Hoe christelijk is de kerstboodschap van Bony nog?

De Antwerpse bisschop Bony mocht deze ochtend op de staatszender Radio 1 commentaar geven bij het kerstfeest. Zoals verwacht werd het een allegaartje van politiek correcte uitspraken, zonder enige band met het unieke gebeuren dat het kerstfeest is : de menswording van Jezus, geboren uit de maagd Maria, de zoon van God. Daarover hebben wij Bony niet gehoord…wel over de verplichte aanvaarding van homoseksualiteit in de Kerk…daarover straks meer…

Natuurlijk maakte Bony van de gelegenheid gebruik om zijn progressieve vrienden van de Sant Egidio beweging te bewieroken. Sant Egidio is zeer  actief als drukkingsgroep in het wereldje van de ‘armoedebestrijding’ en heeft achter de schermen de plaats van de beruchte ‘maffia van St Gallen’ ingenomen. Zij hebben actief de verkiezing van Bergoglio als paus gesteund en bereiden nu ook reeds de volgende pausverkiezing voor door een of meerdere ultra-progessieve kandidaten naar voor te schuiven.

Verder hoorden wij het sentimentele verhaal van een Syrisch jongetje, dat misvormd geboren was omwille van het gebruik van gifgas in de Syrische oorlog, een oorlog notabene waar de Westerse inmenging gedeeltelijk schuld aan is. Geen woord over het lot van de honderdduizenden Syrische christenen, waaronder vele christelijke jongetjes en meisjes, die een ware kalvarie gekend hebben in de gebieden waar het moslimkalifaat de macht greep.

Waar blijft de aanklacht van Bony over de tienduizenden jongens en meisjes, wiens ledematen tijden een abortus in de Belgische ziekenhuizen uit elkaar gerukt worden? Waar blijft zijn aanklacht tegen die doodstraf? Waarom die lafheid?

Verder was er de verheerlijking van een project van een NGO, dat een schip, uitgerust als ziekenhuis, naar de Afrikaanse kusten wil sturen, om er  zieken te verzorgen. Een mooi project, weliswaar, maar is dit echt de prioriteit op deze kerstdag?

Als men dan toch elke referentie naar het christendom wil vermijden, had Bony het misschien kunnen hebben over het lijden van kinderen, die opgroeien in een ‘gezin’, waar er geen moeder is, geen mama, maar een man die die rol speelt…of van kinderen met een drugsverslaafde moeder…of over kinderen die aan zichzelf twijfelen, omdat hen wijsgemaakt is dat zij geen jongen of geen meisje zijn…neen, dat soort lijden interesseert ‘bisschop’ Bony niet…dat is waarschijnlijk maar een detail voor hem…!

De interviewster van dienst(of moeten wij zeggen politieke activiste) kwam tenslotte met het belangrijkste thema van de dag: de controversiële stellingnames van Bony over homoseksualiteit. Was het vooraf afgesproken, ik weet het niet; in elk geval kreeg Bony ruim de tijd om zijn aanklacht tegen de positie van de katholieke kerk over homoseksualiteit tot in den treure te herhalen. Het werd bijna een loftrompet over zijn afvallige uitspraken eerder dit jaar. Homoseksuele betrekkingen passen volledig in zijn kerkvisie: “in de vieringen zitten vele homo-stellen en ook onder de bedienaars uiten zich velen als homoseksueel. In de Kerk zijn de meningen verdeeld en de nieuwe nog op te richten synodale structuren zullen homoseksualiteit in de Kerk volledig normaliseren”…

Arme man…Hoogmoed kan de geest benevelen, in die mate, dat het christelijke geloof, zoals gesticht door Jezus Christus, volledig verduisterd wordt. Het ergste is, dat dergelijke afvallige bisschoppen menen de goede richting te volgen, omdat zij door de “wereld” bejubeld worden. Intussen verdwalen de schapen, de kudde slinkt steeds verder, geleid door  wolven in schaapsvacht. Aan ons om deze wolven te ontmaskeren!

Zalig Kerstfeest!

Auteur:Veroon ter Zee

48 commentaren op “Hoe christelijk is de kerstboodschap van Bony nog?

 1. Twee soorten zondaren.
  De goede zondaar voelt schaamte en denkt daar af en toe over na en is bereid zich te onderzoeken. Hij wordt misschien door anderen misleid maar ook daar bevraagt hij zichzelf of zijn vrienden wel goed bezig zijn. Voor hem is er hoop.

  De slechte zondaar is verhardt. Daar kunnen vele redenen toe zijn. Een NewYorkse vrouw vindt het vanzelfsprekend een losbandig leven te leiden en abortus moet dan ook zonder meer. Van dan af kan zij niet anders dan de innerlijke stem volledig te verdrukken om niet als zwak aangemerkt te worden door haar kennissen.

  Ook moet men in aanmerking nemen dat Bonny geboren is na 1954 hetgeen betekent dat hij nooit waarachtige godsdientslessen kreeg, slechts modernisme. Daar had hij als jongere geen schuld aan. Maar na zoveel jaren had hij ruim de tijd om de waarheid te ontdekken.

  Men moet vermoedelijk vrezen dat Bonny, ondanks hij een echte gevoelsmens is, toch tot innerlijke verharding groeide. Jaren geleden had KAVlaanderen het al over hem:
  Zie 47 reacties over bisschop Bonny in 2012 toen ‘paus’ Bergoglio er nog niet was.
  [blogger.com/comment.g?blogID=6431473345896241108&postID=8269262567416892374&bpli=1]

  Het ziet er naar uit dat hij zich gedwongen meent zijn innerlijk gevoel streng af te stemmen op sociaal idealisme zonder werkelijk God te erkennen. Zeer herkenbaar psychisch ziektebeeld van deze tijd.

 2. Wie geeft er nu nog aandacht aan Bisschop Johan Bonny?
  HIj ligt serieus met zijn eigen in de knoop.

  Het wordt immens triestig hoe hij zit te strijden voor homoseksualiteit, terwijl hij al zijn trouwe parochianen tijdens de corona in de steek heeft gelaten. Hij is een onstabiele katholieke man die hulp nodig heeft en veel genade om zijn ziel en hart te laten genezen.

  Ik kan het verder ook niet meer aanzien telkens zijn emotionele kreet en zijn hopeloosheid om homoseksuele te laten trouwen. Als hij nog steeds niet begrijpt dat het niet om afwijzing gaat van homoseksuelen, maar dat het over kuisheid gaat in ons katholiek geloof, dat trouwens voor iedereen geldig is die het katholiek geloof wil volgen. Als hij dat niet wil begrijpen, wat zit hij dan nog in de kerk te doen?

  Ik ken homoseksuele die het beter begrijpen dan deze Bisschop! Ik vind ook dat hij katholieke homoseksuele die wel trouw kuisheid naleven en bekeerlingen van homoseksualiteit met zijn scene’s op de media beledigd en niet alleen deze mensen, maar ook Jezus die aan het Kruis is gestorven om te redden! Deze bisschop weet gewoon niet wie er in de kerk zit en ik vermoed de priesters ook niet, want die zouden het anders toch wel zeggen?

  1. @lotje,
   U heeft Uw religieuze roeping gemist. Uw oproep is volledig (=100%) terecht.

   1. Proficiat Lotje. Ook u kreeg 100% op uw rapport. En dan nog wel van P. Derks, de man met de uitzonderlijke roeping om over iedereen en alles te kunnen en te mogen oordelen, hier op aarde. Halleluja.

    1. @Frank Dierickx,
     Mijn reactie was geen rapport (= een verslaglegging van een activiteit, gebeurtenis of toestand).
     Hoe presteert U het: steeds weer poitief in negatief veranderen.
     Wat moet U ’n rottig leven leiden (- in dit geval: lijden).
     Heeft U speciaal gebed nodig? (U hoeft dat slechts te vragen … mét of zónder tot in detail te gaan).

     1. Dank je wel Frank!

      Ik heb wat mijn antwoord op Bisschop Johan Bonny betreft over kuisheid 100 % gelijk. Deze bisschop heeft te kampen met een zware bekoring op kuisheid.

      Triestig dat hij zijn bekoring niet via gebed door God wil laten ombuigen naar zuiverheid/kuisheid. Hij wil liefst de katholieke leer veranderen door de media te gebruiken om zijn bekoring goed te praten. En dat voor een Bisschop die zou geroepen zijn door God? dat een voorbeeld moet zijn van de navolging van Christus? van Heiligheid?

      Ik vind vele leken Heiliger dan sommige clericus die ik al ontmoet heb binnen de kerk. Ik ervaar sommige zelf als wolven in schaapskleren die het liefst hun schapen verscheuren die nog katholiek geloof willen beleven!

      Ik bid voor hen allen! Want, ze maken vele zoekende zielen met hun Valse liefde kapot.

 3. @ P. Derks

  Men hoeft geen religieuze roeping te hebben om te onderscheiden wat valse katholieke bischoppen zijn.
  Bergoglio met zijn pachamama obsessie, zijn niet- knielen voor het Heilig Sakrament ( maar wel de voeten van Moslim politici kussend ) is er ook zo één.
  Deze slechte bisschoppen hebben één gemeenschappelijke noemer : ze willen kost wat kost , keer op keer de ware katholieke leer veranderen en manipuleren .
  De ene wat meer misleidender, invloedrijker dan de andere.
  Gisteren tijdens de familiebijeenkomst werd er gesproken over de film ‘ the two popes’ met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Resultaat : wat een goede paus is Bergoglio , wat een slechte is Benedictus 16….
  Tja…sinds Vaticaan II is de katholieke kerk heel erg ziek geworden, er wordt weinig van heiligheid gesproken.
  Dat is nochthans wat God de Vader vraagt , niet ? Heilig zijn en om er voor te bidden

 4. @Lotje,
  Bedankt voor Uw geloof.
  Vergeet ook NIMMER om God en Moeder Maria te bedanken voor Uw geloof + vergeet ook a.u.b. NIMMER om Hen te vragen Uw Geloof te BLIJVEN steunen. Zonder hun steun kunnen wij NIÉTS en zijn wij hooguit rijp voor de hel.

 5. Hij. weigert kennelijk jeanetterij als “zondig” te erkennen, die regenboog ketter dient door de Paus in de ban der Kerk geslagen te worden !

 6. Johan Bonny en Jozef De Kesel zijn de luidste propagandisten voor het sodomisme in het Vlaams episcopaat; prelaten die zo obsessief aan activisme voor sodomisme doen maken zichzelf verdacht van zelf praktische sodomieten te zijn. Daar kan bij vermeld worden dat Bonny de fysionomie van een sodomiet heeft; zijn gedragshouding en spraak kunnen niet natuurlijk masculien genoemd worden. Het lijkt dat hij bewust en actief moeite doet om zijn masculiniteit te verwringen en verwijfd over te komen.

  Zo een bisschop gaat de Vlamingen niet tot Christus bekeren. Helaas lijkt het er niet op dat deze perverse figuur uit zijn episcopaat ontzet gaat worden door Franciscus; hopelijk zal de opvolger na Franciscus dat wel doen. Voor katholiek herstel binnen de heilige Kerk is een krijger voor de christenorthodoxie als paus op de Troon van Petrus nodig.

  1. Soms Theudmer zijn de mensen die onze zo diepe haat en afkeer uiten voor de homoseksuele medemens, vaak slachtoffer van jarenlang verdrongen verlangens en gedrag. Het zou zo maar kunnen zijn dat u zelf er daar een van bent. Het is nog verdorvener dat u kennelijk een belangrijke les bent vergeten van Jezus. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

   1. De bewering dat verzet tegen sodomisme voort zou komen uit sodomitische neigingen is een leugen die verspreid wordt met de bedoeling om weerstand tegen de perverse ondermijning van de westerse volkeren door tegennatuurlijke zonde te besmeuren.

    Wie obsessief sodomisme propageert maakt zich verdacht van een praktische sodomiet te zijn; dat zeggen is simpliciter de stem van het gezond verstand.

    Wat uw verdraaiing van een uitspraak van Christus over oordelen betreft: De H. Schrift uit de context trekken is geen geldig argument tegen het veroordelen van het verspreiden van onchristelijke leringen vanop een bisschopszetel. Waarom spreekt u, “Janne”, die in het verleden zich als atheïst geprofileerd heeft op dit forum, over schriftverzen? Atheïsten geloven niet aan de goddelijke inspiratie van de H. Schrift en staan niet in een positie om katholieken te onderrichten omtrent schriftexegese.

    1. Dan liegt Matheus….Als u over een verdraaing spreekt. Bovendien het atheistisch zijn is een verdraaing van anderen. Zeker niet iets wat door mijzelf is aangegeven.

     Beetje vreemd u oordeelt over mij… U gaat alweer aan Matheus voorbij. Ik mag u niet confronteren met Matheus omdat ik atheist zou zijn..Erg zwak….U verstoot tegen het eigen woord van Jezus. En daarmij geconfronteerd begint u over uit de context en vedraaiingen te spreken. Als er voortduren zaken uit de context worden gehaald is dat bij 95% van de artikelen en reacties hier.. Maar daar hoor ik u dan niet over. Maar ik vind het storend dat u kennelijk wil oordelen over een persoon zijn gedrag en stemgeluid.
     En dat vind ik buiten storend ook erg onchristelijk en katholiek onwaardig.

     1. Neen, de evangelisten logen niet; u geeft een verkeerde exegese aan wat er in de H. Schrift staat; zie mijn reactie aan Camilla Steen.

      Wat betreft uw profilering als atheïst, de volgende waren uw eigen woorden: “Ik vind het prima dat u dat standpunt aanhangt en als gevolgd of gestoeld in uw geloof. Maar ik ben geen aanhanger of behorend bij uw geloof”

      Die woorden werden door u gepost bij het artikel “Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel” (13 april 2021) met de schermnaam “janne”, waarna u met de schermnaam “juuls” in derde persoon over uzelf sprak om te doen alsof er twee verschillende personen aan het schrijven waren.

      Oordelen moet een christen iedere dag doen; voortdurend moet hij onderscheid weten te maken tussen goed en kwaad; niet voor niets heeft de Kerk een moraaltheologie. De uitspraak van Christus over oordelen betekent dus niet wat u erover pretendeert. Sodomie is een gruwel in Gods ogen, zoals de H. Schrift leert, en het druist niet in tegen de evangelische doctrine om dat te zeggen.

      De H. Schrift moet verstaan worden volgens de exegese van de heilige vaders.

      Juuls: “Maar ik vind het storend dat u kennelijk wil oordelen over een persoon zijn gedrag en stemgeluid.”

      Wanneer iemand zich zeer openbaar verdacht maakt van sodomie door het sodomisme rabiaat te verdedigen, dan mag men vermelden dat die figuur opvallende verwijfde trekken vertoond in zijn gedrag en zijn spraak wanneer dat daadwerkelijk een feit is. Iemand hoeft dan niet zijn ogen en oren dicht te knijpen en te zeggen dat hij niet ziet en hoort wat hij ziet en hoort om een goede katholiek te zijn.

      1. Nee hoor. En u kunt ook zien aan het teken voor de naam van de reageerder dat kennelijk janne en juuls dezelfde persoon waren. Maar niet gelijk aan mijn figuur voor mijn naam.
       Uw uitspraak is verre van Christelijk of Katholiek. Oordelen op basis van kenmerken en stemgeluid. Want u koppelt dit aan sodomie (al dan niet direct). Uw opmerking zijn alleen bedoeld om de persoon belachelijk te maken. U veroordeelt zijn standpunt over dit punt. En dat is uiteraard toegestaan. Maar u kan het niet nalaten hier de persoon een trap na te geven. Dat is zeer onChristelijk.

       1. Juuls: “Nee hoor. En u kunt ook zien aan het teken voor de naam van de reageerder dat kennelijk janne en juuls dezelfde persoon waren. Maar niet gelijk aan mijn figuur voor mijn naam.”

        Hetzelfde figuur staat voor de naam “janne” en de naam “juuls” op die pagina; “WordPress” hecht zo een figuur aan een e-mailadres dat ingegeven wordt bij het posten van een reactie. Dat hetzelfde figuur bij die twee schermnamen staat betekent dat hetzelfde e-mailadres gebruikt werd bij de twee schermnamen, “janne” en “juuls”. U was dus die “janne”, en u was in derde persoon over uzelf aan het schrijven met de schermnaam “juuls” om te doen alsof er twee verschillende personen aan het schrijven waren.

        En, ja, u gebruikt hier nu een ander e-mailadres voor uw schermnaam “juuls” dan toen, maar ga u hier niet belachelijk maken door te beweren dat u een andere persoon bent dan die “juuls” van toen. U bent diezelfde “juuls”; u heeft dezelfde manier van schrijven en voert exact dezelfde subversieve trotskistische agenda uit op dit forum als toen.

        1. Nee hoor. U zit verkeerd. Kennelijk heeft een ander persoon gemeend leuk te moeten zijn.
         Dat de avatars gekoppeld zijn aan een emailadres snap ik. Ik ben benieuwd welk emailadres er zit aan die persoon.

          1. Met het e-mailadres dat u heden gebruikt heeft u trouwens toegegeven, bij het artikel “Afbraakbeleid van Bergoglio maakt de Kerk ziek en de gelovigen misselijk” (9 juli 2021), dat u die “Erik” was die hier vroeger schreef. Die “Erik” profileerde zich hier als rabiaat antikatholiek.

           Heeft u misschien gedacht dat uw subversieve activiteit hier subtieler zou zijn indien u die zou uitvoeren binnen een theïstisch kader dan in een atheïstisch kader en doet daarom nu alsof u een soort van vrijzinnige monotheïst bent?

 7. Je kan er hier naar luisteren https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/ook-de-kerk-viert-kerstmis-vandaag-we-leren-de-schoonheid-van-het-gewone-herontdekken . De zin “de nieuwe nog op te richten synodale structuren zullen homoseksualiteit in de Kerk volledig normaliseren” hoor ik daar echter niet. Hij zegt dat iedereen zijn mening moet kunnen geven en dat er correct over mensen moet worden gesproken. Het blijft nogal vaag en je kan er verschillende kanten mee op. Er moet uiteraard correct over mensen gesproken worden en je moet ook kunnen luisteren naar wat iedereen zegt, maar dat homoseksuele daden een zonde zijn, een inbreuk tegen de kuisheid, dat is een duidelijk constant gegeven in de kerkelijke leer en dit veranderen zou een verloochening zijn van Gods leiding over de kerk doorheen de eeuwen. Ik ben er ook van overtuigd dat de huidige paus dit niet wil of zal veranderen. Laten we niet vergeten dat de paus het document over het niet zegenen van homokoppels heeft goedgekeurd en ook niets ondernomen heeft om de leer op dat vlak te veranderen.

 8. Wie oordeelt zal geoordeeld worden., ja….
  En tussen die tradionele katholieken zitten ook veel hypocrieten.
  Let op wie ge binnen laat …

  1. Christus noemde de farizeeërs adderengebroed, en de hedendaagse farizeeërs zijn ketters die pretenderen uitspraken van Christus te mogen hanteren tegen diegenen die Zijn goddelijk recht verdedigen tegen de subversieve uitlatingen van Zijn vijanden.

   De uitspraak van Christus is geen verbod op het veroordelen van het kwaad, want Hijzelf veroordeelde het kwaad en Hij heeft Zijn heilige apostelen uitgezonden om hetzelfde te doen.

  2. Camilla steen, ik wil je graag wijzen op de 7 werken van barmhartigheid. De onwetende onderrichten de zondaars terecht wijzen… Er is een verschil. Een zondaar die blijft volharden in de zonde, zonder een sprankeltje berouw, wees maar gerust dat jezus terecht wijst. Maar, een zondaar die bewust is van zijn zonde, maar moeilijk heeft om die zonde te overwinnen en telkens als hij struikelt berouw voelt, die zal jezus niet terecht wijzen, hij zal zijn barmhartig hart laten spreken en hem telkens opnieuw vergeven. In de hoop dat hij zijn zonde ooit door gebed en volharding overwint. Je kan het vergelijken met de moordenaars aan het kruis, de ene had berouw, de ander dreef te spot. Er is ook maar aan één de belofte gedaan dat hij niet moest vrezen, want dat hij zo naar de hemel kon. Bij de andere was dat niet het geval. Onze kerk is blind, de verstookte zondaars worden gezegend, krijgen betaalde functies binnen het bisdom, maar de andere zondaars met besef van zonde en berouw en goede wil, worden verbannen en buiten gegooid. Wie oordeelt?

 9. @ Theudmer,
  Johan Bonny lijkt me van nature een gevoelsmens met innerlijke diepte. Ik vermoed dat zijn bezorgdheid om de medemens op een basis van oprechtheid stoelt.
  Jozef De Kesel lijkt me een ijskoud verstandsmens zonder enige aanleg tot innerlijk gevoel, een man die gevoelsmensen pijnigt zonder het zelf te beseffen en onbewust van hem wegjaagt. Hij lijkt me vooral een strever, verslaafd aan verlangens naar grootheid en nog het meest naar persoonlijk erkenning. Zijn innerlijke beleving is als een machine van het hardste staal.

  Verscheidene jaren lang kon ik dagelijks dezelfde ouders met hun kinderen observeren op altijd dezelfde uren van de dag. Zo viel me in de Antwerpse Seefhoek een Turks gezin op waar moeder en oudste zoon druk bezig waren de grote kinderschaar klaar te maken voor de schoolgang. Deze oudste zoon werkte met zijn moeder samen alsof hij een tweede moeder was en ze waren volkomen op elkaar ingespeeld. Zij waren beiden echt lieve mensen, die alles zien wat verstandsmensen klaarblijkelijk nooit kunnen zien, gemakkelijk om van te houden.

  Die jongen was niet verwijfd maar bezat een innerlijke diepte, een innerlijke rijkdom die men bij gevoelsmensen in verschillende graden van volwassenheid kan aantreffen.

  Bonny heeft als gevoelsmens een goede aanleg voor meer geestelijke beleving. Waarom hij beperkt is tot louter wereldse beleving weet ik niet maar zeker zal de vernietigende en geestdodende moderne misleiding en verdrukking er grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Moest men hem kunnen overtuigen een ernstige en langdurige retraite te volgen onder begeleiding van een goede novicemeester dan zou hij vermoedelijk tot meer bewuste geestelijke beleving kunnen komen. Helaas is dit tegenwoordig niet mogelijk. Een geestelijke schat ligt nochtans voor hem grijpensklaar en daarmede zou hij een enorme weldaad kunnen betekenen voor Vlaanderen.

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat het mogelijk is voor Bonny. Voor De Kesel kan ik geen hoop vinden, maar dat zal dan misschien aan mij liggen.

 10. @Theudmer
  Inzake @juuls zit U fout:
  De avatars (vervelende naam) van @juuls en @janne zijn compleet verschillend.
  Ik moét dit aan U melden, terwijl ik óók niet ‘kapot’ ben van de reacties van @juuls.

  1. Bij het artikel “Frankrijk verwerpt euthanasie-voorstel” kunt u zien dat op diezelfde pagina bij de schermnamen “janne” en “juuls” hetzelfde figuur staat, wat betekent dat hetzelfde e-mailadres gebruikt werd bij die twee schermnamen. Nu gebruikt hij hier op deze pagina een ander e-mailadres dan toen. Ik zit niet fout, P. Derks; u kunt het zelf nakijken bij het door mij vernoemd artikel.

    1. U heeft het mis, P. Derks. Vergelijk de post van “janne” met de notatie “13 april 2021 om 12:55” met de post van “juuls” met de notatie “20 april 2021 om 08:20”, een reactie op “eric-b-l”. Hetzelfde figuur; “juuls” was daar in derde persoon over zichzelf aan het praten.

     1. In de genoemde reactie aan “eric-b-l” zei “juuls” “Het is niet fraai om te lezen dat u Janne probeert de les te lezen”, maar die “janne” was hijzelf.

      1. @Theudmer,
       Ik heb het nógmaals gecontroleerd.
       Ben a.u.b. niet eigenwijs.
       U zit 100% FOUT!!!
       Wees ’n kerel en geef dat gewoon toe (mét ’n verontschuldiging naar @juuls).

       1. oeps: @theudmer,

        Terwijl ik het écht ’n paar keer had nagekeken, zat IKZÉLF FOUT!!!
        Dat ben ik absoluut niet van mijzelf gewend.

        @juuls = janne !!!

        @janne cq @juuls: nu dient Ú die kerel te zijn en dient U zich jegens @Theudmer + tegen élke lezer te verontschuldigen.

        1. Juuls is niet juuls kijk de avatar maar na. U zou toch niet denken dat ik dan de naam juuls zou gebruiken?

 11. @janne c.q. @juuls,
  U bent een enorme lafaard en een enorme stiekemerd. Dus 100% onbetrouwbaar.
  En dan nog op deze pagina alhier óók nog ontkennen!
  Dit alles moet U zéér welbewust doen; dus na goed erover nagedacht te hebben,
  En dan ook nog ontkennen – terwijl het gewoon vaststaat – dat slaat écht álles.
  Plus daarbij ook nog stééds ontkennen.
  U bent gewoon zéér welbewust(!!!) aan het liegen.

  U schreef zelfs als @juuls:
  Het is niet fraai om te lezen dat u Janne probeert de les te lezen en vervolgens zelf verstoot tegen het 9e gebod. U legt een valse getuigenis af tegen Bill Gates.

  Dit alles kan ónmogelijk een vergissing zijn van U.

  1. @juuls,
   In verband met Uw gezegde:
   “Juuls is niet juuls kijk de avatar maar na. U zou toch niet denken dat ik dan de naam juuls zou gebruiken?”

   Daar heeft U werkelijk ’n punt.
   Zo bemerkt U, hoe voorzichtig iedereen moet zijn met het gebruik van ’n nickname.

   Recap: Sorry @juuls, dat ik volledig meeging met de onterechte aantijging van @Theudmer.
   Echter, als ik U was, zou ik mijn naam ietwat wijzigen bijv. in: juuls2.

  1. @ Aimé en anderen

   “34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!”

   Deze verzen moeten niet letterlijk worden opgevat.
   Het zijn waarschuwende woorden van Jezus in Matteüs 10:34, waarbij we het ‘zwaard’ als beeldspraak moeten verstaan: weest voorbereid, ook je bloedeigen familie kan zich vanwege het Evangelie tegen je keren en je verstoten! In dat geval helpt alleen een onbegrensd en standvastig vertrouwen op God, en dat je alles overgeeft aan Hem. We mogen er op vertrouwen dat God voor ons zorgt en met ons meegaat, zelfs wanneer we ons in donkere dalen bevinden.

   De oorzaak van de scheiding en verdeeldheid moeten we niet zoeken in de gerechtigheid van de gelovigen, maar in de ongerechtigheid van de ongelovigen die gelovigen omwille van het Evangelie verafschuwen en zich van hen afkeren.

  2. Johannes 3:
   14 En zoals Moses de slang ophief in de woestijn, zo moet de Mensenzoon worden verheven:
   15 opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben.

   16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.
   17 Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   18 Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld;
   maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld,
   omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon.
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   19 En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hun werken waren boos,
   20 en allen die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen.

   21 Maar wie handelt naar de waarheid, komt tot het licht, opdat het van zijn werken moge blijken, dat ze in God zijn verricht.

   1. We staan aan de vooravond van de 3 dagen duisternis. Onze Lieve Heer geeft “Licht”. Wie bidt, begrijpt wat is schrijf.

 12. Deze holebischop dient door onze Heilige Vader de Paus in de ban van de Kerk geslagen te worden wegens verregaande ketterij ; miskenning van het 6de Gebod van God

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht