussenpoze van pakweg 10 jaar) + ik ben al lang vergeten wat ik ermee gedaan heb,

          Maar intussen ga ik toch al weer ’n 40 jaar trouw naar de kerk en … daar voel ik mij intussen écht thuis. En zoals thuis: soms ben ik blij met wat ik daar gehoord/meegemaakt heb en soms ben ik ietwat bedroefd. (Dus gewoon hetzelfde als het dagelijks leven.)

          1. Bon. Blij toe voor u. Maar veroordeel geen mensen die zich daar allang niet meer thuis voelen.

  2. Wat ‘ongelovigen’ aangaat het volgende:

   Om even op geloof terug te komen.

   De vraag zou kunnen zijn: moet je geloven in God? Of moet je geloven in Jezus?
   Het antwoord zou dubbel kunnen zijn; grof ingedeeld naar:

   1. Gewone mensen doen er goed aan de weg van Jezus te bewandelen, lijkt mij. Dit kan een fijne samenleving opleveren waar de mens. Want soms is het nodig om tegen de natuurlijke neiging in, aardig en eerlijk te kunnen doen/zijn. Het geloof in Jezus is dan een voorbeeld voor het rollenspel in de wereld. Daarom is het dus goed als gewone mensen leren zien hoe mooi de weg van Jezus is om een mooi spiritueel leven te hebben, waar ook aspecten van de mens zich kunnen ontwikkelen zoals daar zijn de blijheid, bescheidenheid, hoop, geloof en liefde. Geestelijke leiders dragen zo bezien een extreem belangrijke last en werken als het goed is aan de bezieling van de samenleving

   2. Intelligentere mensen hebben een ander antwoord nodig. Die kunnen niet geloven zonder bewijs. Die nemen niet zomaar iets aan omdat een ander dat zegt. Deze mensen houden de keuze open. Die hebben, afhankelijk van het karakter, soms wel en soms geen behoefte aan bezieling. Meestal, als ze wat ouder worden, gaan ze verlangen naar het licht dat er toch was toen ze nog in hemelse sferen waren, wanneer dat dan ook was. (In de baarmoeder, als baby, als kleuter, dat gevoel van gelukzalige goedheid, zeg maar.) Of men wordt aangestoken tot dit gevoel door lezen, vrienden, de clubgenoten of iets dergelijks.) Hun intelligentie en hun inborst dwingt hen naar geluk te zoeken, want zo is het leven, meen ik, een ieder wil gelukkig zijn. De een is zo gelukkig bij een criminele organisatie, de ander bij een liefdadigheidsclub, de ander bij de bridge of tijdens het jagen.
   Maar goed. Die groep mensen is dus afhankelijk (geworden) van de logica. Tja. Dan zou ik wellicht zeggen, dan wordt het een keuze maken tussen goed en kwaad. Wil je goed zijn, of niet? Begrijp je dat de mens vanzichzelf niet altijd goed is, en dus goed en fout door elkaar kan halen? Het is maar net wat je weet en hoe je bent opgevoed. Dus, voor de denkende mens is de weg moeilijker, moreel gezien. Die is de onnozelheid ontstegen en gaat zelf nadenken, met als gevolg dat er (wellicht?) een morele keuze gemaakt moet worden. Of niet, zelfs. Men kan zeggen; ‘met dat soort zaken houd ik me niet bezig, hahaha, dat is voor mietjes en voor oudere vrouwtjes.’. Of men zegt: ‘Ja, maar die Jezus, bestónd die eigenlijk wel?’. En dan volgt een reeks van argumenten van voor en tegen de historische aanwezigheid van Jezus op deze aarde. Enzovoorts enzovoorts.
   Een atheïst heeft dus oneindig veel argumenten, als de slim is.
   En nu? Is er een keuze nodig? Of laat men de macht van het geld, de adel, de macht van het ‘geloof’, de macht van de macht (wie dat dan ook is), de macht van het toeval spreken. Want wie de baas op aarde is, die bepaald o.a. de ‘realiteit’ die andere mensen waarnemen. En als die baas onbezield is, dan is de aarde een hel. Kiest u dan maar. Die hel kunnen we nu wat waarnemen. De mensen maken de aarde vies en smerig. Gif maken ze, plastic. Wolken maken ze, met gif erin die de zon verduisteren. Mensen doen nu zóveel slechts op de aarde, dat is ongelofelijk. En het wordt met de dag erger.

   Ergo en maar, de vraag van het geloof is zeer moeilijk te beantwoorden. Er zijn zoveel geloven op aarde? Overtuiging van het eigen gelijk leidt tot rampen, zoals we geleerd hebben uit het verleden. De belangrijkste vraag, de vraag of God bestaat, werpt nog een extra dimensie op het geheel. Schiep God de aarde uit liefde, of is dat een illusie? Kan een mens het bestaan van God ontkennen/bekennen? Begrijpt een mens alles? Begrijpt een mens zijn eigen onmacht en onnozelheid? Begrijpt een mens dat liefde geluk geeft? Veel verdere vragen en antwoorden zijn beperkt met het verstand van de mens, zijn korte tijd die hij leeft op deze aarde (gemiddeld 83 jaar?). Tja, veel mysteries zijn er, veel vragen, steeds meer. En is er iemand die de weg kan wijzen? Die alles al weet? Enzovoorts enzovoorts.

   Maar vooralsnog zou de vraag in een intelligente discussie dus moeten zijn: ‘Wil je goed doen, zoals Jezus ons voorleefde, of heb je bedenkingen, of vind je het maar niks? Of wil je helemaal niet ántwoorden? Dat laatste is het belangrijkste vaak. Is er een begin van de wil naar het goede? Of wil iemand alleen maar intellectueel spelen of wil men zijn oortje te luister leggen? Provoceren? Werken dus? Im- of amoreel bezig zijn? Of begrijpt men dit allemaal niet en heeft weer een andere ‘drive’ om te communiceren.

   Maar, dit blijft: het hart van de mens is gelukkig als het goed doet. Geluk is juist dát wat men niet verwacht: geven is eigenlijk krijgen. Hoe meer men geeft, hoe dichter men bij God lijkt te komen. Het mysterie.

   1. Dit kan een fijne samenleving opleveren waar de mens.
    Herstel, moet zijn:
    Dit kan een fijne samenleving opleveren voor de mens (en de wereld).

    1. @Raphaël,
     U-zélf gelooft niet. Ben daar gewoon duidelijk in a.u.b.

     Het geloof in God, vereist ’n nederigheid en in álle liefde accepteren dat God de grote lijnen bepaalt; Die hemel en aarde geschapen heeft voor óns mensen; bij Wie je na je aardse leven eeuwig hoopt te mogen wonen.

 17. Er zijn nu méér doden dan normaal, dus méér doden dan tijdens griepperiodes.Die hele corona/covid is een farce; de doden worden volgens mijn zielige ik veroorzaakt door de door de overheden gratis verstrekte spuiten!!!

 18. Behalve de oudgedienden + An, praat kraamt hier op deze pagina letterlijk iédereen onzin uit.
  Hebben jullie in deze winter (bijna) allemaal ’n zonnesteek opgelopen?

 19. Gisteren, zondag 13 febr, bezoek van mijn jongste broertje met twee kleinkinderen van mijn vader, twee meisjes samen met hun levensgezel. De twee koppeltjes lijken goed bij elkaar te passen, ongehuwd, de hemel op aarde. Een van de jongens is een intelligente onderwijzer en bij hem viel het socialistische taalgebruik het meeste op.

  Dat socialistisch denken is de ziekte waar Frank en Tom aan lijden, zij het dat ik een sterk vermoeden heb dat zij zich daar zeer goed van bewust zijn en dat zij dit doelbewust uitspelen tegen het Katholieke denken dat nog slechts geleefd en beleefd wordt door een kleine volksgroep.

  De discriminatie is nu totaal en kan niet meer verborgen worden.
  Ik vrees ook dat dit definitief is.
  Katholieken bezitten een andere kern, (kernel, core) of (noyau, cœur, centre) dan de nieuwe heidenen.
  De verandering is fundamenteel.
  En dat geldt ook voor de gevolgen van het vaccin.
  Erg griezelig allemaal.

 20. @ Jules van Rooyen,
  aangaande uw opmerking over Genesis 47:25 (9 februari 2022 om 14:57)
  (http://www.katholiekforum.net/2022/02/07/pandemie-van-de-angst/#comment-107078)

  Petrus Canisius :
  Genesis 47:25 Zij zeiden: Gij hebt ons het leven gered! Laat ons genade vinden in de ogen van onzen heer, en de slaven van Farao zijn.

  la Bible Crampon (73 livres) 1904, 1923, Catholique.
  http://jesusmarie.free.fr/bible.zip (6.1 MiB) gratis downloaden
  http://jesusmarie.free.fr/bible_crampon_genese.html
  47:25 Ils dirent : ” Nous te devons la vie ! Que nous trouvions grâce auprès de mon seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. ”

  https://bible.hispage.nl (Protestants) :
  –Staten Vertaling, Lutherse Vertaling, Leidsche Vertaling :
  47:25 En zij zeiden: Gij hebt ons leven behouden; laat ons genade vinden in de ogen mijns heren, en wij zullen Farao’s knechten/lijfeigenen/slaven zijn.
  — Maar het staat niet bij het NBG :
  47:25 Toen zeiden zij: Gij hebt ons in het leven behouden; mogen wij de genegenheid van mijn heer winnen, dan zullen wij Farao dienstbaar zijn.

  1. eric-b-l

   Dienstbaar=bevorderlijk, bruikbaar, dienstbaar, dienstig, goed, leerzaam, praktisch, productief, van dienst, van nut, voordelig, winstgevend. ondergeschikt (bn) : afhankelijk, dienstbaar, gesubordineerd, onderdanig, onderhorig, onderworpen, subaltern.
   Het staat er verscholen, maar het worden zijn ondergeschikten, lijkt mij.

 21. @eric-b-l, inzake Uw reactie van 14 februari 2022 om 02:53 uur:
  Achter Uw eerste paar zinnen schuilt zeer veel leed.
  Ik had gehoopt, dat zo’n leed jullie (die ondanks de huidige geloofscrisis, overtuigd kerkganger zijn gebleven) bespaard was gebleven.

  1. @ P.Derks,
   eigenlijk bent U gelukkiger omdat Uw familie nog gelovig is.
   Ik wil graag Uw fysiek lijden en Uw rolstoel overnemen als mijn familie daardoor tot inzicht kon komen.

   1. @eric-b-l,
    Beide zoons beweren ongelovig te zijn. Bij de jongste twijfel ik: volgens mij gelooft hij wél: inzake geloofskwesties zuigt hij gulzig mijn verhalen in zich op.
    Als ik de hoop had opgegeven, weet ik niet of ik nog de kracht zou hebben door te leven.
    Ik beloof U de rest van mijn leven ook voor Úw directe familie te bidden (= ik schakel Uw familie dus gelijk met mijn familie). (Mt 18,20 “Waar twee of meer in MIJN Naam bidden, ben Ik in hun midden.”)

    Ik wens U écht Gods Zegen en Gods Kracht.

    1. Beste P. Derks,
     Het grijpt echt aan jouw verhaal. We leven met jou mee. Je zit in ons hart. Veel respect voor jou.
     Verbonden in de Heer.

 22. @ Jules

  Je schrijft: “Hij was een communist, “avant la lettre”, en geen haar beter dan het huidige, zich zo noemende, “volkje”. Deze mensen, “zijn het niet, maar de vijand van alle mensen” (1 Tess 2 : 15).”

  1.
  De Sainte Bible de Maredsous geeft een veroordeling van Jozefs handelwijze in een voetnoot: “Gn 47.13-26 Cet épisode de l’histoire de Joseph décrit avec justesse le mécanisme de la spéculation en temps de disette, qui mène de l’accaparement des vivres à celui des terres, des moyens de production et même des personnes. Ces pratiques, qui reflètent peut-être celles de la royauté israélite, seront dénoncées par les prophètes ( Is 5.8; Mi 2.1-2 etc.) et combattues par des législations ultérieures (cf. Lv 25.1-55 et la note).”

  De vertaling “nous serons volontiers les esclaves du Pharaon” lijkt me wat te sterk, vergelijk nb. de Vulgaat: “qui responderunt salus nostra in manu tua est respiciat nos tantum dominus noster et laeti serviemus regi.”

  2.
  Je verwijst ten onrechte naar I Tessalonica, want daar gaat het over Joden. Je weet van allerlei mensen hier te vertellen dat ze Jood zijn (Stalin, Robespierre, Calvijn etc.) , maar je definitie blijkt hier al bij de Aartsvaders mank te gaan. Jozef is geen Jood, maar is zelf stamvader, zelfs van twee stammen (Efraïm en Manasse). In I Koningen kun je lezen hoe alle stamen bij de zoon van Salomo werden losgescheurd, behalve die van Juda. De inwoners van Judea waren Joden (afgezien dan van de Levieten, die in beide rijken woonden en geen eigen grondgebied hadden).

 23. Referte punt 1, beste Rinze, meerdere malen wordt er in Gen. 47, gesproken over de ontstane slaven verhouding met de Farao. (La Sainte Bible, des Moines de Maredsous, 1950)
  Regel 23, “Joseph dit au peuple : ‘Je vous ai achetés aujourd’hui, vous et vos terres, pour le compte du Pharaon,’ ;
  En verder, regel 25, : “Tu nous as sauvé la vie. Que nous ayons la faveur de monseigneur et nous serons volontiers les esclaves du Pharaon.”
  En bovenaan, regel 20, : “…………..et le pays devint la propriété du Pharaon.”

  Dus meerdere malen is het land van Egypte indertijd, aan te duiden als het eigendom van de Farao, inclusief de bewoners, behalve de heidense priesters. Deze priester klasse was van het slavendom buitengesloten, en bleef zelfstandig. Er was dus wel zeker sprake van een “communistisch” land,
  “avant la lettre”, alvorens dat woord en begrip met de joden Marx en Lenin, eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw, weer nieuw leven werd ingeblazen.

  Referte punt 2.
  Zover duik ik niet in de onderlinge verschillen tussen de stammen, beste Rinze. Wat dat betreft ben je “baas boven baas”. Met alle respect, maar uit dat beginstadium van de periode Jozef, de Onderkoning van Egypte, groeit toch later het “Uitverkoren” volk dat onder leiding van Mozes, het land van Egypte werd uitgeleid, en daarvoor nog betaald werd ook, om weg te gaan ?

  Alle Egyptische goud van de bewoners konden ze krijgen, als ze maar weg gingen. De Egyptenaren waren dat volkje spuugzat. Maar toen de Farao dat later in de gaten kreeg, toen het al vertrokken was, zette hij de achtervolging in om alle gouden spullen terug te halen. Echter hij rekende buiten de waard. Jaweh liet het volkje de droog gevallen Rode zee doortrekken. Maar toen de Farao met zijn troepen volgden, verzoop het hele leger, inclusief de Farao, door het plotseling sterk wassende water, terwijl het Joodse volk al aan de overkant, op de kust, was gearriveerd. Ik zie geen onderlinge verdeling van allerlei stammen ??

  1. Persoonlijk vind ik de interpretatie van Dimitri Verhulst in zijn ‘Bloedboek’ (2015) een pak minder saai.

  2. @ Jules

   Beste Jules, bedankt voor je omstandig antwoord op mijn twee punten. je schreef al eens eerder dat je voor wat het begrip Jood het algemeen gebruik volgt. Wees er je dan wel van bewust dat dit algemeen gebruik uit de Joodse koker komt. Ten aanzien van Jozefs manier van belastingheffen is het wel aardig te vermelden dat het conflict tussen Salomo en de tien stammen veroorzaakt werd door diens extreme belastingheffing, waarmee hij zijn rijkdom vergaarde.

   Nog een vraagje aan je. Je schrijft hier regelmatig dat de huidige Joden afstammelingen van de Chazaren zijn. Zover ik weet is die opvatting alleen (gedeeltelijk!) van toepassing op de Azkenazische Joden. Die link is toch nooit gelegd met de Sefardische Joden? Zijn dat volgens jou ook Chazaren en hoe is dat te verklaren?

   1. Die Sefardische Joden, dus diegenen die indertijd met de Diaspora, naar de West kant van de Midd. Zeekust zijn gevlucht, hebben de volken die daar woonden bekeerd. Zelf etnisch verdwenen, zijn de joods bekeerden, de Sefarden geworden, en zij vormen de chiquere club van het moderne Jodendom. Zij hebben niet veel op met de grote meerderheid Chazaren die Turks/Russische trekken vertonen, afstammelingen van het joods bekeerde Khazar volk dat een rijk vormde, vanaf de 7de eeuw tot eind 10de eeuw, nabij de monding van de Wolga. Dit rijk werd verslagen door de katholieke prinsen van Kiev, eind 10de eeuw.

    De joodse revanche kwam met Lenin en Trotsky, in 1917, met de Russische bolsjewieken revolutie. En enkele jaren later, met de uithongering van de Ukraïne bewoners, deel provincie van de joodse Sovjet Unie van Stalin. Denk met de Khazaren aan het uiterlijk van Strauss Kahn, de vroegere FR minister van Financiën.

    Bij de Sefarden zie je het verschil niet. Herinner me nog Sefardische families uit mijn jeugd in Amsterdam. Sommigen waren lid van onze parochie in de Obrecht straat. Zij assimileren makkelijk met de lokale bewoners.

    Tenslotte, de Franse president kandidaat Eric Zemmour, is Sefardische joods. Zijn familie komt uit Oost Algerije, nabij Tunis. Hij praat er vrijelijk over. Geassimileerd, zegt hij ook, ik houd van Frankrijk, van de Franse geschiedenis, haar beschaving en cultuur en tenslotte, de katholieke Kerk, zonder wie die geschiedenis niet mogelijk was geweest. Hij wil Frankrijk zoals ze is, niet verliezen, en hij verzet zich dan ook tegen de massa immigratie van islamieten. Maar zegt Zemmour, en dan komt zijn paradox, ik houd niet van Christus, maar wel van de wording geschiedenis van de koningen, de bisschoppen en de katholieke Kerk.

    In bijna 2000 jaar hebben zij Frankrijk gevormd, vanaf de eerste missionering door St. Petrus en St. Paulus, in de jaren na Golgotha (33) tot aan het jaar 67. In dat jaar zijn deze grote apostelen vermoord in Rome, het heidense Rome van de keizers. Drie jaar later, vernietigde generaal Titus, de stad Jeruzalem en de Tempel en maakte ongeveer een miljoen slachtoffers. Christus heeft dat voorzien, en er over geweend.
    Na de eerste verwoesting, kwam de Diaspora op gang.

   2. Degenen die nu de Joden genoemd worden zijn de stammen van Juda en Benjamin van het oud Zuidrijk van Israël met de Levieten die bij hen woonden; het woord “Jood” is immers een Germaanse vorm voor het Latijns woord “Iudaeus”, “Judeeër”. De tien stammen van het Noordrijk waren die van Efraïm, Manasse, Issakar, Ruben, Gad, Naftali, Dan, Simeon, Zabulon, Aser; bij die stammen woonden uiteraard ook Levieten. Efraïm en Manasse kunnen geteld worden als één stam van Jozef (de Patriarch Jakob gaf aan Efraïm en Manasse status als twee onderscheiden stammen), en zo zijn er, met die van Levi inclusief, twaalf stammen; samen vormen zij het Huis van Jakob-Israël. Het waren de stammen van Juda en Benjamin die ten tijde van de Incarnatie van de Goddelijke Logos in Judea woonden, en Christus was Zelf, via de H. Maagd Maria, afstammeling van Juda. Maria was van Davidische adel, een koningsdochter.

    De handelswijze van Jozef in Egypte was niet communistisch maar feodaal volgens een vorm die in de oudheid bestond. In essentie bestond een feodale verhouding tussen een heer en zijn volk erin dat het volk een percent van de landsopbrengst aan de landheer gaf en dat de landheer van zijn kant woonplaats en militaire bescherming verschafte aan de mensen; het had niets van doen met een soort van communistisch radicaal gelijkheidsbeginsel dat privaat bezit verwerpt.

    Wat de Khazaren betreft: de Asjkenazische Joden hebben duidelijk een mongoloïde invloed in hun bloed, en dat kan van de Khazaren afkomstig zijn, maar zij zijn duidelijk geen volbloed-mongoloïde mensen, anders zouden zij eruit zien zoals de volkeren van Mongolië, Korea etc. De Joden hebben dus een percent van raciale vermenging gehad, maar zij zijn nog steeds afstammelingen van Israël, want Sint Paulus heeft gezegd dat dat volk zich zal bekeren tot het Christendom, en dat betekent dat het moet blijven bestaan.

 24. Nieuwe pandemie (vandaag, 15.02.2021, gehoord op televisie):
  De mondkapjes + álle overige maatregelen zijn en waren bedoeld om ánderen te beschermen.

  De praktijk:
  Ik ben NIÉT ingeënt tegen corona/covid. Daarom mocht en mág ik nog steeds niet met fysio meedoen, terwijl ik het écht nodig heb. Ik heb daarvan enige schriftelijke bewijzen in de computer staan.

  Ik had ’n paar weken geleden kenbaar gemaakt, dat mijn lichaam stevig is achteruitgegaan door niet te sporten vanwege de lock down. Met ándere woorden: ik heb DRINGEND als ongevaccineerde gevraagd om met fysio bezig te mogen zijn. Het antwoord van de arts was gewoon schokkend: Ik mag pas weer aan fysio deelnemen als het van onze regering mag. Nóg erger: ik werd door betreffende arts beschuldigd van ongenanceerd/intimiderend/niet passend en niet contructief geschreven email.

  Ieder weldenkend mens zal het logisch vinden, dat ik om ’n ándere fysio-arts heb gevraagd, daar wij niet in dezelfde deur passen.

 25. Nog even voor de wat hoger opgeleiden onder ons. Wetenschappelijk verantwoord komt men tot de hypothese dat onze ‘politici’ moordende psychopaten zouden zijn. Vooral voor een ‘ongelovige’ of voor een ‘dwarsligger’:
  Zie: htt***ps://rum***ble.co***m/vuxbln-science-in-the-times-of-covid-an-alternative-hypothesis.html?fbclid=IwAR1DW1R38jhE41dP9lOgMaUC9CGYMURbGBoBS5Bhwo4mJ5jX4TtbfVF29P0
  (Science in the times of Covid; An alternative hypothesis, P. Stallinga e.a.)
  (sterretjes uit de link weghalen aub)
  Tjonge jonge. Wordt de goede Pater door de Wetenschap ondersteund. Altijd wakker blijven hè?

 26. vervolg:
  Onze regering beweert dus, dat álle covid/corona-maatregelen bedoeld zijn om de zwákkeren te beschermen. Dat is een complete leugen:
  Ikzélf behoor tot die ‘zwakkeren’.
  Ik heb letterlijk ÁLLE moeite gedaan om te mogen sporten in een daartoe uitgeruste instelling voor gehandicapten.

  Intussen bij ik een compleet wrak. Maar het antwoord van de arts was gewoon schokkend: De maatregel van de regering geldt voor IÉDEREEN, dus ook voor MIJ.
  Ik mag pas weer aan fysio deelnemen als het van onze regering mag.

 27. Vervolg 2:
  Zo mocht ik (in begin van de huidige ‘pandemie’) op mijn scootmobiel pas zonder mondkapje verdergaan met boodschappen doen in ’n levensmiddelenzaak, nadat ik ’n papier kon overhandigen, dat ik geen mondkapje kan dragen wegens COPD (= longziekte, veroorzaakt door langjarig roken).

  Het is dus een complete LEUGEN, dat onze regering beweert , dat álle covid/corona-maatregelen bedoeld zijn om de zwákkeren te beschermen.
  De corona-maatregelen waren en zijn bedoeld om de GEZÓNDE mensen te beschermen.

 28. Laat U niet tegenhouden door negatieve gedachten en of depressieve gevoelens, maar doe mee!
  Meedoen met én meewerken aan / in de kerk van Christus.

  Op weg naar oktober 2023: bisschoppensynode in Rome over de toekomst van de kerk. Iedereen mag meespreken, meedoen.

  Wij vragen u om voor 1 mei 2022 uw gedachten door te geven via de onderstaande weblink, die zowel gebruikt kan worden om verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen gedachten te delen. U kunt de weblink meerdere keren gebruiken als u bijvoorbeeld niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, maar uw input wilt spreiden over verschillende weken:

  https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL

  Voor België verwijs ik graag naar

  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-een-synodaal-gesprek-en-hoe-begin-ik-eraan?microsite=108

  N.B.

  Theologie studeren in Nederlands Limburg?
  Dat kan in Limburg aan het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is een deeltijdopleiding op HBO-niveau tot permanent-diaken, pastoraal werker, geestelijk verzorger, catecheet of catechist. De opleiding staat ook open voor mensen die voor hun eigen vorming losse cursussen willen volgen!
  Open Info-ochtend zaterdag 19 februari a.s.

  Zie: https://www.bisdom-roermond.nl/infoochtendtir

 29. @Frank Dierickx,
  Sorry, dat ik hiér reageer: de plaats waar wij reageerden. was op.

  De tijd van opstandigheid heb ik al lange tijd achter mij.
  Ik veroordeel mensen niet omdat zij wel of niet naar de kerk gaan.
  Wel oordeel ik hun gedrag.
  Hoewel van een totaal verschillende invalshoek: voor U dient hetzelfde te gelden.
  Echter, bij U proef ik een zekere háát tegen de kerk en geloof, terwijl ikzelf geen enkele haat ken inzake niét – kerkgangers.. Wél ken ik een medelijden met hen (dus ook medelijden met Ú). En dat medelijden zorgt weer op meer en intenser gebeden en kerkgang van mij.

  1. @Frank Dierickx,
   correctie laatste zin:
   En dat medelijden zorgt weer voor meer en intenser gebeden en kerkgang van mij.

   Oh ja, ik was nog vergeten om U te bedanken voor Uw reacties. Bij deze dus.

 30. An schreef: “Als de Spanjaarden in de 15e eeuw Amerika koloniseerden moesten ze vaststellen dat daar kinderoffers werden gebracht…”

  Klopt, An. De Spanjaarden hadden een diep afgrijzen voor die gruwelijke rituelen van de Azteken. Een samenleving die afvallig is geworden van het Christendom retrogradeert naar dergelijke gruwelijke paganistische handelingen, en vandaag manifesteert zich dat in de abortusmolen, de moderne cultus van Molok.

  1. En god stopte de kindermoorden door zijn zoon te laten vermoorden. Geloof is duidelijk geen logica.

  2. De abortusmolen is niet het enige gevolg van ontkerkelijking, beste Benjamin. De euthanasie praktijken en de huidige gif prik campagne tegen de griep, van de joods gedomineerde Big Farma ondernemingen, geholpen door de regeringen der westerse landen, passen ook in een samenleving die Christus dood heeft verklaard. En dat gaat ver. De huidige oversterfte van 40% in die landen, is een gevolg van alle bijwerkingen der “vaccinaties”, en telt wereldwijd miljoenen slachtoffers, dodelijk of gehandicapt voor het leven.

   Voorts, in New York vluchten jonge gezinnen de stad uit, naar het vrije Florida of Texas. Zij vluchten voor het bestuur van de joodse mega stad, nu die eenzijdig besloten heeft om kleine kinderen, zonder toestemming van de ouders, op school, verplicht in te enten met de kojona gif prik. De atheïstische, joodse gedomineerde Sovjet Unie (1917-1989) spande de kroon met het maken van 50 miljoen slachtoffers, en wereldwijd, telde het communisme 100 miljoen slachtoffers.

   Onze regeringen beramen plannen om onder leiding van het World Economic Forum (WEF), van Klaus Schwab-Rothschild, contractueel, een wereldwijde sanitaire dictatuur op te zetten, naar het voorbeeld van het communistische China. Het WEF wordt dan feitelijk de wereldregering. Zij wordt gefinancierd door de joodse Bill Gates. Deze “allerrijkste” in de wereld, heeft belangen in vele universiteiten, farmaceutische bedrijven en onderzoek centra. Hij onderhoudt banden met leiders van regeringen.

   China oefent een uiterst geperfectioneerde controle uit op de bevolking, via een QR-code identiteit, ter controle van alle verrichtingen, winkels, bankrekeningen, eten, boodschappen, verplaatsen, reizen, electronisch geld, horeca, zorg instellingen, cinema en theater bezoeken, kampen en gevangenissen, en nog veel meer, te gek om te kunnen bedenken. Judaïsme is communisme. Maar, ondanks de historische parallel van het grote gevaar, dagelijks onder ogen, al twee jaar lang,
   over de olifant is de kamer geen woord.

  3. Nog een nabrander over de “stammen van Israël”, beste Benjamin.
   Van het oorspronkelijke joodse volk is niets meer over. Dat volk is verdampt in de geschiedenis, sinds de Diaspora en de vernietigingen van Jeruzalem en de Tempel. Zie verder hierboven.
   Misschien mag ik U twee boeken aanraden, om de verdamping beter te begrijpen.
   (1) Shlomo Sand, “Die Erfindung des Jüdischen Volkes, Gründungsmythos auf dem Prüfstand”.
   Ullstein Buchverlag, Berlin, 2010.
   (2) Israël Adam Shamir, “L’autre visage d’Israël”, Editions Al Qalam, 2004.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht