Geslaagde Mars voor het Leven

Bewust wordt er door de gesubsidieerde media over gezwegen of gelogen: abortus, euthanasie. Het past inderdaad niet in het narratief van hun ideologie: het recht op doden van een leven dat als nutteloos wordt beschouwd en als dusdanig dan ook vernietigd kan worden.

De Mars voor het Leven is twee jaar niet kunnen doorgaan omwille van de Corona pandemie. Vorige zondag, 24 april, vond zij opnieuw plaats. Een duizendtal mensen namen er aan deel. Zij stond dit keer niet alleen in het teken van de strijd om het recht op Leven voor het ongeboren kind, maar ook om het verzet tegen het wetsvoorstel om euthanasie toe te staan bij personen met dementie. Het was zondag trouwens de treurige twintigste verjaardag van de goedkeuring van de euthanasiewet in België.

Sinds de aanvaarding van die wet, zonder directe inspraak van de bevolking trouwens, is er een hellend vlak ontstaan. De wil van de georganiseerde vrijzinnigheid is inderdaad wet geworden. De commissie euthanasie, die toezicht zou moeten houden over de strikte naleving van de wet, doet dit op halfslachtige wijze en controleert niet effectief of de voorwaarden om een euthanasie uit te voeren wel degelijk vervuld zijn geworden. Dokters, die de wet overtreden, worden meestal niet vervolgd. Persoonlijk ken ik twee gevallen van mensen, die bepaalde niet levensbedreigende lichamelijke klachten hadden, maar eigenlijk levensmoe waren en die gemakkelijk tot euthanasie zijn kunnen overgaan. Begeleide zelfmoord dus.

De Mars voor het Leven klaagt ook aan dat dokters en zorgverstrekkers worden verplicht euthanasie te beschouwen als een heel gewone ” medische ingreep”, tegen hun overtuiging in. Het wetsvoorstel over het doden van dementerende personen, is een verdere stap in de barbarij. Waar ligt immers de grens? Iedereen, die wat verward is, kan als dement beschouwd worden.

Met de lancering van het Europees initiatief “ONE OF US” eisen de organisatoren en de deelnemers van de Mars ook de volledige intrekking van het voorstel tot erkenning van abortus als een fundamenteel recht in de Europese Gemeenschap, een voorstel dat nota bene onlangs nog toegejuicht  werd door de pas herverkozen Franse president Macron.

De strijd woedt in alle hevigheid, zeker op Europees vlak.. Katholieken moeten zich daarvan bewust zijn en hun protest luid laten weerklinken,  ook al hebben hun valse herders zich allang aan de vijand overgeleverd.

Auteur:Veroon ter Zee

4 commentaren op “Geslaagde Mars voor het Leven

 1. Even dit over Euthanasie

  Het is fout te vertrouwen op de Goddelijke Barmhartigheid, zonder rekening te houden met de Goddelijke Gerechtigheid.
  Weet dat de Barmhartigheid zal wijken voor de Gerechtigheid.
  Wees evenwel niet bevreesd, want de Gerechtigheid zal rechtvaardig handelen, dat is een geloofspunt toch?

  Er is actueel een mentaliteit dat alles mag en kan en dat er steeds gerekend mag worden op de Goddelijke Barmhartigheid, let wel dat is een gevolg van de nieuwe strekking tengevolge van interpretatie van VAII, het is beter veel- vuldig in het daglicht te stellen dat de Hel wel degelijk bestaat en best te vermijden is, nu het nog kan; daar zijn immers de sacramenten van de Biecht en de diverse aflaten voor beschikbaar die gebaseerd zijn op de Goddelijke Liefde voor ons zieleheil.

  Het is namelijk zo dat de Satan niets liever heeft dan dat men gelooft dat de Hel en de duivel niet bestaan, dan heeft hij volledig vrij spel. Het is de taak van iedere gelovige erop te wijzen dat zulke houding niet strookt met een traject om de eeuwige zaligheid te bereiken.

  Oh ja er zijn toch enkele voorbeelden van getuigenissen van personen, die ons iets zeggen over de Hel en haar eeuwigdurende toestand en de genade hebben gekregen dit aan ons te berichten, het is best hieraan het juiste gehoor te geven en er de nodige lessen uit te trekken. ( staat zelfs in het Evangelie, zie Job.) En vergeten we vooral niet de getuigenis van Zuster Faustina en de drie kinderen van Fatima, Jacinta, Francisco en Lucia

  Euthanasie is geen vorm van ‘barmhartigheid’

 2. Daarnet een mail ontvangen van studentsforlife.org/ vanwege Kristan Hawkins, president, Students for Life of America.

  “Planned Parenthood en hun vrienden in de politiek en universiteiten halen alles uit de kast om moedige pro-life studenten het zwijgen op te leggen. Ze schreeuwen, bedreigen en vallen zelfs iedereen aan die hun leugens ontmaskert.

  Zoals ik altijd heb gezegd, nemen mensen geen toevlucht tot deze tactieken als ze denken dat ze aan het winnen zijn. Kijk maar eens naar waar we elke dag mee te maken hebben:”

  >>> Op de Xavier University – een katholieke school – waar een pro-abortusstudente tijdens mijn toespraak schreeuwde dat ze wenste dat ze me kon “aborteren” omdat ze beweerde dat ik niets meer was dan een “klomp cellen”, net als alle vroeggeboren baby’s.

  >>> Op de trappen van het Amerikaanse Hooggerechtshof, waar een van onze medewerkers in het gezicht werd geslagen omdat hij simpelweg steun betuigde aan de kandidaat van president Trump voor het Hooggerechtshof, nu rechter Amy Coney Barrett.
  ( deze ‘aanwinst’ (rechter Amy Coney Barrett) voor de linkse Democraten werd geforceerd doorgezet ondanks zij na openlijke screening duidelijk onvoldoende scoorde om deze functie van rechter voor het Hooggerechtshof te kunnen uitoefenen. Dat belooft voor de toekomst. )

  >>> Op de zogenaamde “Women’s March” waar pro-abortus “feministen” onze borden verscheurden, onze studenten en een iPhone bespoten in een poging om ons te laten stoppen met het filmen van hun capriolen, en ons vertelden dat we niet welkom waren omdat we opkwamen voor ALLE vrouwen – geboren en vroeggeboren.

  >>> aan de Winona State University in Minnesota, waar onze pro-life leider, Jamie, werd gepest en lastiggevallen door pro-abortus demonstranten. Een van de interrupties werd zelfs betrapt op de audio-opname; ze zei: “Als je verkracht wordt en dan je kind laat verwijderen, ga ik lachen, b—-!”

  >>> Pro-life studenten die voortdurend worden bedreigd en lastiggevallen. “Je had echt geaborteerd moeten worden.” “Ik hoop dat je wordt aangereden door een auto.” “wil je met me meekomen om deze p.o.s. te laten stoeprandbijten.”
  — “Curb stomp” of “stoeprandbijten”: van het Duitse “Randsteinbeißen” is een vorm van bruut geweld waarbij de mond van een slachtoffer krachtig op een stoeprand wordt geplaatst en vervolgens van achteren wordt gestampt , wat ernstige verwondingen, kaakbeenbreuk en soms de dood tot gevolg heeft. Een marteling uitgevoerd door jonge (neo-) nazi’s.

  … dit zijn slechts een handvol recente “fanmail” die we hebben ontvangen van pro-abortusradicalen.

 3. De abortusindustrie maakt 300 miljoen dollar per jaar met de verkoop van abortuspillen:
  lifenews. com/ 2022/04/26/abortion-industry-makes-300-million-a-year-selling-abortion-pills/

  De gouverneurs van South Carolina en Arizona verklaren dat kerken essentieel zijn tijdens covid-noodtoestand.
  lifenews. com/

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht