“De wereld lijkt op hol geslagen te zijn”

Goede Vrienden

De diakenwijding van fr. Jean  (26 november 2021) is de eerste in de jonge geschiedenis van de heropgerichte gemeenschap van de heilige Jakob de Verminkte (Mar Yakub al moeqatta). Maar wie is deze Jakob?

Hij was van adel, afkomstig uit Seleusië-Ctesiphon, de hoofdstad van de Sassaniden (nu Iran) en de intieme vriend van Yasdagerd I, de Perzische koning (399-425). Hoewel Jakob christen was werd hij door de eerbewijzen van de  koning zo verblind dat hij als heiden leefde en mee de zon aanbad volgens het Zoroastrisme. Zijn vrouw en moeder schreven hem hierover een brief en lieten weten dat zij met hem niets meer wilden te maken hebben als hij als heiden bleef leven. Deze brief trof zijn  hart. Jakob ging naar de koning en vertelde dat hij eigenlijk christen was en opnieuw als christen wilde leven. De koning vroeg hem om toch uiterlijk met de heidense diensten mee te doen, wat Jakob afwees. Dit maakte de koning zo woest dat hij aan zijn raad vroeg een voorbeeldige straf te voorzien. Jakob werd langzaam in stukjes gehakt: tenen, vingers, voeten, armen, benen… Uiteindelijk werd hij onthoofd. Ziehier het gebed dat hij naliet en waardoor hij een grote voorspreker werd  voor de eenheid van de christenen: “Mijn God, zie mij hier op de grond, te midden van mijn ledematen om me heen. Ik heb mijn handen niet meer om ze op te heffen naar U. Ik heb geen voeten meer, geen benen, geen armen. Ik ben als de ruïne van een huis, waarvan alleen de muren nog overeind staan. O Heer, geef aan dit volk dat door tirannen wordt vervolgd en verstrooid, de vrede en de rust. Verzamel het van de uiteinden der aarde. Zo zal ik, de laatste van uw dienaars, met alle martelaren en belijders, vanuit oost en west, noord en zuid, U loven en zegenen, alsook uw Zoon en Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen”.

De oudste aanduiding aangetroffen in  het klooster Mar Yakub is een muntstuk van Justinianus II (565-578),  de tijd van het Byzantijnse Rijk. Rond 628 stierf Mozes, de Ethiopiër, de marteldood. Hij was een koningszoon, afkomstig uit Egypte die monnik werd in Mar Yakub en vandaar het klooster van Mar Moussa stichtte. Tussen 600 en 1266 komen vele pelgrims naar Mar Yakub als naar het meest bekende klooster. Rond 1000 wordt een eerste reeks muurschilderingen aangebracht in de kerk en rond 1200 een tweede reeks. In 1266 valt sultan Baïbar het klooster binnen, plundert het en laat de religieuzen onthoofden. Sommigen kunnen langs de onderaardse tunnels vluchten. In Qâra laat hij alle christenen samenbrengen en vermoorden. Van de Sint Nicolaaskerk, oorspronkelijk een heidense zonnetempel, door de heilige Helena op haar zoektocht naar het heilig Kruis hier omgevormd tot kerk, laat Baïbar een moskee maken. In de bibliotheek van Berlin zijn er enkele  geschriften die verwijzen naar het klooster Mar Yakub (van 1300 en  1492) . In 1403 vallen Turkmenen Qâra en het klooster binnen en plunderen het. Een kroniek uit de tijd van het Ottomaanse rijk vermeldt dat Mar Yakub het voornaamste klooster was in het oosten (1453-1600), later zelf verbonden met de orde van de Choueiri (in Libanon). In de bibliotheek van Saydnay is een evangelieboek, waarin  staat dat het geschreven is in 1477 door  Joachim Bassem Kassis, een priester van Mar Yakub. In 1720 dringen ottomanen met een list binnen in het klooster en  vermoorden 120 religieuzen. Enkelen kunnen  ontsnappen en vluchten naar het klooster Deir Saydeh in Ras Baalbeck (Libanon). Kroniekschrijver Habib Zayyât vermeldt dat hij bij zijn bezoek aan Mar Yakub slechts één 18e-eeuwse icoon aantrof (1752) “voor het klooster Mar Yakub in Qâra”. In 1750 brengt een aardbeving grote schade aan het klooster, de bron en de molen. In 1790 plundert emir Jahjah Al Harfouch het klooster. Rond 1800 heeft er nog een ongelukkige transactie plaats.  Drie monniken van Mar Yakub treden uit en sluiten aan bij het klooster van Sint Jan van Choueiri. Er werden manuscripten gestolen. In 1836 zal patriarch Maximos Mazloum de soevereiniteit en het klooster herstellen. De lamentabele toestand van het klooster komt in 1913  tot heropbloei, dank zij Maximos Mazloum, patriarch van Antiochië. In 1930 sterft de laatste priester en het klooster wordt gesloten. In 1970 wordt het de kantoorruimte voor douanen. Een dame, afkomstig uit Qâra, die twee decennia geleden naar New Jersey  (VS) emigreerde, vertelde ons vorige week dat zij als kind hier tussen de ruïnes kwam spelen.

Zou dit oude klooster met zulk een rijk verleden definitief verdwijnen? In oktober 1993 bezoekt moeder Agnès-Mariam, karmelietes van Harissa (Libanon) de ruïne, was getroffen door de  stilte, ze begreep de roep van deze ruïnen en besloot hier een nieuwe gemeenschap te stichten. Ze ging de bisschop opzoeken, Mgr Ibrahim Nehmé. Deze was uitermate verheugd. Al 10 jaar zocht hij iemand die zich zou bekommeren om dit vervallen klooster. Op 14 juli begonnen de restauratiewerken met zeven seminaristen die er hun zomervakantie aan opofferden, arbeiders, moslims uit het dorp en de omgeving. Op 14 september 2000 worden – te midden, van vele andere caritatieve werkzaamheden – het klooster Mar Yakub samen met de nieuwe gemeenschap van Monialen van de Eenheid van Antiochië canoniek opgericht. Als logo wordt gekozen voor het kosmisch kruis, gevonden in het baptisterium van de heilige Conon (1e eeuw): het kruis met 4 bollen, verwijzend naar de vier windstreken en naar Jezus’ woorden: “Wanneer Ik van de aarde zal zijn  omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken” (Johannes 12, 32).

Tegelijk werd in Libanon de vereniging opgericht van Ibn al Insân de Mensenzoon, (le Fils de l’Homme, Son of Man), officieel geregistreerd bij het Libanese ministerie van binnenlandse zaken (2016) en bij de prefectuur van de politie in Frankrijk (2018). Doel is iedereen helpen die zijn  persoonlijkheid wil opbouwen op de Rots, die Christus is, met de evangelische waarden van zelf vergeten liefde, menselijkheid, onpartijdigheid, transparantie en eerlijkheid. Eerst werden  prostituees bezocht, daarna gedrogeerde, arbeidersjeugd en universiteitsstudenten en mensen die door de duivel werden gekweld. Er werd geestelijke begeleiding gegeven, cursussen  en retraites werden ingelegd. Een spectaculaire vrucht was het festival “Fils de l’Homme” vanaf 1997, in de aanloop naar het jubileumjaar 2000. Het werd het grootste jeugdfestival uit de geschiedenis van Libanon. Sinds de explosie (aanslag?!) in Beiroet van 4 augustus 2020 zet deze vereniging zich vooral in voor het puinruimen, herstellen van huizen en voedselvoorziening. Hier, in Deir Mar Yakub zelf is inmiddels een annex (metokion) monnikenklooster met 9 kamers in aanbouw.  We hopen en bidden dat het vanaf de lente van volgend jaar nieuwe roepingen mag opvangen.   Geprezen zij de Heer.

 P. Daniel

XVI.50

Vrijdag 10 december 2021

Flitsen

Vorige week werd van donderdag tot  zondag een druk bezochte kerstmarkt georganiseerd  in de parochiezaal van abouna Paisios van Deir Atieh, 10 km verderop richting Damascus Ook wij hadden er een stand met allerlei kerstversieringen, kaarsen, rozenkransjes, kruiden, zalven en zelfs een aquarium met vissen, die vooral van kinderen veel aandacht kregen. Het is een belangrijk volks initiatief om de kleine handel te stimuleren én tegelijk de geest van Kerstmis en Jezus’ geboorte levendig te houden. Toch kan iedereen die wil, ook moslims, een tafel huren en zijn spulletjes aanbieden. Overigens, vele moslims leven mee de geest van Kerstmis en kopen bij ons ook mooie kerstversiering!

Aan de rand van ons dorp Qâra, tegen de  grote snelweg van Damascus naar Aleppo, heeft onze gemeenschap al jaren geleden een pand als “soek assjabie” (volksmarkt) ingericht, waar allerlei producten van de mensen van Qâra verkocht kunnen worden. Het zijn vooral eigen producten van de meest eenvoudigen en behoeftigen die wij aankopen en aan een lage prijs aanbieden: honing, confituur, gedroogde vijgen, snoeperij… Dit wordt aangevuld met enkele gewone  consumptiegoederen. Uiteraard hebben we zelf daar ook een stand. Een man met vier zonen  is fier dat hij het allemaal mooi heeft kunnen inrichten. In de zomer of tijdens de hoogtijdagen van koning voetbal, komen groot en klein  daar buiten in openlucht samen om de wereldcup op groot scherm te volgen. Welnu, de “gerant”, ’n moslim, vraagt nu of we bij de ingang een grote kerststal willen bouwen! Dat geeft iets weer van het harmonisch samenleven van moslims met christenen in Syrië, wat  westerse mogendheden nog steeds met alle middelen willen vernietigen.

Het eensgezinde  lijden en strijden van het Syrische volk

In heel Syrië zijn er kleine maar belangrijke tekens van heropbouw en tegelijk  wordt Syrië op internationaal vlak steeds meer erkend. De haat van de grote westerse  mogendheden en hun bondgenten tegen het land blijft echter onverminderd.

Turkije en de VS vertonen vele verschillen in hun buitenlands beleid, maar zijn het volkomen eens in hun doel de Syrische staatsstructuur en het Syrische volk te vernietigen. Beide bezetten volkomen illegaal een groot deel van N. Syrië. Turkije wil zijn bezetting nu nog uitbreiden tot Tal Rafaat van de provincie Aleppo.  Ondertussen zorgt Turkije voor het afsluiten van het levensnoodzakelijke water voor honderdduizenden Syriërs. De VS zorgen voor het bezetten en afsluiten van de rijkste oliebronnen en stelen van de olie en  gas. Daarom hebben wij zo weinig elektriciteit en gas in  dit land, dat over een overvloed aan energiebronnen beschikt. Turkije en de VS samen zorgen  voor het plunderen, vernietigen, afstoken of stelen van de graanvelden en graanvoorraden. En natuurlijk, voor het internationaal forum storten ze krokodillentranen en vragen dat er meer humanitaire hulp zou gegeven worden: “Deze twee bondgenoten van de NAVO prediken dat er meer humanitaire hulp moet komen voor de Syriërs.  Maar voor wie en hoe? Voor de Syrische Koerden en de gewapende groepen onder de controle van de Amerikanen en de Turken. Er is geen sprake van internationale hulp langs de Syrische regering. De VS blokkeren iedere beslissing in deze richting in de UNO” (Alexandre Lemoine, 7 december 2021 : https://www.mondialisation.ca/syrie-ankara-agit-de-concert-avec-washington/5663034).

Het project van de Koerdische anti-Arabische staat, bestreden door Ankara maar gesteund door Washington, is een bron van gruwelijk onrecht en lijden, dat door het westen volkomen genegeerd wordt. De onafhankelijke Canadese journaliste Eva  Bartlett heeft er een nauwkeurig onderzoek naar ingesteld. (Eva Bartlett, 2 december 2021: https://www.rt.com/op-ed/541998-kurdish-project-syria-new-israel/). Tussen juli 2018 en 2020 zouden niet minder dan 400 kinderen geronseld zijn om als kindsoldaten naar het front gestuurd te worden. Het kidnappen en de etnische zuivering gaan nog  steeds door. Ondertussen melden de mainstream berichten dat het gaat om een gerechtvaardigde zelfverdediging van Koerden die hun staat Rojava (QSD in het Arabisch) willen oprichten in gebieden die behoren tot Hassaka, Raqqa, Deir-Ezor en Aleppo. Zij vechten zogenaamd voor een democratische staat en voor vrouwenrechten. De strijd van deze YPG en PKK wordt voorgesteld als die van een verdrukt volk. In feite bedragen de Koerden niet meer dan 2 tot 7 % van de bevolking. Assyriërs, Arameërs en andere Syriërs leefden daar generaties lang en kenden nooit een Koerdische meerderheid. Toen de Koerden tegen het Turkse regime begonnen  te vechten in de jaren 1960, stroomden de Koerdische vluchtelingen Syrië binnen, dat hen gastvrij opving (zoals later met de Irakezen gebeurde!) Nu zijn Assyrische dorpen in Hassaka en Raqqa  helemaal overgenomen door Koerdische rebellen. Syrische en Armeense kerken worden samen met hun land overgenomen door Koerdische strijders, gesteund door de VS. Scholen worden verplicht Koerdisch. Christenen zijn tweederangsburgers en moeten belasting betalen, precies zoals in de IS.   De Koerden hebben gewoon IS vervangen. Het gaat om een etnische zuivering en uitdrijving van de eigen bevolking door Koerdische strijders. En de internationale gemeenschap laat gewoon begaan. Eva Bartlett maakt  de vergelijking met de zogenaamde Israëlische onafhankelijkheidsoorlog, die in feite een gruwelijke etnische zuivering van Palestina was, die nu nog onverminderd doorgaat. Adviseurs van Ben Gourion, een notoire atheïst, werden in de dorpen gastvrij ontvangen om daarna gemaskerd terug te keren en de Palestijnse  leiders te vermoorden en hun dorp in te nemen. De wereld weet het maar niemand erkent de misdaden van 1948, aldus een vooraanstaande historicus uit Israël zelf (Ilan PAPPE, De etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008). Iets gelijkaardigs is in Noord Syrië al jaren aan de gang. Niemand erkent de gruwelijke misdaden van de Koerden, de VS, Turkije en Israël, die het Syrische volk voor het oog van heel de wereld blijven wurgen.

Zonder enige overdrijving  kunnen we het eensgezinde strijden  en lijden van het Syrische volk als een voorbeeld stellen voor de blijvende en moedige weerstand van een volk tegen een internationaal erkend en gesteund terrorisme. Hoe lang de lijdensweg ook nog moge zijn, eens zal de waarheid overwinnen. Kinderen blijven stenen gooien naar  monsters van tanks, bestuurd door VS soldaten tot de tanden toe gewapend en in  staat een heel dorp van de kaart te vagen. Geen wonder dat er al jaren meer VS soldaten omkomen door zelfdoding dan in de strijd. Geen wonder dat ook in het Israëlische leger al jaren zelfdoding de eerste doodsoorzaak is!

De wereld lijkt op hol geslagen te zijn”

De Nederlandse arts Ruud van der Ven en theoloog Anne Nijberg schrijven een brandbrief voor  Nederland. Deze brief kan eveneens  voor België dienen en voor  vele andere landen omwille van de gewone vaststellingen die nu helaas nagenoeg wereldwijd gelden.  Het is een uitgebreid en zeer grondig gedocumenteerd (met uitvoerige literatuur en voetnoten) manifest tegen het waanzinnige coronabeleid. De covid 19 wordt voorgesteld als een pandemie, die 3% van de wereldbevolking zou doden. In feite zijn het er 0, 23 %, ongeveer zoals iedere seizoengriep. De in haast gefabriceerde covid 19 vaccins zouden de redding zijn. In feite zijn het experimentele gen-therapieën, biowapens, die het immuunsysteem afbreken, vele ernstige ziekten veroorzaken en onverwacht velen doden, wat door de media krampachtig wordt verzwegen. De niet-gevaccineerden krijgen de schuld terwijl in feite de ziekenhuizen vol liggen met gevaccineerden.

Dat het straatarme, overbevolkte Bangladesh, waar de hygiëne vaak te wensen overlaat en waar maar ¼ gevaccineerd is, geen last meer heeft van coronadoden is het bewijs van het failliet van elk idee, dat ons door overheden aangepraat is sinds het begin van de hele crisis. Het totale failliet van de opgelegde vaccinatiedwang die tot niets leidde. In Israël, waar vrijwel de hele bevolking meermaals ingeënt is, moeten snel boosterinjecties uit de kast gehaald worden. Blijkbaar trekt het coronavirus zich niets van de vaccinaties aan. En als het 3e vaccin niet helpt, dan maar een 4e dosis. Misschien worden, nu meer dan ooit, de echte agenda’s openbaar…”. Ondertussen worden de degelijke en effectieve geneesmiddelen geblokkeerd of verboden zoals hydroxychloroquine en ivermectine… De angst wordt opgevoerd door de PCR tests die in feite niet geschikt zijn om besmetting vast te stellen en vele valse positieven opleveren. Onze media staan bol van deze valse berichten om de angst op te drijven en zinloze dwangmaatregelen te kunnen opleggen. Een kleine wereldelite van multimiljardairs wil de mensheid ontmenselijken en tot hun machines maken. Zij willen god zijn en hun toren van Babel bouwen. Hiervoor hebben ze een massahypnose gecreëerd, waarvan het nutteloze en ziekmakende mondmasker het symbool is

Laat uw stem horen: DIT WIL IK NIET!   TEKENT U DAAROM ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE PETITIE:

 1. Wij willen geen Great Reset.
  2. Wij willen geen New World Order.
  3. Wij willen geen verlies van democratie.
  4. Wij willen geen vaccins meer, omdat deze onze gezondheid schaden.
  5. Wij willen echte geneesmiddelen tegen corona zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine.
  6. Wij willen geen leugens van overheden meer, maar alleen de waarheid.” 

https://www.petities.com/wij_willen_geen_controlemaatschappij_geen_great_reset_maar_een_democratie_met_een_betrouwbaar_kabinet?u=7810798&utm_source=email

En dit nog:

*

 • De twee burgerorganisaties Tegenstroom en Initiative Citoyenne hebben op 6/12/21 500 handtekeningen van hun petitie “Geen verplichte vaccinatie tegen COVID-19” overhandigd aan het federaal parlement en de drie gewestregeringen. Met die handtekeningen vragen ze spreekrecht en willen ze de keuzevrijheid voor vaccinatie verdedigen.

https://www.knack.be/nieuws/belgie/burgerorganisaties-overhandigen-petitie-tegen-verplichte-vaccinatie-aan-beleidsmakers/article-belga-1809153.html?fbclid=IwAR0g3xy6znLI4tsQ8m6Jv_x5BZs_8yi-p2zh6RPHfkIFh5RBYcLZVKwulKM

 • De Frontnieuws newsletter is telkens ook de moeite waard.

*

*

*

 

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

17 commentaren op ““De wereld lijkt op hol geslagen te zijn”

 1. Wat ’n onroerend stuk (van het begin tm het einde).
  Is er een banknummer bekend van de congregatie van de pater?

 2. BRANDBRIEF, ‘n zéér deskundig schrijven inzake covid:

  petities.com/wij_willen_geen_controlemaatschappij_geen_great_reset_maar_een_democratie_met_een_betrouwbaar_kabinet?s=91670120

  Ondertekent élke lezer die petitie?

  1. Die zgn arts is al lang geen arts meer. Zorgwekkend dat hij arts genoemd wordt om daarmee status aan de petitie te geven. Zo iets van… Kijk eens een echte huisarts steunt die petitie. Maar google deze huisarts maar even… Dan weten we al weer genoeg. Gewiekste petitie we pakken een paar feitjes en gooien daar de dikke duimensaus overheen …
   Niet tekenen mensen. Het is grotendeels verzonnen en bij elkaar gelogen.

   1. @juuls,
    U BLIJFT weigeren om mijn (apart aan U gerichte) vraag te beantwoorden.
    Om het kort te maken: Wat vindt U van de “brandbrief” (die staat ook hiér precies boven)?

    1. De brandbrief. Tsja Als het allemaal zou kloppen zou het zorgwekkend zijn. Maar er klopt werkelijk heel weinig aan deze brandbrief.

     Er wordt al uitgegaan dat deze pandemie verzonnen cq bewust op de wereld is gezet voor een zogenaamde great reset en een NWO. Ik geloof daar niet in. Deze conclusie wordt getrokken op basis van zogenaamd logisch denken. Er wordt ook aangeprezen dat Ivermectine een werkzaam coronamedicijn zou zijn. De vaccins worden afgewezen omdat er niet genoeg en langdurig mee getest is. Maar er worden wel middelen aangeraden die nooit tegen corona volledig getest zijn. Dat is een beetje raar. Middelen weigeren vanwege zogenaamde ontbrekende tests en wel middelen aanraden die niet getest zijn voor het doel waarvoor ze zouden moeten worden ingezet.
     Niemand wil leugens van de overheid. Alleen valt het niet mee om beslissingen te nemen voor de toekomst. De waarheid komt altijd achteraf. Om dan te zeggen dat het leugens zijn… Nee…
     Wat mij getreft totale onzin. En natuurlijk zullen sommige dingen uitkomen uit de brandbrief. En dat zal weer een reden zijn voor sommige mensen zie je wel…..
     Maar een geheel wereldomvattend complot… Nee

    2. @juuls, inzake die arts, zult U gelijk hebben.
     Echter, de gehele brief staat vol met feiten (geen verzonnen verhaaltjes).
     Noem ‘ns een aantal belángrijke feiten van de brief waardoor U de brief als verzonnen en gelogen noemt.

     1. @juuls,
      Een lange brief waaruit één feit(?) (die arts) als onzeker wordt genoemd, is wel zéér gemakkelijk. Zo kun je letterlijk iédereen en alles omver gooien.

 3. Bedankt Pater Daniël! Moge God je beschermen, moge Onze-Lieve-Vrouw-van-altijd-durende-bijstand je helpen en moge een legioen engelen onder leiding van Sint-Michaël je woorden kracht geven, zodat de trieste waarheid binnendringt in de hoofden en harten van velen die nu nog niet (geheel) wakker zijn, vooral dan van mensen in posities van autoriteit.

 4. Ik zie in de voetnoten een oproep tot steun aan advocaat Walter Vansteenbrugge.
  Hij is wellicht de meest antichristelijke antikerkelijke advocaat die ik ken.

  1. @zorg,
   Bedankt voor Uw zéér terechte zorgen,
   Echter, bij even opzoeken kwam ik tegen:
   Advocaat Walter Van Steenbrugge, uit Gent, stelt zich grote vragen bij een verplichte COVID-vaccinatie voor het Belgische zorgpersoneel, schrijft De Morgen.
   Kunt U méér vertellen over die advocaat?

 5. @; juuls ..nav. (13 december 2021 om 15:01)..

  Middels de volgende link https://www.ninefornews.nl/ kunnen we concluderen dat artsen en verpleegkundigen uit ‼️ [lafheid] meewerken aan de genocide op de volkeren..deze berichten komen van over de gehele wereld..die gegevens zijn er.

  Ook @; juuls conformeert zich aan het bedrog en leugens van zijn overheid ..in Nederland is dat Mark Rutte en Hugo de Jongen.. @: juuls gebruikt dezelfde tactiek van hun ontkenning om de moorden in stand te houden.

  In Nederland (en al die andere medeplichtige landen over de hele wereld)) weten deze 2 “heren” dat ze niet meer terug kunnen..en daarom blijven ze andere mensen op-offeren om hun eigen hachje te redden..om maar niet voor een tribunaal te komen ..ook hebben ze de illusie dat ze sterk staan door de hulp op de achtergrond van hun mede monsterlijke collega’s.

  NET ALS > @: juuls wekken ze bij hun toehoorders de indruk dat ze [neutrale] 😱 posities innemen ..van de werkelijkheid..maar net als 👹 draaien ze juist als om ..kwaad wordt 👹 goed ..en het 😇 goed wordt kwaad.

  @; juuls speelt op deze site dus een smerig spelletje..en die dat speels is meer dan een smerige smeerlap.. want in hun offeren aan 👹..misleiden ze willens en wetens andere mensen om hun eveneens mee te trekken in hun kwaadaardige verlorenheid …….om van een bannen te spreken🤔

  1. Stel je niet aan man. Als er al van een ban sprake zou zijn zou die mi naar jou moeten gaan. Schelden is verboden. En mij een smeerlap noemen lijkt me er wel degelijk een. Maar weest gerust ik ben niet hetzelfde als velen hier. Die liever censuur willen toepassen en anders denkenden willen weren van dit forum.
   De waarheid is geen spelletje beste Jo. Met al hun gebreken blijf ik nog steeds in dat geloven en niet de onzin die op de door jou genoemde sites verspreid wordt. Het is typisch je verwijt de MSM gebrek aan van alles. En je pakt een andere site en die geloof je zonder oogknipperen. Het is een beetje hetzelfde dat mensen geen vaccin willen omdat het niet getest zou zijn. Maar bevelen wel medicatie aan die nog nooit op uitgebreide schaal getest is. Daarbij maakt men geen bezwaar tegen mogelijke langetermijn effecten en de toxische dosis waarmee dit medicijn moet worden aangeboden.

 6. @: 🙉 juuls …

  Je maakt het [steeds erger].. juist alle regeringen willen niets weten van de andere kant van de vaccinatie-medaille weten ..hadden ze dat wel “democraties” gedaan en de mensen ingelicht dan hadden ze deze satanische uitrol nooit kunnen verwezenlijken.

  Citaat::
  🙈Maar bevelen wel medicatie aan die nog nooit op uitgebreide schaal getest is. Daarbij maakt men geen bezwaar tegen mogelijke 😱 [langetermijn effecten] en de toxische dosis waarmee dit medicijn moet worden aangeboden▪︎

  Dit is werkelijk absurd.. ook Jezus Christus bevestigt in zijn boodschappen, profetieën de bevindingen van wetenschappers die het zwijgen opgelegd, gecensureerd worden.
  Jezus Christus waarschuwt ‼️geen vaccinaties, geen griepprik te nemen en zich niet te laten testen.

  😲Je draait de bewijslast gewoon om ..{goed wordt ook in deze kwaad}..CITAAT ••Daarbij maakt men geen bezwaar tegen mogelijke ‼️😱langetermijn effecten en de toxische dosis waarmee dit medicijn moet worden aangeboden••
  De gewone ware wetenschappers hoeven niet samen te ZWEREN en die het tegendeel verklaren over het vergif van het spike-proteïne.
  Je bent werkelijk ziek 🤕 in je verduisterd 🤣 “neutraal” ..”rationeel” denken.

 7. …..

  Misschien kan hier iemand mij een diersoort opnoemen dat haar eigensoort doet lijden en [wil uitroeien] en wil vertrappen als dat soort van de mensheid dat zo handelt als de huidige regeringsleiders..als contrast.. https://youtu.be/c_mAbIfaZYA 🤗

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht