Geplaatst in Werkgroep Levant

De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur…

Goede Vrienden Onze laatste overweging in deze reeks handelt over de verhouding van de Eucharistie tot de toekomst. “Telkens als gij dit brood eet en…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De “grote reset”, de “bevrijdingstheologie” en het Vaticaan

Goede Vrienden,   God openbaarde zich aan Mozes als degene die was, is en zal zijn (Exodus 3), nl. als de God die de oorsprong…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De Openbaring van de diepste Eénheid

Goede Vrienden, Na onze overwegingen over de menselijke waardigheid hebben we eind oktober vorig jaar onze aandacht gericht op  de Eucharistie. Na enkele onderbrekingen beschouwen…

Lees verder...
Geplaatst in Actualiteit & Opinie

Twee jaar corona…

Goede Vrienden,   Vrijdag 24 december 2021 vierden we een bijzondere  Kerstmis. We begonnen met de lange byzantijnse  ‘matines’ of morgengebed. Na het ontbijt werden…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

P. Daniel Kerstwensen 2021

Goede Vrienden, Hoewel we deze week geen verslag aanbieden, willen we je de Kerst- en Nieuwjaarswensen van de gemeenschap niet onthouden (in bijlage)  in dankbaarheid …

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Mondmasker of Kruis!

Goede Vrienden,   Bij gelegenheid van Kerstmis 2021 geven we in ons bijgevoegd bericht een  meer uitgebreide en aangepaste bezinning. Het hele jaar werd beheerst…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

“De wereld lijkt op hol geslagen te zijn”

Goede Vrienden De diakenwijding van fr. Jean  (26 november 2021) is de eerste in de jonge geschiedenis van de heropgerichte gemeenschap van de heilige Jakob de…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?

Goede Vrienden, Vrijdag 26 november 2021 is fr. Jean-Beauduin door onze bisschop Jean-Abdo Arbach in de gemeenschap van Mar Yakub volgens de oosterse ritus diaken…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De algehele menselijke waardigheid: naar een vernietiging of her-opstanding?

Goede Vrienden, De Eucharistie is  als een prisma die telkens anders schittert vanuit een andere hoek. Ze is een alomvattend mysterie. Met de consecratiewoorden verwijst…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Aartsbisschop Vigano: “Het is een morele plicht de COVID-19-vaccins te weigeren”

Goede Vrienden, De Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond tonen ons hoezeer gans de christelijke openbaring gericht is op de Eucharistie. Alles verwijst naar…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De roep naar een “Neurenberg 2” wordt steeds sterker

Goede Vrienden, Deze overweging willen we wijden aan het kostbaarste “geheim” van het christelijk geloof, nl. de Eucharistie. Neen, het gaat niet over een vrome…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De EU miskent de echte rechten van kinderen

Goede Vrienden Ieder mens draagt bewust of onbewust een onstuitbare honger naar het volmaakte geluk en dus naar  God in zich, wat we eerder (XVI.30;…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

Premier Alexander De Croo “in gebrek gesteld” wegens desinformatie, laster, eerroof en propaganda voor vaccinatie

Goede Vrienden, De voorbije drie maanden hebben we wekelijks de eigenschappen belicht van ons mens zijn volgens de joods-christelijk visie, nl. de 7 wortels. Ons…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De mainstream media, zoals onze VRT journalisten, zullen de CIA hersenschim nog wel een tijd proberen vol te houden

Goede Vrienden,   De zevende en laatste eigenschap van ons mens zijn is onze roeping tot de gelijkenis met God. We zijn allen geschapen naar Gods beeld…

Lees verder...
Geplaatst in Werkgroep Levant

De “Endlösung” wordt steeds brutaler georganiseerd maar ook steeds duidelijker ontmaskerd en de protesten zwellen wereldwijd aan

Goede Vrienden,   We zijn geroepen om ons lijden en sterven met Christus te doorleven en zo te delen in Zijn verrijzenis. En onze hoogste navolging van…

Lees verder...