Katholieke nieuwssprokkels

Sprokkel 1

Frankrijk: 4.278 volwassenen zullen met Pasen gedoopt worden

Het aantal volwassenen dat in Frankrijk met Pasen zal gedoopt worden, stijgt opnieuw en dat is een verheugend nieuws.

. 28% van de toekomstige nieuw gedoopten is tussen 18 en 25 jaar oud. 4% meer dan in 2021.

. 75% van de nieuwe dopelingen is minder dan veertig jaar oud.

63% zijn vrouwen en 37% zijn mannen. De verdeling is evenwichtiger bij de senioren(+65 jarigen), waarvan een zestigtal met Pasen gedoopt zullen worden.

 

Sprokkel 2

Oekraïne, draaischijf van de internationale babytrafiek

Over het conflict in Oekraïne worden wij dagelijks  met massa’s berichten overstelpt en het is soms moeilijk de waarheid van de leugen te onderscheiden, zeker wanneer de grote media eenzijdig  voor één van de twee kampen partij kiezen en doelbewust het nieuws verspreiden dat door dat kamp verspreidt wordt. Waar nooit over gesproken wordt is dat Oekraïne de absolute wereldleider is in een van de afschuwelijkste vormen van  mensenhandel: het verwekken van baby’s met behulp van draagmoeders. Wat voor iedereen en zeker voor een christen, een verschrikking moet zijn, is in Oekraïne een business, die heel veel geld opbrengt. Wanneer men weet dat Oekraïne op de wereldranglijst van de meest corrupte landen de tweede plaats inneemt, na Zimbabwe, is dit niet moeilijk te begrijpen. De babyfabrieken worden er  zelfs door de overheid ondersteund!

Koppels, op zoek naar een draagmoeder, worden op professionele wijze aangezet om in Oekraïne hun “koopje” te doen. Op de pagina van het Wereldcentrum van draagmoeders( https:/worldcenterofbaby.com/surrogate-cost-in-ukraine) wordt alles op deskundige wijze uitgelegd:

<Voor een zelfde niveau van dienstverlening en bijstand betaalt u duidelijk minder, indien u opteert voor een draagmoederschap in Oekraïne>.

<De gemiddelde kostprijs voor een draagmoeder is in Oekraïne 35.000 dollars. Om de totale kostprijs te kennen, kan u een gratis consultatie  aanvragen. Een deskundige zal u dan de juiste prijs voor een draagmoeder in Oekraïne meedelen en zal tevens het beste programma voor u uitkiezen>.

<Ons programma voor draagmoederschap omvat:

-geen enkele wachttijd voor de draagmoeders of de donoren van eicellen;

-Genetische diagnose voor de inplanting;

-Bewaring van de ingevroren embryo’s gedurende één jaar;

-Volledige verzekering voor de draagmoeder;

-Gratis hotel in Kiev voor de eerste en de laatste afspraak;

Een ander groot voordeel (…) van de kostprijs van de draagmoeders in Oekraïne is de mogelijkheid van gespreide betaling(…)Het is mogelijk in vier keer te betalen: de eerste keer, wanneer u het contract tekent, dan de twaalfde week van  de zwangerschap, vervolgens de 28e maand van de zwangerschap en tenslotte bij de geboorte van uw baby. De betaling van de draagmoeder is in de prijs inbegrepen>.

Het gaat hier niet om het boeken van een reis of het bestellen van een auto, het is de afhandeling van een contract, waarbij een klant overgaat tot de betaling van een vrouw, die tegen betaling haar lichaam uitleent om op kunstmatige wijze zwanger te worden van een wildvreemd kind. Barbaars en in volledige tegenspraak met de evangelische leer over huwelijk, gezin en natuurlijke relatie tussen man en vrouw! 

Kan paus Franciscus het daarover niet eens hebben met de Oekraïense machthebbers?

 

Sprokkel 3

Kerk op drift

Meer dan 70 kardinalen en bisschoppen van verschillende landen hebben een “Broederlijke Open Brief”  naar de Duitse bisschoppen gestuurd over de ernstige gevolgen voor de Katholieke Kerk, indien zij het plan van “synodale weg” in Duitsland willen uitvoeren. Zij waarschuwen dat deze “synodale weg” de enige echte reden van bestaan van de Kerk – de getuigenis van de verlossing door de kruisdood van Jezus, <waarachtig God en waarachtig mens>-  vervangt door een agenda die volledig geleid wordt door de geest van de wereld: gehuwde priesters, vrouwen-priesters, homoseksualiteit verheven tot een deugd, “democratie” in plaats van hiërarchie.

Volgens de ondertekenaars van de brief zal een dergelijke “synodale weg” onvermijdelijk leiden tot een impasse. Met daaraan verbonden het gevaar van een schisma dat zich voor de nabije toekomst aftekent.

Onder de eerste ondertekenaars van de brief vindt men vier kardinalen van drie continenten: de Nigeriaan Francis Arinze, de Amerikaan Raymond Burke, de Zuid-Afrikaan Wilfred Napier en de Australiër George Pell.

Van de bisschoppen die de brief ondertekend hebben, komen 48 uit de Verenigde Staten, 14 uit Tanzania, 4 uit Canada, 2 uit Ghana, 1 uit Kameroen en 1 uit Italië. Zonder enige twijfel zullen talrijke andere kardinalen en bisschoppen de brief ondertekenen. Ik betwijfel echter of er ook Belgische bisschoppen die stap zullen zetten. Moedig zijn ze niet, voor de schone schijn noemen zij zich nog katholiek, maar in feite hebben  zij reeds lang voor dezelfde weg als de Duitse gekozen…De vruchten spreken voor zichzelf.

In de schoot van de hiërarchie van de Kerk groeit het besef dat men staat voor cruciale beslissingen, die door de huidige paus of zijn opvolger zullen moeten genomen worden.

Tot slot verwijs ik nog graag naar een open brief van Ignace Demaerel, leraar, protestants pastor en publicist, verschenen op zijn blog en op de uitstekende Vlaamse nieuwssite DoorbraakDe VRT en haar moreel kompas is een aanklacht tegen de dictatoriale manier waarop deze gesubsidieerde staatszender aan politieke en morele beïnvloeding doet en daarbij volledig de vrijzinnige ideologie promoot, zonder dat er vanuit politieke hoek maar enig protest komt.

Zalig Pasen!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

13 commentaren op “Katholieke nieuwssprokkels

 1. Zou het niet beter zijn alle rotte vruchten te verwijderen voor ze de rest ook aantasten ? M.a.w laat de Duitse bischoppen in schisma gaan en excommuniceer ze . Beter een kleine gezonde restkerk dan een grabbelton van een kerk waar ieder zijn zin lijkt te doen afgewogen naar hun eigen morele inzichten welke de gelovigen die echt de waarheid beogen de moed ontnemen om nog een voet in de kerk te zetten

 2. @Sergeant yves,
  Helemaal (= 1000%; die extra nul is géén vergissing) met U eens.

 3. Jezus heeft nooit beperkingen gesteld over het aantal mensen hij bleef en blijft oproepen tot bekering van gans de wereld. Als we dagelijks bidden ‘ Heer uw Koninkrijk kome’ dan is zijn Koninkrijk geen leeg omhulsel. Dus het is onzin om te beweren eerder een kleine kerk dan de massa. Jezus wacht totdat de oogst rijp is en volledig. We mogen niemand uitsluiten, dat deed Jezus ook niet.

  1. @Willy,
   Hebben wij ooit gehoord van een hálve hemel of een hálve hel???

   1. @Willy,
    U wil wél in de hemel (dus bij God) wonen én wil maar de hélft doen wat daarvoor nodig is???

    IK noem dat: uitbuiten van en gokken op Gods goedheid.

 4. Sprokkel 2

  1.
  “Wanneer men weet dat Oekraïne op de wereldranglijst van de meest corrupte landen de tweede plaats inneemt”

  Nee, dat wist/weet ik niet. Op welke lijst staat dit dan zo? Op de Corruption Perceptions Index (transparency.org/en/cpi/2021) staat Ukraine op de 122e plaats en Rusland op de 136e plaats van minst corrupte landen. (Nederland staat op de achtste plaats, België op de achttiende.) Ukraïne scoort dus niet hoog, maar wel beter dan Rusland.

  2.
  Op de site die genoemd wordt i.v.m. de Ukrainse draagmoeders lees ik:

  Is surrogacy legal in Ukraine?
  Yes. Ukraine is famous for its positive attitude to surrogacy

  Who can participate in surrogacy programs in Ukraine?
  Surrogacy in Ukraine is only allowed for married couples. Same-sex couples are not allowed to participate in programs.

  Als draagmoederschap in Oekraïne is toegestaan, dan is er dus hier geen sprake van corruptie. Homo’s kunnen geen kind “op bestelling” krijgen. Hier in Nederland kan dat wel, maar mag er geen handel plaatsvinden. Nederland is dus onchristelijker?

  3.
  Hoe zit het eigenlijk in het christelijke Rusland?

  We gaan naar een concurrerende site (globalsurrogacy.baby/surrogacy-countries/russia/)

  About Surrogacy in Russia

  Surrogacy has been an accepted treatment for infertility in Russia since 1993. Russian law considers sexuality as a private matter and not the subject of enquiry. The surrogate is permitted to be compensated provided there is a properly executed Gestational Carrier Agreement.

  Our surrogacy program in Russia is directly and closely supervised with the assistance of our local team members on the ground in Moscow and St Petersburg. The program is open to straight couples and single men and single women. The surrogate is permitted to be compensated provided there is a properly executed Gestational Carrier Agreement. The contract needs to be signed before a local notary public. IPs also need to execute a power of attorney giving authority to our Russian lawyers to enter into arrangements with the clinic and surrogate in Russia.

  Ah, in Rusland kunnen singles dus wel een baby “bestellen”. In Oekraïne is dat niet toegestaan. Dat moeten we de paus laten weten…

  1. Hoi Rinze,

   Maar het lan Ukraïne scoort wel laag: Nederland 82, België 73, Ukraïne 32 en Rusland 29.

   Echter, als we zien hoe in Nederland de staat verstrengeld is met het geld en de handel, de beurzen en de politiek, zo erg zelfs dat daar een proefschrift over geschreven is, ‘de collusie . . . ‘ waar men voor collusie verstrengeling, maar eigenlijk corruptie kan lezen, dan zou men bij een eerlijke indeling dit land op de een van laagste plekken zetten.

   Het bedrijfsleven, de banken, de overheid, de geheime wereldmacht(en) die op de achtergrond een rol spelen werken allemaal de corruptie in de hand. Het best kan men de staat misschien meten aan de geluksfactor van het volk.
   Hoe gelukkig is men wérkelijk, is men hoopvol op een mooiere toekomst, blij in verwachting van wat de toekomst gaat brengen? Dát te meten zo een maat zijn die de corruptie kan verraden.

   En vóór die vraag beantwoord zou kunnen worden, zouden de mensen eerst 10 jaar heropgevoed moeten worden om te begrijpen hoe het goede mooie leven er eigenlijk uit hoort te zien. Zónder al die moderne troep, bijvoorbeeld. Of zonder chemtrails. En zonder kunstmest en vergiften. Zonder leugenachtige politici die je bedriegen waar je bijstaat. Zonder wapenfabrieken die dood en verderf zaaien, zonder ‘beurs’ die de mensen als een parasiet leegzuigt. Zonder extreem politieoptreden. Zonder waanzinnige computers.

   Ja, het klinkt raar. Maar die moderne zooi is fout. Dat is niet het leven op aarde zoals dat hoort te zijn. Dit is een verdraaide illusie, mogelijk gemaakt door de stoorzenders op de aarde.

   En die illusie moet dus eerst weg, want hoe vraagt men mensen om hoe gelukkig men is, als men het wérkelijke geluk niet eens eerst kent?

   Bijvoorbeeld, iemand die altijd vies eet, zal iets minder vies wel gauw lekker vinden.
   Maar iemand met een ontwikkelde smaak weet wat lekker of vies is. Dus je moet eerst een goede smaak hebben om over een gerecht te kunnen oordelen. Zo ook met geluk. Je dient het eerst wat te kennen, eer er een oordeel over gegeven kan worden.

   Zo ook met statistiek. De ‘nulwaarde’ zal eerst bekend moeten zijn, anders heeft de meting geen zin. Wat is de geestelijke en materiële ontwikkeling van de mens op dit moment. Wat is de staat van een gelukkig, rechtvaardig, welwillend en schoonheid nastrevend land en hoe verhoudt zich dat tot een ander land. Hoe verhoudt het zich tot de Goddelijke/Paradijselijke werkelijkheid, zou ik bijna willen stellen. Een werkelijkheid die niet ver weg is. Maar de stoorzenders WILLEN dat niet. Die willen alles voor zichzelf. Egoïsme werkt corruptie in de hand. En egoïsme, ongecontroleerde hebzucht, kwaadaardige haat, verdierlijkte mensen met een wit boordje werken het ongeluk en de corruptie in de hand.

   Tis niet zo moeilijk. De verkeerde mensen zijn aan de macht. En dat straalt af naar beneden.

   Ik denk dat zo een statistiek als in het linkje voor zakenmensen bedoeld is. Hoe zeker weet men dat daar winst te behalen is dus. En niet voor gewone mensen.

   https://tradingeconomics.com/country-list/corruption-index
   Maar zéker niet die staaltjes op het Internet. Die deugen natuurlijk niet.

    1. @ Raphael
     U heeft een mooi stukje geschreven, beste Raphael. Uiteraard is ons leven op aarde niet zoals het bedoeld is. Ik geloof echter dat het probleem niet zo zeer is dat de verkeerde mensen aan de macht zijn, maar dát er mensen aan de macht zijn. Macht corrumpeert altijd en zelfs de weg naar hel is geplaveid met goede voornemens. Het defintieve geluk is alleen bij God te vinden. Elk ander “geluk” bevredigt toch maar zeer tijdelijk. Heeft men bv eindelijk een grote boot, dan zien we op een dag een grotere voorbijvaren, en dan blijken we (nog steeds) in de val van de imitatieve begeerte te zittten van René Girard, waar pater Maes hier regelmatig op wijst. Onze verlangens vinden pas rust in God, zoals Augustinus op eerste bladzijde van zijn Belijdenissen schrijft.
     De heropvoeding waar u over schrijft, riekt naar het optimisme van het Rationalisme. Als men beter weet, gaat men ook juister handelen. Dat bleek echter ook een illusie te zijn.

     1. @Rinze,
      U gelooft blijkbaar in sprookjes.
      Macht is er en zal áltijd blijven, ook in de hemel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht