Absurdistan: lachen met de “kleine beetjes” voor Oekraïne en het klimaat

Absurde kleine daden voor de “arme kindjes” kenden we al. Onze grootmoeders verzamelden al zilverpapiertjes voor de Derde Wereld of breiden wollen truitjes om de arme kindjes in tropisch Afrika warm te houden. Ook vandaag zijn er in de media steeds meer absurde oproepen tot solidariteit, die meer op de lachspieren werken, dan enig nut hebben voor de lijdende mens of planeet. Ik vermeld er hier enkele, zodat u er ook mee kunt lachen of wenen naar wens: 

Uw microgolf ipv van uw kookplaat gebruiken voor Oekraïne

Een groter gebruik van de microgolfoven vs de elektrische kookplaat was één van de recente aanbevelingen van de Belgische overheid, om energie te besparen en dus minder gas en olie te moeten aankopen in Rusland. Door meer voeding in de microgolf op te warmen, helpt u bovendien Oekraïne volgens deze aanbeveling. Te gek voor woorden natuurlijk. Er zullen geen Oekraïense kindjes gespaard worden, omdat u uw soepje opwarmt in de microgolf. De oorzaak van de oorlog zijn geopolitieke spanningen, waar u als gewone burger geen vat op heeft. Er wordt zelfs niet verwacht dat u hierover een eigen mening vormt, want daar bent u volgens de politiek niet intelligent genoeg voor. Dat is ook de reden waarom ze denken, dat u als goedgelovig plebs zult vallen voor het microgolf verhaal. 

“Trager rijden, dat gaat men in Moskou voelen”

Rijden tegen 100 km/u: de zoveelste pestmaatregel van onze overheden na het verhogen van de dieselprijzen, het systematische wegjagen van de automobilist uit steden en het opdringen van de onpraktische en dure elektrische wagen. Door de schuld op Rusland te steken, verbergen politici hun eigen onbekwaamheid en verschuiven ze alle verantwoordelijkheid voor een al langer gecreëerde energieonzekerheid naar het buitenland. En wie betaalt er de rekening van deze aanslag op ieders gezond verstand, tijd en portemonnee? Niet Moskou, maar gewone mensen die na een lange Covid periode terug op tijd op het werk verwacht worden. De economische en politieke elite hoeft zich uiteraard niet aan de spitsuren te houden of zorgen maken over de eigen verplaatsingskosten. Deze horen vaak bij hun standaardvergoeding of zijn minstens fiscaal aftrekbaar.

Niet naar het Russisch ballet kijken “tegen de genocide”

In een misselijkmakende vertoning van deugdpronkerij, “cancelde” de stad Kortrijk het bekende Zwanenmeer, uitgevoerd door Russische balletdansers. De politiek correcte anti-Russische plichtplegingen van het balletgezelschap uit Sint-Petersburg, compleet met Oekraïens volkslied en minuut stilte voor iedere voorstelling, die onder andere in een schouwburg te Gent plaatsvonden,  volstonden niet om de Kortrijkse stadsdiensten te overtuigen. Het ballet moest weg, omdat het anders leek alsof de stad Kortrijk akkoord zou gaan “met de genocide” en mogelijk anti-Russische betogingen zou aantrekken. De bedoeling was ook de Russische publieke opinie onder druk te zetten, alsof ze wakker zouden liggen van wat er in een provinciestad als Kortrijk in kleinschalig België gebeurt.  Te gek voor woorden natuurlijk, maar indien u dit niet overtuigend vindt, bent u hoogstwaarschijnlijk een Putin-fan en is uw mening onbelangrijk. 

Uw mailbox opkuisen voor het klimaat

Naast de stress van het verwerken van overvolle mailboxen, moeten we er ons ook nog schuldig over voelen. Inderdaad, teveel mails zijn volgens klimaatideologen en greenwashende bedrijven slecht voor het klimaat, omdat de servers waarop ze staan zeer veel energie verbruiken. Indien u, net zoals velen, mailboxen laat uitpuilen of vergeet uw spamfilter te wissen, bent u een vijand van de natuur en het klimaat, m.a.w een egoïstische onmens. Vergeet dus voortaan niet om elk overbodig mailtje te wissen, gemene klimaatontkenner!

Conclusie

Het hoeft geen verder betoog dat de bovengenoemde belachelijke aanbevelingen en maatregelen een karikatuur maken van de solidariteit, naastenliefde en respect voor Gods schepping. Als Christenen kunnen wij echter een alternatief bieden, dat zich niet enkel beperkt tot lege en schijnheilige deugdpronkerij.  Wij kunnen bijvoorbeeld daadwerkelijke humanitaire hulp verlenen aan oorlogsslachtoffers, niet alleen uit regio’s die vandaag vaak in het nieuws komen, maar ook uit vergeten oorden. Ik denk dan aan de oorlogen in Syrië, Afrika en Yemen. Ook de armen, zieken en ouderen in ons land verdienen onze aandacht. Laten we ze niet in de steek laten. Bent u gevoelig aan de natuur of het lot van dieren? Steun dan een project dat kwetsbare habitats beschermt, doe mee aan een campagne tegen zwerfvuil, plant een boom of adopteer een hond uit het asiel. Dit is allemaal veel productiever dan het ondersteunen van lege propaganda die vaak niets te maken heeft met menslievendheid, natuurbehoud of dierenwelzijn. Belangrijk hierbij is dat we een verschil leren maken tussen daden, die een aantoonbare impact hebben, en schijnsolidariteit, die misschien een vluchtig zelfvoldaan gevoel geeft, maar verder even inhoudsloos is als het type gedachtengoed waar ze uit voortkomt. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Absurdistan: lachen met de “kleine beetjes” voor Oekraïne en het klimaat

 1. Wat zijn dat voor onnozele voorstellen? Of ik nu met m’n microgolf oven de soep verwarm, wat zal dat uitsparen? Naastenliefde waar Jezus het over had gaat verder dan alle grenzen denk maar aan te parabel van de Barmhartige Samaritaan. De gewonde man kreeg geen hulp van de clerus maar van een wildvreemde. Wat een belediging van de Joodse religieuze klasse uit die tijd, maar nog steeds brandend actueel. En wat heeft m’n mailbox nu met het klimaat vandoen? Of die nu vol staat of niet, zal het klimaat een worst wezen. De natuur doet wat hij wil.

 2. Eigenlijk zou men alle riante salarissen van de laatste 25 jaar uitbetaald aan de politici van dit onzalige land moeten terugvorderen, de rijkdommen die ze hiermee vergaard hebben in beslag nemen en terug aan de burger geven en dit lijkt me een hele beschaafde rechtzetting daar men in het verleden andere dingen deden met leiders die het volk lang genoeg tergden tot men tot niets ontziend geweld overging.

 3. Beste katharina,

  1.
  U kunt uw overheid van alles verwijten,maar het is de vraag of dat wel terecht is. U schrijft: “Door meer voeding in de microgolf op te warmen, helpt u bovendien Oekraïne volgens deze aanbeveling.” In de kop staat: “Uw microgolf ipv van uw kookplaat gebruiken voor Oekraïne” Dergelijke zaken staan inderdaad zo op de site van de VRT waarnaaar u verwijst. Op de site van de Belgische overheid echter gaat het voornamelijk over energie verminderen en zo geld uit te sparen. Tip 5 geeft: “Kies voor de microgolf om iets op te warmen. Die verslindt tot 4 keer minder energie dan inductie of een gasvuur.” Dat laatste is voor mensen met een smalle beurs toch niet verkeerd? Dat Oekraïne-verhaal is slechts een van de redenen voor de campagne, zoals daar in het blauwe gedeelte wordt vermeld. U verbindt dit direct met het punt dat u wilt maken. Dit heet manipulatief redeneren.

  2.
  “Trager rijden, dat gaat men in Moskou voelen”
  De kop is blijkbaar een citaat. Ik vind dit echter noch op de site van de VRT noch op die van de overheid. Kunt u mij de vindplaats hiervan noemen? Wel verbindt een zekere Belman, die als deskundige door de VRT wordt opgevoerd, de besparing met de inkomsten van Poetin, dit als achterafje. Hij noemt als hoofdzaak de besparing op energiekosten. Mocht de kop geen citaat zijn, dan manipuleert u wederom.

  3.
  Niet naar het Russisch ballet kijken “tegen de genocide”
  Hier probeert u van een half citaat een heel te maken. “De bedoeling was ook de Russische publieke opinie onder druk te zetten, alsof ze wakker zouden liggen van wat er in een provinciestad als Kortrijk in kleinschalig België gebeurt.” Of de Russische publieke opinie er wakker van ligt of niet, is uiteraard geen argument tegen zelf moreel juist handelen. U manipuleert al weer door pejoratief uitdrukkingen als “provinciestaat” en “kleinschalig België” te bezigen.

  Ik heb niet opgezocht wat de motivering van de gemeente Kortrijk was. Als het vanwege het feit is dat het uitvoerende gezelschap Russisch is, kan ik dat mogelijk begrijpen. Niet als het om het ballet van Tsjaikovski zelf is.

  4.
  Uw mailbox opkuisen voor het klimaat
  Deze tip komt niet van de VRT of van der overheid, maar van een internetprovider. Er wordt hier niets anders gezegd dan dat ook het e-mailverkeer energie kost. Er is niets op tegen dat men zich daarvan bewust wordt. Orange vergeet nog te vermelden dat men bij beantwoording van mails niet de ontvangen mail mee terug moet sturen. Kleine moeite om zo energie te besparen, toch? Van “klimaatontkenners” had ik trouwens nog nooit gehoord.

  Conclusie
  “Het hoeft geen verder betoog dat de bovengenoemde belachelijke aanbevelingen en maatregelen een karikatuur maken van de solidariteit, naastenliefde en respect voor Gods schepping.” Wat is er hier karikaturaal, behalve uw wijze van samenvatten? Het gaat erover dat “alle kleine beetjes” een verschil maken. Energiebesparing is goed voor het klimaat en voor de portemonnee. We moeten verder minder of niet afhankelijk zijn van Russisch gas. Dat is de juiste samenvatting. Wat u er verder bijhaalt, is stemmingmakerij. Maar mogelijk ben ik “niet intelligent genoeg” en behoor ik tot het “goedgelovig plebs”.

 4. Katharina Gabriels: “De oorzaak van de oorlog zijn geopolitieke spanningen, waar u als gewone burger geen vat op heeft. Er wordt zelfs niet verwacht dat u hierover een eigen mening vormt, want daar bent u volgens de politiek niet intelligent genoeg voor.”

  Dat is wel een grote waarheid, vermits zoals in “De boerderij der dieren” van George Orwell de zwijnen heden aan de macht zijn en te velen nog steeds niet begrijpen dat socialisme en modernisme in feite varkensvlees is voor de ziel dat ten behoeve van het voormalige volk van God, de Joden, in de bijbel wordt beschreven als niet geschikt voor consumptie. Men kan daar dan uit afleiden dat het de eigen schuld van de boer is dat de varkens hem vermoorden.

  Lijkt me daarom ook vanzelfsprekend dit even verder door te trekken.
  Op aarde kan weinig of niets perfect zijn. Uitzonderingen zijn er wel zoals bijvoorbeeld het hoge meesterschap van sommige kunstenaars die samen met voortdurend oefenen ook kunnen beschikken over bijzondere talenten. Echter de wil kunnen opbrengen om steeds te blijven oefenen maar ook kunnen beschikken over de nodige energie samen met het bezit van talenten betekenen echter onvoldoende middelen om tot een ideale samenleving te komen.

  Bijzondere instituten waar mensen met grote talenten zich kunnen uitleven bieden daarom nog geen garantie voor een betere samenleving.

  Geestelijke onwetendheid en gebrek aan kennis van de ziel, ondanks christendom, is groot in onze wereld en zo komt het dat men ook niet beseft dat men vooral behoort te bidden en nederig te zijn, twee kinderlijk eenvoudige maar supermachtige middelen ter verbetering van de samenleving.

  Zelfs Poetin beseft dit volgens mij, en hij streeft daar niet tegen.

  1. Bidden en nederig-zijn als kerndeugden in de relatie met medemensen?
   Waar haalt U dat vandaan?
   Het zijn inderdaad kernwaarden voor een religieus leven, maar toch niet voor de wereld?!
   Als we dat zouden toepassen in de wereld, worden we zo overruled door de Poetins en Tschi Ching Pings van deze wereld die graag de baas zijn over alles en zichzelf gaarne verrijken over de rug (en het leven) van anderen (gewone, eenvoudige mensen; zie Georgië, Ukraïne, Krim, Tibet, Hongkong, Taiwan enz.) om maar de wereldse geschiedenis in te kunnen gaan als de grootste en machtigste heerser over het grootste rijk (Karel de Grote 2.0 enz.).
   Nee, we moeten juist wel onze mond opendoen, de diplomatie (onderhandelen, morele appels doen enz.) laten werken en desnoods in laatste instantie geweld gebruiken om geweld te stoppen. Bidden en nederigheid werken namelijk niet tegen fysiek geweld. De vele oorlogen hebben ons dat geleerd, vraag maar aan Jules van Rooyen c.s. Mensen zonder humaan /christelijk ethisch kompas blijken anders nooit te stoppen met hun wreedheid, machtsbegeerte en destructiedrang!

   1. Bekijk eens rustig hoe nog rechtgeaarde Amerikanen sterk staan en weliswaar wereldse overwinningen behalen maar toch niet opgewassen blijken tegen de ontstellende overmacht van degenen die met duivels zijn verbonden. Hier bij ons heb ik geen weet van dergelijke landomvattende activiteiten die als een blok kunnen opkomen tegen de vijanden van het leven. Dat de vonken er in de grote landen zullen afspatten is niet meer te vermijden en WWIII staat volledig en klaar te wachten op de afloop van de beruchte ‘synode’ van ‘paus’ Franciscus.

    Zes punten :
    1. Jezus had op het kritieke moment Judas in Zijn armen kunnen nemen als degene die Hem de kans verschafte koning van Israël te worden en bij uitbreiding zelfs keizer van het Romeinse rijk. Jezus toonde alvast Zijn Geestelijke overmacht door de soldaten te doen wijken zodat zij vielen, maar toch gaf Hij zich daarna gewillig, als een schaapje, over aan hen, daarmede Judas ongelijk gevende en Zijn zeer wel mogelijke zeer grote wereldse toekomst vernietigende.

    2. Paulus in Handelingen 20:31 “Wees altijd waakzaam. Overdenk dat ik drie jaren lang niet opgehouden heb iedereen in tranen te vermanen.”

    3. De macht van het gebed is een geestelijke macht, veel groter dan enige wereldse macht. Dat is een van de belangrijkste redenen dat degene die ernstig wil bidden daar ook zwaar in aangevallen wordt door duivels en door de huidige ‘democraten’ die blijkbaar niet beseffen dat hun modernisme en socialisme door duivelse geestelijke macht wordt aangedreven en onderhouden.

    4. In alle tijden behoudt God zich een kleine Rest. Deze Rest kan en zal dus overleven maar God spaart hen niet voor zelfs de zwaarste beproevingen. Goede christenen zijn geen verwende watjes die uit hartstocht naar wereldse machten gluren om ze te veroveren. God gebruikt Zijn vijanden als een voetbank. Dit betekent o.a. dat zelfs Satan niet van onder God’s almacht weg kan.

    5. Slechts wanneer God het wil kunnen deuren geopend worden en slechts binnen de grenzen door God gesteld kan er een nieuwe macht ontstaan die degenen die zich vrij met duivels verbonden kan verslaan. Zoals ontelbare keren gebeurde met de kleine Rest die God Zich in alle tijden behoudt.

    6. Geen mens kan uit eigen kracht de duivelse overmacht breken.
    Daarom zal God weldra weer grote wonderen verrichten.

    Redenen te over om zich met God en Zijn Rest te verbinden door gebed en oprechte nederigheid en indien mogelijk ook de tijdeloze Latijnse Mis bij te wonen.

    1. Pfffff, is dit een serieuze reactie, Eric? Niet te geloven!
     Als U katholiek bent, dan eet ik mijn schoen op.
     Bent U misschien Gods secretaris of persvoorlichter,
     of bent U Absurdistan in eigen persoon?
     Het is toch niet te geloven zoveel flauwekul als U uitkraamt! Pfffff

    2. Sedert het tweede Vaticaans concilie werden we niet alleen door de media maar door de kerk zelf misleid om “met onze tijd mee te gaan”. Zoals Maria duidelijk had voorzegd!
     Velen gingen door een een diepe crisis zonder te begrijpen wat hen overkwam maar vonden Jezus en Maria uiteindelijk terug, Nu hebben we de leugens overwonnen.
     U nog niet?

   2. Lucas van Bergen,
    U lijkt mij een opstandige jongere: degene die de grootste bek heeft, die wint … volgens U.
    Echter, rustige standvastigheid wint het uiteindelijk áltijd.
    Voorbeeld: Jezus, Uw én mijn Leidsman, wint het op het einde 100% zeker.
    Weet: Jezus heeft GÉÉN geweld gebruikt. noch geweld in woord, noch geweld in daad.
    Op één keer na: lees daartoe: de tempelreiniging (Js 56,7 + Mc 11,15 – 11,17):
    “Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren.”
    Daarom zult U in de kerk NIMMER het woord ‘geweld’ horen.

 5. Daarboven heeft Lucas wel gelijk, beste Eric, denk na over het gezegde dat hier al eerder naar voren is gebracht, “aide toi, et Dieu t’aidera”, vrij vertaald, “help U zelf, en God zal U verder helpen”.
  Dus, beste Eric, denk niet dat stil zitten onze roeping is, onderneem, win het pleit, en wees geen “grenouille de bénitier !! ” Talenten moeten benut worden.

  Vandaag kunt U het Evangelie wellicht ter harte nemen. De Apostelen, allemaal angstige mannen, bleven uit vrees voor “de joden”, lees de handlangers van de Farizeese Sanhedrin elites, ondergedoken en verscholen met de deuren dicht en de ramen dicht geplakt, opgesloten in huis, om af te wachten wat ze moesten doen, nu de gekruisigde Christus, dood, in het uitgehouwen stenen graf lag.

  De Apostelen hadden geen idee over het doel van hun inzet, na drie jaar Christus gevolgd te hebben. Ze hadden niets geleerd van het heilige vuur, en de heilige oorlog van Christus, tegen de Farizeese macht over het volk, en de hypocrisie die de joodse samenleving doordrenkte van regeltjes dit en regeltjes dat, maar de voorspelde komst van de Messias weigerde te accepteren.

  Daartegenover, wie waren al enkele keren, na de Kruisdood, naar het graf gelopen, om te zien of alles in orde was, om te handelen, en het lichaam te balsemen ? De drie Maria’s, waaronder vooral de onvolprezen H. Maria Magdalena, mijn favoriete heilige.

  Zij was al enkele malen treurend bij het graf geweest, en had zelfs “de tuinman” ontmoet, die ze later herkende als de Verrezene. Zij ondernam direct actie. Maria-M. was nergens bang voor, zij had zelfs onder het kruis gestaan, ondanks het gejoel en het brute optreden van de beulen en de schreeuwende, wrede soldaten.

  De totaal onverwachte ontmoeting met Christus als “tuinman”, gaf haar nieuwe energie. Hij bleek haar Jezus te zijn, maar zij kon Hem niet meer aanraken. Als troost raakte Hij haar aan met duim en wijsvinger op haar voorhoofd. Dat stukje huid verging niet met het lichaam. Meer dan 10 eeuwen later was dat stukje huid op haar voorhoofd, nog zichtbaar.

  Na de ontmoeting in de tuin van het graf, rende zij onbevreesd naar het huis van de ondergedoken Apostelen. Zij bonsde de dichte deur open, zij spoorde met luide stem de ondergedoken Apostelen aan, om op te staan, en zich te verheugen. Christus was opgestaan uit de doden. Hij was verrezen, ze had Hem gezien en gesproken.

  Welk een prachtig verhaal over moed, kracht, initiatief, zelfvertrouwen, karakter en persoonlijkheid. Mannen loochenden Hem, of lieten Hem in de steek, toen levensgevaar dreigde. Maar de vele tientallen vrouwen bleven voortdurend in de buurt, zoals ze al drie jaren deden, ook toen gevaar dreigde. De Apostelen, daarentegen, hadden weken lang de Heilige Geest nodig, om moed te verzamelen. Met de vurige tongen van de H. Geest met Pinksteren, verlieten zij het onderduik adres, om naar buiten te treden en het toegestroomde volk toe te spreken.

  Vanaf toen waren ze niet meer te houden. Voordat Jeruzalem in het jaar 70, door Titus vernietigd zou worden, hadden de 12 Apostelen en de 72 leerlingen, alle kusten van het Midd. Zee bekken gekerstend. Vele leerlingen werden door St. Petrus aangesteld als lokale bisschop. Zo werd St. Linus de eerste bisschop van Besançon, en later, de tweede paus, in Rome.

  Bedreigd, vluchtten het heilige drietal Martha, zus Maria Magdalena en broer Lazarus, naar zee. Zij landden in Marseille, en missioneerden de FR zuidkust. St. Lazarus werd de eerste bisschop van Marseille. Jaren later zou hij, op bevel van de keizer, als martelaar geëxecuteerd worden.

  De H. Maria Magdalena leefde nog dertig jaar in een grot, hoog in de bergen bij St. Baume, enkele tientallen kilometers Oost van Marseille, vlakbij de kust. Zij werd daar gevoed door engelen en regelmatig omhoog geheven, om dichter bij de hemel te komen, dichter bij Jezus. Zij is begraven in St. Maximin, en volgens andere bronnen in Narbonne. Haar relieken zijn verspreid over Frankrijk en Italië.

 6. @ Jules van Rooyen, je bezit een grote verstandelijke begaafdheid. Dat is een goed talent, maar in je betoog spreek je jezelf tegen. Met spreken en schrijven wint men geen pleit tenzij de aangesprokene echt interesse toont en men de waarheid dient. De waarheid dienen is goed en dat is mijn streven, maar ik bezit geen talenten zodat ik niet tot belangrijke handelingen kan komen.

  Ik ken tal van mensen, meestal vrouwen, die geestelijke macht bezitten. Geen van hen is gelovig en zij beseffen niet handlangers van de duivel te zijn. Zij bezitten de geestelijke macht om je ziel aan te spreken. Ik ben daar ten zeerste voor beducht. Bijvoorbeeld naar de nabije supermarkt gaan is voor mij als lopen over gloeiende stenen. De angst is groot en ondanks mijn waakzaamheid uit angst wordt ik bijna iedere keer weer ingepakt, Nooit zie ik het aankomen want zij bezitten geen moraal meer. Zij hebben er plezier in mensen geestelijk te overvallen en te misleiden, eigenlijk: te leiden. De voldoening die zij daarbij ondervinden is groot.

  Jules, wat moet ik als talentloze beginnen tegen dergelijke heksen?

  Je schrijft over de vrouwen die meerdere keren naar het graf van Jezus liepen. Je kent ongetwijfeld het spreekwoord: “Nieuwsgierigheid doodt de kat.” Voordat de Heilige Geest over hen kwam hadden de apostelen groot gelijk zich verborgen te houden.

  Ik ken geen enkele christen die met geestelijke macht kan spreken, en aldus handelen. Sterker: ik ken geen enkele traditionele priester die met geestelijke macht kan spreken. Integendeel, ik ben ten zeerste beducht voor sommige modernistische geestelijken en ook voor sommige politici en zakelijke mensen. Zij bezitten geen moraal meer want geleid door duivels.

  Heb je al wel eens bedacht wat er zou gebeuren indien een traditionele geestelijke met geestelijke macht zou spreken? Ik ben er zeker van dat sommige toehoorders zouden wegvluchten en dat anderen zouden gaan verkondigen dat die geestelijke door de duivel bezeten is.

  Trouwens, waarom denk je dat Maria Magdalena hoog in de bergen in een grot zou gaan wonen? Omdat vrouwen geen mannelijk priesterwerk kunnen doen zijn zij ten zeerste kwetsbaar. Bovendien wordt hiermee bevestigd hetgeen door de betwijfelbare Jakob Lorber uitvoerig wordt beschreven: volgens hem zijn alle mensen die geestelijke macht bezitten zonder meer goede mensen die men geheel moet respecteren en ook beschrijft hij de grote geestelijke voordelen van hoog in een bergstreek te wonen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht