Een volgens internationaal recht ruimschoots verantwoorde interventie

Goede Vrienden, Lijkwade 2

Geen ander voorwerp op aarde werd zo lang en intens wetenschappelijk bestudeerd dan de lijkwade van Turijn, een linnen  doek van 4,40 op 1,10 m. Dat het een doek zou zijn  uit de middeleeuwen  of een doek dat  beschilderd is, bleek niet bestand tegen de moderne wetenschappelijke onderzoeken, die onomstotelijk aantonen dat het een doek is uit de eerste helft van de eerste eeuw uit Palestina. Een recent onderzoek met een nieuwe methode (Wide Angle X-ray Scattering, WAXS) van de universiteit van Padua heeft aangetoond dat de lijkwade 2000 jaar oud is (https://www.lesalonbeige.fr/une-nouvelle-methode-scientifique-date-le-linceul-de-turin-de-2000-ans/). Op dit doek waren reeds resten  en tekens gevonden van een gegeselde, met doornen gekroonde,  gekruisigde en doorstoken man. De lijkwade bevat stuifmeelkorrels van 58 verschillende planten  uit Frankrijk, Italië, Turkije en het Midden Oosten, waarvan drie die enkel in Palestina groeien (de distel Gundelia Turnefortii, de zonneroos Cistus Creticus en de woestijnplant  Zygophyllum Dumosum). Op de oogleden zijn  resten ontdekt (voor het gewone oog onzichtbaar) van muntstukjes van keizer Tiberius tussen het jaar 29 en 31. Welke schilder  uit de middeleeuwen zou in staat geweest zijn deze tekens aan te brengen en waarom, als ze toch niet zichtbaar zijn? In de buurt van Lirey (100 km ten oosten van Parijs waar het doek rond 1350 bewaard werd) is een pelgrimsinsigne gevonden met de afbeelding van de lijkwade. Tenslotte zijn op dit doek alle details, anatomisch volledig correct,  te zien  van de geseling, het lijden en de kruisdood van Jezus, zoals de Evangeliën weergeven. De kans dat deze afbeeldingen  van een andere persoon zouden zijn dan van Jezus Christus is nagenoeg onbestaande.

En de onderzoeken gaan verder. De man  kan niet door mensenhanden van het doek verwijderd zijn, vermits niet de minste vervorming van de bloedvlekken heeft plaats gevonden. Hij is door een uitzonderlijke lichtexplosie van het doek verwijderd. Zo is de afbeelding op de lijkwade door niets anders dan de verrijzenis van Jezus Christus veroorzaakt. Dat is de stelling van een conferentie te Saint-Gervais, (https://www.youtube.com/watch?v=x8kXiDm5rLc; RINAUDO J-B en GAVACH Cl, Le linceul de Jésus enfin authentifié,  F.X de Guibert, 2010; Rinaudo is dr. in biofysica en “maître de conférence” voor de faculteit van geneeskunde te’ Montpellier; zie ook de studie van de Nederlandse scheikundige Herman F. BOON, De lijkwade van Turijn).

Deze video behandelt vijf punten. Vooreerst de betekenis van de Codex van Pray (bibliotheek van Boedapest). Dit manuscript van 1192-1193, werd door de Hongaarse Jezuïet György Pray ontdekt en bevat een miniatuur met een zeer nauwkeurige weergave van de man op de lijkwade  van Turijn. Vervolgens: de foto’s van de lijkwade geven een negatief beeld, wat onbekend was tot in de 19e eeuw. Dit was de grote verbazing van de Italiaanse fotograaf Secondo Pia, die  in 1898 de eerste foto maakte en  Jezus’ gelaat zag. Hij wordt door iedereen verguisd als een vervalser. De notoire Franse atheïst prof. Yves Delage, zoöloog,  wil de valsheid van deze “foto van Jezus’ gelaat’ ontmaskeren en komt tot het besluit dat het helemaal geen vervalste foto is. Hij maakt er een studie van die hij aanbiedt aan de “Académie des Sciences” van Parijs maar de voorzitter, Marcellin Berthelot weigert deze studie te erkennen, waarop Delage antwoordt: “als het een foto van een of andere farao zou geweest zijn, zou niemand bezwaar gemaakt hebben!”. Een groep van 24 wetenschappers (STURP, Schroud of Turin Research Project)  arriveert in 1978 in Turijn met tonnen materiaal en besluit dat het doek geen vervalsing kan zijn en de foto’s evenmin. Vervolgens geeft het doek exact het lijden weer van Jezus volgens de Evangeliën. Het is een zuiver linnen doek, volgens joods voorschrift (Leviticus 19, 19 en Deuteronomium 22, 11) niet vermengd met wol. De handen bedekken de naaktheid van deze man. In de Middeleeuwen is er geen  schilderij van een naakte Jezus te vinden. De wonden van de geseling door een soldaat rechts en links van Jezus, de lanssteek in de zijde, de wonden van een doornenkroon, die eerder een hoed was (waarvan de onderste ring in de kathedraal van Parijs vereerd wordt), de wonden op de schouders van de dwarsbalk, de nagels in de polsen en voeten, de pollen van planten die alleen in Jeruzalem in de lente voorkomen, de resten van gesteente ter hoogte van de gebroken neus, knieën en voeten (nl. aragonite)… vormen een opsomming van achttien details die onmogelijk in de Middeleeuwen kunnen aangebracht zijn omdat ze onbekend of onzichtbaar waren voor het oog. Verder is er geen enkel teken van verrotting aanwezig, dat normaal voor 30 uur optreedt, wat er op wijst dat het lichaam niet lang in het doek gebleven is. Een joodse fotograaf, Barrie Schwortz, die deelnam aan de studie van STURP, bleef gedurende zeventien jaar afwijzend, omdat gestold  bloed normaal na korte tijd zwart wordt, terwijl het bloed op de lijkwade rood is. Uiteindelijk begreep hij dat bij een lichaam in shock, na Jesus’ geseling,  ‘bilirubine’ er voor zorgt dat het bloed rood blijft. Vervolgens kan de afbeelding  op het doek niet anders ontstaan zijn  dan door een bijzondere orthogonale straling, nl. perfect in één richting, anders zouden er vervormingen ontstaan zijn.  Vandaar het vijfde punt: het is iets absoluut uitzonderlijk. De huidige wetenschap heeft geen mogelijkheid om op die wijze een beeld heel oppervlakkig (slechts 0, 3 mm) af te drukken. Als dit beeld op natuurlijke wijze zou afgedrukt zijn, zouden we dit elders ook vinden en kunnen realiseren.  De wetenschap beschikt nu niet over de mogelijkheid om een dergelijk beeld voort te  brengen. Hier moet een bovennatuurlijke oorzaak mee verbonden zijn. Het geeft ons een redelijke grond om te geloven in de verrijzenis van Christus.

Moslims aanvaarden niet dat Jezus werkelijk gekruisigd en gestorven is omdat ze dit menen te lezen in de koran, soera 4, vers 157. De lijkwade van Turijn bewijst dat de moslims op dit punt dwalen en dat de Evangeliën  authentiek zijn. Toch overstijgt het christelijk geloof in Jezus’ verrijzenis wetenschap en redenering. Er zijn redelijke gronden  om te geloven. In de grootheid en schoonheid van de schepping kunnen we iets van God, Schepper en Vader herkennen. Geloof is echter meer dan kennis. Door geloof geven we ons over aan God met ons verstand en onze vrije wil om te aanvaarden wat Hij ons geopenbaard heeft. Door geloof hechten we ons met ons hart aan Hem en zijn Rijk om in gemeenschap te leven met Hem.

De apostel Thomas wilde het getuigenis van de andere apostelen over de verschijning van de verrezen Heer niet geloven zolang hij zelf niet de  wonden in Jezus zijde en handen had kunnen vaststellen. Daarop verschijnt Jezus ook aan Thomas en zegt hem: “Omdat je Mij gezien hebt geloof je? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben” (Johannes 20, 29).

Volgende keer: het geloof in Jezus’ verrijzenis.

 P. Daniel

XVII.18

Vrijdag 29  april 2022

Flitsen

Tijdens de Goede Week kregen we de heer Peter Csulák, zaakgelastigde van de Hongaarse ambassade in Damascus op bezoek, die erg geïnteresseerd was om het klooster te bezoeken en waarmee we een boeiend gesprek hadden over de huidige situatie in de wereld.

Tweede paasdag gingen we naar het dorp waar een dankviering georganiseerd werd voor moeder Agnes-Mariam en onze gemeenschap voor de veelvuldige medische en humanitaire hulp die door de gemeenschap aan de bevolking van Qara verstrekt wordt.  Zo werden wij overstelpt met erkentelijkheid en dankbetuigingen en kregen een huldeplaket aangeboden.

Op een middag tijdens de paasweek hadden de kinderen een vraag: is er na de drukte van de voorbije dagen nu niets speciaals voor de gemeenschap? Als antwoord kregen ze: we zullen vanavond samen naar onze ‘volksmarkt’ (soek asjabie) gaan, aan de rand van het dorp, naast de autostrade. Het is een soort volkscafé en winkel, door onze gemeenschap opgericht. Mensen van Qara kunnen producten aanbieden, wij nemen deze over en bieden ze te koop aan. Er is ook een keuken waarin de verschillende soorten zoetigheden zelf worden gemaakt. Vooraan staat er een soort barak als mini-super-markt, waar regelmatig chauffeurs stoppen om iets te kopen of te drinken. Er naast is een grote zaal. Op een groot scherm kan  men ’s avonds voetbal  volgen. Het is allemaal erg eenvoudig maar ook zeer volks en efficiënt.

Woensdag in de paasweek maakten we met de hele gemeenschap een uitstap naar Khabab, een christelijk dorp (7000 inwoners) ten zuiden van Damascus. Als ietwat afgelegen plaats heeft deze bevolking  veel geleden van terroristen tijdens  de oorlog en bleef lang verstoken van hulp. De vorige patriarch heeft een nieuw ziekenhuis kunnen bouwen maar niet helemaal kunnen afwerken en niet in werking kunnen zetten. De plaatselijke bisschop Mgr Elias Dibhej heeft nu aan onze gemeenschap gevraagd dit te doen (kostprijs 150.000 dollar; het hoeft niet allemaal ineens en van ons alleen te komen!). Moeder Agnes-Mariam,  de verantwoordelijken van onze medische hulpverlening  en heel onze  gemeenschap hebben dit nieuwe ziekenhuis grondig geïnspecteerd. Op gelijkvloers: onthaal, wachtzaal, 2 grote operatiezalen, X-stralen, apotheek. Bovenverdieping met 60 bedden. Kelder: keuken, wasplaats, voorraadkamers en kamers voor medisch personeel (die niet naar huis kunnen omdat Khabab vrij afgelegen is – ze overnachten dus in het ziekenhuis). Indien dit ziekenhuis in werking treedt kan  het uiteindelijk dienst doen voor zo’n 100.000 mensen, die geen andere medische toevlucht hebben. ’s Middags aten we onze picknick op voor het ziekenhuis, waar toevallig ook sla groeide, waarvan we ruimschoots gebruik gemaakt hebben. Daarna mochten we van een zaal gebruik maken in de residentie van de bisschop, die ons  koffie aanbood. In deze streek, niet ver van Bosra, zie je overal zwarte vulkaanstenen. Van Khabab ging het richting Damascus om in de grote Omajjadenmoskee bij het heiligdom van Johannes  de Doper even te gaan bidden. Het was ook heerlijk om door de smalle steegjes te slenteren naar de moskee. ’s Avonds kwamen we moe maar erg voldaan thuis, waar de twee thuisgebleven zusters nog voor een goede maaltijd hadden gezorgd.

Donderdagavond in de paasweek nodigde de technieker van de medische apparaten, een trouwe en deskundige medewerker van onze medische ploeg, de fraters  uit ’s avonds bij hem voor het uitgebreide ramadanmaal. Zijn vrouw, die we niet te zien kregen, had een feestelijke maaltijd bereid. Tevens bezochten we zijn grote werkkamer die vol staat met medische apparatuur die gerepareerd moet worden: couveuses, desinfectie-apparaten, allerlei apparaten van tandartsen… Hij legde uit dat de VS niet alleen het voedsel en de olie stelen, waardoor de bevolking in steeds grotere  armoede geduwd wordt, maar ook belet dat vervangstukken ingevoerd worden. Dat brengt mee dat hij geleidelijk geleerd heeft alle kapotte ziekenhuis-apparaten zelf te repareren.

Vrijdag-zaterdag-zondag vierden de orthodoxen het Paasfeest. We hebben dit in de geest met hen meegevierd.  Na de tweede Paaszondag hebben we de dagorde en het gewone  leven weer hernomen. De foto’s daarvan geven we volgende keer.

Een volgens internationaal recht ruimschoots verantwoorde interventie  

Daniel Kovalik doceert mensenrechten aan de universiteit van Pittsburgh en publiceerde onlangs zijn boek “Geen oorlog meer”. “Heel mijn volwassen leven, zo getuigt hij, heb ik mij verzet tegen oorlog en buitenlandse interventies”.

Hij stelt vast, met Martin Luther King en nu zelfs met Jimmy Carter dat de VS de grootste bewerkers zijn van oorlogen en geweld in heel de geschiedenis. Zij doen dit  zowel door directe massale militaire agressie (Vietnam, Grenada, Panama, het voormalige  Joegoslavië, Irak  tweemaal, Afghanistan, Libië, Somalië) als door middel van terroristengroepen die zij opleiden, bewapenen en betalen (Nicaragua, Syrië, Yemen). Het Charter van de VN was werkelijk bedoeld om oorlog te vermijden en internationale vrede en veiligheid te verzekeren. Hij toont aan hoe het westen “humanitaire hulp” misbruikt juist om oorlog te voeren voor eigen economische en strategische belangen. Daarom hebben Rusland en China samen met enkele andere landen een vriendengroep opgericht om het Handvest van de VN te verdedigen.

En de Russische inval in Oekraïne dan? Wanneer de VS Rusland beschuldigen van een militaire inval in februari 2022 in Oekraïne, is dit manifeste huichelarij:  de ketel die de pot verwijt dat hij zwart ziet. Daarmee is echter de inval van Rusland nog niet gerechtvaardigd. Kovalik geeft hierop echter  een nauwkeurige beschrijving van wat er in Oekraïne gebeurd is gedurende de acht jaren die hieraan voorafgingen. Het gaat over een  ware oorlog tegen de Oekraïense Russen van Donbass: 14.000 mensen, waaronder vele kinderen werden gedood, 1.5 miljoen werden op de vlucht gedreven, neonazi extremisten van minstens 30 groeperingen werden geïntegreerd in het leger, die steeds meer tot haat opriepen tegen de Russen en regelmatig gerichte aanvallen uitvoerden tegen de Russisch sprekende  Oekraïners, taalwetten en andere wetten die van de Russen tweederangsburgers maken… Er zijn  verder de aanvallen op de Russische cultuur niet alleen in Oekraïne maar ook in Rusland en uiteindelijk de militaire dreiging om de Krim terug te nemen, terwijl de bevolking niet meer terug wil naar Oekraïne. Daniel Kovalik besluit: Rusland heeft het  volste recht om zich te verdedigen tegen deze oorlog, die aangevoerd wordt door de VS en de NAVO,  niet alleen tegen  de Russisch sprekende Oekraïners maar ook tegen Rusland en het Russische volk zelf.  Hiermee voert Rusland geen oorlog tegen landen en volken duizenden kilometers verwijderd om hun grondstoffen te bemachtigen, zoals VS en NAVO maar tegen een werkelijke steeds groeiende agressie aan zijn  eigen grenzen (https://www.rt.com/russia/554166-international-law-military-operation-ukraine/). In dit licht is de uitspraak te begrijpen van Georges Soros die beweert dat wat in Oekraine gebeurt zijn beste project is! Sommigen noemen Georges Soros het grootste gevaar voor de hele westerse wereld (https://www.frontnieuws.com/george-soros-wat-in-oekraine-gebeurt-is-mijn-beste-project/).

De problemen rond Oekraïne zijn zeer complex maar wie even nuchter nadenkt ziet de grote lijnen: 1) de voortdurende  uitbreiding van de NAVO tegen de afspraken in, tot aan de grenzen van Rusland met het plaatsen van vernietigingswapens aldaar is bewuste agressie; 2) het weigeren van Oekraïne (onder impuls van VS en NAVO) om de vredesakkoorden van Minsk uit te voeren en zijn eigen Russisch sprekende bevolking te erkennen is een gewilde uitdaging; 3) sinds de staatsgreep van 2014 wordt deze burgerbevolking door eigen regering en leger (bewust geïnfiltreerd door fanatieke extremisten, met behulp van VS en NAVO) uitgemoord, gebombardeerd en gediscrimineerd, gesteund door een internationaal opgevoerde haat tegen Rusland. Het doel van het westen is deze oorlog gebruiken om Rusland te vernietigen opdat de VS hun macht over de wereld zouden kunnen behouden. De naïeve leiders van de EU lopen hierbij als makke schapen mee (in hun eigenbelang maar tegen het belang van hun bevolking). De grote bazen van de wapenindustrie beleven steeds meer gouden tijden.

Varia

Onze vorige nieuwsbrief met 8 video’s:1. De verschrikkelijke pijn van de kruisiging, 2.

Overweldigend medisch getuigenis over de echtheid van de lijkwade, 3. Expositie 4. Zweetdoek van Oviedo, 5. Het doek in de kathedraal van Coria, 6. Graf van Lazarus in Jeruzalem, 7. Viering van Armeens-orthodoxe christenen, 8. Chrismaviering in de kathedraal van Antwerpen: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-257/

 

Ons vorig bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/04/24/de-oekraiense-president-zelensky-is-als-een-echte-nieuwe-hitler/

*

In Frankrijk blijkt “de meest gehate politicus uit de geschiedenis” gewonnen te hebben: E. Marcron “als marionet van de  Rotschild bankelite”. Er blijken echter bewijzen te zijn  dat  3 miljoen stemmen voor M.  Le Pen in minder dan 2 uur verdwenen zijn. Als dat waar is zal het er nog stuiven. In de VS kon de grootste verkiezingsfraude in de doofpot gehouden worden. Zullen de Fransen het verhaaltje van onze VRT (technische fout, toevallig bij Le Pen!) slikken?: https://www.frontnieuws.com/bewijzen-van-verkiezingsfraude-bij-de-franse-presidentsverkiezingen/

Voor mainstream-denkers schrijft Willy Van Damme een bijzonder ergerlijk artikel over de huidige geopolitiek, maar het zijn wel nagels met koppen: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/03/13/iemand-nog-wat-olie/

Eva Bartlett, Canadese journaliste, ontmaskert het “massagraf” in Marioepol: https://www.ninefornews.nl/journalist-brengt-bezoek-aan-enorm-massagraf-bij-marioepol-allemaal-leugens-nep/

Om de VS te plezieren voert het westen zijn oorlog in Oekraïne op. Naast de 3000 grijzen wolven uit Turkije zal Engeland ook de terroristengroep Witte Helmen sturen (gesteund door VS, VK, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, Canada en Japan; ook onze stad Ieper liet zich ooit verleiden om hen een geldprijs te geven). De Witte Helmen presenteren zich als de “beschermers van het volk” maar kregen het destijds hier in Damascus klaar om 5,6 miljoen burgers zonder water te zetten gedurende anderhalve maand! (https://www.voltairenet.org/article216644.html)

Wordt Rusland werkelijk wereldwijd geboycot volgens de eis van VS? Er zijn 131 landen die inderdaad de VS en NAVO hierin steunen maar ze vertegenwoordigen slechts 1/3e van de wereldbevolking. Er zij  28 landen die uitdrukkelijk Rusland steunen (China, Cuba, Venezuela, Syrië…) en vertegenwoordigen eveneens 1/3e  van de wereldbevolking. Tenslotte zijn er 32 landen die neutraal willen blijven (India, Brazilië, Bangladesh…) en vertegenwoordigen ook 1/3e .(https://www.sana.sy/en/?p=268731)

*

De dubbel gevaccineerden worden ongeveer 2X meer besmet met corona dan de niet gevaccineerden, voor alle leeftijden: https://www.mondialisation.ca/la-fin-de-la-vaccination-pfizer-est-elle-proche/5667467

*

In Frankrijk werden met Pasen 4.278 volwassenen gedoopt. 70 kardinalen en bisschoppen uit verschillende landen schreven Broederlijke Open Brief  aan de Duitse bisschoppen in verband met hun bedenkelijke ‘synodale weg’:

https://www.katholiekforum.net/2022/04/16/katholieke-nieuwssprokkels-3/

De rijke christelijke traditie van ‘’Beloken Pasen’: https://www.golfbrekers.be/beloken-pasen-2/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

8 commentaren op “Een volgens internationaal recht ruimschoots verantwoorde interventie

 1. Pater Maes schrijft resoluut: “Een recent onderzoek met een nieuwe methode (Wide Angle X-ray Scattering, WAXS) van de universiteit van Padua heeft aangetoond dat de lijkwade 2000 jaar oud is”

  Dit is geenszins het geval. Het rapport (Published: 11 April 2022) stelt het volgende in de conclusies:

  “for the natural aging of the cellulose in the linen of a TS sample, allows us to conclude
  that it is very probable that the TS is a relic of about 20 centuries old,”

  Het gaat dus om een onderdeel van het linnen (a TS sample). Daaruit trekt men de voorzichtige wetenschappelijke conclusie “very problable”.

  Even daarna stelt het rapport:
  “Since the 14C dating [ 3 ] does not agree with our results, or with the dating obtained by other works (see Table 1),a more accurate and systematic X-ray investigation of more samples taken from the TS fabric would be mandatory to confirm the conclusions of our study.”

  (mdpi-res.com/d_attachment/heritage/heritage-05-00047/article_deploy/heritage-05-00047.pdf?version=1649675222)

 2. @ De ongelovige Tom
  Beste Tom,
  (en andere ongelovigen)
  “Ik lach me een breuk” waren uw woorden in een van uw laatste reacties.
  “Lachen” is gezond zegt men vaak. Inderdaad, tenminste als er wederzijds gelachen wordt, d.w.z met eerbied voor elkaar. De lach mag dus niet gemeen zijn. Spottend uitlachen is ook lachen. Ik heb niet het gevoel dat U schrijft met een dergelijk misprijzen naar de andere toe. Maar laat ons eerlijk zijn… vaak wordt gelachen zonder zichzelf in vraag te stellen. Men lacht gewoon omdat het beeld van de andere niet overeenkomt met eigen beeld: het beeld waarvan men, tja… toch zo zeker is.
  Van waar komt deze zelfzekerheid? (of zeg ik eigenwijsheid). Is het aangeleerd? Natuurlijk! Alles wordt ons aangeleerd… Daarom spreken wij dezelfde taal als onze ouders en grootouders. Maar als we eerlijk zijn met onszelf moeten we kunnen toegeven veel minder zelfzeker te zijn dan dat we zelf willen toegeven.
  Einstein zei : “Hoe ouder je wordt hoe meer je beseft hoe weinig je weet”. Wat we werkelijk “weten” is dus in feite niet meer dan de kennis van schoolkind”.
  Dit alles om te zeggen… lach maar, ook met mij. Het stoort me niet, integendeel. Sta me wel toe dat ik ook lach met uw woord “ongelovig”. Ik vind dit persoonlijk het meest lachwekkend woord uit onze woordenboek, samen met het woord “oerknal”. Alsof er vanuit “het niets” zomaar “plots” een zielloze of levenloze explosie of ontploffing heeft plaatsgevonden. Neen, het Mysterie moet iets ongelooflijk Moois zijn, en tegelijk iets ongelooflijk Levendigs. Alleen Leven kan leven scheppen. Er is naar mijn gevoel geen andere uitleg mogelijk.
  We komen uit een Levend Mysterie en we “verdwijnen” in het Mysterie. God als Mysterie (of… het Mysterie als God) kan dus niemand ontkennen. Het Mysterie IS er gewoon! En wat IS, bestaat dus degelijk wél. Er niet in geloven is dus écht wel heel, heel lachwekkend (al kan ik evengoed zeggen om te wenen…) Allicht lacht U niet met het Mysterie, maar slechts met “God de Vader”, of “God met een aangezicht”.
  Ach, heeft God nou een aangezicht, ja of nee? Eerder schreef ik: “Het aangezicht van de Liefde is “de Andere”. Men kan er eindeloos over discussiëren, en dat is eigenlijk óók om te lachen… want de Liefde (God) is geen dood-ernstig of bloed-serieus “iets” of “iemand” die ons verbiedt om te lachen. Neen, de Liefde (die niet te omschrijven is) weet wat lachen betekent, maar weet ook wat pijn betekent. Hij kent de twee uitersten (Hemel & Hel) als geen ander omdat Hij de Hel heeft meegemaakt en… overwonnen !! Velen zeggen dat Jezus “de Dood” heeft overwonnen, maar ik zeg jullie dat Hij de Hel heeft overwonnen. Indien dat niet zo zou zijn, zou Hij erover gezwegen hebben. Men kan niet zichzelf “Weg, Waarheid en Leven” noemen en tegelijk onwetend zijn omtrent de betekenis van de woorden Hemel & Hel, want dan maakt men zichzelf illusies, en bewijst men alleen maar een zelfbedrieger te zijn, een leugenaar.
  De Hel is duisternis, pijn en ellende. U kunt hiermee lachen maar onze wereld is dat ook, want de meesten onder ons zien niet wat ze zouden moeten zien. We zijn dus overwegend blind, en wie blind is leeft in het duister. En wat is er nou moois aan “eten en opgegeten worden” (wat kort samengevat de geschiedenis is van onze levende aarde). Als dat geen ellende is. Toch wordt er heel wat gelachen, ondanks alles. Gelukkig maar. Dat komt doordat we ons goed in ons vel voelen. Zich goed voelen of zich God voelen is eigenlijk hetzelfde. Maar wij zijn God niet. Jezus is daar het Levende bewijs van.
  In Jezus geloven wil zeggen: spontaan aanvoelen dat Hij synoniem staat voor het ware Licht. Jezus was (IS) geen misdadiger. Hij bleef gewoon Zichzelf en WEET als geen ander wat Hel betekent omdat Hij de Hel gezien, gehoord, geroken, maar vooral… gevoeld heeft !! En… Hij is er Levend uitgekomen is. Dat is juist het Grote Mysterie.
  Gelukkig hoef ik hier niet over uit te weiden. Dat kan ik natuurlijk altijd, maar ik moet niet in de illusie leven U te kunnen veranderen met mijn woorden. Alleen God kan een mens veranderen, d.w.z. God moet men zélf ontdekken of waarnemen. Blijft Hij afwezig in uw leven, dan zal daar wel een goede reden voor zijn.
  Het gekke van het Christendom is dat men het steeds maar heeft over het leven “NA de dood”, terwijl men onmogelijk kan weten wat “dood-zijn” betekent.
  Dat de Katholieke Kerk van de Dood een toestand heeft gemaakt van waaruit men in “de Hemel of de Hel” zal belanden, is doorheen de eeuwen voor vele mensen zeer beangstigend geweest.
  Zijn wij, vandaag de dag, minder angstig, “dankzij” de Wetenschap? Natuurlijk niet. Het dragen van mondmaskers is daar het bewijs van.
  Ik zou zeggen: Blijf zoals U bent als U denkt dat dat het beste is voor uzelf en de Mensheid. Ik doe dat ook.
  Wij moeten ook goed beseffen dat de Katholieke Kerk niet Alwetend is. Misschien kan dat wat helpen in uw zoektocht naar Uzelf. Met “zekerheid” kan de Kerk niets weten, want hoe moet men Jezus begrijpen als Hij enerzijds spreekt over de “eeuwige pijn” maar anderzijds duidelijk zegt dat voor God “álles mogelijk” is. Wie eerlijk is moet kunnen toegeven dat de Dood een Mysterie blijft voor ieder van ons
  De Liefde kan niet begrepen worden, maar slechts “gevoeld”.. Strenge vaders (die zich onbegrepen voelen) zullen dat allicht beamen: “Wie niet horen wil moet maar voelen” zeggen zij, maar deze “vaders” die denken liefde te kunnen afdwingen zijn compleet fout in hun redeneringen. Een gruwel zijn ze voor hun kinderen, omdat ze geweld gebruiken.
  God is geweldloos. En Zijn liefde zal gevoeld worden, zonder geweld, door iedereen, rechtstreeks in het hart !! Voor velen zal dit als een pijniging aanvoelen, voor anderen als een bevrijding.
  Begrijp me niet verkeerd. Ik vraag U niet om mijn woorden te geloven. Ik vraag U helemaal niets. Wie een beetje moeite doet zal ook in mijn schrijven inconsequenties vinden. Ooit schreef ik dat “de toekomst” niet bestaat. Daar blijf ik ook bij. Toch gebruik ik het woord “zal”. Dat is een inconsequentie. Gelukkig kan ik me altijd verduidelijken. Alles is perceptie. We begrijpen elkaar of we begrijpen elkaar niet. Zo eenvoudig is het.
  Ten slotte nog even dit:
  “Het Christendom is de religie van de Waarheid” zeggen Christenen overtuigend. Doch, dit is niet helemaal correct. Het Christendom is “zoals God het wil”. Het is nóch de Waarheid, noch “van de Waarheid”. God bezit geen religie. God bezit helemaal niets. Toch is alles “van Hem”. Hij is zoals de Wind die waait waar Hij wil.
  Jezus heeft bewezen dat “dood & leven” onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dát is de KERN van het Christendom. Hij was verbonden met alles en iedereen, en met de héle geschiedenis.
  Wij, zondaars maken wél een onderscheid tussen “leven & dood”. Wij hebben van de Dood onze Vijand gemaakt: een vijand die we op afstand moeten houden, of beter … negeren !! En als hij te dichtbij komt… ertegen vechten !!
  Oei… doen alsof de dood niet bestaat… Is dat niet hetzelfde als doen alsof God niet bestaat? Als het leven, de liefde en de dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is het wat mij betreft hoogtijd om ons af te vragen hoe ver we afgedwaald zijn.
  De Geest van God staat in schril contrast met de geest van de (onwetende) mens die doelloos rondloopt. De mens zonder doel is in de eerste plaats hij die zichzelf ongelovig noemt. Immers, zonder geloof heeft men geen doel.
  Men kan natuurlijk “in zichzelf” geloven. Dat is prachtig, maar wat betekent dat? Zonder geestelijke verbondenheid met “Datgene of Diegene” (het Mysterie) waar alles om draait heeft dat “geloof in zichzelf” geen enkele betekenis en bewijst men (als man) niet meer waard te zijn dan een spermatozoïde die van zichzelf “denkt” een KIND te kunnen creëren zonder een eicel te moeten bereiken. Hij ziet niet verder dan zijn neus lang is en leeft in een waan.
  Begrijp dit goed, beste ongelovige, ik zeg dit alles niet om U te bekritiseren.
  Ik zeg dit omdat dit mijn AANVOELEN is. Dat heet perceptie. En met mijn perceptie kan U doen wat U wil. U bent een vrij man. Zo heeft GOD ons geschapen. Hij laat ons vrij. We mogen Hem dankbaar zijn !! “Dank U Heer”…voor het leven dat ik van U kreeg en nog steeds krijg, met ál wat op mij afkomt, incl. alle pijn”.
  Wie de pijn aanvaardt, zonder geklaag, zal eindigen in Gods armen. Dat is wat ik denk en voel.
  Het geklaag van de wereld klinkt als het geluid van verloren gelopen schapen, die bang zijn, omdat ze maar al te “goed weten” dat ze zwak zijn. Dat is zielig. Maar veel erger is de “zielloosheid” van anderen. Dat zijn degenen die zichzelf als Koning zien terwijl ze het niet verdienen. De leeuw als Koning der dierenrijk is “niets” waard zonder zijn prooi, want hij is er afhankelijk van. Zonder prooi sterft hij van de honger. Daarom is hij in wezen zwakker. Toch is het de vleeseter die “Koning” is
  Zo zit ook “onze wereld” in mekaar. Zij die “Koning” zijn (💰💰💰) lijken de wereld te domineren, maar dat is niet zo. Mentaal zijn ze allesbehalve sterk, want hun rijkdom, gelijk aan “macht”, is bedrog. Dat kunnen zij onmogelijk zo ervaren omdat het bedrog aanbeden wordt. Dat is het geld waarmee zij zichzelf vereenzelvigd hebben, in verbondenheid met hun aanhangers die het geld verafgoden. Geld is 100 % bedrog en zo DOOD als een pier. Wie de moed heeft hierover na te denken en blijft nadenken zal dat alleen maar kunnen beamen. Daar MOÉT is tegenover staan: nl. Waarheid & Leven, en dat is God die alle touwtjes in handen heeft.
  Kortom, de “machtigen” zijn zich zo goed als ONBEWUST van het bedrog waarin zij vertoeven. Het is dan ook niet te verwonderen hoe gegeerd het woord “bewustzijn” is bij hen. Elon Musk als “rijkste”(?) man ter wereld gebruikt de term super-bewustzijn. Gaan wij in een volgende eeuw spreken over een super-super-bewustzijn, enz. enz. ?? Het toont alleen maar aan hoe zoekend & onwetend zij zijn als mens, wat niets anders is dan een afdwaling & onbewust-zijn van het bewustzijn.
  Begrijpen we onze eigen taal nog? “BEWUSTZIJN” staat synoniem voor God. God is het Ware Bewustzijn dat de zaken ziet zoals zijn !! “De Liefde is blind” zegt men vaak. Neen, dat is de grootste leugen ter wereld. God is niet blind. De mens als zondaar wél. Daarom leven wij in de Duisternis. Niet voor niks noemde Jezus Zichzelf het Licht der wereld.
  Hoe menselijk zijn wij eigenlijk als mens? Hoe zuiver is ons bewustzijn? En wat betekent het woord “GOED” (dat tevens synoniem voor God), in een wereld waarin alles draait om geld en… “de beste zijn”? Dát zijn de kernvragen voor ieder van ons. Niets is blijkbaar nog goed, want alles kan beter. Streven naar “beter” zal de mens niet beter maken maar slechter. Het is zichzelf bedriegen, zichzelf boven God willen plaatsen. Dat kan niet. Niets of niemand kan beter zijn dan GO(E)D. God is de Zuivere Eenvoud, de Zuivere Eenheid (of Drie-Eenheid) die álles in de Hand heeft, maar wij geloven dit niet of nauwelijks. Wat we geloven is datgene wat we graag geloven, nl. dat we goed & eerlijk zijn, of dat we als “intelligente” wezens in een beschaafde wereld leven. We gebruiken mooie woorden zonder te weten wat ze betekenen. Wat betekent intelligentie? En wat betekent goedheid? Goedheid betekent niet “geld geven” aan een of ander doel maar is per definitie zuiver en eerlijk, d.i. wat voortdurend genegeerd of vertrappeld wordt in de wereld. Wat vuil en bedrieglijk is daarentegen wordt opgehemeld: Dat zijn in de eerste plaats de woorden “beter” en “best” die schoolkinderen aangeleerd krijgen. Deze woorden zijn vals want “beter” en “best” kunnen onmogelijk bestaan in Gods ogen. Van “afgedwaald & slecht”, tot… “grenzend aan het Goede”, dát is wat wij zijn als mens.
  Christen-zijn begint met zachtaardigheid en geloof in het “Hier en Nu” van Jezus. D.w.z.: NIET verbitterd worden maar het MOOIE zien door het bedrog heen (!!). Dat is “de taak” voor ieder van ons, willen we écht “iemand” zijn. Een onmogelijke opgave? Jezus is er alleszins in geslaagd. Hij is dus uniek. Dat maakte Hem goddelijk. Zelf gebruikte Hij het woord “Mensenzoon”. Het staat voor “mens met een opdracht”
  Onze wereld wordt NIET gedomineerd door Menselijkheid, beste Tom, maar door het EGO van de mens, wat niets anders is dan bedrog.
  Bedrog is een onbewust-zijn van de Waarheid.
  Waarheid is een bewustzijn van het Bedrog.
  Bedrog kan uiterst aantrekkelijk zijn (als een droom) maar… het is vals !!
  E. Musk “droomt ervan” DODE (!!) planeten te gaan bewonen om de Mensheid te… redden !!😂😂😂 Kom, kom.. laten we even serieus blijven. Ik weet niet hoe ik deze waanzin moet omschrijven… Ik zou zeggen, het is om u DOOD te lachen, maar tegelijk om u DOOD te wenen 😭😭😭
  Nogmaals, gelukkig heeft God (wie anders?) alle touwtjes in handen.
  Een fijne dag nog toegewenst !!
  🌻🌻🌻😉

 3. @Jean Marie,
  U lijkt mij een goed mens te zijn, maar U gebruikt zeer veel woorden (zelfs complete boekwerken) om te zeggen wat U beweegt.
  Meent U werkelijk, dat anderen Uw ‘boekwerken’ leest???

 4. Beste P. Derks,
  Persoonlijk zou ik nooit de woorden “goed” of “slecht” gebruiken om mijn medemens (of mezelf) te omschrijven. Zijn wij wél of niet dwalend als mens? Daar gaat het om.
  Af en toe iets neerschrijven is goed voor de geest, zolang men tegen kritiek kan natuurlijk… Anders wordt het ongezond. Ik schrijf dus in de eerste plaats voor mezelf.
  Om op uw vraag te antwoorden:
  JA, er is minstens ÉÉN Iemand die (buiten U) “gelezen” heeft wat ik schreef, en dat is GOD-Zelf. Mocht het niet zo zijn, dan zou Hij niet bestaan. God is geen onafhankelijk “Iets” of “Iemand” ergens boven de wolken. Hij is Overal en ziet Alles.
  Dank voor uw reactie!

   1. @P.Derks
    “God heeft geen boek nodig”. Helemaal akkoord !!
    Vandaar ook dat ik schreef “gelezen” (tussen aanhalingstekens). Ik bedoelde dat niet letterlijk 😉

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht