Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?

Goede Vrienden,

Vrijdag 26 november 2021 is fr. Jean-Beauduin door onze bisschop Jean-Abdo Arbach in de gemeenschap van Mar Yakub volgens de oosterse ritus diaken gewijd in de Grieks-Melchtische kerk.

Fr. Jean kwam voor het eerst in 2010 in dit  klooster toe. Zijn neef, Sebastiain de Fooz had in 2005 een zeer avontuurlijke voettocht ondernomen van Gent naar Jeruzalem en was onderweg in Mar Yakub, Qâra, Syrië, hartelijk ontvangen (Te  voet naar Jeruzalem. Een solotocht van 184 dagen, Lannoo, 2011). Hij spoorde Jean aan om daar ook eens contact mee op te nemen, wat  hij heeft gedaan. Fr. Jean ontmoette er moeder Agnes-Mariam, die de ruïne van dit eens beroemde, VIe  eeuwse klooster, toegewijd aan de Perzische heilige Jakob (= Mar Yakub) de Verminkte had heropgericht.  Met steun van de toenmalige bisschop had zij daar de “Orde van de eenheid van Antiochië ” gesticht. Fr. Jean keerde naar België terug om zijn studies journalistiek af te werken en trok voor goed naar Mar Yakub. Ondertussen was ik zelf geboeid door de wereldbeweging Toward Jerusalem II (tjcii): over  het herstel van de oorspronkelijke eenheid van de Kerk, bestaande uit de “de kerk uit de joden” (ecclesia ex judaeis) en de “kerk uit de volkeren” (ecclesia ex gentibus), een eenheid in verscheidenheid. Op een congres in Jerusalem (2009) gaf moeder Agnes-Mariam een boeiend getuigenis over de “éénheid van Antiochië” waar de Kerk voor het eerst (en het laatst?) die eenheid beleefde. Ik nodigde haar uit hierover conferenties te komen geven in België en Nederland. Na een eerste  reeks voordrachten werd ze nog driemaal door anderen uitgenodigd, waarna ze me vroeg: “wanneer kom jij ons eens bezoeken?”  En zo trok ook ik als toerist in 2010 voor twee maanden naar Mar Yakub. Ik beleefde in dit moslimland een ware cultuurschok met zijn veiligheid,  welvaart, gastvrijheid en harmonische samenleving van verschillende volken en godsdiensten. Vooraleer terug te keren vroeg moeder Agnes-Mariam of ik niet wilde helpen bij het opzetten van een katholieke priesteropleiding, die de eerste zou zijn in de geschiedenis van Syrië, wat ik aanvaardde.  We begonnen alvast met vier studenten, waarvan fr. Jean als enige uiteindelijk overbleef. Meteen organiseerden de westerse mogendheden samen met de golfstaten echter een genadeloze oorlog tegen het Syrische volk en land, om zijn onafhankelijkheid te breken, de bodemrijkdommen in te palmen, de “Amerikaanse pijpleiding” aan te leggen van Saoedi-Arabië en Qatar door Homs naar de Middellandse zee, hun bondgenootschap met Rusland te breken…Horden terroristen uit de hele wereld werden geronseld om Syrië op de knieën te krijgen. Het Syrische volk, zijn leger, regering en president bleven uiteindelijk evenwel voldoende eensgezind en hielden stand, al werd het land grotendeels verwoest, het volk voor een flink deel uitgemoord en de welvaart in armoede veranderd. Ondertussen doorworstelen we samen de vereiste filosofische en de theologische opleiding. Onder de hevigste beschietingen bestudeerden we met kaarslicht, onder in de Romeinse toren, de “Marialogie”  terwijl de fraters om beurt ’s nachts de wacht hielden om alarm te kunnen slaan bij onraad. Er werden ook enkele jaarwerken gemaakt, o.a. over de scheuringen tussen de oosterse en westerse kerk en over de merkwaardige vermeldingen van Jezus en Maria in de koran. We begrepen dat je zowat heel de christelijke leer over Jezus en Maria kunt  terugvinden in de koran, zij het vermengd met veel tegenspraken en verwarring. Inmiddels heeft fr. Jean nog een online bachelor van 3 jaar  op 2 jaar tijd kunnen behalen aan de Domuni Universitas van de Paters Dominicanen in Toulouse (Frankrijk). Hij spreekt ook voldoende Syrisch om aan de kinderen in Qâra catechese te geven. En abouna Georges van Qâra is onze  professor liturgie die met geduld en toewijding ook fr. Jean voldoende heeft opgeleid in de byzantijnse liturgie. Dat fr. Jean uit de Latijnse ritus afkomstig is en nu in de Byzantijnse ritus gewijd wordt, bleef lang een (theoretische) moeilijkheid.  Diakens en priesters van de Grieks-katholieke kerk hebben immers de keuze om al of niet te trouwen. Als monnik van Mar Yakub had Fr. Jean zijn keuze  echter al gemaakt

De wijding had plaats in de kleine overdekte binnenkoer St. Jacques en niet in de nog kleinere donkere kerk. Een tiental priesters concelebreren. Het werden in feite drie wijdingen: lector en subdiaken vóór de Eucharistie en diaken aan het einde van de Eucharistie. Bij de wijding tot lector geeft de bisschop hem de tonsuur met handoplegging: in de vorm van een kruis knipt  de bisschop plusjes haar weg. Fr. Jean las daarna een epistel voor. Bij het sub diaconaat krijgt hij de stola  kruiselings op de rug opgelegd. Hij wast de handen van de bisschop tot teken van dienstbaarheid. In  het begeleidend gebed wordt de liefde voor het huis van God afgesmeekt. Voor het diaconaat wordt hij driemaal rond het altaar geleid waarbij hij telkens de vier hoeken van het altaar kust. Hij knielt met  zijn  voorhoofd op het altaar. Uiteindelijk legt de bisschop zijn stola op zijn  hoofd samen met het kruis en legt hem de handen op. In  het gebed wordt de heilige Stephanus als voorbeeld voorgehouden. De diaken leest dan de litanie waarin gebeden wordt voor allerlei noden: voor de vrede in de wereld, voor het land, voor deze plaats… Driemaal wordt dan geroepen dat hij waardig is. In zijn homilie herinnerde de bisschop aan het voorbeeld van de heilige diaken Stefanus en benadrukte dat de diaken in dienst staat van de plaatselijke kerk. De bisschop feliciteerde ons als gemeenschap Mar Yakub, moeder Agnes-Mariam, moeder  Claire-Marie  en mij. De diakenwijding van fr. Jean werd met oprecht en groot enthousiasme onthaald door de aanwezigen, vrienden en medewerkers van de gemeenschap. In de hal was er gelegenheid om aan de nieuwe diaken zijn wensen over te brengen, samen met wat snoeperij en een drankje. Daarna gingen de meesten in de zon in de  grote binnenplaats wat napraten. In de refter was iedere plaats benut om de priesters, gasten, vrienden, medewerkers en arbeiders aan tafel te krijgen.

Tijdens de  plechtige vespers van de heilige Jakob diende  fr. Jean voor het eerst als diaken. Hij droeg de lange goudgele stola, waarop in rode letters sierlijk het woord “heilig” geborduurd staat in het Grieks, Arabisch en  Syriac en verrichtte alle gebeden van de diaken. De vespers besloten met de wijding van de olie, de wijn en het brood. Ieder kreeg  de zegen met deze olie op het voorhoofd en ontving een stuk brood dat in de wijn werd gedompeld.’ s Avonds hielden we met de gemeenschap en enkele gasten een gezellig samenzijn in  de versierde zaal van de nieuwbouw met wat kaas, brood en thee… Het kwam tot spontane volksdansen en nagenoeg iedereen zong een lied of vertelde een verhaal. Een heuglijke en rijkelijk gezegende dag. (https://www.facebook.com/100054657127580/videos/614816106220659/)

P. Daniel

(Volgende keer meer over Mar Yakub  en de Orde van de Eenheid van Antiochië).

XVI.48 + 49

Vrijdag 3 december 2021

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Bezoek van een Poolse priester, Fr. Andrzej Helemba, (www.ourwaytogod.org) die zich inzet voor de christenen in Syrië. Hij heeft een lijst met foto’s van de parochies, parochiepriesters en hun “martelaren”, nl. christenen en anderen die tijdens de oorlog werden gekidnapt en vermoord. Hij  is hier al vele jaren mee bezig en heeft gewerkt voor Kerk in Nood in Syrië. Hij komt ons  nu voor de eerste keer bezoeken om zijn documentatie te vervolledigen. Begin mei organiseren ze in Polen een dag om deze martelaren te gedenken en te bidden voor Syrië.

Zaterdag streken 15 jongens en meisjes van S.O.S. Chrétiens d’Orient, tussen de 20 en 30 j, bij ons neer om wat te helpen en om nog eens samen te zijn. De eerste avond hielden we een geanimeerde kennismaking. De meeste van hen onderbreken hun studies of werk om enkele maanden zich te komen in zetten voor de christenen in Syrië of elders in het Midden-Oosten. De meesten zijn overtuigde christenen met een aanstekelijk en creatief  idealisme. Een van de meisjes droeg een kopie van de ring van Jeanne d’Arc en was een vurige vereerster van deze heilige.  Ze was langs haar vader nog een afstammelinge van de familie van Jeanne d’Arc en de naam van alle meisjes van de familie begon met Jeanne. Verschillenden vertellen over de zware strijd die ze  moeten voeren om  weerstand te bieden tegen een algemene opinie i.v.m. verplichte vaccinatie, abortus, genderideologie…Zondagavond was het  vrije ontspanning. Er waren enkele verwoede schakers, waarvoor ook onze kleine Yakub altijd een hevige kandidaat is, enkelen speelden met de kaarten en iedereen kon vrij met iedereen praten. Er waren twee flessen wijn en zelfs een fles  whisky. Een van de meisjes had dienst gedaan als animatrice in een kasteel van de Champagne, vooral voor Amerikanen en Russen  die eerst  de kelders bezoeken  en dan de champagne proeven. Zij had een stuk bijzondere kaas bij om te proeven. Nadat het toerisme door corona was stil gevallen heeft ze zich aangeboden als vrijwilligster bij de S.O.S. Chretiens d’Orient. Het was een bijzonder aangenaam samenzijn. Maandag morgen  vierden we eerst nog samen de Eucharistie en na een ontbijt vertrokken ze.

Woensdag kwamen moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel toe uit Libanon, in voorbereiding op de diakenwijding van fr. Jean. In Libanon heerst nu een ware hongersnood. Ze hebben gelukkig een bakkerij kunnen opzetten die dagelijks brood levert voor 2.000 gezinnen (ze hebben nog voldoende voor 4,5 maand) en ze bereiden nu 1500 grote  voedselpakketten voor die als kerstgeschenken zullen uitgedeeld worden, mede dank zij de blijvende financiële steun van velen van jullie, waarvoor oprechte dank. Moge de Heer Jezus het jullie overvloedig vergelden.

Tevens kwam abouna Michel toe. Hij is zowat de liturgist van het bisdom, die werkzaam is op het patriarchaat in Damascus. Hij komt ons liturgisch voorbereiden op de diakenwijding. En donderdag ‘s morgens vroeg keerde Marc terug uit België, als een muilezel beladen met allerlei spullen, die wegens de sancties en het sluiten van de post in Libanon niet meer opgestuurd kunnen worden!

Eerste private faculteit voor christelijke theologie

Op zaterdag 20 november 2021 werd in Damascus de eerste private faculteit voor christelijke theologie ingehuldigd door de  Grieks-Melchitische katholieke patriarch Yousef al-Absi in aanwezigheid van enkele ministers en clerici, onder het moto “deugd en wetenschap”. De patriarch dankte  de Syrische First Lady voor haar inzet. Het was de bekroning van een jarenlange voorbereiding. Het is een eer voor Syrië dat de wieg is van het christelijk geloof en een voorbeeld van verdraagzaamheid alsook van een rijkdom aan culturele verscheidenheid (http://sana.sy/en/?p=255197).

Het Neurenberg 2 Tribunaal in Polen!

Een Onderzoekscommissie van het Poolse Huis van Afgevaardigden heeft de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een groot Tribunaal om historische en juridische documentatie te verzamelen over misdaden, wetteloosheid, misbruik en nalatigheid van het openbaar gezag en om individuele tragedies te documenteren. Waarom in Polen? Omdat het Internationaal Strafhof in Den Haag zoals de meeste gerechtshoven onbetrouwbaar en corrupt zijn. De commissie zal worden geleid door het parlementslid Grzegorz Braun en prof. Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki, advocaat Jacek Wilk.  Speciale gast is dr. Reiner Füllmich,  een internationaal procesadvocaat die met succes grote frauduleuze bedrijven als Volkswagen en Deutsche Bank heeft aangeklaagd. In dit grote proces zal dr. Reiner Fuellmich meer dan 1.000 advocaten en 10.000 medische specialisten leiden en de CDC, WHO en Davos Group aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid. Het Neurenberg 2.0 project is een burgerinitiatief dat is ontstaan uit de dringende noodzaak van onze tijd, waarin regeringen onwettige en onmenselijke maatregelen opleggen aan hun bevolking. Het doel is de misdaden, wetteloosheid, misbruik en nalatigheid van het openbaar gezag aan te klagen en te bestraffen. Er zullen ook professionele archiefdocumenten geregistreerd worden en op basis daarvan zullen historische tijdschriften uitgeven worden onder de verzamelnaam “Journals Neurenberg 2.0”. Het Neurenberg 2.0 project herinnert aan het proces tegen het nationaalsocialistische systeem van het Derde Rijk, dat werd berecht voor de misdaden gepleegd door degenen die het beleid toepasten en  het systeem vertegenwoordigden. De naam van het project is symbolisch.

(www.youtube.com/watch?v=hWdKRNaH2Fw&t=24s met Engelse ondertiteling.

Dr. Reiner Fuellmich begint te praten op: 11:03 in het Engels; https://ver-p-lichtekost.blogspot.com/2021/11/reiner-fullmich-te-gast-bij-lancering.html;

https://hetanderenieuws.nl/neurenberg-2-0-gaat-beginnen-engels-gesproken/).

Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?

Op 25 maart schreef aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig apostolisch nuntius in de VS een “Open brief over covid 19, het vaccin en de Great Reset” (https://www.frontnieuws.com/open-brief-van-aartsbisschop-vigano-over-covid-19-het-vaccin-en-de-great-reset/). Hierin geeft hij een vrij goed overzicht vanuit het christelijk geloof van wat in onze tijd gaande is. De inhoud hiervan bracht hij in een toespraak op de topontmoeting “Waarheid boven angst” van 30 april – 1 mei 2021, georganiseerd door Patrick Coffin, waarbij meer dan 20 van ‘s werelds beste artsen, wetenschappers en advocaten het woord voerden.

Op 13 bladzijden geeft Viganò een goed leesbaar, helder overzicht met de voornaamste elementen en achtergronden van de situatie waarin we ons nu wereldwijd bevinden. Ziehier een samenvatting  met uitgebreide citaten.

Het gaat om “…de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen. In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist.”  Hij handelt over de almacht van de farmaceutische bedrijven, die veiligheidsvoorschriften voor het testen van geneesmiddelen zonder enige moeite naast zich kunnen neerleggen en geen enkele verantwoordelijkheid moeten dragen voor de ernstige ziektes en sterftes die ze wereldwijd veroorzaken. “Naast de schandalige winsten uit de verkoop van de vaccins garanderen de farmaceutische multinationals zo hun eigen straffeloosheid voor een criminele operatie, uitgevoerd met medeplichtigheid van internationale instellingen en regeringen”. En de contractuele voorwaarden tussen de verschillende naties en de EU werden geheim gehouden en zelfs ontoegankelijk voor eigen parlementariërs. Bijna  alle landen hebben de absurde gezondheidsmaatregelen van de WHO onmiddellijk overgenomen. “En dit gebeurde met de afschuwelijke medeplichtigheid van het personeel in de gezondheidszorg – van artsen tot ziekenhuispersoneel – waardoor duizenden sterfgevallen zijn veroorzaakt, niet door Covid, zoals ons door de mainstream media wordt voorgehouden, maar door een verkeerde behandeling”. Ondertussen werden de  eenvoudige en doeltreffende middelen geboycot of zelfs verboden. En deze “misdaad tegen God en tegen de mensheid” was geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar: “…een jarenlange, systematisch uitgevoerde planning …om de nationale pandemieplannen te verzwakken, het aantal bedden in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen drastisch te verminderen, een massa blinde, dove en stomme werknemers te creëren, die geen arts meer zijn, en die hun eigen veiligheid op de werkplek boven hun plicht om zieken te genezen hebben gesteld. De eed van Hippocrates werd geschonden in naam van de winst voor de farmaceutische bedrijven en het nastreven van een social engineering-project”. Een systeem van corruptie en belangenconflicten onder artsen en wetenschappers werd al jaren voorbereid. Artsen kregen grote premies voor iedere patiënt die ze als covid patiënt  behandelden, vaccineerden of als covid-dode opgaven. Hetzelfde voor de ziekenhuizen. Hierbij speelden de media een fundamentele rol. “In Italië heeft de regering van Giuseppe Conte grote bedragen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat het nationale informatiesysteem één uniforme versie van de pandemie zou geven, en zij heeft elke afwijkende mening gecensureerd”. Zo ging het in de meeste landen. De studies  van de grote wetenschappers kwamen nergens in de media, tenzij om hun resultaten tegen te spreken. “We weten dat naast de medeplichtigheid van de media, de helse machine van de sociale media, van Facebook tot Twitter, van Google tot YouTube, een schaamteloze en schandalige censuuroperatie heeft gemobiliseerd, tot op het punt van het wissen van de profielen van eminente wetenschappers en gevestigde journalisten, om de enige reden dat ze niet gehoorzaamden aan de dictaten van het Covid-narratief”. Duidelijk is inmiddels ook de schaamteloze censuur  van de machtige sociale media. En de voornaamste begunstigden  zijn “…de woekeraars van de banken, die de macht hebben om ideologisch georiënteerde bedrijven overeind te houden, en tegelijkertijd kleine bedrijven failliet te laten gaan…”.

Tegelijk werd het school- en universiteitsonderwijs ontwricht door “afstandsonderwijs”, waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn de jeugd naar believen te indoctrineren met één leraar en één visie. De huidige zogenaamde pandemie is het middel waardoor een Bill Gates en Georges Soros met hun omvangrijk netwerk hun heerschappij uitoefenen. “Samen met hen vinden we het meest verontrustende repertoire van zogenaamde filantropische organisaties en machtslobby’s, zoals het Wereld Economisch Forum met Klaus Schwab, de WHO en al haar nationale takken, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg groep, de Raad voor Inclusief Kapitalisme onder leiding van Lady Lynn Forester de Rothschild onder de geestelijke leiding van Bergoglio en, meer in het algemeen, de falanx van multinationals, banken en machtsgroepen die behoren tot deze koepel van samenzweerders”. Hierbij zijn ook sekten en satanische wereldbewegingen  gemobiliseerd die o.m. abortus verheerlijken. Helaas schijnt ook een deel van de hiërarchie van de katholieke  Kerk geëngageerd te zijn en noemt vaccinatie een “morele plicht”, ondanks de zware ethische en religieuze bezwaren. De absurde beperkingen van de natuurlijke vrijheden worden  aanvaard: “…in naam van niet alleen een ideologische slavernij, maar uiteraard ook economische en sociale”. Het dient voor….de vestiging van een Universele Religie die oecumenisch, ecologisch en Malthusiaans is”. De meest onlogische en absurde maatregen “…het boycotten van preventieve behandelingen, verkeerde therapieën, ineffectieve vaccins, lockdowns zonder enig nut, het gebruik van maskers die absoluut nutteloos zijn…” worden volkomen logisch wanneer men het doel ziet: “…het plannen van een economische, sociale en religieuze crisis … waarbij een kunstmatig uitgelokte pseudo-pandemie als hulpmiddel wordt gebruikt”.

In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist, van een deugdzame samenleving die boosdoeners straft naar de goddeloze en verdorven samenleving die de goeden straft”. Het gaat er uiteindelijk om de katholieke godsdienst te verbieden en het christelijk geloof te vernietigen. “Het bedrog van vrijheid, gelijkheid en broederschap dat door de vrijmetselarij wordt gepropageerd, bestaat er juist in zich het primaat van God toe te eigenen om het aan Satan te geven…”. Door manipulatie van de geesten is er een massavorming ontstaan. Een grote menigte mensen ziet niet meer: “…dat de leugen als waarheid kan worden afgedaan, dat artsen hun patiënten niet genezen en zelfs doden, dat burgerlijke autoriteiten niet ingrijpen om misdaden en flagrante schendingen te stoppen, dat politici allemaal gehoorzamen aan een gezichtsloze lobby…” . “Miljarden mensen hebben zich vrijwillig tot slaven gemaakt, tot offerslachtoffers van de globalistische Moloch…”. Zo konden ze  “… tirannie als een normaal gegeven aanvaarden en naar de galg gaan met de berusting van hen die er toch van overtuigd zijn dat zij op de een of andere manier schuldig zijn”. De misdadige samenzweerders van de vernietiging van onze  beschaving hebben volgens Mgr. Viganò geen rekening gehouden met de menselijke zwakheid én met de macht van God. “Beetje bij beetje zal deze kolos van klei ineenstorten, onverbiddelijk, op zijn eigen leugens en zijn eigen misdaden”.

Tenslotte roept aartsbisschop Viganò op tot een terugkeer naar God, een standvastigheid in het christelijk geloof en trouw aan de Maagd Maria door boete te doen, te vasten en offers te brengen.

En dit nog:

 • Ons vorig bericht weer puik geïllustreerd met acht video’s. 1.Film van Jezus’ voetwassing, 2. Evangelie van Johannes, 2. Grote hymne van de vasten l’ Allah ma’ana = want God is met ons, 3. Indian Digital Community School en « blote-voeten-school” 4. Christendom in Kerala (Indië), 5. Syrisch christenen in Indië, een van de oudste christelijke gemeenschappen,  Feest van de heilige Jakob, 7. Brief van John Locke over de verdraagzaamheid 8. John, Henry Newman: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-238/
 • Amerikaanse juristen zowel democraten als republikeinen bekritiseren heftig de administratie van Joe Biden, die het Congres negeert om te bombarderen in Syrië: http://sana.sy/en/?p=255187

*

*

*

P. Daniel

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

115 commentaren op “Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?

 1. @:….

  Wat er gaande is vertelt ook deze evangelische prediker https://youtu.be/aSVX4wCXoDI ..de katholieke geestelijkheid heeft gefaald de actualiteit meer van uit de h.Schrift te verklaren zoals deze omstreden (martinvrijland.nl ..vangnetpion) Jaap Dieleman.
  Het kent geen kwaad rekening te houden met hetgeen hij over het een en ander te zeggen heeft.

  Ook kent het geen kwaad daarop door te praten..dacht ik zo.

 2. Besten lezers,
  Als een “vreemde eend” ben ik hier weer. Bovenstaand artikel lijkt mij een goed artikel om nog eens STIL te staan bij de kern van het Christendom….
  Een vreemde eend wil niet zeggen wat de meesten ervan maken: “triestig, zielig, eenzaam,.. noch wil het zeggen dat ik geen Katholiek zou zijn. Neen, een vreemde eend is een eend die zichzelf vreemd voelt in de omgeving waar hij zich bevindt.
  Ik ben Katholiek gedoopt, etc…. dus ik “hoor bij de Familie”, en dat is prima (= 100 % OK) !! Maar… wat betekent Katholiek-zijn? Als nooit eerder in de geschiedenis merken wij op dat Katholiek-zijn voor de ene allesbehalve betekent wat het betekent voor de andere. En laat ons eerlijk zijn. Soms gaat het er heel heftig aan toe. Is het Katholiek Forum vooral “oog om oog, tand om tand? Zo nee, wat is het dan wel?
  Het Christendom is de religie van de Waarheid, gelijk aan de Eeuwige Liefde, bewezen door de Zoon, geboren uit een Heilige Moeder. Zij die het anders zien belijden naar mijn gevoel een ander geloof. De Liefde “op zich” is echter niet te omschrijven. Men kan er zich alleen maar aan overgeven.
  Kan men “het Katholicisme” definiëren? Wat ik opmerk is geen eenheid maar verdeeldheid, ook binnen de groep van Traditionelen. Daarom omschrijf ik de “Katholiek Kerk” als een ongewenste vorm van verdeeldheid, een noodzakelijke onvolkomenheid, zoals God het wilt. Het heeft voor mij geen andere betekenis.
  Dit is geen verwijt naar de Katholieke Priesters. Neen, integendeel. Indien zij de liefde van Jezus in zich hebben en zij zijn vergevingsgezind zoals de Vader het wil, dan staan zij VLAKBIJ God. Wel kan het nuttig zijn voor hen eens STIL te staan, om zich af te vragen waarom ze voor hun priesterschap gekozen hebben. Hebben zij hier helemaal zélf voor gekozen? Of is het vooral uit liefde geweest voor hun ouders (of voogd, omgeving…) die het van hen verlangden? Mogelijk denken jullie dat het niet veel uitmaakt, maar in dat geval denken jullie anders dan ik.
  A.U.B… Niemand verplicht jullie mijn tekst te lezen. Het is wijs om onmiddellijk te stoppen met lezen indien dat gepaard zou gaan met een of andere ergernis. Als U een museum zou binnenstappen, maar U vindt de kunst lelijk, dan verlaat U toch het museum? En als de muziek op de radio irritant is, dan zet U de radio toch af? Mijn schrijven kan gewoon genegeerd worden, net zoals U een muur die volgespoten is met graffiti zou negeren. Mogelijk denkt U als Christen een “gepast” antwoord te móeten geven. Prima, maar “gepast” wil zeggen: U reageert op mijn mening (levensvisie,…) met goede argumenten, argumenten waarvan U vindt dat ze menselijk of Christelijk zijn. Val mijn “zijn” niet aan maar mijn woorden. Schrijf niet “Je bent…” maar “Wat je schrijft is… om die redenen…” Vernietig mijn ziel niet want dan vernietigt U zichzelf.
  Ik zeg dit niet om mezelf te beschermen tegen mogelijke pijnlijke kritiek. Neen, elke vorm van kritiek ervaar ik als een geschenk van God. Een ware christen kan met kritiek om, en kijkt “doorheen” de lelijkst denkbare woorden, zoals… ketter, leugenaar, monster, etc.
  Een “ergernis“ kan bv. de omvang van dit schrijven zijn: “wees toch bescheiden” zouden sommigen kunnen denken. Klopt, het gaat immers om het artikel, niet om mij, maar… wat is bescheidenheid? Soms zijn heel veel woorden nodig om iets uitgelegd te krijgen, zoals een muziekstuk van Bach 🎼🎼🎼🎼🎼met vele, vele noten… Bescheiden zijn wil niet zeggen zwijgen en wegkwijnen.
  Trouwens, alles is relatief. Op élk artikel reageren met een stukje tekst, of op één artikel met een hele tekst. Wat maakt het uit? Is het ene beter dan het andere? Met mijn tekst had ik op eender welk Katholiek artikel kunnen reageren omdat het de kern betreft van het Christendom.
  Verder zult U merken dat ik regelmatig hoofdletters gebruik. Dat kan ook al een ergernis zijn omdat het geinterpreteerd zou kunnen worden als geroep (terwijl het slechts een benadrukking is). Ach, zoveel woorden of zinnen kunnen ervaren worden als een ergernis, of erger… als een aanval !! Vergeet mijn tekst dan sta eens STIL bij “die ene irritatie”. Ik schrijf niet om aan te vallen. Dat is zelfpijniging.
  Noch schrijf ik om mezelf “interessant” te willen maken. In dat geval had ik het al lang opgegeven vanwege kritiek uit het verleden. Neen, ik schrijf omdat ik het voor mezelf nodig vind. Het is mijn manier van overleven. Ik móet dit doen om tot een zekere rust te kunnen komen (of beter gezegd mijn rust te kunnen behouden). De waanzin in de wereld lijkt wel grenzeloos. Mijn schrijven is een vorm van meditatie. Wat is meditatie? Ongetwijfeld zullen er zijn die dit woord niet erg Katholiek vinden. Maar begrijpen wij onze eigen woorden wel? Rust en orde brengen in het hoofd is essentieel om goed te kunnen blijven functioneren, meer bepaald Christelijk functioneren. Alles op een rij zetten is broodnodig om niet af te dwalen.
  Een priester volgen is prachtig maar als de priester dwaalt, dan dwaalt U mee. Het is niet mijn geaardheid om iemand blindelings te volgen. Mediteren daarentegen wel. Dat is mijn manier van bidden. Bidden doet men veelal alleen thuis of samen in een Kerk, maar bidden kan ook “stilstaan” betekenen. Stilstaan bij jezelf, en zodanig stil blijven tot je God hoort. Dat kan onder een sterrenhemel, in een bos, in de bergen, en zelfs… (hoewel allesbehalve makkelijk) onder de mensen. God is overal, maar om Hem een heel klein beetje te kunnen “voelen” moeten we doorheen het bedrog kunnen zien. Dat kan alleen maar door afwezig te zijn, weg van de maatschappij, er niet meer bij horen, helemaal “alleen” zijn, wat niet wil zeggen eenzaam, integendeel.
  Mijn schrijven is geen “reactie op iets” maar een bewuste keuze om met God (als Mysterie) in contact te blijven. Ik zou evengoed kunnen schrijven op een verlaten muur in de stad, maar het Katholiek Forum is uiteraard veel handiger, waarvoor mijn diepste dank. Delen is mooier dan iets voor jezelf houden. Wie niet kan delen maakt van zichzelf een eenzaat, en wie van zichzelf een eenzaat maakt is niet per se onchristelijk maar hij is in elk geval niet Christelijk bezig.
  Ongeveer 18 maanden geleden schreef ik dat “Covid19” moet gezien worden als een teken van algemene waanzin, en tevens een waarschuwing voor vele ergere dingen indien wij (= mensheid) respectloos blijven omgaan met Gods Schepping. Vervuiling, misbruik, dierenleed, ontbossing, enz. aan de lopende band… Dat kan niet onbeperkt blijven doorgaan. Corona is er niet zonder reden. Wat de reden ook is, het doet er zelfs niet toe. Het is zoals God het wil. Punt. Het is wat de mens verdient. Maar wie dat zegt is een monster. Lelijke woorden moet men echter kunnen “plaatsen”, begrijpen, ermee begaan zijn. Alleen zo kan er orde zijn in het hoofd. Iedereen mag mij noemen zoals hij wil. Woorden zijn slechts woorden. Woorden zijn compleet waardeloos, tenzij ze oprechtheid uitstralen. Oprechtheid wil zeggen: ik eerbiedig je.
  Indien microscopen niet hadden bestaan, dan zou de “coronacrisis” er als volgt uitgezien hebben: (1) Een bepaald percentage van de wereldbevolking zou wat eerder bij God zijn, nl. de fysiek zwaksten (2) wereldwijde groepsimmuniteit (3) opnieuw een gezond evenwicht. Vergelijk het met een vijver met visjes, plantjes, ed. Gooit men er vuil in, dan zullen de zwaksten sterven, maar het gezond evenwicht herstelt zich na verloop van tijd. Natuurlijk wordt deze denkwijze niet aanvaard, Want de wereld van vandaag is vooral een wereld zonder God, die bang is voor de Dood. Daarom is “Covid19” een gruwel die zo snel mogelijk vernietigd moet worden. MAAR… beseffen wij wel wat we DOEN? Dweilen met de kraan open, dát is het. Erger, uit de kraan komt geen water maar slijk, het slijk der aarde !! Daarom moeten we naar de KERN van het probleem gaan.
  Stel, U hebt een woning met schimmelvorming op het plafond (t.g.v een vochtplek). Dan weten wij dat dit de gezondheid kan aantasten. Men kan dan allerlei dingen doen om de woning leefbaar en gezond te houden (schimmeldodende spray, verluchting, mondmasker, etc.) maar zonder de kern aan te pakken (in dit geval, op het dak gaan kijken) zal het van kwaad naar erger gaan. Met de huidige crisis kijken we blijkbaar niet verder dan onze neus lang is. Want wie werkelijk ziet wat er aan de hand is, twijfelt geen seconde meer: De KERN van het probleem is niet het virus, noch een individu, noch een elite, maar zit IN de mens (in élke mens dus). Het is de Mammon (GELD-duivel) IN ieder van ons. God weet dat, daarom zal Hij spoedig van Zich laten horen. HOOGTIJD om eens stil te staan bij ONSZELF, om voorbereid te zijn op wat komen zal.
  Jezus heeft ons duidelijk een opdracht gegeven: Enerzijds zei Hij: “Bemin uw vijand” Anderzijds… “Uw rijk kome…” Dat tweede wil niet zeggen: “wachten” en… geniet maar ondertussen! Neen, in beide gevallen gaat het om het HIER EN NU (1) Bemin uw vijand = aanvaard, heb medelijden, vergeef, op IEDER moment van de dag (2) Uw Rijk kome = Wees klaar op IEDER moment van de dag.
  Wie kan dit van zichzelf zeggen? Ik zie alleszins niemand.
  Wat betekenen onze fysieke ongemakken, onze ontgoochelingen, ons verdriet, onze eenzaamheid, enz., enz., vergeleken met wat Jezus Christus heeft moeten doorstaan? Kunnen wij nog relativeren? Waar is ons geloof? Een mishandelaar heeft geen besef van God (en pleegt dus gruwelijke daden) maar wie van zichzelf denkt goed en rechtvaardig te zijn terwijl hij (zij) zich gedraagt als slachtoffer (= ik ben goed en de andere is SLECHT), denkt fout, want hij heeft geen innerlijke rust maar WANORDE (= zonde) in het hoofd. En wie naar (financiële) schadevergoedingen verlangt “denkend” hiermee orde & rust te zullen krijgen aanbidt niet God maar de MAMMON. Weten wij nog wat vergeving betekent? En weten wij wat gelatenheid betekent? Of zijn wij (Mensheid) echt helemaal afgedwaald? Spreken wij over God “voor de show”? Of is het omdat we echt van Hem houden? Als iemand mij zou zeggen “Ik hou van God”, dan denk ik bij mezelf: “Weet U wel wat U zegt?”
  Niemand is volmaakt. Daarom zijn we met z’n állen verantwoordelijk voor wat gaande is op wereldvlak, vooral als we onszelf zien als MENS. Bloed en vuil kleven aan ieders hand. Ook al vinden we het verschrikkelijk, we kunnen niet ontkennen dat we deel uitmaken van een gewelddadige chaotische wereld, waarvan de chaos in ieders hoofd zit (= zonde). Ik schrijf dit niet uit pessimisme. Gelovigen (in Christus) zitten goed, maar… hoe sterk is dat geloof? Wie geen enkel menselijk gevoel of medelijden heeft voor een schoolkind met mondmasker gelooft niet in God maar aanbidt zichzelf. Weten wij nog wat “schaamte” betekent? Wie het “normaal” vindt dat de rijksten zich verrijken ten koste van kinderen die sterven van honger weet niet wat Liefde is. Kinderen sterven in de EERSTE plaats van armoede, onverschilligheid en geweld, niet vanwege een virus. Dit is altijd zo geweest en het is nog steeds zo. Wie niet inziet dat verse lucht een basisbehoefte is voor elk kind, waar ook ter wereld, is dwalend. En wie kindertranen als gevolg van vaccinaties normaal vindt, heeft een hart van steen.
  Hoogtijd dus om onszelf bepaalde vragen te stellen, KERNvragen.
  WANT… Hij zal komen als een DIEF in de nacht. Jullie hoeven het met mij niet eens te zijn, maar een DIEF is een DIEF, en geen zachtaardig wezen die de zondaar in de watten wil leggen. Wat rechtstreeks uit Jezus mond komt, DÁT moeten we au sérieux nemen, en ÁL het overige… “met een korrel zout”.
  “Als een dief in de nacht” betekent: “totaal onverwachts” (zowel voor diegenen die in Hem geloven als voor anderen die niet of nauwelijks geloven). D.w.z, er komt “een Moment” dat wij, Mensheid, zullen GERAAKT worden in het hart, dit vanwege de Eeuwige Liefde.
  Het “geloof” (wat voor de meesten onder ons niet meer is dan “denken” of “hopen”) zal verdwijnen want de Liefde zal wereldwijd GEVOELD worden, en hoe we ons hoofd ook zullen richten, met open of gesloten ogen, we gaan Hem niet meer kunnen negeren. Onverschilligheid als grootste kwaal der aarde zal er niet meer zijn. Alleen Liefde en Angst zullen op aarde heersen.
  DÉ Grote Waarschuwing was Zijn Kruisdood. Er zal geen tweede waarschuwing komen. Toch horen we het voortdurend: “De spoedig komende “Grote Waarschuwing” als écht beginteken der Eindtijd”.
  Is “het Moment” (van de Dief…) gelijk aan het veel besproken “moment” van de “Grote Waarschuwing” die van Maria (Moeder Gods) zou komen?
  Ja, en het is nog logisch ook. Vader en Moeder zijn wel ÉÉN, maar dat wil niet zeggen dat ze “gelijk” zijn. De Moeder is helemaal één en begaan met de zondaar. De Vader uiteraard ook, maar Hij WEET als geen ander wat hier op aarde gebeurt en gruwelt van al wat zonde is. Daarom zal Hij als een gruwel overkomen. Want hoe graag toch wil de zondaar in zijn illusie blijven, en blijven “genieten” van de wereld. Dat zal “spoedig” gedaan zijn. En wat gevoeld zal worden zal geen zachtaardigheid zijn. “Ween niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen” zei Jezus tegen een groep wenende vrouwen. Met deze hardheid zal de Mensheid te maken krijgen.
  Volgens sommige fameuze zieners gaan we weldra iets “in de lucht” te zien krijgen. Zoals Zon of Maan die plots vreemd gaan doen, of twee sterren die tegen elkaar zullen “botsen”, enz, enz, enz… Dergelijke (vreemde) verschijnselen zullen mensen niet tot Jezus doen bekeren. Begrijpen deze zieners wel wat ze “te horen kregen”? Mogelijk hebben jullie er nooit bij stilgestaan, maar ALLES kwam “uit de lucht” tijdens Jezus’ handelen, inclusief en vooral Zijn genezingen. Jezus was de Hemel op aarde, vanwege zijn Eenheid met de Vader. Wat Hij deed waren geen aardse dingen. Een of ander (natuur)verschijnsel “in de lucht” zal de mens niet tot inkeer brengen. “Wij kunnen het verklaren”, zou de wetenschapper zeggen. Of… “Het is onze Allah” (moslims). Of…”het is zoals het is” (boeddhisten). Enz…
  Waar is Jezus op dit moment? Dáár waar God is uiteraard. God bevindt zich niet “ergens” op een plekje in het Universum, onafhankelijk van de mens. Neen, Hij is Overal. Jezus is het LICHT der Wereld en het licht is overal behalve daar waar het donker is.
  Onze Wereld is vooral DUISTERNIS. We ervaren veel te veel licht dat geen licht is en we zijn verblind door dat licht. Mensen zijn er zich niet of nauwelijks bewust van dat het vooral onze denkbeelden zijn die ons in het donker houden. Onze denkbeelden van “al wat leeft” zijn geen mooie beelden en houden ons van God gescheiden. Alleen wie het Mooie kan zien in Gods Schepping is in staat het Licht te zien en heeft een heldere kijk op de Wereld.
  God zien of voelen in een kind, dat lukt voor vele mensen nog. Maar God zien in een mug of vleermuis, of in onze ergste vijand? Neen, dat is een gruwel. Toch is Hij (op een manier dat niemand kan begrijpen) in liefde verbonden met elke “fysieke afdwaling” binnen Zijn Schepping. Alleen zo is Almacht mogelijk. Virussen kunnen dus geen bio-terrorist zijn zoals velen beweren. Zij maken deel uit van Gods Schepping en ze zijn er niet zonder reden. Niets is zonder reden. Alles heeft een doel. Zo ook het “Moment” waarmee de Mensheid spoedig te maken zal krijgen. Het Moment van de Waarheid die de mens zal raken in het hart. Het zal de onbewusten (zoals de kindermishandelaars) wakker schudden” in hun ongelijk, en de bewusten (van goed en kwaad) bevestigen in hun gelijk. Wat het Moment precies zal zijn weet alleen God. Het zal AANVOELEN alsof Jezus hier op Aarde wandelend rondloopt. Er zal gezocht worden (vooral op internet) maar niemand zal Hem vinden. Toch zal Hij er Zijn, maar niemand zal Hem kunnen localiseren. Als Overal aanwezig maar tegelijk nergens, zo zal de Eeuwige aanvoelen. De Waarheid is niet onder woorden te brengen. Het Bedrog daarentegen wel. Dat is onze Wereld. Aan alles en iedereen geven we een naam. Maar wat zijn onze woorden waard? Onze wereld is een “valse realiteit”. Ze “is” er degelijk wel, maar ze staat lijnrecht tegenover het Rijk Gods. Onze aangeboren drift om bóven de andere te willen staan is geen liefde. En wat geen liefde is, is bedrog, illusie. Zo simpel is het. Het is een Fout binnen de Schepping. De toekomst echter staat in de sterren geschreven: nl. een eeuwige verdwijning van deze Fout. Het bedrog zal er niet meer zijn. Wat zal overblijven is Waarheid.
  Anders gezegd: De Waarheid is “het Rijk Gods”, het EEUWIGE dat komen “zal”. (“zal” tussen aanhalingstekens, want het Eeuwige IS er, maar we zijn er nog niet)
  Doch, geen mens krijgt dit zomaar cadeau. Een geboorte zonder pijn bestaat niet. De Pijn zal een sfeer van angst zijn, een Helse ANGST, waarmee élke zondaar te maken zal krijgen. De zondaars van gruwelijke daden zullen er middenin zitten. De zondaars van innerlijke zonden zullen op een veilige afstand zitten. Er zijn heel wat christenen die denken dat ze “weldra” fysiek (lichamelijk) zullen opgenomen worden omdat ze “zoooo… goed” zijn geweest. Ze leven in een waan. Het zal met hen niet gebeuren, alleszins niet op de manier waarop ze dénken dat het zal gebeuren. Ik zeg niet dat het ZO IS. Ik zeg dit omdat ik het zo AANVOEL.

 3. Welke Kernvragen moeten wij onszelf stellen ?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Ben ik God? Geloof ik echt in God? Wat zijn mijn woorden waard?
  Ben ik menselijk? Ben ik Christelijk? Ben ik echt volwassen? Ben ik werkelijk een ziel? Ben ik rein? Ben ik redelijk? Kan ik God begrijpen?
  Ben ik energie? Ben ik wijs? Ben ik nederig of hoogmoedig? Ben ik uniek? Ben ik egocentrisch? Ben ik idioot? Ben ik alleen op de wereld?
  Wie ben ik zonder God? Ben ik bevrijd? Ben ik hypocriet? Heb ik mijn hart op de juiste plaats? Ben ik een kuddedier? Ben ik afgedwaald?
  Ben ik bewust? Ben ik realist? Wie of wat is de antichrist? Wat is Hemel, wat is Hel? Ben ik klaar? (voor wat komen zal). Enz.

  BEN IK GOD?
  🌻🌻🌻🌻🌻
  Neen. Wij kunnen God niet zijn. Jammer misschien voor velen onder ons, maar zelfs Jezus heeft dat van Zichzelf nooit gezegd. “Wie Mij ziet, ziet God” wil niet automatisch zeggen “Ik ben God”.
  Tóch zien wij Hem als God, met GOEDE redenen. Hij is namelijk ÉÉN met God.
  Wat wil dit zeggen? Begrijpen wij onze eigen woorden? Begrijpen wij het woord “God” en begrijpen wij het woord “zijn”? Men kan “denken” de taal van de Liefde te begrijpen, maar is dat “denken” redelijk? Jezus is geen egocentrist maar het omgekeerde. Als Hij bad tot Zijn Hemelse Vader, dan aanbad Hij niet Zichzelf. Hij verheerlijkte de Vader zoals de Vader de Zoon verheerlijkte.(Johannes 17:1)
  Jezus is ABSOLUUT GODDELIJK en dus méér dan mens, laat dat duidelijk zijn, maar als wij het woord GOD niet begrijpen, hebben wij dan het recht om te zeggen “GOD = Jezus”? Konden wij (Katholieken) het gewoon niet laten bij wat Jezus van Zichzelf gezegd heeft? Weg, Waarheid en Leven. Waarom ziet de Katholieke Kerk de Drievuldigheid (Jezus = GOD = H.Geest) als een absolute Waarheid? Het is absoluut logisch, dat wel, maar elke Katholiek zou toch moeten weten dat die Drie-Eenheid niet van Jezus komt maar wel van de Kerk die naar Jezus verlangt. Jezus heeft nooit gezegd: “IK bén God en alleen ZO zullen jullie dat aan de anderen doorgeven”.
  Neen, Hij was de Zoon en Zijn boodschap was klaar en duidelijk: een Kind van God kan ieder van ons zijn, als we dat willen zijn !!
  Is het uit PURE LIEFDE voor Jezus dat wij gekozen hebben voor de Drie-ene-God. Of is het vanuit een PUUR VERLANGEN om bij Jezus te willen zijn? Misschien zien jullie het niet, maar ik zie het wel: Het verschil is een verschil van dag en nacht. Pure Liefde zou inhouden dat wij in staat zouden zijn te DOEN wat Jezus gedaan heeft: de vijand liefhebben, mét bewijs (Wonderen…). Petrus kon dat. Maar blijkbaar waren die wonderen van ons (zondaars) slechts van korte duur. Jezus’ Hemelvaart heeft ons (= Mensheid) overduidelijk geen deugd gedaan. Het heeft niet de Liefde in ons aangewakkerd, maar slechts het “VERLANGEN” (náár de Liefde). Hebben jullie er ooit eens bij STIL gestaan dat dit “menselijk verlangen” slechts synoniem staat menselijkheid, en dus niet voor Goddelijkheid? Menselijkheid wil zeggen: onvolmaaktheid. De Liefde mag dan wel ergens in het menselijk verlangen “zitten”, maar Liefde = Liefde en verlangen = verlangen.
  Van Jezus weten we één ding met zekerheid (via getuigen). Hij was geen misdadiger en heeft God GEHOORZAAMD (= consequent gebleven). Willen wij, Christenen, God gehoorzamen? Of willen wij, vanwege ons “geloof” vooral “denken” ietwat God te zijn?

  GELOOF IK ÉCHT IN GOD?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  (of geloof ik mijn wiskundeleraar?)
  1 + 1 = 2. Zo werd het ons aangeleerd. En wij aanvaarden het. We geloven het. Maar is één + één werkelijk twee? Als we één druppel water hebben, en we voegen er een tweede aan toe, hebben we dan twee druppels? En als ik zou zeggen God + God = 2, Klopt dit? Weet dat God verbonden is met élke levende cel van uw lichaam, en dat elke cel voor God gelijkwaardig is. Zo maakt Hij geen onderscheid tussen een zaadcel en een eicel. Maar een versmelting van de twee, vormt dat geen Eenheid? Waar halen wij het recht vandaan om te zeggen dat 1 plus 1 twee is? Komt dat van God of van de zondaar?
  De dag dat zal blijken dat 1 + 1 = 2 geen absolute waarheid is maar slechts relatief is, zal de hele wereld in elkaar storten, en niet alleen de wereld van de wiskunde. Dat zal dramatisch angstig zijn maar hemels tegelijk. Alle onduidelijkheden en raadsels zullen verdwijnen. Alles zal klaar en helder worden.

  WAT ZIJN MIJN WOORDEN WAARD?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Woorden zijn waardeloos indien ze niet begrepen worden. Dit beseffen is een basisvereiste om geestelijk gezond te kunnen blijven.
  Vaak worden we maar half begrepen, wat even waardeloos is, want het leid tot misverstanden, teleurstellingen, enz, enz.,enz. Woorden kunnen gezien worden als zandkorrels (= zonder waarde), maar ze kunnen ook als zaden gezien worden… Zaden zijn noch levend, noch dood, en ze kunnen sterven of opgegeten worden. Maar indien ze in een goed milieu zitten, dan zullen ze op een dag openbloeien.
  Alstublieft, hecht geen waarde aan mijn schrijven, want mijn woorden “op zich” zijn nietsbetekenend. Als wat ik schrijf effectief uitkomt, dan pas kan er sprake zijn van waarde. Ik schrijf niet met de bedoeling om “gewaardeerd” te worden, noch om bevestigd te worden in “mijn gelijk”. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Het “leven” is niets anders dan sterven. Daarom is vechten voor eigen gelijk zinloos. Dat kan overkomen alsof ik levensmoe ben of uitgeblust. Neen, integendeel. Ik ben nog nooit zo “levendig” geweest. Wie het échte “Leven” een beetje kan voelen, vecht tegen de Waanzin. DÁT en alleen DÁT is het enige zinvolle in deze ZINLOZE Wereld. Onze wereld is een schouwtoneel = show = hypocrisie = onzin = waanzin. Misschien denkt U dat ik beter in de politiek zou stappen, wil ik ÉCHT vechten tegen Waanzin… Dan kent U mij niet. Ik ben niet ZOT (U mag dat wel van mij denken). Een tophypocriet zou ik van mezelf maken indien ik die richting zou uitgaan. In mijn vorig schrijven (Feb. 2021, “Frankrijk…”) kon ik het niet genoeg benadrukken: Geld = bedrog = waardeloos. Dit wil zeggen: Wie zich financieel wil verrijken bedriegt zichzelf. Ik schreef dit vanuit een zuiver bewustzijn, omdat ik persoonlijk met heel wat “geldwolven” te maken heb gehad. Ik zal dus ALLESBEHALVE in de politiek stappen als vechter tegen de Waanzin. Politiek staat immers synoniem voor aanzien en (financiële) rijkdom. Wie aanzien of geld als doel heeft graaft zijn eigen graf.
  Vechten tegen de waanzin kan niet zonder innerlijke rust. Men moet met zichzelf in het reine gekomen zijn. Dat is een basisvereiste. Waanzin is overal, ook binnen het Katholiek Forum. Waanzin, onzin en dwaling horen samen. Again, U mag dat ook van mij zeggen. Gebruik desnoods de lelijkste woorden. Doe wat U niet laten kunt. Wat men zaait zal men oogsten. De waarheid zal aan het licht komen. Ik kan geen voorspellingen maken, geen enkele !! Ik ben wel in staat mijn gevoelens te uiten. Wat ik schrijf is zuiver gevoel, perceptie, voorgevoelens. Onderschat de waarde van het buikgevoel niet. Wat U intuïtief aanvoelt als fout of juist is meestal ook zo. De meeste mensen echter leven als kuddedieren die zich impulsief laten misleiden. Nog erger zijn de volledig afgetakelden, vooral geestelijk dan. We doen het onszelf aan. Onnodig en onwijs te zeggen dat de Wereld er heel erg aan toe is, want U weet dat maar al te goed.
  Ik heb niet de intentie om vals te spelen, daarom geloof ik in correctheid van mijn eigen schrijven, waarmee ik niet wil zeggen dat ik ben wat ik schrijf. Indien mijn schrijven klopt, vanwege mijn buikgevoel, dan pas kan het enige betekenis krijgen.
  Sta eens stil bij wat mensen uitkramen. Het komt steeds op hetzelfde neer. Indruk maken. En hoe groter de show, hoe groter de onzin. Jezus had een Goddelijk empathisch vermogen, onvergelijkbaar met het beperkt inlevingsvermogen die de mensen in zich hebben. Daarom kon Hij wonderen verrichten, omdat Hij één was, niet met de onzin van de wereld, maar met de armen van geest, die oprecht in Hem geloofden. Zijn stem werd de stem van God. Maar de meeste mensen willen slechts hun eigen stem horen, of de stem die overeenkomt met hun eigen stem. Daarom was Jezus voor de Joden geen Redder maar een rustverstoorder, omdat zij van zichzelf overtuigd waren correct en rechtvaardig te zijn. Een overtuiging echter is slechts een geloof, een opinie, een gedachte. Wat men “denkt” is geen rechtvaardigheid maar onwetendheid. God WEET. De zondaar daarentegen “denkt” slechts te weten, wat overeenkomt met onwetendheid. Onze huidige Wereld is een wereld van illusie, een wereld zonder ziel, daarom betekenisloos. De ZIEL is daar waar geloof is in de Waarheid. Daar waar de ZIEL is, daar is er hoop, en daar zal Leven zijn.

  BEN IK MENSELIJK?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Niemand zal zichzelf als onmens definiëren. Ook ik niet. Maar wat betekent “mens-zijn”? Wie menselijk is eerbiedigt spontaan de natuur rondom zich en heeft geen vernietigingsdrang. Hij zal niemand pijnigen of mishandelen, en zal steeds handelen zoals hij zelf wilt behandeld worden. Menselijk zijn betekent doen wat een dier niet kan: d.i. begaan zijn met al wat leeft. Menselijkheid kan men uitstralen. Niet alle mensen zijn menselijk, laat dat duidelijk zijn. Of beter gezegd: Een bepaalde daad is ofwel menselijk, ofwel onmenselijk. Daden van onmenselijkheid zijn alomtegenwoordig. Saddam Hoessein die misdaden tegen de menselijkheid begaan heeft vroeg om een kort “gebedje” net vóór zijn executie, maar het werd hem niet gegund. Ook dat is onmenselijk.
  Empathisch zijn is een mooie eigenschap van de mens, maar kunt U zich ook inleven in de leefwereld van de “allerrijksten”? Waarom denken wij spontaan aan de armen, de zieken, de lijdenden, enz als we het hebben over empathie?
  Een ware Christen heeft ook medelijden met de allerrijksten, die zich superieur voelen, omdat ze innerlijk arm zijn. Hun drama is dat ze zich (nog) niet bewust zijn van de waardeloosheid van hun rijkdom en de ware betekenis van de Dood, juist omdat ze het “zo goed” hebben. Is dat niet zielig? Misprijs hen niet want als U in uw leven niet gestreefd hebt naar Eenvoud, dan is het niet rechtvaardig om hen te misprijzen. Eenvoud voor een man wil zeggen niet “hoger op” willen geraken maar U inzetten voor de eenvoudigen. Eenvoud voor een vrouw wil zeggen huisvrouw blijven of eveneens zich inzetten voor de eenvoudigen. Misprijzen we de “hoogsten” toch, dan zijn we allicht onbestaande voor hen. Als wij een documentaire te zien krijgen over derdewereld-toestanden zoals onaanvaardbare armoede, honger, geweld, lijden en overbevolking, en wij denken stiekem “wat een ellende, sommigen hadden beter niet geboren geweest”, wees er dan maar zeker van dat “de Elite” ook zo over ons denkt.
  Dat zijn uiteraard “onmenselijke” gedachten, maar ze duiken bij elk individu wel eens op. Decennia lang is de “gewone man” de wereld blijven vervuilen, vernietigen, weg van alle Eenvoud. En ziedaar… het resultaat. De huidige wereldcrisis is er niet zonder reden.
  Jezus en Zijn Moeder waren de Heilige Eenvoud zelf. Maar welke mens heeft het in zich om daar eens bij STIL te staan. Neen, hoe hoger op de ladder, hoe beter. Het zit ingebakken in de mens. Wij willen blijkbaar geen Eenvoud, wij willen complicaties. Voila, we krijgen wat we verdienen! Dit is geen kritiek naar jullie toe. Ik schrijf immers: “WE krijgen wat WE verdienen”
  Mens-zijn betekent vooral… een bewustzijn hebben = beseffen wat zich op wereldvlak afspeelt. Daarin verschilt de mens van het dier.

  BEN IK CHRISTELIJK?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Ach, wat betekenen mijn woorden als ik zou zeggen: “Ja, ik ben Christelijk”. Hoevelen lopen er niet rond met een kruis “voor de show”. Of omdat men “uniek” wil zijn? Zoals rondlopen met een kruis + tatoeages. Of een kruis + een sigaar. “Verloochen jezelf” zei Jezus. Inderdaad, maar dat begint met schaamte, niet met ijdelheid of zelfverminking. Wij moeten méér doen dan “zichzelf tonen” als Christen. Wij moeten vooral DOEN zoals Jezus deed: LAAT het aan “de Andere” over als U wil weten wie of wat U bent.
  Christen zijn betekent in de eerst plaats mens-zijn. Niet alle Katholieken zullen het graag horen, maar menselijkheid is overal, in álle delen van de wereld, D.w.z ook onder de moslims, hindoes, boeddhisten, zelfs atheisten… Van zodra de Ware Liefde zichtbaar zal zijn (via Wonderen), zullen de menselijken onder hen onmiddellijk aanvoelen wat Liefde is. Zij zullen zich tot Jezus bekeren. Anderen zullen zich tot de antichrist keren. Alle zielen zullen de Eindtijd meemaken. Zowel de reeds gestorvenen als de stervenden. De “levenden” onder ons moeten niet denken meer waard te zijn dan de “stervenden”.
  Voor God die Liefde is, is de geschiedenis van de Mensheid “opgeslagen”, en dus niet gewist. Als Jezus zei: “laat de doden, de doden begraven”, dan zijn deze woorden bestemd voor de hele Mensheid opdat we zouden inzien dat wij slechts ZOMBIES zijn, indien wij Zijn Liefde niet in ons hart dragen.
  Nogmaals, het Christendom is de religie van de Eeuwige Liefde.
  Daar waar MENSELIJKHEID is, dáár is het Christendom.
  Dat onze religie door een meerderheid op Aarde als onverdraaglijk, onredelijk en/of pure waanzin ervaren wordt is logisch: God die Liefde is kan met verstand alleen niet begrepen worden. Men moet er in feite mee geconfronteerd worden om te weten wat het is. Hier kom nog op terug.

  BEN IK echt VOLWASSEN?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Als ik dit Forum zou beschouwen als “oog om oog, tand om tand” op “kleuterklasniveau”, dan hebben jullie het recht om te zeggen: “Wat een arrogantie, wie denk jij wel dat je bent?” Wel, ik zal het jullie zeggen: Ik ben niet meer waard dan een onmogelijk klein kind. Wie van zichzelf denkt méér waard te zijn dan een moeilijke peuter is geen volgeling van Jezus. En wie slechts medelijden kan hebben met kinderen uit “eigen familie” is geen Christen maar een moslim. Geen enkel moslimkind, hindoekind, etc heeft er om gevraagd geboren te worden in een milieu dat niet Christelijk is, en daar is maar één Christelijk antwoord op: medelijden !! Wees eerlijk en noem me zoals U wil. Een scheldwoord beschouw ik als een geschenk. Ik kan er mee om. Wie de wereld rondgereisd heeft en ervaren heeft als een ware jungle, kan veel aan. En wie te maken heeft gehad met de meest gruwelijke woorden, komende uit de mond van de meest dierbare, en deze woorden overleefd heeft, zónder haat, kan om met scheldwoorden. Zonder tussenkomst van God had ik al lang dood geweest.
  Scheldwoorden zijn zoals het onverdraaglijk gehuil of geschreeuw van een peuter die NIET akkoord gaat met de manier waarop wij, “volwassenen”, leven. Welke mens heeft de moed om eens STIL te staan bij het geschreeuw van een dergelijke peuter? Een “specialist” raadplegen is veel makkelijker. Het kind moet gehoorzamen, niet waar? Desnoods met medicatie. Besef dan goed dat geen enkele medicatie van God komt. Van GOD willen wegblijven (= angst), is het niet vooral dát waarmee de mens kampt? Jammer, die angst, want sterven is echt niet erg, hoor. Maar daarvoor moet je God een beetje kunnen “voelen”, d.w.z een sterk geloof hebben. Angst voor de Dood is heel erg. Zij die het dichtst bij God staan (dat zijn de pasgeborenen en kleine kinderen) kennen geen angst voor de Dood, omdat ze nog niet zijn afgedwaald. Ze hebben het nog niet door dat de wereld een schouwtoneel is: We moeten vooral kunnen acteren = komedie spelen = doen alsof, om GOED te kunnen functioneren. Willen we “iemand” zijn, dan moeten we vooral hypocriet zijn. Geef mij maar de zuiverheid, de eenvoud, de stilte. Het is mijn “thuis” geworden. Met stilte bedoel ik geen “geluidloosheid ”, maar een toestand van gelatenheid. Ik hou niet van “spelletjes spelen”. Daar waar zuiverheid is, dáár is God. Zoals de wind, de bomen, enz. Wat is zoals het is, dát is zuiverheid.
  MENSELIJKE emoties komen vanuit een geest van chaos, maar de emoties op zich zijn eveneens “zoals ze zijn”, in tegenstelling tot de gevoelloosheid van velen (wat niet anders is dan onbewuste hypocrisie): Zoals socio- of psychopaten die alomtegenwoordig zijn, tot in de hoogste klasse (elite). Ja onbewust, want indien zij maar “iets” van bewustzijn zouden hebben omtrent hun gevoelloosheid zouden zij zich doodschamen.
  Mijn excuses voor wat volgt, maar ik kan het echt niet laten… Hoewel ik de grootste eerbied heb voor de vele Kerkvaders uit de geschiedenis en de vele huidige priesters die God werkelijk in zich hebben…”VOLWSSENHEID” is NIET van deze Wereld. Denken jullie echt dat Petrus zichzelf als “Vader” zag? Of als Heilig? Hij zou gezegd hebben. Ik ben niemand, helemaal niemand zónder de Heilige Vader.
  Sta eens stil bij het woord volwassenheid. Pure onzin is het te denken dat een kind “plots” volwassen kan worden. De zogenoemde “grens” tussen kind en volwassene is een illusie. Als volwassenheid zou bestaan, geef deze titel dan aan de Heilige Geest, die waait zoals de wind. Hij is de enige Zuiver Volwassene.
  Wie volwassen is, is totaal ONAFHANKELIJK en leeft in VRIJHED, zoals de wind. Wie kan dat van zichzelf zeggen? Sta eens stil bij de ouderen van vandaag. De meesten van hen zitten gevangen in “homes” en worden betutteld. Is dat volwassenheid? Als een volwassen man gaat zwemmen in zee, en er wordt gefloten omdat hij te ver zwemt, dan kan hij niet anders dan gehoorzamen als een klein kind. De politiekers mogen dan “denken” goede burgervaders te zijn, maar dat denken is slechts een illusie, want het duurt niet lang of ze zijn één der zovelen… Dat zijn de mensen die braafjes hun lot aanvaarden, zoals de miljarden die wereldwijd rondlopen met… mondmaskers.
  Het toppunt van kinder/pubergedrag zijn de verwende nesten, die hun hele leven lang gediend zijn geweest, en niet weten wat werken betekent. Luister eens naar wat wereldleiders als Erdogan, Merkel, Trump, Kim Yo-jong, Poetin, Duterte… van elkaar denken en zeggen. Is dat volwassenheid? De meest wijze woorden komen uit de mond van kleuters: Zij stellen vragen waar “volwassenen” geen antwoord op hebben.
  Maar de meesten onder ons zien het compleet anders. Het drama echter is dat ze de balk in eigen ogen niet opmerken. Een kind mag niet te lang met een knuffel slapen, want op een bepaald moment zal de ouder dit niet meer gepast vinden. Men ziet de splinter maar niet de balk. Val Mohammed niet aan, want het is de knuffelbeer van de moslims. Beschadig “het bezit” van een atheïst niet, zoals zijn wagen (ook al gaat het om miniem klein krasje) want zijn bezit is heilig, het is zijn knuffelbeer. Eerbiedig Boeddha want ook hij is een knuffelbeer voor velen.
  Jezus die bewezen heeft liefde te zijn, is geen knuffelbeer. Hij is de Waarheid. Pas op met onze “Bijbel” als absolute waarheid te zien, want van zodra men zich gaat fixeren of blindstaren op bepaalde woorden of teksten (omdat ze zo aantrekkelijk zijn) ziet men “de kern” (of het “geheel”) niet meer, en creëert men zonder het te beseffen ook een persoonlijke knuffelbeer.
  Een knuffel is goed en mooi maar uiteindelijk is het slechts een troost dat een kind nodig heeft om zich goed en veilig te voelen. Wordt de knuffel afgenomen, dan zal het boos of angstig worden.
  De Restkerk (restkerk.com) heeft ook “haar troost”: het Boek der Waarheid.
  De auteur van dit prachtig boek (MDM) is zo verlangend naar de Heer, dat ze (wat mij betreft) onmiddellijk mag vergeven worden. Haar verlangen is zó intens dat ze “denkt” zich helemaal te kunnen inleven in de Zoon, de Vader en de Moeder. Maar haar boek kan onmogelijk kloppen en moet dus absoluut met “een korrel zout” genomen worden (zacht uitgedrukt). Dit om drie zeer, zeer eenvoudige redenen.

  (1) De Liefde is niet onder woorden te brengen. De Liefde heeft Zijn eigen taal. Gods geest spreekt alle talen hoort men vaak. Dat wil zeggen, God is geestelijk en liefdevol verbonden met alles en iedereen. Wie denkt dat God letterlijk alle talen spreekt omdat Hij de talen van de zondaar fantastisch vindt, aanbidt Christus niet maar de Antichrist. De Liefde (God) kan dus met woorden niet uitgelegd worden. De mens kan maar één ding doen: zich eraan overgeven. Om die reden kan “het boek der Waarheid” (dat slechts een verzameling van woorden is) niet bestaan. Alleen wat rechtstreeks uit Jezus’ mond gekomen is / komen zal, is Waarheid. Ook met de Bijbel moeten we oppassen. We moeten er “doorheen” kunnen lezen om het “Woord van God” te kunnen horen.

  (2) Zij is niet Moeder Gods. Mocht dat wel zo zijn, zou zij een goddelijke Zoon hebben: Jezus Christus.

  (3) Zij is niet Jezus, noch de Vader. Toch lijkt het of MDM helemaal één is met Hen. Het gaat zelfs zo ver dat MDM van de Vader weet welke haarkleur Hij heeft: zwart en krullend. Dit is waanzin, een totale afdwaling. De Vader kan haar nooit gezegd hebben: “Vertel de Wereld over Mijn haar”. Dat is geen Liefde !! Het aangezicht van de Liefde is de Andere, en voor de Andere moet dat ook zo zijn. Zo is er wederzijdse Zuivere Goddelijke Liefde. Zo was de band tussen de Zoon en de Vader.
  Volmaaktheid is geen haar, noch aangezicht, noch lichaam, Volmaaktheid is egoloosheid. Wie egoloos is, ziet doorheen het bedrog en ziet God in alles en iedereen. MDM weet niet wat liefde is, maar haar intens verlangen naar God is helemaal menselijk, en wat menselijk is, zal vergeven worden.

  Indien U “het Boek der Waarheid” wél als absolute Waarheid ziet, dan bent U net als een kind dat zich goed voelt met een knuffelbeer. En dat zou U als een compliment moeten zien” “ Wie niet wordt als een kind…” (Jezus).
  Maar let op !! Indien U onverschillig zou zijn ten opzichte van kindertranen, dan ziet U de balk in eigen ogen niet.
  Met het Boek de Waarheid laat de auteur ons slechts twee opties: Of U aanvaardt het Boek, Óf U bent dwalend en er zal voor U “gebeden” moeten worden, wilt U niet in de Eeuwige Hel belanden. In die val loop ik niet. Ik aanvaard het boek omdat ik het begrijp, maar haar boek is slechts “een menselijk verlangen”. Mogelijk zijn er onder jullie die zich helemaal vereenzelvigd hebben met MDM (of haar boek). Dat wil niet zeggen dat U onchristelijk bent, maar wél dat U zich mogelijk aangevallen kunt voelen, door mij. Mijn schrijven echter is geen aanval, het is eerbied. Ik eerbiedig haar zoals ik mijn eigen zus eerbiedig en mijn zus beschouw ik als zeer bijzonder. Misschien bent U plots in de war? Bezorg MDM dan mijn tekst. Is de eerbied wederzijds, trek dan jullie conclusies.
  Dit alles zeg ik niet “als volwassene”. Volwassenheid heeft voor mij geen enkele betekenis. Het staat niet in mijn woordenboek. “Volwassen zijn” is een manier om zichzelf bóven de anderen te plaatsen (= “ik ben volwassen, maar jij gedraagt je als een kind”). Daar doe ik niet aan mee. Noem me maar een dwaas of een verloren kind. Voor mij is het alleszins een compliment.
  Een (priester) geschiedenisleraar noemde mij “simpel van geest”, niet rechtstreeks, maar via anderen vernam ik dat. Ik glimlachte steeds naar hem maar op zijn mondelinge vragen, (in het bijzijn van al mijn klasgenoten) kon ik nooit antwoorden. Ik voelde me als een idioot. De leraar is intussen overleden. Nu besef ik maar al te goed de waarde ervan.
  Wordt je gepijnigd, vernederd,… denk dan aan Jezus woorden: “zalig de armen van geest”

  BEN IK WERKELIJK EEN ZIEL?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Als de “werkelijkheid” (hetgeen wij als realiteit ervaren) gelijk is aan illusie, wat betekenen onze dromen dan? Allicht VEEL meer dan we denken. Het zegt bijna alles over onze ZIEL. Wat is een (nachtelijke) droom? Enkele vaststellingen:
  (1) De droom is een slaaptoestand. Pas als we verstoord worden weten ongeveer we wat we gedroomd hebben (we worden verstoord door geluid, licht, einde remslaap, etc.)
  (2) De droom is geen toestand van vrede en rust, maar nogal chaotisch.
  (3) De droom is geen ego maar is zoals ze is, een verhaal, een eenheid.
  (4) De droom hebben we niet in de hand. We dromen niet wat we willen.
  (5) De droom is “onecht”. Voelen, zien, ruiken,… zijn “niet echt”
  Vervangen we “droom” door “ziel”, dan krijgen we:
  (1) de ziel slaapt
  (2) de ziel is chaotisch
  (3) de ziel is zoals ze is, een eenheid.
  (4) de ziel is afhankelijk van God.
  (5) de ziel is “onecht”
  Ik weet dat dit niet heel Katholiek overkomt. De ziel wordt immers geassociëerd met “Eeuwigheid”, een eenheid met de heilige Moeder of de Heilige Vader. Die eeuwigheid gunnen we ook anderen. Dat blijkt uit de vele, vele “heilig verklaarden”. Ach, hoe graag willen we toch een Eeuwige ziel zijn… Dat zullen we pas voelen op “het Moment” van de Waarheid.
  De Liefde (Jezus) zal wederkomen als een Dief = een WARE VERSTOORDER.
  Wat zal dat met de ziel (= wie we écht zijn) van de zondaar doen?
  (1) De ziel zal wakkergeschud worden. De onbewusten (van goed en kwaad) zullen wakker geschud worden en zich bewust worden van hun zondige daden.
  De bewusten (van goed en kwaad) zullen wakkergeschud worden en zich bewust worden van hun overwegend verborgen innerlijke zonden.
  (2) Tevens zal de ziel zich bewust worden van haar eigen chaos.
  (3) van haar eenheid, niet zozeer met God, maar met de hele Geschiedenis en het Universum (alles en iedereen)
  (4) van haar afhankelijkheid van God
  (5) van haar “onbestaan”: Alleen God bestaat.
  Kortom, we zijn allen verschillend maar er is een Eenheid voorbij het “verschil”. Elke mens heeft een ziel. Begrijp me goed: het “verschil” is er degelijk, en dat zal blijken op het Moment. Men zal zich tot of tegen God keren. Men zal vóór of tégen de Goedheid zijn. Men zal het Kwade zien in wat Goed is. Of… men zal Goedheid zien daar waar angst is. Ja, er zal alomtegenwoordige angst zijn, maar het zal een heel bijzondere vorm van angst zijn, een angst die de mensheid nog niet heeft meegemaakt, een angst die hemels zal aanvoelen voor de enen, maar gruwelijk voor de anderen. Gruwelijk vanwege de in onze hoofd gestoken “bestaande Dood”. De dood echter bestaat niet, alleen het Leven bestaat (met grote L). Maar maak U geen illusies, het ALGEMEEN huidig geloof wereldwijd is vooral “We live only once, en eenmaal Dood… is het (hoogstwaarschijnlijk) gedaan”. Dat geloof is duidelijk afleesbaar op het aangezicht van de allerrijksten, de hoogsten, die niet voor niks streven naar minder mensen op Aarde, en niet voor niks mensen naar mars willen sturen, etc. Als geen ander beseffen zij dat geld “op zich” waardeloos is en zoeken zij naar concrete “oplossingen” voor de wereldproblemen. Het woord ZIEL betekent voor hen zo goed als niets, net zoals het woord GOD. Logisch want zij staan van Hem het verst verwijderd. Voor de meeste super-rijken heeft God zo goed als geen betekenis. “Laat Hem maar komen, een gesprekje met Hem, wil ik wel” denken ze allicht.
  Ik zeg dit alles omdat ik met liefde en haat te maken heb gehad in mijn leven. En met liefde bedoel ik Liefde: ik ben met God geconfronteerd geweest. Ik ben zowel “verloren” als “gered” maar vraag me niet om uitleg, dat zal niet lukken. Ik schrijf niet met een streefdoel, maar omdat ik niet anders kan. Het is sterker dan mezelf. Ik schrijf vanwege een zekere verworven “helderheid” omtrent het “leven op Aarde” en het zou voor mezelf onverdraaglijk zijn dit niet mee te delen.
  De rijksten der aarde zijn helemaal één met de Mensheid, maar het is een eenheid van chaos. Hun verbondenheid met “de gewone man” is minachting. Zij kunnen niet in God geloven omdat zij zich als God voelen. Al wat menselijk is, is voor hen minderwaardig. Hoewel ze de mensheid alleen maar dankbaar zijn, kampen zij vooral ook met een misprijzen, omdat zij beland zijn daar waar geen kind wil belanden: Helemaal onderaan, zwemmend in het geld. Een kind wil niet zwemmen in geld. Een kind wil geliefd zijn en spelen in vrijheid. In feite willen zij net als U en ik bij God zijn maar het is het laatste waarin zij geloven. Daar waar de rijksten beland zijn, daar zijn wij allen verantwoordelijk voor, wegens ons streven naar rijkdom en ons wegkijken van de Eenvoud.
  Een zekere walging tegenover diegenen die “de touwtjes in handen hebben” is menselijk maar we mogen niet vergeten dat het uiteindelijk God is die alles in de hand heeft. Daarom is het onredelijk de “Leiders” te haten. Dat is onchristelijk. Een ware Christen is er zich bewust van dat de elite er slechter voorstaat dan de eenvoudige man (vrouw). Jammer genoeg zijn de meesten onder ons veel minder bewust dan ze denken. De overgrote meerderheid dwaalt af en vanaf een bepaalde leeftijd geraakt men vastgeroest in eigen illusies, eigen geloof, eigen gelijk. Wantrouwen is vaak het enige wat nog rest. Voor degenen die het niet zouden weten: God is boven, in en naast ons. Dat wil zeggen: Voor de “hoogsten” van de wereld (die op een hoogte zitten waar de meesten van dromen) is er maar een plaats: Helemaal onderaan. WEET wat jullie aanbidden. Het is óf de Mammon, óf God. Het is óf het geld, of de Liefde. Men kan niet de twee samen aanbidden. Men kan niet zeggen: God is goed, en tegelijk zeggen: “zij zijn goed”. Wie God aanbid is begaan met de zwaksten, draagt geen haat in zich en is zich bewust van de zieligheid van de rijksten, omdat ze zo laag gevallen zijn.
  De Wederkomst zal een ommekeer zijn. Het woord ZIEL zal een ware betekenis krijgen. Geen virus maar alleen GOD zal het onderwerp zijn. En we gaan Hem kunnen voelen in onze naasten. Een mix van ongeziene emoties jegens God zal zichtbaar zijn in het aangezicht van mensen. Maar ook het verlangen VAN God (de WIL) zal zichtbaar zijn in onze naaste. Op het einde zullen we SOWIESO te maken krijgen met Zijn “aangezicht”, maar het heeft geen zien neer te schrijven wat ik niet helder kan zien. Onze wereld is vooral een wereld van duisternis.

  BEN IK REIN?
  🌻🌻🌻🌻🌻
  Als kind heb de besnijdenis van joden, moslims en anderen nooit begrepen. Een verminking als symbool voor reinheid? Ik vond dat een gruwelijk iets. Waarom iets wat van God komt laten wegnemen? Later drong het tot me door dat deze ingreep een makkelijke manier was om zich “boven” het dierenrijk te plaatsen.
  Voor Jezus is het duidelijk: Deze verminking betekent niets. Een besnijdenis is op geen enkel vlak vergelijkbaar met de verminking die Jezus heeft moeten ondergaan.
  Om rein te zijn van geest moeten we in het Kruis geloven. Wie rein is van geest leeft niet als een dier maar voelt spontaan aan hoe hij met eigen lichaam moet omgaan en hoe hij met de anderen moet omgaan.
  Maar kunnen we nou écht, de dag van vandaag, leven als een ware Christen, helemaal rein van geest? Zelf lust ik wel een glas wijn, maar ik ben geen alcoholist, noch roker, nog druggebruiker, noch mishandelaar. Ben ik dan rein? Natuurlijk niet. Onrust in het hoofd, dát is het onreine. Nog erger is de “valse rust” die de “hoogsten der wereld” uitstralen. Dat zijn diegenen die vrede, rechtvaardigheid en liefde uitstralen, maar het in wezen niet zijn.
  Wie een beetje empathisch is weet dat deze mensen vooral “het geluk” hebben gehad op een goede plaats en op een goed tijdstip geboren te zijn. Voor hen is er geen reden voor onrust, want ze zijn steeds gewaardeerd geweest en gediend. Daarom staan ze aan de top. Het drama van deze “hoogsten” is dat zij “denken” deze top ZÉLF bereikt te hebben. Neen, zonder HULP & BEGELEIDING (*) hadden zij er nooit gekomen. Hun rust is geen rust, maar een droomtoestand, een onbewust-zijn van de Ware Rust. Zij geloven hun aanbidders écht, terwijl deze aanbidders slechts een “een beeld” bewonderen, het beeld van een ster of leider die aantrekkelijk is. Wie machtig is straalt over het algemeen zelfzekerheid, rust en vertrouwen uit. Dat komt uiteraard door gediend te zijn en in de watten te liggen (zou U daar zélf niet rustig van worden?). Maar wat zegt het Onze Vader? “Leid ons niet in bekoring”. Wat men ziet is onecht (illusie) en staat lijnrecht tegenover de Vreugde en Gelukzaligheid die Jezus in Zich had, een toestand van volkomen Zuiverheid en Vrijheid. Deze goddelijke Rust & Vrede kan Jezus niet zomaar “cadeau” gekregen hebben. Neen, zowel Maria als Jezus moeten intens geestelijk geleden hebben. Ongevraagd als kind gedropt in onze wolvenwereld was de Moeder, omdat dit de Wil is van de Vader, en met Jezus was dat niet anders. Het Mooie is dat ze allebei Zichzelf gevonden hebben (DÁT is het geschenk). HIJ heeft Zichzelf gevonden als de Zoon. De Moeder als een zuivere geest, bevrijd door de Zoon. De Vader die alles in de Hand heeft wist dat dit zou gebeuren en zo WEET Hij wat komen zal. Wat verleden, toekomst en eeuwigheid betekenen voor ons is niet wat het betekent voor God.
  (*) Hulp en begeleiding. Hebben jullie ooit eens STIL-gestaan bij deze woorden? Dat is normaal iets dat we met kinderen doen.
  Beste lezers, geestelijk zitten wij in een gigantische put, met helemaal onderaan de fincancieel machtigsten die alles hebben behalve wat ze verlangen.
  Willen we uit de put geraken, dan moeten we “tegen de stroom in zwemmen”. Niemand kan dit zonder God. Daarom moeten we KLAAR staan. Velen proberen nu reeds stroomopwaarts te zwemmen, maar tevergeefs, want wat ze doen is vooral schadelijk. Anarchisme zal ons er niet uit halen. God wel. Hij is overal, behalve onder onze voeten. Jezus komt weder “met de wolken”… maar God is overal, daarom kunnen Zijn Wonderen van alle kanten komen. Links, rechts, voor, achter, boven. Hou er rekening mee dat “met de wolken” op vele manieren kan geïnterpreteerd worden. De liefde van God is Eeuwig en overal. Hij is het Licht en Zijn kracht staat lijnrecht tegenover de kracht die ons naar beneden trekt. Oneindig Groot is Hij (Almachtig) maar ook oneindig Klein (egoloos). Het ego van de mens is onzuiver, God is Zuiver. Al wat Rein is komt “uit de lucht.” De Liefde is Overal, en Hij zál gevoeld worden.

  BEN IK REDELIJK?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  (Of slechts verlangend?)
  Onze geaardheid als onredelijk of onrechtvaardig zien. Is dat mogelijk? Ik ben de eerste om toe te geven dat dat niet makkelijk is. TOCH moeten wij dat op één of andere manier kunnen doen. Immers, waar halen wij het recht vandaan om ons te vereenzelvigen met de Rechtvaardige God?
  De rechters van onze huidige wereld doen hun werk “zoals het hoort”, maar… zijn zij werkelijk rechtvaardig? Als wij hen zouden vragen deze vraag te beantwoorden in alle eerlijkheid, dan is er slechts één antwoord mogelijk willen zij niet hoogmoedig zijn, nl. “Ik weet het niet”. Want ze mogen nog zo hun best gedaan hebben, één ding kunnen zij niet tegenspreken: ZIJ zijn het, in de eerste plaats, die hun hele carrière lang, te maken hebben gehad met onnoemelijk veel menselijke tranen, rechtstreeks het gevolg van hun “oordeel”. Menselijke tranen veroorzaken is geen Liefde. Kan men rechtvaardig zijn zonder liefdevol te zijn? Dat is de vraag die ieder mens blijkbaar liever ontwijkt.
  Velen “denken” dat wat ze DOEN “goed” is en wat goed is, Gods wil is. Maar denken = denken, en goedheid = goedheid.
  Dátgene waarvan de levende Aarde beter wordt, alleen dat kan Goedheid zijn.
  Jezus was de Hemel op Aarde. Toch werd Hij als ongewenst gezien, als een ware rustverstoorder. Logisch: Zolang het “bedrog” (de wereld) zich “GOED” voelt, zal het al het mogelijke doen om bedrog te blijven. Maar de Waarheid is niet dood. Jezus eerste Komst was slechts een Waarschuwing, De Wederkomst zal anders zijn. Het bedrog zal angstig worden en geen weg meer uit kunnen.
  Daarom moeten wij onszelf bepaalde vragen durven stellen:
  Wat betekenen onze gevoelens en vanuit welke geest komen ze? Gevoelens of emoties komen steeds vanuit een zeker verlangen (overwegend onbewust). Rondom mij zie ik duidelijk twee soorten verlangens, heel, heel helder zelfs: De Mensheid in twee gedeeld:
  (1) het verlangen om “de andere” ANDERS te willen zien.
  (2) het verlangen om “al wat niet op God gelijkt” VERNIETIGD te willen zien.
  Wat het verlangen ook is, maak Uzelf niets wijs… Een klein of groot ego… in élke vorm van verlangen is de zonde aanwezig. Tenzij U helemaal ÉÉN bent met de Liefde-zelf. Dat zou dan een “omgekeerd verlangen” moeten zijn = de WIL om de HELE Mensheid in vrijheid te zien leven, bevrijd van alle chaos, onvergelijkbaar met het verlangen van de zondaar.
  Wees er maar zeker van dat men vooral verbonden is (en BEZIG is), niet met het bevrijden van mensen, maar met de CHAOS. Deze chaos is tevens het BEELD dat men heeft van zichzelf en/of de medemens.
  Wie werkelijk VERBONDEN en bezig wil zijn met God, en mensen wil bevrijden, gooit al wat niet door Hem gewenst is weg !! (auto, make-up, brillen, hoorapparaat,…), en doet in het verborgene iets nuttigs. Misschien denkt U: Waanzin, of…Onmogelijk. Besef dan dat U mogelijk een bijzonder zwak geloof hebt. Men kan niet ÉN een bril of hoorapparaat liefhebben, ÉN Jezus liefhebben als genezer van blinden en doven. Men kan niet ÉN een wagen gebruiken, ÉN Jezus aanbidden die alles wandelend deed. Men kan niet én bij Hem willen zijn, én van Hem weg willen blijven.
  Begrijp me niet verkeerd: wie in God’s Liefde gelooft zit goed. Maar de vraag is vooral: hoe zuiver is ons geloof? Geloven wij wel in Zijn Liefde, of geloven wij vooral in onszelf?

  (6) KAN IK GOD BEGRIJPEN?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

  Op het internet (YouTupe e.d.) is er een overvloed aan discussies over God. Eindeloze discussies… Discussies tussen christenen en moslims eindigen meestal slecht. Toch zijn er uitzonderingen en zien we dat heel wat moslims of imams erin slagen “christenen”(?) voor zich te winnen. Een mooi voorbeeld is Dr. Zakir Naik met zijn miljoenen volgers / volgelingen die al duizenden Oosterlingen, atheïsten en “christenen” heeft kunnen doen bekeren tot zijn islam, en… (dramatisch genoeg) er nog dagelijks in blijft slagen. Tja, “Allah” blijkt nou eenmaal eenvoudiger uit te leggen dan onze Drievuldigheid? Voor de zondaar is dat uiteraard heel aantrekkelijk, want hij krijgt wat hij wil: Een “zekere” logica die voldoening geeft. De zondaar verdraagt immers geen inconsequenties.
  Wat is er toch mis met die Heilige Drievuldigheid? Helemaal niks natuurlijk. MAAR… heeft de Kerk het niet onnodig gecompliceerd gemaakt? Is de Kerk niet onnodig naar antwoorden beginnen zoeken omtrent al het Mysterieuze? Het Christendom is de religie van de Zuivere Eenvoud (die Liefde is). Die Eenvoud die Waarheid is, is het Fijnste van al het fijne, het Mooiste van al het mooie. Kúnnen of mógen er vragen gesteld worden aan die Volmaakte Eenvoud? Voor mij is dit een KERN-vraag. Immers, waar halen wij het recht vandaan om de Liefde (die bewezen heeft Liefde te zijn) nog vragen te stellen? Is dat niet hetzelfde als onszelf bóven God willen plaatsen?
  Zuivere Eenvoud, Zuivere Liefde als Groot Mysterie, zo heeft Christus ons “achtergelaten”. Dat Mysterie roept ontelbaar vele vragen op, in de eerste plaats wellicht bij de Katholieke Kerkvaders -zelf. Antwoorden zijn er geleidelijk aan gekomen in de loop der eeuwen… En voila, we krijgen wat we verdienen: een totale “ondergang” van de Kerk. Zijn de antwoorden fout? Neen, de antwoorden moeten met “een korrel zout” genomen worden. Want de Kerk is er degelijk nog wel: Zij bevindt zich wereldwijd in vele harten van mensen, vooral onbewust. Priesters hebben hun werk dus niet voor niks gedaan. Het MOOIE ook is dat deze “ondergang” voorspeld is geweest, door… Jezus Zelf. Er is dus helemaal geen reden tot paniek.
  Het Mysterie God is niet onder woorden te brengen. In een vorig schrijven kon ik het niet genoeg benadrukken: De Liefde heeft Zijn eigen taal:
  * Jezus = het Kruis, maar Hij is ook de Hemel
  * Jezus = Alfa en Omega, maar ook de Eeuwigheid
  * Jezus spreekt over “het kwade” maar ook over “de onwetenden”
  * Jezus heeft een aangezicht, maar de Heilige Geest niet, terwijl ze toch ÉÉN zijn.
  Het lijkt wel of God synoniem staat voor een onmogelijkheid, contradictie, onredelijkheid. NEEN… De Liefde is zoals Hij is. Het zijn WIJ, zondaars die “DENKEN” redelijk te zijn terwijl we dat helemaal niet zijn.
  Petrus moet dat geweten hebben als geen ander. Indien men hem zou gevraagd hebben: “Bent U een redelijk iemand?”, voorzeker zou hij geantwoord hebben. Neen, ik ben niemand, ik ben helemaal niemand zonder de Heer. HIJ is de Redelijke, de Rechtvaardige, en Zijn Ware aard is Zuivere Liefde.
  Het aangezicht van de Liefde (God) is “de Andere”. Zo simpel is het. Indien Jezus een spiegel zou gehad hebben, denk dan niet dat Hij zou gedacht of gezegd hebben: “nu zie ik God”. Toch heeft Hij gezegd: “Wie Mij ziet, ziet God”. Begrijpen wij deze woorden? Of “denken” we slechts deze woorden te begrijpen? STOP met Uzelf voortdurend voor de spiegel te willen zien om Uzelf bóven de andere te willen plaatsen, want wat U ziet is bedrog, helemaal… niets !! Dát is ongetwijfeld wat Hij met deze woorden bedoelde.
  Jezus was (IS) geen hoogmoed maar het omgekeerde: Goddelijke nederigheid in alle Eenvoud. Zijn Wonderen waren het bewijs. Daartegenover staat hoogmoed, één der Hoofdzonden. Jezus aangezicht staat dus symbool voor Zuivere Liefde. Opnieuw zullen we met Zijn goddelijk aangezicht te maken krijgen (= Jezus als Rechter).
  Maar in het Rijk Gods, het uiteindelijk doel, zal geen aangezicht noch lichaam verafgood worden. “Verafgoden” is geen liefde. Liefde is een toestand van ZIJN. Spiegels en beeldschermen zullen niet meer bestaan, en alle Kinderen van God (de zuiveren van geest) zullen ÉÉN zijn met de Geest van de Vader en de Moeder. Zon en Maan zullen hun symbolen zijn.
  Wie ervan droomt Jezus’ lichaam voor eeuwig en altijd op een troon te zien zitten, om het voor eeuwig en altijd te verafgoden, droomt verkeert. Jezus is geen object. Hij is helemaal één met de Eeuwige Heilige Geest. Zijn lichaam zal het lichaam zijn van élk Kind en wat dat Kind voelt van Geluk, zal Hij met een zekerheid van 100 % ook voelen. Liefde is Zuivere Vrijheid, geen troon, noch aangezicht, noch lichaam. Nogmaals…🙏🏼 ik zeg niet dat dat zo is. Ik weet helemaal NIKS. Het is mijn gevoel die spreekt, mijn buikgevoel. U hoeft van mij NIKS te geloven. Val mijn woorden aan (indien U dat nodig vindt) maar niet mijn zijn (indien U zichzelf Katholiek of Christelijk noemt).

  BEN IK ENERGIE?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻

  Wat is energie? “ALLES is energie” horen we vaak. Het doet denken aan pantheïsten die zeggen “alles en iedereen = goddelijk” Fout, want dat zou betekenen dat alles in feite toegelaten is (genocides, etc.) “omdat we toch goddelijk zijn”. Dit is onzin. Naar mijn gevoel is er slechts één vorm van energie met enige betekenis (binnen onze huidige wereld). Dat is de energie die menselijkheid uitstraalt: Menselijke reacties, gevoelens, emoties. Deze energie is vergelijkbaar met zonnestralen: Die kunnen hemels zijn, maar ook onverdraaglijk en pijnlijk. 
  Deze (menselijke) energie staat lijnrecht tegenover de energie met als enige drijfveer het GELD wat niets anders is dan “verloren energie”. Verloren energie = zonde. Men is dus zondig bezig als men enkel en alleen voor het geld zou werken. In een vorig schrijven kon ik het niet genoeg benadrukken: het bedrog en de waardeloosheid van het geld. Natuurlijk hebben velen, zeer velen, de reflex om dit onmiddellijk tegen te spreken. Hoe simplistisch, enz. enz. enz. Klopt natuurlijk, met geld kan men heel wat “moois” creëren, maar… niet in Gods ogen !! Wat wij “creëren” als zondaar is niet meer waard dan… een spinnenweb !! LACH mij maar uit indien er onder jullie zijn die dat wensen. Ik zal met U meelachen !!
  Ongelooflijk veel bewondering (= liefde) heb ik voor de intelligentie van Gods hele Schepping, en dat begint bij het planten- en dierenrijk. Kijk eens naar de vogels. Niet een vogel in een kooi, maar de vogels in de lucht, die alle kanten kunnen uitvliegen. Vliegtuigbouwers denken iets gelijkaardigs “gecreëerd” te hebben. Tja, een vliegtuig kan inderdaad opstijgen en landen, tenzij het neerstort natuurlijk.
  Geld is het slijk der aarde. Stortingen voor goede doelen zijn mooi bedoeld maar een organisatie (eender welke) zal eerst aan zichzelf denken, dan pas aan de anderen. Dat is geen liefde. Zolang er geld op aarde blijft circuleren, zal de Wereld (van bedrog) behouden blijven zoals ze is.
  Geld en Liefde zijn geen synoniemen, maar tegenpolen. Geld is geen levend iets maar zo dood als een pier. Wie zich niet bewust is van de waardeloosheid ervan loopt rond als een zombie. Wij zijn dus meer zombie dan we denken.
  Geld zal onbestaande zijn in het Rijk Gods (= Leven). Toch zei Jezus tegen de rijke “Geef alles weg aan een arme en volg Mij” Hij heeft niet gezegd “vernietig uw geld (bezittingen) en volg Mij”. Logisch natuurlijk, het zou ongepast geweest zijn. Zolang “het Moment” (van de Wederkomst) niet aangebroken is moet de wereld blijven draaien met zo min mogelijk lijden (= met een zo eerlijk mogelijke verdeling). Vanaf de Wederkomst zal pas het bewustzijn komen van het bedrog en de zinloosheid van het geld. Het slijk der aarde zal verdwijnen als sneeuw voor de zon.
  De energie en kracht die Jezus in zich had waren niet zomaar wat “zonnestralen”. Neen, Hij was de “Zon” zelf, en de Zon is er nog steeds. Jezus’ energie kwam rechtstreeks van God.

  BEN IK WIJS?
  🌻🌻🌻🌻🌻
  Als ik dat van mezelf zou zeggen, dan ben ik hoogmoedig, wat heel onwijs is.
  Wijsheid is niet iets dat men kan verwerven door boeken te lezen, e.d. Het is één van de grootste fouten der mensheid, te denken dat men wijs kan “worden”. Net zoals het idee dat “wijsheid ooit wel komt met de jaren…”Hoe ouder, hoe wijzer” is geen absolute waarheid. Hoe ouder, hoe afgedwaalder, dát wel… TENZIJ men zich BEWUST is van zijn afdwaling, dan is men op het juiste pad en staat men gelijk met het (onbewuste) kind, dat correcte vragen stelt waar geen mens op kan antwoorden. “Wie niet wordt als een kind…” zei Jezus. Dáár ligt de kern. Hoe bewust is de mens van zijn onvermogen om lief te hebben, zijn toegenomen wantrouwen, zijn onvrede met zichzelf, enz. Dat zijn de nodige vragen voor ieder van ons.
  Wijsheid kan men niet leren, zelfs niet met de beste wil van de wereld. Men is het of men is het niet. Wijsheid heeft met vallen en opstaan te maken…. Wie veel geleden heeft krijgt wijsheid zomaar cadeau, helemaal gratis. Maar het drama is dat we meestal te uitgeput zijn om het cadeau te openen. Laat maar denken we. Het hoeft niet meer… Daarom is “opstaan” zo belangrijk. VALLEN doen we sowieso, vooral als we jong zijn. Dat kan gebeuren door eigen stommiteiten, of… door “de anderen” die ons omver duwen (fysiek of… met woorden !!). Wie de moed heeft om iedere keer onmiddellijk op te staan, zonder wrok, verwerft wijsheid. Voor de meesten onder ons is dat een te zware of onmogelijke opgave. Ze blijven liever liggen, om geholpen te worden. Maar die zogenaamde “hulp” is een illusie. Vele psychiaters lopen er als de kippen bij om “het probleem” een naam te geven.
  Begrijp dit goed, ik heb in deze sector gewerkt en heb voor élke psychiater de grootste eerbied, bewondering zelfs, niet vanwege hun mensenkennis (want die hebben ze niet, alleen God kent de mens), maar vanwege hun geleverde inspanningen, hun gehoorzaamheid, hun liefde voor diegenen die hen opgeleid hebben. In kindertaal uitgedrukt: Psychiaters zijn “goed opgevoede” brave jongens (meisjes) die het in zich hebben om anderen te helpen.
  Je moet echter de wereld rondgereisd hebben (zoals ik) om te beseffen dat de PSYCHIATRIE één gigantische PUT is, met helemaal onderaan de psychiaters-zelf. Op vele plaatsen in de wereld is psychiatrie onbestaande omdat men nog het GEZOND VERSTAND heeft de mensen te laten zoals ze zijn. 
  Zonder psychiaters zou de psychiatrie niet bestaan. Zij zijn de hoofdverantwoordelijken van alle “sukkelaars” die zich niet goed in hun vel voelen. In feite sleuren ze iedereen mee in hun eigen ondergang, met als mooi voorbeeld Prof. Dr. Peter Adriaenssen. Met de beste bedoelingen wil hij hulp bieden aan de vele, vele slachtoffers van misbruik, etc., maar eenmaal de jongen of het meisje bij hem op consultatie komt, zullen zij de rest van hun leven overal “slechte mensen” zien. Want zij geloven de psychiater die (simpel uitgedrukt) zegt: “jij bent goed want je bent een slachtoffer en de andere is slecht, want wat hij deed is fout, misdadig. En het kind zal dit geloven.
  In feite zegt de psychiater: Negeer God en richt je tot de Mammon (= Je mag je NIET schuldig voelen en je zult BELOOND worden voor de aangedane pijn. Dit noemen wij rechtvaardigheid. Prachtig natuurlijk, zo lijkt het althans, maar… Weet de psychiater wel wat hij doet of zegt ??”
  Schuldbesef en vergevingsgezindheid horen samen. Eigenlijk zijn het synoniemen. Jezus’ ware aard was zuivere Vergevingsgezindheid, juist omdat Hij het BEWUSTZIJN had van de schuld van de Wereld. Daarom was Hij liefde. Liefde maakt geen onderscheid tussen bewustzijn en onbewust zijn.
  Kinderen, wereldwijd, zijn vergevingsgezind. Iedereen weet dat. Vanzelfsprekend staan zij dicht bij God. Hen zeggen dat zij zich niet schuldig hoeven te voelen is niets anders dan hun vergevingsgezindheid BESCHADIGEN en hen meesleuren richting wantrouwen en ondergang. U begrijpt het niet meteen? DENK er dan eens goed over na. De meeste mensen verlangen naar rust & vrede maar ze beseffen niet hoe onchristelijk (=misdadig) ze bezig zijn in hun innerlijke, inclusief (en vooral) de psychiaters. Wie een ander beschadigd, beschadigt zichzelf en zorgt voor zijn eigen ondergang.
  Zélf heb ik in eigen milieu (een project in het Verre Oosten) te maken gehad met een doofstom meisje dat aangerand werd door een bende leeftijdsgenoten (jongeren). Zij werd zwanger maar dit heeft ze maanden voor zich gehouden. Uiteindelijk kon ze het niet meer verzwijgen. De enige christelijke houding is medelijden naar de jongeren toe (omdat ze zo zielig waren als een hond), en met zorg en toewijding begaan zijn met het meisje opdat zij “het ongeluk” zou aanvaarden en “het nieuwe leven” zou verwelkomen. Het kind is intussen geboren in een sfeer van genegenheid. Wat haar overkomen is een levensles. Er is geen trauma, omdat niemand er een drama van gemaakt heeft. De baby is gezond en de jongeren schamen zich. Een van hen schaamte zich zo diep dat hij persoonlijk gezegd heeft alles te willen doen om het goed te maken, zelfs huwen. Dát is christen-zijn. Maar de huidige wereld is een wereld van wantrouwen en demoniseren. De vijand mag men haten en moet gestraft of verstoten worden. God laat ons vrij. We kunnen liefhebben of haten. Als liefhebben of vergeven echter niet lukt, dan is er maar één optie: Ons tot God richten, in stilte en gelatenheid, want van zodra we onze naaste met het kwade vereenzelvigen zullen we als een boemerang terugkrijgen wat we verdienen: haat en geestelijk geweld.
  Voor de meeste mensen is verkrachting een afgrijselijke daad en onvergeeflijk. Begrijpelijk, maar zien we echt niet hoe zielig wij geworden zijn met zulke denkbeelden? Zien wij niet dat de dader heel, heel laag gevallen is, en dat we met een liefdeloze houding even laag zullen te vallen. Neen, blijkbaar niet. Wat men ziet is een monster. Dat is veel comfortabeler, want als het monster slecht is, dan is het slachtoffer goed, en dus klaar om opgevangen (in de watten gelegd) te worden. Heel, heel triestig is dat, want de opvang zal slechts een opvang zijn van illusie (geen Ware opvang)
  Psychiatrische hulp als onontbeerlijk is de algemene gedachtengang. Maar deze gedachtengang is allesbehalve liefde. Het leven aannemen zoals het komt, en ermee overweg kunnen, dáár gaat het om. Dat kan alleen met Jezus in het hart.
  En… NEEN, meisjes (of jongens) moeten vanaf hun twaalfde niet over-beschermd worden, dag in dag uit, door een over-bezorgde vader of moeder. Een dergelijke ingesteldheid maakt het kind kapot. Want kinderen willen niet het bezit zijn van dwalende ouders. Wie de goddelijkheid niet ziet in het pubergedrag van kinderen dwaalt weg van God. De puber protesteert omdat hij de “volwassenen-wereld” niet aantrekkelijk vindt. Hij wil het liefst kind blijven (Zoals Jezus het zou willen) maar het mag niet. Niet de dood maar de geboorte van een mens staat symbool voor het Leven. Wie zich niet kan inleven in het leven van een kind heeft van het Christendom niets begrepen. Een ouderling die begaan is met élk leven (ze zijn zeldzaam) mag zich terecht evenwaardig voelen als een kind dat sowieso dicht bij God staat.
  Over opvoeding wordt veel gefilosofeerd. Doch, ook filosofen graven zichzelf in een put. En hoe dieper ze graven, hoe meer vragen er afkomen, om er toch maar uit te geraken. De wijzen der wereld kunnen niet de ware wijzen zijn in Gods ogen. Maar hoe geliefd zijn ze toch, de vele beroemdheden (geleerden, religieuzen, machtigen, e.a), hoe worden ze toch opgehemeld, verafgood of bewonderd voor hun “intelligentie, kalmte, ed.”
  Kortom: Psychiaters e.a. zijn geen genezers. Laat dat duidelijk zijn. Het enige wat ze teweeggebracht hebben tot nu toe is zieligheid. Uitzonderingen zijn er gelukkig wél. Ook zij staan dicht bij God. JA. Het zijn de psychiaters die zich helemaal bewust zijn van hun eigen “ondergang”, en daardoor beseffen dat ze enkel met hun MENS-ZIJN iets kunnen betekenen. D.w.z: “Je bent zoals je bent, en ik “aanvaard” je zoals je bent”. Dat zou een basisvereiste moeten zijn. De andere niet als ziek, abnormaal of kwaadaardig beschouwen, maar als een logisch element binnen het Universum. Indien we niet in staat zijn om iemand te genezen of te beminnen, dan is het enige dat nog rest bidden of gelaten zijn. Laat datgene wat men niet kan aan God over.
  Hooggeschoolden hebben in hun jonge jaren vooral doorgebracht tussen muren omgeven door boeken. Ze hebben zich zitten focussen op woorden, heel veel woorden. Maar dat gefocus is niets anders dan zich blindstaren. Het komt alleszins niet overeen met hoe ik mijn jaren heb doorgebracht. De wereld rondgetrokken, veel geluisterd, veel geobserveerd, en… veel zitten denken, met vooral veel vallen en opstaan. Het is door zeer weinig mensen geweten maar dit is óók een leerschool. Mijn ogen hebben veel meer gezien, mijn oren veel meer gehoord en mijn hart veel meer gevoeld dan eender welke psychiater uit eigen land.
  Wat ik heb kunnen verwezenlijken van mijn “leerschool” is op geen enkel vlak vergelijkbaar met de luxe waarin hooggewaardeerden vertoeven…Maar ik heb wat ik heb, en wat ik heb is goed, en wat goed is moet niet verbeterd worden: Een sfeer van kalmte en eenvoud, verweg van eigen land, en… hoewel niets op eigen naam, ik kan niet zeggen dat ik ongeliefd ben.
  In eigen land ben ik een nietsnut voor de maatschappij. Sommigen zouden “uit compassie” nog in staat zijn mij wat geld te geven. Daar heb ik maar één antwoord op: Hou het slijk der aarde voor uzelf! Of geeft het aan anderen.

  BEN IK NEDERIG of HOOGMOEDIG?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Nederigheid en wijsheid horen samen. Wie wijs is, is nederig en wie nederig is, is wijs. Mensen die niet geleden hebben maar hun leven lang gediend zijn geweest, kunnen onmogelijk nederig zijn. Maar hoe makkelijk is het toch om zich als nederig voor te doen. Van zodra we de TV aanzetten krijgen we het toneel te zien en merken we hoe de allerhoogmoedigsten zich op de deemoed beroemen. Men kan ze van de ware nederigen niet onderscheiden. Zo “goed” spelen ze hun rol.

  BEN IK “UNIEK”?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Anders gezegd: Ben ik iemand waarvan anderen zeggen: “Ja, je bent uniek”?
  Ach, hoe makkelijk is het toch om “speciaal” te zijn in een wereld van bedrog. Gewoonweg iets “bedenken” volstaat al. Wie écht uniek wil zijn moet vooral de wereld verlaten, geestelijk dan (want zelfmoord plegen is niet uniek). Maar anderen meedelen daarin geslaagd te zijn heeft geen enkele zin, niemand gelooft dit toch. Wie gehecht is aan aardse dingen kan onmogelijk uniek zijn. Kijk eens naar een zwerm vogels, of een kudde schapen… Ze zijn allen identiek. En dan zouden wij, mensen, allen “uniek” zijn ???
  Uniek willen zijn is het diepste verlangen van de mens. Vandaar het woord “individu”. Wat verlangen de meeste mensen toch naar Diegene die ze zélf willen zijn, verschillend van alle anderen. We merken het overal: het conflict in de hoofden van mensen: Enerzijds VERLANGEND naar een Uniek iemand, anderzijds dat Uniek iemand willen ZIJN.
  Is het onbewust Jezus die de mens VERLANGT + WIL ZIJN. Natuurlijk wel. Wat we zien op wereldvlak is een UNIVERSEEL (onbewust) verlangen naar dé Liefde, in alle lagen van de bevolking. Maar de mens is God niet. De mens is gewelddadig van aard (uiterlijk en/of innerlijk). Het geweld wordt aangeleerd, en de zeer pijnlijke realiteit is dat men met alle mogelijk middelen naar die Eeuwige Liefde probeert te streven, ieder op zijn manier. Dramatisch vooral is dat voor vele mensen de naaste niet meer waard is dan een grasspriet, of nog erger… ongedierte. Hitler verlangde (onbewust) óók naar de Liefde. De Liefde was zijn streefdoel (wat anders?).
  “Vergeef hen, want… “(Jezus). Onze huidige samenleving is vooral een toestand van onbewust zijn. De meesten weten niet wat ze doen.

  BEN IK EGOCENTRISCH?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Van één mens op aarde kunnen we met zekerheid zeggen dat Hij niet egocentrisch was: De Levende Jezus Christus. Alles draaide om GOD. De Zoon heeft de Vader gehoorzaamd. Ook de Vader die gelijk is aan de Heilige Geest is per definitie egoloos. Zijn “alles” is de Zoon die de opdracht moest/moet vervullen. Goddelijke liefde is geen ego, wel het centrum. Wat onbewust is (zoals een dier) kan onmogelijk het centrum zijn van het Universum (laat staan het Universum geschapen hebben). Hoe bewust zijn wij als mens?
  Zij wij egocentristen zonder het te beseffen? Of course not, zeggen mensen spontaan wereldwijd, het zijn de psychopaten, de gestoorden, etc. Toch dient ieder voor zich deze vraag te stellen. Ik doe dat ook, vooral om geestelijk KLAAR te zijn voor wat komen zal…
  Wij zijn állen verantwoordelijk voor een kind dat sterft van honger, maar de schuld is steeds “de andere”. Wie wil schrijven over zichzelf met de bedoeling de schuld op een andere te steken volgt niet zijn hart maar een onvolmaakt “iets of iemand”
  Uw hart volgen wil zeggen volgen wat KLOPT en dat zijn Jezus woorden. M.a.w aanbid God die Uw hart doet kloppen, en niets of niemand anders. God aanbidden wil dus niet zeggen de andere beschuldigen. Aanbidden wil vooral zeggen bidden: “BID voor ONS, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen”
  Jezus heeft nooit gezegd: “wordt U onrecht aangedaan, beschuldig hem dan met woorden”.
  Oei… worden hier (binnen dit Forum) geen mensen weggepest ???
  Men kan op twee manieren schrijven:
  (1) zonder zich voor te stellen (= schrijven zonder het woord ik). Wie zich niet voorstelt en alles verzwijgt over zichzelf schrijft als een geest. Welke geest? Er zijn er slechts twee: de Heilige en de onheilige geest. Maar Jezus sprak tevens over het onbewustzijn: d.i. de geest van de onbewusten.
  (2) Men stelt zich voor (= schrijven met het woord ik). D.w.z uw “persoon” kan/zal aangevallen worden, wat uw mening ook is. Sommigen worden letterlijk doodgepest. Anderzijds is het “ik” nog nooit zo bewonderd geweest als de dag van vandaag. Het “ik” is hemels of duivels, terwijl God slechts een onderwerp is, net zoals Covid-19.
  Alleen wie geen mening heeft wordt met rust gelaten, maar meningloos zijn staat niet synoniem voor goedheid. Het betekent gewoon: “ik laat gebeuren wat gebeurt”.
  Ben ik me helemaal bewust van wat ik schrijf? Of “denk” ik slechts bewust te zijn? Als ik het “ben” hoe weet ik dat dan met zekerheid? Deze vraag is broodnodig om niet af te dwalen. Psychopaten zien zichzelf als uiterst bewust. Hoe is dit mogelijk?
  Graag wil ik even terugkomen op de enige échte universele KERN-vraag: “Wat DOEN U en ik hier op aarde”? Anders gezegd: “Waarom is er niet NIKS?”
  Het is (wat mij betreft) de MOOISTE en EENVOUDIGSTE vraag die een mens kan stellen, want het antwoord zit in de vraag zelf, nl. “omdat er IETS is dat bestaat”. Zo simpel is het antwoord op die éne kernvraag waar onnoemlijk vele, filosofen, geleerden, wetenschappers, etc. zich letterlijk kapot aan gewerkt hebben.
  De egocentrist (en dat zijn er ontelbaar velen, vaak helemaal bovenaan de ladder) vereenzelvigt zich maar al te graag met dat “iets”. Het is de mens die zichzelf superieur voelt t.o.v al het overige, de mens die zichzelf niet kent, bijgevolg niet weet wat hij zegt en niet weet wat hij doet, de mens die alle vragen stelt, behalve vragen omtrent zichzélf, de mens met deze ingesteldheid (levensvisie):
  De geschiedenis = niets
  Ik besta = ik ben “iets” (iemand)
  De toekomst = niets
  Met woorden krijgt hij alles, werkelijk ÁLLES uitgelegd… ZÓ slim is hij (neen, denkt hij te zijn), waarmee hij zich helemaal één voelt “iets”.
  Nochtans is er een mooi en logisch woord voor dat wonderbaarlijke “iets”, nl. onze liefdevolle God
  De egocentrist is echter zo “sluw” in zijn denken, dat het álles zal vervormen, verdraaien, omdraaien voor zijn eigen comfort. “Een liefdevolle God kan onmogelijk bestaan” zegt hij, “want ál wat geleden heeft (sinds het allerbegin), is onmogelijk goed te maken”. Als Liefde synoniem is voor “hemel op aarde”, zegt hij, dan kan die liefde niet bestaan omdat dat ten koste zou zijn van al wat onschuldig geleden heeft, en dat zou onrechtvaardig zijn, wat geen liefde is. Hij redeneert echter vanuit onwetendheid. Een individu dat “denkt” te kunnen doen wat het wil (“omdat liefde toch niet bestaat”) denkt bijgevolg verkeerd en loopt rond als een vernietiger en tiran.
  Werkelijk alles zal de egocentrist bedenken om zijn “bestaan” (dat geen bestaan is) te kunnen behouden. Met zijn tunnelvisie (waarvan hij zich onbewust is) zal hij steeds het bestaan van een goede geest ontkennen… HIJ is immers het bestaande centrum en niemand anders.
  Maar onze Goede Geest die verbonden is met álle lijden SLAAT alles OP (zoals wij alles kunnen opslaan in een computer). Een kind dat enkel geleden heeft en niets anders dan geleden, kan niet zomaar “verdwijnen” in het “niets”, Indien het GEWIST zou zijn in plaats van opgeslagen, dan zou onze liefdevolle God niet kunnen bestaan. Maar omdat Hij Zijn bestaan bewezen heeft is het LOGISCH om te zeggen dat God WEET wat Hij DOET. Hij is Waarheid die verbonden is met alles en iedereen. Daarom móet er een “kern” van waarheid zijn in elke vorm van religie of levenshouding. Die kern is de mens die in Goedheid gelooft, de mens die tot overgave in staat is.
  Geen yin zonder yang, zeggen de Oosterlingen, daarom moét logischerwijs “IETS” tegenover het EGO staan, nl. de egoloosheid van de Liefde = NIETS bezittend, maar helemaal ÉÉN met al wat leeft = God
  Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Wij zijn niets (niemand) zonder God.

 4. BEN IK IDIOOT?
  🌻🌻🌻🌻🌻
  Misschien ben ik wel een winnaar geweest in mijn leven op vlak van stommiteiten. Stommiteiten doen is menselijk, maar vooral leerrijk en nuttig. Iemand die kampt met “vreemde gevoelens” omtrent zichzelf, grenzend aan idiotie mag er zeker van zijn: U kunt ze overwinnen.
  Diegene die een idioot zien in de andere, dát is de idioot, redeneren velen. Doch, wat is idiotie? Over domheid had Einstein een uitgesproken mening: Domheid is bestaande én oneindig !! (Amai !!).
  Neen, de enige échte Eeuwigheid is die van de Liefde.
  Daarin verschil ik van geloof met de voor velen verafgode pantheïst Einstein, die echter geen uitgesproken mening had over “intelligentie”.
  Nochtans heb ik allesbehalve misprijzen voor deze genie. Hoewel een groot deel van mijn familie zeer Katholiek is, ben ik vooral opgegroeid in een milieu van “geestesgenoten” van Einstein, e.d. Ik ben hen steeds dankbaar gebleven. Het is God echter die mij op één bepaald moment in mijn leven gezegd heeft: “Ze zijn FOUT”. En daar is maar één christelijk antwoord op: “Blijven eerbiedigen diegenen die U grootgebracht hebben”
  Jiddu Krishnamurti daarentegen (evenmin Katholiek) zweeg over domheid, maar had wél een uitgesproken mening over intelligentie. Hij zei: “Waarnemen zonder oordeel is de hoogste vorm van menselijke intelligentie” Zei hij dit uit hoogmoed of uit nederigheid? Als kind werd hij aanzien als een “Messias”. Geen enkel kind wil dat (uitgez. de Ware). Kinderen willen het Rijk Gods en in Vrijheid leven. Als een kind in een omgeving van zondaars als “uniek” gezien wordt, aanbeden wordt en moet opgroeien in een sfeer van vleierij, verwachtingen en verlangens, dan is dat misschien prachtig voor “de volwassene”, maar alleen het omgekeerde kan waar zijn voor het kind. Allicht heeft deze jongen als kind heel wat wijsheid opgedaan in zijn alleen-zijn. Hij werd een goeroe, maar niet voor lang. Op een dag zei hij plots geen volgelingen meer te willen. Als een “leraar” zonder leraar te willen zijn is hij verder door het leven gegaan. Daarom geloof ik dat hij nederig was van ingesteldheid.
  Oordeel niet over de niet-christenen, dat zou onchristelijk zijn. Een ware christen ziet de aartsvijand in zichzelf, niet in de naaste. Wie last heeft van walging (naar de andere toe) moet zijn ogen sluiten en vanuit het donker het Licht proberen te zien. Ik zie geen andere optie.
  Nogmaals, zoals velen onder jullie spontaan aanvoelen… Onze wereld is een grote duisternis, een onbewustzijn van het ware Licht. Dat zal spoedig veranderen. De menselijken (nederigen) onder ons zitten goed.
  Neen, ik geloof niet in domheid, wel in onwetendheid dat synoniem staat voor EGO. Wat we zien rondom ons (= Gods Schepping) zit intelligent en logisch in mekaar. Het is de Natuur zoals het hoort te zijn, althans voorlopig nog. Een schaap zal zich niet vrijwillig door een wolf laten opeten. Elk dier vecht voor zichzelf, en zo zit onze samenleving ook in elkaar. Het zit nu eenmaal in de natuur van élke mens afkerig te staan tegenover de andere(n). De ene doet dat op een sluwe, vriendelijke, perfect acterende manier, de andere doet het veel zuiverder, zichtbaarder, rechtstreeks afleesbaar van het aangezicht. Afkeer of walging is op zich geen intelligentie. Het is zoals de Intelligentie, God, het wilt.
  Dieren kennen geen walging, alleszins niet zoals wij het kennen. Daarin verschilt de mens van het dier. (Zelf)afkeer is eigen aan de mens. Gelukkig maar, want laat ons eerlijk zijn: “het beest” in de mens is niet meer te verdragen. Alleen wat sterker is dan “het beest” kan en zal het beest doen verdwijnen en dat is de Zoon.

  BEN IK ALLEEN (op de wereld)?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Laat er geen twijfel over bestaan! Wij worden “alleen op de wereld” geboren en we sterven “alleen op de wereld”. Met “de wereld” bedoel ik niet de Aarde of de Kosmos maar… onze samenleving, de maatschappij, de wereld als schouwtoneel.
  Uiteraard zullen velen dit spontaan ontkennen. Het kind heeft “mij” toch denken allicht vele moeders. Neen, het is de moeder het kind heeft. Zij “bezit” het kind en zal alles doen om het kind als haar bezit te verdedigen, zonder zichzelf in vraag te stellen. Hebben jullie er ooit eens bij stilgestaan dat een pasgeboren kind helemaal één is, niet zozeer met de moeder, maar met de hele Schepping, d.w.z. met alles wat het ziet, hoort, ruikt, smaakt en voelt? Menselijke warmte en voeding (moedermelk) is uiteraard wat het in eerste instantie nodig heeft, maar het kind en de moeder zijn niet elkaars gelijkenissen. We kunnen ons perfect voorstellen dat de biologische moeder zich helemaal verloren of kapot zou voelen zonder haar kind, terwijl het voor een baby helemaal niet uitmaakt WIE de moeder is, maar wél HOE de moeder is. Het moederinstinct is een universeel gevoel, dat in élke vrouw zit, daarom is het kind is niet verloren zonder de biologische moeder. Liefde, daar draait het om, en dat is niet de liefde die een moeder “denkt” te zijn. Haar liefde is slechts een verlangen. Geen enkele moeder ter wereld is in staat haar kind(eren) lief te hebben zoals God ons liefheeft. Dat is een onmogelijkheid. Een vrouw kan slechts liefhebben als ze de liefde “krijgt” van God. Dat “krijgen” kan alleen maar via overgave, en dat begint met een bewustwording. Een bewustwording van haar ware aard. Verdriet, teleurstelling, innerlijke woede, enz.. zijn menselijke gevoelens, maar geen liefde. Dankbaarheid, vrolijkheid, enz. zijn evenmin liefde maar slechts uitingen van genot.
  We zijn alleen op de wereld, veel meer dan we denken.
  Elk schoolkind waar ook ter wereld loopt alleen rond op de speelplaats. Daarom komen kinderen niet overeen. Dat ze tóch plezier kunnen maken spreekt vanzelf: Het is leuker om met twee of drie alleen te zijn dan helemaal alleen. En zo zien we dat de meeste ouders, wereldwijd, in een illusie leven: “de kinderen hebben ons, ze hebben hun vriendjes, ze hebben speelgoed, ze hebben allesbehalve te klagen. Wij zijn hun Hemel. Klagen ze toch, dan zullen ze wel een gepast antwoord krijgen”.
  Ouders willen vooral “genieten” van hun kinderen. Een goed schoolrapport doet “deugt”, niet waar? Genieten mag, gelukkig maar. Maar hoe graag toch dromen mensen ervan om hun kroost ooit te mogen zien als een ster, aanbeden door de wereld. De geboorte was goddelijk en het mooiste zou zijn dat hun “goddelijk” kind effectief “hun god” wordt. Dat doen ze dan door hen te pushen richting “hoogte” (hoe hoger op de maatschappelijke ladder, hoe beter). Realiseren jullie dat dit zuiver EGO is? En realiseren jullie dat dit een ON-bewustzijn is ?? Een onbewust-zijn van het bestaan van God. De inspanningen van zulke ouders zullen NIET beloond worden.
  Soms denk ik, het EGO is grenzeloos. Maar dat is het niet. God is het centrum, niet de mens. Alleen de liefde is eeuwig. Zo ook de geest van Moeder Gods. Zij wantrouwde noch wanhoopte. Haar Kind Jezus, geboren in een stal, werd Heer in alle Eenvoud, en de Heer werd haar Heiland. Zij zei: “Mijn ziel maakt de Heer groot, en mijn geest verheugt zich over God, mijn Heiland.
  Kortom: Wie of wat zijn wij zonder de Moeder en haar Kind (die Heer werd)? Ja,… Alleen op de wereld !! Alle “moeders” van de wereld gaan alleen door het leven, net zoals hun kinderen. Wij moeten niet denken dat tussen de twee “momenten” van alleen-zijn (geboorte & dood) er heel wat hemels te beleven valt. Het huwelijk mag dan wel mooi klinken, maar velen zullen het onmiddellijk beamen: het vooruitzicht van een huwelijk is mooier (geweest) dan het huwelijk zelf.
  WIE of wat BEN IK ZONDER GOD?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Eenvoudig antwoord: Beschimmeld brood.
  U begrijpt me niet meteen? Het is nochtans heel simpel. Artsen weten het maar al te goed, maar de meesten krijgen het niet gezegd (en het is nog logisch ook).
  Ons eigen lichaam is onze beste dokter. Het geeft ons correcte signalen als er ergens iets uit evenwicht is. Maar WILLEN wij wel naar ons lichaam luisteren? Neen, wij hebben blijkbaar meer vertrouwen in de andere, zoals een hoogopgeleide arts. Nochtans vraagt een lichaam maar een ding: nl. dat er niet mee geknoeid wordt. Vooral wat immuniteit betreft. Wij kunnen ons perfect voorstellen dat we in een nieuw tijdperk gekomen zijn, een van vaccinaties. Dat zal ons “algemeen immuunsysteem” niet doen versterken maar verzwakken. D.w.z we zullen vatbaarder zijn voor allerlei, bacteriën, schimmels, etc.
  Dit is de BASISREGEL van GEZOND verstand: Van zodra we overdrijven met iets, doen we aan zelfvernietiging. Dat kan roken, drugs of alcohol zijn, maar het kan ook een teveel zijn aan zoet, zout, vitaminen, medicatie, en… vaccinaties. Hebben de huidige artsen alles aangeleerd gekregen behalve deze basisregel ???
  Schimmelinfecties zijn een wereldwijde plaag, rechtstreeks het gevolg van een algemene verzwakte immuniteit. Artsen schamen zich want ze staan machteloos. Recent nog was er een epidemie van schimmelinfecties in India. Schimmels kruipen in de longen met de dood als gevolg. Diezelfde schimmel komt voor op brood. Zonder tussenkomst van God zou de Mensheid letterlijk wegkwijnen als… beschimmeld brood !!
  Burn-outs onder de huisartsen nemen dramatisch toe. Beginnen zij ergens aan te voelen dat er iets bestaat als “Levend Brood”, een “échte Geneesheer”?
  BEN IK BEVRIJD?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Als iemand mij zou zeggen “ik geloof in Jezus, dus ben ik bevrijd”, dan zou ik antwoorden: JA, maar laat ons eerlijk zijn, praten over geloof is vooral één grote SHOW geworden. En hoe luider mensen over geloof praten, hoe minder ik geloof dat ze geloven. Onze wereld is een wereld van eten en opgegeten worden (vooral psychisch). Wil iemand “gewaardeerd” worden, dan moet hij niet alleen overtuigend overkomen maar vooral… anderen psychisch kwetsen. We zien het in de politiek, we zien het overal. Gegarandeerd zal zijn levensvisie door geestesgenoten beaamt worden. Ik doe daar niet aan mee.
  Zolang er geen “gevoel” is naar God toe, is het geloof niet meer waard dan “denken te geloven”. Denken dat God bestaat is geen geloof. Jezus had het voorspeld. De liefde zal verkillen. Wat mensen nog geloven is zo goed als niets.
  Een échte bevrijding is het gevoel bevrijd te zijn van de Mammon (= ego). D.w.z
  Er is geen innerlijke pijn meer, noch angst, alleen gelatenheid. Rust & Vrede heersen, God is het centrum en het niemand-gevoel is een verbondenheid met Zijn hele Schepping.

  BEN IK HYPOCRIET?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  In een vorig schrijven deelde ik jullie mijn perceptie mee omtrent onze wereld, die ik omschreef als complete waanzin (onzin, illusie), met het geld als synoniem voor bedrog en waardeloos. Dat schreef ik niet als papegaai om mezelf interessant te maken… Neen, ik schreef het vanuit mijn verleden, vanuit vallen en opstaan, vanuit een grote levensles.
  Ik besef heel goed dat wie geld omschrijft als “bedrog en waardeloos” deel uitmaakt van het bedrog. U mag mij dus gerust een hypocriet of bedrieger noemen. Ik begrijp dat volkomen en kan een dergelijke opmerking perfect “plaatsen”. Daar gaat het niet om. Woorden zijn slechts woorden. Wie zijn effectief de minst hypocrieten? Dát is vooral de vraag. Want als we dit weten, weten we ongeveer wie de grootste hypocrieten (valsaards) zijn. Weldra zal de Liefde wederkomen. Daarom moeten wij voor onszelf deze vragen kunnen beantwoorden, willen we voorbereid zijn.
  Ongetwijfeld zijn jullie het ermee eens: De kleinsten onder ons zijn de eerlijksten. De winnaars van de eerlijksten zijn de pasgeborenen. Zij zijn nog niet afgedwaald, nog niet hypocriet. Hoewel ze niet Volmaakt zijn als God, zijn ze wel nog “zuiver”. Ze zijn zoals ze zijn, net zoals wij ooit geweest zijn. Zij hebben er niet om gevraagd om geboren te worden. Waarom zouden ze vals zijn? Daar zijn geen redenen voor.
  Daartegenover staan niet de oudsten, maar wel diegenen die zich niet kunnen (willen) inleven in de leefwereld van de kleinsten. Kortom: de kindermishandelaars. Zij zijn de grootste dwalenden, de grootste hypocrieten der Aarde. Er zijn heel veel vormen van mishandeling.
  Een kind negeren (waar ook ter wereld) is ook mishandeling. Daarom moeten wij ons eveneens de vraag stellen: “Wat “voelen” de rijksten t.o.v de armsten? Is er nog “iets” van gevoel, of is het een totale onverschilligheid?
  Vergeet niet dat de 8 rijksten evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. D.w.z. 3.800.000.000 = 8 (is dat geen waanzin?). Deze acht komen onderling niet zo goed overeen, maar we kunnen niet ontkennen dat er ergens een elite moet zijn die zich superieur of “als god’” moet voelen.
  Heeft de mens nog enige betekenis voor deze “superieuren”? Of is de mens een last geworden? Tellen de armsten nog mee? Of zijn zij een storend element geworden?
  Deze vragen zijn uiterst belangrijk om voorbereid te zijn op de Wederkomst. Want indien voor de elite “de mens” geen of nauwelijks nog waarde heeft, dan is deze elite NIET verbonden met de wereld maar enkel nog met zichzelf. Daartegenover staan de eenvoudigen. Zoals een straatkind in een sloppenwijk !! Dat kind is WÉL verbonden met de Wereld. Élke mens (rijk of arm, jong of oud, blank of zwart) kan zonder enige moeite spontaan een glimlach teweegbrengen bij een kind dat niets heeft. Ik heb genoeg te maken gehad met hen. ZIJ zijn het die VERBONDEN ZIJN MET DE MENSHEID, ook al lijkt dat niet zo. Weten jullie wat dat inhoudt? Dat betekent dat zij onmetelijke potentiële energie in zich hebben, onvergelijkbaar met de rijksten der Aarde, die vanwege hun onverschilligheid slechts negatieve energie hebben. Het enige wat deze rijken zullen “kunnen” is “redden wat er te redden valt”, en dat zal… niets zijn !!

  HEB IK MIJN HART OP DE JUISTE PLAATS?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Dat wil zeggen: Ben ik een “goed mens”?
  Ik ben geneigd te zeggen: “Wie zichzelf GOED vindt, is SLECHT”.
  “Waarom noemt u Mij goed, alleen God is goed” zei Jezus.
  Tiens… Misschien is het tijd om onszelf eens af te vragen of een “goed mens” wel bestaat ??
  Persoonlijk heb ik nog nooit iemand ontmoet die zichzelf effectief als “slecht” of “boosaardig” ziet. Blijkbaar lopen we dus allemaal rond als “goedaardig”. Ik moet eerlijk toegeven: mezelf als “slecht” beschouwen… Ik kan het ook niet.
  We zitten dus in een wereld van “goede mensen” maar wat we zien is miserie. Neen, dit klopt niet !! Vandaar mijn schrijven, om er eens bij STIL te staan. Een schrijven dat ik met jullie wil delen. Een mens moet aan zichzelf werken. Is er chaos in het hoofd, dan moet men orde brengen = alles op een rijtje zetten. Dat is een basisvereiste om Christelijk te kunnen functioneren.
  Onze daden (of gedachten) zijn niet altijd menselijk schreef ik voordien. We zijn dus minder menselijk dan we denken. De onmens (mammon) zit in elke zondaar (van miniem klein tot gigantisch groot). Als we ons hiervan BEWUST zijn, dan zijn we ons tevens BEWUST van de ware aard (= bedrog, illusie) van onze samenleving. Een “goed mens” kan niet bestaan. Een “vrij mens” wel. Dat is de mens die in Vrijheid leeft = Vrij van de Mammon = een Goddelijk mens = Jezus.

  BEN IK EEN KUDDEDIER?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Is de ene helft van de mensheid een verzameling kuddedieren die alle vertrouwen heeft in de Leider (overheden e.d) en de andere helft een verzameling wantrouwige dwalenden die hunkeren naar bevrijding? Of is de hele wereld dwalend? Want een angstige leider die onzeker is van zichzelf is óók dwalend, samen uiteraard met al zijn volgers. Wat is dwaling? Ik denk opnieuw aan Petrus. Hij was niet dwalend. Hij was zich helemaal bewust van het “onbestaan” van zichzelf. Daarom was hij één met de dood, daar waar het Leven is. WIJ (mensheid) ZIJN de dood… Wandelende doden !! En het Leven is midden onder ons, en niet “ergens” op een plekje in de Kosmos. Het verlangen naar het Leven zit in elke mens. Dit is het verlangen naar échte Vrijheid. Maar we zien niet wat we zouden moeten zien en we doen niet wat we zouden moeten doen. De ene leeft in de toekomst en probeert zijn droom tevergeefs te verwezenlijken, de andere loopt doelloos rond en leeft van hoop met zijn gedachten in het verleden. Het Mooie is het geweten van de mens. Jezus was een Mens met Geweten, dat maakte hem Goddelijk. De ene heeft het in zich, de andere niet, zo lijkt het toch.
  Een ware christen is tegen elke vorm van dierenmishandeling (opsluiting, dierenproeven, etc.), juist vanwege zijn (haar) geweten. Daarom staat hij bóven het dierenrijk. Een dierenmishandelaar staat ónder het dierenrijk, hij is de mens als beest. Of zeg ik, hij is het beest IN de mens? Dat beest is zo krachtig dat het HEEL moeilijk geworden is om nog menselijk te zijn. En wie werkelijk menselijk is, wordt vaak weggepest. Menselijkheid wordt niet verdragen. We zien het overal, over de hele wereld: Het krabbenmand-effect. Wie TE menselijk is wordt naar BENEDEN GETROKKEN door het beest (de Mammon) die in élke mens zit. Dit is de Zwaartekracht. Het is de geest die zegt “Denk niet dat je beter bent dan de andere”. Daartegenover staat het Licht. Zwaartekracht & Licht zijn twee krachten die het Heelal regeren.
  Wie zich hiervan bewust is, is alvast geen dier.

  BEN IK AFGEDWAALD?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Aangezien ik heel wat dwalenden zie rondom mij zou ik wel eens zélf dwalend kunnen zijn, althans volgens de Psychiatrie. Maar dit weiger ik te geloven zolang ik geloof in God, en mijn geloof Is méér dan geloof. Zijn Bestaan is voor mij een feit. De Psychiaters horen bij de meest gewaardeerden ter wereld, vooral indien zij beroemd zijn. Deze Professors zullen vanaf “het Moment” van de Waarheid verdeeld zijn. Enerzijds zullen we de menselijken onder hen zien, anderzijds zullen we angst en onzin te horen krijgen.
  Dwalingen zijn alomtegenwoordig omdat mensen niet zien wat ze zouden moeten zien, niet horen wat ze zouden moeten horen en niet voelen wat ze zouden moeten voelen. Een paus die de voeten kust van moslims is dwalend, want de kern van de Koran is geen liefde maar “dood uw vijand”. Toch is deze geste hoopvol. Het is een geste zonder haat.
  Laat hem doen, laat hem broeder zijn van de moslims. Het hoort bij Gods plan.
  De rots (Petrus)… dát is de Katholieke Kerk en niets anders. En die rots is er nog steeds. Wie Petrus in zijn hart draagt is de Ware Kerk en wie de dwalingen niet ziet binnen de huidige kerkmuren is blind.
  Zoals “het voorgeborchte”… Waarom zou een niet gedoopt kind geen recht hebben om naar de Hemel te gaan? Stel, het doopsel wordt (om een praktische reden) met een week uitgesteld, maar de baby overlijdt de dag vóór de geboorte. Pech voor het kind… Geen Hemel wegens niet gedoopt. Wat een afschuwelijke afdwaling moet dit niet zijn in Jezus’ of Petrus’ ogen… die vanuit hun totale overgave aan God volledig één waren met Gods Schepping, met elk kind, geboren of ongeboren. Het doopsel is een teken van verbondenheid en niet meer dan dat. Van zodra er sprake is van misbruik van macht en/of onwetendheid is er zonde of dwaling. We hebben de Heilige Geest gekregen maar we weten blijkbaar niet hoe ermee om te gaan. Christenen beseffen nauwelijks nog hoe ze in een fractie van een seconde de satan zelf kunnen zijn: “Ga weg van Mij, Satan” zei Jezus tegen Petrus (die op een moment eerder aan zichzelf dacht dan aan God. Het is belangrijk door te hebben dat de hele wereld is afgedwaald, inclusief alle kerken. De enige Ware Kerk is de rots die Petrus is, Petrus die zich helemaal bewust moet geweest zijn van zijn eigen vreselijke zonden, waardoor hij helemaal rein werd. Onze wereld is niet alleen fysisch vervuild maar vooral geestelijk onrein. De Levende Jezus wist als geen ander dat wij er niets van zouden terechtbrengen. De ondergang was voorspeld.
  Ik zie tegenwoordig niets anders meer dan dwalingen. Mijn moeder met intussen versleten lichaam (maar nog helder van geest) sprak onlangs een trouwe, Katholieke (!!) klasgenoot aan omtrent de huidige crisis. Ze zei: Toch erg dat de jongeren hun vleugels afgeknipt zijn, ze worden tenslotte maar één keer 18. Waarop de dame antwoordde: “maar ik word maar één keer tachtig”. Met alle eerbied maar A.U.B realiseert U zich niet dat de wereld niet draait om een 80-jarige, noch om een 18-jarige. WAAR is het geloof van mensen?
  Niemand ter wereld zal zichzelf als dwalend definiëren, wél als innerlijk zachtaardig en vergevingsgezind, de mooiste eigenschappen van de mens. Maar wat is de vergevingsgezindheid waard van iemand die met zijn één been in het graf staat? Een ouderling heeft niet meer te bieden dan zijn (haar) eigen versleten lichaam, TENZIJ het aangezicht van dat lichaam een oprechte innerlijke zuiverheid kan uitstralen. Dan geeft hij (zij) werkelijk álles. Ik besef goed dat vele mensen een dergelijke uitspraak onzin of zelfs ergerlijk vinden. Dat komt door een uiterst negatief zelfbeeld, tegelijk denkend dat men heilig is. Dat is een contradictie, wat niets anders is dan chaos. Maar wie in chaos stervende is en die chaos tevens in de andere ziet, aanbidt God niet maar zichzelf. De meeste mensen weten niet wie of wat God is. Wie God aanbidt is helemaal één met de eerlijksten der aarde, de armen van geest, de kleinsten, de zuiversten onder ons. Dat kan niet zonder tranen en overgave. Geen krokodillentranen maar échte zuivere tranen van berouw. Wie sterft met droge ogen of zonder ooit deze tranen voor God gehad te hebben, sterf niet in liefde maar in chaos, helemaal alleen, onwetend en onbewust omtrent zichzelf. Vele mensen blijven denken dat bezit of geld gelijk staat aan liefde. De bezittingen die achter blijven, een erfenis,… “dát heb ik te bieden, dát is mijn liefde geweest, enz.”, redeneren zij. Niet voor niks hechten vele ouderen belang aan een testament. Het is hún liefde, hún laatste woord, waarvan ze denken dat het correct is. Maar het laatste woord kan onmogelijk komen van een dood lichaam. Een erfenis is geen geschenk. Doden kunnen geen geschenken geven. Testamenten worden geschreven vanuit een gewetensprobleem waarvan men denkt het te kunnen oplossen met woorden. Wie van zichzelf denkt in “eer en geweten” te kunnen schrijven, denkt verkeerd. Schrijven in “eer en geweten” is niets anders dan een “medicijn” tegen de innerlijke onrust & onvrede, met als doel vredevol te kunnen sterven. Maar die zogenaamde vrede is geen echte vrede. Wie werkelijk rust & vrede in zich heeft, heeft de onrust en onvrede overwonnen en leeft in verbondenheid met Gods Schepping op ieder moment van de dag = HIER en NU. Wie een testament schrijft daarentegen zit met zijn gedachten zowel in het verleden als in de toekomst, overal dus behalve bij God. Men slaagt erin de chaos in het hoofd ietwat te verdoven, maar deze verworven “rust” is een valse rust.
  Een testament schrijven is zuiver ego. Het is allesbehalve gelatenheid, allesbehalve overgave. Het is bóven God willen staan. Gods laatste woord niet willen aanvaarden maar zélf het laatste woord willen zijn.
  Kortom, de onvrede & onrust moeten OVERWONNEN zijn om niet af te dwalen, maar het heeft geen enkele zin dat van Uzelf te zeggen, dat gelooft toch niemand. Alleen woorden die uitkomen kunnen enige klaarheid brengen omtrent iemands geaardheid.

  BEN IK BEWUST?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Iemand die zich bewust is van de “waardeloosheid” van zijn eigen schrijven en de “waardeloosheid” van het geld is in staat het Licht te zien. Hij ziet het einde van de Wereld en het begin van een Nieuwe Aarde als absoluut logisch en gelooft dus in het Rijk Gods. Woorden zijn waardeloos indien zij niet begrepen worden. Mijn schrijven is een gevoel. Als niemand voelt wat ik voel, dan kan ik alleen maar hopen dat God het voelt. Als er mensen zouden zijn die voelen wat ik voel, al was het maar één iemand, dan pas kunnen mijn woorden enige waarde hebben.
  Geld op zich is waardeloos. Streven naar wat waardeloos is, is verloren energie.
  “Streven naar iets” is geen Christelijk handelen. Het is een illusie te denken dat men iets Moois kan bereiken door ernaar te “streven”, want er is steeds geld mee gemoeid. Stilstaan bij zichzelf, dát is wat telt. Dat betekent in de eerste plaats stilstaan bij Jezus’ woorden en op ieder moment van de dag “klaar zijn” voor Hem, zonder angst voor de Dood. Er is niets zo eenvoudig als dat, maar wie kan dit? Zo lang mogelijk leven en zoveel mogelijk genieten, we vechten ervoor !! Wie niet ziet dat streven naar kwantiteit ten koste gaat van kwaliteit ziet de Waarheid niet en leeft in de duisternis. Wie zich goed voelt in het donker leeft als een mol die het licht niet kan verdragen. Hij bedriegt zichzelf want alleen het Licht kan Leven geven.
  De Dood kan onmogelijk zijn wat de meeste mensen onder ons “denken” dat het is, nl. als iets akeligs dat mogelijk een einde betekent. Neen, de Dood is iets Moois, maar dat geld alleen voor diegenen die in Schoonheid geloven. Jezus Leeft. Herboren worden in nieuw (vernieuwd) lichaam lijkt onzin, maar voor God kan alles.
  De machtigsten der aarde (= daar waar het grote geld zit) zijn zich zo goed als onbewust van hun dwaling, hun onwetendheid en hun onmacht. Mocht dat niet zo zijn, ze zouden huilen als een klein kind.
  De onmachtigen (Mt. 19:13) zijn zich onbewust van hun macht, hun waarde en hun schoonheid. Zij staan vlak bij God.

  BEN IK EEN REALIST ?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Mensen die beginnen zweven worden in instellingen geplaatst. Hun probleem echter is niet zozeer psychisch, hun probleem is dat ze door niemand begrepen worden en daarom een last zijn. De grootste geesteszieken zijn socio- en psychopaten, maar omdat psychiaters er niet mee overweg kunnen worden zij als kwaadaardig bestempeld. Hier klopt iets niet. Men is óf geestesZIEK, óf kwaadaardig. Men kan niet beiden zijn. Een psychiater die MENSELIJK is (= écht begaan is met mensen) zal het meteen beamen. Psychopaten zijn de geestesZIEKEN van de ergste soort, zó erg dat er niets mee aan te vangen is. Menselijke psychiaters (ze zijn er degelijk) hebben het moeilijk met zichzelf. Zij moeten moeite doen om het Mooie te kunnen blijven zien. ÁL wat op hen afkomt zijn beschadigde zielen, veroorzaakt door psychopaten. Een psychopaat wordt geassocieerd met de gevoelloze verkrachter, moordenaar, mishandelaar, enz. Gevoelloosheid en psychopathie horen inderdaad samen, MAAR… het grootste misverstand ter wereld is te denken dat psychopaten slechts deze beperkte groep van mensen vertegenwoordigen. Neen, de overgrote meerderheid van psychopaten zijn perfecte acteurs en “functioneren” perfect. Het zijn de gevoellozen van aard, doch mooi gecamoufleerd met een aantrekkelijk voorkomen. Ze spelen hun rol zodanig goed dat geen mens het onderscheid kan zien met de zuiver menselijken van aard. Ik zou hen liever als zachtaardiger en vriendelijker willen bestempelen. Maar dat is onmogelijk, omdat ik met hen teveel geconfronteerd ben geweest. Ik zie hen zoals ze zijn, recht doorheen hun masker.
  Onze wereld wordt gedomineerd door harten van steen. Het zijn de psychopaten die geestelijk de “sterksten” zijn terwijl de zachtaardigen verpletterd worden. Ze zijn de grootste vernielers ter wereld en bevinden zich in alle lagen van de bevolking. Helemaal aangetast zijn ze in hun menselijkheid. Hun ware aard niet meer dan de fameuze “psychopathische aanrander”. Geen enkele discussie met hen, op menselijk vlak, is mogelijk, want ZIJ zijn “de waarheid”, en zo zullen ze zich ook gedragen, maar hun nederigheid, hun kalmte, hun redelijkheid is vals. Het is een Wonder dat ik een dergelijke sfeer van psychopathie overleefd heb.
  Wie dit inziet (nl. dat onze wereld geestelijk ziek is van aard, met de daarbij horende ondergang) loopt “alleen” rond op de wereld maar is tevens verbonden met al het Mooie. Hij is geen anarchist maar houdt zich helemaal bescheiden in geestelijke verbondenheid met Gods Schepping. Mogelijk gebruik ik niet de juiste woorden. Ik zou liever een ander woord gebruiken voor psychopathie, maar ik zou niet meteen weten welk woord. Onze diepste gevoelens kunnen niet in woorden uitgedrukt worden. Een ding is voor mij een zekerheid. Aan de macht staat GEEN (geestelijke) Gezondheid.
  Een jongeling die graag arts of psychiater wil worden moet zichzelf daarom deze vraag stellen: Wat wil ik? Wil ik iets doen waarvan de Mensheid beter wordt? Of… wil ik financiële rijkdom en aanzien, met het gevaar in een depressie te belanden. In Christelijke taal: Kiezen voor het Leven of… voor de Mammon en ondergang? Daarom, (studenten)… BEZIN vóór U begint. Immers… HOE kunnen woorden van psychiaters waardevol zijn terwijl ze gedomineerd en misprezen worden door machtige psychopaten. Zonder bevrijding van hun vijand (de psychopaat) zijn zij niet in staat op menselijk vlak effectief iets te verwezenlijken, d.w.z de zieke genezen. Er “zijn” voor de zieke en medicatie voorschrijven is het enige wat ze kunnen doen. Dat mag dan als zinvol en menselijk ervaren worden, met de grootste eerbied of bewondering, maar een ervaring is geen genezing.
  Ben ik met mijn beide voeten op de grond? Of… begin ik te zweven?
  Wat is de grond? De grond is wat niet van ons is. Toch bezitten we het. De drang om te bezitten zit IN de (actieve) mens. Fysieke aftakeling doet die drang verminderen. De meeste actieve mensen slagen er niet in zich te onthechten van materiele zaken. Toch zijn ze er… mensen die in eenvoud leven, zonder geklaag… dit is zuivere schoonheid, een zeldzaamheid. Opvallend echter is dat we massaal de andere kant opkijken. Hoe meer iemand bezit, hoe “aantrekkelijker” hij ervaren wordt (= hij trekt aan = bekoring). Een belangrijke mededeling van een wereldleider (om het even wie) kan bijna niemand negeren. Met of zonder tegenzin, we luisteren allemaal. Macht en rijkdom trekken aan. Eenvoud niet. Eenvoud wordt geassocieerd met armoede. En een rijke is nu eenmaal aantrekkelijke dan een arme. Het is AANGELEERD. Kinderen worden aangeleerd om te vergelijken. DÁT is het kwade in ons. Ouders, leerkrachten, opvoeders… Het zijn ZIJ die de kinderen aanleren dat het gras groener ziet op een ander. Rijkdom is comfort, armoede is miserie. De kinderen GELOVEN het en ze groeien weg van het WARE geloof, nl. dat het gras NIET groener ziet op een ander. Het kwade zit ingebakken in de mensheid.
  Denken dat financiële rijkdom een gevoel zal geven van veiligheid of geborgenheid is puur zelfbedrog. De mens is van nature angstig, daarom wil hij “bezitten”, om zich goed te voelen, maar wat hij bezit is dode materie.
  Wij beseffen veel te weinig dat de grond waarop wij lopen niets anders is dan
  het “bezit” van de Mammon. God bevind zich niet onder onze schoenen. Jezus als Zoon heeft zich laten vernederen uit liefde voor de Mensheid, maar dat zal geen tweede maal gebeuren. De Wederkomst zal anders zijn en de Mammon zal alles verliezen. De Mammon is de (fysieke) aantrekkingskracht, die er áltijd geweest is (dus ook vóór er sprake was van geld). Hij is een valse alfa & omega. Hij zal de Antichrist zijn en zich voordoen als FYSIEK AANTREKKELIJK, en… er ook in blijken te slagen. Fiere rijken zijn zielen die helemaal aangetast zijn door de Mammon. Zij voelen zich “goed” en stralen dit ook uit. Maar het zijn valse zonnestralen. Ze trekken aan maar hebben niets te bieden. Dit is wat Jezus bedoelde met bekoring, het verbannen woord uit het Onze Vader. Eerbiedig de rijke maar aanbidt hem niet, laat U niet misleiden, want zijn ondergang is het geld en de eindbestemming van het geld is het eeuwige vuur. Een liefdevolle God wil daar niemand zien. Maar de Wereld krioelt van mensen die zich met geld (of bezit) vereenzelvigen, dat is geen liefde maar eigenliefde, ego. Wat God wil van Zijn Schepping is liefde, een overgave. Want Gods doel is het Rijk Gods.
  Hoe de eindtijd precies zal verlopen weet ik niet. Ik weet helemaal niets. Ik ben een gevoelsmens. Ook kinderen zijn gevoelsmensen. Van zodra een mens denkt méér te zijn dan gevoel, is hij aan het afdwalen. Liefde kan niet begrepen worden, wel gevoeld worden. De redelijke mens bestaat niet, uitgezonderd de Mensenzoon. Hij is de Rechtvaardige.
  De MAMMON is een onbewustzijn van zichzelf. Weliswaar kan hij waarnemen, maar al wat hij doet heeft geen enkele waarde omdat hij zichzelf niet kent.
  Velen op aarde lijken helemaal één te zijn met de Mammon: Ze zijn zich totaal ONBEWUST van wat ze anderen aandoen: De andere kleineren, vernederen, irriteren, verwaarlozen, negeren, belachelijk maken, kwetsen, bekritiseren, beschuldigen, veroordelen,… Wie niet intens met deze woorden te maken heeft gehad in zijn leven weet niet wat ze betekenen. Wat deze gevoellozen uitkramen van ONZIN is niets anders dan een reactie, een reflex,.. Al het negatieve moeten ze kwijt om zich innerlijk goed te voelen. De partner, naaste,… als uitlaatklep. Het is hun manier van “leven” om voldaan te kunnen blijven, en een zekere kalmte te kunnen behouden. Gevoelloosheid en een zekere kalmte horen samen. Maar de rust die zij uitstralen is een valse rust.
  Wie de woorden van een psychopaat gelooft laat zich opeten, zoals een roofdier in alle rust zijn prooi verslindt. Psychopaten zijn de liefdelozen, gevoellozen, goddelozen onder ons. Ze stralen macht uit en wat machtig is wordt geloofd. Ze krijgen wat ze willen maar ze weten niet wat ze krijgen. Wat ze krijgen beschouwen ze als een vanzelfsprekendheid. Dat is niet zo. Is er geen enkele vorm meer van eerbied, dankbaarheid, inlevingsvermogen, gevoel, dan is men gevoelloos geworden. Dit is geen geestelijke gezondheid maar een totale afdwaling van mens-zijn. Wie niet menselijk is leeft geestelijk als een dier, erger…. als een beest, tenzij hij zich bewust wordt van zijn onmenselijkheid (onbewustzijn).
  We moeten ons niet laten wijsmaken dat de wereld gedomineerd wordt door Menselijkheid. Neen, wij worden gedomineerd door Ziekte en Dood.
  Alleen God kan de mens redden, maar de goddelozen zullen zich allicht tegen God keren.
  De huidige mens kent de psychopaat als een “gevaarlijk individu”, een zeldzaamheid, een potentiële moordenaar. Uiteraard, maar psychopaten die zich niet kunnen bedwingen zijn slechts een beperkte groep.
  Als een “slachtoffer” met zo iemand te maken krijgt zal zij (hij) in paniek raken en spontaan denken innerlijk de zwakste te zijn. Zo loopt “het slachtoffer” in de val. Nochtans kan deze toestand van ellende vermeden worden: Wees de innerlijke Rust die Jezus was tijdens Zijn genezingen en U zult hem overmeesteren. Menselijk gezien onmogelijk? Geef hem dan 1 teken van waardering, zonder de minste angst. Ook onmogelijk? Wees er U dan bewust van dat de angst die U uitstraalt door de aanrander als een ware gruwel ervaren wordt. Want in zijn ogen staat deze angst niet voor goedheid maar voor pure HAAT. En haat moet vernietigd worden. Zo simpel is zijn denkwereld. Mensen die door het leven gaan met als ingesteldheid “ik en GOED, de ander is SLECHT” zijn angstige wezens met een zeer klein geloof en lopen rond als een twijfelaar.
  Deze woorden (van mij) kunnen hard aankomen, maar U moet beseffen dat ik dit schrijf uit eerbied voor Gods Schepping, inclusief mijn naaste.
  Angst en geloofstwijfel horen samen. Dat is zonde. Psychopathie en ongeloof is nog erger, maar het is een onbewustzijn. Een écht mens die wérkelijk Jezus in zijn hart draagt, is van niets of niemand bang, omdat hij/zij zich geborgen voelt en dus niet rondloopt als een angstig wezen, vechtend voor zijn/haar eigen zielig persoontje.
  Dát is wat we zien op wereldvlak, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Christenen zijn angstige twijfelaars geworden. Ze laten zich bekoren door de vele aantrekkelijke rijken die in hun diepste-zijn geen haar beter zijn dan de psychopaat die zich niet kan bedwingen. Wie als christen begint te twijfelen is erger dan een twijfelende atheïst. Wat betekent “geloof” als het niet eens de grote heeft van een mosterdzaad? Jezus wordt niet meer aanbeden maar vooral gebruikt (misbruikt) voor eigen-belang. Voor die mensen die zeggen van Jezus te houden en Hem te aanbidden is het hoogtijd eens stil te staan, om zich af te vragen of dat werkelijk zo is. De huidige mens is niet één met God maar één met de Wetenschap. Grijpen naar een pijnstiller tegen de minste hoofdpijn is normaalste zaak van de wereld geworden. Een christen die God DANKT voor het medicijn, dankt Hem op een verkeerde manier. GEEN ENKEL MEDICIJN komt van God. Medicijnen komen van de zondaar, de farmaceutische industrie. Een Ware Christen aanvaardt de pijn zoals het komt. Hij voelt zich één met de pijn die Jezus ondergaan heeft en prijst God op het moment dat de pijn verdwenen is. Mogelijk kunnen deze woorden als onverdraaglijk overkomen, alsof ik jullie pijn zou toewensen. Dan begrijpen jullie mij niet. Neem alstublieft een aspirine of aspro bruis hij hoofdpijn of koorts. Ik wil niet dat jullie lijden, ik wens jullie alle comfort toe. Maar wie de farmaceutische industrie LIEFHEEFT en HAAT tegelijk (vanwege vaccins e.d) kan moeilijk van zichzelf zeggen van God te houden. Daar waar chaos heerst (in het hoofd), daar kan geen liefde zijn. Liefdevol zijn is een niemand-gevoel, zonder haat, één met de Schepping. Dát is van God houden.
  Christenen van vandaag zijn veel meer één met de huidige Wetenschap dan ze denken. De Wetenschap heeft echter geen ziel en staat lijnrecht tegenover het Eeuwig Leven.
  GOD is Goed en Rechtvaardig, Hij kan niets misdoen omdat Hij de Volmaakte Eenvoud is. Jezus Christus was helemaal één met de Schepping, tot en met het kleinste deeltje van Zijn eigen Lichaam. HOE kan men zich ergeren aan een dergelijk goddelijk Iemand? Zijn bewustzijn was Volmaakt. Hij was Zich Volmaakt Bewust van het Onbewuste (de kern van alle lijden). Daarom is Hij Alwetend. Wie Alwetend is, is Almachtig, en dat zal spoedig blijken.
  Als mens gebruiken we spontaan woorden als bewustzijn, weten, goed zijn, rechtvaardig zijn, etc… in ons dagelijks leven, maar wat zijn deze woorden waard in een wereld die haar eigen graf graaft.
  God bestaat (Hij is het LICHT)
  De zondaar die verlangt, hoopt,… “denkt” slechts te bestaan.
  De zondaar is…
  (1) de mens die “verlangt” naar Volmaaktheid (daarom is hij onvolmaakt)
  (2) de mens die slechts “denkt” te Weten (daarom is hij onwetend),
  (3) de mens die bijgevolg, onbewust is (tenzij hij zich zuiver bewust is van zichzelf = zijn zonden).
  Het LICHT is er altijd al geweest, sinds het allerbegin. Daar waar Licht is, daar is duisternis. Het Licht is het Bewustzijn, de duisternis is het onbewustzijn.
  Het Bewustzijn kent Zichzelf, daarom kent Hij de Andere (de onbewuste).
  Het onbewustzijn kent zichzelf niet, daarom is hij afhankelijk van het Bewustzijn.
  Is het scheppingsverhaal van het Oude Testament fout? Neen, we moeten er doorheen kunnen kijken om het te begrijpen.
  GELD is de Dood, dode energie. We doen er blijkbaar alles voor. We werken letterlijk voor de Dood. Kunnen wij werken voor het Leven? Kunnen wij iets DOEN voor de Levende God? HOE graag zouden we dit niet willen? Letterlijk iets DOEN opdat we het Eeuwig Leven zouden krijgen.
  STOPPEN met doen wat men doet, stilstaan en niet meer angstig zijn, DÁT is het. M.a.w geen streefdoel hebben maar klaarstaan voor de Heer.
  EN JA, dan had ik beter niet geschreven, wil ik mij houden aan mijn eigen woorden. Maar mijn antwoord hierop is heel duidelijk: Dit schrijven is mijn manier van stilstaan. Stilstaan is gratis. Voor sommigen echter kan dit als storend ervaren worden, alsof ik in iemands weg sta, maar ik heb niemand gevraagd mijn tekst te lezen en nog minder vraag ik jullie mijn woorden te geloven. Ik vraag jullie helemaal niets.
  Overigens mogen we vooral niet vergeten dat we effectief iets nuttigs kunnen doen: NIET OMZIEN (= Doe wel en zie niet om). Dit zijn letterlijk JEZUS’ Woorden !! (= “Laat uw linker hand …”). Hebben deze Woorden nog enige betekenis vandaag de dag? Wellicht begrijpt niemand nog wat ze betekenen. Woorden uit de mond van een zondaar die “denkt” Jezus te zijn veel aantrekkelijker en confortabeler.
  Het woord “denken” heeft voor mij geen betekenis, uitgezonderd “het denken” als absolute noodzaak om te kunnen Overleven in onze “Wolvenwereld”.
  Wat men werkelijk DOET, daar gaat het om. Vandaar de woorden “DOE wel…”
  Aan diegenen die mijn schrijven waarderen: Dank, U bent mijn broeder, zuster 🙂
  Aan diegenen die ik op een of andere manier gekwetst zou hebben: Waarom bent U blijven lezen? Ik ga mezelf niet excuseren, dat is onmogelijk omdat ik schrijf uit eerbied voor Gods Schepping. U hebt de pijn zichzelf aangedaan.

  WAT IS HEMEL, WAT IS HEL?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Een Priester die eerlijk is kan daar niet op antwoorden. Alleen God weet wat Hemel en Hel betekenen. We kunnen erover dromen, ernaar verlangen of er bang voor zijn, maar daar blijft het ook bij.
  Een individu (M/V) die van zichzelf “denkt” het te weten houden we best op afstand.
  En hoe overtuigender iemand is, hoe meer we ervan mogen uitgaan dat het niet zo is. De band die zieners hebben met God is niet de band die Jezus had met God.
  Bijna-dood ervaringen van mensen kunnen indrukwekkend zijn, maar vergelijk ze met elkaar en U zult merken dat ze niet identiek zijn. Men kan dus onmogelijk zeggen: Dát is de Hemel en dát is de Hel.
  Het probleem van de Hel is het woord “bestaan”. “Ik BEN” zei Jezus. Maar de satan kan dat van zichzelf niet zeggen. Een onbestaande hel is voor vele Katholieken onverdraaglijk omdat het niet rechtvaardig zou zijn. Uiteraard, hoe kan het plegen van een genocide beloond worden? Dat kan niet. Het moet gestraft worden. De meeste christenen beseffen echter niet dat leven & dood met elkaar verbonden zijn. Als Jezus zei “Alleen God is goed”, dan zijn wij allen zondig en zal elke ziel is (vanaf het begin) met de hel te maken krijgen. MAAR… zoals eerder gezegd, velen zullen veilig zitten, grenzend aan de Hemel. Anderen zullen vertoeven midden in de sfeer van een nog nooit geziene angst. De Hel zal een pijnlijke bevalling zijn voorafgaand aan het Rijk Gods.
  De eeuwigheid ervan mag niet letterlijk geïnterpreteerd worden, tenzij iemand van zichzelf denkt sterker te zijn dan God en het daadwerkelijk wil bewijzen,
  met een eeuwig verzet… Dan zal hij letterlijk in een eeuwige hel zitten. Dat is wat Jezus bedoelde met de eeuwige pijn. Het bedrog (de bedrieger) moet dus van zichzelf niet denken Eeuwig te zijn (= God zijn) want hij zal er niet in slagen.
  De hel zal voor velen wellicht als eeuwig aanvoelen maar ze kan onmogelijk eeuwig ZIJN. Er is maar één ECHTE Eeuwigheid en dat is die van de Eeuwige Liefde. Niemand moet denken sterker te kunnen zijn dan die Ene Eeuwigheid (God)… het zal niemand lukken.
  Het hele Universum is een geestelijk gebeuren. Velen zien het als een gevecht tussen Goed en Kwaad. Dat lijkt ook zo. Maar begrijpen wij het gevecht? Een kind dat geleden heeft en sterft MOÉT onze liefdevolle God opvangen, anders kan de Liefde niet bestaan. Wie hieraan twijfelt en denkt dat kinderen mogelijk tóch “in het niets” kunnen verdwijnen (omdat ze bijvoorbeeld niet Katholiek gedoopt zijn geweest) aanbidt geen liefdevolle God maar een andere onbestaande god, vaak onbewust. Wat het lijden ook geweest is (aardbeving, fysieke mishandeling, geestelijke mishandeling, honger), het doet er niet toe. De Heilige Geest is overal en dus niet enkel binnen de muren van de Katholieke Kerk. Hij is begaan met elk kind ter wereld. Dit wil niet zeggen dat doopsel, eerste communie, vormsel, etc. geen betekenis zouden hebben. Integendeel, het is zoals God het wil. Net zoals de huidige wereldcrisis… Hoewel het niet zo lijkt kan het alleen maar God zijn die deze crisis in de Hand heeft. God BESTAAT en is oneindig groot (= Almachtig) maar ook oneindig klein (egoloos), verbonden met elk deeltje van Zijn Schepping. Hij is het BESTAANDE dat in liefde verbonden is met het “onbestaande”: d.i. het hele Universum dat NIETS is zonder Hem.
  Hij is dus tevens verbonden met de “onbestaande” Covid19 (en varianten) maar wat dit virus voor ons betekent is niet wat het voor God is. Het virus mag dan wel gruwelijk zijn (of lijken) voor de mens, voor God is dat niet zo. Het is zoals het hoort te zijn. Het virus is rechtvaardig en dat zal later blijken (zo zie ik het). De Dood kan onmogelijk het einde zijn. De Dood wil zeggen “voor God komen te staan”. Dood & leven zijn één.
  Onze Wereld met als Hoofd de Mammon (= dáár waar het grote geld zit) straalt macht uit maar is in wezen onmachtig. Zijn macht is één grote illusie en deze illusie zal ontmaskerd worden. De eerste tekenen van zwakte (ontmaskering) zijn duidelijk nu reeds zichtbaar: angst !! De alomtegenwoordige angst komt niet van een kind, maar van de Mammon die de “macht” lijkt te hebben om de hele mensheid in zijn ondergang (angst) mee te sleuren. Maar zijn “macht” is slechts onmacht, om twee redenen:
  (1) Zijn angst is en feit. Tegenover angst staat Liefde (Almacht)
  (2) Niet de Mammon maar het kind is machtig.
  Het kind is weliswaar bang van de Mammon die het bang maakt, maar het is niet bang van het het “Covid-monster” dat verbonden is met God.
  Angst voor wat angstig is, is geen teken van zwakte, maar een teken van liefde en eenheid: Het kind heeft dus lief (zoals God), daarom is het machtig.
  Kortom: De Mammon toont tekenen van zwakte (onmacht) terwijl het kind machtig is in zijn liefde.
  In de angst van het kind zit God verscholen. Maar angst is geen zichtbaar teken van God. De “zichtbaarheid” van God zal “weldra” komen, want God is midden onder ons, doch helemaal verborgen. “Weldra” zal Hij zichtbaar worden, maar niemand zal Hem vinden. Ach, voor wie ziet wat hij moet zien is het heel simpel, en U mag denken dat ik “zweef”. Wij zijn allen vrij, gelukkig maar. Zo kan ik schrijven wat ik voor mij zie. Vrij zijn is een geschenk.

  WIE OF WAT IS DE ANTICHRIST?
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  (1) De antichrist is de GEEST VAN HET BEDROG, een valse geest, een geest die in wezen niet bestaat, maar er tóch “is” en de hele wereld lijkt te domineren. Het is de geest die zichzelf als waarheid ziet en daarom niet gelooft in de Waarheid die Goedheid is. De antichrist is de geest van de goddelozen, die het Kwade ziet in wat Goed is.
  (2) INDIEN we te maken zouden krijgen met een “fysieke antichrist”, dan zal dat geen mens zijn maar slechts een gecreëerd BEELD (dode materie, zoals een beeld van beeldscherm, computer,…). Misschien hebben jullie hier nog nooit bij stil gestaan, maar een computer bestaat ook uit een Vader + Zoon. De zoon programmeert, etc. en de vader “is” er.
  Diegenen die intens verlangen naar een MENS als antichrist en van dat mens BLOED willen zien, zijn niet christelijk maar islamitisch van ingesteldheid. De vernietiging van de Antichrist zal dus NIET de vernietiging zijn van een MENS van vlees en bloed. Onze Liefdevolle God is niet wraaklustig maar Vergevend.
  Het zijn de huidige moslims die menselijk bloed willen zien. Zij verlangen intens naar de vernietiging van een (hun) “weldra komende” valse Jezus, een MENS als zondaar. Zij willen een openbare executie van deze grote Leugenaar, voor het oog van de wereld, opdat de wereld bevrijd zou zijn van de “ongelovigen” die deze leugenaar aanbeden hebben. In feite verlangen zij naar een “gekruisigd mens” om “eindelijk” bevrijd te zijn van “het kwade”.
  Jezus was in staat ZICHZELF “als mens” te LATEN Kruisigen, uit liefde. Daarom is Hij GODDELIJK. Neem het de moslims niet kwalijk. Ik heb genoeg met hen te maken gehad. Ze weten het écht niet. Het bloed (lijden) van Jezus hebben zij nooit gezien. Wij, Christenen wél, en zo is het doorgegeven van generatie tot generatie. Moslims zijn echter veel menselijker dan de meeste Katholieken denken. In hun onderbewustzijn verlangen zij naar wat wij, Christenen reeds gekregen hebben: een “gevoel” van verlossing. Hun verlangen naar de vernietiging van “een mens” komt vanuit onwetendheid en/of een haatgevoel. Zij haten omdat zij wantrouwen. Christenen die zichzelf voordoen als Heilig, maar het in werkelijkheid niet zijn, is voor hen een gruwel. Atheïsme, materialisme, decadentie, enz. komen van het Christendom, redeneren zij. Er zit logica in hun denken, maar het is een verkeerde logica waarvan zij zich (nog) niet bewust zijn.
  De wereldwijde HAAT zit zo diep dat het hoogtijd is om onszelf af te vragen van waar deze emotie komt. Voor diegenen die het niet zouden weten. Haat komt allereerst vanuit het onvermogen om lief te hebben, waar élke zondaar mee kampt. Zelfhaat is ook haat. Alleen de Liefde kan haat overwinnen. Petrus was een Ware Christen, zonder haat. Hij had deze toestand van Vrede en Rust in zich, dank zij Jezus. Hij was in staat lief te hebben en Wonderen te verrichten. Maar… jammer genoeg, ná hem veranderde het menselijk vermogen (om lief te hebben) vrij snel in onvermogen. Twintig eeuwen later is het onvermogen nog nooit zo groot geweest. Jonge mensen binden zich niet meer. Aan niets meer. De Liefde lijkt helemaal verdwenen. Alleen “genieten” telt nog. Jezus mag dan wel “gekend” zijn in alle landen, maar wat betekent Hij nog? Zo goed als niks. De wereld is nog nooit zo erg geweest op vlak van geloof in de Liefde, en de CHAOS in hoofden van mensen nog nooit zo groot. De hedendaagse muziek, kunst, etc… zijn daar het bewijs van. Ook de huidige politiek is het bewijs. Onze wereld is een wereld van ego. Tóch moeten we optimist zijn. God is overal. En Hij zal “plots” gevoeld worden. God is actie. De goddelozen zullen REAGEREN op het Goddelijk Wonder. De antichrist is reactie. Ze zullen reageren op de Liefde. Jezus = Alpha = actie = Komst = Wederkomst. De antichrist zal reageren vanwege een “onrechtvaardigheidsgevoel”. HIJ is immers de bestaande waarheid en God is de onbestaande (illusie), het omgekeerde is voor hem onverdraaglijk. Daarom zal hij alles doen om zichzelf te BEWIJZEN als “bestaande”, en God als een illusie. De wereld is immers van hem en hij zal al het mogelijke doen om de wereld te behouden zoals ze is. Maar dat zal in een sfeer van diepe angst gebeuren. De Waarheid zal onverdraaglijk zijn en aanvoelen als puur onrecht. Weet wat u wilt, want het bedrog zal niets kunnen, behalve VERLEIDEN en MISLEIDEN, en wat het gecreëerd zal hebben, zal bedrog zijn.
  De GEEST van de goddelozen heeft twee eigenschappen: (1) Hij kent zichzelf niet. (2) Hij heeft een doel: Hij zal al het mogelijke doen om aanbeden te worden (en het zal indrukwekkend zijn). Wat hij kan zal als goddelijk ervaren worden. Hij zal de Messias van Joden, moslims, en vele anderen worden, maar zeer, zeer velen zullen aanvoelen dat er iets niet klopt. Zij zullen de Ware Liefde voelen in hun hart, en zij zullen aanvoelen dat deze “Messias” vals is, zielloos.
  De (fysieke) antichrist zal een BEELD zijn. Wat is een beeld? Misschien hebt U er nog nooit bij stilgestaan, maar ook wij zijn slechts “beelden”. U mag “denken” een mens van vlees en bloed te zijn, en voor GOD bent U dat allicht. Maar onder mekaar zijn wij slechts beelden. U hebt een bepaald “denkbeeld” (= beeld) van uw naaste, uw gebuur, uw partner,… maar omgekeerd is dat ook zo. Een acteur op TV is slechts een beeld. Beelden kunnen ons diep raken, doen wenen, doen lachen, enz. Als zondaar zijn wij helemaal VERBONDEN met BEELDEN (en dus niet of nauwelijks met God). Ook kinderen, wereldwijd, zijn verbonden met beelden (computerspelletjes e.d). Jullie mogen mij tegenspreken en beweren helemaal verbonden en één te zijn met God, maar dan is het hoogtijd, beste lezer, hier eens diep over na te denken. Als er ÉÉN iemand is die van God gehouden heeft, en van God houdt, met HEEL Zijn Hart, dan is dat Jezus Christus. Een zondaar die zegt: “ik hou van God” is eigenlijk iemand die zegt: “ik ben Jezus”. Neen, geen enkele zondaar is Jezus. Zonder totale overgave, zonder Zuivere Tranen van diep, diep berouw kan men niet tot Jezus komen. De Tranen der Mensheid moeten nog komen.
  De antichrist zal niet écht zijn maar vals. Geen enkele menselijke traan zal uit zijn ogen kunnen vloeien. Hij zal goddelijk overkomen vanwege zijn volmaakt voorkomen, maar zijn ware aard zal zielloos zijn, onbestaande, niets, BEDROG.
  Zijn vernietiging zal zelfvernietiging zijn. Het bedrog zal in elkaar storten en voor eeuwig en altijd verdwijnen.
  Er zal geen bloed vloeien. Daar hebben de Joden een punt. Van hun Messias gaat men niet kunnen zeggen dat hij (uitwendig) vijandig of gewelddadig is geweest.
  Haat de Joden niet, maar eerbiedig hen, hoe moeilijk dit ook is. Want het oude testament is in de eerste plaats hún Bijbel, maar dat boek moeten wij als Christen met “een korrel zout” kunnen nemen. “Vergeef ons want we weten niet wat we doen” is de enige correcte houding naar de Heer toe. Dat wil tevens zeggen “Vergeef ons want we weten niet wat we uitkramen, schrijven, etc.” De auteurs van het oude testamenten schreven met de beste (goddelijke) bedoelingen maar het bewust-zijn van de Ware Liefde was nog niet zoals het hoorde te zijn. Daarom moeten we “doorheen” het oude testament kunnen kijken, om de Ware aard van God een beetje te kunnen voelen. Met Jezus kwam dat bewustzijn wél, d.i. een zuiver bewustzijn van de Ware Liefde, maar dat is vandaag de dag helemaal weggeëbd. Het grote “drama” is dat er nog nooit zo gesproken is geweest over bewustzijn als vandaag de dag, terwijl de meeste mensen onbewust door het leven gaan, helemaal onbewust van het bestaan van de enige échte God, nl. de Eeuwige Liefde, gelijk aan de Alfa en de Omega. De mens is feitelijk ÉÉN geworden met de Wetenschap, gewenst of ongewenst. (Gewenst wil zeggen: gepaard gaande met eigenliefde = ophemeling van de Wetenschap, Ongewenst wil zeggen: gepaard gaande met zelfhaat = een misprijzen voor de Wetenschap).
  Maar God is niet dood, en dat zal “weldra” blijken. Zolang de Zon schijnt blijf ik in de Liefde geloven. Ik laat mij niet meesleuren in de ondergang van de mensheid. Wat betekenen de symbolen van de liefde (Zon, Maan en Sterren) nog in het dagelijks leven van de gewone man? Zo goed als niets meer. ZO KLEIN is het geloof in God geworden. Voelen we ons onwel, dan grijpen we naar een thermometer, een pijnstiller, of een bloeddrukmeter. ZO ÉÉN zijn we met de Wetenschap.
  De meeste mensen gaan door het leven als een kuddedier, met de rug naar God gekeerd en met het aangezicht naar zichzelf. Dat is fout. Een ware Christen voelt zich “alleen” op de Wereld maar is allesbehalve eenzaam omdat hij(zij) God in zich heeft.

  BEN IK KLAAR? (voor wat Komen zal?)
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  Dat moet ieder voor zich uitmaken. Toekomst bestaat niet. De Eeuwigheid wel. De Eeuwigheid is een “Moment” waar we op ieder ogenblik mee te maken kunnen krijgen. Ach, het is heel simpel voor wie ziet wat hij moet zien. Met mijn schrijven heb ik gepoogd (een beetje) onder woorden te brengen wat niet onder woorden te brengen is. Alles draait om het HIER EN NU, dit is het Licht dat IS (en “komen zal”).

  BESLUIT:
  🌻🌻🌻
  Wat ik schreef is mijn GEVOEL, geen tiranie. Tirannie wil zeggen: “ ZO is het en niet anders. De meesten onder jullie zijn niet in staat te doen wat ik doe. Logisch ook, wat is immers de zin ervan? Voor wie schrijf ik? Voor wat? enz… Mijn schrijven kan als hinderlijk ervaren worden, zelfs als waanzin.
  Neen, miljoenen mensen doen (of hebben gedaan) wat ik nu doe: nl. schrijven zonder geld of aanzien als drijfveer. Denk aan Anne Frank en de ontelbaar vele anderen. Mijn schrijven is een schrijven tegen afdwalen. Wij (mensheid) dwalen af zónder het te beseffen. Het zijn vooral de kinderen die het zien. Kinderen zijn “het kind” dat wij ooit geweest zijn.
  Afdwaling ziet men overal, ook binnen het Katholiek Forum. Ik zie duidelijk twee uitersten:
  (1) het Covid “vaccin” beschouwen als een afschuwelijke gifspuit of als toegangspoort voor de Eeuwige Hel is een afdwaling wegens niet in staat zijn tot liefhebben. Dat het “vaccin” ongezond is, is een feit en dus te vermijden, maar als God liefde is, dan is Hij begaan met élk kind dat ongevraagd de spuit toegediend krijgt. Van een kind kan men niet verwachten dat het in opstand zou komen tegen eigen ouders of voogd. God die liefde is, lijdt mee met de lijdenden en zal op het gepaste Moment de mensheid wakker schudden
  (2) Een leider die zichzelf niet kent zal ons niet naar het Rijk Gods brengen. Toch zien we dat een (over)grote meerderheid van de mensheid de “Dwalende Machthebber” (overheden, etc.) blindelings volgt. Dit is een nog nooit geziene afdwaling op wereldvlak. Nogmaals, geen enkel mens ziet zichzelf als dwalend. Het is allicht zoals God het wilt.
  We moeten vooral de Ware Kerk (= Christen zijn) proberen te begrijpen. D.w.z in de huid kunnen kruipen van Petrus (de rots). Het Christendom heeft “raakpunten” met ieder ander geloof, daarom is het de religie van de Liefde. Zo is het streven naar onthechting van materiële dingen een prachtige Menselijke eigenschap van het Boeddhisme. Moslims kennen (begrijpen) Jezus Christus niet, noch de Heilige Moeder, maar… er is géén haat jegens hen, integendeel, ze eerbiedigen Jezus en Maria (weliswaar in hun onbewustzijn (= Menselijk). Ook binnen het atheïsme zijn er velen die aanvoelen dat er “iets” als liefde moet bestaan (= Menselijk). Eerbied voor de dieren (vegetarisme/veganisme) zien we vooral in het Hindoeisme (= Menselijk).
  Nogmaals, daar waar menselijkheid is, daar is het Christendom. De menselijken zullen zich bekeren. De onmensen niet.
  Echter, de meesten zitten gevangen in hun eigen tunnelvisie en negatieve denkbeelden. Wie in gevangenschap leeft is niet in staat om te beminnen. Dat gaat veelal gepaard met zelfhaat. Zich terugtrekken in stilte en eenvoud is het gepaste antwoord hierop, maar velen geven de voorkeur aan destructie omdat het comfortabeler is. De mens is een destructief wezen. God daarentegen Heelt.
  Graag wil ik eindigen zoals ik begonnen ben… als een vreemde eend. Op school was ik dat ook. Ik was de stilste van de klas, meningloos, schuchter, observerend en dromend. Dat mag dan lijken alsof ik compleet veranderd ben vanwege mijn uitgesproken levensvisie. Neen, innerlijk niet. De stilte in mij is gebleven. Het enige verschil met toen is dat ik nu kan “gezegd krijgen” wat ik toen niet kon, de schuchterheid is weliswaar verdwenen, maar het overige is gebleven.
  Voor God zijn álle kinderen gelijk !! Een stil kind is niet meer waard dan eender welk ander kind. Kinderen blijven echter niet zoals ze zijn. Wereldwijd worden zij gebrainwasht en misbruikt, vooral geestelijk. Hypocrisie, leugens, geweld, verbale agressie, etc. worden aangeleerd (!!). Daarom is het belangrijk zich één te voelen met het kind dat men ooit geweest is (= met élk kind) vóór er sprake was van enige dwaling.
  De meeste mensen kunnen dat niet. De snotneus van toen willen ze niet meer zijn. Ze zijn ouder en wijzer geworden. Tja, zo zit de wereld in mekaar. Men gelooft niet zozeer in God maar wel in wat men zélf graag gelooft, ieder op zijn (haar) manier.
  Ik weet helemaal niet hoe de eindtijd zal verlopen. Maar soms denk ik: Als de Almachtige en Alwetende God de Volmaakte Eenvoud is, dan moet ook de eindtijd heel eenvoudig zijn:
  (1) De Zoon zal de Mensheid in het hart raken.
  (2) De geest van de menselijken zullen God vertegenwoordigen en zullen in staat zijn hun vijanden te vergeven.
  (3) De geestelijke Antichrist (geest der goddelozen) is een onheilige geest en puur zelfbedrog, bijgevolg zal deze geest zichzelf vernietigen
  (4) De fysieke Antichrist is dode materie = waardeloos = onbestaande
  (5) Wat zal overblijven is Waarheid = de Geest van de Vader gelijk aan de Geest van de Moeder, gelijk aan de Geest van de reinen (Kinderen), gelijk aan de Geest van de Redder der Mensheid. Kortom: het Eeuwige Rijk Gods.
  ALSTUBLIEFT, ik kan het niet genoeg herhalen, geloof dit alles NIET indien het jullie niet aanstaat. WEES UZELF en geloof wat U GRAAG gelooft, zoals ik doe. Zo heeft de Schepper ons geschapen. Hij heeft ons niet geschapen als redelijke wezens. Er is slechts één Redelijkheid, één Rechtvaardigheid, één Logica… Dat is die van God.
  Kleine kinderen geloven ook wat ze GRAAG geloven. DÁT is de ware aard van ieder mens.
  Gelooft U niet zozeer in een Liefdevolle Vader, maar eerder in de “goedheid van mensen”. Ga ervoor! Doe wat U niet laten kunt.
  Gelooft U wel in God maar tegelijk in een mens van vlees en bloed (als antichrist) dat vernietigd zal worden voor het oog van iedereen, enz, enz, enz… Ga ervoor! Schrijf het neer. Doe wat U niet laten kunt. We zullen oogsten wat we zaaien.

  1. Beste Derks,

   Uiteraard verwacht ik nu ook uw oproep aan de redactie betreffende de grootte van reacties…. Het kan niet zo zijn toch dat u daartoe alleen oproept als de reacties u niet bevallen en u niet reageert bij reacties die u wel bevallen.

   1. @juuls,
    Bedankt voor Uw herinnering.
    Die oproep aan de redactie héb ik al langere tijd geleden geschreven, Bij welk artikel ik die oproep gedaan heb, is mij intussen ontgaan.
    Het is – volgens mij – absoluut niet de bedoeling van de directie van dit forum dat reageerders hele boekwerken schrijven.

    1. @juuls,
     Bovendien verwijs ik naar mijn reacties van 10 december 2021 om 01:09 uur + 10 december 2021 om 02:17 uur.
     Ik wacht écht Uw reactie daarop.

 5. @ Jean Marie

  “Als er mensen zouden zijn die voelen wat ik voel, al was het maar één iemand, dan pas kunnen mijn woorden enige waarde hebben.” -> ik voel volledig met je mee.
  Je uiteenzetting vond ik geweldig. Ik kom hier later op terug. Zeker weten!

 6. @Juuls: Groot gelijk, Het is niet te bedoeling denk ik toch dat je je leven gaat beschrijven. Dan kun je beter een boek schrijven, als hij al verkocht zou worden.

  1. @:Willy
   U hebt de reactie van Juuls niet begrepen.
   Juuls heeft naar mijn weten nooit gesproken over het al dan niet toelaten van lange teksten. Zijn reactie was een reactie op P. Derks die onlangs wél een mening had hierover. Juuls wou ons gewoon tonen dat P. Derks niet consequent is indien hij zou zwijgen over de omvang van mijn schrijven.
   P. Derks ziet zichzelf niet als God en is zich (naar mijn gevoel) helemaal bewust van zijn menselijke fouten. Wat menselijk is zal vergeven worden. Met Juuls heb ik nooit een discussie gehad maar ik ben er vast van overtuigd dat ik ook met hem een menselijk gesprek kan hebben, ook al zijn we compleet verschillend.
   Mijn hele zijn is niet meer dan gevoel & voorgevoel (intuïtie). U hebt mij niet persoonlijk aangevallen maar uw reactie echter straalt een zekere “vijandschap” uit naar mij toe. Wat jammer is, niet voor mij maar voor Uzelf. Men kan zich ergeren aan geldwolven en bedriegers maar niet aan datgene wat gratis is. Bovendien kost het geen moeite om mijn tekst gewoon te negeren.
   Als reactie op mijn tekst in feb. 2021 (“Frankrijk…”) schreef U:
   Iemand die hier gewoon een boek overschrijft zou moeten verboden worden.
   Nu schrijft U: “Het is niet de bedoeling denk ik dat je je leven gaat beschrijven, dan kun je beter een boek schrijven, als hij al verkocht zou worden”
   Wél of geen lange teksten… Moeten wij dit niet gewoon aan de redactie overlaten? Van waar toch die drift om steeds maar bóven de anderen te willen staan? Het kan toch niet de bedoeling zijn om de redactie van het Katholiek Forum “op te voeden” opdat men zou krijgen wat men wil.
   Ik kan alleen maar zeggen dat U van de inhoud van mijn tekst niets begrepen hebt. Wat U “denkt” te weten over mij is betekenisloos. Het denken van de mens gaat zo ver dat men denkt de andere volledig te kennen. Dat is onmogelijk, alleen God kent de mens. Nog erger zijn de mensen die “weten”. Er zijn zelfs mensen die weten wat andere weten. Zo zit onze wereld nu eenmaal in mekaar. Maar denken en weten krijgen pas enige waarde als men in staat is te beginnen met zichzelf.
   Ik heb niet geschreven over mezelf, Willy. Wat weet U over mij? Helemaal niets. U mag “denken” het een en ander over mij te weten, maar ik zég U dat U absoluut niets weet over mij. Mensen die schrijven over zichzelf vinden we op Facebook en in boekenwinkels. Wat ik gedaan heb vraagt moed. De diepste levensvragen beantwoorden en ze niet voor jezelf houden is jezelf bijzonder klein maken. Dat kan alleen maar vanuit het bewustzijn van de zeven hoofdzonden. De meeste mensen echter gaan door het leven alsof deze zonden onbestaande zijn.
   Hoe veel comfortabeler is het niet voor de mens om de nodige kernvragen gewoon te negeren en zichzelf wijs te maken dat men “goed” is?
   Zichzelf deze vragen stellen wil niet zeggen ijdelheid. Het wil vooral zeggen: in ons binnenste kijken, en onszelf confronteren met zonden als jaloezie, woede, luiheid, enz.
   Wees Uzelf en laat uw hart spreken. Hebt U mij liever niet? Zég het dan gewoon, rechtstreeks aan mij. Zo kan ik er rekening mee houden. Ik heb het Katholiek Forum niet nodig om me “goed” te voelen. Nog minder heb ik nood aan misprijzen. Er hoeft maar één iemand te zijn die mij liever niet ziet dan wel, om wég te blijven van dit Forum. Ik ga mezelf niet aandoen wat ik mezelf in het verleden heb aangedaan. Dit uit eerbied voor mezelf wat niets anders is dan eerbied voor de andere.
   Maar “zelfeerbied” is een gevaarlijk woord als het niet begrepen wordt. Mensen met een groot ego gebruiken dat woord ook. Zelfrespect is nodig, zeggen zij, om de andere te kunnen respecteren. Klopt, maar met chaos in het hoofd is dat een onmogelijkheid. Wie met wanorde zit of zichzelf haat moet aan zichzelf werken. Lukt dat niet, dan moet men zich tot God richten, in Stilte. Voor de meesten echter is de Stilte veel te beangstigend. Bezig blijven en alles doen om de stilte vermijden is veel aangenamer.
   Laat ons vooral niet vergeten dat onze Wereld niet zachtaardig is van aard maar vooral een jungle is van agressieve woorden. Gevoelige mensen zijn zich onvoldoende bewust van de hardheid van dit Forum. In feite kan men niet lang genoeg nadenken over zichzelf alvorens iets neer te schrijven.
   Hoe hard is ons hart? Dat is vooral de vraag. Daar waar geen gevoel is, daar kan geen liefde zijn. Daarom zijn bovenstaande kernvragen zo belangrijk, om klaar te zijn voor wat Komen zal. De armen van geest en de zachtaardigen, zij zullen het dichtst bij God staan.
   Jammer dat ik met U niet even een persoonlijk gesprekje kan hebben. Woorden zijn slechts woorden. Wat “voelen” we voor onze naaste? Daar gaat het om.

 7. ,@: Jean Marie..

  Alles goed en wel.. wat de geest van de antichrist inhoud staat in de h.Schrift en wat je daar over zegt is duidelijk, maar de antichrist is ook een persoon, in de zonde zijn wij allemaal in zekere zin antichristen ..de een wat meer dan de ander.
  Maar [mocht] je veronderstellen dat de antichrist [geen] persoon is dan dwaal je want dat staat duidelijk in de h.Schrift.

  Ik heb hier en daar een greep gedaan in je verhaal maar je verhaal over de doop is een dwaling.. ik veronderstel wel het verhaal van de heilige Nativitas, die zei dat !!! [o.a.] de abortuskinderen bij het laatste oordeel de dan opnieuw (de 1e keer door het 6e zegel en betreft ook Jesaja 65:17-22+)).. en volledig gereinigde aarde zullen bezitten.. ze zullen een bepaald “niveau” van een lichaam ontvangen en op natuurlijke wijze volmaakt gelukkig zijn ..feitelijk gelukkiger als de sterfelijke mens in zijn erfzonde en diens gevolgen.. maar ze zullen niet het hemelse geluk hebben en de Gods aanschouwen.

  1. @:Jo
   “Eeuwige” discussies zijn eigen aan onze wereld. Ik doe daar niet aan mee. Ik kwam jullie gewoon een bezoekje brengen met een boekje dat niemand hoefde te lezen maar toch gelezen werd. Alvast mijn dank aan de redactie mij binnen gelaten te hebben. Dat is naar mijn gevoel de meest Christelijk houding die men kan aannemen: Vriend en vijand steeds welkom heten.
   “Wij zijn in een zekere zin allemaal antichristen”, schrijf je. Vast en zeker zul je dat in mij zien ook. Ik heb daar geen enkel probleem mee hoor. Ik verdraag de meest gruwelijke woorden, omdat ik ze overleefd heb. Woorden kunnen dodend zijn. Alleen wie zich hiervan bewust is kan met woorden om.
   Ik ben God niet. God is “de Andere”. De dwalende is hij (of zij) die het Mooie niet meer kan zien in Gods Schepping.
   WÁÁR is God voor iemand die nauwelijks nog Schoonheid kan zien in de natuur om ons heen, de levende Aarde. Wáár is God voor iemand die in élke naaste een antichrist (vijand) ziet? Toch niet onafhankelijk ergens op “een plekje” ver weg van ons ?? Dat kan niet !! God is midden onder ons.
   Beste Jo, wat je schrijft is menselijk en wie menselijk is, is geen onmens. Ik zie het Mooie in jou, maar het is blijkbaar niet wederzijds. Je spreekt over dwaling. Dat mag. We zullen oogsten wat we zaaien.
   De Ware Katholieke Kerk is de rots (de Heilige Petrus). Een Priester dient voor zichzelf uit te maken in hoeverre hij werkelijk ÉÉN is met hem.
   De Kern van het Christendom is wat uit Jezus mond gekomen is. Als een DIEF in de NACHT zal Hij Wederkomen. Wees er maar zeker van dat we deze Woorden letterlijk mogen nemen, waarmee ik wil zeggen: God is GEEN “menselijke zachtaardigheid” God is Zuivere Liefde. Willen we Zijn liefde niet, dan zullen we lijden.
   Jezus was helemaal ÉÉN met élk deeltje van Gods Schepping. Nooit heeft Hij gesproken over bepaalde “niveau’s” van lichamen (or whatever).
   U spreekt over het h. Schrift. Welk h Schrift ? Er zijn er zo velen…
   Graag wil ik herhalen wat ik schreef in mijn tekst: Het is beter ons niet blind te staren op enkel die woorden die ons aanstaan, want dan zouden we wel eens kunnen schrikken van de gevolgen. Wie “de kern” niet meer ziet of “het geheel” dwaalt af van de Liefde.
   De antichrist “als persoon”. Wat betekent dat?
   Een “persoon” of “individu” heeft voor mij geen betekenis. Een ZIEL wél. De zielen die zich tégen God zullen keren zullen alles doen opdat ze zélf als God aanbeden zouden worden:
   Niet “IK BEN” maar… “KIJK EENS WAT IK KAN”, dát is de ware aard van de ongelovige. We zien het in de sportwereld, we zien het in de medische wereld, we zien het bij Xi Jinping, we zien het overal. En we zullen nog veel te zien krijgen.
   Een ware Priester die in alle eenvoud doet wat hij moet doen heeft deze ingesteldheid niet. Hij “is” er gewoon.

   1. PS: Mijn tekst was een “reactie” op het artikel van Pater Daniel, meer bepaald op de goed gekozen titel “Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld?”
    Zonder naar de kern te gaan van ons mens-zijn kunnen wij op deze vraag niet antwoorden.
    Godzijdank is er nog veel Schoonheid in de wereld maar Schoonheid moet men kunnen zien. Laat ons vooral niet afdwalen van het artikel.

 8. @ Jo
  In je eerste reactie van dit topic, maar ook in bovenstaande reactie i.v.m. de doop laat je duidelijk blijken dat je protestant bent of aangesloten bij charismatische beweging.
  Jo, het is hier een “Katholiek forum”, geen protestants forum. Ik zou het op prijs stellen dat jij je mening gaat opdringen of desnoods gaat verkopen bij de protestantse groepen of eventueel bij de charismatische beweging.

  Als je het op prijs stelt, zullen er waarschijnlijk een aantal mensen zijn op dit forum, die voor je bekering willen bidden zodat je een échte Katholiek wordt.

  “Bid voor hem, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.”

  De Moeder Gods is onze beste voorspreekster. Via Onze Lieve Vrouw vragen we aan Haar Zoon om genezing, zowel geestelijk als lichamelijk. Onze Lieve Vrouw kan je niet negeren.

  En alweer begin je te zagen over zegels, …

 9. God heeft de mens (en de natuur geschapen).
  God heeft dus ook de eigenschappen van de mens geschapen.
  Die eigenschappen liggen besloten in ons DNA.
  Wij mensen hebben dus niet het recht om aan het DNA te tornen.

  En wat is het gevál?
  Juist ons DNA wordt aangevallen en zelfs veranderd met de huidige ‘vaccins’.
  Hierdoor wordt God réchtstreeks aangevallen: Hij zou ons mensen vanaf het begin NIÉT op de juiste manier beschermen tegen ziektes.

  Het katholiek standpunt:
  God heeft ons de best mogelijke eigenschappen gegeven om ons in ál onze vrijheid de toegang tot zijn domein (de hemel) te verschaffen.
  De mens meent in z’n hoogmoed, dat wij dit alles beter weten dan onze Schepper-Zélf: Anders gezegd: Wij wanen ons-zélf beter dan God.

  @Jean Marie, U schreef het volledig juist in Uw commentaar op 6 december 2021 om 03:28 uur door de vraag te stellen: BEN IK GOD? + BEN IK REIN? BEN IK WIJS? + BEN IK NEDERIG of HOOGMOEDIG? + BEN IK AFGEDWAALD? (Ikzelf zie dat het liefst veranderen in: ZIJN WIJ AFGEDWAALD?)

  Een paus die de huidige (DNA, preciezer: RNA)-vaccins aanbeveelt = ’n vijand van God.
  Anders gezegd: Wij katholieken hebben tegenwoordig ’n ANTIpaus als leider.
  Rechtstreeks gezegd: ‘Paus’ Franciscus is alleen in náám ‘onze’ paus.
  Pteciezer gezegd: ‘Paus’ Franciscus is inze antipaus: Hij zorgt ervoor dat wij mensen NIÉT bij God kunnen komen.

   1. @juuls,
    Hoewel U zich vóórdoet (= doen alsof) U niet goed bij Uw hoofd bent, vrees ik nu tóch dat U ‘gewoon’ ’n EU-spion bent.
    Het worden niet voor niéts DNA -spuiten genoemd.

    U hangt mij werkelijk mkij strot uit met Uw namaak – dommigheid.
    U doet alsof U ’n niet nadenkende peuter bent (peuter = baby van twee jaar), terwijl U minstens ’n veertigjarige man bent.
    Als U in DÁT tempo nog volwassen moet worden, dan zult U NIMMER volwassen worden.

    Daarom zal ik nimmer meer op U reageren.

  1. Beste P. Derks. Inderdaad: “IK” of “WIJ”, het maakt niets uit. Toch heb ik voor het “nietsbetekenend” woord IK gekozen omdat dat “krachtiger” in een wereld van “individuen”. Als God bestaat (en Hij bestaat), dan heeft het woord ik geen betekenis meer.

 10. verbetering wegens diverse taalfouten:
  De laatste zin móet zijn:
  Preciezer gezegd: ‘Paus’ Franciscus is onze ántipaus: Hij zorgt ervoor dat wij mensen NIÉT bij God kunnen komen.

 11. De griep bestrijd je heel eenvoudig met algemene hygiëne.

  Volgens Wikipedia wordt griep ingedeeld op basis van een tweetal eiwitten: de HA en NA eiwitten.
  Het coronavirus bestaat uit positief enkel-strengs RNA. (die R heeft te maken met het genoom, die als een soort kroon – als een soort ruwe huid – om het DNA zit)

  Enkelstrengs heeft betrekking op ’t genoom. Het genoom is de term die wordt gebruikt om alle genen te beschrijven die in de chromosomen van een bepaald organisme zijn vastgelegd; de omvang wordt doorgaans aangegeven als het totale aantal basenparen. Het menselijk genoom bevat ongeveer 3 miljard basenparen.

  Daarom ook blijven álle bestrijdingsmiddelen als vanouds met élke griep: complete(!) maar normale hygiëne.

 12. Griep houdt doorgaans drie tot vijf dagen aan en volledig herstel kan één tot drie weken duren. Doorgaans geeft de griep geen ernstig ziektebeeld, maar vooral bij ouderen of bij mensen met een chronische aandoening kunnen levensbedreigende complicaties optreden die een IC-opname noodzakelijk maken. Soms gebeurt dit echter ook bij gezonde, jonge mensen. De levensbedreigende complicaties zijn óf het optreden van een bacteriële longontsteking in de door het griepvirus makkelijker doordringbare slijmvliezen in de luchtwegen. Of er treedt als complicatie sepsis en septische shock op. In al deze gevallen is de patiënt levensbedreigend ziek.

 13. deskundig artikel d.d. 28.01.2020:

  pamm.nl/over-pamm/nieuwsberichten/nieuws-detail/article/expert-pamm-veldhoven-coronavirus-olievlek-die-steeds-groter-wordt.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=456&cHash=35f399e4d8c6e7969d817dc5943b66df

 14. Derks,

  Het zijn geen DNA spuiten. Nogmaals lees het artikel. Hoe meer ik u met uw leugens confronteer hoe harder u als een klein kind begint te reageren.
  ALs ik u was zou ik gewoon bij het standpunt blijven dat u het vaccin weigert omdat het op een embryonale cellijn is gebaseerd. Daarvoor heb ik respect. Niet voor de leugens die u daaromgeen verzint. Misschien moet u eens een ander aspect duiken dat heel veel vaccins ooit ontwikkeld zijn met die crispr technologie. Mogelijk dat u al jaren rondloopt met ‘gif’ in uw lijf. Vaccins tegen de bof en rode hond hebben diezelfde techniek. U zou ook gewoon AstraZena hebben kunnen nemen. Dat is een vectorvaccin. Daarmee zou u verlost zijn van uw gewetensbezwaren. Kennelijk heeft u geen moeite met liegen. Wat toch een dikke zonde is.

 15. @juuls:
  U vergeet ook steeds weer te melden (alweer(!!!) door U zogenaamd vergeten) dat de spuiten afkomstig zijn uit dodelijke(!!!) onderzoeken van ongeboren babies.

  @juuls, bent U seniel geworden?

 16. De seniele @juuls (of kind gebleven @juuls) doet stééds alsóf hij dingen vergeet.
  Het is de hoogste tijd, dat lezers alhier erkennen dat hij een EU -spion moét zijn.
  Ook kan hij ónmogelijk een kerkgaand christelijk (= protestant of katholiek) persoon zijn.
  Hij dist hier ónophoudelijk leugens op over zichzelf + over covid.
  Ook tegen hém dient deze site tegen op te treden.

 17. Nee hoor Derks. Ik heb nooit ontkend dat de ontwikkeling van het rMna vaccin gebruik wordt gemaakt van een cellijn afkomstig van een in de jaren 70 geaborteerde foetus(sen). NOOIT. Wat ik wel ontken is dat er abortussen plaatsvinden waarvan de zwangerschap als doel had het verkrijgen van foetaal celmateriaal. Daar is geen enkel bewijs voor. U wordt met feiten en bewijzen om de oren geslagen. Met uw eigen woorden geconfronteerd en u reageert als een gebeten hond. En dan zou ik een EU spion zijn. Reageer met feiten en argumenten. Niet me een artikel van een gekende haatsite. U geeft weer blijf van de onverzettelijke en koppige zijde van de conservatieve kant van onze Katholieke Kerk. Totaal geen ruimte voor dialoog of gesprek. het is en moet zijn zoals de conservatieve tak het wil. Het begint zo langzamerhand de trekjes van een sekte te krijgen. En wat lezers ervan vinden maakt me niet uit. Het uiten van je mening is iets wat voor iedereen geldt Derks. Voor jou maar ook voor mij. En dan beetje als de kleuter staan roepen “Hij is de EU spion” zieliger kan je het niet krijgen. Mijn voorbeeldartikel is van een erkende wetenschapper. Kom met een erkende wetenschapper (en geen afgestudeerde dansleraar). Het artikel wordt bovendien ondersteund door talloze andere wetenschappers Die terzake kundig zijn. LEES het stuk.

  1. @juuls,
   Een bewijs zou slechts voor Ú gelden: toon mij de restanten van de gebruikte (lees: misbruikte/vermoorde) ongeboren babies.
   U vraagt létterlijk het ónmogelijke.
   Anders gezegd: door het ónmogelijke te vragen, vindt Uzélf dat U op het juiste spoor zit.

   1. @juuls,
    Zoals U terdege weet én beseft, is normaliter na 20 jaar niéts van ’n lijk over.
    Zwijg dus, als het nóg langer geleden is.

    1. Ah Derks kom op…Nooit gehoord van het kweken en klonen van celmateriaal… Pffff kom op zeg!

   2. Vul niet in Derks wat je niet weet. U kunt niet met bewijs komen dat er in de wereld mensen zwanger worden gemaakt met het doel via abortus genetisch materiaal te verkrijgen. En toch beweert u dat dat gebeurd. Als dat echt zo zou zijn zou dat zeker niet mijn goedkeuring krijgen.
    Het onmogelijke vragen kan ook betekenen. Het bewijs is er gewoonweg niet omdat het er niet is. Die mogelijkheid is schijnbaar niet voor te stellen voor u.

    1. Stamcellen zijn ónmogelijk te verkrijgen van dode mensen.
     Het verkrijgen van gezónde stamcellen is slechts mogelijk, als betreffende in leven is.
     Als de stamcellen verkregen zijn, gaat betreffende ‘automatisch’ dood.
     Dit is hetzelfde als je iemand onthoofd, dan is betreffende ook dood.

     1. @juuls, wat U zegt, komt op het volgende neer:
      Moordenaar tegen rechter: “Ik héb Jantje niet vermoord. Toen zijn hoofd afhakte, ademde hij uit zichzélf niet meer. Jantje heeft dus zelfmoord gepleegd.’

      1. beter:
       @juuls, wat U zegt, komt op het volgende neer:
       Moordenaar tegen rechter: “Ik héb Jantje niet vermoord. Toen ik zijn hoofd afhakte, ademde hij uit zichzélf niet meer. Jantje heeft dus zelfmoord gepleegd.’

     2. Wie begint er nu over stamcellen…Het gaat of er bewust mensen zwanger worden en geaborteerd… DAAROVER ging het Derks…begin jij over stamcellen.. Echt niet te geloven.

      Over stamcellen dan. Iemand gaat niet automatisch dood na het afgeven van stamcellen. Bij leukemie patienten wordt dit principe wel eens toegepast. Sommige patienten genezen daarna. Wat wel klopt stamcellen moeten van een levend organisme verkregen worden.

 18. @: ..

  Jezus Christus..van alle eeuwigheid geboren uit de Vader, (waarschuwt in de actuele boodschappen)..de mensen om geen vaccinaties te nemen, ook geen griepprik en ook geen testen.

  Uiteindelijk zal het “vaccin” luciferase en enkele anderen de chips met het merkteken van het beest bezitten ..het zal via 5G en satellieten gestuurd worden naar hand of hoofd zoals de h.Schrift leert.
  De betreffende profetie heb ik hier al eerder geplaatst.

 19. @; Marie-Elisabeth..

  Citaat Jean Marie:
  ••Het doopsel is een teken van 🙈verbondenheid [en niet meer dan dat 😱]••

  Beste Marie-Elisabeth.. dit is een dwaling, volgens de katholieke leer.. en ruikt naar de opvattingen van de reformatie.. inzake wat een sacrament is.
  Goed lezen is blijkbaar een kunst.

  Je schreef:
  ▪︎[Als je het op prijs stelt], zullen er waarschijnlijk een [aantal mensen] zijn op dit forum, die voor je bekering willen bidden zodat je een échte Katholiek wordt.
  “Bid voor hem, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.”
  De Moeder Gods is onze beste voorspreekster. Via Onze Lieve Vrouw vragen we aan Haar Zoon om genezing, zowel geestelijk als lichamelijk. Onze Lieve Vrouw kan [je] niet negeren.▪︎

  Het is dan ook zeker te waarderen dat deze mensen ..en ? 😉Marie-Elisabeth bidden voor de vervulling van Jesaja 49:8, 🤗de persoon in de volgende bekende profetie (https://youtu.be/V9vb_SUunZ8) ..🤭 ..de nieuwe Mozes, Alias Henry V ..althans wat Zij hier Boven beweren🤗
  Dat is echt lief van je ..dat je waarschijnlijk ?samen met die mensen op dit voortreffelijk Forum, te willen bidden.. voor de aanstaande Maleachibode.

  Misschien kun je me ook inlichten over de afkomst van de volgende ACTUELE profetie https://youtu.be/V4VvdXOsM2k ..misschien is ze wel van MvDM ..ze is treffend..waar.

  En je was ook ontevreden over: “En alweer begin je te zagen over zegels” …moet ik de zegels van de Jumbo of Aldi dan maar weggooien.❓

 20. @ Jo
  Op het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis kom je hier weer aandraven met een complottheorie. Foei! Dat zijn geen actuele boodschappen, maar valse boodschappen van valse zieners. Er wordt zelfs een schepje bovenop gedaan , … 5G, … Stond dat ook in de Bijbel?
  O.L.H en OLV zouden zo iets nooit toelaten.

 21. @: Marie-Elisabeth

  Behoor jij niet tot de redactie..meen ik te “begrijpen?”

  Jesaja 49 gaat over onze tijd van reiniging en loutering.
  Vers 1 …. zeg ik ook tegen jou.. {luister naar mij} ..het gaat daar om de Maleachi 3:1 bode.
  De valse profeet maitreya ..is mijn tegenstander.. ik hoef niet samen te spannen als een zwering ..ik ben open-lijk.

  Mijn lot is op een aparte wijze met dat van de gehele mensheid verbonden.
  Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe verkondigt dat het op haar mantel staat.
  Dus niet jammeren..Marie-Elisabeth..ik maak er geen taboe van.. dus luister naar mij.🤭..🤫

  1. @ Jo
   Wil je me link eens geven over de mantel van OLV van Gouadalupe?
   Geloof jij wel in OLV? Ik had de indruk dat je protestant was of tot een charismatische kerk behoort. Ik verwijs je naar je eerste replay in dit topic.

   1. @Marie-Elisabeth,
    U krijgt nimmer 100% antwoord op Uw (terechte) geloofsvraag aan @Jo.
    Daarom geef IK ’t antwoord: @Jo heeft ’n éigen geloof (+ ’n ratjetoe van diverse geloven).
    Wat (hem/haar toevallig goed uitkomt, gelooft hij/zij).

    1. @ P. Derks
     Inderdaad, P. Derks, Jo gelooft alles wat hem blijkbaar goed uit komt. Katholiek is hij alleszins niet. In feite hoort hij hier niet thuis op een katholiek forum. Zo een pestkop, die zwakke katholieken een rad voor de ogen wil draaien, zouden ze moeten bannen op dit forum.

     1. @Jo is óók maar ’n arme ziel: zijn gehele familie heeft ‘m de deur uitgeschopt (wat ik goed kan begrijpen: hij weet van geen ophouden).
      Als U het kán: gelieve af en toe voor hem te bidden.

      1. @ P. Derks schreef:
       9 december 2021 om 12:40
       @Jo is óók maar ‘n arme ziel: zijn gehele familie heeft ‘m de deur uitgeschopt (wat ik goed kan begrijpen: hij weet van geen ophouden).
       Als U het kán: gelieve af en toe voor hem te bidden.

       Dat zal ik ook doen, P. Derks. Deze avond is het Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament, waarna de Eucharistieviering volgt. Ik zal zeker aan Jo denken.

 22. Oei ..jullie weten iets over mijn familie dat ik niet weet ..dat is interessant. 😉
  Kwaadspreken impliceert de gang naar de biechtstoel.🤥

  1. @ Jo
   Oh fijn, ik heb deze avond voor je gebeden tijdens de Eucharistieviering en tijdens de Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament. Ben je al bekeerd tot het Christendom dat je de gang naar de biechtstoel hebt gevonden?
   Wil je me een plezier doen om de link te geven i.v.m. de mantel van OLV van Gouadalupe?
   Dat noem ik dan een gebaar van naastenliefde.

 23. @; P.Derks..

  Zelfs met je IQ van 200 of 255 begrijp je het niet..jij hebt zeker een IQ van 400 nodig om het een en ander te begrijpen..dat iemand met een IQ van 80 beter begrijpt.🙉
  Jij bent het zelf die nooit inhoudelijk was in jouw reacties op de mijnen ..je draait het om ..dat doet die -zwarte- van beneden ook.
  Ik heb nota bene 2 reacties geven.. en toen stond er onder dat hij gemodereerd zou worden ..als deze 2 niet geplaatst worden betekent dat censuur.

  Met zo een mentale instelling voor mij te bidden is vloeken in de kerk ..ga eerst maar te biecht..met de 🙈 voor de ogen ..om het een en ander beter te kunnen zien.. en vergeet niet te drukken om lichtflitsen van helderheid te ontvangen 😱..in die duisternis van vooroordelen.
  Jullie krijgen de groeten van de Maleachibode.

  1. @Jo,
   Ik zal Uw laatste reactie in Úw volgorde beantwoorden:

   Om te beginnen; In Uw héle laatste reactie noemt U mij: ‘jij’ en ‘je’. Daarmee laat U Uw onjuiste geestelijke instelling zien.

   Ik kan niet reageren op reacties die niet geplaatst zijn.

   Linksom of rechtsom + vooruit of achteruit: ik bid nóóit met ’n bijbedoeling + vraag nóóit met ’n bijbedoeling voor gebed.

   Ik ben áltijd inhoudelijk. Ondanks dat ik zoveel als mogelijk gewone taal neerschrijf, heeft U mij blijkbaar tóch soms (of vaak/altijd) niet begrepen. Tja, misschien ligt dat toch aan Uw IQ (of onwil). Bovendien, als U mij niet begrijpt, hoeft U het mij maar te vragen.

   Als U de duivel bedoelt, schrijf dan gewoon ‘duivel’ (en dus nóóit in het geniep: ‘die zwarte enz.’).

   Biechten heb ik pakweg twee maanden geleden gedaan. Wanneer heeft Ú – zélf gebiecht?

   Bijkbaar heeft U wél lichtflitsen gezien en bent U zelfs (daardoor?) compleet verblind geraakt.

 24. @: Marie-Elisabeth..

  Voor mijn antwoord inzake O.L.V. van Gouadalupe moet je bij de moderator-s zijn.
  zij weten het hoe en waar van mijn twee reacties.

  Maar misschien weet die zien-ster waar mijn informatie gebleven is..bij de moderator-s.

  Ook heb je nog niets gezegd over mijn vorige link ……..die spreekt je zienster tegen…inzake stoute 😡 Bergoglio.. er zijn trouwens meer profetieën die over deug-niet Bergoglio gaan.

  1. aanvulling op antwoord van @Jo aan @ Marie-Elisabeth:
   Ik heb één site gevonden:
   wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_Guadalupe

 25. @juuls, i.v.m. Uw opmerkingen op 8 december 2021 om 14:34 uur:

  embryo = ongeboren mens of dier in de eerste fase van ontwikkeling.

  site: nemokennislink.nl/publicaties/stamcellen/ :
  De huidige stamcelhype begon eigenlijk pas in 1998, toen verschillende onderzoeksgroepen vrijwel tegelijkertijd claimden dat ze erin geslaagd waren om menselijke embryonale stamcellen te kweken uit abortusmateriaal en restembryo’s van de IVF (In Vitro Fertilisatie) kliniek.
  +
  Men is druk bezig om te onderzoeken hoe de differentiatie van de humane embryonale stamcellen (hES) in kweek kan worden gestuurd.

  @juuls,
  U heeft dus 100% gelijk met de melding, dat iemand gaat niét automatisch dood na het afgeven van stamcellen.
  Echter, de onderzoekers hebben zeer welbewust misbruik gemaakt van moordpartijen op zeer welbewust ongeboren babies (let op: in deze zin staat 2 x zeer welbewust).
  Een christengelovige dient daar volledig afstand van te nemen: ’n mens – ook ’n ongeboren mens – dient niet als proefdier gebruikt te worden voor ‘deskundig(?)’ onderzoek hoe men de genen (= de code van een kenmerk, die (mee)bepaalt hoe je er uit ziet, hoe je lichaam werkt of hoe je bent) kan bewerken met het doel om mensen te veranderen.

  Dit is uitzonderlijke hoogmoed: de mens wil de mens béter maken dan God-Zélf ons gemaakt heeft.

  1. @juuls,
   Wat is ’n IVF kliniek?:
   Dit is een kliniek (’n ziekenhuis), waar vrouwen terecht kunnen, die ’n baby-wens hebben, maar niet zwanger kunnen worden.
   Dit is een kliniek met een vergunning om een IVF-laboratorium te hebben, alwaar de bevruchting van de vrouw tot stand wordt gebracht.

   In vitro fertilisatie (IVF) betekent letterlijk: in glas bevruchting, en wordt in Nederland ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Om bevruchting te laten plaatsvinden worden in het fertiliteitslaboratorium eicellen samengebracht met zaadcellen.

   In gewone woorden: ’n man dient zich af te (laten) trekken, om een zaadlozing te krijgen.

   Normaal komen er bij een zaadlozing 60 tot 150 miljoen zaadcellen vrij. Per milliliter zijn dat er zo’n 20 tot 50 miljoen. Bij minder dan 20 miljoen zaadcellen per milliliter spreekt men van oligozoöspermie (verminderd aantal zaadcellen). Soms zijn er helemaal geen zaadcellen in het sperma.

   Na de eicelpunctie gaat het opgezogen vocht met daarin de eicellen naar het laboratorium. Daar wordt geteld hoeveel eicellen er gevonden zijn. Binnen een uur na de punctie krijg je te horen hoeveel het er zijn. Gemiddeld zijn dit er acht tot tien.

   Van de eicellen (dus van de vrouw) worden er 7 tot 10 in het laboratorium gebruikt om de vrouw zwanger te maken (daardoor komt het, dat vrouwen die bevallen middels ivf vaak ’n meerling krijgen).

   Er zijn dus meerdere laboraria, die zéér welbewust misbruik gemaakt hebben van de vertrouwensrelatie man en vrouw met de ivf kliniek door meerdere babies (officieel: embryo) ter beschikking te stellen aan zogeheten onderzoekers.

   (Dit alles onverlet (= ongehinderd) door het geloof, dat het samenleven van man en vrouw geen zaak is voor de gemeenschap, maar ’n intiem gebeuren tussen man en vrouw dient te zijn, waarop conform Gods Wil wel of niet een baby ontstaat.

   @juuls,
   Ik meen, dat ik nu bijna volledig (= 100%) aan Uw wens voldaan heb.

 26. @P. Derks schreef:
  9 december 2021 om 14:23
  @Marie-Elisabeth,
  Ik wens U een goede devotie, alvast bedankt.

  P. Derks, ik heb zowel voor Jo als voor jou gebeden. Dat zal ik ook deze avond om 18 u doen tijdens de Stille Aanbidding van het Heilig Sacrament. Vandaag is er wel geen H. Eucharistie.

  1. @Marie-Elisabeth,
   Hartelijk bedankt voor Uw gebed.
   Hoewel @Jo dat gebed NIÉT(!) op prijs stelt, acht ik Uw gebed van groot belang voor mijn ziel.
   Dus nógmaals: hartelijk bedankt.

   PS: hoewel mijn geheugen niet al te best meer is (hersenbloedingen), zal ik proberen te bidden vóór + tijdens de H.Mis voor elke lezer van deze site.

 27. @Jo schreef:
  9 december 2021 om 23:49
  @: Marie-Elisabeth..

  “Voor mijn antwoord inzake O.L.V. van Gouadalupe moet je bij de moderator-s zijn.
  zij weten het hoe en waar van mijn twee reacties.

  Maar misschien weet die zien-ster waar mijn informatie gebleven is..bij de moderator-s.

  Ook heb je nog niets gezegd over mijn vorige link ……..die spreekt je zienster tegen…inzake stoute 😡 Bergoglio.. er zijn trouwens meer profetieën die over deug-niet Bergoglio gaan.”

  Jo, je waant je zelf superieur ten opzichte van een Offerziel, de Bruid van Christus, die door de stigmata bijzonder lijdt voor de bekering van de zondaars, waaronder jij.

  Wat betreft die mantel van Onze Lieve Vrouw van Gouadalupe, je verzint daar maar wat of het betreft de fantasie van een valse zienster. Ik ken het verhaal ook goed van die O.L.V.
  We hadden het plan opgevat om dit jaar in Mexico op vakantie te gaan. In de reisbrochure stond echter dat het kerkje verzonken was in het moeras, maar dat het beeld nog gaaf was.

  Door onvoorziene omstandigheden zijn we naar Italië geweest en hebben een rondreis door Sicilië gemaakt. We hebben er genoten van Christelijke rijkdom, zowel in gebed als beelden en schilderijen in de Rooms Katholieke Kerken.

 28. @: Marie-Elisabeth..

  Ware Offerzielen doe ik eerbiedigen en prijzen ..maar een die de huidige usurpator antipaus Bergoglio aanvaard, wat Vassula Ryden, (van een zekere tijd van NA 2003)..schijnt te doen.. daar distantieer ik mij van, dus ook van jouw vriendin ? offerziel..want haar boodschappen blijken te sympathiseren met stoute 😉 Bergoglio, zo iemand die INSTEMT met de DADEN van Bergoglio is op het verkeerde pad naar de hel ..zienster of niet.. zo’n zienster krijgt inblazingen die niet van boven komen maar vanuit de onderwereld.

 29. P.Derks…….en M.E..

  Ga niet vloeken in de kerk ..met jouw, jullie bidden..je (jullie) hebt niet de juiste innerlijke gesteldheid..want dan komt het in de buurt van bezweringen…meer hoef ik niet te zeggen om duidelijk te zijn..

 30. @ Jo schreef:
  10 december 2021 om 13:46

  Onze Limburgse Offerziel spreekt zich niet uit over de pausen. Ze is + 80 jaar oud en weet best wel goed wat kan en niet kan voor Onze Lieve Vrouw en Onze Lieve Heer.
  Ik weet wel dat ze voor beide pausen bidt, wat ook moet. Haar visioenen zijn ontleed door een Katholieke priester, die hiermee in België zijn doctoraat in de Mariologie heeft behaald.
  Haar visioenen zullen pas verspreid worden nadat ze overleden is. Ik vind dit terecht gezien het aantal valse zieners. Ook Nederlanders komen haar bezoeken.
  Persoonlijk vind ik het niet correct van je dat je een Offerziel, die je niet kent, beoordeelt en / of veroordeelt. Dat moet je overlaten aan Onze Lieve Heer.
  Wil jij haar stigmata overnemen en lijden voor vriend en vijand?

 31. @ Jo
  Jo schreef:
  10 december 2021 om 15:44
  P.Derks…….en M.E..

  “Ga niet vloeken in de kerk ..met jouw, jullie bidden..je (jullie) hebt niet de juiste innerlijke gesteldheid..want dan komt het in de buurt van bezweringen…meer hoef ik niet te zeggen om duidelijk te zijn..”

  Foei, en hier durf je ons veroordelen voor het gebed omdat we je toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria en het Onbevlekt Hart van Jezus!

 32. Een korte tijd voor de 3e wereldoorlog zal de Maleachibode ook de stigmata dragen ..maar voor korte tijd..allemaal voorzegd ..maar jullie zijn zelf in oppositie..
  Als die gestigmatiseerde van “jou” voor Bergoglio is ..is ze op de verkeerde weg ..omdat Bergoglio zeer veel kwaad doet..dan ben je steke blind als je dat niet weet te onderscheiden.

  Nu komt de tijd waar @lotje hier ergens de juiste woorden over sprak.
  En dat foei ..dat moeten jullie op jezelf toepassen.
  Heb ik je soms op je “lange” tenen getrapt ?! 🤺 🤝

 33. @ Jo
  Je moet eens terug naar de basisschool gaan. Je kan niet goed lezen, of … je begrijpt geen Nederlands.
  Ik heb nergens geschreven dat onze Offerziel voor Paus Franciscus is. Ze bidt voor beide pausen.

  En voor de rest, ik heb de indruk dat je echt bezeten bent van die Maleachibode en andere zwarte soorten.
  De Eindtijd gebeurt niet volgens de bijbel. Er zal geen wereldoorlog 3 komen. De mens zou zichzelf dan volledig vernietigen. Burgeroorlogen zullen er wel zijn, waardoor God zal ingrijpen.

  Sorry, Jo, je bent zo laag van niveau, dat ik zelfs geen tijd meer aan je wil verspillen.

  1. Marie-Elisabeth,

   De eindtijd geschiedt wel volgens de H. Schrift, maar we zijn nog niet aan het einde. Volgens de profetieën komt er een kastijding die door meerderen beschreven wordt als een driedaagse duisternis, waarna de katholieke monarchie hersteld zal zijn in Europa voor enkele decennia zoals in de tekst van La Salette staat die gepubliceerd werd met het imprimatur van Bisschop Zola. Pas na die decennia van rust voor de H. Kerk verschijnt Antichrist. Mogelijk verwijst de dame die u kent naar de gebeurtenissen voorafgaand op de drie donkere dagen; dat er lokale brandhaarden van oorlog zullen zijn is een thema dat in die context al langer vermeld wordt; die toestanden lijkt u te bedoelen met uw verwijzing naar burgeroorlogen.

 34. @ Theudmer
  Inderdaad. Onder de Eindtijd versta ik het einde van deze tijd. Over het einde van de wereld, weet ik niets.
  De gestigmatiseerde heeft zelf nog nooit een boek gelezen.
  Ze verwijst volledig naar hetgeen zal gebeuren: de kastijdingen,, de voorlopers voorafgaande aan de 3 duistere dagen (meer opstanden onder de burgers, alles wordt duurder, hongersnood, dictatuur, grote armoede, vervolging van Christenen, de kerken die sluiten, nog andere ziektes zoals de pest die terug komt, … het ongeloof zal groeien. Mensen zijn geldzuchtig en hechten geen belang meer aan de Eucharistie, de biecht. Ze zijn gehecht aan het slijk van de aarde, geld dus.
  Jezus vertelde haar: “Als deze generatie niet naar mijn moeder wil luisteren, zal ze omkomen. Ik vraag iedereen om naar haar te luisteren. De bekering van de mens is noodzakelijk.”
  Vandaag waarschuw ik de wereld, want de wereld is zich niet bewust: zielen zijn in gevaar. Velen zijn verloren”, zei Jezus in een verschijning. “Weinigen zullen redding vinden tenzij ze Mij als hun Verlosser accepteren. Mijn moeder moet worden geaccepteerd. Mijn moeder moet worden gehoord in al haar boodschappen. De wereld moet de rijkdom ontdekken die ze christenen brengt.”

  Voor de 3 duistere dagen zullen aanvangen, zullen veel mensen al sterven van angst.

  De offerzielen moeten zorgen voor bekeringen. Meestal is dat naar aanleiding van een exorcisme. De bekeringen die zij kunnen verkrijgen staan in verhouding met bescherming. Neem bijvoorbeeld dat ze 1000 bekeringen bekomen, dan zou er misschien een stad, een deel van een provincie of de helft van het land bescherming krijgen tijdens de 3 dagen duisternis.

  Door gebed van ons en zeker door het lijden van de alle offerzielen wereldwijd worden de kastijdingen aan kracht verminderd en kunnen nog aan kracht verminderd worden door boete en gebed.. De WOIII hebben we, samen met de offerzielen al kunnen voorkomen.
  Over de Pausen spreekt ze zich niet uit. Ik weet wel dat ze zeer veel houdt van Paus Benedictus. Ze liet zich eens ontvallen dat Paus Franciscus, dat daar weinig van uitstraalde. Meer zei ze niet, maar ik weet dat ze voor beiden bidt. Ze bidt zowel voor mij als voor de grootste zondaars.

  Na de drie duistere dagen zal geld niet meer bestaan. De wereld draait enkel om geld. Wat er in de plaats komt, kon of mocht ze me niet vertellen.

  Al van 2000, zelfs daarvoor nog, verwittigde ze me voor het ontstaan van Europa. Let op, zei ze me dan. Niet goed, wat ze daar bezig zijn (Maastricht!?! toen).

  Het enige wat we nodig hebben tijdens de 3 dagen duisternis is het gebed, toewijding tot O.L.V. en toewijding tot het H. Hart van Jezus.

  Sorry, op die 40 jaar dat ik haar ken, …. ik kan nog zo veel vermelden. Ik heb ook heel veel genade verkregen. Ik heb hier tussendoor iets verteld wat ik vernomen heb uit de hemel. Ik denk dat P. Derks zich misschien dat nog herinnert. Ik ga het hier niet herhalen.

  Voor de rest, … Onze Lieve Heer bevrijdt me van mijn lichamelijke ziektes. Hij herstelt me volledig. Bid, klop op de deur en O.L.H. doet de deur open.

  1. Marie-Elisabeth: “Na de drie duistere dagen zal geld niet meer bestaan. De wereld draait enkel om geld. Wat er in de plaats komt, kon of mocht ze me niet vertellen.”

   Ruilhandel. De overlevenden zullen wederom eenvoudiger en agrarisch leven, en het is mijn overtuiging dat veel van de technologie die hier nu is verdwenen zal zijn. Het sociaal leven zal opnieuw veel meer gedecentraliseerd zijn en zal zich gelokaliseerd ontplooien rond dorpen en steden; in die situatie worden er wederom normale banden gesmeed tussen inwoners en ruilhandel is daar noodzakelijk onderdeel van.

   De plaats van slachtofferzielen in deze wereld is mij bekend; voorbeelden waren de Gelukzalige Katharina Emmerick, Marie-Julie Jahenny en hier bij ons Leonie Van den Dijck. Zij wenden de goddelijke toorn af door de vereniging van hun lijden met het Lijden van Christus en brengen veel gratie over de mensheid.

 35. @: Marie-Elisabeth..

  Citaat:: Sorry, Jo, je bent zo laag van niveau, dat ik zelfs [[geen tijd meer aan je wil verspillen]]……..M.E. ..Je doet je best maar.

  Even een kort getuigenis inzake het betreffende::🤭 omwille van de duidelijkheid..en later ter HERINNERING 🤭..🤫 ..en M.E. kan gerust naar bed.
  Maar er zijn tientallen (zo niet veel meer) betrouwbare bronnen die de 3e wereldoorlog (met atoombommen) ..voorzeggen en die beëindigd wordt door de 3 duistere dagen ..hetgeen het openen van het 6e zegel is ..en op het einde van de 3e dag treedt de Waarschuwing in ..en voor die 3 duistere dagen komt het kruis.. 7 dagen in de lucht, Matt.24:30.. …ja..even zuchten.

  Het 6e zegel reinigingsoordeel is ook te traceren in {{o.a.}}..Openb.20:4.
  Als de Dag des Heren in 2Thess.2:2 ‼️
  IN Maleachi 3:1-5+ ..vandaar de Maleachi bode in vers 1.
  IN Jesaja 66:14-17+
  IN Zacharia 14:5+
  IN Zacharia 12:10+ .. (de Waarschuwing)
  OPENB.19:11+
  En zo zijn er nog meer plaatsen in de h.Schrift aan te geven

  Voor het 6e zegel reinigingsoordeel komt de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende, de religieuze “antichrist”.
  Ongeveer 30-40 jaar na de Waarschuwing komt de antichrist zelf pas..
  De 2e en laatste keizer uit de lijn van Lodewijk XVII volgt de Nederlander op.
  De Nederlander is de persoon in Jeremia 23+33….@: Theudmer “moet” gewoon zwijgen want ik weet het beter.. niet iedereen is het zelfde gegeven..(een waarheid als een koe 🤣..😂)

  Ook wordt de valse profeet en de antichrist in Openb.19:20 NIET tegelijkertijd gedood.. vandaar Daniël 7:11 …..en de persoon in Dan.7:13 is de Nederlander door zijn Hypostatische vereniging middels Hebreeën 12:4.
  Ieder het [zijne] middels de voorouders en ouders.. dus geen redenen om jaloersheid te betrachten.🤝
  De laatste keizer (en zijn legers) zal optreden ten tijde van de antichrist.. en dan zullen ook Henoch en Elia uit het paradijs komen waarna ze uiteindelijk gedood worden zoals beschreven.
  😎 Jo…🤭

 36. @ Jo
  Ach Jo, ik word je echt beu. Déze eindtijd, die elke dag kan aanbreken, gebeurt echt niet volgens de Bijbel. Stop met je gezever., zowel met je Bijbelverzen als over WO III. Indien er een derde WO zou uitbreken, dan zouden de mensen zichzelf vernietigen. Er zou dan geen levende ziel meer in leven blijven. Dat zou O.L.H. echt niet willen. Zelfs de duistere dagen kunnen ingekort worden door boete en gebed.
  Voor de rest, je moet je niet afvragen wanneer de 3 duistere dagen zullen aanvatten. De belangrijkste vraag is: “Ben je er klaar voor met je geweten? Ben je er klaar voor om te kiezen voor Jezus en de H. Maagd? Ben je er klaar voor Christelijk te leven?
  Eigenlijk verdien je een ban op dit forum.

  1. @Marie-Elisabeth,
   Bedankt voor Uw vermaningen aan @Jo.
   @Jo moet nog steeds leren om zich nederig voor onze Heer op te stellen.
   Het is de hoogmoed van @Jo (hij ziet zich als Redder van de wereld), die zorgt voor zijn eigen ondergang.

   Om het ons gemakkelijk te maken, heeft God ons maar één Heer gegeven: Jezus Christus.
   @Jo moet leren om met grote nederigheid te bidden tot onze Heer (wij hebben maar één Heer) Jezus Christus.

   @Jo ziet zich minstens(!) als evenbeeld van Jezus-Zelf, Het moet volgens mij een geestelijke afwijking zijn. Die afwijking heet: onvoorstelbare hoogmoed.
   Door die hoogmoed (wij moeten LETTERLIJK voor @Jo buigen en knielen), acht hij het absoluut ónwenselijk voor hem, om ter kerke te gaan en nederig voor Jezus te knielen. Dát is de tragedie van @Jo.
   Anders gezegd: @Jo heeft dus DRINGEND ons regelmatig gebed nodig,
   Ikzelf zal @Jo meenemen in mijn dagelijks gebed, @Marie-Elisabeth, doet U mee?

 37. @:::

  Aanvullende toelichtingen:
  Het 6e zegeloordeel met z’n Waarschuwing (Garabandal) is het vóórlaatste oordeel..en met het 6e zegel begint de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn 1e fase, Jes.65:17-[20]+ …en natuurlijk betreft het daar niet het einde van de wereld en het laatste oordeel 2Thess.2:8… wie mij niet heeft versmaad weet dat ik dit in het verleden uitdrukkelijk hebt verduidelijkt

  En in het 6e zegel is er een confrontatie van de Maleachibode met de valse profeet
  maitreya..en wie me ook verder niet versmaad heeft weet dan gaat gebeuren.

 38. @:Marie-Elisabeth
  “Zijn wij klaar met ons geweten?”
  Dat is inderdaad in één zin samengevat waar het om gaat.

  De Bijbel mag gezien worden als een prachtig geestelijk Boek, zoals GOD HET WIL, maar het Boek is NIET de Waarheid !! De Levende CHRISTUS is de Waarheid en niemand of niets anders.
  Net daarom was Hij op Aarde, om ons BEWUST te maken van de Ware Aard van God: Zuivere Vergeving en Eeuwige Liefde.
  Hoe zuiver is ons bewustzijn hiervan?

  GOD van het Oude Testament is God die zich nog niet bewust is van zijn ware aard. Dat is een onmogelijkheid. God is geen “veranderlijk iets of iemand”.
  GOD “IS” er gewoon. Hij is onveranderlijk. Hij is de Eeuwigheid die “IS”.

  Diegenen die “denken” of er van overtuigd zijn dat de Bijbel (of een deel ervan) wél als absolute Waarheid mag gezien worden, denken verkeerd. De “Jaloerse God” (of de Woedende Wreker, enz.,enz.) uit het Oude Testament is NIET de Vader van Jezus. Woede, Jaloezie, enz… zijn Hoofdzonden.

  JA, ik weet ook wel…. Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft. Hoe kón Hij anders? Liefde is geen anarchisme. Maar diegenen die dit zien alsof Jezus het Oude Testament fantastisch vindt zijn geestelijk de grootste dwalenden ter wereld en kampen met een (verschrikkelijk) gewetensprobleem.

  1. De “jaloerse God” van het OT is niets anders dan de zondaar (“God als zondaar”) die weliswaar helemaal één is met de Eeuwige Vader, maar NIET in staat is tot liefhebben.
   De Zoon is WEL in staat tot liefhebben.
   De Moeder weet dat als geen ander.
   De Vader is de enige échte Eeuwigheid,
   die Zuiver is van Geest.

   1. Jean Marie,
    “De “jaloerse God” van het OT is niets anders dan de zondaar (“God als zondaar”) die weliswaar helemaal één is met de Eeuwige Vader, maar NIET in staat is tot liefhebben.”
    Wil je hier a.u.b. wat meer over uitweiden?

    1. @: Raphael,
     We kunnen niet lang genoeg nadenken vooraleer iets neer te schrijven, schreef ik onlangs, waarmee ik wilde zeggen: Is het wel wijs om iets neer te schrijven? En zijn we ons wel bewust van wat we schrijven?
     Schrijven op zich is menselijk, dieren kunnen dat niet. Mensen schrijven omdat ze het niet laten kunnen. Dat is bij mij niet anders. Maar schrijven moet gebeuren vanuit het bewustzijn dat men steeds kan aangevallen worden, mogelijk zelfs op een gruwelijke manier. Want anders zou men wel eens aan zelfpijniging kunnen doen, wat niet heel gezond is. Zijn de aanvallen terecht? Ja, het is zoals God het wil (althans voor mij). Hoe ermee om te gaan? Dáár gaat het om. Een ware christen kan met kritiek om. Fysiek zinloos geweld is iets anders. Dat heeft men als slachtoffer niet in de hand.

     De “Vader” van de Joden is NIET de échte Vader van Jezus en Allah van de moslims óók NIET. Anders gezegd: Wie God van het OT aanbidt zónder de Levende Zoon en Zijn Moeder aanbidt een verkeerde Vader.
     Dat wil niet automatisch zeggen dat GOD van het OT een “valse” of “onbestaande” God is. Het is GOD die zich nog niet bewust is van zijn Ware aard. Ach, het heeft eigenlijk geen enkele zin om hierover uit te weiden. Mogelijk leg ik het verkeerd uit. Ik vraag jullie niet om mij te geloven. Ik kan het niet genoeg herhalen: God (die liefde is) is niet onder woorden te brengen, en de Liefde heeft Zijn eigen taal. Pure hoogmoed zou het zijn indien ik zou zeggen: “Dát is God”. Wat U leest is slechts een “menselijk gevoel” en wat is dat waard? Dat kan veel waard zijn voor iemand maar ook helemaal niets !! Als geen ander ben ik mij bewust van de “waardeloosheid” van mijn eigen woorden indien zij niet begrepen worden. Maar hoeveel mensen lopen er niet rond op aarde die hun woorden wél als waardevol beschouwen (laat staan als waarheid beschouwen). “Eigen woorden” staan steeds bóven die van de anderen. Dat is het ego van de mens. Maar wie is zich bewust van het ego?
     Een persoon die wil reageren op een christelijk artikel zou in feite moeten beginnen met zichzelf voor te stellen met deze vier woorden “ik ben God niet” (zoals ik gedaan heb). Dan is er toch “iets” nuttigs dat we weten.

     Onvoldoende staan wij stil bij de KERN van ons geloof. Ik doe dat wél en voor sommige lezers is dat onverdraaglijk. Niet voor niks word ik door een aantal ervaren als een indringer met ketterse bedoelingen. Jammer, want wat ik ook zou proberen om hen ervan te overtuigen dat ik hen niet haat maar eerbiedig, ze geloven mij toch niet. Dat doen zij niet zonder redenen. Allicht heeft God hen zo gemaakt.
     Toch geloof ik in de wederzijdse eerbied, en de reden is heel simpel: ik ben nog nooit geconfronteerd geweest met iemand die mij “waarschuwde” voor een “eeuwige hel”.
     Daar kan ik God alleen maar dankbaar voor zijn.
     Over “mezelf” kan ik alleen maar zeggen dat ik geen “mug” ben die het nodig vind om anderen lastig te vallen. Mensen mogen dat van mij wel “denken”, maar U weet ook: Het woord “denken” heeft voor God geen enkele betekenis, tenzij het denken terecht is: D.w.z. Indien een vader “vreemd” doet, dan heeft het kind het recht om vragen te stellen omtrent zichzelf, of omtrent de vader. Wat ik zie rondom mij zijn vooral heel veel “vreemde vaders”.
     Ik schrijf niet met bepaalde bedoelingen, verwachtingen of verlangens. Ik schrijf om orde te kunnen behouden in mijn hoofd, op een christelijke manier. Dat is broodnodig, vooral vandaag de dag. Ieder Christen doet dat op zijn (haar) manier.
     Wij (mensheid) zijn echter veel meer Mammon dan we denken (d.w.z aangetast door de Mammon). Niet voor niks stelde ik vragen omtrent ons mens-zijn. Hoe alleen zijn wij op de wereld? Hoe bewust zijn wij? Enz.
     Een voorbeeld van afdwaling zijn die mensen, wereldwijd, die eerder Jezus zien “als Rots” dan Petrus. Dat kan perfect uitgelegd worden met de beste bedoelingen, zelfs aan de hand van bijbelversen, etc.
     MAAR… Jezus heeft NOOIT van Zichzelf gezegd een Rots te zijn. Dat staat in schril contrast met Weg, Waarheid en Leven.

     Wat is een ROTS?
     Niemand gaat mij wijs maken dat een rots een “Levend Iets” is. Neen, een rots is zo dood als een pier. “Jij bent de Rots” wil niets anders zeggen dan “Jij bent de Dood” (weliswaar met een Doel, maar je bent niet het Leven). Uit pure liefde voor Jezus heeft Petrus deze (“vreselijke”) woorden aanvaard. Menselijk gezien is dat onmogelijk. Welke mens is in staat zich te vereenzelvigen met een Dode Rots? Petrus kon dit vanwege zijn Zuiver geloof en liefde naar Jezus toe.
     In feite wilde Jezus zeggen: “Je bent niet meer dan een rots in dit “rijk der doden” (onze wereld). Doe wat Ik je zeg, met de Heilige Geest in jou, dan zul je op een Dag deel uitmaken van het Rijk Gods”.

     Jezus (= het Leven) en Petrus (= de Dood) staan dus lijnrecht tegenover elkaar, en TÓCH zijn ze ÉÉN. Zo onbegrijpelijk zit de Liefde in mekaar. Doch, de Liefde is Redelijk (Rechtvaardig). Het is de zondaar die onredelijk is, terwijl hij(zij) “denkt” redelijk te zijn.
     Voor diegenen die mijn woorden niet kunnen verdragen, graag dit:
     Sta eens STIL bij de wereld van vandaag:
     Onze wereld van materialisme. Vrouwen die hunkeren naar een nieuwe keuken, een nieuw salon, enz. Wat zijn zij waard? Ze zullen waard wat zij bezitten, maar wat zij bezitten is DODE materie. Ze ZIJN dus de Dood.
     Mannen die zich vereenzelvigen met hun geld, ze ZIJN de Dood en niets anders, want geld op zich is NIETS, waardeloos!
     Mensen die genieten van hun decadentie, ze ZIJN de Dood.
     Mensen die vanuit hun ego zich vereenzelvigen met hun eigen ideeën, uitvindingen, enz. ZIJN de Dood, want deze ideeën hebben geen “waarde” in Gods ogen.
     Mensen die zich vereenzelvigen met één of meerdere personages uit een bepaald Schrift. Ze ZIJN de Dood. Immers, als Petrus synoniem staat voor “Rots” (de Dood). dan moeten we ons niet wijsmaken dat een ander figuur het Ware Leven kan zijn.

     “WIJSMAKEN’, dat is de ware aard van onze Wereld, zoals een klein kind zichzelf wijsmaakt veilig te zijn met zijn (haar) knuffelbeer. Christus maakte niemand iets wijs. Hij was Zichzelf en Hij IS Zichzelf. De Waarheid is onveranderlijk.
     De ontelbaar vele Heiligen mogen dan wel één zijn met de Heer, het wil niet zeggen dat zij “gelijk” zijn aan de Heer. De Dood is niet iets om fier op te zijn, daarom hielden Priesters steeds hun aangezicht gericht naar het Kruis. Het Kruis als symbool voor het Leven, helemaal Centraal, en de Priester zo bescheiden mogelijk. Maar dat zien we nergens meer. Het is zoals Jezus het voorspeld heeft. Het lijkt wel of het algemeen geloof in Jezus, wereldwijd, niet eens de grootte heeft van een mosterdzaadje, exact zoals Jezus gezegd heeft.

     Sta eens STIL bij Jezus Woorden: “Laat de DODEN hun DODEN begraven”. Deze woorden zijn zo onbegrijpelijk, zo “onmenselijk” dat men bijna geneigd is om te denken dat ze van een onmens komen (satan). Neen, de onmens kan geen Zieken Helen.
     Jezus is GEEN dode Rots, maar blijkbaar is er niemand die er een spel van maakt.

     Ik wens U alvast een fijne dag toe, beste Raphaël 😉🙏🏼

 39. @: Jean Marie ..

  Citaat::
  De “jaloerse God” van het OT is niets anders dan de zondaar (“God als zondaar”) die weliswaar helemaal één is met de Eeuwige Vader, maar NIET in staat is tot liefhebben▪︎ …daar is lang over nagedacht (neem ik aan 😁) …over die dwaling.

  Je hebt new-age opvattingen…. maar goed..wat kan mij dat schelen ..als jij je daar happy bij voelt..

  1. Beste Jo,
   U schrijft: “Je hebt…”
   Dat is een onmogelijkheid. Alleen God weet wat wij hebben en wat wij zijn.
   Ik wens U alvast het allerbeste toe 😔🙏🏼✨

   1. Liefde zal haat overwinnen. Hoeveel haat heeft iemand in zich? Dat zou ieder mens voor zichzelf moeten uitzoeken.

 40. P.Derks

  Ik zal mij verdedigen met een geestelijk scherm ..ik hoef jouw 🙈 [opdringerige] kwaadaardige gebeden niet, het zijn als voodoo gebeden …maar ik scherm er mij voor af. 🤥

  1. @Jo,
   Dat is helemaal oke: dan bid ik niét voor U,
   Ik bid NOOIT tegen iemand wil in; zelfs niet als het mijn eigen kinderen betreft.

   Het R.K. geloof is blijkbaar voor U: voodo.
   Dat toont tevens aan, hoe ver U van het ware geloof afstaat.
   Blijkbaar had ik het goed: U acht zich beter ’n betere verlosser dan Jezus Christus!!!

   1. correctie:
    @Jo,
    Dat is helemaal oke: dan bid ik niét voor U,
    Ik bid NOOIT tegen iemand wil in; zelfs niet als het mijn eigen kinderen betreft.

    Het R.K. geloof is blijkbaar voor U: voodo.
    Dat toont tevens aan, hoe ver U van het ware geloof afstaat.
    Blijkbaar had ik het goed: U acht zich ’n betere verlosser dan Jezus Christus!!!
    Beter gezegd: U acht zich DE verlosser van de mensheid.

    1. opnieuw correctie:
     @Jo,
     Dat is helemaal oke: dan bid ik niét voor U,
     Ik bid NOOIT tegen iemand wil in; zelfs niet als het mijn eigen kinderen betreft.

     Het R.K. geloof is blijkbaar voor U: voodo.
     Dat toont tevens aan, hoe ver U van het ware geloof afstaat.
     Blijkbaar had ik het goed: U acht zich ‘n betere verlosser dan Jezus Christus!!!
     Beter gezegd: U acht zich DE Verlosser van de mensheid; Wij dienen diep voor U te buigen.

     1. @Jo,
      Gewoon uit nieuwsgierigheid:
      Tot wie (Wie) wenst Ú zich als U dringend hulp wenst?

      1. Sorry, alwéér correctie:
       @Jo,
       Gewoon uit nieuwsgierigheid:
       Tot wie (Wie) wendt Ú zich als U dringend hulp wenst?

       1. @Jo,
        Zelfs Jezus-Zélf bad regelmatig.
        Zo staat in de bijbel, dat Jezus de Hulp van Zijn Vader inriep bij wonderen en aan ’t Kruis hangend.

        @Jo,
        Of heeft U nooit Hulp nodig; c.q. wénst U nooit Hulp?

 41. @; Marie-Elisabeth 🥱

  CITAAT::
  Ach Jo, ik word je echt beu. Déze eindtijd, die elke dag kan aanbreken, gebeurt echt niet volgens de Bijbel. Stop met je gezever., zowel met je Bijbelverzen als over WO III.

  Met zeur-Piet Derks.. 2 handen op een buik… is dat de les die je geleerd hebt bij die vriendin van je?! Getuigd niet echt van een nederige terughoudendheid.. eerder van wrok.. met zijn wortel in de bekrompen vooroordelen.
  Wat ik zei over 🦜 D. ….geldt dus ook voor jou.. het geheel betreft géén vermaning maar constateringen 😂..🤣..

  Weet je het nog: ..anders even ter herinnering en verduidelijking ..3 dagen naar de hel ..3 dagen doorheen het vagevuur en 3 dagen door de hemel ..Ezechiël 17:22-24.
  Daar mag je over denken zoals je wil is goedaardig..of kwaadaardig ..hopelijk kies je de goede kant …De kant met de Maleachibode 😉

 42. Zojuist naar de H. Mis geweest. Ik ben nog niet op hol geslagen. Mijn hart jubelt.
  Ook onze pastoor was helemaal niet op hol geslagen. Hij plaatste mijn misintentie “centraal”, volledig apart van de gebeden voor de overledenen. Hij zei expliciet: “Deze Eucharistieviering wordt opgedragen uit dank aan Onze Lieve Heer voor de miraculeuze genezing van cataract en nachtblindheid.”
  De pastoor besefte zeer goed dat deze intentie aandacht verdiende.
  De gelovigen in kerk keken elkaar hier en daar aan. Ook bij het verlaten van de kerk hoorde ik rondom mij positieve reacties.
  Zo zie je maar, beste Jo, dat is het resultaat van gebed, waarbij Onze Lieve Vrouw mijn beste Voorspreekster is en de vraag stelt aan Haar Zoon om tussenbeide te komen.

  1. @Marie-Elisabeth,
   Proficiat met deze zeer mooie H. Mis.
   Als U de pastoor nog spreekt, vergeet dan niet om hem te bedanken (ook voor zijn geloof).

 43. @Marie-Elisabeth,
  Het heeft geen enkele nut om contact te houden met @Jo.
  @Jo is als een op hol geslagen paard.
  Het is mij ’n compleet raadsel waarom de redactie niet ingrijpt.

 44. @Marie-Elisabeth,
  Mij ongevraagd advies aan U: negeer @Jo compleet (maar dan ook compléét).
  Zelfs ’n op hol geslagen paard komt uiteindelijk volledig automatisch tot rust.

 45. @ Theudmer schreef:
  11 december 2021 om 20:43

  “De plaats van slachtofferzielen in deze wereld is mij bekend; voorbeelden waren de Gelukzalige Katharina Emmerick, Marie-Julie Jahenny en hier bij ons Leonie Van den Dijck. Zij wenden de goddelijke toorn af door de vereniging van hun lijden met het Lijden van Christus en brengen veel gratie over de mensheid.”

  Ja, dat is correct omschreven, maar van de verhouding van bekeerlingen, dat had onze offerziel mij niet zo lang geleden verteld. Ik ben een van de weinige vertrouwelingen, die er het langste bezoek. Omdat we elkaar begrijpen vertrouwt ze me tussendoor wel iets toe.
  Katharina Emmerick is de grootste gestigmatiseerde. En Franciscus van Assisi was de eerste volgens de geschiedenis. Ik heb er enkele boeken van gelezen. Prachtig ondanks ze allemaal in beeldspraak bijna zijn geschreven.

  Een 30-tal jaar geleden bezocht ik samen met mijn echtgenoot het graf van Leonie (Nieke) Van den Dijck. Ik fotografeerde de grafzerk. Tot mijn verbazing, zag ik nadat de foto’s ontwikkeld waren een echte duivel op, achter of naast het graf. De foto heb ik niet meer. Deze heb ik afgegeven aan onze offerziel.

  Over Marie-Julie Jahenny heb ik ook alles gelezen.

  Niet te vergeten, … we hebben in BE nog een bijzondere plaats, namelijk Rosalie Put van Lummen. De kerk heeft er zich niet mee bezig gehouden. Terwijl onze offerziel in Averbode (bij Diestà ging bidden, kreeg onze offerziel een visioen over Anna Katharina Emmerick. Ze sprak zich uit dat onze offerziel, alsook Rosalie Put de voetsporen volgden van AKE. Vanaf toen kon ik pas duidelijk maken hoe ik onze offerziel moest aanbrengen bij mensen, die in nood verkeren.

  Ook in NL is onze offerziel bekend. Nu komt er niet zo veel volk meer. De reden ken je.
  Voor wat betreft de duistere dagen zegt ze uitdrukkelijk: “Onze Lieve Heer geeft je Licht”.

  Ik ken nog een nieuwe Offerziel, die hier niet bekend is, namelijk Gladys Quiroga de Motta (Argentinië). Zij is iets ouder dan onze offerziel. De Bisschop heeft zijn goedkeuring gegeven.

  Eigenaardig genoeg las ik ergens (ook van een visionair) dat er op een gegeven ogenblik een smart volle gebeurtenis zal plaats hebben in België. Argentinië zal daarin volgen.

 46. @: P.Derks 🥱………………..😲>>@:M.E.

  Citaat gezeur::
  •• Zelfs ‘n op hol geslagen paard komt uiteindelijk volledig automatisch tot rust••

  Je hoogmoedig, { IQ } 😱 is juist hetgeen.. als een op hol geslagen paard.. denk je nu werkelijk dat jij met je verduisterd intellect.. inzake wat God een ziel te doen geeft in dit leven en dat tot zijn eeuwige behoudenis dient.. kunt beoordelen?!..voorkom 🤯 koppijn..is mijn raad..
  Je maakt jezelf tot een nar …maar zo ’n nar zou ik als koning direct uit zijn positie zetten.

  Jij [valt !!] dus in zekere zin niet mij aan in mijn natuur (van Adam) maar je (+M.E) staat in hoog-[hart]ige oppositie jegens De Drie-Ene God …jij en M.E. zijn in overtreding in hetgeen in Jesaja 11:3 staat.. ik heb daar vaker op gewezen..en hetgeen goed is om te herhalen, wat blijkbaar zeer nodig is.
  Jullie twee gaan dus je te buiten…

  Kunnen jullie ..in jullie domme bekrompen vooroordelen dan constateren of ik het ben, of dat het iemand anders in Jesaja 49:1+ is …die in vers 4 tevergeefs oproept ..maar nee dus… en daarom zeg ik ..dat ik het ben, die persoon..met die zending… graag of niet..door jullie geaccepteerd.
  De huidige profetieën (over die zending) op YouTube zeggen [juist dat !!] ..én bevestigen waar jullie aanstoot aannemen.

  Honderden profetieën geven uitkomst inzake ..wat de Drie-Ene God zal uitwerken.. de zoon van minister Luns heeft het zelfs over meer dan duizend profetieën
  Ik wist niet dat ik daar “schuld” aan ben wat Zij daarboven allemaal van plan zijn.
  Maar ik heb ook een plan en dat plan is mij te plooien naar Hun plannen.
  En dat zal gebeuren als Zij daar boven de tijd daarvoor [rijp] achten, beschreven in Jesaja 49:8
  Dus P.D. en M.E. ……tijd voor te dimmen.. want jullie zijn het die roekeloos anderen verblinden..op dezelfde weg naar hun eind–doel..voor de eeuwige behoudenis.
  De..😎..{🦋🤴}….😉

  1. @totaal op hol gelagen paard Jo,
   De redactie zou U reeds lange tijd hebben moeten uitschakelen op deze site. Dat zal ook vroeg of laat daadwerkelijk gebeuren.

 47. …..
  Daarbij: …om even over Anna Katharina Emmerick te spreken: ..zij heeft het ook over die man op het witte paard, een 🤺 Gods (de ware eindtijdCyrus) ..en het leger Gods.. ik ben ook een “fan” van de (in mijn ogen) heilige Anna Katharina..
  Wie die man is ..is onderhand wel bekend ..en om P.D. en M.E. niet de gordijnen in te jagen .. wil ik niet al te 🤭 duidelijk zijn.. maar wil ik die twee wel een beetje plagen 😉..😂..🤣….hopelijk valt dat niet onder de term: ..pesten🙉

 48. …..
  P.s. inzake Anna Katharina Emmerick:

  Zij had moeite met een bepaalde persoon ((zoals blijkt uit allerlei andere informatie betreft het de persoon op het witte paard))..die toch wel wat eigen–aard-ig was ..maar dat is eigenlijk toch iedereen, eigen aan het unieke van iedere mens 🤣..😂..🤭…..commentaar 🤫 van M.E. en P.D…..overbodig.
  En nu maar zoeken ..waar te vinden 😁

  1. @Jo,
   Gelooft U dat van Sinterklaas niet? Ik zal U eenzelfde verhaal opdissen zoals U het zélf doet:
   Sinterklaas was op de televisie, zoals al vele jaren. Het door hem bereden paard was overduidelijk een schimmel; dat was overduidelijk voor iédere kijker in beeld.

 49. En @Jo, geloof het of niet,
  Toen mijn vader (ik ben het inmiddels totaal vergeten, het kan ook mijn moeder geweest zijn) – juist op dát moment kwam Sinterklaas.
  En of ik het mij verbeeldde, weet ik niet meer, maar soms hoorde ik in de verte ’n paard galopperen.

 50. @Jo,
  Nu zult U zich afvragen, wat Sinterklaas met deze site te maken heeft.

  Welnu, is U dát nog niet duidelijk: Sinterklaas heeft recht op minstens dezelfde plaats als ál Úw zogenaamde heiligen van niet-R.K.-huize.

 51. P.Derks..

  Het was, is een vliegendpaard uit de hemel zoals bij Elia…en die stinken ook niet.
  Met de reactie vanwege Anna Katharina Emmerick.. laat je je geestesarmoede ZIEN ..die je wilt wegmoffelen door zogenaamde spitsvondigheid van je verduisterd IQ …..”vermogen” 😱
  ….ronden we vandaag nog af op 200 reacties… nee want ik ga …wandelen. 🙋‍♂️

 52. @Marie-Elisabeth, dat hebben wij net in de H. mis gezongen (Maar youtube is écht wel ’n stuk beter).
  Overigens, ik vind Rorate caeli een van de betere zangstukken in de H. mis.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht