Mondmasker of Kruis!

Goede Vrienden,

 

Bij gelegenheid van Kerstmis 2021 geven we in ons bijgevoegd bericht een  meer uitgebreide en aangepaste bezinning. Het hele jaar werd beheerst door de zogenaamde corona crisis en de bijbehorende  dwangmaatregelen. Hierdoor werden de waardigheid van de mensen, de waarheid en de natuurwet  op verregaande wijze  aangetast. Het is alsof dwingend wereldwijd  een nieuwe godsdienst werd opgelegd, nl. het covidisme. En het mondmasker kunnen we zien als zijnde hiervan het verplichte merkteken. Vandaar de titel van onze kerstboodschap: Mondmasker of Kruis! Zoals in nazi-Duitsland de meerderheid, zelfs in de Kerk,  het officieel voorgestelde verhaal volgde, zo lijkt het ook nu te zijn. Slechts enkele moedigen blijven de menselijke waardigheid met gevaar voor hun eigen leven verdedigen. Onze eerste taak is bewust worden van wat er gebeurt en daarbij trouw blijven aan de waarheid, de natuurwet en de goddelijke wet. “Redt u uit dit ontaarde geslacht”, zegt Petrus in zijn  Pinksterpreek (Handelingen 2, 40). Dat is onze tweede taak: creatief nieuwe alternatieve vormen van samenleving opbouwen, waarbij Gods wet en de vrijheid van mensen wel gerespecteerd worden. Ziehier een waardevol, gewoon burgerinitiatief: Door FRANKEMA, Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien, Rotterdam, Lemniscaat, 2014 (2020 vierde druk); www.vaccinvrij.nl) Een jonge vrouwelijke arts getuigt hoe ze langs de weg van goed geïnformeerde moeders  in één jaar tijd meer geleerd heeft over vaccins dan in zes jaar studie geneeskunde (a.w. blz. 289-292). Na haar aanvankelijke sterke twijfel of het wel goed was, raakte ze steeds meer gefundeerd overtuigd dat het niet vaccineren van haar dochtertje de goede beslissing was en blijft. Het is de bewuste keuze het smalle pad te gaan in het licht van de waarheid en niet de brede weg van de algemeen opgedrongen leugen.

 

Volgende week nemen we de tijd om op waardige wijze Kerstmis voor te bereiden en te vieren.  Daarom schrijf en stuur  ik  volgende vrijdag geen bericht.

 

De bezorgdheid om het lijden van het Syrische volk en nog meer om  de hongersnood van vele Libanezen, vooral christenen, blijft op ons drukken. We zijn  blij en dankbaar dat we  van velen van jullie financiële hulp  blijven ontvangen en voedselprogramma’s kunnen  laten doorgaan. Op dit Kerstfeest willen we  bidden opdat het Kind in de Kribbe, de Godmens Jezus Christus  allen die lijden en behoeftig zijn troost,  bemoediging en hulp zendt, alsook dat Hij  allen die anderen een  helpende hand rijken, overvloedig  zegene.

Aan u allen,

een dankbaar en hartelijk

Zalig Kerstfeest

P. Daniel

Mondmasker of Kruis!

Een bezinning voor Kerstmis 2021

 Het jaar 2021 was het eerste jaar dat helemaal overschaduwd werd door de zogenaamde coronacrisis. In het licht van het komende Kerstfeest plaatsen we twee symbolen tegenover elkaar.  Het mondmasker is het verplichte merkteken  van een nieuwe wereldgodsdienst, die gebouwd is op leugen en leidt naar verslaving en zelfverwerping. Het Kruis  daarentegen is gebouwd op de Waarheid die bevrijdt.

 Het officiële verhaal

In vele landen is het dragen van een mondmasker in de gewone omgang voor de bevolking verplicht. Dit wordt voorgesteld als een noodzakelijke bescherming tegen het coronavirus, dat zeer gevaarlijk zou zijn en 3% van de wereldbevolking zou doden. Daarom worden wereldwijd nog andere drastische dwangmaatregelen opgelegd: afstand houden van elkaar, alles voortdurend ontsmetten, telkens PCR tests eisen, in quarantaine gaan, bedrijven, winkels, horeca en het openbare leven afsluiten…. Uiteindelijk worden hierbij de covid 19 vaccins als de veilige en reddende middelen voorgesteld en steeds meer verplicht. De tot heden beproefde en eenvoudige geneesmiddelen zoals hydroxychloroquine, ivermectine en andere, zouden ongeschikt zijn en worden daarom geblokkeerd of verboden. Onafhankelijke wetenschappers met een afwijkende bevinding of mening worden  radicaal de mond gesnoerd en ieder bericht dat niet overeenkomt met deze officiële voorstelling wordt uit de media geweerd. Drie topwetenschappers, professoren respectievelijk van Harvard, Oxford en Stanford schreven al op 4 oktober 2020 een “Verklaring van Great Barrington” (USA) waarin ze vragen massavaccinatie onmiddellijk te stoppen. Wat zij concreet voorstellen onder “Focused Protection” is dan nagenoeg het tegenovergestelde van wat als huidige dwangmaatregelen wordt opgelegd. Deze verklaring kreeg inmiddels de steun van 60.000 wetenschappers en werd door 870.000 mensen ondertekend. Heb je hiervan ergens een eerlijke voorstelling gekregen in onze media of van onze (altijd dezelfde) “experts”? (https://www.mondialisation.ca/60-000-scientifiques-demandent-larret-de-la-vaccination-de-masse/5663288 ).

De  tegengestelde werkelijkheid

Al maanden lang en in steeds toenemende mate laten onafhankelijke topwetenschappers wereldwijd een geheel tegengesteld geluid horen (prof. P. Ioannidis van Stanford, voormalig vice-president van Pfizer dr. Mike Yeadon, de Franse prof. Didier Raoult, Nobelprijswinnaar  prof Luc Montagnier, de Duits-Thaise prof. dr. Bhakdi, de Franse  prof. Christian Perrone, de Amerikaanse dr. Carrie Madej, de Ierse dr. Dolores Cahill, de Nederlandse prof dr. Theo Schetters, onze eigen Belgische vaccinspecialist Geert Vanden Bossche, dr. Hilde de Smet en dr. Pascal Sacré …). Zij en nog heel vele anderen stellen dat corona of covid 19 zo iets is als een seizoengriep die slechts voor 0,23 % dodelijk is, dat ook de zogenaamde varianten van een 2e en 3e golf geen bijzonder gevaar voorstellen, dat de PCR test volgens de uitvinder zelf, de Nobelprijswinnaar dr. Kary  Mullis, ongeschikt is om deze besmetting vast te stellen,  vele valse positieven geeft en vooral een onverantwoorde angst aanwakkert, dat mondmaskers in de gewone omgang geen enkele bescherming bieden maar fysisch en sociaal eerder nadelig zijn, dat lockdowns het sociale leven, de economie,  de welvaart en de volksgezondheid zeer zware schade toebrengen en dat de in aller haast voorgestelde veilige, reddende covid 19 vaccins in feite roekeloze experimentele gentherapieën zijn, bio-wapens, waarvan de dramatische weerslag op de gezondheid en het leven van ontelbare mensen met de dag  duidelijker wordt. Daarom noemen sommigen de huidige campagne  een “vacci-nazi”.

Onaantastbaarheid van geweten en natuurwet

Iedere vergelijking tussen een huidig gebeuren en feiten uit het verleden blijft onvolmaakt en delicaat. Toch menen we bepaalde overeenkomsten te kunnen aanduiden tussen het mondmasker van nu, wereldwijd door regeringen opgelegd aan de bevolking en de gele ster door de nazi’s opgelegd aan de joden tijdens W.O. II. De nazi’s voelden zich ten onrechte bedreigd door de joden en meenden dat ze beter uitgeroeid werden. Sommige joden haastten zich om de gele ster te mogen krijgen in de hoop dat het hun redding zou zijn en realiseerden zich te laat dat het hun ondergang werd. De waarheid is later aan het licht gekomen. Het Neurenbergproces na de oorlog heeft duidelijk gemaakt dat gehoorzaamheid aan de natuurwet boven gehoorzaamheid aan een corrupt of psychopathisch “wettig” gezag gaat. Een 24-tal nazikopstukken werd daarom in 1946 berecht: een tiental kreeg de doodstraf door ophanging, enkelen kregen levenslang en anderen werden vrijgesproken. Ze werden niet veroordeeld als terroristen maar juist omdat ze zo trouw  het wettig gezag hadden gevolgd. Dit proces maakte duidelijk dat ieder mens in geweten verplicht is de natuurwet te gehoorzamen, eventueel tegen een wettig gezag in. Ook een minister die kleine kinderen met zijn “wettig gezag” verplicht in de gewone omgang een mondmasker te dragen, heeft een geweten dat  hem duidelijk maakt hoezeer mondmaskers voor kleine kinderen kindermishandeling is. Gehoorzaamheid aan zijn  geweten en aan de natuurwet, die respect eist voor de waardigheid van mensen gaat boven gehoorzaamheid aan een “wettige” maar onmenselijke verplichting.

 

De menselijke waardigheid is onaantastbaar

De Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich heeft gedurende meer dan een jaar een nauwkeurig dossier aangelegd, gesteund door meer dan 1000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts. Hieruit zou blijken dat deze coronacrisis met de dwangmaatregelen een kwaadaardig en nauwkeurig voorbereid opzet is vanwege een wereldelite van supermiljardairs, die hiermee, volgens hen, “de grootste misdaad tegen de mensheid” uit de geschiedenis begaan. En hiervoor moeten zij terecht staan in wat symbolisch genoemd wordt: een Neurenberg 2 tribunaal. Inderdaad blijken vele regeringen slechts marionetten te zijn van een kleine wereldelite die “de coronacrisis” misbruikt om wereldwijd, de onafhankelijkheid, vrijheid en waardigheid van mensen, van de gezinnen als basis van de maatschappij en de soevereiniteit van de volken met onwettige en onmenselijke dwangmaatregelen af te schaffen. Deze elite schijnt alle macht, rechtspraak, bestuur, economie, banken en media in handen te hebben. Schijnbaar wil ze de wereldbevolking drastisch uitdunnen om van het overblijvende “super-humane” rest, mens-robotten te maken, die zij naar believen kunnen overheersen. Ze wil blijkbaar zelf god en schepper zijn en de wereld omvormen tot hun persoonlijke trotse toren van Babel.  De “coronacrisis” of het covidisme  is hiervoor dan de geschikte nieuwe wereldgodsdienst waarvan het mondmasker het merkteken is.

Het masker als merkteken

Een nuchtere overweging leert ons dat een masker een beletsel vormt voor een goede  ademhaling, die wezenlijk is voor onze gezondheid, dat het de zelfbesmetting bevordert  en dat het een belemmering vormt om elkaar open te ontmoeten en met elkaar een waardige dialoog te voeren. De Nederlandse hartchirurg en professor Jan Grandjean zegt dat hij tijdens de operatie een mondmasker draagt om te beletten dat hij opspattend bloed in zijn mond krijgt, maar hij voegt er bij  dat hij ook collega’s kent die geheel terecht zonder masker opereren (op Blckbx.tv, blijkbaar inmiddels verwijderd). Hoe kan men  dan een mondmasker aan kleine  kinderen vanaf 6 jaar in het dagelijkse leven opleggen?  We zijn  het eens met hen die in het masker een  teken zien van onderwerping, slaafse erkenning van een opgedrongen schuld, van zelfvervreemding, van ontkenning van eigen persoonlijkheid en waardigheid, een automatische nabootsing, een soort fetisjisme waardoor een magische kracht wordt verleend aan het voorwerp, verbonden met een geloof in het geweld, zoals gemaskerde terroristen tonen dat zij aanhangers zijn van een gewelddadige aanpak. Het is  een soort vrijwillige zelfverminking, die tegelijk de anderen uitsluit. Dank zij het masker wordt de ingebeelde pandemie een mimetisch instrument, een systeem van zelfdestructie: “Het covid-masker als ontkenning van het gelaat en van het verlangen van de ontmoeting, is een verwerping van de Ander en van zichzelf als persoon. Het is een afwijzen van onze menselijkheid en vooral een “laten zien”, een uitstallen van de onderworpenheid aan het gezag” (Jean-Claude Paye en Tülay Umay, L’obscène, 26 november 2021: https://www.voltairenet.org/article214858.html).

Van aanschijn tot aanschijn

Een masker belemmert het vrij spreken. En een dialoog is voor mensen een uiting van hun persoonlijke waardigheid. Dieren kunnen veel meer geluid maken dan mensen.  Een leeuw kan brullen maar geen dialoog voeren. Dieren kunnen niet spreken omdat zij geen personen zijn.   Een relatie  tussen mensen ontstaat doordat ze elkaar ontmoeten “van aanschijn tot aanschijn”. Hiervoor keert men zich naar elkaar toe (het Hebreeuwse woord voor gelaat, ‘paniem’ (meervoud!) komt van omkeren). Daarbij zal een gelaat telkens anders zijn naargelang men zelf of de ander beweegt. Dit wijst op de onuitputtelijke mogelijkheden van een ontmoeting tussen mensen met een open gelaat. Als gelovigen zien we in het menselijk gelaat bovendien een afstraling van Gods Gelaat, dat voor ons onzichtbaar blijft. Bij de ontroerende ontmoeting en uiteindelijke verzoening van Jakob met zijn broer Esau zegt Jakob: “Ik heb opgezien naar uw aanschijn zoals men  opziet naar het aanschijn van God” (Genesis 33, 10).

Een waardige Kerstviering

Volgende week vieren we Kerstmis zoals we het voorheen deden: zonder masker, zonder afstand houden, quarantaine of  spuitbusjes met vieze gel. Wij ontvangen inmiddels weer bezoekers uit heel Syrië en uit zowat heel de wereld. We vragen niemand of hij of zij gevaccineerd is en als iemand een mondmasker wil dragen, laten wij begaan. Achteraan in de kerk staat  een stenen  kuip met wijwater. Ieder doopt de vingers daarin om een kruisteken te maken. Ernaast staat een schaaltje. Verschillenden scheppen hiermee wijwater uit de kuip om ervan te drinken. Bij de vredewens zullen we elkaar op dit hoogfeest hartelijk omhelzen. Voor de heilige Communie dompelt de priester het heilig Brood in het heilig Bloed en reikt het uit op de tong. Volgens hetgeen de regering en media   ons dagelijks voorhouden, zou de ene na de andere als  niet-gevaccineerde, dodelijk besmet moeten neervallen. Dit gebeurt juist niet omdat we geen slachtoffers zijn van dit  destructief bijgeloof.  Wel kan  de ene of de andere  eens grieperig worden, zoals ieder jaar. Of iemand ooit corona gehad heeft, weten we niet en interesseert ook niemand. Hier wordt niet getest. Wie ziek is wordt met de nodige zorg, wijsheid en voorzichtigheid omgeven om na enkele dagen te genezen. Naast de gewone goede middelen hebben we onze eigen “artemisia’ zelf in de bergen gepluk en later gedistilleerd.

Onovertroffen grootheid van Jezus Christus.

Wij zijn geen aanhangers van de nieuwe wereldgodsdienst. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, ruim twee millennia geleden. Voor de machtigste heerser van die tijd, keizer Augustus, was dit zelfs geen voetnoot waard, zoals dit nu evenmin  voor de huidige wereldelite schijnt te zijn. In feite is Jezus’ geboorte in een kribbe en in een stal  te Bethlehem als belangrijkste gebeurtenis de mensengeschiedenis ingegaan. En met Kerstmis vieren we eigenlijk niet alleen zijn geboorte maar ook zijn verborgen leven in Nazareth, zijn openbaar leven, lijden, sterven en verrijzen, kortom het hele Christusmysterie. Daarom heeft op sommige iconen van Kerstmis de kribbe de vorm al van  een doodskist. Jezus’ geboorte was uniek, zoals ook zijn Evangelie, lijden, sterven en verrijzen. Van geen enkele keizer uit de oudheid hebben we een levensbeschrijving van ooggetuigen die ook maar in de verte kan vergeleken worden met de historische betrouwbaarheid van wat de Evangelies ons over Jezus hebben nagelaten. En keizers zorgden meestal voor een legertje van schrijvers die hen moesten vereeuwigen! De kruisdood van Jezus is bovendien historisch het best gefundeerde feit uit de oudheid.  Jezus’ geboorte, leven, lijden en sterven zijn historisch vaststaande feiten, waaraan niet getwijfeld kan worden.  De betekenis hiervan begrijpen we echter slechts vanuit het geloof: Jezus is Mens geworden om ons te verlossen. Hij heeft geopenbaard wat verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld (cf. Mattheus 13, 35).  En wat is dat? Alle beschavingen  zijn gebouwd op offers. Overal en altijd is er jaloezie tussen mensen. Deze na-ijver neemt toe en mondt uit in geweld, dat kan eindigen met moord. De moord van Cain op Abel is het hiervan het oerbeeld. Alle beschavingen hebben getracht dit menselijk geweld in te dijken door een schuldige aan te duiden en te straffen, eventueel te doden. Daarna is er even rust, waarna de jaloezie, het geweld… weer herbeginnen. Menselijke samenlevingen zijn gebouwd op het bestraffen van schuldigen, op zondebokken.  Jezus echter is niet gekomen om de schuldigen te straffen. Hij is gekomen om hen te verlossen en te bevrijden, eens en voor goed. Hij heeft de gewelddadige mensengeschiedenis afgesloten en een totaal nieuwe fase ingeluid door alle schuld van alle mensen op zich te nemen en daarvoor zelf de gruwelijke straf van de kruisdood te ondergaan. Wanneer farizeeërs een overspelige vrouw bij Jezus brengen en zeggen dat zij volgens de Wet van Mozes moet gestenigd worden antwoordt Jezus:  “Laat  degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen” (Johannes 8, 7). Jezus openbaart ons dat het kwaad in ons eigen hart schuilt en daarvan moeten we eerst verlost worden.  Jezus heeft de molen van geweld ontmaskerd en stilgelegd. Wanneer iemand bereid is de schuld van anderen  in vrijheid en liefde op zich te nemen zoals Jezus, dan begint daar de ware Nieuwe Wereld Orde. Misschien staan  we nog maar aan het begin van de ontdekking van het christelijk geloof. Als christenen willen we Jezus navolgen en tot zijn  nieuwe wereldorde behoren. Daarom dragen we een kruis als uitdrukking van ons geloof in Hem. We dragen het in vrijheid en uit liefde. Priesters en religieuzen, mannen en vrouwen, jongens, meisjes en kinderen, allen dragen naar eigen smaak in vrijheid het kruis als teken van ons geloof in Jezus’ verlossing en bevrijding.

Weg met het mondmasker, leve het Kruis!

Een mondmasker is het teken van de valse, onderdrukkende godsdienst,  gebouwd op de leugens en het bedrog van de coronacrisis, van een slaafse onderworpenheid aan mensonwaardige dwangmaatregelen, opgelegd door een corrupte, onzichtbare wereldelite. Het Kruis is het teken van bevrijding, gesteund op de  historische werkelijkheid van Jezus leven, lijden, sterven én  verrijzen. Zijn Evangelie is de onovertroffen boodschap van  verlossing waarin ieder mens zijn  diepste waardigheid en geluk kan vinden.

XVI.51+52

Vrijdag 17 december 2021

Flitsen

Zaterdagmorgen: “alle hens aan dek”! De dag begon niet met de Eucharistie maar met het ontbijt, waarna iedereen naar het terrein trok om de laatste olijven te verzamelen.  Hier en daar bleek een boom nog behoorlijk wat olijven te hebben en vooral onder de bomen lagen er nog vele. We verzamelden verschillende emmers vol. Tenslotte kwam een vrachtwagen om heel de oogst op te halen en naar een olijvenpers te brengen.

Er is deze week gewerkt aan het maken van kerststallen: in de kerk, in de refter,  in de kerk van Qâra… Omdat er nog zoveel ander werk is, zijn de kerststallen nog niet helemaal afgewerkt. Ondertussen  hebben moeder  Agnes-Mariam en zr. Carmel in Libanon de handen vol met het zorgen dat de meest behoeftige gezinnen voldoende te eten hebben en ook Kerstmis kunnen vieren. Dank zij de blijvende financiële steun en de samenwerking met andere ngo’s konden ze nu aan 1191  gezinnen grote porties voedsel uitdelen en nog eens een hoeveelheid van 20 kg aan meer dan 500 gezinnen, ongeveer voldoende voor een gezin van 5 personen voor ’n maand.

Het grootste proces uit de geschiedenis

Herhaaldelijk gaven we reeds nieuws over de inzet van de Duits-Amerikaanse, energieke advocaat R. Fuellmich en zijn zeer grote groep van internationale advocaten en topwetenschappers. Eric Vehaeghe geeft hiervan nog eens een goed overzicht (12 december 2021: https://www.mondialisation.ca/le-plus-grand-proces-de-lhistoire-depuis-nuremberg-se-prepare-avec-beaucoup-dardeur-et-darguments-reels/5663156).

Het gaat om een op te richten geloofwaardig Internationaal Tribunaal om hen die de wereldwijde “coronacrisis” hebben  uitgelokt en misbruikt, ter verantwoording roepen. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een wereldelite van ‘n 3000 super rijke miljardairs, die de controle willen uitoefenen over de gehele mensheid, zoals de WGO en de club van Davos (Internationaal Economisch Forum) van Klaus Schwab. Zij zijn er reeds in geslaagd op verregaande wijze en wereldwijd de menselijke waardigheid, de waarheid en de natuurwet naar hun hand te zetten. Hierbij schenden de experimentele covid 19 vaccins de 10 codes van Neurenberg (1947), waarop de doodstraf staat. Het eigenlijk slagveld ligt in Europa omdat het Europesencontinent volledig bankroet is, de pensioenfondsen zijn leeg. De Europese bevolking moet tot slaven gemaakt worden voordat de mensen beseffen wat er gaande is. Volgens de informatie van R. Fuellmich zou dit plan van totalitaire wereldoverheersing dat nu door deze elite wordt uitgerold, pas bedoeld  zijn voor het jaar 2050, maar bepaalde successen zou de elite gulzig gemaakt hebben om er nu reeds mee te beginnen. Volgens R. Fuellmich en zijn groep heeft de elite hierbij zware fouten gemaakt. Ze zouden niet voorzien hebben dat de experimentele vaccins zovele en ernstige neveneffecten zouden geven en dat hierdoor zovele mensen zouden overlijden.

Hoewel deze elite nu zowat alles in handen heeft zijn hun media voor het groot publiek zeer snel hun gezag aan het verliezen. Mensen beseffen steeds meer dat het echte valse nieuws door de officiële media wordt verzonnen en verspreid  en dat de zogenaamde complottheorieën de echte waarheid bevatten. In die zin zijn de oude media aan het uitsterven.

En dit nog

                                                                     *

thttps://www.frontnieuws.com/dr-tenpenny-met-een-waarschuwing-wees-mentaal-en-spiritueel-voorbereid-om-miljoenen-dode-kinderen-te-zien/

                                                                     *

  • Nieuwsbrief Tegenstroom 12 december 2021:
    https://tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index89.html
  • Fuellmich legt uit dat er samen met de beweging van “Neurenberg 2” er ook een bewustwording van het volk nodig is. Zonder bewustwording kan de rechtspraak haar werk niet doen:

https://odysee.com/@Illusion2Reality:b/REINER-FUELLMICH-ON-NURMBERG-2.0—CRIMES-AGAINST-HUMANITY:3

                                                                      *

                                                                     *

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

7 commentaren op “Mondmasker of Kruis!

  1. Het verhaal van Schetters (die trouwens helemaal niet tegen vaccinatie is waarom zou je anders voorstander zijn van het vaccineren van de kwetsbaren) wordt prima ontkracht door https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-vaccins-hoe-zit-het
    Voor het overige is het artikel belachelijk. Weer wordt corona is absoluut dodelijk besproken. Wat het helemaal niet is en ook niet zo wordt besproken. Hooguit worden sommigen wat grieperig…..Je zou bijna denken dat Daniels in te ijle lucht leeft waardoor zijn brein niet optimaal functioneert.

  2. Leuk die feiten over Jezus. Twee van de evangelies verhalen niet over de geboorteplaats van Jezus…Wij als katholieken geloven in de geschriften. Dus de geboorte, het leven en de dood van Jezus en de aanwezigheid van Hem in ons allen. Alleen de Kerk heeft daar regels rond om heen verzonnen als zijnde interpretatie van de lessen. Het Laatste Avondmaal zoals Jezus aan zijn volgelingen uitgaf staat ver van welke liturgie dan ook. Als je een objectieve archeoloog zou vragen naar de stoffelijke Jezus zou hij bestrijden dat het leven en sterven van Jezus op feiten is gebaseerd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht