Een redder is geboren, maar de herberg is gesloten wegens quarantaine

Binnenkort vieren we kerstmis. Hopelijk zullen we deze keer in alle waardigheid de geboorte van Christus mogen herdenken zonder pottekijkers die het aantal feestvierders in onze living (en ons toilet) bepalen. En het liefst ook zonder weggestuurd te worden door de schijnheiligen binnen onze eigen Kerk, die ons de sacramenten ontzeggen en hiermee zwijgend collaboreren met een atheïstisch bewind dat ons “achterhaald” geloof graag zou willen afvoeren. 

Deze laatsten wanen zich gesteund door een intellectueel afgestompte massa, die kritiekloos blijft geloven dat “ongevaccineerden, egoïstische jongeren en andere onverstandigen” de schuldigen zijn van de Covid pandemie. Bijna iedereen vormt hierbij een probleem, behalve zijzelf natuurlijk. Want zij zijn er als de kippen bij, om zich met laatste boosterprik(ken) te laten inenten (deze keer zullen ze werken, echt waar!) en anderen te terroriseren om de regeltjes tot in de kleinste details toe te passen. De vraag is waar dit ophoudt? Hoeveel zinloze maatregelen zal de goedgelovige, door de leugenpers geïndoctrineerde massa moeten doorstaan, voor ze eindelijk beseft dat ze voor de gek wordt gehouden? Is ultieme onderdrukking niet de overtuiging dat de eigen ketens noodzakelijk zijn? Indien het van deze dwazen afhangt, zullen onze kinderen in de toekomst ongetwijfeld gechipt worden, zodat een totalitair bewind ze makkelijker kan “beschermen”. En ze zullen er nog dankbaar voor moeten zijn ook!

Daarnaast zijn er de vele anderen, die met grote bezorgdheid toezien, hoe hun fundamentele vrijheden tot een waardeloos vod papier worden herleid, maar toch proberen te overleven. Ze verblijden zich over elke bescheiden versoepeling, wanen zich gelukkig dat ze thuis mogen werken, zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden, wanneer hun kinderen voor de zoveelste keer vroeger naar huis worden gestuurd wegens zieke leerkracht of andere quarantaines. Ze gaan nog een laatste keer naar de kapper of hun favoriet restaurant “voor alles weer dicht gaat”. Ze omzeilen de verpleegster en haar absurde Covid regels, om Oma stiekem via het achterpoortje te bezoeken. Want eenzaamheid is schadelijker dan gelijk welk virus. 

Tenslotte zijn er de koppigen, die zonder compromis het Covid-regime en haar vaccins weigeren. Ze worden uitgejouwd, gediscrimineerd, gedemoniseerd. Hun meningen worden als complottheorieën weggehoond. Zij zijn de nieuwe paria’s van onze maatschappij, die op straat het waterkanon en de matrak trotseren. Zij zijn de sceptici die worden weggezet als naïeve geiten wollen sokken, extreemrechtse hooligans of erger. Het is ironisch dat politici, die in hun jeugd ongetwijfeld “stop apartheid” t-shirts hebben gedragen, vandaag de segregatie van andersdenkenden als de ultieme oplossing beschouwen.

Het is in deze context, dat het kindje Jezus binnenkort opnieuw geboren wordt. Meer dan ooit heeft onze maatschappij nood aan de stilte en warmte van kerstmis: een licht in de kille onzekerheid van ons bestaan. Er is een redder geboren, die vrede moet brengen op onze door angst en hysterie geteisterde aarde, maar deze keer is de herberg gesloten wegens quarantaine. Waar zal Maria haar kindje te slapen leggen? Een terechte vraag…

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

66 commentaren op “Een redder is geboren, maar de herberg is gesloten wegens quarantaine

 1. Je geeft een volstrekt foute voorstelling van zaken. Ik zou de vraag om willen draaien. Hoe lang zal het duren voordat je uit de mist van list en bedrog komt. Gooi die bril van wantrouwen af. Die bril die zorgt voor blindheid waarbij alles van overheidswege zonder meer wordt afgewezen. Je noemt dat dan kritisch zijn. Dat is niet kritisch zijn. Dat is een satanistische afwijzing van wat de overheid en/of msm ook zeggen. Je geloofd de zgn altnernatieve media zonder meer zelfs zonder kritische blik. Maar die vertellen het verhaal wat jij WIL horen wat past in JOUW belevingswereld. En vervolgens wordt er een een verhaal naar toe geschreven.
  Het is uitstekend dat je vreest voor de kerstviering. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Christelijke instelling van zorg voor de medemens uiteindelijk bij de hemelpoort meer zal tellen dan de aantal keren dat je in de kerkbank zit of de biecht aflegd

 2. @; Katharina Gabriël..

  Zeer goed verwoord Katharina Gabriël ..@: juuls voelt zich direct aangesproken en [voelt] zich op zijn [zeer] 🤗 lange tenen getrapt.. en dat klopt🤔…en heeft er veel last van.

 3. In volgende recent gepubliceerde brief richt kardinaal Carlo Maria Vigano zich tot het Amerikaanse volk en tot alle andere burgers van de wereld en roept hij hen onder andere op zich te verenigen in het verzet tegen het criminele plan om de wereld te onderwerpen aan een anti-menselijk en anti-christelijke agenda.

  https://www.bitchute.com/video/RWoWNG3kgddN/

 4. We mogen ons niet laten ketenen, niet door de kerk, niet door de bisschop. De groten der aarde beloven ons veel, ze beloven vrede, veiligheid en vrijheid. Maar ze zetten de wereld naar hun hand. er is dus in deze wereld geen echte vrijheid en vrede. Want het Kind van Bethlehem is onze vrede en vrijheid. Dit Kind draagt een groot mysterie met zich mee. Het Kind van Bethlehem was geen gewoon Kind. We mogen ons niet laten vastketenen, want dat gegeven komt niet uit God. Het Kind van Bethlehem moet niet in een kribbe worden geboren, maar in ieder hart dat er voor open staat. En ook al staan we dan voor een gesloten kerk. God is 24 op 24 open geen verlofdagen.

  1. De koude rillingen lopen je over de rug bij deze Janssen. Wat een fantast en verdraaier. Het is toch te wensen dat God optreedt tegen dit soort figuren. Maar dat is de enige manier voor FVD om nog wat aan schadebeperking te doen. Je zou zeggen qua uiterlijk dat het verstandige jongens zijn. Maar laat ze aub hun mond dichthouden. Wat een gekken.

 5. @: Juuls..

  Je hebt blijkbaar geen geloof in de boodschappen van Jezus Christus die de mensheid waarschuwt om geen vaccinaties te nemen ..noch de griepprik te nemen en de testen te vermijden als het mogelijk is.. dit is aangekondigd door verschillende zieners ..

  En Hij verwees ook naar die mensen en wetenschap die overeenkomstige informatie vermelden.. blijkbaar zie je die boodschappen dan ook aan als irrelevant.. of wilde je ze bij voorbaat niet aanhoren.
  In ieder geval heb je een geloof in deze misdadige overheid.. overheden.. en de verrader Bergoglio..een andere Judas.
  En moet God deze misdaden en hun misdadigers ook nog volgens jou begunstigen.. een raar beeld heb jij van de Almachtige.

  1. @ Jo
   Het is niet aan jou om over de zondigheid van de mensen te oordelen. God oordeelt hierover. Ze kunnen allen nog in het stervensuur zich bekeren. Mocht je Rooms Katholiek zijn, dan is het je plicht om voor alle zondaars te bidden en in het bijzonder voor hun bekering.

   “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog! Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

   1. @ Jo en alle anderen
    Onze poetsvrouw zit nu in een terminale kankerfase. Mochten jullie dit leven hebben gevolgd, wel daar zat satan zelf in huis. Ze trouwde een Indonesische Christelijke man, die gehuwd was voor de kerk, Hij was gescheiden, had 2 zonen uit het eerste huwelijk. Tijdens het tweede huwelijk kregen ze 3 kinderen. Ze hoorden écht tot de sociaal lagere klasse.
    Vloeken, vulgaire taal, stelen, verslaafd aan koop tv, roken, … God noch gebod, noch kerkbezoek kenden ze. De kinderen volgden het slechte voorbeeld van hun ouders op. Voor wat betreft de kinderen: de rotte appels vielen niet ver van de boom. Identiek waren ze gelijk de ouders, een familie van de duivel.
    Ik kom er tussendoor en bied er hulp aan. Op 1 week verloor de poetsvrouw veel kilo’s. Volgende week wordt er gestart met een immuuntherapie
    Ze weet dat ik erg katholiek ben. Ik zette me rustig neer aan tafel, en hield een face tot face gesprek, besprak haar leven, sprak over mijn eigen leven. Vertelde haar dat ik genezen was door gebed van de ziekte van Hodgkin. Ik sprak me zachtjes uit dat op dit ogenblik de genezing van de ziel de eerste vereiste was en belangrijker dan de gezondheid van het lichaam. Ik schakelde langzaam over naar het Sacrament van de Biecht, een biecht uit vrije wil, een biecht uit vrije wil zelfs niet om mij content te stellen. Plots begon ze huilen. “Ja, dat wil ik”, zei ze. We gingen verder in gesprek over het geloof. De tranen bleven komen. Uiteindelijk zei ik, eerst zullen we zorgen voor de zielenrust. Het zieke lichaam leggen we nadien in de handen van Onze Lieve Heer. God beslist hierover, maar als je gebiecht hebt, dan zal er een grote last van je afvallen.
    Ik stelde voor dat ik E.H. Pastoor zou bellen. Ze had nog ruim de tijd om zich terug te trekken.
    Mijnheer Pastoor arriveerden, hoorde de biecht, gaf de Ziekenzalving en gaf haar de Communie. Toen ik de poetsvrouw terug zag, straalde ze. “Oh”, zei ze, “dat doet deugd”.
    Op de vooravond van Kerstmis hebben we in onze parochie een bekeerling er bij gekregen.
    Zo zie je maar: de wonderen zijn nog niet de wereld uit.
    Moeder Gods, bid voor de zondaars, nu en in het uur van onze dood, amen.

    1. @ Marie-Elisabeth,
     U bent een engel, en Jo moet nog het allereerste begin van u leren: hoe denk ik niet meer aan mezelf maar geef integendeel veel tijd aan noodlijdenden.

  2. Jo, wees eens ernstig. “Jezus Christus waarschuwt de mensen om geen vaccinaties te nemen.” In de periode dat die mens zou geleefd hebben kende men het bestaan van virussen en bacteriën nog niet. Laat staan vaccinaties. Waar heb jij het over? Overigens, hoe weet jij zo goed wat jouw God bedoelt? Een direct lijntje? Of laat jouw strikt individuele interpretatie van een hoop oude teksten jou toe om élke andere mens te veroordelen, die het niet met jouw interpretatie eens is? Is dat geen verregaande vorm van hoogmoed? En is dat niet hoofdzonde nummer 1 – Superbia?

 6. Uitstekend verwoord, Katharina, een schot in de roos.
  Maar de complotfeiten ontbreken echter, evenals enkele regels betreffende de vreselijke waslijst van bijwerkingen (1). Voor de meeste “gelovigen” echter, (zoals die ene hierboven), zijn die feiten vergeefse moeite. Zij zitten vast in een hypnose, en kunnen enkel zichzelf bevrijden. Voor de realiteit van oorlog met de overheid, en een onvoorstelbare corruptie, zijn deze ongelukkigen, doof, blind en met stomheid geslagen. Het kan ook zijn dat deze ongelukkigen, niet willen/kunnen toegeven dat ze de foute beslissing van hun leven genomen hebben.

  Zij blijven gevangen zitten in de door de overheid, de media, en de medische wereld gecreëerde hysterie (en tirannie). Eénderde van het volk stinkt er in, éénderde weigert met de hakken in het zand, en de rest loopt mee met de massa, of doet de gifprik om naar het restaurant te kunnen gaan of op reis.

  Maar deze tussen groep van 40% neemt in snel tempo af. Het nieuwe Van Dale woord van het jaar 2021, “prikspijt”, heeft met 82% van de publieks stemmen de Van Dale gehaald. Nooit tevoren was het verschil met de overige voorgestelde termen, zo overweldigend.

  De FvD-er Janssen zet de feiten, briljant, nogmaals op een rijtje (zie de link hierboven, en luister). Alle symptomen van “kojona”, w.o. de mortaliteit, passen naadloos op de traditionele, seizoensgebonden griep. Door de uitgebroken propaganda hysterie, is de traditionele influenza griep echter “vergeten”. In alle westerse landen is die verdwenen uit de tabellen. Rara hoe kan dat ?

  (1) bijwerkingen, verkorte lijst, EU-vaccinatieschade, per 11-12-2021 :
  20.900.483 mensen met bijwerkingen, 555.167 mensen overleden.
  De Pfitzer prik is het meest dodelijk, 256.267 met 10.414.933 bijwerkingen.
  De Astra prik, 110.917 overledenen, en 6.979.917 bijwerkingen.
  De Moderna prik, 154.217 overledenen, en 154.217 bijwerkingen.
  De Janssen prik, 33.767 overledenen, en 669.433 bijwerkingen.
  Opm. : de bijwerkingen betreffen vooral trombose, hartfalen, herseninfarct, en voorts blindheid, steriliteit, en nog veel meer.

  1. WAT EEN ONZIN! De bijwerkingen van Paracetamol al eens opgezocht, en de mensen die paracetamol gebruikten toen ze stierven al eens opgezocht? Loop eens drie dagen mee op IC en kom dan eens terug.

  2. De cijfers zullen best wel kloppen. van Rooijen is een gewiekste schrijver. Hij vermijdt zorgvuldig de valkuilen en insinueert alleen maar zaken; Ik zou zeggen TRAP ER NIET IN. Het gaat om gevallen NA het krijgen van vaccinatie. Er zitten daar ook gevallen bij zoals: doodgebeten door een hond, doodgeschoten.
   Verderop heeft hij het over 1000 dode babies. Van gevaccineerde vrouwen. Onderzoek heeft nagewezen dat een vaccinatie nagenoeg onmogelijk invloed heeft op de baby. Wat hier gedaan wordt, wordt overal gedaan. Er worden conclusies gemaakt op basis van zogenaamde logica. Niet op basis van onderzoek.

   Je kan overal op het internet en op de diverse sites de incidentie lezen van overlijdens en bijwerkingen. (Ook de onderzochte)
   Als je het aantal vaccinaties afzet tegen de bewezen !!!! bijwerkingen. Dan zit je op heel andere cijfers. Het is trouwens opvallend dat er driftig gebruik wordt gemaakt van bronnen die anders als leugenachtig worden versleten.

   En inderdaad beste van Rooijen loop eens 3 dagen op een IC mee. Dan kan je in de praktijk meemaken wat die ‘griep’ aanricht.

   1. Jouw flagrante leugens jagen de mensen de dood in. Stop hier mee, open je ogen, wees moedig en doe onderzoek.

 7. In uw geloof, Katharina, is uw ‘Redder’ al ruim 2000 keer geboren, gestorven en verrezen. Zoveel heil heeft hij ondertussen niet kunnen brengen, toch? Net zomin als al die andere redders die zich opwerpen als zaligmakend voor het welzijn van het volk. Eng en blind fanatisme heeft nog nooit iemand vooruit geholpen. Dialoog en luisterbereidheid halen het uiteindelijk altijd. Je kunt per abuis spookrijden, maar als je dat hardnekkig blijft doen en al die anderen verwijt dat ze de verkeerde kant uitgaan, tja…

 8. @: Marie-Elisabeth..

  Dat is niet erg “slim”..Marie-Elisabeth, de bekering door genaden is tot in de laatste minuut, (of sec. van mijn part)..in mijn reacties impliciet.. ondanks mijn verwijt.
  Maar Bergoglio “gaat over velen” en die verraad hij door mis-daden in het heden.. en mogen daarom benoemd worden.
  Je reactie is dus een overbodigheid 🤫…….💆‍♂️

 9. @; Frank Dierickx ..

  Oei..oei..😱Frank Dierickx ..dat is zeer en zeer laakbaar..een gruwel, een sneer naar de enig geboren Zoon uit de Vader.. ben jij een (smerige) vrijmetselaar?! ..zou me dus niet verbazen.

  Citaat:: Dialoog en luisterbereidheid halen het uiteindelijk altijd😱.. en dat tegenover Zijn kruis ..dat is satanische.
  Of kan ik beter vragen of je in werkelijk een 👹ist bent?!

  1. Alleen God kan dat weten, Jo. Maar je antwoordt niet op mijn vraag. Ben jij niet een beetje héél hoogmoedig? Veroordeel jij niet te snel jouw medemens? Snap jij nog wel iets van het gewone, menslievende, barmhartige, helpende en empathisch moderne katholicisme? Of zie jij écht overal demonen? Dat mag, maar je kan daar ook hulp voor krijgen. Fijne kerst.
   PS. Ik vrees dat ze onze correspondentie alweer gaan verwijderen als jij nog eens antwoordt.

 10. @; Jules van Rooyen..

  Uitstekend verwoord, Jules van Rooyen, een schot in de roos.
  Maar bij de complotfeiten en enkele regels betreffende de vreselijke waslijst van bijwerkingen die Katharina Gabriel geeft🤭 ..vergeet jij de bronvermelding van jouw info😉

 11. @; Frank Dierickx ..nav. (23 december 2021 om 00:04)👹…😱

  Deze reactie van je was mij ontgaan.. maar even smerig als die andere reactie van je ..je haalt uit, je geeft trappen naar de Zoon van de Vader ..en dan verwijs je naar God …dat doet die misdadiger psychopaat Mark Rutte in Nederland ook ..hij stond zelfs aan het preek”gestoelte” 😱
  Als je in redelijkheid🙉 wilt reageren lees dan even terug.
  Misschien ben je nog in de laatste sec. te redden…uitgaande van je godslasteringen.

 12. @; Frank Dierickx
  Citaat::
  ▪︎Ben jij niet een beetje héél hoogmoedig? Veroordeel jij niet te snel jouw medemens? Snap jij nog wel iets van het gewone, menslievende, barmhartige, helpende en empathisch moderne katholicisme? Of zie jij écht overal demonen? Dat mag, maar je kan daar ook hulp voor krijgen▪︎

  Wel erg doorzichtig.. hè @;Frank Dierickx ..het moderne katholicisme en zijn valse humaniteit “vervangt en overtreft” de “ouderwetse” katholieke 😇heilige in zijn waarachtig en edel menszijn ..door Zijn aangenomen genaden..beeld van De Heer ..genaden verworven op Zijn Kruis.
  Net als juuls ben je niet instaat de ene kant van de medaille te onderscheiden van de andere kant vandaar dat 2Thess.2:10-12 op jou en @; juuls van toepassing is.
  Jullie die niet kunnen zien dat je bedrogen en belonen wordt door eigen schuld, vers 12.🙉

 13. @Jo
  Vreemd dat die vrijmetselaar Dierckx is terug gekomen op dit voortreffelijke Katholieke forum !!
  Ja, dat klopt, de bronvermelding van bovenstaande gegevens, is :
  EudraVigilance – Europees Medicijnen Agentschap EMA – Europese Commissie.

  Verder nog een bijwerking, zwangere vrouwen die de gifprik nemen, riskeren dood geboren babies, of babies met afwijkingen ; in de VS zijn er ongeveer 1000 dood geboren babies geteld. Babies van ‘gevaccineerde’ moeders. Wij begrijpen dat niet, dat aanstaande moeders zo gek zijn om een gifprik te nemen.

  Het is vreselijk ; nog een ander gevolg is de huidige oversterfte van 40%, dus in plaats van ongeveer 3000 overledenen per week, in NL, zijn dat nu sinds November, ongeveer 4000 overledenen per week. Deze oversterfte is begonnen sinds de gifprik actie in NL is gestart. In BE zal de situatie niet anders zijn.

  Een overleden buurvrouw hier bij mij in de buurt, stond op de wachtlijst. Haar echtgenoot moest 10 dagen wachten voordat ze begraven kon worden of in het crematorium terecht kon. Dat weet ik niet, zij zijn diep ongelovigen.

  Begrafenis ondernemers gebruiken nu gekoelde containers om het grote teveel aan overledenen, te kunnen herbergen, in afwachting van hun beurt. In Engeland was dat al het geval vele maanden terug. Daar was de gifprik al veel eerder uit de startblokken gegaan. Maar nu is dat hier, in NL, ook zo ver uit de hand gelopen, door de moordzucht van de vrijmetselaar regering, de corrupte media die dit verzwijgen, en tenslotte de moordzuchtige Big Pharma, compleet in handen van de jiddische vrinden van de baas van het WEF, de joodse Schwab, zetbaas van Rothschild. Big Pharma maakt woekerwinsten van tientallen miljarden.

  Tenslotte nog dit.
  De NL vrijmetselaar regering onderhoudt nauw contact met Schwab, en staat onder WEF toezicht. Dat heeft de .:. NL regering bevestigd. De copieën van de WEF brieven zijn aan het Parlement opgestuurd. De regering bevestigde tevens dat zij juridisch bindende verplichtingen heeft aan de private organisatie WEF, in handen van Schwab en de joodse Bill Gates.
  Enkele leden van de FvD fractie, gaan daar werk van maken.
  Deze handelwijze van de .:. NL regering staat te boek als ‘hoogverraad’, en dat krijgt nog een flinke staart, de komende weken.

  1. @Jules van Rooyen,
   Bedankt voor de bronvermelding + voor Uw vérdere 100%(!) correcte reactie.

  2. De meeste mensen volgen kudde-impulsen en volgen ofwel de slechte leiders of zij blijven ongeorganiseerd en verstrooid inactief, ook al weten zij dat zij in hun bestaan bedreigd worden door krankzinnige moordenaars in posities van macht. Deze tijd toont pijnlijk de dwaasheid van democratie aan, want de bevolking blijft ledig toekijken totdat er leiders opstaan die de verdediging ervan opnemen tegen de misdadige machthebbers.

   Spijtig dat een gedeelte van de militairen niet opstaat om onder de leiding van een aanvoerder de tirannie neer te werpen. Betogen en af en toe eens in een stemhok kruipen houdt het donker kwaad niet tegen.

   Wat ieder volk nodig heeft is dat het zich schaart rondom een sterke leider, een aanvoerder, buiten de systeempolitiek om, die de verdedigingsstrijd opneemt tegen de Nieuwe Wereldorde.

   1. Een oproep tot, of toch een verlangen naar een militaire staatsgreep. Vanuit Het Katholiek Forum. En niemand die daarop reageert?

 14. Pak nu de telefoon en vertel de Europese Commissie: “Wij willen geen “gezamenlijke aanpak” van verplichte vaccinaties in EU-verband!”

  Je kunt naar dit nummer bellen:
  • Representatie van de Europese Commissie in Nederland: 070 313 5300
  • Of, als je in België bent, de telefooncentrale van de Europese Commissie zelf: 02 299 11 11
  Nederlanders kunnen deze laatste eventueel ook bellen met +32 ervoor.

  Hier is een voorbeeld van wat je zou kunnen zeggen:
  “Ik ben zeer geschokt dat Ursula von der Leyen zei dat we moeten praten over verplichte vaccinatie in EU-verband. Het is niet aan de EU om hierover te beslissen of om dit te coördineren. Kunt u aan haar doorgeven dat ze hier niet mee door moet gaan?”
  Ik weet zeker dat als de Europese Commissie honderden telefoontjes ontvangt met deze boodschap, ze de boodschap zullen doorgeven aan Ursula von der Leyen… en dat zij haar woorden zal heroverwegen. Ze weet immers zelf ook dat de EU niet gaat over gezondheidsbeleid in de lidstaten.

  1. Je kan in EU verband overleggen en dan een gezamelijk standpunt innemen. Dat is wat anders dan dat de EU voor ons beslist.
   Net zoals het WEF waar zogenaamde geheimen worden ontdekt door FVD. Het WEF is een instantie waar landen overleg plegen me allerlei organisaties en landen over allerlei onderwerpen over de toekomst. Volstrekt normaal en legitiem. Alleen de FDV doet alsof er een gigantisch complot gemaakt is.. Maar je de peuters van FVD hebben net ontdekt dat een voetbal rond is. En dat heeft de regering nu ook toegegeven. Dat heeft de regering toe willen dekken. Maar ja de FVD’ers onder leiding van peuterleider Baudet heeft dat ontdekt en gaan daar werk van maken.
   Tot slot. Als een huis afgebrand is ga je het opnieuw opbouwen en breng je versterking en verbeteringen aan nu je die toch opnieuw moet opbouwen.
   Het is trouwens raar dat iemand in Frankrijk woont en getrouwd is met een buitenlandse zich nog zo intensief bemoeit met Nederland ons land….

   1. @juuls,
    Mij val het volgende werkelijk op: Als U praat namens de EU, dan praat U ineens normaal (= wat U en de Uwen normaal vinden).
    Één vraagje: hoeveel verdient U met het rondstrooien van Uw ‘verhaaltjes’?

 15. Aan Jules van Rooyen..

  Nog bedankt voor de informatie ..ik zal het opslaan ..op jaarbasis worden er dan meer dan 200.000 mensen vermoord.. naast de meer dan 30.000 abortussen..om misselijk van te worden.

  Deze genocide..wereldwijd zal de holocaust dan zeker overtreffen. De profetieën zeggen zelfs dat door vaccinaties meer doden zullen vallen als de 3e wereldoorlog die een atoomoorlog zal zijn. ..Als ik aan mensen “een beetje brutaal” vraag, zoals aan de huisarts, of ze gevaccineerd zijn en het is ja.. dan is het als met de teleurstelling van een generaal die net een veldslag heeft verloren.
  Ze doen ons de oorlog aan.. het zijn monsters.

  Iemand zei: .. ze willen dat wij net zo slecht als zij worden, gelezen ik meen bij henrymakow. com …..er zijn genoeg mensen die bewust weigeren om zich te informeren over de andere kant van het verhaal.. ook de hemelse boodschappen maken daar melding van en vinden dat een zeer betreurenswaardige en zelfs zondige houding.

  Zo’n wereldwijd verraad aan de volkeren is mogelijk door de huidige technologie en wetenschap ..iedere eenvoudige ontwikkelde ziel kan dat constateren.

  Van de rest van wat je schreef wist ik een klein beetje ..ik ga niet alles meer lezen maar download bijna alles op.

  Het FvD zegt dingen die wel relevant zijn maar ondanks dat vertrouw ik ze niet.
  De verwijzing naar “De uil van minerva” ((niet uitgesloten een verwijzing naar de vrijmetselarij)) van Thierry Baudet, ben ik niet vergeten en vind ik zeer verdacht en dat hij steeds uitdrukkingen gebruikt die zijn eigen positie verzwakt.. waar martinvrijland .nl naar verwijst en duidt vind ik dan ook zeer aannemelijk, ofschoon ik ook gereserveert jegens hem sta.. maar dat kent geen kwaad, Jes.11:3.

  Ook in het blad -gezond verstand- staat op het eerste bladzijde: ..Ons uiltje verbeeldt de Uil van Minerva, die vliegt in de schemering. Kennis die komt bij een aflopende beschaving▪︎
  Dit stinkt naar de Illuminati-vrijmetselarij.. ik wordt er niet vrolijk van ..helaas.. en denk ik over wat martinvrijland er over zegt.
  Men kan niet genoeg alert zijn ..een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 16. PS: De Europese Commissie is vandaag gesloten (in verband met het aanstaande Kerstfeest).

 17. Katharina, je schrijft: “Er is een redder geboren, die vrede moet brengen op onze door angst en hysterie geteisterde aarde, maar deze keer is de herberg gesloten wegens quarantaine. Waar zal Maria haar kindje te slapen leggen?”

  Wel droevig zo, ware het niet dat Jozef en Maria nu gewoon thuis kunnen blijven, omdat de overheid nu niemand voor een volkstelling heeft opgeroepen. Maria en Jozef volgden toen zonder morren het bevel van de Romeinse keizer op, en gaven de bezettende keizer wat des keizers is. Maria en Jozef zouden nu dus gewoon thuisgebleven zijn, omdat de huidige overheid dat van ons verlangt. Dat de herbergen gesloten zijn, is dus dan helemaal niet erg. Of ze zich zouden laten vaccineren, weet ik niet, wel dat ze zich zich niet, waterkannonen riskerend, woest op straat tegen de overheid zouden keren. Misschien dat St. Jozef zich in felle bewoordingen een bijdrage zou leveren aan de voortreffelijkheid van dit forum, wedijverend met onze Jules?

  1. @Rinze, als plichtsgetrouwe burgers durf ik vermoeden dat Jozef en Maria de Covid regels hadden gevolgd. Het waren geen revolutionairen. Ik denk dat Jozef liever niet met zijn hoogzwangere vrouw naar Bethlehem was gereisd om in een stal te belanden. Toch had hij geen keuze. Hetzelfde geldt voor burgers die vandaag mondkapjes dragen en zich laten vaccineren. Hebben mensen vandaag nog de keuze? Niet iedereen is geroepen om revolutionair te worden en alles, inclusief zijn gezin, op te offeren voor een principe. Alles hangt af van je prioriteiten. Wat ik wel betreur is dat zoveel mensen zich tot de covid sekte laten bekeren en zich gaan gedragen als militanten voor dit regime. Dit is wat mij betreft onbegrijpelijk.

   1. @Katharina Gabriels,
    U vergeet, dat Maria + Jozef + Kindje Jezus naar Egypte gevlucht zijn (toen zij vernamen, dat Herodes het Kindje wilde vermoorden).

    1. @P Derks. Ik denk dat we vandaag nog niet in een situatie zijn, waarbij we moeten vluchten voor ons leven. Trouwens, waar zouden we heen moeten gaan? Covid is een internationaal probleem.

 18. @Rinze,
  St. Jozef zou me niemand wedijveren. Hij zou gewoon zijn zegje doen ter bescherming van het hem toevertrouwd Goddelijk Kind.
  Verder is Uw reactie 100% perfect.

 19. @; Theudmer…

  Praatjes vullen geen gaatjes ..zoals het gezegde is.. God heeft in zijn geestelijk leger allerlei mensen opgeleid die straks allen een persoonlijke taak krijgen.. in de komende wereldstrijd.

  Maar jij wijst alvast de luitenant van Zijn leger af.. tot patattenschiller 😲..🤣..😂.
  Zorg eerst maar eens dat je ook in dat 🤺leger van uitverkoren begenadigden komt te behoren..bij mij is dat fundament gelegd toen ik 18 maanden oud was.. eigenlijk was ik toen (in die staat) verstandiger als nu🙉..🤫..🤭 ..ook reflecteer ik daar steeds op terug bij alles wat ik lees en beoordeel..dus ik ben inder-daad een eigen-aardige ..maar die eigen 🤗aard hebben we feitelijk allen.

  De 😎 {-🦋🤴-} = de wachter die wacht op zijn oproeping, Jesaja 49:8..al vele tientallen jaren ..tot 3 maanden voor de 3e wereldoorlog..als ik de betreffende profetie goed begrepen heb ..dus heb ik nog even wat tijd..om af te bouwen zoals mijn voorganger Johannes de Doper al zei …bij Zijn 1e komst.
  Dus @: alias Theudmer…denk aan het spel: mens erger je niet.. als je aan de veronderstelde patattenschiller denkt en laat je eens goed daarboven 💆‍♂️..ook de nekspieren.😁

  1. U bent geen luitenant van God, maar een bietekwiet die new-age-leringen aanhangt en die hier rekruten probeert te winnen voor uw bizarre personencultus. Val katholieken niet lastig met uw onzin.

 20. @:Theudmer..

  P.s.
  Met het genoemde -af te bouwen- maakt mij nog niet lid 🤭 van het WEF en zijn Build Back Better..dus verbanden te vermoeden is 🤭nergens voor nodig.
  Ik ben maar een simpele ziel ..heb ook geen last van hoogmoeds-waanzin ..zou dat eventueel in je mogen opkomen.

  Vandaar de volgende profetie van Nostradamus die dat bevestigt.😉
  ..Door heilige luister zal Hij de vleugelen komen neerspreiden.
  ..Dit geschied door de komst van de grote Wetgever.
  ..Een nederige zal Hij omhooggevallen doen komen en hij zal de opstandelingen ..kwellen.
  ..Op aarde zal geen enkele mededinger geboren worden

  Denk aan ..mens erger je niet.🤝

 21. Wat Kwibus is is mij bekend…..

  Belgisch biermerk 2) Dwaas 3) Dwaze 4) Gek 5) Gekke vent 6) Grappenmaker 7) Hansworst 8) Kwant 9) Kwast 10) Malle vent 11) Nar 12) Pias 13) Rare gast 14) Rare kerel 15) Rare kwast 16) Rare vent 17) Sinjeur 18) Snaak 19) Snuiter 20) Vreemde vent 21) Zonderling mens 22) Zot 23) Zot persoon

  bietekwiet (de ~ (m.), ~en)
  prutser, iemand waar niet echt kan op gerekend worden

  Aan alias @; Theudmer …je moet niet zo met naamkaartjes gooien ..mijn naam is alias Jo …😎 Wachter..J.P🦋s ..zoals een aantal profetieën voorzeggen.
  Mens erger je niet.. zo.. en neem geen aanstoot..daar krijg je coronaverschijnselen van.

 22. @: Theudmer..

  Zo te zien begin je je te ergeren ..weet wel, dat verzwakt je immuunsysteem.. vandaar die coronaverschijnselen.

  Citaat::
  ▪︎U bent [geen] luitenant van God, maar een 😲bietekwiet die 😱new-age-leringen aanhangt en die hier 😱rekruten probeert te winnen voor uw bizarre personencultus. 😱Val katholieken niet lastig met uw onzin▪︎

  Ik weerleg je alleenmaar, en daar neem je aan-stoot aan.. dit zegt helaas iets over jou ..maar toch niet over mij.

  Er is een profetie over een man die de luitenant gaat bestrijden..met pamfletten van ontkenningen..een soort bezweringen.
  Ter genezing raad ik je aan mij gewoon te negeren ..als aanspreekpunt.🤝
  Zijndat niet🤝 vrijmetselaars handjes😤 ?!

 23. @Katharina
  U preekt over “geen revolutionairen”, mbt. de Heilige Familie van het Kindje Jezus.
  Maar die term is onjuist. U kunt hooguit spreken van “geen contra-revolutionairen”.
  En dan is het nog onjuist.
  Revolutionairen willen de bestaande natuurlijke, maatschappelijke orde veranderen of vernietigen.
  De contra-revolutionairen willen dit juist voorkomen en zij verzetten zich, zoals wij nu doen tegenover de “kojona” sekte, en de Great Reset, van de joodse Klaus Schwab en zijn jiddische vrinden, Gates, Fauci, Bezos, Bourla (dir. Pfizer), Rothschild, Rockefeller, en nog vele, vele anderen.
  Contra-revolutionairen vluchten niet, maar verweren zich tegen de aanslag plegers !!

  Zelfs als U die laatste term gebruikt had, is dat nog steeds onjuist.
  Want St. Jozef, gewaarschuwd door de Drie Heilige Koningen, wilde zich met zijn Heilige Familie, onttrekken aan de dreiging die van de koning Herodes uitging. De geplande moord op de onschuldige kinderen was een revolutionaire daad, waartegen St. Jozef zich niet verzette. Hij nam wijselijk de vlucht, zoals de Franse adel en de rijke bourgeoisie, die zich niet verzetten tegen de vrijmetselaar revolutionairen, maar de satanische FR Revolutie van 1789, ontvluchtten.

  Tenslotte, over koning Herodes, na de moord trof hem een vreselijk lot. God laat niet met zich spotten. Meerdere maanden na de moordpartij, ging hij dood. Hij werd van binnen uit, langzaam opgevreten door kruipend ongedierte, wormen e.d.. Hij stierf een langzame, vreselijke dood.

  De Farizeese rabbijnen “rechters” van het Sanhedrin, die Hem 33 jr. later zouden berechten, zijn ook allen met geweld om het leven gekomen. De enige rechtvaardige onder hen, St. Nicodemus, werd na Golgotha, een leerling van St. Petrus. Hij heeft vooral in Schotland gemissioneerd. Gewaarschuwd door een engel, keerde St. Petrus vanuit Engeland, terug naar Rome om in het jaar 67, de marteldood te ondergaan, onder keizer Nero. Hij kende zijn lot, dat hij geheel vrijwillig koos.

  In die tijd, de eerste eeuwen, streefden de Christenen er naar om de marteldood te ondergaan. Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen. Zij redeneerden, het is een moeilijk moment, dat kort duurt, dat neem je op de koop toe, maar daarna kom je direct in de Hemelse Zaligheid terecht en ben je van alle aardse gezeur, ziekte, strijd en andere problemen bevrijd.
  (zie ook hierboven)

  1. @Jules, Ik ga hiermee niet akkoord. St. Jozef had gewoon kunnen weigeren om een onverantwoorde reis naar Bethlehem met zijn hoogzwangere vrouw te ondernemen. Dat heeft hij als plichtsgetrouwe burger niet gedaan. Naar het buitenland vluchten om het leven van het Kind te redden was geen revolutionaire of politieke daad. Ook Christus had geen (contra)revolutionaire of politieke ambities. Zelfs niet om de Joden te bevrijden van het juk van Rome. Zijn Rijk was namelijk niet van deze wereld. Sommige vroege Christenen waren bereid om de marteldood te ondergaan, maar dit was enkel gebaseerd op hun openlijk verklaarde geloofsovertuiging, niet op enige revolte, tenzij je de weigering rekent om aan de keizerscultus deel te nemen. Niet alle Christenen uit die tijd hadden trouwens de moed om de marteldood te sterven. Dat vraagt een speciaal soort genade. Ik denk niet dat veel hedendaagse gelovigen het zouden kunnen nadoen. Sowieso is de vaccinatiekwestie hier niet mee te vergelijken.

 24. @: ….

  Om Marie-Elisabeth en alias Theudmer tot het juiste inzicht te brengen 🤗 de volgende informatie: …

  Verschijning van de Heilige Maagd in de kerk van Fauroeulx, (Henegouwen, België [[1 mei 1943]] ‼️ …opdat ze niet zo hard leers zijn.😲
  Verschenen aan de Pastoor van Fauroeulx, E.H. Achielle Urbain.

  …Fragment: ..Bij deze woorden verschenen twee rechtstaande Engelen aan de hoeken van het altaar en de AartsEngel Michaël boven het Altaar, in een schitteren klaarte het serpent verpletterend. ((Dat betreft dus de Grote Waarschuwing in het 6e zegeloordeel))…en o.a. Openb.20-1+

  Een slachtoffer ((de Maleachibode = kroonprins))..met haar (de natie) bestijgt de calvarie van de glorie. Hij is er de getrouwe leider van en de welbevinden van Mijn Zoon. ..Kijk, Ik kondig u aan, dat een kleine liefdebloem Weldra voor de hemel geplukt zal worden… Nu VANDAAG (1 mei 1943) ‼️ zal Ik haar komen halen. ‼️ Dit impliceert de preëxistentie van de ziel want ik ben een zekere tijd later geboren…De bedoelde natie is Nederland ..(en omstreken).

  En verderop staat er: ..Een slachtoffer met haar, (natie), bestijgt een calvarie van misprijzen.. maar deze calvarie van mispreizen is calvarie van glorie, van tromf van de glorie. Hij is er de getrouwe leider VAN en de welbevinden van Mijn Zoon.

  Dus graag of niet ..zo zal het zijn.

  De grote koning (afstammeling van Lodewijk XVII)..zou 40 of 44 jaar zijn als hij koning wordt..dus heeft Alias Theudmer ongelijk.
  En is die profetie over de regentkoning juist.🤗

  1. @ Jo

   “Verschijning van de Heilige Maagd in de kerk van Fauroeulx, (Henegouwen, België [[1 mei 1943]] ‼️ …opdat ze niet zo hard leers zijn.😲
   Verschenen aan de Pastoor van Fauroeulx, E.H. Achielle Urbain.”

   Waar haal je die onzin? We kennen België maar al te goed! Het is weer wat zever uit het weekblad van “Dag Allemaal” zeker! En de rest van het artikel eveneens.

 25. Een gelukzalig feest van de Geboorte des Heren aan alle oprechte katholieke schildbroeders.

  Donker is het huidig uur in de geschiedenis waarin de oligarchische moordenaars gelijk dreigende satans loeren op de kleinen en de zwakken om hen te doden. Christenen moeten zich sterken met de gedachte aan de Incarnatie van de Goddelijke Logos; Hij heeft een menselijke natuur aangenomen om door het Offer van Zijn Kostbaar Bloed op het Altaar van het Heilig Kruis de eeuwige poorten van de hoge regionen te openen voor diegenen die Zijn voetsporen in trouw en standvastigheid volgen doorheen leed, vervolging en de dood. Europa werd gekerstend via het bloed van de heilige martelaren, onverschrokken kampioenen van de geopenbaarde heilige doctrine met harten brandend van de liefde Gods. Christen zijn op aarde is strijd voeren tegen het vlees, de wereld en tegen de zwarte vijand van de onderwereld.

  De loop van de geschiedenis ligt in Gods hand, en geen duizend complotten tegen Hem gesmeed vermogen iets tegen Hem. Mogelijk is het keren van het tij nabij, want de huidige heropflakkering van het conflict omtrent Rusland en Oekraïne zou rechtstreeks geconnecteerd kunnen zijn met het Derde Geheim van Fatima, want Malachi Martin, die als priester het één en het ander wist en die beweerde het Derde Geheim gelezen te hebben, heeft in 1996 gezegd dat Kiev en Moskou geconnecteerd zijn met waar het Derde Geheim over ging.

  1. Voor de duidelijkheid: Ik prijs Malachi Martin niet aan; hij was een duistere figuur die geconnecteerd was met het perennialisme, maar wanneer iemand die beweerd heeft het Derde Geheim van Fatima gelezen te hebben in 1996 gezegd heeft dat het Derde Geheim te maken heeft met Kiev en Moskou, en men ziet dan in de geopolitieke arena in 2014 een conflict losbreken omtrent Oekraïne en Rusland dat later, tijdens de uitrol van de “Great Reset”, terug opflakkert, dan lijkt er iets aan de hand te zijn.

 26. @: ….🤔..💆‍♂️

  Over Anna Katharina Emmerick ..en de persoon die een huwelijk aangaat ‼️met de kerk…blz. 432-433.

  De volgende dag vertelde zij verder: ..ik heb nogmaals het visioen van gisteren over de kapel van von Galen: ik zag in de lucht een geheel nieuwe kerk zich boven de oude verheffen en alle waardevolle dingen intreden in de kapel van von Galen. De oude, onderste kerk was als zwart en scheen in de aarde te verdwijnen.
  Ik sprak tot mezelf: ..het zou wenselijk zijn dat de nieuwe kerk uit de lucht neerdaalde op het ogenblik dat de andere verdwijnt.

  Niet ver achter de kathedraal ontmoette ik in een landschap dat half steppe half weide was, een verdwaalde, dakloze jongeman 🤔..🤭..🤣..😂 met voeten die bloedden van het sterven in de steppe.
  Ik wilde hem in een bebloemde weide brengen; ik wees hem op de bloemen waaruit hij de honing moest zuiden, ik wist niet wat te doen 😲..🤔..🤭om hem te helpen; hij antwoordde mij dat het zijn lot was om te lijden en te bloeden tot hij een onderkomen had gevonden. Ik dacht toen aan de jongeman 🤭..💆‍♂️ die gisteren in de kapel van von Galen het huwelijk 🤗 had aangegaan met de kerk.

  (Anna Katharina Emmerick:) ..Wat doet men daar in die grote prachtige kerk, het is de kathedraal, de dom van Münster.
  Alles is ondergebracht achteraan in de kapel die eertijds het zilveren schip bevatte en waar Bernard von Galen begraven is.
  ALLES GAAT IN DIE KAPEL ..ALLE GENADEN ..ALLES ..ALLES.
  Wat is dat lief en wonderbaar.
  Daar is een kelk, hij is ledig, uit die kelk komt een straal en hemelhoog verheft zich een Lichtend kruis.

  Links van de Kelk bevindt zich een MOOIE BRUID met het beeld van een kerk in de hand en rechts een wonderschone 🤭..😂..🤣 jongeman😲 ‼️
  Dit zal haar verloofde zijn!! PSALM 45‼️ ..😎-🤴
  Inder-daad, zij zijn verloofd.. maar zie ! daar buiten is inde lucht de Moeder van God gezeten ..enz.

  (TERESA HIGGINSON:) ..Hij zou hun een kroon opzetten voor hun eeuwig geluk.
  Ik nam de glorie waar voor drie (( zie de profetie van Nostradamus over de 3 schone kinderen)) of vier (Psalm 45) van dezen en stond verbaasd over de grote van de grootte van hun loon.. en ik begreep dat O.L.Heer en Zijn Moeder deze hulde beschouwde als een vergoeding voor de belediging de alwijze Heilige God aangedaan, toen Hij uit spot werd gekroond en gehuldigd en als een dwaas werd gekleed en gekrenkt..enz.

  Niemand kan zich dit toe-eigenen of het betreft hem zelf.🤫

  1. @ Jo
   Wat een fantasie!
   Ik heb alle boeken nagekeken van de Zalige Anna Katharina Emmerik voor wat betreft de volgende blz. naarwaar je verwijst: blz. 432-433

   Ik vind hier niets van terug. Sorry Jo, ik denk dat je eens een keertje een psychiater moet opzoeken, niet één keer, maar vraag maar onmiddellijk 50 gesprekken aan met de psychiater.

 27. Precies Katharine Gabriels, Het Wereldse overheerst en dat laat ook enkele commentaren in hun schrijven hier zien. Zijn niet kritisch omdat ze misschien eerder het duivelse willen volgen dan de Geestelijke Weg. Zijn weg, die zegt ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is een groep miljardairs, oligarchen, die de mens op marxistische leest onder controle wil brengen. Het is begonnen met het covid19 en vaccinaties, die velen meer lichamelijke, psychisch emotionele problemen geeft. Door significant vele bijwerkingen, van licht tot ernstig en overlijdens. Dat zij geen weerwoord willen en weten van hun (duivelse) ideeën is wel duidelijk, aangezien alles wat kritisch is daarover wordt genegeerd dan wel gecensureerd. Artsen en virologen wereldwijd en dan gaat het om duizenden laten hun stem horen via petities en schrijven aan overheden om de verplichte inentingen te doen stoppen. Want vaccinaties is schadelijk en werkt niet, (blijkt nu ook, want ze komen met een booster. Hoeveel volgen om de zoveel maanden dan nog?) Medici, virologen zeggen dat het vaccin(wat ze eerder een experiment noemen omdat het niet volledig is getest voor dat het op de markt kwam) het eigen immuun systeem aantast. Je bent dan juist vatbaarder voor infecties. Dat mensen die onder de 70jr zijn, geen onderliggend lijden of obesitas hebben genezen van een covis19 infectie voor 99,97%. In ziekenhuizen op verpleegafdelingen en ic’s liggen doorgaans ouderen. Maar krijg je niet te horen, want het plan om o.a. mensen uit te roeien moet worden voortgezet. Media die beweren dat het overgrote deel ongevaccineerden zijn in ziekenhuizen, terwijl een internist in de Nieuwe Wereld zegt dat dit niet klopt en het percentage gevaccineerden in haar ziekenhuis inmiddels 65% is. Krijg je bij de MSM niet te horen. Zo ook het plan van die miljardairs met de klimaathysterie, alsof de mens de activiteiten van de zon in C02 wisselwerking met o.a. de oceanen iets tegen kunnen doen. Wel voor het milieu. Rentmeesterschap waar de Bijbel het over heeft. Van duurzaamheid, lucht- en natuurvervuiling tegengaan. Dat ze niets om het klimaat geven is wel duidelijk als ze tegen kernenergie zijn. Terwijl dat de grote oplossing voor het C02 probleem is. Groen is het nieuwe Rood. is de titel van een boek. Terecht.
  1,5 mtr afstand ik de enige regel die ik passend vind. Een advies aan de mensen die reageren op lui die voorstander zijn voor het marxisme, vaccinaties enz. en dat met op de mens spelen. Zou ik zeggen. Negeer hen en ga door, loop verder, Jezus zei het al. “Gooi geen parels voor de zwijnen”. M.a.w. voedt hun eigen frustraties niet. Ze willen tegen u ageren om zich zelf beter te voelen. Want het gaat niet om u als mens te respecteren. Ik heb het niet over kritische mensen maar over hen die u alleen willen onderuithalen. We kunnen beter voor ze gaan bidden.
  Het Wereldse is als je daarin je verliest een doodlopende weg. Zijn Weg is een doorlopende weg, van vrede en liefde in je hart wat vreugde geeft. Hoe? door Hem boven alles te stellen, de ander lief te hebben, gelijk jezelf, niet aan afgoderij of afgod najaagt (het wereldse) en dienstbaar bent. Door regelmatig te bidden, regelmatige kerkgang(eucharistie) en regelmatig het Woord met een open blik leest. Ik merk in ieder geval hoe het mij op den duur vrede en liefde in mijn hart heeft bevorderd. Als ik mij, zwak als ik ben, soms toch laat verontrusten door het Wereldse, dan zeg ik Augustinus na. Mijn hart is onrustig tot het rust vindt bij U. Moge het u allen c.s. goed gaan.

 28. Het Kerstfeest is in de media verworden tot een vreetfeest. Er mag natuurlijk met de familie rond de tafel gezeten worden en dan naar de Middernachtmis zoals ik mij herinner uit mijn jeugd. Gebeurt dit nog? Die christelijke sfeer van toen gaat verloren want tussen alle kerstreclame vind ik nergens nog een verwijzing naar wat Kerstmis is, de geboorte van Onze Heer. Een spijtige en jammerlijke evolutie.

 29. @Daniel,
  Ik ben wat ouder en heb Vat. II zéér welbewust meegemaakt.
  De afbraak van de H. Mis begon met Vat. II (was in 1965), het – zogenaamd – =moderniseren van de Katholieke Kerk.
  Vervolgens werd de nachtmis steeds ’n uur vroeger (zogenaamd om de mensen te stimuleren om naar de H. Mis te komen.

  Dit jaar kwam het ‘verbod’ van de bisschoppen inzake de nachtmis (zogenaamd vanwege Corona; alsof corona vooral het ’s nachts rondwaart).
  Gelukkig ontvangen wij wél nog de hostie nog steeds op de tong, tenzij wij bang dat Jezus ons besmet met een of ander virus: dan ontvangen wij de hostie in de hand.

  Opmerking: zie U die afglijdende schaal inzake geloof? En dit allemaal vanwege Vat. II !!!
  Ik heb nog nét de tijd meegemaakt van vele priesterroepingen en vele missionarissen (Nederland was koploper van de wereld voor wat het leveren van missionarissen betreft).

  1. Ik heb de afbraak van de H. Mis begon met Vat. II (was in 1965), het – zogenaamd – =moderniseren van de Katholieke Kerk ook meegemaakt, al was ik toen nog jong.
   Ik had toen al mijn Eerste Communie gehad (toen op de tong aan de communiebank).
   Bij ons bleef de nachtmis (24 u) bestaan en bestaat nu nog in de stad waar ik heb gewoond nadat we uit de Congo moesten vluchten.
   Ik weet het nog zeer goed: we gingen altijd te voet naar de Nachtmis. Meestal lag er sneeuw.
   Na de Nachtmis. Na de Eucharistieviering wenste iedereen elkaar Zalig Kerstfeest met een flinke handdruk. Als we terug thuis kwamen aten we zelfgemaakte worstenbroodjes met zelf gemaakt bladerdeeg. Mijn vader dronk dan rode warme wijn, wijzelf mochten kiezen voor een warme chocomelk.
   Ik heb het nog meegemaakt dat de priester met de rug naar de gelovigen toe de H. Mis opdroeg. Die gebruiken heb ik zien verdwijnen. Ook de communiebanken heb ik zien afbreken. De Vespers bleven nog lang bestaan.
   Ik heb het geluk gehad dat ik maar één jaartje jonger was dan mijn jongste broer. Ik mocht toen samen met mijn broer een jaartje vroeger mijn Vormsel ontvangen, dus op het vijfde leerjaar van de basisschool. Dat was een groot voorrecht: wij moesten de Mechelse Catechismus van buiten leren., vragen en antwoorden i.v.m. het Christelijk geloof. Dat boekje heb ik nog. Eén jaar later werd ook de Mechelse Catechismus overboord gegooid. De vormelingen, na mij, kregen een zeer modern Vormselboek, waarin de vormelingen in mochten kleuren. Ik moest dat ook doen, tezamen met mijn leeftijdsgenoten. In 1969 werd de tongcommunie volledig afgeschaft.

 30. @Marie-Elisabeth,
  Inzake Uw gezegde:
  ‘Ik heb het nog meegemaakt dat de priester met de rug naar de gelovigen toe de H. Mis opdroeg.’
  Dat alles heb ik óók zéér welbewust meegemaakt.

  Toen had élke beweging en élke handeling van de priester nog betekenis; dat begon al vóórdat de priester in de sacristie kwam om zich om te kleden. Tijdens het omkleden werden stééds intens gebeden gepreveld (waarmee tevens werd aangegeven, dat hij niet kwam om praatjes te maken, maar dat hij kwam om Gód te dienen, en daarmee ook de mensen te dienen).

  Dit alles is prijsgegeven met Vat. II. Nu komt de priester de sacristie gezellig binnen; en tijdens het omkleden zich babbelend met de aldaar aanwezigen bezig houdt.
  Ánders gezegd: de oneerbiedigheid begint al in de sacristie.

 31. @: Marie-Elisabeth 🤔

  CITAAT::
  Sorry Jo, ik denk dat je eens een keertje een psychiater moet opzoeken, niet één keer, maar vraag maar onmiddellijk 50 gesprekken aan met de psychiater.

  Marie-Elisabeth moet dan meegaan naar de psychiater..opdat hij het verschil 🤔 kan ZIEN ….of niet 🙉…natuurlijk.. en dient hij zijn ontslag aan.😂🤣 ..en vraagt om opgenomen te worden.

  Ik constateer dat je in spanningssituatie verkeerd ..zoals Eva eertijds..onze aller moeder.. je wilt het toch graag weten hè.. of ik dan toch niet de ware incognito 😎..🤴 ben.. maar heb maar gewoon vertrouwen en denk aan Jesaja 49:8 ..en weet je het nog?!..dat ik afhankelijk ben van die 3 vrouwen …zoals een baby 🙉..😲..🤫van zijn moeder.. ik wijk dus toch wel af van de norm.🤭..😁 van het norm-ale, helaas.
  Kom dan.. en laten we dus samen naar die psychiater gaan..en nemen tegelijkertijd Pè Derks mee.

  1. @Jo,
   U kunt ’t werkelijk niet laten: ‘Kom dan.. en laten we dus samen naar die psychiater gaan..en nemen tegelijkertijd Pè Derks mee.’
   U moet werkelijk een zwáár minderwaardigheidsgevoel hebben.
   En om dat gevoel te doen verminderen, kan een bezoek bij een specialist-psycholoog (= psychiater) werkelijk geen kwaad.
   Uzélf vergelijken met ’n ander heeft geen enkel nut; datzelfde geldt voor onderlinge competities.
   Wordt a.u.b. toch eindelijk eens volwassen.

 32. Citaat:: ..P.Derks
  ▪︎Toen had élke beweging en élke handeling van de priester nog betekenis; dat begon al vóórdat de priester in de sacristie kwam om zich om te kleden. Tijdens het omkleden werden stééds intens gebeden gepreveld (waarmee tevens werd aangegeven, dat hij niet kwam om praatjes te maken, maar dat hij kwam om Gód te dienen, en daarmee ook de mensen te dienen).
  Dit alles is prijsgegeven met Vat. II. Nu komt de priester de sacristie gezellig binnen; en tijdens het omkleden zich babbelend met de aldaar aanwezigen bezig houdt.
  Ánders gezegd: de oneerbiedigheid begint al in de sacristie▪︎

  Dat heb je goed begrepen, pè.Derks ..dat is een 10 waard.🤗
  Dat is een goede norm.. van wat normaal moet zijn ..misschien heb je (alsnog) wel een priesterroeping. ..Ik ga je nu toch anders bekijken.. en begin je serieus te nemen🤫
  Te zijnertijd zal ik aan je denken ..misschien worden wel vrienden 😲..🤣..🤭

 33. @Jo,
  inzake Uw laatste alinea van Uw reactie van vandaag, 29 december 2021 om 12:12:
  Mijn eventuele priesterroeping: ik was getrouwd en heb nog twee levende kinderen. Dus mijn roeping is aards: een goede vader proberen te zijn voor mijn kinderen (en voor hun eventuele eega’s).

  inzake het serieus nemen: U dient mij stééds serieus te nemen.
  inzake eventuele toekomstige vriendschap: Daar is wél één voorwaarde aan verbonden: U en ik dienen zich dan wél in dezelfde ruimte te bevinden (maar dát is uitdrukkelijk niet aan óns); dat is een taak van onze Heer.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht