Is Vrijheid Dodelijk?

Spreken over vrijheid is van belang. Het vrijheids-probleem, daar gaat het nu over.
Laura Ingraham: Dit ging nooit over het virus. Transcriptie van een youtube verslag van FoxNews.
429.393 views Feb 15, 2022 (2022.02.15.17u33)


In mei 2020, slechts enkele maanden in de pandemie, de UN hoge comissaris voor mensenrechten verschafte de wereld iets dat we een verrassende waarschuwing moeten noemen:
“Wanneer we zekere mensenrechten beknotten omwille van natuurlijke oorzaak zoals een natuurramp of een pandemie zoals de huidige, dan behoeft dat eerst en vooral een duidelijke noodzaak, het moet in proportie zijn met die noodzaak, en het moet tijdelijk zijn. Het kan niet voor altijd. … We zagen dat sommige overheden het gebruiken om de burgerlijke levensruimte te verminderen zelfs sterk te verminderen en tevens ook de mogelijkheid voor de burgerlijke samenleving om zich uit te drukken, en dat is onaanvaardbaar.”
— Michelle Bachelet op France 24, Geneva, Switzerland.

Hoe gebiedend was zij toen, nu dat twee jaren later met deze freedom-convoys met grote vrachtwagens, die miljoenen wereldwijd inspireren, beambten, die dachten dat niemand hen ooit ter verantwoording zou roepen, verkommeren nu meer en meer tot wanhoop.

Het was niet moeilijk te zien waar dit naartoe evolueerde.

Trudeau (Eerste minister Canada) :“De akte voor de noodtoestand zal gebruikt worden om de agentschappen te bekrachtigen en te versterken ter onderseuning van de wet op alle niveau’s doorheen het hele land. Dit gaat erom de Canadezen veilig te behouden. … Deze instrumenten staan ten dienste van het versterken van de mogelijkheid om boetes op te leggen of gevangenisstraf. Financiële instellingen krijgen autoriteit of worden bevolen om essentiële diensten op te starten om de toestand te helpen hanteren door reguleren en voorkomen van het gebruik van bezittingen om geld en andere steun te verschaffen aan onwettelijke blokkades.”

Wat kan een dergelijke softie en veel te jonge strever weten over beveiliging van de samenleving?
Niet veel.

Zwakke on-effectieve leiders veranderen niet van koers zelfs wanneer covid zich hervat, want ik heb al gezegd sedert welhaast twee jaren nu: dit ging nooit over het virus, het ging er om een meewerkend publiek te creëren. Een soort van goedwillig publiek dat zich verplicht voelde te gehoorzamen aan de volgende lockdown zonder vragen te stellen.

De aanvallen op onze primaire vrijheden waren ver reikend. Het sluiten van scholen ontnam kinderen hun beste mogelijkheid tot kwalitatief onderwijs, de vrijheid om te leren. Vaccin-en-masker-mandaten ontnamen ons de vrijheid om zelf te beslissen wat we in onze lichamen wensen op te nemen. De opdracht tot thuisblijven vernietigde kleine bedrijven terwijl grote coöperaties goed gedijden. Dat was dan onze vroegere vrijheid om te kunnen en te mogen werken.

Dan kwam de grote tech-censuur, yotube, twitter, facebook, zij acteerden als proxi vrije-spraak-politie voor de overheid. Daar verdween onze vrijheid om zich uit te drukken.

Eenieder die niet de Dr.Fauci-lijn volgde, zelfs behandelende artsen en vermaarde onderzoekers, zij werden bedreigd, werden geschorst, belasterd en zelfs volledig verbannen. Sommigen verloren hun job, benoemden het covid-ding ‘mis-informatie’ en verschaften daardoor de overheid carte-blanche om hen te vertrappen met die uitdrukking.

Hoe ooit te vergeten dat ‘democratische’ regeerders ons toelieten samen te winkelen maar niet samen te bidden? Kerken gesloten en onze vrijheid van godsdienst afgestopt.

De experten dachten nooit dat geloof essentieel was maar op de een of de andere manier vonden zij dat vrij toegankelijke drankwinkels wel belangrijk waren.

Zo, deze anti-vrijheid coalitie van links ontvouwde zelfs intimidatie-politiepatrouilles geïntegreerd in scholen met als bedoeling bedienden en ouders het zwijgen op te leggen wanneer zij zich wilden uitspreken.

( Ondertussen gebeurden er vreselijke botsingen tussen ouders en besturen van scholen )

De linksen zijn nu erg geschokt omdat hun covid-fort van reglementen en regeltjes dreigt in te storten voordat zij de kans hadden hun “nieuwe normaal” tot permanente standaard te verheffen.
Ze werden zo fanatiek dat zij trachten het woord “vrijheid” te stigmatiseren.

M.a.w. uw vrijheid doodt mensen, zelfs wanneer zij gevaccineerd zijn.

De (erg slaperige maar bij deze gelegenheid agressief sprekende) ‘president’ J.Biden, (vrindje van ‘paus’ Franciscus, noot van de vertaler)
“Over twee dingen ben ik bezorgd. 1. degenen die vrijheid tot een politiek onderwerp maken: vrijheid! en 2. ik heb de vrijheid om je te doden met mijn covid.”

Nooit gedacht dat ik ooit een president iets dergelijks zou horen zeggen.

En dan pikken de media dit op en herhalen het met hun eigen lamme bloemig taaltje. Nu is de boodschap dat men angst moet hebben voor al degenen die vrijheid willen.
( De vele linkse zenders geven elk hun voorstelling alsdat het verlangen naar vrijheid slecht is. Zie het filmpje. )

Ach die linksen, de vrijheid voor de rest van jullie om te doen en zich uit te spreken, neen, naah, dat willen ze niet.
“Voor velen is vrijheid een kneedbare term … Het is ook een term dat men hoort onder extreemrechtse groepen” (zei Barbara Perry, directrice van het Centrum over Haat, Vooroordelen en Extremisme) –by Jason Vermes, 13 Febr. 2022.

Zij toonden niet de belangrijke gebeurtenissen, zeer veel werd door de linkse pers stil gehouden. Maar hier komt het goede nieuws: de anti-vrijheid coalitie rafelt uit elkaar, en dit is wat telt.

Noot van de vertaler:
De “democraten” wilden dat J.Biden zou winnen, niet dat hij zou leiden, maar het enige dat hij nog kan is lijden, en met hem en door hem het hele volk en niet in het minst de “democraten” zelf.
En hier bij de Europese leiders en linkse politici is het gelijkaardige miserie.

Auteur:Hypoliet

33 commentaren op “Is Vrijheid Dodelijk?

 1. Wat een trieste leugenachtige bijdrage is dit artikel. Vol met onwaarheden en uit de context gehaald oneliners waar het maar uitkomt.
  Onder de maat onder de gordel eigenlijk onder alles..

 2. Wat ik nog mis is een bijdrage over de ‘overwinning’ van de prolife beweging in Italie….Maar spreken we dan wel af dat je nooit meer mag reageren over de afschaffing van het referendum in Nederland? Goedzo!

 3. — Vrijheid —

  Christus heeft ons vrij gemaakt,
  om in de vrijheid te blijven;
  staat dus vast,
  en kromt u niet opnieuw onder het slavenjuk.

  — Galaten 5:1 (Petrus Canisius) —

  Veruit de meeste zielen op aarde liggen in diepe slaap,
  terwijl zij zelfs nu nog steeds dromen van een nooit eindigende “democratie”.

 4. Laat U niet tegenhouden door negatieve gedachten en of depressieve gevoelens. Doe eenvoudig mee, desnoods anoniem!

  Onderwerp: Meedoen met én meewerken aan / in de kerk van Christus. Hoe denken we daarover?
  En wat voor meningen en voorstellen hebben we voor een betere, effectievere missie enz.?

  Doel: Op weg naar oktober 2023: bisschoppensynode in Rome over de toekomst van de kerk. Iedereen mag meespreken, meedoen.

  Wij vragen u om voor 1 mei 2022 uw gedachten door te geven via de onderstaande weblink, die zowel gebruikt kan worden om verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen gedachten te delen. U kunt de weblink meerdere keren gebruiken als u bijvoorbeeld niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, maar uw input wilt spreiden over verschillende weken:

  https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL

  Voor België verwijs ik graag naar

  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-een-synodaal-gesprek-en-hoe-begin-ik-eraan?microsite=108

  N.B.
  Theologie studeren in Nederlands Limburg ?
  Dat kan in Limburg aan het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is een deeltijdopleiding op HBO-niveau tot permanent-diaken, pastoraal werker, geestelijk verzorger, catecheet of catechist. De opleiding staat ook open voor mensen die voor hun eigen vorming losse cursussen willen volgen!
  Open Info-ochtend zaterdag 19 februari a.s.

  Zie: https://www.bisdom-roermond.nl/infoochtendtir

  1. @ N.N.,
   U bent niet eerlijk!
   Wanneer ik ook maar de minste kritiek geef op een artikel op het linkse en goddeloze kerknet.be word ik buitengesloten.

   Het is nu de allerhoogste tijd voor U om U te bekeren en weer terug te keren naar de Ware Traditionele Rooms Katholieke Kerk en Geestelijk mee te strijden met het ware Volk van God ( de kleine rest die God zich in alle tijden voorbehoudt — dat behoort U te weten! )

   Dat “Iedereen mag meespreken, meedoen.” is kolder en tegen de waarheid gericht.

   Het komt ieder mens toe nederig te luisteren naar God’s Woord en te leren gehoorzamen.
   Keer dus terug naar Paus Benedictus XVI, nu meteen.

  2. Beste geestelijken, N.N.,
   Wanneer gaan jullie eens jullie mond opendoen over alle misdaden die de laatste twee jaar tegen de mensheid gepleegd werden? Want zwijgen is goedkeuren en medeplichtig zijn. Wat hebben gelovigen aan homilieën en toespraken die zelden of nooit expliciet refereren aan de actuele gebeurtenissen. Gebeurtenissen die men kan omschrijven als reusachtige misdaden.
   En dan komen jullie hier doodleuk mensen ronselen? Schaamteloos driest.

   1. Geachte mevrouw,
    Voor de goede orde, ik ben maar een gewone katholiek die gehoor geeft aan de bisschoppelijke oproepen om medechristen op te animeren deel te nemen aan het synodale proces. Wat U dus om 16:01 en 15:43 schreef kunt U beter richten aan de verantwoordelijke r.-k. ambtsdragers in uw Nederlandse of Belgische r.-k. kerk, Zij alleen kunnen uw grieven opnemen en naar Rome brengen. Ik ben dus even machteloos als U. Vul dus a,u,b, het Nederlandse (of Belgische – als dat er al is) enqu^eteformulier c.q. vragenlijst in. Er is daarbij in Nederland ook voldoende ruimte om in eigen woorden een en ander dat U ter harte gaat ter sprake te brengen.
    Met vriendelijke groet.

    1. Sorry N.N., maar u zit hier echt wel op het verkeerde Forum. Hier is iedereen er van overtuigd dat Paus Franciscus zowat de incarnatie van de baarlijke Duivel is, al onze bisschoppen zijn afvallige linksen, en elke vorm van dialoog tussen gelijk wie is op voorhand gedoemd tot mislukken. Waarom? Omdat deze kleine sekte de Enige Grote Waarheid bezit. Jammer, maar helaas. Ophoepelen!

    2. In de jaren 1950-60 was er in ons dorp een man heel erg zwaar aan de drank en het kon gebeuren dat hij in de zomer tijdens het Lof de kerk binnenzwalpte en dan net zoals Frank D. schunnige taal riep. Hij was niet kwaadaardig maar enkele mannen namen hem dan onder de armen en brachten hem lachend buiten en sloten de kerkpoort.
     Volgens mij is dat ook het lot van Frank D.
     Buitensluiten.

 5. Uit deze werkelijk van de pot gerukte reactie op een vredelievende protestactie, die bovendien door grote delen van de bevolking gesteund wordt, blijkt een duidelijke paniek van de linkse elite. Zij zijn door angst bevangen dat hun hele operatie van onderwerping zal mislukken, doch zijn niet bereid te onderhandelen! Ze negeren iedere oproep om tot zinnen te komen. De actie wordt helaas weerom met de medeplichtigheid van alle media d.m.v. bolsjewistische technieken gecriminaliseerd! We zien trouwens overal diezelfde laag-bij-de-grondse tactieken toegepast worden. Van “democratie” gesproken.
  We leven in cruciale tijden waar we moeten bidden met alle vurigheid die in ons is om deze aanslag op de vrijheid en het christelijke geloof te doen mislukken!

  1. An, ik maak me een beetje ongerust. Is het verschijnsel ‘paranoia’ u bekend? Vast wel. Het goede nieuws is dat er verlichtende medicatie bestaat. Benzodiazepines verminderen de angsten, en pimozide of haloperidol kunnen ook helpen. Het slechte nieuws is dat jij nu waarschijnlijk meteen denkt dan men je wil vergiftigen. Een algemene regel voor de naaste omgeving blijft: ga niet met de patiënt in discussie, en blijf in het achterhoofd houden dat alle verwijten en beschuldigingen voortkomen uit de stoornis. Het ga je goed.

   1. Is het woord stalking u bekend? Daar staan serieuze straffen op…Ik heb hier serieuze bewijzen.

    1. @An,
     Als ex-politieagent raad ik U aan, om die stalking telefonisch te melden bij politie.
     Mocht er iets gebeuren, dan hebben zij te állen tijde bewijs. (Als het goed is, wordt van élk telefoontje een notitie gemaakt.)

     1. Komaan, Derks. Ik achtte u intelligenter. En dacht dat ook even van An. Maar met haar reactie bewijst ze mijn vermoeden volledig. Met haar beschuldiging van stalking bedoelt ze, dat ik te vaak reageer op haar schrijfsels hier. Als dàt stalking is, dan riskeert driekwart van dit forum een boete. Wat niet wegneemt dat ze buiten dit forum de idee kan hebben dat iemand haar achtervolgt, of stalkt, en dat is nu net de stoornis.
      Mijn enige manier om met An in contact te kunnen komen is via dit forum. Ik weet niet wie er achter die (schuil)naam schuilt, ik ken haar persoonlijke email adres niet, ik kan begot niet weten waar ze woont, waar ze werkt of hoe ze er uitziet, kortom, hoe zou ik die nu kunnen stalken volgens artikel 285b Wetboek van Strafrecht ? Waar ik het wel mee eens ben is dat bepaalde mensen hier wat vaker andere mensen moeten leren negeren. Reageren met alleen maar scheldwoorden of beschuldigingen, zonder argumentatie, brengt inderdaad niemand verder. Fijne avond nog.

      1. Hey Frank,
       Na de stalkingsbeschuldigingen van An en het daarop volgend advies van P. Derks gelezen te hebben, vraag ik me af: is dit forum hier een online remake van de filmklassieker ‘One flew over the cuckoo’s nest? ‘
       In de rol van de herrieschopper Mcmurphy laat je alvast Jack Nicholson verbleken. Van mij krijg je minstens de Oscar voor volharding. Ik zelf overweeg ernstig de instelling te verlaten.

       1. @De ongelovige Tom,
        Doe Uzelf + ons ’n groot(!) plezier: vertrek a.u.b. van dit forum!!!

       2. Ze zullen blij zijn, Tom. Dit is in feite niet meer dan een clubje van ultieme zelfbevrediging. Alles wat daarbij stoort is ongewenst. Ik wens alvast hun god héél veel sterkte met zijn overgebleven klein groepje hardnekkigen in zijn leer. Het ga je goed.

   2. @ Frank D.,
    U die onlangs nog bevestigde de Mechelse Catechismus te kennen, hoe kunt U zonder de minste overdenking zo ver blijven dwalen?

    1. Beste eric, P. Derks, An, ook ik moet soms moeite doen om die (…) van een Frank niet van antwoord te dienen. Toch denk ik dat we er best aan doen om hem compleet te negeren. Ik vermoed dat hij kickt op onze reacties. Het is ook duidelijk dat hij slechts hier is met één doel. Sarren, treiteren, mensen op stang jagen, de boel opstoken, constant bewust mensen verkeerd verstaan en daarop dan een uitermate kleinerende reactie op geven. Zoals nu weer. Telkens op nieuw.

     Beter is het volgens mij om mekaar te ondersteunen en te voeden in geloof met opbouwende en leerrijke reacties waardoor we samen kunnen groeien in geloof.

     Deze trol is jullie tijd én moeite écht niet waard. Nog nooit is er van hem één fatsoenlijke of opbouwende reactie gekomen. Hij geniet er dan ook nog eens duidelijk van om de Kerk én het Christendom constant belachelijk te makken met zijn kleinerende en belachelijke reacties.

     Medicatie… Het enige wat HIJ nodig heeft is een goed pak rammel…

       1. @Frank Dierickx,
        U kunt ook het landelijk noodnummer bellen.
        Waarschijnlijk zult U worden doorverwezen naar ’n psychiater.

        1. An ook, denk ik, als ze op jouw advies naar de politie belt. Bon. Nu houdt het echt op.

     1. Beste Kurt,
      Als lucht dan.
      Afgesproken. Dat zijn wijze woorden, Kurt.
      Bedankt trouwens voor je reactie voor mij op Tom.

    2. Bon. Nog één keer. En dan doe ik wat ik me voorgenomen had, en wat Kurt aanbeveelt: leren negeren. Net omdat ik die Mechelse Catechismus ken, en net omdat ik ben blijven denken, ben ik tot heel andere inzichten gekomen. Is dat zonde?

     1. @ Frank D.
      Ja, goed, wat gaan we nu weer krijgen?
      Als het niet klopt was dit de laatste keer.

     2. Geachte Dierickx,

      Bij ‘Eurocommissaris voor binnenlandse zaken wil nog meer migratie’ hebt u 11 februari om 17:50 een bericht aan mij geplaatst. Daar heb ik 12 februari om 11:17 op gereageerd. Ik toon aan dat uw bericht het volgende bevat: een poging tot uitvlucht, een absurditeit, feitelijke onjuistheden, ongegronde aannames en een suggestieve opmerking inzake mijn oprechtheid, en ik heb u daar vragen over gesteld.

      Mag ik daarop nog een of meerdere antwoorden tegemoet zien?

      Groetend, Richard

  2. Het staat de bisschoppen vollédig vrij om deze site te bezoeken. Zij állen kennen het bestaan van deze site. Daarmee kennen zij ook onze wel/niet bezwaren tegen de huidige koers. Maar blijkbaar volgen zij een éigen koers, dus los(!!!) van de ‘kudde’, De bisschoppen willen dus zélf kiezen welke personen zij tot hun kudde kunnen rekenen. Daaruit blijkt alweer, dat de bisschoppen-zélf in opstand zijn tegen het R.K. geloof. En dát feit (gewoon een vaststelling) is uiterst betreurenswaardig: daardoor heeft Gods volk geen echte leiders meer.

 6. Vorig jaar werd hier op KF een artikel gepubliceerd door Andries Termote, “Eindspel (2): Een concreet stappenplan” (27 november 2021), waarin een stappenplan vermeld werd dat door Michael Yeadon, een voormalige vicepresident bij Pfizer, op Twitter geplaatst werd. Volgens dat stappenplan werd er voor in 2022 het afroepen van “staat van beleg” gepland; nu zien we hoe Justin Trudeau, in 2022, een “noodtoestand” afgeroepen heeft omtrent de vrachtwagen-konvooien.

  Vorig jaar werd er ook een post geplaatst op “Reddit” door iemand die beweerde gesproken te hebben met iemand die insider-kennis leek te hebben over het covidistisch bedrog; de persoon zou hem gezegd hebben dat er voor na het gebruiken van de gifspuit het uitlokken van bloederige revolutie gepland stond, waarbij politiekers de dood ingejaagd worden door woedende menigten met de bedoeling van de cryptocraten om dan in een scenario van anarchie en chaos tevoorschijn te treden om als “redders in nood” beschouwd te worden en om de uitrol van het wereldsysteem te brengen dat zij willen installeren. Nieuw-Zeeland werd genoemd als geselecteerd om een “veilige zone” te zijn tijdens de bedoelde chaos en anarchie.

  Zijn ministers in meerdere landen de covidistische “maatregelen” aan het terugdraaien omdat zij door hebben dat de cryptocraten hen willen overleveren als kanonnenvlees aan uitgelokte volkswoede? Het valt op hoe snel de protest-konvooien internationaal georganiseerd werden; ik wil hier niet mee zeggen dat al die vrachtwagenchauffeurs bewust aan een dergelijke psychologische operatie aan het meewerken waren; dat zijn mensen die de pesterijen van de politiekers beu zijn, maar wie heeft die konvooien zo snel doorheen het Westen georganiseerd? Pater Daniël Maes verwees recentelijk in zijn nieuwsbrief naar een website met een analyse van Hilary White over het protest-konvooi naar Ottawa; zij schreef over hoe professioneel het protest georganiseerd werd, en zij meende dat de organisatie op militair niveau stond, een niveau dat men niet verkrijgt bij private sektoren.

  Het is belangrijk om eraan te blijven herinneren dat de strijd niet alleen gevoerd moet worden tegen de zichtbare politiekers, de figuurhoofden, maar ook tegen de cryptocraten, hun meesters, achter de schermen, de architecten der huidige ellende van wie de figuurhoofden de uitvoerders zijn.

 7. We mogen nooit vergeten dat God de Vader de Grote Plannenmaker is en dat niemand Zijn Werk kan evenaren om zielen tot de Waarheid te brengen.

  Heel erg klein voel ik me nu ik een klein steentje kan bijdragen want het wordt me a.h.w. aangereikt en ik weet dat veel oudere Traditioneel Katholieken dit eveneens op die wijze ervaren.

  Voor velen is het louter wereldse en socialistische streven naar geluk een oordeel aan het worden. Mogen zij nu spoedig zien wat er in werkelijkheid aan het gebeuren is en dat zij zich nooit aan enigerlei vorm van haat zouden overgeven, maar integendeel nederig voor Jezus en Maria knielen.

 8. @Theudmer + @eric-b-l,
  De reactie van @eric-b-l sluit precies aan op de reactie van @Theudmer.
  Allebei bedankt voor Uw reacties.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht