Negatieve reacties op brief pater Maes.

Beste bezoeker,

We stellen bij het Katholiek Forum vast dat er een record-aantal negatieve reacties zijn gekomen op de recente tekst van pater Maes uit Syrië. Zowel op de website als via de email aan het bestuur.

Wij willen alle lezers op het hart drukken dat het Katholiek Forum nadrukkelijk … een forum is. Wij moedigen aan dat mensen een tekst schrijven waarin zij vanuit hun katholieke identiteit de wereld duiden. Dat mag op een provocatieve manier zoals pater Maes deed.

Katholiek Forum staat ook open voor teksten waarin concreet wordt gemaakt dat Zelensky vanuit katholiek perspectief een goed persoon is.

Het Katholiek Forum is voor en door katholieke leken.

Auteur:ForumAdmin

4 commentaren op “Negatieve reacties op brief pater Maes.

 1. Het artikel “De Oekraïnse president, Zelensky is als een echte nieuwe Hitler” van Pater Maes heeft duidelijk velen onder ons geshockeerd.
  Is deze pater vóór Poetin, tégen Zelensky of Biden? Neen, dat geloof ik nooit. Van zodra men naar wapens grijpt (om te doden) is men dwalend in Gods ogen. Oorlog is gruwelijk en nooit goed te praten. Als er iemand is die dat zou moeten weten, dan is het wel deze Pater.
  Is Poetin de oorlog begonnen? Met deze vraag begon hij één van voorgaande artikels, waarmee hij ons een beetje wilde “wakker schudden” om te zeggen: ‘’Laat ons toch niet in de illusie leven dat Amerika een Heilig land is, en dat de NAVO een Heilige organisatie is.
  Waarom voeren we oorlog? Dát is de kernvraag. Maar deze vraag stellen is in feite zinloos, want we zijn nou eenmaal chaotisch en/of gewelddadig van aard (fysiek en/of geestelijk). Dat horen we niet graag natuurlijk, maar het ‘’is’’ gewoon zo. Oorlog is een conflict, onenigheid, onvrede, chaos,… helemaal eigen aan de mens.
  We zijn veel te hebberig (omdat we niet voldaan zijn met wat we hebben).
  Of… we zijn gefrustreerd (want het gras lijkt groener op een ander)
  En dat botst. Zet een bende peuters bij mekaar, zonder toezicht, en het duurt niet lang of we krijgen ‘’oorlog’’: de ene is hebberig, de andere gefrustreerd.
  Laat ons niet in de illusie leven dat onze wereldleiders meer waard zijn dan onze ruziemakende kinderen.
  Het Westen is hebberig. Punt.
  Rusland is gefrustreerd. Punt.
  Zonder hebberigheid zou er geen frustratie zijn. Wij, westerlingen hebben ‘’de hele wereld’’ in onze supermarkten. Beweren dat we niet hebberig zouden zijn is onzin. We moeten onszelf niet wijsmaken heilig te zijn.
  Wie hebberig is, is gulzig. Dat is een hoofdzonde
  Wie gefrustreerd is kampt met innerlijke woede, tevens een hoofdzonde.
  Amerika is niet beter dan Rusland, en omgekeerd.
  Velen zullen beweren van wel, vanwege onze ‘’democratie’’, maar democratie staat niet synoniem voor Heiligheid.
  Ben je vóór Biden, tegen Poetin, dan volg je niet Jezus maar aanbid je een hoofdzonde. Ben je vóór Poetin, tegen Biden, ook dán aanbid je een hoofdzonde.
  Christen-zijn betekent niet ‘’aanbidden’’, maar is een toestand van ‘’zijn’’.
  Ben je fier Hollander, Vlaming of Belg te zijn? Wees er dan maar zeker van dat je geen ware Christen bent. Want ook trots is een hoofdzonde. Jezus ‘’als Jood’’ maakte geen onderscheid tussen nationaliteiten. Hij was (IS) één met God, en God heeft geen nationaliteit.
  Is Poetin een Christen? Neen, oog om oog, tand om tand (laat staan wapens gebruiken ) is geen Christendom.
  ‘’De andere wang toekeren’’, dát, en alleen dat betekent Christen-zijn.
  Wie kan dat? Dat moet ieder voor zich uitzoeken. Op zoek gaan naar jezelf om na te gaan of je wel een ware Christen bent is een hele opdracht. Het vraagt moed.
  Velen zullen denken dat we als Katholiek helemaal niets hoeven te doen omdat we sowieso ‘’veilig zitten’’ zolang we Hem maar in ons hart dragen. Mooi, ik gun het iedereen die zo denkt, maar wat ik vooral zie rondom mij is dat de meesten vooral beiden willen: Én genieten van de wereld, én Kind van God willen zijn. Dat ‘’genieten’’ is niets anders dan luiheid… óók een hoofdzonde !! Men is te lui om eens stil te staan bij zichzelf.
  Jezus Leeft en is midden onder ons. Hij heeft ons NIET verlaten. Maar WIJ, christenen (of Katholieken), die allemaal van Hem lijken te houden, wij keren Hem hoe langer hoe meer de rug toe. Zich voordoen als innig verbonden met Hem, zonder zichzelf in vraag te stellen is geen goedheid. We zijn állen zondaars.
  Wereldwijd is er nog nooit zoveel over Jezus gesproken geweest. Zelfs moslims hebben het voortdurend over Hem, meer dan ooit, op hun manier weliswaar. Maar tegelijk lijken de hoofdzonden van de mens wel grenzeloos. Er zijn momenten dat ik me werkelijk doodschaam, en geneigd ben om het op te geven, maar gelukkig zie ik nog HEEL veel Moois rondom mij, waar ook ter wereld. Al dat Mooie kan alleen maar van God komen.
  Jezus op aarde was niet hebberig, noch gefrustreerd. Toch weten we dat Hij uiterst boos kon zijn… Maar een ware Christen voelt spontaan aan dat deze ‘’emotie’’ geen ‘’reactie’’ was komende uit een geest van frustratie. Neen, zuivere ACTIE was het van Jezus die goed wist (WEET) tot wat voor gruwelijkheden mensen in staat zijn.
  Dit alles om te zeggen: Niets is zonder reden, en wat pater Maes neerschrijft mag dan wel shockerend zijn voor velen, mij persoonlijk shockeert het niet. Wie in staat is verder te kijken dan zijn neus lang is, zal redelijkheid ontdekken daar waar onredelijkheid is, en inzien dat ‘’zich ergeren’’ aan iets of iemand geen enkele zin heeft.
  Met zijn artikel wilde deze pater gewoon zeggen dat, indien wij Hitler als “het kwade” bestempelen, we ons dan niet mogen laten misleiden en in de illusie leven dat “Zelensky” een goed mens is. Hitler was ontaard en élke mens kan ontaarden. Een ontaarding begint steeds met geweld (fysiek en of geestelijk). Daarom moet men zichzelf geestelijk onderhouden.
  Een “goed mens” bestaat niet, tenzij hij in verbondenheid leeft met God.
  Het is dan de “verbondenheid” die GOED is, niet de mens op zich.
  Een “goed mens” zou GOD moeten zijn, en dat is Zelensky niet, want dan zou hij de andere wang toegekeerd hebben in plaats van naar wapens te grijpen. Vechten is geen Goedheid. “Zwakheid evenmin”, reageren spontaan de meeste mensen op aarde, inclusief christenen. Maar met een dergelijke redenering laat de christen zijn ware aard zien als valsaard. Men kan niet de “bergrede van Jezus” verdedigen, én tegelijk een wereldleider verdedigen die grijpt naar wapens.
  Het ware geloof in Christus vandaag de dag is nog nooit zo klein geweest. Vele “diep gelovige” Katholieken over de hele wereld zeggen: Jezus is God ÉN mens. Maar ook dat klopt niet. Jezus zag Zichzelf als “een mens met een opdracht” (= Mensenzoon), helemaal VERBONDEN met God. Dat is niet hetzelfde als “God én mens” zijn. Men kan niet zondig en zondeloos zijn tegelijk.
  Kortom,
  De redelijkheid is NIET Amerika, nóch Europa, nóch de Navo.
  De Redelijkheid is NIET Rusland.
  De redelijkheid is ‘’het geheel’’ dat logisch in mekaar zit. Als mens vinden we het redelijk dat wie zich bedreigd voelt ‘’reageert’’. Poetin VOELT zich bedreigd.
  Wie empathisch is naar zijn naaste of vijand toe kan dit voelen, nl. dat Poetin zich bedreigd VOELT. Dat mogen we dan ziekelijk of krankzinnig vinden, maar… wie of wat heeft hem zo gemaakt? Reacties die beperkt blijven tot ‘’Poetin is gek’’ of ‘’Poetin is een monster’’, etc. zijn 100 % begrijpelijk (en terecht), maar tegelijk het bewijs dat men niet verder WIL zien dan zijn neus lang is.
  Wie in staat is enige moeite te doen, kan de hele situatie begrijpen. Het is gewoon ‘’Oog om oog, tand om tand’’, weliswaar in een gruwelijke vorm.
  Dat conflict is allesbehalve Gods wil. Maar… het zit redelijk in mekaar. Daarom heeft Jezus het ‘’oog om oog, tand om tand’’ probleem op zich nooit veroordeeld. Immers, zo hoorde het ook te zijn in het OT. Het zinloos gevecht is “zoals het is”. Dat wil niet zeggen “zoals God het wil”. Het wil gewoonweg zeggen: “Het is zoals de mens is, nl. zichzelf straffend”.
  Het Mooie is dat Jezus ons liet zien dat een totale bevrijding hiervan mogelijk is, via overgave aan God. D.w.z.: Zich overgeven aan het bewust-zijn van Jezus, nl. dat we ‘’als mens’’ helemaal NIETS / NIEMAND zijn zonder God.
  Deze ware liefde weigeren, heeft echter wél zijn gevolgen. Wie de Liefde weigert zal lijden. En dat staat ons, Mensheid, te wachten:
  Een ‘’spoedig komende’’ (on)gewenste niet te vermijden universele ‘’bevalling’’, voorafgaand aan het Rijk Gods. Deze ‘’bevalling’’ zal gepaard gaan met een angst die als eindeloos zal aanvoelen, uit vrees er niet te zullen mogen bij horen.

  1. Christus volgen betekent dus concreet: je afkeren van de wereld, genoegen nemen met wat is, geen vrouw of man bekennen en dus ook geen kinderen meer verwekken, maar daarentegen alles zetten op de aanschouwing Gods en leven volgens Zijn wensen en geboden. (ondeugden afzweren, de ander altijd voor laten gaan, de natuur/schepping ontzien ten koste van jezelf en je gemak, je behoeften/verlangens enz.).
   Je moet dus de facto een heremiet, pilaarheilige zien te worden.
   Ik geef het je te doen, want in feite werden wij vrijwel allemaal in het Westen vanaf onze geboorte op alle mogelijke manieren gepamperd en in de watten gelegd. Men heeft ons verwend, en kom daar nog maar eens vanaf. Hadden onze ouders ons dan maar ascetisch moeten opvoeden en verzorgen? Kan en mag men hen kwalijk nemen dat ze ons hebben verwend? Als het antwoord nee moet zijn, hoe komen wij dan nu voor onszelf tot het besluit om onze rug fundamenteel en blijvend naar de wereld te richten en ons geheel te concentreren op God, Jezus en Maria c.s.?

   Moeilijk vraag en opdracht! Echte ascese is voor ons pijnlijk afzien, verdragen wat ons tegenstaat. M.a.w. zelfopoffering tot de dood erop volgt. Dus een lijdensweg die maar weinigen zullen ambiëren laat staan volhouden tot ‘verlichting’ van godswege volgt, ten laatste in de dood.

   Mij lijkt een tussenweg realistischer Heel sober leven, in de wereld. Daar hoort ook bij: je geen slaaf laten maken, en je daar tot het uiterste tegen verzetten. Zonder wapens? Met wapens? Consequent? Ook als het kwaad zich vergrijpt aan de mensen die je lief zijn (je moeder, vader, je broers en zussen)?
   Mij inspireert nog steeds het woord van Jezus uit Mat.26, 52:”allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.” Dus nooit als eerste naar de wapens (van het woord en ander vuur!) grijpen, maar verdediging van jezelf en je dierbaren plus buren wordt niet uitgesloten of verboden. Jezelf (verplicht of vrijwillig) zonder condities aanbieden als soldaat in dienst van een staat of machthebber(s) zou absoluut vermeden moeten worden, want dan leg je je verantwoordelijkheid voor je gedrag terzijde en in handen van lieden die hun vrije gang kunnen gaan met jou als robot. In een leger dienst nemen, dan ontkom je niet aan het ontmenselijken van jezelf. Te allen tijd moet je je moreel kompas in eigen hand houden! En dat lukt nooit meer als je je ziel reeds verkocht hebt.

   1. @Lucas van Bergen,
    Christus volgen betekent dus concreet: je afkeren van de wereld, genoegen nemen met wat is, geen vrouw of man bekennen en dus ook geen kinderen meer verwekken, maar daarentegen alles zetten op de aanschouwing Gods en leven volgens Zijn wensen en geboden.

    Wat U schrijft, moet totale onzin zijn: dat zou het einde van de mensheid betekenen (en dus een gedeeltelijk waardeloos Offer van Jezus Christus).

 2. Eigenlijk kan pater Maes terug naar Vlaanderen komen want hier is volgens mij meer werk dan in dat eerste christelijk land waar hij nu verblijft.

  Hier bij ons moet zeer dringend een nieuwe waarheidslievende gemeenschap worden opgericht.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht