Posted in Werkgroep Levant

“Mijn lichaam is geen eigendom van de staat”

Goede Vrienden, De zesde eigenschap van ons mens-zijn is de gave van zichzelf. We leiden dit af van het feit dat we geschapen zijn naar…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

COVID-injecties zijn geen vaccins maar een biowapen, om de mensen tot slaven te maken en uiteindelijk te doden

Goede Vrienden, “Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Rijk der Hemelen zich met geweld baan en geweldenaars maken het…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Waarom wij gaan winnen

Goede Vrienden,   We zijn geroepen om door lijden en sterven omgevormd te worden in Christus. Dat is onze vijfde eigenschap, nl. onze deelname aan het Pasen…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Hoe als christen leven in een onmenselijke en antichristelijke wereld?

Goede Vrienden, Als joods-christelijke wortels van ons mens-zijn behandelden we tot heden: we zijn geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis, met een (op aarde) onverzadigbaar…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

De VS vluchten uit Afghanistan en wanneer uit Syrië?

Goede Vrienden, De vierde eigenschap van ons mens-zijn is: wij zijn hartstochtelijk door God bemind. God houdt van ons niet “ondanks “ onze zonde, maar…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Hongarije, dat is de toekomst voor Europa

Goede Vrienden, Als derde eigenschap van ons menszijn behandelden we het gewond zijn door de oerzonde. We trachten nu “het mysterie van het kwaad” beter…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht

Goede Vrienden, De derde eigenschap van onze menselijke natuur is deze: we zijn  gewond door de zonde. We zijn geneigd om dit aspect liever niet…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Zovelen hongeren naar waarheid en liefde

Goede Vrienden, Ieder mens is geschapen naar Gods Beeld, met een (op aarde) onverzadigbare verlangen naar God. De heilige Augustinus heeft dit perfect begrepen én…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Katholicisme Puur & Simpel

Beste vrienden,   “Groot zijt Gij, Heer en ten zeerste lovenswaardig… want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Zelfdoding: het echte taboe doorbreken. Niet de zin van een therapie, maar de therapie van de zin van het leven.

Goede Vrienden,   Een van de tekenen van verval van een beschaving is het hoge aantal zelfdodingen. Wereldorganisaties trekken terecht aan de alarmbel. Ook onze…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

Een houding van superioriteit en arrogantie maakt het westen ziek, terwijl het zelf geestelijk leeg is

Moedig weerstand bieden aan de steeds verder gaande afbraak van menselijke en christelijke waarden in onze tijd, dat is onze grote uitdaging. Daarvoor heb je…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

De steun van VS, Turkije en NAVO aan de terroristen kan de bevrijding van Idlib (Syrië) bemoeilijken maar niet tegenhouden

Goede Vrienden,   De heilige Augustinus (+ 430), die we woensdag vierden, mag geen aanleiding zijn om de grootheid en originaliteit van oosterse kerkvaders en…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

De miljoenen kinderen, vóór hun geboorte vermoord, vormen een gruwel erger dan gelijk welke holocaust

Goede Vrienden,   De westerse beschaving heeft vanuit Europa eens haar licht laten schijnen over heel de wereld, al was het soms met donkere plekken….

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

De oorlog tegen Syrië blijft voortduren…

Goede Vrienden,   De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood…

Lees verder...
Posted in Werkgroep Levant

In hun politieke en militaire wereldoverheersing ontspoort het zionisme in een satanisch vrijmetselaarsproject

Goede Vrienden,   De islam zou zijn eigenlijke oorsprong vinden in de sekte van judeo-nazareners in N. Syrië, die Jezus als een politieke messias zagen….

Lees verder...